Rapport. aan het bestuur van Stichting Geneesmiddelenonderzoek voor Kinderen met Kanker, Go4Children, Rotterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport. aan het bestuur van Stichting Geneesmiddelenonderzoek voor Kinderen met Kanker, Go4Children, Rotterdam"

Transcriptie

1 Rapport aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2013

2 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 10 Overige gegevens 30

3 ALGEMENE INFORMATIE GO4CHILDREN Go4Children, die doorgaans haar verkorte naam 'Go4Children' gebruikt, is een stichting. Statutair gevestigd Gemeente Rotterdam kantoorhoudend: Straatweg 7, 3051 BA Rotterdam Kvk nummer RSIN Go4children heeft geen deelnemingen noch rechtspersonen waarop zij formeel invloed kan uitoefenen en/of die invloed op haar kunnen uitoefenen. Zij is volledig zelfstandig. DOELSTELLING De stichting heeft ten doel het stimuleren en mogelijk maken van het doen van onderzoek naar geneesmiddelen voor kanker bij kinderen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Geneesmiddelenonderzoek in de breedste zin van het woord, dit kan zijn onderzoek naar de juiste dosering, alsmede onderzoek naar de juiste medicatie of behandeling, zowel preklinisch als klinisch. Kinderen: alle kinderen 1 tot en met 18 jaar Kanker : alle vormen van kanker Teneinde dit doel te bereiken brengt Go4Children geld bijeen en financiert daarmee onderzoeken naar de toepasbaarheid van geneesmiddelen bij kinderen met kanker. De resultaten van een onderzoek worden mondiaal beschikbaar gemaakt, zodat een ieder daarvan kan profiteren. Het bijeenbrengen van gelden wordt gerealiseerd door het benaderen van fondsen, bedrijven en (vermogende) particulieren. Ook wordt getracht anderen - service clubs, bedrijven en particulieren - te motiveren evenementen te organiseren waarvan de opbrengst toekomt aan Go4Children. Daarnaast tracht Go4Children op jaarbasis drie evenementen te organiseren waarbij het streven is een band te creëren met donateurs en een zo hoog mogelijke opbrengst te realiseren. STATUTEN Go4Children werd op gericht op 5 december 2008 De statuten werden later gewijzigd op: - 6 april oktober 2009

4 BESTUUR: Drs. Arie Kraaijeveld Mr. Peter C.L. Kooijman Ir. Alexander R. Baron Mackay Drs. Maria Couperus Emeliet H. van Gool Valerie Kranenburg-Barth Jhr. Michael C.E. Röell, MBA Bas de Voogd voorzitter secretaris penningmeester fondsenwerving RAAD VAN ADVIES: Prof. Huub Schellekens / Hoogleraar Farmaceutische Biotechnologie Karin Dorrepaal Ph.D. MBA Kees Groen Ph.D. COMMISSIE VAN AANBEVELING: HKH Prinses Margarita de Bourbon de Parme Mevrouw G.M.C. Brenninkmeijer van Putten De heer drs. P.C.W.M. Dreesmann Mevrouw drs. F.E. Fentener van Vlissingen De heer mr. C.J.A. van Lede Mevrouw mr. M.L.A. van Loon Labouchere Mevrouw drs. M.Th.H.H. de Monchy-Cooijmans Mevrouw mr. P.H.E. Voute De heer E. Wentges Mevrouw drs. M.L.A. Barones van Zuylen van Nijevelt-den Beer Poortugael, MPA

5 INFORMATIE OVER DE ACTIVITEITEN EN DE FINANCIËLE POSITIE ACTIVITEITEN EN SOCIAAL JAARVERSLAG In 2013 zijn wij voortgegaan met het werven van gelden zonder dat deze specifiek voor een bepaald onderzoek dienen te worden aangewend. Doordat Go4Children alweer wat langer bestaat en inmiddels een zeker trackrecord heeft lukt dat goed. Op 2 februari 2013 heeft de Rotary Rhoon-Barendrecht de helft van de opbrengst van haar jaarlijkse 'charity dinner' aan Go4Children gedoneerd. Inmiddels hebben wij in ontvangst mogen nemen. Door de acties van een jong kankerpatiëntje - Joy Spee van 10 jaar - en haar ouders, geschonken gekregen. In juni 2012 werd bij Joy Spee een ernstige vorm van leukemie vastgesteld. In oktober was ze klaar met haar zware AML (acute myeloide leukemie) behandeling. Op vrijdag, 1 maart 2013 heeft Joy een cheque voor dat bedrag overhandigd aan onze voorzitter. 2 maart 2012 vond een bijeenkomst plaats met enige stakeholders van de stichting. Deze bijeenkomst was bedoeld om een nog betere band te creëren werd voor de tweede keer gehouden. Naast de goede band leverde de avond ons ook aan giften op. In mei hebben wij helaas een flink bedrag moeten terugbetalen aan één van de sponsors van het eerste uur. Dit betrof een sponsor van de VIDAZA studie, die vond dat het onderzoek te lang duurde. Helaas hadden zij bij hun toezegging voorwaarden gesteld binnen welke termijn het onderzoek zou moeten zijn afgerond. Gelukkig komt hierdoor het onderzoek niet in gevaar. De lange looptijd van de VIDAZA studie was in aanvang gelegen in opstartproblemen bij de toediening in vloeibare vorm van het medicijn. Daarna bleken er gelukkig maar weinig patiëntjes met de specifieke aandoening waarvoor dit medicijn bestemd is, te zijn. Irene van de Laar heeft in mei 2013 aangegeven als ambassadeur op te willen treden voor onze stichting. Haar eerste rol was het presenteren van het op 1 juni gehouden asperge diner dat geheel onder verantwoordelijkheid van Go4Children werd georganiseerd. In de aspergeakkers van Blaricum stond een grote tent waar we met ruim 140 gasten een geweldige avond hebben beleefd. Er was een loterij met prachtige prijzen en een veiling. Deze avond leverde na aftrek van kosten, op. Gevolmachtigd assurantiebedrijf en serviceprovider Voogd & Voogd in Middelharnis organiseerde op 6 juni 2013 de zesde editie van haar charity golftoernooi Voogd Open. 18 teams bestaande uit verzekeringsmaatschappijen en andere zakenrelaties, sloegen af op de baan van Golfclub Grevelingenhout in het Zeeuwse Bruinisse. Het Voogd Open leverde een recordbedrag op van Van dit bedrag werd ten behoeve van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie aangewend.

6 In september werd besloten afscheid te nemen van onze buitenlandse leden van de raad van advies, Prof. Dr. A Baruchel, Prof. Dr. A Biondi, Prof. Dr. F. Doz en Prof. Dr. J.A Whitlock. Wij zijn hen erkentelijk dat zij bereid zijn geweest om zitting te nemen in onze raad van advies. In plaats van hen hebben we uiteindelijk Prof. Huub Schellekens / Hoogleraar Farmaceutische Biotechnologie, Karin Dorrepaal Ph.D. MBA en Kees Groen Ph.D, geheel om niet, bereid gevonden ons te adviseren. In de vergadering van 5 november 2013 namen wij afscheid van onze voorzitter Erik Wentges en werd Arie Kraaijveld benoemd als onze nieuwe voorzitter. Erik maakt inmiddels deel uit van ons comité van aanbeveling. In 2012 hebben we besloten een studie naar de toepasbaarheid van Prednizon samen met dexamethason te sponsoren. Dit onderzoek had een totale begroting van Naast de toezegging in 2012 voor en hebben we toegezegd ons te zullen inspannen voor fase II. KiKa neemt andere helft voor haar rekening. Inmiddels hebben we de financiën voor fase II rond. Aan het eind van 2013 hebben we van een particuliere sponsor de toezegging gekregen van een bedrag van ruim voor een nieuw onderzoek. Dit betrof het ViNiLo onderzoek. Ook dit jaar is de samenwerking met het medisch team van zowel het Sophia Kinderziekenhuis als van de afdeling Kinderoncologie van het AMC Emma Kinderziekenhuis zeer goed geweest en zijn er meerdere bezoeken en besprekingen op locatie geweest. Het bestuur Rotterdam, November 2014

7 LOPENDE PROJECTEN LOPENDE PROJECTEN Op dit moment zijn de volgende 5 projecten in studie/opgestart: Vidaza studie:medicijn van Celgene toegediend in verband met transplantatie bij kinderen met leukemie (begroot op ). Speciale vermelding is de bijdrage van het Innovatiefonds, Stichting Benevolentia en de Verhagen Stichting. Vincristine-Azolen: Onderzoek naar veilige dosering van het medicijn vincristine wanneer het medicijn samen met middelen wordt gegeven ter voorkoming van onder andere schimmelinfecties (begroot op ). Speciale vermelding van de Lions Club Huizen 't Gooi en de W.M. de Hoop Stichting. V.I.T studie: Een fase II studie bij kinderen met een recidief of progressie van een rhabdomyosarcoom (spierceltumor) (begroot op ). Bijeengebracht door de Lions Club Huizen 't Gooi). Prednizon studie: Onderzoek naar bloedspiegels prednison en dexamethason De medicijnen prednison en dexamethason spelen een belangrijke rol in de behandeling van kinderen met leukemie. De meeste kinderen reageren heel goed op deze medicijnen, maar helaas niet alle kinderen. Onderzoek moet uitwijzen waar dat aan ligt. Kinderen die slecht reageren op deze medicijnen hebben een veel slechtere prognose, vandaar het grote belang van de studie. Alle academische kinderziekenhuizen in Nederland die kinderen met leukemie behandelen nemen deel aan dit onderzoek. Dit zijn het AMC Amsterdam, VU Amsterdam, Erasmus MC Rotterdam, Radboud Nijmegen, UMC Utrecht en UMC Groningen. Het is de bedoeling dat in totaal 300 kinderen meedoen met het onderzoek. Totale begroting waarvan Go4Children heeft toegezegd. ViNiLo: Studie naar de werking van een combinatie geneesmiddelen ten behoeve van de genezing van Laaggradige gliomen (LGG). Dit zijn de meest voorkomende hersentumoren bij kinderen. fase I studie: definitie van de aanbevolen dosis van nilotinib en vinblastine bij combinatietherapie fase II studie: evaluatie van de werkzaamheid van vinblastine in combinatie met nilotinib (VINILO) bij gebruik van de aanbevolen dosis, in vergelijking met vinblastine monotherapie met betrekking tot progressievrije overleving in kinderen, adolescenten en jong volwassenen met refractair of recidief laaggradig glioom (begroot op ). RESULTATEN Tot op heden zijn geen van de onderzoeken welke door Go4Children worden ondersteund afgerond.

8 FINANCIELE POSITIE Op 31 december 2013 hadden wij tegenover onze banktegoeden ad verplichtingen vanwege lopende projecten staan van In 2013 hebben wij geen toezeggingen gedaan voor nieuwe projecten. Van bestaande dan wel in 2013 toegezegde verplichtingen jegens onderzoeken hebben wij in 2013 voldaan. Go4Children tracht met zo min mogelijk kosten een zo hoog mogelijk opbrengst te realiseren. In cijfers uitgedrukt ziet dit er als volgt uit. Opbrengst Kosten Kosten als percentage van de opbrengst ,5% ,3% ,1% Bij het organiseren van evenementen wordt getracht een en ander zo goedkoop mogelijk in te kopen en dienen deelnamekosten aan het evenement, de kosten van het evenement ruimschoots te dekken, zodat giften en opbrengsten van lotenverkoop of veiling niet gebruikt behoeven te worden voor de kosten van het evenement. Reservering neuro blastoom onderzoek: Kanker in de buikholte. Door diverse personen, maar in het bijzonder door het Rotterdams Philharmonisch Orkest werd bijeengebracht ten behoeve van de behandeling van een jong kankerpatiëntje. Omdat de behandeling uiteindelijk toch door de verzekering werd vergoed, kan Go4Children dit geld besteden voor onderzoek naar genezing van de kankersoort waaraan dit meisje leed. Helaas is zij inmiddels overleden. Over de bestemming van dit bedrag wordt met de familie Max overleg gepleegd. BELEID TEN AANZIEN VAN RESERVES EN FONDSEN Go4Children heeft thans, behoudens het hierna vermelde. niet het oogmerk om reserves en/of fondsen op te bouwen. Wel wordt getracht om een zodanige reserve op te bouwen dat een gemiddeld project ook toegezegd zou kunnen worden zonder dat er eerst voor geworven moet worden. BELEGGINGSBELEID Go4children heeft haar vermogen thans niet belegd aangezien tegenover het thans aanwezige vermogen verplichtingen staan vanwege de projecten welke ondersteund worden. Indien er in de toekomst eigen vermogen gevormd wordt, zal daarop beleid worden geformuleerd. VRIJWILLIGERSBELEID Vrijwilligers zijn van harte welkom. Deze krijgen tot op heden geen enkele vergoeding. Tot op heden werkt dit uitstekend, mocht dit in de toekomst anders zijn dan zal hierop beleid worden geformuleerd. COMMUNICATIEBELEID Belanghebbende worden via de website en (nieuws)brieven periodiek op de hoogte gehouden.

9 INFORMATIE BESTUUR TAAK EN WERKWIJZE De stichting wordt vertegenwoordigd door haar bestuur alsmede door de (plaatsvervangend) voorzitter handelend tezamen met een secretaris of met een penningmeester, alsook door een secretaris handelend tezamen met een penningmeester. Het bestuur vergadert ongeveer 10 keer per jaar en houdt elkaar daarbuiten op de hoogte via . BELONIGSBELEID Go4Children kent een volledig onbezoldigd bestuur dat geen vacatievergoeding ontvangt noch een onkostenvergoeding ontvangt. Ook de leden van de raad van advies en/of het comité van aanbeveling hebben noch een vacatievergoeding noch een onkostenvergoeding. Go4Children heeft geen directie en evenmin personeel in dienst. Met twee fondsenwervers waren in 2013 afspraken gemaakt dat deze op basis van een uurtarief werkzaam waren, terwijl de totale kosten op basis van de bestede tijd niet boven 18% van het door hen opgehaalde bedrag mocht komen. Inmiddels hebben wij afscheid genomen van onze beide fondsenwervers. BENOEMING EN AFTREDEN Bestuurders worden benoemd door het bestuur voor een periode van vier jaar. Op basis van een rooster van aftreden, treden er jaarlijks twee/drie bestuurders af Mr. Peter C.L. Kooijman en Drs. Maria Couperus werden in 2013 herbenoemd. Het rooster van aftreden in thans als volgt 2014 A. Kraaijeveld (AK), E. van Gool (EvG). Zij zijn inmiddels herbenoemd A. Mackay (AM), V. Kranenburg-Barth (VB) 2016 M. Roëll (MR), B. de Voogd (BdV) 2017 P. Kooijman (PK), M. Couperus (MC), 2018 A. Kraaijeveld (AK), E. van Gool (EvG),

10 NEVENFUNCTIES BESTUUR Een ieder van de bestuurders heeft nevenfuncties. Deze zijn echter niet relevant wat betreft hun bestuursfunctie binnen Go4Children. TOEZICHT Go4Children kent geen separaat toezichthoudend orgaan. Binnen het bestuur zijn taken gescheiden en wordt maandelijks en zoveel vaker als nodig per verslag aan elkaar gedaan. Facturen worden enkel uitbetaald indien deze geaccordeerd zijn door tenminste twee bestuursleden die gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd zijn. TOEKOMST JAARPLAN 2014 Go4Children zal in 2014 drie evenementen organiseren. Daarnaast gaat zij door met het benaderen van fondsen, bedrijven en (vermogende) particulieren teneinde hen te motiveren om donaties te doen en/of evenementen te organiseren waarvan de opbrengst aan Go4Children toe zou moeten komen. Ook wordt getracht contact te zoeken met andere stichtingen welke actief zijn op het terrein van Go4Children, waaronder in dat kader ook de organisaties waarin ouders van kanker patiëntjes zich hebben verenigd wordt begrepen. Er zal gekeken worden naar mogelijkheden om bekend te worden onder een breder publiek. Via de raad van advies zal gekeken worden naar white spots in het geneesmiddelenonderzoek ten behoeve van kanker bij kinderen ten einde in kaart te brengen of Go4Children onderzoeken zou moeten initiëren. Voor zover nodig zullen artsen en onderzoekers gevraagd worden onderzoeksplannen in te dienen ter beoordeling en ten einde te bezien of het desbetreffende onderzoek door Go4Children gesteun zal worden. Voor de begroting 2014 wordt verwezen naar pagina 29 van dit rapport.

11 Jaarrekening 2013 van Go4Children Statutaire vestigingsplaats: Rotterdam Adres: Straatweg BA Rotterdam

12 Inhoudsopgave Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht Doelstellingen van de Stichting 17 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in de jaarrekening 18 Toelichting op de balans 20 Toelichting op de staat van baten en lasten 26

13 Pagina 12 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) Activa Vlottende activa Vorderingen Te ontvangen interest Te ontvangen/vooruitbetaalde projecten (1) Liquide middelen (2) Kas, bank- en girorekeningen Totaal activa

14 Pagina 13 Reserves (3) Passiva Bestemmingsreserve Project Vidaza Bestemmingsreserve Project Vincristine Bestemmingsreserve Project Neuroblastoom Bestemmingsreserve Project VIT Studie Bestemmingsreserve Project Prednizon studie Bestemmingsreserve Project Vinilo Bestemmingsreserve Project Prednizon studie Algemene reserve (9.404) Kortlopende schulden (4) Te betalen bedragen Totaal passiva

15 Pagina 14 Staat van baten en lasten over 2013 Baten Werkelijk 2013 Begroot 2013 Werkelijk 2012 Baten uit eigen Fondsenwerving Fondsenwerving derden Acties derden Totaal baten eigen fondsenwerving Rentebaten Totaal baten Lasten Besteed aan doelstelling Onderzoek naar geneesmiddelen Totaal besteed aan doelstelling Besteed aan werving Baten Eigen Fondsenwerving Fondsenwerving derden Totaal besteed aan werving baten Beheer en administratie Overige lasten Kosten bank Totaal lasten Resultaat

16 Pagina 15 Werkelijk 2013 Begroot 2013 Werkelijk 2012 Resultaatbestemming Toevoeging/onttrekking aan: - bestemmingsreserves algemene reserve (22.393) Kengetallen Besteed aan doelstelling t.o.v. totale baten 33,76% 16,81% 60,16% Besteed aan doelstelling t.o.v. totale lasten 65,09% 40,82% 68,79% Kosten eigen fondsenwerving t.o.v. baten eigen fondsenwerving 18,90% 35,00% Beheer en administratiekosten t.o.v. de totale lasten 8,88% 3,06% 12,33% Analyse begroting 2013 versus werkelijk 2013 Baten: De baten uit eigen fondsenwerving en fondsenwerving derden is ongeveer gelijk aan het begrote bedrag (minder dan 10% verschil). Het grote verschil is ontstaan doordat de acties derden veel meer heeft opgeleverd dan we gedacht hadden. Er waren iets meer activiteiten met vooral een grote bijdrage van de sponsor dag van Voogd en Voogd ( ). Rentebaten: In 2013 is de rente voor spaartegoeden verder onder druk komen te staan en daardoor valt de bijdrage iets lager uit. Lasten: In 2013 hebben we minder rekeningen voor onderzoek van de ziekenhuizen gekregen. Bij de ALL PK studie heeft er een verschuiving plaats gevonden op verzoek van het ziekenhuis. Omdat de bijdrage van het KIKA fonds een beperkte looptijd heeft en deze dus als eerste is aangesproken. Onze bijdrage is naar 2014 en 2015 verschoven (ongeveer ). Besteed aan werving: De kosten voor fondsenwerving derden waren gebaseerd op de werkelijke kosten zoals besteed in De werkzaamheden in 2013 zijn minder geweest en dus zijn er ook minder kosten gemaakt. Overige lasten: In de begroting waren de kosten van EY, Encillada en de Swart niet meegenomen.

17 Pagina 16 Kasstroomoverzicht 2013 Resultaat boekjaar Kasstroom uit bedrijfsoperaties Kasstroom uit operationele activiteiten Toe-/Afname vorderingen (7.239) Af-/toename schulden (79.617) Totaal kasstroom uit operationele activiteiten (77.314) Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Totaal kasstroom uit investerings- activiteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Totaal mutatie kasstroom uit activiteiten Totaal liquide middelen per 31 december Totaal liquide middelen per 1 januari Afname/toename liquide middelen Algemene grondslagen kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgemaakt op basis van de indirecte methode.

18 Pagina 17 Doelstellingen van de Stichting De stichting heeft ten doel het stimuleren en mogelijk maken van het doen van onderzoek naar geneesmiddelen voor kanker bij kinderen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Geneesmiddelenonderzoek in de breedste zin van het woord, dit kan zijn onderzoek naar de juiste dosering, alsmede onderzoek naar de juiste medicatie of behandeling, zowel preklinisch als klinisch. Kinderen: alle kinderen 1 tot en met 18 jaar Kanker : alle vormen van kanker Teneinde dit doel te bereiken brengt Go4Children geld bijeen en financiert daarmee onderzoeken naar de toepasbaarheid van geneesmiddelen bij kinderen met kanker. De resultaten van een onderzoek worden mondiaal beschikbaar gemaakt, zodat een ieder daarvan kan profiteren. Het bijeenbrengen van gelden wordt gerealiseerd door het benaderen van fondsen, bedrijven en (vermogende) particulieren. Ook wordt getracht anderen - service clubs, bedrijven en particulieren - te motiveren evenementen te organiseren waarvan de opbrengst toekomt aan Go4Children. Daarnaast tracht Go4Children op jaarbasis drie evenementen te organiseren waarbij het streven is een band te creëren met donateurs en een zo hoog mogelijke opbrengst te realiseren.

19 Pagina 18 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in de jaarrekening Algemeen De stichting heeft de jaarrekening opgesteld in overeenstemming met de door de Raad voor de Jaarverslaggeving gepubliceerde Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RJ 650). Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn. Deze inrichting is tevens een van de voorwaarden voor het verkrijgen van het CBF-keurmerk. Dit keurmerk wordt door het Centraal Bureau Fondsenwerving verleend aan fondsenwervende instellingen die voldoen aan de gestelde eisen vastgelegd in het Reglement CBF-Keur. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Reserves Bestemmingsreserve Door de benoeming van de reserves heeft het bestuur bepaald voor welk doel ter beschikking staande middelen dienen te worden aangewend. Bestemmingsreserves zijn derhalve reserves welke door het bestuur zijn afgezonderd voor een speciaal doel. Toevoegingen aan en onttrekkingen uit reserves dienen uit de bestemming van het resultaat te geschieden. Bestedingen waarvoor een bestemmingsreserve is gevormd dienen als last in de staat van baten en lasten te worden verantwoord. Bestemmingsfondsen Indien derden aan de ter beschikking staande middelen een specifieke besteding hebben gegeven worden deze middelen aangemerkt als bestemmingsfonds. Toevoegingen aan en onttrekkingen uit bestemmingsfondsen dienen uit de bestemming van het resultaat te geschieden. Bestedingen waarvoor een bestemmingsfonds is gevormd dienen als last in de staat van baten en lasten te worden verantwoord.

20 Pagina 19 Algemene reserve De algemene reserve is een reserve waarvan besteding door het bestuur zelf kan worden bepaald. Schulden Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Baten en lasten Algemeen De baten zijn toegerekend aan het jaar waarin deze zijn ontvangen of toegezegd. Lasten zijn toegerekend in het jaar waarin deze zijn ontstaan. Als resultaat hiervan is het mogelijk dat lasten in een ander jaar worden verantwoord dan baten. In dergelijke gevallen wordt dit verschil middels de resultaatbestemming gecompenseerd via een bestemmingsfonds of een bestemmingsreserve. Baten en lasten betreffende bijdragen in natura zijn opgenomen tegen de hiervoor geldende waarde in het economisch verkeer. Rente Rentebaten worden tijdsevenredig in de staat van baten en lasten verwerkt.

21 Pagina 20 Toelichting op de balans Te ontvangen/vooruitbetaalde projecten (1) CEKA Office Groep NED 500 Nog te ontvangen bedragen Liquide middelen (2) De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd. Rabobank Verenigingspakket Rabobank Beleggersrekening Rabobank Rekening Courant ING Zakelijke Rekening De liquide middelen staan ter vrije beschikking. Reserves (3) Algemene reserve De algemene reserve is een vrij besteedbare reserve. Het verloop in deze reserve is als volgt. Stand per 1 januari (9.404) Resultaatbestemming (22.393) Overboeking vanuit Bestemmingsreserve Vincrinstine Stand per 31 december (9.404)

22 Pagina 21 Bestemmingsreserves Voor het gedeelte van het eigen vermogen waaraan het bestuur een bestedingsbeperking heeft gegeven wordt een bestemmingsreserve gevormd. Dit betreft de volgende bestemmingsreserves. Bestemmingsreserve Vidaza Bestemmingsreserve Vincristine Bestemmingsreserve Neuroblastoom Bestemmingsreserve V.I.T Studie Bestemmingsreserve Prednizon Studie fase I Bestemmingsreserve Project Vinilo Bestemmingsreserve Prednizon Studie fase II Het verloop van de bestemmingsreserves is als volgt. Bestemmingsreserve Vidaza Stand per 1 januari Dotaties Uitgaven (27.024) (35.393) Terugbetaling Coolsingel (70.000) Overboeking naar Bestemmingsreserve Prednizon Studie fase II (9.307) Stand per 31 december Bestemmingsreserve Vincristine Stand per 1 januari Dotaties Uitgaven Overboeking naar Bestemmingsreserve Prednizon Studie fase II (41.771) Overboeking naar de overige reserve (9.844) Stand per 31 december

23 Pagina 22 Bestemmingsreserve Neuroblastoom Stand per 1 januari Dotaties Uitgaven Overboeking naar Bestemmingsreserve Prednizon Studie fase II (6.532) Stand per 31 december Bestemmingsreserve VIT Studie Stand per 1 januari Dotaties Uitgaven (17.225) Overboeking vanuit de overige reserves Stand per 31 december Bestemmingsreserve Prednizon Studie fase I Stand per 1 januari Dotaties Uitgaven (22.689) (75.704) Overboeking naar Bestemmingsreserve Prednizon Studie fase II (29.359) Stand per 31 december

24 Pagina 23 Bestemmingsreserve Vinilo Stand per 1 januari Dotaties Uitgaven Stand per 31 december Bestemmingsreserve Prinses Maxima Kankercentrum Utrecht Stand per 1 januari Dotaties Uitgaven ( ) Overboeking naar de overige reserves (10.000) Stand per 31 december Bestemmingsreserve Prednizon Studie fase II Stand per 1 januari Overboeking vanuit bestemmingsreserve Vidaza Overboeking vanuit bestemmingsreserve Vincrinstine Overboeking vanuit bestemmingsreserve Neuroblastoom Overboeking vanuit bestemmingsreserve Pridnizon Studie Fase I Stand per 31 december

25 Pagina 24 Kortlopende schulden (4) De kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd. Nog te betalen inzake projecten Te betalen vergoeding fondsenwerving Bankkosten Overig 342 Terug te betalen baten (Coolsingel) Project Vidaza studie

26 Niet uit de balans blijkende verplichtingen Pagina 25 De stichting heeft verplichtingen inzake hun lopende projecten. Deze verplichtingen kunnen als volgt gespecificeerd worden: Nog te Project Looptijd Bestemmings- Contract reserve betalen Vidaza 01 April 2011 t/m 31 december Vincristine (1) 01 Juli 2011 t/m 01 Juli Neuroblastoom Geen looptijd afgesproken VIT Studie 01 April 2012 t/m 01 April Prednizon studie Fase 1 01 April 2012 t/m 01 April Vinilo Studie 01 April 2014 t/m 01 april Prednizon studie Fase 2 (2) Totaal (1) In het 4 e kwartaal 2014 vindt er een overleg plaatst om het contract met betrekking tot het project Vincristine te verlengen met twee jaar. (2) Prednizon studie kent ook een fase II waarbij de stichting een inspanningstoezegging is aangegaan voor Er zijn per heden nog geen contracten hiervoor getekend.

27 Pagina 26 Toelichting op de staat van baten en lasten Specificatie giften in natura Opgenomen onder de baten uit eigen fondsenwerving zijn giften in natura. Diverse bedrijven ondersteunen de stichting in natura. Het gaat hierbij om bedrijven die geheel belangeloos of tegen gereduceerde tarieven diensten verlenen. Naam bedrijf Omschrijving van dienst Ernst & Young Accountants LLP Samenstellen van de jaarrekening Enchilada Ontwikkelen en uitwerken huisstijl, website en andere zaken Drukkerij De Swart Vervaardigen drukwerk Specificatie overige baten en lasten Begroot 2013 Rentebaten Beheer en administratie Opgenomen onder de overige lasten ad is een bedrag van aan pro bono diensten verantwoord. De baten hiervan zijn verantwoord onder giften in natura. Personeelsbestand Bij de stichting waren in 2013 en 2012 geen werknemers in dienst. Bezoldigingen aan bestuurders Gedurende 2013 en 2012 ontvingen de bestuurders geen bezoldiging.

28 Pagina 27 Kostentoerekening 2013 Project Vidaza Vincristine- V.I.T Prednizon Prinses Neuro- Vinilo Beheer Totaal Begroot Studie Azolen Studie Studie Maxima Blastoom en Kanker Administratie centrum Utrecht Directe besteding aan doelstelling Subtotaal Fondsenwerving Overige lasten Kosten bank Subtotaal Totaal bestedingen De kosten van pro bono giften zijn opgenomen onder de overige lasten en toegerekend aan beheer en administratie.

29 Pagina 28 Begroting 2014 Baten Baten uit eigen Fondsenwerving Fondsenwerving derden Acties derden Begroting 2014 Totaal baten eigen fondsenwerving Rentebaten Totaal baten Lasten Besteed aan doelstelling Onderzoek naar geneesmiddelen Totaal besteed aan doelstelling Besteed aan werving Baten Eigen Fondsenwerving Fondsenwerving derden Totaal besteed aan werving baten Beheer en administratie Overige lasten Kosten bank 500 Totaal lasten Resultaat (30.000)

30 Pagina 29 Ondertekening van de jaarrekening Rotterdam, Bestuur Arie Kraaijeveld Ir. Alexander R. Baron Mackay Mr. Peter C.L. Kooijman Drs. Maria Couperus Emeliet H. van Gool-van Putten Valerie C. Kranenburg-Barth Jhr. Michael C.E. Röell, MBA Bas de Voogd

31 Pagina 30 Overige gegevens Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum geweest.

Rapport. aan het bestuur van Stichting Geneesmiddelenonderzoek voor Kinderen met Kanker, Go4Children, Rotterdam

Rapport. aan het bestuur van Stichting Geneesmiddelenonderzoek voor Kinderen met Kanker, Go4Children, Rotterdam Rapport aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Overige gegevens 24 ALGEMENE INFORMATIE BESTUUR: Drs. Arie Kraaijeveld Mr. Peter

Nadere informatie

Rapport. aan het bestuur van Stichting Geneesmiddelenonderzoek voor Kinderen met Kanker, Go4Children, Rotterdam

Rapport. aan het bestuur van Stichting Geneesmiddelenonderzoek voor Kinderen met Kanker, Go4Children, Rotterdam Rapport aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Jaarstukken Algemene informative 1 Bestuursverslag 3 Jaarrekening 9 Overige gegevens 29 Totaal aantal pagina's in de jaarstukken: 29

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 Den Haag, 30 mei 2015 Dit rapport heeft 7 pagina s Inhoudsopgave Jaarstukken Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016 Financieel overzicht 2015 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 31 maart 2016 Inhoud Financieel overzicht 2015 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting ondersteuning Matata Children s Hospital Kenya, Bouwsteeg 5, 6587 AW Middelaar www.stichtingmatata.nl FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011 2 INHOUD 2 ALGEMEEN Algemeen 4 Jaarverslag 5 Analyse van de resultaten

Nadere informatie

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag 2013

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag 2013 RAPPORT Stichting Dekat di Hati Inzake: Jaarverslag 2013 JAARVERSLAG BESTUURSVERSLAG STICHTING DEKAT DI HATI OVER 2013 Maart 2011 is de Stichting Dekat di Hati opgericht cq ingeschreven in de Kamer van

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013

STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS. Jaarverslag 2013 STICHTING VRIENDEN VAN HET BARTHOLOMEUS GASTHUIS Inhoud 1 Jaarverslag 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Activiteitenverslag 3 1.3 Resultaat afgelopen jaar 3 1.4 Beleggingen 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Naam en vestigingsplaats

Nadere informatie

RAPPORT Stichting Dekat di Hati inzake: Financieel Verslag 2014. Inzake: Jaarverslag 2014

RAPPORT Stichting Dekat di Hati inzake: Financieel Verslag 2014. Inzake: Jaarverslag 2014 RAPPORT Stichting Dekat di Hati inzake: Financieel Verslag 2014 Inzake: Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG BESTUURSVERSLAG STICHTING DEKAT Dl HATI OVER 2014 Maart 2011 is de Stichting Dekat di Hati opgericht

Nadere informatie

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW JAARREKENING 2013 INHOUD JAARVERSLAG 2013 1. Doelstelling van de organisatie 1 2. Activiteiten 2013 ter invulling van de doelstelling 1 3. Activiteiten 2014

Nadere informatie

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag :07:16

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag :07:16 RAPPORT Stichting Dekat di Hati Inzake: Jaarverslag 2012 06-09-13 13:07:16 JAARVERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER 2012 Maart 2011 is de Stichting Dekat di Hati opgericht cq ingeschreven in de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

STICHTING 12q te Bemmel. Financiële verantwoording over de periode 23 januari 2015 tot en met 31 december 2015

STICHTING 12q te Bemmel. Financiële verantwoording over de periode 23 januari 2015 tot en met 31 december 2015 STICHTING 12q te Bemmel Financiële verantwoording over de periode 23 januari 2015 tot en met 31 december 2015 Stichting 12q Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2015 6 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag

Jaarrekening 2009. van Stichting Hester. Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 1 Jaarrekening 2009 van Stichting Hester Statutaire vestigingsplaats: Den Haag Adres: Sportlaan 882 2566 NB Den Haag 2 Balans per 31 december 2009 A c t i v a Vlottende activa Vorderingen 851 7.365 Liquide

Nadere informatie

Stichting Sumbing Bibir. Postbus 530 3700 MA ZEIST. Jaarrekening 2011

Stichting Sumbing Bibir. Postbus 530 3700 MA ZEIST. Jaarrekening 2011 Stichting Sumbing Bibir Postbus 530 3700 MA ZEIST Jaarrekening 2011 Stichting Sumbing Bibir Postbus 530 3700 MA ZEIST Jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam Rapport betreffende financieel jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Statutaire naam 2 Doelstelling 2 Samenstelling bestuur

Nadere informatie

Stichting Kinderhulp Ghana Rijssen. Concept Jaarrekening 2013

Stichting Kinderhulp Ghana Rijssen. Concept Jaarrekening 2013 Stichting Kinderhulp Ghana Rijssen Concept Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag 1 Financiële positie 3 Concept Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2013 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015, na resultaatbestemming

Balans per 31 december 2015, na resultaatbestemming Balans per 31 december 2015, na resultaatbestemming Actief Vaste activa Materiële vaste activa 1.400 - Vlottende activa Vorderingen 695 659 Liquide middelen 15.865 14.625 17.960 15.284 Baai Dellewal 2015

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014

Jaarverslaggeving 2014 Jaarverslaggeving 2014 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2014 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft sinds 2008 nieuwe richtlijnen vastgesteld voor jaarverslagen van fondsenwervende instellingen, de zogenaamde RJ650. Deze richtlijnen

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Stichting HGD-alias Het Goede Doel. Tilburg. Jaarrekening 2012. Stichting HGD-alias Het Goede Doel, Tilburg 1. Jaarrekening 2012

Stichting HGD-alias Het Goede Doel. Tilburg. Jaarrekening 2012. Stichting HGD-alias Het Goede Doel, Tilburg 1. Jaarrekening 2012 Stichting HGD-alias Het Goede Doel Tilburg Stichting HGD-alias Het Goede Doel, Tilburg 1 Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 mei 213 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 212 4 Staat van

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN HILVERSUM

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN HILVERSUM FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN te HILVERSUM Stichting Leergeld Hilversum Wijdemeren Jaarrekening 2015 23 februari 2016 Pagina 2 van 15 INHOUD ALGEMEEN 1. Algemeen...

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

Stichting Geen Dak. Tytsjerkstreradiel. Jaarverslag 2014. Stichting Geen Dak. Elingsloane 17a Postbus 88 9251 MN Burgum

Stichting Geen Dak. Tytsjerkstreradiel. Jaarverslag 2014. Stichting Geen Dak. Elingsloane 17a Postbus 88 9251 MN Burgum Stichting Geen Dak Elingsloane 17a Postbus 88 9251 MN Burgum T (06) 539 32 668 E stichtinggeendak@ outlook.com I www.geendak.nl Stichting Geen Dak Tytsjerkstreradiel Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Page 1 5-2-2014 Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 2 Staat van baten en lasten over 2012 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2012

Nadere informatie

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION CONCEPT VIII. JAARREKENING 2011 STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION Inhoudsopgave * Algemene Toelichting blz. 1 * Balans per 31-12-2011 blz. 2 * Staat van Baten en Lasten over 2011 blz. 3 * Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177.

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177. BALANS (na resultaatbestemming) 31 december 31 december Ref. ACTIVA Materiële vaste activa 1 0 0 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Effecten Som der vaste activa

Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Effecten Som der vaste activa 31 december 2015 31 december 2014 A c t i v a Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris 376 472 Financiële vaste activa Effecten 203.357 203.357 Som der vaste activa 203.733 203.829 Vlottende activa

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1 Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Marianne Center te Hardenberg Inhoudsopgave Pagina Accountantsverklaring Samenstellingsverklaring 1 Jaarrekening 1. Jaarverslag 2 2. Jaarrekening 2011: 3 2.1 Balans

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 ` Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2014 6 Voorwoord

Nadere informatie

Stichting Inspire2liveMusic

Stichting Inspire2liveMusic Stichting Inspire2liveMusic te Hendrik Ido Ambacht Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken 2012 Stichting Inspire2liveMusic 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2012 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

1 Balans per 31 december 2010. Activa. Vlot t ende act iv a. Vorderingen (1) Liquide middelen (2) 8.790 11.038. 31 december 2010.

1 Balans per 31 december 2010. Activa. Vlot t ende act iv a. Vorderingen (1) Liquide middelen (2) 8.790 11.038. 31 december 2010. JAARREKENING Kind, school, gezin. Ook in 2011 1 Balans per 31 december 31 december 31 december Activa Vlot t ende act iv a Vorderingen (1) Debiteuren 200 - Overlopende activa 1.834 1.150 2.034 1.150 Liquide

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening 20L4. Stichting UMC St Radboud Psychiatrie

Jaarrekening 20L4. Stichting UMC St Radboud Psychiatrie Jaarrekening 20L4 Stichting UMC St Radboud Psychiatrie Samengesteld door: Radboudumc Servicebedrijf, Productgroep Financiën Administratie Verbonden Rechtspersonen Niimegen. mei 2015 Jaarrekenino 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting HGD-alias Het Goede Doel. Tilburg. Jaarrekening 2013. Stichting HGD-alias Het Goede Doel, Tilburg Jaarrekening 2013

Stichting HGD-alias Het Goede Doel. Tilburg. Jaarrekening 2013. Stichting HGD-alias Het Goede Doel, Tilburg Jaarrekening 2013 Stichting HGD-alias Het Goede Doel Tilburg 1 Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 6juni 2014 Inhoud Jaarverslag bestuur Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

Stichting Steunfonds De Lichtenberg/ Nijenstede te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2014

Stichting Steunfonds De Lichtenberg/ Nijenstede te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2014 iren Stichting Steunfonds De Lichtenberg/ Nijenstede te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2014 Auren Accounting Products Amersfoort B.V. Amsterdamseweg 3, Postbus 693, 3800 AR Amersfoort, Telefoon

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2010 3 2 Staat van baten en lasten over 2010 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014 Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2015

Jaarverslaggeving 2015 Jaarverslaggeving 2015 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2015 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten. te Leiden over 2015

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten. te Leiden over 2015 Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten over 2015 INHOUDSOPGAVE Financieel verslag Pagina Balans per 31 december 2015 1 Staat van baten en lasten over 2015 3 Grondslagen voor waardering en

Nadere informatie

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013 Rosmalen JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 7 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2015 25 mei 2016-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2015 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2015 9 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Over het jaar Stichting Vrienden van El-Shadai Krabbescheer 18 8265 JD Kampen Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0155 5775 49 KVK: 08212101 Website: www.el-shadai.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Staat van baten en lasten over 2013 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht

Jaarrekening 2014. Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Resultaten 3 1.3 Financiële positie 5 1.4 Kengetallen 7 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten Financieel verslag Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten over 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Financieel verslag Balans per 31 december 2013 1 Staat van baten en lasten over 2013 3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Kindertehuis Horeb Brazilië

Stichting Kindertehuis Horeb Brazilië Financiëel Jaarverslag 2014 Blz. Inhoud Het financiele jaarverslag van de Stichting Kindertehuis Horeb Brazilië bestaat uit: 1 Samenvatting 2 2 Balans per 31 december 2014 3 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013 Stichting Rotterdamse Museumnacht

Jaarverslag 2012-2013 Stichting Rotterdamse Museumnacht - 1 Jaarverslag - Stichting Rotterdamse Museumnacht - 2 1. Bestuursverslag Zie bijgaande activiteitenverslag 1.1. Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm Rechtsvorm: Stichting Statutaire naam:

Nadere informatie

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten

Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten Jaarrekening en accountantsrapport Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten over 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina Financieel verslag Balans per 31 december 2014 1 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Samenwerkingsfonds UMC St Radboud Kilimanjaro Christian Medical Centre

Jaarrekening 2014 Stichting Samenwerkingsfonds UMC St Radboud Kilimanjaro Christian Medical Centre Jaarrekening 2014 Stichting Samenwerkingsfonds UMC St Radboud Kilimanjaro Christian Medical Centre Samengesteld door: Radboudumc Servicebedrijf, Productgroep Financiën Administratie Verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2013 2 4 Jaarrekening 2013 5 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 3 2 Staat van baten en lasten over 2011 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013 STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Samenstellingsverklaring 7 1 BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

Jaarverslag over 2014

Jaarverslag over 2014 Woontij Projecten B.V. Jaarverslag over 2014 18 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1. Algemene gegevens 2 2. Van het bestuur 3 2 JAARREKENING 2014 1. Balans 4 2. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten over 2012 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Goeie Hoop Ederveen

Stichting Goeie Hoop Ederveen Stichting Goeie Hoop Ederveen Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 3 2. Jaarrekening 2014 2.1 Balans per 31 december 2014 4 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 6 2.3 Grondslagen financiële verslaggeving

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2013

Financieel Jaarverslag 2013 Financieel Jaarverslag 2013 Oss, 26 februari 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Jaarrekening... 4 Algemene grondslag... 4 Vorderingen... 4 Reserves en fondsen... 4 Baten uit eigen fondsenwerving... 4 Kosten

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland Voorburg Inzake het jaarbericht over 2012 datum: 5 mei 2013 KvK: 41159371 INHOUD pagina Jaarrekening. Balans per

Nadere informatie

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2015

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2015 Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015 Amsterdam Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave: - Balans 2 - Staat van baten en lasten 3 - Kasstroomoverzicht 4 - Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 5-6 - Toelichting balans 7-8 - Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat PB HELLEVOETSLUIS

Jaarrekening Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2015 Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2015

Nadere informatie

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014 Te Leeuwarden Rapport inzake jaarstukken over 24 juni 2015 Inhoud Rapportage... 3 Algemeen... 4 Jaarstukken over de periode 19 oktober 2012 tot en met 31 december 2013... 5 Jaarverslag van het bestuur...

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland

Stichting Vrienden van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland Stichting Vrienden van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland te Bunnik Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken 2012 Jaarverslag 3 Bestuur Stichting Vrienden van de Vrijwilligers Palliatieve

Nadere informatie

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Pagina 1 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na voorstel resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Materiële

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Page 1 Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Jaarrekening 2009 Balans per 31 december 2009 4 Staat van baten en lasten over 2009 5 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS

Jaarrekening 2014. Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2014 Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2014

Nadere informatie

Stichting Mission Summit gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Mission Summit gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Stichting Mission Summit gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2013 4 1.2 Staat van baten en lasten over 2013 5 1.3

Nadere informatie

Stichting Koyani. gevestigd te Warder. Jaarrekening 2015

Stichting Koyani. gevestigd te Warder. Jaarrekening 2015 Stichting Koyani gevestigd te Warder Jaarrekening 2015 1 Grondslagen voor de financiële verslaggeving Verslaggeving De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen zoals is weergegeven

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Swim to Fight Cancer s-hertogenbosch

Jaarrekening 2014. Stichting Swim to Fight Cancer s-hertogenbosch Jaarrekening 2014 Stichting Swim to Fight Cancer s-hertogenbosch Inhoudsopgave Jaarverslag bestuur 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 8 Staat van Baten en Lasten 2014 9 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Casa Tiberias te Rotterdam

Jaarrekening 2013. Stichting Casa Tiberias te Rotterdam Jaarrekening 2013 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam Inhoudsopgave 1 Jaarrekening 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Balans per 31 december 2013 5 1.3 Staat van baten en lasten 7 1.4 Toelichting op de balans per 31

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Verkorte jaarrekening 2013 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag (Ontleend aan het Jaarverslag en Jaarrekening 2013, zoals op 27 maart 2014 door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld en van een goedkeurende

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening JAARREKENING 2014 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2014 1 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640, 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG

STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG Jaarrekening 214 STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG Varikstraat 29 536 SR TILBURG STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG 1 Jaarrekening 214 INHOUDSOPGAVE Algemeen Verantwoording van het bestuur

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2014 Administratie Verbonden Rechtspersonen Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de

te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2014 Administratie Verbonden Rechtspersonen Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Neurologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2014 Samenoesteld door: Radboudumc Servicebedrijf, Produktgroep Financiën

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Open Hof Spilsluizen 5 9712 NR GRONINGEN. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Vrienden van de Open Hof Spilsluizen 5 9712 NR GRONINGEN. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Spilsluizen 5 9712 NR GRONINGEN Rapport inzake de jaarrekening 2013 kerkelijk bureau Protestantse Gemeente te, 19 maart 2014 AdV/PGG Inhoudsopgave Pagina 1. Rapport kerkelijk bureau PGG 1.1 Opdracht 2

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2014

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2014 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Culturele ANBI Stichting Haags Filmhuis Fonds heeft in 2014 de culturele ANBI-status gekregen welke is gecontinueerd in 2015.

Culturele ANBI Stichting Haags Filmhuis Fonds heeft in 2014 de culturele ANBI-status gekregen welke is gecontinueerd in 2015. Stichting Haags Filmhuis Fonds Stichting Haags Filmhuis Fonds is in 1997 opgericht met als doel een steunfonds te realiseren voor Stichting Haags Filmhuis. In 1997 stond het Haags Filmhuis voor een omvangrijke

Nadere informatie

Stichting Betania Nederland. Jaarstukken 2013

Stichting Betania Nederland. Jaarstukken 2013 Stichting Betania Nederland Jaarstukken 2013 Datum, 30 januari 2015 Inhoud I Jaarverslag II Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Kontaanoo Putten. Jaarrapport 2014/2015

Stichting Kontaanoo Putten. Jaarrapport 2014/2015 Putten Jaarrapport 2014/2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 5 4 Vergelijking van baten en lasten over 2012/2013 6 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean Jaarrekening 2012 Stichting Stay Clean INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 1.1 Groepsverhoudingen 2 1.2 Doelstelling 2 1.3 Activiteiten 2 1.4 Resultaat 2 2 Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

Stichting Ausema-de Jong Fonds

Stichting Ausema-de Jong Fonds JAARREKENING 2015 Stichting Ausema-de Jong Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 50387561 1 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 3 2. Balans

Nadere informatie

Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861. Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland. Inzake: JAARREKENING 2013

Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861. Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland. Inzake: JAARREKENING 2013 Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland Inzake: JAARREKENING 2013 Rapport 2013 INHOUDSOPGAVE RAPPORT Blz. 1. Algemeen 1 2. Bestuur

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Kinderoncologisch. Nijmegen

Stichting Vrienden van het Kinderoncologisch. Nijmegen Vestiging Groesbeekseweg 14 6524 DB Tel. (024) 324 03 00 Fax (024) 322 72 45 E-mail: infonijmegen@maters.net www.maters.net Vestiging Arnhem Mr. B.M. Teldersstraat 11b 6842 CT Arnhem JAARREKENING 2013

Nadere informatie

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2014 van. Stichting Tsjernobyl-Gehandicapten Hattem. te Hattem

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2014 van. Stichting Tsjernobyl-Gehandicapten Hattem. te Hattem RAPPORT inzake de jaarrekening 2014 van Stichting Tsjernobyl-Gehandicapten te Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december

Nadere informatie