MOOD 15 VOORWOORD VOOR- WOORD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MOOD 15 VOORWOORD VOOR- WOORD"

Transcriptie

1 MOOD 15 VOORWOORD 3 VOOR- WOORD onderweg naar een harmonieuze toekomst Ruig en ruw, stoer en stekelig. De sfeer is allesbehalve harmonieus, mensen zijn op stan dig en rebels. En ook wantrouwend en onzeker. De titels van de twee eerste hoofdstukken in dit trendboek (FIGHT en WANT) beginnen niet voor niets met woorden als onrust, onbehagen en ontevreden. Er wordt strijd, soms op leven en dood, geleverd over wie de baas is in de wereld (RULE), in de natuur, over onze data en privacy, in onze portemonnee. Nu de tijdperken veranderen (MOOD 14), vindt er een gevecht plaats op zowel politiek, economisch, technologisch als ecologisch gebied. Wie kijkt naar de trends en de ontwikkelingen, ziet een onrustig strijdtoneel. Mens en maatschappij zijn in de war door alle veranderingen die zich tegelijkertijd afspelen. Wie bang en onzeker is, kan zich schuil houden in de tijdlijnen en de waan van de dag. Velen gaan dan ook op in de mogelijkheden die de digitale revolutie ons biedt. Een maatschappij die always on is, heeft geen herinnering en verleden. En zou daardoor ook geen toekomst kunnen hebben (WATCH). Maar, we zijn de digitale revolutie inmiddels voorbij. Halverwege dit trendboek slaat de stemming om en kantelt de tijd. Zo is er een enorme honger en dorst naar kennis (LEARN). De behoefte is groot om te leren van het leven, van kunst en wetenschap, van elkaar. Veel mensen hebben de wil, energie en kracht om het nieuwe tijdperk opnieuw uit te vinden. Het goede nieuws is dat we dat ook daadwerkelijk aan het doen zijn. De bereidheid is er om verder dan de horizon te kijken en tegelijkertijd woorden en beelden in daden om te zetten. De nieuwe modellen en systemen, ze worden niet alleen bedacht maar ook met grote haast en onvermoeibaar enthousiasme toegepast. We noemen ze circulaire of organische economie (LIVE), Collaborative Economy en Conscious Capitalism. Je zou het een nieuwe maakbare samenleving kunnen noemen, waarbij de toekomst door onszelf en met elkaar wordt bedacht, vormgegeven, georganiseerd en gemaakt (MAKE). Waarbij een ieder, op holacratische wijze, de rol kan vervullen die hem of haar op een bepaald moment het beste past. Zo zijn we op weg naar een harmonieuze, congruente toekomst. Hilde Roothart

2

3 FIGHT TRENDS + TRENDSLATIONS 11 FIGHT TRENDS + TRENDSLATIONS FIGHT TRENDS consumententrend onze vrije democratie wordt bedreigd door autoritaire machthebbers wereldwijd neemt het protest tegen autocratische leiders toe in het Westen richt de strijd zich op de kwaliteit van voedsel, water en energie TRENDSLATIONS consumenteninzicht mensen willen een open en eerlijke relatie met bedrijven en organisaties consumenten willen bedrijven die streven naar maximaal resultaat voor de maatschappij herdefinitie en herontwerp van onze manier van produceren en consumeren zijn nodig TRENDS Het is onrustig aan de rafelranden van Europa. Ongelijkheid en onvrijheid op politiek, religieus of economisch gebied worden met harde hand en botte bijl bestreden. Wie dacht binnen veilige grenzen te leven wordt opgeschrikt door het radicale gedachtegoed van sommige strijders. Waar in het Midden-Oosten een strijd wordt gevoerd om politieke zeggenschap, richt in het Westen het onbehagen zich op rechtvaardigheid op economisch gebied. Het is ook een strijd tussen consument en producent. Wie heeft het voor het zeggen als het gaat om de beschikbaarheid en kwaliteit van onze energie, ons water en voedsel? TRENDSLATIONS Misstanden in de bouw, het onderwijs, de zorg; het ongenoegen stapelt zich op en het besef dat het anders moet dringt tot ons door. Het is het verschil tussen de dingen goed doen of de goede dingen doen. Wat nodig is, is een nieuwe maatstaf voor succes waarbij het niet gaat om wat goed is voor het bedrijf of de bestuurder maar om wat goed is voor mens en maatschappij. De ondernemingen en orga nisaties die de nieuwe regels bepalen, zoals de GameChangers 500 en de Circular Economy 100, zijn niet de beste in hun soort maar bieden het beste voor de wereld. consumentenwaarden de vrijheid van het Westen mag niet ten koste gaan van die van de rest van de wereld de vrijheid van de een mag niet ten koste gaan van die van een ander de vrijheid van producenten mag niet ten koste gaan van die van consumenten markttrend we keren geïndustrialiseerde voeding de rug toe en gaan op zoek naar alternatieven wereldwijd wordt er actie gevoerd om de voedselverspilling tegen te gaan de strijd tegen honger in de wereld duurt onverminderd voort marktwaarden einde aan de voedselverspilling voldoende gezond, eerlijk en duurzaam voedsel voor iedereen de transitie naar een beter voedselsysteem consumentenbehoefte een evenwichtige verhouding tussen mensen en merken bedrijven die niet de beste in de wereld maar de beste voor de wereld willen zijn transitie van een lineaire naar een circulaire economie marktinzicht activisten geven producten vorm om hun boodschap kracht bij te zetten musea tonen werk van kunstenaars dat sociale verandering verbeeldt en versterkt culturele instellingen zijn onderhevig aan radicale veranderingen in de maatschappij marktbehoefte tentoonstellingen en programma s over protestbewegingen maatschappelijke ontwikkelingen in kaart brengen en zichtbaar maken culturele organisaties die inzichtelijk maken wat de geestelijke winst is die ze te bieden hebben TRENDS IN DE TIJD markttrend beter eten in de voedselketen consumententrend onrust en onbehagen maatschappelijke trend humanisering TOP 3 TRENDSLATIONS GameChangers 500 maximaal resultaat voor de maatschappij B Corp de beste voor de wereld Circular Economy 100 transitie van een lineaire naar een circulaire economie INHOUD FIGHT Lees ook BALANCE (MOOD 13) en REVALUE in MOOD 14. TRENDS de consument onrust en onbehagen p.12 TRENDS p.18 TRENDSLATIONS p.22 TRENDSLATIONS p.28 de markt / food + beverages beter eten in de voedselketen de consument nieuwe spelregels de markt / art + culture opstand in het museum

4 13 FIGHT TRENDS de consument ONRUST EN ONBEHAGEN WERELDWIJD GAAN MILJOENEN MENSEN DE STRAAT OP OM TE STRIJDEN VOOR EEN LEVEN IN VRIJHEID IN POLITIEKE EN CULTURELE, MAAR OOK IN ECONOMISCHE EN ECOLOGISCHE ZIN. Voor ons in het rijke en vrije Westen is de strijd al lang geleden gestreden. Wij leven immers in een democratie waarin vrijheid, gelijkheid en broederschap eerlijk zijn verdeeld. Verder kunnen we ons hullen in strategische onwetendheid over misstanden in de wereld: wat we niet weten, kan ons niet deren. Totdat aan de fundamenten van onze vrijheid en rijkdom wordt gemorreld wanneer de kwaliteit van voedsel, water en energie in het geding is. Dat roept de vraag op hoe vrij en democratisch onze welvaartsmaatschappij eigenlijk is. ouderwets protest Ruim twintig jaar geleden verscheen het spraakmakende boek Het einde van de geschiedenis en de laatste mens van Francis Fukuyama. Hij schetste in dat boek het einde van de ideologische strijd tus sen kapitalisme en communisme en markeerde daarmee het einde van de koude oorlog. De liberale democratie zou het enige politieke systeem zijn dat burgers een leefbaar bestaan kon bieden. Nu is die zo bejubelde vrije democratie in Europa verzwakt door onderlinge verdeeldheid tussen landen en in de Verenigde Staten lamgelegd door onenigheid tussen partijen. De Arabische lente lijkt lang geleden want alle aandacht gaat uit naar het optreden van autoritaire machthebbers in Rusland en China. De zomer van 2014 werd de zomer van de brandhaarden in Gaza en Israël, Syrië en Irak en het grootste wespennest, Oekraïne.

5 FIGHT TRENDS de consument 15 vrijheid, gelijkheid, broederschap Anders dan rond 1990 is het heersende perspectief nu niet dat van de westerse burger maar dat van de burger in landen waar leven in een rijke en vrije democratie allesbehalve vanzelfsprekend is. Wie de aardbol op zijn kop zet, ziet dat het streven naar vrijheid, gelijkheid en broederschap onverminderd wordt voortgezet. In Venezuela gingen duizenden de straat op om te demonstreren tegen de slechte economische situatie, de corruptie en de autoritaire regering. In Brazilië protesteerden burgers tegen de hoge kosten van de WK in 2014 en de Olympische Spelen in Ze zijn boos omdat de regering wel miljarden uitgeeft aan deze evenementen maar amper investeert in publieke voorzieningen. Twan Huys ontving het Pakistaanse meisje Malala Yousafzai, dat een moordaanslag van de Taliban overleefde, in een uitzending van College Tour. De Taliban ve rzette zich tegen de manier waarop ze het westerse gedachtegoed verspreidde en openlijk kritiek had op het feit dat Talibanstrijders tegen onderwijs voor meisjes zijn. zeven schandalen Ook in het Westen is de strijd voor een eerlijke verdeling van vrijheid en rijkdom nog lang niet gestreden, al is de strijd hier wel anders van aard. Hier zijn het niet zozeer de politieke bestuurders die zich alle rijkdom en vrijheid toeëigenen maar zijn het bedrijven en bestuurders die willens en wetens uit de pas lopen. De ene keer gaat de aandacht uit naar de belastingvrije routes die multinationals als Starbucks en Apple bedacht hebben. De andere keer zijn het bestuurders die verantwoording moeten afleggen voor hun graaigrage vingers. Nadat de overheid de wooncorporaties meer vrijheid gaf, zijn bestuurders van deze organisaties verworden tot vastgoedspeculanten. Een parlementaire enquêtecommissie be han delde zeven schandalen, onder meer bij Vestia, Woonbron en Rochdale. Daarna ging de aandacht als vanzelfsprekend naar de boekhouders, zoals die van KPMG, die de bestuurders en beleggers in de gaten hadden moeten houden. De (voorlopig) laatste in de rij zijn de zorgverzekeraars die de zorg niet aan kunnen. Dat deed de top van de Nederlandse DE NOODZAAK VAN EEN UTOPIE We zijn aangekomen in het tijdperk dat door middeleeuwers werd gezien als utopia. Wij zijn rijker, gezonder en veiliger dan ooit. Desondanks heerst er een met-mij-gaat-het-goed-metons-gaat-het-slecht-gevoel. Nederlanders zijn individueel gelukkig, maar maken zich collectief zorgen over de toekomst, het land en de wereld. We verlangen terug naar vroeger. De tijd waarin we volgens velen nog solidair samenleefden. Maar hoe kunnen we onze blik weer richten op de toe komst? Wat is ónze droom van een betere wereld? Wat is de droom van de generatie van nu? Een utopie zegt veel over de toe komst, maar nog meer over de tijd waarin het toekomst beeld bedacht is. Het wordt gevormd door het maat schappelijk onbehagen van een gemeen schap die verlangt naar iets beters. Al leven we volgens onze voorouders in een luilekkerland, toch heerst er nog steeds een gevoel van onbehagen. We willen vooruit, we weten alleen niet hoe. Want waar moeten we nog voor strijden? Rutger Bregman, historicus en schrijver, pleit voor de terugkeer van het utopisch denken. Politiek is een kwestie van probleemmanage ment geworden en wie nu aan de toekomst denkt, praat al snel over technologische vooruitgang: een nieuwe smartphone, robotauto s of machines die volautomatisch ons voedsel zullen bereiden. We lijken nog niet te beseffen dat we ons daardoor heel anders zullen gaan gedragen, dat de maatschappij heel anders ingericht zal zijn en dat onze moraal en onze ethiek zullen veranderen. Het wordt tijd om na te denken over onze huidige kijk op vooruitgang en over een nieuwe vorm die we hieraan kunnen geven. straatbeelden in de wijk Shoreditch in Londen East End dumpstore in De Pijp in Amsterdam Pussy Riot in POP magazine bij Atheneum Boekhandel in Amsterdam

6 23 FIGHT TRENDSLATIONS de consument NIEUWE SPELREGELS ER IS EEN NIEUWE CATEGORIE VAN BEDRIJVEN ONTSTAAN DIE SUCCES ANDERS DEFINIËERT EN EEN ANDERE STANDAARD VOOR WAARDE HANTEERT. Gamechangers worden ze weleens genoemd. Ze doen dingen niet anders of beter dan hun concurrenten. Ze doen andere dingen, spelen een ander spel dat ze ook nog eens zelf hebben bedacht. Anderen maken slim gebruik van bestaande technieken, combineren ze op een andere manier of passen nieuwe technieken toe om wat al bestaat te verbeteren. Gamechangers geloven dat je eerst moet nadenken over je reden van bestaan. Ben je in het leven geroepen om succesvol te zijn voor jezelf en je bedrijf of om waardevol en betekenisvol te zijn voor mens en maatschappij? Gamechangers Overal in de wereld hebben mensen kritiek op de machthebbers en vinden ze manieren om ze te ontwijken of aan ze te ontsnappen. Dat is vooral duidelijk op politiek gebied waar mensen dictators aan de kant schuiven en roepen om meer democratie. Maar het geldt ook voor het dagelijkse leven waar mensen bedrijven en organisaties vergelijken, bekritiseren, wantrouwen en soms zelfs boycotten en op zoek gaan naar alternatieven. Dat betekent, vinden de onderzoekers en adviseurs van Wolff Olins, dat er nieuwe afspraken nodig zijn en een gelijkwaardige verhouding tussen mensen en merken. In ruil voor hun vertrouwen willen mensen inspraak en invloed, openheid en eerlijkheid. De toekomst is aan gamechangers die betekenisvol zijn voor de markt en voor de wereld, zinvol voor klanten en voor de gemeenschap en waardevol in een veranderende leef- en werkomgeving. Dat vraagt om ondernemers die de moed hebben om af te breken wat er is en opnieuw durven te beginnen.

7 FIGHT TRENDSLATIONS de consument 25 Purpose komt voor Profit Vergeet de Fortune 500. Dat is een lijst die is op gesteld vanuit de gedachte dat succes gebaseerd is op maximaal resultaat voor het bedrijf. De Game Changers 500 is opgezet om een nieuwe generatie van bedrijven onder de aandacht te brengen die streeft naar maximaal resultaat voor de maatschappij, zegt Andrew Hewitt, initiatiefnemer van de GameChangers 500. Purpose komt voor Profit. De lijst biedt een overzicht van best practices die inspiratie en inzicht bieden hoe je als bedrijf betekenis- en waardevol kunt worden voor mens en maatschappij. Voorbeelden zijn Ashoka, Patagonia, Toms, Kiva, innocent, Kickstarter, Indiegogo en Google. De bestaansreden van Patagonia is de beste producten maken, geen schade berokkenen, zaken doen om te inspireren en om oplossingen voor de ecologische crisis toe te passen. Patagonia maakt producten voor sporten die in stilte worden beoefend, klim men, surfen, skiën, snowboarden, roeien en rennen. Voor Patagonia geldt dat de liefde voor de wilde en ongerepte natuur vraagt om inzet in de strijd om deze plekken te redden en om de staat waarin de planeet zich bevindt te verbeteren. B the change Er is een nieuwe definitie nodig voor succes, vin den ook de mensen van B Corporation. B Corps voldoen aan de nieuwe standaarden van de in het leven geroepen non-profit organisatie B Lab voor prestaties op sociaal en duurzaam gebied. Meer dan bedrijven uit 33 landen in ruim 60 sectoren werken samen om invulling te geven aan die definitie. Overheden en organisaties zijn onvoldoende in staat om toekomstige uitdagingen aan te gaan. Bedrijven zijn nodig om acties te koppelen aan ideeën. Niet om de beste in de wereld maar om de beste voor de wereld te worden: B the change. Onder meer Etsy, Patagonia, Ben & Jerry s en Tony s Chocolonely zijn B Corps. Etsy is een goed voorbeeld van een bedrijf dat niet zozeer de regels van het spel heeft veranderd of verbeterd maar een nieuw spel heeft bedacht en gemaakt. Etsy is de marktplaats waar ruim 800 makers in bijna 200 landen, zowel amateurs als professionals, hun producten online kunnen verkopen. De missie is mensen in staat stellen om de manier waarop de mondiale economie werkt te veranderen. Nespresso is een van bedrijven van de Circular Economy 100 Patagonia staat op de lijst GameChangers 500

8 MOOD 15 COLOFON 191 concept en tekst Hilde Roothart Hilde Roothart (1966) richtte in 1997 het trendbureau Trendslator op dat zich bezighoudt met het onderzoeken en vertalen van trends naar strategieën en concepten, markten en merken. Hilde schreef samen met Wim van der Pol Van Trends naar Brands (Kluwer 2001), Zien - Trends van vandaag, markten van morgen (Business Contact 2005) en Goed Boek - Tien kansen voor een betere toekomst (Kluwer 2010) met Irene Ras als co-auteur. Ze blogt en publiceert over trends en de toekomst en spreekt regelmatig bij evenementen en congressen. Sinds 2010 werkt ze samen met een groep vooraanstaande trendwatchers aan de TrendRede. onderzoek en beeld Romy van Dam Romy van Dam (1992) studeert Fashion & Branding aan het Amsterdam Fashion Institute (AMFI). Tijdens haar opleiding ontwikkelde zij een fascinatie voor de voortdurende bewegingen in de maatschappij en het effect hiervan op de bedrijfsvoering van merken. Als trendonderzoeker bij Trendslator heeft zij inzicht gekregen in trend- en toekomstonderzoek en de organisatie binnen de toekomstindustrie. Tijdens haar studie volgt ze de minor Entrepreneurship aan de Universiteit van Amsterdam. In de toekomst wil ze zich richten op conceptontwikkeling. onderzoek en beeld Marrie de Priester Marrie de Priester (1993) studeert Fashion & Branding aan het Amsterdam Fashion Institute (AMFI). Ze kwam erachter dat ze trends onderzoeken het leukste vindt aan het proces van branding en concepting. Vervolgens heeft ze de minor Trendwatching aan Fontys Academy for Creative Industries (ACI) in Tilburg gevolgd. Als trendonderzoeker bij Trendslator maakt ze de werkwijze van het onderzoeken en vertalen van trends van dichtbij mee. In de toekomst hoopt ze zelf trends en mode te kunnen combineren en vertalen naar bruikbare adviezen. tekst Caroline van Beekhoff Caroline van Beekhoff (1971) is al vanaf het begin van haar werkende leven met trends en het vertalen ervan bezig. Ze begon ermee als new product development manager bij CSM, nadat ze afgestudeerd was aan de UvA in Bedrijfseconomie. Na strategisch werk bij enkele reclamebureaus ging ze in 2002 onder eigen vlag advies geven; onder andere op het gebied van trends en strategie. Inmiddels onder wijst en schrijft ze hier ook over, op diverse podia zoals Marketingonline.nl, de HHS, de HKU, de TrendRede en nu ook voor MOOD. tekst Ista Boszhard Ista Boszhard (1983) studeerde in 2006 cum laude af aan de afdeling Design & Styling van het Amsterdam Fashion Institute (AMFI). Vervolgens behaalde zij haar bachelor Algemene Cultuurwetenschappen aan de UvA in 2009 en haar master Sturing Creatief Ontwerp aan de Universiteit Utrecht in Ervaring deed zij op bij Trendslator en Mediamatic en momenteel werkt zij als freelancer, onder meer voor Trendslator. Daarnaast ontwikkelt zij aan de Hogeschool van Amsterdam programma s waarin Design Thinking centraal staat en is zij actief als docent bij het AMFI. tekst Angélique Heijligers Angélique Heijligers (1971) studeerde in 1998 af aan de Hogeschool Holland in twee studie richtingen, tijdschriftjournalistiek en conceptontwikkeling. Ze is freelance journalist en columnist voor allerlei publieks bladen (o.a. Elle, Men s Health en Volkskrant Magazine) en ze reist regel matig voor inspiratie naar wereld steden als Londen, New York, Parijs, Los Angeles en Tokio. Daarnaast is ze grond legger van Stadswild en schreef ze in 2012 het boek Train als een oermens in de stad. In 2014 verscheen haar tweede boek Stadswild - Leef als een oermens in de stad. tekst Irene Ras Irene Ras (1975) begon na haar studie Nederlands een carrière als nieuwsjournalist in Hilversum. Bijna tien jaar werkte ze als redacteur voor RTL Nieuws. Ze produceerde achtergrondverhalen over maatschappelijke ontwikkelingen en (culturele) trends. Bij Trendslator deed ze ervaring op als trend onderzoeker. Sinds 2009 schrijft ze freelance voor kranten en publiekstijdschriften (o.a. Flow magazine, Radar+, Volkskrant Magazine). Samen met Hilde Roothart werkte ze aan Goed Boek - Tien kansen voor de toekomst (Kluwer 2010). concept en ontwerp Lonne Wennekendonk Lonne Wennekendonk (1974) studeerde in 1997 af aan de afdeling grafisch ontwerpen van de Academie van Beeldende Kunsten in Rotterdam. Studio Lonne Wennekendonk is opgericht in 1997 en bestaat uit een vast team van vijf ontwerpers. Menselijke verhalen vormen hun bron van inspiratie. De studio ontwerpt complete visuele iden titeiten, maar ook boeken en affiches, waarbij ze de identiteit van de organisatie of het product van de opdrachtgever volop tot uiting brengen. Alle MOOD trendboeken, die verschenen vanaf 2006, zijn van de hand van Lonne en haar medewerkers. ontwerp Cindy van der Meijden Cindy van der Meijden (1983) studeerde grafisch ontwerpen aan de kunstacademie van Arnhem. Ze studeerde af in juni 2007 om als ontwerper de wereld te veranderen. Na een half jaar werkstage bij Fons Hickmann m23 in Berlijn is ze in 2008 als grafisch ontwerper gaan werken bij studio Lonne Wennekendonk. Cindy creëert werelden. Ze ontwerpt om mensen beter inzicht te geven in onderwerpen die haar interesseren. Die onderwerpen hebben meestal een maatschappelijke context. Ontwerpen is haar eerste natuur, intuïtie een goed hulpmiddel. MOOD 09 en MOOD 10 zijn ook door Cindy vormgegeven. Met dank aan Marjon Bolijn, Lara Tanke en Femke Ter Horst.

VOORWOORD. MOOD 12 > voorwoord

VOORWOORD. MOOD 12 > voorwoord MOOD 12 > voorwoord 5 VOORWOORD Samen staan we sterk Het zijn woelige tijden. Het woord crisis ligt op ieders lippen. Crisis in de economie, crisis in de politiek. De onrust lijdt tot onzekerheid en tot

Nadere informatie

MOOD 14 VOORWOORD. vo r- oord

MOOD 14 VOORWOORD. vo r- oord MOOD 14 VOORWOORD 3 vo r- oord verandering van tijdperken Je hoort het niet van de daken schreeuwen: radicale revolutie! Want de revolutie waarin we ons bevinden is weliswaar radicaal maar ook zwijgzaam.

Nadere informatie

Samen, duurzaam doen!

Samen, duurzaam doen! Samen, duurzaam doen! Een online platform voor duurzaamheid in de Kromme Rijn en Utrechtse Heuvelrug Transitie: We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken Jan

Nadere informatie

Trends + Trendslations 11

Trends + Trendslations 11 Trends + Trendslations 11 INVOLVE Online activisme BELIEVE Gelukkige tijd CONNECT Delen REDUCE Betrokken ENDURE Bewust BEHAVE Contact OPPOSE Radicaal PROTECT Nieuwe vroeger PRESERVE In de natuur REVEAL

Nadere informatie

Samen, duurzaam doen!

Samen, duurzaam doen! Samen, duurzaam doen! Een E-platform voor duurzaamheid in de Utrechtse Heuvelrug Transitie: We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken Jan Rotmans hoogleraar transitie-management,

Nadere informatie

ER IS EEN ALTERNATIEF

ER IS EEN ALTERNATIEF ER IS EEN ALTERNATIEF Terwijl we dit systeem proberen te bevechten en vernietigen is het natuurlijk ook onze taak om onze tijd te besteden aan het nadenken over hoe een wereld er dan wel uit zou moeten

Nadere informatie

MAKE. p.168 TRENDS TRENDS + TRENDSLATIONS

MAKE. p.168 TRENDS TRENDS + TRENDSLATIONS 163 165 MAKE TRENDS + TRENDSLATIONS 167 MAKE TRENDS + TRENDSLATIONS MAKE TRENDS consumententrend uit angst en onzekerheid richten we ons op symptoombestrijding participatie met eigenaarschap en zelfbestuur

Nadere informatie

van 5 oktober tot 30 november 2011 THE HUB Amsterdam

van 5 oktober tot 30 november 2011 THE HUB Amsterdam SECONDSIGHT OPEN YOUR EYES TO THE FUTURE SECONDSIGHT ACADEMY organiseert CURSUS TRENDWATCHING, STRATEGIE en CONCEPTONTWIKKELING 8 LESSEN van 5 oktober tot 30 november 2011 THE HUB Amsterdam TRENDWATCHING

Nadere informatie

Symposium Ware Winst 2 juni 2017 Universiteit voor Humanistiek

Symposium Ware Winst 2 juni 2017 Universiteit voor Humanistiek Symposium Ware Winst 2 juni 2017 Universiteit voor Humanistiek Welkom door Kleri Sparou Kleri Sparou is student Humanistiek te Utrecht en stagiaire bij de GGE het Gooi. Zij onderzoekt hoe een economie

Nadere informatie

Visie Iedereen inspireren om hun ultieme geluk te bereiken.

Visie Iedereen inspireren om hun ultieme geluk te bereiken. BUSINESSPLAN IDENTITEIT Om Matthijs Rolleman Producties meer richting te geven, is er een duidelijke identiteit ontwikkeld vanuit de theorie van Kay Morel s Identiteitsmarketing. Deze identiteit geeft

Nadere informatie

MOOD 17 VOORWOORD VOOR- WOORD

MOOD 17 VOORWOORD VOOR- WOORD MOOD 17 VOORWOORD 3 VOOR- WOORD de kunst van het loslaten De tijd waarin we leven wordt weleens aangeduid als het tijdperk van het post-kapitalisme. Het is de periode die komt na een decennialange periode

Nadere informatie

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen.

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen. Tussen welke twee landen is de Eerste Wereldoorlog begonnen? 1. Engeland en Frankrijk 2. Duitsland en Frankrijk 3. Duitsland en Engeland Nederland blijft neutraal. Wat betekent dat? 1. Nederland kiest

Nadere informatie

Curriculum. Inh!dsopgave. Lizzy van den Boomen

Curriculum. Inh!dsopgave. Lizzy van den Boomen Curriculum V i t a e Inh!dsopgave Pagina 1 Opleiding Pagina 2 Fabriek Negen Pagina 3 Beroepsproducten Pagina 4 Motivatie Lizzy van den Boomen Adres Raamoever 27, 5361 KZ Grave Geboren 17-12-1990 te Nijmegen

Nadere informatie

VOOR- WOORD. betekenis geven aan menselijke waardigheid

VOOR- WOORD. betekenis geven aan menselijke waardigheid 16 MOOD 16 VOORWOORD 3 VOOR- WOORD betekenis geven aan menselijke waardigheid Jarenlang werd de stemming bepaald door de ontwikkelingen op economisch gebied en was geld het belangrijkste onderwerp in het

Nadere informatie

UITNODIGING. oktober. Innovatie van de zorg door digitaal leiderschap MASTER CLASS. Een masterclass voor bestuurders in de VVT-branche

UITNODIGING. oktober. Innovatie van de zorg door digitaal leiderschap MASTER CLASS. Een masterclass voor bestuurders in de VVT-branche UITNODIGING Innovatie van de zorg door digitaal leiderschap MASTER CLASS Een masterclass voor bestuurders in de VVT-branche 25 oktober ACHTERGROND De digitale revolutie heeft ook zijn impact in de zorg.

Nadere informatie

UITNODIGING. november. Innovatie van het mbo- onderwijs door digitaal leiderschap MASTER CLASS. Een masterclass voor bestuurders van mbo-scholen

UITNODIGING. november. Innovatie van het mbo- onderwijs door digitaal leiderschap MASTER CLASS. Een masterclass voor bestuurders van mbo-scholen UITNODIGING Innovatie van het mbo- MASTER CLASS onderwijs door digitaal leiderschap Een masterclass voor bestuurders van mbo-scholen 28 november ACHTERGROND Door de digitale revolutie nemen ontwikkelingen

Nadere informatie

Hans Sijbesma. Managing Director, AstraZeneca Nederland

Hans Sijbesma. Managing Director, AstraZeneca Nederland Hans Sijbesma Managing Director, AstraZeneca Nederland De ideale wereld De ideale wereld die ik voor me zie, is een wereld die we steeds beter achterlaten voor de volgende generaties. Het gaat erom dat

Nadere informatie

Fontys Educational Designer Mindz (FED Mindz) Projectplan. Visie

Fontys Educational Designer Mindz (FED Mindz) Projectplan. Visie Visie We leven in een wereld die sterk veranderlijk is. Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij docenten om de nieuwe generaties als competente rebellen klaar te stomen voor een onbekende toekomst waarin

Nadere informatie

Verhaal van verandering

Verhaal van verandering Isabella Lenarduzzi Belgische Ashoka Fellow Ashoka: Kun je ons iets vertellen over je familie en waar je bent opgegroeid? Isabella: Ik ben geboren in Brussel. Mijn vader kwam als twaalfjarige vanuit het

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

wat doen we aandacht ambitie leren dialoog

wat doen we aandacht ambitie leren dialoog wat doen we Schooldialoog helpt scholen in het voortgezet onderwijs met hun visie en identiteit, verbetering schoolcultuur, schoolplannen die uitkomen, inspirerende teamdagen, een school als lerende organisatie

Nadere informatie

Samen vormgeven aan de toekomst

Samen vormgeven aan de toekomst Policy Design Studio Samen vormgeven aan de toekomst Sinds het voorjaar van 2015 brengen wij de Policy Design Studio in praktijk. Een kansgerichte manier om de toekomst tegemoet te treden. Wij raken steeds

Nadere informatie

Training Duurzaamheid voor institutionele beleggers

Training Duurzaamheid voor institutionele beleggers Training Duurzaamheid voor institutionele beleggers Duurzaamheid is als een diamant: waardevol, fonkelend, en als men het licht op één van de vele facetten laat schijnen, ontstaat er een schitterend kleurenspel

Nadere informatie

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

Dodenherdenking. Beuningen, 4 mei 2015

Dodenherdenking. Beuningen, 4 mei 2015 Dodenherdenking Beuningen, 4 mei 2015 Voor het eerst in mijn leven bezocht ik twee weken geleden Auschwitz en Birkenau. Twee plekken in het zuiden van Polen waar de inktzwarte geschiedenis van Europa je

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 R damse Nieuwe is een collectief van jonge ondernemende Rotterdammers die de nieuwe economie van de stad vertegenwoordigen. Onze droom

Nadere informatie

Spiritueel dagboek. Met teksten en inzichten van MORYA zoals opgetekend door Geert Crevits

Spiritueel dagboek. Met teksten en inzichten van MORYA zoals opgetekend door Geert Crevits Spiritueel dagboek Met teksten en inzichten van MORYA zoals opgetekend door Geert Crevits Voorwoord: Een spiritueel dagboek 5 Waarom een spiritueel dagboek? 7 Om bewuster te leven en te handelen Aandachtspunten

Nadere informatie

Duurzame Ontwikkeling

Duurzame Ontwikkeling Duurzame Ontwikkeling Korte toelichting op het begrip Praktische invulling - in bedrijven - technologie Invulling in het onderwijs J. Venselaar 17 november Duurzame ontwikkeling in het onderwijs 1 Duurzaam..

Nadere informatie

Nieuw vak voor VWO-ers: Big History Roland Holst College begint schooljaar met een Big Bang

Nieuw vak voor VWO-ers: Big History Roland Holst College begint schooljaar met een Big Bang Nieuw vak voor VWO-ers: Big History Roland Holst College begint schooljaar met een Big Bang In samenwerking met het Big History Project, een initiatief van historicus David Christian en Bill Gates, begint

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14

Inhoud. Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inhoud Inleiding...4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van mensenrechten...6 Hoofdstuk 2 Dertig mensenrechten...14 Inleiding Je hoort of leest vaak over mensenrechten. Maar kun je ook een paar mensenrechten opnoemen?

Nadere informatie

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler CommTalks 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen Concept & samenstelling Betteke van Ruler Spreek de taal van de bestuurskamer Piet Hein Coebergh 148 De communicatieprofessionals van vandaag

Nadere informatie

Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016

Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016 Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016 Hasmik Matevosyan, mode-onderzoekster Mode-industrie zonder verspilling Hasmik Matevosyan (1987) studeerde

Nadere informatie

Naam KIDS FOR WARCHILD Oorlog en vrede in de wereld

Naam KIDS FOR WARCHILD Oorlog en vrede in de wereld Naam KIDS FOR WARCHILD Oorlog en vrede in de wereld In meer dan dertig landen in de wereld is er oorlog. Wereldwijd zijn er dus miljoenen kinderen die een oorlog meemaken. Vraag 1. Kun je drie landen noemen

Nadere informatie

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen PK Benelux BV Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen INLEIDING Dit Plan van aanpak gaat over maatschappelijk verantwoord onderrnemen en Maatschappelijk verantwoord inkopen (ook wel duurzaam

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Bevrijdingsdag, Leek, 5 mei 2010

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Bevrijdingsdag, Leek, 5 mei 2010 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Bevrijdingsdag, Leek, 5 mei 2010 Dames en heren, [Inleiding] In de zomer van 1946 voer een schip van Thailand naar Nederland. Een kleine Nederlandse

Nadere informatie

Van Waarde(n) HUB 28 november 2015, Miranda Meijerman

Van Waarde(n) HUB 28 november 2015, Miranda Meijerman Van Waarde(n) Al voor de oprichting van het Humanistisch Verbond in 1946 bestond er buitenkerkelijke uitvaartbegeleiding. vandaag staan we stil bij de HUB die nu 10 jaar als zelfstandige stichting functioneert.

Nadere informatie

VIEREN DOOR/VOOR JONGEREN

VIEREN DOOR/VOOR JONGEREN VIEREN DOOR/VOOR JONGEREN VOORBEDE Soms moeten gebeurtenissen en dingen met naam worden genoemd. Soms moet je de dingen meer openlaten, opdat iedereen zijn eigen ervaringen erin kan herkennen. De voorbede

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2013-2015

Strategisch Beleidsplan 2013-2015 Strategisch Beleidsplan 2013-2015 Switch, samen naar duurzaam en rechtvaardig Switch stimuleert gedrag dat bijdraagt aan een duurzame en rechtvaardige wereld. Hier én daar, nu én in de toekomst. Switch

Nadere informatie

Koos van Dam: 'Rusland is het enige land dat gewoon met Syrië communiceert'

Koos van Dam: 'Rusland is het enige land dat gewoon met Syrië communiceert' DOSSIER 4 UUR NIEUWSBREAK Koos van Dam: 'Rusland is het enige land dat gewoon met Syrië communiceert' Door: Irene de Zwaan 05/09/13, 16:07 YOUTUBE. Koos van Dam tijdens een optreden in Pauw&Witteman. NIEUWSBREAK

Nadere informatie

Voorzitter, Een aanslag op de redactie van het satirische blad Charlie Hebdo en vervolgens op een Joodse supermarkt.

Voorzitter, Een aanslag op de redactie van het satirische blad Charlie Hebdo en vervolgens op een Joodse supermarkt. Een aanslag op de redactie van het satirische blad Charlie Hebdo en vervolgens op een Joodse supermarkt. Afschuwelijke misdrijven. Aanslagen waar alleen, maar alleen, de terroristen zelf verantwoordelijkheid

Nadere informatie

INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES. Studiegids lifestyle week 1 Jaar 1

INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES. Studiegids lifestyle week 1 Jaar 1 INTERNATIONAL LIFESTYLE STUDIES Studiegids lifestyle week 1 Jaar 1 Studiejaar 2013-2014 Coördinator LSW 1 jaar 1 Contactgegevens: Rudy van Belkom r.vanbelkom@fontys.nl +316 3019 3653 Lifestyle week gids

Nadere informatie

DOE MEE: IMAG(IN)E YOUR CITY! Vrijdag 7 juni 2013. Individuele training YOU RE concepting door Concire

DOE MEE: IMAG(IN)E YOUR CITY! Vrijdag 7 juni 2013. Individuele training YOU RE concepting door Concire DOE MEE: IMAG(IN)E YOUR CITY! Vrijdag 7 juni 2013 Individuele training YOU RE concepting door Concire IMAG(IN)E THE CITY Ervaar zelf de waarde van het anders kijken en handelen in gebiedsontwikkeling De

Nadere informatie

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

Groeien vanuit de innerlijke grondhouding

Groeien vanuit de innerlijke grondhouding Groeien vanuit de innerlijke grondhouding Succesvolle ondernemers maken bewust of onbewust gebruik van eeuwenoude universele spirituele wetmatigheden. Hierdoor beschikken ze over een transformationele

Nadere informatie

Kunst in de Tarwewijk Een onderzoek naar de mogelijkheden voor een creatieve Oost-West-As in de Tarwewijk

Kunst in de Tarwewijk Een onderzoek naar de mogelijkheden voor een creatieve Oost-West-As in de Tarwewijk Kunst in de Tarwewijk Een onderzoek naar de mogelijkheden voor een creatieve Oost-West-As in de Tarwewijk M.M. Schelvis Advies & Onderzoek mei 2008 Voorwoord De afgelopen maanden heb ik voor dit onderzoek

Nadere informatie

Innoveren als avontuurlijke tocht

Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Oriëntatie op het gebied Omgaan met het onverwachte Het gebied doorgronden Zoeken naar doorwaadbare plekken Rust nemen en op kracht komen

Nadere informatie

Stelling II. Creativiteit is de belangrijkste eigenschap voor innovatie.

Stelling II. Creativiteit is de belangrijkste eigenschap voor innovatie. Toon Jansen * New Urban Creatives Almere * 12 maart 2014 Stelling I Creativiteit is de belangrijkste eigenschap voor innovatie. Stelling II Door het beschikbaar stellen van goedkope/betaalbare woon- en

Nadere informatie

Onderwijs. Huisvesting die kennis in beweging brengt

Onderwijs. Huisvesting die kennis in beweging brengt Onderwijs Huisvesting die kennis in beweging brengt Onderwijs Huisvesting die kennis in beweging brengt Wat is de essentie van een onderwijsgebouw? En wat gebeurt daar precies? De core business van onderwijs

Nadere informatie

Digitale innovatie in de bancaire sector in Nederland: kansen en bedreigingen

Digitale innovatie in de bancaire sector in Nederland: kansen en bedreigingen Digitale innovatie in de bancaire sector in Nederland: kansen en bedreigingen Tony de Bree, 19 november 2014 Nog niet zolang geleden werd er door traditionele spelers in Nederland en over de hele wereld

Nadere informatie

Is een Europese islam mogelijk?

Is een Europese islam mogelijk? Brahim Laytouss Imam, islam theoloog Is een Europese islam mogelijk? De islam is steeds prominenter aanwezig in de Europese samenlevingen, zoveel is duidelijk. Maar islamitisch extremisme en religieus

Nadere informatie

De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie

De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie Feike Sijbesma, CEO Royal DSM In de loop der tijd is het effect van bedrijven op de maatschappij enorm veranderd. Vijftig tot honderd

Nadere informatie

Toelichting op de lezing uit 1 Tessalonicenzen 4 : 13-18

Toelichting op de lezing uit 1 Tessalonicenzen 4 : 13-18 Toelichting op de lezing uit 1 Tessalonicenzen 4 : 13-18 De apostel Paulus onderhield tijdens zijn zendingsreizen per brief contact met de gemeenten die hij gesticht had. In die brieven ging hij in op

Nadere informatie

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren. (Bij mij is het een mix van oranje, blauw, bruin/grijs en paars.)

Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren. (Bij mij is het een mix van oranje, blauw, bruin/grijs en paars.) Dag 7: de ijdelheid van wijsheid Laten we beginnen met gebed. Lees langzaam Prediker 1 vers 12 t/m 18. Markeer de verzen eventueel met eerdergenoemde kleuren. (Bij mij is het een mix van oranje, blauw,

Nadere informatie

HET NIEUWE ONDERNEMEN

HET NIEUWE ONDERNEMEN HET NIEUWE ONDERNEMEN HET BELANG VAN VERTROUWEN VOOR DE ONDERNEMING VAN DE TOEKOMST PROF. DR. E. ROOS LINDGREEN RE, PROF. DR. J. STRIKWERDA CMC, DRS. N. WIELAARD RA COLOFON SMO-begeleider: J.G. Smit Eindredactie:

Nadere informatie

!"#$%&'()*+,"#"-. 70-&6+*%"#"-!"#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 +"7"#""- 9"#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)"$<#),"$:',:#$=) %'-#$;#/87$()#$)"/('$7%':7#%)>#/'$&#/#$?

!#$%&'()*+,#-. 70-&6+*%#-!#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 +7#- 9#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)$<#),$:',:#$=) %'-#$;#/87$()#$)/('$7%':7#%)>#/'$&#/#$? 23'4)567/84 9"#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)"$#/'$&#/#$? /01"-20%%+-3&45567$%(8&9!"#$%&'()*+,"#"-. +"7"#""- 70-&6+*%"#"-!"#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 D)E#'-)F!"#$$%&'($&!")*

Nadere informatie

Module 5 Heel je relatie met geld

Module 5 Heel je relatie met geld Module 5 Heel je relatie met geld Inleiding In deze module gaan we nog wat dieper in op jouw relatie met geld. Veel coaches, therapeuten en trainers werken heel hard maar verdienen erg weinig (te weinig!).

Nadere informatie

Startbijeenkomst Zorginstituut Nederland. Een impressie 2 april 2014

Startbijeenkomst Zorginstituut Nederland. Een impressie 2 april 2014 Startbijeenkomst Zorginstituut Nederland Een impressie 2 april 2014 Arnold Moerkamp Voorzitter Raad van Bestuur Zorginstituut Nederland De relatie tussen patiënt en professional krijgt steeds meer aandacht

Nadere informatie

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren,

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren, Toespraak van de minister-president, mr. dr. Jan Peter Balkenende, bijeenkomst ter ere van de 50 ste verjaardag van de Verdragen van Rome, Ridderzaal, Den Haag, 22 maart 2007 Majesteit, Koninklijke Hoogheid,

Nadere informatie

Trendwatching. Trend. Chayenne Brouwer Daphne Knape CO2B. 11 April Mark jacobs Veronica

Trendwatching. Trend. Chayenne Brouwer Daphne Knape CO2B. 11 April Mark jacobs Veronica Trend 2014 Trendwatching S t u d e n t s Chayenne Brouwer Daphne Knape CO2B n u m b e r s 521469 522206 11 April 2014 Mark jacobs Veronica Trendwatching trends SIGNALEREN D.M.V MARKTONDERZOEK. EEN TRENDWATCHER

Nadere informatie

Wereldverhalen. Reisimpressies

Wereldverhalen. Reisimpressies Wereldverhalen Reisimpressies 5 6 Wereldverhalen Reisimpressies Hans van de Sande 7 Schrijver: Hans van de Sande Coverontwerp: Hans van de Sande ISBN: 9789402156492 8 Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Een eigenzinnig instituut in Nederland

Een eigenzinnig instituut in Nederland Een eigenzinnig instituut in Nederland Van hoge kunst tot populaire onderwerpen Het iconische gebouw is in 1992 ontworpen door Nederlands beroemdste architect Rem Koolhaas als een Palais des Festivals

Nadere informatie

De ontwikkeling en toepassing van games voor gezondheid. Een verkenning van de Nederlandse situatie in internationaal perspectief

De ontwikkeling en toepassing van games voor gezondheid. Een verkenning van de Nederlandse situatie in internationaal perspectief De ontwikkeling en toepassing van games voor gezondheid Een verkenning van de Nederlandse situatie in internationaal perspectief HKU, Applied Games R&D programma Lector Jeroen van Mastrigt In opdracht

Nadere informatie

China. - De geschiedenis en cultuur van Peking -

China. - De geschiedenis en cultuur van Peking - Pagina 1 Groep 8 Colofon China - De geschiedenis en cultuur van Peking - Leerling - informatie Inleiding In deze les gaan wij het hebben over de Chinese stad Peking. We kijken met elkaar naar een stukje

Nadere informatie

CREATIEVE BROEDPLAATSEN Succesfactoren voor het managen van de zachte infrastructuur. Vera de Jong Urban Connectors

CREATIEVE BROEDPLAATSEN Succesfactoren voor het managen van de zachte infrastructuur. Vera de Jong Urban Connectors CREATIEVE BROEDPLAATSEN Succesfactoren voor het managen van de zachte infrastructuur Vera de Jong Urban Connectors Korte introduc5e Vera de Jong BA Kunst en Economie, HKU Projectleider van enkele crea5eve

Nadere informatie

Hoo f d s t u k 1: Wat doet een ontwerper? Interview Bas Bakker (debetekenaar) Interview Hedwyg van Groenendaal (Prezi University)

Hoo f d s t u k 1: Wat doet een ontwerper? Interview Bas Bakker (debetekenaar) Interview Hedwyg van Groenendaal (Prezi University) Creatieve Helden Inh o u d s o p g a v e Inl e i d i n g Hoo f d s t u k 1: Wat doet een ontwerper? Interview Bas Bakker (debetekenaar) Interview Hedwyg van Groenendaal (Prezi University) Hoo f d s t u

Nadere informatie

De Betekeniseconomie vaag? Helemaal niet

De Betekeniseconomie vaag? Helemaal niet De Betekeniseconomie vaag? Helemaal niet Kaj Morel Laat betekenis leven Waarom wij bestaan 2009-2016 Lector Identiteitsmarketing Saxion Laat betekenis leven 2010/2012 Boeken identiteitsmarketing en betekeniseconomie

Nadere informatie

Naslagwerk KOERS. Producten van dit documenten zijn:

Naslagwerk KOERS. Producten van dit documenten zijn: Naslagwerk KOERS Dit document is bedoeld om ieder individu een eigen beeld te laten formuleren van de eigen koers als werkend mens en vervolgens als functionaris. Daarna kun je collectief de afdelingskoers

Nadere informatie

van 7 maart t/m 25 april 2012 THE HUB Amsterdam

van 7 maart t/m 25 april 2012 THE HUB Amsterdam SECONDSIGHT OPEN YOUR EYES TO THE FUTURE SECONDSIGHT ACADEMY organiseert CURSUS TRENDWATCHING, STRATEGIE en CONCEPTONTWIKKELING 8 LESSEN van 7 maart t/m 25 april 2012 THE HUB Amsterdam TRENDWATCHING wordt

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.

je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Zondag 16 juli 2017 Groot Nieuws meditatie Ds. Gerard Kansen, Hilversum (PKN, wijkpredikant van de Diependaalse kerk en pionier bij Vitamine G) Thema: Leven in relatie met God is een goed leven. Schriftlezing

Nadere informatie

Meeste Nederlandse werkgevers houden personeelsbestand op peil in vierde kwartaal 2011 Manpower Arbeidsmarktbarometer Q4 2011

Meeste Nederlandse werkgevers houden personeelsbestand op peil in vierde kwartaal 2011 Manpower Arbeidsmarktbarometer Q4 2011 PERSBERICHT EMBARGO TOT DINSDAG, 13 SEPTEMBER 2011, 00.01 UUR Contact: Irene Bieszke ManpowerGroup Nederland +31 (0) 6 41 05 96 62 irene.bieszke@manpower.nl Meeste Nederlandse werkgevers houden personeelsbestand

Nadere informatie

een essay over de eigentijd door Simone de Kinderen

een essay over de eigentijd door Simone de Kinderen ZÓ VAN DEZE TIJD een essay over de eigentijd door Simone de Kinderen Trends, social media, nieuwe technologieën, we moeten er allemaal van op de hoogte zijn en het is haast onontkoombaar om er niet in

Nadere informatie

voorjaar zomer2016 Bruggen bouwen

voorjaar zomer2016 Bruggen bouwen voorjaar zomer2016 Bruggen bouwen De huidige tijd kenmerkt zich door verschillende ontwikkelingen. Zo is er sprake van een toenemende kloof tussen arm en rijk en heerst er een cultuur van wantrouwen. We

Nadere informatie

Mediator Special. Brilliant Failures. Elke fout is een kans tot verbetering. Brilliant Failures. ook een kunst. Award Health?

Mediator Special. Brilliant Failures. Elke fout is een kans tot verbetering. Brilliant Failures. ook een kunst. Award Health? jaargang 24 september 2013 Mediator Special Brilliant Failures Elke fout is een kans tot verbetering 4 Mislukken is 10 Wie wint de eerste ook een kunst Brilliant Failures Award Health? Interview met de

Nadere informatie

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert.

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Onze missie Waar wij voor staan Door het versterken van de signatuur van de Maastrichtse mode- en designsector in combinatie met de sterke reputatie

Nadere informatie

ThreeC lessenserie verpakkingen. Leerlingenwerkboek

ThreeC lessenserie verpakkingen. Leerlingenwerkboek ThreeC lessenserie verpakkingen Leerlingenwerkboek 1 Inleiding Welkom bij het project ThreeC! ThreeC staat voor Creating Competencies for a Circular Economy. We gaan dus aan de slag met de circulaire economie.

Nadere informatie

als offline? Neem dan contact op

als offline? Neem dan contact op naslagboekje Inspiratiesessie NPBO concept, content, coaching Alsjeblieft! In dit naslagwerkje vind je meer informatie over waardecreatie. Handig als je er zelf mee aan de slag wilt! Wil je je eigen waardepropositie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7

Inhoudsopgave. 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Maatschappelijke paragraaf pag. 4 3. Financiële paragraaf pag. 7 2 1. Inleiding In dit jaarverslag worden de resultaten van de Stichting Return over

Nadere informatie

Professionaliteit in wetenschap en zorg

Professionaliteit in wetenschap en zorg Professionaliteit in wetenschap en zorg Symposium: in balans Utrecht 27 november 2015 Dr. Hans van Dartel, ethicus, verpleegkundige (np) Voorzitter Commissie Ethiek V&VN Opzet Verkenning waarden van praktijken

Nadere informatie

Een etalage Geen depot. Basisprincipes voor een museumwebshop

Een etalage Geen depot. Basisprincipes voor een museumwebshop Een etalage Geen depot Basisprincipes voor een museumwebshop ONLINE RETAIL IN NEDERLAND - BRON: THUISWINKEL.ORG 9 Miljard Euro Digital shoppers In 2011 hebben 10,2 miljoen mensen een of meer online aankopen

Nadere informatie

Duurzaamheidk. Delen als manier om samen te verduurzamen Duurzaamheidkompas meting #11 December 2013

Duurzaamheidk. Delen als manier om samen te verduurzamen Duurzaamheidkompas meting #11 December 2013 Duurzaamheidk mpas Delen als manier om samen te verduurzamen Duurzaamheidkompas meting #11 December 2013 Inleiding Het Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van milieu-, klimaat-,

Nadere informatie

Post HBO Branded Content Strategie

Post HBO Branded Content Strategie Post HBO Branded Content Strategie De Post HBO opleiding Branded Content Strategie duurt ongeveer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Gepassioneerde zorgverlener groeit in rol zorgondernemer. Groei door Nieuwe Verbindingen

Gepassioneerde zorgverlener groeit in rol zorgondernemer. Groei door Nieuwe Verbindingen Gepassioneerde zorgverlener groeit in rol zorgondernemer Groei door Nieuwe Verbindingen Bijeenkomst KvK Den Haag: 24 februari 2011 2 Programma 1. Introductie Syntens 2. Terugblik ontwikkelingen 3. InnovatieQuiz

Nadere informatie

Majesteit, De stroom van vluchtelingen is de grootste sinds de

Majesteit, De stroom van vluchtelingen is de grootste sinds de 1 Toespraak tijdens de Nieuwjaarsontvangst van Zijne Majesteit de Koning in het Koninklijk Paleis te Amsterdam op 12 januari 2015 door de Voorzitter van de Eerste Kamer, Mr. A. Broekers-Knol Majesteit,

Nadere informatie

Slagen als onderhandelaar

Slagen als onderhandelaar Slagen als onderhandelaar Lessen voor succesvolle deals Michael Watkins UITGEVERIJ NIEUWEZIJDS Oorspronkelijke titel:. Shaping the Game. The New Leader s Guide to Effective Negotiating. Boston: Published

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Development & Innovatie De Post HBO opleiding Development & Innovatie duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

4 mei 2015. Onderzoek: Nationale dodenherdenking

4 mei 2015. Onderzoek: Nationale dodenherdenking 4 mei 2015 Onderzoek: Nationale dodenherdenking Over het EenVandaag Het EenVandaag bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES

FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES Voltijd Tilburg 2011/2012 COMMERCIËLE ECONOMIE FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES DIGITAL PUBLISHING STUDIES 25.M.3535.01.11 Enjoy YOUR learning community! We willen vermaakt worden, we zoeken naar

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Bij de voorbereiding van deze dienst kwam ik de volgende teksten tegen, die ik u graag wil voorlezen. Het zijn teksten uit het begin van onze jaartelling,

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Ons economische zelf. Over leven in een verdeelde wereld en hoe we samen ongedwongen naar huis kunnen gaan

Ons economische zelf. Over leven in een verdeelde wereld en hoe we samen ongedwongen naar huis kunnen gaan Ons economische zelf Over leven in een verdeelde wereld en hoe we samen ongedwongen naar huis kunnen gaan Plaatjes invoegen Contrast tussen overvloed en gebrek Contrast tussen genieten van materie en uitbuiten

Nadere informatie

vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg en welzijn

vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg en welzijn noteer in je agenda: 3 maart, 31 maart, 21 april, 19 mei en 16 juni 2015 vijf debatten over het strategische en publieke belang van kunst en cultuur als basis voor nieuwe vormen van leefbaarheid, zorg

Nadere informatie

Voor de paboopleider. Werkvorm 6: voor de opleider (1) Anne Frank in groep 5 en 6

Voor de paboopleider. Werkvorm 6: voor de opleider (1) Anne Frank in groep 5 en 6 Werkvorm 6: voor de opleider (1) Hoe kun je lesgeven over Anne Frank in groep 5 en 6? De bezoekers van het Anne Frank Huis worden steeds jonger. In 2009 kwamen er 13.000 kinderen tussen de 5 en 10 jaar

Nadere informatie

Wereldproblemen te lijf met business modellen

Wereldproblemen te lijf met business modellen INTERVIEW tekst: Maarten van der Schaaf Wereldproblemen te lijf met business modellen Marcello Palazzi behoort al decennia tot de voorhoede van het mondiale duurzame bedrijfsleven. Samen met Leen Zevenbergen

Nadere informatie

en sector onder vuur Ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties strategieën in een veranderende wereld Marieke de Wal

en sector onder vuur Ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties strategieën in een veranderende wereld Marieke de Wal Als je denkt dat je te klein en onbeduidend bent om het verschil te maken, denk dan eens aan slapen met een mug Dalai Lama De wereld verandert en wordt complexer. Dat is ook merkbaar in de ontwikkeling

Nadere informatie

Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)?

Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)? Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)? Chris Aalberts Internet en sociale media hebben de wereld ingrijpend veranderd, dat weten we allemaal. Maar deze simpele waarheid zegt maar weinig

Nadere informatie