5 Elektriciteit. 1 Stroomkringen. Nova. 1 a de metalen b isolatoren c een schakelaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5 Elektriciteit. 1 Stroomkringen. Nova. 1 a de metalen b isolatoren c een schakelaar"

Transcriptie

1 5 Elektriciteit 1 Stroomkringen 1 a de metalen b isolatoren c een schakelaar 2 a Een elektrische stroom bestaat uit kleine deeltjes die door geleidende materialen bewegen. b Met een stroommeter (ampèremeter) kun je meten hoe groot de stroomsterkte in een stroomkring is. c De grootte van de stroom wordt gemeten in ampère, afgekort met de letter A. d De elektrische stroom loopt van plus naar min. e Bij een elektriciteitssnoer moet de buitenkant een isolator zijn en de binnenkant een geleider. f Hoe makkelijk de stroom door een voorwerp gaat, wordt bepaald door de weerstand. 3 Het is de bedoeling dat je de ring met je hand langs de metalen draad op tafel beweegt zonder de metalen draad te raken. Zolang de ring de draad niet raakt, is er een open stroomkring en gaat de bel niet rinkelen. Als de ring tegen de metalen draad aankomt, is er een gesloten stroomkring en gaat de bel rinkelen. 4 0,028 A; 1,1 A; 0,37 A 5 Stroom bestaat uit kleine deeltjes (elektronen) die zich verplaatsen door een stroomkring. Als er rechts van het lampje x deeltjes per seconde voorbijkomen, dan zijn dat er links van het lampje ook x per seconde. De deeltjes kunnen niet verdwijnen of een andere route nemen en er komen ook geen deeltjes bij. Dus overal in de stroomkring is de stroom even sterk. 6 a 37 ma = 0,037 A d 452 ma = 0,452 A b 0,250 A = 250 ma e 0,032 A = 32 ma c 3 ma = 0,003 A f 3,1 ma = 0,0031 A 7 Lars moet een stroomkring maken met daarin een lampje (of een zoemer), een bekerglas met water en een batterij (zie figuur 1). Als het lampje gaat branden, dan is kraanwater een geleider; brandt het lampje niet, dan is kraanwater een isolator. figuur 1 35

2 8 Karton geleidt de stroom niet. Als het stukje karton tussen de wasknijper zit, is de stroomkring open. Als de deur opengaat, wordt het stukje karton weggetrokken en komen de metalen draden tegen elkaar aan. De zoemer gaat nu zoemen doordat de stroomkring gesloten is. *9 a Zie figuur 2. figuur 2 b Als Romy één lampje losdraait, dan kan de stroom niet meer door dat lampje. De stroomkring is dan dus onderbroken en de stroom zal ook niet meer door het andere lampje gaan. c Zie figuur 2. *10 Zie figuur 3. figuur 3 Plus Elektronen 11 a Je tekening moet lijken op figuur 6 in het leeropdrachtenboek. b Elektronen blijven in de buurt van de kern omdat elektronen negatief geladen zijn en de kern positief. Positieve en negatieve ladingen trekken elkaar aan. 12 a Elektronen zijn negatief geladen en worden dus afgestoten door de minpool en aangetrokken door de pluspool. b Voordat iemand wist van elektronen en hun rol bij elektrische stroom had men al afgesproken dat stroom van plus naar min gaat. Later bleek dat het logischer was geweest als men had afgesproken dat stroom van min naar plus gaat. Maar iedereen was toen al gewend geraakt aan de verkeerde afspraak en men heeft het zo gelaten. 13 In een isolator zijn wel elektronen aanwezig maar die kunnen vrijwel niet bewegen. In geleiders als koper kunnen ze wel heel makkelijk bewegen. 36

3 *14 Het meisjes houdt een geladen metalen bol vast en daardoor worden haar haren ook elektrisch geladen. Of haar haren positief of negatief geladen zijn, maakt niet uit. In beide gevallen is het zo dat alle haren dezelfde lading hebben en elkaar daardoor afstoten. De haren gaan zo ver mogelijk uit elkaar staan, zoals je in figuur 11 ziet. 2 Spanningsbronnen 15 a batterijen, accu s, dynamo s, zonnecellen b door de spanning van de afzonderlijke batterijen bij elkaar op te tellen c Omdat een spanning van 230 V gevaarlijk is om mee in aanraking te komen. d een transformator 16 a de stroomsterkte b de spanning 17 a Met een spanningsmeter kun je meten hoeveel spanning een spanningsbron levert. b De grootte van de spanning wordt gemeten in volt, afgekort met de letter V. c Een vuistregel is dat spanningen tot 24 V geen risico opleveren. 18 2,7 V; 18 V; 4,0 V 19 a Zie figuur 4a. b Zie figuur 4b. c Zie figuur 4c. 1,2 V 2,4 V 3,6 V figuur 4 37

4 *20 a Om de stroomkring te sluiten moet de stroom teruggeleid worden naar de Taser. Hier zijn de tweede pijl en draad voor bedoeld. b De stroomstoot is bijna nooit dodelijk omdat deze maar heel kort duurt. *21 a Er zijn schrikdraadgeneratoren die een spanning van 8000 V kunnen leveren, maar je vindt ook wel 4000 V. b Omdat 4000 V of 8000 V een levensgevaarlijk hoge spanning is. c De kat voelt een korte schok. d Zie figuur 5. Er zijn twee stroomkringen mogelijk: 1 Als de kat slechts één stroomdraad aanraakt, vloeit de stroom weg via de aarde (figuur 5a). 2 De kat kan ook tegen twee stroomdraden tegelijkertijd aankomen (figuur 5b). Eén draad staat onder spanning; de andere draad voert de stroom terug naar de generator. 230 V schrikdraadgenerator elektrische stroom elektrische stroom 230 V schrikdraadgenerator elektrische stroom figuur 5 22 Een batterij levert een spanning als er een (chemische) reactie optreedt in de batterij. Dan noem je de batterij vol. Bij een lege batterij is die reactie helemaal gestopt. *23 a De hoogte h is een maat voor de spanning. b Als h groter wordt, gaan de raderen sneller draaien en leveren ze meer energie. c De stroomsterkte komt overeen met de hoeveelheid water die per seconde naar beneden stroomt. Plus De uitvinding van de batterij 24 Galvani s experimenten toonden aan dat spieren worden aangestuurd door elektrische signalen. 25 Je ziet ook al aan het formaat van de 4,5 Vbatterij dat daar als het ware drie 1,5 Vbatterijen in zijn opgesloten. Elke batterij van 1,5 V is te zien als een bouwsteen, dus een cel, van de grote batterij. Samen leveren ze dus 3 1,5 = 4,5 V. 38

5 26 a meestal 12 V b De motor laat een dynamo draaien. Die dynamo levert de elektrische stroom waarmee de accu wordt opgeladen. c De meest gebruikte accu is de loodaccu en daarin zitten lood en zwavelzuur. d Lood is een zwaar metaal. Zware metalen zijn giftig en mogen dus niet in het milieu terechtkomen. Als je zwavelzuur op je huid krijgt, kun je er lelijke brandwonden aan overhouden. e Een accu die niet meer goed werkt lever je in als chemisch afval. 3 Schakelingen 27 a In een serieschakeling is de stroomsterkte overal even groot. b Omdat je de meeste apparaten apart aan en uit moet kunnen zetten. Je wilt ook niet dat alle apparaten uitvallen als er één uitvalt. c Daarmee wordt de stroomsterkte in de onvertakte gedeeltes bedoeld. 28 a Zie figuur 23 in het leeropdrachtenboek: een cirkel met een vermenigvuldigingskruis erin. b Zie figuur 23: een ophaalbrug. c Zie figuur 23: een cirkel met een V erin. 29 Zie figuur 6. figuur 6 30 a De spanning zal zich in drie gelijke delen verdelen over de lampjes. Ieder lampje krijgt dus een spanning van 3 V. b Benno moet de batterijen in serie schakelen. De plus van de ene batterij moet verbonden worden met de min van de andere. Alleen dan mag je hun spanning optellen. c 6 V 31 D: de spanning over de twee nog werkende lampjes blijft hetzelfde (gelijk aan de bronspanning), dus er verandert niets voor deze lampjes. 32 Je kunt al deze lampen apart aan en uit zetten. De lampen zijn dus parallel geschakeld. 33 a Zie figuur 7. figuur 7 39

6 b Als in de serieschakeling een lampje kapot gaat, dan gaat het andere lampje ook uit. Bij de parallelschakeling blijft het andere lampje gewoon branden. c De parallelle lampjes. Elk van de parallel geschakelde lampjes krijgt de volle spanning van de batterij. Bij de serieschakeling moeten de lampjes de spanning van de batterij verdelen. De spanning van de parallel geschakelde lampjes is dus groter en dus branden die feller. d Zie figuur 8. figuur 8 34 a Geen van beide lampjes brandt. b Lampje 1 brandt. c Beide lampjes branden. 35 Door het bovenste lampje gaat 50 ma en door de onderste twee samen 175 ma. In totaal gaat er door alle lampjes 300 ma. Dus bij A is de stroomsterkte = 75 ma. Bij B is de stroomsterkte = 85 ma. Bij C is de stroomsterkte = 250 ma. Bij D is de stroomsterkte hetzelfde als bij de bovenste stroommeter: 300 ma. 36 a Alle lampjes gaan uit. b Lampje 2 en 3 gaan uit. c Lampje 2 en 3 gaan uit. d Lampje 4 gaat uit. e Omdat de stroomsterkte door lampje 1 het grootst is. Door 2, 3 en 4 gaat altijd maar een deel van de hoofdstroom. *37 a De raderen staan achter elkaar, dus dit is een serieschakeling. b Je zult nu de tekening ruimtelijk moeten maken, zodat te zien is dat de vier raderen naast elkaar staan en dat de stroom die van de berg komt zich vertakt naar alle vier de raderen. *38 In de situatie van figuur 32 is de lamp aan, aangezien de stroomkring gesloten is. Als de man naar boven is gelopen, kan hij de lamp met de schakelaar daar uit doen; dan zijn daar A en C verbonden. Als er dan iemand anders onder aan de trap komt, kan hij of zij de lamp weer aan doen door de schakelaar beneden om te zetten zodat daar ook A en C verbonden zijn. Je kunt dus boven en beneden altijd de lamp aan en uit doen. Plus Weerstand 39 De weerstand zit vooral bij de deuren van de bioscoopzaal: daar moet iedereen doorheen maar er kunnen maar een beperkt aantal mensen per seconde doorheen. 40 Als er maar één lampje in de schakeling zit, dan moet alle stroom daar doorheen. Dat lampje bepaalt dan de weerstand. Als er meerdere lampjes parallel staan, dan vertakt de stroom zich. Elk lampje heeft dezelfde weerstand als dat ene lampje, maar er hoeven niet meer zoveel deeltjes per seconde doorheen. Dus als je het geheel bekijkt, dan wordt het voor de deeltjes makkelijker om rond te stromen. Denk aan de bioscoopzaal van opgave 39: als er maar één deur opengaat, wordt het erg dringen maar als er drie deuren opengaan, stroomt het beter door. De weerstand is dan kleiner. 40

7 41 a Bij een serieschakeling tel je de weerstand bij elkaar op, dus 3 12 = 36 Ω. b Bij een parallelschakeling wordt de totale weerstand kleiner. Bij twee lampjes parallel zal de weerstand de helft worden en bij drie lampjes wordt hij drie keer zo klein: 12 : 3 = 4 Ω. *42 Schakeling a is een serieschakeling dus je mag optellen: = 20 Ω. Schakeling b is een parallelschakeling en de weerstand wordt hier gehalveerd: 10 : 2 = 5 Ω. Schakeling c is een serieschakeling van schakeling b en één weerstandje van 10 Ω. Je mag hier het antwoord van b bij optellen 5 10 = 15 Ω. 4 Vermogen en energie 43 a P = U I b Zo raakt de batterij minder snel leeg want het apparaat kan langer werken op een volle batterij. c Als je de telefoon even niet gebruikt, wordt hij in een soort slaapstand gezet (het scherm gaat uit). 44 grootheid symbool eenheid symbool spanning U volt V stroomsterkte I ampère A vermogen P watt W capaciteit C ampèreuur Ah 45 a P = U I = 12 2,0 = 24 W 0,6 b P = U I, dus 0,6 = 12 I, dus I = = 0,05 A a ma = 216 ma b 216 ma = 0,216 A, dus P = U I = 1,2 0,216 = 0,26 W c De zonnepanelen kunnen s nachts geen energie leveren omdat de zon dan niet schijnt. Overdag wordt de accu opgeladen omdat de zon dan op de zonnepanelen schijnt. In de nacht branden de lampen op de batterij (accu). d Als Ronalds redenering zou kloppen, dan zou je energie uit het niets kunnen halen. Maar dat is nog nooit gelukt bij welk apparaat dan ook. *47 Aan de ingang gaat er P = U I = 230 0,4 = 92 W aan vermogen in. Aan de uitgang komt er P = U I = 19 4,7 = 89,3 W aan vermogen uit. Er is dus 92 89,3 = 2,7 W verloren gegaan. *48 a Stel dat de motor bij het meetrappen nog maar de helft zou gebruiken. Dan zou je twee keer zo ver komen met een volle accu: (2 : 1) 50 = 100 km. Nu gebruikt de motor bij het meetrappen 70/175e deel. Daardoor kun je (175 : 70) 50 = 125 km ver komen. b Als je wind mee hebt, hoeft de motor minder energie te leveren om een bepaalde afstand af te leggen. Dan kun je dus een grotere afstand afleggen met een volle accu. 41

8 49 a De capaciteit is 2900 mah. I = 0,1 A = 100 ma. C = I t, dus 2900 = 100 t, dus t = b P = U I = 3,7 0,1 = 0,37 W 2900 mah 100 ma 2,4 50 a P = U I, dus 2,4 = 1,2 I, dus I = = 2,0 A 1,2 b Het gaat om het grote getal links: 2700 mah. c I = 2,0 A = 2000 ma. C = I t, dus 2700 = 2000 t, dus t = 2700 mah 2000 ma = 29 h = 1,35 uur = 81 min Plus Energieverbruik berekenen 51 Voor het energieverbruik geldt: E = P t. Als je het verbruik in joule wilt weten, dan vul je voor P het aantal watt in en voor t het aantal seconde: E = 900 (30 min 60 s) = J. Dat is 1620 kj. Als je het verbruik in kilowattuur wilt weten, dan vul je voor P het aantal kilowatt in en voor t het aantal uur: E = 0,9 0,5 = 0,45 kwh. 52 Volgens deze informatie zou 1 kcal overeenkomen met 1030 : 245 = 4,2 kj. Dat klopt want 1 cal = 4,2 J. *53 a In een jaar zitten = 8760 uur. De koelkast staat daarvan aan: 0, = 876 uur. b Als je het verbruik in kilowattuur wilt weten, dan vul je voor P het aantal kilowatt in en voor t het aantal uur: E = P t = 0, = 61,3 kwh. c 1 kwh kost 0,21 euro, dus per jaar kost het de familie Smit 61,3 0,21 = 12,9 euro. De schatting van vader Smit is dus niet goed. d Als je het energieverbruik in joule zou geven, dan staan er hele grote getallen op de nota en dat is lastig te lezen en te begrijpen. Test Jezelf 1 geleiders: aluminium, koolstof, koper, staal isolatoren: glas, pvc, rubber 2 a 0,125 A = 125 ma b 14 mω = 0,014 Ω c 0,78 V = 0,00078 kv d 300 ma = 0,300 A e 0,82 V = 820 mv 3 C 4 a nee b nee 5 4,5 V 42

9 6 a Helemaal niet: de lampjes branden helemaal niet want de minkant van de ene batterij is niet verbonden met de pluskant van de andere batterij. b helemaal niet: zie a c Zwak: lampje 1 krijgt alleen stroom van de linker batterij en brandt dus op 1,5 V. d zwak: zie c 7 alleen in schakeling I 8 a A b transformator 9 figuur b en c 10 a 2 ma: dit is wat stroommeter A2 aangeeft. b 1 ma: stroommeter A1 geeft de totale stroomsterkte aan en 2 ma daarvan gaat door de zoemer, dus door het lampje gaat: 3 2 = 1 ma. 11 a A b C c geen 12 figuur b 13 a 23 W b 230 V 14 0,060 W: P = U I = 3,0 0,020 = 0,060 W 15 a accu b 0,5 A: P = U I, dus 6 = 12 I, dus I = 6 : 12 = 0,5 A 16 a waar b waar c onwaar d onwaar e onwaar 17 a Voorbeelden staan in figuur a 4 2 b 4 figuur 9 b In figuur 9a is de stroomsterkte door lampje 1 en 2 gelijk aan 0,80 A en door lampje 3 en 4 is dat 0,40 A. In figuur 9b is de stroomsterkte door alle lampjes gelijk aan 0,40 A. 43

10 18 a Zie figuur 10. figuur 10 b In deze stand van de schakelaar is het lampje niet opgenomen in een stroomkring waarin ook de batterij zit. Het lampje kan dus niet branden. c Zie figuur 11. figuur De degens van de schermers moeten van metaal gemaakt zijn. De kleding die de schermers dragen, moet eveneens van een geleidende stof gemaakt zijn. Zie figuur 12 voor de schakeling. De verbindingskabel moet twee draden bevatten. Eén draad moet aangesloten worden op de degen, de ander op het jak. CENTER LINE A figuur a De eenheid mah hoort bij capaciteit en dat wordt hier ook bedoeld. Dus het woord power is hier niet op zijn plaats. b I = 1,5 A = 1500 ma 3000 Ah C = I t, dus 3000 = 1500 t, dus t = = 2,0 uur 1500 ma c Bij een smartphone gaat het scherm uit als je er een tijdje niets mee doet. B 44

11 21 a Zie figuur 13. b Zie figuur 14. figuur 13 figuur 14 Praktijk Racen op zonneenergie 1 a A b Als hij langzamer rijdt, verbruikt de auto minder energie en kan hij langer op de accu s doorrijden. Als hij sneller gaat rijden, zijn de accu s juist sneller leeg. Als hij de accu s loskoppelt van de panelen, worden de accu s helemaal niet meer opgeladen. c D 2 a Als de auto schuin staat, zo goed mogelijk met de panelen loodrecht op de zonnestralen, dan zullen de panelen het zonlicht optimaal opvangen en de meeste energie binnenhalen. b De Twentse auto heeft volgens het artikel 6 m 2 panelen. In de ideale positie en bij maximale zonnestraling zal er = 7800 W = 7,8 kw vermogen op de zonnecellen vallen. c Een waterkoker heeft een vermogen van ongeveer 2000 W = 2 kw. d Het antwoord van b is een stuk groter dan het vermogen van een kleine waterkoker. e Het antwoord bij b geldt alleen als de zon maximaal schijnt en als de stralen loodrecht op de panelen vallen. Dat zal zeker niet voortdurend het geval zijn en dan kan het vermogen van het zonlicht dat op de auto valt best rond de 2 kw liggen. 3 a Schakelaar 1 staat open; schakelaars 2 en 3 zijn gesloten. b Schakelaar 1 is gesloten; schakelaars 2 en 3 staan open. 4 De luchtweerstand is laag gehouden door de auto zeer laag te maken en door hem een goede stroomlijn te geven. De banden zijn smal om de wrijving met de weg (de rolweerstand) laag te houden. De auto is zo licht mogelijk gemaakt, bijvoorbeeld door het gebruik van veel kunststof. 45

Opgave 1 Er zijn twee soorten lading namelijk positieve en negatieve lading.

Opgave 1 Er zijn twee soorten lading namelijk positieve en negatieve lading. itwerkingen Opgave Er zijn twee soorten lading namelijk positieve en negatieve lading. Opgave 2 Een geleider kan de elektrische stroom goed geleiden. Metalen, zout water, grafiet. c. Een isolator kan de

Nadere informatie

Theorie: Energieomzettingen (Herhaling klas 2)

Theorie: Energieomzettingen (Herhaling klas 2) les omschrijving 12 Theorie: Halfgeleiders Opgaven: halfgeleiders 13 Theorie: Energiekosten Opgaven: Energiekosten 14 Bespreken opgaven huiswerk Opgaven afmaken Opgaven afmaken 15 Practicumtoets (telt

Nadere informatie

6.0 Elektriciteit 1 www.natuurkundecompact.nl

6.0 Elektriciteit 1 www.natuurkundecompact.nl 6.0 Elektriciteit 1 www.natuurkundecompact.nl 6.1 a Stroomkring b Geleiders en isolatoren 6.2 Chemische spanningsbron 6.3 a Schakelingen b Schakelingen (Crocodile) 6.4 a Stroom meten (Crocodile) b Schakelingen

Nadere informatie

Naam: Klas: Repetitie elektriciteit klas 2 1 t/m 6 HAVO (versie A)

Naam: Klas: Repetitie elektriciteit klas 2 1 t/m 6 HAVO (versie A) Naam: Klas: Repetitie elektriciteit klas 2 1 t/m 6 HAVO (versie A) OPGAVE 1 Welke spanning leveren de combinaties van 1,5 volt-batterijen? Eerste combinatie: Tweede combinatie: OPGAVE 2 Stel dat alle lampjes

Nadere informatie

2 Elektriciteit Elektriciteit. 1 A De aal heeft ca 4000 elektrische cellen van 0,15 volt, die in serie geschakeld zijn.

2 Elektriciteit Elektriciteit. 1 A De aal heeft ca 4000 elektrische cellen van 0,15 volt, die in serie geschakeld zijn. 2 Elektriciteit 1 2.1 Elektriciteit 1 A De aal heeft ca 4000 elektrische cellen van 0,15 volt, die in serie geschakeld zijn. 2 mp3-speler dynamo fiets accu lamp op je kamer stopcontact auto batterij 3

Nadere informatie

VWO 4 kernboek B hoofdstuk 8

VWO 4 kernboek B hoofdstuk 8 SAMNVATTING LKTICITIT VWO 4 kernboek B hoofdstuk 8 HOVLHID LADING Symbool Q (soms q) enheid C (Coulomb) Iedereen heeft wel eens gemerkt dat voorwerpen elektrische eigenschappen kunnen krijgen. Als je over

Nadere informatie

Naam: Klas: Repetitie natuurkunde voor havo (versie A) Getoetste stof: elektriciteit 1 t/m 5

Naam: Klas: Repetitie natuurkunde voor havo (versie A) Getoetste stof: elektriciteit 1 t/m 5 Naam: Klas: Repetitie natuurkunde voor havo (versie A) Getoetste stof: elektriciteit 1 t/m 5 OPGAVE 1 Teken hieronder het bijbehorende schakelschema. Geef ook de richting van de elektrische stroom aan.

Nadere informatie

Inleiding 3hv. Opdracht 1. Statische elektriciteit. Noem drie voorbeelden van hoe je statische elektriciteit kunt opwekken.

Inleiding 3hv. Opdracht 1. Statische elektriciteit. Noem drie voorbeelden van hoe je statische elektriciteit kunt opwekken. Inleiding hv Opdracht Statische elektriciteit Noem drie voorbeelden van hoe je statische elektriciteit kunt opwekken Opdracht Serie- en parallelschakeling Leg van elke schakeling uit ) of het een serie-

Nadere informatie

Elektriciteit. Hoofdstuk 2

Elektriciteit. Hoofdstuk 2 Elektriciteit Hoofdstuk 2 (het blijft spannend) Om de lamp te laten branden moet er een gesloten stroomkring zijṇ Om de lamp te laten branden moet er een gesloten stroomkring zijṇ Om de lamp te laten branden

Nadere informatie

Elektrische energie en elektrisch vermogen

Elektrische energie en elektrisch vermogen Elektrische energie en elektrisch vermogen Grootheid Symbool Eenheid Lading Q C: Coulomb Spanning U V: Volt Stroomsterkte I A: Ampère Energie E J: Joule Weerstand R Ω: Ohm Spanning: noodzakelijk om lading

Nadere informatie

3.4.3 Plaatsing van de meters in een stroomkring

3.4.3 Plaatsing van de meters in een stroomkring 1 De stroom- of ampèremeter De ampèremeter is een meetinstrument om elektrische stroom te meten. De sterkte van een elektrische stroom wordt uitgedrukt in ampère, vandaar de naam ampèremeter. Voorstelling

Nadere informatie

Energie : elektriciteit : stroomkringen

Energie : elektriciteit : stroomkringen Energie : elektriciteit : stroomkringen De netspanning is uitgevallen! Pas dan merk je wat elektriciteit voor ons betekent. Geen licht, geen computer, geen playstation, het eten op het elektrisch fornuis

Nadere informatie

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie.

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie. Inhoud Basisgrootheden... 2 Verwarmingsinstallatie... 3 Elektrische schakelingen... 4 Definities van basisgrootheden... 6 Fysische achtergrond bij deze grootheden... 6 Opgave: Geladen bollen... 7 De wet

Nadere informatie

Natuur- en scheikunde 1, elektriciteit, uitwerkingen. Spanning, stroomsterkte, weerstand, vermogen, energie

Natuur- en scheikunde 1, elektriciteit, uitwerkingen. Spanning, stroomsterkte, weerstand, vermogen, energie 4M versie 1 Natuur- en scheikunde 1, elektriciteit, uitwerkingen Werk netjes en nauwkeurig Geef altijd een duidelijke berekening of een verklaring Veel succes, Zan Spanning, stroomsterkte, weerstand, vermogen,

Nadere informatie

We hangen drie metalen bollen aan een draad en we geven ze alledrie een positieve of negatieve lading. Bol 1 en 2 stoten elkaar af en bol 2 en 3 stoten elkaar af. Wat kun je nu zeggen? 1. 1 en 3 hebben

Nadere informatie

Hfd 3 Stroomkringen. Isolator heeft geen vrije elektronen. Molecuul. Geleider heeft wel vrije elektronen. Molecuul.

Hfd 3 Stroomkringen. Isolator heeft geen vrije elektronen. Molecuul. Geleider heeft wel vrije elektronen. Molecuul. Hfd 3 Stroomkringen Enkele begrippen: Richting van de stroom: Stroom loopt van de plus naar de min pool Richting van de elektronen: De elektronen stromen van de min naar de plus. Geleiders en isolatoren

Nadere informatie

R Verklaar alle antwoorden zo goed mogelijk

R Verklaar alle antwoorden zo goed mogelijk PROEFWERK TECHNOLOGIE VWO MODULE 6 ELECTRICITEIT VRIJDAG 19 maart 2010 R Verklaar alle antwoorden zo goed mogelijk 2P 2P 2P Opgave 1 Tup en Joep willen allebei in bed lezen. Ze hebben allebei een fietslampje.

Nadere informatie

Lees eerst bij Uitleg leerlingen, proef 1 alles over de onderdelen van de elektrische kringloop. stroomkring 1 stroomkring 2

Lees eerst bij Uitleg leerlingen, proef 1 alles over de onderdelen van de elektrische kringloop. stroomkring 1 stroomkring 2 Lees eerst bij Uitleg leerlingen, proef 1 alles over de onderdelen van de elektrische kringloop. Bekijk de twee stroomkringen op de foto s hieronder. stroomkring 1 stroomkring 2 Noem voor beide stroomkringen

Nadere informatie

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie.

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie. Inhoud Basisgrootheden... 2 Verwarmingsinstallatie... 3 Elektrische schakelingen... 4 Definities van basisgrootheden... 6 Fysische achtergrond bij deze grootheden... 6 Opgave: Geladen bollen... 7 De wet

Nadere informatie

Uitwerkingen VWO deel 1 H2 (t/m par. 2.5)

Uitwerkingen VWO deel 1 H2 (t/m par. 2.5) Uitwerkingen VWO deel 1 H2 (t/m par. 2.5) 2.1 Inleiding 1. a) Warmte b) Magnetische Energie c) Bewegingsenergie en Warmte d) Licht (stralingsenergie) en warmte e) Stralingsenergie 2. a) Spanning (Volt),

Nadere informatie

5 Elektriciteit. 5.1 Elektriciteit om je heen

5 Elektriciteit. 5.1 Elektriciteit om je heen 5 Elektriciteit 5.1 Elektriciteit om je heen 2 Overeenkomst: beide leveren elektriciteit. Verschil: stopcontact levert een hoge spanning en een batterij levert een lage spanning 3 spanningsbron volt penlight

Nadere informatie

Werkboek elektra klas 2

Werkboek elektra klas 2 Werkboek elektra klas 2 Duur 5 lessen inclusief toets 1 Inhoudsopgave blz. Stekker en lamp aansluiten 3 Stroom en spanning meten 7 Vermogen en Energie P = U x I & E = P x t 14 2 Les stekker en lamp aansluiten

Nadere informatie

Lessen in Elektriciteit

Lessen in Elektriciteit Lessen in Elektriciteit Door: Gaby Sondagh en Isabel Duin Eckartcollege Tegenwoordig kunnen we niet zonder elektriciteit. Het licht in de klas, de computers waar je op werkt en allerlei andere apparaten

Nadere informatie

Over jezelf. Begripstest Elektriciteit BEGIN DE TEST [DOELGROEP: VMBO EN HAVO/VWO-ONDERBOUW]

Over jezelf. Begripstest Elektriciteit BEGIN DE TEST [DOELGROEP: VMBO EN HAVO/VWO-ONDERBOUW] Begripstest Elektriciteit [DOELGROEP: VMBO EN HAVO/VWO-ONDERBOUW] Deze begripstest gaat over het onderdeel elektriciteit. Als het goed is weet je al veel dingen over dit onderwerp. Met behulp van deze

Nadere informatie

Blad 1. Voor het simulatiespel: 100 gele kaartjes (de energiepunten) 2 A6 met lampsymbool 1 A6 met batterijsymbool. Tijd Totaal 60 minuten.

Blad 1. Voor het simulatiespel: 100 gele kaartjes (de energiepunten) 2 A6 met lampsymbool 1 A6 met batterijsymbool. Tijd Totaal 60 minuten. Les in het kort De leerlingen onderzoeken op welke manieren je twee of meer lampjes op één batterij kunt aansluiten (parallel of serie) en welk effect dat heeft op de felheid van de lampjes. Ze gaan uitproberen

Nadere informatie

VWO 4 kernboek B hoofdstuk 8

VWO 4 kernboek B hoofdstuk 8 SAMENVATTING ELEKTRICITEIT VWO 4 kernboek B hoofdstuk 8 HOEVEELHEID LADING Symbool Q (soms q) Eenheid C (Coulomb) Iedereen heeft wel eens gemerkt dat voorwerpen elektrische eigenschappen kunnen krijgen.

Nadere informatie

Practicum Zuil van Volta

Practicum Zuil van Volta Practicum Zuil van Volta Benodigdheden Grondplaat, aluminiumfolie, stuivers (munten van vijf eurocent), filtreerpapier, zoutoplossing, voltmeter, verbindingssnoeren, schaar Voorbereidende werkzaamheden

Nadere informatie

Alles om je heen is opgebouwd uit atomen. En elk atoom is weer bestaat uit protonen, elektronen en neutronen.

Alles om je heen is opgebouwd uit atomen. En elk atoom is weer bestaat uit protonen, elektronen en neutronen. 2 ELEKTRICITEITSLEER 2.1. Inleiding Je hebt al geleerd dat elektriciteit kan worden opgewekt door allerlei energievormen om te zetten in elektrische energie. Maar hoe kan elektriciteit ontstaan? En waarom

Nadere informatie

Uitwerkingen Hoofdstuk 2 - deel 2

Uitwerkingen Hoofdstuk 2 - deel 2 Uitwerkingen Hoofdstuk 2 - deel 2 4 VWO 2.6 Serie en parallel 51. Vervanging 52. Bij de winkelstraat zijn de lampen parallel geschakeld en bij de kandelaar in serie. 53. Voorbeeld: Serie De stroom moet

Nadere informatie

2. maximumscore 1 Het antwoord moet de notie bevatten dat het anders levensgevaarlijk is om de mast aan te raken.

2. maximumscore 1 Het antwoord moet de notie bevatten dat het anders levensgevaarlijk is om de mast aan te raken. 1. maximumscore 1 voorbeelden van goede antwoorden zijn: aluminium is goedkoper dan koper. aluminium is lichter dan koper. 2. maximumscore 1 Het antwoord moet de notie bevatten dat het anders levensgevaarlijk

Nadere informatie

Stroomkringen. opdracht 2

Stroomkringen. opdracht 2 Stroomkringen opdracht 8 Wat ga je doen? Je gaat een aantal stroomkringen maken. HIermee kun je bijvoorbeeld een lamp laten branden of een bel laten rinkelen. Lees eerst goed de opdracht en bekijk de illustratie

Nadere informatie

hoofdstuk 1 Elektriciteit.

hoofdstuk 1 Elektriciteit. hoofdstuk 1 Elektriciteit. 1.1 Lading. Veel toestellen op het laboratorium werken met elektriciteit. De werking van deze toestellen berust op elektrische lading die stroomt. We kennen twee soorten lading:

Nadere informatie

Spanning en sensatie!!! Wat een weerstand!! Elektriciteit. 3HV H3 elektriciteit les.notebook February 13, Elektriciteit 3HV

Spanning en sensatie!!! Wat een weerstand!! Elektriciteit. 3HV H3 elektriciteit les.notebook February 13, Elektriciteit 3HV 3HH3elektriciteitles.notebook February 13, 2016 Spanning en sensatie!!! Elektriciteit Elektriciteit 3H Wat een weerstand!! Spanning en Lading + + + + 3HH3elektriciteitles.notebook February 13, 2016 + +

Nadere informatie

NASK1 SAMENVATTING ELEKTRICITEIT. Wanneer loopt er stroom? Schakelingen

NASK1 SAMENVATTING ELEKTRICITEIT. Wanneer loopt er stroom? Schakelingen NASK1 SAMENVATTING ELEKTRICITEIT Wanneer loopt er stroom? Elektrische apparaten werken alleen als er een stroom door loopt. Om de stroom te laten lopen is er altijd een spanningsbron nodig. Dat kan een

Nadere informatie

Diktaat Spanning en Stroom

Diktaat Spanning en Stroom Diktaat Spanning en Stroom hoofdstuk 1 Elektriciteit. 1.1 Lading. Veel toestellen op het laboratorium werken met elektriciteit. De werking van deze toestellen berust op elektrische lading die stroomt.

Nadere informatie

Werkblad 1 Serieschakeling gelijke lampjes

Werkblad 1 Serieschakeling gelijke lampjes Werkblad 1 Serieschakeling gelijke lampjes In een serieschakeling gaat de stroom door alle onderdelen. In figuur 1 gaat de stroom eerst door lampje 1, dan door lampje 2, om terug te komen bij de spanningsbron.

Nadere informatie

Een positief geladen stok wordt in de buurt gebracht van een metalen bol. Deze bol staat op een isolerende standaard, maar is via een koperdraad verbonden met de aarde. In de koperdraad loopt, 1. een stroom,

Nadere informatie

Elektriciteit Inhoud. Elektriciteit demonstraties

Elektriciteit Inhoud. Elektriciteit demonstraties Elektriciteit Inhoud Inleiding : Deze les Spanning: Wat is dat, hoe komt dat? Stroom(sterkte) : Wat is dat, hoe komt dat? Practicum: (I,)-diagram van een lampje en een weerstand Weerstand : Wet van Ohm

Nadere informatie

Elektrische huisinstallatie

Elektrische huisinstallatie Elektrische huisinstallatie Titel: Vak: Domein: Sector: 3D aspecten: Elektrische apparaten - Ontwerp een huisinstallatie Natuurkunde Energie Havo - vwo Werkwijze: Modelontwikkeling en gebruik, Onderzoeken,

Nadere informatie

inkijkexemplaar Energie voor de lamp Techniek 1

inkijkexemplaar Energie voor de lamp Techniek 1 Nota s: Energie voor de lamp 1. Probleemstelling 50 2. Transport van elektriciteit in een kring 50 2.1. Wat is een elektrische stroomkring? 50 2.2. Stromen van water - stromen van elektriciteit 51 2.3.

Nadere informatie

hoofdstuk 1 Elektriciteit.

hoofdstuk 1 Elektriciteit. spanning 2007-2008 hoofdstuk 1 Elektriciteit. 1.1 Lading. Veel toestellen op het laboratorium werken met elektriciteit. De werking van deze toestellen berust op van elektrische lading die stroomt. We kennen

Nadere informatie

Vrij Technisch Instituut Grote Hulststraat Tielt tel fax

Vrij Technisch Instituut Grote Hulststraat Tielt tel fax De elektrische installatie in een woning heeft heel wat elektrische circuits. Een elektrisch circuit of een elektrische stroomkring is opgebouwd uit een stroombron, een verbruiker, een schakelaar en geleiders.

Nadere informatie

QUARK_5-Thema-04-elektrische stroom Blz. 1. Grootheid Symbool Eenheid symbool Verband tussen eenheden Stroomsterkte I Ampère A 1 C

QUARK_5-Thema-04-elektrische stroom Blz. 1. Grootheid Symbool Eenheid symbool Verband tussen eenheden Stroomsterkte I Ampère A 1 C QUAK_5-Thema-04-elektrische stroom Blz. 1 THEMA 4: elektrische stroom Elektrische stroom Elektrische kring (L Verplaatsing van lading Spanningsbron -> elektrisch veld -> vrije ladingen bewegen volgens

Nadere informatie

UITWERKINGEN EXTRA OPGAVEN SCHAKELINGEN

UITWERKINGEN EXTRA OPGAVEN SCHAKELINGEN UITWERKINGEN EXTRA OPGAVEN SCHAKELINGEN U. Gegevens invullen: 24 0 24-0 4 V 2a R v2 R R 2. invullen gegevens: R v2 3 4 7 28 b R tot R v. invullen gegevens: 7 dus 4 A U U c R R. invullen gegevens: 3 dus

Nadere informatie

Elektriciteit (deel 2)

Elektriciteit (deel 2) Elektriciteit (deel 2) 1 Elektrische lading 2 Eenvoudige stroomkring 3 Stroomsterkte en spanning 4 Serie- en parallelschakeling 5 Stroomsterkte en spanning meten 6 Weerstand, wet van Ohm 7 Energie en vermogen

Nadere informatie

Elektrische techniek

Elektrische techniek AOC OOST Almelo Groot Obbink 01-09-2013 . Zowel in huis als bij voertuigen heb je met elektriciteit te maken. Hoe zit een meterkast in elkaar? Hoe werkt een elektrisch ontstekingssysteem van een motor?

Nadere informatie

SERIE-schakeling U I. THEMA 5: elektrische schakelingen. Theoretische berekening voor vervangingsweerstand:

SERIE-schakeling U I. THEMA 5: elektrische schakelingen. Theoretische berekening voor vervangingsweerstand: QUARK_5-Thema-05-elektrische schakelingen Blz. 1 THEMA 5: elektrische schakelingen Inleiding: PHET-opdracht ---> GEVAL-1 : SERIE-schakeling OPDRACHT: 1. bepaal de spanningspijlen en de stroomsterkten.

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Elektriciteit. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/72547

Hoofdstuk 6 Elektriciteit. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/72547 Auteur team NS Laatst gewijzigd Licentie Webadres 17 June 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/72547 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein. Wikiwijsleermiddelenplein

Nadere informatie

toekomstopwielen.be 1.1 Branden en zoemen

toekomstopwielen.be 1.1 Branden en zoemen 1.1 Branden en zoemen We beginnen met een prachtige toepassing van de parallel- of serieschakeling. In het stroomschema dat je hieronder ziet, zitten een autobatterij, enkele lampen, een zoemer en schakelaars.

Nadere informatie

Elektriciteit (deel 1)

Elektriciteit (deel 1) Elektriciteit (deel 1) 1 Spanningsbronnen 2 Batterijen in serie en parallel 3 Stroomkring 4 Spanning, stroomsterkte, watercircuit 5 Lampjes in serie en parallel 6 Elektriciteit thuis 7 Vermogen van elektrische

Nadere informatie

Basis Elektriciteit R = U/I. Gelijkstroom (Direct Current) Batterij of zonnecel; de elektronen stromen allemaal in 1 richting.

Basis Elektriciteit R = U/I. Gelijkstroom (Direct Current) Batterij of zonnecel; de elektronen stromen allemaal in 1 richting. Basis Elektriciteit Gelijkstroom (Direct Current) Wisselstroom (Alternating Current) Gesloten stroomkring (Closed circuit) DC AC Batterij of zonnecel; de elektronen stromen allemaal in 1 richting. Lichtnet;

Nadere informatie

H2 les par2+4+3.notebook November 11, 2015. Elektriciteit in huis. Na de verbruiksmeter zit er een hoofdschakelaar en daarna

H2 les par2+4+3.notebook November 11, 2015. Elektriciteit in huis. Na de verbruiksmeter zit er een hoofdschakelaar en daarna Hoofdstuk 2 Elektriciteit in Huis Elektriciteit in huis Na de verbruiksmeter zit er een hoofdschakelaar en daarna wordt de huisinstallatie verdeeld in groepen met zekeringen. voor de extra veiligheid zijn

Nadere informatie

NaSk 1 Elektrische Energie

NaSk 1 Elektrische Energie NaSk 1 Elektrische Energie Algemeen Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Tijd Open vragen Geef niet méér antwoorden dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee

Nadere informatie

We kunnen nu met deze kabel de spanning meten door de kabel parallel te schakelen op bv het LEGO zonnepaneel, de LEGO condensator of de LEGO motor.

We kunnen nu met deze kabel de spanning meten door de kabel parallel te schakelen op bv het LEGO zonnepaneel, de LEGO condensator of de LEGO motor. Metingen met LEGO zonnepaneel en condensator In mei zullen we LEGO autootjes een circuit laten afleggen waarbij we gebruik maken van groene energie. Ik heb gekozen om zonne-energie te gebruiken en omdat

Nadere informatie

2 ELEKTRISCHE STROOMKRING

2 ELEKTRISCHE STROOMKRING 2 ELEKTRISCHE STROOMKRING Om elektrische stroom nuttig te gebruiken moet hij door een verbruiker vloeien. Verbruikers zijn bijvoorbeeld een gloeilampje, een motor, een deurbel. Om een gloeilampje te laten

Nadere informatie

6 Elektriciteit. Pulsar 1-2 vwo/havo uitwerkingen 2012 Noordhoff Uitgevers 1. 6.1 Elektriciteit om je heen. 1 Het juiste antwoord is D: 5000 V.

6 Elektriciteit. Pulsar 1-2 vwo/havo uitwerkingen 2012 Noordhoff Uitgevers 1. 6.1 Elektriciteit om je heen. 1 Het juiste antwoord is D: 5000 V. 6 Elektriciteit 6.1 Elektriciteit om je heen 1 Het juiste antwoord is D: 5000 V. 2 Overeenkomst: beide leveren elektrische energie. Verschil: stopcontact levert een hoge (wissel)spanning en een batterij

Nadere informatie

Deling van elektrische stroom en spanning. Student booklet

Deling van elektrische stroom en spanning. Student booklet Deling van elektrische stroom en spanning Student booklet Deling van elektrische stroom en spanning - INDEX - 2006-04-06-17:15 Deling van elektrische stroom en spanning In deze module wordt uitgelegd

Nadere informatie

Stroomkring XL handleiding voor leerkrachten

Stroomkring XL handleiding voor leerkrachten Stroomkring XL Inleiding Dagelijks verbruiken we elektriciteit. Maar toch is elektriciteit een heel abstract begrip. Waar komt elektriciteit vandaan? En wat gebeurt er precies wanneer we thuis de schakelaar

Nadere informatie

Elektriciteit. Elektriciteit

Elektriciteit. Elektriciteit Elektriciteit Alles wat we kunnen zien en alles wat we niet kunnen zien bestaat uit kleine deeltjes. Zo is een blok staal gemaakt van staaldeeltjes, bestaat water uit waterdeeltjes en hout uit houtdeeltjes.

Nadere informatie

havo practicumboek natuurkunde

havo practicumboek natuurkunde 3 havo practicumboek natuurkunde natuurkunde 3 havo Auteurs L. Lenders F. Molin R. Tromp Met medewerking van Th. Smits Vierde editie Malmberg s-hertogenbosch www.nova-malmberg.nl Inhoudsopgave 1 Krachten

Nadere informatie

Opgave 2 Een spanningsbron wordt belast als er een apparaat op is aangesloten dat (in meer of mindere mate) stroom doorlaat.

Opgave 2 Een spanningsbron wordt belast als er een apparaat op is aangesloten dat (in meer of mindere mate) stroom doorlaat. Uitwerkingen 1 A Een spanningsbron wordt belast als er een apparaat op is aangesloten dat (in meer of mindere mate) stroom doorlaat. Een ideale spanningsbron levert bij elke stroomsterkte dezelfde spanning.

Nadere informatie

Elektrische stroomnetwerken

Elektrische stroomnetwerken ntroductieweek Faculteit Bewegings- en evalidatiewetenschappen 25 29 Augustus 2014 Elektrische stroomnetwerken Dr. Pieter Neyskens Monitoraat Wetenschappen pieter.neyskens@wet.kuleuven.be Assistent: Erik

Nadere informatie

VWO Module E1 Elektrische schakelingen

VWO Module E1 Elektrische schakelingen VWO Module E1 Elektrische schakelingen Bouw de schakelingen voor een elektrische auto. Naam: V WO Module E1 P agina 1 38 Titel: Auteur: Eigenfrequentie, VWO module E1: Elektrische schakelingen Simon de

Nadere informatie

Windmolenpark Houten. Project nask & techniek Leerjaar 2 havo/atheneum College de Heemlanden, Houten. Namen: Klas:

Windmolenpark Houten. Project nask & techniek Leerjaar 2 havo/atheneum College de Heemlanden, Houten. Namen: Klas: Namen: Klas: Windmolenpark Houten Project nask & techniek Leerjaar 2 havo/atheneum College de Heemlanden, Houten Ontwikkeld door: Geert Veenstra Gerard Visker Inhoud Probleem en hoofdopdracht Blz 3 Samenwerking

Nadere informatie

Elektriciteit thuis. Extra informatie Elektriciteit, Elektriciteit thuis, www.roelhendriks.eu

Elektriciteit thuis. Extra informatie Elektriciteit, Elektriciteit thuis, www.roelhendriks.eu Elektriciteit thuis Nuldraad, fasedraad In de elektriciteitskabel die je huis binnenkomt, bevinden zich twee draden: de fasedraad en de nuldraad. Zie de onderstaande figuur. De spanning tussen deze draden

Nadere informatie

Serie. Itotaal= I1 = I2. Utotaal=UR1 + UR2. Rtotaal = R1 + R2. Itotaal= Utotaal : Rtotaal 24 = 10 + UR2 UR2 = 24 10 = 14 V

Serie. Itotaal= I1 = I2. Utotaal=UR1 + UR2. Rtotaal = R1 + R2. Itotaal= Utotaal : Rtotaal 24 = 10 + UR2 UR2 = 24 10 = 14 V Om te onthouden Serieschakeling Parallelschakeling Itotaal= I = I2 Utotaal=U + U2 totaal = + 2 Itotaal=I + I2 Utotaal= U = U2 tot 2 enz Voor elke schakeling I totaal U totaal totaal Itotaal= I = I2 Utotaal=U

Nadere informatie

Module E: Elektrische schakelingen over vermogen, weerstand en geleidbaarheid

Module E: Elektrische schakelingen over vermogen, weerstand en geleidbaarheid Module E: Elektrische schakelingen over vermogen, weerstand en geleidbaarheid Deze module is onderdeel van eigenfrequentie, een serie lesmodules voor bovenbouw HAVO en VWO. Deze module is mede mogelijk

Nadere informatie

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie.

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie. Inhoud... 2 Basisgrootheden... 2 Verwarmingsinstallatie... 3 Elektrische schakelingen... 4 Definities van basisgrootheden... 6 Fysische achtergrond bij deze grootheden... 6 Opgave: Geladen bollen... 7

Nadere informatie

INLEIDING. Veel succes

INLEIDING. Veel succes INLEIDING In de eerste hoofdstukken van de cursus meettechnieken verklaren we de oorsprong van elektrische verschijnselen vanuit de bouw van de stof. Zo leer je o.a. wat elektrische stroom en spanning

Nadere informatie

Vragenlijst MAGNETISME. Universiteit Twente Faculteit Gedragswetenschappen

Vragenlijst MAGNETISME. Universiteit Twente Faculteit Gedragswetenschappen Vragenlijst MAGETSME Universiteit Twente Faculteit Gedragswetenschappen Antwoordeninstructie Je hebt een heel lesuur om de vragen te beantwoorden. Er zijn in totaal 19 vragen, waarvan 5 open vragen en

Nadere informatie

1.1 Hoe branden de lampen?

1.1 Hoe branden de lampen? 1.1 Hoe branden de lampen? In deze eerste opdracht ga je aan de slag met parallel- en serieschakelingen. De auto op de tekening heeft vier lampen met elk twee contactpunten, een accu en een contactsleutel

Nadere informatie

Over Betuwe College Oefeningen H3 Elektriciteit deel 4

Over Betuwe College Oefeningen H3 Elektriciteit deel 4 1 Door een dunne draad loopt een elektrische stroom met een stroomsterkte van 2 µa. De spanning over deze draad is 50 V. Bereken de weerstand van de dunne draad. U = 50 V I = 2 µa R = 50V 2µA R = 2,5 10

Nadere informatie

3 Slim met stroom. Inleiding

3 Slim met stroom. Inleiding 3 Slim met stroom Inleiding Hierboven zie je allerlei elektrische apparaten. Voor de een heb je batterijen nodig. De ander steek je met een stekker in het stopcontact. Al deze toestellen gebruiken stroom.

Nadere informatie

Signalen stroom, spanning, weerstand, vermogen AC, DC, effectieve waarde

Signalen stroom, spanning, weerstand, vermogen AC, DC, effectieve waarde Technologie 1 Elektrische en elektronische begrippen Signalen stroom, spanning, weerstand, vermogen AC, DC, effectieve waarde Opleiding Pop en Media Peet Ferwerda, januari 2002 Deze instructie wordt tijdens

Nadere informatie

OPDRACHT 1 Vul zelf de juiste fase in.

OPDRACHT 1 Vul zelf de juiste fase in. Het technologisch proces. Om een technisch probleem op te lossen gaan we altijd werken volgens een bepaalde methode. OPDRACHT 1 Vul zelf de juiste fase in. FASE 1:.. We willen zelf een voorwerp maken om

Nadere informatie

6 Schakelingen. Lading en spanning. Nova. Leerstof. Toepassing

6 Schakelingen. Lading en spanning. Nova. Leerstof. Toepassing 6 Schakelingen 1 Lading en spanning Leerstof 1 a een negatieve lading b elektronen c De elektronen gaan van de doek naar de pvc-buis. d een positieve lading 2 a Het voorwerp trekt dan andere voorwerpen

Nadere informatie

De condensator en energie

De condensator en energie De condensator en energie Belangrijkste onderdelen in de proeven De LEGO-condensator De condensator heeft een capaciteit van 1 Farad en is beschermd tegen een overbelasting tot 18 Volt. Wanneer de condensator

Nadere informatie

12 Elektrische schakelingen

12 Elektrische schakelingen Elektrische schakelingen Onderwerpen: - Stroomsterkte en spanning bij parallel- en serieschakeling - Verangingsweerstand bij parallelschakeling. - Verangingsweerstand bij serieschakeling.. Stroom en spanning

Nadere informatie

Elektriciteit. Inlage

Elektriciteit. Inlage Elektriciteit Inlage Proef 1 Batterijen - Werkblad 1 - Potlood - Verschillende batterijen Bekijk de verschillende batterijen. Maak nu je werkblad. Proef 2 Brandend lampje - 1 Lampje (nr. 14) - Hittedraad

Nadere informatie

Probeer je een dag in te beelden zonder stekkers en stopcontacten? Wat moeten we allemaal missen?

Probeer je een dag in te beelden zonder stekkers en stopcontacten? Wat moeten we allemaal missen? Probeer je een dag in te beelden zonder stekkers en stopcontacten? Wat moeten we allemaal missen?.......... Iedereen is het erover eens dat we eigenlijk niet meer zonder elektriciteit kunnen. Maar heb

Nadere informatie

Elektrische stroomkring. Student booklet

Elektrische stroomkring. Student booklet Elektrische stroomkring Student booklet Elektrische stroomkring - INDEX - 2006-04-06-17:02 Elektrische stroomkring In deze module wordt uitgelegd wat een elektrische stroomkring is en wat parallel- en

Nadere informatie

Stroom uit batterijen

Stroom uit batterijen 00-Spanning WHO S3-HV 24-01-2005 12:01 Pagina 5 2 Stroom uit batterijen Je hebt gezien, dat je eigen gebouwde vruchtbatterij niet veel stroom levert. Zo n batterij past ook slecht in een diskman of MP3-speler...

Nadere informatie

6.1 Afrondingsopdracht Goed en veilig werken van elektrische schakelingen

6.1 Afrondingsopdracht Goed en veilig werken van elektrische schakelingen 6. Afronding hoofdstuk 2 6.1 Afrondingsopdracht Goed en veilig werken van elektrische schakelingen Inleiding Bij de introductie van dit hoofdstuk heb je je georiënteerd op het onderwerp van dit hoofdstuk

Nadere informatie

Stevin havo deel 1 Uitwerkingen hoofdstuk 6 Stroom, spanning en weerstand (14-06-2012) Pagina 1 van 16

Stevin havo deel 1 Uitwerkingen hoofdstuk 6 Stroom, spanning en weerstand (14-06-2012) Pagina 1 van 16 Stevin havo deel itwerkingen hoofdstuk 6 Stroom, spanning en weerstand (4-06-0) Pagina van 6 Opgaven 6. De wet van Ohm a Het aantal ml komt overeen met de lading, dus het aantal ml per seonde met de stroomsterkte.

Nadere informatie

Onderwijs op maat voor uitdaging en motivering Energie 2

Onderwijs op maat voor uitdaging en motivering Energie 2 1. "Een lamp met een vermogen van 40 watt staat 5 minuten aan. Bereken de hoeveelheid energie die de lamp heeft omgezet (in joule)." P = 40 W t = 5 min = 300s E = 40W x 300s E = 12000Ws = 12.000J = 12

Nadere informatie

3.2 Instapprobleem met demonstratie Schakelingen van drie lampjes

3.2 Instapprobleem met demonstratie Schakelingen van drie lampjes 3 Serie- en parallelschakeling 3.1 Introductie Inleiding In de vorige paragraaf heb je je beziggehouden met de elektrische huisinstallatie en de veiligheidsmaatregelen die daarvoor van belang zijn. Behalve

Nadere informatie

STROOMKRING. STAP 1 Lees eerst de hele tekst door en bekijk de tekeningen en het montagepaneel.

STROOMKRING. STAP 1 Lees eerst de hele tekst door en bekijk de tekeningen en het montagepaneel. 1 WAT GA JE DOEN? Je gaat met stroom werken. Jullie gaan ontdekken wat je met schakelingen en stroom kunt doen en welk effect dat heeft op een lampje. Jullie moeten zelf de draden goed monteren en aansluiten.

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Elektrodynamica. 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Elektrodynamica. 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Fysica: Elektrodynamica 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm),

Nadere informatie

6.2 Elektrische energie en vermogen; rendement

6.2 Elektrische energie en vermogen; rendement 6.2 Elektrische energie en vermogen; rendement Opgave 9 Het rendement bereken je met E nuttig en E in. E nuttig is de hoeveelheid energie die nodig is het water op te warmen. E in is de hoeveelheid energie

Nadere informatie

Elektriciteit. Wat is elektriciteit

Elektriciteit. Wat is elektriciteit Elektriciteit Wat is elektriciteit Elektriciteit kun je niet zien, niet ruiken, niet proeven, maar wel voelen. Dit voelen kan echter gevaarlijk zijn dus pas hier voor op. Maar wat is het dan wel? Hiervoor

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. en energieomzetting

Hoofdstuk 3. en energieomzetting Hoofdstuk 3 Energie en energieomzetting branders luchttoevoer brandstoftoevoer koelwater condensator stoomturbine generator transformator regelkamer stoom water ketel branders 1 Energiesoort Omschrijving

Nadere informatie

Condensator. Het hellingsgetal a is constant. Dit hellingsgetal noemen we de capaciteit van de condensator C. Er geldt dus: C = Q U

Condensator. Het hellingsgetal a is constant. Dit hellingsgetal noemen we de capaciteit van de condensator C. Er geldt dus: C = Q U Inhoud Condensator... 2 Het laden van een condensator... 3 Het ontladen van een condensator... 6 Het gedrag van een condensator in een schakeling... 7 Opgaven... 8 Opgave: Alarminstallatie... 8 Opgave:

Nadere informatie

4.0 Elektriciteit 2 www.natuurkundecompact.nl

4.0 Elektriciteit 2 www.natuurkundecompact.nl 4.0 Elektriciteit 2 www.natuurkundecompact.nl 4. Statische elektriciteit 4.2 Stroom in schakelingen 4.3 Wet van Ohm 4.4 a Weerstand in schakelingen b Weerstand in schakelingen (Crocodile) 4.5 Kilowattuurmeter

Nadere informatie

VWO-gymnasium. VWO gymnasium practicumboek. natuurkunde

VWO-gymnasium. VWO gymnasium practicumboek. natuurkunde VWO-gymnasium 3 VWO gymnasium practicumboek natuurkunde natuurkunde 3 vwo gymnasium Auteurs F. Alkemade L. Lenders F. Molin R. Tromp Eindredactie P. Verhagen Met medewerking van Th. Smits Vierde editie

Nadere informatie

Bij een uitwendige weerstand van 10 is dat vermogen 10

Bij een uitwendige weerstand van 10 is dat vermogen 10 Elektriciteitsleer Inwendige weerstand Een batterij heeft een bronspanning van 1,5 V en een inwendige weerstand van 3,0. a. Teken de grafiek van de klemspanning als functie van de stroomsterkte. Let er

Nadere informatie

Uitwerkingen opgaven hoofdstuk 6. 6.1 Elektrische lading; stroom, spanning en spanningsbron

Uitwerkingen opgaven hoofdstuk 6. 6.1 Elektrische lading; stroom, spanning en spanningsbron itwerkingen opgaven hoofdstuk 6 6.1 Elektrische lading; stroom, spanning en spannings Opgave 5 a De wielen die het contact vormen tussen het vliegtuig en de grond zijn gemaakt van rubber, en rubber is

Nadere informatie

Elektriciteit en Automatisering in huis

Elektriciteit en Automatisering in huis Elektriciteit en Automatisering in huis KLAS 4 HAVO ELEKTRICITEIT EN AUTOMATISERING IN HUIS Over deze lessenserie Deze module behandelt elektriciteit en automatisering in huis. Bij de elektriciteitsleer

Nadere informatie

JAN Denk aan ALLE letters van FIRES! Geef duidelijke berekeningen. Er zijn 4 opgaven. Totaal 34 punten.

JAN Denk aan ALLE letters van FIRES! Geef duidelijke berekeningen. Er zijn 4 opgaven. Totaal 34 punten. NATUURKUNDE KLAS 4 INHAALPROEFWERK HOOFDSTUK 2 JAN.. 2009 Denk aan ALLE letters van FIRES! Geef duidelijke berekeningen. Er zijn 4 opgaven. Totaal 34 punten. Opgave 1 (3 + 4 pt) De batterij in de hiernaast

Nadere informatie

Denk aan ALLE letters van FIRES! Geef duidelijke berekeningen. Er zijn 4 opgaven. Totaal 35 punten.

Denk aan ALLE letters van FIRES! Geef duidelijke berekeningen. Er zijn 4 opgaven. Totaal 35 punten. NATUURKUNDE KLAS 4 PW HOOFDSTUK PW HOOFDSTUK 2 18/12/2008 Denk aan ALLE letters van FIRES! Geef duidelijke berekeningen. Er zijn 4 opgaven. Totaal 35 punten. Opgave 1 (3 + 2 + 4 pt) Een van de natuurkundeleraren

Nadere informatie