HANDBOEK BRANCHECAMPAGNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDBOEK BRANCHECAMPAGNE"

Transcriptie

1 HANDBOEK BRANCHECAMPAGNE Microsoft Dynamics partners Draaiboek voor deelnemers in het verticale marketingprogramma

2 2 Draaiboek BrancheCampagne

3 Introductie Voor u ligt het handleiding voor de Microsoft Dynamics BrancheCampagne. De Microsoft Dynamics BrancheCampagne is een marketingprogramma van Microsoft Dynamics voor en met partners. Want gezamenlijk marketing bedrijven biedt zowel voor Microsoft Dynamics als voor u grote voordelen: - we maken gebruik van elkaars reputatie - we zijn in staat ons aanbod beter te laten aansluiten bij de behoefte van een specifi eke klantengroep - we zijn met elkaar in staat een groter bereik te realiseren in de markt - we zetten ons marketinggeld op een effectievere manier in. Kortom, we hebben baat bij een gezamenlijke benadering van de markt. In de Microsoft Dynamics BrancheCampagne kunt u het Microsoft Dynamics merk combineren met uw eigen merk. Zo creëren we herkenbaarheid en marktacceptatie. Zeker als het om verticale markten gaat. Want juist voor het succesvol in de markt zetten van Microsoft Dynamics is een verticale marketingstrategie van levensbelang. In deze handleiding vindt u informatie over de Microsoft Dynamics BrancheCampagne: het concept, aan welke voorwaarden u dient te voldoen en hoe we gezamenlijk succesvol naar verticale markten gaan. We hopen u snel te mogen begroeten in de Microsoft Dynamics BrancheCampagne! Draaiboek BrancheCampagne 3

4 4 Draaiboek BrancheCampagne

5 Concept Als u met uw auto naar de wasstraat gaat, heeft u een doel: een schone auto. Afhankelijk van uw wensen kiest u een bepaald programma. Voor een snel en goed resultaat gaat u voor voorreinigen, wassen en drogen. Als het wat uitgebreider moet laat u ook de bodem reinigen of kiest u zelfs een wax behandeling. Zo is het ook in de Microsoft Dynamics BrancheCampagne. U bepaalt uw marketingdoelstellingen en u kiest een bepaald programma met aan het einde het gewenste resultaat. De Microsoft Dynamics BrancheCampagne draait om verticale marketingcampagnes voor Microsoft Dynamics, campagnes dus voor een specifi eke branche. Heeft u een oplossing op basis van bijvoorbeeld Dynamics NAV speciaal voor de voedingsmiddelen-industrie? Samen met Microsoft Dynamics creëert u een complete campagne die de look & feel van Microsoft Dynamics combineert met uw merk en oplossing. Microsoft Dynamics werkt voor het uitrollen van de campagnes samen met een vast team met marketingspecialisten. In dit team zijn alle disciplines vertegenwoordigt, van strategie tot uitvoering. Of het nu gaat om de positionering van uw oplossingen of het ontwerpen van banners, dit marketingteam heeft de expertise in huis. Het gaat in de Microsoft Dynamics BrancheCampagne altijd om complete campagnes. Dus niet alleen een brochure of evenement, maar een complete aanpak van begin tot eind. Met aandacht voor de positionering, doelgroep, uitrol en evaluatie van marketing-activiteiten. Wilt u een leads genereren voor uw oplossingen op basis van Dynamics AX voor accountantskantoren? Met de Microsoft Dynamics BrancheCampagne heeft u snel en kosteneffectief een marketingcampagne die u helpt te bouwen aan uw marktaandeel. Omdat u in de campagnes die uit de Microsoft Dynamics BrancheCampagne komen gebruik maakt van van tevoren opgestelde templates, bent u in staat snel te co-branden met Microsoft Dynamics. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over richtlijnen voor het gebruik van logo s en huisstijlen. Het zijn maatwerktemplates waarin uw oplossing de boventoon voert. Bovendien kunnen we door de programmatische aanpak samen kostenvoordelen behalen. Draaiboek BrancheCampagne 5

6 BROCHURE 6 Draaiboek BrancheCampagne

7 Doet u mee? Succes is een keuze. Ook in de Microsoft Dynamics BrancheCampagne. Microsoft Dynamics investeert enorm in een verticale marketingstrategie. Graag delen we dat met onze partners. Daar staat tegenover dat we ook van u commitment verwachten. CRITERIA Belangrijkste criterium om te participeren in de Microsoft Dynamics BrancheCampagne is dat u over een level 1 of 2 propositie beschikt. Meestal kunt u dat herleiden uit het feit dat uw verticale oplossing in de partner selector is terug te vinden. Uw Microsoft Partner Account Manager (PAM) kan u bij twijfel aangeven of, en zo ja voor welke vertical, u een level 1 of 2 propositie heeft. Het tweede criterium is dat u een complete campagne afneemt. We noemen dat closed loop. We beginnen met een marketingplan en eindigen met een evaluatie van het rendement van de marketingactiviteiten. AANMELDING Aanmelding voor de Microsoft Dynamics BrancheCampagne vindt altijd plaats door uw PAM. U kunt uw interesse wel aangeven bij andere medewerkers van Microsoft Dynamics, maar uw PAM is de enige die u formeel kan nomineren. TOEWIJZING De PAM legt uw aanmelding voor binnen de marketingorganisatie van Microsoft Dynamics. Dat team neemt de uiteindelijke beslissing over acceptatie van uw campagne binnen de Microsoft Dynamics BrancheCampagne. MAATSTAF VOOR SUCCES Voor iedere campagne stellen we op voorhand met u een marketingplan samen, waarin duidelijke doelstellingen zijn opgenomen. Na afl oop van de campagne evalueren we samen met u in hoeverre we deze doelstellingen hebben gehaald en wat we kunnen leren van onze inspanningen. Het derde criterium bestaat uit het feit dat u gebruik maakt of in het proces bent om gebruik te maken van één van de volgende twee certifi ceringen: 1. AX Industry Solution (voorheen MDIS, alleen beschikbaar voor AX) 2. Certifi ed for Microsoft Dynamics (CfMD, beschikbaar voor AX, NAV en CRM) Het vierde criterium is dat de campagne past binnen de strategie die u en uw PAM samen hebben opgesteld. Als u samen besloten hebt fors te investeren in een bepaalde industrie, kunt u zich in overleg met uw PAM aanmelden voor een campagne in die vertical. Draaiboek BrancheCampagne 7

8 Campagnes U kunt zelf uw campagne samenstellen. We hebben voor u drie standaardmenu s samengesteld, voor drie verschillende marketingdoelstellingen. U kunt naar believen items toevoegen of weglaten. Wel dient u altijd de intake, positionering, vertical solution brochure en projectmanagement op te nemen in uw menu en moet er altijd sprake zijn van een complete campagne met een begin en een einde. Het toevoegen van deliverables aan standaardmenu s heeft bovendien consequenties voor de prijs. STANDAARDMENU S De standaardmenu s voor BrancheCampagnes zijn primair gericht op het in contact komen met prospects. We hebben gekozen voor de volgende driedeling: - het genereren van leads op basis van een scherpe positionering van uw branche-oplossing - het online profi leren en genereren van leads voor uw branche-oplossing - het realiseren van een evenement voor prospects Als u één van deze standaardmenu s afneemt, bent u gunstiger uit dan in het geval u alle losse elementen bij elkaar optelt. Doordat in de standaardmenu s alle onderdelen naadloos op elkaar aansluiten zijn we in staat snel en kosteneffectief een BrancheCampagne te ontwikkelen. À LA CARTE Bij een à la carte BrancheCampagne maakt u zelf een keuze uit de beschikbare deliverables: Positionering Vertical Solution brochure Referentieverhaal DM edm Telemarketing Bannering Website out of the box Zoekmachinemarketing edm nieuwsbrief LEAD GENERATIE ONLINE MARKETING EVENT MARKETING Positionering Positionering Positionering Brochure Banners Brochure Referentieverhaal Animated banner Event Out of the box DM/eDM Website out of the box Telemarketing Zoekmachinemarketing edm nieuwsbrief 15 credits 15 credits 13,5 credits 8 Draaiboek BrancheCampagne

9 Digitale nieuwsbrief Whitepaper Event in a Box Fact sheet Advertising PR Reminder card Roll up poster (banier) Powerpoint master Aanbiedingsbrief Het gaat erom dat u met de juiste materialen in ieder geval uw marketingdoelstellingen in samenwerking met Microsoft Dynamics realiseert. De enige voorwaarde die we stellen aan uw menu is dat het minimaal bestaat uit: 1. intake, positionering en brochure 2. ontwikkelen deliverables (inclusief projectmanagement) 3. uitrollen campagne Draaiboek BrancheCampagne 9

10 Proces STAPPEN Uw deelname in de Microsoft Dynamics BrancheCampagne verloopt volgens een vast proces: QUESTIONNAIRE INTAKE CAMPAGNE ONTWERP MAKEN DELIVERABLES UITVOEREN CAMPAGNE EVALUATIE MARKETINGPLAN De PAM speelt de centrale rol in de kwalifi catie van uw oplossing. Niet alleen dient u minimaal een Level 1 of Level 2 propositie te hebben en te beschikken over een CfMD of AXIS certifi cering. Zoals gezegd moet het uitrollen van een verticale campagne in het kader van de Microsoft Dynamics BrancheCampagne ook passen in de strategie die u met uw PAM voor ogen heeft. U en uw PAM zorgen samen voor uw aanmelding voor één of meer Microsoft Dynamics BrancheCampagnes. In eerste aanleg zullen we voor maximaal vijftien partners in bij voorkeur vijftien verschillende verticals marketing campagnes ontwikkelen. Als u voldoet aan de kwalifi catiecriteria, zullen we de campagnes op een fi rst come, fi rst serve basis uitrollen. De PAM is verantwoordelijk om samen met u een marketingplan op te stellen met doelstellingen, timing, eigenaars en budget. Ook ligt hierin vast hoe de meetbaarheid van de campagne is ingericht. Het marketingteam kan ondersteuning bieden bij het opzetten van dit plan. We zullen pas een campagne ontwikkelen als het marketingplan beschikbaar en geaccordeerd is. Op die manier voorkomen we dat achteraf discussie ontstaat over het succes van de campagne. U ontvangt van het marketingteam een questionnaire, aan de hand waarvan wij in staat zijn ons een beeld te vormen van uw organisatie, de strategie, positionering en uitdagingen. Ook geeft het ons inzicht in uw positie in de specifi eke vertical en de beoogde doelstellingen van de met uw PAM besproken campagne. Op basis van de ingevulde questionnaire gaat het marketingteam een intake gesprek aan met u en de PAM. We toetsen hierin uw doelstellingen, houden de positionering tegen het licht en overleggen de wederzijdse verwachtingen ten aanzien van de campagne. U kunt dit vergelijken met de briefi ng van een bureau. 10 Draaiboek BrancheCampagne

11 Op basis van de intake doet het marketingteam u een voorstel voor een campagne ontwerp. U kunt zelf een menu samenstellen (à la carte) of een vooraf vastgestelde combinatie van marketing deliverables en acties, een zogenaamd standaardmenu. Indien u akkoord gaat met het voorstel voor een campagne, dan wordt dit schriftelijk vastgelegd in de vorm van een overeenkomst tussen u en het marketingteam. Het marketinteam gaat nu aan het werk om de deliverables voor u klaar te maken. We gaan daartoe eerst met u aan het werk om de positionering scherp te maken. Vervolgens ontwikkelen we de brochure en alle andere deliverables waarvoor u heeft gekozen. Nadat u akkoord bent met alle deliverbles vindt de uitvoering van de campagne plaats. Draaiboek hiervoor is het marketingplan. Hierin is ook de timing van de campagne vastgelegd. De deliverables worden u op maat aangeleverd en daar waar van toepassing uitgerold. Na afl oop van de campagne vindt een evaluatie plaats met u, uw PAM en het marketing-team. Hierin bepalen we het succes van de campagne aan de hand van de ROMI (Return on Marketing Investment), andere effecten en learnings voor de Microsoft Dynamics BrancheCampagne. TIMING Als u zich aanmeldt voor de Microsoft Dynamics BrancheCampagne dient u te voldoen aan de eerder genoemde criteria. U krijgt binnen twee weken uitsluitsel over uw deelname. Als dit uitsluitsel positief is ontvangt u per omgaande de questionnaire. Vervolgens bepalen we in overleg de datum van de intake, deze vindt uiterlijk vier weken na toezegging van de campagne plaats. De complete realisatie en uitrol van de campagne omspant een maximale periode van twee kwartalen. Maximaal zes maanden na de intake hebben we de evaluatie. Uiteraard kunt u zelf besluiten de marketingmiddelen voor eigen rekening langer dan die periode in te zetten. VOORWAARDEN Bij de uitvoering van de Microsoft Dynamics BrancheCampagne hanteren we een aantal voorwaarden: - u dient een eigenaar op managementniveau aan te wijzen van de campagne en deze vast te leggen in het marketingplan - bij de briefi ng / debriefi ng is in ieder geval de commercieel eindverantwoordelijke aanwezig, in principe een directielid - u creëert een complete campagne. De BrancheCampagne is niet bedoeld om bijvoorbeeld alleen een brochure te maken. Het gaat erom gezamenlijk impact in de markt te maken. - ongeacht of u opteert voor een standaard- of à la carte menu, het afnemen van de intake, positionering en een vertical solution brochure is altijd inbegrepen. Het legt de namelijk de positionering en scope van de verticale oplossing vast en is daarmee cruciaal voor het succesvol samenstellen van alle andere deliverables. Ook is er een post projectmanagement om het ontwerp en de uitvoering van de campagne zo goed mogelijk te laten verlopen. - bij alle campagnes is sprake van een closed loop, zodat we het rendement van de campagne kunnen bepalen. Draaiboek BrancheCampagne 11

12 Financiën Een belangrijk voordeel voor u is dat de kosten voor deze campagne lager zullen zijn dan als u zelfstandig alle deliverables laat ontwikkelen. Microsoft heeft geïnvesteerd in de voorbereiding door allerhande templates samen te stellen, fotomateriaal te verzamelen en zo de Microsoft Dynamics BrancheCampagne te fabriceren. Dit ziet u terug in de ontwikkelingstijd en investeringen die u zelf nog moet doen om de campagne tot een succes te maken. Iedere deliverable kost credits. Een credit vertegenwoordigt een waarde van 1.000,- exclusief BTW. U berekent de waarde van een campagne door de credits van alle deliverables bij elkaar op te tellen. Bedenk daarbij wel dat de intake één credit kost, projectmanagement 1,5. Microsoft draagt bij in de ontwikkeling en uitvoering van de campagne. Deze bijdrage bedraagt een derde van de benodigde investeringen, met een maximum van 5.000,-. Dit betekent in concreto dat een credit u slechts twee derde van de waarde kost. Dit impliceert een maximumbedrag per campagne van ,-. U kunt campagnes afnemen die duurder zijn dan ,-, maar u betaalt dan zelf voor het meerbedrag. In die gevallen geldt dus ook dat u het volledige bedrag van een credit voor rekening neemt, te weten 1.000,-. Belangrijk is dat bij enkele deliverables, zoals bannering en advertising, de plaatsing niet inbegrepen is in het bedrag. U betaalt uw aandeel na oplevering van alle deliverables. DM-BRIEF 12 Draaiboek BrancheCampagne

13 Deliverables DELIVERABLE SCOPE CREDITS Intake Intake met partner, partner account manager, copy writer en project manager 1 DELIVERABLES AWARENESS EN CREDITS DELIVERABLE SCOPE CREDITS Positionering Workshop positionering voor partner in het algemeen en branche-oplossing in het bijzonder. Dit wordt uitgewerkt in een positioneringsdocument dat wordt gebruikt als handvest voor de brochure en deliverables 2 Vertical Solution brochure A4 brochure, 12 pagina s, inclusief stockfotografi e. Oplage: 500 stuks 4/4 full colour gedrukt. 3 Website out of the box Fact sheet (fysiek) Complete website met landingspagina, company profi le, product, referentie case, actiepagina en contactpagina. Inclusief hosting en url voor 1 jaar. Dubbelzijdig A4, 250 grams Oplage: 500 stuks 4/4 full colour gedrukt. 6 1,5 Fact sheet (digitaal) Dubbelzijdig A4 1 Banners* Animated banner* Advertising* PR Online GIF-banner in 3 formaten (sky scraper, horizontale en vierkante banner), zonder plaatsing GIF banner in 3 formaten (sky scraper, horizontale en vierkante banner) bestaande uit drie frames, zonder plaatsing. Advertentie in één formaat, door partner aan te geven. De advertentie wordt opgemaakt vanuit een basisstramien en digitaal aangeleverd, zonder plaatsing. Twee persberichten, samenstellen perslijst en uitsturen persberichten aan perslijst. 0,5 1 0,5 3 Draaiboek BrancheCampagne 13

14 DELIVERABLES INTEREST & DESIRE EN CREDITS DELIVERABLES SCOPE CREDITS Reminder card Referentieverhaal Opzet voor reminder card voor evenement of actie in digitaal formaat; inclusief tekst. Referentieverhaal op basis van een telefonisch interview met klant, foto, opgemaakt in MBS huisstijl; in digitaal formaat, 2xA4, wij bieden de mogelijkheid om eigen fotomateriaal op te nemen, anders stockfotografi e. 0,5 1,5 Roll up poster 80 x 200 cm, full colour 1 Powerpoint master Zoekmachine-marketing edm nieuwsbrief Template voor powerpoint presentaties in Microsoft Dynamics huisstijl in combinatie met logo partner/branche-oplossing; in digitaal formaat. Uitgebreid adviesdocument tot verbetering van de vindbaarheid van de partner inclusief plan van aanpak, zonder aanschaf van zoekwoorden. Opgemaakte digitale nieuwsbrief, uit te sturen als edm, inclusief twee partnerspecifi eke nieuwsitems, zonder verzending. 0,5 3 1,5 Digital nieuwsbrief in pdf Ontwerp, tekst en opmaak voor uw nieuwsbrief, dubbelzijdig A4, digitaal aangeleverd, zowel in normaal pdf formaat als certifi ed (klaar voor drukwerk). 1,5 Whitepaper Partner krijgt Word-template, tekstschrijver redigeert teksten partner, opmaak in MBS huisstijl in combinatie met logo partner/ branche-oplossing; in digitaal formaat. Minimaal acht maximaal 24 pagina's. 2,5 14 Draaiboek BrancheCampagne

15 DELIVERABLES ACTION EN CREDITS DELIVERABLES SCOPE CREDITS Telemarketing Aanbiedingsbrief DM edm Event in a Box* edm nieuwsbrief Op basis van de propositie en doelstellingen wordt een partnerspecifi ek script samengesteld. Bestand wordt door partner aangeleverd. Uitvoering van het script: nabellen van 390 prospects. Indicatie: 4% directe leads en 4% indirecte leads, mede afhankelijk van kwaliteit contactbestand. Opzet voor aanbiedingsbrief voor brochure, referentieverhaal of whitepaper in digitaal formaat; inclusief tekst. Tekstschrijver stelt op basis van de propositie en doelstellingen een partnerspecifi eke DM-brief op. Deze wordt in een maximale oplage van 500 aan de doelgroep gestuurd. De partner levert zelf het adressenbestand aan. Tekstschrijver stelt op basis van de propositie en doelstellingen een partnerspecifi eke op. Deze wordt opgemaakt door marketingteam in lijn met stijl campagne. Partner moet de edm zelf uitsturen. Deliverables voor het organiseren van een evenement, alle partnerspecifi ek en evenementspecifi ek gemaakt (zie BOM Event in a Box). Locatie en organisatie niet inbegrepen. Opgemaakte digitale nieuwsbrief, uit te sturen als edm, inclusief twee partnerspecifi eke nieuwsitems, zonder verzending. 5 0, ,5 Digital nieuwsbrief in pdf Ontwerp, tekst en opmaak voor uw nieuwsbrief, dubbelzijdig A4, digitaal aangeleverd, zowel in normaal pdf formaat als certifi ed (klaar voor drukwerk). 1,5 Whitepaper Partner krijgt Word-template, tekstschrijver redigeert teksten partner, opmaak in MBS huisstijl in combinatie met logo partner/ branche-oplossing; in digitaal formaat. Minimaal acht maximaal 24 pagina's. 2,5 DELIVERABLE SCOPE CREDITS Projectmanagement Projectmanagement en traffi c rondom de campagne. 1,5 * Plaatsing / uitzending / locatie zijn hier niet inbegrepen Draaiboek BrancheCampagne 15

16 Voorbeelden Deliverables LOGO PARTNER LOGO PARTNER NoSuchCompany T.a.v. T. Baars Laan op Zuid 3071 AA Rotterdam Uw verticale oplossing met Microsoft Dynamics en [invoegen partner naam] Corem velit la faci blandrerit la coreraesto dignim enisl enim eugue do dolobor alissiscil dolorper irilluptatin ver illa feum esed mincipit praeseq uipsuscin ullaore velit ipsum dolenit amconul laorper susciliquam, sustrud dio dit nullandio dolenibh eu feui ex esequis ismolut nonsecte eugait ing eugiat, senis nosto dolupta. ULPUTE MAGNA FEU FACIN VELIQUAT. Alit non vel ut eugue tis autet, sustrud molent at, con ulpute tating elit erilisim do conse dolum dignit prat lummy nostrud endre facidunt utpat. Reet, velismo diatum quatuer seniam quamcon ullaore cor sustis aliquipit, vel ulputat. Liquis at. Duip eugiat, si blandre ting euip eros nonullaore min utem num zzrillaore magna commodo consequamet, consectem. ACCUMSA NDIGNA FACCUM EROSTRUD TIN ULPUT DUNT PRAT. Re essim vel dolor atuero et, volor ing er sequatis alit laorem quat. Lestrud tatis aci esto dio odionullaore corem velis nos at nit essim vero con ulpute ea facil exerostrud eugiam, velent atum delestio od eu feum zzril del dionsen isismod magna ad te ming ex el dolor se tem ea feugait lortisl iure et nulputat. Susciduismod tio. Fax deze brief naar: [invoegen fax nummer] FINANCIAL MANAGEMENT Financial accounting Cost calculation Assets accounting Personnel management SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Merchandise management Production Logistics CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT Contact management Marketing Customer Service E-BUSINESS Internet portal for Web-based trade Electronic exchange of business documents Ja, Alit non vel ut eugue tis autet, sustrud molent at, con ulpute tating elit erilisim do conse dolum dignit prat lummy nostrud Microsoft [Partner naam] Alit non vel ut eugue tis autet, sustrud molent at. [Invoegen naam} Microsoft Dynamics Verticals [Invoegen naam] Management UW MICROSOFT GEKWALIFICEERDE IMPLEMENTATIE PARTNER: [Invoegen partner naam] adres postcode/stad telefoon telefax offi DM BRIEF Microsoft Dynamics lorum ipsum dolor LOREM IPSUM DOLOR SIT CONSECTETUR Riuscing ex ea feugue dolum ipit la con sendiam autpat lutpat. Ut volore eu feugait estrud ming enim dolut lore dolor sim. WHITEPAPER ROLL-UP BANNER 16 Draaiboek BrancheCampagne

17 LOGO PARTNER Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit: [Invoegen telefoon nr.] LOGO PARTNER Riuscing ex ea feugue dolum ipit la con sendiam autpat lutpat. Ut volore eu feugait estrud ming enim dolut lore dolor sim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit: [Invoegen telefoon nr.] Riuscing ex ea feugue dolum ipit la con sendiam autpat lutpat. Ut volore eu feugait estrud ming enim dolut lore dolor sim. Microsoft Dynamics lorum ipsum dolor LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET CONSECTETUR Microsoft Dynamics lorum ipsum dolor LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET CONSECTETUR UW MICROSOFT GEKWALIFICEERDE IMPLEMENTATIE PARTNER: [Invoegen partner naam] adres postcode/stad telefoon telefax offi UW MICROSOFT GEKWALIFICEERDE IMPLEMENTATIE PARTNER: [Invoegen partner naam] adres postcode/stad telefoon telefax offi ADVERTENTIES LOGO PARTNER Microsoft Dynamics lorum ipsum dolor LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET CONSECTETUR UW MICROSOFT GEKWALIFICEERDE IMPLEMENTATIE PARTNER: [Invoegen partner naam] adres postcode/stad telefoon telefax offi Riuscing ex ea feugue dolum ipit la con sendiam autpat lutpat. Ut volore eu feugait estrud ming enim dolut lore dolor sim. [Invoegen naam] [Invoegen naam partner] Sum del ero duisl enim zzriustrud do consed ex enismodolore faccummy niam quam, vel dolor accum dolortie modipsum irit wisl utat lobor senibh etue venit volortin. FACTS & FIGURES [Invoegen naam partner] Exeraesto eratisi bla feui tate dio odit nos non ut velent aut ad magnit nisciliquat accum dit eum enim vent praesent ex et, vel ex eu faci bla consectet, corpero duipit iure velit, sed duiscip eliquis ciliquat. Usto commy non ullut voloreetum verostissed erilit praestisl ut vel et alis amconsenibh estismo dolore tie doluptat, velismo lortie magnissi blaore exercidunt la faciliquat lum doloreraesto conulput praesecte dolortie dolor senibh ex et, se modipit atum vel elenis num ver sed el inciliquat. Duis nim zzrilisit, vullutpat. Gait utatio dolore magna feu feugait lam ex eugiametum diam ipsum veliquam quis ercin henisi. Alis nullummy nim dolor aliquat. Senissequam eum volobor eetuer ad exero estie dolore magniat prat. Lut luptatum quam exerostie mincipis numsandigna feui tie consecte consed er sustrud molore vullandre dolut venisi bla at. Uscip endit vel ex ex ea adip ea augiat prate min henim il ullut ate modoloreet, quametu mmolore tion ut ulput utet, consent at ex enisiscil dignim quatio exer si. Od doleseniat ing euisi blam, quat wis nos nostie dolore. [Lorum ipsum dolor] Microsoft Dynamics en Microsoft Partner LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET Consectetur adipiscing elit. Phasellus in arcu. Quisque risus ligula, posuere a, porttitor non, tristique in, arcu. Mauris a ligula eu eros tempus porta. Cras consectetur, lacus pretium viverra rhoncus, magna diam hendrerit elit, id pellentesque erat augue at sapien. Aenean in turpis vitae elit fermentum consequat. Donec nulla. Phasellus ipsum tellus, semper eu, dictum et, tempus luctus, nulla. Curabitur tincidunt. Praesent sapien odio, mollis ac, porta et, rhoncus nec, risus. Suspendisse potenti. ETIAM AUCTOR ELEIFEND LECTUS Nulla facilisi. Vestibulum elementum, ipsum quis egestas sodales, purus enim suscipit lorem, eget aliquet magna tortor non quam. Nunc dapibus diam nec erat. Maecenas est nisi, lobortis vel, consectetur et, scelerisque id, lorem. Nullam placerat fermen tum nulla. Phasellus vitae leo. Sed molestie, sapien in faucibus congue, neque sem pulvinar magna, id varius nisl nisi a nibh. UT EGESTAS POSUERE EST Mauris iaculis pede placerat urna. Nulla facilisi. Vestibulum ipsum ipsum, condimentum nec, venenatis non, sodales eu, velit. Ves tibulum dapibus tincidunt felis. Cras pulvinar, nulla quis vestibulum luctus, orci nulla malesuada sapien, id facilisis dolor lorem eget pede. Cras mollis mollis ipsum. Pellentesque pellentesque quam. Aliquam neque sapien, suscipit ac, molestie quis, sollici tudin quis, dui. Sed nisi sem, consectetur at, fringilla ac, male suada at, eros. Maecenas non turpis. Proin eget arcu. Vestibulum fringilla mollis tellus. Quisque quis orci. Suspendisse commodo dolor sed est. FACTSHEET Draaiboek BrancheCampagne 17

18 Taakverdeling en andere spelregels De Microsoft Dynamics BrancheCampagne is een samenspel van u, Microsoft Dynamics en het marketingteam. Gezamenlijk maken we de campagnes tot een succes. Dit betekent een positief en gedreven samenspel waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid kent en neemt. UW PAM Uw PAM initieert uw deelname aan de Microsoft Dynamics BrancheCampagne. Hij/zij heeft geïnventariseerd of u in aanmerking kunt komen voor de Microsoft Dynamics BrancheCampagne. Uw PAM meldt u aan bij de Microsoft Dynamics marketingorganisatie. Samen met u stelt de PAM een marketingplan samen. Dit is overigens een gezamenlijke inspanning. De PAM is uw liaison met Microsoft Dynamics, net als dat voor andere zaken het geval is. U EN UW ORGANISATIE Binnen uw organisatie wijst u een eigenaar aan voor de campagne. Dit kan de marketing manager zijn, maar ook de sales manager of een directielid. Deze persoon is het directe aanspreekpunt voor het marketingteam. Van u verwachten we tijd, commitment en ambitie. Het nakomen van afspraken is cruciaal voor een succesvolle samenwerking. Alleen met uw inbreng kunnen we de campagne tot een succes maken. MARKETINGORGANISATIE MICROSOFT DYNAMICS De Microsoft Dynamics marketingorganisatie is verantwoordelijk voor de toewijzing van deelname in de Microsoft Dynamics BrancheCampagne. Bovendien bepaalt dit team welke fondsen vanuit Microsoft Dynamics worden gebruikt voor de co-fi nanciering van de campagne. MARKETINGTEAM Het marketingteam bestaat uit externe marketingexperts die ervaring hebben met campagnes en initiatieven van Microsoft Dynamics. Dit team verzorgt het projectmanagement, de realisatie van de campagne en creëert uw deliverables. Zij zijn in deze campagne uw marketingbureau. U onderhoudt rechtstreeks contact met de mensen in dit team. 18 Draaiboek BrancheCampagne

19 Marketingteam Het marketingteam bestaat uit een aantal vaste krachten van twee vaste leveranciers van Microsoft, Cross Impact en NoSuchCompany. A M B I T I O N M A R K E T I N G Cross Impact is een adviesbureau op het gebied van strategie en marketing dat zich specifi ek richt op ICT-bedrijven. Voorbeelden van projecten die wij voor onze klanten uitvoeren zijn onder meer het opstellen van business plans, het ontwikkelen van strategieën en het zoeken van distributie- en business partners. De werkwijze varieert van compacte projecten tot interim marketing management. Door onze expertise en kennis van de ICT-branche assisteren we bij het vasthouden of verbeteren van een sterke marktpositie. Naast Microsoft zijn o.a. Siemens, HP, Unilever en Shell gerenommeerde opdrachtgevers. Naast deze grote namen werken wij ook bijzonder graag voor onze opdrachtgevers in het MKB. Feeling met de markt en de belevingswereld van de kleine(re) ondernemer zijn in onze ogen namelijk essentieel voor het succes van ons werk. Cross Impact en NoSuch hebben in veel trajecten samengewerkt, zowel binnen als buiten Microsoft. Hierdoor zijn wij niet alleen uitstekend op elkaar ingespeeld, juist de combinatie van onze dienstverlening biedt onze klanten geweldige toegevoegde waarde. Gezamenlijk dekken we het gehele marketingproces af, van strategie tot uitvoering. We bundelen onze kennis en ervaring van wat wel en wat niet werkt in het positioneren en vermarkten van ICT-producten en diensten. En dit leidt tot betere resultaten voor onze klanten! NoSuchCompany is een gedreven design en communicatiebureau met zeer veel ervaring in de to Partner communicatie. NoSuchCompany is opgericht in 2001 en sindsdien stapsgewijs gegroeid naar een omvang van 29 medewerkers. Draaiboek BrancheCampagne 19

LICENTIEOVEREENKOMST SOFTWARE

LICENTIEOVEREENKOMST SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMST SOFTWARE De ondergetekenden: 1. De te Amsterdam gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BasicSoftware, kantoorhoudende te Amsterdam (1017HD) aan de Condensatorweg

Nadere informatie

NPS score: -77 Lorem Ipsum Donec sodales lorem in libero rhoncus, ac egestas augue rhoncus.

NPS score: -77 Lorem Ipsum Donec sodales lorem in libero rhoncus, ac egestas augue rhoncus. Pakkende titel van de infographic Subtitel of introtekst: Praesent id congue lorem, eget ultricies sapien. Quisque vel nunc id quam porttitor feugiat non et quam. Donec vulputate mauris at consectetur

Nadere informatie

styleguide POWERNATION

styleguide POWERNATION styleguide Inleiding De branding van Powernation word uitgebereid beschreven in deze styleguide. Powernation is het nieuwe bedrijf dat producten verkoopt in alle populaire categorieën van sport. Hiermee

Nadere informatie

Huisstijl-Boek -- Cards 4 Free

Huisstijl-Boek -- Cards 4 Free Huisstijl-Boek -- Cards 4 Free Door: Peter van der Meulen Mr Iniawei 1 9219 VR De Tike petervdmeulen.rfdgra.nl Inhoud Pagina 4 Pagina 5 pagina 6 pagina 7 2 HuisstijlBoek -- Cards4Free Dezign Samenvatting

Nadere informatie

ZAGIS - Inkopen voor ziekenhuisapotheken

ZAGIS - Inkopen voor ziekenhuisapotheken ZAGIS - Inkopen voor ziekenhuisapotheken 6 oktober 2015 -Robert van der Linde Meer tijd om in te kopen 1 De inhoud raakt ondergeschikt aan de administratie Brieven maken, offertes ontvangen en verwerken,

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp. Mousegestures

Functioneel Ontwerp. Mousegestures Functioneel Ontwerp Mousegestures Mogelijke single mousegestures Tijdens het laden van de applicatie kan de gebruiker verschillende gestures proberen. De handelingen hebben effect op de bal. Als de handeling

Nadere informatie

COMPANY NAME. Onderwerpregel 2. Opdrachtgever. Inschrijving / Offerte. Onderwerpregel 1. Onderwerpregel 3. ten behoeve van

COMPANY NAME. Onderwerpregel 2. Opdrachtgever. Inschrijving / Offerte. Onderwerpregel 1. Onderwerpregel 3. ten behoeve van Inschrijving / Offerte COMPANY NAME Onderwerpregel 1 Onderwerpregel 2 Onderwerpregel 3 ten behoeve van Opdrachtgever Opdrachtgever naamsvermelding Pagina 1 Opdrachtgever naamsvermelding Pagina 2 USB-stick

Nadere informatie

TITEL SUBTITEL OF PROJECTNUMMER

TITEL SUBTITEL OF PROJECTNUMMER Verslag/nota - template cover zonder contactgegevens vaste positie corporate logo cover (100%) Arial Bold 30/40pt Arial Regular 20/30pt (caps) TITEL SUB Arial Regular 12/16pt Ruimte voor aanvullende tekst

Nadere informatie

Brandpepper. Navigatiestructuur.

Brandpepper. Navigatiestructuur. Navigatiestructuur Inhoud 1 Navigatie 2 Wireframes 21 22 23 Diensten 24 Portfolio 25 Contact sitemap Vacatures Diensten Portfolio Cases Onze klanten Contact Lay out Header Navigatie Pagina content Footer

Nadere informatie

INHOUDS KEUKENS EN RECEPTEN 13-259 BORIS & YVONNE 5

INHOUDS KEUKENS EN RECEPTEN 13-259 BORIS & YVONNE 5 INHOUDS OPGAVE introductie 9 mijn voorraadkast 11 KEUKENS EN RECEPTEN 13-259 bronnen 260 recepten index 263 ingredienten register 264 dankwoord 271 4 BORIS & YVONNE 5 KEUKENS EN recepten boris & YVONNE

Nadere informatie

Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl Fnac bij profilerende toepassingen.

Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl Fnac bij profilerende toepassingen. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl Fnac bij profilerende toepassingen. Inhoud Inleiding...1 De huisstijl...2 - Het Logo - De Huisstijlkleuren Typografie...3 - Broodletter

Nadere informatie

Voor vragen: http://www.richard3332.nl/ of mail naar Richard3332@gmail.com

Voor vragen: http://www.richard3332.nl/ of mail naar Richard3332@gmail.com Welkom bij mijn website tutorial (Deel 4) Ik ga uit van Microsoft XP voor de duidelijkheid. Ik heb dus geen idee of de programma s die ik gebruik ook op Vista werken. Notepad++ werkt zowieso op xp en Vista.

Nadere informatie

Beste masterproef ooit al geschreven

Beste masterproef ooit al geschreven Beste masterproef ooit al geschreven Een Auteur Tweede Auteur Thesis voorgedragen tot het behalen van de graad van Master of Science in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek, optie Elektronica en

Nadere informatie

HUISSTIJLHANDBOEK DRUKWERK

HUISSTIJLHANDBOEK DRUKWERK HUISSTIJLHANDBOEK DRUKWERK HUISSTIJLHANDBOEK DRUKWERK Het belang van een huisstijl kan niet onderschat worden. Het consequente gebruik ervan is een eenvoudige doch uiterst efficiënte manier om herkenbaarheid

Nadere informatie

Stijlboek. jacquelinevanzetten.nl

Stijlboek. jacquelinevanzetten.nl Stijlboek jacquelinevanzetten.nl Kleurgebruik zoals het logo nu. Paars als krachtige kleur voor de koppen en social media iconen. Groen wordt spaarzaam gebruikt, oa in de referenties. Grijs met een zweempje

Nadere informatie

L AVION Huisstijlhandboek

L AVION Huisstijlhandboek Huisstijlhandboek Bastian Schilderink Inhoudsopgave Logo Typografie Kleurgebruik Huisstijlelementen Toepassingen huisstijl pagina 3 pagina 4 pagina 5 pagina 6 pagina 7 briefpapier volgvel envelop visitekaartje

Nadere informatie

Ontwerpen van drukwerk

Ontwerpen van drukwerk 5 Ontwerpen van drukwerk 5.1 Werken met sjablonen 5.2 Poster 5.3 Brochure 5.4 Nieuwsbrief 5.5 Rapport A4 5.6 Werken in series en reeksen 64 65 5.1 Werken met sjablonen stap 1 Open in InDesign het sjabloon

Nadere informatie

Zoning. Header. Header biedt identiteit en vaste links, los van schermen.

Zoning. Header. Header biedt identiteit en vaste links, los van schermen. Header Zoning Header biedt identiteit en vaste links, los van schermen. De pijltjes aan de zijkanten van het scherm kunnen gebruikt worden om te navigeren tussen de hoofdpagina s Inhoudsopgave Sociaal

Nadere informatie

Ontwerpen van drukwerk

Ontwerpen van drukwerk 5 Ontwerpen van drukwerk 5.1 Werken met sjablonen 5.2 Poster 5.3 Brochure 5.4 Nieuwsbrief 5.5 Word-sjablonen 5.6 Werken in series en reeksen 5.1 5.1 Werken met sjablonen stap 1 Open in InDesign het sjabloon

Nadere informatie

Factotum. Ons complete aanbod gebundeld in een handig Actueel Magazine. Aanbod van de maand september 2012

Factotum. Ons complete aanbod gebundeld in een handig Actueel Magazine. Aanbod van de maand september 2012 Ons complete aanbod gebundeld in een handig Actueel Magazine. Aanbod van de maand september 2012 WTC Schiphol Boulevard 383 1118 BJ Luchthaven Schiphol Tel: +31 (0)20 30 80 150 info@factotumdemomakelaar.nl

Nadere informatie

Inleiding: Huisstijl. Wat is een Huisstijl? Waarom een Huisstijl?

Inleiding: Huisstijl. Wat is een Huisstijl? Waarom een Huisstijl? Inleiding: Huisstijl Wat is een Huisstijl? Van Dale omschrijft een huisstijl als de manier waarop een bedrijf zichzelf presenteert door aankleding, kleuren, materiaal e.d. Kortom, een huisstijl is het

Nadere informatie

Wazzup Real Estate TE KOOP 725.000,- K.K. JACOB CREMERSTRAAT 59 6821 DC ARNHEM. Wazzup Real Estate. Utrechtseweg 310 H02 6812AR Arnhem

Wazzup Real Estate TE KOOP 725.000,- K.K. JACOB CREMERSTRAAT 59 6821 DC ARNHEM. Wazzup Real Estate. Utrechtseweg 310 H02 6812AR Arnhem TE KOOP JACOB CREMERSTRAAT 59 6821 DC ARNHEM Wazzup Real Estate Wazzup Real Estate Utrechtseweg 310 H02 6812AR Arnhem 026 20 20 116 info@wazzuprealestate.nl www.wazzuprealestate.nl 725.000, K.K. In 1 van

Nadere informatie

het extra dikke nazomernummer

het extra dikke nazomernummer TWEËentwintigste jaargang nummer 5 augustus 2013 prijs 5,50 Informatie en reserveringen, neem dan contact op met de afdeling sales en bel naar 023-553 55 00 of mail naar sales@dezaak.nl het extra dikke

Nadere informatie

STRIKT VERTROUWELIJK

STRIKT VERTROUWELIJK Referentierapport STRIKT VERTROUWELIJK KANDIDAAT TESTKANDIDAAT FINANCIEEL DIRECTEUR -TESTORGANISATIE 29 oktober 2014 Inhoudsopgave INTRODUCTIE 3 OVER REFQ 4 BASISGEGEVENS 5 PROFIEL 6 REFERENT1 TESTREFERENT1

Nadere informatie

IDENTITEIT LANDELIJK PLATFORM COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN

IDENTITEIT LANDELIJK PLATFORM COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN IDENTITEIT LANDELIJK PLATFORM COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN Mischa Piepers & Martijn Hoenderop Hogeschool van Arnhem & Nijmegen Voorwoord Het logo is ontstaan door te beginnen met een reflectie van

Nadere informatie

Houd medewerkers gemotiveerd en betrokken

Houd medewerkers gemotiveerd en betrokken 1 Another designfreebies.org exclusive Volume 1 Number 1 2014 Houd medewerkers gemotiveerd en betrokken In toporganisaties staan er negen engaged werknemers t.o.v. één disengaged medewerker. Gallup 2011

Nadere informatie

Opdracht Analyse en ontwerp van je website

Opdracht Analyse en ontwerp van je website Door: Dirk van der Sar Informatica 4a1 Opdracht Analyse en ontwerp van je website Opdracht 1 www.ah.nl => tot hoe laat is de Albert Heijn in Nesselande op zaterdag open. De informatie: tot 20.00 uur. Ik

Nadere informatie

Strategie //// Concept //// Ontwerp //////////////////////////////////////// Mark Moget & Taco Sipma

Strategie //// Concept //// Ontwerp //////////////////////////////////////// Mark Moget & Taco Sipma Strategie //// Concept //// Ontwerp //////////////////////////////////////// Mark Moget & Taco Sipma Beeld Dit is geen spoedcursus Wat maakt beeld zo moeilijk te verzinnen, vinden en/of maken? Wat maakt

Nadere informatie

GROEP 14. Huisstijl handboek

GROEP 14. Huisstijl handboek GROEP 14 Huisstijl handboek Groep 14 Groepsleden: Merve Celikkaya, Nick van Tienderen, Janga den Ouden, Darrian Brammerloo, Betul Cengiz. Grafisch Lyceum Rotterdam Inhoudsopgave Inleiding 3 De huisstijl

Nadere informatie

meergrevelingen huisstijlhandboek

meergrevelingen huisstijlhandboek meergrevelingen huisstijlhandboek Versie 1.0 juni 2013 2 meergrevelingen inhoud meergrevelingen inhoud 3 Inhoud Inleiding 4 Kleur gebruik 5 Toepassen van logo 6 Toepassen vormgeving 11 Typografie 12 Style

Nadere informatie

De Wordpress Workshop

De Wordpress Workshop Bekijk voordat je begint de Wordpress instructievideo (4 minuten) op www.dewordpresstraining.nl en je weet met welk Wordpress thema en welke Wordpress plugin je nodig hebt bij deze instructie. Inhoud 1.

Nadere informatie

digital art 2d - over posters - opdracht drugs poster en website

digital art 2d - over posters - opdracht drugs poster en website digital art 2d - over posters - opdracht drugs poster en website medium is the message The medium is the message is a phrase coined by Marshall McLuhan meaning that the form of a medium embeds itself in

Nadere informatie

DUURZAME ECONOMIE. 25 kansen op concurrentievoordeel [DUMMIE] [DUMMIE]

DUURZAME ECONOMIE. 25 kansen op concurrentievoordeel [DUMMIE] [DUMMIE] DUURZAME ECONOMIE 2050 25 kansen op concurrentievoordeel [DUMMIE] [DUMMIE] DEZE PUBLICATIE IS SAMENGESTELD DOOR: Teun Morselt - Harald Blonk - Natasja Brands - Maartje Baede - Jorick Boddeke In 4 STAD

Nadere informatie

Ontwikkelen Projecten: detailweergave

Ontwikkelen Projecten: detailweergave Ontwikkelen Projecten: detailweergave Model Waarderingskader VO 2017 Voortgezet onderwijs The Lorem Ipsum Company Van Diemenstraat 410 1013CR Amsterdam Printdatum 02-03-2017 Portfolio('s) en periode(s)

Nadere informatie

Texel 600 jaar Stad DE NAAM. De naam Texel 600 jaar Stad dient altijd geschreven te worden als: Texel 600 jaar Stad

Texel 600 jaar Stad DE NAAM. De naam Texel 600 jaar Stad dient altijd geschreven te worden als: Texel 600 jaar Stad HUISSTIJLHANDBOEK INTRODUCTIE Om het 600-jarig bestaan van Texel te vieren, is onlangs een identiteit met huisstijl ontwikkeld voor de gebeurtenis en alle evenementen die daarmee gepaard gaan. In dit huisstijlhandboek

Nadere informatie

Campagnehandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de campagne

Campagnehandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de campagne Campagnehandboek Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de campagne Inleiding Dit campagnehandboek geeft een korte introductie van de campagne die door de gemeente Overbetuwe naast de huisstijl

Nadere informatie

B. Smit. People improve performance. Reflector 360. inleiding. November details competenties. overzicht competenties. persoonlijke ontwikkeling

B. Smit. People improve performance. Reflector 360. inleiding. November details competenties. overzicht competenties. persoonlijke ontwikkeling inleiding overzicht competenties details competenties persoonlijke ontwikkeling B. Smit 1 inleiding Reflector 360 November 2016 overzicht competenties People improve performance details competenties persoonlijke

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Over EHBO. Logo. Kleuren. Typografie. Elementen. Praktijkvoorbeelden

INHOUDSOPGAVE. Over EHBO. Logo. Kleuren. Typografie. Elementen. Praktijkvoorbeelden HUISSTIJL HANDBOEK INHOUDSOPGAVE Over EHBO Logo Kleuren Typografie Elementen Praktijkvoorbeelden 2 OVER DE EHBO Informatie over KNV EHBO De EHBO er Het werkterrein van de moderne eerste hulpverlener is

Nadere informatie

ABCD systematiek Deze systematiek levert een gestructureerde beoordeling van je patiënt op.

ABCD systematiek Deze systematiek levert een gestructureerde beoordeling van je patiënt op. KLEURENSCHEMA Voor het kleurenschema is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de ETZ huisstijl. Zo vormt alles een mooi geheel met elkaar. Wel is natuurlijk gelet op leesbaarheid en gebruik van kleuren in

Nadere informatie

Huisstijl handboek. Algemene richtlijnen & instructies voor het gebruik van de huisstijl.

Huisstijl handboek. Algemene richtlijnen & instructies voor het gebruik van de huisstijl. Huisstijl handboek Algemene richtlijnen & instructies voor het gebruik van de huisstijl. 1 Colofon Redactie: B2Design, Groningen Vormgeving en opmaak: B2Design, Groningen Fotografie: BPZ Huisstijl ontwikkeling

Nadere informatie

- pagina 2 van 27 - paragrafen

- pagina 2 van 27 - paragrafen - - pagina 2 van 27 - algemeen hoofdlijnen inhoud 1. inleiding 2. bestuurlijke hoofdlijn 3. financiële hoofdlijn beleid programma s 1. wonen in Assen 2. werken in Assen 3. meedoen in Assen 4. aantrekkelijk

Nadere informatie

De stijl van het huis

De stijl van het huis De stijl van het huis Richtlijnen voor gebruik van de Portaal huisstijl versie 1.0 november 2017 Logo toepassing 2 Logo toepassing Bij gebruik in communicatiemiddelen altijd in witte balk bovenaan de uiting

Nadere informatie

Weekthema: Afscheid nemen. Belangrijke data Belangrijke data. Rhondcus dolor. De leerlingen werken deze dag aan het project.

Weekthema: Afscheid nemen. Belangrijke data Belangrijke data. Rhondcus dolor. De leerlingen werken deze dag aan het project. Weekthema: Mei 2015 week Beroemd 21 Nr. 6 25 september 2015 Belangrijke data Belangrijke data Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke data: Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke data

Nadere informatie

localphotoprof.com (werktitel) WIREFRAME / FUNCTIONELE BESCHRIJVING

localphotoprof.com (werktitel) WIREFRAME / FUNCTIONELE BESCHRIJVING BIJLAGE 2: localphotoprof.com (werktitel) WIREFRAME / FUNCTIONELE BESCHRIJVING 2014-11-20 pagina titel omschrijving 1 Home Zoekscherm Afwisselende foto op de achtergrond Directe toegang tot belangrijkste

Nadere informatie

Klantrapport. Fixie. Quickscan

Klantrapport. Fixie. Quickscan Klantrapport Fixie Quickscan Inhoud Klanten zijn kostbaar Inleiding en opdracht Dataverantwoording Herkomst klanten Samenvatting klantprofiel Conclusies & aanbevelingen Notities Pagina 4 Pagina 5 Pagina

Nadere informatie

TALENT IS NOT ENOUGH

TALENT IS NOT ENOUGH TALENT IS NOT ENOUGH Het niveau van de internationale autosport is hoog en de competitie sterk. Daarom is het voor Nederlands talent een grote steun dat de KNAF en MP Motorsport de handen ineen hebben

Nadere informatie

BlueBerry. interactie aan de magazines toe te voegen. Hierdoor veranderd een platte pub-

BlueBerry. interactie aan de magazines toe te voegen. Hierdoor veranderd een platte pub- BlueBerry voudige manier publicaties online te plaatsen. Een ontwerper kan hierbij zelf bepalen om het magazine eenvoudig of uitgebreid op te zetten. De uitgebreide opties in het pakket geven ontwerpers

Nadere informatie

Huisstijl handboek. Algemene richtlijnen & instructies voor het gebruik van de huisstijl.

Huisstijl handboek. Algemene richtlijnen & instructies voor het gebruik van de huisstijl. Huisstijl handboek Algemene richtlijnen & instructies voor het gebruik van de huisstijl. 1 Colofon Redactie: B2Design, Groningen Vormgeving en opmaak: B2Design, Groningen Fotografie: Ruud Krispijn Huisstijl

Nadere informatie

2017 IRO NETHERLANDS SUPPLIERS CATALOGUE Met ingang van 2017 zal IRO haar activiteiten, naast olie en gas, uitbreiden naar offshore wind en andere vormen van hernieuwbare energie op zee. Deze verandering

Nadere informatie

Samenvatting: dit document vind je op Toledo en moet hier ingevoegd worden.

Samenvatting: dit document vind je op Toledo en moet hier ingevoegd worden. Titel van de stage opdracht Samenvatting: dit document vind je op Toledo en moet hier ingevoegd worden. Titel van de stage opdracht Woord vooraf IPv6 biedt de industrie een enorme uitdaging. Het was dan

Nadere informatie

Huisstijlhandboek versie 1.2 - maart 2008

Huisstijlhandboek versie 1.2 - maart 2008 Huisstijlhandboek versie 1.2 - maart 2008 Inhoudstafel Inleiding p. 03 1. Logo MOW p. 05 2. Logo s entiteiten p. 17 3. Typografie p. 27 4. Basisdrukwerk p. 31 5. Afgeleid drukwerk MOW p. 43 6. Afgeleid

Nadere informatie

SJABLOON WETENSCHAPPELIJK RAPPORT OPMAAK COVER DOOR DIENST EXTERNE COMMUNICATIE

SJABLOON WETENSCHAPPELIJK RAPPORT OPMAAK COVER DOOR DIENST EXTERNE COMMUNICATIE \\\\\\ SJABLOON WETENSCHAPPELIJK RAPPORT OPMAAK COVER DOOR DIENST EXTERNE COMMUNICATIE Mail titel en coverfoto (indien beschikbaar) door naar Olivier Van Impe (o.vanimpe@vmm.be). Titel rapport hier invullen

Nadere informatie

Logo & kleuren. PMS Rhodamine Red C 5. M 100 R 240. G 0. B 140 RAL 4010 WEB colour #F0008C

Logo & kleuren. PMS Rhodamine Red C 5. M 100 R 240. G 0. B 140 RAL 4010 WEB colour #F0008C Logo Guide Logo & kleuren Het logo is een origineel ontwerp dat een sterk herkenbaar beeld van het product biedt. Het moet worden gebruikt zoals het hier wordt voorgesteld, en mag in GEEN GEVAL gewijzigd

Nadere informatie

Introductie. 1. Externe partijen die willen weten hoe het logo van Link te hanteren op hun eigen uitingen.

Introductie. 1. Externe partijen die willen weten hoe het logo van Link te hanteren op hun eigen uitingen. Huisstijlhandboek Introductie Dit huisstijlhandboek geeft een korte introductie en beschrijving van de huisstijl van Studievereniging LiNK. Doel van dit huisstijlhandboek is houvast geven over hoe het

Nadere informatie

Jongeren op de digitale brug, Link in de Kabel geeft ze een duwtje in de rug.

Jongeren op de digitale brug, Link in de Kabel geeft ze een duwtje in de rug. Jongeren op de digitale brug, Link in de Kabel geeft ze een duwtje in de rug. Link in de Kabel digitale brug architecten Riddersstraat 147, 3000 Leuven 016 62 34 45 www.lidk.be Visie 2014 De digitale brug

Nadere informatie

Professionele telezoom voor full-frame camera s

Professionele telezoom voor full-frame camera s Tamron SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD Professionele telezoom voor full-frame camera s Uitgerust met Tamron VC (Vibration Compensation) en USD (Ultra Sonic Drive) automatische scherpstelling in werelds meest

Nadere informatie

Het ontwikkelen van een online advies op maat voor cyberpest slachtoffers

Het ontwikkelen van een online advies op maat voor cyberpest slachtoffers Het ontwikkelen van een online advies op maat voor cyberpest slachtoffers Video Casey Heynes Personen Niels Jacobs (Promovendus) Dr. Trijntje Völlink (co-promotor/dagelijkse begeleider) Dr. Francine Dehue

Nadere informatie

Les 10. Voorbereiding. Denk aan de update van de kern!

Les 10. Voorbereiding. Denk aan de update van de kern! Les 10 Denk aan de update van de kern! Voorbereiding 1. DOE DIT EERST: Download de plugin voor Image Field Zoom en plaats deze in de map libraries op de server. (Inloggegevens krijg je in de les) 2. Download

Nadere informatie

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

Basis huisstijl. richtlijnen v.1.0. 1 Basishuisstijl richtlijnen v.1.0

Basis huisstijl. richtlijnen v.1.0. 1 Basishuisstijl richtlijnen v.1.0 Basis huisstijl richtlijnen v.1.0 1 Basishuisstijl richtlijnen v.1.0 Inhoud Inleiding 1 Basis logo 1.1 Basis logo: maatvoering 1.2 Basis logo: positie 1.3 Universiteitszegel 2 Kleuren 3 Typografie: lettertype/fonts

Nadere informatie

Weekthema: Afscheid nemen. Belangrijke data Belangrijke data. Rhondcus dolor. Weekthema: Griezelig

Weekthema: Afscheid nemen. Belangrijke data Belangrijke data. Rhondcus dolor. Weekthema: Griezelig Nr. 9 16 oktober 2015 Belangrijke data Belangrijke data Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke data: vindt u een overzicht van Hieronder belangrijke data ma voor 11 t/m de komende 26 mei weken

Nadere informatie

Welkom bij de Friese Bond van Binnenvissers. 4 juni 2013

Welkom bij de Friese Bond van Binnenvissers. 4 juni 2013 Welkom bij de Friese Bond van Binnenvissers 4 juni 2013 Inleiding Binnen%de%Nederlandse%Beroepsbinnenvissers%hebben%veer1en% vissers%zich%georganiseerd%als%de%friese%bond%van%binnenvissers% en%vertegenwoordigen%daarmee%een%unieke%posi1e%in%nederland.

Nadere informatie

Weekthema: Afscheid nemen. Belangrijke data Belangrijke data. Rhondcus dolor. Weekthema: Dank je! 20 + 21 november

Weekthema: Afscheid nemen. Belangrijke data Belangrijke data. Rhondcus dolor. Weekthema: Dank je! 20 + 21 november Weekthema: Mei 2015 week Dank 21 je! Nr. 10 30 oktober 2015 Belangrijke data Belangrijke data Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke data: vindt u een overzicht van Hieronder belangrijke data

Nadere informatie

Everyone s a Legend. Ontwerp van gehele Zomercollectie

Everyone s a Legend. Ontwerp van gehele Zomercollectie Everyone s a Legend Ontwerp van gehele Zomercollectie 2007 voor surf, snow -en streetwear label Zembla. Concept, prints, hangtags, knopen, ritsen, borduringen, en overall prints (patronen).- - - - - -

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit Gegevens deelnemer Naam Organisatie Functie B. Smit PiCompany Intern Manager Productieafdeling Gegevens Reflector 360 Datum 17 maart 2009 Nummer 25177.82301 Profiel

Nadere informatie

Belangrijke data Belangrijke data. Weekthema: Leerling zijn Rhondcus dolor. De leerlingen werken deze dag aan het project.

Belangrijke data Belangrijke data. Weekthema: Leerling zijn Rhondcus dolor. De leerlingen werken deze dag aan het project. Nr. 7 2 oktober 2015 Belangrijke data Belangrijke data Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke data: Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke data ma voor 11 t/m de komende 26 mei weken

Nadere informatie

Weekthema: Afscheid nemen. Belangrijke data Belangrijke data. Rhondcus dolor. Weekthema: Bijzondere ontmoetingen

Weekthema: Afscheid nemen. Belangrijke data Belangrijke data. Rhondcus dolor. Weekthema: Bijzondere ontmoetingen Weekthema: Mei 2015 week bijzondere 21 ontmoetgen Nr. 16 11 december 2015 Belangrijke data Belangrijke data Hieronder vdt u een overzicht van belangrijke data: vdt u een overzicht van belangrijke Hieronder

Nadere informatie

GEO-ICT Postgraduaat. hogent.be/fnt

GEO-ICT Postgraduaat. hogent.be/fnt GEO-ICT Postgraduaat hogent.be/fnt 2016 2017 01 Inleiding 02 Programma 04 Toelatingsvoorwaarden 04 Intakegesprek 05 Organisatie lessen 05 Diploma 06 Infomomenten 06 Kostprijs 06 Modaliteiten 06 Inschrijven

Nadere informatie

Huisstijlhandboek Waardigheid en trots

Huisstijlhandboek Waardigheid en trots Waardigheid en trots Huisstijlhandboek Waardigheid en trots Alle mogelijkheden en beperkingen op een rij Inhoud 1. Inleiding 3 2. Huisstijlafspraken 3 3. Basiselementen (drukwerk) 4 3.1. Logo 4 3.2. Schrijfwijzer

Nadere informatie

Leidraad communicatie

Leidraad communicatie Leidraad communicatie voor de uitvoering van projecten in het kader van het INTERREG IV A programma Deutschland-Nederland 2007-2013 Geachte lead partner, U en uw partners plannen een project in het kader

Nadere informatie

Updaten van de (klas) webpagina

Updaten van de (klas) webpagina Updaten van de (klas) webpagina Bij het aanpassen van een webpagina moet je altijd denken in 4 stappen. 1.) Wat moet er op de webpagina komen? (verzamelen van de tekst, foto s, bestanden ) 2.) Plaats de

Nadere informatie

BrainSells case Batenburg Techniek Corporate Identity 38

BrainSells case Batenburg Techniek Corporate Identity 38 BrainSells case Batenburg Techniek Corporate Identity 38 38 Case Het wordt zaak om meer te vertellen wie de Batenburg gelieerde ondernemingen zijn en wat ze doen. Dat gaat beter als één duidelijk herkenbaar

Nadere informatie

VORMSTUDIE. Hierbij een korte handleiding waar je op moet letten als je een bestand aanlevert om een boekje te laten printen. 2012-2013.

VORMSTUDIE. Hierbij een korte handleiding waar je op moet letten als je een bestand aanlevert om een boekje te laten printen. 2012-2013. VORMSTUDIE Hierbij een korte handleiding waar je op moet letten als je een bestand aanlevert om een boekje te laten printen. Het bestand, dat we uiteindelijk gaan gebruiken om de printen is een PDF-bestand.

Nadere informatie

Profiel Registreren Registreren Registreren Succes- Stap 1 Stap 1 Stap 1 wens home Wat is dit? Gids Pers. gids Zender volgorde Categorie volgorde

Profiel Registreren Registreren Registreren Succes- Stap 1 Stap 1 Stap 1 wens home Wat is dit? Gids Pers. gids Zender volgorde Categorie volgorde Profiel Registreren Stap 1 Registreren Stap 1 Registreren Stap 1 Succeswens home Wat is dit? Gids Pers. gids Zender volgorde Categorie volgorde home Morbi dignissim bibendum ligula. Picture Proin at purus

Nadere informatie

BENQUE, BANQUETING BESTELSYSTEEM

BENQUE, BANQUETING BESTELSYSTEEM BENQUE, BANQUETING BESTELSYSTEEM ONLINE CATERING BESTELLEN BENQUE, online banqueting bestelsysteem 1 BENQUE, EEN INTRODUCTIE BENQUE, DAT WERKT HET IDEE.... 3 HET PROGRAMMA, VOOR U ONTWIKKELD... 3 UW KLANT

Nadere informatie

VOORSTEL VOOR WWW.AFV-EPE.NL

VOORSTEL VOOR WWW.AFV-EPE.NL VOORSTEL VOOR WWW.AFV-EPE.NL Home Fotobond Nieuw Venster of Tab Actueel Galerie FotoNieuws Links Historie Contact Fshow Fshow Fshow Fshow Nieuw Venster of Tab Niet te veel tekst. Visueel houd en! Databank

Nadere informatie

JAARVERSLAG N.E.C. HOLDING B.V. Te Nijmegen inzake de jaarrekening 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016

JAARVERSLAG N.E.C. HOLDING B.V. Te Nijmegen inzake de jaarrekening 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 JAARVERSLAG N.E.C. HOLDING B.V. Te Nijmegen inzake de jaarrekening 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 GEDEELTELIJKE OPENBAARMAKING CONFORM ARTIKEL 2:396 VAN HET BURGELIJK WETBOEK #SAMENBETERNEC INHOUD

Nadere informatie

n.a.v. restyle logo Hanzehogeschool

n.a.v. restyle logo Hanzehogeschool G2K designers Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen Huisstijl gezamenlijke activiteiten n.a.v. restyle logo Hanzehogeschool beeldmerken Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool

Nadere informatie

Belangrijke data Belangrijke data

Belangrijke data Belangrijke data Nr. 1 2 september 2016 Belangrijke data Belangrijke data Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke data: Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke data ma voor 11 t/m de komende 26 mei weken

Nadere informatie

Weekthema: Afscheid nemen. Belangrijke data Belangrijke data. Rhondcus dolor. Weekthema: Dat is traditie!

Weekthema: Afscheid nemen. Belangrijke data Belangrijke data. Rhondcus dolor. Weekthema: Dat is traditie! Weekthema: Mei 2015 week Dat 21 is traditie! Nr. 14 27 november 2015 Belangrijke data Belangrijke data Hieronder vindt u een overzicht van belangrijke data: vindt u een overzicht van belangrijke Hieronder

Nadere informatie

1. Home. 3. Het park 4. De regio. 4.4 Zaken doen 2.4 Vraag uitgebreide info aan (formulier) 3.2.3 Ecologie en economie. 3.2.4 Hoogwaardige bedrijven

1. Home. 3. Het park 4. De regio. 4.4 Zaken doen 2.4 Vraag uitgebreide info aan (formulier) 3.2.3 Ecologie en economie. 3.2.4 Hoogwaardige bedrijven 0. Global gateway 1. Home 0. 1. 2. Zich vestigen op Evolis 2. 3. 3. Het park 4. De regio 4. 2.0 Beschikbaarheid 2.1 Prijzen 3.1 troeven 3.2 Visie 4.1 Wonen 4.2 Ontspannen 2.2 verkoopsvoorwaarden 3.2.1

Nadere informatie

Vooraf Een greep uit de mogelijkheden: Tabbladen 1. Aan de slag Gebruikersniveaus 2. Artikelen Lid: Redactie: Rechtstreeks mailen naar de redactie

Vooraf Een greep uit de mogelijkheden: Tabbladen 1. Aan de slag Gebruikersniveaus 2. Artikelen Lid: Redactie: Rechtstreeks mailen naar de redactie Handleiding Vooraf Wat heb ik nodig? Wachtwoord vergeten Wachtwoord wijzigen Inloggen lukt niet Tussentijdse controle 2 2 2 2 2 1. Aan de slag 3 3 3 3 1.1 1.2 1.3 1.4 Starten met een nieuwe editie Artikelen

Nadere informatie

Webredactie & Content-marketing. Verleiden. Eddy Boeve! doe je met copy! Eddy Boeve eddy@booming.nl

Webredactie & Content-marketing. Verleiden. Eddy Boeve! doe je met copy! Eddy Boeve eddy@booming.nl Webredactie & Content-marketing Verleiden Eddy Boeve! doe je met copy! In de Wildeman Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ac nisl mauris. Donec semper, nulla at sollicitudin ultricies,

Nadere informatie

Communicatiematerialen Taalhuizen - Bestelhandleiding -

Communicatiematerialen Taalhuizen - Bestelhandleiding - ommunicatiematerialen Taalhuizen - estelhandleiding - ommunicatiematerialen Taalhuizen Versie december 2014 1 ommunicatiematerialen Taalhuizen Voor Taalhuizen heeft Taal voor het Leven diverse communicatiematerialen

Nadere informatie

Online vindbaarheid. Hoe kom je hogerop in de zoekresultaten?

Online vindbaarheid. Hoe kom je hogerop in de zoekresultaten? Online vindbaarheid Hoe kom je hogerop in de zoekresultaten? Joris Lange, Smart Joomla Websites Ondernemersevent Utrechtse Heuvelrug, 4 oktober 2016 Welkom Van harte welkom op deze stek. Lorem ipsum dolor

Nadere informatie

Het onmogelijke mogelijk maken. Bij Zeton. AMC 2 de Succesformule

Het onmogelijke mogelijk maken. Bij Zeton. AMC 2 de Succesformule Het onmogelijke mogelijk maken. Bij Zeton. Zeton is een bedrijf waar proefinstallaties, pilot plants voor chemische toepassingen worden gebouwd. Ideeën en concepten die in werkelijkheid nog niet bestaan,

Nadere informatie

De stijl van Den Haag. Een introductie

De stijl van Den Haag. Een introductie De stijl van Den Haag Een introductie 5 juni 2014 Den Haag is de internationale stad van vrede en recht. Een moderne metropool met een omvangrijke geschiedenis en een rijkgeschakeerde bevolking. Dit zie

Nadere informatie

INTERVIEW MET VMWARE EEN VEILIG DATACENTER IN MINUTEN IN PLAATS VAN WEKEN

INTERVIEW MET VMWARE EEN VEILIG DATACENTER IN MINUTEN IN PLAATS VAN WEKEN INTERVIEW MET VMWARE EEN VEILIG DATACENTER IN MINUTEN IN PLAATS VAN WEKEN DE TOEKOMST VAN DE INFRASTRUCTUUR IS HYBRIDE Hatem Naguib is technisch verantwoordelijk voor VMware s Networking and Security Business

Nadere informatie

Een effectiëve WordPress website

Een effectiëve WordPress website Een effectiëve WordPress website Rosanne van Staalduinen Sinds 2011 een eigen bureau in Webdesign & Online marketing Doelgroep: ZZP & MKB Bouwt sinds 2012 alle websites met WordPress Voorstellen Wie ben

Nadere informatie

Versie: Merkidentiteit richtlijnen

Versie: Merkidentiteit richtlijnen Versie: 30-06-2017 Merkidentiteit richtlijnen Inhoudsopgave 1. Huisstijl Logo Achtergrond Illustratie Kleur Typografie 2. Drukwerk Logobalk Flyer A5 en Poster A3 Backdrop Klapper E-ticket Programmaboekje

Nadere informatie

Dutch Designs with lemon portfolio > Portfolio

Dutch Designs with lemon portfolio > Portfolio Dutch Designs with lemon portfolio 2013 > Portfolio portfolio 2013 A Twist of Lemon. A Twist of Lemon Geen smaak die zo goed wordt herinnerd als citroen. Zelfs in gedachten ervaar je deze smaak. Dat vleugje

Nadere informatie

WHITEPAPER NUT EN NOODZAAK VEILIG WERKEN OP HOOGTE?

WHITEPAPER NUT EN NOODZAAK VEILIG WERKEN OP HOOGTE? WHITEPAPER NUT EN NOODZAAK VEILIG WERKEN OP HOOGTE? ONTDEK WIE ER VERANTWOORDELIJK IS VOOR VEILIG WERKEN AAN EEN OBJECT. Intro Wat is veilig werken? Raadpleging van het woordenboek leert ons afgeschermd

Nadere informatie

Paraview magazine: nieuw jasje, nieuwe opzet!

Paraview magazine: nieuw jasje, nieuwe opzet! TERUGBLIK Meer tussen hemel en aarde Paranormaal Paragnost Monique van der Klooster voer een Stemmendialoog Gezondheid Gezonde geest in een gezond lichaam: een evenwichtig voedingspatroon voor een fit

Nadere informatie

Regels en richtlijnen voor de visuele identiteit >>

Regels en richtlijnen voor de visuele identiteit >> Regels en richtlijnen voor de visuele identiteit >> Maart 2010 De visuele identiteit van eherkenning Dit handboek bevat regels en richtlijnen voor de visuele identiteit van eherkenning. Het is voor iedereen

Nadere informatie

Leidraad communicatie. voor de uitvoering van projecten in het kader van het INTERREG IV A programma Deutschland-Nederland 2007-2013

Leidraad communicatie. voor de uitvoering van projecten in het kader van het INTERREG IV A programma Deutschland-Nederland 2007-2013 Leidraad communicatie voor de uitvoering van projecten in het kader van het INTERREG IV A programma Deutschland-Nederland 2007-2013 Versie 2 geldig vanaf 01 januari 2011 Geachte lead partner, U en uw partners

Nadere informatie

Deze keer in Saar: Gezonde salades met superfood. Alles over sushi + Maak het zelf. Luchtige cake

Deze keer in Saar: Gezonde salades met superfood. Alles over sushi + Maak het zelf. Luchtige cake Deze keer in Saar: Gezonde salades met superfood Alles over sushi + Maak het zelf Luchtige cake Biefstuk op drie manieren Grieks, Italiaans en Japans De heerlijkste smoothies Maak zelf Sushi Sushi! Luxe,

Nadere informatie

ORMIT ENJOY TALENT TOTAL IDENTITY

ORMIT ENJOY TALENT TOTAL IDENTITY ORMIT ENJOY TALENT TOTAL IDENTITY profiel DE CONTEXT STRATEGIE CREATIEf CONCEpT COMMUNICATIEpROGRAMMA ONLINE STRATEGIE ACTIVATIEpROGRAMMA 2 profiel Ormit is specialist in talent en leiderschapsontwikkeling.

Nadere informatie

correspondentiereek VVV VVV-vestigingsformule februari 2011 januari 2013

correspondentiereek VVV VVV-vestigingsformule februari 2011 januari 2013 VVV huisstijl huisstijl handboek handboek VVV-vestigingsformule correspondentiereek februari 2011 januari 2013 1 VVV vestigingsformule huisstijl handboek januari 2013 Inhoudsopgave Voorwoord / 3 1 Inleiding

Nadere informatie