Sleutels bij de oefeningen uit het boek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sleutels bij de oefeningen uit het boek"

Transcriptie

1 Welkom in Nederland Kennis van de Nederlandse Maatschappij voor het inburgeringsexamen Sleutels bij de oefeningen uit het boek Marilene Gathier derde, herziene druk u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2015

2 Deze sleutels horen bij de derde, herziene druk van Welkom in Nederland. Kennis van de Nederlandse Samenleving voor het inburgeringsexamen van Marilene Gathier Uitgeverij Coutinho bv Alle rechten voorbehouden. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16h Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www. stichting-pro.nl). Eerste druk 2008 Derde, herziene druk 2015 Uitgeverij Coutinho Postbus AH Bussum Noot van de uitgever Wij hebben alle moeite gedaan om rechthebbenden van copyright te achterhalen. Personen of instanties die aanspraak maken op bepaalde rechten, wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met de uitgever. ISBN NUR van 35

3 Inhoudsopgave 1 Nederland leren kennen 5 Oefeningen uit het hoofdstuk 5 Oefeningen voor het inburgeringsexamen KNM 7 Oefeningen voor het inburgeringsexamen lezen, schrijven, luisteren en spreken A2 7 2 De mensen in Nederland 8 Oefeningen uit het hoofdstuk 8 Oefeningen voor het inburgeringsexamen KNM 10 Oefeningen voor het inburgeringsexamen lezen, schrijven, luisteren en spreken A Gezondheid en gezondheidszorg in Nederland 11 Oefeningen uit het hoofdstuk 11 Oefeningen voor het inburgeringsexamen KNM 13 Oefeningen voor het inburgeringsexamen lezen, schrijven, luisteren en spreken A Wonen in Nederland 15 Oefeningen uit het hoofdstuk 15 Oefeningen voor het inburgeringsexamen KNM 17 Oefeningen voor het inburgeringsexamen lezen, schrijven, luisteren en spreken A Dienstverlening in Nederland 18 Oefeningen uit het hoofdstuk 18 Oefeningen voor het inburgeringsexamen KNM 20 Oefeningen voor het inburgeringsexamen lezen, schrijven, luisteren en spreken A Opvoeding en onderwijs in Nederland 22 Oefeningen uit het hoofdstuk 22 Oefeningen voor het inburgeringsexamen KNM 23 Oefeningen voor het inburgeringsexamen lezen, schrijven, luisteren en spreken A Werken in Nederland 25 Oefeningen uit het hoofdstuk 25 Oefeningen voor het inburgeringsexamen KNM 27 Oefeningen voor het inburgeringsexamen lezen, schrijven, luisteren en spreken A van 35

4 8 Samenleven in Nederland 28 Oefeningen uit het hoofdstuk 28 Oefeningen voor het inburgeringsexamen KNM 29 Oefeningen voor het inburgeringsexamen lezen, schrijven, luisteren en spreken A De geschiedenis van Nederland 30 Oefeningen uit het hoofdstuk 30 Oefeningen voor het inburgeringsexamen KNM 31 Oefeningen voor het inburgeringsexamen lezen, schrijven, luisteren en spreken A Politiek in Nederland 32 Oefeningen uit het hoofdstuk 32 Oefeningen voor het inburgeringsexamen KNM 34 Oefeningen voor het inburgeringsexamen lezen, schrijven, luisteren en spreken A van 35

5 1 Nederland leren kennen Oefeningen uit het hoofdstuk Oefening 1 1 Galo, Mirjam en Amisha. Ze fietsen. 2 Fietsen, een dijk, een rivier, een brug, bomen, de lucht met wolken. 3 Zomer, ze hebben zomerkleren aan en de boom heeft bladeren. 4 eigen antwoord Oefening 3 1 Amsterdam 2 Den Haag 3 Rotterdam 4 Utrecht Oefening 4 Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland Flevoland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg 1 Overijssel, Flevoland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg 2 Gelderland, Zuid-Holland, Zeeland, Limburg 3 Limburg 4 Groningen en Friesland 5 Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland 6 Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht Oefening 5 1 Rotterdam Zuid-Holland 2 Den Haag Zuid-Holland 3 Utrecht Utrecht 4 Eindhoven Noord-Brabant 5 Groningen Groningen 6 Leeuwarden Friesland 7 Assen Drenthe 8 Zwolle Overijssel 9 Haarlem Noord-Holland 10 Middelburg Zeeland 11 Tilburg Noord-Brabant 12 Maastricht Limburg 13 Apeldoorn Gelderland 14 Nijmegen Gelderland 5 van 35

6 15 Amersfoort Utrecht 16 s- Hertogenbosch Noord-Brabant 17 Dordrecht Zuid-Holland 18 Leiden Zuid-Holland 19 Enschede Overijssel 20 Breda Noord-Brabant 21 Zoetermeer Zuid-Holland 22 Almere Flevoland 23 Arnhem Gelderland 24 Emmen Drenthe 25 Ede Gelderland Oefening Oefening 7 1 rivier 2 buurlanden 3 meer Oefening 8 Water de Waddenzee de Maas de Noordzee Oefening 9 1 zomer 2 winter 3 lente Oefening 12 1 waar 2 niet waar Oefening Oefening 14 1 Nederland 2 Turkije 3 Nederland 4 stad Land Texel de Randstad de Veluwe duinen 5 polder 6 haven 4 herfst 5 zomer 6 winter 3 niet waar 3 1, vliegveld 7 herfst 8 lente van 35

7 Oefening 16 1 regering 2 president Oefening 17 1 a 3 Koning 4 democratie 5 ministers Oefeningen voor het inburgeringsexamen KNM 1 a 2 c 3 c 4 a 5 b 6 b Oefeningen voor het inburgeringsexamen lezen, schrijven, luisteren en sprekena2 Lezen 1 a 3 c Schrijven Je hebt de twee zinnen afgemaakt. Laat ze controleren door een docent. Luisteren 1 a 2 b Spreken b 5 a Onderdeel 1: kijken 1 Ik woon in (Rotterdam / Amsterdam / ). Dat is een stad. / Ik woon in Dat is een dorp. 2 Mijn land ligt ook aan een zee / niet aan een zee. De buurlanden van mijn land zijn 3 Het regent vandaag ook. / Het regent vandaag niet. / Het regende gisteren ook. / Het regende gisteren niet. / Het was gisteren mooi weer / slecht weer. 4 Ik woon liever in een stad, want daar zijn veel winkels. / Ik woon liever in een dorp, want daar is het rustig. 5 Ik spreek twee / drie / vier / talen. Ik spreek het beste (Engels / Chinees / ) Onderdeel 2: luisteren 2 c 3 a 7 van 35

8 2 De mensen in Nederland Oefeningen uit het hoofdstuk Oefening 1 1 Galo, Mirjam en Amisha. 2 Een taart met drie kaarsen. 3 Galo, Mirjam en Amisha blazen de kaarsen uit. 4 Ze hebben feestmutsen op, omdat het feest is. 5 Haar verjaardag, Amisha wordt drie jaar. Oefening 3 1 sinterklaas 2 Kerstmis 3 oud en nieuw 4 carnaval Oefening 4 1 kaart 2 vieren 3 volwassenen Oefening 6 5 Koningsdag 6 Dodenherdenking 7 Pasen 8 Nieuwjaar 4 snoep 5 vasten 6 versieren 9 Moederdag 10 Valentijnsdag 7 liedjes Verjaardag Bruiloft Baby geboren Iemand geslaagd Begrafenis 1 Je kunt een kaart sturen. 2 Je kunt een hand geven. 3 Je zegt: Gefeliciteerd. 4 Je zegt: Gecondoleerd. 5 Ze gaan daarna vaak samen op vakantie. 6 Het gebeurt op het gemeentehuis. 7 Het gebeurt soms in de kerk. 8 De mensen hebben vaak zwarte kleren aan. 9 De vrouw heeft vaak een witte jurk aan. 10 Je krijgt beschuit met muisjes. 11 De vlag met een tas hangt buiten. 12 Er is vaak muziek. 8 van 35

9 Oefening 7 1 waar 2 waar Oefening 8 1 niet waar 2 waar 3 waar Oefening 10 3 waar 6 waar 6 waar 7 niet waar 8 niet waar Formeel contact Informeel contact 1 u zeggen 2 meneer en mevrouw zeggen 3 de voornaam gebruiken 4 elkaar aankijken 5 een hand geven 6 elkaar zoenen 7 hoi zeggen 8 een cadeautje geven 9 precies op tijd komen 10 bellen als je niet kunt komen 11 eerst een afspraak maken 12 iets te eten en te drinken krijgen bij een bezoek 13 elkaar helpen met kleine dingen x 14 elkaar aanraken bij een gesprek x 15 een cadeautje meenemen om te bedanken x Oefening 11 1 formele 2 hoge 3 aankijken 4 hapjes Oefening 12 1 a 2 b Oefening 13 1 d 2 f 3 e 5 nummertje 6 verplicht 7 uitstappen 8 inchecken 4 a 5 b 6 a 4 a 5 b 6 c 9 twaalf 10 rommel 7 a 8 a 7 g 9 van 35

10 Oefening 14 1 Hij krijgt de baan niet. 2 Ze moet een nieuwe afspraak maken en kan toch een rekening krijgen voor de eerste afspraak. 3 Zijn buren worden boos en bellen misschien de politie. 4 Hij krijgt ruzie met zijn buren. 5 Zijn collega vindt dat niet leuk. De volgende keer krijgt hij misschien geen uitnodiging meer. 6 Hij krijgt problemen met de Sociale Dienst. 7 De andere mensen worden boos op haar. 8 De docent vindt dat vervelend en denkt misschien dat ze niet eerlijk is. Oefeningen voor het inburgeringsexamen KNM 1 c 4 a 5 c 6 c 7 b (ze gaan gewoon op bezoek; als de vriendin bijvoorbeeld jarig is geweest, kan c ook) 8 c Oefeningen voor het inburgeringsexamen lezen, schrijven, luisteren en sprekena2 Lezen 1 c Schrijven Je hebt de twee zinnen afgemaakt. Laat ze controleren door een docent. Luisteren b 3 c 4 b 5 12 oktober 10 van 35

11 Spreken Onderdeel 1: kijken 1 Ik vind Kerstmis het leukste feest. Dan eet ik samen met mijn familie. / Ik vind het Suikerfeest het leukste feest. Dan krijgt iedereen cadeautjes. / 2 Ik ben jarig op (20 mei / 3 september / ). / Ik ben geboren in (1965 / 1971 / ) 3 Ik geef een feestje als ik jarig ben. Mijn vrienden komen op mijn feestje. 4 Ik ga wel eens op bezoek bij mijn vrienden / familie. Ik neem (ook bloemen / chocola / ) mee bij een bezoek. 5 Ik stuur een kaart als ik op vakantie ben. Ik stuur (mijn familie / mijn vrienden / ) dan een kaart. Onderdeel 2: luisteren 2 c 11 van 35

12 3 Gezondheid en gezondheidszorg in Nederland Oefeningen uit het hoofdstuk Oefening 1 1 Galo en zijn huisarts geven elkaar een hand. Op de tafel staat een bloeddrukmeter. 2 Een briefje: een recept voor medicijnen of een verwijsbrief voor de specialist. 3 Omdat het bezoek afgelopen is. Je geeft je huisarts een hand als je komt en als je weggaat. 4 Je praat met de huisarts en hij doet meestal een onderzoek. Hij schrijft soms een recept of verwijsbrief. Oefening 4 1 waar 2 waar Oefening 5 ewaren 2 etiket Oefening 6 1 niet waar 2 waar Oefening 7 1 e Oefening 8 1 niet waar 2 niet waar Oefening 9 Oefening 10 1 zorgtoeslag 2 premie Oefening 11 1 waar 2 waar 3 niet waar 4 niet waar 3 paracetamol 4 recept 3 waar 4 niet waar 3 d 4 c 3 waar 3 d 4 e 3 zorgverzekeraar 4 eigen bijdrage 3 niet waar 4 niet waar 6 waar 5 autorijden 5 b 6 f 5 c 5 aanvullende 6 declareren 5 niet waar 6 waar 12 van 35

13 Oefening 12 ja nee 1 gezond eten 2 niet roken 3 sporten 4 mooie kleren dragen 5 niet te veel alcohol drinken 6 veilige seks hebben 7 genoeg vrije tijd hebben 8 interessant werk hebben 9 genoeg geld hebben 10 niet te dik worden Oefening 13 ederven 2 verslaafd Oefening 14 1 waar 2 niet waar 3 waar 3 gaar 4 dodelijk 6 niet waar 5 bloeddruk 6 kans 7 niet waar 8 waar Oefening 15 ijvoorbeeld: snoep, koek, taart, chocola, ijs, cola en andere frisdranken 2 bijvoorbeeld: chips, patat, drop ijvoorbeeld: chips, patat, chocola, slagroom, volle melk Oefening 16 1 pil 2 soa Oefening 17 1 niet waar 2 niet waar Oefening 18 3 condoom 4 automaat 3 niet waar 5 seks 5 niet waar 6 waar Goed voor je: 1 Het is belangrijk om drie maaltijden per dag te nemen. Zonder ontbijt kun je niet goed werken en ga je eerder snoepen. 2 Mensen die veel groente, fruit en volkorenbrood eten, hebben minder kans op kanker. Ze hoeven ook minder te snoepen en worden niet zo snel te dik. 3 Als je de trap neemt, beweeg je. Je moet een halfuur per dag bewegen. 4 Als je je handen niet wast, kunnen er bacteriën in je eten komen en kun je ziek worden. 13 van 35

14 5 Je kunt dingen leren, je kunt de taal oefenen en als je lid wordt van een sportclub, beweeg je meer. 6 Je kunt er boeken en cd s lenen en zo oefenen met Nederlands. Je kunt er ook informatie zoeken. Slecht voor je: 1 Van te veel vet word je dik en dan heb je meer kans op ziektes zoals kanker en problemen met je hart. 2 Van te veel zout kun je een hoge bloeddruk krijgen. 3 Als je veel snoept, heb je geen zin meer in gezonde dingen. En in snoep zit veel suiker. Van suiker word je dik en het is slecht voor je tanden. 4 Roken is slecht voor je hart en slecht voor je longen. Mensen die roken, zijn sneller moe. En als je rookt, heb je meer kans om later longkanker te krijgen. 5 Te veel alcohol is slecht voor je lever. En aan alcohol kun je verslaafd raken. 6 Als je te veel voor de tv zit, beweeg je te weinig. En je doet geen andere dingen die beter voor je zijn, zoals lezen, praten, enzovoort. Oefeningen voor het inburgeringsexamen KNM 2 b 3 a 4 b 5 b 6 c 7 b 8 a 9 b 10 c Oefeningen voor het inburgeringsexamen lezen, schrijven, luisteren en sprekena2 Lezen 3 c Schrijven 1 factuurnummer: 95956/ factuurdatum: (dd = datum in twee cijfers, mm = maand in twee cijfers, jjjj = jaar, 4 cijfers) 3 totaalbedrag nota: 54,- Luisteren 2 b 3 c 4 c 5 a 14 van 35

15 Spreken Onderdeel 1: kijken 1 Ik vind het geen probleem om naar de tandarts te gaan. Ik ga één / twee / keer per jaar. 2 Ik doe ook aan sport, want ik vind sporten leuk. / Ik doe niet aan sport, want ik houd niet van sporten. 3 Ik eet bij mijn ontbijt brood / yoghurt / rijst / Ik drink bij mijn ontbijt sinaasappelsap / koffie / melk / 4 Ik eet veel groente en fruit om gezond te blijven. Ik vind (appels / bananen / ) het lekkerst. 5 Ik ga in mijn vrije tijd (zwemmen / hardlopen / wandelen / lezen). Dat doe ik (in het zwembad / in het park / thuis / ). Onderdeel 2: luisteren 1 c 15 van 35

16 4 Wonen in Nederland Oefeningen uit het hoofdstuk Oefening 1 1 Ze staan voor de etalage van het kantoor van een makelaar. 2 Ze zoeken een huis. 3 Je aanmelden bij een makelaar of een woningcorporatie. Meer informatie vind je in dit hoofdstuk. Oefening 3 1 flat 2 eengezinswoning 3 vrijstaand huis Oefening 4 1 vraagprijs 2 rente 3 makelaar 4 notaris 5 geschikt 6 onderhoud Oefening 5 4 Ze zijn naar de notaris geweest om het contract te tekenen. 1 Ze hebben op internet gekeken naar geschikte huizen. 2 Ze hebben een makelaar gebeld om een huis te bekijken. 3 Ze hebben via de makelaar afgesproken welke prijs ze betalen. 5 Ze zorgen voor reparaties en onderhoud van het huis. Oefening 6 1 niet waar 2 waar 3 niet waar 4 niet waar 5 niet waar Oefening 7 3 Ze hebben via internet op een geschikte woning gereageerd. 1 Ze hebben zich ingeschreven als woningzoekende. 5 Ze hebben een huurcontract getekend. 2 Ze hebben op internet naar huurwoningen gezocht. 4 Ze zijn gaan kijken in de woning. Oefening 8 2 e 3 a 4 c 5 d 16 van 35

17 Oefening 9 1 waar 2 waar 3 waar 4 niet waar 6 waar 7 niet waar Oefening 10 oud papier: groente, fruit en tuinafval: chemisch afval kranten, brieven, reclamefolders, papieren van school, enzovoort. alle soorten fruit, alle soorten groente, alles uit de tuin, koffiefilters, theezakjes, resten van het eten, enzovoort. batterijen, verf, spuitbussen enzovoort. Oefening 11 1 meterstand 2 termijnbedrag Oefening 12 1 provider 2 loodgieter 3 elektricien 3 inclusief 4 afgesloten 4 storing 5 milieu 6 verwarming 5 regio 7 beltegoed Oefening 13 1 Je kijkt bij de buren. Als zij wel elektriciteit hebben, kijk je of er een probleem is in je huis. Als je een kapot apparaat hebt, haal je de stekker eruit. Als je niet weet wat je moet doen, kun je het energiebedrijf bellen. 2 Je haalt de stekker eruit en laat het toestel repareren of je koopt een nieuwe televisie. 3 Je kijkt of het gas uit is. Als dat zo is, zet je de hoofdkraan van het gas uit. Je belt het energiebedrijf. 4 Je zoekt op internet naar het goedkoopste bedrijf of vraagt iemand je te helpen. 5 Je zoekt op internet naar het goedkoopste bedrijf of vraagt iemand je te helpen. 6 Je belt het waterbedrijf. Je drinkt het water niet op. 7 Je kijkt of alle snoeren goed zitten. Als dat zo is, bel je het telefoon- of internetbedrijf. 8 Je belt het telefoonbedrijf. Oefening 14 1 inboedelverzekering ansprakelijkheidsverzekering 3 woonhuisverzekering Oefening 15 1 niet waar 2 waar 3 waar 5 niet waar 6 waar 17 van 35

18 Oefeningen voor het inburgeringsexamen KNM 1 c 2 b 3 c 4 a 5 a 6 b 7 b 8 a 9 c 10 a Oefeningen voor het inburgeringsexamen lezen, schrijven, luisteren en sprekena2 Lezen 3 a 4 c Schrijven Je hebt drie punten genoemd in hele zinnen, bijvoorbeeld: Het is een mooi verbouwd appartement. Het heeft een ruim balkon. Het ligt dicht bij wegen, openbaar vervoer, een park en winkels. Het ligt aan een rustige weg. Het heeft een groot balkon. Laat je zinnen controleren door een docent. Luisteren 1 c 2 c 3 a Spreken Onderdeel 1: kijken 1 Ik woon in een flat / vrijstaand huis / eengezinswoning. Dat is een huurwoning / koopwoning. 2 Ik woon liever in een eengezinswoning, want ik wil graag een tuin hebben. / Ik woon liever in een flat, want ik vind een eengezinswoning te groot voor mij alleen. 3 Ik woon jaar in mijn huis. Ik woon daar alleen. / Ik woon daar met 4 Mijn buren zijn Nederlanders / komen uit (Nederland / Marokko / ). Ik heb veel/weinig contact met mijn buren. 5 Ik heb één telefoon / twee telefoons. Ik bel mijn vriend / moeder / vaak. Onderdeel 2: luisteren 1 a 2 b 3 a 18 van 35

19 5 Dienstverlening in Nederland Oefeningen uit het hoofdstuk Oefening 1 1 Galo, een balie, een computer, een papier, de arm van de vrouw achter de balie. 2 Een rijbewijs halen, papieren voor zijn verblijfsvergunning halen, doorgeven dat hij gaat verhuizen, enzovoort. 3 Zijn legitimatiebewijs of een ander pasje. 4 Je moet meestal eerst een nummertje trekken, en daarna wachten. Als je aan de beurt bent, ga je naar de balie. Je vertelt waarvoor je komt. Je moet soms een formulier invullen. Meestal moet je ook betalen. Oefening 3 1 e Oefening 4 1 waar 2 niet waar 4 f 3 waar 4 niet waar 5 d 6 c Oefening 5 1 Mogelijke antwoorden: als je een nieuw rijbewijs gaat aanvragen of komt ophalen; als je een nieuw identiteitsbewijs gaat aanvragen of komt ophalen; als je een kindje gekregen hebt; als je gaat trouwen of scheiden; als je gaat verhuizen; als je een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie nodig hebt; als je een vergunning nodig hebt. 2 Mogelijke antwoorden: een identiteitsbewijs; een goede pasfoto; geld voor het rijbewijs. Oefening 6 2 e 3 a Oefening 7 1 waar 2 waar 4 c 5 f 6 d 3 niet waar 7 g 5 niet waar 6 niet waar 19 van 35

20 Oefening 8 1 rood staan 2 pincode 3 saldo 4 machtiging 5 blokkeren 6 internetbankieren 7 contant Oefening 9 1 verlengen 2 naturalisatie 3 ind 4 vreemdelingenpolitie 5 onbepaalde 6 bepaalde Oefening 10 epaalde tijd 2 tot Pinto Guevara 4 NLD Nee, er staat regulier op het pasje. Oefening 11 Een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd Een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd De Nederlandse nationaliteit 1 Je krijgt het meteen als je in Nederland komt. 2 Je moet het steeds verlengen. 3 Je mag stemmen voor de Tweede Kamer. 4 Je kunt het aanvragen bij de gemeente. 5 Het kost geld. 6 Je krijgt het alleen als je niveau A2 hebt. Oefening 12 1 inburgeringsplichtig 2 A2 epaalde 4 het land 5 duo 20 van 35

21 Oefening 13 2 Hij is voor het eerst bij de vreemdelingenpolitie geweest. 1 Hij heeft in Turkije een examen Nederlands gedaan. 4 Hij heeft in Nederland inburgeringsexamen gedaan. 5 Hij heeft een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd gekregen. 3 Hij heeft een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd gekregen. Oefening 14 1 waar 2 niet waar 3 waar Oefening 15 6 niet waar 3 e 4 c 7 waar 8 niet waar 5 d Oefeningen voor het inburgeringsexamen KNM 1 a 2 b 4 b 5 c 6 b 7 a 8 c 9 a 10 c Oefeningen voor het inburgeringsexamen lezen, schrijven, luisteren en sprekena2 Lezen 1 c 2 b 4 b Schrijven 1 c 2 Achter merk : Westpack. Achter verzekerd : nee. Bij bijzonderheden : Er staat een grote rode ster op. Achter op of aan het lichaam gedragen : nee. Achter waarde of schadebedrag : 70,-. Type en verzekeringsmaatschappij zijn niet ingevuld. Of bij type iets als: niet bekend. 3 In het vakje omschrijving voorval : Ik zat in de trein te lezen. De rugzak stond op de vloer achter mijn stoel. Het was druk in de trein. Ik wilde uitstappen bij het station in Gouda. Toen merkte ik dat mijn rugzak weg was. Ik heb niet gezien wie mijn rugzak heeft meegenomen. Laat het formulier controleren door een docent. 21 van 35

22 Luisteren 1 a 4 b Spreken Onderdeel 1: kijken 1 Ik ben in (China / Turkije / ) geboren. Ik heb de (Chinese / Turkse / ) nationaliteit. 2 Ik wil het Inburgeringsexamen doen. Ik wil in (maart / juni / ) examen doen. 3 Ik vind (spreken / lezen / luisteren / schrijven) het moeilijkst en het makkelijkst. 4 Ik ben in (2010 / 2011 / ) in Nederland gekomen. Ik ben met een Nederlander getrouwd. / Ik ben voor mijn werk in Nederland gekomen. 5 Ik woon in de gemeente Rotterdam. / Ik ga naar de gemeente voor (een nieuw paspoort / rijbewijs / ). Onderdeel 2: luisteren 1 c 2 c 22 van 35

23 6 Opvoeding en onderwijs in Nederland Oefeningen uit het hoofdstuk Oefening 1 1 twee of drie jaar 2 Op een peuterspeelzaalof een kinderdagverblijf zijn. 3 Ze gaan daar naartoe om te spelen en nieuwe dingen te leren. 4 Een feestmuts. Er is een kind jarig. Oefening 4 1 de gynaecoloog 2 de kraamhulp 3 de verloskundige 4 het consultatiebureau 5 de oppas Oefening 5 1 niet waar 2 niet waar Oefening 6 1 d 2 c 3 e Oefening 7 1 niet waar 2 niet waar Oefening 8 1 waar 2 waar Oefening 9 1 gymnastiek 2 knutselen Oefening 10 1 overblijven 2 rapport 3 waar 4 b 5 a 6 g 3 waar 3 niet waar 3 liedjes 4 voorschool 3 schoolgids 4 ouderavond 6 niet waar 7 h 8 f 5 niet waar 6 waar 5 niet waar 6 waar 5 ontwikkeling 5 schoolreisje 6 rekenen 23 van 35

24 Oefening 11 1 kinderdagverblijf 2 voorschool Oefening 12 1 niet waar 2 niet waar Oefening 13 3 groep 1 4 speciaal 3 niet waar 5 voortgezet 6 hbo Peuterspeelzaal en voorschool Basisschool groep 1 en 2 Basisschool groep 3 tot en met 8 Voortgezet onderwijs veel spelen en knutselen leren lezen, schrijven en rekenen Frans en Duits leren gratis boeken de brugklas ouderavonden Oefeningen voor het inburgeringsexamen KNM 1 a 2 c 3 a 4 b 5 c 6 b 7 a 8 a Oefeningen voor het inburgeringsexamen lezen, schrijven, luisteren en sprekena2 Lezen 4 a Schrijven Ik wil de computerhulp wel doen, maar ik kan niet op 22 februari. (Of iets wat daarop lijkt.) Laat je zin controleren door een docent. 24 van 35

25 Luisteren 3 c 4 a Spreken Onderdeel 1: kijken 1 Ik ben jaar naar school geweest en ik vond het leuk / interessant / saai / moeilijk op school. 2 De basisschool in mijn land is voor kinderen van tot jaar. (Bijvoorbeeld: van zes tot twaalf jaar.) 3 De kinderen in mijn land dragen wel een uniform / ook geen uniform. Ik vind een uniform goed / niet goed / nodig / niet nodig. 4 Ik volg een cursus Nederlands, want ik wil graag goed Nederlands leren. / Ik volg geen cursus Nederlands, want ik vind dat niet nodig. / Ik heb een cursus Nederlands gevolgd, maar ik ben nu klaar. 5 Ik reis vaak met de auto. Dan ga ik naar mijn werk. / Ik ga met de fiets naar de les. Onderdeel 2: luisteren 2 c 3 a 25 van 35

26 7 Werken in Nederland Oefeningen uit het hoofdstuk Oefening 1 1 Galo kijkt naar vacatures. 2 Hij zoekt werk. 4 Misschien informatie vragen, zijn cv opsturen en een sollicitatiebrief schrijven. Oefening 3 1 g 2 f 3 h 4 c Oefening 4 1 de groene sector 2 de beveiliging 3 de horeca Oefening 6 1 ervaring 2 ongeschoold Oefening 9 ijstand 2 uitzendbureau Oefening 10 1 waar 2 waar Oefening 11 2 c 5 e 6 d 7 i 8 j 4 de techniek 5 de bouw 6 de zorg 3 re-integratiebedrijf deren 3 ww 4 werkcoach 3 waar 4 niet waar 3 d 4 a 9 a 10 b 7 de handel 5 beroepsopleiding 6 bijscholing 5 arbeidsongeschikt 6 werkzoekende 5 niet waar 6 waar 5 e Oefening 12 4 Je gaat naar het sollicitatiegesprek. 5 Je hoort dat je de baan krijgt. 2 Je zoekt informatie over een bedrijf uit een vacature. 1 Je zoekt vacatures. 3 Je stuurt of mailt je cv, met een sollicitatieformulier of een sollicitatiebrief. 6 Je tekent het contract. 7 Je begint met de baan. 26 van 35

27 Oefening 13 1 waar 2 waar Oefening 14 1 niet waar 2 waar Oefening 15 1 proeftijd 2 minimumloon 3 functie Oefening 16 1 recht 2 netto 3 FNV Oefening 17 3 waar 4 niet waar 3 niet waar 4 belasting 5 tijdelijk 6 jaaropgave 3 c 4 d 6 waar 4 arbeidsvoorwaarden 5 cao 7 ondernemersraad 8 Arbo Oefening 18 1 Hij kan de brief laten lezen door iemand die goed Nederlands spreekt. 2 Hij maakt meer kans op de baan als hij wel een hand geeft. Als hij het echt niet wil, moet hij duidelijk iets zeggen als: Sorry, ik ben moslim en geef liever geen hand aan een vrouw. 3 Hij gaat extra vroeg weg en gaat op de fiets, neemt de auto, enzovoort. 4 Hij kan uitleggen waarom hij niet eet. Hij kan bij het Suikerfeest iets lekkers meenemen naar zijn werk. 5 Hij wacht af tot zijn chef niet meer bezig is. Als zijn chef bezig blijft, vraag hij: Sorry, ik heb een vraag, wanneer hebt u even tijd? 6 Hij gaat een keer rustig met die collega praten. Als het niet helpt, gaat hij naar zijn chef. Oefeningen voor het inburgeringsexamen KNM 1 c 2 b 3 a 4 b 5 c 6 c 7 c 8 a 9 c 10 b 27 van 35

28 Oefeningen voor het inburgeringsexamen lezen, schrijven, luisteren en spreken A2 Lezen 2 c 4 c 5 a Schrijven 2 c 3 Laat het formulier controleren door een docent. 4 Laat het formulier controleren door een docent. Luisteren 1 a, c, e, g Spreken Onderdeel 1: kijken 1 Mijn beroep is (kapper / monteur / accountant / zakenman / ). Ik heb ook een baan. / Ik heb geen baan. 2 Ik heb in mijn land als (kapper / monteur / accountant / zakenman / ) gewerkt. Ik heb dat jaar gedaan. 3 Ik ben ook in het weekend vrij. / Ik ben op (woensdag/ vrijdag ) vrij. Dan kijk ik vaak tv. 4 Ik werk liever alleen, want dat is rustiger. / Ik werk liever samen met collega s, want dat is gezelliger. 5 Ik wil graag Engels leren, want dat is een belangrijke taal. / Ik wil graag leren schilderen, want dat vind ik leuk. Onderdeel 2: luisteren 1 c 2 b 3 a 28 van 35

29 8 Samenleven in Nederland Oefeningen uit het hoofdstuk Oefening 1 1 Ze lopen op straat. 2 Zomer, ze dragen zomerkleren. 3 Ze geeft Galo een zoen. Oefening 3 1 waar 2 niet waar Oefening 4 1 niet waar 2 waar Oefening 5 1 nee 2 nee Oefening 6 1 ja 2 ja 3 nee 4 ja Oefening 7 1 niet waar 2 niet waar Oefening 8 1 nee 2 nee 3 nee 4 ja 3 waar 3 niet waar 3 ja 4 ja 5 ja 6 nee 7 ja 8 nee 3 waar 4 niet waar 5 nee 6 ja 7 nee 8 nee 9 ja 10 ja 9 ja 10 ja Oefeningen voor het inburgeringsexamen KNM 3 a 4 b 5 c 6 c 7 a 8 a 29 van 35

30 Oefeningen voor het inburgeringsexamen lezen, schrijven, luisteren en sprekena2 Lezen 1 a 2 c 4 b Schrijven Alle vier de vragen zijn beantwoord in complete zinnen. Luisteren 1 c 2 jou droom waar zeggen gaan blijf bij mij Spreken Onderdeel 1: kijken 1 Ik ben getrouwd. / Ik ben niet getrouwd. Ik heb kinderen. / Ik heb geen kinderen. 2 Ik doe boodschappen. / Ik doe de was. / Ik kook. / Ik maak mijn huis schoon. / Ik stofzuig. Dat doe ik op (maandag / dinsdag / ). / Dat doe ik in het weekend. 3 Mijn familie woont in (Syrie / Turkije / ). Ik heb contact via WhatsApp / Skype / Facebook / mailtjes / 4 Ik draag in de zomer het liefst (een spijkerbroek / een korte broek / een T-shirt / een overhemd / ). 5 Ik heb geen geloof en ik kom nooit in een kerk of moskee. / Ik ben christen / moslim en kom wel eens in een kerk / moskee. Onderdeel 2: luisteren 1 a 2 b 3 c 30 van 35

31 9 De geschiedenis van Nederland Oefeningen uit het hoofdstuk Oefening 1 1 In Madurodam in Den Haag. 2 Kleine huizen langs het water en mensen. 3 In oude steden, bijvoorbeeld in Amsterdam en Utrecht. 4 Ze zijn tussen 1700 en 1800 gebouwd. Oefening 3 1 a 2 b Oefening 4 ezet 2 ontstaan Oefening 5 1 niet waar 2 niet waar 3 waar Oefening 6 1 koloniën 2 slaven Oefening 7 1 waar 2 niet waar Oefening Oefening 9 1 de NSB 2 Rotterdam 3 in Engeland Oefening a 4 a 3 middeleeuwen 4 afval 6 waar 3 kunst 4 specerijen 3 niet waar een ster 5 onderduiken 6 Anne Frank kastelen 7 waar 8 waar 5 gracht 6 handel 6 niet waar op 5 mei op 4 mei van 35

32 Oefening 11 1 f 2 b 3 a 4 c 5 d 6 e Oefeningen voor het inburgeringsexamen KNM 4 a 5 b 6 c 7 b 8 c Oefeningen voor het inburgeringsexamen lezen, schrijven, luisteren en sprekena2 Lezen 1 c 4 c Schrijven Alle velden zijn ingevuld. Bij de opmerking mogen kernwoorden geschreven zijn, zoals mooi en interessant museum. Luisteren 2 b 3 c 4 a Spreken Onderdeel 1: kijken 1 Ik vind het belangrijk om iets over de geschiedenis te weten, want ik woon in Nederland. / Ik vind het niet belangrijk om iets over de geschiedenis te weten, want ik vind dat niet interessant. 2 In mijn land is een belangrijk feest. Dat feest op (datum). 3 Ik ben wel eens in het museum geweest. Daar heb ik (schilderijen / kunst / ) gezien. 4 Ik vind (Utrecht / Amsterdam / Delft / ) de mooiste stad van Nederland. Ik vind de mooiste stad van mijn eigen land. 5 De vlag van mijn land heeft de kleuren Onderdeel 2: luisteren 3 a 32 van 35

33 10 Politiek in Nederland Oefeningen uit het hoofdstuk Oefening 1 1 Ze is aan het stemmen. Er zijn verkiezingen. 2 Ze doet dat op een stemcomputer. Oefening 3 1 niet waar 2 waar 3 niet waar Oefening 4 1 niet waar 2 waar Oefening 5 1 regering 2 kabinet Oefening 6 3 niet waar 4 niet waar 3 financiën 4 prinsjesdag 5 parlement 6 openbaar De koning De ministers De Tweede Kamer 1 Ze werken in Den Haag. 2 Ze zijn de regering van het land. 3 Ze controleren het werk van de ministers. 4 Ze kunnen een voorstel voor een wet maken. 5 Het zijn er Het zijn er 10 tot Iedereen mag bij hun vergaderingen zijn. 8 Hij heeft weinig macht. Oefening 7 1 d 2 c Oefening 8 1 minister-president 2 burgemeester 4 a 3 staatssecretaris 4 commissaris 5 e 5 koning 33 van 35

34 Oefening 9 1 links 2 progressief 3 rechts 4 links Oefening 10 1 a 2 c Oefening 11 1 referendum 2 zetel Oefening Oefening 13 1 niet waar 2 niet waar Oefening 14 2 d Oefening 15 1 protesteren 2 demonstratie 5 conservatief 6 rechts 7 christelijk 8 conservatief 3 d 4 b 3 oppositie 4 regeerakkoord waar 3 e 4 a 3 staking 4 artikelen 9 links 10 niet christelijk 11 progressief 5 f 6 e 5 uitslag waar 5 c 5 handtekeningen 6 kwetsend Oefeningen voor het inburgeringsexamen KNM 1 a 3 c 4 b 5 b 6 c 7 a 8 b 34 van 35

35 Oefeningen voor het inburgeringsexamen lezen, schrijven, luisteren en spreken A2 Lezen 1 a 2 c 3 c 4 b Schrijven Alles is ingevuld met hele zinnen. Laat je zinnen controleren door een docent. Luisteren 1 c 2 b 4 c Spreken Onderdeel 1: kijken 1 Ik volg het nieuws, want ik vind het belangrijk./ Ik volg het nieuws niet, want ik vind het niet interessant. 2 De regering van mijn land zit in (Ankara/Madrid/ ) Ik ben nog nooit / wel eens / vaak in die stad geweest. 3 Ik ben in (Irak/Togo/Peru/ ) geboren. Dat ligt in (Azië/Afrika/Zuid-Amerika/ ) 4 Ik lees liever de krant, want dan kan ik alleen interessante artikelen lezen. Ik kijk liever naar de televisie, want dat begrijp ik beter. 5 Mijn land heeft een koning/koningin/president en hij/zij heet. Onderdeel 2: luisteren 3 a 35 van 35

Sleutels bij de oefeningen uit het boek

Sleutels bij de oefeningen uit het boek Welkom in Nederland Kennis van de Nederlandse Samenleving voor het inburgeringsexamen Sleutels bij de oefeningen uit het boek Marilene Gathier tweede, herziene druk u i t g e v e r ij coutinho c bussum

Nadere informatie

Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen. Extra les: Wonen. Dorothé Pietersma. u i t g e v e r ij coutinho.

Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen. Extra les: Wonen. Dorothé Pietersma. u i t g e v e r ij coutinho. Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen Extra les: Wonen Dorothé Pietersma u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2009 Deze extra les over wonen hoort bij Zwart op wit. Praktische schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 1 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 5 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Extra les: Verzekeringen

Extra les: Verzekeringen Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen Extra les: Verzekeringen Dorothé Pietersma u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2009 Deze extra les over verzekeringen hoort bij Zwart op wit.

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 3 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Wegwijzer is het derde deel in de Op-wegreeks. De andere delen zijn: Onderweg (tekstboek incl. cd),

Wegwijzer is het derde deel in de Op-wegreeks. De andere delen zijn: Onderweg (tekstboek incl. cd), Wegwijzer Wegwijzer bestaat uit: cursistenboek incl. 1 cd website www.opwegnaarnederland.nl Wegwijzer is het derde deel in de Op-wegreeks. De andere delen zijn: Op weg (tekstboek incl. cd), ISBN 978 90

Nadere informatie

Sleutel bij hoofdstuk 1

Sleutel bij hoofdstuk 1 Sleutel bij hoofdstuk 1 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke Jacobs u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2012 Deze sleutel hoort bij

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 8 van Taaltalent deel 3 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny

Nadere informatie

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Wegwijs in Windows 8 Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over een Outlook.com-account aanmaken hoort bij

Nadere informatie

Extra les: Internetbankieren

Extra les: Internetbankieren Zwart op wit Praktische schrijfvaardigheid voor volwassenen Extra les: Internetbankieren Dorothé Pietersma u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2009 Deze extra les over internetbankieren hoort bij Zwart

Nadere informatie

Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen

Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen Wegwijs in Windows 7 Wegwijs in internet Windows Live Mail downloaden en een e-mailadres instellen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Windows Live Mail downloaden

Nadere informatie

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken

Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Wegwijs in Windows 8.1 Handleiding Een Outlook.com-account aanmaken Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze handleiding over het aanmaken van een Outlook.com-account

Nadere informatie

Dit is een oefentoets KNM voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken.

Dit is een oefentoets KNM voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken. Informatie Het echte examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) is een examen dat u doet op de computer. U kijkt naar korte filmpjes op de computer. In de filmpjes ziet u Nederlandse situaties. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Microsoft Security Essentials downloaden

Microsoft Security Essentials downloaden Wegwijs in internet Thuis in Windows Vista Thuis in Windows 7 Microsoft Security Essentials downloaden Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Microsoft Security

Nadere informatie

Dit is een oefentoets KNM voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken.

Dit is een oefentoets KNM voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken. Informatie Het echte examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) is een examen dat u doet op de computer. U kijkt naar korte filmpjes op de computer. In de filmpjes ziet u Nederlandse situaties. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 6 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Antwoorden op de meerkeuzevragen

Antwoorden op de meerkeuzevragen Antwoorden op de meerkeuzevragen bij Dit is marketing! Loek ten Berge Johan van Kooten met medewerking van Esther de Berg Tweede, herziene druk u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2012 Deze antwoorden

Nadere informatie

Ik en de maatschappij. Reizen

Ik en de maatschappij. Reizen Ik en de maatschappij Reizen Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Ferry van de Put Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Eindredactie: Daphne Ariaens

Nadere informatie

Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail

Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail Wegwijs in Windows 8 Handleiding Een e-mailadres van een provider toevoegen in de app E-mail Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over een e-mailadres

Nadere informatie

Les 7 Doen: Windows Live Mail

Les 7 Doen: Windows Live Mail Wegwijs in Windows 7 Les 7 Doen: Windows Live Mail Vervangende les voor Windows Live Mail versie 2011 Hannie van Osnabrugge bussum 2011 Deze vervangende les voor Windows Live Mail versie 2011 hoort bij

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Engels

Woordenlijst Nederlands Engels Taaltalent deel 1 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 2 Het feest Henny Taks Katja Verbruggen u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

Oefenzinnen module 1. Oefenzinnen module 2. Luister goed en schrijf de zin op.

Oefenzinnen module 1. Oefenzinnen module 2. Luister goed en schrijf de zin op. Oefenzinnen module 1 1. Ik schrijf me in bij de gemeente. 2. Wat is uw nieuwe adres? 3. Naar welke woonplaats verhuis jij? 4. Ik heb de Nederlandse nationaliteit. 5. Ben jij getrouwd of gescheiden? 6.

Nadere informatie

Spreekoefeningen. Oefenen voor het eerste deel van het examen spreken: Vragen beantwoorden. 1 enkele vragen. (voor het inburgeringsexamen - spreken)

Spreekoefeningen. Oefenen voor het eerste deel van het examen spreken: Vragen beantwoorden. 1 enkele vragen. (voor het inburgeringsexamen - spreken) Spreekoefeningen (voor het inburgeringsexamen - spreken) Oefenen voor het eerste deel van het examen spreken: Vragen beantwoorden. 1 enkele vragen Eet u vaak brood? Wat voor groente eet u vaak? Wat vindt

Nadere informatie

Bijlagen bij het ecologisch krachtenveld

Bijlagen bij het ecologisch krachtenveld Professioneel pedagogisch handelen Omgaan met probleemgedrag in opvoedingssituaties Bijlagen bij het ecologisch krachtenveld Gerbert Sipman u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014 Deze bijlagen horen

Nadere informatie

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Wegwijs in Windows 8 Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze handleiding over het downloaden en installeren

Nadere informatie

Dit is een oefentoets KNM voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken.

Dit is een oefentoets KNM voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken. Informatie Het echte examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) is een examen dat u doet op de computer. U kijkt naar korte filmpjes op de computer. In de filmpjes ziet u Nederlandse situaties. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 4 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Start.nl deel 1. Sleutel

Start.nl deel 1. Sleutel Start.nl deel 1 Sleutel Katja Verbruggen Welmoed Hoogvorst bussum 2013 Deze sleutels horen bij Start.nl deel 1 van Katja Verbruggen en Welmoed Hoogvorst. 2013 Uitgeverij Coutinho bv Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

In de frontlinie tussen hulp en recht. Spel Wie heeft gelijk?

In de frontlinie tussen hulp en recht. Spel Wie heeft gelijk? In de frontlinie tussen hulp en recht Spel Wie heeft gelijk? Dit spel Wie heeft gelijk? hoort bij In de frontlinie tussen hulp en recht door Jacquelien de Savornin Lohman & Hannie Raaff. 2001 Uitgeverij

Nadere informatie

Toetsvragen bij domein 2 Woordenschat

Toetsvragen bij domein 2 Woordenschat bijvoorbeeld Exemplarische opleidingsdidactiek voor taalonderwijs op de basisschool Toetsvragen bij domein 2 Woordenschat Bart van der Leeuw (red.) Jo van den Hauwe (red.) Els Moonen Ietje Pauw Anneli

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in de wereld van internet Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge Vijfde, herziene druk bussum 2010 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in de wereld van internet van Hannie van

Nadere informatie

Dit is een oefentoets KNM voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken.

Dit is een oefentoets KNM voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken. Informatie Het echte examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) is een examen dat u doet op de computer. U kijkt naar korte filmpjes op de computer. In de filmpjes ziet u Nederlandse situaties. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Recht lezen 2 Samenvatten. Weboefening 1. drs. Jacky van den Dikkenberg. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 2015

Recht lezen 2 Samenvatten. Weboefening 1. drs. Jacky van den Dikkenberg. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. bussum 2015 Recht lezen 2 Samenvatten Weboefening 1 drs. Jacky van den Dikkenberg u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze weboefening hoort bij Recht lezen 2 van drs. Jacky van den Dikkenberg. 2015 Uitgeverij

Nadere informatie

Profiel van de Nederlandse overheid

Profiel van de Nederlandse overheid Profiel van de Nederlandse overheid Organisatie, beleid en besluitvorming Links Remko Iedema en Patricia Wiebinga bussum 2012 Deze links vormen extra materiaal bij de zesde, herziene druk van het boek

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Thuis in Windows 7 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge bussum 2010 Deze antwoorden horen bij de vragen in Thuis in Windows 7 van Hannie van Osnabrugge. 2010 Hannie van Osnabrugge Alle rechten

Nadere informatie

Toetsvragen bij domein 6 Stellen

Toetsvragen bij domein 6 Stellen bijvoorbeeld Exemplarische opleidingsdidactiek voor taalonderwijs op de basisschool Toetsvragen bij domein 6 Stellen Bart van der Leeuw (red.) Jo van den Hauwe (red.) Els Moonen Ietje Pauw Anneli Schaufeli

Nadere informatie

Basiscursus Nederlands voor buitenlanders Delftse methode. Oefenboek

Basiscursus Nederlands voor buitenlanders Delftse methode. Oefenboek Basiscursus Nederlands voor buitenlanders Delftse methode Oefenboek Beginners NT2-niveau 0 1 Delftse methode Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Oefenboek A.G. Sciarone P.J. Meijer Boom, Amsterdam

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 7 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 12 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Duits

Woordenlijst Nederlands Duits Taaltalent deel 1 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Duits Hoofdstuk 2 Het feest Henny Taks Katja Verbruggen u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren

Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Wegwijs in Windows 8.1 Handleiding Windows Live Mail 2012 downloaden en installeren Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze handleiding over het downloaden en installeren

Nadere informatie

13 37 38 39 43 100 EXMENVRGEN IJ HET FOTOOEK EN DE FILM NR NEDERLND Nummer Vraagtekst Correcte antwoord vb01 U ziet de Nederlandse vlag. Wat zijn de kleuren van de Nederlandse vlag? vb02 U ziet een foto.

Nadere informatie

Projecthandleiding marketingcommunicatieplan

Projecthandleiding marketingcommunicatieplan Basisboek marketingcommunicatie Projecthandleiding marketingcommunicatieplan Esther de Berg (red.) Elyn Doornenbal Werner Kleiss Gabriëlle Kuiper Rutger Mackenbach bussum 2011 1/8 Deze hoort bij Basisboek

Nadere informatie

Thuis in Word Antwoorden op de vragen. Hannie van Osnabrugge Marian Ponsioen-van der Hulst

Thuis in Word Antwoorden op de vragen. Hannie van Osnabrugge Marian Ponsioen-van der Hulst Thuis in Word 2007 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge Marian Ponsioen-van der Hulst bussum 2009 Deze antwoorden horen bij de vragen in Thuis in Word 2007 van Hannie van Osnabrugge en Marian

Nadere informatie

Uitprobeerpakket. Toetsboek 4 groep 4 blok 6

Uitprobeerpakket. Toetsboek 4 groep 4 blok 6 Uitprobeerpakket Toetsboek 4 groep 4 blok 6 Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

z ó leuk is lezen! taart van juf jet Anneke Scholtens en Pauline Oud Zwijsen

z ó leuk is lezen! taart van juf jet Anneke Scholtens en Pauline Oud Zwijsen z ó leuk is lezen! taart van juf jet Anneke Scholtens en Pauline Oud Zwijsen z ó leuk is lezen! taart van juf jet Anneke Scholtens Pauline Oud Zwijsen kijk, daar is juf jet. ze is jarig. lot heeft koek

Nadere informatie

De essentie van administratieve organisatie. Stappenplan offerte. Wim Fennis Jan-Pieter Schilderinck. u i t g e v e r ij coutinho.

De essentie van administratieve organisatie. Stappenplan offerte. Wim Fennis Jan-Pieter Schilderinck. u i t g e v e r ij coutinho. De essentie van administratieve organisatie Stappenplan offerte Wim Fennis Jan-Pieter Schilderinck u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2012 Dit stappenplan hoort bij De essentie van administratieve organisatie

Nadere informatie

i n s t a p b o e k j e

i n s t a p b o e k j e jaargroep 6 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs i n s t a p b o e k j e k l o k k i j k e n Les 1 Uren en minuten 1 Hoe laat begint elke les? Schrijf op. Rekenen Taal 2 Hoeveel uur is de

Nadere informatie

Dit is een oefentoets KNM voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken.

Dit is een oefentoets KNM voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken. Informatie Het echte examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) is een examen dat u doet op de computer. U kijkt naar korte filmpjes op de computer. In de filmpjes ziet u Nederlandse situaties. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Outreachend werken. Handboek voor werkers in de eerste lijn. Opdrachten bij methodiek. Lia van Doorn Yvonne van Etten Mirjam Gademan

Outreachend werken. Handboek voor werkers in de eerste lijn. Opdrachten bij methodiek. Lia van Doorn Yvonne van Etten Mirjam Gademan Outreachend werken Handboek voor werkers in de eerste lijn Opdrachten bij methodiek Lia van Doorn Yvonne van Etten Mirjam Gademan uitgeverij c o u t i n h o c bussum 2008 Deze opdrachten horen bij Outreachend

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 9 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Wegwijs in de wereld van internet

Wegwijs in de wereld van internet Wegwijs in de wereld van internet Werkbladen les 5 voor Windows Vista (Windows Mail) Hannie van Osnabrugge Vijfde, herziene druk bussum 2010 Deze werkbladen horen bij Wegwijs in de wereld van internet

Nadere informatie

Webmail met Windows Live Hotmail

Webmail met Windows Live Hotmail Wegwijs in internet Webmail met Windows Live Hotmail Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2011 Deze handleiding Webmail met Windows Live Hotmail hoort bij Wegwijs in internet van

Nadere informatie

Toetsvragen bij domein 5 Begrijpend lezen

Toetsvragen bij domein 5 Begrijpend lezen bijvoorbeeld Exemplarische opleidingsdidactiek voor taalonderwijs op de basisschool Toetsvragen bij domein 5 Begrijpend lezen Bart van der Leeuw (red.) Jo van den Hauwe (red.) Els Moonen Ietje Pauw Anneli

Nadere informatie

Antwoorden Thema 2 Feesten

Antwoorden Thema 2 Feesten Antwoorden Thema 2 Feesten Lezen Oefening 2 1 c Simone. 2 b Zaterdagavond. Luisteren Oefening 3 1 b Een boek. 2 b Een kopje koffie en taart. 3 b Op Simone. 4 c Haar zus woont bij haar vader. 5 b 7 jaar

Nadere informatie

Basiscursus 2 Nederlands voor buitenlanders. Tekstboek. DM-Basiscursus2-tekstboek_05.indd 1 07-09-15 12:34

Basiscursus 2 Nederlands voor buitenlanders. Tekstboek. DM-Basiscursus2-tekstboek_05.indd 1 07-09-15 12:34 Basiscursus 2 Nederlands voor buitenlanders Tekstboek DM-Basiscursus2-tekstboek_05.indd 1 07-09-15 12:34 Basiscursus 2 Nederlands voor buitenlanders P.J. Meijer A.G. Sciarone Tekstboek Herziene editie

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in Excel 2007 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2008 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Excel 2007 van Hannie van Osnabrugge.

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Thuis in Word 2010 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge Marian Ponsioen-van der Hulst bussum 2011 Deze antwoorden horen bij de vragen in Thuis in Word 2010 van Hannie van Osnabrugge en Marian

Nadere informatie

Toetsvragen bij domein 1 Mondelinge taalvaardigheid

Toetsvragen bij domein 1 Mondelinge taalvaardigheid bijvoorbeeld Exemplarische opleidingsdidactiek voor taalonderwijs op de basisschool Toetsvragen bij domein 1 Mondelinge taalvaardigheid Bart van der Leeuw (red.) Jo van den Hauwe (red.) Els Moonen Ietje

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 6 De school

Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 6 De school Taaltalent deel 2 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 6 De school Katja Verbruggen Henny Taks u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

EXTRA SCHRIJFOPDRACHTEN

EXTRA SCHRIJFOPDRACHTEN EXTRA SCHRIJFOPDRACHTEN OPDRACHT 1, 2, 3 EN 4: MAAK DE OPDRACHTEN OP WWW.TAALSTERK.NL. OPDRACHT 5: MAAK DE ZINNEN AF. 1. Ik heb geen uitnodiging gekregen voor het feest. Waarom.. 2. Hakim voelt zich niet

Nadere informatie

algemene instaptoets a b c jaargroep 7 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs

algemene instaptoets a b c jaargroep 7 naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs jaargroep 7 a b c naam: reken-wiskundemethode voor het basisonderwijs algemene instaptoets 1 Maak vast. Waar ongeveer? 60.000 80.000 66.998 2 Vul de getallenkaart in. TD D H T E 6 4 8 3 3 Maak de bloksom.

Nadere informatie

Dit is een oefentoets KNM voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken.

Dit is een oefentoets KNM voor het inburgeringsexamen. Print deze toets uit. Elke vraag is multiple choice. U mag geen woordenboek gebruiken. Informatie Het echte examen Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) is een examen dat u doet op de computer. U kijkt naar korte filmpjes op de computer. In de filmpjes ziet u Nederlandse situaties. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie.

Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie. Nederlands in beeld Nederlands in beeld bevat een tekstboek met een cd en een cd-rom. Op www.nederlandsinbeeld.nl vindt u extra informatie. Vervolgmogelijkheid: Basiscursus 1 ISBN 9789461057228 www.nt2.nl

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Routeboek Onderleggers voor de ISK

Routeboek Onderleggers voor de ISK Routeboek Onderleggers voor de ISK ISK Utrecht Boom, Amsterdam Deze uitgave is gemaakt in opdracht van ISK Utrecht. Tweede herziene uitgave 2014 2011 ISK Utrecht Behoudens de in of krachtens de Auteurswet

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 10 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in Windows 8 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2013 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Windows 8 van Hannie van Osnabrugge.

Nadere informatie

Aanpassingen voor Picasa versie 3.9

Aanpassingen voor Picasa versie 3.9 Wegwijs in digitale foto's Aanpassingen voor Picasa versie 3.9 Hannie van Osnabrugge Tweede, herziene druk bussum 2012 Deze aanpassingen voor Picasa versie 3.9 horen bij de tweede, herziene druk van Wegwijs

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in PowerPoint 2007 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge bussum 2010 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Powerpoint 2007 van Hannie van Osnabrugge. 2010 Hannie van Osnabrugge

Nadere informatie

Sterk aan het werk. Loopbaantraining voor werkenden en werkzoekenden. Rolkaarten. Dorothé Pietersma. u i t g e v e r ij c o u t i n h o.

Sterk aan het werk. Loopbaantraining voor werkenden en werkzoekenden. Rolkaarten. Dorothé Pietersma. u i t g e v e r ij c o u t i n h o. Sterk aan het werk Loopbaantraining voor werkenden en werkzoekenden Rolkaarten Dorothé Pietersma u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011 Deze rolkaarten horen bij Sterk aan het werk van Dorothé

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 2 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 6 Werk zoeken

Spreekopdrachten thema 6 Werk zoeken Spreekopdrachten thema 6 Werk zoeken Opdracht 1 bij 6.1 * Beantwoord de vragen. 1. Waar zoek je vacatures? In de krant, op internet of ergens anders? 2. Ga je naar het UWV WERKbedrijf? 3. Ga je naar een

Nadere informatie

Thuis in de Wereld van Word

Thuis in de Wereld van Word Thuis in de Wereld van Word Les 6 Enveloppen en etiketten Aangepaste les voor Word 2000 Hannie van Osnabrugge & Marian Ponsioen-van der Hulst u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2005 Deze aangepaste

Nadere informatie

Antwoorden bij de extra opdrachten bij hoofdstuk 1

Antwoorden bij de extra opdrachten bij hoofdstuk 1 Antwoorden bij de extra opdrachten bij hoofdstuk 1 Nederlands in actie Methode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen Berna de Boer Margaret van der Kamp Birgit Lijmbach Derde, herziene druk u i t g e v

Nadere informatie

i n s t a p b o e k j e

i n s t a p b o e k j e jaargroep 4 naam: reken-wiskundemethode het basisonderwijs i n s t a p b o e k j e k l o k k i j k e n Les 1 Hele en halve uren 1 Hoe laat is het? Vul in. 2 Hoe laat is het? Teken de wijzers. 2 5 8 6 9

Nadere informatie

Les 35. Een nieuw paspoort

Les 35. Een nieuw paspoort http://www.edusom.nl Thema Het stadhuis Les 35. Een nieuw paspoort Wat leert u in deze les? Informatie over het aanvragen en verlengen van uw paspoort of identiteitskaart. Vragen stellen bij het loket.

Nadere informatie

Les 33. Zwangerschap

Les 33. Zwangerschap http://www.edusom.nl Thema Gezondheid Les 33. Zwangerschap Wat leert u in deze les? Informatie begrijpen over zwanger zijn. Zeggen dat u zwanger bent of dat u zich niet lekker voelt. Woorden die hetzelfde

Nadere informatie

Gezond eten: Daar heb je een leven lang lol van!

Gezond eten: Daar heb je een leven lang lol van! Gezond eten: Daar heb je een leven lang lol van! Opgedragen aan Julia, Floris en Maurits. Gezond eten: Daar heb je een leven lang lol van! EEN VROLIJK BOEK VOOR KINDEREN WAARMEE ZIJ HUN OUDERS KUNNEN LEREN

Nadere informatie

Een onderzoekende houding

Een onderzoekende houding Een onderzoekende houding Werken aan professionele ontwikkeling Zelfscan onderzoekende houding Maaike van den Herik en Arnout Schuitema bussum 2016 Deze zelfscan hoort bij Een onderzoekende houding. van

Nadere informatie

Spelend leren, leren spelen

Spelend leren, leren spelen Spelend leren, leren spelen een werkboek voor kinderen en ouders Rudy Reenders, Wil Spijker & Nathalie van der Vlugt Spelend leren, een werkboek voor kinderen en ouders leren spelen Rudy Reenders, Wil

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in Excel 2010 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Excel 2010 van Hannie van Osnabrugge.

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 11 van Taaltalent NT2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny Taks Eefke

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Het boek is opgedeeld in twee delen die achter elkaar doorgewerkt kunnen worden; het liefst met begeleiding van een leerkracht.

Het boek is opgedeeld in twee delen die achter elkaar doorgewerkt kunnen worden; het liefst met begeleiding van een leerkracht. De taaltrap De taaltrap bestaat uit: een lesboek; veel foto s en tekeningen; 20 lessen met veelgebruikte schooltaalwoorden en zinnen; eenvoudige grammaticale oefeningen; een audio cd. Het boek is opgedeeld

Nadere informatie

Les 4. Eten en drinken, boodschappen doen

Les 4. Eten en drinken, boodschappen doen www.edusom.nl Opstartlessen Les 4. Eten en drinken, boodschappen doen Wat leert u in deze les? Wat u kunt zeggen als u iets lekker vindt of ergens van houdt. Praten over eten en drinken. Praten over boodschappen

Nadere informatie

Aanpassingen voor Picasa versie 3.9

Aanpassingen voor Picasa versie 3.9 Wegwijs in digitale foto's Aanpassingen voor Picasa versie 3.9 Hannie van Osnabrugge Tweede, herziene druk bussum 2012 Deze aanpassingen voor Picasa versie 3.9 horen bij de tweede, herziene druk van Wegwijs

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in Windows 8.1 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2015 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in Windows 8.1 van Hannie van Osnabrugge.

Nadere informatie

Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 4 Het werk

Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 4 Het werk Taaltalent deel 2 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Woordenlijst Nederlands Engels Hoofdstuk 4 Het werk Katja Verbruggen Henny Taks u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2014

Nadere informatie

Antwoorden bij de opdrachten uit het boek

Antwoorden bij de opdrachten uit het boek Sterk aan het werk Loopbaantraining voor werkenden en werkzoekenden Antwoorden bij de opdrachten uit het boek Dorothé Pietersma u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011 Deze antwoorden bij de opdrachten

Nadere informatie

De kunst van cultuurmarketing. Discussievragen en stellingen

De kunst van cultuurmarketing. Discussievragen en stellingen De kunst van cultuurmarketing Discussievragen en stellingen Ruurd Mulder Tweede, herziene druk u i t g e v e r ij coutinho c bussum 2013 Deze discussievragen en stellingen horen bij De kunst van cultuurmarketing

Nadere informatie

Alles onder de knie? 1 Herhalen. Intro. Met de docent. 1 Werk samen. Lees het begin van de gesprekjes. Maak samen de gesprekjes af.

Alles onder de knie? 1 Herhalen. Intro. Met de docent. 1 Werk samen. Lees het begin van de gesprekjes. Maak samen de gesprekjes af. Intro Met de docent Wat ga je doen in dit hoofdstuk? 1 Herhalen: je gaat herhalen wat je hebt geleerd in hoofdstuk 7, 8 en 9. 2 Toepassen: je gaat wat je hebt geleerd gebruiken in een situatie over werk.

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen

Antwoorden op de vragen Wegwijs in PowerPoint 2010 Antwoorden op de vragen Hannie van Osnabrugge u i t g e v e r ij c o u t i n h o c bussum 2011 Deze antwoorden horen bij de vragen in Wegwijs in PowerPoint 2010 van Hannie van

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie