In de strategie van Priority Telecom blijven de volgende fundamentele principes centraal staan:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In de strategie van Priority Telecom blijven de volgende fundamentele principes centraal staan:"

Transcriptie

1 PERSBERICHT 8 maart 2006 PRIORITY TELECOM MAAKT RESULTATEN 2005 BEKEND Netto resultaat vertoont sterke verbetering van EUR 31,4 miljoen FINANCIËLE RESULTATEN 1 (EUR miljoen) Boekjaar Vierde kwartaal Omzet 112,5 95,7 30,3 25,0 Overige inkomsten 2,3 6,6 2,3 6,6 Interconnectie en netwerkkosten (54,2) (35,7) (15,6) (10,0) Bruto marge 60,6 66,6 16,9 21,5 Bruto marge % van totale inkomsten 53% 65% 52% 68% Operationele kosten (44,0) (47,2) (12,4) (10,9) EBITDA 16,6 19,4 4,6 10,6 EBIT (8,9) (38,8) (1,8) 2,1 Netto resultaat (9,4) (40,8) (2,1) 1,1 Investeringen (18,6) (18,5) (3,5) (4,7) Liquide middelen 12,3 23,1 Werkkapitaal (3,1) (10,7) Langlopende schulden 15,0 15,0 Hoogtepunten Omzet in spraakdiensten in 2005 met 56% gestegen tot EUR 67,6 miljoen dankzij sterke groei van de marktpositie in spraakoplossingen (zie pagina 3) 29% stijging van genormaliseerde EBITDA (gecorrigeerd voor eenmalige bate uit een schikking voor activa in het vierde kwartaal 2004 zie pagina 4) Nettoresultaat toont sterke verbetering van een verlies van EUR 40,8 miljoen in 2004 naar een verlies van EUR 9,4 miljoen in 2005 Totaal aantal indirecte VoIP-verbindingen bleef groeien als gevolg van focus op grote en middelgrote ondernemingen die zelf spraakdiensten aanbieden en convergentie-oplossingen voor data en spraak via VoIP Verticale focus op segmenten in de gezondheidszorg, de publieke sector en de reissector, waarmee een aantal belangrijke klanten werd binnengehaald Cees van Steijn, CEO en bestuursvoorzitter van Priority Telecom: De leidende positie die Priority Telecom heeft opgebouwd in VoIP, in combinatie met het grotere marktbereik door het beter gebruik maken van partners, heeft met een solide groei in de markt voor middelgrote en grote ondernemingen vruchten afgeworpen. Deze trend zal zich in 2006 doorzetten, waarbij wij ons blijven richten op intelligente diensten en oplossingen. Daardoor kan een sterke groei worden bereikt in de snel groeiende markt voor VoIP-oplossingen. Wij zijn op de juiste koers om het alternatief te worden voor de grootste leverancier op de kernmarkten. 1 De in dit verslag gepresenteerde cijfers geven de werkelijke resultaten weer, afgerond op honderduizendtallen en in overeenstemming met EU GAAP zoals beschreven verderop in dit persbericht. 1

2 Operationeel In 2005 bleef Priority Telecom zich richten op de markt voor spraakoplossingen en convergentie-oplossingen voor spraak en data. De meeste grote investeringen waren gericht op het uitbouwen van de infrastructuur voor spraakdiensten om de sterke groei in klanten te faciliteren die de onderneming in het afgelopen jaar doormaakte. MarketCap, een advies- en onderzoeksbureau, erkende de prestaties van Priority Telecom in 2005 als de beste leverancier van spraakdiensten (met een groeicijfer van 24%) en als de beste leverancier van VoIP-diensten in de Nederlandse markt in zijn klasse. Deze erkenning sterkt Priority Telecom in de overtuiging dat er moet worden voortgebouwd op de strategie die in 2005 is ingezet. In de strategie van Priority Telecom blijven de volgende fundamentele principes centraal staan: Focus op geavanceerde spraakdiensten en geïntegreerde data- en spraakdiensten Priority Telecom heeft zich gepositioneerd als vooraanstaand leverancier van een breed pakket maatwerkdiensten op spraakgebied, variërend van standaard telefoniediensten tot geavanceerde VoIP-oplossingen. Het aantal indirecte VoIPverbindingen bleef groeien in 2005 als gevolg van focus op grote en middelgrote bedrijven die zelf spraakdiensten aanbieden en convergentie-oplossingen voor data en spraak via VoIP. Daarnaast werden in 2005 nieuwe VoIP-overeenkomsten getekend, waarvan de commerciële exploitatie in 2006 van start gaat. Focus op middelgrote en grote ondernemingen en organisaties in de publieke sector Priority Telecom heeft belangrijke contracten afgesloten voor spraakdiensten met grote klanten, zoals het Academisch Medisch Centrum (academische ziekenhuizen in Amsterdam, Leiden, Utrecht en Groningen), een netwerkinfrastructuur met Orange en spraak- en datadiensten met TUI. Ontwikkelen van een oplossingsgerichte dienstenportfolio om te voldoen aan klantbehoeften Door het bieden van complete, betrouwbare en kostefficiënte spraakgerelateerde diensten heeft de onderneming haar positie in de Nederlandse reisindustrie verder versterkt. In 2005 wist Priority Telecom in Oostenrijk klanten als Coca Cola en Sony Ericsson binnen te halen voor callcenterdiensten. De onderneming heeft geïnvesteerd in VoIP-technologie en heeft een portfolio van diensten ontwikkeld die aangeboden worden aan operators die spraakdiensten via coax-, glasvezel- of DSL-verbindingen aanbieden. Priority Telecom levert nu al diensten aan een aantal vooraanstaande aanbieders van VoIP via DSL in Noorwegen en kabelaanbieders in Nederland en Oostenrijk. Daarnaast heeft Priority Telecom in 2005 aanzienlijke investeringen gedaan in de ontwikkeling en verbetering van haar pakket intelligente spraak- en datadiensten. Priority Telecom was de eerste in Nederland die een volledig pakket 088- bedrijfsnummer oplossingen lanceerde, met Electrabel als launching customer. Inzetten van beschikbare verkoopkanalen om doelmarkten effectief te benaderen Priority Telecom heeft bijzonder veel succes geboekt door in te spelen op de behoeften van doelgroepen binnen de energie- en reissector, de publieke sector en de gezondheidszorg met een verkoopaanpak waarbij meerdere kanalen werden 2

3 gecombineerd. Zo heeft Priority Telecom in de loop van het boekjaar 27 instellingen in de gezondheidszorg als klant binnengehaald. Marktbereik vergroten door inzetten van partners Door met partners samen te werken was Priority Telecom in staat om haar marktbereik in het segment voor middelgrote bedrijven uit te breiden. Door middel van het programma VoIP Summer School (verkooptrainingen) werden bijna 300 sales executives van partners gecertificeerd voor inzicht in de voordelen van VoIP in het bedrijfssegment. Financieel 56% omzetgroei in spraakdiensten INKOMSTEN (EUR miljoen) Boekjaar Vierde kwartaal Oostenrijk 11,5 11,7 2,9 2,9 Nederland 79,8 74,8 22,4 24,4 Noorwegen 23,4 15,9 7,3 4,2 Totaal inkomsten 114,8 102,3 32,5 31,5 Spraakdiensten 67,6 43,4 19,4 12,6 IP-diensten 10,1 9,8 2,6 2,4 Datadiensten 31,0 38,2 7,2 8,8 Hosting-diensten 3,8 4,2 1,0 1,2 Overige inkomsten 2,3 6,6 2,3 6,6 Totaal inkomsten 114,8 102,3 32,5 31,5 De totale inkomsten stegen in 2005 met 12%, dit met name als gevolg van een aanzienlijke omzetstijging in spraakdiensten. Dit omzetsegment nam in 2005 toe met 56% tot EUR 67,6 miljoen, hetgeen 59% van de totaal gegenereerde omzet vormt (in 2004 bedroeg dit 43%). De volgende factoren droegen bij aan het succes: de uitbreiding van het portfolio spraakproducten, het succesvolle aanbod van geavanceerde flexibele VoIP-oplossingen en voice operator services, de voortzetting van het succes in ISDN-spraakdiensten voor bedrijven bij onder andere instellingen in de gezondheidszorg, universiteiten en de reisbranche. De afname van de inkomsten uit datadiensten in vergelijking met het boekjaar 2004 was relatief klein met een terugloop van EUR 7,3 miljoen. Priority Telecom heeft klanten in de datasector weten te behouden door meer kosteneffectieve Ethernet- en IP-VPN-diensten aan te bieden ter vervanging van de traditionele huurlijndiensten. Dat resulteerde wel in verdere erosie van de omzet uit datadiensten. Het bedrag van EUR 2,3 miljoen in overige inkomsten heeft betrekking op een compensatie die door KPN werd aangeboden en door Priority Telecom Netherlands BV in een schikking werd geaccepteerd als gevolg van een gezamenlijk juridische actie met diverse concurrenten. Deze schikking was het gevolg van een onderzoek van de OPTA naar kortingen die KPN gaf op telefonie en huurlijnen, waarbij OPTA besloot KPN een boete op te leggen. In 2004 heeft Priority Telecom een eenmalig bedrag van EUR 6,6 miljoen ontvangen vanwege een schikking met betrekking tot bepaalde netwerk activa. 3

4 Focus op spraakdiensten reduceert de bruto marge maar heeft een positieve impact op de financiële prestaties BRUTO MARGE (EUR miljoen) Boekjaar Vierde kwartaal Omzet 112,5 95,7 30,3 25,0 Overige inkomsten 2,3 6,6 2,3 6,6 Interconnectie en netwerkkosten (54,2) (35,7) (15,6) (10,0) Bruto marge 60,6 66,6 16,9 21,5 Bruto marge % van totale inkomsten 53% 65% 52% 68% In lijn met verwachtingen resulteerde de strategische focus op spraakgerelateerde producten in een afname van de absolute en relatieve bruto marge in Deze focus op spraakgerelateerde producten had een aanzienlijke toename in het belverkeer tot gevolg dat door Priority Telecom wordt verzorgd. Hoewel de relatieve bruto marge van deze diensten lager ligt dan die voor de meer traditionele diensten die het bedrijf in voorgaande jaren aanbood, zorgden de lagere investeringen en een besparing in de operationele kosten die voor deze diensten moeten worden gemaakt voor een positief effect op de algehele financiële prestaties. Toename van genormaliseerde EBITDA met 29% EBITDA (EUR miljoen) Boekjaar Vierde kwartaal Bruto marge 60,6 66,6 16,9 21,5 Personeelskosten en overige kosten (44,0) (47,2) (12,4) (10,9) EBITDA 16,6 19,4 4,6 10,6 EBITDA als % van totale inkomsten 14% 19% 14% 34% De operationele kosten namen af met EUR 3,2 miljoen, ofwel 7%, door de focus op spraakgerelateerde diensten. Deze afname droeg sterk bij aan de verbetering van de financiële prestaties van het bedrijf. Het eenmalige effect van 2004 buiten beschouwing gelaten (de schikking met betrekking tot bepaalde activa) nam EBITDA met 29% toe, van EUR 12,8 miljoen tot EUR 16,6 miljoen. Door de overstap naar spraakdiensten die het bedrijf de afgelopen jaren maakte, was het bedrijf in staat om de interne processen te stroomlijnen en de efficiency van haar werknemers te verbeteren. Dat heeft geresulteerd in een structurele verbetering van het operationele resultaat. 4

5 Sterke verbetering van het netto resultaat NETTO RESULTAAT (EUR miljoen) Boekjaar Vierde kwartaal EBITDA 16,6 19,4 4,6 10,6 Afschrijvingen op vaste activa (25,5) (41,5) (6,4) (8,5) Bijzondere waardevermindering vaste activa (0,0) (16,7) (0,0) (0,0) Bedrijfsresultaat (8,9) (38,8) (1,8) 2,1 Rentebaten 0,2 0,5 0,0 0,1 Rentelasten (1,1) (1,9) (0,3) (0,6) Resultaat op deelnemingen 0,5 (0,6) 0,0 (0,6) Netto resultaat (9,4) (40,8) (2,1) 1,1 Het resultaat toont een sterke verbetering en gaat van een verlies van EUR 40,8 miljoen in 2004 naar een verlies van EUR 9,4 miljoen in Dit wordt met name veroorzaakt door een afname van de afschrijvingslasten in 2005 en lasten voor waardevermindering die in 2004 verantwoord werden. De afschrijvingslasten vertonen een dalende trend. Dit komt voor een deel door een afname in de activa van het bedrijf, hetgeen een gevolg is van een bijzondere waardevermindering van EUR 16,7 miljoen, die in 2004 werd opgenomen. Deze waardevermindering reflecteert de strategische focus van het bedrijf op spraakdiensten. Verder zijn enkele activa van het bedrijf die al sinds de oprichting op de balans stonden geheel afgeschreven. Investeringen bleven op hetzelfde niveau INVESTERINGEN (EUR miljoen) Boekjaar Vierde kwartaal Oostenrijk 1,2 0,8 0,7 0,3 Nederland 15,4 14,8 2,6 3,2 Noorwegen 2,0 2,9 0,2 1,2 Totaal investeringen 18,6 18,5 3,5 4,7 De investeringen bleven in vergelijking met 2004 op hetzelfde niveau. De focus van de investeringen in 2005 was gericht op het aansluiten van nieuwe klanten en het leveren van de netwerk infrastructuur, nodig om onze diensten te leveren aan deze klanten. De investeringen in 2005 bevatten onder andere de DSL-infrastructuur en het uitbouwen van premium VoIP en voice operator services. De investeringen in 2004 dienden tevens voor de uitbouw van het Ethernet-netwerk dat het uitgebreide productportfolio ondersteunt. 5

6 Liquide middelen namen af door investeringen en werkkapitaal mutaties Liquide middelen (incl. niet vrij besteedbaar) (EUR miljoen) Boekjaar Niet vrij besteedbare middelen 1,6 1,4 Liquide middelen 10,7 21,7 Totaal liquide middelen (incl. niet vrij besteedbaar) 12,3 23,1 De voortgezette investeringen in nieuwe bedrijfslijnen, de aansluiting van nieuwe klanten in 2004 en 2005 en grote mutaties in het werkkapitaal hebben een invloed gehad op het kassaldo. Dit heeft het kassaldo in de loop van het jaar teruggebracht van EUR 23,1 miljoen in 2004 naar EUR 12,3 miljoen in LANGLOPENDE SCHULDEN (EUR miljoen) Boekjaar Tegenpartij Gelieerde ondernemingen 14,7 14,3 Leverancierskredieten 0,3 0,8 Totaal langlopende schulden 15,0 15,0 De langlopende schulden bij gelieerde ondernemingen zijn toegenomen door overlopende interest met betrekking tot een overeenkomst voor uitgestelde betaling van EUR 12,1 miljoen. Het totale saldo dient contant in 36 gelijke delen te worden voldaan, vermeerderd met rente tegen een tarief gelijk aan driemaands EURIBOR plus 3,75%, hetgeen per kwartaal wordt berekend. De eerste betaling vervalt in het eerste kwartaal van De leverancierskredieten namen als gevolg van betaling van kwartaaltermijnen af. Alle langlopende schulden hebben een looptijd van minder dan vijf jaar. De gemiddelde rente op deze leningen bedraagt 6%. Priority Telecom is niet in gebreke ten aanzien van enige voorwaarde zoals opgenomen in de overeenkomsten van deze leningen. Vooruitzichten 2006 Priority Telecom zal haar strategische focus op het vergroten van het marktaandeel in Voice over IP oplossingen voortzetten. Wij zijn ervan overtuigd dat de groei in de algehele produkt portfolio zich zal voortzetten in Waarderingsgrondslagen Per 1 januari 2005 is Priority Telecom overgegaan op de boekhoudkundige waarderingsgrondslagen die ingevoerd zijn voor de Europese Unie (EU) onder de IAS-regeling (EC 1606/2002) ( Accounting standards adopted by the EU of EU GAAP ). De financiële informatie zoals opgenomen in dit persbericht, is opgesteld op basis van EU GAAP. Management heeft de grondslagen toegepast op basis van deze Standaarden. De verschillen tussen IFRS en EU GAAP zijn momenteel niet materieel voor Priority Telecom en IFRS en EU GAAP lijken voor de onderneming op dit 6

7 moment verwisselbaar. Zowel de grondslagen alsook het effect van de migratie naar EU GAAP zijn volledig toegelicht in een aparte paragraaf in dit persbericht. Over Priority Telecom N.V. - Priority Telecom, gevestigd in Amsterdam, is een faciliteitengebaseerde zakelijke aanbieder van telecommunicatiediensten die zich met name richt op haar stedelijke kernmarkten in Nederland, Oostenrijk en Noorwegen. Priority Telecom levert high-speed internettoegang, privé-datanetwerken, op maat gemaakte netwerkdiensten en geavanceerde spraakdiensten aan zakelijke klanten. Priority Telecom richt zich met name op middelgrote en grote zakelijke klanten en stedelijke/nationale leveranciers van telecommunicatiediensten en maakt daarbij optimaal gebruik van haar ervaren lokale directe verkoopmedewerkers. Priority Telecom is een meerderheidsdochter van Liberty Global, Inc. De onderneming is genoteerd aan Euronext Amsterdam en wordt verhandeld onder het symbool PRIOR. Voor meer nieuws en informatie surft u naar Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Priority Telecom N.V. Citigate First Financial Uneke Dekkers Tel. +31 (0) Toekomstgerichte uitspraken Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken, inclusief uitspraken over plannen, toekomstige gebeurtenissen en prestaties en onderliggende aannames en andere uitspraken die niet gebaseerd zijn op historische feiten. Priority Telecom wenst de lezer erop te wijzen dat bedoelde toekomstgerichte uitspraken geen garantie vormen voor toekomstige prestaties en dat bepaalde belangrijke factoren in de toekomst van invloed kunnen zijn op de daadwerkelijke resultaten van Priority Telecom, waardoor deze in aanzienlijke mate kunnen afwijken van de verwachte resultaten die tot uitdrukking zijn gebracht in enigerlei toekomstgerichte uitspraak die is gedaan door of namens Priority Telecom. Priority Telecom aanvaardt geen enkele verplichting om deze toekomstgerichte uitspraken na publicatie te herzien teneinde mogelijke afwijkingen openbaar te maken. 7

8 Bijlage 1: overzicht financiële cijfers voor de Groep Geconsolideerde balans 2 Priority Telecom N.V. Verkorte geconsolideerde balans (in EUR duizenden) Activa 31 december december 2004 (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) Vaste activa Materiële vast activa Niet-geconsolideerde deelnemingen Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen Handelsvorderingen Vorderingen op gelieerde ondernemingen Vooruitbetalingen Transitorische posten bij gelieerde ondernemingen Transitorische posten - overige BTW Niet vrij-besteedbare middelen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Passiva Eigen vermogen Aandelenkapitaal Agioreserve Koersverschillen Cumulatief verliessaldo ( ) ( ) Onverdeeld resultaat (9.389) (40.762) Totaal eigen vermogen Voorzieningen en langlopende schulden Voorzieningen Langlopende schulden Totaal voorzieningen en langlopende schulden Kortlopende schulden Rentedragende kortlopende schulden Niet-rentedragende kortlopende schulden Crediteuren Te betalen aan gelieerde ondernemingen Belastingen en premies sociale verzekeringen Overlopende schulden aan derden Overlopende schulden aan gelieerde ondernemingen Vooruitgefactureerde omzet Overige schulden Totaal niet-rentedragende kortlopende schulden Totaal passiva De financiële informatie in dit persbericht wordt als ongecontroleerd gepresenteerd omdat niet aan de volledige informatie en publicatie eisen volgens EU GAAP wordt voldaan. Dit is in overeenstemming met de International Framework for Assurance Engagements. Op 24 mei 2005 heeft KPMG Accountants N.V. een accountantsverklaring afgegeven op de jaarrekening van 2004 opgesteld volgens Nederlandse grondslagen, waarnaar wij verwijzen. De gecontroleerde financiële informatie opgesteld volgens EU GAAP voor het jaar 2005 komt naar verwachting in mei 2006 beschikbaar. 8

9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening Priority Telecom N.V. Geconsolideerde winst- en verliesrekening (In EUR duizenden, behalve resultaten per aandeel) Boek jaar eindigend op Kwartaal eindigend op 31 december december december december 2004 (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) Omzet Overige bedrijfsopbrengsten Interconnectie en netwerk kosten (54.166) (35.694) (15.593) (10.022) Personeelskosten (29.623) (30.412) (8.667) (7.368) Overige kosten (14.383) (16.782) (3.690) (3.551) Afschrijvingen op materiële vaste activa (25.485) (41.469) (6.393) (8.488) Bijzondere waardevermindering vaste activa - (16.749) - - Bedrijfsresultaat (8.905) (38.828) (1.814) Rentebaten Rentelasten (953) (1.741) (235) (447) Koersresultaat op vreemde valuta (183) (160) (104) (150) Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen (9.843) (40.212) (2.123) Resultaat op deelnemingen 454 (550) - (550) Resultaat uit bedrijfsuitoefening na (9.389) (40.762) (2.123) belastingen Vennootschapsbelasting baten en lasten Netto resultaat (9.389) (40.762) (2.123) Aantal gewone aandelen (niet verwaterd) Netto resultaat per gewoon aandeel (niet (1,53) (11,63) (0,35) (1,11) verwaterd) Aantal gewone aandelen (verwaterd) Netto resultaat per gewoon aandeel (verwaterd) (0,07) (0,30) (0,02) 0,01 9

10 Geconsolideerd kasstroomoverzicht Priority Telecom N.V. Geconsolideerd kasstroomoverzicht (in EUR duizenden) Boek jaar eindigend op Kwartaal eindigend op 31 december december december december 2004 (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) Kasstroom uit operationele activiteiten Netto resultaat (9.389) (40.762) (2.123) Afschrijvingen op materiële vaste activa Bijzondere waardevermindering vaste activa Mutatie financiële vaste activa Inkomsten uit investeringen (454) Ontvangen dividend Mutatie overige voorzieningen (441) Mutatie vlottende activa anders dan liquide middelen (2.749) (1.631) (1.894) 305 Mutatie kortlopende schulden (4.898) (166) (32) (2.189) Mutatie niet-vrij besteedbare middelen (245) (682) (90) (97) Kasstroom gegenereerd uit operationele activiteiten Kasstroom uit investerings activiteiten Mutatie materiële vaste activa Toevoegingen (18.605) (18.472) (3.543) (4.674) Afstotingen Voroziening voor herstelkosten (115) - (115) - Overige (252) (398) (85) (166) Kasstroom gebruikt in investerings activiteiten (18.902) (12.974) (3.743) 921 Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie eigen vermogen Toevoeging aan converteerbare pref. aandelen Dividend op converteerbare pref. aandelen - (30.736) - (7.885) Mutatie koersverschillen Mutatie langlopende schulden Toevoegingen Aflossingen (929) (13.091) (698) (11.361) Kasstroom gegenereert uit / (gebruikt) in financieringsactiviteiten 227 (11.254) (388) (10.267) Netto toename/(afname) in liquide middelen (11.018) (6.077) (1.768) (1.419) Beginstand liquide middelen Eindstand liquide middelen Geconsolideerd overzicht van het verloop in eigen vermogen Priority Telecom N.V. Geconsolideerd overzicht van het verloop in eigen vermogen (ongecontroleerd) (in EUR duizenden) Gewone aandelen Klasse A aandelen Conv. Pref. Aandelen Agioreserve Koersverschillen Cumulatief verliessaldo Onverdeeld resultaat Totaal eigen vermogen 1 januari ( ) (40.096) Mutaties 2004 Bestemming van netto resultaat vorig jaar (40.096) Toevoeging aan conv. pref. aandelen Dividend op conv. pref. aandelen (30.736) (30.736) Mutatie in de koersverschillen Netto resultaat (40.762) (40.762) Totaal van alle mutaties (40.096) (666) (40.378) 31 december ( ) (40.762) Mutaties 2005 Bestemming van netto resultaat vorig jaar (40.762) Mutatie in de koersverschillen Netto resultaat (9.389) (9.389) Totaal van alle mutaties (40.762) (9.183) 31 december ( ) (9.389)

11 EU GAAP migratietabellen 3 Geconsolideerde balans Priority Telecom N.V. EU GAAP migratie tabel consolideerde balans (per 31 december 2004) (in EUR duizenden) Activa Nederlandse Migratie grondslagen aanpassing EU GAAP (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) Vaste activa Materiële vast activa Niet-geconsolideerde deelnemingen Totaal vaste activa Vlottende activa Vorderingen Handelsvorderingen Vorderingen op gelieerde ondernemingen Vooruitbetalingen Transitorische posten bij gelieerde ondernemingen Transitorische posten - overige BTW Niet vrij-besteedbare middelen Liquide middelen (1.390) Totaal vlottende activa Totaal activa Passiva Eigen vermogen Aandelenkapitaal Agioreserve Koersverschillen 516 (132) 384 Cumulatief verliessaldo ( ) - ( ) Onverdeeld resultaat (40.212) (550) (40.762) Totaal eigen vermogen Voorzieningen en langlopende schulden Voorzieningen Langlopende schulden Totaal voorzieningen en langlopende schulden Kortlopende schulden Rentedragende kortlopende schulden Niet-rentedragende kortlopende schulden Crediteuren Te betalen aan gelieerde ondernemingen Belastingen en premies sociale verzekeringen Overlopende schulden aan derden Overlopende schulden aan gelieerde ondernemingen Vooruitgefactureerde omzet Overige schulden Totaal niet-rentedragende kortlopende schulden Totaal passiva De migratie-aanpassing wordt verder toegelicht op pagina 13 11

12 EU GAAP migratietabellen 4 Geconsolideerde winst- en verliesrekening Priority Telecom N.V. EU GAAP migratie tabel geconsolideerde winst- en verliesrekening (voor het boek jaar eindigend op 31 december 2004) (In EUR duizenden) Nederlandse Migratie grondslagen aanpassing EU GAAP (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) Omzet Overige bedrijfsopbrengsten Interconnectie en netwerk kosten (35.694) - (35.694) Personeelskosten (30.412) - (30.412) Overige kosten (16.782) - (16.782) Afschrijvingen op materiële vaste activa (41.469) - (41.469) Bijzondere waardevermindering vaste activa (16.749) - (16.749) Bedrijfsresultaat (38.828) - (38.828) Rentebaten Rentelasten (1.741) - (1.741) Koersresultaat op vreemde valuta (160) - (160) Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor bela (40.212) - (40.212) Resultaat op deelnemingen - (550) (550) Resultaat uit bedrijfsuitoefening na belast (40.212) (550) (40.762) Vennootschapsbelasting baten en lasten Netto resultaat (40.212) (550) (40.762) 4 De migratie-aanpassing wordt verder toegelicht op pagina 13 12

13 Migratie naar EU GAAP De onderneming is gemigreerd naar de International Financial Reporting Standards (IFRS) die goedgekeurd zijn voor gebruik in de Europese Unie (EU) onder de IAS-regeling (EC 1606/2002) ( Accounting standards adopted by the EU ) of EU GAAP ) volgens de regels die opgesteld zijn in IFRS 1 ( First-Time Adoption of International Financial Reporting Standards ). Deze migratie heeft plaats gevonden per 1 januari Het effect van deze migratie op voorheen gerapporteerde financiële informatie gebaseerd op Nederlandse grondslagen is kwalitatief toegelicht in ons persbericht met de financiële resultaten van het eerste kwartaal 2005, gedateerd 6 mei Een kwantitatieve vergelijking met de financiële resultaten gebaseerd op Nederlandse grondslagen is opgenomen na het verloopoverzicht van het eigen vermogen in dit persbericht, met de effecten van de migratie naar EU GAAP op de periodes waarop dit persbericht betrekking heeft. EU GAAP zoals toegepast voor de aangepaste cijfers voor 2004, bevat niet de Standaarden IAS 32 en IAS 39. De onderneming heeft ervoor gekozen om gebruik te maken van de overgangsbepalingen onder IFRS1 en derhalve deze Standaarden vanaf 1 januari 2005 toe te passen. Als gevolg hiervan zijn de converteerbare preferente aandelen niet gereclassificeerd naar vreemd vermogen in 2004, wat onder IAS 32 en IAS 39 wel de classificatie was geweest als deze Standaarden met terugwerkende kracht waren toegepast. Overzicht van significante grondslagen voor waardering De voornaamste waarderingsgrondslagen die zijn toegepast in deze geconsolideerde financiële verslagen worden hieronder kort toegelicht. Deze grondslagen zijn consequent toegepast gedurende alle opgenomen jaren, tenzij anders is vermeld. Toepassing De geconsolideerde financiële informatie is opgesteld in overeenstemming met EU GAAP voor financiële informatie. De geconsolideerde financiële informatie bevat niet alle financiële informatie vereist voor de jaarrekening. Voor overige niet significante grondslagen welke niet zijn opgenomen in deze geconsolideerde financiële informatie, wordt verwezen naar de grondslagen in het jaarverslag Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling De geconsolideerde financiële informatie geeft de resultaten weer van de activiteiten, de financiële positie, de mutaties in eigen vermogen en de kasstromen van Priority Telecom. De geconsolideerde financiële informatie is opgesteld op basis van historische kosten. De geconsolideerde financiële informatie is opgesteld in overeenstemming met EU GAAP. Gebruik van schattingen Bij het opstellen van de geconsolideerde financiële informatie volgens IAS 34, Interim Financial Statements, is het management genoodzaakt tot het maken van schattingen en veronderstellingen. Deze schattingen en veronderstellingen hebben betrekking op de bedragen die zijn opgenomen voor activa en passiva en op de verantwoording voor de omzet en de kosten gedurende de verslagperiodes. De werkelijke resultaten kunnen afwijken van deze schattingen. Veranderingen in deze schattingen en veronderstellingen kunnen effect hebben op de bedragen die in de toekomst worden gepresenteerd. Grondslagen voor consolidatie De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen worden volledig geconsolideerd. Groepsmaatschappijen betreffen ondernemingen waar Priority Telecom de bevoegdheid heeft om het financiële en operationele beleid te bepalen, hetgeen meestal gepaard gaat met een controlerend belang. Bij het bepalen of de Groep een controlerend belang heeft in een maatschappij wordt gekeken naar onder andere het bezit en effect van potentieel stemrecht dat in dat boekjaar kan worden uitgeoefend of geconverteerd. Werkmaatschappijen zijn volledig geconsolideerd vanaf de datum waarop het controlerend belang overgaat naar de Groep. Werkmaatschappijen worden uit consolidatie genomen vanaf de datum waarop het controlerend belang eindigt. Een lijst met geconsolideerde 13

14 groepsmaatschappijen is opgenomen in de jaarrekening Eén bedrijf, Priority Telecom Germany GmbH, is geliquideerd en is derhalve per de liquidatiedatum niet meer meegeconsolideerd. Gelieerde ondernemingen betreffen bedrijven waarin Priority Telecom een aanmerkelijk belang heeft maar geen controlerend belang. In het algemeen is daarbij sprake van een belang tussen de 20% en 50% van het stemrecht. Investeringen in gelieerde ondernemingen worden verantwoord door middel van de vermogensmutatiemethode en worden aanvankelijk opgevoerd tegen kostprijs. Rapportage per segment Een geografisch segment is actief in het leveren van producten of diensten binnen een bepaalde economische omgeving met risico s en opbrengsten die wezenlijk verschillen van andere segmenten in andere economische omgevingen. Een bedrijfssegment is een groep van activa en werkzaamheden die actief is in het leveren van producten of diensten met risico s en opbrengsten die wezenlijk verschillen van andere bedrijfssegmenten. Omrekening vreemde valuta Tenzij anders wordt vermeld, zijn alle bedragen opgenomen in duizenden euro. De euro is de functionele valuta van het bedrijf. Transacties in vreemde valuta worden verantwoord tegen de valutakoersen op het moment van de transacties. Alle koersverschillen op transacties gedurende het jaar worden onder de financiële baten en lasten in de winst- en verliesrekening verwerkt. Activa en passiva in vreemde valuta worden per de balansdatum omgerekend tegen de dan geldende valutakoers. Voor ondernemingen gevestigd buiten Nederland die hun jaarrekening in valuta s anders dan de Euro opstellen, worden de resultaten omgerekend tegen gemiddelde valutakoersen gedurende het jaar en worden activa en passiva omgerekend tegen eindejaarsvalutakoersen. Resulterende omrekeningsverschillen worden als een separaat onderdeel in het eigen vermogen verantwoord. Transacties met gelieerde ondernemingen Het huidige directe en indirect aandeel van chellomedia b.v. in Priority Telecom is ongeveer 62% van het totaal aantal uitstaande gewone aandelen en, doordat chellomedia b.v., direct of indirect, 100% van Priority Telecom s aandelen A en converteerbare preferente aandelen bezit, ongeveer 98% van het totaal uitgegeven aandelenkapitaal. Priority Telecom heeft 56 miljoen uitstaande converteerbare preferente aandelen, die indirect in het bezit zijn van LGI, elk met een nominale waarde van 0,20 tegen een conversiekoers van 6,50 per aandeel. De netwerkstrategie van Priority Telecom is er in essentie op gericht om maximaal te profiteren van het bestaande fibernetwerk van LGI en haar werkmaatschappijen. Om toegang en gebruiksrechten voor het Europese netwerk van LGI te borgen hebben Priority Telecom en haar werkmaatschappijen in Nederland, Oostenrijk, Noorwegen, Frankrijk, Hongarije en Slowakije elk een IRU-overeenkomst (Indefeasible Right of Use) afgesloten met de werkmaatschappijen van LGI in elk van bovenvermelde landen. De IRU-overeenkomsten hebben een gemiddelde aanvangslooptijd van 25 jaar. Momenteel loopt het contract over 20,8 jaar af. Priority Telecom en haar kernbedrijven in Nederland, Noorwegen en Oostenrijk hebben overeenkomsten afgesloten met LGI en haar werkmaatschappijen. Op basis van deze operationele overeenkomsten hebben het bedrijf en haar voornaamste werkmaatschappijen goederen en diensten ingekocht van LGI en haar werkmaatschappijen voor de kernactiviteiten van het bedrijf. Daarmee was in 2005 een bedrag gemoeid van EUR 12,5 miljoen (2004: EUR 14,7 miljoen) De onderneming en haar kernbedrijven hebben diensten geleverd aan LGI en haar werkmaatschappijen volgens de operationele overeenkomst voor een bedrag van EUR 14,6 miljoen in 2005 (2004: EUR 12,0 miljoen) Alle prijzen die in deze overeenkomst zijn opgenomen werden at arm s length bepaald en worden geacht in overeenstemming te zijn met marktprijzen. Het bedrijf heeft een faciliteit voor uitgestelde betaling afgesloten met chellomedia B.V., een dochteronderneming van LGI. Bij deze overeenkomst gaat het om de verhouding tussen de uitgestelde 14

15 betaling en de boekwaarde van de switches per de datum waarop gebruikt wordt gemaakt van deze uitgestelde betalingsmogelijkheid (deze mag de ratio van 1,2 : 1 niet overschrijden) Met deze overeenkomst zijn de switches van de Nederlandse en Oostenrijkse bedrijfsonderdelen verpand aan een groepsmaatschappij van LGI. Het totale saldo dient contant in 36 gelijke delen te worden voldaan, vermeerderd met rente tegen een tarief gelijk aan driemaands EURIBOR plus 3,75%, hetgeen per kwartaal wordt berekend. De eerste betaling vervalt in het eerste kwartaal van Significante waarderingsgrondslagen Significante grondslagen voor de balans In het hiernavolgende zijn de waarderingsgrondslagen van de onderneming weergegeven. Deze grondslagen zijn zonder uitzondering consistent toegepast gedurende het voorgaande verslagjaar en de huidige periode. Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. Materiële vaste activa Materiële vaste activa worden opgenomen tegen de verkrijgingsprijs minus de lineaire afschrijving over hun economische levensduur. Activa die door de onderneming zelf worden ontwikkeld worden gewaardeerd op basis van de totale kostprijs. Dit is inclusief alle directe kosten, zoals materialen, directe arbeid en uitbesteed werk, evenals een gedeelte van de indirecte kosten die direct toegerekend kunnen worden aan de bovenvermelde kostensoorten. Al deze kosten worden als noodzakelijk beschouwd om deze activa in staat van het bedoelde gebruik te brengen. Materiële vaste activa worden lineair afgeschreven op basis van de verwachte economische levensduur van de betreffende activa, waarbij rekening wordt gehouden met de eventuele restwaarde. De verwachte levensduur van de verschillende materiële vaste activa is: Netwerk infrastructuur en apparatuur Apparatuur op klantlocatie Netwerktransmissie apparatuur Switches Indefeasible Right of Use en Backbone Backbone Indefeasible right of use ( IRU ) Kantoormiddelen Kantoormiddelen, inventaris en inrichting, EDP, etc. 2-5 jaar 5-10 jaar 5-10 jaar 8 jaar 25 jaar 3-7 jaar Bij desinvesteringen of verkoop worden de gerelateerde historische kosten en cumulatieve afschrijvingen van de balans verwijderd. Eventuele winsten of verliezen uit de desinvestering of verkoop van materiële vaste activa worden verantwoord in de winst- en verliesrekening. Materiële vaste activa waarvan de onderneming krachtens een financiële lease-overeenkomst het economisch eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de overeenkomst voortkomende verplichting wordt als schuld opgenomen. De rentekosten van de toekomstige leasetermijnen worden toegerekend aan de resultaten over de desbetreffende leaseperiode. Investering in niet geconsolideerde deelnemingen Investeringen in gelieerde ondernemingen worden opgevoerd op basis van de vermogensmutatiemethode in gevallen waar het bedrijf effectief een aanmerkelijke invloed uitoefent op de operationele en financiële activiteiten van deze ondernemingen. De nettowaarde van deze activa wordt bepaald op basis van de waarderingsgrondslagen die worden toegepast door het bedrijf. 15

16 Bijzondere waardevermindering van vaste activa Het bedrijf analyseert regelmatig de indicatoren waarmee kan worden getoetst of de boekwaarde van vaste activa wellicht niet langer overeenkomt met de realiseerbare waarde. Een afwaardering wordt opgenomen voor het bedrag waarmee de boekwaarde van de activa de realiseerbare waarde overtreft. De realiseerbare waarde is gelijk aan de hoogste van de opbrengstwaarde van de activa minus de kosten ervan danwel de bedrijfswaarde. Voor de toetsing voor waardevermindering worden activa op het laagste niveau gegroepeerd waarop nog gescheiden kasstromen voorkomen (eenheden die een kasstroom genereren). Eventuele afwaarderingen worden verantwoord in de winst- en verliesrekening van het lopende jaar. De onderneming evalueert elk kwartaal of er indicatoren gevonden zijn die duiden op een hogere realiseerbare waarde van vaste activa. Indien na een dergelijke analyse wordt geconcludeerd dat er wellicht teveel is afgewaardeerd op de vaste activa, wordt een nieuwe waardeverminderingstoets uitgevoerd en worden eventuele overmatige afwaarderingen gecorrigeerd. Vorderingen Vorderingen worden aanvankelijk gewaardeerd tegen de reële waarde en vervolgens opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs met behulp van de effectieve rente methode, met aftrek van een voorziening voor waardevermindering. Een voorziening voor oninbaarheid van handelsvorderingen wordt opgenomen wanneer er objectieve aanwijzingen bestaan dat het bedrag dat onder de oorspronkelijke voorwaarden verschuldigd is wellicht niet volledig geïnd kan worden. Onder aanwijzingen dat een waardevermindering moet worden toegepast op een handelsvordering vallen zaken als aanmerkelijke financiële moeilijkheden van een debiteur, de mogelijkheid dat een debiteur failliet zal gaan of een financiële herstructurering behoeft, in gebreke is voor een vordering of betalingsafspraken niet nakomt. Het bedrag van een dergelijke voorziening wordt gebaseerd op het verschil tussen de boekwaarde van de vordering en het bedrag waarvan toekomstige betaling op dat moment wordt verwacht, met aftrek van de effectieve rente. Het bedrag van een dergelijke voorziening wordt opgenomen in de winst- en verliesrekening onder Overige kosten. Liquide middelen Liquide middelen worden gevormd door kasgelden en rekening courant tegoeden. Alleen zeer liquide investeringen worden als liquide middelen beschouwd. Deposito s worden gepresenteerd als liquide middelen wanneer de resterende looptijd korter dan 1 jaar bedraagt. Beleggingen in liquide middelen en kapitaalmarkt instrumenten zijn verantwoord hetzij als beleggingen gehouden voor verkoop op basis van de reële waarde (held-for-sale) of als het de intentie is om deze beleggingen te houden tot het einde van de looptijd op basis van geamortiseerde kostprijs. Bij de bepaling van deze kostprijs wordt gecorrigeerd voor amortisatie of de aanwas bij opslagen of kortingen gebruik makend van de effectieverentemethode indien Priority Telecom de intentie en mogelijkheid heeft om deze beleggingen tot aan het eind van de looptijd te houden (held-to-maturity). De reële waarde wordt geacht te zijn de markt prijs van deze beleggingen bij actieve handel op de beurs per balans datum. Voorzieningen Priority Telecom treft een voorziening indien zich een daadwerkelijke verplichting voordoet als gevolg van gebeurtenissen in het verleden, op voorwaarde dat het bedrag van de verplichting redelijkerwijs kan worden ingeschat en de vereffening daarvan zal resulteren in een uitstroom van economische middelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij die materieel verschillen van de contante waarde. Latente vennootschapsbelasting Latente vennootschapsbelasting wordt alleen opgenomen voorzover redelijkerwijs mag worden verondersteld dat deze verrekend kan worden met toekomstige positieve resultaten. Latente vennootschapsbelasting wordt afgewaardeerd in zover redelijkerwijs niet meer kan worden verondersteld dat het betreffende belastingvoordeel nog kan worden gerealiseerd. 16

17 Lease Lease van activa waarbij de economische risico s en voordelen van het eigendom aan de leasegever behoren, worden verantwoord als operationele lease. Betalingen uit hoofde van operationele leaseovereenkomsten worden verantwoord in de winst- en verliesrekening op lineaire basis over de periode van de lease-overeenkomst. Indien een operationele lease-overeenkomst voortijdig wordt beëindigd, worden alle betalingen aan de leasegever uit hoofde van boeteclausules verantwoord in de winst- en verliesrekening over de periode waarin de overeenkomst wordt beëindigd. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Opbrengstverantwoording De omzet bestaat uit alle verkopen van goederen en diensten, na aftrek van kortingen en belastingen. De onderneming boekt de omzet uit de verkoop van telecommunicatiediensten op het moment dat de klanten deze diensten gebruiken, op basis van de gegenereerde minuten tegen contractuele vergoeding. Omzet uit maandelijkse abonnementen wordt geboekt in de periode waarop ze betrekking hebben en de diensten worden geleverd. Omzet uit hoofde van installaties wordt gepassiveerd en toegerekend aan de resultaten op basis van de gemiddelde contractduur van een klant. De omzet uit diensten waarbij Priority Telecom zichzelf als de principaal beschouwt in de transacties met haar klanten wordt verantwoord op bruto basis. In het geval van en 0900-nummers (Customer Contact Solutions) en particuliere interconnectie diensten wordt de omzet verantwoord op netto basis, omzet minus kostprijs omzet, aangezien Priority Telecom zichzelf in deze contractuele relatie beschouwd als tussenpersoon. Alle overige omzet wordt verantwoord in de periode waarin zij ontstaat. Voor alle omzet uit diensten geldt dat de omzet slechts wordt opgenomen wanneer het bedrag aan omzet gegenereerd uit hoofde van aflevering van deze diensten betrouwbaar kan worden gemeten, de instroom van economische middelen redelijkerwijs verwacht mag worden en de kosten met betrekking tot de levering van de dienst betrouwbaar kunnen worden gemeten. Interconnectie en netwerkkosten Bij Interconnectie en netwerkkosten worden alle externe kosten opgevoerd die direct betrekking hebben op de levering van goederen en diensten, met inbegrip van telecommunicatiekosten (interconnectie) voor klantverbindingen die door Priority Telecom worden verzorgd en huurlijnen voor dataklanten. Kosten Kosten worden verantwoord in de periode waaraan zij zijn gerelateerd. Kosten met betrekking tot overeenkomsten voor bijvoorbeeld kantoorhuur met een huur-vrije periode, worden gespreid over de duur van het contract. Pensioenregeling Bij Priority Telecom zijn verscheidene pensioenregelingen van toepassing. Deze regelingen worden in het algemeen gefinancierd door betaling van premies aan verzekeringsmaatschappijen. Binnen de Groep bestaan zowel loongerelateerde regelingen als beschikbare premieregelingen. Een regeling op basis van beschikbare premies is een pensioenregeling waarbij de onderneming vaste premies afdraagt aan een aparte rechtspersoon. Het bedrijf heeft geen juridische of constructieve verplichtingen voor het betalen van aanvullende contributies als het fonds niet voldoende vermogen overhoudt om alle pensioengerechtigden de uitkering te verstrekken waarop zij recht hebben op grond van hun huidige en voormalige dienstverbanden. Een eindloonregeling is niet gebaseerd op beschikbare premiegelden. Normaal gesproken wordt bij een loongerelateerde pensioenregeling een pensioenbedrag afgesproken dat een werknemer bij pensionering ontvangt. Dit is meestal afhankelijk van een aantal factoren, zoals leeftijd, dienstjaren en compensatie. 17

18 Het bedrijf neemt hiertoe een verplichting op in de balans voor de betaling van deze loongerelateerde pensioenregelingen tegen de contante waarde van de verplichting voor de loongerelateerde pensioenuitkering per de balansdatum minus de nominale waarde van de activa die voortvloeien uit de regeling, alsook correcties voor niet opgenomen actuariële baten of lasten en past-service kosten. Elk jaar berekent een onafhankelijke actuaris (op basis van de PUCM methode (Projected Unit Credit Method)) het bedrag van de verplichting voor deze pensioenregeling. De contante waarde van de verplichting voor deze eindloonregeling wordt berekend door de geschatte toekomstige kasuitstroom te disconteren met een rentepercentage van bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit in de munteenheid waarin de pensioenuitkering zal plaatsvinden met een vervaltermijn die overeenkomt met de gerelateerde pensioenverplichtingen. Actuariële baten en lasten die voortvloeien uit ervaringscorrecties en veranderingen in actuariële uitgangspunten die groter zijn dan 10% van de waarde van de pensioenactiva of 10% van de verplichtingen voor de eindloonregeling, worden gecorrigeerd op de inkomsten over de verwachte gemiddelde dienstverbanden van de werknemers. De kosten over de verstreken diensttijd worden direct in het resultaat verantwoord, tenzij de veranderingen in de pensioenregeling een voorwaardelijk karakter hebben en afhankelijk zijn van het in dienst blijven van de werknemer (onvoorwaardelijk worden van de rechten). In dit geval worden de kosten over de verstreken diensttijd geamortiseerd op lineaire basis over de periode waarin deze rechten onvoorwaardelijk worden. Voor de beschikbare premieregeling betaalt het bedrijf premies voor een pensioenverzekering bij een overheidsinstelling of verzekeringsmaatschappij op basis van een verplichte premie, een afgesloten verzekering of op vrijwillige basis. Het bedrijf heeft geen aanvullende betalingsverplichtingen nadat de premies betaald zijn. De premies worden opgenomen onder Personeelskosten wanneer deze verschuldigd zijn. Vooraf betaalde premies worden opgenomen onder activa voorzover contante terugbetaling of een vermindering in toekomstige betalingen wordt voorzien. Bij migratie naar IFRS werden geen materiële verschillen opgemerkt onder de nieuwe boekhoudkundige methode met betrekking tot de verwerking van pensioenverplichtingen. Om deze reden werd ook geen separate toelichting verstrekt voor dit onderwerp. Vennootschapsbelasting Het bedrag dat is opgenomen in de winst- en verliesrekening is gebaseerd op het resultaat vóór belastingen, in overeenstemming met de geldende wetgeving en het geldende belastingtarief, waarbij rekening wordt gehouden met permanente en tijdelijke verschillen tussen de fiscale waardering en de waardering op basis van de commerciële jaarrekening. Aandelenopties De Groep biedt een compensatieregeling aan op basis van aandelen die uitgegeven worden op het eigen vermogen. De nominale waarde van de geleverde werknemersdiensten die ontvangen is in ruil voor het toekennen van opties wordt opgevoerd onder kosten. Het totale bedrag dat over de vestigingsperiode als kostenpost moet worden opgenomen, wordt bepaald op basis van de nominale waarde van de toegekende opties. Niet markt gerelateerde voorwaarden voor uitoefening zijn een factor in de schatting van het aantal opties dat uitoefenbaar kan worden. Elk jaar per balansdatum herziet het bedrijf de schatting van het aantal opties dat uitoefenbaar kan worden. Daarbij wordt het effect van een eventuele revisie van oorspronkelijke schattingen opgenomen in de winst- en verliesrekening alsmede een overeenkomstige correctie van het eigen vermogen. De opbrengsten die netto zijn ontvangen uit hoofde van eventuele direct toe te wijzen transactiekosten worden toegewezen aan het aandelenkapitaal (nominale waarde) en de agioreserve bij uitoefening van de opties. 18

19 Bij migratie naar IFRS was er geen sprake van het uitstaan van voorwaardelijk opties en als gevolg hiervan werd geen migratie-effect opgenomen uit hoofde van de vrijstelling die onder IFRS 1 werd gegeven waarin werd gesteld dat IFRS 2 niet toegepast hoefde te worden voor deze opties. Grondslagen voor de bepaling van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode, waarbij de mutaties van kasgelden en rekening courant zijn gebaseerd op de kasstroom uit operationele activiteiten volgens de winst- en verliesrekening. Het effect van valuta- en koersverschillen wordt buiten beschouwing gelaten voor zover ze geen kasstroom hebben gegenereerd. 19

20 Toelichting op de financiële informatie Bijgaande toelichting maakt integraal deel uit van de financiële informatie. Materiële vaste activa Priority Telecom N.V. Mutaties materiële vast activa (ongecontroleerd) (in EUR duizenden) Netwerk infrastructuur en apparatuur Indefeasable right of Kantoormiddelen, use en inventaris en inrichting backbone Vaste activa in aanbouw Historische kostprijs per 31 december Geaccumuleerde afschrijvingen (86.308) (50.659) (10.539) - ( ) Balans per 31 december Mutaties 2004 Koersverschillen Toevoegingen Afstotingen (97) (5.799) - - (5.896) Afschrijvingen (28.579) (11.204) (1.686) - (41.469) Afboekingen (6.699) (8.225) (1.825) - (16.749) Overboekingen (401) - Totaal aan mutaties 2004 (24.437) (18.179) (2.988) 360 (45.244) Historische kostprijs per 31 december Geaccumuleerde afschrijvingen ( ) (61.863) (12.225) - ( ) Balans per 31 december Mutaties 2005 Koersverschillen Toevoegingen Afstotingen (70) (70) Afschrijvingen (17.966) (6.513) (1.006) - (25.485) Voorziening voor herstelkosten Overboekingen (433) - Totaal aan mutaties 2005 (6.335) 570 (450) (368) (6.583) Historische kostprijs per 31 december Geaccumuleerde afschrijvingen ( ) (68.376) (13.231) - ( ) Balans per 31 december Totaal 20

PRIORITY TELECOM PUBLICEERT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2005

PRIORITY TELECOM PUBLICEERT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2005 PERSBERICHT 9 november 2005 PRIORITY TELECOM PUBLICEERT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2005 Sterke groei in Voice Over IP oplossing resulteert in 23% omzet groei FINANCIËLE RESULTATEN 1 (EUR miljoen) Tot en

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax PERSBERICHT HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel. 31 10 4869911, Telefax 31 10 4850355 Voor publicatie: 17 januari 2006 08.00 uur HUNTER DOUGLAS PRESENTEERT FINANCIËLE RESULTATEN OVER

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014 DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Fiscale positie 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Interim Jaarrekening 2016

Interim Jaarrekening 2016 Interim Jaarrekening 2016 BrightPensioen Coöperatief U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 65983351 Rapport inzake de interim jaarrekening december 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014. Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV

Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014. Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV Bijlage bij opgave 3 tentamen juni 2014 Jaarrekening 2012 Sligro Food Group NV 1 2 3 4 Uit de grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening: a. Algemeen Sligro Food Group N.V. is gevestigd te Veghel,

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A. Financieel verslag 2012 Building Breda Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.) Breda Inhoud Algemeen

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2014 / 30-06-2014 voor publicatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Tussentijdse cijfers Balans per 30 juni 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016 3 BALANS 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2016 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2016 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017 ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 29 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2013 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 6

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer Publicatierapport 2015 Coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe U.A Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer 57197911 Vastgesteld door de Vergadering van de ledenraad

Nadere informatie

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 64108503 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 5 JAARREKENING

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2.

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2. Profielen stellen Jaarverslag 2011 Profielen stellen Jaarverslag 2011 Colofon ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012 auteur Building Breda versie 2.0 status Definitief Colofon ons kenmerk B040412 datum

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus AH Maastricht. Publicatierapport 2013

STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus AH Maastricht. Publicatierapport 2013 STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus 333 6201 AH Maastricht Publicatierapport 2013 PUBLICATIERAPPORT Balans per 31 december 2013 Winst-en-verliesrekening over 2013 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen Balans per 31 december 2014 (na verwerking van het verlies) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) 31 december 2014 Onroerende zaken 300.365 315.307 Inventaris 3.061 4.925 Vervoermiddelen 500 725

Nadere informatie

Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015

Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015 Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015 Deze publicatiestukken zijn ontleend aan de jaarrekening van 19 november 2014 t/m 31 december 2015, welke is vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

Inhoud. A. Inleiding 1. B. Jaarrekening 2. C. Overige gegevens 9

Inhoud. A. Inleiding 1. B. Jaarrekening 2. C. Overige gegevens 9 Tata Steel Nederland Services BV Draft Jaarverslag 2015 Inhoud Page A. Inleiding 1 B. Jaarrekening 2 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling Toelichting

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 11 december 2007 t/m 30 juni 2008

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 11 december 2007 t/m 30 juni 2008 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen Over de periode 11 december 2007 30 juni 2008 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 11 december 2008 30 juni 2008 3 2 Balans per 30 juni 2008

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

GKIN geconsolideerde De landelijke kerkenraad Heuvelstraat AD TILBURG. Jaarrekening 2015

GKIN geconsolideerde De landelijke kerkenraad Heuvelstraat AD TILBURG. Jaarrekening 2015 GKIN geconsolideerde De landelijke kerkenraad Heuvelstraat 141 5038 AD TILBURG Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Rapport aan Road4Energy te Groesbeek inzake de jaarrekening 2012

Rapport aan Road4Energy te Groesbeek inzake de jaarrekening 2012 Rapport aan Road4Energy te Groesbeek inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina 1 Samenstellingsverklaring 1 2 Algemeen 2 3 Resultaten 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING Balans

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2017 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2017 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING RIQQ TE DIEREN Rapport inzake jaarstukken 2014 Aan het bestuur van Stichting RIQQ Postbus 322 6950 AH Dieren Kenmerk Behandeld door Datum 001000 A.P.W. Oud 9 maart 2015 Geachte directie, Hierbij

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Publicatiestukken 2014. van Ostrica B.V. te Amsterdam Publicatiestukken 2014 van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 7 BALANS PER

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 1 1.2 Resultaten 2 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie