3 Ook wij houden 410 vragen aan...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3 Ook wij houden 410 vragen aan..."

Transcriptie

1 jaargang 1 november 2008 Gemeente Oldebroek voerde quick scan uit met OVO Heldere aanbevelingen voor verbeteren risicobeheersing Aanspraak is een uitgave van OVO De gemeente Oldebroek liet door OVO een quick scan uitvoeren om inzicht te krijgen in de aanwezige risico s bij de organisatie. De quick scan leverde vooral bewustwording op, maar ook een concreet actieplan. Om het op alle afdelingen hoog op de agenda te krijgen en te houden, moet je er wel bóvenop zitten. Bij de gemeente Oldebroek ontstond enige tijd geleden behoefte aan een diepgaander inzicht in de risicogevoeligheid van de organisatie op het vlak van fraude en aansprakelijkheid. De gemeente doorliep hiertoe een quick scan met OVO. Trekker Henk Averink, verzekeringscoördinator bij de gemeente, legt uit wat de quick scan heeft opgeleverd. Hoe werd het traject ingezet? In eerste instantie liet OVO ons zien hoe wij er als gemeente voor stonden ten opzichte van andere vergelijkbare gemeenten. Concrete schadecijfers van de afgelopen jaren werden naast elkaar gelegd. Op basis van deze cijfers deden wij het helemaal niet slecht. Gedurende het hele proces moesten we regelmatig druk zetten om de vaart erin te houden. 3 Ook wij houden 410 vragen aan... van aanspraak Femke Bergervoet 5Nico Slemmer geeft stokje door 6Kwaliteit van afwikkeling belangrijkste criterium

2 De quick scan van OVO Hoe zit het met onze fraudegevoeligheid? Waar zit ons risico op het vlak van aansprakelijkheid voor schade? Iedere gemeentelijke instelling wil graag antwoord op deze vragen. Inzicht in de aanwezige risico s is belangrijk voor de gezondheid van de organisatie. Wie de risico s kent, kan preventieve of repressieve maatregelen nemen om ze uit te sluiten of te verkleinen. Vervolgens begon het verzamelen van informatie vanuit de verschillende afdelingen. OVO legde ons een flinke lijst met uiteenlopende vragen voor. Bij ons hadden die vooral betrekking op de sectoren financiën, samenleving, ruimtelijke ontwikkeling, omgeving, interne dienstverlening en juridisch control. Zo waren er vragen over de vergunningenafgifte, bezwarenprocedures, het beheer van de openbare ruimte, het wegonderhoud, snoeiplannen voor bomen, het aannamebeleid van tijdelijk en vast personeel, de klokkenluiderregeling, het betalingsverkeer, juridische kwaliteitszorg en toezicht en handhaving. Stuk voor stuk gericht op het in kaart brengen van risico s voor de organisatie. Was het gemakkelijk om deze informatie los te krijgen? Het management stond er vanaf het begin volledig achter. De afdelingen moesten eerst worden overtuigd van het belang. De opdracht aan de afdelingen heb ik daarom van het management laten uitgaan. Het duurde enkele maanden voordat we alle informatie naar aanleiding van de vragenlijsten compleet hadden. Er werd dan ook veel van de afdelingen gevraagd. Na deze fase volgde een uitgebreide interviewronde. Met sleutelfiguren binnen de afdelingen werden verdiepingssessies gehouden. De juiste personen, all rounders met brede kennis, werden via de afdelingsmanagers benaderd. Gedurende het hele proces moesten we regelmatig druk zetten om de vaart erin te houden. De afdelingsmanagers vervulden ook een rol als aanjager. Op basis van alle informatie maakte OVO vervolgens een uitgebreide rapportage met analyses, adviezen en jurisprudentie. Hoe kwam Oldebroek eruit? Uit de rapportage bleek dat het met de risicobeheersing in de gemeente Oldebroek goed is gesteld. Wij claimen als gemeente relatief weinig schade bij verzekeraars. Net als iedere andere gemeente lopen wij risico s, maar die openbaren zich nauwelijks blijkt in de praktijk. Dit kan ook betekenen dat wij niet gauw aansprakelijk worden gesteld en daarom schade niet zo snel claimen. Uit de quick scan zijn heldere aanbevelingen gerold voor het verbeteren van onze risicobeheersing, waarmee we kunnen voorkomen dat schades zich gaan manifesteren. We moeten vooral zorgen voor beheersmaatregelen. Om een paar voorbeelden te geven: de inspectie van de wegen is bij ons te mager georganiseerd, net als het onderhoud aan bomen. Ook kunnen wij wel een vervangend secretaris voor de commissie bezwaar en beroepschriften gebruiken. Dat geld is er niet zomaar. Er is ook speciale aandacht besteed aan het doen van toezeggingen door ambtenaren en bestuurders die niet waargemaakt kunnen worden. Je moet doen wat je zegt, anders loop je veel aansprakelijkheidsrisico. De quick scan van OVO geeft gemeentelijke instellingen een compleet inzicht in de aanwezige risico s. De quick scan bestaat uit een benchmark, schriftelijk onderzoek en interviews met sleutelfiguren binnen verschillende afdelingen. Op basis van alle bevindingen maakt OVO een rapportage met een beschrijving van de risicogebieden, een analyse van de verzekeringsportefeuille en aanbevelingen voor het inrichten van het risicomanagement. Meer weten over de quick scan? Neem contact op met Ajit Khan, , Marc Mutsaars, , of kijk op De acties hebben vooral betrekking op beheersprocessen. 2

3 Wat is er nu, bijna een jaar later, van terechtgekomen? 2008 is het jaar van de verbeteringen. Begin dit jaar heb ik de rapportage geanalyseerd en er een samenvatting van gemaakt. Die heb ik voorzien van een uitgebreid stappenplan per afdeling of sectie. Dit stappenplan bevat actiepunten, de actuele stand van zaken, de actor per actie, een start en einddatum. Heel concreet dus. Alle acties hebben vooral betrekking op beheersprocessen. Ik merk wel dat de waan van de dag heerst. Blijf je er niet bovenop zitten, dan gebeurt er weinig. Voor de winterperiode wil ik de definitieve balans opmaken: wat is er gerealiseerd en wat nog niet? Ik zie wel verbeteringen, maar die moeten ook in de processen worden opgenomen. Het traject is heel zinvol geweest. Voor de mensen in huis, de geïnterviewden, was het een eye opener. De begeleiding en afwikkeling door OVO verliep heel prettig. Wel heb ik OVO geadviseerd het schriftelijk onderzoek te rubriceren conform de opbouw van de organisatie. Zo voorkom je dat mensen met vragen worden geconfronteerd waar ze niets mee kunnen, waardoor mogelijk onnodige vertraging ontstaat. Bovendien vergroot je daarmee het draagvlak bij de verschillende afdelingen. De nieuwe nieuwsbrief van OVO Ook wij houden van aanspraak Onze leden hebben aangegeven de laatste jaren een enorme kwaliteitsimpuls te ervaren in de dienstverlening van OVO. Daar zijn we bijzonder verheugd over. Als nicheverzekeraar hebben wij immers alleen bestaansrecht als onze inhoudelijke deskundigheid op het gebied van fraude en aansprakelijkheid van hoog niveau is. Als onze service en afwikkeling eruit springen. Onze leden, de verzekerden, ervaren op die gebieden aanzienlijke meerwaarde. De laatste jaren bouwt OVO dan ook zorgvuldig aan een eigen identiteit, gebaseerd op kennis van zaken, continuïteit en partnerschap. Dat onze leden positief reageren op deze koers, blijkt uit de persoonlijke bezoeken die we aan hen afleggen, de regionale bijeenkomsten en klankbordoverleggen. Deze zijn een waardevolle bron van informatie voor zowel OVO als de leden, die aangeven het zeer te waarderen met ons aan tafel te zitten. Zij ervaren deze vorm van directe communicatie als blijk van partnerschap. Daarom komen wij nu ook met Aanspraak. In deze nieuwsbrief leest u een aantal keren per jaar inspirerende verhalen van leden en andere deskundigen uit het vakgebied. Wij informeren u over ontwikkelingen rondom aansprakelijkheid en fraude en over de producten, diensten en mensen van OVO. Net als wanneer we met u aan tafel zitten. Ook zetten wij de nieuwsbrief in om u nog beter te kunnen informeren over de resultaten van de diverse bijeenkomsten met onze leden. Ons informatiebulletin Risicobewust blijft daarnaast een waardevolle bron van inhoudelijke juridische informatie. Aanspraak en Risicobewust zullen in de toekomst ook regelmatig verschijnen als digitale nieuwsflits. We vertrouwen erop dat we zo weer een waardevolle dimensie toevoegen aan onze relatie met u. We houden contact! Ajit Khan algemeen directeur OVO 3

4 Medewerkers stellen zich voor 10 vragen aan... Femke Bergervoet 1 Wat doe je? Als senior jurist schadebehandelaar ben ik gespecialiseerd in de behandeling van letselschade en werkgeversaansprakelijkheid. Mijn werk is net een puzzel... 2 Wat is je achtergrond? Ik ben afgestudeerd in strafrecht met als specialisatie gezondheidsrecht. Na mijn studie heb ik drie jaar, als jurist bij een ziekenhuis, ervaring opgedaan met onder andere de behandeling van aansprakelijkstellingen en klachten. Daar heb ik ondermeer geleerd welke vragen je aan artsen stelt om voldoende informatie boven tafel te krijgen. Vervolgens heb ik gedurende drie jaar bij een grote verzekeraar gewerkt, waar ik mij met medische aansprakelijkheid bezighield. Ik ken dus verschillende kanten van dit vak. 3 Wat boeit jou in je werk? Mijn werk is net een puzzel, waarbij verschillende vragen moeten worden beantwoord: Is er een norm geschonden? Is er voldoende informatie beschikbaar om dat te kunnen beoordelen? Is er ook voldoende informatie beschikbaar om de schade vast te kunnen stellen? Het is boeiend om die stukjes in elkaar te passen. Ik werk bovendien aan hele gevarieerde zaken en voor leuke verzekerden: gemeente, politie, brandweer en waterschappen. 4 Hoe ben je bij OVO terechtgekomen? Tijdens een cursus ontmoette ik twee medewerkers van OVO: Marjolein Scheuer en Jeroen van der Sluijs. Het viel me op hoeveel inhoudelijke kennis zij hadden over aansprakelijkheid. Daarnaast sprak hun mentaliteit op het vlak van schadebehandeling mij erg aan. Ik heb toen bij OVO gesolliciteerd. 5 Wat spreekt je aan bij OVO? Je krijgt hier de ruimte om een objectief gefundeerd oordeel te vellen, dat is gebaseerd op de feiten en proceskansen. We werken hier dan ook met een team van deskundige mensen. Bij de PIV audit werd het opleidingsniveau van de mensen bij OVO als meer dan goed beoordeeld. Dat merk je in de samenwerking. 6 Waar ben je vandaag mee bezig? Op het moment begeleid ik een nieuwe collega: Kyra Asma. Wij zijn zojuist bezig geweest met de behandeling van dossiers over wegbeheer. 7 Welke rol spelen de leden in jouw werk? Aansprakelijkheidskwesties bespreken we vaak inhoudelijk met de leden. Tijdens dergelijke gesprekken brengen zij vaak nuances aan die van grote betekenis kunnen zijn. Deze nuances kunnen wij niet altijd van achter ons bureau maken. De technische kennis van de leden is dikwijls noodzakelijk om een standpunt in te nemen. Dat maakt het contact met hen heel leuk en leerzaam 8 Heb je een tip voor de lezers? Rechtspraak.nl is een waardevolle informatiebron als het gaat om jurisprudentie. 9 Wat is je passie naast je werk? Ik hou van sporten: hardlopen, fietsen en zeilen. Goed voor de ontspanning! 10 Wie zou zich hier ook moeten voorstellen? Medewerkster front office Mariska Varela Gomez heeft veel telefonisch contact met onze leden. Ik denk dat het voor de lezers heel leuk is als zij meer over zichzelf vertelt. 4

5 Nico Slemmer op naar een nieuwe uitdaging Er staat een solide financiële organisatie Als financieel directeur bij OVO was Nico Slemmer de afgelopen twee jaar verantwoordelijk voor het inrichten van de financiële organisatie. Nu neemt hij afscheid. OVO staat er goed voor. De organisatie zal zich altijd blijven ontwikkelen, maar ik beschouw mijn taak als grotendeels afgerond. Tijd om het stokje door te geven. Twee jaar geleden zijn verschillende taken van OVO die voorheen extern waren belegd, zoals account management, financiën, automatisering en de behandeling van zaak en letselschade, onderdeel gemaakt van de organisatie. Nico Slemmer werd aangetrokken om de insourcing van het financiële gedeelte tot een succes te maken. Complete inrichting Nico richtte zich na binnenkomst volledig op de inrichting en verbetering van de complete financiële organisatie. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan het opzetten van de Administratieve Organisatie Interne Control (AOIC). En omdat we toch de financiële basis aan het leggen waren, konden we direct ook de implementatie van de Wet op het financieel toezicht meenemen. Dat was voor mij een bijkomende uitdaging. Deze wet is bedoeld om organisaties transparanter te maken en maatschappelijke verantwoordelijkheid onderdeel te maken van het proces. Zo beschikt OVO nu over een compliance officer, die toeziet op het naleven van de wet en regelgeving. En wordt er verantwoording afgelegd over het risicomanagement. Sterk beleggingsbeleid We hebben ook een gedegen beleggingsbeleid ontwikkeld, dat is getoetst door de Raad van Commissarissen en wordt uitgevoerd door een externe vermogensbeheerder. Last van de kredietcrisis heeft OVO daarom nauwelijks, volgens Nico. Dankzij een risicomijdende beleggingsmix behoudt OVO haar sterke vermogenspositie. Ook dat onderstreept dat Nico een solide financiële organisatie achterlaat. Niet klaar Ik vond het een mooie uitdaging om betrokken te zijn bij het insourcen van de financiële functie. Er staat iets om trots op te zijn. Je staat als organisatie natuurlijk nooit stil. De insourcing gaat verder. En er ligt bij OVO een belangrijke uitdaging richting leden. Meer producten en diensten ontwikkelen, dichterbij de klant zitten en zo nog meer aandacht geven aan kwaliteit. En met de IT wordt een slag gemaakt. Leden kunnen straks Meer producten en diensten ontwikkelen, dichterbij de klant zitten en zo nog meer aandacht geven aan kwaliteit. inloggen op hun eigen account. Daartoe moeten allerlei gegevens inzichtelijk worden gemaakt. Gedeelde verantwoordelijkheid Wat Nico zal missen is de gezamenlijkheid die je bij een overzichtelijke organisatie ervaart. Hier zit je dicht op de processen, kun je snel schakelen en is er veel flexibiliteit. Als klanten iets willen dan doen we dat gewoon. We hebben hier korte lijnen, werken aan hetzelfde doel. Er is een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid. Iedereen is trots op de organisatie. Vanaf november werkt Nico bij een grote zorggroep Het is een organisatie waaronder meerdere instellingen vallen, zoals verpleeg en verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg, met in totaal medewerkers. Totaal anders dan OVO, dat zal wel wennen zijn. In de gezondheidszorg gebeurt op het moment ontzettend veel met de Wet en regelgeving. Mijn zorginstelling heeft bovendien net een fusie achter de rug met verliesgevende jaren. Genoeg te doen dus. 5

