Hoofdsponsoren - Main sponsors

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdsponsoren - Main sponsors"

Transcriptie

1

2 Hoofdsponsoren - Main sponsors

3 Inhoud - Contents Voorwoord burgemeester Veendam 5 Welcome to Veendam, Mayor Veendam 7 Voorwoord Remmelt Panman voorzitter PVN 9 Welcome Remmelt Panman chairman PVN 11 Welcome from Ken Chappell president EPA 13 Detailled program - gedetailleerd programma 15 Deelnemers Nationaal - National Competitors 25 Deelnemers AOC - Student Competitors 25 Deelnemers Oldtimer - Oldtimer Competitors (1) 27 Deelnemers Oldtimer - Oldtimer Competitors (2) 29 Deelnemers paardenploegen - Horse ploughing competitors 29 Nationale Trekkerbehendigheidswedstrijden 31 Proeven trekkerbehendigheidswedstrijd 35 European tractor driving skills contest 37 Tests European tractor skills contest 41 Welcome from Mart Bakker - Welkom 45 European Reversible Competitors - Deelnemers 49 European Reversible Champions 57 European Vintage Competitors - Deelnemers 59 European Vintage Champions & Runner-Up 71 Nationaal kampioenen - National champions 73 Wereldkampioenen - World champions 75 National kampioenen trekkerbehendigheid - National champions tractor driving skills 81 Juryleden Nationaal - Judges National 83 Technische commissie Oldtimer - Technical commision Vintage 83 Personalia trekkerbehendigheid - Judges driving skills 83 Explanatory notes on the rules for ploughing 85 Met dank aan - Special thanks to 86 Thanks to the farmers - Dank aan de agrariers 87 Organisatie - Organization 87 Jury rapport Nationaal - Judge score sheet National 89 Wedstrijdterrein - Contest site address Borgercompagnie TP Borgercompagnie Latitude: Longitude:

4 4

5 Voorwoord burgemeester Veendam Op percelen van elf agrariërs in Borgercompagnie worden van donderdag 17 tot en met zondag 20 september 2015 Nationale en Europese Ploegwed strijden gehouden. De organisatie is in handen van Stichting Ploegvereniging Nederland. De gemeente Veendam is trots gastheer te zijn van dit evenement waaraan deelnemers uit Noord-Ierland, Ierland, Engeland, Schotland, Duitsland, Zwitserland, België, Frankrijk, Tsjechië, Wales, Isle of Man, Rusland en natuurlijk Nederland meedoen. Vele vrijwilligers zetten zich in om een prachtig evenement voor u neer te zetten. De gemeente Veendam wordt van oudsher gekenmerkt door een grote economisch dynamiek. Onder andere op het terrein van de agribusiness. Dat is vooral te danken aan de strategische ligging. De uiteenlopende bedrijvigheid is geworteld in een rijk handelsverleden waardoor u de ondernemersgeest bijna kunt voelen. Veendam kent bovendien een zeer bedrijvig platteland. De agrariërs vormen een belangrijke motor voor de gemeente Veendam. Zij zijn van vitaal belang voor een aantal grote werkgevers in Veendam en de regio, omdat zij de grondstoffen voor hun product leveren of zelf afnemer zijn van bijvoorbeeld landbouwmachines. Naast de ploegwedstrijden zijn er verschillende andere activiteiten. Zo ploegt een aantal leerlingen van diverse AOC-scholen een wedstrijd in een eigen klasse en is er een Nationale Trekkerbehendigheidswedstrijd. Tijdens dit evenement worden ook de Nationale Oldtimer Ploegkampioenschappen gehouden. Drieënzestig deelnemers strijden in drie categorieën om de eerste plaats. Ook wordt er geploegd met paarden om het Nederlands Kampioenschap. Om het evenement compleet te maken worden er verschillende demonstraties gegeven door sponsoren en andere organisaties. Mede dankzij de agrariërs, vele sponsoren en vrijwilligers kan dit evenement in de gemeente Veendam plaatsvinden. Iedereen die zich voor dit evenement heeft ingezet, wil ik hiervoor heel hartelijk danken. Ik wil alle deelnemers en bezoekers, namens het gehele college van Burgemeester en wethouders van Veendam, veel plezier en succes wensen! Sipke B. Swierstra, Burgemeester 5

6 6

7 Welcome to Veendam, Mayor Veendam From Thursday September 17 th to Sunday September 20 th 2015 National and European ploughing championships are held on fields of eleven farmers in Borgercompagnie. The organization is run by Stichting Ploegvereniging Nederland. Veendam is proud to host this event involving competitors from Northern Ireland, Ireland, England, Scotland, Germany, Switzerland, Belgium, France, the Czech Republic, Wales, Isle of Man, Russia and of course the Netherlands compete. Many volunteers are committed to organize a wonderful event for you. The municipality of Veendam is traditionally characterized by a large economic dynamics. Among others in the field of agribusiness. This is mainly due to its strategic location. The varying activity is rooted in a rich trading history so you can almost feel the entrepreneurial spirit. Veendam also allocates a very active rural area. The farmers are an important engine for Veendam. They are vital for some large employers in Veendam and the region, because they provide the raw material for their product or they are customer themselves for example of agricultural machinery. In addition to the ploughing competitions there are several other activities. For example, a number of students from various Agricultureal colleges (AOC) compete in their own class and there is a contest in tractor driving skills. During this event also the National Oldtimer Ploughing Championships will be held. Sixty-three participants compete in three categories for the first place. And ploughing with horses in their Dutch Championship. To complete the event there are several demonstrations by sponsors and other organizations. Thanks to the farmers, many sponsors and volunteers, this event may take place in the municipality of Veendam. Anyone who has worked for this event, I want to thank you very much for this. I wish all competitors and visitors, on behalf of the entire Board of the Mayor and Aldermen of Veendam, have fun and good luck! Sipke B. Swierstra, Mayor 7

8 team TOBROCO Industrielaan KC Oisterwijk tel.: +31 (0) fax: +31 (0) internet: Bezoek onze stand tijdens de Europese ploegwedstrijd in Veendam! Pelikaanbak Grote diversiteit in aanbouwdelen Voer- mestschuif Verdeelbak (MVB) Balenklem Balenvork 8 Bekijk de meer dan 100 verschillende aanbouwdelen op:

9 Voorwoord Remmelt Panman voorzitter PVN Beste gasten, deelnemers, coaches, juryleden, sponsoren en organisatoren, Met groot genoegen heet ik u allen hartelijk welkom op de 63e Nationale Ploegkampioenschappen, het 32 e Europees kampioenschap wentelploegen en het 18 e Europees kampioenschap oldtimerploegen. Een grote uitdaging voor mijn team om als eerste Europees land al deze kampioenschappen in 1 groots evenement samen te smelten. Schaalvergroting lijkt ook hier zijn intrede te hebben gedaan. Ploegers, technieken, tracties en materialen: bij alle onderdelen, variërend van jong tot oud, strijden de deelnemers in een vriendschappelijke, doch competitieve sfeer om de hoogste eer in Europees verband. Schaalvergroting in Europa, met slechts een kleine groep landbouwers die de inwoners moet blijven voeden. Vaststellend dat de kloof tussen producent en consument groter is geworden, steeds vaker leidend tot wederzijds onbegrip en het opleggen van extra regels aan een kleiner wordende groep producenten.. op een steeds kleiner wordend areaal landbouwgrond. Veranderende Europese regelgeving vraagt veel van het ondernemerschap. Visie, timing en een dosis geluk lijken de toverwoorden te worden. Wint de hang naar nostalgie het van de economisch gedreven wetten? Of moeten we oude schoenen weggooien omdat we al nieuwe hebben? Ik hoop van harte dat een ieder met het ervaren van deze ploegkampioenschappen er een gevoel aan over houdt dat consument en producent elkaar beter begrijpen waarom het ene niet zonder het andere kan. Whatever it may be. Ik wens allen een fair kampioenschap, een groeiende internationale vriendschapsband en goed weer toe. Remmelt Panman, voorzitter Stichting Ploegvereniging Nederland 9

10 10

11 Welcome Remmelt Panman chairman PVN Dear guests, competitors, coaches, judges, sponsors and organizers, With great pleasure I welcome you all on the 63 rd National Ploughing Championships, the 32 nd European Reversible Ploughing Championship and the 18 th European Vintage Ploughing Championship. It is a great challenge for my team to be the first European country to combine all these championships into one large event. Scaling up has been introduces here as well as it seems. Ploughmen, techniques, tractions and materials: at all contests, from young to old, participants compete in a friendly, yet competitive atmosphere for the highest honor in an European context. Scaling up in Europe, with an ongoing smaller group of farmers feeding the people. Noting that the gap between producers and consumers has increased, increasingly leading to mutual incomprehension and impose additional rules to a smaller group of producers..... on a shrinking acreage of farmland. Changing European regulations requires a lot of entrepreneurship. Vision, timing and luck seems to be the magic words. Wins the hankering for the nostalgia of the economically driven laws? Or should we pour out the dirty water before we have clean? I sincerely hope that every visitor of this championship may experience the good feeling of a better understanding between producers and consumers and why one cannot have one without the other. Whatever It May Be. I wish everyone a fair championship, a growing international friendship and good weather. Remmelt Panman, chairman Stichting Ploegvereniging Nederland 11

12 Agrico. Agrico. Meer dan 80 rassen wachten op een mooi ploegbed... Als Agrico-teler kiest u uit meer dan 80 rassen. Uw buitendienstmedewerker denkt met u mee en adviseert u als u dat nodig vindt. Telers van Agrico profiteren van een logistiek proces die optimaal is afgestemd op zowel de wensen van de afnemer als op u als teler. Zo kunt u zich nog beter focussen op uw bedrijfsprocessen. Wij zorgen voor de verkoop en marketing van uw product. Onze telers werken samen met een solide coöperatie die u naast continuïteit, ook een sterke (intern)nationale afzetmarkt biedt. Kortom, zeg je aardappelen, dan zeg je Agrico! Nog geen lid? Een buitendienstmedewerker komt graag bij u langs om samen te kijken naar de mogelijkheden. 12

13 Welcome from Ken Chappell president EPA l On behalf of the European Ploughing Association I express our appreciation to the Ploegvereniging Nederland for hosting the 18 th European Vintage Ploughing Championship, together with the Netherands National Championship and the European Reversible Ploughing Championships which is now in its 30 th year. From the outset our host has demonstrated a determination to deliver this year s event to a high standard of organisation in an atmosphere of friendship and warm hospitality for which we are most appreciative. We are fortunate to have an excellent site in the heart of the Netherlands agricultural region for which we are indebted to land owners and local community for providing the land together with the necessary facilities. The European Vintage Championship, now in its eighteenth year continues to enjoy the support of eleven affiliated countries, including the Netherlands who as a founder member has previously hosted the European Vintage Championship at Numansdorp in 2005 and continues to provide one of the strongest teams of competitors and match officials. My sincere thanks to all Vintage Competitors, Match Officials and Team Members whose ongoing support is much appreciated. Best wishes to you all, enjoy the occasion. Ken Chappell MBE President, European Ploughing Association. 13

14 Vergelijk dit eens met een andere ploeg... Besparen met Kverneland ploegen: Enorm slijtvast dankzij Kverneland s unieke hardingstechnologie Perfecte kering, goede aansluiting en mooi vlaklegging van de grond Een brede open voor, geschikt voor grotere trekker banden Laag brandstofverbruik dankzij een lage vermogensbehoefte 14 Kverneland Group Benelux - De Dommel PL Dronten - T

15 Detailled program - gedetailleerd programma Wednesday 16th September Start End Activity Activiteit woensdag 16 september 6:30 9:00 Breakfast Ontbijt en lunchpakket 8:00 18:00 Marshalling yard open Marshalling Yard open 8:00 18:00 Prepractice European vintage Onofficieel oefenen Europees vintage 8:00 12:00 Registration national & draw for plots Inschrijven en loting NPW 8:00 17:00 Official practice national Oefenen NPW 13:00 18:00 Registration European reversible & guests Inschrijven Europees wentel & gasten 17:00 Line up parade national Opstellen voor parade NPW 19:00 Dinner European reversible officials & guests 21:00 Draw for practice plots European reversible Diner Europees wentel gezelschap Loting oefenvelden Europees wentel 21:30 Instruction plougmen reversible Instructie ploegers europees Thursday 17th September Start End Activity Activiteit donderdag 17 september 6:30 9:00 Breakfast & prepare lunchbox Ontbijt en lunchpakket 8:00 18:00 Prepractice European vintage Onofficieel oefenen Europees vintage 8:00 18:00 Marshalling Yard open Marshalling Yard open 8:00 12:00 Registration & draw plots students Inschrijven en loting AOC 8:30 9:30 Instruction national judges Instructie juryleden NPW 8:30 Hand out scorecards to judges Uitreiken jurylijsten 9:00 17:00 Official practice European reversible stubble Oefenen EPW stoppel 9:00 17:00 Official practice students Oefenen AOC ploegers 9:30 Official opening national contest Officiële opening NPW 10:00 Parade national competitors Parade 11:00 13:00 Board meeting European Ploughing Federation Board meeting European Ploughing Federation 11:00 11:20 Start national opening furrow Start NPW beginvoor 11:20 12:05 Break, judging Pauze, beoordelen beginvoren 12:05 14:45 Restart ploughing Hervatten NPW 15:00 17:30 Process scorecards national Verwerken juryrapporten 15

16 Samen voor het beste resultaat 16

17 Thursday 17th September Start End Activity Activiteit donderdag 17 september 16:30 Draw for plots national Loting 2e dag en opstellen voor parade 17:00 Line up parade national Opstellen voor parade NPW 17:30 Prelimenary results national first day 19:00 Dinner European reversible officials & guests Voorlopige uitslag NPW eerste dag Diner Europees wentel gezelschap 20:30 Presentation Scotland 2016 Presentatie Schotland 2016 Friday 18th September Start End Activity Activiteit vrijdag 18 september 6:30 9:00 Breakfast & prepare lunchbox Ontbijt en lunchpakket 8:00 18:00 Prepractice European vintage Onofficieel oefenen Europees vintage 8:00 12:00 Registration national vintage Inschrijven en loting oldtimers 8:00 17:00 Official practice national vintage Oefenen nationaal oldtimers 8:00 18:00 Marshalling Yard open Marshalling Yard open 8:30 9:00 Instruction national judges Instructie juryleden NPW 8:30 Hand out scorecards to judges Uitreiken jurylijsten 9:00 17:00 Official practice European reversible grassland Oefenen EPW grasland 9:00 Opening 2nd national contest day Opening 2e wedstrijddag 9:30 Parade national & student competitors 10:00 12:00 Judges meeting European reversible 10:20 10:40 Start national & student opening furrow Parade Instructie jury Europees wentel Start NPW & AOC beginvoor 10:40 11:25 Break, judging Pauze, beoordelen beginvoren 11:25 14:05 Restart ploughing Hervatten NPW & OAC 12:00 16:00 Registration European vintage and draw for practice plots 15:00 16:30 Process scorecards national & students 17:00 Price giving ceremony national & students 19:00 Dinner European vintage and reversible officials & guests Inschrijven Europees vintage en loten oefenvelden Verwerken juryrapporten Prijsuitreiking NPW & AOC Diner Europees gezelschap 17

18 18

19 Friday 18th September Start End Activity Activiteit 20:45 Draw for stubble plots European vintage 21:00 Draw for stubble plots European reversible vrijdag 18 september Loting stoppelvelden Europees vintage Loting stoppelvelden Europees wentel 21:15 Briefing European competitors Instructie Europese ploegers Saturday 19th September Start End Activity Activiteit zaterdag 19 september 6:30 9:00 Breakfast & prepare lunchbox Ontbijt en lunchpakket 7:30 18:00 Marshalling Yard open Marshalling Yard open 8:30 9:30 Line up parade national vintage for inspection Opstellen oldtimers voor parade, verplicht i.v.m.keuring 8:30 9:30 Instruction european judges Instructie juryleden NPW 8:30 9:00 Line up parade European reversible Opstellen parade Europees wentel 8:30 Hand out scorecards to judges Uitreiken jurylijsten 9:00 10:00 Draw for plots European vintage practice plots 9:30 Official Opening European contest, raising flags Loting Europees vintage Officiële opening Europese wedstrijden, hijsen vlaggen 10:00 Parade European reversible Parade Europees wentel 10:00 17:00 Official practice European vintage Oefenen Europees vintage 10:00 Parade national vintage Parade national oldtimers 10:00 16:20 Registration national tractor driving contest 10:30 11:00 Registration horse ploughing competitors 10:30 16:00 Start National Tractor driving skills contest 11:00 11:20 Start European reversible opening furrow 11:00 11:20 Start national vintage opening furrow 11:20 12:05 Break, judging European reversible Aanmelden deelnemers trekkerbehendigheid Aanmelden paardenploegers Start nationaal trekkerbehendigheid Start EPW beginvoor Start nationaal oldtimers openingsvoor Pauze, beoordelen beginvoren EPW 11:20 12:05 Break, judging national vintage Pauze, beoordelen beginvoren national oldtimers 19

20 20

21 Saturday 19th September Start End Activity Activiteit zaterdag 19 september 12:00 15:00 Horse ploughing contest Paarden ploegwedstrijden 12:05 14:45 Restart ploughing European reversible 12:05 15:45 Restart ploughing national vintage 13:00 15:00 Instruction European vintage judges 15:00 17:00 Process scorecards European reversible 15:00 16:00 Process scorecards horse ploughing 16:00 17:00 Process scorecards national oldtimers 16:00 Price giving ceremony horse ploughing 17:00 Price giving ceremony national tractor driving skills 17:30 Price giving ceremony national oldtimers Hervatten EPW Hervatten nationaal oldtimers Instructie juryleden Europees vintage Verwerken juryrapporten Verwerken juryrapporten Verwerken juryrapporten Prijsuitreiking paardenploegen Prijsuitreiking trekkerbehendigheid Prijsuitreiking oldtimers 17:30 19:00 Board meeting European vintage Board meeting European vintage 19:00 Dinner European reversible officials & guests 21:00 Draw for grassland plots European reversible 21:00 Prelimenary results European reversible first day Diner Europees wentel gezelschap Loting graslandvelden Europees wentel Voorlopige uitslag Europees wentel eerste dag Sunday 20th September Start End Activity Activiteit zondag 20 september 6:30 09:00 Breakfast & prepare lunchbox Ontbijt en lunchpakket 7:30 18:00 Marshalling Yard open Marshalling Yard open 8:00 9:00 Line up parade European vintage Opstellen Europees vintage voor parade 8:00 9:00 Line up parade European reversible 9:00 Official Opening European vintage contest, raising flags Opstellen parade Europees wentel Officiële opening Europese vintage, hijsen vlaggen 9:30 Parade European vintage Parade European vintage 9:30 Parade European reversible Parade Europees wentel 21

22 Aerts Vario Ploegen Zeer slijtvast (1000 ha bij 4 schaar) Eenvoudige afstelling Betere kering Goedkopere slijtdelen De beste prijs prestatie verhouding Voor Zuid Nederland en België Aerts Voor Noord Nederland Lourens Oldenzijl Mart Bakker mob

23 Sunday 20th September Start End Activity Activiteit zondag 20 september 10:00 Hand out scorecards to judges Uitreiken jurylijsten 10:00 Registration European tractor driving skills 10:30 10:50 Start European reversible opening furrow 10:30 10:50 Start European vintage opening furrow 10:30 16:00 European tractor driving skills contest 10:50 11:30 Break, judging European reversible Inschrijven Europese wedstrijd trekkerbehendigheid Start EPW beginvoor Start Europees oldtimers openingsvoor Europese wedstrijd trekkerbehendigheid Pauze, beoordelen beginvoren EPW 10:50 11:30 Break, judging European vintage Pauze, beoordelen beginvoren Europees oldtimers 11:30 14:10 Restart ploughing European reversible 11:30 15:30 Restart ploughing European vintage 15:00 17:00 Process scorecards European reversible 15:00 17:00 Process scorecards European vintage 16:30 Price giving ceremony European Reversible 16:45 Price giving ceremony European tractor driving skills 17:00 Price giving ceremony European vintage Hervatten EPW Hervatten Europees oldtimers Verwerken juryrapporten Verwerken juryrapporten Prijsuitreiking Europees wentel Prijsuitreiking Europees trekkerbehendigheid Prijsuitreiking Europees vintage 17:15 Closing ceremony, lowering flags Afsluiting, strijken vlaggen 19:30 Dinner European reversible officials & guests, final evening Diner Europees wentel gezelschap, slotavond Monday 21st September maandag 21 september Start End Activity Activiteit 6:30 09:00 Breakfast Ontbijt 8:00 12:00 Marshalling Yard open Marshalling Yard open 8:00 Departure to homelands Aanvang thuisreis 23

24 Voor bekeken akkerbouwers! Rumptstad BV Lieve Vrouwepoldersedijk 1a 3243 LA Stad aan t Haringvliet Tel: Fax: Perfect Ploegwerk!! 24

25 Deelnemers Nationaal - National Competitors Naam - Name Plaats - Place Trekker - Tractor Ploeg - Plough Rondgaand ploegen - Conventional Marko Bentum Veendam Massey Ferguson Kverneland Martijn Bentum Veendam Case Rabewerk Ad Buijs Hedikhuizen Fendt Kverneland Kor de Jonge Wildervank John Deere Rumptstad Kees van de Kar Marknesse BM 350 Kverneland Theo Lambers Borgercompagnie Zetor Platex Jack Linssen Horn Massey Ferguson Kverneland John Meijers Herkenbosch Massey Ferguson Kverneland Har Meuwissen Maasbracht John Deere Kverneland Arnold Panman Wildervank Case Ransomes Jannes van de Pas Vessem John Deere Kverneland Bart Vonk Dronten Hanomag Kverneland Arie Wierenga Bedum John Deere Kverneland Clemens Wouters Reusel Fendt Kverneland Wentel ploegen - Reversible Bram van Beers Veldhoven Fendt Kverneland Jaap Boksem Haaksbergen Fendt Rumptstad Jack van den Broek Bladel Case Kverneland Klaas Dijkstra Oldenhove Case Lemken Frank Grotentraast Wesepe Mc Cormick Vogel & Noot Jules Hermans Posterholt John Deere Lemken Gerard Kienhuis Hengelo John Deere Vogel & Noot Henk Klein Koerkamp Lettele Renault Rumptstad Remko Klein Douwel Wijhe Valtra Kverneland Martijn Leusink Haaksbergen Massey Ferguson Kverneland Ton Meuwissen St Joost John Deere Kverneland Vincent Niehof Lattrop Renault Kverneland Gerjan Roetert Wesepe Case Kverneland Cees Schilder Emmeloord BM 350 Rumptstad Stefan Schreur Schalkhaar New Holland Kverneland Martijn Smeenk Diepenveen Case Rumptstad Ronny Steunenberg Olst John Deere Vogel & Noot Gertjan Stokkers Boekelo Ford Regent Geert Tiebot Diepenveen Fendt Kverneland Mark Veldink Deventer Valmet Rumptstad Bert Jan Welman Overdinkel Case IH Kverneland Deelnemers AOC - Student Competitors Naam - Name Plaats - Place Trekker - Tractor Ploeg - Plough AOC wentel - Students reversible Peter van Beek Hooge Zwaluwe New Holland Kuhn Luuk Bolder Didam New Holland Rumptstad Remco Dijken Zuidlaren New Holland Lemken Jasper Fierkens Herwen Claas Rumptstad Stan Gunnewiek Vragender Claas Lemken Stijn Hofmeijer Haaksbergen New Holland Lemken Lieuwe Kuipers Sappemeer Case Kverneland Tom Krommendijk Wierden Roy Nass Didam Deutz Rabewerk Dion Nijhuis Ootmarsum Claas AOC rondgaand - Students conventional Mark Fledderman Overschild International Rumptstad Wilmer Stuut Oude Pekela Case Kverneland Sander Wolters Mensingeweer Ford Kyllingstad 25

26 De juiste chemie is heel belangrijk. Ook in zakelijke relaties. BASF Nederland B.V., Divisie Agro, Postbus 1019, 6801 MC Arnhem. 26Telefoon (026) , Lees voor gebruik eerst het etiket en vraag uw leverancier om een op maat gesneden advies.

27 Deelnemers Oldtimer - Oldtimer Competitors (1) Naam - Name Plaats - Place Trekker - Place Ploeg - Plough Rondgaand wielploegen - conventional trailed Peter Beex Veldhoven Volvo Mc Cormick no Harm Bonder Eext M.A.N. 4N2B 1963 Ransomes 1960 Jan Eerkens Westerlee Bolinder Munktell Maring Menno de Graaf Breezand Fordson F 1926 Ransomes Joan Havermans Baarle Nassau Allis Chalmers WD 1948 Mc Cormick no G van den Heuvel Mastenbroek Mc Cormick D Mc Cormick no Hans Kuipers Reusel Mc Cormick Mc Cormick no Harrie Kusters Ysselstein LB M.A.N Ransomes Litrac 1954 E Leeuwerik Veendam Titan 10_ IH Little Genius 1948 Bas Martens Lewedorp Steyr 180A 1956 Ransomes Litrac 1948 Roel Mennega Eext Hatz TL Dreesman 1953 Berend Migchels Onstwedde John Deere AR 1939 Ransomes 1939 Leen Ras Bellingwolde Bolinder Munktell Ransomes 1939 Jan Rijnen Wintelre Fordson Major 1952 Ransomes Duotrac 1953 Henri Schut Varsselder Mc Cormick D Mc Cormick 1945 Rene Schut Varsselder Mc Cormick D Mc Cormick 1945 Adrie v Strien Wolphaartsdijk Hanomag R Cockshut Karel Tuitelaars Baarle-Nassau Mc Cormick S BM 1955 Mc Cormick no G.J. Vrieling Dalen John Deere A 1949 John Deere H Jan de Vries St Jacobi Parochie Farmall H 1949 Mc Cormick no Jan vd Zanden America Guldners G40A 1960 Ransomes Proconsul1948 Naam - Name Plaats - Place Trekker - Place Ploeg - Plough Rondgaand hefploegen - conventional mounted Frans Das Veldhoven MF Kverneland Hydrein 1958 Arie Degenkamp Breukelen Ford Dexta 1961 Kverneland 1962 F. Hazeleger Putten MF 35X 1964 Ferguson 1954 Bertus Huijbrechts Lage Zwaluwe Mc Cormick D Rumptstad Jantinus Joldersma Smilde MF Kverneland 1968 Maarten de Jong Mantinge MF 35X 1962 Kverneland 1962 Ad de Jong Baarle-Nassau Lanz Moline 1958 Jan Jonkers Elshout MF Ransomes MA 1958 Piet Kuipers Den Hout MF Rumptstad Kees de Looff Arnemuiden MF 35X 1961 Kverneland 1960 Co Looijenstein Anna Paulowna MF Ransomes TS59M 1954 Aljan Nicolai Eext Ferguson TEF Ferguson 1955 Dinant Nicolai Assen Ferguson Tef 1957 Ferguson 1956 Jan de Pinth Nieuwkuijk Deutz D Rumptstad Henk Pras Valthe Cormick DGD Drenthe 1959 Noud van Roij Riethoven BM Volvo Kverneland Agrator 1960 Tom Smaling Steensel Ferguson Kverneland 1955 Erik Schuringa Veendam John Deere Lanz Dreesman 1960 Johannes Timmer Putten MF Ransomes 1950 André Veldman Heerhugowaard Ford Dexta 1963 Kverneland 1972 Dirk Vos Bovensmilde Ferguson TED 1949 Ferguson

28 28

29 Deelnemers Oldtimer - Oldtimer Competitors (2) Naam - Name Plaats - Place Trekker - Place Ploeg - Plough Heen- en weergaandploegen - reversible mounted Maurice van de Aa Mariahout Ford Dexta 1958 Rumptstad 1959 Kees Bastiaansen Rijsbergen Steyr Krone handhef 1960 Ben Buijs Etten Leur Deutz F2L Lemken 2 weg 1960 Wim van den Brink Wijhe Fendt Fix Goudland 1960 Jan Evink Wilsum Mc Cormick D Mc Cormick 1949 Ad Hagenaars Oud Gastel MF 35X 1962 Rumptstad EK Jan Hollebrandse Teteringen Mc Cormick D Lemken D27 HO 1969 Luud Jacobs Boxtel Schluter S Rumptstad EK Marius Jenniskens Sambeek Deutz D30S 1959 Rumptstad EK Henk Klein Velder-Lareman Gld Mc Cormick D Mc Cormick 1955 Jan Ligtvoet Oosteind MF 35X 1963 Rumptstad EK Gerard Looijensteijn Anna Paulowna MF 35X 1962 Rumptstad EK H. Navis Doetinchem Porsche Junior 1959 Krone 1959 Toon de Nijs Moerstraten Mc Cormick Rumptstad EK Marco Ridder Zuidermeer Deutz F2L Rumptstad 1960 Nol Rijkers Bladel Lanz GLK 1940 IHC 42E 1937 Kees Romme Alphen NB Steyr Krone handhef 1957 Dirk Schrooder Kuiper Dronten MF Rumptstad 1957 Krijn in t Veld Zuid Beijerland Ferguson TEF 1950 Rumptstad 1963 Richard de Vries Wellerlooi Fiat R411 Rumptstad EK Doitze Zwart Swifterbant Holder B12C 1964 Eberhart 1964 Deelnemers paardenploegen - Horse ploughing competitors Naam - Name Plaats - Place Paarden - Horses Ploeg - Plough Chris Olbach Neede Halflinger Waldi 1-p Lemken wentel Kees Koenen Sprundel NL trekpaard, Lin 1-p Lemken wentel Eite Oosterveld Eenrum Hongaards trekpaard, Kormos 1-p Imants onderwentelaar Henri Kernebeek Rekken Haflinger, Sem, Santos 2-p Lemken wentelploeg Huib Dekkers Muntendam NL trekpaarden, 4-p rondgaande zitploeg Derk Fokkens Pieterburen Shires 2-p Melotte rondgaand Dieter Kuhlemann Westoverledingen Warmbloed, Assimo, Vilana 2-p Eberhard rondgaand Jürgen Donker Osterwald Reinisch Deutsche kaltblut 2-p rondgaande karploeg Kirsten Kruier Oude Pekela NL trekpaarden 2-p rondgaande zitploeg Egon Vest Gronau Reinisch Deutsche kaltblut 2-p rondgaande karploeg Theo Zwiers Linde NL tekpaard, Goliath van de 1-p rondgaande karploeg Vinkenbossen Ludo van Rongen Tiendeveen NL trekpaard, Pimmetje 1-p rondgaand Hans Dieter Maathuis Emlichheim Reinisch Deutsche kaltblut 2-p rondgaande karploeg Bennie Peek Rekken NL trekpaard 1-p rondgaand Picture: Chris Olbach, Neede 29

30 30

31 Nationale Trekkerbehendigheidswedstrijden Dit jaar wordt de 36e nationale trekkerbehendigheidswedstrijd gehouden. De wedstrijd is vooral gericht op het veilig, doelmatig en oordeelkundig gebruik van trekkers in combinatie met wagens en werktuigen. De wedstrijd is gebaseerd op 4 proeven met tractor en/of machine waarbij de deskundigheid van de deelnemer wordt gejureerd Algemeen reglement trekkerbehendigheid 1. De deelname 1.1. Eisen deelnemers De deelnemer moet in het bezit zijn van een (T-) rijbewijs 1.2. De inschrijving De inschrijving geschiedt op de wedstirijddag door het invullen van een inschrijfformulier bij het wedstrijdsecretariaat 2. Het kampioenschap Het kampioenschap wordt gehouden volgens het wedstrijdreglement van de PVN en staat onder leiding van een door de PVN aangestelde wedstrijdleiding. 3. Het materiaal Het benodigde materiaal voor het afleggen van de proeven wordt door de wedstrijdleiding aan de deelnemers ter beschikking gesteld. 4. De veiligheid Tijdens de wedstrijd moet de deelnemer voldoen aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften en -eisen. 5. Slotbepaling In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. Wedstrijdreglement trekkerbehendigheid 1. De deelnemers dienen zich op de wedstrijddag in te schrijven bij het wedstrijdsecretariaat en het van toepassing zijnde inschrijfgeld voldoen. 2. De deelnemer krijgt van het wedstrijdsecretariaat een start nummer en een tijdstip van het begin van zijn proeven aangewezen. 3. De 4 proeven dienen door de deelnemer volgens de vastgestelde volgorde vanaf het toegewezen tijdstip zonder hulp van buitenaf uitgevoerd te worden. 4. De deelnemers moeten de aanwijzingen van de 31

Provinciaal ploegcomité Groningen

Provinciaal ploegcomité Groningen Provinciaal ploegcomité Groningen (Info: klaasenpaulien@kpnmail.nl) 2 Uitnodiging Voor de Provinciale Ploegwedstrijd Groningen Te houden op 10 oktober 2015 Dit jaar strijden weer zowel gangbare als oldtimer

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Als er na sluitingsdatum een rijder wordt teruggetrokken vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

Als er na sluitingsdatum een rijder wordt teruggetrokken vindt er geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. De Zoetermeerse Kunstrijvereniging de IJsvogels ORGANISEERT een bokaal wedstrijd op 30 januari 2016 te Silverdome, Van der Haagenstraat 20 te Zoetermeer. Categorieën De wedstrijd is voor het rijden van

Nadere informatie

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy World Dutch Shepherd Federation Beleidplan 2015-2020 / Policy 2015-2020 World Dutch Shepherd Federation toelichting / explanation oprichtingsdatum / date of establishment 26 juni 2014 / June 26th 2014

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

http://www.snowpepper.com/fis-psl-landgraaf-november- 2013/

http://www.snowpepper.com/fis-psl-landgraaf-november- 2013/ INVITATION FIS Snowboard PARALLEL SLALOM 7. 8.11.2013 / LANDGRAAF / Netherlands ALL information can be found on http://www.snowpepper.com/fis-psl-landgraaf-november- 2013/ Organisation Host club Snowpepper

Nadere informatie

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 +

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 + Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B / B + Het mondeling voor Engels Havo duurt 5 minuten en bestaat uit een gesprek met je docent waarin de volgende onderdelen aan de orde komen: *Je moet een stukje

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

SPONSOR BROCHURE JUMPING PEEL & MAAS

SPONSOR BROCHURE JUMPING PEEL & MAAS SPONSOR BROCHURE JUMPING PEEL & MAAS 24-25-26 Juli 2014 Dit jaar zal de zesde editie van Jumping Peel & Maas plaatsvinden. Inmiddels is ons concours uitgegroeid tot een volwaardig evenement van grote

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Vergadering BRBF 03/01/2016. Nieuwe reglementen NJS WRRC

Vergadering BRBF 03/01/2016. Nieuwe reglementen NJS WRRC Vergadering BRBF 03/01/2016 Nieuwe reglementen NJS WRRC Nieuwe reglementen 2016 / zie website Leeftijden / Leeftijd danser = 2016 geboortejaar. Leeftijd Youth: 8 14 Leeftijd Juniors: 12 17 Leeftijd D klasse

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

SUPPORT A NOBLE PROJECT

SUPPORT A NOBLE PROJECT Ecumenical Patriarchate Orthodox Metropolis of Belgium Exarchate of The Netherlands and Luxemburg SUPPORT A NOBLE PROJECT it s a unique opportunity AN ORTHODOX CHURCH FOR AMSTERDAM The Orthodox Metropolis

Nadere informatie

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013 Update Empowermentproject Kenia september 2013 Het Empowerment-project in Kenia van de Rotaryclub Rhenen-Veendaal begint aan de derde fase: een derde en laatste bezoek, met een Empowerment workshop voor

Nadere informatie

---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017

---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017 ---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017 ------------------------------------------------------------------------------------------- TOEPASSELIJKHEID De algemene voorwaarden

Nadere informatie

The 15th International Paas Pieper Tournament

The 15th International Paas Pieper Tournament The 15th International Paas Pieper Tournament 22-24 april 2011 Graspiepers en IPPT Tijdens Pasen 2011 zal DMHC de Graspiepers voor de 15e keer haar six-a-side Internationale Paas Pieper Toernooi (IPPT)

Nadere informatie

News: Tours this season!

News: Tours this season! 1 Do you remember? Lees de zinnen en vul de juiste woorden in. Kies uit: like listen presenter too loud great show number next crowd singer. Let op: je houdt twee woorden over. Welcome back to the best

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Uitslagen Trekkertrek Borgercompagnie 2016

Uitslagen Trekkertrek Borgercompagnie 2016 Uitslagen Trekkertrek Borgercompagnie 06 Edwin Hageman Woon type trekker e trek e trek e trek. totaal Alteveer Deutz D 06 9,9 9,6 8, Andre Soer Alteveer Fiat 40 87,08 88, 7, Elso Kamping Martijn Hut Zuidbroek

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 1. 7. ---- 3. ---- 4. ---------- 6. 5. 2. ---- 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5.

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

'Foreign exchange student'

'Foreign exchange student' 'Foreign exchange student' Most awesome person you will ever meet. Exchange students willingly decide to get off their asses, leave their home country, and go see the world. For that reason, they should

Nadere informatie

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio The information in this document is in Dutch, English version follows later in this document Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio LET OP! HOEWEL DE UITERSTE ZORGVULDIGHEID IS BETRACHT BIJ

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

parking permit mymaastricht.nl how to apply for a parking permit in Maastricht mymaastricht.nl guidance document

parking permit mymaastricht.nl how to apply for a parking permit in Maastricht mymaastricht.nl guidance document mymaastricht.nl guidance document parking permit how to apply for a parking permit in Maastricht requirements you have a residence permit and a BSN number the car runs under your name your vehicle s registration

Nadere informatie

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017 The Royal British Legion Holland Branch The Royal British Legion Holland Branch NEWSLETTER JANUARY 2017 NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 Message from our Chairman Bericht van onze Voorzitter Looking back on 2016

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL

OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL OUTDOOR HD DOME IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 2. ---- 1. ---- 3. ---- 7. ---------- 5. 4. 6. 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5. Power

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Op het potje Potty training

Op het potje Potty training Op het potje Potty training Wat is zindelijkheid? Je kind is zindelijk als het: - niet meer in zijn broek plast. - overdag droog is. - zelf op het potje of het toilet gaat zitten wanneer het moet plassen.

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed!

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed! ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON EIGHT VOORZETSELS at three o'clock = om drie uur around three o'clock = rond drie uur by three o'clock = tegen drie uur before Saturday = voor zaterdag for a week = voor

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Juli 2015. Aan alle ouders/verzorgers en kinderen van De Bongerd, Het is alweer bijna het einde van het schooljaar. Tijd voor de Engelse schoolkrant!

Juli 2015. Aan alle ouders/verzorgers en kinderen van De Bongerd, Het is alweer bijna het einde van het schooljaar. Tijd voor de Engelse schoolkrant! Juli 2015 Aan alle ouders/verzorgers en kinderen van De Bongerd, Het is alweer bijna het einde van het schooljaar. Tijd voor de Engelse schoolkrant! Als ik door de school loop, hoor ik regelmatig uit de

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Roemenië Romania - Rumänien

Roemenië Romania - Rumänien Roemenië Romania - Rumänien Oktober 2013 - October 2013 In oktober 2013 zijn wij voor het eerst, op eigen kosten en gelegenheid, afgereisd naar Roemenië. In October 2013, we travelled for the first time,

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst. Wat is de prijs die je kunt winnen? early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have a special

Nadere informatie

1. Select design and sketches 2. Model making 3. Tent construction 4. Welding 5. Paper mache 6. Painting 7. picking flowers (Dahlia s) 8.

1. Select design and sketches 2. Model making 3. Tent construction 4. Welding 5. Paper mache 6. Painting 7. picking flowers (Dahlia s) 8. Bloemencorso 1. Select design and sketches 2. Model making 3. Tent construction 4. Welding 5. Paper mache 6. Painting 7. picking flowers (Dahlia s) 8. Flowers stabbing and tapping 9. Parade Sunday and

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Koninklijk ontbijt. Croissant met boter en jam. Yoghurt met granola en rood fruit. Oerbrood met ham en kaas. Roerei Supplement met zalm 2,50 extra

Koninklijk ontbijt. Croissant met boter en jam. Yoghurt met granola en rood fruit. Oerbrood met ham en kaas. Roerei Supplement met zalm 2,50 extra Ontbijt menu voor groepen 2017 Koninklijk ontbijt Croissant met boter en jam Yoghurt met granola en rood fruit Oerbrood met ham en kaas Roerei Supplement met zalm 2,50 extra Een glas verse jus d orange

Nadere informatie

SENIOREN. A selectie - top 10 potentie. B selectie - potentie tot halve finales

SENIOREN. A selectie - top 10 potentie. B selectie - potentie tot halve finales Uitzendingen 2015 Voor alle Nederlands Teamleden geldt dat: Er verschillende vergoedingscriteria zijn. Senioren krijgen minimaal: o 2 wedstrijden, o binnen de EU De senioren worden in iedere discipline

Nadere informatie

Consumer billing Best practices

Consumer billing Best practices Consumer billing Best practices Jaap Jan Nienhuis 20 March 2013 tomorrow s transactions today Welcome 2 Titel subtitel. Auteur(s) datum voluit. Innopay BV. Alle rechten voorbehouden. Jaap Jan Nienhuis

Nadere informatie

Exchange with Bartow - Winter Haven - Lakeland High Schools, Florida

Exchange with Bartow - Winter Haven - Lakeland High Schools, Florida Exchange with Bartow - Winter Haven - Lakeland High Schools, Florida Oisterwijk, 28 September 2016 Dear parents and pupils, The tickets, hotel and youth hostel are booked and the programme is just about

Nadere informatie

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition)

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman Click here if your download doesn"t start automatically De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman De ondernemende psychotherapeut

Nadere informatie

LED LIGHTING FOR COLD STORAGE

LED LIGHTING FOR COLD STORAGE LED LIGHTING FOR COLD STORAGE Madrid, October 16 Maarten de Graaf Didyouknowthat? It takes 0.65KWh of air conditioning energy to cool down every 1 kwh of lighting heat. Didyouknowthat? Meaning that youernergybillforlightingis

Nadere informatie

Handleiding The very hungry caterpillar. Eric Carle

Handleiding The very hungry caterpillar. Eric Carle Handleiding The very hungry caterpillar Eric Carle In the light of the moon a little egg lay on a leaf. One Sunday morning the warm sun came up and pop! - out of the egg came a tiny and very hungry caterpillar.

Nadere informatie

Erasmus Project. September 2014 Juli Maths Paths in Europe

Erasmus Project. September 2014 Juli Maths Paths in Europe Erasmus Project September 2014 Juli 2016 Maths Paths in Europe Wij : Basisschool Sint-Hendrik Gelegen in Petegem-aan-de-Leie, een deelgemeente van Deinze. Onze partners Engeland (coördinator) Spanje Italië

Nadere informatie

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling Screen Design Deliverable 3 - Visual Design Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014 Docent: Jasper Schelling Hulp bij het inloggen Inloggen Particulier Personal Banking Private Banking Zakelijk Zoeken in Particulier

Nadere informatie

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist

Contextanalyse. Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Contextanalyse Patrick v/d Vlist Krimpen ad IJsel 10-01-2016 Verdoold Installatiebedrijf Voorwoord Ik heb dit rapport geschreven naar aanleiding van een communicatieopdracht

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Infoclass 21/10/15. How to write a successful case?

Infoclass 21/10/15. How to write a successful case? Infoclass 21/10/15 How to write a successful case? program Mission statement Championing & improving the practice and practitioners of effective marketing what? The Effie awards are marketing communication

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *7261263430* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2011 No Additional

Nadere informatie

ZATERDAG 23 MEI 2015 INTERNATIONAAL D1 EN C1 TOP JEUGDTOERNOOI. Voorwoord jeugdvoorzitter TOGB: Internationaal D1 en C1 top jeugdtoernooi

ZATERDAG 23 MEI 2015 INTERNATIONAAL D1 EN C1 TOP JEUGDTOERNOOI. Voorwoord jeugdvoorzitter TOGB: Internationaal D1 en C1 top jeugdtoernooi Voorwoord jeugdvoorzitter TOGB: ZATERDAG 23 MEI 205 De competitie zit er weer (bijna) op. Ik hoop dat we tegen deze tijd kunnen constateren dat we de stijgende lijn van de afgelopen jaren bij de jeugd

Nadere informatie

tsta klassering 1 tot 2600 kg ja nee startnr Naam woonplaats merk trekker 1e trek 2e trek totaal meters ja 1.10 Koen Beskers Winterswijk fiat 1 100

tsta klassering 1 tot 2600 kg ja nee startnr Naam woonplaats merk trekker 1e trek 2e trek totaal meters ja 1.10 Koen Beskers Winterswijk fiat 1 100 tsta klassering 1 tot 2600 kg ja 1.10 Koen Beskers Winterswijk fiat 1 100 96,65 196,65 ja 1.01 Pascal Putman Halle David brown 2 59,06 100 159,06 nee 1.15 Willem Klein Gebbinck Vragender International

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

Onderstaande tractoren zullen 13 & 14 tentoongesteld staan tijdens het Montforter Oldtimer Treffen

Onderstaande tractoren zullen 13 & 14 tentoongesteld staan tijdens het Montforter Oldtimer Treffen Onderstaande tractoren zullen 13 & 14 tentoongesteld staan tijdens het Montforter Oldtimer Treffen Merk Model Aantal Agria 1700 4 1900 met ploeg 2800 met frees 4800 5700 (1972) Allgaier 111 (1955) 111

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie