Gemini College Ridderkerk Nieuwsbrief afdeling (H)TL Mededelingen van de schoolleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemini College Ridderkerk Nieuwsbrief afdeling (H)TL Mededelingen van de schoolleiding"

Transcriptie

1 Gemini College Ridderkerk Nieuwsbrief afdeling (H)TL Mededelingen van de schoolleiding Jaargang 7, nummer 1, september 2014 Weer fris en vrolijk aan de slag op Wereldschool Gemini College! Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad en gaat iedereen vol goede moed aan het nieuwe schooljaar beginnen. Tijd om u weer op de hoogte te brengen van een aantal zaken die voor u van belang zijn. Op school zijn de voorbereidingen voor het nieuwe cursusjaar al weer grotendeels achter de rug. Alles ziet er weer tip-top uit. Ook het Gemini-personeel is er weer geheel klaar voor om er een Wereldjaar van te maken en naar ik hoop geldt dit ook voor uw zoon of dochter! Namens de docenten van het Gemini College Ridderkerk wens ik iedereen een plezierig, leerzaam en succesvol schooljaar toe. A.J. Stam, afdelingsmanager (H)TL Personalia Aan het begin van het schooljaar vinden er traditioneel personele verschuivingen plaats. Zo is binnen onze afdeling mevr. Van Rossem (Duits) vertrokken naar een school in Gouda. Uiteraard wensen we haar succes op haar nieuwe werkplek. Het kernteam HTL wordt versterkt door mevr. Van de Spoel (Duits) en dhr. Paul (Aardrijkskunde en maatschappijleer). Verder zijn er geen wijzigingen en zien de leerlingen dit jaar de vertrouwde gezichten van hun (H)TL-docenten weer terug. Laptops in alle klassen (H)TL Alle leerlingen in (H)TL zullen dit jaar gaan werken op een eigen laptop. Het docententeam, maar ook de leerlingen hebben de afgelopen 3 jaar vele positieve ervaringen opgedaan met het werken in een digitale leeromgeving. Het gebruik van de laptop heeft er voor gezorgd dat er steeds minder boeken nodig zijn en dat de lessen gevarieerder en aantrekkelijker worden. Verantwoording schoolkosten Aan het begin van de cursus ontvangt u een aparte brief over de schoolkosten. Middels een toelichting wordt u geïnformeerd over de opbouw van de kosten en de keuzes die u als ouder/verzorger kunt maken. In het overzicht van de schoolkosten ziet u per leerjaar welke excursies of activiteiten georganiseerd worden. Voor leerjaar 3 en 4 (H)TL geldt dat u uiteraard alleen de kosten hoeft te betalen, die verband houden met vakken die in het gekozen vakkenpakket van uw zoon of dochter zitten. Aan het begin van het schooljaar wordt voor elk leerjaar een introductie-activiteit georganiseerd (4 sep). Deelname aan zo n activiteit is heel belangrijk voor uw zoon/dochter, omdat op deze manier snel en op een ontspannen manier kennis gemaakt wordt met de mentoren, docenten en medeleerlingen. Er ontstaat een groepsproces dat je als leerling eigenlijk niet mag missen en we hopen dat alle leerlingen deelnemen aan deze activiteiten. Uiteraard zijn er kosten verbonden aan deze introductieactiviteiten. Deelname betekent uiteraard dat de kosten door de ouders betaald worden op het moment dat u de nota voor de schoolkosten krijgt. Leerlingen die niet deelnemen worden op school verwacht voor een alternatief lesprogramma. De mentoren maken hier afspraken over. Introductie-activiteiten 1-4 (H)TL Voor de vakantie hebben alle (H)TLleerlingen een brief toegestuurd gekregen, waarin ze werden uitgenodigd voor de introductiebijeenkomst met de mentor op maandag 1 september: 1TL: uur in The Grand Canyon

2 2TL: uur in The Grand Canyon 3TL: uur in The Grand Canyon 4TL: uur in The Grand Canyon In dezelfde brief stond ook vermeld dat op donderdag 4 september voor elk leerjaar een introductieactiviteit op het programma staat. Deze activiteiten staan in het teken van sport, samenwerken en een nieuwe kennismaking met het docententeam en natuurlijk de mentor. Een informatiebrief met alle details is bijgevoegd. Dinsdag 2 september beginnen de reguliere lessen volgens het rooster. De klassen 1 en 2 (H)TL beginnen die dag de eerste 2 lesuren bij hun mentor. Op deze dag worden ook de laptops aan de leerlingen van 1 (H)TL uitgereikt. Pedagogisch Team (H)TL Binnen de afdeling TL is een pedagogisch team werkzaam. Dit team zal zich met nadruk richten op het welbevinden van de leerlingen en op zaken als gedragsproblemen, spijbelen en te laat komen. Het team zal nauw samenwerken met de mentoren en de Interne Commissie Leerlingbegeleiding. Het is de bedoeling voorkomende problemen snel te signaleren en snel actie te ondernemen om deze problemen op te lossen. Vooral ouders/verzorgers zullen in een zo vroeg mogelijk stadium benaderd worden door het team indien dit gewenst is. U kunt dan een berichtje verwachten van dhr. Krop (coördinator pedagogische zaken), mevr. Roest (afdelingsassistente) of dhr. Stam (afdelingsmanager). Zij vormen het Pedagogisch Team (H)TL. Uiteraard zullen daarnaast de mentoren hun oude vertrouwde rol van leerlingbegeleider behouden. Zij zijn en blijven voor u het eerste aanspreekpunt. Digitale leeromgeving: huiswerk, agenda en toetsschema Op school maken we zo optimaal mogelijk gebruik van een digitale leeromgeving: It s Learning. Met een inlogcode krijgt u toegang tot de inhoud van deze site. Leerlingen, maar ook ouders/verzorgers, kunnen op It s Learning het opgegeven huiswerk vinden in een digitale agenda. De docenten vullen deze agenda aan het einde van de les in. De leerling kan zich voor het niet maken van huiswerk dus nooit verschuilen achter de veel gehoorde opmerking: Het stond niet in mijn agenda!. Daarnaast plaatsen docenten steeds meer lesmaterialen, studietips, studieplanners, lesaantekeningen, instructiefilmpjes en opdrachten op deze site. Hierdoor wordt het een minder groot probleem gemiste lesstof in te halen en kunnen leerlingen voor bepaalde vakken ook op meerdere niveaus lesstof aangeboden krijgen. De school kan hiermee dus beter maatwerk leveren. Dit is van belang voor m.n. de HTL-leerroute. In It s Learning vindt u ook het zogenaamde Toetsschema. Alle repetities en PTA-toetsen (schoolexamen) worden in dit schema opgenomen. Hiermee wordt de werkdruk voor de leerlingen bewaakt en kunnen leerlingen beter hun planning maken. Ouders en leerlingen hebben thuis inzage in dit toetsschema. In het leerlingenstatuut (zie Geminiwebsite) staan alle afspraken over huiswerk en toetsen duidelijk vermeld. De inlogcode voor It s Learning is bij de leerlingen bekend, dus vraagt u hier gerust naar. Inzicht in cijfers, absentie en gedrag Via het schooladministratie-programma Magister kunt u via internet op de hoogte blijven van het gedrag en de resultaten van uw zoon/dochter. U krijgt een inlogcode voor toegang tot gegevens als te laat gekomen, uit de les verwijderd, absent, enz. Ook de behaalde cijfers kunt u via Magister op elk gewenst moment thuis inzien. Uw zoon of dochter zal u ongetwijfeld graag helpen indien u problemen hebt met inloggen. Vanwege privacy-redenen moet u inloggen met een wachtwoord; wanneer verscheidene keren een onjuist wachtwoord is ingevoerd blokkeert het systeem de inlogmogelijkheid. Via onze afdelingsassistente, mevr. Roest, kunt u deze laten déblokkeren. Nogmaals de inlogcodes voor ouders en leerlingen voor de Gemini website: Inloggen in het Ouder/Leerlingportaal : Gebruikersnaam: welkom Wachtwoord: gc1415

3 Nieuwe brugklassers krijgen tijdens de kennismakingsbijeenkomst van hun mentor de inlogcode voor Magister. Leerlingen in 2, 3 en 4 (H)TL houden de code die ze al in gebruik hebben. De rol van de mentor Voor het goed functioneren van de leerling is samenwerking op basis van vertrouwen tussen ouders en docenten van groot belang. De mentor van een leerling is de contactpersoon tussen school en ouders. Ouders die naast de normale rapportage geïnformeerd willen worden over schoolzaken betreffende hun kind, kunnen contact opnemen met de mentor. Doordat alle docenten een schoolmailadres hebben is contact snel gelegd. Het mailadres is te vinden op de website onder het kopje ouders. Binnenkort zijn er informatieavonden (zie onder bij Agenda ) waarop u de gelegenheid krijgt om persoonlijk kennis te maken met de mentor. De mentor zal u dan tevens informeren over de tijdstippen waarop hij of zij bereikbaar is. Als school hechten wij grote waarde aan nauwe samenwerking met de ouders en een sterke ouderbetrokkenheid. Het is dus uitermate belangrijk de ouderavond te bezoeken! Mentoren Klas 1K Klas 1L Klas 2K Klas 2L Klas 2M Klas 3 VK Klas 3 VL Klas 4 VK Klas 4 VL Klas 4VM Lockers dhr. Barkmeijer mevr. Frank dhr. Oosterling dhr. Huijzers dhr. Krop mevr. Kieboom dhr. Heijboer dhr. Van Klaveren mevr. Pantophlet mevr. Koedood De leerlingen hebben allemaal een locker op school. De locker is bedoeld om boeken, laptop, gymspullen, lunch e.d. voor de betreffende dag op te bergen. Een leerling loopt dan niet de hele dag met een zware tas te slepen. Leerlingen hebben een vaste locker. Leerlingen die hun locker op de afdeling Amazone hebben, mogen s ochtends vanaf 8.25 uur naar de afdeling lopen om boeken en jas in de locker op te bergen. Melden ziekte en verzuim Vanwege de controle op het verzuim willen we nogmaals benadrukken dat alléén een ouder of verzorger een leerling kan ziekmelden. Hiervoor kunt u vanaf 7.30 uur de receptie bellen. Bij terugkeer op school levert de leerling een beter melding kaart (deze standaardbrief hoort elke leerling in zijn bezit te hebben!) in bij mevr. Roest. Als uw kind geen lessen kan volgen, dient hij of zij een door u ondertekende blauwe melding afwezigheids-kaart (ook in bezit van de leerling!) met daarop de datum en de reden van het verzuim tijdig in te leveren bij mw. Roest op het afdelingsmeldpunt. Dat houdt in dat we uiterlijk een dag van tevoren de kaart willen ontvangen. Huiswerk en huiswerkhulp In alle leerjaren wordt uiteraard huiswerk gegeven voor bijna alle vakken. In de praktijk zullen zeker de moderne vreemde talen (Duits, Engels, Frans) soms flink wat huiswerk opgeven. Dat is nodig omdat in de les zelf veel aandacht aan o.a. spreeken luistervaardigheid besteed zal worden. Met regelmaat kleine hoeveelheden thuis leren is voor deze vakken echt noodzakelijk. Alle docenten vragen u met klem er op toe te zien dat huiswerk serieus en tijdig gemaakt en ingeleverd wordt. Voor leerlingen die moeite hebben met bepaalde vakken of hun huiswerkaanpak is het mogelijk extra hulp te krijgen. De mentoren hebben speciale studiebegeleidingslessen en de docenten geven op donderdagochtend 1 e u gerichte bijspijkerlessen. Daarnaast kan ook gebruik gemaakt worden van betaalde bijles of uitgebreide huiswerkbegeleiding. Hiervoor zijn geselecteerde bovenbouwleerlingen HA beschikbaar of u maakt gebruikt van de diensten van Erudio, een bedrijf gespecialiseerd in het verzorgen van gerichte bijles en

4 huiswerkbegeleiding. Op de website bij het ouderportaal vindt u informatie over de voorwaarden en kosten. Verlof Verlof van lessen is alleen mogelijk onder speciale omstandigheden. Artsbezoek en tandartsbezoek worden sowieso gezien als regulier verlof, maar allerlei diensten die ook op zaterdag bezocht kunnen worden, zoals opticien, dus niet. Natuurlijk wordt het op prijs gesteld, wanneer afspraken met artsen e.d. buiten het rooster om plaatsvinden. Voor het bijwonen van erkende familieaangelegenheden in de eerste en tweede graad wordt ook altijd toestemming gegeven, als het om een verlof van een dag gaat. Vakantieverlof is bijna nooit mogelijk. De enige reden om vakantie op te nemen buiten de reguliere vakanties, is als het voor de ouders vanwege hun werk niet mogelijk is om in de zomervakantie met de kinderen op vakantie te gaan. Dan is tevens een verklaring van de werkgever nodig. Buitengewoon verlof kan door uw kind worden aangevraagd, tenminste 4 weken van te voren, door een door u geschreven brief in te laten leveren bij de afdelingsmanager. Deze zal de brief toetsen aan de regelgeving en stuurt u een brief ter bevestiging bij toekennen van het verlof. Protocol Jeugdverpleegkundige Ziekteverzuim van leerlingen: een groot probleem, voor de school en soms ook voor de ouders. Hoe krijg je een leerling weer zo spoedig mogelijk in de les? Is een leerling met een gebroken been in staat de lessen te hervatten? Is deze leerling wel echt ziek of is er meer aan de hand? Onder het mom van ziekte kunnen vele andere problemen schuil gaan. Uit de verhalen van scholen komt naar voren dat zij ziekteverzuim van leerlingen als een probleem ervaren. Ze registreren het verzuim en nemen, als een leerling veelvuldig verzuimt of langdurig ziek is, contact op de met ouders. Toch is daarmee het probleem niet altijd opgelost, zeker als het verzuim zich herhaalt of overgaat in ongeoorloofd verzuim, zoals spijbelen. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Rijnmond heeft, in samenwerking met enkele scholen, een stappenplan ontwikkeld op basis waarvan zieke leerlingen aangemeld kunnen worden bij de jeugdverpleegkundige. Bij veelvuldig ziekteverzuim kunnen wij dus uw zoon/dochter aanmelden bij de Jeugdverpleegkundige. Zij zal u uitnodigen voor een gesprek. Ook ziekteverzuim is een vorm van verzuim waar de Dienst Leerplicht van op de hoogte gesteld dient te worden. Spijbelen/Te laat? Onze school werkt samen met de diensten Leerplichtzaken in heel Zuid-Holland aan het spijbelproject. Dat houdt in dat een leerling die in een bepaalde periode twaalf keer te laat komt een waarschuwing krijgt van de Dienst Leerplicht. Als daarna het te laat komen nog niet ophoudt, krijgt de leerling een Halt-straf opgelegd. Eenzelfde regel geldt ook voor het spijbelen van leerlingen. Daarnaast bestaan er met de verschillende zorginstellingen afspraken over de manier waarop we omgaan met ziekteverzuim. Het is in het belang van leerling, ouders/verzorgers en school dat wij serieus kijken naar de absentie van een leerling. Soms kan het zijn dat u, ondanks het schrijven van een briefje of een telefonische afmelding toch door één van onze medewerkers gebeld wordt of een brief ontvangt als uw kind absent staat. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat er door de leerling geen briefje wordt ingeleverd of een andere reden. Soms is er sprake van een misverstand en we hopen dan ook op uw begrip indien zo n situatie zich voordoet. Leerlingen die ongeoorloofd afwezig zijn geweest, moeten elk gemist lesuur dubbel inhalen op het 0 de of 9 de lesuur. Dit zijn de zogenaamde strafuren, waar leerlingen voor uitgenodigd kunnen worden. Het strafrooster staat ook op It s Learning. Te laat: Vooropgesteld: Elke leerling dient op tijd in de les te zijn. En.. in de les zijn is niet hetzelfde als in de school zijn. Wij volgen de volgende procedure:

5 Bij 3x en 6x te laat gaat er een brief naar huis en moet de leerling 1x op het eerstvolgende 0 e uur (strafuur) komen. Bij 9x te laat gaat er een brief naar huis en moet de leerling 2x op het eerstvolgende 0 e uur (strafuur) komen. Tevens zal de dhr. Krop (coördinator pedagogische zaken) bij 6x en 9x te laat contact opnemen met de ouders over het te laat komen. Bij 12x te laat gaat er een brief naar huis en een melding naar de Dienst Leerplicht; U zult een uitnodiging ontvangen van de Dienst Leerplicht. Als een leerling meer dan 15 minuten te laat komt in een les moet hij/zij 1 uur inhalen op het strafuur! Schooltijden De lestijden zijn als volgt: 0 de lesuur uur 1 ste lesuur uur 2 de lesuur uur Pauze 3 de lesuur uur 4 de lesuur uur Pauze 5 de lesuur uur 6 de lesuur uur Pauze 7 de lesuur uur 8 ste lesuur uur 9 de lesuur uur Rooster Het rooster staat vanaf vrijdag 29 augustus op de website. De eerste weken is het rooster nog een startrooster. Het rooster is namelijk in de vakantie gemaakt, maar sommige omstandigheden kunnen na de vakantie veranderd zijn. Er zullen ook dit jaar vast weer wat aanpassingen nodig zijn. Het definitieve rooster gaat pas na drie weken van start. Het is soms ook nodig in de loop van het jaar het rooster te wijzigen. Kijk dus uit met het plannen van zaken! De school kan niet garanderen dat de leerling dan op dezelfde tijden les heeft als in het eerdere rooster. Elke leerling kan in principe elke dag van uur ingeroosterd worden. Voor strafmomenten of buitenschoolse activiteiten, zoals excursies e.d. kan de normale lestijd worden overschreden, zowel vóór als na de reguliere schooltijd. Telefoon en geluidsdragers op school In het beleid rond het gebruik van telefoon en geluidsdrager komt geen verandering. Deze mogen in een lesruimte niet aan staan en niet zichtbaar aanwezig zijn. Bij overtreding van deze regel zal de leerling zijn telefoon/geluiddrager t/m het laatste lesuur van de betreffende dag moeten inleveren op het afdelingsmeldpunt. Hier krijgt hij vervolgens een strafopdracht, die de eerstvolgende werkdag om 8.30 uur ingeleverd moet worden. Regels LO De leerlingen zijn verplicht om bij het vak LO een sportbroek en het Gemini-shirt te dragen. Als een leerling niet actief mee kan doen met de les vanwege een opgelopen blessure, verwacht de docent voor de les een notitie met daarop de aard van de blessure en een handtekening van de ouder/verzorger. Geblesseerde leerlingen moeten gewoon aanwezig zijn tijdens de les. Na overleg met de docent krijgen ze dan bijvoorbeeld regelende taken (fluiten, tellen, coachen, etc.) of kunnen gewoon deelnemen afhankelijk van de aard van de blessure. Bij langdurige blessures krijgen de leerlingen een vervangende opdracht voor de gemiste onderdelen. In overleg kan hier tijdens de lessen LO aan gewerkt worden. Volgens het eindexamenreglement dienen de leerlingen uit klas 4 het vak LO af te sluiten met een voldoende om het diploma te kunnen behalen! In de PTA-regeling staan hierover verdere details. De school of de docent kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het wegraken van waardevolle spullen vóór, na of tijdens de gym-lessen. Klassenindeling De klassenindeling in de bovenbouw (H)TL (leerjaar 3 en 4 HTL) is gemaakt op basis van de vakkenpakketkeuze. Het roosterprogramma deelt leerlingen automatisch in op de best mogelijk plaats. Dat betekent dat van klas ruilen niet mogelijk is vanwege blokkades, doordat

6 leerlingen verschillende vakkenpakketten hebben. Op de Gemini-website kunt u vinden in welke klas een leerling is geplaatst bent (kijk bij roosters ) Leerlingen uit 1 en 2 (H)TL kunnen ook op de website kijken in welke klas ze geplaatst zijn. Ook op de adressticker van deze post staat de klas waarin uw zoon/dochter geplaatst is. Gebruik website De website van het Gemini College is een belangrijk communicatiemiddel voor de school. Dat houdt onder meer in, dat we de website optimaal gebruiken om aan leerlingen duidelijk te maken wat de roosterwijzigingen zijn. Vanaf het moment echter dat de leerlingen op school moeten zijn, zijn de mededelingen op de roostermonitoren die in school ophangen leidend. Het is voor leerlingen dus verplichte kost om elke ochtend op de Gemini-site het dagrooster te checken op roosterwijzigingen. Het niet bekeken hebben van het dagrooster is geen geldige reden om lessen te missen. Rekenmachine / USB-stick In de lessen waar een rekenmachine noodzakelijk is mag geen gebruik gemaakt worden van een mobiele telefoon. Als belangrijkste reden geldt dat dit tijdens de examens ook niet is toegestaan. Daarnaast is de regel dat de telefoon uit moet. Koop dus een goede rekenmachine. Er zijn al zeer goede machines te koop voor minder dan 10,--. Bij twijfel kunt u natuurlijk mailen met de wiskundedocent. Het vakantierooster vindt u op de website van het Gemini College onder de button Leerlingen > Lestijden en roosters > schoolvakanties. mogelijk, doch uiterlijk 12 september 2014 a.s. bij mevr. Roest zijn ingeleverd. Op de ouderavond van 3 en 4 TL (16 september a.s.) krijgt u informatie over de PTA- en examenregeling. Drinken in de les Als afdeling volgen wij het advies van de gezondheidsraad en is het voor leerlingen toegestaan water bij zich te hebben en te nuttigen tijdens de les. Alle andere dranken zijn niet toegestaan. Voor docenten is naast water een kopje koffie/thee toegestaan (Arbo-regeling). Alleen in de overblijfruimten mag gegeten of gesnoept worden. Fiets niet op slot, dan De school probeert diefstal van fietsen te voorkomen door toezicht te houden in de fietsenstalling. Het komt echter regelmatig voor dat leerlingen hun fiets niet op slot zetten. De toezichthouder zet deze fietsen vervolgens op slot met een schoolslot of het slot van de leerling zelf. Het fietssleuteltje wordt bewaard door de toezichthouder. Dit kost veel tijd, maar voorkomt diefstal. Om leerlingen zich bewust te laten worden van hun slordige gedrag en ouders de kosten voor een nieuwe fiets te besparen moet de leerling als leergeld 1 lesuur corvee doen op het schoolplein. Agenda 1 sept ontvangst leerlingen 1 t/m 4HTL 2 sept start lessen volgens rooster 4 sept introductieprogramma 1 t/m 4HTL Vakantierooster , 17 en 18 sept VAS-toets 1K en 1L december sept ouderavond 3 en 4 (H)TL 23 sept ouderavond 1 en 2 (H)TL U krijgt van ons uiteraard tijdig een officiële uitnodiging voor de ouderavond waar u wordt verwacht. Examenformulier leerjaar 4 De leerlingen van 4 (H)TL ontvangen bij deze nieuwsbrief voor het komende cursusjaar een examenformulier. Dit betreft de formele aanvraag voor deze examens bij het Ministerie. Dit formulier, inclusief een kopie van een uittreksel uit het bevolkingsregister, moet zo spoedig Binnenkort verschijnt een uitgebreid jaarplan-tl op de website. Met vriendelijke groet, A.J. Stam afdelingsmanager (H)TL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Beste leerlingen, beste ouders, Op De Meergronden leer je voor het leven. Voor een leven in de 21e eeuw waarin je met allerlei mensen, van

Nadere informatie

Schoolgids STGS 2013-2014 versie: 1.0 datum: 10-9-2013

Schoolgids STGS 2013-2014 versie: 1.0 datum: 10-9-2013 Schoolgids STGS 2013-2014 versie: 1.0 datum: 10-9-2013 Bezoek-en postadres: Valeriusstraat 31 3122 AM, Schiedam Telefoon: 010 2470468 Bankrekeningnummer: rabo 1259.43.652 e-mail: info@stgs.nl website:

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

Schoolgids Mendelcollege

Schoolgids Mendelcollege Schoolontwikkelingen Schoolafspraken Wie-is-wie? Schoolgids Mendelcollege 2014-2015 Interconfessionele (rk + pc) school voor tto, gymnasium, atheneum, havo en mavo Pim Mulierlaan 4 2024 BT Haarlem tel.

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. POMONA EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS

VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS VIA NOVA COLLEGE SCHOOLGIDS 1 Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova College valt onder het bestuur

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Oranje Nassau College geeft je de ruimte

Oranje Nassau College geeft je de ruimte mavo beroepsvoorbereidende leerwegen Christelijke scholengemeenschap voor vwo-plus, havo, mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen schoolgids 2 0 0 9 2 0 1 0 Oranje Nassau College geeft je de ruimte 2 Schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2070-2077. * Ruimte voor plezier en ontspanning * Veilig, vertrouwd, levendig en uitdagend. * En zien en gezien worden

Schoolgids 2070-2077. * Ruimte voor plezier en ontspanning * Veilig, vertrouwd, levendig en uitdagend. * En zien en gezien worden ] Prisma ISK (Internationale. Schakelklassen) Directeur de heer D. Brouwer La Bohèmedreef 7 3561 KW Utrecht Tel 030-2 634 634 Fax 030-2 634600 www.isk-utrecht.nl isk@isk-utrecht.nl De Raad van Toezicht

Nadere informatie

Regelboekje HWC 2014-2015 Pagina 1

Regelboekje HWC 2014-2015 Pagina 1 Regelboekje 2014-2015 pag 1. Inleiding 2 2. Het leerlingenstatuut 3 3. de huisregels van het Hermann Wesselink College 14/15 4 4. R(oken) A(lcohol) D(rugs)-protocol 2014/2015 7 5. regels rond te laat komen,

Nadere informatie

havo/vwo Schoolgids 2014-2015

havo/vwo Schoolgids 2014-2015 havo/vwo Schoolgids 2014-2015 1 havo/vwo Het Lyceum Rotterdam voor kunst, wetenschap en ondernemen Van harte welkom! Alle leerlingen en ouders/verzorgers heet ik van harte welkom op Het Lyceum Rotterdam,

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave: hoofdstuk 1 schooljaar 2013 2014 1.1 Welkom 1.2 Hoe deze informatiegids te gebruiken 1.3 Het Rembrandt College 1.4 De missie van het Rembrandt College 1.5 Cultuurprofielschool

Nadere informatie

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse LOCATIE MOLENHOEK sport recreatie dienstverlening veiligheid Scholengroep Rijk van Nijmegen Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder

Nadere informatie

Informatiegids 2008/2009

Informatiegids 2008/2009 Informatiegids 2008/2009 Geuzenplein 1 3132 AB Vlaardingen tel: (010) 434 85 55 fax: (010) 43 Ary Koplaan 3c 3132 AA Vlaardingen tel: (010) 445 31 28 fax: (010) 434 70 16 Willem de Zwijgerlaan 230 3136

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector

Voorwoord. Namens het bestuur, B.G.J.Lubberdink, rector Voorwoord Samen leren, samen werken en samen leven in één school is een belangrijk uitgangspunt voor het Linde College. Door respectvol met elkaar om te gaan en duidelijke regels te hanteren zijn wij in

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse

Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder uit het Canisius College en de Nijmeegse LOCATIE MOLENHOEK sport dienstverlening recreatie veiligheid Scholengroep Rijk van Nijmegen Het Kandinsky College maakt deel uit van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. Deze scholengroep bestaat verder

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015 Klassenkr@nt GROEP 8b 2014-2015 1. Inhoudsopgave 1.Inhoudsopgave 2. Voorwoord (door de leerkracht) 3. Inleiding 3a. leerkrachten stellen zich voor. 3b. Teamleiders 4. De groep 4a. Pedagogisch klimaat 4b.

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 locatie Giessen: Tweezalmenstraat 5 postbus 11 0183-441730 4283 HC Giessen 4284 ZG Rijswijk locatie Rijswijk: Enghweg 1 postbus 6 0183-441983 4284 EM Rijswijk 4284 ZG Rijswijk INHOUD

Nadere informatie

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen...

het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... het groene lyceum SCHOOLGIDS 2014-2015 Assen Wij zijn groen... 1 Inhoudsopgave 1. Dagelijkse onderwijspraktijk 1.1 Onderwijstijd 4 1.2 Maatschappelijke stage 4 1.3 Buitenschoolse activiteiten 5 1.4 Onderwijs

Nadere informatie