Dolead Campaign Manager Dienst Standard Form Contract Mandaat Contract

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dolead Campaign Manager Dienst Standard Form Contract Mandaat Contract"

Transcriptie

1 Dolead Campaign Manager Dienst Standard Form Contract Mandaat Contract van Dolead, SAS, kapitaalinjectie 120, 840, hoofdkantoor gevestigd op 14 Boulevard Poissonière, Parijs, RCS PARIS N , hierna genoemd het "Bedrijf" met betrekking tot de adverteerder waarvan de aankoop is geaccepteerd door het Bedrijf, hierna genoemd de "Adverteerder." Bedrijf en Adverteerder zullen hierna worden aangegeven als de Partij" of samen als de "Partijen." 1. Inleiding Het bedrijf biedt toegang tot een online digitaal publiciteit tool, hierna genoemd de "Dolead Campaign Manager service" of "DCM service." Met de Dolead Campaign Manager service, biedt het bedrijf de mogelijkheid aan adverteerders om reclamecampagnes te creëren, te activeren, en te stoppen zoals beschreven in het mandaat verleend door de adverteerder aan de onderneming. De DCM service maakt gebruik van de expertise van het bedrijf op het gebied van semantiek (keuze van zoekwoorden, de keuze van URL' om advertenties te verspreiden) en algoritmiek (wiskundige formules die de beste prijzen berekent in bijna real time ) met als doel het verbeteren van de prestaties van de campagnes van de adverteerder. Het bedrijf maakt gebruik van al deze middelen om de belegging van de adverteerder te optimaliseren, maar in geen geval zijn resultaten een verplichting voor het bedrijf. In overeenstemming met de 1984 artikelen en in het volgen van het Franse Burgerlijk Wetboek van de wet van 29 januari 1993 over corruptie en transparantie, zijn de partijen verder in overeenkomst met betrekking tot alles wat volgt. 2. Object De Standard Form Contract voorwaarden stipuleren de voorwaarden waaronder de Adverteerder mandaat geeft aan het bedrijf om op te treden namens de adverteerder met betrekking tot online reclame dienstverleners, en aldus te toegang krijgen tot de DCM service. 3. Voorwaarden voor toegang tot de DCM service Om toegang te krijgen tot de DCM service en aldus een Adverteerder te worden, is een registratie procedure voor het creëren van een account toegankelijk op de betreffende pagina van Alle verzoeken om een account te maken (hierna te noemen de "Adverteerders Account") nemen aan dat elk rechtspersoon die de registratie heeft gemaakt de bevoegdheid heeft om haar of zijn bedrijf of vereniging te vertegenwoordigen. De handeling van het openen van een Adverteerders Account impliceert aanvaarding van alle Standard Form Contract voorwaarden door de adverteerder. In geval van eventuele wijzigingen in het oorspronkelijke contract, zal een formele aanvaarding

2 nodig zijn van het nieuwe contract om toegang tot de Adverteerders Account te krijgen. Zodra een verzoek om een Adverteerders Account maken is verzonden volgens de instructies op de dolead.com website, zal het bedrijf dit verzoek onderzoeken en het aanmaken van de account activeren, waarbij de adverteerder kan worden aangemeld via of telefoon in de dagen na de aanvraag. Eenmaal verbonden met zijn account op de URL met de login informatie die hij heeft gemaakt, zal de adverteerder in staat zijn om toegang te krijgen tot het volgen van zijn reclamecampagnes beheerd door het Bedrijf. 4. De toegang tot de DCM service In overeenstemming met het artikel van het Franse Burgerlijk Wetboek, de verplichtingen geschetst van deel 1 door een deel 5 van het artikel en de eerste twee beschreven in artikel van de Franse Burgerlijk Wetboek moeten worden vrijgesteld. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om elk verzoek van dienst te weigeren zonder een overzicht te geven van de redenen voor de afwijzing. Elk verzoek van de service houdt de volledige aanvaarding door de Adverteerder van de Standard Form Contract voorwaarden in, in zijn geheel. De Adverteerder verleent het bedrijf de macht om reclame plaatsingen te kopen van reclame dienstverleners voor een bedrag dat hij heeft bepaald en kan wijzigen wanneer hij wilrechtstreeks vanuit zijn Dolead Account. Het reclame-budget zal worden toegewezen als volgt: gespreid over de verschillende, door de Adverteerder gekozen advertentie dienstverleners, met betrekking tot de resultaten verkregen uit de campagnes op de netwerken van iedere provider. De DCM-technologie kan de verdeling van de middelen op elk gewenst moment wijzigen, met betrekking tot de globale prestaties van alle campagnes. De adverteerder erkent uitdrukkelijk dat, de goedkeuring van de aanbiedingen van reclame providers door het bedrijf namens hem en in zijn naam, en met name de instelling van reclame veiling prijzen, wordt gedaan onder de verantwoordelijkheid van de adverteerder. De directe afwikkeling van facturen van leveranciers zal zo worden uitgevoerd. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor de adverteerder voor de betalingen en de aankoop van advertentie ruimte op grond van zijn juridische status als een proxy van de adverteerder. 5. Relatieve Voorwaarden voor het succesvolle verloop van de advertentie campagne van het bedrijf (hierna genoemd DCM-campagne ) Voor de succesvolle lancering van de DCM-campagne, moet de adverteerder een beheer-delegatie (volmacht?) geven aan het bedrijf voor elke online reclame service

3 provider, dit is nodig voor de succesvolle uitvoering van het mandaat. De Adwords en Bing rekeningen van de adverteerder worden speciaal gericht. In het geval dat de adverteerder deze delegaties(volmachten) niet creëert, is het bedrijf niet verantwoordelijk voor alle handelingen verbonden met de DCM service. De Adverteerder blijft vrij om de aan het bedrijf gegeven delegaties te stoppen op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving. 6. Beperkingen van de verantwoordelijkheid van het bedrijf Het Bedrijf zal zijn uiterste best doen om de DCM service operationeel en toegankelijk te houden, zonder vertraging of overdreven moeilijkheden. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor materiële of immateriële schade, direct of indirect het gevolg van de functie van de DCM service, ongeacht de veroorzaken, behalve in het geval van een grote fout in de uitvoering van de gerelateerde verplichtingen. 7. Het volgen van de advertentie campagnes voor de rekening van de adverteerder De adverteerder is in staat om de evolutie van zijn reclamecampagne te bekijken op zijn Dolead rekening. Bovendien zal het bedrijf het volgen van de reclamecampagnes van elk individu uitbesteden aan een van de leden van zijn personeel (hierna genoemd "Account Manager"). Zo zal de adverteerder in staat zijn, zijn Acount Manager op elk gewenst moment te contacteren via of telefoon, om te overleggen over het succesvolle verloop van de campagnes. 8. Voorwaarden voor Facturering en betaling 8.1 Algemene Facturering en betalingen Wanneer een Adverteerder zich aanmeldt voor Dolead Campaign Manager, moet er gekozen worden voor een van de twee volgende abonnementen: Een maandelijks abonnement met een vereist minimum van 999 / maand (tenzij anders aangegeven) Een jaarabonnement met een verminderde minimum van 799 / maand (Tenzij anders aangegeven) Vanaf het moment dat de adverteerder is begonnen met zijn gekozen methode van betaling, zal de adverteerder in het begin van elke maand in rekening worden gebracht. De eerste betaling wordt berekend op een pro rata temporis basis.

4 Bijvoorbeeld, indien de adverteerder zijn abonnement begint op 17 mei, zal slechts de periode van 17 mei tot 30 mei worden gefactureerd. Vanaf het moment dat de adverteerder met een gekozen methode van betaling van start gaat, zal het bedrijf, per , een factuur sturen van het budget dat zal worden besteed aan de reclame dienstverleners van de huidige maand, onder vermelding van de vereiste datum van betaling. Adverteerders herkennen deze factuur als een kennisgeving van money withdrawal. Het bedrijf, via automatische money withdrawal, voert de money withdrawal uit ten vroegste op de eerste werkdag na de 5e van de facturatie maand. In geval van te late of vertraagde betaling, zijn Adverteerders verplicht een boete te betalen die gelijk is aan drie keer de wettelijke rente, alsmede een schadevergoeding van 40 euro. 8.2 Voorwaarden Specifiek voor de Maandelijks abonnement Het bedrag van de door de adverteerder aan het bedrijf verschuldigde boete is 10% van het budget van de adverteerders reclamecampagne beheerd door het bedrijf met een minimum van 999 excl. BTW tenzij anders vermeld. Dit abonnement wordt automatisch verlengd op de 1e van elke maand voor een periode van een maand. De adverteerder kan zijn abonnement op ieder moment schriftelijk annuleren. De opzegging is van kracht, 30 dagen na ontvangst van de opzegging. Bijvoorbeeld, indien de adverteerder het abonnement annuleert op 18 juni, neemt de werkelijke annulering van het abonnement plaats op de 31 juli, resulterend in het deactiveren van de DCM Technology op campagnes van de Adverteerder en het einde van gerelateerde lasten na 1 augustus. 8.3 Specifieke voorwaarden voor de Jaarabonnement Het bedrag verschuldigd door de adverteerder voor het bedrijf is 8% van de budget beheerd door het bedrijf. De vergoeding kan in geen geval lager zijn dan 799 exclusief BTW per maand. Het jaarabonnement wordt automatisch elk jaar verlengd op de datum van de verjaardag van de ondertekening van het contract. De Adverteerder kan het abonnement op elk moment schriftelijk opzeggen schrijven, met een opzegtermijn van 3 maanden vóór de verjaardag datum. Bijvoorbeeld, als de adverteerder zijn contract op 1 januari heeft ondertekend en hij zijn abonnement vóór 30 september eindigt, zal het abonnement eindigen 31 december, waardoor het deactiveren van DCM technologie op zijn campagne ingaat en de facturatie op 1 januari van het volgende jaar zal stoppen. Indien de overeenkomst wordt beëindigd na 30 september, zal de adverteerder worden gecontracteerd voor een extra jaar. Annulering clause voor het beëindigen van de proefperiode van 3 maanden: Gedurende een periode van 3 maanden vanaf de datum waarop het contract is ondertekend, kan de Adverteerder zijn jaarabonnement op elk moment schriftelijk

5 opzeggen, met een minimum voorafgaande kennisgeving van 10 werkdagen. Bijvoorbeeld, indien de adverteerder op 1 januari een contract heeft ondertekend, is hij vrij om zijn jaarcontract te annuleren tot 10 werkdagen vóór 31 maart, uiterlijk, waarna de DCM Technologie wordt gedeactiveerd en de gerelateerde kosten zullen stoppen vanaf de 1 april. 9. Betrokkenheid van de professionele adverteerder Het bedrijf handelt in naam en voor rekening van de Adverteerder om diens campagnes te optimaliseren. Voor de succesvolle werking van de Dolead Technologieën aangaande de momentele beheersing van reclame campagnes, wordt de professionele Adverteerder geacht: het team van het bedrijf op de hoogte te stellen van alle wijzigingen aan de desbetreffende campagnes bestuurd door de DCM technologie. De paragraaf geldt vooral voor advertenties, zoekwoorden, of een groep van advertenties van een campagne. zich niet mengen in campagnes beheerd door Dolead met derde partijen. De adverteerder mag niet, direct of indirect, in contact treden met de eerder genoemde partner diensten (derde partijen), tijdens de DCM reclamecampagne, en mag ook geen andere reclame campagnes starten tegelijk met de DCM reclamecampagne. De Adverteerder belooft de online advertentie campagnes momenteel beheerd door de DCM service niet te storen. De afwikkeling van een bedrag te wijten aan online reclame dienst providers is integraal de taak van de adverteerder, in geen geval zal het bedrijf de plaats nemen van de adverteerder voor de verwerking en betaling van facturen aan online reclame providers (Google & Bing). 10. Verbeteringen aan de Dolead Services Met het doel om de diensten aangeboden door Dolead te verbeteren, behoudt het bedrijf zich het recht om wijzigingen aan de DCM service technologie te maken zonder de verplichting om de adverteerder te informeren. Deze modificaties bevatten, maar zijn niet beperkt tot, de toevoeging en het formatteren van nieuwe diensten, de toevoeging of formatteren van nieuwe functies in de gebruikersinterface. 11. Duur en beëindiging van het contract. Opschorting van de DCM service. De partijen zijn het erover eens dat het huidige mandaat in gaat op de datum van aanvaarding van de huidige voorwaarden door de adverteerder, en zal aan het begin van elk maand worden verlengd voor de duur van één maand. In ieder geval kan de adverteerder het huidige contract en de uitvoering van de DCM dienst annuleren door het sturen van een ondertekende brief of een naar het adres met betrekking tot de specifieke voorwaarden van de opzegging als deze overeen komen met het type abonnement ondertekend (vermeld in de punten 8.2 en 8.3). Na ontvangst van de zal het bedrijf de

6 Adverteerders Dolead account sluiten en alle actieve reclame campagnes worden gedeactiveerd. Het bedrijf behoudt zich het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de overeenkomst te beëindigen door het sturen van een naar het adres ingeleverd door de adverteerder aan het moment van inschrijving. Alle ernstige schendingen van de verbintenis tussen de partijen zoals de niet-betaling van de facturen aan het bedrijf worden gronden voor het bedrijf om de beheersing van de adverteerders campagne te beëindigen, en dat op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving. Geen schade, direct of indirect, materieel of immaterieel, kunnen als gevolg van de sluiting van de een adverteerders rekening en / of de annulering zonder voorafgaande kennisgeving van een verzoek om DCM diensten van het bedrijf te stoppen resulteren in een last tegen het bedrijf. 12. Confidentiality - data De adverteerder erkent dat het accepteren van de Standard Form Contract voorwaarden hem toegang geeft tot Dolead diensten die belangrijke investeringen aan het Bedrijf hebben gekost. Vanaf de eerste creatie van een adverteerders account, en voor onbepaalde hoeveelheid tijd, is de adverteerder gebonden aan niet onthullen aan een derde partij van de informatie, documenten en / of andere vertrouwelijke elementen van het Bedrijf. Om precies te zijn, alle strategische informatie met betrekking tot de commerciële, reclame en financiële politiek van het bedrijf zijn vertrouwelijk, zoals alle informatie met betrekking tot digitale toepassingen die het bedrijf heeft geleid voor de adverteerder. Het bedrijf erkent dat de gegevens die de adverteerder beschikbaar maakt voor online reclame eigendom blijven van de Adverteerders. Het bedrijf is gebonden geen kopieën te houden van de adverteerders reclame informatie na de sluiting van de Adverteerder Dolead account. 13. Intellectuele Eigendomsrechten De Adverteerder verklaart dat hij de rechtmatige eigenaar is van de intellectuele of industriële eigendom van zijn merken, logo's, teksten, afbeeldingen en in het algemeen, over elke ondersteunend materiaal gedeeld met het bedrijf voor de uitvoering van de advertentie campagne die de adverteerder heeft toevertrouwd aan het bedrijf. De Adverteerder garandeert het bedrijf tegen elke actie, wettelijke of anderszins, in dit verband en zal betrekking zou hebben op de geheel van eventuele kosten van een gerelateerde rechtszaak tegen het bedrijf. Van haar kant is en blijft het bedrijf de enige eigenaar van het geheel van de intellectueel en / of industrieel eigendomsrecht van haar merken, marques, logo's, teksten, beelden,

7 software, script, algoritmen, evenals van alle content of diensten online of aanbieding gepubliceerd aan de adverteerder. Deze overeenkomst is geen verkoop of concessie van een intellectuele en / of industriële eigendomsrechten van het Bedrijf. Adverteerders mogen niet in strijd zijn met deze rechten op enigerlei wijze, direct of indirect. 14. Verantwoordelijkheden Het bedrijf is slechts verplicht aan een obligatie de uitvoering van zijn activiteit als een gespecialiseerde intermediair tussen Google en Bing-diensten, de Adverteerders en webgebruikers. Opmerkelijk, adverteerders en Dolead reclame partners kunnen niet het bedrijf verantwoordelijk houden voor eventuele problemen met betrekking tot de behandeling van webgebruikers. Adverteerders en hun partners zijn samen verantwoordelijk voor het uiteindelijke product of de dienst gevraagd door webgebruikers. De adverteerder garandeert het bedrijf dat zijn activiteiten, zoals deze geregistreerd op zijn Dolead account, racistische, pornografisch of anderszins worden beschouwden die in strijd zijn met een goede moraal en de Franse wetten, (Informatica en Vrijheid Wet / Loi Informatique et Liberté). Deze vormt een noodzakelijke voorwaarde voor het gebruik van Dolead diensten. Adverteerders garanderen het bedrijf tegen eventuele juridische actie of klacht door een derde partij tengevolge van een activiteit van de adverteerder. 15. Persoonlijke informatie In overeenstemming met de wet nummer van 6 januari 1978, de zogenaamde Computer en Vrijheid Wet (Loi Informatique et Liberté), zijn de persoonlijke gegevens verzameld als gevolg van registratie op de website van het bedrijf nodig om de registratie aanvraag te verwerken. Ze worden gebruikt door het bedrijfs Registratie Manager. De adverteerder heeft het recht op toegang, rectificatie en verzet aan de "persoonlijke informatie" dienst van het bedrijf op het adres 16. Wijziging van de Standard Form Contract Het bedrijf behoudt zich het recht om de Standard Form Contract te wijzigen op elk gewenst moment, maar niet om de bestaande regels te wijzigen. De nieuwe bepalingen zullen, vanaf het moment van hun inschrijving, alle betrekkingen van de Adverteerders met het bedrijf regeren en alleen de meest recente versie van de regels en voorschriften zal worden beschouwd als juridische en relevant. Een dergelijke wijziging zal onder de aandacht worden gebracht van de adverteerders vooraf. Enige en alle gebruik van Dolead diensten na de inwerk van de wijzigingen zullen tellen als aanvaarding van de gemodificeerde Standard Form Contract. 17. Nietigheid

8 In de hypothetische situatie waarin één van de bepalingen van de Standard Form Contract nietig werd beschouwd door een wettelijke en reglementaire bepaling of van een juridische beslissing van de wettelijke bevoegdheid, zou deze bepaling beschouwd zijn alsof het niet was geschreven, alle overige bepalingen zullen hun bindende kracht behouden. 18. Toepasselijk recht De Standard Form Contract Voorwaarden zijn gebaseerd op het Franse recht. 19. Juridische Geschillen en bevoegde rechter In geval van geschillen, komen de partijen overeen om een vriendelijke oplossing te zoeken voor een rapportage aan de bevoegde rechtbank in Parijs

Algemene en Advertentie*voorwaarden

Algemene en Advertentie*voorwaarden FenceWorks B.V. Bankrekeningnummer: IBAN NL87 INGB 000 6755474 Beatrixstraat 2 bic: INGBNL2A 2712 CK Zoetermeer BTWnr: NL-819660693-B01 Telefoon: +31 (0) 79-5000559 Kvknr: Rijnland 27322427 Website: www.fenceworks.nl

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

Met het ondertekenen van de offerte verklaart de cliënt dat deze algemene voorwaarden zijn gelezen en akkoord zijn bevonden.

Met het ondertekenen van de offerte verklaart de cliënt dat deze algemene voorwaarden zijn gelezen en akkoord zijn bevonden. Algemene Voorwaarden Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Van Golden Goose Internet Marketing Agency, statutair gevestigd te Leiden en kantoorhoudende te Leiden. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e v a n K O E K & E I

A l g e m e n e v o o r w a a r d e v a n K O E K & E I Artikel 1 algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt onder Koek & Ei verstaan: mw. Y. Singer, handelende onder de naam Ambachtelijke bakkerij Koek en Ei, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013

ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1a In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - WorkTimer: WorkTimer te Utrecht, KvK nr: 30158263; - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Klant Fairphone B.V.

Algemene Voorwaarden voor de Klant Fairphone B.V. Beste klant, Op basis van de ervaringen die we hebben opgedaan met de verkoop van onze First Edition Fairphones hebben we de Algemene Voorwaarden gewijzigd om de procedure voor de aanschaf van de volgende

Nadere informatie

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voorwaarden 1. Definities i) Onder de term "Services" wordt verstaan alle diensten die door Lloyd's Register Nederland BV ("LR" of "LRQA") aan de klant worden verstrekt; ii) "Overeenkomst" betekent de

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

Deze website wordt beheerd en is eigendom van BrowserTech. Een bedrijf geregistreerd in Nederland.

Deze website wordt beheerd en is eigendom van BrowserTech. Een bedrijf geregistreerd in Nederland. Effectieve datum: 22 september, 2012 Introductie Deze website wordt beheerd en is eigendom van BrowserTech. Een bedrijf geregistreerd in Nederland. Definities BrowserTech product(en) wordt gebruikt als

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden mybd

Gebruikersvoorwaarden mybd Gebruikersvoorwaarden mybd Artikel 1 - Definities bd accountancy Maatschap bd accountancy, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20145506 en de leverancier van de dienst. Klant De natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN KNHB (v1.0)

ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN KNHB (v1.0) Adverteren bij hockey.nl 1 ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN KNHB (v1.0) 1. Definities...1 2. Toepassing voorwaarden...2 3. Advertentieovereenkomst algemeen...2 4. Advertenties...2 5. Aanlevering Advertentiemateriaal...3

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Kroket. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Valuas B.V. voor de ontwikkeling en/of levering van kroketten en /of aanverwante artikelen.

Kroket. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Valuas B.V. voor de ontwikkeling en/of levering van kroketten en /of aanverwante artikelen. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Valuas B.V. voor de ontwikkeling en/of levering van kroketten en /of aanverwante artikelen. DEFINITIES 1.1 Valuas terie is een handelsnaam van Valuas B.V.,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de Website: de website www.boekenzoekdienst.nl, die in stand wordt gehouden door Boekwinkeltjes

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ContentPlanner

Algemene Voorwaarden ContentPlanner Algemene Voorwaarden ContentPlanner Nederlands Partijen 1.1 DAILYDIALOGUES: aanbieder van ContentPlanner, gevestigd aan de Maasstraat 9-11, 3016 DB te Rotterdam. 1.2 KLANT: hoofdgebruiker en daarmee afnemer

Nadere informatie

Artikel 1. Aard van de Affiliatedienst

Artikel 1. Aard van de Affiliatedienst Dit is een voorbeeld van affiliate voorwaarden zoals gegenereerd met de Affiliatecontract generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische-generatoren/affiliatecontractgenerator/ In dit

Nadere informatie

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN De ondergetekenden gevestigd te postcode en straat te dezen vertegenwoordigd door de heer/mevrouw in zijn/haar functie van hierna te noemen de Contractant en Ceifer Belastingadviseurs

Nadere informatie

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er

Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Algemene voorwaarden register van toepassing op erkend lid zzp-er Stichting Erkenningsregeling Omgevingsrecht, gevestigd aan de Rijnhavenkade 8, 2404 HB te Alphen aan de Rijn, ingeschreven onder KvK-nummer

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden UNIVERSUM webdesign

Algemene voorwaarden UNIVERSUM webdesign Algemene voorwaarden UNIVERSUM webdesign Versie 1.0.2 maart 2017 1. Algemeen 1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding en overeenkomst tussen UNIVERSUM webdesign en

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - Employes

ALGEMENE VOORWAARDEN - Employes ALGEMENE VOORWAARDEN - Employes Wij, Employes B.V., bieden via Software-as-a-Service ( SaaS ) de software Employes (de Software ) aan. Dit betekent dat wij u via het internet toegang bieden tot de Software

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - Klachtenregistratie.com

ALGEMENE VOORWAARDEN - Klachtenregistratie.com ALGEMENE VOORWAARDEN - Klachtenregistratie.com Wij, Woweb B.V., bieden via Software-as-a-Service ( SaaS ) de software Klachtenregistratie.com (de Software ) aan. Dit betekent dat wij u via het internet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris voor vakdocentschap in het beroepsonderwijs Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor diensten die geleverd worden door Maatschap Goed Zorgen uit Tiel. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Midden Nederland onder dossiernummer 50061739

Nadere informatie

3 Aanbiedingen tot stand komen overeenkomst

3 Aanbiedingen tot stand komen overeenkomst 1 Definities ALGEMENE VOORWAARDEN TALENT KITCHEN Artiest Artiestenovereenkomst Talent Kitchen Opdrachtgever Optreden een artiest (acteur, presentator, dagvoorzitters, spreker, mediatrainer etc.) die wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden deelname bouwboulevard

Algemene voorwaarden deelname bouwboulevard Algemene voorwaarden deelname bouwboulevard Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden welke onlosmakelijk deel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - ONRO Online Rooster

Algemene voorwaarden - ONRO Online Rooster Algemene voorwaarden - ONRO Online Rooster November 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 - Algemeen... 3 Artikel 2 - Offertes en aanbiedingen... 3 Artikel 3 Licenties en modules... 3 Artikel 4 - Prijs... 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Affiliate voorwaarden van De Magische Bongerd

Affiliate voorwaarden van De Magische Bongerd Affiliate voorwaarden van De Magische Bongerd versie 11 september 2013 De magische Bongerd is een handelsnaam van Dreamware BV. Artikel 1 - Algemeen 1.1 - Toepasselijkheid Onderstaande voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersoon, die aan webdevelopment opdraagt/opdragen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Share it! B.V. Gebruikmaking advertentiefaciliteiten Share it! door ondernemer

Algemene voorwaarden Share it! B.V. Gebruikmaking advertentiefaciliteiten Share it! door ondernemer Document: Versie: Datum: Algemene voorwaarden Share it! B.V. Ondernemer 1.1 27 februari 2014 Algemene voorwaarden Share it! B.V. Gebruikmaking advertentiefaciliteiten Share it! door ondernemer Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. 1. Definities - Personal Body Plan: Personal Body Plan B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, adres Willemsparkweg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van IM Personal Coach, geves:gd te Amsterdam. 1. Defini)es

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van IM Personal Coach, geves:gd te Amsterdam. 1. Defini)es Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van IM Personal Coach, geves:gd te Amsterdam. 1. Defini)es IM Personal Coach: IM Personal Coach statutair geves:gd te Amsterdam, adres Lederambachtstraat 88

Nadere informatie

VOORWAARDEN ABONNEMENT CASHFLOW ONLINE

VOORWAARDEN ABONNEMENT CASHFLOW ONLINE Ten behoeve van een abonnement op CashFlow software gaan U (klant van CashFlow) en INVERS (Invers BV, gevestigd te Voorburg, geregistreerd bij de KvK onder nummer 27136700; uitgever van CashFlow) een overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. 1. ALGEMEEN 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten, overeenkomsten en leveringen. 1.2. Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de website van Ligare

Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de website van Ligare Algemene Voorwaarden voor gebruikers van de website van Ligare Alle informatie die Ligare communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals e-mail, alsmede alle software en tools en verwijzingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V.

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Artikel 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Reboost-Energy B.V. betreffende de verkoop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Academie CRK

Algemene voorwaarden Academie CRK Algemene voorwaarden Academie CRK 1-1-2017 Algemene voorwaarden voor Opleidingen, Trainingen en Coaching door Coaching rondom kanker, KvK 08183986, gevestigd te Apeldoorn. 1. Algemeen 1. Deze algemene

Nadere informatie

Artikel 2. Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst

Artikel 2. Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst Algemene Voorwaarden Reeldeal B.V. Artikel 1. Definities 1.1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden. 1.2. App: de app waarmee Klant kan adverteren en Spelers een Spel kunnen spelen

Nadere informatie

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 OVEREENKOMST INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 ONDERGETEKENDEN: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Shopping Center Network BeNeLux,

Nadere informatie

De consument beschikt niet over het recht om de koop ongedaan te maken.

De consument beschikt niet over het recht om de koop ongedaan te maken. OVEREENKOMST VOOR HET PLAATSEN VAN EEN ADVERTENTIE Identificatie van de partijen Enerzijds, SPRL JSWR Consulting, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in België onder het nummer 0846.338.559

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten van Yourdialerapp.com met betrekking tot mobiele telecommunicatieservices aangegaan

Nadere informatie

1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases. 1.2 Content Management

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN. De Bedrijfsmakelaar.nl ALGEMENE VOORWAARDEN De Bedrijfsmakelaar.nl Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van de website van De Bedrijfsmakelaar.nl. Deel I. Algemeen Artikel 1 Definities en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Overeenkomst. Gemeente Eindhoven en

Overeenkomst. Gemeente Eindhoven en Overeenkomst Gemeente Eindhoven en. Aanbesteding Deelproject 1a Tweedelijns specialistische zorg 2015 Overeenkomst aanbesteding Jeugdzorg Tweedelijns specialistische zorg 2015 pag 2 van 6 De ondergetekenden:

Nadere informatie

AWS design. Algemene voorwaarden

AWS design. Algemene voorwaarden AWS design Algemene voorwaarden AWS design informatie Copyright 2005 AWS design. Alle rechten voorbehouden De Klant ontvangt dit document onder de voorwaarde dat De Klant dit document vertrouwelijk zal

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Voor de toegang en het gebruik van de website www.horsebizz.com (hierna: HORSEBIZZ.COM), gelden de volgende Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van de Websites

Nadere informatie

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training of workshop

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training of workshop Algemene voorwaarden 2Bloom voor Workshops en trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Hamel Opleidingen: Integraal opleidingsinstituut gevestigd te Gorinchem (ingeschreven bij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014

Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Algemene voorwaarden Master catering en BBQ Versie geldig vanaf: 3 februari 2014 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Master catering en BBQ: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Master

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN JEAN MINEUR MEDIAVISION B.V.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN JEAN MINEUR MEDIAVISION B.V. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN JEAN MINEUR MEDIAVISION B.V. 1. DEFINITIES In de navolgende algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd overeenkomstig de in dit artikel gegeven betekenis.

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN OPDRACHT De ondergetekenden: 1. [ ], gevestigd en kantoorhoudende te [ ] aan [ ], hierna te noemen: Opdrachtgever, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ ]; 2. [ ], woonachtig en

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor bedrijven die zich hebben aangemeld voor het gebruik van de diensten van Afsprakenhuis B.V.

Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor bedrijven die zich hebben aangemeld voor het gebruik van de diensten van Afsprakenhuis B.V. Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor bedrijven die zich hebben aangemeld voor het gebruik van de diensten van Afsprakenhuis B.V. Afsprakenhuis B.V. Marssteden 150B 7547 TD Enschede E- mail:

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl AutoTrack.nl Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: de Persgroep Automotive: de Persgroep Automotive B.V., zijnde de eigenaar en exploitant van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN POPUPLED B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN POPUPLED B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN POPUPLED B.V. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder PopUpLED : PopUpLed b.v., besloten vennootschap naar Nederlands recht, geregistreerd onder nummer 61836680 bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Eigenhandje Coaching Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Behandelovereenkomst: Eigenhandje: Kind: Eigenhandje, De

Nadere informatie

1.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven.

1.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven. Algemene voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door webouwen.nl gesloten overeenkomsten en verrichte diensten

Nadere informatie

2.Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor WorldStream B.V. niet bindend en niet van toepassing.

2.Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor WorldStream B.V. niet bindend en niet van toepassing. Algemene Voorwaarden WorldStream B.V. 1. Definities 1.Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van WorldStream B.V. wordt gesloten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

Ongeacht het type abonnement krijgt de verhuurder toegang tot alle functies en tools die aangeboden worden door VillaMarkt.

Ongeacht het type abonnement krijgt de verhuurder toegang tot alle functies en tools die aangeboden worden door VillaMarkt. Algemeen Deze gebruiksvoorwaarden zijn met ingang van 1 januari 2014 van toepassing op ieder gebruik van de website van VillaMarkt (zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST (Overeenkomst van Opdracht)

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST (Overeenkomst van Opdracht) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST (Overeenkomst van Opdracht) Partijen: [... naam], gevestigd/woonachtig te [... plaats] aan de [... adres], geboren op.. te, paspoortnummer./rijbewijsnummer../kvk-nummer hierna

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden In overweging nemende dat: Partner aan zijn klanten, binnen zijn locaties toegang tot Wi- Fi wil aanbieden, via de bestaande internetaansluitingen die Partner reeds heeft; Partner

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012 Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012 Pagina 2 van 7. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Robin Krooshof Services: Leverancier van de geboden diensten en / of producten. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. 1. Definities - Personal Body Plan: Personal Body Plan B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, adres Ketelstraat

Nadere informatie

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres Algemene voorwaarden Accountantsonline.nl Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden AOL: Accountantsonline.nl Site Website:

Nadere informatie

Voorwaarden StucGoed webpagina

Voorwaarden StucGoed webpagina Voorwaarden StucGoed webpagina Samenvattend Aan het gebruik van een StucGoed webpagina kan geen enkel recht worden ontleend. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw webpagina. Op StucGoed.nl

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect

Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de met een beginhoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis (zowel in enkelvoud als meervoud): Account: Dienst: Gebruiker:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Insezo B.V.

Algemene voorwaarden Insezo B.V. 1 Algemene voorwaarden Insezo B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op voor het laatst gecorrigeerd en zijn tevens in te zien op www.insezo.com Inhoudsopgave: Art. 1. Toepasselijkheid Art. 2. Aanvulling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Artikel 1 Definities 1.1 Neighbours Kitchen: de eenmanszaak Neighbours Kitchen, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Careibu Klanten

Algemene Voorwaarden Careibu Klanten Algemene Voorwaarden Careibu Klanten 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van de besloten vennootschap De Vinderij B.V., gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coaching & Training

Algemene Voorwaarden Coaching & Training Algemene Voorwaarden Coaching & Training Artikel 1 Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee

Nadere informatie

Artikel 1: Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de adverteerder en Moslimbruiloft.nl.

Artikel 1: Toepasselijkheid. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de adverteerder en Moslimbruiloft.nl. Algemene voorwaarden plaatsing advertentie Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor een advertentie/bedrijfspresentatie op de website van Moslimbruiloft.nl. Indien er in deze voorwaarden over

Nadere informatie

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN Algemene bepalingen ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN 1. Deze algemene incasso voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten aan en overeenkomsten met ALL-ROUND INCASSO tot incassowerkzaamheden,

Nadere informatie