Het toetsen van de effectiviteit van wachtwoordauthenticatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het toetsen van de effectiviteit van wachtwoordauthenticatie"

Transcriptie

1 Het toetsen van de effectiviteit van wachtwoordauthenticatie Scriptienummer Vrije Universiteit: 2009 Auteur: Niels Kunis, IT-Auditor ING Insurance & Investment Management. Afstudeerbegeleider VU: Paul Harmzen April 2014

2 1 Voorwoord Voor u ligt de scriptie, die ik schreef ter afsluiting van de postgraduate IT-auditopleiding die ik begin 2012 startte aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Ik koos het onderwerp wachtwoordauthenticatie vanwege de vele inherente risico's die het bevat en ook de vele fouten die in de implementatie ervan gemaakt worden. Deze componenten leiden regelmatig tot incidenten en maakt het een interessant onderwerp van onderzoek. Deze scriptie heeft als doel handvatten aan te reiken aan het management van organisaties, waarmee de effectiviteit van wachtwoordauthenticatie kan worden vastgesteld. Door de gekozen opzet is het ook geschikt er ondersteuning van het riskmanagementproces en IT-audits. Ik wil als eerste mijn VU begeleider Paul Harmzen bedanken voor het meedenken over de structuur en het reviewen. Tevens wil ik de geïnterviewde specialisten Jeroen Kunis, Johan Verrips en Koc-Fai Wu bedanken voor de waardevolle vakinhoudelijke bijdragen. Als laatste wil ik het thuisfront bedanken, niet alleen voor de steun en geduld, maar zeker ook voor de niet vakinhoudelijke bijdrage. Niels Kunis april

3 2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord Inhoudsopgave Inleiding Achtergrond Onderzoeksvraag en doel Aanpak van onderzoek Leeswijzer Scope van het onderzoek Scope / afbakening Wachtwoordauthenticatie Wat is wachtwoordauthenticatie? Doelstelling van wachtwoordauthenticatie Hoe werkt wachtwoordauthenticatie? Hoe wordt wachtwoordauthenticatie gebruikt? Effectiviteit van wachtwoordauthenticatie Risico s bij wachtwoordauthenticatie Richtlijnen voor wachtwoordauthenticatie Inleiding op de onderzochte richtlijnen Kunnen de maatregelen uit de richtlijnen de incidenten voorkomen? In welke mate worden de risico s afgedekt door maatregelen uit richtlijnen? Aanvullingen en nuances Aanvullingen en nuances op de drie onderzochte richtlijnen In welke mate hadden de aanvullingen en nuances de incidenten kunnen voorkomen? Het toetsen van de effectiviteit van wachtwoordauthenticatie Conclusies en samenvatting Reflectie Literatuur / bronnen bijlage A maatregelen uit richtlijnen bijlage B Relevante ISO / ISO maatregelen bijlage C Relevante PCI-DSS maatregelen bijlage D Relevante OWASP maatregelen

4 3 Inleiding 3.1 Achtergrond Het gebruik van wachtwoorden is belangrijk voor de beveiliging van gegevens in een geautomatiseerde gegevensverwerking. Zaken als toegang tot kritieke functionaliteit voor het inzien en bewerken van gegevens en functiescheiding zijn sterk afhankelijk van effectief gebruik van wachtwoordauthenticatie. Wachtwoordauthenticatie is verifiëren van de identiteit van een gebruiker door middel van een wachtwoord. Bijna dagelijks zijn echter problemen met wachtwoorden in het nieuws te lezen. Dit maakt het voor het IT-Auditvakgebied relevant om te onderzoeken. Ter illustratie, een zoekopdracht op wachtwoord op levert talloze incidenten op met betrekking tot wachtwoordauthenticatie en geeft een beeld van de kwetsbaarheden ervan. Hieronder een selectie van recente nieuwsberichten op de website security.nl, die een beeld geven van de kwetsbaarheden van wachtwoordauthenticatie, indien nodig met een toelichting. Bij elk incident wordt verwezen naar de bronvermelding. 1. Adobe gebruikte zwakke encryptie voor opslag wachtwoorden [1]. 2. 1,9 miljoen Adobe-gebruikers hadden '123456' als wachtwoord [2]. Deze berichten refereren naar twee kwetsbaarheden: Adobe sloeg de wachtwoorden onveilig op en gebruikers kozen zwakke wachtwoorden. 3. Facebook waarschuwt gebruikers voor Adobe-hack [3]. Facebook waarschuwt gebruikers dat hun Facebook account in gevaar kan komen indien hun wachtwoord identiek is aan hun Adobe wachtwoord. Dit is een voorbeeld van wachtwoordhergebruik miljoen wachtwoorden gestolen bij inbraak datingsite [4]. Twee zwakheden met betrekking tot wachtwoordbeveiliging zijn hieruit te extraheren: wachtwoorden werden opgeslagen in klare tekst en gebruikers kozen eenvoudig te raden wachtwoorden doordat sterke wachtwoorden niet werden afgedwongen. 5. GitHub reset wachtwoorden na brute force-aanval [5]. Hierbij zijn een beperkt aantal zwakke wachtwoorden op alle accounts geprobeerd. Het account van gebruikers, die een zwak wachtwoord kozen, werd gecompromitteerd. 6. Klantendatabase goksite Racing Post gestolen [6]. Door een kwetsbaarheid in de webapplicatie is de inhoud van de achterliggende database gestolen en daarmee ook de (versleutelde) wachtwoorden. 7. Microsoft: Europarlementariërs niet gehackt via Exchange-lek [7]. Dit bericht verwijst naar het onderscheppen van wachtwoorden door een zogenaamde man-in-the-middel-aanval op een open wifi internetverbinding. De onderkende kwetsbaarheid is hier afluisteren terwijl het wachtwoord over het netwerk wordt getransporteerd. 8. Forbes-personeel gebruikte zeer zwakke wachtwoorden [8]. 9. Malware steelt 600 wachtwoorden van Duitse overheid [9]. Het betreft hier malware dat de logingegevens, inclusief wachtwoorden, afvangt en doorstuurt naar kwaadwillenden. 10. Amazon-app liet aanvaller onbeperkt wachtwoorden proberen [10] We zien hier al verschillende kwetsbaarheden van het gebruik van wachtwoorden, zoals wachtwoordhergebruik; het onveilig opslaan van wachtwoorden en gebruikers die eenvoudige wachtwoorden kiezen. Aangezien organisaties vaak terughoudend zijn om informatie vrij te geven over incidenten om maar geen imagoschade op te lopen, is het aannemelijk dat dit het topje van de ijsberg is. Maar wat is de rol van de verschillende standaarden voor informatiebeveiliging hierin? Informatiebeveiligingsstandaarden met daarin richtlijnen voor authenticatie en in het bijzonder voor wachtwoordauthenticatie zijn al meer dan tien jaar voor handen. Een bekende standaard is de Code voor Informatiebeveiliging die gestandaardiseerd is in de ISO en norm. De ISO is een standaard voor de inrichting van een managementsysteem om de informatiebeveiligings-risico s te beheersen. In annex A van de ISO staan vele maatregelen waaruit de organisatie kan putten om 4

5 onderkende risico s ten aanzien van wachtwoordauthenticatie te mitigeren. Een andere bekende standaard is de PCI-DSS, welke gebruikt wordt binnen de creditcardindustrie. Deze norm stelt concrete eisen aan wachtwoordauthenticatie. Hoe kan het zo zijn, dat er al langere tijd relevante informatiebeveiligingsstandaarden voor handen zijn, en toch de incidenten ten aanzien van wachtwoordauthenticatie aan de orde van de dag zijn? Voldoen de standaarden dan niet, of worden ze niet of niet goed toegepast? Of worden niet de juiste afwegingen gemaakt? Deze vragen waren het startpunt voor het formuleren van de uiteindelijke onderzoeksvraag. 3.2 Onderzoeksvraag en doel In de inleiding werd duidelijk dat er vele incidenten zijn ten aanzien van wachtwoordauthenticatie ondanks dat hiervoor al jaren duidelijke standaarden voor handen zijn. Als management van een organisatie kan daardoor de behoefte ontstaan om een review te doen op de implementatie van wachtwoordauthenticatie binnen hun organisatie. Maar wat zou hierbij een geschikte aanpak zijn? Dat is het startpunt van deze scriptie en heeft zich vertaald in de volgende onderzoeksvraag: Hoe kan de effectiviteit van wachtwoordauthenticatie worden getoetst? Het antwoord op deze vraag levert een bijdrage aan het doel van deze scriptie: Het management van organisaties een hulpmiddel aan te reiken dat inzicht kan geven in de effectiviteit van de implementatie van wachtwoordauthenticatie. Een secundair doel is maatregelen aan te dragen om onderkende risico s te mitigeren. Dit wordt bereikt door een raamwerk op te leveren voor het toetsen van de effectiviteit van wachtwoordauthenticatie dat gebruikt kan worden bij de risicoanalyse en het selecteren van de juiste maatregelen als onderdeel van de risicomanagement. 3.3 Aanpak van onderzoek Zoals al in de inleiding opgemerkt, rijst de vraag hoe het nu kan dat we al sinds jaar en dag normen hebben voor informatiebeveiliging, inclusief wachtwoordauthenticatie, er nog steeds incidenten voor komen met wachtwoordauthenticatie. Wanneer we op zoek gaan naar normeringen voor wachtwoordauthenticatie, dan zien we dat elke norm die iets te maken heeft met informatiebeveiliging, wel iets zegt over het authenticatie met wachtwoorden. Een inventarisatie levert de volgende lijst met richtlijnen op: ISO / ISO Cobit (ISACA) Standard of Good Practice for Information Security (Information Security Forum, ISF) PCI-DSS NIST Guide to Enterprise Password Management (Draft) NIST Electronic Authentication Guideline Dossier Informatiebeveiliging (Nora) College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) Richtsnoeren beveiliging van persoonsgegevens Open Web Application Security Project (OWASP) best practices Voor dit onderzoek zullen de ISO 27001/ISO en PCI-DSS gebruikt worden, aangevuld met bestpractices van OWASP. Er is gekozen voor de ISO / ISO 27002, omdat dit een veel gebruikte, internationale, standard is voor informatiebeveiliging. Vooral het implementatieadvies in de ISO bevat concrete maatregelen voor wachtwoordauthenticatie. Als tweede is de PCI-DSS gekozen omdat deze norm gebruikt wordt binnen de creditcardindustrie. Omdat het frauderisico groot is binnen de creditcardindustrie is de verwachting dat dit een vrij strenge norm is en dat de eisen aan wachtwoordauthenticatie relatief hoog zijn. Als laatste is gekozen voor de best-practices van OWASP, 5

6 omdat deze ontworpen zijn voor websites die ontsloten zijn aan het internet en daarom verwacht mag worden dat er strenge eisen ten aanzien van authenticatie gesteld zijn. Om de maatregelen uit de verschillende normenkaders beter bruikbaar te maken voor het toetsen van de implementatie van wachtwoordauthenticatie is ervoor gekozen om de maatregelen uit de drie gekozen normeringen te structureren naar risico. Om meer structuur te geven is er, per inherent risico, een aantal oorzaken aangegeven en daaraan zijn de maatregelen gekoppeld vanuit de drie normenkaders. De inherente risico s uitgewerkt in hoofdstuk 6 Risico s bij wachtwoordauthenticatie en de koppeling vanuit de drie normenkaders naar deze risico s zijn uitgewerkt in 7: Richtlijnen voor wachtwoordauthenticatie. Vervolgens is het onderwerp verder verdiept door een literatuurstudie en het bestuderen van diverse publicaties op internet, aangevuld met de eigen kennis en ervaring van de schrijver van deze scriptie. Deze verdieping heeft geleid tot aanvullingen en nuances op de drie richtlijnen. Zo is een geïntegreerd normenkader ontstaan dat vervolgens is getoetst en aangevuld door de volgende specialisten uit de praktijk: Koc-Fai Wu (RE), Cybersecurity specialist ING Bank; Jeroen Kunis (RE), Senior Manager bij KPMG en Johan Verrips, senior security architect Nationale Nederlanden. De aanvullingen en nuances op de onderzochte richtlijnen staan beschreven in hoofdstuk 8: Aanvullingen en nuances. Om de centrale vraag Hoe kan de effectiviteit van wachtwoordauthenticatie worden getoetst? te kunnen beantwoorden, wordt deze onderverdeeld in deelvragen: Wat is wachtwoordauthenticatie? Welke risico s kunnen worden onderkend ten aanzien van wachtwoordauthenticatie? Welke maatregelen worden aangedragen uit relevante normenkaders? Hoe kunnen de bestaande richtlijnen nog verder worden verbeterd, specifiek op het onderwerp wachtwoordauthenticatie? Hoe kan de effectiviteit van wachtwoordauthenticatie vastgesteld worden? 3.4 Leeswijzer Hoofdstuk 4 bevat een uitwerking van de scope en afbakening van het onderwerp. Hoofdstuk 5 verdiept het onderwerp van onderzoek en geeft antwoord op de eerste deelvraag Wat is wachtwoordauthenticatie?. Hoofdstuk 6 gaat in op de risico s ten aanzien van wachtwoordauthenticatie en geeft antwoord op de tweede deelvraag Welke risico s kunnen worden onderkend ten aanzien van wachtwoordauthenticatie? Hoofdstuk 7 beschrijft welke maatregelen zijn opgenomen in relevante richtlijnen en geeft inzicht in welke maatregelen uit de normen welke risico s mitigeren. Tevens wordt een inschatting gedaan in hoeverre de richtlijnen de incidenten uit de inleiding hadden kunnen voorkomen. Dit hoofdstuk geeft antwoord op de deelvraag Welke maatregelen worden aangedragen uit relevante normenkaders?. Hoofdstuk 8 biedt aanvullingen uit eigen onderzoek en de uitkomst van een toetsing van deze aanvullingen bij een drietal specialisten uit de praktijk. Ook wordt een inschatting gemaakt in hoeverre de aanvullende maatregelen de incidenten uit de inleiding hadden kunnen voorkomen. Dit hoofdstuk geeft antwoord op de deelvraag Hoe kunnen bestaande richtlijnen worden verbeterd? In hoofdstuk 9 wordt inzicht gegeven hoe het verbeterde toetsingsraamwerk ingezet kan worden bij het toetsen van de effectiviteit van wachtwoordauthenticatie en geeft antwoord op Hoe kan de effectiviteit van wachtwoordauthenticatie getoetst worden?. Hoofdstuk 10 bevat de conclusie en geeft een overzicht van de antwoorden op de deelvragen en centrale vraag Hoe kan de effectiviteit van wachtwoordauthenticatie vastgesteld worden?. 6

7 4 Scope van het onderzoek 4.1 Scope / afbakening Het object van onderzoek is wachtwoordauthenticatie. Wachtwoordauthenticatie is binnen de context van deze scriptie het vaststellen van de identiteit door middel van een wachtwoord. Binnen de scope vallen ook de processen rond wachtwoordauthenticatie zoals het toekennen van wachtwoorden en de procedure om een nieuw wachtwoord toe te kennen als iemand zijn wachtwoord is vergeten. Voor dit onderzoek zijn out of scope: wachtwoorden voor éénmalig gebruik; wachtwoordgebruik bij multi-factor authenticatie; wachtwoordgebruik zonder authenticatie en risico s die voortkomen uit specifieke systeemzwakheden. Wachtwoorden voor eenmalig gebruik Wachtwoorden voor eenmalig gebruik zijn slechts eenmaal geldig. De problematiek en risico s rondom éénmalige wachtwoorden zijn anders in vergelijking tot wachtwoorden die meerdere malen gebruikt kunnen worden omdat: eenmalige wachtwoorden worden niet gekozen door de gebruikers, maar worden gegenereerd door een computer en afgedrukt op een lijst, dan wel op het moment dat het nodig is naar de gebruiker gestuurd met bijvoorbeeld SMS; er na gebruik geen risico meer is op misbruik omdat ze maar eenmalig geldig zijn. eenmalige wachtwoorden kunnen niet worden hergebruikt over meerdere informatiesystemen. langdurig misbruik onmogelijk is Wachtwoordgebruik bij multi-factor authenticatie Bij multi-factor authenticatie wordt voor de authenticatie op minimaal twee factoren vertrouwd voor de authenticatie. Hoe meer factoren er gevraagd worden om de identiteit te bewijzen, hoe groter de zekerheid over de identiteit van de persoon die probeert in te loggen op een informatiesysteem. De factoren kunnen zijn: Kennis, iets wat de gebruiker weet zoals een wachtwoord; Eigendom, iets dat de gebruiker in bezit heeft zoals een smartcard of een mobiele telefoon; een inherente factor, iets wat de gebruiker is, zoals een vingerafdruk of de vorm van de tekening in de iris. Net als bij authenticatie met wachtwoorden voor eenmalig gebruik is ook bij multi-factor authenticatie de problematiek en het risicoprofiel anders. Het inherente risico is kleiner omdat niet meer vertrouwd wordt op het wachtwoord alleen, maar ook een tweede factor vereist is. Wachtwoordgebruik zonder identificatie Wachtwoorden worden ook gebruikt om informatie te beschermen zonder dat eerst identificatie nodig is. De toegang wordt dus verschaft aan iedereen die het wachtwoord weet. Dit valt buiten de scope omdat dit geen authenticatie betreft. Het doel van authenticatie is het vaststellen van iemands identiteit en daarvan is geen sprake wanneer er geen identificatie-stap is. Voorbeelden zijn USB-sticks met een wachtwoord, een wachtwoordkluis-bestand dat beveiligd is met een wachtwoord of een versleutelde harde schijf. Hoewel dit buiten de scope valt voor deze scriptie, is dit wel interessant, want wanneer iemand misbruik maakt van zo n wachtwoord, maakt deze zich niet schuldig aan identiteitsfraude. Is in dat geval dan nog sprake van ongeautoriseerd toegang? Risico s van wachtwoordauthenticatie die voortkomen uit specifieke systeemzwakheden Wachtwoorden die uitlekken door specifieke zwakheden in systemen worden buiten beschouwing gelaten. Het uitlekken van wachtwoorden wordt in deze scriptie gezien als een inherent risico, omdat het 7

8 voor de onderzoeksvraag niet relevant is hoe precies een wachtwoord kan uitlekken. Wel worden er op hoger abstractieniveau maatregelen besproken zoals het hardenen 1 en patchen 2 van een systeem. 1 Systeem-hardening: Het dichttimmeren van een systeem door onder andere het verwijderen van onnodige software en het instellen van systeemparameters, dusdanig dat een optimale beveiliging bereikt wordt. 2 Patchen is het aanbrengen van updates op software met als doel kwetsbaarheden en fouten in informatiesystemensystemen weg te nemen of te verminderen. 8

9 5 Wachtwoordauthenticatie 5.1 Wat is wachtwoordauthenticatie? Om ongeautoriseerd lezen of wijzigen van gegevens te voorkomen, zijn hedendaagse informatiesystemen voorzien van een mechanisme voor logische toegangsbeveiliging. Logische toegangsbeveiliging is mede een waarborg voor de betrouwbaarheid van de geautomatiseerde gegevensverwerking. Belangrijke aspecten van logische toegangsbeveiliging zijn het vaststellen van de identiteit van een gebruiker bij het inloggen en het toekennen, wijzigen en intrekken van toegangsrechten. Bij het onderzoek naar de definitie kwamen verschillende definities aan het licht, die in de kern hetzelfde zijn. We hanteren de definitie zoals staat in het Nederlandse OverheidsReferentieArchitectuur (Nora) [11]: Authenticatie is het aantonen dat degene die zich identificeert ook daadwerkelijk degene is die zich als zodanig voorgeeft: ben je het ook echt? Authenticatie noemt men ook wel verificatie van de identiteit. Bij authenticatie gaat het er dus om dat aangetoond wordt dat een identiteitsclaim geverifieerd wordt. De claim van een bepaalde identiteit wordt meestal gedaan door de loginnaam in te geven op het systeem. Het is ook mogelijk dat een computersysteem zich identificeert bij een ander computersysteem. In dat geval is het doel van authenticatie zekerheid te verschaffen over de identificatie van dat andere systeem. Voor het gemak spreken we in deze scriptie van hij, terwijl dat dus ook een zij of een het kan zijn. Bij wachtwoordauthenticatie wordt het bewijs geleverd door het overhandigen van een wachtwoord, gekoppeld aan deze identiteitsclaim. Wanneer authenticatie heeft plaatsgehad, heeft een computersysteem vastgesteld dat de persoon of systeem (z.g. claimant 3 ) is die hij zegt dat hij is. De verificatie van de identiteit is belangrijk, omdat de identiteit van een gebruiker een vereiste is voor de autorisaties. Het systeem geeft toegang tot bepaalde informatie, afhankelijk van onder welke naam er wordt ingelogd. Ook bepaalt het systeem wat er met de informatie gedaan kan worden: bijvoorbeeld alleen lezen of ook modificeren van gegevens. Een wachtwoord geeft toegang tot een gebruikersaccount. Een gebruikersaccount wordt gebruikt op z.g. multi-user systemen, waarbij het systeem onderscheid kan maken tussen verschillende gebruikers. In deze scriptie wordt de definite van Encyclopia [12] gehanteerd. Deze luidt als volgt: A collection of data associated with a particular user of a multiuser computer system. Each account comprises a user name and password, and defines security access levels, disk storage space, etc. The system administrator is responsible for setting up and overseeing user accounts. 5.2 Doelstelling van wachtwoordauthenticatie De doelstelling van wachtwoordauthenticatie binnen de scope van deze scriptie is het verifiëren van de identiteit van een claimant door middel van een wachtwoord. Dit levert een bijdrage aan de volgende doelen: Waarborgen van de vertrouwelijkheid van informatie. Alleen geautoriseerde personen mogen gegevens lezen. Mede een waarborg van de integriteit van de informatie. Alleen geautoriseerde personen mogen de gegevens aanpassen. Onweerlegbaarheid. Het kunnen bewijzen dat alleen een bepaald persoon bepaalde acties heeft uitgevoerd in het systeem. Dit hangt overigens wel van de loggingfaciliteiten van het systeem af. 3 Een claimant is een iemand of iets die een identiteit claimt. 9

10 Waarborg voor de beschikbaarheid van data en informatiesystemen. Wanneer iemand zich ongeautoriseerd toegang kan verschaffen tot een informatiesysteem, dan zou deze persoon de data of het systeem zelf onbeschikbaar kunnen maken door gegevens te wissen en/of het informatiesysteem te ontregelen. Het technisch afdwingen van functiescheidingen in informatiesystemen. Functiescheiding is een maatregel, waarbij functies worden verdeeld zodat iedere medewerker maar een deel van het totale proces kan beïnvloeden en de mogelijkheid bestaat tot wederzijdse controle. Een voorwaarde voor het inregelen van afgedwongen functiescheidingen in informatiesystemen is dat het systeem persoon X van persoon Y kan onderscheiden. 5.3 Hoe werkt wachtwoordauthenticatie? Om een beter inzicht te verschaffen in problematiek en risico s is het van belang de processen en technische achtergrondinformatie te kennen rond het instellen en controleren van het wachtwoord. Hieronder volgt daarom een korte uiteenzetting van deze twee onderwerpen. 1) Het instellen van het wachtwoord. Procedureel Initieel wordt het wachtwoord ingesteld door een gebruikersaccount en wachtwoorduitgifteproces. Een belangrijk aspect is de identificatie van de gebruiker, alvorens het wachtwoord ter beschikking te stellen. Wanneer de gebruiker zijn wachtwoord vergeten is, zal ervoor gezorgd moeten worden dat de gebruiker een nieuw wachtwoord krijgt. De procedure die in werking treedt hiervoor wordt de wachtwoordresetprocedure genoemd. Ook hier is het van het grootste belang dat het wachtwoord aan de juiste persoon overhandigd wordt, om te voorkomen dat het wachtwoord in de verkeerde handen valt. Technisch Praktisch alle moderne informatiesystemen die wachtwoordauthenticatie gebruiken, werken volgens het systeem dat staat beschreven in Handbook of applied cryptography [13]. Dit systeem, dat in hoofdstuk 10.2 Passwords is opgenomen, beschrijft eerst het instellen van het wachtwoord. Bij het instellen van het wachtwoord wordt niet het wachtwoord opgeslagen, maar de uitkomst van een niet-omkeerbare cryptografische hashfunctie. De uitkomst van deze functie wordt de hash of wachtwoordhash genoemd. De hash is niet op een triviale manier om te zetten in het leesbare wachtwoord. 2) Authenticatie. Procedureel De gebruiker voert gebruikersnaam en wachtwoord in. Het systeem controleert vervolgens of het ingevoerde wachtwoord identiek is aan het wachtwoord dat is ingevoerd bij het instellen van het wachtwoord. Technisch: Bij het controleren van het wachtwoord, wordt over hetgeen de gebruiker heeft ingevoerd een hashfunctie uitgerekend, net zoals dat bij het instellen van het wachtwoord is gebeurd. Wanneer deze hash gelijk is aan de hash die gegenereerd is bij het instellen van het wachtwoord, dan resulteert dit in een succesvolle authenticatie. Dit is schematisch uitgebeeld in het volgend schema uit Handbook of applied cryptography [13], Figuur 10.1 Use of one-way function for password checking : 10

11 figuur 1. Login mechanisme. Bron: [13], Figure 10.1 Use of one-way function for password checking. Claimant A is een gebruiker die wil inloggen op een systeem en een identiteit claimt door het invoeren van een login-naam. Hij voert bij het inloggen zijn wachtwoord (zie figuur 1 password ) en zijn loginnaam (zie figuur 1: A ) in. In het informatiesysteem wordt de cryptografische hash uitgerekend in de rekenbox (zie figuur 1: h ) en wordt de opgeslagen hash uit de tabel gelezen van de betreffende gebruiker A. Wanneer beide hashes identiek zijn, en dit is alleen zo als de gebruiker het juiste wachtwoord heeft ingevuld, dan volgt een acceptatie (ACCEPT), anders een afkeuring (REJECT). Ter illustratie volgt nu een stapsgewijze beschrijving van dit proces waarbij het wachtwoord wordt gehasht met het hashing-algoritme SHA-1. Stap 1: het instellen van het wachtwoord. Er wordt gekozen voor het wachtwoord De SHA-1 hash van dit wachtwoord is a3b18e7ac7db39e44681aaa5fd70a01e3d6c0542 en dit wordt opgeslagen bij de loginnaam van de gebruiker. Anders dan bij encryptie, waarbij een versleutelde boodschap met behulp van een wachtwoord terug omgezet kan worden in klare tekst, is dit bij een hashfunctie niet zondermeer mogelijk. Stap 2: Het controleren van het wachtwoord (authenticatie) De gebruiker wil nu inloggen. Hij voert zijn login-naam in en als wachtwoord hij toetst dus per ongeluk voor de n een m in. Door de eigenschappen van een hashfunctie resulteert dit in een compleet andere hash: 7fbd56aa6d0d5bc c964d0f31563f29c85. Het systeem vergelijkt de uitgerekende hash met de opgeslagen hash en constateert dat de hashes niet gelijk zijn en daarom zal het systeem de gebruiker niet authentiseren. De gebruiker probeert het nog een keer, nu met het juiste wachtwoord De SHA-1 hash die nu wordt uitgerekend, a3b18e7ac7db39e44681aaa5fd70a01e3d6c0542, is wél identiek aan de opgeslagen hash en de gebruiker wordt geauthentiseerd en daarna toegelaten tot het systeem. Opmerking: dit is een voorbeeld ter illustratie, waarbij specifieke risico s van het opslaan van wachtwoorden in hash-vorm niet zijn afgedekt. 11

12 5.4 Hoe wordt wachtwoordauthenticatie gebruikt? Wachtwoordauthenticatie wordt gebruikt voor de authenticatie van eindgebruikers en computerprocessen. Wachtwoordauthenticatie van eindgebruikers Dit is de meest bekende vorm van wachtwoordauthenticatie en dit behelst een eindgebruiker in de vorm van een mens, dat gebruik wil maken van een informatiesysteem. Kenmerkend voor wachtwoordwoordauthenticatie van eindgebruikers zijn de login-schermen met daarop de invoervelden voor loginnaam en wachtwoord. Hieronder enkele voorbeelden van een login op SalesForce en Windows 8: figuur 2: Salesforce login figuur 3: Windows 8 login Wachtwoordauthenticatie door computerprocessen Niet alleen mensen loggen in en gebruiken daarbij wachtwoorden, maar ook computerprocessen. Een computerproces is software dat actief is op een computersysteem. Een voorbeeld van zo n computer proces bijvoorbeeld een (Java) applicatieserver. Een applicatieserver gebruikt vaak data dat is opgeslagen in een databaseserver. Om gebruik te kunnen maken van de databaseserver zal de applicatieserver eerst moeten inloggen op de databaseserver. Dit gebeurt praktisch altijd met een wachtwoord. In figuur 4 is een z.g. 3-tier architectuur weer gegeven met daarin twee applicatieservers die gebruik maken van één databaseserver. 12

13 figuur 4: 3-tier architecture 5.5 Effectiviteit van wachtwoordauthenticatie. Een effectieve wachtwoordauthenticatie is zo ingericht dat het doel behaald wordt en (bedrijfs)processen zo min mogelijk gehinderd worden. Zoals besproken in hoofdstuk 5.2 Doelstelling van wachtwoordauthenticatie is het doel van wachtwoordauthenticatie het vast stellen van de identiteit van een claimant om als basis te kunnen fungeren voor het zekerstellen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van bedrijfsgegevens, alsmede voor het garanderen van functiescheidingen en het onweerlegbaarheid. Bij de definitie van wat een effectieve wachtwoordbeveiliging is, zouden we echter niet alleen naar het primaire doel moeten kijken, maar ook naar de kans van een onterechte uitsluiting, en gebruikersvriendelijkheid. Een effectieve wachtwoordbeveiliging zal met al deze aspecten rekening houden. We definiëren een effectieve wachtwoordbeveiliging daarom als volgt: Kleine kans op een geslaagde ongeautoriseerde login op een informatiesysteem. Een onterechte login treedt op wanneer iemand die niet is geautoriseerd om een bepaald gebruikersaccount te gebruiken, deze toch kan gebruiken en in staat is in te loggen met dit account. Kleine kans op het onterecht buitensluiten van legitieme gebruikers. Wanneer legitieme gebruikers onterecht worden uitgesloten, dan kan dit een negatieve impact hebben op de (bedrijfs-)processen. Vooral wanneer de productiviteit van medewerkers, de klanttevredenheid of de motivatie van medewerkers worden verminderd. Gebruiksvriendelijkheid. Een ongebruiksvriendelijke authenticatiemechanisme kan leiden tot verlies van productieve uren en/of ontevreden klanten. Op welk aspect de nadruk moet worden gegeven, hangt af van de doelen en prioriteiten van een onderneming. Vooral bij het selecteren van maatregelen om de risico s van wachtwoordauthenticatie (zie hoofdstuk 6) te verminderen, zal er een afweging tussen bovenstaande aspecten gemaakt moeten worden. Algemeen moeten de kosten van het totale pakket aan maatregelen rond wachtwoordauthenticatie altijd in verhouding staan met de mate van risico-mitigatie. Een uitzondering hierop is een eis die een maatregel wettelijk afdwingt. 13

14 6 Risico s bij wachtwoordauthenticatie In dit hoofdstuk is getracht alle inherente risico s te specificeren van wachtwoordauthenticatie om als hulp te dienen bij het maken van risicoanalyses. Wachtwoordauthenticatie wordt ingevoerd om een bijdrage te leveren aan een aantal organisatiedoelen. Wat deze doelen precies zijn, hangt uiteraard af van de organisatie; de processen; de computersystemen en de gegevens die erin zitten. Deze doelen zijn al in hoofdstuk 5.2 Doelstelling van wachtwoordauthenticatie behandeld: Waarborg van de vertrouwelijkheid van informatie. Waarborg van de integriteit van de informatie Onweerlegbaarheid. Waarborg voor de beschikbaarheid van data en informatiesystemen. Het (technisch) afdwingen van functiescheidingen in informatiesystemen. De risico s van wachtwoordauthenticatie kunnen worden gevonden in dreigingen, die er toe zouden kunnen leiden dat bovenstaande organisatiedoelen niet worden bereikt. Bij het samenstellen van de in dit hoofdstuk genoemde lijst van risico s is gebruik gemaakt van NIST s Guide to Enterprise Password Management [14], aangevuld met risico s uit een presentatie van Joe St Sauver Passwords [15] omdat de NIST een bruikbare structuur aan draagt voor risico s ten aanzien van wachtwoordauthenticatie en omdat de presentatie van Joe St Sauver een zeer uitgebreide lijst met risico s en incidenten in zich heeft. Risico 1: Wachtwoorden vallen in handen van een derde Zoals besproken in hoofdstuk 4.1 is een wachtwoord een vorm van één-factor authenticatie. De factor is hier kennis. Inherent risico s van kennis zijn dat het dupliceerbaar is en dat het dus kan uitlekken. Wanneer een wachtwoord in handen valt van een derde, dan weet hij het wachtwoord ook. Vanaf dat moment kan dat individu zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot het informatiesysteem en de autorisaties van de legitieme gebruiker misbruiken. Dit risico kan leiden tot het niet halen van alle vijf hierboven genoemde organisatiedoelen. Mogelijk oorzaken zijn: a) Ineffectieve processen voor wachtwoord uitgifte / reset ten aanzien van identificatie zoals: Inadequate identificatie van eindgebruiker. eenvoudig te raden wachtwoorden worden uitgegeven. De manier van communiceren van de wachtwoorden aan de eindgebruiker, als onderdeel van de gebruikersaccountcreatie- of wachtwoordresetprocedure, is kwetsbaar voor afluisteren. Medewerkers van de servicedesk weten het wachtwoord van de eindgebruiker. b) social-engineering of handelen van de gebruiker zoals: De gebruiker vertelt zijn wachtwoord vrijwillig door aan een derde, bijvoorbeeld omdat iemand tijdens vakantie zijn werk moet overnemen. een derde kan het wachtwoord raden omdat de gebruiker een eenvoudig te raden wachtwoord koos. Een derde gebruikt een elders gecompromitteerd wachtwoord doordat de gebruiker wachtwoorden hergebruikt. Een derde ontfutselt het wachtwoord bij een gebruiker door social-engineering technieken toe te passen zoals phishing 4. Een derde heeft toegang tot de door de gebruiker onveilig opgeslagen wachtwoorden Omkoping. 4 Phishing is een techniek waarbij door middel van informatie zoals bijvoorbeeld gebruikersnaam en wachtwoord van een gebruiker wordt ontfutseld. 14

15 Bedreiging. Samenspanning c) Een hardware/software keylogger of camera. d) Een hacker of kwaadaardige software steelt de wachtwoorden of wachtwoordhashes. e) Een hacker kraakt de wachtwoordhashes nadat hij het systeem gecompromitteerd heeft. f) Wachtwoorden worden afgeluisterd wanneer ze over het netwerk worden verstuurd. g) Online guessing. Het wachtwoord wordt gevonden door een groot aantal verschillende wachtwoorden te proberen op één of meerdere gebruikersaccounts. h) Een derde vindt het wachtwoord door een enkele eenvoudige wachtwoorden te proberen op alle of een groot aantal gebruikersaccounts. i) Een derde steelt de wachtwoorden of wachtwoordhashes van backup-media. Risico 2: Wachtwoorden van niet-persoonsgebonden accounts blijven bekend bij personen, terwijl dat niet (meer) hoort bij hun taken en verantwoordelijkheden In sommige gevallen is het onvermijdelijk dat niet-persoonlijke accounts gebruikt worden. Een niet persoonlijk account wordt vaak gedeeld met meerdere personen en is niet triviaal herleidbaar naar een natuurlijk persoon. Wanneer één van die geautoriseerde personen een niet-geautoriseerd persoon wordt, doordat deze persoon een andere rol krijgt of het bedrijf verlaat, dan kan deze persoon misbruik maken van het betreffende niet-persoonlijke account, omdat hij nog het wachtwoord weet. Dit risico kan leiden tot het niet halen van één of meer van de vijf hierboven genoemde doelen. De onweerlegbaarheid komt in gevaar omdat meerdere mensen één account delen. Mogelijke oorzaken zijn: a) Een wachtwoord van een niet-persoonsgebonden account is niet gewijzigd nadat iemand het team verlaat of ander werk gaat doen. b) Een standaard wachtwoord is niet gewijzigd Risico 3: Wachtwoorden worden vervangen door een bij een andere persoon bekend wachtwoord Om het wachtwoord bij het inloggen te kunnen controleren, moet het systeem een vorm van wachtwoordopslag hebben. Wanneer een kwaadwillende er in slaagt het opgeslagen wachtwoord van een account dat niet van hem is (tijdelijk) te vervangen door een wachtwoord dat hij wél kent dan kan de kwaadwillende persoon ongeautoriseerd inloggen op dat gebruikersaccount. Ook dit risico kan leiden tot het niet halen van alle vijf hierboven genoemde doelen omdat het leidt tot ongeautoriseerde toegang tot een gebruikersaccount. Mogelijk oorzaken zijn: a) Ondeugdelijke wachtwoordresetprocedures. b) Wachtwoorden of wachtwoordhashes zijn onvoldoende beschermd tegen ongeautoriseerd wijzigen. c) Social-engineering. Hierbij wordt de gebruiker verleid om zijn wachtwoord te veranderen op aangeven van een kwaadwillende. d) Een kwaadwillende wijzigt het wachtwoord door misbruik te maken van een werkstation of mobiel apparaat waarop de legitieme gebruiker is ingelogd. e) Een systeembeheerder vervangt (tijdelijk) het wachtwoord of wachtwoordhashes waarna deze tijdelijk misbruik kan maken van andermans gebruikersaccount. Dit is een bedreiging voor de onweerlegbaarheid. Risico 4: Wachtwoorden die eenmaal gecompromitteerd zijn, worden lange tijd misbruikt Dit behelst het risico dat in het geval een wachtwoord eenmaal gecompromitteerd is, deze lange tijd gebruikt kan worden. Ook dit risico kan leiden tot het niet halen van alle vijf hierboven genoemde doelen. 15

16 Mogelijk oorzaken zijn: a) wachtwoorden blijven lange tijd hetzelfde doordat wachtwoordwijzigingen niet worden afgedwongen. b) de gebruiker het uitlekken van zijn wachtwoord niet meldt en geen actie onderneemt. c) de gebruiker gebruikt opvolgende wachtwoorden waardoor het volgende wachtwoord steeds voorspelbaar is. Risico 5: Iemand wordt ten onrechte niet geauthentiseerd op een informatiesysteem Dit risico is een primair een beschikbaarheidsrisico. Wanneer een gebruiker niet kan inloggen doordat het authenticatiesysteem niet goed werkt, dan kost dit productieve uren en kunnen de bedrijfsprocessen in gevaar komen. Ook kan dit leiden tot ontevreden klanten. Mogelijke oorzaken kunnen zijn: a) De authenticatieserver is niet beschikbaar. b) De integriteit van de wachtwoordopslag (c.q. wachtwoordhashes) is aangetast. c) Het account is vergrendeld doordat het lockoutmechanisme wordt misbruikt voor een Denial of Service (DOS) aanval. Hierbij worden accounts moedwillig geblokkeerd door meerdere malen achter elkaar een fout wachtwoord te gebruiken. 16

17 7 Richtlijnen voor wachtwoordauthenticatie 7.1 Inleiding op de onderzochte richtlijnen Zoals behandeld in de hoofdstuk 3.3 Aanpak van onderzoek, wordt de nadruk gelegd op de ISO 27001/ISO 27002, PCI-DSS en de richtlijnen van het Open Web Application Security Project (OWASP) om een beeld te krijgen welke maatregelen aangedragen worden vanuit relevante richtlijnen. In dit hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de aard van de gekozen normen, in welke mate de maatregelen de incidenten uit de inleiding hadden kunnen voorkomen en of de maatregelen uit de richtlijnen de onderkende risico s uit hoofdstuk 6 kunnen mitigeren. ISO / ISO [16] [17]. De ISO [16] en ISO [17] zijn ISO standaarden voor informatiebeveiliging. Hoewel er tijdens het schrijven van deze thesis een 2013 versie van deze standaarden uitgekomen is, is toch gebruik gemaakt van de 2005 versie omdat deze nog steeds het meest gebruikt wordt. Uit een artikel van Dejan Kosutic [18] blijkt dat er ten aanzien van wachtwoordauthenticatie geen nieuwe maatregelen zijn opgenomen in de 2013 versies van deze standaarden, dus de 2013 versie is verder buiten beschouwing gelaten. De ISO is een norm voor z.g. security management system. In wezen is de ISO een riskmanagement methodiek dat toegespitst is op informatiebeveiliging en heeft daarom als doel de risico s ten aanzien van informatiebeveiliging te beheersen. Belangrijke aspecten zijn de risicoanalyse; het bepalen van maatregelen en het continu verbeteren van het managementsysteem rond informatiebeveiliging. De maatregelen die in annex A van ISO genoemd zijn, zijn bedoeld om maatregelen te extraheren als onderdeel van het risicomanagement. Het is dus niet gezegd dat met de invoering van de maatregelen uit Annex A alle risico s adequaat gemitigeerd worden. Dit hangt namelijk sterk af van de specifieke risico s en beheersdoelstellingen. Ook beperkt de ISO zich ook niet tot de maatregelen in de Annex A. Men is vrij extra maatregelen te implementeren wanneer dat nodig is op basis van de risicoanalyse. De ISO bevat implementatie-adviezen voor de maatregelen die in Annex A van de ISO genoemd zijn. In bijlage B is een overzicht te vinden van de maatregelen in Annex A van ISO 27001, inclusief de implementatieadviezen uit ISO 27002, die relevant zijn voor wachtwoordauthenticatie PCI-DSS [19]. PCI-DSS staat voor Payment Card Industry Data Security Standard. Deze richtlijn wordt mondiaal opgelegd door de grote creditcard bedrijven zoals Visa en Mastercard aan bedrijven die creditcardgegevens verwerken. Deze norm bevat een aantal eisen aan wachtwoordauthenticatie die zijn opgesomd in bijlage C. Echter, de PCI-DSS sluit het gebruik van een wachtwoord alléén uit voor bepaalde toepassingen zoals remote access. OWASP OWASP staat voor Open Web Application Security Project en is een werkgroep dat zich toelegt op de beveiliging van webapplicaties. Omdat webapplicaties vaak blootgesteld worden aan het internet, is de kans op aanvallen van buitenaf groot en dat kunnen we bijna dagelijks zien in de media (zie ook de inleiding, hoofdstuk 3). Een deel van de OWASP aanbevelingen hebben betrekking op wachtwoordauthenticatie. OWASP heeft een aantal z.g. cheat sheets [20] gepubliceerd, met daarin maatregelen om de authenticatie met wachtwoorden veiliger te maken. Hoewel OWASP zich richt op webapplicaties, zijn de beschreven maatregelen breder toepasbaar. Omdat een webapplicatie een verbijzondering is van een applicatie kunnen de richtlijnen van de OWASP, die primair ontworpen zijn voor webapplicaties, vaak ook worden gebruikt voor niet-webapplicaties. De cheat sheets voor Authentication, Password Storage en, Forgot Password zijn het meest relevant voor het onderwerp wachtwoordauthenticatie. Naast de cheat sheets heeft OWASP nog publicaties op internet in de vorm van een Password length & complexity best practice een Developer Guide en een Authentication best practice. 17

18 In bijlage D is een op risico gestructureerd overzicht te vinden van relevante cheat sheets en de maatregelen die daarin beschreven staan. De doelgroep voor de ISO 27001/2 zijn alle organisaties waarvoor informatiebeveiliging belangrijk is en is daarmee de minst verbijzonderde richtlijn van de drie. De relevante maatregelen voor wachtwoordauthenticatie zijn: A.8.3.3: Het verwijderen van toegangsrechten; A : Wachtwoord beheer; A : Gebruikers verantwoordelijkheden ten aanzien van wachtwoorden; A : Veilige login procedures; A : Wachtwoord beheer systeem. Omdat de ISO 27001/2 het minst verbijzonderd is op een situatie, zijn de maatregelen ook het minst specifiek. Zelfs het implementatieadvies dat is opgenomen in de ISO geeft daardoor niet al te concreet advies. Voor wachtwoordauthenticatie betekent dat bijvoorbeeld dat er beleid moet zijn voor een minimale wachtwoordlengte, maar deze wordt niet gespecifieerd. De PCI-DSS daarentegen is concreter en normatiever hierin en dat leidt er toe dat een minimale wachtwoordlengte wordt geëist van 7 tekens. De meeste maatregelen, relevant voor wachtwoordauthenticatie in de PCI-DSS zijn ook in de bijlage van ISO opgenomen, ware het niet dat de maatregelen in de PCI-DSS concreter zijn geformuleerd. Waar ISO 27001/27002 en PCI DSS op een vrij hoog abstractieniveau zijn beschreven, is OWASP veel praktischer, gedetailleerder en technischer. OWASP geeft bijvoorbeeld gedetailleerde instructies hoe een wachtwoord veilig opgeslagen kan worden en waar dan precies een wachtwoordresetprocedure aan zou moeten voldoen. Voor belangrijke onderwerpen ten aanzien van wachtwoordauthenticatie zijn z.g. cheat sheets ontwikkeld. Uit de wijzigingshistorie van de OWASP documenten is te zien dat de laatste wijzigingsdatum niet langer geleden is dan 6 maanden. Daarmee zijn de OWASP documenten volatieler dan de ISO 27001/2 en PCI-DSS richtlijnen. Waarschijnlijk doordat de OWASP richtlijnen wat volatieler zijn, zijn ze ook op punten ook wat minder consistent. Zo adviseert de OWASP s Authentication Cheat Sheet een minimale wachtwoordlengte van 10 tekens, waar de het advies in Password length & complexity 8 karakters als veilig minimum is en in de Developer guide wordt gesteld dat wachtwoorden onder de 16 karakters niet veilig zijn. 7.2 Kunnen de maatregelen uit de richtlijnen de incidenten voorkomen? De vraag rijst nu, waren de incidenten genoemd in de inleiding ook op getreden als de onderzochte normeringen waren toegepast? Dit hoofdstuk geeft daar per richtlijn een antwoord op. In de basis zouden de ISO en PCI-DSS de incidenten geheel kunnen afdekken als onderdeel van goed riskmanagement. Hieronder worden echter alleen de concrete maatregelen uit de richtlijnen aan gehouden om het concreet te houden. 1. Adobe gebruikte zwakke encryptie voor opslag wachtwoorden [1]. Bij dit incident zijn hackers ingebroken op het netwerk van Adobe en hebben de versleutelde wachtwoorden gestolen. De wachtwoorden waren wel versleuteld maar met een symmetrische encryptie. Deze manier van versleutelen is in strijd met alle drie de onderzochte normeringen. De OWASP geeft de meest gedetailleerde instructies door ook adviezen te geven welke one-way versleuteling (oftewel hashing) betrouwbaar zijn voor het opslaan van wachtwoorden. Wanneer het advies van de OWASP was opgevolgd, was er geen symmetrische encryptie gebruikt en zou een sterk hashingalgoritme zijn gebruikt. De OWASP adviseert ook trivialiteitscontroles bij het instellen van wachtwoorden door gebruikers, wat zwakke wachtwoorden kan voorkomen. Met deze OWASP maatregelen zouden er nog steeds wachtwoorden worden gecompromitteerd maar een kleiner aantal en het zou langer duren om ze te kraken waarbij ook meer rekenkracht nodig is. 18

19 ISO / ISO PCI-DSS OWASP deels omdat wel one-way encryptie wordt voorgeschreven maar niet hoe precies. deels omdat wel one-way encryptie wordt voorgeschreven maar niet hoe precies. ja, zwakke encryptie van wachtwoorden zou niet gebeurd zijn. 2. 1,9 miljoen Adobe-gebruikers hadden '123456' als wachtwoord [2]. Dit bericht gaat over de keuze van eenvoudig te raden wachtwoordkeuze door gebruikers. Onderzoeken, genaamd Consumer Password Worst Practices [21], A Large-Scal Study of Web Password Habits [22] en A brief Sony password analysis [23] wijzen uit dat gebruikers eenvoudig te raden wachtwoorden kiezen. Zowel de ISO 27001/2, PCI-DSS als OWASP adviseren een minimale wachtwoordlengte en eisen te stellen aan de wachtwoordcomplexiteit. ISO stelt dat gebruikers geadviseerd moet worden om eenvoudig te raden wachtwoorden te mijden. Dit laatste is een relatief zwakke maatregel, omdat dit niet technisch wordt afgedwongen. De OWASP Developer guide adviseert een trivialiteitscontrole bij het instellen van wachtwoorden, wat een maatregel is tegen gebruikers die eenvoudig te raden wachtwoorden kiezen. ISO / ISO PCI-DSS OWASP deels, door adviezen aan gebruikers deels door wachtwoordeisen te stellen, echter eenvoudige wachtwoorden zijn nog steeds een risico binnen de grenzen van het wachtwoordbeleid. ja, door controle op triviale wachtwoorden. 3. Facebook waarschuwt gebruikers voor Adobe-hack [3]. Facebook waarschuwt gebruikers dat hun Facebook account in gevaar kan komen indien hun wachtwoord identiek is aan hun Adobe wachtwoord. Dit is een voorbeeld van wachtwoordhergebruik. Uit de onderzoeken: A Large-Scal Study of Web Password Habits [22] en What do Sony and Yahoo have in common? Passwords! [24] blijkt dat gebruikers op grote schaal wachtwoorden hergebruiken over verschillende informatiesystemen. Wanneer één informatiesysteem wordt gecompromitteerd, kan dat een direct gevaar betekenen voor andere informatiesystemen. In een slechter scenario kunnen wachtwoorden, die gestolen zijn van een externe website, zelfs gebruikt worden om in te loggen op een bedrijfsnetwerk. Alle drie de richtlijnen adviseren reguliere wachtwoordwisselingen en het bijhouden van oude wachtwoorden om te voorkomen dat steeds dezelfde wachtwoorden gebruikt worden. De ISO adviseert nog extra om gebruikers te adviseren om verschillende wachtwoorden voor business en non-business toepassingen te gebruiken. Alle drie de normen bieden maatregelen tegen wachtwoordhergebruik, die met grote waarschijnlijkheid hier niet zijn toegepast. Een mogelijke reden hiervoor is dat Facebook een bedrijf is die als businessmodel heeft, het verkopen van marktgegevens en het tonen van advertenties. Dit kan er voor zorgen dat gebruiksvriendelijkheid meer prioriteit krijgt dan beveiliging. ISO / ISO PCI-DSS OWASP ja ja ja miljoen wachtwoorden gestolen bij inbraak datingsite [4]. Twee zwakheden met betrekking tot wachtwoordbeveiliging zijn hieruit te extraheren: wachtwoorden werden opgeslagen in klare tekst en gebruikers kozen eenvoudig te raden wachtwoorden. Zie incident 1 en 2 voor opslag van wachtwoorden en keuze van wachtwoorden door gebruikers. 19

20 5. GitHub reset wachtwoorden na brute force-aanval [5]. Hierbij zijn een beperkt aantal zwakke wachtwoorden op alle accounts geprobeerd door een aanvaller, ervan uitgaande dat er altijd wel een paar gebruikers zijn met een zeer eenvoudig wachtwoord. Alleen de ISO heeft hiervoor een maatregel: adviseer de gebruiker om geen wachtwoorden te kiezen die eenvoudig te raden zijn. Deze maatregel is echter niet sterk, omdat het af hangt van het gedrag van eindgebruikers. ISO / ISO PCI-DSS OWASP deels, door gebruikers te adviseren sterke wachtwoorden te kiezen nee ja, door een controle op triviale wachtwoorden 6. Klantendatabase goksite Racing Post gestolen [6]. Door een kwetsbaarheid in de webapplicatie is de inhoud van de achterliggende database gestolen en daarmee ook de (versleutelde) wachtwoorden. Dit incident betreft het uitlekken van one-way versleutelde wachtwoorden. Deze manier van opslaan van wachtwoorden is conform alle drie de richtlijnen. Diverse nieuwsartikelen op internet (oa op de website TheCyberSecuritySentinel [25]) suggereren dat er gebruik gemaakt is van Rainbow Tables 5 om de wachtwoorden te kraken. De maatregelen hiertegen is het gebruik van z.g. salt bij het hashen van de wachtwoorden. Alleen de OWASP adviseert dit in de Password Storage Cheat Sheet. ISO / ISO PCI-DSS OWASP nee, geen maatregelen tegen aanvallen met rainbow tables nee, geen maatregelen tegen aanvallen met rainbow tables Ja, OWASP adviseert het gebruik van salt tegen een aanval met rainbow tables. 7. Microsoft: Europarlementariërs niet gehackt via Exchange-lek [7]. Dit bericht verwijst naar het onderscheppen van wachtwoorden door een zogenaamde man-in-the-middel-aanval op een open WiFi internetverbinding. De onderkende kwetsbaarheid is hier afluisteren, terwijl het wachtwoord over het netwerk wordt getransporteerd. Alle drie de richtlijnen dekken dit af doordat wordt aangereaden om wachtwoorden niet in klare tekst te versturen over een netwerk, maar een communicatie met encryptie te kiezen. ISO / ISO PCI-DSS OWASP ja, middels encryptie op netwerk niveau ja, middels encryptie op netwerk niveau ja, middels encryptie op netwerk niveau 8. Forbes-personeel gebruikte zeer zwakke wachtwoorden [8]. Dit is opnieuw een voorbeeld waarbij gebruikers eenvoudig te raden wachtwoorden kiezen, zie incident Malware steelt 600 wachtwoorden van Duitse overheid [9]. Het betreft hier malware, dat de logingegevens inclusief wachtwoorden afvangt en doorstuurt naar kwaadwillenden. Alle drie de richtlijnen bevatten algemene maatregelen tegen malware. ISO / ISO PCI-DSS OWASP ja, met algemene maatregelen tegen malware ja, met algemene maatregelen tegen malware ja, met algemene maatregelen tegen malware 5 Een rainbow table is een tabel met daarin een groot aantal potentiele wachtwoorden samen met de hashwaarde die daar bij hoort. Het wachtwoord in klare tekst kan dan vervolgens worden gevonden door de hashwaarde op te zoeken in een tabel. 20

Zekerheid over financiële webapplicaties

Zekerheid over financiële webapplicaties 1 Zekerheid over financiële webapplicaties Juni 2009 Scriptie als onderdeel van het afstuderen voor de Postgraduate opleiding IT Audit aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde aan

Nadere informatie

Toegang is geen open deur

Toegang is geen open deur Toegang is geen open deur Risico analyse op basis van de attack tree methode in een mobiele omgeving Ir. Eric Kaasenbrood Drs. Ing. Dirk de Wit CISSP Final 9/6/2009 1 Postgraduate IT Audit opleiding VU

Nadere informatie

Logische toegangsbeveiliging in SAP R/3.

Logische toegangsbeveiliging in SAP R/3. Logische toegangsbeveiliging in SAP R/3. Theorie in de praktijk Vrije Universiteit Amsterdam Postgraduate IT Audit Opleiding Eindscriptie, Oktober 2008 Rob Oldenhof Voorwoord Toen ik begon aan de VU in

Nadere informatie

TOEGANGSBEVEILIGING EN PUBLIEKE NETWERKEN. Een model voor een doelmatige en pragmatische aanpak

TOEGANGSBEVEILIGING EN PUBLIEKE NETWERKEN. Een model voor een doelmatige en pragmatische aanpak TOEGANGSBEVEILIGING EN PUBLIEKE NETWERKEN Een model voor een doelmatige en pragmatische aanpak TOEGANGSBEVEILIGING EN PUBLIEKE NETWERKEN Een model voor een doelmatige en pragmatische aanpak A.D. (Ton)

Nadere informatie

Technical Compliance van systeemsettings

Technical Compliance van systeemsettings Technical Compliance van systeemsettings Controlling the systemconfiguration VRIJE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 1 oktober 2010 Opgesteld door: Mustan Kurt, Mili Hadziomerovic Technical Compliance van systeemsettings

Nadere informatie

IT Audit in een Web 2.0 Wereld

IT Audit in een Web 2.0 Wereld Hoe kan een IT auditor overleven in een web 2.0 wereld? Postgraduate IT audit opleiding, faculteit der economische wetenschappen en bedrijfskunde, Vrije Universiteit Amsterdam ing. S. (Steven) Raspe, MSc.

Nadere informatie

Informatiebeveiliging in ziekenhuizen:

Informatiebeveiliging in ziekenhuizen: Informatiebeveiliging in ziekenhuizen: de gevaren van social engineering & het creëren van awarness Master Thesis Informatiekunde Auteur: Afstudeerbegeleiders: Universiteit: Afstudeernummer: Dr. Luca Consoli

Nadere informatie

EEN GENERIEK MODEL VOOR EEN IN-CONTROL STATEMENT BIJ KEY MANAGEMENT

EEN GENERIEK MODEL VOOR EEN IN-CONTROL STATEMENT BIJ KEY MANAGEMENT EEN GENERIEK MODEL VOOR EEN IN-CONTROL STATEMENT BIJ KEY MANAGEMENT Versie: 1.6 Datum: 19 mei 2007 De sleutel tot succes? Voorwoord Ter afsluiting van onze studie EDP-audit aan de vrije Universiteit amsterdam

Nadere informatie

Security awareness actor definition Onderzoek naar de wijze waarop actoren gedefinieerd kunnen worden ten behoeve van een security awareness programma

Security awareness actor definition Onderzoek naar de wijze waarop actoren gedefinieerd kunnen worden ten behoeve van een security awareness programma EDP-AUDIT OPLEIDING - VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM Security awareness actor definition Onderzoek naar de wijze waarop actoren gedefinieerd kunnen worden ten behoeve van een security awareness programma

Nadere informatie

Identity Management. Risico s en kansen binnen het kader van de jaarrekeningcontrole. Drs. J. Visser 1667521 Drs. M.P. Hof 1662058

Identity Management. Risico s en kansen binnen het kader van de jaarrekeningcontrole. Drs. J. Visser 1667521 Drs. M.P. Hof 1662058 Identity Management Risico s en kansen binnen het kader van de jaarrekeningcontrole Drs. J. Visser 1667521 Drs. M.P. Hof 1662058 Amsterdam 31 maart 2008 Versie 1.0 [definitief] Afstudeerbegeleiders: Rudi

Nadere informatie

Informatiebeveiliging in de Zorg. Beveiliging van cliënt- en patiëntgegevens in elektronische dossiers

Informatiebeveiliging in de Zorg. Beveiliging van cliënt- en patiëntgegevens in elektronische dossiers Informatiebeveiliging in de Zorg Beveiliging van cliënt- en patiëntgegevens in elektronische dossiers Informatiebeveiliging in de Zorg Beveiliging van cliënt- en patiëntgegevens in elektronische dossiers

Nadere informatie

Een Vergelijking van Elektronische Betaalmethoden voor E-commerce

Een Vergelijking van Elektronische Betaalmethoden voor E-commerce Een Vergelijking van Elektronische Betaalmethoden voor E-commerce Bart Schotten - 0313319 bschotten@student.ru.nl Onder begeleiding van dr.ir. E. (Erik) Poll 26 juni 2007 Bachelorscriptie Informatiekunde

Nadere informatie

PATCHMANAGEMENT. Een beveiligingsadvies en dan? Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag. info@govcert.nl

PATCHMANAGEMENT. Een beveiligingsadvies en dan? Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag. info@govcert.nl WWW.GOVCERT.NL PATCHMANAGEMENT Een beveiligingsadvies en dan? POSTADRES Postbus 84011 2508 AA Den Haag BEZOEKADRES Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag TELEFOON 070 888 75 55 FAX 070 888 75 50

Nadere informatie

Informatiebeveiliging op een hoger niveau Onderzoek naar een methode voor het systematisch opstellen van informatiebeveiligingsbeleid

Informatiebeveiliging op een hoger niveau Onderzoek naar een methode voor het systematisch opstellen van informatiebeveiligingsbeleid Informatiebeveiliging op een hoger niveau Onderzoek naar een methode voor het systematisch opstellen van informatiebeveiligingsbeleid E.J. Stofbergen Informatiebeveiliging op een hoger niveau Onderzoek

Nadere informatie

MODULE INFORMATIEBEVEILIGING

MODULE INFORMATIEBEVEILIGING MODULE INFORMATIEBEVEILIGING Koudekerk aan den Rijn, maart 2003 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. 1 E OPZET ONDERWIJSMATERIAAL: INFORMATIEBEVEILIGING 4 2.1 Aan te sturen competenties en te bereiken niveau 4 2.2

Nadere informatie

Beveiligingsaspecten van webapplicatieontwikkeling

Beveiligingsaspecten van webapplicatieontwikkeling RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Beveiligingsaspecten van webapplicatieontwikkeling Versie 1.0 12 3 2009 Afstudeernummer : Auteur : Begeleider : 92 IK Wouter van Kuipers Erik Poll Inhoud 1 Inleiding... 4

Nadere informatie

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 1

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 1 ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 1 ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 1 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 117

Nadere informatie

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 1

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 1 ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 1 ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties Deel 1 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 117

Nadere informatie

Sleutelen aan versleutelen

Sleutelen aan versleutelen 26 Sleutelen aan versleutelen Organisatorische aspecten rond cryptografie M.W. Baurichter De noodzaak om informatie beveiligd op te slaan of beveiligd te verzenden neemt sterk toe nu netwerken steeds opener

Nadere informatie

Embedded testing binnen IT General Controls

Embedded testing binnen IT General Controls Embedded testing binnen IT General Controls Goed alternatief of waardeloze optie? Amsterdam, 15 april 2008 Auteurs: Hans Bootsma (9981220) Martijn Knuiman (9981213) EDP Audit Opleiding Vrije Universiteit

Nadere informatie

Het mobiele werken & de integriteit en vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie

Het mobiele werken & de integriteit en vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie Het mobiele werken & de integriteit en vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie Timo Heideman Remco ten Berge Postgraduate IT Audit Opleiding Vasse, 2013 Postgraduate opleiding Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor Webapplicaties RICHTLIJNEN

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor Webapplicaties RICHTLIJNEN ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor Webapplicaties RICHTLIJNEN ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor Webapplicaties RICHTLIJNEN INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Aanleiding voor de Beveiligingsrichtlijnen 5 Webapplicaties

Nadere informatie

Vrije Universiteit Amsterdam Post-Graduate IT-audit opleiding. Identity & Access Management

Vrije Universiteit Amsterdam Post-Graduate IT-audit opleiding. Identity & Access Management Vrije Universiteit Amsterdam Post-Graduate IT-audit opleiding Identity & Access Management Scriptie ter afronding van de IT-audit opleiding aan de VU Auteur: ing. R.J.H (Robert-Jan) Broer Vlietstraat 2

Nadere informatie

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers

- Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers - Software as a Service Risico s en maatregelen bij SaaS leveranciers Afstudeerscriptie Postgraduate IT Audit opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Scriptienummer: 1017 Datum: 23-09-2010 Auteurs: Anouk

Nadere informatie

Logging. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Logging. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Logging Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR),

Nadere informatie

Auditaspecten binnen autorisaties in SAP R/3

Auditaspecten binnen autorisaties in SAP R/3 Auditaspecten binnen autorisaties in SAP R/3 Vrije Universiteit Amsterdam Postgraduate IT Audit Opleiding Eindscriptie, mei 2007 Ewald Franse Voorwoord Deze scriptie is de afsluiting van de Postgraduate

Nadere informatie

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor Webapplicaties RICHTLIJNEN

ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor Webapplicaties RICHTLIJNEN ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor Webapplicaties RICHTLIJNEN ICT-Beveiligingsrichtlijnen voor Webapplicaties RICHTLIJNEN INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Aanleiding voor de Beveiligingsrichtlijnen 5 Webapplicaties

Nadere informatie

Basiskennis Informatiebeveiliging SYSQA

Basiskennis Informatiebeveiliging SYSQA Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 27 Basiskennis Informatiebeveiliging SYSQA SYSQA B.V. Almere Datum : 01-03-2012 Status : Definitief Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 27 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rollenontwerp bij RBAC

Rollenontwerp bij RBAC Rollenontwerp bij RBAC Onderzoek naar factoren, die de complexiteit bepalen bij procesmatig rollenontwerp in Role Based Access Control Scriptie in het kader van de Masteropleiding Business Processing and

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie