HANDBOEK BRANCHECAMPAGNE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDBOEK BRANCHECAMPAGNE"

Transcriptie

1 HANDBOEK BRANCHECAMPAGNE Microsoft Dynamics partners Draaiboek voor deelnemers in het verticale marketingprogramma

2 2 Draaiboek BrancheCampagne

3 Introductie Voor u ligt het handleiding voor de Microsoft Dynamics BrancheCampagne. De Microsoft Dynamics BrancheCampagne is een marketingprogramma van Microsoft Dynamics voor en met partners. Want gezamenlijk marketing bedrijven biedt zowel voor Microsoft Dynamics als voor u grote voordelen: - we maken gebruik van elkaars reputatie - we zijn in staat ons aanbod beter te laten aansluiten bij de behoefte van een specifi eke klantengroep - we zijn met elkaar in staat een groter bereik te realiseren in de markt - we zetten ons marketinggeld op een effectievere manier in. Kortom, we hebben baat bij een gezamenlijke benadering van de markt. In de Microsoft Dynamics BrancheCampagne kunt u het Microsoft Dynamics merk combineren met uw eigen merk. Zo creëren we herkenbaarheid en marktacceptatie. Zeker als het om verticale markten gaat. Want juist voor het succesvol in de markt zetten van Microsoft Dynamics is een verticale marketingstrategie van levensbelang. In deze handleiding vindt u informatie over de Microsoft Dynamics BrancheCampagne: het concept, aan welke voorwaarden u dient te voldoen en hoe we gezamenlijk succesvol naar verticale markten gaan. We hopen u snel te mogen begroeten in de Microsoft Dynamics BrancheCampagne! Draaiboek BrancheCampagne 3

4 4 Draaiboek BrancheCampagne

5 Concept Als u met uw auto naar de wasstraat gaat, heeft u een doel: een schone auto. Afhankelijk van uw wensen kiest u een bepaald programma. Voor een snel en goed resultaat gaat u voor voorreinigen, wassen en drogen. Als het wat uitgebreider moet laat u ook de bodem reinigen of kiest u zelfs een wax behandeling. Zo is het ook in de Microsoft Dynamics BrancheCampagne. U bepaalt uw marketingdoelstellingen en u kiest een bepaald programma met aan het einde het gewenste resultaat. De Microsoft Dynamics BrancheCampagne draait om verticale marketingcampagnes voor Microsoft Dynamics, campagnes dus voor een specifi eke branche. Heeft u een oplossing op basis van bijvoorbeeld Dynamics NAV speciaal voor de voedingsmiddelen-industrie? Samen met Microsoft Dynamics creëert u een complete campagne die de look & feel van Microsoft Dynamics combineert met uw merk en oplossing. Microsoft Dynamics werkt voor het uitrollen van de campagnes samen met een vast team met marketingspecialisten. In dit team zijn alle disciplines vertegenwoordigt, van strategie tot uitvoering. Of het nu gaat om de positionering van uw oplossingen of het ontwerpen van banners, dit marketingteam heeft de expertise in huis. Het gaat in de Microsoft Dynamics BrancheCampagne altijd om complete campagnes. Dus niet alleen een brochure of evenement, maar een complete aanpak van begin tot eind. Met aandacht voor de positionering, doelgroep, uitrol en evaluatie van marketing-activiteiten. Wilt u een leads genereren voor uw oplossingen op basis van Dynamics AX voor accountantskantoren? Met de Microsoft Dynamics BrancheCampagne heeft u snel en kosteneffectief een marketingcampagne die u helpt te bouwen aan uw marktaandeel. Omdat u in de campagnes die uit de Microsoft Dynamics BrancheCampagne komen gebruik maakt van van tevoren opgestelde templates, bent u in staat snel te co-branden met Microsoft Dynamics. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over richtlijnen voor het gebruik van logo s en huisstijlen. Het zijn maatwerktemplates waarin uw oplossing de boventoon voert. Bovendien kunnen we door de programmatische aanpak samen kostenvoordelen behalen. Draaiboek BrancheCampagne 5

