Op weg naar Pasen. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, Deze drie. Maar de grootste is de liefde.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op weg naar Pasen. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, Deze drie. Maar de grootste is de liefde."

Transcriptie

1 Op weg naar Pasen Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, Deze drie. Maar de grootste is de liefde. 40 dagenkalender 2013

2 INLEIDING Jezus trok zich veertig dagen in de woestijn terug om zich door vasten en bidden voor te bereiden op zijn zending onder de mensen. Hij leefde veertig dagen onthecht, zodat Hij zich helemaal kon openstellen voor de kracht van God en de boodschap van Gods liefde. Van die onthechting maakte de duivel gebruik om Jezus te verleiden, maar Jezus weerstond iedere verlokking en werd de bekeerde, 'de heilige Gods' die met gezag preekte (Lucas 4, 1-33). De periode vanaf Aswoensdag tot Pasen omvat zes weken en vier dagen, tezamen dus welgeteld 46 dagen. Maar omdat op zondagen niet wordt gevast, blijven er tot Pasen 40 werkelijke vastendagen over. In deze kalender staan woorden uit 1 Korintiërs 13 centraal. Ze zijn gekozen uit de tekst en elke week is dat een thema. De woorden zijn: Geduld Niet Zelfzuchtig Spiegel Geloof Hoop Liefde De indeling van de kalender is als volgt: Op de zondag vindt u de naam van de zondag met het woord van de week. De overige dagen worden volgens een vast patroon ingevuld. Op maandag een Bijbeltekst. De dinsdag een meditatie over het thema van die week door een predikant. De woensdag een gedicht, donderdag een lied en de vrijdag een gebed. De zaterdag staat in het teken van Kerk in Actie. Deze kalender is samengesteld door Taakgroep Eredienst en Liturgie van de Open Hof. Daarbij geassisteerd door de inbreng van leden van : Burgwalkerk, Noorderkerk, en Open Hof. De meditaties op de dinsdagen zijn verzorgd door de predikanten van bovengenoemde kerken,westerkerk en wijk 4 Hervormde kerk.

3 40 ASWOENSDAG Dat wij weer weten, dat wij gemaakt zijn, genomen, gevormd, uit stof van de aarde. Dat wij weer weten, dat Gij uw adem ons hebt geschonken;adem in ons. Adem in ons,breekbaar en broos, kruiken van aarde, dat wij weer weten, dat Gij ons vormt. Dat wij weer weten dat wij gemaakt zijn. Dat wij weer weten, dat wij verwant zijn: rotsen en gras, mensen en lucht, sterren en zaad, nijlpaard en musje. Dat wij weer weten, dat wij gemaakt zijn. Dat wij weer weten, dat wij weer keren, terug in het stof. Dat wij weer weten, dat wij gemaakt zijn. Dat wij ons voegen in het werk van uw handen. Andries Govaart Woensdag 13 Februari Lezen: Matteüs 6: 16-18

4 39 LIED GOD SCHENK ONS DE KRACHT God, schenk ons de kracht dicht bij u te blijven, dan zal ons geen macht uit elkander drijven. Zijn wij in U een, samen op uw wegen dan wordt ons tot zegen Lachen en geween. Niemand kan alleen, Heer uw zegen dragen: zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen. Wat gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen, horen, helpen, helen, vruchtbaar in de Heer. Tussentijds lied 211 vers 1 en 2 Donderdag 14 Februari Lezen: Hebreeën 13: 1-8

5 38 GEBED Wij bedenken in dankbaarheid dat Jezus als Gods pionier van de nieuwe wereld voor ons, voor ons uit, de onbegaanbare weg is gegaan van de liefde en de gehoorzaamheid, van de gerechtigheid en de vergeving, de weg van Gods menselijkheid dwars door de rimboe van deze wereld. Wij geloven tegen alle twijfel in dat Zijn opstanding zijn gelijk bewezen heeft: Zijn weg loopt niet dood. Wij geloven met verwondering dat Hij in alles ons bedoeld heeft en betrekken wil. Daarom zien wij reikhalzend uit naar dat nieuwe leven en samenleven waarin zijn mentaliteit normaal is Zijn geest die ons nu al moge beheersen opdat wij de dood des Heren verkondigen totdat Hij komt. Vrijdag 15 Februari Lezen: Handelingen 17: 27-28

6 37 KERK IN ACTIE Elke dag in de 40dagentijd kunnen we opnieuw beginnen. Met genieten en geloven, met vieren en vasten. Elke dag is er nieuw geboren leven, ontstaan er nieuwe kansen en krijgen mensen nieuwe moed. Ver weg en dichtbij zien we dat mensen steeds weer hoopvol beginnen aan de rest van hun leven. Daarbij willen wij hen steunen. Want wij geloven in nieuw leven! Project 1: Nieuw leven voor hiv/aidspatiënten in China Op de 1e zondag in de 40dagentijd staat het werk van kerken in China centraal. Het zendingsproject waarvoor we aandacht vragen laat zien dat kerken, zelfs in een land waar evangelisatie officieel verboden is, grote impact in de omgeving kunnen hebben! Kerken in de provincie Yunnan in Zuid-China trekken zich het lot aan van de vele hiv/aidspatiënten in hun omgeving. Zaterdag 16 Februari Lezen: Marcus 1: 12-15

7 ZONDAG INVOCABIT ALS HIJ MIJ AANROEPT EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD Geduld Zondag 17 Februari Lezen: Psalm 91

8 36 LEZING Lezen : 1 Korintiërs 13 : 1 t/m 13 De liefde 1 Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. 2 Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 3 Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. 4 De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 5 Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, 6 ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 7 Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. 8 De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan 9 want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. 10 Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. 11 Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. 12 Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13 Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. Maandag 18 Februari Lezen: Exodus 6: 7-12

9 35 MEDITATIE GEDULD De liefde is geduldig. Ja. Maar wij niet. Of hebt u onlangs nog een geduldig mens gezien? Een geduldig jongmens zelfs? Wie geduld heeft neemt tijd. En die hebben wij niet. Wie geduld heeft kan wachten. En dat willen wij niet. Wie geduld heeft kan afzien, lijden. Maar daartoe zijn wij alleen maar bereid als het doel daarvan de overwinning bijvoorbeeld, of het ideale gewicht onszelf voldoening zou kunnen schenken. Maar geduld hebben om een ander, met een ander? Geduld dat niet onszelf iets oplevert, maar dat een ander iets moet opleveren? Zelf tijd moeten nemen, wachten, afzien, lijden, ten gunste van een ander? De liefde is geduldig. Ja. Maar wij niet. Het wordt dan ook zeker niet van ons gezegd, daar in 1 Corinthe 13. Het wordt van Hem gezegd, de Christus. Hij is geduldig geweest. Lam Gods, dat zo onschuldig, zo moedig en geduldig Allemaal kwalificaties die niet op ons slaan. Ai, maar dan wordt het ook gênant, beschamend. Wel zingen van dit Lam, maar zelf totaal niet treden in zijn voetspoor? Wel leven van zijn geduld, maar zelf totaal geen geduld met anderen? Wel leven van zijn lijden, afzien, maar zelf niet mee lijden voor een ander? Dat wordt even nadenken dus. Is mijn zingen en mijn omgang met de ander in overeenstemming met mijn lof aan het Lam? Of kan ik beter mijn mond houden voordat ik beschuldigd wordt van oppervlakkigheid en hypocrisie? Het Lam heeft al zo veel te verduren. Ds. Bart Gijsbertsen Dinsdag 19 Februari Lezen: Numeri 21: 4-9

10 34 GEDICHT Jezus, diep in de woestijn Jezus, diep in de woestijn, eenzaam en vol vragen, voerde daar een zware strijd veertig lange dagen. Stenen nam hij niet voor brood, Hij is niet bezweken ook al was de honger groot voor zijn tegenspreker. Alle rijkdom, alle macht lagen in zijn handen, als Hij maar een knieval bracht voor zijn tegenstander. Jezus zei: Ik kniel niet neer, want er staat geschreven: Bid alleen tot God de Heer, dien Hem heel je leven. Jezus, diep in de woestijn, veertig lange dagen, bleef het in de zware strijd met Gods woorden wagen. Hanna Lam Woensdag 20 Februari Lezen: Jesaja 61 : 1-9

11 33 1. De toekomst is al gaande, lokt ondanks tegenstand ons weg uit het bestaande naar eens te vinden land LIED 2. De toekomst is al gaande, schept doorgang door de vloed, dwars door het ongebaande een pad dat voortgaan doet. 3. De toekomst is al gaande, een bron in de woestijn zingt tegen het vergaan in: de dood zal niet meer zijn. 4. De toekomst is al gaande, verborgen en gezien, een stem die te verstaan is, een God die draagt en dient. 5. De toekomst is al gaande, voert ondanks tegenstand ons uit het doods bestaande naar nieuw, bewoonbaar land. Lied 167 uit Tussentijds Donderdag 21 Februari Lezen: Matteüs 4: 1-11

12 32 GEBED Veertig dagen Veertig dagen zijn lang genoeg om stil te blijven staan. Was het de straf die Hij droeg of is het anders gegaan Jezus als offer of slachtoffer twee verschillende vragen. Onder het kruis beseffen we Zijn kracht dat Hij het wel heeft gedaan en volbracht. Gedragen. Veertig dagen zijn lang genoeg om in beweging te komen. Hem te zalven en te begraven met tranen die stromen. Door God verlaten twee manieren van zien met eerbied bedekt. Maar bij het lege graf vertellen en verhalen dat Hij leeft en is opgewekt. Vrijdag 22 Februari Lezen: Psalm 46

13 31 KERK IN ACTIE Elke dag in de 40dagentijd kunnen we opnieuw beginnen. Met genieten en geloven, met vieren en vasten. Elke dag is er nieuw geboren leven, ontstaan er nieuwe kansen en krijgen mensen nieuwe moed. Ver weg en dichtbij zien we dat mensen steeds weer hoopvol beginnen aan de rest van hun leven. Daarbij willen wij hen steunen. Want wij geloven in nieuw leven! Project 2: Nieuw leven na gevangenisstraf Wanneer ben je echt vrij? Hier zijn verschillende antwoorden op te geven, zeker door ex-gedetineerden. Wij kunnen, net als zij, elke dag opnieuw beginnen. Tijdens de 40dagentijd staan we hier extra bij stil. Veel gedetineerden ontdekken tijdens gevangeniskerkdiensten dat ze een nieuw leven kunnen beginnen. Ze krijgen hoop. Eenmaal vrij is de aansluiting bij kerk en samenleving moeilijk. Exodus Nederland en Kerken met Stip helpen ex-gedetineerden een zinvolle plek te vinden. Uit de gevangenis, welkom thuis! Zaterdag 23 Februari Lezen: Job 21:1-9

14 ZONDAG REMINISCERE DENK AAN UW BARMHARTIGHEID HEER TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD Niet zelfzuchtig Zondag 24 Februari Lezen: 1 Koningen 17: 8 16

15 30 LEZING Filippenzen 2: 1-11 Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader. Maandag 25 Februari Lezen: Lucas 12: 22 32

16 29 MEDITATIE Niet zelfzuchtig Wat een grote dingen worden er in 1 Korinte 13 over de liefde gezegd! Ze is niet zelfzuchtig (vers 5). In de vertaling van 1951 lees ik: de liefde zoekt zichzelf niet. Om welke liefde gaat het dan? Mijn liefde? Maar kan ik wel aan dat plaatje voldoen? Blijven wij niet telkens weer gebonden aan onze eigen belangen en doelen, ook in onze beste werken en zuiverste momenten? In zichzelf gekromd, zo typeerde Luther de menselijke aard. Lang voor hem zei Paulus al: ik ellendig mens. Niemand van ons past van nature in de profielschets van 1 Kor. 13. Niemand behalve die ene die niet zichzelf zocht, maar ons, van de kribbe tot aan het kruis. Hij wilde de zijnen liefhebben tot het einde, nam onze verlorenheid op zich om ons zijn heerlijkheid en glorie te schenken. Wie deze Heer belijdt en volgt, krijgt deel aan zijn liefde. Dan verandert de bodemloze put van je ego in een bron. Een wissel in je leven wordt omgezet. Niet meer Simon, maar Petrus. Niet meer ik, maar Christus in mij. Je raakt verlost van de blik op jezelf, bevrijd voor de blik op de ander. De liefde van en voor Jezus zoekt zichzelf niet, zij stroomt de wereld in, ze daalt af de diepte in, ze zoekt het Koninkrijk. Ds. Eelco van der Veer Dinsdag 26 Februari Lezen: Galaten 5: 13 26

17 28 GEDICHT Antwoord Soms ben ik bang dat u niet blijft, dat uw voeten leegbloeden op lege wegen, dat uw zachtmoedige handen tegen zoveel verraad, zoveel weerspannigheid in mensen en dingen niet bestand zijn, dat u zeggen zult: ik had beter moeten weten, mensen waarheid leren is waanzin, leugen hun vaderland. Moet ik u dan nu, in de kribbe, waarschuwen? Zeggen: doe het niet, doe het anders, laat uw moeder vergeten wat de engel sprak? Uw eigen stilte - nacht, sterren, adem zingt uw lied van antwoord: zelfs op aarde vrede. Gabriël Smit Woensdag 27 Februari Lezen: Johannes 3: 14 21

18 27 De eersten zijn de laatsten 1 De eersten zijn de laatsten, 2 God moge ons behoeden, wie nakomt gaat voorop, wij zien elkander aan, zij moeten zich niet haasten, de broeder kent de broeder die leven van de hoop. als een die voor moet gaan. 3 Zo staat het voorgeschreven, 4 Het onderste komt boven, zo is het steeds voorzegd, de torens vallen om, wie achter is gebleven het woord is aan de doven, krijgt eerstgeboorterecht. de waarheid aan de droom. 5 Wie later is geboren 6 Zo hoog zijn Gods gedachten, komt eerder aan de tijd, zij gaan de tijden door, wie lager thuisbehoren wie voor was blijft ten achter, gaan hogerop vrijuit. wie achterbleef gaat voor. 7 Veracht dan niet de kleinen 8 De eersten zijn de laatsten, en die verloren zijn, wie nakomt gaat voorop! want God noemt hen de zijnen Kiest dan de goede plaatsen die laatgeboren zijn. en geeft uw hart aan God. Willem Barnard Donderdag 28 Februari Lezen: Romeinen 13: 8 14

19 26 GEBED Eeuwige Vader, die mij in Christus hebt aangenomen als uw kind en mij ziet met liefdevolle ogen, geef, zo bid ik U, dat ik, als ik voor de keuze word gesteld, als het er echt op aan komt, als de nood hoog oploopt, als gevaar dreigt voor eigen leven en goed, als het beslissende moment is aangebroken, als wegkijken voor de hand ligt, niet mijzelf vooropstel, maar de ander zie en steeds voor ogen houd, en dan uw genade mag ervaren. In Christus naam, Amen. Vrijdag 1 Maart Lezen: Matteüs 6: 1 13

20 25 KERK IN ACTIE Elke dag in de 40dagentijd kunnen we opnieuw beginnen. Met genieten en geloven, met vieren en vasten. Elke dag is er nieuw geboren leven, ontstaan er nieuwe kansen en krijgen mensen nieuwe moed. Ver weg en dichtbij zien we dat mensen steeds weer hoopvol beginnen aan de rest van hun leven. Daarbij willen wij hen steunen. Want wij geloven in nieuw leven! Project 3: Nieuw leven voor jonge christenen in Bangladesh Steeds meer moslims in Bangladesh bekeren zich tot het christendom. Omdat de meeste christenen in Bangladesh ex-hindoes zijn, is de geloofsbeleving in kerken sterk beïnvloed door het hindoeïsme. Christenen met een moslimachtergrond voelen zich hier niet thuis. Tijdens de voorjaars zendingsweek staat het werk van de organisatie Isa-e Jamat Bangladesh centraal. Zij ondersteunt jonge christenen om eigen gemeenten en geloofsvormen op te bouwen tussen kerk en moskee in. Zaterdag 2 Maart Lezen: Lucas 10: 25 37

21 ZONDAG OCULI IK HOUD MIJN OOG GERICHT OP DE HEER DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD Prudentia Spiegel Zondag 3 Maart Lezen: Psalm 25

22 24 LEZING 1 Korintiers: 13: 8-13 De liefde vergaat nimmermeer; hetzij profetieën, zij zullen afgedaan hebben, hetzij vreemde talen, ze zullen ophouden, hetzij kennis, ze zal afgedaan hebben. Ten dele is immers ons kennen en ten dele is ons profeteren; maar wanneer het volmaakte komt zal wat ten dele is afgedaan hebben. Toen ik een klein kind was sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, redeneerde ik als een kind; toen ik een man werd heb ik afgelegd wat des kinds was. Ja, nú kijken wij met een spiegel in een raadsel, maar dán: van aangezicht tot aangezicht! Nú ken ik ten dele, dán zal ik ten volle kennen, zoals ik ten volle word gekend. Zo blijft het dan: geloof, hoop, liefde, deze drie; maar de grootste van deze is de liefde! Naardense Bijbel Maandag 4 Maart Lezen: Daniel 6: 5-11

23 23 Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, zie ik alleen mijzelf of is er meer aan de hand? MEDITATIE Soms is een bijbels verhaal net een spiegel van de ziel. Dan raakt het aan ons eigen levensverhaal en komen we onszelf erin tegen. Neem Paulus die schrijft dat we nu nog in een wazige spiegel kijken (1 Korintiërs 13 vers 12). Dat herkennen we. Soms begrijpen we niks van het leven, van wat er gebeurt en ons overkomt. Dan is het leven één groot raadsel. Toch willen de bijbelse verhalen meer zijn dan een spiegel van de ziel. Het zijn vensters naar God toe! Ze openen onze ogen voor wat God ons schenkt en van ons vraagt. Het gaat om de ontmoeting met Hem! Oculi is de naam van afgelopen zondag. Het woord betekent mijn ogen en komt uit Psalm 25: Mijn ogen houd ik gericht op de HEER (vers 15). De bijbel richt onze ogen op God en Hij schenkt ons vergezichten. Ook in deze veertigdagentijd leven we van vergezichten. We houden ons intens bezig met de weg die Jezus tot het einde toe is gegaan, maar we weten ook dat aan het einde van zijn weg niet het kruis, maar het open graf staat. Vergezichten, die kregen de leerlingen van Jezus toen ze met hem op de berg waren. Zijn verheerlijking verwijst naar zijn opstanding en wederkomst. Vergezichten: van die vergezichten mogen ook wij leven. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, ik zie niet alleen mijzelf want er is meer aan de hand! Ds. Leon Eigenhuis Dinsdag 5 Maart Lezen: Marcus 9: 1-9

24 22 GEDICHT Zie ik maak alle dingen nieuw Als eens dit oude gaat verdwijnen, als alles hier vernieuwd zal zijn, als eeuwiglijk Gods zon gaat schijnen, als er geen ziekte is, of pijn, als niemand meer hoeft te zwerven tot waar geen sterveling hem kent, als er geen kind meer hoeft te sterven onder een wreed bombardement, nooit meer een leven wordt bedorven, geen naam meer door het slijk gesleurd, men nooit meer hoort hij is gestorven, geen mens meer schreit, geen mens meer treurt, als zeeën ons niet zullen scheiden, geen mens een medemens bezeert, als God een stad ons zal bereiden, dan is de Heer teruggekeerd. Dan is het laatste leed geleden, de laatste kreet van pijn geslaakt, de allerlaatste strijd gestreden, dan zijn wij waarlijk vrij gemaakt. Emmy IJskes-Kooger Woensdag 6 Maart Lezen: Openbaring 21: 1-4

25 21 LIED Lied, naar aanleiding van het gebed van Franciscus van Assisi Maak mij een vredestichter, Heer, die liefde brengt waar haat de mensen drijft, verzoening waar verdeeldheid domineert, geloof in U waar twijfel heerst. O, Meester geef dat ik niet voor mezelf begrip zoek, maar juist anderen begrijpen zal. Geef dat ik niet om troost vraag, maar die bied, of liefde eis, terwijl ik liefde delen kan! Maak mij zo n vredestichter, Heer, dat wanhoop overwonnen wordt door hoop, de duisternis verdreven door uw licht, en diep verdriet door vreugd in U. O, Meester geef dat ik niet voor mezelf begrip zoek, maar juist anderen begrijpen zal. Geef dat ik niet om troost vraag, maar die bied, of liefde eis, terwijl ik liefde delen kan! Want t is door geven, dat men krijgt, elkaar vergevend, dat de schuld verdwijnt, zich zelf verliezend, dat men leven vindt, een eeuwig leven, nieuw in U. Lied 389 uit de Evangelische Liedbundel Donderdag 7 Maart Lezen: Marcus 8: 34-38

26 20 GEBED God, U bent een spiegel voor mijn ziel, een bron waaraan ik mij altijd weer laven kan. Onuitputtelijk is de kracht waarmee U mij steunt, en mij leidt langs de weg van leren en vergeven. God, U bent mijn toeverlaat op de lange weg naar Uw hemels Paradijs. Amen Roger Pelgrims Vrijdag 8 Maart Lezen: Jacobus 1: 19-27

27 19 KERK IN ACTIE Elke dag in de 40dagentijd kunnen we opnieuw beginnen. Met genieten en geloven, met vieren en vasten. Elke dag is er nieuw geboren leven, ontstaan er nieuwe kansen en krijgen mensen nieuwe moed. Ver weg en dichtbij zien we dat mensen steeds weer hoopvol beginnen aan de rest van hun leven. Daarbij willen wij hen steunen. Want wij geloven in nieuw leven! Project 4: Nieuw leven voor kinderen van de rekening Teveel kinderen zijn het kind van de rekening. Omdat hun ouders naar Nederland zijn gevlucht. Omdat ze een beperking hebben. Of in een arm gezin opgroeien. Wat hun omstandigheid ook is, deze kinderen verdienen een toekomst. Kerk in Actie steunt organisaties die kinderen ruimte geven om kind te zijn. Op deze vierde zondag in de veertigdagentijd zetten we dit diaconale werk in Nederland in het zonnetje. Zaterdag 9 Maart Lezen: Handelingen 2: 43-47

28 ZONDAG LAETARE VERHEUG U VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD Geloof Zondag 10 Maart Lezen: Johannes 9: 35-38

29 18 Johannes 12: LEZING Jezus riep en zeide: Wie in Mij gelooft, Gelooft niet in Mij, maar in Hem, die Mij gezonden heeft; en wie Mij aanschouwt, aanschouwt Hem, die Mij gezonden heeft. Ik ben als een licht in de wereld gekomen, Opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijve. En indien iemand naar mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, Ik oordeel hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden. Maandag 11 Maart Lezen: Psalm 27: 13-14

30 17 MEDITATIE GELOOF Voor veel mensen bestaat geloven uit het voor waar nemen van een groot pakket waarheden: soms aangeleerd, soms zelf verworven en dat niet zelden langs de weg van een heel lange zoektocht. Vaak blijkt dat die waarheden als het erom spant in conflict komen met de rauwheid van het dagdagelijks leven. En niet zelden moet het geloof het dan afleggen tegen de werkelijkheid, zo bar en boos. Jammer is dat... De uitdaging van geloven ligt voor mij toch vooral de tweede betekenis, die het Griekse woord voor geloof ( pistis ) heeft, namelijk vertrouwen. Dat woord kom ik in zoveel Bijbelverhalen én in tal van mensengeschiedenissen tegen. Als de basis waarop het leven geleefd wordt, als de vaste grond onder de voeten in nacht en stormgedruis. Vertrouwen dat geleerd werd dat ingeëtst werd in de ziel om te beginnen in een vertrouwvolle opvoeding. Thuis was écht een thuis en je werd als kind, puber, jong-volwassene aanvaard. Je mocht er zijn zoals je was met alles wat jou maakte tot die unieke mens. Ook als jij niet direct beantwoordde aan de verwachtingen van b.v. je ouders. Die acceptatie maakte de mens van je die je bent geworden. Daardoor kon je het geloof / het beleefde vertrouwen tot een stuk van jezelf weten. Het droeg je doorheen de weg van je bestaan. Mooi als je kunt geloven, prachtig als er een basis van diep vertrouwen onder zit! Ds. Ad van Noord. Dinsdag 12 Maart Lezen: 1 Korintiërs 2: 1-5

31 16 GEDICHT GELOOF JE DAT NOG Hoe kun je nog in het wonder geloven, het wonder van God, die de werelden schiep? In t vuur van Zijn liefde, dat niemand kan doven, in Christus, Die ons tot discipelen riep? Hoe kun je geloven dat Hij met Zijn leven jouw losprijs betaalde aan graf en aan dood, dat God Hem tot Vorst van het licht heeft verheven en dat Hij steeds bidt voor Zijn kind ren in nood? Hoe kun je geloven dat wie Hem verwachten vervuld zullen worden met vuur van de Geest, en dat Hij terug komt met engelenmachten, en dat Hij ons roept tot Zijn eeuwige feest? Ik vind het vaak moeilijk, hierop te vertrouwen, en tussen mijn hart en mijn mond ligt een kloof; maar zalig zijn zij, die niet mochten aanschouwen en toch leerden zeggen: ja Heer, ik geloof! Nel Benschop Woensdag 13 Maart Lezen: Jesaja 43: 10-12

32 15 LIED EENS ALS DE BAZUINEN KLINKEN 1..Eens, als de bazuinen klinken, uit de hoogte links en rechts, Duizend stemmen ons omringen, ja en amen wordt gezegd, Rest er niets meer dan te zingen, Heer dan is uw pleit beslecht. 6..Van die dag kan niemand weten, maar het woord drijft aan tot spoed, Zouden wij niet haastig eten, gaandeweg hem tegemoet, Jezus Christus, gistren, heden, komt voor eens en komt voor goed! LVK lied 300 Donderdag 14 Maart Lezen: Marcus 16: 20

33 14 GEBED GEEST VAN HIERBOVEN Geest van hierboven, leer ons geloven, Hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse vrede deel u nu mede Aan een wereld die u verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen, Als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, Als wij herboren Hem toebehoren, Die ons is voorgegaan. Halleluja! LVK lied 477 Vrijdag 15 maart Lezen: Matteüs 13: 23 en Johannes 14: 1

34 13 KERK IN ACTIE Elke dag in de 40dagentijd kunnen we opnieuw beginnen. Met genieten en geloven, met vieren en vasten. Elke dag is er nieuw geboren leven, ontstaan er nieuwe kansen en krijgen mensen nieuwe moed. Ver weg en dichtbij zien we dat mensen steeds weer hoopvol beginnen aan de rest van hun leven. Daarbij willen wij hen steunen. Want wij geloven in nieuw leven! Project 5: Nieuw leven voor ontheemden in Colombia Deze zondag staat het werk van onze partner Mencoldes voor ontheemden in Colombia centraal. Al meer dan vijftig jaar zit de Colombiaanse bevolking klem tussen rebellengroepen, de overheid en het leger. Deze partijen vechten hun strijd om macht, geld en grond ongelofelijk gewelddadig uit. De gewone Colombiaan op het platteland is de dupe. Steeds vaker vluchten mensen naar de stad. Inmiddels zijn vijf miljoen Colombianen ontheemd. En daar komen er dagelijks ruim 800 bij. Zaterdag 16 Maart Lezen: Zaterdag Matteüs 7: 7-8 en Lucas 1: 38

35 ZONDAG JUDICA DOE MIJ RECHT VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD Hoop Zondag 17 Maart Lezen: Job 11: 13-19

36 12 LEZING Psalm 119 : Denk aan het woord, tot uw dienaar gesproken, waarmee u mij hoop hebt gegeven. Dit is de troost in mijn ellende: dat uw belofte mij doet leven Al lachen de hoogmoedigen mij ook uit, Ik wijk niet van uw wet. Ik denk aan uw eeuwige voorschriften, Heer, daarin vind ik troost. Ik ben ontzet over de zondaars die uw wet verlaten. Uw wetten zijn voor mij als liederen in het huis waarin ik als vreemdeling woon. Zelfs in de nacht dnk ik aan uw naam, Heer, en houd ik mij aan uw wet. Dit is mij gegeven: dat ik uw regels volg. Maandag 18 Maart Lezen: Romeinen 5 : 1-5

37 11 MEDITATIE Hoop In het menselijke leven zit een diepe behoefte om hoop te hebben. Dit geldt ook voor de liefde. Vele teksten van liederen zitten vol van liefde en hoop. Deze verlangens zijn niet voorbehouden aan gelovige mensen. Integendeel, het is iets universeels. Het komt sterk naar boven als er onvrede en polarisatie is. De gedachte is dan: Wanneer zal het beter worden? Als christen kennen we ook de hoop. Ook onze hoop is sterk in tijden van onvolmaaktheid. In de 40- dagentijd / lijdenstijd mag er alle aandacht zijn voor de hoop, want in deze tijd vlak voor Pasen ligt het accent op het lijden van de Here Jezus Christus. De Bijbel vertelt dat de dood van Jezus een offer is geweest om onze zonden te verzoenen, maar aan de andere kant bepaalt het ons bij de onmenselijkheid en de pijnen in de wereld. Wat kunnen mensen elkaar vreselijke dingen aandoen Het bijzondere van de christelijke hoop is dat ze niet gebaseerd is op iets in de mensen of op iets in omstandigheden. Dit is anders dan bij de mens die niets met Christus heeft. De christelijke hoop fundeert zich in Christus! Petrus zegt in 1 Petrus 1:3 dat God ons de levende hoop schenkt en dat dat gebeurt omdat Jezus uit de dood is opgestaan. Mooi in de 40-dagentijd: Het lijden van Hem loopt uit op de opstanding en dat doet wonderen in mensen die in Hem geloven. Met verwachting gaan we de toekomst in, want met Christus is er leven tot in eeuwigheid en met Hem komt er een nieuwe hemel en aarde, waarin de liefde volmaakt is! Ds.F.Verboom Dinsdag 19 Maart Lezen: Jeremia 31: 10-18

38 10 GEDICHT Hoop Dat niet de dood maar het leven dat niet de chaos maar de liefde overwint, Jezus, de Opgestanehet levende bewijs. Hoop, trots van de schepping. Haar eerstgeborene. In hem begint het koninkrijk. Hoop, trots van de Schepper. Mens van zijn dromenhoe lieflijk waar. Onze hoop, onze trots. Liefde, liefde tot het eindehet kan dus toch. Hij, Eén van ons Hij- wij met hem. Zijn volgelingen. Hans Bouma Woensdag 20 Maart Lezen: 1 Petrus 1: 3-5

39 9 LIED Ik hoop op God de Heer en wacht het woord dat Hij zal spreken. Al loopt het naar de middernacht, ik volg zijn heilig teken. Mijn hart is in de donkerheid een wachter die het licht verbeidt, een wachter op de morgen Hoop, Israel, op God de Heer die rijk is aan genade. Want Hij verlaat u nimmermeer, al kiest gij ook het kwade. Hij leidt u door de woestenij en maakt gans Israel eens vrijdag van ongerechtigheden. Liedboek 19 vers 2 en 3 Donderdag 21 Maart Lezen: Psalm 130: 5-8

40 8 GEBED Gij vervult ons met de hoop op de komst van uw rijk, dat de verlossing nadert van wie nu nog wonen in de schaduwen van de dood. Blaas die vonk aan en de gloed zal ons warmen en aanstekelijk maken. Laat deze hoop vrucht zetten in goedheid onder mensen, in verzoening tussen volken en vrede op aarde die duren zal als de dag waarop geen nacht meer volgt. Sytse de Vries Vrijdag 22 Maart Lezen: Klaagliederen 3: 22-31

41 7 KERK IN ACTIE Elke dag in de 40dagentijd kunnen we opnieuw beginnen. Met genieten en geloven, met vieren en vasten. Elke dag is er nieuw geboren leven, ontstaan er nieuwe kansen en krijgen mensen nieuwe moed. Ver weg en dichtbij zien we dat mensen steeds weer hoopvol beginnen aan de rest van hun leven. Daarbij willen wij hen steunen. Want wij geloven in nieuw leven! Project 6: Zorg voor nieuw leven in Malawi Op de laatste zondag van de 40dagentijd staat we stil bij het werk onder moeders en kinderen in Malawi. Het Uchembere netwerk in Malawi zet zich in voor de levens en gezondheid van zowel de moeders als de baby s in de vaak moeilijk bereikbare plattelandsdorpjes. Zaterdag 23 Maart Lezen: Jesaja 8: 17

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

19 maart uur W Hoorn orgel: Piet Noort schriftlezing: Pieter Hooghuis

19 maart uur W Hoorn orgel: Piet Noort schriftlezing: Pieter Hooghuis 19 maart 17.00 uur W Hoorn orgel: Piet Noort schriftlezing: Pieter Hooghuis Votum en zegengroet Zingen: GK psalm 103: 1 en 9 = LB 103:1, 9 Gebed Lezen: Efeziërs 4,25-5,2 Lezen: 1 Kor. 13,1-13 Zingen: LB

Nadere informatie

Maranathakerk. Welkom in de. Voorganger Ds. M.F. van Binnendijk Organist Annelies van Zoelen Koster Leen van der Have.

Maranathakerk. Welkom in de. Voorganger Ds. M.F. van Binnendijk Organist Annelies van Zoelen Koster Leen van der Have. Welkom in de Maranathakerk Voorganger Ds. M.F. van Binnendijk Organist Annelies van Zoelen Koster Leen van der Have Zondag 16 April Beamerteam Centrum-Oost 87: 1, 2, 3 Christus, onze Heer, verrees, halleluja!

Nadere informatie

Paasviering. Sing-in 2017

Paasviering. Sing-in 2017 Paasviering Sing-in 2017 Welkom en gebed Psalm 100:1 Juich, aarde, juich alom den HEER; Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; Komt, nadert voor Zijn aangezicht; Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. Wij

Nadere informatie

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy De tuin van de Opstanding Voor de dienst zingt Joy: U hebt de overwinning behaald Fear

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Gelukkig wie nederig van hart is, voor hen is het koninkrijk. les 4 FOLLOW MENTOR

Gelukkig wie nederig van hart is, voor hen is het koninkrijk. les 4 FOLLOW MENTOR Gelukkig wie nederig van hart is, voor hen is het koninkrijk van de hemel les 4 DEEL 3 FOLLOW MENTOR ONS HART Matt 5:3 Mensen die nederig van hart zijn, mogen het koninkrijk van de hemel binnengaan. Er

Nadere informatie

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik

Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Jeugddienst 1 oktober 9.30 uur Vrouw met de kruik Zingen voor de dienst: Schrijvers van gerechtigheid - Wat een wonder dat ik meewerken mag Wat een wonder dat ik meewerken mag in Uw koninkrijk, dat ik

Nadere informatie

Liturgie Votum en Groet. Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar

Liturgie Votum en Groet. Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar Liturgie 21-05-2017 Votum en Groet Zingen Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar Jezus, hij kwam om ons leven te geven, Daarom verliet Hij zijn Vaderlijk huis. Hij gaf aan mij het eeuwige leven, Door te sterven

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Orde van de doopdienst. op zondag 19 juni in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Léon Missche. gedoopt wordt

Orde van de doopdienst. op zondag 19 juni in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Léon Missche. gedoopt wordt Orde van de doopdienst op zondag 19 juni 2016 in de Hervormde kerk te Sellingen waarin Léon Missche gedoopt wordt Voorganger : Ds. Bram Verduijn. Organist : Mevrouw M. Withaar-Boomsma. Medewerking : Kinderen

Nadere informatie

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015 Liturgie in de dankdienst voor het leven van Martinus Huistra 3 augustus 1931 5 augustus 2015 Op maandag 10 augustus 2015 om 13.30 uur in de Gereformeerde kerk te Leek Voorganger: ds. L.G. van der Heide

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Liturgie Doopdienst Lotte Marye Velema zondag 16 oktober Welkom en mededelingen

Liturgie Doopdienst Lotte Marye Velema zondag 16 oktober Welkom en mededelingen Liturgie Doopdienst Lotte Marye Velema zondag 16 oktober 2016 Welkom en mededelingen Zingen Psalm 84: 1, 2 Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, het huis waar Gij uw naam

Nadere informatie

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek.

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek. Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. Thema: Vrede zij u! *Inleidende muziek *Welkom en Votum *Zingen Op Toonhoogte lied 110 : 1, 2 en 3 en Psalm 97 : 1 en 7 1.U

Nadere informatie

Liturgie van de. Viering van Woord en Tafel. Protestantse Gemeente van Hoogkarspel-Lutjebroek. op 23 november 2014. Thema : Geloof, hoop en liefde

Liturgie van de. Viering van Woord en Tafel. Protestantse Gemeente van Hoogkarspel-Lutjebroek. op 23 november 2014. Thema : Geloof, hoop en liefde 1 Liturgie van de Viering van Woord en Tafel Protestantse Gemeente van Hoogkarspel-Lutjebroek op 23 november 2014 Thema : Geloof, hoop en liefde Voorganger: Ds. Marina Slot Ouderling: Tineke Hupkens Diaken:

Nadere informatie

Liederen voor zondag 3 december 2017

Liederen voor zondag 3 december 2017 Liederen voor zondag 3 december 07 Hemelhoog 94 / Opwekking 64 Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier. Want dit water

Nadere informatie

Liturgie zondag 13 maart 2016 morgendiensten Andreaskerk. Niels Kuyt en Harrie Hoorn

Liturgie zondag 13 maart 2016 morgendiensten Andreaskerk. Niels Kuyt en Harrie Hoorn Liturgie zondag 13 maart 2016 morgendiensten Andreaskerk Vijfde zondag van de veertigdagentijd Voorganger: Organist: Lectoren: Kosters: ds. Reinoud Koning Lydia van den Broek Ans Kuus Thea Bos Henny Pauw

Nadere informatie

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

DIENST VAN DE VOORBEREIDING Eredienst in de Morgensterkerk 15 juli 2012 Dienst van Schrift en Tafel Muziek bij binnenkomst DIENST VAN DE VOORBEREIDING Welkom door de ouderling Stilte (gemeente gaat staan) Bemoediging en drempelgebed

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen

Welkom in de Hoeksteen Welkom in de Hoeksteen In deze dienst wordt Sophie Boersma gedoopt & Vieren we het Heilig Avondmaal Voorganger: ds. Sieds de Jong Opwekking 672 Kinderopwekking 185 Gezang 125 : 1, 3, 4 en 5 Gezang 167

Nadere informatie

(Niet) Weten wat Pasen is

(Niet) Weten wat Pasen is (Niet) Weten wat Pasen is Paaszangdienst op 27 maart 2016 Met medewerking van: Christelijk Mannenkoor Assen o.l.v. Bert Duijst Trompet: Maurice van Dijk Organist: Harm Hoeve Voorganger: ds. Bram Riepma

Nadere informatie

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins

Liturgie. zondag 11 juni :30 uur Ds H D Bondt. 14:15 uur Ds R Prins zondag 11 juni 2017 Liturgie 09:30 uur Ds H D Bondt 14:15 uur Ds R Prins 09:30 uur 11-jun Ds H D Bondt NLB 217 : 1-5 Ps 101 : 1, 2, 3 Exodus 34 : 4-9 NLB 195 : Matt 28 : 16-20 2 Kor 13 : 11-13 Opw 661

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

31 mei uur AA Kramer

31 mei uur AA Kramer 31 mei 10.30 uur AA Kramer Orde van dienst: Votum en vredegroet. GK psalm 93 Wet GK psalm 40: 2, 3 Gebed Kindmoment: Jeremia GK gezang 76 Lezen: Johannes 13: 1-30 GK gezang 61: Nu legt Gij in de paaszaal.

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Een nieuw begin. De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10

Een nieuw begin. De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10 Een nieuw begin De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10 God heeft door te spreken de hemel en de aarde gemaakt. Onvoorstelbaar machtig is God. Wat een wijsheid zien we in al die mooie schepselen

Nadere informatie

Liturgie ochtenddienst NGK Langerak, 11 september Welkom Openingsgebed Openingslied Opwekking 518 Heer, U bent altijd bij mij

Liturgie ochtenddienst NGK Langerak, 11 september Welkom Openingsgebed Openingslied Opwekking 518 Heer, U bent altijd bij mij Welkom Openingsgebed Openingslied Opwekking 518 Heer, U bent altijd bij mij Heer, U doorgrondt en kent mij; mijn zitten en mijn staan en U kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan. De woorden van

Nadere informatie

Pasen middagdienst De Heer is waarlijk opgestaan!

Pasen middagdienst De Heer is waarlijk opgestaan! Pasen middagdienst De Heer is waarlijk opgestaan! Ds. Maurits Oldenhuis Votum/groet Weerklank 172 Gebed Johannes 20, 1-10 Nieuw Liedboek 632 Johannes 20, 8-9 Preek Liedboek 215 Geloofsbelijdenis Gezang

Nadere informatie

Hij leeft en wij met Hem!

Hij leeft en wij met Hem! Hij leeft en wij met Hem! Liturgie Eerste Paasdag Zondag 16 april 2017 Hervormde Gemeente Geldermalsen Voorgangers: ds. G.J. Krol en ds. C.M. Blokland - den Hertog Organist: M. Mugge M.m.w.: L. van der

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer!

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer! WILHELMINAKERK SOEST 27 september 2015 Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Sj. van der Zee, Gorinchem Fred Heidinga, Dênise Smit Loes Paul Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Tonny Nap

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Tonny Nap Welkom in de Hoeksteen Voorganger: ds. Tonny Nap Lezen : Lezen Ezechiël 37:1-14 1 Korintiërs 2:10-16 Tekst : Zondag 20 Lied 249 : 1, 2 en 3 NLB 608 Gezang 106 : 1, 2, 3 en 4 Lied van de Geest Opwekking

Nadere informatie

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat.

Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. Hartelijk welkom Laat het feest zijn in de huizen Opwekking 553 Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor Jezus en het volk weer bidden gaat. In de bergen,

Nadere informatie

zondag 27 maart 2016 Liturgie

zondag 27 maart 2016 Liturgie zondag 27 maart 2016 Liturgie Koor en samenzang Gezang 95,1.2.3.4 [koor zet in, koor en gemeente zingen Gz. 95, koor sluit af] Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem;

Nadere informatie

Opwekking 763 Ik heb U nodig

Opwekking 763 Ik heb U nodig Inhoud Opwekking 763 Ik heb U nodig... 2 Filippenzen 4 : 1a... 2 Opwekking 767 Familie... 3 Opwekking 654 De vreugde van U is mijn kracht... 3 Gebed... 4 Opwekking 436 Onze Vader... 4 Schriftlezing Filippenzen

Nadere informatie

LITURGIE. openluchtdienst 28 juni uur. thema: Jij en die ander

LITURGIE. openluchtdienst 28 juni uur. thema: Jij en die ander LITURGIE openluchtdienst 28 juni 2015 15.00 uur thema: Jij en die ander voorganger: Durk Muurling muziek: Harry, Wilma, Debbie, Bendja, Rianne, Wim Woord van welkom We zingen staande: opwekking 539 Kom

Nadere informatie

zondag 12 februari uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken

zondag 12 februari uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken zondag 12 februari 2017 9.30 uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken Organist: Joop van Oordt Voorganger: ds. Adri van der Wal Intocht De kerkenraad komt binnen. We worden stil. Welkom door de ouderling

Nadere informatie

Opwekking 346: Opwekking 167:

Opwekking 346: Opwekking 167: Opwekking 346: Maak ons tot een stralend licht een stralend licht Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Laat het schijnen door ons heen. Maak ons tot een woord van hoop een levend woord dat U verlossing

Nadere informatie

de zon schijnt altijd

de zon schijnt altijd de zon schijnt altijd GEDICHTEN Klara Hobrink Inhoud 1 Achter de wolken 2 Zit men in een diep dal 3 Wat gebeurt er om ons heen? 4 U geeft antwoord 5 Loof de Heer 6 De blijdschap 7 Hem danken 8 Ken je de

Nadere informatie

Anne-Jan Telgen & Jet van Santen

Anne-Jan Telgen & Jet van Santen Orde voor de trouwdienst van Anne-Jan Telgen & Jet van Santen Op 27 maart 15.30 uur In de Maranathakerk Lunteren Voorganger: Ds. Jaap Hansum Pianist : Dhr. Erik Onnink M.m.v. : Interkerkelijk gospelkoor

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A.C. Kortleve (Veenendaal)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A.C. Kortleve (Veenendaal) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A.C. Kortleve (Veenendaal) Schriftlezing: Efeze 4 vers 17 t/m 32 Gezang 305 vers 1 (Liedboek) Psalm 111 vers 1 (Schoolpsalm) Gezang 328 vers 1 en 3 (Liedboek) Psalm

Nadere informatie

Eredienst 2 April uur Voorganger: Ds. H. vd Berg

Eredienst 2 April uur Voorganger: Ds. H. vd Berg Eredienst 2 April 2017 10.00 uur Voorganger: Ds. H. vd Berg Liturgie Intocht: Opwekking 464 Votum / zegengroet Psalm 43 : 1, 3, 4 Zingen: Wet in kindertaal Gebed Doven van kaars Hebreeën 9 : 1-14 Laat

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Bijbelteksten Feest van Genade

Bijbelteksten Feest van Genade Week 1 Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God. (Psalm 42:2) Mozes sloeg steeds buiten het kamp, op ruime afstand ervan, een tent op die hij de ontmoetingstent noemde.

Nadere informatie

Sterker dan de dood Paasprogramma 2016 Groep 1 t/m 4 Joh. Bogermanschool Houten

Sterker dan de dood Paasprogramma 2016 Groep 1 t/m 4 Joh. Bogermanschool Houten Sterker dan de dood Paasprogramma 2016 Groep 1 t/m 4 Joh. Bogermanschool Houten Kinderen zingen Vertel me eens Heer Jezus Toen u op aarde was Waarom geloofde niemand toen Dat u de koning was? Ze wilden

Nadere informatie

Liturgie. zondag 19 maart :30 uur Ds R Prins. 14:15 uur Ds H D Bondt

Liturgie. zondag 19 maart :30 uur Ds R Prins. 14:15 uur Ds H D Bondt Liturgie zondag 19 maart 2017 09:30 uur Ds R Prins 14:15 uur Ds H D Bondt 09:30 uur 19-mrt Ds R Prins Ps 100 : Gez 145 : Gez 90 : Mat 26 : 1-16 Mat 27 : 1-10 Mat 26 : 15B NLB 912 : NwPsB 95 : 1, 3 Opw

Nadere informatie

Familie naar Psalm 133 Tekst & muziek: Marcel Zimmer 2012 Celmar Music

Familie naar Psalm 133 Tekst & muziek: Marcel Zimmer 2012 Celmar Music Familie naar Psalm 133 2012 Celmar Music Hoe mooi en hoe heerlijk als wij als familie, als broers en als zussen om elkaar geven, en open en eerlijk met elkaar omgaan, de vrede bewaren en eensgezind leven.

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

Programma paaszangdienst. Tweede paasdag 2014. Oude kerk putten. Hartelijk welkom!!

Programma paaszangdienst. Tweede paasdag 2014. Oude kerk putten. Hartelijk welkom!! Programma paaszangdienst Tweede paasdag 2014 Oude kerk putten Hartelijk welkom!! Samenzang: Daar juicht een toon Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem; een heerlijk

Nadere informatie

IKON radio-kerkdienst 25 jaar homohuwelijk in Vrijburg

IKON radio-kerkdienst 25 jaar homohuwelijk in Vrijburg Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 9 oktober 2011 IKON radio-kerkdienst 25 jaar homohuwelijk in Vrijburg voorganger: ds. Joost Röselaers m.m.v. Jan de Vries (lezingen), Gert van Drimmelen

Nadere informatie

Liturgie 19 maart 2017

Liturgie 19 maart 2017 Liturgie 19 maart 2017 Votum en Groet Zingen Psalm 42: 1, 3 Evenals een moede hinde naar het klare water smacht, schreeuwt mijn ziel om God te vinden, die ik ademloos verwacht. Ja, ik zoek zijn aangezicht,

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST. voor dienst voor jong en oud op 5 maart 2017 in de Nieuwe Kerk te Haarlem. Wandtegel Huis Bergh, s Heerenberg

ORDE VAN DIENST. voor dienst voor jong en oud op 5 maart 2017 in de Nieuwe Kerk te Haarlem. Wandtegel Huis Bergh, s Heerenberg ORDE VAN DIENST voor dienst voor jong en oud op 5 maart 2017 in de Nieuwe Kerk te Haarlem Wandtegel Huis Bergh, s Heerenberg Bij de symbolische bloemschikking: De beproeving van Jezus in de woestijn is

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

Welkom in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal

Welkom in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Welkom in een dienst van Kerk Zonder Grenzen voor een viering samen met de luisteraars van Radio Bloemendaal Zondag : 9 juli 2017 Aanvang : 19.00 uur Voorganger : Ds. Ineke Clement Lector : Anneke Voskamp

Nadere informatie

Zegen, aanbidding. Kracht, overwinning. Ere zij de eeuwige God. Laat elke natie, elke creatie, buigen voor de eeuwige God.

Zegen, aanbidding. Kracht, overwinning. Ere zij de eeuwige God. Laat elke natie, elke creatie, buigen voor de eeuwige God. Hartelijk welkom Zegen, aanbidding - Opwekking 454 Zegen, aanbidding. Kracht, overwinning. Ere zij de eeuwige God. Laat elke natie, elke creatie, buigen voor de eeuwige God. Opwekking 454 Elke tong in

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Paasfeest een traditie?

Paasfeest een traditie? 1Corintiërs 15: 3-7; 3 Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, 4 dat hij is begraven

Nadere informatie

geboren te Wapenveld 8 augustus 1938 overleden te Zwolle 15 juni 2017

geboren te Wapenveld 8 augustus 1938 overleden te Zwolle 15 juni 2017 DANKDIENST voor het leven van GERRIT JAN HORST geboren te Wapenveld 8 augustus 1938 overleden te Zwolle 15 juni 2017 Heerde, 20 juni 2017 Kruiskerk Vrije Evangelische Gemeente voorganger: ds. J.M. Weststrate

Nadere informatie

Gebeden voor jongeren

Gebeden voor jongeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebeden voor jongeren... 2 Gebed van het licht... 2 Mijn leven tot een licht... 2 Gebed voor sterke benen... 2 Dankgebed... 3 Gebed van Franciscus... 3 Dankgebed als je

Nadere informatie

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, Die galmt door heel Jeruzalem; Een heerlijk morgenlicht breekt aan; De Zoon van God is opgestaan!

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, Die galmt door heel Jeruzalem; Een heerlijk morgenlicht breekt aan; De Zoon van God is opgestaan! Pasen 2016 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, Die galmt door heel Jeruzalem; Een heerlijk morgenlicht breekt aan; De Zoon van God is opgestaan! Geen graf hield Davids Zoon omkneld, Hij overwon,

Nadere informatie

Lezen : Jacobus 4. PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10

Lezen : Jacobus 4. PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10 Welkom Lezen : Jacobus 4 PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10 Votum en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde

Nadere informatie

Week 3. Voorbereiding Heilig Avondmaal

Week 3. Voorbereiding Heilig Avondmaal 1 Week 3 2 Zondag Want alzo lief Johannes 3:14-21 Overdenk vandaag Gods liefde voor uw en mijn redding in Jezus de Messias. Gods liefde gaat uit naar een wereld verloren in zonden en schuld. Ook wij waren

Nadere informatie

Orde van de dienst zondag 20 januari 2013 Tweede zondag van Epifanie De bruiloft te Kana

Orde van de dienst zondag 20 januari 2013 Tweede zondag van Epifanie De bruiloft te Kana Orde van de dienst zondag 20 januari 2013 Tweede zondag van Epifanie De bruiloft te Kana Orgelspel Woord van welkom Kaarsen aansteken Zingen: Psalm 66 vers 1 en 2 Bemoediging en Groet vg.: Onze hulp is

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Mattheüs 5 vers 13 t/m 16 Lied 245 vers 1, 2, 3 en 4 () Morgenzang vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 46 vers 1 en 4 Psalm 119 vers 1 (Nieuwe

Nadere informatie

STILLE ZATERDAG - PAASWAKE. 4 april uur

STILLE ZATERDAG - PAASWAKE. 4 april uur STILLE ZATERDAG - PAASWAKE 4 april 2015 21.30 uur Feest- en gedenkdagen beginnen in de bijbel op de avond. Zo zijn ook wij al in de nacht bij elkaar om te vieren dat het Paasfeest begint. Het LICHT van

Nadere informatie

HUWELIJKSMIS. (datum)

HUWELIJKSMIS. (datum) HUWELIJKSMIS... & (datum) Openingszang (of instrumentale muziek) Welkomstwoord Openingsgebed (door bruidspaar zelf te kiezen, bijvoorbeeld: ) Heer God, zegen met goedheid. en., zodat hun jawoord hen gelukkig

Nadere informatie

Samen zingen. Zwaai, zwaai, zwaai, met jonge groene takken. Zing, nu nader komt op een ezel nooit bereden Hij die doet wat moet gedaan.

Samen zingen. Zwaai, zwaai, zwaai, met jonge groene takken. Zing, nu nader komt op een ezel nooit bereden Hij die doet wat moet gedaan. Samen zingen Zwaai, zwaai, zwaai, met jonge groene takken. Zing, nu nader komt op een ezel nooit bereden Hij die doet wat moet gedaan. Aansteken paaskaars Om te beginnen, goede God geeft U op aarde licht;

Nadere informatie

Liederen voor zondag 1 oktober 2017

Liederen voor zondag 1 oktober 2017 Liederen voor zondag oktober 07 HEMELHOOG 399 / Opwekking 67 Samen in de naam van Jezus Heffen wij een loflied aan Want de geest spreekt alle talen En doet ons elkaar verstaan Samen bidden, samen zoeken

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Welkom in de Horizon. Voorganger: Leesdienst door br. Fledderus Organist: Gerhard Meerholz. Collecte: 1. Kerk 2. Diaconie

Welkom in de Horizon. Voorganger: Leesdienst door br. Fledderus Organist: Gerhard Meerholz. Collecte: 1. Kerk 2. Diaconie Welkom in de Horizon Voorganger: Leesdienst door br. Fledderus Organist: Gerhard Meerholz Collecte: 1. Kerk 2. Diaconie Stil gebed Votum/zegengroet Z. LvK 119: 1-3 Lezing van de Wet Z. Ps. 130: 1-4 L.

Nadere informatie

Samen houden we de website up-to-date!

Samen houden we de website up-to-date! Organiseer je een nieuwe (eenmalige of vaker terugkerende) activiteit binnen BOEI 90? Valt er een door jou georganiseerde activiteit uit of verandert er iets in de data hiervan? Laat het weten aan communicatie@boei90.nl!

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Johannes 20

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Johannes 20 Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Johannes 20 Voorzang Lied 88 (Toonhoogte) Gezang 53 (Bundel 38) Psalm 21 vers 4 en 5 Psalm 118 vers 11 Gezang 217 vers 1, 3 en 4 (Liedboek)

Nadere informatie

Liederen voor zondag 5 oktober 2014

Liederen voor zondag 5 oktober 2014 Liederen voor zondag 5 oktober 204 Lied 224 God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt maakt Hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Oosterlichtkerk. Witte donderdag. Water dat zuivert. ds Jan Glazema orgel: Marten Terwal

Oosterlichtkerk. Witte donderdag. Water dat zuivert. ds Jan Glazema orgel: Marten Terwal Oosterlichtkerk Witte donderdag Water dat zuivert ds Jan Glazema orgel: Marten Terwal Stilte Lied 565 Bemoediging en groet v. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest: g. v. Hoor

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

Kerkdienst hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, 5 april 2015. Eerste paasdag

Kerkdienst hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, 5 april 2015. Eerste paasdag Kerkdienst hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, 5 april 2015 Eerste paasdag Thema: en hij zag het en geloofde. Voorganger: ds. M.J. Tekelenburg Organist: Gerard v.d. Akker Fluitisten: Marjolein Reijneveld

Nadere informatie

Zondag 18 augustus 2013 Negende zondag van de zomer

Zondag 18 augustus 2013 Negende zondag van de zomer Orgelspel Woord van welkom Kaarsen aansteken Zondag 18 augustus 2013 Negende zondag van de zomer Hervormde Gemeente te Borculo Zingen: NLB 285 t. Sytze de Vries, / m. Christiaan Winter 2. Dit licht is

Nadere informatie

IN DE ICHTHUSKERK. Zangdienst 30 april Aanvang:19.00 uur. Thema: JUBEL voor God onze sterkte

IN DE ICHTHUSKERK. Zangdienst 30 april Aanvang:19.00 uur. Thema: JUBEL voor God onze sterkte IN DE ICHTHUSKERK Zangdienst 30 april 2017 Aanvang:19.00 uur Thema: JUBEL voor God onze sterkte Voorganger: ds. Th.J.S. van Staalduine uit Nijbroek M.m.v. Gospelband Sinjael uit Donkerbroek 1 Voor de dienst

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur Liturgische kleur: Groen Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang. Psalm 47: 2.

Nadere informatie

Andreaskerk Putten 16 april uur

Andreaskerk Putten 16 april uur Andreaskerk Putten 16 april 2017-8.30 uur Ds. W. Gugler Ouderling: Michiel Nieboer Muzikale begeleiding: Rik Nijs Koster: J. Hijmissen Zingen voor de dienst OTH 88 / ELB 122 1. Daar juicht een toon, daar

Nadere informatie

- 1 - Liefde ( 1 Cor. 13)

- 1 - Liefde ( 1 Cor. 13) - 1 - Liefde ( 1 Cor. 13) Eén van de meest inhoudsrijke hoofdstukken van de bijbel is 1 Cor. 13 - het hoofdstuk over de liefde. Wat is liefde? Hoe kunnen we in een paar woorden aangeven, wat liefde is?

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 13 juli 2014 Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Nadere informatie

Ik heb het niet zo op mist. Het maakt ons wereldje klein. Het is gevaarlijk omdat je geen zicht hebt, niet verder dan wat voor ogen is..

Ik heb het niet zo op mist. Het maakt ons wereldje klein. Het is gevaarlijk omdat je geen zicht hebt, niet verder dan wat voor ogen is.. Themadienst: Waar zijn onze doden? Laatste zondag kerkelijk jaar 27 november 2011 Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 12-19 Zingen: gezang 300: 1,2 Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 20-28 Zingen: gezang 300:

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

MORGENGEBED. in de morgen van de achtste dag. Volheid der dagen. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela 1 januari Welkom

MORGENGEBED. in de morgen van de achtste dag. Volheid der dagen. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela 1 januari Welkom MORGENGEBED Welkom -2- in de morgen van de achtste dag Volheid der dagen Openingswoorden Wij zijn hier bijeengekomen op de vroege ochtend in dit nieuwe jaar om God te bidden om licht en wijsheid, om vuur

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD. orde voor de dienst op witte donderdag, 17 april uur in de Emmaüskerk te Lewenborg

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD. orde voor de dienst op witte donderdag, 17 april uur in de Emmaüskerk te Lewenborg PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst op witte donderdag, 17 april 2014 19. 00 uur in de Emmaüskerk te Lewenborg de kinderen die catechese hebben gevolgd werken mee: Jelle Hoft Jesse Gerrits

Nadere informatie

DE WIL VAN GOD. Intro. Wat zegt de Bijbel? Erwin van Bavel 10 juni 2017

DE WIL VAN GOD. Intro. Wat zegt de Bijbel? Erwin van Bavel 10 juni 2017 DE WIL VAN GOD Erwin van Bavel 10 juni 2017 Intro Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de

Nadere informatie

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13)

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13) (nav 1 Koningen 19: 12, 13) Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. En daar klonk een stem die sprak. t is nergens om mij heen echt stil terwijl ik liever anders wil heel het leven draait

Nadere informatie

wat mij ten diepste houd bewogen. Ligt alles open Ligt alles open Ligt alles open voor Uw ogen

wat mij ten diepste houd bewogen. Ligt alles open Ligt alles open Ligt alles open voor Uw ogen Thema: 'Verlangen naar meer' (7e in serie 'Handelingen-een kerk in beweging') Vooraf: lied 'Met open armen' (schrijvers voor gerechtigheid - youtube) Welkom / mededelingen Votum / zegengroet Zingen: The

Nadere informatie

Toon mijn liefde, aan de ander dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, de ander, zo heb ik ook jou

Toon mijn liefde, aan de ander dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, de ander, zo heb ik ook jou Paasviering 2016 Bij U komen Jezus, ik wil heel dicht bij u komen in uw nabijheid wil k zijn. Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen, U maakt mij heilig en rein In de schuilplaats van de Allerhoogste

Nadere informatie

Liederen voor zondag 5 februari 2017

Liederen voor zondag 5 februari 2017 Liederen voor zondag 5 februari 2017 Hemelhoog 429 / Opwekking 599 Nog voordat je bestond Kende Hij je naam Hij zag je elk moment En telde elke traan Omdat Hij van je hield Gaf Hij zijn eigen zoon Hij

Nadere informatie

Welkom in de Menorah : ds. H.J. de Groot : dhr. H. Meijer : mw. A. Bouma : dhr. P. de Jong

Welkom in de Menorah : ds. H.J. de Groot : dhr. H. Meijer : mw. A. Bouma : dhr. P. de Jong Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : ds. H.J. de Groot : dhr. H. Meijer : mw. A. Bouma : dhr. P. de Jong Lied voor de dienst: Lied 305: 1a, 2 en 3 Lied voor de dienst:

Nadere informatie

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Bemoediging en drempelgebed Orgelspel Aansteken van de kaarsen Lichtlied Het engelenlied-3 Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Moment van stilte Bemoediging en drempelgebed V onze hulp is in

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Eredienst 2 juli 2017 16:30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Liturgie Votum van Sela Opwekking 638 Prijs Adonai Gebed Lezen: 1 Korintiërs 12 : 6-8 Preek Lied 39 (wisselzang) Gebed Viering Heilig Avondmaal

Nadere informatie

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met:

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met: 14 september 2014, 16.30 uur, Goede Herderkerk Zangdienst: Samen zingend het nieuwe seizoen in, Thema van de landelijke startdag is met hart en ziel. Verbinden. Tjimmie van der Wal: Hans van de Pol: Jaap

Nadere informatie