news nr 40 December 2014 Driemaandelijks periodiek - Afgiftekantoor: Brussel X - N P801170

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "news nr 40 December 2014 Driemaandelijks periodiek - Afgiftekantoor: Brussel X - N P801170"

Transcriptie

1 nr 40 news December 2014 Driemaandelijks periodiek - Afgiftekantoor: Brussel X - N P801170

2 Child Focus I Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen Stichting van openbaar nut I Lid van Missing Children Europe Belgacom-gebouw I Houba - de Strooperlaan 292 I B-1020 Brussel I T +32 (0) I childfocus.be 2 EDITO Gratis hulp HEIDI DE PAUW ALGEMEEN DIRECTEUR De hulp die Child Focus biedt aan (naasten van) slachtoffers van een verdwijning of van seksuele uitbuiting is volledig gratis. Sinds meer dan 16 jaar staan onze onthaalverantwoordelijken en consulenten klaar voor hen, dag en nacht en zeven dagen op zeven, via het kosteloze noodnummer of de chatlijn be die eveneens gratis is. Child Focus wil immers elke drempel wegwerken en aanspreekbaar zijn voor iedereen, wat ook zijn of haar achtergrond of sociale positie is. Voor veel mensen maakt het gratis zijn van de hulp wel degelijk een groot verschil tussen alleen blijven met het probleem of goed omkaderd worden in tijden van crisis. Verder is ook het gros van onze preventie-activiteiten kosteloos. Pedagogisch materiaal wordt mits portkosten bezorgd aan scholen, de sessies die onze vrijwilligers in het lager onderwijs geven zijn evenmin betalend. Ook het lanceren van opsporingscampagnes voor vermiste kinderen brengen geen enkele kost met zich mee voor de naasten, hoe omvangrijk en complex ze soms ook zijn. Maar natuurlijk gebeurt dit allemaal niet vanzelf. Er is wel degelijk geld mee gemoeid. Lonen van medewerkers, verplaatsingen, drukwerk uiteindelijk moet de factuur betaald worden. Een goed kwart van onze werkingsmiddelen komt van een subsidie van de Nationale Loterij. Ook andere overheden zoals het Brussels Gewest of de Europese Commissie steunen ons voor specifieke zaken, net zoals stichtingen of coöperatieven zoals de Koning Boudewijnstichting of Cera dat doen. Maar, opmerkelijk, de grote helft van onze middelen wordt bijeengebracht door grote en kleinere bedrijven enerzijds en, meer dan ooit, door individuele burgers anderzijds. Die laatsten dragen vaak bij via regelmatige schenkingen of soms ook met giften via hun testament. Volg onze opsporingsberichten op Lang voor het woord crowdfunding bestond, engageerden zich reeds vele duizenden personen en honderden bedrijven om de werking van Child Focus mee mogelijk te maken. Zij weten waarom ze dat doen: zij zetten het belang van de kinderen voorop. In naam van die kinderen, hartelijk dank! Hoofdredactie: Maryse Rolland I Redactiecomité: Dirk Depover, Hilde Demarré, Stéphanie Leyn, Yasmin Van Damme, Katrijn Van Den Abeele Leescomité: Nel Broothaerts, Sofia Mahjoub, Elisa Van Speybroeck I Layout : Françoise Albertyn I Foto cover : Layla Aerts Wilt u Child Focus financieel steunen? Niets zo gemakkelijk dankzij het formulier voor overschrijvingen en/of doorlopende opdrachten dat u bij Child Focus News vindt! Giften vanaf 40 euro per jaar zijn fiscaal aftrekbaar.

3 CHILD FOCUS NEWS 40 INTERVIEW 3 STÉPHANIE LEYN «Ik vind het leuk de juiste woorden te vinden om fondsen in te zamelen voor een goed doel!» INTERVIEW DOOR MARYSE ROLLAND Je maakt sinds juli 2013 deel uit van het team van Child Focus. Hoe verliep je parcours? Ik heb tien jaar als journaliste gewerkt in de audiovisuele sector. Ik kwam bij Child Focus terecht om de communicatieverantwoordelijke en woordvoerster te vervangen die met zwangerschapsverlof was (nvdr: Stéphanie knipoogt samenzweerderig). Ik hield me bezig met het redactionele deel van haar taak. Dat vond ik erg leuk en het gaf me een algemeen beeld van de missies van Child Focus. Binnen de organisatie merkte men dat ik zin had om te blijven en de directie bood me, na het vertrek van een medewerker, de functie van coördinatrice van de fondsenwerving aan. in te zamelen voor een goed doel! Maagden zouden ook eerlijk zijn je kunt ons dus garanderen dat het ingezamelde geld goed wordt besteed? Twee heel verschillende dingen, maar toch zijn er heel wat overeenkomsten: contacten leggen en op zoek gaan naar informatie! Ik moet bij mijn collega s immers informatie sprokkelen die kan helpen om burgers of bedrijven te overtuigen om ons te steunen. Wat zijn concreet je dagelijkse taken? De communicatiedirecteur werkt de strategie voor de fondsenwerving uit. Daarna vraagt hij mij om de concrete acties van A tot Z te beheren. Wat veel tijd vraagt, is het beheer van de bestaande contacten: zonder ze te overweldigen, moet je hen toch blijven motiveren door hen te informeren over onze acties. Je sterrenbeeld is maagd. Je houdt dus van cijfers (Lacht.) Neen, helemaal niet! Ik ben eerder literair aangelegd. Maar het klopt wel dat ik het leuk vind om de juiste woorden te vinden om fondsen Naam: Stéphanie Leyn (Geamuseerd.) Zeker en vast! Alles gaat voor de volle 100% naar de opdrachten van Child Focus! Child Focus is trouwens lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving. De werkingskosten zijn onze grootste kostenpost. Zij omvatten de behandeling en de preventie van verdwijningen en seksuele uitbuiting van kinderen, de ondersteuning van het werk van onze vrijwilligers, de publieke opsporingscampagnes, de communicatie, de sensibiliseringsacties en de onvermijdelijke logistieke en IT-kosten. Wat heel belangrijk is om weten: alle hulp aan ouders en jongeren in nood is volledig gratis voor hen. Geboortedatum: Heeft de huidige crisis een impact op de vrijgevigheid van de burgers en de bedrijven ten opzichte van Child Focus? Concurrentiedrang Stresstoestanden Negativisme «Wat heel belangrijk is om weten: alle hulp aan ouders en jongeren in nood is volledig gratis voor hen!» Als journaliste ging je op zoek naar informatie. Nu ga je op zoek naar fondsen! Identiteitsfiche Ja, duidelijk. We krijgen nog steeds giften binnen, maar minder. Aangezien de subsidies van de overheid en van de Europese Commissie elk jaar opnieuw verminderen, is het erg belangrijk dat we de bronnen van onze financiële inkomsten diversifiëren. Naast acties bij bedrijven doen we daarom steeds vaker beroep op de burgers, met name via deur-aan-deur inzamelingen. Is er veel concurrentie tussen de ngo s? Neen, want onze doelgroepen zijn heel erg verschillend. Ons publiek is niet hetzelfde als dat van Greenpeace of zelfs van Unicef. Onze kracht is dat we nationaal werken en oog hebben voor de ouders hier in België. Soms bieden bedrijven en burgers ons spontaan steun aan. Dat is hartverwarmend Gezinssituatie: samenwonend, twee jonge zoontjes en een baby op komst. Opleiding: Master in de Toegepaste Communicatie (specialisatie Pers en Informatie) Talen: Frans, Nederlands en Engels Ik hou van: Sociale contacten Dingen leren Nieuwe uitdagingen als ze maar toegankelijk zijn Ik hou niet van: In november jongstleden nam Child Focus deel aan het Salon van het Testament. Schenken ouderen vaak een deel van hun nalatenschap aan een goed doel? Het gebeurt steeds vaker. Meer en meer mensen weten dat ze ook na hun leven een gift kunnen doen. Dat Salon is trouwens geen doodse bedoening, het zit boordevol hoop voor de toekomst! De eindejaarsfeesten staan voor de deur. Wat is jouw wens? Zelfs de kleinste financiële inbreng kan ons echt helpen, nog meer als het gaat om een maandelijkse gift. Dat laat ons toe om projecten op lange termijn te plannen en te organiseren. Iedereen weet dat kleine beekjes uitgroeien tot grote rivieren!

4 4 RONDETAFEL Kinderpornografie op «Laat Child Focus hel Child Focus organiseerde op 17 oktober een rondetafelconferentie in aanwezigheid van Hare Majesteit en de Belgische beleidsmakers, o.a. de Eerste minister Charles Michel en minister van Digitale Agenda Alexander De Croo. Het belangrijkste doel van deze rondetafel was om ervoor te zorgen dat ook in België kinderporno zo snel mogelijk van het internet verwijderd wordt. Elk jaar ontvangt Child Focus, via de website stopchildporno.be, ongeveer meldingen van burgers die op kinderporno stoten op het internet. Child Focus moet, gezien het huidige wettelijk kader, alle meldingen meteen doorsturen naar de politie. Child Focus mag, in tegenstelling tot gelijkaardige organisaties in andere Europese landen, niet eerst nagaan of het wel degelijk om kinderporno gaat en waar de beelden vandaan komen. De politie heeft, door de grote werklast, niet genoeg middelen om snel al die doorgestuurde meldingen zelf te behandelen. Op die manier gaat veel tijd verloren. In zo goed als alle andere landen van Europa bestaat een goede samenwerking tussen de burgerlijke meldpunten, de politie en de internet-industrie om kinderporno zo snel mogelijk te verwijderen van het internet, en dit soms al binnen de 24 uur na de melding. De meldingen filteren De vraag die Child Focus op tafel legde tijdens de rondetafel was duidelijk: laat ons helpen! Child Focus wil de meldingen die door burgers via stopchildporno.be worden gedaan zelf bekijken, zoals haar buitenlandse collega s dat doen. Child Focus zou kunnen nagaan of het ten eerste effectief om beelden van seksueel misbruik van kinderen gaat. Indien dit het geval is, wil Child Focus zelf bekijken uit welk land de beelden afkomstig zijn. Indien de beelden uit het buitenland afkomstig zijn, wil Child Focus de meldingen doorsturen naar haar collegaorganisatie in het betreffende land. Dit is perfect

5 Diep in het web woekert kinderporno onopgemerkt verder. De beelden van seksueel misbruikte kinderen moeten verdwijnen. TEKEN DE PETITIE OP KINDERPORNO ONZICHTBAAR. MAAR OVERAL. 5 CHILD FOCUS NEWS 40 het net: pen!» YASMIN VAN DAMME CHFO_0000_Stop child porno affiche3.indd 1 16/09/14 15:53 mogelijk gezien Child Focus lid is van een wereldwijd netwerk dat juist om die reden is opgericht. Als de website met kinderpornografische beelden, afkomstig is uit België, zal Child Focus dan de politie betrekken opdat deze haar onderzoek naar daders en slachtoffers kan aanvatten. om tijd te winnen! Op deze manier zou Child Focus, in plaats van 1400 meldingen, waarschijnlijk slechts een handvol meldingen, waarvan zeker is dat het om uit België afkomstige kinderporno gaat, moeten doorsturen naar de politie. Dit zou de taak van de politie enorm vergemakkelijken! Child Focus kan daarmee ook contact opnemen met dat internetbedrijf die de betreffende website host, opdat de beelden zo snel mogelijk verwijderd worden. Daarom gaat het in het buitenland, en dit is hoe Child Focus ook wil dat het in België gaat. Daarom werden op de ronde tafel van 17 oktober alle stakeholders uitgenodigd die ervoor kunnen zorgen dat zo'n systeem geïnstalleerd wordt. Een betrokken erevoorzitster Koningin Mathilde was ook aanwezig, gezien haar erevoorzitterschap van Child Focus en gezien zij erg met de thematiek begaan is. Tijdens de rondetafel werd eerst de Belgische problematische situatie uitvoerig besproken door de Leuvense professor Jos Dumortier, die er onderzoek naar heeft gedaan. Nadien kwam een vertegenwoordiger van de Europese Commissie, Anabela Gago, aan het woord die uitlegde hoe België naar Europese normen verplicht is om werk te maken van de snelle verwijdering van kinderporno van het internet. Mevrouw Gago maakte heel duidelijk dat België momenteel niet aan die verplichtingen voldoet en dat hier dringend verandering in moet komen. Daarna kwamen vertegenwoordigers van buitenlandse collega-organisaties van Child Focus aan het woord, die aan de genodigden uitlegden hoe het systeem in hun land in elkaar zit. De Britse collega vertelde zelfs dat in sommige extreme gevallen, de beelden al binnen de 10 minuten na een melding van internet kunnen worden gehaald! Politie, Justitie en de internet-industrie zijn solidair Alles valt of staat met een goede samenwerking met de internetindustrie, politie en justitie. Tijdens de rondetafel kwamen deze partijen trouwens ook aan het woord. Commissaris-Generaal van de Federale Politie, Catherine De Bolle, erkende het probleem, gaf de ernst ervan toe en was bereid om mee te werken aan de zoektocht naar een oplossing mits de komst van een wettelijk kader daarvoor. De vertegenwoordiger van Justitie, Substituut Procureur Generaal van Luik, Brigitte Goblet, sprak zich enigszins op gelijkaardige manier uit, maar stelde toch de vraag of het niet het alleenrecht was van de Belgische autoriteiten om kinderporno te bestrijden. Patrick Marck van Feweb, en Henri-Jean Pollet van Ispa, die samen de internetindustrie vertegenwoordigden, stelden zich uiterst positief op en gaven aan hun volledige medewerking te willen verlenen aan nieuwe initiatieven in de strijd tegen kinderporno. Een overtuigde Eerste minister Als laatste kwam premier Charles Michel aan het woord, die in een lange en gepassioneerde speech zijn persoonlijk engagement uitsprak voor een verbetering van de huidige gebrekkige Belgische situatie. Alexander De Croo boodt zijn diensten aan als coördinator van de gesprekken die na de ronde tafel moeten volgen om te bekijken hoe de besproken initiatieven werkelijkheid moeten worden! vastberaden burgers De petitie rond de thematiek leverde om en bij de handtekening op, wat onze verwachting ver oversteeg! Child Focus is dan ook heel erg tevreden met de uitkomst van de rondetafel en is vol goede hoop dat deze vergadering de start van de broodnodige verandering in de strijd tegen kinderporno betekent. Mijn moeder heeft me steeds gezegd : «Op een dag ga jij verandering brengen» «Ik kan me de momenten dat hij foto s van me nam nog goed herinneren. «Maak een handstand tegen de muur. Kom op mijn knieën zitten. Ga in het bad.» Hij vroeg me hem op te winden. Hij onderhandelde: «Als je dit bij me doet, krijg je van mij een boek ( ).» Meer dan duizend foto s. Wanneer ik 60 jaar ben, zal er nog steeds een foto van mij op het internet staan. Dat is het moeilijkste ( ). Aan alle mensen die naar mijn foto s of die van anderen kijken: ik hoop dat jullie betrapt worden.» De integrale versie van deze beklijvende getuigenis van een slachtoffer van kinderpornografie werd vertoond op 17 oktober tijdens het rondetafelgesprek.

6 6 TOT ONZE DIENST - SOCIALE NETWERKEN D Ieteren en Child Focus een partnerschap dat op wieltjes loopt! STÉPHANIE LEYN Het bedrijf D Ieteren is al bijna acht jaar partner van Child Focus. Tijd voor een ontmoeting met MVO manager (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer), Catherine Vandepopulier. Kunt u me iets vertellen over de evolutie van het mecenaat binnen D Ieteren? Het bedrijf D Ieteren speelt een actieve rol in Belgische maatschappelijke organisaties door haar activiteiten op het vlak van mecenaat en sponsoring. De goede doelen die we steunen liggen meestal in de lijn van de activiteiten van het bedrijf, van onze waarden en de specifieke eigenschappen van onze merken. D Ieteren is altijd al een schenker en een mecenas geweest. Tot voor kort bestond er geen uitgesproken mecenaatsbeleid. De schenkingen, zowel financieel als in natura, gebeurden op basis van interne en externe aanvragen. Al die tijd waren er wel een aantal thema s die de voorkeur kregen (kinderen, gezondheid, onderwijs ) en bepaalde partnerschappen, zoals dat met Child Focus, duren al een hele tijd. Wat doen jullie concreet voor Child Focus? Door leasingwagens te leveren aan Child Focus stellen we jullie in staat om jullie werk op het terrein gemakkelijker uit te voeren en om jullie acties tot een goed einde te brengen. Welke zichtbaarheid verwachten jullie van dit soort partnerschap? Het mecenaat onderscheidt zich van sponsoring door het niet-lucratieve aspect ervan. Maar ook al streven we hierbij niet naar een commerciële opbrengst, toch biedt het mecenaat heel wat voordelen. Hierdoor kan D Ieteren zijn integratie in het maatschappelijk netwerk, bij de overheden en bij de burgers versterken. Ons bedrijf krijgt hierdoor heel wat sympathie. En het mecenaat zorgt er ook voor dat onze medewerkers trots zijn om deel uit te maken van ons bedrijf. Ons partnerschap met Child Focus kadert in die filosofie. Wij gaan de wagens niet voorzien van een affiche «gesteund door D Ieteren», want dat zou misplaatst zijn. D Ieteren ondersteunt jullie omdat wij geloven in wat jullie doen en omdat we jullie echt willen helpen bij de opdrachten die jullie uitvoeren op het terrein. Wat wensen jullie Child Focus? Ik wens dat we een toegevoegde waarde kunnen blijven bieden aan jullie werk en dat we jullie zo goed mogelijk kunnen helpen. Wat jullie doen, is fantastisch. Word fan van onze Facebookpagina! MARYSE ROLLAND U hebt een Facebookaccount maar bent nog geen fan van de Facebookpagina van Child Focus? Surf dan snel naar Child Focus NGO en like ons! Ziezo, nu hebt u net als onze andere fans toegang tot alle informatie die onze medewerkers publiceren. Sensibiliseringscampagnes, acties om fondsen te werven, nieuwe e-safety tools, studies, statistieken, preventietips u blijft helemaal op de hoogte van wat er gebeurt bij Child Focus. Maar het allerbelangrijkste is dat u geïnformeerd wordt over de verdwijningsberichten en dat u ze kunt delen met heel uw netwerk. Wie weet krijgen we dankzij u wel informatie die de onderzoekers kan helpen om een vermiste jongen of een vermist meisje terug te vinden. Een onmisbare uiting van burgerzin. Samen vinden we ze wel!

7 PREVENTIE TOOLS 7 Nieuwe video: de kracht van bemiddeling bij het oplossen van internationale familieconflicten HILDE DEMARRÉ Als een ouder zijn of haar kind ontvoert naar een ander land, kan de achterblijvende ouder een beroep doen op internationale verdragen om de terugkeer van zijn of haar kind te bekomen. Maar ouders kunnen ook proberen om samen een oplossing te zoeken voor hun conflict. In grensoverschrijdende gevallen kan een gespecialiseerd bemiddelaar hen hierbij helpen. Om dit te bevorderen richtte Child Focus in 2012 een internationaal netwerk van familiebemiddelaars. In september creëerde Child Focus, in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting, een video die uitlegt wat internationale familiebemiddeling inhoudt en welke voordelen bemiddeling kan bieden in deze grensoverschrijdende gevallen. Ontdek de video op: of irespect: Een nieuwe pedagogische aanpak rond online privacy KATRIJN VAN DEN ABEELE Child Focus, B-CCENTRE (Belgian Cybercrime Center of Excellence for Training, Research & Education), EM- SOC en Saskia Van Uffelen (Digital Champion voor België) lanceerden op 26 november irespect : een informatief pakket met een dvd en pedagogische fiches over online privacy. PEDAGOGISCHE TOOL VOOR JONGEREN ROND ONLINE PRIVACY Voor leerlingen van 10 tot 14 jaar Het irespect-pakket is onze allernieuwste pedagogische tool die leerkrachten kunnen inzetten om met leerlingen tussen 10 en 14 jaar aan de slag te gaan rond online privacy. Deze tool richt zich op jongeren en is dankzij haar inclusieve aanpak en het nodige vooronderzoek ook perfect inzetbaar in scholen van het Buitengewoon Onderwijs van het type 1 en 8. Het pakket bestaat uit een dvd met 10 korte, interactieve en sterk visuele preventiefilmpjes die ervoor zorgen dat er op een creatieve manier kan gewerkt worden rond online privacy. Elk filmpje is voorzien van een pedagogische fiche die de leerkracht de nodige knowhow en didactische handvaten biedt om aan de slag te gaan. De opdrachten zijn gebaseerd op voor de leerlingen herkenbare situaties waarin ze zelf keuzes moeten maken. Internet is geweldig en leuk. Het geeft kinderen en jongeren een ruime kijk op de wereld, stelt hen in staat vriendschapsbanden te smeden en te onderhouden en het is bovendien een bron van spel en avontuur. Maar soms gaat het mis. Recent onderzoek (Net Children go mobile. Mascherone & Cuman, 2014) geeft aan dat 19% van de Belgische jongeren tussen 9 en 16 jaar een publiek profiel heeft op sociale netwerken en 11% reeds ongewild in contact kwam met seksueel getinte inhoud. Kinderen kunnen dus minder aangename dingen tegenkomen of zich risicovol gedragen. Daarom is het belangrijk dat zij hun eigen gedrag op het internet kritisch benaderen en dat ze leren welke handelingen of gedragingen wenselijk of onwenselijk zijn. Zo is er bijvoorbeeld de basisregel dat je je identiteitsgegevens niet voor iedereen te grabbel gooit. Deze tool kwam mede tot stand dankzij subsidiëring van de Europese Commissie, de FOD Economie en het IWT (agentschap voor Inovatie door Wetenschap en Technologie) via het EMSOC project. Samen met deze partners wil Child Focus kinderen op een veilige en constructieve manier met het internet leren omgaan. Er werden in totaal 4000 irespect pakketten verdeeld aan alle onderwijsnetten.

8 8 MOOIE GEBAREN TEN VOORDELE VAN CHILD FOCUS STÉPHANIE LEYN Lieve woorden op de sociale netwerken Wij waren erbij «Ik schrijf dit om u te feliciteren en u een hart onder de riem te steken bij alles wat u doet voor de vermiste kinderen. Hopelijk kan justitie gerechtigheid doen geschieden in de zaak van de kleine Béatrice en de dader(s) straffen. De verdwijning van Béatrice is een heel triestige zaak. Maar ze toonde eens te meer hoe solidair onze bevolking is. In moeilijke tijden slaan de Belgen de handen in elkaar. U hebt een nobele organisatie.» Guillaume d. Appels, peren en euro's ten voordele van Child Focus Hartelijk dank aan 't Appeltje, een gezellige fruit- en groentenwinkel in Turnhout die ons al vele jaren steunt door regelmatig mooie sommen in te zamelen met behulp van de Child Focus-spaarpot op de toonbank. We willen u graag danken voor uw talrijke opkomst aan onze stand op het Salon van het Testament in Brussels Expo van 16 tot 20 november. Sommigen onder jullie waren geïnteresseerd in een mogelijk legaat, anderen boden ons hun diensten als vrijwilliger aan. Tijdens deze, wilden we de bezoekers er vooral aan herinneren dat als ze geen wettelijke erfgenamen hebben, of als ze geen testament hebben opgesteld, hun nalatenschap naar de overheid gaat. Wat dacht u ervan een goed doel in uw testament op te nemen? Zo bent u er zeker van dat uw erfenis volgens uw wensen wordt benut! Verantwoordelijke uitgever : H. De Pauw, Houba - de Strooperlaan 292, 1020 Brussel To Be or not to Be-zen In onze vorige editie vertelden we u over een ruimte waar de medewerkers terecht kunnen om hun emoties, twijfels en stress te ventileren. En tromgeroffel die ruimte is er nu! De medewerkers van Child Focus genieten nu volop van de relaxruimte die Be-zen werd gedoopt. Dit project was echter nooit mogelijk geweest zonder de vrijgevigheid van de volgende sponsors: Mise en scène voor het meubilair, Multimag voor de maandelijks geleverde magazines, Les Tissus du Chien Vert voor de prachtig gekleurde stoffen, Colora Waterloo voor de rustgevende kleuren, Steylemans voor de muziekinstallatie en Ecuina voor de natuurlijke toets in de ruimte. En laten we vooral Christiane niet vergeten, één van onze vrijwilligsters met gouden vingers en de hulp van verschillende medewerkers, zoals Bélinda, Soufiane, Wim, Laethicia, Stéphanie, Sandra Een heel nuttige groene sticker Het bedrijf Avery ik ben /je m appelle Dennison Coordination Center werd aangegrepen door onze sensibili- ouders GSM parents seringsacties en drukte gratis identificatiestickers af. Onze vrijwilligers zullen dit nuttig geschenk uitdelen op verschillende evenementen, stands en festivals die in 2015 op het programma staan. Hartelijk dank aan de leerlingen van 5B van de Basisschool 'Heilige Familie' van Hamme, die hun creativiteit botvierden ten voordele van Child Focus.

Tips om geld in te zamelen voor Dokters van de Wereld.

Tips om geld in te zamelen voor Dokters van de Wereld. Tips om geld in te zamelen voor Dokters van de Wereld. Naast de sportieve uitdaging van bijna 500 kilometer te fietsen naar Amsterdam en terug, wacht er nu nog een tweede uitdaging: zoveel mogelijk geld

Nadere informatie

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu?

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Proficiat & bedankt! Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. Fantastisch dat je je zo wil engageren om samen met ons kwetsbare

Nadere informatie

LEVENSLOOP 24 uur in actie tegen kanker

LEVENSLOOP 24 uur in actie tegen kanker Stichting tegen Kanker en het lokale Levensloop vrijwilligerscomité organiseren LEVENSLOOP 24 uur in actie tegen kanker VIEREN HERINNEREN STRIJDEN STK008_Levensloop_Broch_NL_03.indd 1 26/04/13 12:14 Levensloop,

Nadere informatie

news n 42 September 2015 Driemaandelijks periodiek - Afgiftekantoor: Brussel X - N P801170 Katrijn Van Den Abeele

news n 42 September 2015 Driemaandelijks periodiek - Afgiftekantoor: Brussel X - N P801170 Katrijn Van Den Abeele n 42 news September 2015 Driemaandelijks periodiek - Afgiftekantoor: Brussel X - N P801170 Katrijn Van Den Abeele CHILD FOCUS NEWS 42 Child Focus I Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen

Nadere informatie

news n 43 December 2015 Driemaandelijks periodiek - Afgiftekantoor: Brussel X - N P801170 Dreamstime

news n 43 December 2015 Driemaandelijks periodiek - Afgiftekantoor: Brussel X - N P801170 Dreamstime news n 43 December 2015 Driemaandelijks periodiek - Afgiftekantoor: Brussel X - N P801170 Dreamstime CHILD FOCUS NEWS 43 Child Focus I Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen Stichting

Nadere informatie

En als zij nu één van uw erfgenamen zouden zijn? Geef kwetsbare kinderen een thuis en een toekomst!

En als zij nu één van uw erfgenamen zouden zijn? Geef kwetsbare kinderen een thuis en een toekomst! En als zij nu één van uw erfgenamen zouden zijn? Geef kwetsbare kinderen een thuis en een toekomst! Via een legaat kan u zowel uw dierbaren als kinderen die er helemaal alleen voor staan iets moois nalaten.

Nadere informatie

LEVENSLOOP 24 uur in beweging tegen kanker

LEVENSLOOP 24 uur in beweging tegen kanker Stichting tegen Kanker en het lokale organisatiecomité stellen voor LEVENSLOOP 24 uur in beweging tegen kanker VIEREN HERINNEREN STRIJDEN STK036_Update_Levensloop_Broch_2014_NL_03.indd 1 10/03/14 13:53

Nadere informatie

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten De nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten Aan uw testament werken is niet altijd gemakkelijk. Het is echter voor ieder van u de enige manier om te garanderen dat uw wensen perfect gerespecteerd

Nadere informatie

Inleiding. Jotam Dveer. Klas: 1CD. SLB: Maike de Vocht

Inleiding. Jotam Dveer. Klas: 1CD. SLB: Maike de Vocht Inleiding Tijdens de SLB les van 10 december 2012 hebben wij de opdracht gekregen om een vijftal vacatures te zoeken die in ons vakgebied kan liggen. Wij moesten beargumenteren waarom wij hier graag zouden

Nadere informatie

HERINNEREN HERINNEREN STRIJDEN STRIJDEN VIEREN LEVENSLOOP. Samen 24 uur in beweging tegen kanker.

HERINNEREN HERINNEREN STRIJDEN STRIJDEN VIEREN LEVENSLOOP. Samen 24 uur in beweging tegen kanker. VIEREN HERINNEREN HERINNEREN LEVENSLOOP Samen 24 uur in beweging tegen kanker. Bij kanker komt het erop aan de juiste keuzes te maken. Die keuzes zijn vitaal om te vermijden dat de ziekte in onze plaats

Nadere informatie

Lesvoorbereiding. Inleiding voor de leerkracht :

Lesvoorbereiding. Inleiding voor de leerkracht : Lesvoorbereiding Inleiding voor de leerkracht : Child Focus, de Stichting voor Verdwenen en Seksueel Uitgebuite Kinderen, heeft als missie om de fenomenen van verdwijning en seksueel misbruik te bestrijden

Nadere informatie

Oxfam& Partners. Jaarrapport 2007. é Het Zuiden roert zich é Financiële gegevens é Overzicht resultaten

Oxfam& Partners. Jaarrapport 2007. é Het Zuiden roert zich é Financiële gegevens é Overzicht resultaten PP D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t v a n O x f a m - S o l i d a r i t e i t a p r i l - m e i - j u n i 2 0 0 8 n u m m e r 1 1 Oxfam& Partners BC 10682 Brussel X P501325 - Afgiftekantoor

Nadere informatie

MEMORANDUM 2014 FEDERAAL. Aanbevelingen van Child Focus, Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen

MEMORANDUM 2014 FEDERAAL. Aanbevelingen van Child Focus, Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen MEMORANDUM 2014 FEDERAAL Aanbevelingen van Child Focus, Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen INHOUD INLEIDING 1 1 2 3 4 AANDACHTSPUNT VOOR HET KERNKABINET 2 1.1 Overheidsfinanciering

Nadere informatie

1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour?

1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour? FAQ BIKETOUR 2015 1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour? 2. Hoe kan ik mijn profielpagina delen met anderen? 3. Hoe kan ik mijn profielfoto wijzigen? 4. Hoe kan ik de naam

Nadere informatie

Structurele Sponsor- en Fondsenwerving Kansen & hobbels

Structurele Sponsor- en Fondsenwerving Kansen & hobbels Structurele Sponsor- en Fondsenwerving Kansen & hobbels Voor het goede begrip - Vermogensfondsen en loterijen - Particulieren zoals leden,vrienden, donateurs, grote giften van vermogende particulieren,

Nadere informatie

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer samenvatting onderzoek Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer Kwalitatief internationaal onderzoek onder ondernemers in buurlanden over zakendoen met Nederlandse bedrijven Hoe is het gesteld

Nadere informatie

Workshop Fondsenwerving

Workshop Fondsenwerving Cursus Goed besturen voor Studentbestuurders Workshop Fondsenwerving 6 oktober 2009 Wat gaan we doen? Introductie Uitgangspunten fondsenwerving Oefening 1 Koffie Aan de slag met fondsenwerving (1) Oefening

Nadere informatie

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson Meld seksueel misbruik aan de commissie-samson Help ons Mijn naam is Rieke Samson en ik wil je vragen om ons te helpen bij het onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen en jongeren. Zelf ben ik voorzitter

Nadere informatie

Uw testament kan jongeren kansen geven!

Uw testament kan jongeren kansen geven! Uw testament kan jongeren kansen geven! Onze prioriteit gaat naar de doelloze, verlaten en bedreigde jeugd. Don Bosco Goede vrienden van Don Bosco, Op de één of andere manier voelt u zich verbonden met

Nadere informatie

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon Foto: Plan / Denis Closon Zet je in als vrijwilliger voor Plan België Foto: Plan / Daniel Silva het Plan Zet je in als vrijwilliger voor Plan België en verander de toekomst van kinderen en hun gemeenschap

Nadere informatie

Mishandeling en seksueel. Laat het niet zomaar gebeuren

Mishandeling en seksueel. Laat het niet zomaar gebeuren Mishandeling en seksueel geweld Laat het niet zomaar gebeuren Alles over mishandeling en seksueel geweld Meldpunt Geweld, Misbruik en Kindermishandeling tel. 1712 elke werkdag van 9 tot 17 uur Dit nummer

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging?

Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging? Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging? Heeft u altijd al eens iets willen doen voor de Mucovereniging, maar u weet niet goed wat? Dan helpen wij u daar graag mee verder! In deze informatiegids

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2015 Kameroen / Nederland Inleiding Komend jaar vieren we het lustrum van zowel de 24uurLiveBuild als de Afsluitrace. Onze jonge organisatie bestaat

Nadere informatie

Voordelen voor vrienden

Voordelen voor vrienden Voordelen voor vrienden U ontvangt gratis ons kwartaalblad de Antoni (met daarin verhalen van patiënten en medewerkers van het, fondsenwervingsacties en Vriendennieuws). U wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Help het Doel 2015. 1. Inleiding... 2. 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3

Beleidsplan Stichting Help het Doel 2015. 1. Inleiding... 2. 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3 3. Beheer van de verkregen middelen... 4 4. Besteding van verkregen middelen... 5 5. Nawoord... 5 1 1. Inleiding Stichting Help

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Er zijn 2 redenen om te hollaback-en : voor jezelf en voor de wereld..

Er zijn 2 redenen om te hollaback-en : voor jezelf en voor de wereld.. Hollaback! (= Roep terug) betekent : Reageren Tegen straatintimidatie, op jouw manier. Of je nu iemand vertelt wat je overkwam, je verhaal deelt online, het in kaart brengt via de Hollaback app, op het

Nadere informatie

Antwerpen School aan de beurt

Antwerpen School aan de beurt www.besafe.be Antwerpen School aan de beurt Antwerpen - School aan de beurt 1 Antwerpen School aan de beurt FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid

Nadere informatie

Nalaten uw visie, onze toekomst

Nalaten uw visie, onze toekomst Nalaten uw visie, onze toekomst Zelfstandig leven met een visuele beperking Blind of slechtziend door het leven gaan, het overkomt steeds meer mensen. Dit komt onder meer door de vergrijzing en ziektes

Nadere informatie

Beste vrienden en sympathisanten van ons project Hope For The Children in Cambodja,

Beste vrienden en sympathisanten van ons project Hope For The Children in Cambodja, Beste vrienden en sympathisanten van ons project Hope For The Children in Cambodja, We vonden dat het tijd werd dat we jullie, sponsors van ons project, op de hoogte houden van wat er allemaal gebeurt

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C214 WON18 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 28 april 2011 2 Commissievergadering nr. C214 WON18 (2010-2011)

Nadere informatie

Projectkosten ophalen met fondsenwerving

Projectkosten ophalen met fondsenwerving Projectkosten ophalen met fondsenwerving Het is soms ook best duur om vrijwilligerswerk te doen in het buitenland, of stage te lopen over de grens. Voor Local Dreamers, en voor onze Ecuadoriaanse partnerorganisaties,

Nadere informatie

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: ****** Datum uitspraak: 17 juli 2015 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

Een stand van zaken van ICT in België in 2012

Een stand van zaken van ICT in België in 2012 Een stand van zaken van ICT in België in 2012 Brussel, 20 november 2012 De FOD Economie geeft elk jaar een globale barometer van de informatie- en telecommunicatiemaatschappij uit. Dit persbericht geeft

Nadere informatie

mobi4u OUD vs. NIEUW Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

mobi4u OUD vs. NIEUW Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer mobi4u OUD vs. NIEUW Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Introductie Het leidt geen twijfel dat het stimuleren van duurzame ontwikkeling en duurzame mobiliteit één van de grootste uitdagingen

Nadere informatie

GEBRUIKSCODE SOCIAL MEDIA

GEBRUIKSCODE SOCIAL MEDIA GEBRUIKSCODE SOCIAL MEDIA oktober 2013 Uitvoering: Alle Dijk, bovenschools ICT er (namens de ICT-werkgroep) Instemming GMR op 14 november 2013 Vastgesteld op 15 november 2013 WAAR GAAT DEZE WERKINSTRUCTIE

Nadere informatie

We kijken er al naar uit! U ook?

We kijken er al naar uit! U ook? SPONSOR DOSSIER We kijken er al naar uit! U ook? Toon uw hart voor Run to Rock De Materrunners, een recreatieve loopclub die 3x per week samenkomt aan de molen te Mater. Als we allen aanwezig zijn, passeren

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, Lunteren Correspondentieadres: Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude KvK 09115100 info@bethesdavoorperu.nl 1. Doelstelling In de statuten is de

Nadere informatie

Student Positive Awards Document voor partnerschap

Student Positive Awards Document voor partnerschap Student Positive Awards Document voor partnerschap Een innovatief project, Een manier om te veranderen, Een uitreiking die jaarlijks 40.000 studenten bereikt Een initiatief van Meneer, Mevrouw Hieronder

Nadere informatie

PRESENTATIE FONDSENWERVEN 2.0

PRESENTATIE FONDSENWERVEN 2.0 PRESENTATIE FONDSENWERVEN 2.0 LYSIAS ADVIES Samenvatting Lysias Advies ontwikkelde samen met Meer dan Voetbal een masterclass fondsenwerving 2.0 voor MVO-medewerkers bij clubs. Deze presentatie gaat in

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Voor bedrijven en organisaties www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Ieder communicatiemiddel heeft een eigen effect. Het is belangrijk te bepalen welke communicatiemiddelen

Nadere informatie

2. In deze voorwaarden worden de afspraken tussen GO en Donateurs en tussen GO en Projecthouders vastgelegd.

2. In deze voorwaarden worden de afspraken tussen GO en Donateurs en tussen GO en Projecthouders vastgelegd. Algemene Voorwaarden Voorwaarden Donateurs 1. Geef Onderwijs (hierna: GO, www.geefonderwijs.nl) is een crowdfundingplatform dat zich volledig richt op het Nederlandse onderwijs. Via Geef Onderwijs kan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. De organisatie... 3 GESCHIEDENIS... 3 VISIE... 3

Inhoudsopgave. De organisatie... 3 GESCHIEDENIS... 3 VISIE... 3 Inhoudsopgave De organisatie... 3 GESCHIEDENIS... 3 MISSIE... 3 VISIE... 3 De omgeving... 4 SAMENWERKING... 4 LEERSTOEL... 4 ACTIVITEITEN... 4 Financieel... 5 FONDSENWERVING... 5 VERANTWOORDING... 5 ANBI...

Nadere informatie

REACTIEPLAN LOKAAL NIVEAU. groen geel rood zwart Inschatten mate van ernst bij vermoeden, onthulling of vaststelling

REACTIEPLAN LOKAAL NIVEAU. groen geel rood zwart Inschatten mate van ernst bij vermoeden, onthulling of vaststelling WAT? Dit plan beschrijft de stappen die een lokale groep kan zetten bij een vermoeden, onthulling of vaststelling van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag of seksueel misbruik t.a.v. de leden. Het is

Nadere informatie

Stichting Pajong. Jaarplan 2015. Stichting Pajong

Stichting Pajong. Jaarplan 2015. Stichting Pajong Stichting Pajong Jaarplan 2015 Stichting Pajong 1. Inleiding Stichting Pajong is opgericht als vriendenstichting van het Indisch Herinneringscentrum (IHC). De stichting heeft de status van ANBI en richt

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Thalente

Jaarverslag Stichting Thalente Jaarverslag Stichting Thalente 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Thalente 2.1 Missie Thalente 4 2.2 Dichtbij de projecten 4 2.3 Werkwijze 4 2.4 ANBI 5 3. De Projecten 5 3.1 Afgesloten projecten 5 3.2

Nadere informatie

impact in Antwerpen Meer dan 550 jaar aan diamantgeschiedenis zit vervat in de slogan Cut in Antwerp, tot op vandaag nog

impact in Antwerpen Meer dan 550 jaar aan diamantgeschiedenis zit vervat in de slogan Cut in Antwerp, tot op vandaag nog Hoofdstuk 6 Indirecte economische impact in Antwerpen De Antwerpse diamantsector is ontzettend belangrijk voor de Vlaamse en Belgische economie. Niet alleen door de toegevoegde waarde en inkomsten die

Nadere informatie

Wmo-netwerkbijeenkomst over sport

Wmo-netwerkbijeenkomst over sport Wmo-netwerkbijeenkomst over sport Verslag Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)-netwerkbijeenkomst gemeente Oud-Beijerland 16 april 2013 Voor de Wmo-netwerkbijeenkomst van 16 april 2013, met als dagvoorzitter

Nadere informatie

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective)

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) Country Specific Questionnaire Netherlands PARENTS OF CHILDREN BETWEEN 6 17 Q0. Hoeveel

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Jaarverslag. Layla Aerts

Jaarverslag. Layla Aerts Jaarverslag 2013 Layla Aerts Child Focus dankt van ganser harte de Nationale Loterij, haar meest gulle schenker! Child Focus dankt de Koning Boudewijnstichting voor haar bijdrage tot de realisatie van

Nadere informatie

NEWSBULLETIN-3 DUBBELSTER AND EUROPE!

NEWSBULLETIN-3 DUBBELSTER AND EUROPE! NEWSBULLETIN-3 DUBBELSTER AND EUROPE! Hierbij ontvangt u het derde Newsbulletin Dubbelster and Europe, een uitgave van de werkgroep Internationalisering. In dit bulletin vindt u een verslag van de afsluiting

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

BRANDINGNIEUWS Samen doelgericht de wereld ontdekken

BRANDINGNIEUWS Samen doelgericht de wereld ontdekken BRANDINGNIEUWS Samen doelgericht de wereld ontdekken Nieuwsbrief nr. 6 1 oktober 2015 Inhoud: De inspecteur was op bezoek. Hoera! Afsluiting van Goghproject Kinderboekenweek Raar maar waar! Nieuw thema

Nadere informatie

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Voorwoord In februari 2007 ontwikkelden de Europese mobiele providers en content providers een gezamenlijke structuur voor

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer Beleidsplan Stichting Gelukskoffer 2011-2015 Stichting Gelukskoffer te Amersfoort Bezoekadres: Printerweg 16, 3821 AD Amersfoort Handelsregisternummer 32169581 Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Werkzaamheden

Nadere informatie

Deelnemers ECP/EPN willen bijdrage leveren aan strijd tegen seksueel kindermisbruik

Deelnemers ECP/EPN willen bijdrage leveren aan strijd tegen seksueel kindermisbruik Stichting Bits of Freedom Postbus 10746 1001 ES Amsterdam Leden van de Commissie Veiligheid en Justitie M +31(0)6 5438 6680 E ot.vandaalen@bof.nl W www.bof.nl Bankrekening 55 47 06 512 Bits of Freedom,

Nadere informatie

Nieuwsbrief KetaKeti. KETAKETI vzw Kerkstraat 15 B-8340 Damme. Schoolproject Melamchighyang Himalaya Nepal. www.ketaketi.

Nieuwsbrief KetaKeti. KETAKETI vzw Kerkstraat 15 B-8340 Damme. Schoolproject Melamchighyang Himalaya Nepal. www.ketaketi. Mei 2011 Namasté, Beste vrienden, Met een beetje schaamrood op de wangen stellen we vast : 'alweer een jaar verstreken...sinds de laatste nieuwsbrief'... Maar dit wil niet zeggen dat we stil gezeten hebben:

Nadere informatie

Kinderen in armoede aan het woord

Kinderen in armoede aan het woord Kinderen in armoede aan het woord INHOUD VAN HET KANDIDAATSDOSSIER ON LINE IN TE DIENEN De velden met een * moet u verplicht invullen. Enkele vragen over uw organisatie Contactgegevens Uw organisatie:

Nadere informatie

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie.

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie. Pagina 1 van 7 2.2.10. PROTOCOL PREVENTIE MACHTSMISBRUIK Bron:: JGZ protocol PMM - concept 4 GGD Hart voor Brabant Moet iedereen het weten? Draaiboek bij crisissituaties seksuele intimidatie in het primair

Nadere informatie

Na een maand met veel vrije dagen zijn we aan de laatste loodjes van het schooljaar begonnen.

Na een maand met veel vrije dagen zijn we aan de laatste loodjes van het schooljaar begonnen. Dag beste mensen, Na een maand met veel vrije dagen zijn we aan de laatste loodjes van het schooljaar begonnen. Terugkijkend naar de afgelopen maand, kijk ik vooral met veel plezier en trots terug naar

Nadere informatie

Winnen en behouden van nieuwe cliënten

Winnen en behouden van nieuwe cliënten Winnen en behouden van nieuwe cliënten Dat is de kracht van het zelfstandig ondernemerschap in tegenstelling tot de grote bedrijven. Alles draait om het vertrouwen van jouw cliënt in jouw professionaliteit.

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor.

Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. Stressfactor. STAPPENPLAN LEES DE FESTIVALGIDS Zo weet je wat het project inhoudt en wat je te wachten staat. www.stressfactor.be/organisator/2016 OVERTUIG JE MEDELEERLINGEN Jij bent vast niet de enige die een festival

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

Een snapshot van de 4de Pijler in Vlaanderen

Een snapshot van de 4de Pijler in Vlaanderen SAMENVATTING Een snapshot van de 4de Pijler in Vlaanderen 4de Pijlersteunpunt/11.11.11 - Jacques Mevis - Januari 2016 Actuele en representatieve cijfers over de 4de Pijler in Vlaanderen zijn belangrijk.

Nadere informatie

Actief zorgzame Buurt (AzoB)

Actief zorgzame Buurt (AzoB) Beste mevrouw, beste meneer Actief zorgzame Buurt (AzoB) Dit is de vierde nieuwsbrief over het platform Actief zorgzame Buurt. Wij willen samen met jullie de levenskwaliteit bij senioren (65+ ers) behouden

Nadere informatie

uitgave december 2011 beroepsgeheim

uitgave december 2011 beroepsgeheim uitgave december 2011... met thet beroepsgeheim ... met het beroepsgeheim Sommige problemen, ziektes, kan je niet in je eentje oplossen. Om deze problemen aan te pakken, heb je hulp nodig van mensen die

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL

STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL SCHENKEN EN NALATEN HARDERWIJK Missie van de Stichting Vrienden van het St Jansdal Het bevorderen van het welzijn van de patiënten van het ziekenhuis St Jansdal Motto:

Nadere informatie

snapshots uit onderzoek naar seksuele en reproductieve gezondheid

snapshots uit onderzoek naar seksuele en reproductieve gezondheid snapshots uit onderzoek naar seksuele en reproductieve gezondheid 2 Freedom can not be achieved unless the women have been emancipated form all forms of oppression. Nelson Mandela Beste lezer, Met trots

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014 STICHTING VERHUISDIEREN.NL MATCHT MENS & DIER

BELEIDSPLAN 2014 STICHTING VERHUISDIEREN.NL MATCHT MENS & DIER BELEIDSPLAN 2014 STICHTING VERHUISDIEREN.NL MATCHT MENS & DIER INHOUD Wie zijn we Visie - onze doelstellingen Missie - wat doen we en waarom Resultaten tot nu toe Toekomstplannen komende jaar Wat zijn

Nadere informatie

Culture market. 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie

Culture market. 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie Culture market 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie INHOUD 19.02.2014 presentatie inhoud deelneming organisatie BRUSSELS CREATIVE FORUM : een project voor Brussel presentatie CULTUREEL BORRELEN IN BRUSSEL

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 4 e KWARTAAL 2012

NIEUWSBRIEF 4 e KWARTAAL 2012 NIEUWSBRIEF 4 e KWARTAAL 2012 De laatste Nieuwsbrief van 2012 alweer, het jaar is ontzettend snel gegaan. In Malawi en in Nederland hebben we heel hard gewerkt en ons project in Mikuyu stevig neergezet.

Nadere informatie

25/04/2014. Zorgzaam omgaan met kinderen in de media Balanceren tussen beschermen en participeren. Kinderen en media: vele gezichten

25/04/2014. Zorgzaam omgaan met kinderen in de media Balanceren tussen beschermen en participeren. Kinderen en media: vele gezichten Zorgzaam omgaan met kinderen in de media Balanceren tussen beschermen en participeren Bruno Vanobbergen Kinderrechtencommissaris Kinderen en media: vele gezichten Deelname aan amusementsprogramma s Deelname

Nadere informatie

Excellenties, Dames en Heren,

Excellenties, Dames en Heren, Excellenties, Dames en Heren, Twee jaar geleden werd door de toenmalige minister van Justitie mijn mandaat uitgebreid met het rapporteren over kinderpornografie. Ik ben verheugd dat ik mijn eerste rapport

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Bijlage 3: kinderrechtenorganisaties in Vlaanderen

Bijlage 3: kinderrechtenorganisaties in Vlaanderen Bijlage 3: kinderrechtenorganisaties in Vlaanderen KINDERRECHTENORGANISATIES IN VLAANDEREN 1 KINDERRECHTEN IN VLAANDEREN Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind werd in België als eerste

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN 2015 2018 Stichting Haarwensen Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht 0297-745300 www.haarwensen.nl info@haarwensen.nl KvK 34290369 Inleiding In dit beleidsplan beschrijft Stichting

Nadere informatie

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Het gaat goed met kinderen in Nederland. Uit onderzoeken blijkt dat Nederlandse kinderen in vergelijking met kinderen uit andere rijke landen

Nadere informatie

MAGAZINE VAN PLAN BELGIË- N 3 / 2015 - WWW.PLANBELGIE.BE TERUG NAAR SCHOOL, OOK IN NEPAL LANCEER JOUW EIGEN #SUPERPLAN PLAN OUDER GESPOT

MAGAZINE VAN PLAN BELGIË- N 3 / 2015 - WWW.PLANBELGIE.BE TERUG NAAR SCHOOL, OOK IN NEPAL LANCEER JOUW EIGEN #SUPERPLAN PLAN OUDER GESPOT Hello MAGAZINE VAN PLAN BELGIË- N 3 / 2015 - WWW.PLANBELGIE.BE TERUG NAAR SCHOOL, OOK IN NEPAL LANCEER JOUW EIGEN #SUPERPLAN PLAN OUDER GESPOT Foto: Plan / Paul De Malsche Beste Plan Ouder, beste donateur,

Nadere informatie

Een boog van solidariteit: vrijwilligerswerk

Een boog van solidariteit: vrijwilligerswerk Een boog van solidariteit: vrijwilligerswerk Inleiding De tekst die voor jou ligt, verduidelijkt onze visie bij het organiseren van vrijwilligerswerk in het buitenland. We sturen je niet zo maar naar het

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

Geven aan de molens van Nederland

Geven aan de molens van Nederland Geven aan de molens van Nederland ALLES OVER SCHENKEN EN NALATEN AAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Geef om de molens Van Nederland Belastingvoordeel door ANBI-status en CI-status De Hollandsche Molen heeft van

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE

Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE Kennismakingsgids 2012 Dit is ZEF Magazine! ZEF Magazine is een online magazine voor jonge mensen die wonen in Limburg. ZEF draait niet alleen om nieuwtjes

Nadere informatie

PROJECTOPROEP 2015 : INTERNATIONALE DAG VAN DE UITBANNING VAN GEWELD TEGEN VROUWEN

PROJECTOPROEP 2015 : INTERNATIONALE DAG VAN DE UITBANNING VAN GEWELD TEGEN VROUWEN PROJECTOPROEP 2015 : INTERNATIONALE DAG VAN DE UITBANNING VAN GEWELD TEGEN VROUWEN 1. De Internationale Dag van Uitbanning van geweld tegen Vrouwen In 1999 doopte de VN 25 november om tot Internationale

Nadere informatie

Rabobank NL43 RABO 0126 3864 98 t.n.v. KWF Kankerbestrijding afdeling Franeker

Rabobank NL43 RABO 0126 3864 98 t.n.v. KWF Kankerbestrijding afdeling Franeker Franeker 2015 Geachte ondernemer, Helpt u mee om van de SamenLoop voor Hoop Franeker 2015 een succes te maken? Franeker en omgeving staat 26 en 27 juni 2015 in het teken van de eerste SamenLoop voor Hoop.

Nadere informatie

Bedrijfspagina op Facebook. Hoe maak je een bedrijfspagina op Facebook?

Bedrijfspagina op Facebook. Hoe maak je een bedrijfspagina op Facebook? Bedrijfspagina op Facebook Hoe maak je een bedrijfspagina op Facebook? Inleiding In deze whitepaper lees je hoe je een bedrijfspagina aanmaakt op Facebook. Stap voor stap laten we je zien wat je moet doen.

Nadere informatie

Inleiding. IKC De Regenboog Gedragsprotocol 1

Inleiding. IKC De Regenboog Gedragsprotocol 1 Inleiding Gedragsregels geven duidelijkheid aan alle betrokkenen, welk gedrag op school op prijs wordt gesteld en welke niet. De gedragsregels die we met elkaar hebben besproken over agressie en geweld,

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Aan de slag met vrienden en donateurs werven. VSCD ALV 21 november 2011 1

Aan de slag met vrienden en donateurs werven. VSCD ALV 21 november 2011 1 Aan de slag met vrienden en donateurs werven VSCD ALV 21 november 2011 1 Leenaers Verloop Ervaren en gepassioneerde professionals Thuis in alle wervingsdisciplines Strategie & creatieve én werkbare ideeën

Nadere informatie

Het instappen in de Paranormale Wereld

Het instappen in de Paranormale Wereld Het instappen in de Paranormale Wereld Eerste druk, 2014 2014 Johanna de Vos isbn: 9789048432189 nur: 728 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze

Nadere informatie

HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT

HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT DOOR ANN VAN RIET WWW.ALTHEA-COACHING.BE Hallo! In dit e-book ga je leren hoe je echt zelfvertrouwen kan opbouwen. En daarmee bedoel ik dus niet gewoon denken

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR FIGHT CANCER TOOLKIT VOOR JOUW ACTIE

IN ACTIE VOOR FIGHT CANCER TOOLKIT VOOR JOUW ACTIE IN ACTIE VOOR FIGHT CANCER TOOLKIT VOOR JOUW ACTIE 01 IN ACTIE VOOR FIGHT CANCER Je hebt het initiatief genomen om in actie te komen voor Fight cancer. Super! Met jouw actie steun je de strijd tegen kanker

Nadere informatie

Cyberpesten Van probleem naar oplossing. Prof. Dr. Heidi Vandebosch Universiteit Antwerpen, Friendly ATTAC E- mail: heidi.vandebosch@uantwerpen.

Cyberpesten Van probleem naar oplossing. Prof. Dr. Heidi Vandebosch Universiteit Antwerpen, Friendly ATTAC E- mail: heidi.vandebosch@uantwerpen. Cyberpesten Van probleem naar oplossing Prof. Dr. Heidi Vandebosch Universiteit Antwerpen, Friendly ATTAC E- mail: heidi.vandebosch@uantwerpen.be Pesten: vroeger en nu Soort agressief gedrag: inten/e om

Nadere informatie

Stichting Koppie Au Beleidsplan 2013 2016

Stichting Koppie Au Beleidsplan 2013 2016 Stichting Koppie Au Beleidsplan 2013 2016 1. INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Visie, strategie en missie... 4 3.1 Visie... 4 3.2 Missie... 4 3.3 Strategie... 4 3.4 Uitgangspunten...

Nadere informatie

Persbericht. Nieuwe Inzichten grensoverschrijdend werken en uitzenden. Let op: op pagina 4 melding van een zeer interessante panel discussie

Persbericht. Nieuwe Inzichten grensoverschrijdend werken en uitzenden. Let op: op pagina 4 melding van een zeer interessante panel discussie Persbericht Let op: op pagina 4 melding van een zeer interessante panel discussie Nieuwe Inzichten grensoverschrijdend werken en uitzenden CEE = Central & Eastern Europe Centraal en Oost Europa Het Groei

Nadere informatie

Layla Aerts. Jaarverslag 2014

Layla Aerts. Jaarverslag 2014 Layla Aerts Jaarverslag 2014 Child Focus dankt van ganser harte de Nationale Loterij, haar meest gulle schenker! Child Focus dankt de Koning Boudewijnstichting voor haar bijdrage tot de realisatie van

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie