Op weg naar Pasen. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, Deze drie. Maar de grootste is de liefde.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op weg naar Pasen. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, Deze drie. Maar de grootste is de liefde."

Transcriptie

1 Op weg naar Pasen Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, Deze drie. Maar de grootste is de liefde. 40 dagenkalender 2013

2 INLEIDING Jezus trok zich veertig dagen in de woestijn terug om zich door vasten en bidden voor te bereiden op zijn zending onder de mensen. Hij leefde veertig dagen onthecht, zodat Hij zich helemaal kon openstellen voor de kracht van God en de boodschap van Gods liefde. Van die onthechting maakte de duivel gebruik om Jezus te verleiden, maar Jezus weerstond iedere verlokking en werd de bekeerde, 'de heilige Gods' die met gezag preekte (Lucas 4, 1-33). De periode vanaf Aswoensdag tot Pasen omvat zes weken en vier dagen, tezamen dus welgeteld 46 dagen. Maar omdat op zondagen niet wordt gevast, blijven er tot Pasen 40 werkelijke vastendagen over. In deze kalender staan woorden uit 1 Korintiërs 13 centraal. Ze zijn gekozen uit de tekst en elke week is dat een thema. De woorden zijn: Geduld Niet Zelfzuchtig Spiegel Geloof Hoop Liefde De indeling van de kalender is als volgt: Op de zondag vindt u de naam van de zondag met het woord van de week. De overige dagen worden volgens een vast patroon ingevuld. Op maandag een Bijbeltekst. De dinsdag een meditatie over het thema van die week door een predikant. De woensdag een gedicht, donderdag een lied en de vrijdag een gebed. De zaterdag staat in het teken van Kerk in Actie. Deze kalender is samengesteld door Taakgroep Eredienst en Liturgie van de Open Hof. Daarbij geassisteerd door de inbreng van leden van : Burgwalkerk, Noorderkerk, en Open Hof. De meditaties op de dinsdagen zijn verzorgd door de predikanten van bovengenoemde kerken,westerkerk en wijk 4 Hervormde kerk.

3 40 ASWOENSDAG Dat wij weer weten, dat wij gemaakt zijn, genomen, gevormd, uit stof van de aarde. Dat wij weer weten, dat Gij uw adem ons hebt geschonken;adem in ons. Adem in ons,breekbaar en broos, kruiken van aarde, dat wij weer weten, dat Gij ons vormt. Dat wij weer weten dat wij gemaakt zijn. Dat wij weer weten, dat wij verwant zijn: rotsen en gras, mensen en lucht, sterren en zaad, nijlpaard en musje. Dat wij weer weten, dat wij gemaakt zijn. Dat wij weer weten, dat wij weer keren, terug in het stof. Dat wij weer weten, dat wij gemaakt zijn. Dat wij ons voegen in het werk van uw handen. Andries Govaart Woensdag 13 Februari Lezen: Matteüs 6: 16-18

4 39 LIED GOD SCHENK ONS DE KRACHT God, schenk ons de kracht dicht bij u te blijven, dan zal ons geen macht uit elkander drijven. Zijn wij in U een, samen op uw wegen dan wordt ons tot zegen Lachen en geween. Niemand kan alleen, Heer uw zegen dragen: zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen. Wat gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen, horen, helpen, helen, vruchtbaar in de Heer. Tussentijds lied 211 vers 1 en 2 Donderdag 14 Februari Lezen: Hebreeën 13: 1-8

5 38 GEBED Wij bedenken in dankbaarheid dat Jezus als Gods pionier van de nieuwe wereld voor ons, voor ons uit, de onbegaanbare weg is gegaan van de liefde en de gehoorzaamheid, van de gerechtigheid en de vergeving, de weg van Gods menselijkheid dwars door de rimboe van deze wereld. Wij geloven tegen alle twijfel in dat Zijn opstanding zijn gelijk bewezen heeft: Zijn weg loopt niet dood. Wij geloven met verwondering dat Hij in alles ons bedoeld heeft en betrekken wil. Daarom zien wij reikhalzend uit naar dat nieuwe leven en samenleven waarin zijn mentaliteit normaal is Zijn geest die ons nu al moge beheersen opdat wij de dood des Heren verkondigen totdat Hij komt. Vrijdag 15 Februari Lezen: Handelingen 17: 27-28

6 37 KERK IN ACTIE Elke dag in de 40dagentijd kunnen we opnieuw beginnen. Met genieten en geloven, met vieren en vasten. Elke dag is er nieuw geboren leven, ontstaan er nieuwe kansen en krijgen mensen nieuwe moed. Ver weg en dichtbij zien we dat mensen steeds weer hoopvol beginnen aan de rest van hun leven. Daarbij willen wij hen steunen. Want wij geloven in nieuw leven! Project 1: Nieuw leven voor hiv/aidspatiënten in China Op de 1e zondag in de 40dagentijd staat het werk van kerken in China centraal. Het zendingsproject waarvoor we aandacht vragen laat zien dat kerken, zelfs in een land waar evangelisatie officieel verboden is, grote impact in de omgeving kunnen hebben! Kerken in de provincie Yunnan in Zuid-China trekken zich het lot aan van de vele hiv/aidspatiënten in hun omgeving. Zaterdag 16 Februari Lezen: Marcus 1: 12-15

7 ZONDAG INVOCABIT ALS HIJ MIJ AANROEPT EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD Geduld Zondag 17 Februari Lezen: Psalm 91

8 36 LEZING Lezen : 1 Korintiërs 13 : 1 t/m 13 De liefde 1 Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. 2 Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 3 Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. 4 De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 5 Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, 6 ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 7 Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. 8 De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan 9 want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. 10 Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. 11 Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. 12 Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13 Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. Maandag 18 Februari Lezen: Exodus 6: 7-12

9 35 MEDITATIE GEDULD De liefde is geduldig. Ja. Maar wij niet. Of hebt u onlangs nog een geduldig mens gezien? Een geduldig jongmens zelfs? Wie geduld heeft neemt tijd. En die hebben wij niet. Wie geduld heeft kan wachten. En dat willen wij niet. Wie geduld heeft kan afzien, lijden. Maar daartoe zijn wij alleen maar bereid als het doel daarvan de overwinning bijvoorbeeld, of het ideale gewicht onszelf voldoening zou kunnen schenken. Maar geduld hebben om een ander, met een ander? Geduld dat niet onszelf iets oplevert, maar dat een ander iets moet opleveren? Zelf tijd moeten nemen, wachten, afzien, lijden, ten gunste van een ander? De liefde is geduldig. Ja. Maar wij niet. Het wordt dan ook zeker niet van ons gezegd, daar in 1 Corinthe 13. Het wordt van Hem gezegd, de Christus. Hij is geduldig geweest. Lam Gods, dat zo onschuldig, zo moedig en geduldig Allemaal kwalificaties die niet op ons slaan. Ai, maar dan wordt het ook gênant, beschamend. Wel zingen van dit Lam, maar zelf totaal niet treden in zijn voetspoor? Wel leven van zijn geduld, maar zelf totaal geen geduld met anderen? Wel leven van zijn lijden, afzien, maar zelf niet mee lijden voor een ander? Dat wordt even nadenken dus. Is mijn zingen en mijn omgang met de ander in overeenstemming met mijn lof aan het Lam? Of kan ik beter mijn mond houden voordat ik beschuldigd wordt van oppervlakkigheid en hypocrisie? Het Lam heeft al zo veel te verduren. Ds. Bart Gijsbertsen Dinsdag 19 Februari Lezen: Numeri 21: 4-9

10 34 GEDICHT Jezus, diep in de woestijn Jezus, diep in de woestijn, eenzaam en vol vragen, voerde daar een zware strijd veertig lange dagen. Stenen nam hij niet voor brood, Hij is niet bezweken ook al was de honger groot voor zijn tegenspreker. Alle rijkdom, alle macht lagen in zijn handen, als Hij maar een knieval bracht voor zijn tegenstander. Jezus zei: Ik kniel niet neer, want er staat geschreven: Bid alleen tot God de Heer, dien Hem heel je leven. Jezus, diep in de woestijn, veertig lange dagen, bleef het in de zware strijd met Gods woorden wagen. Hanna Lam Woensdag 20 Februari Lezen: Jesaja 61 : 1-9

11 33 1. De toekomst is al gaande, lokt ondanks tegenstand ons weg uit het bestaande naar eens te vinden land LIED 2. De toekomst is al gaande, schept doorgang door de vloed, dwars door het ongebaande een pad dat voortgaan doet. 3. De toekomst is al gaande, een bron in de woestijn zingt tegen het vergaan in: de dood zal niet meer zijn. 4. De toekomst is al gaande, verborgen en gezien, een stem die te verstaan is, een God die draagt en dient. 5. De toekomst is al gaande, voert ondanks tegenstand ons uit het doods bestaande naar nieuw, bewoonbaar land. Lied 167 uit Tussentijds Donderdag 21 Februari Lezen: Matteüs 4: 1-11

12 32 GEBED Veertig dagen Veertig dagen zijn lang genoeg om stil te blijven staan. Was het de straf die Hij droeg of is het anders gegaan Jezus als offer of slachtoffer twee verschillende vragen. Onder het kruis beseffen we Zijn kracht dat Hij het wel heeft gedaan en volbracht. Gedragen. Veertig dagen zijn lang genoeg om in beweging te komen. Hem te zalven en te begraven met tranen die stromen. Door God verlaten twee manieren van zien met eerbied bedekt. Maar bij het lege graf vertellen en verhalen dat Hij leeft en is opgewekt. Vrijdag 22 Februari Lezen: Psalm 46

13 31 KERK IN ACTIE Elke dag in de 40dagentijd kunnen we opnieuw beginnen. Met genieten en geloven, met vieren en vasten. Elke dag is er nieuw geboren leven, ontstaan er nieuwe kansen en krijgen mensen nieuwe moed. Ver weg en dichtbij zien we dat mensen steeds weer hoopvol beginnen aan de rest van hun leven. Daarbij willen wij hen steunen. Want wij geloven in nieuw leven! Project 2: Nieuw leven na gevangenisstraf Wanneer ben je echt vrij? Hier zijn verschillende antwoorden op te geven, zeker door ex-gedetineerden. Wij kunnen, net als zij, elke dag opnieuw beginnen. Tijdens de 40dagentijd staan we hier extra bij stil. Veel gedetineerden ontdekken tijdens gevangeniskerkdiensten dat ze een nieuw leven kunnen beginnen. Ze krijgen hoop. Eenmaal vrij is de aansluiting bij kerk en samenleving moeilijk. Exodus Nederland en Kerken met Stip helpen ex-gedetineerden een zinvolle plek te vinden. Uit de gevangenis, welkom thuis! Zaterdag 23 Februari Lezen: Job 21:1-9

14 ZONDAG REMINISCERE DENK AAN UW BARMHARTIGHEID HEER TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD Niet zelfzuchtig Zondag 24 Februari Lezen: 1 Koningen 17: 8 16

15 30 LEZING Filippenzen 2: 1-11 Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader. Maandag 25 Februari Lezen: Lucas 12: 22 32

16 29 MEDITATIE Niet zelfzuchtig Wat een grote dingen worden er in 1 Korinte 13 over de liefde gezegd! Ze is niet zelfzuchtig (vers 5). In de vertaling van 1951 lees ik: de liefde zoekt zichzelf niet. Om welke liefde gaat het dan? Mijn liefde? Maar kan ik wel aan dat plaatje voldoen? Blijven wij niet telkens weer gebonden aan onze eigen belangen en doelen, ook in onze beste werken en zuiverste momenten? In zichzelf gekromd, zo typeerde Luther de menselijke aard. Lang voor hem zei Paulus al: ik ellendig mens. Niemand van ons past van nature in de profielschets van 1 Kor. 13. Niemand behalve die ene die niet zichzelf zocht, maar ons, van de kribbe tot aan het kruis. Hij wilde de zijnen liefhebben tot het einde, nam onze verlorenheid op zich om ons zijn heerlijkheid en glorie te schenken. Wie deze Heer belijdt en volgt, krijgt deel aan zijn liefde. Dan verandert de bodemloze put van je ego in een bron. Een wissel in je leven wordt omgezet. Niet meer Simon, maar Petrus. Niet meer ik, maar Christus in mij. Je raakt verlost van de blik op jezelf, bevrijd voor de blik op de ander. De liefde van en voor Jezus zoekt zichzelf niet, zij stroomt de wereld in, ze daalt af de diepte in, ze zoekt het Koninkrijk. Ds. Eelco van der Veer Dinsdag 26 Februari Lezen: Galaten 5: 13 26

17 28 GEDICHT Antwoord Soms ben ik bang dat u niet blijft, dat uw voeten leegbloeden op lege wegen, dat uw zachtmoedige handen tegen zoveel verraad, zoveel weerspannigheid in mensen en dingen niet bestand zijn, dat u zeggen zult: ik had beter moeten weten, mensen waarheid leren is waanzin, leugen hun vaderland. Moet ik u dan nu, in de kribbe, waarschuwen? Zeggen: doe het niet, doe het anders, laat uw moeder vergeten wat de engel sprak? Uw eigen stilte - nacht, sterren, adem zingt uw lied van antwoord: zelfs op aarde vrede. Gabriël Smit Woensdag 27 Februari Lezen: Johannes 3: 14 21

18 27 De eersten zijn de laatsten 1 De eersten zijn de laatsten, 2 God moge ons behoeden, wie nakomt gaat voorop, wij zien elkander aan, zij moeten zich niet haasten, de broeder kent de broeder die leven van de hoop. als een die voor moet gaan. 3 Zo staat het voorgeschreven, 4 Het onderste komt boven, zo is het steeds voorzegd, de torens vallen om, wie achter is gebleven het woord is aan de doven, krijgt eerstgeboorterecht. de waarheid aan de droom. 5 Wie later is geboren 6 Zo hoog zijn Gods gedachten, komt eerder aan de tijd, zij gaan de tijden door, wie lager thuisbehoren wie voor was blijft ten achter, gaan hogerop vrijuit. wie achterbleef gaat voor. 7 Veracht dan niet de kleinen 8 De eersten zijn de laatsten, en die verloren zijn, wie nakomt gaat voorop! want God noemt hen de zijnen Kiest dan de goede plaatsen die laatgeboren zijn. en geeft uw hart aan God. Willem Barnard Donderdag 28 Februari Lezen: Romeinen 13: 8 14

19 26 GEBED Eeuwige Vader, die mij in Christus hebt aangenomen als uw kind en mij ziet met liefdevolle ogen, geef, zo bid ik U, dat ik, als ik voor de keuze word gesteld, als het er echt op aan komt, als de nood hoog oploopt, als gevaar dreigt voor eigen leven en goed, als het beslissende moment is aangebroken, als wegkijken voor de hand ligt, niet mijzelf vooropstel, maar de ander zie en steeds voor ogen houd, en dan uw genade mag ervaren. In Christus naam, Amen. Vrijdag 1 Maart Lezen: Matteüs 6: 1 13

20 25 KERK IN ACTIE Elke dag in de 40dagentijd kunnen we opnieuw beginnen. Met genieten en geloven, met vieren en vasten. Elke dag is er nieuw geboren leven, ontstaan er nieuwe kansen en krijgen mensen nieuwe moed. Ver weg en dichtbij zien we dat mensen steeds weer hoopvol beginnen aan de rest van hun leven. Daarbij willen wij hen steunen. Want wij geloven in nieuw leven! Project 3: Nieuw leven voor jonge christenen in Bangladesh Steeds meer moslims in Bangladesh bekeren zich tot het christendom. Omdat de meeste christenen in Bangladesh ex-hindoes zijn, is de geloofsbeleving in kerken sterk beïnvloed door het hindoeïsme. Christenen met een moslimachtergrond voelen zich hier niet thuis. Tijdens de voorjaars zendingsweek staat het werk van de organisatie Isa-e Jamat Bangladesh centraal. Zij ondersteunt jonge christenen om eigen gemeenten en geloofsvormen op te bouwen tussen kerk en moskee in. Zaterdag 2 Maart Lezen: Lucas 10: 25 37

21 ZONDAG OCULI IK HOUD MIJN OOG GERICHT OP DE HEER DERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD Prudentia Spiegel Zondag 3 Maart Lezen: Psalm 25

22 24 LEZING 1 Korintiers: 13: 8-13 De liefde vergaat nimmermeer; hetzij profetieën, zij zullen afgedaan hebben, hetzij vreemde talen, ze zullen ophouden, hetzij kennis, ze zal afgedaan hebben. Ten dele is immers ons kennen en ten dele is ons profeteren; maar wanneer het volmaakte komt zal wat ten dele is afgedaan hebben. Toen ik een klein kind was sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, redeneerde ik als een kind; toen ik een man werd heb ik afgelegd wat des kinds was. Ja, nú kijken wij met een spiegel in een raadsel, maar dán: van aangezicht tot aangezicht! Nú ken ik ten dele, dán zal ik ten volle kennen, zoals ik ten volle word gekend. Zo blijft het dan: geloof, hoop, liefde, deze drie; maar de grootste van deze is de liefde! Naardense Bijbel Maandag 4 Maart Lezen: Daniel 6: 5-11

23 23 Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, zie ik alleen mijzelf of is er meer aan de hand? MEDITATIE Soms is een bijbels verhaal net een spiegel van de ziel. Dan raakt het aan ons eigen levensverhaal en komen we onszelf erin tegen. Neem Paulus die schrijft dat we nu nog in een wazige spiegel kijken (1 Korintiërs 13 vers 12). Dat herkennen we. Soms begrijpen we niks van het leven, van wat er gebeurt en ons overkomt. Dan is het leven één groot raadsel. Toch willen de bijbelse verhalen meer zijn dan een spiegel van de ziel. Het zijn vensters naar God toe! Ze openen onze ogen voor wat God ons schenkt en van ons vraagt. Het gaat om de ontmoeting met Hem! Oculi is de naam van afgelopen zondag. Het woord betekent mijn ogen en komt uit Psalm 25: Mijn ogen houd ik gericht op de HEER (vers 15). De bijbel richt onze ogen op God en Hij schenkt ons vergezichten. Ook in deze veertigdagentijd leven we van vergezichten. We houden ons intens bezig met de weg die Jezus tot het einde toe is gegaan, maar we weten ook dat aan het einde van zijn weg niet het kruis, maar het open graf staat. Vergezichten, die kregen de leerlingen van Jezus toen ze met hem op de berg waren. Zijn verheerlijking verwijst naar zijn opstanding en wederkomst. Vergezichten: van die vergezichten mogen ook wij leven. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, ik zie niet alleen mijzelf want er is meer aan de hand! Ds. Leon Eigenhuis Dinsdag 5 Maart Lezen: Marcus 9: 1-9

24 22 GEDICHT Zie ik maak alle dingen nieuw Als eens dit oude gaat verdwijnen, als alles hier vernieuwd zal zijn, als eeuwiglijk Gods zon gaat schijnen, als er geen ziekte is, of pijn, als niemand meer hoeft te zwerven tot waar geen sterveling hem kent, als er geen kind meer hoeft te sterven onder een wreed bombardement, nooit meer een leven wordt bedorven, geen naam meer door het slijk gesleurd, men nooit meer hoort hij is gestorven, geen mens meer schreit, geen mens meer treurt, als zeeën ons niet zullen scheiden, geen mens een medemens bezeert, als God een stad ons zal bereiden, dan is de Heer teruggekeerd. Dan is het laatste leed geleden, de laatste kreet van pijn geslaakt, de allerlaatste strijd gestreden, dan zijn wij waarlijk vrij gemaakt. Emmy IJskes-Kooger Woensdag 6 Maart Lezen: Openbaring 21: 1-4

25 21 LIED Lied, naar aanleiding van het gebed van Franciscus van Assisi Maak mij een vredestichter, Heer, die liefde brengt waar haat de mensen drijft, verzoening waar verdeeldheid domineert, geloof in U waar twijfel heerst. O, Meester geef dat ik niet voor mezelf begrip zoek, maar juist anderen begrijpen zal. Geef dat ik niet om troost vraag, maar die bied, of liefde eis, terwijl ik liefde delen kan! Maak mij zo n vredestichter, Heer, dat wanhoop overwonnen wordt door hoop, de duisternis verdreven door uw licht, en diep verdriet door vreugd in U. O, Meester geef dat ik niet voor mezelf begrip zoek, maar juist anderen begrijpen zal. Geef dat ik niet om troost vraag, maar die bied, of liefde eis, terwijl ik liefde delen kan! Want t is door geven, dat men krijgt, elkaar vergevend, dat de schuld verdwijnt, zich zelf verliezend, dat men leven vindt, een eeuwig leven, nieuw in U. Lied 389 uit de Evangelische Liedbundel Donderdag 7 Maart Lezen: Marcus 8: 34-38

26 20 GEBED God, U bent een spiegel voor mijn ziel, een bron waaraan ik mij altijd weer laven kan. Onuitputtelijk is de kracht waarmee U mij steunt, en mij leidt langs de weg van leren en vergeven. God, U bent mijn toeverlaat op de lange weg naar Uw hemels Paradijs. Amen Roger Pelgrims Vrijdag 8 Maart Lezen: Jacobus 1: 19-27

27 19 KERK IN ACTIE Elke dag in de 40dagentijd kunnen we opnieuw beginnen. Met genieten en geloven, met vieren en vasten. Elke dag is er nieuw geboren leven, ontstaan er nieuwe kansen en krijgen mensen nieuwe moed. Ver weg en dichtbij zien we dat mensen steeds weer hoopvol beginnen aan de rest van hun leven. Daarbij willen wij hen steunen. Want wij geloven in nieuw leven! Project 4: Nieuw leven voor kinderen van de rekening Teveel kinderen zijn het kind van de rekening. Omdat hun ouders naar Nederland zijn gevlucht. Omdat ze een beperking hebben. Of in een arm gezin opgroeien. Wat hun omstandigheid ook is, deze kinderen verdienen een toekomst. Kerk in Actie steunt organisaties die kinderen ruimte geven om kind te zijn. Op deze vierde zondag in de veertigdagentijd zetten we dit diaconale werk in Nederland in het zonnetje. Zaterdag 9 Maart Lezen: Handelingen 2: 43-47

28 ZONDAG LAETARE VERHEUG U VIERDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD Geloof Zondag 10 Maart Lezen: Johannes 9: 35-38

29 18 Johannes 12: LEZING Jezus riep en zeide: Wie in Mij gelooft, Gelooft niet in Mij, maar in Hem, die Mij gezonden heeft; en wie Mij aanschouwt, aanschouwt Hem, die Mij gezonden heeft. Ik ben als een licht in de wereld gekomen, Opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijve. En indien iemand naar mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, Ik oordeel hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden. Maandag 11 Maart Lezen: Psalm 27: 13-14

30 17 MEDITATIE GELOOF Voor veel mensen bestaat geloven uit het voor waar nemen van een groot pakket waarheden: soms aangeleerd, soms zelf verworven en dat niet zelden langs de weg van een heel lange zoektocht. Vaak blijkt dat die waarheden als het erom spant in conflict komen met de rauwheid van het dagdagelijks leven. En niet zelden moet het geloof het dan afleggen tegen de werkelijkheid, zo bar en boos. Jammer is dat... De uitdaging van geloven ligt voor mij toch vooral de tweede betekenis, die het Griekse woord voor geloof ( pistis ) heeft, namelijk vertrouwen. Dat woord kom ik in zoveel Bijbelverhalen én in tal van mensengeschiedenissen tegen. Als de basis waarop het leven geleefd wordt, als de vaste grond onder de voeten in nacht en stormgedruis. Vertrouwen dat geleerd werd dat ingeëtst werd in de ziel om te beginnen in een vertrouwvolle opvoeding. Thuis was écht een thuis en je werd als kind, puber, jong-volwassene aanvaard. Je mocht er zijn zoals je was met alles wat jou maakte tot die unieke mens. Ook als jij niet direct beantwoordde aan de verwachtingen van b.v. je ouders. Die acceptatie maakte de mens van je die je bent geworden. Daardoor kon je het geloof / het beleefde vertrouwen tot een stuk van jezelf weten. Het droeg je doorheen de weg van je bestaan. Mooi als je kunt geloven, prachtig als er een basis van diep vertrouwen onder zit! Ds. Ad van Noord. Dinsdag 12 Maart Lezen: 1 Korintiërs 2: 1-5

31 16 GEDICHT GELOOF JE DAT NOG Hoe kun je nog in het wonder geloven, het wonder van God, die de werelden schiep? In t vuur van Zijn liefde, dat niemand kan doven, in Christus, Die ons tot discipelen riep? Hoe kun je geloven dat Hij met Zijn leven jouw losprijs betaalde aan graf en aan dood, dat God Hem tot Vorst van het licht heeft verheven en dat Hij steeds bidt voor Zijn kind ren in nood? Hoe kun je geloven dat wie Hem verwachten vervuld zullen worden met vuur van de Geest, en dat Hij terug komt met engelenmachten, en dat Hij ons roept tot Zijn eeuwige feest? Ik vind het vaak moeilijk, hierop te vertrouwen, en tussen mijn hart en mijn mond ligt een kloof; maar zalig zijn zij, die niet mochten aanschouwen en toch leerden zeggen: ja Heer, ik geloof! Nel Benschop Woensdag 13 Maart Lezen: Jesaja 43: 10-12

32 15 LIED EENS ALS DE BAZUINEN KLINKEN 1..Eens, als de bazuinen klinken, uit de hoogte links en rechts, Duizend stemmen ons omringen, ja en amen wordt gezegd, Rest er niets meer dan te zingen, Heer dan is uw pleit beslecht. 6..Van die dag kan niemand weten, maar het woord drijft aan tot spoed, Zouden wij niet haastig eten, gaandeweg hem tegemoet, Jezus Christus, gistren, heden, komt voor eens en komt voor goed! LVK lied 300 Donderdag 14 Maart Lezen: Marcus 16: 20

33 14 GEBED GEEST VAN HIERBOVEN Geest van hierboven, leer ons geloven, Hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse vrede deel u nu mede Aan een wereld die u verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen, Als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, Als wij herboren Hem toebehoren, Die ons is voorgegaan. Halleluja! LVK lied 477 Vrijdag 15 maart Lezen: Matteüs 13: 23 en Johannes 14: 1

34 13 KERK IN ACTIE Elke dag in de 40dagentijd kunnen we opnieuw beginnen. Met genieten en geloven, met vieren en vasten. Elke dag is er nieuw geboren leven, ontstaan er nieuwe kansen en krijgen mensen nieuwe moed. Ver weg en dichtbij zien we dat mensen steeds weer hoopvol beginnen aan de rest van hun leven. Daarbij willen wij hen steunen. Want wij geloven in nieuw leven! Project 5: Nieuw leven voor ontheemden in Colombia Deze zondag staat het werk van onze partner Mencoldes voor ontheemden in Colombia centraal. Al meer dan vijftig jaar zit de Colombiaanse bevolking klem tussen rebellengroepen, de overheid en het leger. Deze partijen vechten hun strijd om macht, geld en grond ongelofelijk gewelddadig uit. De gewone Colombiaan op het platteland is de dupe. Steeds vaker vluchten mensen naar de stad. Inmiddels zijn vijf miljoen Colombianen ontheemd. En daar komen er dagelijks ruim 800 bij. Zaterdag 16 Maart Lezen: Zaterdag Matteüs 7: 7-8 en Lucas 1: 38

35 ZONDAG JUDICA DOE MIJ RECHT VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD Hoop Zondag 17 Maart Lezen: Job 11: 13-19

36 12 LEZING Psalm 119 : Denk aan het woord, tot uw dienaar gesproken, waarmee u mij hoop hebt gegeven. Dit is de troost in mijn ellende: dat uw belofte mij doet leven Al lachen de hoogmoedigen mij ook uit, Ik wijk niet van uw wet. Ik denk aan uw eeuwige voorschriften, Heer, daarin vind ik troost. Ik ben ontzet over de zondaars die uw wet verlaten. Uw wetten zijn voor mij als liederen in het huis waarin ik als vreemdeling woon. Zelfs in de nacht dnk ik aan uw naam, Heer, en houd ik mij aan uw wet. Dit is mij gegeven: dat ik uw regels volg. Maandag 18 Maart Lezen: Romeinen 5 : 1-5

37 11 MEDITATIE Hoop In het menselijke leven zit een diepe behoefte om hoop te hebben. Dit geldt ook voor de liefde. Vele teksten van liederen zitten vol van liefde en hoop. Deze verlangens zijn niet voorbehouden aan gelovige mensen. Integendeel, het is iets universeels. Het komt sterk naar boven als er onvrede en polarisatie is. De gedachte is dan: Wanneer zal het beter worden? Als christen kennen we ook de hoop. Ook onze hoop is sterk in tijden van onvolmaaktheid. In de 40- dagentijd / lijdenstijd mag er alle aandacht zijn voor de hoop, want in deze tijd vlak voor Pasen ligt het accent op het lijden van de Here Jezus Christus. De Bijbel vertelt dat de dood van Jezus een offer is geweest om onze zonden te verzoenen, maar aan de andere kant bepaalt het ons bij de onmenselijkheid en de pijnen in de wereld. Wat kunnen mensen elkaar vreselijke dingen aandoen Het bijzondere van de christelijke hoop is dat ze niet gebaseerd is op iets in de mensen of op iets in omstandigheden. Dit is anders dan bij de mens die niets met Christus heeft. De christelijke hoop fundeert zich in Christus! Petrus zegt in 1 Petrus 1:3 dat God ons de levende hoop schenkt en dat dat gebeurt omdat Jezus uit de dood is opgestaan. Mooi in de 40-dagentijd: Het lijden van Hem loopt uit op de opstanding en dat doet wonderen in mensen die in Hem geloven. Met verwachting gaan we de toekomst in, want met Christus is er leven tot in eeuwigheid en met Hem komt er een nieuwe hemel en aarde, waarin de liefde volmaakt is! Ds.F.Verboom Dinsdag 19 Maart Lezen: Jeremia 31: 10-18

38 10 GEDICHT Hoop Dat niet de dood maar het leven dat niet de chaos maar de liefde overwint, Jezus, de Opgestanehet levende bewijs. Hoop, trots van de schepping. Haar eerstgeborene. In hem begint het koninkrijk. Hoop, trots van de Schepper. Mens van zijn dromenhoe lieflijk waar. Onze hoop, onze trots. Liefde, liefde tot het eindehet kan dus toch. Hij, Eén van ons Hij- wij met hem. Zijn volgelingen. Hans Bouma Woensdag 20 Maart Lezen: 1 Petrus 1: 3-5

39 9 LIED Ik hoop op God de Heer en wacht het woord dat Hij zal spreken. Al loopt het naar de middernacht, ik volg zijn heilig teken. Mijn hart is in de donkerheid een wachter die het licht verbeidt, een wachter op de morgen Hoop, Israel, op God de Heer die rijk is aan genade. Want Hij verlaat u nimmermeer, al kiest gij ook het kwade. Hij leidt u door de woestenij en maakt gans Israel eens vrijdag van ongerechtigheden. Liedboek 19 vers 2 en 3 Donderdag 21 Maart Lezen: Psalm 130: 5-8

40 8 GEBED Gij vervult ons met de hoop op de komst van uw rijk, dat de verlossing nadert van wie nu nog wonen in de schaduwen van de dood. Blaas die vonk aan en de gloed zal ons warmen en aanstekelijk maken. Laat deze hoop vrucht zetten in goedheid onder mensen, in verzoening tussen volken en vrede op aarde die duren zal als de dag waarop geen nacht meer volgt. Sytse de Vries Vrijdag 22 Maart Lezen: Klaagliederen 3: 22-31

41 7 KERK IN ACTIE Elke dag in de 40dagentijd kunnen we opnieuw beginnen. Met genieten en geloven, met vieren en vasten. Elke dag is er nieuw geboren leven, ontstaan er nieuwe kansen en krijgen mensen nieuwe moed. Ver weg en dichtbij zien we dat mensen steeds weer hoopvol beginnen aan de rest van hun leven. Daarbij willen wij hen steunen. Want wij geloven in nieuw leven! Project 6: Zorg voor nieuw leven in Malawi Op de laatste zondag van de 40dagentijd staat we stil bij het werk onder moeders en kinderen in Malawi. Het Uchembere netwerk in Malawi zet zich in voor de levens en gezondheid van zowel de moeders als de baby s in de vaak moeilijk bereikbare plattelandsdorpjes. Zaterdag 23 Maart Lezen: Jesaja 8: 17

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Als ik dit schrijf, is Pasen net voorbij. Het feest van de overwinning van Jezus Christus hebben we opnieuw mogen vieren. Jezus

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 40 Hoe kom ik in de hemel?

Nadere informatie

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde HANDBOEK OVER GEHOORZAAMHEID door Esther Korson Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem van mijn Geliefde, Die klopte Ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen! Hooglied 5:2

Nadere informatie

Wie ik ben in Christus

Wie ik ben in Christus Wie ik ben in Christus Mijn identiteit Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen 2 Korintiërs 5:17

Nadere informatie

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn 1 2 Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Uitgeverij Middernachtsroep

Nadere informatie

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher 2 Vrees niet! Overwinning over vrees en angst Henri Hüpscher 2005 Henri Hüpscher Deze studie mag op alle manieren worden vermenigvuldigd en verspreid mits volledig en onveranderd en niet voor commerciële

Nadere informatie

Al mijn bronnen zijn in U

Al mijn bronnen zijn in U Al mijn bronnen zijn in U door: M. Tapernoux Psalm 87:7 In deze psalm spreken de kinderen van Korach profetisch over de vreugde die er in Jeruzalem zal heersen in het duizendjarig Vrederijk. De zegeningen

Nadere informatie

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig Over verbrokenheid Preek over Psalm 51:19 en 2 Korintiërs 12:9-10 Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult

Nadere informatie

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl Leven met Jezus Het evangelie volgens Jakobus Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Jakobus 1:2 Blij in

Nadere informatie

God straft om te redden

God straft om te redden God straft om te redden Alverzoening: de leer dat God rechtvaardig straft. Door Tom van Dijk Inhoud Wat is alverzoening?...5 Bijbels schrijven over de redding van allen...8 Bijbels schrijven over oordeel

Nadere informatie

Een straffende God, of een liefdevolle Vader?

Een straffende God, of een liefdevolle Vader? Een straffende God, of een liefdevolle Vader? Na rampen, zoals de tsunami, aardbevingen en overstromingen, hoor ik regelmatig de vragen: Als God bestaat, waar was hij dan toen deze rampen plaatsvonden?

Nadere informatie

Jaarthema 2015: Deel je vreugde!

Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Maria was de eerste om haar vreugde te delen! Na de ontmoeting met de engel Gabriël, toen Maria haar Ja-woord gaf, is ze met spoed zegt Lucas, naar haar nicht Elisabeth

Nadere informatie

God is liefde. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

God is liefde. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl God is liefde Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Denk aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen. Psalm 25:6 Barmhartige liefde Als we bidden tot God, mogen we hem ook altijd weer

Nadere informatie

BURGERSCHAP. Verdieping. Gevorderd 1. Juni 2014

BURGERSCHAP. Verdieping. Gevorderd 1. Juni 2014 1 BURGERSCHAP Verdieping Gevorderd 1 Juni 2014 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord Hoofdstuk 1: Sociaal-maatschappelijke dimensie inleiding Thema 1: De grote wereldgodsdiensten uit het Midden-Oosten 6 Thema

Nadere informatie

Verlangen naar de Heer

Verlangen naar de Heer Verlangen naar de Heer Psalm 25 in Adventstijd Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit. Psalm 25:1 Mijn verlangen Psalm 25 is een psalm van David. Dat staat garant voor

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

LERENDE HEN ONDERHOUDEN...

LERENDE HEN ONDERHOUDEN... LERENDE HEN ONDERHOUDEN... Dr. L. PRAAMSMA LERENDE HEN ONDERHOUDEN... HULPBOEK VOOR DE CATECHEET I ZONDAG 1-24 J. H. KOK N.V. KAMPEN 1959 INLEIDING Dit boek is ontstaan uit de aantekeningen van mijn

Nadere informatie

Het Woord. Het Woord van God geeft richting in jouw leven. Henri Hüpscher

Het Woord. Het Woord van God geeft richting in jouw leven. Henri Hüpscher 2 Het Woord Het Woord van God geeft richting in jouw leven Henri Hüpscher 2000, 2004 Henri Hüpscher Deze studie mag op alle manieren worden vermenigvuldigd en verspreid mits volledig en onveranderd en

Nadere informatie

Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt het veel vrucht voort ( Johannes 12 : 24 )

Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt het veel vrucht voort ( Johannes 12 : 24 ) Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt het veel vrucht voort ( Johannes 12 : 24 ) Pasen 2015 In de Vloedschuur Witte Donderdag om 20:00 Goede

Nadere informatie

Zoals ik zelf gekend ben (God is liefde 9)

Zoals ik zelf gekend ben (God is liefde 9) Zoals ik zelf gekend ben (God is liefde 9) Preek over 1 Korintiërs 13:12 (ds. Jos Douma) Nu kijken we nog in een wazige spiegel maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks

Nadere informatie

Hoe haal je het meest uit dit werkboek?

Hoe haal je het meest uit dit werkboek? werkboek 1 Inhoud Inleiding 3 1. Gods eeuwige plan en de insider 6 2. De insider en het Koninkrijk van God 10 3. De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie 15 4. Maar wat als? Van angst

Nadere informatie

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

Rijkdom & Christendom. Als christen met geld omgaan. Juni 2010 Wouter van der Haar Bijbelschool C7 09-10

Rijkdom & Christendom. Als christen met geld omgaan. Juni 2010 Wouter van der Haar Bijbelschool C7 09-10 Rijkdom & Christendom Als christen met geld omgaan Juni 2010 Wouter van der Haar Bijbelschool C7 09-10 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het doel van deze scriptie 2 Wat is rijkdom, geld en luxe?

Nadere informatie

Zie Hij Komt. De bruidsgemeente wacht op haar bruidegom: Jezus. Kracht in Gods Woord. De waarde van bijbel studie

Zie Hij Komt. De bruidsgemeente wacht op haar bruidegom: Jezus. Kracht in Gods Woord. De waarde van bijbel studie Zie Zie Hij Komt Betreffende deze publicatie Er zijn verschillende kerkelijke organisaties in de wereld en allen beweren dat hun leer gebaseerd is op de Bijbel. Allen hebben enige verschillen in leerstellingen,

Nadere informatie

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen.

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. M.G. de Koning ENGELEN, ZE ZIJN ER (WEER) ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. Oude Sporen 2008 2 Engelen, ze zijn er (weer) INHOUD Voorwoord...3 1. Het begin...4 2. De uitverkoren

Nadere informatie

Heidelbergse Catechismus

Heidelbergse Catechismus 81 het eerste deel Heidelbergse Catechismus ZONDAG 1 Vraag 1: Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? Antwoord: Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor,

Nadere informatie

Hij bleef in de woestijn, veertig dagen (Mc 1,13)

Hij bleef in de woestijn, veertig dagen (Mc 1,13) Hij bleef in de woestijn, veertig dagen (Mc 1,13) Catechese op zondag: vasten Situering De veertigdagentijd wordt vaak gezien als een periode van strenge voorbereiding op de lentevreugde die de Paasdagen

Nadere informatie

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos

HIJ HOUDT VAN MIJ. Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos HIJ HOUDT VAN MIJ Door: Wayne Jacobson Vertaling: Coen Groos Inhoud Voorwoord De relatie die God altijd al met jou heeft willen hebben 1. Madelief-Blaadjes-Christendom 2. Wat de discipelen van Jezus niet

Nadere informatie