Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter"

Transcriptie

1 Leica DISTO TM D0 The original laser distance meter

2 Inhoudsopgave Instrument Instellen Overzicht Display Batterij inzetten Bediening AAN/UIT schakelen Reset Meldingcodes Aanpassen meetreferentie Multifunctioneel eindstuk Instelling eenheden Piep AAN/UIT Verlichting AAN/UIT Toetsenbord vergrendeling AAN Toetsenbord vergrendeling UIT Verwijderen Garantie Veiligheidsinstructies Gebruikte symbolen Gebruik volgens de bepalingen Gebruik in strijd met de bepalingen Gebruiksrisico's Toepassingsgrenzen Verantwoordelijkheidsgebieden Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) Laserclassificatie Labeling Meetfuncties Meting enkele afstand Permanent / Minimum-Maximum meting Optellen / Aftrekken Oppervlakte Volume Geheugen (0 laatste resultaten) Geheugen wissen Pythagoras (-punten) Pythagoras (3-punten) Uitzetten Technische gegevens Meldingcodes Verzorging Leica DISTO TM D0 7887a

3 Instrument Instellen Overzicht De veiligheidsinstructies en de handleiding dienen zorgvuldig te worden gelezen alvorens het instrument de eerste keer in gebruik te nemen. De beheerder moet er op toezien, dat alle gebruikers deze aanwijzingen begrijpen en opvolgen. Display Display Batterij Oppervlakte / Volume meetreferentie Uitzetten Min/Max Meting Optellen / Aftrekken Hoofdregel Batterij inzetten Pythagoras Geheugen Info Eenheden Aan / Meten Optellen Oppervlakte / Volume / Geheugen / Pythagoras / Uitzetten Aftrekken Meet referentie i Voor een betrouwbare werking GEEN zink-koolstof-batterijen gebruiken Wissel de batterij als het pictogram knippert. Reset / Uit Leica DISTO TM D0 7887a

4 Bediening AAN/UIT schakelen Reset Meldingcodes AAN UIT sec Instrument schakelt UIT Aanpassen meetreferentie i AAN toets sec ingedrukt houden om continu lasermodus te starten. x Laatste actie ongedaan maken. x Huidige functie afsluiten, ga naar standaard modus. Als de melding "InFo" verschijnt met een nummer, volg dan de instructies in hoofdstuk "Meldingcodes". Voorbeeld: i Toets sec ingedrukt houden en referentie wordt permanent ingesteld. Afstand wordt gemeten vanaf de voorkant van het instrument. Afstand wordt gemeten vanaf de achterkant van het instrument (standaard instelling). Multifunctioneel eindstuk Instelling eenheden i De oriëntatie van het eindstuk wordt automatisch herkend en het juiste nulpunt wordt ingesteld. Tegelijkertijd sec Wissel tussen onderstaande eenheden: 0,000 m 0,00 ft 0,0000 m 0 00 /3 0,00 m 0,0 in 0 in /3 Leica DISTO TM D0 7887a 3

5 Bediening Piep AAN/UIT Verlichting AAN/UIT Tegelijkertijd sec Tegelijkertijd sec Toetsenbord vergrendeling AAN Toetsenbord vergrendeling UIT Tegelijkertijd sec PRESS MINUS binnen sec Leica DISTO TM D0 7887a 4

6 Meetfuncties Meting enkele afstand Richt actieve laser op richtmerk. 3 i 8.53 m Meetoppervlakken: Meetfouten kunnen optreden bij metingen naar kleurloze vloeistoffen, glas, piepschuim of halfdoorlatende oppervlakken, of bij meten op hoogglansoppervlakken. Voor donkere oppervlakken zal de meettijd toenemen. Permanent / Minimum-Maximum meting sec Optellen / Aftrekken min. max. Gebruikt om kamerdiagonalen te meten (maximum waarden) of loodrechte afstand (minimum waarden). De gemeten minimum en maximum afstanden worden getoond (min, max). De laatste gemeten afstand wordt getoond op de hoofdregel m 3 Stopt permanent / minimum-maximum meting m De volgende meting wordt opgeteld bij de vorige. De volgende meting wordt afgetrokken van de vorige. 3 i 7.33 m.847 m Het resultaat staat op de hoofdregel en de gemeten waarde er boven. Dit proces kan zo vaak als nodig worden herhaald. Dezelfde procedure kan worden gevolgd voor optellen of aftrekken van oppervlaktes en volumes. Leica DISTO TM D0 7887a 5

7 Meetfuncties Oppervlakte x Richt laser op eerste richtpunt. 3 4 Richt laser op tweede richtpunt. 5 i 4.35 m Het resultaat staat op de hoofdregel en de gemeten waarde er boven. Deelmetingen: Druk op + of - na starten van de eerste meting. Meten en afstanden optellen of aftrekken. Afsluiten met DIST. Meet tweede lengte. Volume x Richt laser op eerste richtpunt. Richt laser op tweede richtpunt. Richt laser op derde richtpunt m 3 Geheugen (0 laatste resultaten) Geheugen wissen 3x 3 sec tegelijkertijd 8.94 m De laatste 0 waarden worden getoond m Bladert door de laatste 0 waarden. Volledige geheugen wordt gewist. Leica DISTO TM D0 7887a 6

8 Meetfuncties Pythagoras (-punten) 4x Richt laser op bovenste punt. 3 4 Richt laser loodrecht op onderste punt. 5 i 8.94 m Het resultaat staat op de hoofdregel en de gemeten waarde er boven. De meettoets sec ingedrukt houden in de functie activeert automatisch de Minimum of Maximum meting. Pythagoras (3-punten) 5x Richt laser op bovenste punt. Richt laser op loodrecht punt. Richt laser op onderste punt. 7 i 8.94 m Het resultaat staat op de hoofdregel en de gemeten waarde er boven. De meettoets sec ingedrukt houden in de functie, activeert automatisch de Minimum of Maximum meting. Leica DISTO TM D0 7887a 7

9 Meetfuncties Uitzetten 6x m Waarde instellen m Waarde bevestigen en meting starten. 4 Beweeg instrument langzaam langs de uitzetlijn. De afstand naar het volgende uitzetpunt wordt getoond m 0.40 m Het is nog 0,40 m naar de volgende 0,65 m afstand. i Het instrument gaat piepen als een uitzetpunt wordt genaderd binnen 0, m. De functie kan worden gestopt door indrukken van de RESET/UIT toets. Leica DISTO TM D0 7887a 8

10 Technische gegevens Meldingcodes Algemeen Gemiddelde meettolerantie* ±,0 mm / ~/6" *** Maximale meettolerantie** ±,0 mm / 0,08 in *** Bereik met Leica richtplaat 00 m / 38 ft GZM6 Gemiddeld bereik* m / -65 ft Bereik bij ongunstige 50 m / 64 ft omstandigheden **** Kleinste weergegeven eenheid Power Range Technology 0, mm /3 in Laserklasse Lasertype 635 nm, < mw Ø laserspot op afstanden Beschermingsklasse Autom. laser uitschakelen Automatisch uitschakelen Levensduur batterij ( x AAA) Afmetingen (H x D x B) Gewicht (met batterijen) Temperatuurbereik: -Opslag -Werking 6 /30 / 60 mm 0 / 50 / 00 m IP54 (stof- en spatwaterdicht) na 90 s na 80 s tot 5000 metingen 4 x 50 x 7 mm 4,49 x,97 x,06 in 6 g / 4,05 oz -5 tot 70 C -3 tot 58 F -0 tot 50 C 4 tot F * van toepassing op 00 % reflecterend richtmerk (wit geschilderde wand), weinig omgevingslicht, 5 ºC ** van toepassing op 0 tot 500 % reflecterend richtmerk, veel omgevingslicht, - 0 ºC tot + 50 ºC *** Toleranties van toepassing vanaf 0,05 m tot 0 m met een confidentieniveau van 95%. De maximale tolerantie kan toenemen tot 0, mm/m tussen 0 m tot 30 m en tot 0,0 mm/m voor afstanden boven 30 m **** van toepassing bij 00 % richtmerkreflectie, omgevingslicht van circa lux Functies Afstandmeting Min/Max meting Permanente meting Uitzetten Optellen / Aftrekken Oppervlakte Volume Schildersfunctie (oppervlakte met deelmetingen) Pythagoras Geheugen Piep Displayverlichting Automatisch multifunctioneel eindstuk -punt en 3-punt 0 resultaten Als de melding Error niet verdwijnt na herhaaldelijk opnieuw inschakelen van het instrument, neem dan contact op met uw dealer. Als de melding InFo verschijnt met een nummer, druk dan op de Reset toets en volg onderstaande instructies: Nr. Oorzaak Oplossing 04 Rekenfout Meting herhalen 5 Temperatuur te hoog Instrument af laten koelen 53 Temperatuur te laag Instrument opwarmen 55 Retoursignaal te zwak, meettijd te lang Verander het richtoppervlak (bijv. wit papier) 56 Retoursignaal te sterk Verander het richtoppervlak (bijv. wit papier) 57 Te veel omgevingslicht Richtgebied afschermen (schaduw) 58 Meting buiten meetbereik Corrigeer het bereik. 60 Laserstraal onderbroken Meting herhalen Leica DISTO TM D0 7887a 9

11 Verzorging Het instrument reinigen met een vochtige, zachte doek. Het instrument nooit onder water dompelen. Nooit agressieve schoonmaak- of oplosmiddelen gebruiken. Verwijderen VOORZICHTIG Lege batterijen mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid. Denk aan het milieu en lever ze in bij de beschikbare verzamelpunten in overeenstemming met nationale en lokale regels. Het product mag niet bij het huisvuil worden weggegooid. Het product moet in overeenstemming met de nationale regelgeving van uw land worden verwijderd. Houdt u aan de nationale en landelijke regelgeving. Productspecifieke informatie met betrekking tot behandeling en afvalverwerking kan worden gedownload van onze home page. Garantie Het instrument komt met drie ar garantie. Om de drie ar garantie te krijgen, moet het product via binnen acht weken na aanschaf worden geregistreerd. Als het product niet wordt geregistreerd, dan geldt twee ar garantie. Veiligheidsinstructies De beheerder van het instrument moet er op toezien, dat alle gebruikers deze aanwijzingen begrijpen en opvolgen. Gebruikte symbolen De gebruikte symbolen hebben de onderstaande betekenis: WAARSCHUWING Gebruiksgevaar of gebruik in strijd met de bepalingen, die ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben. VOORZICHTIG Gebruiksgevaar of gebruik in strijd met de bepalingen, dat slechts gering letsel met zich meebrengt, maar aanzienlijke schade aan materiaal, bezittingen of milieu kan veroorzaken. i Belangrijke gebruiksinformatie, die de gebruiker helpt, het product technisch juist en efficiënt te gebruiken. Gebruik volgens de bepalingen Meten van afstanden Gebruik in strijd met de bepalingen Gebruik van het product zonder instructie Gebruik buiten de toepassingsgrenzen Onwerkzaam maken van veiligheidsinrichtingen en verwijderen van aanwijzings- en waarschuwingsetiketten Openen van het product met gereedschap (schroevendraaier etc.) Het aanbrengen van modificaties of aanpassingen aan het product Gebruik van toebehoren van andere fabrikanten zonder nadrukkelijke goedkeuring Opzettelijk verblinden van derden; ook in het donker Onvoldoende beveiliging van de meetlocatie (bijv.: bij het verrichten van metingen op straat, constructielocaties, etc.) Opzettelijk of onverantwoord gedrag op steigers, bij het beklimmen van ladders, bij het meten in de buurt van draaiende machines of open machine-elementen of installaties Direct richten in de zon Leica DISTO TM D0 7887a 0

12 Veiligheidsinstructies Gebruiksrisico's WAARSCHUWING Pas op voor foutieve metingen bij gebruik van een defect product, na een val of andere niet toegestane belastingen resp. modificaties aan het product. Verricht periodiek controlemetingen. Speciaal na overbelasting van het product, en voor en na belangrijke meettaken. VOORZICHTIG Probeer nooit zelf het instrument te repareren. Neem contact op met uw dealer in geval van schade. WAARSCHUWING Wijzigingen of modificaties, die niet nadrukkelijk door Leica Geosystems zijn goedgekeurd, kunnen de gebruiker het recht ontnemen om het instrument te gebruiken. Toepassingsgrenzen i Zie hoofdstuk "Technische gegevens". Het instrument is ontworpen voor toepassing in gebieden, die geschikt zijn voor permanente menselijke bewoning. Gebruik het instrument niet in gebieden met explosiegevaar of in agressieve omgevingen. Verantwoordelijkheidsgebieden Verantwoordelijkheden van de fabrikant van de oorspronkelijke apparatuur: Leica Geosystems AG Heinrich-Wild-Strasse CH-9435 Heerbrugg Internet: Bovenstaand bedrijf is verantwoordelijk voor de veiligheidstechnisch onberispelijke levering van het product, inclusief gebruiksaanwijzing. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor accessoires van derden. Verantwoordelijkheidsgebied van de beheerder van het instrument: Hij begrijpt de veiligheidsinformatie voor het product en de instructies in de gebruiksaanwijzing. Hij is bekend met de plaatselijke veiligheidsvoorschriften ter voorkoming van ongevallen. Hij voorkomt gebruik van het instrument door onbevoegden. Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) WAARSCHUWING Het instrument voldoet aan de strengste eisen van de relevante normen en regelgeving. Desondanks kan de mogelijkheid op storing in andere apparatuur niet volledig worden uitgesloten. Leica DISTO TM D0 7887a

13 Veiligheidsinstructies Laserclassificatie Het instrument produceert een zichtbare laserstraal, die aan de voorzijde van het apparaat naar buiten komt. Het is een klasse laserproduct volgens: IEC6085- : 007 "Veiligheid van laserinrichtingen" Laser Klasse producten: Kijk niet in de laserstraal en richt niet onnodig op andere personen. Oogbescherming wordt gewoonlijk bewerkstelligd door afwendingreacties inclusief knipperreflex. WAARSCHUWING Direct in de laserstraal kijken met optische hulpmiddelen (zoals bijv. verrekijkers, telescopen) kan gevaarlijk zijn. VOORZICHTIG Het kijken in de laserstraal kan gevaarlijk zijn voor de ogen. Labeling Laser Straling Kijk niet in de laserstraal Laser klasse volgens IEC 6085-:007 Max. uitgezonden vermogen: <mw Uitgezonden golflengte: nm Straaldivergentie: 0.6 x 0,6 mrad Pulsduur: 0. x 0-9 s x 0-9 s Kan worden gewijzigd (illustraties, beschrijvingen en technische details) zonder mededeling vooraf. Leica DISTO TM D0 7887a

14 Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Zwitserland, is gecertificeerd als zijnde te beschikken over een kwaliteitssysteem, dat voldoet aan de internationale normen voor kwaliteitsmanagement en kwaliteitssystemen (ISO norm 900) en milieubeheersystemen (ISO norm 400). Total Quality Management - Our commitment to total customer satisfaction. Vraag uw lokale Leica Geosystems dealer om verdere informatie over ons TQM programma. Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Zwitserland 0 Vertaald uit de originele tekst (7887a EN) Octrooi Nr.: WO 94764, WO 98809, WO , WO 06964, US , EP 9567, US , WO , Patents pending Leica Geosystems AG CH-9435 Heerbrugg (Switzerland)

PANASONIC KX-TG1311. Gebruiksaanwijzing

PANASONIC KX-TG1311. Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TG1311 Gebruiksaanwijzing TG1311BL(du-du).book Page 1 Tuesday, July 15, 2008 6:32 PM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG1311BL Inhoud Inleiding...2 Voorbereiding...5

Nadere informatie

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Bestnr. 12 16 58. VOLTCRAFT Luxmeter LX-1108. versie 11/04

Bestnr. 12 16 58. VOLTCRAFT Luxmeter LX-1108. versie 11/04 versie 11/04 Bestnr. 12 16 58 VOLTCRAFT Luxmeter LX-1108 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing KA 3482

Gebruiksaanwijzing KA 3482 Gebruiksaanwijzing KA 3482 Gebruiksaanwijzing Dank u voor uw keuze van dit product. We hopen dat u er veel plezier van beleeft. Symbolen in deze bedieningshandleiding Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid

Nadere informatie

Eurofon E 1535. Gebruiksaanwijzing. Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V.

Eurofon E 1535. Gebruiksaanwijzing. Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V. Eurofon E 1535 Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V.1 2 1 Inhoudsopgave Eurofon E 1535 1 Inhoudsopgave...3 2 Garantie

Nadere informatie

Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation

Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta CAFFEO SOLO &milk.

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta CAFFEO SOLO &milk. Beste klant! Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta CAFFEO SOLO &milk. Wij verheugen ons erop u als kof eliefhebber en genieter van de Melitta CAFFEO SOLO &milk te mogen begroeten. Met uw

Nadere informatie

VERA INSTRUCTIONS. Käyttöohjeet. Kullanma kılavuzu 用户指南. Instukcja obslugi

VERA INSTRUCTIONS. Käyttöohjeet. Kullanma kılavuzu 用户指南. Instukcja obslugi "See on the internal pages: (DE), (ES), (PT), (NL), (RU), (CS), (RO), (FI), (GR), (DA), (PL), (TR)" 14-VERAMANUALE2 VERA INSTRUCTIONS e-mail (IT) Tutti i dettagli del testo sono stati attentamente controllati.

Nadere informatie

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8 OVERZICHT Introductie... 7 In deze handleiding gebruikte symbolen...7 Letters tussen haakjes...7 Problemen en reparaties...7 Veiligheid... 7 Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid... 7 Gebruik

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL. Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL. Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Version 2.1 08/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op.

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op. AAN DE SLAG HET EERSTE GEBRUIK Controleer de inhoud van de verpakking VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Voor uw veiligheid: Lees deze richtlijnen. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk en/of (bij wet) verboden zijn.

Nadere informatie

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt. TG1611_1711NL(du-du).book Page 1 Wednesday, March 16, 2011 10:01 AM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG1611NL KX-TG1612NL KX-TG1613NL KX-TG1614NL KX-TG1711NL Afgebeeld model is de

Nadere informatie

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line 6 3 > = BRuGSANVISNING MANuEL D utilisation ISTRuzIONI D uso GEBRuIKSAANwIJzING BRuKSANVISNING 2 30 60 88 8 Kerncomponenten 6 A Kacheldeur 2 3 Siliconenstrip kacheldeur

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12

Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Uitgave 1.1 NL Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Inhoudsopgave Veiligheid 3 Aan de slag 4 Over uw accessoire 4 Toetsen

Nadere informatie

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing Draadloze telefoon Gebruiksaanwijzing Inhoud 1. Welkom 6 2. De telefoon leren kennen 7 2.1 De inhoud van de verpakking controleren 7 2.2 Werking van de telefoon 8 2.3 Verklaring van de onderdelen 9 2.4

Nadere informatie

Handleiding Swiss Egro 90 Series

Handleiding Swiss Egro 90 Series Handleiding Swiss Egro 90 Series Inhoud 1 Inleiding... 4 1.1 Copyright protection...4 1.2 Doelstelling van deze gebruikershandleiding...4 1.3 Garantie...4 1.4 Symbolen...4 1.5 Kwaliteitsverzekering...5

Nadere informatie

HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 4000. optipoint 410/420 S V6.0 economy economy plus standard. Gebruiksaanwijzing

HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 4000. optipoint 410/420 S V6.0 economy economy plus standard. Gebruiksaanwijzing HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 4000 optipoint 410/420 S V6.0 economy economy plus standard Gebruiksaanwijzing Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Voor uw veiligheid De IP-toestellen optipoint

Nadere informatie

TAB-925 9" (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2

TAB-925 9 (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 TAB-925 9" (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.com 1 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies...3 Inschakelen en uitschakelen... 6 Het touchscreen gebruiken...

Nadere informatie

Bedieningsinstructies

Bedieningsinstructies Bedieningsinstructies Modelnr. DECT Draadloze Handset KX-TCA185/KX-TCA285/KX-TCA385 KX-TCA185 KX-TCA285 KX-TCA385 Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Panasonic product. Lees deze handleiding voordat

Nadere informatie

SH915/SW916 Digital Projector Gebruikershandleiding

SH915/SW916 Digital Projector Gebruikershandleiding SH915/SW916 Digital Projector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...9 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie

KX-PRX110NL KX-PRX120NL

KX-PRX110NL KX-PRX120NL Gebruiksaanwijzing Premium Design Telefoon met Touchscreen Model KX-PRX110NL KX-PRX120NL Bedankt dat u hebt gekozen voor een product van Panasonic. Lees dit document aandachtig door en bewaar het voor

Nadere informatie

APS M1P-EU Micro-Omvormers Installatie- en Gebruikers Handleiding

APS M1P-EU Micro-Omvormers Installatie- en Gebruikers Handleiding APS M1P-EU Micro-Omvormers Installatie- en Gebruikers Handleiding Versie: 1.6 (Nederlands) ALTENERGY POWER SYSTEM, INC. All rights reserved Pag. 1 Niets uit dit document mag worden gekopieerd zonder schriftelijke

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 6405 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

DUAL 19 GEBRUIKERSHANDLEIDING V 1.0

DUAL 19 GEBRUIKERSHANDLEIDING V 1.0 DUAL 19 GEBRUIKERSHANDLEIDING V 1.0 INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...4 2. VERZORGING EN ONDERHOUD... 5 3. BUITENAANZICHT... 9 4. TOETSDEFINITIES... 10 5. AAN DE SLAG... 11 5.1 SIM-kaart installeren...

Nadere informatie

Nederlandse vertaling van de Duitse originele handleiding

Nederlandse vertaling van de Duitse originele handleiding Nederlandse vertaling van de Duitse originele handleiding STAHLWILLE Elektromechanische moment-/momentsleutel met draaiingshoekfunctie MANOSKOP 714 Stand 04/2014 Inleiding in de handleiding Voorwoord Deze

Nadere informatie

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 GEBRUIKSAANWIJZING SAMENGESTELD/UITGEGEVEN/ Gedrukt in China. GEPRODUCEERD DOOR: Olivetti S.p.A. con unico azionista Code van de gebruiksaanwijzing: 381750K Gruppo Telecom Italia

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 1600

Gebruikershandleiding Nokia 1600 Gebruikershandleiding Nokia 1600 9239747 Versie 4 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-64 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn

Nadere informatie