Officiële bekendmakingen gemeente Nieuwkoop week 8 datum 24 februari 2016 nr. 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Officiële bekendmakingen gemeente Nieuwkoop week 8 datum 24 februari 2016 nr. 8"

Transcriptie

1 Officiële bekendmakingen gemeente Nieuwkoop week 8 datum 24 februari 2016 nr. 8 Referendum Adressen stemlokalen De burgemeester van Nieuwkoop maakt bekend, dat voor het referendum over de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne op woensdag 6 april 2016 in onderstaande locaties een stembureau is gevestigd. Nummer Aanduiding stembureau Adres stembureau 1 Kaleidoskoop De Verbinding 2 * 4 Muziekgebouw Eensgezind Elleboogvaart 1A 5 De Rietzanger Theresiahof 9 * 6 de Schutse Korte Meentweg 17 * 8 Koetshuis Langeraar Langeraarseweg 90 * 10 Basisschool De Vosseschans Vierambachtsstraat 31 * 12 Bibliotheek Ter Aar Beukenpad 1 * 14 Gemeentehuis Nieuwveen Teylersplein 1 * 16 Party-Centrum 't Trefpunt (Zevenhoven) S. van Drielstraat 4 * 21 Mobiel stembureau... De stembureaus gemarkeerd met * zijn rolstoeltoegankelijk. Iedere kiesgerechtigde mag zelf bepalen in welk stembureau de stem wordt uitgebracht. Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen. Nadere inlichtingen worden verstrekt door het Klant Contact Centrum (KCC), Teylersplein 1. Mobiel stembureau De burgemeester van Nieuwkoop maakt bekend, dat voor het referendum over de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne op woensdag 6 april 2016 gebruik zal worden gemaakt van een mobiel stembureau. In onderstaand overzicht vindt u de zittingstijden en plaatsen. Het staat iedere kiesgerechtigde vrij om de stem uit te brengen in dit mobiele stembureau. Zittingstijden van uur van uur van uur Adres Vrouwenakker, Parkotech Living Papenveer, Anjerstraat Noordeinde, parkeerplaats Kiss and Ride aan het Tochtpad De openbare stemopneming van dit mobiel stembureau zal plaatsvinden om uur in het gemeentehuis, Teylersplein 1, Nieuwveen. Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen. Nadere inlichtingen worden verstrekt door het Klant Contact Centrum (KCC), Teylersplein 1.

2 Stemmen bij volmacht De burgemeester van Nieuwkoop maakt bekend dat bij het aanstaande referendum over de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne op woensdag 6 april 2016 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen: A. MACHTIGING door schriftelijke aanvraag VOLMACHTBEWIJS Bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 1 april 2016, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 22 februari 2016 als kiezer is geregistreerd. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt of door de kiezer aan wie het is toegestaan om per brief te stemmen. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 22 februari 2016 als kiezer zijn geregistreerd. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen. B. MACHTIGING door overdracht van de STEMPAS of KIEZERSPAS De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen. De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas of kiezerspas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde over. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de stemming. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken. Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht. Nadere inlichtingen worden verstrekt door het Klant Contact Centrum (KCC), Teylersplein 1. Stemmen met een kiezerspas De burgemeester van Nieuwkoop maakt bekend dat bij het aanstaande referendum over de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne op woensdag 6 april 2016 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland. Daarbij gelden de volgende bepalingen. A. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG

3 Bij het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 1 april 2016, door de kiezer zijn ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 22 februari 2016 als kiezer is geregistreerd. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt. B. MONDELINGE AANVRAAG De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 5 april 2016, uur de stempas over te leggen bij het Klant Contact Centrum (KCC) van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 22 februari 2016 als kiezer is geregistreerd. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt. Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen. Nadere inlichtingen worden verstrekt door het Klant Contact Centrum (KCC), Teylersplein 1. Verkrijgbaarstelling tekst Wet en Associatieovereenkomst De burgemeester van Nieuwkoop brengt ten openbare kennis dat in verband met het op woensdag 6 april 2016 te houden referendum over de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne de tekst van de aan het referendum onderworpen wet en het verdrag vanaf 9 maart 2016 kosteloos op het gemeentehuis verkrijgbaar is. Nieuwveen Aanvragen evenementen & activiteiten Blokland 56 - aanvraag ontvangen voor het houden van een evenement 'Kerstmarkt ' op 19 en 20 november 2016 van uur tot uur. W.P. Speelmanweg 22A - aanvraag ontvangen voor het houden van een evenement, overnachting in de Mettenburcht door 'Verkesta groep' van Scouting Nieuwveen, van vrijdag 13 mei op zaterdag 14 mei Nieuwkoop diverse wegen door kern Nieuwkoop - aanvraag ontvangen voor het houden van een rolstoelvierdaagse door de kern Nieuwkoop, op 13,14,15 en 17 juni 2016 van uur tot uur.

4 Meije aanvraag ontvangen voor het houden van een evenement 'Open boerderijen dag', op 6 mei 2016 van uur tot uur. Noordenseweg 62A - aanvraag ontheffing is ontvangen voor geluidhinder op 16 april 2016, van tot uur. Zevenhoven Stationsweg 23 - aanvraag ontvangen voor het houden van een loterij op 28 mei De loten worden verkocht van begin maart 2016 tot 28 mei Inzage en zienswijze is mogelijk tot 1 week na publicatie, zie kader Gehele gemeente Afgehandelde aanvragen reclameborden vergunning is verleend voor het plaatsen van 9 reclameborden in verschillende periodes tussen 7 maart en 3 juli 2016, voor diverse acties van de Coop - verzonden 18 februari Inzage en bezwaar is mogelijk tot zes weken na verzending, zie kader Ter Aar Melding gebruik openbare weg Lindenplein - melding gebruik van het plein, in verband met een kofferbakverkoop, op 16 april 2016 van uur tot uur. Nieuwkoop Melding Toertocht door de gemeente Nieuwkoop - melding ontvangen voor het houden van een toertocht 'Truckersdag' waarbij de start en finish in Zwammerdam is en o.a. door de gemeente Nieuwkoop gereden wordt, op zaterdag 24 september tussen uur en uur.

5 Geen zienswijze, bezwaar of beroep mogelijk Ter Aar Afgehandelde aanvraag nummeraanduiding Harsweg 19A en 19C - de nummeraanduidingen 19A en 19C zijn toegekend aan de bedrijfspanden - verzonden 22 februari Inzage en bezwaar is mogelijk tot zes weken na verzending, zie kader Bezwaarschriftencommissie Nieuwkoop Hoorzitting d.d. 8 maart 2016 Op dinsdag 8 maart om uur houdt de bezwaarschriftencommissie in de B&W-kamer van het gemeentehuis te Nieuwveen een openbare vergadering. Behandeld wordt: uur: Een bezwaarschrift tegen een besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop. Het bezwaar richt zich tegen een ontheffingsvergunning uur: Een bezwaarschrift tegen een besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem. Het bezwaar richt zich tegen een last onder dwangsom wegens het aanbrengen van een voorziening voor paarden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Erna Abbing van de bezwaarschriftencommissie, tel: Basisregistratie Personen (BRP) Voornemen ambtshalve opname gegevens vertrek ( ) Ten aanzien van de onderstaande personen zijn wij voornemens per datum publicatie over te gaan tot ambtshalve opname gegevens over het vertrek, in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Nieuwkoop, aangezien wij geen enkele informatie hebben verkregen over het huidige woonadres. Volgens artikel 2.39 van de Wet Basisregistratie Personen (BRP) moet een persoon die verhuist binnen vier weken voor de beoogde datum van adreswijziging en niet later dan de vijfde dag na de adreswijziging schriftelijk aan de gemeente laten weten wat het nieuwe

6 adres is. Als het zo ver komt dat uw gegevens over het vertrek worden opgenomen kan dat vervelende gevolgen hebben. U kunt dan bijvoorbeeld geen uitkering, rijbewijs enz. aanvragen. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen tot ambtshalve opname gegevens vertrek te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending. Naam, geboortedatum, adres, woonplaats: De Heer S.S.N. Samba, 6 september 1965, Essenlaan 5, Ter Aar; De heer M. de J. Hailand, 12 november 1974, Stouthandelstraat 4, Ter Aar; De heer J.E. Maldonado Valle, 8 februari 1976, Zwaluwlaan 18, Nieuwveen. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht worden bovengenoemde personen in de gelegenheid gesteld om informatie te geven over hun feitelijke verblijfplaats. De termijn voor het naar voren brengen van de zienswijze is drie weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan schriftelijk of mondeling gebeuren. Uw brief kunt u richten aan het Klant Contact Centrum, Postbus 1, 2460 AA Ter Aar. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van te voren telefonisch een afspraak te maken, Na vier weken wordt over het voornemen een definitief besluit genomen. Het formele besluit tot opname gegevens vertrek zal tevens op deze wijze worden gepubliceerd. Voor inzage zie kader Verkeersbesluiten Langeraar Parkeerverbod gedeelte Langeraarseweg in Ter Aar Papenveer Reserveren van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen Inzage en bezwaar is mogelijk tot zes weken na bekendmaking, zie kader

7 Ontwerp wijziging bestemmingsplan Hierbij maakt het college van de gemeente Nieuwkoop overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het wijzigingsplan Kerkweg 40, Ter Aar in ontwerp ter visie is gelegd. De wijzigingsbevoegdheid vindt zijn grondslag in artikel 4, onder H, sub 1, van het bestemmingsplan Landelijk gebied van de voormalige gemeente Ter Aar. Beschrijving Het betreft een wijzigingsplan ten behoeve van de uitbreiding van het agrarisch bouwperceel Kerkweg 40 Ter Aar. Inzage Het plan en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van donderdag 25 februari 2016 voor een periode van zes weken ter inzage. U kunt de stukken inzien: Op de website van de gemeente: In het Klant Contact Centrum, Teylersplein 1 in Nieuwveen. Openingstijden: op werkdagen van 8.30 uur tot uur en op woensdag en donderdag van 8.30 uur tot uur. Voor het inzien van de stukken is het niet nodig om vooraf een afspraak te maken. Toelichting op de betreffende stukken is te krijgen bij medewerkers van het Omgevingsloket. Hiervoor dient u wel vooraf een afspraak te maken. Het maken van een afspraak kan via de website van de gemeente ( Kiest u hierbij voor de Activiteit bestemmingsplaninformatie en geeft u hierbij aan om welk adres het gaat. Mocht het maken van een afspraak niet lukken of beschikt u niet over internet, neemt u dan telefonisch contact op met het omgevingsloket via telefoonnummer Zienswijzen Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan een ieder een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop. Het adres is Postbus 1, 2460 AA Ter Aar of via Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u binnen de bovengenoemde periode een afspraak maken met A. van Luijk van Team Ruimte via telefoonnummer Het naar voren brengen van een zienswijze is een vereiste om in een later stadium beroep in te kunnen stellen. Voor inzage en zienswijze zie kader

8 Meldingen omgevingsrecht Ter Aar Harsweg 19 A - zaak nr. M melding voor het verwijderen van wanden uit een spuitcabine - ingekomen 18 februari 2016 Zienswijzen, bezwaar en beroep zijn bij meldingen niet van toepassing. Nieuwveen Aanvragen omgevingsvergunning Albatros 10, project De Verwondering - zaak nr. W aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe woning - ingekomen 15 februari 2016 Oude Nieuwveenseweg 42a - zaak nr. W aanvraag omgevingsvergunning voor het nieuw bouwen van een vrijstaande woning - ingekomen 17 februari 2016 De Verwondering kavel 13 Nieuwveen - zaak nr. W aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning en aanleggen uitrit - ingekomen 17 februari 2016 Ter Aar Kerkweg 61 A - zaak nr. W aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw - ingekomen 17 februari 2016 Oostkanaalweg 32 - W aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning - ingekomen 15 februari 2016 Nieuwkoop Rietkam 3, project Buytewech Oost - zaak nr. W aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning - ingekomen 15 februari 2016 Inzage en bezwaar is mogelijk in een latere fase

9 Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Ter Aar Verlenging beslistermijn - Bouwkavels Hollandse Hof 1, 3, 5, 9 en 32 - zaak nr. W omgevingsvergunning voor het bouwen van 5 vrijstaande woningen met een uitrit - beslistermijn verlengd met een periode van zes weken - verzonden 16 februari 2016 Inzage en bezwaar is mogelijk tot zes weken na verzending, zie kader Afgehandelde reguliere aanvragen omgevingsvergunning Ter Aar Aalscholverlaan 36 - zaak nr. W de aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen en aansluiten van 25 lichtmasten is vergunningsvrij - verzonden 18 februari 2016 Harsweg 19 A - zaak nr. W omgevingsvergunning voor het plaatsen van een brandwerende wand t.b.v. een splitsing van het pand - verzonden 22 februari 2016 Nieuwkoop Dorpsstraat 92b - zaak nr. W omgevingsvergunning voor het wijzigen van een gevel van de woonboot en verplaatsen van de woonboot het realiseren van een berging een beschoeiing en een botenhelling met steiger - verzonden 18 februari 2016 Schootanker 7 - zaak nr. W de aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van 15 lichtmasten en aansluitingen is vergunningsvrij - verzonden 18 februari 2016 Zuideinde 52 - zaak nr. W omgevingsvergunning voor het aanbrengen van 4 lichtmasten is vergunningsvrij - verzonden 17 februari 2016 Zuideinde 59 - zaak nr. W omgevingsvergunning voor het nieuw bouwen van een vrijstaande woning - verzonden 9 februari 2016 Nieuwveen Oude Nieuwveenseweg 16 - zaak nr. W aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een uitrit aan de achterkant van het perceel is ingetrokken - verzonden 22 februari Zevenhoven

10 Park Zomerlust 14 - zaak nr. W omgevingsverguning voor het bouwen van een recreatiewoning - verzonden 19 februari 2016 Vrijenhoek 7 - zaak nr. W omgevingsvergunning voor het kappen van een boom is vergunningsvrij - verzonden 17 februari 2016 Inzage en bezwaar is mogelijk tot zes weken na verzending, zie kader Kijk voor het algemene nieuws op

11 Zienswijze, bezwaar, beroep en voorlopige voorziening Zienswijze Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders. In de zienswijze moet een omschrijving staan van de aanvraag waar u uw zienswijze op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. U kunt uw zienswijze ook mondeling bij de betreffende afdeling bekendmaken. Hiervoor dient u een afspraak te maken via telefoonnummer Bezwaar De aanvang van de termijn voor het indienen van bezwaar staat onder de besluiten vermeld. - Op de dag na verzending van de vergunning/toestemming aan de aanvrager. De verzenddatum staat vermeld in de publicatie van de verleende vergunning op deze infopagina. Binnen zes weken kunt u schriftelijk een bezwaarschrift indienen. - Op de dag na publicatie. Binnen zes weken na de dag van publicatie kunt u schriftelijk een bezwaarschrift indienen. Bezwaar indienen: Stuur uw bezwaren, met zo mogelijk- een kopie van het besluit waar het over gaat, voorzien van naam en adres, datum, handtekening en motivering naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 2460 AA Ter Aar. Als bezwaar bij de gemeenteraad moet worden ingediend staat dit bij de publicatie vermeld. Beroep (Ontheffingen Wro) Tegen besluiten die zijn voorbereid met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (UOV) staat rechtstreeks beroep open bij de arrondissementsrechtbank Den Haag. Beroep kan alleen ingesteld worden door een belanghebbende die een zienswijzen heeft ingediend of aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij geen zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking naar voren heeft gebracht. Beroep kan worden ingesteld binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Voorlopige voorziening De inwerkingtreding van een vergunning/toestemming/besluit wordt niet geschorst als u een bezwaar- of beroepschrift indient. Wanneer u de uitvoering daarvan op korte termijn wilt tegenhouden, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank, Postbus 20302, 2500 EH s- Gravenhage. Telefonisch is de rechtbank te bereiken onder telefoonnummer Stuurt u hierbij een kopie van uw bezwaar- of beroepschrift mee. Wanneer u voorlopige voorziening moet aanvragen bij de Raad van State dan staat dit bij de publicatie vermeld. Ter inzage De aanvragen, en besluiten liggen ter inzage bij het Klant Contact Centrum, Teylersplein 1 in Nieuwveen. Het Klant Contact Centrum is geopend van maandag, dinsdag en vrijdag van uur, woensdag en donderdag van uur. Als u wilt kunt u een toelichting op de stukken krijgen. Zienswijze, bezwaar, beroep en voorlopige voorziening Omgevingsvergunningen Zienswijze (ontwerpbesluit) Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze naar voren brengen over een (ontwerpbesluit op) een aanvraag om omgevingsvergunning. Dit kan schriftelijk bij het college van burgemeester en

12 wethouders. In de zienswijze moet een omschrijving staan van de aanvraag waar u uw zienswijze op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. U kunt uw zienswijze ook mondeling bekendmaken. Maak hiervoor een afspraak met het Team Vergunningen via telefoonnummer Bezwaar (reguliere procedure) Tegen besluiten op een aanvraag omgevingsvergunning die met de reguliere procedure zijn voorbereid, kan door belanghebbenden bezwaar worden ingediend. De bezwarentermijn begint op de dag na verzending van het besluit aan de aanvrager. De verzenddatum staat vermeld in de publicatie. Binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit kunt u schriftelijk een bezwaarschrift indienen. Stuur uw bezwaren, met zo mogelijk een kopie van het besluit waar het over gaat, voorzien van naam en adres, datum, handtekening en motivering naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 2460 AA Ter Aar. Beroep (uitgebreide procedure) Tegen besluiten op een aanvraag omgevingsvergunning die zijn voorbereid met de uitgebreide procedure (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (UOV)) staat rechtstreeks beroep open bij de arrondissementsrechtbank Den Haag. Beroep kan alleen ingesteld worden door een belanghebbende die zienswijzen heeft ingediend of aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht. Beroep kan worden ingesteld binnen zes weken na de dag van publicatie van het besluit. Voorlopige voorziening De inwerkingtreding van een omgevingsvergunning wordt niet geschorst als u een bezwaar- of beroepschrift indient. Wanneer u de uitvoering daarvan op korte termijn wilt tegenhouden, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank, Postbus 20302, 2500 EH s-gravenhage. Stuurt u hierbij een kopie van uw bezwaar- of beroepschrift mee. Telefonisch is de rechtbank te bereiken onder telefoonnummer Door het aanvragen van een voorlopige voorziening wordt het besluit automatisch geschorst. Ter inzage De (ontwerp-) besluiten liggen ter inzage bij het Klant Contact Centrum, Teylersplein 1 in Nieuwveen. Het Klant Contact Centrum is geopend van maandag, dinsdag en vrijdag van uur, woensdag en donderdag van uur. Als u wilt kunt u een toelichting op de stukken krijgen.

Aanvragen evenementen & activiteiten. Afgehandelde aanvragen evenementen en activiteiten. Afgehandelde aanvraag nummeraanduiding

Aanvragen evenementen & activiteiten. Afgehandelde aanvragen evenementen en activiteiten. Afgehandelde aanvraag nummeraanduiding Officiële bekendmakingen gemeente Nieuwkoop week 32 5 augustus 2015 nr. 31 Aanvragen evenementen & activiteiten voor het houden van een collecte voor een weeshuis in Lusaka van 31 augustus tot en met 5

Nadere informatie

Aanvragen evenementen & activiteiten

Aanvragen evenementen & activiteiten Officiële bekendmakingen gemeente week 03 20 januari 2016 nr. 3 Aanvragen evenementen & activiteiten Meijepad - aanvraag ontvangen voor groepskamperen van 8 juli 2017 tot en met 16 juli 2017. Ladderhaak

Nadere informatie

Aanvragen evenementen & activiteiten

Aanvragen evenementen & activiteiten Officiële bekendmakingen gemeente week 17 datum 27 april 2016 nr.18 Aanvragen evenementen & activiteiten Reghthuysplein - aanvraag ontvangen voor het houden van een evenement 'Nacht van het plein' op 25

Nadere informatie

Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage

Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage Burgemeester en wethouders van Someren maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad U kunt uzelf op www.sintanthonis.nl aanmelden voor de bekendmakingenservice van Overheid.nl. U krijgt dan alle bekendmakingen die voldoen aan de door u opgegeven criteria in uw e- mailbox. Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeenteblad Week 50 10 december 2014 Gemeente Pekela Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.pekela.nl/gemeenteblad Week 8 18 februari 2015 nummer 7 In voorliggend

Nadere informatie

Verordeningen en reglementen

Verordeningen en reglementen Verordeningen en reglementen Belemmeringenwet Privaatrecht Kennisgeving van de Minister van Infrastructuur en Milieu inzake oplegging gedoogplicht in het kader van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten

Nadere informatie

Officiële bekendmakingen gemeente Nieuwkoop week 6 10 februari 2016 nr. 6

Officiële bekendmakingen gemeente Nieuwkoop week 6 10 februari 2016 nr. 6 Officiële bekendmakingen gemeente Nieuwkoop week 6 10 februari 2016 nr. 6 Nieuws uit de raad Besluitvormende raadsvergadering 18 februari 2016 De besluitvormende raadsvergadering is de vergadering waar

Nadere informatie

Officiële bekendmakingen gemeente Nieuwkoop week 52 23 december 2015 nr. 51

Officiële bekendmakingen gemeente Nieuwkoop week 52 23 december 2015 nr. 51 Officiële bekendmakingen gemeente Nieuwkoop week 52 23 december 2015 nr. 51 Nieuws uit de raad Meningsvormende raden 7 januari 2016 De gemeenteraad van Nieuwkoop houdt op donderdagavond 7 januari 2016

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op www.pekela.nl/gemeenteblad

Elektronisch. Deze berichten staan op www.pekela.nl/gemeenteblad Gemeenteblad Week 50 10 december 2014 Gemeente Pekela Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.pekela.nl/gemeenteblad Week 8 24 februari 2016 nummer 8 In voorliggend

Nadere informatie

Donderdag 6 maart 2014, week 10. Gemeenteblad

Donderdag 6 maart 2014, week 10. Gemeenteblad Donderdag 6 maart 2014, week 10 Gemeenteblad Bekendmaking beleidsregel Internetwinkels Deurne Burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne maken bekend dat zij in hun vergadering van 25 februari 2014

Nadere informatie

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.).

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). Week 28 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). De verleende

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 25-2017 Publicatie ontwerp verkeersbesluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard spreken het voornemen uit om in de Velduil, ter hoogte van de zijkant van Velduil

Nadere informatie

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 INGEKOMEN AANVRAGEN Omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1) Locatie Omschrijving Activiteit Datum ontvangst Dossiernummer Dr.H.Mollerstraat

Nadere informatie

Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer

Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen

Nadere informatie

Woensdag 18 juli 2012

Woensdag 18 juli 2012 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Goor Centrum e.o., herziening Grotestraat 38"

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Goor Centrum e.o., herziening Grotestraat 38 Bekendmakingen van gemeente Hof van Twente d.d. 2 september 2015 Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: - Bestemmingsplan - Omgevingsvergunningen

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Week 20 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling is het gevolg van een andere manier van bestuurlijk samenwerken in de regio Eindhoven.

Wijziging van de Regeling is het gevolg van een andere manier van bestuurlijk samenwerken in de regio Eindhoven. Week 52 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 27 november 2014 heeft ingestemd met

Nadere informatie

Openbare vergaderingen... 2 Commissie Ruimte en Economie... 2 Commissie Samenleving en Bestuur... 2

Openbare vergaderingen... 2 Commissie Ruimte en Economie... 2 Commissie Samenleving en Bestuur... 2 Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2015 Nummer: 10 - Week 6 Uitgifte: 3 februari 2015 Officiële publicaties week 06 Inhoud Openbare vergaderingen... 2 Commissie Ruimte en Economie... 2 Commissie

Nadere informatie

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning Week 1 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen RECTIFICATIE In onderstaande publicatie van 31 december 2015 stonden onjuiste kadastrale nummers van het perceel. In deze versie de correcte kadastrale nummers.

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen I. Ontvangen aanvragen: Omgevingsvergunningen: Druten: Bouwen: - Kattenburg 43, 6651AM, veranderen gevel t.b.v. het plaatsen van een automatenruimte (ontvangen 12-01-2016); Puiflijk:

Nadere informatie

Gemeentepagina Woudrichem week 9, 3 maart 2016

Gemeentepagina Woudrichem week 9, 3 maart 2016 Commissie bezwaarschriften Tijdstip: maandag 7 maart 2016, 17.30 uur Plaats: gemeentehuis Woudrichem Agenda: - een bezwaarschrift tegen een opgelegde bestuurlijke boete wegens overtreding van artikel 20

Nadere informatie

Week 42 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Beleidsregel Financiële verordening artikel Gemeente Someren

Week 42 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Beleidsregel Financiële verordening artikel Gemeente Someren Week 42 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Beleidsregel Financiële verordening artikel 212 2017 Gemeente Someren Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 20 april 2017 de Financiële

Nadere informatie

Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde:

Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: Bekendmakingen van gemeente Hof van Twente d.d. 4 november Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: - Bestemmingsplannen - Omgevingsvergunningen

Nadere informatie

Gemeentepagina Woudrichem week 12, 24 maart 2016

Gemeentepagina Woudrichem week 12, 24 maart 2016 Omgevingsvergunningen Ingediende aanvragen Procedure Locatie Postcode Kern Omschrijving project Activiteiten Ingediend Regulier Jan Spieringweg 7 4285WN Woudrichem bouwen paardenstal bouwen en handelen

Nadere informatie

Week 11 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Rectificatie: Vastgesteld bestemmingsplan Ruiter 10

Week 11 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Rectificatie: Vastgesteld bestemmingsplan Ruiter 10 Week 11 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Rectificatie: Vastgesteld bestemmingsplan Ruiter 10 Abusievelijk stond in de publicatie van 10 maart 2016 namens burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

HOORZITTING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN

HOORZITTING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN Medium De Wiekslag Rubriek Gemeentelijk nieuws Editie 1 februari 2011 NIEUWS VAN DE RAAD De raad van de gemeente Winsum komt dinsdagavond 8 februari 2011 in openbare vergadering bijeen. De vergadering

Nadere informatie

Week 30 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan IV, gemeente Someren 2016

Week 30 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan IV, gemeente Someren 2016 Week 30 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan IV, gemeente Someren 2016 Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke

Nadere informatie

Week 5 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Omgevingsvergunningen

Week 5 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Omgevingsvergunningen Week 5 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis.

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 2 12 januari 2016 nummer 2 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad gemeente Oldambt

Elektronisch gemeenteblad gemeente Oldambt Officiële bekendmakingen Hier vindt u de gemeenteberichten van de Gemeente Oldambt. Dit zijn bekendmakingen van (ontwerp-) besluiten die de gemeente verplicht is te publiceren. Het gaat bijvoorbeeld om

Nadere informatie

- Meerkoetenweg 26 b080386-2 Oprichten van twee landbouwschuren ingangsdatum 14 november 2011

- Meerkoetenweg 26 b080386-2 Oprichten van twee landbouwschuren ingangsdatum 14 november 2011 INGEKOMEN AANVRAGEN OM GEBRUIKSVERGUNNING Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend dat onderstaande aanvragen om gebruiksvergunning ter behandeling zijn ontvangen. Ingekomen aanvragen liggen niet

Nadere informatie

Openbare bekendmakingen

Openbare bekendmakingen Openbare bekendmakingen De in deze openbare bekendmaking opgenomen publicaties zijn wettelijk voorgeschreven of vloeien voort uit gemeentelijk beleid. TER INZAGE U kunt stukken en plannen die ter inzage

Nadere informatie

Wet ruimtelijke ordening Vastgesteld uitwerkingsplan Partiële herziening Uitwerkingsplan Park Maashorst kamer 1

Wet ruimtelijke ordening Vastgesteld uitwerkingsplan Partiële herziening Uitwerkingsplan Park Maashorst kamer 1 Wet ruimtelijke ordening Vastgesteld uitwerkingsplan Partiële herziening Uitwerkingsplan Park Maashorst kamer 1 Vaststelling uitwerkingsplan Het College van burgemeester en wethouders van Uden maakt op

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Tom Schreursweg Kavel 7C, het handelen in strijd met het bestemmingsplan ten behoeve van een bedrijfswoning, te Amsterdam.

Omgevingsvergunning Tom Schreursweg Kavel 7C, het handelen in strijd met het bestemmingsplan ten behoeve van een bedrijfswoning, te Amsterdam. Omgevingsvergunning Tom Schreursweg Kavel 7C, het handelen in strijd met het bestemmingsplan ten behoeve van een bedrijfswoning, te Amsterdam. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 44 2016 INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben

Nadere informatie

Anterieure overeenkomsten Delstraat 3-5 te Uden en Volkelseweg (locatie Retraitehuis) te Uden

Anterieure overeenkomsten Delstraat 3-5 te Uden en Volkelseweg (locatie Retraitehuis) te Uden Bekendmaking Anterieure overeenkomsten Delstraat 3-5 te Uden en Volkelseweg (locatie Retraitehuis) te Uden Het college van burgemeester en wethouders maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6:24

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 6 2017 Onherroepelijk wijzigingsplan 'Galgenstraat 1 Sint Kruis' Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat tegen het vaststellingsbesluit van het wijzigingsplan

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. beschikking Omgevingsvergunning Documentnummer: 921860 Aanvraag Op 20 februari 2013 hebben wij, burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam, een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in

Nadere informatie

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 18 mei 2011; dossiernummer : WB20110318; van : Panteia de heer MJM Vermunt : Bredewater 26, 2715CA

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 17 2017 Publicatie ontwerp verkeersbesluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard spreken het voornemen uit om een algemene gehandicaptenparkeerplaats te reserveren

Nadere informatie

Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure

Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure Publicatie ontwerpbeschikking uitgebreide procedure Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders van Smallingerland

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad gemeente Oldambt

Elektronisch gemeenteblad gemeente Oldambt Officiële bekendmakingen Hier vindt u de gemeenteberichten van de Gemeente Oldambt. Dit zijn bekendmakingen van (ontwerp-) besluiten die de gemeente verplicht is te publiceren. Het gaat bijvoorbeeld om

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad Ledeacker ongewijzigd heeft vastgesteld. Deze herziening wijzigt de bestemming Agrarische doeleinden van het perceel Dorpsstraat 15 te Ledeacker in Wonen waardoor de bouw van twee woningen mogelijk wordt.

Nadere informatie

Voornemen uitschrijving burger(s) van gemeente Deurne naar land Onbekend

Voornemen uitschrijving burger(s) van gemeente Deurne naar land Onbekend Donderdag 19 september 2013, week 38 Voornemen uitschrijving burger(s) van gemeente Deurne naar land Onbekend Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 13 2017 Publicatie ontwerp verkeersbesluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard spreken het voornemen uit om op ieder van de volgende locaties twee parkeerplaatsen

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam:

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam: INHOUD: Verleende omgevingsvergunningen blz 1 Verleende vergunning sandwichborden blz 2 Verleende vergunning verkoopkraam blz 2 Bekendmaking bestuursdwang blz 3 Kennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Nadere informatie

Bekendmaking intrekking Verordening Kinderopvang 2004 en Verordeningen in het kader van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ)

Bekendmaking intrekking Verordening Kinderopvang 2004 en Verordeningen in het kader van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) Donderdag 25 april 2013, week 17 Bekendmaking intrekking Verordening Kinderopvang 2004 en Verordeningen in het kader van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) Burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 51 2016 Exploitatieovereenkomst appartementengebouw De Bever Het college van Burgemeester en Wethouders van Heerhugowaard heeft op 6 december 2016 besloten in te stemmen met de exploitatieovereenkomst

Nadere informatie

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden.

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden. Nummer : 57 Datum : 28-01-2015 --------------------------------------------------------------------------------------------- LEESWIJZER De gemeente Weert publiceert bekendmakingen op de website van de

Nadere informatie

Gemeentepagina Woudrichem week 38, 18 september 2014

Gemeentepagina Woudrichem week 38, 18 september 2014 Agenda commissie bezwaarschriften gemeente Woudrichem op maandag 22 september 2014 De vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften gemeente Woudrichem houdt op maandag 22 september 2014, vanaf 17.30

Nadere informatie

Zie Procedure 4. Anterieure overeenkomst Rechtestraat 3, Odiliapeel

Zie Procedure 4. Anterieure overeenkomst Rechtestraat 3, Odiliapeel Anterieure overeenkomst Rechtestraat 3, Odiliapeel Het college van burgemeester en wethouders maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het volgende bekend:

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen I. Ontvangen aanvragen: Omgevingsvergunningen: Afferden: Bouwen: - Pas 7 6654AK, renoveren dak (ontvangen 12-5-2015); Druten: Uitweg: - Vierschaar nabij nr. 24, 6651AS, aanleggen

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 49 5 december nummer 50 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

Gemeentepagina Woudrichem week 5, 29 januari 2015

Gemeentepagina Woudrichem week 5, 29 januari 2015 Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap op 18 maart 2015 Op woensdag 18 maart 2015 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van Noord-Brabant en de leden

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 23-2017 Publicatie ontwerp verkeersbesluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard spreken het voornemen uit om een stopverbod in te stellen door het aanbrengen van

Nadere informatie

Pagina 1/5 T

Pagina 1/5 T b.boerstra@live.nl De heer B.M. Boerstra Kreil 17 1768 BS BARSINGERHORN Verzenddatum 27 februari 2017 Ons kenmerk Uw kenmerk Uw brief van Onderwerp Omgevingsvergunning Contact Chris Nijhuis 1/5 T 088 321

Nadere informatie

Informatie om te reageren:

Informatie om te reageren: Gemeenteblad Bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente d.d. 22 mei 2013. Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: Omgevingsvergunningen

Nadere informatie

Voornemen opname gegevens over het vertrek naar een onbekend land

Voornemen opname gegevens over het vertrek naar een onbekend land Donderdag 7 juli 2016, week 27 Voornemen opname gegevens over het vertrek naar een onbekend land Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij

Nadere informatie

Op donderdag 22 mei 2014 vindt de openbare besluitvormende raadsvergadering plaats. Locatie: raadzaal gemeentehuis Brummen Aanvang: 20.

Op donderdag 22 mei 2014 vindt de openbare besluitvormende raadsvergadering plaats. Locatie: raadzaal gemeentehuis Brummen Aanvang: 20. Agenda en notulen Hoorzittingen bezwaarschriftencommissie: 20 mei 2014 Op dinsdag 20 mei 2014 is er een vergadering van de bezwaarschriftencommissie in het gemeentehuis. Tijdens deze vergadering worden

Nadere informatie

Advertenties week 36 voor in het Heerhugowaards Nieuwsblad

Advertenties week 36 voor in het Heerhugowaards Nieuwsblad Advertenties week 36 voor in het Heerhugowaards Nieuwsblad NIEUWSBERICHT Voornemen uitschrijving Basisregistratie Personen Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerhugowaard zijn voornemens om de

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

Vertrokken naar onbekende bestemming

Vertrokken naar onbekende bestemming Vertrokken naar onbekende bestemming Uit onderzoek van de afdeling Stadswinkel is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de gemeentelijke basisadministratie (GBA)

Nadere informatie

Ingekomen aanvraag omgevingsverguning uitgebreide procedure Stationsplein 2 Enkhuizen

Ingekomen aanvraag omgevingsverguning uitgebreide procedure Stationsplein 2 Enkhuizen Nr. 63358 5 juli Ingekomen aanvraag omgevingsverguning uitgebreide procedure Stationsplein 2 Enkhuizen Het college van burgemeester en wethouders neemt een ingekomen aanvraag omgevingsvergunning uitgebreide

Nadere informatie

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft op 10 november 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bouwwerk

Nadere informatie

L 8. Verzoek om bij volmacht te mogen stemmen

L 8. Verzoek om bij volmacht te mogen stemmen L 8. Verzoek om bij volmacht te mogen stemmen BELANGRIJK! LEES DE TOELICHTING. met blokletters invullen Aan de burgemeester van Ondergetekende verwacht niet in staat te zullen zijn in persoon aan de komende

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 8 21 februari 2017 nummer 8 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

ZONDER DEZE KAART KUNT U NIET STEMMEN!

ZONDER DEZE KAART KUNT U NIET STEMMEN! 270201_Stempas_257412 17-01-2007 13:34 Pagina 1 Stempas Gemeente: Kieskring: OPROEPING voor de verkiezing van de leden van PROVINCIALE STATEN van op woensdag 7 maart 2007. Het stembureau houdt zitting

Nadere informatie

Gemeenteblad Druten nummer 95 Officiële bekendmakingen

Gemeenteblad Druten nummer 95 Officiële bekendmakingen Tijdelijke verkeersmaatregelen Centrum Emmastraat voor Brazilië op 21 april 2013 - afsluiting van de gehele Emmastraat van 20 april om 9.00 uur tot en met 21 april 2013 21.00 uur Viering Koninginnedag

Nadere informatie

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning.

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning. M.R.E. Bos Gerbrandylaan 13 2314 EX Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071 bodvs@leiden.nl www.leiden.nl/gemeente

Nadere informatie

Het gedeeltelijk intrekken van de omgevingsvergunning van het vleesvarkensbedrijf J. Wassink

Het gedeeltelijk intrekken van de omgevingsvergunning van het vleesvarkensbedrijf J. Wassink Omgevingsvergunning Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning B&W hebben de volgende aanvragen ontvangen: Regulier: Locatie: Hallsedijk 30 Tonden Voor: het vernieuwen van een bijgebouw Datum ontvangst:

Nadere informatie

Overzicht van de officiële bekendmakingen van de gemeente Sittard-Geleen week 12 18 maart 2015

Overzicht van de officiële bekendmakingen van de gemeente Sittard-Geleen week 12 18 maart 2015 APV-vergunning Sittard-Geleen, Geleen ter hoogte van Westelijke Randweg Soort Bekendmaking : APV-vergunning Status : besluit Inzien van de stukken De ontheffing en alle overige relevante stukken liggen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) BEKENDMAKINGEN GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE D.D. 20-07- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

Kapvergunning. Stookontheffing. Speelautomatenvergunning. Drank- en horecavergunning. Omgevingsvergunning

Kapvergunning. Stookontheffing. Speelautomatenvergunning. Drank- en horecavergunning. Omgevingsvergunning Kapvergunning Verleende kapvergunning, Dr. Gunningstraat 15 Datum verzending: 19 februari 2015 Het kappen van een Taxus Verleende kapvergunning, IJsselstraat 9 Datum verzending: 23 februari 2015 Het kappen

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen Regulier Aangevraagd - Vlasakker 1a, Oostrum het starten van een kapsalon (nr. 2014-0263, ontvangstdatum 07/11) - Veldstraat 29, Merselo het plaatsen van een pergola met zonnepanelen

Nadere informatie

Gemeentepagina Woudrichem week 1, 7 januari 2016

Gemeentepagina Woudrichem week 1, 7 januari 2016 Herstraten Duizendmorgen Maandag 11 januari start van der Stelt GWW met het herstraten van de weg aan de noordzijde van het viaduct in de Duizendmorgen. Het zuidelijke gedeelte is medio 2015 uitgevoerd.

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeenteblad Week 20 15 mei 2013 Gemeente Pekela Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.pekela.nl/gemeenteblad Week 33 14 augustus 2013 nummer 33 In voorliggend

Nadere informatie

Advertenties week 37 voor in het Heerhugowaards Nieuwsblad

Advertenties week 37 voor in het Heerhugowaards Nieuwsblad Advertenties week 37 voor in het Heerhugowaards Nieuwsblad INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD

OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 6 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van 2 'te koop' borden. De aanvraag gaat over diverse locaties

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 34 23 augustus 2016 nummer 34 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de omgevingsvergunning.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de omgevingsvergunning. gemeente Nieuwkoop afdeling Publiekszaken Hoogeveen Ecopluimveebedrijf T. Hoogeveen Langeraarseweg 194 A 2461 CP Ter Aar zaaknummer behandeld door betreft W-2017-0040 Vincent van Schaik ONTWERPbesluit

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het volgende bekend:

Het college van burgemeester en wethouders maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het volgende bekend: Anterieure overeenkomst Lage Burchtweg 4, Uden Anterieure overeenkomst Zeelandsedijk 14, Volkel Het college van burgemeester en wethouders maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6:24 Wet ruimtelijke

Nadere informatie

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning.

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning. Combinatie A4 Burgerveen - Leiden t.a.v. mevrouw P. Bakker Postbus 4019 2301 RA Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden

Nadere informatie

Dit besluit is voorbereid volgens de procedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Dit besluit is voorbereid volgens de procedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; Pagina 1 van 6 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiderdorp Aanhef Van de heer B.D. Borreman, wonende Poortwacht 28 te Leiderdorp, is op 10 november 2014 een verzoek ontvangen waarbij om een eerste

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 11 februari 2016

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 11 februari 2016 Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 11 februari 2016 Nehobolaan 8a Tienray apv vergunning exploitatievergunning 5865AS8 a Vervaldatum 25-02-2016 Burgemeester en wethouders van Horst aan

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Donderdag 15 oktober 2015, week 42 Omgevingsvergunningen Aanvragen De volgende aanvragen om omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn ontvangen. De vermelde

Nadere informatie

Officiële bekendmakingen van de gemeente Baarn. Collecten In de week van 7 tot en met 13 oktober, collecteert de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Officiële bekendmakingen van de gemeente Baarn. Collecten In de week van 7 tot en met 13 oktober, collecteert de Nederlandse Brandwonden Stichting. Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen van de gemeente Baarn Mededelingen 10 oktober 2012 week 41 Nummer 15 Collecten In de week van 7 tot en met 13 oktober, collecteert de Nederlandse Brandwonden

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) BEKENDMAKINGEN GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE d.d. woensdag 18 maart Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Wijk bij

Nadere informatie

Gemeentepagina week 03-20 januari 2016

Gemeentepagina week 03-20 januari 2016 Page 1 of 7 over meerssen projecten openingstijden contact links english Gemeentepagina week 03-20 januari 2016 Publicatiedatum: 19 januari 2016 11:00 Weeknummer: 03 Datum: woensdag 20 januari 2016 De

Nadere informatie

Pagina 1/6 T

Pagina 1/6 T tomgroot@hotmail.com jeroenborst@breddels.nl Verzenddatum 2 mei 2017 Ons kenmerk Uw kenmerk De heer T.N. Groot Westerweg 16 a 1733 EB NIEUWE NIEDORP Uw brief van Onderwerp Omgevingsvergunning Contact Lisette

Nadere informatie

ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING EERSTE FASE ERF KORTLAND 42

ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING EERSTE FASE ERF KORTLAND 42 ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING EERSTE FASE ERF KORTLAND 42 Kennisgeving Burgemeester en wethouders van Alblasserdam maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning eerste fase (ex. artikel 2.5

Nadere informatie

Beleidsregels leerlingenvervoer 2015

Beleidsregels leerlingenvervoer 2015 Beleidsregels leerlingenvervoer 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Druten heeft op 3 maart 2015 de Beleidsregels leerlingenvervoer 2015 vastgesteld. Op 31 maart 2015 is aanvullend beleidsregel

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 41 2017 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Aanvragen omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning

Nadere informatie

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden.

Bijlagen Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle bekendmakingen) te vinden. Nummer : 29 Datum : 16-07-2014 --------------------------------------------------------------------------------------------- LEESWIJZER De gemeente Weert publiceert bekendmakingen op de website van de

Nadere informatie

Woensdag 26 september 2012

Woensdag 26 september 2012 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Regulier

Omgevingsvergunning. Regulier Omgevingsvergunning Regulier Aangevraagd - Laagheidseweg 15, Venray het veranderen van de inrichting (nr. int-2016-0006, ontvangstdatum 20/09) - Grutto ongenummerd, Venray het bouwen van 14 woningen (nr.

Nadere informatie

Verleende ontheffing knalapparatuur Dorpsweg 123, Schellinkhout

Verleende ontheffing knalapparatuur Dorpsweg 123, Schellinkhout Nr. 305 9 februari 205 Verleende ontheffing knalapparatuur Dorpsweg 23, Schellinkhout Het college van burgemeester en wethouders heeft ontheffing verleend voor het gebruik van knalapparatuur op het perceel

Nadere informatie

Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde:

Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: Bekendmakingen van gemeente Hof van Twente d.d. 3 juni 2015 Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: - Omgevingsvergunningen - Besluiten

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00079369 Burgemeester en wethouders hebben op 30 juni 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het bouwen van 14 woningen op

Nadere informatie