Visie PQR op de IT van Morgen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie PQR op de IT van Morgen"

Transcriptie

1 Visie PQR op de IT van Morgen 3 Constant contact De vraag achter de vraag Verder in dit nummer: In gesprek met de klant Where do you want to go today? 3D naar de cloud Uw IT-strategie begint bij het PQR Experience Center

2 De IT van Morgen Als trusted advisor informeren wij u over nieuwe technologieën en oplossingen en adviseren wij u graag over hoe u met de inzet van IT uw zakelijke doelstellingen kunt realiseren. In dit PQR-magazine delen wij onze visie met u en nodigen we u uit de optimale afstemming van werkplek en datacenter voor uw eigen organisatie te bepalen. U wilt immers een ICT-omgeving waarbij continuïteit en performance staan als een huis, waarin de business consumer centraal staat. PQR houdt zich dagelijks bezig met advisering, implementaties, migraties en beheer van ICT-infrastructuren en kent de huidige én toekomstige IT-uitdagingen als geen ander. Constant contact Voor u ligt alweer de derde Inspire. Een Inspire die in het teken staat van u, onze klant, en de manier waarop wij met u van gedachten wisselen. Door deze goede wisselwerking ontstaat er vertrouwen en worden uw eisen en wensen helder. Alleen dan kunnen wij helpen bij het realiseren van uw businessdoelstellingen en het verkorten van uw time-to-market. Heeft u naar aanleiding van dit magazine vragen of opmerkingen, stuur ons dan een naar Inhoudsopgave Constant contact 2 In gesprek met de klant 4 Solution Advisor Service 7 Where do you want to go today? 8 3D naar de cloud 10 Flexibele werkplek voor CAD-medewerkers 13 Klanten zien PQR als deskundig, betrouwbaar en professioneel 15 Uw IT-strategie begint bij het PQR Experience Center 16 Converged; de flexibele oplossing 18 Copyright PQR B.V. Op kennis van technologie onderscheiden wij ons al jaren. Aandacht in deze Inspire voor de manier waarop wij deel kunnen uitmaken van de besluitvorming rond uw IT-strategie en -beleid. Het PQR Experience Center (PEC) vormt inmiddels een mooi startpunt voor een uitgebreide discussie over uw ideeën met betrekking tot de invulling van uw werkplekconcept binnen uw organisatie. Wij leren uw problematiek beter begrijpen en u krijgt beter inzicht in de mogelijkheden die IT biedt. De vraag achter de vraag moet helder zijn om uiteindelijk keuzes te kunnen maken. Wij blijven constant met u in contact, om voor, tijdens en na de realisatie van een project proactief toegevoegde waarde te kunnen leveren. Wij denken met u mee over IT-doelarchitecturen, over legacy, outsourcing en over de mogelijkheden van cloud en mobility. Deze strategische keuzes vertalen wij met u in een IT-roadmap. De combinatie van PEC-sparringsessies en de manier waarop ons ervaren team van 70 experts, architecten, consultants, engineers en projectmanagers tijdens het hele traject met u in contact blijft, zorgt ervoor dat u tevreden bent én blijft. Op kennis van technologie onderscheiden wij ons al jaren. Met de opkomst van SaaS-applicaties is Identity & Access Management een onderwerp waar iedereen wel over na móet denken. Wij vertellen u meer over 3D-toepassingen in de cloud aangevuld met een mooie praktijkcase. Virtualisatie en cloud, tegenwoordig ook als gestandaardiseerde oplossingen, zorgen voor flexibiliteit in uw ITomgeving. Ook daaraan besteden we in deze Inspire aandacht. Ronald Schaap, Algemeen Directeur PQR P.S. Op 8 oktober a.s. vindt ons jaarlijkse kennisevenement IT-Galaxy plaats, dat dit jaar in het teken staat van 25 jaar PQR. Noteer de datum alvast in uw agenda! 3

3 De vraag achter de vraag stellen om er achter te komen wat de specifieke ICTbehoefte is. Eenvoud en transparantie Alewijnse brengt, zoals hij dat uitlegt, het speelveld in kaart om de klantorganisatie en de belangen bespreekbaar te maken (figuur 1). Bij PQR kiezen we in onze aanpak voor eenvoud en transparantie. Ons uitgangspunt is om samen met de klant de doelstelling, de ICT-behoefte en verwachtingen helder te krijgen. Dat maakt dat we in gesprek moeten blijven met onze klanten gedurende het gehele traject. Het is van belang om proactief en flexibel te zijn en tijdig te anticiperen als de ICT-behoefte gedurende het proces verandert. Het verleden heeft geleerd dat gaandeweg een project vaak wijzigingen nodig zijn. Dit betekent, vervolgt hij, dat de werkwijze zo moet zijn ingericht dat alle belangen aan bod komen en dat het mogelijk is tijdig aanpassingen door te voeren, zonder dat daar direct andere investeringen mee gemoeid zijn. Figuur 1 Dienstverlening op alle niveaus 4 5 In gesprek met de klant De rol van de ICT-dienstverlener is de laatste jaren veranderd. Klanten stellen hogere en ook nieuwe eisen en gebruikers zijn mondiger dan voorheen. Dit alles vraagt verdere ontwikkeling van toegevoegde waarde in de vorm van proactieve dienstverlening op verschillende niveaus. PQR speelt hier op in. Wij gaan steeds meer in gesprek met de ICT-managers en eindgebruikers om gezamenlijk de ICT-behoefte in beeld te brengen, zegt Ewout Alewijnse, Manager Operations bij PQR. ICT is tegenwoordig al lang niet meer alleen bedoeld ter ondersteuning van bedrijfsprocessen; in toenemende mate vormen de ICT-systemen het proces zelf. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop ICTleveranciers hun systemen en diensten naar klanten brengen. PQR is advies- en implementatiepartner voor professionele ICT-infrastructuren. Klanten zijn actief in alle sectoren van de samenleving en zijn te typeren als middelgrote tot grote organisaties waarbij de ICT-voorziening van essentieel belang is voor de bedrijfsvoering. Het speelveld en de belangen in beeld Vier partijen staan in het speelveld: 1. De business ofwel de gebruikers; 2. De ICT-manager/CIO die de strategie bepaalt; 3. De ICT-leverancier (PQR) als partner van de klant; 4. De ICT-afdeling die de applicaties, systemen en infrastructuur beheert. Alle vier de partijen hebben eigen belangen en doelstellingen. Zo wil de business dat ICT altijd beschikbaar is en functioneert zodat de bedrijfsprocessen optimaal functioneren. Aan de andere kant hebben we te maken met de CIO die richting geeft aan het ICTbeleid van een organisatie waarmee strategische keuzes worden bepaald. Dat heeft consequenties voor de ICT-infrastructuur. Het is van belang om hierop te anticiperen en de juiste vertaling naar ICT te maken. u

4 Als ICT-partner vinden wij het belangrijk om onze klanten te adviseren op alle niveaus en om de verschillende scenario s samen met de klant in beeld te brengen, voegt Alewijnse toe. We hebben immers een gezamenlijk doel, namelijk dat alle veranderingen en aanpassingen in de we de ICT-behoefte in kaart om een passend advies en bijbehorende oplossingen te geven, volgens Alewijnse. 1. Wat is er aan de hand binnen de organisatie en wat is het doel? 2. Wat is de marktontwikkeling en wat zijn de Solution Advisor Service ICT moeten leiden tot verbeteringen in de gewenste verbeteringen? bedrijfsvoering. Op het moment dat wij samen 3. Wat betekent de ICT-verandering voor klant ICT is constant in beweging. Op de hoogte met de klant de ICT-behoefte in kaart brengen, en hoe draagt het bij aan de business? blijven van de laatste ontwikkelingen blijft voor dus in gesprek gaan met de business, dan staan 4. Wat zijn de eisen en welke rollen en de meesten een uitdaging. Bij veel bedrijven wij er open in. De vraag achter de vraag stellen verantwoordelijkheden zijn nodig? ontstaat een groeiende behoefte aan extra om er achter te komen wat de specifieke ICT- 5. Welke oplossingen (producten en diensten) IT-ondersteuning. Een deskundige partner die behoefte is, legt Alewijnse uit. Dat betekent zijn mogelijk? Welke interne en externe uw bedrijf en de ontwikkelingen op het gebied dat de ICT-leverancier op de hoogte moet zijn partijen zijn nodig om de doelstelling te van ICT kent en u regelmatig op de hoogte van de bedrijfsprocessen bij de klant. behalen? Wat zijn de kosten en baten? houdt biedt uitkomst. Een partner die strategisch 6. Wat zijn de acceptatiecriteria en wat is advies geeft en helpt bij het opstellen van de De ICT-afdeling is een belangrijke speler en de scope? Wat is nodig om de gewenste roadmap om de zogenaamde stip op de horizon gesprekspartner omdat zij elke verandering in resultaten te bereiken? Het is van belang om te behalen. de ICT uitvoert en beheert. Ze draagt daar- een gezamenlijk vertrekpunt te hebben in mee een grote verantwoordelijkheid om de het kader van verwachtingsmanagement. PQR beschikt over een team van experts om u te om de zaken waaraan u aandacht wilt besteden gehele keten van ICT in stand te houden. 7. Samen met de klant realiseren van de ondersteunen en om u te helpen in het maken van door te nemen. Tijdens dit gesprek schetst hij wat Het uitgangspunt van PQR is om op de gewenste resultaten door: plannen, nauwe keuzes die matchen met de doelstellingen van uw er op het gebied van ICT voor uw bedrijf mogelijk verschillende niveaus kwaliteit en flexibiliteit onderlinge afstemming, managen van het bedrijf. De Solution Advisor Service biedt u een is, benoemt nieuwe marktontwikkelingen en spitst 6 te bieden en contact te onderhouden met onze klanten. Van IT-professionals, beheerders, proces, bijsturen waar nodig en voortdurend evalueren. sparringpartner die kennis overdraagt. U heeft contact met één PQR-adviseur die de specifieke deze toe op uw situatie. Daarna ontvangt u een document waarin de onderwerpen staan beschre- 7 gebruikers tot met C-level. mogelijkheden voor uw organisatie met u be- ven die tijdens de komende vier sparringsessies de PQR als strategische gesprekspartner In het gesprek met de ICT-managers komen de ICT-keuzes aan de orde om aan de vraag van de business te kunnen voldoen. Wij gaan samen in gesprek en denken mee over ICTdoelarchitecturen, over legacy, outsourcing en over de mogelijkheden van de cloud. Dit zijn allemaal strategische keuzes en wij helpen onze klanten om gezamenlijk tot een Wij merken dat onze projecten vaak intensieve processen zijn. Dit geldt voor het ontwerp, de bouw van datacenter- en workspace-oplossingen en ICT-migraties. Aanpassingen aan de ICT hebben impact op de klantorganisatie. Om de klant centraal te stellen betekent het dat we als ICT-partner continu willen investeren in kennis en samenwerking. Het gaat er bij PQR om dat onze klanten tevreden zijn. Wij moeten ervoor zorgen dat klanten krijgen wat ze verwachten. spreekt. Hij geeft advies over de mogelijke impact van uw huidige roadmap en denkt proactief mee bij het maken van beslissingen op strategisch niveau. Ook houdt hij u periodiek op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en doet verslaglegging in de vorm van een rapportage. Met de Solution Advisor Service profiteert u van de volgende voordelen: U bent altijd goed geïnformeerd over de laatste IT-ontwikkelingen; revue zullen passeren. Ook worden de volgende activiteiten vastgelegd: 1. De Solution Advisor organiseert vier keer per jaar een sparringsessie waar zowel klantgerichte (situationele) adviezen, als strategische adviezen uit voortvloeien. Deze adviezen hebben betrekking op het versnellen, verbeteren of juist het stabiliseren van uw business met behulp van ICT-middelen; ICT-roadmap te komen. Daartoe hebben we PQR biedt u de mogelijkheid om periodiek U heeft een vast aanspreekpunt bij PQR voor 2. Er wordt een jaarlijkse roundtable georgani- een ervaren team van 70 experts, architecten, op de hoogte gesteld te worden van de technische zaken; seerd waarbij de directie van uw organisatie, consultants, engineers en project managers in ICT-ontwikkelingen in de markt die voor uw U heeft een sparringpartner bij gecompliceerde een PQR-expert, de Solution Advisor en een dienst. Daarnaast werken we nauw samen met specifieke organisatie van toepassing zijn. IT-vraagstukken; vertegenwoordiger uit het managementteam strategische partners en leveranciers. Bent u op zoek naar een partner die u op de U heeft een partner die met een helikopterview van PQR aanwezig zijn. Klant centraal met een 7-stappenplan hoogte houdt over relevante informatie op maat, op het gebied van ICT-oplossingen, lees dan onze propositie op naar uw IT-situatie kijkt; U ontvangt een adviesdocument voor verbetering van uw infrastructuur. De Solution Advisor heeft met deze manier van werken een goed inzicht van uw ICT-infrastructuur, Om de klant centraal te stellen, is het kan indien nodig tijdig ingrijpen en de juiste infor- noodzakelijk om de belangen te weten. Aan De Solution Advisor neemt contact met u op om matie aan de juiste mensen verschaffen. de hand van de volgende stappen brengen een afspraak te maken voor een eerste gesprek

5 Gemak en veiligheid - Click here to Start Aan de slag gaan met Identity & Access Management (IAM) is daarom een must. Niet voor niets spelen leveranciers hier op in en reiken u de benodigde tools aan. Een IAM-oplossing werkt als een single identity plane zodat u met slechts één keer inloggen direct toegang heeft tot applicaties uit zowel de cloud als on-premises. Technisch gezien wordt dit gerealiseerd door de interne Active Directory (Federation), die gekoppeld is aan een IAM-dienst. Voorbeelden zijn Microsoft Azure Active Directory of OKTA. Deze tooling Zet Identity & Access Management op uw projectenkalender! geeft u als IT-beheerder de controle op welke attributen wel of niet gesynchroniseerd mogen worden, zoals bijvoorbeeld wachtwoorden en persoonlijke gegevens. Zo n identity plane biedt tegelijkertijd een portaalfunctie waarop de authenticatie plaatsvindt. Alle aanbieders leveren two-factor-authenticatie, met keuze voor SMS of (soft-) tokens in combinatie met een app op een smartphone. On- en offboarding geautomatiseerd Uit onderzoek blijkt dat medewerkers productiever zijn met een Single Sign On (SSO)-toepassing, waarbij verschillende accounts Gemak en veiligheid met Identity & Access Management niet langer vereist zijn. Sterker nog; vaak is totaal onbekend wat de logingegevens zijn voor SaaS-applicatie x of y! Met een eenmalige authenticatie heeft de gebruiker toegang tot de applicaties en functies die hem toegekend zijn door de IT-beheerder. Het on- en 8 Where do you want to go today? Where do you want to go today? was de slogan destijds van de marketingcampagne van Microsoft, voorafgaand aan de launch van Windows 95 en de introductie van het startmenu. Nu, 20 jaar later, is deze slogan weer net zo relevant, maar dan in het licht van cloudapplicaties. Met steeds meer gebruik van Software as a Service (SaaS) ontstaat een nieuwe uitdaging. Voor elke SaaSapplicatie en ook bepaalde functies binnen deze applicatie is immers een gebruikersaccount en wachtwoord vereist om toegang te verkrijgen tot de dienst. Voor de medewerkers is het een nachtmerrie om al offboarden van nieuwe gebruikers is volledig geautomatiseerd. Zodra een medewerker een SaaS-applicatie krijgt toegewezen, wordt een uniek gebruikersaccount en wachtwoord gegenereerd en opgeslagen. De applicatie is daarmee direct voor de medewerker beschikbaar mét Single Sign On. De medewerker kán overigens ook niet anders dan via de IAM-oplossing toegang verkrijgen tot de applicatie. IT houdt hiermee goede controle op toegang en gebruik van de diensten. Verdergaande toepassingen met Social login Een IAM-oplossing is ook te gebruiken om organisaties samen te laten werken of om uw klanten toegang te geven tot eigen gegevens in uw systemen. Een koppeling met Facebook, Twitter of LinkedIn maakt dat consumenten eenvoudig toegang kunnen verkrijgen. 9 deze verschillende logingegevens te moeten onthouden; ICT-afdelingen zoeken naar oplossingen om grip te houden op de vele toegangsgegevens. Vrijblijvend PQR-advies van business case naar implementatie Wij kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt hoe u met Identity & Access Management kunt profiteren van de voordelen voor uw organisatie. Een IAM-oplossing vraagt om een goede voorbereiding. Het is daarom belangrijk om een doordacht plan op papier te hebben, voordat u start met de implementatie. Help uw medewerkers met de vraag Where do you want to go today? en laat IT meer grip krijgen. u Zet Identity & Access Management op uw projectenkalender!

6 Doordat resources snel te benaderen zijn, is er meer tijd voor klanten en verbetert de responstijd. De veranderde Workspace Het mag duidelijk zijn dat het hier niet om een vastomlijnd en statisch concept gaat. Het afgelopen jaar heb ik gemerkt dat binnen de bouwsteen Application & Desktop Delivery veel veranderd is, aldus Spruijt. Naast iedere plaats, tijd en apparaat, wordt benaderbaarheid van applicaties op elk gewenst moment steeds meer een vereiste van de gebruiker. Een vereiste omdat dit voor de business simpelweg het meest efficiënt werkt. Samenwerking, gebruikerservaring en beveiliging maken de businessbehoefte compleet. Alles wordt grafisch De technologische ontwikkelingen op netwerk-, applicatie-, grafische processor unit- en virtualisatiegebied maken het mogelijk om écht elke applicatie op een nieuwe, snellere en efficiëntere manier te gebruiken, zowel vanuit de cloud als vanuit het datacenter van uw eigen organisatie. We zijn mobieler geworden en werken interactief samen met Flexibele werkplek nu ook voor CAD-werkers personen over de hele wereld. We zijn gewend geraakt aan snelheid door SSD storage en Grafische Processor Units (GPU) in onze notebooks. Applicaties, ook basiskantoorapplicaties zoals Microsoft Office, en het gebruik van webapplicaties worden steeds meer 10 3D naar de cloud IT staat nooit stil. Tegenwoordig zijn notebooks zelfs voorzien van technologieën die snelheid en zwaar grafische toepassingen faciliteren. Daarmee is het mogelijk om eenvoudige en extreem zware applicaties mobiel te gebruiken, zelfs aan de andere kant van de wereld, terwijl performance, beveiliging én optimale gebruikerservaring gewaarborgd zijn. Het is mogelijk om 3D in de cloud aan te bieden. Dat zorgt voor hogere efficiency en daarmee samenhangend voor het eerder binnen bereik komen van businessdoelstellingen. Dit artikel maakt duidelijk dat u kansen laat liggen als u deze stap niet zet! grafisch, zegt Spruijt. De rol van IT is cruciaal geworden. Al deze grafische applicaties kunnen met de techniek van vandaag prima draaien in een datacenter zonder dat er een high-end werkstation nodig is. Er zijn immers steeds meer mogelijkheden om op afstand te werken dankzij de ontwikkeling van nieuwe IT-oplossingen en de steeds verder toenemende bandbreedte van internet. Wat zijn de voordelen van 3D in de cloud? Cloud is al een poosje het toverwoord en de oplossing voor alle problemen. Maar waarom zou u kiezen voor werken in de cloud en uw desktop-omgeving virtualiseren? Spruijt: Eén van de belangrijkste redenen is dat uw gebruikers overal en altijd toegang 11 willen hebben tot hun werkomgeving en werkplek. IT mag geen belemmering zijn om werk uit te kunnen voeren. Doordat resources In de eerste uitgave van Inspire heeft Ruben Spruijt, CTO PQR, zijn visie op en uitleg van Tomorrow s snel te benaderen zijn, is er meer tijd voor klanten en verbetert de Workspace gegeven. Dat kwam in het kort hierop neer: verschillende toepassingen bij elkaar zorgen responstijd. Klanten verwachten uw hoogste prioriteit te zijn! ervoor dat u op een andere, nieuwe manier kan werken. Werk is hierbij geen plek meer, maar iets wat u Dat wordt beloond door hun keuze voor uw organisatie. doet, waarbij samenwerken, productiviteit en plezier in werken centraal staan zonder dat dit ten koste gaat van beheer en beveiliging. De gebruikerservaring van klanten en medewerkers wordt voor een groot deel gedicteerd door hoge prestaties en beschikbaarheid. En dat kan nu via de cloud op een virtuele desktop met perfecte en u snelle grafische 3D-weergave. Alle applicaties worden overal beschikbaar, op elk type device en vanaf elke locatie. Dat is mogelijk omdat

7 we nu een échte high performance workspace kunnen realiseren wat tegenwoordig zelfs nodig is voor het draaien van uw Office kantooromgeving. Uw gegevens worden centraal opgeslagen, waardoor synchronisatie van grote datasets niet nodig is en waardoor beveiliging en controle eenvoudiger en tegen lagere kosten te regelen zijn. Ook herstel van data (disaster recovery) is makkelijker. Nog een voordeel is het flexibele karakter van zo n omgeving. En last but not least: er komt geen warmte en lawaai meer van onder het fysieke bureau. Efficiencyverbetering en verkorte time-to-market 3D-toepassingen in de cloud bieden veel kansen. Zo kunnen leveranciers en klanten op basis van 3D-technologie in de cloud eenvoudiger samenwerken, wat leidt tot efficiencyverbetering en innovatie. Kijk bijvoorbeeld eens naar de scheepvaartindustrie. Zeeschepen gaan in de regel lang mee. In combinatie met de aanscherping van milieu- en veiligheidseisen zorgt dit voor een toenemende vraag naar reparatie en onderhoud. Met 3D in de cloud is het maken van een scan, het daarop aangeven van informatie, het verzenden en verwerken mogelijk. Deze informatie kan vervolgens eenvoudig en veilig via de cloud worden gedeeld met scheepsbouwers op andere locaties, waar ook ter wereld. Dat dit de bedrijfsprocessen verkort en leidt tot kortere time-to-market en uiteindelijk tot concurrentievoordeel is duidelijk. Flexibele werkplek voor CAD-medewerkers Gemeente Almelo De gemeente Almelo heeft flexwerken hoog in het vaandel staan en gaat in 2015 het nieuwe werken volledig invoeren. Bijna alle medewerkers zullen voorzien worden van een mobiel apparaat (laptop of ipad). De medewerkers maken al geruime tijd gebruik van een centraal desktopconcept op basis van Citrix XenApp. CAD-medewerkers vielen buiten de boot omdat hun virtuele desktop niet voldeed aan de eisen die CAD-software aan hardware stelde. PQR heeft gemeente Almelo geadviseerd nieuwe NVIDIA-technologie te implementeren. Het resultaat is een centrale desktop voor CAD-medewerkers én een betere gebruikerservaring dankzij de gecombineerde technologie van Citrix en NVIDIA. Ook u kunt al uw gebruikers een flexibele 3D- 12 De technologie is er klaar voor! werkplek in de cloud aanbieden. Zonder netwerkvertraging en met alle grafische mogelijkheden, zodat zij probleemloos mobiel hun werk kunnen 13 De laatste tijd zien we dat het virtualiseren van grafische applicaties niet beperkt blijft tot de eerder genoemde kantooraplicaties. NVIDIA en AMD, die (high-end) GPU s leveren, werken nauw samen met partners zoals Citrix, HP en VMware. Deze partners werken op hun beurt nauw samen met ISV s zoals AutoDesk, SolidWorks, Siemens, Infor, Bently, Google, Trimble en Adobe. Door deze ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden is het vanuit technologie-oogpunt geen doen. Dit biedt een ongekend potentieel voor de toekomst. Sparren met PQR Een 3D-werkplek vanuit de cloud integreert u niet even snel in uw bestaande IT-omgeving. Natuurlijk kijkt u eerst naar wat u ermee wil doen. Hebt u CAD-/CAM-, BIM-, PLM- of GIS-medewerkers in dienst? Wilt u wereldwijd samenwerken en 2D- /3D-ontwerpen maken? Wilt u sparren over voordelen en mogelijkheden? Voelt u ervoor om samen enkel probleem meer om 2D-/3D-, CAM-/CAD-, een business case op te bouwen? PLM-, BIM- en GIS-toepassingen kosteneffectief, veilig en met een goede gebruikerservaring Maak een afspraak voor een bezoek aan ons PQR virtueel aan te bieden. Zelfs als de gebruikers aan Experience Center en zie met eigen ogen wat de de andere kant van de wereld zitten. Bedrijven mogelijkheden zijn. Wij helpen u graag. werken tegenwoordig namelijk met grafisch zware applicaties en complexe 2D-/3D-modellen die een betere en snellere productontwikkeling mogelijk maken. Zij passen dit in hun bedrijfsprocessen toe en blijven zo de competitie vóór.

8 Gemeente Almelo Almelo is een stad en gemeente in de regio Twente in de provincie Overijssel. De gemeente Almelo beslaat een oppervlakte van 69 km² en telt inwoners (1 mei 2014, bron: CBS). Behalve de stad Almelo omvat de gemeente de kernen Aadorp, Bornerbroek en Mariaparochie (gedeeltelijk). Bij de gemeente werken in totaal 800 mensen, waarvan in 2015 een groot deel flexibel gaat werken, zowel in het pand als daarbuiten. Directe aanleiding hiervoor is de komst van een nieuw gemeentehuis waar niemand meer een vaste werkplek heeft. Gemeente Almelo werkt volgens een flexwerkconcept De gemeente Almelo werkt al langere tijd met een centraal desktopconcept gebaseerd op Citrixtechnologie. Dit betekent dat medewerkers niet langer gebonden zijn aan een fysieke werkplek. Evert-Jan van de Keuken, Beheerder Centrale ICT-Infrastructuur gemeente Almelo: Men kan gebruikmaken van alle werkplekken binnen de organisatie om toegang te krijgen tot de centraal aangeboden desktop. Ook is het mogelijk om vanaf een externe locatie, bijvoorbeeld thuis of onderweg, op een veilige manier remote toegang te krijgen tot deze zelfde desktop. Hiermee maakt het voor een medewerker dus niet meer uit waar hij of zij werkt en welk type apparaat gebruikt wordt. De werkplek is plaats- en apparaatonafhankelijk. Door dit centrale werkplekconcept kunnen we binnen de gemeente flexwerken. Grafisch betekent werkplekgebonden Zoals alle gemeenten binnen Nederland heeft ook de gemeente Almelo Computer Aided Design (CAD-) medewerkers in dienst. Deze medewerkers gebruiken voor de uitvoering van hun taken speciale software zoals Adobe CS4 en Bentley Microstation. Deze speciale software stelt speciale eisen aan het werkstation waarop dergelijke software wordt aangeboden. De werkstations moeten voorzien zijn van een Graphical Processing Unit (GPU) oftewel een grafische kaart. Standaard zijn centrale desktop concepten niet voorzien van een GPU waardoor zware grafische toepassingen, zoals CAD, niet uitvoerbaar zijn. Dit betekent dat de CAD-tekenaars van de gemeente Almelo een vaste werkplek hebben die is voorzien van de speciale software en GPU. Van de Keuken: De CAD-werkplekken van de gemeente Almelo passen niet binnen het flexconcept, omdat ze gebonden zijn aan de fysieke locatie waar de desktop met grafische kaart is geplaatst. Wij hebben PQR gevraagd om mee te denken over de manier waarop we de CAD-werkplekken toch in het flexwerkconcept op konden nemen. Wij sparren vaker met PQR over het onderwerp centrale desktops en beschouwen hen als betrouwbare gesprekspartner, mede omdat ze bekend staan om hun expertise op het gebied van werkplekconcepten. Ongekende mogelijkheden De centrale desktopinfrastructuur maakte het onmogelijk om zware grafische toepassingen flexibel aan te bieden, simpelweg omdat de grafische kaart miste. NVIDIA heeft speciaal voor virtuele centrale desktopomgevingen GRIDtechnologie ontwikkeld. Eigenlijk is het concept zo oud als de weg naar Rome, zegt Van de Keuken. Vroeger maakte Schiphol bijvoorbeeld gebruik van terminal services, simpele apparaatjes gebruikten de intelligentie van de database waar alles draaide. Dat was al een gecentraliseerd desktopconcept. In de loop der jaren heeft dit zich steeds verder ontwikkeld en nu kunnen we volledige desktops aanbieden, zelfs met 3D graphics. Door één van de servers, die het centrale desktopconcept faciliteert, te voorzien van een grafische kaart voldoet het systeem nu wel aan de speciale eisen die de CAD-software stelt en kunnen we centrale desktops met CAD-software aanbieden. Flex is de standaard De GRID-technologie maakt niet alleen flexwerken voor CAD-medewerkers mogelijk, maar geeft ook een betere gebruikerservaring. De vaste werkplekken die nu nog voorzien zijn van een grafische kaart, werken met oudere technologie en die is niet zo goed als de NVIDIA kaart. Daarnaast gebruiken we Citrix XenApp om de centrale desktop te presenteren. Citrix biedt met het HDX remote display protocol een zeer rijke user experience. Ook besparen we ruimte, omdat op de bureaus alleen terminals geplaatst hoeven te worden. Waar eerst een of twee schermen mét desktop op het bureau stonden, staat nu alleen een terminal. De virtuele desktop is immers vanaf iedere terminal benaderbaar. De CAD-werkplekken zijn nu volledig opgenomen binnen het flexwerkconcept en de gebruikerservaring is verbeterd ten opzichte van de eerdere situatie. Een win-win situatie voor onze CAD-collega s! Gemeentes proberen tegenwoordig allemaal volgens het flexwerkconcept te werken. Je houdt natuurlijk functies waarbij die vlieger niet opgaat: een baliemedewerker past niet in zo n werkplekconcept. En tot voor kort pasten de medewerkers die van CAD-stations gebruik maakten ook niet in dit concept. Dat is nu veranderd. Met behulp van de NVIDIA GRID technologie hebben we functionele waarde aan onze centrale desktopvoorziening toegevoegd. De grafische werkplek bieden we nu ook device- en plaatsonafhankelijk aan. 14 Klanten zien PQR als deskundig, betrouwbaar en professioneel De resultaten van het PQR-klantenonderzoek PQR hecht veel waarde aan het oordeel van haar klanten. Daarom is opnieuw, over het afgelopen jaar (2014), een klantenonderzoek gehouden. Dit onderzoek is uitgevoerd door een extern bureau onder ruim 400 relaties. De onderwerpen waarop de deelnemers PQR konden beoordelen waren: relatie, producten/diensten, informatievoorziening, contactstructuur en duurzaamheid. Basis goed op orde Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat klanten tevreden zijn over/met PQR. Met trots kunnen we zeggen dat we dit jaar gemiddeld een 7,7 voor algemene tevredenheid hebben behaald; het benchmark gemiddelde ligt op een 7,1. De basisdienstverlening van PQR wordt door klanten beoordeeld als goed op orde ; PQR krijgt hiervoor van haar klanten een 7,9. Zij zien PQR als een deskundige, betrouwbare en professionele organisatie. Daarnaast wordt aangegeven dat PQR een partner is die goed meedenkt en adequaat reageert op vragen van de klant. Mooie resultaten die we graag met u delen. Aan de slag! Uiteraard is er ook een aantal goede suggesties uit het onderzoek gekomen. PQR gaat aan de slag met deze waardevolle signalen, zodat we onze klanten nu en in de toekomst nog beter van dienst kunnen zijn. 15

9 Volwassen gesprekspartner Vaak wordt er vanuit de business een vraag gesteld en bent u de persoon die moet onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Natuurlijk hebt u al informatie gezocht en gevonden op internet, in nieuwsbrieven, in vakbladen, op vakbeurzen en hebt u met uw vakgenoten hierover gesproken. Toch hebt u nog wat vragen. Er is immers zoveel mogelijk! Hoe kunt u uw werkplekconcept en mobilitybeleid optimaliseren? Is uitvoer binnen uw organisatie mogelijk? Stroken uw plannen met die van de organisatie? Waar zou u nog meer tegenaan kunnen lopen? Wat zou het fijn zijn als u hierover eens met een expert, met een volwassen gesprekspartner, zou kunnen sparren. En zou u de oplossing ook graag in de praktijk willen zien en ervaren? IT-strategieën en visie krijgen vorm in het PEC. Multifunctionele sparringsruimte Uw PQR-gastheren, Fons Baten en Joost Wasser, gaan in een ongedwongen sfeer, open met u in gesprek. U kunt samen met hen van gedachten wisselen om verschillende opties de revue te laten passeren. Fons en Joost laten u ook branchegerichte scenario s zien, zodat u zelf kunt ervaren wat voor uw specifieke situatie van toepassing is. Na het bezoeken van het PEC heeft u diverse mogelijkheden om een Proof of Concept voor uw eigen situatie in te richten. Kant en klare voorstellen liggen hier voor klaar. Het PEC is geëvolueerd tot een multifunctionele sparringsruimte en heeft een belangrijke plaats in de besluitvorming ingenomen. IT-strategieën en visie krijgen vorm in het PEC! 16 Sneak preview van uw toekomstige IT! Uw IT-strategie begint bij het PQR Experience Center Deze zomer bestaat het PQR Experience Center (PEC) twee jaar. Inmiddels hebben veel klanten en prospects in het PEC kennis gemaakt met de nieuwste ontwikkelingen en trends in de flexibele IT-omgeving. Met de opgedane praktijkervaring en de aanwezige theoretische kennis, levert het PEC bezoekers een stevig fundament voor de strategiebepaling van hun ICT. In het PEC ontstaan inzichten die een belangrijke bijdrage leveren aan de besluitvorming rondom ITbeslissingen. PQR Experience Center is er voor u! Het PQR Experience Center (PEC) is tot stand gekomen voor u, IT-manager of business consumer bij een grote tot middelgrote organisatie, die zich bezighoudt met de IT van Morgen. U onderzoekt de mogelijkheden van BYO-concepten, cloudoplossingen en netwerken. Ook staan vragen over beveiliging en samenwerking tussen diverse devices en applicaties hoog op uw lijstje. Er ontstaat een dialoog tussen business consumers en IT-managers, waardoor nieuwe ideeën ontstaan voor de IT-roadmap en wordt nagedacht over methoden om slimmer (samen) te werken. In het PEC laten wij u de IT van Morgen zien en geven wij antwoorden op uw vragen. U maakt hier op een informele manier kennis met de nieuwste technologieën, oplossingen en best practices. Samen succesvol Of u nu klant of prospect bent, in het PEC wordt u ondergedompeld in de IT van Morgen. U kunt de mogelijkheden van uw flexibele werkplek en bijbehorende nieuwe technologieën hier zelf ervaren. Bent u benieuwd naar nieuwe mogelijkheden voor uw IT-omgeving, dan kunt u het PEC bezoeken voor een interactieve APK. Als u dat wilt, wordt uw IT op uw locatie aan een Health Check onderworpen en adviseren wij over de rol die nieuwe technologie kan spelen bij het oplossen van uw businessvraagstuk. In het PEC doet u dat samen met PQR. Hoogstandjes Naast de branchegerichte scenario s, herbergt het PQR Experience Center technologische hoogstandjes, demonstraties van ultieme mogelijkheden. Denk aan augmented reality (Oculus), een RES IT Store demo met Philips Hue lightning en werkplekapplicaties waarop zware grafisch intensieve 3D-applicaties draaien. 17 Zien is geloven! Zien is geloven! is geen loze kreet maar een belofte voor de toekomst. Laat ook uw IT-strategie bij het PEC in De Meern beginnen! Vul het afspraakformulier op in of mail naar Fons of Joost neemt contact met u op voor een intakegesprek en een afspraak.

10 Converged; de flexibele oplossing FlexPod: de geïntegreerde datacenteroplossing op basis van Cisco en NetApp Steeds meer bedrijven willen hun IT-omgeving van onderling onafhankelijke componenten omzetten naar een gedeelde infrastructuur met virtualisatie en cloud. Logisch, want er moet bespaard worden terwijl de rol van het datacenter steeds groter wordt en investeringen nodig zijn. Met de converged oplossing van FlexPod kunt u sneller reageren op nieuwe businessbehoeften, desktops en servers virtualiseren en de stap maken naar een private of public cloud. IT-Galaxy 2015 Gemakkelijke integratie met uw huidige omgeving In Ctrl eenvoudig beheer Het concept is gebaseerd op een gedeelde, 8 oktober 18 In datacenters bevinden zich nog altijd systemen die volledig op zichzelf staan en alleen hun eigen gevirtualiseerde infrastructuur. Deze infrastructuur is schaalbaar, flexibel en vanuit één managemen- taak uitvoeren. Deze zogenaamde silo s zijn vaak al wat ouder, bevatten een grote hoeveelheid informatie en zijn niet makkelijk te verbinden met andere systemen. Het kost vaak veel tijd en geld om van silo s naar een gedeelde infrastructuur over te gaan. Toch wilt u deze stap zetten. U kunt dan immers sneller inspelen op veranderingen en kosten verlagen. FlexPod is een oplossing die dit traject vereenvoudigt en ervoor zorgt dat bedrijven weer controle krijgen over hun infrastructuur. Inspringen op veranderingen Uw medewerkers verwachten real-time informatie, maximale flexibiliteit en 24 7 beschikbaarheid. Ook downtime is niet meer acceptabel. U wilt tomgeving te beheren. Bovendien is er een groot aantal - in Cisco en NetApp laboratoria geteste en goedgekeurde - oplossingen beschikbaar voor de meest gebruikte toepassingen. Deze oplossingen zijn gevalideerd, verlagen de risico s en versnellen de implementatietijd tot wel 50%! De combinatie van technologieën voor storage, desktopvirtualisatie en datasynchronisatie en -uitwisseling biedt u als IT-manager de prefab basisinfrastructuur voor mobiele werkplekken en samenwerkingstools. Zo blijft u eenvoudig In Ctrl! FlexPod Premium Partner PQR is één van de drie partijen in Nederland met de FlexPod Premium Partner status. Wij hebben Save the date! kunnen inspringen op veranderingen en de IT- als NetApp Star Partner, VMware Premier Partner, omgeving kunnen opschalen of inkrimpen wanneer Cisco Advanced Unified Computing Technology dit nodig is. Met FlexPod introduceren Cisco en Partner én FlexPod Premium Partner alle kennis NetApp de geïntegreerde datacenteroplossing voor een gedegen advies in huis. Herkent u deze die de wensen van IT-managers in vervulling doet problematiek, wilt u In Ctrl zijn en wilt u ook een gaan. U creëert hiermee flexibiliteit van uw converged datacenter? Neem dan contact op met IT-omgeving, die klaar staat voor onmiddellijke PQR. Voor meer informatie kijkt u op virtualisatie en toekomstige cloudoplossingen.

11 Waarmee kunnen we u van dienst zijn? Scan de (P)QR-code. PQR B.V. n Rijnzathe 7 n 3454 PV De Meern n The Netherlands T n n Platinum Partner

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een ontmoeting met de cloud Pagina 4 Trends in IT Pagina 6 Informatie achter slot en grendel Pagina 12 Glasvezel: hogesnelheidslijn voor

Nadere informatie

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing De stappen naar de cloud Pagina 5 Security & Privacy in de cloud Pagina 8 Investeren in meer dan financiële winst Pagina 9 De techniek is er, nu de mens

Nadere informatie

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Europese aanbestedingen door de bril van Centric. Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst. Gedelegeerd beheer

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Europese aanbestedingen door de bril van Centric. Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst. Gedelegeerd beheer CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN JAARGANG 9, NUMMER 1, FEB 2011 Europese aanbestedingen door de bril van Centric Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst Gedelegeerd beheer IPI in de volgende versnelling

Nadere informatie

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools #trendingtopics Magazine voor klanten van KPN Consulting In gesprek over de cloud Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools Benefits Management Zorg dat u écht

Nadere informatie

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving Whitepaper De hybrid cloud Een reis naar de ideale cloud omgeving Inhoud 1 2 3 4 5 De reis naar de cloud Private cloud Public cloud Hybrid cloud 4 6 9 11 12 The Dutch Cloud Masters T +31 88 988 96 00,

Nadere informatie

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving

Whitepaper. De hybrid cloud. Een reis naar de ideale cloud omgeving Whitepaper De hybrid cloud Een reis naar de ideale cloud omgeving Inhoud 1 2 3 4 5 De reis naar de cloud Private cloud Public cloud Hybrid Cloud 4 6 9 11 12 The Dutch Cloud Masters T +31 88 988 96 00,

Nadere informatie

De Y-Generatie. en het bedrijfsnetwerk. Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers

De Y-Generatie. en het bedrijfsnetwerk. Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers De Y-Generatie en het bedrijfsnetwerk Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Built from the cloud up

Built from the cloud up smart business smart IT by icento jaargang 1 oktober 2012 Windows Server 2012 DirectAccess Vanaf afstand veilig data en applicaties benaderen op uw netwerk Windows Server 2012 Hyper-V 3.0 Efficient beheer

Nadere informatie

VCD: al 12,5 jaar een toppartner van HP

VCD: al 12,5 jaar een toppartner van HP September 2012 Jaargang 25 #6 SPECIAL INFRA Na onze verhuizing staat de patiënt met Solid Workspace centraal. Louis Poulussen, Ziekenhuis Bernhoven Continuïteit cruciaal voor succes. Ger Scholte, Enkco

Nadere informatie

Anybase Modulair IT platform

Anybase Modulair IT platform Infodatek 1 Op weg naar de cloud De afgelopen jaren is de manier waarop organisaties naar hun ITomgeving kijken erg veranderd. IT moet de business doelstellingen ondersteunen en de IT-infrastructuur moet

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

EspritXB: een echte Service Integrator. Verder in dit nummer: Klantcase ArboUnie De mensen achter EspritXB

EspritXB: een echte Service Integrator. Verder in dit nummer: Klantcase ArboUnie De mensen achter EspritXB J A A R G A N G 1 N U M M E R 1 V O O R J A A R 2 0 0 9 EspritXB: een echte Service Integrator Verder in dit nummer: Klantcase ArboUnie De mensen achter EspritXB VERBONDEN JAARGANG 1 NUMMER 1 VOORJAAR

Nadere informatie

In deze uitgave: we kijken vooruit naar cloud computing

In deze uitgave: we kijken vooruit naar cloud computing In deze uitgave: we kijken vooruit naar cloud computing Cloud computing Cloud computing is het via het internet op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens. De term is afkomstig

Nadere informatie

Centric. Minister Donner over data van de overheid. Mike Chung: 'Bedrijven moeten zich richten op hun core business'

Centric. Minister Donner over data van de overheid. Mike Chung: 'Bedrijven moeten zich richten op hun core business' Centric MAGAZINE OVERHEID Jaargang 10, nummer 4, Minister Donner over data van de overheid Mike Chung: 'Bedrijven moeten zich richten op hun core business' Centric samen met de klant in de wolken XCENT

Nadere informatie

Service-levelmanagement De afstand tussen vendor en klant Verschaffen SAS70 en ISO27001 zekerheid? Hoe zit het met Googles SLA?

Service-levelmanagement De afstand tussen vendor en klant Verschaffen SAS70 en ISO27001 zekerheid? Hoe zit het met Googles SLA? Cloud www.cloudworks.nu nummer 3 september 2010 Works HET Vakblad over cloud computing SLA s Service-levelmanagement De afstand tussen vendor en klant Verschaffen SAS70 en ISO27001 zekerheid? Hoe zit het

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

Remcoh MAGAZINE. Interview Paul Maas, Rode Kruis Eindhoven Remcoh is snel en flexibel. Innovatie & Trends Windows 8 & werken in de cloud

Remcoh MAGAZINE. Interview Paul Maas, Rode Kruis Eindhoven Remcoh is snel en flexibel. Innovatie & Trends Windows 8 & werken in de cloud magazine voor ondernemers Remcoh MAGAZINE 2 de editie 2013 www.remcoh.nl Proactief meedenken met Alphacan Interview Paul Maas, Rode Kruis Eindhoven Remcoh is snel en flexibel Innovatie & Trends Windows

Nadere informatie

#trendingtopics. Geen bits & bytes, maar mensen

#trendingtopics. Geen bits & bytes, maar mensen #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Juni 2014 Geen bits & bytes, maar mensen 10 Het Nieuwe Samenwerken Zo werkt HNW wél 18 Business Simulations Veranderen is mensenwerk 22

Nadere informatie

VOICE over. Unified Communications. de nieuwe generatie? Iemand in de ogen kijken OT2010. praat tóch anders. Projectaanpak.

VOICE over. Unified Communications. de nieuwe generatie? Iemand in de ogen kijken OT2010. praat tóch anders. Projectaanpak. VOICE over MAGAZINE VOOR DE OVERHEID I NR. 2 december 2012 Unified Communications in vogelvlucht Is uw organisatie klaar voor de nieuwe generatie? Iemand in de ogen kijken praat tóch anders OT2010 Projectaanpak

Nadere informatie

Works WERKEN IN DE CLOUD DESKTOPVIRTUALISATIE VEILIG INLOGGEN. Clouddesktop binnen handbereik. Via inlogmodel of usb-stick

Works WERKEN IN DE CLOUD DESKTOPVIRTUALISATIE VEILIG INLOGGEN. Clouddesktop binnen handbereik. Via inlogmodel of usb-stick Cloud www.cloudworks.nu nummer 5 november 2010 Works HET Vakblad over cloud computing WERKEN IN DE CLOUD DESKTOPVIRTUALISATIE Clouddesktop binnen handbereik VEILIG INLOGGEN Via inlogmodel of usb-stick

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

ICT SOLUTIONS SLIM INVESTEREN EN UP-TO-DATE BLIJVEN. Nummer 2, september 12

ICT SOLUTIONS SLIM INVESTEREN EN UP-TO-DATE BLIJVEN. Nummer 2, september 12 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nummer 2, september 12 ICT SOLUTIONS 3 TIPS IN DEZE SPECIAL FOTO: FRANK VAN DAM FOTOGRAFIE Netwerk apparatuur Pre owned

Nadere informatie

samen denken & samen doen!

samen denken & samen doen! VOORJAAR 2012 samen denken & samen doen! IN DIT MAGAZINE O.A.: Mainplus special over onderhoud GROENWEST QUAWONEN HAVENSTEDER WONEN ZUID Dynamics Wonen Dé ERP-oplossing van Cegeka voor woningcorporaties!

Nadere informatie

Dankzij QlikView. kunnen we op basis van actuele data snel anticiperen... ZORG SPECIAL

Dankzij QlikView. kunnen we op basis van actuele data snel anticiperen... ZORG SPECIAL Maart 2013 Jaargang 26 #1 ZORG SPECIAL Van zorghuis naar zorg thuis Informatie overal en altijd binnen handbereik, zowel voor de medewerker als cliënt De visie van VCD op medicatieveiligheid is geborgd

Nadere informatie

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Opening nieuw kantoor. door virtualisatie. datacenters met zeer hoge snelheid

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Opening nieuw kantoor. door virtualisatie. datacenters met zeer hoge snelheid CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN JAARGANG 7, NUMMER 3, RAVU: Business Intelligence is een proces Opening nieuw kantoor Moordrecht Saxion bespaart fors door virtualisatie Glasvezelring verbindt datacenters

Nadere informatie

Zeer persoonlijk relatiemanagement. is cruciaal voor. Louwman Exclusive.

Zeer persoonlijk relatiemanagement. is cruciaal voor. Louwman Exclusive. Oktober 2013 Jaargang 26 #3 Overstappen naar VCD s Online-DBC is kinderlijk eenvoudig Ron Dors, RIBW ZWWF Je voorkomt met VCW dat je als ziekenhuis geld laat liggen Henk Vergunst, Ikazia Ziekenhuis Tien

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie