3 Ook wij houden 410 vragen aan...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3 Ook wij houden 410 vragen aan..."

Transcriptie

1 jaargang 1 november 2008 Gemeente Oldebroek voerde quick scan uit met OVO Heldere aanbevelingen voor verbeteren risicobeheersing Aanspraak is een uitgave van OVO De gemeente Oldebroek liet door OVO een quick scan uitvoeren om inzicht te krijgen in de aanwezige risico s bij de organisatie. De quick scan leverde vooral bewustwording op, maar ook een concreet actieplan. Om het op alle afdelingen hoog op de agenda te krijgen en te houden, moet je er wel bóvenop zitten. Bij de gemeente Oldebroek ontstond enige tijd geleden behoefte aan een diepgaander inzicht in de risicogevoeligheid van de organisatie op het vlak van fraude en aansprakelijkheid. De gemeente doorliep hiertoe een quick scan met OVO. Trekker Henk Averink, verzekeringscoördinator bij de gemeente, legt uit wat de quick scan heeft opgeleverd. Hoe werd het traject ingezet? In eerste instantie liet OVO ons zien hoe wij er als gemeente voor stonden ten opzichte van andere vergelijkbare gemeenten. Concrete schadecijfers van de afgelopen jaren werden naast elkaar gelegd. Op basis van deze cijfers deden wij het helemaal niet slecht. Gedurende het hele proces moesten we regelmatig druk zetten om de vaart erin te houden. 3 Ook wij houden 410 vragen aan... van aanspraak Femke Bergervoet 5Nico Slemmer geeft stokje door 6Kwaliteit van afwikkeling belangrijkste criterium

2 De quick scan van OVO Hoe zit het met onze fraudegevoeligheid? Waar zit ons risico op het vlak van aansprakelijkheid voor schade? Iedere gemeentelijke instelling wil graag antwoord op deze vragen. Inzicht in de aanwezige risico s is belangrijk voor de gezondheid van de organisatie. Wie de risico s kent, kan preventieve of repressieve maatregelen nemen om ze uit te sluiten of te verkleinen. Vervolgens begon het verzamelen van informatie vanuit de verschillende afdelingen. OVO legde ons een flinke lijst met uiteenlopende vragen voor. Bij ons hadden die vooral betrekking op de sectoren financiën, samenleving, ruimtelijke ontwikkeling, omgeving, interne dienstverlening en juridisch control. Zo waren er vragen over de vergunningenafgifte, bezwarenprocedures, het beheer van de openbare ruimte, het wegonderhoud, snoeiplannen voor bomen, het aannamebeleid van tijdelijk en vast personeel, de klokkenluiderregeling, het betalingsverkeer, juridische kwaliteitszorg en toezicht en handhaving. Stuk voor stuk gericht op het in kaart brengen van risico s voor de organisatie. Was het gemakkelijk om deze informatie los te krijgen? Het management stond er vanaf het begin volledig achter. De afdelingen moesten eerst worden overtuigd van het belang. De opdracht aan de afdelingen heb ik daarom van het management laten uitgaan. Het duurde enkele maanden voordat we alle informatie naar aanleiding van de vragenlijsten compleet hadden. Er werd dan ook veel van de afdelingen gevraagd. Na deze fase volgde een uitgebreide interviewronde. Met sleutelfiguren binnen de afdelingen werden verdiepingssessies gehouden. De juiste personen, all rounders met brede kennis, werden via de afdelingsmanagers benaderd. Gedurende het hele proces moesten we regelmatig druk zetten om de vaart erin te houden. De afdelingsmanagers vervulden ook een rol als aanjager. Op basis van alle informatie maakte OVO vervolgens een uitgebreide rapportage met analyses, adviezen en jurisprudentie. Hoe kwam Oldebroek eruit? Uit de rapportage bleek dat het met de risicobeheersing in de gemeente Oldebroek goed is gesteld. Wij claimen als gemeente relatief weinig schade bij verzekeraars. Net als iedere andere gemeente lopen wij risico s, maar die openbaren zich nauwelijks blijkt in de praktijk. Dit kan ook betekenen dat wij niet gauw aansprakelijk worden gesteld en daarom schade niet zo snel claimen. Uit de quick scan zijn heldere aanbevelingen gerold voor het verbeteren van onze risicobeheersing, waarmee we kunnen voorkomen dat schades zich gaan manifesteren. We moeten vooral zorgen voor beheersmaatregelen. Om een paar voorbeelden te geven: de inspectie van de wegen is bij ons te mager georganiseerd, net als het onderhoud aan bomen. Ook kunnen wij wel een vervangend secretaris voor de commissie bezwaar en beroepschriften gebruiken. Dat geld is er niet zomaar. Er is ook speciale aandacht besteed aan het doen van toezeggingen door ambtenaren en bestuurders die niet waargemaakt kunnen worden. Je moet doen wat je zegt, anders loop je veel aansprakelijkheidsrisico. De quick scan van OVO geeft gemeentelijke instellingen een compleet inzicht in de aanwezige risico s. De quick scan bestaat uit een benchmark, schriftelijk onderzoek en interviews met sleutelfiguren binnen verschillende afdelingen. Op basis van alle bevindingen maakt OVO een rapportage met een beschrijving van de risicogebieden, een analyse van de verzekeringsportefeuille en aanbevelingen voor het inrichten van het risicomanagement. Meer weten over de quick scan? Neem contact op met Ajit Khan, , Marc Mutsaars, , of kijk op De acties hebben vooral betrekking op beheersprocessen. 2

3 Wat is er nu, bijna een jaar later, van terechtgekomen? 2008 is het jaar van de verbeteringen. Begin dit jaar heb ik de rapportage geanalyseerd en er een samenvatting van gemaakt. Die heb ik voorzien van een uitgebreid stappenplan per afdeling of sectie. Dit stappenplan bevat actiepunten, de actuele stand van zaken, de actor per actie, een start en einddatum. Heel concreet dus. Alle acties hebben vooral betrekking op beheersprocessen. Ik merk wel dat de waan van de dag heerst. Blijf je er niet bovenop zitten, dan gebeurt er weinig. Voor de winterperiode wil ik de definitieve balans opmaken: wat is er gerealiseerd en wat nog niet? Ik zie wel verbeteringen, maar die moeten ook in de processen worden opgenomen. Het traject is heel zinvol geweest. Voor de mensen in huis, de geïnterviewden, was het een eye opener. De begeleiding en afwikkeling door OVO verliep heel prettig. Wel heb ik OVO geadviseerd het schriftelijk onderzoek te rubriceren conform de opbouw van de organisatie. Zo voorkom je dat mensen met vragen worden geconfronteerd waar ze niets mee kunnen, waardoor mogelijk onnodige vertraging ontstaat. Bovendien vergroot je daarmee het draagvlak bij de verschillende afdelingen. De nieuwe nieuwsbrief van OVO Ook wij houden van aanspraak Onze leden hebben aangegeven de laatste jaren een enorme kwaliteitsimpuls te ervaren in de dienstverlening van OVO. Daar zijn we bijzonder verheugd over. Als nicheverzekeraar hebben wij immers alleen bestaansrecht als onze inhoudelijke deskundigheid op het gebied van fraude en aansprakelijkheid van hoog niveau is. Als onze service en afwikkeling eruit springen. Onze leden, de verzekerden, ervaren op die gebieden aanzienlijke meerwaarde. De laatste jaren bouwt OVO dan ook zorgvuldig aan een eigen identiteit, gebaseerd op kennis van zaken, continuïteit en partnerschap. Dat onze leden positief reageren op deze koers, blijkt uit de persoonlijke bezoeken die we aan hen afleggen, de regionale bijeenkomsten en klankbordoverleggen. Deze zijn een waardevolle bron van informatie voor zowel OVO als de leden, die aangeven het zeer te waarderen met ons aan tafel te zitten. Zij ervaren deze vorm van directe communicatie als blijk van partnerschap. Daarom komen wij nu ook met Aanspraak. In deze nieuwsbrief leest u een aantal keren per jaar inspirerende verhalen van leden en andere deskundigen uit het vakgebied. Wij informeren u over ontwikkelingen rondom aansprakelijkheid en fraude en over de producten, diensten en mensen van OVO. Net als wanneer we met u aan tafel zitten. Ook zetten wij de nieuwsbrief in om u nog beter te kunnen informeren over de resultaten van de diverse bijeenkomsten met onze leden. Ons informatiebulletin Risicobewust blijft daarnaast een waardevolle bron van inhoudelijke juridische informatie. Aanspraak en Risicobewust zullen in de toekomst ook regelmatig verschijnen als digitale nieuwsflits. We vertrouwen erop dat we zo weer een waardevolle dimensie toevoegen aan onze relatie met u. We houden contact! Ajit Khan algemeen directeur OVO 3

4 Medewerkers stellen zich voor 10 vragen aan... Femke Bergervoet 1 Wat doe je? Als senior jurist schadebehandelaar ben ik gespecialiseerd in de behandeling van letselschade en werkgeversaansprakelijkheid. Mijn werk is net een puzzel... 2 Wat is je achtergrond? Ik ben afgestudeerd in strafrecht met als specialisatie gezondheidsrecht. Na mijn studie heb ik drie jaar, als jurist bij een ziekenhuis, ervaring opgedaan met onder andere de behandeling van aansprakelijkstellingen en klachten. Daar heb ik ondermeer geleerd welke vragen je aan artsen stelt om voldoende informatie boven tafel te krijgen. Vervolgens heb ik gedurende drie jaar bij een grote verzekeraar gewerkt, waar ik mij met medische aansprakelijkheid bezighield. Ik ken dus verschillende kanten van dit vak. 3 Wat boeit jou in je werk? Mijn werk is net een puzzel, waarbij verschillende vragen moeten worden beantwoord: Is er een norm geschonden? Is er voldoende informatie beschikbaar om dat te kunnen beoordelen? Is er ook voldoende informatie beschikbaar om de schade vast te kunnen stellen? Het is boeiend om die stukjes in elkaar te passen. Ik werk bovendien aan hele gevarieerde zaken en voor leuke verzekerden: gemeente, politie, brandweer en waterschappen. 4 Hoe ben je bij OVO terechtgekomen? Tijdens een cursus ontmoette ik twee medewerkers van OVO: Marjolein Scheuer en Jeroen van der Sluijs. Het viel me op hoeveel inhoudelijke kennis zij hadden over aansprakelijkheid. Daarnaast sprak hun mentaliteit op het vlak van schadebehandeling mij erg aan. Ik heb toen bij OVO gesolliciteerd. 5 Wat spreekt je aan bij OVO? Je krijgt hier de ruimte om een objectief gefundeerd oordeel te vellen, dat is gebaseerd op de feiten en proceskansen. We werken hier dan ook met een team van deskundige mensen. Bij de PIV audit werd het opleidingsniveau van de mensen bij OVO als meer dan goed beoordeeld. Dat merk je in de samenwerking. 6 Waar ben je vandaag mee bezig? Op het moment begeleid ik een nieuwe collega: Kyra Asma. Wij zijn zojuist bezig geweest met de behandeling van dossiers over wegbeheer. 7 Welke rol spelen de leden in jouw werk? Aansprakelijkheidskwesties bespreken we vaak inhoudelijk met de leden. Tijdens dergelijke gesprekken brengen zij vaak nuances aan die van grote betekenis kunnen zijn. Deze nuances kunnen wij niet altijd van achter ons bureau maken. De technische kennis van de leden is dikwijls noodzakelijk om een standpunt in te nemen. Dat maakt het contact met hen heel leuk en leerzaam 8 Heb je een tip voor de lezers? Rechtspraak.nl is een waardevolle informatiebron als het gaat om jurisprudentie. 9 Wat is je passie naast je werk? Ik hou van sporten: hardlopen, fietsen en zeilen. Goed voor de ontspanning! 10 Wie zou zich hier ook moeten voorstellen? Medewerkster front office Mariska Varela Gomez heeft veel telefonisch contact met onze leden. Ik denk dat het voor de lezers heel leuk is als zij meer over zichzelf vertelt. 4

5 Nico Slemmer op naar een nieuwe uitdaging Er staat een solide financiële organisatie Als financieel directeur bij OVO was Nico Slemmer de afgelopen twee jaar verantwoordelijk voor het inrichten van de financiële organisatie. Nu neemt hij afscheid. OVO staat er goed voor. De organisatie zal zich altijd blijven ontwikkelen, maar ik beschouw mijn taak als grotendeels afgerond. Tijd om het stokje door te geven. Twee jaar geleden zijn verschillende taken van OVO die voorheen extern waren belegd, zoals account management, financiën, automatisering en de behandeling van zaak en letselschade, onderdeel gemaakt van de organisatie. Nico Slemmer werd aangetrokken om de insourcing van het financiële gedeelte tot een succes te maken. Complete inrichting Nico richtte zich na binnenkomst volledig op de inrichting en verbetering van de complete financiële organisatie. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan het opzetten van de Administratieve Organisatie Interne Control (AOIC). En omdat we toch de financiële basis aan het leggen waren, konden we direct ook de implementatie van de Wet op het financieel toezicht meenemen. Dat was voor mij een bijkomende uitdaging. Deze wet is bedoeld om organisaties transparanter te maken en maatschappelijke verantwoordelijkheid onderdeel te maken van het proces. Zo beschikt OVO nu over een compliance officer, die toeziet op het naleven van de wet en regelgeving. En wordt er verantwoording afgelegd over het risicomanagement. Sterk beleggingsbeleid We hebben ook een gedegen beleggingsbeleid ontwikkeld, dat is getoetst door de Raad van Commissarissen en wordt uitgevoerd door een externe vermogensbeheerder. Last van de kredietcrisis heeft OVO daarom nauwelijks, volgens Nico. Dankzij een risicomijdende beleggingsmix behoudt OVO haar sterke vermogenspositie. Ook dat onderstreept dat Nico een solide financiële organisatie achterlaat. Niet klaar Ik vond het een mooie uitdaging om betrokken te zijn bij het insourcen van de financiële functie. Er staat iets om trots op te zijn. Je staat als organisatie natuurlijk nooit stil. De insourcing gaat verder. En er ligt bij OVO een belangrijke uitdaging richting leden. Meer producten en diensten ontwikkelen, dichterbij de klant zitten en zo nog meer aandacht geven aan kwaliteit. En met de IT wordt een slag gemaakt. Leden kunnen straks Meer producten en diensten ontwikkelen, dichterbij de klant zitten en zo nog meer aandacht geven aan kwaliteit. inloggen op hun eigen account. Daartoe moeten allerlei gegevens inzichtelijk worden gemaakt. Gedeelde verantwoordelijkheid Wat Nico zal missen is de gezamenlijkheid die je bij een overzichtelijke organisatie ervaart. Hier zit je dicht op de processen, kun je snel schakelen en is er veel flexibiliteit. Als klanten iets willen dan doen we dat gewoon. We hebben hier korte lijnen, werken aan hetzelfde doel. Er is een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid. Iedereen is trots op de organisatie. Vanaf november werkt Nico bij een grote zorggroep Het is een organisatie waaronder meerdere instellingen vallen, zoals verpleeg en verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg, met in totaal medewerkers. Totaal anders dan OVO, dat zal wel wennen zijn. In de gezondheidszorg gebeurt op het moment ontzettend veel met de Wet en regelgeving. Mijn zorginstelling heeft bovendien net een fusie achter de rug met verliesgevende jaren. Genoeg te doen dus. 5

6 Het zit m in een combinatie van premie, polisvoorwaarden en ervaringen van anderen. Henry Zandstra beheert verzekeringsportefeuille Oss Kwaliteit van afwikkeling belangrijkste criterium Henry Zandstra is bij de gemeente Oss verantwoordelijk voor de inkoop van verzekeringen. Zojuist is de 100e aansprakelijkstelling voor dit jaar geboekt. Net als bij andere gemeenten groeien bij ons de geclaimde bedragen. Maar ook het aantal claims neemt toe. We zoeken wel naar oorzaken, maar onze organisatie is nog niet klaar voor planmatige risicobeheersing. Als het over gemeentelijke verzekeringen gaat, is Henry Zandstra een absolute deskundige te noemen. Na verschillende financiële functies bekleed te hebben, werd hij tien jaar geleden verantwoordelijk voor de inkoop van alle verzekeringen in Oss en fungeert hij als vraagbaak voor collega s in de regio. Ontwikkelingen De brand, wagenpark en aansprakelijkheidsverzekering zijn onze belangrijkste verzekeringen. In aansprakelijkheid zie ik een aantal ontwikkelingen. Zo n acht jaar geleden steeg het aantal aansprakelijkstellingen fors. Dat had veel te maken met een plaatselijke opticien, die mensen met brilschade bijna automatisch naar de gemeente doorverwees. Ik ben maar eens met die man gaan praten... Het aantal aansprakelijkstellingen daalde daarna weer. Het typeert de huidige mentaliteit: Kun je nergens terecht met je schade? Dan probeer je het toch bij de gemeente! De laatste vier jaar hebben we weer te maken met een stijging in aantallen. Ook de bedragen van schadeclaims stijgen, net als in de rest van Nederland. We weten allemaal dat daar de stijgende zorgkosten mede debet aan zijn. Risicobeheersing Planmatige risicobeheersing, daar zijn we hier nog niet aan toe. Maar op kleine schaal gebeurt het natuurlijk wel. De afgelopen twee jaar is een aantal maatregelen genomen die samenhangen met risicobeheersing. Zo gaan contracten boven voortaan altijd langs de juridische afdeling om ondermeer aansprakelijkheidsproblemen te voorkomen. Bevoegdheden zijn goed afgesproken en we hebben een register van mandaat en budgethouders. En als ik een toename in specifieke schadeclaims signaleer kijk ik met de vakafdeling, bijvoorbeeld wegbeheer, wat we eraan kunnen doen. Verder maken we jaarlijks rapportages van de aansprakelijkheidsstellingen. We moeten ons in de toekomst echter nog veel bewuster worden van risico s. Dat geldt voor de totale organisatie: medewerkers én leidinggevenden. Verzekeraar kiezen Henry wil niet afhankelijk zijn van één verzekeraar. Ik maak deel uit van het landelijk platform van verzekeringsambtenaren (VPO). We houden elkaar daar op de hoogte van wat er op de markt te halen is. Elk jaar ga ik met minimaal één verzekering de markt op. Zo houd ik de portefeuille marktconform. Ik kies voor de aanbieder die economisch gezien de beste partij is. Dat zit m in een combinatie van premie, polisvoorwaarden en ervaringen van anderen. Als de kwaliteit van de schadeafwikkeling goed is, heb ik daar graag meer geld voor over. Met OVO is de samenwerking goed. Ook als er geen dekking is, ondersteunt OVO ons met de afhandeling van een schadeclaim. En ik kan altijd bellen voor deskundig advies. Daarom is OVO voor ons nu de beste aanbieder op het gebied van fraude en aansprakelijkheid. Voor alles geldt: ik ben er uiteindelijk voor de burger. Daar stem ik mijn handelen en keuzes op af, zonder de wet en regelgeving uit het oog te verliezen. 6 Postbus BD Leidschendam t e ovo.nl Redactie: Hanneke van Leeuwen Communicatiekracht, Voorburg Fotografie (p.1,2,6): Paul Voorham, Voorburg Ontwerp: SSO studio, Zoetermeer Drukwerk: Drukkerij Excelsior, Den Haag

NATIONALE VAN 1903. Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief

NATIONALE VAN 1903. Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief NATIONALE VAN 1903 Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief Nationale van 1903: benut de voordelen van het collectief Nationale van 1903 Coöperatieve U.A., en haar rechtsvoorgangers, biedt

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder?

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? 2 Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? Deze brochure is voor u van belang als u een beroep wilt doen op uw arbeids

Nadere informatie

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur.

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur. Raad van bestuur Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 3.1.1. De raad van bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Aanpak agressie & geweld Veilig Werken in de Zorg

Aanpak agressie & geweld Veilig Werken in de Zorg Aanpak agressie & geweld Veilig Werken in de Zorg Incident? Actie! 1 e bijeenkomst 1 oktober 2015 Sander Flight Deel I Introductie over het Actieplan Veilig Werken in de Zorg Door Miriam Kop Zorgbranches

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder 2 Arbeidsongeschikt Hoe nu verder Deze brochure is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt

Nadere informatie

U heeft letsel opgelopen, wat nu?

U heeft letsel opgelopen, wat nu? U heeft letsel opgelopen, wat nu? Belangrijk U heeft als gevolg van een ongeval letsel opgelopen. Hierbij was een verzekerde van De Goudse betrokken en daarom ontvangt u van ons dit document. Hierin leest

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Huisartsenpraktijk Dalfsen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Dalfsen zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Arbeidsongeschikt, wat nu?

Klaverblad Verzekeringen. Arbeidsongeschikt, wat nu? Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschikt, wat nu? Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden die horen bij de Basis AOV, de Royaal AOV, de Royaal Plus AOV en de Royaal Opstap AOV.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Verhaal van uw persoonlijke schade bij letsel

Verhaal van uw persoonlijke schade bij letsel Persoonlijke bijstand Verhaal van uw persoonlijke schade bij letsel 1 Juridische hulp met een warm hart Bent u buiten uw schuld slachtoffer van een ongeval? Zijn er bij een medische behandeling fouten

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Uniting Expertise, Accelerating Ambitions. Focus op uw kernactiviteiten. Dankzij onze brede juridische expertise.

Uniting Expertise, Accelerating Ambitions. Focus op uw kernactiviteiten. Dankzij onze brede juridische expertise. Uniting Expertise, Accelerating Ambitions Focus op uw kernactiviteiten. Dankzij onze brede juridische expertise. U wilt zich focussen op uw core business. Daarom nemen wij u juridisch werk uit handen.

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

de kortste weg naar de beste oplossing

de kortste weg naar de beste oplossing de kortste weg naar de beste oplossing We hebben honderden ervaren juristen die thuis zijn in vrijwel alle soorten geschillen en claims Uw baas wil u op straat zetten. De nieuwe parketvloer trekt helemaal

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu?

Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu? Arjan Kuik, tandarts, lid sinds 1983 VAN EEN ZORGPROFESSIONAL Een claim Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu? Een patiënt stelt u aansprakelijk. Wat nu? Informatie voor zorgprofessionals

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade?

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Afrikaweg 2 2713 AW Zoetermeer Postbus 3012 2700 KV Zoetermeer sinds 1850 Telefoon 079-3 204 204 Fax 079-3 204 291 Internet

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering)

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Achmea ACO Claims Leiden Mariska Varela Gomez Schadebehandelaar. [cid:image001.gif@01ce65d6.48709eb0]

Met vriendelijke groet, Achmea ACO Claims Leiden Mariska Varela Gomez Schadebehandelaar. [cid:image001.gif@01ce65d6.48709eb0] Van: leiden@achmea.nl Aan: lotter@krimpenaandenijssel.nl, CC: BCC: Verzonden: 10/06/2013 Onderwerp: RE: Betr.: Afwikkeling OVO Bijlage(n): TEXT.htm image001.gif image002.jpg Mime.822 Bericht: Geachte heer

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Geen reactie op onaangename brief Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer

Geen reactie op onaangename brief Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen reactie op onaangename brief Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer 30 juni 2010 RA1053043 Samenvatting Een jongeman glijdt vlak voor een rotonde in Almere uit met zijn

Nadere informatie

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Z0rg Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder! Soms loopt het contact met uw zorgverlener anders dan u had verwacht. Er ging bijvoorbeeld iets mis bij uw

Nadere informatie

Achmea Personenschade: aangenaam!

Achmea Personenschade: aangenaam! Achmea Personenschade: aangenaam! INHOUD Achmea Personenschade: aangenaam! 3 Wat doen wij voor u? 4 Hoe doen wij dat? 5 Met wie krijgt u te maken? 7 Wat doet u? 9 Wat betalen wij? 10 Zoekt u extra hulp?

Nadere informatie

Kees Boele DE DROOM VAN. De droom van Kees Boele

Kees Boele DE DROOM VAN. De droom van Kees Boele 12 magazine Juni 2015 De droom van Kees Boele DE DROOM VAN Kees Boele CVB-voorzitter van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en onderwijsman in hart en nieren, Kees Boele, doet een appèl op leidinggevenden

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de aansprakelijkheidsverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP)

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

MARK HUIJSMANS VIJF CARRIÈRETIPS VAN. Marketingdirecteur bij Miele. Op 7 februari opent Miele als derde Top Marketing

MARK HUIJSMANS VIJF CARRIÈRETIPS VAN. Marketingdirecteur bij Miele. Op 7 februari opent Miele als derde Top Marketing in het hart van de marketing VIJF CARRIÈRETIPS VAN MARK HUIJSMANS Marketingdirecteur bij Miele Door: Tristan Lavender, bestuurslid NIMA Young Professionals Op 7 februari opent Miele als derde Top Marketing

Nadere informatie

LETSELSCHADEREGELING. Omdat wij u graag verder helpen. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 12

LETSELSCHADEREGELING. Omdat wij u graag verder helpen. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 12 LETSELSCHADEREGELING Omdat wij u graag verder helpen Verzekerd van alle aandacht. 1 van 12 Inhoudsopgave Slachtoffer van een ongeval.. Wat nu? 3 Welke vormen van schade zijn er? 4 Ook recht op smartengeld

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende:

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende: Dienstenwijzer Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. Daarin staat u als klant centraal. In deze dienstenwijzer treft u een

Nadere informatie

Informatie over schadeprocedure arbeidsongeschiktheid Werknemers/Zelfstandigen

Informatie over schadeprocedure arbeidsongeschiktheid Werknemers/Zelfstandigen Informatie over schadeprocedure arbeidsongeschiktheid U heeft bij ons een aanvraag tot uitkering ingediend op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat noemen wij een schadeaangifte of claim. Uw schadeaangifte

Nadere informatie

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Beleggings- verzekeringen

Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten. Loop geen onnodig risico. Beleggings- verzekeringen Consumenteninformatie van de Autoriteit Financiële Markten Loop geen onnodig risico Beleggings- verzekeringen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die een beleggingsverzekering wil afsluiten.

Nadere informatie

Netwerken, zo doe je dat

Netwerken, zo doe je dat Netwerken, zo doe je dat Wanneer je bij het zoeken van een baan niet netwerkt, loop je 70% van de vacatures en mogelijke vacatures op de arbeidsmarkt mis. Deze vacatures worden via via vervuld en verschijnen

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Ons Bedrijf KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Stichting Ons Bedrijf vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT

Nadere informatie

Enquête over onderhoud

Enquête over onderhoud Enquête over onderhoud In november 2014 legden we het Bo-Ex Panel een enquête voor met als onderwerp Onderhoud. Het thema onderhoud is erg breed. Daarom kozen we vooral te vragen naar ervaringen bij de

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Algemeen Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en is gespecialiseerd in verzekeringen. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, Raad van Bestuur, medewerkers en artsen van het willen graag dat u tevreden bent over uw medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom voelt bij

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

augustus 2015 Ik bouw ook pensioen op voor mijn kinderen pagina 6 AOW-leeftijd sneller omhoog pagina 4 Doe de quiz! pagina 8

augustus 2015 Ik bouw ook pensioen op voor mijn kinderen pagina 6 AOW-leeftijd sneller omhoog pagina 4 Doe de quiz! pagina 8 Pensioen krant augustus 2015 Ik bouw ook pensioen op voor mijn kinderen pagina 6 AOW-leeftijd sneller omhoog pagina 4 Doe de quiz! pagina 8 Pensioenheld Nieuws Ik vind het leuk om iets nieuws te leren

Nadere informatie

LMD brandweer. Toelatingsprocedure

LMD brandweer. Toelatingsprocedure LMD brandweer Toelatingsprocedure Toelatingsprocedure brandweer van kandidaat naar deelnemer Als leidinggevende bij de brandweer functioneer je in een turbulente omgeving. Het lijkt wel of de veranderingen

Nadere informatie

De PIV Audit: een stimulans tot verbetering. wat gaat goed best practices wat kan beter

De PIV Audit: een stimulans tot verbetering. wat gaat goed best practices wat kan beter De PIV Audit: een stimulans tot verbetering wat gaat goed best practices wat kan beter Stappen gezet in de tijd 2002 Initiatief PIV Audit PIV Audit facultatief PIV Audit verplicht 2017 2003 pilot audits

Nadere informatie

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen

Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen RAPPORT ACHMEA PENSIOEN- & LEVENSVERZEKERINGEN N.V. Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn www.achmea.nl Uitvoering van rechtstreeks verzekerde regelingen Rapportage Intern toezicht in

Nadere informatie

Grip op uw bedrijfscontinuïteit

Grip op uw bedrijfscontinuïteit Grip op uw bedrijfscontinuïteit Hoe omgaan met risico s 1 Grip op uw bedrijfsdoelstellingen: risicomanagement Ondernemen is risico s nemen. Maar bedrijfsrisico s mogen ondernemen niet in de weg staan.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Taal is de basis voor alles

Taal is de basis voor alles Taal is de basis voor alles Vanja Mikus kwam als ervaren verpleegster naar Nederland. In haar geboorteland Bosnië had ze de opleiding afgerond en drie jaar werkervaring in een algemeen ziekenhuis opgedaan.

Nadere informatie

Verzekeraars en klimaatverandering. Timo Brinkman 20 april 2016

Verzekeraars en klimaatverandering. Timo Brinkman 20 april 2016 Verzekeraars en klimaatverandering Timo Brinkman 20 april 2016 Agenda Wat doen het Verbond en de verzekeraars? Welke schades zien verzekeraars? Climate Two Degrees Gezamenlijk risicomanagement: Techniek

Nadere informatie

Opening seminar 2015 door voorzitter Elly Blanksma

Opening seminar 2015 door voorzitter Elly Blanksma Opening seminar 2015 door voorzitter Elly Blanksma Geachte aanwezigen, Hartelijk welkom op ons jaarlijkse seminar Klantgericht Verzekeren. Het Keurmerk viert zijn eerste lustrum. Vijf jaar Keurmerk is

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

IF netwerkbijeenkomsten evaluatie. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

IF netwerkbijeenkomsten evaluatie. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Kunt u aangeven hoe u op deze bijeenkomst bent geattendeerd?...2 2 Wat is uw belangrijkste reden om deze bijeenkomst te bezoeken?...3 3 In hoeverre voldeed de bijeenkomst

Nadere informatie

DOMINASS ASSURANTIEN BV

DOMINASS ASSURANTIEN BV DOMINASS ASSURANTIEN BV Assurantie adviesbureau voor theologen Hier kunt u ons aan houden Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Dominass GIDI-Advieswijzer 2 Voorwoord Als relatie

Nadere informatie

HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV

HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Concept Ministeriële regeling

Concept Ministeriële regeling Concept Ministeriële regeling Regeling van de minister van Financiën met betrekking tot het stellen van regels over de eed of belofte die personen werkzaam bij financiële ondernemingen moeten afleggen

Nadere informatie

Werkvorm: Bouw je krachtveld

Werkvorm: Bouw je krachtveld Werkvorm: Bouw je krachtveld Het krachtenveld om je co-creatie project heen kan worden ingedeeld in verschillende lagen. Dit document bevat tips en denkvragen om je bewust te maken van het krachtenveld

Nadere informatie

Een klacht? Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Een klacht? Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Een klacht? Informatie over onze klachtenregeling Informatie voor patiënten F0070-3415 februari 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

Voorkom schade en maak daardoor minder kosten. Preventie voor uw wagenpark

Voorkom schade en maak daardoor minder kosten. Preventie voor uw wagenpark Voorkom schade en maak daardoor minder kosten Preventie voor uw wagenpark Voorkom schade en maak daardoor minder kosten Schade is natuurlijk ongewenst in uw bedrijf. Schades binnen uw wagenpark hebben

Nadere informatie

Premiedifferentiatie WGA. Betaalt u onnodig premie?

Premiedifferentiatie WGA. Betaalt u onnodig premie? Premiedifferentiatie WGA Betaalt u onnodig premie? Premiedifferentiatie WGA Als werkgever bent u aangesloten bij het UWV voor de uitvoering van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Naast

Nadere informatie

Is iemand in jouw omgeving verslaafd?

Is iemand in jouw omgeving verslaafd? Is iemand in jouw omgeving verslaafd? Verslaafd aan Jou ondersteunt en informeert de omgeving van verslaafden. Vaak gaat alle aandacht uit naar de verslaafde en daardoor wordt soms niet gezien dat familie

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

2014/2015. Vind de beste zorg voor uw situatie. Persoonlijk advies. Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt!

2014/2015. Vind de beste zorg voor uw situatie. Persoonlijk advies. Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt! 2014/2015 Vind de beste zorg voor uw situatie Persoonlijk advies Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt! Inhoudsopgave 4 Persoonlijk medisch advies 6 Digitaal inzicht in uw zorgverzekering 8 Zorg of

Nadere informatie

zorgwijzer Vind de beste zorg voor uw situatie Persoonlijk advies over uw gezondheid Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt!

zorgwijzer Vind de beste zorg voor uw situatie Persoonlijk advies over uw gezondheid Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! zorgwijzer 2014/2015 Vind de beste zorg voor uw situatie Persoonlijk advies over uw gezondheid Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! Inhoudsopgave 4 Persoonlijk advies over uw gezondheid 6 Digitaal inzicht

Nadere informatie

Trage afhandeling aansprakelijkstelling Gemeente Amsterdam VGA Verzekeringen

Trage afhandeling aansprakelijkstelling Gemeente Amsterdam VGA Verzekeringen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Trage afhandeling aansprakelijkstelling Gemeente Amsterdam VGA Verzekeringen Samenvatting 2 december 2013 RA132061 De voordeur van de woning van een man wordt, naar later

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

Dienstverlening Ziektewet-eigenrisicodragerschap

Dienstverlening Ziektewet-eigenrisicodragerschap 1 Dienstverlening ENgage Ziektewet-eigenrisicodragerschap Dienstverlening Ziektewet-eigenrisicodragerschap De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (kortweg Bezava, maar ook

Nadere informatie

Het telefoonnummer van de klachtenfunctionaris van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is of

Het telefoonnummer van de klachtenfunctionaris van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is of Klachtenregeling 0 Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis streeft ernaar om zorg van goede kwaliteit te leveren. Toch kunnen er dingen anders lopen dan u verwacht had. Wanneer u niet tevreden bent, of er zijn

Nadere informatie

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI)

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de schadeverzekering inzittenden (SVI). Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder?

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? Deze brochure is voor u van belang als u een beroep wilt doen op uw arbeids

Nadere informatie

Evaluatie training Internetonderzoek voor toezichthouders en handhavers

Evaluatie training Internetonderzoek voor toezichthouders en handhavers Evaluatie training Internetonderzoek voor toezichthouders en handhavers Inleiding De deelnemers van de training Internetonderzoek voor toezichthouders en handhavers zijn ongeveer 3 maanden na het volgen

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Succesvol verzekeren in 2015: wat vraagt dat van onze medewerkers? Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid

Succesvol verzekeren in 2015: wat vraagt dat van onze medewerkers? Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid MT-presentatie Succesvol verzekeren in 2015: wat vraagt dat van onze medewerkers?. Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid Campagne De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid Start Startsein in

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent. Helemaal

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En nu? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En nu? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En nu? Klantbrochure U heeft zich arbeidsongeschikt gemeld bij uw verzekeraar. In deze folder leest u wat u nu kunt verwachten. U leest onder andere hoe uw verzekeraar uw arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

ArtsenPraktijkPakket!

ArtsenPraktijkPakket! ArtsenPraktijkPakket! Financieel specialist voor artsen Maatwerk voor medici Maatwerk voor medici De volgende verzekeringen kunt u opnemen in het ArtsenPraktijkPakket: Uw pand en inventaris Inventaris

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstand bij verhaal. van letselschade

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstand bij verhaal. van letselschade Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstand bij verhaal van letselschade Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Grip op uw letselschade. Waar vind ik objectieve informatie? Letselschade, wat is dat eigenlijk? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten?

Grip op uw letselschade. Waar vind ik objectieve informatie? Letselschade, wat is dat eigenlijk? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten? Letselschade, wat is dat eigenlijk? Waar vind ik objectieve informatie? Hoe schakel ik een betrouwbare belangenbehartiger in? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten? Grip op uw letselschade deletselschaderaad.nl

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Productwijzer Verzekering aanhangwagen,

Productwijzer Verzekering aanhangwagen, Productwijzer Verzekering aanhangwagen, boot-/paardentrailer en Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor een: aanhangwagen boottrailer

Nadere informatie

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Pleziervaartuigenverzekering Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke

Nadere informatie

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september)

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) In de bijlage de ambtelijke beantwoording over hoe het proces tot een fusiemelding bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering Productwijzer Pleziervaartuigverzekering I Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

voor accountants en bedrijven

voor accountants en bedrijven voor accountants en bedrijven voor de juiste financiële verbindingen De Van Eekhout Groep is al jaren lang een professionele gesprekspartner voor ondernemingen en bedrijfsadviseurs op het gebied van verzekeringen

Nadere informatie

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt nieuw in mijn functie, had ik snel en goed overzicht wat er speelde in mijn team ik heb met COSMO in kaart waar ik zelf voor sta we zien een grote groei van de ontwikkelingen in de teams nu hebben we veel

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid, wat nu? Werknemers/Zelfstandigen

Arbeidsongeschiktheid, wat nu? Werknemers/Zelfstandigen Arbeidsongeschiktheid, wat nu? U heeft bij ons een uitkering aangevraagd in verband met uw arbeidsongeschiktheid. Dat noemen wij een schadeaangifte of claim. Uw schadeaangifte wordt behandeld door een

Nadere informatie

Rapportage. Cliëntenraden en. Extra bijdragen. AWBZ-instellingen

Rapportage. Cliëntenraden en. Extra bijdragen. AWBZ-instellingen Rapportage Cliëntenraden en Extra bijdragen AWBZ-instellingen LOC Zeggenschap in zorg 20 januari 2011 1 Inleiding Aanleiding Bij LOC Zeggenschap in zorg zijn 2.200 cliëntenraden aangesloten. Voor cliëntenraden

Nadere informatie

Aegon Letselschade. Aegon helpt bij letselschade. Wat doen we als u gewond bent geraakt bij een ongeval?

Aegon Letselschade. Aegon helpt bij letselschade. Wat doen we als u gewond bent geraakt bij een ongeval? Aegon Letselschade Aegon helpt bij letselschade Wat doen we als u gewond bent geraakt bij een ongeval? Aegon helpt bij letselschade U bent gewond geraakt bij een ongeval. Dat is heel vervelend voor u.

Nadere informatie

Klachtenregeling Ikazia Ziekenhuis

Klachtenregeling Ikazia Ziekenhuis Klachtenregeling Ikazia Ziekenhuis Goede zorg voor iedereen staat voorop in ons ziekenhuis. Dat doen we met betrokkenheid, oprechte interesse en aandacht. We vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt

Nadere informatie

Informatie over het thema-onderzoek Letselschadebehandeling en Kwaliteitscode rechtsbijstand Stichting toetsing verzekeraars

Informatie over het thema-onderzoek Letselschadebehandeling en Kwaliteitscode rechtsbijstand Stichting toetsing verzekeraars Informatie over het thema-onderzoek Letselschadebehandeling en Kwaliteitscode rechtsbijstand Stichting toetsing verzekeraars Start derde thematische beoordeling Binnenkort starten wij met de derde thematische

Nadere informatie

Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen

Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen Klachtenbehandeling bij zorgverzekeringen Bent u ontevreden? Vertel het ons! Kijk voor meer informatie op www.prolife.nl/klachten Bent u ontevreden? Vertel het ons! Bent u ontevreden over een beslissing

Nadere informatie

Verzekeringswijzer voor vrijwilligerswerk in het buitenland

Verzekeringswijzer voor vrijwilligerswerk in het buitenland Lees meer over de meest gekozen verzekeringen: EUROPEESCHE DOORLOPENDE REISVERZEKERING JOHO SPECIAL ISIS Verzekeringswijzer voor vrijwilligerswerk in het buitenland Kennis & Keuzehulp - Waarom verzekeren

Nadere informatie

Weerbaarheidsnieuws. Thema: duurzame inzetbaarheid. Nr. 17 NIEUWSBRIEF. Inhoudsopgave: Weerbaarheidsnieuws

Weerbaarheidsnieuws. Thema: duurzame inzetbaarheid. Nr. 17 NIEUWSBRIEF. Inhoudsopgave: Weerbaarheidsnieuws Programma Versterking Professionele Weerbaarheid NIEUWSBRIEF Nr. 17 juli 2015 Weerbaarheidsnieuws Eind 2015 stopt het programma. De onderzoek-portefeuille gaat over naar de Politieacademie. Tijdens het

Nadere informatie

Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag

Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag Reglement Klachtenmanagement. U heeft een klacht: wij helpen u graag U heeft een klacht: wij helpen u graag U wilt weten wat u kunt doen als u een klacht heeft. Daarom vertellen wij u graag hoe en waar

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën

Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Dienstenwijzer Kraan Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie