BELEIDSPLAN VEILIGHEID MILIEU EVENEMENTEN. onze 8 doelstellingen voor de toekomst. subsidies inbraakpreventie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSPLAN VEILIGHEID MILIEU EVENEMENTEN. onze 8 doelstellingen voor de toekomst. subsidies inbraakpreventie"

Transcriptie

1 Informatie- en nieuwsblad gemeente Wellen - februari jaargang 2 - n 4 BELEIDSPLAN VEILIGHEID MILIEU EVENEMENTEN onze 8 doelstellingen voor de toekomst subsidies inbraakpreventie Maak van Wellen de beste recycleergemeente 4 maart: Vette Dinsdag Carnaval Lichtstoet pagina 3 pagina 15 pagina 17 pagina 24

2 voorwoord Beste Wellenaar In deze 1ste Wild van Wellen van 2014 stellen wij u ons beleidsplan voor: 8 concrete doelstellingen die we de volgende 5 jaar samen met u waarmaken. De komende jaren investeert Wellen 22 miljoen euro. 17 miljoen euro hiervan gaat naar verkeersveiligheid (veilige straten, fietspaden, schoolomgevingen, ). De rest van het budget wenden we onder andere aan om onze dienstverlening verder te verbeteren en een sociaal beleid te voeren, zodat elke Wellenaar zich thuis voelt in onze gemeente. Kortom, wij investeren in mensen. Bovendien springen we als goede huisvaders en moeders om met uw belastinggeld. Ondanks de (broodnodige) investeringen verhogen we de belasting niet en ontslaan we geen medewerkers. Meer nog, we bouwen de schuldenlast af met euro (bijna 10%!) en korten de looptijd van de leningen aanzienlijk in. Op deze manier behouden we onze gemeentelijke spaarpot, die op het einde van de rit nog steeds bijna 2,5 miljoen euro zal bedragen. burgemeester ELS ROBEYNS De meerjarenplanning slorpte veel van onze tijd en aandacht op. Maar ondertussen zetten we al een aantal duidelijke stappen vooruit. Denk maar aan het introduceren van huwelijken in de neogotische kapel, de wekelijkse markt op woensdag, de vernieuwde gemeentelijke communicatie (infoblad en website), de ingrepen op de Steenweg naar Borgloon en de Bosstraat, het afronden van de onteigeningen langs de Zonneveldweg,. Als gemeente brengen we de Wellenaren ook samen. Met veel plezier denk ik terug aan de vele ontmoetingsmomenten in Een viering van een geboorte of verjaardag, de verwelkoming van nieuwe inwoners, een infovergadering, een straat- of buurtfeest: stuk voor stuk initiatieven die bijdragen tot de gezellige sfeer die Wellen typeert. Volgend jaar gaan we nog een stapje verder. Tijdens de Wellense babbels komt het gemeentebestuur op bezoek in uw wijk, om te horen waar we u mee kunnen helpen. Ik ben heel trots om burgemeester te mogen zijn in dit warme Wellen. Samen gaan we verder op de ingeslagen weg! Els Robeyns Uw burgemeester inhoud p. 3 beleidsdoelstellingen p. 4 meerjarenplan p. 5 meerjarenplan p. 6 beleidsdoelstellingen p. 7 beleidsdoelstellingen p. 8 beleidsdoelstellingen p. 9 beleidsdoelstellingen p. 10 beleidsdoelstellingen p. 11 beleidsdoelstellingen p. 12 beleidsdoelstellingen p. 12 vrije tijd p. 13 vrije tijd p. 14 in de kijker p. 15 wonen en veiligheid p. 16 welzijn p. 17 welzijn p. 17 milieu p. 18 evenementen p. 19 evenementen p. 20 gemeente Wellen zoekt p. 21 oproepen p. 21 levensgebeurtenissen p. 22 algemene informatie p. 24 lichtstoet vette dinsdqg 2

3 Met gepaste trots stellen wij ons beleidsplan voor. Onze visie op Wellen, die wij de volgende 5 jaar willen omzetten in beleidsdaden. Het voltallige gemeentebestuur en al haar medewerkers werken hard en met veel engagement aan de vooruitgang van Wellen. Wellen heeft zoveel troeven het is een gemeente waar we allemaal fier op mogen zijn. Wild van Het gemeentebestuur heeft daarom 8 doelstellingen voor ogen. Wij willen deze 8 prioriteiten waarmaken, zodat Wellen een heerlijke gemeente blijft om in te wonen, te werken en te ontspannen. beleidsdoelstelling EEN GELIJKBLIJVEND BELEID 1 Het gemeentebestuur kiest voor een gezond en evenwichtig financieel beleid. Wij bouwen onze schuldenlast af, zonder de belastingen te verhogen: De gemeentelijke belastingen blijven op hetzelfde niveau: De personenbelasting blijft op 7,8%. De opcentiemen op de onroerende voorheffing bedragen nog steeds Alle andere belastingen en retributies blijven ongewijzigd. Vanaf 2015 voeren we een groenten, fruit & tuinafvalsticker in (5 euro voor een kleine container, 15 euro voor een grote). De opbrengst van deze GFT-sticker trekken we af van de huisvuilbelasting. Dit is dus geen verhoging van de belasting, maar een verschuiving volgens het principe de vervuiler betaalt. Verder bouwen we onze schuldenlast af en verkorten we de looptijd van de leningen: Nieuwe leningen worden deze legislatuur opgenomen op 10 jaar in plaats van op 20 jaar. De gemeentelijke schuld daalt met 8%. 3

4 meerjar 2014 meerjarenplan gemeente Wellen beleidsdoelstelling 4 EEN VOLWAARDIG SOCIAAL BELEID 4 beleidsdoelstelling 3 EEN VEILIGE LEEFOMGEVING 3 2 beleidsdoelstelling 2 EEN KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING 1 beleidsdoelstelling 1 EEN GELIJKBLIJVEND BELEID 4

5 meerjarenplan gemeente Wellen 5 beleidsdoelstelling 5 EEN AANTREKKELIJKE EN KWALITEITSVOLLE BUURT enplan beleidsdoelstelling 6 EEN DOORDACHT LOKAAL WOONBELEID 7 beleidsdoelstelling 7 EEN TOEGANKELIJK EN BRUISEND VRIJETIJDSAANBOD 8 beleidsdoelstelling 8 EEN BLOEIENDE LOKALE ECONOMIE 5

6 GEMEENTE WELLEN / DORPSSTRAAT 25 / 3830 WELLEN / T / F / OPENINGSUREN: MAANDAG TOT VRIJDAG / MAANDAG / WOENSDAG ONDERNEMINGSNUMMER: GEMEENTE WELLEN / DORPSSTRAAT 25 / 3830 WELLEN / T / F / OPENINGSUREN: MAANDAG TOT VRIJDAG / MAANDAG / WOENSDAG ONDERNEMINGSNUMMER: ELS ROBEYNS burgemeester 012/ Dorpsstraat Wellen DORPSSTRAAT 25 / 3830 WELLEN 2 beleidsdoelstelling EEN KLANTGERICHTE DIENSTVERLENING We bieden een klantvriendelijke, deskundige en efficiënte dienstverlening aan, ondersteund door moderne technieken. De gemeente en het OCMW zijn 2 aparte organisaties. Toch hebben we hetzelfde doel, met name een goede dienstverlening aanbieden aan alle Wellenaren. Door samen te werken creëren we schaalvoordelen en vermijden we overlapping. De diensten van de gemeente en het OCMW bundelen de krachten, onder andere op vlak van: ICT Door te investeren in moderne informatica werken we efficiënter en beter. Enkele voorbeelden zijn: software voor verhuur van feest- en vergaderzalen bankcontact in het gemeentehuis en op het containerpark. COMMUNICATIE Het gemeentebestuur wil weten wat er leeft bij de Wellenaren. Daarom: verhogen we de betrokkenheid van de gemeentelijke adviesraden nodigen we je uit voor Wellense babbels houden we regelmatig infovergaderingen De vernieuwde gemeentelijke huisstijl loopt als rode draad doorheen onze communicatie. wild van We communiceren helder en duidelijk naar de burgers via: infoblad Wild van Wellen de vernieuwde website de digitale nieuwsbrief PERSONEELSBELEID Via een uitgekiend personeelsbeleid benutten we het talent van onze personeelsleden zo goed mogelijk, om zo de dienstverlening te versterken. 6

7 beleidsdoelstelling EEN VEILIGE LEEFOMGEVING 3 Wie zich veilig voelt, voelt zich goed, voelt zich thuis! We streven naar een veilige en leefbare gemeente. We werken hiervoor samen met de politiezone kanton Borgloon. Binnen deze samenwerking hebben we ervoor kunnen zorgen dat de bijdrage van de gemeente Wellen in deze beleidsperiode op een andere wijze wordt berekend dan voorheen. Deze nieuwe berekeningsmethode betekent een aanzienlijke besparing over de ganse beleidsperiode voor onze gemeente. Om de dienstverlening van de politiezone voor onze bevolking te bewaken en te verbeteren, is de bouw van een nieuw politiekantoor noodzakelijk en voorzien, samen met een voorpost van de brandweer. Ook jij kan een steentje bijdragen aan een veilige omgeving: Vanaf 1 januari 2014 ontvang je (onder bepaalde voorwaarden) tot 250 euro subsidie om jouw woning te beveiligen tegen inbraak. We stimuleren Wellenaren om een woning beter te beveiligen tegen brand door het plaatsen van branddedectoren. Immers, tijdig optreden in geval van brand kan veel menselijk leed en materiële schade voorkomen. 7

8 4 beleidsdoelstelling EEN VOLWAARDIG SOCIAAL BELEID Iedereen moet zich thuis voelen in Wellen, moet erbij horen. Dat betekent dat we oog hebben voor de Wellenaren die het moeilijk hebben, bijvoorbeeld omwille van ziekte, financiële problemen of werkloosheid. Een volwaardig sociaal beleid vormt de basis voor een warme gemeente. Daarom trekken we voldoende middelen uit voor de werking van het OCMW, onze bevoorrechte partner op vlak van welzijn. sociaal huis Samen met het OCMW van Wellen trekken we volop de kaart van het Sociaal Huis. Dit Sociaal Huis is een laagdrempelig huis waar iedere Wellenaar terecht kan voor vragen over sociale dienstverlening. Anderzijds kan je hier aankloppen voor gerichte hulp, bijvoorbeeld een gezondheidspas voor kinderen of schuldhulpverlening. Voor psychologische problemen en gezondheidsscreening verwijzen we gericht door naar andere partners. voorkomen van kinderarmoede Kinderen zijn de toekomst: zij moeten de kans krijgen om zich te ontwikkelen, ook al kampen ze met een moeilijke thuissituatie. Om ouders de kans te geven hun werk en gezinsleven te combineren, verbeteren we het aanbod van betaalbare, kwalitatieve kinderopvang: Renovatie en uitbreiding kinderdagverblijf De Hartediefjes. Indien alles volgens plan verloopt, nemen de kinderen eind 2015 hun intrek in een vernieuwd kinderdagverblijf. we streven ernaar het aantal gesubsidieerde plaatsen voor voorschoolse opvang uit te breiden we ondersteunen lokale actoren die ernaar streven het aantal gesubsidieerde plaatsen voorschoolse en buitenschoolse opvang uit te breiden De gemeente opent een Loket Kinderopvang, een kinderopvangzoeker die het vanaf 1 juli 2014 mogelijk maakt het aanbod aan voorschoolse kinderopvang in Wellen te doorzoeken. Door preventieve gezinsondersteuning helpen we de ouders bij de opvoeding van hun kind(eren): In Het Huis van het Kind kunnen ouders terecht met allerhande vragen. In het huis van het kind is er plaats voor bijvoorbeeld een consultatiebureau, een kinderopvang, een babysitdienst, prenatale/postnatale gym, een borstvoedings(advies) ruimte, een opvoedingswinkel, Via lezingen, workshops en opvoedingsondersteuning staan we ouders bij tijdens de opvoeding. ouderen ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen Ouderen verblijven liefst zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving. Daarom bouwen we het dienstencentrum Den Dries verder uit als ontmoetingsplek voor senioren. Enerzijds verbeteren we de kwaliteit van de infrastructuur (bijvoorbeeld de vernieuwing van de keuken en het meubilair, het plaatsen van een scheidingsdeur). Anderzijds bekijken we de mogelijkheden voor bijkomend vervoer van en naar het dienstencentrum. Het OCMW wil ook de zelfredzaamheid van senioren bevorderen. Door hulp aan huis te bieden vergemakkelijken we het dagelijkse leven. Dit kan in de vorm van: huisbezoeken winterhulp van PWA dienstverlening door vrijwilligers hulp van de buren (project hart voor buren in samenwerking met de politiezone kanton Borgloon). 8

9 beleidsdoelstelling EEN AANTREKKELIJKE EN KWALITEITSVOLLE BUURT 5 Een aantrekkelijke buurt met superveilige wegen en vlakke voet- en fietspaden, dat is één van onze belangrijkste beleidsdoelstellingen. Daarom investeert het gemeentebestuur in: verkeersveiligheid Om de veiligheid van de Wellenaren, in het bijzonder voetgangers en fietsers, te garanderen voeren we op de volgende plaatsen infrastructuurwerken uit: aan alle schoolomgevingen: Bloemenstraat, Daalstraat, Kortessemstraat fietspaden: Bosstraat (aan beide straatkanten), Vloeiherkstraat en Zonneveldweg (N 777) verkeersplateau: Plattestraat, Houtstraat en Vogeleinde stoepen: Eivalstraat en een gedeelte van de Zangstraat vervanging van de kasseien op het Kerkplein recreatief fietspad: trage weg van het centrum naar het zwembad Maupertuus vernieuwen wegenis, greppels en slokkers: Zangstraat, Kukkelberg en Vogeleinde (samen met riolering) in 2014 worden volgende straten deels of volledig aangepakt in het kader van het jaarlijks onderhoud van de wegen: Smissebroekstraat, Appeystraat, Kukkelberg, Nutstraat en Langenakkerstraat riolering De riolering zal vernieuwd of aangepast worden in volgende straten: Bossstraat, Bodemstraat, Kleinveldstraat, Bosveldstraat, Koningsstraat, Plattestraat en Houtstraat Zonneveldweg en Vloeiherkstraat Daalstraat, Ulbeekstraat en Raamstraat Vogeleinde aangename omgeving deze plaatsen worden heringericht: waterpartij en pleintje voor gemeentehuis plein voor nieuwe kerk in Ulbeek historisch plein Ulbeek begraafplaats Ulbeek: nieuw columbarium verbetering gemeentelijke infrastructuur verwarming loods technische dienst energieverbeteringswerken Jeugdheem De Reynaert opslagplaats voor groenafval (omdat het groenafval niet opgeslagen kan worden in ons huidig containerpark, investeren we in een groenpark waar alle Wellenaren terecht kunnen met hun snoeihout) duurzaam beheer De technische dienst koopt een maaicombinatie aan. Op deze manier kunnen we zelf onze bermen maaien. Hierdoor moeten we geen externe firma meer inhuren (een besparing ± euro per jaar). In 2014 plannen we een sensibiliseringscampagne bij de inwoners rond GFT-afval en thuis composteren. 9

10 6 beleidsdoelstelling EEN DOORDACHT SOCIAAL WOONBELEID Betaalbaar wonen is een basisrecht van iedere Wellenaar. Om iedereen een kans te geven in eigen gemeente te (blijven) wonen, verhogen we we het aantal sociale huur- en koopwoningen. Deze inhaaloperatie is broodnodig! Wellen heeft amper 2% sociale woningen, terwijl de Vlaamse overheid iedere gemeente verplicht 9% sociale woningen aan te bieden tegen Voor onderstaande locaties wordt momenteel de haalbaarheid van sociale woningen onderzocht: Door laagdrempelige sportieve, culturele en andere vrijetijdsactiviteiten aan te bieden brengen we de Wellenaren samen, letterlijk en figuurlijk. We trekken daarbij aan één koord met de verenigingen en vrijwilligers, die van goudwaarde zijn voor onze gemeente. We realiseren deze doelstelling door: de kerk van Vrolingen gemeentelijke bouwgrond in de Merellaan de Pastorij van Ulbeek Dorpsplein 11.5 en 11.6 Betaalbaar wonen door het aansnijden van woonuitbreidingsgebied wordt eveneens bekeken. De gemeente werkt hiervoor samen met de Hasseltse huisvestingsmaatschappij (sociaal huurwonen), de Kleine Landeigendom (sociaal koopwonen) en het sociaal verhuurkantoor Land van Loon. in te spelen op de Vlaamse beleidsprioriteiten voor jeugd, sport, cultuur Het maximaal benutten van de gemeentelijke subsidies van de Vlaamse overheid voor jeugd, sport en cultuur. een aantal evenementen, die afgelopen jaar zijn opgestart, de komende jaren verder te zetten: activiteiten voor jongeren aan het zwembad Smaakfestival onthaal voor nieuwe inwoners babyborrel nieuwjaarsborrel voor alle inwoners de sport- en vrijetijdsinfrastructuur te verbeteren of verder uit te breiden: openluchtzwembad Maupertuus: aanleggen van een looppiste, een beachvolley- en voetbalterrein 10

11 beleidsdoelstelling EEN TOEGANKELIIJK EN BRUISEND VRIJETIJDSAANBOD 7 Wellen staat bekend als een bruisende gemeente, met een gevarieerd vrijetijdsaanbod. Vrije tijd betekent meer dan je eens goed amuseren. Het is een middel om jezelf te ontplooien, sociale contacten te leggen, je goed in je vel te voelen. verder vernieuwen we de speeltuigen, de kleedkamers en het sanitair. sporthal De Bloken: we steken de kleedkamers, het sanitair en de verwarming in een nieuw jasje, zodat legionella voorkomen wordt we kopen gloednieuw sportmateriaal aan laagdrempelige sportactiviteiten te organiseren zoals: kleuterturnen kleutersportdag kleuterhappening kijk ik fiets sportkampen sportacademie start to run zumba voor senioren badminton voor senioren senior games kindvriendelijke evenementen op te zetten: een minifestival voor de jeugd speelpleinwerking tijdens de zomervakantie Kidzdag en Kidzparty Teen - Spirit onze bibliotheek verder uit te bouwen door: e-inclusie (bv. kranten, boeken, digitaal verhuren) een evenwichtige collectie aanbieden bib aan huis voor minder mobiele mensen Om Welllen toeristisch op de kaart te zetten zoeken we: een betere locatie voor de toeristische dienst samenwerking met toeristische en culturele actoren in Wellen 11

12 6 beleidsdoelstelling EEN BLOEIENDE LOKALE ECONOMIE Wellen is een bedrijvige gemeente. Het gemeentebestuur koestert onze ondernemingen, middenstanders en landbouwers. Zij creëren immers werkgelegenheid in onze streek. Het huidige diverse en attractieve winkelaanbod is een meerwaarde. Een sfeervol centrum trekt mensen aan. Daarom breiden we het commercieel centrum van Wellen uit richting Notelarestraat. Bedrijven hebben nood aan ruimte om te ondernemen. Hiervoor maken we werk van een nieuwe zoekzone, waar industriële bedrijven zich kunnen vestigen. Hiertoe stellen we een Ruimtelijk Uitvoeringsplan op (RUP). Wellen haalt titel van Sportelgemeente 2013 Voor het 2 e jaar op rij behaalde onze gemeente de titel van Sportelgemeente, uitgereikt door BLOSO. Het begrip sportelen verwijst naar een vorm van sportbeoefening, waarbij 50-plussers op hun eigen niveau en tempo kunnen sporten, bewegen en vooral genieten. Het voorbije jaar namen we verschillende initiatieven op dit vlak, gaande van de organisatie van lessenreeksen zumba, badminton, turnen en lijndansen tot deelname aan de Limburgse Sporteldag, de Senior Games en de organisatie van onze eigen sportdag. Zwaar vervoer: vervelend maar noodzakelijk, We onderzoeken de haalbaarheid van een alternatieve route voor het zwaar vervoer, met respect voor het evenwicht tussen leefbaarheid en economische rendabiliteit. Kampioenen, olé, olé! 2013 stond bol van de sportieve Wellense hoogtepunten. In zaal De Meersche blikten we eind 2013 terug op dit succesvolle sportjaar, door alle sportkampioenen van Wellen in de bloemetjes te zetten. Van harte proficiat aan alle kampioenen, maar zeker ook aan alle andere verdienstelijke Wellense sporters. Sportvrouw van het jaar: Laura Tuts van DF Silverstar (Belgisch en vice-europees kampioen show solo) Sportman van het jaar: Tim Martens (Gouden medaille op de 25m rugslag op de Special Olympics) Sportclub van het jaar: DF Silverstar (Verschillende Belgische en vice-europese titels) Samengevat Het meerjarenplan is een ambitieus plan, waarbij we: een gezond financieel beleid voeren, zonder belastingverhoging, met afbouw van de schuldenlast en inkorting van de looptijd van leningen de dienstverlening aan onze inwoners verbeteren prioriteit geven aan verkeersveiligheid bijkomende inspanningen leveren voor sociaal beleid nieuwe accenten leggen rond veiligheid werk maken van betaalbaar wonen een kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod garanderen het commercieel centrum visueel vergroten en bijkomende industriegrond zoeken Onze beleidsploeg en personeelsleden staan klaar om dit plan in werkelijkheid om te zetten, samen met de gemeente- en OCMW-raad, de adviesraden en onze inwoners. De Belgische kampioenen (individueel): Laura Tuts (DF Silverstar): Belgisch en Vice-Europees kampioen Show solo Chanisia Vanelderen (DF Silverstar): Belgisch en Vice-Europees kampioen Show duo Vincent Thijs (DF silverstar): Belgisch en Vice-Europees kampioen Show duo Tessa Schalley (DF Silverstar): Belgisch en Vice-Europees kampioen Show duo Dimitri Ceulemans (STRC Reddingsclub-reddend zwemmen): Aflossingsploeg: 4x25m popredden (BK+VK+LK) - reddingsgordelaflossing 4x50m (VK+LK) - hinderniszwemmen 4x50m (VK+LK) - VK Rescue Board Rescue Race - VK Rescue Tube Rescue Race - VK Ocean Man Taplin Relay - Individueel: 200m hinderniszwemmen (LK) Tim Martens (zwemmen): Goud op 25m rugslag op de Special Olympics Belgium Johny Vanrijkel (pool): Verschillende Belgische titels + Zilver op EK Marc Schoels: M50: 1500 m (LK) - M50: 1500m (VK) - M50: 800m+ 1500m (BK) De Belgische kampioenen (clubs): DF Silverstar: BK Show freestyle junioren - BK + vice EK show freestyle jeugd & hoofdklasse - vice BK show modern junioren - BK + vice EK show modern hoofdklasse - BK show karakter jeugd - vice EK garde jeugd 12

13 vrije tijd 15 tot 30 maart 2014 Jeugdboekenweek 2014 De Jeugdboekenweek 2014 staat dit jaar in het teken van het thema Gevaar!. Op woensdag 19 maart is er een boeiende activiteit gepland in onze bibliotheek. De nieuwsgierigen kunnen vanaf eind februari al terecht in de bib voor meer info. Voorlees - vertelmoment in de bib voor kinderen vanaf 5 jaar Iedere 1 e woensdag van de maand van 14u tot 14u30 vertellen we een spannend verhaal in de bib. Elke keer lezen we rond een thema: verliefd t is lente : Stem de instrumenten moppentrommel lekker smullen baby s 13

14 vereniging in de kijker Carnavalsvereniging De Weerelt. Het hele jaar door carnaval Carnavalsvereniging De Weerelt is ontstaan uit een vriendenkliek, die in de jaren 90 elk weekend wel ergens ging feesten. De naam verwijst naar café De Weerelt, op de oude markt in Leuven, waar enkele van onze leden tijdens hun studentenperiode regelmatig over de vloer kwamen. Toen in de lente van 1999 het idee geopperd werd om een eigen carnavalsvereniging op te richten, was de naam snel gekozen. 11 november om uur begint. Deze verjaardag werd gepast gevierd, met een nooit geziene lichtstoet op Vette Dinsdag: maar liefst 30 mooi verlichte carnavalswagens paradeerden door het centrum van Wellen. Gesteund door het enthousiasme van de gemeente, de middenstand en bevolking groeide dit uit tot een jaarlijkse traditie, met vorig jaar meer dan 4000 kijklustigen. Om geld in het laatje te brengen besloten we een fuif te organiseren. De eerste editie, de Beach Party, deed ons stamcafé De Bokkerijder op haar grondvesten daveren. Het jaar daarop weken we uit naar de school De Bron, voor een grootschalige versie van de Beach Party: bijna 500 bezoekers gingen uit de bol tijdens de Cool Down Party. Met de opbrengst van deze fuif startten we in september 2000 onze vereniging. Elke zaterdag werkten we hard om onze eerste wagen klaar te stomen voor het carnavalsseizoen van En met succes: in ons beginjaar namen we deel aan de optochten van Tongeren, Sint-Truiden, Rukkelingen, Borgloon en Haren, waar we de nodige bekendheid vergaarden. In januari 2003 verwelkomden we bevriende carnavalsgroepen op hun beurt tijdens ons eerste carnavalsbal, in feestzaal De Meersche was een memorabel jaar. Toen vierde onze vereniging haar 11-jarig bestaan: een heilig getal in carnavalsmiddens, aangezien het carnavalsseizoen op Op dit moment telt onze vereniging 80 leden. Na de verhuis naar Domein Maupertuus trekt onze Cool Down Party, een begrip in de regio, gemiddeld 1500 bezoekers. Ruim 500 bezoekers wonen ons carnavalsbal bij. De 10 jaarlijkse stoeten in de buurgemeenten, telkens met een andere rode draad, zijn stuk voor stuk hoogtepunten. Maar carnaval is voor ons nooit helemaal gedaan. In de zomer zijn er activiteiten van bevriende verenigingen, van april tot december bouwen we elke zaterdag aan onze wagen Carnaval vieren is veel meer dan pinten pakken. meer info: Mario Billen (voorzitter) facebook.com/cvdeweerelt lichtstoetwellen.skynetblogs.be cvdeweerelt.skynetblogs.be 14

15 wonen & veiligheid Beveilig je huis tegen inbrekers Nieuwe premies voor verbouwen of renoveren van woningen Ben je van plan je woning te verbouwen of te isoleren? Vraag dan na of je hiervoor een premie kan ontvangen. Sinds 1 januari 2014 is de regelgeving (licht) gewijzigd. De belangrijkste veranderingen op een rijtje: Bij de verbeteringspremie van de Vlaamse Overheid moet je woning 25 jaar oud zijn in plaats van 20 jaar. De inkomensgrenzen van de premies van de Vlaamse Overheid (met name de renovatiepremie en de verbeterings- en aanpassingspremie) worden geïndexeerd. De provinciale aanpassingspremie wordt afgeschaft. Sinds 1 januari 2014 kunnen inwoners van Wellen een subsidie ontvangen voor het uitvoeren van inbraakwerende maatregelen aan hun woning. Dit omvat de gedeeltelijke terugbetaling (met een maximumbedrag van 250 euro) van de gemaakte kosten voor de aankoop en installatie van materiaal. Je kan de subsidie aanvragen bij de dienst ruimtelijke ordening. Vervolgens komt de lokale politie op bezoek voor een kort bezoek, dat resulteert in een diefstalpreventie-advies. Dit advies beschrijft welke maatregelen je kan nemen om inbraak te voorkomen. Enkel de werken die in dit verslag staan, komen in aanmerking voor een subsidie. Infrax voert verschillende wijzigingen door: De isolatiepremies kunnen voortaan door de investeerder worden aangevraagd. Voor het plaatsen van een zonneboiler en een warmtepomp valt de voorwaarde weg dat je woning aangesloten moet zijn op het elektriciteitsnet voor (indien dat toch het geval is, verdubbelt de premie). Je woning moet wel aangesloten worden voor De maximale bedragen van de isolatiepremies en de glaspremie vervalt. Er komt een nieuwe premie voor woongebouwen: de combipremie muurisolatie + vervanging bestaan glas (incl. raamwerk), uitgevoerd binnen een perioden van 12 maanden. Het reglement en het aanvraagformulier vind je ook op onze website onder subsidies. meer info: dienst ruimtelijke ordening Monique Dewallef Monique Vanbergen meer info: Je kan elke 2 e en 4 e woensdag van de maand van 9u tot 11u (gratis en zonder afspraak) terecht bij STEBO in het gemeentehuis. Breng eventueel offertes/facturen én je belastingbrief van 3 jaar geleden mee. Swingt jouw energiefactuur de pan uit? Doe de VREG-test! De voorbije jaren vallen de energieprijzen steeds hoger uit. Daarom is het belangrijk om regelmatig na te kijken of je bij de voordeligste energieleverancier zit. Via de VREG-test (www.vreg.be/doe-de-v-test) kan je online het aanbod van de verschillende Vlaamse energieleveranciers objectief vergelijken. Deze test berekent, op basis van het huidige verbruik, hoeveel je zou betalen als je nu een contract afsluit met een leverancier. Zelfs als je niet wil omschakelen naar een andere leverancier, vertelt deze test je welk type contract het voordeligst is bij je bestaande leverancier. Om de test te doen heb je enkel de laatste afrekening van je energiefactuur van gas en/of elektriciteit nodig. meer info: 15

16 welzijn Ontwikkelingssamenwerking Lopen voor Senegal met Broederlijk delen 30 gastgezinnen = 30 gelukkige kinderen Op zondag 6 april lopen 5 teams in estafette doorheen alle 44 gemeentes van Limburg. Samen leggen ze meer dan 400 kilometer af. Op deze manier zamelen zij geld in voor Broederlijk Delen, ten voordele van jonge boeren in Senegal. Vergeet de kinderen uit het nieuwe Europa niet! De huidige generatie kinderen draagt nog altijd de gevolgen van de nucleaire ramp van 1986 in Tsjernobyl. Vooral schildklierkanker en leukemie komen vaak voor in deze regio. Een ander probleem is de eenzijdige voeding en de vervuilde omgeving, die leidt tot bloedarmoede. Maar ook heel wat andere kinderen in Oost-Europa leven in miserabele omstandigheden. Een vakantie in ons land is een verademing voor deze kinderen. Daarom organiseert Euro-Children vakanties voor kansarme kinderen uit Oost-Europa. In de zomer van 2014 verwachten we 100 kinderen, die overnachten bij gastgezinnen in ons land. Zij komen uit uit Slovakije, Kroatië, Bosnië & Herzegovina en Wit-Rusland. Vele kinderen komen jaarlijks terug naar hetzelfde gastgezin. De teams doorkruisen ook Wellen. De lopers komen uit de richting van Borgloon en volgen het traject Steenweg Borgloon - Notelarestraat - Dorpsplein Dorpsstraat. Rond 11 uur verwachten we deze dappere sporters aan het gemeentehuis, vervolgens lopen ze via de Dorpsstraat - Veerstraat - Russeltstraat Snoekstraat naar Alken. Je kan deze sportievelingen een hart onder de riem steken, door luidkeels te supporteren of een stukje mee te wandelen, te lopen of te fietsen. Aan het gemeentehuis is een koffiestop voorzien, waar iedereen welkom is. De opbrengst van deze koffieverkoop gaat integraal naar Broederlijk Delen. meer info: Voor 30 kinderen tussen 9 en 11 jaar, die voor de eerste maal komen, zoekt Euro-Children nieuwe gastgezinnen. Wil je een kind een onvergetelijke vakantie bezorgen? Stel je dan kandidaat en neem vrijblijvend contact op. Meer info: SOLIDARITEIT VOOR HET GEZIN: EEN HELPENDE HAND Zoek een helpende hand? Ben je op zoek naar iemand die jou kan verzorgen of een hand toesteekt in het huishouden? Solidariteit voor het Gezin biedt alle vormen van thuiszorg: verpleging, gezins- en kraamzorg, poets- en huishoudhulp. Daarnaast staan zij ook in voor vrijwilligerswerk, vervoer, babysit, kinderopvang, opvoedingsondersteuning en 2 zorghotels voor ouderen. Neem dus contact op, als je met een zorg- of hulpvraag zit. WIJ ZOEKEN HELPENDE HAND HANDEN Geef een helpende hand! Om een passend antwoord te kunnen formuleren op de toenemende vraag zijn wij steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Heb je een hart voor anderen en spreekt vrijwilligerswerk je aan? Neem dan zeker contact op met Elke Kuppens, coördinator vrijwilligerswerk meer info:

17 welzijn milieu Sociaal Huis Jouw kind zien opgroeien, dat leidt tot heel wat gelukkige, onvergetelijke momenten. Maar de opvoeding is niet altijd rozengeur en maneschijn. De Opvoedingswinkel Haspengouw ondersteunt ouders bij de opvoeding van hun kind(eren). Het nieuwste vormingsaanbod, in samenwerking met CKG De Hummeltjes, draagt de naam Triple P. Volgende formules zijn mogelijk: Triple P basiszorg level 3 Tijdens een 3-tal doelgerichte gesprekken bespreken we een specifiek probleem in de opvoeding. Op deze manier krijgen ouders krijgen meer inzicht in de (oorzaak van het) probleem en reiken we oplossingen aan. (Dit is een aanvulling op onze huidige pedagogische adviesgesprekken, via de Methode Blokland.) Triple P oudercursus - level 4 Ouders krijgen een algemene training opvoedingsvaardigheden, gespreid over 5 tot 8 sessies. Aan de hand van videofragmenten, oefeningen en ervaringsuitwisselingen leren we 17 opvoedingsstrategieën aan, die ouders zelfverzekerder en vaardiger maken. De cursus voor ouders met kinderen van 2 tot 12 jaar vindt plaats op maandagavond of woensdagvoormiddag. Deze start vanaf het moment dat er 6 inschrijvingen zijn. Het maximum aantal deelnemers bedraagt 12. Ouders met tieners (van 12 tot 16 jaar) kunnen deze cursus ook volgen, maar dan enkel op individuele basis. (Deze oudercursus is een aanvulling op onze huidige vormingsavonden.) Triple P plusaanbod level 5 Module Copingvaardigheden: een 3-tal sessies voor ouders die de dagelijkse stress beter onder controle willen krijgen. Module Partnersteun: deze vorming richt zich op ouders die relationele spanningen voelen bij de opvoeding. De deelnemers krijgen tips om beter met elkaar te praten en elkaar te ondersteunen in de ouderrol. Meer info: Ilse Veraa Medewerker Opvoedingswinkel Triple P trainer Gratis inzameling en recyclage van elektro-apparaten: Jij doet toch mee? Laat uw kapotte of niet gebruikte elektronische apparaten en batterijen niet langer bij je thuis rondslingeren. Ze horen niet thuis in de vuilbak want ze bevatten gevaarlijke afvalstoffen. Breng ze tussen 21 en 29 maart naar het containerpark, De Kringwinkel of een electrowinkel die meewerkt aan de actie. Wat bedoelen we met oude elektro? Dat zijn afgedankte elektro-apparaten en hun randapparatuur: Bijvoorbeeld een boormachine, mixer, gsm, spelconsole, stroomkabel, computermuis... en oude batterijen. kleine toestellen? Naar de electrowinkel die de actie ondersteunt. Kleine en grote toestellen? Naar het containerpark in je buurt. Niet gebruikte toestellen? Naar De Kringwinkel ermee. 17

18 evenementen Agenda februari -april DATUM EVENEMENT UUR PLAATS wo. 19 feb. Turnen 9u30-10u30 Sporthal De Bloken 19 feb. KVLV Ulbeek - kookles: stoofpotjes & ovenschotels 19u30 Zaaltje naast kerk Ulbeek do. 20 feb. Lijndansen 9u30-11u Sporthal De Bloken 20 feb. Rummikub 14u - 16u Den Dries vr. 21 feb. Aquagym 12u - 13u Zwembad Sint-Truiden 21 feb. Petanque en kaarten (kaarten vanaf 20u) 19u - 22u30 Den Dries zo. 23 feb. Scouts - eetdag De Meersche di. 25 feb. Besparen op je energiefactuur 13u30-16u30 Den Dries 25 feb. Petanque 19u - 22u30 Den Dries 25 feb. KVLV Parochiezaal wo. 26 feb. Turnen 9u30-10u30 Sporthal De Bloken 26 feb. KVLV Ulbeek kookles voor beginners 19u30 Zaaltje naast kerk Ulbeek do. 27 feb. Lijndansen 9u30-11u Sporthal De Bloken 27 feb. Rummikub 14u - 16u Den Dries vr. 28 feb. Aquagym 12u - 13u Zwembad Sint-Truiden 28 feb. Petanque en kaarten (kaarten vanaf 20u) 19u - 22u30 Den Dries 28 feb. De Bron - kindercarnavalstoet 13u za. 1 maa. KLEUTERHAPPENING 13u30-16u Sporthal De Bloken za. 1 maa. Kaartnamiddag 13u30-18u Den Dries zo. 2 maa. WTC Sport Adelt - START terug met fietsen op zondag 9u oud gemeentehuis zo. 2 maa. De Veldkets - eetdag De Meersche di. 4 maa. CARNAVALLICHTSTOET 20u11 4 maa. KVK Wellen - carnavalbal 21u De Meersche 4 maa. Petanque 19u - 22u30 Den Dries do. 6 maa. Rummikub 14u - 16u Den Dries vr. 7 maa. Petanque en kaarten (kaarten vanaf 20u) 19u - 22u30 Den Dries ma. 10 maa. OKRA 20u Parochiezaal di. 11 maa. Hobbynamiddag 13u30-17u Den Dries 11 maa. korte wandeling 14u - 16u Den Dries 11 maa. Petanque 19u - 22u30 Den Dries wo. 12 maa. Turnen 9u30-10u30 Sporthal De Bloken 12 maa. KVLV Ulbeek meewerk kookles: feest 19u30 Zaaltje naast kerk Ulbeek do. 13 maa. Lijndansen 9u30-11u Sporthal De Bloken 13 maa. Dansnamiddag senioren 13u - 18u De Meersche 13 maa. Rummikub 14u - 16u Den Dries vr. 14 maa. Aquagym 12u - 13u Zwembad Sint-Truiden 14 maa. Petanque en kaarten (kaarten vanaf 20u) 19u - 22u30 Den Dries zo. 16 maa. KVK Wellen - mosselfeest feestzaal Houtstraat 18 maa. Kienen 13u30-15u30 Den Dries 18 maa. Petanque 19u - 22u30 Den Dries wo. 19 maa. Turnen 9u30-10u30 Sporthal De Bloken do. 20 maa. Lijndansen 9u30-11u Sporthal De Bloken 20 maa. Rummikub 14u - 16u Den Dries 20 maa. Markant / Land van Loon - koken met Patrick van de Maele 19u vr. 21 maa. De Kluchtige Vrienden - toneelvoorstelling: Per(r)ongeluk 20u De Meersche vr. 21 maa. Aquagym 12u - 13u Zwembad Sint-Truiden 21 maa. Petanque en kaarten (kaarten vanaf 20u) 19u - 22u30 Den Dries za. 22 maa. De Kluchtige Vrienden - toneelvoorstelling: Per(r)ongeluk 20u De Meersche 22 maa. Landelijke Gilde - ledenfeest Feestzaal Houtstraat zo. 23 maa. De Kluchtige Vrienden - toneelvoorstelling: Per(r)ongeluk 15u De Meersche ma. 24 maa. START TO RUN START (10u - 10u45 en 19u30-20u15) 10u en 19u30 Finse piste Sporthal De Bloken di. 25 maa. Time management 13u30-16u30 Den Dries 25 maa. Petanque 19u - 22u30 Den Dries wo. 26 maa. De Kluchtige Vrienden - toneelvoorstelling: Per(r)ongeluk 20u De Meersche 26 maa. Turnen 9u30-10u30 Sporthal De Bloken 26 maa. KVLV Ulbeek - kookles voor beginners 19u30 Zaaltje naast kerk Ulbeek do. 27 maa. Lijndansen 9u30-11u Sporthal De Bloken 27 maa. Rummikub 14u - 16u Den Dries vr. 28 maa. De Kluchtige Vrienden - toneelvoorstelling: Per(r)ongeluk 20u De Meersche 28 maa. Kiwanis - lenteconcert 20u Neogotische Kapel 28 maa. Aquagym 12u - 13u Zwembad Sint-Truiden 28 maa. Petanque en kaarten (kaarten vanaf 20u) 19u - 22u30 Den Dries za. 29 maa. De Kluchtige Vrienden - toneelvoorstelling: Per(r)ongeluk 20u De Meersche zo. 30 maa. CD&V - lentedrink Feestzaal Houtstraat 30 maa. VKSJ - eetdag JH De Reynaert di. 1 apr. Hobbynamiddag 13u30-17u Den Dries 1 apr. Korte wandeling 14u - 16u Den Dries 1 apr. Petanque 19u - 22u30 Den Dries wo. 2 apr. Turnen 9u30-10u30 Sporthal De Bloken

19 Agenda februari -april 2014 evenementen DATUM EVENEMENT UUR PLAATS wo. 2 apr. KVLV Ulbeek - bloemschikken: tafelsierkunst, Pasen 19u30 Zaaltje naast kerk Ulbeek 2 apr. KVLV Parochiezaal do. 3 apr. Lijndansen 9u30-11u Sporthal De Bloken 3 apr. Rummikub 14u - 16u Den Dries vr. 4 apr. Petanque en kaarten (kaarten vanaf 20u) 19u - 22u30 Den Dries 4 apr. Wielerclub zuid-limburg - Wielerkoers op rollen De Meersche za. 5 apr. TEEN - SPIRIT 16u - 20u JH De Reynaert 5 apr. KWB - ledenfeest De Meesrche 5 apr. Kaartnamiddag 13u30-18u Den Dries zo. 6 apr. NVA - brunch De Meersche 8 apr. Hobbynamiddag 13u30-17u Den Dries 8 apr. Korte wandeling 14u - 16u Den Dries 8 apr. Petanque 19u - 22u30 Den Dries wo. 9 apr. Turnen 9u30-10u30 Sporthal De Bloken 9 apr. KVLV Ulbeek - zacht bewegen 19u30 Zaaltje naast kerk Ulbeek 9 apr. WC Wellense Bokkenrijders - wandeldag De Meersche do. 10 apr. Lijndansen 9u30-11u Sporthal De Bloken 10 apr. Dansnamiddag senioren 13u - 18u De Meersche 10 apr. Rummikub 14u - 16u Den Dries vr. 11 apr. Aquagym 12u - 13u Zwembad Sint-Truiden 11 apr. Petanque en kaarten (kaarten vanaf 20u) 19u - 22u30 Den Dries zo. 13 apr. Radio VRW - eetdag De Meersche di. 15 apr. Kienen 13u30-15u30 Den Dries 15 apr. Petanque 19u - 22u30 Den Dries wo. 16 apr. RIBIDIBI NAAR WALIBI 9u - 18u Sporthal De Bloken 16 apr. Turnen 9u30-10u30 Sporthal De Bloken 16 apr. KVLV Ulbeek - zacht bewegen 19u30 Zaaltje naast kerk Ulbeek do. 17 apr. LASERGAMEN & ZWEMMEN 9u - 17u Sporthal De Bloken 17 apr. Lijndansen 9u30-11u Sporthal De Bloken 17 apr. Rummikub 14u - 16u Den Dries vr. 18 apr. Aquagym 12u - 13u Zwembad Sint-Truiden 18 apr. Petanque en kaarten (kaarten vanaf 20u) 19u - 22u30 Den Dries za. 19 apr. Pattondrivers - Internationaal treffen Ulbeek zo. 20 apr. Pattondrivers - Internationaal treffen Ulbeek ma. 21 apr. Pattondrivers - Internationaal treffen Ulbeek Toneelgroep De Kluchtige Vrienden presents Per(r)ongeluk Een romantische komedie met ontroerende, spannende en heel grappige momenten. Vanaf maart speelt toneelgroep De Kluchtige Vrienden een gloednieuwe voorstelling, met als titel Per(r)ongeluk. Het stuk start op het moment waarop Frederik en Isabelle op het perron ruziën over hun toekomstig huwelijksfeest. Kwaad gooit Isabelle haar dure verlovingsring over de balustrade. De ring komt terecht op een lager gelegen braakliggend stuk terrein, waar een aantal clochards en bedelaars huizen (perron 13). In zijn zoektocht naar de ring leert Federik de mensen onder de bruggen kennen meer info: Kiwanis Borgloon Het Graafschap presents... gezelschap Camerata speelt lenteconcert Op vrijdag 28 maart om 19u speelt het gezelschap Camerata, met Nicolas Dupont, Jonathan Ponet en Wim Ilsen, werken van Dvořák, de Bériot, Handel - Halverson en Tôn - Thât Tiét. toegang: 20 euro betalen via overschrijving op rekeningnummer BE Wil jij ook beginnen joggen? Het liefst in Wellen? Maar heb je last van drempelvrees? Kom maandag 24 maart naar de Finse piste en loop samen met lotgenoten over die drempel. Lessen starten om 10u en om 19u30. Inschrijven om 9u45 en 19u15 in sporthal De Bloken. prijs: 15 euro (inclusief verzekering) Sport voor Wellense senioren: Badminton + Iedere dinsdag van 9u30 tot 11u, behalve tijdens schoolvakanties en op feestdagen sporthal De Bloken, ingang via zijkant van de sporthal 8 voor 10-beurtenkaart (incl. verzekering en materiaal) Seniorenzumba Iedere maandag van 9u30 tot 10u30, behalve tijdens schoolvakanties en op feestdagen sporthal De Bloken - polyvalente zaal 15 voor 10-beurtenkaart (incl. verzekering en materiaal) meer info: sport- en jeugddienst Heidi Wijnants

20 gemeente Wellen zoekt... Baywatch in Wellen: redders / toezichters voor Maupertuus Voor de maanden juli en augustus is het gemeentebestuur op zoek naar jobstudenten die een centje willen bijverdienen als redder of toezichter in het openluchtzwembad Maupertuus. Beschik je over een hoger reddersdiploma van het BLOSO en ben je gemotiveerd om de veiligheid in ons zwembad te helpen bewaren? Stel je dan kandidaat, door het CV-formulier te downloaden op de gemeentelijke website en ingevuld binnen te brengen voor 28 april 2014 op de personeelsdienst (ter attentie van Fabienne Proesmans). meer info: Fabienne Proesmans Monitoren voor speelpleinwerking Voor onze speelpleinwerking (22 tot en met 25 juli en 28 juli tot en met 1 augustus 2014) zijn we op zoek naar monitoren. Als monitor kan je kinderen en jongeren van 6 tot en met 15 jaar een toffe tijd bezorgen, waar ze later met de glimlach aan terugdenken. Ben je 16 jaar of ouder en gemotiveerd om mee te werken? Bezorg dan je gegevens (naam, adres, telefoonnummer, adres en geboortedatum) aan de jeugddienst, ter attentie van Heidi Wijnants voor 20 april Alle kandidaten worden uitgenodigd voor een infovergadering in april. Meer info hierover in de volgende Wild van Wellen. meer info: Heidi Wijnants

Van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie. namens het voltallige sp.a ROB bestuur een fantastisch 2014 toewensen.

Van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie. namens het voltallige sp.a ROB bestuur een fantastisch 2014 toewensen. Beste vrienden, Van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Om te beginnen wil ik u namens het voltallige sp.a ROB bestuur een fantastisch 2014 toewensen. Dat het voor ieder van u een jaar mag worden

Nadere informatie

wellen vooruit voor onze jongeren

wellen vooruit voor onze jongeren wellen vooruit voor onze jongeren Live muziek van eigen jong Wellens talent maakt van zwemmen op Maupertuus een zomer lang een spetterende ervaring. Beste Wellenaar, een warm en bruisend Wellen, daar beweegt

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Ouders in Huis: gesprekskaarten. Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek. Ontmoeten

Ouders in Huis: gesprekskaarten. Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek. Ontmoeten Ouders in Huis: gesprekskaarten Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek Ontmoeten 1. Vind je dat er initiatieven nodig zijn waar ouders elkaar kunnen leren kennen? Heb je hier ideeën over?

Nadere informatie

wellen vooruit bruisend & actief

wellen vooruit bruisend & actief wellen vooruit bruisend & actief Werkgevers aanmoedigen om stageplaatsen open te stellen, zodat jongeren ervaring kunnen opdoen in eigen gemeente en later eventueel vast in dienst kunnen treden. Beste

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN HERSELT

KINDEROPVANG IN HERSELT INFOBROCHURE Versie juni 2013 KINDEROPVANG IN HERSELT WOORD VOORAF Beste ouder, De zoektocht naar geschikte opvang voor kinderen is soms niet makkelijk. Vanuit het Lokaal Overleg Kinderopvang of LOK (gemeentelijke

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2016 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2016-2017 HERFSTVAKANTIE maandag 31 november tot vrijdag 4 november 2016 DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST

Nadere informatie

Basiscursus voor monitoren

Basiscursus voor monitoren Basiscursus voor monitoren 2015 V.U. Vakantiewerking Scherpenheuvel-Zichem, August Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel Voor wie? Ben je minimum 16 jaar of word je nog 16 in de loop van 2015? Kan je

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg Lokaal Dienstencentrum De Wilg J A A R G A N G 1, N R. 4 J U L I A U G U S T U S 2 0 1 6 Programmaboekje Activiteiten De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 2550 Kontich 03 450 82 82 OF 03 450 82 80 (onthaal)

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017 ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2017 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Lokaal dienstencentrum Far-West De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden staan voor de deur, dus eventjes tijd voor een

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT Zomerkalender Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli

Nadere informatie

OOK IN MOEILIJK FINANCIËLE TIJDEN EEN STERK DIENSTVERLENEND BELEID VOEREN OP MAAT VAN ALLE INWONERS VAN HAMONT-ACHEL EN DIT ZONDER BELASTINGVERHOGING

OOK IN MOEILIJK FINANCIËLE TIJDEN EEN STERK DIENSTVERLENEND BELEID VOEREN OP MAAT VAN ALLE INWONERS VAN HAMONT-ACHEL EN DIT ZONDER BELASTINGVERHOGING OOK IN MOEILIJK FINANCIËLE TIJDEN EEN STERK DIENSTVERLENEND BELEID VOEREN OP MAAT VAN ALLE INWONERS VAN HAMONT-ACHEL EN DIT ZONDER BELASTINGVERHOGING Gezonde financiën. Besparen waar het kan, investeren

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei. April-mei-juni LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei. April-mei-juni LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei April-mei-juni 2017 LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde Paasklokken, moederdag, knoppen aan de bomen, lentekriebels (en regen), we voelen het ook bij ons in

Nadere informatie

9. Vragenlijst tevredenheid gebruikers zwembad

9. Vragenlijst tevredenheid gebruikers zwembad 9. Vragenlijst tevredenheid gebruikers zwembad I. Identificatiegegevens Zwembad: Leeftijd: jaar Beroep: O Arbeider O Bediende O Zelfstandige O Werkloos O Gepensioneerde O Student O Anders, nl.: Geslacht:

Nadere informatie

KROKUS 2017 VRIJETIJDSBROCHURE

KROKUS 2017 VRIJETIJDSBROCHURE KROKUS 2017 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2017 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2017 KROKUSVAKANTIE maandag 27 februari tot vrijdag 3 maart DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST KINDEROPVANG

Nadere informatie

Meerjarenplanning Sport

Meerjarenplanning Sport Meerjarenplanning Sport 2014-2019 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Hoofdstuk 1: Decreet lokaal sportbeleid... 2 Beleidsprioriteit 1: Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Juli, augustus en 2017 Karel Trekelsstraat 46a- 1800 Houtem Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Dienstencentrum Den Dries De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

Presentatie Netwerkdag Kinderarmoede

Presentatie Netwerkdag Kinderarmoede Presentatie Netwerkdag Kinderarmoede De jaarlijkse poll Wie is aan de slag in een huis van het kind? Wie is nu al actief betrokken bij een huis van het kind of werkt samen met een huis van het kind? (niet

Nadere informatie

infobrochure OCMW roeselare

infobrochure OCMW roeselare infobrochure OCMW roeselare OCMW roeselare is er voor jou! Iedereen is welkom zonder onderscheid te maken op basis van cultuur, nationaliteit, religie,... OCMW Roeselare is er voor jou! Je kan bij ons

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda:

Beste ouders, Agenda: Beste ouders, Op 3 december krijgen we bezoek van een inspecteur. We hebben vorig jaar voor de derde keer onder de eindnorm gescoord bij de Cito-toets en dan krijg je als school een inspectiebezoek. Oorzaken

Nadere informatie

Jeugdlokalen Ravels-Eel

Jeugdlokalen Ravels-Eel 1/7 Jeugdlokalen Ravels-Eel Eelstraat 4 2380 Ravels-Eel De jeugdlokalen van Ravels-Eel zijn nieuwbouwlokalen, volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers, voorzien van een volledig ingerichte keuken,

Nadere informatie

Sportdienst i.s.m. het Lokaal dienstencentrum De Stille Meers. www.middelkerke.be/sportkaart

Sportdienst i.s.m. het Lokaal dienstencentrum De Stille Meers. www.middelkerke.be/sportkaart 2013 Sportdienst i.s.m. het Lokaal dienstencentrum De Stille Meers www.middelkerke.be/sportkaart de beurtenkaart geldig blijft tot deze opgebruikt is. elke deelnemer verzekerd is tegen lichamelijke ongevallen.

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen 2016 wekelijkse activiteiten en lessenreeksen i.s.m. het lokaal dienstencentrum www.middelkerke.be/sportkaart Vragen over Sport@Middelkerke? Sport@Middelkerke geeft een overzicht van alle sportactiviteiten

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2017

Nieuwsbrief december 2017 Nieuwsbrief december 2017 Appwijs - ontdek tientallen onmisbare apps voor je tablet en smartphone Heb je een smartphone of een tablet? Dan heb je ongetwijfeld al enkele apps uitgeprobeerd! Maar zo zijn

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE Vergadering van: 20 februari 2017 Aanwezig: Verontschuldigd: Els Robeyns, Burgemeester Johan Cabergs, Kristien Treunen, Benny Maes,

Nadere informatie

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009.

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009. Betreft: bevraging jonge gezinnen in Herent Mogen wij een beetje van uw tijd vragen voor deze vragenlijst? Deze enquête kunt u anoniem invullen. De vragenlijst bestaat uit drie delen: een eerste algemeen

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. april 2015

Uitvliegerskrant. april 2015 De Uitvliegerskrant april 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 4 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

Nieuwsflits: Augustus 2014

Nieuwsflits: Augustus 2014 Nieuwsflits: Augustus 2014 MEER! met elkaar is een plek waar vrouwen van alle nationaliteiten en leeftijden elkaar kunnen ontmoeten. Waar veel vrijwilligers actief zijn. Waar je elkaar kunt steunen, jezelf

Nadere informatie

HERFST 2017 VRIJETIJDSBROCHURE

HERFST 2017 VRIJETIJDSBROCHURE HERFST 2017 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2017 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2017-2018 HERFSTVAKANTIE maandag 30 oktober tot vrijdag 3 november 2017 DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenplan Gemeente Wielsbeke NIS-code: 37017

Strategisch Meerjarenplan Gemeente Wielsbeke NIS-code: 37017 Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 NIS-code: 37017 Rijksweg 314 8710 Wielsbeke info@wielsbeke.be Secretaris: Debrabandere Bruno Financieel beheerder: Seyns Guy Strategisch meerjarenplan 2014-2019 STRATEGISCHE

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2017

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2017 ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST April, mei, juni 2017 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Lokaal dienstencentrum Far-West De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST April, mei, juni 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Centrumleider Far West Buurtbewoners, Ik ben Lore Tilley en vanaf februari heb ik de taak van Marijke

Nadere informatie

8. Vragenlijst tevredenheid gebruikers sporthal

8. Vragenlijst tevredenheid gebruikers sporthal 8. Vragenlijst tevredenheid gebruikers sporthal I. Identificatiegegevens Sporthal: Leeftijd: jaar Beroep: O Arbeider O Bediende O Zelfstandige O Werkloos O Gepensioneerde O Student Geslacht: man/vrouw

Nadere informatie

De 3 beloftes van Dirk Claes

De 3 beloftes van Dirk Claes http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/vlaams-brabant/rotselaar/dvp De 3 beloftes van Dirk Claes Rock Werchter Rock Werchter is van groot belang voor onze verenigingen. Met het nieuwe Ruimtelijke

Nadere informatie

Pedagogische visie. Welkom bij Op Stoom. Zin in taart? Altijd wat te doen

Pedagogische visie. Welkom bij Op Stoom. Zin in taart? Altijd wat te doen Welkom bij Op Stoom Kwaliteit en service zijn belangrijke kenmerken van Op Stoom zodat ouders hun kinderen met een gerust hart achterlaten bij de medewerkers. We bieden liefdevolle zorg en inspiratie aan

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015 Vergeven en vergeten de last van vorig jaar, geen voornemen is beter dan vrede met elkaar We wensen alle gebruikers een gezond

Nadere informatie

Analyse enquête februari- maart 2012 Oud-Heverlee

Analyse enquête februari- maart 2012 Oud-Heverlee 1. Analyse enquête februari- maart 2012 Oud-Heverlee 1 Inhoud INLEIDING... 3 1. ENQUETE... 4 2. RESULTATEN... 6 2.1. ONDERVRAAGDEN... 6 Leeftijd... 6 Deelgemeenten... 6 Geslacht... 7 2.2. CIJFERS... 8

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei. Juli-augustus-september LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei. Juli-augustus-september LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei Juli-augustus-september 2015 LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

VRIJWILLIGER BIJ DE SENIORENDIENST Voor elke senior wat wils

VRIJWILLIGER BIJ DE SENIORENDIENST Voor elke senior wat wils VRIJWILLIGER BIJ DE SENIORENDIENST Voor elke senior wat wils www.bilzen.be AMBASSADEURS Senioren die zich op de één of andere manier verdienstelijk willen maken in de maatschappij, moeten hiervoor alle

Nadere informatie

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum:

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum: ENQUÊTE BEVOLKING Status: Afgesloten Begindatum: 10-07-2013 Einddatum: 02-09-2013 Live: 55 dagen Vragen: 33 Talen: nl Panelgrootte: 700 Bounced: 0 (0%) Geweigerd: 0 (0%) Gedeeltelijk geantwoord: 0 (0%)

Nadere informatie

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde.

Per 1.000 kinderen onder de 3 jaar telde Limburg eind 2008 68 opvangplaatsen minder dan het Vlaamse gemiddelde. Limburgse kinderopvang misdeeld door huidige Vlaamse Regering. Uit het antwoord vanwege Vlaams minister van Welzijn Heeren op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Els Robeyns blijkt

Nadere informatie

INFOBROCHURE KINDEROPVANG IN HERSELT

INFOBROCHURE KINDEROPVANG IN HERSELT INFOBROCHURE KINDEROPVANG IN HERSELT WOORD VOORAF Beste ouder, De zoektocht naar geschikte opvang voor kinderen is soms niet makkelijk. Vanuit het Lokaal Overleg Kinderopvang of LOK (gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

November - December 2014

November - December 2014 November - December 2014 A. De Cockstraat 12a - 9310 Herdersem 053 / 60.60.49 - dendervallei@denderrust.be www.ldcaalst.be Erkenning PE2541 Voor algemene info of deelname aan activiteiten kan u steeds

Nadere informatie

de NIEUWE OPENINGSUREN vanaf 01/06/ 17 EASYFITTER in the spotlights:

de NIEUWE OPENINGSUREN vanaf 01/06/ 17 EASYFITTER in the spotlights: E A S Y F I T E V E R Y D A Y 7/7 M Y L I F E M Y B O D Y M Y G Y M Beste EASYFITTER, In bijlage de nieuwsbrief voor juni 2017. Wat kan je zoal terugvinden? de NIEUWE OPENINGSUREN vanaf 01/06/ 17 EASYFITTER

Nadere informatie

Oefenzinnen module 1. Oefenzinnen module 2. Luister goed en schrijf de zin op.

Oefenzinnen module 1. Oefenzinnen module 2. Luister goed en schrijf de zin op. Oefenzinnen module 1 1. Ik schrijf me in bij de gemeente. 2. Wat is uw nieuwe adres? 3. Naar welke woonplaats verhuis jij? 4. Ik heb de Nederlandse nationaliteit. 5. Ben jij getrouwd of gescheiden? 6.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT Van 4 tot 22 mei 2015 opent de demonstratiewoning gezond thuis haar deuren in de Deken Darraslaan 50 in Tielt. Volgende thema s komen aan bod in de woning: Gezond en kwaliteitsvol wonen Valpreventie Energievriendelijk

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Januari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015

Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 Jaargang 51 Editie 01 Januari 2015 . Maandelijks convocaat voor de leden van het Katholiek Vrouwengilde van Tegelen en omstreken Jaargang 51 Nr. 1 januari 2015 Redactie: Tiny Testroote Contactadres voor

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen SPORTEL- BROCHURE Sportaanbod voor ouderen 2014-2015 Beste sportelaar Deze sportfolder wordt je aangeboden door de gemeente Brecht en is samengesteld door de Brechtse dienstencentra, de sportdienst en

Nadere informatie

Sportsessies vanaf 2014

Sportsessies vanaf 2014 Voorwoord Beste sportvriend We laten stilaan de feestdagen van 2013 achter ons en we blikken voluit naar wat 2014 ons brengt. Wij willen u en uw familie dan ook een goede gezondheid wensen en veel succes

Nadere informatie

januari - augustus wekelijkse activiteiten en lessenreeksen Sportdienst i.s.m. het lokaal dienstencentrum De Stille Meers

januari - augustus wekelijkse activiteiten en lessenreeksen Sportdienst i.s.m. het lokaal dienstencentrum De Stille Meers 208 wekelijkse activiteiten en lessenreeksen januari - augustus Sportdienst i.s.m. het lokaal dienstencentrum www.middelkerke.be/nl/vrije-tijd/sport/sportmiddelkerke Sport@Middelkerke geeft een overzicht

Nadere informatie

Deze activiteiten lopen van 14 september tot de herfstvakantie.(eerste blok)

Deze activiteiten lopen van 14 september tot de herfstvakantie.(eerste blok) Beste ouders en kinderen, Na de succesvolle start Bron van Activiteiten presenteren we u hierbij het eerste exemplaar van nieuwste arrangementen schooljaar 2015-2016. Bron van Activiteiten van Kindcentrum

Nadere informatie

Nieuwsbrief maand Maart 2012

Nieuwsbrief maand Maart 2012 Nieuwsbrief maand Maart 2012 Beste ouders, LENTE!!! Het voelt goed en het doet me goed. Terugblikken op een drukke maar geslaagde tweede trimester. Vooruitkijken op ook een drukke maar leuke veelbelovende

Nadere informatie

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken De Openbare Bibliotheek Geetbets is open tijdens de vakantieperiode! Kom langs met je bibkaart! Leen gratis boeken! VAKANTIEWERKING GEETBETS 2013 Openingsuren dinsdag: 18-20u woensdag: 14-16u donderdag:

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NUMMER 1 SEIZOEN 2011-2012

NIEUWSBRIEF NUMMER 1 SEIZOEN 2011-2012 NUMMER 1 SEIZOEN 2011-2012 Voorwoord Het nieuwe basketseizoen is slecht begonnen. Met grote droefheid moeten wij immers het overlijden melden van Constant Borgers. Hij was al zo n 50 jaar een harde werker

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie augustus 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kinderfestival 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Sorteerstraatjes

Nadere informatie

Praktische infobundel kandidaat kinderbegeleiders

Praktische infobundel kandidaat kinderbegeleiders Pagina 1 Praktische infobundel kandidaat kinderbegeleiders Pagina 2 Inhoudstafel Praktische info 3 Inleiding 3 Voorwaarden 4 Persoonlijk 5 Jouw gezin 5 Jouw woning 6 Diploma/kwalificaties 6 Vergoeding

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. December 2014

Uitvliegerskrant. December 2014 De Uitvliegerskrant December 2014 Maandelijks tijdschrift - jaargang 15, nr. 10 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

VAKANTIEWERKING GEETBETS 2012

VAKANTIEWERKING GEETBETS 2012 VAKANTIEWERKING GEETBETS 2012 SPEELPLEIN WORKSHOPS UITSTAPPEN SPORTWEKEN Het gemeentebestuur van Geetbets stelt voor: Vakantiewerking 2012 Maandag 2 juli t/m vrijdag 13 juli Maandag 6 augustus t/m vrijdag

Nadere informatie

Spring eens binnen vrijwilliger, iets voor jou?!

Spring eens binnen vrijwilliger, iets voor jou?! Spring eens binnen vrijwilliger, iets voor jou?! Paraat. Altijd, overal. 2 Vele ouderen die nog thuis wonen, hebben het niet gemakkelijk. Sociale interactie verloopt moeilijk, het verplegend of verzorgend

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Februari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64

Nadere informatie

Vakantiefolder Krokusvakantie 2016

Vakantiefolder Krokusvakantie 2016 Vakantiefolder Krokusvakantie 2016 De Kikker Buitenschoolse Kinderopvang WIE? De Kikker is er voor kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs. In De Kikker worden deze kinderen opgevangen door professionele

Nadere informatie

www.kwbkattenbos.be www.kattenbos.tk info@kwbkattenbos.be

www.kwbkattenbos.be www.kattenbos.tk info@kwbkattenbos.be Oktober 2010 27/02 27 ste jaargang. nr 02 korte inhoud Wat voorbij is... Badminton... KWB-stratenloop... KWB mini-voetbal... Kunst in de kijker... 12 Kattenbosserherfstwandeling... 60 jaar KWB Wat komt...

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november december 2015 OKTOBER

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november december 2015 OKTOBER ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Oktober 2015 OKTOBER Gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum aanwezig. Het gezondheidsconsult

Nadere informatie

Wandelclub Toekers Bunsbeek B051

Wandelclub Toekers Bunsbeek B051 Wandelclub Toekers Bunsbeek B051 De wandelingen starten aan voetbalkantine,vlaasstraat 3, 3380 Bunsbeek Wandelclub de Toekers Bunsbeek zal naar goede gewoonte in het kader van de week van de sportclub

Nadere informatie

Roostervrij Aanstaande vrijdag hebben de groepen 1 tot en met 4 een roostervrije dag. We wensen jullie een fijn lang weekend toe.

Roostervrij Aanstaande vrijdag hebben de groepen 1 tot en met 4 een roostervrije dag. We wensen jullie een fijn lang weekend toe. Jaargang 5 nr 11 11 november 2014 Eilenbergstraat 258 5011 EC Tilburg 013-4551292 info@stelaertshoeve.nl www.stelaertshoeve.nl Nieuwsbrief voor ouders van basisschool Stelaertshoeve in MFA De Symfonie.

Nadere informatie

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8 WEEKBRIEF Cursusjaar 2015-2016 d.d. 16 oktober 2015 Ons internetadres is: http://www.cbsdeacker.nl cbsdeacker 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november

Nadere informatie

Vrijetijdskriebels! ALLE ACTIVITEITEN VAN JULI EN AUGUSTUS 2014

Vrijetijdskriebels! ALLE ACTIVITEITEN VAN JULI EN AUGUSTUS 2014 6 keer per jaar in febr-april-juni-aug-okt-dec juni 2014 Afgiftekantoor: 2140 Borgerhout 1 P 408905 België-Belgique P.B.-P.P. 2140 Borgerhout 1 BC 9861 Vrijetijdskriebels! KVG vrijetijdswerking Stenenbrug

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

ALGEMENE INFO. Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2015 organiseert K.F.C. Vrasene de 15de editie van haar traditionele voetbal/sportkamp.

ALGEMENE INFO. Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2015 organiseert K.F.C. Vrasene de 15de editie van haar traditionele voetbal/sportkamp. ALGEMENE INFO Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli 2015 organiseert K.F.C. Vrasene de 15de editie van haar traditionele voetbal/sportkamp. We kozen opnieuw voor de schitterende accommodatie van BLOSO

Nadere informatie

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda!

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda! t Zonnebloemblaadje krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 www.dezonnebloemkessello.be zonnebloemouderraad@gmail.com Voorwoord van de directeur Beste ouders, Op 1 februari zal onze

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt met het spelen van games. Je beseft dat je hierdoor in de problemen kunt raken: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

Lessenreeksen. januari augustus. zie pagina 9-10 - 11. Sportdienst i.s.m. het Lokaal dienstencentrum De Stille Meers. www.middelkerke.

Lessenreeksen. januari augustus. zie pagina 9-10 - 11. Sportdienst i.s.m. het Lokaal dienstencentrum De Stille Meers. www.middelkerke. januari augustus 014 Lessenreeksen zie pagina 9-10 - 11 v.u. Pierre Ryckewaert, wnd. secretaris promo 8484 Sportdienst i.s.m. het Lokaal dienstencentrum De Stille Meers www.middelkerke.be/sportkaart elke

Nadere informatie

Dimarso-onderzoek naar de effectiviteit van de Bloso sensibiliseringscampagne Sportelen, Beweeg zoals je bent

Dimarso-onderzoek naar de effectiviteit van de Bloso sensibiliseringscampagne Sportelen, Beweeg zoals je bent Dimarso-onderzoek naar de effectiviteit van de Bloso sensibiliseringscampagne Sportelen, Beweeg zoals je bent Nadat uit onderzoek bleek dat minder dan een kwart van de 50-plussers voldoende beweegt of

Nadere informatie

Saenparel INFO 10-03-2014-24-03-2014

Saenparel INFO 10-03-2014-24-03-2014 Saenparel INFO 10-03-2014-24-03-2014 Agenda: Do 13-03 Excursie groep 6,7,8, Rioolzuivering (op de fiets!!) Ma 17-03 VVE Thuis 9.00 uur Wo 19-03 Verkiezingen in de school Ma 24-03 VVE Thuis 9.00 uur Wo

Nadere informatie

VERKEER SOCIAAL HUIS MILIEU VRIJE TIJD. Vraag nu je speelstraat aan. Kinderopvangzoeker. Speelpleinwerking van 22/7 tot 1/8.

VERKEER SOCIAAL HUIS MILIEU VRIJE TIJD. Vraag nu je speelstraat aan. Kinderopvangzoeker. Speelpleinwerking van 22/7 tot 1/8. Informatie- en nieuwsblad gemeente Wellen - juni 2014 - jaargang 2 - n 6 VERKEER SOCIAAL HUIS MILIEU VRIJE TIJD Vraag nu je speelstraat aan Kinderopvangzoeker Leren composteren Speelpleinwerking van 22/7

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012 ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012 DATUM ACTIVITEITEN TER WEZEL ACTIVITEITEN WIJKHUIS Maandag 1 oktober 13u00: Vrij kaartmoment Dinsdag 2 oktober Woensdag 3 oktober Donderdag 4 oktober Vrijdag 5 oktober

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie januari 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Nieuwjaarsetentje 6 Pannenkoekenfeest 7 Buurtfeest 8 Noordpoel 9 Fotopagina 10 Programma

Nadere informatie

Vragenlijst tieners. Algemene vragen. Waar woon jij?

Vragenlijst tieners. Algemene vragen. Waar woon jij? Vragenlijst tieners Algemene vragen Waar woon jij? Eerst willen we graag weten waar je woont. Sommige kinderen wonen in 2 huizen, bij mama en papa. Als dat zo is, dan mag je één huis kiezen. Woon jij in..?

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN RUISELEDE

KINDEROPVANG IN RUISELEDE KINDEROPVANG IN RUISELEDE I. LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de uitbouw van een lokaal beleid kinderopvang. De doelstellingen worden gedragen door een lokale overleggroep,

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2016 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Lokaal dienstencentrum Far-West Buurtbewoners, Ik nodig iedereen in de buurt uit om eens langs

Nadere informatie