Life Group. Dynamic Life Process. Process. Een-op-Een = Life Group. Kleine Groep. Samenleving. Leider Ontwikkeling. Kleine Groep. Diensten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Life Group. Dynamic Life Process. Process. Een-op-Een = Life Group. Kleine Groep. Samenleving. Leider Ontwikkeling. Kleine Groep. Diensten."

Transcriptie

1 CHECKLIJST VOOR LES 9 Om deze les te doen, zal ik: (afvinken wanneer gedaan) VOORBEREIDING 1. 2 Timoteüs 2:2 op kunnen zeggen. 2. Lezen en bestuderen van Galaten 1-6, en gebruik maken van het Mijn dagelijkse tijd met God blad. Toepassing maken als reactie op Gods Woord. 3. Notities maken van de preek. Gebruik Boodschap Overzicht. 4. Doe heel les 9, Anderen Bereiken. 5. Bestudeer het Dynamic Life Proces in de Algemene Instructies voor Discipel-makers. Wees bereid oom het diagram op de volgende bladzij met je discipel te bespreken. SAMEN MET DE DISCIPEL-MAKER DOEN 1. Beknopt de hoofdpunten uit Les 8 doornemen. Nadruk leggen op de belangrijkheid van het Christus delen met anderen en anderen tot discipelen maken. Praat samen over de toepassing. 2. Citeer 2 Timoteüs 2:2. 3. Bespreek je Bijbelstudie en Gebedstijd en toepassingen of gebedsverhoringen. 4. Bespreek de notities gemaakt van de preek. 5. Laat de discipel het Dynamic Life Proces op de volgende bladzij uitleggen. 6. Ga over les 9 en benadruk het kennen van Gods wil en de gelegenheden om te dienen. 7. Bespreek je toekomstplannen, bijv. Dynamic Delen, Dynamic Discipel-maken of andere bedieningen. Vul het Certificaat van Prestatie in en presenteer het nu of later in de Life Group. 8. Praat over de klassen in lidmaatschap in de Gemeente en de doop 9. Bid samen, maak gebruik van de Veel Bidden- Veel Kracht- Veel Prijs blad. Bid voor degenen die ieder nu gauw gaat trainen. Dynamic Life Process Process In een bediening plaatsen Leider Ontwikkeling Discipelmaken Jeugd Delen Life Group Nazorg Eredienst Kleine Groep Bezoek van Gasten Andere Diensten Samenleving Een-op-Een = Life Group + Kleine Groep

2 DYNAMIC --- Discipel-maken --- Les 9 GODS WIL VOOR MIJN TOEKOMST Christen zijn bepaalt de manier waarop we leven, maar het zou ook onze plannen voor de toekomst moeten bepalen. Het is geruststellend te weten dat God onze toekomst kent als we ons naar Zijn wil voegen. Het gezegde gaat: God geeft altijd het beste aan hen die de keus aan Hem laten. In deze les willen we leren dat God een plan voor ons leven heeft, en dat Hij ons unieke gaven gegeven heeft om anderen te dienen in Zijn gezin. HOE KUNNEN WE GODS WIL KENNEN Lees Romeinen 12:1-2. Is het volgens deze verzen: Mogelijk om Gods wil te kennen? Hoe wordt Gods wil omschreven? In de voorgaande hoofdstukken van de Romeinen brief heeft de apostel Paulus uitgelegd wat de barmhartigheden van God zijn, door ons zo n groot verlossingsplan aan te geven. Waar moedigt hij jou toe aan met het oog op die barmhartigheden? Wat betekent een levend welgevallig offer voor jou? Door ons over te geven aan een heilig leven, eren we God en doen we Hem een groot genoegen (eren we Hem). We moeten ons niet aanpassen aan wereldse gewoontes of levensstijl, maar we moeten: Als je dit doet, wat zal resultaat dan zijn? Heb jij jezelf helemaal aan God gegeven, om door Hem gebruik te worden zoals Hij het goed vindt?. Heeft de Heilige Geest nu het bestuur over jouw leven? EVALUEER Lees 1 Korintiërs 13. De vrucht van de Geest is liefde. Liefde toont zich op heel verschillende manieren. Kijk eens hoe de Heilige Geest liefde door jou heen demonstreert. Ben jij: Geduldig met anderen? Vriendelijk t.o.v. minder bedeelden? Jaloers op het succes van anderen? Opschepperig over wat je hebt bereikt? Trots op wie je bent? Eer zoekend voor jezelf? Onhebbelijk of onfatsoenlijk t.o.v. anderen? Makkelijk boos, alleen, met anderen, of anderszins? Onthoud het kwaad dat jou is aangedaan? Iemand die geniet van zonde? Blij met de waarheid? Iemand die anderen beschermt? Vertrouwend? Altijd hoopvol? Altijd volhardend? VERNIEUW JE GEZINDHEID Leer over je toekomst denken zoals God dat doet. Bekijk de wereld zoals Hij dat doet. Je bent uniek, door God in een unieke situatie geplaatst. Om wat te doen? Wat zou Jezus doen als Hij hier was? Wat voor plannen zou Hij maken en uitvoeren? Zou dat zich beperken tot je menselijke mogelijkheden.

3 Zou dat succes opleveren? Zou het de moeite waard zijn om je daar voor in te zetten? JA, NATUURLIJK! Hij wil je dat soort leven geven, maar we hebben allemaal de neiging om God te beperken, door gebrek aan geloof en of verwachtingen.. Lees Jeremia 29: Wat zijn Gods plannen voor jou? Heb de moed om uit je beperkingen te breken en te zeggen: Heer, hier ben ik, gebruikt U me maar. Wat wilt u door mij doen? Gods Woord zegt: Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. (v13). Als je Gods wil zoekt, zul je die vinden. Waar zou Jezus mee bezig zijn? Lukas 19:10 Zou Hij dat door jou willen doen? Wat vertelde Jezus dat zijn discipelen moesten doen? Markus 16:15 en Matteüs 28:19-20 We zijn allemaal Zijn discipelen en we kunnen allemaal anderen bereiken met het evangelie: iedereen met wie we in contact komen. WAAR MOETEN WE DISCIPELEN MAKEN? Sommigen worden door God geroepen om ergens naar toe te gaan, waar niemand de Naam van Jezus nog gehoord heeft. Anderen worden geroepen om gewoon thuis te wonen en te werken, om hun buren en collega s te bereiken. Je bediening is het belangrijkste. Op je werk kun je de gelegenheid krijgen om tegen iemand te getuigen. Elton Trueblood zei eens dat: werk dat geen ander doel dient dan alleen geld in het laatje brengen, staat dichter bij slavernij dan vrijheid. Maar werk dat uit Gods hand wordt ontvangen, kan volledig bijdragen in Gods plan en een uitbreiding vormen van onze aanbidding en resulteren in een bediening. Seculier werk kan een lofprijzing voor God zijn. WAT MOET JE DOEN? Om te weten wat je moet doen, vraag je af: Wat zou Jezus doen? Hoe zou Hij de verlorene zoeken en redden door mij? BESCHOUW DE GELEGENHEDEN OM JE HEEN MET GEBED Maak een lijstje van mensen die je kent, maar die waarschijnlijk God nog niet kennen. Begin met de mensen om je heen, maar denk breed. REPRODUCEER JEZELF Beschrijf de strategie zoals die in Handelingen 1:8 wordt beschreven Wat is jou Jeruzalem? Je moet beginnen waar je bent en discipelen maken die op hun beurt weer discipelen zullen maken, enz. Als je getrouwd zou zijn, en 3 kinderen zou hebben, en zij elk weer 3 kinderen, en die elk weer 3 kinderen, hoeveel achterachterkleinkinderen zou je dan hebben? JIJ 3 kinderen 3x3= 9 kleinkinderen 9x3= 27 achterkleinkinderen 27x3= 81 achterachterkleinkinderen Totaal 121 afstammelingen De Gemeente biedt je de gelegenheden om een discipel te zijn en te blijven en om jezelf te reproduceren doordat je anderen tot discipelen maakt. Vermenigvuldiging vindt alleen plaats wanneer je jezelf reproduceert (stel anderen in staat om te doen wat jij doet). Begin te leren om mensen naar Jezus Christus te leiden. Maak discipelen! BEDIENINGEN DOOR DE GEMEENTE Verschillende bedieningen zullen ook verschillende resultaten geven. De ene bediening zal bekeerlingen opleveren en een andere zal groei opleveren. Er is een grote diversiteit aan gaven, diensten en resultaten.

4 Wat is een bediening? Het is een redelijke dienst van een gelovige als reactie op Christus opdracht om een levensstijl van liefde naar alle gelovigen en ongelovigen te leven. Christenen moeten vissers van Matt. 4:19 Christenen moeten Matteüs 5:13 Christenen moeten Matteüs 5:14 Christenen moeten Matteüs 9:38 Christenen moeten Ezechiël. 18:7b Christenen zullen Markus 10:45 God is bijzonder geïnteresseerd in alle gebieden van ons leven: gemeente, gezin, vrije tijd en baan. God beperkt zijn belangstelling niet slechts tot onze gemeentelijke activiteiten. Hij is geïnteresseerd in hoe we ons huis schilderen ook hoe we les geven op school, net zo goed als hoe wij bidden, de Bijbel lezen of liederen zingen. God maakt geen onderscheid tussen seculier en godsdienstig. Alles gebeurt onder Zijn soeverein toezicht. Gods beroep op onze inzet bewerkt dat wij naar activiteiten gaan kijken als kansen om Hem groot te maken en de mensheid te dienen. Liever dan te zeggen: Ik ben een timmerman, geen dominee. Een bepaald soort werk maakt iets niet tot een bediening. Het wordt een bediening als het volgens Bijbelse richtlijnen wordt gedaan en uitwerkt dat het anderen brengt tot hoge gedachten over Jezus Christus. We zijn Gemeente op z n best als we niet in de kerk zitten! Timoteüs 2 door John Maxwell GOD GEEFT ONZE GEESTELIJKE GAVEN OM TE DIENEN Geestelijke gaven worden in 3 Nieuw Testament brieven genoemd. We zullen onze studie concentreren op de primaire gaven genoemd in Romeinen 12. De andere gaven worden genoemd in 1 Korintiërs 12 en Efeze 4. Noem de 7 gaven die te vinden zijn in Romeinen 12:6-8 God geeft iedere gelovige tenminste 1 geestelijke gave. Kijk nog eens naar het lijstje hierboven. Wat heb jij van Hem ontvangen om anderen mee te dienen? Welke van deze gaven zijn aantoonbaar aanwezig in jouw leven? Als je onzeker bent, bespreek dit dan met je discipel-maker. Het kan zijn dan je op een andere manier moet gaan dienen om te ontdekken waar je gaven liggen, als een functionerend lid van de gemeente van Jezus Christus. TOEPASSING KIES EEN BEDIENING Bid en vraag de Heilige geest je te leiden. Om je geestelijke gaven het beste tot uitdrukking te laten komen, kies dan van een algemene bediening, zoals: onderwijs, allerlei diensten, enz. Vind je het leuk om leiding te geven aan een grote groep?, Kleine groep, of Één-op-Één. Vind je het leuk om te werken met: senioren, medioren, Jonge volwassenen, jeugd, kinderen, baby s. Maak een lijstje van de gelegenheden binnen jouw gemeente. Bespreek dit met je discipel-maker en kies daarna een bediening waarvan je gelooft dat de Heer je zal willen gebruiken. Ik kies voor bediening.

5 Het doel van je bediening is om anderen te dienen net zoals Jezus dat zou doen en om daarmee God groot te maken. OEFEN OM EFFEKTIEF TE WORDEN IN JE BEDIENING Trainen is essentieel voor een vruchtbare bediening. Het is niet eerlijk om mensen te vragen een belangrijke rol te vervullen in de gemeente, zonder dat ze de gelegenheid krijgen om daarin getraind te worden en vast te kunnen stellen of dit wel hun bediening is. Ieder die zijn/haar dienst aan God serieus neemt zal genoeg tijd nemen voor voldoende voorbereiding(en). Een bediening is geen automatisme: er komen oefensituaties en praktijk aan te pas. Training moet met heldere doelen en methoden samengesteld zijn. Waarom is het belangrijk om getraind te zijn in een bediening? 2 Timoteüs 2:15 Welke gelegenheden zijn er in jouw gemeente om in je bediening te oefenen? GROEIEN EN LEREN MOET DOORGAAND ZIJN Lees 1 Korintiërs 2:6-16. We moeten allemaal veel over God leren. Zorg ervoor dat je in een blijvend groei proces zit. De volgende stap voor jou is dat je getraind wordt in Dynamic Delen. (Lees het werkblad: Dynamic Delen Één-op-Één, een Gelegenheid door, als nodig). Ga door met het toepassen van Mijn dagelijkse tijd met God en leg je toe op studie van Gods Woord. Kies studieboeken uit en vink het Mijn dagelijkse tijd met God Bijbellezen Overzicht af, telkens als je een hoofdstuk gelezen hebt. Als je meer werkblaadjes nodig hebt, vraag die dan aan; als het goed is moeten ze binnen je gemeente beschikbaar zijn; of bestel ze bij Dynamic Churches International (bekijk het bestelformulier). MIJN DAGELIJKSE TIJD MET GOD De week van tot 20 Het vers uit het hoofd te leren (elke dag repeteren): Referentie: Dag (1) Bijbelgedeelte lezen: Meest aansprekend vers: Wat indruk op me maakte: God leert me: Mijn response is: Dag (2) Bijbelgedeelte lezen: Meest aansprekend vers: Wat indruk op me maakte: God leert me: Mijn response is: Dag (3) Bijbelgedeelte lezen: Meest aansprekend vers: Wat indruk op me maak te: God leert me:

6 Mijn response is: Dag (4) Bijbelgedeelte lezen: Meest aansprekend vers: Wat indruk op me maak te: God leert me: Mijn response is: Dag (5) Bijbelgedeelte lezen: Meest aansprekend vers: Wat indruk op me maak te: God leert me: Mijn response is: Dag (7) Bijbelgedeelte lezen: Meest aansprekend vers: Wat indruk op me maakte: God leert me: Mijn response is: Veel gebed - Veel kracht - Veel prijs! GEVRAAGD DATUM ANTWOORD DATUM Dag (6) Bijbelgedeelte lezen: Meest aansprekend vers: Wat indruk op me maak te: God leert me: Mijn response is:

7 BOODSCHAP OVERZICHT Onderwerp: Datum Spreker Bijbel Referentie De hoofd punten en kerngedachten voor elk punt Wat een indruk op me maakte was: God leert me Ik doe er dit mee Dagelijkse Bijbelleeskaart Oude Testament Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth Samuël Samuël Koningen Koningen Kronieken Kronieken Ezra Nehemia Esther Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezekiel Daniel Hosea

8 Joel Amos Obadiah 1 Jonas Micah Nahum Habakkuk Sefanja Haggaï 1 2 Zacharia Maleachi Nieuwe Testament Matteüs Markus Lukas Johannes Handelingen Romeinen Korintiërs Korintiërs Galaten Efeze Filippenzen Kolossenzen Thessalonica Thessalonica Timoteüs Timoteüs Titus Philemon 1 Hebreeën Jakobus Petrus Petrus Johannes Johannes 1 3 Johannes 1 Judas 1 Openbaringen HET DYNAMIC LIFE PROCES BESCHREVEN HET DYNAMIC LEVEN PROCES DIAGRAM UITLEGGEN Leg de verschillende aspecten uit, maak daarbij gebruik van het diagram en de gegeven omschrijvingen. Samenleving Jeugd Eredienst Andere Diensten Dynamic Life Process Bezoek van Gasten Nazorg Een-op-een Discipel-maken Een-op-een Kleine Groep Delen Een-op-een Life Group Kleine Groep + Een-opEen = Life Group Leider Ontwikkeling In een bediening plaatsen 1. GEMEENSCHAP. Terwijl we in onze omgeving het evangelie van Gods liefde brengen, zullen we nieuwe mensen in de gemeente aantrekken. 2. Jeugd, Aanbidding, Zondagschool, Kleine Groep en Andere Diensten bieden allemaal gelegenheden, om nieuwe mensen uit te nodigen om deel te nemen aan het leven binnen de gemeente. Bij elk van deze bedieningen willen we proberen kennis te maken met de nieuwelingen. 3. Gasten bezoeken. Contacten zullen worden gelegd om nieuwelingen te bezoeken. Zij zullen kennismaken met de teamleden, ze worden geïnformeerd over de verschillende activiteiten in de gemeente, het evangelie wordt aan hen duidelijk gemaakt en mogelijk worden ze uitgenodigd om in een Life Group deel te nemen (Kleine Groep en Éénop-Één training). Life Group = Kleine Groep + Één-op-Één

9 4. Kleine Groep. Elke week, voor van 1½ tot 2 uur, komt een groep mensen samen (samen met degenen die de Één-op-Één training hebben gehad) om vriendschappen te bouwen binnen de context van Gemeenschap, Bijbelstudie en Gebed. 5. Één-op-Één. Een man komt elke week (per afspraak) samen met een man en een vrouw met een vrouw, om Bijbelse waarheden te bestuderen en te leren toepassen, terwijl ze de volgende 3 studies doen: 6. Dynamic Basics. Een studie van 4 sessies, die de nieuwe gelovige basis waarheden van de Bijbel aanreikt; er wordt een start gemaakt met geestelijke groei. 7. Dynamic Discipelen-maken. Een studie van 9 sessies, waarin het karakter en de levensstijl van de jonge gelovige wordt gevormd, door de toepassing van het geleerde. 8. Dynamic Delen. Een studie van 6 sessies, die de gelovige toerust om het evangelie op een natuurlijke en zelfverzekerde manier uit te dragen. 9. Leiderschap Ontwikkeling. Als potentiële leiders worden herkend, zouden ze als leerling-leider beginnen te dienen in een specifieke bediening. Het zou goed zijn deze nieuwe leider een klas doorloopt waarin hij kennis maakt wat de gemeente inhoudt. Dit zou bijv. zulke onderwerpen kunnen omvatten als: doel, structuur, doop, en lidmaatschap. 10. Het Plaatsen in de Bediening. Het Dynamic Leven Proces is zodanig ontwikkeld, dat het ieder in staat stelt om anderen te helpen groeien. Er zijn veel gebieden waaruit kan worden gekozen, inclusief die al gevolgd zijn (bijv. Dynamic Basics, Discipel-maken, en Delen).

Chronologisch Bijbelleesrooster in 3⅓ jaar de Bijbel door - 3 dagen Oude en 1 dag Nieuwe Testament v 1.0 www.kaleo.nl blz. 1

Chronologisch Bijbelleesrooster in 3⅓ jaar de Bijbel door - 3 dagen Oude en 1 dag Nieuwe Testament v 1.0 www.kaleo.nl blz. 1 Chronologisch Bijbelleesrooster in 3⅓ jaar de Bijbel door - 3 dagen Oude en 1 dag Nieuwe Testament v 1.0 www.kaleo.nl blz. 1 1 Genesis 1 2 Genesis 2 3 Genesis 3 4 Lukas 1:1-40 5 Genesis 4 6 Genesis 5 7

Nadere informatie

DYNAMIC. --- Discipel-maken --- CHECKLIJST VOOR LES 3. Les 3 MET GOD COMMUNICEREN. Om deze les uit te voeren, zal ik: (afvinken wanneer gedaan)

DYNAMIC. --- Discipel-maken --- CHECKLIJST VOOR LES 3. Les 3 MET GOD COMMUNICEREN. Om deze les uit te voeren, zal ik: (afvinken wanneer gedaan) CHECKLIJST VOOR LES 3 Om deze les uit te voeren, zal ik: (afvinken wanneer gedaan) VOORBEREIDING 1. Openbaring 1:8 op kunnen zeggen. 2. Eén hoofdstuk per dag lezen van Johannes 1 t/m 7 3. 4. 5. MIJN REACTIE

Nadere informatie

OP VASTE GROND. over authentiek bijbels geloof

OP VASTE GROND. over authentiek bijbels geloof OP VASTE GROND over authentiek bijbels geloof Register van bijbelverwijzingen Aad van den Bos Het nummer van de pagina (bijv. p81) of van het hoofdstuk en van de noot daarin (bijv. 2.6) Genesis 1 p81 Genesis

Nadere informatie

DYNAMIC. --- Discipel-maken --- CHECKLIJST VOOR LES 7. Les 7 LEVEN IN MIJN GELOOFSGEMEENSCHAP

DYNAMIC. --- Discipel-maken --- CHECKLIJST VOOR LES 7. Les 7 LEVEN IN MIJN GELOOFSGEMEENSCHAP CHECKLIJST VOOR LES 7 Om deze les uit te voeren, zal ik: (afvinken wanneer gedaan) VOORBEREIDING 1. 1 Korintiërs 10:13 op kunnen zeggen. 2. Lezen en bestuderen van 1, 2 en 3 Johannes, en gebruik maken

Nadere informatie

GENESIS

GENESIS 1 Bijbellezen SCHEMA AANWIJZINGEN. Vul de datums in waarop u van plan bent de betreffende hoofdstukken te lezen. Vink ze af bij voltooiing van elk gedeelte. U kunt de Bijbelboeken in volgorde lezen of

Nadere informatie

Leesplan 1 De hele bijbel in één jaar

Leesplan 1 De hele bijbel in één jaar Leesplan 1 De hele bijbel in één jaar Dag 1...Genesis 1,2 Dag 2...Genesis 3-5 Dag 3...Genesis 6-9 Dag 4...Genesis 10,11 Dag 5...Genesis 12-15 Dag 6...Genesis 16-19 Dag 7...Genesis 20-22 Dag 8...Genesis

Nadere informatie

CHECKLIJST VOOR LES 8

CHECKLIJST VOOR LES 8 CHECKLIJST VOOR LES 8 Om deze les uit te voeren, zal ik: (afvinken wanneer gedaan) VOORBEREIDING 1. Johannes 13:34-35 op kunnen zeggen. 2. Lezen en bestuderen van Efeze 1 t/m 6, en gebruik maken van het

Nadere informatie

DYNAMIC. --- Discipel-maken --- CHECKLIJST VOOR LES 5. Les 5 JEZUS AANNEMEN ALS MIJN LEVEN

DYNAMIC. --- Discipel-maken --- CHECKLIJST VOOR LES 5. Les 5 JEZUS AANNEMEN ALS MIJN LEVEN CHECKLIJST VOOR LES 5 Om deze les uit te voeren, zal ik: (afvinken wanneer gedaan) VOORBEREIDING 1. Lukas 6:46 op kunnen zeggen. 2. Eén hoofdstuk per dag lezen van Joh. 15 t/m 21, gebruik maken van Mijn

Nadere informatie

Van september 2015 t/m september 2017 willen we aan de slag gaan met het bijbelleesproject Bijbel in de Gewone Taal. De bijbel lezen is één, de bijbel verstaan, begrijpen en duiden is twee. De dubbele

Nadere informatie

Omdat Hij stierf, ben ik nu (v.7) (vers 11) Ik moet nu voor waar aannemen dat ik mezelf zie als. maar in Christus Jezus.

Omdat Hij stierf, ben ik nu (v.7) (vers 11) Ik moet nu voor waar aannemen dat ik mezelf zie als. maar in Christus Jezus. CHECKLIJST VOOR LES 4 Om deze les uit te voeren, zal ik: (afvinken wanneer gedaan) VOORBEREIDING 1. Psalm 119:9 & 11 op kunnen zeggen. 2. Eén hoofdstuk per dag lezen van Joh. 8 t/m 14, gebruik maken van

Nadere informatie

Bijbelboek Hoofdstuk Vers Bijbelstudie: nummer en bladzijde

Bijbelboek Hoofdstuk Vers Bijbelstudie: nummer en bladzijde Bijbelboek Hoofdstuk Vers Bijbelstudie: nummer en bladzijde 1 Johannes 001 005-007 75/6 1 Johannes 001 007-90/7, 100/6 1 Johannes 001 008-100/1, 100/2, 103/2 1 Johannes 001 008-010 44/6, 45/2, 70/2, 103/2,

Nadere informatie

Dirk de Bree & Jan Joost Snoek

Dirk de Bree & Jan Joost Snoek Bijbelklas 2013-2016 Als je op reis gaat of op vakantie, neem je vaak een reisgids mee. Neem bijvoorbeeld De Lonely Planet. De Lonely Planet geeft je informatie over het land, de streek en de cultuur.

Nadere informatie

OECUMENISCH LEESROOSTER 2015-2016

OECUMENISCH LEESROOSTER 2015-2016 OECUMENISCH LEESROOSTER 2015-2016 datum zondag Gemeenschappelijk 29 november 2015 1 e van de Advent Zacharia 14,4-9 Psalm 50,1-6 1 Tessalonicenzen 3,9-13 Lucas 21,25-31 6 december 2015 2 e van de Advent

Nadere informatie

DYNAMIC. --- Discipel-maken --- CHECKLIJST VOOR LES 6. Les 6 GEESTELIJKE OORLOGVOERING. Om deze les uit te voeren, zal ik: (afvinken wanneer gedaan)

DYNAMIC. --- Discipel-maken --- CHECKLIJST VOOR LES 6. Les 6 GEESTELIJKE OORLOGVOERING. Om deze les uit te voeren, zal ik: (afvinken wanneer gedaan) CHECKLIJST VOOR LES 6 Om deze les uit te voeren, zal ik: (afvinken wanneer gedaan) VOORBEREIDING 1. Galaten 2:20 op kunnen zeggen. 2. Lezen en bestuderen Jakobus 1-5 en Spreuken 1&2, gebruik makend van

Nadere informatie

DYNAMIC --- Discipel-maken ---

DYNAMIC --- Discipel-maken --- CHECKLIJST VOOR LES 2 Om deze les uit te voeren, zal ik: (afvinken wanneer gedaan) VOORBEREIDING 1. Johannes 3:16 op kunnen zeggen. 2. Psalm 23 lezen. 3. Maak notities van de preek die je zondag gehoord

Nadere informatie

Bijbelproject Delfzijl 2017

Bijbelproject Delfzijl 2017 Christelijke Gereformeerde Kerk Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Delfzijl 2 Voorwoord Voor je ligt het boekje dat hoort bij het Bijbelproject 2017. Al enkele jaren hebben we de gewoonte om als CGK en GKv

Nadere informatie

leesplan voor het dagelijks lezen van de Bijbel

leesplan voor het dagelijks lezen van de Bijbel leesplan voor het dagelijks lezen van de Bijbel Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad (Psalm 119:105) Een uitgave van Met Open Bijbel Adres Postbus 520, 3800 AM Amersfoort Internet:

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 4 De bijbel, wat is dat

Nadere informatie

1 Niet schuin en vetgedrukte boeken zijn wel gekoppeld aan de volgende les, maar zit geen opdracht of verwerking aan vast 2 Schuingedrukte boeken zijn qua thema wel verbonden aan de periode waarin ze gepland

Nadere informatie

Gemaakt voor. een Online Bijbelstudie van LoveGodGreatly.com

Gemaakt voor. een Online Bijbelstudie van LoveGodGreatly.com Gemaakt voor een Online Bijbelstudie van LoveGodGreatly.com Copyright 2015 door LoveGodGreatly.com Geschreven door: Angela Perritt & Whitney Daugherty Toestemming is verleend om dit document af te drukken

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

PROGRAMMA S Map HGJB Jongerenwerk Bijgewerkt tot en met juni 2016

PROGRAMMA S Map HGJB Jongerenwerk Bijgewerkt tot en met juni 2016 PROGRAMMA S Map HGJB Jongerenwerk Bijgewerkt tot en met juni 2016 I. Wat geloof ik? a. God, Jezus en de Heilige Geest God in beeld? Beelden van God Exodus 33 13/14 Kerst: groot Menswording van Lukas 1:26-38

Nadere informatie

OECUMENISCH LEESROOSTER

OECUMENISCH LEESROOSTER OECUMENISCH LEESROOSTER 2021-2022 datum zondag Gemeenschappelijk 28 november 2021 1 e van de Advent Zacharia 14,4-9 Psalm 50,1-6 1 Tessalonicenzen 3,9-13 Lucas 21,25-31 5 december 2021 2 e van de Advent

Nadere informatie

OUDE TESTAMENT CURSUS 1

OUDE TESTAMENT CURSUS 1 OUDE TESTAMENT CURSUS 1 1. Inleiding tot de Bijbel Doelen Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: Het sleutelvers uit je hoofd opschrijven Een definitie geven voor Bijbel Een definitie geven voor Schriften

Nadere informatie

Je beste Vriend voor altijd

Je beste Vriend voor altijd Je beste Vriend voor altijd Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint van van Uitgeverij Jes! Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij

Nadere informatie

Ontstaan en gezag van de bijbel

Ontstaan en gezag van de bijbel Ontstaan en gezag van de bijbel Gezag van de bijbel: Christus is de sleutel Wanneer we het hebben over het ontstaan van de bijbel en de manier waarop het gezag van de bijbel zich aan ons opdringt moeten

Nadere informatie

PROGRAMMA S Map HGJB Jongerenwerk Bijgewerkt tot en met 2014

PROGRAMMA S Map HGJB Jongerenwerk Bijgewerkt tot en met 2014 PROGRAMMA S Map HGJB Jongerenwerk Bijgewerkt tot en met 2014 I. Wat geloof ik? a. God, Jezus en de Heilige Geest God in beeld? Beelden van God Exodus 33 Kerst: groot Menswording van Lukas 1:26-38 nieuws!

Nadere informatie

Samenleving. Leider Ontwikkeling. In een bediening plaatsen. Bezoek van Gasten CHECKLIJST VOOR LES 1

Samenleving. Leider Ontwikkeling. In een bediening plaatsen. Bezoek van Gasten CHECKLIJST VOOR LES 1 CHECKLIJST VOOR LES 1 Om deze les uit te voeren, zal ik: (afvinken wanneer gedaan) VOORBEREIDING (Voor les 1 is er geen voorbereiding nodig voordat je met je discipel-maker samenkomt). ONTMOETING MET DE

Nadere informatie

OECUMENISCH LEESROOSTER

OECUMENISCH LEESROOSTER OECUMENISCH LEESROOSTER 2017-2018 datum zondag Gemeenschappelijk 3 december 2017 1 e van de Advent Jesaja 63,19b- 64,8 22 Psalm 85 1 Korintiërs 1,1-9 Marcus 13,24-37 10 december 2017 2 e van de Advent

Nadere informatie

De doop in de Heilige Geest

De doop in de Heilige Geest Door het geloof in Jezus Christus uit te spreken leeft de gelovige, als ziel, via het lichaam (de mond) in relatie met God de Vader. Dit wordt uitgelegd in de studie Bekering. 1 Door Jezus de autoriteit

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE PROGRAMMA S Map HGJB Kinderwerk JAARGANG 1-6

INHOUDSOPGAVE PROGRAMMA S Map HGJB Kinderwerk JAARGANG 1-6 INHOUDSOPGAVE PROGRAMMA S Map HGJB Kinderwerk JAARGANG 1-6 I. WAT GELOOF IK? 1a God Titel Bijbelgedeelte Clik Jaar God is trouw Exodus 3:1-15 1 2010/2011 1 God bevrijdt Exodus 14:4-31 1 2010/2011 1 God

Nadere informatie

OECUMENISCH LEESROOSTER 2016-2017

OECUMENISCH LEESROOSTER 2016-2017 OECUMENISCH LEESROOSTER 2016-2017 datum zondag Gemeenschappelijk Leesrooster 27 november 2016 1 e van de Advent Jesaja 2,1-5 Psalm 122 Romeinen 13,8-14 Matteüs 24,32-44 4 december 2016 2 e van de Advent

Nadere informatie

DE BEDIENING VAN JEZUS CHRISTUS

DE BEDIENING VAN JEZUS CHRISTUS DE BEDIENING VAN JEZUS CHRISTUS Wat kenmerkt de bediening van Jezus Christus? Wat zou ook onze bediening moeten kenmerken? A. DE BEDIENING VAN JEZUS EN ZIJN DISCIPELEN IN HET NIEUWE TESTAMENT 1. De bediening

Nadere informatie

Register van themanummers en bijbelteksten (jaargang 1,1-22,4) Thema's

Register van themanummers en bijbelteksten (jaargang 1,1-22,4) Thema's Register van themanummers en bijbelteksten (jaargang 1,1-22,4) Thema's 2014 22,4 (2014): De geheime dienst 22,3 (2014): Op het altaar 22,2 (2014): Worstelen met 22,1 (2014): Nieuwe Testament 2013 21,6

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE PROGRAMMA S Map HGJB Kinderwerk JAARGANG 1-5

INHOUDSOPGAVE PROGRAMMA S Map HGJB Kinderwerk JAARGANG 1-5 INHOUDSOPGAVE PROGRAMMA S Map HGJB Kinderwerk JAARGANG 1-5 I. WAT GELOOF IK? 1a God Titel Bijbelgedeelte Clik Jaar God is trouw Exodus 3:1-15 1 2010/2011 1 God bevrijdt Exodus 14:4-31 1 2010/2011 1 God

Nadere informatie

Dag 1. Lezen: Johannes 15: 12 13

Dag 1. Lezen: Johannes 15: 12 13 Waaraan herken je een christen? Aan het visje achterop zijn auto? Aan het kruisje om haar hals? Aan de juiste theologie? Waaraan herken je een christen? Aan de leerling herken je de leraar. Jezus is het

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

OECUMENISCH LEESROOSTER

OECUMENISCH LEESROOSTER OECUMENISCH LEESROOSTER 2014-2015 datum zondag Gemeenschappelijk 30 november 2014 1 e van de Advent Jesaja 63,19b- 64,8 4 Psalm 85 1 Korintiërs 1,1-9 Marcus 13,24-37 7 december 2014 2 e van de Advent Jesaja

Nadere informatie

Een levensstijl van liefde schiet nooit tekort. Een levensstijl van dankbaarheid is nooit egoïstisch. Een levensstijl van zegenen geeft onophoudelijk.

Een levensstijl van liefde schiet nooit tekort. Een levensstijl van dankbaarheid is nooit egoïstisch. Een levensstijl van zegenen geeft onophoudelijk. Een levensstijl van liefde schiet nooit tekort. Een levensstijl van dankbaarheid is nooit egoïstisch. Een levensstijl van zegenen geeft onophoudelijk. 24. De woorden Zamar en Tehilla hebben allebei te

Nadere informatie

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel.

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel. Tiener- en jeugdwerk 1 Timotheüs 4:12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Jeugd, jongeren,

Nadere informatie

Bijbelboekenkast OUDE TESTAMENT EZECHIËL JOB PSALMEN DANIËL SPREUKEN PREDIKER HOOGLIED Z ACHARIA HOSEA HABAKUK NAHUM MALEACHI OBADJA JOËL AMOS MICHA

Bijbelboekenkast OUDE TESTAMENT EZECHIËL JOB PSALMEN DANIËL SPREUKEN PREDIKER HOOGLIED Z ACHARIA HOSEA HABAKUK NAHUM MALEACHI OBADJA JOËL AMOS MICHA Inhoud 1 De Bijbel in het kort 8 2 Van het Oude naar het Nieuwe Testament 12 3 De evangelieboeken 16 4 Matteüs 20 5 Marcus 24 6 Lucas 28 7 Johannes 32 8 Handelingen 38 9 Het evangelie de wereld in 42 10

Nadere informatie

P ROGRAMMA VOLG JEZUS VOORBEELD. 2015 Congres van Jehovah s Getuigen

P ROGRAMMA VOLG JEZUS VOORBEELD. 2015 Congres van Jehovah s Getuigen P ROGRAMMA VOLG JEZUS VOORBEELD 2015 Congres van Jehovah s Getuigen V R I JDA G Leer van mij MATTHE ÜS 11:29 OCHTEND 9.20 Muziek 9.30 Lied 5 en gebed 9.40 LEZING DOOR CONGRESVOORZITTER: Jezus voorbeeld

Nadere informatie

De openbaring van God

De openbaring van God DE OPENBARING VAN GOD 1 De openbaring van God BINNENKOMER Een moeder had in de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) een zoon verloren. Hij was in fort De Bilt gefusilleerd door de Duitsers. Vlak voor zijn dood

Nadere informatie

OECUMENISCH LEESROOSTER

OECUMENISCH LEESROOSTER OECUMENISCH LEESROOSTER 2013-2014 datum zondag Gemeenschappelijk 1 december 2013 1 e van de Advent Jesaja 2,1-5 Psalm 122 Romeinen 13,8-14 Matteüs 24,32-44 8 december 2013 2 e van de Advent Jesaja 11,1-10

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

OECUMENISCH LEESROOSTER

OECUMENISCH LEESROOSTER OECUMENISCH LEESROOSTER 2018-2019 datum zondag Gemeenschappelijk 2 december 2018 1 e van de Advent Zacharia 14,4-9 Psalm 50,1-6 1 Tessalonicenzen 3,9-13 Lucas 21,25-31 9 december 2018 2 e van de Advent

Nadere informatie

Interpretatie - Register van thema s en bijbelteksten (bijgewerkt t/m jaargang 20, 2012) Thema's

Interpretatie - Register van thema s en bijbelteksten (bijgewerkt t/m jaargang 20, 2012) Thema's Interpretatie - Register van thema s en bijbelteksten (bijgewerkt t/m jaargang 20, 2012) Thema's 2012 20,6 (2012): Verbinding 20,5 (2012): Kleur 20,4 (2012): Jij bent m 20,3 (2012): In de zon 20,2 (2012):

Nadere informatie

Bybel leesprogram vir een jaar

Bybel leesprogram vir een jaar In die Bybel is daar altesaam 66 boeke en 1189 hoofstukke (929 in die Ou Testament en 260 in die Nuwe Testament. As jy die bybel in een jaar will deurlees is die maklikste om elke dag ± drie hoofstukke

Nadere informatie

Geachte lezer, Met hartelijke Zegenwensen namens het Bijbelstudie Centrum Rob Schutte. 2 Petrus 1:19

Geachte lezer, Met hartelijke Zegenwensen namens het Bijbelstudie Centrum Rob Schutte. 2 Petrus 1:19 Geachte lezer, Het verheugd ons, u dit overzicht te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door dit overzicht wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt,

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze lessen zijn geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

GEBEDSWORKSHOPS Werkgroep Gebed CGK / NGK

GEBEDSWORKSHOPS Werkgroep Gebed CGK / NGK GEBEDSWORKSHOPS Werkgroep Gebed CGK / NGK INLEIDING bij de drie workshops Als je christen bent zijn er een paar wezenlijke zaken die bij je horen, n.l. : de bijbel lezen en bidden! Het is de bedoeling

Nadere informatie

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en 1 De Bijbel open 2013 5 (02-02) Vandaag bespreken we een vraag over de betekenis van de Wet die God aan Israel gaf voor de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament en dus voor ons. Is het zo dat

Nadere informatie

een Online Bijbelstudie van LoveGodGreatly.com Esther -Voor een tijd als deze-

een Online Bijbelstudie van LoveGodGreatly.com Esther -Voor een tijd als deze- een Online Bijbelstudie van LoveGodGreatly.com Esther -Voor een tijd als deze- Copyright 2014 door LoveGodGreatly.com & Angela Perritt Toestemming is verleend om dit document af te drukken en te reproduceren

Nadere informatie

Inhoudsopgave 05/08/ De Israëlieten zijn slaven in Egypte Mozes moet het volk Israël leiden

Inhoudsopgave 05/08/ De Israëlieten zijn slaven in Egypte Mozes moet het volk Israël leiden GT_NBG-versie_040815.indd 10 Inhoudsopgave Genesis 1:1-2:4 Genesis 2:4-3:24 Genesis 6:5-22 Genesis 11:1-9 Genesis 11:27-12:9 Genesis 22:1-19 Genesis 25:19-34 Genesis 28:10-22 Genesis 29:1-30 Genesis 37:1-36

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Dankbaarheid. De Bron van. - een Online Bijbelstudie van LoveGodGreatly -

Dankbaarheid. De Bron van. - een Online Bijbelstudie van LoveGodGreatly - Dankbaarheid De Bron van - een Online Bijbelstudie van LoveGodGreatly - Copyright 2014 door Angela Perritt & Amanda Buhler, voor gebruik en verspreiding door Love God Greatly. Love God Greatly materialen

Nadere informatie

G E M E E N TE O N T W I K K E L I N G. Plan voor gemeente-zijn en samenkomsten, zoals de apostelen dat voorschreven en uitwerkten

G E M E E N TE O N T W I K K E L I N G. Plan voor gemeente-zijn en samenkomsten, zoals de apostelen dat voorschreven en uitwerkten G E M E E N TE O N T W I K K E L I N G Plan voor gemeente-zijn en samenkomsten, zoals de apostelen dat voorschreven en uitwerkten Een studie van Erik Smith Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van huidige situatie

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Hand 1:1-8 Hand 13:1-12 Luk 9:1-6, Luk 10:1-11 Matt 28:16-20

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Hand 1:1-8 Hand 13:1-12 Luk 9:1-6, Luk 10:1-11 Matt 28:16-20 Maak discipelen LES 7 DEEL 5 DISCIPLE MENTOR OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Hand 1:1-8 Hand 13:1-12 Luk 9:1-6, Luk 10:1-11 Matt 28:16-20 Welke opdracht geeft

Nadere informatie

Inhoudsopgave op thema HGJB Kinderwerkmethode Clik Jaargang 1-7

Inhoudsopgave op thema HGJB Kinderwerkmethode Clik Jaargang 1-7 Inhoudsopgave op thema HGJB Kinderwerkmethode Clik Jaargang 1-7 Clik-programma s in de map op volgorde van thema (in setjes van 4 bij elkaar passende programma s) Categorie in de map Titel Bijbelgedeelte

Nadere informatie

De Heilige Geest. Deel 1: Wie en waarom

De Heilige Geest. Deel 1: Wie en waarom De Heilige Geest Deel 1: Wie en waarom Inhoud Inleiding Avond 1 Avond 2 Avond 3 Avond 4 Avond 5 Wie is de Heilige Geest? De komst van de Geest Ware wijsheid Je bent zelf een brief! Leven door de Geest

Nadere informatie

Hoe praat je over het geloof?

Hoe praat je over het geloof? Hoe praat je over het geloof? Waarom praat je over het geloof? Ieder die de naam van de Heere aanroept, zal worden gered. 14 Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in Hem geloven? En hoe kunnen ze

Nadere informatie

Verder op weg met Jezus

Verder op weg met Jezus Verder op weg met Jezus Heel goed besef ik de onafheid en de onvolmaaktheid van wat ik geschreven heb. Er is nog zoveel meer te vertellen over Jezus Christus. Er is nog zoveel meer over Hem te weten en

Nadere informatie

DOTA LES 36 1 GEBED. 2 UITWISSELEN (20 minuten) [STILLE TIJDEN] DEUTERONOMIUM 28:1 31:13

DOTA LES 36 1 GEBED. 2 UITWISSELEN (20 minuten) [STILLE TIJDEN] DEUTERONOMIUM 28:1 31:13 DOTA LES 36 1 GEBED Bid voor Gods leiding door zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar zijn stem. Wijd deze les over het maken van discipelen toe aan de Heer. 2

Nadere informatie

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed.

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed. Les 2: Bidden. Bidden is praten met God. En dat heb je nodig, om Hem te leren kennen. Als je bidt kom je als het ware bij God in zijn huiskamer en ga je Hem dingen vertellen en vragen. Dan zal Hij ook

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 Artikel 6 t/m 9 Werkboek 6 Dordtse Leerregels hoofdstuk 2 artikel 6 t/m 9 Boven artikel 6 t/m 9 schrijven we : ongeloof en geloof Over ongeloof en geloof is veel te leren.

Nadere informatie

een Online Bijbelstudie van LoveGodGreatly.com salm 119 Hem zoeken met heel ons hart

een Online Bijbelstudie van LoveGodGreatly.com salm 119 Hem zoeken met heel ons hart een Online Bijbelstudie van LoveGodGreatly.com P salm 119 Hem zoeken met heel ons hart Copyright 2015 door LoveGodGreatly.com Toestemming is verleend om dit document af te drukken en te reproduceren met

Nadere informatie

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK

DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK DISCIPELSCHAP BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 12 3 4 INLEIDING Een ieder die niet zijn kruis draagt en achter Mij aankomt, die

Nadere informatie

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 3. Les 3 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden?

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 3. Les 3 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? Les 3 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Deze studie zul je mogelijk niet zo gemakkelijk vinden. Dat komt

Nadere informatie

HEBREEUWS BETEKENIS GRIEKS (LXX) BETEKENIS

HEBREEUWS BETEKENIS GRIEKS (LXX) BETEKENIS De Tora - Indeling De indeling van de Tora De Tora bestaat uit vijf delen of boeken. De namen van de boeken zijn in het Hebreeuws ontleend aan de eerste woorden waarmee de boeken beginnen. Later is er

Nadere informatie

De Weg naar. www.lovegodgreatly.com. een online Bijbelstudie van LoveGodGreatly.com

De Weg naar. www.lovegodgreatly.com. een online Bijbelstudie van LoveGodGreatly.com De Weg naar een online Bijbelstudie van LoveGodGreatly.com Copyright 2014 door Angela Perritt & Amanda Buhler, voor gebruik en verspreiding door Love God Greatly. Love God Greatly materialen zijn gratis

Nadere informatie

We kunnen in het Nieuwe Testament leren over de doop van de Heilige Geest en hoe de gelovigen met Hem vervuld zijn. Aan welke voorwaarden zouden wij

We kunnen in het Nieuwe Testament leren over de doop van de Heilige Geest en hoe de gelovigen met Hem vervuld zijn. Aan welke voorwaarden zouden wij Les 5 voor 4 februari 2017 We kunnen in het Nieuwe Testament leren over de doop van de Heilige Geest en hoe de gelovigen met Hem vervuld zijn. Aan welke voorwaarden zouden wij hiervoor moeten voldoen?

Nadere informatie

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4 HOOFDSTUK 1 HET ONTSTAAN VAN DE BIJBEL Schatgraven Matteüs 13 : 44 46 Van kleitablet tot CD-Rom Lesboek p. 4 & 5 De vaststelling van de canon Lesboek p. 6 Het ontstaan van de Bijbel Lesboek p. 7 Werkboek

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 7. Inleiding... 16. Enkele praktische opmerkingen...17. 1 De eerste verkenningen... 19

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 7. Inleiding... 16. Enkele praktische opmerkingen...17. 1 De eerste verkenningen... 19 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 7 Inleiding... 16 Enkele praktische opmerkingen...17 1 De eerste verkenningen... 19 1.1 De openbaring van God...21 1.1.1 De openbaring van God in de schepping... 21 1.1.2

Nadere informatie

Veertigdagentijd en paastijd 2017

Veertigdagentijd en paastijd 2017 Liedsuggesties uit Liedboek zingen en bidden in huis en kerk bij het Veertigdagentijd en paastijd 2017 samenstelling: Pieter Endedijk 1 maart 2017 Aswoensdag oude testament: Joël 2,12-19 antwoordpsalm:

Nadere informatie

Holy Spirit! Johannes 16:12-14. Zondag 20 HC. blok A - nivo 2 - avond 7

Holy Spirit! Johannes 16:12-14. Zondag 20 HC. blok A - nivo 2 - avond 7 Holy Spirit! blok A - nivo 2 - avond 7 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Bijbelstudie Johannes 16:12-14 / zondag 20 HC 19.25 Gaven en vrucht van de Geest 19.40 Wat doet de Geest nog meer

Nadere informatie

DOTA LES 33 1 GEBED. 2 AANBIDDING (20 minuten) [KENMERK VAN GOD] GOD IS DE POTTENBAKKER

DOTA LES 33 1 GEBED. 2 AANBIDDING (20 minuten) [KENMERK VAN GOD] GOD IS DE POTTENBAKKER DOTA LES 33 1 GEBED Bid voor Gods leiding door zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar zijn stem. Wijd deze les over het maken van discipelen toe aan de Heer. 2

Nadere informatie

Een Persoonlijke Bijbelstudie

Een Persoonlijke Bijbelstudie Een Persoonlijke Bijbelstudie The Middletown Bible Church, http://www.middletownbiblechurch.org/ Original English Version Here Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV) Vertaling,

Nadere informatie

2 - Terug naar Jeruzalem

2 - Terug naar Jeruzalem 2 - Terug naar Jeruzalem De discipelen van Jezus waren helemaal verslagen. Al hun hoop en dromen over het nieuwe koninkrijk van God waren die vrijdag ervoor aan het kruis geslagen. Gebroken door rouw en

Nadere informatie

Bijbelteksten Feest van Genade

Bijbelteksten Feest van Genade Week 1 Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God. (Psalm 42:2) Mozes sloeg steeds buiten het kamp, op ruime afstand ervan, een tent op die hij de ontmoetingstent noemde.

Nadere informatie

Israël STILLE TIJD STUDIE

Israël STILLE TIJD STUDIE Israël Een discipelschapstraining om christenen toe te rusten voor het werk in zijn dienst, tot opbouw van het Lichaam van Christus (Efeziërs 4:11-16) 14 STILLE TIJD Thema: Israël volgens de Bijbel Probeer

Nadere informatie

In het voetspoor van...

In het voetspoor van... In het voetspoor van... Bijbelse figuren en hun levensgeheim voor jongeren van 2 en 3 jaar drs. M. van Campen Zevende druk Zoetermeer Inhoud. Timotheüs - op school bij God 7 2. Adam - een gevallen mens

Nadere informatie

De kerk - negen korte gezinsmomenten - (3-13 jaar)

De kerk - negen korte gezinsmomenten - (3-13 jaar) De kerk - negen korte gezinsmomenten - (3-13 jaar) Negen gezinsmomenten om met je kinderen stil te staan bij de kerk. Kies zelf wat bij jouw kinderen het beste past: elke dag een momentje of elke week

Nadere informatie

Navigators NSV 1 Johannes. Inhoud. Inleiding Kennismaking met Johannes Leven in het Licht. Geboren overwinnaars

Navigators NSV 1 Johannes. Inhoud. Inleiding Kennismaking met Johannes Leven in het Licht. Geboren overwinnaars 1 Johannes Inhoud Inleiding Avond 1 Avond 2 Avond 3 Avond 4 Avond 5 Kennismaking met Johannes Leven in het Licht In Jezus blijven De Liefde Geboren overwinnaars 2 Inleiding Voor je ligt het kringmateriaal

Nadere informatie

Bedenk de dingen die boven zijn.. niet die op de aarde zijn. Johannes 3: 3-6

Bedenk de dingen die boven zijn.. niet die op de aarde zijn. Johannes 3: 3-6 Johannes 3: 3-6 3 Jezus zei: Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. 4 Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? vroeg Nikodemus. Hij kan toch

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5

De Dordtse Leerregels. Artikel 1 t/m 5 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 1 t/m 5 Werkboek 1 De Dordtse Leerregels Geschiedenis Het gaat in dit werkboek over de Dordtse Leerregels, of de vijf artikelen tegen de remonstranten. In het

Nadere informatie

Vanwaar de zon opkomt. tot waar zij ondergaat, overal bewijst men Hem eer.

Vanwaar de zon opkomt. tot waar zij ondergaat, overal bewijst men Hem eer. NAAM: GROEP: Vanwaar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, overal bewijst men Hem eer. Inhoudsopgave Bijbelstudie 1 WAT IS GENADE?...3 Preview JESAJA 59 EN EFEZE 2...4 Bijbelstudie 2 JE VERDIENT DE HEL...4

Nadere informatie

Auteur: Ds. J. Lohuis, predikant van de hervormde gemeente te Scherpenisse Uitgave: B.V. Uitgeverij De Banier, Apeldoorn 2017 ISBN

Auteur: Ds. J. Lohuis, predikant van de hervormde gemeente te Scherpenisse Uitgave: B.V. Uitgeverij De Banier, Apeldoorn 2017 ISBN Catechisatielessen Catechisatielessen bij het boekje: Daar horen jullie ook bij Het doopformulier uitgelegd voor jongeren Auteur: Ds. J. Lohuis, predikant van de hervormde gemeente te Scherpenisse Uitgave:

Nadere informatie

Argumenten voor de verbonds/kinderdoop

Argumenten voor de verbonds/kinderdoop Verbondsdoop of geloofsdoop blok C - nivo 3 - avond 7 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugblik en intro 19.20 Argumenten inventariseren; discussie 19.45 De bijbels-gerefomeerde visie

Nadere informatie

een Online Bijbelstudie van LoveGodGreatly.com Petrus 1 & 2 Levende stenen worden in een stervende wereld

een Online Bijbelstudie van LoveGodGreatly.com Petrus 1 & 2 Levende stenen worden in een stervende wereld een Online Bijbelstudie van LoveGodGreatly.com Petrus 1 & 2 Levende stenen worden in een stervende wereld Copyright 2015 door LoveGodGreatly.com Toestemming is verleend om dit document af te drukken en

Nadere informatie

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Hand 1:1-8 Hand 13:1-12 Luk 9:1-6, Luk 10:1-11 Matt 28:16-20

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Hand 1:1-8 Hand 13:1-12 Luk 9:1-6, Luk 10:1-11 Matt 28:16-20 Maak discipelen LES 7 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Hand 1:1-8 Hand 13:1-12 Luk 9:1-6, Luk 10:1-11 Matt 28:16-20 Welke opdracht geeft Jezus

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

DIRECTORIUM. zondag 11 december 2012 Derde zondag van de Advent Gaudete

DIRECTORIUM. zondag 11 december 2012 Derde zondag van de Advent Gaudete DIRECTORIUM voor de eucharistievieringen op de zondagen en voornaamste feestdagen van het jaar 2011-2012 volgens het Kerkboek van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland Bisschoppelijk Bureau van de Oud-Katholieke

Nadere informatie

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30)

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) Les 11 - Redding Ik werd geheiligd (apart gezet) deel I In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) We gaan nu 6 feiten bestuderen,

Nadere informatie

screensh Spreken met je Vader Het gebed dat Jezus leert Wie bidt tot wie?

screensh Spreken met je Vader Het gebed dat Jezus leert Wie bidt tot wie? 110 Hoofdstuk 18 Bidden Ik probeer het wel: elke dag bidden, maar soms komt het er gewoon niet van. Vaak weet ik niet goed wat ik moet bidden. En hoort God me wel? Doet Hij wel iets met mijn gebed? screensh

Nadere informatie

De Christus in elk bijbelboek

De Christus in elk bijbelboek Kris Tavernier De Christus in elk bijbelboek Christus in al de Schriften Lucas 24:27 De Bijbel is door en door christocentrisch, dit wil zeggen dat de Bijbel in hoofdzaak spreekt over 'Jezus, de Christus,

Nadere informatie

STRIJD OM JE IDENTITEIT

STRIJD OM JE IDENTITEIT STRIJD OM JE IDENTITEIT BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 11 3 4 INLEIDING We zijn snel geneigd om onze identiteit te halen uit

Nadere informatie

werkboek bij het lezen van het Bijbelboek Markus naam: datum: van / / tot / /

werkboek bij het lezen van het Bijbelboek Markus naam: datum: van / / tot / / werkboek bij het lezen van het Bijbelboek Markus naam: datum: van / / tot / / Verantwoording Via www.goodmorninggirls.org ben ik in contact gekomen met Reading through the Bible. Dit initiatief van Courtney

Nadere informatie