Portfolio. Freddy Koelemeijer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Portfolio. Freddy Koelemeijer"

Transcriptie

1 Portfolio Freddy Koelemeijer 07_2012

2 Inhoud De kunst van verbinden - een kunsthotel als verbinder tussen stad en strand (afstuderen) The art of connection - an arthotel connecting the city and the sea (graduation) Buiksloterham Kavel 12, Amsterdam Noord (ML_A) Buiksloterham Plot 12, Amsterdam North (ML_A) Blok 0, Amsterdam Houthavens (ML_A) Block 0, Amsterdam Houthavens (ML_A) Prijsvraag Areal Hardturm, Zurich (ML_A) Competition Areal Hardturm, Zurich (ML_A) Olympiakwartier-West, Almere (Wingender Hovenier Architecten) Olympiaquarter-West, Almere (Wingender Hovenier Architecten) Prijsvraag Altwiesenstrasse, Zurich (Wingender Hovenier Architecten) Competition Altwiesenstrasse, Zurich (Wingender Hovenier Arhcitecten) Kop Jan van Galen, Amsterdam (Wingender Hovenier Architecten) Endblock Jan van Galen, Amsterdam (Wingender Hovenier Architecten) Centraal Station, Arnhem (UNStudio) Central Station, Arnhem (UNStudio) Kaohsiung Star Palace, luxueus winkelcentrum (UNStudio) Kaohsiung Star Palace, luxurious shopping mall (UNStudio) Centrum voor Vrituele Ontwieling (UNStudio) Centre for Virtual Engineering (UNStudio) Curriculum Vitae

3 De kunst van verbinden / The art of connection Een kunsthotel als verbinder tussen stad en strand (afstuderen) / An arthotel connecting the city and the sea (graduation) Langs de boulevard van Vlissingen, op de plek waar vroeger Grand Hotel Britannia stond, is een voorstel gemaakt voor een kunsthotel. Een nieuwe hoteltypologie en beleving, waarbij kunst de ruimte dicteert. Het kunstlandschap verbindt de stad met de boulevard, binnen met buiten en overbrugt geleidelijk het hoogteverschil van 10 meter; het scheidt, filtert en verbindt alle individuele programma-onderdelen die ten opzichte van elkaar meer- of minder openbaar of privé zijn. De harde defensieve rand tussen stad en water wordt verzacht en beleefbaar gemaakt. Het kunstlandschap wordt gecreëerd met betonnen vloervelden in combinatie met een tapijt van hout, wat het openbare en collectieve programma met elkaar verbindt. Een optimale zichtrelatie tussen binnen en buiten wordt gewaarborgd door de transparante vliesgevel - schuivende delen zijn hierbij in de gevel afleesbaar gemaakt. Het kunsthotel maakt van Vlissingen weer de badplaats met internationale allure die het ooit was. Along the boulevard of Vlissing, on the former Grand Hotel Britannia site, a proposal is made for an art hotel. A new hotel typology and experience, where space is dictated by art. The art-landscape connects the city with the boulevard, inside with outside and gradually spans the 10 meter height difference; it seperates, filters and connects all individual programmatic components which are more- or less private or public to each other. The hard, defensive edge between city and sea is softened and made liveable. The art-landscape is made out of concrete floor slabs combined with a wooden carpet that connects the public and collective program. The transparant curtain wall guarantees an optimal relationship between inside and outside - sliding parts are made visible in the façade. The art-hotel will make Vlissingen the seaside town with intenational allure is once was. Kunstroute stadszijde / Artroute cityside Situatie / Situation Kunstroute / Artroute

4 Buiksloterham Kavel 12 / Buiksloterham Plot 12 (ML_A) Energie-neutraal woon/werkgebouw Energy neutral live/work building Voor de duurzaamheidstender in Buiksloterham (Amsterdam) is voor kavel 12 een eenduidig bouwvolume ontworpen. Binnen de contouren van het kavel 30 bij 80 meter is het volume opgebouwd uit een ranke schijf van dertig meter hoog met appartementen en kantoorruimtes, en een lage plint van negen meter hoog met bedrijfsruimtes en woon/werk-lofts. In de opzet van het gebouw is rekening gehouden met een grote mate van flexibiliteit in schakeling en indeling van ruimtes en een uitwisseling van programma. Het hoge dak is voorzien van bomen, een symbolische verwijzing naar de 13e eeuwse Guinigi toren in Lucca. For the sustainability tender of Buiksloterham for plot 12 an univocal building volume is developed. Within the contours of the plot 30 by 80 meters the volume consists of a disc-shaped high rise of thirty meters with apartments and office spaces and a low plinth of nine meters high with business accommodations and living/working lofts. The design of the building reflects a high degree of flexibility in the circuit and layout of spaces and an exchange of program. The high roof is equipped with trees, a symbolic reference to the 13th century Guinigi tower in Lucca. Situatie / Situation Beeld / Image: A2studio Maquette / Model Conceptschema / Concept scheme Straatbeeld noordzijde / Streetview northside

5 Blok 0, Houthaven / Block 0, Houthaven (ML_A) 33 woningen + collectieve voorzieningen / 33 appartments + collective facilities De Houthaven in Amsterdam West is het sluitstuk van de ontwieling van de Zuidelijke IJ-oever. Met het uitgeven van kavels in blok 0 wordt de eerste fase voor de ontwieling van de Houthaven in gang gezet. Voor blok 0 worden twee kavels uitgewerkt, ontworpen met als uitgangspunten de wijdsheid en openheid van de locatie enerzijds en het industriële karakter van het havengebied anderzijds. De gebouwen bevatten in totaal drieëndertig woningen loftappartementen, kadewoningen en zogeheten penthouses bovenop een plint met collectieve voorzieningen en parkeerplaatsen. De woningen beschien over grote buitenruimtes in de vorm van een balkon, veranda, patio of dakterras. Bovenop de plint ligt een collectieve binnentuin, toegankelijk vanuit de aanliggende woningen. De gebouwen zullen tijdloos zijn in hun verschijningsvorm, met een verfijnde proportionering en een duurzame materialisatie. The Houthaven area in Amsterdam West will be the capstone of the development of the Southern bank of the river IJ. With the issuance of plots in block 0 the initial phase for the development of Houthaven is put in motion. For block 0 two plots will be developed, which design sketch is made with in mind the vastness and openness of the site on the one hand and the industrial character of the harbor area on the other. The buildings contains thirty three houses loft apartments, town houses along a quay and penthouses atop a plinth with collective space and parking facilities. All dwellings have large outdoor spaces in the form of a balcony, porch, patio or rooftop terrace. On top of the plinth is a collective garden, accessible from the adjacent houses. The buildings design will be timeless in its appearance, with a delicate proportioning and sustainable materialization. Luchtfoto locatie / Aerial location Entreezijde / Entrance side Standaard verdieping / Typical floorplan Kadezijde / Quay side

6 Kop Jan van Galen / Endblock Jan van Galen (Wingender Hovenier Architecten) 24 appartementen en commerciele ruimten / 24 appartments and commercial spaces De vervangende nieuwbouw langs de Jan van Galenstraat vormt de kop van een langgerekt bouwblok. In de lengterichting van het bouwblok ligt de grens tussen de perceelgewijze 19e eeuwse bebouwing langs de Admiraal de Ruyterweg en het monumentale Amsterdamse school ensemble van architect Roodenburg langs de Bestevaerstraat. Het plan bestaat uit een gebouw met op de begane grond bedrijfsruimten en op de daarboven gelegen lagen woningen voor senioren en maisonnettes. De woningen hebben een gemeenschappelijke ingang aan de Admiraal de Ruyterweg. Het gebouw, met zijn robuuste bakstenen gevel, is als een eenheid opgevat, waarbij het ritme van openingen van de voormalige bebouwing is overgenomen. De historische grens die de locatie doormidden snijdt, de hoeken van de bloen, de aansluitingen op de sterk verschillende bebouwing langs beide zijstraten en de entrees naar de bedrijfsruimten vormen aanleiding om het sterk reperterende karakter van de gevel te doorbreken en te nuanceren. Plinten, balkons en dakranden uit de omgeving keren op gestilerde wijze terug in het nieuwe gebouw. Daarmee legt het gebouw een relatie met zijn omgeving en geeft het tegelijkertijd uitdruing aan het nieuwe programma op deze bijzondere plek in de stad. This new building, consisting of shops on the ground floor, and appartments and maisonnettes above, replaces the end of an elongated perimeter block characteristic of Amsterdam West. The end block that meets Jan van Galenstraat is set forward from the street profile and spatially terminates the retail zone. It connects with two distinct types of structures: the late 19th century individual buildings on Admiraal de Ruyterweg and a monumetal ensemble in the Amsterdam School-style along Bestevearstraat. residents entre the block via a shared entrance on Admiraal de Ruyterweg that provides access to their dwellings via decks on the garden side. While the building blends into its surroundings by reinforcing the existing urban structure it is also recognisable as a new insertion with a different type of organisation to its neigbours. The brickwork elements of the surrounding buildings are echoed in the new façade by bands of vertical brickwork and brickwork piers in a running bond. Visible expansion joints are avoided, helping to give a solid and coherent appearance. Subtle variations in the repetitive rhythm of the façade are introduced in response to the historical border that divides the block in two - the corners of the block and the connection to the neigbouring buildings. Characteristic features of the nearby buildings such as the plinths, balconies and roof edges, reappear in abstract form, firmly anchoring the new block to its surroundings. Situatie / Situation Hoek Bestevaerstraat / Corner Bestevaerstraat Gevel Admiraal de Ruyterweg / Façade Admiraal de Ruyterweg

7 Haustech 20 Haustech 20 Haustech 20 Haustech 20 Velo 30 Velo 30 Velo 30 Velo 30 Velo 10 Keller 255 Keller 143 Velo 10 Velo 10 Keller 285m2 Zivilschutz 285 m2 Velo 13 Gla Haustech 20 Haustech 20 Haustech 20 Haustech 20 Velo 30 Velo 30 Velo 30 Velo 30 Haustech 20 Haustech 20 Haustech 20 Haustech 20 Velo 30 Velo 30 Velo 30 Velo 30 Altwiesenstrasse (Wingender Hovenier Architecten) 110 appartementen en gemeenschappelijke voorzieningen / 110 appartments and common facilities Bij deze prijsvraag speelden twee vraagstuen een belangrijke rol: hoe kan je op locatie het volume verdubbelen, en hoe ga je om met het Steiner plan als geheel? De ranke gebouwen (10 m diep) bestaan uit gepleisterde lichamen en treden zo in de voetsporen van hun voorgangers; de buitenruimtes zijn in relatie tot dit volume als een onafhankelijke veranda-structuur ontworpen. Het terugbouwen van de bestaande footprint leidt ertoe dat bestaand en nieuw eenvoudig op elkaar aansluiten. De groene ruimte tussen de gebouwen plaatst de gebouwen in het historisch landelijke karakter van de plek. De keukens en woonkamers zijn zijn samen met het terras de overgangszone tussen het groene openbare landschap en de privéruimtes van de appartementen. Binnen de teruggebouwde footprint is in tegenstelling tot de bestaande structuur gereageerd op de specifieke hiërarchie van de plek. De mechanische herhaling van gebouwen heeft plaats gemaakt voor een karakteristiek ontwerp waarbij de ruimte niet meer tussen de gebouwen weg vloeit. Two issues played a particular important role in this competition: how can the volume be doubled, and how to deal with the Steiner plan as a whole? The slender buildings (10 m deep) consist op plastered bodies that follow the footsteps of their predecessors; the outside spaces are designed as an independent porch-structure. By building back the existing footprint, old and new match easily together. The green space between the buildings, positions the plan in the historic rural character of the location. Kitchens and living rooms combined with the terraces form a transition zone between the green public landscape and the private spaces of the apartments. Within the footprint, in contrast with the current situation, the plan reacts to the specific hierarchy of the location. The mechanical repetition of buildings has been replaced by a more characteristic design in which the space between the buildings no longer flows away. Doorzicht groene ruimte / See trough green area Glattwiesenstrasse Luchsweg 25 PP (von 88) 63 PP (von 88) möglicher Anschluss Tiefgarage Glattwiesenstrasse Schulhaus Luchswiesen Grosswiesenstrasse Situation 1/500 Situatie / Situation Das Erarbeiten eines Projektvorschlages für die Ersatzneubauten der Wohnsiedlung Graphis ist städtebaulich doppelt herausfordernd. Zum einen stellt sich die Frage einer Verdichtung der Siedlung auf nahezu das doppelte Volumen in einem von niedrigen Zeilen und einheitlich von typischen Architekturen der Nachkriegszeit charakterisierten Plan. Zum anderen beinhaltet die Aufgabe die Frage des Umgangs Kronwiesenstrasse Punktuelle Verdichtung in die Höhe Das Projekt folgt zwar der Grundordnung des Plans, geht dennoch im Verhältnis zu den unterschiedlichen Strassen einen Schritt weiter. Die Ersatzbauten sind eine Gelegenheit spezifischer auf Hierarchie und Charakter der Strassenräume zu reagieren, ihnen Bedeutung zu verleihen, wo der Bestand sich doch recht un- Diagonale verbinding / Diagonal connection

8 wanneer ervoor wor dt gekozen om elke woning een individuele berging op de begane grond te geven dient ook de ruimte ac hter het kantoor aan de woontoren toegekend te worden. dbl aan sl uiti ng i.o.m. Hvd N constru ctie woontoren l osgekop peld van constru ctie parkeergarage comm erc iële ruim te vvo 169 m2 totaal 228 fietsen 4 per woning Peil = 0 dbl Peil = 350 p ostk aste n Peil = 0 opsla g veegmachin e flatk ast inv. w. cv z k pn ca i b uiten ka nt s chil t/m b uite nk an t con stru ctieve wan d = pan try beh eerder voorzetwan d hyd rofoor Peil = 0 Peil = 0 b elle nta blea u comm erc iële ruim te vvo 118 m2 parkeergarage conform ontwerp HvdN falcolevel, 24 fietsen vrije hoogte 2650 m m 13 m2 13 m2 13 m2 13 m2 13 m2 14 m2 14 m2 14 m2 h wa in metse lwerk pe na nt h wa in metse lwerk pe na nt entree garage / lift n.t.b. conform tekeningen HvdN entree garage f latk as t w at erinvoer cvz cai w ar mte-invoer k pn stadsverwarmi ngsruimte geperforeerde begroeide gevel i vm nat uurli jke ventilatie parkeerkelder woning 1 gbo 4 9 m2 k 25 m2 woning 2 gbo 1 14 m2 optionele traforuimt e blok 6 k 90 m2 c. wate rin v. hydrofoor - ruimte 69 parkeerplaatsen be. 6,1 m2 woning 3 gbo 4 4 m2 30 m2 be. 7,5 m2 be. be. 4,7 m2 5,3 m2 woning 4 gbo 4 4 m2 30 m2 LET OP: gebouw (constructie) gaat 480 mm tr aforuimte k anto ortr aforuimte k anto or door 30m zone (laags panning) (hoog spanning) woning 5 gbo 4 4 m2 30 m2 o=208 a=210 o=208 a=210 f iets en s tapelen patchk ast o=200 a=210 dbl voorzieningen bvo 412 m2 vvo 362 m2 bvo totaal 894 m2 vvo totaal 759 m2 inkoopruimte garage tr aforuimte gar age (hoog spanning) f iets ens talling / ops lag / cont ainer s ( 86 m2 ) nuts t bv 6.2 en 6.3 nuon w / nuon e k pn / cai c. w at erinv. dbl kantoor bvo 482 m2 vvo 397 m2 hoofdentree kantoor Wingen Hoveni Archite Olympiakwartier-West / Olympia quarter-west (Wingender Hovenier Architecten) Kantoren, appartementen, studentenwoningen, parkeergarage / Offices, appartments, student housing, parking In Almere Poort, de vierde stadskern van Almere, wordt een bijzonder stedelijke woonomgeving gemaakt: Het Olympiakwartier. Dit gebied ligt direct na de Hollandse brug en kenmerkt zich door een grote menging van wonen, werken en vrije tijd. Bos en strand zijn vlakbij, Amsterdam en Utrecht goed bereikbaar. Het stedenbouwkundig plan voor het Olympiakwartier heeft een zeer hoge bebouwingsdichtheid. Wonen en werken is sterk vermengd en het aanbod appartementen ten opzichte van grondgebonden woningen is groot. Het stuk stad dat gecreërd wordt is duurzaam met een flexibele structuur. Wat nu kantoor is, kan later woontoren worden, en andersom. Het ontstane beeld kenmerkt zich door een groepering van gebouwen met een gezamelijke architectonisch uitstraling. Het Olympiakwartier kent stedelijk wonen aan levendige straten, maar ook wonen in een toren met een rustiek en weids uitzicht over bos en water. Differentiatie binnen de bouwbloen wordt bereikt door de regels van het spel met horizontale en verticale elementen per gebouw anders toe te passen. In Almere-Poort, the fourth citycentre of Almere, a very special urban environment is being developed: The Olympia quarter. This area is located immediately next to the Dutch bridge and is characterized by a wide mix of housing, work and leisure. Forest and beach are nearby, Amsterdam and Utrecht are easily accessible. The urban plan for the Olympia quarter has a very high density. Living and working is strongly mixed and the ratio of apartments compared to dwellings is large. The created piece of city is sustainable with a flexible structure. What is offcie now, can become a housing tower in the future, and vice versa. constru ctie wonin gen losgeko ppeld van constru ctie parkeergarage entree woningen entree bergingen fla tkast/c vz kp n / ca i The image that arises is characterized by a group of buildings with a common architectural look. The Olympia quarter knows urban living on busy streets, but also high rise tower appartments with rustic and panoramic views over forest and water. Differentiation within the blocks is achieved by the rules of the game with horizontal and vertical elements which apply different per building. blok 4b en 6 situatietekeni 1:1000 Situatie / Situation Zicht naar kantoorgebouw / View towards office building Zicht over marktplein naar woontoren / View over market square towards housing tower

9 Centraal Station Arnhem / Central Station Arnhem (UNStudio) Kaohsiung Star Palace, luxueus winkelcentrum / luxurious shopping mall (UNStudio) Interieur / Interior Gevel dag en nacht / Façade day and night Busplein / Bus-square Interieur / Interior Lift / Elevator

10 Centrum voor Virtuele Ontwieling / Centre for Virtual Engineering (UNStudio) Kopgevel / Front façade Langsgevel / Side façade

11 Curriculum Vitea Persoonlijk / Personal Naam / Name: Freddy Koelemeijer Adres / Adress: Eerste Atjehstraat 113 hs 1094 KG Amsterdam Telefoon / Phone: 0031 (0) Geb.datum / Birth date: 10 augustus 1984 Nationaliteit / Nationality: NL Rijbewijs / Drivers licence: B Opleidingen / Education Academie van Bouwkunst Tilburg - Architectuur Academy for Architecture Tilburg - Architecture Academie van Bouwkunst Amsterdam - Architectuur Academy for Architecture Amsterdam - Architecture 2006 ArtEZ Hogeschool voor de kunsten - voorbereidende cursus Architectuur ArtEZ University for Arts - preparatory course Architecture Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, HTS Bouwkunde - afstudeerrichting Architectuur Technical School of Arnhem en Nijmegen, Building science - specialisation Architecture De Heemgaard, HAVO - profiel Natuur en Techniek Secondary school De Heemgaard - specialisation Nature and Technique Certificaten / Certificates Cetificaat Ondernemerschap / Certificate Entrepreneurship Werkervaring / Experience Projectleider / assistent ontwerper bij Marcel Lok_Architect Projectleader / assistent designer at Marcel Lok_Architect Projectleider / assistent ontwerper bij Wingender Hovenier Architecten Projectleader / assistent designer at Wingender Hovenier Architecten Technisch tekenaar bij UNStudio Technical draughtsman at UNStudio Stagiair / technisch tekenaar bij FAME Architecten Stagiair / technical draughtsman at FAME Architecten Kennis / Knowledge Mac Os x Windows Vectorworks Autocad Sketch Up Artlantis Adobe Photoshop Adobe Indesign Adobe Illustrator Talen / Languages Nederlands / Dutch Engels / English Duits / German Afstudeerproject / Graduation project De kunst van verbinden - Boulevard Vlissingen / The art of connection - Boulevard Vlissingen een kunsthotel als verbinder tussen stad en strand / an art hotel connecting the city and the sea Projecten Marcel Lok _ Architect Energie-neutraal woon-werkgebouw / Energy neutral live-work building - Buiksloterham, Amsterdam winnaar duurzaamheidstender BSH kavel 12 / Winner sustainability tender BSH Plot 12 opdrachtgever / client: Vink Bouw Nieuwkoop 33 woningen + collectieve voorzieningen / 33 housing units + collective facilities - Houthaven, Amsterdam Opdrachtgever / client: Building4You Developments, St. Pancras Stadswoningen / Townhouses - Veemarktterrein, Utrecht Opdrachtgever / client: Architectuurcentrum Aorta (competition) Boosterstation / Booster station - Oudelandsepark, Rotterdam-Hoogvliet Opdrachtgever / client: Warmtebedrijf Rotterdam (competition) 160 appartementen, kinderdagverblijf en ateliers / 160 appartments, nursery and studio s - Areal Hardturm, Zurich Opdrachtgever / client: Stadt Zuerich (competition) Projecten Wingender Hovenier Architecten 152 woningen/ 152 appartments - zuidelijk veld Kolenkit, Amsterdam Opdrachtgever / client: Delta Forte 34 woningen, zorgcomplex, parkeergarage / 34 appartments, care complex, parking garage - Maisbaai, Middelburg meervoudige opdracht, 1e prijs / multiple assignment, 1st prize Opdrachtgever / client: Walcherse Bouwunie 143 appartementen, parkeergarage / 143 appartments, parking garage - Amstelkwartier, Amsterdam meervoudige opdracht, 1e prijs / multiple assignment, 1st prize Opdrachtgever / client: Delta Forte, Kondor Wessels m2 kantoren, 75 appartementen, studentenwoningen, parkeergarage / 6.000m2 offices, 75 appartments, student housing, parking garage - Olympiakwartier West, Almere Opdrachtgever / client: De Principaal 24 (senioren)woningen, 550m2 bedrijfsruimte / 24 (senior)appartments, 550m2 shop-space - Jan van Galenstraat, Amsterdam Opdrachtgever / client: Ymere 27 appartementen, parkeergarage, 1000m2 winkelruimte / 27 appartments, parking garage, 1000m2 shop-space - Nieuwstraat, Apeldoorn Opdrachtgever / client: Nebra Ontwieling 110 appartementen, parkeergarage / 110 appartments, parking garage - Altwiesenstrasse, Zurich Opdrachtgever / client: Stadt Zuerich (competition) Projecten UNStudio Centraal Station / Central Station - Arnhem Opdrachtgever / client: ProRail, Utrecht Luxueus winkelcentrum Star Palace / Luxurious shopping mall Star Palace - Kaohsiung, Taiwan Opdrachtgever / client: President Group Centrum voor Virtuele Ontwieling / Centre for Virtual Engineering - Stuttgard, Germany Opdrachtgever / client: Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.v.

9301 Oldenelerbroek, Zwolle Oldenelerbroek, Zwolle

9301 Oldenelerbroek, Zwolle Oldenelerbroek, Zwolle 9301, 9301, 9301, 9301, OLDENELERBROEK OLDENELERBROEK locatie: programma: 28 Grondgebonden woningen b.v.o.: m2 architect: Liesbeth van der Pol Het landschap langs de IJssel wordt gekarakteriseerd door

Nadere informatie

9811 Borneodriehoek, Amsterdam Borneotriangle, Amsterdam

9811 Borneodriehoek, Amsterdam Borneotriangle, Amsterdam 9811 Borneodriehoek, Amsterdam 9811 Borneotriangle, Amsterdam photo: Dok architects ruimtelijk Spacious locatie: Indische buurt, Amsterdam Op vier plaatsen in de negentiende eeuwse Indische Buurt is vervangende

Nadere informatie

Image by; Studio OxL

Image by; Studio OxL 2014 THE GREEN KNIGHT; Studio OxL collaborated with Anja Lubke, Mei Architecten en Era Contour on a proposal of 160 dwelling units in Ridderkerk ( NL ). The urban master plan included 160 units and was

Nadere informatie

Stadsvilla s Grienden. Puttershoek 1997-2004

Stadsvilla s Grienden. Puttershoek 1997-2004 Stadsvilla s Grienden Puttershoek 1997-2004 Stadsvilla s Grienden Puttershoek 1997-2004 nieuwbouw 46 woningen in de vrije huursector en medisch centrum in 2 fasen, Penningkruid, Puttershoek bouwsom ca.

Nadere informatie

Zutphen Groenmarkt >>>

Zutphen Groenmarkt >>> Zutphen Groenmarkt >>> Zutphen Groenmarkt project public space refurbishment Groenmarkt square & Marspoortstraat (street) location Zutphen designers Ronald Bron Marike Oudijk Mark van Rijnberk partners

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

TE HUUR DA VINCI LANGE KLEIWEG 6-28 RIJSWIJK COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR DA VINCI LANGE KLEIWEG 6-28 TE RIJSWIJK

TE HUUR DA VINCI LANGE KLEIWEG 6-28 RIJSWIJK COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR DA VINCI LANGE KLEIWEG 6-28 TE RIJSWIJK TE HUUR DA VINCI LANGE KLEIWEG 6-28 RIJSWIJK Accelerating success COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE KOOP/ TE HUUR ADRES - PLAATS OBJECT Kantoorgebouw Da Vinci, toegerust met EPC-A label, kenmerkt

Nadere informatie

0903 Castellatoren Nijmegen. 0903 Castellatower Nijmegen

0903 Castellatoren Nijmegen. 0903 Castellatower Nijmegen 090 Castellatoren 090 Castellatower Fotograaf Photographer : Arjen Schmitz De Ruyterstraat NIeuwe entree voor New entrance to locatie: De Ruyterstraat 22, gps: 51 50 19.7 N 5 51 08. E programma: 60 woningen,

Nadere informatie

Additional Housing IJdoornlaan. Ophogen en nieuwbouw woningen IJdoornlaan. Hans van Heeswijk architecten. Ertskade BB Amsterdam

Additional Housing IJdoornlaan. Ophogen en nieuwbouw woningen IJdoornlaan. Hans van Heeswijk architecten. Ertskade BB Amsterdam Ophogen en nieuwbouw woningen IJdoornlaan Additional Housing IJdoornlaan Ertskade 111 1019 BB Amsterdam t +3120 622 57 17 f +3120 623 82 84 e info@heeswijk.nl i www.heeswijk.nl Onder het motto een compacte

Nadere informatie

Ganzenhoef Cultural Educational Centre. Cultureel Educatief Centrum Ganzenhoef. Hans van Heeswijk architecten. Ertskade 111 1019 BB Amsterdam

Ganzenhoef Cultural Educational Centre. Cultureel Educatief Centrum Ganzenhoef. Hans van Heeswijk architecten. Ertskade 111 1019 BB Amsterdam Cultureel Educatief Centrum Ganzenhoef Ganzenhoef Cultural Educational Centre Ertskade 111 1019 BB Amsterdam t +3120 622 57 17 f +3120 623 82 84 e info@heeswijk.nl i www.heeswijk.nl Bouwblok over 4 tot

Nadere informatie

Vaartweg. Hilversum 2001-2003

Vaartweg. Hilversum 2001-2003 Vaartweg Hilversum 2001-2003 Vaartweg Hilversum 2001-2003 nieuwbouw 8 woningen en bedrijfsruimte in de vrije sector aan een hof, Vaartweg 123, Hilversum bouwsom ca. 2.000.000,- excl. BTW opdrachtgever

Nadere informatie

0115 Kadegebouw, Amsterdam - IJburg. 0115 Quaysidebuilding, Amsterdam - IJburg

0115 Kadegebouw, Amsterdam - IJburg. 0115 Quaysidebuilding, Amsterdam - IJburg 0115 Kadegebouw, Amsterdam - IJburg 0115 Quaysidebuilding, Amsterdam - IJburg Photo: Arjen Schmitz KADEGEBOUW, AMSTERDAM - IJBURG QUAYSIDE BUILDING, AMSTERDAM - IJBURG locatie: Waterbuurt West - Amsterdam

Nadere informatie

0227 Mediatheek, Delft Media library, Delft

0227 Mediatheek, Delft Media library, Delft 0227 Mediatheek, Delft 0227 Media library, Delft Photo: Arjen Schmitz CAI lift lift 60 60 DUURZAAMHEID DOOR TRANSFORMATIE SUSTAINABILITY BY TRANSFORMATION locatie: Vesteplein, Delft Het Hoogovenpand in

Nadere informatie

TE HUUR. Kazernestraat 31 D 2514 CR 's-gravenhage p.m. ex.

TE HUUR. Kazernestraat 31 D 2514 CR 's-gravenhage p.m. ex. TE HUUR Kazernestraat 31 D 2514 CR 's-gravenhage 2.750 p.m. ex. KENMERKEN Prijs 2.750 p.m. ex. Postcode 2514 CR Ligging In centrum Woningtype Penthouse Woonruimte 110m² Inhoud 330m³ Kamers 3 Oplevering

Nadere informatie

0617 van Tijenbuurt, Amsterdam. 0617 van Tijenbuurt, Amsterdam

0617 van Tijenbuurt, Amsterdam. 0617 van Tijenbuurt, Amsterdam 0617 van Tijenbuurt, 0617 van Tijenbuurt, Photo: Arjen Schmitz locatie: Liesbeth van der Pol maakte binnen het stedenbouwkundig plan (KCAP) Liesbeth van der Pol designed one of the three remarkable buildings

Nadere informatie

0013 Blok 30, Amsterdam - IJburg Block 30, Amsterdam - IJburg

0013 Blok 30, Amsterdam - IJburg Block 30, Amsterdam - IJburg 0013 Blok 30, msterdam - IJburg 0013 Block 30, msterdam - IJburg 0013 Blok 30, msterdam - IJburg 0013 Block 30, msterdam - IJburg BLO 30 BLOC 30 locatie: msterdam, IJburg - West programma: parkeergarage,

Nadere informatie

Recreation house G R O U N D E D A R C H I T E C T U R E. Title Client projectteam period Collaboration

Recreation house G R O U N D E D A R C H I T E C T U R E. Title Client projectteam period Collaboration Recreation house Title Client projectteam period Collaboration Recreation house in the surrounding of Utrecht Private client Carcass: Bert Oostenbruggen, Finishing and interior: Roel van Norel 2013-2014

Nadere informatie

OVERZICHT VAN VISUALISATIES

OVERZICHT VAN VISUALISATIES CONRAD KICKERT INTRODUCTIE Deze visualisaties zijn gemaakt voor professionele en academische projecten in de afgelopen vijf jaar. De mix van regionale conceptdiagrammen, stedenbouwkundige plankaarten en

Nadere informatie

0404 Zaantoren, Zaandam Zaantower, Zaandam

0404 Zaantoren, Zaandam Zaantower, Zaandam 00 Zaantoren, Zaandam 00 Zaantower, Zaandam Photo: Arjen Schmitz OBK ZAANS SILHOUET ZAANS SILHOUETTE locatie: Ankersmidplein, Zaandam Om het centrum van Zaandam een nieuwe impuls te geven en de route To

Nadere informatie

9407 Rooie Donders, Almere Red Dare Devils, Almere

9407 Rooie Donders, Almere Red Dare Devils, Almere 9407 Rooie Donders, 9407 Red Dare Devils, Photo: Arjen Schmitz Photo: Rob t Hart Photo: Luuk Kramer POLDER SILHOUET STRIKING SILHOUETTE locatie: Pastelstraat, Drie woongebouwen markeren de overgang van

Nadere informatie

TE HUUR EMMASINGEL EINDHOVEN

TE HUUR EMMASINGEL EINDHOVEN TE HUUR EMMASINGEL 33-35 EINDHOVEN Accelerating success. PROJECT OMSCHRIJVING DE EMMA In september 2016 is het startschot gegeven voor de grootschalige revitalisatie van het kantoorgebouw De Emma gelegen

Nadere informatie

Loft-appartementen. plattegronden. floorplans

Loft-appartementen. plattegronden. floorplans Loft-appartementen 1 plattegronden floorplans Loft-appartementen 3 INLEIDING introduction In deze brochure treft u de plattegronden aan van de 18 woningen van Dépôt Zuid. Zo krijgt u inzicht in de indeling

Nadere informatie

TE HUUR. Gevers Deynootplein CS 's-gravenhage p.m. ex.

TE HUUR. Gevers Deynootplein CS 's-gravenhage p.m. ex. TE HUUR Gevers Deynootplein 176 2586 CS 's-gravenhage 2.000 p.m. ex. KENMERKEN Prijs 2.000 p.m. ex. Postcode 2586 CS Ligging Aan water, In woonwijk, Vrij uitzicht Woningtype Portiekflat Garage Garage,

Nadere informatie

Heintje Hoekssteeg 5G te AMSTERDAM

Heintje Hoekssteeg 5G te AMSTERDAM Heintje Hoekssteeg 5G te AMSTERDAM Omschrijving: ZEER LAAG BIEDPRIJS EN ZEER RUIM OPGEZET APPARTEMENTOP TOP LOACATIE MIDDE IN HET LEVENDIGE CENTRUM VAN AMSTERDAM!! MET MAGNEFIEK DAKTERRAS!!EIGENGROND!!

Nadere informatie

M a c r o l o t A A B o u l o g n e B i l l a n c o u r t, P a r i s c o m p e t i t i o n, 2 n d p l a c e

M a c r o l o t A A B o u l o g n e B i l l a n c o u r t, P a r i s c o m p e t i t i o n, 2 n d p l a c e M a c r o l o t A A B o u l o g n e B i l l a n c o u r t, P a r i s c o m p e t i t i o n, 2 n d p l a c e Macro LOT AA Boulogne Billancourt, Paris opdracht Nexity / SAEM ontwerpteam Arie van der Neut,

Nadere informatie

TE HUUR P.CZN. HOOFTLAAN 14 EINDHOVEN

TE HUUR P.CZN. HOOFTLAAN 14 EINDHOVEN TE HUUR P.CZN. HOOFTLAAN 14 EINDHOVEN Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL TE HUUR P.Czn. HOOFTLAAN 14 - EINDHOVEN OPPERVLAKTE GEBOUW Het gebouw is in totaliteit circa 2.600 m² groot. SURFACE BUILDING

Nadere informatie

TE KOOP. De Brink HH 's-gravenhage k.k.

TE KOOP. De Brink HH 's-gravenhage k.k. TE KOOP De Brink 426 2553 HH 's-gravenhage 149.000 k.k. KENMERKEN Prijs 149.000 k.k. Postcode 2553 HH Ligging Aan bosrand, Aan rustige weg, Vrij uitzicht, In bosrijke omgeving Woningtype Portiekflat Garage

Nadere informatie

Faas Wilkesstraat 473, 1095 MD Amsterdam

Faas Wilkesstraat 473, 1095 MD Amsterdam Faas Wilkesstraat 473, 1095 MD Amsterdam Huurprijs 1.295,- p.m. Omschrijving BEN te huur! Faas Wilkesstraat 473, 1095 MD AMSTERDAM (English text below) Voor de verhuurder die houdt van de stad, maar ook

Nadere informatie

Station Bijlmer. Metrohalte Bullewijk. Afrit 3 A 9

Station Bijlmer. Metrohalte Bullewijk. Afrit 3 A 9 H a a r l e r b e r g w e g - A m s t e r d a m - Z u i d o o s t Station Bijlmer Metrohalte Bullewijk Afrit 3 S111 ZUIDOOST A 9 2 N 5 RDZEEKANAAL WEG N202 NENBURG 19 HAARLEM/BEVERWIJK/ALKMAAR LEIDEN/DEN

Nadere informatie

0610 Lewenborg, Groningen. 0610 Lewenborg, Groningen

0610 Lewenborg, Groningen. 0610 Lewenborg, Groningen 0610 Lewenborg, Groningen 0610 Lewenborg, Groningen Photo: Arjen Schmitz locatie: Kajuit, Groningen Ten noordoosten van de binnenstad van Groningen, ligt de wijk Lewenborg. Een typische jaren zeventig

Nadere informatie

TE KOOP. Deltaplein GK 's-gravenhage k.k.

TE KOOP. Deltaplein GK 's-gravenhage k.k. TE KOOP Deltaplein 688 2554 GK 's-gravenhage 415.000 k.k. KENMERKEN Prijs 415.000 k.k. Postcode 2554 GK Ligging Aan water, Aan rustige weg, Vrij uitzicht, Open ligging Woningtype Bovenwoning Garage Garage,

Nadere informatie

9411 Monuta uitvaartcentum, Apeldoorn Monuta funeral centre, Apeldoorn

9411 Monuta uitvaartcentum, Apeldoorn Monuta funeral centre, Apeldoorn 9411 Monuta uitvaartcentum, 9411 Monuta funeral centre, Photo : Herman Zeinstra, Arjen Schmitz vosweide Eigen Afscheid family farewell locatie: programma: uitvaartcentrum architect: H. Zeinstra ontwerpteam:

Nadere informatie

Nieuwe Prinsengracht 79-IV te AMSTERDAM

Nieuwe Prinsengracht 79-IV te AMSTERDAM Nieuwe Prinsengracht 79-IV te AMSTERDAM Omschrijving: Op een van de mooiste plekjes in Centrum Amsterdam treft men dit volledig en smaakvol gerenoveerde penthouse appartement aan van ruim 57m2 (exclusief

Nadere informatie

TE HUUR. Denneweg CB Den Haag p.m. ex.

TE HUUR. Denneweg CB Den Haag p.m. ex. TE HUUR Denneweg 7 3 2514 CB Den Haag 2.000 p.m. ex. KENMERKEN Prijs 2.000 p.m. ex. Postcode 2514 CB Ligging In centrum Woningtype Bovenwoning Woonruimte 102m² Inhoud 300m³ Kamers 2 Oplevering per direct

Nadere informatie

Zuidwal 1 DEN HAAG. Person in charge : Kim Bezemer. Frisia Makelaars Javastraat 1 a 2585 AA DEN HAAG

Zuidwal 1 DEN HAAG. Person in charge : Kim Bezemer. Frisia Makelaars Javastraat 1 a 2585 AA DEN HAAG Zuidwal 1 DEN HAAG Person in charge : Kim Bezemer Javastraat 1 a 2585 AA DEN HAAG Tel : 070-3420101 E-mail : info@frisiamakelaars.nl Photo presentation Photo presentation Javastraat 1 a 2585 AA DEN HAAG

Nadere informatie

283 BERKEN in Zuidlaren 283 BIRCHES in Zuidlaren

283 BERKEN in Zuidlaren 283 BIRCHES in Zuidlaren 283 283 - Zuidlaren 5e corr 1 283 BERKEN in Zuidlaren 283 BIRCHES in Zuidlaren oriëntatie / orientation zonering / zoning concept / concept privacy / privacy programma / programme In 1995 begon de uitvoering

Nadere informatie

APPARTEMENT OUDEZIJDS ACHTERBURGWAL 31 3 AMSTERDAM. Huurprijs 1.350,00 per maand. MTH Makelaars B.V. T

APPARTEMENT OUDEZIJDS ACHTERBURGWAL 31 3 AMSTERDAM. Huurprijs 1.350,00 per maand. MTH Makelaars B.V. T APPARTEMENT OUDEZIJDS ACHTERBURGWAL 31 3 AMSTERDAM Huurprijs 1.350,00 per maand Omschrijving Schitterend appartement van ca. 48 m² aan het water in hartje Amsterdam! Gelegen in het hartje van het bruisende

Nadere informatie

TE HUUR. Gevers Deynootweg 71 C 2586 BJ Den Haag p.m. ex.

TE HUUR. Gevers Deynootweg 71 C 2586 BJ Den Haag p.m. ex. TE HUUR Gevers Deynootweg 71 C 2586 BJ Den Haag 1.750 p.m. ex. KENMERKEN Prijs 1.750 p.m. ex. Postcode 2586 BJ Woningtype Bovenwoning Garage Garage, Garagebox Woonruimte 150m² Inhoud 425m³ Kamers 6 Oplevering

Nadere informatie

FOR SALE. Anna van Buerenplein DC 's-gravenhage k.k.

FOR SALE. Anna van Buerenplein DC 's-gravenhage k.k. FOR SALE Anna van Buerenplein 135 2595 DC 's-gravenhage 545.000 k.k. FEATURES Price 545.000 k.k. Zipcode 2595 DC Location Near edge of forest, Near park, In town center, Clear view, In forest Type Portico

Nadere informatie

Eerste Looiersdwarsstraat 13 -B 1016 VL Amsterdam k.k.

Eerste Looiersdwarsstraat 13 -B 1016 VL Amsterdam k.k. TE KOOP Eerste Looiersdwarsstraat 13 -B 1016 VL Amsterdam 455.000 k.k. KENMERKEN Prijs 455.000 k.k. Postcode 1016 VL Ligging Aan rustige weg, In centrum Woningtype Bovenwoning Woonruimte 75m² Inhoud 225m³

Nadere informatie

0510 Praktijkschool de Brug, Assendelft Praktijkschool de Brug, Assendelft

0510 Praktijkschool de Brug, Assendelft Praktijkschool de Brug, Assendelft Praktijkschool de rug, ssendelft Praktijkschool de rug, ssendelft Photo: rjen Schmitz Praktijkschool de rug, ssendelft Praktijkschool de rug, ssendelft school locatie: Saenredamstraat, ssendelft - Zaanstad

Nadere informatie

APPARTEMENT VALKENBURGERSTRAAT 136 PENT-HS AMSTERDAM. Huurprijs 5.950,00 per maand. MTH Makelaars B.V. T

APPARTEMENT VALKENBURGERSTRAAT 136 PENT-HS AMSTERDAM. Huurprijs 5.950,00 per maand. MTH Makelaars B.V. T APPARTEMENT VALKENBURGERSTRAAT 136 PENT-HS AMSTERDAM Huurprijs 5.950,00 per maand MTH Makelaars B.V. T 020-5736000 Omschrijving Wordt verrast in dit waanzinnige penthouse op de zesde verdieping, voorzien

Nadere informatie

TE HUUR. Frederik Hendriklaan CA Den Haag. Gestoffeerd p.m. ex.

TE HUUR. Frederik Hendriklaan CA Den Haag. Gestoffeerd p.m. ex. TE HUUR Frederik Hendriklaan 177 2582 CA Den Haag Gestoffeerd 3.450 p.m. ex. KENMERKEN Prijs 3.450 p.m. ex. Inrichting Gestoffeerd Adres Frederik Hendriklaan 177 Postcode 2582 CA Stad Den Haag Wijk Geuzen-

Nadere informatie

0309 Pharos 0309 Pharos

0309 Pharos 0309 Pharos 0309 Pharos 0309 Pharos Den Haag The Hague Photo: Arjen Schmitz Wachter voor de wijk guardian angel locatie: Loevesteinlaan, Den Haag gps: 0. N. E programma: 88 luxe appartementen, parkeergarage bvo.:.800

Nadere informatie

0004 De Amazones, Den Bosch De Amazones Den Bosch

0004 De Amazones, Den Bosch De Amazones Den Bosch De Amazones, Den Bosch De Amazones Den Bosch De Amazones, Den Bosch De Amazones, Den Bosch De Amazones, Den Bosch De Amazones, Den Bosch AMAZONES locatie: Baden Powelllaan, Den Bosch location: Baden Powelllaan,

Nadere informatie

0416 Museum Magisch Realisme, Opmeer. 0416 Museum Magic Realism, Opmeer

0416 Museum Magisch Realisme, Opmeer. 0416 Museum Magic Realism, Opmeer 0416 Museum Magisch Realisme, Opmeer 0416 Museum Magic Realism, Opmeer LIFT airco STIJGPUNT NAAR DAK STIJGPUNT NAAR DAK koeling MAGIE IN DE POLDER MAGIC IN THE POLDER locatie: Breestraat, Opmeer programma:

Nadere informatie

TE HUUR VESTDIJK 45 EINDHOVEN

TE HUUR VESTDIJK 45 EINDHOVEN TE HUUR VESTDIJK 45 EINDHOVEN Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL TE HUUR VESTDIJK 45 - EINDHOVEN OPPERVLAKTE GEBOUW Het gebouw is in totaliteit circa 816 m² groot. SURFACE BUILDING The total

Nadere informatie

TE HUUR. Denneweg 134 E 2514 CL Den Haag p.m. ex.

TE HUUR. Denneweg 134 E 2514 CL Den Haag p.m. ex. TE HUUR Denneweg 134 E 2514 CL Den Haag 1.250 p.m. ex. KENMERKEN Prijs 1.250 p.m. ex. Postcode 2514 CL Ligging In centrum Woningtype Bovenwoning Woonruimte 48m² Inhoud 120m³ Kamers 2 Oplevering per direct

Nadere informatie

Calliopestraat 75 2511GE Den Haag 375.000,- k.k. portiekflat CALLIOPESTRAAT 75 te DEN HAAG (CENTRUM) IN HET HART VAN DEN HAAG GELEGEN LUXE 3 KAMER APPARTEMENT MET BALKON EN BERGING IN DE ONDERBOUW.

Nadere informatie

Uiverweg 2-6 SCHIPHOL AIRPORT

Uiverweg 2-6 SCHIPHOL AIRPORT Uiverweg 2-6 SCHIPHOL AIRPORT INFORMATION WITHOUT OBLIGATION Project: Office space in the DC-2 Building. Location: The complex is situated along the highway A4. It is within reach of the bus stop which

Nadere informatie

TE KOOP FOR SALE. Graafschapstraat 38 AMSTERDAM - RIVIERENBUURT

TE KOOP FOR SALE. Graafschapstraat 38 AMSTERDAM - RIVIERENBUURT TE KOOP FOR SALE Graafschapstraat 38 AMSTERDAM - RIVIERENBUURT Kenmerken Features Woonoppervlak circa 94 m2 (NEN 2580) Servicekosten 100,- per maand Oplevering kan snel Living space approximately 94 m2

Nadere informatie

LOVE & HATE. PRELIMINARY DESIGN first version: new version: Le Case di Sciano, Certaldo, FI - Italia

LOVE & HATE. PRELIMINARY DESIGN first version: new version: Le Case di Sciano, Certaldo, FI - Italia Le Case di Sciano, Certaldo, FI - Italia PRELIMINARY DESIGN first version: 25.10.16 new version: 03.11.16 Schiedamse Vest 95A 3012 BG ROTTERDAM t: +31 10 412 23 18 e: nio@nio.nl w: www.nio.nl contact person:

Nadere informatie

Hans van der Heijden Architect. Oranjeboomstraat. Rotterdam

Hans van der Heijden Architect. Oranjeboomstraat. Rotterdam Hans van der Heijden Architect Oranjeboomstraat Rotterdam Hans van der Heijden Architect Oranjeboomstraat Rotterdam 16 juli 2015 42 woningen met bijbehorende parkeervoorzieningen in opdracht van Woonstad,

Nadere informatie

TE KOOP. Baambrugse Zuwe 118 A 3645 AK Vinkeveen k.k.

TE KOOP. Baambrugse Zuwe 118 A 3645 AK Vinkeveen k.k. TE KOOP Baambrugse Zuwe 118 A 3645 AK Vinkeveen 995.000 k.k. KENMERKEN Prijs 995.000 k.k. Postcode 3645 AK Ligging Aan water, Aan rustige weg, Vrij uitzicht, Aan vaarwater Woningtype Benedenwoning Tuin

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

TE HUUR. Gevers Deynootplein CN Den Haag p.m. ex.

TE HUUR. Gevers Deynootplein CN Den Haag p.m. ex. TE HUUR Gevers Deynootplein 64 2586 CN Den Haag 3.000 p.m. ex. KENMERKEN Prijs 3.000 p.m. ex. Postcode 2586 CN Ligging Vrij uitzicht, Open ligging Woningtype Portiekwoning Garage Garage, InpandigParkeerplaats

Nadere informatie

TE HUUR OOSTERDOKSSTRAAT 80 AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR OOSTERDOKSSTRAAT 80 TE AMSTERDAM

TE HUUR OOSTERDOKSSTRAAT 80 AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR OOSTERDOKSSTRAAT 80 TE AMSTERDAM TE HUUR OOSTERDOKSSTRAAT 80 AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR OOSTERDOKSSTRAAT 80 TE AMSTERDAM Accelerating success COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE KOOP/ TE HUUR ADRES

Nadere informatie

For Sale & For Rent Gerdesiaweg Rotterdam-Kralingen, the Netherlands

For Sale & For Rent Gerdesiaweg Rotterdam-Kralingen, the Netherlands For Sale & For Rent Gerdesiaweg 486-488 Rotterdam-Kralingen, the Netherlands Asking price: 1.100.000 k.k. Rental price: 95.000 per year www.reliplan.nl 2. Object Location The location is situated at Gerdesiaweg

Nadere informatie

TE HUUR KENNEDYPLEIN 101 EINDHOVEN

TE HUUR KENNEDYPLEIN 101 EINDHOVEN TE HUUR KENNEDYPLEIN 101 EINDHOVEN Accelerating success. COLLIERS INTERNATIONAL TE HUUR KENNEDYPLEIN 101 - EINDHOVEN OPPERVLAKTE GEBOUW Het gebouw is in totaliteit circa 6.643 m² groot. SURFACE BUILDING

Nadere informatie

Verhuurbrochure Hofduynlaan 2 Hillegom. Huurprijs: Gestoffeerd 880,00 per maand Gemeubileerd 950,00 per maand

Verhuurbrochure Hofduynlaan 2 Hillegom. Huurprijs: Gestoffeerd 880,00 per maand Gemeubileerd 950,00 per maand Verhuurbrochure Hofduynlaan 2 Hillegom Huurprijs: Gestoffeerd 880,00 per maand Gemeubileerd 950,00 per maand Omschrijving In dit recent gebouwde appartementencomplex (bouwjaar 2007), genaamd Ambassador

Nadere informatie

TE HUUR OVAL TOWER DE ENTREE AMSTERDAM ZUIDOOST COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR DE ENTREE TE AMSTERDAM ZUIDOOST

TE HUUR OVAL TOWER DE ENTREE AMSTERDAM ZUIDOOST COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR DE ENTREE TE AMSTERDAM ZUIDOOST TE HUUR OVAL TOWER DE ENTREE 123-136 AMSTERDAM ZUIDOOST COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR DE ENTREE 123-136 TE AMSTERDAM ZUIDOOST COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR DE ENTREE

Nadere informatie

0216 Witte Villa s, s-hertogenbosch White Villas, s-hertogenbosch

0216 Witte Villa s, s-hertogenbosch White Villas, s-hertogenbosch 0216 Witte Villa s, 0216 White Villas, hoto: Arjen Schmitz WITTE VILLA S WHITE VILLAS locatie: Watertuinen, programma: 24 villa s b.v.o.: 4167 m2 architect: Liesbeth van der ol ontwerpteam:. van der Werf,

Nadere informatie

0021 Brede School, Amsterdam - Osdorp Community School, Amsterdam - Osdorp

0021 Brede School, Amsterdam - Osdorp Community School, Amsterdam - Osdorp 0021 Brede School, Amsterdam - Osdorp 0021 Community School, Amsterdam - Osdorp Photo: Arjen Schmitz DE KIKKER THE FROG locatie: Evertsweertplantsoen, Amsterdam Twee basisscholen, een Kinderdagverblijf

Nadere informatie

TE HUUR. Denneweg 134 C 2514 CL Den Haag p.m. ex.

TE HUUR. Denneweg 134 C 2514 CL Den Haag p.m. ex. TE HUUR Denneweg 134 C 2514 CL Den Haag 1.250 p.m. ex. KENMERKEN Prijs 1.250 p.m. ex. Postcode 2514 CL Ligging In centrum Woningtype Tussenverdieping Woonruimte 50m² Inhoud 125m³ Kamers 2 Oplevering per

Nadere informatie

Statenplein 19 2582EZ Den Haag 869.500,- k.k. Kantoorruimte Statenplein 19, 2582 EZ The Hague Statenkwartier (Nederlandse tekst onderaan). Located in the heart of the Statenkwartier this 4 storey

Nadere informatie

TE HUUR. Ruychaverstraat GE Haarlem p.m. ex.

TE HUUR. Ruychaverstraat GE Haarlem p.m. ex. TE HUUR Ruychaverstraat 35 2013 GE Haarlem 1.500 p.m. ex. KENMERKEN Prijs 1.500 p.m. ex. Postcode 2013 GE Woningtype Maisonnette Garage Garage, Inpandig Woonruimte 85m² Inhoud 221m³ Kamers 3 Oplevering

Nadere informatie

Office building Geo- information & ICT Department. Kantoor Adviesdienst Geo-informatie & ICT. Hans van Heeswijk architecten

Office building Geo- information & ICT Department. Kantoor Adviesdienst Geo-informatie & ICT. Hans van Heeswijk architecten Kantoor Adviesdienst Geo-informatie & ICT Office building Geo- information & ICT Department Ertskade 111 1019 BB Amsterdam t +3120 622 57 17 f +3120 623 82 84 e info@heeswijk.nl i www.heeswijk.nl Vanouds

Nadere informatie

Lumierestraat 102 (+P)

Lumierestraat 102 (+P) TE KOOP Lumierestraat 102 (+P) AMSTERDAM - IJBURG Kenmerken Bouwjaar: Ca. 2006 Woonopp: Ca. 86 m² (NEN2580) Inhoud: Ca. 215 m³ Isolatie: Volledig voorzien van thermopane beglazing Kadastraal: Gemeente

Nadere informatie

TE HUUR. Hooikade BH 's-gravenhage p.m. ex.

TE HUUR. Hooikade BH 's-gravenhage p.m. ex. TE HUUR Hooikade 12 2514 BH 's-gravenhage 1.500 p.m. ex. KENMERKEN Prijs 1.500 p.m. ex. Postcode 2514 BH Ligging Aan rustige weg, In centrum, Vrij uitzicht Woningtype Tussenwoning Woonruimte 56m² Inhoud

Nadere informatie

TE HUUR. Palaceplein WK 's-gravenhage p.m. ex.

TE HUUR. Palaceplein WK 's-gravenhage p.m. ex. TE HUUR Palaceplein 203 2587 WK 's-gravenhage 1.350 p.m. ex. KENMERKEN Prijs 1.350 p.m. ex. Postcode 2587 WK Ligging Aan rustige weg, Vrij uitzicht Woningtype Bovenwoning Woonruimte 95m² Inhoud 290m³ Kamers

Nadere informatie

Zeer fraaie 2 onder 1 kapwoning aan rustige laan gelegen.

Zeer fraaie 2 onder 1 kapwoning aan rustige laan gelegen. V O O R S C H O T E N Benvenutolaan 1 H u u r p r i j s 2. 5 0 0,- p e r m a a n d Zeer fraaie 2 onder 1 kapwoning aan rustige laan gelegen. Herenhuis 2-onder-1-kapwoning Bouwjaar 1983 Inhoud 500 m³ Perceel

Nadere informatie

Toren 1. Homeruskwartier Almere 2008-2011

Toren 1. Homeruskwartier Almere 2008-2011 Toren 1 Homeruskwartier Almere 2008-2011 Toren 1 Homeruskwartier Almere 2008-2011 nieuwbouw appartementen, bedrijfsruimten en parkeergarage opdrachtgever Stadgenoot, Amsterdam architect biq stadsontwerp,

Nadere informatie

huiskamer van zandvoort

huiskamer van zandvoort van zandvoort 171 dwellings and facilities The Louis Davidscarré is situated in the heart of Zandvoort and links the town centre with the housing areas. It s a place where several community-based functions

Nadere informatie

Wilhelminastraat te Amsterdam

Wilhelminastraat te Amsterdam T: 035-631 91 91 F: 035-621 03 08 Groest 22 1211 EC HILVERSUM info@wvmakelaardij.nl www.wvmakelaardij.nl (English text below) ALGEMENE OMSCHRIJVING Ruim en luxe wonen middenin bruisend Amsterdam! Dynamisch

Nadere informatie

TE HUUR STAMMERHOVE 13 DIEMEN COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR STAMMERHOVE 13 - DIEMEN

TE HUUR STAMMERHOVE 13 DIEMEN COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR STAMMERHOVE 13 - DIEMEN TE HUUR STAMMERHOVE 13 DIEMEN COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR STAMMERHOVE 13 - DIEMEN Accelerating success COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE KOOP/ TE HUUR ADRES - PLAATS OPPERVLAKTE

Nadere informatie

Oostelijke Handelskade 1079

Oostelijke Handelskade 1079 TE KOOP FOR SALE Oostelijke Handelskade 1079 AMSTERDAM - OOSTELIJKE EILANDEN Kenmerken Features Ca. 118 m² woonruimte, incl loggia van 10 m² Inclusief parkeerplaats in garage Veel bergruimte, 2 ruime slaapkamers

Nadere informatie

HOPE UNIVERSITY COLLEGE ADDIS ABABA ETHIOPIA

HOPE UNIVERSITY COLLEGE ADDIS ABABA ETHIOPIA HOPE UNIVERSITY COLLEGE ADDIS ABABA ETHIOPIA Service Centre Classroom 1 Management Faculty Multi Purpose Hall Classroom 2 Library Sport Staff Residence PROGRESS REPORT Page 1 of 9 Project : Construction

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

Flexibility within the perimeter block

Flexibility within the perimeter block SERVICE ZONE: BATHROOM, TOILET, ETC. POLYVALENT SPACES HOUSING CONCEPT: the flexible home POLYVALENT SPACE : FLEXIBILITY IN THE USE OF SPACE? LIVING ROOM POLYVALENT SPACE : FLEXIBILITY IN THE USE OF SPACE

Nadere informatie

Zeesluisweg 90P 2583DS Den Haag 260.000,- k.k. Appartement (See English summary below) RUSTIG WONEN MET UITZICHT OP DE SCHEVENINGSE HAVEN EN VLAKBIJ DE BOULEVARD? RUIM OPGEZET EN UITSTEKEND ONDERHOUDEN

Nadere informatie

Knikflats. Rotterdam 2000-2008

Knikflats. Rotterdam 2000-2008 Knikflats Rotterdam 2000-2008 Knikflats Rotterdam 2000-2008 renovatie en uitbreiding 704 woningen in 4 knikkende flatgebouwen, Niels Bohrplaats e.o., Rotterdam bouwsom ca. 38.500.000,- excl. BTW opdrachtgever

Nadere informatie

TE HUUR MOLENWERF AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR MOLENWERF AMSTERDAM

TE HUUR MOLENWERF AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR MOLENWERF AMSTERDAM TE HUUR MOLENWERF 10-24 AMSTERDAM COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR MOLENWERF 10-24 AMSTERDAM Accelerating success COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE KOOP/ TE HUUR ADRES - PLAATS

Nadere informatie

Arnold Spoelplein 71 2553 CG Den Haag

Arnold Spoelplein 71 2553 CG Den Haag Arnold Spoelplein 71 2553 CG Den Haag 90.000,- k.k. Appartement met panoramisch uitzicht Op de 10e (TOP) verdieping in het hart van Loosduinen gelegen, licht en zonnig 2 kamer appartement met berging

Nadere informatie

Venneppark N207 Valutaweg ong. NIEUW-VENNEP

Venneppark N207 Valutaweg ong. NIEUW-VENNEP Venneppark N207 Valutaweg ong. NIEUW-VENNEP INFORMATION WITHOUT OBLIGATION Project: "Venneppark N207" is a new high-quality business park in Nieuw-Vennep Zuid with building plots as of approx. 1.500 sq.m

Nadere informatie

Te Koop. Zwolsestraat WC Den Haag. Maisonnette, Appartement 115m². Vraagprijs k.k.

Te Koop. Zwolsestraat WC Den Haag. Maisonnette, Appartement 115m². Vraagprijs k.k. Te Koop Zwolsestraat 270 2587 WC Den Haag Maisonnette, Appartement 115m² Vraagprijs 279.500 k.k. Kenmerken Vraagprijs 279.500 k.k. Status Verkocht Oplevering in overleg Soort appartement Maisonnette, Appartement

Nadere informatie

9703 Depot Scheepsvaartmuseum, Amsterdam Depot Maritime Museum, Amsterdam

9703 Depot Scheepsvaartmuseum, Amsterdam Depot Maritime Museum, Amsterdam 9703 Depot Scheepsvaartmuseum, 9703 Depot Maritime Museum, photo: Krijgsman photo: Bert Nienhuis Naam Fotograaf name Photographer photo: Jan Derwig photo: Krijgsman Titanium Bulten Titanium bumps locatie:

Nadere informatie

TE KOOP. Anna van Buerenplein DB Den Haag k.k.

TE KOOP. Anna van Buerenplein DB Den Haag k.k. TE KOOP Anna van Buerenplein 112 2595 DB Den Haag 475.000 k.k. KENMERKEN Prijs 475.000 k.k. Postcode 2595 DB Ligging Aan bosrand, Aan water, Aan park, Aan drukke weg, Aan rustige weg, In centrum, In woonwijk,

Nadere informatie

TE HUUR. Birkholm CJ Hoofddorp p.m. ex.

TE HUUR. Birkholm CJ Hoofddorp p.m. ex. TE HUUR Birkholm 144 2133 CJ Hoofddorp 1.650 p.m. ex. KENMERKEN Prijs 1.650 p.m. ex. Postcode 2133 CJ Woningtype Tussenwoning Tuin Ja, Achtertuin, Noordoost, 5 9cm Woonruimte 150m² Perceeloppervlakte 129m²

Nadere informatie

TE HUUR. Da Costalaan SL Rijswijk p.m. ex.

TE HUUR. Da Costalaan SL Rijswijk p.m. ex. TE HUUR Da Costalaan 118 2281 SL Rijswijk 1.100 p.m. ex. KENMERKEN Prijs 1.100 p.m. ex. Postcode 2281 SL Woningtype Bovenwoning Woonruimte 93m² Inhoud 242m³ Kamers 3 Oplevering per direct Woontype Bestaande

Nadere informatie

Te Koop. St. Hubertusweg JJ Den Haag. Villa, Vrijstaande woning 339m². Vraagprijs k.k.

Te Koop. St. Hubertusweg JJ Den Haag. Villa, Vrijstaande woning 339m². Vraagprijs k.k. Te Koop St. Hubertusweg 12 2597 JJ Den Haag Villa, Vrijstaande woning 339m² Vraagprijs 1.650.000 k.k. Kenmerken Vraagprijs 1.650.000 k.k. Status Beschikbaar Oplevering in overleg Soort woonhuis Villa,

Nadere informatie

OPDRACHT: Verbouwing van Driehuizenpark 13, Lisse DEADLINE: 25 July CONSTRUCTION DATES: 3-25 July

OPDRACHT: Verbouwing van Driehuizenpark 13, Lisse DEADLINE: 25 July CONSTRUCTION DATES: 3-25 July OPDRACHT: Verbouwing van Driehuizenpark 13, Lisse DEADLINE: 25 July CONSTRUCTION DATES: 3-25 July http://www.funda.nl/koop/lisse/appartement-49124724-driehuizenpark-13/ Specificatie verbouwing # Bouwkundige

Nadere informatie

Louis Davidsstraat 331 2551EJ Den Haag 975,- p.m. portiekflat FOR ENGLISH TEXT SEE BELOW!! Per direct te huur een zeer ruim opgezet 4-kamer (thans 3-kamer) appartement op de vierde etage van circa

Nadere informatie

Vasco Da Gamastraat 55III+IV te AMSTERDAM

Vasco Da Gamastraat 55III+IV te AMSTERDAM Vasco Da Gamastraat 55III+IV te AMSTERDAM Omschrijving: ZIE PLATTEGRONDEN VOOR NIEUWE INDELING! PRACHTIG TOP APPARTEMENT VERDEELD OVER DE 3E EN 4E VERDIEPING MET RIANT DAKTERRAS OP EEN FANTASTISCHE LOCATIE!!

Nadere informatie

Kingsize offices & stores

Kingsize offices & stores Kingsize offices & stores Koningstraat 26-37 Arnhem Building 026 Kingsize opportunities Building 026 Kingsize connections In het hart van het centrum van Arnhem staat een uniek gebouw. Tegenover het stadhuis,

Nadere informatie

building anton / strijp-s gebouw anton / strijp-s Eindhoven, The Netherlands, 2013 Eindhoven, Nederland, 2013

building anton / strijp-s gebouw anton / strijp-s Eindhoven, The Netherlands, 2013 Eindhoven, Nederland, 2013 1 building anton / strijp-s gebouw anton / strijp-s Eindhoven, The Netherlands, 2013 Eindhoven, Nederland, 2013 Building Anton is a national monument which forms part of a series of old Philips factories

Nadere informatie

TE KOOP - FOR SALE Singaporestraat Lijnden

TE KOOP - FOR SALE Singaporestraat Lijnden TE KOOP - FOR SALE Singaporestraat 86 90 Lijnden 1 Singaporestraat 86 90 Lijnden Algemeen Modern bedrijfscomplex direct aan de A-9 in Lijnden/ Badhoevedorp. Het object bestaat uit ca. 2.907 m² verhuurbaar

Nadere informatie

Johto. Flexible light

Johto. Flexible light Johto Flexible light Johto is a high quality lighting system based on LED for technically sophisticated interior and exterior light. It provides homogeneous and dot free illumination in very low installation

Nadere informatie

TE KOOP. Anna van Buerenplein DB Den Haag k.k.

TE KOOP. Anna van Buerenplein DB Den Haag k.k. TE KOOP Anna van Buerenplein 66 2595 DB Den Haag 435.000 k.k. KENMERKEN Prijs 435.000 k.k. Postcode 2595 DB Ligging Aan bosrand, Aan park, In centrum, Vrij uitzicht, In bosrijke omgeving Woningtype Portiekflat

Nadere informatie

AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013

AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013 AF-61 transformatie van een bedrijfsverzamelgebouw interieur ontwerp opgeleverd december 2013 Een bestaand kantoorgebouw op het Schinkel terrein In Amsterdam wordt nieuw leven ingeblazen als bedrijfsverzamelgebouw.

Nadere informatie

Amsterdam Groenburgwal 14 IV. Uw makelaar. Hellen Groen-de Leijer Makelaar o.g. T M

Amsterdam Groenburgwal 14 IV. Uw makelaar. Hellen Groen-de Leijer Makelaar o.g. T M Uw makelaar Hellen Groen-de Leijer Makelaar o.g. T 020 671 72 72 M 06 50 208 206 info@vandenbrink.nl carlavandenbrink.nl Amsterdam Groenburgwal 14 IV GGroenburgwal 14 IV Uniek Loft Appartement van circa

Nadere informatie