EXAMENREGLEMENTEN 2012/2013 versie 28/09/2012 goedgekeurd RvB + addenda Pagina 1 van 21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EXAMENREGLEMENTEN 2012/2013 versie 28/09/2012 goedgekeurd RvB + addenda Pagina 1 van 21"

Transcriptie

1 EXAMENREGLEMENTEN 2012/2013 versie 28/09/2012 goedgekeurd RvB + addenda Pagina 1 van 21

2 EXAMENREGLEMENT VOOR DE CURSISTEN VAN DE LINEAIRE BASISCOMPONENTEN EN ACTUALISATIES ONDERNEMERSCHAPSTRAJECTEN SYNTRA (beroepskennis en geïntegreerd) Dit examenreglement is een uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2012, betreffende de ondernemerschapstrajecten vermeld in artikel 26, 1, 2 en artikel 31 van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen EXAMENREGLEMENT VOOR DE CURSISTEN VAN DE MODULAIRE BASISCOMPONENTEN EN ACTUALISATIES ONDERNEMERSCHAPSTRAJECTEN SYNTRA (beroepskennis) Dit examenreglement is een uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2012, betreffende de ondernemerschapstrajecten vermeld in artikel 26, 1, 2 en artikel 31 van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen EXAMENREGLEMENT VOOR DE CURSISTEN BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER SYNTRA Dit examenreglement is een uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2012, betreffende de ondernemerschapstrajecten vermeld in artikel 26, 1, 2 en artikel 31 van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen EXAMENREGLEMENT VOOR DE CURSISTEN VAN DE GECERTIFICEERDE BIJSCHOLINGEN (IN OVERGANGSPERIODE EN UITDOVEND) SYNTRA Dit examenreglement is een uitvoering van het Besluit van de Vlaamse regering van 4 april 2003 betreffende de voortgezette vorming, vermeld in het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen. HOOFDSTUK I Algemene bepalingen HOOFDSTUK I Algemene bepalingen HOOFDSTUK I Algemene bepalingen HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Art. 1. Art. 1. Art. 1. Art. 1. Voor de toepassing van dit reglement dient te worden verstaan onder: 1. centrum: één van de SYNTRA Centra voor Vorming van Zelfstandigen en Kleine en Middelgrote Ondernemingen; 2. campus: lesplaats van een centrum; 3. ondernemerschapstraject : een door SYNTRA Vlaanderen gescreend traject dat afgestemd is op een sectoraal beroepscompetentieprofiel, een generiek ondernemersprofiel of regelgeving. Het omvat competentieversterkende acties en activiteiten die naar zelfstandig ondernemerschap leiden, waarin een uitstroom als kmomedewerker mogelijk is. Voor de dienstverlenende intellectuele beroepen, waarvan het zelfstandig Voor de toepassing van dit reglement dient te worden verstaan onder: 1. centrum: één van de SYNTRA Centra voor Vorming van Zelfstandigen en Kleine en Middelgrote Ondernemingen; 2. campus: lesplaats van een centrum; 3. ondernemerschapstraject : een door SYNTRA Vlaanderen gescreend traject dat afgestemd is op een sectoraal beroepscompetentieprofiel, een generiek ondernemersprofiel of regelgeving. Het omvat competentieversterkende acties en activiteiten die naar zelfstandig ondernemerschap leiden, waarin een uitstroom als kmomedewerker mogelijk is. Voor de dienstverlenende intellectuele beroepen, waarvan het zelfstandig Voor de toepassing van dit reglement dient te worden verstaan onder: 1. centrum: één van de SYNTRA Centra voor Vorming van Zelfstandigen en Kleine en Middelgrote Ondernemingen; 2. campus: lesplaats van een centrum; 3. ondernemerschapstraject : een door SYNTRA Vlaanderen gescreend traject dat afgestemd is op een sectoraal beroepscompetentieprofiel, een generiek ondernemersprofiel of regelgeving. Het omvat competentieversterkende acties en activiteiten die naar zelfstandig ondernemerschap leiden, waarin een uitstroom als kmomedewerker mogelijk is. Voor de dienstverlenende intellectuele beroepen, waarvan het zelfstandig Voor de toepassing van dit reglement dient te worden verstaan onder: 1. centrum: één van de SYNTRA Centra voor Vorming van Zelfstandigen en Kleine en Middelgrote Ondernemingen; 2. campus: lesplaats van een centrum; 3. curriculum: het door de Raad van Bestuur goedgekeurde opleidingsprogramma; 4. de cursist: hij/zij. EXAMENREGLEMENTEN 2012/2013 versie 28/09/2012 goedgekeurd RvB + addenda Pagina 2 van 21

3 ondernemerschap niet door een opleiding in een centrum kan worden verworven, leiden de competentieversterkende acties en activiteiten uitsluitend naar een uitstroom van kmo-medewerker. 4. basiscomponent : vorm van ondernemerschapstraject die nauw aansluit bij een sectoraal beroepscompetentieprofiel, een generiek ondernemersprofiel of regelgeving. Generieke ondernemerscompetenties, sectoraal ingevulde ondernemerscompetenties en technische beroepscompetenties worden geïntegreerd aangeboden en gradueel opgebouwd volgens een toenemende complexiteit. Binnen de basiscomponent wordt het niveau van technische complexiteit bepaald dat aanleiding kan geven tot een tussentijdse kwalificatie op de arbeidsmarkt. 5. actualisatie : speelt als onderdeel van het ondernemerschapstraject in op een veroudering binnen de basiscomponent naar aanleiding van wetgeving of technische of sociale evoluties en zorgt er dus voor dat de basiscomponent zijn waarde behoudt. De duur van een actualisatie bedraagt maximaal één opleidingsjaar, tenzij de raad van bestuur beslist om van die termijn af te wijken en zijn beslissing motiveert. Voor de actualisaties geldt dezelfde examenreglementering als voor de basiscomponenten. 6. programma : de beschrijving van de competentieversterkende acties en activiteiten van het ondernemerschapstraject, opgesplitst voor de basiscomponent en/of de actualisatie. ondernemerschap niet door een opleiding in een centrum kan worden verworven, leiden de competentieversterkende acties en activiteiten uitsluitend naar een uitstroom van kmo-medewerker. 4. basiscomponent : vorm van ondernemerschapstraject die nauw aansluit bij een sectoraal beroepscompetentieprofiel, een generiek ondernemersprofiel of regelgeving. Generieke ondernemerscompetenties, sectoraal ingevulde ondernemerscompetenties en technische beroepscompetenties worden geïntegreerd aangeboden en gradueel opgebouwd volgens een toenemende complexiteit. Binnen de basiscomponent wordt het niveau van technische complexiteit bepaald dat aanleiding kan geven tot een tussentijdse kwalificatie op de arbeidsmarkt. 5. actualisatie : speelt als onderdeel van het ondernemerschapstraject in op een veroudering binnen de basiscomponent naar aanleiding van wetgeving of technische of sociale evoluties en zorgt er dus voor dat de basiscomponent zijn waarde behoudt. De duur van een actualisatie bedraagt maximaal één opleidingsjaar, tenzij de raad van bestuur beslist om van die termijn af te wijken en zijn beslissing motiveert. Voor de actualisaties geldt dezelfde examenreglementering als voor de basiscomponenten. 6. programma : de beschrijving van de competentieversterkende acties en activiteiten van het ondernemerschapstraject, opgesplitst voor de basiscomponent en/of de actualisatie. ondernemerschap niet door een opleiding in een centrum kan worden verworven, leiden de competentieversterkende acties en activiteiten uitsluitend naar een uitstroom van kmo-medewerker. 4. basiscomponent : vorm van ondernemerschapstraject die nauw aansluit bij een sectoraal beroepscompetentieprofiel, een generiek ondernemersprofiel of regelgeving. Generieke ondernemerscompetenties, sectoraal ingevulde ondernemerscompetenties en technische beroepscompetenties worden geïntegreerd aangeboden en gradueel opgebouwd volgens een toenemende complexiteit. Binnen de basiscomponent wordt het niveau van technische complexiteit bepaald dat aanleiding kan geven tot een tussentijdse kwalificatie op de arbeidsmarkt. 5. actualisatie : speelt als onderdeel van het ondernemerschapstraject in op een veroudering binnen de basiscomponent naar aanleiding van wetgeving of technische of sociale evoluties en zorgt er dus voor dat de basiscomponent zijn waarde behoudt. De duur van een actualisatie bedraagt maximaal één opleidingsjaar, tenzij de raad van bestuur beslist om van die termijn af te wijken en zijn beslissing motiveert. Voor de actualisaties geldt dezelfde examenreglementering als voor de basiscomponenten. 6. programma : de beschrijving van de competentieversterkende acties en activiteiten van het ondernemerschapstraject, opgesplitst voor de basiscomponent en/of de actualisatie. EXAMENREGLEMENTEN 2012/2013 versie 28/09/2012 goedgekeurd RvB + addenda Pagina 3 van 21

4 7. curriculum : geheel van één of meerdere modules die de competenties beschrijven, gradueel opgebouwd volgens een toenemende complexiteit. Het curriculum beschrijft onder andere het doel, de organisatievoorwaarden, de toelatingsvoorwaarden, de vrijstellingsvoorwaarden, de examens en, behoudens in het geval het maar één module is, de volgorde van de modules. 8. opleiding : het door het centrum georganiseerde programma. De duur van een opleiding bedraagt één of meer opleidingsjaren. 9. opleidingsjaar : omvat minimaal 12 en maximaal 32 cursusweken, tenzij afwijking door de raad van bestuur (bij actualisaties, modulaire curricula, andere regelgeving of specificiteit van de opleiding). 10. lineair curriculum : is opgebouwd uit verschillende vakken of onderdelen die in een vaste volgorde samen volgens een logica van opleidingsjaren leiden naar een kwalificatie. 11. cursus: de door de centra georganiseerde module van het curriculum Elke cursus groepeert cursisten van eenzelfde opleidingsjaar en van eenzelfde opleiding, tenzij afwijking toegestaan op gemotiveerd verzoek. 12. cursus over beroepskennis : cursus die gericht is op de generieke en sectoraal ingevulde ondernemerschapscompetenties en de technische beroepscompetenties. 13. geïntegreerde cursus : cursus die gericht is op de basiscompetenties bedrijfsbeheer, de generieke en 7. curriculum : geheel van één of meerdere modules die de competenties beschrijven, gradueel opgebouwd volgens een toenemende complexiteit. Het curriculum beschrijft onder andere het doel, de organisatievoorwaarden, de toelatingsvoorwaarden, de vrijstellingsvoorwaarden, de examens en, behoudens in het geval het maar één module is, de volgorde van de modules. 8. opleiding : het door het centrum georganiseerde programma. De duur van een opleiding bedraagt één of meer opleidingsjaren. 9. opleidingsjaar : omvat minimaal 12 en maximaal 32 cursusweken, tenzij afwijking door de raad van bestuur (bij actualisaties, modulaire curricula, andere regelgeving of specificiteit van de opleiding). 10. modulair curriculum : bestaat uit modules die niet aan opleidingsjaren gebonden zijn. De modules kunnen verplicht of facultatief zijn, ordebepaald of niet ordebepaald. Het geheel van verplichte modules van de basiscomponent bevat de competenties van de kernactiviteit van het beroep en leidt tot het behalen van de kwalificatie. 11. facultatieve modules : modules die tot een basiscomponent behoren, maar niet verplicht zijn voor het behalen van de kwalificatie, die een verbreding van de kernactiviteit van het beroep inhouden, maar niet voortbouwen op de initiële competenties van dit beroepscompetentieprofiel. Ze worden opengesteld voor cursisten die één of meer verplichte modules 7. curriculum : geheel van één of meerdere modules die de competenties beschrijven, gradueel opgebouwd volgens een toenemende complexiteit. Het curriculum beschrijft onder andere het doel, de organisatievoorwaarden, de toelatingsvoorwaarden, de vrijstellingsvoorwaarden, de examens en, behoudens in het geval het maar één module is, de volgorde van de modules. 8. opleiding : het door het centrum georganiseerde programma. De duur van een opleiding bedraagt één of meer opleidingsjaren. 9. opleidingsjaar : omvat minimaal 12 en maximaal 32 cursusweken, tenzij afwijking door de raad van bestuur (bij actualisaties, modulaire curricula, andere regelgeving of specificiteit van de opleiding). 10. modulair curriculum : bestaat uit modules die niet aan opleidingsjaren gebonden zijn. De modules kunnen verplicht of facultatief zijn, ordebepaald of niet ordebepaald. Het geheel van verplichte modules van de basiscomponent bevat de competenties van de kernactiviteit van het beroep en leidt tot het behalen van de kwalificatie. 11. facultatieve modules : modules die tot een basiscomponent behoren, maar niet verplicht zijn voor het behalen van de kwalificatie, die een verbreding van de kernactiviteit van het beroep inhouden, maar niet voortbouwen op de initiële competenties van dit beroepscompetentieprofiel. Ze worden opengesteld voor cursisten die één of meer verplichte modules EXAMENREGLEMENTEN 2012/2013 versie 28/09/2012 goedgekeurd RvB + addenda Pagina 4 van 21

5 sectoraal ingevulde ondernemerschapscompetenties en de technische beroepscompetenties, waarbij de cursussen bedrijfsbeheer en beroepskennis geheel of gedeeltelijk worden geïntegreerd tot één cursus. 14. praktijkproef : de eindproef die in combinatie met het slagen voor de verplichte vakken, leidt tot een kwalificatie van de basiscomponent. De praktijkproef kan een reële praktische proef zijn, een verdediging van een monografie, of een combinatie van verschillende elementen. In het verdere betoog hanteren we de term eindproef. van dezelfde basiscomponent volgen of gevolgd hebben of werkzaam zijn in de sector waarop het beroepscompetentieprofiel van de basiscomponent van toepassing is. 12. cursus: de door de centra georganiseerde module van het curriculum. Elke cursus groepeert cursisten van eenzelfde opleidingsjaar en van eenzelfde opleiding, tenzij afwijking toegestaan op gemotiveerd verzoek. 13. cursus over beroepskennis : cursus die gericht is op de generieke en sectoraal ingevulde ondernemerschapscompetenties en de technische beroepscompetenties. 14. thema : onderdeel van een module 15. praktijkproef : de eindproef die in combinatie met het slagen voor de verplichte modules, leidt tot een kwalificatie van de basiscomponent. De praktijkproef kan een reële praktische proef zijn, een verdediging van een monografie, of een combinatie van verschillende elementen. In het verdere betoog hanteren we de term eindproef. van dezelfde basiscomponent volgen of gevolgd hebben of werkzaam zijn in de sector waarop het beroepscompetentieprofiel van de basiscomponent van toepassing is. 12. cursus: de door de centra georganiseerde module van het curriculum. Elke cursus groepeert cursisten van eenzelfde opleidingsjaar en van eenzelfde opleiding, tenzij afwijking toegestaan op gemotiveerd verzoek. 13. cursus over bedrijfsbeheer : cursus over de basiscompetenties van het bedrijfsbeheer die gericht zijn op het algemene commerciële, financiële, administratieve en personeelsbeleid van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen en die beantwoorden aan een generiek ondernemersprofiel of regelgeving. 14. thema : een onderdeel van de module 15. haalbaarheidsstudie: plan waarin de leefbaarheid van een zelfstandige onderneming wordt beschreven. Dit plan moet worden opgemaakt volgens een model aangeleverd door SYNTRA Vlaanderen 16. praktijkproef : de eindproef, in het kader van bedrijfsbeheer : de haalbaarheidsstudie (zie 15). EXAMENREGLEMENTEN 2012/2013 versie 28/09/2012 goedgekeurd RvB + addenda Pagina 5 van 21

6 HOOFDSTUK II Inschrijving voor de examens Art Het centrum bezorgt ten laatste op de 4 de cursusdag het examenreglement aan elke cursist die zich inschrijft voor de opleidingen. De cursist tekent voor ontvangst en ter kennisneming. HOOFDSTUK II Inschrijving voor de examens Art Het centrum bezorgt ten laatste op de 4 de cursusdag het examenreglement aan elke cursist die zich inschrijft voor de opleidingen. De cursist tekent voor ontvangst en ter kennisneming. HOOFDSTUK II Inschrijving voor de examens Art. 2. Het centrum bezorgt ten laatste op de 4 de cursusdag het examenreglement aan elke cursist die zich inschrijft voor de opleidingen. De cursist tekent voor ontvangst en ter kennisneming. HOOFDSTUK II Inschrijving voor de proef gecertificeerde bijscholing Art De campus bezorgt het examenreglement aan de cursist ten laatste op de 4 de lesdag. De cursist tekent voor ontvangst en ter kennisneming. 2. Voor opleidingen die onder het toepassingsgebied van externe reglementering vallen, wordt deze examenregeling ook aan de cursist bezorgd. De cursist tekent voor ontvangst en ter kennisneming. 2. Voor opleidingen die onder het toepassingsgebied van externe reglementering vallen, wordt deze examenregeling ook aan de cursist bezorgd. De cursist tekent voor ontvangst en ter kennisneming. 2. Voor opleidingen die onder het toepassingsgebied van externe reglementering vallen, wordt deze examenregeling ook aan de cursist bezorgd. De cursist tekent voor ontvangst en ter kennisneming. Art. 3. Art. 3. Art. 3. Art Worden ingeschreven voor en toegelaten tot de examens, de cursisten - die op reglementaire wijze ingeschreven zijn voor de cursussen - en die, behalve in geval van vrijstelling en gewettigde afwezigheden, twee derde van de cursus hebben gevolgd, tenzij anders bepaald in het curriculum - en die het cursus- en examengeld betaald hebben De cursisten van wie de toelating tot de opleiding is ingetrokken, worden niet toegelaten tot de examens. 1. Worden ingeschreven voor en toegelaten tot de examens, de cursisten - die op reglementaire wijze ingeschreven zijn voor de cursussen - en die, behalve in geval van vrijstelling en gewettigde afwezigheden, twee derde van de cursus hebben gevolgd, tenzij anders bepaald in het curriculum - en die het cursus- en examengeld betaald hebben De cursisten van wie de toelating tot de opleiding is ingetrokken, worden niet toegelaten tot de examens. Worden ingeschreven voor en toegelaten tot de examens, de cursisten - die op reglementaire wijze ingeschreven zijn voor de cursussen - en die, behalve in geval van vrijstelling en gewettigde afwezigheden, twee derde van de cursus hebben gevolgd, tenzij anders bepaald in het curriculum - en die het cursus- en examengeld betaald hebben De cursisten van wie de toelating tot de opleiding is ingetrokken, worden niet toegelaten tot de examens. De cursist legt de proef gecertificeerde bijscholing af op de campus waar hij is ingeschreven voor de cursus gecertificeerde bijscholing. SYNTRA Vlaanderen kan hierop een afwijking toestaan. Art De cursist wordt door de campus ingeschreven voor de proef gecertificeerde bijscholing mits hij voldoet aan volgende cumulatieve voorwaarden: - de cursist is voor de gecertificeerde bijscholing ingeschreven overeenkomstig de toelatingsvoorwaarden; - de cursist heeft het cursus- en examengeld betaald; - de cursist heeft de cursussen bijgewoond gedurende minstens 2/3 van de totaliteit van de lesuren. Een EXAMENREGLEMENTEN 2012/2013 versie 28/09/2012 goedgekeurd RvB + addenda Pagina 6 van 21

7 ander aanwezigheidspercentage kan in het curriculum bepaald worden tengevolge van specifieke externe reglementering. De cursist kan zijn afwezigheid rechtvaardigen aan de hand van de nodige bewijsstukken van ziekte, arbeidsongeschiktheid of een verklaring van de werkgever, binnen de 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de eerste dag van afwezigheid. De cursist kan zijn afwezigheid rechtvaardigen aan de hand van de nodige bewijsstukken van ziekte, arbeidsongeschiktheid of een verklaring van de werkgever, binnen de 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de eerste dag van afwezigheid. De cursist kan zijn afwezigheid rechtvaardigen aan de hand van de nodige bewijsstukken van ziekte, arbeidsongeschiktheid of een verklaring van de werkgever, binnen de 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de eerste dag van afwezigheid. 2. De cursist kan zijn afwezigheid rechtvaardigen aan de hand van de nodige bewijsstukken van ziekte, arbeidsongeschiktheid of een verklaring van de werkgever. 2. Het curriculum bepaalt het te volgen traject en de volgorde waarin de examens moeten afgelegd worden. 2. Het curriculum bepaalt het te volgen traject en de volgorde waarin de examens moeten afgelegd worden. Art. 4. Art. 4. Tot de examens van de eindproef worden de cursisten toegelaten die alle examens van de cursussen beroepskennis of geïntegreerde cursussen hebben afgelegd. Tot de examens van de eindproef worden de cursisten toegelaten die alle examens van de cursussen beroepskennis hebben afgelegd. Art. 5. Art. 5. Art. 4. Wie tijdens een vorig cursusjaar heeft deelgenomen aan de examens, maar niet geslaagd was, mag hetzelfde examen / dezelfde examens opnieuw afleggen in een volgend cursusjaar en wordt op schriftelijk verzoek door het centrum ingeschreven. Wie tijdens een vorig cursusjaar heeft deelgenomen aan de examens, maar niet geslaagd was, mag hetzelfde examen / dezelfde examens opnieuw afleggen in een volgend cursusjaar en wordt op schriftelijk verzoek door het centrum ingeschreven. Wie tijdens een vorig cursusjaar heeft deelgenomen aan de examens, maar niet geslaagd was, mag hetzelfde examen / dezelfde examens opnieuw afleggen in een volgend cursusjaar en wordt op schriftelijk verzoek door het centrum ingeschreven. Art. 6. Art. 6. Art. 5. Art De cursist kan na inschrijving voor de vierde cursusdag bij de directeur van het centrum schriftelijk en gemotiveerd een vrijstelling aanvragen. 1. De cursist kan na inschrijving voor de vierde cursusdag bij de directeur van het centrum schriftelijk en gemotiveerd een vrijstelling aanvragen. 1. De cursist kan na inschrijving voor de vierde cursusdag bij de directeur van het centrum schriftelijk en gemotiveerd een vrijstelling aanvragen. 1. De cursist kan vrijstelling bekomen van lesvolging en examens op basis van: - een kwalificatie die de grondige kennis bewijst; - praktijkervaring. EXAMENREGLEMENTEN 2012/2013 versie 28/09/2012 goedgekeurd RvB + addenda Pagina 7 van 21

8 2. De cursist aan wie vrijstelling werd verleend, wordt ook vrijgesteld van de overeenstemmende examens. 3. Er wordt geen vrijstelling verleend voor de eindproef Art De cursisten die geslaagd zijn voor de examens, kunnen zich gedurende een termijn van vijf cursusjaren niet opnieuw inschrijven voor de cursussen waarvoor ze geslaagd zijn. 2. De cursist aan wie vrijstelling werd verleend, wordt ook vrijgesteld van de overeenstemmende examens. 3. Er wordt geen vrijstelling verleend voor de eindproef Art De cursisten die geslaagd zijn voor de examens, kunnen zich gedurende een termijn van vijf cursusjaren niet opnieuw inschrijven voor de cursussen waarvoor ze geslaagd zijn. 2. De cursist aan wie vrijstelling werd verleend, wordt ook vrijgesteld van de overeenstemmende examens (tussentijdse evaluaties en examens). 3. Er wordt geen vrijstelling verleend voor de haalbaarheidsstudie. Art De cursisten die geslaagd zijn voor de examens, kunnen zich gedurende een termijn van vijf cursusjaren niet opnieuw inschrijven voor de cursussen waarvoor ze geslaagd zijn. 2. De cursist kan tot en met de 4 de lesdag van de gecertificeerde bijscholing vrijstelling aanvragen via het gestandaardiseerde vrijstellingsformulier. Hij dient zich hiervoor te wenden tot de campus. 3. De decentrale zetel van SYNTRA Vlaanderen beslist binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag. 2. SYNTRA Vlaanderen kan op gemotiveerd verzoek een afwijking verlenen van de bepalingen in vorige paragraaf. 2. SYNTRA Vlaanderen kan op gemotiveerd verzoek een afwijking verlenen van de bepalingen in vorige paragraaf. 2. SYNTRA Vlaanderen kan op gemotiveerd verzoek een afwijking verlenen van de bepalingen in vorige paragraaf. HOOFDSTUK III Examencommissie, beoordeling en quotering HOOFDSTUK III Examencommissie, beoordeling en quotering HOOFDSTUK III Examencommissie, beoordeling en quotering HOOFDSTUK III Quotering en beoordeling Art. 8. Art. 8. Art De examens van de cursussen beroepskennis en geïntegreerde cursussen worden beoordeeld door een examencommissie die bestaat uit de lesgevers van de cursussen. 1. De examens van de cursussen beroepskennis worden beoordeeld door een examencommissie die bestaat uit de lesgevers van de cursussen. 1. De examens van de cursussen bedrijfsbeheer worden beoordeeld door een examencommissie die bestaat uit de lesgevers van de cursussen. 2. De eindproef wordt beoordeeld door een examencommissie die bestaat uit een lesgever en een vakdeskundige, tenzij het curriculum een andere samenstelling vastlegt voor het aantal lesgevers en vakdeskundigen. 2. De eindproef wordt beoordeeld door een examencommissie die bestaat uit een lesgever en een vakdeskundige, tenzij het curriculum een andere samenstelling vastlegt voor het aantal lesgevers en vakdeskundigen. 2. De eindproef (haalbaarheidsstudie) wordt beoordeeld door een examencommissie die bestaat uit twee lesgevers of drie lesgevers, waarvan minstens één voor financieel beleid EXAMENREGLEMENTEN 2012/2013 versie 28/09/2012 goedgekeurd RvB + addenda Pagina 8 van 21

9 Art. 9. Art. 9. Art. 8. Art De lineaire cursussen worden op 300 punten gequoteerd, per opleidingsjaar. De geïntegreerde cursussen worden op 600 punten gequoteerd, per opleidingsjaar. 1. Een module wordt op 100 punten gequoteerd. 1. De module basiskennis bedrijfsbeheer wordt op 300 punten gequoteerd. 1. Een proef gecertificeerde bijscholing wordt telkens op 100 punten gequoteerd. 2. De puntenverdeling per vak en de beoordelingswijze worden tijdens de eerste les van het desbetreffende vak aan de cursisten meegedeeld. 2. De puntenverdeling per thema en de beoordelingswijze worden tijdens de eerste les van de desbetreffende module aan de cursisten meegedeeld. 2. De puntenverdeling per thema en de beoordelingswijze worden tijdens de eerste les aan de cursisten meegedeeld. 2. De puntenverdeling en de beoordelingswijze worden tijdens de eerste les van de desbetreffende bijscholing aan de cursisten meegedeeld. Art. 10. Art. 10. Art. 9. Art. 7. Om te slagen voor het examen moeten de deelnemers de helft van het totaal aantal punten behalen van de cursus alsmede de helft op elk vak zoals vastgelegd in het curriculum, tenzij het curriculum andere slaagnormen vastlegt. Art. 11. De cursist is geslaagd voor de eindproef, indien hij 50% behaalt, tenzij anders bepaald in het curriculum. Art Om te slagen voor het examen moeten de deelnemers de helft van het totaal aantal punten behalen van de cursus zoals vastgelegd in het curriculum, tenzij het curriculum andere slaagnormen vastlegt. 2. Overeenkomstig art.3 2 kan de cursist slechts deelnemen aan de examens van een module van een hogere orde, indien hij geslaagd is in alle examens van de modules van een lagere orde, tenzij anders bepaald in het curriculum. Om te slagen voor het examen moeten de deelnemers de helft van het totaal aantal punten behalen van de cursus alsmede de helft op ieder thema van de cursus zoals vastgelegd in het curriculum, alsook de helft op de haalbaarheidsstudie. De cursist moet 50% behalen op de proef gecertificeerde bijscholing om te slagen, tenzij in het curriculum andere slaagnormen zijn vastgelegd. De cursist is geslaagd voor de opleiding indien hij geslaagd is voor alle vakken en de eindproef. Art. 11. De cursist is geslaagd voor de eindproef, indien hij 50% behaalt, tenzij anders bepaald in het curriculum. Art. 12. De cursist is geslaagd voor de opleiding indien hij geslaagd is voor alle modules en de eindproef. EXAMENREGLEMENTEN 2012/2013 versie 28/09/2012 goedgekeurd RvB + addenda Pagina 9 van 21

10 HOOFDSTUK IV Organisatie examens HOOFDSTUK IV Organisatie examens HOOFDSTUK IV Organisatie examens HOOFDSTUK IV Proef gecertificeerde bijscholing Art. 13. Art. 13. Art. 10. AFDELING 1 EERSTE ZITTIJD 1.Elke cursist 1 legt de examens af in de campus van het centrum, waar hij ingeschreven is voor de cursussen; 2 neemt deel aan alle examens van de cursussen waarvoor hij is ingeschreven. 2. Cursisten die ingeschreven zijn via het alternatief programma beroepsgerichte vorming overeenkomstig artikel 57 van het besluit op de leertijd worden niet toegelaten tot de proeven van de basiscomponenten ondernemerschapstrajecten. Zij leggen de proeven van de leertijd af en behalen een getuigschrift leertijd als ze slagen overeenkomstig de bepalingen van het besluit op de leertijd. Dit examenreglement is voor deze leerlingen niet van toepassing. 1.Elke cursist 1 legt de examens af in de campus van het centrum, waar hij ingeschreven is voor de cursussen; 2 neemt deel aan alle examens van de cursussen waarvoor hij is ingeschreven. 2. Cursisten die ingeschreven zijn via het alternatief programma beroepsgerichte vorming overeenkomstig artikel 57 van het besluit op de leertijd worden niet toegelaten tot de proeven van de basiscomponenten ondernemerschapstrajecten. Zij leggen de proeven van de leertijd af en behalen een getuigschrift leertijd als ze slagen overeenkomstig de bepalingen van het besluit op de leertijd. Dit examenreglement is voor deze leerlingen niet van toepassing. Elke cursist 1 legt de examens af in de campus van het centrum, waar hij ingeschreven is voor de cursussen; 2 neemt deel aan alle examens van de cursussen waarvoor hij is ingeschreven. Art. 8. De campus informeert de cursisten voorafgaandelijk over de inhoud, vorm en datum van de proef gecertificeerde bijscholing, zoals bepaald in het curriculum. Art De proef gecertificeerde bijscholing van de eerste zittijd wordt georganiseerd op het einde van een bijscholing, tenzij het curriculum anders bepaalt. 2. Bij het verplaatsen van het examen naar een andere datum, moeten er minstens 7 kalenderdagen zitten tussen de melding en de examendatum. Art. 14. Art. 14. Art. 11. Tijdens elk cursusjaar worden twee zittijden georganiseerd voor de examens van de cursussen beroepskennis, de geïntegreerde cursussen, de actualisaties en de eindproef. Tijdens elk cursusjaar worden twee zittijden georganiseerd voor de examens van de cursussen beroepskennis, de actualisaties en de eindproef. Tijdens elk cursusjaar worden twee zittijden georganiseerd voor de examens van de cursussen van bedrijfsbeheer. AFDELING 1 EERSTE ZITTIJD AFDELING 1 EERSTE ZITTIJD AFDELING 1 EERSTE ZITTIJD DEEL 1 - EXAMENS VOOR VAKKEN DEEL 1 - EXAMENS VOOR MODULES DEEL 1 EXAMENS VOOR THEMA S Art. 15. Art. 15. Art. 12. De eerste zittijd sluit aan bij het einde van De eerste zittijd sluit aan bij het einde van De eerste zittijd sluit aan bij het einde van EXAMENREGLEMENTEN 2012/2013 versie 28/09/2012 goedgekeurd RvB + addenda Pagina 10 van 21

11 een cursus of een gedeelte van een cursus. Deze wordt tijdens de cursusuren georganiseerd. Art De campus informeert de cursisten voorafgaandelijk over de inhoud, vorm en datum van het examen, zoals bepaald in het curriculum. 2. Bij het verplaatsen van het examen naar een andere datum, moeten er minstens 7 kalenderdagen zitten tussen de melding en de nieuwe examendatum. een cursus of een gedeelte van een cursus. Deze wordt tijdens de cursusuren georganiseerd. Art De campus informeert de cursisten voorafgaandelijk over de inhoud, vorm en datum van de moduleproef, zoals bepaald in het curriculum. 2. Bij het verplaatsen van het examen naar een andere datum, moeten er minstens 7 kalenderdagen zitten tussen de melding en de nieuwe examendatum. een cursus of een gedeelte van een cursus. Deze wordt tijdens de cursusuren georganiseerd. Art De campus informeert de cursisten voorafgaandelijk over de inhoud, vorm en datum van de examens en tussentijdse evaluatie, zoals bepaald in het curriculum. 2. Bij het verplaatsen van het examen naar een andere datum, moeten er minstens 7 kalenderdagen zitten tussen de melding en de nieuwe examendatum. DEEL 2 - EINDPROEF Art. 17. De eindproef wordt georganiseerd op het einde van de opleiding en kan slechts afgenomen worden wanneer alle examens beroepskennis zijn afgelegd, alsook alle examens bedrijfsbeheer indien het over een geïntegreerde opleiding gaat, en, indien voorzien, de verplichte stage is afgerond. DEEL 2 - EINDPROEF Art. 17. De eindproef wordt georganiseerd op het einde van de opleiding en kan slechts afgenomen worden wanneer alle examens beroepskennis zijn afgelegd, en, indien voorzien, de verplichte stage is afgerond. DEEL 2 - EINDPROEF Art. 14. De eindevaluatie bestaat uit het opmaken en verdedigen van een haalbaarheidsstudie. De verdediging vindt plaats na afloop van alle thema s. Art De campus informeert de cursisten voorafgaandelijk over de inhoud, vorm en datum van de eindproef, zoals bepaald in het curriculum. 2. Bij het verplaatsen van de eindproef naar een andere datum, moeten er minstens 7 kalenderdagen zitten tussen de melding en de nieuwe datum. Art De campus informeert de cursisten voorafgaandelijk over de inhoud, vorm en datum van de eindproef, zoals bepaald in het curriculum. 2. Bij het verplaatsen van de eindproef naar een andere datum, moeten er minstens 7 kalenderdagen zitten tussen de melding en de nieuwe datum. Art De campus informeert de cursisten voorafgaandelijk over de inhoud, vorm en datum van de haalbaarheidsstudie, zoals bepaald in het curriculum. 2. Bij het verplaatsen van de eindproef naar een andere datum, moeten er minstens 7 kalenderdagen zitten tussen de melding en de nieuwe datum. EXAMENREGLEMENTEN 2012/2013 versie 28/09/2012 goedgekeurd RvB + addenda Pagina 11 van 21

12 AFDELING 2 TWEEDE ZITTIJD. AFDELING 2 TWEEDE ZITTIJD AFDELING 2 TWEEDE ZITTIJD AFDELING 2 TWEEDE ZITTIJD DEEL 1 EXAMENS VOOR VAKKEN DEEL 1 EXAMENS VOOR MODULES DEEL 1 EXAMENS VOOR THEMA S Art. 19. Art. 19. Art. 16. Art De deelnemers aan het examen die niet geslaagd zijn of afwezig waren, kunnen zich inschrijven voor de tweede zittijd in de campus waar ze deelnamen aan de examens van de eerste zittijd. 2. De deelnemers aan de tweede zittijd nemen deel aan de examens waarvoor zij, ook na deliberatie, niet geslaagd zijn of waarop zij, behoudens vrijstelling, afwezig waren tijdens de eerste zittijd. 1. De deelnemers aan het examen die niet geslaagd zijn of afwezig waren, kunnen zich inschrijven voor de tweede zittijd in de campus waar ze deelnamen aan de examens van de eerste zittijd. 2. De deelnemers aan de tweede zittijd nemen deel aan de examens waarvoor zij, ook na deliberatie, niet geslaagd zijn of waarop zij, behoudens vrijstelling, afwezig waren tijdens de eerste zittijd. 1. De deelnemers aan het examen die niet geslaagd zijn of afwezig waren, kunnen zich inschrijven voor de tweede zittijd in de campus waar ze deelnamen aan de examens van de eerste zittijd. 2. De deelnemers aan de tweede zittijd nemen deel aan de examens waarvoor zij, ook na deliberatie, niet geslaagd zijn of waarop zij, behoudens vrijstelling, afwezig waren tijdens de eerste zittijd.. 1. De cursist legt in de tweede zittijd een proef gecertificeerde bijscholing af, indien hij in de eerste zittijd, ook na deliberatie, niet slaagde. Hij legt in de tweede zittijd een proef gecertificeerde bijscholing af 1. waarvoor hij, behoudens vrijstelling, tijdens de eerste zittijd geen examens aflegde of; 2. waarvoor hij in de eerste zittijd geen 50% van de punten behaalde of minder dan het exacte aantal punten dat uitdrukkelijk in het curriculum werd bepaald. 2. Ten laatste 14 kalenderdagen na deliberatie deelt de campus aan de cursist mee of hij de proef gecertificeerde bijscholing opnieuw dient af te leggen. De campus verstrekt aan de cursist de nodige inlichtingen aangaande de organisatie van de tweede zittijd. Art. 20. Art. 20. Art. 17. Art. 11. De tweede zittijd gaat door voor het volgend cursusjaar begint. De tweede zittijd gaat door voor het volgend cursusjaar begint. Voor de cursussen waarvan de curricula modulair zijn opgebouwd, kan de raad van bestuur een afwijking toestaan op de termijnen voor de tweede zittijd. De tweede zittijd gaat door voor het volgend cursusjaar begint. Voor de cursussen waarvan de curricula modulair zijn opgebouwd, kan de raad van bestuur een afwijking toestaan op de termijnen voor de tweede zittijd. 1. De tweede zittijd van de proef gecertificeerde bijscholing wordt georganiseerd maximaal 2 maanden na de eerste zittijd. 2. Indien dit, bij uitzondering niet mogelijk is wegens praktische of organisatorische redenen kan hier eventueel van afgeweken worden in overleg met de decentrale zetel van SYNTRA Vlaanderen. EXAMENREGLEMENTEN 2012/2013 versie 28/09/2012 goedgekeurd RvB + addenda Pagina 12 van 21

13 Art. 21. Art. 21. Art. 18. Art. 12. De cursisten kunnen maximum aan 4 opeenvolgende ingerichte zittijden deelnemen zonder verplicht opnieuw lessen te volgen, tenzij het curriculum anders bepaalt. De cursisten kunnen maximum aan 4 opeenvolgende ingerichte zittijden deelnemen zonder verplicht opnieuw lessen te volgen, tenzij het curriculum anders bepaalt. De cursisten kunnen maximum aan 4 opeenvolgende ingerichte zittijden deelnemen zonder verplicht opnieuw lessen te volgen, tenzij het curriculum anders bepaalt. De cursisten kunnen maximum aan 4 opeenvolgende zittijden deelnemen zonder verplicht opnieuw lessen te volgen, tenzij het curriculum anders bepaalt. DEEL 2 - EINDPROEF DEEL 2 - EINDPROEF DEEL 2 - EINDPROEF Art. 22. Art. 22. Art De cursist legt in de tweede zittijd de eindproef af, indien hij in de eerste zittijd niet geslaagd of afwezig was. 1. De cursist legt in de tweede zittijd de eindproef af, indien hij in de eerste zittijd niet geslaagd of afwezig was. 1. De cursist legt in de tweede zittijd de haalbaarheidsstudie af, indien hij in de eerste zittijd niet geslaagd of afwezig was. 2. Binnen de maand na de bekendmaking van het resultaat van de eerste zittijd, deelt de cursist schriftelijk aan de campus mee dat hij wenst deel te nemen aan de tweede zittijd. 2. Binnen de maand na de bekendmaking van het resultaat van de eerste zittijd, deelt de cursist schriftelijk aan de campus mee dat hij wenst deel te nemen aan de tweede zittijd. 2. Binnen de maand na de bekendmaking van het resultaat van de eerste zittijd, deelt de cursist schriftelijk aan de campus mee dat hij wenst deel te nemen aan de tweede zittijd. Art. 23. Art. 23. Art De tweede zittijd van de eindproef vindt plaats in de campus waar de cursist de eindproef van de eerste zittijd heeft afgelegd. 1. De tweede zittijd van de eindproef vindt plaats in de campus waar de cursist de eindproef van de eerste zittijd heeft afgelegd. De tweede zittijd van de haalbaarheidsstudie vindt plaats in de campus waar de cursist de haalbaarheidsstudie van de eerste zittijd heeft afgelegd. 2. Om organisatorische redenen kan SYNTRA Vlaanderen, na gemotiveerd verzoek van het centrum, een afwijking toestaan op het voorgaande. SYNTRA Vlaanderen beslist in dat geval welke campus van een centrum de tweede zittijd organiseert en wanneer die plaatsvindt. 2. Om organisatorische redenen kan SYNTRA Vlaanderen, na gemotiveerd verzoek van het centrum, een afwijking toestaan op het voorgaande. SYNTRA Vlaanderen beslist in dat geval welke campus van een centrum de tweede zittijd organiseert en wanneer die plaatsvindt. EXAMENREGLEMENTEN 2012/2013 versie 28/09/2012 goedgekeurd RvB + addenda Pagina 13 van 21

14 Art. 24. Art. 24. Art De tweede zittijd van de eindproef vindt plaats binnen een termijn van minimaal drie en maximaal zes maanden na de eerste zittijd. 1. De tweede zittijd van de eindproef vindt plaats binnen een termijn van minimaal drie en maximaal zes maanden na de eerste zittijd. 1. De tweede zittijd van de eindproef vindt plaats binnen een termijn van minimaal drie en maximaal zes maanden na de eerste zittijd. 2. Twee maanden voor de tweede zittijd deelt de campus de datum, uur en plaats van de eindproef mee aan de cursisten. 2. Twee maanden voor de tweede zittijd deelt de campus de datum, uur en plaats van de eindproef mee aan de cursisten. 2. Twee maanden voor de tweede zittijd deelt de campus de datum, uur en plaats van de eindproef mee aan de cursisten. Art. 25. Art. 25. Art. 22. De cursisten kunnen maximum aan 4 opeenvolgende ingerichte zittijden van de eindproef deelnemen zonder verplicht opnieuw lessen beroepskennis te moeten volgen, tenzij het curriculum anders bepaalt. Het te volgen lessenpakket wordt bepaald in overleg met SYNTRA Vlaanderen. De cursisten kunnen maximum aan 4 opeenvolgende ingerichte zittijden van de eindproef deelnemen zonder verplicht opnieuw lessen beroepskennis te moeten volgen, tenzij het curriculum anders bepaalt. Het te volgen lessenpakket wordt bepaald in overleg met SYNTRA Vlaanderen. De cursisten kunnen maximum aan 4 opeenvolgende ingerichte zittijden van de haalbaarheidsstudie deelnemen zonder verplicht opnieuw lessen te moeten volgen. Het te volgen lessenpakket wordt bepaald in overleg met SYNTRA Vlaanderen. HOOFDSTUK V Deliberatie HOOFDSTUK V Deliberatie HOOFDSTUK V Deliberatie HOOFDSTUK V Deliberatie Art. 26. Art. 26. Art. 23 Art Elk centrum richt een deliberatiecommissie op overeenkomstig de richtlijnen van de raad van bestuur. De deliberatiecommissie bestaat uit minstens drie personen : - de directeur van het centrum of zijn gevolmachtigde - twee lesgevers 1. Elk centrum richt een deliberatiecommissie op overeenkomstig de richtlijnen van de raad van bestuur. De deliberatiecommissie bestaat uit minstens drie personen : - de directeur van het centrum of zijn gevolmachtigde - twee lesgevers 1. Elk centrum richt een deliberatiecommissie op overeenkomstig de richtlijnen van de raad van bestuur. De deliberatiecommissie bestaat uit minstens drie personen : - de directeur van het centrum of zijn gevolmachtigde - twee lesgevers SYNTRA Vlaanderen richt per zittijd in elk centrum een deliberatiecommissie op overeenkomstig de richtlijnen van de Raad van Bestuur. De directeur van het centrum of zijn gevolmachtigde neemt het initiatief voor De directeur van het centrum of zijn gevolmachtigde neemt het initiatief voor De directeur van het centrum of zijn gevolmachtigde neemt het initiatief voor EXAMENREGLEMENTEN 2012/2013 versie 28/09/2012 goedgekeurd RvB + addenda Pagina 14 van 21

15 de organisatie van de deliberatiecommissie en zit deze voor. de organisatie van de deliberatiecommissie en zit deze voor. de organisatie van de deliberatiecommissie en zit deze voor. 2. Alle leden van de deliberatiecommissie beschikken tijdens de beraadslaging over een dossier van de deelnemers die gedelibereerd moeten worden. 2. Alle leden van de deliberatiecommissie beschikken tijdens de beraadslaging over een dossier van de deelnemers die gedelibereerd moeten worden. 2. Alle leden van de deliberatiecommissie beschikken tijdens de beraadslaging over een dossier van de deelnemers die gedelibereerd moeten worden. 3. De deliberatiecommissie beslist bij eenparigheid van stemmen, of bij gewone meerderheid, als wordt vastgesteld dat eenparigheid niet haalbaar is. 3. De deliberatiecommissie beslist bij eenparigheid van stemmen, of bij gewone meerderheid, als wordt vastgesteld dat eenparigheid niet haalbaar is De deliberatiecommissie beslist bij eenparigheid van stemmen, of bij gewone meerderheid, als wordt vastgesteld dat eenparigheid niet haalbaar is. Art. 27. De deliberatiecommissie beraadslaagt zowel na de eerste als na de tweede zittijd. De deliberatie vindt plaats uiterlijk 30 kalenderdagen na het laatste examen van een opleidingsjaar, maar uiterlijk op 14 juli voor wat betreft de eerste zittijd en uiterlijk voor het begin van het volgende opleidingsjaar voor wat betreft de tweede zittijd. Art De deliberatiecommissie beraadslaagt en beslist over de deliberatie van de deelnemers die niet voldoen aan de voorwaarden om te slagen : de helft van het totaal aantal punten behalen van de cursus alsmede de helft op elk vak zoals vastgelegd in het curriculum, tenzij het curriculum andere slaagnormen vastlegt. Art. 27. De deliberatiecommissie beraadslaagt zowel na de eerste als na de tweede zittijd. De deliberatie vindt plaats uiterlijk 30 kalenderdagen na het examen voor de laatste module van een opleidingsjaar. Art De deliberatiecommissie beraadslaagt en beslist over de deliberatie van de deelnemers die niet voldoen aan de voorwaarden om te slagen : de helft van het totaal aantal punten behalen van de cursus zoals vastgelegd in het curriculum, tenzij het curriculum andere slaagnormen vastlegt. Art. 24. De deliberatiecommissie beraadslaagt zowel na de eerste als na de tweede zittijd. De deliberatie vindt plaats uiterlijk 30 kalenderdagen na de evaluatie van de haalbaarheidsstudie. Art De deliberatiecommissie beraadslaagt en beslist over de deliberatie van de deelnemers die niet voldoen aan de voorwaarden om te slagen : de helft van het totaal aantal punten behalen van de cursus alsmede de helft op ieder thema van de cursus zoals vastgelegd in het curriculum,, alsook de helft op de haalbaarheidsstudie. Art. 14. De deliberatiecommissie beraadslaagt zowel na de eerste als na de tweede zittijd. De deliberatie vindt plaats uiterlijk 30 kalenderdagen na afloop van de proef gecertificeerde bijscholing. 2. Om voor deliberatie in aanmerking te komen, dient de cursist: - deelgenomen te hebben aan alle examens, behoudens deze waarvoor 2. Om voor deliberatie in aanmerking te komen, dient de cursist - deelgenomen hebben aan alle thema s van het module-examen, en 2. Om voor deliberatie in aanmerking te komen, dient de cursist - alle examens en evaluaties afgelegd te hebben, waarvoor hij niet Art Om voor deliberatie in aanmerking te komen, moet de cursist aan de proef gecertificeerde bijscholing hebben deel- EXAMENREGLEMENTEN 2012/2013 versie 28/09/2012 goedgekeurd RvB + addenda Pagina 15 van 21

16 vrijstelling verleend werd, en - minstens 50% van het totaal aantal punten van het desbetreffende opleidingsjaar behaald te hebben; Art. 29. De eindproef wordt niet gedelibereerd door de deliberatiecommissie. De examencommissie beslist zelf of een cursist geslaagd is nadat hij een eindproef heeft afgelegd. Art. 30. De deelnemers aan de examens die gedelibereerd worden, zijn geslaagd. Art De cursist die niet geslaagd is, kan zich inschrijven voor het daaropvolgende opleidingsjaar, mits hij voldoet aan volgende cumulatieve voorwaarden : - de cursist behaalde 50% van het totaal aantal te behalen punten van het opleidingsjaar - de cursist legde voor elk vak examen af - de cursist heeft slechts een onvoldoende op maximum 1/3 van de punten van het opleidingsjaar en die onvoldoende betreft maximum 2 vakken - minstens 40 % behaald te hebben op de module(s) Art. 29. De eindproef wordt niet gedelibereerd door de deliberatiecommissie. De examencommissie beslist zelf of een cursist geslaagd is nadat hij een eindproef heeft afgelegd. Art. 30. De deelnemers aan de examens die gedelibereerd worden, zijn geslaagd. vrijgesteld is, en - minstens 50 % van het totaal aantal punten behaald te hebben Art. 26. De deelnemers aan de examens die gedelibereerd worden, zijn geslaagd. genomen. 2. De cursist kan slechts worden gedelibereerd indien hij minstens 40% van de punten heeft behaald. Art. 16. In overleg met de decentrale zetel kan een deliberatie schriftelijk verlopen. In voorkomend geval vindt er een predeliberatie plaats in het centrum. De deliberatiecommissie maakt hiervan een schriftelijk rapport. Dit rapport wordt samen met het puntenattest en de evaluatieformulieren bezorgd aan de decentrale adviseur. Deze dient zijn beslissing binnen de 14 kalenderdagen aan het centrum mee te delen. De decentrale adviseur heeft een doorslaggevende stem. 2. De cursist kan pas slagen voor het daaropvolgende opleidingsjaar op voorwaarde dat hij geslaagd is voor alle vakken van het vorige opleidingsjaar. EXAMENREGLEMENTEN 2012/2013 versie 28/09/2012 goedgekeurd RvB + addenda Pagina 16 van 21

17 HOOFDSTUK VI Communicatie over de examens HOOFDSTUK VI Communicatie over de examens HOOFDSTUK VI Communicatie over de examens HOOFDSTUK VI Meedelen van de punten Art. 32. Art. 31. Art. 27. Art. 17. Met toepassing van de richtlijnen van de raad van bestuur deelt het centrum de uitslagen van de examens mee aan de deelnemers en aan de regisseur. Art. 33. Met toepassing van de richtlijnen van de raad van bestuur deelt het centrum de uitslagen van de examens mee aan de deelnemers en aan de regisseur. Art. 32. Met toepassing van de richtlijnen van de raad van bestuur deelt het centrum de uitslagen van de examens mee aan de deelnemers en aan de regisseur. Art. 28. De behaalde punten worden slechts aan de cursist door de campus schriftelijk meegedeeld uiterlijk 14 kalenderdagen na de deliberatie, doch in geen geval voor de deliberatie 1. Het centrum deelt schriftelijk de behaalde punten mee aan de cursist, uiterlijk 14 kalenderdagen na de deliberatie, doch in geen geval voor de deliberatie. 1. Het centrum deelt schriftelijk de behaalde punten mee aan de cursist, uiterlijk 14 kalenderdagen na de deliberatie, doch in geen geval voor de deliberatie. 1. Het centrum deelt schriftelijk de behaalde punten mee aan de cursist, uiterlijk 14 kalenderdagen na de deliberatie, doch in geen geval voor de deliberatie. Tussentijds kunnen cursisten wel feedback krijgen over hun vorderingen. 2. Ten laatste 14 kalenderdagen na de deliberatie deelt het centrum aan de cursist mee - welke vakken opnieuw dienen afgelegd te worden - hoe en wanneer men zich kan inschrijven voor een tweede zittijd - welke opdrachten desgevallend moeten uitgevoerd worden - welke de procedure is om een bezwaarschrift in te dienen, indien men niet akkoord met het verloop van het examen Tussentijds kunnen cursisten wel feedback krijgen over hun vorderingen. 2. Ten laatste 14 kalenderdagen na de deliberatie deelt het centrum aan de cursist mee - welke modules opnieuw dienen afgelegd te worden - hoe en wanneer hij zich kan inschrijven voor een tweede zittijd - welke opdrachten desgevallend moeten uitgevoerd worden - welke de procedure is om een bezwaarschrift in te dienen, indien men niet akkoord gaat met het verloop van het examen Tussentijds kunnen cursisten wel feedback krijgen over hun vorderingen.. 2. Ten laatste 14 kalenderdagen na de deliberatie deelt het centrum aan de cursist mee - welke thema s opnieuw dienen afgelegd te worden - hoe en wanneer men zich kan inschrijven voor een tweede zittijd - welke opdrachten desgevallend moeten uitgevoerd worden - welke de procedure is om een bezwaarschrift in te dienen, indien men niet akkoord gaat met het verloop van het examen EXAMENREGLEMENTEN 2012/2013 versie 28/09/2012 goedgekeurd RvB + addenda Pagina 17 van 21

18 HOOFDSTUK VII Bezwaarschriften HOOFDSTUK VII Bezwaarschriften HOOFDSTUK VII Bezwaarschriften HOOFDSTUK VII Bezwaarschriften Art. 34. Cursisten kunnen uiterlijk binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van hun uitslag bij SYNTRA Vlaanderen bezwaar aantekenen tegen de wijze waarop de examens verlopen zijn. Art SYNTRA VLAANDEREN onderzoekt het bezwaar en maakt een verslag op voor de raad van bestuur. Het verslag moet de standpunten van alle betrokken partijen bevatten. 2. De raad van bestuur overlegt en beslist zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een maand na de vaststelling van de onregelmatigheid door SYNTRA Vlaanderen of na ontvangst van het bezwaar vanwege de cursist. De raad van bestuur beslist of de vaststelling van SYNTRA Vlaanderen of het bezwaar van de cursist gegrond is en het goede en regelmatige verloop van de examens overeenkomstig het evaluatie- 1 of organisatieplan al dan niet ernstig in het gedrang brengt De raad van bestuur kan de examens geheel of gedeeltelijk nietig verklaren. Bij gehele of gedeeltelijke nietigverklaring worden de examens overeenkomstig de Art. 33. Cursisten kunnen uiterlijk binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van hun uitslag bij SYNTRA Vlaanderen bezwaar aantekenen tegen de wijze waarop de examens verlopen zijn Art SYNTRA VLAANDEREN onderzoekt het bezwaar en maakt een verslag op voor de raad van bestuur. Het verslag moet de standpunten van alle betrokken partijen bevatten. 2. De raad van bestuur overlegt en beslist zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een maand na de vaststelling van de onregelmatigheid door SYNTRA Vlaanderen of na ontvangst van het bezwaar vanwege de cursist. De raad van bestuur beslist of de vaststelling van SYNTRA Vlaanderen of het bezwaar van de cursist gegrond is en het goede en regelmatige verloop van de examens overeenkomstig het evaluatieof organisatieplan al dan niet ernstig in het gedrang brengt. De raad van bestuur kan de examens geheel of gedeeltelijk nietig verklaren. Bij gehele of gedeeltelijke nietigverklaring Art. 29. Cursisten kunnen uiterlijk binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van hun uitslag bij SYNTRA Vlaanderen bezwaar aantekenen tegen de wijze waarop de examens verlopen zijn Art SYNTRA VLAANDEREN onderzoekt het bezwaar en maakt een verslag op voor de raad van bestuur. Het verslag moet de standpunten van alle betrokken partijen bevatten. 2. De raad van bestuur overlegt en beslist zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een maand na de vaststelling van de onregelmatigheid door SYNTRA Vlaanderen of na ontvangst van het bezwaar vanwege de cursist. De raad van bestuur beslist of de vaststelling van SYNTRA Vlaanderen of het bezwaar van de cursist gegrond is en het goede en regelmatige verloop van de examens overeenkomstig het evaluatieof organisatieplan al dan niet ernstig in het gedrang brengt. De raad van bestuur kan de examens geheel of gedeeltelijk nietig verklaren. Bij gehele of gedeeltelijke nietigverklaring worden de examens overeenkomstig de Art De cursist kan binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van het resultaat bij de decentrale zetel van SYNTRA Vlaanderen bezwaar aantekenen betreffende het verloop van de examens. 2. De decentrale zetel van SYNTRA Vlaanderen onderzoekt het bezwaarschrift, overlegt met alle betrokken partijen en maakt hiervan een verslag op dat de standpunten van alle betrokkenen omvat. 3. Binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van het bezwaarschrift deelt SYNTRA Vlaanderen zijn beslissing schriftelijk mee aan de cursist, de campus en de betrokken partijen. 4. Indien de cursist niet akkoord gaat met de genomen beslissing, kan hij uiterlijk 7 kalenderdagen na ontvangst van de beslissing bij aangetekend schrijven beroep aantekenen bij de Raad van Bestuur van SYNTRA Vlaanderen. 5. Binnen de 30 kalenderdagen vanaf de datum van het aangetekend schrijven van het beroep beslist de Raad van Bestuur van SYNTRA Vlaanderen en deelt hij zijn beslissing mee aan de cursist, de campus en de betrokken partijen. 1 Een evaluatieplan is een omschrijving van de examens en de puntenverdeling. EXAMENREGLEMENTEN 2012/2013 versie 28/09/2012 goedgekeurd RvB + addenda Pagina 18 van 21

19 richtlijnen van de raad van bestuur opnieuw georganiseerd. Adres om een bezwaarschrift in te dienen : Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen Regie Kanselarijstraat Brussel. worden de examens overeenkomstig de richtlijnen van de raad van bestuur opnieuw georganiseerd. Adres om een bezwaarschrift in te dienen : Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen Regie Kanselarijstraat Brussel. richtlijnen van de raad van bestuur opnieuw georganiseerd. Adres om een bezwaarschrift in te dienen : Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen Regie Kanselarijstraat Brussel. De adressen van de decentrale zetels van SYNTRA Vlaanderen zijn terug te vinden via De Raad van Bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemervorming - SYNTRA Vlaanderen contacteert men via volgend adres: Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen Raad van Bestuur - Kanselarijstraat Brussel. HOOFDSTUK VIII Kwalificaties HOOFDSTUK VIII Kwalificaties HOOFDSTUK VIII Kwalificaties HOOFDSTUK VIII Kwalificaties Art. 36. Art. 35. Art. 31. Art. 19. Volgende kwalificaties kunnen behaald worden : Diploma s - D BC.1 : diploma ondernemerschapstraject basiscomponent Certificaat - C AC.1 : certificaat ondernemerschapstraject actualisatie (zonder examen) Getuigschriften : - G BC BK.1 : getuigschrift ondernemerschapstraject basiscomponent beroepskennis - G BC BK kmo.1 : getuigschrift ondernemerschapstraject beroepskennis uitstroom kmomedewerker - G AC.1 : getuigschrift ondernemer- Volgende kwalificaties kunnen behaald worden : Diploma s - D BC.1 : diploma ondernemerschapstraject basiscomponent Certificaat - C AC.1 : certificaat ondernemerschapstraject actualisatie (zonder examen) Getuigschriften : - G BC BK.1 : getuigschrift ondernemerschapstraject basiscomponent beroepskennis - G BC BK kmo.1 : getuigschrift ondernemerschapstraject beroepskennis uitstroom kmomedewerker - G AC.1 : getuigschrift ondernemer- Volgende kwalificatie kan behaald worden : Getuigschrift : - G BBH.1 : getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer De cursist, die geslaagd is voor de proef gecertificeerde bijscholing, behaalt het getuigschrift gecertificeerde bijscholing. Art Cursisten die een getuigschrift gecertificeerde bijscholing behaald hebben, kunnen zich gedurende een termijn van 5 cursusjaren niet opnieuw inschrijven voor de cursussen waarvoor ze geslaagd zijn. 2. SYNTRA Vlaanderen kan op gemotiveerd verzoek van de kandidaatcursist een afwijking verlenen. EXAMENREGLEMENTEN 2012/2013 versie 28/09/2012 goedgekeurd RvB + addenda Pagina 19 van 21

20 schapstraject actualisatie (met examen) - G OT M ex.1 : getuigschrift ondernemerschapstraject module met examen - G OT M zex.1 : getuigschrift ondernemerschapstraject module zonder examen schapstraject actualisatie (met examen) - G OT M ex.1 : getuigschrift ondernemerschapstraject module met examen - G OT M zex.1 : getuigschrift ondernemerschapstraject module zonder examen HOOFDSTUK IX Inwerkingtreding HOOFDSTUK IX Inwerkingtreding HOOFDSTUK IX Inwerkingtreding HOOFDSTUK IX Inwerkingtreding Art. 37. Art. 36. Art. 32. Art. 21. Dit examenreglement treedt in werking vanaf het cursusjaar Dit examenreglement treedt in werking vanaf het cursusjaar Dit examenreglement treedt in werking vanaf het cursusjaar Dit examenreglement treedt in werking vanaf het cursusjaar ADDENDUM bij het examenreglement voor de cursisten van de lineaire ondernemerschapstrajecten die een voltijdse dagopleiding volgen ADDENDUM bij het examenreglement voor de cursisten van de modulaire ondernemerschapstrajecten die een voltijdse dagopleiding volgen Voor de cursisten van de voltijdse dagopleidingen (VDO) kan in een overgangsfase waarvan de duur beperkt is tot en met cursusjaar , op advies van de deliberatiecommissie én in overleg met de decentrale adviseur, afgeweken worden van de voorwaarden in art Voor deze cursisten wordt een begeleidings- en opvolgplan opgesteld. De afwijking is geldig tot het einde van het cursusjaar. Een cursist kan Voor de cursisten van de voltijdse dagopleidingen (VDO) kan in een overgangsfase waarvan de duur beperkt is tot en met cursusjaar , op advies van de deliberatiecommissie én in overleg met de decentrale adviseur, afgeweken worden van de voorwaarden in art Voor deze cursisten wordt een begeleidings- en opvolgplan opgesteld. De afwijking is geldig tot het einde van het cursusjaar. Een cursist kan EXAMENREGLEMENTEN 2012/2013 versie 28/09/2012 goedgekeurd RvB + addenda Pagina 20 van 21

EXAMEN REGLEMENT. Ontdek meer dan 500 opleidingen op www.syntra-mvl.be

EXAMEN REGLEMENT. Ontdek meer dan 500 opleidingen op www.syntra-mvl.be EXAMEN REGLEMENT Ontdek meer dan 500 opleidingen op www.syntra-mvl.be EXAMENREGLEMENT VOOR DE CURSISTEN VAN DE LINEAIRE BASISCOMPONENTEN EN ACTUALISATIES ONDERNEMERSCHAPSTRAJECTEN SYNTRA (beroepskennis

Nadere informatie

Uitvoering Besluit van de Vlaamse Regering op de ondernemerschapstrajecten

Uitvoering Besluit van de Vlaamse Regering op de ondernemerschapstrajecten MSN/NOTA/2012/114 06.09/2012 NOTA AAN HET MANAGEMENT SYNTRA-NETWERK Betreft: Uitvoering Besluit van de Vlaamse Regering op de ondernemerschapstrajecten Examenreglementen Probleemstelling: Het Besluit van

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VOOR DE CURSISTEN BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER SYNTRA

EXAMENREGLEMENT VOOR DE CURSISTEN BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER SYNTRA EXAMENREGLEMENT VOOR DE CURSISTEN BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER SYNTRA Dit examenreglement is een uitvoering van het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2012, betreffende de ondernemerschapstrajecten

Nadere informatie

LES- EN EXAMENREGLEMENT VOOR DE CURSISTEN VAN DE LINEAIRE BASISCOMPONENTEN EN ACTUALISATIES

LES- EN EXAMENREGLEMENT VOOR DE CURSISTEN VAN DE LINEAIRE BASISCOMPONENTEN EN ACTUALISATIES LES- EN EXAMENREGLEMENT VOOR DE CURSISTEN VAN DE LINEAIRE BASISCOMPONENTEN EN ACTUALISATIES ONDERNEMERSCHAPSTRAJECTEN SYNTRA VANAF CURSUSJAAR 2016-2017 (beroepskennis en geïntegreerd) Dit les- en examenreglement

Nadere informatie

LES- EN EXAMENREGLEMENT VOOR DE CURSISTEN VAN DE MODULAIRE BASISCOMPONENTEN EN ACTUALISATIES

LES- EN EXAMENREGLEMENT VOOR DE CURSISTEN VAN DE MODULAIRE BASISCOMPONENTEN EN ACTUALISATIES LES- EN EXAMENREGLEMENT VOOR DE CURSISTEN VAN DE MODULAIRE BASISCOMPONENTEN EN ACTUALISATIES ONDERNEMERSCHAPSTRAJECTEN SYNTRA VANAF CURSUSJAAR 2016-2017 (beroepskennis) Dit les- en examenreglement is een

Nadere informatie

Cursistengids Professioneel. Praktijkgericht. Syntra.

Cursistengids Professioneel. Praktijkgericht. Syntra. Cursistengids 2016-2017 Professioneel. Praktijkgericht. Syntra. www.syntra-ab.be 1 - Cursistengids 2016-2017 Inhoudsopgave Welkom 3 Volg je de ondernemersopleiding? 4 Waar kan je terecht met vragen of

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Intercultureel Werk Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan 94 3600 Genk admgenk@cttlimburg.be

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg 1. ORGANISATIE 1.1 De BasisVorming Theologie (verder in de tekst afgekort als BVT) is een samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Bisdom

Nadere informatie

Stad Antwerpen College van burgemeester en schepenen

Stad Antwerpen College van burgemeester en schepenen Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Leo Delwaide, Marc Van Peel, mevrouw Chantal Pauwels, de heren Robert Voorhamme, Ludo Van Campenhout, Eric Antonis, Erwin Pairon, Tuur van

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Opleiding juridisch / gerechtelijk expert September 2016

EXAMENREGLEMENT Opleiding juridisch / gerechtelijk expert September 2016 EXAMENREGLEMENT Opleiding juridisch / gerechtelijk expert September 2016 EXAMENREGLEMENT NVKVV vzw SEPTEMBER 2016 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Evaluatiemodaliteiten... 3 2.1 Examenvorm... 3 2.2 Examenorganisatie...

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Secretariaatsmedewerker Boekhoudkundig bediende Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/15/116 ADVIES NR. 08/05 VAN 8 APRIL 2008, GEWIJZIGD OP 6 MEI 2008, OP 4 MAART 2014 EN OP 7 JULI 2015,

Nadere informatie

Onthaalbrochure voor cursisten

Onthaalbrochure voor cursisten Onthaalbrochure voor cursisten Ontdek meer dan 500 praktijkgerichte & professionele opleidingen op www.syntra-mvl.be Wat doen we? Wij geven opleiding & training voor bedrijven en bedrijvige mensen, zodat

Nadere informatie

EVALUATIEREGLEMENT HBO5 VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016

EVALUATIEREGLEMENT HBO5 VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 EVALUATIEREGLEMENT HBO5 VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 Deze tekst is het tweede deel van het centrumreglement. Het evaluatiereglement van ons CVO bevat niet alleen de regels, afspraken en verplichtingen

Nadere informatie

EVALUATIEREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016

EVALUATIEREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 EVALUATIEREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 Deze tekst is het tweede deel van het centrumreglement. Het evaluatiereglement van ons CVO bevat niet alleen de regels, afspraken en verplichtingen

Nadere informatie

Onthaalbrochure voor cursisten

Onthaalbrochure voor cursisten Onthaalbrochure voor cursisten Ontdek meer dan 500 praktijkgerichte & professionele opleidingen op www.syntra-mvl.be Wat doen we? Wij geven opleiding & training voor bedrijven en bedrijvige mensen, zodat

Nadere informatie

Orde van Vlaamse Balies

Orde van Vlaamse Balies Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be Koningsstraat 148 B 1000 Brussel T +32 (0)2 227 54 70 F +32 (0)2 227 54 79 info@advocaat.be REGLEMENT BETREFFENDE DE BEROEPSOPLEIDING HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Bijzondere examenreglementen

Bijzondere examenreglementen Bijzondere examenreglementen Versie goedgekeurd door de Academische raad d.d. 14.05.2007 Examenreglement van de K.U.Leuven 2007-2008 Onderafdeling 1 - Bijzondere bepalingen in verband met de verhandeling

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding

Wegwijs in je opleiding Wegwijs in je opleiding Diploma Secundair Onderwijs Versie 2015/10/30 Het algemeen centrumreglement van CVO Encora en de Wegwijs in je opleiding vind je op www.encora.be. Je kunt een geprint exemplaar

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ARTIKEL 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) de opleiding: de beroepsopleiding voor bedrijfsjuristen; b) de examencommissie: de examencommissie

Nadere informatie

Evaluatiereglement. STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer

Evaluatiereglement. STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De evaluatiemodaliteiten 3. De evaluatievorm 4. De evaluatieorganisatie 4.1. Evaluatietijdstip 4.2. Evaluatiedeelname 4.3. Afwezigheid

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 20 januari 2003 betreffende het programma, de voorwaarden en de examenjury voor het praktisch bekwaamheidsexamen van de erkende boekhouders en erkende boekhouders-fiscalisten Bron

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen

Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT In dit reglement wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities FENEX : FENEX (Nederlandse

Nadere informatie

De VTS-denkcel golf bestaat uit vertegenwoordigers van de VTS, de VVG en de PGA of Belgium.

De VTS-denkcel golf bestaat uit vertegenwoordigers van de VTS, de VVG en de PGA of Belgium. 1. WIE KAN INITIATOR WORDEN? De kandidaat moet: - een golfer zijn met hcp 18.4 of beter, 4 weken voor start van de opleiding (opleiding start op 12/12/15). - geboren zijn in het jaar 1999 of vroeger. -

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Besluit houdende de goedkeuring van het examenreglement van CVO Elishout- COOVI CVO ELISHOUT COOVI EXAMENREGLEMENT

Besluit houdende de goedkeuring van het examenreglement van CVO Elishout- COOVI CVO ELISHOUT COOVI EXAMENREGLEMENT BIJLAGE Bijlage nr. 1 Besluit houdende de goedkeuring van het examenreglement van CVO Elishout- COOVI CVO ELISHOUT COOVI EXAMENREGLEMENT Inhoudsopgave I. Inleiding II. De examenperioden III. De examenvorm

Nadere informatie

Aan kandidaten en de deelnemers aan opleidingsmodules 1A en 1B van Trainer A

Aan kandidaten en de deelnemers aan opleidingsmodules 1A en 1B van Trainer A Mededelingen 2013 Aan kandidaten en de deelnemers aan opleidingsmodules 1A en 1B van Trainer A Aard van de opleiding U heeft zich ingeschreven (of wil zich inschrijven) voor de sporttakoverschrijdende

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar 2016-2017 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door KU Leuven, Faculteit Letteren, campus Sint-Andries

Nadere informatie

Onderwijsdecreet. Hoofdstuk II. Basisonderwijs

Onderwijsdecreet. Hoofdstuk II. Basisonderwijs Onderwijsdecreet Onze overheid heeft middels onderwijsdecreet XXIII verregaande wijzigingen aan de regelgeving voor het huisonderwijs doorgevoerd. Deze wijzigingen zullen ingaan op 1/9/2013. Voortaan zijn

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar 2015-2016 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door KU Leuven, Faculteit Letteren, campus Antwerpen

Nadere informatie

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5)

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) DOCUMENT: PER0002 Beheerder document: Daniël Coninckx Versie Datum: 01 november 2014 Procedure voor vrijstelling op basis van EVC EVK 1. Basis

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS Procedures rond het examen Artikel 1 1.1 De examens voor de diverse opleidingen bestaan uit een deelexamen per module. 1.2 Aan de cursisten wordt na afloop van

Nadere informatie

Inleidend woordje nieuw cursusjaar

Inleidend woordje nieuw cursusjaar Inleidend woordje nieuw cursusjaar Het opleidingsabc van Syntra. Doe je mee? Beste Docent Zoef de vakantie is weer voorbij. De kinderen naar school, bedrijven draaien op volle toeren, het jobaanbod staat

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK

PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Inhoud 1 ALGEMEEN: BASIS OM VRIJSTELLINGEN TE VERLENEN... 3 2 PROCEDURE VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVK... 3 2.1 Procedure aanvraag vrijstelling o.b.v. EVK...

Nadere informatie

OPLEIDINGSPROCEDURE ONDERWERP: AIRCO Blz. l van 9

OPLEIDINGSPROCEDURE ONDERWERP: AIRCO Blz. l van 9 Blz. l van 9 1)Organisatie opleiding + examen: Aantal deelnemers per opleiding: > Het minimum aantal deelnemers per opleiding (+ examens) wordt door VITO Hoogstraten vzw vastgelegd op 4 personen. > Het

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM 1. HET REGLEMENT 1.1. Dit examenreglement geldt voor alle cursussen die onder auspiciën van het NDC worden gegeven. 1.2. Dit reglement wordt vastgesteld,

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering; Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, het koninklijk besluit van 11 maart 2003 tot vaststelling van

Nadere informatie

Informatiedag Vlaamse kwalificatiestructuur. Sectorale ondernemerstrajecten bij SYNTRA. Workshop 4-03/11/2008 - Mia Van Humbeeck

Informatiedag Vlaamse kwalificatiestructuur. Sectorale ondernemerstrajecten bij SYNTRA. Workshop 4-03/11/2008 - Mia Van Humbeeck Informatiedag Vlaamse kwalificatiestructuur Sectorale ondernemerstrajecten bij Workshop 4-03/11/2008 - Mia Van Humbeeck Vlaanderen Het Vlaams agentschap voor ondernemersvorming Waarborgt een specifiek

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN, De Vrije Universiteit Brussel met zetel te 1050 Brussel, Pleinlaan 2, die rechtspersoonlijkheid geniet bij wet van 28 mei 1970

Nadere informatie

2. In afwijking van paragraaf 1 moeten ouders van de volgende leerplichtigen, de leerplichtige niet inschrijven bij de examencommissie:

2. In afwijking van paragraaf 1 moeten ouders van de volgende leerplichtigen, de leerplichtige niet inschrijven bij de examencommissie: Examens Vanaf 1/9/2013 is een kind in huisonderwijs verplicht in te schrijven voor, deel te nemen aan én te slagen voor examens basisschool en 1ste graad secundair. Het onderwijsdecreet stipuleert heel

Nadere informatie

Nota betreffende Examens & Rapporten voor leerlingen en ouders.

Nota betreffende Examens & Rapporten voor leerlingen en ouders. Nota betreffende Examens & Rapporten voor leerlingen en ouders. 1. EXAMENS 1.1. Klasexamens: -Twee maal per jaar vinden er klasexamens plaats, met name op het einde van het eerste en het tweede semester.

Nadere informatie

Toegang tot weddetrekkende functies

Toegang tot weddetrekkende functies B e r i c h t 952hbB11 ter informatie ingangsdatum 8 januari 2014 geldig tot nader bericht vervangt 952/HB/B02 1 Toegang tot weddetrekkende functies verspreiding alle entiteiten vanwege centrale diensten

Nadere informatie

VR DOC.0771/2BIS

VR DOC.0771/2BIS VR 2016 0807 DOC.0771/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Vlaamse Regermg DE VLAAMSE REGERING,

Vlaamse Regermg DE VLAAMSE REGERING, Vlaamse Regermg 7% Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1991 tot bepaling van de werkvoorwaarden en de geldelijke regeling van de lesgevers

Nadere informatie

Reglement Beroepsopleiding Belastingadviseurs

Reglement Beroepsopleiding Belastingadviseurs Reglement Beroepsopleiding Belastingadviseurs Zoals laatstelijk gewijzigd en vastgesteld door het bestuur van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs op 21 april 2015. Met inwerkingtreding van dit reglement

Nadere informatie

Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren

Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren Vooraf Dit beoordelingsreglement bevat de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de opleiding Gedragstherapie bij

Nadere informatie

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Vooraf Dit basisreglement bevat de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de opleiding Getuigschrift Bijzondere

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' Uitgave september 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Betonlaborant BV, uitgeschreven door de Betonvereniging.

Nadere informatie

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5)

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Schooljaar 2016-2017 CVO Crescendo Vaartdijk 86 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 F. 015 28 20 49 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

Nadere informatie

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden (B.S. 19.II.1999) Art. 1. HOOFDSTUK I. DEFINITIES Voor de toepassing

Nadere informatie

nr. 122 van JAN HOFKENS datum: 18 november 2015 aan PHILIPPE MUYTERS SYNTRA Vlaanderen - Ondernemerschapstrajecten

nr. 122 van JAN HOFKENS datum: 18 november 2015 aan PHILIPPE MUYTERS SYNTRA Vlaanderen - Ondernemerschapstrajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 122 van JAN HOFKENS datum: 18 november 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT SYNTRA Vlaanderen - Ondernemerschapstrajecten Het SYNTRA-netwerk,

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten.

8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. 8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. TITEL I. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet verstaan worden

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar 2012-2013 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door Lessius in samenwerking met de rechtbank, de balie

Nadere informatie

Ieder advocaat stelt vrij zijn jaarlijks vormingsprogramma samen. Het volgen van activiteiten van permanente vorming levert punten op.

Ieder advocaat stelt vrij zijn jaarlijks vormingsprogramma samen. Het volgen van activiteiten van permanente vorming levert punten op. ORDE VAN VLAAMSE BALIES REGLEMENT INZAKE PERMANENTE VORMING Artikel 1 Permanente vorming is een deontologische plicht voor ieder advocaat. Permanente vorming in de zin van dit reglement betekent zich op

Nadere informatie

Examenreglement Stichting VVRV

Examenreglement Stichting VVRV Examenreglement Stichting VVRV Algemeen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: de minister: de minister van Infrastructuur en Milieu exameninstelling: de door de minister gemandateerde stichting

Nadere informatie

ongewettigde afwezigheid van meer dan 25% aanleiding geven tot de quotatie afwezig voor het volledige opleidingsonderdeel.

ongewettigde afwezigheid van meer dan 25% aanleiding geven tot de quotatie afwezig voor het volledige opleidingsonderdeel. Beste student, Ibamaflex biedt nu de mogelijkheid om je afwezigheden digitaal te melden en de bewijsstukken te scannen en op te laden. Het is dan ook de bedoeling dat je dit voortaan via deze weg doet.

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

BISDOM ANTWERPEN EXAMENREGLEMENT

BISDOM ANTWERPEN EXAMENREGLEMENT BISDOM ANTWERPEN HOGER INSTITUUT VOOR GODSDIENSTWETENSCHAPPEN ANTWERPEN EXAMENREGLEMENT ART. 1 INLEIDING Dit reglement legt de regels vast die een vlot en correct verloop van de examens aan het HIGW-Antwerpen

Nadere informatie

Examenreglement. PCE-examens

Examenreglement. PCE-examens Examenreglement voor PCE-examens Begrippenlijst a. Kandidaat : Iemand die is toegelaten tot het examen b. Exameninstituut : Instituut voor Technische Vakexamens B.V. c. Examenlocatie : De plaats waar het

Nadere informatie

Met uitzondering van de leertijd en specifiek gericht op de voltijdse dagopleidingen heb ik volgende vragen aan de minister.

Met uitzondering van de leertijd en specifiek gericht op de voltijdse dagopleidingen heb ik volgende vragen aan de minister. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 585 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 4 mei 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT SYNTRA Vlaanderen - Voltijdse dagopleidingen SYNTRA organiseert

Nadere informatie

Examenreglement. Postacademische (G)GZ-opleiding tot psychotherapeut

Examenreglement. Postacademische (G)GZ-opleiding tot psychotherapeut Examenreglement Postacademische (G)GZ-opleiding tot psychotherapeut Artikel 1. Begripsomschrijving In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam : het

Nadere informatie

FAQ Bevordering niveau A

FAQ Bevordering niveau A FAQ Bevordering niveau A FAQ Bevordering niveau A 1 / 8 Inhoudsopgave WANNEER START DE NIEUWE PROCEDURE VOOR BEVORDERING NAAR NIVEAU A?... 3 DE EERSTE REEKS... 3 WAARUIT BESTAAT DE EERSTE REEKS?... 3 HOE

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd

Nadere informatie

STAGE Richtlijnen en het praktisch bekwaamheidsexamen

STAGE Richtlijnen en het praktisch bekwaamheidsexamen STAGE Richtlijnen en het praktisch bekwaamheidsexamen Richtlijn 2010/1 Regelmatig verloop van de stage met als doel de toegang tot het schriftelijk deel van het praktisch bekwaamheidsexamen : Minimum 12

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61 en 88;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61 en 88; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige DE

Nadere informatie

Aanvraagformulier vrijstellingen SVWO

Aanvraagformulier vrijstellingen SVWO Aanvraagformulier vrijstellingen SVWO Gegevens vrijstellingsaanvraag Datum aanvraag Opleiding waarvoor je een vrijstelling wenst aan te vragen Module(s) waarvoor je een vrijstelling wenst aan te vragen

Nadere informatie

Koelmonteur, koeltechnisch Installateur - Koeltechnicus

Koelmonteur, koeltechnisch Installateur - Koeltechnicus Koelmonteur, koeltechnisch Installateur - Koeltechnicus Patrick De Locht Business Developer SYNTRA Limburg vzw Versie Mei 2016 Patrick.delocht@syntra-limburg.be 1 Beschrijving traject Als koeltechnicus

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

CVO Sint-Lukas Hogere Leergangen Paleizenstraat Brussel tel: 02/ fax:02/

CVO Sint-Lukas Hogere Leergangen Paleizenstraat Brussel tel: 02/ fax:02/ CVO Sint-Lukas Hogere Leergangen Paleizenstraat 70 1030 Brussel tel: 02/250.11.30 fax:02/250.11.11 ivan.dewitte@sintlukas.be EXAMENREGLEMENT 1. Inleiding... 2 2. De evaluatiemodaliteiten in het H.O.S.P...

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN: MINSTENS EEN JAAR NAAR DE NEDERLANDSTALIGE KLEUTERKLAS

VEELGESTELDE VRAGEN: MINSTENS EEN JAAR NAAR DE NEDERLANDSTALIGE KLEUTERKLAS VEELGESTELDE VRAGEN: MINSTENS EEN JAAR NAAR DE NEDERLANDSTALIGE KLEUTERKLAS Kinderen mogen op vijf of zes jaar pas naar het gewoon lager onderwijs in een Nederlandstalige school als ze eerst een jaar lang

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

REGELING VAKBEKWAAMHEID BMM-ERKEND GEMACHTIGDE (hierna: Regeling )

REGELING VAKBEKWAAMHEID BMM-ERKEND GEMACHTIGDE (hierna: Regeling ) REGELING VAKBEKWAAMHEID BMM-ERKEND GEMACHTIGDE (hierna: Regeling ) 1. DEFINITIES 1.1 In deze Regeling wordt verstaan onder 'het Keurmerk' de collectieve Beneluxmerken, ingeschreven bij het Benelux-Bureau

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG Dit examenreglement heeft betrekking op de examinering van de opleidingen: Leergang Compliance

Nadere informatie

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg I. Definities/begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: VGN: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. StAG: Stichting Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool

Vlaamse Trainersschool Vlaamse Trainersschool Beroepsgerichte opleidingen Sportfunctionaris Zwembadcoördinator Hoger Redder EVK Gids Pedagogische Cel Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Enkele begrippen... 4 2.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD

EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD Afdeling 1: Algemene bepalingen Artikel 1 (toepassingsgebied) Dit

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Stedelijke nijverheids- en taalleergangen (CVO) - evaluatiereglement

Stedelijke nijverheids- en taalleergangen (CVO) - evaluatiereglement Stedelijke nijverheids- en taalleergangen (CVO) - evaluatiereglement vastgesteld door de gemeenteraad op 28 juni 2016, geldend vanaf 1 september 2016 bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 1 juli

Nadere informatie

Aanvullingen bij het examenreglement Studiegebied industriële ingenieurswetenschappen

Aanvullingen bij het examenreglement Studiegebied industriële ingenieurswetenschappen Aanvullingen bij het examenreglement Studiegebied industriële ingenieurswetenschappen Academiejaar 2012-2013 Artikel 7: Standaardtraject of flexibel traject De studieomvang van een voltijds studieprogramma

Nadere informatie

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s

Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s Huisonderwijs Communicatie aan de CLB s In het decreet betreffende het onderwijs XXIII werden een aantal nieuwe maatregelen doorgevoerd met betrekking tot huisonderwijs. Daarin werd ook een rol voorzien

Nadere informatie

Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2014-2015 RITS School of Arts

Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2014-2015 RITS School of Arts Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2014-2015 RITS School of Arts 1.1 Aanvullingen op de Onderwijsregeling (OR) 1.1.1 Organisatie van het academiejaar OR Artikel 6 Organisatie van het academiejaar

Nadere informatie

Examenregelement Beton- Staaltechniek

Examenregelement Beton- Staaltechniek Regeling toelating tot de cursus BC of SC De cursussen Betonconstructeur HTI (BC) en staalconstructeur HTI (SC) bestaan uit twee cursusjaren, respectievelijk BC/SC2 en BC/SC3. Studenten worden uitsluitend

Nadere informatie

Verordening op de praktijkstage

Verordening op de praktijkstage Verordening op de praktijkstage Vastgesteld in de bijeenkomst van de ledenvergadering van 11 december 2006, afgekondigd in de Staatscourant van 17 januari 2007, nummer 12, nadien gewijzigd. De ledenvergadering

Nadere informatie

Begripsomschrijving REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE. Artikel 1. In dit Reglement wordt verstaan onder:

Begripsomschrijving REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE. Artikel 1. In dit Reglement wordt verstaan onder: REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE Begripsomschrijving Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: Stichting De Stichting Register Financieel Echtscheidingsadviseurs Bestuur Het bestuur van de Stichting

Nadere informatie

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1 Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 1 maart 1991 ter uitvoering van artikel 53, tweede lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs (AB 1989 no. GT 103) Citeertitel: Landsbesluit

Nadere informatie

Examenreglement Kandidaat 2017

Examenreglement Kandidaat 2017 1 Examenreglement Kandidaat 2017 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Inschrijvingen 3. Examenafname 4. Beroepsprocedure 5. Beoordeling en bekendmaking resultaten 6. Inzage 7. Copyright en geheimhoudingsverplichtingen

Nadere informatie

Het nieuwe systeem van alternerend leren en werken in Vlaanderen vanaf 1 september 2016

Het nieuwe systeem van alternerend leren en werken in Vlaanderen vanaf 1 september 2016 Het nieuwe systeem van alternerend leren en werken in Vlaanderen vanaf 1 september 2016 In het kader van de zesde staatshervorming werden de bevoegdheden inzake leren en werken (duaal leren) overgeheveld

Nadere informatie