Master Pedagogiek (Urban Education)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Master Pedagogiek (Urban Education)"

Transcriptie

1 Informatieboekje Master Pedagogiek 1 Master Pedagogiek (Urban Education) Informatieboekje

2

3 Informatieboekje Master Pedagogiek 3 Colofon Hogeschool Rotterdam Instituut voor Sociale Opleidingen Museumpark CX Rotterdam ISO Frontoffice Kamer MP.L (derde etage laagbouw) Telefoon: / Openingstijden: Maandag t/m donderdag van uur Vrijdag van uur Studievoorlichting Visitor Centre Telefoon: Studenten Service Center (SSC) Voor vragen over inschrijven, uitschrijven en collegegelden en Studielink Balie: tweede etage hoogbouw Museumpark en Visitor centre Telefoon: Website Hogeschool Rotterdam Services Bureau Keuzeonderwijs Voor vragen over keuzeonderwijs Kamer MP.H Telefoon: Website: International Office Voor alle vragen over internationaal studeren en stage Telefoon: Via Hint: Onder Mijn gegevens>international Office Decanaat Voor alle vragen aan de decanen Via Hint: Studentendecanaat Gepubliceerd door: Maurice Mokkensotrm Ilse de Jong Veronica Barendrecht Marjolein Termote Vormgeving Brent Wouda, vanbrent.nl Fotografie Jan Nass (omslag) Brent Wouda (binnenwerk) Drukwerk Drukproef

4 Voorwoord Graag heten we je van harte welkom bij de Master Pedagogiek (Urban Education). De Master Pedagogiek (Urban Education) is het resultaat van ruim driekwart eeuw voortgezette professionalisering van beroepskrachten in en om het onderwijs. Rond 1925 startten in Nederland de opleidingen voor de zogeheten Middelbaar Onderwijsakten (MO) Pedagogiek A en B. Voorop stonden de verhoging van het niveau van de toenmalige kweekschool en die van het voortgezet onderwijs. Daarnaast streefden de oprichters van de MO-opleidingen onder wie prof. Philip A. Kohnstamm en zijn Vereniging tot Bevordering van de Studie der Pedagogiek (VBSP) ernaar de toegang voor afgestudeerde MO-B ers tot de universiteiten mogelijk te maken. De MO-opleidingen, waaronder de opleiding Pedagogiek, werden in 1986 in de HBO-Wet opgenomen. Daarmee werd een eerste stap gezet naar de Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP). Deze ging, ook in Rotterdam, in september 1988 van start. In de eerste jaren sloot de HKP nauw aan op de traditie van de MO-B opleiding Pedagogiek die in de loop van de tijd mede werd afgestemd op de functievervulling van pedagogen buiten het beroep van de eerstegraadse leraar. De HKP beoogde een wetenschappelijke verdieping te geven van de algemene kennis die studenten in de initiële opleiding hadden opgedaan. Met de opname van de HKP in de WHW (Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, 1993) en haar uitbreiding met 13 studiepunten, tot 63 punten (90 EC), ontwikkelde zij zich tot een opleiding die naast academisch ook in sterker mate beroepsgericht werd.

5 Informatieboekje Master Pedagogiek 5 Haar oriëntatie werd bovendien meer probleemstellend, meer interdisciplinair, meer onderzoeksmatig en meer themagericht. Volgens de nieuwe richtlijnen, welke de NVAO (Nederlands Vlaams Accreditatie Organisatie) hanteert, geldt nu een minimum van 60 EC voor een professionele masteropleiding. De Master Pedagogiek (Urban Education) op Hogeschool Rotterdam zit daar met 77 EC ruim boven. De Master Pedagogiek (Urban Education) heeft niet alleen een verleden in de vroegere MO-B opleiding Pedagogiek en de daaruit voortgekomen HKP. Zij komt voort uit de Kenniskring Opgroeien in de stad (KOS). Deze kring, waarin de zes educatieve en sociaal-(ped)agogische opleidingen samenwerkten, werd in 2000 opgericht. De KOS legt het accent op het grotestedenbeleid, in het bijzonder op het lokale geïntegreerde onderwijs-en jeugdbeleid en op de professionaliseringseisen aan de daarin werkzame hoger-kader-beroepskrachten. Vanuit die invalshoek heeft de Master Pedagogiek (Urban Education) ervoor gekozen naast de opvoedings- en onderwijswetenschappen aandacht te besteden aan de politicologie/bestuurskunde en de stadssociologie, en daarnaast (als vanouds) aan Management & Beleid als beroepsvoorbereidende component. Zo is het interdisciplinaire en probleemgerichte gehalte van de opleiding versterkt. Kenmerkend voor de Master Pedagogiek (Urban Education) aan Hogeschool Rotterdam is niet alleen de verbreding en versterking van de loopbaan van de studenten/ professionals maar ook de nadruk op de ketenaanpak, kansenregie en de oriëntatie op de Rotterdamse praktijk. Het onderwijsprogramma, bestaande uit diverse interdisciplinaire modules, wordt omgeven door allerlei bijzondere initiatieven: lezingen, conferenties, studiereizen in het buitenland enz. Dit informatieboekje geeft je informatie over je studie en over de onderwijsorganisatie, waarbinnen de Master Pedagogiek (Urban Education) gevolgd wordt. Uitgebreide informatie over de regelingen met betrekking tot tentamens, overgang, afstuderen, vrijstellingen e.d. staan in de digitale Hogeschoolgids Bekostigde Masters op Hint (intranet) van Hogeschool Rotterdam. Dit boekje is met opzet beknopt gehouden. Voor vragen naar aanleiding van deze informatie kun je in eerste instantie de Hogeschoolgids raadplegen. Graag wensen wij je, namens alle medewerkers van ons instituut, veel succes met de opleiding. Eric Bezemer, directielid Instituut voor Sociale Opleidingen Mireille van den Berg, onderwijsmanager Master Pedagogiek (Urban Education)

6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 6 Colofon 3 Voorwoord 4 Inhoudsopgave 6 1. Inleiding Hogeschoolgids Informatieboekje Hint Organisatorische zaken Lestijden Communicatie ISO Studiebegeleiding Beroepsprofiel, eindkwalificaties en opleiding Beroepsprofiel Eindtermen en deelkwalificaties van de Master Pedagogiek Mastertitel Programma Programma Toelating tot studieonderdelen van de opleiding Internationale aspecten van de opleiding Overige onderwijsinformatie Toetsing Aanvragen vrijstellingen ISO klachtenwegwijzer Fraude en Plagiaat 33

7 Informatieboekje Master Pedagogiek 7 Bijlagen 37 Bijlage I: Jaarrooster 38 Bijlage II: adressen 41

8

9 1. Inleiding

10 1.1. Hogeschoolgids De Hogeschoolgids is het formele document van Hogeschool Rotterdam, waarin alle rechten en plichten conform de Wet op het hoger en wetenschappelijk onderwijs (WHW) zijn opgenomen die betrekking hebben op de student en waarin tevens het Onderwijs Examen Reglement is vermeld. In de Hogeschoolgids Bekostigde Masters staat informatie over hogeschoolbrede bepalingen inzake de masteropleidingen, alsmede specifieke informatie over de afzonderlijke masteropleidingen. De Hogeschoolgids Bekostigde Masters kun je vinden op het intranet van de hogeschool Hint Hint Je kunt alle relevante informatie over je opleiding en de organisatie hiervan vinden op Hint, het intranet van de hogeschool. Verder is op Hint veel hogeschoolbrede informatie te lezen, bijvoorbeeld over inschrijving, uitschrijving, decanaat. Het is aan te raden een aantal keren grondig over het intranet te surfen Informatieboekje De Hogeschoolgids is een juridisch en lijvig document. De gemiddelde student zal zonder problemen door de studie stromen en zal daarom geen behoefte hebben om de uitgebreide Hogeschoolgids te raadplegen. De directie van het Instituut voor Sociale Opleidingen (ISO) heeft daarom besloten de studenten naast de Hogeschoolgids op praktische wijze via dit boekje te informeren over het te volgen curriculum en enkele andere belangrijke onderwerpen. Mocht je in een enkel geval als student wel op je rechten willen teruggrijpen dan kun je geen rechten ontlenen aan dit informatieboekje en dien je de Hogeschoolgids Bekostigde Masters te raadplegen.

11 Informatieboekje Master Pedagogiek 11

12

13 2. Organisatorische zaken

14 2.1. Lestijden De lestijden van de masteropleiding zijn op de vrijdag van 8.30 uur tot uur. Afhankelijk van het vakkenaanbod (conferenties, hoor- en werkcolleges, onderwijswerkgroepen, wijkschouwen) variëren de lestijden en pauzes op de vrijdagen. De opleiding is opgebouwd uit twee jaar en met ingang van september 2011 is elk jaar opgedeeld in 4 kwartalen. Elk kwartaal bestaat uit 10 weken. In het jaarrooster kun je de indeling in kwartalen vinden. Het jaarrooster van de hogeschool is te vinden in dit informatieboekje (bijlage I) en op Hint Communicatie ISO Hieronder vind je een overzicht van de interne communicatiemiddelen en hoe je deze kunt gebruiken. Contact Bij vragen of problemen is je eerste aanspreekpunt de onderwijsmanager Mireille van den Berg, Lichtkrant Actuele mededelingen voor studenten worden gemeld op de monitoren/mededelingenborden in de hal van de school op de begane grond en op het informatieplein van de derde verdieping van het Instituut voor Sociale Opleidingen (ISO). De lichtkrant is ook terug te vinden op je persoonlijke startpagina. Je hebt een eigen hogeschool account Het is verplicht je regelmatig te lezen. Via de worden berichten verspreid over allerlei belangrijke zaken vanuit de opleiding. (NB: je kunt deze ook automatisch laten doorsturen naar je eigen adres, zodat je zeker weet dat je de informatie binnenkrijgt.) Brieven per post Informatie kan ook per brief naar je huis verzonden worden. Dit betreft meestal serieuze informatie met betrekking tot je studieresultaten. De post wordt verzonden naar het adres dat je bij inschrijving voor je studie hebt opgegeven. Adreswijzigingen dien je per ommegaande door te geven aan het Studenten Service Center. Dit kan via Hint, dan wel via een vanuit je hogeschoolmail gestuurde . Postvakken medewerkers Op de gang van de derde verdieping vind je ook de postvakken voor de medewerkers van het instituut. Mocht je zaken hebben van dusdanige omvang dat ze niet in het postvak passen, dan kun je dit het beste direct bij de docent inleveren. Hint Hint is het intranet van Hogeschool Rotterdam. Hier kun je informatie vinden over de algemene organisatie van de hogeschool, maar ook instituutsinformatie die direct verband houdt met je eigen studie. Bij het openen van Hint kom je eerst terecht op je persoonlijke startpagina. Met behulp van widgets kun je jouw startpagina inrichten. We raden je met klem aan om de widget ISO MEDEDELINGEN te installeren en

15 Informatieboekje Master Pedagogiek 15 je te abonneren op informatie over je opleiding. Belangrijke informatie over je opleiding wordt namelijk via dit kanaal gecommuniceerd naar de studenten en niet via de mail. Abonneer je je niet, dan mis je mogelijk deze informatie. Nieuws van de opleiding kun je lezen met de widget ISO NIEUWS. is de electronische leeromgeving van Hogeschool Rotterdam. In deze omgeving kun je onderwijsmateriaal vinden en onderneem je studieactiviteiten. De meest gebruikte onderdelen van zijn de Studieroutes, de Projectomgeving en het Portfolio. Ook de studiehandleidingen kun je op vinden. OSIRIS Hogeschool Rotterdam maakt gebruik van OSIRIS als studentregistratiesysteem. Dit pakket ondersteunt instituten bij het vormgeven en inrichten van studentvolgprocessen. OSIRIS Student is de studenttoegangspoort van het registratiesysteem OSIRIS dat door Hogeschool Rotterdam wordt gebruikt. Op die manier bestaat er ook een omgeving voor docenten, voor studieloopbaancoaches en voor het backoffice. Met OSIRIS Student kun je je cijfers raadplegen, je studievoortgangoverzicht inzien en volgen welke notities en afspraken er gemaakt zijn met je studieloopbaancoach, Bureau Studentzaken ISO of decaan. Bepaalde functionaliteiten zijn nog in ontwikkeling, maar uiteraard word je op de hoogte gebracht zodra er iets nieuws is te melden. Om je een handje te helpen bij het gebruik van OSIRIS Student vind je een handleiding op Hint. Deze handleiding helpt je stap voor stap bij het gebruik van OSIRIS. Profielen Het magazine Profielen is het onafhankelijke informatie- en opinieblad van Hogeschool Rotterdam en verschijnt tienmaal per jaar. Het blad volgt, beschrijft en analyseert gebeurtenissen en ontwikkelingen binnen de hogeschool en daarbuiten, die voor studenten en medewerkers van belang zijn. Op alle locaties van de hogeschool zijn folderrekken waaruit je Profielen gratis kunt meenemen. Profielen is ook digitaal te vinden op en tegen betaling van portokosten kun je het blad thuisgestuurd krijgen Studiebegeleiding De studievoortgang wordt bewaakt door de docentenvergadering in overleg met de onderwijsmanager. Eens in de zes à acht weken komen de docenten bij elkaar in een docentenvergadering waarin o.a. wordt gesproken over organisatie, planning, het onderwijsproces en eventueel de studievoortgang van studenten. Dit overleg wordt georganiseerd en voorgezeten door de onderwijsmanager van Master Pedagogiek (Urban Education). Er is een studieloopbaancoach aan de Master Pedagogiek verbonden, waarmee studenten contact kunnen opnemen en die zelf ook contact opneemt met studenten na signalering in de docentenvergadering.

16 Organisatorische zaken 16

17 3. Beroepsprofiel, eindkwalificaties en opleiding

18 3.1. Beroepsprofiel De Master Pedagogiek (Urban Education) hanteert het volgende beroepsprofiel: Een afgestudeerde van de masteropleiding is een sociaaleducatieve professional die: Het vakgebied kent, in de ruime zin van het woord: onderwijs, jeugd, welzijn en beleid, naar zijn geschiedenis, actualiteit en perspectieven en in samenhang met de fysieke en stedelijke infrastructuur; Over een helikopterview beschikt, lokaal, landelijk en internationaal van reikwijdte; Onafhankelijk en kritisch van houding is; Met de nodige zelfreflectie, zelfrelativering en humor professionele activiteiten van een afdeling of dienst kan coördineren; Collega s en verwante beroepskrachten weet te inspireren en te motiveren, op een manier die past bij een professionele organisatie; Samen met anderen binnen een dienst of organisatie innovaties op gang kan brengen en deze in beleid vertalen; Het daartoe strekkende interdisciplinaire onderzoek kan verrichten (dan wel aansluiting weet te vinden op bestaande bronnen); Samen met anderen dit in beleid kan vertalen en dat ook kan uitvoeren; Samen met anderen, binnen en buiten de eigen dienst of instelling in staat is tot interorganisationeel onderhandelen en handelen binnen vertrouwde en in vreemde omgevingen; Over deze professionele habitus met anderen weet te communiceren (intercollegialiteit); En tenslotte al deze zaken levenslang kan blijven ontwikkelen Eindtermen en deelkwalificaties van de Master Pedagogiek De afgestudeerde master: 1. Kan zelfstandig een oordeel geven over ontwikkelingen op het brede gebied van opgroeien in de stad (onderwijs, opvoeding, welzijn enz.), mede in relatie tot fysieke, sociale en economische aspecten van de urbane samenleving en baseren hun oordeel op gedegen kennis van dit gebied Heeft kennis van en inzicht in de context van het grootstedelijk onderwijs- en jeugdbeleid, vanuit zowel een globaliserings- als een specifiek Rotterdams perspectief Heeft kennis van en inzicht in theoretische en beleidsconcepten van de verzorgingstaat en de civil society en kan deze kritisch analyseren en toepassen in debatten, rapporten en beleidsstukken Heeft op hoofdlijnen inzicht in de ruimtelijk-fysieke, sociale en economische aspecten van grootstedelijke ontwikkeling Kan als stadspedagoog vanuit zowel de beleidscontext als de uitvoeringspraktijk de bestuurlijke complexiteit van de verzorgingsstaat doorgronden Kan de onder 1.1. en 1.2. genoemde concepten en inzichten toepassen met betrekking tot het (mede-) regisseren van een pedagogische ketenverant-

19 Informatieboekje Master Pedagogiek 19 woordelijkheid op senior-professioneel niveau Is in staat om op onderbouwde wijze overeenkomsten en verschillen in ontwikkelingen op het brede gebied van opgroeien in de stad tussen grote steden in verschillende landen te analyseren. 2. Is in staat zijn handelen te funderen op uiteenlopende sociaal-pedagogische theorieën; is in staat om multidisciplinair te werken en beschikt over een repertoire aan (kwalitatieve) onderzoeksmethodieken en sturingsvaardigheden Is in staat analyses (in het kader van eindkwalificaties 1, 2, 3 en 5) te vertalen in beleidsvoorstellen en onderzoeksvoorstellen Is in staat, volgens de stappen van de empirische cyclus, een wetenschappelijk verantwoord praktijkgericht onderzoek op te zetten, uit te werken, uit te voeren en daarvan verslag te doen in de vorm van een wetenschappelijk verslag, een beleidsnotitie of een artikel Is in staat om, vanuit pedagogische vragen, teksten (van onder meer Vygotsky, Dewey, Bruner, Arendt) te bestuderen en daaraan concepten te ontlenen met behulp waarvan hij of zij een pedagogisch begrippensysteem kan opbouwen Heeft zicht op de posities, rolopvattingen en methodische toerusting van de relevante professionele keten/netwerkpartners. 3. Kan ingewikkelde vraagstukken op het gebied van opgroeien in de stad analyseren (onderzoeken) en de resultaten daarvan gebruiken om het innovatiegericht werken van een organisatie(onderdeel) te stimuleren, door ook zelf als inspirerend en enthousiasmerend model op te treden Is in staat om, aan de hand van aangereikte begrippensystemen, eigen en andermans pedagogische (beleids-)opvattingen te onderzoeken op hun vooronderstellingen Is in staat een beleidsvoorstel mondeling en schriftelijk op een overtuigende en inspirerende wijze te beargumenteren Is in staat om, met een geïntegreerde toepassing van (stads)pedagogische en/of sociologische theorieën/concepten een onderzoek uit te voeren Heeft inzicht in de beleidsmatige, sociale, psychologische en organisatorische procesdynamiek bij innovatie en kan deze inzichten handelingsgericht vertalen. 4. Kan als voortrekker en inspirator optreden van ingewikkelde processen op het gebied van het opgroeien in de stad waarin complexe (innovatie-)problemen en -taken aan de orde zijn Heeft, voor de belangrijkste werkvelden, kennis van en inzicht in de gangbare methodieken, in de organisatie van de primaire processen en in de inrichting van de bestuurstructuur Heeft kennis van en inzicht in theorie en praktijk van innovaties binnen onderwijs, jeugdzorg en

20 Beroepsprofiel, eindkwalificaties en opleiding 20 jeugdbeleid en beheerst technieken en methodieken om innovaties/innovatieprojecten te ontwerpen en te implementeren en uit te voeren, met specifieke aandacht voor het creëren en verbreden van draagvlak bij alle betrokken partijen Heeft kennis van en inzicht in managementvaardigheden, stijlen van leiding geven en leiderschapsinstrumenten (waaronder de leercyclus van Kolb en de kernkwadranten van Offman) en kan deze toepassen in het kader van het (bege)leiden van innovatieprojecten Ontwikkelt een persoonlijke visie op leidinggeven in de context van innovatieprojecten Heeft kennis van en inzicht in (lerende) netwerken en ketenregie en kan daarin een voortrekkende rol vervullen. 5. Kan kwesties op het gebied van opvoeding, onderwijs, welzijn, mede in hun relatie tot de urbane en institutionele context, beleidsmatig doordenken, oplossingsrichtingen aangeven en inspiratie bieden bij de uitvoering Is in staat om een ethisch dilemma te beschrijven en met behulp van de aangeboden concepten te analyseren Is in staat om, met behulp van het opgebouwd pedagogische begrippensysteem, met argumenten omklede beleids- en begeleidingsadviezen te geven Is in staat om op methodische wijze een beleidsnotitie te onderzoeken naar haar (impliciete) betekenissen Is in staat op methodische wijze de eigen en andermans pedagogische (beleids-) opvattingen te onderzoeken op hun vooronderstellingen Heeft kennis van en inzicht in zowel de theorie als de praktijk van (strategische) beleidsvorming binnen de relevante werkvelden Is in staat om methodisch en stapsgewijs (onder meer op basis van een gedegen externe en interne analyse) leiding te geven aan een proces van beleidsvorming en beheerst aanpakken om actoren/ stakeholders daarbij te betrekken Is in staat om voor de eigen werkorganisatie aan de hand van een analyse van maatschappelijke, sectorale en organisatorische ontwikkelingen de centrale beleids- en organisatiedoelen voor de middellange termijn (vijf jaar) te formuleren. 6. Is in staat zelfstandig kennis en vaardigheden te verwerven op het gebied van opgroeien in de stad en kan daarover communiceren met anderen binnen en buiten zijn organisatie Is in staat om de situatie van kinderen en jongeren in Rotterdam en in vergelijkbare steden in het buitenland op een zowel inhoudelijk degelijke als leesbare wijze in een notitie te beschrijven, te analyseren en van conclusies te voorzien Is in staat om een onderzoeksverslag op te stellen dat relevante kennis toevoegt, c.q. inhoudelijk innovatief is en dat publicabel is Zie 1.2 en 2.2.

21 Informatieboekje Master Pedagogiek Handelt professioneel; dit impliceert ondermeer een onderzoekende attitude en de wil te blijven leren en zichzelf te ontwikkelen Is in staat om de positie en de rol van de professional te beschrijven en de (on)mogelijkheden van het eigen handelen te duiden Is in staat de eigen rol met behulp van het concept van normatieve professionaliteit te analyseren en om voorstellen te formuleren ter versterking van het eigen professionele handelen c.q. van de professie in het algemeen Beseft dat de relativiteit van onderwijs- en zorgsystemen normale praktijk is en dat dus veranderinggerichtheid in het werk moet zijn ingebouwd wil sprake kunnen zijn van professioneel handelen Kan reflecteren op de eigen rol in processen van beleidsvorming en beleidsrealisatie. kennisuitwisseling plaatsvindt met beroepskrachten in het Rotterdamse werkveld Mastertitel Studenten die de masteropleiding afronden, krijgen een Masterdegree en mogen zich Master (afgekort M.) noemen. Deze titel is wettelijk beschermd. We spreken ook wel van een professional master, gezien het praktijkgeoriënteerde karakter van de hogeschool. De opleiding bedraagt in totaal 77 EC. Dit betekent voor de student een studiebelasting van 77 x 28 uren = 2156 uren. De aansluiting op de arbeidsmarkt staat in de opleiding centraal. Die vindt enerzijds plaats door de ondersteuning van het leervermogen van studenten via de overdracht van kennis van onder andere sociaalwetenschappelijke kennis en filosofische concepten. Anderzijds vergroten de studenten hun praktische vaardigheden in het toepassen van methoden van onderzoek en methoden van handelen. Studenten werken samen aan een onderzoek naar de actuele maatschappelijke voorwaarden en de problemen die van belang zijn voor het opgroeien van kinderen en jongeren in de stad. De vernieuwingen uit het werkveld bereiken de opleiding tevens doordat er een

22 Beroepsprofiel, eindkwalificaties en opleiding 22

23 4. Programma

24 Programma Programma De Master Pedagogiek (Urban Education) heeft in de overgang van het studiejaar / een verandering in de organisatie ondergaan. Dit heeft gevolgen voor de indeling van de vakken in beide studiejaren. Onderstaand schema is geldig voor de studenten die starten in studiejaar Voor de studenten die in studiejaar (en eerder) zijn gestart is een overgangsperiode ingesteld zodat zij hun studie volgens de oude planning kunnen afronden. Ook studenten die in aan hun tweede jaar starten kunnen gebruik maken van de overgangsregeling. Deze overgangsregeling biedt studenten de gelegenheid om hun studie af te ronden in de oude stijl. Het onderwijsplan oude stijl is terug te vinden in de ISO Hogeschoolgidsen van en eerder. Parallel aan de cursussen en het flankerend onderwijs vinden in het eerste jaar en in het eerste kwartaal van het tweede jaar de onderwijswerkgroepen plaats. In het hele eerste jaar en in het eerste kwartaal van het tweede jaar zijn lessen en workshops schrijven/nederlands, betogen en presenteren ingeroosterd. Deze ondersteunen de inhoudelijke cursussen. 1e studiejaar (32 EC) 2e studiejaar (8 EC) Kennis en concepten (40 EC) Cursus 1: Van verzorgingsstaat naar Cursus 5: Management en beleid (3 EC) verzorgingsstad? (8 EC) Het centrale thema komt met behulp van Centraal thema is het sturen van beleidsprocessen in de eigen werksituatie en het drie wetenschappelijke perspectieven aan de orde: politicologie/bestuurskunde, sociale ontwikkelen van een strategisch plan voor pedagogiek en onderwijs- en jeugdbeleid. tenminste vier jaren. Doelstelling is: articuleren van het begrip Doelstelling is: het leren analyseren van verzorgingsstaat en inzicht geven in de een werksituatie en het ontwikkelen va een gevolgen van de globalisering voor de Nederlandse verzorgingsstaat. meerjarenplan ter verbetering daarvan Cursus 2: Visies en idealen (8 EC) Cursus 6: Innovatie (3EC) Het centrale thema wordt vanuit drie filosofische invalshoeken benaderd: Ethiek, Politieke op het begrip innovatie. Ook wordt ingegaan Binnen de module innovatie wordt ingegaan filosofie, Opvoedingsfilosofie. Doelstelling op de diverse mogelijkheden die er zijn is: plaatsen van de begrippen wijkaanpak om na te gaan of de (eigen) organisatie en burgerschap in de grootstedelijke de innovatie aankan. Financiële noties werkelijkheid. worden, voor zover van belang, onderwezen. Daarnaast wordt ingegaan op de literatuur en de praktijk van veranderen. Cursus 3: Over de grens (8 EC) Cursus 7: Uitvoeren van onderzoek in de praktijk (2 EC) Het centrale thema is comparatief praktijkonderzoek tussen Rotterdam en een buitenlandse stad. Doelstelling is: inzicht verkrijgen in de overeenkomsten en verschillen tussen specifieke situaties in Rotterdam en vergelijkbare specifieke situaties in een andere stad in het buitenland. Cursus 4: In- en uitsluiting (8 EC) Centraal thema is de verkenning van pedagogische werkvelden (onderwijs, zorg, welzijn, politie, justitie e.d.). Doelstelling is: de wetenschappelijke bijdragen leren kennen van de begrippen insluiting en uitsluiting. Centraal in deze cursus staan de bekwaamheden met betrekking tot het uitvoeren van onderzoek in een derde organisatie. Onderdeel van deze cursus zijn de onderzoekswerkplaatsen die in elk kwartaal worden georganiseerd

25 Informatieboekje Master Pedagogiek 25 1e studiejaar (6 EC) 2e studiejaar (31 EC) Ondersteunende cursussen (37 EC) Cursus A: De empirische en de regulatieve Cursus D: Innovatieonderzoek (9 EC) cyclus (2 EC) Centraal thema is het formuleren van een onderzoeksvoorstel voor een praktijkprobleem. Doelstelling is: leren hanteren van een instrument om onderzoeksvoorstellen te kunnen formuleren. Centraal thema is het ontwerpen en implementeren van een innovatieproject in het eigen werkveld. Doelstelling is: het leren sturen van innovatieprojecten, het leren verkrijgen van draagvlak voor vernieuwing, en het leren omgaan met weerstanden. Cursus B: De hermeneutische cirkel (2 EC) Cursus E: Onderzoek- en afstudeerfase (22 EC) Centraal thema is op basis van een aangereikt concept analyseren van een beleidsvoorstel uit de praktijk. Doelstelling is: het methodisch en analytisch leren omgaan met beleidsvoorstellen in een sociale context. Cursus C: Methoden van vergelijkend onderzoek (2 EC) In jaarlijkse afstemming met cursus 3. Bij elke cursus worden de aangereikte vaardigheden beoordeeld en van een (deel) cijfer voorzien. Centraal thema is participeren in één van de onderzoeken van de KOS.

26 Master Pedagogiek jaar 1 ROM Cursusnaam Cursuscode sp Onderwijsperiode 1 Onderwijsperiode 2 Onderwijsperiode 3 Onderwijsperiode 4 Praktische oefening contacttijd Toets x 50 min. Onderwijsperiode 1 KG Van verzorgingsstaat naar MPEVER01RM 8 48 O verzorgingsstad KG De empirische cyclus MPEEMP01RM 2 12 O contacttijd x 50 min. Toets contacttijd x 50 min. Toets contacttijd x 50 min. Onderwijsperiode 2 KG Visies en idealen MPEVIS01RM 8 48 O KG Hermeneutische cyclus MPEHER01RM 2 12 O Onderwijsperiode 3 KG Over de grens MPEGRE01RM 8 48 O KG Vergelijkend onderzoek MPEOND01RM 2 12 O Onderwijsperiode 4 KG In- en uitsluiting MPEIEU01RM 8 48 O 38 Toets Programma 26 Legenda Keuzeonderwijs Bij de kolom Toets kiezen uit: AS= Assessment D= Digitale toets MC= Multiple choice M= Mondeling O= Opdracht P= Presentatie S= Schriftelijk S*= Herkansing schriftelijke toets V= Verslag NB: er zijn meerdere toetsvormen mogelijk binnen één cursus. Bij de kolom Praktische oefening : PO= cursus praktische oefeningen POA= verplichte aanwezigheid bij cursussen met praktische oefeningen

27 Master Pedagogiek jaar 2 ROM Cursusnaam Cursuscode sp Onderwijsperiode 1 Onderwijsperiode 2 Onderwijsperiode 3 Onderwijsperiode 4 Praktische oefening contacttijd Toets x 50 min. Onderwijsperiode 1 KG Management en beleid P+SMEB01HO 3 56 O KG In en uitsluiting P+SIEU01HO 8 16 O contacttijd x 50 min. Toets contacttijd x 50 min. Toets contacttijd x 50 min. Onderwijsperiode 2 KG Innovatieonderzoek P+SINO01HO 3 21 O PG Innovatieonderzoek praktijk P+SIOP01HO O SG Onderzoeks- en afstudeermodule P+SOEA01HO O Onderwijsperiode 3 Onderwijsperiode 4 47 Informatieboekje Master Pedagogiek 27 Toets Legenda Keuzeonderwijs Bij de kolom Toets kiezen uit: AS= Assessment D= Digitale toets MC= Multiple choice M= Mondeling O= Opdracht P= Presentatie S= Schriftelijk S*= Herkansing schriftelijke toets V= Verslag NB: er zijn meerdere toetsvormen mogelijk binnen één cursus. Bij de kolom Praktische oefening : PO= cursus praktische oefeningen POA= verplichte aanwezigheid bij cursussen met praktische oefeningen

28 Programma Toelating tot studieonderdelen van de opleiding De cursussen 1, 2, 3, 4 en 5 worden in deze volgorde gevolgd. Dit geldt ook voor de ondersteunende cursussen A, B en C. Dus: cursus 4 is een vervolg op cursus 3; cursus C bouwt op cursus B voort etc. Om aan het afstudeeronderzoek deel te kunnen nemen, dienen de cursussen 1, 2, 3 en de ondersteunende cursus A, B en C met goed gevolg te zijn afgesloten en de opdracht voor cursus 4 en 5 te zijn ingeleverd Internationale aspecten van de opleiding De masteropleiding heeft vanaf het begin een internationale, grensoverschrijdende oriëntatie. Die blijkt tenminste uit onderstaande aspecten. De achtergrond en de infrastructuur van de opleiding. De Engelse ondertitel, Urban Education, verwijst naar de gewoonte in Engelstalige landen om vraagstukken van het onderwijs- en jeugdbeleid en de bijbehorende praktijken primair als grootstedelijke uitdagingen te zien. Globalisering is bovendien glokalisering : de mondiale economie, in het bijzonder de kenmerken en de problemen en ook de (politieke) aanpak daarvan zijn zicht- en tastbaar op lokaal niveau. De opleiding kent enkele expliciet internationaal en grootstedelijk georiënteerde cursussen. Het gaat om cursus 1 (Van verzorgingsstaat naar verzorgingsstad?) en cursus 3 (Over de grens). Laatstgenoemde cursus is nadrukkelijk internationaal comparatief en biedt een voorbereiding tot de meerdaagse onderzoeksreis die studenten naar sprekende grote steden over de grens maken. In het verleden werden Antwerpen, Birmingham, Berlijn, Boston, Kopenhagen, Gent en Helsinki bezocht. Steeds staat daarbij de vergelijking tussen de desbetreffende stad en Rotterdam voorop. Het gaat om een onderzoeksmatige invalshoek, de flankerende cursus C (Methoden van vergelijkend onderzoek) heeft daarom ook een internationaal karakter. De bijbehorende verplichte literatuur die in de cursus wordt aangeboden en in mindere mate ook de keuzeliteratuur is internationaal en comparatief gericht, en daarom soms in het Engels. Internationaal is tenslotte de onderzoeksoriëntatie van de docenten. Die draagt ertoe bij dat de internationale oriëntatie geen lege huls is.

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Informatieboekje MWD 1 Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Informatieboekje 2011-2012 Informatieboekje MWD 3 Colofon Hogeschool Rotterdam Instituut voor Sociale Opleidingen Museumpark 40 3015 CX Rotterdam

Nadere informatie

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Faculteit Geowetenschappen Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80115 3508 TC UTRECHT Tel. 030 253 9559 Utrecht, juli 2014 1 Adressen

Nadere informatie

Instituut voor Financieel Management

Instituut voor Financieel Management Hogeschoolgids Instituut voor Financieel Management BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede

Nadere informatie

Instituut voor Commercieel Management

Instituut voor Commercieel Management Hogeschoolgids Instituut voor Commercieel Management BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Instituut voor Engineering en Applied Science

Instituut voor Engineering en Applied Science Hogeschoolgids Instituut voor Engineering en Applied Science BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus

Nadere informatie

Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie

Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie Hogeschoolgids Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie BACHELOROPLEIDINGEN editie augustus 2014 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student

Nadere informatie

Rotterdam Business School

Rotterdam Business School Hogeschoolgids Rotterdam Business School Postinitiële masteropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 inleiding Het College van Bestuur wenst iedere cursist een goede studietijd toe

Nadere informatie

Geschiedenis. Studiegids 2009/2010. Geschiedenis

Geschiedenis. Studiegids 2009/2010. Geschiedenis Studiegids 2009/2010 Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 10 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 10 1.2.2 Faculteitsbestuur 10 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Accountancy voltijd en duaal 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 1/77 2/77 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 8 1.1 Algemene informatie HU... 8 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 8 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel... 9 Hogeschool-

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma Voorwoord De tutor is het eerste aanspreekpunt voor eerstejaarsstudenten TCS. Als tutor heb je een coachende taak: je spreekt de student aan op zijn studievoortgang en studiehouding, inventariseert waar

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2013-2014. Academische Opleiding Interne Begeleiding en Schoolontwikkeling

STUDIEGIDS 2013-2014. Academische Opleiding Interne Begeleiding en Schoolontwikkeling STUDIEGIDS 2013-2014 Academische Opleiding Interne Begeleiding en Schoolontwikkeling Inhoudsopgave 1 INLEIDING ACADEMISCHE IB-OPLEIDING... 5 1.1 Geschiedenis... 6 1.2 De SPO... 6 1.3 Nadere informatie...

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Systeembeheer duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Systeembeheer duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Systeembeheer duaal 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7

Nadere informatie

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees Hogeschoolgids Rotterdam Academy Associate degrees editie augustus 2013 vooraf pagina 002 vooraf De hogeschool kan verwant aan een bacheloropleiding een tweejarig Associate-degreeprogramma instellen. De

Nadere informatie

AFSTUDEERHANDLEIDING

AFSTUDEERHANDLEIDING AFSTUDEERHANDLEIDING Bedrijfskunde MER (MBME-VAFSTUD-14) Logistiek & Economie (MBLE-VAFSTLOG-14) Business Management MKB Utrecht (MBBM-ABKAFST-14) Business Management MKB Amersfoort (MBAM-ABKAFST-14) Collegejaar:

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleidingen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleidingen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleidingen Biologische Wetenschappen Biomedical Sciences Chemische Wetenschappen Farmaceutische Wetenschappen Health Sciences Natuurwetenschappen en Bedrijf Neurowetenschappen

Nadere informatie

Opleiding Informatica incl. Systeembeheer (voltijd)

Opleiding Informatica incl. Systeembeheer (voltijd) STUDIEGIDS ICT 2007 2008 Opleiding Informatica incl. Systeembeheer (voltijd) Status: Definitief 1/83 2/83 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 6 1.1 Algemene informatie HU... 6 1.1.1 Onderwijsprofiel HU...

Nadere informatie

Moderne Talen en Culturen

Moderne Talen en Culturen Moderne Talen en Culturen Studiegids 2007/2008 Duitse taal en cultuur Engelse taal en cultuur Franse taal en cultuur Literatuurwetenschap Nederlandse taal en cultuur ICT en vertalen Letterkunde (MPhil)

Nadere informatie

Studiegids Master. Nederlandse taal en cultuur:

Studiegids Master. Nederlandse taal en cultuur: Nederlandse taal en cultuur: Communicatiestudies Nederlandse literatuur Taal en ontwikkeling Taalstructuur en taalvariatie Interculturele communicatie Nederlandse taal en cultuur - deeltijd 2008 2009 Studiegids

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Instituut voor Commercieel Management

Instituut voor Commercieel Management Hogeschoolgids Instituut voor Commercieel Management Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Rotterdam Business School

Rotterdam Business School Hogeschoolgids Rotterdam Business School Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Studiegids Bedrijfswetenschappen Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2005-2006

Studiegids Bedrijfswetenschappen Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2005-2006 1 Studiegids Bedrijfswetenschappen Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2005-2006 Faculteit der Managementwetenschappen Onderwijscentrum Thomas van Aquinostraat 3 (bezoekadres)

Nadere informatie

SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS COMMUNICATIEF GEHANDICAPTEN DEELTIJD

SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS COMMUNICATIEF GEHANDICAPTEN DEELTIJD SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS COMMUNICATIEF GEHANDICAPTEN DEELTIJD INHOUDSOPGAVE 0 Inleiding Algemene informatie 5 1. Algemene informatie HU 6 1.1. Onderwijsprofiel HU

Nadere informatie