UPDATE NIEUWE TECHNOLOGIE MOGELIJK MAKEN OM COMPACTER TE TELEN GELUID BEHEERSEN OPTIMALE ZIEKENHUISZORG KRACHTMETING. Pag 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UPDATE NIEUWE TECHNOLOGIE MOGELIJK MAKEN OM COMPACTER TE TELEN GELUID BEHEERSEN OPTIMALE ZIEKENHUISZORG KRACHTMETING. Pag 2"

Transcriptie

1 STW RELATIEMAGAZINE / JAARGANG 2 / JULI 2014 NR#3 UPDATE NIEUWE TECHNOLOGIE MOGELIJK MAKEN OM COMPACTER TE TELEN Pag 2 GELUID BEHEERSEN Stillere vrachtwagens en precisie-apparatuur Pag 20 OPTIMALE ZIEKENHUISZORG Betere zorg met minder werkdruk door goede planning Pag 24 KRACHTMETING De lange weg naar een thuistest voor plasproblemen

2 Jaarverslag 2013 Voor het eerst in haar bestaan heeft Technologiestichting in één jaar 100 miljoen euro geïnvesteerd in technische wetenschap. Ondanks lagere investeringen van de overheid wist STW haar budget op peil te houden, dankzij een verdubbeling aan cofinanciering door bedrijven. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2013, dat onlangs is verschenen. In het jaarverslag vanzelfsprekend een overzicht in cijfers: van de verhoging van de baten van STW van 91 miljoen euro over 2012 naar 101 miljoen euro vorig jaar, tot de 16 nieuw gestarte bedrijven. Maar ook hoogtepunten in woord en beeld. Lees over nieuwe programma s, successen in kennisoverdracht, en de ISO-certificering voor financiering en monitoring van technischwetenschappelijk onderzoek. HET JAARVERSLAG IS TE DOWNLOADEN VIA Abonnement STW Update wordt gratis verstuurd aan relaties van Technologiestichting STW. Aan- of afmelden? Stuur een mailtje aan Omslagfoto Tuinbouwers willen hun planten graag zo compact mogelijk houden. Compacte planten nemen minder ruimte in en zijn steviger dan hun lange, wijdvertakte soortgenoten. Met 22 bedrijven zoekt Sander van der Krol naar de optimale teeltomstandigheden. TECHNOLOGIESTICHTING STW Postadres Postbus GA Utrecht The Netherlands Bezoekadres Van Vollenhovenlaan JP Utrecht T +31 (0) F +31 (0) E COLOFON Redactie Cor de Boer, Eppo Bruins, Gaby van Caulil, Stefan Jongerius, Leon van de Laarschot, Piet Lommerse, Nico Voskamp Eindredactie en productie Sonja Knols-Jacobs, Ingenieu e Ontwerp en realisatie Room for ID s, Nieuwegein Fotografie omslag Wouter Jansen, Amsterdam Drukwerk NPN drukkers, Breda

3 2 Trefpunt: samen geluid bedwingen 6 In de etalage Nieuws uit STW-projecten 3. Operatiekamers 8 Compacte planten in de kas Waarom 22 bedrijven meedoen OK-tijd moetmet je niet voorbaat reserveren voor een eenbijonderzoek naar bepaald specialisme, maar periodiek afstemmen op plantengroei de behoefte. Meer tijd voor orthopedie als het vriest bijvoorbeeld, om alle botbreuken te repareren. 11 STW-onderzoek in de media Daarnaast moeten de starttijden van korte en lange ingrepen in verschillende OK s slim op elkaar 12 Van studie-opdracht naar worden afgestemd. Dan hoeven spoed12 werknemers gevallen zoals een acute keizersnede Hoe nooittwee lang jonge ondernemers midden in de crisis een bestendig te wachten. bouwbedrijf begonnen. 4. Verpleegafdeling Vaste operatiedagen per spe instroom in verpleegafdeling seren en waar mogelijk verpl piekbelasting beter verdeeld voor de patiënt, minder werk bedden nodig. 14 Zandmotor in actie ur zoals CT-scanners bestaan vaak lange uus voor contrastvloeistof in een naburige t bij de scanner, kan de wachttijd omlaag ns ontwikkelden de onderzoekers modellen ostiek ook 'op inloop' gepland kan worden. 16 Geheimen van levende cellen live onthuld Over de jarenlange samenwerking tussen een universitair fysicus en een bioloog van Nikon. 23 In de schijnwerper 19 Bericht uit het veld 20 Helicopterview op ziekenhuis verkort wachtlijsten 22 Minder overheid, meer samenwerking ten komt op nnen. Door de tijd van de en en de Aldus Philip Sharp, voorzitter van de American Association for the Advancement of Science. 24 Na veertien jaar: de thuisplastest is er Hoe een goed idee5.via een Revalidatie hobbelige weg de markt vond. Door alle agenda s van de ve elkaar af te stemmen en de a 28 Wie geeft, die ontvangt patiënten niet meer op vijf v 29 Honoreringen nieuw ontwikkeld wiskundig benodigde afspraken, en ver en de drukte op de poli. 30 Ontmoet bedrijvigheid

4 9:00 Tekst Sonja Knols Fotografie Wouter Jansen TREFPUNT: SAMEN GELUID BEDWINGEN ONDERZOEKER INES LOPEZ ARTEAGA Kunnen we geluidspanelen maken die zowel hoge tonen als lage tonen dempen? Dat is de centrale vraag binnen het STW-project van Ines Lopez Arteaga aan de Technische Universiteit Eindhoven. Jos van Heck van DAF Trucks kijkt met interesse mee naar de nieuwste ontwikkelingen: Geluid dempen is voor ons van cruciaal belang. Wij zoeken naar een praktische, betaalbare oplossing. Ze studeerde Werktuigbouwkunde in Spanje, en ontwikkelde tijdens haar promotie een geluidsdemper voor het bochtgeluid van treinwielen. Twee jaar daarna kwam Ines Lopez Arteaga naar Nederland. Naar DAF Trucks, waar Jos van Heck mijn eerste Nederlandse collega was, vertelt ze. Inmiddels werkt Lopez bij de TU/e aan de ontwikkeling van geluid dempende panelen. Mensen denken bij geluid vaak aan overlast van langs rijdend Jos van Heck is numeriek akoesticus bij DAF Trucks. Als er nieuwe trucks ontworpen worden, berekent hij op basis van de eerste schetsen hoeveel en welk geluid de wagen gaat maken. Daarbij is niet alleen van belang hoeveel geluid de motor en de banden maken voor omwonenden, maar ook hoeveel geluid een chauffeur in zijn cabine hoort. We hebben dus enerzijds te maken met milieueisen voor de omgeving en anderzijds met de arbo-omstandigheden voor de chauffeurs. We voldoen ruim aan de gestelde grenswaarden, maar proberen het natuurlijk altijd een stapje beter te doen dan de concurrentie. Daarom is Van Heck als gebruiker betrokken bij het project van Ines Lopez. Zijn rol? Promovendi komen met allemaal wilde ideeën, en dat GEBRUIKER JOS VAN HECK 9:00 2 STW

5 :30 verkeer of iets derge lijks, maar ook voor nauw keurige apparatuur zoals de elektronen micros copen van FEI of de wafersteppers van ASML is geluid een groot probleem. De nauwkeurig heden binnen die apparatuur zijn zo groot, dat de kleinste geluids trilling de werking al teveel verstoort. Aan de andere kant van het spectrum zitten gebruikers als Philips Healthcare. MRI-scanners maken nog steeds een enorme herrie. Het zou mooi zijn als je de magneten daarin kunt bedekken met panelen die dat kenmerkende bromgeluid kunnen dempen. Tegentrilling Lopez zoekt naar een lichtgewicht paneel, dat zowel hoogfrequent als laagfrequent geluid dempt. Voor hoog frequent geluid zijn er al wel wat oplossingen, zegt ze. Denk maar aan poreuze akoestische materialen. Je kunt er gewoon doorheen blazen, maar geluidstrillingen ontmoeten teveel weerstand, en verliezen daardoor energie. Mooi systeem, maar zeker niet perfect, en onbruikbaar voor lage tonen. Want hoe lager de frequentie van het geluid, hoe dikker en daarmee zwaarder het paneel moet zijn. Binnen dit STW-project modelleren en ontwerpen we nieuwe samenstellingen van materialen waarbinnen een geluidstrilling tegengestelde trillingen opwekt, die het oorspronkelijke geluid op heffen. Dat is de zogeheten passieve demping. 10:15 12:30 is ook goed. Wij als gebruikers laten ze zien wat je allemaal nog moet doen voordat je hun idee werkelijk kunt toepassen. Dat zie ik als onze voornaamste taak: laten zien wat praktische eisen zijn. Voor trucks zijn die eisen nogal uiteenlopend, zegt hij. Het ligt eraan waar je welk geluid wilt dempen. Als het gaat om het geluidsarm maken van de cabine van een grote vrachtwagen, dan moet je bijvoorbeeld een materiaal ontwikkelen dat niet alleen geluidswerend, maar ook goed schoon te houden is. In tegenstelling tot luxe personenauto s, zijn vrachtwagens vooral bedoeld om geld mee te verdienen, dus de gebruikte materialen moeten vooral praktisch zijn en een lange levensduur kennen. Om die praktische randvoorwaarden te laten leven voor de onderzoekers, is de gebruikerscommissievergadering telkens op een andere locatie. Vorige keer was het bij ons in de DAF fabriek. Toen gaf DAF een rondleiding, en kon iedereen zien hoe geluidswerende materialen bij ons worden toegepast. Welke behandelingen ze krijgen, welke testen ze moeten doorstaan, hoe we het geluid meten. Op die manier krijgen de onderzoekers meer inzicht in de praktijk. Ook voor mezelf is dat leuk, als ik bij een andere gebruiker zoals Huntsman polyurethanes eens kan zien hoe ze die polymeer schuimplaten eigenlijk maken. UPDATE 3

6 14:00 15:00 Een andere oplossing is actieve demping: Als die natuurlijk opgewekte trilling niet voldoende is, dan proberen we zelf een tegentrilling aan te brengen. Dat maakt de panelen natuurl ijk wel ingewikkelder en duurder. Dan is de vraag of het nog betaal baar is voor bedrijven. Maar voor ons is dit vooral heel interessant om de grenzen te ontdekken: tot hoe ver kun je geluids transmissie tegengaan en wat moet je daarvoor doen? Het STW-project zit echt nog in de fundamentele fase, benadrukt Lopez. Toch wordt er binnenkort een eerste paneel getest. Dat is nog een simpel rechthoekig paneel, dat vooral bedoeld is om te ontdekken of onze eerste ideeën werken. Zo ja, dan is de vervolgstap het aanpassen van de vorm van het paneel voor diverse omgevingen. Uiteindelijk willen de onderzoekers een simulatiegereedschapskist ontwikkelen die in ieder voor komend geval voor elk type geluid de optimale vorm en materiaalsamenstelling van een geluidspaneel bepaalt. 14:00 Zo n gebruikerscommissiebijeenkomst heeft voor akoestici nog meer voordelen, voegt Van Heck toe. Voor veel van mijn collega s geldt dat ze binnen hun bedrijf dé specialist zijn op het terrein van akoestiek. Bij bedrijven als DAF, FEI en ASML lopen geen hordes geluids specialisten rond. Een gebruikerscommissievergadering rondom een project als dat van Ines is een mooie gelegenheid om weer eens met vakgenoten te praten en ervaringen uit te wisselen. Hoe verschillend onze producten ook zijn, we koken tenslotte allemaal met water. 15:00 4 STW

7 16:00 UPDATE 5

8 Ton van der Steen nieuwe voorzitter STW MEER ZEKERHEID VOORAF OVER INTELLECTUEEL EIGENDOM Per 1 maart jongstleden heeft STW haar beleid aangepast op de landelijke afspraken over intel lectueel eigendom bij publiek-private samen werking. Bedrijven krijgen nu vooraf zekerheid: hoe meer zij bijdragen, hoe meer rechten op gebruik van de onderzoeksresultaten. Ook is de nieuwe regeling gunstiger voor het MKB. Potentiële gebruikers van nieuwe onderzoekresultaten - vaak bedrijven - kunnen een STWproject steunen met een geldelijke of personele bijdrage. In ruil daarvoor krijgen ze als eerste toegang tot nieuwe kennis, en mogen ze die resultaten intern gebruiken. Tot nog toe werd pas laat duidelijk onder welke voorwaarden bedrijven rechten konden krijgen tot commerciële en/of meer exclusieve toegang tot de gegenereerde kennis, omdat intellectueel eigendom vaak pas ontstaat tijdens een project. STW kan die duidelijkheid nu vooraf geven. Het recht op gebruik van wetenschappelijke resultaten hangt af van het percentage cofinanciering. Een bedrijf dat minimaal 11 procent bijdraagt aan de kosten van een onderzoeksproject mag als eerste onderhandelen over bijvoorbeeld een octrooi. Bij meer dan 30 procent cofinanciering kan een onderneming bovendien het (niet-exclusieve) recht verkrijgen om de vinding toe te passen in eigen producten en processen. Dit recht is royalty-vrij, wel betaalt het bedrijf de octrooikosten. Tot slot mogen bedrijven hun gezamenlijke bijdragen nu optellen, waardoor ze eerder een gunstig percentage bereiken. Dit is zeker interessant voor het MKB. De private partijen zullen dit zelf moeten aangeven, ze moeten het eens zijn over de onderlinge verdeling van rechten en een penvoerder aanwijzen. Ton van der Steen, hoogleraar Biomedische technologie aan het Erasmus MC te Rotterdam, is per 1 mei benoemd tot lid en per 1 september tot voorzitter van het bestuur en de bestuursraad van Technologiestichting STW. Hij volgt daarmee Peter Apers op, die sinds maart 2005 voorzitter is. Van der Steen begeeft zich op het snijvlak van genees kunde en techniek: met zijn onderzoek creëert hij tech nische oplossingen voor klinische problemen binnen de cardiologie. Zo speelde hij een cruciale rol in de bouw van katheters voor goede diagnose van aderverkalking. Ook ontwikkelde hij detectiemethoden voor echocontrastmiddelen die inmiddels worden gebruikt voor diagnose van levertumoren en hartziekten. In 2007 kreeg hij de Simon Stevin Meesterprijs van STW. Sinds kort is hij lid van de KNAW. 6 STW

9 Regenwaterinfiltratie in proefopstelling bij Henk van Tongeren BV in Apeldoorn. WATEROPSLAG NA FLINKE REGENBUI In een nieuw STW-project zoeken Majid Hassanizadeh (Universiteit van Utrecht) en Kees Vuik (Technische Universiteit Delft) een methode om overtollig water sneller in de bodem op te slaan, zodat er ook in de toekomst voldoende en schoon drinkwater is. Perioden met extreme droogte en extreme neerslag wisselen elkaar steeds meer af. Goed beheren van de beschikbare hoeveelheid zoet water wordt dus belangrijker. Binnen het project, dat past binnen de Topsector Water, gaan de onderzoekers de techniek Fast High Volume Infiltration (FHVI) optimaliseren. Met FHVI worden bij extreme neerslag grote hoeveelheden water onder hoge snelheid in de bodem opgeslagen. Deze tactiek vermindert op korte termijn de overlast en vult in tijden van droogte de tekorten aan. Opslag van water in de ondergrond heeft nog een voordeel; natuurlijke processen in de bodem verwijderen allerlei verontreinigingen. Bedrijven die zich bezig houden met FHVI en ingenieursbureau Fugro hebben de universiteiten van Utrecht en Delft benaderd. Doel is om de mogelijkheden en optimale uitvoering van FHVI te kunnen voorspellen. STW zegde hiervoor vanuit het Open Technologie Programma een bijdrage van 435 duizend euro toe en zal het onderzoek begeleiden om de kans op toepassing te maximaliseren. De bedrijven betalen nog eens bijna 170 duizend euro. Voor de bedrijven biedt de bijdrage van STW een unieke kans om het onderzoek groter op te zetten en de kans op succes te vergroten. Groen lied krijgt staande ovatie Twee STW-onderzoekers presenteerden zich op TEDxBinnenhof, op 31 maart in de Ridderzaal. De Eindhovense STW-promovendus Jeoffrey van den Berg sprak over turning the chemical industry upside down. Zijn spinning disc is een microreactor waarin grondstoffen op een draaiende schijf snel met elkaar kunnen reageren. Dat moet grote reactorvaten overbodig maken. Marjolein Helder van het Wageningse Plant-e liet ter plekke haar mobieltje opladen met elektriciteit uit planten. Toen ze halverwege plots begon te zingen ( It s not easy being green ), begon de Ridder zaal spontaan te joelen en klappen. Haar optreden kreeg als enige een staande ovatie. Foto: Bart de Gouw POOLSE NWO WIL OOK GEBRUIKERS- COMMISSIE Twaalf medewerkers van de Foundation for Polish Science bezochten onlangs STW. Het viel de Polen op dat bedrijven - zonder dat er zicht is op een concreet product toch nauw betrokken zijn bij het universitair onderzoek. Dit is zeker iets dat wij ook moeten gaan doen, vertelde Katarzyna Walerowicz van de Poolse NWO na afloop van een gebruikerscommissie, de halfjaarlijkse bijeenkomst van onderzoekers en betrokken bedrijven. De Polen waren drie dagen in Nederland om kennis te maken met de werkwijze van STW. Ze bezochten onder meer gebruikerscommissies in Wageningen (foto), Delft en Eindhoven. Daarnaast bezocht de Poolse delegatie de Technology Transfer Office in Amsterdam en het natuurkundeinstituut AMOLF. UPDATE 7

10 Tekst Nienke Beintema Fotografie Wouter Jansen Nooit eerder waren 22 bedrijven betrokken bij één STW-project. Samen met Wageningse onderzoekers werken ze aan het compacter en dus steviger maken van planten in de tuinbouw. Bedrijven en wetenschappers die elkaar leerden kennen via het inmiddels opgeheven Productschap Tuinbouw en het TTI Groene Genetica, zetten zo hun samenwerking voort. COMPACTE PLANTEN IN DE KAS 8 STW

11 DIT PROJECT IS VOOR ALLE BEDRIJVEN HET GELD EN DE INZET WAARD Een plant wil graag de hoogte in. Zeker bij relatief weinig licht, zoals vaak het geval is in gematigde streken. Maar lange, wijdvertakte planten zijn niet handig in de tuinbouw. Ze nemen veel ruimte in en bovendien: ze zijn niet stevig. Daarom willen tuinbouwers hun planten graag zo compact mogelijk houden in elk geval tijdens de eerste kweekstadia. Dat kunnen ze doen door bepaalde chemicaliën te gebruiken die de plantengroei remmen. Die middelen hebben echter het imago dat ze slecht zijn voor mens en milieu. Sommige zijn al verboden of sterk beperkt in het gebruik. Spelen met variabelen als licht, temperatuur en nutriënten is daarom een aantrekkelijker optie. Hoe kun je dat het beste doen? Dat is de centrale vraag in een nieuw STW-project, gecoördineerd door Wageningen Universiteit, waaraan maar liefst 22 bedrijven meedoen. Vanaf dit voorjaar werken zij nauw samen. Van zaadveredelaars tot telers en van groente- tot kamerplantenspecialisten: ze zijn allemaal gebaat bij compactere planten. Productschap en TTI Proberen, variëren en nog eens proberen. Dat was van oudsher de tactiek voor het verbeteren van plantengroei. Dit type teeltonderzoek, veelal gefinancierd door het Productschap Tuinbouw, heeft veel waardevolle kennis opgeleverd en heeft de teelt van groenten en kamerplanten in Nederland naar een hoog niveau getild. Maar er was nog altijd weinig kennis beschikbaar over onderliggende groeimechanismen bij planten, vertelt Arjan Stolte, oprichter van het bedrijf ASP-Quality Support. Dit bedrijf adviseert over verbetering van zaadkwaliteit en opkweek van jonge planten en is een van de 22 zakelijke deelnemers in het nieuwe STW-project. Als je echt verder wilt komen, zal je eerst de principes van plantengroei beter moeten begrijpen. Dan kun je veel gerichter werken. Stolte zet zich daarom al lange tijd in voor wetenschappelijk onderzoek als basis voor vooruitgang in de tuinbouw. Hij was een van de initiatiefnemers van een project binnen het Technologisch Topinstituut Groene Genetica (TTI-GG), deels gefinancierd door de overheid. Dat project liep van 2008 tot 2012, eveneens in Wageningen, en richtte zich specifiek op compacte plantengroei. De meeste van de nu bij het STW-project betrokken bedrijven kennen elkaar uit die tijd. Dat project heeft een schat aan fundamentele kennis opgeleverd, vertelt Stolte. We weten nu bijvoorbeeld hoe het komt dat planten compacter blijven als de temperatuur s nachts hoger is dan overdag. Dat verstoort de biologische klok en daardoor de fotosyntheseactiviteit. Daardoor maakt de plant te weinig sucrose en gaat hij in een soort hongerstand, waardoor hij minder groeit. Maar de volgende stap is dat je die kennis omzet naar bruikbare protocollen, zo benadrukt Stolte. Wat moet een tuinder nu concreet doen om het beste resultaat te halen? Welke factoren naast de omgevingstemperatuur kan hij nog meer benutten? Dat is waar dit nieuwe STW-project verder mee gaat. Een combinatie van fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek. UPDATE 9

12 GENACTIVITEIT LETTERLIJK IN BEELD GEBRACHT Het bereiken van de ideale, compacte plantengroei is een ingewik kelde zaak, zegt Sander van der Krol van het Wageningse Laborato rium voor Plantenfysiologie. Hij leidt het STW-project. We weten bijvoor beeld dat het omdraaien van dag- en nachttemperatuur de planten compacter maakt. Maar moet je dat dan per se elke dag doen, of is een keer per week genoeg? Ook is bekend dat rood licht kan zorgen voor compactere plantengroei. Van der Krol: Maar hoe zit het met de timing? Kun je planten het beste s ochtends een tijdje met rood licht beschijnen, of s avonds, of met een korte puls middenin de nacht? Plantengroei, zo benadrukt Van der Krol, is het resultaat van een samenspel van factoren. Bovendien is het lastige dat het effect van een ingreep vaak pas na een paar weken te zien is. Tegenwoordig beschikken we over moderne methoden om sneller verschillende regimes te kunnen uitproberen, vertelt de onderzoeksleider. We kunnen bijvoorbeeld kijken naar de activiteit van bepaalde genen. Veel groeiprocessen, zo legt Van der Krol uit, zijn het resultaat van een fysiologische cascade (een dominoeffect ) in de plant. Zo n cascade begint bijvoorbeeld met licht. Licht schakelt een bepaald gen aan, dat zorgt voor de productie van een bepaald hormoon, dat vervolgens een aantal andere genen aanschakelt die op hun beurt de groei aansturen elk via een aantal stappen. Compacte kool William Gitzels, eigenaar van Plantenkwekerij Gitzels BV, sluit graag aan. Wij zijn gespecialiseerd in het kweken van jonge koolplanten, vertelt hij. Bloemkool, spitskool, broccoli, groene kool, boerenkool, noem maar op. We kweken die uit zaad, in trays van 40 bij 60 kuiltjes. Daarin groeien 800 plantjes per vierkante meter. Dat is veel, voor een plantje. Die plantjes worden verkocht aan bedrijven die ze machinaal op het land poten en ze daar laten uitgroeien tot eetbaar formaat. Bij het transport en met name bij het machinaal in de grond zetten is het van belang dat de plantjes stevig en compact zijn, aldus Gitzels. We kunnen factoren als licht en temperatuur in de kas goed sturen, zegt hij, maar voor ons is het van belang om te weten met welke protocollen we dat het meest effectief kunnen doen. Hij schuift daarom graag aan bij de bijeenkomsten tussen de wetenschappers en de bedrijven, die een paar keer per jaar zullen plaatsvinden. Ook in het eerdere TTI-GG-project had hij daar goede ervaringen mee. Wetenschappers staan zelf soms wat ver van de praktijk, zegt hij. Daarom is onze input voor hen belangrijk. Andersom kunnen wij vaak meteen aan de slag met hun resultaten. We kunnen niet zonder elkaar. Net als de overige bedrijven levert Gitzels jaarlijks een financiële bijdrage aan het STW-project. Wat er ook uitkomt, zegt hij, dit project is voor alle bedrijven het geld en de inzet waard. Die compact heid is een heel belangrijke zaak. Het is niet te voorspellen welke winst me dat oplevert, maar ik vind dit zo belangrijk dat ik niets wil missen. Licht aan gen aan We kunnen gen-activiteit nu zichtbaar maken door het bewuste gen in de plant te koppelen aan een gen uit vuurvliegjes, vertelt Van der Krol. Staat het plantengen aangeschakeld, dan wordt er óók een lichtgevend eiwit geproduceerd dat we kunnen waarnemen met een speciale camera. Zo zien we meteen met welke ingrepen je zo n gen kunt aan- en uitschakelen. Dit is weliswaar heel toegepast, maar tegelijkertijd zeer fundamenteel, aldus Van der Krol: De kunst is uit te zoeken welk gen in die cascade je het beste als reporter-gen kunt gebruiken. Daarnaast kijken we naar de rol die de interne klok van de plant hierbij speelt. Dat alles maakt dit onderzoek uniek in de wereld. Dit genetische onderzoek vindt plaats met zogeheten modelplanten: planten waarvan de genetica en fysiologie in detail bekend zijn. De volgende uitdaging is dan het uitproberen van kansrijke ingrepen bij de gewassen waar de kwekers mee werken, nog altijd op beperkte schaal en strak gecontroleerd. Deze stap in het onderzoek staat onder leiding van Wim van Ieperen van de Wageningse leerstoelgroep Tuinbouwproductieketens, die speciale lampen gebruikt die het zonlicht natuurgetrouw nabootsen en planten ook extra kunnen belichten met rood licht. De laatste stap in het onderzoek is de vertaling naar grootschaliger praktijkproeven. Bedrijven kunnen nu al experimenteren met onze aanwijzingen, maar uitgewerkte protocollen zullen er pas in de tweede helft van het project uitrollen, zegt Van der Krol. Daarom is het extra bijzonder dat deze bedrijven vanaf het begin al zoveel toewijding laten zien. 10 STW

13 STW-ONDERZOEK IN DE MEDIA Bits&Chips 7 maart 2014 Elektronica 31 maart 2014 Geo Info 28 februari 2014 NRC Weekend 30 maart 2014 De Volkskrant 12 maart 2014 NJB Nederlands Juristenblad 14 maart 2014 UPDATE 11

14 Tekst Amanda Verdonk Fotografie Bram Saeys en B-invented De Valorisation Grant bestaat tien jaar. Het instrument helpt ondernemende onderzoekers om hun wetenschappelijke ideeën uit te werken tot een commercieel product. De Valorisation Grant heeft geresulteerd in tientallen nieuwe bedrijven en producten. B-invented, een spin-off van de Technische Universiteit Eindhoven, gebruikte twee grants om de bouwwereld te vernieuwen. VAN STUDIE-OPDRACHT NAAR 12 WERKNEMERS meter fundering, kubieke meter beton en kilo wapeningsstaal, verwerkt in 498 woningen, 37 bedrijfshallen, drie scholen en vier overige gebouwen door het hele land. Het zijn de wapen feiten van B-invented, een bedrijf dat innovatieve oplossingen voor de bouw bedenkt. Hun belangrijkste product: een kant-en-klare funderingsmethode die snel en goedkoop aan te leggen is. Hart van de methode is een bekisting met gevlochten staaldraad, die op de bouwplaats wordt volgestort met beton. Wat begon met twee studenten bouwkunde die samen in het kader van een universitair vak een businessplan schreven, is in vijf jaar tijd uitgegroeid tot een bedrijf met twaalf werknemers, een gestage omzetgroei en een waslijst aan referentieprojecten. Het komt allemaal uit de koker van Joost Huijgen en Gijs Schalkwijk, de twee jonge ondernemers die besloten hun businessplan niet alleen voor de studiepunten te schrijven maar ook daadwerkelijk te gaan uitvoeren. Schalkwijk vertelt hoe het hen vergaan is. Hoe kijk je terug op de afgelopen vijf jaar? Heel positief, de groei is eigenlijk volgens plan verlopen. De eerste anderhalf jaar hebben we besteed aan de ontwikkeling van onze funderingsmethode. Daarna hebben we een partner gevonden voor de productie. Sinds twee jaar hebben we de productie in eigen hand genomen en daarvoor het bedrijf B-smart fundering opgericht. Daarmee hebben we een mooie basis die we constant aan het uitbouwen zijn, met goede klanten die blij zijn met ons product en steeds terugkomen. Geen last gehad van de beruchte valley of death, waardoor veel ondernemingen de drie jaar niet eens halen? Nee, eigenlijk niet. Natuurlijk gaat er wel eens iets mis, bijvoorbeeld tijdens het bouwproces. Dan is bij ons niet de eerste vraag: wie heeft dit gedaan, maar: hoe lossen we dit op? Tot nu toe is gebleken dat dat werkt. Grote teleurstellingen zijn eigenlijk uitgebleven. Op een gegeven moment kwamen we erachter dat de samenwerking met onze toenmalige partner niet werkte. Daar hebben we niet lang bij stil gestaan. Door onze goede contacten in de markt hebben we snel andere partners gevonden. Jullie bedrijf startte in een tijd dat juist veel nieuwbouwprojecten werden stilgelegd. Het was inderdaad niet de beste tijd, want de prijzen staan onder druk. Bouwbedrijven hebben altijd gewerkt met enorme marges, ze calculeerden bijvoorbeeld vaak 10 of 15 procent faalkosten. Nu gaat dat niet meer. Dus zijn ze aan het kijken hoe ze hun processen beter kunnen organiseren. Het funderingsproces is nu heel versnipperd: er zijn allemaal verschillende partijen voor het grondwerk, de bekisting, het vlechten van de bewapening en het storten van het beton. Daar is veel afstemming voor nodig. Als je alleen maar op prijs inkoopt, bestaat het gevaar dat die partijen geen stapje extra doen en het proces niet optimaal verloopt. Wij nemen het hele proces over en kunnen alle activiteiten op elkaar afstemmen door een goede voorbereiding met onder andere 3D teken- en rekenpakketten. 12 STW

15 TIEN JAAR VALORISATION GRANT De Valorisation Grant is gestart in 2004 en bestaat uit twee fases. In fase-1 kan men een half jaar lang de technologische en commerciële haalbaarheid van beoogde producten of diensten onderzoeken. In fase-2 kan een beginnende ondernemer onder meer een productportfolio ontwikkelen en een launching customer aan trekken. Na deze fase moeten private financiers zo kunnen instappen. Tijdens het STWcongres op 2 oktober 2014 komen de opbrengsten van tien jaar Valorisation Grant uitgebreid aan bod. Joost Huijgen en Gijs Schalkwijk van B-invented ontwikkelden een nieuwe funderingsmethode, bestaande uit bekisting, bewapening en een vulelement. De blauwe klemmen fixeren en koppelen deze drie elementen. MEER INFORMATIE Deze procesmatige manier van bouwen willen we de komende jaren verder gaan uitbreiden naar het gehele bouwproces, dus verder dan de fundering. Dat klinkt allemaal heel praktisch. Hebben jullie nog steeds baat bij wetenschappelijke inzichten? We hebben nog altijd een goede band met de Technische Universiteit Eindhoven. De hoogleraar die het eerste idee voor dit product had, spreken we nog maandelijks. Als wij iets tegenkomen in de markt en daar een vraag over hebben, dan is de stap naar de universiteit heel klein. Wij hebben bijvoorbeeld een case over wapeningsstaal voor een onderzoeksproject aangedragen. Een afstudeerder werkt daaraan en zit een dag in de week bij ons. Het is voor beide partijen handig om praktijk en theorie bij elkaar te brengen. Wat heeft de Valorisation Grant voor jullie betekend? We hebben ons bestaan voor een groot deel aan die grant te danken. Er zit een groot gat tussen een idee en een partner vinden. Het kapitaal wat je dan nodig hebt, krijg je niet zo makkelijk bij elkaar, zeker niet in onze markt. We hebben met het geld vooral de prototypes van de funderingsbalken getest in het laboratorium van de universiteit en proefprojecten gerealiseerd. Zijn jullie allebei geboren ondernemers? Ik denk het wel. Een onderneming start je het makkelijkst óf direct na je studie, als je nog niet zoveel hebt, óf als je wat verder in je carrière bent en je een buffer hebt opgebouwd. Toen dit begon te rollen hoefden we er geen twee keer over na te denken, want het was een goede kans. We zijn er gewoon onbevangen ingestapt. Dat blijkt dus een goede keuze te zijn geweest. MIJLPALEN B-INVENTED 2009 Oprichting engineering- en ontwerpbureau B-invented 2010 Partner gevonden 2010 Eerste opdracht: funderingsbalk voor bedrijfsgebouw in Almelo 2012 Oprichting B-smart, voor de productie van de funderingen 2013 Oprichting eigen productiestraat UPDATE 13

16 Fotografie Rijkswaterstaat/Joop van Houdt Zandmotor in actie Op 31 maart 2014 lieten STW-onderzoekers van onder andere de universiteiten uit Delft, Utrecht, Wageningen en Enschede uit het Perspectiefprogramma NatureCoast aan de betrokken bedrijven zien hoe de Zandmotor voor de kust van Ter Heijde zich in de eerste twee jaar heeft ontwikkeld. Rijkswaterstaat heeft 21,5 miljoen kubieke meter zand opgespoten voor de kust. Wind en stroming vormen deze zogenoemde Zandmotor om tot een kustbescherming. De verandering van vorm van de Zandmotor verloopt tot nog toe grotendeels volgens de voorspellingen. MEER INFORMATIE 14 STW

17 4 april oktober mei juli oktober maart juli oktober maart 2014 UPDATE 15

18 Tekst Bennie Mols Fotografie Wouter Jansen Tien jaar geleden had onderzoeker Erik Manders een idee voor een betere lichtmicroscoop. Hij klopte aan bij Peter Drent van Nikon Instruments Europa. Zo begon een succesvolle samenwerking op het terrein van s werelds beste lichtmicroscopen voor biomedisch onderzoek. GEHEIMEN VAN LEVENDE CELLEN LIVE ONTHULD 16 STW

19 Toen Peter Drent 23 jaar geleden als bioloog bij Nikon kwam werken, waren microscopen nog simpel: je drukte je ogen tegen een kijker, legde een preparaat eronder, stelde scherp en klaar was Kees. Geen software, geen laserlicht, geen fluorescente kleurstoffen, geen automatische bediening, geen klimaatkamer. Hoe anders is het nu. In het Nederlandse hoofdkantoor van Nikon opent Drent een kast zo groot als een koelkast. Het is een klimaatkamer om de biologische preparaten onder de microscoop op de juiste temperatuur in leven te houden. Een robotarm brengt het preparaat automatisch naar de micros coop. Onderzoekers waar ook ter wereld kunnen via internet het microscoopbeeld op een scherm bekijken. Precies dit type Nikon-microscoop werd gebruikt door de Japanner Shinya Yamanaka, die in 2012 de Nobelprijs voor Geneeskunde kreeg voor zijn stamcelonderzoek, zegt Drent met enige trots. Drent is inmiddels general manager van Nikon Instruments Europe, onderdeel van het Japanse Nikon, een bedrijf dat gespecialiseerd is in optische en elektronische apparatuur. Hij zoekt voortdurend naar manieren om betere microscopen te bouwen. Sinds tien jaar werkt hij daarbij samen met fysicus Erik Manders van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Destijds had Manders een idee om een nieuw type lichtmicroscoop te bouwen dat geschikter was om levende cellen mee te bekijken. Hij ging shoppen bij diverse bedrijven, en al snel was het Peter Drent bij Nikon die zei: We gaan het doen. Als jij een prototype bouwt, dan maken wij er een commercieel product van. Zo gezegd, zo gedaan. Trucs Het bouwen van betere lichtmicroscopen heeft iets weg van een Houdini-act. Hoe goed je door een lens kunt kijken, wordt namelijk fundamenteel beperkt door de natuurkunde. In principe is het scheidend vermogen van een lens beperkt tot de helft van de golflengte van het gebruikte licht, legt Manders uit. In de afgelopen tien jaar is er echter een aantal technische trucs ontwikkeld om toch scherpere beelden te krijgen. Zonder trucs konden we onder een lichtmicroscoop structuren van 250 nanometer zien. Nu zitten we al op 50 tot 100 nanometer. Dat opent een zichtveld op een hele nieuwe wereld in de levende cel. De jarenlange samenwerking tussen Manders en Drent, tussen universiteit en industrie, kreeg in 2011 vaste grond onder de voeten in het STW-Perspectiefprogramma Nanoscopy. STW investeerde ruim vijf miljoen euro om superresolutiemicroscopie, ofwel nanoscopie, door te ontwikkelen naar een standaard instrument voor biomedisch onderzoek. Het begrijpen van de werking van de levende cel is het ultieme doel. En om dat doel te bereiken moet de wisselwerking tussen biomoleculen in de levende cel in drie dimensies scherp in beeld worden gebracht. Inmiddels hebben we binnen het Nanoscopy-programma de resolutie van zogeheten confocale microscopie met veertig procent verbeterd, vertelt Manders. Voor neurobiologen betekent dit dat ze de verbinding tussen twee hersencellen nu ineens scherp zien. Confocale microscopie is een veel gebruikte techniek om driedimensionale beelden te maken. In de jaren tachtig ontwikkelde de Nederlander Fred Brakenhoff (leer meester van Manders) deze techniek aan de UvA. Manders: Een jaar geleden hebben wij ons idee voor een verbeterde confocale micros coop ontwikkeld, de Re-scan Confocal Microscope, kortweg RCM. Daarna hebben we een prototype gebouwd en een delegatie van Nikon, Japan uitgenodigd om te kijken of ze er commercieel iets mee kunnen. Het mooie is dat dit resultaat echt dankzij het Nanoscopy- programma is bereikt, vult Drent aan. En het leidt niet alleen tot een nieuw product, het heeft een geheel nieuw concept opgeleverd een concept dat een nieuw deurtje in onze kennis opent. Nederland heeft traditioneel een grote naam in de micro scopie. Eind zestiende eeuw vond Zacharias Jansen de microscoop uit en Antoni van Leeuwenhoek was de eerste wetenschapper Peter Drent: NIKON HEEFT IN HET LAB VAN ERIK EEN RUIMTE ONDER- GEHUURD ALS GEMEEN- SCHAPPELIJKE SPEELPLAATS VOOR ONZE IDEEËN UPDATE 17

20 STW, MANDERS EN DRENT 2005 OTP-project Development and application of calibration techniques in a fluorescene microscopy 2006 OTP-project Controlled Light Exposure Microscopy 2011 OTP-project Ulta-Sensitive Confocal Microscopy 2012 STW-Perspectiefprogramma Superresolution Microscopy ( Nanoscopy ): From sharp images towards imaging of molecular interaction - Project Labeling strategies for nanoscopy of complex biological specimen - Project Patterned illumination for improved molecular contrast 2014 OTP-project Ultra-Sensitive Confocal Microscopy Het overdragen van de fascinatie voor de microscopie gaat nog verder, vertelt Drent. In 2009 vierden Nederland en Japan vierhonderd jaar handelsbetrekkingen. Nikon was gevraagd om in Amstelveen een bijdrage te leveren aan de festiviteiten. Te midden van een sushi-tent en een Japanse drumband, hadden wij een microscopieworkshop voor kinderen georganiseerd. De kinderen stonden in een lange rij voor onze tent. Ze konden levende cellen bekijken. Na afloop hoorde je kinderen vragen: Mogen we morgen weer terug komen? Dat laat zien hoezeer microscopie bij alle leeftijden tot de verbeelding spreekt. Alles bij elkaar genomen is wat wij binnen het STW-programma en binnen het Centre of Excellence doen een prima voorbeeld van het nuttig maken van nieuwe kennis. MEER INFORMATIE STW-Nanoscopy-programma die de micro s coop ging toepassen in de biologie. Daarom is het extra mooi dat het Nanoscopy-programma de super-resolutiemicroscopie in Neder land een grote boost heeft gegeven, zegt Manders. Hierbinnen werken veertien onderzoekers aan zeven projecten waarbij zeven bedrijven zijn betrokken. Manders wil nu graag dat vijf andere biologische onderzoeks groepen in Europa met de RCM-micros coop gaan werken, om ervaring op te doen en in de praktijk te onderzoeken wat nog beter kan. Afgelopen mei kreeg hij van STW extra budget om een hoogwaardig prototype te bouwen. Manders: Er worden miljarden uitgegeven aan deeltjesversnellers voor natuurkundigen. Het wordt tijd dat Europa ook eens flink investeert in super-resolutiemicroscopie voor medici en biologen. Om die reden is al het samenwerkingsverband Euro-BioImaging opgericht. De regeringen van zeven landen in Europa, waaronder Nederland, hebben bio-imaging op hun lijst van belangrijke investeringen gezet. Speelplaats De samenwerking tussen Nikon en UvA beviel van beide kanten zo goed dat in oktober 2012 een Centre of Excellence werd opgericht. Drent: Concreet betekent dit dat Nikon in het lab van Erik een ruimte heeft ondergehuurd als gemeenschappelijke speelplaats voor onze ideeën. Super-resolutiemicroscopie ontwikkelt zich snel. Ook een wereldspeler als Nikon kan niet alle ontwikkelingen in de gaten houden. In dit lab tasten we nieuwe ideeën af. Voor ons is het een groot voordeel om dagelijks met mensen van Nikon samen te werken, zegt Manders. Hebben wij academici een wild idee, dan zorgen zij dat we snel de juiste spullen krijgen. Een maand later hebben we iets nieuws in elkaar geknutseld. Nikon brengt ook potentiële klanten naar het Centre of Excellence om ze ervaring te laten opdoen met de beste microscopen. Biologen willen het toch eerst zien en dan pas geloven, zegt Manders. Uit de academische wereld komen studenten kennis maken met super-resolutiemicroscopie. Erik Manders: BINNEN HET STW- PROGRAMMA HEBBEN WE DE RESOLUTIE VAN DE CONFOCALE MICROS- COOP MET VEERTIG PROCENT VERBETERD 18 STW

Kosten voor de baat. Valorisation Grant De STW-variant van de Nederlandse SBIR

Kosten voor de baat. Valorisation Grant De STW-variant van de Nederlandse SBIR Kosten voor de baat #02 _ De Valorisation Grant als springplank voor academische bedrijvigheid Technologiestichting STW _ april 2011 De Valorisation Grant is een programma voor het creëren van nieuwe high-tech

Nadere informatie

Technologiestichting STW. Jaarverslag

Technologiestichting STW. Jaarverslag Technologiestichting STW Jaarverslag 20 14 Technologiestichting STW Postadres Postbus 3021 3502 GA Utrecht The Netherlands Bezoekadres Van Vollenhovenlaan 661 3527 JP Utrecht T +31 (0)30 600 12 11 F +31

Nadere informatie

Jonge telers als gastredacteur

Jonge telers als gastredacteur Maart 2014 2 [ 12 ] Dirk van Geest, Albert Solleveld en Bart van Os Jonge telers als gastredacteur Spotlight Orchidee [ 18 ] [ 30 ] [ 34 ] [ 38 ] Chaotische creatievelingen gezocht! Cao is toe aan moderniseringsslag

Nadere informatie

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Alumnispecial

KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN. Alumnispecial Jaargang 16, Alumnispecial 2009 MATRIX KWARTAALBLAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Alumnispecial Aukje Doornbos wilde eigenlijk medicijnen studeren Patrick Kaas verkiest glamour boven lijm en

Nadere informatie

intern is een kwartaaluitgave van de bni beroepsvereniging nederlandse interieurarchitecten bnı. 2014 # 1-2-3-4 maart

intern is een kwartaaluitgave van de bni beroepsvereniging nederlandse interieurarchitecten bnı. 2014 # 1-2-3-4 maart bnı. intern is een kwartaaluitgave van de bni beroepsvereniging nederlandse interieurarchitecten 2014 # 1-2-3-4 maart colofon Intern verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 750 exemplaren. ISSN:

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

Intreerede prof.dr.ir. Ward Cottaar 20 april 2012. / Faculteit Technische Natuurkunde. Wij maken beter! Where innovation starts

Intreerede prof.dr.ir. Ward Cottaar 20 april 2012. / Faculteit Technische Natuurkunde. Wij maken beter! Where innovation starts Intreerede prof.dr.ir. Ward Cottaar 20 april 2012 / Faculteit Technische Natuurkunde Wij maken beter! Where innovation starts Intreerede prof.dr.ir. Ward Cottaar Wij maken beter! Engineering in de gezondheidszorg

Nadere informatie

Eerst passie, dan succes EUGENE FIERKENS (SPECIALIZED):

Eerst passie, dan succes EUGENE FIERKENS (SPECIALIZED): #02 OKTOBER 2014 MAGAZINE VOOR ONDERNEMEND NEDERLAND Slimme windmolen verovert de wereld Familiebedrijf: Opvolging baggeraar eindelijk helder Acht vragen over voorzieningen VERRIJKT MET LAYAR EUGENE FIERKENS

Nadere informatie

Niet over één nacht ijs. Imtech kiest voor partnership met 4PS. Klantenspecial. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw en installatietechniek

Niet over één nacht ijs. Imtech kiest voor partnership met 4PS. Klantenspecial. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw en installatietechniek Klantenspecial Nieuwsbrief van 4PS - februari 2009 Niet over één nacht ijs Imtech kiest voor partnership met 4PS 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw en installatietechniek Inhoud Investeren of

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

ELKE DAG 1.700 WARME MAALTIJDEN BIJ ESA-ESTEC

ELKE DAG 1.700 WARME MAALTIJDEN BIJ ESA-ESTEC MAGAZINE VAN FACILICOM SERVICES GROUP JAARGANG 1, NUMMER 2 JULI 2012 TOTAL FACILITY MANAGEMENT 2.0 BIJ VODAFONE Het nieuwe bouwen en het nieuwe beheren ELKE DAG 1.700 WARME MAALTIJDEN BIJ ESA-ESTEC DE

Nadere informatie

Antoni van Leeuwenhoek } nr. 3 } najaar } 2014. Vooruit }

Antoni van Leeuwenhoek } nr. 3 } najaar } 2014. Vooruit } Antoni van Leeuwenhoek } nr. 3 } najaar } 2014 Vooruit } 2 Antoni 3-2014 Vooruit Ruimte voor talent In het Antoni van Leeuwenhoek werken tientallen onderzoeks groepen aan kankervraagstukken. Sommige van

Nadere informatie

Versie oktober 2014 PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR CONSULTANTS DIE EEN EXIT OVERWEGEN

Versie oktober 2014 PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR CONSULTANTS DIE EEN EXIT OVERWEGEN Versie oktober 2014 PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR CONSULTANTS DIE EEN EXIT OVERWEGEN AUKE BIJNSDORP (1976) In 2003 heb ik mijn exit uit consulting gemaakt. Vanuit Roland Berger Strategy Consultants maakte

Nadere informatie

Andere tijden. Paul de Ruiter: Mensen presteren beter met daglicht 4. Opdrachtgever moet vraagzijde inspireren tot echte waardecreatie 10

Andere tijden. Paul de Ruiter: Mensen presteren beter met daglicht 4. Opdrachtgever moet vraagzijde inspireren tot echte waardecreatie 10 Andere tijden Corporate magazine 01 Juni 2010 Paul de Ruiter: Mensen presteren beter met daglicht 4 Opdrachtgever moet vraagzijde inspireren tot echte waardecreatie 10 De Groene Zaak strijdt voor verduurzaming

Nadere informatie

Wereldwijde doorbraak uit Nederland

Wereldwijde doorbraak uit Nederland GEA nog veiliger door gasdetectie voorjaar 2014 Gas geven. In business, zorg, milieu en innovatie Dag diesel Verbod op vervuilende ontgassen van tankschepen Wereldwijde doorbraak uit Nederland Hallo LNG

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

ICT in de zorg: mensenwerk

ICT in de zorg: mensenwerk ICT in de zorg: mensenwerk Inleiding We kunnen er niet omheen: de gezondheidszorg van de 21 e eeuw kan niet verder zonder ict. We willen allemaal dat de patiënt centraal komt te staan, we willen dat de

Nadere informatie

Theo Toonen nieuwe decaan faculteit TBM

Theo Toonen nieuwe decaan faculteit TBM VI / 1 17 03 2008 FACULTEIT TECHNIEK, BESTUUR EN MANAGEMENT Milton Mueller eerste XS4All hoogleraar bij TU Delft Internetprovider XS4All heeft een driejarige leerstoel in het leven geroepen bij de TU Delft.

Nadere informatie

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom,

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom, onderwijs dat werkt nummer 14 september 2010 Het afgelopen jaar hebben 25 studenten op zeven mbo-instellingen hun Job Academy-stage positief doorlopen. Onder wie Celesta Pluijmaeckers. Een interview. Door

Nadere informatie

Hypothese. vurige wens Plasma maakt duurzame brandstof. Meer doen met tachtig miljoen. Creatieve industrie Slim kunst conserveren

Hypothese. vurige wens Plasma maakt duurzame brandstof. Meer doen met tachtig miljoen. Creatieve industrie Slim kunst conserveren Hypothese NWO-blad voor de wetenschap april 2012 Nummer 1 Jaargang 19 vurige wens Plasma maakt duurzame brandstof Creatieve industrie Slim kunst conserveren Faciliteiten Meer doen met tachtig miljoen colofon

Nadere informatie

Samen voor verbetering

Samen voor verbetering jaargang 28 Themanummer 2015 Innoverende Kwaliteit Periodiek van de Kwaliteitskring Twente Samen voor verbetering BUSINESS IMPROVEMENT ADVIES, TRAINING & IMPLEMENTATIE Organisatieontwikkeling Procesverbetering

Nadere informatie

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG JE COLLEGA- GROEIONDERNEMER IS DE BESTE ADVISEUR De jaarrekening van de Multinational4Groei is één van de concrete uitkomsten van de jaarlijkse bijeenkomst van de bestuurders

Nadere informatie

het ONDERNEMERS twee benen in Sector staat met samenleving Bouwend Nederland: WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 WEST-FRIESLAND

het ONDERNEMERS twee benen in Sector staat met samenleving Bouwend Nederland: WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 WEST-FRIESLAND NR. 4 2010 het ONDERNEMERS WEST-FRIESLAND B E L A N G Bouwend Nederland: Sector staat met twee benen in samenleving Politiebureau te koop! Wij geloven in onze kwaliteit en dienstverlening! Wij bieden een

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

rozengeur Het is niet emotie en maneschijn allemaal Denken enthousiasme CrowdfundIng Is hot slim vestigen starten Is hard werken oplossingen in andere

rozengeur Het is niet emotie en maneschijn allemaal Denken enthousiasme CrowdfundIng Is hot slim vestigen starten Is hard werken oplossingen in andere InspIratIemagazIne voor ondernemend Breda 2014 15 creëer enthousiasme op basis van emotie CrowdfundIng Is hot Denken in andere oplossingen slim vestigen Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn starten

Nadere informatie

DREAMagazine. Gamification Rini weet raad Mirjam van den Berg Ampersand. Dutch Requirements Engineering And Management SEPTEMBER 201 4

DREAMagazine. Gamification Rini weet raad Mirjam van den Berg Ampersand. Dutch Requirements Engineering And Management SEPTEMBER 201 4 DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL.. Dutch Requirements Engineering And Management SEPTEMBER 201 4 Gamification Rini weet raad Mirjam van den Berg Ampersand Redactioneel Voorwoord Requirements engineers bewegen

Nadere informatie

Publicatie Denktank OPEN INNOVATIE. Als designprincipe voor innnovatiestrategie in Zuid-Holland

Publicatie Denktank OPEN INNOVATIE. Als designprincipe voor innnovatiestrategie in Zuid-Holland Publicatie Denktank OPEN INNOVATIE Als designprincipe voor innnovatiestrategie in Zuid-Holland Sinds 2003 is de Kennisalliantie Z-H het platform waarin deelnemers aan de regionale kenniseconomie elkaar

Nadere informatie

Onderzoek dat verschil maakt. Onderwijs> Worstelen met kansrijk gezakten. Kitty Nijmeijer> Verkiezingen > Weet jij al wat je stemt?

Onderzoek dat verschil maakt. Onderwijs> Worstelen met kansrijk gezakten. Kitty Nijmeijer> Verkiezingen > Weet jij al wat je stemt? www.utnieuws.nl Onafhankelijk magazine van de Universiteit Twente jaargang 04 - nummer 2 - maart 2014 ACTUEEL EN ONAFHANKELIJK Kitty Nijmeijer> Onderzoek dat verschil maakt Onderwijs> Worstelen met kansrijk

Nadere informatie

Een doorbraak op zich

Een doorbraak op zich Een doorbraak op zich Een doorbraak op zich 130.000 KM AUTOWEG 6.500 KM SPOOR 22.000 KM FIETSPAD 7.000 KM WATERWEG 2 LEF future center Rijkswaterstaat; een doorbraak op zich LEF future center Rijkswaterstaat;

Nadere informatie