6 BROCHURE 6 Draaiboek BrancheCampagne

7 Doet u mee? Succes is een keuze. Ook in de Microsoft Dynamics BrancheCampagne. Microsoft Dynamics investeert enorm in een verticale marketingstrategie. Graag delen we dat met onze partners. Daar staat tegenover dat we ook van u commitment verwachten. CRITERIA Belangrijkste criterium om te participeren in de Microsoft Dynamics BrancheCampagne is dat u over een level 1 of 2 propositie beschikt. Meestal kunt u dat herleiden uit het feit dat uw verticale oplossing in de partner selector is terug te vinden. Uw Microsoft Partner Account Manager (PAM) kan u bij twijfel aangeven of, en zo ja voor welke vertical, u een level 1 of 2 propositie heeft. Het tweede criterium is dat u een complete campagne afneemt. We noemen dat closed loop. We beginnen met een marketingplan en eindigen met een evaluatie van het rendement van de marketingactiviteiten. AANMELDING Aanmelding voor de Microsoft Dynamics BrancheCampagne vindt altijd plaats door uw PAM. U kunt uw interesse wel aangeven bij andere medewerkers van Microsoft Dynamics, maar uw PAM is de enige die u formeel kan nomineren. TOEWIJZING De PAM legt uw aanmelding voor binnen de marketingorganisatie van Microsoft Dynamics. Dat team neemt de uiteindelijke beslissing over acceptatie van uw campagne binnen de Microsoft Dynamics BrancheCampagne. MAATSTAF VOOR SUCCES Voor iedere campagne stellen we op voorhand met u een marketingplan samen, waarin duidelijke doelstellingen zijn opgenomen. Na afl oop van de campagne evalueren we samen met u in hoeverre we deze doelstellingen hebben gehaald en wat we kunnen leren van onze inspanningen. Het derde criterium bestaat uit het feit dat u gebruik maakt of in het proces bent om gebruik te maken van één van de volgende twee certifi ceringen: 1. AX Industry Solution (voorheen MDIS, alleen beschikbaar voor AX) 2. Certifi ed for Microsoft Dynamics (CfMD, beschikbaar voor AX, NAV en CRM) Het vierde criterium is dat de campagne past binnen de strategie die u en uw PAM samen hebben opgesteld. Als u samen besloten hebt fors te investeren in een bepaalde industrie, kunt u zich in overleg met uw PAM aanmelden voor een campagne in die vertical. Draaiboek BrancheCampagne 7

8 Campagnes U kunt zelf uw campagne samenstellen. We hebben voor u drie standaardmenu s samengesteld, voor drie verschillende marketingdoelstellingen. U kunt naar believen items toevoegen of weglaten. Wel dient u altijd de intake, positionering, vertical solution brochure en projectmanagement op te nemen in uw menu en moet er altijd sprake zijn van een complete campagne met een begin en een einde. Het toevoegen van deliverables aan standaardmenu s heeft bovendien consequenties voor de prijs. STANDAARDMENU S De standaardmenu s voor BrancheCampagnes zijn primair gericht op het in contact komen met prospects. We hebben gekozen voor de volgende driedeling: - het genereren van leads op basis van een scherpe positionering van uw branche-oplossing - het online profi leren en genereren van leads voor uw branche-oplossing - het realiseren van een evenement voor prospects Als u één van deze standaardmenu s afneemt, bent u gunstiger uit dan in het geval u alle losse elementen bij elkaar optelt. Doordat in de standaardmenu s alle onderdelen naadloos op elkaar aansluiten zijn we in staat snel en kosteneffectief een BrancheCampagne te ontwikkelen. À LA CARTE Bij een à la carte BrancheCampagne maakt u zelf een keuze uit de beschikbare deliverables: Positionering Vertical Solution brochure Referentieverhaal DM edm Telemarketing Bannering Website out of the box Zoekmachinemarketing edm nieuwsbrief LEAD GENERATIE ONLINE MARKETING EVENT MARKETING Positionering Positionering Positionering Brochure Banners Brochure Referentieverhaal Animated banner Event Out of the box DM/eDM Website out of the box Telemarketing Zoekmachinemarketing edm nieuwsbrief 15 credits 15 credits 13,5 credits 8 Draaiboek BrancheCampagne

9 Digitale nieuwsbrief Whitepaper Event in a Box Fact sheet Advertising PR Reminder card Roll up poster (banier) Powerpoint master Aanbiedingsbrief Het gaat erom dat u met de juiste materialen in ieder geval uw marketingdoelstellingen in samenwerking met Microsoft Dynamics realiseert. De enige voorwaarde die we stellen aan uw menu is dat het minimaal bestaat uit: 1. intake, positionering en brochure 2. ontwikkelen deliverables (inclusief projectmanagement) 3. uitrollen campagne Draaiboek BrancheCampagne 9

10 Proces STAPPEN Uw deelname in de Microsoft Dynamics BrancheCampagne verloopt volgens een vast proces: QUESTIONNAIRE INTAKE CAMPAGNE ONTWERP MAKEN DELIVERABLES UITVOEREN CAMPAGNE EVALUATIE MARKETINGPLAN De PAM speelt de centrale rol in de kwalifi catie van uw oplossing. Niet alleen dient u minimaal een Level 1 of Level 2 propositie te hebben en te beschikken over een CfMD of AXIS certifi cering. Zoals gezegd moet het uitrollen van een verticale campagne in het kader van de Microsoft Dynamics BrancheCampagne ook passen in de strategie die u met uw PAM voor ogen heeft. U en uw PAM zorgen samen voor uw aanmelding voor één of meer Microsoft Dynamics BrancheCampagnes. In eerste aanleg zullen we voor maximaal vijftien partners in bij voorkeur vijftien verschillende verticals marketing campagnes ontwikkelen. Als u voldoet aan de kwalifi catiecriteria, zullen we de campagnes op een fi rst come, fi rst serve basis uitrollen. De PAM is verantwoordelijk om samen met u een marketingplan op te stellen met doelstellingen, timing, eigenaars en budget. Ook ligt hierin vast hoe de meetbaarheid van de campagne is ingericht. Het marketingteam kan ondersteuning bieden bij het opzetten van dit plan. We zullen pas een campagne ontwikkelen als het marketingplan beschikbaar en geaccordeerd is. Op die manier voorkomen we dat achteraf discussie ontstaat over het succes van de campagne. U ontvangt van het marketingteam een questionnaire, aan de hand waarvan wij in staat zijn ons een beeld te vormen van uw organisatie, de strategie, positionering en uitdagingen. Ook geeft het ons inzicht in uw positie in de specifi eke vertical en de beoogde doelstellingen van de met uw PAM besproken campagne. Op basis van de ingevulde questionnaire gaat het marketingteam een intake gesprek aan met u en de PAM. We toetsen hierin uw doelstellingen, houden de positionering tegen het licht en overleggen de wederzijdse verwachtingen ten aanzien van de campagne. U kunt dit vergelijken met de briefi ng van een bureau. 10 Draaiboek BrancheCampagne

11 Op basis van de intake doet het marketingteam u een voorstel voor een campagne ontwerp. U kunt zelf een menu samenstellen (à la carte) of een vooraf vastgestelde combinatie van marketing deliverables en acties, een zogenaamd standaardmenu. Indien u akkoord gaat met het voorstel voor een campagne, dan wordt dit schriftelijk vastgelegd in de vorm van een overeenkomst tussen u en het marketingteam. Het marketinteam gaat nu aan het werk om de deliverables voor u klaar te maken. We gaan daartoe eerst met u aan het werk om de positionering scherp te maken. Vervolgens ontwikkelen we de brochure en alle andere deliverables waarvoor u heeft gekozen. Nadat u akkoord bent met alle deliverbles vindt de uitvoering van de campagne plaats. Draaiboek hiervoor is het marketingplan. Hierin is ook de timing van de campagne vastgelegd. De deliverables worden u op maat aangeleverd en daar waar van toepassing uitgerold. Na afl oop van de campagne vindt een evaluatie plaats met u, uw PAM en het marketing-team. Hierin bepalen we het succes van de campagne aan de hand van de ROMI (Return on Marketing Investment), andere effecten en learnings voor de Microsoft Dynamics BrancheCampagne. TIMING Als u zich aanmeldt voor de Microsoft Dynamics BrancheCampagne dient u te voldoen aan de eerder genoemde criteria. U krijgt binnen twee weken uitsluitsel over uw deelname. Als dit uitsluitsel positief is ontvangt u per omgaande de questionnaire. Vervolgens bepalen we in overleg de datum van de intake, deze vindt uiterlijk vier weken na toezegging van de campagne plaats. De complete realisatie en uitrol van de campagne omspant een maximale periode van twee kwartalen. Maximaal zes maanden na de intake hebben we de evaluatie. Uiteraard kunt u zelf besluiten de marketingmiddelen voor eigen rekening langer dan die periode in te zetten. VOORWAARDEN Bij de uitvoering van de Microsoft Dynamics BrancheCampagne hanteren we een aantal voorwaarden: - u dient een eigenaar op managementniveau aan te wijzen van de campagne en deze vast te leggen in het marketingplan - bij de briefi ng / debriefi ng is in ieder geval de commercieel eindverantwoordelijke aanwezig, in principe een directielid - u creëert een complete campagne. De BrancheCampagne is niet bedoeld om bijvoorbeeld alleen een brochure te maken. Het gaat erom gezamenlijk impact in de markt te maken. - ongeacht of u opteert voor een standaard- of à la carte menu, het afnemen van de intake, positionering en een vertical solution brochure is altijd inbegrepen. Het legt de namelijk de positionering en scope van de verticale oplossing vast en is daarmee cruciaal voor het succesvol samenstellen van alle andere deliverables. Ook is er een post projectmanagement om het ontwerp en de uitvoering van de campagne zo goed mogelijk te laten verlopen. - bij alle campagnes is sprake van een closed loop, zodat we het rendement van de campagne kunnen bepalen. Draaiboek BrancheCampagne 11

12 Financiën Een belangrijk voordeel voor u is dat de kosten voor deze campagne lager zullen zijn dan als u zelfstandig alle deliverables laat ontwikkelen. Microsoft heeft geïnvesteerd in de voorbereiding door allerhande templates samen te stellen, fotomateriaal te verzamelen en zo de Microsoft Dynamics BrancheCampagne te fabriceren. Dit ziet u terug in de ontwikkelingstijd en investeringen die u zelf nog moet doen om de campagne tot een succes te maken. Iedere deliverable kost credits. Een credit vertegenwoordigt een waarde van 1.000,- exclusief BTW. U berekent de waarde van een campagne door de credits van alle deliverables bij elkaar op te tellen. Bedenk daarbij wel dat de intake één credit kost, projectmanagement 1,5. Microsoft draagt bij in de ontwikkeling en uitvoering van de campagne. Deze bijdrage bedraagt een derde van de benodigde investeringen, met een maximum van 5.000,-. Dit betekent in concreto dat een credit u slechts twee derde van de waarde kost. Dit impliceert een maximumbedrag per campagne van ,-. U kunt campagnes afnemen die duurder zijn dan ,-, maar u betaalt dan zelf voor het meerbedrag. In die gevallen geldt dus ook dat u het volledige bedrag van een credit voor rekening neemt, te weten 1.000,-. Belangrijk is dat bij enkele deliverables, zoals bannering en advertising, de plaatsing niet inbegrepen is in het bedrag. U betaalt uw aandeel na oplevering van alle deliverables. DM-BRIEF 12 Draaiboek BrancheCampagne

13 Deliverables DELIVERABLE SCOPE CREDITS Intake Intake met partner, partner account manager, copy writer en project manager 1 DELIVERABLES AWARENESS EN CREDITS DELIVERABLE SCOPE CREDITS Positionering Workshop positionering voor partner in het algemeen en branche-oplossing in het bijzonder. Dit wordt uitgewerkt in een positioneringsdocument dat wordt gebruikt als handvest voor de brochure en deliverables 2 Vertical Solution brochure A4 brochure, 12 pagina s, inclusief stockfotografi e. Oplage: 500 stuks 4/4 full colour gedrukt. 3 Website out of the box Fact sheet (fysiek) Complete website met landingspagina, company profi le, product, referentie case, actiepagina en contactpagina. Inclusief hosting en url voor 1 jaar. Dubbelzijdig A4, 250 grams Oplage: 500 stuks 4/4 full colour gedrukt. 6 1,5 Fact sheet (digitaal) Dubbelzijdig A4 1 Banners* Animated banner* Advertising* PR Online GIF-banner in 3 formaten (sky scraper, horizontale en vierkante banner), zonder plaatsing GIF banner in 3 formaten (sky scraper, horizontale en vierkante banner) bestaande uit drie frames, zonder plaatsing. Advertentie in één formaat, door partner aan te geven. De advertentie wordt opgemaakt vanuit een basisstramien en digitaal aangeleverd, zonder plaatsing. Twee persberichten, samenstellen perslijst en uitsturen persberichten aan perslijst. 0,5 1 0,5 3 Draaiboek BrancheCampagne 13

14 DELIVERABLES INTEREST & DESIRE EN CREDITS DELIVERABLES SCOPE CREDITS Reminder card Referentieverhaal Opzet voor reminder card voor evenement of actie in digitaal formaat; inclusief tekst. Referentieverhaal op basis van een telefonisch interview met klant, foto, opgemaakt in MBS huisstijl; in digitaal formaat, 2xA4, wij bieden de mogelijkheid om eigen fotomateriaal op te nemen, anders stockfotografi e. 0,5 1,5 Roll up poster 80 x 200 cm, full colour 1 Powerpoint master Zoekmachine-marketing edm nieuwsbrief Template voor powerpoint presentaties in Microsoft Dynamics huisstijl in combinatie met logo partner/branche-oplossing; in digitaal formaat. Uitgebreid adviesdocument tot verbetering van de vindbaarheid van de partner inclusief plan van aanpak, zonder aanschaf van zoekwoorden. Opgemaakte digitale nieuwsbrief, uit te sturen als edm, inclusief twee partnerspecifi eke nieuwsitems, zonder verzending. 0,5 3 1,5 Digital nieuwsbrief in pdf Ontwerp, tekst en opmaak voor uw nieuwsbrief, dubbelzijdig A4, digitaal aangeleverd, zowel in normaal pdf formaat als certifi ed (klaar voor drukwerk). 1,5 Whitepaper Partner krijgt Word-template, tekstschrijver redigeert teksten partner, opmaak in MBS huisstijl in combinatie met logo partner/ branche-oplossing; in digitaal formaat. Minimaal acht maximaal 24 pagina's. 2,5 14 Draaiboek BrancheCampagne

15 DELIVERABLES ACTION EN CREDITS DELIVERABLES SCOPE CREDITS Telemarketing Aanbiedingsbrief DM edm Event in a Box* edm nieuwsbrief Op basis van de propositie en doelstellingen wordt een partnerspecifi ek script samengesteld. Bestand wordt door partner aangeleverd. Uitvoering van het script: nabellen van 390 prospects. Indicatie: 4% directe leads en 4% indirecte leads, mede afhankelijk van kwaliteit contactbestand. Opzet voor aanbiedingsbrief voor brochure, referentieverhaal of whitepaper in digitaal formaat; inclusief tekst. Tekstschrijver stelt op basis van de propositie en doelstellingen een partnerspecifi eke DM-brief op. Deze wordt in een maximale oplage van 500 aan de doelgroep gestuurd. De partner levert zelf het adressenbestand aan. Tekstschrijver stelt op basis van de propositie en doelstellingen een partnerspecifi eke op. Deze wordt opgemaakt door marketingteam in lijn met stijl campagne. Partner moet de edm zelf uitsturen. Deliverables voor het organiseren van een evenement, alle partnerspecifi ek en evenementspecifi ek gemaakt (zie BOM Event in a Box). Locatie en organisatie niet inbegrepen. Opgemaakte digitale nieuwsbrief, uit te sturen als edm, inclusief twee partnerspecifi eke nieuwsitems, zonder verzending. 5 0, ,5 Digital nieuwsbrief in pdf Ontwerp, tekst en opmaak voor uw nieuwsbrief, dubbelzijdig A4, digitaal aangeleverd, zowel in normaal pdf formaat als certifi ed (klaar voor drukwerk). 1,5 Whitepaper Partner krijgt Word-template, tekstschrijver redigeert teksten partner, opmaak in MBS huisstijl in combinatie met logo partner/ branche-oplossing; in digitaal formaat. Minimaal acht maximaal 24 pagina's. 2,5 DELIVERABLE SCOPE CREDITS Projectmanagement Projectmanagement en traffi c rondom de campagne. 1,5 * Plaatsing / uitzending / locatie zijn hier niet inbegrepen Draaiboek BrancheCampagne 15

16 Voorbeelden Deliverables LOGO PARTNER LOGO PARTNER NoSuchCompany T.a.v. T. Baars Laan op Zuid 3071 AA Rotterdam Uw verticale oplossing met Microsoft Dynamics en [invoegen partner naam] Corem velit la faci blandrerit la coreraesto dignim enisl enim eugue do dolobor alissiscil dolorper irilluptatin ver illa feum esed mincipit praeseq uipsuscin ullaore velit ipsum dolenit amconul laorper susciliquam, sustrud dio dit nullandio dolenibh eu feui ex esequis ismolut nonsecte eugait ing eugiat, senis nosto dolupta. ULPUTE MAGNA FEU FACIN VELIQUAT. Alit non vel ut eugue tis autet, sustrud molent at, con ulpute tating elit erilisim do conse dolum dignit prat lummy nostrud endre facidunt utpat. Reet, velismo diatum quatuer seniam quamcon ullaore cor sustis aliquipit, vel ulputat. Liquis at. Duip eugiat, si blandre ting euip eros nonullaore min utem num zzrillaore magna commodo consequamet, consectem. ACCUMSA NDIGNA FACCUM EROSTRUD TIN ULPUT DUNT PRAT. Re essim vel dolor atuero et, volor ing er sequatis alit laorem quat. Lestrud tatis aci esto dio odionullaore corem velis nos at nit essim vero con ulpute ea facil exerostrud eugiam, velent atum delestio od eu feum zzril del dionsen isismod magna ad te ming ex el dolor se tem ea feugait lortisl iure et nulputat. Susciduismod tio. Fax deze brief naar: [invoegen fax nummer] FINANCIAL MANAGEMENT Financial accounting Cost calculation Assets accounting Personnel management SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Merchandise management Production Logistics CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT Contact management Marketing Customer Service E-BUSINESS Internet portal for Web-based trade Electronic exchange of business documents Ja, Alit non vel ut eugue tis autet, sustrud molent at, con ulpute tating elit erilisim do conse dolum dignit prat lummy nostrud Microsoft [Partner naam] Alit non vel ut eugue tis autet, sustrud molent at. [Invoegen naam} Microsoft Dynamics Verticals [Invoegen naam] Management UW MICROSOFT GEKWALIFICEERDE IMPLEMENTATIE PARTNER: [Invoegen partner naam] adres postcode/stad telefoon telefax offi DM BRIEF Microsoft Dynamics lorum ipsum dolor LOREM IPSUM DOLOR SIT CONSECTETUR Riuscing ex ea feugue dolum ipit la con sendiam autpat lutpat. Ut volore eu feugait estrud ming enim dolut lore dolor sim. WHITEPAPER ROLL-UP BANNER 16 Draaiboek BrancheCampagne

17 LOGO PARTNER Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit: [Invoegen telefoon nr.] LOGO PARTNER Riuscing ex ea feugue dolum ipit la con sendiam autpat lutpat. Ut volore eu feugait estrud ming enim dolut lore dolor sim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit: [Invoegen telefoon nr.] Riuscing ex ea feugue dolum ipit la con sendiam autpat lutpat. Ut volore eu feugait estrud ming enim dolut lore dolor sim. Microsoft Dynamics lorum ipsum dolor LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET CONSECTETUR Microsoft Dynamics lorum ipsum dolor LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET CONSECTETUR UW MICROSOFT GEKWALIFICEERDE IMPLEMENTATIE PARTNER: [Invoegen partner naam] adres postcode/stad telefoon telefax offi UW MICROSOFT GEKWALIFICEERDE IMPLEMENTATIE PARTNER: [Invoegen partner naam] adres postcode/stad telefoon telefax offi ADVERTENTIES LOGO PARTNER Microsoft Dynamics lorum ipsum dolor LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET CONSECTETUR UW MICROSOFT GEKWALIFICEERDE IMPLEMENTATIE PARTNER: [Invoegen partner naam] adres postcode/stad telefoon telefax offi Riuscing ex ea feugue dolum ipit la con sendiam autpat lutpat. Ut volore eu feugait estrud ming enim dolut lore dolor sim. [Invoegen naam] [Invoegen naam partner] Sum del ero duisl enim zzriustrud do consed ex enismodolore faccummy niam quam, vel dolor accum dolortie modipsum irit wisl utat lobor senibh etue venit volortin. FACTS & FIGURES [Invoegen naam partner] Exeraesto eratisi bla feui tate dio odit nos non ut velent aut ad magnit nisciliquat accum dit eum enim vent praesent ex et, vel ex eu faci bla consectet, corpero duipit iure velit, sed duiscip eliquis ciliquat. Usto commy non ullut voloreetum verostissed erilit praestisl ut vel et alis amconsenibh estismo dolore tie doluptat, velismo lortie magnissi blaore exercidunt la faciliquat lum doloreraesto conulput praesecte dolortie dolor senibh ex et, se modipit atum vel elenis num ver sed el inciliquat. Duis nim zzrilisit, vullutpat. Gait utatio dolore magna feu feugait lam ex eugiametum diam ipsum veliquam quis ercin henisi. Alis nullummy nim dolor aliquat. Senissequam eum volobor eetuer ad exero estie dolore magniat prat. Lut luptatum quam exerostie mincipis numsandigna feui tie consecte consed er sustrud molore vullandre dolut venisi bla at. Uscip endit vel ex ex ea adip ea augiat prate min henim il ullut ate modoloreet, quametu mmolore tion ut ulput utet, consent at ex enisiscil dignim quatio exer si. Od doleseniat ing euisi blam, quat wis nos nostie dolore. [Lorum ipsum dolor] Microsoft Dynamics en Microsoft Partner LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET Consectetur adipiscing elit. Phasellus in arcu. Quisque risus ligula, posuere a, porttitor non, tristique in, arcu. Mauris a ligula eu eros tempus porta. Cras consectetur, lacus pretium viverra rhoncus, magna diam hendrerit elit, id pellentesque erat augue at sapien. Aenean in turpis vitae elit fermentum consequat. Donec nulla. Phasellus ipsum tellus, semper eu, dictum et, tempus luctus, nulla. Curabitur tincidunt. Praesent sapien odio, mollis ac, porta et, rhoncus nec, risus. Suspendisse potenti. ETIAM AUCTOR ELEIFEND LECTUS Nulla facilisi. Vestibulum elementum, ipsum quis egestas sodales, purus enim suscipit lorem, eget aliquet magna tortor non quam. Nunc dapibus diam nec erat. Maecenas est nisi, lobortis vel, consectetur et, scelerisque id, lorem. Nullam placerat fermen tum nulla. Phasellus vitae leo. Sed molestie, sapien in faucibus congue, neque sem pulvinar magna, id varius nisl nisi a nibh. UT EGESTAS POSUERE EST Mauris iaculis pede placerat urna. Nulla facilisi. Vestibulum ipsum ipsum, condimentum nec, venenatis non, sodales eu, velit. Ves tibulum dapibus tincidunt felis. Cras pulvinar, nulla quis vestibulum luctus, orci nulla malesuada sapien, id facilisis dolor lorem eget pede. Cras mollis mollis ipsum. Pellentesque pellentesque quam. Aliquam neque sapien, suscipit ac, molestie quis, sollici tudin quis, dui. Sed nisi sem, consectetur at, fringilla ac, male suada at, eros. Maecenas non turpis. Proin eget arcu. Vestibulum fringilla mollis tellus. Quisque quis orci. Suspendisse commodo dolor sed est. FACTSHEET Draaiboek BrancheCampagne 17

18 Taakverdeling en andere spelregels De Microsoft Dynamics BrancheCampagne is een samenspel van u, Microsoft Dynamics en het marketingteam. Gezamenlijk maken we de campagnes tot een succes. Dit betekent een positief en gedreven samenspel waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid kent en neemt. UW PAM Uw PAM initieert uw deelname aan de Microsoft Dynamics BrancheCampagne. Hij/zij heeft geïnventariseerd of u in aanmerking kunt komen voor de Microsoft Dynamics BrancheCampagne. Uw PAM meldt u aan bij de Microsoft Dynamics marketingorganisatie. Samen met u stelt de PAM een marketingplan samen. Dit is overigens een gezamenlijke inspanning. De PAM is uw liaison met Microsoft Dynamics, net als dat voor andere zaken het geval is. U EN UW ORGANISATIE Binnen uw organisatie wijst u een eigenaar aan voor de campagne. Dit kan de marketing manager zijn, maar ook de sales manager of een directielid. Deze persoon is het directe aanspreekpunt voor het marketingteam. Van u verwachten we tijd, commitment en ambitie. Het nakomen van afspraken is cruciaal voor een succesvolle samenwerking. Alleen met uw inbreng kunnen we de campagne tot een succes maken. MARKETINGORGANISATIE MICROSOFT DYNAMICS De Microsoft Dynamics marketingorganisatie is verantwoordelijk voor de toewijzing van deelname in de Microsoft Dynamics BrancheCampagne. Bovendien bepaalt dit team welke fondsen vanuit Microsoft Dynamics worden gebruikt voor de co-fi nanciering van de campagne. MARKETINGTEAM Het marketingteam bestaat uit externe marketingexperts die ervaring hebben met campagnes en initiatieven van Microsoft Dynamics. Dit team verzorgt het projectmanagement, de realisatie van de campagne en creëert uw deliverables. Zij zijn in deze campagne uw marketingbureau. U onderhoudt rechtstreeks contact met de mensen in dit team. 18 Draaiboek BrancheCampagne

19 Marketingteam Het marketingteam bestaat uit een aantal vaste krachten van twee vaste leveranciers van Microsoft, Cross Impact en NoSuchCompany. A M B I T I O N M A R K E T I N G Cross Impact is een adviesbureau op het gebied van strategie en marketing dat zich specifi ek richt op ICT-bedrijven. Voorbeelden van projecten die wij voor onze klanten uitvoeren zijn onder meer het opstellen van business plans, het ontwikkelen van strategieën en het zoeken van distributie- en business partners. De werkwijze varieert van compacte projecten tot interim marketing management. Door onze expertise en kennis van de ICT-branche assisteren we bij het vasthouden of verbeteren van een sterke marktpositie. Naast Microsoft zijn o.a. Siemens, HP, Unilever en Shell gerenommeerde opdrachtgevers. Naast deze grote namen werken wij ook bijzonder graag voor onze opdrachtgevers in het MKB. Feeling met de markt en de belevingswereld van de kleine(re) ondernemer zijn in onze ogen namelijk essentieel voor het succes van ons werk. Cross Impact en NoSuch hebben in veel trajecten samengewerkt, zowel binnen als buiten Microsoft. Hierdoor zijn wij niet alleen uitstekend op elkaar ingespeeld, juist de combinatie van onze dienstverlening biedt onze klanten geweldige toegevoegde waarde. Gezamenlijk dekken we het gehele marketingproces af, van strategie tot uitvoering. We bundelen onze kennis en ervaring van wat wel en wat niet werkt in het positioneren en vermarkten van ICT-producten en diensten. En dit leidt tot betere resultaten voor onze klanten! NoSuchCompany is een gedreven design en communicatiebureau met zeer veel ervaring in de to Partner communicatie. NoSuchCompany is opgericht in 2001 en sindsdien stapsgewijs gegroeid naar een omvang van 29 medewerkers. Draaiboek BrancheCampagne 19

BlueBerry. interactie aan de magazines toe te voegen. Hierdoor veranderd een platte pub-

BlueBerry. interactie aan de magazines toe te voegen. Hierdoor veranderd een platte pub- BlueBerry voudige manier publicaties online te plaatsen. Een ontwerper kan hierbij zelf bepalen om het magazine eenvoudig of uitgebreid op te zetten. De uitgebreide opties in het pakket geven ontwerpers

Nadere informatie

ORMIT ENJOY TALENT TOTAL IDENTITY

ORMIT ENJOY TALENT TOTAL IDENTITY ORMIT ENJOY TALENT TOTAL IDENTITY profiel DE CONTEXT STRATEGIE CREATIEf CONCEpT COMMUNICATIEpROGRAMMA ONLINE STRATEGIE ACTIVATIEpROGRAMMA 2 profiel Ormit is specialist in talent en leiderschapsontwikkeling.

Nadere informatie

BENQUE, BANQUETING BESTELSYSTEEM

BENQUE, BANQUETING BESTELSYSTEEM BENQUE, BANQUETING BESTELSYSTEEM ONLINE CATERING BESTELLEN BENQUE, online banqueting bestelsysteem 1 BENQUE, EEN INTRODUCTIE BENQUE, DAT WERKT HET IDEE.... 3 HET PROGRAMMA, VOOR U ONTWIKKELD... 3 UW KLANT

Nadere informatie

Best of Dutch Engineering

Best of Dutch Engineering Best of Dutch Engineering Encyclopaedia of Dutch high-tech system development Inside view of one of the world s most influential and powerful high tech ecosystems PARTNER COUNTRY 2014 1 2 Foreword Lorem

Nadere informatie

Versie: 0.6 Auteur: Richard de Vries Datum: 24-12-2009

Versie: 0.6 Auteur: Richard de Vries Datum: 24-12-2009 Versie: 0.6 Auteur: Richard de Vries Datum: --009 Cover Inhoudsopgave / Inhoudsopgave / Versiebeheer Gerefereerde documenten overview 6 Interactie principes 7 Schermlogica 8 Homepage[H] 9 Flow 0 IM Finder

Nadere informatie

Helmond in volle vaart. Nulla dei malesuada semper est ante quant

Helmond in volle vaart. Nulla dei malesuada semper est ante quant Nulla dei malesuada semper est ante quant Aliquam vel nulla. Aenean purus nunc, posuere vitae, elementum eu, volutpat in, velit. Nullam faucibus fermentum justo. Vivamus mollis, sem at dapibus varius,

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN EDITIE 2013 EEN BASISCURSUS BELEGGEN VOOR SCHOLIEREN. Leren beleggen 2013 1

LEREN BELEGGEN EDITIE 2013 EEN BASISCURSUS BELEGGEN VOOR SCHOLIEREN. Leren beleggen 2013 1 LEREN BELEGGEN EEN BASISCURSUS BELEGGEN VOOR SCHOLIEREN EDITIE 2013 Leren beleggen 2013 1 2 Leren beleggen 2013 LEREN BELEGGEN EEN BASISCURSUS BELEGGEN VOOR SCHOLIEREN EDITIE 2013 2 Leren beleggen 2013

Nadere informatie

Zonnepanelen Verdien aan de zon!

Zonnepanelen Verdien aan de zon! regionaal & betrokken Zonnepanelen Verdien aan de zon! 2 Zonnepanelen Verdien aan de zon! Zonlicht is er overdag altijd. Ook op een bewolkte dag. Geld verdienen met gratis zonlicht is nu mogelijk met zonnepanelen

Nadere informatie

Saxion Stijl van het Huis

Saxion Stijl van het Huis 4 september 2008 Saxion Stijl van het Huis Kom verder. Saxion. Stand van zaken Identiteitsconcept Huisstijl Stationary Preferred suppliers Brandmanual Identiteitsconcept Identiteitsconcept Saxion is één

Nadere informatie

Webredactie & Content-marketing. Verleiden. Eddy Boeve! doe je met copy! Eddy Boeve eddy@booming.nl

Webredactie & Content-marketing. Verleiden. Eddy Boeve! doe je met copy! Eddy Boeve eddy@booming.nl Webredactie & Content-marketing Verleiden Eddy Boeve! doe je met copy! In de Wildeman Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras ac nisl mauris. Donec semper, nulla at sollicitudin ultricies,

Nadere informatie

Klantrapport. Fixie. Quickscan

Klantrapport. Fixie. Quickscan Klantrapport Fixie Quickscan Inhoud Klanten zijn kostbaar Inleiding en opdracht Dataverantwoording Herkomst klanten Samenvatting klantprofiel Conclusies & aanbevelingen Notities Pagina 4 Pagina 5 Pagina

Nadere informatie

Spotter. Vakblad van NBPW. NBPW introduceert nieuw marketingconcept. De Poelier. p9 & 14

Spotter. Vakblad van NBPW. NBPW introduceert nieuw marketingconcept. De Poelier. p9 & 14 nederlandse bond van poeliers en wildhandelaren Advies- en belangenorganisatie voor ambachtelijke pluimvee- en wildbedrijven Spotter Vakblad van NBPW nr. 2 - juli 2014 NBPW introduceert nieuw marketingconcept

Nadere informatie

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU ui j e D e w e t s a a gn cc u rs!! es inhoud Wie zijn wij? ICt Waarborg Logo en huisstijl Websites Webshop Starterspakketen A-B-C-D Backup en support

Nadere informatie

Gezond lijfblad. Verspilling in de zorg. in de zorg. Verspilling. voor alle Limburgers

Gezond lijfblad. Verspilling in de zorg. in de zorg. Verspilling. voor alle Limburgers Noord-Limburg 2014 nr. 2 Gezond lijfblad voor alle Limburgers Verspilling in de zorg Wat kan ik er als patiënt, zorgaanbieder, zorgverzekeraar aan doen? Noord-Limburg 2014 nr. 2 Gezond lijfblad voor alle

Nadere informatie

Draaiboek EasyEvent. Stap-voor-stap naar een geslaagd evenement voor de kleinzakelijke markt

Draaiboek EasyEvent. Stap-voor-stap naar een geslaagd evenement voor de kleinzakelijke markt Draaiboek EasyEvent Stap-voor-stap naar een geslaagd evenement voor de kleinzakelijke markt Voorwoord Samen met Microsoft naar een geslaagd evenement voor de kleinzakelijke markt Een evenement is een uitstekend

Nadere informatie

RetailVision. Unisoft 25 jaar! Retail Experience Center opent ogen Lancering nieuwe retail management oplossing Vernieuwende detaillisten scoren beter

RetailVision. Unisoft 25 jaar! Retail Experience Center opent ogen Lancering nieuwe retail management oplossing Vernieuwende detaillisten scoren beter RetailVision Hét magazine voor de innovatieve retailer jaargang 1 nr. 1 Unisoft 25 jaar! Retail Experience Center opent ogen Lancering nieuwe retail management oplossing Vernieuwende detaillisten scoren

Nadere informatie

Kompass Nederland. Vinden en gevonden worden op Internationaal Niveau!

Kompass Nederland. Vinden en gevonden worden op Internationaal Niveau! Kompass Nederland Vinden en gevonden worden op Internationaal Niveau! Kompass verbindt U zoekt, wij leveren. Met zowel internationaal als nationaal gedetailleerde bedrijfs-, branche- en marketinginformatie

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

DE VERLEIDENDE DIALOOG

DE VERLEIDENDE DIALOOG Eddy Boeve Wat mooi is, hoeft niet goed te converteren. DE VERLEIDENDE DIALOOG als motor voor conversie V2.1 1 http://www.sony.nl/electronics/tv/t/televisies?type=led X-REALITY TM PRO WIGONTWERP X-TENDED

Nadere informatie

Hoe en waarom een huisstijl ontwikkelen. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 11

Hoe en waarom een huisstijl ontwikkelen. Gids voor de federale communicatoren. COMM Collection - Nr 11 Hoe en waarom een huisstijl ontwikkelen Gids voor de federale communicatoren COMM Collection - Nr 11 COMM Collection is een reeks praktische gidsen bestemd voor alle federale communicatoren. Ze zijn het

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

Samen Online Ondernemen Startersgids

Samen Online Ondernemen Startersgids Samen Online Ondernemen Startersgids Google Adwords voor Ondernemers Editie 2015 Index Index... 1 1. Hoe past Google AdWords binnen mijn marketingstrategie?... 2 1.1 Het bepalen van een goede AdWords-strategie...

Nadere informatie

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

E-mail marketing. in de praktijk. inspirerende klantcases

E-mail marketing. in de praktijk. inspirerende klantcases E-mail marketing in de praktijk 12 inspirerende klantcases Deze bundel van praktijkvoorbeelden is gemaakt voor iedereen die met communicatie te maken heeft. En in het bijzonder voor communicatieprofessionals

Nadere informatie

Handboek Collectieve Zonneparken

Handboek Collectieve Zonneparken Handboek Collectieve Zonneparken Een werkdocument voor het realiseren van Zonneparken in Eindhoven Samengesteld door Morgen Groen Energie In opdracht de Gemeente Eindhoven 17-03-014 Handboek Collectieve

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie