PRIORITY TELECOM PUBLICEERT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRIORITY TELECOM PUBLICEERT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2005"

Transcriptie

1 PERSBERICHT 9 november 2005 PRIORITY TELECOM PUBLICEERT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2005 Sterke groei in Voice Over IP oplossing resulteert in 23% omzet groei FINANCIËLE RESULTATEN 1 (EUR miljoen) Tot en met derde Derde kwartaal kwartaal Omzet 29,5 24,0 82,2 70,7 Kostprijs van de omzet (14,7) (9,4) (38,6) (25,7) Bruto marge 14,8 14,6 43,7 45,1 Bruto marge % 50% 61% 53% 64% Operationele kosten (10,5) (11,7) (31,6) (36,3) EBITDA 4,3 2,9 12,0 8,8 EBIT (1,0) (6,5) (7,1) (40,9) Netto resultaat (1,1) (6,8) (7,3) (41,8) Investeringen (4,7) (4,7) (15,1) (13,8) Liquide middelen 14,0 24,4 Werkkapitaal (5,0) (12,6) Langlopende schulden 15,5 26,0 Hoogtepunten Omzet groei van 23% door een stijging van IP spraakverkeer op het netwerk van Priority Telecom Gedurende het derde kwartaal voorzag de onderneming indirect huishoudens van VoIP-verbindingen, daarmee haar marktpositie als toonaangevende VoIP aanbieder versterkend Aanzienlijke groei in verkoop van VoIP oplossingen resulteert in een forse omzet stijging in spraakdiensten van 61% Strategische focus op spraakoplossingen resulteert in 50% stijging van EBITDA in vergelijking met het derde kwartaal 2004 Operationele kosten reductie van 11% door strategische focus op spraakoplossingen Commerciële lancering van diverse nieuwe spraakdiensten inclusief 088- bedrijfsnummers 1 Gepresenteerde cijfers in deze en navolgende tabellen zijn afgerond op dichts bijzijnde honderd duizendtallen en in overeenstemming met EU GAAP zoals beschreven verder in dit persbericht. 2 Waaronder eenmalige inkomsten van EUR 0,9 miljoen voor het verlenen van professionele en migratiediensten aan nl.tree (van toepassing op alle hierna volgende tabellen) 1

2 Gina van der Werf, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Priority Telecom verklaarde: De strategische focus op spraak gebaseerde oplossingen voor de zakelijke markt blijkt erg succesvol te zijn. De onderneming realiseert een groei van de omzet en een toename van het marktaandeel in het sterk groeiende VoIP segment. Deze groei, gecombineerd met de lagere operationele kosten van deze diensten, heeft continue bijgedragen aan de verbeterde resultaten van de onderneming in de afgelopen kwartalen. Operationeel De onderneming heeft haar activiteiten op het gebied van spraakoplossingen gedurende het derde kwartaal van 2005 verder uitgebouwd. In totaal voorziet het, indirect, meer dan huishoudens van VoIP-verbindingen. Daarnaast zijn er gedurende het lopende kwartaal nieuwe VoiIP-overeenkomsten gesloten met serviceproviders en kabelexploitanten, die in het vierde kwartaal van 2005 commercieel gelanceerd zullen worden. Priority Telecom heeft zich succesvol gericht op de markten voor alternatieve dienstverleners en internetserviceproviders (ISP s) met levering van VoIP diensten. Momenteel is de onderneming een van de leidende dienstverleners in deze groeiende markt. De VoIP oplossingen van Priority Telecom zorgen ervoor dat ISP s en spraak dienstverleners zich kunnen richten op het werven en behouden van klantrelaties, terwijl het onderhoud van de complexe spraakinfrastructuur aan Priority Telecom wordt overgelaten. De onderneming biedt een breed scala aan data en spraak diensten, die bedrijven in staat stellen om òf hun eigen netwerkbehoefte te optimaliseren òf een volledig pakket diensten aan eindgebruikers te bieden, zoals bijvoorbeeld breedband telefonie. Andere gebieden waarop Priority Telecom een aanzienlijke groei laat zien zijn onder meer ISDN spraakdiensten, 088-bedrijfsnummer-diensten, customer contact solutions en bedrijfsmatige VoIP-oplossingen. Gedurende het derde kwartaal heeft Priority Telecom vele bestaande overeenkomsten verlengd en nieuwe toonaangevende klanten mogen verwelkomen waaronder Travel Unie International (TUI), marktleider in de reisbranche en Electrabel, een landelijke energieleverancier in Nederland. Voor deze klanten is Priority Telecom preferred supplier geworden, dankzij haar aanbod van oplossingen waarin standaarddiensten zoals on-net op glasvezel gebaseerde ISDN30 diensten, internet toegang of (Ethernet) huurlijnen gecombineerd worden met flexibele, geavanceerde oplossingen zoals VPN-diensten inclusief glasvezel, DSL and coax verbindingen en geavanceerde call center platforms. Investeringen in het derde kwartaal waren met name gericht op het aansluiten van nieuwe klanten en het uitbreiden van de capaciteit, nodig om aan de toenemende vraag naar switched en op IP-gebaseerde spraakdiensten op het eigen netwerk te kunnen voldoen. Andere noodzakelijke upgrades van de infrastructuur houden verband met de implementatie van de wettelijk verplichte mogelijkheid tot het onderscheppen en aftappen van internetverkeer en het moderniseren van het Nederlandse ATM-netwerk met Cisco-apparatuur. In Noorwegen en Oostenrijk heeft Priority Telecom haar infrastructuur aangepast om aan de aanhoudende vraag naar op IP- en Ethernet gebaseerde diensten te kunnen voldoen. In Nederland heeft Priority Telecom al een zeer modern en volledig operationeel netwerk, dat groeit in lijn met de toenemende vraag van haar klanten. 2

3 Financieel Danny de Vries, lid van de Raad van Bestuur, lichtte de financiële resultaten toe: Ik ben tevreden dat de onderneming omzet stijging en kosten daling heeft gerealiseerd in overeenstemming met onze strategische focus, resulterend in een sterke verbetering van het operationele resultaat. De sterke groei van de omzet op het gebied van spraakdiensten en de optimalisatie van de hierbij behorende kostenstructuur, hebben de resultaten verder verbeterd. Wij hebben een sterke balans inclusief een evenwichtig werkkapitaal en een lage schuldpositie. Zodoende kan toekomstige autonome groei van de spraakdiensten gefinancierd worden uit de liquide middelen en de toekomstige operationele winst. 23% omzetstijging in het derde kwartaal 2005 ten opzichte van het derde kwartaal 2004 Omzet (EUR miljoen) Tot en met derde Derde kwartaal kwartaal Oostenrijk 2,8 2,9 8,6 8,8 Nederland 20,1 17,1 57,5 50,4 Noorwegen 6,6 4,0 16,1 11,6 Totale Omzet 29,5 24,0 82,2 70,7 Spraakdiensten 18,0 11,2 48,2 30,8 IP diensten 2,6 2,4 7,5 7,4 Data diensten 7,9 9,2 23,7 29,4 Hosting diensten 1,0 1,1 2,8 3,1 Totale omzet 29,5 24,0 82,2 70,7 De verdergaande migratie van de productportfolio naar een uitgebreidere portfolio van geavanceerde flexibele VoIP oplossingen en voice operator services resulteert in een substantiële groei van EUR 5,5 miljoen tot EUR 29,5 miljoen in het derde kwartaal 2005 (derde kwartaal 2004: EUR 24,0 miljoen), een toename van 23%. Door de succesvolle verkoop van corporate VoIP oplossingen aan zakelijke klanten en overheidsinstellingen, heeft Priority Telecom 61% meer omzet uit spraakdiensten weten te realiseren. Het aanbieden van VoIP oplossingen aan andere netwerkexploitanten en ISP s heeft de omzet positief beïnvloed in Noorwegen, waar de omzet met 65% substantieel gestegen is. Een hoger aandeel van de spraakgerelateerde omzet verhoogt de absolute marge BRUTO MARGE (EUR miljoen) Tot en met derde Derde Kwartaal kwartaal Omzet 29,5 24,0 82,2 70,7 Kostprijs van de omzet (14,7) (9,4) (38,6) (25,7) Bruto Marge 14,8 14,6 43,7 45,1 Bruto marge in % van de omzet 50% 61% 53% 64% Het grotere volume van spraak gerelateerde diensten met lagere marges, door de verschuiving in de focus van de onderneming, verhoogt de absolute bruto marge 3

4 met EUR 0,2 miljoen tot EUR 14,8 miljoen. De relatieve bruto marge is stabiel met 50% in het derde kwartaal en 53% over de eerste negen maanden van Klanten met traditionele huurlijn diensten blijven migreren naar Ethernet en IP gebaseerde VPN oplossingen. Dit leidt voor Priority Telecom vaak tot een lagere omzet per aansluiting, maar met behoud van een stabiele relatieve bruto marge bijdrage en behoud van de klant voor mogelijk toekomstige uitbreiding van dienstverlening. EBITDA verbetering van 50% door versterkte absolute bruto marge en verlaagde operationele kosten EBITDA (EUR miljoen) Tot en met derde Derde Kwartaal kwartaal Bruto marge 14,8 14,6 43,7 45,1 Personeels- en overige kosten (10,5) (11,7) (31,6) (36,3) EBITDA 4,3 2,9 12,0 8,8 EBITDA in % van de omzet 15% 12% 15% 12% De focus op spraakdiensten heeft de onderneming in staat gesteld de omzet en bruto marge te laten groeien, terwijl tegelijkertijd operationele kosten afnemen. Dit resulteert in een EBITDA toename van 50% in het derde kwartaal van 2005 ten opzichte van dezelfde periode van EBITDA verbetert met EUR 1,4 miljoen tot EUR 4,3 miljoen in het derde kwartaal 2005 (derde kwartaal 2004: EUR 2,9). Nettoresultaat verbetert door hogere EBITDA NETTO RESULTAAT (EUR miljoen) Tot en met derde Derde Kwartaal kwartaal EBITDA 4,3 2,9 12,0 8,8 Afschrijvingen op vaste activa (5,3) (9,3) (19,1) (33,0) Bijzondere waardeverm. vaste activa (16,7) Bedrijfsresultaat (1,0) (6,5) (7,1) (40,9) Rentebaten (0,0) 0,1 0,2 0,4 Rentelasten (0,3) (0,4) (0,8) (1,3) Resultaat deelnemingen 0,2-0,5 - Netto resultaat (1,1) (6,8) (7,3) (41,8) In het derde kwartaal heeft de onderneming een beoordeling uitgevoerd op de afschrijvingen van bepaalde materiële vaste activa, wat heeft geleid tot een herallocatie van bepaalde groepen activa. Dit heeft geresulteerd in een aanpassing van afschrijvingslasten over het eerste halfjaar van 2005 voor een bedrag van EUR 0,5 miljoen. Daarnaast is de onjuiste toepassing van afschrijvingstermijnen op activa in Noorwegen over het eerste halfjaar 2005 voor een bedrag van EUR 0,4 miljoen aangepast in het derde kwartaal Het resultaat deelnemingen is gerelateerd aan een toename van de netto vermogenswaarde van het 41,8% aandeel in nl.tree, als gevolg van een netto positief resultaat bij nl.tree. 4

5 Het netto resultaat verbetert met EUR 5,7 miljoen van een verlies van EUR 6,8 miljoen in het derde kwartaal 2004 naar een verlies van EUR 1,1 miljoen in het derde kwartaal Investeringen richten zich op het aansluiten van nieuwe klanten en het verhogen van de spraakcapaciteit INVESTERINGEN (EUR miljoen) Tot en met derde Derde Kwartaal kwartaal Oostenrijk 0,3 0,1 0,5 0,5 Nederland 3,5 3,8 12,8 11,6 Noorwegen 0,9 0,9 1,8 1,7 Totaal investeringen 4,7 4,7 15,1 13,8 De investeringen blijven stabiel. De investeringen in het derde kwartaal richtten zich met name op spraak gerelateerde diensten, met investeringen in de verhoging van de noodzakelijke spraakcapaciteit. Dit om de toename van geschakelde of IP gebaseerd spraakverkeer mogelijk te maken op het netwerk van Priority Telecom alsook ten behoeve van het aansluiten van nieuwe klanten. De investeringen in het derde kwartaal van 2004 richtten zich op de stedelijke DSL infrastructuur en de voltooiing van het op Ethernet en IP gebaseerde NEON netwerk in Nederland. De operationele kasstroom (EBITDA minus investeringen) verbetert aanzienlijk van EUR 1,9 miljoen negatief in het derde kwartaal van 2004 tot EUR 0,4 miljoen negatief in het derde kwartaal Liquide middelen beïnvloed door investeringen, aflossing van leverancierskrediet en werkkapitaal LIQUIDE MIDDELEN (incl. niet vrij besteedbaar) (EUR miljoen) Tot en met derde kwartaal Niet vrij besteedbare middelen 1,5 1.3 Liquide middelen 12, Totaal liquide middelen (incl. niet vrij besteedbaar) Totale liquide middelen namen met EUR 10,4 miljoen af vergeleken met ultimo derde kwartaal Deze afname is het gevolg van investeringen in capaciteitsvergroting om de sterke groei van VoIP oplossingen mogelijk te maken, alsook aflossing van korte termijn leverancierskredieten en een verlaging van het werkkapitaal. Efficiencyverbetering van processen heeft tot een daling van de operationele kosten en verkorte betalingstermijnen aan leveranciers geleid, wat resulteerde in een verlaging van het werkkapitaal. 5

6 Substantiële reductie van langlopende schulden LANGLOPENDE SCHULDEN (EUR miljoen) Tot en met derde kwartaal Tegenpartij Gelieerde ondernemingen 14,6 24,9 Leverancierskredieten 1,0 1,2 Totaal langlopende schulden 15,5 26,0 De langlopende schulden zijn afgenomen met name door een schikking met betrekking tot bepaalde activa in het vierde kwartaal 2004, die werd vereffend door een verlaging van de financieringsfaciliteit (inclusief uitgestelde betaling) met gelieerde ondernemingen. Alle langlopende schulden hebben een resterende looptijd korter dan 5 jaar. De gemiddelde rente op deze leningen bedraagt 6%. Priority Telecom voldoet aan alle voorwaarden zoals opgenomen in de overeenkomsten van deze langlopende leningen. In de langlopende schuld aan gelieerde ondernemingen is een kredietfaciliteit met uitgestelde betaling van EUR 11,9 miljoen opgenomen. Dit bedrag is licht afgenomen als resultaat van een kleine schikking. Het totale uitstaande bedrag dient contant in 36 gelijke delen te worden voldaan, vermeerderd met een rente van drie maands EURIBOR plus 3,75%, hetgeen driemaandelijks wordt berekend. De eerste betaling vervalt in het eerste kwartaal van Langlopende schulden nemen met EUR 10,6 miljoen af naar EUR 15,5 miljoen in het derde kwartaal 2005 ten opzichte van EUR 26,0 miljoen in het derde kwartaal Vooruitzichten 2005 Priority Telecom zal haar strategische focus op de groei van omzet en marktaandeel in VoIP diensten en oplossingen voortzetten. Wij hebben er vertrouwen in dat de omzet van VoIP en andere spraakgerelateerde oplossingen verder zal toenemen in het vierde kwartaal De onderneming verwacht dat zij haar doelstelling om omzet en resultaat op jaarbasis te verbeteren ten opzichte van 2004, zal halen. Nederlandse grondslagen, IFRS en EU GAAP Waarderingsgrondslagen Per 1 januari 2005 is Priority Telecom overgegaan van de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving naar de internationaal algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving (ook wel 'IFRS' of 'International Financial Reporting Standards' genoemd) voor zover deze standaarden goedgekeurd zijn door de Europese Unie (ook wel 'EU GAAP' genoemd). De tussentijdse financiële informatie zoals opgenomen in dit persbericht, is opgesteld op basis van EU GAAP. Management heeft de grondslagen toegepast op basis van deze standaarden, waarvan wordt verwacht dat deze zullen gelden voor het eerste jaarverslag welke zal worden opgesteld op basis van standaarden goedgekeurd door de Europese Unie voor het boekjaar eindigend op 31 december De verschillen tussen IFRS en EU GAAP zijn momenteel niet materieel voor Priority Telecom en IFRS en EU GAAP lijken voor de onderneming op dit moment verwisselbaar. Zowel de grondslagen alsook het effect van de migratie naar IFRS zijn volledig toegelicht in een aparte paragraaf in dit persbericht. 6

7 Over - Priority Telecom, gevestigd in Amsterdam, is een faciliteitengebaseerde zakelijke aanbieder van telecommunicatiediensten die zich met name richt op haar stedelijke kernmarkten in Nederland, Oostenrijk en Noorwegen. Priority Telecom levert high-speed internettoegang, privé-datanetwerken, op maat gemaakte netwerkdiensten en geavanceerde spraakdiensten aan zakelijke klanten. Priority Telecom richt zich met name op middelgrote en grote zakelijke klanten en stedelijke/nationale leveranciers van telecommunicatiediensten en maakt daarbij optimaal gebruik van haar ervaren lokale directe verkoopmedewerkers. Priority Telecom is een meerderheidsdochter van Liberty Global, Inc. De onderneming is genoteerd aan Euronext Amsterdam en wordt verhandeld onder het symbool PRIOR. Voor meer nieuws en informatie surft u naar Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Citigate First Financial Uneke Dekkes Tel (0) Toekomstgerichte uitspraken Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken, inclusief uitspraken over plannen, toekomstige gebeurtenissen en prestaties en onderliggende aannames en andere uitspraken die niet gebaseerd zijn op historische feiten. Priority Telecom wenst de lezer erop te wijzen dat bedoelde toekomstgerichte uitspraken geen garantie vormen voor toekomstige prestaties en dat bepaalde belangrijke factoren in de toekomst van invloed kunnen zijn op de daadwerkelijke resultaten van Priority Telecom, waardoor deze in aanzienlijke mate kunnen afwijken van de verwachte resultaten die tot uitdrukking zijn gebracht in enigerlei toekomstgerichte uitspraak die is gedaan door of namens Priority Telecom. Priority Telecom aanvaardt geen enkele verplichting om deze toekomstgerichte uitspraken na publicatie te herzien teneinde mogelijke afwijkingen openbaar te maken. 7

8 Appendix 1: Groep interim financiële informatie Geconsolideerde balans Verkorte geconsolideerde balans (in EUR duizenden) Activa 30 september december september 2004 (ongecontroleerd) (gecontroleerd) (ongecontroleerd) Vaste activa Materiële vast activa 99, , ,248 Financiële vaste activa Niet-geconsolideerde deelnemingen Totaal vaste activa 100, , ,353 Vlottende activa Vorderingen Handelsvorderingen 10,556 11,257 12,335 Vorderingen op gelieerde ondernemingen 1,702 1,401 2,128 Vooruitbetalingen 2,783 2,801 2,889 Transitorische posten bij gelieerde ondernemingen Transitorische posten - overige 4,027 2,357 1,140 BTW Overige vorderingen Niet vrij-besteedbare middelen 1,545 1,390 1,294 Liquide middelen 12,468 21,718 23,137 Totaal vlottende activa 34,155 42,395 44,022 Totaal activa 134, , ,375 Passiva Eigen vermogen Aandelenkapitaal 12,547 12,547 12,547 Agioreserve 1,199,041 1,199,041 1,199,041 Koersverschillen (342) Cumulatief verliessaldo (1,111,378) (1,070,616) (1,070,616) Onverdeeld resultaat (7,266) (40,762) (41,816) Totaal eigen vermogen 93, ,594 98,814 Voorzieningen en langlopende schulden Voorzieningen Langlopende schulden 15,526 15,027 26,020 Totaal voorzieningen en langlopende schulden 15,671 15,722 26,349 Kortlopende schulden Rentedragende kortlopende schulden 1,079 2,113 2,398 Niet-rentedragende kortlopende schulden Crediteuren 10,971 10,644 8,285 Te betalen aan gelieerde ondernemingen 1,208 4,204 6,741 Belastingen en premies sociale verzekeringen 4,150 5,094 5,316 Overige schulden Overlopende schulden aan gelieerde ondernemingen Vooruitgefactureerde omzet 3,300 3,545 3,393 Overlopende schulden aan derden 3,885 3,316 4,974 Totaal niet-rentedragende kortlopende schulden 25,157 30,023 32,212 Totaal passiva 134, , ,375 8

9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening (In EUR duizenden, behalve resultaten per aandeel) Kwartaal eindigend op Boek jaar eindigend op 30 september september september september 2004 (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) Omzet 29,485 23,959 82,223 70,741 Kostprijs van de omzet 14,734 9,366 38,573 25,672 Bruto omzetresultaat 14,751 14,593 43,650 45,069 Personeelskosten 7,320 7,200 20,956 22,619 Overige kosten 3,154 4,112 10,693 13,231 Afschrijvingen op materiële vaste activa 5,258 9,337 19,092 32,981 Bijzondere waardevermindering vaste activa ,749 Reorganisatie voorziening Bedrijfsresultaat (981) (6,481) (7,091) (40,936) Rentebaten (5) Rentelasten (238) (429) (718) (1,294) Koersresultaat op vreemde valuta (48) 21 (79) (10) Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen (1,272) (6,796) (7,720) (41,816) Vennootschapsbelasting baten en lasten Resultaat op deelnemingen Resultaat na belastingen (1,076) (6,796) (7,266) (41,816) Aantal gewone aandelen (niet verwaterd) 6,145,197 6,145,197 6,145,197 6,145,197 Netto resultaat per gewoon aandeel (niet verwaterd) (0.18) (2.37) (1.18) (10.53) Aantal gewone aandelen (verwaterd) 134,992, ,043, ,992, ,043,804 Netto resultaat per gewoon aandeel (verwaterd) (0.01) (0.05) (0.06) (0.31) 9

10 Geconsolideerd kasstroomoverzicht Geconsolideerd kasstroomoverzicht (in EUR duizenden) Kwartaal eindigend op Boek jaar eindigend op 30 september september september september 2004 (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) Operationele activiteiten Netto resultaat uit operationele activiteiten (1,076) (6,796) (7,266) (41,816) Afschrijvingen op materiële vaste activa 5,258 9,337 19,092 32,981 Bijzondere waardevermindering vaste activa ,749 Mutatie overige voorzieningen (550) 329 Mutatie vlottende activa anders dan liquide middelen (849) 404 (855) (1,937) Mutatie kortlopende schulden (653) (1,955) (4,866) 2,023 Mutatie niet-vrij besteedbare middelen 1, (155) (584) Kasstroom uit operationele activiteiten 4,286 1,356 5,400 7,745 Investeringsactiviteiten Mutatie materiële vaste activa Toevoegingen (4,717) (4,726) (15,062) (13,798) Afstotingen Overige (78) 13 (167) (232) Mutatie financiële vaste activa Inkomsten uit investeringen (196) - (454) - Ontvangen dividend ,479 Kasstroom uit investerings activiteiten (4,991) (4,713) (15,265) (11,416) Financieringsactiviteiten Mutatie eigen vermogen Toevoeging aan converteerbare pref. aandelen - 7,750-22,851 Dividend op converteerbare pref. aandelen - (7,750) - (22,851) Mutatie koersverschillen 105 (27) 116 (342) Mutatie langlopende schulden Toevoegingen ,085 Aflossingen (231) (562) (231) (1,730) Kasstroom uit financieringsactiviteiten 179 (229) 615 (987) Netto toename/(afname) in liquide middelen (526) (3,586) (9,250) (4,658) Beginstand liquide middelen 12,994 26,723 21,718 27,795 Eindstand liquide middelen 12,468 23,137 12,468 23,137 Geconsolideerd overzicht van het verloop in eigen vermogen Geconsolideerd overzicht van het verloop in eigen vermogen (ongecontroleerd) (in EUR duizenden) Gewone aandelen Klasse A aandelen Conv. Pref. Aandelen Agioreserve Koersverschillen Cumulatief verliessaldo Onverdeeld resultaat Totaal eigen vermogen 1 januari ,200 1,199,041 - (1,030,520) (40,096) 140,972 Mutaties tot en met derde kwartaal 2004 Bestemming van netto resultaat vorig jaar (40,096) 40,096 - Toevoeging aan conv. pref. aandelen , ,851 Dividend op conv. pref. aandelen (22,851) (22,851) Mutatie in de koersverschillen (342) - - (342) Netto resultaat tot en met derde kwartaal (41,816) (41,816) Totaal van alle mutaties (342) (40,096) (1,720) (42,158) 30 september ,200 1,199,041 (342) (1,070,616) (41,816) 98,814 1 januari ,200 1,199, (1,070,616) (40,762) 100,594 Mutaties tot en met derde kwartaal 2005 Bestemming van netto resultaat vorig jaar (40,762) 40,762 - Toevoeging aan conv. pref. aandelen Dividend op conv. pref. aandelen Mutatie in de koersverschillen Netto resultaat tot en met derde kwartaal (7,266) (7,266) Totaal van alle mutaties (40,762) 33,496 (7,150) 30 september ,200 1,199, (1,111,378) (7,266) 93,444 10

11 EU GAAP migratie tabel 3 Geconsolideerde balans EU GAAP migratie tabel consolideerde balans (per 30 september 2004) (in EUR duizenden) Activa Nederlandse Migratie grondslagen aanpassing EU GAAP (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) Vaste activa Materiële vast activa 113, ,248 Niet-geconsolideerde deelnemingen Totaal vaste activa 113, ,353 Vlottende activa Vorderingen Handelsvorderingen 12,335-12,335 Vorderingen op gelieerde ondernemingen 2,128-2,128 Vooruitbetalingen 2,889-2,889 Transitorische posten bij gelieerde ondernemingen Transitorische posten - overige 1,140-1,140 BTW Niet vrij-besteedbare middelen - 1,294 1,294 Liquide middelen 24,431 (1,294) 23,137 Totaal vlottende activa 44,022-44,022 Totaal activa 157, ,375 Passiva Eigen vermogen Aandelenkapitaal 12,547-12,547 Agioreserve 1,198, ,199,041 Koersverschillen 340 (682) (342) Cumulatief verliessaldo (1,070,616) - (1,070,616) Onverdeeld resultaat (41,816) - (41,816) Totaal eigen vermogen 98,814-98,814 Voorzieningen en langlopende schulden Voorzieningen Langlopende schulden 26,020-26,020 Totaal voorzieningen en langlopende schulden 26,349-26,349 Kortlopende schulden Rentedragende kortlopende schulden 2,398-2,398 Niet-rentedragende kortlopende schulden Crediteuren 8,285-8,285 Te betalen aan gelieerde ondernemingen 6,741-6,741 Belastingen en premies sociale verzekeringen 5,316-5,316 Overige schulden Overlopende schulden aan gelieerde ondernemingen Vooruitgefactureerde omzet 3,393-3,393 Overlopende schulden aan derden 4,974-4,974 Totaal niet-rentedragende kortlopende schulden 32,212-32,212 Totaal passiva 157, ,375 3 De migratie aanpassing wordt verder toegelicht op pagina 13 11

12 EU GAAP migratie tabel 4 Geconsolideerde winst- en verliesrekening EU GAAP migratie tabel geconsolideerde winst- en verliesrekening (voor het boek jaar eindigend op 30 september 2004) (In EUR duizenden) Nederlandse Migratie grondslagen aanpassing EU GAAP (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) Omzet 70,741-70,741 Kostprijs van de omzet 25,672-25,672 Bruto omzetresultaat 45,069-45,069 Personeelskosten 22,619-22,619 Overige kosten 13,231-13,231 Afschrijvingen op materiële vaste activa 32,981-32,981 Bijzondere waardevermindering vaste activa 16,749-16,749 Reorganisatie voorziening Bedrijfsresultaat (40,936) - (40,936) Rentebaten Rentelasten (1,294) - (1,294) Koersresultaat op vreemde valuta (10) - (10) Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen (41,816) - (41,816) Belasting resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Resultaat op deelnemingen Resultaat na belastingen (41,816) - (41,816) 4 De migratie aanpassing wordt verder toegelicht op pagina 13 12

13 Migratie naar EU GAAP De onderneming is gemigreerd naar International Financial Reporting Standards ( IFRS ) die momenteel goedgekeurd zijn door de Europese Unie (EU GAAP) volgens de regels vastgelegd in IFRS 1 ( First- Time Adoption of International Financial Reporting Standards ). Deze migratie heeft plaats gevonden per 1 januari Het effect van deze migratie op voorheen gerapporteerde financiële informatie gebaseerd op Nederlandse grondslagen is kwalitatief toegelicht in ons persbericht met de financiële resultaten van het eerste kwartaal 2005, gedateerd 6 mei Een kwantitatieve vergelijking met de financiële resultaten gebaseerd op Nederlandse grondslagen is opgenomen na het verloopoverzicht van het eigen vermogen in dit persbericht, met de effecten van de migratie naar EU GAAP op de periodes waarop dit persbericht betrekking heeft. EU GAAP zoals toegepast voor de aangepaste cijfers voor 2004, bevat niet de standaarden IAS 32 en IAS 39. De onderneming heeft ervoor gekozen om gebruik te maken van de overgangsbepalingen onder IFRS1 en derhalve deze standaarden vanaf 1 januari 2005 toe te passen. Als gevolg hiervan zijn de converteerbare preferente aandelen niet gereclassificeerd naar vreemd vermogen, wat onder IAS 32 en IAS 39 wel de classificatie was geweest als deze standaarden met terugwerkende kracht waren toegepast. Grondslagen voor waardering Toepassing De geconsolideerde interim financiële informatie is opgesteld in overeenstemming met EU GAAP voor interim financiële informatie. De geconsolideerde interim financiële informatie bevat niet alle financiële informatie vereist voor de jaarrekening. Voor overige niet significante grondslagen welke niet zijn opgenomen in deze geconsolideerde financiële interim informatie, wordt verwezen naar de grondslagen in het jaarverslag Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling De geconsolideerde financiële informatie geeft de resultaten weer van de activiteiten, de financiële positie, de mutaties in eigen vermogen en de kasstromen van Priority Telecom. De geconsolideerde financiële informatie is opgesteld op basis van historische kosten. De geconsolideerde financiële informatie is opgesteld in overeenstemming met EU GAAP. Gebruik van schattingen Bij het opstellen van de geconsolideerde financiële informatie volgens IAS 34, Interim Financial Statements, is het management genoodzaakt tot het maken van schattingen en veronderstellingen. Deze schattingen en veronderstellingen hebben betrekking op de bedragen die zijn opgenomen voor activa en passiva en op de verantwoording voor de omzet en de kosten gedurende de verslagperiodes. De werkelijke resultaten kunnen afwijken van deze schattingen. Veranderingen in deze schattingen en veronderstellingen kunnen effect hebben op de bedragen die in de toekomst worden gepresenteerd. Grondslagen voor consolidatie De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen worden volledig geconsolideerd. Groepsmaatschappijen betreffen ondernemingen waar Priority Telecom een organisatorische en economische eenheid mee vormt en waar zij een controlerend belang in heeft. Een lijst met geconsolideerde groepsmaatschappijen is opgenomen in de jaarrekening Priority Telecom Germany GmbH is gedurende 2005 geliquideerd en is derhalve niet meer meegeconsolideerd. Valuta Tenzij anders vermeld zijn alle bedragen vermeld in duizenden euro s. De euro is de rekeneenheid van de onderneming. Transacties in vreemde valuta s worden verantwoord tegen de valutakoersen op het moment van de transacties. Indien er een hedge-contract is afgesloten, wordt de termijnkoers gehanteerd. Alle koersverschillen op transacties gedurende het jaar worden onder de financiële baten en lasten in de winst- en verliesrekening verwerkt. Activa en passiva in vreemde valuta worden per de 13

14 balansdatum omgerekend tegen de dan geldende valutakoers of, indien gehedged, tegen de contractueel overeengekomen wisselkoers. Voor bedrijfsoperaties buiten Nederland die gebruik maken van andere valuta dan de euro, wordt de winst- en verliesrekening omgerekend tegen de gemiddelde valutakoersen gedurende het jaar, en worden activa en passiva omgerekend tegen de valutakoers per jaareinde. Dergelijke omrekeningscorrecties worden opgenomen als afzonderlijk onderdeel van het eigen vermogen. Significante grondslagen voor waardering Significante grondslagen voor de balans In het hiernavolgende zijn de waarderingsgrondslagen van de onderneming weergegeven. Deze grondslagen zijn zonder uitzondering consistent toegepast gedurende het voorgaande verslagjaar en de huidige interim periode. Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. Materiële vaste activa Materiële vaste activa worden opgenomen tegen de verkrijgingprijs minus de lineaire afschrijving over hun economische levensduur. Activa die door de onderneming zelf worden ontwikkeld worden gewaardeerd op basis van de totale kostprijs. Dit is inclusief alle directe kosten, zoals materialen, directe arbeid en uitbesteed werk, evenals een gedeelte van de indirecte kosten die toegerekend kunnen worden aan de activiteiten die worden geactiveerd. Materiële vaste activa worden lineair afgeschreven op basis van de verwachte economische levensduur van de betreffende activa, waarbij rekening wordt gehouden met de eventuele restwaarde. De verwachte levensduur van de verschillende materiële vaste activa is: Netwerk infrastructuur en apparatuur Apparatuur op klantlocatie Netwerktransmissie apparatuur Switches Indefeasible Right of Use en Backbone Backbone Indefeasible right of use ( IRU ) Kantoormiddelen Kantoormiddelen, inventaris en inrichting, EDP, etc. 2-5 jaar 5-10 jaar 5-10 jaar 8 jaar 25 jaar 3-7 jaar Bij desinvesteringen of verkoop worden de gerelateerde historische kosten en cumulatieve afschrijvingen van de balans verwijderd. Eventuele winsten of verliezen uit de desinvestering of verkoop van materiële vaste activa worden verantwoord in de winst- en verliesrekening. Materiële vaste activa waarvan de onderneming krachtens een financiële lease-overeenkomst het economisch eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de overeenkomst voortkomende verplichting wordt als schuld opgenomen. De rentekosten van de toekomstige leasetermijnen worden toegerekend aan de resultaten over de desbetreffende leaseperiode. Bijzondere waardevermindering van vaste activa De onderneming evalueert met regelmaat of er indicatoren zijn dat de vaste activa aanvullend moeten worden afgeschreven of dat de vastgestelde levensduur te hoog is. Indien hierover gerede twijfel bestaat wordt de mogelijke afwaardering berekend door de boekwaarde te vergelijken met de hoogste waarde van enerzijds de contante waarde van de toekomstige kasstromen danwel de directe opbrengstwaarde en anderzijds de contante waarde van de toekomstige kasstromen die gegenereerd worden door de in bedrijf zijnde activa. Eventuele afwaarderingen worden verantwoord in de winst- en verliesrekening van 14

15 het lopende jaar. De onderneming evalueert driemaandelijks of de afwaardering nog correct is. Indien het vermoeden bestaat dat er teveel is afgewaardeerd op de vaste activa wordt dezelfde berekening gemaakt en eventuele overmatige afschrijvingen gecorrigeerd. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, met aftrek van een voorziening voor oninbaarheid, voor zover deze nodig wordt geacht. Deze voorziening wordt gebaseerd op een gedetailleerde analyse van de inbaarheid van de openstaande posten per debiteur waarna, indien nodig, een voorziening wordt opgenomen. Liquide middelen Liquide middelen worden gevormd door kasgelden en rekening courant tegoeden. Alleen zeer liquide investeringen worden als liquide middelen beschouwd. Deposito s worden gepresenteerd als liquide middelen wanneer de resterende looptijd korter dan 1 jaar bedraagt. Beleggingen in liquide middelen en kapitaalmarkt instrumenten zijn verantwoord hetzij als beleggingen gehouden voor verkoop op basis van de reële waarde (held-for-sale) of als het de intentie is om deze beleggingen te houden tot het einde van de looptijd op basis van geamortiseerde kostprijs. Bij de bepaling van deze kostprijs wordt gecorrigeerd voor amortisatie of de aanwas bij opslagen of kortingen gebruik makend van de effectieverentemethode indien Priority Telecom de intentie en mogelijkheid heeft om deze beleggingen tot aan het eind van de looptijd te houden (held-to-maturity). De reële waarde wordt geacht te zijn de markt prijs van deze beleggingen bij actieve handel op de beurs per balans datum. Significante grondslagen voor de bepaling van het resultaat Opbrengstverantwoording De omzet bestaat uit alle verkopen van goederen en diensten, na aftrek van kortingen en belastingen. De onderneming boekt de omzet uit de verkoop van telecommunicatiediensten op het moment dat de klanten deze diensten gebruiken, op basis van de gegenereerde minuten tegen contractuele vergoeding. Omzet uit maandelijkse abonnementen wordt geboekt in de periode waarop ze betrekking hebben en de diensten worden geleverd. Omzet uit hoofde van installaties wordt gepassiveerd en toegerekend aan de resultaten op basis van de gemiddelde contractduur van een klant. De omzet uit diensten waarbij Priority Telecom zichzelf als de principaal beschouwt in de transacties met haar klanten wordt verantwoord op bruto basis. In het geval van en 0900-nummers (Customer Contact Solutions) en particuliere interconnectie diensten wordt de omzet verantwoord op netto basis, omzet minus kostprijs omzet, aangezien Priority Telecom zichzelf in deze contractuele relatie beschouwd als tussenpersoon. Alle overige omzet wordt verantwoord in de periode waarin zij ontstaat. Kostprijs omzet De kostprijs van de omzet omvat alle kosten direct gerelateerd aan de levering van goederen en diensten, inclusief de kosten voor interconnectie diensten en de inhuur van lijnen voor data klanten. Kosten Kosten worden verantwoord in de periode waaraan zij zijn gerelateerd. Kosten met betrekking tot overeenkomsten voor bijvoorbeeld kantoorhuur met een huur-vrije periode, worden gespreid over de duur van het contract. Pensioenen Priority Telecom brengt de premies die betaald worden voor het beschikbare premie stelsel ten laste van de winst- en verliesrekening in het jaar waarop zij betrekking hebben. 15

16 De uitkeringen onder eindloonstelsel zijn gebaseerd op de hoogte van het salaris en het aantal jaren dat een medewerker bij de onderneming in dienst is geweest. Onder IAS 19 worden de activa en passiva gerelateerd aan het eindloonstelsel tegen reële waarde opgenomen op de balans, waarbij de pensioenen financieringskosten in de winst- en verliesrekening als respectievelijk pensioenkosten en rentelasten worden verantwoord. Grondslagen voor de bepaling van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode, waarbij de mutaties van kasgelden en rekening courant zijn gebaseerd op de kasstroom uit operationele activiteiten volgens de winst- en verliesrekening. Het effect van valuta- en koersverschillen wordt buiten beschouwing gelaten voor zover ze geen kasstroom hebben gegenereerd. Toelichting op de interim financiële informatie Bijgaande toelichting maakt integraal deel uit van de interim financiële informatie. Materiële vaste activa Mutaties materiële vast activa (ongecontroleerd) (in EUR duizenden) Netwerk infrastructuur en apparatuur Indefeasable right of Kantoormiddelen, use en inventaris en inrichting backbone Vaste activa in aanbouw Historische kostprijs per 31 december , ,032 15, ,589 Geaccumuleerde afschrijvingen (86,308) (50,659) (10,539) - (147,506) Balans per 31 december ,756 72,373 4, ,083 Mutaties tot en met derde kwartaal 2004 Koersverschillen Toevoegingen 6,801 6, ,798 Afstotingen (97) (38) - - (135) Afschrijvingen (22,179) (9,324) (1,478) - (32,981) Afboekingen (6,699) (8,225) (1,825) - (16,749) Overboekingen (392) - Totaal aan mutaties t/m derde kwartaal 2004 (21,680) (11,388) (2,852) 85 (35,835) Historische kostprijs per 30 september , ,968 14, ,735 Geaccumuleerde afschrijvingen (108,487) (59,983) (12,017) - (180,487) Balans per 30 september ,076 60,985 2, ,248 Historische kostprijs per 31 december , ,057 14, ,814 Geaccumuleerde afschrijvingen (114,887) (61,863) (12,225) - (188,975) Balans per 31 december ,319 54,194 1, ,839 Mutaties tot en met derde kwartaal 2005 Koersverschillen Toevoegingen 9,067 5, ,062 Afstotingen (70) (70) Afschrijvingen (13,549) (4,770) (773) - (19,092) Overboekingen (428) - Totaal aan mutaties t/m derde kwartaal 2005 (4,287) 1,236 (514) (368) (3,933) Historische kostprijs per 30 september , ,063 14, ,973 Geaccumuleerde afschrijvingen (128,436) (66,633) (12,998) - (208,067) Balans per 30 september ,032 55,430 1,444-99,906 Totaal 16

17 Resultaat per aandeel Resultaten per aandeel (in EUR) Kwartaal eindigend op Boek jaar eindigend op 30 september september september september 2004 (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) Aantal gewone aandelen (niet verwaterd) 6,145,197 6,145,197 6,145,197 6,145,197 Netto resultaat per gewoon aandeel (niet verwaterd) (0.18) (2.37) (1.18) (10.53) Aantal gewone aandelen (verwaterd) 134,992, ,043, ,992, ,043,804 Netto resultaat per gewoon aandeel (verwaterd) (0.01) (0.05) (0.06) (0.31) Gewone aandelen 4,009,441 4,009,441 4,009,441 4,009,441 Klasse A aandelen 2,728,605 2,728,605 2,728,605 2,728,605 Aandelen in eigendom van de Stichting Priority Telecom (592,849) (592,849) (592,849) (592,849) Totaal gewone aandelen 6,145,197 6,145,197 6,145,197 6,145,197 Converteerbare preferente aandelen Serie 1 en 2 56,000,000 56,000,000 56,000,000 56,000,000 Gerealiseerd verwateringseffect conv. pref. aandelen 14,533,557 13,320,449 14,533,557 13,320,449 Restant verwateringseffect conv. pref. aandelen 58,243,972 59,457,080 58,243,972 59,457,080 Optierechten 69, ,078 69, ,078 Totaal verwaterde aandelen 134,992, ,043, ,992, ,043,804 De berekening van het resultaat per aandeel (WPA-basis) is gebaseerd op het nettoresultaat zoals gepresenteerd in de winst- en verliesrekening, aangevuld met een vast dividend van 7% per jaar voor de converteerbare preferente aandelen, afhankelijk van goedkeuring door de Raad van Bestuur en voldoende reserves, gedeeld door het aantal uitstaande aandelen ( ) exclusief de aandelen van de geconsolideerde Priority Telecom Foundation. Voor 2005 is tot op heden geen dividend opgenomen omdat er onvoldoende reserves aanwezig zijn. De berekening van het verwaterd resultaat per aandeel (WPA-verwaterd) is gebaseerd op het nettoresultaat zoals gepresenteerd in de winst- en verliesrekening en het aantal verwaterde aandelen. Het aantal verwaterde aandelen is uitgerekend volgens bovenstaande tabel. 17

18 Gegevens per segment primaire segmentatie Gevens per primair segment (in EUR duizenden) Kwartaal eindigend op Boek jaar eindigend op 30 september september september september 2004 (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) Omzet Oostenrijk 2,824 10% 2,906 12% 8,619 10% 8,763 12% Nederland 20,105 68% 17,073 71% 57,461 70% 50,368 72% Noorwegen 6,556 22% 3,980 17% 16,143 20% 11,610 16% Totaal 29, % 23, % 82, % 70, % Netto resultaat Oostenrijk (474) 44% (296) 4% (1,238) 17% (4,251) 10% Nederland (433) 40% (5,589) 83% (5,207) 72% (19,170) 46% Noorwegen (169) 16% (911) 13% (821) 11% (18,395) 44% Totaal (1,076) 100% (6,796) 100% (7,266) 100% (41,816) 100% Activa Oostenrijk 12,410 9% 15,003 10% 12,410 9% 15,003 10% Nederland 105,968 79% 128,776 81% 105,968 79% 128,776 81% Noorwegen 15,894 12% 13,596 9% 15,894 12% 13,596 9% Totaal 134, % 157, % 134, % 157, % Passiva Oostenrijk 2,495 6% 2,753 5% 2,495 6% 2,753 5% Nederland 29,439 72% 47,030 80% 29,439 72% 47,030 80% Noorwegen 8,894 22% 8,778 15% 8,894 22% 8,778 15% Totaal 40, % 58, % 40, % 58, % Investeringen Oostenrijk 345 7% 68 1% 499 3% 549 4% Nederland 3,502 75% 3,766 80% 12,756 85% 11,553 84% Noorwegen % % 1,807 12% 1,696 12% Totaal 4, % 4, % 15, % 13, % Afschrijvingen Oostenrijk % 830 9% 2,572 13% 2,939 9% Nederland 4,249 81% 7,819 84% 15,130 80% 25,489 77% Noorwegen 128 2% 688 7% 1,390 7% 4,553 14% Totaal 5, % 9, % 19, % 32, % Gegevens per segment secundaire segmentatie Gevens per secundair segment (in EUR duizenden) Kwartaal eindigend op Boek jaar eindigend op 30 september september september september 2004 (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) Per productlijn Spraak diensten 18,000 61% 11,186 47% 48,194 59% 30,810 44% IP diensten 2,612 9% 2,421 10% 7,482 9% 7,434 11% Data diensten 7,894 27% 9,236 38% 23,740 29% 29,425 41% Hosting diensten 979 3% 1,116 5% 2,807 3% 3,072 4% Totaal 29, % 23, % 82, % 70, % Noot: de activa en investeringen in materiële vaste activa zijn niet uitgesplitst per productlijn, aangezien de activa worden ingezet voor alle productlijnen Per klantsegment Zakelijke retail en overheid 19,936 69% 17,490 73% 58,494 72% 52,350 74% Carrier Sales 5,042 18% 5,511 23% 15,069 18% 16,270 23% Wholesale Voice over IP 3,764 13% 958 4% 7,917 10% 2,121 3% Totaal 28, % 23, % 81, % 70, % 18

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

In de strategie van Priority Telecom blijven de volgende fundamentele principes centraal staan:

In de strategie van Priority Telecom blijven de volgende fundamentele principes centraal staan: PERSBERICHT 8 maart 2006 PRIORITY TELECOM MAAKT RESULTATEN 2005 BEKEND Netto resultaat vertoont sterke verbetering van EUR 31,4 miljoen FINANCIËLE RESULTATEN 1 (EUR miljoen) Boekjaar Vierde kwartaal 2005

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat 49 7731 WD OMMEN Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 30 december 2016. Kingdom Ministries De heer A. van der Laak

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017 ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 29 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus AH Maastricht. Publicatierapport 2013

STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus AH Maastricht. Publicatierapport 2013 STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus 333 6201 AH Maastricht Publicatierapport 2013 PUBLICATIERAPPORT Balans per 31 december 2013 Winst-en-verliesrekening over 2013 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 INHOUD Pagina TUSSENTIJDSE CIJFERS 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI 2015 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 TUSSENTIJDSE

Nadere informatie

Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders. Financieel verslag over het jaar 2016

Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders. Financieel verslag over het jaar 2016 Financieel verslag over het jaar 2016 INHOUDSOPGAVE pagina Jaarrekening - balans per 31 december 2016 4-5 - winst- en verliesrekening over 2016 6 - kasstroomoverzicht 7 - toelichting - toelichting algemeen

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 11 december 2007 t/m 30 juni 2008

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 11 december 2007 t/m 30 juni 2008 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen Over de periode 11 december 2007 30 juni 2008 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 11 december 2008 30 juni 2008 3 2 Balans per 30 juni 2008

Nadere informatie

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2016 NedSense enterprises N.V. Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2016 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2016 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

Interim Jaarrekening 2016

Interim Jaarrekening 2016 Interim Jaarrekening 2016 BrightPensioen Coöperatief U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 65983351 Rapport inzake de interim jaarrekening december 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014 Stichting Huis van Belle TE UTRECHT Rapport inzake 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Algemeen 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 5 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014 DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Fiscale positie 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 5 JAARREKENING

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa JAARREKENING Balans per 31 december 2015 Winst-en-verliesrekening over 2015 Kasstroomoverzicht 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2015 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Resultaten derde kwartaal 2007

Resultaten derde kwartaal 2007 Amersfoort, 1 november 2007 Resultaten derde Schuitema investeert in C1000 Schuitema, de organisatie achter C1000, heeft vandaag de resultaten tot en met het derde bekend gemaakt (40 weken). Kerncijfers

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017 Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten

Nadere informatie

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING RIQQ TE DIEREN Rapport inzake jaarstukken 2014 Aan het bestuur van Stichting RIQQ Postbus 322 6950 AH Dieren Kenmerk Behandeld door Datum 001000 A.P.W. Oud 9 maart 2015 Geachte directie, Hierbij

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Pagina Rapport Balans per 30 juni 2015 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2015 / 30-06-2015 voor publikatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op

Nadere informatie

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010. Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Tussentijds rapport 1 januari t/m 30 juni Voorbeeldrapport VOF Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE Voorbeeldrapport VOF T.a.v. de firmanten Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Pagina 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen Balans per 31 december 2014 (na verwerking van het verlies) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) 31 december 2014 Onroerende zaken 300.365 315.307 Inventaris 3.061 4.925 Vervoermiddelen 500 725

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2014 / 30-06-2014 voor publicatiedoeleinden van Ostrica B.V. te INHOUDSOPGAVE Pagina Tussentijdse cijfers Balans per 30 juni 2014 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam

Tussentijdse cijfers / voor publicatiedoeleinden. van Ostrica B.V. te Amsterdam Tussentijdse cijfers 01-01-2016 / 30-06-2016 voor publicatiedoeleinden van te INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2016 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2014

EValuation Capital Management B.V. Postbus NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2014 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2014 INHOUD Pagina TUSSENTIJDSE CIJFERS 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI 2014 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 TUSSENTIJDSE

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016 STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS Rapport inzake jaarstukken 2016 Roosendaal, 28 maart 2017 Dit rapport omvat 13 pagina's (exclusief specificaties) INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Bestuursverslag 4 1 BALANS

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 3 2000 2001 2002 2002 (Bedragen x 1000) EUR EUR EUR USD 2 Netto omzet 2.672.630 1.589.247 1.958.672 2.053.976 Kostprijs van de omzet 1.571.816 1.558.234

Nadere informatie

Rapport aan Road4Energy te Groesbeek inzake de jaarrekening 2012

Rapport aan Road4Energy te Groesbeek inzake de jaarrekening 2012 Rapport aan Road4Energy te Groesbeek inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina 1 Samenstellingsverklaring 1 2 Algemeen 2 3 Resultaten 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING Balans

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016 3 BALANS 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016 , te Rapport inzake jaarstukken 2015 1 maart 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014

Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Jaarbericht Weller Vastgoed Beheer BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Pagina 1 INHOUD 1 Balans op 31 december 2014 (na resultaatverdeling) 2 Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2015/2016 Stichting Foundation for the Advancement of the Study of International Taxation 's-gravenhage

Financieel verslag 2015/2016 Stichting Foundation for the Advancement of the Study of International Taxation 's-gravenhage V1 Financieel verslag 2015/2016 Stichting Foundation for the Advancement of the Study of International Taxation 's-gravenhage INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 augustus 2016 3 1.2

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie