Sociale media op het werk. Info voor ABVV-delegees. Publicatie voor EMSOC en het ABVV Baelden, Dorien; Bens, Jana; Saelens, Ronny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale media op het werk. Info voor ABVV-delegees. Publicatie voor EMSOC en het ABVV Baelden, Dorien; Bens, Jana; Saelens, Ronny"

Transcriptie

1 Vrije Universiteit Brussel Sociale media op het werk. Info voor ABVV-delegees. Publicatie voor EMSOC en het ABVV Baelden, Dorien; Bens, Jana; Saelens, Ronny Publication date: 2014 Document Version Preprint (usually an early version) Link to publication Citation for published version (APA): Baelden, D., Bens, J., & Saelens, R. Sociale media op het werk. Info voor ABVV-delegees. Publicatie voor EMSOC en het ABVV General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 20. nov. 2015

2

3 COPYRIGHT: EMSOC (emsoc.be), Vrije Universiteit Brussel, oktober Alle rechten voorbehouden. AUTEURS: Dorien Baelden & Jana Bens (iminds-smit smit.vub.ac.be), Ronny Saelens (LSTS VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Caroline Copers, algemeen secretaris Vlaams ABVV, Hoogstraat 42, 1000 Brussel DISCLAIMER: De auteurs zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van het volgen van de informatie in deze uitgave. Deze informatie werd gebaseerd op wettelijke regels rond internet- en gebruik in het algemeen en uit een aantal casussen uit de rechtspraak en kan daarom onderhevig zijn aan veranderingen. De informatie in deze brochure is bovendien een vereenvoudigde versie van meer complexe regelgeving. Bij specifieke gevallen of vragen is het aangeraden om professioneel juridisch advies in te winnen. agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie - 2 -

4 INLEIDING SOCIALE MEDIA OP HET WERK Door de snelle evoluties in technologie is de scheidingslijn tussen privé en professionele communicatie niet altijd meer duidelijk. Het mobiele karakter van technologie laat thuiswerk en flexibele arbeidsomstandigheden toe. Dit stelt werknemers en werkgevers voor een aantal uitdagingen. Mag een werknemer de communicatiemiddelen van de werkgever bv. gebruiken voor privécommunicatie? Of, wanneer mag een werkgever het internetgebruik van een werknemer controleren? En wanneer kan de online communicatie van een werknemer reden zijn voor ontslag? Samengevat, in welke mate is de online privacy van de werknemer beschermd en hoe ver reikt het controlerecht van de werkgever? Dit en nog vele andere vragen vormen steeds vaker het onderwerp van discussie. In deze brochure trachten we u op een aantal van deze vragen een antwoord te bieden. WETTELIJKE REGELING ONTBREEKT Het formuleren van deze antwoorden is niet eenvoudig. De onduidelijkheid die vaak bestaat over de rechten en plichten met betrekking tot het gebruik van internet en sociale media op de werkvloer, kan verklaard worden door het feit dat er momenteel geen wettelijke regeling bestaat over het gebruik van sociale media en sociale netwerksites. Lessen moeten dus getrokken worden uit meer algemene wettelijke regelingen rond interneten gebruik en rond privacybescherming en vrijheid van meningsuiting. Lessen kunnen ook getrokken worden uit eerdere rechtspraak (uitkomst van een rechtszaak), maar deze is nog niet uitvoerig aanwezig en bovendien niet altijd rechtlijnig. BIJ TWIJFEL, VRAAG JURIDISCH ADVIES De informatie in deze brochure is bijgevolg onderhevig aan veranderingen en moet gezien worden als een leidraad en niet als een wettelijk en vaststaand document. In geval van twijfel is het steeds aangeraden om professioneel juridisch advies te vragen. De informatie in deze brochure is ook niet exhaustief. De vragen die aan bod komen, zijn ontstaan uit een brede rondvraag bij al de ABVV-centrales en -gewesten. Er zullen ongetwijfeld andere vragen rijzen en doorheen de tijd zullen die vragen ook veranderen. Met deze brochure hopen we een antwoord te bieden op de meest voorkomende vragen. Rechtstaal is meestal niet erg toegankelijk. We hebben getracht de informatie zo eenvoudig mogelijk weer te geven. Onvermijdelijk worden een aantal begrippen gebruikt die wat meer uitleg vereisen. Op het einde van deze brochure vindt u een verklarende woordenlijst en bijkomende informatie terug

5 VRAGEN EN ANTWOORDEN 1 MOET MIJN WERKGEVER MIJ TOEGANG GEVEN TOT HET INTERNET? Principieel is de werkgever niet verplicht om de werknemer toegang tot het internet te verlenen. De werkgever is wel verplicht de werkinstrumenten voor de uitvoering van de taak van de werknemer ter beschikking te stellen, zoals een computer. Naargelang de functie van de werknemer zal toegang tot het internet onvermijdelijk zijn. Indien de werknemer toegang heeft tot het internet, kan de werkgever het gebruik ervan beperken. Zo kan de werkgever de toegang tot bepaalde websites afschermen. 2 MAG MIJN WERKGEVER MIJN INTERNETGEBRUIK TIJDENS DE WERKUREN CONTROLEREN? Op deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk: Gebruik je het internet via de communicatiemiddelen (bv. laptop, of smartphone) of het netwerk (bv. intranet of internet) van jouw werkgever en maak je gebruik van een webpagina die voor iedereen toegankelijk is (bv. jouw open Facebook-profiel of publieke blog)? In dit geval is het mogelijk dat je werkgever (toevallig) meekijkt. Dat is niet verboden, ook al vertel je zaken die in feite een privéaangelegenheid zijn. Het is van belang dat je als werknemer je hiervan bewust bent. Indien je werkgever kan aantonen dat je in deze publieke ruimtes bedrijfsgevoelige informatie verspreidt, dat je je lasterlijk uitlaat ten opzichte van de organisatie waar je voor werkt, of dat je inbreuken pleegt op het arbeidsreglement, dan kan dit leiden tot arbeidsrechtelijke sancties, zoals bv. ontslag. Wanneer je bv. op je open Facebook-profiel informatie vrijgeeft over nieuwe modellen die op de markt zullen komen, communiceert over de financiële toestand van het bedrijf, of foto s post van een dag aan zee terwijl je je ziek hebt gemeld, mag je werkgever arbeidsrechtelijke sancties, zoals ontslag, nemen. Gebruik je het internet via de communicatiemiddelen (bv. laptop, of smartphone) of het netwerk (bv. intranet of internet) van je werkgever en gebruik je een webpagina die niet voor iedereen toegankelijk is (bv. een privébericht op Facebook, of een blog waar enkel je vrienden toegang tot hebben)? Indien je het internet gebruikt voor privédoeleinden en dit gebruik vindt plaats in een niet-publieke ruimte (zoals bv. een conversatie, een private chat conversatie op Facebook) dan mag je werkgever je internetgebruik niet controleren op voorwaarde dat jij het privékarakter van deze communicatie duidelijk maakt, zoals bv. door het toevoegen van een disclaimer in een bericht. VOORBEELDEN VAN DISCLAIMERS: Privécommunicatie: "Deze bevat privécommunicatie/vertrouwelijke communicatie en is uitsluitend bestemd voor de bestemmeling/geadresseerde" Zakelijke communicatie: "Deze bevat uitsluitend professionele communicatie en kan door andere medewerkers of leidinggevend personeel gelezen worden" Indien je het privékarakter van de communicatie niet expliciet meedeelt, of indien dat niet mogelijk is (bv. wanneer je via het internet een vakantie boekt) dan mag je werkgever jouw internetgebruik wel controleren onder bepaalde voorwaarden. Ook indien je het internet gebruikt voor professionele communicatie, mag de werkgever je gebruik controleren onder bepaalde voorwaarden

6 Deze voorwaarden worden hieronder uitgelegd. Indien aan al deze voorwaarden voldaan is, mag de werkgever je internetgebruik controleren. Indien uit de controle blijkt dat je de communicatiemiddelen effectief misbruikt, kan hij bovendien arbeidsrechtelijke sancties nemen (bv. ontslag). DE VOORWAARDEN ZIJN: Er moeten ernstige aanwijzingen zijn dat je de communicatiemiddelen misbruikt. Bv. een collega tipt je werkgever dat jij sociale media buitensporig gebruikt tijdens de werkuren, of dat je sociale media gebruikt om bedrijfsgevoelige informatie te lekken. De doelstelling van de controle moet duidelijk geformuleerd worden. Deze doelstelling moet één van de volgende zijn: het voorkomen van laster, feiten die in strijd zijn met goede zeden, of die de waardigheid van anderen kunnen schaden; de bescherming van de economische, financiële, of handelsbelangen van de onderneming; de veiligheid en/of goede technische werking van het IT-systeem van de onderneming; het naleven van de in de onderneming geldende regels voor het gebruik van online technologieën. De controle moet vooraf en expliciet aangekondigd worden door je werkgever. Je werkgever moet je informeren over de reden en het tijdstip van de controle. Geheime controles mogen niet. Een vermelding van mogelijke controles in het arbeidsreglement of andere documenten zijn onvoldoende. Na de aankondiging moeten alle deelnemers van de communicatie toestemming geven voor controle. Je werkgever mag immers niet met opzet kennis nemen van het bestaan van communicatie. Je werkgever mag bv. niet opzettelijk op zoek gaan naar communicatie die je voert op Facebook, tenzij je hiervoor impliciete toestemming gegeven hebt, bv. als je je paswoord hebt doorgegeven zodat tijdens je vakantie de communicatie opgevolgd kan worden. Je werkgever moet eerst onderzoeken of er minder privacy-krenkende maatregelen genomen kunnen worden, zoals het beperken van het internetgebruik, aanpassen van het takenpakket,... De controle moet tot een minimum beperkt worden. Dit houdt in dat permanente controle en controle van al de communicatie niet mag. De inhoud van de communicatie mag in principe niet gecontroleerd worden (enkel de omvang en de frequentie), tenzij: jij hiermee akkoord gaat; of je na waarschuwingen van de werkgever de communicatiemiddelen blijft misbruiken. Indien het professionele karakter van de inhoud niet wordt betwist, is de controle van de inhoud wel toegelaten. In verband met de controle van het gebruik (besloten karakter) laat de meerderheid van de rechtspraak toe dat de inhoud van de communicatie in bijzondere omstandigheden wordt gecontroleerd. Wellicht omdat de werkgever doorgaans alleen op die manier het misbruik kan bewijzen. Bovenstaande voorwaarden zijn geldig voor de controle van bv. communicatie. In principe kan dit ook doorgetrokken worden naar communicatie binnen een afgesloten sociale netwerksite (bv. via privéberichtjes op je Facebook-pagina). Wat betreft de controle van communicatie binnen een besloten kring, zoals privacy-instelling vrienden is er echter nog geen rechtspraak

7 3 MAG MIJN WERKGEVER MIJN INTERNETGEBRUIK BUITEN DE WERKUREN CONTROLEREN? De communicatie is publiek (je maakt gebruik van een webpagina die voor iedereen toegankelijk is, zoals bv. jouw open Facebook-profiel of publieke blog) Je werkgever heeft het recht om je online communicatie en activiteiten te volgen. Indien je werkgever kan aantonen dat je in deze publieke ruimte bv. bedrijfsgevoelige informatie verspreidt, of dat je je lasterlijk uitlaat ten opzichte van de organisatie waar je voor werkt, dan kan dit leiden tot arbeidsrechtelijke sancties, zoals bv. ontslag. De communicatie is niet publiek (je communiceert via een webpagina die niet voor iedereen toegankelijk is, zoals bv. een privébericht op Facebook, of een blog waar enkel je vrienden toegang tot hebben) Je werkgever heeft in principe niet het recht om je communicatie te volgen. 4 WANNEER MAG MIJN WERKGEVER SANCTIES NEMEN MET BETREKKING TOT MIJN INTERNETGEBRUIK? Wanneer de werkgever na een controle van je internetgebruik kan aantonen dat je via je communicatie op het internet de belangen (financieel, imago, ) van het bedrijf schaadt, het arbeidsreglement of internetbeleid niet naleeft, of de goede technische werking van het IT-systeem in gevaar brengt, 2 5 dan kan je werkgever overgaan tot sancties. Je werkgever kan bv. overgaan tot ontslag indien hij kan aantonen dat je bedrijfsgeheimen online hebt verspreid, of dat je op reis bent terwijl je je ziek hebt gemeld (bv. via foto s op Facebook). Indien je echter kan aantonen dat de controle die hij uitvoerde op je internetgebruik niet wettelijk is, kan je dit ontslag aanvechten. Let wel op: een rechter kan toch nog de werkgever gelijk geven indien deze oordeelt dat het bedrijf teveel schade heeft opgelopen door je misbruik van het internet. MAG IK TIJDENS DE WERKUREN EEN WEBSITE ONDERHOUDEN VAN EEN JOB DIE IK IN BIJBEROEP DOE? Enkel indien de werkgever dat toestaat, wat eerder uitzonderlijk is. 6 MAG MIJN WERKGEVER MIJN S CONTROLEREN? Alvorens je werkgever je mailbox mag controleren, moeten er ernstige aanwijzingen van ongeoorloofd gedrag voorhanden zijn. Indien je op het werk privémails stuurt en je voegt aan deze mails een duidelijke disclaimer (voor een voorbeeld van zo n disclaimer zie vraag 2 ) toe die aangeeft dat het om privécommunicatie gaat, mag je werkgever in principe je communicatie niet controleren. Indien je deze disclaimer niet toevoegt, of indien je professionele mails stuurt heeft je werkgever het recht om je mailbox te controleren wanneer er aan een aantal voorwaarden voldaan wordt. Deze voorwaarden worden uitgelegd bij vraag

8 7 MAG IK TIJDENS MIJN DE WERKUREN PRIVÉMAILS BEANTWOORDEN? Dat hangt af van afspraken die op het bedrijf gemaakt zijn. In ieder geval heeft de werknemer op de werkplaats een zekere mate van privacy-beleving. Deze vrijheid mag echter de uitvoering van de job niet in gevaar brengen of nadeel berokkenen. 8 MAG IK EEN FOTO VAN EEN PERSONEELSFEEST POSTEN OP FACEBOOK (OF EEN ANDER SOCIAAL MEDIAPLATFORM)? Niet zonder de individuele toestemming van alle personen die op de foto staan. Hier speelt namelijk het recht op afbeelding dat aan iedere persoon toebehoort. Er zijn wel enkele uitzonderingen. Wie zich bv. op een personeelsfeest laat fotograferen, moet er rekening mee houden dat publicatie binnen het bedrijf kan plaatsvinden. Verspreiden van de beelden buiten de bedrijfsmuren vraagt een bijkomende toestemming van de gefotografeerde. Nog een andere uitzondering geldt voor zogenaamde publieke personen. Dat zijn personen die omwille van hun publieke functie (politici) of bekendheid (topsporter) in de algemene belangstelling staan. Maar dan mag alleen deze persoon in beeld worden gebracht en voor zover het geen privéaangelegenheid betreft MAG IK IETS OVER EEN COLLEGA OF MIJN WERKGEVER VERTELLEN OP SOCIALE MEDIAPLATFORMEN (BV. TWITTER OF FACEBOOK)? Indien je iets vertelt over een collega of baas op een sociaal mediaplatform moet je in principe de regels van de Privacywet volgen. Dit zijn regels die van toepassing zijn bij de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens (bv. geautomatiseerde verspreiding van Tweets op Twitter, of een geautomatiseerde verspreiding van je commentaren op Facebook). Daardoor heb je in principe toestemming nodig van degene over wie je op deze sociale mediaplatformen praat. Die toestemming kan bv. blijken door de aanwezigheid van die persoon op Twitter of Facebook en wanneer deze zelf deelneemt aan de discussie. Gaat het daarentegen om zaken die de publieke opinie raken, dan is de toestemming van die persoon niet vereist. Wanneer je iets kwijt wilt over het bedrijf zelf, speelt de vrijheid van meningsuiting ten volle, maar niet onbegrensd. Zie hiervoor de volgende vraag. MAG IK OP SOCIALE NETWERKSITES KRITISCHE COMMENTAAR GEVEN OVER MIJN BEDRIJF, BAAS, COLLEGA S OF KLANTEN? Werknemers hebben recht op vrije meningsuiting, maar strafbare uitlatingen of zaken vertellen die ingaan tegen de deontologische code van het bedrijf kunnen tot arbeidsrechtelijke sancties, zoals ontslag leiden. Voorbeelden zijn lasterlijke uitlatingen verspreiden, of uitlatingen posten die negatief reflecteren op het bedrijf. MAG IK TIJDENS MIJN ZIEKTEVERLOF BERICHTJES POSTEN OP FACEBOOK? Ja, het is niet omdat je arbeidsongeschikt bent dat je ook niet meer kan of mag functioneren in de privésfeer. Het is wel aangeraden om niets over je ziekte zelf te vertellen. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. Indien je bv. op Facebook vertelt over je arbeidsongeschiktheid, kunnen al je Facebook-vrienden (en vrienden van vrienden) precies weten wat er met je aan de hand is. Ook de verzekeraars van arbeidsongevallen schuimen sociale netwerksites af op zoek naar dergelijke informatie. Op die manier kan de verzekeraar een onderzoek naar je arbeidsongeschiktheid opstarten, wanneer zij in de informatie aanwijzingen zien dat de arbeidsongeschiktheid niet waarheidsgetrouw zou zijn of het ziektebeeld wordt gesimuleerd

9 12 MIJN WERKGEVER IS MIJN VRIEND OP FACEBOOK. HIJ KAN DUS MIJN COMMUNICATIE OP FACEBOOK VOLGEN. WAT NU? Op deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk. 6 Je voert de communicatie buiten de werkuren en via je eigen communicatiemiddelen (je eigen laptop, smartphone, tablet, én je eigen internetverbinding)? Je werkgever heeft in principe niet het recht om je communicatie te controleren. Aangezien hij echter een Facebook vriend is, kan hij deze communicatie wel volgen. Zolang je geen bedrijfsgevoelige of lasterlijke informatie online plaatst is er waarschijnlijk niets aan de hand. Doe je dit wel, dan kan het zijn dat je werkgever sancties zal willen nemen. Indien jij kan aantonen dat je werkgever je bv. een vriendschapsverzoek stuurde met de intentie jouw online communicatieverkeer te controleren, kan dit als argument gebruikt worden dat de controle ongeldig is en dat de bekomen informatie niet gebruikt mag worden. In de praktijk zal dit niet altijd gemakkelijk zijn om aan te tonen. Je hebt er dus alle baat bij om op sociale mediaplatformen je privacy instellingen goed in te stellen. Werk op Facebook bv. met vriendenlijsten, zodat bepaalde informatie slechts voor bepaalde mensen zichtbaar is. 2 Je voert de communicatie tijdens de werkuren en via de communicatiemiddelen (laptop, smartphone, tablet, of internetverbinding) van de werkgever? De werkgever heeft het recht om na te gaan of de werknemer de arbeidsuren volgens naar behoren invult. Aangezien hij een Facebook vriend is, kan hij deze communicatie in zekere mate volgen om na te gaan of de werknemer overeengekomen arbeidsvoorwaarden naleeft. Ingeval het gebruik van sociale netwerksites tijdens de werkuren toegelaten is, is er niets aan de hand zolang dat gebeurt binnen de gemaakte afspraken (i.e. respecteren arbeidsreglement, niet lasterlijk uitlaten, geen bedrijfsgevoelige informatie verspreiden, ). 13 MAG IK OP MIJN VAKBONDSBLOG DE NOTULEN VAN EEN VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD PUBLICEREN? EN WAT INDIEN DAAR VERTROUWELIJKE GEGEVENS IN STAAN (BV. LONEN, WINSTCIJFERS, )? De volledige notulen zullen, door hun aard, nooit algemeen publiek verspreid worden, dus ook niet op een (vakbonds)blog. Een samenvatting van de notulen die goedgekeurd werd door de werkgever en de vakbond zijn publiek en mag in principe wel op de vakbondsblog geplaatst worden. Deze samenvatting mag echter geen persoonlijke (bv. persoonsverwijzingen) of vertrouwelijke informatie (bv. financiële data) bevatten en mag het bedrijf geen schade aanrichten (bv. concurrentiepositie in gevaar brengen). Lonen, winstcijfers en dergelijke meer mogen dus niet gepubliceerd worden. Andere informatie die publiek toegankelijk is, mag wel op de vakbondsblog gepubliceerd worden. 14 MAG IK HET BEDRIJFSLOGO OP MIJN VAKBONDSBLOG ZETTEN? Nee, niet zonder toestemming van het bedrijf. 15 MIJN BEDRIJF VOERT EEN SOCIAAL MEDIABELEID IN. HEB IK DAAR ALS VAKBONDSAFGEVAARDIGDE IETS OVER TE ZEGGEN? Dit is afhankelijk van je werkgever. Werknemers moeten in principe enkel op de hoogte gesteld worden van het beleid. De werkgever is niet verplicht om werknemers te betrekken bij de ontwikkeling van dit beleid, of om toestemming te vragen voor dit beleid (bv. door een ondertekening). Het betrekken van werknemers in de ontwikkeling van zo n beleid kan wel de acceptie ervan bevorderen, maar werknemers kunnen inspraak in de ontwikkeling van een sociaal mediabeleid echter niet afdwingen

10 VERKLARENDE WOORDENLIJST & BIJKOMENDE INFORMATIE Webpagina die voor iedereen toegankelijk is = de communicatie wordt gevoerd in een niet-besloten omgeving; iedereen heeft toegang tot de communicatie en communicatie is niet gericht naar een bepaalde groep personen. Toegepast op sociale media: wanneer een profiel niet afgesloten is en anderen dus vrij de mogelijkheid hebben om de communicatie (tekst, video, afbeeldingen, ) te volgen, gaat het om communicatie in een publieke ruimte. Webpagina die niet voor iedereen toegankelijk is = de communicatie wordt gevoerd in beperkte, besloten kring. Toegang door derden wordt niet aanvaard en de communicatie is vertrouwelijk. Toegepast op sociale media: wanneer een profiel afgesloten is en de communicatie enkel toegankelijk is voor vrienden gaat het om communicatie met een besloten karakter en is de ruimte niet-publiek. Let wel op, indien je werkgever tot je vrienden behoort, kan het niet-publieke karakter van de omgeving betwist worden. Een echte besloten kring kan bv. bestaan uit een chatconversatie met een vriend. Het onderscheid tussen zakelijke en privécommunicatie is vaak problematisch aangezien deze gemakkelijk in elkaar overvloeien, zeker sinds de introductie van informatie en communicatie technologieën (denk bv. aan thuiswerken, weekendwerk, werk op verplaatsing). Bij bv. kan dit opgelost worden door met twee accounts te werken (één privé en één zakelijk). Hoe dit opgelost moet worden op sociale media is momenteel nog niet duidelijk. Controle door de werkgever van je online communicatie mag na impliciete toestemming van de werknemer wel: bv., werknemer A verstrekt het paswoord van de bedrijfscomputer aan collega B op het werk. Tijdens de afwezigheid van A neemt B kennis van de berichten van A. B heeft daarbij gebruik moeten maken van het paswoord dat hij van A heeft gekregen. Uit enkele berichten blijkt dat A buitensporig gebruik maakt van de computer voor privédoeleinden. B meldt deze bevinding aan de werkgever. Als gevolg wordt werknemer A ontslagen. De rechter beschouwt de doorgifte van het paswoord als een impliciete toestemming om de berichten van A te lezen. Inbreuken op het controlerecht kunnen door de rechter ondergeschikt geacht worden aan de waarheidsbevinding: als de omvang van de vastgestelde onregelmatigheid door de werknemer veroorzaakt groot genoeg is, zal de rechter meer gewicht toekennen aan de waarheidsvinding, dan aan de manier waarop de werkgever tot deze informatie is gekomen. Bv.: via controle op de communicatie van een werknemer op een sociale netwerksite komt de werkgever te weten dat de werknemer geld van het bedrijf verduistert. In dit geval kan de rechter oordelen dat de waarheidsbevinding belangrijker is dan het feit dat de werkgever een ongeoorloofde controle heeft uitgevoerd. Voor de controle van het internetgebruik is de CAO nr. 81 van 26 april 2002 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers ten opzichte van de controle op de elektronische online-communicatiegegevens van toepassing (CAO nr. 81). Hou er echter rekening mee dat CAO nr. 81 niet toegesneden is op nieuwe communicatiefora zoals Facebook. Het gebruik van sociale netwerksites weerspiegelt niet vlekkeloos het internet- en gebruik. Bij sociale netwerksites gelden interne spelregels die lang niet altijd rijmen met de randvoorwaarden van het toepasselijk (Europees) juridisch kader. De sociale partners doen er bijgevolg goed aan om op bedrijfsniveau een reglement en/of gedragscode voor het internetgebruik op te maken. In dit beleid moet duidelijk blijken wat kan en niet mag op het internet in het algemeen en op sociale media in bijzonder. Daarbij moeten de gevolgen voor het niet naleven van het sociale mediabeleid duidelijk omschreven worden en in verhouding staan tot de fout. Dat houdt in dat eventuele sancties slechts als ultieme middel worden gekozen en voor alle partijen gelden. Bv., waar ontslag tot mogelijkheden behoort, kan uitsluiting van het onrechtmatig verkregen bewijs (door miskennen van het reglement door de werkgever) het tegengewicht vormen. Wanneer de werkgever het sociale mediabeleid niet respecteert, zou het bewijs als nietig kunnen beschouwd worden. Daardoor zou dat verkregen bewijs in principe niet voor de rechter kunnen gebruikt worden

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999

Tilburg University. Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing. Publication date: 1999 Tilburg University Dienstenkeurmerken misbruikt Roest, Henk; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1999 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten

Tilburg University. Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Tilburg University Huishoudelijk gedrag en stookgasverbruik van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Economisch Statistische Berichten Publication date: 1980 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Tilburg University. Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1988

Tilburg University. Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1988 Tilburg University Hoe psychologisch is marktonderzoek? Verhallen, T.M.M.; Poiesz, Theo Published in: De Psycholoog Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen,

Nadere informatie

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Technieken van kwalitatief onderzoek 1 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P.

Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Tilburg University Markt- en marketingonderzoek aan Nederlandse universiteiten Verhallen, T.M.M.; Kasper, J.D.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1987 Link to publication Citation

Nadere informatie

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982

Tilburg University. Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie. Publication date: 1982 Tilburg University Energiebesparing door gedragsverandering van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Psychologie Publication date: 1982 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M.

Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Tilburg University Procrustes analyse (1) Steenkamp, J.E.B.M.; van Trijp, J.C.M.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1989 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R.

Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Tilburg University Het opschorten van de handel op de Amsterdamse Effectenbeurs Kabir, M.R. Published in: Bedrijfskunde: Tijdschrift voor Modern Management Publication date: 1991 Link to publication Citation

Nadere informatie

Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring General rights Take down policy

Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring General rights Take down policy Tilburg University Het voorkomen van merkverwarring Hacker, T.W.F.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M.

Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M. Tilburg University Begrip image kent in wetenschap allerlei uiteenlopende definities Verhallen, T.M.M. Published in: Adformatie Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Tilburg University. Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue. Publication date: 1985

Tilburg University. Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue. Publication date: 1985 Tilburg University Huisvuilscheidingsproeven in Nederland Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Beswa-Revue Publication date: 1985 Link to publication Citation for published version (APA): Pieters,

Nadere informatie

Tilburg University. Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Canonische analyse in markt- en marketingonderzoek Kuylen, A.A. A.; Verhallen, T.M.M. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1980 Link to publication Citation for

Nadere informatie

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 2 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Technieken van kwalitatief onderzoek 2 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Technieken van kwalitatief onderzoek 2 Verhallen, T.M.M.; Vogel, H.P. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1983 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

De invloed van preferente beschermingsaandelen op aandelenkoersen Cantrijn, A.L.R.; Kabir, M.R.

De invloed van preferente beschermingsaandelen op aandelenkoersen Cantrijn, A.L.R.; Kabir, M.R. Tilburg University De invloed van preferente beschermingsaandelen op aandelenkoersen Cantrijn, A.L.R.; Kabir, M.R. Published in: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie Publication date: 1992 Link

Nadere informatie

Tilburg University. Deelname aan huisvuilscheidingproeven Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Toegepaste sociale psychologie 1

Tilburg University. Deelname aan huisvuilscheidingproeven Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Toegepaste sociale psychologie 1 Tilburg University Deelname aan huisvuilscheidingproeven Pieters, Rik; Verhallen, T.M.M. Published in: Toegepaste sociale psychologie 1 Publication date: 1985 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Tilburg University. Economische psychologie Verhallen, T.M.M. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1977. Link to publication

Tilburg University. Economische psychologie Verhallen, T.M.M. Published in: De Psycholoog. Publication date: 1977. Link to publication Tilburg University Economische psychologie Verhallen, T.M.M. Published in: De Psycholoog Publication date: 1977 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen, T. M. M. (1977). Economische

Nadere informatie

Tilburg University. Domein-specifieke marktsegmentatie van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Handboek marketing, 3e ed.

Tilburg University. Domein-specifieke marktsegmentatie van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Handboek marketing, 3e ed. Tilburg University Domein-specifieke marktsegmentatie van Raaij, Fred; Verhallen, T.M.M. Published in: Handboek marketing, 3e ed. Publication date: 1990 Link to publication Citation for published version

Nadere informatie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie

Published in: Onderwijs Research Dagen 2013 (ORD2013), mei 2013, Brussel, Belgie Samenwerkend leren van leerkrachten : leeropbrengsten gerelateerd aan activiteiten en foci van samenwerking Doppenberg, J.J.; den Brok, P.J.; Bakx, A.W.E.A. Published in: Onderwijs Research Dagen 2013

Nadere informatie

Tilburg University. Psychologisch marktonderzoek Verhallen, T.M.M. Publication date: 1988. Link to publication

Tilburg University. Psychologisch marktonderzoek Verhallen, T.M.M. Publication date: 1988. Link to publication Tilburg University Psychologisch marktonderzoek Verhallen, T.M.M. Publication date: 1988 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen, T. M. M. (1988). Psychologisch marktonderzoek.

Nadere informatie

Tilburg University. Publication date: 2005. Link to publication

Tilburg University. Publication date: 2005. Link to publication Tilburg University Naar een Optimaal Design voor Investeringssubsidies in Milieuvriendelijke Technieken Aalbers, R.F.T.; van der Heijden, Eline; van Lomwel, A.G.C.; Nelissen, J.H.M.; Potters, n; van Soest,

Nadere informatie

De spaarder Alessie, R.J.M.; Camphuis, H.; Kapteyn, A.; Klijn, F.; Verhallen, T.M.M.

De spaarder Alessie, R.J.M.; Camphuis, H.; Kapteyn, A.; Klijn, F.; Verhallen, T.M.M. Tilburg University De spaarder Alessie, R.J.M.; Camphuis, H.; Kapteyn, A.; Klijn, F.; Verhallen, T.M.M. Published in: Financiele advisering aan de consument Publication date: 1993 Link to publication Citation

Nadere informatie

Tilburg University. Chapters 1-7 Bouckaert, L.; Sels, A.T.H.

Tilburg University. Chapters 1-7 Bouckaert, L.; Sels, A.T.H. Tilburg University Chapters 1-7 Bouckaert, L.; Sels, A.T.H. Published in: Waarden-in-Spanning. Conflicterende Keuzen bij Zelfstandige Ondernemers, Land en- Tuinbouwers Publication date: 2001 Link to publication

Nadere informatie

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J.

Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Welke factoren beïnvloeden het gezamenlijk leren door leraren? Een systematische literatuurreview Thurlings, M.C.G.; den Brok, P.J. Published in: Onderwijs Research Dagen(ORD), 11-12 Juni 2014, Groningen,

Nadere informatie

Tilburg University. De portefeuillekeuze van Nederlandse huishoudens Das, J.W.M.; van Soest, Arthur

Tilburg University. De portefeuillekeuze van Nederlandse huishoudens Das, J.W.M.; van Soest, Arthur Tilburg University De portefeuillekeuze van Nederlandse huishoudens Das, J.W.M.; van Soest, Arthur Published in: De Rol van het Vermogen in de Economie. Preadviezen van de KVS Publication date: Link to

Nadere informatie

Tilburg University. Succesmaatstaven voor beursondernemingen Kabir, M.R.; Douma, S.W. Published in: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie

Tilburg University. Succesmaatstaven voor beursondernemingen Kabir, M.R.; Douma, S.W. Published in: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie Tilburg University Succesmaatstaven voor beursondernemingen Kabir, M.R.; Douma, S.W. Published in: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie Publication date: 1996 Link to publication Citation for

Nadere informatie

Tilburg University. De Wet Gelijke Behandeling E-handtekeningen Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening

Tilburg University. De Wet Gelijke Behandeling E-handtekeningen Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Tilburg University De Wet Gelijke Behandeling E-handtekeningen Koops, Bert Jaap Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Publication date: 2000 Link to publication Citation for

Nadere informatie

Tilburg University. Omgaan met verschillen Kroon, Sjaak; Vallen, A.L.M.; Van den Branden, K. Published in: Omgaan met verschillen

Tilburg University. Omgaan met verschillen Kroon, Sjaak; Vallen, A.L.M.; Van den Branden, K. Published in: Omgaan met verschillen Tilburg University Kroon, Sjaak; Vallen, A.L.M.; Van den Branden, K. Published in: Publication date: 2002 Link to publication Citation for published version (APA): Kroon, S., Vallen, T., & Van den Branden,

Nadere informatie

Koerseffecten van aandelenemissies aan de Amsterdamse Effectenbeurs Arts, P.; Kabir, M.R.

Koerseffecten van aandelenemissies aan de Amsterdamse Effectenbeurs Arts, P.; Kabir, M.R. Tilburg University Koerseffecten van aandelenemissies aan de Amsterdamse Effectenbeurs Arts, P.; Kabir, M.R. Published in: Financiering en belegging Publication date: 1993 Link to publication Citation

Nadere informatie

Tilburg University. Wat in het vak zit verzuurt niet Oei, T.I. Published in: Mededelingenblad van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse

Tilburg University. Wat in het vak zit verzuurt niet Oei, T.I. Published in: Mededelingenblad van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse Tilburg University Wat in het vak zit verzuurt niet Oei, T.I. Published in: Mededelingenblad van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse Document version: Peer reviewed version Publication date: 2013

Nadere informatie

Over de restspanningen die optreden na het koud richten van een zwak gekromde as Esmeijer, W.L.

Over de restspanningen die optreden na het koud richten van een zwak gekromde as Esmeijer, W.L. Over de restspanningen die optreden na het koud richten van een zwak gekromde as Esmeijer, W.L. Gepubliceerd: 01/01/1966 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the

Nadere informatie

Hoe schadevergoeding kan leiden tot gevoelens van erkenning en gerechtigheid Mulder, J.D.W.E.

Hoe schadevergoeding kan leiden tot gevoelens van erkenning en gerechtigheid Mulder, J.D.W.E. Tilburg University Hoe schadevergoeding kan leiden tot gevoelens van erkenning en gerechtigheid Mulder, J.D.W.E. Published in: Nederlands Juristenblad Document version: Publisher final version (usually

Nadere informatie

Tilburg University. De Trusted Third Party bestaat niet Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening

Tilburg University. De Trusted Third Party bestaat niet Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Tilburg University De Trusted Third Party bestaat niet Koops, Bert Jaap Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Publication date: 1999 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Tilburg University. Een kenteken voor Internetters? Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening

Tilburg University. Een kenteken voor Internetters? Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Tilburg University Een kenteken voor Internetters? Koops, Bert Jaap Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Publication date: 2000 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Tilburg University. Internationaal marketingonderwijs Verhallen, T.M.M.; de Freytas, W.H.J. Published in: Tijdschrift voor Marketing

Tilburg University. Internationaal marketingonderwijs Verhallen, T.M.M.; de Freytas, W.H.J. Published in: Tijdschrift voor Marketing Tilburg University Verhallen, T.M.M.; de Freytas, W.H.J. Published in: Tijdschrift voor Marketing Publication date: 1992 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen, T. M. M., &

Nadere informatie

Wij zijn de toekomst : Jos Lichtenberg over Eco-Cities

Wij zijn de toekomst : Jos Lichtenberg over Eco-Cities Wij zijn de toekomst : Jos Lichtenberg over Eco-Cities Lichtenberg, J.J.N. Published in: Eco-Cities Gepubliceerd: 01/01/2012 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check

Nadere informatie

Gepubliceerd: 01/01/1997. Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record. Link to publication

Gepubliceerd: 01/01/1997. Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record. Link to publication Redevoering gehouden ter gelegenheid van de opening van het academisch jaar 1997/1998 aan de TU Eindhoven en de start van de opleiding biomedische technologie Rem, M. Published in: Redevoeringen gehouden

Nadere informatie

Verbeteringsvoorstel ten aanzien van de akoestiek van de zaal in het gemeenschapshuis " De Klosterhof" te Arcen Deelen, van, Eric

Verbeteringsvoorstel ten aanzien van de akoestiek van de zaal in het gemeenschapshuis  De Klosterhof te Arcen Deelen, van, Eric Verbeteringsvoorstel ten aanzien van de akoestiek van de zaal in het gemeenschapshuis " De Klosterhof" te Arcen Deelen, van, Eric Gepubliceerd: 01/01/1992 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als

Nadere informatie

Eindhoven University of Technology MASTER

Eindhoven University of Technology MASTER Eindhoven University of Technology MASTER Zelfmonterend vliesgevelsysteem een zelfmonterend en zelfdemonterend vliesgevelsysteem, waarbij de aandrijftechniek tijdens zijn levenscyclus gebruikt wordt voor

Nadere informatie

Tilburg University. Nekt personeelsgebrek Brabantse economie? van Schaik, A.B.T.M. Published in: Brabant Provincie Magazine. Publication date: 2000

Tilburg University. Nekt personeelsgebrek Brabantse economie? van Schaik, A.B.T.M. Published in: Brabant Provincie Magazine. Publication date: 2000 Tilburg University Nekt personeelsgebrek Brabantse economie? van Schaik, A.B.T.M. Published in: Brabant Provincie Magazine Publication date: 2000 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Evaluatie experiment van werk naar werk tussenrapportage Visscher, K.; de Groot, M.; van Eck, S.; van Gestel, N.; van de Pas, Irmgard

Evaluatie experiment van werk naar werk tussenrapportage Visscher, K.; de Groot, M.; van Eck, S.; van Gestel, N.; van de Pas, Irmgard Tilburg University Evaluatie experiment van werk naar werk tussenrapportage Visscher, K.; de Groot, M.; van Eck, S.; van Gestel, N.; van de Pas, Irmgard Document version: Publisher final version (usually

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift en schema video recording

Bedieningsvoorschrift en schema video recording Bedieningsvoorschrift en schema video recording Groot, de, M.Th. Gepubliceerd: 01/01/1966 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the document version of this publication:

Nadere informatie

Tilburg University. Big Brother als baas Koops, Bert-Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening. Publication date: 2000

Tilburg University. Big Brother als baas Koops, Bert-Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening. Publication date: 2000 Tilburg University Big Brother als baas Koops, Bert-Jaap Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Publication date: 2000 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Onderzoek rapport Lenting & Partners

Onderzoek rapport Lenting & Partners Onderzoek rapport Lenting & Partners Wijnen, J.T.M. Gepubliceerd: 01/01/1995 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the document version of this publication: A submitted

Nadere informatie

Tilburg University. Wij zullen doorgaan... Oei, T.I. Published in: Mededelingenblad Nederlandse Vereniging voor psychoanalyse. Publication date: 2012

Tilburg University. Wij zullen doorgaan... Oei, T.I. Published in: Mededelingenblad Nederlandse Vereniging voor psychoanalyse. Publication date: 2012 Tilburg University Wij zullen doorgaan... Oei, T.I. Published in: Mededelingenblad Nederlandse Vereniging voor psychoanalyse Publication date: 2012 Link to publication Citation for published version (APA):

Nadere informatie

Verplichtingen tot ongevraagde werkzaamheden bij adviseur en notaris TjongTjin Tai, Eric

Verplichtingen tot ongevraagde werkzaamheden bij adviseur en notaris TjongTjin Tai, Eric Tilburg University Verplichtingen tot ongevraagde werkzaamheden bij adviseur en notaris TjongTjin Tai, Eric Document version: Preprint (usually an early version) Publication date: 2009 Link to publication

Nadere informatie

Sekseverschillen op de werkvloer

Sekseverschillen op de werkvloer Sekseverschillen op de werkvloer Verkerk, M.J. Published in: RMU-NU : ledenmagazine van de Reformatorisch Maatschappelijke Unie Gepubliceerd: 01/01/2014 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version

Nadere informatie

Productontwikkeling en comfortverbetering van naoorlogse woningbouw haalbaarheidsonderzoek naar de toepassing van polymeren op vloeren

Productontwikkeling en comfortverbetering van naoorlogse woningbouw haalbaarheidsonderzoek naar de toepassing van polymeren op vloeren Eindhoven University of Technology MASTER Productontwikkeling en comfortverbetering van naoorlogse woningbouw haalbaarheidsonderzoek naar de toepassing van polymeren op vloeren van Rede, P. Award date:

Nadere informatie

Van 'gastarbeider' tot 'Nederlander' Prins, Karin Simone

Van 'gastarbeider' tot 'Nederlander' Prins, Karin Simone Van 'gastarbeider' tot 'Nederlander' Prins, Karin Simone IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version

Nadere informatie

Eindhoven University of Technology MASTER. Een brug dichtbij de ontwikkeling van een micronetwerk. Ploegmakers, R.F.C.

Eindhoven University of Technology MASTER. Een brug dichtbij de ontwikkeling van een micronetwerk. Ploegmakers, R.F.C. Eindhoven University of Technology MASTER de ontwikkeling van een micronetwerk Ploegmakers, R.F.C. Award date: 2009 Disclaimer This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored

Nadere informatie

Een toepassing van de elementgenerator volgens rapport PRGL-SYST R71-2, 71-1 Schoofs, A.J.G.

Een toepassing van de elementgenerator volgens rapport PRGL-SYST R71-2, 71-1 Schoofs, A.J.G. Een toepassing van de elementgenerator volgens rapport PRGL-SYST R71-2, 71-1 Schoofs, A.J.G. Gepubliceerd: 01/01/1971 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the document

Nadere informatie

Tilburg University. Published in: Economisch Statistische Berichten. Publication date: 2000. Link to publication

Tilburg University. Published in: Economisch Statistische Berichten. Publication date: 2000. Link to publication Tilburg University Komen we steeds meer rood te staan?. [Review of the book De Nederlandse Economie 1999, CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek, 2000] van Schaik, A.B.T.M. Published in: Economisch Statistische

Nadere informatie

Het schatten van marktpenetratie en marktaandeel

Het schatten van marktpenetratie en marktaandeel Het schatten van marktpenetratie en marktaandeel Wijnen, J.T.M. Gepubliceerd: 01/01/1994 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the document version of this publication:

Nadere informatie

Tilburg University. De kans om een tenniswedstrijd te winnen Klaassen, F.J.G.M.; Magnus, J.R. Published in: STAtOR. Publication date: 2008

Tilburg University. De kans om een tenniswedstrijd te winnen Klaassen, F.J.G.M.; Magnus, J.R. Published in: STAtOR. Publication date: 2008 Tilburg University De kans om een tenniswedstrijd te winnen Klaassen, F.J.G.M.; Magnus, J.R. Published in: STAtOR Publication date: 2008 Link to publication Citation for published version (APA): Klaassen,

Nadere informatie

Bepaling van de sterkte en de stijfheid van werktuigkundige constructies met behulp van de methode der eindige elementen

Bepaling van de sterkte en de stijfheid van werktuigkundige constructies met behulp van de methode der eindige elementen Bepaling van de sterkte en de stijfheid van werktuigkundige constructies met behulp van de methode der eindige elementen Janssen, J.D.; Schoofs, A.J.G. Gepubliceerd: 01/01/1971 Document Version Uitgevers

Nadere informatie

Tilburg University. Buitengerechtelijke kosten en eigen schuld Vranken, J.B.M. Publication date: 2008. Link to publication

Tilburg University. Buitengerechtelijke kosten en eigen schuld Vranken, J.B.M. Publication date: 2008. Link to publication Tilburg University Buitengerechtelijke kosten en eigen schuld Vranken, J.B.M. Publication date: 2008 Link to publication Citation for published version (APA): Vranken, J. B. M., (2008). Buitengerechtelijke

Nadere informatie

Hergebruik moet vanzelfsprekend worden

Hergebruik moet vanzelfsprekend worden Hergebruik moet vanzelfsprekend worden Moonen, S.P.G. Published in: 360, het kan wel! Gepubliceerd: 01/01/2013 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the document

Nadere informatie

Onder druk : Multidisciplinaire richtlijn Werkdruk

Onder druk : Multidisciplinaire richtlijn Werkdruk Onder druk : Multidisciplinaire richtlijn Werkdruk Oerlemans, W.G.M.; Bakker, A.B.; Vuuren, van, C.V.; Veldhoven, van, M.J.C.M.; Bekkum, van, P.W.J.; Lith, van, P.M.P.; Siegert, H.S.; Tweehuysen, H.; Velde,

Nadere informatie

Flexibel bouwen : technisch én commercieel interessant

Flexibel bouwen : technisch én commercieel interessant Flexibel bouwen : technisch én commercieel interessant Gijsbers, R. Published in: InstallateursZaken Gepubliceerd: 01/01/2013 Document Version Het geaccepteerde manuscript inclusief aanpassingen uit het

Nadere informatie

Rechterlijke organisatie en organisatie van de rechtspraak Barendrecht, Maurits

Rechterlijke organisatie en organisatie van de rechtspraak Barendrecht, Maurits Tilburg University Rechterlijke organisatie en organisatie van de rechtspraak Barendrecht, Maurits Published in: Nederlands Juristenblad Publication date: 2001 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Eindhoven University of Technology MASTER. Wonen op de grens van land en zee "leven en beleven op een zeedijk" Slokkers, G.C.J.J.

Eindhoven University of Technology MASTER. Wonen op de grens van land en zee leven en beleven op een zeedijk Slokkers, G.C.J.J. Eindhoven University of Technology MASTER Wonen op de grens van land en zee "leven en beleven op een zeedijk" Slokkers, G.C.J.J. Award date: 2007 Disclaimer This document contains a student thesis (bachelor's

Nadere informatie

Sociale netwerksites op het werk

Sociale netwerksites op het werk 1 Impulsdag sociaal werk netwerk online 2 april 2015 Sociale netwerksites op het werk Wat mag, wat mag niet en hoe moet het? Ronny Saelens Doctoraal onderzoeker VUB/LSTS rsaelens@vub,ac,be 2 Indeling van

Nadere informatie

Thermografisch onderzoek aan de gebouwschil van de panden aan de Insulindelaan nr. 111 en nr. 113 te Eindhoven van Aarle, M.A.P.

Thermografisch onderzoek aan de gebouwschil van de panden aan de Insulindelaan nr. 111 en nr. 113 te Eindhoven van Aarle, M.A.P. Thermografisch onderzoek aan de gebouwschil van de panden aan de Insulindelaan nr. 111 en nr. 113 te Eindhoven van Aarle, M.A.P. Gepubliceerd: 01/01/2013 Document Version Het geaccepteerde manuscript inclusief

Nadere informatie

Tilburg University. Internationaal marktonderzoek Verhallen, T.M.M. Published in: Onderzoek. Publication date: 1992. Link to publication

Tilburg University. Internationaal marktonderzoek Verhallen, T.M.M. Published in: Onderzoek. Publication date: 1992. Link to publication Tilburg University Internationaal marktonderzoek Verhallen, T.M.M. Published in: Onderzoek Publication date: 1992 Link to publication Citation for published version (APA): Verhallen, T. M. M. (1992). Internationaal

Nadere informatie

INFANO VZW : SOCIALE MEDIA POLICY

INFANO VZW : SOCIALE MEDIA POLICY INFANO VZW : SOCIALE MEDIA POLICY 1. Doelstelling sociale media policy Werknemers hebben een rol als ambassadeur voor Infano vzw. Deze rol als ambassadeur geldt ook online en in het bijzonder voor sociale

Nadere informatie

Afwaterings- en bevriezingsproblemen te Best

Afwaterings- en bevriezingsproblemen te Best Afwaterings- en bevriezingsproblemen te Best Technische Hogeschool Eindhoven (THE). Bouwkundewinkel Gepubliceerd: 01/01/1985 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check

Nadere informatie

Thermische comfortonderzoek nabij de balie in Flux Technische Universiteit Eindhoven van Aarle, M.A.P.; Diepens, J.F.L.

Thermische comfortonderzoek nabij de balie in Flux Technische Universiteit Eindhoven van Aarle, M.A.P.; Diepens, J.F.L. Thermische comfortonderzoek nabij de balie in Flux Technische Universiteit Eindhoven van Aarle, M.A.P.; Diepens, J.F.L. Gepubliceerd: 17/04/2015 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of

Nadere informatie

Voorziening voor de integratie van zonwering

Voorziening voor de integratie van zonwering Voorziening voor de integratie van zonwering Lichtenberg, J.J.N.; Timmermans, A.W.C.; Willems, M.H.P.M. Gepubliceerd: 07/01/2003 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please

Nadere informatie

Over een balanceringsprobleem bij een 2-cilinder compressor in V-uitvoering Esmeijer, W.L.

Over een balanceringsprobleem bij een 2-cilinder compressor in V-uitvoering Esmeijer, W.L. Over een balanceringsprobleem bij een 2-cilinder compressor in V-uitvoering Esmeijer, W.L. Gepubliceerd: 01/01/1965 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the document

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Verbakel, N. J. (2007). Het Chronische Vermoeidheidssyndroom, Fibromyalgie & Reuma.

Citation for published version (APA): Verbakel, N. J. (2007). Het Chronische Vermoeidheidssyndroom, Fibromyalgie & Reuma. University of Groningen Het Chronische Vermoeidheidssyndroom, Fibromyalgie & Reuma. Verbakel, N. J. IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite

Nadere informatie

Interactie als gereedschap Koole, Tom

Interactie als gereedschap Koole, Tom Interactie als gereedschap Koole, Tom IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below. Document

Nadere informatie

Tilburg University. Bedrijfsscholing de Wolff, C.J.; Luijkx, Ruud; Kerkhofs, M.J.M. Published in: Over - Werk: Tijdschrift van het steunpunt WAV

Tilburg University. Bedrijfsscholing de Wolff, C.J.; Luijkx, Ruud; Kerkhofs, M.J.M. Published in: Over - Werk: Tijdschrift van het steunpunt WAV Tilburg University Bedrijfsscholing de Wolff, C.J.; Luijkx, Ruud; Kerkhofs, M.J.M. Published in: Over - Werk: Tijdschrift van het steunpunt WAV Publication date: 2002 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Tilburg University. Vereenzelviging en het ontnemen van vermogenswinsten Vranken, J.B.M.

Tilburg University. Vereenzelviging en het ontnemen van vermogenswinsten Vranken, J.B.M. Tilburg University Vereenzelviging en het ontnemen van vermogenswinsten Vranken, J.B.M. Published in: WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie Document version: Peer reviewed version

Nadere informatie

Laat maar zitten Janssen, Janine Hubertina Lambertha Joseph

Laat maar zitten Janssen, Janine Hubertina Lambertha Joseph Laat maar zitten Janssen, Janine Hubertina Lambertha Joseph IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version

Nadere informatie

Ervaringen met ICTonderzoek in HBO

Ervaringen met ICTonderzoek in HBO Ervaringen met ICTonderzoek in HBO van Leeuwen, H.; Teeuw, W.; Tangelder, R.; Griffioen, R.; Krose, B.; Schouten, B.A.M. Published in: Proceedings Nederlands Informatica Congres, 7-8 April 2011, Heerlen,

Nadere informatie

Tilburg University. De redelijke derde en de blockchain Tjong Tjin Tai, Eric. Published in: WPNR: Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie

Tilburg University. De redelijke derde en de blockchain Tjong Tjin Tai, Eric. Published in: WPNR: Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie Tilburg University De redelijke derde en de blockchain Tjong Tjin Tai, Eric Published in: WPNR: Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie Document version: Peer reviewed version Publication

Nadere informatie

Verslag van de resultaten op de retentietoets "massa-veer systemen" vd Elst, J.H.A.M.

Verslag van de resultaten op de retentietoets massa-veer systemen vd Elst, J.H.A.M. Verslag van de resultaten op de retentietoets "massa-veer systemen" vd Elst, J.H.A.M. Gepubliceerd: 01/01/1985 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the document

Nadere informatie

Tilburg University. Bespreking van 'Werknemerscompensatie in de steigers' van Dijck, Gijs. Published in: Recht der werkelijkheid

Tilburg University. Bespreking van 'Werknemerscompensatie in de steigers' van Dijck, Gijs. Published in: Recht der werkelijkheid Tilburg University Bespreking van 'Werknemerscompensatie in de steigers' van Dijck, Gijs Published in: Recht der werkelijkheid Document version: Author final version (often known as postprint) Publication

Nadere informatie

Tilburg University. Interne rechtsvergelijking Vranken, J.B.M. Published in: Tijdschrift voor privaatrecht. Document version: Peer reviewed version

Tilburg University. Interne rechtsvergelijking Vranken, J.B.M. Published in: Tijdschrift voor privaatrecht. Document version: Peer reviewed version Tilburg University Interne rechtsvergelijking Vranken, J.B.M. Published in: Tijdschrift voor privaatrecht Document version: Peer reviewed version Publication date: 1995 Link to publication Citation for

Nadere informatie

Dynamics of inner ear pressure change with emphasis on the cochlear aqueduct Laurens-Thalen, Elisabeth Othilde

Dynamics of inner ear pressure change with emphasis on the cochlear aqueduct Laurens-Thalen, Elisabeth Othilde University of Groningen Dynamics of inner ear pressure change with emphasis on the cochlear aqueduct Laurens-Thalen, Elisabeth Othilde IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Neuroanatomical changes in patients with loss of visual function Prins, Doety

Neuroanatomical changes in patients with loss of visual function Prins, Doety Neuroanatomical changes in patients with loss of visual function Prins, Doety IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

Tilburg University. Naar een echte visie op het onderwijs Barendrecht, Maurits. Published in: Nederlands Juristenblad. Publication date: 2001

Tilburg University. Naar een echte visie op het onderwijs Barendrecht, Maurits. Published in: Nederlands Juristenblad. Publication date: 2001 Tilburg University Naar een echte visie op het onderwijs Barendrecht, Maurits Published in: Nederlands Juristenblad Publication date: 2001 Link to publication Citation for published version (APA): Barendrecht,

Nadere informatie

Taaltechnologie voor mensen met communicatieve beperkingen Krahmer, Emiel; Marsi, E.C.; Beijer, L.

Taaltechnologie voor mensen met communicatieve beperkingen Krahmer, Emiel; Marsi, E.C.; Beijer, L. Tilburg University Taaltechnologie voor mensen met communicatieve beperkingen Krahmer, Emiel; Marsi, E.C.; Beijer, L. Published in: DIXIT: tijdschrift over toegepaste taal- en spraaktechnologie Publication

Nadere informatie

Improving the properties of polymer blends by reactive compounding van der Wal, Douwe Jurjen

Improving the properties of polymer blends by reactive compounding van der Wal, Douwe Jurjen University of Groningen Improving the properties of polymer blends by reactive compounding van der Wal, Douwe Jurjen IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF)

Nadere informatie

Herindeling en bestuurskracht Súdwest-Fryslân, Eindrapport Schaap, Linze; van den Dool, Leon

Herindeling en bestuurskracht Súdwest-Fryslân, Eindrapport Schaap, Linze; van den Dool, Leon Tilburg University Herindeling en bestuurskracht Súdwest-Fryslân, Eindrapport Schaap, Linze; van den Dool, Leon Document version: Early version, also known as pre-print Publication date: 2014 Link to publication

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Mazzola, P. (2016). Phenylketonuria: From body to brain [Groningen]: Rijksuniversiteit Groningen

Citation for published version (APA): Mazzola, P. (2016). Phenylketonuria: From body to brain [Groningen]: Rijksuniversiteit Groningen University of Groningen Phenylketonuria Mazzola, Priscila IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version

Nadere informatie

Mensen met een verstandelijke handicap en sexueel misbruik Kooij, D.G.

Mensen met een verstandelijke handicap en sexueel misbruik Kooij, D.G. Mensen met een verstandelijke handicap en sexueel misbruik Kooij, D.G. IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the

Nadere informatie

Tilburg University. Internet als kinderoppas Koops, Bert Jaap. Published in: Nieuwsbrief IT & Recht. Publication date: 1996. Link to publication

Tilburg University. Internet als kinderoppas Koops, Bert Jaap. Published in: Nieuwsbrief IT & Recht. Publication date: 1996. Link to publication Tilburg University Internet als kinderoppas Koops, Bert Jaap Published in: Nieuwsbrief IT & Recht Publication date: 1996 Link to publication Citation for published version (APA): Koops, E. J. (1996). Internet

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen STERK in het werk. Een kwalitatief onderzoek naar de adoptie van een programma gericht op het Stimuleren van Eigen Regie en Kwaliteit van leven (STERK) van nierpatiënten door zorgverleners

Nadere informatie

Berekening van dimensieloze getallen ten behoeve van het electro-erosief onderzoek Kerstens, C.

Berekening van dimensieloze getallen ten behoeve van het electro-erosief onderzoek Kerstens, C. Berekening van dimensieloze getallen ten behoeve van het electro-erosief onderzoek Kerstens, C. Gepubliceerd: 01/01/1965 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record Please check the

Nadere informatie

University of Groningen. Electron Holography of Nanoparticles Keimpema, Koenraad

University of Groningen. Electron Holography of Nanoparticles Keimpema, Koenraad University of Groningen Electron Holography of Nanoparticles Keimpema, Koenraad IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please

Nadere informatie

Tilburg University. Eigen woning en echtscheiding Gubbels, Nicole. Published in: Fiscaal Praktijkblad

Tilburg University. Eigen woning en echtscheiding Gubbels, Nicole. Published in: Fiscaal Praktijkblad Tilburg University Eigen woning en echtscheiding Gubbels, Nicole Published in: Fiscaal Praktijkblad Document version: Author final version (often known as postprint) Publication date: 2013 Link to publication

Nadere informatie

Zorgen rondom IVF Boekaar, J.; Riemersma, M.

Zorgen rondom IVF Boekaar, J.; Riemersma, M. Zorgen rondom IVF Boekaar, J.; Riemersma, M. IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below. Document

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen Opvoeding op school en in het gezin. Onderzoek naar de samenhang tussen opvoeding en de houding van jongeren ten opzichte van sociale grenzen Mooren, Francisca Catharina Theodora

Nadere informatie

Tilburg University. Wie wil nog een oudere werknemer? van Dalen, Harry; Henkens, K. Published in: Demos: Bulletin over Bevolking en Samenleving

Tilburg University. Wie wil nog een oudere werknemer? van Dalen, Harry; Henkens, K. Published in: Demos: Bulletin over Bevolking en Samenleving Tilburg University Wie wil nog een oudere werknemer? van Dalen, Harry; Henkens, K. Published in: Demos: Bulletin over Bevolking en Samenleving Publication date: 2004 Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Bankzitters : hoe krijg je ze online?

Bankzitters : hoe krijg je ze online? Bankzitters : hoe krijg je ze online? Schepers, J.J.L. Published in: Marktvisie: Tijdschrift voor de Marketeer Gepubliceerd: 01/01/2006 Document Version Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Nadere informatie

Een model voor personeelsbesturing van Donk, Dirk

Een model voor personeelsbesturing van Donk, Dirk Een model voor personeelsbesturing van Donk, Dirk IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

Biodiversity responses to climate and land-use change: A historical perspective Aguirre Gutierrez, J.

Biodiversity responses to climate and land-use change: A historical perspective Aguirre Gutierrez, J. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Biodiversity responses to climate and land-use change: A historical perspective Aguirre Gutierrez, J. Link to publication Citation for published version (APA): Aguirre

Nadere informatie

Tilburg University. Biometrie Prins, Corien. Published in: Beveiliging. Publication date: 2001. Link to publication

Tilburg University. Biometrie Prins, Corien. Published in: Beveiliging. Publication date: 2001. Link to publication Tilburg University Biometrie Prins, Corien Published in: Beveiliging Publication date: 2001 Link to publication Citation for published version (APA): Prins, J. E. J. (2001). Biometrie: een instrument bij

Nadere informatie

Procesevaluatie van het Navigator project Jager, John Mike

Procesevaluatie van het Navigator project Jager, John Mike Procesevaluatie van het Navigator project Jager, John Mike IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij gezelligheidsuitjes of personeelsfeesten Vranken, J.B.M.

Aansprakelijkheid bij gezelligheidsuitjes of personeelsfeesten Vranken, J.B.M. Tilburg University Aansprakelijkheid bij gezelligheidsuitjes of personeelsfeesten Vranken, J.B.M. Publication date: 2008 Link to publication Citation for published version (APA): Vranken, J. B. M., (2008).

Nadere informatie