Gebruiksaanwijzing. Versie 1.0, Nederlands

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksaanwijzing. Versie 1.0, Nederlands"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing Versie 1.0,

2 DISTO.com 4 Hand-lasermeter Gefeliciteerd met de aankoop van uw DISTO. Productidentificatie De typeaanduiding en het serienummer vindt u op het typeplaatje aan de achterkant van de handlasermeter. Noteer deze gegevens hieronder en vermeld ze wanneer u vragen aan onze vertegenwoordiging of ons servicecentrum heeft. Gebruikte symbolen De symbolen, die in deze gebruiksaanwijzing gebruikt worden, hebben de volgende betekenis: GEVAAR: Direct gevaar bij gebruik, dat beslist leidt tot ernstig lichamelijk letsel of de dood. Deze gebruiksaanwijzing bevat naast informatie over het gebruik ook belangrijke veiligheidsaanwijzingen (zie het hoofdstuk "Veiligheidsaanwijzingen"). Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het product in gebruik neemt. Type: DISTO Serien nr.: 106 WAARSCHUWING: Gevaar bij gebruik of onjuist gebruik, dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood. VOORZICHTIG: Gevaar bij gebruik of onjuist gebruik, dat tot gering lichamelijk letsel, maar aanzieijke materiële-, financiële- of milieuschade kan leiden. Gebruiksinformatie, die de gebruiker helpt om het product technisch juist en efficiënt te gebruiken.

3 Inhoudsopgave Ieiding Speciale opties Toepassingsgebied Instrument Types, Toetsenbord DISTO classic DISTO lite Display Bediening van het instrument Plaatsen / Vervangen van de batterijen Schakel de DISTO in DISTO uitschakelen WISSEN-toets ( ) Meten Afstandmeting Tips voor het meten Doorlopende meting (Tracking) Continubedrijf laser Tijdsvertraging Berekeningen Oppervlakte Volume Gedeelde hoogtes, opvolgende waarden Een gemeten waarde verdubbelen Menu / Instellingen Selecteren referentie-instelling Selecteren eenheden Meten met Excentriciteitwaarde (alleen classic 4 ) Piep Aan / Uit (alleen classic 4 ) Resetten (alleen classic 4 ) Functies (alleen classic 4 ) Fnc1 = Opslaan waarden (constante) Oproepen constante Oproepen laatst gemeten waarden (stapel) Fnc2 = Volgen - Maximum Fnc3 = Volgen - Minimum Fnc4 = Pythagoras, hoogtemeting Gebruikersinformatie Bereik Ruwe oppervlakken Transparante oppervlakken Natte, gladde en glanzend gelakte oppervlakken Hellend, rond oppervlak Handvrij richten In het veld Instelmerk voor daglichtoculair Verlichting Toebehoren Veiligheidsaanwijzingen Gebruiksdoel Gebruik conform de voorschriften Ondeskundig gebruik Grenzen voor gebruik Verantwoordelijkheidsgebieden Gebruiksrisico's Belangrijke gebruiksrisico's Laserclassificatie Waarschuwings- en typeplaatjes DISTO met oculair Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) FCC-aanwijzing (geldig in de VS) Onderhoud en opslag Onderhoud Opslag Transport Verzending Technische gegevens Opmerkingen met betrekking tot meetnauwkeurigheid 136 Meetmiddelbewaking Foutmeldingen

4 Ieiding Speciale opties Toepassingsgebied De elektronische DISTO.com 4 behoort tot een nieuwe generatie hand-lasermeters. Beproefde constructie, gecombineerd met moderne functies voor efficiënt gebruik en nauwkeurige metingen. Hierdoor wordt de productiviteit verhoogd en de kosten verminderd. Innovaties, zoals automatische vrijgave of maximale tracking maken het dagelijkse werk eenvoudiger. Het instrument is geschikt voor overdwars- en afstandsmetingen en berekent oppervlakken, volumes en segmenten. De bediening van het instrument kan in zeer korte tijd worden geleerd. Snel en gemakkelijk te leren! Logisch ontworpen toetsenbord; met groot en duidelijk LCD display. Klein, lichtgewicht en gebruikersvriendelijk Moeiteloze snelle metingen met geïntegreerde zichtbare laserspot. Geïntegreerde rekenfuncties. Robuuste uitvoering, bestand tegen de ruwe condities van de bouwplaats. Te selecteren meeteenheden. Deze gebruiksaanwijzing is bestemd voor de DISTO classic 4 and DISTO lite 4. Algemene beschrijvingen gelden voor alle types. Gedeeltes, geldig voor specifieke types worden apart aangegeven. De illustraties zijn van de DISTO classic 4 ; over het algemeen wordt de naam DISTO gebruikt. 108

5 Instrument Types, Toetsenbord DISTO classic 4 DISTO lite cld-z01 cld-z04 cld-z03 cld-z06 1 Aantoets en Meettoets 2 Plus / MENU: volgende functie 3 Minus / MENU: vorige functie 4 Vermenigvuldigen, Tijdsvertraging 5 Is gelijk aan, enter 6 Menu / Functie 2/3 7 Opslaan, Stapelen 8 Functies 9 Wissen / Wissen Invoer, normale mode 1 Aantoets en Meettoets 2 Plus / MENU: volgende functie 3 Minus / MENU: vorige functie 4 Vermenigvuldigen, Tijdsvertraging 5 Is gelijk aan, enter 6 Menu 7 Wissen / Wissen Invoer, normale mode 109

6 Display Bediening van het instrument cld-z07 1 Laser "aan" 2 Meetreferentie (achterkant, voorkant, statief) 3 Reset instrument 4 Toont de mathematische tekens resp. math. teken 5 Hoofddisplay (b.v. gemeten waarden) 6 Eenheden (m(mm), m(cm), ft, ft in 1/16, in, in 1/16) 7 Tijdsymbool voor tijdsvertraging 8 Hulp display (b.v. vorige waarde) 9 Batterij display 10 Pythagoras functie 11 Oproepen opgeslagen constante (max. 10) 12 Oproepen laatste 15 waarden 13 Piep (Aan/Uit) 14 Informatie 15 Bellen customer service 16 Excentriciteit instelling Plaatsen / Vervangen van de batterijen 1. Druk de clips op de batterijbehuizing gelijktijdig in en verwijder de afdekkap. cld-z08 2. Vervang de batterijen. Bij een te lage batterijspanning verschijnt op het display het batterijsymbool: Nieuwe batterijen plaatsen. Vervang altijd alle batterijen in één keer! 110

7 Schakel de DISTO in DISTO uitschakelen Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Gebruik geen batterijen van verschillende fabrikanten of verschillend typen door elkaar. Zie voor het type batterij de "Technische gegevens". Plaats de batterijen correct. Kort indrukken (basis functies, geldt voor alle toetsen). cld-z10 Na een afstandsmeting (resultaat wordt getoond): Druk gelijktijdig op. In Meetmode en Volgmode (de resultaten worden niet getoond): (Wis), druk gelijktijdig op. 3. Plaats de afdekkap weer terug. Schuif deze door tot u een klik hoort. cld-z09 De laser wordt automatisch ingeschakeld, het symbool knippert in de LED. Na 30 seconden schakelt de laser automatisch uit. Om de laser weer in te schakelen, drukt u op. Het instrument schakelt na 90 seconden automatisch uit als: binnen deze tijd geen toets is ingedrukt. continu meten niet was geactiveerd. het instrument niet in de continu meten mode stond. Om de batterijen te sparen schakelt de DISTO na 90 seconden automatisch uit. 111

8 WISSEN-toets ( ) De Wissen-toets reset de DISTO naar Normale Mode, d.w.z. terug naar nul (= WISSEN) De Wissen-toets kan zowel vóór als na een meting/ berekening worden ingedrukt. In Menu Mode reset dit naar Normale Mode. Tijdens een functie (b.v. bij berekeningen, instellen menu's) zal de laatst geselecteerde functie worden gewist (= Wissen Invoer), als deze niet was uitgevoerd door het indrukken van de toets. Meten Afstandmeting Schakel het instrument aan. De laser is nu ook ingeschakeld en het instrument staat in "Richt Mode". Nogmaals indrukken start de afstandmeting. "DIST" verschijnt kort op het display. Het resultaat wordt onmiddellijk getoond in de geselecteerde eenheid. Als het instrument aan staat en de laser is uitgeschakeld, staat het instrument in "Normale Mode". 112 cld-z11 Tips voor het meten Meten vanaf een hoek DISTO lite 4 is uitgerust met een positioneersteun - voor het meten vanaf hoeken! cld-z47 De DISTO lite 4 is bijzonder geschikt voor het "markeren van de positie" - b.v. bij het uitzetten van afstanden. cld-z38

9 x OFF f MENU f MENU ON DIST C ON DIST x OFF C Doorlopende meting (Tracking) Continubedrijf laser Meten vanaf platte vlakken Voor stabiele metingen draait u de steun 90 en plaats het instrument op het platte vlak (alleen classic 4 ). cld-z12 Indrukken om de laser in te schakelen! Indrukken en vasthouden tot het symbool permanent knippert en "trc" kort verschijnt. Nogmaals indrukken start een afstandsmeting en het resultaat wordt getoond. DISTO keert terug naar Normale Mode. / / Indrukken om de Volg Mode te beëindigen. In de normale mode, druk de toets in tot het symbool doorlopend wordt verlicht en een lange pieptoon klinkt. Telkens wanneer u op de toets drukt, wordt een afstandsmeting geactiveerd. Activeert Continu Meting als de gebruiker deze nodig heeft ( ). Schakelt het instrument uit om de continu lasermode te beëindigen. Meten vanuit hoeken cld-z30 Voorbeeld Uitzetten afstand Gedurende continu lasermode schakelt het instrument niet uit na 90 seconden. cld-z13 Nauwkeurige meten vanuit hoeken is niet mogelijk met de DISTO lite 4! 113

10 Tijdsvertraging Schakel de laser aan (Richt Mode). Indrukken en vasthouden tot de gewenste tijdsvertraging is bereikt. Op het display verschijnt " " (delay) = vertraging en een getal (seconden). Zolang de toets ingedrukt is, zal de vertraging worden verlengd (max. 60 seconden). Als de toets wordt losgelaten zullen de resterende seconden worden getoond. Tijdens de laatste 5 s van het aftellen hoort u een pieptoon. Na de laatste "piep" is de meting voltooid en wordt de waarde getoond. Berekeningen Oppervlakte Meting x meting = oppervlakte Meting (b.v m) Vermenigvuldiging Meting (b.v m) = Oppervlakte (b.v m²) cld-z15 Volume Meting x meting x meting = volume Meting (b.v m) Vermenigvuldiging Meting (b.v m) Vermenigvuldiging Meting (b.v m) = Volume (b.v m³) cld-z14 114

11 cld-z16 Gedeelde hoogtes, opvolgende waarden Meting + meting = som, b.v. van gedeeltelijke hoogten Meting Optellen Meting = Som Geldt ook voor opvolgende waarden (= elk aantal afstandsmetingen) en de som van oppervlakten/volumes kan worden toegevoegd. Tijdens de berekeningen kan de "WISSEN INVOER" ( ) worden gebruikt, zolang de functie niet is uitgevoerd door het indrukken van! Meting - meting = verschil Het volume kan worden berekend na een oppervlakte berekening (... = oppervlakte,,, = volume). Meting Aftrekken Meting = Verschil 115

12 Een gemeten waarde verdubbelen Het is gemakkelijk om de gemeten waarden te verdubbelen, b.v. om de lengte van de muren in een ruimte vast te stellen: Meting Optellen Meting = Som (=halve lengte van de wanden) Menu / Instellingen Met behulp van het menu kan de gebruiker het instrument naar eigen wens en specificaties configureren. Mogelijke instellingen: DISTO classic 4 cld-z18a DISTO lite 4 cld-z18 cld-z17 herhalen, verdubbelen gemeten waarde (= omtrek) 1 Instellen referentie 2 Excentriciteitmeting (toevoegen/verminderen) 3 Selecteren meeteenheden 4 Piep (aan / uit) 5 Reset 1 Instellen referentie 2 Selecteren meeteenheden 116

13 f ON DIST OFF C MENU f ON DIST OFF C MENU f ON DIST OFF C MENU Oproepen van een menu: Selecteren referentie-instelling Permanente referentie-instelling Mogelijke instellingen: DISTO aanschakelen. Instellen op Normale Mode. Indrukken tot en verschijnen in het display. cld-z19 Oproepen menu, worden getoond. Bevestigen selectie, knipperen. begint te Indrukken tot het gewenste menu verschijnt of wisselen tussen de verschillende menu's. Bevestigen selectie, activeren menu item. Selecteer referentie-instelling. Bevestigen van de selectie, reset naar Normale Mode. Alle volgende metingen refereren aan deze instelling. x x voorkant statief achterkant x Maak de gewenste selectie. Bevestigen instelling, reset naar Normale Mode. "Wissen Invoer" kan ook worden gebruikt (b.v. om een selectie te annuleren). 117

14 Selecteren referentie-instelling, vervolg Selecteren eenheden Meten met Excentriciteitwaarde (alleen classic 4 ) Referentie-instelling voor een enkele meting DISTO aanschakelen, begint te knipperen. Selecteer de referentie-instelling: voorkant, statief, achterkant. Start de meting. Indrukken tot de gewenste eenheid (b.v m) en worden getoond. Bevestigen van de selectie, de geselecteerde eenheid knippert. Selecteer de eenheid. Bevestigen van de selectie, reset naar Normale Mode. cld-z23 Het resultaat wordt getoond door een knipperende "referentie-instelling" als indicatie, dat "referentie achterkant" niet is gekozen. Op de achterzijde van het instrument bevindt zich een ¼" camera-aansluiting. cld-z31 Te selecteren eenheden: m (mm) = m m (cm) = 0.00 m ft = 0.00 ft ft in 1/16 = 0 ft 0 in 1 / 16 in = 0.0 in in 1/16 = 0 in 1 / 16 Indrukken tot en verschijnen in het display. Bevestigen functie, begint te knipperen. Instellen gewenste excentriciteit (= veranderen referentie) (b.v m); snel in te stellen door het ingedrukt houden van toetsen /. Voor grotere stappen toets. Excentriciteit kan zowel positief (toevoegen) als negatief (verminderen) zijn! 118

15 Meten met Excentriciteitwaarde (alleen classic 4 ), vervolg Piep Aan / Uit (alleen classic 4 ) Bevestigen selectie (of annuleer met, ). Het symbool zal doorlopend worden getoond om aan te geven dat een instelling is vastgelegd. (excentriciteit z 0). Meten. Afhankelijk van de ingestelde excentriciteit worden de gemeten resultaten getoond. Met deze functie kunt u bijvoorbeeld grove afmetingen meten! Maak dit a.u.b. tot een gewoonte: Na een grove meting zet de DISTO excentriciteit terug op 0.000: roep de functie op zoals beschreven, dan drukken,. Na instellen of overschakelen is het absoluut noodzakelijk een testmeting te verrichten. Met de excentriciteitrand kunnen metingen correct worden uitgevoerd. Stel de excentriciteit: in op -22mm (-0.022m). Anders zijn foutieve metingen het resultaat. cld-z36 Indrukken tot en verschijnen in het display. Bevestigen selectie,de huidige instelling verschijnt in het display (knippert). Selecteer aan ( ) / uit ( ). Bevestigen van de selectie, reset naar Normale Mode. Als Piep is uitgeschakeld wordt permanent het symbool getoond. 119

16 Resetten (alleen classic 4 ) Indrukken tot en verschijnen in het display. Bevestigen selectie, begint te knipperen en wordt permanent getoond. Selecteren van de te resetten onderdelen. U kunt kiezen uit: stapelen en constante (worden gewist) of alleen stapelen (worden gewist) of stapelen en constante ((worden gewist) en referentie (achterkant) en excentriciteit (=0) en Piep (Aan) en eenheid (meter) De geselecteerde onderdelen worden gereset, terug naar Meetmode. Functies (alleen classic 4 ) Fnc1 = Opslaan waarden (constante) Meet en bereken de gewenste waarden (b.v. hoogte van de ruimte, oppervlakte, volume). Indrukken tot en knipperen. Indien gewenst, kan de waarde worden aangepast (b.v. van 2.297m tot 2.300m) - Voor grotere stappen druk gelijktijdig. Met kan de eenheid worden aangepast. De aanpassing geldt alleen voor m, m² en m³ resp. ft, ft² en ft³. Druk, en een nummer (=geheugenplaats) begint te knipperen. Selecteer de geheugenplaats. Sla de waarde op. Oproepen constante Kort indrukken, en de inhoud van de eerste constante geheugenplaats wordt getoond (b.v m). Selecteer de gewenste waarde (1 tot 10). Bevestigen, de waarde is klaar voor gebruik (b.v. berekening van een oppervlakte) of annuleert de functie. 120

17 Oproepen laatst gemeten waarden (stapel) Fnc2 = Volgen - Maximum Kort indrukken, en de inhoud van de eerste constante geheugenplaats wordt getoond. Opnieuw indrukken, stapelen is geactiveerd en wordt getoond. Selecteer de gewenste waarde (max. 15!). Bevestigen, de waarde is klaar voor gebruik (b.v. berekening van een oppervlakte) of annuleert de functie. cld-z20 Bepalen maximale afmeting, b.v. bepaling van de diagonaal van de ruimte. Indrukken, en worden getoond of Activeer continu meten door kort op de toets te drukken. Draai de DISTO langzaam naar rechts/links langs de hoek. Stop continu meting. De grootste meting wordt getoond (b.v m = diagonaal van de ruimte). wisselen tussen de functies. Bevestig de functie. De laser is aan (Richt Mode). Richt de DISTO op een punt links / rechts van de hoek. 121

18 Fnc3 = Volgen - Minimum Fnc4 = Pythagoras, hoogtemeting Bepalen minimum afmeting, b.v. plafondhoogte, zonder nauwkeurig uitlijnen. Herhaaldelijk indrukken tot verschijnen. en Bevestig de functie. De laser is aan (Richt Mode). Richt de DISTO grof op het richtpunt. Activeer een continu meting door het kort indrukken van de toets. cld-z21 Beweeg de DISTO ruim rond het richtpunt. Stop continu meting. De kleinste meting wordt getoond (b.v m = hoogte van de ruimte). Beide vlakken (b.v. vloer/plafond, muren) moeten bijna parallel lopen aan elkaar. cld-z25 Voor een schatting van de hoogte van gebouwen. Zeer nuttig voor het meten vanaf de standplaats (geen kromming) indien de hoogte wordt bepaald met drie afstanden. Indrukken tot en verschijnen op het display. Bevestigen functie, "1 ---"verschijnen op het display. Richt nauwkeurig op het bovenste punt (1). Start meting; het instrument niet bewegen! Accepteren waarde, "2 ---" wordt getoond op het display. Houdt de DISTO ongeveer horizontaal(2). Lang indrukken, een minimum continu meting wordt geinitialiseerd. Kort indrukken, een directe meting wordt gestart. 122

19 Fnc4 = Pythagoras,... vervolg cld-z26 Beweeg de DISTO ruim rond het ideale meetpunt. Stoppen van een continu meting. Accepteren waarde, "3 ---" wordt getoond op het display. Einde functie, de hoogte en afstand vanuit twee metingen (Pythagoras) worden getoond Of: Bepaling vanuit drie gemeten punten. Richt op het derde punt. Start meting. Einde functie, de hoogte en afstand vanuit drie metingen (Pythagoras) worden getoond. Alternatief: cld-z32 Hoogtebepaling tussen punt 1 en punt 2 met drie gemeten punten. Indrukken tot en verschijnen in het display. Bevestig de functie, "1 ---" verschijnen in het display. Richt op het bovenste punt (1). Start meting; het instrument niet bewegen! Accepteren waarde, "2 ---" wordt getoond op het display. Richt op het tweede punt (2). Start meting; het instrument niet bewegen! Accepteren waarde, "3 ---" wordt getoond op het display. Houdt de DISTO ongeveer horizontaal (3). Lang indrukken, een minimum continu meting wordt geinitialiseerd. Beweeg de DISTO ruim rond het ideale meetpunt. Stoppen van een continu meting. Einde functie, de hoogte en breedte tussen punt 1 en 2 (Pythagoras) worden getoond. De meetvolgorde moet altijd worden aangehouden! De functie kan tevens voor breedte metingen worden gebruikt! Alle drie (twee) punten moeten op een verticaal (horizontaal) vlak op de muur liggen! 123

20 Fnc4 = Pythagoras,... vervolg Met elke afstandmeting kunt u: een eenvoudige afstandmeting ( ) of een waarde uit het geheugen gebruiken ( ) of een minimum continu meting uitvoeren ( ) of een meting met tijdsvertraging uitvoeren ( ). Voor korte afstanden is een stevige basis achter het instrument voldoende voor mechanisch uitlijnen. De beste resultaten worden verkregen als de DISTO rond een vast punt wordt geroteerd (achterkant, manoeuvreerbare positie) en de as van de laserstraal door deze as loopt. Het instrument dus niet simpelweg op een statief van een camera plaatsen, aangezien dan de as van de laserstraal ca. 70 tot 100mm. boven het centrum van de rotatie is geplaatst, dit kan leiden tot aanmerkelijke variaties in de hoogtebepaling. Gebruikersinformatie Bereik Werk bij daglicht (buiten) altijd met een daglichtoculair. Verhoogd bereik: Bij nacht, in de schemering en bij een beschaduwd doelobject. Verminderd bereik: Het bereik van de DISTO kan worden verminderd door matte, groene of blauwe oppervlakken (ook bij bomen of planten). Ruwe oppervlakken Op ruwe oppervlakken (bijv. grof stukwerk) wordt ten opzichte van het midden van de verlichte oppervlakte gemeten. Gebruik als richtmerk een 3M "Post-It" of een stuk karton. Transparante oppervlakken Om meetfouten te voorkomen, meet niet naar kleurloze vloeistoffen (zoals water) of (stofvrij) glas. Voer bij nieuwe materialen en vloeistoffen altijd een proefmeting uit. Bij het richten door vensters of glas, of als diverse objecten in de vizierlijn staan, kunnen fouten in de meting optreden. Natte, gladde en glanzend gelakte oppervlakken 1. Richten onder een "platte" hoek buigt de laserstraal af. De DISTO kan dan een te zwak signaal ontvangen (foutmelding 255). 2. Bij het richten onder een rechte hoek kan het ontvangen signaal te sterk zijn voor de DISTO. (foutmelding 256). 124

21 Hellend, rond oppervlak In het veld Instelmerk voor daglichtoculair Kan worden gemeten met de laser. Vereist: er moet genoeg ruimte op het oppervlak zijn voor de laserspot. Plaats het daglichtoculair en druk er zijdelings tegenaan om te controleren of het goed vastzit. Daglichtoculair instellen Instelmerk voor aanpassen van het oculair/ spiegeloculair. cld-z27 1. Ingedrukt houden, laser op continue ( ). 2. Stel u binnenshuis op met een afstand van 5m, 10m of 30m vanaf een muur. 3. Draai langzaam aan het oculair, tot de kruisdraad en de laserspot scherp gesteld zijn. Midden van daglichtoculair Handvrij richten 34 mm Gebruik richtmerk (DIN C6) resp (DIN A4) of: 4. Gebruik de twee schroeven (helling, hoogte) om de laserspot in te stellen. Maak uw eigen richtmerk op elke grootte: $IVWDQG WRWPZLW PEUXLQ * Fabrikant 3MCompany )DEULNDQW 6 RW K&DO (QJLQHHULQJ*UDGH Voorbeeld: U staat exact 5 m. voor een muur (ca. ±0.5m). De laserspot moet zich precies in het midden bevinden, exact naast het 5m. merkteken. Bij werk in het veld: controleer de aanpassingen van tijd tot tijd (in de halfschaduw ca m). Richt op rood filter (zichtbaarheid wordt verhoogd). Maak een kopie van bovenstaand diagram. Laserspot 125

22 Verlichting cld-z34 Door fluorescentie kunt u de resultaten ook aflezen in het donker. Als het display onder een lichtbron wordt geplaatst (daglicht, kunstlicht) zal het meer dan 15 minuten worden verlicht zonder stroomverbruik! Toebehoren Oculair (667478) Voor het eenvoudig richten in de open lucht. Voor uiterst exact richten op grote afstand. Indien de filter voor het oculair is gedraaid, is de laserspot op het object in beschaduwde vlakken zeer goed zichtbaar. Polskoord (667491) beveiliging tegen vallen voorkomt persooijke verwondingen. Schroef het polskoord met een muntstuk in de bevestigingsdraad (¼ ). Pas het koord aan, zodat DISTO niet van de pols glijdt opnieuw moet worden aangepast. Schouderdraagband (563879) Bevestigen aan riemclip, is ruim verstelbaar. DISTO riemclip (714871) Met deze riemclip kunt u de DISTO comfortabel aan uw riem of broekband bevestigen en is deze makkelijk bereikbaar. Draagtas (667169) Grote zwarte draagtas voor vervoer en bescherming. Vakken voor gebruiksaanwijzing, datakabel, oculair en palmtop. Waterpas (667158) Voor horizontaal en verticaal richten, b.v. als een vloer of wand ongelijkmatig zijn. Richtnauwkeurigheid ca. 1º, overeenkomstig met een meetfout van ca. 5mm op 30m. DISTO is geen laserwaterpas met dit toebehoren. Richtmerk (DIN C6) / Richtmerk (DIN A4) Op niet reflecterende oppervlakken, witte kant boven tot 40-50m voor deze afstand de bruine kant met de speciale reflectielaag boven meer dan 100m: Combineer diverse richtmerken tot één groot richtmerk. Holster (667489) Voor maximale bescherming. Kan op de riem bevestigd worden. 126

23 Veiligheidsaanwijzingen Deze aanwijzingen moeten de gebruiker van een DISTO in staat stellen, eventuele gevaren in het gebruik van het apparaat op tijd te zien en waar mogelijk van te voren te voorkomen. Het onklaar maken van veiligheidsvoorzieningen en het verwijderen van aanwijzings- en waarschuwingsplaatsjes. Gebruiksdoel Gebruik conform de voorschriften De DISTO is ontworpen voor de volgende toepassingen: Meten van afstanden Berekenen van oppervlakten en volumes Opslaan van metingen Ondeskundig gebruik Gebruik van het product zonder instructies Toepassing buiten de gebruiksgrenzen Het onklaar maken van veiligheidsvoorzieningen en het verwijderen van aanwijzings- en waarschuwingsplaatjes Openen van het product met gereedschap (schroevendraaier enz.), voor zover niet toegestaan in bepaalde gevallen. Ombouwen of wijzigen van het product Gebruik na onrechtmatige toe-eigening. Gebruik van toebehoren van andere fabrikanten die niet uitdrukkelijk door Leica Geosystems zijn goedgekeurd Ingebruikneming na ontvreemding, bewust gevaarlijk of lichtzinnig gebruik op steigers, bij het beklimmen van ladders, bij het meten in de buurt van draaiende machines of geopende machinedelen of installaties Direct richten naar de zon (brandglas) Opzettelijk verblinden van derden Onvoldoende beveiliging van de plaats van de meetopstelling (bijv. uitvoeren van metingen op wegen, enz.). WAARSCHUWING: Bij ondeskundig gebruik bestaat gevaar voor lichamelijk letsel, het niet-functioneren of het ontstaan van materiële schade. De eigenaar informeert de gebruiker omtrent gevaren bij het gebruik van de uitrusting en over de vereiste maatregelen ter bescherming. De DISTO mag pas in gebruik worden genomen nadat de gebruiker volledig geïnstrueerd is. Grenzen voor gebruik Zie hoofdstuk "Technische gegevens" Milieu: Geschikt voor gebruik in atmosferen die voor permanente bewoning bestemd zijn. Niet geschikt voor gebruik in agressieve of explosieve omgevingen. Tijdelijk gebruik bij regen is toegestaan. 127

24 Verantwoordelijkheidsgebieden Verantwoordelijkheid van de fabrikant van de originele uitrusting Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg (hierna: Leica Geosystems): Leica is verantwoordelijk voor de levering van het product, de gebruiksaanwijzing en het originele toebehoren in een veiligheidstechnisch perfecte staat. Verantwoordelijkheid van de fabrikant van niet-leica Geosystems accessoires: Fabrikanten van niet-leica Geosystems accessoires voor de DISTO zijn ervoor verantwoordelijk dat voor hun producten en de werking ervan in combinatie met het Leica Geosystems product veiligheidsconcepten ontwikkeld, gerealiseerd en aan de afnemer meegedeeld worden. Verantwoordelijkheid van de gebruiker: WAARSCHUWING: De eigenaar is verantwoordelijk voor het gebruik van de uitrusting volgens de voorschriften, de werkzaamheden van zijn personeel, het instrueren van de gebruikers en de bedrijfszekerheid van de uitrusting. Voor de eigenaar gelden de volgende verplichtingen: Hij begrijpt de veiligheidsinformatie op het product en de instructies in de gebruiksaanwijzing. Hij kent de ter plaatse van toepassing zijnde en de bedrijfsinterne voorschriften ter voorkoming van ongevallen. Hij stelt Leica Geosystems ervan op de hoogte zodra veiligheidstechnische gebreken aan de uitrusting optreden. Gebruiksrisico's Belangrijke gebruiksrisico's WAARSCHUWING: Het ontbreken van instructie of het onvoldoende geven van instructies kan leiden tot ondeskundig gebruik en ongelukken met grote persooijke-, materiële, financiële- en milieuschade veroorzaken. Tegenmaatregelen: Alle gebruikers moeten de veiligheidsaanwijzingen van de fabrikant en de verantwoordelijke voor het instrument opvolgen. VOORZICHTIG: Pas op voor foutieve afstandmetingen als het instrument niet goed functioneert, is gevallen of is misbruikt of gemodificeerd. Tegenmaatregelen: Voer regelmatig een testmeting uit. In het bijzonder als het instrument is bloot gesteld aan abnormaal gebruik en vóór, tijdens en na belangrijke metingen. Zorg ervoor, dat de optiek van de DISTO schoon wordt gehouden en er geen mechanische schade aan de aaegzijde is ontstaan. 128

25 Belangrijke gebruiksrisico's, vervolg VOORZICHTIG: Richt de DISTO niet direct in de zon. De lens fungeert als een vergrootglas en kan interne schade aan het instrument veroorzaken. Tegenmaatregelen: Richt de DISTO niet direct in de zon. WAARSCHUWING: Onvoldoende bescherming resp. markering van uw meetplaats kan gevaarlijke situaties in het wegverkeer, op bouwplaatsen en industriële complexen veroorzaken. Tegenmaatregelen: Let altijd op voldoende beveiliging van uw meetplaats. Neem de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften ter voorkoming van ongevallen evenals de verkeersregels in acht. VOORZICHTIG: Bij gebruik van het instrument voor afstandsmetingen of voor positioneren van bewegende objecten (b.v. kranen, bouwgereedschap, platforms e.d.) kunnen onvoorziene gebeurtenissen foutieve metingen veroorzaken. Tegenmaatregelen: Gebruik dit product alleen als een meetsensor, niet als controle-instrument. Uw systeem dient op een zodanige manier geconfigureerd te zijn middels de geïnstalleerde voorzorgsmaatregelen (b.v. veiligheidsschakelaar), dat ingeval van een foutieve meting, een technische storing of een stroomonderbreking, u ervan verzekerd bent dat geen schade kan worden toegebracht. VOORZICHTIG: Bij het verzenden of weggooien van geladen batterijen kan bij ondeskundige behandeling van en/of mechanische invloeden op de batterijen brandgevaar ontstaan. Tegenmaatregelen: Verwijder de batterijen vóór het verzenden uit het apparaat. Gooi uitsluitend ontladen batterijen (bij het chemisch afval) weg. (Gebruik het apparaat in de trackingmode totdat de batterijen ontladen zijn). VOORZICHTIG: Als u het instrument een lange tijd niet gebruikt, kunnen de batterijen gaan lekken en schade aan uw instrument veroorzaken! Tegenmaatregelen: Verwijder de batterijen als het instrument voor lange tijd niet gebruikt wordt. VOORZICHTIG: Bij ondeskundig gebruik van de uitrusting bestaat de mogelijkheid, dat door mechanische invloeden (bijv. val, slag enz.) of niet deskundig passend maken van accessoires, uw uitrusting beschadigd of personen verwond raken. Tegenmaatregelen: Let er bij het opstellen van uw uitrusting op, dat de accessoires, b.v. telescopische kijker, polskoord, schouderdraagband etc. vakkundig passend worden gemaakt, gemonteerd, vastgemaakt en vergrendeld zijn. Bescherm uw uitrusting tegen mechanische invloeden. 129

26 Belangrijke gebruiksrisico's, vervolg WAARSCHUWING: Bij ondeskundige afdanking van de uitrusting kunnen de volgende gevaren ontstaan: Bij het verbranden van kunststof delen ontstaan giftige gassen, waardoor personen ziek kunnen worden. Batterijen kunnen bij beschadiging of sterke verhitting exploderen en hierbij vergiftigingen, verbrandingen, huidirritatie (corrosie) of milieuschade veroorzaken. Door onverantwoord afvoeren van de uitrusting stelt u onbevoegden in staat, de uitrusting ondeskundig te gebruiken. Hierdoor kunnen zij zelf en derden zwaar gewond raken en kan het milieu vervuild raken. Tegenmaatregelen: Zorg ervoor dat de uitrusting op de voorgeschreven wijze wordt afgevoerd. Houd u aan de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften voor het afvoeren van (chemisch) afval. Houd de uitrusting te allen tijde buiten het bereik van onbevoegden. Laserclassificatie De DISTO produceert een zichtbare laserstraal die uit de voorkant van het apparaat gezonden wordt. Het product voldoet aan de specificaties voor laserklasse 2 volgens: IEC : 1993 "Veiligheid van laserinstallaties" EN : 1994 "Veiligheid van laserinstallaties" Dit product is een klasse II laserproduct in overeenstemming met: FDA 21CFR Ch.I 1040 : 1988 (US Department of Health and Human Service, Code of Federal Regulations) Laserklasse 2/II producten: Kijk nooit in de laserstraal en richt deze ook nooit op andere personen. Ter bescherming van de ogen zal men normaliter het hoofd wegdraaien of de ogen (ook door een reflex) sluiten. WAARSCHUWING: In de laserstraal kijken met optische instrumenten (b.v. verrekijkers, telescopen) kan zeer gevaarlijk zijn. Tegenmaatregelen: Kijk niet in de laserstraal met optische instrumenten. VOORZICHTIG: In de laserstraal kijken kan schade aan de ogen veroorzaken. Tegenmaatregelen: Kijk niet direct in de laserstraal. Zorg ervoor, dat de laserstraal boven of onder oogniveau wordt gericht (in het bijzonder bij vaste installaties op de bouwplaats, in machines e.d.). 130

27 Waarschuwings- en typeplaatjes Max. 0D[HPLWWHG3RZHU uitgezonden vermogen : P: Z 0.95mW Uitgezonden (PLWWHG:DYHOHQJKW golflengte : QP nm Toegepaste 6WDQGDUGDSSOLHG norm : (1 EN :1994,(& IEC : 1993 Uittreedopening laserstraal 6WUDDOGLYHUJHQWLH [PUDG,PSXOVGXXU [ V *HPLGGHOGXLWJH]RQGHQYHUPRJHQ P: 0HHWQDXZNHXULJKHLG 0D[LPDDOXLWJH]RQGHQYHUPRJHQ P: SHUSXOVH VOORZICHTIG: Laat het product uitsluitend repareren door een technische dienst die door Leica Geosystems geautoriseerd is. 131

28 DISTO met oculair Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) WAARSCHUWING: Het direct in de gereflecteerde laserstraal van de DISTO kijken met een oculair is gevaarlijk voor de ogen, wanneer de laserstraal op oppervlakken wordt gericht die als een spiegel reflecteren of onbedoelde reflecties veroorzaken (bijv. spiegels, metalen oppervlakken, ramen, prisma s). Tegenmaatregelen: Richt de laserstraal met een oculair nooit op oppervlakken die als een spiegel reflecteren of onbedoelde reflecties veroorzaken (bijv. spiegels, metalen oppervlakken, ramen, prisma s). Onder "Elektromagnetische compatibiliteit" wordt verstaan de mogelijkheid van de DISTO om zonder problemen te functioneren in een omgeving met elektromagnetische straling en elektrostatische ontlading, zonder daarbij storingen in andere apparaten te veroorzaken. WAARSCHUWING: Mogelijke storing van andere apparaten door elektromagnetische straling. Alhoewel de DISTO voldoet aan de strenge eisen van de van toepassing zijnde richtlijnen en normen kan Leica Geosystems mogelijke storingen van andere apparaten niet volledig uitsluiten. VOORZICHTIG: Mogelijke tolerantieoverschrijding van metingen bij storingen door elektromagnetische straling. Alhoewel de DISTO voldoet aan de strenge eisen van de van toepassing zijnde richtlijnen en normen, kan Leica Geosystems de mogelijkheid niet volledig uitsluiten dat de DISTO gestoord wordt door zeer intensieve elektromagnetische straling, bijv. in de onmiddellijke nabijheid van radiozenders, portofoons, dieselgeneratoren enz. Bij metingen onder deze condities dient de aannemelijkheid van de meetresultaat te worden gecontroleerd. 132

29 FCC-aanwijzing (geldig in de VS) WAARSCHUWING: Dit apparaat heeft in tests de grenswaarden aangehouden die in paragraaf 15 van de FCCbepalingen voor digitale apparaten uit de klasse B gedefinieerd zijn. Deze grenswaarden garanderen wat het gebruik in woongebieden betreft voldoende bescherming tegen het uitzenden van storende straling. Apparaten van dit type produceren en gebruiken hoogfrequente straling en kunnen deze ook uitzenden. Ze kunnen daarom, wanneer ze niet overeenkomstig de aanwijzingen geïnstalleerd en gebruikt worden, storingen aan de radio- en tvontvangst veroorzaken. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat bij bepaalde installaties niet toch nog storingen kunnen optreden. Indien dit apparaat storingen in de radio- of tvontvangst veroorzaakt, hetgeen door het uit- en weer inschakelen van het apparaat kan worden nagegaan, dan is de gebruiker verplicht de storingen door middel van de volgende maatregelen te verhelpen: De ontvangstantenne opnieuw richten of verplaatsen. De afstand tussen apparaat en ontvanger vergroten. Het apparaat aansluiten op een stopcontact van een andere stroomkring dan die waarop de ontvanger is aangesloten. Laat u helpen door uw dealer of een ervaren radio- en tv-monteur. WAARSCHUWING: Wijzigingen of modificaties die niet uitdrukkelijk door Leica Geosystems zijn toegestaan, kunnen het recht van de gebruiker beperken om het apparaat in gebruik te nemen. Product labelling: This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 133

30 Onderhoud en opslag Onderhoud Reinigen en droogmaken Blaas het stof van de lenzen weg. Raak het glas nooit met de vingers aan. Gebruik uitsluitend een schone en zachte doek. Bevochtig deze indien nodig met pure alcohol. Gebruik geen andere vloeistoffen daar deze de kunststof delen kunnen aantasten. Was beton- of kalkspatten zo snel mogelijk weg met water (vochtige doek of spons). Behandel met name de optische oppervlakken met dezelfde zorgvuldigheid waarmee u een bril, fotocamera of verrekijker behandelt. Opslag Let op de grenswaarden voor de omgevingstemperatuur (-40 C tot +70 C / - 40 F tot +158 F) bij het opslaan van uw uitrusting, met name in de zomer wanneer u uw uitrusting in een voertuig bewaart. Pak instrument en accessoires uit als deze nat geworden zijn. Droog het instrument, de koffer en de accessoires (op maximaal 40ºC/108º F) en maak deze schoon. Pas weer opbergen als de uitrusting helemaal droog is. Voer na langdurige opslag of transport van uw uitrusting vóór gebruik een controlemeting uit. Bij grote verschillen tussen binnen- en buitentemperaturen dient u het apparaat gelegenheid te geven, te acclimatiseren. Wordt de DISTO vanuit een geklimatiseerde ruimte in vochtige en warme lucht gebracht, dan beslaan het apparaat en de optiek. Remedie: Wikkel de DISTO in een isolerende omhulling (bijv. handdoek) en laat het langzaam aan de buitenomstandigheden wennen zoals bij een foto- of videocamera. Transport De Leica Geosystems holster biedt voor de DISTO een goede bescherming. Transporteer de DISTO altijd in de originele Leica Geosystems transportdoos, de holster of een gelijkwaardige beschermende houder of verpakking. Houd u aan de temperatuurgrenzen. Informeer vóór een vliegreis bij de luchtvaartmaatschappij of de DISTO als handbagage mag worden meegenomen. Verzending Gebruik voor de verzending van uw uitrusting hetzij de originele Leica Geosystems verpakking (verzenddoos) of een gelijkwaardige verpakking. Haal de batterijen er beslist van tevoren uit, d.w.z. verstuur het apparaat altijd zonder batterijen. 134

31 Technische gegevens ',672 ODVVL ',672OLWH 0HHWQDXZNHXULJKHLG W\SH PPPD[ PP W\SH PPPD[ PP.OHLQVWHGLVSOD\HHQKHLG PP PP %HUHLN PWRWPHHUGDQP PWRWPHHUGDQP 0HHWWLMGGLVWWU DV DV DV DV /DVHU ]L KWEDDUQP ]L KWEDDUQP /DVHUVSRWRSDIVWDQG PPP PPP 0HWLQJHQEXLWHQVKXLVDDQSDVVLQJYRRUGDJOL KWR XODLU 9 9 9HUOL KWLQJIOXRUHV HUHQGGLVSOD\ 9 9 7ZHHUHJHOLJGLVSOD\ 9 9 0XOWLIXQ WLRQHOHVWHXQ 9 QHH 7LMGYHUWUDJLQJ=DNUHNHQPD KLQH ROJHQ 9 9 )1&&RQVWDQWH ZDDUGHQ QHH )1&&RQWLQXPHWLQJPD[ 9 QHH )1&&RQWLQXPHWLQJPLQ 9 QHH )1&3\WKDJRUDV 9 QHH *HKHXJHQVWDSHOHQ ODDWVWHZDDUGHQ QHH %DWWHULMW\SH$$$[9 0HHUGDQPHWLQJHQ 0HHUGDQPHWLQJHQ 6SDWZDWHUGL KWVWRIGL KW,3D,(&6SDWZDWHUGL KWVWRIGL KW,3D,(&6SDWZDWHUGL KWVWRIGL KW $IPHWLQJ*HZL KW [[PPJ [[PPJ 7HPSHUDWXXUEHUHLN2SVODJ %HGLHQLQJ ƒ&wrwƒ&ƒ)wrwƒ) ƒ&wrwƒ&ƒ)wrwƒ) 135 ƒ&wrwƒ&ƒ)wrwƒ) ƒ&wrwƒ&ƒ)wrwƒ)

32 Opmerkingen met betrekking tot meetnauwkeurigheid * De meetnauwkeurigheid is overeenkomstig de ISO-aanbeveling ISO/R aangegeven met een statistische zekerheid van 95% (d.w.z. +/ 2x standaardafwijking). De (typische) meetnauwkeurigheid heeft betrekking op gemiddelde meetcondities binnen het meetbereik. Geldt niet voor alle gebruikersfuncties (pro) en niet in de mode continumeting (tracking). De maximale meetfout ontstaat bij ongunstige meetcondities zoals: sterk reflecterende oppervlakken (bijv. reflecterende folie) gebruik bij temperaturen aan de grenzen van het toelaatbare temperatuurbereik, aanpassing aan omgevingstemperatuur (acclimatisering) is onderbroken (pagina 134) zeer heldere omgeving, sterke hittetrillingen, kan tot ±5mm oplopen (tweemaal de standaardafwijking) ** Op lange afstand ± 30ppm (± 3mm/100m). plus korte afstandsfout. Hoe beter het laserlicht wordt gereflecteerd op het doel (diffuus, niet spiegelend), hoe beter de laserlicht wordt vergeleken met de omgevingslichtsterkte (binnenshuis, dageraad). Vanaf ca m maak gebruik van de bruine zijde van het richtmerk (pagina 126). 136 Mogelijke berekeningen standaardafwijking s: Wanneer u een rekenmachine met statistische functies hebt of wanneer u met het programma Excel werkt, berekent u het gemiddelde en de standaardafwijking (standaarddeviatie) s direct uit de 10 meetwaarden. Voor de standaardafwijking s geldt de volgende formule: n... aantal metingen x i... enkele waarde uit een serie metingen... gemiddelde van een reeks metingen Berekening met het programma Excel: Selecteer in het menu Invoegen de optie Functie. Selecteer in de functiewizard de Functiecategorie: Statistisch en de Functienaam: STDEV. Afhankelijk van de Excel-versie en de taal kunnen de menuaanduidingen afwijken.

33 Meetmiddelbewaking Meetmiddelbewaking voor de DISTO voor gebruikers die gecertificeerd zijn volgens ISO 900 : U kunt de in het kader van ISO 900 voorgeschreven meetmiddelbewaking van het meetmiddel DISTO zelf uitvoeren. Hiervoor kiest u een ook op de lange duur onveranderlijke en toegankelijke referentieafstand met een bekende lengte van ca. 1 tot 10 m (raamopening, breedte van een ruimte) en voert 10 metingen uit. Bepaal deze afstand door middel van een meting, die door een nationaal geaccrediteerd kalibratie instituut is gecontroleerd (terug te voeren naar nationale standaard). Deze testafstand moet worden uitgevoerd met geaccrediteerde meetapparatuur. Bepaal de afwijking van de meetwaarde ten opzichte van de bekende referentieafstand en bereken hieruit de standaardafwijking (pagina 136). Noteer deze waarde in een logboek en leg het tijdstip voor de volgende controle vast. Herhaal deze controlemeting periodiek en bovendien vóór en na belangrijke meetwerkzaamheden. Kenmerk de DISTO met een etiket voor de meetmiddelbewaking en leg de volledige bewakingsprocedure vast. Uw DISTO bereikt de gespecificeerde nauwkeurigheid als de standaardafwijking kleiner of gelijk blijft aan de typische gespecificeerde waarde. Een aan de hand van de referentieafstand gecontroleerde DISTO functioneert met de in deze gebruiksaanwijzing genoemde nauwkeurigheid binnen het volledige lengte- en temperatuurbereik. Lees hiervoor de technische gegevens in deze gebruiksaanwijzing evenals de toelichting bij de meetnauwkeurigheid. (pagina 136). Foutmeldingen )RXW RGH 2RU]DDN 2SORVVLQJ %HUHNHQLQJVIRXWHUURU +HUKDDOSUR HGXUH 7HPSHUDWXXUWHKRRJ ODDWDSSDUDDWDINRHOHQ ERYHQƒ&PHWHQ 7HPSHUDWXXUWHODDJ YHUZDUPDSSDUDDW RQGHUƒ&PHWHQ RQWYDQJVWVLJQDDOWH JHEUXLNUL KWPHUN ]ZDN0HHWWLMGWHODQJ 0HHWWLMG!VH $IVWDQGPP RQWYDQJVWVLJQDDOWH VWHUN PHHWIRXWWHYHHO D KWHUJURQGOL KW DOOHRYHULJH PHOGLQJHQ JHEUXLNUL KWPHUN JRHGH]LMGH JHEUXLNUL KWPHUN ZDDUV KXZ VHUYL HDIGHOLQJ Schakel het apparaat bij meldingen enkele malen in en uit en controleer of de melding blijft bestaan. Waarschuw vervolgens de serviceafdeling en deel het nummer van de melding mee met of sneluitschakeling. 137

34 TQM Overeenkomstig het SQS-certificaat, ISO norm 9001 en Milieu Management Systeem (ISO norm 14001), beschikt Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Zwitserland, over een kwaliteitssysteem, dat voldoet aan de internationale standaard voor kwaliteitszorg en kwaliteitssystemen. Total Quality Management Our commitment to total customer satisfaction Meer informatie over ons TQM-programma ontvangt u van uw regionale Leica Geosystems dealer. 138

35 Pat. No. US 5,815,251 US 5,949,531 EP EP de/it/fr/ Printed in Switzerland - Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland 2001 Original text ( de) Leica Geosystems AG CH-9435 Heerbrugg (Switzerland) Phone Fax

Inhoudsopgave STANLEY TLM65 1

Inhoudsopgave STANLEY TLM65 1 Inhoudsopgave Instrument Instellen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Overzicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Display - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Leica DISTO A2. The original laser distance meter

Leica DISTO A2. The original laser distance meter Leica DISTO A2 The original laser distance meter Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met uw aanschaf van een Leica DISTO. De veiligheidsvoorschriften kunnen worden aangetroffen in een apart boekje,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Makita LD050P 1

Inhoudsopgave. Makita LD050P 1 Inhoudsopgave NL Instrument Instellen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introductie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overzicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stanley TLM99 1

Inhoudsopgave. Stanley TLM99 1 Inhoudsopgave NL Instrument Instellen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introductie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overzicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter Leica DISTO TM D0 The original laser distance meter Inhoudsopgave Instrument Instellen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overzicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Laser Distancer LD 320. Bedieningshandleiding

Laser Distancer LD 320. Bedieningshandleiding Laser Distancer LD 30 nl Bedieningshandleiding Inhoudsopgave Instrument Instellen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introductie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overzicht

Nadere informatie

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Inhoudsopgave Instrument Instellen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introductie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZINGEN LASER AFSTANDSMETER PCE-LDM

GEBRUIKSAANWIJZINGEN LASER AFSTANDSMETER PCE-LDM PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede Nederland Tel.: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 430 36 46 info@pcebenelux.nl GEBRUIKSAANWIJZINGEN LASER AFSTANDSMETER PCE-LDM 50 INHOUD 1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Inhoudsopgave Instrument Instellen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Kalibratie

Inhoudsopgave Instrument Instellen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Kalibratie Inhoudsopgave NL Instrument Instellen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introductie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overzicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Dewalt DW

Inhoudsopgave. Dewalt DW Inhoudsopgave NL Instrument Instellen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introductie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overzicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Leica DISTO A3. The original laser distance meter

Leica DISTO A3. The original laser distance meter Leica DTO A3 The original laser distance meter Gebruiksaanwijzing Versie 1.1 ederlands Gefeliciteerd met uw aanschaf van een Leica DTO. De veiligheidsvoorschriften kunnen worden aangetroffen in een apart

Nadere informatie

Leica DISTO TM D1 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D1 The original laser distance meter Leica DISTO TM D1 The original laser distance meter Overzicht 2 Technische gegevens 3 Instrument Instellen 5 Bediening 11 Meldingcodes 14 Onderhoud 15 Garantie 16 Veiligheidsvoorschriften 17 Leica DISTO

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter PCE-DT 63

GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter PCE-DT 63 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter

Nadere informatie

LASER WATERPAS FL 245HV - FLG 245HV-GREEN

LASER WATERPAS FL 245HV - FLG 245HV-GREEN Volledig automatische horizontale en vertikale LASER WATERPAS FL 245HV - FLG 245HV-GREEN HANDLEIDING SET BESTAAT UIT FL 245HV Roterende laser waterpas FL 245HV, FR45 met baakklem, afstandsbediening, NiMH

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Stralingsmeter PCE-EMF 823

GEBRUIKSAANWIJZING Stralingsmeter PCE-EMF 823 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Stralingsmeter PCE-EMF 823 Inhoudsopgave

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FT-07

GEBRUIKSAANWIJZING FT-07 GEBRUIKSAANWIJZING FT-07 1 2 3 1: temperatuur sensor 2: display 3: aan/start/stop/geheugen/uit toets temperatuur weergave display temperatuur weergave geheugen lege batterij indicatie 2 INTRODUCTIE De

Nadere informatie

1 Symbolen. 5 Verantwoordelijkheden

1 Symbolen. 5 Verantwoordelijkheden A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Symbolen 1.1 Waarschuwingen Waarschuwingen onderscheiden zich volgens de aard van het gevaar door de volgende signaalwoorden: Voorzichtig

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. FL 70 Premium-Liner Selection Pro

Gebruikershandleiding. FL 70 Premium-Liner Selection Pro Gebruikershandleiding FL 70 Premium-Liner Selection Pro TECHNISCHE GEGEVENS: Zelfnivelleerbereik ±3 Nauwkeurigheid ±1 mm / 10 m Werkbereik zonder ontvanger 30 m* met ontvanger 80 m Gebruiksduur met Li-Ion

Nadere informatie

11/05 HD2302.0. Lees ook het engelse boekje

11/05 HD2302.0. Lees ook het engelse boekje REV. 1.3 11/05 HD2302.0 Lees ook het engelse boekje Photo-Radiometer HD2302 - - HD2302.0 1. Ingang voor sensoren, 8-pole DIN45326 connector. 2. Batterij symbool: displays de batterij spanning. 3. Functie

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Versie 1.2

Gebruiksaanwijzing Versie 1.2 Gebiksaanwijzing Versie 1.2 Nederlands Inhoudsopgave Toetsbord... 2 Aanduiding (Disay)... 2 Bediing... 3 Gebikersinformatie... 5 Veiligheidsaanwijzing... 6 Technische gegevs... 10 Disayaanwijzing... 10

Nadere informatie

Leica DISTO TM D1 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D1 The original laser distance meter Leica DISTO TM D1 The original laser distance meter Overzicht 2 Technische gegevens 3 Instrument Instellen 5 Bediening 11 Meldingcodes 14 Onderhoud 15 Garantie 16 Veiligheidsvoorschriften 17 Leica DISTO

Nadere informatie

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Inhoudsopgave Instrument Instellen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introductie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter PCE-DT 66

GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter PCE-DT 66 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0) 900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Toerentalmeter

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Laagdiktemeter PCE-CT 40/50

GEBRUIKSAANWIJZING Laagdiktemeter PCE-CT 40/50 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon+31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Laagdiktemeter PCE-CT 40/50 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Leica LINO L2. Self leveling alignment tool

Leica LINO L2. Self leveling alignment tool Leica LO L2 elf leveling alignment tool 3 6 7 5 8 4 9 2 1 1.5 m Gebruiksaanwijzing Versie 757665 ederlands Gefeliciteerd met uw aanschaf van de Leica LO. De veiligheidsvoorschriften staan in het hoofdstuk

Nadere informatie

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DistanceMaster One 12 Laser 650 nm SPEED SHUTTER Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline DistanceMaster One x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Lees de bedieningshandleiding en de bijgevoegde brochure

Nadere informatie

Elektrische muurbeugel

Elektrische muurbeugel E HANDLEIDING Elektrische muurbeugel IR ontvanger programmeren: (AB = afkorting voor afstandsbediening) STAP 1: Druk en houd voor 5 seconden ingedrukt totdat de LED gaat knipperen en aan blijft, dan druk

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Ultrasone wanddiktemeter TM 8812

Gebruiksaanwijzing Ultrasone wanddiktemeter TM 8812 Gebruiksaanwijzing Ultrasone wanddiktemeter TM 8812 BESCHRIJVING De wanddiktemeter is klein van formaat, licht in gewicht en eenvoudig mee te nemen. Hoewel complex en geavanceerd, is het apparaat eenvoudig

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het Egardia alarmlicht met sirene. Website Egardia www.egardia.com Klantenservice

Nadere informatie

Handleiding. Onderdelen apparatuur

Handleiding. Onderdelen apparatuur NL Handleiding De STABILA REC-0 Line is een eenvoudig te bedienen receiver waarmee u snel laserlijnen kunt ontvangen. Met de receiver REC-0 Line kunnen uitsluitend pulsgemoduleerde laserstralen van STABILA-lijnlaserapparaten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Video endoscoop FVE 100

Gebruikershandleiding. Video endoscoop FVE 100 Gebruikershandleiding Video endoscoop FVE 100 SET BESTAAT UIT: FVE 100 (Artikelnr. 999420) Video-endoscoop, zwanenhals 100 cm, Video-kabel, USB kabel, Li-Ion-batterijen, oplader, (hulpsetje; magneet, haak,

Nadere informatie

7 Serie. The Future Starts Now. Digitale thermometers Temp7. Temp7 PT100. Temp7 NTC. Temp7 K/T

7 Serie. The Future Starts Now. Digitale thermometers Temp7. Temp7 PT100. Temp7 NTC. Temp7 K/T 7 Serie Digitale thermometers Temp7 Temp7 PT100 Temp7 NTC Temp7 K/T Voor Pt100 RTD elektrodes 0,1 C van -99,9 tot +199,9 C / 1 C van -200 tot +999 C Voor NTC 30K elektrodes 0,1 C van -50,0 tot +150,0 C

Nadere informatie

TamTam 610. Gebruiksaanwijzing. BolCommunications

TamTam 610. Gebruiksaanwijzing. BolCommunications TamTam 610 Gebruiksaanwijzing Inhoud 1.0 Batterij plaatsen 3 2.0 Overzicht van de TamTam 610 4 2.1 Display teksten 5 3.0 Een bericht verzenden 6 4.0 Berichten ontvangen en lezen 6 4.1 Berichten lezen 6

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Hygrometer PCE-310

GEBRUIKSAANWIJZING Hygrometer PCE-310 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Hygrometer PCE-310 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PROLASER 892 LASER PLUS Zelfnivellerende kruisstraallaser GEBRUIKERSHANDLEIDING Dank u wel dat u één van onze zelfnivellerende eenheden heeft aangeschaft. U bent nu de eigenaar van één van onze allernieuwste

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Monoculaire afstands- en snelheidsmeter PCE-LRF 600

GEBRUIKSAANWIJZING Monoculaire afstands- en snelheidsmeter PCE-LRF 600 Institutenweg 15 PCE Brookhuis B.V. 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Monoculaire

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1

InteGra Gebruikershandleiding 1 InteGra Gebruikershandleiding 1 Algemeen Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale.

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

Handleiding. Onderdelen apparatuur

Handleiding. Onderdelen apparatuur A 1 2 6 4 5b 5a 10 8 7 9 NL Handleiding De STABILA-rotatielaser LAR-200 is een eenvoudig te bedienen rotatielaser met een afgedichte behuizing (IP 65) voor het horizontaal nivelleren en peilen. De LAR-200

Nadere informatie

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Inhoudsopgave Instrument Instellen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introductie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht met sirene. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88

Nadere informatie

Leica DISTO D2. The original laser distance meter

Leica DISTO D2. The original laser distance meter Leica DSTO D2 The original laser distance meter 3 2 1 Gebruiksaanwijzing Nederlands Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Leica DSTO D2. De veiligheidsinstructies en de handleiding dienen zorgvuldig te

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Elektromagnetische veldmeter PCE-EM29

GEBRUIKSAANWIJZING Elektromagnetische veldmeter PCE-EM29 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Elektromagnetische veldmeter PCE-EM29

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AEX-701 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING versie 2.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE SIGNAALREPEATER Lees

Nadere informatie

Hooi-, stro-, kuilvochtigheidsmeter

Hooi-, stro-, kuilvochtigheidsmeter Hooi-, stro-, kuilvochtigheidsmeter BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN WILE 27 VOCHTIGHEIDSMETER NL Bedieningsvoorschriften Meegeleverd in de verpakking - Wile 27 vochtigheidsmeter - Gebruiksaanwijzing - 9 V 6F22

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Absolute vochtigheidsmeter PCE-PMI 2

GEBRUIKSAANWIJZING Absolute vochtigheidsmeter PCE-PMI 2 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Absolute vochtigheidsmeter

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Laser Tachometer PCE-DT 65

GEBRUIKSAANWIJZING Laser Tachometer PCE-DT 65 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Laser Tachometer

Nadere informatie

www.pce-inst-benelux.nl

www.pce-inst-benelux.nl PCE Benelux Capitool 26 7521 PL Enschede The Netherlands Tel.: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 430 36 46 info@pcebenelux.nl Gebruiksaanwijzingen Infrarood thermometer PCE-777 1. Veiligheid Wees extra voorzichtig

Nadere informatie

AEX-701 SIGNAALVERSTERKER

AEX-701 SIGNAALVERSTERKER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen COMPATIBILITEIT Deze signaalversterker werkt met alle KlikAanKlikUit zenders

Nadere informatie

Bestnr HITRAX Stappenteller met klok

Bestnr HITRAX Stappenteller met klok Bestnr. 86 00 13 HITRAX Stappenteller met klok Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic.

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic. OPMERKING: Deze gebruikers handleiding bevat belangrijke informatie, zoals veiligheid & installatie punten, die u er toe zal leiden om het beste uit uw apparaat te halen. Hou het op een veilige plaats,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Instrument Instellen Kalibratie

Inhoudsopgave Instrument Instellen Kalibratie Inhoudsopgave Instrument Instellen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introductie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overzicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Blad 2 JS301 elektronische hoekmeter INTRODUCTIE De JS301 hoekmeter is een elektronisch instrument voor het meten van de Wielvlucht, Askanteling en KPI hoeken aan beide zijden van een as. Het kan de meetwaarden

Nadere informatie

AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER

AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. FIRT 550-Pocket

Gebruikershandleiding. FIRT 550-Pocket Gebruikershandleiding FIRT 550-Pocket 1 BEDIENINGSELEMENTEN: 1) Infrarood-sensor 2) LCD-display 3) knop / laser pointer 4) toets / verlichting 5) MODE-knop 6) Meetfunctie toets 7) Batterijklep 8) Handvat

Nadere informatie

Vooraleer het toestel in gebruik te nemen moet men controleren of hij correct functioneert. Het toestel niet gebruiken wanneer het beschadigd is

Vooraleer het toestel in gebruik te nemen moet men controleren of hij correct functioneert. Het toestel niet gebruiken wanneer het beschadigd is ALGEMENE OPMERKINGEN Lees aandachtig de aanwijzingen in dit handboek. Vooraleer het toestel in gebruik te nemen moet men controleren of hij correct functioneert. Het toestel niet gebruiken wanneer het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EasyView K-type thermometer Model EA11A Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech EasyView thermometer. Dit apparaat biedt een enkelvoudige K-type thermokoppelinvoer met

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Tafelweegschaal PCE-BS 6000

GEBRUIKSAANWIJZING Tafelweegschaal PCE-BS 6000 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Tafelweegschaal

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 ALED-003 DRAADLOZE LED SPOT OMSCHRIJVING Deze LED spot met ingebouwde ontvanger is draadloos en dus overal te bevestigen. Met een KlikAanKlikUit zender naar keuze kunt u het lampje

Nadere informatie

Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T

Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Bediening en display 3 Bediening 3 Display 4 Handleiding voor gebruik 4 Gebruiksfuncties 5 Functie COMFORT 5 Functie ECO

Nadere informatie

Inhoudsopgave Instrument Instellen Kalibratie

Inhoudsopgave Instrument Instellen Kalibratie Inhoudsopgave NL Instrument Instellen- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introductie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Overzicht - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Water Tester. Bestnr.: 10 14 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Water Tester. Bestnr.: 10 14 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 10 14 86 Water Tester Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje.

Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje. MODELLEN 1221 AANSLUITINGEN 1 kanaal 2 kanalen VEILIGHEIDSINSTRUCTIES In verband met brandgevaar of het risico op een elektrische schok dient inbouw en montage uitsluitend door een elektro vakman te geschieden.

Nadere informatie

Energiekosten-meetapparaat energy control 230

Energiekosten-meetapparaat energy control 230 G E B R U I K S A A N I J Z I N G Bestnr.: 12 06 00 12 06 18 Energiekosten-meetapparaat energy control 230 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Digitale spanningsen doorgangstester

Digitale spanningsen doorgangstester versie 02/05 Bestnr. 13 37 28 Digitale spanningsen doorgangstester Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Leica DISTO S910 Meet puntgegevens en creëer tekeningen

Leica DISTO S910 Meet puntgegevens en creëer tekeningen Leica DISTO S910 Meet puntgegevens en creëer tekeningen Wereldprimeur Meet alles met P2P Technologie De eerste laserafstandsmeter werd meer dan twintig jaar geleden uitgevonden en gepresenteerd door Leica

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Infrarood Thermometer PCE-666

GEBRUIKSAANWIJZING Infrarood Thermometer PCE-666 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Infrarood Thermometer

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig gemonteerde

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Materiaaldiktemeter PCE-TG 50

GEBRUIKSAANWIJZING Materiaaldiktemeter PCE-TG 50 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Materiaaldiktemeter

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl START-LINE ZENDER AGST-8800 LEES ALTIJD EERST DEZE HANDLEIDING Item 70151 Versie 1.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen DRAADLOZE WANDSCHAKELAAR

Nadere informatie

Verticaal V2, V4. Verticaal V1, V3. Horizontaal H

Verticaal V2, V4. Verticaal V1, V3. Horizontaal H HANDLEIDING Hartelijk dank voor de aanschaf van de LEO 7 kruislijnlaser. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het instrument gaat gebruiken. Inhoud 1. Werking... 3 2. Veiligheid... 3 3. Eigenschappen...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Thermometer PCE-779N

GEBRUIKSAANWIJZING Thermometer PCE-779N PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Thermometer

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

MS Semen Storage Pro

MS Semen Storage Pro MS Semen Storage Pro 150 4508425 NL MS Semenstorage PRO 150 Gebruiksaanwijzing... 3 4508425/11-01-2016/F Inhoud MS Semen Storage Pro 150... 1 Bepalingen... 3 Introductie... 4 MS Semen Storage... 5 Aanbevelingen...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ULTRASONE WANDDIKTE METER 43LD7015

Gebruiksaanwijzing ULTRASONE WANDDIKTE METER 43LD7015 1 PRODUCTBESCHRIJVING Gebruiksaanwijzing Draagbare microprocessor gestuurde wanddiktemeter om de dikte te meten van ferro- en non ferro materialen zoals bijv. staal, RVS, aluminium, koper, messing, zink,

Nadere informatie

Video Intercom Systeem

Video Intercom Systeem Video Intercom Systeem VM-320 VM-670 VM-372M1 VM-670M1 / VM-670M4 AX-361 GEBRUIKERS HANDLEIDING 2 Functies VM-320 VM-670 VM-372M1 VM-670M1 / VM-670M4 AX-361 1 Microfoon 8 Luidspreker 2 Indicatie-led s

Nadere informatie

ROTATIELASER FL 110 HA HANDLEIDING

ROTATIELASER FL 110 HA HANDLEIDING 1 ROTATELASER FL 110 HA HANDLEDNG SET BESTAAT UT FL 110HA rotatielaser Li-on accu en lader Batterijcassette voor alkaline batterijen Handontvanger FR 66-MM met baakklem Afstandsbediening Degelijke kunststof

Nadere informatie

IR-thermometer IR-270L VOLTCRAFT

IR-thermometer IR-270L VOLTCRAFT Versie 03/04 Bestnr. 12 12 03 IR-thermometer IR-270L VOLTCRAFT Belangrijk! Beslist lezen! Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

Timersymbool Wordt tijdens aftellen weergegeven. Batterijsymbool Geeft energieniveau batterij aan. symbool Geeft aan dat knoppengeluid AAN staat.

Timersymbool Wordt tijdens aftellen weergegeven. Batterijsymbool Geeft energieniveau batterij aan. symbool Geeft aan dat knoppengeluid AAN staat. KNOPPEN SYMBOLEN & BESCHRIJVINGEN MODUS AUTOMatisch ACHTERGRONDLICHT Alarmtest AR01 : WJ10 AR02 : WJ11 AR03 : WJ12 AR04 : WJ13 GARANTIEBEWIJS MODUS/INSTELLING LICHT Tijdzonesymbool Geeft in TIJDmodus tijdzone

Nadere informatie

Parameter Standaard instelling Bereik Geheugen 1 1 tot 8 Geslacht Man Man / Vrouw Lengte 165 cm 100cm - 250cm Leeftijd 25 10-100

Parameter Standaard instelling Bereik Geheugen 1 1 tot 8 Geslacht Man Man / Vrouw Lengte 165 cm 100cm - 250cm Leeftijd 25 10-100 Gebruiksaanwijzing Shape weegschaal Date Introductie Gefeliciteerd met de aanschaf van uw weegschaal die behalve het lichaamsvetpercentage ook uw lichaamsvochtpercentage en spiermassa meet. Om het vet-

Nadere informatie

VI-D4 Beton Vochtmeter

VI-D4 Beton Vochtmeter VI-D4 Beton Vochtmeter PRODUCTBESCHRIJVING De Caisson VI-D4 vochtmeter is een niet-destructieve vochtmeter voor het meten van diverse ondergronden zoals beton, dekvloeren, gips etc. Door middel van het

Nadere informatie

REC 410 Line RF. Bedieningshandleiding. REC 410 Line RF

REC 410 Line RF. Bedieningshandleiding. REC 410 Line RF nl Bedieningshandleiding 2015 Bedieningshandleiding De STABILA is een eenvoudig te bedienen receiver waarmee u snel laserlijnen kunt ontvangen. Met de receiver kunnen uitsluitend pulsgemoduleerde laserstralen

Nadere informatie

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2

HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding. 9355495 Uitgave 2 HS-2R Radio-hoofdtelefoon van Nokia Gebruikershandleiding 9355495 Uitgave 2 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product HS-2R conform is aan de bepalingen

Nadere informatie

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter PCE-CM 4

GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter PCE-CM 4 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter

Nadere informatie

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00 WWW.TECHGROW.NL TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER software versie: 1.00 HANDLEIDING TechGrow HS-1 handleiding GEFELICITEERD! U heeft de TechGrow HS-1 Portable CO 2 Meter aangeschaft. De HS-1 CO 2 Meter

Nadere informatie

HardheidsTester HLJ - 2100. Art. Nr. 906.804. Gebruiksaanwijzing

HardheidsTester HLJ - 2100. Art. Nr. 906.804. Gebruiksaanwijzing HardheidsTester HLJ - 2100 Art. Nr. 906.804 Gebruiksaanwijzing Lees alle instructies in deze handleiding voor gebruik aandachtig door en volg ze nauwkeurig op. Bewaar deze handleiding voor eventuele raadpleging.

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht

installatiehandleiding Alarmlicht installatiehandleiding Alarmlicht INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88 E-mail WoonVeilig klantenservice@woonveilig.nl

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7 GEBRUIKSAANWIJZING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 ONZE WELGEMEENDE DANK VOOR UW AANKOOP VAN DEZE AFSTANDS- BEDIENING. LEES DE HANDLEIDING AANDACHTIG ALVORENS

Nadere informatie

Lagarde BV - Voorthuizerstraat 69c - 3881 SC Putten - Tel : 0341-375757 www.lagarde.nl - info@lagarde.nl

Lagarde BV - Voorthuizerstraat 69c - 3881 SC Putten - Tel : 0341-375757 www.lagarde.nl - info@lagarde.nl Lagarde BV - Voorthuizerstraat 69c - 3881 SC Putten - Tel : 0341-375757 www.lagarde.nl - info@lagarde.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Het Bedieningspaneel 3 PIN-code voor toegang tot het systeem 4 Het

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. ExStik TM Model RE300 Waterbestendige ORP-pen. Octrooi in aanvraag

Gebruiksaanwijzing. ExStik TM Model RE300 Waterbestendige ORP-pen. Octrooi in aanvraag Gebruiksaanwijzing ExStik TM Model RE300 Waterbestendige ORP-pen Octrooi in aanvraag ExStik TM Beschrijving Bedieningstoetsen op het voorpaneel 1. Deksel batterijvak 2. LCD-scherm 3. MODE-toets 4. CAL-toets

Nadere informatie

Stopwatch. Bestnr.: 84 00 08. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Stopwatch. Bestnr.: 84 00 08. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 84 00 08 Stopwatch Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

DT-F1/DT-F1V. NL Revision 1

DT-F1/DT-F1V. NL Revision 1 DT-F1/DT-F1V NL Revision 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Plaats van de bedieningsorganen Toets AAN/UIT (dient ook als FM/TV golfbereikschakelaar op DT-F1V) Keuzetoets zendergeheugenplaats en opslaggebied

Nadere informatie