OECUMENISCH LEESROOSTER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OECUMENISCH LEESROOSTER 2016-2017"

Transcriptie

1 OECUMENISCH LEESROOSTER datum zondag Gemeenschappelijk Leesrooster 27 november e van de Advent Jesaja 2,1-5 Psalm 122 Romeinen 13,8-14 Matteüs 24, december e van de Advent Jesaja 11,1-10 Psalm 72 Romeinen 15,4-13 Matteüs 3, december e van de Advent Jesaja 35,1-10 Psalm 146 Jakobus 5,7-10 Matteüs 11, december e van de Advent Jesaja 7,10-17 Psalm 24 Romeinen 1,1-7 Matteüs 1, december 2016 Kerstnacht Jesaja 8,23b- 9,7 Psalm 96 Titus 2,11-14 Lucas 2, december 2016 Kerstdag Jesaja 52,7-10 Psalm 98 Hebreeën 1,1-12 Johannes 1, januari e Kerstdag Numeri 6,22-27 Naamgeving Psalm 8 Handelingen 4,8-12 Lucas 2,21 8 januari Epifanie Jesaja 60,1-6 Psalm 72 Efeziërs 3,1-12 Matteüs 2, januari e na Epifanie Doop van de Heer Jesaja 42,1-7(9) Psalm 89,20-28 (Handelingen 10,34-38) Matteüs 3, januari e na Epifanie Jesaja 62,1-5 Psalm 96 (Romeinen 4,1-12) Johannes (1,29- )2, januari e na Epifanie Jesaja 49,1-7 Psalm 139,1-12 (1 Korintiërs 1,1-9) Matteüs 4, januari e na Epifanie Sefanja 2,3; 3,9-13 Psalm 37,1-11 (1 Korintiërs 1,18-31) Matteüs 5, februari e na Epifanie Jesaja 43,9-12 Psalm 112 (1 Korintiërs 2,1-5) Matteüs 5, februari e na Epifanie Deuteronomium 30,15-20 Psalm 119,9-16 (1 Korintiërs 2,6-11) alternatieven Luthers Leesrooster Septuagesima Maleachi 3, als de eerste zondag na 1 januari valt op 8 januari, kan op deze dag zowel Epifanie als de Doop van de Heer worden gevierd 16 telling NBV/WV/NB; in (H)SV/NBG: Maleachi 3, ; 4,1-2

2 datum zondag Gemeenschappelijk Leesrooster Matteüs 5, februari e na Epifanie Exodus 22, Psalm 71,17-24 (1 Korintiërs 3,16-23) Matteüs 5, februari e na Epifanie Jesaja 49,13-18 Psalm 62 (1 Korintiërs 4,1-5(6-8)9-16) Matteüs 6, maart 2017 Aswoensdag Joël 2,12-19 Psalm 57 2 Korintiërs 5,20-6,10 Matteüs 6, maart e van de 40 dagen Genesis 2,15-3,9 Psalm 51 (Psalm 32) Romeinen 5,12-21 Matteüs 4, maart 2017 Biddag Prediker 2,20-27 Psalm 145 Matteüs 6, maart e van de 40 dagen Exodus 24,12-18 Psalm 33,12-22 Filippenzen 3,7-14 Matteüs 17, maart e van de 40 dagen Exodus 17,1-7 Psalm 95 1 Korintiërs 10,1-13 Johannes 4,5-26(42) 26 maart e van de 40 dagen 1 Samuël 16,1-13 Psalm 23 Efeziërs 5,8-14 Johannes 9,1-13(14-25) april e van de 40 dagen Ezechiël 37,1-14 Psalm 130 Romeinen 8,8-11 Johannes 11,1-4(5-16) april e van de 40 dagen Matteüs 21,1-11 Psalm 118, Jesaja 50,4-7 (Jesaja 52,12-53,12) Psalm 73,13-20 Filippenzen 2,5-11 Matteüs 26,1-27,66 13 april 2017 Witte Donderdag Exodus 12,(1)15-20 Psalm 81 (Psalm 116) Johannes 13,1-15 (Johannes 14,15-31 of Matteüs 26,30-46a) 14 april 2017 Goede Vrijdag Exodus 12,(1)21-28 Hosea 6,1-6 Psalm 22 Hebreeën 9,11-15 Johannes 18,1-19,42 alternatieven Liedboek Korintiërs 9,24-27 Matteüs 20,1-16a Sexagesima Genesis 1,9-13 Liedboek 83:1,5,6 2 Korintiërs 11,19-12,9 Lucas 8,4-15 Quinquagesima Jesaja 38,1-6 Liedboek 77:4-6 1 Korintiërs 13 Lucas 18,31-43 Joël 2,12-19 Liedboek 68:8,9 2 Korintiërs 5,19-6,2 Matteüs 6,16-21 Jesaja 58,1-9 Liedboek 91:4-8 2 Korintiërs 6,1-10 Matteüs 4,1-11 Exodus 24,12-18 Liedboek 106:1,2 1 Tessalonicenzen 4,1-7 Matteüs 15,21-28 (Matteüs 17,1-9) Exodus 34,1-10 Liedboek 9:1,2,9,10 Efeziërs 5,1-9 Lucas 11,14-28 Zacharia 8,1-23 Liedboek 125 Galaten 4,22-5,1a Johannes 6,1-15 Exodus 14,15-31 Liedboek 143:1-3,5,10 Hebreeën 9,11-15 Johannes 8,46-59 Exodus 15,27,- 16,7 Liedboek 73:9,10 Filippenzen 2,5-11 Psalm 22,1-22 Johannes 12,12-24 Exodus 12,1-11 Liedboek 81:1-5,8,9,14 1 Korintiërs 11,20-32 Johannes 13,1-15(17) Hosea 6,1-6 (Exodus 12,21-33) Liedboek 140 Johannes 18,1-19,42 17 telling NBV/WV/NB; in (H)SV/NBG: Exodus 22,21-27

3 datum zondag Gemeenschappelijk Leesrooster 15 april 2017 Paasnacht Genesis 1,1-2,3 Psalm 33,6-9 Genesis 22,1-18 Psalm 16,5-11 Exodus 14,15-15,1a Exodus 15,1b-3 Jesaja 54,4-14 Psalm 30,2-6 Jesaja 55,1-11 Jesaja 12,1-6 Ezechiël 36,24-28 Psalm 51,9-15 Sefanja 3,12-20 Psalm 126 Psalm 42,2-6 Romeinen 6,3-4 Kolossenzen 3,1-4 Psalm 136,1 Matteüs 28,1-10(20) 16 april e van Pasen Exodus 14,9-14 Psalm 118,15-24 Kolossenzen 3,1-4 Johannes 20, april e van Pasen Genesis 8,6-16 Psalm 111 (Psalm 16) 1 Petrus 1,3-9 Johannes. 20,19-23(31) 30 april e van Pasen Jesaja 43,1-12 Psalm 116, Petrus 1,17-23 Johannes 21, mei e van Pasen Nehemia 9,6-15 Psalm 23 1 Petrus 2,19-25 Johannes 10, mei e van Pasen Deuteronomium 6,20-25 Psalm 66, Petrus 2,1-10 Johannes 14, mei e van Pasen Jesaja 41,17-20 Psalm 34, Petrus 3,8-18 Johannes 16, mei 2017 Hemelvaart Daniël 7, Psalm 47 (Psalm 93) Efeziërs 1,17-23 (Handelingen 1,1-11) Lucas 24,49-53 (Marcus 16,19-20) 28 mei e van Pasen Ezechiël 39,21-29 Psalm Petrus 4,12-19 Johannes 17, juni 2017 Pinksteren Ezechiël 11,17-20 Psalm 104,25-35 alternatieven Genesis 1,1-2,3 Genesis 5-8 Genesis 22,1-19 Exodus 12,1-11 Exodus 14,24-15,1 Jesaja 54,17-55,11 Baruch 3,9-38(- 4,4) Ezechiël 37,1-14 Jesaja 4,1-6 Jona 3,1-10 Deuteronomium 31,22-30 Daniël 3,1-24 Liedboek 42:1-3 Kolossenzen 3,1-4 Matteüs 28,1-7(20) Ezechiël 37,1-14 Liedboek 118:5,6,9 1 Korintiërs 5,7-8 Marcus 16,1-7(8) Openbaring 7,2-12(17) (Genesis 32,22-32) Liedboek 116:1-4 1 Johannes 5,4-10a Johannes 20,19-31 Openbaring 21,9-23 (Ezechiël 34,11-16) Liedboek 33:5-7 1 Petrus 2,21b- 25 Johannes 10,11-16 Jesaja 40,26-31 Liedboek 111:1,5,6 1 Petrus 2,11-20 Johannes 16,16-23a Openbaring 14,1-7(8) Liedboek 118:5,6 Jakobus 1,17-21 Johannes 16,5-15 Openbaring 19,6-16 Liedboek 107:10 Jakobus 1,22-27 Johannes 16,23b Koningen 2,1-15(18) Liedboek 68:6 Handelingen 1,1-11 Marcus 16,14-20 Openbaring 4,2-11 Liedboek 47:3 1 Petrus 4,7b- 11 Johannes 15,26-16,4 Openbaring 22,6-17 (Joël 2,21-3,5 18 ) 18 telling NBV/WV/NB; in (H)SV/NBG: Joël 2,21-32

4 Handelingen 2,1-24 Johannes 14, juni 2017 Trinitatis Exodus 34,4-9 Psalm 150 (2 Korintiërs 13,11-13) Matteüs 28, juni e na Trinitatis Jesaja 12,1-6 Psalm 100 (Romeinen 5,6-11) Matteüs 9,35-10,15 25 juni e van de zomer Jeremia 20,7-13 Psalm 69,14-29 (Romeinen 5,15-19) Matteüs 10, juli e van de zomer Jeremia 29,1,4-14 Psalm 89,10-19 (Romeinen 6,3-11) Matteüs 10, juli e van de zomer Zacharia 9,9-12 Psalm 145,1-12 (Romeinen 6,16-23) Matteüs 11, juli e van de zomer Jesaja 55,6-13 Psalm 65 (Romeinen 7,21-8,6) Matteüs 13, juli e van de zomer Jesaja 40,12-25 Psalm 86 (Romeinen 8,18-25) Matteüs 13, juli e van de zomer 1 Koningen 3,5-12 Psalm 119, (Romeinen 8,26-30) Matteüs 13, augustus e van de zomer Nehemia 9,15-20 Psalm 78,13-22 (Romeinen 8,31-39) Matteüs 14, augustus e van de zomer Jona 2, Psalm 29 (Romeinen 9,1-5) Matteüs 14, augustus e van de zomer Jesaja 56,1-7 Psalm 67 (Romeinen 11,13-24) Matteüs 15, augustus e van de zomer Jesaja 51,1-6 Psalm 138 (Romeinen 11,25-36) Liedboek 68:9,12 (Liedboek 104:1,8) Handelingen 2,1-11 Johannes 14,23-31a Jesaja 6,1-8(13) Liedboek 103:1,8,9 Romeinen 11,33-36 Johannes 3, e na Trinitatis Jesaja 5,8-16 Liedboek 41:1,3,5 1 Johannes 4,(8)16b- 21 Lucas 16,19-31 Augsburgse Confessie Jesaja 62, Liedboek 119:17,18 1 Timoteüs 6,11b- 16 Matteüs 10, e na Trinitatis Jesaja 30,15-18(21) Liedboek 55:1-5 1 Petrus 5,5b- 11 Lucas 15, e na Trinitatis Jeremia 17,5-26) (Jesaja 50,4-9) Liedboek 43:1,5 (Liedboek 27:6,7) Romeinen 8,18-23 Lucas 6, e na Trinitatis Jeremia 15,15-21 Liedboek 79:1,3 1 Petrus 3,8-15a Lucas 5, e na Trinitatis Jesaja 48,12-22 Liedboek 84:5,6 Romeinen 6,3-11 Matteüs 5, e na Trinitatis Jeremia 3,21-4,2 Liedboek 90:1,5,8 Romeinen 6,19-23 Marcus 8,1-9 8 e na Trinitatis Jeremia 7,2-7(11) Liedboek 116:1-4 Romeinen 8,12-17 Matteüs 7, e na Trinitatis Jeremia 32,37-42 Liedboek 9:1-5 1 Korintiërs 10,1-13 Lucas 16, e na Trinitatis Jeremia 23,16-29 Liedboek 17:1,3,4,6,7 1 Korintiërs 12,1-11 Lucas 19, e na Trinitatis Daniël 3,34-45 Liedboek 17: telling NBV/WV/NB; in (H)SV/NBG: Jona 2,1-10

5 Matteüs 16, september e van de zomer Jeremia 7,23-28 Psalm 105,1-7 (Romeinen 12,1-8) Matteüs 17, september e van de zomer Ezechiël 33,7-11 Psalm 119,33-40 (Romeinen 12,9-21) Matteüs 18,(1) september e van de zomer Exodus 32,7-14 Psalm 103,8-12 (Romeinen 14,5b- 12) Matteüs 18, september e van de herfst Jona 3,10-4,11 Psalm 145,1-12 (Filippenzen 1,21-27) Matteüs 20, oktober e van de herfst Ezechiël 18, Psalm 25,1-10 (Filippenzen 2,1-13) Matteüs 21, oktober e van de herfst Jesaja 5,1-7 Psalm 80,9-20 (Filippenzen 2,14-18) Matteüs 21, oktober e van de herfst Jesaja 25,1-9 Psalm 23 (Filippenzen 3,17-21) Matteüs 22, oktober e van de herfst Jesaja 45,1-7 Psalm 96 (1 Tessalonicenzen 1,1-10) Matteüs 22, oktober e van de herfst Deuteronomium 6,1-9 Psalm 1 (1 Tessalonicenzen 2,1-8) Matteüs 22, november 2017 Allerheiligen Jesaja 60, Psalm 138 (Psalm 34, ) Openbaring 7, Matteüs 5, november 2017 Dankdag Deuteronomium 24,15-16 Psalm 65 Matteüs 20, november e van de herfst Spreuken 9,1-18 Psalm 43 (1 Tessalonicenzen 2,9-13) Matteüs 25, Korintiërs 15,1-10 Lucas 18, e na Trinitatis Jesaja 6,8-13 (Ezechiël 25,1-7) Liedboek 34:1-3 2 Korintiërs 3,4-9 Marcus 7, e na Trinitatis Jesaja 33,2-9(10) Liedboek 74:11,12 Galaten 3,15-22 Lucas 10, e na Trinitatis Jesaja 56,1-8 Liedboek 118:3,6 Galaten 5,16-24 Lucas 17, e na Trinitatis Jesaja 66,5-14 Liedboek 92:1,2 Galaten 5,25-6,10 Matteüs 6, e na Trinitatis Daniël 9,14-19 Liedboek 102:1,6,8 Efeziërs 3,13-21 Lucas 7, e na Trinitatis Baruch 2,9-15 (Baruch 4,21-29) Liedboek 33:1,2,4 Efeziërs 4,1-6 Lucas 14, e na Trinitatis Ezechiël 34,20-31 Liedboek 135:1,3,7,10 1 Korintiërs 1,4-9 Matteüs 22, e na Trinitatis Jeremia 8,4-6.11; 9, Liedboek 107:1-4 Efeziërs 4,22-32 Matteüs 9, e na Trinitatis Jeremia 31,31-34 Liedboek 138 Efeziërs 5,15-21 Matteüs 22,1-14 Allerheiligen Daniël 12,1-3 Liedboek 34:1,2,4 Openbaring 7,2-12 Matteüs 5,1-12a 21 e na Trinitatis Ezechiël 18,1-19(24) Liedboek 145:1,5,6 Efeziërs 6,10-17 Johannes 4, telling NBV/WV/NB; in (H)SV/NBG: Jeremia 8,4-6.11; 9,

6 12 november e van de herfst Jesaja 48,17-21 Psalm 70 (1 Tessalonicenzen 4,1-18) Matteüs 25, november e van de herfst Ezechiël 34,11-17 Psalm 90 (1 Tessalonicenzen 4,9-12) Matteüs 25, november e van de herfst Daniël 12,1-4 Psalm 97 1 Tessalonicenzen 5,1-11 Matteüs 24, e van de Voleinding Jesaja 48,1-11 Liedboek 103:1-3 1 Tessalonicenzen 4,13-18 Matteüs 24, e van de Voleinding Genesis 18,22-33 Liedboek 50:3,7,11 2 Tessalonicenzen 1,3-10a Matteüs 25, e van de Voleinding Jesaja 65,17-23 Liedboek 44:1,9,11 2 Petrus 3,3-14 Matteüs 25,1-13 vervolg in Advent als deze zondag gevierd wordt als Eeuwigheidszondag, zie de gegevens van Allerheiligen (1 november)

OECUMENISCH LEESROOSTER 2015-2016

OECUMENISCH LEESROOSTER 2015-2016 OECUMENISCH LEESROOSTER 2015-2016 datum zondag Gemeenschappelijk 29 november 2015 1 e van de Advent Zacharia 14,4-9 Psalm 50,1-6 1 Tessalonicenzen 3,9-13 Lucas 21,25-31 6 december 2015 2 e van de Advent

Nadere informatie

OECUMENISCH LEESROOSTER

OECUMENISCH LEESROOSTER OECUMENISCH LEESROOSTER 2014-2015 datum zondag Gemeenschappelijk 30 november 2014 1 e van de Advent Jesaja 63,19b- 64,8 4 Psalm 85 1 Korintiërs 1,1-9 Marcus 13,24-37 7 december 2014 2 e van de Advent Jesaja

Nadere informatie

Leesplan 1 De hele bijbel in één jaar

Leesplan 1 De hele bijbel in één jaar Leesplan 1 De hele bijbel in één jaar Dag 1...Genesis 1,2 Dag 2...Genesis 3-5 Dag 3...Genesis 6-9 Dag 4...Genesis 10,11 Dag 5...Genesis 12-15 Dag 6...Genesis 16-19 Dag 7...Genesis 20-22 Dag 8...Genesis

Nadere informatie

Bijbelboek Hoofdstuk Vers Bijbelstudie: nummer en bladzijde

Bijbelboek Hoofdstuk Vers Bijbelstudie: nummer en bladzijde Bijbelboek Hoofdstuk Vers Bijbelstudie: nummer en bladzijde 1 Johannes 001 005-007 75/6 1 Johannes 001 007-90/7, 100/6 1 Johannes 001 008-100/1, 100/2, 103/2 1 Johannes 001 008-010 44/6, 45/2, 70/2, 103/2,

Nadere informatie

Van september 2015 t/m september 2017 willen we aan de slag gaan met het bijbelleesproject Bijbel in de Gewone Taal. De bijbel lezen is één, de bijbel verstaan, begrijpen en duiden is twee. De dubbele

Nadere informatie

Chronologisch Bijbelleesrooster in 3⅓ jaar de Bijbel door - 3 dagen Oude en 1 dag Nieuwe Testament v 1.0 www.kaleo.nl blz. 1

Chronologisch Bijbelleesrooster in 3⅓ jaar de Bijbel door - 3 dagen Oude en 1 dag Nieuwe Testament v 1.0 www.kaleo.nl blz. 1 Chronologisch Bijbelleesrooster in 3⅓ jaar de Bijbel door - 3 dagen Oude en 1 dag Nieuwe Testament v 1.0 www.kaleo.nl blz. 1 1 Genesis 1 2 Genesis 2 3 Genesis 3 4 Lukas 1:1-40 5 Genesis 4 6 Genesis 5 7

Nadere informatie

Dirk de Bree & Jan Joost Snoek

Dirk de Bree & Jan Joost Snoek Bijbelklas 2013-2016 Als je op reis gaat of op vakantie, neem je vaak een reisgids mee. Neem bijvoorbeeld De Lonely Planet. De Lonely Planet geeft je informatie over het land, de streek en de cultuur.

Nadere informatie

DIRECTORIUM. zondag 11 december 2012 Derde zondag van de Advent Gaudete

DIRECTORIUM. zondag 11 december 2012 Derde zondag van de Advent Gaudete DIRECTORIUM voor de eucharistievieringen op de zondagen en voornaamste feestdagen van het jaar 2011-2012 volgens het Kerkboek van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland Bisschoppelijk Bureau van de Oud-Katholieke

Nadere informatie

Tekstregister behorend bij de Bijbelse Dagkalender 2016

Tekstregister behorend bij de Bijbelse Dagkalender 2016 Tekstregister behorend bij de Bijbelse Dagkalender 2016 21 september Genesis 25:19-34 22 september Genesis 26:1-17 23 september Genesis 26:18-33 24 september Genesis 26:34-27:29 25 september Genesis 27:30-28:9

Nadere informatie

1 Niet schuin en vetgedrukte boeken zijn wel gekoppeld aan de volgende les, maar zit geen opdracht of verwerking aan vast 2 Schuingedrukte boeken zijn qua thema wel verbonden aan de periode waarin ze gepland

Nadere informatie

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER BIJBEL LEESROOSTER 2015 TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen

Nadere informatie

leesplan voor het dagelijks lezen van de Bijbel

leesplan voor het dagelijks lezen van de Bijbel leesplan voor het dagelijks lezen van de Bijbel Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad (Psalm 119:105) Een uitgave van Met Open Bijbel Adres Postbus 520, 3800 AM Amersfoort Internet:

Nadere informatie

Je beste Vriend voor altijd

Je beste Vriend voor altijd Je beste Vriend voor altijd Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint van van Uitgeverij Jes! Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij

Nadere informatie

Register van themanummers en bijbelteksten (jaargang 1,1-22,4) Thema's

Register van themanummers en bijbelteksten (jaargang 1,1-22,4) Thema's Register van themanummers en bijbelteksten (jaargang 1,1-22,4) Thema's 2014 22,4 (2014): De geheime dienst 22,3 (2014): Op het altaar 22,2 (2014): Worstelen met 22,1 (2014): Nieuwe Testament 2013 21,6

Nadere informatie

Interpretatie - Register van thema s en bijbelteksten (bijgewerkt t/m jaargang 20, 2012) Thema's

Interpretatie - Register van thema s en bijbelteksten (bijgewerkt t/m jaargang 20, 2012) Thema's Interpretatie - Register van thema s en bijbelteksten (bijgewerkt t/m jaargang 20, 2012) Thema's 2012 20,6 (2012): Verbinding 20,5 (2012): Kleur 20,4 (2012): Jij bent m 20,3 (2012): In de zon 20,2 (2012):

Nadere informatie

Geachte lezer, Met hartelijke Zegenwensen namens het Bijbelstudie Centrum Rob Schutte. 2 Petrus 1:19

Geachte lezer, Met hartelijke Zegenwensen namens het Bijbelstudie Centrum Rob Schutte. 2 Petrus 1:19 Geachte lezer, Het verheugd ons, u dit overzicht te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door dit overzicht wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt,

Nadere informatie

De Christus in elk bijbelboek

De Christus in elk bijbelboek Kris Tavernier De Christus in elk bijbelboek Christus in al de Schriften Lucas 24:27 De Bijbel is door en door christocentrisch, dit wil zeggen dat de Bijbel in hoofdzaak spreekt over 'Jezus, de Christus,

Nadere informatie

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER

TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER BIJBEL LEESROOSTER 2015 TOELICHTING BIJBELLEESROOSTER Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen

Nadere informatie

NASLAGCOLLECTIE UITLEENBARE COLLECTIE IN OPEN OPSTELLING. Rubrieksindeling op onderwerp, algemeen

NASLAGCOLLECTIE UITLEENBARE COLLECTIE IN OPEN OPSTELLING. Rubrieksindeling op onderwerp, algemeen 1!"# $%& '()* +,' - *./*.00!00,%%($*.+ 1% *./.222342222 NASLAGCOLLECTIE TFL 0. TFL 9 (=TFL + UDC code) UDC-codering globaal Wijsbegeerte TFL 1 Theologie algemeen TFL 2 Exegese TFL 22 Dogmatische theologie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 7. Inleiding... 16. Enkele praktische opmerkingen...17. 1 De eerste verkenningen... 19

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 7. Inleiding... 16. Enkele praktische opmerkingen...17. 1 De eerste verkenningen... 19 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 7 Inleiding... 16 Enkele praktische opmerkingen...17 1 De eerste verkenningen... 19 1.1 De openbaring van God...21 1.1.1 De openbaring van God in de schepping... 21 1.1.2

Nadere informatie

DIRECTORIUM 2015 KORTE VERSIE

DIRECTORIUM 2015 KORTE VERSIE DIRECTORIUM 2015 KORTE VERSIE Liturgische gegevens voor de viering van de eucharistie op de zondagen en belangrijkste feestdagen van het kerkelijk ar 2014-2015 Aan de hand van het Kerkboek van de Oud-Katholieke

Nadere informatie

In Orde. Oecumenisch Leesrooster 2010-2013

In Orde. Oecumenisch Leesrooster 2010-2013 In Orde 2010-2013 In Orde 2010 2013 In Orde bevat de twaalfde editie van het. In Orde wordt uitgegeven onder auspiciën van de Raad van Kerken in Nederland door: Boekencentrum Uitgevers en NZV Uitgevers

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 4 De bijbel, wat is dat

Nadere informatie

Ontstaan en gezag van de bijbel

Ontstaan en gezag van de bijbel Ontstaan en gezag van de bijbel Gezag van de bijbel: Christus is de sleutel Wanneer we het hebben over het ontstaan van de bijbel en de manier waarop het gezag van de bijbel zich aan ons opdringt moeten

Nadere informatie

BEVEILIG JE HART! Jehovah s Getuigen PROGRAMMA. Districtscongres. van

BEVEILIG JE HART! Jehovah s Getuigen PROGRAMMA. Districtscongres. van BEVEILIG JE HART! Districtscongres van Jehovah s Getuigen 2012 PROGRAMMA BEVEILIG JE HART! Districtscongres van Jehovah s Getuigen 2012 Georganiseerd door het Besturende Lichaam van Jehovah s Getuigen

Nadere informatie

De Bijbel Bestuderen En Begrijpen

De Bijbel Bestuderen En Begrijpen Les 1 De Bijbel Bestuderen En Begrijpen Code A 2 Timotheus 2:15 1 2 Timotheus 2:15 AN-188 2 Jesaja 28:10 AO-618 3 Daniel 9:21 AO-754 4 Lucas 1:19 AN-52 5 Mattheus 13:24-30,37-39 AN-15 6 Daniel 8:3-8, 20-22

Nadere informatie

Israël STILLE TIJD STUDIE

Israël STILLE TIJD STUDIE Israël Een discipelschapstraining om christenen toe te rusten voor het werk in zijn dienst, tot opbouw van het Lichaam van Christus (Efeziërs 4:11-16) 14 STILLE TIJD Thema: Israël volgens de Bijbel Probeer

Nadere informatie

Life Group. Dynamic Life Process. Process. Een-op-Een = Life Group. Kleine Groep. Samenleving. Leider Ontwikkeling. Kleine Groep. Diensten.

Life Group. Dynamic Life Process. Process. Een-op-Een = Life Group. Kleine Groep. Samenleving. Leider Ontwikkeling. Kleine Groep. Diensten. CHECKLIJST VOOR LES 9 Om deze les te doen, zal ik: (afvinken wanneer gedaan) VOORBEREIDING 1. 2 Timoteüs 2:2 op kunnen zeggen. 2. Lezen en bestuderen van Galaten 1-6, en gebruik maken van het Mijn dagelijkse

Nadere informatie

Rooster 2015/2016 Parashat Thora lezing Haftarah lezing Brit Chadashah lezing Brit Chadashah

Rooster 2015/2016 Parashat Thora lezing Haftarah lezing Brit Chadashah lezing Brit Chadashah Rooster 2015/2016 Parashat Thora lezing Haftarah lezing Brit Chadashah lezing Brit Chadashah zaterdag 10 oktober 2015 1 Bereshit/ בראשית Genesis 1:1-6:8 Jesaja 42:5-43:11 Johannes 1:1-14 Mattheus 1:1-3:6

Nadere informatie

Introductie op het Oecumenisch Leesrooster 2010-2013

Introductie op het Oecumenisch Leesrooster 2010-2013 Ter inleiding Welke Bijbelgedeelten leest u, in de kerkdiensten van zon- en feestdagen? Waarop bereidt u zich voor, langer of korter van te voren, misschien samen met de leiding van kindernevendienst en

Nadere informatie

Namen van de zondagen en hun betekenis

Namen van de zondagen en hun betekenis Namen van de zondagen en hun betekenis De naam Advent komt van adventus (latijn) wat betekend: komst 1e Advent Vandaag begint het nieuwe kerkelijk jaar. De kerk begint haar nieuwe jaar met een periode

Nadere informatie

Hoe de Bijbel tot ons kwam

Hoe de Bijbel tot ons kwam 1 IN EN OM DE BIJBEL Hoe de Bijbel tot ons kwam De Bijbel Christendom en islam lijken met elkaar gemeen te hebben, dat beide gebaseerd zijn op een boek. Er wordt dan ook wel gezegd, dat beide godsdiensten

Nadere informatie

OUDE TESTAMENT CURSUS 1

OUDE TESTAMENT CURSUS 1 OUDE TESTAMENT CURSUS 1 1. Inleiding tot de Bijbel Doelen Aan het eind van dit hoofdstuk kun je: Het sleutelvers uit je hoofd opschrijven Een definitie geven voor Bijbel Een definitie geven voor Schriften

Nadere informatie

HEBREEUWS BETEKENIS GRIEKS (LXX) BETEKENIS

HEBREEUWS BETEKENIS GRIEKS (LXX) BETEKENIS De Tora - Indeling De indeling van de Tora De Tora bestaat uit vijf delen of boeken. De namen van de boeken zijn in het Hebreeuws ontleend aan de eerste woorden waarmee de boeken beginnen. Later is er

Nadere informatie

datum Lezing Wij vragen uw gebed voor: wo. 13 februari Genesis 9:8-17 Bijbelwerk wereldwijd De 147 bijbelgenootschappen wereldwijd (verenigd in de

datum Lezing Wij vragen uw gebed voor: wo. 13 februari Genesis 9:8-17 Bijbelwerk wereldwijd De 147 bijbelgenootschappen wereldwijd (verenigd in de datum Lezing Wij vragen uw gebed voor: wo. 13 februari Genesis 9:8-17 Bijbelwerk wereldwijd De 147 bijbelgenootschappen wereldwijd (verenigd in de United Bible Societies) zien als hun opdracht het vertalen

Nadere informatie

Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 7 en 8)

Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 7 en 8) Bijbelrooster bij Hoor het Woord (groep 7 en 8) cursusjaar 2016-2017 Groep 7 en 8 behandelen beiden op maandag H.C. Voor groep 7 zijn de lessen te vinden in map A, voor groep 8 in map B. Groep 7 en 8 maken

Nadere informatie

Bijbelteksten Feest van Genade

Bijbelteksten Feest van Genade Week 1 Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God. (Psalm 42:2) Mozes sloeg steeds buiten het kamp, op ruime afstand ervan, een tent op die hij de ontmoetingstent noemde.

Nadere informatie

Register van preken, catechisaties en toespraken van ds. J.P. Paauwe. Vierde, opnieuw bijgewerkte druk

Register van preken, catechisaties en toespraken van ds. J.P. Paauwe. Vierde, opnieuw bijgewerkte druk Register van preken, catechisaties en toespraken van ds. J.P. Paauwe Vierde, opnieuw bijgewerkte druk Stichting tot uitgave van het werk van ds. J.P. Paauwe 2009 ISBN/EAN: 978-90-72048-23-3 Voorwoord Dit

Nadere informatie

Oude Testament: samenstelling en indeling

Oude Testament: samenstelling en indeling Oude Testament: samenstelling en indeling Wat betreft de samenstelling en indeling van de Tenach ofwel het Oude Testament is er een hellenistisch-joodse en een Palestijns-joodse traditie. 1 De hellenistisch-joodse

Nadere informatie

Gemaakt voor. een Online Bijbelstudie van LoveGodGreatly.com

Gemaakt voor. een Online Bijbelstudie van LoveGodGreatly.com Gemaakt voor een Online Bijbelstudie van LoveGodGreatly.com Copyright 2015 door LoveGodGreatly.com Geschreven door: Angela Perritt & Whitney Daugherty Toestemming is verleend om dit document af te drukken

Nadere informatie

Katholieke Bijbelstichting Bijbelleesrooster Katholieke Bijbelsticht

Katholieke Bijbelstichting Bijbelleesrooster Katholieke Bijbelsticht Bijbelleesrooster 2010 Katholieke Bijbelstichting Bijbelleesrooster 2010 Katholieke Bijbelstichting Bijbelleesrooster 2010 Katholieke Bijbel stich ting Bijbelleesrooster 2010 Katholieke Bijbelstichting

Nadere informatie

Overzicht van de fiches in de map 'Bijbel in 1000 seconden'

Overzicht van de fiches in de map 'Bijbel in 1000 seconden' Overzicht van de fiches in de map 'Bijbel in 1000 seconden' Geklasseerd volgens het missaal voor zon- en feestdagen KERSTKRING Advent - info 1 e zondag van de advent A Matteüs 24, 37-44 Wees waakzaam 1

Nadere informatie

De bijbel is een verzameling van groot aantal boeken uit de het oude Israël, het antieke

De bijbel is een verzameling van groot aantal boeken uit de het oude Israël, het antieke De bijbel is een verzameling van groot aantal boeken uit de het oude Israël, het antieke jodendom en het vroege christendom. Het woord bijbel komt van het Griekse woord biblia, en dat betekent boeken of

Nadere informatie

3. De Evangelisten, apostelen, brieven en de openbaring van Johannes

3. De Evangelisten, apostelen, brieven en de openbaring van Johannes Bijbelquiz I. Uit hoeveel boeken bestaat de bijbel ongeveer? 1. De bijbel bestaat volgens mij uit verschillende boeken. Uit deze verschillende boeken zijn verhalen gehaald en deze samen vormen de bijbel.

Nadere informatie

De openbaring van God

De openbaring van God DE OPENBARING VAN GOD 1 De openbaring van God BINNENKOMER Een moeder had in de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) een zoon verloren. Hij was in fort De Bilt gefusilleerd door de Duitsers. Vlak voor zijn dood

Nadere informatie

Bijbelverhalen.nl. Blz. werkstuk trefwoorden

Bijbelverhalen.nl. Blz. werkstuk trefwoorden OUDE TESTAMENT Bijbelverhalen.nl Blz. werkstuk trefwoorden 2 Verhaalkubus voor het verhaal van Achan Achan 3 Een opvouwboekje maken 2 Adam en Eva 5 Een wandpaneel van de ark maken ark 6 Volgorde Bijbelboeken

Nadere informatie

Prekenindex Herv. Gem. Scherpenisse 2003

Prekenindex Herv. Gem. Scherpenisse 2003 Prekenindex Herv. Gem. Scherpenisse 2003 voorganger 1 ds. J. Lohuis 01-01-2003 Ruth 1 : 6 Nieuwjaarsdag 852 Is uw weg in Gods gunst? 1. Het leven gezocht 2. De dood gevonden 3. Heimwee gekregen 2 ds. A.

Nadere informatie

Fundamentele geloofspunten

Fundamentele geloofspunten Fundamentele geloofspunten De Heilige Schrift, het Oude en Nieuwe Testament, is het geschreven Woord van God, door goddelijke inspiratie overgeleverd aan heilige mensen Gods, die in hun spreken en schrijven

Nadere informatie

Beheer. Meer weten? Zie Spoor 1. Spoor 1

Beheer. Meer weten? Zie Spoor 1. Spoor 1 Beheer Bij beheer gaat het om huisregels. In het Grieks staat er letterlijk het woord huis-wet. Thuis heb je ook je huis-wet; bijvoorbeeld dat je je voeten veegt, als je van buiten binnenkomt. Een beheer

Nadere informatie

Jongeren leren de indeling van het Oude Testament en kennen de verschillende Bijbelboeken.

Jongeren leren de indeling van het Oude Testament en kennen de verschillende Bijbelboeken. Een kast vol boeken THEMA Het Oude Testament (1) LEERDOEL Jongeren leren de indeling van het Oude Testament en kennen de verschillende Bijbelboeken. GROEPSDOEL Jongeren ontdekken dat het Oude Testament

Nadere informatie

Calendarium - Spe Gaudentes

Calendarium - Spe Gaudentes Calendarium - Spe Gaudentes 2015 2016 Aan allen die zich verbonden weten met de Communiteit Spe Gaudentes, In het Calendarium zijn alle liturgische gegevens van ons gezamenlijk geloven en hoogtepunten

Nadere informatie

Een Persoonlijke Bijbelstudie

Een Persoonlijke Bijbelstudie Een Persoonlijke Bijbelstudie The Middletown Bible Church, http://www.middletownbiblechurch.org/ Original English Version Here Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV) Vertaling,

Nadere informatie

Kom tot ons, de wereld wacht. Kalender voor Advent en Kerst 2013

Kom tot ons, de wereld wacht. Kalender voor Advent en Kerst 2013 Kalender voor Advent en Kerst 2013 Kom tot ons, de wereld wacht Deze adventskalender heeft de vorm van een wereldbol. Want Jezus is de Redder voor de hele wereld. De meeste voorouders van Jezus kwamen

Nadere informatie

Gemeente. Zijspoortje. De Bijbelse Encyclopedie leert ons dat het woord kerk afgeleid is van het Griekse woord [kuriakè], dat des Heren betekent.

Gemeente. Zijspoortje. De Bijbelse Encyclopedie leert ons dat het woord kerk afgeleid is van het Griekse woord [kuriakè], dat des Heren betekent. Gemeente Wanneer je aan iemand vraagt Weet jij wat een kerk is?, zal het antwoord niet zo lang op zich laten wachten. Dat is een gebouw waar gelovige mensen samenkomen! Het kan ook voorkomen, dat men aan

Nadere informatie

Tijdeigen (proprium)

Tijdeigen (proprium) Tijdeigen (proprium) Advent Paaswake De vetgedrukte tekst is bedoeld om door allen gezongen of gezegd te worden. Bijbelgedeelten die tussen teksthaken [ ] staan, zijn alternatieven. Psalm duidt de onberijmde

Nadere informatie

LES 33 [STILLE TIJDEN] HEBREEËN 1-3

LES 33 [STILLE TIJDEN] HEBREEËN 1-3 LES 33 1 GEBED Bid en wijd deze groep en les toe aan de Heere. 2 UITWISSELEN (20 minuten) [STILLE TIJDEN] HEBREEËN 1-3 Neem beurten en deel (of lees) in het kort wat je in een van je stille tijden uit

Nadere informatie

Het leven van Christus

Het leven van Christus Het leven van Christus Een discipelschapstraining om christenen toe te rusten voor het werk in zijn dienst, tot opbouw van het Lichaam van Christus (Efeziërs 4:11-16) 16 STILLE TIJD Thema: Het leven van

Nadere informatie

DE MENS IS EEN TEMPEL

DE MENS IS EEN TEMPEL DE MENS IS EEN TEMPEL De natuur van de mens Vlees en geest Maar de HEERE zei tegen Samuel: Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het is

Nadere informatie

Kind van Gods Liefde. jou, ook al ben jij zondig. God. blok A - nivo 1 - avond 1

Kind van Gods Liefde. jou, ook al ben jij zondig. God. blok A - nivo 1 - avond 1 Kind van Gods Liefde blok A - nivo 1 - avond 1 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Tijdlijn van hun leven 19.30 God houdt van je ook al ben jij zondig 19.40 Visualisatie: verzoening 19.45

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1 1. LIEFDE... 4 2. INTEGRITEIT... 9 3. NEDERIGHEID... 14 4. DIENSTBAARHEID... 19 5. REINHEID... 24 6. GELOOF...

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1 1. LIEFDE... 4 2. INTEGRITEIT... 9 3. NEDERIGHEID... 14 4. DIENSTBAARHEID... 19 5. REINHEID... 24 6. GELOOF... Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. LIEFDE... 4 2. INTEGRITEIT... 9 3. NEDERIGHEID... 14 4. DIENSTBAARHEID... 19 5. REINHEID... 24 6. GELOOF... 30 7. KARAKTERONTWIKKELING - GEDULD... 36 8. ZELFBEHEERSING...

Nadere informatie

5. Een echte gelovige gehoorzaamt het Woord van God (1 Johannes 2:3).

5. Een echte gelovige gehoorzaamt het Woord van God (1 Johannes 2:3). Les 19 Nieuw leven (3) Een echte gelovige gehoorzaamt het Woord van God Een echte gelovige gaat niet door met zondigen Een echte gelovige vindt het moeilijk om in een zondige omgeving te (moeten) leven

Nadere informatie

Bijbelcursus WEGWIJZER. De bijbelboeken Woordenlijst Landkaarten en overzichten Inhoud van de Bijbelcursus

Bijbelcursus WEGWIJZER. De bijbelboeken Woordenlijst Landkaarten en overzichten Inhoud van de Bijbelcursus Bijbelcursus WEGWIJZER De bijbelboeken Woordenlijst Landkaarten en overzichten Inhoud van de Bijbelcursus pagina 1 Hoofdstuk 1 De bijbelboeken Het Oude Testament Genesis Prediker Exodus Hooglied Leviticus

Nadere informatie

Januari 2015 Januari 2015

Januari 2015 Januari 2015 Januari 2015 Januari 2015 Do 1 B, wit Nieuwjaar ook Octaaf Kerstmis gebed / epistel / egelie Nieuwjaar Kerstmis kerstmis 2-3 B, wit na Nieuwjaar Kerstmis gewone 6 (7) Zo 4 B, wit Zon na Nieuwjaar Nieuwjaar

Nadere informatie

Levend Water groep 7 2 Bijbelrooster

Levend Water groep 7 2 Bijbelrooster BIJBELROOSTER GROEP 7 HOOFDSTUK 1 MET HEEL JE HART Dag 1 Het beloofde land Rechters 1 3 : 6 Dag 2 En ze dienden de Baäls Rechters 3 : 7 41 Dag 3 Vrouwen in dienst van de Heer Rechters 4 & 5 Dag 4 Met heel

Nadere informatie

27. De geestelijke strijd Kringleider

27. De geestelijke strijd Kringleider 27. De geestelijke strijd Kringleider D OELEN VOOR DE KRINGLEIDER De kringleden helpen aanvaarden: 1. dat als je een christen bent, je geestelijke vijanden hebt en betrokken behoort te zijn in de geestelijke

Nadere informatie

www.uitdekroontjespen.nl LIJST met 263 PREKEN bijgewerkt tot 7 april 2016

www.uitdekroontjespen.nl LIJST met 263 PREKEN bijgewerkt tot 7 april 2016 Genesis 6:8 Genesis 8:4 Genesis 9:12-13 Genesis 12:1-3 Genesis 12:10 Genesis 13:1-8 Genesis 18:14 Genesis 19:1-14 Genesis 22:14 Genesis 28:10-22 Genesis 38:26 Exodus 3:12a Exodus 14 Exodus 19:20a Deuteronomium

Nadere informatie

Het Oude Testament in vogelvlucht

Het Oude Testament in vogelvlucht Het Oude Testament in vogelvlucht Vooraf: Houd de bijbel nog even dicht. Weet jij nog hoe de lijn van het hele Oude Testament loopt? Maak allemaal individueel een overzicht van de geschiedenis vanaf de

Nadere informatie

[KERK OPBOUWENDE BEDIENING]

[KERK OPBOUWENDE BEDIENING] SUPPLEMENT 11 [KERK OPBOUWENDE BEDIENING] GOEDE PLANNEN MAKEN Introductie. De Kerk/Gemeente is bovenal een levend organisme dat bestaat uit mensen in wie Gods Geest woont. Deze gemeenschap behoort als

Nadere informatie

Index Bijbel met uitleg

Index Bijbel met uitleg Pagina 1 van 22 hoofdstuk/inleiding kaart of illustratie schema /uitleg kernwoord 00 inleiding Inhoudsopgave 00 inleiding Afkortingen 00 inleiding Register 00 inleiding kernwoorden 00 inleiding 8 kaarten

Nadere informatie

NIEUWE TESTAMENT Bijbelverhalen.nl

NIEUWE TESTAMENT Bijbelverhalen.nl NIEUWE TESTAMENT Bijbelverhalen.nl Blz. Werkstuk trefwoorden 2 De Kerstman of Jezus Aan wie heb jij het meeste? 3 De wonderdoener Bartimeüs 4 Volgorde Bijbelboeken Nieuwe Testament bijbelboeken 5 Aandacht

Nadere informatie

Inleiding Oude Testament

Inleiding Oude Testament Inhoudsopgave Hoe gebruik je deze handleiding.................................. 4 Suggesties voor Groepsstudie..................................... 4 Inleiding.....................................................

Nadere informatie

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4 HOOFDSTUK 1 MET HEEL JE HART HOOFDSTUK 2 DE HEER GEEFT RUST Het beloofde land Rechters 1 3 : 6 En ze dienden de Baäls Rechters 3 : 7 41 Vrouwen in dienst van de Heer Rechters 4 & 5 Met heel je hart Lesboek

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

De bijbel als geheel

De bijbel als geheel De bijbel als geheel R.K. Campbell LESSEN OVER DE SAMENSTELLING VAN DE BIJBEL Uit: De Morgenster, 34 ste jaargang, Uit het Woord der Waarheid, Aalten http://www.uithetwoordderwaarheid.nl/ INLEIDING Twee

Nadere informatie

Dieper... STILLE TIJDEN. Een uitgave van Navigators Studenten Verenigingen. Een studie over praktijkgericht Christen-zijn...

Dieper... STILLE TIJDEN. Een uitgave van Navigators Studenten Verenigingen. Een studie over praktijkgericht Christen-zijn... Dieper... Een studie over praktijkgericht Christen-zijn... STILLE TIJDEN Een uitgave van Navigators Studenten Verenigingen Voorwoord Beste broers en zussen van onze lieve Here Jezus Christus, Waarschijnlijk

Nadere informatie

ECCLESIA ONLINE THEOLOGISCHE OPLEIDING

ECCLESIA ONLINE THEOLOGISCHE OPLEIDING ECCLESIA ONLINE THEOLOGISCHE OPLEIDING STUDIEGIDS De vreze des Heren is het begin der kennis! Spreuken 1:7a 1 Voorwoord De Ecclesia Suriname biedt mensen de mogelijheid om een theologische opleiding te

Nadere informatie

De Heilige Geest in het Oude Testament

De Heilige Geest in het Oude Testament Aanwijzingen voor de docent Les 1 - De Heilige Geest in het Oude Testament - Pag. 1 De Heilige Geest in het Oude Testament Doel Het doel van dit blok is dat je vertrouwd raakt met wat de Bijbel leert over

Nadere informatie

Romeinen 10 (overzicht)

Romeinen 10 (overzicht) Romeinen 10 (overzicht) Thema van Romeinen 10: GODS GERECHTIGHEID IS VOOR EENIEDER DIE GELOOFT Inleiding In Romeinen 9 11 schetst Paulus het wereldomvattende plan van God met betrekking tot de Joden en

Nadere informatie

2013 DOTA Handleiding 3 Supplement 15. Profetieën over Jezus Christus 1

2013 DOTA Handleiding 3 Supplement 15. Profetieën over Jezus Christus 1 SUPPLEMENT 15 DE PROFETIEËN OVER JEZUS CHRISTUS A. DE AARD VAN PROFETIEËN De Bijbel is uniek en geen boek kan ermee vergeleken worden! De profeten van het Oude Testament hebben honderden jaren van te voren

Nadere informatie

JAARBOEK, waarin opgenomen het KERKENWERKBOEK 2015/2016 van DE GROTE KERK ALMELO

JAARBOEK, waarin opgenomen het KERKENWERKBOEK 2015/2016 van DE GROTE KERK ALMELO JAARBOEK, waarin opgenomen het KERKENWERKBOEK 2015/2016 van DE GROTE KERK ALMELO PROTESTANTSE GEMEENTE ALMELO De Protestantse Gemeente Almelo maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en

Nadere informatie

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30)

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) Les 12 - Redding Ik werd geheiligd (apart gezet) deel II In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) We gaan in deze les nog drie FEITEN

Nadere informatie

2 - Terug naar Jeruzalem

2 - Terug naar Jeruzalem 2 - Terug naar Jeruzalem De discipelen van Jezus waren helemaal verslagen. Al hun hoop en dromen over het nieuwe koninkrijk van God waren die vrijdag ervoor aan het kruis geslagen. Gebroken door rouw en

Nadere informatie

Klein kan veel NARRATIO. eigentijdse vertellingen voor jonge oren bij de oude verhalen uit de bijbel. Paula Irik - tekst. Maarten Koenen - tekeningen

Klein kan veel NARRATIO. eigentijdse vertellingen voor jonge oren bij de oude verhalen uit de bijbel. Paula Irik - tekst. Maarten Koenen - tekeningen Klein kan veel eigentijdse vertellingen voor jonge oren bij de oude verhalen uit de bijbel Paula Irik - tekst Maarten Koenen - tekeningen NARRATIO ISBN 90 5263 334 7 NUR: 704 ISBN-13: 978 90 5263 334 3

Nadere informatie

Januari 2016 Januari 2016

Januari 2016 Januari 2016 Januari 2016 Januari 2016 ook gebed / epistel / egelie Vr 1 B, wit Nieuwjaar Kerstmis Nieuwjaar + gebed Kerstmis Kerstmis Kerstmis veel 2 B, wit als op vrij 1 januari, echter: 6 (7) Zo 3 B, wit Zon na

Nadere informatie

Gemeente van de HEER Jezus Christus, gasten & luisteraars,

Gemeente van de HEER Jezus Christus, gasten & luisteraars, Hemelvaartpreek n.a.v. 1 Timoteu s 3:16 Gemeente van de HEER Jezus Christus, gasten & luisteraars, Hemelvaart is het minst bekende feest in het rijtje van alle christelijke feestdagen. Doordat het altijd

Nadere informatie

BIJBELLEES- ROOSTER 2016

BIJBELLEES- ROOSTER 2016 BIJBELLEES- ROOSTER 2016 Bijbelleesrooster: handvat om de Bijbel te lezen De Bijbel troost, spreekt aan, corrigeert, bemoedigt, zet je op de juiste weg. Wie de volle rijkdom van de Bijbel wil ervaren,

Nadere informatie

Hoor het Woord Groep 3-4 2015-2016 Van Damschool

Hoor het Woord Groep 3-4 2015-2016 Van Damschool Hoor het Woord Groep 3-4 2015-2016 Van Damschool T 10: Hulp in nood 25 aug. Bartimeüs Mattheüs 20:29-34 26 aug. De storm op zee Markus 4:35-41 27 aug. Mozes als de mond Gods Exodus 3 en 4 OT 37: De Heere

Nadere informatie

2014 DOTA Handleiding 07 Les 25. Opvoeding van kinderen in het christelijke gezin 2

2014 DOTA Handleiding 07 Les 25. Opvoeding van kinderen in het christelijke gezin 2 LES 25 1 GEBED Bid en wijd deze groep en les toe aan de Heere. 2 UITWISSELEN (20 minuten) [STILLE TIJDEN] LUKAS 1:1 4:30 Neem beurten en deel (of lees) in het kort wat je in een van je stille tijden uit

Nadere informatie

Blok A nivo I : jarigen. Naam:

Blok A nivo I : jarigen. Naam: Blok A nivo I : 12-14 jarigen Naam: 1 (uitleg bij het plaatje op de voorkant) De blinden en de olifant Er waren eens vier blinde mensen, die graag wilden weten hoe een olifant eruitziet. Ze vroegen het

Nadere informatie

Pagina 4. Pagina 5. Pagina 6. Pagina 7

Pagina 4. Pagina 5. Pagina 6. Pagina 7 Van de redactie Prentenboekenlijst Projectbeschrijving Projectlied Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 7 14 februari 2016 1 e zondag van de 40 dagentijd Thema: Verdriet en troost Deuteronomium 5, 6-21; Hebreeën

Nadere informatie

Prekenindex Herv. Gem. Scherpenisse 2015

Prekenindex Herv. Gem. Scherpenisse 2015 Prekenindex Herv. Gem. Scherpenisse 2015 voorganger 1 ds. J. Lohuis 01-01-2015 Johannes 12 : 24 Nieuwjaarsdag 1880 1. De tarwekorrel alleen 2. De tarwekorrel in de aarde 3. De tarwekorrel vruchtbaar 2

Nadere informatie

Hoor het Woord Groep

Hoor het Woord Groep Hoor het Woord Groep 7-8 2015-2016 Dit rooster is ook te vinden op www.vandamschool.nl T 1: Bidden 24.08-28.08 Les 2 Bidden om een wijs hart 1 Koningen 3:1-15 Les 3 Bidden met een nederig hart Lukas 18:9-16

Nadere informatie

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek

Dienstregeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek regeling 2015 KBS Sluis Klein Willebroek lijst van : januari 2015 Sluis Klein Willebroek donderdag 01 jan - - - - 13:34-00:00 Nieuwjaar vrijdag 02 jan - - 11:06 18:06 02:12 14:36 07:00 zaterdag 03 jan

Nadere informatie

DE BIJBEL BEGRIJPEN - LES 2

DE BIJBEL BEGRIJPEN - LES 2 DE BIJBEL BEGRIJPEN - LES 2 HOE KWAM DE BIJBEL TOT ONS? Het antwoord wordt duidelijk gegeven in 2 Petrus 1:21: "...mensen van Godswege hebben, door de Heilige Geest gedreven, gesproken." De 66 boeken die

Nadere informatie

Het Woord van God is compleet (De canon van de Bijbel is door de apostelen opgesteld, niet door de Kerk)

Het Woord van God is compleet (De canon van de Bijbel is door de apostelen opgesteld, niet door de Kerk) Het Woord van God is compleet (De canon van de Bijbel is door de apostelen opgesteld, niet door de Kerk) Door: Gerard Oudijn De Bijbelverzen komen uit de NBG-vertaling, tenzij anders vermeld. Om het Woord

Nadere informatie

Bouwsteentjes van "Het Geloof " in Jezus Christus

Bouwsteentjes van Het Geloof  in Jezus Christus Bouwsteentjes van "Het Geloof " in Jezus Christus Bijbel en bijbelstudie Laat u zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. 1 Petrus 2:4 Evangelie Gemeente Harlingen Bijbelstudie:

Nadere informatie

Ik heb een Geest (God-bewustzijn)

Ik heb een Geest (God-bewustzijn) Ik heb een Geest (God-bewustzijn) http://www.middletownbiblechurch.org/whatisap/whatip4.htm Uit de driedelige zondagsschoolreeks: 1) Ik heb een ziel, 2) Ik heb een lichaam, 3) Ik heb een geest. http://www.verhoevenmarc.be/wie-ben-ik.htm

Nadere informatie

Extra gespreksvragen bij Exodus 19 (naast Heel het leven : Inleiding)

Extra gespreksvragen bij Exodus 19 (naast Heel het leven : Inleiding) 10 regels voor discipelschap: inleiding Extra gespreksvragen bij Exodus 19 (naast Heel het leven : Inleiding) 1. Israël was door God en voor God apart gezet. Waaruit moest dat blijken? In welk opzicht

Nadere informatie

De wet is goed voor je!

De wet is goed voor je! De wet is goed voor je! Vitamine C blok D - nivo 1 - avond 1 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Uitleg van deze module 19.25 Inventarisatie kennis of meningen over de wet 19.40 De bijbel

Nadere informatie

Bidden. Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort www.pg-immanuel.nl info@pg-immanuel.nl 1

Bidden. Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort www.pg-immanuel.nl info@pg-immanuel.nl 1 De namen van God Bidden Teun de Ruiter PIG Pinkster Gemeente Immanuël Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort www.pg-immanuel.nl info@pg-immanuel.nl 1 Voorwoord In deze brochure behandel ik de Hebreeuwse

Nadere informatie