DON seminar & Kickoff DON! 5 juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DON seminar & Kickoff DON! 5 juni 2013"

Transcriptie

1 DON seminar & Kickoff DON! 5 juni 2013

2 Programma 14:30 Ontvangst 2 15:00 Welkom & opening Michael Soederhuizen, secretaris DON 15:15 De Resultaten Energie Cor Kleinveld, Grontmij CO2 Natasa Sikirica, Soil & More International Ruimte Lennart van der Burg, Grontmij 16:00 Vervolg, hoe verder? Rob Wilders, voorzitter DON 16:15 Pitches van inspirerende sprekers Energie dak (Thermisch) Cees Mager, Triple Solar Zonne energie PV Tom Kromwijk, directeur Kromwijk Elektrotechniek Kansen voor spanningsoptimalisatie Simon Loerakker, Optivolt Duurzaam Inkopen = een kans voor het MKB! Loek van Beurden, bureau PRO 10 17:30 duurzaamheid in de gemeente wethouder gemeente Nieuwkoop 17:45. Vragen en discussie 18:00. Afsluiting

3 3 Het collectief Michael Soederhuizen, secretaris DON

4 Plangebied Nieuwkoop 4

5 Project partners Nieuwkoop 5

6 Doelstelling 6 Projectdoelstelling: 1) Verbetering kwaliteit en benutting van de openbare en particuliere ruimte 2) Reduceren van de CO 2 uitstoot

7 De Koplopers op Bovenland

8 De Koplopers op De Olm

9 De Koploper op Schoterhoek

10 10

11 11

12 12

13 13 Energie Cor Kleinveld, Grontmij

14 Dashboard informatie: 14

15 Evaluatie van de opstart. 15 Hoe is de opzet geweest? Wat is hier in gewijzigd? Waarom is dit gewijzigd? Welke valkuilen zijn we tegen gekomen? Excuus voor deze onvoorziene problematiek

16 CO2 footprint totaal en aandeel gas en elektra 16

17 Energieverbruik deelnemers pilotgroep 2013: 17

18 Totaal Overzicht energieverbruik Nieuwkoop 18

19 Bewustwording door inzicht. 19

20 Doel van Energiemanagement: 20 Inzicht in verbruik, vorige sheet Inzicht in besparingspotentieel

21 Energiebesparing 21 Besparingspotentieel Toelichten aanpak, gerealiseerde besparing en besparingspotentieel in Nieuwkoop Meten = weten 3 voorbeeld casussen Best practises voor besparing, wat kun je zelf doen en wat laten doen.. Maatregel zelf gedaan Bewustwording Ophangen beeldscherm Informeren medewerkers Laten doen / investering Spanningsoptimalisatie Energieadvies

22 Indicatie potentieel voor CO2-reductie 22 Maatregel Besparing gas Besparing elektra Energiemanagement 15% 2%-5% Energieadvies/aanvullende maatregelen 15% 12% Spanningsoptimalisatie - 10% PV-panelen - 30% Compensatie overig overig

23 Casus 1 Power Quality: 23 Wat betekent dit? Waarom is dit hier zinvol? Wat is het resultaat bij toepassing? Voorbeeld

24 Effect van rendementsverbetering: 24

25 Casus 2 De Haan Petfood?? 25 Hoog piekverbruik gas voor steriliseren van productie. Veel restwarmte in afvalwater Wat kunnen we doen met de hoeveelheid afvalwater? Wat kunnen we doen met de restwarmte in het afvalwater? Jaarverbruik ca m3/jaar. Gasverbruik per jaar : m3 Elektraverbruik per jaar: kwh Maatregelen en effect op CO2 reductie:

26 CO2 Footprint: 26

27 Verdeling gas en elektra: 27

28 Maatregelen en effect op CO2 28 Restwarmte uit afvalwater: Power quality voor aandrijfmotoren:

29 DON

30 Over Omefa

31 Product ontwikkeling

32 Display

33 Bewustwording

34 Kosten reductie

35 Voor Omefa betekent dit: Betere Cosinus Phi Netto Investering Terugverdientijd 3 jaar Reductie energieverbruik kwh CO2 reductie 54 ton Power Quality

36 Bewustwording van stook momenten Aanpassing thermostaatstanden Geïnvesteerd in nieuwe ketels Onderzoek naar warmteterugwinning Proceswarmte Afvoerlucht Gasbesparing

37 Voorlichting SDE subsidie Aangevraagd voor Wp Opbrengst kwh / jaar Investering Terugverdientijd jaar Gasbesparing

38 Footprint

39 39 CO2 footprint Sikirica, Soil & More International

40 Visie en Activiteiten Compost Footprinting Bodem (carbon) CO2 Water Duurzamheid Carbon Credits (C-rechten) van duurzame (biologisch) landbouw

41 Totale CO2 footprint CF- de optelsom van alle broeikasgassen die worden uitgestoten door een bedrijf tijdens een bepaalde periode (meestal 1 jaar). Hierbij gaat het niet alleen om koolstofdioxide (CO2), maar ook om andere broeikasgassen zoals methaan (CH4), lachgas (N2O) die worden omgerekend in CO2 equivalenten (CO2e). 28 uit 30 bedrijven Voor het jaar 2011

42 Opbouw CO2e emissies gespecificeerd per scope en emissiebron. Scopes: 3 scopes Emissie-bron: Emissiebron Elektriciteit Gasverbruik Wagenpark bedrijf Zakenreizen: vluchten Zakenreizen: geen vluchten Woon-werk verkeer Papierverbruik Afval Total carbon footprint

43 Resultaten Total CF: 10,935,081 kg CO2e =10,935 t CO2e Overzicht van broeikasgasemissies per scope:

44 Resultaten

45 Voorbeeld: Spelt Grondwerken Emissiebron GHG emissie Unit % Elektriciteit 152,425 kg CO 2 e 5.17% Gasverbruik - kg CO 2 e 0.00% Diesel 2,743,125 kg CO 2 e 92.96% Zakenreizen: vluchten - kg CO 2 e 0.00% Zakenreizen: geen vluchten - kg CO 2 e 0.00% Woon-werk verkeer* 53,700 kg CO 2 e 1.82% Papierverbruik 1,727 kg CO 2 e 0.06% Afval - kg CO 2 e 0.00% Total carbon footprint 2,950,977 kg CO 2 e %

46

47 Carbon credits & carbon neutrality De credits uit Soil & composteringsprojecten Gecertificeerd door TÜV Nord Cert GmbH, een door de Verenigde Naties geaccrediteerde partij. Soil & compost helpt boeren en agrarische coöperaties; ondersteuning van locale economieën en locale werkgelegenheid Verbetering van bodemvruchtbaarheid Verbetering van het waterbergende vermogen van de grond Versterking van het weerstands- en immuunsysteem van de gewassen

48 48 Ruimte Lennart van der Burg, Grontmij

49 Perspectief!? 49

50 Ruimtelijke kwaliteit 50

51 Ruimtelijke kwaliteit vergroening 51 Bevinding en Weinig tot geen openbaar groen Meer groen is voor ondernemers wel wenselijk Knelpunten Geen ruimte voor groene inpassing Onderhoud is beperkt Kansen: Aanleg groenstroken, toevoegen groenstructuur Groene gevels Afstemming uistraling openbare en private terreinen Tijdelijke gebruik van leegstaande kavels. Samenwerking met hoveniers bedrijf, gezamenlijk groenbeheer Samenwerking Natuurmonumenten

52 Mobiliteit en parkeren 52 Bevindingen Laden en lossen op openbare weg probleem op een aantal plaatsen Nachtparkeerders langs de weg Parkeerproblemen op eigen terrein Knelpunten Beschikbare ruimte is beperkt Kansen Collectief parkeerplaats bezoekers? Parkeerstroken maken is een oplossing Parkeer bewegingen verminderen, wat zijn de alternatieven?

53 53

54 Zon 54

55 De Olm m2 dak (42%) 55 Potentieel: kwp In voorbereiding: 5% kwh (Spelt)

56 Schoterhoek: m2 dak (53%) 56 Potentieel: kwp In voorbereiding: 0%

57 Bovenland: m2 dak (43%) 57 Potentieel: kwp Benut: 0,1% (ARP)

58 Wind 58

59 Windenergie de voordelen 59 Duurzame energie opwekking Betrouwbare techniek Mogelijkheden profilering Bijdrage gemeentelijke doelstellingen duurzame energie / klimaat Financieel interessant Collectieve benutting

60 Windenergie de knelpunten 60 Horizonvervuiling Betrokkenheid omwonenden Natuur en milieu Politiek draagvlak

61 Windenergie de opwekking 61 Voorbeeld invulling 2x Enercon E82 Ashoogte 80 meter Rotordiameter 82 meter Opgesteld vermogen 4,6 MegaWatt (MW) Jaarlijkse productie 10 miljoen KiloWatt uur (kwh) elektriciteit

62 Windenergie route Vorming collectief/businessplan Deelnemers Financieringsvorm Participatie lokatie etc Lokatiestudie aspecten gemeente/provincie Natuur en milieu Fysieke ruimte Bekabeling Veiligheid Opbrengsten etc Communicatie Vergunningentraject Subsidie (SDE/EIA) Realisatie Exploitatie 62

63 Kansen in de omgeving? 63 RWZI Rijnland:

64 Kansen in de omgeving? 64 Natuurmonumenten: Natuur ontwikkeling en CO2 compensatie

65 Conclusie 65 Kansen (top 5) 1. Mobiliteit: Verminder, Verander & Verduurzaam 2. Groen beheer publiek / privaat viste kaartje 3. Benutting dakoppervlak - genoeg voorbeelden.. 4. Profilering - vanuit collectief 5. Afval hergebruik reductie en hergebruik Aanbeveling Samen met gemeente en bedrijven thematisch kansen uitwerken vanuit duurzaamheid gedachte

66 66 Vervolgaanpak Rob Wilders, voorzitter DON

67 Resultaten gesprekken (1) 67

68 Resultaten gesprekken (2) 68

69 Resultaten gesprekken (3) 69

70 Resultaten gesprekken (4) 70

71 Vervolg aanpak 71 Individueel Collectief 1) Duurzaamheidsprojecten 2) Effectueren energiebesparing 3) Vervolg DON initiatief

72 Duurzaamheidsprojecten 72 Hoe verder? Masterclasses: inhoudelijke kennissessies met daarbij centraal een duurzaamheidsthema waar DON leden in kunnen participeren o.a. Energie inkoop Zonne energie Afval recycling Etc. Uitwerken in collectieve initiatieven Profilering en gebiedmarketing Opschalen > bedrijven kunnen participeren

73 1) Duurzaamheidsprojecten INKOOP 73 Opstart collectief GROEN ENERGIE inkoop traject, stappenplan: 1) Inventariseren lopende energiecontracten bedrijven 2) Voorbeeldberekening besparing 3) Vaststellen uitgangspunten: 1) 100% groen electra / gas 2) % eigen opwekking / productie 3) Contractduur 4) Gespreken marktpartijen voor samenwerking

74 1) Duurzaamheidsprojecten - ZON 74 Lancering zonne-energie collectief, uitwerken stappenplan: 1) 2) Vaststellen uitgangspunten offerte o.a.: 1) Uitvoeringen voor mininimaal 15 bedrijven 2) 100 / 50 / 0% financiering 3) Beheer en onderhoud 15 jaar (gedurende tijd financiering) 4) Voorwaarde deelname per bedrijf 5) Etc. 3) Kansen subsidie en fiscale voordelen. SDE+ 4) Visualiseren zon op het bedrijventerrein 5) Opstellen collectieve propositie. Interessante kansen

75 2) Effectueren potentieel energiebesparing 75 Hoe verder gaan met 30 bedrijven met E-monitoring in nieuwkoop? Stappenplan / aanpak met daarin ondermeer: Sturing door bedrijven zelf op basis van monitoringsysteem & best practises Ieder ½ jaar tips met rapportage, beoordeling profielen en adviesgesprek Mogelijkheid tot maatwerk besparing advies specifiek per bedrijf Energiemanagement Gebouwscan Ect.. Energie monitoring voor andere vestigingen (voorbeeld Lek HABO Groep #11)

76 76 Energie dak (Thermisch) Cees Mager, Triple Solar

77 Energie uit het dak DON 5 juni 2013

78 De huidige markt: Elektrisch: Zonnepaneel PV module (elektrisch) poly- of monokristallijn amorf Thermisch: A. Zonnecollector zonneboiler tapwater of ruimteverwarming

79 De behoefte in de markt : De klant wil: - energie besparen - snelle terugverdientijd - geen lelijke glazen postzegels op het dak De overheid dwingt tot daden: - energiezuinige woningen (lage EPC EPN) - hoge energietarieven: CBS: > 7% per jaar (laatste 10 jaar) - verdubbeling stookkosten in 10 jaar ( %) Toenemend gebruik van de warmtepomp: - energetisch efficiënt - maar ook problemen met geothermische bron - onbalans in de (Warmte Koude Opslag)

80 Waar ligt de focus: 4 soorten energiekosten die we dagelijks gebruiken kosten/jaar oplossing besparing Brandstofkosten 2500,- hybride 10% Auto km benzine 250,- Elektriciteit 750,- PV-paneel 300,- 8 stuks 2000 Wpiek Warm water 250,- zonne-boiler 50% 125,- Stookkosten 2000,- Triple Solar + 50% 2500 m3 gas warmtepomp 1.000,-

81 Ontwikkeling in duurzame energieopwekking:

82

83 Triple Solar collector: collector Solar sandwich paneel

84 Fysische eigenschappen: Aluminium dakbedekking Collector met geïntegreerde buizen Verkrijgbaar als collector of als sandwichpaneel Elk type isolatie mogelijk te integreren Hoge isolatie van Rc 5 tot Rc 9 Robuust Lange levensduur (50 jaar ++) Mooi roevendak design Hoge opbrengst (TNO gemeten) Veelzijdig inzetbaar in de installatie Op elke lengte en kleur te produceren (als het maar zwart is)

85 Gebouw geïntegreerd Bedrijfspand Oldebroek

86 Gebouw geïntegreerd Bedrijfspand Weesp

87 Zon thermisch dak: MFA Wognum 350 m2

88 Zon thermisch dak: Museum Continium Kerkrade 430 m2

89 Demowoning - Nieuwkoop Vaillant hybride: De goedkoopste energie levert!

90 Triple Solar systeem

91 PVT: Combinatie van zon-thermisch met elektrische energie: MUST voor nul-energie-woningen

92 Waarom Triple Solar 1: Architectonisch: Triple Solar dak = energieopwekker Triple Solar dak = multi-architectonisch inzetbaar Design: geen lelijke postzegels Oplossing voor nul-energie woning Levensduur > 50 jaar Woning: Triple Solar collector = bron van de warmtepomp 2.0 Verhoging van de efficiency van de warmtepomp Overzichtelijke techniek met weinig onderhoud Terugverdientijd 7 tot 10 jaar 92

93 Waarom Triple Solar 2: Utiliteit nieuwbouw: Balanceren en regenereren van de WKO binnenkort verplicht Geen vergunning nodig (i.t.t. geothermische bron) Verhoogt de efficiency van de warmtepomp Utiliteit renovatie (retro fit): Kan naast bestaande gasheaters geïnstalleerd worden Overzichtelijke installatie Hoge opbrengst: - 50 % besparen op de stookkosten - Maakt gebruik van zonlicht, diffuus licht of buitentemperatuur - Terugverdientijd 7 tot 10 jaar - reductie uitstoot CO2

94 Nijverheidslaan 1 E 1382 LE Weesp

95 95 Zonne energie PV Tom Kromwijk, Kromwijk Elektrotechniek

96

97 DUURZAAMHEID Middels zonne-energie

98 Even voorstellen Ton Kromwijk Directeur/eigenaar van Kromwijk Electrotechniek

99 Welkom bij de nieuwe revolutie!

100 Een eindeloze bron van zonne-energie

101 Een eindeloze bron van zonne-energie Geen schadelijke bijproducten Het is schoon, stil en gratis Bijna onderhoudsarm Werkt ook bij bewolkt weer Lange levensduur Benut hem!

102 De werking van zonne-energie Fotovoltaïsch effect Silicium Spanningsverschil Omvormer Koppeling met electriciteitsnet

103 Zonnepanelen, wat moet je weten Montage op plat dak, schuin dak of veldopstelling Gem. oppervlakte paneel: ca. 1,6 m 2 Vermogen paneel uitgedrukt in Wp Gem. Paneel is 240 Wp. Komt overeen met 208 kwh/jaar (x0,87)

104 Zonnepanelen, waar moet u op letten? Goede prijs/kwaliteit verhouding (wie kan deze vergelijking maken) Geen dumppartijen (bijvoorbeeld panelen van 2011) Goede productgaranties en opbrengstgaranties Gecertificeerd voor de Nederlandse markt Geschikt voor het Nederlandse klimaat De te installeren PV installatie moet door de bank geaccepteerd worden om in aanmerking te komen voor financiering

105 Omvormers, waar moet u op letten? A-merk (wie kan deze vergelijking maken) Goede garanties Goede service Geschikt voor partiële schaduw Hoge efficiency Lange levensduur Monitoring via PC

106 Bevestiging, waar moet u op letten? Gunstige prijs/kwaliteit verhouding Goede garanties Geschikt voor uw dak, schuin (staal of golfplaten) pannen of plat. Geschikt voor de windbelasting (let op berekening) Lange levensduur Constructief toe te passen: schuin 15 kg/m 2 plat 22 kg/m 2 Lichte versie 15 kg/m 2

107 Keuze leverancier, waar moet u op letten? Dat het geen prijzenknaller is, maar dat hij een totaalpakket levert, ook elektrotechnische diensten Kies een leverancier uit de regio Ga na of de leverancier werkt volgens vastgestelde veiligheidsnormen Bekend is met zonne-energie en ervaring heeft

108 Ondernemer, waar moet u op letten? Dakbelasting, kan dak e.e.a. hebben (15 kg/m 2 ) Eventueel vervangen van het de kwh meter i.v.m. teruglevering Wanneer dakplaten vervangen Asbest houdende platen (ouder dan 25 jaar) Max. 80% van het gebruik omzetten in zonnepanelen Waterdichtheid van montagesystemen i.v.m. corrosie Garanties Subsidies, schoonmaak van de omvormers

109 Zoninstraling in Nederland

110 Besparen met zonne-energie U bent zelf stroomproducent (onafhankelijk van energiebedrijven) Minder afname van externe stroom Overschot terugleveren (salderen)

111 Subsidies Vervangen van asbesthoudende daken SDE subsidie: via agentschap.nl EIA subsidie: 11% van de investering (bij winstgevende onderneming) KIA subsidie: kleinschaligheidsaftrek

112 PV voor bedrijventerreinen Nieuwkoop Kromwijk en Grontmij: Duurzame EcoNED partners in PV Grote voordelen door gezamenlijk vooronderzoek Grote voordelen door gezamenlijk inkopen panelen Grote voordelen door gezamenlijk inkopen onderhoud N.B. Extra voordeel vooronderzoek leden stichting D.O.N. Conclusie: Hoe meer deelnemers = Hoe meer voordeel!

113 Vragen?

114 114 Kansen voor spanningsoptimalisatie Simon Loerakker, Optivolt

115 Kostenbesparing en CO2 reductie door verbetering van de power quality

116 Wat doet OptiVolt? Kostenbesparing elektriciteit en reductie CO door het verbeteren van de interne power quality van elektrotechnische infrastructuren door installatie van energiebesparende systemen: reductie van blindstromen filteren van harmonischen stromen opheffen van asymmetrische belasting spanningsoptimalisatie

117 Uitgangspunten Minimale energieverbruik per jaar: Elektriciteit: kwh Energiebesparingvoorstel; 850,- (creditering na installatie energie besparende systemen) Elektrotechnische inventarisatie 12 maandfacturen netwerkbedrijf, elektriciteit (Stedin,Liander,etc.)

118 Energiebesparende systemen ENERGIEBESPARENDE SYSTEMEN Spanningsoptimalisatie V- Liner Harmonischen filtering en blindstroom compensatie PowerLiner

119 ENERGIEBESPARENDE SYSTEMEN 225 V 237 V 233 V Decentrale blindstroom compensatie MultiLiner Opheffen asymmetrische belasting

120 Effect energiebesparende systemen EFFECT INSTALLATIE ENERGIEBESPARENDE SYSTEMEN Harmonische filtering PowerLiner

121 Effect energiebesparende systemen EFFECT INSTALLATIE ENERGIEBESPARENDE SYSTEMEN INSTALLATIE-OPLEVERFORMULIER Projectnummer 3817 Contactpersoon Naam Damen Shipyards Gorinchem Telefoon (vast) Adres Avelingen-West 20 Telefoon (mobiel) PC/Woonplaats 4202 MS Gorinchem Datum oplevering kw kw kvar kvar Cos.p Cos.p Volt Volt Amp Amp THD% THD% Opmerking Pos Lokatie Naam kw Model voor: na: voor: na: voor: na: voor: na: voor: na: voor: na: 5 Kantoor nieuw Warmte Pomp 18 MultiLiner 5,39 5,08 3,57 0,64 0,84 0,99 221,1 222,8 29,3 23,7 3,6 4,3 gemeten op 1A1 6 Warmte Pomp 18 MultiLiner 5,46 5,14 3,54 0,71 0,84 0,98 220,3 222,7 28,7 21,3 3,9 3,6 gemeten op 1A3 7 TD Compressor 45 MultiLiner 4,12 3,97 4,34 2,84 0,66 0, , ,3 10 Parts toevoer Ventilator 7,5 MultiLiner 1,45 1,23 1,38 0,11 0,72 0,99 220,9 221,3 9,1 6,7 5,1 4,8 11 Kantoor nieuw koeling 18 MultiLiner 8,14 7,93 4,76 0,27 0,86 0,99 219,7 220,4 42,9 37,3 4,8 3,5 gemeten op 1A4 12 koeling 18 MultiLiner 8,14 7,93 4,76 0,27 0,86 0,99 219,7 220,4 42,9 37,3 4,8 3,5 13 Kantoor nieuw Koeling 30 MultiLiner 9,12 8,56 7,34 1,01 0,83 0,99 219,5 221,3 56,78 51,3 3,8 3,7 gemeten op 1A2 14 koeling 30 MultiLiner 9,12 8,56 7,34 1,01 0,83 0,99 219,5 221,3 56,78 51,3 3,8 3,7 15 Kantoor oud Koeling 15 MultiLiner 2,93 2,78 3,08 0,23 0,67 0,99 219,3 220,6 17,8 12,6 8,9 7,4 16 Koeling 15 MultiLiner 2,93 2,78 3,08 0,23 0,67 0,99 219,3 220,6 17,8 12,6 8,9 7,4 gemeten op KM6 17 Koeling 15 MultiLiner 2,87 2,54 4,7 0,27 0,64 0,99 218,9 220,3 18,3 12,9 9,4 8,7 gemeten op KM7 18 Parts Compressor 48 MultiLiner 5,42 5,03 2,62 0,42 0,88 0,96 218,5 219,7 17,2 16,4 3,8 3,2 19 Compressor 48 MultiLiner 5,42 5,03 2,62 0,42 0,88 0,96 218,5 219,7 17,2 16,4 3,8 3,2 gemeten op 1K Compressor 18 MultiLiner 2,2 1,97 1,62 0,8 0,81 0,97 218,3 219,8 12,6 10,3 3,6 2,7 gemeten op 1K20-3 Totaal 72,71 68,53 54,75 9,23 0,79 0,97 219,68 220,99 408,36 332,10 5,30 5,07 verschil 5,75% 83,14% 19,25% 0,59% 18,67% 4,31% Metingen zijn uitgevoerd over één fase. Decentrale blindstroom compensatie MultiLiner

122 Effect energiebesparende systemen EFFECT INSTALLATIE ENERGIEBESPARENDE SYSTEMEN Monitoring kw/kwh voor en na installatie (pulsen) netbeheerder

123 Effect energiebesparende systemen EFFECT INSTALLATIE ENERGIEBESPARENDE SYSTEMEN Monitoring kw/kwh voor en na installatie (pulsen) netbeheerder

124 ENERGIEBESPARINGSVOORSTEL kwh/ kw verbruik en kosten analyse contractvermogen, reductie CO2-uitstoot Verbruiksreductie & kostenbesparing Investering,lease of ESCO, pay back periode, EIA regeling besparingsgaranties

125 Pré-installatie, draaiboek en installatie PRE-INSTALLATIE & INSTALLATIE 1. Plaatsbepaling energiebesparende systemen 2. Installatiedraaiboek 2. Gecertificeerde installatie + aansluiting monitoring (indien gewenst ook door huisinstallateur)

126 OPLEVERING 1. Effecten installatie energiebesparende systemen en aanpassing installatie 2. Opleverrapportage

127 Tailor made energiedashboard

128 Klanten

129 ANIMATIEFILM

130 130 Duurzaam Inkopen = een kans voor het MKB! Loek van Beurden, bureau PRO 10

131 Duurzaam inkopen = een kans voor het MKB!, De sleutel tot succes in het zakendoen met de overheid? Daendelsstraat XT Den Haag Loek van Beurden juni 2013

132 Deze presentatie Pro 10, een korte introductie Doel Kernpunten Aanbestedingswet 2012 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Nuttige informatie

133 Pro 10 B.V. Kernactiviteiten: Doorlichten en professionaliseren van de inkoopfunctie; Detacheren van inkoopprofessionals privaat en publiek; Uitvoeren en begeleiden van aanbestedingen; Outsourcing Begeleiden van bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen. Trainingen, workshops Pro 10 staat voor kwaliteit (commissie aanbestedingsexperts min.ez): Inkoopresultaat op maat Winnend inschrijven Betrokken en deskundig Maatschappelijk verantwoord

134 Enkele facts 800 mensen getraind met betrekking tot DI Inkooppakketindeling met duurzaamheid o Wagenpark o Onderhoud o Schoonmaak o Drukwerk o Meubilair o Ingenieursdiensten o Opslag en distributie o Verhuizingen o Transport o Verpakkingen o Beveiliging o Gehandicaptenvervoer o Autoverhuur o Archief o Bomen o Bedrijfskleding o Postverzending o Starterswoningen o facilitair beheer buurthuizen o etcetera, etcetera

135 Doel U informeren over belangrijke inkoop- ontwikkelingen binnen de overheid en de plaats van MVO daarbinnen. Zodat u kansen kunt benutten door onderscheidend te zijn, in ieder geval m.b.t. MVO en u daar binnen uw eigen context passende maatregelen voor treft.

136 KSF om meer duurzaam meer Business te generen. Overheden gaan hierop letten bij selecteren leveranciers en beoordelen offertes. AANBESTEDINGSWET

137 Kernpunten Aanbestedingswet gevolgen voor het MKB 1. Duidelijkheid bij niet-europese aanbestedingen. Gids Proportionaliteit richtlijnen opgenomen voor drempelbedragen voor de meervoudig onderhandse en nationale aanbesteding. 2. Clusteren Opdrachten dienen in principe in percelen te worden verdeeld, en mogen niet onnodig worden samengevoegd 3. Vermindering administratieve lasten De Model Eigen Verklaring en de Gedragsverklaring Aanbesteden leiden tot lagere administratieve lasten voor inschrijvers 4. Selectie Geen omzeteisen, referenties per kerncompetentie 5. Gunningscriterium EMVI verplicht. Gunnen op laagste prijs mag alleen nog indien deugdelijk gemotiveerd.

138 Kernpunten Aanbestedingswet gevolgen voor het MKB 6. Contractvoorwaarden dienen proportioneel te zijn Contracten mogen geen disproportionele voorwaarden bevatten 7. Publicatie Publicatie op Tenderned is verplicht 8. Langere bezwaartermijn De Alcateltermijn gaat van 15 naar 20 dagen. 9. Klachtenregeling Elke aanbestedende dienst is verplicht een klachtenregeling in te stellen 10. Centraal advies klachtafhandeling. Het Centraal advies biedt een laagdrempelige wijze van oplossen van geschillen, zonder dat de rechter eraan te pas komt.

139 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Overheden kopen jaarlijks voor ruim 60 miljard goederen en diensten in. Dat is een fors bedrag, dat het voor bedrijven de moeite waard kan maken om hun productie / diensten te verduurzamen. Overheden stellen bij hun inkoop op drie terreinen eisen: milieu, sociale omstandigheden en werkgelegenheid voor kwetsbare groepen in de social

140 Aanbestedingswet De aanbestedingswet leidt ertoe dat het MKB meer kans maakt op het winnen van aanbestedingen. Op welke manier kan deze kans nog beter benut worden?

141 MVO Met sociale aspecten wordt bijvoorbeeld gedoeld op arbeidsomstandigheden, zoals kinderarbeid. Bij milieuaspecten gaat het om het effect van het product op het milieu, bijvoorbeeld door energie- of materiaalgebruik. Wanneer ondernemers hier aantoonbaar aandacht aan besteden, zullen zij meer kans maken op het winnen van de aanbesteding

142 Milieu (Planet) Duurzaamheidscriteria per productgroep: Per productgroep zijn Eisen en gunningscriteria gegeven voor Aanbestedende diensten Voorbeeld: Eis Schoonmaak Voor de schoonmaakmiddelen wordt altijd gebruik gemaakt van navulbare flacons. Wanneer de ondernemer hier niet aan voldoet dan valt hij af. Voorbeeld: Gunningscriterium Verhuisdiensten Aan de inschrijving die voor de opdracht voertuigen inzet, zwaarder dan 500 kg, met Euro IV norm of hoger worden [x] punten toegekend. Hoe vriendelijker voor het milieu, hoe beter de inschrijving scoort Zie voor het overzicht van alle productgroepen:

143 Productgroepen

144 Sociale voorwaarden (People) De overheid wil dat producten die ze koopt, op een eerlijke manier zijn geproduceerd. Kinderarbeid, hongerlonen, onmenselijke arbeidsomstandigheden Hoe kan de leverancier dit waarborgen: zich aansluiten bij een betrouwbaar keteninitiatief. Hierin werken verschillende partijen samen om betere sociale omstandigheden te bewerkstelligen in een bepaalde productieketen (bijvoorbeeld kleding of palmolie); verklaren dat ze geen problemen voorzien. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor landen waar rechtspraak, vakbonden en een arbeidsinspectie goed functioneren. De leverancier hoeft dan verder geen actie te ondernemen; maatregelen te nemen. Dit geldt bijvoorbeeld voor landen waar sommige bedrijven zich niet aan de regels houden. In een jaarlijks te verschijnen, openbaar rapport verantwoordt de leverancier zich voor gemaakte keuzes.

145 Goedgekeurde keteninitiatieven Op dit moment zijn de volgende keteninitiatieven goedgekeurd door de overheid: o Fair Flowers Fair Plants branche: bloemen en planten; o Fair Wear Foundation - branche: kleding; o Social Accountability International - branche: alle; o Max Havelaar keurmerk voor fair trade - branche: voedingsmiddelen, bloemen, katoen, cosmetica en verzorging; o Union for Ethical BioTrade branche: voedsel, cosmethica, farmacie, decoratie; o UTZ Certified branche: koffie, thee, cacao, palmolie.

146 Social return (people) Doel van de overheid is om 5% social return per aanbesteding te eisen. Dit houdt in dat de opdrachtnemer 5% van de aanneem- of loonsom besteden om uitkeringsgerechtigden in te zetten op het werk. Dit betekent het tewerkstellen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. zie het werkgeversservicepunt

147 Doelgroepomschrijving Uitkeringsgerechtigden op basis van: WWB* WW (langer dan 12 maanden werkloos en/of 50 jaar of ouder.) WIA/ WGA/ WAZ WAJONG IAOW/ IOAZ WSW-geïndiceerden Niet uitkeringsgerechtigde werkzoekenden* Vroegtijdige schoolverlaters en jongeren met onvoldoende kwalificaties Leerlingen in het kader van BOL/BBL opleidingen, VSO en/of praktijkscholen. Grotere afstand tot de arbeidsmarkt: personen die langere tijd werkloos zijn (langer dan 12 maanden, 50 jaar of ouder zijn en/of die zonder reintegratieondersteuning of andere begeleiding niet zelfstandig aan werk kunnen komen.

148 De inzet van social return Een percentage van het aantal ingezette uren. De inzet van een bepaald aantal mensen voor de duur van het contract. Het bieden van stage- of (leer)werkplekken. Dat kan bijvoorbeeld gaan om of leerlingen van VMBO, Praktijkonderwijs of Voortgezet Speciaal onderwijs. Het verzoek aan de opdrachtnemer om zelf met ideeën voor social return te komen. Werk uitbesteden aan een SW-bedrijf of inkopen bij een sociale ondernemer. Dat is wettelijk alleen mogelijk bij inkoop onder de Europese aanbestedingsdrempel.

149 Kansen voor het MKB op het gebied van duurzaamheid Door de Aanbestedingswet zijn er meer kansen gecreëerd voor het MKB. Door te investeren in MVO kunnen deze kansen beter worden benut, zeker als de overheid meer aan prestatie inkoop gaat doen (Best Value Procurement)

150 Algemene informatie en wetgeving Dossier social return (PIANOo, expertisecentrum aanbesteden) Overheidsbeleid rond duurzaam inkopen en social return Nieuwe Aanbestedingswet MVO Nederland

151 Dank voor uw aandacht (en bel of mail gerust als u vragen heeft)

152 152 Gemeente Nieuwkoop Wethouder

153 Thank You

01 / AANLEIDING 02 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 03 / PROJECTAANPAK 04 / VOORWAARDEN PRESENTATIE 05 / VERVOLGSTAPPEN. Zon op Bedrijfsdaken 06 / VRAGEN

01 / AANLEIDING 02 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 03 / PROJECTAANPAK 04 / VOORWAARDEN PRESENTATIE 05 / VERVOLGSTAPPEN. Zon op Bedrijfsdaken 06 / VRAGEN 01 / AANLEIDING 02 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 03 / PROJECTAANPAK PRESENTATIE Zon op Bedrijfsdaken 04 / VOORWAARDEN 05 / VERVOLGSTAPPEN 06 / VRAGEN AANLEIDING Ambitie Capelle aan den IJssel Energieneutraal

Nadere informatie

Edwin Waelput Tempas Bouwmanagement bv Breda DuurSaam cooperatie ua

Edwin Waelput Tempas Bouwmanagement bv Breda DuurSaam cooperatie ua Edwin Waelput Tempas Bouwmanagement bv Breda DuurSaam cooperatie ua Het hoofddoel is: het omlaag brengen van uw energierekening door gedragsinvloeden & techniek én het produceren van duurzame energie;

Nadere informatie

PRESENTATIE. Zon op Bedrijfsdaken 01 / INTRODUCTIE 02 / PROJECTCASE TEXEL 03 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 04 / PROJECTCASES

PRESENTATIE. Zon op Bedrijfsdaken 01 / INTRODUCTIE 02 / PROJECTCASE TEXEL 03 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 04 / PROJECTCASES 01 / INTRODUCTIE 02 / PROJECTCASE TEXEL 03 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN PRESENTATIE Zon op Bedrijfsdaken 04 / PROJECTCASES 05 / UW BEDRIJVENTERREIN VERDUURZAMEN? ZON OP BEDRIJFSDAKEN Ambitie gemeente Energieneutraal

Nadere informatie

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug CONCEPT Omgevingsdienst regio Utrecht Mei 2015 opgesteld door Erwin Mikkers Duurzame energie per Kern in gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

EEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING VOOR IEDEREEN

EEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING VOOR IEDEREEN A SUSTAINABLE ENERGY SUPPLY FOR EVERYONE A SUSTAINABLE ENERGY SUPPLY FOR EVERYONE o o o o Portaal (6x) Bo-Ex Stanleylaan Bo-Ex Livingstonelaan Isolatie Geen Wel Wel Glas enkel Dubbel Dubbel

Nadere informatie

WAT MAG JE VAN EEN LEVERANCIER VERWACHTEN EN HOE BEOORDEEL JE DAT? WORKSHOP 2 Liesbeth Unger: Human Rights @ Work

WAT MAG JE VAN EEN LEVERANCIER VERWACHTEN EN HOE BEOORDEEL JE DAT? WORKSHOP 2 Liesbeth Unger: Human Rights @ Work WAT MAG JE VAN EEN LEVERANCIER VERWACHTEN EN HOE BEOORDEEL JE DAT? WORKSHOP 2 Liesbeth Unger: Human Rights @ Work 24 APRIL 2014 DE WORKSHOPS Workhop 1: Toepassing sociale voorwaarden in de praktijk Workhop

Nadere informatie

Grootschalige PV, stimulansen voor, en vanuit het bedrijfsleven. Marc Kok, directeur Energie Service Noord West

Grootschalige PV, stimulansen voor, en vanuit het bedrijfsleven. Marc Kok, directeur Energie Service Noord West Grootschalige PV, stimulansen voor, en vanuit het bedrijfsleven Marc Kok, directeur Energie Service Noord West Trends:: Stijgende prijzen? foto: epa Duitse zon drukt dagprijs Nederlandse stroom 31-01-2012

Nadere informatie

Ervaringen met zonnepanelen

Ervaringen met zonnepanelen Ervaringen met zonnepanelen 17 MEI 2017 Even mezelf introduceren Evert Raaijen Getrouwd, 3 kinderen (2 getrouwd, 1 uit huis studerend) 3 keer opa Werk: Elektrotechnische achtergrond (UT) Business development

Nadere informatie

Informatieavond Zonnepanelen. Hans Pulles in samenwerking met: Wilko Kistemaker (Groen Zonnig) Pieter Biewenga (NewSolar)

Informatieavond Zonnepanelen. Hans Pulles in samenwerking met: Wilko Kistemaker (Groen Zonnig) Pieter Biewenga (NewSolar) Informatieavond Zonnepanelen Hans Pulles in samenwerking met: Wilko Kistemaker (Groen Zonnig) Pieter Biewenga (NewSolar) 16 mei 2013 Agenda Informatieavond 19:30 Welkom Aanleiding Energiepunt Wonen (Gem.

Nadere informatie

Zonne-energie in Nederland. Presentatie Landbouwers Gemeente Zijpe 28-09-2011

Zonne-energie in Nederland. Presentatie Landbouwers Gemeente Zijpe 28-09-2011 Zonne-energie in Nederland Presentatie Landbouwers Gemeente Zijpe 28-09-2011 Informatie Horizon Opgericht 2009 Veel ervaring in (duurzame) energie ca. 60 jaar Grootaandeelhouder HVC Groep in Alkmaar In

Nadere informatie

Zonne-energie voor ondernemers

Zonne-energie voor ondernemers Zonne-energie voor ondernemers Een zonnige en zuinige toekomst? Johannes Zijlstra 20-03-2013 LTO Noord Advies Zonne energie; drijvende kracht!? 1 Zonuren Onderwerpen Energie en duurzaamheid Ontwikkeling

Nadere informatie

Agenda Informatieavond Zonnepanelen

Agenda Informatieavond Zonnepanelen Informatieavond Hans Pulles in samenwerking met: Wilko Kistemaker (Groen Zonnig) Pieter Biewenga (NewSolar) 16 mei 2013 19:30 21:45 Agenda Informatieavond Welkom Aanleiding Energiepunt Wonen (Gem. Utrecht)

Nadere informatie

Harderwijk in de zon

Harderwijk in de zon Harderwijk in de zon Informatieavond zonne-energie Veluwe Duurzaam samen met Gemeente Harderwijk 17 juni 2014 ir. A.D. Hekstra Handicom Solar solar@handicom.nl 0341-412629 Vanavond Zonnestraling -> warmte

Nadere informatie

Waarom zonnestroom? 21 maart 2013 1

Waarom zonnestroom? 21 maart 2013 1 Waarom zonnestroom? De zon is ruim voorradig. Je eigen stroom duurzaam zelf opwekken. Verwachte levensduur panelen ca. 30 jaar. Minder afhankelijk van de grote maatschappijen Minder invloed van wat ver

Nadere informatie

echt Nul op de meter HRsolar : Robbert van Diemen Techneco : Niels van Alphen

echt Nul op de meter HRsolar : Robbert van Diemen Techneco : Niels van Alphen echt Nul op de meter HRsolar : Robbert van Diemen Techneco : Niels van Alphen Agenda Wie is HRsolar Zonnewarmte V1.0 De markt Zonnewarmte V2.0 Zonnewarmte NOM Wie is HRsolar Nederlandse fabrikant van complete

Nadere informatie

Het dak als energiebron

Het dak als energiebron Optimaal gebruik van je dak Rotterdam heeft 14,5 vierkante kilometers aan platte daken. Die ruimte biedt volop kansen om benut te worden voor het opwekken van energie, voor regenwaterbuffering, voor het

Nadere informatie

Duurzaam wonen zonder gas of stadsverwarming 15 april 2014 Piet Vink Centrum, Den Haag

Duurzaam wonen zonder gas of stadsverwarming 15 april 2014 Piet Vink Centrum, Den Haag Duurzaam wonen zonder gas of stadsverwarming 15 april 2014 Piet Vink Centrum, Den Haag Hilbrand Does www.energiegarant.nl september2013 Agenda 19:30-19:50: Inloop 19:50-20:00: Opening en introductie door

Nadere informatie

INNAX GROUP presentatie PROVADA 7 JUNI 2011 1400-1430H

INNAX GROUP presentatie PROVADA 7 JUNI 2011 1400-1430H INNAX GROUP presentatie PROVADA 7 JUNI 2011 1400-1430H Presentatie EVEN VOORSTELLEN WAT DOET INNAX LINK NAAR HET ENDIS CONCEPT ENERGIE MANAGEMENT DUURZAME ENERGIE VOORZIENING Even voorstellen PHILIP BLAAUW

Nadere informatie

Maak optimaal gebruik van je dak voor:

Maak optimaal gebruik van je dak voor: Maak optimaal gebruik van je dak voor: het opwekken van electriciteit, het oogsten van warmte, voor regenwaterbuffering, voor het bevorderen van biodiversiteit, het tegengaan van oververhitting, voor tuinieren

Nadere informatie

Energiecafé010 Optimaal gebruik van je dak Corine Erades 5 November Energiecafé010 Optimaal gebruik van je dak Corine Erades 5 November 2016

Energiecafé010 Optimaal gebruik van je dak Corine Erades 5 November Energiecafé010 Optimaal gebruik van je dak Corine Erades 5 November 2016 Energiecafé010 Optimaal gebruik van je dak Corine Erades 5 November 2016 Energiecafé010 Optimaal gebruik van je dak Corine Erades 5 November 2016 Bron: gemeente Rotterdam Maak optimaal gebruik van je dak

Nadere informatie

ZONNE-ENERGIE IS DE ENERGIE VAN NU ÉN VAN ONZE TOEKOMST!

ZONNE-ENERGIE IS DE ENERGIE VAN NU ÉN VAN ONZE TOEKOMST! ZONNE-ENERGIE IS DE ENERGIE VAN NU ÉN VAN ONZE TOEKOMST! MONTAGE DOOR KOMO GECERTIFICEERD DAKDEKKERS- BEDRIJF ADVISEREN LEVEREN INSTALLEREN ADVISEREN Green Power Systems is uw adviseur, leverancier en

Nadere informatie

Werkgroep HEET/DEH. Zonnepanelen stralen. Gezamenlijke aankoop 2013

Werkgroep HEET/DEH. Zonnepanelen stralen. Gezamenlijke aankoop 2013 WELKOM Werkgroep HEET/DEH Zonnepanelen stralen Gezamenlijke aankoop 2013 Agenda 20.00-20.10 uur Ontvangst en inleiding (Huub) 20.10-20.40 uur Waarop te letten bij aanschaf en selectie-criteria (Jaap) 20.40-20.45

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016

CO2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016 CO2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016 Naam opdrachtgever: Raedthuys Holding B.V. Adres: Hengelosestraat 569 Plaats: Enschede Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle

Nadere informatie

9-2-2016. Informatiebijeenkomst, 9 februari 2016. Even voorstellen 2. Tim van Twuijver Adviseur duurzame energie Grontmij (Part of SWECO)

9-2-2016. Informatiebijeenkomst, 9 februari 2016. Even voorstellen 2. Tim van Twuijver Adviseur duurzame energie Grontmij (Part of SWECO) Informatiebijeenkomst, 9 februari 2016 Even voorstellen 2 Tim van Twuijver Adviseur duurzame energie Grontmij (Part of SWECO) Inhoud 3 Waarom zonne-energie? Waarom is zonne-energie interessant van u? Hoe

Nadere informatie

Onderzoek Offerte. Voorbeeld Hotel

Onderzoek Offerte. Voorbeeld Hotel Onderzoek Offerte Voorbeeld Hotel AdvaVolt B.V. Telefoon: 06 31 96 17 40 Weegschaalstraat 3 Email: info@advavolt.com 5632 CW Eindhoven, Netherlands Website: www.advavolt.com Postbus 4122 KvK: 17067671

Nadere informatie

Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement

Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement Rekenen aan rendement zonnepanelen Monique van der Meij Energie-adviseur Monique.vanderMeij@flynth.nl mobiel: 06 53 26 19 68 LTO Noord Programma Ondernemer

Nadere informatie

Feiten en Cijfers Energie Gemeente Berg en Dal

Feiten en Cijfers Energie Gemeente Berg en Dal Feiten en Cijfers Energie Gemeente Berg en Dal Raadsbijeenkomst Edward Pfeiffer, Claudia Algra 7 april 2016 Gemeente Berg en Dal Programma Tijd Onderwerp Verantwoordelijke 21:30 21:35 Opening Wethouder

Nadere informatie

TRIPLE SOLAR ENERGIEDAK 2.0 WKO balanceren met een aluminium zonthermisch dak

TRIPLE SOLAR ENERGIEDAK 2.0 WKO balanceren met een aluminium zonthermisch dak TRIPLE SOLAR ENERGIEDAK 2.0 WKO balanceren met een aluminium zonthermisch dak Introductie: Het Triple Solar zonthermisch dak (ook wel energiedak genoemd) is speciaal ontwikkeld voor het regenereren, balanceren

Nadere informatie

De presentatie gemeenten West-Brabant

De presentatie gemeenten West-Brabant De presentatie gemeenten West-Brabant Team voorstelling Wilfried de Koning Jan Megens Anita Krus Kevin de Koning Jaap Pannekoek Guyon de Koning Wil Albers Wie zijn wij? Sun & Wind energy solutions B.V.

Nadere informatie

Echt nul op de meter. HRsolar : Robbert van Diemen Techneco : Niels van Alphen

Echt nul op de meter. HRsolar : Robbert van Diemen Techneco : Niels van Alphen Echt nul op de meter HRsolar : Robbert van Diemen Techneco : Niels van Alphen Agenda Zonthermie V1.0 -> V3.0 Zonthermie V3.0 / warmtepompen Wie is HRsolar Nederlandse fabrikant van zonthermische oplossingen

Nadere informatie

Waar gaat het over? Léon Bruinen

Waar gaat het over? Léon Bruinen H i e r o o k e e n p r o j e c t v a n : M A A K T Z O N N E - E N E R G I E R E N D A B E L E m m a s t r a a t 1 1 5-2 6 4 1 E D - P ijn a c k e r - T. + 3 1 ( 0 ) 8 5-8 7 8 0 6 8 4 w w w. s o ls o

Nadere informatie

Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen

Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen Voorbeeldproject voor een gecombineerde inzet van duurzame energiebronnen voor de productie van warmte en elektriciteit Presentatie 18 dec. VV. Berkum Eddy Bramer

Nadere informatie

Het ontwerpen van PV-installaties (zonnestroomsystemen) Jacco Putman

Het ontwerpen van PV-installaties (zonnestroomsystemen) Jacco Putman Het ontwerpen van PV-installaties (zonnestroomsystemen) Jacco Putman Topics - Korte intro - Het ontwerpen Artist's rendering of Orange's solar concept tent - Keuze van panelen en omvormers - Wat betekent

Nadere informatie

MEI Westerkwartier 4 april 2011

MEI Westerkwartier 4 april 2011 Duurzame Energie veranderingen in de markt van Photo Voltaische systemen (PV) MEI Westerkwartier 4 april 2011 Frans Debets Duurzame energie 4 redenen om het te ontwikkelen 1. Klimaatbeleid, CO2 reductie

Nadere informatie

Naar een klimaatneutrale sportvereniging

Naar een klimaatneutrale sportvereniging Naar een klimaatneutrale sportvereniging Leidraad voor het maken van een eigen projectplan of Plan van Aanpak Inleiding Steeds meer sportverenigingen met een eigen accommodatie komen in actie om energie

Nadere informatie

Zonne-energie in de landbouw

Zonne-energie in de landbouw Zonne-energie in de landbouw Programma 20.00 uur 20.10 uur 21.10 uur 21.25 uur 21:50 uur 22.15 uur Opening bijeenkomst Mogelijkheden van zonnestroom (Wouter Veefkind) PAUZE Rekenen aan rendement (Monique

Nadere informatie

ZONNE ENERGIE. Woensdag 4 maart 2015 Oude Leije GERKE DRAAISTRA

ZONNE ENERGIE. Woensdag 4 maart 2015 Oude Leije GERKE DRAAISTRA ZONNE ENERGIE Woensdag 4 maart 2015 Oude Leije GERKE DRAAISTRA Onderwerpen introductie zonne energie in Nederland uitleg werking zonnestroom installaties plaatsing op verschillende daken financiële aspecten

Nadere informatie

ROMS interieur & display makers

ROMS interieur & display makers Gespreksverslag januari 2013 Duurzaamheid ROMS interieur & display makers Waarderveldseweg 97 Dhr. O. Meijer 023-5347284 oscar@roms.nl Rinco Bakker 06 532 95 684 energiecoach@parkmanagement.nl Aanleiding:

Nadere informatie

Carbon footprint 2011

Carbon footprint 2011 PAGINA i van 12 Carbon footprint 2011 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2011_1.2 Versie: 1.2 Status: Definitief Uitgegeven

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 5 november 2013 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nefit Zonnestroom. N e f i t h o u d t N e d e r l a n d w a r m. CentroSolar PV-systemen

Nefit Zonnestroom. N e f i t h o u d t N e d e r l a n d w a r m. CentroSolar PV-systemen Nefit Zonnestroom N e f i t h o u d t N e d e r l a n d w a r m CentroSolar PV-systemen Een stroom gratis zonne- Elektriciteit van eigen huis De zon is de meest duurzame energiebron. In Nederland levert

Nadere informatie

Samenwerken met agrariërs geeft kansen voor groene energie. Ton van Korven Projectleider Bio-economie Ton.van.Korven@zlto.nl

Samenwerken met agrariërs geeft kansen voor groene energie. Ton van Korven Projectleider Bio-economie Ton.van.Korven@zlto.nl Samenwerken met agrariërs geeft kansen voor groene energie Ton van Korven Projectleider Bio-economie Ton.van.Korven@zlto.nl LTO inzet duurzame energie 1. Verbetering inkomenspositie door (decentrale)energieproductie

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

De Energie Revolutie. Proof, not promises. Maximale CO2 reductie. Maximaal Rendement

De Energie Revolutie. Proof, not promises. Maximale CO2 reductie. Maximaal Rendement De Energie Revolutie Proof, not promises Maximaal Rendement Maximale CO2 reductie Dit is HONE Wat is HONE? Het kosteloos energie opwekken met duurzame stroom kan al jaren. Nu kan het ook bij de opwekking

Nadere informatie

JM Vrij beheer b.v. Reductie onderzoek, doelstellingen en het energiemeetplan 2014-2020. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel

JM Vrij beheer b.v. Reductie onderzoek, doelstellingen en het energiemeetplan 2014-2020. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel JM Vrij beheer b.v. AH Vrij Groen, Grond en Infra Vrij Materieel onderzoek, en het energiemeetplan 2014-2020 Conform niveau 3 op de CO 2 -Prestatieladder 3.0 Documenten 1.B1.1, 3.B1.1 en 3.B2.2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Van asbestsanering tot zonnedak: een totaaloplossing zonder poespas

Van asbestsanering tot zonnedak: een totaaloplossing zonder poespas Van asbestsanering tot zonnedak: een totaaloplossing zonder poespas Haal rendement uit uw nieuwe dakbedekking: kies voor de zon! Duurzaam ondernemen is van deze tijd. Groene energie is van deze tijd. Asbest

Nadere informatie

Inhoud. SDE+ loket Voorbereiding SDE+ aanvraag Omvang systeem Exploitatie (voorbeeld) Organisatie Projectmanagment

Inhoud. SDE+ loket Voorbereiding SDE+ aanvraag Omvang systeem Exploitatie (voorbeeld) Organisatie Projectmanagment SDE+ Loket Fryslân Inhoud SDE+ loket Voorbereiding SDE+ aanvraag Omvang systeem Exploitatie (voorbeeld) Organisatie Projectmanagment SDE+ Loket Waarom dit loket Ondersteuning bij SDE+ aanvraag Zon-PV Groep

Nadere informatie

Zonne-energie gratis en schoon

Zonne-energie gratis en schoon Zonne-energie gratis en schoon Samen gaan we voor duurzaam Genieten van de zon. Buiten in de tuin, in het park of op het strand. De zon geeft ons gratis energie. We kunnen de zon ook op een andere manier

Nadere informatie

Zelf zonne-energie opwekken?

Zelf zonne-energie opwekken? Zelf zonne-energie opwekken? Programma Consumentenbond kiest voor zonne-energie Samen sterk met Vereniging Eigen Huis (VEH) Hoe werken zonnepanelen? Het aanbod en de zekerheid van het Zonnecollectief Rekenvoorbeeld

Nadere informatie

Hartelijk welkom HARTELIJK WELKOM. Asbest eraf, zonnepanelen erop! 26-06-2013

Hartelijk welkom HARTELIJK WELKOM. Asbest eraf, zonnepanelen erop! 26-06-2013 Hartelijk welkom HARTELIJK WELKOM Asbest eraf, zonnepanelen erop! 26-06-2013 Asbest eraf, zonnepanelen erop HARTELIJK WELKOM Mark Ormel namens Oost-Achterhoek-Berkelland-Lochem- Bronckhorst-Doetinchem

Nadere informatie

d.d Daniel Kool & Wouter van den Heuvel

d.d Daniel Kool & Wouter van den Heuvel d.d. 31-08-2016 Daniel Kool & Wouter van den Heuvel Onafhankelijke rol als intermediair Wij helpen consumenten onafhankelijk en stapsgewijs met duurzaamheid advies en (totaal)oplossingen op weg naar energieneutraal

Nadere informatie

Renewable energy in the Reijerscop area Peter Dekker Luc Dijkstra Bo Burgmans Malte Schubert Paul Brouwer

Renewable energy in the Reijerscop area Peter Dekker Luc Dijkstra Bo Burgmans Malte Schubert Paul Brouwer Renewable energy in the Reijerscop area Peter Dekker Luc Dijkstra Bo Burgmans Malte Schubert Paul Brouwer Introductie Methode Subsidies Technologien Wind Zon Geothermisch Biomassa Externe Investeerders

Nadere informatie

Mogelijkheden collectieven

Mogelijkheden collectieven Mogelijkheden collectieven Welke mogelijkheden zijn er 23 januari 2914 Roelof Dijkstra Sectorstrategie Inhoud Over Enexis Trias Energetica Standaard situatie Zon-PV op eigen woning Collectieve opwek Waarom

Nadere informatie

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Erik van der Steen HYS legal 1 HYS Legal Inleiding Triodos Bank: Waarom we graag duurzaam vastgoed financieren Jones

Nadere informatie

5-3-2015 WERKGROEP TECHNIEK EN AANBESTEDING 03-03-2015. Zie de leidraad op www.zondeventer.nl

5-3-2015 WERKGROEP TECHNIEK EN AANBESTEDING 03-03-2015. Zie de leidraad op www.zondeventer.nl WERKGROEP TECHNIEK EN AANBESTEDING 03-03-2015 Zie de leidraad op www.zondeventer.nl Waarom zonne-energie Wat is zonne-energie Kengetallen Opbrengst zonne-energie Stappenplan Componenten Plaatsing Turnkey

Nadere informatie

Een duurzaam en lokaal aanbod

Een duurzaam en lokaal aanbod Een duurzaam en lokaal aanbod Lelystad, 26 juni 2013 1 Met deze samenwerking beoogt AGCE, Eneco /Joulz een duurzame visie in praktijk te brengen en biedt voor de ondernemer: Een duurzaam en lokaal aanbod

Nadere informatie

Zonnestroom Achter de Hoven. 15 oktober, Achter de Hoven Jadranka Cace, aanjager zonnestroom

Zonnestroom Achter de Hoven. 15 oktober, Achter de Hoven Jadranka Cace, aanjager zonnestroom Zonnestroom Achter de Hoven 15 oktober, Achter de Hoven Jadranka Cace, aanjager zonnestroom Zonnestroom systeem: Zonnepanelen Draagconstructie Omvormer Kabels en leidingen Beveiliging Meting J. Cace, 26

Nadere informatie

Natuurkracht. Samen met Natuurmonumenten en Greenchoice de natuur als bron van energie koesteren en beschermen

Natuurkracht. Samen met Natuurmonumenten en Greenchoice de natuur als bron van energie koesteren en beschermen Natuurkracht Samen met Natuurmonumenten en Greenchoice de natuur als bron van energie koesteren en beschermen Introductie Samenwerking Natuurmonumenten & Greenchoice Wij bundelen onze krachten met als

Nadere informatie

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions Informatiebrochure Besparen met zonnepanelen Quality solar solutions Er is steeds meer vraag naar zonnepanelen. Zonnepanelen hebben veel voordelen. Een zonnepanelen-installatie levert duurzame elektrische

Nadere informatie

VAN HARTE WELKOM INFORMATIE AVOND PV- PROJECT NAMENS WETHOUDER TON ANCION OP DE. Duurzame Verlichting Landgraaf

VAN HARTE WELKOM INFORMATIE AVOND PV- PROJECT NAMENS WETHOUDER TON ANCION OP DE. Duurzame Verlichting Landgraaf 1 NAMENS WETHOUDER TON ANCION VAN HARTE WELKOM OP DE INFORMATIE AVOND PV- PROJECT Duurzame Verlichting Landgraaf PROJECTLEIDER GEMEENTE LANDGRAAF: RONALD BOUWERS ALGEMEEN Een van de milieu ambities van

Nadere informatie

Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE)

Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE) Hartelijk welkom! Uniek nieuw initiatief Transition Town Breda Energie coöperatie: Brabants Eigen Energie (BREE) Peter Nuijten Mob: 06-22811585 E-mail: peter.nuijten@hotmail.nl 1 Concept Energie coöperatie

Nadere informatie

9-5-2014 B.v.d.Hoek Driebergen 0655965653

9-5-2014 B.v.d.Hoek Driebergen 0655965653 Zonnepanelen op het dak van uw VvE? Draagvlak creëren en offertes aanvragen en communiceren met de VvE (Nieuwsbrief) Kosten en baten analyse Berekenen terug verdien tijd Spreadsheet offerte gegevens Communicatie

Nadere informatie

Opwekking duurzame energie en terugverdientijden. Niek Tramper

Opwekking duurzame energie en terugverdientijden. Niek Tramper en terugverdientijden Niek Tramper en terugverdientijden Zonneboiler geeft warm tapwater Zonnepanelen geven elektriciteit Warmtepomp geeft verwarming Pelletkachel geeft verwarming Zonneboiler Uitgangspunt:

Nadere informatie

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Doelstellingen - Mondiaal Parijs-akkoord: Well below 2 degrees. Mondiaal circa 50% emissiereductie nodig in

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

Vergisting anno 2010 Rendabele vergister onder SDE 2010. Hans van den Boom 22 april 2010 Sectormanager Duurzame Energie

Vergisting anno 2010 Rendabele vergister onder SDE 2010. Hans van den Boom 22 april 2010 Sectormanager Duurzame Energie Vergisting anno 2010 Rendabele vergister onder SDE 2010 Hans van den Boom 22 april 2010 Sectormanager Duurzame Energie Financieren Duurzame energie binnen Rabobank Groep Maatwerk Sustainability naast Food

Nadere informatie

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V.

Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Co2 reductie bij de bedrijfsvoering van Scherrenberg B.V. Scherrenberg B.V. heeft zich in het kader van haar Kwaliteit- Arbo en Milieubeleid ten doel gesteld om de uitstoot van CO2 bij de uitvoering van

Nadere informatie

Informatieavond Zonnepanelen. Wilko Kistemaker, Peter de Vries, Luc de Vries in samenwerking met: Jacob Smit en Koos Verbart.

Informatieavond Zonnepanelen. Wilko Kistemaker, Peter de Vries, Luc de Vries in samenwerking met: Jacob Smit en Koos Verbart. Informatieavond Zonnepanelen Wilko Kistemaker, Peter de Vries, Luc de Vries in samenwerking met: Jacob Smit en Koos Verbart 3 oktober 2013 Welkom & aanleiding 19:30 Groen Zonnig Hoorn Zonnepanelen: wat

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 november 2014 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0

Nadere informatie

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions Informatiebrochure Besparen met zonnepanelen Quality solar solutions Er is steeds meer vraag naar zonnepanelen. Zonnepanelen hebben veel voordelen. Een zonnepaneleninstallatie levert duurzame elektrische

Nadere informatie

Wat moet de CV installateur met PV PV heeft de toekomst. Door: Richard Ogink

Wat moet de CV installateur met PV PV heeft de toekomst. Door: Richard Ogink Wat moet de CV installateur met PV PV heeft de toekomst Door: Richard Ogink Wat moet de CV installateur met PV Indeling presentatie 1. Zon als duurzame energiebron 2. Wetgeving 3. PV in de praktijk 4.

Nadere informatie

Welkom. Stefan Korthout. Stichting Waalwijk CO2 Vrij 29/11/2016

Welkom. Stefan Korthout. Stichting Waalwijk CO2 Vrij 29/11/2016 Welkom Stefan Korthout Opening Aad van Lopik Voorzitter Stichting Waalwijk CO2 vrij Doelstellingen Voorloper Bewustwording Samenwerking Kennis bundelen Klimaatdoelstellingen van de gemeente Waalwijk Jan

Nadere informatie

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot Beleidsverklaring Co2 Deze beleidsverklaring met betrekking tot de CO2 uitstoot is onderdeel van het door M, van der Spek Hoveniersbedrijf B.V. gevoerde milieubeleid. M. van der Spek Hoveniersbedrijf B.V.

Nadere informatie

PARKSTAD LIMBURG ENERGIE TRANSITIE

PARKSTAD LIMBURG ENERGIE TRANSITIE 1 PARKSTAD LIMBURG ENERGIE TRANSITIE BIJEENKOMST 3 DECEMBER 2015 Programma Duurzaam Landgraaf TON ANCION WETHOUDER GEMEENTE LANDGRAAF RONALD BOUWERS PROJECTLEIDER DUURZAAMHEID WIE ZIJN WIJ? PROJECTTEAM

Nadere informatie

Zonnestroomprojecten Gemeente Amsterdam. ProjectManagement Bureau Joost de Valk

Zonnestroomprojecten Gemeente Amsterdam. ProjectManagement Bureau Joost de Valk Zonnestroomprojecten Gemeente Amsterdam ProjectManagement Bureau Joost de Valk Noodzaak en ambitie Klimaatbeleid Amsterdam: forse CO 2 reductie 40% in 2025 en klimaatneutraal bouwen en gemeentegebouwen

Nadere informatie

Inkopen bij de gemeente Winterswijk

Inkopen bij de gemeente Winterswijk Inkopen bij de gemeente Winterswijk door Erny Hogenkamp, inkoopcoördinator auteur: Erny Hogenkamp 1 Inkopen bij de gemeente Winterswijk Wat zijn de regels? Wat is het beleid van de Achterhoekse gemeenten?

Nadere informatie

19.45 uur Welkom, dhr. F. Witjes, wethouder Milieuzorg gemeente Overbetuwe

19.45 uur Welkom, dhr. F. Witjes, wethouder Milieuzorg gemeente Overbetuwe Programma 19.45 uur Welkom, dhr. F. Witjes, wethouder Milieuzorg gemeente 20.00 uur Plan voor collectieve aanschaf, dhr. H. Bruggeman, Zonnecollectief 20.30 uur Techniek en randvoorwaarden voor plaatsing

Nadere informatie

DUW Parkstad. De uitstoot van broeikasgassen zorgt voor klimaatverandering!

DUW Parkstad. De uitstoot van broeikasgassen zorgt voor klimaatverandering! DUW Parkstad De uitstoot van broeikasgassen zorgt voor klimaatverandering! DUW Parkstad Woningen stoten veel broeikasgassen uit. Nieuwbouw moet vanaf 2020 energieneutraal zijn. Maar hoe maken we bestaande

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen 2016

CO 2 reductiedoelstellingen 2016 Civil at Hart b.v. Koperslager 7 2631 RK Nootdorp T (015) 251 20 10 E info@civilathart.nl I www.civilathart.nl KvK Haaglanden 272.87.214 BTW nr. : NL 8187.43.906.B01 CO 2 reductiedoelstellingen 2016 Conform

Nadere informatie

deelsessie Gelderse aanpak: stimulering bedrijven Door Roland Bus & Roy Ellenbroek (GEA) Krijn Ratsma (St. Energieke Regio)

deelsessie Gelderse aanpak: stimulering bedrijven Door Roland Bus & Roy Ellenbroek (GEA) Krijn Ratsma (St. Energieke Regio) deelsessie Gelderse aanpak: stimulering bedrijven Door Roland Bus & Roy Ellenbroek (GEA) Krijn Ratsma (St. Energieke Regio) Programma Introductie van de aanpak van het Gelders Energieakkoord (Roy Ellenbroek,

Nadere informatie

Zonne Energie iets voor WBB?

Zonne Energie iets voor WBB? Zonne Energie iets voor WBB? 23 januari 2012 Fernando de Beurs 06 55 163 013 jfdebeurs@debeurs partners.nl Agenda Introductie Achtergrond Doel van vanavond Vragen op de uitnodiging Zonne energie in het

Nadere informatie

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1 CO₂-Prestatieladder Hoogstraten Wegenbouw is sinds 2014 gecertificeerd op niveau 3 voor de CO₂ - Prestatieladder. Er is een plan van aanpak geschreven conform de norm ISO 14064-1. Hieruit is over 2013

Nadere informatie

ZONNEWIJDE-BREDA LDE BRABANT D.D. 30 MEI 2013. Breda DuurSaam: - Edwin Waelput

ZONNEWIJDE-BREDA LDE BRABANT D.D. 30 MEI 2013. Breda DuurSaam: - Edwin Waelput ZONNEWIJDE-BREDA LDE BRABANT D.D. 30 MEI 2013 1 Breda DuurSaam: - Edwin Waelput - Breda DuurSaam 2 Coöperatie van Betrokken Bredase Burgers Opgericht in september 2011 Projecten opzetten, ondersteunen

Nadere informatie

Belangenorganisatie voor VvE s en Appartementseigenaren. Uw partner in gestapeld wonen!

Belangenorganisatie voor VvE s en Appartementseigenaren. Uw partner in gestapeld wonen! Belangenorganisatie voor VvE s en Appartementseigenaren Uw partner in gestapeld wonen! Opening en welkom Mr C.J.C.M. (Kees) Oomen Directeur Organisatie & Public Affairs VvE Belang Zon op het dak van de

Nadere informatie

Duurzaamheidsonderzoek en subsidiescan Combibad De Vliet te Leiden. 11 februari 2016

Duurzaamheidsonderzoek en subsidiescan Combibad De Vliet te Leiden. 11 februari 2016 Duurzaamheidsonderzoek en subsidiescan Combibad De Vliet te Leiden 11 februari 2016 1 Managementsamenvatting Inleiding De gemeente Leiden heeft in haar duurzaamheidsambitie doelen gesteld voor de korte

Nadere informatie

ENERGIE 0 IN DE PRAKTIJK KOSTEN EN OPBRENGSTEN EXACT GEMETEN

ENERGIE 0 IN DE PRAKTIJK KOSTEN EN OPBRENGSTEN EXACT GEMETEN ENERGIE 0 IN DE PRAKTIJK KOSTEN EN OPBRENGSTEN EXACT GEMETEN Wim van den Bogerd HOGERE DOEL Woonwijken met gezonde, energiezuinige en kwalitatief hoogstaande woningen waar het fantastisch wonen is! PROGRAMMA

Nadere informatie

Oosterhout Nieuwe Energie

Oosterhout Nieuwe Energie Oosterhout Nieuwe Energie Wat is ons doel van vandaag Informeren: ONE Zonne-panelen actie Wij hopen: Op zoveel mogelijk aanvragen 2 Agenda 11.00 Opening door wethouder Jan Peters 11.05 Toelichting over

Nadere informatie

Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager

Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager Als facilitair manager bent u verantwoordelijk voor de huisvesting. Daarmee ook voor het energiegebruik van de huisvesting. In deze

Nadere informatie

Seminarie Duurzaam bouwen

Seminarie Duurzaam bouwen Seminarie Duurzaam bouwen Hernieuwbare energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Leefmilieu Brussel Monitoring van PV-systemen, zonneboilers en warmtepompen David MARTENS CENERGIE Doelstelling(en)

Nadere informatie

ENERGIE IN EIGEN HAND

ENERGIE IN EIGEN HAND Zonne-energie voor bedrijven? ENERGIE IN EIGEN HAND De Stichting Beheer Bedrijvenpark Merm, heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor bedrijven om d.m.v. aanbrengen van zonnepanelen op het

Nadere informatie

Bosch Solar Optimaal profiteren van zonne-energie

Bosch Solar Optimaal profiteren van zonne-energie Bosch Solar Optimaal profiteren van zonne-energie 2 Bosch Solar Bosch: dat klinkt bekend én vertrouwd! Geen wonder, want miljoenen mensen over de hele wereld gebruiken de producten van Bosch. Dag in, dag

Nadere informatie

ZONNE - PANELEN INFORMATIE. Bouwbedrijf Bruggink BV Molenweg 11 7055AW Heelweg 0315-242929

ZONNE - PANELEN INFORMATIE. Bouwbedrijf Bruggink BV Molenweg 11 7055AW Heelweg 0315-242929 ZONNE - PANELEN INFORMATIE Bouwbedrijf Bruggink BV Molenweg 11 7055AW Heelweg 0315-242929 www.bruggink-bv.nl Oktober 2012 ZONNE - PANELEN 1. Algemene informatie Inhoud 2. Landelijke subsidieregeling, afkomstig

Nadere informatie

Grootverbruiker, aansluiting > 3 X 80A 'Alleen het beste is goed genoeg' Market Pro BV - Officiële dealer van Nord Solar GmbH

Grootverbruiker, aansluiting > 3 X 80A 'Alleen het beste is goed genoeg' Market Pro BV - Officiële dealer van Nord Solar GmbH Zonne-energie installatie Grootverbruiker, aansluiting > 3 X 80A Market Pro BV - Officiële dealer van Nord Solar GmbH Basisgegevens Grootverbruiker, aansluiting > 3 X 80A * Rechtsvorm V.O.F. * Geschatte

Nadere informatie

Hoorn 80 E+ Waarom BE+?

Hoorn 80 E+ Waarom BE+? Hoorn 80 E+ Waarom BE+? De aarde warmt op, de zeespiegel stijgt en fossiele brandstoffen raken uitgeput Bedrijventerreinen zichtbaar maar onbemind Groot potentieel in Nederland Technisch logisch Financiering

Nadere informatie

Opbrengstscan zonnepanelen

Opbrengstscan zonnepanelen Opbrengstscan zonnepanelen Gratis en onafhankelijk advies voor uw woning Anoniem voorbeeldadvies Aan: Datum Uw naam Adres Postcode, Plaats..-..-. Opbrengst Mogelijkheden van uw dak Met geavanceerde software

Nadere informatie

Bijlage: Green Deal Sun Share Breda

Bijlage: Green Deal Sun Share Breda 1. Breda DuurSaam Breda DuurSaam is een onafhankelijke coöperatie die projecten opzet, begeleidt en uitvoert die bijdragen aan een volhoudbare, leefbare en gezonde Bredase samenleving. Deze projecten richten

Nadere informatie

Zonnestroom in de agrarische sector

Zonnestroom in de agrarische sector Zonnestroom in de agrarische sector Wouter Veefkind wveefkind@projectenltonoord.nl Projecten LTO Noord T 088 888 66 44 Over zonnepanelen Klik om een titel te maken Inhoud presentatie Waar op letten bij

Nadere informatie

Haalbaarheidsstudie toepassing PV-systeem Oorlogsmuseum Overloon

Haalbaarheidsstudie toepassing PV-systeem Oorlogsmuseum Overloon Haalbaarheidsstudie toepassing PV-systeem Oorlogsmuseum Overloon Vraagstelling/doel. Doel is om het energieverbruik (elektra) middels toepassing van PV (Photo Voltaische energie) te reduceren, met als

Nadere informatie

Energy Service Company: een kans voor u?

Energy Service Company: een kans voor u? 1 Energy Service Company: een kans voor u? Stand van zaken provinciale pilot & Kansen voor de installatiebranche Hans van der Heide Pilot provincie Friesland (1) Doel: Ervaring opdoen met het opzetten

Nadere informatie

ZonneEnergie voor Thuis

ZonneEnergie voor Thuis ZonneEnergie voor Thuis Programma 20:00 22:00 Welkom Introductie ReestdalEnergie ZonneEnergie: het hoe en waarom Pauze ZonneEnergie van ReestdalEnergie Afsluiting Vragenvuur Reestdal Duurzame Energie

Nadere informatie