Master Pedagogiek (Urban Education)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Master Pedagogiek (Urban Education)"

Transcriptie

1 Informatieboekje Master Pedagogiek 1 Master Pedagogiek (Urban Education) Informatieboekje

2

3 Informatieboekje Master Pedagogiek 3 Colofon Hogeschool Rotterdam Instituut voor Sociale Opleidingen Museumpark CX Rotterdam ISO Frontoffice Kamer MP.L (derde etage laagbouw) Telefoon: / Openingstijden: Maandag t/m donderdag van uur Vrijdag van uur Studievoorlichting Visitor Centre Telefoon: Studenten Service Center (SSC) Voor vragen over inschrijven, uitschrijven en collegegelden en Studielink Balie: tweede etage hoogbouw Museumpark en Visitor centre Telefoon: Website Hogeschool Rotterdam Services Bureau Keuzeonderwijs Voor vragen over keuzeonderwijs Kamer MP.H Telefoon: Website: International Office Voor alle vragen over internationaal studeren en stage Telefoon: Via Hint: Onder Mijn gegevens>international Office Decanaat Voor alle vragen aan de decanen Via Hint: Studentendecanaat Gepubliceerd door: Maurice Mokkensotrm Ilse de Jong Veronica Barendrecht Marjolein Termote Vormgeving Brent Wouda, vanbrent.nl Fotografie Jan Nass (omslag) Brent Wouda (binnenwerk) Drukwerk Drukproef

4 Voorwoord Graag heten we je van harte welkom bij de Master Pedagogiek (Urban Education). De Master Pedagogiek (Urban Education) is het resultaat van ruim driekwart eeuw voortgezette professionalisering van beroepskrachten in en om het onderwijs. Rond 1925 startten in Nederland de opleidingen voor de zogeheten Middelbaar Onderwijsakten (MO) Pedagogiek A en B. Voorop stonden de verhoging van het niveau van de toenmalige kweekschool en die van het voortgezet onderwijs. Daarnaast streefden de oprichters van de MO-opleidingen onder wie prof. Philip A. Kohnstamm en zijn Vereniging tot Bevordering van de Studie der Pedagogiek (VBSP) ernaar de toegang voor afgestudeerde MO-B ers tot de universiteiten mogelijk te maken. De MO-opleidingen, waaronder de opleiding Pedagogiek, werden in 1986 in de HBO-Wet opgenomen. Daarmee werd een eerste stap gezet naar de Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (HKP). Deze ging, ook in Rotterdam, in september 1988 van start. In de eerste jaren sloot de HKP nauw aan op de traditie van de MO-B opleiding Pedagogiek die in de loop van de tijd mede werd afgestemd op de functievervulling van pedagogen buiten het beroep van de eerstegraadse leraar. De HKP beoogde een wetenschappelijke verdieping te geven van de algemene kennis die studenten in de initiële opleiding hadden opgedaan. Met de opname van de HKP in de WHW (Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, 1993) en haar uitbreiding met 13 studiepunten, tot 63 punten (90 EC), ontwikkelde zij zich tot een opleiding die naast academisch ook in sterker mate beroepsgericht werd.

5 Informatieboekje Master Pedagogiek 5 Haar oriëntatie werd bovendien meer probleemstellend, meer interdisciplinair, meer onderzoeksmatig en meer themagericht. Volgens de nieuwe richtlijnen, welke de NVAO (Nederlands Vlaams Accreditatie Organisatie) hanteert, geldt nu een minimum van 60 EC voor een professionele masteropleiding. De Master Pedagogiek (Urban Education) op Hogeschool Rotterdam zit daar met 77 EC ruim boven. De Master Pedagogiek (Urban Education) heeft niet alleen een verleden in de vroegere MO-B opleiding Pedagogiek en de daaruit voortgekomen HKP. Zij komt voort uit de Kenniskring Opgroeien in de stad (KOS). Deze kring, waarin de zes educatieve en sociaal-(ped)agogische opleidingen samenwerkten, werd in 2000 opgericht. De KOS legt het accent op het grotestedenbeleid, in het bijzonder op het lokale geïntegreerde onderwijs-en jeugdbeleid en op de professionaliseringseisen aan de daarin werkzame hoger-kader-beroepskrachten. Vanuit die invalshoek heeft de Master Pedagogiek (Urban Education) ervoor gekozen naast de opvoedings- en onderwijswetenschappen aandacht te besteden aan de politicologie/bestuurskunde en de stadssociologie, en daarnaast (als vanouds) aan Management & Beleid als beroepsvoorbereidende component. Zo is het interdisciplinaire en probleemgerichte gehalte van de opleiding versterkt. Kenmerkend voor de Master Pedagogiek (Urban Education) aan Hogeschool Rotterdam is niet alleen de verbreding en versterking van de loopbaan van de studenten/ professionals maar ook de nadruk op de ketenaanpak, kansenregie en de oriëntatie op de Rotterdamse praktijk. Het onderwijsprogramma, bestaande uit diverse interdisciplinaire modules, wordt omgeven door allerlei bijzondere initiatieven: lezingen, conferenties, studiereizen in het buitenland enz. Dit informatieboekje geeft je informatie over je studie en over de onderwijsorganisatie, waarbinnen de Master Pedagogiek (Urban Education) gevolgd wordt. Uitgebreide informatie over de regelingen met betrekking tot tentamens, overgang, afstuderen, vrijstellingen e.d. staan in de digitale Hogeschoolgids Bekostigde Masters op Hint (intranet) van Hogeschool Rotterdam. Dit boekje is met opzet beknopt gehouden. Voor vragen naar aanleiding van deze informatie kun je in eerste instantie de Hogeschoolgids raadplegen. Graag wensen wij je, namens alle medewerkers van ons instituut, veel succes met de opleiding. Eric Bezemer, directielid Instituut voor Sociale Opleidingen Mireille van den Berg, onderwijsmanager Master Pedagogiek (Urban Education)

6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 6 Colofon 3 Voorwoord 4 Inhoudsopgave 6 1. Inleiding Hogeschoolgids Informatieboekje Hint Organisatorische zaken Lestijden Communicatie ISO Studiebegeleiding Beroepsprofiel, eindkwalificaties en opleiding Beroepsprofiel Eindtermen en deelkwalificaties van de Master Pedagogiek Mastertitel Programma Programma Toelating tot studieonderdelen van de opleiding Internationale aspecten van de opleiding Overige onderwijsinformatie Toetsing Aanvragen vrijstellingen ISO klachtenwegwijzer Fraude en Plagiaat 33

7 Informatieboekje Master Pedagogiek 7 Bijlagen 37 Bijlage I: Jaarrooster 38 Bijlage II: adressen 41

8

9 1. Inleiding

10 1.1. Hogeschoolgids De Hogeschoolgids is het formele document van Hogeschool Rotterdam, waarin alle rechten en plichten conform de Wet op het hoger en wetenschappelijk onderwijs (WHW) zijn opgenomen die betrekking hebben op de student en waarin tevens het Onderwijs Examen Reglement is vermeld. In de Hogeschoolgids Bekostigde Masters staat informatie over hogeschoolbrede bepalingen inzake de masteropleidingen, alsmede specifieke informatie over de afzonderlijke masteropleidingen. De Hogeschoolgids Bekostigde Masters kun je vinden op het intranet van de hogeschool Hint Hint Je kunt alle relevante informatie over je opleiding en de organisatie hiervan vinden op Hint, het intranet van de hogeschool. Verder is op Hint veel hogeschoolbrede informatie te lezen, bijvoorbeeld over inschrijving, uitschrijving, decanaat. Het is aan te raden een aantal keren grondig over het intranet te surfen Informatieboekje De Hogeschoolgids is een juridisch en lijvig document. De gemiddelde student zal zonder problemen door de studie stromen en zal daarom geen behoefte hebben om de uitgebreide Hogeschoolgids te raadplegen. De directie van het Instituut voor Sociale Opleidingen (ISO) heeft daarom besloten de studenten naast de Hogeschoolgids op praktische wijze via dit boekje te informeren over het te volgen curriculum en enkele andere belangrijke onderwerpen. Mocht je in een enkel geval als student wel op je rechten willen teruggrijpen dan kun je geen rechten ontlenen aan dit informatieboekje en dien je de Hogeschoolgids Bekostigde Masters te raadplegen.

11 Informatieboekje Master Pedagogiek 11

12

13 2. Organisatorische zaken

14 2.1. Lestijden De lestijden van de masteropleiding zijn op de vrijdag van 8.30 uur tot uur. Afhankelijk van het vakkenaanbod (conferenties, hoor- en werkcolleges, onderwijswerkgroepen, wijkschouwen) variëren de lestijden en pauzes op de vrijdagen. De opleiding is opgebouwd uit twee jaar en met ingang van september 2011 is elk jaar opgedeeld in 4 kwartalen. Elk kwartaal bestaat uit 10 weken. In het jaarrooster kun je de indeling in kwartalen vinden. Het jaarrooster van de hogeschool is te vinden in dit informatieboekje (bijlage I) en op Hint Communicatie ISO Hieronder vind je een overzicht van de interne communicatiemiddelen en hoe je deze kunt gebruiken. Contact Bij vragen of problemen is je eerste aanspreekpunt de onderwijsmanager Mireille van den Berg, Lichtkrant Actuele mededelingen voor studenten worden gemeld op de monitoren/mededelingenborden in de hal van de school op de begane grond en op het informatieplein van de derde verdieping van het Instituut voor Sociale Opleidingen (ISO). De lichtkrant is ook terug te vinden op je persoonlijke startpagina. Je hebt een eigen hogeschool account Het is verplicht je regelmatig te lezen. Via de worden berichten verspreid over allerlei belangrijke zaken vanuit de opleiding. (NB: je kunt deze ook automatisch laten doorsturen naar je eigen adres, zodat je zeker weet dat je de informatie binnenkrijgt.) Brieven per post Informatie kan ook per brief naar je huis verzonden worden. Dit betreft meestal serieuze informatie met betrekking tot je studieresultaten. De post wordt verzonden naar het adres dat je bij inschrijving voor je studie hebt opgegeven. Adreswijzigingen dien je per ommegaande door te geven aan het Studenten Service Center. Dit kan via Hint, dan wel via een vanuit je hogeschoolmail gestuurde . Postvakken medewerkers Op de gang van de derde verdieping vind je ook de postvakken voor de medewerkers van het instituut. Mocht je zaken hebben van dusdanige omvang dat ze niet in het postvak passen, dan kun je dit het beste direct bij de docent inleveren. Hint Hint is het intranet van Hogeschool Rotterdam. Hier kun je informatie vinden over de algemene organisatie van de hogeschool, maar ook instituutsinformatie die direct verband houdt met je eigen studie. Bij het openen van Hint kom je eerst terecht op je persoonlijke startpagina. Met behulp van widgets kun je jouw startpagina inrichten. We raden je met klem aan om de widget ISO MEDEDELINGEN te installeren en

15 Informatieboekje Master Pedagogiek 15 je te abonneren op informatie over je opleiding. Belangrijke informatie over je opleiding wordt namelijk via dit kanaal gecommuniceerd naar de studenten en niet via de mail. Abonneer je je niet, dan mis je mogelijk deze informatie. Nieuws van de opleiding kun je lezen met de widget ISO NIEUWS. is de electronische leeromgeving van Hogeschool Rotterdam. In deze omgeving kun je onderwijsmateriaal vinden en onderneem je studieactiviteiten. De meest gebruikte onderdelen van zijn de Studieroutes, de Projectomgeving en het Portfolio. Ook de studiehandleidingen kun je op vinden. OSIRIS Hogeschool Rotterdam maakt gebruik van OSIRIS als studentregistratiesysteem. Dit pakket ondersteunt instituten bij het vormgeven en inrichten van studentvolgprocessen. OSIRIS Student is de studenttoegangspoort van het registratiesysteem OSIRIS dat door Hogeschool Rotterdam wordt gebruikt. Op die manier bestaat er ook een omgeving voor docenten, voor studieloopbaancoaches en voor het backoffice. Met OSIRIS Student kun je je cijfers raadplegen, je studievoortgangoverzicht inzien en volgen welke notities en afspraken er gemaakt zijn met je studieloopbaancoach, Bureau Studentzaken ISO of decaan. Bepaalde functionaliteiten zijn nog in ontwikkeling, maar uiteraard word je op de hoogte gebracht zodra er iets nieuws is te melden. Om je een handje te helpen bij het gebruik van OSIRIS Student vind je een handleiding op Hint. Deze handleiding helpt je stap voor stap bij het gebruik van OSIRIS. Profielen Het magazine Profielen is het onafhankelijke informatie- en opinieblad van Hogeschool Rotterdam en verschijnt tienmaal per jaar. Het blad volgt, beschrijft en analyseert gebeurtenissen en ontwikkelingen binnen de hogeschool en daarbuiten, die voor studenten en medewerkers van belang zijn. Op alle locaties van de hogeschool zijn folderrekken waaruit je Profielen gratis kunt meenemen. Profielen is ook digitaal te vinden op en tegen betaling van portokosten kun je het blad thuisgestuurd krijgen Studiebegeleiding De studievoortgang wordt bewaakt door de docentenvergadering in overleg met de onderwijsmanager. Eens in de zes à acht weken komen de docenten bij elkaar in een docentenvergadering waarin o.a. wordt gesproken over organisatie, planning, het onderwijsproces en eventueel de studievoortgang van studenten. Dit overleg wordt georganiseerd en voorgezeten door de onderwijsmanager van Master Pedagogiek (Urban Education). Er is een studieloopbaancoach aan de Master Pedagogiek verbonden, waarmee studenten contact kunnen opnemen en die zelf ook contact opneemt met studenten na signalering in de docentenvergadering.

16 Organisatorische zaken 16

17 3. Beroepsprofiel, eindkwalificaties en opleiding

18 3.1. Beroepsprofiel De Master Pedagogiek (Urban Education) hanteert het volgende beroepsprofiel: Een afgestudeerde van de masteropleiding is een sociaaleducatieve professional die: Het vakgebied kent, in de ruime zin van het woord: onderwijs, jeugd, welzijn en beleid, naar zijn geschiedenis, actualiteit en perspectieven en in samenhang met de fysieke en stedelijke infrastructuur; Over een helikopterview beschikt, lokaal, landelijk en internationaal van reikwijdte; Onafhankelijk en kritisch van houding is; Met de nodige zelfreflectie, zelfrelativering en humor professionele activiteiten van een afdeling of dienst kan coördineren; Collega s en verwante beroepskrachten weet te inspireren en te motiveren, op een manier die past bij een professionele organisatie; Samen met anderen binnen een dienst of organisatie innovaties op gang kan brengen en deze in beleid vertalen; Het daartoe strekkende interdisciplinaire onderzoek kan verrichten (dan wel aansluiting weet te vinden op bestaande bronnen); Samen met anderen dit in beleid kan vertalen en dat ook kan uitvoeren; Samen met anderen, binnen en buiten de eigen dienst of instelling in staat is tot interorganisationeel onderhandelen en handelen binnen vertrouwde en in vreemde omgevingen; Over deze professionele habitus met anderen weet te communiceren (intercollegialiteit); En tenslotte al deze zaken levenslang kan blijven ontwikkelen Eindtermen en deelkwalificaties van de Master Pedagogiek De afgestudeerde master: 1. Kan zelfstandig een oordeel geven over ontwikkelingen op het brede gebied van opgroeien in de stad (onderwijs, opvoeding, welzijn enz.), mede in relatie tot fysieke, sociale en economische aspecten van de urbane samenleving en baseren hun oordeel op gedegen kennis van dit gebied Heeft kennis van en inzicht in de context van het grootstedelijk onderwijs- en jeugdbeleid, vanuit zowel een globaliserings- als een specifiek Rotterdams perspectief Heeft kennis van en inzicht in theoretische en beleidsconcepten van de verzorgingstaat en de civil society en kan deze kritisch analyseren en toepassen in debatten, rapporten en beleidsstukken Heeft op hoofdlijnen inzicht in de ruimtelijk-fysieke, sociale en economische aspecten van grootstedelijke ontwikkeling Kan als stadspedagoog vanuit zowel de beleidscontext als de uitvoeringspraktijk de bestuurlijke complexiteit van de verzorgingsstaat doorgronden Kan de onder 1.1. en 1.2. genoemde concepten en inzichten toepassen met betrekking tot het (mede-) regisseren van een pedagogische ketenverant-

19 Informatieboekje Master Pedagogiek 19 woordelijkheid op senior-professioneel niveau Is in staat om op onderbouwde wijze overeenkomsten en verschillen in ontwikkelingen op het brede gebied van opgroeien in de stad tussen grote steden in verschillende landen te analyseren. 2. Is in staat zijn handelen te funderen op uiteenlopende sociaal-pedagogische theorieën; is in staat om multidisciplinair te werken en beschikt over een repertoire aan (kwalitatieve) onderzoeksmethodieken en sturingsvaardigheden Is in staat analyses (in het kader van eindkwalificaties 1, 2, 3 en 5) te vertalen in beleidsvoorstellen en onderzoeksvoorstellen Is in staat, volgens de stappen van de empirische cyclus, een wetenschappelijk verantwoord praktijkgericht onderzoek op te zetten, uit te werken, uit te voeren en daarvan verslag te doen in de vorm van een wetenschappelijk verslag, een beleidsnotitie of een artikel Is in staat om, vanuit pedagogische vragen, teksten (van onder meer Vygotsky, Dewey, Bruner, Arendt) te bestuderen en daaraan concepten te ontlenen met behulp waarvan hij of zij een pedagogisch begrippensysteem kan opbouwen Heeft zicht op de posities, rolopvattingen en methodische toerusting van de relevante professionele keten/netwerkpartners. 3. Kan ingewikkelde vraagstukken op het gebied van opgroeien in de stad analyseren (onderzoeken) en de resultaten daarvan gebruiken om het innovatiegericht werken van een organisatie(onderdeel) te stimuleren, door ook zelf als inspirerend en enthousiasmerend model op te treden Is in staat om, aan de hand van aangereikte begrippensystemen, eigen en andermans pedagogische (beleids-)opvattingen te onderzoeken op hun vooronderstellingen Is in staat een beleidsvoorstel mondeling en schriftelijk op een overtuigende en inspirerende wijze te beargumenteren Is in staat om, met een geïntegreerde toepassing van (stads)pedagogische en/of sociologische theorieën/concepten een onderzoek uit te voeren Heeft inzicht in de beleidsmatige, sociale, psychologische en organisatorische procesdynamiek bij innovatie en kan deze inzichten handelingsgericht vertalen. 4. Kan als voortrekker en inspirator optreden van ingewikkelde processen op het gebied van het opgroeien in de stad waarin complexe (innovatie-)problemen en -taken aan de orde zijn Heeft, voor de belangrijkste werkvelden, kennis van en inzicht in de gangbare methodieken, in de organisatie van de primaire processen en in de inrichting van de bestuurstructuur Heeft kennis van en inzicht in theorie en praktijk van innovaties binnen onderwijs, jeugdzorg en

20 Beroepsprofiel, eindkwalificaties en opleiding 20 jeugdbeleid en beheerst technieken en methodieken om innovaties/innovatieprojecten te ontwerpen en te implementeren en uit te voeren, met specifieke aandacht voor het creëren en verbreden van draagvlak bij alle betrokken partijen Heeft kennis van en inzicht in managementvaardigheden, stijlen van leiding geven en leiderschapsinstrumenten (waaronder de leercyclus van Kolb en de kernkwadranten van Offman) en kan deze toepassen in het kader van het (bege)leiden van innovatieprojecten Ontwikkelt een persoonlijke visie op leidinggeven in de context van innovatieprojecten Heeft kennis van en inzicht in (lerende) netwerken en ketenregie en kan daarin een voortrekkende rol vervullen. 5. Kan kwesties op het gebied van opvoeding, onderwijs, welzijn, mede in hun relatie tot de urbane en institutionele context, beleidsmatig doordenken, oplossingsrichtingen aangeven en inspiratie bieden bij de uitvoering Is in staat om een ethisch dilemma te beschrijven en met behulp van de aangeboden concepten te analyseren Is in staat om, met behulp van het opgebouwd pedagogische begrippensysteem, met argumenten omklede beleids- en begeleidingsadviezen te geven Is in staat om op methodische wijze een beleidsnotitie te onderzoeken naar haar (impliciete) betekenissen Is in staat op methodische wijze de eigen en andermans pedagogische (beleids-) opvattingen te onderzoeken op hun vooronderstellingen Heeft kennis van en inzicht in zowel de theorie als de praktijk van (strategische) beleidsvorming binnen de relevante werkvelden Is in staat om methodisch en stapsgewijs (onder meer op basis van een gedegen externe en interne analyse) leiding te geven aan een proces van beleidsvorming en beheerst aanpakken om actoren/ stakeholders daarbij te betrekken Is in staat om voor de eigen werkorganisatie aan de hand van een analyse van maatschappelijke, sectorale en organisatorische ontwikkelingen de centrale beleids- en organisatiedoelen voor de middellange termijn (vijf jaar) te formuleren. 6. Is in staat zelfstandig kennis en vaardigheden te verwerven op het gebied van opgroeien in de stad en kan daarover communiceren met anderen binnen en buiten zijn organisatie Is in staat om de situatie van kinderen en jongeren in Rotterdam en in vergelijkbare steden in het buitenland op een zowel inhoudelijk degelijke als leesbare wijze in een notitie te beschrijven, te analyseren en van conclusies te voorzien Is in staat om een onderzoeksverslag op te stellen dat relevante kennis toevoegt, c.q. inhoudelijk innovatief is en dat publicabel is Zie 1.2 en 2.2.

21 Informatieboekje Master Pedagogiek Handelt professioneel; dit impliceert ondermeer een onderzoekende attitude en de wil te blijven leren en zichzelf te ontwikkelen Is in staat om de positie en de rol van de professional te beschrijven en de (on)mogelijkheden van het eigen handelen te duiden Is in staat de eigen rol met behulp van het concept van normatieve professionaliteit te analyseren en om voorstellen te formuleren ter versterking van het eigen professionele handelen c.q. van de professie in het algemeen Beseft dat de relativiteit van onderwijs- en zorgsystemen normale praktijk is en dat dus veranderinggerichtheid in het werk moet zijn ingebouwd wil sprake kunnen zijn van professioneel handelen Kan reflecteren op de eigen rol in processen van beleidsvorming en beleidsrealisatie. kennisuitwisseling plaatsvindt met beroepskrachten in het Rotterdamse werkveld Mastertitel Studenten die de masteropleiding afronden, krijgen een Masterdegree en mogen zich Master (afgekort M.) noemen. Deze titel is wettelijk beschermd. We spreken ook wel van een professional master, gezien het praktijkgeoriënteerde karakter van de hogeschool. De opleiding bedraagt in totaal 77 EC. Dit betekent voor de student een studiebelasting van 77 x 28 uren = 2156 uren. De aansluiting op de arbeidsmarkt staat in de opleiding centraal. Die vindt enerzijds plaats door de ondersteuning van het leervermogen van studenten via de overdracht van kennis van onder andere sociaalwetenschappelijke kennis en filosofische concepten. Anderzijds vergroten de studenten hun praktische vaardigheden in het toepassen van methoden van onderzoek en methoden van handelen. Studenten werken samen aan een onderzoek naar de actuele maatschappelijke voorwaarden en de problemen die van belang zijn voor het opgroeien van kinderen en jongeren in de stad. De vernieuwingen uit het werkveld bereiken de opleiding tevens doordat er een

22 Beroepsprofiel, eindkwalificaties en opleiding 22

23 4. Programma

24 Programma Programma De Master Pedagogiek (Urban Education) heeft in de overgang van het studiejaar / een verandering in de organisatie ondergaan. Dit heeft gevolgen voor de indeling van de vakken in beide studiejaren. Onderstaand schema is geldig voor de studenten die starten in studiejaar Voor de studenten die in studiejaar (en eerder) zijn gestart is een overgangsperiode ingesteld zodat zij hun studie volgens de oude planning kunnen afronden. Ook studenten die in aan hun tweede jaar starten kunnen gebruik maken van de overgangsregeling. Deze overgangsregeling biedt studenten de gelegenheid om hun studie af te ronden in de oude stijl. Het onderwijsplan oude stijl is terug te vinden in de ISO Hogeschoolgidsen van en eerder. Parallel aan de cursussen en het flankerend onderwijs vinden in het eerste jaar en in het eerste kwartaal van het tweede jaar de onderwijswerkgroepen plaats. In het hele eerste jaar en in het eerste kwartaal van het tweede jaar zijn lessen en workshops schrijven/nederlands, betogen en presenteren ingeroosterd. Deze ondersteunen de inhoudelijke cursussen. 1e studiejaar (32 EC) 2e studiejaar (8 EC) Kennis en concepten (40 EC) Cursus 1: Van verzorgingsstaat naar Cursus 5: Management en beleid (3 EC) verzorgingsstad? (8 EC) Het centrale thema komt met behulp van Centraal thema is het sturen van beleidsprocessen in de eigen werksituatie en het drie wetenschappelijke perspectieven aan de orde: politicologie/bestuurskunde, sociale ontwikkelen van een strategisch plan voor pedagogiek en onderwijs- en jeugdbeleid. tenminste vier jaren. Doelstelling is: articuleren van het begrip Doelstelling is: het leren analyseren van verzorgingsstaat en inzicht geven in de een werksituatie en het ontwikkelen va een gevolgen van de globalisering voor de Nederlandse verzorgingsstaat. meerjarenplan ter verbetering daarvan Cursus 2: Visies en idealen (8 EC) Cursus 6: Innovatie (3EC) Het centrale thema wordt vanuit drie filosofische invalshoeken benaderd: Ethiek, Politieke op het begrip innovatie. Ook wordt ingegaan Binnen de module innovatie wordt ingegaan filosofie, Opvoedingsfilosofie. Doelstelling op de diverse mogelijkheden die er zijn is: plaatsen van de begrippen wijkaanpak om na te gaan of de (eigen) organisatie en burgerschap in de grootstedelijke de innovatie aankan. Financiële noties werkelijkheid. worden, voor zover van belang, onderwezen. Daarnaast wordt ingegaan op de literatuur en de praktijk van veranderen. Cursus 3: Over de grens (8 EC) Cursus 7: Uitvoeren van onderzoek in de praktijk (2 EC) Het centrale thema is comparatief praktijkonderzoek tussen Rotterdam en een buitenlandse stad. Doelstelling is: inzicht verkrijgen in de overeenkomsten en verschillen tussen specifieke situaties in Rotterdam en vergelijkbare specifieke situaties in een andere stad in het buitenland. Cursus 4: In- en uitsluiting (8 EC) Centraal thema is de verkenning van pedagogische werkvelden (onderwijs, zorg, welzijn, politie, justitie e.d.). Doelstelling is: de wetenschappelijke bijdragen leren kennen van de begrippen insluiting en uitsluiting. Centraal in deze cursus staan de bekwaamheden met betrekking tot het uitvoeren van onderzoek in een derde organisatie. Onderdeel van deze cursus zijn de onderzoekswerkplaatsen die in elk kwartaal worden georganiseerd

25 Informatieboekje Master Pedagogiek 25 1e studiejaar (6 EC) 2e studiejaar (31 EC) Ondersteunende cursussen (37 EC) Cursus A: De empirische en de regulatieve Cursus D: Innovatieonderzoek (9 EC) cyclus (2 EC) Centraal thema is het formuleren van een onderzoeksvoorstel voor een praktijkprobleem. Doelstelling is: leren hanteren van een instrument om onderzoeksvoorstellen te kunnen formuleren. Centraal thema is het ontwerpen en implementeren van een innovatieproject in het eigen werkveld. Doelstelling is: het leren sturen van innovatieprojecten, het leren verkrijgen van draagvlak voor vernieuwing, en het leren omgaan met weerstanden. Cursus B: De hermeneutische cirkel (2 EC) Cursus E: Onderzoek- en afstudeerfase (22 EC) Centraal thema is op basis van een aangereikt concept analyseren van een beleidsvoorstel uit de praktijk. Doelstelling is: het methodisch en analytisch leren omgaan met beleidsvoorstellen in een sociale context. Cursus C: Methoden van vergelijkend onderzoek (2 EC) In jaarlijkse afstemming met cursus 3. Bij elke cursus worden de aangereikte vaardigheden beoordeeld en van een (deel) cijfer voorzien. Centraal thema is participeren in één van de onderzoeken van de KOS.

26 Master Pedagogiek jaar 1 ROM Cursusnaam Cursuscode sp Onderwijsperiode 1 Onderwijsperiode 2 Onderwijsperiode 3 Onderwijsperiode 4 Praktische oefening contacttijd Toets x 50 min. Onderwijsperiode 1 KG Van verzorgingsstaat naar MPEVER01RM 8 48 O verzorgingsstad KG De empirische cyclus MPEEMP01RM 2 12 O contacttijd x 50 min. Toets contacttijd x 50 min. Toets contacttijd x 50 min. Onderwijsperiode 2 KG Visies en idealen MPEVIS01RM 8 48 O KG Hermeneutische cyclus MPEHER01RM 2 12 O Onderwijsperiode 3 KG Over de grens MPEGRE01RM 8 48 O KG Vergelijkend onderzoek MPEOND01RM 2 12 O Onderwijsperiode 4 KG In- en uitsluiting MPEIEU01RM 8 48 O 38 Toets Programma 26 Legenda Keuzeonderwijs Bij de kolom Toets kiezen uit: AS= Assessment D= Digitale toets MC= Multiple choice M= Mondeling O= Opdracht P= Presentatie S= Schriftelijk S*= Herkansing schriftelijke toets V= Verslag NB: er zijn meerdere toetsvormen mogelijk binnen één cursus. Bij de kolom Praktische oefening : PO= cursus praktische oefeningen POA= verplichte aanwezigheid bij cursussen met praktische oefeningen

27 Master Pedagogiek jaar 2 ROM Cursusnaam Cursuscode sp Onderwijsperiode 1 Onderwijsperiode 2 Onderwijsperiode 3 Onderwijsperiode 4 Praktische oefening contacttijd Toets x 50 min. Onderwijsperiode 1 KG Management en beleid P+SMEB01HO 3 56 O KG In en uitsluiting P+SIEU01HO 8 16 O contacttijd x 50 min. Toets contacttijd x 50 min. Toets contacttijd x 50 min. Onderwijsperiode 2 KG Innovatieonderzoek P+SINO01HO 3 21 O PG Innovatieonderzoek praktijk P+SIOP01HO O SG Onderzoeks- en afstudeermodule P+SOEA01HO O Onderwijsperiode 3 Onderwijsperiode 4 47 Informatieboekje Master Pedagogiek 27 Toets Legenda Keuzeonderwijs Bij de kolom Toets kiezen uit: AS= Assessment D= Digitale toets MC= Multiple choice M= Mondeling O= Opdracht P= Presentatie S= Schriftelijk S*= Herkansing schriftelijke toets V= Verslag NB: er zijn meerdere toetsvormen mogelijk binnen één cursus. Bij de kolom Praktische oefening : PO= cursus praktische oefeningen POA= verplichte aanwezigheid bij cursussen met praktische oefeningen

28 Programma Toelating tot studieonderdelen van de opleiding De cursussen 1, 2, 3, 4 en 5 worden in deze volgorde gevolgd. Dit geldt ook voor de ondersteunende cursussen A, B en C. Dus: cursus 4 is een vervolg op cursus 3; cursus C bouwt op cursus B voort etc. Om aan het afstudeeronderzoek deel te kunnen nemen, dienen de cursussen 1, 2, 3 en de ondersteunende cursus A, B en C met goed gevolg te zijn afgesloten en de opdracht voor cursus 4 en 5 te zijn ingeleverd Internationale aspecten van de opleiding De masteropleiding heeft vanaf het begin een internationale, grensoverschrijdende oriëntatie. Die blijkt tenminste uit onderstaande aspecten. De achtergrond en de infrastructuur van de opleiding. De Engelse ondertitel, Urban Education, verwijst naar de gewoonte in Engelstalige landen om vraagstukken van het onderwijs- en jeugdbeleid en de bijbehorende praktijken primair als grootstedelijke uitdagingen te zien. Globalisering is bovendien glokalisering : de mondiale economie, in het bijzonder de kenmerken en de problemen en ook de (politieke) aanpak daarvan zijn zicht- en tastbaar op lokaal niveau. De opleiding kent enkele expliciet internationaal en grootstedelijk georiënteerde cursussen. Het gaat om cursus 1 (Van verzorgingsstaat naar verzorgingsstad?) en cursus 3 (Over de grens). Laatstgenoemde cursus is nadrukkelijk internationaal comparatief en biedt een voorbereiding tot de meerdaagse onderzoeksreis die studenten naar sprekende grote steden over de grens maken. In het verleden werden Antwerpen, Birmingham, Berlijn, Boston, Kopenhagen, Gent en Helsinki bezocht. Steeds staat daarbij de vergelijking tussen de desbetreffende stad en Rotterdam voorop. Het gaat om een onderzoeksmatige invalshoek, de flankerende cursus C (Methoden van vergelijkend onderzoek) heeft daarom ook een internationaal karakter. De bijbehorende verplichte literatuur die in de cursus wordt aangeboden en in mindere mate ook de keuzeliteratuur is internationaal en comparatief gericht, en daarom soms in het Engels. Internationaal is tenslotte de onderzoeksoriëntatie van de docenten. Die draagt ertoe bij dat de internationale oriëntatie geen lege huls is.

FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA. Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010.

FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA. Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010. FRAUDE EN PLAGIAAT REGELING STUDENTEN UvA Vastgesteld door het College van Bestuur in 2008, laatstelijk gewijzigd mei 2010. Artikel 1 Definities 1. Onder fraude en plagiaat wordt verstaan het handelen

Nadere informatie

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam

Fraudereglement. van de. Hogeschool van Amsterdam Fraudereglement van de Hogeschool van Amsterdam 2011 1 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen...3 Artikel 2 Reikwijdte...3 Artikel 3 Fraude...3 Artikel 4 Plagiaat...4 Artikel 5 Ernstige fraude...4 Artikel

Nadere informatie

Oriënterende Propedeuse Gedrag en Maatschappij

Oriënterende Propedeuse Gedrag en Maatschappij Informatieboekje OPGM 1 Oriënterende Propedeuse Gedrag en Maatschappij Informatieboekje 2011-2012 Informatieboekje OPGM 3 Colofon Hogeschool Rotterdam Instituut voor Sociale Opleidingen Museumpark 40

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Handleiding Scriptie Blok 1/3 Master Film- en Televisiewetenschap Universiteit Utrecht

Handleiding Scriptie Blok 1/3 Master Film- en Televisiewetenschap Universiteit Utrecht Handleiding Scriptie Blok 1/3 Master Film- en Televisiewetenschap Universiteit Utrecht Inleiding Een masterscriptie is een academisch werkstuk waarin verslag wordt gedaan van een wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26-02-2013 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op. 2013. Deze versie treedt in werking op 1 september 2013 en

Nadere informatie

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d

OER Master facultair hoofdstuk 10 Maatschappij & Recht Vastgesteld d.d III FACULTEIT Maatschappij & Recht vastgesteld door de faculteitsdirectie op 13-02- 2014 instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24-04 2014. Deze versie treedt in werking op 1 september 2014

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Training OER voor gevorderden. Guan Schellekens Juriaan van Kan Schellekens en Van Kan training en advies - november 2014

Training OER voor gevorderden. Guan Schellekens Juriaan van Kan Schellekens en Van Kan training en advies - november 2014 Training OER voor gevorderden Guan Schellekens Juriaan van Kan Schellekens en Van Kan training en advies - november 2014 Schellekens & Van Kan training en advies 2014 Programma 1. Introductie 2. Wettelijke

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Deel 2 Opleidingsspecifiek deel: Master Theologie Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Bijlage 7: Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Visie opleidingen Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam Wij dragen als gemeenschap en daarom ieder van ons als individu, gezamenlijk

Nadere informatie

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden:

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen Programma: Religie en Samenleving Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD

MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD 2017-2018 HVA.NL/MP CREATING TOMORROW MASTER PEDAGOGIEK ALS PEDAGOOG OF LERAAR HOUD JE VAN JE VAK. MAAR NA ENKELE JAREN WERKEN KAN ER EEN MOMENT KOMEN DAT JE

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Culturele en Maatschappelijke Vorming

Culturele en Maatschappelijke Vorming Informatieboekje CMV 1 Culturele en Maatschappelijke Vorming Informatieboekje 2011-2012 Informatieboekje CMV 3 Colofon Hogeschool Rotterdam Instituut voor Sociale Opleidingen Museumpark 40 3015 CX Rotterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

Informatieboekje Pedagogiek 1. Pedagogiek. Informatieboekje 2011-2012

Informatieboekje Pedagogiek 1. Pedagogiek. Informatieboekje 2011-2012 Informatieboekje Pedagogiek 1 Pedagogiek Informatieboekje 2011-2012 Informatieboekje Pedagogiek 3 Colofon Hogeschool Rotterdam Instituut voor Sociale Opleidingen Museumpark 40 3015 CX Rotterdam ISO frontoffice

Nadere informatie

Reglement bachelorwerkstuk

Reglement bachelorwerkstuk Reglement bachelorwerkstuk Artikel 1 toepassingsbereik 1.- Dit reglement is van toepassing op alle studenten die na 31 augustus 2004 aanvangen met een werkstuk ter afronding van de bacheloropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Islamitische Theologie Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Bijlage: het programma 1 Bachelor-opleiding Sociologie 2016/2017 Artikel

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen.

Deze regeling is van toepassing op een ieder die de opleiding in dit studiejaar volgt, ongeacht het moment, waarop hij de opleiding is begonnen. Model Regels en Richtlijnen examencommissie (2015-2016) Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie 4. Taken van de examencommissie 5. Werkwijze van de examencommissie

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik Dit reglement is van toepassing op scripties in: a. de masteropleidingen Nederlands Recht, Fiscaal Recht, Internationaal en Europees

Nadere informatie

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap 1. Definitie 2. Omvang 3. Begeleiding 4. Beoordelingscriteria 5. Eindtermen 6. Mogelijke aanvullingen Bijlage: Stappenplannen 1. Definitie De Bachelorscriptie

Nadere informatie

REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS)

REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS) Latijns-Amerika Studies (LAS) BA programma REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS) De Bacheloropleiding Latijns-Amerika Studies (specialisatie geschiedenis) wordt in het tweede semester

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Informatieboekje SPH 1 Sociaal Pedagogische Hulpverlening Informatieboekje 2011-2012 Informatieboekje SPH 3 Colofon Hogeschool Rotterdam Instituut voor Sociale Opleidingen Museumpark 40 3015 CX Rotterdam

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) 2006-2007 Interfacultair Onderwijs Betreffende studieonderdelen aangeboden in het service- en keuzeonderwijs door de Faculteit Techniek Bestuur

Nadere informatie

Legenda KG Kennisgestuurde leerlijn PG Praktijkgestuurde leerlijn SG Studentgestuurde leerlijn

Legenda KG Kennisgestuurde leerlijn PG Praktijkgestuurde leerlijn SG Studentgestuurde leerlijn Legenda Kennisgestuurde leerlijn Praktijkgestuurde leerlijn Studentgestuurde leerlijn Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek 1e jaar regulier BML1/BML2 Propedeutisch jaar 2011/2012, cohort 2011 Studieloopbaancoaching

Nadere informatie

Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse Literatuur en Cultuur (voorheen Nederlandse letterkunde)

Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse Literatuur en Cultuur (voorheen Nederlandse letterkunde) Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse Literatuur en Cultuur (voorheen Nederlandse letterkunde) Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Sinds 1

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Selectietraject van het Instroomprogramma voor hbo ers 2013-2014

Algemene voorwaarden Selectietraject van het Instroomprogramma voor hbo ers 2013-2014 Algemene voorwaarden Selectietraject van het Instroomprogramma voor hbo ers 2013-2014 van de Nederlandstalige academische Masteren binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht Algemene

Nadere informatie

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap 1. Definitie 2. Omvang 3. Begeleiding 4. Beoordelingscriteria 5. Eindtermen 6. Mogelijke aanvullingen Bijlage: Stappenplannen 1. Definitie De Bachelorscriptie

Nadere informatie

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Internationalisering Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Minor algemeen Alle studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) volgen in het derde Bachelorjaar

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Griekse en Latijnse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Volg de Master Leren en Innoveren

Volg de Master Leren en Innoveren Starten met onderwijsvernieuwing? Volg de Master Leren en Innoveren Utrecht 2011-2012, 3e leergang Vind jij nieuwe ontwikkelingen en veranderingen in het onderwijs belangrijk en wil jij daarin een voortrekkersrol

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

GROEPSDYNAMICA STUDIEHANDLEIDING

GROEPSDYNAMICA STUDIEHANDLEIDING GROEPSDYNAMICA STUDIEHANDLEIDING Opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Instituut ISO/Hogeschool Rotterdam Code ISOGDY Module-beheerder: Claudine van Boxtel Studiejaar: 2014-2015 Kwartaal: 1 Opleiding:

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten?

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Deadline: 27 juni 2010 Prijzengeld: 5000,- Battle Type: (Zie voor meer informatie over de

Nadere informatie

STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN

STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN Inhoud Eindkwalificaties... 2 Afstudeerrichtingen... 3 Structuur van de opleiding... 3 Beroepsperspectief... 3 Excellentietraject... 4 Toelating en inschrijving...

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0108

Modulebeschrijving FINSLC0108 pagina 1 van 5 Modulebeschrijving FINSLC0108 Naam module FINSLC0108 Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC Voorkennis De vereiste voorkennis van deze module zijn de stagevoorbereidingsactiviteiten

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014

Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave Vak: Filosofische

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master-opleiding Leraar Fries CROHO-nummer: 45276 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE 120 EC (WIJSBEGEERTE VAN EEN BEPAALD WETENSCHAPSGEBIED) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Midden-Oostenstudies CROHO 60842

Midden-Oostenstudies CROHO 60842 Faculteit der Letteren Onderwijs- en Examenregeling (OER) Deel B: Masteropleiding Midden-Oostenstudies CROHO 60842 Programma Midden-Oostenstudies voor het studiejaar 2016-2017 Inhoud: 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management -

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management - Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014

Nadere informatie

Datawarehousing BIM. Modulecode: BIMDTB06 Modulehouder: H.D.A. de Wit Publicatiedatum: mei 2014 Studiejaar:2013-2014 Studielast: 2 punten

Datawarehousing BIM. Modulecode: BIMDTB06 Modulehouder: H.D.A. de Wit Publicatiedatum: mei 2014 Studiejaar:2013-2014 Studielast: 2 punten Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,

Nadere informatie

Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie. Instituut Archimedes. Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE

Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie. Instituut Archimedes. Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie Versie definitief Instituut Archimedes Datum 20 mei 2015 Hogeschool Utrecht Bronvermelding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen Faculteit Cultuurwetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen U2013/01214 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen Social Work

Instituut voor Sociale Opleidingen Social Work Instituut voor Sociale Opleidingen Social Work 2016/2017 ARTIKEL 10.2.2 OPLEIDING SOCIAL WORK VOLTIJD Propedeuse programma Curriculumschema voltijd 1 Social Work voltijdroute studiejaar 1 Cursusnaam Cursuscode

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0106

Modulebeschrijving FINSLC0106 Modulebeschrijving FINSLC0106 Naam module FINSLC0106 (onderdeel van stagenorm jaar 3 voor de BE-studenten) Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC (wordt in blok 4 uitgekeerd voor de AC-,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Kunsten cultuurwetenschappen

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Kunsten cultuurwetenschappen Faculteit Cultuurwetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo masteropleiding Kunsten cultuurwetenschappen U2012/01796/PMU I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Nederlandkunde/ Dutch Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

IFV Uitvoeringsregeling Fraude

IFV Uitvoeringsregeling Fraude IFV Uitvoeringsregeling Fraude Opgesteld door: Bureau Toezicht Examinering en Certificering Vastgesteld door: Het dagelijks bestuur van het IFV op 10 september 2014. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Regels Tentaminering. Christelijke Hogeschool Windesheim

Regels Tentaminering. Christelijke Hogeschool Windesheim Regels Tentaminering Christelijke Hogeschool Windesheim Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Preambule... 3 2. Begrippenlijst... 3 3. Deelname toetsen in de propedeuse... 3 4. Deelname schriftelijke toetsen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Italiaanse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Selectietraject van het Instroomprogramma voor hbo ers 2014-2015

Algemene voorwaarden Selectietraject van het Instroomprogramma voor hbo ers 2014-2015 Algemene voorwaarden Selectietraject van het Instroomprogramma voor hbo ers 2014-2015 van de Nederlandstalige academische Masteren binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht Algemene

Nadere informatie

Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY)

Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY) Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY)

Nadere informatie

Niveaudrempelbepaling potentiële MCPM-studenten die niet beschikken over een hbo-/bachelordiploma

Niveaudrempelbepaling potentiële MCPM-studenten die niet beschikken over een hbo-/bachelordiploma Niveaudrempelbepaling potentiële MCPM-studenten die niet beschikken over een hbo-/bachelordiploma Inleiding De Master of Crisis and Public Order Management (MCPM) is een opleiding op masterniveau. Om tot

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Masteropleiding Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn CROHO- 40120 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: instituut Zorg en Welzijn Versie: Definitief

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Faculteit Geesteswetenschappen Versie maart 2015 BEOORDELINGSFORMULIER MASTER SCRIPTIES Eerste en tweede beoordelaar vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van elkaar in. Het eindcijfer wordt in

Nadere informatie

LERARENOPLEIDING GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN

LERARENOPLEIDING GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN LERARENOPLEIDING GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN Praktische informatie van studenten voor studenten LGW van A tot Z Lerarenopleiding G&W Instituut voor Gezondheidszorg Hogeschool Rotterdam Rochussenstraat 198

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifieke deel: Bacheloropleiding: Kunstgeschiedenis Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR TENTAMENS EN EXAMENS (behorende bij de onderwijs- en examenregeling biomedische wetenschappen curriculum 2000) Regels en richtlijnen voor tentamens en examens REGELS met betrekking

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

secretaresse! niveau 3 en! management assistent niveau 4!

secretaresse! niveau 3 en! management assistent niveau 4! secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 De mbo-opleiding secretaresse niveau 3 / management assistent niveau 4 is bedoeld voor secretaresses van KLM die geen mbo-diploma hebben. VAKMANSCHAP

Nadere informatie

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik Dit reglement is van toepassing op scripties in: a. de masteropleidingen Nederlands Recht, Fiscaal Recht, Internationaal en Europees

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie