PRIORITY TELECOM PUBLICEERT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRIORITY TELECOM PUBLICEERT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2005"

Transcriptie

1 PERSBERICHT 9 november 2005 PRIORITY TELECOM PUBLICEERT RESULTATEN DERDE KWARTAAL 2005 Sterke groei in Voice Over IP oplossing resulteert in 23% omzet groei FINANCIËLE RESULTATEN 1 (EUR miljoen) Tot en met derde Derde kwartaal kwartaal Omzet 29,5 24,0 82,2 70,7 Kostprijs van de omzet (14,7) (9,4) (38,6) (25,7) Bruto marge 14,8 14,6 43,7 45,1 Bruto marge % 50% 61% 53% 64% Operationele kosten (10,5) (11,7) (31,6) (36,3) EBITDA 4,3 2,9 12,0 8,8 EBIT (1,0) (6,5) (7,1) (40,9) Netto resultaat (1,1) (6,8) (7,3) (41,8) Investeringen (4,7) (4,7) (15,1) (13,8) Liquide middelen 14,0 24,4 Werkkapitaal (5,0) (12,6) Langlopende schulden 15,5 26,0 Hoogtepunten Omzet groei van 23% door een stijging van IP spraakverkeer op het netwerk van Priority Telecom Gedurende het derde kwartaal voorzag de onderneming indirect huishoudens van VoIP-verbindingen, daarmee haar marktpositie als toonaangevende VoIP aanbieder versterkend Aanzienlijke groei in verkoop van VoIP oplossingen resulteert in een forse omzet stijging in spraakdiensten van 61% Strategische focus op spraakoplossingen resulteert in 50% stijging van EBITDA in vergelijking met het derde kwartaal 2004 Operationele kosten reductie van 11% door strategische focus op spraakoplossingen Commerciële lancering van diverse nieuwe spraakdiensten inclusief 088- bedrijfsnummers 1 Gepresenteerde cijfers in deze en navolgende tabellen zijn afgerond op dichts bijzijnde honderd duizendtallen en in overeenstemming met EU GAAP zoals beschreven verder in dit persbericht. 2 Waaronder eenmalige inkomsten van EUR 0,9 miljoen voor het verlenen van professionele en migratiediensten aan nl.tree (van toepassing op alle hierna volgende tabellen) 1

2 Gina van der Werf, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Priority Telecom verklaarde: De strategische focus op spraak gebaseerde oplossingen voor de zakelijke markt blijkt erg succesvol te zijn. De onderneming realiseert een groei van de omzet en een toename van het marktaandeel in het sterk groeiende VoIP segment. Deze groei, gecombineerd met de lagere operationele kosten van deze diensten, heeft continue bijgedragen aan de verbeterde resultaten van de onderneming in de afgelopen kwartalen. Operationeel De onderneming heeft haar activiteiten op het gebied van spraakoplossingen gedurende het derde kwartaal van 2005 verder uitgebouwd. In totaal voorziet het, indirect, meer dan huishoudens van VoIP-verbindingen. Daarnaast zijn er gedurende het lopende kwartaal nieuwe VoiIP-overeenkomsten gesloten met serviceproviders en kabelexploitanten, die in het vierde kwartaal van 2005 commercieel gelanceerd zullen worden. Priority Telecom heeft zich succesvol gericht op de markten voor alternatieve dienstverleners en internetserviceproviders (ISP s) met levering van VoIP diensten. Momenteel is de onderneming een van de leidende dienstverleners in deze groeiende markt. De VoIP oplossingen van Priority Telecom zorgen ervoor dat ISP s en spraak dienstverleners zich kunnen richten op het werven en behouden van klantrelaties, terwijl het onderhoud van de complexe spraakinfrastructuur aan Priority Telecom wordt overgelaten. De onderneming biedt een breed scala aan data en spraak diensten, die bedrijven in staat stellen om òf hun eigen netwerkbehoefte te optimaliseren òf een volledig pakket diensten aan eindgebruikers te bieden, zoals bijvoorbeeld breedband telefonie. Andere gebieden waarop Priority Telecom een aanzienlijke groei laat zien zijn onder meer ISDN spraakdiensten, 088-bedrijfsnummer-diensten, customer contact solutions en bedrijfsmatige VoIP-oplossingen. Gedurende het derde kwartaal heeft Priority Telecom vele bestaande overeenkomsten verlengd en nieuwe toonaangevende klanten mogen verwelkomen waaronder Travel Unie International (TUI), marktleider in de reisbranche en Electrabel, een landelijke energieleverancier in Nederland. Voor deze klanten is Priority Telecom preferred supplier geworden, dankzij haar aanbod van oplossingen waarin standaarddiensten zoals on-net op glasvezel gebaseerde ISDN30 diensten, internet toegang of (Ethernet) huurlijnen gecombineerd worden met flexibele, geavanceerde oplossingen zoals VPN-diensten inclusief glasvezel, DSL and coax verbindingen en geavanceerde call center platforms. Investeringen in het derde kwartaal waren met name gericht op het aansluiten van nieuwe klanten en het uitbreiden van de capaciteit, nodig om aan de toenemende vraag naar switched en op IP-gebaseerde spraakdiensten op het eigen netwerk te kunnen voldoen. Andere noodzakelijke upgrades van de infrastructuur houden verband met de implementatie van de wettelijk verplichte mogelijkheid tot het onderscheppen en aftappen van internetverkeer en het moderniseren van het Nederlandse ATM-netwerk met Cisco-apparatuur. In Noorwegen en Oostenrijk heeft Priority Telecom haar infrastructuur aangepast om aan de aanhoudende vraag naar op IP- en Ethernet gebaseerde diensten te kunnen voldoen. In Nederland heeft Priority Telecom al een zeer modern en volledig operationeel netwerk, dat groeit in lijn met de toenemende vraag van haar klanten. 2

3 Financieel Danny de Vries, lid van de Raad van Bestuur, lichtte de financiële resultaten toe: Ik ben tevreden dat de onderneming omzet stijging en kosten daling heeft gerealiseerd in overeenstemming met onze strategische focus, resulterend in een sterke verbetering van het operationele resultaat. De sterke groei van de omzet op het gebied van spraakdiensten en de optimalisatie van de hierbij behorende kostenstructuur, hebben de resultaten verder verbeterd. Wij hebben een sterke balans inclusief een evenwichtig werkkapitaal en een lage schuldpositie. Zodoende kan toekomstige autonome groei van de spraakdiensten gefinancierd worden uit de liquide middelen en de toekomstige operationele winst. 23% omzetstijging in het derde kwartaal 2005 ten opzichte van het derde kwartaal 2004 Omzet (EUR miljoen) Tot en met derde Derde kwartaal kwartaal Oostenrijk 2,8 2,9 8,6 8,8 Nederland 20,1 17,1 57,5 50,4 Noorwegen 6,6 4,0 16,1 11,6 Totale Omzet 29,5 24,0 82,2 70,7 Spraakdiensten 18,0 11,2 48,2 30,8 IP diensten 2,6 2,4 7,5 7,4 Data diensten 7,9 9,2 23,7 29,4 Hosting diensten 1,0 1,1 2,8 3,1 Totale omzet 29,5 24,0 82,2 70,7 De verdergaande migratie van de productportfolio naar een uitgebreidere portfolio van geavanceerde flexibele VoIP oplossingen en voice operator services resulteert in een substantiële groei van EUR 5,5 miljoen tot EUR 29,5 miljoen in het derde kwartaal 2005 (derde kwartaal 2004: EUR 24,0 miljoen), een toename van 23%. Door de succesvolle verkoop van corporate VoIP oplossingen aan zakelijke klanten en overheidsinstellingen, heeft Priority Telecom 61% meer omzet uit spraakdiensten weten te realiseren. Het aanbieden van VoIP oplossingen aan andere netwerkexploitanten en ISP s heeft de omzet positief beïnvloed in Noorwegen, waar de omzet met 65% substantieel gestegen is. Een hoger aandeel van de spraakgerelateerde omzet verhoogt de absolute marge BRUTO MARGE (EUR miljoen) Tot en met derde Derde Kwartaal kwartaal Omzet 29,5 24,0 82,2 70,7 Kostprijs van de omzet (14,7) (9,4) (38,6) (25,7) Bruto Marge 14,8 14,6 43,7 45,1 Bruto marge in % van de omzet 50% 61% 53% 64% Het grotere volume van spraak gerelateerde diensten met lagere marges, door de verschuiving in de focus van de onderneming, verhoogt de absolute bruto marge 3

4 met EUR 0,2 miljoen tot EUR 14,8 miljoen. De relatieve bruto marge is stabiel met 50% in het derde kwartaal en 53% over de eerste negen maanden van Klanten met traditionele huurlijn diensten blijven migreren naar Ethernet en IP gebaseerde VPN oplossingen. Dit leidt voor Priority Telecom vaak tot een lagere omzet per aansluiting, maar met behoud van een stabiele relatieve bruto marge bijdrage en behoud van de klant voor mogelijk toekomstige uitbreiding van dienstverlening. EBITDA verbetering van 50% door versterkte absolute bruto marge en verlaagde operationele kosten EBITDA (EUR miljoen) Tot en met derde Derde Kwartaal kwartaal Bruto marge 14,8 14,6 43,7 45,1 Personeels- en overige kosten (10,5) (11,7) (31,6) (36,3) EBITDA 4,3 2,9 12,0 8,8 EBITDA in % van de omzet 15% 12% 15% 12% De focus op spraakdiensten heeft de onderneming in staat gesteld de omzet en bruto marge te laten groeien, terwijl tegelijkertijd operationele kosten afnemen. Dit resulteert in een EBITDA toename van 50% in het derde kwartaal van 2005 ten opzichte van dezelfde periode van EBITDA verbetert met EUR 1,4 miljoen tot EUR 4,3 miljoen in het derde kwartaal 2005 (derde kwartaal 2004: EUR 2,9). Nettoresultaat verbetert door hogere EBITDA NETTO RESULTAAT (EUR miljoen) Tot en met derde Derde Kwartaal kwartaal EBITDA 4,3 2,9 12,0 8,8 Afschrijvingen op vaste activa (5,3) (9,3) (19,1) (33,0) Bijzondere waardeverm. vaste activa (16,7) Bedrijfsresultaat (1,0) (6,5) (7,1) (40,9) Rentebaten (0,0) 0,1 0,2 0,4 Rentelasten (0,3) (0,4) (0,8) (1,3) Resultaat deelnemingen 0,2-0,5 - Netto resultaat (1,1) (6,8) (7,3) (41,8) In het derde kwartaal heeft de onderneming een beoordeling uitgevoerd op de afschrijvingen van bepaalde materiële vaste activa, wat heeft geleid tot een herallocatie van bepaalde groepen activa. Dit heeft geresulteerd in een aanpassing van afschrijvingslasten over het eerste halfjaar van 2005 voor een bedrag van EUR 0,5 miljoen. Daarnaast is de onjuiste toepassing van afschrijvingstermijnen op activa in Noorwegen over het eerste halfjaar 2005 voor een bedrag van EUR 0,4 miljoen aangepast in het derde kwartaal Het resultaat deelnemingen is gerelateerd aan een toename van de netto vermogenswaarde van het 41,8% aandeel in nl.tree, als gevolg van een netto positief resultaat bij nl.tree. 4

5 Het netto resultaat verbetert met EUR 5,7 miljoen van een verlies van EUR 6,8 miljoen in het derde kwartaal 2004 naar een verlies van EUR 1,1 miljoen in het derde kwartaal Investeringen richten zich op het aansluiten van nieuwe klanten en het verhogen van de spraakcapaciteit INVESTERINGEN (EUR miljoen) Tot en met derde Derde Kwartaal kwartaal Oostenrijk 0,3 0,1 0,5 0,5 Nederland 3,5 3,8 12,8 11,6 Noorwegen 0,9 0,9 1,8 1,7 Totaal investeringen 4,7 4,7 15,1 13,8 De investeringen blijven stabiel. De investeringen in het derde kwartaal richtten zich met name op spraak gerelateerde diensten, met investeringen in de verhoging van de noodzakelijke spraakcapaciteit. Dit om de toename van geschakelde of IP gebaseerd spraakverkeer mogelijk te maken op het netwerk van Priority Telecom alsook ten behoeve van het aansluiten van nieuwe klanten. De investeringen in het derde kwartaal van 2004 richtten zich op de stedelijke DSL infrastructuur en de voltooiing van het op Ethernet en IP gebaseerde NEON netwerk in Nederland. De operationele kasstroom (EBITDA minus investeringen) verbetert aanzienlijk van EUR 1,9 miljoen negatief in het derde kwartaal van 2004 tot EUR 0,4 miljoen negatief in het derde kwartaal Liquide middelen beïnvloed door investeringen, aflossing van leverancierskrediet en werkkapitaal LIQUIDE MIDDELEN (incl. niet vrij besteedbaar) (EUR miljoen) Tot en met derde kwartaal Niet vrij besteedbare middelen 1,5 1.3 Liquide middelen 12, Totaal liquide middelen (incl. niet vrij besteedbaar) Totale liquide middelen namen met EUR 10,4 miljoen af vergeleken met ultimo derde kwartaal Deze afname is het gevolg van investeringen in capaciteitsvergroting om de sterke groei van VoIP oplossingen mogelijk te maken, alsook aflossing van korte termijn leverancierskredieten en een verlaging van het werkkapitaal. Efficiencyverbetering van processen heeft tot een daling van de operationele kosten en verkorte betalingstermijnen aan leveranciers geleid, wat resulteerde in een verlaging van het werkkapitaal. 5

6 Substantiële reductie van langlopende schulden LANGLOPENDE SCHULDEN (EUR miljoen) Tot en met derde kwartaal Tegenpartij Gelieerde ondernemingen 14,6 24,9 Leverancierskredieten 1,0 1,2 Totaal langlopende schulden 15,5 26,0 De langlopende schulden zijn afgenomen met name door een schikking met betrekking tot bepaalde activa in het vierde kwartaal 2004, die werd vereffend door een verlaging van de financieringsfaciliteit (inclusief uitgestelde betaling) met gelieerde ondernemingen. Alle langlopende schulden hebben een resterende looptijd korter dan 5 jaar. De gemiddelde rente op deze leningen bedraagt 6%. Priority Telecom voldoet aan alle voorwaarden zoals opgenomen in de overeenkomsten van deze langlopende leningen. In de langlopende schuld aan gelieerde ondernemingen is een kredietfaciliteit met uitgestelde betaling van EUR 11,9 miljoen opgenomen. Dit bedrag is licht afgenomen als resultaat van een kleine schikking. Het totale uitstaande bedrag dient contant in 36 gelijke delen te worden voldaan, vermeerderd met een rente van drie maands EURIBOR plus 3,75%, hetgeen driemaandelijks wordt berekend. De eerste betaling vervalt in het eerste kwartaal van Langlopende schulden nemen met EUR 10,6 miljoen af naar EUR 15,5 miljoen in het derde kwartaal 2005 ten opzichte van EUR 26,0 miljoen in het derde kwartaal Vooruitzichten 2005 Priority Telecom zal haar strategische focus op de groei van omzet en marktaandeel in VoIP diensten en oplossingen voortzetten. Wij hebben er vertrouwen in dat de omzet van VoIP en andere spraakgerelateerde oplossingen verder zal toenemen in het vierde kwartaal De onderneming verwacht dat zij haar doelstelling om omzet en resultaat op jaarbasis te verbeteren ten opzichte van 2004, zal halen. Nederlandse grondslagen, IFRS en EU GAAP Waarderingsgrondslagen Per 1 januari 2005 is Priority Telecom overgegaan van de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving naar de internationaal algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving (ook wel 'IFRS' of 'International Financial Reporting Standards' genoemd) voor zover deze standaarden goedgekeurd zijn door de Europese Unie (ook wel 'EU GAAP' genoemd). De tussentijdse financiële informatie zoals opgenomen in dit persbericht, is opgesteld op basis van EU GAAP. Management heeft de grondslagen toegepast op basis van deze standaarden, waarvan wordt verwacht dat deze zullen gelden voor het eerste jaarverslag welke zal worden opgesteld op basis van standaarden goedgekeurd door de Europese Unie voor het boekjaar eindigend op 31 december De verschillen tussen IFRS en EU GAAP zijn momenteel niet materieel voor Priority Telecom en IFRS en EU GAAP lijken voor de onderneming op dit moment verwisselbaar. Zowel de grondslagen alsook het effect van de migratie naar IFRS zijn volledig toegelicht in een aparte paragraaf in dit persbericht. 6

7 Over - Priority Telecom, gevestigd in Amsterdam, is een faciliteitengebaseerde zakelijke aanbieder van telecommunicatiediensten die zich met name richt op haar stedelijke kernmarkten in Nederland, Oostenrijk en Noorwegen. Priority Telecom levert high-speed internettoegang, privé-datanetwerken, op maat gemaakte netwerkdiensten en geavanceerde spraakdiensten aan zakelijke klanten. Priority Telecom richt zich met name op middelgrote en grote zakelijke klanten en stedelijke/nationale leveranciers van telecommunicatiediensten en maakt daarbij optimaal gebruik van haar ervaren lokale directe verkoopmedewerkers. Priority Telecom is een meerderheidsdochter van Liberty Global, Inc. De onderneming is genoteerd aan Euronext Amsterdam en wordt verhandeld onder het symbool PRIOR. Voor meer nieuws en informatie surft u naar Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Citigate First Financial Uneke Dekkes Tel (0) Toekomstgerichte uitspraken Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken, inclusief uitspraken over plannen, toekomstige gebeurtenissen en prestaties en onderliggende aannames en andere uitspraken die niet gebaseerd zijn op historische feiten. Priority Telecom wenst de lezer erop te wijzen dat bedoelde toekomstgerichte uitspraken geen garantie vormen voor toekomstige prestaties en dat bepaalde belangrijke factoren in de toekomst van invloed kunnen zijn op de daadwerkelijke resultaten van Priority Telecom, waardoor deze in aanzienlijke mate kunnen afwijken van de verwachte resultaten die tot uitdrukking zijn gebracht in enigerlei toekomstgerichte uitspraak die is gedaan door of namens Priority Telecom. Priority Telecom aanvaardt geen enkele verplichting om deze toekomstgerichte uitspraken na publicatie te herzien teneinde mogelijke afwijkingen openbaar te maken. 7

8 Appendix 1: Groep interim financiële informatie Geconsolideerde balans Verkorte geconsolideerde balans (in EUR duizenden) Activa 30 september december september 2004 (ongecontroleerd) (gecontroleerd) (ongecontroleerd) Vaste activa Materiële vast activa 99, , ,248 Financiële vaste activa Niet-geconsolideerde deelnemingen Totaal vaste activa 100, , ,353 Vlottende activa Vorderingen Handelsvorderingen 10,556 11,257 12,335 Vorderingen op gelieerde ondernemingen 1,702 1,401 2,128 Vooruitbetalingen 2,783 2,801 2,889 Transitorische posten bij gelieerde ondernemingen Transitorische posten - overige 4,027 2,357 1,140 BTW Overige vorderingen Niet vrij-besteedbare middelen 1,545 1,390 1,294 Liquide middelen 12,468 21,718 23,137 Totaal vlottende activa 34,155 42,395 44,022 Totaal activa 134, , ,375 Passiva Eigen vermogen Aandelenkapitaal 12,547 12,547 12,547 Agioreserve 1,199,041 1,199,041 1,199,041 Koersverschillen (342) Cumulatief verliessaldo (1,111,378) (1,070,616) (1,070,616) Onverdeeld resultaat (7,266) (40,762) (41,816) Totaal eigen vermogen 93, ,594 98,814 Voorzieningen en langlopende schulden Voorzieningen Langlopende schulden 15,526 15,027 26,020 Totaal voorzieningen en langlopende schulden 15,671 15,722 26,349 Kortlopende schulden Rentedragende kortlopende schulden 1,079 2,113 2,398 Niet-rentedragende kortlopende schulden Crediteuren 10,971 10,644 8,285 Te betalen aan gelieerde ondernemingen 1,208 4,204 6,741 Belastingen en premies sociale verzekeringen 4,150 5,094 5,316 Overige schulden Overlopende schulden aan gelieerde ondernemingen Vooruitgefactureerde omzet 3,300 3,545 3,393 Overlopende schulden aan derden 3,885 3,316 4,974 Totaal niet-rentedragende kortlopende schulden 25,157 30,023 32,212 Totaal passiva 134, , ,375 8

9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening (In EUR duizenden, behalve resultaten per aandeel) Kwartaal eindigend op Boek jaar eindigend op 30 september september september september 2004 (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) Omzet 29,485 23,959 82,223 70,741 Kostprijs van de omzet 14,734 9,366 38,573 25,672 Bruto omzetresultaat 14,751 14,593 43,650 45,069 Personeelskosten 7,320 7,200 20,956 22,619 Overige kosten 3,154 4,112 10,693 13,231 Afschrijvingen op materiële vaste activa 5,258 9,337 19,092 32,981 Bijzondere waardevermindering vaste activa ,749 Reorganisatie voorziening Bedrijfsresultaat (981) (6,481) (7,091) (40,936) Rentebaten (5) Rentelasten (238) (429) (718) (1,294) Koersresultaat op vreemde valuta (48) 21 (79) (10) Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen (1,272) (6,796) (7,720) (41,816) Vennootschapsbelasting baten en lasten Resultaat op deelnemingen Resultaat na belastingen (1,076) (6,796) (7,266) (41,816) Aantal gewone aandelen (niet verwaterd) 6,145,197 6,145,197 6,145,197 6,145,197 Netto resultaat per gewoon aandeel (niet verwaterd) (0.18) (2.37) (1.18) (10.53) Aantal gewone aandelen (verwaterd) 134,992, ,043, ,992, ,043,804 Netto resultaat per gewoon aandeel (verwaterd) (0.01) (0.05) (0.06) (0.31) 9

10 Geconsolideerd kasstroomoverzicht Geconsolideerd kasstroomoverzicht (in EUR duizenden) Kwartaal eindigend op Boek jaar eindigend op 30 september september september september 2004 (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) Operationele activiteiten Netto resultaat uit operationele activiteiten (1,076) (6,796) (7,266) (41,816) Afschrijvingen op materiële vaste activa 5,258 9,337 19,092 32,981 Bijzondere waardevermindering vaste activa ,749 Mutatie overige voorzieningen (550) 329 Mutatie vlottende activa anders dan liquide middelen (849) 404 (855) (1,937) Mutatie kortlopende schulden (653) (1,955) (4,866) 2,023 Mutatie niet-vrij besteedbare middelen 1, (155) (584) Kasstroom uit operationele activiteiten 4,286 1,356 5,400 7,745 Investeringsactiviteiten Mutatie materiële vaste activa Toevoegingen (4,717) (4,726) (15,062) (13,798) Afstotingen Overige (78) 13 (167) (232) Mutatie financiële vaste activa Inkomsten uit investeringen (196) - (454) - Ontvangen dividend ,479 Kasstroom uit investerings activiteiten (4,991) (4,713) (15,265) (11,416) Financieringsactiviteiten Mutatie eigen vermogen Toevoeging aan converteerbare pref. aandelen - 7,750-22,851 Dividend op converteerbare pref. aandelen - (7,750) - (22,851) Mutatie koersverschillen 105 (27) 116 (342) Mutatie langlopende schulden Toevoegingen ,085 Aflossingen (231) (562) (231) (1,730) Kasstroom uit financieringsactiviteiten 179 (229) 615 (987) Netto toename/(afname) in liquide middelen (526) (3,586) (9,250) (4,658) Beginstand liquide middelen 12,994 26,723 21,718 27,795 Eindstand liquide middelen 12,468 23,137 12,468 23,137 Geconsolideerd overzicht van het verloop in eigen vermogen Geconsolideerd overzicht van het verloop in eigen vermogen (ongecontroleerd) (in EUR duizenden) Gewone aandelen Klasse A aandelen Conv. Pref. Aandelen Agioreserve Koersverschillen Cumulatief verliessaldo Onverdeeld resultaat Totaal eigen vermogen 1 januari ,200 1,199,041 - (1,030,520) (40,096) 140,972 Mutaties tot en met derde kwartaal 2004 Bestemming van netto resultaat vorig jaar (40,096) 40,096 - Toevoeging aan conv. pref. aandelen , ,851 Dividend op conv. pref. aandelen (22,851) (22,851) Mutatie in de koersverschillen (342) - - (342) Netto resultaat tot en met derde kwartaal (41,816) (41,816) Totaal van alle mutaties (342) (40,096) (1,720) (42,158) 30 september ,200 1,199,041 (342) (1,070,616) (41,816) 98,814 1 januari ,200 1,199, (1,070,616) (40,762) 100,594 Mutaties tot en met derde kwartaal 2005 Bestemming van netto resultaat vorig jaar (40,762) 40,762 - Toevoeging aan conv. pref. aandelen Dividend op conv. pref. aandelen Mutatie in de koersverschillen Netto resultaat tot en met derde kwartaal (7,266) (7,266) Totaal van alle mutaties (40,762) 33,496 (7,150) 30 september ,200 1,199, (1,111,378) (7,266) 93,444 10

11 EU GAAP migratie tabel 3 Geconsolideerde balans EU GAAP migratie tabel consolideerde balans (per 30 september 2004) (in EUR duizenden) Activa Nederlandse Migratie grondslagen aanpassing EU GAAP (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) Vaste activa Materiële vast activa 113, ,248 Niet-geconsolideerde deelnemingen Totaal vaste activa 113, ,353 Vlottende activa Vorderingen Handelsvorderingen 12,335-12,335 Vorderingen op gelieerde ondernemingen 2,128-2,128 Vooruitbetalingen 2,889-2,889 Transitorische posten bij gelieerde ondernemingen Transitorische posten - overige 1,140-1,140 BTW Niet vrij-besteedbare middelen - 1,294 1,294 Liquide middelen 24,431 (1,294) 23,137 Totaal vlottende activa 44,022-44,022 Totaal activa 157, ,375 Passiva Eigen vermogen Aandelenkapitaal 12,547-12,547 Agioreserve 1,198, ,199,041 Koersverschillen 340 (682) (342) Cumulatief verliessaldo (1,070,616) - (1,070,616) Onverdeeld resultaat (41,816) - (41,816) Totaal eigen vermogen 98,814-98,814 Voorzieningen en langlopende schulden Voorzieningen Langlopende schulden 26,020-26,020 Totaal voorzieningen en langlopende schulden 26,349-26,349 Kortlopende schulden Rentedragende kortlopende schulden 2,398-2,398 Niet-rentedragende kortlopende schulden Crediteuren 8,285-8,285 Te betalen aan gelieerde ondernemingen 6,741-6,741 Belastingen en premies sociale verzekeringen 5,316-5,316 Overige schulden Overlopende schulden aan gelieerde ondernemingen Vooruitgefactureerde omzet 3,393-3,393 Overlopende schulden aan derden 4,974-4,974 Totaal niet-rentedragende kortlopende schulden 32,212-32,212 Totaal passiva 157, ,375 3 De migratie aanpassing wordt verder toegelicht op pagina 13 11

12 EU GAAP migratie tabel 4 Geconsolideerde winst- en verliesrekening EU GAAP migratie tabel geconsolideerde winst- en verliesrekening (voor het boek jaar eindigend op 30 september 2004) (In EUR duizenden) Nederlandse Migratie grondslagen aanpassing EU GAAP (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) (ongecontroleerd) Omzet 70,741-70,741 Kostprijs van de omzet 25,672-25,672 Bruto omzetresultaat 45,069-45,069 Personeelskosten 22,619-22,619 Overige kosten 13,231-13,231 Afschrijvingen op materiële vaste activa 32,981-32,981 Bijzondere waardevermindering vaste activa 16,749-16,749 Reorganisatie voorziening Bedrijfsresultaat (40,936) - (40,936) Rentebaten Rentelasten (1,294) - (1,294) Koersresultaat op vreemde valuta (10) - (10) Resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen (41,816) - (41,816) Belasting resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Resultaat op deelnemingen Resultaat na belastingen (41,816) - (41,816) 4 De migratie aanpassing wordt verder toegelicht op pagina 13 12

13 Migratie naar EU GAAP De onderneming is gemigreerd naar International Financial Reporting Standards ( IFRS ) die momenteel goedgekeurd zijn door de Europese Unie (EU GAAP) volgens de regels vastgelegd in IFRS 1 ( First- Time Adoption of International Financial Reporting Standards ). Deze migratie heeft plaats gevonden per 1 januari Het effect van deze migratie op voorheen gerapporteerde financiële informatie gebaseerd op Nederlandse grondslagen is kwalitatief toegelicht in ons persbericht met de financiële resultaten van het eerste kwartaal 2005, gedateerd 6 mei Een kwantitatieve vergelijking met de financiële resultaten gebaseerd op Nederlandse grondslagen is opgenomen na het verloopoverzicht van het eigen vermogen in dit persbericht, met de effecten van de migratie naar EU GAAP op de periodes waarop dit persbericht betrekking heeft. EU GAAP zoals toegepast voor de aangepaste cijfers voor 2004, bevat niet de standaarden IAS 32 en IAS 39. De onderneming heeft ervoor gekozen om gebruik te maken van de overgangsbepalingen onder IFRS1 en derhalve deze standaarden vanaf 1 januari 2005 toe te passen. Als gevolg hiervan zijn de converteerbare preferente aandelen niet gereclassificeerd naar vreemd vermogen, wat onder IAS 32 en IAS 39 wel de classificatie was geweest als deze standaarden met terugwerkende kracht waren toegepast. Grondslagen voor waardering Toepassing De geconsolideerde interim financiële informatie is opgesteld in overeenstemming met EU GAAP voor interim financiële informatie. De geconsolideerde interim financiële informatie bevat niet alle financiële informatie vereist voor de jaarrekening. Voor overige niet significante grondslagen welke niet zijn opgenomen in deze geconsolideerde financiële interim informatie, wordt verwezen naar de grondslagen in het jaarverslag Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling De geconsolideerde financiële informatie geeft de resultaten weer van de activiteiten, de financiële positie, de mutaties in eigen vermogen en de kasstromen van Priority Telecom. De geconsolideerde financiële informatie is opgesteld op basis van historische kosten. De geconsolideerde financiële informatie is opgesteld in overeenstemming met EU GAAP. Gebruik van schattingen Bij het opstellen van de geconsolideerde financiële informatie volgens IAS 34, Interim Financial Statements, is het management genoodzaakt tot het maken van schattingen en veronderstellingen. Deze schattingen en veronderstellingen hebben betrekking op de bedragen die zijn opgenomen voor activa en passiva en op de verantwoording voor de omzet en de kosten gedurende de verslagperiodes. De werkelijke resultaten kunnen afwijken van deze schattingen. Veranderingen in deze schattingen en veronderstellingen kunnen effect hebben op de bedragen die in de toekomst worden gepresenteerd. Grondslagen voor consolidatie De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen worden volledig geconsolideerd. Groepsmaatschappijen betreffen ondernemingen waar Priority Telecom een organisatorische en economische eenheid mee vormt en waar zij een controlerend belang in heeft. Een lijst met geconsolideerde groepsmaatschappijen is opgenomen in de jaarrekening Priority Telecom Germany GmbH is gedurende 2005 geliquideerd en is derhalve niet meer meegeconsolideerd. Valuta Tenzij anders vermeld zijn alle bedragen vermeld in duizenden euro s. De euro is de rekeneenheid van de onderneming. Transacties in vreemde valuta s worden verantwoord tegen de valutakoersen op het moment van de transacties. Indien er een hedge-contract is afgesloten, wordt de termijnkoers gehanteerd. Alle koersverschillen op transacties gedurende het jaar worden onder de financiële baten en lasten in de winst- en verliesrekening verwerkt. Activa en passiva in vreemde valuta worden per de 13

14 balansdatum omgerekend tegen de dan geldende valutakoers of, indien gehedged, tegen de contractueel overeengekomen wisselkoers. Voor bedrijfsoperaties buiten Nederland die gebruik maken van andere valuta dan de euro, wordt de winst- en verliesrekening omgerekend tegen de gemiddelde valutakoersen gedurende het jaar, en worden activa en passiva omgerekend tegen de valutakoers per jaareinde. Dergelijke omrekeningscorrecties worden opgenomen als afzonderlijk onderdeel van het eigen vermogen. Significante grondslagen voor waardering Significante grondslagen voor de balans In het hiernavolgende zijn de waarderingsgrondslagen van de onderneming weergegeven. Deze grondslagen zijn zonder uitzondering consistent toegepast gedurende het voorgaande verslagjaar en de huidige interim periode. Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. Materiële vaste activa Materiële vaste activa worden opgenomen tegen de verkrijgingprijs minus de lineaire afschrijving over hun economische levensduur. Activa die door de onderneming zelf worden ontwikkeld worden gewaardeerd op basis van de totale kostprijs. Dit is inclusief alle directe kosten, zoals materialen, directe arbeid en uitbesteed werk, evenals een gedeelte van de indirecte kosten die toegerekend kunnen worden aan de activiteiten die worden geactiveerd. Materiële vaste activa worden lineair afgeschreven op basis van de verwachte economische levensduur van de betreffende activa, waarbij rekening wordt gehouden met de eventuele restwaarde. De verwachte levensduur van de verschillende materiële vaste activa is: Netwerk infrastructuur en apparatuur Apparatuur op klantlocatie Netwerktransmissie apparatuur Switches Indefeasible Right of Use en Backbone Backbone Indefeasible right of use ( IRU ) Kantoormiddelen Kantoormiddelen, inventaris en inrichting, EDP, etc. 2-5 jaar 5-10 jaar 5-10 jaar 8 jaar 25 jaar 3-7 jaar Bij desinvesteringen of verkoop worden de gerelateerde historische kosten en cumulatieve afschrijvingen van de balans verwijderd. Eventuele winsten of verliezen uit de desinvestering of verkoop van materiële vaste activa worden verantwoord in de winst- en verliesrekening. Materiële vaste activa waarvan de onderneming krachtens een financiële lease-overeenkomst het economisch eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de overeenkomst voortkomende verplichting wordt als schuld opgenomen. De rentekosten van de toekomstige leasetermijnen worden toegerekend aan de resultaten over de desbetreffende leaseperiode. Bijzondere waardevermindering van vaste activa De onderneming evalueert met regelmaat of er indicatoren zijn dat de vaste activa aanvullend moeten worden afgeschreven of dat de vastgestelde levensduur te hoog is. Indien hierover gerede twijfel bestaat wordt de mogelijke afwaardering berekend door de boekwaarde te vergelijken met de hoogste waarde van enerzijds de contante waarde van de toekomstige kasstromen danwel de directe opbrengstwaarde en anderzijds de contante waarde van de toekomstige kasstromen die gegenereerd worden door de in bedrijf zijnde activa. Eventuele afwaarderingen worden verantwoord in de winst- en verliesrekening van 14

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 158 05 Financieel verslag Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 1. Geconsolideerde winst en verliesrekening...160 2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten...160

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 - inhoud

Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening pagina Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening 40 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 41 Geconsolideerde

Nadere informatie

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78 Jaarverslag 2014 Verklaring We verklaren, voor zover ons bekend, dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL JAARVERSLAG FINANCIEEL VERSLAG 2007 I N H O U D S O P G AV E Vo o r w o o r d Pagina 9 Kerngegevens Kerncijfers Kengetallen 10 11 Ve r s l a g v a n d e d i r e c t i e 1 Structuur en activiteiten

Nadere informatie

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID 04 Financieel verslag Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID De ondergetekenden, Jacques Vandermeiren, voorzitter van het directiecomité en Chief

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl

Financieel jaarverslag 2013. Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Financieel jaarverslag 2013 Siemens Nederland N.V. www.siemens.nl Verslag van de Raad van Commissarissen 2013 De Raad van Commissarissen van Siemens Nederland N.V. houdt toezicht op het beleid van de Raad

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013

Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 Capgemini N.V. Jaarverslag/Annual report 2013 eople matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, results count. People matter, res count. People matter,

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening

voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening voor meer informatie: www.cosun-jaarverslag.nl Jaarrekening Cosun Jaarverslag 2009 27 Geconsolideerde balans (na resultaatbestemming; in miljoenen EUR) Ultimo jaar Toelichting ACTIVA Vaste activa Immateriële

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland Jaarrekening 2013 Rabobank Nederland Inhoudsopgave Jaarcijfers 2 Toelichting op de jaarrekening Rabobank Nederland 5 1 Algemeen 5 2 Grondslagen voor financiële verslaggeving 5 3 Solvabiliteit en kapitaalbeheer

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2013

Halfjaarverslag 2013 Halfjaarverslag 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 H1: 21,9 miljoen (FY12 H1: 27,9 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q2: 12,7 miljoen ( 0,18 per aandeel) Interim-dividend 0,13 per aandeel Sterke groei

Nadere informatie

Jaarrekening 2007. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2007. Rabobank Nederland Jaarrekening 2007 Rabobank Nederland Deze publicatie, de jaarrekening en de afzonderlijke uitgave Rabobank Groep Jaarverslag 2007 vormen het jaarverslag, de jaarrekening en de overige gegevens van de Coöperatieve

Nadere informatie

Nettowinst TenCate 23,9 miljoen; reductie netto schuldpositie met 136 miljoen

Nettowinst TenCate 23,9 miljoen; reductie netto schuldpositie met 136 miljoen KONINKLIJKE TEN CATE Persbericht investor relations Nettowinst TenCate 23,9 miljoen; reductie netto schuldpositie met 136 miljoen Dividend 0,60 per aandeel (60% pay-out) Highlights 2009 Omzet: 842 miljoen

Nadere informatie

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening Bekaert Jaarverslag 2014 Financieel Overzicht 9 Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening 1. Algemene informatie NV Bekaert SA (de onderneming ) is een onderneming die in België gedomicilieerd

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN N.V. Dit document voldoet aan de relevante regelgeving

Nadere informatie

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ).

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Verkort Jaarverslag 2007 Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Het Annual Report 2007 is het

Nadere informatie

Derde kwartaalbericht 2013

Derde kwartaalbericht 2013 , Derde kwartaalbericht 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q3: 10,6 miljoen (FY12 Q3: 12,1 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 YTD: 32,6 miljoen (FY12 YTD: 40,0 miljoen) Alex Vermogensbeheer AuM FY13

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

Van nature veeleisend. Financiële bijlage bij het jaar verslag

Van nature veeleisend. Financiële bijlage bij het jaar verslag Van nature veeleisend Financiële bijlage bij het jaar verslag 2009 0170_TB 09 deel 2_NL.indd 55 20/04/10 15:12 > Profiel van de groep Ter Beke is een innoverende Belgische verse voedingsgroep die zijn

Nadere informatie

FINANCIAL STATEMENTS 2012

FINANCIAL STATEMENTS 2012 FINANCIAL 2012 STATEMENTS BE0429 977 343 VANDEMOORTELE NV 1 KEY FINANCIAL FIGURES Million Euro 2008 2009 (1) 2010 (2) 2011 2012 Revenue 1.228 1.103 1.079 1.273 1.260 RECURRING OPERATIONAL CASH FLOW (REBITDA)

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie