BPM en meer. LED4it. Workshop BPM Haagse Hogeschool, 15 januari 2010 LOGICAL ENTERPRISE DESIGN logical-enterprise-design.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BPM en meer. LED4it. Workshop BPM Haagse Hogeschool, 15 januari 2010 LOGICAL ENTERPRISE DESIGN. 31-1-2010 logical-enterprise-design."

Transcriptie

1 LED4it BPM en meer Workshop BPM Haagse Hogeschool, 15 januari 2010 Frits Cost logical-enterprise-design.nl 1

2 Agenda» Introductie» Korte presentatie» Inventarisatie» Interactieve workshop» BPM en architectuur» Evaluatie Pauze rond 12:00 uur logical-enterprise-design.nl 2

3 BPM? Wat is business process management? Wat verstaat u er onder? logical-enterprise-design.nl 3

4 Definitie van BPM van Teun Hardjono» Business Proces Mangement, BPM, is het (kunnen) beheersen, beïnvloeden, controleren en daarmee het voorspelbaar maken van processen (Hardjono, 2000) logical-enterprise-design.nl 4

5 Definitie van BPM van Gartner» Business Proces Mangement is a management practice that provides for governance of a business s process environment toward the goal of improving agility and operational performance (Gartner, 2008) logical-enterprise-design.nl 5

6 Definitie van BPM op WIKIPEDIA» Business process management (BPM) is a management approach focused on aligning all aspects of an organization with the wants and needs of clients.» It is a holistic management approach that promotes business effectiveness and efficiency while striving for innovation, flexibility, and integration with technology.» Business process management attempts to improve processes continuously. It could therefore be described as a "process optimization process."» It is argued that BPM enables organizations to be more efficient, more effective and more capable of change than a functionally focused, traditional hierarchical management approach logical-enterprise-design.nl 6

7 Wat wordt er zoal onder BPM geplaatst?» Business process (re-)design» Business process improvement» Corporate performance management» Workflow management» Enterprise content management» Business rules management» Enterprise application integration» Business activity monitoring» Change management» etcetera logical-enterprise-design.nl 7

8 Bridging the gap (1) Bron: logical-enterprise-design.nl 8

9 Bridging the gap (2) Bron: logical-enterprise-design.nl 9

10 Waarmee dichten/overbruggen we die kloof?» BPM kan kloof tussen business en IT helpen dichten» WAAR ARCHITECTUUR TROTS OP IS Met DYA wordt de kloof tussen strategie en operatie overbrugd» CIO dicht kloof tussen business en ICT met 'governance'» The combination of business process models and SOA will close the gap between business management problems and IT implementation.» Seminar Business Intelligence.. Tijdens deze sessie leert u:. Hoe Business Intelligence projecten mee helpen om de kloof tussen Business en IT te dichten» Een logistiek dienstverlener moet kunnen omgaan met continu veranderende marktomstandigheden en een uitbreidende recessie. Het dichten van de kloof tussen business en IT geeft daarbij richting en energie voor de toekomst. Dennis Wereldsma van Capgemini komt met een raamwerk hiervoor.» ITIL v3: Bridging the Gap Between IT and Business» logical-enterprise-design.nl 10

11 Bridging the gap (3) Bron: logical-enterprise-design.nl 11

12 Wie steekt over? Bron: logical-enterprise-design.nl 12

13 Op safari in de jungle Bron: logical-enterprise-design.nl 13

14 Alignment en de alternatieve metafoor: op jungle safari!» Nog een stukje over alignment van business en IT. We hebben het plaatje allemaal al regelmatig gezien: de business aan de ene kant en de IT aan de andere kant en een ravijn ter overbrugging er tussenin. Mij is het niet altijd even duidelijk wie er dan over de brug moet komen en waar de bruggenbouwer is gebleven. Wanneer een bedrijf wat ingewikkelder wordt, met veel verschillende partijen die zich er mee bezig houden, hanteer ik liever een andere metafoor om de alignment problematiek te beschrijven: Samen op jungle safari. Een internationaal gezelschap waarbij niet iedereen dezelfde taal spreekt ziet zich geplaatst voor een oerwoud, waarbij een ding duidelijk is: We moeten er doorheen! Gelukkig is daar de gids, die (bijna) alle talen spreekt en weet hoe een weg moet worden gebaand door de wildernis. En hij gaat mee! Het gezelschap wordt dus niet zomaar het bos ingestuurd. Er gaat navigatie apparatuur mee, genoeg te eten, beschermende kleding, kapmessen, touw, verzin het maar. En als iemand vraagt: "Waar gaan we eigenlijk naartoe?" kan de gids daar ook nog antwoord op geven met behulp van een heldere routekaart. Het is de verantwoordelijkheid van de gids om het gezelschap zonder al te veel kleerscheuren veilig op de plaats van bestemming te laten arriveren. Kunt u daar wat mee? logical-enterprise-design.nl 14

15 Agenda» Introductie» Korte presentatie» Inventarisatie» Wat willen jullie aan het eind van de workshop weten?» Interactieve workshop» BPM en architectuur» Evaluatie logical-enterprise-design.nl 15

16 Agenda» Introductie» Korte presentatie» Inventarisatie» Interactieve workshop» Waarmee gaan we aan de slag?» BPM en architectuur» Evaluatie logical-enterprise-design.nl 16

17 Agenda» Introductie» Korte presentatie» Inventarisatie» Interactieve workshop» BPM en architectuur» Evaluatie logical-enterprise-design.nl 17

18 Productarchitectuur» In 2000 verscheen het onderzoeksrapport 'Architectuur als managementinstrument'. Daarin werd een benadering voorgesteld voor het ontwerpen van een ondernemingsarchitectuur vanuit de producten en diensten van de organisatie.» Er zou eerst een productarchitectuur moeten worden opgesteld, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen de functionaliteit (wat je ermee kunt) van een product en het ontwerp (hoe het is samengesteld).» We zijn bijna een decennium verder maar er zijn niet veel sterke productarchitecturen, wel in de wereld van de fysieke constructies en logistieke dienstverleningen, maar niet in veel van de overige sectoren.» De meeste procesarchitecturen die worden opgesteld zijn daardoor verre van robuust en bijvoorbeeld ook niet geschikt om met bijvoorbeeld six sigma te kunnen worden aangepakt. De van Six Sigma afgeleide methode voor ontwerpen van processen, Design for Six Sigma (DfSS), noemt zichzelf dan ook een methode voor robuust product én procesontwerp.» Het wordt tijd om de productarchitectuur (als afgeleide van de markteisen) centraal op de kaart te zetten logical-enterprise-design.nl 18

19 Architectuur als managementinstrument» H. van der Zee, P.Laagland, B. Hafkenscheid (Eds.): "Architectuur als managementinstrument - beheersing en besturing van complexiteit in het netwerktijdperk", ten Hagen & Stam Uitgevers, Den Haag, ISBN: , logical-enterprise-design.nl 19

20 BPR lifecylce van Wil van der Aalst Bron: W. van der Aalst, K. Hee: "Workflow management - modellen, methoden en systemen", Academic Service, ISBN: , logical-enterprise-design.nl 20

21 Architectuuraspecten volgens Rijsenbrij schoonheid functionele samenhang constructie belevingswaarde gebruikswaarde maakbaarheid/ onderhoudbaarheid Bron: logical-enterprise-design.nl 21

22 DEMO uitgangspunten» De essentie van bedrijfsvoering volgens Jan Dietz: Communicatie is de draad waarvan organisaties worden geweven» Een bedrijfsproces begint met een verzoek en eindigt met de aanvaarding van het resultaat» transactieproces:» Verzoek» Belofte» Uitvoering» Verklaring» Aanvaarding logical-enterprise-design.nl 22

23 Nogmaals alignment» Ondernemer» Aannemer» Architect En de rol van enterprise architectuur in relatie tot bedrijfsprocessen logical-enterprise-design.nl 23

24 Scope van de ondernemer (heuristiek) te reduceren onzekerheid minimaliseren risico s wendbaar op koers blijven beslis marge logical-enterprise-design.nl 24

25 Focus van de aannemer (algoritmiek) concretiseren van de inrichting focus PMS Abstraheren t.b.v. de besturing te reduceren complexiteit logical-enterprise-design.nl 25

26 van business scope naar inrichtingsfocus reductie complexiteits- reductie»te reduceren onzekerheid en complexiteit gecombineerd onzekerheids logical-enterprise-design.nl 26

27 Relatie architect, ondernemer en aannemer Ondersteuning bij formulering ten behoeve van de besluitvorming architect Kaders en specificaties voor de bedrijfsinrichting ondernemer Bestuurbare onderneming aannemer logical-enterprise-design.nl 27

28 boven- en ondergrens inrichtings architectuur domein conceptueel ontwerp startniveau bedrijfsfuncties operationeel implementatie niveau applicatie services logical-enterprise-design.nl 28

29 alignment van bedrijfsfuncties en applicatie services via bedrijfsprocessen product/ Markt segment conceptueel ontwerp startniveau bedrijfsfuncties bedrijfsprocessen operationeel implementatie niveau applicatie services logical-enterprise-design.nl 29

30 Mobiele windvanger bedrijfsfuncties bedrijfsprocessen applicatieservices logical-enterprise-design.nl 30

31 Alignment van methodieken» Sommige methodieken zijn beschrijvend, maar verschillende disciplines spreken verschillende talen» Sommige methodieken zijn verbeeldend, maar de afbeeldingen voor verschillende bedrijfsaspecten sluiten niet op elkaar aan» Handig zou zijn: generiek patroon» dat zowel als plaatje als in taal kan worden weergegeven» Dat toepasbaar is voor elk bedrijfsaspect op ieder niveau logical-enterprise-design.nl 31

32 Bewustzijn en werkelijkheid bewustzijn werkelijkheid waarneming intentie logical-enterprise-design.nl 32

33 Zijn en veranderen bestaande situatie verander-behoeften gerealiseerde aanpassing aanpassing van de situatie logical-enterprise-design.nl 33

34 Creatiespiraal onderzoek behoefte waarneming voldoe aan behoefte bestaande situatie veranderbehoeften behoefte oplossing gerealiseerde aanpassing bedenk oplossing intentie creëer oplossing aanpassing van de situatie bewustzijn werkelijkheid logical-enterprise-design.nl 34

35 Die kwam ons bekend voor onderzoek behoefte waarneming voldoe aan behoefte veranderbehoeften behoefte oplossing gerealiseerde aanpassing bedenk oplossing intentie creëer oplossing logical-enterprise-design.nl 35

36 basic business grammar fractal WHAT OUTPUT IS CREATED HOW MUCH HOW WITH WHAT BY WHOM CONTROLS GUIDES WHEREOF ENABLERS ACTORS INPUT logical-enterprise-design.nl 36

37 Patroon voor INVENT Uitvoerbaar plan t.b.v. te realiseren oplossing output controls Bedenk oplossing mechanisms eisen guides enablers uitvoerders input Methodieken Gedefinieerde behoefte tools logical-enterprise-design.nl 37

38 Droste effect: recursie van de fractal uitvoerbaar plan t.b.v. te realiseren oplossing regie output Reservering in te zetten resources Reserveren resources controls regie Overzicht uit te voeren activiteiten WBS regie mechanisms Opstellen WBS eisen Weergave te realiseren oplossing PBS uitvoerders guides regie Opstellen PBS regie enablers methodieken input gedefinieerde behoefte tools logical-enterprise-design.nl 38

39 Basisschema diagnosestelling Dit model is een voorbeeld van het gebruik van het basispatroon van LED, de zogenaamde basic business grammar fractal. Het voorbeeld is opgesteld voor het stellen van een diagnose. CONCEPTS klachtomschrijving diagnose OUTPUT diagnose stelling RESOURCES meet kriteria INPUT expert diagnostische voorwaarden diagnose methodiek handboek/ protocol diagnostiek gegevens patiënt problematiek vermelde en waargenomen symptomen benodigde middelen diagnostische middelen specialist logical-enterprise-design.nl 39

40 Voorbeeld van een overall productstructuur in de telecomsector gebruik van internet, telefonie en/of TV aanbod Multiplay R E G E G G G Gebruiks apparatuur Gebruiksuitleg Hulp bij installatie R/TV pakket digitaal R/TV pakket analoog R/TV pakket ether hardware handleiding monteur gekozen itv pakket atv pakket TV pakket G E E E E E E E E E identificatie van de eindklant + access WEGA-ID -box internet van xsp Service Access Internet internet Internet access homepage homepageprofiel telefonie gescheiden van internet Service Access VOIP telefonie samen met internet Single voice Digitaal signaal transport itv Analoog signaal transport atv Draadloos signaal transport DVB-T E G G E E G G G G E E Aansluiting op Exchange Farm Nader uit te werken SIP-useraccount Routeringsprotocol voor SAInternet V-LAN SAInternet der.nl internet-user Nader uit te werken Aansluiting op het www Location Access Routeringsprotocol voor SAVOIP V-LAN SAVOIP Telefoonnummer useraccount Aansluiting op WEBservices Phone number recht op gekozen pakket klant/pakket code aansluiting op het analoge net Location Access atv zendmastbereik Bereik DVB-T zenderpark G I E Routerings protocol energie fysieke verbinding V-LAN spanning NLS-type I decoding Adres aansluiting Adres verbinding routering Net verbinding RG FTU FTTH DSLAM poort ODF logical-enterprise-design.nl 40

41 Alignment van alle bedrijfsaspecten» Productarchitectuur is basis voor enterprise- en procesarchitectuur» Fractalpatronen bieden een coördinatenstelsel voor het afbeelden van alle bedrijfsaspecten» Zichtbaar => meetbaar => bestuurbaar logical-enterprise-design.nl 41

42 Afsluitend.» Business process management (BPM) is a management approach focused on aligning all aspects of an organization with the wants and needs of clients logical-enterprise-design.nl 42

43 Agenda» Introductie» Korte presentatie» Inventarisatie» Interactieve workshop» BPM en architectuur» Evaluatie logical-enterprise-design.nl 43

BPM en WFM: echte flexibiliteit in de processen

BPM en WFM: echte flexibiliteit in de processen BPM en WFM: echte flexibiliteit in de processen Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support door te bellen naar +31 (0) 318 55 20 20 en te

Nadere informatie

SOA in het perspectief van Enterprise Architectuur

SOA in het perspectief van Enterprise Architectuur SOA in het perspectief van Enterprise Architectuur Jaap Schekkerman 1 Service Architecture staat volop in de belangstelling en veel IT leveranciers promoten hun SOA oplossingen via diverse kanalen. Wat

Nadere informatie

Business IT Alignment. De ondersteuning door het negenvlaksmodel bij de ontwikkeling van een informatievoorziening

Business IT Alignment. De ondersteuning door het negenvlaksmodel bij de ontwikkeling van een informatievoorziening Business IT Alignment De ondersteuning door het negenvlaksmodel bij de ontwikkeling van een informatievoorziening Business IT Alignment De ondersteuning door het negenvlaksmodel bij de ontwikkeling van

Nadere informatie

Business en IT bijeen dankzij. Barry Derksen, Specialist in business & IT alignment

Business en IT bijeen dankzij. Barry Derksen, Specialist in business & IT alignment Business en IT bijeen dankzij BPM dr. Barry Derksen, Specialist in business & IT alignment Business en IT bijeen dankzij BPM dr. Barry Derksen, Specialist in business & IT alignment Goedkoop is duurkoop.

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Bedrijfsarchitectuur op basis van Novius Architectuur Methode Werken aan een samenhangende bedrijfsinrichting Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven

Nadere informatie

ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het

ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het Methodieken 5.5 ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het inrichten van IT-service-managementorganisaties. Mede door het succes van ITIL zijn er andere modellen ontwikkeld, zoals ASL.

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord Deze scriptie is geschreven in opdracht van Christiaan Woldendorp, Manager Services,

Nadere informatie

WERKWIJZE TER BEOORDELING VAN IT GOVERNANCE

WERKWIJZE TER BEOORDELING VAN IT GOVERNANCE WERKWIJZE TER BEOORDELING VAN IT GOVERNANCE OP BASIS VAN GEACCEPTEERDE METHODES OP HET TERREIN VAN IT GOVERNANCE MASTER THESIS WILCO LEENSLAG UNIVERSITEIT TWENTE - 2 - MASTER THESIS WILCO LEENSLAG Master

Nadere informatie

1. Business Proces Modeling

1. Business Proces Modeling 1. 1.1. Inleiding Doel Een eerste onderdeel in ERP en Kwaliteitsmaatregelen is. Deze discipline is vooral van belang om de context te beschrijven waarbinnen en waartoe (met welk doel) de verandering (de

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR

AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR AAN DE SLAG MET BUSINESSARCHITECTUUR Hoe businessarchitectuur concreet in te zetten bij het realiseren van businessdoelen White paper Auteurs: Martin van den Berg, Aldert Boersma, Serge Bouwens, Erica

Nadere informatie

ICT enterprise architecturen en organisatie/ict alignment in Nederland

ICT enterprise architecturen en organisatie/ict alignment in Nederland ICT enterprise architecturen en organisatie/ict alignment in Nederland ICT enterprise architecturen en organisatie/ict alignment in Nederland Kenniskring architectuur Lectoraat ICT governance, Fontys Hogeschool

Nadere informatie

MOF implementatie binnen The Backbone

MOF implementatie binnen The Backbone MOF implementatie binnen The Backbone Auteur: Gert Kienhuis Datum: 12 februari 2007 MOF implementatie binnen The Backbone Afstudeerder: Naam: Studie: Studentnummer: Opdrachtgever: Bedrijfsnaam: Eerste

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

Business Process Management in Nederland - 2008. Onderzoeksresultaten

Business Process Management in Nederland - 2008. Onderzoeksresultaten Business Process Management in Nederland - 2008 Onderzoeksresultaten Inhoud Samenvatting... 1 Huidige BPM initiatieven en activiteiten... 1 Gebruik BPM software... 1 Ambities op het gebied van BPM... 1

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Samenvatting 3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 6 ACHTERGROND LEONES... 6 Visie...

Nadere informatie

CONSULTANCY @ ICT SPIRIT. het model voor 100% resultaat 19,95

CONSULTANCY @ ICT SPIRIT. het model voor 100% resultaat 19,95 CONSULTANCY @ ICT SPIRIT het model voor 100% resultaat 19,95 CONSULTANCY @ ICT SPIRIT het model voor 100% resultaat Tweede druk Auteur ing. Jan Swaters, CISA Consultancy @ ICT Spirit I UITGEVER ICT Spirit

Nadere informatie

Uit praktijkervaring en berichten in de media blijkt dat de

Uit praktijkervaring en berichten in de media blijkt dat de Methodieken.4 Uit praktijkervaring en berichten in de media blijkt dat de hedendaagse opzet, inrichting en implementatie van beheertools tot ontevredenheid leidt. Dit artikel beschrijft de resultaten van

Nadere informatie

De twee auteurs, een uit de ITIL wereld, de ander uit de AM wereld, hebben voor u de antwoorden.

De twee auteurs, een uit de ITIL wereld, de ander uit de AM wereld, hebben voor u de antwoorden. De kloof en de brug Bouwers en beheerders zijn net als twee zijden van een muntstuk. Ze vormen een eenheid maar kijken elkaar nooit aan. (Oude Chinese wijsheid, 2002 NC) Inleiding Binnen het IT wereldje

Nadere informatie

Bedrijfsarchitectuur draagt bij aan duurzaam ondernemen

Bedrijfsarchitectuur draagt bij aan duurzaam ondernemen Bedrijfsarchitectuur draagt bij aan duurzaam ondernemen Mark Schravesande Groen, duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen is iets waar veel organisaties in deze tijd mee bezig zijn. Vanuit eigen

Nadere informatie

Referentie-architectuur

Referentie-architectuur Referentie-architectuur Off-the-shelf architectuur Danny Greefhorst, Paul Grefen, Erik Saaman, Peter Bergman, Wiljo van Beek Architectuur is een containerbegrip en kent vele verschijningsvormen; van enterprise

Nadere informatie

Bedrijfsinformatiearchitecturen. De brug tussen business en ICT. Een bestemmingsplan voor uw bedrijfs- en informatie-inrichting

Bedrijfsinformatiearchitecturen. De brug tussen business en ICT. Een bestemmingsplan voor uw bedrijfs- en informatie-inrichting Bedrijfsinformatiearchitecturen De brug tussen business en ICT Een bestemmingsplan voor uw bedrijfs- en informatie-inrichting Bedrijfsinformatiearchitecturen De brug tussen business en ICT Een bestemmingsplan

Nadere informatie

Onderzoek naar toepassing van Agent Technologie binnen Reaal Verzekeringen

Onderzoek naar toepassing van Agent Technologie binnen Reaal Verzekeringen Onderzoek naar toepassing van Agent Technologie binnen Reaal Verzekeringen Alex Bongers alex.bongers@phil.uu.nl 11 oktober 2004 Software Agents Voorwoord Deze afstudeerscriptie vormt de afsluiting van

Nadere informatie

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde Architecture Governance Afstudeerscriptie Informatiekunde Afstudeerscriptie Martijn Scheepstra Colofon Auteur Mailadres Opleiding Opdracht Universiteit Subfaculteit Martijn Scheepstra m_scheepstra@hotmail.com

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Transformeren in volle vaart: op naar een Digital Business. Innovatie. Eenvoud. Snelheid. Impact.

Transformeren in volle vaart: op naar een Digital Business. Innovatie. Eenvoud. Snelheid. Impact. Transformeren in volle vaart: op naar een Digital Business Innovatie. Eenvoud. Snelheid. Impact. Inhoud Digitale Transformatie: van definitie naar begrip 4 Digitale Transformatie: van strategie tot doorontwikkeling

Nadere informatie

inclusief praktijkbeschrijvingen door: ir. Anneloes Cordia 2014

inclusief praktijkbeschrijvingen door: ir. Anneloes Cordia 2014 ehealth voor zorgprocesinnovatie volgens Design for Lean Six Sigma en ISO 9001 (NEN- EN 15224) Ontwerp van ehealth- technologie voor urgentiebeoordeling en communicatie, inclusief praktijkbeschrijvingen

Nadere informatie

Digitale Architectuur

Digitale Architectuur Digitale Architectuur E E N A R C H I T E C T U U R S C H E T S V A N D E D I G I T A L E W E R K R U I M T E V A N E E N T O P M A N A G E R Sietse Overbeek e-office B.V., Huis ter Heide (Utrecht) Digitale

Nadere informatie

Novius model in ArchiMate

Novius model in ArchiMate Novius model in ArchiMate Bachelorproject Afdeling Beleid & Ontwikkeling Maja Jakóbik 19 januari 2011 Inhoud Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Definities 4 2 Architect 8 2.1 Metamodel 8 2.2

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

De waarde van Business Process Management (BPM)

De waarde van Business Process Management (BPM) De waarde van Business Process Management (BPM) Artikel gepost op website van 1 http://www.amelior.be/ndl/artikels/artikel.asp?c=5&sc=72&a=266&tc=1 Auteur : Geert Brandt februari 2009 BPM heeft te maken

Nadere informatie