In de strategie van Priority Telecom blijven de volgende fundamentele principes centraal staan:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In de strategie van Priority Telecom blijven de volgende fundamentele principes centraal staan:"

Transcriptie

1 PERSBERICHT 8 maart 2006 PRIORITY TELECOM MAAKT RESULTATEN 2005 BEKEND Netto resultaat vertoont sterke verbetering van EUR 31,4 miljoen FINANCIËLE RESULTATEN 1 (EUR miljoen) Boekjaar Vierde kwartaal Omzet 112,5 95,7 30,3 25,0 Overige inkomsten 2,3 6,6 2,3 6,6 Interconnectie en netwerkkosten (54,2) (35,7) (15,6) (10,0) Bruto marge 60,6 66,6 16,9 21,5 Bruto marge % van totale inkomsten 53% 65% 52% 68% Operationele kosten (44,0) (47,2) (12,4) (10,9) EBITDA 16,6 19,4 4,6 10,6 EBIT (8,9) (38,8) (1,8) 2,1 Netto resultaat (9,4) (40,8) (2,1) 1,1 Investeringen (18,6) (18,5) (3,5) (4,7) Liquide middelen 12,3 23,1 Werkkapitaal (3,1) (10,7) Langlopende schulden 15,0 15,0 Hoogtepunten Omzet in spraakdiensten in 2005 met 56% gestegen tot EUR 67,6 miljoen dankzij sterke groei van de marktpositie in spraakoplossingen (zie pagina 3) 29% stijging van genormaliseerde EBITDA (gecorrigeerd voor eenmalige bate uit een schikking voor activa in het vierde kwartaal 2004 zie pagina 4) Nettoresultaat toont sterke verbetering van een verlies van EUR 40,8 miljoen in 2004 naar een verlies van EUR 9,4 miljoen in 2005 Totaal aantal indirecte VoIP-verbindingen bleef groeien als gevolg van focus op grote en middelgrote ondernemingen die zelf spraakdiensten aanbieden en convergentie-oplossingen voor data en spraak via VoIP Verticale focus op segmenten in de gezondheidszorg, de publieke sector en de reissector, waarmee een aantal belangrijke klanten werd binnengehaald Cees van Steijn, CEO en bestuursvoorzitter van Priority Telecom: De leidende positie die Priority Telecom heeft opgebouwd in VoIP, in combinatie met het grotere marktbereik door het beter gebruik maken van partners, heeft met een solide groei in de markt voor middelgrote en grote ondernemingen vruchten afgeworpen. Deze trend zal zich in 2006 doorzetten, waarbij wij ons blijven richten op intelligente diensten en oplossingen. Daardoor kan een sterke groei worden bereikt in de snel groeiende markt voor VoIP-oplossingen. Wij zijn op de juiste koers om het alternatief te worden voor de grootste leverancier op de kernmarkten. 1 De in dit verslag gepresenteerde cijfers geven de werkelijke resultaten weer, afgerond op honderduizendtallen en in overeenstemming met EU GAAP zoals beschreven verderop in dit persbericht. 1

2 Operationeel In 2005 bleef Priority Telecom zich richten op de markt voor spraakoplossingen en convergentie-oplossingen voor spraak en data. De meeste grote investeringen waren gericht op het uitbouwen van de infrastructuur voor spraakdiensten om de sterke groei in klanten te faciliteren die de onderneming in het afgelopen jaar doormaakte. MarketCap, een advies- en onderzoeksbureau, erkende de prestaties van Priority Telecom in 2005 als de beste leverancier van spraakdiensten (met een groeicijfer van 24%) en als de beste leverancier van VoIP-diensten in de Nederlandse markt in zijn klasse. Deze erkenning sterkt Priority Telecom in de overtuiging dat er moet worden voortgebouwd op de strategie die in 2005 is ingezet. In de strategie van Priority Telecom blijven de volgende fundamentele principes centraal staan: Focus op geavanceerde spraakdiensten en geïntegreerde data- en spraakdiensten Priority Telecom heeft zich gepositioneerd als vooraanstaand leverancier van een breed pakket maatwerkdiensten op spraakgebied, variërend van standaard telefoniediensten tot geavanceerde VoIP-oplossingen. Het aantal indirecte VoIPverbindingen bleef groeien in 2005 als gevolg van focus op grote en middelgrote bedrijven die zelf spraakdiensten aanbieden en convergentie-oplossingen voor data en spraak via VoIP. Daarnaast werden in 2005 nieuwe VoIP-overeenkomsten getekend, waarvan de commerciële exploitatie in 2006 van start gaat. Focus op middelgrote en grote ondernemingen en organisaties in de publieke sector Priority Telecom heeft belangrijke contracten afgesloten voor spraakdiensten met grote klanten, zoals het Academisch Medisch Centrum (academische ziekenhuizen in Amsterdam, Leiden, Utrecht en Groningen), een netwerkinfrastructuur met Orange en spraak- en datadiensten met TUI. Ontwikkelen van een oplossingsgerichte dienstenportfolio om te voldoen aan klantbehoeften Door het bieden van complete, betrouwbare en kostefficiënte spraakgerelateerde diensten heeft de onderneming haar positie in de Nederlandse reisindustrie verder versterkt. In 2005 wist Priority Telecom in Oostenrijk klanten als Coca Cola en Sony Ericsson binnen te halen voor callcenterdiensten. De onderneming heeft geïnvesteerd in VoIP-technologie en heeft een portfolio van diensten ontwikkeld die aangeboden worden aan operators die spraakdiensten via coax-, glasvezel- of DSL-verbindingen aanbieden. Priority Telecom levert nu al diensten aan een aantal vooraanstaande aanbieders van VoIP via DSL in Noorwegen en kabelaanbieders in Nederland en Oostenrijk. Daarnaast heeft Priority Telecom in 2005 aanzienlijke investeringen gedaan in de ontwikkeling en verbetering van haar pakket intelligente spraak- en datadiensten. Priority Telecom was de eerste in Nederland die een volledig pakket 088- bedrijfsnummer oplossingen lanceerde, met Electrabel als launching customer. Inzetten van beschikbare verkoopkanalen om doelmarkten effectief te benaderen Priority Telecom heeft bijzonder veel succes geboekt door in te spelen op de behoeften van doelgroepen binnen de energie- en reissector, de publieke sector en de gezondheidszorg met een verkoopaanpak waarbij meerdere kanalen werden 2

3 gecombineerd. Zo heeft Priority Telecom in de loop van het boekjaar 27 instellingen in de gezondheidszorg als klant binnengehaald. Marktbereik vergroten door inzetten van partners Door met partners samen te werken was Priority Telecom in staat om haar marktbereik in het segment voor middelgrote bedrijven uit te breiden. Door middel van het programma VoIP Summer School (verkooptrainingen) werden bijna 300 sales executives van partners gecertificeerd voor inzicht in de voordelen van VoIP in het bedrijfssegment. Financieel 56% omzetgroei in spraakdiensten INKOMSTEN (EUR miljoen) Boekjaar Vierde kwartaal Oostenrijk 11,5 11,7 2,9 2,9 Nederland 79,8 74,8 22,4 24,4 Noorwegen 23,4 15,9 7,3 4,2 Totaal inkomsten 114,8 102,3 32,5 31,5 Spraakdiensten 67,6 43,4 19,4 12,6 IP-diensten 10,1 9,8 2,6 2,4 Datadiensten 31,0 38,2 7,2 8,8 Hosting-diensten 3,8 4,2 1,0 1,2 Overige inkomsten 2,3 6,6 2,3 6,6 Totaal inkomsten 114,8 102,3 32,5 31,5 De totale inkomsten stegen in 2005 met 12%, dit met name als gevolg van een aanzienlijke omzetstijging in spraakdiensten. Dit omzetsegment nam in 2005 toe met 56% tot EUR 67,6 miljoen, hetgeen 59% van de totaal gegenereerde omzet vormt (in 2004 bedroeg dit 43%). De volgende factoren droegen bij aan het succes: de uitbreiding van het portfolio spraakproducten, het succesvolle aanbod van geavanceerde flexibele VoIP-oplossingen en voice operator services, de voortzetting van het succes in ISDN-spraakdiensten voor bedrijven bij onder andere instellingen in de gezondheidszorg, universiteiten en de reisbranche. De afname van de inkomsten uit datadiensten in vergelijking met het boekjaar 2004 was relatief klein met een terugloop van EUR 7,3 miljoen. Priority Telecom heeft klanten in de datasector weten te behouden door meer kosteneffectieve Ethernet- en IP-VPN-diensten aan te bieden ter vervanging van de traditionele huurlijndiensten. Dat resulteerde wel in verdere erosie van de omzet uit datadiensten. Het bedrag van EUR 2,3 miljoen in overige inkomsten heeft betrekking op een compensatie die door KPN werd aangeboden en door Priority Telecom Netherlands BV in een schikking werd geaccepteerd als gevolg van een gezamenlijk juridische actie met diverse concurrenten. Deze schikking was het gevolg van een onderzoek van de OPTA naar kortingen die KPN gaf op telefonie en huurlijnen, waarbij OPTA besloot KPN een boete op te leggen. In 2004 heeft Priority Telecom een eenmalig bedrag van EUR 6,6 miljoen ontvangen vanwege een schikking met betrekking tot bepaalde netwerk activa. 3

4 Focus op spraakdiensten reduceert de bruto marge maar heeft een positieve impact op de financiële prestaties BRUTO MARGE (EUR miljoen) Boekjaar Vierde kwartaal Omzet 112,5 95,7 30,3 25,0 Overige inkomsten 2,3 6,6 2,3 6,6 Interconnectie en netwerkkosten (54,2) (35,7) (15,6) (10,0) Bruto marge 60,6 66,6 16,9 21,5 Bruto marge % van totale inkomsten 53% 65% 52% 68% In lijn met verwachtingen resulteerde de strategische focus op spraakgerelateerde producten in een afname van de absolute en relatieve bruto marge in Deze focus op spraakgerelateerde producten had een aanzienlijke toename in het belverkeer tot gevolg dat door Priority Telecom wordt verzorgd. Hoewel de relatieve bruto marge van deze diensten lager ligt dan die voor de meer traditionele diensten die het bedrijf in voorgaande jaren aanbood, zorgden de lagere investeringen en een besparing in de operationele kosten die voor deze diensten moeten worden gemaakt voor een positief effect op de algehele financiële prestaties. Toename van genormaliseerde EBITDA met 29% EBITDA (EUR miljoen) Boekjaar Vierde kwartaal Bruto marge 60,6 66,6 16,9 21,5 Personeelskosten en overige kosten (44,0) (47,2) (12,4) (10,9) EBITDA 16,6 19,4 4,6 10,6 EBITDA als % van totale inkomsten 14% 19% 14% 34% De operationele kosten namen af met EUR 3,2 miljoen, ofwel 7%, door de focus op spraakgerelateerde diensten. Deze afname droeg sterk bij aan de verbetering van de financiële prestaties van het bedrijf. Het eenmalige effect van 2004 buiten beschouwing gelaten (de schikking met betrekking tot bepaalde activa) nam EBITDA met 29% toe, van EUR 12,8 miljoen tot EUR 16,6 miljoen. Door de overstap naar spraakdiensten die het bedrijf de afgelopen jaren maakte, was het bedrijf in staat om de interne processen te stroomlijnen en de efficiency van haar werknemers te verbeteren. Dat heeft geresulteerd in een structurele verbetering van het operationele resultaat. 4

5 Sterke verbetering van het netto resultaat NETTO RESULTAAT (EUR miljoen) Boekjaar Vierde kwartaal EBITDA 16,6 19,4 4,6 10,6 Afschrijvingen op vaste activa (25,5) (41,5) (6,4) (8,5) Bijzondere waardevermindering vaste activa (0,0) (16,7) (0,0) (0,0) Bedrijfsresultaat (8,9) (38,8) (1,8) 2,1 Rentebaten 0,2 0,5 0,0 0,1 Rentelasten (1,1) (1,9) (0,3) (0,6) Resultaat op deelnemingen 0,5 (0,6) 0,0 (0,6) Netto resultaat (9,4) (40,8) (2,1) 1,1 Het resultaat toont een sterke verbetering en gaat van een verlies van EUR 40,8 miljoen in 2004 naar een verlies van EUR 9,4 miljoen in Dit wordt met name veroorzaakt door een afname van de afschrijvingslasten in 2005 en lasten voor waardevermindering die in 2004 verantwoord werden. De afschrijvingslasten vertonen een dalende trend. Dit komt voor een deel door een afname in de activa van het bedrijf, hetgeen een gevolg is van een bijzondere waardevermindering van EUR 16,7 miljoen, die in 2004 werd opgenomen. Deze waardevermindering reflecteert de strategische focus van het bedrijf op spraakdiensten. Verder zijn enkele activa van het bedrijf die al sinds de oprichting op de balans stonden geheel afgeschreven. Investeringen bleven op hetzelfde niveau INVESTERINGEN (EUR miljoen) Boekjaar Vierde kwartaal Oostenrijk 1,2 0,8 0,7 0,3 Nederland 15,4 14,8 2,6 3,2 Noorwegen 2,0 2,9 0,2 1,2 Totaal investeringen 18,6 18,5 3,5 4,7 De investeringen bleven in vergelijking met 2004 op hetzelfde niveau. De focus van de investeringen in 2005 was gericht op het aansluiten van nieuwe klanten en het leveren van de netwerk infrastructuur, nodig om onze diensten te leveren aan deze klanten. De investeringen in 2005 bevatten onder andere de DSL-infrastructuur en het uitbouwen van premium VoIP en voice operator services. De investeringen in 2004 dienden tevens voor de uitbouw van het Ethernet-netwerk dat het uitgebreide productportfolio ondersteunt. 5

6 Liquide middelen namen af door investeringen en werkkapitaal mutaties Liquide middelen (incl. niet vrij besteedbaar) (EUR miljoen) Boekjaar Niet vrij besteedbare middelen 1,6 1,4 Liquide middelen 10,7 21,7 Totaal liquide middelen (incl. niet vrij besteedbaar) 12,3 23,1 De voortgezette investeringen in nieuwe bedrijfslijnen, de aansluiting van nieuwe klanten in 2004 en 2005 en grote mutaties in het werkkapitaal hebben een invloed gehad op het kassaldo. Dit heeft het kassaldo in de loop van het jaar teruggebracht van EUR 23,1 miljoen in 2004 naar EUR 12,3 miljoen in LANGLOPENDE SCHULDEN (EUR miljoen) Boekjaar Tegenpartij Gelieerde ondernemingen 14,7 14,3 Leverancierskredieten 0,3 0,8 Totaal langlopende schulden 15,0 15,0 De langlopende schulden bij gelieerde ondernemingen zijn toegenomen door overlopende interest met betrekking tot een overeenkomst voor uitgestelde betaling van EUR 12,1 miljoen. Het totale saldo dient contant in 36 gelijke delen te worden voldaan, vermeerderd met rente tegen een tarief gelijk aan driemaands EURIBOR plus 3,75%, hetgeen per kwartaal wordt berekend. De eerste betaling vervalt in het eerste kwartaal van De leverancierskredieten namen als gevolg van betaling van kwartaaltermijnen af. Alle langlopende schulden hebben een looptijd van minder dan vijf jaar. De gemiddelde rente op deze leningen bedraagt 6%. Priority Telecom is niet in gebreke ten aanzien van enige voorwaarde zoals opgenomen in de overeenkomsten van deze leningen. Vooruitzichten 2006 Priority Telecom zal haar strategische focus op het vergroten van het marktaandeel in Voice over IP oplossingen voortzetten. Wij zijn ervan overtuigd dat de groei in de algehele produkt portfolio zich zal voortzetten in Waarderingsgrondslagen Per 1 januari 2005 is Priority Telecom overgegaan op de boekhoudkundige waarderingsgrondslagen die ingevoerd zijn voor de Europese Unie (EU) onder de IAS-regeling (EC 1606/2002) ( Accounting standards adopted by the EU of EU GAAP ). De financiële informatie zoals opgenomen in dit persbericht, is opgesteld op basis van EU GAAP. Management heeft de grondslagen toegepast op basis van deze Standaarden. De verschillen tussen IFRS en EU GAAP zijn momenteel niet materieel voor Priority Telecom en IFRS en EU GAAP lijken voor de onderneming op dit 6

7 moment verwisselbaar. Zowel de grondslagen alsook het effect van de migratie naar EU GAAP zijn volledig toegelicht in een aparte paragraaf in dit persbericht. Over Priority Telecom N.V. - Priority Telecom, gevestigd in Amsterdam, is een faciliteitengebaseerde zakelijke aanbieder van telecommunicatiediensten die zich met name richt op haar stedelijke kernmarkten in Nederland, Oostenrijk en Noorwegen. Priority Telecom levert high-speed internettoegang, privé-datanetwerken, op maat gemaakte netwerkdiensten en geavanceerde spraakdiensten aan zakelijke klanten. Priority Telecom richt zich met name op middelgrote en grote zakelijke klanten en stedelijke/nationale leveranciers van telecommunicatiediensten en maakt daarbij optimaal gebruik van haar ervaren lokale directe verkoopmedewerkers. Priority Telecom is een meerderheidsdochter van Liberty Global, Inc. De onderneming is genoteerd aan Euronext Amsterdam en wordt verhandeld onder het symbool PRIOR. Voor meer nieuws en informatie surft u naar Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Priority Telecom N.V. Citigate First Financial Uneke Dekkers Tel. +31 (0) Toekomstgerichte uitspraken Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken, inclusief uitspraken over plannen, toekomstige gebeurtenissen en prestaties en onderliggende aannames en andere uitspraken die niet gebaseerd zijn op historische feiten. Priority Telecom wenst de lezer erop te wijzen dat bedoelde toekomstgerichte uitspraken geen garantie vormen voor toekomstige prestaties en dat bepaalde belangrijke factoren in de toekomst van invloed kunnen zijn op de daadwerkelijke resultaten van Priority Telecom, waardoor deze in aanzienlijke mate kunnen afwijken van de verwachte resultaten die tot uitdrukking zijn gebracht in enigerlei toekomstgerichte uitspraak die is gedaan door of namens Priority Telecom. Priority Telecom aanvaardt geen enkele verplichting om deze toekomstgerichte uitspraken na publicatie te herzien teneinde mogelijke afwijkingen openbaar te maken. 7

8 Bijlage 1: overzicht financiële cijfers voor de Groep Geconsolideerde balans 2 Priority Telecom N.V. Verkorte geconsolideerde balans (in EUR duizenden) Activa 31 december december 2004 (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) Vaste activa Materiële vast activa Niet-geconsolideerde deelnemingen Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen Handelsvorderingen Vorderingen op gelieerde ondernemingen Vooruitbetalingen Transitorische posten bij gelieerde ondernemingen Transitorische posten - overige BTW Niet vrij-besteedbare middelen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Passiva Eigen vermogen Aandelenkapitaal Agioreserve Koersverschillen Cumulatief verliessaldo ( ) ( ) Onverdeeld resultaat (9.389) (40.762) Totaal eigen vermogen Voorzieningen en langlopende schulden Voorzieningen Langlopende schulden Totaal voorzieningen en langlopende schulden Kortlopende schulden Rentedragende kortlopende schulden Niet-rentedragende kortlopende schulden Crediteuren Te betalen aan gelieerde ondernemingen Belastingen en premies sociale verzekeringen Overlopende schulden aan derden Overlopende schulden aan gelieerde ondernemingen Vooruitgefactureerde omzet Overige schulden Totaal niet-rentedragende kortlopende schulden Totaal passiva De financiële informatie in dit persbericht wordt als ongecontroleerd gepresenteerd omdat niet aan de volledige informatie en publicatie eisen volgens EU GAAP wordt voldaan. Dit is in overeenstemming met de International Framework for Assurance Engagements. Op 24 mei 2005 heeft KPMG Accountants N.V. een accountantsverklaring afgegeven op de jaarrekening van 2004 opgesteld volgens Nederlandse grondslagen, waarnaar wij verwijzen. De gecontroleerde financiële informatie opgesteld volgens EU GAAP voor het jaar 2005 komt naar verwachting in mei 2006 beschikbaar. 8

9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening Priority Telecom N.V. Geconsolideerde winst- en verliesrekening (In EUR duizenden, behalve resultaten per aandeel) Boek jaar eindigend op Kwartaal eindigend op 31 december december december december 2004 (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) Omzet Overige bedrijfsopbrengsten Interconnectie en netwerk kosten (54.166) (35.694) (15.593) (10.022) Personeelskosten (29.623) (30.412) (8.667) (7.368) Overige kosten (14.383) (16.782) (3.690) (3.551) Afschrijvingen op materiële vaste activa (25.485) (41.469) (6.393) (8.488) Bijzondere waardevermindering vaste activa - (16.749) - - Bedrijfsresultaat (8.905) (38.828) (1.814) Rentebaten Rentelasten (953) (1.741) (235) (447) Koersresultaat op vreemde valuta (183) (160) (104) (150) Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen (9.843) (40.212) (2.123) Resultaat op deelnemingen 454 (550) - (550) Resultaat uit bedrijfsuitoefening na (9.389) (40.762) (2.123) belastingen Vennootschapsbelasting baten en lasten Netto resultaat (9.389) (40.762) (2.123) Aantal gewone aandelen (niet verwaterd) Netto resultaat per gewoon aandeel (niet (1,53) (11,63) (0,35) (1,11) verwaterd) Aantal gewone aandelen (verwaterd) Netto resultaat per gewoon aandeel (verwaterd) (0,07) (0,30) (0,02) 0,01 9

10 Geconsolideerd kasstroomoverzicht Priority Telecom N.V. Geconsolideerd kasstroomoverzicht (in EUR duizenden) Boek jaar eindigend op Kwartaal eindigend op 31 december december december december 2004 (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) Kasstroom uit operationele activiteiten Netto resultaat (9.389) (40.762) (2.123) Afschrijvingen op materiële vaste activa Bijzondere waardevermindering vaste activa Mutatie financiële vaste activa Inkomsten uit investeringen (454) Ontvangen dividend Mutatie overige voorzieningen (441) Mutatie vlottende activa anders dan liquide middelen (2.749) (1.631) (1.894) 305 Mutatie kortlopende schulden (4.898) (166) (32) (2.189) Mutatie niet-vrij besteedbare middelen (245) (682) (90) (97) Kasstroom gegenereerd uit operationele activiteiten Kasstroom uit investerings activiteiten Mutatie materiële vaste activa Toevoegingen (18.605) (18.472) (3.543) (4.674) Afstotingen Voroziening voor herstelkosten (115) - (115) - Overige (252) (398) (85) (166) Kasstroom gebruikt in investerings activiteiten (18.902) (12.974) (3.743) 921 Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie eigen vermogen Toevoeging aan converteerbare pref. aandelen Dividend op converteerbare pref. aandelen - (30.736) - (7.885) Mutatie koersverschillen Mutatie langlopende schulden Toevoegingen Aflossingen (929) (13.091) (698) (11.361) Kasstroom gegenereert uit / (gebruikt) in financieringsactiviteiten 227 (11.254) (388) (10.267) Netto toename/(afname) in liquide middelen (11.018) (6.077) (1.768) (1.419) Beginstand liquide middelen Eindstand liquide middelen Geconsolideerd overzicht van het verloop in eigen vermogen Priority Telecom N.V. Geconsolideerd overzicht van het verloop in eigen vermogen (ongecontroleerd) (in EUR duizenden) Gewone aandelen Klasse A aandelen Conv. Pref. Aandelen Agioreserve Koersverschillen Cumulatief verliessaldo Onverdeeld resultaat Totaal eigen vermogen 1 januari ( ) (40.096) Mutaties 2004 Bestemming van netto resultaat vorig jaar (40.096) Toevoeging aan conv. pref. aandelen Dividend op conv. pref. aandelen (30.736) (30.736) Mutatie in de koersverschillen Netto resultaat (40.762) (40.762) Totaal van alle mutaties (40.096) (666) (40.378) 31 december ( ) (40.762) Mutaties 2005 Bestemming van netto resultaat vorig jaar (40.762) Mutatie in de koersverschillen Netto resultaat (9.389) (9.389) Totaal van alle mutaties (40.762) (9.183) 31 december ( ) (9.389)

11 EU GAAP migratietabellen 3 Geconsolideerde balans Priority Telecom N.V. EU GAAP migratie tabel consolideerde balans (per 31 december 2004) (in EUR duizenden) Activa Nederlandse Migratie grondslagen aanpassing EU GAAP (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) Vaste activa Materiële vast activa Niet-geconsolideerde deelnemingen Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen Handelsvorderingen Vorderingen op gelieerde ondernemingen Vooruitbetalingen Transitorische posten bij gelieerde ondernemingen Transitorische posten - overige BTW Niet vrij-besteedbare middelen Liquide middelen (1.390) Totaal vlottende activa Totaal activa Passiva Eigen vermogen Aandelenkapitaal Agioreserve Koersverschillen 516 (132) 384 Cumulatief verliessaldo ( ) - ( ) Onverdeeld resultaat (40.212) (550) (40.762) Totaal eigen vermogen Voorzieningen en langlopende schulden Voorzieningen Langlopende schulden Totaal voorzieningen en langlopende schulden Kortlopende schulden Rentedragende kortlopende schulden Niet-rentedragende kortlopende schulden Crediteuren Te betalen aan gelieerde ondernemingen Belastingen en premies sociale verzekeringen Overlopende schulden aan derden Overlopende schulden aan gelieerde ondernemingen Vooruitgefactureerde omzet Overige schulden Totaal niet-rentedragende kortlopende schulden Totaal passiva De migratie-aanpassing wordt verder toegelicht op pagina 13 11

12 EU GAAP migratietabellen 4 Geconsolideerde winst- en verliesrekening Priority Telecom N.V. EU GAAP migratie tabel geconsolideerde winst- en verliesrekening (voor het boek jaar eindigend op 31 december 2004) (In EUR duizenden) Nederlandse Migratie grondslagen aanpassing EU GAAP (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) Omzet Overige bedrijfsopbrengsten Interconnectie en netwerk kosten (35.694) - (35.694) Personeelskosten (30.412) - (30.412) Overige kosten (16.782) - (16.782) Afschrijvingen op materiële vaste activa (41.469) - (41.469) Bijzondere waardevermindering vaste activa (16.749) - (16.749) Bedrijfsresultaat (38.828) - (38.828) Rentebaten Rentelasten (1.741) - (1.741) Koersresultaat op vreemde valuta (160) - (160) Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor bela (40.212) - (40.212) Resultaat op deelnemingen - (550) (550) Resultaat uit bedrijfsuitoefening na belast (40.212) (550) (40.762) Vennootschapsbelasting baten en lasten Netto resultaat (40.212) (550) (40.762) 4 De migratie-aanpassing wordt verder toegelicht op pagina 13 12

13 Migratie naar EU GAAP De onderneming is gemigreerd naar de International Financial Reporting Standards (IFRS) die goedgekeurd zijn voor gebruik in de Europese Unie (EU) onder de IAS-regeling (EC 1606/2002) ( Accounting standards adopted by the EU ) of EU GAAP ) volgens de regels die opgesteld zijn in IFRS 1 ( First-Time Adoption of International Financial Reporting Standards ). Deze migratie heeft plaats gevonden per 1 januari Het effect van deze migratie op voorheen gerapporteerde financiële informatie gebaseerd op Nederlandse grondslagen is kwalitatief toegelicht in ons persbericht met de financiële resultaten van het eerste kwartaal 2005, gedateerd 6 mei Een kwantitatieve vergelijking met de financiële resultaten gebaseerd op Nederlandse grondslagen is opgenomen na het verloopoverzicht van het eigen vermogen in dit persbericht, met de effecten van de migratie naar EU GAAP op de periodes waarop dit persbericht betrekking heeft. EU GAAP zoals toegepast voor de aangepaste cijfers voor 2004, bevat niet de Standaarden IAS 32 en IAS 39. De onderneming heeft ervoor gekozen om gebruik te maken van de overgangsbepalingen onder IFRS1 en derhalve deze Standaarden vanaf 1 januari 2005 toe te passen. Als gevolg hiervan zijn de converteerbare preferente aandelen niet gereclassificeerd naar vreemd vermogen in 2004, wat onder IAS 32 en IAS 39 wel de classificatie was geweest als deze Standaarden met terugwerkende kracht waren toegepast. Overzicht van significante grondslagen voor waardering De voornaamste waarderingsgrondslagen die zijn toegepast in deze geconsolideerde financiële verslagen worden hieronder kort toegelicht. Deze grondslagen zijn consequent toegepast gedurende alle opgenomen jaren, tenzij anders is vermeld. Toepassing De geconsolideerde financiële informatie is opgesteld in overeenstemming met EU GAAP voor financiële informatie. De geconsolideerde financiële informatie bevat niet alle financiële informatie vereist voor de jaarrekening. Voor overige niet significante grondslagen welke niet zijn opgenomen in deze geconsolideerde financiële informatie, wordt verwezen naar de grondslagen in het jaarverslag Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling De geconsolideerde financiële informatie geeft de resultaten weer van de activiteiten, de financiële positie, de mutaties in eigen vermogen en de kasstromen van Priority Telecom. De geconsolideerde financiële informatie is opgesteld op basis van historische kosten. De geconsolideerde financiële informatie is opgesteld in overeenstemming met EU GAAP. Gebruik van schattingen Bij het opstellen van de geconsolideerde financiële informatie volgens IAS 34, Interim Financial Statements, is het management genoodzaakt tot het maken van schattingen en veronderstellingen. Deze schattingen en veronderstellingen hebben betrekking op de bedragen die zijn opgenomen voor activa en passiva en op de verantwoording voor de omzet en de kosten gedurende de verslagperiodes. De werkelijke resultaten kunnen afwijken van deze schattingen. Veranderingen in deze schattingen en veronderstellingen kunnen effect hebben op de bedragen die in de toekomst worden gepresenteerd. Grondslagen voor consolidatie De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen worden volledig geconsolideerd. Groepsmaatschappijen betreffen ondernemingen waar Priority Telecom de bevoegdheid heeft om het financiële en operationele beleid te bepalen, hetgeen meestal gepaard gaat met een controlerend belang. Bij het bepalen of de Groep een controlerend belang heeft in een maatschappij wordt gekeken naar onder andere het bezit en effect van potentieel stemrecht dat in dat boekjaar kan worden uitgeoefend of geconverteerd. Werkmaatschappijen zijn volledig geconsolideerd vanaf de datum waarop het controlerend belang overgaat naar de Groep. Werkmaatschappijen worden uit consolidatie genomen vanaf de datum waarop het controlerend belang eindigt. Een lijst met geconsolideerde 13

14 groepsmaatschappijen is opgenomen in de jaarrekening Eén bedrijf, Priority Telecom Germany GmbH, is geliquideerd en is derhalve per de liquidatiedatum niet meer meegeconsolideerd. Gelieerde ondernemingen betreffen bedrijven waarin Priority Telecom een aanmerkelijk belang heeft maar geen controlerend belang. In het algemeen is daarbij sprake van een belang tussen de 20% en 50% van het stemrecht. Investeringen in gelieerde ondernemingen worden verantwoord door middel van de vermogensmutatiemethode en worden aanvankelijk opgevoerd tegen kostprijs. Rapportage per segment Een geografisch segment is actief in het leveren van producten of diensten binnen een bepaalde economische omgeving met risico s en opbrengsten die wezenlijk verschillen van andere segmenten in andere economische omgevingen. Een bedrijfssegment is een groep van activa en werkzaamheden die actief is in het leveren van producten of diensten met risico s en opbrengsten die wezenlijk verschillen van andere bedrijfssegmenten. Omrekening vreemde valuta Tenzij anders wordt vermeld, zijn alle bedragen opgenomen in duizenden euro. De euro is de functionele valuta van het bedrijf. Transacties in vreemde valuta worden verantwoord tegen de valutakoersen op het moment van de transacties. Alle koersverschillen op transacties gedurende het jaar worden onder de financiële baten en lasten in de winst- en verliesrekening verwerkt. Activa en passiva in vreemde valuta worden per de balansdatum omgerekend tegen de dan geldende valutakoers. Voor ondernemingen gevestigd buiten Nederland die hun jaarrekening in valuta s anders dan de Euro opstellen, worden de resultaten omgerekend tegen gemiddelde valutakoersen gedurende het jaar en worden activa en passiva omgerekend tegen eindejaarsvalutakoersen. Resulterende omrekeningsverschillen worden als een separaat onderdeel in het eigen vermogen verantwoord. Transacties met gelieerde ondernemingen Het huidige directe en indirect aandeel van chellomedia b.v. in Priority Telecom is ongeveer 62% van het totaal aantal uitstaande gewone aandelen en, doordat chellomedia b.v., direct of indirect, 100% van Priority Telecom s aandelen A en converteerbare preferente aandelen bezit, ongeveer 98% van het totaal uitgegeven aandelenkapitaal. Priority Telecom heeft 56 miljoen uitstaande converteerbare preferente aandelen, die indirect in het bezit zijn van LGI, elk met een nominale waarde van 0,20 tegen een conversiekoers van 6,50 per aandeel. De netwerkstrategie van Priority Telecom is er in essentie op gericht om maximaal te profiteren van het bestaande fibernetwerk van LGI en haar werkmaatschappijen. Om toegang en gebruiksrechten voor het Europese netwerk van LGI te borgen hebben Priority Telecom en haar werkmaatschappijen in Nederland, Oostenrijk, Noorwegen, Frankrijk, Hongarije en Slowakije elk een IRU-overeenkomst (Indefeasible Right of Use) afgesloten met de werkmaatschappijen van LGI in elk van bovenvermelde landen. De IRU-overeenkomsten hebben een gemiddelde aanvangslooptijd van 25 jaar. Momenteel loopt het contract over 20,8 jaar af. Priority Telecom en haar kernbedrijven in Nederland, Noorwegen en Oostenrijk hebben overeenkomsten afgesloten met LGI en haar werkmaatschappijen. Op basis van deze operationele overeenkomsten hebben het bedrijf en haar voornaamste werkmaatschappijen goederen en diensten ingekocht van LGI en haar werkmaatschappijen voor de kernactiviteiten van het bedrijf. Daarmee was in 2005 een bedrag gemoeid van EUR 12,5 miljoen (2004: EUR 14,7 miljoen) De onderneming en haar kernbedrijven hebben diensten geleverd aan LGI en haar werkmaatschappijen volgens de operationele overeenkomst voor een bedrag van EUR 14,6 miljoen in 2005 (2004: EUR 12,0 miljoen) Alle prijzen die in deze overeenkomst zijn opgenomen werden at arm s length bepaald en worden geacht in overeenstemming te zijn met marktprijzen. Het bedrijf heeft een faciliteit voor uitgestelde betaling afgesloten met chellomedia B.V., een dochteronderneming van LGI. Bij deze overeenkomst gaat het om de verhouding tussen de uitgestelde 14

PRIORITY TELECOM PUBLICEERT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2005

PRIORITY TELECOM PUBLICEERT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2005 PERSBERICHT 9 november 2005 PRIORITY TELECOM PUBLICEERT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2005 Sterke groei in Voice Over IP oplossing resulteert in 23% omzet groei FINANCIËLE RESULTATEN 1 (EUR miljoen) Tot en

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS

GECONSOLIDEERDE BALANS JAARREKENING GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) Activa 31-12-14 31-12-13 Vaste activa Materiële vaste activa (9) 68.071 65.121 Goodwill (10) 63.654 53.652 Overige immateriële

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP Macintosh Retail Group N.V. Amerikalaan 100, 6199 AE Postbus 110, 6190 AC Maastricht-Airport Tel. 043-328 07 80 Fax 043-325 70 30 info@macintosh.nl www.macintosh.nl

Nadere informatie

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 158 05 Financieel verslag Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 1. Geconsolideerde winst en verliesrekening...160 2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten...160

Nadere informatie

Inhoud jaarrekening. Jaarrekening - Geconsolideerde winst- en verliesrekening. Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten 3 531.258 534.

Inhoud jaarrekening. Jaarrekening - Geconsolideerde winst- en verliesrekening. Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten 3 531.258 534. Inhoud jaarrekening Jaarrekening - Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaarrekening pagina (bedragen x 1.000) Toel. 2006 2005 Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 - inhoud

Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening pagina Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening 40 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 41 Geconsolideerde

Nadere informatie

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78 Jaarverslag 2014 Verklaring We verklaren, voor zover ons bekend, dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

Nadere informatie

INHOUD JAARREKENING. pagina

INHOUD JAARREKENING. pagina INHOUD JAARREKENING pagina Geconsolideerde winst- en verliesrekening 41 Geconsolideerde balans 42 Geconsolideerd mutatie-overzicht van het eigen vermogen 44 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 46 Grondslagen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening

Inhoudsopgave. Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Kerncijfers 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 7 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 9 Geconsolideerd

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

JAARREKENING 2011. TenneT TSO B.V. De samenstelling van de jaarrekening is als volgt:

JAARREKENING 2011. TenneT TSO B.V. De samenstelling van de jaarrekening is als volgt: JAARREKENING 2011 De samenstelling van de jaarrekening is als volgt: Geconsolideerde balans per 31 december 2011 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over het jaar 2011 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde

Nadere informatie

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID 04 Financieel verslag Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID De ondergetekenden, Jacques Vandermeiren, voorzitter van het directiecomité en Chief

Nadere informatie

FINANCIËLE RESULTATEN

FINANCIËLE RESULTATEN FINANCIËLE RESULTATEN 2011 INHOUD Financiële gang van zaken 1 Toelichting op de resultaten 2011 7 11 Toelichting op de geconsolideerde balans 21 2 Geconsolideerde resultaten 8 12 Toelichting op de geconsolideerde

Nadere informatie

Bekaert: Financieel overzicht

Bekaert: Financieel overzicht Bekaert: Financieel overzicht 2 Financieel overzicht Bekaert Jaarverslag 2011 Inhoudstafel Geconsolideerde jaarrekening... 4 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening... 4 Geconsolideerd overzicht van het

Nadere informatie

Financiële Resultaten 2010

Financiële Resultaten 2010 Vitens N.V. Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Inhoudsopgave Financiële gang van zaken 5 Geconsolideerde jaarrekening 9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

FINANCIAL STATEMENTS 2012

FINANCIAL STATEMENTS 2012 FINANCIAL 2012 STATEMENTS BE0429 977 343 VANDEMOORTELE NV 1 KEY FINANCIAL FIGURES Million Euro 2008 2009 (1) 2010 (2) 2011 2012 Revenue 1.228 1.103 1.079 1.273 1.260 RECURRING OPERATIONAL CASH FLOW (REBITDA)

Nadere informatie

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1

JAARREKENING 2011 P O R T A A L J A A R R E K E N I N G 2 0 1 1 JAARREKENING 2011 1 2 Inhoud JAARVERSLAG... 5 JAARREKENING... 7 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2011... 8 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2011... 10 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

Nadere informatie

STERKE VERBETERING VAN OMZET EN OPERATIONELE RESULTATEN

STERKE VERBETERING VAN OMZET EN OPERATIONELE RESULTATEN ` aantal pagina s: 13 LB Icon AB (publ.) Rapportage over de periode 1 januari 30 september 2005 STERKE VERBETERING VAN OMZET EN OPERATIONELE RESULTATEN AMSTERDAM, Nederland / STOCKHOLM, Zweden 20 oktober

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag. Gevestigd te Amsterdam

Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag. Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag 2007 Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag 2007 Gevestigd te Amsterdam Profiel Heineken Holding

Nadere informatie

baarsma wine group holding

baarsma wine group holding baarsma wine group holding Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Winning strategies in wine Jaarverslag 2010/2011 Baarsma Wine Group Holding B.V. Inhoud Management van de groep 4 Kerncijfers

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, res count. People matter,

Nadere informatie

Allianz Nederland Groep. Jaarverslag 2007

Allianz Nederland Groep. Jaarverslag 2007 a l l i a n z n e d e r l a n d g r o e p 1 5 07 Allianz Nederland Groep Jaarverslag Inhoud 1 Kerncijfers 3 Allianz Nederland 5 Voorwoord Verslag van de groepsdirectie 6 Allianz Nederland in 10 Schadeverzekering

Nadere informatie

Jaarrekening 2007. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2007. Rabobank Nederland Jaarrekening 2007 Rabobank Nederland Deze publicatie, de jaarrekening en de afzonderlijke uitgave Rabobank Groep Jaarverslag 2007 vormen het jaarverslag, de jaarrekening en de overige gegevens van de Coöperatieve

Nadere informatie

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening Cosun Jaarverslag 2009 27 Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming; in miljoenen EUR) Ultimo jaar Toelichting ACTIVA Vaste activa Immateriële

Nadere informatie

Bekaert: Financieel overzicht

Bekaert: Financieel overzicht Bekaert: Financieel overzicht 2 Financieel Overzicht Bekaert Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Geconsolideerde jaarrekening... 4 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening... 4 Geconsolideerd overzicht van

Nadere informatie