BELEIDSPLAN VEILIGHEID MILIEU EVENEMENTEN. onze 8 doelstellingen voor de toekomst. subsidies inbraakpreventie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSPLAN VEILIGHEID MILIEU EVENEMENTEN. onze 8 doelstellingen voor de toekomst. subsidies inbraakpreventie"

Transcriptie

1 Informatie- en nieuwsblad gemeente Wellen - februari jaargang 2 - n 4 BELEIDSPLAN VEILIGHEID MILIEU EVENEMENTEN onze 8 doelstellingen voor de toekomst subsidies inbraakpreventie Maak van Wellen de beste recycleergemeente 4 maart: Vette Dinsdag Carnaval Lichtstoet pagina 3 pagina 15 pagina 17 pagina 24

2 voorwoord Beste Wellenaar In deze 1ste Wild van Wellen van 2014 stellen wij u ons beleidsplan voor: 8 concrete doelstellingen die we de volgende 5 jaar samen met u waarmaken. De komende jaren investeert Wellen 22 miljoen euro. 17 miljoen euro hiervan gaat naar verkeersveiligheid (veilige straten, fietspaden, schoolomgevingen, ). De rest van het budget wenden we onder andere aan om onze dienstverlening verder te verbeteren en een sociaal beleid te voeren, zodat elke Wellenaar zich thuis voelt in onze gemeente. Kortom, wij investeren in mensen. Bovendien springen we als goede huisvaders en moeders om met uw belastinggeld. Ondanks de (broodnodige) investeringen verhogen we de belasting niet en ontslaan we geen medewerkers. Meer nog, we bouwen de schuldenlast af met euro (bijna 10%!) en korten de looptijd van de leningen aanzienlijk in. Op deze manier behouden we onze gemeentelijke spaarpot, die op het einde van de rit nog steeds bijna 2,5 miljoen euro zal bedragen. burgemeester ELS ROBEYNS De meerjarenplanning slorpte veel van onze tijd en aandacht op. Maar ondertussen zetten we al een aantal duidelijke stappen vooruit. Denk maar aan het introduceren van huwelijken in de neogotische kapel, de wekelijkse markt op woensdag, de vernieuwde gemeentelijke communicatie (infoblad en website), de ingrepen op de Steenweg naar Borgloon en de Bosstraat, het afronden van de onteigeningen langs de Zonneveldweg,. Als gemeente brengen we de Wellenaren ook samen. Met veel plezier denk ik terug aan de vele ontmoetingsmomenten in Een viering van een geboorte of verjaardag, de verwelkoming van nieuwe inwoners, een infovergadering, een straat- of buurtfeest: stuk voor stuk initiatieven die bijdragen tot de gezellige sfeer die Wellen typeert. Volgend jaar gaan we nog een stapje verder. Tijdens de Wellense babbels komt het gemeentebestuur op bezoek in uw wijk, om te horen waar we u mee kunnen helpen. Ik ben heel trots om burgemeester te mogen zijn in dit warme Wellen. Samen gaan we verder op de ingeslagen weg! Els Robeyns Uw burgemeester inhoud p. 3 beleidsdoelstellingen p. 4 meerjarenplan p. 5 meerjarenplan p. 6 beleidsdoelstellingen p. 7 beleidsdoelstellingen p. 8 beleidsdoelstellingen p. 9 beleidsdoelstellingen p. 10 beleidsdoelstellingen p. 11 beleidsdoelstellingen p. 12 beleidsdoelstellingen p. 12 vrije tijd p. 13 vrije tijd p. 14 in de kijker p. 15 wonen en veiligheid p. 16 welzijn p. 17 welzijn p. 17 milieu p. 18 evenementen p. 19 evenementen p. 20 gemeente Wellen zoekt p. 21 oproepen p. 21 levensgebeurtenissen p. 22 algemene informatie p. 24 lichtstoet vette dinsdqg 2

3 Met gepaste trots stellen wij ons beleidsplan voor. Onze visie op Wellen, die wij de volgende 5 jaar willen omzetten in beleidsdaden. Het voltallige gemeentebestuur en al haar medewerkers werken hard en met veel engagement aan de vooruitgang van Wellen. Wellen heeft zoveel troeven het is een gemeente waar we allemaal fier op mogen zijn. Wild van Het gemeentebestuur heeft daarom 8 doelstellingen voor ogen. Wij willen deze 8 prioriteiten waarmaken, zodat Wellen een heerlijke gemeente blijft om in te wonen, te werken en te ontspannen. beleidsdoelstelling EEN GELIJKBLIJVEND BELEID 1 Het gemeentebestuur kiest voor een gezond en evenwichtig financieel beleid. Wij bouwen onze schuldenlast af, zonder de belastingen te verhogen: De gemeentelijke belastingen blijven op hetzelfde niveau: De personenbelasting blijft op 7,8%. De opcentiemen op de onroerende voorheffing bedragen nog steeds Alle andere belastingen en retributies blijven ongewijzigd. Vanaf 2015 voeren we een groenten, fruit & tuinafvalsticker in (5 euro voor een kleine container, 15 euro voor een grote). De opbrengst van deze GFT-sticker trekken we af van de huisvuilbelasting. Dit is dus geen verhoging van de belasting, maar een verschuiving volgens het principe de vervuiler betaalt. Verder bouwen we onze schuldenlast af en verkorten we de looptijd van de leningen: Nieuwe leningen worden deze legislatuur opgenomen op 10 jaar in plaats van op 20 jaar. De gemeentelijke schuld daalt met 8%. 3

4 meerjar 2014 meerjarenplan gemeente Wellen beleidsdoelstelling 4 EEN VOLWAARDIG SOCIAAL BELEID 4 beleidsdoelstelling 3 EEN VEILIGE LEEFOMGEVING 3 2 beleidsdoelstelling 2 EEN KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING 1 beleidsdoelstelling 1 EEN GELIJKBLIJVEND BELEID 4

5 meerjarenplan gemeente Wellen 5 beleidsdoelstelling 5 EEN AANTREKKELIJKE EN KWALITEITSVOLLE BUURT enplan beleidsdoelstelling 6 EEN DOORDACHT LOKAAL WOONBELEID 7 beleidsdoelstelling 7 EEN TOEGANKELIJK EN BRUISEND VRIJETIJDSAANBOD 8 beleidsdoelstelling 8 EEN BLOEIENDE LOKALE ECONOMIE 5

6 GEMEENTE WELLEN / DORPSSTRAAT 25 / 3830 WELLEN / T / F / OPENINGSUREN: MAANDAG TOT VRIJDAG / MAANDAG / WOENSDAG ONDERNEMINGSNUMMER: GEMEENTE WELLEN / DORPSSTRAAT 25 / 3830 WELLEN / T / F / OPENINGSUREN: MAANDAG TOT VRIJDAG / MAANDAG / WOENSDAG ONDERNEMINGSNUMMER: ELS ROBEYNS burgemeester 012/ Dorpsstraat Wellen DORPSSTRAAT 25 / 3830 WELLEN 2 beleidsdoelstelling EEN KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING We bieden een klantvriendelijke, deskundige en efficiënte dienstverlening aan, ondersteund door moderne technieken. De gemeente en het OCMW zijn 2 aparte organisaties. Toch hebben we hetzelfde doel, met name een goede dienstverlening aanbieden aan alle Wellenaren. Door samen te werken creëren we schaalvoordelen en vermijden we overlapping. De diensten van de gemeente en het OCMW bundelen de krachten, onder andere op vlak van: ICT Door te investeren in moderne informatica werken we efficiënter en beter. Enkele voorbeelden zijn: software voor verhuur van feest- en vergaderzalen bankcontact in het gemeentehuis en op het containerpark. COMMUNICATIE Het gemeentebestuur wil weten wat er leeft bij de Wellenaren. Daarom: verhogen we de betrokkenheid van de gemeentelijke adviesraden nodigen we je uit voor Wellense babbels houden we regelmatig infovergaderingen De vernieuwde gemeentelijke huisstijl loopt als rode draad doorheen onze communicatie. wild van We communiceren helder en duidelijk naar de burgers via: infoblad Wild van Wellen de vernieuwde website de digitale nieuwsbrief PERSONEELSBELEID Via een uitgekiend personeelsbeleid benutten we het talent van onze personeelsleden zo goed mogelijk, om zo de dienstverlening te versterken. 6

7 beleidsdoelstelling EEN VEILIGE LEEFOMGEVING 3 Wie zich veilig voelt, voelt zich goed, voelt zich thuis! We streven naar een veilige en leefbare gemeente. We werken hiervoor samen met de politiezone kanton Borgloon. Binnen deze samenwerking hebben we ervoor kunnen zorgen dat de bijdrage van de gemeente Wellen in deze beleidsperiode op een andere wijze wordt berekend dan voorheen. Deze nieuwe berekeningsmethode betekent een aanzienlijke besparing over de ganse beleidsperiode voor onze gemeente. Om de dienstverlening van de politiezone voor onze bevolking te bewaken en te verbeteren, is de bouw van een nieuw politiekantoor noodzakelijk en voorzien, samen met een voorpost van de brandweer. Ook jij kan een steentje bijdragen aan een veilige omgeving: Vanaf 1 januari 2014 ontvang je (onder bepaalde voorwaarden) tot 250 euro subsidie om jouw woning te beveiligen tegen inbraak. We stimuleren Wellenaren om een woning beter te beveiligen tegen brand door het plaatsen van branddedectoren. Immers, tijdig optreden in geval van brand kan veel menselijk leed en materiële schade voorkomen. 7

8 4 beleidsdoelstelling EEN VOLWAARDIG SOCIAAL BELEID Iedereen moet zich thuis voelen in Wellen, moet erbij horen. Dat betekent dat we oog hebben voor de Wellenaren die het moeilijk hebben, bijvoorbeeld omwille van ziekte, financiële problemen of werkloosheid. Een volwaardig sociaal beleid vormt de basis voor een warme gemeente. Daarom trekken we voldoende middelen uit voor de werking van het OCMW, onze bevoorrechte partner op vlak van welzijn. sociaal huis Samen met het OCMW van Wellen trekken we volop de kaart van het Sociaal Huis. Dit Sociaal Huis is een laagdrempelig huis waar iedere Wellenaar terecht kan voor vragen over sociale dienstverlening. Anderzijds kan je hier aankloppen voor gerichte hulp, bijvoorbeeld een gezondheidspas voor kinderen of schuldhulpverlening. Voor psychologische problemen en gezondheidsscreening verwijzen we gericht door naar andere partners. voorkomen van kinderarmoede Kinderen zijn de toekomst: zij moeten de kans krijgen om zich te ontwikkelen, ook al kampen ze met een moeilijke thuissituatie. Om ouders de kans te geven hun werk en gezinsleven te combineren, verbeteren we het aanbod van betaalbare, kwalitatieve kinderopvang: Renovatie en uitbreiding kinderdagverblijf De Hartediefjes. Indien alles volgens plan verloopt, nemen de kinderen eind 2015 hun intrek in een vernieuwd kinderdagverblijf. we streven ernaar het aantal gesubsidieerde plaatsen voor voorschoolse opvang uit te breiden we ondersteunen lokale actoren die ernaar streven het aantal gesubsidieerde plaatsen voorschoolse en buitenschoolse opvang uit te breiden De gemeente opent een Loket Kinderopvang, een kinderopvangzoeker die het vanaf 1 juli 2014 mogelijk maakt het aanbod aan voorschoolse kinderopvang in Wellen te doorzoeken. Door preventieve gezinsondersteuning helpen we de ouders bij de opvoeding van hun kind(eren): In Het Huis van het Kind kunnen ouders terecht met allerhande vragen. In het huis van het kind is er plaats voor bijvoorbeeld een consultatiebureau, een kinderopvang, een babysitdienst, prenatale/postnatale gym, een borstvoedings(advies) ruimte, een opvoedingswinkel, Via lezingen, workshops en opvoedingsondersteuning staan we ouders bij tijdens de opvoeding. ouderen ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen Ouderen verblijven liefst zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving. Daarom bouwen we het dienstencentrum Den Dries verder uit als ontmoetingsplek voor senioren. Enerzijds verbeteren we de kwaliteit van de infrastructuur (bijvoorbeeld de vernieuwing van de keuken en het meubilair, het plaatsen van een scheidingsdeur). Anderzijds bekijken we de mogelijkheden voor bijkomend vervoer van en naar het dienstencentrum. Het OCMW wil ook de zelfredzaamheid van senioren bevorderen. Door hulp aan huis te bieden vergemakkelijken we het dagelijkse leven. Dit kan in de vorm van: huisbezoeken winterhulp van PWA dienstverlening door vrijwilligers hulp van de buren (project hart voor buren in samenwerking met de politiezone kanton Borgloon). 8

9 beleidsdoelstelling EEN AANTREKKELIJKE EN KWALITEITSVOLLE BUURT 5 Een aantrekkelijke buurt met superveilige wegen en vlakke voet- en fietspaden, dat is één van onze belangrijkste beleidsdoelstellingen. Daarom investeert het gemeentebestuur in: verkeersveiligheid Om de veiligheid van de Wellenaren, in het bijzonder voetgangers en fietsers, te garanderen voeren we op de volgende plaatsen infrastructuurwerken uit: aan alle schoolomgevingen: Bloemenstraat, Daalstraat, Kortessemstraat fietspaden: Bosstraat (aan beide straatkanten), Vloeiherkstraat en Zonneveldweg (N 777) verkeersplateau: Plattestraat, Houtstraat en Vogeleinde stoepen: Eivalstraat en een gedeelte van de Zangstraat vervanging van de kasseien op het Kerkplein recreatief fietspad: trage weg van het centrum naar het zwembad Maupertuus vernieuwen wegenis, greppels en slokkers: Zangstraat, Kukkelberg en Vogeleinde (samen met riolering) in 2014 worden volgende straten deels of volledig aangepakt in het kader van het jaarlijks onderhoud van de wegen: Smissebroekstraat, Appeystraat, Kukkelberg, Nutstraat en Langenakkerstraat riolering De riolering zal vernieuwd of aangepast worden in volgende straten: Bossstraat, Bodemstraat, Kleinveldstraat, Bosveldstraat, Koningsstraat, Plattestraat en Houtstraat Zonneveldweg en Vloeiherkstraat Daalstraat, Ulbeekstraat en Raamstraat Vogeleinde aangename omgeving deze plaatsen worden heringericht: waterpartij en pleintje voor gemeentehuis plein voor nieuwe kerk in Ulbeek historisch plein Ulbeek begraafplaats Ulbeek: nieuw columbarium verbetering gemeentelijke infrastructuur verwarming loods technische dienst energieverbeteringswerken Jeugdheem De Reynaert opslagplaats voor groenafval (omdat het groenafval niet opgeslagen kan worden in ons huidig containerpark, investeren we in een groenpark waar alle Wellenaren terecht kunnen met hun snoeihout) duurzaam beheer De technische dienst koopt een maaicombinatie aan. Op deze manier kunnen we zelf onze bermen maaien. Hierdoor moeten we geen externe firma meer inhuren (een besparing ± euro per jaar). In 2014 plannen we een sensibiliseringscampagne bij de inwoners rond GFT-afval en thuis composteren. 9

10 6 beleidsdoelstelling EEN DOORDACHT SOCIAAL WOONBELEID Betaalbaar wonen is een basisrecht van iedere Wellenaar. Om iedereen een kans te geven in eigen gemeente te (blijven) wonen, verhogen we we het aantal sociale huur- en koopwoningen. Deze inhaaloperatie is broodnodig! Wellen heeft amper 2% sociale woningen, terwijl de Vlaamse overheid iedere gemeente verplicht 9% sociale woningen aan te bieden tegen Voor onderstaande locaties wordt momenteel de haalbaarheid van sociale woningen onderzocht: Door laagdrempelige sportieve, culturele en andere vrijetijdsactiviteiten aan te bieden brengen we de Wellenaren samen, letterlijk en figuurlijk. We trekken daarbij aan één koord met de verenigingen en vrijwilligers, die van goudwaarde zijn voor onze gemeente. We realiseren deze doelstelling door: de kerk van Vrolingen gemeentelijke bouwgrond in de Merellaan de Pastorij van Ulbeek Dorpsplein 11.5 en 11.6 Betaalbaar wonen door het aansnijden van woonuitbreidingsgebied wordt eveneens bekeken. De gemeente werkt hiervoor samen met de Hasseltse huisvestingsmaatschappij (sociaal huurwonen), de Kleine Landeigendom (sociaal koopwonen) en het sociaal verhuurkantoor Land van Loon. in te spelen op de Vlaamse beleidsprioriteiten voor jeugd, sport, cultuur Het maximaal benutten van de gemeentelijke subsidies van de Vlaamse overheid voor jeugd, sport en cultuur. een aantal evenementen, die afgelopen jaar zijn opgestart, de komende jaren verder te zetten: activiteiten voor jongeren aan het zwembad Smaakfestival onthaal voor nieuwe inwoners babyborrel nieuwjaarsborrel voor alle inwoners de sport- en vrijetijdsinfrastructuur te verbeteren of verder uit te breiden: openluchtzwembad Maupertuus: aanleggen van een looppiste, een beachvolley- en voetbalterrein 10

11 beleidsdoelstelling EEN TOEGANKELIIJK EN BRUISEND VRIJETIJDSAANBOD 7 Wellen staat bekend als een bruisende gemeente, met een gevarieerd vrijetijdsaanbod. Vrije tijd betekent meer dan je eens goed amuseren. Het is een middel om jezelf te ontplooien, sociale contacten te leggen, je goed in je vel te voelen. verder vernieuwen we de speeltuigen, de kleedkamers en het sanitair. sporthal De Bloken: we steken de kleedkamers, het sanitair en de verwarming in een nieuw jasje, zodat legionella voorkomen wordt we kopen gloednieuw sportmateriaal aan laagdrempelige sportactiviteiten te organiseren zoals: kleuterturnen kleutersportdag kleuterhappening kijk ik fiets sportkampen sportacademie start to run zumba voor senioren badminton voor senioren senior games kindvriendelijke evenementen op te zetten: een minifestival voor de jeugd speelpleinwerking tijdens de zomervakantie Kidzdag en Kidzparty Teen - Spirit onze bibliotheek verder uit te bouwen door: e-inclusie (bv. kranten, boeken, digitaal verhuren) een evenwichtige collectie aanbieden bib aan huis voor minder mobiele mensen Om Welllen toeristisch op de kaart te zetten zoeken we: een betere locatie voor de toeristische dienst samenwerking met toeristische en culturele actoren in Wellen 11

12 6 beleidsdoelstelling EEN BLOEIENDE LOKALE ECONOMIE Wellen is een bedrijvige gemeente. Het gemeentebestuur koestert onze ondernemingen, middenstanders en landbouwers. Zij creëren immers werkgelegenheid in onze streek. Het huidige diverse en attractieve winkelaanbod is een meerwaarde. Een sfeervol centrum trekt mensen aan. Daarom breiden we het commercieel centrum van Wellen uit richting Notelarestraat. Bedrijven hebben nood aan ruimte om te ondernemen. Hiervoor maken we werk van een nieuwe zoekzone, waar industriële bedrijven zich kunnen vestigen. Hiertoe stellen we een Ruimtelijk Uitvoeringsplan op (RUP). Wellen haalt titel van Sportelgemeente 2013 Voor het 2 e jaar op rij behaalde onze gemeente de titel van Sportelgemeente, uitgereikt door BLOSO. Het begrip sportelen verwijst naar een vorm van sportbeoefening, waarbij 50-plussers op hun eigen niveau en tempo kunnen sporten, bewegen en vooral genieten. Het voorbije jaar namen we verschillende initiatieven op dit vlak, gaande van de organisatie van lessenreeksen zumba, badminton, turnen en lijndansen tot deelname aan de Limburgse Sporteldag, de Senior Games en de organisatie van onze eigen sportdag. Zwaar vervoer: vervelend maar noodzakelijk, We onderzoeken de haalbaarheid van een alternatieve route voor het zwaar vervoer, met respect voor het evenwicht tussen leefbaarheid en economische rendabiliteit. Kampioenen, olé, olé! 2013 stond bol van de sportieve Wellense hoogtepunten. In zaal De Meersche blikten we eind 2013 terug op dit succesvolle sportjaar, door alle sportkampioenen van Wellen in de bloemetjes te zetten. Van harte proficiat aan alle kampioenen, maar zeker ook aan alle andere verdienstelijke Wellense sporters. Sportvrouw van het jaar: Laura Tuts van DF Silverstar (Belgisch en vice-europees kampioen show solo) Sportman van het jaar: Tim Martens (Gouden medaille op de 25m rugslag op de Special Olympics) Sportclub van het jaar: DF Silverstar (Verschillende Belgische en vice-europese titels) Samengevat Het meerjarenplan is een ambitieus plan, waarbij we: een gezond financieel beleid voeren, zonder belastingverhoging, met afbouw van de schuldenlast en inkorting van de looptijd van leningen de dienstverlening aan onze inwoners verbeteren prioriteit geven aan verkeersveiligheid bijkomende inspanningen leveren voor sociaal beleid nieuwe accenten leggen rond veiligheid werk maken van betaalbaar wonen een kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod garanderen het commercieel centrum visueel vergroten en bijkomende industriegrond zoeken Onze beleidsploeg en personeelsleden staan klaar om dit plan in werkelijkheid om te zetten, samen met de gemeente- en OCMW-raad, de adviesraden en onze inwoners. De Belgische kampioenen (individueel): Laura Tuts (DF Silverstar): Belgisch en Vice-Europees kampioen Show solo Chanisia Vanelderen (DF Silverstar): Belgisch en Vice-Europees kampioen Show duo Vincent Thijs (DF silverstar): Belgisch en Vice-Europees kampioen Show duo Tessa Schalley (DF Silverstar): Belgisch en Vice-Europees kampioen Show duo Dimitri Ceulemans (STRC Reddingsclub-reddend zwemmen): Aflossingsploeg: 4x25m popredden (BK+VK+LK) - reddingsgordelaflossing 4x50m (VK+LK) - hinderniszwemmen 4x50m (VK+LK) - VK Rescue Board Rescue Race - VK Rescue Tube Rescue Race - VK Ocean Man Taplin Relay - Individueel: 200m hinderniszwemmen (LK) Tim Martens (zwemmen): Goud op 25m rugslag op de Special Olympics Belgium Johny Vanrijkel (pool): Verschillende Belgische titels + Zilver op EK Marc Schoels: M50: 1500 m (LK) - M50: 1500m (VK) - M50: 800m+ 1500m (BK) De Belgische kampioenen (clubs): DF Silverstar: BK Show freestyle junioren - BK + vice EK show freestyle jeugd & hoofdklasse - vice BK show modern junioren - BK + vice EK show modern hoofdklasse - BK show karakter jeugd - vice EK garde jeugd 12

13 vrije tijd 15 tot 30 maart 2014 Jeugdboekenweek 2014 De Jeugdboekenweek 2014 staat dit jaar in het teken van het thema Gevaar!. Op woensdag 19 maart is er een boeiende activiteit gepland in onze bibliotheek. De nieuwsgierigen kunnen vanaf eind februari al terecht in de bib voor meer info. Voorlees - vertelmoment in de bib voor kinderen vanaf 5 jaar Iedere 1 e woensdag van de maand van 14u tot 14u30 vertellen we een spannend verhaal in de bib. Elke keer lezen we rond een thema: verliefd t is lente : Stem de instrumenten moppentrommel lekker smullen baby s 13

14 vereniging in de kijker Carnavalsvereniging De Weerelt. Het hele jaar door carnaval Carnavalsvereniging De Weerelt is ontstaan uit een vriendenkliek, die in de jaren 90 elk weekend wel ergens ging feesten. De naam verwijst naar café De Weerelt, op de oude markt in Leuven, waar enkele van onze leden tijdens hun studentenperiode regelmatig over de vloer kwamen. Toen in de lente van 1999 het idee geopperd werd om een eigen carnavalsvereniging op te richten, was de naam snel gekozen. 11 november om uur begint. Deze verjaardag werd gepast gevierd, met een nooit geziene lichtstoet op Vette Dinsdag: maar liefst 30 mooi verlichte carnavalswagens paradeerden door het centrum van Wellen. Gesteund door het enthousiasme van de gemeente, de middenstand en bevolking groeide dit uit tot een jaarlijkse traditie, met vorig jaar meer dan 4000 kijklustigen. Om geld in het laatje te brengen besloten we een fuif te organiseren. De eerste editie, de Beach Party, deed ons stamcafé De Bokkerijder op haar grondvesten daveren. Het jaar daarop weken we uit naar de school De Bron, voor een grootschalige versie van de Beach Party: bijna 500 bezoekers gingen uit de bol tijdens de Cool Down Party. Met de opbrengst van deze fuif startten we in september 2000 onze vereniging. Elke zaterdag werkten we hard om onze eerste wagen klaar te stomen voor het carnavalsseizoen van En met succes: in ons beginjaar namen we deel aan de optochten van Tongeren, Sint-Truiden, Rukkelingen, Borgloon en Haren, waar we de nodige bekendheid vergaarden. In januari 2003 verwelkomden we bevriende carnavalsgroepen op hun beurt tijdens ons eerste carnavalsbal, in feestzaal De Meersche was een memorabel jaar. Toen vierde onze vereniging haar 11-jarig bestaan: een heilig getal in carnavalsmiddens, aangezien het carnavalsseizoen op Op dit moment telt onze vereniging 80 leden. Na de verhuis naar Domein Maupertuus trekt onze Cool Down Party, een begrip in de regio, gemiddeld 1500 bezoekers. Ruim 500 bezoekers wonen ons carnavalsbal bij. De 10 jaarlijkse stoeten in de buurgemeenten, telkens met een andere rode draad, zijn stuk voor stuk hoogtepunten. Maar carnaval is voor ons nooit helemaal gedaan. In de zomer zijn er activiteiten van bevriende verenigingen, van april tot december bouwen we elke zaterdag aan onze wagen Carnaval vieren is veel meer dan pinten pakken. meer info: Mario Billen (voorzitter) facebook.com/cvdeweerelt lichtstoetwellen.skynetblogs.be cvdeweerelt.skynetblogs.be 14

15 wonen & veiligheid Beveilig je huis tegen inbrekers Nieuwe premies voor verbouwen of renoveren van woningen Ben je van plan je woning te verbouwen of te isoleren? Vraag dan na of je hiervoor een premie kan ontvangen. Sinds 1 januari 2014 is de regelgeving (licht) gewijzigd. De belangrijkste veranderingen op een rijtje: Bij de verbeteringspremie van de Vlaamse Overheid moet je woning 25 jaar oud zijn in plaats van 20 jaar. De inkomensgrenzen van de premies van de Vlaamse Overheid (met name de renovatiepremie en de verbeterings- en aanpassingspremie) worden geïndexeerd. De provinciale aanpassingspremie wordt afgeschaft. Sinds 1 januari 2014 kunnen inwoners van Wellen een subsidie ontvangen voor het uitvoeren van inbraakwerende maatregelen aan hun woning. Dit omvat de gedeeltelijke terugbetaling (met een maximumbedrag van 250 euro) van de gemaakte kosten voor de aankoop en installatie van materiaal. Je kan de subsidie aanvragen bij de dienst ruimtelijke ordening. Vervolgens komt de lokale politie op bezoek voor een kort bezoek, dat resulteert in een diefstalpreventie-advies. Dit advies beschrijft welke maatregelen je kan nemen om inbraak te voorkomen. Enkel de werken die in dit verslag staan, komen in aanmerking voor een subsidie. Infrax voert verschillende wijzigingen door: De isolatiepremies kunnen voortaan door de investeerder worden aangevraagd. Voor het plaatsen van een zonneboiler en een warmtepomp valt de voorwaarde weg dat je woning aangesloten moet zijn op het elektriciteitsnet voor (indien dat toch het geval is, verdubbelt de premie). Je woning moet wel aangesloten worden voor De maximale bedragen van de isolatiepremies en de glaspremie vervalt. Er komt een nieuwe premie voor woongebouwen: de combipremie muurisolatie + vervanging bestaan glas (incl. raamwerk), uitgevoerd binnen een perioden van 12 maanden. Het reglement en het aanvraagformulier vind je ook op onze website onder subsidies. meer info: dienst ruimtelijke ordening Monique Dewallef Monique Vanbergen meer info: Je kan elke 2 e en 4 e woensdag van de maand van 9u tot 11u (gratis en zonder afspraak) terecht bij STEBO in het gemeentehuis. Breng eventueel offertes/facturen én je belastingbrief van 3 jaar geleden mee. Swingt jouw energiefactuur de pan uit? Doe de VREG-test! De voorbije jaren vallen de energieprijzen steeds hoger uit. Daarom is het belangrijk om regelmatig na te kijken of je bij de voordeligste energieleverancier zit. Via de VREG-test (www.vreg.be/doe-de-v-test) kan je online het aanbod van de verschillende Vlaamse energieleveranciers objectief vergelijken. Deze test berekent, op basis van het huidige verbruik, hoeveel je zou betalen als je nu een contract afsluit met een leverancier. Zelfs als je niet wil omschakelen naar een andere leverancier, vertelt deze test je welk type contract het voordeligst is bij je bestaande leverancier. Om de test te doen heb je enkel de laatste afrekening van je energiefactuur van gas en/of elektriciteit nodig. meer info: 15

16 welzijn Ontwikkelingssamenwerking Lopen voor Senegal met Broederlijk delen 30 gastgezinnen = 30 gelukkige kinderen Op zondag 6 april lopen 5 teams in estafette doorheen alle 44 gemeentes van Limburg. Samen leggen ze meer dan 400 kilometer af. Op deze manier zamelen zij geld in voor Broederlijk Delen, ten voordele van jonge boeren in Senegal. Vergeet de kinderen uit het nieuwe Europa niet! De huidige generatie kinderen draagt nog altijd de gevolgen van de nucleaire ramp van 1986 in Tsjernobyl. Vooral schildklierkanker en leukemie komen vaak voor in deze regio. Een ander probleem is de eenzijdige voeding en de vervuilde omgeving, die leidt tot bloedarmoede. Maar ook heel wat andere kinderen in Oost-Europa leven in miserabele omstandigheden. Een vakantie in ons land is een verademing voor deze kinderen. Daarom organiseert Euro-Children vakanties voor kansarme kinderen uit Oost-Europa. In de zomer van 2014 verwachten we 100 kinderen, die overnachten bij gastgezinnen in ons land. Zij komen uit uit Slovakije, Kroatië, Bosnië & Herzegovina en Wit-Rusland. Vele kinderen komen jaarlijks terug naar hetzelfde gastgezin. De teams doorkruisen ook Wellen. De lopers komen uit de richting van Borgloon en volgen het traject Steenweg Borgloon - Notelarestraat - Dorpsplein Dorpsstraat. Rond 11 uur verwachten we deze dappere sporters aan het gemeentehuis, vervolgens lopen ze via de Dorpsstraat - Veerstraat - Russeltstraat Snoekstraat naar Alken. Je kan deze sportievelingen een hart onder de riem steken, door luidkeels te supporteren of een stukje mee te wandelen, te lopen of te fietsen. Aan het gemeentehuis is een koffiestop voorzien, waar iedereen welkom is. De opbrengst van deze koffieverkoop gaat integraal naar Broederlijk Delen. meer info: Voor 30 kinderen tussen 9 en 11 jaar, die voor de eerste maal komen, zoekt Euro-Children nieuwe gastgezinnen. Wil je een kind een onvergetelijke vakantie bezorgen? Stel je dan kandidaat en neem vrijblijvend contact op. Meer info: SOLIDARITEIT VOOR HET GEZIN: EEN HELPENDE HAND Zoek een helpende hand? Ben je op zoek naar iemand die jou kan verzorgen of een hand toesteekt in het huishouden? Solidariteit voor het Gezin biedt alle vormen van thuiszorg: verpleging, gezins- en kraamzorg, poets- en huishoudhulp. Daarnaast staan zij ook in voor vrijwilligerswerk, vervoer, babysit, kinderopvang, opvoedingsondersteuning en 2 zorghotels voor ouderen. Neem dus contact op, als je met een zorg- of hulpvraag zit. WIJ ZOEKEN HELPENDE HAND HANDEN Geef een helpende hand! Om een passend antwoord te kunnen formuleren op de toenemende vraag zijn wij steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Heb je een hart voor anderen en spreekt vrijwilligerswerk je aan? Neem dan zeker contact op met Elke Kuppens, coördinator vrijwilligerswerk meer info:

17 welzijn milieu Sociaal Huis Jouw kind zien opgroeien, dat leidt tot heel wat gelukkige, onvergetelijke momenten. Maar de opvoeding is niet altijd rozengeur en maneschijn. De Opvoedingswinkel Haspengouw ondersteunt ouders bij de opvoeding van hun kind(eren). Het nieuwste vormingsaanbod, in samenwerking met CKG De Hummeltjes, draagt de naam Triple P. Volgende formules zijn mogelijk: Triple P basiszorg level 3 Tijdens een 3-tal doelgerichte gesprekken bespreken we een specifiek probleem in de opvoeding. Op deze manier krijgen ouders krijgen meer inzicht in de (oorzaak van het) probleem en reiken we oplossingen aan. (Dit is een aanvulling op onze huidige pedagogische adviesgesprekken, via de Methode Blokland.) Triple P oudercursus - level 4 Ouders krijgen een algemene training opvoedingsvaardigheden, gespreid over 5 tot 8 sessies. Aan de hand van videofragmenten, oefeningen en ervaringsuitwisselingen leren we 17 opvoedingsstrategieën aan, die ouders zelfverzekerder en vaardiger maken. De cursus voor ouders met kinderen van 2 tot 12 jaar vindt plaats op maandagavond of woensdagvoormiddag. Deze start vanaf het moment dat er 6 inschrijvingen zijn. Het maximum aantal deelnemers bedraagt 12. Ouders met tieners (van 12 tot 16 jaar) kunnen deze cursus ook volgen, maar dan enkel op individuele basis. (Deze oudercursus is een aanvulling op onze huidige vormingsavonden.) Triple P plusaanbod level 5 Module Copingvaardigheden: een 3-tal sessies voor ouders die de dagelijkse stress beter onder controle willen krijgen. Module Partnersteun: deze vorming richt zich op ouders die relationele spanningen voelen bij de opvoeding. De deelnemers krijgen tips om beter met elkaar te praten en elkaar te ondersteunen in de ouderrol. Meer info: Ilse Veraa Medewerker Opvoedingswinkel Triple P trainer Gratis inzameling en recyclage van elektro-apparaten: Jij doet toch mee? Laat uw kapotte of niet gebruikte elektronische apparaten en batterijen niet langer bij je thuis rondslingeren. Ze horen niet thuis in de vuilbak want ze bevatten gevaarlijke afvalstoffen. Breng ze tussen 21 en 29 maart naar het containerpark, De Kringwinkel of een electrowinkel die meewerkt aan de actie. Wat bedoelen we met oude elektro? Dat zijn afgedankte elektro-apparaten en hun randapparatuur: Bijvoorbeeld een boormachine, mixer, gsm, spelconsole, stroomkabel, computermuis... en oude batterijen. kleine toestellen? Naar de electrowinkel die de actie ondersteunt. Kleine en grote toestellen? Naar het containerpark in je buurt. Niet gebruikte toestellen? Naar De Kringwinkel ermee. 17

18 evenementen Agenda februari -april DATUM EVENEMENT UUR PLAATS wo. 19 feb. Turnen 9u30-10u30 Sporthal De Bloken 19 feb. KVLV Ulbeek - kookles: stoofpotjes & ovenschotels 19u30 Zaaltje naast kerk Ulbeek do. 20 feb. Lijndansen 9u30-11u Sporthal De Bloken 20 feb. Rummikub 14u - 16u Den Dries vr. 21 feb. Aquagym 12u - 13u Zwembad Sint-Truiden 21 feb. Petanque en kaarten (kaarten vanaf 20u) 19u - 22u30 Den Dries zo. 23 feb. Scouts - eetdag De Meersche di. 25 feb. Besparen op je energiefactuur 13u30-16u30 Den Dries 25 feb. Petanque 19u - 22u30 Den Dries 25 feb. KVLV Parochiezaal wo. 26 feb. Turnen 9u30-10u30 Sporthal De Bloken 26 feb. KVLV Ulbeek kookles voor beginners 19u30 Zaaltje naast kerk Ulbeek do. 27 feb. Lijndansen 9u30-11u Sporthal De Bloken 27 feb. Rummikub 14u - 16u Den Dries vr. 28 feb. Aquagym 12u - 13u Zwembad Sint-Truiden 28 feb. Petanque en kaarten (kaarten vanaf 20u) 19u - 22u30 Den Dries 28 feb. De Bron - kindercarnavalstoet 13u za. 1 maa. KLEUTERHAPPENING 13u30-16u Sporthal De Bloken za. 1 maa. Kaartnamiddag 13u30-18u Den Dries zo. 2 maa. WTC Sport Adelt - START terug met fietsen op zondag 9u oud gemeentehuis zo. 2 maa. De Veldkets - eetdag De Meersche di. 4 maa. CARNAVALLICHTSTOET 20u11 4 maa. KVK Wellen - carnavalbal 21u De Meersche 4 maa. Petanque 19u - 22u30 Den Dries do. 6 maa. Rummikub 14u - 16u Den Dries vr. 7 maa. Petanque en kaarten (kaarten vanaf 20u) 19u - 22u30 Den Dries ma. 10 maa. OKRA 20u Parochiezaal di. 11 maa. Hobbynamiddag 13u30-17u Den Dries 11 maa. korte wandeling 14u - 16u Den Dries 11 maa. Petanque 19u - 22u30 Den Dries wo. 12 maa. Turnen 9u30-10u30 Sporthal De Bloken 12 maa. KVLV Ulbeek meewerk kookles: feest 19u30 Zaaltje naast kerk Ulbeek do. 13 maa. Lijndansen 9u30-11u Sporthal De Bloken 13 maa. Dansnamiddag senioren 13u - 18u De Meersche 13 maa. Rummikub 14u - 16u Den Dries vr. 14 maa. Aquagym 12u - 13u Zwembad Sint-Truiden 14 maa. Petanque en kaarten (kaarten vanaf 20u) 19u - 22u30 Den Dries zo. 16 maa. KVK Wellen - mosselfeest feestzaal Houtstraat 18 maa. Kienen 13u30-15u30 Den Dries 18 maa. Petanque 19u - 22u30 Den Dries wo. 19 maa. Turnen 9u30-10u30 Sporthal De Bloken do. 20 maa. Lijndansen 9u30-11u Sporthal De Bloken 20 maa. Rummikub 14u - 16u Den Dries 20 maa. Markant / Land van Loon - koken met Patrick van de Maele 19u vr. 21 maa. De Kluchtige Vrienden - toneelvoorstelling: Per(r)ongeluk 20u De Meersche vr. 21 maa. Aquagym 12u - 13u Zwembad Sint-Truiden 21 maa. Petanque en kaarten (kaarten vanaf 20u) 19u - 22u30 Den Dries za. 22 maa. De Kluchtige Vrienden - toneelvoorstelling: Per(r)ongeluk 20u De Meersche 22 maa. Landelijke Gilde - ledenfeest Feestzaal Houtstraat zo. 23 maa. De Kluchtige Vrienden - toneelvoorstelling: Per(r)ongeluk 15u De Meersche ma. 24 maa. START TO RUN START (10u - 10u45 en 19u30-20u15) 10u en 19u30 Finse piste Sporthal De Bloken di. 25 maa. Time management 13u30-16u30 Den Dries 25 maa. Petanque 19u - 22u30 Den Dries wo. 26 maa. De Kluchtige Vrienden - toneelvoorstelling: Per(r)ongeluk 20u De Meersche 26 maa. Turnen 9u30-10u30 Sporthal De Bloken 26 maa. KVLV Ulbeek - kookles voor beginners 19u30 Zaaltje naast kerk Ulbeek do. 27 maa. Lijndansen 9u30-11u Sporthal De Bloken 27 maa. Rummikub 14u - 16u Den Dries vr. 28 maa. De Kluchtige Vrienden - toneelvoorstelling: Per(r)ongeluk 20u De Meersche 28 maa. Kiwanis - lenteconcert 20u Neogotische Kapel 28 maa. Aquagym 12u - 13u Zwembad Sint-Truiden 28 maa. Petanque en kaarten (kaarten vanaf 20u) 19u - 22u30 Den Dries za. 29 maa. De Kluchtige Vrienden - toneelvoorstelling: Per(r)ongeluk 20u De Meersche zo. 30 maa. CD&V - lentedrink Feestzaal Houtstraat 30 maa. VKSJ - eetdag JH De Reynaert di. 1 apr. Hobbynamiddag 13u30-17u Den Dries 1 apr. Korte wandeling 14u - 16u Den Dries 1 apr. Petanque 19u - 22u30 Den Dries wo. 2 apr. Turnen 9u30-10u30 Sporthal De Bloken

19 Agenda februari -april 2014 evenementen DATUM EVENEMENT UUR PLAATS wo. 2 apr. KVLV Ulbeek - bloemschikken: tafelsierkunst, Pasen 19u30 Zaaltje naast kerk Ulbeek 2 apr. KVLV Parochiezaal do. 3 apr. Lijndansen 9u30-11u Sporthal De Bloken 3 apr. Rummikub 14u - 16u Den Dries vr. 4 apr. Petanque en kaarten (kaarten vanaf 20u) 19u - 22u30 Den Dries 4 apr. Wielerclub zuid-limburg - Wielerkoers op rollen De Meersche za. 5 apr. TEEN - SPIRIT 16u - 20u JH De Reynaert 5 apr. KWB - ledenfeest De Meesrche 5 apr. Kaartnamiddag 13u30-18u Den Dries zo. 6 apr. NVA - brunch De Meersche 8 apr. Hobbynamiddag 13u30-17u Den Dries 8 apr. Korte wandeling 14u - 16u Den Dries 8 apr. Petanque 19u - 22u30 Den Dries wo. 9 apr. Turnen 9u30-10u30 Sporthal De Bloken 9 apr. KVLV Ulbeek - zacht bewegen 19u30 Zaaltje naast kerk Ulbeek 9 apr. WC Wellense Bokkenrijders - wandeldag De Meersche do. 10 apr. Lijndansen 9u30-11u Sporthal De Bloken 10 apr. Dansnamiddag senioren 13u - 18u De Meersche 10 apr. Rummikub 14u - 16u Den Dries vr. 11 apr. Aquagym 12u - 13u Zwembad Sint-Truiden 11 apr. Petanque en kaarten (kaarten vanaf 20u) 19u - 22u30 Den Dries zo. 13 apr. Radio VRW - eetdag De Meersche di. 15 apr. Kienen 13u30-15u30 Den Dries 15 apr. Petanque 19u - 22u30 Den Dries wo. 16 apr. RIBIDIBI NAAR WALIBI 9u - 18u Sporthal De Bloken 16 apr. Turnen 9u30-10u30 Sporthal De Bloken 16 apr. KVLV Ulbeek - zacht bewegen 19u30 Zaaltje naast kerk Ulbeek do. 17 apr. LASERGAMEN & ZWEMMEN 9u - 17u Sporthal De Bloken 17 apr. Lijndansen 9u30-11u Sporthal De Bloken 17 apr. Rummikub 14u - 16u Den Dries vr. 18 apr. Aquagym 12u - 13u Zwembad Sint-Truiden 18 apr. Petanque en kaarten (kaarten vanaf 20u) 19u - 22u30 Den Dries za. 19 apr. Pattondrivers - Internationaal treffen Ulbeek zo. 20 apr. Pattondrivers - Internationaal treffen Ulbeek ma. 21 apr. Pattondrivers - Internationaal treffen Ulbeek Toneelgroep De Kluchtige Vrienden presents Per(r)ongeluk Een romantische komedie met ontroerende, spannende en heel grappige momenten. Vanaf maart speelt toneelgroep De Kluchtige Vrienden een gloednieuwe voorstelling, met als titel Per(r)ongeluk. Het stuk start op het moment waarop Frederik en Isabelle op het perron ruziën over hun toekomstig huwelijksfeest. Kwaad gooit Isabelle haar dure verlovingsring over de balustrade. De ring komt terecht op een lager gelegen braakliggend stuk terrein, waar een aantal clochards en bedelaars huizen (perron 13). In zijn zoektocht naar de ring leert Federik de mensen onder de bruggen kennen meer info: Kiwanis Borgloon Het Graafschap presents... gezelschap Camerata speelt lenteconcert Op vrijdag 28 maart om 19u speelt het gezelschap Camerata, met Nicolas Dupont, Jonathan Ponet en Wim Ilsen, werken van Dvořák, de Bériot, Handel - Halverson en Tôn - Thât Tiét. toegang: 20 euro betalen via overschrijving op rekeningnummer BE Wil jij ook beginnen joggen? Het liefst in Wellen? Maar heb je last van drempelvrees? Kom maandag 24 maart naar de Finse piste en loop samen met lotgenoten over die drempel. Lessen starten om 10u en om 19u30. Inschrijven om 9u45 en 19u15 in sporthal De Bloken. prijs: 15 euro (inclusief verzekering) Sport voor Wellense senioren: Badminton + Iedere dinsdag van 9u30 tot 11u, behalve tijdens schoolvakanties en op feestdagen sporthal De Bloken, ingang via zijkant van de sporthal 8 voor 10-beurtenkaart (incl. verzekering en materiaal) Seniorenzumba Iedere maandag van 9u30 tot 10u30, behalve tijdens schoolvakanties en op feestdagen sporthal De Bloken - polyvalente zaal 15 voor 10-beurtenkaart (incl. verzekering en materiaal) meer info: sport- en jeugddienst Heidi Wijnants

VERKEER SOCIAAL HUIS MILIEU VRIJE TIJD. Vraag nu je speelstraat aan. Kinderopvangzoeker. Speelpleinwerking van 22/7 tot 1/8.

VERKEER SOCIAAL HUIS MILIEU VRIJE TIJD. Vraag nu je speelstraat aan. Kinderopvangzoeker. Speelpleinwerking van 22/7 tot 1/8. Informatie- en nieuwsblad gemeente Wellen - juni 2014 - jaargang 2 - n 6 VERKEER SOCIAAL HUIS MILIEU VRIJE TIJD Vraag nu je speelstraat aan Kinderopvangzoeker Leren composteren Speelpleinwerking van 22/7

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

KIOSK. Investeren in verfraaiing openbaar domein. p 9. p 19. De grote werken. Dommelslag heropent op 18 februari

KIOSK. Investeren in verfraaiing openbaar domein. p 9. p 19. De grote werken. Dommelslag heropent op 18 februari België-Belgique P.B. 3900 Overpelt 1 12/1214 KIOSK Investeren in verfraaiing openbaar domein p 9 De grote werken p 19 Dommelslag heropent op 18 februari Gemeentelijk informatieblad van Overpelt I februari

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren Zoals de vorige jaren wil ik ook dit jaar beginnen met u en uw familie mijn allerbeste wensen aan te bieden in mijn persoonlijke naam, maar ook in naam van het lokale bestuur en

Nadere informatie

W I J N E G E M. Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015

W I J N E G E M. Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015 Verantwoordelijk uitgever: Ivo Wynants, Turnhoutsebaan 422-2110 WijnegemI Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015 INFO W I J N E G E M Algemeen 2 Gemeente tot je dienst GEMEENTEHUIS

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad MAART/APRIL 2015 #02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Gezonde financiën met ruimte om te investeren Gemeente Gezonde financiën met ruimte om te investeren Bij de start van het nieuwe jaar

Nadere informatie

10 I 11. 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne 38 e jaargang n 6 2013 Afgiftekantoor 8660 De Panne

10 I 11. 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne 38 e jaargang n 6 2013 Afgiftekantoor 8660 De Panne 10 I 11 2-maandelijks informatieblad voor Adinkerke en De Panne 38 e jaargang n 6 2013 Afgiftekantoor 8660 De Panne België - Belgique P.B. 8660 DE PANNE 1 3/9103 1 Inhoud Seniorenfeest in nieuw kleedje...p

Nadere informatie

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede Verschijnt driemaandelijks Zesentwintigste jaargang april - mei - juni 2011 l nr. 2 l Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25 Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2018

Beleidsplan 2013-2018 Beleidsplan 2013-2018 Openbare werken De komende jaren zal het grootste gedeelte van het budget voor openbare werken in de gemeente bestemmen. Uiteraard kunnen we niet elke straat, elk voetpad of elk fietspad

Nadere informatie

GEMEENTE RUISELEDE WWW.RUISELEDE.BE. ruiselede. Foto: Norbert Maes

GEMEENTE RUISELEDE WWW.RUISELEDE.BE. ruiselede. Foto: Norbert Maes GEMEENTE RUISELEDE WWW.RUISELEDE.BE Foto: Norbert Maes ruiselede 30ste JAARGANG - WINTER 2014-2015 BERICHT AAN DE BEVOLKING P.3 VRIJE TIJD P.10 TECHNISCHE DIENST P.15 DOSSIER P.16 INTERVIEW P.18 SOCIAAL

Nadere informatie

Gemeentelijk infoblad

Gemeentelijk infoblad www.heers.be Informatie- en nieuwsblad gemeente Heers - maart mei 2014 - n 1 Gemeentelijk infoblad Algemeen Vrije tijd & toerisme Welzijn Wonen & milieu Praktische info Pagina 2-5 Pagina 6-13 Pagina 14-19

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren 2013 is zoals de laatste jaren weer voorbijgevlogen. 2014 moet het jaar worden van het optimisme. Ik wil dan ook namens het college van burgemeester en schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden

Nadere informatie

Werken aan een warm en bruisend Wellen.

Werken aan een warm en bruisend Wellen. wellen.s-p-a.be april 2013 Werken aan een warm en bruisend Wellen. Els Robeyns Steenweg op Borgloon wordt vernieuwd Ons protest loont. De gevaarlijke situatie op deze steenweg wordt weggewerkt. Betaal

Nadere informatie

Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart

Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart Merelbeke Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart 2 INFOMAGAZINE // MAART 2014 In t Merelbeeks Kompasse

Nadere informatie

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid SEPTEMBER-OKTOBER 2011 BS De Zonnebloem Kunstenweekend Kalkenkermis Veilig naar school Verantwoordelijke uitgever: Burgemeester Ignace De Baerdemaeker

Nadere informatie

Binnenin meer over : Speciaal in dit nummer : Op welke premies heb jij recht? Chiro in feest!

Binnenin meer over : Speciaal in dit nummer : Op welke premies heb jij recht? Chiro in feest! L Gemeentebestuur Lendelede januari - februari - maart 2015 LENDELEDE de bezige k(r)ant van onze gemeente Lendelééft! www.lendelede.be Binnenin meer over : Speciaal in dit nummer : Op welke premies heb

Nadere informatie

HOESELT MAG GEZIEN. Dialectshow: Poeier ènne loch Jeugdhuis X: waar jongeren elkaar ontmoeten Met flair naar het secundair De Heemkundige Kring Werm

HOESELT MAG GEZIEN. Dialectshow: Poeier ènne loch Jeugdhuis X: waar jongeren elkaar ontmoeten Met flair naar het secundair De Heemkundige Kring Werm HOESELT Jaargang MAG GEZIEN Maandelijks infoblad voor de inwoners van Hoeselt 43 - nr. 254 - maart 2014 Dialectshow: Poeier ènne loch Jeugdhuis X: waar jongeren elkaar ontmoeten Met flair naar het secundair

Nadere informatie

GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD

GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD DECEMBER 2014 GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD DILBEEK INFO WWW.DILBEEK.BE DILBEEK GROOT-BIJGAARDEN ITTERBEEK SCHEPDAAL SINT-MARTENS-BODEGEM SINT-ULRIKS-KAPELLE Inhoud ZONDAG 4 JANUARI 2015 VACATURE OFF & WE

Nadere informatie

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

Bedankt vrijwilligers!

Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Op vrijdag 20 september 2013 organiseerde het Lokaal Bestuur van Herenthout een feest voor onze vrijwilligers. Met dit feest willen we de vrijwilligers bedanken voor hun vrijwillige

Nadere informatie

Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Inhoud Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Bornem...2 Bouwsteen 1 Basiscomfort voor iedereen...5 1.1. Betaalbaar wonen...5 1.2. Energiefactuur verlagen voor

Nadere informatie

OPEN-LIJST ONS PROGRAMMA VOOR OVERPELT

OPEN-LIJST ONS PROGRAMMA VOOR OVERPELT OPEN-LIJST ONS PROGRAMMA VOOR OVERPELT 1. Trekkersrol... 3 2. Gezin en samenleving... 5 3. Ruimtelijke ordening... 15 4. Industrie, werkgelegenheid, horeca en handel... 17 Missie OPEN-LIJST OPEN-LIJST

Nadere informatie

HOESELT MAG GEZIEN. Start nieuwe cultuurseizoen. Dienstencentrum viert 15de verjaardag. Vereniging in de Kijker: hondenschool Terloght

HOESELT MAG GEZIEN. Start nieuwe cultuurseizoen. Dienstencentrum viert 15de verjaardag. Vereniging in de Kijker: hondenschool Terloght HOESELT MAG GEZIEN Maandelijks infoblad voor de inwoners van Hoeselt Jaargang 44 - nr. 268 - september 2015 OPENBARE WERKEN DOSSIER ROTONDES BILZERSTEENWEG TONGERSESTRAAT Start nieuwe cultuurseizoen Vereniging

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN. 13de jaargang Nr. 2. juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTE KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN. 13de jaargang Nr. 2. juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei 2001 01-06-2001 11:45 Pagina 1 GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 13de jaargang Nr. 2 juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei 2001 01-06-2001

Nadere informatie

BOUWEN AAN EEN STERK EVERGEM

BOUWEN AAN EEN STERK EVERGEM Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 BOUWEN AAN EEN STERK EVERGEM Versie 8 augustus 2012 Pagina 2 van 75 Wat is de bestaansreden van sp.a-evergem? Het kartel PVG-sp.a heeft in de vorige legislatuur

Nadere informatie

OCMW- en gemeentepersoneel zet meer dan 10.000 stappen

OCMW- en gemeentepersoneel zet meer dan 10.000 stappen OCMW- en gemeentepersoneel zet meer dan 10.000 stappen Op vrijdagnamiddag 27 mei organiseerde het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegingsen gezondheidsdag voor zijn personeel. Loket Zorg & Gezondheid

Nadere informatie

Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012

Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012 Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks de Schakel INHOUD 23 Deze maand in uw infoblad: BESTUUR & DIENSTVERLENING 2 Contactgegevens gemeentediensten en CBS 3 Gemeenteraadsverslag LEVEN & WELZIJN

Nadere informatie