Tevredenheidsonderzoek ouders 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tevredenheidsonderzoek ouders 2015"

Transcriptie

1 Tevredenheidsonderzoek ouders 2015 Uitslagen Vragenlijst Basisschool 't Stekske

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten... 6 Waardering van het responspercentage... 6 Waardering van de scores... 6 Meerkeuzevragen... 8 Kwaliteitszorg... 9 Mogelijke verbeterpunten Men is het eens over Bespreekpunten Aanbod Mogelijke verbeterpunten Men is het eens over Bespreekpunten Tijd Sterke punten Mogelijke verbeterpunten Bespreekpunten Pedagogisch Handelen Sterke punten Men is het eens over Bespreekpunten Didactisch Handelen Sterke punten Bespreekpunten Afstemming Sterke punten Bespreekpunten Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen Sterke punten Bespreekpunten Schoolklimaat Mogelijke verbeterpunten Men is het eens over Bespreekpunten Zorg en begeleiding Sterke punten Mogelijke verbeterpunten Men is het eens over Bespreekpunten Opbrengsten Men is het eens over Bespreekpunten Integraal Personeelsbeleid Mogelijke verbeterpunten Bespreekpunten

3 Algemeen Mogelijke verbeterpunten Bespreekpunten Uitslagen m.b.t. de verschillende beleidsterreinen Mogelijke verbeterpunten Bespreekpunten Slotconclusies Waardering van de vragen Hoogste en laagste scores

4 Inleiding In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Tevredenheidsonderzoek ouders 2015 van Basisschool 't Stekske. De gebruikte vragenlijst is afkomstig van het kwaliteitszorgsysteem WMK (Werken Met Kwaliteit), een coproductie van: Bos Onderwijs Consultancy te Ede (Cees Bos, auteur) Koninklijke Van Gorcum te Assen (uitgever) Kwest Online te Zuidwolde (automatiseerder) 3

5 De vragenlijst Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen: 1. Wat beloven wij? Welke kwaliteit kunnen alle betrokkenen verwachten? 2. Doen we wat we beloven? En hoe meten we dat? 3. Welke kwaliteit moeten we vasthouden (borgen)? 4. Welke aspecten willen we verbeteren? En: Hoe pakken we dat aan? Als een school haar kwaliteit heeft vastgesteld (fase 1), is het zaak te meten wat anderen vinden van de kwaliteit van de school (fase 2). Wie voortdurend alleen maar zelf (directie en leraren) de kwaliteit van de school beoordeelt, krijgt geen objectief beeld. Daarom is het van belang om (ook) anderen naar de kwaliteit van de school te laten kijken. Te denken valt aan een beoordeling door de inspectie, een externe instantie, een visitatiecommissie, een maatjesschool, ouders en/of leerlingen. Een school die de beoordeling van haar kwaliteit baseert op meerdere bronnen, beschikt over een wat genuanceerder (objectiever) beeld van de werkelijkheid. Het bevragen van ouders/verzorgers, leerlingen of leraren (in hun rol van werknemer) kan dus gepositioneerd worden in de tweede fase van kwaliteitszorg: vinden zij, dat de school waarmaakt wat ze belooft? Dit kan gemeten worden met behulp van een ouder-, leerlingen- of lerarenvragenlijst. De gehanteerde vragenlijst (WMK) is volledig afgestemd op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs. Meerkeuzevragen 3 vragen Kwaliteitszorg 16 vragen Aanbod 15 vragen Tijd 9 vragen Pedagogisch Handelen 17 vragen Didactisch Handelen 7 vragen Afstemming 5 vragen Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 5 vragen Schoolklimaat 11 vragen Zorg en begeleiding 14 vragen Opbrengsten 2 vragen Integraal Personeelsbeleid 2 vragen 4

6 Algemeen 10 vragen De Vragenlijst bestaat in totaal uit 116 vragen. 5

7 Gegevens Schoolgegevens School Basisschool 't Stekske Adres Dominicanenstraat 22 Postcode + Plaats 5453 JN Langenboom Periode van afname Deze Vragenlijst is afgenomen in de periode van 23 maart 2015 tot 11 april Aantal respondenten Totaal aantal respondenten 143 Aantal afgerond 42 Responspercentage 29% Waardering van het responspercentage Een respons tot 16% Erg laag Een respons tussen 16% en 34% Laag Een respons tussen 34% en 50% Voldoende Een respons tussen 50% en 70% Goed Een respons boven 70% Uitstekend Waardering van de scores Een score tot 2,50 Onvoldoende Een score tussen 2,50 en 3,00 Zwak (matig) Een score tussen 3,00 en 3,25 Voldoende Een score tussen 3,25 en 3,50 Ruim voldoende 6

8 Een score tussen 3,50 en 3,75 Goed Een score tussen 3,75 en 4,00 Uitstekend De norm is door de school ingesteld op 3,00. We gaan ervan uit, dat een verschil van meer dan 0,50 op de benchmark een significant verschil is. Een sterk punt is een punt dat boven de 3,50 scoort. Een mogelijk verbeterpunt is een punt dat beneden de 3,00 scoort. In de hierna volgende hoofdstukken worden steeds de uitslagen per indicator of beleidsterrein beschreven. Ieder hoofdstuk bestaat uit: 1. De uitslagen van een beleidsterrein of indicator De vraag (stelling) De gemiddelde score van eigen school (GSES) De gemiddelde score van andere scholen (GSOS) Het verschil tussen GSES en GSOS De standaardafwijking 2. De sterke punten (indien van toepassing) 3. De mogelijke verbeterpunten (indien van toepassing) 4. De punten waarover men het eens is (indien van toepassing) 5. Bespreekpunten (indien van toepassing) 7

9 Meerkeuzevragen Hoeveel kinderen heeft u op school? meer dan 3 0 Is het kind waarvoor u deze vragenlijst invult een jongen of een meisje? jongen 21 meisje 21 In welke groep zit het kind waarvoor u deze vragenlijst invult?

10 Kwaliteitszorg GSES GSOS +/- DEV Er wordt regelmatig aan mij gevraagd of ik tevreden ben met de school 2,32 0,80 De school vraagt in voldoende mate naar de mening van ouders over de school (MR, ouderinformatieavonden, klankbordgroep) 3,15 0,52 Het team van 't Stekske gaat actief om met de mening en de inbreng van ouders 2,93 0,59 Het is mij duidelijk wat de school wil verbeteren (omschreven in schoolgids en schoolplan op de site) 3,02 0,47 De school informeert ouders regelmatig over de effecten van verbeteractiviteiten (omschreven in de schoolgids bij 3.6 Jaarplan) 3,00 0,51 Ik ontvang informatie over de effecten van verbeteractiviteiten schriftelijk 2,51 0,59 Mijn kind(eren) voelt (voelen) zich veilig op school 3,38 0,75 Op school gelden er goede regels 3,15 0,81 De leraren besteden snel en adequaat aandacht aan het oplossen van ruzie tussen leerlingen 2,90 0,67 De schoolleiding gaat op een adequate wijze om met incidenten; neemt signalen serieus en gaat er actief mee aan de slag 3,00 0,73 De school beschikt over een goede klachtenregeling (zie website) 3,07 0,59 De school stelt zich in voldoende mate op de hoogte van de verwachtingen van de ouders 2,79 0,56 De school legt in voldoende mate verantwoording af aan de ouders 2,97 0,48 De school staat goed bekend 3,00 0,69 Ik spreek over het algemeen positief over de school 3,21 0,71 De schoolgids bevat voldoende informatie over de kwaliteitszorg 3,11 0,45 9

11 2,97 0,68 Mogelijke verbeterpunten Er wordt regelmatig aan mij gevraagd of ik tevreden ben met de school Ik ontvang informatie over de effecten van verbeteractiviteiten schriftelijk De school stelt zich in voldoende mate op de hoogte van de verwachtingen van de ouders Men is het eens over De schoolgids bevat voldoende informatie over de kwaliteitszorg Het is mij duidelijk wat de school wil verbeteren (omschreven in schoolgids en schoolplan op de site) De school legt in voldoende mate verantwoording af aan de ouders Bespreekpunten Op school gelden er goede regels Er wordt regelmatig aan mij gevraagd of ik tevreden ben met de school Mijn kind(eren) voelt (voelen) zich veilig op school 10

12 Aanbod GSES GSOS +/- DEV Op school wordt voldoende aandacht besteed aan normen en waarden 3,10 0,72 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan andere culturen 3,00 0,63 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan maatschappelijke thema's 3,18 0,45 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan de actualiteit 3,29 0,45 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan actief burgerschap 3,00 0,53 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan leren leren 2,79 0,73 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan leren plannen (zoals bij de weektaak) 3,18 0,79 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan het werken met de computer 3,10 0,74 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan projecten 3,13 0,69 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan algemene thema's 3,31 0,46 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan buitenschoolse activiteiten 3,26 0,64 De leraren besteden voldoende aandacht aan werkstukken 2,90 0,61 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan kennisontwikkeling 3,00 0,53 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan creatieve vorming (zoals handvaardigheid, tekenen, drama, muziek) 3,21 0,69 De schoolgids bevat voldoende informatie over het aanbod op school 3,30 0,51 3,13 0,64 Mogelijke verbeterpunten 11

13 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan leren leren De leraren besteden voldoende aandacht aan werkstukken Men is het eens over Op school wordt voldoende aandacht besteed aan maatschappelijke thema's Op school wordt voldoende aandacht besteed aan de actualiteit Op school wordt voldoende aandacht besteed aan algemene thema's Bespreekpunten Op school wordt voldoende aandacht besteed aan leren plannen (zoals bij de weektaak) Op school wordt voldoende aandacht besteed aan het werken met de computer Op school wordt voldoende aandacht besteed aan leren leren 12

14 Tijd GSES GSOS +/- DEV De school begint goed op tijd 3,62 0,58 De school eindigt goed op tijd 3,43 0,58 De school besteedt voldoende aandacht aan leerlingen die hulp nodig hebben (verlengde instructie, kindgesprekken, extra aandacht) 2,97 0,87 De school besteedt voldoende aandacht aan leerlingen die meer willen of kunnen (aanbod rekenen, spelling en taal op pusniveau, extra aandacht) 3,18 0,76 Ik sta erachter dat alleen in de bovenbouw huiswerk wordt meegegeven 3,49 0,71 Ik ben tevreden over de hoeveelheid huiswerk dat wordt meegegeven 3,12 0,75 Ik ben tevreden over de spreiding van proefwerken, spreekbeurten en werkstukken 3,23 0,56 De school probeert op een goede manier verzuim te voorkomen 3,29 0,61 Ik vind dat het proces naar de keuze voor andere schooltijden zorgvuldig is verlopen 3,05 0,93 3,28 0,75 Sterke punten De school begint goed op tijd Mogelijke verbeterpunten De school besteedt voldoende aandacht aan leerlingen die hulp nodig hebben (verlengde instructie, kindgesprekken, extra aandacht) Bespreekpunten Ik vind dat het proces naar de keuze voor andere schooltijden zorgvuldig is verlopen De school besteedt voldoende aandacht aan leerlingen die hulp nodig hebben (verlengde instructie, kindgesprekken, extra aandacht) De school besteedt voldoende aandacht aan leerlingen die meer willen of kunnen (aanbod rekenen, spelling en taal op pusniveau, extra aandacht) 13

15 pusniveau, extra aandacht) 14

16 Pedagogisch Handelen GSES GSOS +/- DEV De school ziet er gezellig uit 3,17 0,69 De lokalen zien er gezellig uit 3,21 0,56 De leraar zorgt ervoor, dat de leerlingen goed (respectvol) met elkaar omgaan 3,26 0,62 De leraar kan goed luisteren 3,37 0,65 De leraar laat je uitspreken 3,48 0,50 De leraar besteedt voldoende aandacht aan ruzies en misverstanden 3,16 0,55 De leraar besteedt voldoende aandacht aan pestgedrag 3,03 0,69 De leraar heeft belangstelling voor mijn zoon/dochter 3,43 0,58 De leraar doet aardig en vriendelijk tegen de leerlingen 3,57 0,54 De leraar zorgt voor een veilig klimaat in de klas(sen) 3,48 0,55 De leraar toont respect voor mijn zoon/dochter 3,56 0,54 De leraar ondersteunt het zelfvertrouwen van mijn zoon/dochter 3,42 0,58 De leraar stelt zich positief op naar mijn zoon/dochter 3,55 0,54 De leraar geeft voldoende hulp aan mijn zoon/dochter 3,28 0,63 De leraar bevordert de zelfstandigheid van mijn zoon/dochter 3,41 0,54 3,36 0,61 Sterke punten De leraar doet aardig en vriendelijk tegen de leerlingen De leraar toont respect voor mijn zoon/dochter De leraar stelt zich positief op naar mijn zoon/dochter 15

17 Men is het eens over De leraar laat je uitspreken Bespreekpunten De school ziet er gezellig uit De leraar besteedt voldoende aandacht aan pestgedrag De leraar kan goed luisteren 16

18 Didactisch Handelen GSES GSOS +/- DEV De leraar van mijn zoon/dochter is vakbekwaam 3,59 0,62 De leraar van mijn zoon/dochter is gemotiveerd 3,60 0,62 De leraar zorgt ervoor, dat mijn zoon/dochter het werk goed kan doen 3,37 0,62 De leraar van mijn zoon/dochter kan goed uitleggen 3,49 0,67 De leraar ondersteunt mijn zoon/dochter goed bij het werk 3,40 0,54 De leraar daagt mijn zoon/dochter voldoende uit 3,37 0,65 De leraar geeft mijn zoon/dochter voldoende keuzemogelijkheden 3,34 0,63 3,45 0,63 Sterke punten De leraar van mijn zoon/dochter is gemotiveerd De leraar van mijn zoon/dochter is vakbekwaam Bespreekpunten De leraar van mijn zoon/dochter kan goed uitleggen De leraar daagt mijn zoon/dochter voldoende uit De leraar geeft mijn zoon/dochter voldoende keuzemogelijkheden 17

19 Afstemming GSES GSOS +/- DEV De leraar heeft goed zicht op de vorderingen van mijn zoon/dochter 3,44 0,63 De leraar houdt goed rekening met het niveau van mijn zoon/dochter 3,53 0,59 Het taalgebruik van de leraar is correct 3,62 0,53 Mijn zoon/dochter wordt voldoende uitgedaagd en aangesproken op zijn eigen leerniveau 3,38 0,66 3,49 0,61 Sterke punten Het taalgebruik van de leraar is correct De leraar houdt goed rekening met het niveau van mijn zoon/dochter Bespreekpunten Mijn zoon/dochter wordt voldoende uitgedaagd en aangesproken op zijn eigen leerniveau De leraar heeft goed zicht op de vorderingen van mijn zoon/dochter De leraar houdt goed rekening met het niveau van mijn zoon/dochter 18

20 Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen GSES GSOS +/- DEV De leraar activeert mijn zoon/dochter in voldoende mate 3,44 0,54 De leraar boeit mijn zoon/dochter in voldoende mate 3,50 0,70 De leraar geeft mijn zoon/dochter voldoende eigen verantwoordelijkheid 3,55 0,54 De leraar laat mijn zoon/dochter voldoende zelfstandig werken 3,44 0,63 De leraar van mijn zoon/dochter laat voldoende samenwerken 3,45 0,59 3,48 0,60 Sterke punten De leraar geeft mijn zoon/dochter voldoende eigen verantwoordelijkheid Bespreekpunten De leraar boeit mijn zoon/dochter in voldoende mate De leraar laat mijn zoon/dochter voldoende zelfstandig werken De leraar van mijn zoon/dochter laat voldoende samenwerken 19

21 Schoolklimaat GSES GSOS +/- DEV Ik word goed geïnformeerd over de gang van zaken op school 3,17 0,57 Ik ben tevreden over de schoolgids die ik jaarlijks ontvang 3,31 0,51 Ik ben tevreden over de nieuwsbrieven die ik ontvang 3,38 0,49 De school organiseert voldoende activiteiten en inhoudelijke bijeenkomsten voor ouders 3,45 0,50 Ik ben tevreden over de informatieve ouderavonden aan het begin van het schooljaar 3,38 0,62 Ik voel me als ouder serieus genomen en gehoord door de school 3,33 0,72 De sfeer op school is goed 3,32 0,52 Mijn zoon/dochter voelt zich veilig op school 3,36 0,53 De school ziet er verzorgd uit 3,39 0,54 De lokalen zien er verzorgd uit 3,37 0,48 Welke suggesties of tips wilt u het team van 't Stekske meegeven? 2,71 1,16 3,33 0,58 Mogelijke verbeterpunten Welke suggesties of tips wilt u het team van 't Stekske meegeven? Men is het eens over De lokalen zien er verzorgd uit Ik ben tevreden over de nieuwsbrieven die ik ontvang De school organiseert voldoende activiteiten en inhoudelijke bijeenkomsten voor ouders Bespreekpunten Welke suggesties of tips wilt u het team van 't Stekske meegeven? Ik voel me als ouder serieus genomen en gehoord door de school 20

22 Ik ben tevreden over de informatieve ouderavonden aan het begin van het schooljaar 21

23 Zorg en begeleiding GSES GSOS +/- DEV Mijn zoon/dochter wordt goed begeleid door de leraar 3,30 0,64 De school communiceert goed met de ouders over (extra) begeleiding 3,12 0,69 De school biedt goede hulp bij leer- en/of gedragsproblemen (middels oudergesprekken en leerlingbegeleiding) 3,14 0,73 Ik ben ervan op de hoogte dat extra zorg op 't Stekske mogelijk is en dat er contacten zijn met hulpverlenende instanties (Interne begeleiding op school, schoolmaatschappelijk werk, Centrum voor Jeugd en Gezin, enz 3,26 0,65 Ik voel me geruggensteund met de adviezen die vanuit school worden meegegeven met betrekking tot hulp aan mijn kind 3,14 0,73 Het is mij duidelijk, in welke gevallen een leerling een leerjaar overdoet 2,64 0,77 Het is mij duidelijk, in welke gevallen een leerling een groep kan overslaan 2,68 0,86 De school begeleidt ouders goed bij de keuze van het vervolgonderwijs 3,22 0,63 De school geeft in groep 8 voldoende informatie over de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs 3,38 0,49 De school geeft goede adviezen met betrekking tot de (vervolg)schoolkeuze 3,40 0,49 De school organiseert voldoende rapportbesprekingen 2,90 0,93 De rapportbesprekingen zijn zinvol 3,53 0,50 De oudergesprekken zijn zinvol 3,57 0,54 3,20 0,74 Sterke punten De oudergesprekken zijn zinvol De rapportbesprekingen zijn zinvol Mogelijke verbeterpunten 22

24 Het is mij duidelijk, in welke gevallen een leerling een leerjaar overdoet Het is mij duidelijk, in welke gevallen een leerling een groep kan overslaan De school organiseert voldoende rapportbesprekingen Men is het eens over De school geeft in groep 8 voldoende informatie over de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs De school geeft goede adviezen met betrekking tot de (vervolg)schoolkeuze De rapportbesprekingen zijn zinvol Bespreekpunten De school organiseert voldoende rapportbesprekingen Het is mij duidelijk, in welke gevallen een leerling een groep kan overslaan Het is mij duidelijk, in welke gevallen een leerling een leerjaar overdoet 23

25 Opbrengsten GSES GSOS +/- DEV De school geeft in inzicht in de eindresultaten 3,15 0,49 De school informeert ouders over de toetsresultaten 3,05 0,77 3,10 0,65 Men is het eens over De school geeft in inzicht in de eindresultaten Bespreekpunten De school informeert ouders over de toetsresultaten 24

26 Integraal Personeelsbeleid GSES GSOS +/- DEV De missie van de school is mij helder 2,97 0,59 De visie van de school op onderwijs is mij helder 2,97 0,53 2,97 0,56 Mogelijke verbeterpunten De missie van de school is mij helder De visie van de school op onderwijs is mij helder Bespreekpunten De missie van de school is mij helder De visie van de school op onderwijs is mij helder 25

27 Algemeen GSES GSOS +/- DEV Ik ben tevreden met de schoolkeuze 3,45 0,55 Zijn er wensen op dit gebied? 2,00 0,82 Ziet u de kernwaarde 'professionaliteit' terug in de school? Waaraan ziet u dat? 3,03 0,55 3,17 0,70 Mogelijke verbeterpunten Zijn er wensen op dit gebied? Bespreekpunten Zijn er wensen op dit gebied? Ziet u de kernwaarde 'professionaliteit' terug in de school? Waaraan ziet u dat? Ik ben tevreden met de schoolkeuze 26

28 Uitslagen m.b.t. de verschillende beleidsterreinen Beleidsterrein GSES GSOS +/- DEV Kwaliteitszorg 2,97 0,68 Aanbod 3,13 0,64 Tijd 3,28 0,75 Pedagogisch Handelen 3,36 0,61 Didactisch Handelen 3,45 0,63 Afstemming 3,49 0,61 Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen 3,48 0,60 Schoolklimaat 3,33 0,58 Zorg en begeleiding 3,20 0,74 Opbrengsten 3,10 0,65 Integraal Personeelsbeleid 2,97 0,56 Algemeen 3,17 0,70 Mogelijke verbeterpunten Kwaliteitszorg Integraal Personeelsbeleid Bespreekpunten Tijd Zorg en begeleiding Algemeen 27

29 Slotconclusies Basisschool 't Stekske scoort als school een 3,24. Daarmee scoort de school voldoende. De respons op de Vragenlijst was 29%: 42 van de 143 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is laag; de Vragenlijst werd door weinig respondenten ingevuld. Daardoor moet er voorzichtig met de conclusies worden omgegegaan. Waardering van de vragen Onvoldoende (score tot 2,50) 2 2,0% Zwak (matig) (score tussen 2,50 en 3,00) 14 13,7% Voldoende (score tussen 3,00 en 3,25) 34 33,3% Ruim voldoende (score tussen 3,25 en 3,50) 40 39,2% Goed (score tussen 3,50 en 3,75) 12 11,8% Uitstekend (score tussen 3,75 en 4,00) 0 0,0% Hoogste en laagste scores Beleidsterrein GSES Kwaliteitszorg Mijn kind(eren) voelt (voelen) zich veilig op school 3,38 Er wordt regelmatig aan mij gevraagd of ik tevreden ben met de school 2,32 Aanbod Op school wordt voldoende aandacht besteed aan algemene thema's 3,31 Op school wordt voldoende aandacht besteed aan leren leren 2,79 Tijd De school begint goed op tijd 3,62 De school besteedt voldoende aandacht aan leerlingen die hulp nodig hebben (verlengde instructie, kindgesprekken, extra aandacht) 2,97 28

30 Pedagogisch Handelen De leraar doet aardig en vriendelijk tegen de leerlingen 3,57 De leraar besteedt voldoende aandacht aan pestgedrag 3,03 Didactisch Handelen De leraar van mijn zoon/dochter is gemotiveerd 3,60 De leraar geeft mijn zoon/dochter voldoende keuzemogelijkheden 3,34 Afstemming Het taalgebruik van de leraar is correct 3,62 Mijn zoon/dochter wordt voldoende uitgedaagd en aangesproken op zijn eigen leerniveau 3,38 Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen De leraar geeft mijn zoon/dochter voldoende eigen verantwoordelijkheid 3,55 De leraar activeert mijn zoon/dochter in voldoende mate 3,44 Schoolklimaat De school organiseert voldoende activiteiten en inhoudelijke bijeenkomsten voor ouders 3,45 Welke suggesties of tips wilt u het team van 't Stekske meegeven? 2,71 Zorg en begeleiding De oudergesprekken zijn zinvol 3,57 Het is mij duidelijk, in welke gevallen een leerling een leerjaar overdoet 2,64 Opbrengsten De school geeft in inzicht in de eindresultaten 3,15 De school informeert ouders over de toetsresultaten 3,05 Integraal Personeelsbeleid De visie van de school op onderwijs is mij helder 2,97 29

31 De missie van de school is mij helder 2,97 Algemeen Ik ben tevreden met de schoolkeuze 3,45 Zijn er wensen op dit gebied? 2,00 30

Vragenlijst ouders 2016

Vragenlijst ouders 2016 Vragenlijst ouders 2016 Uitslagen Vragenlijst OBS de Swetten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

vragenlijst ouders 2013

vragenlijst ouders 2013 vragenlijst ouders 2013 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

ouder-enquête 2016 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool

ouder-enquête 2016 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool ouder-enquête 2016 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

ouder-enquête 2015 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool

ouder-enquête 2015 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool ouder-enquête 2015 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Uitslagen. School. Oudervragenlijst 2011. Archipelschool "de Sprong"

Uitslagen. School. Oudervragenlijst 2011. Archipelschool de Sprong Uitslagen Oudervragenlijst 2011 School Archipelschool "de Sprong" Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5

Nadere informatie

Vragenlijst ouders Uitslag Vragenlijst

Vragenlijst ouders Uitslag Vragenlijst Vragenlijst ouders 2015 Uitslag Vragenlijst De vragenlijst Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen: 1. Wat beloven wij?

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. KBS St. Joseph

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. KBS St. Joseph Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst KBS St. Joseph Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst ouders compact

Vragenlijst ouders compact Vragenlijst ouders compact Uitslagen Vragenlijst Bs De Zonnewijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. obs Panta Rhei

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. obs Panta Rhei Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst obs Panta Rhei Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Ouder. Uitslagen Vragenlijst. Basisschool De Wilakkers

Ouder. Uitslagen Vragenlijst. Basisschool De Wilakkers Ouder Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Wilakkers Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

oudervragenlijst 2014

oudervragenlijst 2014 oudervragenlijst 2014 Uitslagen Vragenlijst C.B.S. De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Organisatiegegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Uitslagen Vragenlijst PCBS De Zonnewijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6

Nadere informatie

PlatOO vragenlijst ouders 2016

PlatOO vragenlijst ouders 2016 PlatOO vragenlijst ouders 2016 Uitslagen Vragenlijst OBS de Driehoek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Stifthorst Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ouders

Tevredenheidsonderzoek ouders Tevredenheidsonderzoek ouders Uitslagen Vragenlijst Prisma Gespecialiseerd Onderwijs Kampen Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten

Nadere informatie

Vragenlijst Ouders De Klimop Amsterdam

Vragenlijst Ouders De Klimop Amsterdam Vragenlijst Ouders De Klimop Amsterdam Uitslagen Vragenlijst Cees Bos Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten... 4

Nadere informatie

Oudertevredenheid en veiligheid 2015

Oudertevredenheid en veiligheid 2015 Oudertevredenheid en veiligheid 2015 Uitslagen Vragenlijst OBS De Kameleon Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6

Nadere informatie

schoolverlaters 2012-2013

schoolverlaters 2012-2013 schoolverlaters 20122013 Uitslagen Vragenlijst Samenwerkingsschool Emmaüs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

enquete T ouders ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool

enquete T ouders ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool enquete T ouders ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015

tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015 tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015 Uitslagen Vragenlijst Basisschool 't Stekske Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

vragenlijst leerlingen

vragenlijst leerlingen vragenlijst leerlingen Uitslagen Vragenlijst Beatrixschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Johan Friso

leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Johan Friso leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Johan Friso Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten... 4 Waardering

Nadere informatie

leerling-enquête Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Rank

leerling-enquête Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Rank leerling-enquête Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Rank Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

vragenlijst leerlingen mei 2014

vragenlijst leerlingen mei 2014 vragenlijst leerlingen mei 2014 Uitslagen Vragenlijst C.B.S. De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Stemming schooltijden

Stemming schooltijden Stemming schooltijden Uitslagen Vragenlijst Basisschool Sint Michael Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst Leerlingen De Klimop Amsterdam

Vragenlijst Leerlingen De Klimop Amsterdam Vragenlijst Leerlingen De Klimop Amsterdam Uitslagen Vragenlijst Cees Bos Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Leraren Algemeen Op Kop 2014

Leraren Algemeen Op Kop 2014 Leraren Algemeen Op Kop 2014 Uitslagen Vragenlijst School B voor daltononderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname...

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen

Vragenlijst leerlingen Vragenlijst leerlingen Uitslagen Vragenlijst KBS St. Joseph Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

leerlingenvragenlijst 2014

leerlingenvragenlijst 2014 leerlingenvragenlijst 2014 Uitslagen Vragenlijst Dr. A. Kuyperschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen 2015

Vragenlijst leerlingen 2015 Vragenlijst leerlingen 2015 Uitslagen Vragenlijst KBS Gerardus Majella Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Algemene vragenlijst Leerlingen 2015

Algemene vragenlijst Leerlingen 2015 Algemene vragenlijst Leerlingen 2015 Uitslagen Vragenlijst R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

VL leerlingen Uitslagen Vragenlijst. Vrijeschool de Sterrenzanger

VL leerlingen Uitslagen Vragenlijst. Vrijeschool de Sterrenzanger VL leerlingen 2014 Uitslagen Vragenlijst Vrijeschool de Sterrenzanger Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst ouders 2013

Vragenlijst ouders 2013 Vragenlijst ouders 2013 Uitslagen Vragenlijst o.b.s. de Marshof Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst Leerlingen Farelschool

Vragenlijst Leerlingen Farelschool Vragenlijst Leerlingen Farelschool Uitslagen Vragenlijst Cees Bos Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Organisatiegegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen 2016

Vragenlijst leerlingen 2016 Vragenlijst leerlingen 2016 Uitslagen Vragenlijst kbs de Linderte Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Sociale veiligheid ouders

Sociale veiligheid ouders Sociale veiligheid ouders Uitslagen Vragenlijst De Wheemschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst Schoolverlaters 2015

Vragenlijst Schoolverlaters 2015 Vragenlijst Schoolverlaters 2015 Uitslagen Vragenlijst De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Leerkrachtentevredenheidspeiling

Leerkrachtentevredenheidspeiling Leerkrachtentevredenheidspeiling Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Eendragt Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale veiligheid leerlingen februari 2016

Vragenlijst Sociale veiligheid leerlingen februari 2016 Vragenlijst Sociale veiligheid leerlingen februari 2016 Uitslagen Vragenlijst Prof. Dr. Gunningschool SO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens...

Nadere informatie

veiligheid leerlingen 567

veiligheid leerlingen 567 veiligheid leerlingen 567 Uitslagen Vragenlijst Katholieke basisschool De Toermalijn Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

tevredenheid ouders 2016

tevredenheid ouders 2016 tevredenheid ouders 2016 Uitslagen Vragenlijst Nutsschool voor basisonderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen 2013

Vragenlijst leerlingen 2013 Vragenlijst leerlingen 2013 Uitslagen Vragenlijst obs de Pijlstaart Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale Veiligheid ouders februari 2016

Vragenlijst Sociale Veiligheid ouders februari 2016 Vragenlijst Sociale Veiligheid ouders februari 2016 Uitslagen Vragenlijst Protestants-christelijke basisschool "De Wijngaard" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens...

Nadere informatie

LEERLING TEVREDENHEIDSPEILING Basisonderwijs(korte versie)

LEERLING TEVREDENHEIDSPEILING Basisonderwijs(korte versie) LEERLING TEVREDENHEIDSPEILING Basisonderwijs(korte versie) Uitslagen Vragenlijst basisschool Het Anker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens...

Nadere informatie

Vragenlijst leraren. Uitslagen Vragenlijst. KBS De Tweemaster

Vragenlijst leraren. Uitslagen Vragenlijst. KBS De Tweemaster Vragenlijst leraren Uitslagen Vragenlijst KBS De Tweemaster Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

sociale veiligheid leerlingen 2016

sociale veiligheid leerlingen 2016 sociale veiligheid leerlingen 2016 Uitslagen Vragenlijst OBS Weisterbeek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

veiligheid leerlingen 2014

veiligheid leerlingen 2014 veiligheid leerlingen 2014 Uitslagen Vragenlijst Katholieke basisschool De Toermalijn Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Peiling schooltijden St.Michaëlschool

Peiling schooltijden St.Michaëlschool Peiling schooltijden St.Michaëlschool Uitslagen Vragenlijst Basisschool Sint Michael Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

vragenlijst team nov14

vragenlijst team nov14 vragenlijst team nov14 Uitslagen Vragenlijst Nutsschool voor basisonderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

sociale vaardigheid leerlingen

sociale vaardigheid leerlingen sociale vaardigheid leerlingen Uitslagen Vragenlijst School met de Bijbel "De Kandelaar" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Vragenlijst sociale veiligheid ouders 2013-2014

Vragenlijst sociale veiligheid ouders 2013-2014 Vragenlijst sociale veiligheid ouders 2013-2014 Uitslagen Vragenlijst obs De Speelwagen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

2017 Sociale veiligheid kinderen groep 7 en 8

2017 Sociale veiligheid kinderen groep 7 en 8 2017 Sociale veiligheid kinderen groep 7 en 8 Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Schelp Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten

Nadere informatie

vragenlijst sociale vaardigheid leerlingen

vragenlijst sociale vaardigheid leerlingen vragenlijst sociale vaardigheid leerlingen 2013-2014 Uitslagen Vragenlijst De Wegwijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen sociale veiligheid

Vragenlijst leerlingen sociale veiligheid Vragenlijst leerlingen sociale veiligheid Uitslagen Vragenlijst Basisschool de Molenhoek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

vragenlijsten leerlingen

vragenlijsten leerlingen vragenlijsten leerlingen Uitslagen Vragenlijst St.Anna Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Ouders Sociale Veiligheid 2014

Ouders Sociale Veiligheid 2014 Ouders Sociale Veiligheid 2014 Uitslagen Vragenlijst Koningin Julianaschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

leerlingvragenlijst sociale veiligheid 2016

leerlingvragenlijst sociale veiligheid 2016 leerlingvragenlijst sociale veiligheid 2016 Uitslagen Vragenlijst Basisschool den Akker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Oudervragenlijst Sociale Veiligheid

Oudervragenlijst Sociale Veiligheid Oudervragenlijst Sociale Veiligheid Uitslagen Vragenlijst Basisschool met de Bijbel "Steenenkamer" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4

Nadere informatie

sociale veiligheid 2016 leerlingen

sociale veiligheid 2016 leerlingen sociale veiligheid 2016 leerlingen Uitslagen Vragenlijst OBS De Kring Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst ouders sociale veiligheid

Vragenlijst ouders sociale veiligheid Vragenlijst ouders sociale veiligheid 2015-2016 Uitslagen Vragenlijst Basisschool de Molenhoek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

Sociale Veiligheid leerlingen 2014

Sociale Veiligheid leerlingen 2014 Sociale Veiligheid leerlingen 2014 Uitslagen Vragenlijst R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

oudervragenlijst sociale veiligheid 2016

oudervragenlijst sociale veiligheid 2016 oudervragenlijst sociale veiligheid 2016 Uitslagen Vragenlijst Basisschool den Akker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

vragenlijst sociale veiligheid ouders 2014

vragenlijst sociale veiligheid ouders 2014 vragenlijst sociale veiligheid ouders 2014 Uitslagen Vragenlijst R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2013-2014

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2013-2014 Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2013-2014 Uitslagen Vragenlijst obs De Speelwagen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

Vragenlijst ouders 2015

Vragenlijst ouders 2015 Vragenlijst ouders 2015 Uitslagen Vragenlijst Basisschool de Schare Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale veiligheid ouders 2013-2014

Vragenlijst Sociale veiligheid ouders 2013-2014 Vragenlijst Sociale veiligheid ouders 20132014 Uitslagen Vragenlijst St. Jozefschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

sociale veiligheid 2016 ouders

sociale veiligheid 2016 ouders sociale veiligheid 2016 ouders Uitslagen Vragenlijst OBS De Kring Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

sociale veiligheid ouders

sociale veiligheid ouders sociale veiligheid ouders Uitslagen Vragenlijst Maharishi Basisschool "De Fontein" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

vragenlijsten leerlingen

vragenlijsten leerlingen vragenlijsten leerlingen Uitslagen Vragenlijst De Brink Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

soc vragenlijst leerlingen 2015

soc vragenlijst leerlingen 2015 soc vragenlijst leerlingen 2015 Uitslagen Vragenlijst Obs Toermalijn Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst ouders sociale veiligheid

Vragenlijst ouders sociale veiligheid Vragenlijst ouders sociale veiligheid Uitslagen Vragenlijst SBAO De Trilker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen sociale veiligheidheid

Vragenlijst leerlingen sociale veiligheidheid Vragenlijst leerlingen sociale veiligheidheid Uitslagen Vragenlijst SBAO De Trilker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2016

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2016 Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2016 Uitslagen Vragenlijst Nijmeegse School Vereniging II Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4

Nadere informatie

Sociale Veiligheid Leerlingen compact

Sociale Veiligheid Leerlingen compact Sociale Veiligheid Leerlingen compact 2016-2017 Uitslagen Vragenlijst OBS de Tweemaster Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten

Nadere informatie

Sociale Veiligheid leerlingen

Sociale Veiligheid leerlingen Sociale Veiligheid leerlingen 2015-2016 Uitslagen Vragenlijst Koningin Julianaschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Vragenlijst ouders 2015

Vragenlijst ouders 2015 Vragenlijst ouders 2015 Uitslagen Vragenlijst KBS De Wilgenburg Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

ouders Uitslagen Vragenlijst RKBS Het Baken

ouders Uitslagen Vragenlijst RKBS Het Baken ouders Uitslagen Vragenlijst RKBS Het Baken Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten... 4 Waardering

Nadere informatie

tevredenheid leerlingen maart 2014

tevredenheid leerlingen maart 2014 tevredenheid leerlingen maart 2014 Uitslagen Vragenlijst SBO Palet Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Organisatiegegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Veiligheid en welbevinden leerlingen de Wegwijzer 2016

Veiligheid en welbevinden leerlingen de Wegwijzer 2016 Veiligheid en welbevinden leerlingen de Wegwijzer 2016 Uitslagen Vragenlijst De Wegwijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Sociale Veiligheid 2015

Sociale Veiligheid 2015 Sociale Veiligheid 2015 Uitslagen Vragenlijst Nutsbasisschool De Hoogakker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

sociale veiligheid leerlingen 2016

sociale veiligheid leerlingen 2016 sociale veiligheid leerlingen 2016 Uitslagen Vragenlijst De Wouter Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

sociale vragenlijst leerlingen 2016

sociale vragenlijst leerlingen 2016 sociale vragenlijst leerlingen 2016 Uitslagen Vragenlijst Dr. Ir. C. Lelyschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Oudertevredenheidonderzoek +sociale veiligheid

Oudertevredenheidonderzoek +sociale veiligheid Oudertevredenheidonderzoek +sociale veiligheid Uitslagen Vragenlijst Dynamiek Scholengroep Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Organisatiegegevens... 6 Periode

Nadere informatie

Vragenlijst Veiligheid Personeel februari 2016

Vragenlijst Veiligheid Personeel februari 2016 Vragenlijst Veiligheid Personeel februari 2016 Uitslagen Vragenlijst Prof. Dr. Gunningschool SO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

vragenlijst leerlingen

vragenlijst leerlingen vragenlijst leerlingen Uitslagen Vragenlijst SBO de Vonder Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Sociale veiligheid en welbevinden 2017

Sociale veiligheid en welbevinden 2017 Sociale veiligheid en welbevinden 2017 Uitslagen Vragenlijst SBO De Twister Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten Waardering

Nadere informatie

vragenlijst sociale veiligheid leerlingen oktober 2016

vragenlijst sociale veiligheid leerlingen oktober 2016 vragenlijst sociale veiligheid leerlingen oktober 2016 Uitslagen Vragenlijst Nutsbasisschool De Hoogakker Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname

Nadere informatie

vragenlijst leerlingen

vragenlijst leerlingen vragenlijst leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale Veiligheid Ouders 2016

Vragenlijst Sociale Veiligheid Ouders 2016 Vragenlijst Sociale Veiligheid Ouders 2016 Uitslagen Vragenlijst CBS De Burcht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

2015 leerlingen 4/5/6

2015 leerlingen 4/5/6 2015 leerlingen 4/5/6 Uitslagen Vragenlijst Vrije School Kennemerland Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale Veiligheid leerlingen CBS De Burcht 2016

Vragenlijst Sociale Veiligheid leerlingen CBS De Burcht 2016 Vragenlijst Sociale Veiligheid leerlingen CBS De Burcht 2016 Uitslagen Vragenlijst CBS De Burcht Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

Uitslagen. School. Vragenlijst leerlingen CBS Het Lichtpunt juni CBS Het Lichtpunt

Uitslagen. School. Vragenlijst leerlingen CBS Het Lichtpunt juni CBS Het Lichtpunt Uitslagen Vragenlijst leerlingen CBS Het Lichtpunt juni 2011 School CBS Het Lichtpunt Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode

Nadere informatie

Vragenlijst sociale veiligheid ouders oktober 2016

Vragenlijst sociale veiligheid ouders oktober 2016 Vragenlijst sociale veiligheid ouders oktober 2016 Uitslagen Vragenlijst Nutsbasisschool De Hoogakker Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen 2017

Vragenlijst leerlingen 2017 Vragenlijst leerlingen 2017 Uitslagen Vragenlijst Edese Montessorischool Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten Waardering van

Nadere informatie

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Tevredenheid kinderen en ouders

Tevredenheid kinderen en ouders Tevredenheid kinderen en ouders Uitslagen Vragenlijst De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Organisatiegegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst ouders Sociale Veiligheid 2017

Vragenlijst ouders Sociale Veiligheid 2017 Vragenlijst ouders Sociale Veiligheid 2017 Uitslagen Vragenlijst CBS De Stifthorst Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten Waardering

Nadere informatie

vragenlijst voor kinderen over sociale veiligheid leerlingen (2013)

vragenlijst voor kinderen over sociale veiligheid leerlingen (2013) vragenlijst voor kinderen over sociale veiligheid leerlingen (2013) Uitslagen Vragenlijst Chr. jenaplanschool 'de Kring' Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens...

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale Veiligheid Leerlingen CBS De Burcht 2017

Vragenlijst Sociale Veiligheid Leerlingen CBS De Burcht 2017 Vragenlijst Sociale Veiligheid Leerlingen CBS De Burcht 2017 Uitslagen Vragenlijst CBS De Burcht Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding De vragenlijst Gegevens Schoolgegevens Periode van afname Aantal respondenten

Nadere informatie

Sociale veiligheid Leerlingen 2012

Sociale veiligheid Leerlingen 2012 Sociale veiligheid Leerlingen 2012 Uitslagen Vragenlijst c.b.s. De Wijngaard Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie