Inhoud Inhoud Inleiding Starten met het portfolio Portfolio delen Dossier Formulieren Bestanden en mappen beheren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud Inhoud Inleiding Starten met het portfolio Portfolio delen Dossier Formulieren Bestanden en mappen beheren"

Transcriptie

1 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 3 Starten met het portfolio 4 Wachtwoord aanmaken 4 Inloggen in het portfolio 4 Uw gegevens wijzigen 4 Structuur van het portfolio 5 Basisprincipes 7 Data uit de tabel opslaan in een CSV-bestand 11 Uitloggen 11 Portfolio delen 12 Deellink aanmaken 12 Dossier 14 Inleiding 14 Invoegen van dossier 14 Twee niveaus bij de dossiers in het portfolio 15 Sluiten van dossier 15 Verwijderen 16 Formulieren 17 Inleiding 17 Verschillende workflows 17 Formulieren toevoegen 17 Invullen 18 Bijlage meesturen 18 Beoordelaar uitnodigen 20 Ingevuld formulier bekijken 24 Aanvullende informatie toevoegen aan formulier 24 Verwijderen van formulieren graden feedback formulier 25 Bestanden en mappen beheren 27 Mappen beheren 27 Mappen maken 27

2 Bestanden uploaden, verplaatsen en verwijderen 28 Zicht op voortgang 30 Via Startpagina 30 Via Dossier 30 Via Rapportages 31

3 Inleiding Dit is de handleiding voor aios van het digitaal portfolio (Scorion) van SOON. Deze handleiding beschrijft de handelingen die nodig zijn om met het digitaal portfolio te kunnen werken. Het beschrijft dus niet de procedures met betrekking tot toetsing, beoordeling en besluitvorming. Die staan beschreven in het toetsboek en het toetsplan van SOON. Het digitaal portfolio is ingericht op basis van de regels en richtlijnen uit het SOON toetsplan en toetsboek. Het portfolio is onderverdeeld in educatieve en selectieve onderdelen. Doelstellingen van de educatieve onderdelen zijn: 1. Het bevorderen van de ontwikkeling van de aios, d.m.v. a. structureren en organiseren van het leerproces (documenteren van reflecties, leerdoelen, leerplannen, resultaten van leeractiviteiten (producten)); b. organiseren van feedback (n.a.v. toetsen, beoordelingen, praktijkervaringen, producten); c. koppelen van feedback aan leerdoelen; d. zichtbaar maken van groei van competenties (bv via grafische weergave van toetsresultaten); e. communicatie (bv door anderen (mede-aios/opleider/docenten) uit te nodigen voor het bekijken van het ontwikkelingsportfolio en/of geven van feedback); 2. Het beoordelen van de competentie Professionaliteit : de aios werkt systematisch en doelbewust aan verbetering van zijn beroepsmatig functioneren. Doelstellingen van het beoordelingsportfolio zijn: 1. Het verzamelen en beschikbar maken van uitslagen van selectieve toetsmomenten 2. Het ondersteunen en vastleggen van de selectieve besluitvorming. De aios is eigenaar van het educatieve deel van het portfolio en kan het portfolio naar eigen behoefte inrichten en delen met derden. De opleiding is eigenaar van het selectieve deel. De inrichting daarvan is grotendeels bepaald door het Toetsplan en door het opleidingshoofd. Daartoe geautoriseerde medewerkers hebben (naast de aios) inzage in dit deel van het portfolio.

4 Starten met het portfolio Wachtwoord aanmaken Wanneer u bent aangemaakt als gebruiker van het e-portfolio, ontvangt u een met daarin een linkje waarmee u uw wachtwoord kunt instellen. Een wachtwoord voor Scorion bestaat uit minimaal 8 tekens, waarvan 1 hoofdletter, 1 kleine letter en 1 cijfer. Het wachtwoord mag daarnaast geen leestekens bevatten, dus geen sterretje, hekje of uitroepteken o.i.d. Wanneer u uw wachtwoord hebt ingesteld, komt u in uw e-portfolio. Inloggen in het portfolio Om Scorion te starten typt u in de Internet browser van uw computer het benodigde webadres in: scorion3.parantion.nl. (dus zonder www ervoor) Benodigdheden om in te kunnen loggen in Scorion: Verbinding met internet Internet Explorer, Safari, Firefox Gebruikersnaam Wachtwoord Figuur 1: Inlogscherm Indien u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u in dit inlogscherm klikken op Wachtwoord vergeten. U krijgt dan de gelegenheid om een nieuw wachtwoord in te stellen. U kunt deze optie ook gebruiken om de eerste keer een wachtwoord voor Scorion in te stellen. Uw gegevens wijzigen U kunt een aantal van uw gegevens wijzigen in Scorion. Dit doet u door naar het menu Extra te gaan en hier voor de menuoptie Gegevens te kiezen. U krijgt dan het volgende scherm te zien waar u uw gegevens kunt aanpassen.

5 Figuur 2: Gegevens U kunt in dit scherm uw adres en uw opleidingsinstituut aanpassen. Pasfoto toevoegen/wijzigen Via menu Extra Foto kunt u een pasfoto toevoegen of wijzigen. Figuur 3: Foto toevoegen Wachtwoord wijzigen Uw wachtwoord kunt u wijzigen via menu Extra Wachtwoord Structuur van het portfolio Binnen uw gebruikersaccount kunt u uw voortgang zien, dossiers en formulieren aanmaken en bestanden opslaan. Dit gebeurt in de verschillende modules binnen Scorion. Binnen de modules kunt u met behulp van de menubalk, het lint en het navigatiemenu de functies gebruiken die Scorion bezit. In de volgende figuur kunt u de plaats van deze aspecten binnen Scorion

6 terugvinden. Ook ziet u in Figuur 4 de tree, de locatie waar uw gegevens aangepast kunnen worden en de kalender. Figuur 4: De structuur van Scorion Meldingen Scorion houdt u automatisch op de hoogte van bepaalde zaken, zoals het terugontvangen van beoordelingen. U kunt deze meldingen zien via menu Extra Meldingen, of via het wereldbolletje in de rechter bovenhoek: Figuur 5: Meldingen Helpfunctie Onder menu Extra vindt u ook een linkje naar de helpfunctie.

7 Basisprincipes Startpagina/Dossier/Mijn documenten Het digitaal portfolio is ingedeeld in drie modules: - Startpagina: een pagina met een overzicht van de taken en de vulling van de diverse dossiers - Dossier: het gedeelte met de verschillende dossiers en digitaal invulbare formulieren - Mijn Documenten: een ruimte voor de opslag van documenten Figuur 6: De modules De boomstructuur (Tree) Wanneer u zich bevindt in module Dossier, dan ziet u aan de linker kant uw dossier-onderdelen. Als bovenste niveau ziet u Mijn dossiers, en daaronder alle ingevoegde dossiers. Ook ziet u plusjes of minnetjes staan voor de dossiers. Wanneer u een plusje ziet, betekent dit, dat het dossier is ingeklapt en dat er meer informatie zichtbaar wordt door op het plusje te klikken. Als u een minnetje ziet, kunt u de onderliggende informatie verbergen. In Figuur 7 staat u op Ingevoegde dossier onderdelen. Aan de rechterkant van het scherm ziet u een tabel met de beschikbare dossiers. Figuur 7: Boomstructuur hoofdniveau Wanneer u in de tree klikt op een dossier, dan verschijnt de inhoud van dat dossier in de tabel aan de rechterkant (zie Figuur 8).

8 Figuur 8: Boomstructuur diepste niveau De tabel in Scorion In het middelste deel van uw scherm staat in de module Dossier een tabel. Hierin staan de gegevens van uw dossiers of formulieren. Figuur 9: Inhoud en functies tabel De tabellen in Scorion hebben de volgende opbouw: Koppen Filtervelden Formuliergegevens Resolutie Navigatie Dit zijn de koppen van de gegevens die in de data te vinden zijn. Klikt u op één van de koppen, wordt de data oplopend of aflopend gesorteerd. Door in de filtervelden van de betreffende kolom een zoekterm in te vullen, filtert u de data in de tabel. U dient óf de exacte tekst die u zoekt in het filterveld in te geven óf een deel van de tekst, gecombineerd met zogenaamde wildcards (%). Wilt u bijvoorbeeld alle respondenten die in de kolom Voortgang op Uitgenodigd staan filteren, kunt u dit doen door hier de tekst Uitgenodigd in te typen. Wilt u alle respondenten filteren die in de kolom Voortgang een tekst hebben die nodig bevat, gebruikt u de wildcard door de tekst in het filterveld in te geven %nodig%. De data die hoort bij de selectie die u hebt gemaakt in de tree aan de linker zijde van uw scherm. Hier stelt u het aantal regels in dat u wilt zien per pagina in de tabel. Navigeer door de verschillende pagina s van uw datatabel.

9 Tabelfuncties Verschillende functies van de tabel. Deze worden verder beschreven in Tabel 2 Tabel 1: Opbouw van de tabel In de onderstaande tabel staan de tabelfuncties Zoeken. Zoeken in de datamanager. Vernieuwen. De tabel wordt ververst en opnieuw opgebouwd in uw scherm. Instellingen bewaren. Bewaart de door u aangegeven ingestelde kolomkeuze en sortering van de tabel. Instellingen resetten. Reset de ingestelde kolomkeuze en sortering van de tabel. De tabel wordt opnieuw en volgens de default opgebouwd. Kolommen. Tonen, verplaatsen of verbergen van kolommen in de tabel. Opslaan als. Bestand opslaan als een CSV-bestand in de map Mijn bestanden. Het CSV-bestand is een export van de tabel, zoals weergegeven. CSV-bestanden zijn gemakkelijk te openen in Microsoft Excel of in Notepad. Tabel 2: Tabelfuncties Zoeken in de tabel Om te zoeken in de tabel, selecteert u het icoon Zoeken bij de Tabelfuncties. Er verschijnt een popup zoals in Figuur 10. Figuur 10: Zoeken in de tabel Stel in de pop-up uw zoekopdracht(en) in. In het bovenstaande voorbeeld wordt gezocht naar dataregels waarbij de titel begint met de tekst Selectieve EN waarin de status gelijk is aan Gesloten. Zie Figuur 11 voor de tabel voor de zoekactie en het resultaat van de zoekactie (1 dataregel voldoet aan de zoekactie).

10 Figuur 11: Resultaat zoeken in de tabel Kolommen tonen, verbergen of verplaatsen In de tabel kunt u de volgorde van de kolommen zelf bepalen. Om kolommen in de tabel te tonen, verbergen of verplaatsen, selecteert u het icoon Kolommen bij de Tabelfuncties. In de pop-up klikt u op een kolomtekst en sleept de kolom naar de gewenste positie. U kunt ook zelf bepalen welke kolommen u in uw tabel wilt tonen of verbergen. De kolommen die worden getoond in de tabel, staan in het linker venster in de pop-up. Kolommen die u wilt verbergen, staan in het rechter venster. Wilt u een zichtbare kolom verbergen, klik op het minteken. De kolom verschuift naar het rechter venster. Om een verborgen kolom zichtbaar te maken, klikt u op het plusteken in het rechter venster. Figuur 12: Tonen / verbergen kolommen

11 Klik op Ok om uw wijzigingen door te voeren in de tabel. Wilt u kolominstellingen bewaren, zodat ze ook de volgende keer wanneer u de tabel toont deze nog op de door u gewenste wijze is opgebouwd, kunt u de instellingen bewaren door op het icoon Instellingen bewaren bij de Tabelfuncties te klikken. Data uit de tabel opslaan in een CSV-bestand U kunt de data, zoals weergegeven in de tabel, opslaan als een CSV-bestand. Deze kunt u vervolgens gemakkelijk verwerken in bijvoorbeeld Microsoft Excel. Klik op het icoon Opslaan als bij de Tabelfuncties. Vervolgens opent de pop-up, zoals in Figuur 13, waarin je de gewenste naam van het bestand kunt opgeven. Klikt u op Ok, dan verschijnt de melding met hierin de naam van het bestand en de bestandslocatie. Wilt u het bestand openen: selecteer via het menu Ga naar de menuoptie Mijn documenten. U kunt ook kiezen voor de module Mijn documenten via het Navigatiemenu, linksonder in uw scherm. Klik in de tree op de map Mijn exports. Klikt u op de naam van het bestand, dan wordt het betreffende bestand gedownload. Figuur 13: Data opslaan als en bestandslocatie Uitloggen U kunt uitloggen uit het e-portfolio via menu Bestand Afsluiten.

12 Portfolio delen Deellink aanmaken U kunt iemand inzage geven in uw portfolio door het sturen van een zogenaamde deellink. Bij menu Invoegen kiest u Externe toegang. De volgende pop-up verschijnt: Figuur 14: Externe toegang toevoegen U kunt hierin de begin- en einddatum en -tijd instellen van de periode waarin u inzage wilt verlenen. NB: het portfolio maakt automatisch een einddatum 1 maand na de begindatum. Vergeet niet deze datum aan te passen. Bij het vak Aan: vult u het adres in van degene die inzage dient te krijgen. Bij het vak Opmerking: vult u een korte omschrijving in van deze deellink. Hieraan kunt u deze deellink herkennen in het overzicht van uitgedeelde deellinks. Vervolgens klikt u op Ok en verzenden. U komt dan in het volgende scherm:

13 Figuur 15: bij deellink Hierin hoeft niets te worden aangepast. Klik op Ok om te verzenden. Deellink wijzigen/verwijderen Via menu Extra Toegang komt u in het volgende scherm: Figuur 16: Beheer deellinks Door middel van de link Wijzigen kunt u de gegevens van deze deellink wijzigen. U komt in hetzelfde scherm als in Figuur 14. Door middel van de link Verzenden kunt u de uitnodiging opnieuw versturen. Met het icoontje Verwijderen, kunt u een deellink verwijderen.

14 Dossier Inleiding In het dossier zet de aios de toetsen klaar voor een voorliggende periode. In het digitaal portfolio is Mijn dossier opgebouwd uit meerdere dossiers. Deze dossiers zijn verdeeld over een selectief- en een educatief gedeelte en zijn ingedeeld op basis van de fasen van de opleiding. De aios stelt gedurende de opleiding het dossier samen op basis van de voortgang van de opleiding en de volgorde waarin de verschillende stages in de opleiding worden doorlopen. Hoe dat moet, staat verderop in deze handleiding. Een voorbeeld van een portfolio met daarin enkele dossiers staat in Figuur 17. Figuur 17: Dossiers in een portfolio Dossier-gegevens zijn zichtbaar via menu Ga naar Dossier of via het navigatiemenu links onder in beeld. Zie ook Figuur 4. Invoegen van dossier Wanneer u met een nieuw portfolio begint, zijn er nog geen dossiers ingevoegd. U voegt een dossier in door op Ingevoegde dossier onderdelen te gaan staan en te kiezen voor menu Invoegen Dossier.

15 Figuur 18: Invoegen dossier Het eerste vak is een uitklapveld waarin u de dossiers ziet die u kunt invoegen. Bij enkele dossiers is het bovendien mogelijk om in het vak Titel de titel aan te passen. Verder kunt u de periode invoeren waarin dit dossier gebruikt zal worden. Twee niveaus bij de dossiers in het portfolio Figuur 19: Dossier met twee niveaus In Figuur 19 is te zien dat een dossier twee niveaus heeft. In Mijn dossiers zitten in dit voorbeeld een dossier Educatieve beoordelingen, een dossier Selectieve beoordelingen en twee vrijstellingsdossiers. Deze dossiers kun je vergelijken met boeken. Niveau één is de kaft van het boek. Niveau twee is de inhoud van het boek. Wanneer aan de linkerkant het tweede niveau is geselecteerd, worden de formulieren die tot dit dossier behoren, zichtbaar. Sluiten van dossier Wanneer een stage is afgerond en een dossier volledig is, kan het dossier gesloten worden. U selecteert hiervoor Mijn dossiers, vinkt het betreffende dossier aan en kiest menu Bewerken Sluiten.

16 Verwijderen Indien er een dossier is ingevoegd, maar de bijbehorende formulieren zijn nog leeg, dan is het mogelijk om dat dossier te verwijderen. Selecteer hiervoor Mijn dossiers, vinkt het betreffende dossier aan en kies Bewerken - Verwijderen

17 Formulieren Inleiding In het E-portfolio wordt voornamelijk gewerkt met formulieren. Via formulieren worden beoordelingen gevraagd en gegeven. Formulieren zitten in de dossiers die onderdeel zijn van het portfolio. Formulieren hebben verschillende workflows en handelingen. Verschillende workflows Formulieren kunnen verschillen in de manier waarop ze moeten worden ingevuld. Eigen formulieren Deze formulieren worden alleen door de aios ingevuld en afgerond. De aios vult het formulier (gedeeltelijk) in, de beoordelaar maakt het af en valideert Deze formulieren worden (gedeeltelijk) door de aios ingevuld en vervolgens ter beoordeling verzonden naar een beoordelaar. De beoordelaar kan wijzingen aanbrengen en valideren. Alleen de beoordelaar vult het formulier in Bij deze formulieren kan de aios niets invullen. De aios stuurt een uitnodiging naar de beoordelaar. Deze vult het formulier in en valideert. Formulieren toevoegen Bij het invoegen van een dossier wordt automatisch een aantal formulieren ingevoegd. Dit zijn echter niet alle formulieren die beschikbaar zijn. Sommige formulieren kunnen handmatig in een dossier worden ingevoegd. Om een formulier toe te voegen, selecteert u het tweede niveau van een dossier. Vervolgens kiest u Invoegen Formulier. Figuur 20: Invoegen formulier

18 Er verschijnt een pop-up met een lijst van beschikbare formulieren. Achter ieder formulier staat een uitklapmenu waarmee u het aantal in te voegen formulieren van dat type kunt kiezen. Invullen Bij formulieren die door de aios zelf kunnen worden ingevuld, staat er een linkje in de kolom Invullen. Zie Figuur 21. Figuur 21: Formulier invullen Wanneer u daarop klikt, verschijnt het betreffende formulier in een pop-up. Op de plaats waar het adres van de beoordelaar komt te staan, staat in eerste instantie uw eigen adres, omdat de beoordelaar nog niet bekend is. Bij het verzenden naar de beoordelaar wordt dit veranderd in het adres van de beoordelaar. Indien u een formulier niet in één keer wilt afronden, kunt u de knop Tussendoor opslaan gebruiken. De ingevulde gegevens worden hiermee bewaard en u kunt een andere keer het invullen afronden. Indien u als aios het formulier zelf kunt valideren, staat op de laatste pagina een knop Beoordeling valideren. Wanneer u hierop klikt, wordt het formulier afgesloten en is het niet meer te wijzigen. Bij formulieren die door een beoordelaar moeten worden gevalideerd, ziet u als aios op de laatste pagina alleen de knop Tussendoor opslaan. Bewaar hiermee de ingevulde gegevens, en stuur het formulier naar een beoordelaar. Bijlage meesturen Bij sommige formulieren bestaat de mogelijkheid om bijlagen te koppelen. Een voorbeeld van zo n formulier is Ontslagbrief. Bijlagen kunnen als volgt gekoppeld worden: Vink het formulier aan en ga naar Bewerken Wijzigen. Er verschijnt een pop-up met drie tabbladen (zie Figuur 22). Ga naar tabblad Koppelen. In het vak Bijlage verschijnen alle bestanden die in Scorion zijn opgeslagen in het deel Mijn Documenten. Indien u een van deze bestanden wilt koppelen, klikt u op het betreffende bestand en vervolgens klikt u op het pijltje --> tussen de vakken Niet gekoppeld en gekoppeld. Het bestand

19 verplaatst zich naar het vak Gekoppeld. U kunt een bestand ontkoppelen door op het bestand te klikken en pijltje naar links te gebruiken. Figuur 22: Bestanden koppelen aan een formulier Het is ook mogelijk om bestanden te koppelen die nog niet in Scorion staan. Klik hiervoor op de knop Bestand(en) toevoegen. Het toegevoegde bestand verschijnt in het vak Niet gekoppeld en wordt tevens geplaatst in de map Mijn uploads. Deze map is te zien in het onderdeel Mijn Documenten. Wanneer het geüploade document verschijnt in het vak Niet gekoppeld, kan het ook weer via het pijltje naar rechts gekoppeld worden aan het formulier.

20 Beoordelaar uitnodigen Om een formulier aan een beoordelaar te sturen, vink je het aan. Vervolgens ga je naar menu Bewerken Wijzigen. U komt in onderstaand scherm. Figuur 23: adres beoordelaar koppelen In het vak Voeg beoordelaar toe per kunt u het adres van de beoordelaar typen. Vervolgens klikt u op de knop Toevoegen. Het adres verschijnt onder dit vak, bij de Toegevoegde beoordelaar(s). Indien u een adres eerder heeft gebruikt, kunt u ook kiezen voor de link Eerdere adressen. Er verschijnt een pop-up met eerder gebruikte adressen. Klik een adres aan en verplaats het met het pijltje naar het vak Toe te voegen adressen. Klik vervolgens op Ok. Hiermee is het adres nog niet in het vak Toegevoegde beoordelaar(s) terecht gekomen. Klik daartoe op Toevoegen. Pas dan is het adres gekoppeld.

21 adres ontkoppelen Wanneer u een reeds gekoppeld adres wilt ontkoppelen, klikt u op het rode kruisje achter het adres in het overzicht Toegevoegde beoordelaar(s). Zie Figuur 24. Figuur 24: adres ontkoppelen Verzenden Wanneer u een beoordelaar aan het formulier heeft toegevoegd, en eventuele bijlagen heeft gekoppeld, kunt u de uitnodiging verzenden. Klik hiervoor op de knop Ok en verzenden. U komt vervolgens in een scherm waarin de tekst van de mail staat die verzonden gaat worden. In de meeste gevallen is deze tekst niet aanpasbaar. In dit scherm klikt u ook weer op de knop Ok en verzenden. Er verschijnt een korte mededeling dat de verzonden is. Uitnodiging intrekken Indien u een uitnodiging wilt intrekken, bijvoorbeeld omdat u het formulier naar een andere beoordelaar wilt sturen, klikt u op het rode rondje achter het adres van de uitgenodigde beoordelaar (zie Figuur 25). Deze actie is alleen mogelijk indien de status Uitgenodigd is. Wanneer de status Bezig is, verschijnt er een foutmelding dat er al data is ingevuld en dat de uitnodiging niet meer kan worden ingetrokken.

22 Figuur 25: Uitnodiging intrekken Nadat u hebt geklikt op het rode rondje, verandert de status in Geweigerd en verandert het rondje in een rood kruisje. Nu kunt u het adres verwijderen, zoals beschreven bij adres ontkoppelen.

23 Formulier versturen naar het hoofd van de opleiding (of diens vervanger) Sommige formulieren dienen te worden gestuurd naar het hoofd van de opleiding, of diens vervanger. Er kan dan geen adres worden gekoppeld. Het scherm Beoordeling wijzigen ziet er in dit geval iets anders uit: Figuur 26: Uitnodigen hoofd van de opleiding In plaats van een vak waarin een adres kan worden ingevuld, verschijnt er een uitklapmenu met mogelijke beoordelaars. Voor de rest werkt het scherm op dezelfde manier als bij uitnodigingen. Een herinnering versturen aan een beoordelaar Wanneer een beoordeling te lang op zich laat wachten, is het mogelijk om een herinnering te sturen aan de beoordelaar. In de tabel met formulieren is een kolom Herinnering. Via het linkje in die kolom komt u in een pop-up met drie tabbladen. Het eerste tabblad bevat de tekst van de . In het tweede tabblad, Gebruikers, staan de adressen van de beoordelaars aan wie de herinnering zal worden gestuurd. In het derde tabblad, Tijdstip, kunt u het tijdstip van verzenden aangeven. Ook kunt u hier meerdere herinneringen inplannen.

24 Figuur 27: Herinnering inplannen Een overzicht van alle herinneringen die zijn ingepland, is te vinden onder menu Extra Geplande acties. Wanneer de herinnering nog niet is verstuurd, kan die daar aangepast worden. Ingevuld formulier bekijken Wanneer een formulier is gesloten kunnen de antwoorden op twee manieren bekeken worden. In de tabel waarin de formulieren staan, is een kolom Ingevulde antwoorden. Wanneer u klikt op een linkje uit die kolom, dan verschijnt er een printbaar overzicht van de ingevulde antwoorden. Er is ook een linkje Ingevuld formulier. Via dat linkje wordt het formulier met de ingevulde antwoorden zichtbaar in de originele opmaak. Figuur 28: Bekijken ingevuld formulier Aanvullende informatie toevoegen aan formulier Bij sommige formulieren kan de aios informatie toevoegen, zelfs als het formulier gesloten is. Deze informatie wordt ook zichtbaar in het formulier zelf. Aios akkoord/ruimte voor zienswijze Er zijn formulieren waarbij het de bedoeling is om aan te geven dat u akkoord bent met de beoordeling. Bij die formulieren is er ook ruimte voor de zienswijze van de aios.

25 Om deze aanvullende informatie toe te voegen, vinkt u het betreffende formulier aan. Vervolgens gaat u naar menu Bewerken en kiest u voor Wijzigen. Daarna klikt u op het tabblad Ondertekening. De volgende pop-up verschijnt: Figuur 29: Ondertekening Hierin kunt u aangeven dat u akkoord bent met de beoordeling. Eventueel kunt u ook uw zienswijze invullen. Reflectie aios: wat ging goed/wat kan beter Bij sommige formulieren kan de aios invullen wat er goed ging en wat beter kan. Om deze aanvullende informatie in te vullen, volgt u dezelfde werkwijze als bij Aios akkoord/ruimte voor zienswijze. Verwijderen van formulieren Alleen lege formulieren die niet verstuurd zijn, kunnen worden verwijderd. Wanneer een formulier wel leeg is, maar ook is verstuurd, dan kunt u de uitnodiging intrekken zoals beschreven in paragraaf Uitnodiging intrekken. Vervolgens kunt u het formulier verwijderen. Dit doet u door het formulier aan te vinken en te kiezen voor menu Bewerken Verwijderen. 360 graden feedback formulier Het 360 graden feedback formulier werkt iets anders dan andere formulieren. De workflow is als volgt: Nodig beoordelaars uit en vul zelf één exemplaar in Als alle (of in ieder geval voldoende) formulieren retour zijn, sluit u de beoordeling door deze te selecteren en daarna in de menubalk te kiezen voor Bewerken - Sluiten.

26 Een rapport maken doet de aios door het 360-feedback formulier te selecteren in het Dossier-onderdeel en vervolgens in het menu te kiezen voor Rapportage - Rapport. Zie verdere informatie over de rapportage op pagina 31 bij Rapport.

27 Bestanden en mappen beheren Via de link Mijn documenten, linksonder in beeld, komt u bij een plek waarin u bestanden en mappen kunt beheren. Hier bevindt zich onder andere de map Mijn leerplannen, waar u de documenten met uw leerdoelen en-plannen kunt bijhouden. Figuur 30: Bestanden en mappen beheren Mappen beheren Er zijn verschillende soorten mappen. Deze zijn herkenbaar aan hun icoontje. Eigen mappen: in deze mappen kunt u zelf documenten plaatsen en eventueel verwijderen. Documenten die gekoppeld zijn aan een formulier, kunt u niet verwijderen. Gedeelde mappen: deze mappen zijn in eigendom van het instituut of van het systeem. Hierin staan documenten die voor iedereen van belang zijn, bijvoorbeeld handleidingen. Kladblok: deze map is alleen toegankelijk voor uzelf. Anderen kunnen hier niet in kijken. Instituutsmap: dit is een gedeelde map met submappen per aios. In uw eigen submap plaatst uw instituut belangrijke documenten, zoals uitslagen van toetsen. U heeft hierin leesrechten, maar kunt zelf niets plaatsen of verwijderen. Tabel 3: Soorten mappen Mappen maken In de eigen mappen en in het kladblok kunt u zelf submappen aanmaken. Dit gaat als volgt: selecteer de hoofdmap waarin u een submap wilt aanmaken, bijvoorbeeld Mijn mappen. Ga naar menu

28 Bestand Nieuw Map. U krijgt nu de mogelijkheid om een naam in te voeren. Na het klikken op OK, verschijnt de zojuist aangemaakte map. Bestanden uploaden, verplaatsen en verwijderen Om een bestand toe te voegen aan een map, selecteert u aan de linkerkant, in de tree, de map waarin het bestand moet komen. Vervolgens kiest u Bestand Nieuw Bestand. Er verschijnt een pop-up waarin u een bestand kunt kiezen. Figuur 31: Bestanden uploaden

29 U kunt ook een bestand verplaatsen door het aan te vinken en te kiezen voor Bewerken verplaatsen. De volgende pop-up verschijnt: Figuur 32: Bestand verplaatsen U kunt nu de map kiezen waarheen u het bestand wilt verplaatsen. Om een bestand te verwijderen, vinkt u het aan en kiest u voor Bewerken Verwijderen. Een bestand mag alleen verwijderd worden als het niet is gekoppeld.

30 Zicht op voortgang Via Startpagina Wanneer u linksonder in het navigatiemenu klikt op Startpagina, dan komt u in onderstaand scherm. Figuur 33: Voortgang per periode Per dossier wordt met behulp van een groene balk aangegeven hoeveel procent van de formulieren is afgerond. Via Dossier Wanneer u in het navigatiemenu kies voor Dossier, dan komt u weer terecht in de tabel met formulieren. De kolom Status geeft aan of een formulier open of gesloten is. In de kolom Voortgang kunt u aan het icoon zien wat de voortgang van dit formulier is. Wachtrij: de beoordelaar is uitgenodigd, maar de uitnodigingsmail is nog niet verzonden Uitgenodigd Bezig: de beoordelaar heeft de mail ontvangen en is met het formulier bezig Klaar: de beoordelaar heeft het formulier gevalideerd. Het formulier is nu ook gesloten en kan worden ingezien. Bounce: de mail is niet aangekomen. Mogelijke oorzaken: de mailbox van de ontvanger is vol, het mailadres bestaat niet. Tabel 4: Voortgangsiconen

31 Via Rapportages Tot slot zijn er nog enkele rapportages beschikbaar onder menu Rapportage. Rapport Deze rapportage hoort bij het 360-feedback formulier. Wanneer u dit formulier heeft afgesloten, kunt u het aanvinken en vervolgens kiezen voor menu Rapportage Rapport. Het volgende scherm verschijnt: Figuur 34: Rapport U kunt de naam van het rapport aanpassen en de Scorion map kiezen waarin de rapportage wordt opgeslagen. Verrichtingen Deze rapportage bevat een compleet overzicht van alle Medisch-technische verrichtingen en hoeveel daarvan zijn gedaan. Ook is er een mogelijkheid om details in te zien.

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Inloggen. Open Internet Explorer en vul het adres: http://webmail.kpoa.nl in de adresbalk in.

Inloggen. Open Internet Explorer en vul het adres: http://webmail.kpoa.nl in de adresbalk in. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inloggen... 2 Inloggen... 2 Wachtwoord wijzigen... 3 Postvak IN... 4 Controleren op nieuwe E-mail... 4 Bericht schrijven... 5 Ontvangers toevoegen... 5 Antwoorden... 10

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Studenten

Gebruikershandleiding voor Studenten e-portfolio Gebruikershandleiding voor Studenten versie dd 6 oktober 2015 (NB: Deze handleiding wordt regelmatig ge-update.) Nieuw in deze versie: Onderwerp aan formulier toevoegen (paragraaf 4.11) Dashboard:

Nadere informatie

Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Toegang tot uw e-mailberichten via internet Basishandleiding Multrix Outlook Web App 2010 Versie: 24 februari 2011 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web Access 2010 Voorblad Inhoudsopgave 1 Inloggen...3 2 Veelgebruikte

Nadere informatie

Outlook Web App 2010 XS2office

Outlook Web App 2010 XS2office Handleiding Outlook Web App 2010 XS2office Toegang tot uw contacten, adressen en e-mail berichten via internet XS2office Versie: 22 juli 2014 Helpdesk: 079-363 47 47 Handleiding OWA Helpdesk: 079-363 47

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

screenpost emailnieuwsbrief handleiding

screenpost emailnieuwsbrief handleiding screenpost emailnieuwsbrief handleiding Dit softwarepakket staat op het internet en kan digitale nieuwsbrieven versturen. De vormgeving De opmaak van de pagina bestaat uit twee kolommen. Elk artikel kan

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Hoe maak ik mijn portfolio?

Hoe maak ik mijn portfolio? Hoe maak ik mijn portfolio? Handleiding bij het aanmaken en invullen van het eportfolio voor medewerkers in de meubel- en interieurbouwbranche Het eportfolio wordt beschikbaar gesteld door het Expertisecentrum

Nadere informatie

Sdu Jurisprudentie Handleiding

Sdu Jurisprudentie Handleiding Sdu Jurisprudentie Handleiding Inloggen Om in te loggen, klikt u op de knop Log in in de rechterbovenhoek van het scherm. Vul vervolgens uw gebruikersnaam in en klik op Log in. Er wordt nu gevraagd om

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

Handleiding Scorion voor studenten CRU

Handleiding Scorion voor studenten CRU scorion@umcutrecht.nl Handleiding Scorion voor studenten CRU Inhoudsopgave Inloggen 3 Startscherm en basisfuncties 5 Formulieren 6 Formulierenset invoegen 7 Formulieren invoegen 10 Formulieren invullen

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Handleiding voor enquêtes voor ProZo!

Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Versie 1.1, 1 mei 2012 1 Voorwoord Deze handleiding neemt u stap voor stap mee in de aanvraagprocedure en het beheren van uw ProZo! enquêtes. We raden u aan deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding Speakap. Deze handleiding bestaat uit drie delen: 1. de quickguide 2. account registeren 3. Speakap gebruiken

Handleiding Speakap. Deze handleiding bestaat uit drie delen: 1. de quickguide 2. account registeren 3. Speakap gebruiken Handleiding Speakap De VVCZ maakt gebruik van een netwerk van Speakap om informatie en ervaringen te delen. Met Speakap kunt u: nieuwsberichten van de VVCZ ontvangen in groepen specifieke onderwerpen bespreken

Nadere informatie

Handleiding Scorion voor studenten CRU

Handleiding Scorion voor studenten CRU scorion@umcutrecht.nl Handleiding Scorion voor studenten CRU Inhoudsopgave Inloggen 3 Startscherm en basisfuncties 4 Formulieren 5 Formulierenset invoegen 6 Formulieren invoegen 9 Eigen formulieren invullen

Nadere informatie

Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl

Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl Foto s Plaatsen op Rallykaart.nl [Geef tekst op] 1. Inloggen Ga naar: http://www.rallykaart.nl/g2 Klik rechtsboven op Inloggen Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat u van ons hebt ontvangen en

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement Handleiding CROW Kennisbank Contentmanagement Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels in de navigatie...

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 'Welkom bij de handleiding van de CrisisConnect app' 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1 Dossiers

Nadere informatie

Handleiding nieuwsbrief

Handleiding nieuwsbrief Polakkenweg 3 Postbus 12 9422 ZG Smilde Telefoon (0592) 42 02 00 Fax (0592) 41 58 43 Email post@fontijn.nl www.fontijn.nl Handleiding nieuwsbrief Om in het nieuwsbrief systeem te komen vult u het volgende

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GO app 1.8

Gebruikershandleiding GO app 1.8 Gebruikershandleiding GO app 1.8 Voor raad, staten en bestuur GemeenteOplossingen 2012 1 GO app 1.8 Nieuw in deze versie Vanaf versie 1.8 beschikt de GO app over de mogelijkheid om notities te delen met

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave V1.02 2

Inhoudsopgave V1.02 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Beginnen met InterWord.... 3 Navigatiemenu.... 4 Hoofdmenu aanmaken.... 4 Submenu aanmaken.... 4 Hoofd- en submenu s verwijderen.... 4 Hoofd- en submenu s aan of uit te

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS)

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) Fonds verstandelijk gehandicapten Mei 2015 Inhoudsopgave HOE KOM IK IN HET SYSTEEM?... - 3 - UITLEG PER FUNCTIE... - 4 - Algemeen - 4 - Home - 4 - Plaatselijke

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

Handleiding: Gebruikersomgeving

Handleiding: Gebruikersomgeving Handleiding: Gebruikersomgeving Editie April 2012 Copyright Renson 2011 N.V. RENSON Ventilation S.A N.V. RENSON Sunprotection-Screens S.A N.V. RENSON Sunprotection-Projects S.A N.V. ARGENT ALU S.A www.renson-ereps.com

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Inhoudsopgave V2.02 2

Inhoudsopgave V2.02 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Beginnen met InterWord.... 3 Navigatiemenu.... 4 Hoofdmenu aanmaken.... 4 Submenu aanmaken.... 4 Hoofd- en submenu s verwijderen.... 4 Hoofd- en submenu s aan of uit te

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS

HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS 1. Inloggen in de leraarskamer Om in te loggen in de leraarskamer ga je naar het inlogscherm. Dit kan op verschillende manieren: 1 ) Via de knoppen op de site (onderaan op portaal

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes invullen. - rapportages. Persoonlijk. - loonstroken. 1 16-1-2012 12:24:54 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje aanbieden 7 5 Rapportage

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 6 3. De module HR Self Service... 7 4. De taakbalk aan de linkerzijde... 8 5. Het afhandelen van openstaande taken...

Nadere informatie

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Inleiding U kunt via internet de gegevens van de leden van uw afdeling bijhouden. Hieronder staan de mogelijkheden beschreven. Inloggen Om te kunnen werken

Nadere informatie

Wat is nieuw in deze handleiding: Dit is een nieuwe handleiding welke nieuwe functies beschrijft.

Wat is nieuw in deze handleiding: Dit is een nieuwe handleiding welke nieuwe functies beschrijft. Doel Module Fronter 92 Dit document is gemaakt door Fronter Ltd fronter.com. Het document mag alleen gekopieerd of digitaal verspreid worden volgens contract of in overeenstemming met Wat is nieuw in deze

Nadere informatie

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk

Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Gebruikershandleiding online vacaturebanken vrijwilligerswerk Inloggen Ga via uw internetbrowser (bij voorkeur Google Chrome of firefox) naar www.servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl/typo3 U ziet vervolgens

Nadere informatie

Handleiding. Omschrijving Handleiding RaadDigitaal Android. Datum 29-01-2015 Versienummer 2.1

Handleiding. Omschrijving Handleiding RaadDigitaal Android. Datum 29-01-2015 Versienummer 2.1 Handleiding Omschrijving Handleiding RaadDigitaal Android Auteur SIMgroep Datum 29-01-2015 Versienummer 2.1 Inhoudsopgave HANDLEIDING... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 2. RAADDIGITAAL INSTALLEREN...

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging Handleiding Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging april 2014 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 3 Hulpmiddelen... 4 Verkort stappenplan... 4 1 Andere gebruikers van FRS uitnodigen tot

Nadere informatie

Stappenplan gebruik enquêtetool

Stappenplan gebruik enquêtetool Bijlage 2 Stappenplan gebruik enquêtetool Bij patiënteninbreng bij de totstandkoming van wetenschapsagenda s 1 Inloggen De enquêtetool is bereikbaar vanaf elke computer met een internetaansluiting en uitsluitend

Nadere informatie

Om met Symbaloo te werken, moet u zich aanmelden bij de website van Symbaloo. www.symbaloo.com

Om met Symbaloo te werken, moet u zich aanmelden bij de website van Symbaloo. www.symbaloo.com Heeft u dat nou ook? Je typt het adres van een internetpagina in en dan krijg u een foutmelding. Uhh? O ja, ik heb het adres verkeerd ingetypt. Vanaf nu hoeft dat niet meer gebeuren. We werken gewoon met

Nadere informatie

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum

Nadere informatie

versie: 5-7-2013 HANDLEIDING MIJN DE LEEUW

versie: 5-7-2013 HANDLEIDING MIJN DE LEEUW versie: 5-7-2013 HANDLEIDING MIJN DE LEEUW HANDLEIDING MIJN DE LEEUW Inhoudsopgave Inloggen... 3 Gebruikersnaam of Wachtwoord vergeten?... 3 Startscherm "Tabblad mijn gegevens":... 4 Tabbladen... 5 Mijn

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MySTEK. Voor bedrijven

Gebruikershandleiding MySTEK. Voor bedrijven Gebruikershandleiding MySTEK Inleiding: U heeft van STEK een brief gekregen met daarin inloggegevens voor MySTEK, de besloten omgeving op www.stek.nl. Deze inloggegevens zijn van het hoofdaccount. Voor

Nadere informatie

Handleiding. Kliksafe Webmail

Handleiding. Kliksafe Webmail Handleiding Kliksafe Webmail Inhoudsopgave 1. Introductie Nieuwe Web mail 2 1.1. Gebruikmaken van de webmail 2 1.2. Mappenweergave 3 1.3. Nieuwe mail opstellen en verzenden 4 1.4. Bijlagen toevoegen aan

Nadere informatie

Gebruikershandleiding GO app 1.8

Gebruikershandleiding GO app 1.8 Gebruikershandleiding GO app 1.8 Voor raad, staten en bestuur GemeenteOplossingen 2012 1 GO app 1.8 Nieuw in deze versie Vanaf versie 1.8 beschikt de GO app over de mogelijkheid om notities te delen met

Nadere informatie

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd Introductie Deze handleiding heeft tot doel een eenvoudige stap voor stap handleiding te zijn voor eindgebruikers van CMS Made Simple

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door:

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door: Gebruikershandleiding e-kracht is ontwikkeld door: Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Het e-kracht account...4 2.1 Contacten toevoegen... 6 2.2 Een dagboek bijhouden... 7 2.3 Links beheren... 8 2.4 Een fotoalbum

Nadere informatie

Quick Reference Contact Manager SE

Quick Reference Contact Manager SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference Contact Manager SE Block: Contact Manager

Nadere informatie

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0 Tips en Tricks basis Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoud 1. Basisinstellingen... 3 1.1 INSTELLEN STARTPAGINA... 3 1.2 INSTELLEN AANTAL REGELS PER PAGINA... 3 2. Algemene bediening...

Nadere informatie

Handleiding wordpress

Handleiding wordpress Handleiding wordpress Wordpress versie 3.0.4 Handleiding versie 1.1 Auteur Website Geert Hoekzema www.geerthoekzema.nl www.geerthoekzema.nl geert@geerthoekzema.nl 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Beginnen

Nadere informatie

opgericht 1 augustus 1932 Handleiding Artikel plaatsen

opgericht 1 augustus 1932 Handleiding Artikel plaatsen opgericht 1 augustus 1932 Handleiding Artikel plaatsen Gemaakt door : Marcel van Vuuren Bijgewerkt op : vrijdag 24 juli 2015 Versie : 24072015_v3.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Plaatsen van een artikel...

Nadere informatie

Handleiding www.restofrit-prijslijsten.be

Handleiding www.restofrit-prijslijsten.be Handleiding www.restofrit-prijslijsten.be Hoe log ik in Van start gaan Beginnen met het aanmaken van je prijslijst Hoe voeg ik een kader met titel toe Hoe voeg ik lijnen tekst toe aan een kader Kiezen

Nadere informatie

Handleiding. DSD Webmail. Gebruikershandleiding. DSD Webmail

Handleiding. DSD Webmail. Gebruikershandleiding. DSD Webmail Gebruikershandleiding Inhoudsopgave DSD WebMail 3 1 Folders 3 2 Compose 4 3 Addresses 4 4 Folders 4 5 Options 4 5.1 Personal Information 4 5.2 Index Order 5 5.3 Folder Preferences 5 6 Search 5 7 Help 5

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Uitslagen

Handboek ZooEasy Online Uitslagen Handboek ZooEasy Online Uitslagen Datum: Juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD UITSLAGEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding De Liemers Helpt Partner handleiding Je kunt de actuele versie van onze handleiding downloaden op: http://www.deliemershelpt.nl/partner-worden/partner-worden.html Registreren Om een account aan te maken

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes - rapportages. Persoonlijk. - facturen. - layout. 1 16-1-2012 14:30:41 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje goed of afkeuren 7 5

Nadere informatie

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten Werkinstructie voor vreemdelingenadvocaten Inhoudsopgave 1 Inloggen op Mijn Rechtspraak... 4 2 Een nieuw verzoek indienen... 6 3 Terugkeren naar startpagina...11 4 Zaken...12 4.1 Overzicht van uw zaken...12

Nadere informatie

Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged.

Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged. Twee of meer planningssysteem Het twee of meer planningssysteem ziet er als volgt uit wanneer de gebruiker is ingelogged. Inloggen Het systeem is gebaseerd op user verificatie. Hiervoor kan elke gebruiker

Nadere informatie

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten

Werkinstructie. voor vreemdelingenadvocaten Werkinstructie voor vreemdelingenadvocaten Inhoudsopgave 1 Inloggen op Mijn Rechtspraak... 3 2 Een nieuw verzoek indienen... 7 3 Terugkeren naar startpagina...13 4 Lopende zaken...14 5 Zaak inzien...15

Nadere informatie

Handleiding Module Security (Log in)

Handleiding Module Security (Log in) Handleiding Module Security (Log in) WebGenerator ProSite CMS Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Hoe werkt de beveiliging?... 3 Wat kan worden beveiligd?... 3 Hoe beveiligt u een webpagina?...

Nadere informatie

HANDLEIDING Online personeel en salaris

HANDLEIDING Online personeel en salaris HANDLEIDING Online personeel en salaris Inloggen op loket.nl Via https://online.loket.nl/vsp.prd.loket.new/ kunt u inloggen op de online applicatie van loket.nl. U komt op het onderstaande inlogscherm.

Nadere informatie

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.)

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.) Handleiding Content Management Systeem (C.M.S.) www.wecaremedia.nl info@wecaremedia.nl 0162-223 161 Inhoudsopgave Inloggen... 3 Dashboard... 4 Bestanden... 4 Map aanmaken... 4 Bestanden toevoegen... 5

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid

Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Bitrix Site Manager gebruikershandleiding BureauZuid Introductie Deze gebruikershandleiding geeft gedetailleerde basisinformatie over hoe te werken met Bitrix Site Manager. Deze handleiding is bedoeld

Nadere informatie

Handleiding Fotopagina

Handleiding Fotopagina Handleiding Fotopagina Leden van de Vrienden van de Pyreneese berghond kunnen een album aanmaken op onze fotopagina. Per lid/gezin is één album van maximaal 250 foto's beschikbaar. Deze handleiding bestaat

Nadere informatie

Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten)

Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten) Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten) Basisschoolnet Apeldoorn Inhoudsopgave: Aanmelden (voor ouders) pag. 2 Profiel pag. 9 Groepen pag. 14 Contacten pag. 20 Berichten pag. 23 Foto

Nadere informatie

Snel starten met Testweb Diagnose

Snel starten met Testweb Diagnose Snel starten met Testweb Diagnose WAAR? Je vind Testweb Diagnose op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb Diagnose INLOGGEN

Nadere informatie

Microsoft Office 365. Handleiding

Microsoft Office 365. Handleiding Dit document omvat een effiëciente handleiding voor de webinterface van Microsoft Office 365. Het mailsysteem, contacten beheren, agenda onderhouden en het gebruiken van de cloudservice OneDrive zijn de

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris

Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris 8 februari 2011 Versie 4.0 Multitask ICT bv, Den Haag, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 4

Nadere informatie

Handleiding. imailingtool. Introductie

Handleiding. imailingtool. Introductie Handleiding imailingtool Handleiding...1 imailingtool...1 Introductie...1 2 Aan de slag!...2 2.1 Inloggen...2 2.2 Dashboard / Homepage...2 2.2.1 Uitleg dashboard...3 3 Adressenlijst...0 3.1 Een nieuwe

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1. Dossiers 2.2. Processen 2.2.1. Tekst toevoegen 2.2.2. Bijlagen

Nadere informatie

Handleiding Blink Studio

Handleiding Blink Studio Handleiding Blink Studio Versie 1.2 Algemene functies Blink Studio Introductie Blink Studio biedt verschillende mogelijkheden aan leerkrachten. Blink Studio is de startpagina voor alle Blink lesmethodes.

Nadere informatie

Globale kennismaking

Globale kennismaking Globale kennismaking Kennismaking Tesla CMS 1. Dashboard 2. pagina beheer - pagina aanmaken - pagina aanpassen - pagina verwijderen - pagina seo opties - zichtbaarheid pagina 3. subpagina beheer - subpagina

Nadere informatie

OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN

OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN OUTLOOK - 2010 ACCOUNTS POSTVAKKEN SORTEERREGELS HANDTEKENINGEN Als je verschillende e-mailadressen hebt, is het interessant om bij ieder e-mailtje te kunnen kiezen om een van deze adressen als afzender

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

Navigator CMS 2009. Beknopte handleiding v1.0

Navigator CMS 2009. Beknopte handleiding v1.0 Navigator CMS 2009 Beknopte handleiding v1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inloggen... 4 3. Menustructuur... 5 4. Document Verkenner... 6 5. Mappen beheren... 7 5.2 Map hernoemen... 7 5.3 Map verplaatsen...

Nadere informatie

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Plaats: Utrecht Datum: 18-09-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 1. Inleiding Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de NIPT.

Nadere informatie

Instructie handleiding LobBook (docent)

Instructie handleiding LobBook (docent) Instructie handleiding LobBook (docent) V2.2 September 2015 Ga naar www.jouwschoolnaam.lobbook.nl Als eerste pagina krijgt u hier de optie om in te loggen of te registreren. * * In deze screenshots is

Nadere informatie

Online herhalingscursus Security Awareness

Online herhalingscursus Security Awareness Handleiding Online herhalingscursus Security Awareness Inzage voor BAL/personeelszaken Inhoud 1. Inloggen... 1 2. Per medewerker gegevens bekijken en certificaten printen... 2 3. Rapportages... 4 4. Omschrijving

Nadere informatie

Inhoud. Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL. Handleiding mijnklas.nl. Maart 2015

Inhoud. Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL. Handleiding mijnklas.nl. Maart 2015 Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL Handleiding mijnklas.nl Maart 2015 Inhoud 1 Voorbereiding ICT-coördinator 2 1.1 Inloggen 2 1.2 Toevoegen leerkrachten en leerlingen 3 1.3 Leerstofaanbod

Nadere informatie

Quickstart. Browser instellingen

Quickstart. Browser instellingen Browser instellingen Projectadministratie is getest onder : Mac OS 10.3 met Safari versie 1.3 Mac OS 10.4 met Safari versie 2.0.3 (417.9.2) Windows met Internet Explorer versie 6.0.2900.2180. Belangrijke

Nadere informatie

Werkinstructie mijn.cromvoirtse.nl offertes en orders aanmaken.

Werkinstructie mijn.cromvoirtse.nl offertes en orders aanmaken. Werkinstructie mijn.cromvoirtse.nl offertes en orders aanmaken. Inloggen Ga naar: mijn.cromvoirtse.nl Hier krijg je het volgende inlogscherm te zien: Voer gebruikersnaam en wachtwoord in. Let op: Alleen

Nadere informatie