Gemini College Ridderkerk Nieuwsbrief afdeling (H)TL Mededelingen van de schoolleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemini College Ridderkerk Nieuwsbrief afdeling (H)TL Mededelingen van de schoolleiding"

Transcriptie

1 Gemini College Ridderkerk Nieuwsbrief afdeling (H)TL Mededelingen van de schoolleiding Jaargang 7, nummer 1, september 2014 Weer fris en vrolijk aan de slag op Wereldschool Gemini College! Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad en gaat iedereen vol goede moed aan het nieuwe schooljaar beginnen. Tijd om u weer op de hoogte te brengen van een aantal zaken die voor u van belang zijn. Op school zijn de voorbereidingen voor het nieuwe cursusjaar al weer grotendeels achter de rug. Alles ziet er weer tip-top uit. Ook het Gemini-personeel is er weer geheel klaar voor om er een Wereldjaar van te maken en naar ik hoop geldt dit ook voor uw zoon of dochter! Namens de docenten van het Gemini College Ridderkerk wens ik iedereen een plezierig, leerzaam en succesvol schooljaar toe. A.J. Stam, afdelingsmanager (H)TL Personalia Aan het begin van het schooljaar vinden er traditioneel personele verschuivingen plaats. Zo is binnen onze afdeling mevr. Van Rossem (Duits) vertrokken naar een school in Gouda. Uiteraard wensen we haar succes op haar nieuwe werkplek. Het kernteam HTL wordt versterkt door mevr. Van de Spoel (Duits) en dhr. Paul (Aardrijkskunde en maatschappijleer). Verder zijn er geen wijzigingen en zien de leerlingen dit jaar de vertrouwde gezichten van hun (H)TL-docenten weer terug. Laptops in alle klassen (H)TL Alle leerlingen in (H)TL zullen dit jaar gaan werken op een eigen laptop. Het docententeam, maar ook de leerlingen hebben de afgelopen 3 jaar vele positieve ervaringen opgedaan met het werken in een digitale leeromgeving. Het gebruik van de laptop heeft er voor gezorgd dat er steeds minder boeken nodig zijn en dat de lessen gevarieerder en aantrekkelijker worden. Verantwoording schoolkosten Aan het begin van de cursus ontvangt u een aparte brief over de schoolkosten. Middels een toelichting wordt u geïnformeerd over de opbouw van de kosten en de keuzes die u als ouder/verzorger kunt maken. In het overzicht van de schoolkosten ziet u per leerjaar welke excursies of activiteiten georganiseerd worden. Voor leerjaar 3 en 4 (H)TL geldt dat u uiteraard alleen de kosten hoeft te betalen, die verband houden met vakken die in het gekozen vakkenpakket van uw zoon of dochter zitten. Aan het begin van het schooljaar wordt voor elk leerjaar een introductie-activiteit georganiseerd (4 sep). Deelname aan zo n activiteit is heel belangrijk voor uw zoon/dochter, omdat op deze manier snel en op een ontspannen manier kennis gemaakt wordt met de mentoren, docenten en medeleerlingen. Er ontstaat een groepsproces dat je als leerling eigenlijk niet mag missen en we hopen dat alle leerlingen deelnemen aan deze activiteiten. Uiteraard zijn er kosten verbonden aan deze introductieactiviteiten. Deelname betekent uiteraard dat de kosten door de ouders betaald worden op het moment dat u de nota voor de schoolkosten krijgt. Leerlingen die niet deelnemen worden op school verwacht voor een alternatief lesprogramma. De mentoren maken hier afspraken over. Introductie-activiteiten 1-4 (H)TL Voor de vakantie hebben alle (H)TLleerlingen een brief toegestuurd gekregen, waarin ze werden uitgenodigd voor de introductiebijeenkomst met de mentor op maandag 1 september: 1TL: uur in The Grand Canyon

2 2TL: uur in The Grand Canyon 3TL: uur in The Grand Canyon 4TL: uur in The Grand Canyon In dezelfde brief stond ook vermeld dat op donderdag 4 september voor elk leerjaar een introductieactiviteit op het programma staat. Deze activiteiten staan in het teken van sport, samenwerken en een nieuwe kennismaking met het docententeam en natuurlijk de mentor. Een informatiebrief met alle details is bijgevoegd. Dinsdag 2 september beginnen de reguliere lessen volgens het rooster. De klassen 1 en 2 (H)TL beginnen die dag de eerste 2 lesuren bij hun mentor. Op deze dag worden ook de laptops aan de leerlingen van 1 (H)TL uitgereikt. Pedagogisch Team (H)TL Binnen de afdeling TL is een pedagogisch team werkzaam. Dit team zal zich met nadruk richten op het welbevinden van de leerlingen en op zaken als gedragsproblemen, spijbelen en te laat komen. Het team zal nauw samenwerken met de mentoren en de Interne Commissie Leerlingbegeleiding. Het is de bedoeling voorkomende problemen snel te signaleren en snel actie te ondernemen om deze problemen op te lossen. Vooral ouders/verzorgers zullen in een zo vroeg mogelijk stadium benaderd worden door het team indien dit gewenst is. U kunt dan een berichtje verwachten van dhr. Krop (coördinator pedagogische zaken), mevr. Roest (afdelingsassistente) of dhr. Stam (afdelingsmanager). Zij vormen het Pedagogisch Team (H)TL. Uiteraard zullen daarnaast de mentoren hun oude vertrouwde rol van leerlingbegeleider behouden. Zij zijn en blijven voor u het eerste aanspreekpunt. Digitale leeromgeving: huiswerk, agenda en toetsschema Op school maken we zo optimaal mogelijk gebruik van een digitale leeromgeving: It s Learning. Met een inlogcode krijgt u toegang tot de inhoud van deze site. Leerlingen, maar ook ouders/verzorgers, kunnen op It s Learning het opgegeven huiswerk vinden in een digitale agenda. De docenten vullen deze agenda aan het einde van de les in. De leerling kan zich voor het niet maken van huiswerk dus nooit verschuilen achter de veel gehoorde opmerking: Het stond niet in mijn agenda!. Daarnaast plaatsen docenten steeds meer lesmaterialen, studietips, studieplanners, lesaantekeningen, instructiefilmpjes en opdrachten op deze site. Hierdoor wordt het een minder groot probleem gemiste lesstof in te halen en kunnen leerlingen voor bepaalde vakken ook op meerdere niveaus lesstof aangeboden krijgen. De school kan hiermee dus beter maatwerk leveren. Dit is van belang voor m.n. de HTL-leerroute. In It s Learning vindt u ook het zogenaamde Toetsschema. Alle repetities en PTA-toetsen (schoolexamen) worden in dit schema opgenomen. Hiermee wordt de werkdruk voor de leerlingen bewaakt en kunnen leerlingen beter hun planning maken. Ouders en leerlingen hebben thuis inzage in dit toetsschema. In het leerlingenstatuut (zie Geminiwebsite) staan alle afspraken over huiswerk en toetsen duidelijk vermeld. De inlogcode voor It s Learning is bij de leerlingen bekend, dus vraagt u hier gerust naar. Inzicht in cijfers, absentie en gedrag Via het schooladministratie-programma Magister kunt u via internet op de hoogte blijven van het gedrag en de resultaten van uw zoon/dochter. U krijgt een inlogcode voor toegang tot gegevens als te laat gekomen, uit de les verwijderd, absent, enz. Ook de behaalde cijfers kunt u via Magister op elk gewenst moment thuis inzien. Uw zoon of dochter zal u ongetwijfeld graag helpen indien u problemen hebt met inloggen. Vanwege privacy-redenen moet u inloggen met een wachtwoord; wanneer verscheidene keren een onjuist wachtwoord is ingevoerd blokkeert het systeem de inlogmogelijkheid. Via onze afdelingsassistente, mevr. Roest, kunt u deze laten déblokkeren. Nogmaals de inlogcodes voor ouders en leerlingen voor de Gemini website: Inloggen in het Ouder/Leerlingportaal : Gebruikersnaam: welkom Wachtwoord: gc1415

3 Nieuwe brugklassers krijgen tijdens de kennismakingsbijeenkomst van hun mentor de inlogcode voor Magister. Leerlingen in 2, 3 en 4 (H)TL houden de code die ze al in gebruik hebben. De rol van de mentor Voor het goed functioneren van de leerling is samenwerking op basis van vertrouwen tussen ouders en docenten van groot belang. De mentor van een leerling is de contactpersoon tussen school en ouders. Ouders die naast de normale rapportage geïnformeerd willen worden over schoolzaken betreffende hun kind, kunnen contact opnemen met de mentor. Doordat alle docenten een schoolmailadres hebben is contact snel gelegd. Het mailadres is te vinden op de website onder het kopje ouders. Binnenkort zijn er informatieavonden (zie onder bij Agenda ) waarop u de gelegenheid krijgt om persoonlijk kennis te maken met de mentor. De mentor zal u dan tevens informeren over de tijdstippen waarop hij of zij bereikbaar is. Als school hechten wij grote waarde aan nauwe samenwerking met de ouders en een sterke ouderbetrokkenheid. Het is dus uitermate belangrijk de ouderavond te bezoeken! Mentoren Klas 1K Klas 1L Klas 2K Klas 2L Klas 2M Klas 3 VK Klas 3 VL Klas 4 VK Klas 4 VL Klas 4VM Lockers dhr. Barkmeijer mevr. Frank dhr. Oosterling dhr. Huijzers dhr. Krop mevr. Kieboom dhr. Heijboer dhr. Van Klaveren mevr. Pantophlet mevr. Koedood De leerlingen hebben allemaal een locker op school. De locker is bedoeld om boeken, laptop, gymspullen, lunch e.d. voor de betreffende dag op te bergen. Een leerling loopt dan niet de hele dag met een zware tas te slepen. Leerlingen hebben een vaste locker. Leerlingen die hun locker op de afdeling Amazone hebben, mogen s ochtends vanaf 8.25 uur naar de afdeling lopen om boeken en jas in de locker op te bergen. Melden ziekte en verzuim Vanwege de controle op het verzuim willen we nogmaals benadrukken dat alléén een ouder of verzorger een leerling kan ziekmelden. Hiervoor kunt u vanaf 7.30 uur de receptie bellen. Bij terugkeer op school levert de leerling een beter melding kaart (deze standaardbrief hoort elke leerling in zijn bezit te hebben!) in bij mevr. Roest. Als uw kind geen lessen kan volgen, dient hij of zij een door u ondertekende blauwe melding afwezigheids-kaart (ook in bezit van de leerling!) met daarop de datum en de reden van het verzuim tijdig in te leveren bij mw. Roest op het afdelingsmeldpunt. Dat houdt in dat we uiterlijk een dag van tevoren de kaart willen ontvangen. Huiswerk en huiswerkhulp In alle leerjaren wordt uiteraard huiswerk gegeven voor bijna alle vakken. In de praktijk zullen zeker de moderne vreemde talen (Duits, Engels, Frans) soms flink wat huiswerk opgeven. Dat is nodig omdat in de les zelf veel aandacht aan o.a. spreeken luistervaardigheid besteed zal worden. Met regelmaat kleine hoeveelheden thuis leren is voor deze vakken echt noodzakelijk. Alle docenten vragen u met klem er op toe te zien dat huiswerk serieus en tijdig gemaakt en ingeleverd wordt. Voor leerlingen die moeite hebben met bepaalde vakken of hun huiswerkaanpak is het mogelijk extra hulp te krijgen. De mentoren hebben speciale studiebegeleidingslessen en de docenten geven op donderdagochtend 1 e u gerichte bijspijkerlessen. Daarnaast kan ook gebruik gemaakt worden van betaalde bijles of uitgebreide huiswerkbegeleiding. Hiervoor zijn geselecteerde bovenbouwleerlingen HA beschikbaar of u maakt gebruikt van de diensten van Erudio, een bedrijf gespecialiseerd in het verzorgen van gerichte bijles en

4 huiswerkbegeleiding. Op de website bij het ouderportaal vindt u informatie over de voorwaarden en kosten. Verlof Verlof van lessen is alleen mogelijk onder speciale omstandigheden. Artsbezoek en tandartsbezoek worden sowieso gezien als regulier verlof, maar allerlei diensten die ook op zaterdag bezocht kunnen worden, zoals opticien, dus niet. Natuurlijk wordt het op prijs gesteld, wanneer afspraken met artsen e.d. buiten het rooster om plaatsvinden. Voor het bijwonen van erkende familieaangelegenheden in de eerste en tweede graad wordt ook altijd toestemming gegeven, als het om een verlof van een dag gaat. Vakantieverlof is bijna nooit mogelijk. De enige reden om vakantie op te nemen buiten de reguliere vakanties, is als het voor de ouders vanwege hun werk niet mogelijk is om in de zomervakantie met de kinderen op vakantie te gaan. Dan is tevens een verklaring van de werkgever nodig. Buitengewoon verlof kan door uw kind worden aangevraagd, tenminste 4 weken van te voren, door een door u geschreven brief in te laten leveren bij de afdelingsmanager. Deze zal de brief toetsen aan de regelgeving en stuurt u een brief ter bevestiging bij toekennen van het verlof. Protocol Jeugdverpleegkundige Ziekteverzuim van leerlingen: een groot probleem, voor de school en soms ook voor de ouders. Hoe krijg je een leerling weer zo spoedig mogelijk in de les? Is een leerling met een gebroken been in staat de lessen te hervatten? Is deze leerling wel echt ziek of is er meer aan de hand? Onder het mom van ziekte kunnen vele andere problemen schuil gaan. Uit de verhalen van scholen komt naar voren dat zij ziekteverzuim van leerlingen als een probleem ervaren. Ze registreren het verzuim en nemen, als een leerling veelvuldig verzuimt of langdurig ziek is, contact op de met ouders. Toch is daarmee het probleem niet altijd opgelost, zeker als het verzuim zich herhaalt of overgaat in ongeoorloofd verzuim, zoals spijbelen. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Rijnmond heeft, in samenwerking met enkele scholen, een stappenplan ontwikkeld op basis waarvan zieke leerlingen aangemeld kunnen worden bij de jeugdverpleegkundige. Bij veelvuldig ziekteverzuim kunnen wij dus uw zoon/dochter aanmelden bij de Jeugdverpleegkundige. Zij zal u uitnodigen voor een gesprek. Ook ziekteverzuim is een vorm van verzuim waar de Dienst Leerplicht van op de hoogte gesteld dient te worden. Spijbelen/Te laat? Onze school werkt samen met de diensten Leerplichtzaken in heel Zuid-Holland aan het spijbelproject. Dat houdt in dat een leerling die in een bepaalde periode twaalf keer te laat komt een waarschuwing krijgt van de Dienst Leerplicht. Als daarna het te laat komen nog niet ophoudt, krijgt de leerling een Halt-straf opgelegd. Eenzelfde regel geldt ook voor het spijbelen van leerlingen. Daarnaast bestaan er met de verschillende zorginstellingen afspraken over de manier waarop we omgaan met ziekteverzuim. Het is in het belang van leerling, ouders/verzorgers en school dat wij serieus kijken naar de absentie van een leerling. Soms kan het zijn dat u, ondanks het schrijven van een briefje of een telefonische afmelding toch door één van onze medewerkers gebeld wordt of een brief ontvangt als uw kind absent staat. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat er door de leerling geen briefje wordt ingeleverd of een andere reden. Soms is er sprake van een misverstand en we hopen dan ook op uw begrip indien zo n situatie zich voordoet. Leerlingen die ongeoorloofd afwezig zijn geweest, moeten elk gemist lesuur dubbel inhalen op het 0 de of 9 de lesuur. Dit zijn de zogenaamde strafuren, waar leerlingen voor uitgenodigd kunnen worden. Het strafrooster staat ook op It s Learning. Te laat: Vooropgesteld: Elke leerling dient op tijd in de les te zijn. En.. in de les zijn is niet hetzelfde als in de school zijn. Wij volgen de volgende procedure:

5 Bij 3x en 6x te laat gaat er een brief naar huis en moet de leerling 1x op het eerstvolgende 0 e uur (strafuur) komen. Bij 9x te laat gaat er een brief naar huis en moet de leerling 2x op het eerstvolgende 0 e uur (strafuur) komen. Tevens zal de dhr. Krop (coördinator pedagogische zaken) bij 6x en 9x te laat contact opnemen met de ouders over het te laat komen. Bij 12x te laat gaat er een brief naar huis en een melding naar de Dienst Leerplicht; U zult een uitnodiging ontvangen van de Dienst Leerplicht. Als een leerling meer dan 15 minuten te laat komt in een les moet hij/zij 1 uur inhalen op het strafuur! Schooltijden De lestijden zijn als volgt: 0 de lesuur uur 1 ste lesuur uur 2 de lesuur uur Pauze 3 de lesuur uur 4 de lesuur uur Pauze 5 de lesuur uur 6 de lesuur uur Pauze 7 de lesuur uur 8 ste lesuur uur 9 de lesuur uur Rooster Het rooster staat vanaf vrijdag 29 augustus op de website. De eerste weken is het rooster nog een startrooster. Het rooster is namelijk in de vakantie gemaakt, maar sommige omstandigheden kunnen na de vakantie veranderd zijn. Er zullen ook dit jaar vast weer wat aanpassingen nodig zijn. Het definitieve rooster gaat pas na drie weken van start. Het is soms ook nodig in de loop van het jaar het rooster te wijzigen. Kijk dus uit met het plannen van zaken! De school kan niet garanderen dat de leerling dan op dezelfde tijden les heeft als in het eerdere rooster. Elke leerling kan in principe elke dag van uur ingeroosterd worden. Voor strafmomenten of buitenschoolse activiteiten, zoals excursies e.d. kan de normale lestijd worden overschreden, zowel vóór als na de reguliere schooltijd. Telefoon en geluidsdragers op school In het beleid rond het gebruik van telefoon en geluidsdrager komt geen verandering. Deze mogen in een lesruimte niet aan staan en niet zichtbaar aanwezig zijn. Bij overtreding van deze regel zal de leerling zijn telefoon/geluiddrager t/m het laatste lesuur van de betreffende dag moeten inleveren op het afdelingsmeldpunt. Hier krijgt hij vervolgens een strafopdracht, die de eerstvolgende werkdag om 8.30 uur ingeleverd moet worden. Regels LO De leerlingen zijn verplicht om bij het vak LO een sportbroek en het Gemini-shirt te dragen. Als een leerling niet actief mee kan doen met de les vanwege een opgelopen blessure, verwacht de docent voor de les een notitie met daarop de aard van de blessure en een handtekening van de ouder/verzorger. Geblesseerde leerlingen moeten gewoon aanwezig zijn tijdens de les. Na overleg met de docent krijgen ze dan bijvoorbeeld regelende taken (fluiten, tellen, coachen, etc.) of kunnen gewoon deelnemen afhankelijk van de aard van de blessure. Bij langdurige blessures krijgen de leerlingen een vervangende opdracht voor de gemiste onderdelen. In overleg kan hier tijdens de lessen LO aan gewerkt worden. Volgens het eindexamenreglement dienen de leerlingen uit klas 4 het vak LO af te sluiten met een voldoende om het diploma te kunnen behalen! In de PTA-regeling staan hierover verdere details. De school of de docent kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het wegraken van waardevolle spullen vóór, na of tijdens de gym-lessen. Klassenindeling De klassenindeling in de bovenbouw (H)TL (leerjaar 3 en 4 HTL) is gemaakt op basis van de vakkenpakketkeuze. Het roosterprogramma deelt leerlingen automatisch in op de best mogelijk plaats. Dat betekent dat van klas ruilen niet mogelijk is vanwege blokkades, doordat

6 leerlingen verschillende vakkenpakketten hebben. Op de Gemini-website kunt u vinden in welke klas een leerling is geplaatst bent (kijk bij roosters ) Leerlingen uit 1 en 2 (H)TL kunnen ook op de website kijken in welke klas ze geplaatst zijn. Ook op de adressticker van deze post staat de klas waarin uw zoon/dochter geplaatst is. Gebruik website De website van het Gemini College is een belangrijk communicatiemiddel voor de school. Dat houdt onder meer in, dat we de website optimaal gebruiken om aan leerlingen duidelijk te maken wat de roosterwijzigingen zijn. Vanaf het moment echter dat de leerlingen op school moeten zijn, zijn de mededelingen op de roostermonitoren die in school ophangen leidend. Het is voor leerlingen dus verplichte kost om elke ochtend op de Gemini-site het dagrooster te checken op roosterwijzigingen. Het niet bekeken hebben van het dagrooster is geen geldige reden om lessen te missen. Rekenmachine / USB-stick In de lessen waar een rekenmachine noodzakelijk is mag geen gebruik gemaakt worden van een mobiele telefoon. Als belangrijkste reden geldt dat dit tijdens de examens ook niet is toegestaan. Daarnaast is de regel dat de telefoon uit moet. Koop dus een goede rekenmachine. Er zijn al zeer goede machines te koop voor minder dan 10,--. Bij twijfel kunt u natuurlijk mailen met de wiskundedocent. Het vakantierooster vindt u op de website van het Gemini College onder de button Leerlingen > Lestijden en roosters > schoolvakanties. mogelijk, doch uiterlijk 12 september 2014 a.s. bij mevr. Roest zijn ingeleverd. Op de ouderavond van 3 en 4 TL (16 september a.s.) krijgt u informatie over de PTA- en examenregeling. Drinken in de les Als afdeling volgen wij het advies van de gezondheidsraad en is het voor leerlingen toegestaan water bij zich te hebben en te nuttigen tijdens de les. Alle andere dranken zijn niet toegestaan. Voor docenten is naast water een kopje koffie/thee toegestaan (Arbo-regeling). Alleen in de overblijfruimten mag gegeten of gesnoept worden. Fiets niet op slot, dan De school probeert diefstal van fietsen te voorkomen door toezicht te houden in de fietsenstalling. Het komt echter regelmatig voor dat leerlingen hun fiets niet op slot zetten. De toezichthouder zet deze fietsen vervolgens op slot met een schoolslot of het slot van de leerling zelf. Het fietssleuteltje wordt bewaard door de toezichthouder. Dit kost veel tijd, maar voorkomt diefstal. Om leerlingen zich bewust te laten worden van hun slordige gedrag en ouders de kosten voor een nieuwe fiets te besparen moet de leerling als leergeld 1 lesuur corvee doen op het schoolplein. Agenda 1 sept ontvangst leerlingen 1 t/m 4HTL 2 sept start lessen volgens rooster 4 sept introductieprogramma 1 t/m 4HTL Vakantierooster , 17 en 18 sept VAS-toets 1K en 1L december sept ouderavond 3 en 4 (H)TL 23 sept ouderavond 1 en 2 (H)TL U krijgt van ons uiteraard tijdig een officiële uitnodiging voor de ouderavond waar u wordt verwacht. Examenformulier leerjaar 4 De leerlingen van 4 (H)TL ontvangen bij deze nieuwsbrief voor het komende cursusjaar een examenformulier. Dit betreft de formele aanvraag voor deze examens bij het Ministerie. Dit formulier, inclusief een kopie van een uittreksel uit het bevolkingsregister, moet zo spoedig Binnenkort verschijnt een uitgebreid jaarplan-tl op de website. Met vriendelijke groet, A.J. Stam afdelingsmanager (H)TL

Gemini College Ridderkerk Nieuwsbrief afdeling (H)TL Mededelingen van de schoolleiding

Gemini College Ridderkerk Nieuwsbrief afdeling (H)TL Mededelingen van de schoolleiding Gemini College Ridderkerk Nieuwsbrief afdeling (H)TL Mededelingen van de schoolleiding Jaargang 8, nummer 1, augustus 2015 Weer fris en vrolijk aan de slag op Wereldschool Gemini College! Hopelijk heeft

Nadere informatie

Gemini College Ridderkerk Nieuwsbrief Mededelingen van de schoolleiding Afdeling Theoretische Leerweg/(H)TL Jaargang 6, nummer 1, september 2013

Gemini College Ridderkerk Nieuwsbrief Mededelingen van de schoolleiding Afdeling Theoretische Leerweg/(H)TL Jaargang 6, nummer 1, september 2013 Gemini College Ridderkerk Nieuwsbrief Mededelingen van de schoolleiding Afdeling Theoretische Leerweg/(H)TL Jaargang 6, nummer 1, september 2013 Weer fris en vrolijk aan de slag op Wereldschool Gemini

Nadere informatie

Gemini College Ridderkerk Nieuwsbrief Mededelingen van de schoolleiding Afdeling Theoretische Leerweg/(H)TL Jaargang 5, nummer 1, augustus 2012

Gemini College Ridderkerk Nieuwsbrief Mededelingen van de schoolleiding Afdeling Theoretische Leerweg/(H)TL Jaargang 5, nummer 1, augustus 2012 Gemini College Ridderkerk Nieuwsbrief Mededelingen van de schoolleiding Afdeling Theoretische Leerweg/(H)TL Jaargang 5, nummer 1, augustus 2012 En weer fris aan de slag in Gemini College Wereldschool!

Nadere informatie

Gemini College Ridderkerk Nieuwsbrief afdeling Havo/Atheneum Mededelingen van de schoolleiding

Gemini College Ridderkerk Nieuwsbrief afdeling Havo/Atheneum Mededelingen van de schoolleiding Gemini College Ridderkerk Nieuwsbrief afdeling Havo/Atheneum Mededelingen van de schoolleiding Jaargang 1, nummer 1, augustus 2015 Weer fris en vrolijk aan de slag op Wereldschool Gemini College! Hopelijk

Nadere informatie

Gemini College Ridderkerk Nieuwsbrief afdeling BK vakcolleges Mededelingen van de schoolleiding

Gemini College Ridderkerk Nieuwsbrief afdeling BK vakcolleges Mededelingen van de schoolleiding Gemini College Ridderkerk Nieuwsbrief afdeling BK vakcolleges Mededelingen van de schoolleiding nummer 1, augustus 2015 Weer fris en vrolijk aan de slag op Wereldschool Gemini College! Hopelijk heeft iedereen

Nadere informatie

De volgende onderwerpen zijn belangrijk om te vertellen voor jullie zomervakantie echt gaat beginnen.

De volgende onderwerpen zijn belangrijk om te vertellen voor jullie zomervakantie echt gaat beginnen. afdeling (H)TL Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, Maandag 24 augustus is het zover. Jullie gaan dan starten op een nieuwe school: het Gemini College. In dit boekje vinden jullie informatie die

Nadere informatie

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Vmbo BL/KL

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Vmbo BL/KL Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd Vmbo BL/KL Versie: 9 september 2010 Regeling "Melding van ziekte en absentie Regius College" Wanneer een leerling de lessen moet verzuimen wegens ziekte

Nadere informatie

Kennismaking ouders 19 september 2016

Kennismaking ouders 19 september 2016 Kennismaking ouders 19 september 2016 Hartelijk welkom Mentor klas.: Naam Mentor (afkorting) Bereikbaarheid Stuur een e-mail naar @sondervick.nl Ik kijk hier dagelijks op en zal proberen zo snel mogelijk

Nadere informatie

Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam

Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam Algemeen: Een goede absentieregistratie vereist een gezamenlijke aanpak d.w.z. een nauwkeurige samenwerking

Nadere informatie

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe Schoolregels en de uitwerking ervan 2017-2018 Christelijk College Nassau-Veluwe 1. De leefregels van het CCNV 2017-2018 zijn: Wij gaan respectvol met elkaar om Wij gebruiken de wifi op onze devices volgens

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Om ouders zoveel mogelijk van dienst te zijn, maakt de IVKO het mogelijk de aanwezigheid van hun zoon of dochter te volgen via Magister.

Om ouders zoveel mogelijk van dienst te zijn, maakt de IVKO het mogelijk de aanwezigheid van hun zoon of dochter te volgen via Magister. Amsterdam, augustus 2014 Aan: de ouders/verzorgers van IVKO-leerlingen Betreft: verzuimprotocol Beste ouders/verzorgers, Bijgaand ontvangt u het verzuimprotocol van onze school. Mocht u, na het lezen van

Nadere informatie

VERZUIMADMINISTRATIE. Kennismaken met de verzuimregels

VERZUIMADMINISTRATIE. Kennismaken met de verzuimregels VERZUIMADMINISTRATIE Kennismaken met de verzuimregels Voorstellen: Mevrouwvan der Oost (receptie NH en Verzuimadministratie bovenbouw: Havo 4, 5 en VWO 4, 5 en 6). Werkdagen van dinsdag tot en met vrijdag

Nadere informatie

Communicatie. telefoon 045 5473500 info.holz@bcpl.nl website school http://holz.bcpl.nl

Communicatie. telefoon 045 5473500 info.holz@bcpl.nl website school http://holz.bcpl.nl op de ouder avond Mijn voorwerp Communicatie telefoon 045 5473500 e mail info.holz@bcpl.nl website school http://holz.bcpl.nl Voor reguliere leerlingzaken of het maken van een afspraak svp telefonisch

Nadere informatie

Kennismakingsavond MAVO 3

Kennismakingsavond MAVO 3 Kennismakingsavond MAVO 3 Deel 1: Welkom Te bespreken in het eerste deel: Website: www.graafengelbrecht.nl Magister Ziekmelding Absentieregeling Te laat regeling Elke belangrijke schoolregels Website www.graafengelbrecht.nl

Nadere informatie

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Schoolexamens Rekentoets Toetsweken en rapportage Overgangsnorm Vrije ruimte: werkveldstage Vakken

Nadere informatie

Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015

Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015 Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015 Opmerking: het protocol moet worden gezien als een richtlijn, waarvan naar behoefte kan worden afgeweken. Te laat Geoorloofd 1. Melden bij conciërge. 2. Conciërge

Nadere informatie

Aanpak verzuim. Regeling. Inhoudsopgave

Aanpak verzuim. Regeling. Inhoudsopgave Regeling Aanpak verzuim Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Te laat... 2 1.1. Met geldige reden:... 2 1.2. Zonder geldige reden... 2 1.3. Bureau leerplicht... 2 1.4. Magister... 2 2. Absenties... 3 2.1.

Nadere informatie

Verzuimregeling. Versie: 13 april 2015. I: Rooster

Verzuimregeling. Versie: 13 april 2015. I: Rooster Versie: 13 april 2015 I: Rooster Schooltijden 1 e uur 8.15-9.00 2 e uur 9.00-9.45 3 e uur 9.45-10.30 pauze 10.30-10.50 4 e uur 10.50-11.35 5 e uur 11.35-12.20 pauze 12.20-12.50 6 e uur 12.50-13.35 7 e

Nadere informatie

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Welkom bij het Reeshof College Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Daan Hamann E-mail: dhamann@reeshofcollege.nl Heeft u vragen, neem dan gerust contact op. Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail:

Nadere informatie

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

VERZUIMWIJZER ST. NICOLAASLYCEUM

VERZUIMWIJZER ST. NICOLAASLYCEUM VERZUIMWIJZER ST. NICOLAASLYCEUM 2 Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van

Nadere informatie

NSG Verzuimprotocol 2012-2013

NSG Verzuimprotocol 2012-2013 NSG Verzuimprotocol 2012-2013 Inleiding Scholen in Nederland zijn wettelijk verplicht om alle vormen van verzuim te registreren. Regelmatig wordt de juistheid van deze registratie gecontroleerd door de

Nadere informatie

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Locatie Oranjelaan / Vmbo TL

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Locatie Oranjelaan / Vmbo TL Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd Locatie Oranjelaan / Vmbo TL Versie: 9 september 2010 Regeling "Melding van ziekte en absentie Regius College" Wanneer een leerling de lessen moet verzuimen

Nadere informatie

Aan de leerlingen van (T)VWO-5 en (T)VWO-6 en hun ouder(s)/verzorger(s)

Aan de leerlingen van (T)VWO-5 en (T)VWO-6 en hun ouder(s)/verzorger(s) Aan de leerlingen van (T)VWO-5 en (T)VWO-6 en hun ouder(s)/verzorger(s) Rotterdam, 17 juli 2013 Betreft: Informatie aanvang cursusjaar 2013-2014 Geachte leerling/ouder(s)/verzorger(s), Dit document bevat

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.1 Te laat... 4 1.2 Spijbelen... 4 1.3 Verwijdering uit de les... 4 1.4 Verzuim door medische redenen...

Nadere informatie

Nieuwsbrief vwo-x ouders 2 e 1415.1

Nieuwsbrief vwo-x ouders 2 e 1415.1 Nieuwsbrief vwo-x ouders 2 e 1415.1 Alkmaar, 14 september 2014 Beste Ouders van onze leerlingen in 2Vwo-X, Dit is de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2014-2015. Als ervaren studenten lopen onze 2e

Nadere informatie

Wie Wat Wanneer Aanvullend Vult absentiebriefje in en noteert afwezigheid in Magister Neemt bij onbekend absent telefonisch contact op met thuis

Wie Wat Wanneer Aanvullend Vult absentiebriefje in en noteert afwezigheid in Magister Neemt bij onbekend absent telefonisch contact op met thuis VERZUIMPROTOCOL Wat is geoorloofd verzuim Gemelde ziekte van een leerling¹. Belangrijke omstandigheden. Dit wil zeggen als het belang van de leerling meer gediend is met verzuim dan met schoolbezoek. Toestemming

Nadere informatie

5-Ik zet mijn telefoon op stil en stop hem met mijn geluidsdrager en oortjes in mijn tas.

5-Ik zet mijn telefoon op stil en stop hem met mijn geluidsdrager en oortjes in mijn tas. Stappenplan Leerling (ouders/verzorgers) De basisregels Regels voor leerlingen op het Sint Laurenscollege 1-Ik ga respectvol met iedereen om. 2-Ik bereid mijn les in alle opzichten goed voor. 3-Ik ben

Nadere informatie

OP WEG NAAR HET HAVO-DIPLOMA. 8 september 2015 Edith Neutel

OP WEG NAAR HET HAVO-DIPLOMA. 8 september 2015 Edith Neutel OP WEG NAAR HET HAVO-DIPLOMA 8 september 2015 Edith Neutel Programma 19.00 19.30 uur informatie 19.30 19.40 uur koffie 19.40 20.30 uur mentor Organisatiestructuur College van Bestuur Onderwijsdirecteur

Nadere informatie

Beste ouders/vezorgers, Het schooljaar ligt voor ons.

Beste ouders/vezorgers, Het schooljaar ligt voor ons. 0 Beste ouders/vezorgers, Het schooljaar 2016-2017 ligt voor ons. In het afgelopen schooljaar is veel gebeurd! Het Sterren College is een nieuwe koers gaan varen met als doel een optimale omgeving van

Nadere informatie

Jaargang 5 - nummer 1 week 38. In dit nummer. Van de directeur

Jaargang 5 - nummer 1 week 38. In dit nummer. Van de directeur Jaargang 5 - nummer 1 week 38 In dit nummer Van de directeur 1 Ziekmelden 2 Ouderraad 2 Vakantieregeling 2015-2016 3 Vakantierooster en vrij vragen 4 Introductieprogramma klas G3A 5 Wat staat er op het

Nadere informatie

Welkom bij het Reeshof College

Welkom bij het Reeshof College Welkom bij het Reeshof College Klas xx Mentor Voor- Achternaam Email: xxxxxx@reeshofcollege.nl Werkdagen: ma-di-wo-do Ouderavond leerjaar 3 KB 15 september 2015 2 Teamleider leerjaar 3&4 Basis- en kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

Verzuimprotocol Pax Christi College

Verzuimprotocol Pax Christi College Verzuimprotocol Pax Christi College In dit verzuimprotocol treft u aan hoe we op het Pax Christi College omgaan met verzuim. Het protocol beschrijft in drie hoofdstukken de voorgeschreven handelswijzen

Nadere informatie

Geoorloofd verzuim: ZD Ziek = hele dag ziek, ziek gemeld door ouders ZU Ziek naar huis gegaan; leerling heeft zich afgemeld bij de receptie

Geoorloofd verzuim: ZD Ziek = hele dag ziek, ziek gemeld door ouders ZU Ziek naar huis gegaan; leerling heeft zich afgemeld bij de receptie Absentieprotocol Inleiding Dit protocol heeft betrekking op het verzuim van leerlingen, de registratie in Magister en de verwerking van deze registratie. Het doel van het protocol is - het verzuim te verminderen.

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, pauzeplaats en toiletblokken. De ruimte bij de ingangen

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIMCOÖRDINAAT St. Gregorius College

PROTOCOL VERZUIMCOÖRDINAAT St. Gregorius College PROTOCOL VERZUIMCOÖRDINAAT St. Gregorius College 2017-2018 Te laat komen Actie Wat Wie 1 Te laat komen 1 e uur Van 8.30 tot 9.00 uur bij conciërge. Daarna bij de pedagogisch. 2 Leerling krijgt een briefje.

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

Welkom bij het Reeshof College

Welkom bij het Reeshof College Welkom bij het Reeshof College Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail: xxxxxx@reeshofcollege.nl Werkdagen: ma-di-wo-do-vrij Teamleider leerjaar 3&4 Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg Patrick Tonnaer

Nadere informatie

Verzuimbeleid 2014-2015

Verzuimbeleid 2014-2015 2014-2015 Onderwerp Aan Alle medewerkers Van Directie Datum 15 mei 2014 1 van 5 Datum evaluatie 15 mei 2015 1 van 5 1. VISIE 1.1. Algemene visie Johan de Witt Het Johan de Witt leidt leerlingen op tot

Nadere informatie

Doetinchem, 15 augustus Beste leerling, Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Doetinchem, 15 augustus Beste leerling, Geachte ouder(s)/verzorger(s), Doetinchem, 15 augustus 2016 Beste leerling, Geachte ouder(s)/verzorger(s), Op 2016 start het nieuwe schooljaar. Dat lijkt op dit moment misschien nog ver weg, maar toch sturen we jou en je ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. verkort lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. verkort lesrooster Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school. Voor onze eerste klassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten waarschijnlijk de laatste

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Informatieavond 3 VMBO-t 10 september 2014

Informatieavond 3 VMBO-t 10 september 2014 Informatieavond 3 VMBO-t 10 september 2014 Informatieavond 3 VMBO-t PROGRAMMA welkom communicatie algemene zaken (planning etc.) rapportage zorgteam samenwerking leerling-thuis-school MaS Loopbaan Oriëntatie

Nadere informatie

Bijlagen: Legenda... 10

Bijlagen: Legenda... 10 Inhoud Voorwoord... 2 Sluitende aanpak... 2 Opzet Protocol... 2 Uitgangspunten... 3 Invoeren verzuim... 4 Voorwaarden... 4 Absentie... 4 Te laat... 4 Te laat met geoorloofde reden... 4 Het verwerken van

Nadere informatie

VERZUIMBELEID SINT-VITUSCOLLEGE BUSSUM versie 12-10-2011

VERZUIMBELEID SINT-VITUSCOLLEGE BUSSUM versie 12-10-2011 1 VERZUIMBELEID SINT-VITUSCOLLEGE BUSSUM versie 12-10-2011 Leerlingen hebben de plicht om bij lessen en andere onderwijsactiviteiten aanwezig te zijn. De lessen leveren een essentiële bijdrage aan de prestaties

Nadere informatie

Wat kunnen jullie verwachten?

Wat kunnen jullie verwachten? Informatie-avond Wat kunnen jullie verwachten? Opening Verwachtingen, wat doet een mentor? Hoe houden we contact? Belangrijke schoolitems MaS PTA Reizen 20-minutengesprekken Opening Zet hier het Bijbelgedeelte

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Locatie JdJ

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Locatie JdJ HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2015-2016 Locatie JdJ Wist je dat wij samen de school zijn? Op onze school: Hebben wij samen de regels in het paspoort gemaakt en kennen wij en onze ouders deze regels. Respecteren

Nadere informatie

Verzuimprotocol De Mavo Vos

Verzuimprotocol De Mavo Vos Inhoud Voorwoord... 2 Sluitende aanpak... 2 Opzet Protocol... 2 Uitgangspunten... 3 Invoeren verzuim... 4 Voorwaarden... 4 Absentie... 4 Te laat... 4 Te laat met geoorloofde reden... 4 Het verwerken van

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp

Verzuimprotocol. Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp Verzuimprotocol Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp Goedgekeurd door de MR d.d. 15 januari 2013 Dagelijks 1. Ouders/verzorgers melden tussen 08.00 uur en 09.00 uur de afwezigheid van hun zoon/dochter.

Nadere informatie

Procedure verzuimbeleid 2015-2016

Procedure verzuimbeleid 2015-2016 Procedure verzuimbeleid 2015-2016 Versie 6 02-09-2015 Verzuimreglement Te laat op school Geoorloofd te laat: Leerlingen die later binnen komen, wat vooraf bekend was (bv tandarts bezoek), melden zich ook

Nadere informatie

Kennismakingsavond havo 4 en atheneum 4

Kennismakingsavond havo 4 en atheneum 4 Kennismakingsavond havo 4 en atheneum 4 Welkom Plenaire introductie - rector mevrouw Janssen - Sterker in Studie, mevrouw Smid - coördinator: dhr. J. van Dam Kennismaking met de mentor Sterker in Studie

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

DE 20 VAN CAMPHUYSEN.

DE 20 VAN CAMPHUYSEN. DE 20 VAN CAMPHUYSEN. 1. SPULLEN. We verwachten dat je bij elke les zelf de benodigde spullen (boeken, schriften, kleding e.d) bij je hebt. In sommige klassen/lessen mag je aantekeningen maken en werken

Nadere informatie

Informatieavond 4 VMBO-t 4 september 2013

Informatieavond 4 VMBO-t 4 september 2013 Informatieavond 4 VMBO-t 4 september 2013 Informatieavond 4 VMBO-t PROGRAMMA welkom communicatie algemene zaken (planning etc.) begeleiding / zorg samenwerking leerling-thuis-school vragen en afsluiting

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS COMMUNICATIE Thuis school Contact vaak via mail (indien mogelijk) Cijfercontrole via SOM Gegevens mentor: - Aanwezig op school: ma- vr - Mail: @charlemagnecollege.nl Tel:

Nadere informatie

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan.

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan. Protocol Verzuim Document kenmerken Naam document: Protocol Verzuim Status: concept Versie: 0.1 Datum opstelling: 20 april 2016 Vastgesteld: 2 juni 2016 Bijgesteld: 3 juli 2017 Evaluatiedatum: augustus

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Samen bouwen aan jouw toekomst

Protocol schoolverzuim. Samen bouwen aan jouw toekomst Protocol schoolverzuim Samen bouwen aan jouw toekomst Protocol schoolverzuim Van Haestrechtcollege Inleiding Schoolverzuim wordt gezien als een belangrijke indicator voor een verhoogd risico op voortijdig

Nadere informatie

Binnen onze tweedelijnsbegeleiding hebben we in schooljaar 10-11 de volgende activiteiten:

Binnen onze tweedelijnsbegeleiding hebben we in schooljaar 10-11 de volgende activiteiten: De Cobbenhagenmavo. Vastgesteld 6 november 2012. Protocol Tweedelijnsbegeleiding. Binnen onze tweedelijnsbegeleiding hebben we in schooljaar 10-11 de volgende activiteiten: - Huiswerkbegeleiding. HB. -

Nadere informatie

Kennismakingsavond. MAVO 2, HAVO 2 en VWO 2

Kennismakingsavond. MAVO 2, HAVO 2 en VWO 2 Kennismakingsavond MAVO 2, HAVO 2 en VWO 2 Welkom Plenaire introductie - rector mevrouw Janssen - Sterker in Studie, mevrouw Smid - coördinator Kennismaking met de mentor Sterker in Studie Huiswerkbegeleiding

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIM DOOR ZIEKTE

PROTOCOL VERZUIM DOOR ZIEKTE Afkortingen: Rec : Receptie (Jannie en Gerda) Zoco : zorg coördinator ( Kees) I.O.T. = intern ondersteuningsteam (Ed, Agnes, Janny, Gerda, Kees) O.T. = maatschappelijk werk / schooljeugdarts / begeleider

Nadere informatie

Algemene ouderavond De gouden driehoek

Algemene ouderavond De gouden driehoek Algemene ouderavond De gouden driehoek Mentor:. (mail:.) bereikbaar op alle werkdagen School: 0413-283000 Thuis:.. - rol mentor - rol afdeling - rol ouders - gang van zaken Rol mentor Contact met leerling/klas:

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De Cobbenhagenmavo Sept 2011, jr 3 - no 1

Nieuwsbrief. De Cobbenhagenmavo Sept 2011, jr 3 - no 1 Nieuwsbrief De Cobbenhagenmavo Sept 2011, jr 3 - no 1 Eerste nieuwsbrief van dit schooljaar Zo langzamerhand beginnen we gewend te raken aan de nieuwsbrief van onze school. In deze vorm gaat hij alweer

Nadere informatie

oktober 2013 Informatieboekje voor ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen klas 4Mavo

oktober 2013 Informatieboekje voor ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen klas 4Mavo oktober 2013 Informatieboekje voor ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen klas 4Mavo 1 Inhoudsopgave. Voorblad Blz 1. Inhoudsopgave: Blz 2. Examen informatie: Blz 3. Diploma: Blz 4. SchoolToetsenPlanner:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Antoniuscollege Augustus 2015

NIEUWSBRIEF Antoniuscollege Augustus 2015 NIEUWSBRIEF Antoniuscollege Augustus 2015 Beste ouders en leerlingen, Maandag beginnen we weer aan een nieuw schooljaar. De uitnodiging hiervoor hebben de leerling en u per mail ontvangen. We hopen dat

Nadere informatie

Kennismakingsavond atheneum 4 / havo 4

Kennismakingsavond atheneum 4 / havo 4 Kennismakingsavond atheneum 4 / havo 4 Welkom Rector: dhr. R. Louwsma Coördinator: dhr. J. van Dam Sterker in Studie: mevr. G. Smid Kennismaking met de mentor Sterker in Studie Visie Leerling staat centraal

Nadere informatie

DE 20 VAN CAMPHUYSEN. [versie ]

DE 20 VAN CAMPHUYSEN. [versie ] DE 20 VAN CAMPHUYSEN. [versie 20120824] 1. SPULLEN. Bij elke les heb je zelf de benodigde spullen (boeken, schriften, kleding e.d) bij je. Dus niet samen uit één boek werken. Voor elk vak gebruik je een

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

Start nieuwe schooljaar

Start nieuwe schooljaar 2-9-2016 Start nieuwe schooljaar Op dinsdag 23 augustus werden de gangen van school na een heerlijke zomervakantie weer gevuld door de enthousiaste stemmen van de leerlingen. Dit jaar mogen we er 435 verwelkomen

Nadere informatie

Verzuimprotocol CML Maart 2012

Verzuimprotocol CML Maart 2012 Verzuimprotocol CML Maart 2012 Vooraf Op de volgende bladzijden staat het verzuimprotocol, inclusief het protocol schorsen en verwijderen. Dit protocol biedt handvatten om de leerlingbegeleiding te ondersteunen

Nadere informatie

INFORMATIE-AVOND: Welkom Schoolleiding Uitleg mentoraat en mentorlessen Ouders ouderraad

INFORMATIE-AVOND: Welkom Schoolleiding Uitleg mentoraat en mentorlessen Ouders ouderraad WELKOM INFORMATIE-AVOND: Welkom Schoolleiding Uitleg mentoraat en mentorlessen Ouders ouderraad Met de mentor: Rapporten en informatieavonden Ouderportaal (cijfers) Dyslexie Bijlessen Studiewerktijd (TH)

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het rooster op het USG

Veelgestelde vragen over het rooster op het USG Veelgestelde vragen over het rooster op het USG Beste ouders en leerlingen, Regelmatig krijgen wij vragen die met het rooster te maken hebben. Om onduidelijkheden of teleurstellingen te voorkomen hebben

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4 Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Montessori College Locatie Berg en Dalseweg. Verzuimprotocol 2011-2012

Montessori College Locatie Berg en Dalseweg. Verzuimprotocol 2011-2012 Montessori College Locatie Berg en Dalseweg Verzuimprotocol 2011-2012 Een beschrijving van de procedure voor behandeling van het schoolverzuim en aanverwante zaken Wat gebeurt er op school om het verzuimbeleid

Nadere informatie

Locatie De Aakwerf VERZUIMPROTOCOL

Locatie De Aakwerf VERZUIMPROTOCOL Locatie De Aakwerf VERZUIMPROTOCOL Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Algemene gang van zaken 4 2. Te laat komen 5 3. Ziekte 6 3.1 Ziek melden 6 3.2 Samenwerking met Jeugdgezondheidszorg en Leerplicht 6 4. Relatief

Nadere informatie

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015 Wegwijzer Schooljaar 2014-2015 Welkom in het nieuwe schooljaar 2014-2015 Wij heten uw zoon of dochter en u van harte welkom in het nieuwe schooljaar op Rijnmond. In deze handige wegwijzer vindt u allerlei

Nadere informatie

LOCATIE HEESCH LAATSTE LOODJES LEERJAAR 3 SCHOOLEXAMENWEEK PROGRAMMA EINDE SCHOOLJAAR

LOCATIE HEESCH LAATSTE LOODJES LEERJAAR 3 SCHOOLEXAMENWEEK PROGRAMMA EINDE SCHOOLJAAR LOCATIE HEESCH LAATSTE LOODJES LEERJAAR 3 SCHOOLEXAMENWEEK PROGRAMMA EINDE SCHOOLJAAR Juli 2015 SCHOOLEXAMENWEEK Leerjaar 3 HEESCH Aan: Leerlingen leerjaar 3 en hun ouder(s) / verzorger(s). Betreft: Schoolexamenweek

Nadere informatie

Van harte welkom op onze ouderavond. M2 van tot uur

Van harte welkom op onze ouderavond. M2 van tot uur Van harte welkom op onze ouderavond M2 van 19.00 tot 20.30 uur De mentor: Rol van een mentor: Informatie: De vakken M2: Lestijden: Naam mentor: Contactgegevens: Contact met de leerlingen. Eerste en vaste

Nadere informatie

informatieboekje schooljaar

informatieboekje schooljaar informatieboekje schooljaar 2016-2017 1 In dit boekje staat belangrijke informatie en de agenda voor de eerste schoolweken. Lees het boekje door en bewaar het goed. Namens het hele team wens ik jullie

Nadere informatie

HAVO Voorlichting Tweede Fase

HAVO Voorlichting Tweede Fase HAVO Voorlichting Tweede Fase HAVO 5 (2014-2015) Het officiële PTA is te vinden op It s Learning. Slechts aan dat PTA kunnen rechten worden ontleend. Gegevens Mentor Naam: Email: Telefoon: KWT-uren Aansluiten

Nadere informatie

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst.

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst. Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016, nr. 1 september 2015 Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van september 2015. In deze nieuwsbrief: Van de directeur Nieuws van de Ouderraad

Nadere informatie

Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL

Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL Verzuimprotocol m.b.t. de leerlingen Beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim. Dit stappenplan beschrijft de handelingen, die dagelijks

Nadere informatie

Situatie/Regel Wie Actie1 Actie 2 Actie 3 Ziekmelding Vzm Akkoord:

Situatie/Regel Wie Actie1 Actie 2 Actie 3 Ziekmelding Vzm Akkoord: Afkortingen: V.z.m. : verzuimmedewerker Llc-er : leerling coördinator Zoco : zorg coördinator o.t. = ondersteuningsteam bestaat uit : (llc-ers, zoco,bpa (begeleider passend onderwijs) smw s.m.w. = schoolmaatschappelijk

Nadere informatie

Hartelijk welkom op jullie nieuwe school

Hartelijk welkom op jullie nieuwe school Hartelijk welkom op jullie nieuwe school Programma Kennismakingsavond A. voor de leerlingen: - voorstellen van de mentor - kennismaking met mentor en klasgenoten B. voor de ouders: - activiteiten na de

Nadere informatie

LEEFREGELS EIJKHAGEN 2015 2016

LEEFREGELS EIJKHAGEN 2015 2016 LEEFREGELS EIJKHAGEN 2015 2016 1. Leefregels 15 16 VOORWOORD Beste leerling, collega en ouder/verzorger, Daar waar veel mensen bij elkaar komen zullen afspraken gemaakt moeten worden hoe we met elkaar

Nadere informatie

2. REGELS & AFSPRAKEN BIJ ABSENTIE

2. REGELS & AFSPRAKEN BIJ ABSENTIE AANPAK VERZUIM Onderwerp Aanpak verzuim Aan Alle medewerkers Johan de Witt Van Directie Johan de Witt Datum 12-03-2013 1 van 4 1. REGISTRATIE Om het verzuim te kunnen controleren, wordt de aanwezigheid

Nadere informatie

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht Leerrecht en leerplicht Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet Schitteren in Zijn licht 1 Voorwoord 1 Leerrecht en leerplicht 2 Kwalificatieplicht 2 RMC 2 De leerplichtambtenaar 2 Leerplicht

Nadere informatie

Week 17 Datum: 22 april 2015. Nieuwsbrief. Inhoud

Week 17 Datum: 22 april 2015. Nieuwsbrief. Inhoud ! Week 17 Datum: 22 april 2015 Nieuwsbrief Inhoud 1. Rekentoets en overgangsregeling 1 2. Huiswerkbegeleiding Over t IJ 1. Examentraining wiskunde 2 4. Controle schoolexamencijfers 2 5. Openingstijden

Nadere informatie

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld.

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. 1 Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. In elke organisatie hebben de mensen die daar werken met elkaar

Nadere informatie

Ouderavond Klas 3. Welkom Allemaal!

Ouderavond Klas 3. Welkom Allemaal! Ouderavond Klas 3 Welkom Allemaal! Directie: Rector vestigingsdirecteur conrector conrector J. Marsmans E. De Vries P. Roemer S. Simons Coördinatoren: Coördinator Zorg en Welzijn T. Hesen Coördinator Techniek

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3-vwo-Xtra 1314.5

Nieuwsbrief 3-vwo-Xtra 1314.5 Nieuwsbrief 3-vwo-Xtra 1314.5 Beste ouders, Nog even en het schooljaar is ten einde. Over de afsluiting van het schooljaar en het begin van volgend jaar zult u in deze Nieuwsbrief een aantal huishoudelijke

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4 Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger,

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger, 1. Leefregels 14-15 VOORWOORD Beste leerling, collega en ouder/verzorger, Op de voorkant van dit boekje staat LEEFREGELS. Deze regels gelden ook voor alle buitenschoolse activiteiten. Deze regels zijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1-vwo-Xtra 1415.1

Nieuwsbrief 1-vwo-Xtra 1415.1 Nieuwsbrief 1-vwo-Xtra 1415.1 Alkmaar, 1 september 2014 Beste ouders van onze leerlingen in 1Vwo-X, De kop is er af. De introductieweek is voorbij. Leerlingen en begeleiders hadden er zin in en met het

Nadere informatie

Schoolregels Gymnasium Novum

Schoolregels Gymnasium Novum Schoolregels Gymnasium Novum Aanwezigheid binnen en buiten het gebouw 1. Het schoolgebouw is toegankelijk vanaf 8.00 uur tot 17.00 uur. 2. Voor schooltijd, na schooltijd en tijdens alle pauzes mag je binnen

Nadere informatie