3 Ook wij houden 410 vragen aan...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3 Ook wij houden 410 vragen aan..."

Transcriptie

1 jaargang 1 november 2008 Gemeente Oldebroek voerde quick scan uit met OVO Heldere aanbevelingen voor verbeteren risicobeheersing Aanspraak is een uitgave van OVO De gemeente Oldebroek liet door OVO een quick scan uitvoeren om inzicht te krijgen in de aanwezige risico s bij de organisatie. De quick scan leverde vooral bewustwording op, maar ook een concreet actieplan. Om het op alle afdelingen hoog op de agenda te krijgen en te houden, moet je er wel bóvenop zitten. Bij de gemeente Oldebroek ontstond enige tijd geleden behoefte aan een diepgaander inzicht in de risicogevoeligheid van de organisatie op het vlak van fraude en aansprakelijkheid. De gemeente doorliep hiertoe een quick scan met OVO. Trekker Henk Averink, verzekeringscoördinator bij de gemeente, legt uit wat de quick scan heeft opgeleverd. Hoe werd het traject ingezet? In eerste instantie liet OVO ons zien hoe wij er als gemeente voor stonden ten opzichte van andere vergelijkbare gemeenten. Concrete schadecijfers van de afgelopen jaren werden naast elkaar gelegd. Op basis van deze cijfers deden wij het helemaal niet slecht. Gedurende het hele proces moesten we regelmatig druk zetten om de vaart erin te houden. 3 Ook wij houden 410 vragen aan... van aanspraak Femke Bergervoet 5Nico Slemmer geeft stokje door 6Kwaliteit van afwikkeling belangrijkste criterium

2 De quick scan van OVO Hoe zit het met onze fraudegevoeligheid? Waar zit ons risico op het vlak van aansprakelijkheid voor schade? Iedere gemeentelijke instelling wil graag antwoord op deze vragen. Inzicht in de aanwezige risico s is belangrijk voor de gezondheid van de organisatie. Wie de risico s kent, kan preventieve of repressieve maatregelen nemen om ze uit te sluiten of te verkleinen. Vervolgens begon het verzamelen van informatie vanuit de verschillende afdelingen. OVO legde ons een flinke lijst met uiteenlopende vragen voor. Bij ons hadden die vooral betrekking op de sectoren financiën, samenleving, ruimtelijke ontwikkeling, omgeving, interne dienstverlening en juridisch control. Zo waren er vragen over de vergunningenafgifte, bezwarenprocedures, het beheer van de openbare ruimte, het wegonderhoud, snoeiplannen voor bomen, het aannamebeleid van tijdelijk en vast personeel, de klokkenluiderregeling, het betalingsverkeer, juridische kwaliteitszorg en toezicht en handhaving. Stuk voor stuk gericht op het in kaart brengen van risico s voor de organisatie. Was het gemakkelijk om deze informatie los te krijgen? Het management stond er vanaf het begin volledig achter. De afdelingen moesten eerst worden overtuigd van het belang. De opdracht aan de afdelingen heb ik daarom van het management laten uitgaan. Het duurde enkele maanden voordat we alle informatie naar aanleiding van de vragenlijsten compleet hadden. Er werd dan ook veel van de afdelingen gevraagd. Na deze fase volgde een uitgebreide interviewronde. Met sleutelfiguren binnen de afdelingen werden verdiepingssessies gehouden. De juiste personen, all rounders met brede kennis, werden via de afdelingsmanagers benaderd. Gedurende het hele proces moesten we regelmatig druk zetten om de vaart erin te houden. De afdelingsmanagers vervulden ook een rol als aanjager. Op basis van alle informatie maakte OVO vervolgens een uitgebreide rapportage met analyses, adviezen en jurisprudentie. Hoe kwam Oldebroek eruit? Uit de rapportage bleek dat het met de risicobeheersing in de gemeente Oldebroek goed is gesteld. Wij claimen als gemeente relatief weinig schade bij verzekeraars. Net als iedere andere gemeente lopen wij risico s, maar die openbaren zich nauwelijks blijkt in de praktijk. Dit kan ook betekenen dat wij niet gauw aansprakelijk worden gesteld en daarom schade niet zo snel claimen. Uit de quick scan zijn heldere aanbevelingen gerold voor het verbeteren van onze risicobeheersing, waarmee we kunnen voorkomen dat schades zich gaan manifesteren. We moeten vooral zorgen voor beheersmaatregelen. Om een paar voorbeelden te geven: de inspectie van de wegen is bij ons te mager georganiseerd, net als het onderhoud aan bomen. Ook kunnen wij wel een vervangend secretaris voor de commissie bezwaar en beroepschriften gebruiken. Dat geld is er niet zomaar. Er is ook speciale aandacht besteed aan het doen van toezeggingen door ambtenaren en bestuurders die niet waargemaakt kunnen worden. Je moet doen wat je zegt, anders loop je veel aansprakelijkheidsrisico. De quick scan van OVO geeft gemeentelijke instellingen een compleet inzicht in de aanwezige risico s. De quick scan bestaat uit een benchmark, schriftelijk onderzoek en interviews met sleutelfiguren binnen verschillende afdelingen. Op basis van alle bevindingen maakt OVO een rapportage met een beschrijving van de risicogebieden, een analyse van de verzekeringsportefeuille en aanbevelingen voor het inrichten van het risicomanagement. Meer weten over de quick scan? Neem contact op met Ajit Khan, , Marc Mutsaars, , of kijk op De acties hebben vooral betrekking op beheersprocessen. 2

3 Wat is er nu, bijna een jaar later, van terechtgekomen? 2008 is het jaar van de verbeteringen. Begin dit jaar heb ik de rapportage geanalyseerd en er een samenvatting van gemaakt. Die heb ik voorzien van een uitgebreid stappenplan per afdeling of sectie. Dit stappenplan bevat actiepunten, de actuele stand van zaken, de actor per actie, een start en einddatum. Heel concreet dus. Alle acties hebben vooral betrekking op beheersprocessen. Ik merk wel dat de waan van de dag heerst. Blijf je er niet bovenop zitten, dan gebeurt er weinig. Voor de winterperiode wil ik de definitieve balans opmaken: wat is er gerealiseerd en wat nog niet? Ik zie wel verbeteringen, maar die moeten ook in de processen worden opgenomen. Het traject is heel zinvol geweest. Voor de mensen in huis, de geïnterviewden, was het een eye opener. De begeleiding en afwikkeling door OVO verliep heel prettig. Wel heb ik OVO geadviseerd het schriftelijk onderzoek te rubriceren conform de opbouw van de organisatie. Zo voorkom je dat mensen met vragen worden geconfronteerd waar ze niets mee kunnen, waardoor mogelijk onnodige vertraging ontstaat. Bovendien vergroot je daarmee het draagvlak bij de verschillende afdelingen. De nieuwe nieuwsbrief van OVO Ook wij houden van aanspraak Onze leden hebben aangegeven de laatste jaren een enorme kwaliteitsimpuls te ervaren in de dienstverlening van OVO. Daar zijn we bijzonder verheugd over. Als nicheverzekeraar hebben wij immers alleen bestaansrecht als onze inhoudelijke deskundigheid op het gebied van fraude en aansprakelijkheid van hoog niveau is. Als onze service en afwikkeling eruit springen. Onze leden, de verzekerden, ervaren op die gebieden aanzienlijke meerwaarde. De laatste jaren bouwt OVO dan ook zorgvuldig aan een eigen identiteit, gebaseerd op kennis van zaken, continuïteit en partnerschap. Dat onze leden positief reageren op deze koers, blijkt uit de persoonlijke bezoeken die we aan hen afleggen, de regionale bijeenkomsten en klankbordoverleggen. Deze zijn een waardevolle bron van informatie voor zowel OVO als de leden, die aangeven het zeer te waarderen met ons aan tafel te zitten. Zij ervaren deze vorm van directe communicatie als blijk van partnerschap. Daarom komen wij nu ook met Aanspraak. In deze nieuwsbrief leest u een aantal keren per jaar inspirerende verhalen van leden en andere deskundigen uit het vakgebied. Wij informeren u over ontwikkelingen rondom aansprakelijkheid en fraude en over de producten, diensten en mensen van OVO. Net als wanneer we met u aan tafel zitten. Ook zetten wij de nieuwsbrief in om u nog beter te kunnen informeren over de resultaten van de diverse bijeenkomsten met onze leden. Ons informatiebulletin Risicobewust blijft daarnaast een waardevolle bron van inhoudelijke juridische informatie. Aanspraak en Risicobewust zullen in de toekomst ook regelmatig verschijnen als digitale nieuwsflits. We vertrouwen erop dat we zo weer een waardevolle dimensie toevoegen aan onze relatie met u. We houden contact! Ajit Khan algemeen directeur OVO 3

4 Medewerkers stellen zich voor 10 vragen aan... Femke Bergervoet 1 Wat doe je? Als senior jurist schadebehandelaar ben ik gespecialiseerd in de behandeling van letselschade en werkgeversaansprakelijkheid. Mijn werk is net een puzzel... 2 Wat is je achtergrond? Ik ben afgestudeerd in strafrecht met als specialisatie gezondheidsrecht. Na mijn studie heb ik drie jaar, als jurist bij een ziekenhuis, ervaring opgedaan met onder andere de behandeling van aansprakelijkstellingen en klachten. Daar heb ik ondermeer geleerd welke vragen je aan artsen stelt om voldoende informatie boven tafel te krijgen. Vervolgens heb ik gedurende drie jaar bij een grote verzekeraar gewerkt, waar ik mij met medische aansprakelijkheid bezighield. Ik ken dus verschillende kanten van dit vak. 3 Wat boeit jou in je werk? Mijn werk is net een puzzel, waarbij verschillende vragen moeten worden beantwoord: Is er een norm geschonden? Is er voldoende informatie beschikbaar om dat te kunnen beoordelen? Is er ook voldoende informatie beschikbaar om de schade vast te kunnen stellen? Het is boeiend om die stukjes in elkaar te passen. Ik werk bovendien aan hele gevarieerde zaken en voor leuke verzekerden: gemeente, politie, brandweer en waterschappen. 4 Hoe ben je bij OVO terechtgekomen? Tijdens een cursus ontmoette ik twee medewerkers van OVO: Marjolein Scheuer en Jeroen van der Sluijs. Het viel me op hoeveel inhoudelijke kennis zij hadden over aansprakelijkheid. Daarnaast sprak hun mentaliteit op het vlak van schadebehandeling mij erg aan. Ik heb toen bij OVO gesolliciteerd. 5 Wat spreekt je aan bij OVO? Je krijgt hier de ruimte om een objectief gefundeerd oordeel te vellen, dat is gebaseerd op de feiten en proceskansen. We werken hier dan ook met een team van deskundige mensen. Bij de PIV audit werd het opleidingsniveau van de mensen bij OVO als meer dan goed beoordeeld. Dat merk je in de samenwerking. 6 Waar ben je vandaag mee bezig? Op het moment begeleid ik een nieuwe collega: Kyra Asma. Wij zijn zojuist bezig geweest met de behandeling van dossiers over wegbeheer. 7 Welke rol spelen de leden in jouw werk? Aansprakelijkheidskwesties bespreken we vaak inhoudelijk met de leden. Tijdens dergelijke gesprekken brengen zij vaak nuances aan die van grote betekenis kunnen zijn. Deze nuances kunnen wij niet altijd van achter ons bureau maken. De technische kennis van de leden is dikwijls noodzakelijk om een standpunt in te nemen. Dat maakt het contact met hen heel leuk en leerzaam 8 Heb je een tip voor de lezers? Rechtspraak.nl is een waardevolle informatiebron als het gaat om jurisprudentie. 9 Wat is je passie naast je werk? Ik hou van sporten: hardlopen, fietsen en zeilen. Goed voor de ontspanning! 10 Wie zou zich hier ook moeten voorstellen? Medewerkster front office Mariska Varela Gomez heeft veel telefonisch contact met onze leden. Ik denk dat het voor de lezers heel leuk is als zij meer over zichzelf vertelt. 4

5 Nico Slemmer op naar een nieuwe uitdaging Er staat een solide financiële organisatie Als financieel directeur bij OVO was Nico Slemmer de afgelopen twee jaar verantwoordelijk voor het inrichten van de financiële organisatie. Nu neemt hij afscheid. OVO staat er goed voor. De organisatie zal zich altijd blijven ontwikkelen, maar ik beschouw mijn taak als grotendeels afgerond. Tijd om het stokje door te geven. Twee jaar geleden zijn verschillende taken van OVO die voorheen extern waren belegd, zoals account management, financiën, automatisering en de behandeling van zaak en letselschade, onderdeel gemaakt van de organisatie. Nico Slemmer werd aangetrokken om de insourcing van het financiële gedeelte tot een succes te maken. Complete inrichting Nico richtte zich na binnenkomst volledig op de inrichting en verbetering van de complete financiële organisatie. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan het opzetten van de Administratieve Organisatie Interne Control (AOIC). En omdat we toch de financiële basis aan het leggen waren, konden we direct ook de implementatie van de Wet op het financieel toezicht meenemen. Dat was voor mij een bijkomende uitdaging. Deze wet is bedoeld om organisaties transparanter te maken en maatschappelijke verantwoordelijkheid onderdeel te maken van het proces. Zo beschikt OVO nu over een compliance officer, die toeziet op het naleven van de wet en regelgeving. En wordt er verantwoording afgelegd over het risicomanagement. Sterk beleggingsbeleid We hebben ook een gedegen beleggingsbeleid ontwikkeld, dat is getoetst door de Raad van Commissarissen en wordt uitgevoerd door een externe vermogensbeheerder. Last van de kredietcrisis heeft OVO daarom nauwelijks, volgens Nico. Dankzij een risicomijdende beleggingsmix behoudt OVO haar sterke vermogenspositie. Ook dat onderstreept dat Nico een solide financiële organisatie achterlaat. Niet klaar Ik vond het een mooie uitdaging om betrokken te zijn bij het insourcen van de financiële functie. Er staat iets om trots op te zijn. Je staat als organisatie natuurlijk nooit stil. De insourcing gaat verder. En er ligt bij OVO een belangrijke uitdaging richting leden. Meer producten en diensten ontwikkelen, dichterbij de klant zitten en zo nog meer aandacht geven aan kwaliteit. En met de IT wordt een slag gemaakt. Leden kunnen straks Meer producten en diensten ontwikkelen, dichterbij de klant zitten en zo nog meer aandacht geven aan kwaliteit. inloggen op hun eigen account. Daartoe moeten allerlei gegevens inzichtelijk worden gemaakt. Gedeelde verantwoordelijkheid Wat Nico zal missen is de gezamenlijkheid die je bij een overzichtelijke organisatie ervaart. Hier zit je dicht op de processen, kun je snel schakelen en is er veel flexibiliteit. Als klanten iets willen dan doen we dat gewoon. We hebben hier korte lijnen, werken aan hetzelfde doel. Er is een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid. Iedereen is trots op de organisatie. Vanaf november werkt Nico bij een grote zorggroep Het is een organisatie waaronder meerdere instellingen vallen, zoals verpleeg en verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg, met in totaal medewerkers. Totaal anders dan OVO, dat zal wel wennen zijn. In de gezondheidszorg gebeurt op het moment ontzettend veel met de Wet en regelgeving. Mijn zorginstelling heeft bovendien net een fusie achter de rug met verliesgevende jaren. Genoeg te doen dus. 5

6 Het zit m in een combinatie van premie, polisvoorwaarden en ervaringen van anderen. Henry Zandstra beheert verzekeringsportefeuille Oss Kwaliteit van afwikkeling belangrijkste criterium Henry Zandstra is bij de gemeente Oss verantwoordelijk voor de inkoop van verzekeringen. Zojuist is de 100e aansprakelijkstelling voor dit jaar geboekt. Net als bij andere gemeenten groeien bij ons de geclaimde bedragen. Maar ook het aantal claims neemt toe. We zoeken wel naar oorzaken, maar onze organisatie is nog niet klaar voor planmatige risicobeheersing. Als het over gemeentelijke verzekeringen gaat, is Henry Zandstra een absolute deskundige te noemen. Na verschillende financiële functies bekleed te hebben, werd hij tien jaar geleden verantwoordelijk voor de inkoop van alle verzekeringen in Oss en fungeert hij als vraagbaak voor collega s in de regio. Ontwikkelingen De brand, wagenpark en aansprakelijkheidsverzekering zijn onze belangrijkste verzekeringen. In aansprakelijkheid zie ik een aantal ontwikkelingen. Zo n acht jaar geleden steeg het aantal aansprakelijkstellingen fors. Dat had veel te maken met een plaatselijke opticien, die mensen met brilschade bijna automatisch naar de gemeente doorverwees. Ik ben maar eens met die man gaan praten... Het aantal aansprakelijkstellingen daalde daarna weer. Het typeert de huidige mentaliteit: Kun je nergens terecht met je schade? Dan probeer je het toch bij de gemeente! De laatste vier jaar hebben we weer te maken met een stijging in aantallen. Ook de bedragen van schadeclaims stijgen, net als in de rest van Nederland. We weten allemaal dat daar de stijgende zorgkosten mede debet aan zijn. Risicobeheersing Planmatige risicobeheersing, daar zijn we hier nog niet aan toe. Maar op kleine schaal gebeurt het natuurlijk wel. De afgelopen twee jaar is een aantal maatregelen genomen die samenhangen met risicobeheersing. Zo gaan contracten boven voortaan altijd langs de juridische afdeling om ondermeer aansprakelijkheidsproblemen te voorkomen. Bevoegdheden zijn goed afgesproken en we hebben een register van mandaat en budgethouders. En als ik een toename in specifieke schadeclaims signaleer kijk ik met de vakafdeling, bijvoorbeeld wegbeheer, wat we eraan kunnen doen. Verder maken we jaarlijks rapportages van de aansprakelijkheidsstellingen. We moeten ons in de toekomst echter nog veel bewuster worden van risico s. Dat geldt voor de totale organisatie: medewerkers én leidinggevenden. Verzekeraar kiezen Henry wil niet afhankelijk zijn van één verzekeraar. Ik maak deel uit van het landelijk platform van verzekeringsambtenaren (VPO). We houden elkaar daar op de hoogte van wat er op de markt te halen is. Elk jaar ga ik met minimaal één verzekering de markt op. Zo houd ik de portefeuille marktconform. Ik kies voor de aanbieder die economisch gezien de beste partij is. Dat zit m in een combinatie van premie, polisvoorwaarden en ervaringen van anderen. Als de kwaliteit van de schadeafwikkeling goed is, heb ik daar graag meer geld voor over. Met OVO is de samenwerking goed. Ook als er geen dekking is, ondersteunt OVO ons met de afhandeling van een schadeclaim. En ik kan altijd bellen voor deskundig advies. Daarom is OVO voor ons nu de beste aanbieder op het gebied van fraude en aansprakelijkheid. Voor alles geldt: ik ben er uiteindelijk voor de burger. Daar stem ik mijn handelen en keuzes op af, zonder de wet en regelgeving uit het oog te verliezen. 6 Postbus BD Leidschendam t e ovo.nl Redactie: Hanneke van Leeuwen Communicatiekracht, Voorburg Fotografie (p.1,2,6): Paul Voorham, Voorburg Ontwerp: SSO studio, Zoetermeer Drukwerk: Drukkerij Excelsior, Den Haag

Maatwerk. De risico s van het vak. Voorkom ingrijpende en onherstelbare pathologiefouten. Maatwerk in claimbehandeling: versnelling en transparantie

Maatwerk. De risico s van het vak. Voorkom ingrijpende en onherstelbare pathologiefouten. Maatwerk in claimbehandeling: versnelling en transparantie Kwartaalmagazine voor leden van MediRisk Najaar 2012 8e jaargang De risico s van het vak Maatwerk Voorkom ingrijpende en onherstelbare pathologiefouten Maatwerk in claimbehandeling: versnelling en transparantie

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

De kracht van samen. De risico s van het vak. Vangnetten: minder claims en meer veiligheid. Ziekenhuizen kiezen voor samenwerking: beter en veiliger?

De kracht van samen. De risico s van het vak. Vangnetten: minder claims en meer veiligheid. Ziekenhuizen kiezen voor samenwerking: beter en veiliger? Kwartaalmagazine voor leden van MediRisk Zomer 2012 8e jaargang De risico s van het vak De kracht van samen Vangnetten: minder claims en meer veiligheid Ziekenhuizen kiezen voor samenwerking: beter en

Nadere informatie

Nieuw gereedschap voor eigentijds toezicht. Leren van Progressie in Toezicht

Nieuw gereedschap voor eigentijds toezicht. Leren van Progressie in Toezicht Nieuw gereedschap voor eigentijds toezicht Leren van Progressie in Toezicht COLOFON Deze publicatie is een uitgave van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid. Interviews en teksten: Klaas Salverda, Ida

Nadere informatie

Meten is weten. De risico s van het vak. Veelbelovende resultaten eerste OK-audits. Data-analyse: speuren naar verbeterkansen

Meten is weten. De risico s van het vak. Veelbelovende resultaten eerste OK-audits. Data-analyse: speuren naar verbeterkansen Magazine voor leden van MediRisk Najaar 2013 9e jaargang De risico s van het vak Meten is weten Veelbelovende resultaten eerste OK-audits Data-analyse: speuren naar verbeterkansen Fouten voorkomen met

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT ACCOUNTANT WORDEN 2014-2015 magazine over accountancy DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS RA AnneMartine deelt een dag

Nadere informatie

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN groei PERSONEELSMAGAZINE VAN DE GROEILING JAARGANG 3 FEBRUARI 2012 T THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN STICHTING

Nadere informatie

Lessen uit de praktijk

Lessen uit de praktijk Lessen uit de praktijk 10 Succesvol verbeteren in het voortgezet onderwijs Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

MAGAZINE. KERNTAAK Peter Kramer: We bouwen alles, behalve sociale huurwoningen

MAGAZINE. KERNTAAK Peter Kramer: We bouwen alles, behalve sociale huurwoningen ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER STRATEGIE, BEDRIJFSVOERING & ICT VOOR WONINGCORPORATIES MAGAZINE 5 E JAARGANG NUMMER 3, SEPTEMBER 2014 KERNTAAK Peter Kramer: We bouwen alles, behalve sociale huurwoningen wtco:

Nadere informatie

e-awareness in de care: van weten naar doen

e-awareness in de care: van weten naar doen e-awareness in de care: van weten naar doen Colofon Uitgave Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2010 Teksten interviews: Inge Heuff, Heuff Schrijft Eindredactie: Ewoud Nysingh, Nysingh Communicatie

Nadere informatie

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1 THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 DE PRAKTIJK SECTOR WATERSCHAPPEN Medewerkers in beweging 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-FONDS WATERSCHAPPEN THEMAMAGAZINE SEPTEMBER 2014 PAGINA

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Transparantie verzuimverzekeringen Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Verzuimverzekeringen: glas of lood? Over de transparantie voor kleine bedrijven van verzuimverzekeringen A.

Nadere informatie

Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid. sociaal jaarverslag 2012

Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid. sociaal jaarverslag 2012 Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid sociaal jaarverslag 2012 Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid Het Kadaster staat midden in de maatschappij. We hebben een belangrijke taak in het registreren van vastgoed

Nadere informatie

Afsluitende uitgave. Programma Aanpak jeugdcriminaliteit

Afsluitende uitgave. Programma Aanpak jeugdcriminaliteit Afsluitende uitgave Programma Aanpak jeugdcriminaliteit Afsluitende uitgave Programma Aanpak jeugdcriminaliteit Voorwoord 4 Ministerie van Veiligheid en Justitie Beste lezer, Wat hebben we een goed congres

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek UNC Plus Delta 29-04-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van UNC Plus Delta vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Rechtvaardige oplossing voor de burger

Rechtvaardige oplossing voor de burger Rechtvaardige oplossing voor de burger Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Kinderalimentatie eenvoudiger en eerlijker... 2 Diagnose en triage voorkomt onnodige juridisering... 6 Rechtwijzer: de online variant

Nadere informatie

SPOTLIGHT. & uitgebreidere dienstverlening. meer maatwerk. onafhankelijke. ESG-integratie. op zoek naar. het nieuwe SPO:

SPOTLIGHT. & uitgebreidere dienstverlening. meer maatwerk. onafhankelijke. ESG-integratie. op zoek naar. het nieuwe SPO: VOORAF: het nieuwe SPO, BIJ De uitvoeringsorganisaties: Patrick, portret van een winnaar, VRAGEN: Leemte in wetgeving voor bijzonder partnerpensioen SAMENWERKINGSVERBANDEN: SPO+VBA=Kennis van pensioenvermogen

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie