gemeentenieuws 2011 Wouter Vancraeynest Eerste sergeant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeentenieuws 2011 Wouter Vancraeynest Eerste sergeant 9-9-1978-26-11-2011"

Transcriptie

1 gemeentenieuws 2011 maandelijks tijdschrift 38ste jaargang nr p16 01 Wouter Vancraeynest Eerste sergeant Met veel verdriet hebben wij op 26 november 2011 afscheid genomen van Wouter Vancraeynest. Wouter stierf tijdens een interventie op de E17. Deze tragische gebeurtenis staat in schril contrast met zijn enthousiasme en gedrevenheid als vrijwilliger bij de Deerlijkse brandweer.

2 Inhoud GEMEENTERAAD Gemeenteraad 2, 3, 4 Nieuws uit Deerlijk 5, 6, 7 Milieu & Groen 8, 9, 10 Cultuur 11, 12, 13, 14 UiTinDeerlijk 15 Sport 16, 17 Jeugd 18 Infohoek 18, 19, 20 Eerstkomende gemeente raadszitting 22 december om uur in het gemeentehuis Harelbekestraat 27 De gemeenteraadszitting is openbaar. Agenda gemeenteraad Wil je op de hoogte blijven van de dossiers die de gemeenteraad behandelt? Je kan de agenda met toelichting van de gemeenteraadszittingen gratis krijgen via . Wil je hem per post, dan betaal je jaarlijks 10 euro. Meer info via de informatiedienst, , De agenda kan je ook raadplegen aan de infokast buiten vooraan het gemeentehuis, in de bibliotheek en op Een uitgebreider verslag van de gemeenteraadszitting kan je nalezen op (Over Deerlijk > Politiek > Gemeenteraad). Je vindt dit uitgebreide, goedgekeurde verslag ook terug in de bibliotheek. 1. RUP Oude Pastorijstraat 1ste ontwerp voorlopige vaststelling De gemeenteraad stelt voorlopig het RUP Oude Pastorijstraat vast. Dit om onder meer de bedrijfssite van Europal om te vormen tot een woonomgeving met aandacht voor een menging van woontypes, groen, water, parkeren, trage verbindingen en gemeenschapsvoorzieningen. Eenparig goedgekeurd. 2. Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen voor ouderen goedkeuring Het lokaal toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen die bij voorrang toegewezen worden aan 65-plussers wordt goedgekeurd. Eenparig goedgekeurd. 3. René De Clercqmuseum elektronische inbraak- en brandbeveiligingsinstallatie goedkeuring bestek en wijze van gunnen en aanvraag restauratiepremie De raming voor de deelopdracht Elektronische inbraak- en brandbeveilingsinstallatie voor het museum René De Clercq bedraagt ,01 euro exclusief btw of ,31 euro inclusief btw. Vermeerderd met de inzamel- en recyclagebijdragen (5,95 euro) is dit ,26 euro inclusief btw. De jaarlijkse onderhoudskost bedraagt 648,13 euro exclusief btw per jaar of 784,24 euro inclusief btw per jaar. Voor deze opdracht wordt een subsidie aangevraagd bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. Eenparig goedgekeurd. 4. Verkaveling Paanderstraat straatnaam definitieve beslissing 5. Algemene politieverordening (APV) eerste wijziging goedkeuring De eerste wijziging van de algemene politieverordening van de gemeente Deerlijk, goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 29 april 2010 en in werking getreden op 1 juli 2010, wordt goedgekeurd. Goedgekeurd met 19 ja-stemmen (CD&V, GEMBEL en sp.a-spirit) en 2 onthoudingen (VLAAMS BELANG) 6. Politiezone Gavers eerste begrotingswijziging 2011 dotatie - vaststelling De globale dotatie aan de politiezone Gavers wordt, op zicht van de eerste begrotingswijziging van de politiezone voor het dienstjaar 2011, ten laste van de gemeente Deerlijk vastgesteld op ,16 euro. Eenparig goedgekeurd. 7. VZW Gaverdomein budget 2012 goedkeuring Het budget van de vzw Gaverdomein voor het dienstjaar 2012 voorziet volgende cijfers: A. Uitgaven Gaverbad Gaverhal Openluchtvelden Algemeen Sportdienst Sportpromoties Totaal B. Inkomsten Gaverbad Gaverhal Openluchtvelden Algemeen Sportdienst Sportpromoties Totaal euro euro euro 240 euro euro euro euro 0 euro euro euro 600 euro euro euro euro De gemeentelijke toelage bedraagt euro. Eenparig goedgekeurd. De raad beslist definitief de aan te leggen straat in de nieuwe verkaveling gelegen innewaarts de Paanderstraat Sneppe te benoemen. Eenparig goedgekeurd. 8. Kerkfabriek Sint-Anna budgetwijziging 2011 De raad neemt akte van de budgetwijziging 2011 van de kerkfabriek Sint-Anna. 2 gemeenteraad

3 1 december Kerkfabriek O.L.Vr. Onbevlekt Ontvangen budgetwijziging 2011 De raad neemt akte van de budgetwijziging 2011 van de kerkfabriek O.L.Vr. Onbevlekt Ontvangen. 10. Jaarrekening 2010 gemeente definitieve vaststelling - mededeling Conform artikel 16 van het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaams Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten, deelt de voorzitter van de gemeenteraad ook schepen van financien de beslissing van de provinciegouverneur van 28 oktober 2011 mee over de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2010 van de gemeente op de bedragen zoals vastgesteld in de gemeenteraadszitting van 28 april Een kopie van de genoemde beslissing van de provinciegouverneur wordt ne varietur gehecht aan huidige mededeling. 11. Stedenbouwkundige verordening voor de wand op de perceelsgrens palend aan de openbare parking aansluitend bij het nieuw gemeentehuis vaststelling De gemeenteraad stelt in zitting van 1 december 2011 definitief de stedenbouwkundige verordening vast om een uniforme achterwand te kunnen creëren uitgevend op de parking aansluitend bij het gemeentehuis. De vastgestelde verordening houdt een aantal beperkte wijzigingen in ten opzichte van een eerder geweigerde verordening. Eenparig goedgekeurd. 12. Stedenbouwkundige stukken afgifte retributiereglement De gemeenteraad beslist een retributie te innen op de afgifte van stedenbouwkundige stukken zoals een stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, stedenbouwkundig attest, stedenbouwkundig uittreksel en notariële inlichtingen. Goedgekeurd met 15 ja-stemmen (CD&V) en 6 neen-stemmen (GEMBEL, sp.a-spirit en VLAAMS BELANG). 13. Administratieve stukken afgifte indirecte belasting aanpassing Op de afgifte, duplicaat of omwisseling van een rijbewijs bankkaartmodel zal zowel via de normale procedure als via spoedprocedure een indirecte belasting van 5 euro geheven worden. Goedgekeurd met 15 ja-stemmen (CD&V), 3 neen-stemmen (GEMBEL (Wim Vermeulen) en sp.a-spirit) en 3 onthoudingen (GEMBEL (Marc Byttebier) en VLAAMS BELANG). 14. Grafconcessies - voortijdige beëindiging goedkeuring De raad willigt de aanvragen tot voortijdige beëindiging van een aantal grafconcessies op het kerkhof van Deerlijk-centrum in. Eenparig goedgekeurd. 15.Vrijwillige brandweer luitenant vacantverklaring Bij de brandweer is er een betrekking van luitenant vacant. De raad besluit de betrekking van luitenant via bevordering vacant te verklaren. Eenparig goedgekeurd. 16. Gemeentepersoneel dienstvrijstelling 2012 toekenning Het gemeentepersoneel krijgt een dienstvrijstelling op vrijdag 1 juni 2012 bij deelname aan de personeelsuitstap. Eenparig goedgekeurd. 17. Intercommunale PSILON - crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen - buitengewone algemene vergadering van 6 december 2011 a. Mandaat De raad verleent eenparig zijn goedkeuring aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale PSILON crematoriumbeheer Zuid-West- Vlaanderen van 6 december b. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger Ann Accou wordt aangesteld als effectief vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale PSILON crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen van 6 december Toon Callewaert wordt aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale PSILON crematoriumbeheer Zuid-West-Vlaanderen van 6 december Intercommunale Leiedal - buitengewone algemene vergadering van 13 december 2011 a. Mandaat De raad verleent eenparig zijn goedkeuring aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale Leiedal van 13 december b. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger Claude Croes wordt aangesteld als effectief vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale Leiedal van 13 december Regine Vanwynsberghe-Rooryck wordt aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale Leiedal van 13 december Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen (IMOG) - buitengewone algemene vergadering van 20 december 2011 a. Mandaat De raad verleent eenparig zijn goedkeuring aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West- Vlaanderen (IMOG) van 20 december b. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger Frans Kemseke wordt aangesteld als effectief vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering van de intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen (IMOG) van 20 december Jo Tijtgat wordt aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering van de intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen (IMOG) van 20 december Financieringsintercommunale voor Gemeenten van Gaselwest (FIGGA) - buitengewone algemene vergadering van 21 december 2011 a. Mandaat De raad verleent eenparig zijn goedkeuring aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de financieringsintercommunale voor Gemeenten van Gaselwest (FIGGA) van 21 december b. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger Eddy Benoit wordt aangesteld als effectief vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering van de financieringsintercommunale voor Gemeenten van Gaselwest (FIGGA) van 21 december Toon Callewaert wordt aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering van de financieringsintercommunale voor Gemeenten van Gaselwest (FIGGA) van 21 december gemeenteraad 3

4 GEMEENTERAAD 21. West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (W.I.V.) buitengewone algemene vergadering van 21 december 2011 a. Mandaat De raad verleent eenparig zijn goedkeuring aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (W.I.V.) van 21 december b. Aanduiden vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger Rudy Terrijn wordt aangesteld als effectief vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (W.I.V.) van 21 december Regine Vanwynsberghe-Rooryck wordt aangesteld als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem (W.I.V.) van 21 december Gaselwest buitengewone algemene vergadering van 21 december 2011 mandaat vaststelling De raad verleent eenparig zijn goedkeuring aan de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Gaselwest van 21 december Gemeentelijke Holding nv buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van 7 december 2011 aanstellen afgevaardigde De raad stelt Sabine Deknudt-Michiels aan als afgevaardigde om de gemeente te vertegenwoordigen op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Gemeentelijke Holding nv op 7 december Punten toegevoegd door het VLAAMS BELANG raadslid Tony Courtens aan de agenda van de gemeenteraad bij toepassing van artikel 22 van het Gemeentedecreet. Zitdagen burgemeester De burgemeester houdt enkel zitdag op afspraak. Een afspraak maken kan telefonisch op het nummer of via Debacle Gemeentelijke Holding Een raadslid voegt een punt toe aan de agenda van de gemeenteraad met als titel Debacle Gemeentelijke Holding. Hij stelt een aantal vragen over de Gemeentelijke Holding. Zjn voorstel van beslissing is: De gemeenteraad neemt kennis van het antwoord op de gestelde vragen en verzoekt het schepencollege, gelet op de constante evolutie in dit dossier, de gemeenteraad op de hoogte te houden van elke evolutie in dit dossier. 25. Gemeentelijke Holding Een raadslid voegt een punt toe aan de agenda van de gemeenteraad met als titel Gemeentelijke Holding betreffende de invulling van het mandaat van de vertegenwoordiger van Deerlijk op de buitengewone aandeelhoudersvergadering van de Gemeentelijke Holding. Hij vraagt ook of het gemeentebestuur een advocaat zal aanstellen opdat al het nodige zou worden gedaan om de belangen van de gemeente ten aanzien van de Gemeentelijke Holding veilig te stellen. Het eerste door het raadslid geformuleerde voorstel van beslissing wordt verworpen met 15 neen-stemmen (CD&V) tegen 6 jastemmen (GEMBEL, sp.a-spirit, VLAAMS BE- LANG). Inzake het tweede door het raadslid geformuleerde voorstel wordt een tegenvoorstel geformuleerd waarbij voorgesteld wordt het advocatenkantoor dat in deze al door de stad Kortrijk werd aangesteld, de opdracht te geven ook de belangen van de gemeente Deerlijk in deze te verdedigen. Met eenparigheid van stemmen neemt de gemeenteraad dit tegenvoorstel aan. Gemeentehuis Deerlijk Harelbekestraat 27 - tel: fax: website: Openingsuren maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag uur uur uur uur uur uur Sociaal Huis Vercruysse de Solartstraat 22 tel: fax: website: Openingsuren - voormiddag: uur - namiddag (op afspraak): - maandag, dinsdag en woensdag: uur - donderdag: uur - vrijdagnamiddag: gesloten DONAH tel: Gemeenteraadscommissie financiën De vergaderingen van de gemeenteraadscommissie financiën zijn openbaar. De data van de zittingen en de dagorde worden aangekondigd op de gemeentelijke website Mededelingen van Sociaal Huis De eerstkomende vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn vindt plaats op 9 januari 2012 om uur in het Sociaal Huis. De zittingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn zijn openbaar. zaterdag* uur - elke eerste zaterdag van de maand - elke derde zaterdag van de maand (enkel dienst burgerzaken) (*uitgezonderd juli en augustus) 4 gemeenteraad

5 NIEUWS UIT DEERLIJK Fluvia gaat voor een betere hulpverlening Onze gemeente maakt samen met 13 andere gemeenten deel uit van de hulpverleningszone Fluvia. Sinds 24 juni 2011 gaat het samenwerkingsverband tussen 14 gemeenten en 12 brandweerkorpsen onder deze naam door het leven. Door de invoering van het principe van de snelste adequate hulp rukt de brandweer steeds meer en meer over de gemeentegrenzen uit. Bij brand of ongeval komt het voor dat er meerdere korpsen aanwezig zijn. Onderlinge afstemming en opleiding verhoogt de kwaliteit van de dienstverlening. Feiten en cijfers De inwoners uit Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Ledegem, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn Waregem, Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem kunnen voortaan rekenen op de hulp van een team van meer dan 800 brandweermannen en -vrouwen. Deze zijn gehuisvest in 17 posten verspreid over het grondgebied van Leie en Schelde. Snelste adequate hulp Sinds de wet-dewael van 2007, die de basis is voor een grondige brandweerhervorming, is het niet langer per definitie het gemeentelijke brandweerkorps dat uitrukt. De invoering van het principe van de snelste adequate hulp zorgt ervoor dat het korps dat het snelst ter plaatse kan zijn met de nodige middelen wordt uitgestuurd, los van de gemeentegrenzen. De 14 gemeenten van de hulpverleningszone Fluvia hebben hieromtrent een overeenkomst afgesloten. Op die manier spreken ze af voor welk type interventie ze welke middelen uitsturen. Dit heeft tot gevolg dat er geen overtollige middelen ingezet worden wanneer dit niet nodig is én dat toch iedereen adequaat geholpen wordt. Hulpverleningszone Fluvia Er is afgestapt van de hulpverleningszone Zuid-West-Vlaanderen om de hulpverleningszone Fluvia in de plaats te stellen. De keuze voor deze nieuwe naam is geïnspireerd op volgende elementen: Het Leie-Schelde Interfluvium Een rivier houdt ook geen rekening met de gemeentegrenzen, net zoals onze hulpverlening. Fluvius (rivier) + Via (weg): als beleidsmakers willen de burgemeesters van de hulpverleningszone trendsetters zijn en ambitieus mee de weg van de hulpverlening (de rivier) bepalen. Gratis brandpreventieadvies voor particulieren en verenigingen Jaarlijks vallen er ongeveer 100 dodelijke slachtoffers bij woningbranden. Gewonden die overleven, dragen vaak voor de rest van hun dagen de gevolgen. Binnen de hulpverleningszone Fluvia willen we het aantal woningbranden beperken door gratis advies te verlenen. Hoe kan je op eenvoudige wijze je woning brandveiliger maken door het toepassen van praktische tips en eenvoudige ingrepen? Binnen onze hulpverleningszone staat er een team van 7 brandpreventieadviseurs klaar. Zij helpen je graag op weg en verstrekken op eenvoudige aanvraag individueel advies met een bezoek aan jouw woning. Een aanvraag voor een voorstelling voor verenigingen is ook mogelijk. Je kan je aanvraag indienen via het e-loket op de website van de hulpverleningszone Fluvia. nieuws uit Deerlijk 5

6 NIEUWS UIT DEERLIJK Open Bedrijven Dag 2012 unieke kans voor Deerlijkse ondernemers Deerlijk beleeft een bijzondere dag op 7 oktober Op die dag is Deerlijk de gemeente in de kijker tijdens Open Bedrijvendag Momenteel hebben al zeven Deerlijkse bedrijven hun deelname bevestigd, want Open Bedrijvendag 2012 is een interessante kans voor elk Deerlijks bedrijf. Laat je helpen door DONAH DONAH (Deerlijks Ondersteunend Netwerk voor Aanvullende Hulp) helpt personen die het niet langer allemaal zelf kunnen. Je kan hulp vragen voor boodschappen en vervoer. DONAH vervult ook sociale taken. Vrijwilligers brengen bezoekjes op geregelde tijdstippen, bieden leeshulp en zorgen voor kleine hulp in en om het huis. Rolluiken optrekken, samen een wandelingetje maken of de krant voorlezen: het kan allemaal. Onze vrijwilligers hebben bovendien een informatie-, advies- en signaalfunctie. Ze luisteren naar je vragen en lossen ze op of spelen ze door naar mensen en organisaties die je kunnen helpen. Verjaardagsbezoekjes aan hoogbejaarden De vrijwilligers van DONAH bezoeken alle jarige hoogbejaarden die nog thuis wonen, ook als je geen lid bent van DONAH. Deze bezoekjes brengen we aan alle 80 plussers uit de gemeente. Wie kan Donah gebruiken? DONAH richt zich tot personen met zorg. Concreet houdt dit in: - alle senioren vanaf 65 jaar - personen met een handicap die zelfstandig wonen - jongere hulpbehoevende personen die door een dienst worden doorverwezen Voorwaarde is dat je in Deerlijk woont. Kostprijs Als je een beroep wilt doen op DONAH, dan betaal je jaarlijks 7,50 euro lidgeld, een verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid inbegrepen. Voor vervoer en boodschappen reken we een vergoeding aan van 0,33 euro per kilometer. De kilometers worden berekend vanaf het huis van de vrijwilliger. Lid worden? Meer info? Sociaal Huis Deerlijk, Vercruysse de Solartstraat 22, 8540 Deerlijk Tel Chauffeurs gezocht DONAH is op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten als chauffeur. Als vrijwillige chauffeur ben je beschikbaar op bepaalde dagen of uren. Het Sociaal Huis Deerlijk coördineert de aanvragen. Voorwaarden Je moet een geldig rijbewijs en een geldige autoverzekering bezitten. Wat biedt het Sociaal Huis? Wij hebben voor alle vrijwillige chauffeurs een omniumverzekering afgesloten. De chauffeur ontvangt van de gebruiker een vergoeding van 0,33 euro per kilometer. Deelnemen Ben je een Deerlijkse ondernemer? Wil je met je bedrijf deelnemen aan Open Bedrijven Dag 2012? Stel je vragen aan het aanspreekpunt lokale economie voor de gemeente Deerlijk, , Of wend je tot het aanspreekpunt voor de Open Bedrijvendag, , Meer info Je leest ook meer op Nieuwjaarsreceptie 2012 Het gemeentebestuur nodigt alle inwoners van Deerlijk uit voor de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 7 januari in de Gaverhal van Deerlijk. De feestelijkheden beginnen om 19 uur en eindigen om 2 uur. Gratis drankje of hapje Van 19 uur tot 21 uur delen we aan alle aanwezigen een bon uit, die je kan inruilen voor een drietal gratis drankjes of hapjes. Muzikale omlijsting De Klingenberger Kapelle, met zang en orgelmuziek van Ignace Baert, Trisha, Kenzo en Djuna zorgen voor de muzikale noot. 6 nieuws uit Deerlijk

7 Speel niet met vuur als je met vuur speelt Veel mensen luiden het nieuwe jaar in met een luide knal. Op oudejaarsavond steken heel wat feestneuzen traditioneel vuurwerk af. Als je wilt vermijden dat het feest een drama wordt, dan volg je best enkele veiligheidsmaatregelen: - Bewaar het feestvuurwerk op een droge plaats in een afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen. - Lees alle gebruiksaanwijzingen voor je het vuurwerk afsteekt. - Kies een aangepaste schietplaats: een open zone, die vlak, horizontaal en hard is, verwijderd van woningen en geparkeerde voertuigen en ver van een dichte plantengroei, vooral bij droogte. - Zorg ervoor dat toeschouwers tot na het afvuren op een veilige afstand blijven. - Houd dieren op een veilige plaats! Vooral honden en paarden houden niet van vuurwerk en kunnen schrikken bij de eerste knallen. - Let erop dat je water en een brandblusapparaat binnen handbereik hebt. - Blijf nuchter: vuurwerk en alcohol gaan niet goed samen. - Bescherm je ogen en draag eventueel een goede beschermingsbril tijdens het afschieten. - Draag nooit kledij die gemakkelijk vuur kan vatten. Zelf vuurwerk afsteken? In de algemene politieverordening (APV) zijn hierover een aantal bepalingen opgenomen, waarmee je rekening moet houden: Als particulier mag je enkel feestvuurwerk afsteken. Dit is normaal gezien alleen toegelaten naar aanleiding van feestelijkheden en met een machtiging van de burgemeester. Vanaf 24 december tot en met de eerste zeven dagen van januari mag je zonder machtiging of kennisgeving feestvuurwerk afsteken. Het afsteken van spektakelvuurwerk is voorbehouden aan daartoe gemachtigde professionelen. Organiseer je bijvoorbeeld een wijkkermis en wil je een erkende specialist spektakelvuurwerk laten afsteken, dan moet die altijd een machtiging van de burgemeester aanvragen. Sneeuwtelefoon De algemene politieverordening (APV) verplicht je om het voetpad voor jouw huis sneeuw- en ijzelvrij te maken. Zo vermijd je dat voorbijgangers uitglijden en zich bezeren. Of denk maar aan de postbode, die je zwaar beladen je post bezorgt. Maar wat als je zelf niet in staat bent om sneeuw te ruimen? Dan bel je naar de sneeuwtelefoon. Wat is de sneeuwtelefoon? Wie naar de sneeuwtelefoon belt, kan vragen om het voetpad voor zijn huis sneeuwen ijzelvrij te maken in ruil voor een kleine vergoeding. Het betreft wel enkel voetpad op openbaar domein. Geen opritten of wandelpaadjes op jouw eigen grond dus. Kerstmarkt in Sellewie voor een goed doel Een pak verenigingen uit Sint-Lodewijk zorgen voor een gezellige kerstmarkt. In een leuke sfeer kan je genieten van een mix van lekker eten en drinken. Voor een keer moet je niet op je lijn letten en hoef je ook dat glaasje niet te laten staan. De volledige opbrengst van de kerstmarkt gaat immers naar vzw dienstencentrum Mariaheem Ter wilgen in Kluisbergen Berchem. Blijf dus niet binnen zitten en trek je kerstmuts aan. De man uit Lapland zal je met open armen ontvangen. Wanneer? Vrijdag 16 december, van uur tot middernacht Waar? Parking Vrije Basisschool Sint-Lodewijk. Bij slecht weer verhuist de kerstmarkt naar de lokalen van chiro Sint-Lodewijk. Wie kan de sneeuwtelefoon gebruiken? Inwoners van Deerlijk die 70 jaar of ouder zijn. Kostprijs 7 euro per uur, met een minimum van 7 euro per gebruik van de dienstverlening. Materiaal en strooizout zitten in deze prijs inbegrepen. Sneeuwtelefoonnummer Bereikbaar van: maandag, dinsdag, woensdag: uur & uur donderdag: uur & uur vrijdag: uur nieuws uit Deerlijk 7

8 MILIEU EN GROEN Rationeel energiegebruik We hebben voor alles energie nodig. Soms gaat er nutteloos kostbare energie verloren door onze drang naar comfort. Aan de hand van een aantal eenvoudige tips kan je heel wat energie besparen. Kook zo veel mogelijk met een deksel. Koken zonder deksel vraagt driemaal zo veel energie. Met een snelkookpan bespaar je 40 tot 70% energie, terwijl je eten meer smaak en vitamines heeft omdat je minder lang moet koken. Als je water opwarmt met aardgas of stookolie, verbruik je bijna de helft minder energie dan met elektriciteit. Plaats radiatorfolie achter radiatoren die tegen een buitenmuur staan. De folie reflecteert de warmte die anders in de muur zou verdwijnen. Laat s avonds de rolluiken neer en doe de overgordijnen dicht. Loop in de winter binnenshuis niet in zomerkleren rond. Draag sokken en pantoffels. De vloer is immers de koudste plek van de kamer (tenzij je vloerverwarming hebt). De verwarming kan dan zeker een graad lager. Benut het daglicht. Leg de lichten enkel aan als het nodig is. Doe het licht uit wanneer je een kamer verlaat. Kies voor lichte kleurtinten in je interieur. Die weerkaatsen beter het licht. Donkere kleuren vereisen twee- tot driemaal meer licht. Spaarlampen verbruiken vijf keer minder energie dan gloeilampen en gaan tien keer langer mee. Als je gloeilampen moet vervangen dan kan dat het best door spaarlampen of tl-lichten. Bij de aankoop van nieuwe toestellen kan je kiezen voor een A++-label (energiezuinig). Ontdooi regelmatig je diepvriezer. Een rijmlaag van 2 mm is al voldoende voor een meerverbruik van 10%. Een diepvrieskist is zuiniger dan een diepvrieskast. Was niet onnodig op een te hoge temperatuur. Met de huidige wasmiddelen is 60 C warm genoeg voor de kookwas. Je laat beter één volle dan twee halfvolle wasmachines draaien. Droog de was zo veel mogelijk op een rek of aan de waslijn. Strijk met stoom: dat gaat sneller en is dus zuiniger. Schakel elektrische apparaten volledig uit in plaats van ze in stand-by te laten staan. Een centrale verwarming die ouder dan 20 jaar is, verbruikt gemiddeld 20 tot 30% meer energie dan een moderne oplossing. Via het dak van de woning gaat het meest energie verloren. Dakisolatie mag in geen enkele woning ontbreken. Verbruik ik te veel? Controleer het met de energiemeter. Weet jij welk aandeel jouw koelkast, diepvries, wasmachine of elektrisch vuurtje in de badkamer heeft in het totale energieverbruik van jouw woning? De energiemeter geeft een antwoord op deze vragen. Je kan deze energiemeter lenen bij de groendienst of de milieudienst. Je mag hem 2 weken lang gebruiken. Ruim voldoende om de nodige testen uit te voeren. Meer info Groendienst, , of milieudienst, , 8 milieu en groen

9 Tips voor afvalarme feesten De vuilniszakken liegen er niet om: de eindejaarsfeesten brengen heel wat afval met zich mee. Zo loopt de voedselverspilling tijdens de feestdagen gemakkelijk op tot 20% van de restafvalzak. Nochtans is heel wat afval relatief eenvoudig te vermijden. Enkele tips: Kerst- en nieuwjaarswensen per hedendaags, gemakkelijk en goedkoop. Wie het echt feestelijk wil maken, gebruikt echte borden, echte glazen en echt bestek. Wegwerpservies is vanuit milieuoogpunt totaal verwerpelijk. Gebruik herbruikbare schotels in plaats van aluminium wegwerpexemplaren. Als het toch niet anders kan, dan horen de aluminiumschotels na gebruik thuis bij het PMD (liefst afgewassen). Kies voor een stoffen tafelkleed in plaats van een papieren. Het is heel wat stijlvoller en je hoeft het niet weg te gooien. Koop drank (wijn, bier, water, limonades enz.) in flessen met statiegeld. Schenk cadeaus in milieuvriendelijke materialen: verkies hout, metaal, papier en karton boven kunststoffen die dikwijls veel moeilijker te recycleren zijn. Nog beter is om iemand te verrassen met een origineel cadeau uit de kring(loop)winkel. Openingsuren containerpark Voor ALLE aanvoer: - MET of ZONDER aanhangwagen, - particulieren of bedrijven. Openingsuren in de voormiddag - maandag: uur - woensdag: uur - vrijdag: uur - zaterdag: uur Openingsuren in de namiddag - maandag: uur - woensdag: uur - vrijdag: uur Het diftargedeelte van containerpark (vanaf weegbrug) is betalend voor particulieren, ZO s en KKMO s Ophaling van PMD, Papier en Karton De volgende ophaaldata zijn: - woensdag 21 december - woensdag 4 januari - woensdag 18 januari Meldingspunt zwerfvuil Milieudienst op het nummer Op het containerpark kan je nu ook betalen met een bankkaart. milieu en groen 9

10 MILIEU EN GROEN Kleine landschapselementen (KLE) Wie kleine landschapselementen onderhoudt of aanplant kan onder bepaalde voorwaarden een subsidieaanvraag indienen bij de gemeente. Dat kan gedurende het hele jaar, maar moet wel minstens één week voor aanvang van de werkzaamheden gebeuren. Wat is een klein landschapselement? Onder klein landschapselement verstaan we: - poelen - hagen, heggen, houtkanten en houtwallen - knotbomen - hoogstammige bomen en bomenrijen - hoogstamboomgaarden Het klein landschapselement moet bovendien in landelijke ruimte liggen. Concreet gaat het over: - agrarisch gebied - groengebied - parkgebied Bovendien moeten ze deel uitmaken van het landschap. Kleine landschapselementen in een afgesloten private tuin komen met andere woorden niet in aanmerking. Hoeveel bedraagt de toelage? Poel - aanleg: 2,50 euro/m² - onderhoud: 2,50 euro/m² maximum 250 euro Hagen en heggen - aanplant: 50% van de plantprijs maximum: 0,25 euro/plant - onderhoud: 0,50 euro/m maximum 250 euro Houtkant en houtwal - aanplant: 50% van de plantprijs, maximum: 0,25 euro/plant - onderhoud: 2,50 euro/m maximum 250 euro Knotbomen - aanplant: 5 euro/plant - onderhoud: 17,50 euro/boom maximum 250 euro Hoogstammen en bomenrijen - aanplant: 7,50 euro/plant - onderhoud: geen maximum 250 euro Hoogstamboomgaarden - aanplant: 7,50 euro/plant - onderhoud: geen maximum 250 euro Waar aanvragen? Met alle vragen en aanvragen kan je terecht bij de groendienst, , Je vindt het volledige reglement ook op Boodschappentasactie Deze maand namen 361 personen deel aan de boodschappentasactie. De volgende personen kwamen als winnaar uit de bus: - Bruyneel Francis, Windmolenstraat 4 - Vanhoutte Lionel, Tulpenlaan 79 - Victor Christine, Tapuitstraat 97 De winnaars krijgen een waardebon van 15 euro die ze kunnen gebruiken bij een van de deelnemende handelaars. De volgende trekking vindt plaats op: donderdag 12 januari 10 milieu en groen

11 CULTUUR Theater Compagnie Lodewijk/Louis - Agatha Twee geliefden nemen afscheid van elkaar. Uit liefde. Mekaar graag zien mag niet. Ook al kunnen ze niet anders dan dat. In de nacht voor hun afscheid herbeleven ze hun mooiste herinneringen. Ze vertellen hoe ze elkaar bespiedden, hoe ze naar elkaar hunkerden en hoe ze elkaar kwelden. Agatha van Marguerite Duras is een kostbare parel uit de Franse theaterliteratuur. Lotte Heijtenis (Dubbelleven) en Yves De Pauw vertolken de sierlijk gecomponeerde theatertekst met klasse. Beide acteurs verrijken de intimiteit van de tekst door hun geraffineerd en ogenschijnlijk sober acteren. Ogenschijnlijk. Want elke blik, elke aanraking en elke stap is een verbeelding van de grootse, verboden liefde tussen beide personages. Muziek BUURMAN / Mount Everest Met hun debuutalbum Rocky komt altijd terug gooide BUURMAN al hoge ogen. De cd werd met open armen ontvangen en BUURMAN kreeg er in het voorjaar 2011 een gouden plaat voor. Opvolger Mount Everest bevestigt enkel wat de kenners al wisten. BUURMAN slaagt erin om in het Nederlands nooit gehoorde klankkleuren aan te raken. Twee jaar intensief toeren heeft bovendien tot een grootsere, robuustere sound geleid. Maar net zo goed tot meer intimiteit. De teksten van Geert Verdickt staan hierbij als een huis en rollen zich af als een film voor je ogen. Ontroering, daar draait het bij BUURMAN om. Geluk. Weemoed. Heimwee. En soms Organisatie: d Ieftescheute, Die Ghesellen en CC Anzegem Waar en wanneer OC d Iefte, vrijdag 20 januari en zaterdag 21 januari 2012 om uur Inkom 15 euro (volwassenen) 12 euro (+ 60 jaar) 8 euro (jongeren) Kaarten en info OC d Iefte, Hoogstraat al die dingen tegelijk. BUURMAN treedt op in kleine bezetting. Waar en wanneer OC d Iefte, zaterdag 14 januari om uur Inkom 15 euro (volwassenen) 12 euro (+ 60 jaar) 8 euro (jongeren) Kaarten en info OC d Iefte, Hoogstraat Deerlijk, Popcorner - figurentheater Foesiemauw/ Eskima Kruipen er ook koude rillingen over je rug wanneer je aan de Noordpool denkt? Zie je in de verte de sporen van een hondenslee? Droom je weg bij die eindeloze witte sneeuwvlakte? Eskima is dol op het witte Noordpoollandschap. Ook op Harrie, haar postbode. Maar Harrie moet steeds weer verder met zijn boot. Op een dag wordt de hagelwitte ijsschots van Eskima besmeurd met zwarte smurrievlekken en verdwijnt de glanzend witte sneeuwvlakte als sneeuw voor de zon. Dit kan Eskima niet laten gebeuren Eskima is een cool Noordpoolavontuur met een knipoog naar het milieu. Een gezellig cultureel uitstapje in het putje van de koude winter. Een mooi nieuwjaarsgeschenk voor kleine en grote kinderen vanaf zes jaar. 6+/familievoorstelling Waar en wanneer OC d Iefte, woensdag 4 januari om uur Inkom 10 euro (volwassenen) 4 euro (jongeren) Kaarten en info OC d Iefte, Hoogstraat Deerlijk, cultuur 11

12 CULTUUR Bib aan huis: Bibliotheek in je huiskamer Verslond je vroeger boeken aan de lopende band, maar geraak je om welke reden dan ook niet langer op eigen kracht in de bib? Dan is er nu een oplossing. Sociaal Huis Deerlijk, DONAH en de bib slaan de handen in elkaar om de bib en haar boeken tot in je huiskamer te krijgen. Met de nieuwe dienstverlening van Bib aan huis krijg je thuis een boekenpakket geleverd. Hoe werkt het? Om te kunnen genieten van Bib aan huis moet je lid zijn van DONAH. Daarna kan je vragen of er een vrijwilliger van DONAH langskomt. Die haalt vervolgens je boeken of andere uit te lenen materialen op in de bib en levert ze tijdens een volgende bezoek af bij jou thuis. De vrijwilliger zorgt er ook voor dat de uitgeleende materialen tijdig terug in de bib geraken. Kostprijs Jaarlijks lidgeld DONAH: 7,50 euro Vergoeding 0,33 euro per kilometer voor de vrijwilliger 2,50 jaarlijks lidgeld bij de bib Na betaling van de lidgelden kan je gebruik maken van alle diensten van DONAH en de bib. Bib aan huis aanvragen Sociaal Huis Deerlijk, Vercruysse de Solartstraat 22, 8540 Deerlijk Tel Gedichtendag 2012 start met Hugo Verriest Stroom is het thema van de dertiende Gedichtendag op 26 januari Gedichtendag is ieder jaar hét poëziefeest van Vlaanderen en Nederland, de dag waarop de poëzie in het zonnetje wordt gezet. Waar je ook gaat, overal kom je gedichten tegen: op school, in de bibliotheek, in winkels, theaters en musea, op het werk of gewoon op straat. Ook kranten, radio, televisie en het internet klinken die dag een stuk poëtischer. De schrijver in Hugo Verriest In Deerlijk roeien we rond die periode beleefd tegen de stroom in. We permitteren ons wat dichterlijke vrijheid en starten er al mee op woensdag 18 januari We geven de aftrap met een bijzondere expo over Hugo Verriest. We belichten de niet overal even bekende Deerlijkenaar als schrijver en woordkunstenaar. De officiële opening van deze tentoonstelling, uitgewerkt door kunstenaar José Vandenbroucke in samenwerking met de bib en het archief, vindt plaats op woensdag 18 januari om uur. Iedereen is welkom. Meer poëzie Als je zelfs na een bezoek aan de tentoonstelling niet uitgerijmd bent, vind je heel wat meer gedichten in de bibliotheek aan de themastand over Gedichtendag. Wie er nog niet genoeg van heeft, kan verder snuisteren in onze poëzieafdeling. Hoogstraat Openingstijden bib maandag uur dinsdag uur woensdag uur vrijdag uur zaterdag uur uur Gemeenschapscentrum Deerlijk Hoogstraat 122 tel.: , fax: Openingsuren maandag & woensdag uur uur dinsdag - donderdag uur uur vrijdag uur uur zaterdag uur Sluitingsdagen Gesloten van zaterdag 24 december 2011 tot en met maandag 2 januari cultuur

13 Het is donker en het danst Familietheater voor tussen kerst en nieuw Dinsdag 27 december 2011 om uur Centrumschool De Berk (ingang via Sint-Rochusstraat) Tekst en regie: Hilde Breda Alma lijkt een beetje gek, ze praat veel in zichzelf. Zij hoort en ziet alles wat zich in de schaduw van haar stoffenwinkeltje afspeelt. Het is donker en het danst is een kleurrijke KVLV viert Kerst in stijl! KVLV wil de Kerstweek goed inzetten en heeft daarom Arto Mundo op bezoek! Arto Mundo is een muziekgroep met drie artiesten. Ze nemen je mee op reis naar verschillende culturen met muziek, zang en voordracht die volledig in de kerstsfeer baadt. (familie)voorstelling over onze schaduwkantjes zoals angst, zenuwachtigheid, koppigheid en gevoeligheid. Het stuk is geschreven voor kinderen tussen 9 en 12 jaar en hun (groot)ouders. Actrice Hilde Breda, afkomstig van Deerlijk, is vooral bekend door haar vele gastrollen op televisie in onder meer Heterdaad, Ons Geluk, Wittekerke, Recht op Recht, Aspe, Flikken, Katarakt en als de mama in Kaat & Co. Voor de kinderen maken we het extra gezellig! Wie een kussen meebrengt kan helemaal vooraan zitten en beleeft alles van héél dichtbij! Tickets Vooraf inschrijven is goedkoper en kan tot 23 december. Leden Gezinsbond: 4 euro Niet-leden: 6 euro Aan de deur betaal je 2 euro extra per persoon. Inschrijven Schrijf je in via of Tickets - 26 en + 55 jaar: 10 euro - anderen: 12 euro Tickets reserveren kan via of Heemkring dorp en toren - Derlike DEERLIJK. - Heiligschendende diefte. - Zondag, toen de koster M. Rudolf Lambert, wonende op de parochie Sint-Lodewijk, aldaar de kerk binnentrad stelde hij vast dat dieven er s nachts ingebroken hadden. Al de offerblokken waren opengebroken en hun inhoud door de schelmen geroofd. De eerst-aanwezende veldwachter der gemeente. Gentil Dick, werd telefonisch over deze inbraak verwittigd en de van dienstzijnde veldwachter Callens Leopold, zou er over een nauwkeurig onderzoek instellen en proces verbaal opmaken. De policie vermoedt dat deze kerkdieven waarschijnlijk dezelfde moeten zijn die verleden week te Waereghem in de kerk drongen en er eveneens offerblokken openbraken. Denzelfden nacht werden op de wijk Kleithoek, bij de alleen wonende vrouw De Blauwe Melanie de konijnen gestolen voor 200 fr. waarde. (Het Kortrijksche Volk van 2 december 1928) Voor 10 euro kan ook jij lezen in Derlike, het driemaandelijks tijdschrift van de heemkring. Telefoneer hiervoor naar Overschrijven kan op het rekeningnummer IBAN: BE Erelid ben je vanaf 15 euro, beschermend lid vanaf minstens 25 euro. Foto s of documenten in verband met Deerlijk kun je altijd binnenbrengen in het archief (Gemeentehuis) tijdens de kantooruren. Ze worden er gekopieerd en ongeschonden terugbezorgd. Je kunt ze ook digitaal (liefst in TIFF-formaat) doormailen naar Ze brengen een gevarieerd programma waarin poëzie, weetjes en boeiende verhalen als een rode draad doorheen hun muzikale wereldtrip lopen. Waar en wanneer OC d Iefte, maandag 19 december om uur cultuur 13

14 CULTUUR Molenaar over Minnaert en De Clercq Donderdag 15 december om uur in OC d Iefte Marcel Minnaert werd in 1893 in Brugge geboren en overleed in 1970 in Utrecht. Hij was bioloog, astrofysicus, flamingant, pacifist en later ook marxist. De volkssterrenwacht in zijn geboortestad draagt zijn naam, net zoals de nationale sterrenwacht van Nederland, in Utrecht. Ook een planetoïde tussen Mars en Jupiter en een krater op de maan werden naar hem genoemd. Minnaert was dan ook een wereldvermaarde astronoom. Hij specialiseerde zich in onze grootste ster: de zon! Leerling van René De Clercq Minnaert studeerde aan het Gentse atheneum. In een internationale scholenwedstrijd werd hij de laureaat, de slimste student van heel Europa. Een van zijn leraars was René De Clercq. Vanaf 1906 tot aan de dood van De Clercq hielden ze zeer regelmatig contact. Flamingant? Hij werd professor aan de door de Duitsers vervlaamste universiteit van Gent eind Na de oorlog vluchtte Minnaert naar Nederland. Hij werd er benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en doceerde aan de universiteit van Utrecht. Minnaert kreeg de hoogste wetenschappelijke onderscheidingen in de Verenigde Staten. Molenaar Leo Molenaar schreef in 2005 een biografie over deze wereldberoemde Vlaamse Nederlander. Op donderdag 15 december brengt hij in OC d Iefte de voordracht Minnaert en De Clercq. Israël van Kerk tot Synagoge Reisreportage door Herman Vandenameele We gaan op reis naar de Dode Zee, Massada en Jeruzalem, met zijn synagogen en kerken, de Via Dolorosa, de Grafkerk, Yad Vashem en de Klaagmuur. Via de Palestijnse muur verhuizen we naar Bethlehem en zijn geboortekerk. We passeren langs Jericho door de Jordaanvallei en gaan via het meer van Galilea naar de Golanhoogte met zijn Druzen-dorpen. Na Nazareth, Akko en Haifa eindigt het reisverhaal in Tel Aviv. Waar en wanneer Theaterzaal OC d Iefte, maandag 19 december om uur Info en tickets Socultor Digifotoclub Deerlijk, Kapelstraat 15, Deerlijk, Tickets kosten 3 euro. Fotograaf: Herman Vandenameele Dienst Toerisme - Archief Harelbekestraat Deerlijk tel: website: Openingsuren maandag t.e.m. vrijdag: uur Museum René De Clercq René De Clercqstraat Deerlijk Open: Elke dag na afspraak op het nummer of via 14 cultuur

15 UiTinDeerlijk december-januari Donderdag 15 december uur: yoga voor 55+ers Organisatie: sportdienst uur: kaarting en koffietafel en gluhwein in OC d Iefte Organisatie: S-Plus tot uur: volwassenensport: netbal Organisatie: sportdienst uur: voordracht: Minnaert en De Clercq in OC d Iefte Organisatie: René de Clercqgenootschap Vrijdag 16 december uur: Kampioenen en laureatenviering Deerlijkse sporters in de sporthal Organisatie: Deerlijkse sportraad samen met de sportdienst uur: theater: Die Ghesellen brengt Glimmen in OC d Iefte Organisatie: Die Ghesellen Zaterdag 17 december 9.00 uur: deurverkoop ijstaarten KSA Tijlsbond Organisatie: KSA Tijlsbond tot uur: vissen: Wintercriterium Visclub De Gaverkasteelvissers uur: volley: dames 2PL Ingelmunster B uur: theater: Die Ghesellen brengt Glimmen in OC d Iefte Organisatie: Die Ghesellen uur: volley: dames 1PL Ingelmunster Zondag 18 december vanaf uur: 28ste Kerstcorrida Deerlijk: Loopwedstrijd op verkeersvrije omloop Organisatie: Comité Kerstcorrida, gemeentebestuur Deerlijk, sportdienst, diverse sport- en menslievende verenigingen uur: basket: Heren 1PL - Geel Maandag 19 december tot uur: petanque in de sporthal Organisatie: sportdienst uur: digifotoshow: Israël van Kerk tot Synagoge in OC d Iefte Organisatie: Digifotoclub Socultor uur: kerstfeest in OC d Iefte Organisatie: KVLV Vrouwen met Vaart Dinsdag 20 december uur: algemene kerstvergadering met animatie en koffietafel in OC d Iefte Organisatie: okra Deerlijk uur: kerstfeest met verrassing, koffie en taart, kaarting en teerlingbak in buurthuis de Statie Organisatie: Vriendenkring derde leeftijd tot uur: turnen voor 55+ers in de sporthal Organisatie: sportdienst tot uur: netbal voor 55+ers in de sporthal Organisatie: sportdienst Woensdag 21 december uur: algemene ledenvergadering: kerstviering in OC d Iefte Organisatie: Neos uur: kaarting in het schooltje, Vlasstraat Organisatie: Senioren kaartersclub Gaverwijk uur: kaarting in bar rusthuis Organisatie: Seniorenclub Braamakker Donderdag 22 december uur: yoga voor 55+ers Organisatie: sportdienst uur: animatie met koffietafel in de Gilde in Sint-Lodewijk Organisatie: okra Sint-Lodewijk tot uur: volwassenensport: basket Organisatie: sportdienst Donderdag 29 december uur: kaart- en spelnamiddag in de Gilde in Sint-Lodewijk Organisatie: okra Sint-Lodewijk Zaterdag 31 december uur: Van scouds naar nieuw in sporthal Deerlijk Organisatie: JIN scouts Deerlijk Dinsdag 3 januari uur: bijeenkomst fotodiaclub in OC d Iefte Organisatie: Fotodiaclub Woensdag 4 januari uur: prijsuitreiking, voorstelling 2012 nieuwe activiteiten in buurthuis de Wieke Organisatie: Senioren Molenhoek uur: feestkaarting ter gelegenheid van de seniorenweek in het schooltje, Vlasstraat Organisatie: Senioren kaartersclub Gaverwijk uur: voorstelling: Eskima door Foesiemauw in OC d Iefte Organisatie: d Ieftescheute Donderdag 5 januari uur: kaarting in OC d Iefte Organisatie: okra Deerlijk Zaterdag 7 januari uur: basket: heren 2PL Avelgem B tot 2.00 uur: nieuwjaarsreceptie voor alle burgers in de sporthal Zondag 8 januari 9.15 uur: voetbal: Studax - Bissegem uur: basket: dames 1PL Willebroek uur: basket: dames 2PL Aalst Maandag 9 januari tot uur: petanque in de sporthal - koffietafel en prijsuitreiking wisselbeker Organisatie: sportdienst Dinsdag 10 januari uur: onder-ons-namiddag in OC d Iefte Organisatie: Ziekenzorg uur: okra academie: DNA, genetische manipulatie en nog veel meer over menselijke erfelijkheid door Jean Jacques Cassiman in OC d Iefte Organisatie: okra regio Kortrijk tot uur: turnen voor 55+ers in de sporthal Organisatie: sportdienst tot uur: netbal voor 55+ers in de sporthal Organisatie: sportdienst Woensdag 11 januari uur: prijskaarting in t Kelderke - Organisatie: Seniorenclub Belgiek Donderdag 12 januari uur: yoga voor 55+ers Organisatie: sportdienst uur: kampioenenviering - 1ste kaarting 2012 prijsuitdeling in OC d Iefte Organisatie: Neos tot uur: volwassenensport Organisatie: sportdienst Zaterdag 14 januari tot uur: vissen: Wintercriterium Visclub De Gaverkasteelvissers uur: computerclub in buurthuis de Wieke Organisatie: CGC vzw uur: voetbal: Sparta Belgiek Wevelgem Leeuw uur: muziek: Buurman in OC d Iefte Organisatie: d Ieftescheute Zondag 15 januari 9.15 uur: voetbal: Studax - Meulebeke uur: basket: Heren 2PL Ieper uur: voetbal: Deerlijk - Luingois uur: basket: Heren 1PL Scherpenheuvel Maandag 16 januari uur: feestmaaltijd met kaarting in het brandweerzaaltje Organisatie: Vriendenkring erebrandweer uur: spelnamiddag in OC d Iefte Organisatie: VFG uur: infoavond voor de ouders van de vormelingen in OC d Iefte Organisatie: Parochie Sint-Columba Dinsdag 17 januari uur: vakantiebeurs in OC d Iefte Organisatie: okra regio Kortrijk uur: nieuwjaarsviering met koffie en koekebrood, kaarting en teerlingbak in buurthuis de Statie Organisatie: Vriendenkring derde leeftijd tot uur: turnen voor 55+ers in de sporthal Organisatie: sportdienst tot uur: netbal voor 55+ers in de sporthal Organisatie: sportdienst Woensdag 18 januari tot uur: schoolsport: Netbal: 6e leerjaar uur: kaarting in het schooltje, Vlasstraat Organisatie: Senioren kaartersclub Gaverwijk uur: kaarting, koffie en koekeboterhammen + nieuwjaarsgeschenk in bar rusthuis Organisatie: Seniorenclub Braamakker Donderdag 19 januari uur: algemene vergadering medewerkers nieuwjaarsviering in zaal Lindenhof Organisatie: Neos uur: yoga voor 55+ers Organisatie: sportdienst uur: kaarting en koffietafel in OC d Iefte Organisatie: S-Plus tot uur: volwassenensport Organisatie: sportdienst Vrijdag 20 januari uur: theatervoorstelling: Agatha door Cie Lodewijk/Louis in OC d Iefte Organisatie: d Ieftescheute en Die Ghesellen UiTinDeerlijk 15

16 SPORT 28e Kerstcorrida De Kim / De Sam zondag 18 december 2011 is het zover De kerstcorrida zet op zondag 18 december voor de 28e maal Deerlijk op stelten. Dit keer gebeurt dat op een licht aangepast en dus vernieuwd parcours. En iedereen kan meedoen, van de voor de hoofdprijs rennende loper tot de in kerstman verklede student. Kuiten met heel veel zorg ingesmeerd? Een voorraad sportdranken aangelegd? De voorbije maanden keihard getraind? Kruis dan je vingers en hoop op goed weer. Corrida 5 km Ronde 1 Ronde 2 Inschrijven sportdienst, (enkel tijdens de kantooruren) centraal nummer op zaterdag 17 december tussen en uur in het sportcentrum, Hoogstraat 136 Inschrijvingsprijs vooraf < 12 jaar: 2 euro vanaf 12 jaar: 7 euro Inschrijvingsprijs op zondag < 12 jaar: 2,50 euro vanaf 12 jaar: 9 euro Corrida 15 km Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 en 4 Borstnummers afhalen + kleedkamers in het sportcentrum zaterdag 17 december van tot uur zondag 18 december vanaf uur Parcours, tijdsopname en uitslagen We zorgen voor een duidelijke kilometeraanduiding en elektronische tijdsopname. Uitslagen krijg je op de dag zelf in de school De Kim en het sportcentrum in ruil voor 1 euro. Trofeeën en aandenken jongerenlopen: verrassingsgeschenk voor elke deelnemer massaloop: herinnering voor iedereen, 1 op 5 deelnemers een bijkomende prijs trofeeën en prijzen per reeks en afstand (52 reeksen) grote prijs veteranen: 15 km: speciale prijs voor elke veteraan 16 sport

17 Uitnodiging Feest van de sport Laureaten- en Kampioenenviering sportseizoen Het is stilaan een traditie dat we op het einde van het jaar de meest verdienstelijke personen uit de Deerlijkse sportwereld op het voorplan brengen tijdens de viering van de sportlaureaten en kampioenen. We nodigen dan ook iedereen die van dichtbij of veraf betrokken is bij het sportgebeuren in Deerlijk uit op het Feest van de sport. Daar hoor en zie je wie de sporttrofee 2011 krijgt. We huldigen de sportjongere, sportvrouw en sportman van het jaar. Belangrijk De prijsuitreiking vindt dit jaar plaats in de school De Kim, Sint-Amandusstraat 20 (dichtbij de aankomst), onmiddellijk na de bekendmaking van de uitslag. Medische verzorging Rode Kruis Deerlijk zorgt voor medische verzorging. Er is verfrissing op de omloop en warme drank na aankomst in het ontmoetingscentrum. Meer info Voor antwoorden op je vragen kan je terecht op of Verkeerssituatie Tijdens de kerstcorrida is er geen verkeer toegelaten op de hele omloop. In die straten geldt ook een volledig parkeerverbod. In enkele straten in de buurt van het parcours is er geen verkeer mogelijk maar kan parkeren wel. Waar en wanneer? Sporthal Deerlijk, vrijdag 16 december om uur Meer info Sportdienst, Sportdienst Deerlijk vzw Gaverdomein Vercruysse de Solartstraat 30 tel: fax: website: Gemotoriseerd verkeer niet toegelaten + parkeerverbod Gemotoriseerd verkeer niet toegelaten + parkeren wel toegelaten Openingsuren maandag uur uur dinsdag uur uur woensdag uur uur donderdag uur uur vrijdag uur uur Wijziging openingsuren tijdens de kerstdagen vrijdag 23 december: gesloten in de namiddag maandag 26 december: gesloten dinsdag 27 december tot en met vrijdag 31 december: gesloten in de namiddag maandag 2 januari 2012: gesloten sport 17

18 JEUGD Van scouds naar NIEUW Op 31 december kan je het jaar 2011 uitzwaaien en tegelijk 2012 verwelkomen in de sporthal van Deerlijk. De leiding en leden van scouts en gidsen Deerlijk organiseren er namelijk hun spetterende oudejaarsfuif van scouds naar NIEUW. Goede muziek, een cocktail- en champagnebar, democratische prijzen en geestige ambiance zijn steevast de ingrediënten van deze leutige fuif. Geniet bovendien van een gratis glas champagne en in de vroege uurtjes van een gratis ontbijt. Meer informatie op Jeugddienst Vercruysse de Solartstraat 26 tel.: website: Openingsuren woensdag uur vrijdag uur zaterdag uur INFOHOEK Veilig wonen Wat te doen bij inbraak? Je denkt dat er in je woning werd ingebroken of je betrapt een inbreker op heterdaad? De volgende richtlijnen geven je een overzicht van wat je kan doen in geval van inbraak. Voordat de politie arriveert Nadat je de politiediensten hebt gecontacteerd (101 of 112) ga je beter niet binnen in je woning. Ga liever naar een buur en vraag hem of hij iets verdachts heeft gezien. Als je naar binnen moet voordat de politie arriveert, let je best op een aantal zaken: Raak geen voorwerpen aan waarop dieven mogelijk vingerafdrukken hebben achtergelaten. Deze zullen kunnen worden onderzocht door de laboratoriumdeskundigen van de politie. Bescherm de cilinder van het slot en raak het slot niet aan de buitenkant aan als het gebroken is. Leg eventuele glasscherven voorzichtig weg. Probeer hierbij te vermijden dat je eventuele vingerafdrukken afveegt. Als je voetsporen, bandensporen of zelfs bloed vindt, probeer ze dan intact te houden en vermijd absoluut besmetting of beschadiging van deze sporen. Met de politie erbij Controleer je hele huis om na te gaan wat er gestolen is en vraag bij de politiediensten om het bezoek van een technopreventief adviseur. Nazorg Doe al het nodige wanneer je merkt dat je kaarten, cheques of andere bankwaarden kwijt bent. Zo vermijd je financiële verrassingen door frauduleus gebruik. Bel gratis naar het nummer en laat alles blokkeren. Je vindt meer informatie op Breng je verzekeringsmakelaar zo snel mogelijk op de hoogte als je tegen diefstal verzekerd bent. Nieuwe inbraak vermijden Het kan gebeuren dat dieven enkele dagen na de eerste inbraak terugkeren, bijvoorbeeld om grotere voorwerpen te stelen. Neem daarom onmiddellijk de nodige maatregelen om een nieuwe diefstal te vermijden. Als er een ruit gebroken is, dan moet je de beglazing vervangen door een houten paneel (de fabricage van beglazing kan enige tijd duren). Bevestig dit paneel aan de binnenkant van het venster. Als je voordeur of een andere toegangsdeur van je woning beschadigd is, laat dan de cilinder vervangen of laat je deur tijdelijk volledig afsluiten aan de binnenkant totdat ze hersteld is. De jeugddienst is open op 24 december en 31 december van 9 tot 14 uur. 18 infohoek

19 Politiezone Deerlijk-Harelbeke a) Vast permanent onthaalpunt Politiecommissariaat Harelbeke, Marktstraat 53 - Harelbeke - tel.: open: 24/24 uur b) Niet vast permanent onthaalpunt Politiecommissariaat Deerlijk, Hoogstraat Deerlijk - tel.: , open van ma tot vr: van 8.00 tot uur en van tot uur - op zaterdag: van 8.00 tot uur Snelheid is - naast alcohol - één van de grootste oorzaken van verkeersongevallen. Hoe sneller je rijdt hoe groter de stopafstand wordt, wat het risico op verkeersongevallen verhoogt. Bovendien verhoogt de impact van een botsingsnelheid evenredig met de snelheid waarmee je rijdt, wat een invloed heeft op de ernst van de verkeersongevallen. Omdat we met de politiezone Gavers streven naar een verhoogde verkeersveiligheid organiseren we regelmatig snelheidscontroles. Wij hopen de bevolking hier mee te overtuigen dat een snelheidsovertreding een verhoogd ongevalrisico inhoudt. Snelheidscontroles oktober en november 2011 Geboorten - Warre Bossuyt, Weverijstraat 32 - Mero Dewaele, Oliebergstraat 57 - Ferre Dufour, Otegemse steenweg 30 - Zaza Roobrouck, Pladijsstraat 14 - Sien Vales, Waregemstraat 89 - Elise Vanackere, Klijtstraat Amélie Vanden Broeck; René De Clercqstraat 7 - Fabiano Vermote, Waregemstraat 95 - Ilya Vervaeke, Kapelstraat 55 - Sébastien Vervelghe, Oliebergstraat Oona Windels, Fazantstraat 11 Gemeente Deerlijk Plaats Heestertse Steenweg (onbemand) Aantal overtreders Passanten % in overtreding ,99 % Deerlijk Waregemstraat % Harelbeke Steenbrugstraat % Harelbeke Vlaanderenlaan % Deerlijk Harelbekestraat % Harelbeke Bavikhoofsestraat % Harelbeke Guldensporenstraat % Harelbeke Kortrijksesteenweg % Huwelijken - Sylvie Derore, Rodenbachstraat 16 met David Bossuyt, Rodenbachstraat 16 - Yasmine Peirs, Pladijsstraat 163 met Kristof Windels, Pladijsstraat 163 Overlijdens - René Van De Ginste, René De Clercqstraat 9 - Maria Vantomme, René De Clercqstraat 9 - Jean-Claude Coibion, Otegemstraat 62 - Denyse Regolle, Stasegemstraat 33 - Johan Verschuere, Kapelstraat 47 - Maria Byttebier, René De Clercqstraat 9 - Camiel Hubrecht, René De Clercqstraat 9 infohoek 19

20 INFOHOEK Wachtdiensten Dokter voor het weekend De wachtdienst begint op zaterdag om 8 uur en eindigt op maandagmorgen om 8 uur. Telefoneer eerst je huisdokter. Bel bij afwezigheid het nummer Tandartsen De tandarts van wacht is beschikbaar op zaterdag, zon- en feestdagen van 9 uur tot 18 uur. Om te weten wie van wacht is, kan je surfen naar Het centrale oproepnummer is Apothekers De wachtdienst van de apothekers van Deerlijk begint op zaterdag middag om 12 uur en eindigt de week daarna op zaterdagmiddag 12 uur. De apotheek van wacht staat vermeld op het uithangbord aan iedere apotheek of wordt je telefonisch mee gedeeld op het nummer Je kan surfen naar www. apotheek.be. Ziekenhuizen AZ Groeninge - Kortrijk nieuw algemeen nummer: nieuw nummer spoedopname: O.L.V. van Lourdes - Waregem Permanent van dienst MELDINGSKAART Naam: Adres: Telefoon: Datum: Handtekening Meldt het volgende Heeft het volgende voorstel Heeft de volgende klacht Stuur de meldingskaart naar: Gemeentebestuur Deerlijk, Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk of Fax: of bezorg ze: in het gemeentehuis, informatiedienst of vul ze online in: Colofon Verantwoordelijke uitgever Ann Accou, Harelbekestraat 27 Deerlijk, tel: Concept & creatie Apunta Gedrukt op Hello Silk TCF Volgende teksten (met informatie van 16 januari 2012 tot 15 februari) bin nenbrengen uiterlijk op 19 december Het volgende gemeentenieuws verschijnt op 16 januari Culturele activiteiten Culturele Dienst, Ontmoetingscentrum d Iefte, Hoogstraat 122 tel: Sportinfo Sportdienst, Vercruysse de Solartstraat 30 tel: Jeugdinfo Jeugddienst, Vercruysse de Solartstraat 26 tel: Algemene informatie Redactie Informatiedienst, Gemeentehuis, Harelbekestraat 27 tel: AA-groepen Groep Eenheid (Deerlijk-centrum) Elke vrijdagavond om 20 uur in het Schoolhuis, Sint-Amandusstraat 14 Meer info: - Rudy: of Dominique: Herwig: Groep Oase (Sint-Lodewijk) Elke vrijdagavond om 20 uur. Meer info: - Henri: Regine: Mia: Diensten ANTIGIFCENTRUM: BELBUS: BRANDWEER: 112 (brand & dringende zaken) (concierge) DE DRUGLIJN: GASELWEST: HULPDIENST: 100 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING: infohoek 20

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Jo TIJTGAT,

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur.

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur. FME/edw a 04 80 00 20141211-P.V..doc 18 december 2014 Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om 16.30 uur. Ten jare tweeduizend en veertien,

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. ===================================== 1. Renovatie van cc Het SPOOR - studieopdracht. Goedkeuren bestek, raming (77.272,72 euro +

Nadere informatie

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016

Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016 Memorie van toelichting van de Gemeenteraad van donderdag 19 mei 2016 VOORSTEL VAN BESLISSINGEN GOEDKEUREN VERSLAG VORIGE GEMEENTERAAD 1. Goedkeuren verslag vorige gemeenteraad Het verslag van de gemeenteraad

Nadere informatie

Namens de Gemeenteraad,

Namens de Gemeenteraad, GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 384 53 11 - F 09 384 89 63 www.gavere.be afdeling intern dienst secretariaat AGENDA GEMEENTERAAD Gavere, 18 mei 2012 De voorzitter van de gemeenteraad, Hugo

Nadere informatie

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 15-03-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 maart 2016

Gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 Gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 28 januari 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 28 januari 2016

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 FEBRUARI 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 FEBRUARI 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 FEBRUARI 2015. ===================================== 1. Aanstelling vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur Imog en Algemene Vergadering WIV naar

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 27 november 2014 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 27 november

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 27.03.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.10.2009

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.10.2009 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.10.2009 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Jo TIJTGAT,

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================

MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================ GEMEENTEBESTUUR KUURNE MEMORIE VAN TOELICHTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 november 2015 ============================================================ VOORSTEL VAN BESLISSINGEN Openbare zitting 1. Goedkeuren

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 31/01/2013

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 31/01/2013 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 31/01/2013 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 31 januari 2013 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1.

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 4 november 2011. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik,13-09-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 29 SEPTEMBER 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 29 SEPTEMBER 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 29 SEPTEMBER 2015. ===================================== 1. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Activiteitenkorrels

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. juni 2015

Uitvliegerskrant. juni 2015 De Uitvliegerskrant juni 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 6 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 MAART 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Heraanleg Zeelaan, gedeelte tussen

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 26 MEI 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Kerkfabriek Sint-Pieter. Jaarrekening.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 22.12.2011

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 22.12.2011 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 22.12.2011 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Jo TIJTGAT,

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht.

LIJST GEMEENTERAAD Conform art. 28 van het decreet van betreffende het administratief toezicht. LIJST GEMEENTERAAD 28.05.2009. Conform art. 28 van het decreet van 28.04.1993 betreffende het administratief toezicht. Openbare zitting 1. Goedkeuren van de redactie van de notulen van de gemeenteraadszitting

Nadere informatie

scholen, socio-economische en sportverenigingen kunnen ten vroegste drie maanden voor de geplande datum definitief boeken.

scholen, socio-economische en sportverenigingen kunnen ten vroegste drie maanden voor de geplande datum definitief boeken. boekingsprocedure voorrangsregeling jeugdgroepen hebben een onbeperkt voorrangsboekingsrecht. scholen, socio-economische en sportverenigingen kunnen ten vroegste drie maanden voor de geplande datum definitief

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Aanvang: 16:00 uur Einde: 20:30 uur Zaal open vanaf 15:30 uur. Uw bijdrage: 15,00. Deze uitnodiging is alléén voor onze vaste

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013

GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013 Wielsbeke, GEMEENTERAAD DD. 30 JANUARI 2013 Aan de Dames en Heren Gemeenteraadsleden van en te Wielsbeke, Dit is een vriendelijke uitnodiging tot de gemeenteraadszitting van 30 januari 2013 om 20.00 uur

Nadere informatie

gemeenteraad 1. Gemeentelijke budgetwijziging 2012/2 goedkeuring

gemeenteraad 1. Gemeentelijke budgetwijziging 2012/2 goedkeuring Inhoud gemeenteraad Gemeenteraad 2, 3 Nieuws uit Deerlijk 4, 5, 6 Milieu & Groen 7, 8, 9 Vacature 10 Jeugd 11 UiTinDeerlijk 12, 13 Sport 14, 15 Cultuur 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Infohoek 23, 24 Eerstkomende

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 22 DECEMBER 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Gemeentelijke vrijwillige

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 21 APRIL 2014. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 21 APRIL 2014. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 21 APRIL 2014. ===================================== 1. Uitbreiden van Centrumschool en Academie Muziek, Woord en Dans met

Nadere informatie

Melkweg. De deur op slot. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Wonen: Veilig wonen

Melkweg. De deur op slot. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Wonen: Veilig wonen Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B De deur op slot Wonen: Veilig wonen Colofon Melkweg: De deur op slot, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern is een uitgave van

Nadere informatie

Woonzorg Activiteitenoverzicht April 2015

Woonzorg Activiteitenoverzicht April 2015 Infonamiddag brandpreventie Jaarlijks vallen er ongeveer 100 dodelijke slachtoffers bij woningbranden. De brandweer wil het aantal woningbranden beperken door advies te verlenen. Dankzij praktische tips

Nadere informatie

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017

Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017 Provincieraad van de provincie West-Vlaanderen dd. 22/06/2017 Agenda provincieraad OVERZICHT RAADSCOMMISSIES: NAAM DATUM BEVOEGDHEDEN 1 STE COMMISSIE MAANDAG 12 JUNI 2017, 17U00 BESTUURLIJKE ORGANISATIE,

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. December 2014

Uitvliegerskrant. December 2014 De Uitvliegerskrant December 2014 Maandelijks tijdschrift - jaargang 15, nr. 10 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon

Nadere informatie

1. Wat verstaat men onder R.E.G.?

1. Wat verstaat men onder R.E.G.? 1. Wat verstaat men onder R.E.G.? Rationeel Energie Gebruik of kortweg REG vormt een actieprogramma van de overheid om allemaal samen minder energie te verbruiken. Dit biedt belangrijke voordelen: het

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Zet de verwarming een graadje lager

Zet de verwarming een graadje lager TIP 1 Zet de verwarming een graadje lager = 6 à 7 % minder gas of elektriciteit = 35 minder per jaar indien GAS 80 minder per jaar indien ELEKTRICITEIT TIP 1 Zet de verwarming een graadje lager = 6 à 7

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016.

FINANCIËN. De gemeenteraad keurt de vijfde aanpassing van het meerjarenplan goed bij BW 1/2016. OVERZICHTSLIJST VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Bekkevoort Zitting van 30 mei 2016 1 VASTSTELLING JAARREKENING 2015 FINANCIËN De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast per 31 december 2015 met een resultaat

Nadere informatie

November - December 2014

November - December 2014 November - December 2014 A. De Cockstraat 12a - 9310 Herdersem 053 / 60.60.49 - dendervallei@denderrust.be www.ldcaalst.be Erkenning PE2541 Voor algemene info of deelname aan activiteiten kan u steeds

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM OCMW WIJNEGEM www.ocmwwijnegem.be Koolsveldlaan 94 2110 Wijnegem TEL 03 355 32 90 INFORMATIENOTA DE MEIDOORN D E M E I D O O R N Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen Beheer van

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. PROJECTVERENIGINGEN 4 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 4 4. VZW S 5 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

Zet de verwarming een graadje lager

Zet de verwarming een graadje lager TIP 1 Zet de verwarming een graadje lager = 6 à 7 % minder gas of elektriciteit = 35 minder per jaar indien GAS 80 minder per jaar indien ELEKTRICITEIT Ben je uit huis of ga je slapen, draai de verwarming

Nadere informatie

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING.

Openbare zitting 2. POLITIEKE ORGANEN-WERKING. STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel

Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel 1. Algemeen OCMW Lubbeek is eigenaar van zalen die zij ter beschikking stelt van verenigingen, scholen en bedrijven die de ruimte en materialen kunnen

Nadere informatie

sneppe deerlijk eigentijds woonerf voor jong & oud

sneppe deerlijk eigentijds woonerf voor jong & oud sneppe deerlijk eigentijds woonerf voor jong & oud Deerlijk is een kleine, maar veelzijdige gemeente in het zuiden van West-Vlaanderen. Centraal gelegen in de uitgestrekte Leievallei telt deze gezellige

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017 ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017 01/01/17- Cafetaria gesloten 08/01/17 09/01/17 Dorpsrestaurant: verloren maandag Je kan weer lekker komen smullen van onze overheerlijke

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 9 JUNI 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 9 JUNI 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 9 JUNI 2015. ===================================== DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN Milieu 1. Groepsaankoop spouwmuurisolatie.

Nadere informatie

Sportsessies vanaf 2014

Sportsessies vanaf 2014 Voorwoord Beste sportvriend We laten stilaan de feestdagen van 2013 achter ons en we blikken voluit naar wat 2014 ons brengt. Wij willen u en uw familie dan ook een goede gezondheid wensen en veel succes

Nadere informatie

Reglement verhuur Glazen zaal

Reglement verhuur Glazen zaal Departement Interne Zaken Verhuur Glazen zaal Reglement verhuur Glazen zaal Inhoud 1. Toegelaten activiteiten... 2 2. Aanvraag... 2 3. Annulatie... 2 4. Prijzen... 2 4.1 Waarborg... 2 4.2 Huur... 2 4.3

Nadere informatie

REGLEMENT van de 5e Tentoonstelling van de Belgische PASTELLISTEN

REGLEMENT van de 5e Tentoonstelling van de Belgische PASTELLISTEN REGLEMENT van de 5e Tentoonstelling van de Belgische PASTELLISTEN Zaal Arsenal te NAMUR Rue Bruno, 11 5000 NAMUR Van 02 april tot 11 april 2016 Open voor het publiek op zaterdag en zondag van 10u tot 18u

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 28 MAART 2013

DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 28 MAART 2013 GEMEENTE DENDERLEEUW Provincie Oost-Vlaanderen DAGORDE VAN DE GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 28 MAART 2013 OPENBARE ZITTING 1. OPEN VERKLAREN BIJ WIJZE VAN BEVORDERING 1 BETREKKING VAN SERGEANT BIJ DE GEMEENTELIJKE

Nadere informatie

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem Najaars brochure Seniorenraad Anzegem 2013 Activiteiten Kalender SENIORENUITSTAP 9 september Blankenberge ZOT VAN GEZOND 30 september Ansold KAARTING 7 oktober De Stringe DANSCAFE 4 november 9 december

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM

SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM SAMENWERKINGSVERBANDEN VERTEGENWOORDIGING STAD WAREGEM Inhoud 1. INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBANDEN 2 2. projectverenigingen 4 3. OPENBARE INSTELLINGEN WAAR STAD LID VAN IS 5 4. VZW S 6 5. BOUWMAATSCHAPPIJEN

Nadere informatie

Recreatieprogramma Vakantiepark De Kuilart

Recreatieprogramma Vakantiepark De Kuilart Recreatieprogramma Vakantiepark De Kuilart Laat je verrassen door de spetterende activiteiten! Kerst 2015 Welkom! Wat leuk dat jullie deze bij ons op Vakantiepark De Kuilart zijn! Hebben jullie een goede

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

1750 Lennik, de voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, de voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 04-12-2015 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k.

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k. Aan de heer Jean-Marie De Groote Voorzitter van de Gemeenteraad Marktplein 2 9860 Oosterzele Voorzitter.Oosterzele@telenet.be CC: Aan het College van Burgemeester en Schepenen Dorp 1 9860 Oosterzele secretariaat@oosterzele.be

Nadere informatie

GEMEENTERAADZITTING 24 SEPTEMBER 2013 OVERZICHTSLIJST

GEMEENTERAADZITTING 24 SEPTEMBER 2013 OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAADZITTING 24 SEPTEMBER 2013 OVERZICHTSLIJST OPENBARE ZITTING 1. Kennisneming budgetwijziging boekjaar 2013 van de Kerkfabriek O.L. Vrouw Geboorte Niel De raad wordt verzocht om kennis te nemen

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeentebestuur Bonheiden UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD EVB/lb Zitting van 25 juni 2014 Aanwezig: Steven Morrens, voorzitter Guido Vaganée, burgemeester Mieke Van den Brande, Jan Fonderie,

Nadere informatie

BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE

BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE 2 Parkeren in uw buurt krijgt voorrang FILIP WATTEEUW Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Nadere informatie

DAGORDE GEMEENTERAAD

DAGORDE GEMEENTERAAD GEMEENTE DENDERLEEUW 9470 DATUM : 8 DECEMBER 2009 DAGORDE GEMEENTERAAD Mevrouw Elke De Greef, voorzitter van de gemeenteraad van bovengenoemde gemeente verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting

Nadere informatie

maandelijks tijdschrift 40ste jaargang nr. 1 15 01p15 02 Nieuwe bestuursploeg

maandelijks tijdschrift 40ste jaargang nr. 1 15 01p15 02 Nieuwe bestuursploeg 2 013 maandelijks tijdschrift 40ste jaargang nr. 1 15 01p15 02 Jeugddienst en Davidsfonds Deerlijk presenteren Winterfilms Vakantiekampen krokusvakantie op p. 17 Boerderijkamp Paardrijkamp Dans-, turn

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 28 april 2016 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 30 NOVEMBER 2011

GEMEENTERAAD DD. 30 NOVEMBER 2011 GEMEENTERAAD DD. 30 NOVEMBER 2011 Aanwezig M.M.: Jan Stevens, burgemeester, Filiep De Vos, Marc Debie, Magda Deprez, Rik Buyse, Guido Callewaert (voorzitter OCMW), schepenen Georges Lambrecht, Mia Deloddere-Eeckhout,

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Januari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING OPENBARE VERGADERING Algemene Administratie 1. Overleg tussen een delegatie van de gemeenteraad en een delegatie van de raad voor maatschappelijk welzijn. Notulen van de vergadering van 20 januari 2005.

Nadere informatie

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE Kortekeerstraat 1 NIEUW weeg- en registratiesysteem op het recyclagepark Vanaf 1 december 2015 heb je jouw identiteitskaart nodig om toegang te krijgen tot het nieuwe recyclagepark

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD dd. 18 SEPTEMBER 2003 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING 1. Gemeentebelastingen. Onwaarden...2

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN Gemeente Willebroek HOOFDSTUK 1: Definities en toepassingsgebied Afdeling 1: DEFINITIES Artikel 1: De begrippen en definities vermeld

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit DIS/APISID/09-04-2013 Dienst Internationale Samenwerking/Integratie Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 integratie@waregem.be

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen.

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. ACTIVITEITENKALENDER september - oktober november - december 2015 September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. Prijs:

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

Buurtinformatienetwerken Groen bericht Nr : 04/2011 December 2011

Buurtinformatienetwerken Groen bericht Nr : 04/2011 December 2011 Buurtinformatienetwerken Groen bericht Nr : 04/2011 December 2011 U ziet iets verdacht niet twijfelen bel de politie 014/56.47.00 Uw BIN-COORDINATOREN Geel Laar Laarsveld Verachtert André Laar 11, 2440

Nadere informatie

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg Lokaal Dienstencentrum De Wilg J A A R G A N G 1, N R. 4 J U L I A U G U S T U S 2 0 1 6 Programmaboekje Activiteiten De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 2550 Kontich 03 450 82 82 OF 03 450 82 80 (onthaal)

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad. ZITTING VAN 23 november 2009

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad. ZITTING VAN 23 november 2009 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 november 2009 Aanwezig: burgemeester C. Vanwelden... voorzitter, E. Spincemaille, N. Hoogstoel, D. Vanluchene, A. Cosaert, I. Degezelle, D.

Nadere informatie

gemeentenieuws 2 011 20 jaar kinderboerderij 20 jaar museum René De Clercq

gemeentenieuws 2 011 20 jaar kinderboerderij 20 jaar museum René De Clercq 2 011 maandelijks tijdschrift 38ste jaargang nr. 2 15 02p15 03 20 jaar kinderboerderij Kinderboerderij Bokkeslot blaast dit jaar twintig kaarsjes uit. Daarom zetten we elke maand een van hun bewoners in

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie

Gemeenteraad 19 december Meldingslijst. De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 november 2011 goed.

Gemeenteraad 19 december Meldingslijst. De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 november 2011 goed. Gemeenteraad 19 december 2011 Meldingslijst Openbare zitting De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraadszitting van maandag 21 november 2011 De gemeenteraad neemt kennis van de brief d.d. 10-11-2011

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 13 JUNI 2016 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

9. Vragenlijst tevredenheid gebruikers zwembad

9. Vragenlijst tevredenheid gebruikers zwembad 9. Vragenlijst tevredenheid gebruikers zwembad I. Identificatiegegevens Zwembad: Leeftijd: jaar Beroep: O Arbeider O Bediende O Zelfstandige O Werkloos O Gepensioneerde O Student O Anders, nl.: Geslacht:

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2011

Nieuwsbrief November 2011 Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be Nieuwsbrief November 2011 HERFSTVAKANTIE Zaterdag 29 oktober tot en met zondag 6 november 2010.

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2017

Nieuwsbrief december 2017 Nieuwsbrief december 2017 Appwijs - ontdek tientallen onmisbare apps voor je tablet en smartphone Heb je een smartphone of een tablet? Dan heb je ongetwijfeld al enkele apps uitgeprobeerd! Maar zo zijn

Nadere informatie

Energiebesparingswijzer. STIJLGIDS COMMUNICATIE VERSIE 01 _Oktober 2012. Geld besparen met handige energietips voor thuis

Energiebesparingswijzer. STIJLGIDS COMMUNICATIE VERSIE 01 _Oktober 2012. Geld besparen met handige energietips voor thuis Energiebesparingswijzer STIJLGIDS COMMUNICATIE VERSIE 01 _Oktober 2012 Geld besparen met handige energietips voor thuis Energie besparen, snel verdiend! Ieder jaar betaal je veel geld voor een warm huis,

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeentelijke administratieve sancties reglement

Nadere informatie