6 Het zit m in een combinatie van premie, polisvoorwaarden en ervaringen van anderen. Henry Zandstra beheert verzekeringsportefeuille Oss Kwaliteit van afwikkeling belangrijkste criterium Henry Zandstra is bij de gemeente Oss verantwoordelijk voor de inkoop van verzekeringen. Zojuist is de 100e aansprakelijkstelling voor dit jaar geboekt. Net als bij andere gemeenten groeien bij ons de geclaimde bedragen. Maar ook het aantal claims neemt toe. We zoeken wel naar oorzaken, maar onze organisatie is nog niet klaar voor planmatige risicobeheersing. Als het over gemeentelijke verzekeringen gaat, is Henry Zandstra een absolute deskundige te noemen. Na verschillende financiële functies bekleed te hebben, werd hij tien jaar geleden verantwoordelijk voor de inkoop van alle verzekeringen in Oss en fungeert hij als vraagbaak voor collega s in de regio. Ontwikkelingen De brand, wagenpark en aansprakelijkheidsverzekering zijn onze belangrijkste verzekeringen. In aansprakelijkheid zie ik een aantal ontwikkelingen. Zo n acht jaar geleden steeg het aantal aansprakelijkstellingen fors. Dat had veel te maken met een plaatselijke opticien, die mensen met brilschade bijna automatisch naar de gemeente doorverwees. Ik ben maar eens met die man gaan praten... Het aantal aansprakelijkstellingen daalde daarna weer. Het typeert de huidige mentaliteit: Kun je nergens terecht met je schade? Dan probeer je het toch bij de gemeente! De laatste vier jaar hebben we weer te maken met een stijging in aantallen. Ook de bedragen van schadeclaims stijgen, net als in de rest van Nederland. We weten allemaal dat daar de stijgende zorgkosten mede debet aan zijn. Risicobeheersing Planmatige risicobeheersing, daar zijn we hier nog niet aan toe. Maar op kleine schaal gebeurt het natuurlijk wel. De afgelopen twee jaar is een aantal maatregelen genomen die samenhangen met risicobeheersing. Zo gaan contracten boven voortaan altijd langs de juridische afdeling om ondermeer aansprakelijkheidsproblemen te voorkomen. Bevoegdheden zijn goed afgesproken en we hebben een register van mandaat en budgethouders. En als ik een toename in specifieke schadeclaims signaleer kijk ik met de vakafdeling, bijvoorbeeld wegbeheer, wat we eraan kunnen doen. Verder maken we jaarlijks rapportages van de aansprakelijkheidsstellingen. We moeten ons in de toekomst echter nog veel bewuster worden van risico s. Dat geldt voor de totale organisatie: medewerkers én leidinggevenden. Verzekeraar kiezen Henry wil niet afhankelijk zijn van één verzekeraar. Ik maak deel uit van het landelijk platform van verzekeringsambtenaren (VPO). We houden elkaar daar op de hoogte van wat er op de markt te halen is. Elk jaar ga ik met minimaal één verzekering de markt op. Zo houd ik de portefeuille marktconform. Ik kies voor de aanbieder die economisch gezien de beste partij is. Dat zit m in een combinatie van premie, polisvoorwaarden en ervaringen van anderen. Als de kwaliteit van de schadeafwikkeling goed is, heb ik daar graag meer geld voor over. Met OVO is de samenwerking goed. Ook als er geen dekking is, ondersteunt OVO ons met de afhandeling van een schadeclaim. En ik kan altijd bellen voor deskundig advies. Daarom is OVO voor ons nu de beste aanbieder op het gebied van fraude en aansprakelijkheid. Voor alles geldt: ik ben er uiteindelijk voor de burger. Daar stem ik mijn handelen en keuzes op af, zonder de wet en regelgeving uit het oog te verliezen. 6 Postbus BD Leidschendam t e ovo.nl Redactie: Hanneke van Leeuwen Communicatiekracht, Voorburg Fotografie (p.1,2,6): Paul Voorham, Voorburg Ontwerp: SSO studio, Zoetermeer Drukwerk: Drukkerij Excelsior, Den Haag

NATIONALE VAN 1903. Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief

NATIONALE VAN 1903. Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief NATIONALE VAN 1903 Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief Nationale van 1903 Coöperatieve U.A., en haar rechtsvoorgangers, biedt

Nadere informatie

Aanpak agressie & geweld Veilig Werken in de Zorg

Aanpak agressie & geweld Veilig Werken in de Zorg Aanpak agressie & geweld Veilig Werken in de Zorg Incident? Actie! 1 e bijeenkomst 1 oktober 2015 Sander Flight Deel I Introductie over het Actieplan Veilig Werken in de Zorg Door Miriam Kop Zorgbranches

Nadere informatie

Uniting Expertise, Accelerating Ambitions. Focus op uw kernactiviteiten. Dankzij onze brede juridische expertise.

Uniting Expertise, Accelerating Ambitions. Focus op uw kernactiviteiten. Dankzij onze brede juridische expertise. Uniting Expertise, Accelerating Ambitions Focus op uw kernactiviteiten. Dankzij onze brede juridische expertise. U wilt zich focussen op uw core business. Daarom nemen wij u juridisch werk uit handen.

Nadere informatie

Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu?

Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu? Arjan Kuik, tandarts, lid sinds 1983 VAN EEN ZORGPROFESSIONAL Een claim Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu? Een patiënt stelt u aansprakelijk. Wat nu? Informatie voor zorgprofessionals

Nadere informatie

Geen reactie op onaangename brief Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer

Geen reactie op onaangename brief Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen reactie op onaangename brief Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer 30 juni 2010 RA1053043 Samenvatting Een jongeman glijdt vlak voor een rotonde in Almere uit met zijn

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de aansprakelijkheidsverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP)

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering)

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Achmea ACO Claims Leiden Mariska Varela Gomez Schadebehandelaar. [cid:image001.gif@01ce65d6.48709eb0]

Met vriendelijke groet, Achmea ACO Claims Leiden Mariska Varela Gomez Schadebehandelaar. [cid:image001.gif@01ce65d6.48709eb0] Van: leiden@achmea.nl Aan: lotter@krimpenaandenijssel.nl, CC: BCC: Verzonden: 10/06/2013 Onderwerp: RE: Betr.: Afwikkeling OVO Bijlage(n): TEXT.htm image001.gif image002.jpg Mime.822 Bericht: Geachte heer

Nadere informatie

Verhaal van uw persoonlijke schade bij letsel

Verhaal van uw persoonlijke schade bij letsel Persoonlijke bijstand Verhaal van uw persoonlijke schade bij letsel 1 Juridische hulp met een warm hart Bent u buiten uw schuld slachtoffer van een ongeval? Zijn er bij een medische behandeling fouten

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, Raad van Bestuur, medewerkers en artsen van het willen graag dat u tevreden bent over uw medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom voelt bij

Nadere informatie

de kortste weg naar de beste oplossing

de kortste weg naar de beste oplossing de kortste weg naar de beste oplossing We hebben honderden ervaren juristen die thuis zijn in vrijwel alle soorten geschillen en claims Uw baas wil u op straat zetten. De nieuwe parketvloer trekt helemaal

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder 2 Arbeidsongeschikt Hoe nu verder Deze brochure is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt

Nadere informatie

Grip op uw bedrijfscontinuïteit

Grip op uw bedrijfscontinuïteit Grip op uw bedrijfscontinuïteit Hoe omgaan met risico s 1 Grip op uw bedrijfsdoelstellingen: risicomanagement Ondernemen is risico s nemen. Maar bedrijfsrisico s mogen ondernemen niet in de weg staan.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade?

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Afrikaweg 2 2713 AW Zoetermeer Postbus 3012 2700 KV Zoetermeer sinds 1850 Telefoon 079-3 204 204 Fax 079-3 204 291 Internet

Nadere informatie

Grip op uw letselschade. Waar vind ik objectieve informatie? Letselschade, wat is dat eigenlijk? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten?

Grip op uw letselschade. Waar vind ik objectieve informatie? Letselschade, wat is dat eigenlijk? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten? Letselschade, wat is dat eigenlijk? Waar vind ik objectieve informatie? Hoe schakel ik een betrouwbare belangenbehartiger in? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten? Grip op uw letselschade deletselschaderaad.nl

Nadere informatie

Titelstijl van model bewerken

Titelstijl van model bewerken CLAIMS NON-MARINE 1. Introductie Claims Excellence doelstelling Het creëren van een duurzame, gebalanceerde en langdurige relatie tussen Verzekerde Makelaar Amlin Europe Hierbij focussen wij ons op Customer

Nadere informatie

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI)

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de schadeverzekering inzittenden (SVI). Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Pleziervaartuigenverzekering Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke

Nadere informatie

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering Productwijzer Pleziervaartuigverzekering I Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

MARK HUIJSMANS VIJF CARRIÈRETIPS VAN. Marketingdirecteur bij Miele. Op 7 februari opent Miele als derde Top Marketing

MARK HUIJSMANS VIJF CARRIÈRETIPS VAN. Marketingdirecteur bij Miele. Op 7 februari opent Miele als derde Top Marketing in het hart van de marketing VIJF CARRIÈRETIPS VAN MARK HUIJSMANS Marketingdirecteur bij Miele Door: Tristan Lavender, bestuurslid NIMA Young Professionals Op 7 februari opent Miele als derde Top Marketing

Nadere informatie

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Z0rg Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder! Soms loopt het contact met uw zorgverlener anders dan u had verwacht. Er ging bijvoorbeeld iets mis bij uw

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering. Particulier (AVP)

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering. Particulier (AVP) Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de aansprakelijkheidsverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN WAAROM EEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN? Wat dekt de aansprakelijkheidsverzekering van Chubb? De aansprakelijkheidsverzekering van Chubb biedt

Nadere informatie

Productwijzer Aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer en bagagewagen

Productwijzer Aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer en bagagewagen Aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer en bagagewagen Productwijzer Aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer en bagagewagen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Productwijzer Caravanverzekering

Productwijzer Caravanverzekering Productwijzer Caravanverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de caravanverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke factoren spelen

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

Informatie over het thema-onderzoek Letselschadebehandeling en Kwaliteitscode rechtsbijstand Stichting toetsing verzekeraars

Informatie over het thema-onderzoek Letselschadebehandeling en Kwaliteitscode rechtsbijstand Stichting toetsing verzekeraars Informatie over het thema-onderzoek Letselschadebehandeling en Kwaliteitscode rechtsbijstand Stichting toetsing verzekeraars Start derde thematische beoordeling Binnenkort starten wij met de derde thematische

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering Een helder verhaal over uitvaartverzekeringen AXENT Uitvaartverzekering Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Nabestaandenzorg: de uitvaartverzekeraar

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst

De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst Sylvia Verhoef, adviseur en manager Opleidingen Anita Buijs, manager bedrijfsvoering backoffice 2 Ben jij de secretaresse van de toekomst? Perfecte

Nadere informatie

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) OVZ verzekeringen 1 Productwijzer Schadeverzekering Inzittenden (SVI) Wat leest u in deze productwijzer? In de productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Achmea Personenschade: aangenaam!

Achmea Personenschade: aangenaam! Achmea Personenschade: aangenaam! INHOUD Achmea Personenschade: aangenaam! 3 Wat doen wij voor u? 4 Hoe doen wij dat? 5 Met wie krijgt u te maken? 7 Wat doet u? 9 Wat betalen wij? 10 Zoekt u extra hulp?

Nadere informatie

MEDISCHE INCIDENTEN. Hoe gaat u daar mee om?

MEDISCHE INCIDENTEN. Hoe gaat u daar mee om? MEDISCHE INCIDENTEN Hoe gaat u daar mee om? Q-Academy heeft een aanbod ontwikkeld dat u en uw organisatie ondersteunt bij een goede afhandeling van medische incidenten. De bijeenkomsten worden incompany

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, directie, medewerkers en revalidatieartsen van Tolbrug willen graag dat u tevreden bent over uw (para)medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom

Nadere informatie

Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG

Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG Bijeenkomst FidAZ & Kenac VKG Kies en je wordt gekozen (Bron: Jan van Setten) Eric-Jan van den Berg Directeur Commercie Niels Herweijer - Marketeer Agenda VKG algemeen Visie toekomst adviseur Digitale

Nadere informatie

Elke dag beter. Kwaliteit in de gehandicaptenzorg Cliëntenversie Visiedocument 2.0. November 2014. elke dag beter_biwerk_def.indd 1 04-11-14 14:20

Elke dag beter. Kwaliteit in de gehandicaptenzorg Cliëntenversie Visiedocument 2.0. November 2014. elke dag beter_biwerk_def.indd 1 04-11-14 14:20 Elke dag beter Kwaliteit in de gehandicaptenzorg Cliëntenversie Visiedocument 2.0 November 2014 elke dag beter_biwerk_def.indd 1 04-11-14 14:20 Inhoud Inleiding 3 1 Wat is goede gehandicaptenzorg? 4 2

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Compliance program Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 1 Inleiding In dit Compliance Program is de inrichting van de

Nadere informatie

Interim-management en advies

Interim-management en advies Interim-management en advies Z 12.0 0702 Financiële specialisten voor de overheid en not for profit Interim-management en advies A 01.0 0702 Voorstellen De handen ineen slaan EFK Interim-management en

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Meeùs is onderdeel van AEGON.

Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Meeùs is onderdeel van AEGON. Ù vertrouwt graag op een stevige fundering? Meeùs Bouw & Infra: een naam waarop u kunt bouwen! Verzekeringen, PENSIOENEN, hypotheken met het accent op Ù Meeùs is onderdeel van AEGON. Meeùs Bouw & Infra:

Nadere informatie

Concept Ministeriële regeling

Concept Ministeriële regeling Concept Ministeriële regeling Regeling van de minister van Financiën met betrekking tot het stellen van regels over de eed of belofte die personen werkzaam bij financiële ondernemingen moeten afleggen

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Algemeen Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en is gespecialiseerd in verzekeringen. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze

Nadere informatie

MEVAS Risicomanagement Programma.

MEVAS Risicomanagement Programma. nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal MEVAS Risicomanagement Programma. Inhoud MEVAS Risicomanagement Programma. 3 Stappen die passen bij uw organisatie. 4

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstand bij verhaal. van letselschade

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstand bij verhaal. van letselschade Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstand bij verhaal van letselschade Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies

Nadere informatie

Premiedifferentiatie WGA. Betaalt u onnodig premie?

Premiedifferentiatie WGA. Betaalt u onnodig premie? Premiedifferentiatie WGA Betaalt u onnodig premie? Premiedifferentiatie WGA Als werkgever bent u aangesloten bij het UWV voor de uitvoering van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Naast

Nadere informatie

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Robert t Hart / Geert Haisma 26 september 2013 r.hart@risicomanagement.nl / haisma@risicomanagement.nl 1www.risicomanagement.nl Visie risicomanagement Gemeenten

Nadere informatie

NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen

NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen NRGD Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) vergroot het vertrouwen in de Nederlandse rechtspraak door het waarborgen van een constante hoge

Nadere informatie

LMD brandweer. Toelatingsprocedure

LMD brandweer. Toelatingsprocedure LMD brandweer Toelatingsprocedure Toelatingsprocedure brandweer van kandidaat naar deelnemer Als leidinggevende bij de brandweer functioneer je in een turbulente omgeving. Het lijkt wel of de veranderingen

Nadere informatie

Vertrouwelijk. Beste relatie

Vertrouwelijk. Beste relatie Vertrouwelijk Beste relatie Datum: 26 februari 2013 Ons kenmerk: All Finance BV / directe beloning Behandeld door: J.C.W. de Laat Telefoonnummer: 040-257 49 40 sjakdelaat@all-finance.nl Onderwerp: Directe

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN

AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN WAAROM EEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BEDRIJVEN? De kans dat u als ondernemer aansprakelijk wordt gesteld is reëel. Iemand kan een ongeluk krijgen in

Nadere informatie

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN.

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. COMPLIANCE RADAR De Compliance Radar helpt gemeenten een brug te slaan tussen beleidsdoelstellingen en uitvoering. Door

Nadere informatie

voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand Incasso Juridisch advies jouw recht

voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand Incasso Juridisch advies jouw recht voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand Incasso Juridisch advies jouw recht Zodra we één voet buiten de deur zetten, zijn we verkeersdeelnemers. En in het verkeer zit een ongeluk in een klein hoekje. De

Nadere informatie

Hoe verzeker je mensenwerk? De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. van Nassau. Als het ingewikkeld wordt, zijn wij op ons best.

Hoe verzeker je mensenwerk? De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. van Nassau. Als het ingewikkeld wordt, zijn wij op ons best. Hoe verzeker je mensenwerk? De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Nassau Als het ingewikkeld wordt, zijn wij op ons best. De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering houdt ook rekening met fouten waar

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Nieuwe Koers Beverwijk. Datum rapport: 8 februari 2013

Auditrapport. Blik op Werk Keurmerk. Resultaten cliëntenaudit 2012. Nieuwe Koers Beverwijk. Datum rapport: 8 februari 2013 Datum rapport: 8 februari 2013 Auditrapport Blik op Werk Keurmerk Resultaten cliëntenaudit 2012 Nieuwe Koers Beverwijk Kiwa Nederland BV. Stationspark 45 4462 DZ Goes Telefoon 0113 253434 Fax 0113 253622

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

oofdzaken Het infomagazine van Hoofdstad Assurantiën www.ass-hoofdstad.nl

oofdzaken Het infomagazine van Hoofdstad Assurantiën www.ass-hoofdstad.nl oofdzaken Het infomagazine van Hoofdstad Assurantiën Nieuw, de gratis risicocheck voor bouw, infra en recycling Welke risico s loopt u als kraanverhuurbedrijf en welke kosten moet u maken om deze risico

Nadere informatie

Een advies kan niet los gezien worden van uw gehele financiële situatie. UW FINANCIEEL PLAN

Een advies kan niet los gezien worden van uw gehele financiële situatie. UW FINANCIEEL PLAN Een advies kan niet los gezien worden van uw gehele financiële situatie. (Pre) Pensioen Sparen en beleggen Zorg, inkomen en ontslag Echtscheiding UW FINANCIEEL PLAN Hypotheek en leningen Huwelijkse voorwaarden

Nadere informatie

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de reis- en annuleringsverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Een klacht? Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Een klacht? Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Een klacht? Informatie over onze klachtenregeling Informatie voor patiënten F0070-3415 februari 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

Voorkom schade en maak daardoor minder kosten. Preventie voor uw wagenpark

Voorkom schade en maak daardoor minder kosten. Preventie voor uw wagenpark Voorkom schade en maak daardoor minder kosten Preventie voor uw wagenpark Voorkom schade en maak daardoor minder kosten Schade is natuurlijk ongewenst in uw bedrijf. Schades binnen uw wagenpark hebben

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

Glasheldere voorwaarden, scherpe premie en gespecialiseerde dienstverlening.

Glasheldere voorwaarden, scherpe premie en gespecialiseerde dienstverlening. Glasheldere voorwaarden, scherpe premie en gespecialiseerde dienstverlening. De glasverzekering van de Nederlandsche GlasverzekeringMaatschappij. NGM. Expertise in glasverzekeringen sinds 1861. Waarom

Nadere informatie

Letsel? Wat kunt u verwachten? De letselschaderegeling bij London Verzekeringen

Letsel? Wat kunt u verwachten? De letselschaderegeling bij London Verzekeringen Letsel? Wat kunt u verwachten? De letselschaderegeling bij London Verzekeringen Wat kunt u verwachten bij letsel? Als slachtoffer van een ongeval heeft u lichamelijk letsel opgelopen. London Verzekeringen

Nadere informatie

Verzekeringswijzer voor vrijwilligerswerk in het buitenland

Verzekeringswijzer voor vrijwilligerswerk in het buitenland Lees meer over de meest gekozen verzekeringen: EUROPEESCHE DOORLOPENDE REISVERZEKERING JOHO SPECIAL ISIS Verzekeringswijzer voor vrijwilligerswerk in het buitenland Kennis & Keuzehulp - Waarom verzekeren

Nadere informatie

levingscontract Informatie over samenwonen

levingscontract Informatie over samenwonen etsamen levingscontract Informatie over samenwonen Formaat Notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en optimale service zijn de kernwoorden

Nadere informatie

DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen

DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen JORIS DE JONGH MARIEKE BOERMA AMSTERDAM, FEBRUARI 2014

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Letselschade, wat kunt u van ons verwachten?

Rialto.Tóch verzekerd. Letselschade, wat kunt u van ons verwachten? Rialto.Tóch verzekerd Letselschade, wat kunt u van ons verwachten? U heeft niet alleen schade aan zaken of uw auto, maar u bent ook gewond geraakt bij een verkeersongeluk. Letsel oplopen bij een ongeval

Nadere informatie

In alle levensfasen sterk in je werk!

In alle levensfasen sterk in je werk! Verslag Slotbijeenkomst Vitaliteit en inzetbaarheid (senioren) In alle levensfasen sterk in je werk! Donderdagmiddag 6 juni 2013 presenteren de projectleiders van vier deelprojecten van Vitaliteit en inzetbaarheid

Nadere informatie

Fusies in ziekenhuizen CONTROLLERSBIJEENKOMST 11 FEBRUARI 2015

Fusies in ziekenhuizen CONTROLLERSBIJEENKOMST 11 FEBRUARI 2015 Fusies in ziekenhuizen CONTROLLERSBIJEENKOMST 11 FEBRUARI 2015 Edwin Sinnema Technisch bedrijfskundige (Eindhoven) Koninklijke Marine (Den Helder/Den Haag) Deloitte consulting (Utrecht/Amstelveen) Zorggroep

Nadere informatie

Medische Aansprakelijkheid

Medische Aansprakelijkheid Medische Aansprakelijkheid Ziekenhuizen zijn jarenlang geconfronteerd met zeer beperkte Om dit mogelijk te maken introduceert Aon Medische Aansprakelijkheid mogelijkheden om medische aansprakelijkheidsrisico

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende:

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende: Dienstenwijzer Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. Daarin staat u als klant centraal. In deze dienstenwijzer treft u een

Nadere informatie

Trage afhandeling aansprakelijkstelling Gemeente Amsterdam VGA Verzekeringen

Trage afhandeling aansprakelijkstelling Gemeente Amsterdam VGA Verzekeringen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Trage afhandeling aansprakelijkstelling Gemeente Amsterdam VGA Verzekeringen Samenvatting 2 december 2013 RA132061 De voordeur van de woning van een man wordt, naar later

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument en dienstenwijzer Krooswijk & Van Hoof Financieel Advies BV

Dienstverleningsdocument en dienstenwijzer Krooswijk & Van Hoof Financieel Advies BV Dienstverleningsdocument en dienstenwijzer Krooswijk & Van Hoof Financieel Advies BV U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken

Nadere informatie

Inspectierapport Koekoek (GOB) Markesingel 44 7496BB HENGEVELDE Registratienummer 857358327

Inspectierapport Koekoek (GOB) Markesingel 44 7496BB HENGEVELDE Registratienummer 857358327 Inspectierapport Koekoek (GOB) Markesingel 44 7496BB HENGEVELDE Registratienummer 857358327 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Hof van Twente Datum inspectie: 13-07-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Verslag cursus Organiseer Jezelf

Verslag cursus Organiseer Jezelf Verslag cursus Organiseer Jezelf Cursusdag 1, 25 mei 2013 Hotel Augusta, IJmuiden (10.00 16.30) Het Jongerennetwerk Visserij heeft aan Stichting ProSea gevraagd een cursus op maat te maken, gericht op

Nadere informatie

Kies voor loonregres. U laat toch geen geld liggen?

Kies voor loonregres. U laat toch geen geld liggen? Kies voor loonregres U laat toch geen geld liggen? Wat is loonregres? Als uw medewerker uitvalt door een ongeval waarvoor iemand anders aansprakelijk is, of verzuimt als gevolg van een daad van agressie

Nadere informatie

Informatie over schadeprocedure arbeidsongeschiktheid Werknemers/Zelfstandigen

Informatie over schadeprocedure arbeidsongeschiktheid Werknemers/Zelfstandigen Informatie over schadeprocedure arbeidsongeschiktheid U heeft bij ons een aanvraag tot uitkering ingediend op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat noemen wij een schadeaangifte of claim. Uw schadeaangifte

Nadere informatie

Plan van Aanpak Fraude in de Zorg 2006 2008

Plan van Aanpak Fraude in de Zorg 2006 2008 Plan van Aanpak Fraude in de Zorg 2006 2008 Zorgverzekeraars Nederland November 2006 Inleiding Zorgverzekeraars groeien in hun activiteiten om fraude te bestrijden. Dit is zichtbaar aan de door zorgverzekeraars

Nadere informatie

Informatie & Coördinatie Centrum

Informatie & Coördinatie Centrum Informatie & Coördinatie Centrum Regio Schiphol Bevlogen 2015 2017 Samenwerking door en voor overheidsorganisaties Betrouwbaar beschikken over actuele geo-informatie Optimale inzet en gebruik van geo-informatie

Nadere informatie

Naar huis... De overgang naar de thuissituatie

Naar huis... De overgang naar de thuissituatie Naar huis... Na lang wachten wordt uw kind uit het ziekenhuis ontslagen. Veel ouders krijgen dan pas tijd en ruimte om stil te staan bij wat er allemaal is gebeurd. Allerlei vragen kunnen dan naar boven

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

Huis en Zekerheid Onroerend goed Hypotheken Verzekeringen Pensioenen

Huis en Zekerheid Onroerend goed Hypotheken Verzekeringen Pensioenen Huis en Zekerheid geeft kleur aan uw persoonlijk advies Onroerend goed Hypotheken Verzekeringen Pensioenen Bankzaken Huis en Zekerheid Abonnement Financieel Advies en bemiddeling particuliere schadeverzekering

Nadere informatie

Opening Majesteit, dames en heren, ook ik heet u vandaag van harte welkom op het jaarlijkse pensioenseminar van DNB.

Opening Majesteit, dames en heren, ook ik heet u vandaag van harte welkom op het jaarlijkse pensioenseminar van DNB. Speech Joanne Kellermann Pensioenseminar 2014 Opening Majesteit, dames en heren, ook ik heet u vandaag van harte welkom op het jaarlijkse pensioenseminar van DNB. Voor mij is dit een bijzonder moment:

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen.

KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar. Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. KWALITEITSNETWERKEN: leren van elkaar Een methode om de kwaliteit van forensische zorg te verhogen. CONTACT Voor meer informatie over de kwaliteitsnetwerken kunt u contact opnemen met: Diewke de Haen (ddehaen@efp.nl)

Nadere informatie

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Volmacht Overig. Bijlage E10 ----------------------

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Volmacht Overig. Bijlage E10 ---------------------- TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN Volmacht Overig Bijlage E10 ---------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Juni 2013, Den Haag 1 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN KENNIS Eindterm 1a

Nadere informatie

HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV

HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

U heeft letsel opgelopen, wat nu?

U heeft letsel opgelopen, wat nu? U heeft letsel opgelopen, wat nu? Belangrijk U heeft als gevolg van een ongeval letsel opgelopen. Hierbij was een verzekerde van De Goudse betrokken en daarom ontvangt u van ons dit document. Hierin leest

Nadere informatie