news nr 40 December 2014 Driemaandelijks periodiek - Afgiftekantoor: Brussel X - N P801170

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "news nr 40 December 2014 Driemaandelijks periodiek - Afgiftekantoor: Brussel X - N P801170"

Transcriptie

1 nr 40 news December 2014 Driemaandelijks periodiek - Afgiftekantoor: Brussel X - N P801170

2 Child Focus I Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen Stichting van openbaar nut I Lid van Missing Children Europe Belgacom-gebouw I Houba - de Strooperlaan 292 I B-1020 Brussel I T +32 (0) I childfocus.be 2 EDITO Gratis hulp HEIDI DE PAUW ALGEMEEN DIRECTEUR De hulp die Child Focus biedt aan (naasten van) slachtoffers van een verdwijning of van seksuele uitbuiting is volledig gratis. Sinds meer dan 16 jaar staan onze onthaalverantwoordelijken en consulenten klaar voor hen, dag en nacht en zeven dagen op zeven, via het kosteloze noodnummer of de chatlijn be die eveneens gratis is. Child Focus wil immers elke drempel wegwerken en aanspreekbaar zijn voor iedereen, wat ook zijn of haar achtergrond of sociale positie is. Voor veel mensen maakt het gratis zijn van de hulp wel degelijk een groot verschil tussen alleen blijven met het probleem of goed omkaderd worden in tijden van crisis. Verder is ook het gros van onze preventie-activiteiten kosteloos. Pedagogisch materiaal wordt mits portkosten bezorgd aan scholen, de sessies die onze vrijwilligers in het lager onderwijs geven zijn evenmin betalend. Ook het lanceren van opsporingscampagnes voor vermiste kinderen brengen geen enkele kost met zich mee voor de naasten, hoe omvangrijk en complex ze soms ook zijn. Maar natuurlijk gebeurt dit allemaal niet vanzelf. Er is wel degelijk geld mee gemoeid. Lonen van medewerkers, verplaatsingen, drukwerk uiteindelijk moet de factuur betaald worden. Een goed kwart van onze werkingsmiddelen komt van een subsidie van de Nationale Loterij. Ook andere overheden zoals het Brussels Gewest of de Europese Commissie steunen ons voor specifieke zaken, net zoals stichtingen of coöperatieven zoals de Koning Boudewijnstichting of Cera dat doen. Maar, opmerkelijk, de grote helft van onze middelen wordt bijeengebracht door grote en kleinere bedrijven enerzijds en, meer dan ooit, door individuele burgers anderzijds. Die laatsten dragen vaak bij via regelmatige schenkingen of soms ook met giften via hun testament. Volg onze opsporingsberichten op Lang voor het woord crowdfunding bestond, engageerden zich reeds vele duizenden personen en honderden bedrijven om de werking van Child Focus mee mogelijk te maken. Zij weten waarom ze dat doen: zij zetten het belang van de kinderen voorop. In naam van die kinderen, hartelijk dank! Hoofdredactie: Maryse Rolland I Redactiecomité: Dirk Depover, Hilde Demarré, Stéphanie Leyn, Yasmin Van Damme, Katrijn Van Den Abeele Leescomité: Nel Broothaerts, Sofia Mahjoub, Elisa Van Speybroeck I Layout : Françoise Albertyn I Foto cover : Layla Aerts Wilt u Child Focus financieel steunen? Niets zo gemakkelijk dankzij het formulier voor overschrijvingen en/of doorlopende opdrachten dat u bij Child Focus News vindt! Giften vanaf 40 euro per jaar zijn fiscaal aftrekbaar.

3 CHILD FOCUS NEWS 40 INTERVIEW 3 STÉPHANIE LEYN «Ik vind het leuk de juiste woorden te vinden om fondsen in te zamelen voor een goed doel!» INTERVIEW DOOR MARYSE ROLLAND Je maakt sinds juli 2013 deel uit van het team van Child Focus. Hoe verliep je parcours? Ik heb tien jaar als journaliste gewerkt in de audiovisuele sector. Ik kwam bij Child Focus terecht om de communicatieverantwoordelijke en woordvoerster te vervangen die met zwangerschapsverlof was (nvdr: Stéphanie knipoogt samenzweerderig). Ik hield me bezig met het redactionele deel van haar taak. Dat vond ik erg leuk en het gaf me een algemeen beeld van de missies van Child Focus. Binnen de organisatie merkte men dat ik zin had om te blijven en de directie bood me, na het vertrek van een medewerker, de functie van coördinatrice van de fondsenwerving aan. in te zamelen voor een goed doel! Maagden zouden ook eerlijk zijn je kunt ons dus garanderen dat het ingezamelde geld goed wordt besteed? Twee heel verschillende dingen, maar toch zijn er heel wat overeenkomsten: contacten leggen en op zoek gaan naar informatie! Ik moet bij mijn collega s immers informatie sprokkelen die kan helpen om burgers of bedrijven te overtuigen om ons te steunen. Wat zijn concreet je dagelijkse taken? De communicatiedirecteur werkt de strategie voor de fondsenwerving uit. Daarna vraagt hij mij om de concrete acties van A tot Z te beheren. Wat veel tijd vraagt, is het beheer van de bestaande contacten: zonder ze te overweldigen, moet je hen toch blijven motiveren door hen te informeren over onze acties. Je sterrenbeeld is maagd. Je houdt dus van cijfers (Lacht.) Neen, helemaal niet! Ik ben eerder literair aangelegd. Maar het klopt wel dat ik het leuk vind om de juiste woorden te vinden om fondsen Naam: Stéphanie Leyn (Geamuseerd.) Zeker en vast! Alles gaat voor de volle 100% naar de opdrachten van Child Focus! Child Focus is trouwens lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving. De werkingskosten zijn onze grootste kostenpost. Zij omvatten de behandeling en de preventie van verdwijningen en seksuele uitbuiting van kinderen, de ondersteuning van het werk van onze vrijwilligers, de publieke opsporingscampagnes, de communicatie, de sensibiliseringsacties en de onvermijdelijke logistieke en IT-kosten. Wat heel belangrijk is om weten: alle hulp aan ouders en jongeren in nood is volledig gratis voor hen. Geboortedatum: Heeft de huidige crisis een impact op de vrijgevigheid van de burgers en de bedrijven ten opzichte van Child Focus? Concurrentiedrang Stresstoestanden Negativisme «Wat heel belangrijk is om weten: alle hulp aan ouders en jongeren in nood is volledig gratis voor hen!» Als journaliste ging je op zoek naar informatie. Nu ga je op zoek naar fondsen! Identiteitsfiche Ja, duidelijk. We krijgen nog steeds giften binnen, maar minder. Aangezien de subsidies van de overheid en van de Europese Commissie elk jaar opnieuw verminderen, is het erg belangrijk dat we de bronnen van onze financiële inkomsten diversifiëren. Naast acties bij bedrijven doen we daarom steeds vaker beroep op de burgers, met name via deur-aan-deur inzamelingen. Is er veel concurrentie tussen de ngo s? Neen, want onze doelgroepen zijn heel erg verschillend. Ons publiek is niet hetzelfde als dat van Greenpeace of zelfs van Unicef. Onze kracht is dat we nationaal werken en oog hebben voor de ouders hier in België. Soms bieden bedrijven en burgers ons spontaan steun aan. Dat is hartverwarmend Gezinssituatie: samenwonend, twee jonge zoontjes en een baby op komst. Opleiding: Master in de Toegepaste Communicatie (specialisatie Pers en Informatie) Talen: Frans, Nederlands en Engels Ik hou van: Sociale contacten Dingen leren Nieuwe uitdagingen als ze maar toegankelijk zijn Ik hou niet van: In november jongstleden nam Child Focus deel aan het Salon van het Testament. Schenken ouderen vaak een deel van hun nalatenschap aan een goed doel? Het gebeurt steeds vaker. Meer en meer mensen weten dat ze ook na hun leven een gift kunnen doen. Dat Salon is trouwens geen doodse bedoening, het zit boordevol hoop voor de toekomst! De eindejaarsfeesten staan voor de deur. Wat is jouw wens? Zelfs de kleinste financiële inbreng kan ons echt helpen, nog meer als het gaat om een maandelijkse gift. Dat laat ons toe om projecten op lange termijn te plannen en te organiseren. Iedereen weet dat kleine beekjes uitgroeien tot grote rivieren!

4 4 RONDETAFEL Kinderpornografie op «Laat Child Focus hel Child Focus organiseerde op 17 oktober een rondetafelconferentie in aanwezigheid van Hare Majesteit en de Belgische beleidsmakers, o.a. de Eerste minister Charles Michel en minister van Digitale Agenda Alexander De Croo. Het belangrijkste doel van deze rondetafel was om ervoor te zorgen dat ook in België kinderporno zo snel mogelijk van het internet verwijderd wordt. Elk jaar ontvangt Child Focus, via de website stopchildporno.be, ongeveer meldingen van burgers die op kinderporno stoten op het internet. Child Focus moet, gezien het huidige wettelijk kader, alle meldingen meteen doorsturen naar de politie. Child Focus mag, in tegenstelling tot gelijkaardige organisaties in andere Europese landen, niet eerst nagaan of het wel degelijk om kinderporno gaat en waar de beelden vandaan komen. De politie heeft, door de grote werklast, niet genoeg middelen om snel al die doorgestuurde meldingen zelf te behandelen. Op die manier gaat veel tijd verloren. In zo goed als alle andere landen van Europa bestaat een goede samenwerking tussen de burgerlijke meldpunten, de politie en de internet-industrie om kinderporno zo snel mogelijk te verwijderen van het internet, en dit soms al binnen de 24 uur na de melding. De meldingen filteren De vraag die Child Focus op tafel legde tijdens de rondetafel was duidelijk: laat ons helpen! Child Focus wil de meldingen die door burgers via stopchildporno.be worden gedaan zelf bekijken, zoals haar buitenlandse collega s dat doen. Child Focus zou kunnen nagaan of het ten eerste effectief om beelden van seksueel misbruik van kinderen gaat. Indien dit het geval is, wil Child Focus zelf bekijken uit welk land de beelden afkomstig zijn. Indien de beelden uit het buitenland afkomstig zijn, wil Child Focus de meldingen doorsturen naar haar collegaorganisatie in het betreffende land. Dit is perfect

5 Diep in het web woekert kinderporno onopgemerkt verder. De beelden van seksueel misbruikte kinderen moeten verdwijnen. TEKEN DE PETITIE OP KINDERPORNO ONZICHTBAAR. MAAR OVERAL. 5 CHILD FOCUS NEWS 40 het net: pen!» YASMIN VAN DAMME CHFO_0000_Stop child porno affiche3.indd 1 16/09/14 15:53 mogelijk gezien Child Focus lid is van een wereldwijd netwerk dat juist om die reden is opgericht. Als de website met kinderpornografische beelden, afkomstig is uit België, zal Child Focus dan de politie betrekken opdat deze haar onderzoek naar daders en slachtoffers kan aanvatten. om tijd te winnen! Op deze manier zou Child Focus, in plaats van 1400 meldingen, waarschijnlijk slechts een handvol meldingen, waarvan zeker is dat het om uit België afkomstige kinderporno gaat, moeten doorsturen naar de politie. Dit zou de taak van de politie enorm vergemakkelijken! Child Focus kan daarmee ook contact opnemen met dat internetbedrijf die de betreffende website host, opdat de beelden zo snel mogelijk verwijderd worden. Daarom gaat het in het buitenland, en dit is hoe Child Focus ook wil dat het in België gaat. Daarom werden op de ronde tafel van 17 oktober alle stakeholders uitgenodigd die ervoor kunnen zorgen dat zo'n systeem geïnstalleerd wordt. Een betrokken erevoorzitster Koningin Mathilde was ook aanwezig, gezien haar erevoorzitterschap van Child Focus en gezien zij erg met de thematiek begaan is. Tijdens de rondetafel werd eerst de Belgische problematische situatie uitvoerig besproken door de Leuvense professor Jos Dumortier, die er onderzoek naar heeft gedaan. Nadien kwam een vertegenwoordiger van de Europese Commissie, Anabela Gago, aan het woord die uitlegde hoe België naar Europese normen verplicht is om werk te maken van de snelle verwijdering van kinderporno van het internet. Mevrouw Gago maakte heel duidelijk dat België momenteel niet aan die verplichtingen voldoet en dat hier dringend verandering in moet komen. Daarna kwamen vertegenwoordigers van buitenlandse collega-organisaties van Child Focus aan het woord, die aan de genodigden uitlegden hoe het systeem in hun land in elkaar zit. De Britse collega vertelde zelfs dat in sommige extreme gevallen, de beelden al binnen de 10 minuten na een melding van internet kunnen worden gehaald! Politie, Justitie en de internet-industrie zijn solidair Alles valt of staat met een goede samenwerking met de internetindustrie, politie en justitie. Tijdens de rondetafel kwamen deze partijen trouwens ook aan het woord. Commissaris-Generaal van de Federale Politie, Catherine De Bolle, erkende het probleem, gaf de ernst ervan toe en was bereid om mee te werken aan de zoektocht naar een oplossing mits de komst van een wettelijk kader daarvoor. De vertegenwoordiger van Justitie, Substituut Procureur Generaal van Luik, Brigitte Goblet, sprak zich enigszins op gelijkaardige manier uit, maar stelde toch de vraag of het niet het alleenrecht was van de Belgische autoriteiten om kinderporno te bestrijden. Patrick Marck van Feweb, en Henri-Jean Pollet van Ispa, die samen de internetindustrie vertegenwoordigden, stelden zich uiterst positief op en gaven aan hun volledige medewerking te willen verlenen aan nieuwe initiatieven in de strijd tegen kinderporno. Een overtuigde Eerste minister Als laatste kwam premier Charles Michel aan het woord, die in een lange en gepassioneerde speech zijn persoonlijk engagement uitsprak voor een verbetering van de huidige gebrekkige Belgische situatie. Alexander De Croo boodt zijn diensten aan als coördinator van de gesprekken die na de ronde tafel moeten volgen om te bekijken hoe de besproken initiatieven werkelijkheid moeten worden! vastberaden burgers De petitie rond de thematiek leverde om en bij de handtekening op, wat onze verwachting ver oversteeg! Child Focus is dan ook heel erg tevreden met de uitkomst van de rondetafel en is vol goede hoop dat deze vergadering de start van de broodnodige verandering in de strijd tegen kinderporno betekent. Mijn moeder heeft me steeds gezegd : «Op een dag ga jij verandering brengen» «Ik kan me de momenten dat hij foto s van me nam nog goed herinneren. «Maak een handstand tegen de muur. Kom op mijn knieën zitten. Ga in het bad.» Hij vroeg me hem op te winden. Hij onderhandelde: «Als je dit bij me doet, krijg je van mij een boek ( ).» Meer dan duizend foto s. Wanneer ik 60 jaar ben, zal er nog steeds een foto van mij op het internet staan. Dat is het moeilijkste ( ). Aan alle mensen die naar mijn foto s of die van anderen kijken: ik hoop dat jullie betrapt worden.» De integrale versie van deze beklijvende getuigenis van een slachtoffer van kinderpornografie werd vertoond op 17 oktober tijdens het rondetafelgesprek.

6 6 TOT ONZE DIENST - SOCIALE NETWERKEN D Ieteren en Child Focus een partnerschap dat op wieltjes loopt! STÉPHANIE LEYN Het bedrijf D Ieteren is al bijna acht jaar partner van Child Focus. Tijd voor een ontmoeting met MVO manager (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer), Catherine Vandepopulier. Kunt u me iets vertellen over de evolutie van het mecenaat binnen D Ieteren? Het bedrijf D Ieteren speelt een actieve rol in Belgische maatschappelijke organisaties door haar activiteiten op het vlak van mecenaat en sponsoring. De goede doelen die we steunen liggen meestal in de lijn van de activiteiten van het bedrijf, van onze waarden en de specifieke eigenschappen van onze merken. D Ieteren is altijd al een schenker en een mecenas geweest. Tot voor kort bestond er geen uitgesproken mecenaatsbeleid. De schenkingen, zowel financieel als in natura, gebeurden op basis van interne en externe aanvragen. Al die tijd waren er wel een aantal thema s die de voorkeur kregen (kinderen, gezondheid, onderwijs ) en bepaalde partnerschappen, zoals dat met Child Focus, duren al een hele tijd. Wat doen jullie concreet voor Child Focus? Door leasingwagens te leveren aan Child Focus stellen we jullie in staat om jullie werk op het terrein gemakkelijker uit te voeren en om jullie acties tot een goed einde te brengen. Welke zichtbaarheid verwachten jullie van dit soort partnerschap? Het mecenaat onderscheidt zich van sponsoring door het niet-lucratieve aspect ervan. Maar ook al streven we hierbij niet naar een commerciële opbrengst, toch biedt het mecenaat heel wat voordelen. Hierdoor kan D Ieteren zijn integratie in het maatschappelijk netwerk, bij de overheden en bij de burgers versterken. Ons bedrijf krijgt hierdoor heel wat sympathie. En het mecenaat zorgt er ook voor dat onze medewerkers trots zijn om deel uit te maken van ons bedrijf. Ons partnerschap met Child Focus kadert in die filosofie. Wij gaan de wagens niet voorzien van een affiche «gesteund door D Ieteren», want dat zou misplaatst zijn. D Ieteren ondersteunt jullie omdat wij geloven in wat jullie doen en omdat we jullie echt willen helpen bij de opdrachten die jullie uitvoeren op het terrein. Wat wensen jullie Child Focus? Ik wens dat we een toegevoegde waarde kunnen blijven bieden aan jullie werk en dat we jullie zo goed mogelijk kunnen helpen. Wat jullie doen, is fantastisch. Word fan van onze Facebookpagina! MARYSE ROLLAND U hebt een Facebookaccount maar bent nog geen fan van de Facebookpagina van Child Focus? Surf dan snel naar Child Focus NGO en like ons! Ziezo, nu hebt u net als onze andere fans toegang tot alle informatie die onze medewerkers publiceren. Sensibiliseringscampagnes, acties om fondsen te werven, nieuwe e-safety tools, studies, statistieken, preventietips u blijft helemaal op de hoogte van wat er gebeurt bij Child Focus. Maar het allerbelangrijkste is dat u geïnformeerd wordt over de verdwijningsberichten en dat u ze kunt delen met heel uw netwerk. Wie weet krijgen we dankzij u wel informatie die de onderzoekers kan helpen om een vermiste jongen of een vermist meisje terug te vinden. Een onmisbare uiting van burgerzin. Samen vinden we ze wel!

7 PREVENTIE TOOLS 7 Nieuwe video: de kracht van bemiddeling bij het oplossen van internationale familieconflicten HILDE DEMARRÉ Als een ouder zijn of haar kind ontvoert naar een ander land, kan de achterblijvende ouder een beroep doen op internationale verdragen om de terugkeer van zijn of haar kind te bekomen. Maar ouders kunnen ook proberen om samen een oplossing te zoeken voor hun conflict. In grensoverschrijdende gevallen kan een gespecialiseerd bemiddelaar hen hierbij helpen. Om dit te bevorderen richtte Child Focus in 2012 een internationaal netwerk van familiebemiddelaars. In september creëerde Child Focus, in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting, een video die uitlegt wat internationale familiebemiddeling inhoudt en welke voordelen bemiddeling kan bieden in deze grensoverschrijdende gevallen. Ontdek de video op: of irespect: Een nieuwe pedagogische aanpak rond online privacy KATRIJN VAN DEN ABEELE Child Focus, B-CCENTRE (Belgian Cybercrime Center of Excellence for Training, Research & Education), EM- SOC en Saskia Van Uffelen (Digital Champion voor België) lanceerden op 26 november irespect : een informatief pakket met een dvd en pedagogische fiches over online privacy. PEDAGOGISCHE TOOL VOOR JONGEREN ROND ONLINE PRIVACY Voor leerlingen van 10 tot 14 jaar Het irespect-pakket is onze allernieuwste pedagogische tool die leerkrachten kunnen inzetten om met leerlingen tussen 10 en 14 jaar aan de slag te gaan rond online privacy. Deze tool richt zich op jongeren en is dankzij haar inclusieve aanpak en het nodige vooronderzoek ook perfect inzetbaar in scholen van het Buitengewoon Onderwijs van het type 1 en 8. Het pakket bestaat uit een dvd met 10 korte, interactieve en sterk visuele preventiefilmpjes die ervoor zorgen dat er op een creatieve manier kan gewerkt worden rond online privacy. Elk filmpje is voorzien van een pedagogische fiche die de leerkracht de nodige knowhow en didactische handvaten biedt om aan de slag te gaan. De opdrachten zijn gebaseerd op voor de leerlingen herkenbare situaties waarin ze zelf keuzes moeten maken. Internet is geweldig en leuk. Het geeft kinderen en jongeren een ruime kijk op de wereld, stelt hen in staat vriendschapsbanden te smeden en te onderhouden en het is bovendien een bron van spel en avontuur. Maar soms gaat het mis. Recent onderzoek (Net Children go mobile. Mascherone & Cuman, 2014) geeft aan dat 19% van de Belgische jongeren tussen 9 en 16 jaar een publiek profiel heeft op sociale netwerken en 11% reeds ongewild in contact kwam met seksueel getinte inhoud. Kinderen kunnen dus minder aangename dingen tegenkomen of zich risicovol gedragen. Daarom is het belangrijk dat zij hun eigen gedrag op het internet kritisch benaderen en dat ze leren welke handelingen of gedragingen wenselijk of onwenselijk zijn. Zo is er bijvoorbeeld de basisregel dat je je identiteitsgegevens niet voor iedereen te grabbel gooit. Deze tool kwam mede tot stand dankzij subsidiëring van de Europese Commissie, de FOD Economie en het IWT (agentschap voor Inovatie door Wetenschap en Technologie) via het EMSOC project. Samen met deze partners wil Child Focus kinderen op een veilige en constructieve manier met het internet leren omgaan. Er werden in totaal 4000 irespect pakketten verdeeld aan alle onderwijsnetten.

8 8 MOOIE GEBAREN TEN VOORDELE VAN CHILD FOCUS STÉPHANIE LEYN Lieve woorden op de sociale netwerken Wij waren erbij «Ik schrijf dit om u te feliciteren en u een hart onder de riem te steken bij alles wat u doet voor de vermiste kinderen. Hopelijk kan justitie gerechtigheid doen geschieden in de zaak van de kleine Béatrice en de dader(s) straffen. De verdwijning van Béatrice is een heel triestige zaak. Maar ze toonde eens te meer hoe solidair onze bevolking is. In moeilijke tijden slaan de Belgen de handen in elkaar. U hebt een nobele organisatie.» Guillaume d. Appels, peren en euro's ten voordele van Child Focus Hartelijk dank aan 't Appeltje, een gezellige fruit- en groentenwinkel in Turnhout die ons al vele jaren steunt door regelmatig mooie sommen in te zamelen met behulp van de Child Focus-spaarpot op de toonbank. We willen u graag danken voor uw talrijke opkomst aan onze stand op het Salon van het Testament in Brussels Expo van 16 tot 20 november. Sommigen onder jullie waren geïnteresseerd in een mogelijk legaat, anderen boden ons hun diensten als vrijwilliger aan. Tijdens deze, wilden we de bezoekers er vooral aan herinneren dat als ze geen wettelijke erfgenamen hebben, of als ze geen testament hebben opgesteld, hun nalatenschap naar de overheid gaat. Wat dacht u ervan een goed doel in uw testament op te nemen? Zo bent u er zeker van dat uw erfenis volgens uw wensen wordt benut! Verantwoordelijke uitgever : H. De Pauw, Houba - de Strooperlaan 292, 1020 Brussel To Be or not to Be-zen In onze vorige editie vertelden we u over een ruimte waar de medewerkers terecht kunnen om hun emoties, twijfels en stress te ventileren. En tromgeroffel die ruimte is er nu! De medewerkers van Child Focus genieten nu volop van de relaxruimte die Be-zen werd gedoopt. Dit project was echter nooit mogelijk geweest zonder de vrijgevigheid van de volgende sponsors: Mise en scène voor het meubilair, Multimag voor de maandelijks geleverde magazines, Les Tissus du Chien Vert voor de prachtig gekleurde stoffen, Colora Waterloo voor de rustgevende kleuren, Steylemans voor de muziekinstallatie en Ecuina voor de natuurlijke toets in de ruimte. En laten we vooral Christiane niet vergeten, één van onze vrijwilligsters met gouden vingers en de hulp van verschillende medewerkers, zoals Bélinda, Soufiane, Wim, Laethicia, Stéphanie, Sandra Een heel nuttige groene sticker Het bedrijf Avery ik ben /je m appelle Dennison Coordination Center werd aangegrepen door onze sensibili- ouders GSM parents seringsacties en drukte gratis identificatiestickers af. Onze vrijwilligers zullen dit nuttig geschenk uitdelen op verschillende evenementen, stands en festivals die in 2015 op het programma staan. Hartelijk dank aan de leerlingen van 5B van de Basisschool 'Heilige Familie' van Hamme, die hun creativiteit botvierden ten voordele van Child Focus.

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014 Fonds Slachtofferhulp Inhoud 1. Verantwoording... 3 Transparantie en verantwoording... 3 Strategie en activiteiten... 4 Doelstellingen

Nadere informatie

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 100101010 GIDS 10101001010 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 0100101010 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

De onbegrensde bibliotheek

De onbegrensde bibliotheek De onbegrensde bibliotheek BIBLIOTHEEKDIRECTEUREN OVER SAMENHANG TUSSEN DIGITALE EN FYSIEKE BIBLIOTHEEK Inhoud Voorwoord Inleiding De digitale bibliotheek is een verlevendiging van de fysieke Lotte Sluyser,

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

Met Maxima wijzer in geldzaken

Met Maxima wijzer in geldzaken Met Maxima wijzer in geldzaken Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2011 Ruimte voor Code Banken Vrouwen naar de top Vuist tegen internetfraude Het Korps Landelijke

Nadere informatie

Wetenschapscommunicatie

Wetenschapscommunicatie Wetenschapscommunicatie 20 JAAR WETENSCHAPSCOMMUNICATIE AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL SPECIALE EDITIE - DECEMBER 2006 CONTACT Vrije Universiteit Brussel Departement Research & Development Cel Wetenschapscommunicatie

Nadere informatie

Erkende boekhouders, fiscalisten en ondernemers: een succesvolle synergie!

Erkende boekhouders, fiscalisten en ondernemers: een succesvolle synergie! Erkende boekhouders, fiscalisten en ondernemers: een succesvolle synergie! Bijlage bij Pacioli 320 van 23 mei 5 juni 2011 P309340 Verantwoordelijke uitgever: Etienne Verbraeken, Voorzitter BIBF Jaarverslag

Nadere informatie

Samen investeren in de basis

Samen investeren in de basis Samen investeren in de basis Voorwoord Colofon Met deze brochure wil Rabobank Amsterdam andere bedrijven inspireren om een langdurig samenwerkingsverband met een basisschool in Amsterdam aan te gaan. Wij

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

4TIPS VOOR VROUWEN ÉN MANNEN DIE MEER WILLEN

4TIPS VOOR VROUWEN ÉN MANNEN DIE MEER WILLEN DEZE BIJLAGE WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE Levenslang leren Geef je carrière een nieuwe wending Je eigen zaak Zelfstandig, en daar geniet

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

portimagazine december 2010 Assurnet

portimagazine december 2010 Assurnet portimagazine december 2010 Assurnet 3 Editoriaal 4 Port-e-Mail Uw mailbox steeds bij de hand 6 Waarom Port-e-Mail? U werkt zonder Port-e-Mail? Ontdek de risico s ervan! 8 Port-e-Mail Uw collega's getuigen

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers Jong Geweld Jongeren over jongeren voor werkgevers Werkvolk werven op het web Feiten & fabels volgens jonge werknemers Pedagoog Bert Smits "Een jongere vraagt zich elke dag af of hij zinvol bezig is" Jong

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

200 jaar Balie Brussel

200 jaar Balie Brussel 200 jaar Balie Brussel Commerciële bijlage. Valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. 2 200 jaar Balie Brussel 3 Voorwoord Tweehonderd jaar geleden werd de Balie van Brussel opgericht als

Nadere informatie

PEDAGOGISCHE TOOL VOOR JONGEREN ROND ONLINE PRIVACY

PEDAGOGISCHE TOOL VOOR JONGEREN ROND ONLINE PRIVACY 1 Mijn geheim online of offline 2 Een veilig wachtwoord kiezen 3 Denk na voor je klikt! 4 Netjes op het net 5 Talenten tonen op het internet 6 Doe ik het of doe ik het niet? 7 Draag zorg voor je e-reputatie

Nadere informatie

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media vergadering C276 CUL37 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van 26 juni 2012 2 Commissievergadering nr. C276 CUL37 (2011-2012) 26 juni 2012

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Streetwise professionals in Spangen

Streetwise professionals in Spangen Streetwise professionals in Spangen Gericht werken aan een goede toekomst voor overlastgevende jongeren Renske S. van der Gaag, MSc Met medewerking van: Drs. Nanne Boonstra Drs. Ron van Wonderen Oktober

Nadere informatie

DE WITTE STOK. DRIEMAANDELIJKS TRIJDSCHRIFT Januari Februari Maart 2013 Nr. 1 2013

DE WITTE STOK. DRIEMAANDELIJKS TRIJDSCHRIFT Januari Februari Maart 2013 Nr. 1 2013 DE WITTE STOK DRIEMAANDELIJKS TRIJDSCHRIFT Januari Februari Maart 2013 Nr. 1 2013 Afgiftekantoor Brussel X Erkenningsnummer: P207078 Dossier: De toekomst van het braille. Steun het onderzoek! Aflossing

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 579 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 12 JUNI 2015 SAMENGEVOEGDE INTERPELLATIES Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van vrijdag 12 juni

Nadere informatie

www. opvoedvaardigheden.nl

www. opvoedvaardigheden.nl Opvoedvaardigheden Stefan Rooyackers Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document is met grote zorg samengesteld door Uitgever Ebooks. Incidentele onvolkomenheden kunnen

Nadere informatie

BESTUURSVERKIEZINGEN. Gezocht: bestuur en AV-leden 2014-2015. België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x

BESTUURSVERKIEZINGEN. Gezocht: bestuur en AV-leden 2014-2015. België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x Dit is een uitgave van Jongsocialisten vzw Grasmarkt 105/44, 1000 Brussel - VU: Sanne Doms België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x BESTUURSVERKIEZINGEN Gezocht: bestuur

Nadere informatie

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6

Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3. Bol en Budiv P.4. Extra Infodagen voor starters P.5. Inge Vervotte op bezoek P.6 Inhoud van deze nieuwsbrief Edito P.3 Bol en Budiv P.4 Extra Infodagen voor starters P.5 Inge Vervotte op bezoek P.6 De basisprincipes van het PAB P.10 Getuigenis: Frank P.11 Goede werkgever P.12 Rechtzetting

Nadere informatie