Dolead Campaign Manager Dienst Standard Form Contract Mandaat Contract

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dolead Campaign Manager Dienst Standard Form Contract Mandaat Contract"

Transcriptie

1 Dolead Campaign Manager Dienst Standard Form Contract Mandaat Contract van Dolead, SAS, kapitaalinjectie 120, 840, hoofdkantoor gevestigd op 14 Boulevard Poissonière, Parijs, RCS PARIS N , hierna genoemd het "Bedrijf" met betrekking tot de adverteerder waarvan de aankoop is geaccepteerd door het Bedrijf, hierna genoemd de "Adverteerder." Bedrijf en Adverteerder zullen hierna worden aangegeven als de Partij" of samen als de "Partijen." 1. Inleiding Het bedrijf biedt toegang tot een online digitaal publiciteit tool, hierna genoemd de "Dolead Campaign Manager service" of "DCM service." Met de Dolead Campaign Manager service, biedt het bedrijf de mogelijkheid aan adverteerders om reclamecampagnes te creëren, te activeren, en te stoppen zoals beschreven in het mandaat verleend door de adverteerder aan de onderneming. De DCM service maakt gebruik van de expertise van het bedrijf op het gebied van semantiek (keuze van zoekwoorden, de keuze van URL' om advertenties te verspreiden) en algoritmiek (wiskundige formules die de beste prijzen berekent in bijna real time ) met als doel het verbeteren van de prestaties van de campagnes van de adverteerder. Het bedrijf maakt gebruik van al deze middelen om de belegging van de adverteerder te optimaliseren, maar in geen geval zijn resultaten een verplichting voor het bedrijf. In overeenstemming met de 1984 artikelen en in het volgen van het Franse Burgerlijk Wetboek van de wet van 29 januari 1993 over corruptie en transparantie, zijn de partijen verder in overeenkomst met betrekking tot alles wat volgt. 2. Object De Standard Form Contract voorwaarden stipuleren de voorwaarden waaronder de Adverteerder mandaat geeft aan het bedrijf om op te treden namens de adverteerder met betrekking tot online reclame dienstverleners, en aldus te toegang krijgen tot de DCM service. 3. Voorwaarden voor toegang tot de DCM service Om toegang te krijgen tot de DCM service en aldus een Adverteerder te worden, is een registratie procedure voor het creëren van een account toegankelijk op de betreffende pagina van Alle verzoeken om een account te maken (hierna te noemen de "Adverteerders Account") nemen aan dat elk rechtspersoon die de registratie heeft gemaakt de bevoegdheid heeft om haar of zijn bedrijf of vereniging te vertegenwoordigen. De handeling van het openen van een Adverteerders Account impliceert aanvaarding van alle Standard Form Contract voorwaarden door de adverteerder. In geval van eventuele wijzigingen in het oorspronkelijke contract, zal een formele aanvaarding

2 nodig zijn van het nieuwe contract om toegang tot de Adverteerders Account te krijgen. Zodra een verzoek om een Adverteerders Account maken is verzonden volgens de instructies op de dolead.com website, zal het bedrijf dit verzoek onderzoeken en het aanmaken van de account activeren, waarbij de adverteerder kan worden aangemeld via of telefoon in de dagen na de aanvraag. Eenmaal verbonden met zijn account op de URL met de login informatie die hij heeft gemaakt, zal de adverteerder in staat zijn om toegang te krijgen tot het volgen van zijn reclamecampagnes beheerd door het Bedrijf. 4. De toegang tot de DCM service In overeenstemming met het artikel van het Franse Burgerlijk Wetboek, de verplichtingen geschetst van deel 1 door een deel 5 van het artikel en de eerste twee beschreven in artikel van de Franse Burgerlijk Wetboek moeten worden vrijgesteld. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om elk verzoek van dienst te weigeren zonder een overzicht te geven van de redenen voor de afwijzing. Elk verzoek van de service houdt de volledige aanvaarding door de Adverteerder van de Standard Form Contract voorwaarden in, in zijn geheel. De Adverteerder verleent het bedrijf de macht om reclame plaatsingen te kopen van reclame dienstverleners voor een bedrag dat hij heeft bepaald en kan wijzigen wanneer hij wilrechtstreeks vanuit zijn Dolead Account. Het reclame-budget zal worden toegewezen als volgt: gespreid over de verschillende, door de Adverteerder gekozen advertentie dienstverleners, met betrekking tot de resultaten verkregen uit de campagnes op de netwerken van iedere provider. De DCM-technologie kan de verdeling van de middelen op elk gewenst moment wijzigen, met betrekking tot de globale prestaties van alle campagnes. De adverteerder erkent uitdrukkelijk dat, de goedkeuring van de aanbiedingen van reclame providers door het bedrijf namens hem en in zijn naam, en met name de instelling van reclame veiling prijzen, wordt gedaan onder de verantwoordelijkheid van de adverteerder. De directe afwikkeling van facturen van leveranciers zal zo worden uitgevoerd. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor de adverteerder voor de betalingen en de aankoop van advertentie ruimte op grond van zijn juridische status als een proxy van de adverteerder. 5. Relatieve Voorwaarden voor het succesvolle verloop van de advertentie campagne van het bedrijf (hierna genoemd DCM-campagne ) Voor de succesvolle lancering van de DCM-campagne, moet de adverteerder een beheer-delegatie (volmacht?) geven aan het bedrijf voor elke online reclame service

3 provider, dit is nodig voor de succesvolle uitvoering van het mandaat. De Adwords en Bing rekeningen van de adverteerder worden speciaal gericht. In het geval dat de adverteerder deze delegaties(volmachten) niet creëert, is het bedrijf niet verantwoordelijk voor alle handelingen verbonden met de DCM service. De Adverteerder blijft vrij om de aan het bedrijf gegeven delegaties te stoppen op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving. 6. Beperkingen van de verantwoordelijkheid van het bedrijf Het Bedrijf zal zijn uiterste best doen om de DCM service operationeel en toegankelijk te houden, zonder vertraging of overdreven moeilijkheden. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor materiële of immateriële schade, direct of indirect het gevolg van de functie van de DCM service, ongeacht de veroorzaken, behalve in het geval van een grote fout in de uitvoering van de gerelateerde verplichtingen. 7. Het volgen van de advertentie campagnes voor de rekening van de adverteerder De adverteerder is in staat om de evolutie van zijn reclamecampagne te bekijken op zijn Dolead rekening. Bovendien zal het bedrijf het volgen van de reclamecampagnes van elk individu uitbesteden aan een van de leden van zijn personeel (hierna genoemd "Account Manager"). Zo zal de adverteerder in staat zijn, zijn Acount Manager op elk gewenst moment te contacteren via of telefoon, om te overleggen over het succesvolle verloop van de campagnes. 8. Voorwaarden voor Facturering en betaling 8.1 Algemene Facturering en betalingen Wanneer een Adverteerder zich aanmeldt voor Dolead Campaign Manager, moet er gekozen worden voor een van de twee volgende abonnementen: Een maandelijks abonnement met een vereist minimum van 999 / maand (tenzij anders aangegeven) Een jaarabonnement met een verminderde minimum van 799 / maand (Tenzij anders aangegeven) Vanaf het moment dat de adverteerder is begonnen met zijn gekozen methode van betaling, zal de adverteerder in het begin van elke maand in rekening worden gebracht. De eerste betaling wordt berekend op een pro rata temporis basis.

4 Bijvoorbeeld, indien de adverteerder zijn abonnement begint op 17 mei, zal slechts de periode van 17 mei tot 30 mei worden gefactureerd. Vanaf het moment dat de adverteerder met een gekozen methode van betaling van start gaat, zal het bedrijf, per , een factuur sturen van het budget dat zal worden besteed aan de reclame dienstverleners van de huidige maand, onder vermelding van de vereiste datum van betaling. Adverteerders herkennen deze factuur als een kennisgeving van money withdrawal. Het bedrijf, via automatische money withdrawal, voert de money withdrawal uit ten vroegste op de eerste werkdag na de 5e van de facturatie maand. In geval van te late of vertraagde betaling, zijn Adverteerders verplicht een boete te betalen die gelijk is aan drie keer de wettelijke rente, alsmede een schadevergoeding van 40 euro. 8.2 Voorwaarden Specifiek voor de Maandelijks abonnement Het bedrag van de door de adverteerder aan het bedrijf verschuldigde boete is 10% van het budget van de adverteerders reclamecampagne beheerd door het bedrijf met een minimum van 999 excl. BTW tenzij anders vermeld. Dit abonnement wordt automatisch verlengd op de 1e van elke maand voor een periode van een maand. De adverteerder kan zijn abonnement op ieder moment schriftelijk annuleren. De opzegging is van kracht, 30 dagen na ontvangst van de opzegging. Bijvoorbeeld, indien de adverteerder het abonnement annuleert op 18 juni, neemt de werkelijke annulering van het abonnement plaats op de 31 juli, resulterend in het deactiveren van de DCM Technology op campagnes van de Adverteerder en het einde van gerelateerde lasten na 1 augustus. 8.3 Specifieke voorwaarden voor de Jaarabonnement Het bedrag verschuldigd door de adverteerder voor het bedrijf is 8% van de budget beheerd door het bedrijf. De vergoeding kan in geen geval lager zijn dan 799 exclusief BTW per maand. Het jaarabonnement wordt automatisch elk jaar verlengd op de datum van de verjaardag van de ondertekening van het contract. De Adverteerder kan het abonnement op elk moment schriftelijk opzeggen schrijven, met een opzegtermijn van 3 maanden vóór de verjaardag datum. Bijvoorbeeld, als de adverteerder zijn contract op 1 januari heeft ondertekend en hij zijn abonnement vóór 30 september eindigt, zal het abonnement eindigen 31 december, waardoor het deactiveren van DCM technologie op zijn campagne ingaat en de facturatie op 1 januari van het volgende jaar zal stoppen. Indien de overeenkomst wordt beëindigd na 30 september, zal de adverteerder worden gecontracteerd voor een extra jaar. Annulering clause voor het beëindigen van de proefperiode van 3 maanden: Gedurende een periode van 3 maanden vanaf de datum waarop het contract is ondertekend, kan de Adverteerder zijn jaarabonnement op elk moment schriftelijk

5 opzeggen, met een minimum voorafgaande kennisgeving van 10 werkdagen. Bijvoorbeeld, indien de adverteerder op 1 januari een contract heeft ondertekend, is hij vrij om zijn jaarcontract te annuleren tot 10 werkdagen vóór 31 maart, uiterlijk, waarna de DCM Technologie wordt gedeactiveerd en de gerelateerde kosten zullen stoppen vanaf de 1 april. 9. Betrokkenheid van de professionele adverteerder Het bedrijf handelt in naam en voor rekening van de Adverteerder om diens campagnes te optimaliseren. Voor de succesvolle werking van de Dolead Technologieën aangaande de momentele beheersing van reclame campagnes, wordt de professionele Adverteerder geacht: het team van het bedrijf op de hoogte te stellen van alle wijzigingen aan de desbetreffende campagnes bestuurd door de DCM technologie. De paragraaf geldt vooral voor advertenties, zoekwoorden, of een groep van advertenties van een campagne. zich niet mengen in campagnes beheerd door Dolead met derde partijen. De adverteerder mag niet, direct of indirect, in contact treden met de eerder genoemde partner diensten (derde partijen), tijdens de DCM reclamecampagne, en mag ook geen andere reclame campagnes starten tegelijk met de DCM reclamecampagne. De Adverteerder belooft de online advertentie campagnes momenteel beheerd door de DCM service niet te storen. De afwikkeling van een bedrag te wijten aan online reclame dienst providers is integraal de taak van de adverteerder, in geen geval zal het bedrijf de plaats nemen van de adverteerder voor de verwerking en betaling van facturen aan online reclame providers (Google & Bing). 10. Verbeteringen aan de Dolead Services Met het doel om de diensten aangeboden door Dolead te verbeteren, behoudt het bedrijf zich het recht om wijzigingen aan de DCM service technologie te maken zonder de verplichting om de adverteerder te informeren. Deze modificaties bevatten, maar zijn niet beperkt tot, de toevoeging en het formatteren van nieuwe diensten, de toevoeging of formatteren van nieuwe functies in de gebruikersinterface. 11. Duur en beëindiging van het contract. Opschorting van de DCM service. De partijen zijn het erover eens dat het huidige mandaat in gaat op de datum van aanvaarding van de huidige voorwaarden door de adverteerder, en zal aan het begin van elk maand worden verlengd voor de duur van één maand. In ieder geval kan de adverteerder het huidige contract en de uitvoering van de DCM dienst annuleren door het sturen van een ondertekende brief of een naar het adres met betrekking tot de specifieke voorwaarden van de opzegging als deze overeen komen met het type abonnement ondertekend (vermeld in de punten 8.2 en 8.3). Na ontvangst van de zal het bedrijf de

6 Adverteerders Dolead account sluiten en alle actieve reclame campagnes worden gedeactiveerd. Het bedrijf behoudt zich het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de overeenkomst te beëindigen door het sturen van een naar het adres ingeleverd door de adverteerder aan het moment van inschrijving. Alle ernstige schendingen van de verbintenis tussen de partijen zoals de niet-betaling van de facturen aan het bedrijf worden gronden voor het bedrijf om de beheersing van de adverteerders campagne te beëindigen, en dat op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving. Geen schade, direct of indirect, materieel of immaterieel, kunnen als gevolg van de sluiting van de een adverteerders rekening en / of de annulering zonder voorafgaande kennisgeving van een verzoek om DCM diensten van het bedrijf te stoppen resulteren in een last tegen het bedrijf. 12. Confidentiality - data De adverteerder erkent dat het accepteren van de Standard Form Contract voorwaarden hem toegang geeft tot Dolead diensten die belangrijke investeringen aan het Bedrijf hebben gekost. Vanaf de eerste creatie van een adverteerders account, en voor onbepaalde hoeveelheid tijd, is de adverteerder gebonden aan niet onthullen aan een derde partij van de informatie, documenten en / of andere vertrouwelijke elementen van het Bedrijf. Om precies te zijn, alle strategische informatie met betrekking tot de commerciële, reclame en financiële politiek van het bedrijf zijn vertrouwelijk, zoals alle informatie met betrekking tot digitale toepassingen die het bedrijf heeft geleid voor de adverteerder. Het bedrijf erkent dat de gegevens die de adverteerder beschikbaar maakt voor online reclame eigendom blijven van de Adverteerders. Het bedrijf is gebonden geen kopieën te houden van de adverteerders reclame informatie na de sluiting van de Adverteerder Dolead account. 13. Intellectuele Eigendomsrechten De Adverteerder verklaart dat hij de rechtmatige eigenaar is van de intellectuele of industriële eigendom van zijn merken, logo's, teksten, afbeeldingen en in het algemeen, over elke ondersteunend materiaal gedeeld met het bedrijf voor de uitvoering van de advertentie campagne die de adverteerder heeft toevertrouwd aan het bedrijf. De Adverteerder garandeert het bedrijf tegen elke actie, wettelijke of anderszins, in dit verband en zal betrekking zou hebben op de geheel van eventuele kosten van een gerelateerde rechtszaak tegen het bedrijf. Van haar kant is en blijft het bedrijf de enige eigenaar van het geheel van de intellectueel en / of industrieel eigendomsrecht van haar merken, marques, logo's, teksten, beelden,

7 software, script, algoritmen, evenals van alle content of diensten online of aanbieding gepubliceerd aan de adverteerder. Deze overeenkomst is geen verkoop of concessie van een intellectuele en / of industriële eigendomsrechten van het Bedrijf. Adverteerders mogen niet in strijd zijn met deze rechten op enigerlei wijze, direct of indirect. 14. Verantwoordelijkheden Het bedrijf is slechts verplicht aan een obligatie de uitvoering van zijn activiteit als een gespecialiseerde intermediair tussen Google en Bing-diensten, de Adverteerders en webgebruikers. Opmerkelijk, adverteerders en Dolead reclame partners kunnen niet het bedrijf verantwoordelijk houden voor eventuele problemen met betrekking tot de behandeling van webgebruikers. Adverteerders en hun partners zijn samen verantwoordelijk voor het uiteindelijke product of de dienst gevraagd door webgebruikers. De adverteerder garandeert het bedrijf dat zijn activiteiten, zoals deze geregistreerd op zijn Dolead account, racistische, pornografisch of anderszins worden beschouwden die in strijd zijn met een goede moraal en de Franse wetten, (Informatica en Vrijheid Wet / Loi Informatique et Liberté). Deze vormt een noodzakelijke voorwaarde voor het gebruik van Dolead diensten. Adverteerders garanderen het bedrijf tegen eventuele juridische actie of klacht door een derde partij tengevolge van een activiteit van de adverteerder. 15. Persoonlijke informatie In overeenstemming met de wet nummer van 6 januari 1978, de zogenaamde Computer en Vrijheid Wet (Loi Informatique et Liberté), zijn de persoonlijke gegevens verzameld als gevolg van registratie op de website van het bedrijf nodig om de registratie aanvraag te verwerken. Ze worden gebruikt door het bedrijfs Registratie Manager. De adverteerder heeft het recht op toegang, rectificatie en verzet aan de "persoonlijke informatie" dienst van het bedrijf op het adres 16. Wijziging van de Standard Form Contract Het bedrijf behoudt zich het recht om de Standard Form Contract te wijzigen op elk gewenst moment, maar niet om de bestaande regels te wijzigen. De nieuwe bepalingen zullen, vanaf het moment van hun inschrijving, alle betrekkingen van de Adverteerders met het bedrijf regeren en alleen de meest recente versie van de regels en voorschriften zal worden beschouwd als juridische en relevant. Een dergelijke wijziging zal onder de aandacht worden gebracht van de adverteerders vooraf. Enige en alle gebruik van Dolead diensten na de inwerk van de wijzigingen zullen tellen als aanvaarding van de gemodificeerde Standard Form Contract. 17. Nietigheid

8 In de hypothetische situatie waarin één van de bepalingen van de Standard Form Contract nietig werd beschouwd door een wettelijke en reglementaire bepaling of van een juridische beslissing van de wettelijke bevoegdheid, zou deze bepaling beschouwd zijn alsof het niet was geschreven, alle overige bepalingen zullen hun bindende kracht behouden. 18. Toepasselijk recht De Standard Form Contract Voorwaarden zijn gebaseerd op het Franse recht. 19. Juridische Geschillen en bevoegde rechter In geval van geschillen, komen de partijen overeen om een vriendelijke oplossing te zoeken voor een rapportage aan de bevoegde rechtbank in Parijs

Algemene Voorwaarden. Artikel 1: DEFINITIES. Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. Artikel 1: DEFINITIES. Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Niets van deze site mag worden vermenigvuldigd, gepubliceerd of openbaar worden gemaakt op welke manier dan ook, zonder schriftelijke toestemming van: Target Vision Media info@targetvision.nl

Nadere informatie

GLOBAL WEBHOSTING Antwerpenstraat 12 A 2034 RS Haarlem

GLOBAL WEBHOSTING Antwerpenstraat 12 A 2034 RS Haarlem GLOBAL WEBHOSTING Antwerpenstraat 12 A 2034 RS Haarlem Versie 5.1.1 01-05-2010 Algemene Voorwaarden van: Global Webhosting, gevestigd en kantoorhoudend in Haarlem Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Verdermedia Opgemaakt mei 2015, te Enschede

Algemene voorwaarden Verdermedia Opgemaakt mei 2015, te Enschede Algemene voorwaarden Verdermedia Opgemaakt mei 2015, te Enschede 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Verdermedia

Nadere informatie

Jij ook? Algemene Voorwaarden

Jij ook? Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Geldig vanaf januari 2014 1 Algemene Voorwaarden BlinktUit Artikel 1: Definities 1.1 Content: alle content die de Klant heeft geplaatst of wenst te plaatsen op de Website/Webshop,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR)

Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR) Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR) Versie 1.1-07 Maart 2015 1. Inleidende bepaling De verkoopsvoorwaarden uitgelijnd in dit document zijn van toepassing op alle commerciële transacties met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kameleon Webdesign gevestigd en kantoorhoudende te Wernhoutseweg 179a, 4884 MC Wernhout.

Algemene voorwaarden Kameleon Webdesign gevestigd en kantoorhoudende te Wernhoutseweg 179a, 4884 MC Wernhout. Algemene voorwaarden Kameleon Webdesign gevestigd en kantoorhoudende te Wernhoutseweg 179a, 4884 MC Wernhout. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Kameleon Webdesign. Deze voorwaarden zijn van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding. Artikel 3. Uitvoering van de Dienst.

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding. Artikel 3. Uitvoering van de Dienst. Algemene voorwaarden Versie 201510202 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Archimedes Hosting, gevestigd te Neptunusstraat 27B, 7521WC Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211

Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 Bijlage PERFECTVIEW ONLINE OVEREENKOMST v201211 GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE PERFECTVIEW ONLINE SOFTWARE APPLICATIES: Door tijdens de bestelprocedure "JA, IK GA AKKOORD MET DE VOORWAARDEN" aan te vinken,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2BHIP reclame & ontwerpstudio

Algemene Voorwaarden 2BHIP reclame & ontwerpstudio Algemene Voorwaarden 2BHIP reclame & ontwerpstudio Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van 2BHIP reclame & ontwerpstudio. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en 2BHIP

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ispace Design & Hosting

Algemene Voorwaarden ispace Design & Hosting Algemene Voorwaarden ispace Design & Hosting Inhoud 1. Algemene informatie... 2 1.1 Definities... 2 1.2 Algemeen... 2 2. Hosting en domeinregistratie... 3 2.1 Voorwaarden voor de serviceverlening... 3

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Webbro. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Webbro.

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Webbro. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Webbro. Algemene Voorwaarden Webbro Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Webbro. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Webbro. Artikel 2. Toepasselijkheid 1. Deze algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Definities Toepasselijkheid voorwaarden Aanbieding en acceptatie Aanvang overeenkomst

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Bureau Ganzenveer 2.0 Definities Aanbieding: iedere vorm van aanbod gedaan door of namens Bureau Ganzenveer 2.0, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: offertes,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Invest Online Diensten B.V.

Algemene Voorwaarden Invest Online Diensten B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn tevens te downloaden van http://www.investonline.nl (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). 1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a)

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM. Artikel 1 : Algemeenheden. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3 : Termijnen. Versie: 1.20603

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM. Artikel 1 : Algemeenheden. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3 : Termijnen. Versie: 1.20603 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM Versie: 1.20603 Artikel 1 : Algemeenheden. 1. De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoop en op alle prestaties uitgevoerd door

Nadere informatie

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Artikel 1. Definities 1. BC IT Services : BC IT Services gevestigd te Kampen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32144229. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN RGB-3-151-215 / algemene voorwaarden 1 Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. -

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. GlasvezelZakelijk.nl. augustus 2012

Algemene Voorwaarden. GlasvezelZakelijk.nl. augustus 2012 Algemene Voorwaarden GlasvezelZakelijk.nl augustus 2012 INHOUDSOPGAVE: 1. DEFINITIES EN BEGRIPSBEPALING...3 2. DE DIENSTEN...3 3. TOTSTANDKOMING VAN EEN SERVICE CONTRACT...4 4. VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT...4

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienstverlening op de website www.domainorder.nl. Door gebruik te maken van de website www.domainorder.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITESELECT

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITESELECT ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITESELECT Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van WebsiteSelect. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WebsiteSelect. Artikel 2.Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene- en Leveringsvoorwaarden Refresh-it B.V. Versie 1.1 d.d. 15 oktober 2010

Algemene- en Leveringsvoorwaarden Refresh-it B.V. Versie 1.1 d.d. 15 oktober 2010 Algemene- en Leveringsvoorwaarden Refresh-it B.V. Versie 1.1 d.d. 15 oktober 2010 Dit zijn de Algemene- en Leveringsvoorwaarden van Refresh-it B.V., de eigenaar en exploitant van diverse websites en online

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET Kaderovereenkomst Diensten FreedomNet Pagina 1 van 8 KADEROVEREENKOMST DIENSTEN FREEDOMNET Tussen: De vennootschap naar Belgisch recht, FreedomNet, met ondernemersnummer BE0.878.827.621 en maatschappelijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop of Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. Page 1/7

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop of Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. Page 1/7 Page 1/7 INTERNET SERVICE Aan het gebruik van de Internet-Toegang die de Bank ter beschikking stelt van haar klanten zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1. Definities Voor de interpretatie van deze

Nadere informatie