Tarievenoverzicht drinkwater per 1 januari 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tarievenoverzicht drinkwater per 1 januari 2010"

Transcriptie

1 Tarievenoverzicht drinkwater per 1 januari 2010

2 Tarievenoverzicht drinkwater per 1 januari 2010 organisatie Vewin Sir Winston Churchilllaan EA RIJSWIJK, projectleider Ing. P.J.J.G. Geudens datum januari 2010 vewin nummer 2010/96/6259

3 TARIEVENOVERZICHT DRINKWATER Per 1 januari 2010 INHOUD BLZ. Woord vooraf 4 Totaal overzicht 5 Gemiddelde drinkwaterprijs 6 GRONINGEN Waterbedrijf Groningen 8 DRENTHE Waterleidingmaatschappij Drenthe 11 FRIESLAND/ OVERIJSSEL/ GELDERLAND Vitens 15 UTRECHT Vitens 19 FLEVOLAND Vitens 23 NOORD-HOLLAND PWN, Waterleidingbedrijf Noord-Holland Waternet ZUID-HOLLAND Dunea Evides Oasen ZEELAND Evides 59 NOORD-BRABANT Brabant Water Evides LIMBURG WML 63 3

4 WOORD VOORAF In 1961 besloot het bestuur van de Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland over te gaan tot de uitgave van een tarievenoverzicht. Dit aanvankelijk losbladig overzicht heeft zich ontwikkeld tot een compleet overzicht met daarin opgenomen de tarieven voor aansluiting en levering van drinkwater in Nederland. Zoals elk jaar zijn alle leden aangeschreven met het verzoek de nieuwe tarieven op te geven. Omdat alle bedrijven reageerden was het mogelijk een compleet overzicht samen te stellen met de per 1 januari 2010 geldende tarieven. Het gewogen gemiddelde tarief voor huishoudens in 2010 bedraagt 1,45 per kubieke meter. Inclusief afdracht van btw en Belasting op Leidingwater betaalt de consument voor een m 3 drinkwater in totaal 1,70. Aan de directies en medewerkers van de waterbedrijven is dank verschuldigd voor de medewerking die bij het inzamelen van de gegevens is verleend. Vewin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in dit overzicht. Rijswijk, januari

5 TOTAAL OVERZICHT huishoudelijk en bemeterd ) Voorzieningsgebied Vast bedrag 2) Variabel tarief Totaal 3) per jaar per m 3 per m 3 Waterbedrijf Groningen 30,00 0,925 1,21 Waterleidingmaatschappij Drenthe 40,98 0,880 1,27 Vitens Friesland 25,00 1,055 1,29 Overijssel 25,00 1,055 1,29 Gelderland 25,00 1,055 1,29 Flevoland 25,00 1,055 1,29 Utrecht 25,00 1,055 1,29 PWN Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland 42,69 1,236 1,65 Waternet 42,15 1,26 1,66 Dunea Algemeen (gemeenten zonder precario) 57,50 1,09 1,64 s-gravenhage 76,90 1,09 1,83 Katwijk 79,20 1,09 1,85 Leiden 87,50 1,09 1,93 Leidschendam-Voorburg 62,75 1,09 1,69 Noordwijkerhout 92,95 1,09 1,98 Rijnwoude (kern Benthuizen) 65,10 1,09 1,71 Rijswijk 67,25 1,09 1,74 Rotterdam (wijk Nesselande) 72,15 1,09 1,78 Teijlingen 82,30 1,09 1,88 Voorschoten 69,30 1,09 1,75 Wassenaar 92,65 1,09 1,98 Zevenhuizen-Moerkapelle 70,80 1,09 1,77 Oasen Algemeen (gemeenten zonder precario) 74,87 1,006 1,72 Kaag en Braassem 87,35 1,006 1,84 Leiderdorp 89,44 1,006 1,86 Nieuwkoop 85,93 1,006 1,83 Rijnwoude 84,72 1,006 1,82 Zoeterwoude 114,43 1,006 2,10 Evides Zeeland en Zuid Holland 59,76 0,951 1,52 Noord Brabant 43,80 0,860 1,28 Brabant Water Algemeen 66,96 0,6879 1,33 Baarle Hertog 66,96 1,0979 1,39 WML 55,84 1,0012 1,54 Nederland (gewogen gemiddelde) 46,43 1,01 1,45 1) Inclusief grondwaterbelasting en provinciale grondwaterheffing, exclusief btw (6%) en exclusief 0,157 Belasting op Leidingwater over de eerste 300 m 3. 2) Vastrecht en/of capaciteitstarief voor huishoudelijke aansluitingen; Inclusief eventuele precarioheffing, meterhuur en toeslag openbare brandblusvoorziening. 3) De totaalprijs per m 3 berekend op basis van de voorgaande kolommen, voor een gemiddeld gezin van 2,24 personen en een gemiddeld watergerbruik per persoon van 46,5 m 3 per jaar. 5

6 Gemiddelde drinkwaterprijs Per deelgebied is de gemiddelde drinkwaterprijs (inclusief vastrecht) berekend voor huishoudelijk gebruik in bemeterde woningen. De uitkomsten hiervan zijn weergegeven in de laatste kolom van het Totaal Overzicht op de voorgaande pagina. Voor de berekening zijn de volgende gegevens gebruikt: - het gemiddelde gebruik per persoon per jaar in Nederland van 46,5 m 3 volgens de TNS NIPO/Vewin rapportage Watergebruik Thuis 2007; - het gemiddeld aantal personen per huishouden in Nederland van 2,24 personen volgens het CBS rapport Demografische kerncijfers per gemeente 2008; - het vastrecht (inclusief precario) in het deelgebied in 2010 (exclusief btw); - het variabele tarief per m 3 in het deelgebied in 2010 (excl. btw en Belasting op Leidingwater). De formule voor de berekening is als volgt: Vastrecht + (2,24 x 46,5 x variabel tarief) 2,24 x 46,5 Betalingskortingen Op het tarief zoals gepresenteerd op de voorgaande pagina kan door het waterbedrijf een betalingskorting worden gegeven. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de klant meewerkt aan het automatisch incasseren van de waternota, het via de website doorgeven van de meterstand of het meewerken aan digitaal factureren. Twee bedrijven hebben aangegeven dat de klant in 2010 betalingskorting wordt gegeven en wat de gemiddeld genoten betalingskorting bedraagt. Bedrijf Gemiddelde betalingskorting ( /m 3 ) 1) Dunea 0,03 Oasen 0,06 1) Voorbeeld: De klant ontvangt elk kwartaal een nota. Indien men meewerkt aan automatische incasso krijgt men voor elke automatisch geïnde nota 1,= korting. Uit ervaring weet het bedrijf dat 70% van de klanten hiervan gebruik maakt. De gemiddeld genoten betalingskorting bedraagt: in dit geval: (70% x 4 x 1,=) /( 2,24 x 46,5) = 0,03 /m3 Op de volgende pagina zijn de gemiddelde drinkwaterprijzen van de bedrijven in grafiekvorm weergegeven. In de grafiek is ook de gemiddeld terug te ontvangen betalingskorting weergegeven. Ter wille van de overzichtelijkheid zijn in de grafiek de kleinere deelgebieden, voornamelijk gemeenten waarin per woning een vast bedrag voor precario wordt doorberekend, buiten beschouwing gelaten. 6

7 Drinkwaterprijs voor gemiddeld huishouden 2010 ¹) Oasen 1,66 Waternet 1,66 PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland 1,65 Dunea 1,61 WML 1,54 Evides 1,52 Brabant Water 1,33 Vitens 1,29 Waterleidingmaatschappij Drenthe 1,27 Waterbedrijf Groningen 1,21 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 per m3 prijs na aftrek van eventuele betalingskorting gemiddelde betalingskorting ¹ Bemeterde woning van gemiddeld gezin van 2,24 personen en gebruik van 46,5 m³ p.p. per jaar; Inclusief vastrecht, meterhuur en grondwaterbelastingen; Exclusief Belasting op Leidingwater (eerste 300 m³ à 0,157/m3) en BTW (6%)

8 GRONINGEN Waterbedrijf Groningen I. TARIEF VOOR AANSLUITING Voor een aansluiting is de aanvrager een minimum bedrag verschuldigd van 399,00 per aansluiting, uitgaande van een aansluitleiding in standaarduitvoering voor zover niet wordt overschreden een uitwendige diameter van 50 millimeter en een lengte van 25 meter, gemeten vanuit de as van de weg, waarin of waarlangs de hoofdleiding ligt. Voor extra lengte wordt het bedrag verhoogd met 19,65 per meter. Extra kosten ontstaan door grotere diameter of bijzondere voorzieningen, welke niet zijn begrepen in de standaarduitvoering en het op verzoek doen van een aanbieding, komen voor rekening van de aanvrager. De genoemde bedragen zijn excl. btw. II. TARIEF VOOR WATERLEVERING Voor de tarieven geldt: inclusief grondwaterbelasting, exclusief 6% btw en exclusief 0,157 per m 3 Belasting op Leidingwater over de eerste 300 m 3. a. Voor huishoudelijk verbruik (onbemeterd): abonnementstarief Voormalig GWG-gebied Grondslag: Minimumtarief per perceel of verbruiksadres Toeslag voor het tweede alsmede voor elke volgende klasse (t/m klasse 9) Bedrag in / jaar 93,48 21,90 N.B. Onder vertrek (klasse) wordt verstaan een ruimte die, met inbegrip van kasten of andere betimmeringen, een vloeroppervlakte heeft van tenminste 4 m², gemeten naar een stahoogte van tenminste 1,50 meter. Niet als vertrek worden gerekend keukens, al dan niet van andere ruimten gescheiden, alsmede schuren en ruimten welke als bergplaats zijn ingericht. Wel als vertrek worden gerekend garages, behalve in die gevallen waarin een directe relatie van de garage met een bepaald perceel niet aanwezig moet worden geacht. Voormalig WAPROG-gebied Grondslag: oppervlakte van de woning in m 2 minder dan tot tot tot tot en hoger Bedrag in / jaar 93,48 115,38 137,28 159,18 181,08 202,98 N.B. De oppervlakte wordt buitenwerks gemeten. Schuren worden voor hoogstens 15 m 2 in rekening gebracht. De oppervlakte van bijgebouwen wordt berekend indien deze, naar het oordeel van het waterleidingbedrijf, voor huishoudelijke doeleinden worden gebruikt. 8

9 b. Voor kleinverbruik met watermeter Onder kleinverbruik wordt verstaan elke levering waarbij de volumestroom niet groter is dan 2 m 3 per uur. Vastrechtbedrag in / jaar Bedrag in / m 3 30,00 0,925 c. Voor capaciteitsverbruik Grondslag: volumestroom in m 3 /uur Vastrecht in / jaar 170,04 396,12 912, , , ,20 Metertarief in / m 3 0,925 0,925 0,925 0,925 0,925 0,925 III. GARANTIERECHTTARIEF met meervoudig metertarief Vastrecht in / jaar stijgende met of een veelvoud daarvan stijgende met of een veelvoud daarvan Toegestaan verbruik in m 3 / jaar stijgende met of een veelvoud daarvan stijgende met of een veelvoud daarvan Meerverbruik in / m 3 0,925 0,925 0,875 0,875 N.B. 1. N.B. 2. N.B. 3. Het bovenstaande garantierecht kan worden aangegaan voor één der vermelde, door de aangeslotene vooraf aan te geven bedragen per half jaar. De aangeslotene kan deze bedragen ten hoogste éénmaal per jaar laten wijzigen, deze wijzigingen hebben geen terugwerkende kracht. Voor garantierechten wordt de volumestroom zodanig ingesteld, dat bij de hoofdafsluiter per uur niet meer kan worden onttrokken dan 1/900 deel van de hoeveelheid per halfjaar, waarvoor de overeenkomst is aangegaan. Reductie voor het minderverbruik, indien het werkelijke verbruik lager is dan de gecontracteerde hoeveelheid, bedraagt 0,23 per m 3. Het bedrijf kan bepalen dat levering van drinkwater uitsluitend plaatsvindt tijdens door het bedrijf te bepalen tijdvakken voor leveringen met volumestromen die een door het bedrijf te bepalen capaciteit te boven gaan. In dergelijke gevallen is het bedrijf bevoegd een reductie te verlenen op het vastrechtbedrag en/of de prijs per m 3. Voor het Waterbedrijf Groningen kan het aantrekkelijk zijn als bedrijven afnemen op tijden dat er ruime productie- en of distributiecapaciteit is, bijvoorbeeld in nachtelijke uren. Indien het Waterbedrijf Groningen op grond van capaciteitsoverwegingen daar belang bij heeft, kan zij een korting verlenen. 9

10 IV. TARIEF VOOR BRANDBLUSSING Aansluiting van onbemeterde brandleidingen t/m 105 mm t/m 150 mm t/m 200 mm t/m 250 mm Waterrechten in / jaar 588,78 810, , ,64 Voor aansluitingen met een grotere diameter gelden, afhankelijk van de diameter, de prijzen als gesteld in hoofdstuk III Garantierecht tarief. Brandkranen rechtstreeks op het leidingnet 30,40 / jaar. N.B. 1. N.B. 2. N.B. 3. Voor brandkranen of andere toestellen voor brandblussing, aangebracht op de gewone drinkwaterinstallatie, is geen extra vergoeding verschuldigd, indien voor brandblussing geen speciale volumestroom wordt verlangd. Het voor brandblussing te betrekken water wordt niet in rekening gebracht. De gemeente moet zorgen voor het vorst- en sneeuwvrij houden van de deksels van de brandkraanstraatpotten. Een additionele volumestroom voor brandblussing wordt beschikbaar gesteld op een door het waterbedrijf te bepalen wijze. Omtrent de werkelijke omvang van deze volumestroom wordt geen garantie gegeven. Alle kosten, nodig voor het verschaffen en behouden van de additionele volumestroom komen voor rekening van de aanvrager, respectievelijk de verbruiker. De afsluiters, die een additionele volumestroom voor brandblussing kunnen verschaffen, worden vanwege het waterbedrijf verzegeld. Behoudens bij brand of direct brandgevaar mag ontzegeling alleen plaatsvinden na uitdrukkelijke toestemming van het waterbedrijf. Verbreking of beschadiging van de verzegeling moet binnen 48 uur ter kennis van het waterbedrijf worden gebracht. Voor het aanbrengen van een nieuw zegel, anders dan na brand of direct brandgevaar, is 85,00 verschuldigd voor het eerste zegel en voor elk volgend, gelijktijdig in en/of bij het zelfde perceel aangebracht zegel 28,15, onverminderd de overige rechten van het waterbedrijf. N.B. 4. Brandkranen in de openbare weg, ten behoeve van de regionale brandweer, worden door het waterbedrijf gratis geleverd en aangebracht, wanneer ze tegelijk met de aanleg van de hoofdleiding worden ingebouwd. De extra kosten, die door het later aanbrengen ontstaan, zijn voor rekening van de betrokken gemeente. 10

11 DRENTHE Waterleidingmaatschappij Drenthe INLEIDING Artikel 1 Aard van de tarieven 1. De volgende bepalingen vormen de tarieven zoals bedoeld in artikel 14 van de Algemene Voor0waarden Drinkwater van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe. 2. Indien één of meer van deze bepalingen strijdig mochten blijken met de in lid 1 genoemde Algemene Voorwaarden zijn de laatste beslissend. Artikel 2 Begripsomschrijving In deze tarievenregeling wordt verstaan onder: Bedrijf Aanvrager Verbruiker Perceel NV Waterleidingmaatschappij Drenthe, gevestigd te Assen; Degene die een aanvraag voor de totstandbrenging, of uitbreiding of wijziging van een aansluiting bij het bedrijf heeft ingediend; Degene die drinkwater van het bedrijf betrekt en/of de beschikking heeft over een aansluiting; Elk roerende of onroerende zaak, gedeelte of samenstel daarvan, ten behoeve waarvan een aansluiting tot stand is gekomen of zal komen dan wel levering van drinkwater geschiedt of zal geschieden, een en ander ter beoordeling van het bedrijf; Leidingwaterinstallatie Installatie bestaande uit leidingen fittingen, waterbehandelingstoestellen en andersoortige toestellen waarmee leidingwater wordt afgenomen dan wel ter beschikking wordt gesteld; Drinkwaterinstallatie Hoofdleiding Aansluiting Meetinrichting Levering Leidingwaterinstallatie voor de afname van drinkwater; De leiding van het bedrijf waarop aansluitingen tot stand kunnen worden gebracht; De leiding van het bedrijf die de drinkwaterinstallatie met de hoofdleiding verbindt, met inbegrip van de meetinrichting en alle andere door of vanwege het bedrijf in of aan die leiding aangebrachte apparatuur, zoals hoofdkranen, keerkleppen, begrenzers; De apparatuur van het bedrijf bestemd voor het vaststellen van de omvang van de levering, van de voor de afrekening door het bedrijf nodig geachte gegevens en voor de controle van het verbruik; De levering respectievelijk de terbeschikkingstelling van drinkwater. TARIEF VOOR AANSLUITING Artikel 3 Kosten aansluiting 1 De kosten voor de totstandbrenging of wijziging van een aansluiting komen geheel voor rekening van de aanvrager. Een opgave van de kosten wordt op aanvraag verstrekt. 2 Voor de aansluiting van woningen is de aanvrager een bedrag van 570,00 verschuldigd, uitgaande van een aansluiting met een diameter van 25 millimeter of kleiner en een lengte van maximaal 25 meter. De lengte van de aansluiting wordt gerekend vanaf de hoofdleiding van het bedrijf of de as van de weg waarlangs de hoofdleiding is gelegen ingeval deze laatste afstand de kortste is. Extra kosten ontstaan door meerdere lengte, verzwaarde uitvoering of bijzondere voorzieningen, worden tegen door het bedrijf vastgestelde prijzen in rekening gebracht. 3 In geval van niet automatisch betalen van de aansluitkosten wordt 5,00 administratiekosten in rekening gebracht. 11

12 TARIEF VOOR WATERLEVERING Artikel 4 Levering voor kleinverbruik 1 Algemeen 1 Onder kleinverbruik wordt verstaan elke levering waarbij de maximale momentane afname, uitgedrukt in m³ per uur, kleiner is dan 4 m³. 2 Het bedrijf beslist of de levering al dan niet over een watermeter plaats zal vinden. 2 Met watermeter 1 Het drinkwater wordt, tenzij lid 2 van dit artikel van toepassing is, tegen een vastrechtbedrag van 40,98 per jaar inclusief meterhuur en een prijs van 0,88 per m³ geleverd. 2 Waar de waterlevering geschiedt via één centrale watermeter vindt de levering plaats tegen een prijs van 1,16 per m³. 3 Bij een tariefwijziging wordt de afgenomen hoeveelheid water tot aan de datum waarop de tariefwijziging ingaat naar evenredigheid bepaald uit de laatste meteraflezing voor en de eerste meteraflezing na de datum van ingang van de tariefwijziging. 3 Zonder watermeter Ongemeten leveringen vinden plaats tegen een vastrechtbedrag van 171,50 per jaar. Artikel 5 Levering voor grootverbruik 1 Onder grootverbruik wordt verstaan elke levering waarbij de maximale momentane afname, uitgedrukt in m³ per uur, 4 of meer bedraagt en deze capaciteit door een toestel wordt begrensd of gemeten. 2 De levering aan grootverbruikers geschiedt tegen een tarief, bestaande uit: A een vergoeding voor het capaciteitsbeslag B een vergoeding voor de afgenomen hoeveelheid 3 Indien de afnamecapaciteit van de verbruiker in overleg met de verbruiker wordt vastgesteld op een waarde kleiner dan 15 m³ per uur wordt deze afnamecapaciteit door het bedrijf afgesteld door middel van een begrenzer. 4 Het in lid 2 van dit artikel genoemde tarief is voor grootverbruikers met een afnamecapaciteit tot 15 m³ per uur als volgt: Vastrecht per m³ afnamecapaciteit / uur Prijs per m³ 140,00 0,88 De afnamecapaciteit is de nominale doorlaatcapaciteit in m³ per uur van de ter afstelling geplaatste begrenzer. 5 Indien de afnamecapaciteit van de verbruiker in overleg met deze verbruiker wordt vastgesteld op een waarde van 15 m³ per uur of meer, wordt door het bedrijf een piekmeter geplaatst, waarmee de in het jaar optredende maximale uurafname wordt geregistreerd. Voor deze verbruikers wordt de afnamecapaciteit gelijk gesteld aan de gemeten maximale uurafname, met een minimum van 15 m³ per uur. Het tarief hierbij is als volgt: Vastrecht per m³ afnamecapaciteit / uur Prijs per m³ 376,00 0,88 12

13 6 Bij plaatsing van een piekmeter dient de aanvrager of de gebruiker desgewenst op een door het bedrijf aan te geven plaats een telefoonlijn beschikbaar te stellen. 7 Indien de verbruiker, zoals genoemd in lid 5 van dit artikel, zulks verzoekt plaatst het bedrijf voor rekening en risico van de verbruiker een begrenzer. Artikel 6 Levering ten behoeve van reserve aansluitingen Indien een verbruiker, die beschikt over een eigen watervoorziening, tevens is aangesloten op het leidingnet van het bedrijf door middel van een aansluiting welke geheel of gedeeltelijk kan dienen als reserve bij storing in de eigen watervoorziening, kan het bedrijf - naast de uit andere hoofde verschuldigde vergoedingen - hiervoor nadere voorwaarden stellen en een nader vast te stellen jaarlijkse vergoeding vragen. BRANDBLUSSING Artikel 7 Levering aan particulieren voor brandblussing 1 Indien het, ter beoordeling van het bedrijf, niet wenselijk of mogelijk is de bluswatervoorziening via de meetstraat te realiseren, kan het bedrijf, indien de capaciteit van het leidingnet dat toelaat en de kwaliteit van het drinkwater niet in het geding komt, op verzoek van de aanvrager een afzonderlijke bluswateraansluiting aanleggen. 2 De kosten van aanleg van genoemde afzonderlijke bluswateraansluiting komen voor rekening van de aanvrager. 3 Afsluiters, brandkranen en standpijpen in en aan bluswateraansluitingen worden - voor zover het bedrijf dat nodig oordeelt - door hem in een door hem te bepalen stand verzegeld. Verbreking of beschadiging van het zegel moet binnen 24 uur ter kennis van het bedrijf worden gebracht. 4 Afzonderlijke brandkranen mogen eenmaal per jaar worden beproefd in tegenwoordigheid van een door het bedrijf aan te wijzen persoon. 5 Voor het aanbrengen van elk zegel, hetzij na plaatsing, hetzij na verbreking in geval van brand of na verbreking voor het spuien of beproeven van de brandleiding is 18,90 verschuldigd. Voor het aanbrengen van elk zegel buiten die gevallen is 13,75 tot 46,50 verschuldigd, welk bedrag door het bedrijf voor elk geval wordt vastgesteld. 6 Het in rekening te brengen tarief is gerelateerd aan de doorlaat van de aftakking van de bluswateraansluiting volgens onderstaande tabel. Doorlaat Capaciteit (m 3 /h) Vergoeding in DN50 Bestaand 610,00 DN ,00 DN ,00 DN ,00 DN ,00 Artikel 8 Levering aan gemeenten door middel van brandkranen Per geplaatste brandkraan wordt een bedrag van 37,80 per jaar in rekening gebracht aan de betrokken gemeente. 13

14 OVERIGE ASPECTEN Artikel 9 Levering voor overige doeleinden Voor de levering van water voor zover in deze Tarievenregeling niet genoemd, wordt het tarief door het bedrijf vastgesteld. Artikel 10 Kosten wanbetaling 1 In geval en zodra de aanvrager of de verbruiker in gebreke is bij het tijdig betalen van aan het bedrijf verschuldigde bedragen, zoals vermeld in artikel 17 van de Algemene Voorwaarden Drinkwater, worden hem/haar de volgende extra kosten in rekening gebracht: a. in geval van toezending dringend betalingsverzoek 12,50 b. in geval van toezending laatste betalingsverzoek 17,85 Artikel 11 Kosten heraansluiting Voor het onderbreken en weer herstellen van de waterlevering in verband met het niet nakomen van het gestelde in de in artikel 1 lid 1 genoemde Algemene Voorwaarden is een bedrag verschuldigd van 100,00. Artikel 12 Kosten hercontrole Indien bij een eerste controle blijkt, dat een installatie of een gedeelte daarvan niet voldoet aan het bepaalde in of krachtens de aansluitvoorwaarden, is de betrokken installateur als bijdrage in de kosten van hercontrole aan het bedrijf de volgende bedragen verschuldigd: 25,50 1 e hercontrole 51,00 2 e hercontrole 76,50 3 e hercontrole Artikel 13 Administratiekosten Voor het inschrijven van een nieuwe klant en/of het administratief verwerken van een verhuizing wordt 16,50 administratiekosten in rekening gebracht. Artikel 14 Opgave Als in een derde achtereenvolgend jaar geen meterstand wordt doorgegeven en het bedrijf door middel van huisbezoek en een brief de klant hierop vergeefs heeft gewezen, wordt een boete van 110,00 in rekening gebracht. Artikel 15 Belastingen De bedragen vermeld in deze Tarievenregeling zijn exclusief de Belasting op Leidingwater en de omzetbelasting (btw) tenzij anders vermeld. Artikel 16 Slotbepalingen 1 Deze tarievenregeling treedt in werking op 1 januari Met ingang van die datum vervallen de tot dan geldende tarieven. 2 Deze tarievenregeling is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Meppel; is via internet ( in te zien en te downloaden en is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar. 14

15 FRIESLAND, OVERIJSSEL EN GELDERLAND Vitens TARIEVEN HUISHOUDENS 1 Drinkwatertarief per m³ excl. btw 6 % incl. btw 6 % in in 1.1 Aansluiting met een leveringscapaciteit van 1,5 m³/uur 1,055 1, Belasting op leidingwater over de eerste 300 m³ per jaar 0,157 0,166 2 Vastrecht-/capaciteitstarief per jaar excl. btw 6 % incl. btw 6 % in in 2.1 Aansluiting met een leveringscapaciteit van 1,5 m³/uur 25,00 26,50 Tarieven voor aansluiting en overige diensten 3 Aansluiting voor drinkwater excl. btw 6 % incl. btw 6 % in in 3.1 Nieuwe aansluiting met een leveringscapaciteit van max. 1,5 m³/uur 469,00 497,14 (standaard t/m 25 meter) 3.2 Meterplaatsing voor een appartement met een leveringscapaciteit van max. 113,00 119,78 1,5 m³/uur 3.3 Bouwaansluiting 527,00 558, Tijdelijke aansluiting 757,00 802, Controle nieuwe aansluiting met een leveringscapaciteit van max. 212,00 224,72 1,5 m³/uur 3.6 Wijzigen watermeteropstelling met een leveringscapaciteit van 1,5 m³ per uur 338,00 358, Wijzigen aansluiting met een leveringscapaciteit van 1,5 m³ per uur tarief per meter 37,00 39,22 4 Overige diensten & administratiekosten excl. btw incl. btw in in 4.1 Vervangen defecte watermeter *) bij een aansluiting van max. 1,5 m³/uur 217,00 217, Aanmaning 17,50 17, Verwerking acceptgiro 1,50 1, Tweede aanmaning en incassobericht 51,50 51, Voorrijkosten 51,50 51, Afsluitkosten 164,50 164, Verhuizing 15,13 18, Verhuizing via internet gratis gratis 4.9 Verwerken klantgegevens bij tenaamstelling van een bestaande wateraansluiting 15,13 18, Verwerken klantgegevens bij tenaamstelling van een bestaande wateraansluiting gratis gratis via internet 4.11 IJken watermeter op kosten van ongelijke met een leveringscapaciteit van max. 4 m³/uur 136,00 161,84 *) indien oorzaak klant 15

16 TARIEVEN ZAKELIJK 1 Drinkwatertarief per m³ excl. btw 6 % incl. btw 6 % in in 1.1 Aansluiting met een leveringscapaciteit van 4 m³ per uur 0,90 0, Aansluiting met een leveringscapaciteit van 6 m³ per uur 0,80 0, Aansluiting met een leveringscapaciteit van 10 m³ per uur 0,87 0, Belasting op leidingwater over de eerste 300 m³ per jaar 0,157 0,166 2 Vastrecht-/capaciteitstarief per jaar excl. btw 6 % incl. 6 % btw in in 2.1 Aansluiting met een leveringscapaciteit van 4 m³ per uur 100,00 106, Aansluiting met een leveringscapaciteit van 6 m³ per uur 472,00 500, Aansluiting met een leveringscapaciteit van 10 m³ per uur 1.298, , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 15 m³ per uur 1.800, , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 20 m³ per uur 3.943, , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 25 m³ per uur 5.389, , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 30 m³ per uur 6.955, , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 40 m³ per uur , , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 50 m³ per uur , , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 60 m³ per uur , , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 70 m³ per uur , , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 80 m³ per uur , , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 90 m³ per uur , , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 100 m³ per uur , , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 110 m³ per uur , , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 125 m³ per uur , , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 150 m³ per uur , , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 175 m³ per uur , , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 200 m³ per uur , , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 225 m³ per uur , , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 250 m³ per uur , , Aansluiting met een leveringscapaciteit groter dan 250 m³ per uur op aanvraag 16

17 Tarieven voor aansluiting en overige diensten 3 Aansluiting voor drinkwater Tarief btw 6 % incl. btw in in in 3.1 Nieuwe aansluiting met een leveringscapaciteit van max. 4 m³ per 469,00 28,14 497,14 (standaard tot en met 25 meter) 3.2 Nieuwe aansluiting met een leveringscapaciteit van max. 6 m³ per 710,00 42,60 752,60 uur (standaard tot en met 25 meter) 3.3 Nieuwe aansluiting met een leveringscapaciteit van max. 10 m³ per 1.656,00 99, ,36 uur (standaard tot en met 25 meter) 3.4 Nieuwe aansluiting met een leveringscapaciteit van max. 15 m³ per 1.656,00 99, ,36 uur (standaard tot en met 25 meter) 3.5 Nieuwe aansluiting met een leveringscapaciteit groter dan 15 m³ per uur op aanvraag 3.6 Nieuwe hoofdaansluiting appartementengebouw met een leveringscapaciteit 747,00 44,82 791,82 van max. 6 m³ per uur (standaard tot en met 25 meter) 3.7 Nieuwe hoofdaansluiting appartementengebouw met een leveringscapaciteit 1.683,00 100, ,98 van max. 15 m³ per uur (standaard tot en met 25 meter) 3.8 Nieuwe hoofdaansluiting appartementengebouw met een leveringscapaciteit groter dan 15 m³ per uur op aanvraag 3.9 Watermeterplaatsing voor een appartement met een leveringscapaciteit 113,00 6,78 119,78 van max. 1,5 m³ per uur 3.10 Meerprijs per meter vanaf 25 meter 9,00 0,54 9, Bouwaansluiting (standaard tot en met 25 meter) 527,00 31,62 558, Tijdelijke aansluiting (standaard tot en met 25 meter) 757,00 45,42 802, Controle nieuwe aansluiting met een leveringscapaciteit van max ,00 13,56 239,56 m³ per uur 3.14 Controle nieuwe aansluiting met een leveringscapaciteit van max ,00 13,56 239,56 m³ per uur 3.15 Controle nieuwe aansluiting met een leveringscapaciteit van max ,00 18,48 326,48 m³ per uur 3.16 Controle nieuwe aansluiting met een leveringscapaciteit van max ,00 18,48 326,48 m³ per uur 3.17 Controle nieuwe aansluiting met een leveringscapaciteit groter dan 432,00 25,38 448,38 15 m³ per uur 3.18 Hercontrole bestaande aansluiting 84,00 5,04 89, Wijzigen watermeteropstelling met een leveringscapaciteit van max. 338,00 20,28 358,28 4 m³ per uur 3.20 Wijzigen aansluiting met een leveringscapaciteit van max. 4 m³ per 37,00 2,22 39,22 uur tarief per meter 3.21 Wijzigen watermeteropstelling met een leveringscapaciteit van max. 449,00 26,94 475,94 6 m³ per uur 3.22 Wijzigen aansluiting met een leveringscapaciteit van max. 6 m³ per 39,00 2,34 41,34 uur tarief per meter 3.23 Wijzigen watermeteropstelling met een leveringscapaciteit van max. 758,00 45,48 803,48 10 m³ per uur 3.24 Wijzigen aansluiting met een leveringscapaciteit van max. 10 m³ per 58,00 3,48 61,48 uur tarief per meter 3.25 Wijzigen watermeteropstelling met een leveringscapaciteit van max. 758,00 45,48 803,48 15 m³ per uur 3.26 Wijzigen aansluiting met een leveringscapaciteit van max. 15 m³ per 58,00 3,48 61,48 uur tarief per meter 3.27 Wijzigen watermeteropstelling met een leveringscapaciteit groter dan 15 m³ per uur op aanvraag 3.28 Wijzigen aansluiting met een leveringscapaciteit groter dan15 m³ per uur tarief per meter 17

18 4 Brandkranen voor de openbare dienst Tarief btw 6 % btw 19 % Incl. btw in in in in 4.1 Jaarlijkse vergoeding openbare brandkraan* * volgens afspraak met betreffende gemeente 5 Brandblusinstallaties per jaar Tarief btw 6 % btw 19 % Incl. btw in in in in 5.1 Aansluiting met een leveringscapaciteit van 325,00 19,50 344,50 5 m³ tot en met 20 m³ per uur 5.2 Aansluiting met een leveringscapaciteit van 21 m³ tot en met 30 m³ per uur 645,00 38,70 683,70 6 Overige diensten en administratiekosten Tarief btw 6 % btw 19 % Incl. btw in in in in 6.1 Vervangen defecte* watermeter 217,00 217, IJken watermeter op kosten van ongelijk met 136,00 25,84 161,84 een leveringscapaciteit van max. 20 m³ per uur 6.3 Onderbreking en heraansluiting op verzoek 305,00 18,30 323,30 van klant 6.4 Verhuur tijdelijke standpijp, max. 1 week 453,00 27,18 480, Verhuur permanente standpijp, per 1 jaar 1.820,00 109, , Aanmaning onder de 1.000,00 17,50 17, Aanmaning boven de 1.000,00 17,50 + 0,5 % rente p/m 17,50 + 0,5 % rente p/m 6.8 Tweede aanmaning en incassobericht 51,50 51, Betaling per acceptgirokaart 1,50 0,29 1, Voorrijkosten 51,50 51, Afsluitkosten 164,50 164, Verwerken klantgegevens bij tennaamstelling van een bestaande wateraansluiting 6.13 Verwerken klantgegevens bij tennaamstelling van een bestaande wateraansluiting aangeleverd door middel van internet * Indien oorzaak klant 15,13 2,87 18,00 0,00 0,00 18

19 UTRECHT Vitens TARIEVEN HUISHOUDENS 1 Drinkwatertarief per m³ excl. btw 6 % incl. btw 6 % in in 1.1 Aansluiting met een leveringscapaciteit van 1,5 m³/uur 1,055 1, Belasting op leidingwater over de eerste 300 m³ per jaar 0,157 0,166 2 Vastrecht-/capaciteitstarief per jaar excl. btw 6 % incl. btw 6 % in in 2.1 Aansluiting met een leveringscapaciteit van 1,5 m³/uur 25,00 26,50 Tarieven voor aansluiting en overige diensten 3 Aansluiting voor drinkwater excl. btw 6 % incl. btw 6 % in in 3.1 Nieuwe aansluiting met een leveringscapaciteit van max 1,5 m³/uur (standaard 469,00 497,14 t/m 25 meter) 3.2 Meterplaatsing voor een appartement met een leveringscapaciteit van max 1,5 113,00 119,78 m³/uur 3.3 Bouwaansluiting 527,00 558, Tijdelijke aansluiting 757,00 802, Controle nieuwe aansluiting met een leveringscapaciteit van max 212,00 224,72 1,5 m³/uur 3.6 Wijzigen watermeteropstelling met een leveringscapaciteit van 1,5 m³ per uur 338,00 358, Wijzigen aansluiting met een leveringscapaciteit van 1,5 m³ per uur tarief per meter 37,00 39,22 4 Overige diensten & administratiekosten excl. btw incl. btw in in 4.1 Vervangen defecte watermeter *) bij een aansluiting van max. 1,5 m³/uur 217,00 217, Aanmaning 17,50 17, Verwerking acceptgiro 1,50 1, Tweede aanmaning en incassobericht 51,50 51, Voorrijkosten 51,50 51, Afsluitkosten 164,50 164, Verhuizing 15,13 18, Verhuizing via internet gratis gratis 4.9 Verwerken klantgegevens bij tenaamstelling van een bestaande wateraansluiting 15,13 18, Verwerken klantgegevens bij tenaamstelling van een bestaande wateraansluiting gratis gratis via internet 4.11 IJken watermeter op kosten van ongelijke met een leveringscapaciteit van 136,00 161,84 max. 4 m³/uur *) indien oorzaak klant 19

20 TARIEVEN ZAKELIJK 1 Drinkwatertarief per m³ excl. btw 6 % incl. btw 6 % in in 1.1 Aansluiting met een leveringscapaciteit van 4 m³ per uur 0,90 0, Aansluiting met een leveringscapaciteit van 6 m³ per uur 0,80 0, Aansluiting met een leveringscapaciteit van 10 m³ per uur 0,74 0, Aansluiting met een leveringscapaciteit van 15 m³ per uur 0,71 0, Aansluiting met een leveringscapaciteit van 20 m³ of 25 m³ per uur 0,69 0, Aansluiting met een leveringscapaciteit van 30 m³ of 40 m³ per uur 0,66 0, Aansluiting met een leveringscapaciteit van 50 m³ per uur 0,64 0, Aansluiting met een leveringscapaciteit van 60 m³ per uur 0,63 0, Belasting op leidingwater over de eerste 300 m³ per jaar 0,157 0,166 2 Vastrecht-/capaciteitstarief per jaar excl. btw 6 % incl. 6 % btw in in 2.1 Aansluiting met een leveringscapaciteit van 4 m³ per uur 145,00 153, Aansluiting met een leveringscapaciteit van 6 m³ per uur 255,00 270, Aansluiting met een leveringscapaciteit van 10 m³ per uur 653,00 692, Aansluiting met een leveringscapaciteit van 15 m³ per uur 1.310, Aansluiting met een leveringscapaciteit van 20 m³ per uur 3.079, , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 25 m³ per uur 4.047, , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 30 m³ per uur 5.461, , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 40 m³ per uur 7.840, , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 50 m³ per uur , , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 60 m³ per uur , , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 70 m³ per uur , , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 80 m³ per uur , , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 90 m³ per uur , , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 100 m³ per uur , , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 110 m³ per uur , , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 125 m³ per uur , , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 150 m³ per uur , , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 175 m³ per uur , , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 200 m³ per uur , , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 225 m³ per uur , , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 250 m³ per uur , , Aansluiting met een leveringscapaciteit groter dan 250 m³ per uur op aanvraag 20

21 Tarieven voor aansluiting en overige diensten 3 Aansluiting voor drinkwater Tarief btw 6 % incl. btw in in in 3.1 Nieuwe aansluiting met een leveringscapaciteit van max. 4 m³ per 469,00 28,14 497,14 (standaard tot en met 25 meter) 3.2 Nieuwe aansluiting met een leveringscapaciteit van max. 6 m³ per 710,00 42,60 752,60 uur (standaard tot en met 25 meter) 3.3 Nieuwe aansluiting met een leveringscapaciteit van max. 10 m³ per 1.656,00 99, ,36 uur (standaard tot en met 25 meter) 3.4 Nieuwe aansluiting met een leveringscapaciteit van max. 15 m³ per 1.656,00 99, ,36 uur (standaard tot en met 25 meter) 3.5 Nieuwe aansluiting met een leveringscapaciteit groter dan 15 m³ per uur op aanvraag 3.6 Nieuwe hoofdaansluiting appartementengebouw met een leveringscapaciteit 747,00 44,82 791,82 van max. 6 m³ per uur (standaard tot en met 25 meter) 3.7 Nieuwe hoofdaansluiting appartementengebouw met een leveringscapaciteit 1.683,00 100, ,98 van max. 15 m³ per uur (standaard tot en met 25 meter) 3.8 Nieuwe hoofdaansluiting appartementengebouw met een leveringscapaciteit groter dan 15 m³ per uur op aanvraag 3.9 Watermeterplaatsing voor een appartement met een leveringscapaciteit 113,00 6,78 119,78 van max. 1,5 m³ per uur 3.10 Meerprijs per meter vanaf 25 meter 9,00 0,54 9, Bouwaansluiting (standaard tot en met 25 meter) 527,00 31,62 558, Tijdelijke aansluiting (standaard tot en met 25 meter) 757,00 45,42 802, Controle nieuwe aansluiting met een leveringscapaciteit van max ,00 13,56 239,56 m³ per uur 3.14 Controle nieuwe aansluiting met een leveringscapaciteit van max ,00 13,56 239,56 m³ per uur 3.15 Controle nieuwe aansluiting met een leveringscapaciteit van max ,00 18,48 326,48 m³ per uur 3.16 Controle nieuwe aansluiting met een leveringscapaciteit van max ,00 18,48 326,48 m³ per uur 3.17 Controle nieuwe aansluiting met een leveringscapaciteit groter dan 432,00 25,38 448,38 15 m³ per uur 3.18 Hercontrole bestaande aansluiting 84,00 5,04 89, Wijzigen watermeteropstelling met een leveringscapaciteit van max. 338,00 20,28 358,28 4 m³ per uur 3.20 Wijzigen aansluiting met een leveringscapaciteit van max. 4 m³ per 37,00 2,22 39,22 uur tarief per meter 3.21 Wijzigen watermeteropstelling met een leveringscapaciteit van max. 449,00 26,94 475,94 6 m³ per uur 3.22 Wijzigen aansluiting met een leveringscapaciteit van max. 6 m³ per 39,00 2,34 41,34 uur tarief per meter 3.23 Wijzigen watermeteropstelling met een leveringscapaciteit van max. 758,00 45,48 803,48 10 m³ per uur 3.24 Wijzigen aansluiting met een leveringscapaciteit van max. 10 m³ per 58,00 3,48 61,48 uur tarief per meter 3.25 Wijzigen watermeteropstelling met een leveringscapaciteit van max. 758,00 45,48 803,48 15 m³ per uur 3.26 Wijzigen aansluiting met een leveringscapaciteit van max. 15 m³ per 58,00 3,48 61,48 uur tarief per meter 3.27 Wijzigen watermeteropstelling met een leveringscapaciteit groter dan 15 m³ per uur op aanvraag 3.28 Wijzigen aansluiting met een leveringscapaciteit groter dan15 m³ per uur tarief per meter 21

22 4 Brandkranen voor de openbare dienst Tarief btw 6 % btw 19 % Incl. btw in in in in 4.1 Jaarlijkse vergoeding openbare brandkraan* * volgens afspraak met betreffende gemeente 5 Brandblusinstallaties per jaar Tarief btw 6 % btw 19 % Incl. btw in in in in 5.1 Aansluiting met een leveringscapaciteit van 415,00 24,90 439,90 5 m³ tot en met 25 m³ per uur 5.2 Aansluiting met een leveringscapaciteit van 26 m³ tot en met 30 m³ per uur 840,00 50,40 890,40 6 Overige diensten en administratiekosten Tarief btw 6 % btw 19 % Incl. btw in in in in 6.1 Vervangen defecte* watermeter 217,00 217, IJken watermeter op kosten van ongelijk met 136,00 25,84 161,84 een leveringscapaciteit van max. 20 m³ per uur 6.3 Onderbreking en heraansluiting op verzoek 305,00 18,30 323,30 van klant 6.4 Verhuur tijdelijke standpijp, max. 1 week 453,00 27,18 480, Verhuur permanente standpijp, per 1 jaar 1.820,00 109, , Aanmaning onder de 1.000,00 17,50 17, Aanmaning boven de 1.000,00 17,50 + 0,5 % rente p/m 17,50 + 0,5 % rente p/m 6.8 Tweede aanmaning en incassobericht 51,50 51, Betaling per acceptgirokaart 1,50 0,29 1, Voorrijkosten 51,50 51, Afsluitkosten 164,50 164, Verwerken klantgegevens bij tennaamstelling van een bestaande wateraansluiting 6.13 Verwerken klantgegevens bij tennaamstelling van een bestaande wateraansluiting aangeleverd door middel van internet * Indien oorzaak klant 15,13 2,87 18,00 0,00 0,00 22

23 FLEVOLAND Vitens TARIEVEN HUISHOUDENS 1 Drinkwatertarief per m³ excl. btw incl. btw in in 1.1 Aansluiting met een leveringscapaciteit van 1,5 m³/uur 1,055 1, Belasting op leidingwater over de eerste 300 m³ per jaar 0,157 0,166 2 Vastrecht-/capaciteitstarief per jaar excl. btw incl. btw in in 2.1 Aansluiting met een leveringscapaciteit van 1,5 m³/uur 25,00 26,50 Tarieven voor aansluiting en overige diensten 3 Aansluiting voor drinkwater excl. btw incl. btw in in 3.1 Nieuwe aansluiting met een leveringscapaciteit van max 1,5 m³/uur (standaard 469,00 497,14 t/m 25 meter) 3.2 Meterplaatsing voor een appartement met een leveringscapaciteit van max 1,5 113,00 119,78 m³/uur 3.3 Bouwaansluiting 527,00 558, Tijdelijke aansluiting 757,00 802, Controle nieuwe aansluiting met een leveringscapaciteit van max 212,00 224,72 1,5 m³/uur 3.6 Wijzigen watermeteropstelling met een leveringscapaciteit van 1,5 m³ per uur 338,00 358, Wijzigen aansluiting met een leveringscapaciteit van 1,5 m³ per uur tarief per meter 37,00 39,22 4 Overige diensten & administratiekosten excl. btw incl. btw in in 4.1 Vervangen defecte watermeter *) bij een aansluiting van max. 1,5 m³/uur 217,00 217, Aanmaning 17,50 17, Verwerking acceptgiro 1,50 1, Tweede aanmaning en incassobericht 51,50 51, Voorrijkosten 51,50 51, Afsluitkosten 164,50 164, Verhuizing 15,13 18, Verhuizing via internet gratis gratis 4.9 Verwerken klantgegevens bij tenaamstelling van een bestaande wateraansluiting 15,13 18, Verwerken klantgegevens bij tenaamstelling van een bestaande wateraansluiting gratis gratis via internet 4.11 IJken watermeter op kosten van ongelijke met een leveringscapaciteit van 136,00 161,84 max. 4 m³/uur *) indien oorzaak klant 23

24 TARIEVEN ZAKELIJK 1 Drinkwatertarief per m³ excl. btw 6 % incl. btw 6 % in in 1.1 Aansluiting met een leveringscapaciteit van 4 m³ per uur 0,90 0, Aansluiting met een leveringscapaciteit van 6 m³ per uur 0,80 0, Aansluiting met een leveringscapaciteit van 10 m³ per uur 0,87 0, Belasting op leidingwater over de eerste 300 m³ per jaar 0,157 0,166 2 Vastrecht-/capaciteitstarief per jaar excl. btw 6 % incl. 6 % btw in in 2.1 Aansluiting met een leveringscapaciteit van 4 m³ per uur 145,00 153, Aansluiting met een leveringscapaciteit van 6 m³ per uur 472,00 500, Aansluiting met een leveringscapaciteit van 10 m³ per uur 1.298, , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 15 m³ per uur 2.636, , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 20 m³ per uur 3.943, , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 25 m³ per uur 5.389, , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 30 m³ per uur 6.955, , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 40 m³ per uur , , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 50 m³ per uur , , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 60 m³ per uur , , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 70 m³ per uur , , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 80 m³ per uur , , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 90 m³ per uur , , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 100 m³ per uur , , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 110 m³ per uur , , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 125 m³ per uur , , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 150 m³ per uur , , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 175 m³ per uur , , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 200 m³ per uur , , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 225 m³ per uur , , Aansluiting met een leveringscapaciteit van 250 m³ per uur , , Aansluiting met een leveringscapaciteit groter dan 250 m³ per uur op aanvraag 24

25 Tarieven voor aansluiting en overige diensten 3 Aansluiting voor drinkwater Tarief btw 6 % incl. btw in in in 3.1 Nieuwe aansluiting met een leveringscapaciteit van max. 4 m³ per 469,00 28,14 497,14 (standaard tot en met 25 meter) 3.2 Nieuwe aansluiting met een leveringscapaciteit van max. 6 m³ per 710,00 42,60 752,60 uur (standaard tot en met 25 meter) 3.3 Nieuwe aansluiting met een leveringscapaciteit van max. 10 m³ per 1.656,00 99, ,36 uur (standaard tot en met 25 meter) 3.4 Nieuwe aansluiting met een leveringscapaciteit van max. 15 m³ per 1.656,00 99, ,36 uur (standaard tot en met 25 meter) 3.5 Nieuwe aansluiting met een leveringscapaciteit groter dan 15 m³ per uur op aanvraag 3.6 Nieuwe hoofdaansluiting appartementengebouw met een leveringscapaciteit 747,00 44,82 791,82 van max. 6 m³ per uur (standaard tot en met 25 meter) 3.7 Nieuwe hoofdaansluiting appartementengebouw met een leveringscapaciteit 1.683,00 100, ,98 van max. 15 m³ per uur (standaard tot en met 25 meter) 3.8 Nieuwe hoofdaansluiting appartementengebouw met een leveringscapaciteit groter dan 15 m³ per uur op aanvraag 3.9 Watermeterplaatsing voor een appartement met een leveringscapaciteit 113,00 6,78 119,78 van max. 1,5 m³ per uur 3.10 Meerprijs per meter vanaf 25 meter 9,00 0,54 9, Bouwaansluiting (standaard tot en met 25 meter) 527,00 31,62 558, Tijdelijke aansluiting (standaard tot en met 25 meter) 757,00 45,42 802, Controle nieuwe aansluiting met een leveringscapaciteit van max ,00 13,56 239,56 m³ per uur 3.14 Controle nieuwe aansluiting met een leveringscapaciteit van max ,00 13,56 239,56 m³ per uur 3.15 Controle nieuwe aansluiting met een leveringscapaciteit van max ,00 18,48 326,48 m³ per uur 3.16 Controle nieuwe aansluiting met een leveringscapaciteit van max ,00 18,48 326,48 m³ per uur 3.17 Controle nieuwe aansluiting met een leveringscapaciteit groter dan 432,00 25,38 448,38 15 m³ per uur 3.18 Hercontrole bestaande aansluiting 84,00 5,04 89, Wijzigen watermeteropstelling met een leveringscapaciteit van max. 338,00 20,28 358,28 4 m³ per uur 3.20 Wijzigen aansluiting met een leveringscapaciteit van max. 4 m³ per 37,00 2,22 39,22 uur tarief per meter 3.21 Wijzigen watermeteropstelling met een leveringscapaciteit van max. 449,00 26,94 475,94 6 m³ per uur 3.22 Wijzigen aansluiting met een leveringscapaciteit van max. 6 m³ per 39,00 2,34 41,34 uur tarief per meter 3.23 Wijzigen watermeteropstelling met een leveringscapaciteit van max. 758,00 45,48 803,48 10 m³ per uur 3.24 Wijzigen aansluiting met een leveringscapaciteit van max. 10 m³ per 58,00 3,48 61,48 uur tarief per meter 3.25 Wijzigen watermeteropstelling met een leveringscapaciteit van max. 758,00 45,48 803,48 15 m³ per uur 3.26 Wijzigen aansluiting met een leveringscapaciteit van max. 15 m³ per 58,00 3,48 61,48 uur tarief per meter 3.27 Wijzigen watermeteropstelling met een leveringscapaciteit groter dan 15 m³ per uur op aanvraag 3.28 Wijzigen aansluiting met een leveringscapaciteit groter dan15 m³ per uur tarief per meter 25

26 4 Brandkranen voor de openbare dienst Tarief btw 6 % btw 19 % Incl. btw in in in in 4.1 Jaarlijkse vergoeding openbare brandkraan* * volgens afspraak met betreffende gemeente 5 Brandblusinstallaties per jaar Tarief btw 6 % btw 19 % Incl. btw in in in in 5.1 Aansluiting met een leveringscapaciteit 249,00 14,94 263,94 van 5 m³ 5.2 Aansluiting met een leveringscapaciteit 304,00 18,24 322,24 van 6 m³ 5.3 Aansluiting met een leveringscapaciteit 353,00 21,18 374,18 van 8 m³ 5.4 Aansluiting met een leveringscapaciteit 500,00 30,00 530,00 van 10 m³ 5.5 Aansluiting met een leveringscapaciteit 751,00 45,06 796,06 van 14 m³ 5.6 Aansluiting met een leveringscapaciteit 805,00 48,30 853,30 van 18 m³ 5.7 Aansluiting met een leveringscapaciteit 853,00 51,18 904,18 van 20 m³ 5.8 Aansluiting met een leveringscapaciteit 951,00 57, ,06 van 22 m³ 5.9 Aansluiting met een leveringscapaciteit 1.152,00 69, ,12 van 25 m³ 5.10 Aansluiting met een leveringscapaciteit 1.251,00 75, ,06 van 27 m³ 5.11 Aansluiting met een leveringscapaciteit van 30 m³ 1.502,00 90, ,12 6 Overige diensten en administratiekosten Tarief btw 6 % btw 19 % Incl. btw in in in in 6.1 Vervangen defecte* watermeter 217,00 217, IJken watermeter op kosten van ongelijk met 136,00 25,84 161,84 een leveringscapaciteit van max. 20 m³ per uur 6.3 Onderbreking en heraansluiting op verzoek 305,00 18,30 323,30 van klant 6.4 Verhuur tijdelijke standpijp, max. 1 week 453,00 27,18 480, Verhuur permanente standpijp, per 1 jaar 1.820,00 109, , Aanmaning onder de 1.000,00 17,50 17, Aanmaning boven de 1.000,00 17,50 + 0,5 % rente p/m 17,50 + 0,5 % rente p/m 6.8 Tweede aanmaning en incassobericht 51,50 51, Betaling per acceptgirokaart 1,50 0,29 1, Voorrijkosten 51,50 51, Afsluitkosten 164,50 164, Verwerken klantgegevens bij tennaamstelling van een bestaande wateraansluiting 6.13 Verwerken klantgegevens bij tennaamstelling van een bestaande wateraansluiting aangeleverd door middel van internet * Indien oorzaak klant 15,13 2,87 18,00 0,00 0,00 26

27 NOORD-HOLLAND PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland TARIEF VOOR LEIDINGAANLEG EN AANSLUITING Voor een (permanente) aansluiting op de hoofdleiding betaalt de aanvrager een bijdrage in de kosten: Permanente aansluiting Bijdrage in de kosten in excl. btw Tarief per bemeterde aansluiting (maximale lengte voor standaardtarief 20 m) 464,80 Standaardtarief tot 5 m 3 /uur Aansluiting van appartementsgebouwen: centrale aansluiting van een complex aan het net 464,80 Tarief per bemeterde aansluiting Doorlaatcapaciteit 5 m 3 /uur tot 10 m 3 /uur 1.040,90 Tarief per bemeterde aansluiting Doorlaatcapaciteit 10 m 3 en > 10 m 3 /uur d.m.v. offerte Overschrijdt de aansluiting een lengte van 25 meter of passeert deze het hierna genoemde eindpunt, dan wordt voor de meerlengte een extra bedrag van 28,40 per meter in rekening gebracht. Bij zelf graven wordt 11,00 per meter berekend. Het eindpunt van de aansluiting wordt door het bedrijf bepaald en ligt als regel 1 meter binnen de dichtstbijzijnde gevel van het aan te sluiten perceel. Indien het aansluiten van een perceel reeds tevoren als niet-permanent dient te worden beschouwd, kan een bijdrage worden verlangd, gebaseerd op de werkelijke kosten van aansluiten, een en ander ter beoordeling van het bedrijf. Indien op verzoek van de aanvrager een zwaardere aansluiting wordt gelegd dan normaal gebruikelijk is, dan wel dat van het gangbare aansluitmateriaal moet worden afgeweken, worden de kosten van aansluiting per geval vastgesteld. Verzoekt de aanvrager een bestaande aansluiting of enig onderdeel daarvan te verzwaren, dan komen de kosten van die verzwaring voor rekening van de aanvrager of de verbruiker indien de noodzaak daartoe geen verband houdt met de omvang van de waterlevering. In bijzondere gevallen en voor de levering van water buiten de provincie Noord-Holland kunnen nadere voorwaarden worden gesteld. TARIEF VOOR WATERLEVERING Voor de tarieven geldt: inclusief grondwaterbelasting, exclusief 6% btw en exclusief 0,154 per Belasting op Leidingwater over de eerste 300 m 3. a. Klein- en middelgroot verbruik (capaciteit < 3,5 m 3 /uur) Eigen watermeter Centrale watermeter Vastrecht in / jaar Variabel tarief in / m 3 42,69 1,236 34,60 1,236 b. Grootverbruik De kosten zijn afhankelijk van het verbruik en van de maximum capaciteit van de aansluiting. De prijs per m 3 geleverd water is variabel; deze daalt naarmate meer water wordt verbruikt. Voor de aansluiting is jaarlijks een vast bedrag verschuldigd, dat samenhangt met de capaciteit van de aansluiting. 27

Tarievenregeling. NV Waterleidingmaatschappij Drenthe

Tarievenregeling. NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Tarievenregeling NV Waterleidingmaatschappij Drenthe 03 Artikel Aard van de tarieven. De volgende bepalingen vormen de tarievenregeling zoals bedoeld in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Nadere informatie

Tarievenregeling 2016

Tarievenregeling 2016 Tarievenregeling 2016 Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Tarievenregeling 2016 Artikel 1 Aard van de tarieven... 3 Artikel 2 Begripsomschrijving... 3 Artikel 3 Kosten aansluiting... 4 Artikel 4 Levering

Nadere informatie

Tarievenoverzicht drinkwater

Tarievenoverzicht drinkwater Tarievenoverzicht drinkwater per per 11 januari 2012 2012 Tarievenoverzicht drinkwater per 1 januari 2012 organisatie Vewin Sir Winston Churchilllaan 273 2288 EA RIJSWIJK, www.vewin.nl projectleider Ing.

Nadere informatie

Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Tarievenoverzicht drinkwater 2013

Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Tarievenoverzicht drinkwater 2013 Vereniging van waterbedrijven in Nederland Tarievenoverzicht drinkwater 2013 TARIEVENOVERZICHT DRINKWATER 2013 Woord vooraf Voor u ligt de nieuwe uitgave van het Tarievenoverzicht drinkwater 2013. In samenwerking

Nadere informatie

TARIEVEN PER 1 JANUARI 2015

TARIEVEN PER 1 JANUARI 2015 PER 1 JANUARI 2015 INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Aard van de tarieven 4 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 3 Kosten van de aansluiting 5 Artikel 4 Minimum kosten aansluiting 5 OPBOUW VAN

Nadere informatie

N.V. WATERBEDRIJF GRONINGEN

N.V. WATERBEDRIJF GRONINGEN N.V. WATERBEDRIJF GRONINGEN TARIEVEN- REGELING INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Aard van de tarieven 3 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3 Kosten van de aansluiting 4 Artikel

Nadere informatie

Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Tarievenoverzicht drinkwater 2014

Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Tarievenoverzicht drinkwater 2014 Vereniging van waterbedrijven in Nederland Tarievenoverzicht drinkwater 2014 TARIEVENOVERZICHT DRINKWATER 2014 Woord vooraf Voor u ligt de nieuwe uitgave van het Tarievenoverzicht drinkwater 2014. In samenwerking

Nadere informatie

TARIEVEN PER 1 JANUARI 2017

TARIEVEN PER 1 JANUARI 2017 PER 1 JANUARI 2017 INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Aard van de tarieven 4 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 3 Kosten van de aansluiting 5 Artikel 4 Minimum kosten aansluiting 5 OPBOUW VAN

Nadere informatie

Vereniging van waterbedrijven in Nederland Postbus 1019 2280 CA Rijswijk

Vereniging van waterbedrijven in Nederland Postbus 1019 2280 CA Rijswijk Vereniging van waterbedrijven in Nederland Postbus 1019 2280 CA Rijswijk Tarievenoverzicht leidingwater per 1 januari 2009 Tarievenoverzicht leidingwater per 1 januari 2009 organisatie Vewin Sir Winston

Nadere informatie

V ERENIGING VAN W ATERBEDRIJVEN IN N EDERLAND. Tarievenoverzicht leidingwater per 1 januari 2007

V ERENIGING VAN W ATERBEDRIJVEN IN N EDERLAND. Tarievenoverzicht leidingwater per 1 januari 2007 V ERENIGING VAN W ATERBEDRIJVEN IN N EDERLAND Tarievenoverzicht leidingwater per 1 januari 2007 Tarievenoverzicht leidingwater per 1 januari 2007 Organisatie ~ VEWIN Postbus 1019 2280 CA RIJSWIJK Auteur

Nadere informatie

Tarievenoverzicht drinkwater 2017

Tarievenoverzicht drinkwater 2017 Vereniging van waterbedrijven in Nederland Tarievenoverzicht drinkwater 2017 Ontwikkeling drinkwatertarief ( /m³) 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 2014 2015 2016 2017 Tarievenoverzicht drinkwater per 1 januari

Nadere informatie

TARIEF BEPALINGEN. Tariefbepalingen, onderdeel van de Algemene Voorwaarden Drinkwater 2013, Waternet

TARIEF BEPALINGEN. Tariefbepalingen, onderdeel van de Algemene Voorwaarden Drinkwater 2013, Waternet Tariefbepalingen drinkwater 2013 TARIEF BEPALINGEN Tariefbepalingen, onderdeel van de Algemene Voorwaarden Drinkwater 2013, Waternet Artikel 1 Algemeen - Kosten van leidingaanleg en aansluitkosten 1. Voor

Nadere informatie

B&W-besluit, 3 december 2013. Burgemeester en wethouders van Amsterdam

B&W-besluit, 3 december 2013. Burgemeester en wethouders van Amsterdam Gemeenteblad -besluit, 3 december 2013 Jaar 2013 Afdeling 3B Publicatiedatum 20 december 2013 Onderwerp Vaststelling Tariefbepalingen 2014, onderdeel van de Algemene Voorwaarden Drinkwater 2013, Waternet

Nadere informatie

Tarievenregeling Evides - januari 2012. Tarievenregeling van Evides voor de levering van drinkwater (exclusief BTW)

Tarievenregeling Evides - januari 2012. Tarievenregeling van Evides voor de levering van drinkwater (exclusief BTW) Tarievenregeling Evides - januari 2012 Tarievenregeling van Evides voor de levering van drinkwater (exclusief BTW) Januari 2012 1 Tarievenregeling Evides januari 2012 Tarievenregeling van Evides voor de

Nadere informatie

Tarievenlijst 2016. 1 januari 2016. Status Definitief. Versie 1.0. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda

Tarievenlijst 2016. 1 januari 2016. Status Definitief. Versie 1.0. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda Tarievenlijst 2016 Status Definitief Versie 1.0 Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 7 TARIEVENLIJST 2016 Onderstaand treft u de prijsgegevens

Nadere informatie

B&W-besluit, 28 november Vaststelling Tariefbepalingen 2018, onderdeel van de Algemene Voorwaarden Drinkwater 2013, Waternet

B&W-besluit, 28 november Vaststelling Tariefbepalingen 2018, onderdeel van de Algemene Voorwaarden Drinkwater 2013, Waternet Gemeente Amsterdam B&W Gemeenteblad B&W-besluit, 28 november 2017 B&W Onderwerp Vaststelling Tariefbepalingen 2018, onderdeel van de Algemene Voorwaarden Drinkwater 2013, Waternet Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Tarieven consumenten 2017 Tarievenlijst

Tarieven consumenten 2017 Tarievenlijst Tarieven consumenten 2017 Tarievenlijst Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 6 Tarieven consumenten 2017 Tarievenlijst In deze folder vindt

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden drinkwater

Aansluitvoorwaarden drinkwater Aansluitvoorwaarden drinkwater Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Artikel 1.1 Aard van de aansluitvoorwaarden 3 Artikel 1.2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 1.3 Aansluiten en leveren 4 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Tarievenoverzicht. Tarievenregeling consumenten 2016. www.vitens.nl

Tarievenoverzicht. Tarievenregeling consumenten 2016. www.vitens.nl Tarievenoverzicht Tarievenregeling consumenten 2016 www.vitens.nl Vitensgebied Vitens levert drinkwater in alle gemeenten in de provincies Friesland, Gelderland, Overijssel, Utrecht (behalve Vianen) en

Nadere informatie

Tarievenregeling Evides Waterbedrijf. (exclusief belastingen en toeslagen)

Tarievenregeling Evides Waterbedrijf. (exclusief belastingen en toeslagen) Tarievenregeling Evides Waterbedrijf 2018 (exclusief belastingen en toeslagen) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Grondslag 4 Artikel 3 Levering van drinkwater 5 Artikel 4 Scheepvaart 6 Artikel

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Consumenten 2015. www.vitens.nl

Tarievenoverzicht Consumenten 2015. www.vitens.nl Tarievenoverzicht Consumenten 2015 www.vitens.nl Vitensgebied Winnen, zuiveren en leveren Winnen, zuiveren en leveren Gebruiker Filtergebouw Pompgebouw Beluchting Vitens levert water in alle gemeenten

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden drinkwater 2004

Aansluitvoorwaarden drinkwater 2004 Aansluitvoorwaarden drinkwater 2004 Verbouwing van uw bedrijf Een verbouwing kan een verplaatsing van de aansluiting (en mogelijk ook de meteropstelling) met zich meebrengen. Wij adviseren u graag over

Nadere informatie

Tarievenoverzicht. Tarievenregeling zakelijk 2016. www.vitens.nl

Tarievenoverzicht. Tarievenregeling zakelijk 2016. www.vitens.nl Tarievenoverzicht Tarievenregeling zakelijk 2016 www.vitens.nl Vitensgebied Vitens levert drinkwater in alle gemeenten in de provincies Friesland, Gelderland, Overijssel, Utrecht (behalve Vianen) en Flevoland.

Nadere informatie

Tarievenoverzicht. Tarievenregeling Consumenten

Tarievenoverzicht. Tarievenregeling Consumenten Tarievenoverzicht Tarievenregeling Consumenten 2018 www.vitens.nl Vitensgebied Vitens levert drinkwater in alle gemeenten in de provincies Friesland, Gelderland, Overijssel, Utrecht (behalve Vianen) en

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden 2014

Aansluitvoorwaarden 2014 Aansluitvoorwaarden 2014 Aansluitvoorwaarden Evides 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen 5 Artikel 1.1 - Aard van de aansluitvoorwaarden 5 Artikel 1.2 - Begripsomschrijvingen 5 Artikel

Nadere informatie

Tarievenoverzicht. Tarievenregeling consumenten

Tarievenoverzicht. Tarievenregeling consumenten Tarievenoverzicht Tarievenregeling consumenten 2017 www.vitens.nl Vitensgebied Vitens levert drinkwater in alle gemeenten in de provincies Friesland, Gelderland, Overijssel, Utrecht (behalve Vianen) en

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden. drinkwater

Aansluitvoorwaarden. drinkwater Aansluitvoorwaarden drinkwater Voorzieningsgebied Dunea Dunea levert drinkwater aan: Den Haag (exclusief wijk Wateringse Veld), Hillegom, Katwijk, Lansingerland, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Lisse, Noordwijk,

Nadere informatie

Tarievenregeling Evides Waterbedrijf. (exclusief belastingen en toeslagen)

Tarievenregeling Evides Waterbedrijf. (exclusief belastingen en toeslagen) Tarievenregeling Evides Waterbedrijf 2015 (exclusief belastingen en toeslagen) Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities 5 Artikel 2 - Grondslag 6 Artikel 3 - Levering van drinkwater 6 Artikel 3.1 - Specifiek

Nadere informatie

Tarievenoverzicht Zakelijk 2015. www.vitens.nl

Tarievenoverzicht Zakelijk 2015. www.vitens.nl Tarievenoverzicht Zakelijk 2015 www.vitens.nl Inhoudsopgave Tarieven voor waterlevering 5 1 Drinkwaterprijs per m 3 5 2 Vastrecht (capaciteitstarief) drinkwater per jaar 6 3 Belasting op Leidingwater 7

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden Drinkwater 2017

Aansluitvoorwaarden Drinkwater 2017 Aansluitvoorwaarden Drinkwater 2017 www.pwn.nl Inhoud Blz. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Artikel 1.1 Aard van de aansluitvoorwaarden 3 Artikel 1.2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 1.3 Aansluiten en

Nadere informatie

Tarievenregeling Evides Waterbedrijf. (exclusief belastingen en toeslagen)

Tarievenregeling Evides Waterbedrijf. (exclusief belastingen en toeslagen) Tarievenregeling Evides Waterbedrijf 2017 (exclusief belastingen en toeslagen) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Grondslag 5 Artikel 3 Levering van drinkwater 5 Artikel 3.1 Specifiek voor

Nadere informatie

AAnsluit- voorwaarden drinkwater 2013 Met ingang van 1 september 2013

AAnsluit- voorwaarden drinkwater 2013 Met ingang van 1 september 2013 Aansluitvoorwaarden Drinkwater 2013 Met ingang van 1 september 2013 Inhoud Algemene bepalingen 3 Artikel 1.1 Aard van de aansluitvoorwaarden 3 Artikel 1.2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 1.3 Aansluiten

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden Drinkwater

Aansluitvoorwaarden Drinkwater Brabant Water N.V. Aansluitvoorwaarden Drinkwater Telefoon 073 683 88 88 Fax 073 683 89 99 Internet www.brabantwater.nl Postadres Postbus 1068 5200 BC s-hertogenbosch Algemene bepalingen Artikel 1.1 Aard

Nadere informatie

Regeling voor de levering van drinkwater via opzetstukken. anders dan voor brandblusdoeleinden. Evides Waterbedrijf

Regeling voor de levering van drinkwater via opzetstukken. anders dan voor brandblusdoeleinden. Evides Waterbedrijf Regeling voor de levering van drinkwater via opzetstukken anders dan voor brandblusdoeleinden Evides Waterbedrijf 2016 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 Begripsomschrijvingen 5 Algemene bepaling 5 De gebruikersovereenkomst

Nadere informatie

AANSLUITVOORWAARDEN DRINKWATER 2015

AANSLUITVOORWAARDEN DRINKWATER 2015 DRINKWATER 2015 INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN WIJZE VAN AANSLUITEN VAN DRINKWATER-EN ANDERE WATERINSTALLATIES AANGIFTE VAN DRINKWATERINSTALLATIES Artikel 1.1 Aard van de aansluitvoorwaarden 3 Artikel 1.2

Nadere informatie

Begripsomschrijving en het van toepassing zijn van de tariefregeling

Begripsomschrijving en het van toepassing zijn van de tariefregeling agina 1 van 5 TARIEVEN- EN VERGOEDINGSREGELING STADSWARMTE OF STADSWARMTE EN WARM TAWATER t.b.v. de verwarmingsinstallatie groter dan 40 kwth en een jaarverbruik onder de 4.633 Gigajoule Artikel 1. Begripsomschrijving

Nadere informatie

Tarieven- regeling 2017

Tarieven- regeling 2017 Tarievenregeling 2017 Voorzieningsgebied Dunea Dunea levert drinkwater aan: Den Haag (excl. wijk Wateringse Veld), Hillegom, Katwijk, Lansingerland, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout,

Nadere informatie

Tarievenregeling Per 1 januari

Tarievenregeling Per 1 januari Tarievenregeling Per 1 januari 2018 www.brabantwater.nl/tarieven 1 1 Inhoudsopgave Tarievenregeling 2018 1 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Tarieven voor drinkwater 2 1.2 Abonnementstarief 3 1.3 Hoe

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden Drinkwater

Aansluitvoorwaarden Drinkwater Aansluitvoorwaarden Drinkwater Met ingang van 1 januari 2003 Inhoud Art. 1 Algemene bepalingen 3 Art. 2 Wijze van aansluiten van drinkwater- en andere installaties 5 Art. 3 Voorzieningen ten behoeve van

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden drinkwater 2011

Aansluitvoorwaarden drinkwater 2011 Aansluitvoorwaarden drinkwater 2011 Voorwoord De vervanging van de Waterleidingwet door de Drinkwaterwet heeft gevolgen voor de terminologie van de aansluitvoorwaarden. Het verzamelbegrip leidingwater

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Drinkwater. Schiphol Nederland B.V. M.0193/08

Algemene Voorwaarden Drinkwater. Schiphol Nederland B.V. M.0193/08 M.0193/08 Inhoudsopgave Artikel 1 - Begripsomschrijving en toepasselijkheid Artikel 2 - Aanvraag voor een aansluiting en het tot stand brengen of wijzigen van een aansluiting Artikel 3 - Onderhouden, controleren,

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2013. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2013. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2013 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2013 3 1.1 Abonnementstarief 3 1.2 Hoe zijn de tarieven opgebouwd? 3

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2017 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Abonnementstarief 3 1.2 Hoe zijn de tarieven opgebouwd? 3 1.3 Overige

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER

ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving en toepasselijkheid 3 Artikel 2 Aanvraag voor en het tot stand brengen, uitbreiden of wijzigen van een aansluiting 3 Artikel 3 Onderhouden,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden drinkwater

Algemene voorwaarden drinkwater Algemene voorwaarden drinkwater Voorzieningsgebied Dunea Dunea levert drinkwater aan: Den Haag (exclusief wijk Wateringse Veld), Hillegom, Katwijk, Lansingerland, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Lisse,

Nadere informatie

Versie Aansluitvoorwaarden Drinkwater Vitens

Versie Aansluitvoorwaarden Drinkwater Vitens Versie 2007 Aansluitvoorwaarden Drinkwater Vitens Deze Aansluitvoorwaarden zijn gebaseerd op het model van VEWIN. 2 VOORWOORD Sedert de inwerkingtreding van het vorige Model in 1994 heeft zich een aantal

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de levering van drinkwater

Algemene voorwaarden voor de levering van drinkwater Algemene voorwaarden voor de levering van drinkwater Artikel 1: Begripsbepalingen 1 In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan onder: Leverancier: Woningstichting De Woonplaats, gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 juni Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 juni Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 juni 2016 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Abonnementstarief 3 1.2 Hoe zijn de tarieven opgebouwd? 3 1.3 Overige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden drinkwater

Algemene voorwaarden drinkwater Algemene voorwaarden drinkwater Waterleidingmaatschappij Drenthe Algemene voorwaarden drinkwater WMD 2012 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijving en toepasselijkheid 3 Artikel 2 Aanvraag voor en het tot stand

Nadere informatie

Algemene en Aansluitvoorwaarden drinkwater Oasen

Algemene en Aansluitvoorwaarden drinkwater Oasen Algemene en Aansluitvoorwaarden drinkwater Oasen Status Definitief Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 21 Algemene en Aansluitvoorwaarden

Nadere informatie

Toelichting op de. Tarievenregeling

Toelichting op de. Tarievenregeling Toelichting op de Tarievenregeling en overige vergoedingen Per 1 januari 2012 1 3 2 4 5 6 7 8 10 9 12 11 13 25 14 15 22 16 17 18 19 26 24 23 21 20 59 42 41 58 27 43 39 40 57 28 44 56 63 38 45 29 55 37

Nadere informatie

Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Kerngegevens drinkwater 2016

Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Kerngegevens drinkwater 2016 Vereniging van waterbedrijven in Nederland Kerngegevens drinkwater 2016 Watervoorzieningsgebieden Toelichting op deze folder Deze folder geeft een overzicht van kerngegevens van de drinkwatersector en

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2016. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2016. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2016 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Abonnementstarief 2 1.2 Hoe zijn de tarieven opgebouwd? 3 1.3 Overige

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. BRANDBLUSINSTALLATIES Algemeen

WATERWERKBLAD. BRANDBLUSINSTALLATIES Algemeen WATERWERKBLAD BRANDBLUSINSTALLATIES Algemeen WB 4.5 DATUM: JUNI 2004 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot brandblusinstallaties is in artikel 4.5 van NEN 1006 (AVWI- 2002) het volgende gesteld:

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Warmtelevering d.m.v. gemeenschappelijke ketelhuizen en warm tapwater (voor woningen met verdeelmeters) Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Regeling voor de levering van drinkwater via openbare tappunten. Evides Waterbedrijf

Regeling voor de levering van drinkwater via openbare tappunten. Evides Waterbedrijf Regeling voor de levering van drinkwater via openbare tappunten Evides Waterbedrijf 2015 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 Begripsomschrijvingen 5 Algemene bepaling 6 De gebruiksovereenkomst 6 Bepalingen voor

Nadere informatie

GAS TARIEVEN 2013. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

GAS TARIEVEN 2013. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2013 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2013 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers Sinds de invoering van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet bestaat er

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 01-01-2014 tot 01-07-2014. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 01-01-2014 tot 01-07-2014. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 01-01-2014 tot 01-07-2014 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 01-01-2014 tot 01-07-2014 3 1.1 Abonnementstarief

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2015. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2015. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2015 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Abonnementstarief 2 1.2 Overige tarieven 3 1.3 Hoe zijn de tarieven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden drinkwater

Algemene voorwaarden drinkwater Algemene voorwaarden drinkwater Voorzieningsgebied Dunea Dunea levert drinkwater aan : Den Haag (exclusief wijk Wateringse Veld), Hillegom, Katwijk, Lansingerland, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Lisse,

Nadere informatie

Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Kerngegevens drinkwater 2015

Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Kerngegevens drinkwater 2015 Vereniging van waterbedrijven in Nederland Kerngegevens drinkwater 2015 Watervoorzieningsgebieden Toelichting op deze folder Deze folder geeft een overzicht van kerngegevens van de drinkwatersector en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Drinkwater. Per 01-08-2012

Algemene Voorwaarden Drinkwater. Per 01-08-2012 Algemene Voorwaarden Drinkwater Per 01-08-2012 Algemene voorwaarden drinkwater Artikel 1 Begripsomschrijving en toepasselijkheid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: bedrijf: Brabant Water

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Evides Waterbedrijf

Algemene Voorwaarden Evides Waterbedrijf Algemene Voorwaarden Evides Waterbedrijf 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 - Begripsomschrijving en toepasselijkheid 5 Artikel 2 - Aanvraag voor en het tot stand brengen, uitbreiden of wijzigen van een Aansluiting

Nadere informatie

Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Kerngegevens drinkwater 2014

Vereniging van waterbedrijven in Nederland. Kerngegevens drinkwater 2014 Vereniging van waterbedrijven in Nederland Kerngegevens drinkwater 2014 Watervoorzieningsgebieden Toelichting op deze folder Deze folder geeft een overzicht van kerngegevens van de drinkwatersector en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER

ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER MET INGANG VAN 1 JANUARI 2013 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 - BEGRIPSOMSCHRIJVING EN TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 2 - AANVRAAG VOOR EN HET TOT STAND BRENGEN, UITBREIDEN OF WIJZIGEN

Nadere informatie

Brief aan huurders van woningen die zijn voorzien van een collectieve installatie voor de levering van warmte en/of warm tapwater

Brief aan huurders van woningen die zijn voorzien van een collectieve installatie voor de levering van warmte en/of warm tapwater Brief aan huurders van woningen die zijn voorzien van een collectieve installatie voor de levering van warmte en/of warm tapwater Datum 21 mei 2015 Onze ref. MW Onderwerp Algemene voorwaarden levering

Nadere informatie

Regeling inzake de handhaving van particuliere leidingen

Regeling inzake de handhaving van particuliere leidingen Regeling inzake de handhaving van particuliere leidingen 2017 Regeling inzake de handhaving van particuliere leidingen (P-leidingen) Evides Waterbedrijf 2017 Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen 5 Doel

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2014 (aangepaste versie) Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2014 (aangepaste versie) Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2014 (aangepaste versie) Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2 1.1 Abonnementstarief 2 1.2 Overige tarieven 3

Nadere informatie

gelet op het voorstel van het college van 8 december 2014, nr. 14/ gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a van de Gemeentewet;

gelet op het voorstel van het college van 8 december 2014, nr. 14/ gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a van de Gemeentewet; Raadsbesluit De raad der gemeente Emmen; gelet op het voorstel van het college van 8 december 2014, nr. 14/ gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER

ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER ALGEMENE VOORWAARDEN DRINKWATER Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 - Begripsomschrijving en toepasselijkheid - Aanvraag voor en het

Nadere informatie

Controle en toezicht op kwaliteit en beheer van collectieve leidingwaterinstallaties

Controle en toezicht op kwaliteit en beheer van collectieve leidingwaterinstallaties Controle en toezicht op kwaliteit en beheer van collectieve leidingwaterinstallaties Bent u eigenaar of beheerder van een leidingwaterinstallatie of bent u verbruiker (klant) van het waterbedrijf? Dan

Nadere informatie

GAS TARIEVEN 2014. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

GAS TARIEVEN 2014. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2014 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2014 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers SINDS DE INVOERING VAN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 EN DE GASWET BESTAAT ER

Nadere informatie

Algemene voorwaarden levering drinkwater

Algemene voorwaarden levering drinkwater Algemene voorwaarden levering drinkwater www.pwn.nl Algemene voorwaarden voor de levering van drinkwater van kracht met ingang van 1 januari 2017 Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater PWN zijn in lijn met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden drinkwater 2012

Algemene voorwaarden drinkwater 2012 Algemene voorwaarden drinkwater 2012 Model Algemene voorwaarden drinkwater 2012 Deze model Algemene Voorwaarden Drinkwater 2012 van Vewin zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden drinkwater

Algemene voorwaarden drinkwater Algemene voorwaarden drinkwater WMD Drinkwater BV Inhoud Algemene voorwaarden drinkwater WMD 2012 Artikel 1 Begripsomschrijving en toepasselijkheid 3 Artikel 2 Aanvraag voor en het tot stand brengen, uitbreiden

Nadere informatie

Aanvraag van een nieuwe aansluiting op het openbare net Wijziging/verwijdering van een bestaande aansluiting

Aanvraag van een nieuwe aansluiting op het openbare net Wijziging/verwijdering van een bestaande aansluiting Handleiding Aanvraag van een nieuwe aansluiting op het openbare net Wijziging/verwijdering van een bestaande aansluiting U heeft water nodig in uw huis of bedrijf. Indien u water aanvraagt voor een bestaand

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden 2009

Aanvullende Voorwaarden 2009 Aanvullende Voorwaarden 2009 Voor levering van elektriciteit en gas door DELTA Comfort B.V. aan de zakelijke kleinverbruikers Versie 2009 www.delta.nl Aanvullende Voorwaarden voor de levering van elektriciteit

Nadere informatie

Handleiding. Aanvraag van een nieuwe aansluiting op het openbare drinkwaternet Wijziging/verwijdering van een bestaande aansluiting

Handleiding. Aanvraag van een nieuwe aansluiting op het openbare drinkwaternet Wijziging/verwijdering van een bestaande aansluiting Handleiding Aanvraag van een nieuwe aansluiting op het openbare drinkwaternet Wijziging/verwijdering van een bestaande aansluiting U heeft water nodig in uw huis of bedrijf. Als u water aanvraagt voor

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING:

LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING: LEVERINGSVOORWAARDEN STRUIJS FINANCIAL PLANNING: 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Struijs Financial Planning (hierna SFP) al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Welkom bij Evides Waterbedrijf! Wat u moet weten over drinkwater

Welkom bij Evides Waterbedrijf! Wat u moet weten over drinkwater Welkom bij Evides Waterbedrijf! Wat u moet weten over drinkwater Evides Waterbedrijf zorgt voor lekker en betrouwbaar drinkwater in het zuidwesten van Zuid-Holland, Zeeland en op de Brabantse wal. Drinkwater

Nadere informatie

Regeling levering drinkwater aan de scheepvaart

Regeling levering drinkwater aan de scheepvaart Regeling levering drinkwater aan de scheepvaart 215 Regeling voor de levering van drinkwater aan de scheepvaart Evides Waterbedrijf 2015 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Begripsomschrijvingen 5 Dienstverlening

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden 2006

Aanvullende voorwaarden 2006 ENERGIE Aanvullende voorwaarden 2006 Voor levering van elektriciteit, gas en warmte door DELTA Comfort B.V. aan de zakelijke kleinverbruiker www.delta.nl 1 Algemeen 1.1. Deze Aanvullende Voorwaarden zijn

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT Tarieven 2015 Aansluit- en transporttarieven elektriciteit voor grootverbruikers

ELEKTRICITEIT Tarieven 2015 Aansluit- en transporttarieven elektriciteit voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT Tarieven 2015 Aansluit- en transporttarieven elektriciteit voor grootverbruikers Dit is het overzicht van de tarieven voor de aansluit- en transportdienst voor onze klanten met een aansluitwaarde

Nadere informatie

WATERWERKBLAD TERMEN EN DEFINITIES circulatiesysteem systeem waarin warm water in een warmtapwaterinstallatie in beweging wordt gehouden

WATERWERKBLAD TERMEN EN DEFINITIES circulatiesysteem systeem waarin warm water in een warmtapwaterinstallatie in beweging wordt gehouden WATERWERKBLAD TERMEN EN DEFINITIES WB 1.2 DATUM: JUNI 2004 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot termen en definities 1 is in artikel 1.2.1 van NEN 1006 (AVWI-2002) het volgende gesteld: 1.2.1.1

Nadere informatie

GAS TARIEVEN 2015. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

GAS TARIEVEN 2015. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2015 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2015 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers SINDS DE INVOERING VAN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 EN DE GASWET BESTAAT ER

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Drinkwater 2012

Algemene Voorwaarden Drinkwater 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Model Algemene Voorwaarden Drinkwater 2012 Sociaal-Economische Raad Model Algemene Voorwaarden Drinkwater 2012 AV CZ/120 Model Algemene Voorwaarden Drinkwater 2012

Nadere informatie

Model Algemene Voorwaarden Drinkwater 2012

Model Algemene Voorwaarden Drinkwater 2012 Model Algemene Voorwaarden Drinkwater 2012 1 2 Model Algemene Voorwaarden Drinkwater 2012 Organisatie: Vewin Postbus 1019 2280 CA Rijswijk Telefoon: 070-414 47 50 Website: www.vewin.nl Deze model Algemene

Nadere informatie

GAS TARIEVEN 2012. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

GAS TARIEVEN 2012. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2012 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers GAS TARIEVEN 2012 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers Sinds de invoering van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet bestaat er

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT Tarieven 2014 Aansluit- en transporttarieven elektriciteit voor grootverbruikers

ELEKTRICITEIT Tarieven 2014 Aansluit- en transporttarieven elektriciteit voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT Tarieven 2014 Aansluit- en transporttarieven elektriciteit voor grootverbruikers Dit is het overzicht van de tarieven voor de aansluit- en transportdienst voor onze klanten met een aansluitwaarde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden levering drinkwater

Algemene voorwaarden levering drinkwater Algemene voorwaarden levering drinkwater Algemene voorwaarden voor de levering van drinkwater van kracht met ingang van 1 juni 2012 Deze Model Algemene Voorwaarden Drinkwater 1994, 1998 en 2002 van VEWI

Nadere informatie

a a n s l u i t v o o r w a a r d e n w a r m t e

a a n s l u i t v o o r w a a r d e n w a r m t e a a n s l u i t v o o r w a a r d e n w a r m t e Deze aansluitvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van HVC Energie B.V. met klanten voor de levering en het transport van warmte of warmte

Nadere informatie

Aansluitvoorwaarden Warmte of. Warmte en Warm tapwater

Aansluitvoorwaarden Warmte of. Warmte en Warm tapwater Aansluitvoorwaarden Warmte of Warmte en Warm tapwater Aansluitvoorwaarden Warmte of Warmte en Warm tapwater 1 januari 2002 nv Nuon Deze aansluitvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van

Nadere informatie

gelet op het voorstel van het college van 9 november 2010, nr. 10/1075; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a van de Gemeentewet;

gelet op het voorstel van het college van 9 november 2010, nr. 10/1075; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a van de Gemeentewet; jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2010 RA10.0113 B 12 10/1075 M RIS.4662 Raadsbesluit De raad der gemeente Emmen; gelet op het voorstel van het college van 9 november 2010, nr. 10/1075;

Nadere informatie

BIJLAGE 4 TARIEVENREGELING VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT

BIJLAGE 4 TARIEVENREGELING VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT BIJLAGE 4 TARIEVENREGELING VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT Page 1 Begripsomschrijvingen en toepasselijkheid. 1. Tenzij anders aangegeven wordt in deze TarievenRegeling voor de levering van elektriciteit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor de levering van Warmte of Warmte en Warm tapwater aan zakelijke verbruikers. 1 januari 2002

Algemene voorwaarden. voor de levering van Warmte of Warmte en Warm tapwater aan zakelijke verbruikers. 1 januari 2002 Algemene voorwaarden voor de levering van Warmte of Warmte en Warm tapwater aan zakelijke verbruikers 1 januari 2002 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Nuon-bedrijven

Nadere informatie

Gebiedsindeling Elektriciteit

Gebiedsindeling Elektriciteit Gebiedsindeling Elektriciteit Gebiedsindeling als bedoeld in artikel 1, lid 1, sub d van de Elektriciteitswet 1998 Disclaimer: Deze bundel bevat de doorlopende tekst van de voorwaarden als bedoeld in artikel

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Alphen-Chaam; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 25 oktober 2011

De Raad van de gemeente Alphen-Chaam; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 25 oktober 2011 De Raad van de gemeente Alphen-Chaam; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 25 oktober 2011 gelet op artikel 228 a, van de Gemeentewet; B E S L U I T: vast te stellen

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden 2009

Aanvullende Voorwaarden 2009 Aanvullende Voorwaarden 2009 Voor de levering van elektriciteit en gas door DELTA Comfort B.V. aan consumenten Versie 2009 www.delta.nl Aanvullende Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie