eerste sabam awards uitgereikt!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "eerste sabam awards uitgereikt!"

Transcriptie

1 sabam magazine//75 //oktober>november>december/jaar P // driemaandelijks 4/4 //19 de jaargang //AfGIftEkANtoor BruSSEl X eerste sabam awards uitgereikt! GvW

2 sabam magazine//75 redactioneel Christophe Depreter CEO De herfst is bijna voorbij en de strenge Codex is nog steeds geen wet. Op het moment van schrijven heeft de Raad van State nog geen advies uitgebracht over het wetsontwerp dat in de zomer door de ministerraad werd goedgekeurd. Hoe het ook zij, het wetsontwerp dat tot doel heeft een boek XI over de intellectuele eigendom op te nemen in het Wetboek van economisch recht zal nu rekening moeten houden met een belangrijke Europese tekst. Begin november sloten het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad immers een akkoord over een ontwerp-richtlijn die de basis legt voor een modern licentiesysteem voor auteursrechten in de eengemaakte markt. Deze nieuwe richtlijn is bedoeld om de werking van de collectieve beheersvennootschappen van auteursrechten en naburige rechten in heel Europa te verbeteren en te moderniseren, alsook om het verlenen van multiterritoriale licenties van rechten voor het online gebruik van muziekwerken te vergemakkelijken. Naarmate nieuwe technologieën nieuwe verspreidingsvormen voor online creatieve content mogelijk maken, zullen deze nieuwe regels gunstig zijn voor de burgers en de rechthebbenden, zoals de auteurs, producenten, uitvoerende kunstenaars en hun representatieve organisaties, alsook voor de aanbieders van innovatieve online muziekdiensten. Ze zullen in heel Europa zorgen voor meer transparantie en daarnaast het beheer van rechten nauwkeuriger en efficiënter maken, in het bijzonder wat de inning en verdeling van de auteursrechten en naburige rechten betreft. Als de rechthebbenden meer betrokken worden bij de besluitvormingsprocessen van hun collectieve beheersvennootschappen en actiever deelnemen aan het bestuur en de controle op hun activiteiten, dan zullen deze vennootschappen beter uitgerust zijn om de auteurs, uitvoerende kunstenaars en producenten in alle lidstaten te vertegenwoordigen. De fragmentering van online muziekrechten en de complexiteit van het collectief beheer van rechten hebben inderdaad een rem gezet op de multiterritoriale licentieverlening voor online muziekdiensten die voor burgers uit meerdere lidstaten toegankelijk zijn. De richtlijn stelt gezamenlijke regels en normen vast voor het verlenen van multiterritoriale licenties. Tegelijk worden de collectieve beheersvennootschappen ertoe gebracht en soms ertoe verplicht elkaars repertoire te vertegenwoordigen om dit soort licenties voor hun repertoire in de eengemaakte markt te verlenen. Burgers in heel Europa moeten toegang kunnen krijgen tot alle online muziekrepertoires, ook de kleinere en de nicherepertoires. Om ervoor te zorgen dat de nieuwe richtlijn coherent geïmplementeerd wordt in de hele interne markt, stelt ze regels vast inzake geschillenbeslechting en handhavingsmaatregelen op gebieden die de collectieve beheersvennootschappen aangaan. Door de vereenvoudiging van de pan-europese licenties voor muziekwerken en de verlaging van de transactiekosten voor de gebruikers is de richtlijn een belangrijke stap in de verwezenlijking van de digitale interne markt. Deze tekst, die het niet-winstgevend statuut van de collectieve beheersvennootschappen bevestigt, bereikt de twee beleidsdoelstellingen voor het behoud van de culturele diversiteit, die de lidstaten zich aan het begin van de onderhandelingen hadden opgelegd: enerzijds worden de belangen van de artiesten en de scheppende kunstenaars beschermd door hen een passende vergoeding te garanderen; en anderzijds wordt ervoor gezorgd dat alle burgers in heel Europa toegang kunnen krijgen tot culturele content, niet alleen door het verlenen van licenties voor beschermde werken te vergemakkelijken, maar ook door het principe van licenties voor niet commerciële doeleinden te bekrachtigen. SABAM is verheugd over dit akkoord en de stemming van de richtlijn, die eind november zal plaatsvinden. De aanpak van de Commissie en het Europees Parlement lijkt veel realistischer dan de louter Belgische wens om een wetboek van economisch recht te laten goedkeuren dat een regulator in het leven roept wiens onpartijdigheid allesbehalve gegarandeerd is. De Europese instanties tonen op deze manier respect voor de creatieve kunstenaars en de verdediging van hun rechten. Haast je naar onze app, telkens je dit tableticoontje inhoud SABAM ZIEt bij onze artikels. je vindt er tal van exclusieve extra s, gratis aangeboden in de appstore of via googleplay! Veel kijk, luister en leesplezier! 3 clouseau neemt vliegende restart 5 Eerste SABAM AWARDS uitgereikt! 6 Eva De Roovere Viert 7 Machiavel Een kleurrijke tournee 8 Presidentiële haiku s op muziek van Dirk Brossé - Albert Hennebel leeft voort in zijn accordeonmuziek 9 Geert -Stanton- Hellings: Geen spijt dat ik geen Amerikaan ben - Sam Vloemans: Goesting om ook de buurlanden aan te spreken - Flying Horseman : Een cd is eerder een middel dan een doel 10 Jo Cassiers: Ik ben verslaafd aan muziek maken 11 Reprografie, je rechten wachten op je! - Literaire werken aangeven 12 Verleg je grenzen met Sabam For Culture! 2//SABAM MAGAZINE 75//oktoBEr>novEMBEr>decEMBEr 2013

3 clouseau neemt vliegende RestaRt BEluIStEr ons verdere INtErvIEW IN de APP EN ontdek Er teasers van de PlAAt, clouseau S PErSooNlIjkE INtroductIE van het AlBuM EN tekst EN uitleg van kris BIj de GEBoortE van ZIEl tot onvoorwaardelijk WIj. nog in De app: extended Versie Van Dit artikel/kris over puur podiumplezier in VlaanDeren op zijn Best (audio) en Clouseau in De lessen nederlands Voor Franstaligen/ De Beste BanD Van De wereld (audio) warnermusic NA EEN AdEMPAuZE van drie jaar vliegt clouseau Er WEEr MEt volle GoEStING IN. VLIEGTUIG, AtyPISchE SMAAkMAkEr van hun ElfdE NEdErlANdStAlIGE StudIo-AlBuM SuISdE dit SEIZoEN MEt EEN rotvaart NAAr de hoogste hitregionen. de PlAAt die kortweg clouseau heet, telt veertien NAGElNIEuWE SoNGS MAAr dat hadden Er AANvANkElIjk NoG EEN PAk MEEr kunnen ZIjN. kris: We hebben even over een dubbelalbum nagedacht. Ik sprak er zelfs onze toenmalige platenbaas, Erwin Goegebuer over aan, al was dat meer als grap bedoeld. Maar toch, we hadden echt heel veel songs. Nu, dat heeft ons ook in staat gesteld om er een hoop weg te gooien, hard te focussen op de kwaliteit van de songs en een goed evenwicht in de plaat te krijgen. Met een nummer als 88, van jan Savenberg, één van de clouseau-hitschrijvers van het eerste uur, groeit het besef: wat vliegt de tijd. kris: 1988 even tellen, dat is 25 jaar geleden, maar voor ons lijkt het twee keer met je ogen knipperen en het is voorbij. Maar ik heb geen heimwee naar die tijd. Dat is allemaal geweest, en het maakt ons tot wie we zijn. Het is wel een feit dat de wereld vandaag precies alleen nog maar sneller draait. Een symptoom dat hoort bij het ouder worden naar het schijnt. (lacht) Koen is intussen 46 en ik 49. Een leeftijd waarop je evengoed kunt vooruitkijken als terugblikken Voor een songtekst is dat soms wel tof. Zo hebben Stefaan (Fernande nvdr) en ik er één geschreven over Koen zijn klein mannen. De Jan, ja, die is inderdaad mee verantwoordelijk voor veel van onze grootste hits uit de beginjaren: Daar gaat ze, louise, Domino... Jan heeft een speciale gave en gebruikt taal op een heel andere manier dan wij. In het geval van 88 gaat het over een vrij straight forward tekst maar ik vind hem wel heel goed passen bij de muziek en de sfeer van het nummer. Up tempo rock n roll zonder één enkel mineur akkoord en niet nostalgisch maar eerder happy. Als het op songs maken aankomt, behoren ook Stefaan fernande en Marc vanhie tot de vaste waarden in kris gezelschap. kris: Stefaan en ik schrijven samen songs die we alleen niet zouden schrijven. We beginnen vaak met een idee van één van ons, een refrein of een stuk strofe, maar soms ook helemaal vanaf nul. Dat marcheert altijd heel goed. Hetzelfde gevoel heb ik ook met Marc. Ik werk sowieso graag met mensen samen maar er ontstaat niet altijd zo n speciale energie, zoals ik die met Marc en Stefaan heel fel ervaar. Stefaan is altijd heel snel op weg met tekst en Marc focust meer op de melodie. Met hen is songs schrijven altijd een plezierige en spannende uitdaging. ik ga niet zeggen dat sommige songs bijna zichzelf hebben geschreven, maar het scheelde niet veel. Ze liggen mij allemaal redelijk na aan het hart maar onze single Vliegtuig vind ik zelf heel speciaal. Zo n nummer maak je niet elke dag. Eerst komen er vier strofes die elk moduleren, de volgende toon gaat telkens naar omhoog en pas na pakweg twee minuten en tien seconden volgt er een refrein. Dan nog een strofe in diezelfde toonaard en een eindrefrein als een soort outtro. Dus wat dat betreft wijkt dit nummer heel erg af van de klassieke songstructuur. Ik heb het wel voor zulke nummers. ook je hebt een ander heeft geen klassieke structuur. Dit zijn songs die ik tien jaar geleden niet zou geschreven hebben. We zijn nu ook vrijer om te doen wat we willen. Een rechtdoorzee song zoals 88 is dan weer heel basic; drie akkoorden die altijd terugkomen en verder niets, maar toch klinkt het goed. Bij geen enkel nummer heb ik het gevoel: dit is minder goed. Die hadden we toch allemaal al van het album gegooid. (lacht) Een nummer dat alvast niemand onberoerd zal laten is onvoorwaardelijk wij, de afsluiter van het album. kris: Ingrid (Mank nvdr) kwam met de muziek en de tekst voor een duet. Zij zag ons dat wel samen zingen en Koen en ik vonden het leuk om te doen. Ingrid kent ons allang en kan onze gevoelens heel goed verwoorden. Ik heb er enkel de bridge bij geschreven en een paar kleine dingen veranderd in de strofes. Inhoudelijk is het een bijzonder mooie song om te brengen. Het was wat zoeken naar een plaatsje op het album want de meeste andere tracks zijn echte bandnummers. Dus vonden we het wel passend om onvoorwaardelijk wij er op het einde bij te zetten. kris zingt hiermee voor het eerst zelf leadvocals op een clouseau-plaat maar of dat voor herhaling vatbaar is? kris : Niet meteen nee. Koen is en blijft de zanger van Clouseau. En dat vind ik prima zo. (tg) anno 2013 BlijFt Clouseau VerrassenD uit De hoek komen: parlando, Funky, a Cappella, het kan allemaal. Net als zoveel songwriters ziet ook kris de lage tarieven van digitale muziekservices en de algemeen teruglopende platenverkoop met lede ogen aan. kris: Schandalig dat de Googles van deze wereld vinden dat auteursrechten hun manier van werken in de weg staan. Platenfirma s plooien naar hun belachelijk lage tarieven omdat er anders niets overblijft. Als je bekijkt wat er van een liedje dat één keer wordt beluisterd op Spotify naar de auteur componist gaat, dan word je daar niet vrolijk van. Maar de fans zijn clouseau niet vergeten en dat is wederzijds. vanaf april 2014 volgt een nieuwe tournee langs vlaamse concertzalen. de broers staan alvast te popelen om eraan te beginnen. concertinfo op SABAM MAGAZINE 75//oktoBEr>NovEMBEr>dEcEMBEr 2013//3

4 eerste sabam awards uitgereikt! MAANdAGAvoNd 18 NovEMBEr, klokslag 20 u WAS het ZovEr. op dat MoMENt GAvEN WE IN de ANtWErPSE roma het StArtSchot voor de AllErEErStE EdItIE van EEN opgemerkt PrIjZENfEESt. BuItEN regende het PIjPEStElEN, BINNEN SABAM AWArdS. onze SABAM-PrIjZEN NIEuWE formule, ZEttEN de traditie van de GoudEN klaprozen verder IN EEN EIGENtIjdS jasje. voortaan WordEN de SABAM AWArdS jaarlijks uitgereikt. IN 2014 komen AutEurS uit het ZuIdEN van ons land AAN de BEurt. AAN ElkE AWArd IS EEN GEldPrIjS van Euro verbonden. MAAk kennis MEt onze EErStE WINNAArS EN NoMINEES. ProfIcIAt! 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ foto s SABAM/GvW 4//SABAM MAGAZINE 75//oktoBEr>NovEMBEr>dEcEMBEr / 8/ 9/

5 TV FIctIE - Benidorm Bastards > Tim Van Aelst / Tom Baetens / Bart Cannaerts - De Ronde > Jan Eelen / Youri Boone / Bart Lauwereins / Yoohan Leyssen - Quiz Me Quick > Jan Matthys / Steve De Wilde / Bart Vaessen literatuur - Bernard Dewulf > Trekvogels in de mist - Elvis Peeters > Dinsdag - Stefan Brijs > Post voor mevrouw Bromley hedendaags KlASSIEke muziek - Frank Nuyts > pianosonates 14 tot 18. ( ) - Frederik Neyrinck > werken onder de titel Gestalt ( ) - George De Decker > Brusselsestraat, 93 voor klarinet en klankband (2011) 10/ fictiefilm - Hasta La Vista > Pierre De Clercq - Offline > Peter Monsaert - The Broken Circle Breakdown > Felix Van Groeningen Eervolle vermelding : - Dood Van Een Schaduw >Tom Van Avermaet muziek - populair - hannelore Bedert > Uitgewist (2011) - Milow > North and South (2011) - yevgueni > Welkenraedt (2011) 11/ jeugdliteratuur - Dirk Nielandt > Ridder Redder / Ridder Muis 2 - klaas Verplancke > Allemaal praatjes / Een dag met Robby - Wally De Doncker > Spot en Muis / Van 12 tot 1 / Is beter nog ver? AutEur - COMPONIST - Absynthe Minded - Milow - Raymond van het Groenewoud - Selah Sue - het Zesde Metaal audiovisueel NON-FIctIE - Belpop > Mieke Ghys / Marianne Soetewey / Ingrid Schildermans / Olivier Wille / Tom Theunis / Aster Van de Vijver / Guido De Bruyn / Ignace Bolle / Katrien Seeuws /Griet Boulat - Antwerpen Centraal > Peter Krüger - De Rechtbank > Hazel Pleysier / Leen Lombaert /Lise Tieleman / Raf Berghmans /Joren Creylman / Els Roovers /Gijs Delva / Bart Lauwereins / Inge Sierens Eervolle vermelding: - Femme De La Rue > Sofie Peeters PodiumkuNStEN - Bart Van Nuffelen > Polen op zondag - jan Fabre > Prometheus en Drugs kept me alive - Stijn Deville > Hebzucht rock - Absynthe Minded > As it ever was (2012) - Balthazar > Rats (2012) - Selah Sue > Selah Sue (2012) comedy - Alex Agnew > Interesting Times - kommilfoo aka Raf en Mich Walschaerts > Breken - Wim Helsen > Spijtig spijtig spijtig EXPort - Milow Kon je er niet bij zijn in de RoMA, download dan snel onze app voor meer foto s, en Ontdek er de eerste reacties van tevreden winnaars, onze juryleden en uitgebreide reportages van het VRT-jourNAAl en het VTM-NIEuWS 1 / Balthazar in concert tijdens de SABAM Awards 2 / Het Rony Verbiest Quartet zorgde mee voor de muzikale noot 3 / Frank Nuyts, winnaar klassieke muziek, werd n.a.v. zijn award uitgenodigd bij Klara, ontdek de radiorepo in onze app 4 / Bart Van NuFFelen, laureaat Podiumkunsten met zijn voorstelling Polen op zondag 5 / Raymond Van het Groenewoud won de Award voor beste auteur componist 6 / Tom Baetens en Bart Cannaerts praten na op de receptie met Hanne valckenaers van Homerunrecords die de Awards voor Milow in ontvangst nam 7 / Dirk Nielandt, winnaar in de categorie Jeugdliteratuur steekt zijn vreugde niet onder stoelen of banken 8 / Peter Krüger won in de categorie Audiovisueel Non Fictie met de documentaire Antwerpen Centraal 9 / Balthazar,onze winnaar in de categorie Rock gooide hoge ogen met hun album Rats uit / Wim Helsen triomfeert 11 / De SABAM AWARD is de allereerste prijs voor De Ronde van Jan Eelen SABAM MAGAZINE 75//oktoBEr>novEMBEr>decEMBEr 2013//5

6 Eva De Roovere Viert Als smaakmaker uit haar nieuwe album Viert kan Eva s single Dagen Van NIEts tellen. De meeslepende MElodIE, AANStekelijke fluitdeuntjes en doorleefde tekst knipogen NAAr (on) draaglijke lichtheden van bestaan maar niet getreurd want de kleinkunstzangeres heeft reden om te vieren. Universal Eva De Roovere: Een nieuwe plaat is altijd reden om te vieren! En ik heb er nog één want dit jaar sta ik vijftien jaar op het podium als zangeres! Het is ook de vierde plaat, ik geef toe, een beetje een flauwe woordspeling maar het past bij ons feestje (lacht). Ik ben begonnen als prille twintiger en intussen zijn we vijftien jaar verder. Het was heel plezant om deze plaat te maken, we hebben veel lol gehad tijdens de opnames. Samenwerken met Luuk Cox, de producer, was heel aangenaam. Ik kende Shameboy en wist van zijn ervaring bij Girls in Hawaï maar we hadden elkaar nog nooit ontmoet. Bij een drankje en een babbel over de plaat vertelde ik hem dat ik een coveralbum wilde maken met eigen vertalingen. Het eerste wat hij zei was: Nee dat gaan we niet doen (lacht). Wat karakter geeft aan je plaat zijn je eigen nummers. Dus stuurde ik hem alle nieuwe nummers die ik had liggen, zo n vijftiental. Uiteindelijk besloten we om drie covers over te houden. Ik snap de redenering wel: ik ben een singer-songwriter, dus ik schrijf mijn eigen nummers, maar zelf kies ik nooit zo. Als er een song langskomt die ik beter vind dan mijn eigen nummers, dan neem ik die het repertoire van ShAMEBoy ligt MIjlENver van wat jij doet, dat moet toch interessante wendingen in de studio teweeg gebracht hebben? Eva: Een liedje blijft een liedje natuurlijk hè het gaat dan maar over hoe je het bewerkt. Universal Luuk was snel mee in mijn verhaal, tekstueel, qua melodieën. En ik op mijn beurt met zijn idee hoe de plaat moest klinken. In tegenstelling tot mijn vorige album waarop ik met diverse genres van het ene sfeertje in het andere overga, hebben we één sfeer gezocht voor heel de plaat. We zijn tien dagen naar Trix getrokken. Daar in het donker, zonder daglicht stootten we op micro s, orgeltjes en een valse piano. Hoe zou het zijn was het eerste nummer waar we aan gewerkt hebben. De sfeer die we met twee toen pakten bleek de juiste en we gingen door op hetzelfde elan. Na een paar goede demo s en door Luuk ingedrumde akoestische loops ging het richting La Frette-studio. Helemaal het tegenovergestelde van Trix, een groot herenhuis met veel licht en een prachtige tuin nabij de Seine aan de rand van Parijs. Daar hebben we vooral drum n bass en vocals opgenomen. Als ik naar de plaat luister hoor ik de invloed van de twee locaties door elkaar. Ruw donker en verfijnd romantisch. Het is net of dit album nog dichter bij mezelf ligt. Naarmate je meer metier krijgt in het Een concert MEt een verhaal. Dit najaar toerde Eva rond met History of Folk van Compagnie Maandacht. Wouter Mattelin vertelt een verhaal over de revival van de folk met Eva en haar band als illustratie. In het voorjaar volgen er cd-voorstellingen en het najaar 2014 heeft nog een toernee in petto. Eva: Daarna ga ik solo spelen met twee leden van The Company of Strangers in mijn voorprogramma. De ene avond Barefoot & the shoes en de andere Jonas. Liedjes, poëzie, jonge wolven een kans geven, Eva is niet voor één gat te vangen, zo geeft ze ook concerten voor de Nederlandse Taalunie in Indonesië. Het is net of dit album nog dichter bij mezelf ligt. Naarmate je MEEr metier krijgt in het schrijven word je beter in het uitdrukken van jezelf EN kan je in drie MINutEN zeggen wat je bedoelt. schrijven word je beter in het uitdrukken van jezelf en kan je in drie minuten zeggen wat je bedoelt. Inhoud geven zonder moralistisch te zijn, dat is waar ik in het verleden op mijn cd s hard naar heb gezocht. Mensen een soort boodschap meegeven, zonder een zedenpreker te worden, ze iets op te dringen of te beledigen. Ik vind dat ik daar op deze plaat eindelijk goed in geslaagd ben. Ik ben blij met elk nummer dat ik zelf heb geschreven. Dat is voor mezelf het grootste verschil met de vorige plaat. Brekend glas, de appetizer uit Viert werd afgelopen zomer veel gedraaid op de radio en enthousiast onthaald op concerten en festivals. Eva: De liedjes worden live nooit gespeeld zoals ze op de cd staan, daarvoor moeten mensen maar naar het album luisteren (lacht). Maar het publiek kende het nummer precies al toen we het begonnen te spelen. Dranouter met Company of Strangers, samen met Mark De Maeseneer, was voor mij de apotheose van de zomer. Al die jonge gasten van rond de twintig, met hun eigen nummers en covers, straf. Wij hebben hen begeleid en zij brachten hun versie van Brekend glas. Dat nummer is ontstaan bij de persvoorstelling van een documentaire in Israël waarvoor ik de soundtrack had gedaan. (TG) Lees de lange versie van ons interview met Eva in de app 6//SABAM MAGAZINE 75//oktoBEr>novEMBEr>decEMBEr 2013

7 interview met Mario Guccio, zanger Machiavel Een kleurrijke tournee Photo JullIE nieuwe plaat heet Colours. Is MachIAvel 37 jaar na zijn eerste studioalbum nog altijd even helder van kleur? Mario Guccio: Als we uitgaan van het principe dat muzieknoten kleuraccenten zijn, zou ik zeggen dat Machiavel de schakeringen ervan verrijkt heeft. De maturiteit rond onze tienerharten geeft de melodieën een zeer rijke textuur en de muziekarrangementen een zekere diepte, in een tijdloos universum. Wat is de impact van persoonlijke verhalen op de artistieke ontwikkeling van de groep? Op welke MANIEr is de muziek van MachIAvel vandaag anders dan vroeger? Uiteraard hebben de persoonlijke verhalen en het leven een invloed op onze muziek. Voor ons is muziek emotie in haar puurste vorm. Al onze emoties die samenkomen en uitmonden in een plaat: Colours. om MachIAvel in het muzieklandschap te situeren werd aanvankelijk naar GENESIS of SuPErtrAMP verwezen. WAAr halen jullie vandaag inspiratie uit? En in welke mate denken jullie BIjGEdrAGEN te hebben tot een BelGISche of meer internationale muziekstroming? Eerlijk gezegd houden we niet zo van etiketten. De groep maakt tijdloze muziek op basis van melodieën. Dat is onze kracht. Ik blijf bescheiden, maar ik geloof dat Machiavel voor een groot stuk heeft bijgedragen tot het ontstaan van een rockbeweging in ons land. De band is een icoon geworden, althans in België. Wat betekent ColoURS in de GESchIEdENIS van MachIAvel? Nog een album erbij? Of heeft deze plaat een speciaal doel, een meer SPEcifieke bestemming?. We proberen met passie kwaliteitsvolle muziek te maken. Zonder carrière in het achterhoofd, zonder druk het is te zeggen, er is alleen druk om alles te geven wat we in ons hebben met de bedoeling ons publiek blij te maken en een nog groter publiek te bereiken. Ik denk dat Colours een zeer goed album is, wellicht een van de beste in deze zin. JullIE staan binnenkort op het podium van het KoNINklijk Circus, vergezeld van een nogal klassieke partner. Dat klopt. Op 21 december geven we een concert in het Koninklijk Circus. Het wordt een soort jubileumconcert. 35 jaar geleden kregen we op deze prachtige plek in een tot de nok gevulde zaal onze eerste gouden plaat. Uiteraard zullen we ook meerdere tracks uit ons nieuwe album Colours voorstellen. Bij de opnames werden we bijgestaan door het Koninklijk Kamerorkest van Wallonië. We hadden het in ons hoofd gekregen om hen mee op het podium te vragen. We zullen hier ook gebruik van maken om enkele songs uit vergane tijden opnieuw live te brengen. GAAt MachIAvel met ColoURS ook de BelGISche en buitenlandse concertzalen onveilig maken? Er zal een lange tournee volgen. Voor 2014 zijn al een aantal data bevestigd. Voor meer details verwijs ik naar onze gloednieuwe website, die op dit moment online zou moeten zijn. uiteraard hebben de persoonlijke verhalen en het leven een invloed op onze muziek. Voor ons IS muziek emotie in haar puurste vorm. (LM) Lees de uitgebreidere versie van ons interview met mario in de app SABAM MAGAZINE 75//oktoBEr>novEMBEr>decEMBEr 2013//7

8 Presidentiële haiku s op muziek van Dirk Brossé Opmerkelijk bericht in de pers deze herfst: Een president die een CD uitbrengt is inderdaad geen alledaags nieuws. Herman Van Rompuy en Dirk Brossé lanceerden samen het album Haiku Cycle One: het eerste in een reeks door Dirk op muziek gezette haiku s van de Europese president, gezongen door Hanne Roos. De keuze van Dirk Brosse voor haiku s is niet toevallig. De componist en dirigent is er al sinds zijn jeugd een grote liefhebber van. Toen hij het boek met haiku s van Herman Van Rompuy las kwam hij op het idee om er muziek rond te componeren. Niet de verkoop maar de kunst is het uitgangspunt. Een tweede album is reeds in de maak en van het eerste een bewerking voor grote orkesten waarmee de makers hopen op een samenwerking met de legendarische sopraan Jessye Norman, aan wie de CD is opgedragen, en luidop dromen van een concert in het Witte Huis, voor die andere president Obama. De componist en dirigent is al sinds zijn jeugd EEN grote liefhebber van haiku s. NIEt de verkoop maar de kunst is het uitgangspunt. Vlnr pianist Daniel Blumenthal, dirk brossé, Herman Van Rompuy en Hanne Roos ontdek in onze app hoe een haiku op muziek klinkt Luk Monsaert Luk Monsaert Albert Hennebel leeft voort in zijn accordeonmuziek Albert Hennebel was pas vijf jaar oud toen hij zijn eerste noten speelde op een diatonische accordeon. Later leerde hij muziek bij professor Albert Muylaert. Albert Hennebel hield van zijn instrument maar speelde daarnaast ook nog synthesizer. In zijn lange carrière nam hij een vijftigtal albums en vijftien cd s op, met in 1979 een gouden plaat als bekroning van de verkoop van meer dan vijfentwintigduizend (!) albums in België. Niet alleen op zijn accordeon had Albert Hennebel gouden vingers, hij schreef ook een zeshonderdtal musette-composities. Dit kon ook in het buitenland niet onopgemerkt voorbij gaan. Zijn musettes zijn bekend in België, Frankrijk en in Nederland maar hij speelde ook vijf keer in Amerika. Albert Hennebel was een graag geziene gast, zowel bij de RTBF in Chanson à la Carte, op FR3 in Sur un air d Accordéon als in vele andere televisieprogramma s. Albert (Bert n) trad de laatste jaren op met Jean-Marie Van Elslande aan de drums. Albert Hennebel, afkomstig uit Vlamertinge, werd geboren in Reningelst en overleed op 17 september aan een ernstige ziekte. Hij werd 77. Ontdek de accordeondeuntjes van AlBErt hennebel in onze app 8//SABAM MAGAZINE 75//oktoBEr>novEMBEr>decEMBEr 2013

9 Geert -Stanton- Hellings: Geen spijt dat ik geen Amerikaan ben Stanton, aka zanger-gitarist Geert Hellings, brengt op zijn titelloze nieuwe plaat een eigen repertoire van sterke, stomende, maar ook licht weemoedige songs. Inspiratie vond hij zowel in traditionele als hedendaagse Amerikaanse rootsmuziek. Met doorvoelde, persoonlijke teksten en een stevige sound weet Stanton resoluut een unieke plaats in te nemen, je hoort een mix van country en roots. Stanton : Ik ben van nature een redelijk melancholische man. In de meeste up-tempo nummers zit altijd wel een melancholische toets, maar producer Jim White zorgde voor flink wat afwisseling, zo zorgen de rustiger nummers voor een fijn evenwicht. Zo blijf je als luisteraar geïnteresseerd tot het einde (lacht). Er zitten vele muzikale helden van me in als JJ Cale, Bob Dylan en Neil Young, maar het is vooral de Americana die overheerst. In die zin voel ik me ook wel een troubadour die zijn verhalen vertelt. Met de plaat wilde ik immers ook iets uitdragen, naast het creëren van een wijdse sfeer waarin het on-the-roadgevoel nooit ver weg is. Ik luister veel muziek in de auto en schrijf daar ook songs. Ik voel me comfortabel als ik liedjes in het Engels schrijf, het is een taal die ik gestudeerd heb en ze bevalt me erg om mijn nummers mee te maken. Ik heb dus geen spijt dat ik geen Amerikaan ben (lacht). Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen mijn plaat kunnen horen omdat ik ervan overtuigd ben dat ze verschillende mensen kan aanspreken. Ik breng geen niche muziek, wat ik eerder als een sterkte beschouw. (SV) Sam Vloemans : Goesting om ook de buurlanden aan te spreken Sam Vloemans is toe aan zijn 2 de album. New Light, een album dat bestaat uit een mix van latin, jazz, soul en pop. Het album betekent een nieuwe hechte samenwerking tussen Sam en zijn band. Samen hebben ze ondertussen een stevige live reputatie opgebouwd en spelen ze elk seizoen een indrukwekkend aantal concerten. Tijdens het touren ontstond het idee om niet meer uitsluitend instrumentaal te werken, maar ook een platform te bieden voor vocals. SAM VloEMANS : We kozen voor New light als titel om twee redenen. Enerzijds is de groep ontstaan vanuit de noodzaak om een eigen vaste band te hebben naast de verschillende projecten, anderzijds is er nu het gegeven dat ik een aantal nummers met zang en tekst hoorde, daar waar het eerste album Otrabanda 100% instrumentaal was. Zo hebben we samengewerkt met Milla Brune en de in L.A. gevestigde Young&Sick. Dat zorgde voor een extra artistieke piste. De composities, arrangementen en productie nam ik terug voor mijn rekening, voor de teksten kon ik beroep doen op Bart Oostindie, de gitarist van de band. We zijn een livegroep maar opnemen in de studio ligt in het verlengde daarvan. Je gaat steeds zoeken hoe je dat livegevoel kan vertalen naar een geslaagde opname. Daarom wilden we ook zoveel mogelijk live inspelen, zoiets gebeurt gelukkig meer en meer. Ik hoop dat je op de plaat onze groepsenergie kan voelen en horen. De honger naar het podium is nu wel enorm groot. Ik ben bijzonder blij met de groep die ik rond me heb en de sound die ik in mijn hoofd heb kunnen we verklanken op de plaat. Nu is er de goesting en de drive om de komende jaren Vlaanderen en ook de buurlanden aan te spreken. In die zin ben ik best ambitieus, aan de andere kant is dat ook wel een noodzaak. Instrumentale muziek opent gelukkig ook mogelijkheden naar het buitenland. Ik kijk de komende maanden uit naar wat er in de buurlanden zo allemaal mogelijk is. (SV) Ann de Smet flying horseman : Een cd is eerder een middel dan een doel De nieuwe cd van Flying Horseman sijpelt je oren dingen die ik opvang: film, literatuur, gesprekken binnen op het ritme van een verzengende zomerdag. met mensen, dromen. Deze keer werd ik nogal De plaat werd City Same City gedoopt en bevat geïnspireerd door een liedje van de Malinese twaalf songs. De enorme rijkdom aan individueel Nahawa Doumbia. De plaat werd geproducet talent binnen de band wordt telkens weer gekoppeld door Koen Gisen, de man van An Pierlé. Hij kent aan de sterke visie van frontman Bert Dockx. mijn manier van werken, het was de vijfde keer Hij zorgt voor wat toelichting. Het belangrijkste dat ik met hem samenwerkte op korte tijd. Op het verschil met de vorige albums is dat er meer inspraak vlak van arrangementen liet hij me de beslissingen was van de andere bandleden, de wisselwerking was nemen, maar zijn manier van opnemen en deze keer erg groot. Vroeger waren de liedjes af voor de sfeer die hij creëerde, had grote invloed op de ik ze aan de groep liet horen, nu was dat anders. Ik klankkleur. Zo drukte hij zijn stempel op de cd. had een stuk van een nummer of een idee en dan Die is voor mij trouwens eerder een middel dan werkten we daar verder aan met de band. Mijn inspiratie een doel. Ik maak muziek om op te treden en dat haal ik uit alles, bepaalde muziek natuurlijk, is mijn enige bedoeling. Muziek als een vorm van maar ik laat me ook beïnvloeden door allerhande communicatie. (StevEN VerhAMME) Lees de uitgebreidere versie van ons interview in de app SABAM MAGAZINE 75//oktoBEr>novEMBEr>decEMBEr 2013//9 Mark Rietveld

10 Jo Cassiers: Ik ben verslaafd aan muziek maken Ten huize cassiers BEtekent muziek MAken hetzelfde als zuurstof ademen. Producer, songwriter en muzikant Jo Cassiers geeft grif toe dat hij verslaafd is. AfkickEN zou zonde zijn. WANt zonder Jo geen transatlantisch mailverkeer met grote gevolgen in de charts; een monsterhit getiteld STARS & STRIPES voor de AMErikAANSE countryzanger NathAN Osmond of een memorabele ontmoeting met RollING StoNE Ron Wood in een LondENSE studio. Al ging het pad van de songschrijvende gitarist uit Nijlen niet altijd over rozen. Jo: Enkele jaren geleden ben ik door omstandigheden alles kwijt geraakt. Maar door positief te blijven denken en de muziek ben ik er weer bovenop gekomen. Gitaar ben ik altijd blijven spelen. Die positieve ingesteldheid leverde Jo toen een solo album en een job als sessiemuzikant bij Stan Van Samang op. In die tijd speelde ik samen met Roel Vanderstukken, Sarah en Stan en schreef ik een boek over songwriting. In tegenstelling tot wat je zou denken, kun je songs schrijven wel degelijk aanleren. Kijk naar je omgeving, een schilderij met een slogan in een taverne bvb, dat is instant inspiratie. Een vriendin raadde me de film The Secret, over natuurwetten, aan. Dat heeft me getriggerd toen ik in de put zat. Zoals je de wet van de zwaartekracht hebt heb je ook die van de aantrekkingskracht. Die zegt dat als je aan bepaalde dingen denkt, je ze begint te visualiseren en er niet meer achteraan moet hollen. Ze komen automatisch je richting uit, als dat in overeenstemming is met je gevoel... Dus in feite kiest de song jou en niet omgekeerd? Jo: Zoiets, maar ook de artiest, en die is vaak ook buiten de grenzen van ons kleine landje te vinden. De komst van het internet heeft voor mij veel vergemakkelijkt. Wat een verschil met de jaren tachtig, toen samenwerken met mensen uit de States helemaal niet zo vanzelfsprekend was door het tijdsverschil. Het succesverhaal met Osmond vindt zijn oorsprong bij de Schotse songschrijfster Marwenna Diame. Zij vertoefde regelmatig in Londen, samen met enkele andere componisten waar ik zelf mee werk. Ik kwam haar tegen op een schrijfsessie voor BMG waar ze mij Nathan Osmond voorstelde. Toppunt, ik wist eerst niet wie hij was, Voor mij was hij gewoon Nathan maar het bleek dus om één van dé Osmonds te gaan (nvdr. Nathan is een zoon van Alan Osmond en neefje van Donny en Marie Osmond). Een Amerikaanse hit spreekt natuurlijk tot de verbeelding. Je acht het vooraf ook niet mogelijk omdat je het nog niet hebt meegemaakt. Amerika blijft toch Het Beloofde Land in vele opzichten. Stars & Stripes volgde er al een indrukwekkend parcours. De tekst gaat over oorlogsslachtoffers, bedoeld als een hart onder de riem voor soldaten en hun families. Presidentskandidaat Mitt Romney gebruikte de patriottische song vorig jaar zelfs in zijn verkiezingscampagne. Niet slecht voor een autodidact, zoals Jo zichzelf noemt. Ik ben met zelfstudie begonnen, volgde nadien toch een paar jaar klassieke gitaar maar ik wilde meer weten over de akkoorden. Dus ging ik opnieuw autodidactisch verder met cursussen van Halewyn en Berkeley. Een heel interessant boek was Styles for the studio van Leon White. Ik moet eerlijk bekennen dat mijn gewone studies een ramp waren (lacht). Maar ik speelde wel vijf uur per dag muziek. Voor mij was dat als een virus, misschien wel een obsessie ook. Zelfs tijdens mijn legerdienst speelde ik in een bandje, in de kantine van de Amerikaanse onderofficieren in het Duitse Duren. Ik hoorde bij de landmacht en speelde samen met de Waalse luchtmacht rock n roll. Mooi toch? Waren die dagen een goeie leerschool voor jou om zelf muziek te maken? Jo: Schrijven heb ik altijd al gedaan vanaf mijn veertiende. Tussen Simon & Garfunkel- en Led Zeppelin-repertoire door traden mijn broer Dirk en ik ook op met eigen liedjes. In de halve finale van Humo s Rockrally (1984) waren we meer een soort funkband. We vonden mekaar weer even terug in Orphan, waarmee we een paar hits scoorden. Eén ervan, Stuck in the middle, is te horen in de Amerikaanse film Friends & Lovers, met Stephen Baldwin en Robert Downey Jr. Het eerste album waaraan ik hier werkte was dat van Gunther Neefs, via Marc en Bert Joris die de productie deden. In die tijd leerde ik ook Eric Melaerts kennen. Dat was een plezante tijd omdat VTM net begon. Er waren in die tijd misschien maar vier of vijf gitaristen. Later kreeg ik via Jean Blaute de gelegenheid om een nummer voor Clouseau te schrijven : Voor je t weet staat op hun CD Adrenaline (1996). Ik probeer altijd de balans te vinden tussen het werk dat ik doe voor andere mensen en de liedjes voor mijn eigen bands. It runs in the family Jo en Dirk kregen muziek ingelepeld door hun grootmoeder. Jo: We hadden twee ooms die ook gitaar speelden en Bomma was vroeger operazangeres. Zij richtte een koor op. Het Capokoor heette dat. Als kind moesten we natuurlijk verplicht mee naar haar concerten gaan. Spelen op de oude piano die in haar living stond was een absolute must. Daar hebben we wellicht de microbe op gedaan (lacht). (TG) Rep je naar onze app voor muziek van Jo, exclusieve foto s en de extended versie van ons interview! Cassiers 10//SABAM MAGAZINE 75//oktoBEr>novEMBEr>decEMBEr 2013

11 RePRogRafie je Rechten wachten op je! BEN je EEN AutEur, IlluStrAtor, fotograaf, SchIldEr, EN WErd je WErk IN 2012 GEPuBlIcEErd? lees dan SNEl verder! Wist je dit al? Auteurs (nvdr: in de brede zin van het woord) en uitgevers hebben recht op een vergoeding wanneer hun op grafische drager (lees: papier) vastgelegde werken onder bepaalde voorwaarden gekopieerd worden. de inning van deze reprografierechten wordt verzorgd door de collectieve beheersvennootschap reprobel. SABAM ontvangt van reprobel elk jaar bedragen voor de fotokopieën die van de werken van haar vennoten gemaakt worden. De deadline van 30 september ligt inmiddels achter ons en zonder aangifte kunnen we je geen reprografierechten uitkeren. daarom vragen we je om indien nodig nog een aangifteformulier in te vullen en het ons uiterlijk op 31 januari 2014 terug te bezorgen. je vindt de literaire werken aangeven Er zijn twee belangrijke stappen bij de creatie van een literair werk. ten eerste moet je het werk bij de creatie aangeven/deponeren (ter bescherming) en ten tweede moet je de exploitatie/publicatie van het werk aangeven. de 1 ste stap (aangifte/depot) ter bescherming gebeurt door middel van een depot. SABAM stelt deze dienst ter beschikking van alle literaire auteurs via de website Alle literaire werken kunnen er bij hun voorlopige en/of definitieve creatie gedeponeerd worden. via deze volledig gratis dienst krijgt de auteur een registratienummer en een datum die de creatie van het depot waarborgen. Bij de creatie van je literaire werken hoef je dus niet langer papieren aangiftes naar SABAM te sturen. de 2 de stap (aangifte publicatie) moet echter wel bij SABAM gebeuren! de exploitatie / publicatie / uitgave van een literair werk brengt immers auteursrechten op. aangifteformulieren op onze website: sabam/repronet (opsturen naar Naast je in 2012 op grafische drager gepubliceerde werken kan je nog (tot bovenstaande datum) een aangifteformulier indienen voor werken die in 2010 en/of 2011 gepubliceerd werden en die je nog niet bij SABAM hebt aangegeven. AArZEl NIEt om ons te contacteren Mocht je NoG vragen hebben (E MAIl: tel: ). (SouMAyA El khazrouni) heb je EEN literair WErk GESchrEvEN? hoe BESchErM je het EN hoe GEEf je de PuBlIcAtIE AAN om AutEurSrEchtEN te ontvangen? SABAM-leden kunnen aangiftes online indienen via de eservices (zie hiervoor ontvangt de auteur die de aanvraag doet een afzonderlijke met daarin een login. deze digitale aangiftes worden automatisch in ons systeem opgenomen. Wat de publicatie van een literair werk op papieren drager betreft (boek, magazine, etc.) moet je eveneens een afzonderlijke aangifte bij SABAM doen om in aanmerking te komen voor reprografierechten. verdere inlichtingen en de aangifteformulieren vind je op onze website: deze aangifte gebeurt elk jaar. In april worden de rechten uitgekeerd aan de auteurs. AArZEl NIEt om ons te contacteren Mocht je NoG vragen hebben (E MAIl: tel: ). Istockphoto Istockphoto SABAM/ArtES MAGAZINE 75//oktoBEr>NovEMBEr>dEcEMBEr 2013//11

12 VERLEG JE GRENZEN MET SABAM FOR CULTURE! Uiteraard zorgt SABAM in de eerste plaats voor de inning en verdeling van auteursrechten aan de auteurs en componisten die we vertegenwoordigen. Maar laten we een andere ESSENtiële taak niet vergeten: de steun en promotie van onze leden zowel in België als in het buitenland. SABAM vervult haar culturele activiteiten onder het label SABAM For Culture. Eerder dit jaar lanceerde SABAM For Culture een beurzenprogramma om geselecteerde artiesten op festivalshowcases, markten en vakbeurzen in Europa en elders te ondersteunen. Deze evenementen hebben hun specifieke karakter, zijn niet louter commercieel en alleen bestemd voor het grote publiek. Ze bevorderen culturele uitwisselingen en commerciële kansen door ook internationale professionals uit de muziekindustrie uit te nodigen, zoals onafhankelijke maar ook grote platenmaatschappijen, producers van shows en omroepen, concertzalen en festivals, uitgevers en distributeurs, professionele organisaties, managers, etc. Optredende artiesten kunnen meteen hun talent tonen en tournees binnenhalen. Geselecteerde bands of artiesten die een aanvraag bij SABAM For Culture indienen, kunnen rekenen op een beurs van 600 (of 300 voor een soloproject). Zo kunnen ze hun kosten of een deel daarvan compenseren. Al deze evenementen hebben immers met elkaar gemeen dat de gages voor geprogrammeerde artiesten zeer beperkt zijn. Festivalshowcases die in aanmerking komen voor een beurs: Alors Chante! (Montauban), Babel Med (Marseille), BIME Festival (Bilbao), c/o pop (Keulen), Le Chaînon Manquant (Laval), Classical: Next (Wenen in 2013), CMJ Music Marathon (New York), Culture Collide Festival (Los Angeles), Eurosonic (Groningen), Jazz Ahead (Bremen), MaMA (Parijs), Midem (Cannes), Printemps des Bourges, Pop Montréal, Reeperbahn (Hamburg), Sound and Vision festival (Norwich), SXSW (Austin), The Great Escape (Brighton), Transmusicales de Rennes, Womex (Cardiff in 2013), In 2013 werden gedurende het hele jaar circa zestig beurzen toegekend. Naast dit beurzenprogramma heeft SABAM For Culture zich ook geassocieerd met twee Belgische exportbureaus, Muziekcentrum Vlaanderen en Wallonie Bruxelles Musique, om de ontmoeting tussen Belgische artiesten en buitenlandse concertprogrammeurs te stimuleren. Onder het label BELGIUM BooMS vonden specifieke acties plaats in het kader van Europese festivalshowcases. Aan de hand van professionele drinks, privéshowcases, een website, affiches, advertenties, brochures en gerichte newsletters werd ons Belgisch talent in Hamburg, Groningen, Wenen en Parijs in de spotlights gezet. In Londen vond in oktober een minifestival plaats gewijd aan Belgische elektronische muziek: Belgium Booms London artiesten uit het hele land gaven doorheen 4 thema-avonden het beste van zichzelf in de grootste clubs van de stad. Hopelijk zullen onze artiesten ook in 2014 schitteren op podia over de hele wereld! (Thomas VanlIShout) 12//SABAM/ArtES MAGAZINE 75//oktoBEr>novEMBEr>decEMBEr 2013

13 Internet: enkele algemene principes Het kan nooit kwaad de auteursrechthebbenden eraan te herinneren dat ze ten aanzien van hun werken twee soorten rechten hebben. Ook op het internet moet er dus een onderscheid worden gemaakt tussen het moreel recht en het vermogensrecht. Moreel recht In paragraaf 2 van artikel 1 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten lezen we: De auteur van een werk van letterkunde of kunst heeft op dat werk een onvervreemdbaar moreel recht. De globale afstand van de toekomstige uitoefening van dat recht is nietig. Het omvat ook het recht om het werk bekend te maken. Niet bekendgemaakte werken zijn niet vatbaar voor beslag. De auteur heeft het recht om het vaderschap van het werk op te eisen of te weigeren. Hij heeft recht op eerbied voor zijn werk en dat maakt het hem mogelijk zich te verzetten tegen elke wijziging ervan. Niettegenstaande enige afstand behoudt hij het recht om zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere wijziging van dit werk dan wel tegen enige andere aantasting van het werk, die zijn eer of zijn reputatie kunnen schaden. Vanwege de onvervreemdbare aard van het moreel recht is het uitsluitend aan de auteur om in te grijpen en zo nodig gerechtelijke stappen te ondernemen om zijn moreel recht te verdedigen. Het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken op het internet of andere computernetwerken verschilt in niets van het gebruik in een ander medium of formaat. SABAM of haar zusterverenigingen leveren dus toelatingen af voor de verschillende exploitatiewijzen op internet, of het nu gaat over handelingen in het kader van de mededeling aan het publiek (bv. muziek beluisteren via streaming), reproductie (bv. een album downloaden op een platform) of het beschikbaar maken op zodanige wijze dat iedereen er toegang toe heeft op een door hem individueel gekozen plaats en tijd (bv. een film bestellen op een VOD-website). Dit geldt ook voor werken die behoren tot het domein van de grafische en visuele kunsten. Het principe van het collectief beheer verzet zich ertegen dat een auteur zelf de gebruiksvoorwaarden van zijn eigen werken bepaalt. Dat staat ook in artikel 13 van de statuten van SABAM: Ieder vennoot ontzegt zich het recht te beschikken over zijn aan de Vennootschap of aan andere auteursverenigingen afgestane rechten. Iedere toelating, door een vennoot in strijd met dit verbod verleend, is volstrekt nietig [ ]. vermogensrecht Wanneer de auteur bij SABAM een overeenkomst van aansluiting en fiduciaire afstand ondertekent, draagt hij haar het beheer van zijn vermogensrechten over. Concreet houdt dit in dat SABAM vanaf dat moment bevoegd zal zijn om deze rechten te innen en verdelen. Zo bepaalt artikel 10 van de statuten van SABAM: Wie vennoot wordt, staat zijn auteursrechten waarvan hij rechthebbende is of zal worden, aan de Vennootschap af. Dit gebeurt in overeenstemming met het contract van aansluiting en fiduciaire afstand dat werd gesloten tussen de vennoot en de Vennootschap. Gezien de fiduciaire afstand in de eerste plaats afgesloten wordt in het belang van de overdrager, zal de Vennootschap alles in het werk stellen om de perceptie en de juiste repartitie van de rechten te waarborgen. SABAM heeft een reeks tarieven voor internet opgesteld, die zij toepast wanneer er gevraagd wordt om gebruik te maken van haar repertoire: de mededeling aan het publiek van een reclamespot, een bedrijfsfilm of eender welke andere commerciële audiovisuele productie, vergezeld van auteursrechtelijk beschermde muziek, op een website, het aanbieden van muziekwerken op aanvraag op een website, een downloaddienst voor muziekwerken, de sonorisatie van een website door middel van achtergrondmuziek allemaal voorbeelden die dit soort gebruik illustreren. Al deze tarieven zijn beschikbaar op onze website. Naast de financiële aspecten bepalen de tarieven ook de beperkingen van de toelating, met dien verstande dat het moreel recht altijd voorbehouden is. (LW) Het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken op het internet of andere computernetwerken verschilt in niets van het gebruik in een ander medium of formaat. SABAM/ArtES MAGAZINE 75//oktoBEr>novEMBEr>decEMBEr 2013//13

14 KFD Stijn Coninx geeft hoofdrolspeler Matteo Simoni nog een paar regie aanwijzingen inhoud artes Lees onze extra artikels in de app: reportage SABAM en de MuZIkANtENdAG in de AB, GLIMPS, PalMArES KortfilmfEStival LeuvEN Marina, Een hit, een epos 16 Safety First! dagen in April ontroert ARTES-publiek 18 An Swartenbroekx en Bart Cooreman: Kampioenen-film is de kers op de taart 19 William Boeva : Ik haatte vroeger comedy 20 Liedboek als ode aan Wannes - Adela & Helena 21 SABAM brengt hulde aan Pieter Aspe op de Boekenbeurs 22 Maryse en Jean-François Charles Samen thuis en samen aan het werk in De adem van Kali 23 Musée Nicolas opnieuw geopend 14//ArtES/SABAM MAGAZINE 75//oktoBEr>novEMBEr>decEMBEr 2013

15 Marina Een hit, een epos Dat het levensverhaal van Rocco GrANAta tot de verbeelding spreekt lijdt geen twijfel. WAArvAN akte in het boek van de beroemde cantautore. Nu Stijn CoNINX zijn jeugdige lotgevallen onnavolgbaar heeft verfilmd is het ItalIAANtje, zoals hij op het witte doek lieftallig wordt genoemd, helemaal onsterfelijk geworden. Niet in het minst de verdienste van zijn wereldhit Marina, de titel van de film, hoe kon het anders. Daarmee lijkt de cirkel rond. Maar Rocco is nog lang niet uitgezongen en Marina is geen biopic pur sang. Regisseur Stijn Coninx brengt in één adem diverse universele thema s in beeld. En een flinke portie drama en romantiek natuurlijk, onmisbaar in elke boeiende film, benadrukt de regisseur. Zijn epoquefilm begint eind jaren veertig en eindigt in Stijn CoNINX: Een bewuste keuze, die qua reconstructie, decors en situaties al meteen bepaalde verwachtingen oproept. Door het sociaal thema en het feit dat de Limburgse mijnen er in voorkwamen werden meteen vergelijkingen met Daens gemaakt. Er was natuurlijk de verre droom om er opnieuw een groot epos van te maken omdat het migratiethema universeel is.rocco s oorspronkelijke vraag om van zijn levensverhaal een film te maken werd al snel herleid tot enkel de jeugdjaren. Zijn leven is zo rijk en carrière zo immens dat dat niet samen te vatten valt in één film. Het hoofdstuk over zijn carrière is in Rocco s boek ook specifiek gericht op zijn parcours binnen de muziek, terwijl het begin van de film iets is wat veel mensen hebben meegemaakt en alle dagen nog beleven: ouders die het beste willen voor hun kinderen en beslissen om naar een ander land te gaan. Zonder inspraak worden die kinderen echter, van de ene dag op de andere, een vreemdeling. Arbeidersfamilies kwamen toen in een soort barakken terecht. De vreugde was bij aankomst ver te zoeken. Dat tijdperk reconstrueren was niet eenvoudig maar uiteraard wilden we een minimum aan geloofwaardigheid creëren om dit verhaal te kunnen vertellen. Dat is het evenwicht waar we voortdurend naar hebben gezocht. de geboorte van MarINA zorgt dan weer voor de lichtvoetige noot. Zeker. Het was nooit de bedoeling om er een zware film van te maken, maar om juist te kunnen profiteren van het levenslustige van het liedje en de dromen van Rocco die muzikant wil worden, te koppelen aan de problematiek en het kader waarin hij het heeft moeten waarmaken. Een perfect kader om iets te vertellen over die periode van migratie terwijl het verhaal in se gaat over een jonge gast die dan wel vreemdeling wordt maar eigenlijk een droom heeft. Tegen wil en dank van zijn vader, die muzikant geen ernstig beroep vindt. MAAr geen boeiende film zonder romantiek Stijn: Natuurlijk niet. Een film zonder love story is gewoon belachelijk, dat is geen film (lacht). Mensen die doen alsof de liefde niet belangrijk is in het leven, da s bullshit hè. De lovestory is voor een stuk verzonnen maar toch ook meer waar dan je zou denken. Het Romeo & Julia-verhaal is van alle tijden. Het toppunt is dat tijdens één van de avant premières een mevrouw mij kwam vertellen dat haar moeder een oud lief was van Rocco, dat perikelen uit de film zo met hem heeft beleefd. In de film wordt calabrees gesproken. NIEt eenvoudig aan te leren? Alle acteurs hebben Calabrees mèt accent moeten aanleren. Bij de visie in Rome merkte ik dat zelfs de Italianen ondertitels nodig hebben om het Calabrees te kunnen verstaan. Matteo Simoni heeft de moeilijkste prestatie geleverd want hij heeft eerst Italiaans en dan Calabrees geleerd. Tel daar nog eens accordeon en zang bij, zeer straf. Sommige Italianen die de film hebben gezien dachten zelfs dat hij echt uit Calabrië kwam. Fantastisch natuurlijk. Stijn heeft bijzonder veel ervaring in het regisseren van kinderen, cfr. Hector, Daens, de Kavijaks Stijn: Met kinderen werken vergt altijd een andere aanpak. Tegen hen kan je niet zeggen: het moet wat cynischer of sarcastischer. Om iets te kunnen spelen moet je je inleven maar een kind heeft natuurlijk nog niet veel levenservaring. Dus moet je je taal en communicatie beperken tot hun leefwereld. De casting zelf gebeurt ook intuïtief, het gaat over geloofwaardigheid en spontaniteit. Neem nu de samenstelling van het gezin,dat plaatje moet kloppen. Ook al lijken de personages uit hetzelfde gezin niet op elkaar, ze moeten zich er wel naar gedragen. Het publiek mag zich nooit vragen stellen. Producent Eyeworks stapte begin 2007 als één van de eersten mee in het filmverhaal van Marina. Stijn: Erwin Provoost, die Eyeworks intussen verliet, was mijn eerste gesprekspartner. Na zijn vertrek heb ik het hele project verder ontwikkeld met Peter Bouckaert, intussen al een paar jaar hoofd van de afdeling drama. Hij heeft heel het proces gevolgd en mee de moeilijkheden ondervonden om het geld bijeen te krijgen. Als je een film wil maken over migranten op een moment dat veel mensen neigen naar een soort zwart wit discussie over het onderwerp en het rechtse discours aan populariteit wint, is het niet evident om daar geld voor te vinden. Gelukkig is het finaal allemaal goed gekomen. Op de aftiteling prijken ook de broers Dardenne als co-producent. Rik D hiet schreef samen met Stijn het scenario. Michelino Bisceglia en natuurlijk Rocco zelf tekenden voor de muziek. Bisceglia maakte overigens de meeste arrangementen van Rocco s recente nummers. Stijn : Doorheen heel het maakproces van de film was Rocco een grote steun. Hij heeft Matteo met raad en daad bijgestaan en de accordeon partijen zelf ingespeeld, want dat kan niemand beter dan hijzelf natuurlijk. De scène van Fiocchi, met zijn cameorol als eigenaar van een muziekwinkel, waar de jonge Rocco de accordeon gaat kopen is een waargebeurde scène. Hij wist perfect hoe die te reconstrueren. Dat was echt een kers op de taart. Op 9 november ging Marina in Rome in première en vanaf januari 2014 komt de film in de Italiaanse zalen. Ook Rocco s boek is opnieuw uit, zijn nieuwe cd heet Argentina en er komt een very best of uit samen met een dvd, een primeur want het is Rocco s eerste. In de very best brengt Rocco hulde aan goede tekstschrijvers die de juiste woorden op zijn muziek vonden. (TG) Ontdek een smaakmaker, filmtrailer, EXtENded versie van ons interview en extra s in onze app ArtES/SABAM MAGAZINE 75//oktoBEr>novEMBEr>decEMBEr 2013//15 kfd

16 INSPIratIE is er overal. En veel MENSEN hebben goede ideeën, MAAr je moet ze ook proberen door te duwen en vooral goed uit te voeren. Tim Van aelst Shelter Safety First! De prijsbeesten van SHEltER laten zich niet afleiden door een EMMy meer of minder. Met SAFETY First brengen Tim Van Aelst en Cie na BB en WAT ALS? opnieuw een topreeks met dito cast op VTM. Tim vertelde aan onze redactie over het ontstaan van zijn eerste charcom. Tim: Tijdens het draaien van de Wat Als?-sketch waarin Ben Segers verkleed was als bewakingsagent in een Shoppingcenter, en de hilarische buurman van Rudy Verboven speelde, kwam ik op het idee om een sitcom te maken met vier bewakingsagenten. Het heeft dan nog een tijdje geduurd vooraleer ik lef genoeg had om er met Shelter voor te gaan. Maar toen de ervaren scenariste Gerrie Van Rompaey aan boord kwam, kregen we vleugeltjes en is alles heel snel gegaan.minder dan een jaar geleden hebben we het idee bij VTM gepitcht! Behalve Matteo SIMoNI kies je voor vertrouwde Shelteracteurs, EEN bewuste keuze? Met Ben Segers te zien als bewakingsagent in Wat Als? is het hele Safety First idee ontstaan, dus dat was logisch. Matteo had ik via het gezelschap FC Bergman al een tijdje op het oog. Vooral zijn sterke comedytiming viel me op. Hij heeft mijn droom om een Limburgse Johnny in de serie te hebben helemaal waargemaakt. Ruth is gewoon hilarisch als ze een bitch kan spelen, en toch zal ze in Safety First iets helemaal anders laten zien. En Bruno, tja Bruno dat is gewoon één van de beste Vlaamse Acteurs. MockuMENtary heet een reeks als deze naar verluidt in vaktermen, kan je je daarin vinden want het is GEEN klassieke sitcom, al is het voor jullie een proefstuk in het genre? Wij zijn inderdaad de mosterd gaan halen bij The Office maar toch gaan we iets verder. Een mockumentary kan je dit daarom niet meer noemen vind ik. Want onze camera is bijna overal en soms met voorkennis, wat in reality/mockumentary niet zo is. M.a.w. er klopt helemaal geen bal van wat we doen. Als dat maar goed komt! Een klassieke sitcom start dan weer vanuit de situatie, terwijl wij vaker vanuit de karakters vertrekken (charcom). We moeten daarin nog verbeteren. Het zijn onze eerste stapjes, maar we hebben de smaak te pakken. Trends setten wordt stilaan jullie handelsmerk, tijdens je WEreldWIjde Wat als?- en BB-tocht heb je vast nog meer inspiratie opgedaan, vertel! Inspiratie is er overal. En veel mensen hebben goede ideeën, maar je moet ze ook proberen door te duwen en vooral goed uit te voeren. Ik ben echt trots op de verzorgde manier waarop bijvoorbeeld Wat Als? is gemaakt. Dat kan alleen maar met een heel sterk team waarbij iedereen op zijn beste positie staat. De uitvoering is vaak het probleem als ik in het buitenland naar een draak van een sketchshow kijk (lacht). Komt er een vervolg van Safety First in 2014? Pas als het goed ontvangen en bekeken wordt, zijn we zeker dat we een vervolg mogen draaien. We zouden niets liever willen. In afwachting daarvan smijten we ons op een derde reeks van Wat Als? Net als in BB en Wat Als? is ook in Safety First een belangrijke rol weggelegd voor de muziek. Titeltrack Dedication is van Mauro Pawlowski, een stevig rocknummer dus. Maar Shelter zou Shelter niet zijn als er geen compleet foute muziek aan te pas kwam; denk Glenn Medeiros, Richard Marx en Michael Bolton. Iedere aflevering speelt zich op een andere locatie af. Zo moeten de personages onder andere de Saturn bewaken maar ook een woonbeurs, de haven én het VTM-gebouw. (tania GhySElINck) Ontdek de trailer van SAfety first! in onze app Shelter 16//ArtES/SABAM MAGAZINE 75//oktoBEr>novEMBEr>decEMBEr 2013 Nyklin Cast: Bruno Vanden Broecke, Ben Segers, Ruth Beeckmans en Matteo Simoni. Tim: Ik moest glimlachen wanneer ik een zeker stramien bij de acteurs ontdekte tijdens de pauzes op de set: Ruth was net moeder en zat bij iedere pauze melk te kolven, Ben sliep dan gegarandeerd op zijn gloednieuw veldbedje van DeCAthlon (MAAr 90 euro begod, (lacht)), terwijl Bruno zo goed als altijd vanop toilet sms te dat we alvast met de volgende scène mochten starten want dat het nog wel even zou duren. Blijft over Matteo Simoni: was die ADHD boy maar wat vaker gaan liggen op dat bedje van Ben! Giga vermoeiend, maar altijd lachen. Voor ter perse gaan maakte het kortfilmfestival in LeuvEN haar jaarlijkse prijzenpalmares bekend, ontdek meer in onze app!

17 82 dagen in april ontroert artes-publiek de keuze voor onze traditionele filmavond op het festival van GENt viel dit jaar op de PoëtISchE PrENt 82 DAGEN IN APRIL. de volgende dag vertrok regisseur BArt van den BEMPt NAAr het festival van valladolid WAAr de SErENdIPIty-ProductIE EEN SPEcIAlE vermelding van de jury kreeg. hij kwam op het idee voor het verhaal aan boord van een gammel vliegtuig, ergens boven kirgizstan, een land waaraan de regisseur zijn hart heeft verpand. Bij een worst case scenario zou een soort reconstructie van zijn laatste dagen door zijn ouders, een louterende werking kunnen hebben, besefte de cineast. Zover kwam het gelukkig niet. Bart raakte heelhuids op zijn bestemming maar het idee voor de film was geboren. BArt: Ik zat op dat vliegtuig vooral te denken: wat zou ik willen dat mijn ouders doen als ik nu het leven zou laten. Zij hadden op dat ogenblik nog niet veel buiten Europa gereisd en al zeker niet naar avontuurlijke bestemmingen. Het leek mij een mooie gedachte dat ze door mijn dood iets van de wereld zouden ontdekken dat ze anders nooit zouden hebben gezien. Dat zou dan een betekenis kunnen geven aan het verlies. Dit was de oorsprong en het uitgangspunt van de film. om productionele redenen kon 82 Dagen in april niet gedraaid worden in kirgizië. het werd Istanboel in turkije. Maar ook met dat land heeft Bart een speciale band. BArt: In 1989 ging ik met twee vrienden op rugzakreis naar Istanboel. Het was de eerste keer dat ik buiten Europa kwam. We gingen Turkije en Syrië ontdekken. Istanboel was toen nog chaotisch en smerig maar de stad maakte een enorme indruk op mij. Sindsdien ben ik blijven reizen. Vaak alleen met de rugzak en altijd in het Midden-oosten, de Kaukasus, Centraal Azië of Iran. Gaandeweg kreeg ik het romantische idee om dat over land te doen. Dan vertrok ik meestal vanuit Istanboel om daarna per bus door te reizen naar Syrië of Yemen. Ik maakte er ook een punt van om na die reizen telkens terug te keren naar Turkije. Na een tijdje voelde dat aan als thuiskomen. Zodoende beschouw ik Turkije eigenlijk als mijn tweede thuis. Sommige van mijn beste vrienden wonen er. Ik heb er zelfs mijn vrouw ten huwelijk gevraagd (lacht). MAAr je BENt ook verliefd GEWordEN op kirgizië, de PlAAtS WAAr de film ZIch IN EErStE INStANtIE had MoEtEN AfSPElEN, voor de MEEStE MENSEN EEN BlINdE vlek op de WErEldkAArt? Kirgizië is een fantastisch land, Zwitserland zonder de Zwitsers. De natuur is er geweldig. ook voor mij was dat oorspronkelijk een blinde vlek, er bestonden geen reisgidsen toen ik er voor het eerst naartoe ging. Alles wat je er te zien krijgt is één groot avontuur, de bewoners spreken er een taal die verwant is aan het Turks maar zien er zelf Chinees uit. Ze dragen vreemde smurfachtige hoedjes, rijden paard en wonen in joerts (vilten tenten). Iedereen spreekt op de koop toe Russisch en er hangt een Sovjetsfeertje, Lada Niva s die overal rijden enz. Serendipityfilm Wou je die SfEEr GrAAG WEErGEvEN IN de film? Niet in 82 Dagen in April nee, want dit is heel eigen aan Kirgizië. omdat we in Turkije zijn gaan draaien wilde ik vooral Turkse dingen tonen. Dat is blijkbaar gelukt want de consul generaal van Turkije kwam naar de première en feliciteerde me met het portret van zijn land. Hij vond het niet tendentieus, het plaatje klopte, wars van clichés. Daar ben ik blij om. Het zijn herkenbare situaties voor mensen die al eens met de rugzak zijn weggeweest in een land waar ze onze taal niet spreken. Dus dat aspect wilde ik er zeker in hebben. Door het feit dat ik Turkije kende moest ik in de scenariofase geen research meer doen. We filmden zelfs in een hotel waar ik in 1989 als 22-jarige logeerde. De eigenaar bleek nog altijd dezelfde en helaas ook de matrassen (lacht). Maar dat er in het hele filmproject een klein beetje een autobiografische lijn zit is een fijn gegeven. In valladolid zat 82 Days in April in de meetingpointcompetitie met veertien andere films. BArt: We wachten nog respons af van festivals in het Midden-oosten en oost-europa. Gezien de film zich in Eurazië afspeelt, hoop ik dat hij daar ook zal aanslaan. Bij Serendipity films zit Bart alvast gebeiteld. Ellen de Waele tekende ook al voor de productie van Dood Van een schaduw, de oscargenomineerde kortfilm van tom van Avermaet. BArt: op een oscar zit ik niet meteen te wachten (lacht). Mijn betrachting is vooral dat zoveel mogelijk mensen de film gaan zien, want ik wil niet in het verdomhoekje van de hermetische art house film geduwd worden. Het is een art house film maar die vindt zijn publiek wel. Dat bleek uit de uitverkochte zalen op de festivals in Montréal en Hamburg, en ook hier stonden we hoog in de ranking voor de Publieksprijs. Mensen die de film zien houden ervan en dat vind ik goed nieuws voor de mensheid (lacht). WAt BrENGt de toekomst? Bart kreeg een schrijfpremie voor een nieuwe film, waarvan het scenario is uitgeschreven. Intussen pitchte hij alweer een nieuw scenario-idee bij het vaf. BArt: Beide ideeën hebben maar één locatie en een hele andere dynamiek dan 82 dagen in april. Als een soort tegengif voor deze roadmovie, vertel ik nu twee verhalen die zich op één en dezelfde plek afspelen, het ene in het midden van de bossen, het ander op een appartement, en dat is misschien wel een interessante nieuwe angle voor mezelf (lacht). onze nieuwsgierigheid is alvast geprikkeld. Wordt vervolgd. (tg) Sinds het najaar is 82 dagen in april te zien in vlaamse bioscopen. cast: Mark Peeters en karen vanparys ontdek PAlMArES, trailer, korte INhoud EN EXtrA S rond de filmvertoning IN onze APP Nog een opgemerkt debuut op het filmfestival dit jaar was Drift van de Gentse regisseur Benny vandendriessche. de film is het resultaat van zijn intense samenwerking met performance-kunstenaar dirk hendrikx. hendrikx speelt een man overmand door verdriet na het verlies van zijn geliefde. hij ontsnapt aan de realiteit en begint te zwerven. de film toont zijn melancholische tocht door barre, lege landschappen. de waanzin drijft hem tot poëtische maar fysiek pijnlijke rituelen. langzaam haalt het verleden hem in, en hij verdwijnt. Drift is gefilmd in een ruwe intuïtieve stijl. Maar de expressieve beelden van het lichaam van de zwervende man bieden een sterke contemplatieve ervaring. (bron: filmfestival) Serendipityfilms ArtES/SABAM MAGAZINE 75//oktoBEr>NovEMBEr>dEcEMBEr 2013//17

18 An Swartenbroekx en Bart Cooreman: Kampioenen-film is de kers op de taart Op 18 december kwam de eerste langspeelfilm van F.C. De KAMPIoENEN in de zalen. DaarMEE werd het lange wachten beloond, van fans MAAr ook van de MAkers. Mede-scENArIStEN An SWArtENBroekx en Bart CoorEMAN keken er met spanning naar uit. Independent Films Met 21 seizoenen en cijfers die ononderbroken schommelden tussen de 1 tot 2 miljoen kijkers staat F.C. De Kampioenen te boek als één van de meest succesvolle sitcoms uit de geschiedenis van de Vlaamse televisie. Halfweg jaren negentig dook al het idee om een film te maken op, herinnert An Swartenbroekx zich. Vlaanderen kent haar als het Kampioenen-personage Bieke maar achter de schermen trad ze als scenariste in de voetsporen van haar vader René Swartenbroekx. Ondanks verwoede pogingen leek een film van de populaire tv-serie gedoemd om er niet te komen. Tot het 21 ste en laatste seizoen was ingeblikt en Hec Leemans, de tekenaar van de F.C. De Kampioenen-strips, het voortouw nam om toch nog een film te maken, vertelt Bart Cooreman, met de 75 ste aflevering op zijn actief de langst meewerkende scenarist. Samen zetten de drie zich met regisseur Johan Gevers aan het schrijven. Een filmscenario bouwen rond een ensemblecast van twaalf karakters, elf protagonisten en een antagonist, die het brede publiek nauw aan het hart liggen, bleek een uitdagende evenwichtsoefening. We wisten dat we de types, zoals de betweter of de echtgenoot onder de sloef, moesten behouden, legt An Swartenbroekx uit. Tegelijkertijd moesten we weg uit de klassieke setting van het voetbalveld en de kantine. Vandaar de trip naar Frankrijk als rode draad. En elk personage moest een eigen verhaal krijgen, een evolutie die ze elk doormaken. Ik denk dat dit ons gelukt is. Vervolgens hebben we de omgekeerde weg van een filmproject afgelegd: met de eerste versie van het scenario zochten we alle acteurs op, vult Bart Cooreman aan. Hun opmerkingen namen we op in de volgende versie, op die manier konden we op hun steun rekenen. Op dezelfde wijze wonnen we het vertrouwen van de producent en vervolgens ook de VRT. De F.C. De Kampioenen-film is nu klaar, voor de vier scenaristen die er uiteindelijk vijf jaar aan gewerkt hebben is het nu spannend afwachten. Op een succes dat een vervolg mogelijk maakt? Dat betwijfel ik, elk personage beleeft in deze film zijn of haar catharsis, vindt An Swartenbroekx die de film vooral als een sluitstuk ziet van een onwaarschijnlijk hoofdstuk in haar leven. Hetzelfde geluid klinkt bij Bart Cooreman, die ondertussen als dialoogschrijver werkt bij de serie Thuis. Ik denk dat deze film voor alle betrokkenen als de kers op de taart is. (hans Van GoethEM) Independent Films bart cooreman Een filmscenario bouwen rond een ENSEMBlecASt van twaalf karakters, elf protagonisten en een antagonist, die het brede publiek nauw aan het hart liggen, bleek een uitdagende evenwichtsoefening. Independent Films an swartenbroekx 18//ArtES/SABAM MAGAZINE 75 //oktober>november>december 2013

19 William Boeva : Ik haatte vroeger comedy William Boeva: Top of the bill van onze Aperocomedy in de Boesdaalhoeve. ZENNEkikoMIEk? EEN nieuwe lading would be comedytalent uit de ZENNEvallEI vraagt het zich verwoed af. Al van bij de startmomenten van de wedstrijd bleek het niveau deksels hoog, aldus coach Han coucke. De allerbesten stonden op 20 november samen met WillIAM Boeva te blinken op het podium van onze eigen try out in de BoESdAAlhoeve in St-GENESIus-Rode. Of de nieuwste comedylieveling van VlAANderEN zelf heimwee heeft naar zijn begindagen op het podium, vertelde hij aan onze redactie in het gezelschap van collega Han. Geert De Taeye William: Ik heb daar een dubbel gevoel over. Enerzijds was er toen geen druk. Als het optreden eens een avond niet goed was, maakte dat niet zoveel uit. Er is toch niemand die weet wie je bent en een dag later zijn ze het vergeten. Je bent nieuw en dus ben je altijd de verrassing. Dat mis ik wel ergens. Maar aan de andere kant moet je op dat moment wel nog veel harder vechten voor je plek. Met vijf of tien minuten speeltijd was ik toen al dolblij. Da s nu gelukkig verbeterd, ik mag wat langer spelen, krijg ruimte en sta op betere plekken in de line ups. WAAr en wanneer was jouw vuurdoop? William: Mijn allereerste optreden was in een Ekerse theaterzaal voor zo n honderdvijftig man. Keiplezant. MetEEN een schot in de roos? William: Ja daar wel eigenlijk. Ervoor had ik wel al eens een open podium meegemaakt en dat was verschrikkelijk (lacht). Ik was alleen maar gefocust op alles rondom mij en kreeg echt het gevoel van een gemiste kans. Maar vanaf het optreden in Ekeren ging het de goede kant op. Intussen had ik ook de workshops gevolgd. Welke goeie raad kan je de deelnemers nu meegeven? Ik probeer af en toe wat tips en tricks te geven maar op dat vlak kan ik zeker niet tippen aan Han (solo alias Coucke nvdr). Ik heb het ook allemaal van hem geleerd eigenlijk. Vandaar dat ik niet goed zie wat ik nog meer zou kunnen bijbrengen dan hij. Welke tips van Han hanteer jij nu? Geen enkele eigenlijk (Algemene hilariteit). van muzikanten/songwriters horen WE vaak je bent zo goed als je laatste plaat, wordt dat bij jullie dan zoiets als zo goed als je laatste mop? Je wil altijd wel eindigen met een goeie mop natuurlijk (lacht). Het is eerder: even goed als je laatste show. Maar bij comedy ligt dat misschien toch een tikje anders. Niet elk publiek vindt je immers even goed. Soms kan je dan wel heel goed spelen maar niet in de juiste omstandigheden bvb of niet dat ene kleine element voor handen hebben. Persoonlijk heb ik graag dat het publiek betrokken is. Ze mogen altijd iets zeggen of opmerken. Sommigen doen dat graag, anderen niet maar ik maak ze nooit volledig kapot. Een heel klein beetje maar (lacht) Welke leeftijdscategorieën spreek je het meest aan? Vanaf zestien kun je al naar comedy. Mijn publiek ligt zowat tussen zestien en vijfendertig tot veertig. Daarboven wordt het soms moeilijker. Comedians van vroeger waren in hun tijd vaak heel vernieuwend maar comedy is sindsdien enorm geëvolueerd en is ook heel tijdsgebonden. Je voelt gewoon dat je met leeftijdsgenoten meer op dezelfde golflengte zit. Voor oudere generaties gaan we soms niet breed genoeg. WIE was jouw comedygoeroe in je jeugd? Ik moet eerlijk bekennen dat ik comedy haatte toen, verschrikkelijk vond ik het (lacht). Bij mijn vrienden hing ik altijd de grapjas uit maar zelf keek ik nooit naar comedy. De eerste comedian die ik aan het werk zag was Alex Agnew op tv. Later belandde ik samen met een vriend eerder toevallig op een optreden van Gunter Lamoot. Maar ik ging pas echt op in comedy toen ik er zelf mee begon. Ik wou dat echt graag eens proberen. De eerste keer was zoals gezegd vreselijk maar ik had de smaak te pakken. Ik kwam Han tegen op de workshops en vanaf dan ging de bal aan het rollen. Han: Het was wel meteen duidelijk dat je wilde scoren vanaf het moment dat je op een podium kwam. William: Je voelt dat onmiddellijk als je ervan geniet om daar te staan en alleen je ding te doen. Als het goed is heb je het helemaal aan jezelf te danken. Krijg je dat voor elkaar, ben je sowieso een comedian. (tania GhySElINck) Ons publiek kreeg op 20 november al een pittig voorsmaakje van Williams avondvullende show Megalomaan die in maart volgend jaar in première gaat. WillIAM: Ik kan ervan genieten om voor een optreden al even afwachtend het podium op te gaan en me in te BEEldEN wat er gaat komen. Dat weet je nooit op voorhand. Er kan altijd iets gebeuren waarvan je denkt: shit wat is dit nu weer? Dat onvoorspelbare vind ik heel plezant. GeertDeTaeye Ontdek meer in onze app over WillIAMS PASSIE voor Twitter EN hoe hij zijn shows boeiend houdt. ArtES/SABAM MAGAZINE 75//oktoBEr>novEMBEr>decEMBEr 2013//19

20 Liedboek als ode aan Wannes Het rijke arsenaal aan onsterfelijke songs van Vlaanderens ultieme troubadour is door Van Halewijck en Hans Kusters Music nu in boekvorm gegoten. Oorlogslied, A la façon de Barbarie, Mijn Sofieke, De inquisitie, Ik werk zo gere, De twaalf glazen, Lied van de Lange Wapper, Van den drogen haring Het oeuvre van Wannes Van de Velde is onuitputtelijk. Daar moest een liedboek van komen. Al van toen de coryfee overleed in 2008, rijpte het plan. En zo geschiedde, initiatiefnemer Hans Kusters, die mee aan de wieg van Wannes carrière stond, Dree Peeremans, Marc Hauman en Bernard Van Lent staken de koppen bij mekaar en in oktober van dit jaar lag het Groot Liedboek van Wannes te blinken in de rekken. Niet minder dan 249 liedjesteksten werden bijeen gesprokkeld en samen met partituren en het unieke levensverhaal van Wannes Willy, Cécile, Johannes Van de Velde gebundeld in een turf van 620 bladzijden (ISBN ). Een klein voorsmaakje ontdekt u in onze app. Het oeuvre van WANNES Van de Velde is onuitputtelijk. Daar moest een liedboek van komen. Van Halewyck DrEE PerEMANS, radioproducer en folkkenner bij uitstek heeft een droom. In zijn voorwoord doet hij deze oproep: Als een mens nog mag dromen, dan wil ik graag dat al Wannes opnames ook de onbekende nummers in een prachtige verzamelbox verschijnen, zodat u met dit liedboek in de hand bijna het hele oeuvre van Wannes kan (her)beluisteren. Maar uiteraard is de eerste bedoeling van dit liedboek dat u zelf de stem verheft en deze nummers opnieuw gaat zingen. In de badkamer, als het moet, voor een levend publiek, als het even kan. In onze app lees je hoe WANNES op het pad van DrEE kwam en meer over de totstandkoming van het boek. Adela & Helena Al even onsterfelijk zijn de twee sterke vrouwen uit het gelijknamige boek Adela & Helena. Op een dag ontdekken hun zonen, de u welbekende collega-muziekuitgevers Hans Kusters en Jean Kluger, dat beide vrouwen tijdens de vorige eeuw een ware odyssee doormaakten. Met maar weinig concrete details op zak, groeit de honger om meer te weten te komen over het leven van beide moeders. Auteur Betty Mellaerts ging grasduinen in archieven en brieven en reconstrueerde het ongewone leven van Adela & Helena. De vele beproevingen op hun tocht door een continent in oorlog tekende ze nauwgezet op in een lijvig boek van 226 meeslepende bladzijden, familiestambomen inclusief. Auteur Betty MellAErts ging grasduinen in archieven en brieven EN reconstrueerde het ongewone leven van ADELA & HELENA. Van Halewyck 20//ArtES/SABAM MAGAZINE 75//oktoBEr>novEMBEr>decEMBEr 2013 Adela & Helena is uitgegeven bij Van Halewijck, het is het eerste literaire non-fictieboek van VRT-radiostem en free lance journaliste Betty Mellaerts. (ISBN ) (TG)

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

Voor wie de laatste tijd onder een rots heeft geleefd: Nielson is bezig aan een ware zegetocht in de (Nederlandse) muziek wereld.

Voor wie de laatste tijd onder een rots heeft geleefd: Nielson is bezig aan een ware zegetocht in de (Nederlandse) muziek wereld. Voor wie de laatste tijd onder een rots heeft geleefd: Nielson is bezig aan een ware zegetocht in de (Nederlandse) muziek wereld. Binnen 2,5 jaar heeft Nielson (echte naam: Niels Littooij) al bereikt waar

Nadere informatie

De zakelijke kant van muziek

De zakelijke kant van muziek De zakelijke kant van muziek Leerlingentekst en opdrachten Muziek en tekst: eigendom, rechten en geld verdienen Je bent gek op muziek en wat is nou leuker dan van je hobby je werk maken? Als je een bandje

Nadere informatie

» Oefening. Een voorbeeld van een idee: Ik ben soms graag alleen

» Oefening. Een voorbeeld van een idee: Ik ben soms graag alleen Als eerste moet je goed weten waarover je song gaat. Dit lijkt overduidelijk, maar dat is het niet altijd. Probeer in één woord vast te leggen waarover je song gaat. Het is uiteraard bepalend voor de tekst

Nadere informatie

SHOW: The Feel Good Show of The Year. Artiesten: Blues Brothers. Naam: Sjuul Kroon. Klas 3GTA. Vak: CKV Opdracht: ckv verslag.

SHOW: The Feel Good Show of The Year. Artiesten: Blues Brothers. Naam: Sjuul Kroon. Klas 3GTA. Vak: CKV Opdracht: ckv verslag. SHOW: The Feel Good Show of The Year Artiesten: Blues Brothers Klas 3GTA 1. Welk concert heb je gekozen? The Feel Good Show van de Blues Brothers. 2. Waarom heb je juist dit concert gekozen? We kregen

Nadere informatie

Euh, geweldig eigenlijk. Superversie! Maar ik stel hier de vragen. Je wordt

Euh, geweldig eigenlijk. Superversie! Maar ik stel hier de vragen. Je wordt Elvis Perkins wanneer zijn In Dearland uitkwam, haatte ik hem voor het maken van zo n geweldige plaat. Binnenkort komt zijn Doomsday EP uit en die belooft wederom veel goeds. Ook live stelde hij niet teleur:

Nadere informatie

Mediawijsheid. Werkblad Auteursrecht bij muziek. Muziek en auteursrecht

Mediawijsheid. Werkblad Auteursrecht bij muziek. Muziek en auteursrecht Werkblad Auteursrecht bij muziek Muziek en auteursrecht Wanneer je een liedje op de radio hoort, luister je naar de zanger of zangeres die het liedje zingt. Maar wist je dat er heel veel mensen meewerken

Nadere informatie

- Goede avond hallo. - (Bruno) Ja dat is moeilijk te zeggen, ik ben groot geworden in de Bluegrass met verschillende

- Goede avond hallo. - (Bruno) Ja dat is moeilijk te zeggen, ik ben groot geworden in de Bluegrass met verschillende Interview Heartstrings uitzending 01-10-2016 door Timen van Ark en Jaap van der Weerd vanuit de Schaapskooi te Stroe. www.countryland.nl We hebben visite hier in de Schaapskooi, we hebben de mensen van

Nadere informatie

Gery Bessemans Nationaal Adviseur Beëdigd

Gery Bessemans Nationaal Adviseur Beëdigd Gery Bessemans Nationaal Adviseur Beëdigd De auteurswet Wat is beschermd door auteursrecht? Wat is beschermd door naburige rechten? Welke rechten zijn beschermd? De muziekwereld en andere CVBA s. Muziek

Nadere informatie

6 In Beeld. Bieke Depoorter

6 In Beeld. Bieke Depoorter 6 In Beeld Bieke Depoorter De 25-jarige fotografe Bieke Depoorter uit Ingooigem besloot pas in het laatste jaar middelbaar, tot verrassing van velen, om fotografie te gaan studeren. Ze trok naar het Kask

Nadere informatie

De Beste Singer-Songwriter van Vlaanderen vanaf donderdag 7 november wekelijks om 21.05 op VIER

De Beste Singer-Songwriter van Vlaanderen vanaf donderdag 7 november wekelijks om 21.05 op VIER De Beste Singer-Songwriter van Vlaanderen vanaf donderdag 7 november wekelijks om 21.05 op VIER Vanaf donderdag 7 november gaat Lisa Smolders samen met Frank Vander linden en Sarah Bettens op zoek naar

Nadere informatie

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 6 Zacheüs (1) Het is erg druk in de stad vandaag. Iedereen loopt op straat. Zacheüs wurmt zich

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?.

DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?. DE GROTE LERAREN ALS SPIEGEL VOOR ZELFREFLECTIE?. Amersfoort, 21 augustus 2007 John van den Hout Geachte aanwezigen, Toen ik me voorbereidde om voor u dit verhaal te houden, was mijn eerste gedachte: Wat

Nadere informatie

DE LITERAIRE AUTEUR BIJ ARTES

DE LITERAIRE AUTEUR BIJ ARTES DE LITERAIRE AUTEUR BIJ ARTES WWW.SABAM-ARTES.BE WOORD VOORAF Tussen het schrijven van een manuscript en de weg naar het publiek moet je een belangrijke stap zetten, een cruciale stap waarbij ARTES je

Nadere informatie

Didier Deneuter modo Advocaten

Didier Deneuter modo Advocaten OVEREENKOMSTEN AUTEURS- EN NABURIGE RECHTEN ONDERHANDELINGEN IN DE PRAKTIJK Didier Deneuter modo Advocaten Congresstraat 37 41 1000 BRUSSEL didier.deneuter@modo-law.be [T] 02.427.39.00 [F] 02/425.39.00

Nadere informatie

Mediawijsheid. Werkblad Introductie Auteursrecht. Auteursrecht

Mediawijsheid. Werkblad Introductie Auteursrecht. Auteursrecht Werkblad Introductie Auteursrecht Auteursrecht Wanneer jij een verhaal, foto, filmpje of muziek maakt, heb je daar automatisch auteursrecht op. Je hoeft daar helemaal niets voor te doen. Wat je gemaakt

Nadere informatie

narratieve zorg Elder empowering the elderly

narratieve zorg Elder empowering the elderly narratieve zorg Elder empowering the elderly huisbezoek 1: KENNISMAKING - 2 - KENNISMAKING - huisbezoek 1- a kennismaking huisbezoek 1: KENNISMAKING a vertrouwelijkheid individueel in teamverband naar

Nadere informatie

Luisteren: muziek (A2 nr. 3)

Luisteren: muziek (A2 nr. 3) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U

Nadere informatie

Heer, U kent mij als geen ander U weet of ik zit of sta en U kent ook mijn gedachten voordat ik iets zeggen ga

Heer, U kent mij als geen ander U weet of ik zit of sta en U kent ook mijn gedachten voordat ik iets zeggen ga Hieronder staan de teksten van nieuwe liedjes, zodat jullie ze thuis ook kunnen oefenen: 'k Heb Jezus nodig heel mijn leven 'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. 'k Heb Jezus nodig, dag aan dag, in m'n

Nadere informatie

FOCUS REPROGRAFIERECHT

FOCUS REPROGRAFIERECHT FOCUS REPROGRAFIERECHT WWW.SABAM.BE REPROGRAFIE ELK AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD WERK DAT OP PAPIER GEPUBLICEERD IS, MAG MEERMAALS LEGAAL GEREPRODUCEERD WORDEN ZONDER DAT DE AUTEUR OF UITGEVER HIERMEE INSTEMT.

Nadere informatie

AUTEURSRECHTEN EN SABAM

AUTEURSRECHTEN EN SABAM AUTEURSRECHTEN EN SABAM EVENTFORUM 2014, MOD, HASSELT 23/04/2014 Community manager Siegfried Bakelants 2014 WIE WAT HOE CV: http://be.linkedin.com/in/siegfriedbakelants BLOG: http://siegfriedbakelants.wordpress.com/

Nadere informatie

World soundtrack AwArds REPUTATIESCAN

World soundtrack AwArds REPUTATIESCAN World soundtrack AwArds REPUTATIESCAN STAPPENPLAN REPUTATIESCAN EN WEBCARE SENTIMENTANALYSE Sentiment positief Sentiment neutraal Sentiment negatief Zowel bij sentiment positief, neutraal als negatief

Nadere informatie

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA Hotel Hallo - Thema 4 Hallo opdrachten OPA EN OMA 1. Knip de strip. Strip Knip de strip los langs de stippellijntjes. Leg de stukken omgekeerd en door elkaar heen op tafel. Draai de stukken weer om en

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B2 nr. 3)

Luisteren: muziek (B2 nr. 3) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U

Nadere informatie

DOSSIER >>> Wat is een. goede papa? DOSSIER

DOSSIER >>> Wat is een. goede papa? DOSSIER DOSSIER >>> Wat is een DOSSIER goede papa? 42 PSYCHOLOGIES MAGAZINE april 2014 Beter in je vel op het werk Nu de strenge maar afwezige vader definitief heeft afgedaan is het voor papa s zoeken naar een

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B1 nr. 4)

Luisteren: muziek (B1 nr. 4) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Kijk

Nadere informatie

Seizoen 2012-2013. Alles is muziek! www.zeistermuziekschool.nl

Seizoen 2012-2013. Alles is muziek! www.zeistermuziekschool.nl Seizoen 2012-2013 Alles is muziek! www.zeistermuziekschool.nl Liefde voor muziek De Zeister Muziekschool is hèt trefpunt voor muziek in Zeist. Iedereen die iets met muziek wil doen - van spelen tot luisteren,

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor:

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Terugblik Kinderyoga Rots & Water De Sterrenplukmachine Theaterweek Thema avond (hoog)gevoeligheid

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

Werkboek. Wij werken samen. Nederlands Mentorles Duits Geschiedenis Kunst Muziek Percussie. oktober - december 2015 Meridiaan College JAAR VAK

Werkboek. Wij werken samen. Nederlands Mentorles Duits Geschiedenis Kunst Muziek Percussie. oktober - december 2015 Meridiaan College JAAR VAK oktober - december 2015 Meridiaan College NAAM JAAR VAK PROJECT TITEL KLAS Nederlands Mentorles Duits Geschiedenis Kunst Muziek Percussie Werkboek Wij werken samen Wat gaan we doen? Het Meridiaan College

Nadere informatie

Eurovisie 2010. Auteur: Gerwin De Decker. was. Dat werd gezongen door. Laura. Zij behaalde de vierde. plaats. En als je wat langer

Eurovisie 2010. Auteur: Gerwin De Decker. was. Dat werd gezongen door. Laura. Zij behaalde de vierde. plaats. En als je wat langer Auteur: Gerwin De Decker was. Dat werd gezongen door Laura. Zij behaalde de vierde Natuurlijk ken je het Junior Eurovisiesongfestival. De Europese liedjeswedstrijd voor kinderen van tien tot vijftien jaar.

Nadere informatie

De olifant die woord hield

De olifant die woord hield De olifant die woord hield Een voorstelling van verhalenverteller Peter Faber www.peterfaber.eu Inleiding Aan het eind van haar leven las Annie MG Schmidt al haar sprookjes nog eens door. Genadeloos streepte

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Omdat het kan, 10. grootste toekomstwensen. Inspiratie bronnen/persoonlijke. over de redacteur:

Omdat het kan, 10. grootste toekomstwensen. Inspiratie bronnen/persoonlijke. over de redacteur: Jfor one time only Jelle Burger is geen man die graag met zichzelf te kooop loopt. Hij laat liever zelf zien wat hij in huis heeft. Geboren in Woerden, maar getogen in Helmond; hij heeft van beide kanten

Nadere informatie

HOTEL MALARIA LESBRIEF VOOR LEERKRACHTEN DEEL II: NAVERWERKING

HOTEL MALARIA LESBRIEF VOOR LEERKRACHTEN DEEL II: NAVERWERKING HOTEL MALARIA LESBRIEF VOOR LEERKRACHTEN DEEL II: NAVERWERKING!! OPGELET!! Wij gaan er bij Publiekswerking steeds van uit dat er geen vaststaande antwoorden zijn op onderstaande vragen. De associaties

Nadere informatie

SABAM Muziek op een beelddrager

SABAM Muziek op een beelddrager SABAM Muziek op een beelddrager Muziek op een beelddrager - Pagina 2 - INHOUDSTAFEL 1. Algemene principes 2. Mechanisch reproductierecht 2.1. Synchronisatierechten 2.1.1. Films publicitaire spots videoproducties

Nadere informatie

Mediawijsheid. Auteursrecht bij muziek. Voorbereiding. Inleiding 15 min

Mediawijsheid. Auteursrecht bij muziek. Voorbereiding. Inleiding 15 min Lesbrief 2 Auteursrecht bij muziek Voorbereiding Doelen: - De leerlingen weten wie er allemaal betrokken zijn in het proces rondom het maken van muziek en welke rechten deze betrokkenen hebben. - De leerlingen

Nadere informatie

DUITSE SUPERSTER ANDREA BERG KOMT EINDELIJK NAAR ONS LAND

DUITSE SUPERSTER ANDREA BERG KOMT EINDELIJK NAAR ONS LAND Zalu.be DUITSE SUPERSTER ANDREA BERG KOMT EINDELIJK NAAR ONS LAND De Schlagerdiva staat op 21 maart 2014 in de Ethias Arena in Hasselt 1 / 15 Zalu.be 2 / 15 Zalu.be De Duitse superster Andrea Berg (47)

Nadere informatie

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN PREVIEW Probeer nu 1 dag DE JONGE JAREN VAN DAVID VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN DAG 1 GOD ZIET JOU ZITTEN! Het is niet leuk om buitengesloten te worden,

Nadere informatie

Jeanette aan de Stegge. Schilderen met emoties

Jeanette aan de Stegge. Schilderen met emoties Jeanette aan de Stegge Schilderen met emoties 2 Jeanette aan de Stegge is als schilderes voornamelijk bekend vanwege haar treffende portretten. Ze heeft als bijna geen ander de gave om de persoonlijkheden

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

mediamededeling donderdag 9 juli 2015 mediacontact: Alain Mazijn alain@plusproducties.be +32 495 10 4000 fotowerk KULTFUNK

mediamededeling donderdag 9 juli 2015 mediacontact: Alain Mazijn alain@plusproducties.be +32 495 10 4000 fotowerk KULTFUNK mediamededeling donderdag 9 juli 2015 mediacontact: Alain Mazijn alain@plusproducties.be +32 495 10 4000 fotowerk KULTFUNK de KleinKunstRockband staat als een huis. Het mooiste Nederlandstalig muzikaal

Nadere informatie

Dharma DE WARME CHARME VAN

Dharma DE WARME CHARME VAN REPORTAGE Dharma DE WARME CHARME VAN Het enthousiast kloppend hart van Kortrijk heeft er sinds kort een uniek adresje bij. Met Bed&Breakfast Dharma maakt gastvrouw Linda haar droom waar en garandeert ze

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Kunstenaarstoets. Uw gegevens. Beroep en opleiding als kunstenaar

Kunstenaarstoets. Uw gegevens. Beroep en opleiding als kunstenaar Kunstenaarstoets Waarom deze toets? U wilt een cultuurlening aanvragen bij Cultuur+Ondernemen. Om in aanmerking te komen voor deze lening moet u beroepsmatig werken als. Met dit formulier kunt u uw beroepsmatigheid

Nadere informatie

Kunstenaarstoets. Achternaam. Voorletters

Kunstenaarstoets. Achternaam. Voorletters Kunstenaarstoets Waarom deze toets? U wilt de Utrechtse Cultuurlening aanvragen. Om in aanmerking te komen voor deze lening moet u beroepsmatig werken als kunstenaar. Met dit formulier kunt u uw beroepsmatigheid

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn

eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 6 blz. 1 Door welke poort moet je gaan

Nadere informatie

Victoria: Ik ben geboren in Rotterdam en was vaak bij mijn ouders

Victoria: Ik ben geboren in Rotterdam en was vaak bij mijn ouders Onbekend/onbemind???? In deze rubriek een interview over artiesten die nog niet zo heel erg bekend zijn en dat wel verdienen. In deze eerste aflevering met Victoria Eman. Dolf: Hoi Victoria welkom hier

Nadere informatie

Frank Montis laat de muziek voor zich spreken Straightforward Fascination: een oprechte klik 1 Jos Rouw 15 december 2011

Frank Montis laat de muziek voor zich spreken Straightforward Fascination: een oprechte klik 1 Jos Rouw 15 december 2011 Frank Montis laat de muziek voor zich spreken Straightforward Fascination: een oprechte klik 1 Jos Rouw 15 december 2011 Albumcover DelMontis Straightforward Fascination Het begon ooit in Porgy & Bess

Nadere informatie

Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus

Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus Zondag 27 september Markus 9, 30-37 Overdenking Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus 1) Ongemakkelijk gevoel Ik kreeg een beetje een ongemakkelijk gevoel toen ik dat gedeelte

Nadere informatie

Muzikale Verbeelding

Muzikale Verbeelding Muzikale Verbeelding 1 INLEIDING DOOR MARCO C. DE BRUIN Marco C. de Bruin is een componist die schrijft in een frisse mix van pop en jazz met een vleugje hedendaags. Zijn muziek is uitgevoerd door o.a.

Nadere informatie

Y-choice. Luister naar De keuzes die je maakt van Van Dik Hout. Het nummer staat op de CD Het beste van 1994-2001. De songtekst vind je in bijlage 1.

Y-choice. Luister naar De keuzes die je maakt van Van Dik Hout. Het nummer staat op de CD Het beste van 1994-2001. De songtekst vind je in bijlage 1. Kiezen Opwarmertje Een eigen keuze (Naar: Kiezels 10 e jaargang, nr. 5) Laat één jongere beginnen met het noemen van een drietal belangrijke zaken uit zijn leven, bijvoorbeeld iemand kiest scooter, voetbal

Nadere informatie

BIJDRAGE HERDENKING 12 april 2015

BIJDRAGE HERDENKING 12 april 2015 BIJDRAGE HERDENKING 12 april 2015 Geachte dames en heren, lieve familie en vrienden, Op 12 april 1945 was ik hier ook. Ik ben Eva Weyl en was toen bijna 10 jaar. Ik herinner mij de bevrijding heel goed;

Nadere informatie

Muziek en tekst: eigendom, rechten en geld verdienen

Muziek en tekst: eigendom, rechten en geld verdienen Muziek en tekst: eigendom, rechten en geld verdienen Je bent gek op muziek en wat is nou leuker dan van je hobby de werk maken? Als je een bandje begint kun je de hele dag bezig zijn met het schrijven

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B1 nr. 1)

Luisteren: muziek (B1 nr. 1) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U

Nadere informatie

Nordmann schreef soundtrack bij film noir

Nordmann schreef soundtrack bij film noir Nordmann schreef soundtrack bij film noir N.a.v. de reeks concerten vanaf 9 maart 2017 in het kader van een tournee georganiseerd door JazzLab Series, vroeg ik naar de ontstaansgeschiedenis van de muziek

Nadere informatie

ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD LIMBURG voor muzikanten

ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD LIMBURG voor muzikanten ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD LIMBURG voor muzikanten BELANGRIJK: Gegeven antwoorden worden strikt vertrouwelijk en naamloos verwerkt. Deelname aan de enquête is anoniem. Wil je echter kenbaar maken waar

Nadere informatie

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

Interview met DJ Kit T

Interview met DJ Kit T Interview met DJ Kit T Ik denk dat heel veel mensen nieuwsgierig zijn naar wie Kit-T nu precies is. Kun je ons wat over jezelf vertellen? Mijn naam is Kitty Nendels, geboren in Kerkdriel en opgegroeid

Nadere informatie

Opstartlessen. Lesbrief 9. Muziek. Wat leert u in deze les? Veel succes! www.edusom.nl

Opstartlessen. Lesbrief 9. Muziek. Wat leert u in deze les? Veel succes! www.edusom.nl www.edusom.nl Opstartlessen Lesbrief 9. Muziek Wat leert u in deze les? Wat u kunt zeggen als u iets mooi vindt. Een gesprek voeren over muziek. Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente

Nadere informatie

Cultuur is een eerste levensbehoefte

Cultuur is een eerste levensbehoefte 10 Cultuur is een eerste levensbehoefte Interview Tekst Kelly Bakker Foto s Tessa Wiegerinck Journalist, cultuurkenner en ondernemer in één Je stapt in die achtbaan en kan dan eigenlijk niet meer anders

Nadere informatie

Spotlight: Joris van Leeuwen

Spotlight: Joris van Leeuwen Om bekende en onbekende schrijvers van Nederlandse bodem die in de genre spanning / fantasy druk bezig zijn en een aantal boeken hebben gepubliceerd, toch wat meer bekendheid te geven, heb ik besloten

Nadere informatie

gedragsregel in verhaal: lekker luieren

gedragsregel in verhaal: lekker luieren gedragsregel in verhaal: lekker luieren De zomerstage van dit jaar zit erop voor de zwemmers en natuurlijk ook voor Henk Haai. Ze hebben allemaal keihard getraind en hebben mooie prestaties neergezet op

Nadere informatie

Ivar Key Oosterloo. Over muziek, The Voice of Holland en Deventer

Ivar Key Oosterloo. Over muziek, The Voice of Holland en Deventer Ivar Key Oosterloo Over muziek, The Voice of Holland en Deventer Hij is dit najaar een van de favorieten voor de titel Voice of Holland 2012. Hij schrijft zijn eigen muziek en treedt al jaren op met zijn

Nadere informatie

Jozef: Dag broertjes, dag zusje, dag paatje. Zal ik eens vertellen wat voor meesterlijke droom ik nu weer heb gehad?

Jozef: Dag broertjes, dag zusje, dag paatje. Zal ik eens vertellen wat voor meesterlijke droom ik nu weer heb gehad? VERBEELDING JOZEFVERHAAL Tijdens Airplanes komen de spelers binnen: Jozef (in een of ander mooi kleed), Jacob en de broers en zus (in, liefst smoezelige, overall). Als allen voorin staan de muziek wegfaden

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur 1 Les één Welkom bij deze e-cursus waarin we je zullen laten zien hoe jij groter kunt worden en je problemen kleiner! Zijn er

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

DieDrie. Lesbrief bij de voorstelling Zeg het met muziek

DieDrie. Lesbrief bij de voorstelling Zeg het met muziek DieDrie Lesbrief bij de voorstelling Muziekles (deel1) ±35 minuten (incl. filmpjes) (uitleg en filmpjes) Groep 3 t/m 8 Hoe? In groepjes op 1 of meer computers (met internet), of klassikaal met beamer of

Nadere informatie

Durf je de confrontatie met jezelf aan?

Durf je de confrontatie met jezelf aan? Durf je de confrontatie met jezelf aan? Niets is toeval het valt je toe yogalerares Voor mijn dochters: Katy Perry Firework 1 Je bent Vuurwerk! Laat alle Kracht, Licht en Liefde eruit komen! Wanneer je

Nadere informatie

Dubbelspel. Alan Durant

Dubbelspel. Alan Durant Dubbelspel Dubbelspel maakt deel uit van de Schaduw-reeks van Lezen voor Iedereen/Uitgeverij Eenvoudig Communiceren. De Schaduw-reeks is een serie spannende verhalen voor jongeren. Lezen voor Iedereen/Uitgeverij

Nadere informatie

Ckv verslag. Julia van Sluijs April 2015. Kunst- en Cultuurroute en cabaret CKV VERSLAG

Ckv verslag. Julia van Sluijs April 2015. Kunst- en Cultuurroute en cabaret CKV VERSLAG Ckv verslag Kunst- en Cultuurroute en cabaret Julia van Sluijs April 2015!1 Inhoudsopgave - Algemene gegevens 3 - Verantwoording keuze 4 - Kunst- en cultuurroute Workshop 1: Graffiti 5 Workshop 2: Capoeira

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BIJ HET UITSCHRIJVEN VAN EEN SCENARIO

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BIJ HET UITSCHRIJVEN VAN EEN SCENARIO SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BIJ HET UITSCHRIJVEN VAN EEN SCENARIO TUSSEN :, auteur,, ENERZIJDS, EN, auteur, ANDERZIJDS, GELET OP HET FEIT DAT De auteurs besloten hebben om hun bekwaamheden en krachten te

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

Levende Verhalen Het verhaal van Anke

Levende Verhalen Het verhaal van Anke 1 Levende Verhalen Het verhaal van Anke Anke is een krachtige, levenslustige vrouw die midden in haar leven staat. Ze heeft een intensieve baan als leidinggevende in de zorg en naast haar drukke baan is

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

Beste Patrialiefhebbers, medewerkers en familieleden, Mij is gevraagd een stukje te schrijven op deze prachtige fansite naar aanleiding van de

Beste Patrialiefhebbers, medewerkers en familieleden, Mij is gevraagd een stukje te schrijven op deze prachtige fansite naar aanleiding van de Beste Patrialiefhebbers, medewerkers en familieleden, Mij is gevraagd een stukje te schrijven op deze prachtige fansite naar aanleiding van de voorstelling van de film Patria op 2 november in Bioscoop

Nadere informatie

DieDrie: Lesbrief Drop of Dronder

DieDrie: Lesbrief Drop of Dronder DieDrie: Lesbrief Drop of Dronder Binnenkort gaan jullie kijken naar Drop of Dronder, een super swingende talentenshow. Muziektalenten strijden met elkaar en de winnaar wordt misschien wel wereldberoemd.

Nadere informatie

muziek en tekst: Marco Lenaerts

muziek en tekst: Marco Lenaerts DE LIEDJESTEKSTEN VAN 'RADIO SINTERKLAAS' EEN CD VAN THEATER RAT muziek en tekst: Marco Lenaerts PIETENSCHOOL Wil je een toffe job? Geef het zoeken maar niet op. Wil je werken voor de Sint? Was dat je

Nadere informatie

Een muziekles over Haydns Schöpfung (voorbeeldles basisschool)

Een muziekles over Haydns Schöpfung (voorbeeldles basisschool) Een muziekles over Haydns Schöpfung (voorbeeldles basisschool) Paul Knöps Dit materiaal is onderdeel van het compendium christelijk leraarschap dat samengesteld is door het lectoraat Christelijk leraarschap

Nadere informatie

Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten,

Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten, presenteert Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten, wil Poppunt samen met steden en gemeenten, jeugdhuizen en -verenigingen, scholen, clubs, concertzalen,

Nadere informatie

Nijmegen, 6 juni Beste FBI-leden,

Nijmegen, 6 juni Beste FBI-leden, Nijmegen, 6 juni 2017 Beste FBI-leden, Wat een mooie tour ligt er alweer achter ons. We hebben zoveel positieve reacties ontvangen en hebben zelf ook genoten van de tournee. Maar de zomer staat voor de

Nadere informatie

!!!!! !!!!!!!!!!!! Uit: Glazen Speelgoed (Tennesse Williams)! (zacht) Hallo. (Ze schraapt haar keel)! Hoe voel je je nu? Beter?!

!!!!! !!!!!!!!!!!! Uit: Glazen Speelgoed (Tennesse Williams)! (zacht) Hallo. (Ze schraapt haar keel)! Hoe voel je je nu? Beter?! Uit: Glazen Speelgoed (Tennesse Williams) Jim Laura Jim Laura Jim wijn aan) Laura Hallo Laura (zacht) Hallo. (Ze schraapt haar keel) Hoe voel je je nu? Beter? Ja. Ja, dankje. Dit is voor jou. Een beetje

Nadere informatie

Een huwelijk sluit je niet, maar een huwelijk open je.

Een huwelijk sluit je niet, maar een huwelijk open je. Een huwelijk sluit je niet, maar een huwelijk open je. Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt. - Genesis 2:24 samen_bw_v3.indd

Nadere informatie

Les 8: Ik voel me hier gelukkig.

Les 8: Ik voel me hier gelukkig. CD 2, Track 15 Alstublieft meneer. Zal ik de kabeljauwfilets in een tasje voor u doen? Kijkt u eens. Tot ziens. Dag meneer. Mijn naam is Sandra Metten. Ik schrijf een artikel voor het studentenblad Zo!

Nadere informatie

Nieuw seizoen, nieuwe cursussen!

Nieuw seizoen, nieuwe cursussen! RiQQ CURSUSSEN 2013-2014 Nieuw seizoen, nieuwe cursussen! Genoeg uitgerust in de vakantie en weer zin om lekker bezig te zijn met zingen toneelspelen of tekenen? Schrijf je nu in voor een cursus van Cultuurbedrijf

Nadere informatie

in de klas Opzet lesbrief

in de klas Opzet lesbrief in de klas lesbrief Opzet lesbrief De lesbrief Alleen op de wereld sluit aan bij de voorstelling van Maas theater en dans en nummer #92 van het BoekieBoekietijdschrift. Alle lessen zijn ook geschikt voor

Nadere informatie

Vandaag een Bijzondere Dag: Feest van de Vlaamse Gemeenschap

Vandaag een Bijzondere Dag: Feest van de Vlaamse Gemeenschap 11 juli Vakantieoefeningen Vandaag een Bijzondere Dag: Feest van de Vlaamse Gemeenschap Bijbelhoekje: het verhaal van de verloren zoon. Deel 5. Lees het verhaal, dan kun je de vraagjes oplossen. Er wordt

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Voor Noa Mali Zulueta Acea

Voor Noa Mali Zulueta Acea Voor Noa Mali Zulueta Acea Lichtflits Momenten van inzicht Lichtflits Momenten van inzicht Anniek Oosting Schrijfster: Anniek Oosting Coverontwerp: Anniek Oosting ISBN:9789402123234 Lichtflits/Anniek Oosting/2014

Nadere informatie

Stop met ploeteren en laat mij jou helpen. Zodat ook jij het leven kan leiden waarvoor je bestemd bent!

Stop met ploeteren en laat mij jou helpen. Zodat ook jij het leven kan leiden waarvoor je bestemd bent! Ik ben Anke en ik gebruik mijn kennis, passie en creativiteit om vrouwen die weten dat ze meer in hun mars hebben en zich afvragen: is dit het nou te helpen weten wat ze willen en gaan doen wat ze willen.

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 7. Het allereerste begin 9. Oervaders 19. Israël als moeder 57. Wijsheid voor ouders en kinderen 83. Koninklijke vaders 113

Inhoud. Woord vooraf 7. Het allereerste begin 9. Oervaders 19. Israël als moeder 57. Wijsheid voor ouders en kinderen 83. Koninklijke vaders 113 Inhoud Woord vooraf 7 Het allereerste begin 9 Oervaders 19 Israël als moeder 57 Wijsheid voor ouders en kinderen 83 Koninklijke vaders 113 Profetische opvoedkunde 145 Kinderen in zijn koninkrijk 177 Leerling

Nadere informatie