AB Vakwerk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AB Vakwerk. www.abvakwerk.nl"

Transcriptie

1

2

3 04

4 05 Inhoudsopgave : een bewogen jaar waarin veel veranderde 06 Ontwikkelingen 10 Sociaal jaarverslag 16 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, 22 vanzelfsprekend Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 23 Financieel jaarverslag 24 Verklaring financiële resultaten 26 Organisatiestructuur 28 Verslag Raad van Commissarissen 30 Verantwoording Ledenraad 33 Colofon 34

5 06 laat zien dat het een sterke organisatie is * Jorrit Jorritsma, Voorzitter Raad van Commissarissen

6 : een bewogen jaar waarin veel veranderde 07 We kijken terug op een onstuimig waarin veel veranderde. Meer dan ooit heeft in hectische omstandigheden laten zien een sterke organisatie te zijn die op de juiste momenten beschikt over grote veerkracht. U ziet het al aan dit jaarverslag: onze naam wijzigde van AB Fryslân & Noord-Holland in. Een naam die meer recht doet aan onze ambities en beter in de markt gezet kan worden. Naast vakmanschap straalt uit dat we na de fusie samen één hechte coöperatie zijn: verbonden met onze leden, klanten én elkaar. Bij alle veranderingen kwam in het najaar het onverwachte vertrek van directeur Lammert Fopma voor mij niet helemaal als een verrassing. Het was bekend dat hij toe was aan een nieuwe stap. Als directeur heeft Lammert Fopma AB in velerlei opzichten flink op de kaart gezet en daar zijn we hem dankbaar voor. Per 1 januari 2013 traden Hylke van der Veen en Kasper van der Molen aan als respectievelijk algemeen directeur en commercieel directeur. Zij vormen, samen met de door de RvC per 1 oktober benoemde financieel directeur Aebe Aalberts, het nieuwe directieteam van. De vlotte directiewisseling geeft al aan dat AB zich snel en adequaat weet aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Doel is een sterke organisatie te blijven die nieuwe uitdagingen aankan én blijft doen waarvoor het is opgericht: zorgen voor de continuïteit en de specifieke personele behoeften van het agrarisch bedrijf. Nieuwe vragen en onder meer de toegenomen automatisering waren in redenen om een herinrichting van de organisatie aan te kondigen. Dit veroorzaakte, mede onder invloed van andere gebeurtenissen en noodzakelijke aanpassingen in de leiding, voor enige ongerustheid onder onze medewerkers. Al deze complexe processen kunnen en dat is menselijk en begrijpelijk gepaard gaan met emoties. De organisatie is met minder leidinggevenden in het middensegment platter en slagvaardiger geworden. En dat is winst. Onze medewerkers verdienen om meerdere redenen een groot compliment voor hun betrokkenheid, flexibiliteit en inzet die ze onder alle omstandigheden laten zien. Aan hun enthousiasme is te danken dat AB Vakwerk in een positief resultaat heeft geboekt; beter dan de uitzendmarkt gemiddeld. En dat is knap in een economisch zware tijd waarin, ook bij AB Vakwerk, marges onder druk staan. Dit zegt ook iets over de loyaliteit van onze leden en klanten. Ook zij verdienen onze dankbaarheid. Het laat zien dat AB Vakwerk in een positieve omgeving opereert en dat geeft, ondanks forse tegenwind en grote uitdagingen, vertrouwen voor de toekomst.

7 08

8 09

9 10 Nieuwe directie per 2013 Per 1 januari 2013 zijn Hylke van der Veen en Kasper van der Molen aangetreden als respectievelijk algemeen directeur en commercieel directeur bij. Zij vormen, samen met de door de RvC per 1 oktober benoemde financieel directeur Aebe Aalberts, het nieuwe directieteam. * Naam Achternaam * Directie Aebe Aalberts, Hylke van der Veen en Kasper van der Molen

10 Aanvaardbaar resultaat over 11 stabiliseerde in op het niveau van De omzet bedroeg 84,3 miljoen en het resultaat Dat is mager, maar aanvaardbaar in een jaar dat de economie verder kromp, werkloosheid opliep naar 7,2% van de beroepsbevolking en het consumentenvertrouwen naar een dieptepunt daalde. In vergelijking tot de totale uitzendbranche is AB tevreden; daar was sprake van een flinke daling (4%) in het aantal afgenomen uren. Voor onze coöperatie telt ook de tevredenheid van onze afnemers: onze klanten en leden geven de dienstverlening van een 7,5. Een cijfer om trots op te zijn en een stimulans om het nog beter te doen. Het boekjaar was voor acceptabel, onstuimig en dynamisch. In een moeilijk economisch klimaat is er financieel een positief resultaat behaald en hebben we voor onze leden op een goede wijze kunnen doen waarvoor we zijn opgericht: zorgen voor de bedrijfscontinuïteit bij uitval door ziekte of andere oorzaken. AB weet, ook in moeilijke tijden, kansen die zich altijd aandienen te benutten. Onstuimig typeert de arbeidsmarkt en het economische klimaat. Dynamiek geldt voor onze eigen organisatie die op de golven van de conjunctuur continu meebeweegt en zich aanpast. Nieuwe naam en nieuw gezicht: In september veranderden we onze naam AB Fryslân & Noord-Holland in. doet meer recht aan onze ambitie en geeft aan dat AB Fryslân & Noord-Holland echt één bedrijf is. Het zegt dat onze Vakwerkers in uiteenlopende sectoren vakmanschap leveren. De nieuwe naam maakte een nieuwe, eigentijdse huisstijl noodzakelijk. De honingraatelementen staan voor de verbinding tussen klanten, medewerkers en de coöperatie. 7,5 krijgt voor algemene tevredenheid van klanten en leden. Bedrijfsverzorging: voor 92,8% van de leden enorm belangrijk De agrarische bedrijfsverzorging is voor de leden nog altijd zeer belangrijk. Voor 92,8% van de leden heeft dit zelfs de meeste toegevoegde waarde. Voor ruim de helft van de leden is de mogelijkheid tot vervanging bij ziekte via de reductieregeling de belangrijkste reden om lid te zijn en te blijven van de coöperatie. Bron: AB klanttevredenheidsonderzoek 2011

11 12 Agrarische afzet uren stabiel Juist nu plukt AB de vruchten van de stabiele en constante afname van uitzend- en/of detacheringspersoneel door de agrarische bedrijven. De agrarische sector is veel minder conjunctuurgevoelig dan andere sectoren. Onze agrarische leden zijn gezamenlijk goed voor een kwart van de omzet in personeelsuren. Dat zorgt voor een solide basis voor onze bedrijfsvoering. AB blijkt sterk op lokale markten en is meer dan grotere commerciële partijen in staat mee te denken én te bewegen met het MKB. AB doet wat het belooft en wordt als zodanig door de markt herkend en erkend. En dat beloont zich vooral in moeilijker tijden. Organisatorische veranderingen vanaf 1 januari 2013 In werd een aantal veranderingen in de structuur van de organisatie doorgevoerd. In plaats van een eenmansdirectie is de dagelijkse leiding nu in handen van een driemansschap (formeel per ). De directieleden hebben nadrukkelijk gescheiden verantwoordelijkheden. De organisatie werd platter met minder leidinggevenden op de vestigingen. Kortere lijnen vergroten de slagkracht. De aanpassingen passen in het streven naar meer transparantie en beter toezicht. Daarbij hoort ook een sterkere en onafhankelijke rol voor de Raad van Commissarissen die als toezichthouder waakt over het gevoerde directiebeleid. Hiermee sluit AB aan bij de Good governance -code van de Nationale Coöperatieve Raad voor land- en tuinbouw (NCR). Het doel van de NCR-code is om coöperatief ondernemerschap, ledenbetrokkenheid en professioneel toezicht te verbeteren. Afwachtende markt Het bedrijfsleven heeft te maken met een afwachtende houding van ondernemers. De uitzendmarkt heeft bovendien te maken met veel aanbieders, grote onderlinge concurrentie, en dalende marges. Vooral de zakelijke dienst verlening, de industrie en de bouwnijverheid kregen harde klappen en dat ging gepaard met een groot banenverlies. Daar staat een redelijke stabilisering in de gezondheids- en welzijnszorg, handel, vervoer en horeca tegenover. Vooral in de logistiek en transport behaalt AB nog altijd goede resultaten. De focus van veel ondernemingen ligt op de korte termijn en dat maakt inspelen op de markt over een langere periode lastig. De bouwsector zal ooit weer aantrekken. Maar wanneer? Door de nog altijd groeiende vraag naar flexibele arbeid én de vergrijzing van de beroepspopulatie, liggen er op termijn grote kansen voor. Dat er op enig moment weer een grote vraag komt naar vakmensen staat vast. Daarom blijft AB investeren in Vakwerkers. En met succes. Werkt een gemiddelde uitzendkracht ongeveer drie maanden voor een uitzendbureau, bij AB is dat gemiddeld een jaar.

12 Omzet (in euro s) Bedrijfsverzorging Uitzenden Detachering Stap Payroll Payroll Seizoensarbeid Personeelsadvies Werving en Selectie Overig Totaal Reductieregeling Aantal leden reductieregeling aan einde van het jaar Percentage leden dat gebruik maakt van 10,79% 10,46% 11,60% Uren hulp per deelnemer 41,16 41,90 41,20 Aantal uren per ziekte geval 381,35 400,69 335,43 Payroll groeit Geheel tegen de krimpende landelijke trend in, groeide de omzet van de Payroll-dienst van in met ruim 20%. Een uitstekend resultaat dat laat zien dat AB met het investeren in nieuwe, aanvullende personele diensten de goede weg is ingeslagen.

13 14 Blijven investeren, ook in online dienstverlening blijft investeren in mensen, professionalisering en verbetering van de dienstverlening. In is een grote stap gezet met de website Als digitaal platform gericht op verschillende gebruikers groepen is de website een volwaardig onderdeel van de dienstverlening én de eigen organisatie. Het platform vergroot de efficiëntie en dat past in ons streven om kostenbewust te ondernemen. Klanten, leden, werkzoekenden en de eigen medewerkers komen terecht in een specifiek voor hen bedoelde omgeving. Daar vinden ze (op termijn) naast informatie ook de mogelijkheid om uren te registreren, de Payroll-administratie bij te werken of (de opdrachtgevers) om gemaakte uren te accorderen. Met deze website komt AB nog dichter bij de klanten en leden te staan. Onze gebruikers zien in één oogopslag de vestiging in de buurt en de juiste contactpersoon en komen als het ware direct een vestiging binnen. Via de website is de dienstver lening van AB nu continu beschikbaar. Het aantal unieke bezoekers bedroeg eind al ruim per dag. Agrarische dienstverlening AB is bezig met een herpositionering van de bedrijfsverzorging en de reductieregeling. Doel is deze essentiële diensten ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Het is wenselijk het contact met en de dienstverlening aan - de leden te intensiveren. Ook dringt zich de noodzaak op het personele aanbod aan te passen aan de snel veranderende wensen van de sector. De markt vraagt niet meer alleen naar de allround bedrijfsverzorger maar ook naar onderscheiden medewerkers die op verschillende niveaus werken. Een bedrijfsverzorger die een complete veehouderij zelfstandig onder zijn hoede heeft, wordt anders gewaardeerd dan dezelfde werknemer die uitsluitend de melkrobot bedient. Ook door de schaalvergroting vraagt de sector om een gedifferentieerder personeels aanbod, met bijbehorende verschillende prijskaartjes. In deze wens naar differentiatie ligt een grote uitdaging, naast die van het gezond houden van de reductieregeling. De reductieregeling zorgt ervoor dat agrariërs die lid zijn van de coöperatie recht hebben op vervangende arbeid als zij zelf niet in staat zijn om te werken door ziekte of een ongeval. In deze taak ligt de oorsprong en nog altijd de bestaansgrond van.

14 15

15 16 Sociaal: Investeren in Vakwerkers De kwaliteit van de dienstverlening van valt of staat met het vakmanschap én de betrokkenheid van de werknemers. Onze klanten en leden moet immers iedere dag kunnen rekenen op hun optimale inzet. Tevreden, geschoolde en gemotiveerde medewerkers leveren beter werk af. Daarom investeert AB continu in deze Vakwerkers. Het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden aan het personeel is belangrijk voor het menselijk welzijn én voor de kwaliteit van de dienstverlening. ziekteverzuim heeft over een ziekteverzuimcijfer van 4,86%. De gemiddelde verzuimfrequentie is 0,54 en dat is ten opzichte van het landelijk gemiddelde (1) zeer laag. AB ers melden zich dus niet vaak ziek, maar als het gebeurt dan is er echt iets aan de hand, zo blijkt uit het gegeven dat het verzuim gemiddeld 24 dagen duurt. De oorzaak ligt in de combinatie van relatief zwaarder lichamelijk werk en het ouder wordend personeelsbestand van AB. Naar mate de leeftijd vordert loopt het verzuim op. investeert in 2013 in de personele capaciteit, om hierop een vinger aan de pols te houden. Ruim 500 Poolse uitzendkrachten waren, op uitnodiging van met partner en kinderen, op Moederdag te gast op de Keukenhof in Lisse. Naast het feit dat de Keukenhof Polen Centraal als thema had, wilde AB met dit uitje de waardering voor de inzet van onze Poolse werknemers tot uitdrukking brengen.

16 ICT/Scholing 17 Liefst 487 personeelsleden volgden in een intensieve computeropleiding waarmee de deelnemers een MBO of HBO-certificaat kunnen behalen. Het lesprogramma wordt aangeboden op vier verschillende niveaus en is daardoor voor iedereen toegankelijk. Dat de cursus een jaar duurt, met tweewekelijkse klassikale lessen, blijkt niet teveel gevraagd en zegt iets over de gedrevenheid en het enthousiasme van onze medewerkers. Dankzij de scholing beschikken de deelnemers over een groot aantal basisvaardigheden op de PC, tot aan het gebruik van sociale media aan toe. ICT-vaardigheden zijn tegenwoordig noodzakelijk voor het goed uitvoeren van steeds meer taken die ers voor de klanten verrichten. Ook voor het vergroten van de efficiëntie van de eigen organisatie wordt computergebruik steeds belangrijker. In is een nieuw softwarepakket in gebruik genomen waarmee medewerkers via de PC hun uren kunnen invoeren. Inmiddels maakt 70% van het personeel hier al gebruik van. Dat scheelt niet alleen de rompslomp van het inleveren van papieren briefjes, de geautomatiseerde registratie verkleint ook de kans op fouten en vergemakkelijkt een accurate facturatie aan de klant. Via een speciale portal hebben de medewerkers online toegang tot loonstroken, hun urenbegroting en bijvoorbeeld de jaaropgaven. CAO Bedrijfsverzorgingsdiensten In werd een nieuwe Cao Bedrijfsverzorgingsdiensten van kracht voor de duur van 1 jaar (tot en met juni 2013.) Begin hebben de directies van de landelijke AB organisaties uitgesproken om parallel naast een nieuw af te sluiten Cao gezamenlijk de krachten te bundelen op het gebied van de toekomst van de Cao. Het doel is de huidige Cao Bedrijfsverzorgingsdiensten te moderniseren om op termijn als Agrarische Bedrijfsverzorgingsdienst een onderscheidende Cao te kunnen bieden. Daarnaast hebben zowel de werkgevers- als werknemersorganisaties zich gecommitteerd aan de uitwerking van de protocolafspraak Werken aan de toekomst.

17 18 Tevredenheidsonderzoek personeel In zette een belangrijke stap met een tevredenheidsonderzoek onder de eigen medewerkers. Het leverde meer inzicht op in wat er in de organisatie en vóór het personeel verbeterd kan worden. Het is de bedoeling dat dit onderzoek voortaan iedere twee jaar plaatsvindt, zodat kan worden gemeten of aanpassingen het gewenste effect hebben. Het onderzoek werd gehouden onder drie te onderscheiden personeelscategorieën: EU-medewerkers: de buitenlandse,voornamelijk Poolse werknemers; Directe medewerkers: dit zijn de mensen die op uitzend- of detacheringsbasis bij de klanten en/of leden werkzaam zijn; Indirecte medewerkers: werkzaam voor de eigen organisatie (ook wel bekend als de kantoormedewerkers of de back- en frontoffice). De directe medewerkers zijn doorgaans tevreden over het contact met de vestigingen, de communicatie en net als de EU-medewerkers het werkaanbod. Opmerkelijk is dat 60% van de EU-medewerkers zijn toekomst in Nederland ziet. De werknemers die worden uitgezonden, willen meer aandacht en mogelijkheden voor hun persoonlijke ontwikkeling. De mensen op kantoor geven een soortgelijk signaal af en vragen om verbeteringen in het houden van functioneringsgesprekken en de communicatie. Daar staat tegenover dat de indirecte medewerkers zeer positief zijn over de werkomstandigheden, de sfeer en de betrokkenheid. Veranderingen in het management en de daarmee gepaard gaande perikelen hadden hun weerslag op de resultaten van het onderzoek. De uitkomsten bieden voldoende houvast om nog gerichter te investeren in het welzijn van het personeel. Ondernemingsraad Met zowel ingrijpende veranderingen in de structuur als in het management van, was ook voor de Ondernemingsraad (OR) een bewogen jaar. Na het vertrek van Lammert Fopma als algemeen directeur is er inmiddels een nieuwe directie gevormd bestaande uit drie personen. De OR heeft opbouwend meegedacht, gead viseerd en haar taak van medezeggenschap goed kunnen uitoefenen. Daarbij zaten directie en OR niet altijd op één lijn. Er waren zowel procedurele en inhoudelijk verschillen van inzicht. De OR waardeert de openheid en het overleg over de herpositionering van de organisatie. De OR benadrukt dat de persoonlijke verhoudingen altijd goed zijn gebleven en sprake is van constructief doorgaand overleg op basis van wederzijds respect, ook voor elkaars rollen.

18 19 De medewerkers van geven AB een 7,7

19 20

20 21

21 22 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, vanzelfsprekend Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor geen modegril maar al decennia verankerd in de vezels van onze coöperatie. Immers; de agrarische bedrijfsverzorging is ontstaan vanuit de gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid voor- en de onderlinge solidariteit binnen de agrarische sector. Wie goed doet, goed ontmoet, is een oud gezegde dat voor ons nog altijd waarde heeft. AB handelt daar actief naar. Vanzelfsprekend en bewust zijn we transparant naar onze leden, klanten en medewerkers. Dat is ook vastgelegd in onze statuten en organisatie. Die openheid is er ook naar de samenleving waar we als coöperatie actief deel van uitmaken. We zijn lokaal verbonden en daar als partner, sponsor en via onze werknemers actief in ons eigen achterland: van, voor en met de regio. Dat is zoals we graag worden gezien en waar we op aanspreekbaar zijn. Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid geldt op de eerste plaats voor de mensen die onze missie iedere dag moeten waarmaken: de vakmensen. Harde werkers die talloze klussen voor onze klanten en leden klaren. Hun veiligheid op de werkvloer staat voorop. Net zo belangrijk is hun vakmanschap en deskundigheid: AB investeert continu in scholing, ontwikkeling en welzijn van onze vakwerkers. Onze doelstellingen zijn geborgd door de meest hoogwaardige certificeringen: de bedrijfsprocessen laten we toetsen door externe partijen als de ABU, VCU en NEN, VPO en Blik op Werk. Als het over onze EU-medewerkers gaat schuwen we gesprekken met de overheid niet en tonen graag goed werkgeverschap op alle gebieden: van prima huisvesting (Certified Flex Home), het bevorderen van integratie tot aan taaltrainingen. Voor alle AB-werknemers is een extern vertrouwenspersoon aanspreekbaar op mogelijk ongewenste zaken. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent dat naar de wereld en de toekomst kijkt, duurzaam onderneemt, het milieu zoveel mogelijk spaart en kansen biedt aan jongeren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het hoort er allemaal bij. Maar in plaats van een nog langere opsomming laat AB liever in de praktijk zien dat we maatschappelijke verantwoord ondernemen vooral heel vanzelfsprekend vinden.

22 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 23 Aan: Het bestuur van de Coöperatie Groep U.A. Het in dit jaarverslag opgenomen financieel verslag, bestaande uit een geconsolideerde balans per 31 december en een geconsolideerde exploitatierekening over, is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening van Coöperatie Groep U.A. Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 8 maart Desbetreffende jaarrekening en dit financieel verslag daaruit, bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 8 maart Het financieel verslag bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het kennisnemen van het financieel verslag kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Coöperatie AB Vakwerk Groep U.A. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het financieel verslag. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over het financieel verslag op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810, Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten. Oordeel Naar ons oordeel is het financieel verslag in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening van Coöperatie Groep U.A. per 31 december. Leeuwarden, maart 2013 Ernst & Young Accountants LLP w.g. D.E. Engwerda RA

23 24 Geconsolideerde balans (in euro s) (voor resultaatbestemming) ACTIVA 31 december 31 december 2011 Vaste activa Immateriele vaste activa Kosten van intellectueel eigendom Materiele vaste activa Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Overige vaste bedrijfsmiddelen Financiele vaste activa Overige deelnemingen Overige vorderingen Vlottende activa Vorderingen Debiteuren Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Totaal PASSIVA 31 december 31 december 2011 Groepsvermogen Onverdeeld exploitatieresultaat Voorzieningen Overige voorzieningen Kortlopende schulden Reductieregeling Crediteuren Belastingen en pensioenen Overige schulden Totaal

24 Geconsolideerde exploitatierekening (in euro s) Opbrengsten Dienstverlening Contributiebijdrage Overige opbrengsten Directe kosten Lonen en Salarissen Sociale lasten Overige directe bedrijfskosten Bruto marge Indirecte kosten Lonen en salarissen Sociale lasten Overige indirecte bedrijfskosten Afschrijvingen op vaste activa Bijzondere baten en lasten Bedrijfsresultaat Financiele baten en lasten Rentebaten Rentelasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Aandeel resultaat deelnemingen Exploitatieresultaat voor belastingen Beslastingen over het resultaat Exploitatieresultaat na belastingen

25 26 Verklaring financiële resultaten Balans De immateriële activa zijn gestegen als gevolg van het verder investeren in ons nieuwe ERP-pakket MSF. In 2011 is de eerste fase van MSF succesvol geïmplementeerd en dat is in verder uitgebouwd met o.a. investeringen in de workflows. Daarnaast is er (immaterieel) geïnvesteerd in een nieuwe website voor. In de materiele activa is minder geïnvesteerd en is op normale wijze afgeschreven. Vooral dankzij hogere omzetten aan het einde van liep de debiteurenpost op. Gezien de stand van de economie blijft waakzaamheid hier geboden. De voorziening voor dubieuze debiteuren is verhoogd. De current ratio is op een goed niveau stabiel gebleven. Het eigen vermogen is licht gegroeid. Omdat er sprake is van balansverlenging, vooral bij de vlottende activa, is de solvabiliteit toch licht afgenomen, maar is alleszins acceptabel. Er is een voorziening gevormd om de kosten van toekomstige jubilea van het personeel te kunnen betalen. De voor de reductieregeling betaalde bijdrages hoefden niet in haar geheel te worden aangesproken; in tegenstelling tot 2011, toen er een tekort was. In voorgaande jaren werd het overschot terugbetaald aan de deelnemers. De kortlopende schulden zijn minder gestegen dan de vlottende activa en dat betekent dat het netto werkkapitaal van verder is gegroeid en nog beter in staat is haar schulden op korte termijn te voldoen.

26 27 Resultatenrekening In een erg moeilijke markt kon het aantal uren in nog stijgen ten opzichte van 2011 (+ 1,2%), maar bleef de omzet stabiel op 84,3 mln. Een en ander ging wel gepaard met een hele sterke druk op de marges. De brutomarge daalde verder van 13,8% naar 12,6% en daalde veel sterker dan de markt. De brutomarge per uur daalde van 2,96 naar 2,69 per uur. Een aantal bijzondere kostenposten zorgde voor een behoorlijk sterke stijging van de indirecte kosten. Zonder deze eenmalige bijzondere kosten zouden de indirecte kosten zijn gedaald: nominaal en ook als percentage van de omzet. Samen met de sterk verlaagde marges leidden de hogere indirecte kosten tot een negatief bedrijfsresultaat. Dankzij de weer verder gestegen rentebaten kon nog een positief resultaat laten zien. De rentabiliteit op het eigen vermogen was met 1% erg laag in. Kasstroom De kasstroom was in negatief: de positieve kasstroom uit operationele activiteiten kon de negatieve uit investeringen niet geheel compenseren, maar de liquiditeitspositie van blijft uiterst solide.

27 28 Organisatiestructuur Ledenraad Raad van Commissarissen Financieel Directeur Algemeen Directeur Commercieel Directeur Beheer P&O FA & SA Marketing & Communicatie Agri Units Large Accounts & EU Payroll en Personeelsadvies Juridische structuur Coöperatie AB Vakwerk Groep U.A. AB Vakwerk Groep B.V. AB Groep Vastgoed B.V. Uitzendorganisatie B.V. Detachering B.V. Stap B.V. Payroll B.V. Payroll Seizoenarbeid B.V. Personeelsadvies B.V. Agri B.V. Administratieve Diensten B.V.

28 Per 1 januari Directie Functie Geb. jaar Geslacht Nationaliteit Jaar benoeming Nevenfuncties H.Y. van der Veen algemeen directeur 1966 man nederlands 2013 Lid RvT Mee Friesland / Lid RvC Caparis A.D. Aalberts financieel directeur 1977 man nederlands K. van der Molen commercieel directeur 1970 man nederlands 2013 Raad van Commissarissen Functie Geb. jaar Geslacht Nationaliteit Jaar 1e benoeming Termijn Lid cooperatie Beroep J. Jorritsma voorzitter 1954 man nederlands ja Melkveehouder E.J.P. Weel vice voorzitter 1970 man nederlands ja Pluimveehouder L. Westra commissaris 1979 man nederlands ja Melkveehouder Y.C.M. van Saaze commissaris 1969 vrouw nederlands ja Tuinder T.J. Miedema commissaris 1963 man nederlands ja Melkveehouder G. Speijer commissaris 1949 man nederlands nee HPO-expert Ledenraad Functie M. Vendrig coördinator Ledenraad G. Miedema vice coördinator Ledenraad N. Spaans ledenraadslid G. Holtrop-Hoekstra ledenraadslid J.D. Bron ledenraadslid G. de Boer ledenraadslid G.J. Vink ledenraadslid J. de Vries ledenraadslid L.L. Bouthoorn ledenraadslid T. van Arkel ledenraadslid R.T. Koopmans-van Dalen ledenraadslid A. Wiarda ledenraadslid J. Faber ledenraadslid R.A. Steensma ledenraadslid B.A. Zijlmans ledenraadslid J. van Kempen ledenraadslid G. Mulder ledenraadslid J. Eggenkamp ledenraadslid

29 30 Verslag Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen (RvC) van bestaat uit zes personen die worden benoemd door de Ledenraad. Het houdt toezicht op de uitvoering van het directiebeleid en de algemene gang van zaken in de coöperatie en de daarmee verbonden ondernemingen. De RvC fungeert tevens als klankbord en adviesorgaan voor de directie. De Raad voert het toezicht uit in zijn vergaderingen én in gesprekken met de directie en andere organen van. In kwam de Raad van Commissarissen tien keer bijeen. De RvC en de directie stonden begin geza menlijk stil bij het meerjarenbeleidsplan Een ijkmoment om te bepalen waar AB stond, of de strategie nog actueel was en of er bijstellingen voor de nog lopende tijd noodzakelijk waren. De resultaten van dit beraad zijn vastgelegd in een visiedocument waarin duidelijke keuzes worden gemaakt om vanuit de innerlijke kracht, kernwaar den en agrarische wortels verder door te groeien. De Raad van Commissarissen stemde in het eerste kwartaal vanuit zijn toezichthoudende verantwoordelijkheid in met de jaarrekening over Vervolgens stelde de Ledenraad in de algemene vergadering de jaarrekening definitief vast en verleende aan de directie decharge voor het gevoerde beleid en aan de RvC voor het gevoerde toezicht. De RvC sprak zijn waardering uit voor het behaalde resultaat en de wijze waarop AB in 2011 heeft gefunctioneerd. Een belangrijk gespreksonderwerp in was de herpositionering van de ledendienstverlening. Ruim 50 jaar geleden is de bedrijfsverzorging opgericht om voor zieke boeren de bedrijfscontinuïteit te kunnen garanderen. Zowel de huidige praktijk als nader onderzoek wijzen uit dat deze dienstverlening in de huidige vorm niet meer aansluit bij de gedifferentieerde klantvraag en mede hierdoor niet rendabel is. Op basis van de drie pijlers klantfocus, kwaliteit van dienstverlening & werkgeverschap en efficiency wordt de dienstverlening aangepast aan de huidige vragen van onze leden. Naast een verbeterd rendement moet deze modernisering resulteren in grotere ledenbetrokkenheid en participatie. Sinds 2011 voldoet AB aan de criteria voor een structuurcoöperatie/structuurvennootschap. In overleg met de Ledenraad is in besloten de bijbehorende structuurregeling toe te passen op de coöperatie. Er is gebruik gemaakt van een

30 31 vrijstelling voor het structuurregime omdat daarmee belangrijke (kern)bevoegdheden niet worden overgeheveld naar de Raad van Commissarissen maar bij de algemene vergadering blijven. Hiermee is de invloed van de leden gewaarborgd. Dit besluit, in combinatie met het toepassen van de NCR*-code, leidde eind tot een wijziging van het bestuursmodel en aanpassing van de statuten van alle juridische entiteiten van. Uitgangspunten voor de wijzigingen zijn transparantie van bestuur, een duidelijke scheiding tussen bestuur en toezichthouder en werkelijke ledenbetrokkenheid. Twee commissarissen zijn in gestart met de opleiding Bestuurdersleergang bij NICE (Netherlands Institute for Co-operative Entrepreneurship).In 2013 wordt deze leergang officieel afgerond. De bezoldiging van de Ledenraad en de Raad van Commissarissen is in geëvalueerd en getoetst aan het advies over fatsoenlijk ondernemerschap van de NCR. Aanpassing van de systematiek is vastgesteld in de algemene vergadering. De indexering is conform de CAO Bedrijfsverzorgingsdiensten. Hoewel de NCR-code de Raad van Commissarissen in overweging geeft uit zijn midden een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een selectie- en benoemingscommissie in te stellen, heeft de RvC besloten van deze regel af te wijken en geen commissies te benoemen. In het tweede kwartaal van heeft de RvC als team een traject voor zelfevaluatie doorlopen met als doel het functioneren van de raad te verbeteren door de werkwijze en het gedrag van individuele commissarissen te spiegelen. Tevens hebben er individuele voortgangsgesprekken plaatsgevonden met de commissarissen en zijn mevrouw Van Saaze en de heer Weel herbenoemd voor een laatste periode. De Raad van Commissarissen volgde in de tweede helft van het jaar nauwlettend het doorvoeren van wijzigingen in de organisatiestructuur die moeten leiden tot een compactere en efficiëntere aansturing van de organisatie. Begin oktober leidde dit tot de benoeming van een nieuw managementteam door de directie. Het vertrek van de algemeen directeur maakte eind de benoeming van een nieuw directieteam door de RvC noodzakelijk. De Raad van Commissarissen, Jorrit Jorritsma, voorzitter Erik Weel, vice-voorzitter Yvon van Saaze, commissaris Lucas Westra, commissaris Thom Miedema, commissaris Jonard Speijer, commissaris * NCR = Nationaal Coöperatieve Raad voor land- en tuinbouw

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

± < > < < < > > < > > < < < > > < > > < < < > < > < >= < >= < >= < >= < >= < >= . Periode . < 20,0 15,0 Solvabiliteit 2,4 2,2 Rentedekkingsgraad percentage 10,0 5,0 ratio

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Werk inuitvoering Jaarverslag 2014

Werk inuitvoering Jaarverslag 2014 Werkinuitvoering Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Is goed goed genoeg?... Pagina 3 Werk in uitvoering!... Pagina 4 Sociaal Jaarverslag... Pagina 5 Organogram AB Vecht en Amstel... Pagina 9 Jaarcijfers...

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2013

J A A R V E R S L A G 2013 04 05 Inhoudsopgave : het jaar van de verandering 07 Aanpassen aan de nieuwe realiteit 11 Ondernemingsraad: vertrouwen in toekomst na hectisch jaar 12 Samen werken aan groei 14 Sociaal: aandacht geven

Nadere informatie

CATIESTUKKE~ O~ER HET BOEKJAAR Company.info B.V. Today's Amsterdam. Handelsregister. dossiernummer

CATIESTUKKE~ O~ER HET BOEKJAAR Company.info B.V. Today's Amsterdam. Handelsregister. dossiernummer CATIESTUKKE~ O~ER HET BOEKJAAR 2014 Today's Tomorrovv Handelsregister Kamer van n Koo oophandel V voor aststellingj aarre, kening arn, door dossiernummer de Algernen 50749032 ne V ' 0000 ergaderin van

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2014

J A A R V E R S L A G 2014 Cover: solide en duurzaam Dat is de eik, ook al is die 50 jaar of ouder. AB Vakwerk is voor haar relaties ook een solide partner en bouwt aan duurzame relaties. De eik straalt kracht uit en volgens de

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam Inhoud Page 1 Halfjaarverslag 3 1.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 5 1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening eerste halfjaar 2013 7 Funda B.V. Wibautstraat

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland

Stichting ENUM Nederland Stichting ENUM Nederland Jaarverslaggeving over 2016 Rechtsvorm: Stichting Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem KvK Arnhem: 09163163 1 Inhoud Jaarrekening

Nadere informatie

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis RAPPORT 21 Stichting Spin for Life Aletta Jacobskade 66 3137 TB Vlaardingen Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee 4 3144 DB Maassluis INHOUD JAARVERSLAG Verklaring Resultaat-analyse Financiële

Nadere informatie

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Stichting 070Watt Pletterijkade SG Den Haag. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Stichting 070Watt Pletterijkade 15 2515 SG Den Haag KvK-nummer: 60690461 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Inhoud ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Financiële positie JAARSTUKKEN

Nadere informatie

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1 Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Pagina Rapport Balans per 30 juni 2015 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-15 Resultaten rekening per 31-12-15 Korte toelichting op de balans Amsterdam, mei 2016 R.v.d. Wouw

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA. Jaarrekening

Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA. Jaarrekening Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA Jaarrekening 2015 inhoud Samenstellingsverklaring Bedrijfsgegevens en grondslagen Balans Winst- en verliesrekening Samenstellingsverklaring: Rotterdam,2 november

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres:

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres: Jaarverslag 2013 van Statutaire vestigingsplaats: Adres: 's-hertogenbosch Brabantlaan 1 5216 TV 's-hertogenbosch ''fa Accountants 1 idn' * netter Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Stichting Benedictus Labre

Stichting Benedictus Labre Stichting Benedictus Labre Boekjaar 2015 Stichting Benedictus Labre Utrecht 6 april 2016 Inhoud Blad Inhoud 2 Contactgegevens 2 Jaarverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL Postbus 672 3900 AR VERKORTE JAARREKENING 2015 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen 88.638 94.266 Inventaris 22.348

Nadere informatie

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis

RAPPORT Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee DB Maassluis RAPPORT 2014 Stichting Spin for Life Aletta Jacobskade 66 3137 TB Vlaardingen Opgesteld door: Financieel adviesburo Hofman Noordzee 4 3144 DB Maassluis INHOUD JAARVERSLAG Verklaring Resultaat-analyse Financiële

Nadere informatie

Financieel Verslag Stichting 2109 Gevestigd te Son en Breugel

Financieel Verslag Stichting 2109 Gevestigd te Son en Breugel Financieel Verslag 2016 Stichting 2109 Gevestigd te Voorblad 0 0 Inhoud Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Resultaatvergelijking 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarverslag Vereniging Investeer in Human. Amsterdam

Jaarverslag Vereniging Investeer in Human. Amsterdam Jaarverslag 2013 Vereniging Investeer in Human Amsterdam Inhoud Bedrijfsvoeringverklaring 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) 5 Exploitatierekening 2013 volgens de categoriale

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 15-05-2014 Bedrijf Adres groesman international amsterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,4 Betalingsscore 7,8

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013 STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Samenstellingsverklaring 7 1 BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 213 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

SAMENGEVATTE JAARREKENING 2012

SAMENGEVATTE JAARREKENING 2012 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2012 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2012 2012 2011 ACTIVA Vaste activa Museumcollectie p.m. p.m. Inrichting en inventaris p.m. p.m. Totaal vaste activa p.m. p.m. Vlottende activa Voorraden

Nadere informatie

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 5 JAARREKENING

Nadere informatie

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 14 februari 2013 Stichting Hospice

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer Publicatierapport 2015 Coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe U.A Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer 57197911 Vastgesteld door de Vergadering van de ledenraad

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 22-04-2015 Bedrijf Adres AMSTERDAM - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,6 Betalingsscore 7,8 Rating Risico Bedrijfsstatus

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

STICHTING ONDERNEMERSFONDS UITHOORN TE UITHOORN. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING ONDERNEMERSFONDS UITHOORN TE UITHOORN. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING ONDERNEMERSFONDS UITHOORN TE UITHOORN Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Resultaat 4 5 Financiële

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016 3 BALANS 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 4 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Jaarstukken 2008 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2008 8

Nadere informatie

Concept Concept Concept Concept Concept. Concept

Concept Concept Concept Concept Concept. Concept VERENIGING ERFRECHT ADVOCATEN NEDERLAND TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 2 4 Resultaat 3 5 Financiële

Nadere informatie

Stichting United Bikers Against Abuse Europe Grindweg EG Wolvega

Stichting United Bikers Against Abuse Europe Grindweg EG Wolvega Stichting United Bikers Against Abuse Europe Grindweg 7 8471 EG Wolvega 2015 Inhoud Opdracht 3 Balans per 31 december 2015 5 Winst- en verliesrekening over 2015 7 Toelichting op de balans 8 Toelichting

Nadere informatie

Wijs & Van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016

Wijs & Van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 Wijs & Van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 30 juni 2016 2 Winst-en-verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Jaarverslag van het bestuur 3 JAARSTUKKEN 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan 45 3701 EB Zeist JAARREKENING 2009

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan 45 3701 EB Zeist JAARREKENING 2009 371 EB Zeist JAARREKENING 29 Inhoudsopgave Pag. VERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2 Staat van Baten en Lasten 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. AB-er Thijmen de Vries

Jaarverslag 2009. AB-er Thijmen de Vries Jaarverslag 2009 AB-er Thijmen de Vries Samen zijn wij AB Fryslân & Noord-Holland Het kan u alleen al door de omslag van dit jaarverslag niet zijn ontgaan: de AB s Fryslân en Noord- Holland zijn in 2009

Nadere informatie

STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING GOED BEZIG IN GRONINGEN TE GRONINGEN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 3 4 Financiële posi e 4 FINANCIEEL

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening dec december 2016 Benchmarkperiode 31 dec december om 15:55 uur

Jaarrekening dec december 2016 Benchmarkperiode 31 dec december om 15:55 uur Jaarrekening 2016 Rapportageperiode 31 dec 2016 31 december 2016 Benchmarkperiode 31 dec 2015 31 december 2015 Printdatum 07-06-2017 om 15:55 uur Voorblad 0 0 Inhoud Algemeen 2 Resultaatvergelijking 3

Nadere informatie

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2013/2014 5

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie