CO2 Jaarverslag PQR 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO2 Jaarverslag PQR 2014"

Transcriptie

1 CO2 Jaarverslag PQR 2014

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Organisatie Beschrijving van de organisatie Eind verantwoordelijke personen Rapporterende periode Organizational boundary Directie verklaring CO2 Footprint CO2 uitstoot 2013/2014 per scope CO2 uitstoot 2013/2014 per scope CO2 uitstoot par categorie 2013/ Grafische weergave CO2 uitstoot per categorie Trend Co2 uitstoot Toelichting CO2 Footprint CHG mutaties Beschrijving bepaling hoeveelheden Conversie factoren Wijzigingen hoeveelheidsbepaling Onzekerheden in hoeveelheidsbepaling Diversen Analyse CO2 Footptint Referentiejaar Resultaten 2011 ten opzichte van Reductie doelstellingen Deelname aan initiatieven voor CO2 reductie... 14

3 1. INLEIDING Dit rapport is opgebouwd in overeenstemming met de eisen uit ISO , paragraaf 7. Onderstaande tabel geeft aan hoe deze eisen terugkomen in de hoofdstukopbouw van dit inventarisatierapport. ISO , GHG protocol (7.3) a. description of the reporting organization 2.1 b. person responsible 2.2 c. reporting period covered 2.3 d. documentation of organizational boundaries 2.4 e. direct GHG emissions, quantified separately for each GHG, in tonnes of CO2 f. a description of how CO2 emissions from the combustion of biomass are treated in the GHG inventory Hoofdstuk/paragraaf in dit rapport 3.1, 3.3, 3.5 Niet van toepassing g. if quantified, GHG removals, quantified in tonnes of CO2 Niet van toepassing h. explanation for the exclusion of any GHG sources or sinks from the quantification i. energy indirect GHG emissions associated with the generation of imported electricity, heat or steam, quantified separately in tonnes of CO2 j. the historical base year selected and the base-year GHG inventory k. explanation of any change to the base year or orther historical GHG data, and any recalculation of the base year or other historical GHG inventor Niet van toepassing 3.1, 3.3, l. reference to, or description of, quantification methodologies including reasons for their selection m. explanation of any change to quantification methodologies previously used n. reference to, or documentations of, GHG emission or removal factors used o. description of the impact of uncertainties on the accuracy of the GHG emissions and removals data p. a statement that the GHG report has been prepared in accordance with this part of ISO q. a statement describing whether the GHG inventory, report or assertion has been verified, including the type of verification and level of assurance achieved. 4.3 Niet van toepassing Niet van toepassing PQR B.V. 22 april 2015 Pagina 1

4 2. ORGANISATIE 2.1 Beschrijving van de organisatie PQR is dé specialist voor professionele ICT-infrastructuren met focus op het veilig en beheersbaar beschikbaar stellen van data, applicaties en werkplekken met optimale gebruikerservaring. PQR voorziet haar klanten in innovatieve ICT-oplossingen, van on-premises tot cloud computing, zonder dat processen complexer worden. Eenvoud in ICT, dat is waar PQR voor staat. 2.2 Eind verantwoordelijke personen De directie is eindverantwoordelijk voor het verzamelen van alle gegevens. Deze gegevens worden uitgewerkt door medewerkers van PQR, die rapporteren aan de directie. De verantwoordelijkheid van de directie staat beschreven in het kwaliteitshandboek. De facilitair manager is verantwoordelijk voor het aanleveren van de verbruiksgegevens voor gas, elektra en afval. De Kwaliteitsmanager is verantwoordelijk voor het uitvoerende gedeelte zoals de CO2-footprint, rapportages en geeft de aanzet voor de communicatie. 2.3 Rapporterende periode In 2011 is PQR gestart met het inzichtelijk maken van haar CO2 uitstoot in verband met de certificering op de CO2 prestatieladder. Als referentiejaar hebben wij 2011 genomen. In dit rapport zullen de resultaten van het verslagjaar 2014 worden gepresenteerd en afgezet tegen Organizational boundary Conform de richtlijnen van de ISO norm dient de Organizational boundary te worden vastgesteld. Deze wordt hieronder schematisch weergegeven. De Organizational boundary beperkt zich tot PQR B.V.: R. van Gameren ( 48 %) Gira Holding B. V. ( 43 %) Stichting Administratiekantoor Giga ( 9 %) GIGA III B. V. KvK Directeur : R. van Gameren : alleen / zelfstandig bevoegd PQR Holding B. V. KvK Directeur : GIGA III B. V.: alleen / zelfstandig bevoegd R. J. L. Schaap : alleen / zelfstandig bevoegd Gevolmachtigd : N. W. Stouthart, volledige volmacht Raad van Commissarissen : G. J. de Wit de Ruiter ( voorzitter ) R. van Gameren G. H. Nordemann Enig aandeelhouder PQR B. V. KvK Directeur : PQR Holding B V.: alleen / zelfstandig bevoegd Gevolmachtigd : N. W. Stouthart, volledige volmacht PQR B.V. 22 april 2015 Pagina 2

5 2.5 Directie verklaring Bij het opstellen van dit rapport hebben wij getracht zo nauwkeurig mogelijk de CO2 uitstoot van onze organisatie te bepalen. De gegevens die zijn gerapporteerd zijn door ons voorzover mogelijk geverifieerd, waardoor een zekere mate van nauwkeurigheid is vast te stellen PQR B.V. 22 april 2015 Pagina 3

6 3. CO2 FOOTPRINT 3.1 CO2 uitstoot 2013/2014 per scope Co2 uitstoot per scope (2013) SCOPE Ton CO2 Scope 1 Scope 1 - directe emissies 628,1 Scope 2 Scope 2 - indirecte emissies 161,7 Scope 3 Scope 3 - overige indirecte emissies 46,1 TOTAAL 835,9 Co2 uitstoot per scope (2014) SCOPE Ton CO2 Scope 1 Scope 1 - directe emissies 631,8 Scope 2 Scope 2 - indirecte emissies 103,6 Scope 3 Scope 3 - overige indirecte emissies 50,8 TOTAAL 786,3 3.2 CO2 uitstoot 2013/2014 per scope Co2 uitstoot per scope (2013) SCOPE Ton CO2 Scope 1 Scope 1 - directe emissies 628,1 Scope 2 Scope 2 - indirecte emissies 161,7 Scope 3 Scope 3 - overige indirecte emissies 46,1 TOTAAL 835,9 Co2 uitstoot per scope (2014) SCOPE Ton CO2 Scope 1 Scope 1 - directe emissies 631,8 Scope 2 Scope 2 - indirecte emissies 103,6 Scope 3 Scope 3 - overige indirecte emissies 50,8 TOTAAL 786,3 3.3 CO2 uitstoot par categorie 2013/2014 Scope 1 Scope 2 Co2 uitstoot per categorie (2013) Categorie Ton CO2 S1 - Fuel used 60,9 S1 - Business car travel 563,9 S1 - Airco refrigerants 3,3 S2 - Business air travel 62,4 S2 - Electricity purchased ('gray') 99,2 Scope 3 S3 - Commuter travel 46,1 TOTAAL 835,9 Scope 1 Scope 2 Co2 uitstoot per categorie (2014) Categorie Ton CO2 S1 - Fuel used 47,0 S1 - Business car travel 581,5 S1 - Airco refrigerants 3,3 S2 - Business air travel 65,3 S2 - Electricity purchased ('Groen') 38,3 Scope 3 S3 - Commuter travel 50,8 TOTAAL 786,3 PQR B.V. 22 april 2015 Pagina 4

7 3.4 Grafische weergave CO2 uitstoot per categorie Trend Co2 uitstoot Tijdvak Ton CO2 Index , ,45 93, ,86 96, ,19 90,70 PQR B.V. 22 april 2015 Pagina 5

8 4. TOELICHTING CO2 FOOTPRINT 4.1 CHG mutaties Scope 1 & 2 CO2 Jaarverslag 2014 PQR B.V. Binnen scope 1 en 2 vallen enkele zaken op. Allereerst is er een sprake van een substantiele daling van het gas- en elektriciteitsverbruik (respectievelijk 13,9 en 60,9 Ton CO2), deze daling was reeds enigszins voorspeld, in de analyse zal dit nader worden toegelicht. De CO2 uitstoot van het wagenpark is wederom toegenomen evenals het aantal afgelegde vluchtkilometers. Overall is de totale uitstoot in scope 1 en 2 afgenomen. Scope 3 De uitstoot binnen scope 3 is toegenomen als gevolg van een toename in het woon-werkverkeer 4.2 Beschrijving bepaling hoeveelheden Brandstofverbruik leasewagens: Het brandstofverbruik van de leasewagens wordt door de leasemaatschappijen aan de wagenparkbeheerder gerapporteerd. Aan de hand van het aantal getankte liters wordt berekend wat de uitstoot is. De gebruikte conversiefactoren staan benoemd in paragraaf 4.3. Daarnaast is teneinde de CO2 uitstoot per gereden kilometer te bepalen het aantal verreden kilometers bij de lease maatschappijen opgevraagd. Gas en elektra: Voor de bepaling van het verbruik van gas, water en elektra wordt er gebruik gemaakt van de opgave van de gebouwenbeheerder, welke op zijn beurt gebruik maakt van de eindafrekening van de leveranciers Het gas-, water- en elektriciteitsverbruik van de gezamenlijke ruimtes op het hoofdkantoor wordt jaarlijks vastgesteld door de verhuurder van het pand en verdeeld over de huurders. Brandstofverbruik privé wagen (zakelijke kilometers) De emissie veroorzaakt door privéwagens welke voor woon werkverkeer worden ingezet worden per medewerker, die van eigen vervoer gebruikt maakt, op basis van de afstand woon werk vastgesteld Aan de hand hiervan wordt het aantal gereden kilometers bepaald en de hieraan gerelateerde uitstoot. De gebruikte conversiefactoren staan benoemd in paragraaf 4.3. PQR B.V. 22 april 2015 Pagina 6

9 4.3 Conversie factoren CO² data inventarisatie voor PQR B.V. verslagperiode kalenderjaar 2014 Categorie Onderdeel extra gegevens Eenheid Hoeveelheden CO2 conversie factor Ton CO2 Bron Fuel used Verwarming Vestiging 1 m3 gas ,0 Facturen machines en diversen Diesel Liter Diesel Benzine Liter benzine Facturen LPG Liter LPG Overige Overige Anders Business car travel Athlon Diesel Liter Diesel ,3 Athlon Benzine Liter benzine ,8 Athlon LPG Liter LPG Leaseplan Diesel Liter diesel ,1 Leaseplan Benzine Liter Benzine ,3 Scope 1 Leaseplan LPG Liter LPG Facturen Transport of goods Diesel Liter diesel (not bulk goods or containers) Benzine Liter Benzine LPG Liter LPG Stookolie Liter stookolie Bio-ethanol Liter bio-ethanol Airco refrigerants Vestiging Vestiging 1 Vestiging 2 Vestiging 3 Kg gelekt koelgas ,3 Metingen Vestiging 4 Vestiging 5 Business air travel boeking agent vlucht <700 km Kilometers ,4 vlucht km Kilometers ,9 Facturen vlucht >2500 km Kilometers ,0 Personal car business travel gedeclareerde kilometers Kilometers 210 voor zakelijke ritten Facturen Scope 2 Electricity purchased ('gray') Elektriciteit Vestiging 1 GROENE ENERGIE VAN Vestiging 2 ENECO Vestiging 3 Scope 3 Business travel via public transport Commuter travel Waste disposal Paper used Electricity used at client sites Vervoermiddelen Auto's Elektriciteit NB geef aan van welke leverancier elektriciteit is betrokken Vestiging 4 KWh ,3 Vestiging 5 overige Touringcar Kilometers 45 Streekbus Kilometers 95 Stadsbus Kilometers 120 Metro / tram Kilometers 100 Stoptrein Kilometers 100 Intercity Kilometers 55 Stoptrein + intercity Kilometers 65 Hoge snelheidstrein Kilometers 60 Diesel Liter Diesel ,1 Benzine Liter benzine ,5 LPG Liter LPG ,2 Streekbus Kilometers 95 Stadsbus Kilometers 120 Metro / tram Kilometers 100 Stoptrein Kilometers 100 Intercity Kilometers 55 Stoptrein + intercity Kilometers 65 Papier en karton Van Vliet Papier en karton Scherpenzeel -713 Organisch keukenafval 30 Tuinafval 57 Hout 250 Textiel Plastic ton Ferro metalen Non-ferro metalen Grond 16 Glas -315 Restafval Klant 1 Klant 2 Klant KWh Klant 4 Metingen Klant 5 overige Suppliers / outsourced emissions Schattingen Other consumables Schattingen Totaal ton CO2 786,3 Metingen Schattingen Metingen Metingen Metingen PQR B.V. 22 april 2015 Pagina 7

10 4.4 Wijzigingen hoeveelheidsbepaling Wijzigingen in de hoeveelheidsbepaling zijn niet van toepassing op het moment van schrijven. Indien er in de toekomst aanleiding is om de methodiek aan te passen, dan zal dit hier beschreven worden. De bepaling van hoeveelheden vindt op consistente wijze plaats en wordt gecontroleerd, geregistreerd en gearchiveerd in een dossier tezamen met de overige relevante GHG stukken. 4.5 Onzekerheden in hoeveelheidsbepaling Er zijn een aantal onzekerheden aan te wijzen die van invloed zijn op de nauwkeurigheid van de gerapporteerde CO2 uitstoot. De verbruikte elektra, gas en water wordt bepaald aan de hand van de eindafrekeningen van de leverancier. Hierdoor krijg men op zich een zeer exact beeld doch ziet men dit pas geruime tijd later, ongeveer 1½ jaar; De verbruikte elektra van de gezamenlijke ruimtes wordt middels een verdeelsleutel verdeeld over de verschillende huurders in het pand op basis van het aantal m2 dat zij in gebruik hebben. Door het gebruik van een verdeelsleutel kan een kleine afwijking ontstaan. ( PQR huurt 2391 / 4566 van het pand) Voor de bepaling van onze CO2 uitstoot is PQR afhankelijk van de facturen rapportages van derden eventuele fouten in deze facturen en of rapportages hebben invloed op de juistheid van de gerapporteerde CO2 uitstoot; Voor de berekening van de CO2 uitstoot per gereden kilometer is men afhankelijk van de opgave van de leasemaatschappijen die op hun beurt weer afhankelijk zijn van de kilometeropgave van de berijder bij zijn tankbeurten. Indien dit laatste niet consciëntieus gebeurt lijdt dit tot afwijkingen Omrekenfactoren in de CO2 Prestatielader kunnen kleine afwijkingen weergeven. 4.6 Diversen PQR valt onder de kleine organisaties voor het bepalen van de CO2 uitstoot. PQR heeft een gemengd bedrijf bestaande uit leveringen en diensten, waarbij gezien het aandeel in de omzet het lever-gedeelte substantieel groter is dan het gedeelte dienstverlening. Bij de beoordeling van de bedrijfsomvang in het kader van de CO2 ladder is dan ook met aansluiting gezocht bij Leveringen. Zoals eerder vermeld kunnen onjuiste gegevens die vermeld worden op facturen en rapportages van leveranciers invloed hebben op het bepalen van de CO2 uitstoot. Binnen de meting van scope 1 emissies worden airco's, koelkasten, koffiemachines, PC's, etc. niet specifiek gemeten. Het energieverbruik van deze apparaten wordt meegenomen in het totale elektriciteitsverbruik. De resultaten van de rapportage zullen in de management overleggen worden besproken en geëvalueerd. Ook worden hier de CO2 reductie doelstellingen en procesverbeteringen besproken en afgestemd. Tevens worden in deze vergaderingen eventuele sectorinitiatieven besproken. PQR B.V. 22 april 2015 Pagina 8

11 5. ANALYSE CO2 FOOTPTINT 5.1 Referentiejaar 2011 CO2 Jaarverslag 2014 PQR B.V. In 2011 is PQR gestart met het in kaart brengen van haar CO₂ uitstoot om zich te certificeren op de CO2-Prestatieladder waarop we in 2012 zijn gecertificeerd. Geconstateerd is dat bij de in 2011 uitgevoerde zelf evaluatie enkele fouten/vergissingen zijn gemaakt waardoor niet geheel representatief is. Zo is met name in de categorie commuter travel een duidelijke afwijking geconstateerd die zijn oorzaak vindt in foutieve opgaven. Ten behoeve van analyse van de verschillen dienen wij echter het jaar 2011 als referentiejaar te beschouwen. Er is dan ook een vergelijk gemaakt op basis van deze gegevens. 5.2 Resultaten 2011 ten opzichte van 2013 Ten opzichte van het oorspronkelijke referentiejaar 2011 is PQR niet noemenswaardig gegroeid in aantallen fte, dit is nagenoeg de gehele periode gelijk gebleven, rond de 110 fte (gemiddeld 111 FTE) De eerder geformuleerde doelstelling om na de uitloop van leaseauto contracten deze te vervangen door alleen nog maar categorie A, B, C energielabel auto s, waardoor 90% van ons (lease) wagenpark in 2015 in deze categorieën zou vallen is reeds gerealiseerd. Dit percentage bedraag in de laatste opgave 95%. Er is een duidelijke verschuiving te zien naar voertuigen met een energielabel van C of lager, het overheidsbeleid heeft hier ook aanzienlijk aan bijgedragen. In het vorig jaar is, teneinde een vergelijk te kunnen maken dat niet afhankelijk is van onze business (omzet en afstand naar klanten) er voor gekozen te rekenen met een Co2 uitstoot per gereden kilometer. Gezien de stijging van het contingent A, B en C auto s zou men ook verwachten dat dit cijfer gedaald is. Dit laatste is echter niet het geval. Er is een significante stijging van de CO2 uitstoot per gereden kilometer gerapporteerd, ondanks een schijnbare verdere vergroening van het wagenpark. De oorzaak hiervan kan gelegen zijn in het rijgedrag van onze medewerkers, doch kan ook gelegen zijn in de fabrieksopgave van de verschillende fabrikanten die aanleiding zijn voor het verkregen label. De indruk bestaat, en dit blijkt ook uit de van de lease maatschappijen ontvangen gegevens dat er enorme afwijkingen bestaan tussen de door de fabrikant opgegeven verbruik-cijfers en het daadwerkelijke verbruik. Dit is voor PQR ook reden om aansluiting te zoeken bij de door TNO gehanteerde de Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures (WLTP). Het gebruik van deze methode leidt tot een meer representatieve bepaling van het brandstofverbruik van personenauto s. Met andere woorden: door het toepassen van de WLTP moet het verschil tussen fabrieksopgave en praktijkverbruik worden verkleind. KM verreden Ton CO2 Tijdvak Athlon Leaseplan Totaal Totaal Gram CO2/km ,8 203, ,9 179, ,5 191,5 PQR B.V. 22 april 2015 Pagina 9

12 Energie: Het stroom- en gasverbruik is substantieel gedaald (respectievelijk 67% en 18%)ten opzichte van Deze extreme daling mag en kan niet als representatief worden gezien voor het verbruik in de toekomst. Er zijn in het afgelopen jaar tal van maatregelen genomen teneinde de CO2 uitstoot als gevolg van verwarming en stroomverbruik te reduceren. Zo is de verlichting in een aantal vleugels aangepast en zijn in alle ruimten sensoren geplaatst die reageren op aanwezigheid. Daarnaast is een geheel nieuwe luchtbehandelingsinstallatie geplaatst en zijn additionele isolatie maatregen genomen. Al deze maatregelen zullen tezamen in de toekomst voor een substantieel lager verbruik zorgdragen doch niet in die mate als in het afgelopen jaar gerapporteerd. De extreme daling is naar wij verwachten voor een groot gedeelte toe te rekenen aan het feit dat er gedurende een periode van meer dan 6 maanden in het geheel geen luchtbehandelingsinstallatie in gebruik is geweest en ook enkele vleugels tijdelijk geheel buiten gebruik zijn gesteld. Wij verwachten dan ook dat het gebruik van 2015 een representatief beeld zal geven van de besparingen die de genomen maatregelen hebben opgeleverd. Overigens verwachten wij met de genomen maatregelen een A label te verkrijgen voor het kantoorpand. De vlucht kilometers zijn wederom gestegen. Deze stijging kan gezocht worden in de noodzaak om onze consultants op het juiste certificerings- en kennisniveau te houden. Daarnaast zijn enkele bijeenkomsten die afgelopen jaren in Europa gehouden zijn verplaatst naar de Verenigde Staten van Amerika (VM-World) Binnen de scope 3 emissies is met betrekking tot commuter travel ook een stijging waargenomen t.o.v (was een onvolledige opgave) doch ook ten opzichte van het vorig jaar. Dit kan verklaard worden uit een toename van het aantal voertuigen (24 in 2014 tegen 21 in 20130) die deel uitmaken van de categorie. In 2014 hebben medewerkers 24 met brandstof aangedreven voertuigen binnen deze categorie. PQR B.V. 22 april 2015 Pagina 10

13 6. REDUCTIE DOELSTELLINGEN In onderstaande tabel zijn doelstelling voor de korte, middellange en lange termijn vastgelegd. Verbeterdoelstellingen register Categorie scope Maatregel Termijn toegevoegd streefdatum realisatie datum Opmerkingen Kantoor 2 Verzamelen en wegen van afval papier en hiermee de mensen te stimuleren korte dec-08 een rigide printbeleid te voeren. Kantoor 2 Ons drukwerk, zoals bijvoorbeeld jaarverslagen, digitaliseren dec-10 Kantoor 2 Inkooporders niet meer per fax maar digitaal verwerken door de nieuwe dec-08 versie van IT-Office Kantoor/energie 2 Zoveel mogelijk losse printers vervangen door MFP s en deze automatisch op dec-08 dubbelzijdig en zwart/wit instellen, tenzij specifiek anders gewenst. Kantoor 2 Archief waar mogelijk digitaliseren, deels gerealiseerd. Gerealiseerd zijn: projectendossiers middels PQR Projecten Portaal/CRM tenderdossiers midden dec-10 Kantoor 2 Waar toegestaan worden aanbestedingen en offertes digitaal aangeleverd. lang dec-12 Kantoor 2 Gescheiden inzamelen van afvalstromen vanuit productie en kantooromgeving. Waar mogelijk optimaliseren in verschillende afval stromen. kort Kantoor 2 Onderzoeken of PQR meer gebruik kan gaan maken van e-facturen kort dec-12 Energie 2 Aanbrengen van sensorschakelaar in toiletten. Aanpassen van het de schakelmogelijkheden van verlichting door groeps-/afdelingsschakelaars te vervangen door schakelaars per unit/kantoor. kort dec-11 Energie 2 Zoveel mogelijk losse printers vervangen door MFP s waardoor er niet meer kort dec-08 op elke werkplek geprint wordt Energie 1 Het nieuwe werken adopteren. midden Energie/lucht 1 Na de uitloop van leaseauto contracten deze vervangen door alleen nog midden dec-11 maar categorie A, B, C energielabel auto s, waardoor 50% van ons (lease) wagenpark in 2013 in deze categorieën vallen. Energie/lucht 1 contracten deze vervangen door alleen nog maar categorie A, B, C lang dec-13 energielabel auto s, waardoor 80% van ons (lease) wagenpark in 2015 in deze categorieën vallen. Energie 2 Besparing stroom en daaraan gerelateerde Co2 uitstoot binnen eigen kort dec-10 datacentrum. Doelstelling: >30% reductie Energie/lucht 1 Oplaadpunten t.b.v. elektrische auto s midden aug-14 2 De UPS vervangen door een kleiner, energiezuiniger model. kort dec-13 Lucht 1 Stimuleren dat medewerkers een leaseauto met een groen energielabel kiezen. kort PQR B.V. 22 april 2015 Pagina 11

14 Verbeterdoelstellingen register Categorie scope Maatregel Termijn toegevoegd streefdatum realisatie datum Opmerkingen Lucht 3 Openbaar vervoer stimuleren kort Lucht 2 Leveranciers bewust maken van hun emissies en bij de keuze van kort leveranciers hiermee rekening houden. lucht 2 In de keuze van een nieuwe leverancier dan wel hercontractering midden milieuaspecten zwaarder laten wegen, waardoor 10% - 25% van onze leveranciers groen zijn. kantoor/lucht Beïnvloeding van de keten door Milieu Aspecten tijdens roundtable sessie te mei-14 bespreken met klanten Energie 1 kort mei-14 mei-15 feb-15 conform opgave lease maatschappijen Na de uitloop van leaseauto contracten deze vervangen door alleen nog valt 95% binnen de A, B, C categorie. maar categorie A, B & C energielabel auto s, waardoor 90% van ons (lease) wagenpark in 2015 in deze categorieën vallen. Hierdoor zal het CO2 verbruik Hierdoor zou ook de CO2 uitstoot verder per gereden kilometer met wederom 5% worden teruggebracht (is nu 179,2 gram) moeten dalen. Dit laatste is echter niet het geval. (zie maatregel opgave TNO) Kantoor 2 voor 50% gebruik maken van E-facturen midden mei-14 dec-17 momenteel rond 20% kantoor/energie 1 Verduurzaming pand i.o.m. eigenaar pand diverse aanpassingen/verbeteringen aan het pand met als doelstelling energielabel van F naar A, door onder meer onderstaande aanpassingen: o Luchtbehandeling o Isolatie Dit zal leiden tot een blijvende besparing van 10 Ton Co2 uitstoot kort mei-14 dec-15 jan-15 energie/lucht Onderzoeken in hoeverre PQR milieudoelstellingen kan realiseren buiten de eigen organisatie: Bij klanten die zich hiervoor lenen een 0-meting stroomverbruik op ICT middelen vastleggen en deze vergelijken met het stroomverbruik na implementatie van de door PQR voorgestelde oplossing midden mei-14 dec-16 energie /lucht midden mei-14 dec-16 dec-14 PQR maakt voor alle standaard vervoersdiensten (90%) gebruik van TNT express, die zijn Transporteurs selectie mede op basis van ISO in de leveranciers gecertificeerd.voor gespecialiseerde beoordeling diensten wordt gebruik gemaakt van Lupriens of van Haarlem deze heben geen certificering. energie/lucht 1 10% van het wagenpark is PHEV/BEV lang mei-14 dec-19 op dit moment 1 auto. energie /lucht 1 Onderzoeken of er meer gebruik kan worden gemaakt van rechtstreekse levering aan eindklant. Doelstelling is het terugdringen van het aantal transportbewegingen kort mei-14 mei-15 nov-14 Het is nu mogelijk om rechstreeks te leveren vanaf distributeur (techdate, comstor en Copaco) waarbij gebruik gemaakt wordt van PQR pakbonnen PQR B.V. 22 april 2015 Pagina 12

15 Verbeterdoelstellingen register Categorie scope Maatregel Termijn toegevoegd streefdatum realisatie datum Opmerkingen energie /lucht 2 15% van de T5/T8 tl armaturen vervangen door Led verlichting. Een en kort mei-14 dec-15 jan-15 ander zou moeten leiden tot een besparing van 3,5 Ton CO2 per jaar energie/lucht 2 Gefaseerde overgang naar Led verlichting (45%) Besparing die dit zou midden mei-14 dec-16 moeten opleveren bedraagt 9 Ton CO2 per jaar. energie/lucht 2 Geleidelijk de overige vleugels de T5/T8 tl armaturen vervangen door Led lang mei-14 dec-19 verlichting (85%) (geprognotiseerde besparing 12 Ton CO2 per jaar) energie/lucht Klanten voorzien van gerichte duurzame adviezen midden mei-14 dec-16 energie/lucht 1 Leasenormen vaststellen op basis TNO verbruiks norm in plaats van de kort feb-15 feb-16 fabrieksopgave. energie/lucht 1 2de laadpaal t.b.v. elektrische auto's kort feb-15 feb-16 energie/lucht 1 focus op bandenspanning leggen. Tijdens kantoordag door bedrijf alle auto's kort feb-15 feb-16 feb-15 Op de kantoordag in februari is door laten controleren en bijvullen indien nodig Nefekens deze controle uitgevoerd. energie /lucht 2 meterstanden digitaal per vleugel uitleesbaar, dit zal in overleg met midden feb-15 jun-17 verhuurder dienen te geschieden. energie/lucht 1 initiatieven verband houdende met de bandenspanning, bijv. beschikbaar stellen meter, controle tijdens kantoordagen, promoten gebruik van stikstof kort feb-15 dec-15 kantoor/energie/lucht 1, 2, 3 personeel stimuleren tot het opperen van ideeën inzake co2 reductie kort feb-15 aug-15 energie/lucht 1 5% meer dropshipments kort feb-15 dec-15 PQR B.V. 22 april 2015 Pagina 13

16 7. DEELNAME AAN INITIATIEVEN VOOR CO2 REDUCTIE PQR neemt deel aan initiatieven die gericht zijn op CO2-reductie. Het deelnemen aan initiatieven leidt tot innovatieve oplossingen op het gebied van CO2 besparing. PQR neemt deel aan: Lidmaatschap nieuwsbrief SKAO Lidmaatschap ICT-Milieu Keteninitiatieven : o o PEC VRC PQR B.V. 22 april 2015 Pagina 14

17 Geëvalueerd op: donderdag 22 April 2015 R.J.L. Schaap Algemeen Directeur PQR PQR B.V. 22 april 2015 Pagina 15

18 PQR B.V. 22 april 2015 Pagina 16

Venus sloop- en asbestwerken

Venus sloop- en asbestwerken Venus sloop- en asbestwerken Document: Energie audit verslag Verslag jaar: 2012 Verantwoordelijk: Directievertegenwoordiger Plaats: Maarssen Inleiding In dit rapport wordt gekeken naar de CO 2 emissies

Nadere informatie

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 & scope 3 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 & scope 3 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 & scope 3 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 Periode: 2013 2015 Scope: Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 + Scope 3

Nadere informatie

CO2 Inventarisatie 2011

CO2 Inventarisatie 2011 CO2 Inventarisatie 2011 Voor akkoord, opsteller Naam R. W. Goudswaard Functie KAM-manager Datum 26-10-2012 Handtekening 1 Inleiding Voor u ligt het CO2 emissie inventarisatie rapport van GMB voor het jaar

Nadere informatie

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 Periode: 2008 2014 Scope: Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 + Scope 3 Versie CO2

Nadere informatie

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 & scope 3 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 & scope 3 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 & scope 3 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 Periode: 2013 2015 Scope: Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 + Scope 3

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief versie : definitief Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Operationele

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V.

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Verantwoording Titel : Carbon footprint 2011 Revisie : 1.0 Datum : 17 juli 2012 Auteur(s) : Dhr. J. Entius

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 Carbon Footprint Analyse 2011 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 17 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Analyse 2011 Versie : 2.0 Datum : 14-11-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en

Nadere informatie

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V.

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: blz. 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 3. De rapportage periode 5 4. Organisatorische grenzen 6 5. Klein bedrijf 7 6. Operationele grenzen 8 7. De directe en indirecte

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Jaarverslag 2012 Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 10 juli 2013 Samenvatting De totale emissies van Grontmij Nederland B.V. in 2012 bedroegen 10.020

Nadere informatie

Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013

Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013 CO2-ladder Emissie Inventarisatie 31 januari 2014 3.A.1 Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013 Aannemingsbedrijf Stuit BV Inhoud 1. Inleiding & beschrijving van de organisatie... 3 2. Verantwoordelijke...

Nadere informatie

A. Emissie Inventaris

A. Emissie Inventaris A. Emissie Inventaris Versie 2.0 Auteur Gubbels Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl 1/14 Inhoudsopgave Inleiding CO 2 -prestatieladder Gubbels Beheer...

Nadere informatie

Bom Beheer bv. CO 2 -footprint 2012. Bom Beheer B.V. Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V.

Bom Beheer bv. CO 2 -footprint 2012. Bom Beheer B.V. Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V. CO 2 -footprint 2012 Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V. Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Beschrijving van de organisatie en verantwoordelijkheden 4 2.2 Basisjaar 4 2.3 Rapportageperiode

Nadere informatie

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen!

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen! Baas B.V. Fascinatio Boulevard 522 2909 VA Capelle aan den IJssel Postbus 462 2900 AL Capelle aan den IJssel Telefoon 088-222 70 00 Fax 088-222 70 09 www.baasbv.nl RBS N.V. 47 24 02 846 BTW nr. NL007621760B01

Nadere informatie

CO2 Footprint Rapportage

CO2 Footprint Rapportage CO2 Footprint Rapportage 2013 Steller: CO2 manager Naam Paraaf Datum A. Kneepkens, Mei 2014 TPA Nederland AGK Blad 1 van 21 bladen 11-7-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

Emissie inventaris CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 03-04-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf

Emissie inventaris CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 03-04-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf CO 2 -PRESTATIELADDER Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie Paraaf Opsteller M. van Eijk Beleidsadviseur innovatie en milieu Goedkeuring J.C. Bijlsma Directeur OPDRACHTGEVER Correspondentie

Nadere informatie

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Opdrachtgever: Directie HKV LIJN IN WATER 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris 2011 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Auteurs: M. de Jong en A. Nijhof Datum: 12 oktober

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 16 AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0321 Carbon Footprint Analyse 2010 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

HANDBOEK ENERGIEMANAGEMENT

HANDBOEK ENERGIEMANAGEMENT HANDBOEK ENERGIEMANAGEMENT Reference number : Project number Version : 1.2 Date : 1-12-2010 Geschreven door Nagezien door Goedgekeurd door Datum & Handtek. Naam G. van Appeldoorn T. Langerveld L. Linders

Nadere informatie

Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening:

Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening: Emissie inventaris Van Vliet Conform ISO 14064-1 ID 3A Harmelen, 12 november 2014 Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Over dit document... 3 1.2

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 15 JUL 2010 REF.NR.: 10.A0141A Carbon Footprint Analyse 2009 Fri-Jado B.V. Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatie

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012 H2

Carbon Footprint Analyse 2012 H2 JAARGANG 4, NR. 2B 13 MEI 2013 Carbon Footprint Analyse 2012 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 4 MRT 2011 REF.NR.: 10.A0465 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijke persoon ISO 14064 verklaring Verificatie verklaring Organisatie grenzen

Nadere informatie

Averesch B.V. www.averesch.nl Patrick van Rossum, adviseur. www.rossumadvies.nl In overleg met Henry Averesch.

Averesch B.V. www.averesch.nl Patrick van Rossum, adviseur. www.rossumadvies.nl In overleg met Henry Averesch. Pagina: 1 van 9 Is rapport m.b.t.: Rapportage emissie inventaris (conform ISO 14064-1), CO 2 -footprint Plan van aanpak CO 2 -reductiedoelstellingen en maatregelen Rapportage vooruitgang CO 2 -reductiedoelstellingen

Nadere informatie