news nr 40 December 2014 Driemaandelijks periodiek - Afgiftekantoor: Brussel X - N P801170

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "news nr 40 December 2014 Driemaandelijks periodiek - Afgiftekantoor: Brussel X - N P801170"

Transcriptie

1 nr 40 news December 2014 Driemaandelijks periodiek - Afgiftekantoor: Brussel X - N P801170

2 Child Focus I Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen Stichting van openbaar nut I Lid van Missing Children Europe Belgacom-gebouw I Houba - de Strooperlaan 292 I B-1020 Brussel I T +32 (0) I childfocus.be 2 EDITO Gratis hulp HEIDI DE PAUW ALGEMEEN DIRECTEUR De hulp die Child Focus biedt aan (naasten van) slachtoffers van een verdwijning of van seksuele uitbuiting is volledig gratis. Sinds meer dan 16 jaar staan onze onthaalverantwoordelijken en consulenten klaar voor hen, dag en nacht en zeven dagen op zeven, via het kosteloze noodnummer of de chatlijn be die eveneens gratis is. Child Focus wil immers elke drempel wegwerken en aanspreekbaar zijn voor iedereen, wat ook zijn of haar achtergrond of sociale positie is. Voor veel mensen maakt het gratis zijn van de hulp wel degelijk een groot verschil tussen alleen blijven met het probleem of goed omkaderd worden in tijden van crisis. Verder is ook het gros van onze preventie-activiteiten kosteloos. Pedagogisch materiaal wordt mits portkosten bezorgd aan scholen, de sessies die onze vrijwilligers in het lager onderwijs geven zijn evenmin betalend. Ook het lanceren van opsporingscampagnes voor vermiste kinderen brengen geen enkele kost met zich mee voor de naasten, hoe omvangrijk en complex ze soms ook zijn. Maar natuurlijk gebeurt dit allemaal niet vanzelf. Er is wel degelijk geld mee gemoeid. Lonen van medewerkers, verplaatsingen, drukwerk uiteindelijk moet de factuur betaald worden. Een goed kwart van onze werkingsmiddelen komt van een subsidie van de Nationale Loterij. Ook andere overheden zoals het Brussels Gewest of de Europese Commissie steunen ons voor specifieke zaken, net zoals stichtingen of coöperatieven zoals de Koning Boudewijnstichting of Cera dat doen. Maar, opmerkelijk, de grote helft van onze middelen wordt bijeengebracht door grote en kleinere bedrijven enerzijds en, meer dan ooit, door individuele burgers anderzijds. Die laatsten dragen vaak bij via regelmatige schenkingen of soms ook met giften via hun testament. Volg onze opsporingsberichten op Lang voor het woord crowdfunding bestond, engageerden zich reeds vele duizenden personen en honderden bedrijven om de werking van Child Focus mee mogelijk te maken. Zij weten waarom ze dat doen: zij zetten het belang van de kinderen voorop. In naam van die kinderen, hartelijk dank! Hoofdredactie: Maryse Rolland I Redactiecomité: Dirk Depover, Hilde Demarré, Stéphanie Leyn, Yasmin Van Damme, Katrijn Van Den Abeele Leescomité: Nel Broothaerts, Sofia Mahjoub, Elisa Van Speybroeck I Layout : Françoise Albertyn I Foto cover : Layla Aerts Wilt u Child Focus financieel steunen? Niets zo gemakkelijk dankzij het formulier voor overschrijvingen en/of doorlopende opdrachten dat u bij Child Focus News vindt! Giften vanaf 40 euro per jaar zijn fiscaal aftrekbaar.

3 CHILD FOCUS NEWS 40 INTERVIEW 3 STÉPHANIE LEYN «Ik vind het leuk de juiste woorden te vinden om fondsen in te zamelen voor een goed doel!» INTERVIEW DOOR MARYSE ROLLAND Je maakt sinds juli 2013 deel uit van het team van Child Focus. Hoe verliep je parcours? Ik heb tien jaar als journaliste gewerkt in de audiovisuele sector. Ik kwam bij Child Focus terecht om de communicatieverantwoordelijke en woordvoerster te vervangen die met zwangerschapsverlof was (nvdr: Stéphanie knipoogt samenzweerderig). Ik hield me bezig met het redactionele deel van haar taak. Dat vond ik erg leuk en het gaf me een algemeen beeld van de missies van Child Focus. Binnen de organisatie merkte men dat ik zin had om te blijven en de directie bood me, na het vertrek van een medewerker, de functie van coördinatrice van de fondsenwerving aan. in te zamelen voor een goed doel! Maagden zouden ook eerlijk zijn je kunt ons dus garanderen dat het ingezamelde geld goed wordt besteed? Twee heel verschillende dingen, maar toch zijn er heel wat overeenkomsten: contacten leggen en op zoek gaan naar informatie! Ik moet bij mijn collega s immers informatie sprokkelen die kan helpen om burgers of bedrijven te overtuigen om ons te steunen. Wat zijn concreet je dagelijkse taken? De communicatiedirecteur werkt de strategie voor de fondsenwerving uit. Daarna vraagt hij mij om de concrete acties van A tot Z te beheren. Wat veel tijd vraagt, is het beheer van de bestaande contacten: zonder ze te overweldigen, moet je hen toch blijven motiveren door hen te informeren over onze acties. Je sterrenbeeld is maagd. Je houdt dus van cijfers (Lacht.) Neen, helemaal niet! Ik ben eerder literair aangelegd. Maar het klopt wel dat ik het leuk vind om de juiste woorden te vinden om fondsen Naam: Stéphanie Leyn (Geamuseerd.) Zeker en vast! Alles gaat voor de volle 100% naar de opdrachten van Child Focus! Child Focus is trouwens lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving. De werkingskosten zijn onze grootste kostenpost. Zij omvatten de behandeling en de preventie van verdwijningen en seksuele uitbuiting van kinderen, de ondersteuning van het werk van onze vrijwilligers, de publieke opsporingscampagnes, de communicatie, de sensibiliseringsacties en de onvermijdelijke logistieke en IT-kosten. Wat heel belangrijk is om weten: alle hulp aan ouders en jongeren in nood is volledig gratis voor hen. Geboortedatum: Heeft de huidige crisis een impact op de vrijgevigheid van de burgers en de bedrijven ten opzichte van Child Focus? Concurrentiedrang Stresstoestanden Negativisme «Wat heel belangrijk is om weten: alle hulp aan ouders en jongeren in nood is volledig gratis voor hen!» Als journaliste ging je op zoek naar informatie. Nu ga je op zoek naar fondsen! Identiteitsfiche Ja, duidelijk. We krijgen nog steeds giften binnen, maar minder. Aangezien de subsidies van de overheid en van de Europese Commissie elk jaar opnieuw verminderen, is het erg belangrijk dat we de bronnen van onze financiële inkomsten diversifiëren. Naast acties bij bedrijven doen we daarom steeds vaker beroep op de burgers, met name via deur-aan-deur inzamelingen. Is er veel concurrentie tussen de ngo s? Neen, want onze doelgroepen zijn heel erg verschillend. Ons publiek is niet hetzelfde als dat van Greenpeace of zelfs van Unicef. Onze kracht is dat we nationaal werken en oog hebben voor de ouders hier in België. Soms bieden bedrijven en burgers ons spontaan steun aan. Dat is hartverwarmend Gezinssituatie: samenwonend, twee jonge zoontjes en een baby op komst. Opleiding: Master in de Toegepaste Communicatie (specialisatie Pers en Informatie) Talen: Frans, Nederlands en Engels Ik hou van: Sociale contacten Dingen leren Nieuwe uitdagingen als ze maar toegankelijk zijn Ik hou niet van: In november jongstleden nam Child Focus deel aan het Salon van het Testament. Schenken ouderen vaak een deel van hun nalatenschap aan een goed doel? Het gebeurt steeds vaker. Meer en meer mensen weten dat ze ook na hun leven een gift kunnen doen. Dat Salon is trouwens geen doodse bedoening, het zit boordevol hoop voor de toekomst! De eindejaarsfeesten staan voor de deur. Wat is jouw wens? Zelfs de kleinste financiële inbreng kan ons echt helpen, nog meer als het gaat om een maandelijkse gift. Dat laat ons toe om projecten op lange termijn te plannen en te organiseren. Iedereen weet dat kleine beekjes uitgroeien tot grote rivieren!

4 4 RONDETAFEL Kinderpornografie op «Laat Child Focus hel Child Focus organiseerde op 17 oktober een rondetafelconferentie in aanwezigheid van Hare Majesteit en de Belgische beleidsmakers, o.a. de Eerste minister Charles Michel en minister van Digitale Agenda Alexander De Croo. Het belangrijkste doel van deze rondetafel was om ervoor te zorgen dat ook in België kinderporno zo snel mogelijk van het internet verwijderd wordt. Elk jaar ontvangt Child Focus, via de website stopchildporno.be, ongeveer meldingen van burgers die op kinderporno stoten op het internet. Child Focus moet, gezien het huidige wettelijk kader, alle meldingen meteen doorsturen naar de politie. Child Focus mag, in tegenstelling tot gelijkaardige organisaties in andere Europese landen, niet eerst nagaan of het wel degelijk om kinderporno gaat en waar de beelden vandaan komen. De politie heeft, door de grote werklast, niet genoeg middelen om snel al die doorgestuurde meldingen zelf te behandelen. Op die manier gaat veel tijd verloren. In zo goed als alle andere landen van Europa bestaat een goede samenwerking tussen de burgerlijke meldpunten, de politie en de internet-industrie om kinderporno zo snel mogelijk te verwijderen van het internet, en dit soms al binnen de 24 uur na de melding. De meldingen filteren De vraag die Child Focus op tafel legde tijdens de rondetafel was duidelijk: laat ons helpen! Child Focus wil de meldingen die door burgers via stopchildporno.be worden gedaan zelf bekijken, zoals haar buitenlandse collega s dat doen. Child Focus zou kunnen nagaan of het ten eerste effectief om beelden van seksueel misbruik van kinderen gaat. Indien dit het geval is, wil Child Focus zelf bekijken uit welk land de beelden afkomstig zijn. Indien de beelden uit het buitenland afkomstig zijn, wil Child Focus de meldingen doorsturen naar haar collegaorganisatie in het betreffende land. Dit is perfect

5 Diep in het web woekert kinderporno onopgemerkt verder. De beelden van seksueel misbruikte kinderen moeten verdwijnen. TEKEN DE PETITIE OP KINDERPORNO ONZICHTBAAR. MAAR OVERAL. 5 CHILD FOCUS NEWS 40 het net: pen!» YASMIN VAN DAMME CHFO_0000_Stop child porno affiche3.indd 1 16/09/14 15:53 mogelijk gezien Child Focus lid is van een wereldwijd netwerk dat juist om die reden is opgericht. Als de website met kinderpornografische beelden, afkomstig is uit België, zal Child Focus dan de politie betrekken opdat deze haar onderzoek naar daders en slachtoffers kan aanvatten. om tijd te winnen! Op deze manier zou Child Focus, in plaats van 1400 meldingen, waarschijnlijk slechts een handvol meldingen, waarvan zeker is dat het om uit België afkomstige kinderporno gaat, moeten doorsturen naar de politie. Dit zou de taak van de politie enorm vergemakkelijken! Child Focus kan daarmee ook contact opnemen met dat internetbedrijf die de betreffende website host, opdat de beelden zo snel mogelijk verwijderd worden. Daarom gaat het in het buitenland, en dit is hoe Child Focus ook wil dat het in België gaat. Daarom werden op de ronde tafel van 17 oktober alle stakeholders uitgenodigd die ervoor kunnen zorgen dat zo'n systeem geïnstalleerd wordt. Een betrokken erevoorzitster Koningin Mathilde was ook aanwezig, gezien haar erevoorzitterschap van Child Focus en gezien zij erg met de thematiek begaan is. Tijdens de rondetafel werd eerst de Belgische problematische situatie uitvoerig besproken door de Leuvense professor Jos Dumortier, die er onderzoek naar heeft gedaan. Nadien kwam een vertegenwoordiger van de Europese Commissie, Anabela Gago, aan het woord die uitlegde hoe België naar Europese normen verplicht is om werk te maken van de snelle verwijdering van kinderporno van het internet. Mevrouw Gago maakte heel duidelijk dat België momenteel niet aan die verplichtingen voldoet en dat hier dringend verandering in moet komen. Daarna kwamen vertegenwoordigers van buitenlandse collega-organisaties van Child Focus aan het woord, die aan de genodigden uitlegden hoe het systeem in hun land in elkaar zit. De Britse collega vertelde zelfs dat in sommige extreme gevallen, de beelden al binnen de 10 minuten na een melding van internet kunnen worden gehaald! Politie, Justitie en de internet-industrie zijn solidair Alles valt of staat met een goede samenwerking met de internetindustrie, politie en justitie. Tijdens de rondetafel kwamen deze partijen trouwens ook aan het woord. Commissaris-Generaal van de Federale Politie, Catherine De Bolle, erkende het probleem, gaf de ernst ervan toe en was bereid om mee te werken aan de zoektocht naar een oplossing mits de komst van een wettelijk kader daarvoor. De vertegenwoordiger van Justitie, Substituut Procureur Generaal van Luik, Brigitte Goblet, sprak zich enigszins op gelijkaardige manier uit, maar stelde toch de vraag of het niet het alleenrecht was van de Belgische autoriteiten om kinderporno te bestrijden. Patrick Marck van Feweb, en Henri-Jean Pollet van Ispa, die samen de internetindustrie vertegenwoordigden, stelden zich uiterst positief op en gaven aan hun volledige medewerking te willen verlenen aan nieuwe initiatieven in de strijd tegen kinderporno. Een overtuigde Eerste minister Als laatste kwam premier Charles Michel aan het woord, die in een lange en gepassioneerde speech zijn persoonlijk engagement uitsprak voor een verbetering van de huidige gebrekkige Belgische situatie. Alexander De Croo boodt zijn diensten aan als coördinator van de gesprekken die na de ronde tafel moeten volgen om te bekijken hoe de besproken initiatieven werkelijkheid moeten worden! vastberaden burgers De petitie rond de thematiek leverde om en bij de handtekening op, wat onze verwachting ver oversteeg! Child Focus is dan ook heel erg tevreden met de uitkomst van de rondetafel en is vol goede hoop dat deze vergadering de start van de broodnodige verandering in de strijd tegen kinderporno betekent. Mijn moeder heeft me steeds gezegd : «Op een dag ga jij verandering brengen» «Ik kan me de momenten dat hij foto s van me nam nog goed herinneren. «Maak een handstand tegen de muur. Kom op mijn knieën zitten. Ga in het bad.» Hij vroeg me hem op te winden. Hij onderhandelde: «Als je dit bij me doet, krijg je van mij een boek ( ).» Meer dan duizend foto s. Wanneer ik 60 jaar ben, zal er nog steeds een foto van mij op het internet staan. Dat is het moeilijkste ( ). Aan alle mensen die naar mijn foto s of die van anderen kijken: ik hoop dat jullie betrapt worden.» De integrale versie van deze beklijvende getuigenis van een slachtoffer van kinderpornografie werd vertoond op 17 oktober tijdens het rondetafelgesprek.

6 6 TOT ONZE DIENST - SOCIALE NETWERKEN D Ieteren en Child Focus een partnerschap dat op wieltjes loopt! STÉPHANIE LEYN Het bedrijf D Ieteren is al bijna acht jaar partner van Child Focus. Tijd voor een ontmoeting met MVO manager (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer), Catherine Vandepopulier. Kunt u me iets vertellen over de evolutie van het mecenaat binnen D Ieteren? Het bedrijf D Ieteren speelt een actieve rol in Belgische maatschappelijke organisaties door haar activiteiten op het vlak van mecenaat en sponsoring. De goede doelen die we steunen liggen meestal in de lijn van de activiteiten van het bedrijf, van onze waarden en de specifieke eigenschappen van onze merken. D Ieteren is altijd al een schenker en een mecenas geweest. Tot voor kort bestond er geen uitgesproken mecenaatsbeleid. De schenkingen, zowel financieel als in natura, gebeurden op basis van interne en externe aanvragen. Al die tijd waren er wel een aantal thema s die de voorkeur kregen (kinderen, gezondheid, onderwijs ) en bepaalde partnerschappen, zoals dat met Child Focus, duren al een hele tijd. Wat doen jullie concreet voor Child Focus? Door leasingwagens te leveren aan Child Focus stellen we jullie in staat om jullie werk op het terrein gemakkelijker uit te voeren en om jullie acties tot een goed einde te brengen. Welke zichtbaarheid verwachten jullie van dit soort partnerschap? Het mecenaat onderscheidt zich van sponsoring door het niet-lucratieve aspect ervan. Maar ook al streven we hierbij niet naar een commerciële opbrengst, toch biedt het mecenaat heel wat voordelen. Hierdoor kan D Ieteren zijn integratie in het maatschappelijk netwerk, bij de overheden en bij de burgers versterken. Ons bedrijf krijgt hierdoor heel wat sympathie. En het mecenaat zorgt er ook voor dat onze medewerkers trots zijn om deel uit te maken van ons bedrijf. Ons partnerschap met Child Focus kadert in die filosofie. Wij gaan de wagens niet voorzien van een affiche «gesteund door D Ieteren», want dat zou misplaatst zijn. D Ieteren ondersteunt jullie omdat wij geloven in wat jullie doen en omdat we jullie echt willen helpen bij de opdrachten die jullie uitvoeren op het terrein. Wat wensen jullie Child Focus? Ik wens dat we een toegevoegde waarde kunnen blijven bieden aan jullie werk en dat we jullie zo goed mogelijk kunnen helpen. Wat jullie doen, is fantastisch. Word fan van onze Facebookpagina! MARYSE ROLLAND U hebt een Facebookaccount maar bent nog geen fan van de Facebookpagina van Child Focus? Surf dan snel naar Child Focus NGO en like ons! Ziezo, nu hebt u net als onze andere fans toegang tot alle informatie die onze medewerkers publiceren. Sensibiliseringscampagnes, acties om fondsen te werven, nieuwe e-safety tools, studies, statistieken, preventietips u blijft helemaal op de hoogte van wat er gebeurt bij Child Focus. Maar het allerbelangrijkste is dat u geïnformeerd wordt over de verdwijningsberichten en dat u ze kunt delen met heel uw netwerk. Wie weet krijgen we dankzij u wel informatie die de onderzoekers kan helpen om een vermiste jongen of een vermist meisje terug te vinden. Een onmisbare uiting van burgerzin. Samen vinden we ze wel!

7 PREVENTIE TOOLS 7 Nieuwe video: de kracht van bemiddeling bij het oplossen van internationale familieconflicten HILDE DEMARRÉ Als een ouder zijn of haar kind ontvoert naar een ander land, kan de achterblijvende ouder een beroep doen op internationale verdragen om de terugkeer van zijn of haar kind te bekomen. Maar ouders kunnen ook proberen om samen een oplossing te zoeken voor hun conflict. In grensoverschrijdende gevallen kan een gespecialiseerd bemiddelaar hen hierbij helpen. Om dit te bevorderen richtte Child Focus in 2012 een internationaal netwerk van familiebemiddelaars. In september creëerde Child Focus, in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting, een video die uitlegt wat internationale familiebemiddeling inhoudt en welke voordelen bemiddeling kan bieden in deze grensoverschrijdende gevallen. Ontdek de video op: of irespect: Een nieuwe pedagogische aanpak rond online privacy KATRIJN VAN DEN ABEELE Child Focus, B-CCENTRE (Belgian Cybercrime Center of Excellence for Training, Research & Education), EM- SOC en Saskia Van Uffelen (Digital Champion voor België) lanceerden op 26 november irespect : een informatief pakket met een dvd en pedagogische fiches over online privacy. PEDAGOGISCHE TOOL VOOR JONGEREN ROND ONLINE PRIVACY Voor leerlingen van 10 tot 14 jaar Het irespect-pakket is onze allernieuwste pedagogische tool die leerkrachten kunnen inzetten om met leerlingen tussen 10 en 14 jaar aan de slag te gaan rond online privacy. Deze tool richt zich op jongeren en is dankzij haar inclusieve aanpak en het nodige vooronderzoek ook perfect inzetbaar in scholen van het Buitengewoon Onderwijs van het type 1 en 8. Het pakket bestaat uit een dvd met 10 korte, interactieve en sterk visuele preventiefilmpjes die ervoor zorgen dat er op een creatieve manier kan gewerkt worden rond online privacy. Elk filmpje is voorzien van een pedagogische fiche die de leerkracht de nodige knowhow en didactische handvaten biedt om aan de slag te gaan. De opdrachten zijn gebaseerd op voor de leerlingen herkenbare situaties waarin ze zelf keuzes moeten maken. Internet is geweldig en leuk. Het geeft kinderen en jongeren een ruime kijk op de wereld, stelt hen in staat vriendschapsbanden te smeden en te onderhouden en het is bovendien een bron van spel en avontuur. Maar soms gaat het mis. Recent onderzoek (Net Children go mobile. Mascherone & Cuman, 2014) geeft aan dat 19% van de Belgische jongeren tussen 9 en 16 jaar een publiek profiel heeft op sociale netwerken en 11% reeds ongewild in contact kwam met seksueel getinte inhoud. Kinderen kunnen dus minder aangename dingen tegenkomen of zich risicovol gedragen. Daarom is het belangrijk dat zij hun eigen gedrag op het internet kritisch benaderen en dat ze leren welke handelingen of gedragingen wenselijk of onwenselijk zijn. Zo is er bijvoorbeeld de basisregel dat je je identiteitsgegevens niet voor iedereen te grabbel gooit. Deze tool kwam mede tot stand dankzij subsidiëring van de Europese Commissie, de FOD Economie en het IWT (agentschap voor Inovatie door Wetenschap en Technologie) via het EMSOC project. Samen met deze partners wil Child Focus kinderen op een veilige en constructieve manier met het internet leren omgaan. Er werden in totaal 4000 irespect pakketten verdeeld aan alle onderwijsnetten.

8 8 MOOIE GEBAREN TEN VOORDELE VAN CHILD FOCUS STÉPHANIE LEYN Lieve woorden op de sociale netwerken Wij waren erbij «Ik schrijf dit om u te feliciteren en u een hart onder de riem te steken bij alles wat u doet voor de vermiste kinderen. Hopelijk kan justitie gerechtigheid doen geschieden in de zaak van de kleine Béatrice en de dader(s) straffen. De verdwijning van Béatrice is een heel triestige zaak. Maar ze toonde eens te meer hoe solidair onze bevolking is. In moeilijke tijden slaan de Belgen de handen in elkaar. U hebt een nobele organisatie.» Guillaume d. Appels, peren en euro's ten voordele van Child Focus Hartelijk dank aan 't Appeltje, een gezellige fruit- en groentenwinkel in Turnhout die ons al vele jaren steunt door regelmatig mooie sommen in te zamelen met behulp van de Child Focus-spaarpot op de toonbank. We willen u graag danken voor uw talrijke opkomst aan onze stand op het Salon van het Testament in Brussels Expo van 16 tot 20 november. Sommigen onder jullie waren geïnteresseerd in een mogelijk legaat, anderen boden ons hun diensten als vrijwilliger aan. Tijdens deze, wilden we de bezoekers er vooral aan herinneren dat als ze geen wettelijke erfgenamen hebben, of als ze geen testament hebben opgesteld, hun nalatenschap naar de overheid gaat. Wat dacht u ervan een goed doel in uw testament op te nemen? Zo bent u er zeker van dat uw erfenis volgens uw wensen wordt benut! Verantwoordelijke uitgever : H. De Pauw, Houba - de Strooperlaan 292, 1020 Brussel To Be or not to Be-zen In onze vorige editie vertelden we u over een ruimte waar de medewerkers terecht kunnen om hun emoties, twijfels en stress te ventileren. En tromgeroffel die ruimte is er nu! De medewerkers van Child Focus genieten nu volop van de relaxruimte die Be-zen werd gedoopt. Dit project was echter nooit mogelijk geweest zonder de vrijgevigheid van de volgende sponsors: Mise en scène voor het meubilair, Multimag voor de maandelijks geleverde magazines, Les Tissus du Chien Vert voor de prachtig gekleurde stoffen, Colora Waterloo voor de rustgevende kleuren, Steylemans voor de muziekinstallatie en Ecuina voor de natuurlijke toets in de ruimte. En laten we vooral Christiane niet vergeten, één van onze vrijwilligsters met gouden vingers en de hulp van verschillende medewerkers, zoals Bélinda, Soufiane, Wim, Laethicia, Stéphanie, Sandra Een heel nuttige groene sticker Het bedrijf Avery ik ben /je m appelle Dennison Coordination Center werd aangegrepen door onze sensibili- ouders GSM parents seringsacties en drukte gratis identificatiestickers af. Onze vrijwilligers zullen dit nuttig geschenk uitdelen op verschillende evenementen, stands en festivals die in 2015 op het programma staan. Hartelijk dank aan de leerlingen van 5B van de Basisschool 'Heilige Familie' van Hamme, die hun creativiteit botvierden ten voordele van Child Focus.

Tips om geld in te zamelen voor Dokters van de Wereld.

Tips om geld in te zamelen voor Dokters van de Wereld. Tips om geld in te zamelen voor Dokters van de Wereld. Naast de sportieve uitdaging van bijna 500 kilometer te fietsen naar Amsterdam en terug, wacht er nu nog een tweede uitdaging: zoveel mogelijk geld

Nadere informatie

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu?

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Proficiat & bedankt! Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. Fantastisch dat je je zo wil engageren om samen met ons kwetsbare

Nadere informatie

Mobiele apparatuur, internet en sociale media protocol

Mobiele apparatuur, internet en sociale media protocol Frankenskamp 4 3848 DE Harderwijk 0341-426704 - directiebron@stichtingvco.nl - www.debronharderwijk.nl Mobiele apparatuur, internet en sociale media protocol CBS DE BRON, EEN SCHOOL MET MEERWAARDE. Steeds

Nadere informatie

Voordelen voor vrienden

Voordelen voor vrienden Voordelen voor vrienden U ontvangt gratis ons kwartaalblad de Antoni (met daarin verhalen van patiënten en medewerkers van het, fondsenwervingsacties en Vriendennieuws). U wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse

Nadere informatie

1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour?

1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour? FAQ BIKETOUR 2015 1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour? 2. Hoe kan ik mijn profielpagina delen met anderen? 3. Hoe kan ik mijn profielfoto wijzigen? 4. Hoe kan ik de naam

Nadere informatie

LEVENSLOOP 24 uur in actie tegen kanker

LEVENSLOOP 24 uur in actie tegen kanker Stichting tegen Kanker en het lokale Levensloop vrijwilligerscomité organiseren LEVENSLOOP 24 uur in actie tegen kanker VIEREN HERINNEREN STRIJDEN STK008_Levensloop_Broch_NL_03.indd 1 26/04/13 12:14 Levensloop,

Nadere informatie

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson Meld seksueel misbruik aan de commissie-samson Help ons Mijn naam is Rieke Samson en ik wil je vragen om ons te helpen bij het onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen en jongeren. Zelf ben ik voorzitter

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten De nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten Aan uw testament werken is niet altijd gemakkelijk. Het is echter voor ieder van u de enige manier om te garanderen dat uw wensen perfect gerespecteerd

Nadere informatie

news n 42 September 2015 Driemaandelijks periodiek - Afgiftekantoor: Brussel X - N P801170 Katrijn Van Den Abeele

news n 42 September 2015 Driemaandelijks periodiek - Afgiftekantoor: Brussel X - N P801170 Katrijn Van Den Abeele n 42 news September 2015 Driemaandelijks periodiek - Afgiftekantoor: Brussel X - N P801170 Katrijn Van Den Abeele CHILD FOCUS NEWS 42 Child Focus I Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen

Nadere informatie

En als zij nu één van uw erfgenamen zouden zijn? Geef kwetsbare kinderen een thuis en een toekomst!

En als zij nu één van uw erfgenamen zouden zijn? Geef kwetsbare kinderen een thuis en een toekomst! En als zij nu één van uw erfgenamen zouden zijn? Geef kwetsbare kinderen een thuis en een toekomst! Via een legaat kan u zowel uw dierbaren als kinderen die er helemaal alleen voor staan iets moois nalaten.

Nadere informatie

news n 43 December 2015 Driemaandelijks periodiek - Afgiftekantoor: Brussel X - N P801170 Dreamstime

news n 43 December 2015 Driemaandelijks periodiek - Afgiftekantoor: Brussel X - N P801170 Dreamstime news n 43 December 2015 Driemaandelijks periodiek - Afgiftekantoor: Brussel X - N P801170 Dreamstime CHILD FOCUS NEWS 43 Child Focus I Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen Stichting

Nadere informatie

25/04/2014. Zorgzaam omgaan met kinderen in de media Balanceren tussen beschermen en participeren. Kinderen en media: vele gezichten

25/04/2014. Zorgzaam omgaan met kinderen in de media Balanceren tussen beschermen en participeren. Kinderen en media: vele gezichten Zorgzaam omgaan met kinderen in de media Balanceren tussen beschermen en participeren Bruno Vanobbergen Kinderrechtencommissaris Kinderen en media: vele gezichten Deelname aan amusementsprogramma s Deelname

Nadere informatie

Lesvoorbereiding. Inleiding voor de leerkracht :

Lesvoorbereiding. Inleiding voor de leerkracht : Lesvoorbereiding Inleiding voor de leerkracht : Child Focus, de Stichting voor Verdwenen en Seksueel Uitgebuite Kinderen, heeft als missie om de fenomenen van verdwijning en seksueel misbruik te bestrijden

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C214 WON18 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 28 april 2011 2 Commissievergadering nr. C214 WON18 (2010-2011)

Nadere informatie

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon Foto: Plan / Denis Closon Zet je in als vrijwilliger voor Plan België Foto: Plan / Daniel Silva het Plan Zet je in als vrijwilliger voor Plan België en verander de toekomst van kinderen en hun gemeenschap

Nadere informatie

Uw testament kan jongeren kansen geven!

Uw testament kan jongeren kansen geven! Uw testament kan jongeren kansen geven! Onze prioriteit gaat naar de doelloze, verlaten en bedreigde jeugd. Don Bosco Goede vrienden van Don Bosco, Op de één of andere manier voelt u zich verbonden met

Nadere informatie

Winnen en behouden van nieuwe cliënten

Winnen en behouden van nieuwe cliënten Winnen en behouden van nieuwe cliënten Dat is de kracht van het zelfstandig ondernemerschap in tegenstelling tot de grote bedrijven. Alles draait om het vertrouwen van jouw cliënt in jouw professionaliteit.

Nadere informatie

Nalaten uw visie, onze toekomst

Nalaten uw visie, onze toekomst Nalaten uw visie, onze toekomst Zelfstandig leven met een visuele beperking Blind of slechtziend door het leven gaan, het overkomt steeds meer mensen. Dit komt onder meer door de vergrijzing en ziektes

Nadere informatie

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer samenvatting onderzoek Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer Kwalitatief internationaal onderzoek onder ondernemers in buurlanden over zakendoen met Nederlandse bedrijven Hoe is het gesteld

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Omgaan met de media. Als slachtoffer aan het woord

Omgaan met de media. Als slachtoffer aan het woord Omgaan met de media Als slachtoffer aan het woord 1 Je bent slachtoffer van een ongeval, een misdrijf of een ander drama. Kranten, radio of televisie berichten erover. Hoe ga je om met de publieke aandacht?

Nadere informatie

Het instappen in de Paranormale Wereld

Het instappen in de Paranormale Wereld Het instappen in de Paranormale Wereld Eerste druk, 2014 2014 Johanna de Vos isbn: 9789048432189 nur: 728 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze

Nadere informatie

Na een maand met veel vrije dagen zijn we aan de laatste loodjes van het schooljaar begonnen.

Na een maand met veel vrije dagen zijn we aan de laatste loodjes van het schooljaar begonnen. Dag beste mensen, Na een maand met veel vrije dagen zijn we aan de laatste loodjes van het schooljaar begonnen. Terugkijkend naar de afgelopen maand, kijk ik vooral met veel plezier en trots terug naar

Nadere informatie

Beste vrienden en sympathisanten van ons project Hope For The Children in Cambodja,

Beste vrienden en sympathisanten van ons project Hope For The Children in Cambodja, Beste vrienden en sympathisanten van ons project Hope For The Children in Cambodja, We vonden dat het tijd werd dat we jullie, sponsors van ons project, op de hoogte houden van wat er allemaal gebeurt

Nadere informatie

Workshop Fondsenwerving

Workshop Fondsenwerving Cursus Goed besturen voor Studentbestuurders Workshop Fondsenwerving 6 oktober 2009 Wat gaan we doen? Introductie Uitgangspunten fondsenwerving Oefening 1 Koffie Aan de slag met fondsenwerving (1) Oefening

Nadere informatie

Cijfers en activiteiten 2016 Child Focus Seksuele uitbuiting van minderjarigen

Cijfers en activiteiten 2016 Child Focus Seksuele uitbuiting van minderjarigen Cijfers en activiteiten 2016 Child Focus Seksuele uitbuiting van minderjarigen SEKSUELE UITBUITING VAN MINDERJARIGEN Sinds 2014 richt Child Focus zich voornamelijk op volgende vormen van seksuele uitbuiting

Nadere informatie

Stichting tegen Kanker en het lokale organisatiecomité stellen voor. LEVENSLOOP 24 uur in beweging tegen kanker VIEREN HERINNEREN STRIJDEN

Stichting tegen Kanker en het lokale organisatiecomité stellen voor. LEVENSLOOP 24 uur in beweging tegen kanker VIEREN HERINNEREN STRIJDEN Stichting tegen Kanker en het lokale organisatiecomité stellen voor LEVENSLOOP 24 uur in beweging tegen kanker VIEREN HERINNEREN STRIJDEN Levensloop, een initiatief van Stichting tegen Kanker Levensloop

Nadere informatie

snapshots uit onderzoek naar seksuele en reproductieve gezondheid

snapshots uit onderzoek naar seksuele en reproductieve gezondheid snapshots uit onderzoek naar seksuele en reproductieve gezondheid 2 Freedom can not be achieved unless the women have been emancipated form all forms of oppression. Nelson Mandela Beste lezer, Met trots

Nadere informatie

worden. Het gaat immers in dit leven niet om wat je hebt, het gaat om wat je doet.

worden. Het gaat immers in dit leven niet om wat je hebt, het gaat om wat je doet. Voor oma. Het gaat in dit leven niet om wat je hebt. Het gaat in dit leven om wat je doet. Het gaat om de keuzes die je maakt. Open je hart voor de ander, want je bent, omdat wij samen zijn. In de winter

Nadere informatie

Omgaan met gedrag op Basisschool De Bareel

Omgaan met gedrag op Basisschool De Bareel 1. Uitgangspunten gedrag Omgaan met gedrag op Basisschool De Bareel Schooljaar 2013 Inhoud 2. Preventief handelen om te komen tot gewenst gedrag 3. Interventies om te komen tot gewenst gedrag 4. Stappenplan

Nadere informatie

Er zijn 2 redenen om te hollaback-en : voor jezelf en voor de wereld..

Er zijn 2 redenen om te hollaback-en : voor jezelf en voor de wereld.. Hollaback! (= Roep terug) betekent : Reageren Tegen straatintimidatie, op jouw manier. Of je nu iemand vertelt wat je overkwam, je verhaal deelt online, het in kaart brengt via de Hollaback app, op het

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL

STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL SCHENKEN EN NALATEN HARDERWIJK Missie van de Stichting Vrienden van het St Jansdal Het bevorderen van het welzijn van de patiënten van het ziekenhuis St Jansdal Motto:

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT

HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT HOE JE IN 5 STAPPEN ECHT ZELFVERTROUWEN OPBOUWT DOOR ANN VAN RIET WWW.ALTHEA-COACHING.BE Hallo! In dit e-book ga je leren hoe je echt zelfvertrouwen kan opbouwen. En daarmee bedoel ik dus niet gewoon denken

Nadere informatie

TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven.

TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven. TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven. Beginsituatie: De lln doen als inleiding op het project rond geloven en de kerkwandeling, een filosofisch gesprek. Er komen verschillende

Nadere informatie

mobi4u OUD vs. NIEUW Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

mobi4u OUD vs. NIEUW Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer mobi4u OUD vs. NIEUW Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Introductie Het leidt geen twijfel dat het stimuleren van duurzame ontwikkeling en duurzame mobiliteit één van de grootste uitdagingen

Nadere informatie

Projectkosten ophalen met fondsenwerving

Projectkosten ophalen met fondsenwerving Projectkosten ophalen met fondsenwerving Het is soms ook best duur om vrijwilligerswerk te doen in het buitenland, of stage te lopen over de grens. Voor Local Dreamers, en voor onze Ecuadoriaanse partnerorganisaties,

Nadere informatie

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter,

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter, 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. de voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie mevrouw L. Ypma Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt

Nadere informatie

SCHOOL TIME-OUT. Lang programma. School Time-out

SCHOOL TIME-OUT. Lang programma. School Time-out SCHOOL TIME-OUT Lang programma School Time-out Op één of andere manier raak ik altijd in confl ict met de leerkrachten. Er zit zoveel in mijn hoofd dat ik me niet kan concentreren op school. Als ik de

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Help het Doel 2015. 1. Inleiding... 2. 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3

Beleidsplan Stichting Help het Doel 2015. 1. Inleiding... 2. 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3 3. Beheer van de verkregen middelen... 4 4. Besteding van verkregen middelen... 5 5. Nawoord... 5 1 1. Inleiding Stichting Help

Nadere informatie

Graag informeren wij u hier verder over. Kunnen wij na het lezen van de informatie op uw steun rekenen?

Graag informeren wij u hier verder over. Kunnen wij na het lezen van de informatie op uw steun rekenen? RSIN: 8206.10.033 Stop Darmkanker Nederland Stop Darmkanker Nederland is ontstaan nadat de oprichter van de stichting, Marthen Bakker, het ziekteproces van darmkanker van heel dichtbij had meegemaakt.

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009. Dames en heren,

Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009. Dames en heren, Toespraak minister Hirsch Ballin bij oprichting Platform Internetveiligheid op 8 december 2009 Dames en heren, Goed dat we hier bijeen zijn om het Platform Internetveiligheid op te richten. Ik ben blij

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Oxfam& Partners. Jaarrapport 2007. é Het Zuiden roert zich é Financiële gegevens é Overzicht resultaten

Oxfam& Partners. Jaarrapport 2007. é Het Zuiden roert zich é Financiële gegevens é Overzicht resultaten PP D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t v a n O x f a m - S o l i d a r i t e i t a p r i l - m e i - j u n i 2 0 0 8 n u m m e r 1 1 Oxfam& Partners BC 10682 Brussel X P501325 - Afgiftekantoor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

LEVENSLOOP 24 uur in beweging tegen kanker

LEVENSLOOP 24 uur in beweging tegen kanker Stichting tegen Kanker en het lokale organisatiecomité stellen voor LEVENSLOOP 24 uur in beweging tegen kanker VIEREN HERINNEREN STRIJDEN STK036_Update_Levensloop_Broch_2014_NL_03.indd 1 10/03/14 13:53

Nadere informatie

EN U? MOCHT DOEN, WAT ZOU DAT ZIJN? TOEKOMST- WENS ALS U EEN

EN U? MOCHT DOEN, WAT ZOU DAT ZIJN? TOEKOMST- WENS ALS U EEN EN U? ALS U EEN TOEKOMST- WENS MOCHT DOEN, WAT ZOU DAT ZIJN? Al sinds helpt Homeless Child vooral kinderen maar ook vrouwen om een beter bestaan op te bouwen. Ons werk is mogelijk dankzij u en met deze

Nadere informatie

Bilan 2002 PERSDOSSIER

Bilan 2002 PERSDOSSIER Bilan 2002 PERSDOSSIER Responsible Young Drivers Stichting van openbaar nut Barricadenplein 9 1000 Brussel Tel. : 02/513.39.94 Fax : 02/502.43.50 www.ryd.be info@ryd.be Inleiding Al voor de negentiende

Nadere informatie

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective)

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) Country Specific Questionnaire Netherlands PARENTS OF CHILDREN BETWEEN 6 17 Q0. Hoeveel

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

impact in Antwerpen Meer dan 550 jaar aan diamantgeschiedenis zit vervat in de slogan Cut in Antwerp, tot op vandaag nog

impact in Antwerpen Meer dan 550 jaar aan diamantgeschiedenis zit vervat in de slogan Cut in Antwerp, tot op vandaag nog Hoofdstuk 6 Indirecte economische impact in Antwerpen De Antwerpse diamantsector is ontzettend belangrijk voor de Vlaamse en Belgische economie. Niet alleen door de toegevoegde waarde en inkomsten die

Nadere informatie

Schoolverlaters bevraagd

Schoolverlaters bevraagd sessie 3 De wereld op de stoep: Schoolverlaters bevraagd Lieven Tusschans Stad Gent Werk en Economie Dienst Werk Schoolverlaters bevraagd Europa 2020 (schoolverlaters, kwalificaties, werkloosheid) Dienst

Nadere informatie

NEWSBULLETIN-3 DUBBELSTER AND EUROPE!

NEWSBULLETIN-3 DUBBELSTER AND EUROPE! NEWSBULLETIN-3 DUBBELSTER AND EUROPE! Hierbij ontvangt u het derde Newsbulletin Dubbelster and Europe, een uitgave van de werkgroep Internationalisering. In dit bulletin vindt u een verslag van de afsluiting

Nadere informatie

De sleutel tot integratie

De sleutel tot integratie Goeiedag, ik bel u in verband met het appartement dat u verhuurt. Is dit nog vrij?. Het is een vraag die eenvoudig en niet zo belangrijk lijkt. Behalve als u een vluchteling bent en uw toekomst ervan afhangt.

Nadere informatie

MEMORANDUM 2014 VLAAMSE GEMEENSCHAP. Aanbevelingen van Child Focus, Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen

MEMORANDUM 2014 VLAAMSE GEMEENSCHAP. Aanbevelingen van Child Focus, Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen MEMORANDUM 2014 VLAAMSE GEMEENSCHAP Aanbevelingen van Child Focus, Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen INHOUD INLEIDING 1 1 2 AANDACHTSPUNTEN VOOR DE MINISTER 2 VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID

Nadere informatie

Informatiebureau in België

Informatiebureau in België Informatiebureau in België 25/10 /2016 #BEdigital op de beurs Digital First in Brussel Donderdag 20 oktober organiseerde het Informatiebureau van het Europees Parlement in België in het kader van de beurs

Nadere informatie

HERMAN VAN ROMPUY SCHOLARSHIP

HERMAN VAN ROMPUY SCHOLARSHIP HERMAN VAN ROMPUY SCHOLARSHIP powered by VBO-FEB, Stichting Bekaert & Fondation van der Rest Pieter Timmermans Gedelegeerd bestuurder Administrateur délégué Bozar - Brussel, Bruxelles 8/12/2014 1 Hartelijk

Nadere informatie

Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE

Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE Kennismakingsgids 2012 Dit is ZEF Magazine! ZEF Magazine is een online magazine voor jonge mensen die wonen in Limburg. ZEF draait niet alleen om nieuwtjes

Nadere informatie

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN Gratis PDF Beschikbaar gesteld door vlewa.nl Geschreven door Bram van Leeuwen Versie 1.0 INTRODUCTIE Welkom bij deze gratis PDF! In dit PDF

Nadere informatie

straatjutten de workshops

straatjutten de workshops straatjutten de workshops inleiding De beste kansen & ideeën liggen op straat, maar de meeste mensen zien ze niet. Met de Straatjutmethode leer je ze te vinden en te vertalen naar concepten voor je eigen

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

REACTIEPLAN LOKAAL NIVEAU. groen geel rood zwart Inschatten mate van ernst bij vermoeden, onthulling of vaststelling

REACTIEPLAN LOKAAL NIVEAU. groen geel rood zwart Inschatten mate van ernst bij vermoeden, onthulling of vaststelling WAT? Dit plan beschrijft de stappen die een lokale groep kan zetten bij een vermoeden, onthulling of vaststelling van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag of seksueel misbruik t.a.v. de leden. Het is

Nadere informatie

MEMORANDUM 2014 FEDERAAL. Aanbevelingen van Child Focus, Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen

MEMORANDUM 2014 FEDERAAL. Aanbevelingen van Child Focus, Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen MEMORANDUM 2014 FEDERAAL Aanbevelingen van Child Focus, Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen INHOUD INLEIDING 1 1 2 3 4 AANDACHTSPUNT VOOR HET KERNKABINET 2 1.1 Overheidsfinanciering

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Thalente

Jaarverslag Stichting Thalente Jaarverslag Stichting Thalente 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Thalente 2.1 Missie Thalente 4 2.2 Dichtbij de projecten 4 2.3 Werkwijze 4 2.4 ANBI 5 3. De Projecten 5 3.1 Afgesloten projecten 5 3.2

Nadere informatie

het recht op bescherming tegen schadelijke vormen van werk en uitbuiting het recht op onderwijs het recht op spelen en ontspanning

het recht op bescherming tegen schadelijke vormen van werk en uitbuiting het recht op onderwijs het recht op spelen en ontspanning Ashique s verhaal (Uit: Kompas) Kinderarbeid genereert noodzakelijk inkomen voor families en gemeenschappen. Door het af te schaffen zullen kinderen de grootste slachtoffers worden. Klopt dat? Bij deze

Nadere informatie

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Het gaat goed met kinderen in Nederland. Uit onderzoeken blijkt dat Nederlandse kinderen in vergelijking met kinderen uit andere rijke landen

Nadere informatie

Kinderen zonder papieren

Kinderen zonder papieren VPM VPM Kinderen zonder papieren Je ziet het bijna elke dag op de tv of in de krant: beelden van landen in oorlog, mensen in armoede. Op zoek naar een betere plaats om te leven, slaan ze op de vlucht.

Nadere informatie

D R U P P E L S G E W I J S

D R U P P E L S G E W I J S B a s i s s c h o o l D e R e g e n b o o g s e p t e m b e r 1 5 D R U P P E L S G E W I J S 1 5 m e i 2 0 1 1 KALENDER 07-09 hoofdluiscontrole 07-09 informatieavond groep 7 08-09 informatieavond groep

Nadere informatie

Structurele Sponsor- en Fondsenwerving Kansen & hobbels

Structurele Sponsor- en Fondsenwerving Kansen & hobbels Structurele Sponsor- en Fondsenwerving Kansen & hobbels Voor het goede begrip - Vermogensfondsen en loterijen - Particulieren zoals leden,vrienden, donateurs, grote giften van vermogende particulieren,

Nadere informatie

9 Communicatie-tools. voor meer liefde, meer verbondenheid, meer intimiteit & betere communicatie

9 Communicatie-tools. voor meer liefde, meer verbondenheid, meer intimiteit & betere communicatie 9 Communicatie-tools voor meer liefde, meer verbondenheid, meer intimiteit & betere communicatie Maar één persoon Je hebt maar een persoon nodig om nieuwe ervaringen te introduceren VOORWOORD Geen enkel

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

GEBRUIKSCODE SOCIAL MEDIA

GEBRUIKSCODE SOCIAL MEDIA GEBRUIKSCODE SOCIAL MEDIA oktober 2013 Uitvoering: Alle Dijk, bovenschools ICT er (namens de ICT-werkgroep) Instemming GMR op 14 november 2013 Vastgesteld op 15 november 2013 WAAR GAAT DEZE WERKINSTRUCTIE

Nadere informatie

LIGHT. plan. jeugd. beleids

LIGHT. plan. jeugd. beleids LIGHT J E U G D E N B R U S S E L jeugd beleids plan voorwoord voorwoord Je bent jong of werkt met kinderen en jongeren in Brussel? Dan wil je natuurlijk weten wat er voor jou allemaal te beleven of te

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging?

Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging? Hoe organiseer ik een actie voor de Mucovereniging? Heeft u altijd al eens iets willen doen voor de Mucovereniging, maar u weet niet goed wat? Dan helpen wij u daar graag mee verder! In deze informatiegids

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie.

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie. Pagina 1 van 7 2.2.10. PROTOCOL PREVENTIE MACHTSMISBRUIK Bron:: JGZ protocol PMM - concept 4 GGD Hart voor Brabant Moet iedereen het weten? Draaiboek bij crisissituaties seksuele intimidatie in het primair

Nadere informatie

Verhaal van verandering

Verhaal van verandering Isabella Lenarduzzi Belgische Ashoka Fellow Ashoka: Kun je ons iets vertellen over je familie en waar je bent opgegroeid? Isabella: Ik ben geboren in Brussel. Mijn vader kwam als twaalfjarige vanuit het

Nadere informatie

Een stand van zaken van ICT in België in 2012

Een stand van zaken van ICT in België in 2012 Een stand van zaken van ICT in België in 2012 Brussel, 20 november 2012 De FOD Economie geeft elk jaar een globale barometer van de informatie- en telecommunicatiemaatschappij uit. Dit persbericht geeft

Nadere informatie

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig Misdrijf Verkeersongeluk Calamiteit Juridisch Emotioneel Praktisch Veelzijdig deskundig biedt juridische, praktische en emotionele hulp aan slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk.

Nadere informatie

Jaarverslag Fountains of Joy 2014.

Jaarverslag Fountains of Joy 2014. Jaarverslag Fountains of Joy 2014. In april 2014 hebben Erik en Esther Nagtegaal Stichting Fountains of Joy opgericht, met het doel aan de wereld het evangelie van Jezus te verkondigen en zorg te dragen

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

Inhoudsopgave. De organisatie... 3 GESCHIEDENIS... 3 VISIE... 3

Inhoudsopgave. De organisatie... 3 GESCHIEDENIS... 3 VISIE... 3 Inhoudsopgave De organisatie... 3 GESCHIEDENIS... 3 MISSIE... 3 VISIE... 3 De omgeving... 4 SAMENWERKING... 4 LEERSTOEL... 4 ACTIVITEITEN... 4 Financieel... 5 FONDSENWERVING... 5 VERANTWOORDING... 5 ANBI...

Nadere informatie

HERINNEREN HERINNEREN STRIJDEN STRIJDEN VIEREN LEVENSLOOP. Samen 24 uur in beweging tegen kanker.

HERINNEREN HERINNEREN STRIJDEN STRIJDEN VIEREN LEVENSLOOP. Samen 24 uur in beweging tegen kanker. VIEREN HERINNEREN HERINNEREN LEVENSLOOP Samen 24 uur in beweging tegen kanker. Bij kanker komt het erop aan de juiste keuzes te maken. Die keuzes zijn vitaal om te vermijden dat de ziekte in onze plaats

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR FIGHT CANCER TOOLKIT VOOR JOUW ACTIE

IN ACTIE VOOR FIGHT CANCER TOOLKIT VOOR JOUW ACTIE IN ACTIE VOOR FIGHT CANCER TOOLKIT VOOR JOUW ACTIE 01 IN ACTIE VOOR FIGHT CANCER Je hebt het initiatief genomen om in actie te komen voor Fight cancer. Super! Met jouw actie steun je de strijd tegen kanker

Nadere informatie

Dichter bij elkaar. Strategie 2015-2019

Dichter bij elkaar. Strategie 2015-2019 Dichter bij elkaar Strategie 2015-2019 De zorg verandert. Vrijwilligers veranderen. De wensen van families veranderen. De maatschappij verandert. Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam wil klaar zijn voor

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland Jaarplan 2015 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2015 Kameroen / Nederland Inleiding Komend jaar vieren we het lustrum van zowel de 24uurLiveBuild als de Afsluitrace. Onze jonge organisatie bestaat

Nadere informatie

Dam tot Damloop. Fédération Française de la Cardiologie

Dam tot Damloop. Fédération Française de la Cardiologie Kit Fondsenwerving De Mobilisation Kit Dam tot Damloop Fédération Française de la Cardiologie Loop voor een goed doel! Deelname aan dit evenement is natuurlijk op zichzelf al een geweldige prestatie, maar

Nadere informatie

Privacyverklaring Meldpunt Kinderporno op Internet

Privacyverklaring Meldpunt Kinderporno op Internet Privacyverklaring Meldpunt Kinderporno op Internet 1 Introductie 2 Verwerking van persoonsgegevens 3 Doeleinden 4 Verstrekking aan derden 5 Beveiligingsmaatregelen 6 Bewaartermijn 7 Uw rechten 8 Links

Nadere informatie

BRANDINGNIEUWS Samen doelgericht de wereld ontdekken

BRANDINGNIEUWS Samen doelgericht de wereld ontdekken BRANDINGNIEUWS Samen doelgericht de wereld ontdekken Nieuwsbrief nr. 6 1 oktober 2015 Inhoud: De inspecteur was op bezoek. Hoera! Afsluiting van Goghproject Kinderboekenweek Raar maar waar! Nieuw thema

Nadere informatie

Bedrijfspagina op Facebook. Hoe maak je een bedrijfspagina op Facebook?

Bedrijfspagina op Facebook. Hoe maak je een bedrijfspagina op Facebook? Bedrijfspagina op Facebook Hoe maak je een bedrijfspagina op Facebook? Inleiding In deze whitepaper lees je hoe je een bedrijfspagina aanmaakt op Facebook. Stap voor stap laten we je zien wat je moet doen.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over erven

Veel gestelde vragen over erven Veel gestelde vragen over erven Vraag aan de notaris: gespaarde vakantiedagen en erfenis Na de vakantie vond ik het tijd de balans op te maken: hoeveel vakantiedagen heb ik nog? Ik ben tot de conclusie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Stichting Walanta Jaarverslag 2014

JAARVERSLAG 2014 Stichting Walanta Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG 2014 2 3 Tegenwind. Vol enthousiasme zijn we het nieuwe jaar ingestapt - Go for it Soms zit het (l)even tegen..waardoor je niet kunt doen wat je je had voorgenomen. En dat is wat de bestuursleden

Nadere informatie

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: ****** Datum uitspraak: 17 juli 2015 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

GRATIS content TIPS & ideeën die jij zelf kan gebruiken voor je eigen (bedrijfs)website! #SchrijvenVoorBedrijven JasperVerelst.be

GRATIS content TIPS & ideeën die jij zelf kan gebruiken voor je eigen (bedrijfs)website! #SchrijvenVoorBedrijven JasperVerelst.be GRATIS content TIPS & ideeën die jij zelf kan gebruiken voor je eigen (bedrijfs)website! #SchrijvenVoorBedrijven JasperVerelst.be - Ik schreef al meer dan 100 commerciële bedrijfswebsites voor ondernemingen

Nadere informatie

Mishandeling en seksueel. Laat het niet zomaar gebeuren

Mishandeling en seksueel. Laat het niet zomaar gebeuren Mishandeling en seksueel geweld Laat het niet zomaar gebeuren Alles over mishandeling en seksueel geweld Meldpunt Geweld, Misbruik en Kindermishandeling tel. 1712 elke werkdag van 9 tot 17 uur Dit nummer

Nadere informatie

Think-Pink Lintjescampagne 2017

Think-Pink Lintjescampagne 2017 Think-Pink Lintjescampagne 2017 Doel Oktober = borstkankermaand Deze actie maakt deel uit van een grote groep acties tijdens de borstkankermaand oktober. Tijdens deze maand brengen we borstkanker extra

Nadere informatie