5 Elektriciteit. 5.1 Elektriciteit om je heen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5 Elektriciteit. 5.1 Elektriciteit om je heen"

Transcriptie

1 5 Elektriciteit 5.1 Elektriciteit om je heen 2 Overeenkomst: beide leveren elektriciteit. Verschil: stopcontact levert een hoge spanning en een batterij levert een lage spanning 3 spanningsbron volt penlight batterij 1,5 stopcontact 230 accu 12 knoopcel verschilt, paar volt 4 Lamp. 5 Stofzuiger, wasmachine, ventilatorkachel. 6 Bewegingsenergie wordt omgezet in elektrische energie. 7 Een zonnecel zet lichtenergie om in elektrische energie. 8 a Een kleine batterij kan in kleine apparaten en heeft een klein gewicht. b Een dikke batterij gaat langer mee. 9 a Eigen antwoord. b Eigen antwoord. 10 voordelen nadelen aardgas goedkoop Bij verbranding ontstaat koolstofdioxide dat bijdraagt aan het broeikaseffect steenkool goedkoop Bij verbranding ontstaat koolstofdioxide dat bijdraagt aan het broeikaseffect aardolie goedkoop Bij verbranding ontstaat koolstofdioxide dat bijdraagt aan het broeikaseffect kernenergie geen broeikasgas Het afval is radioactief 11 a Duurzame energiebronnen zijn bronnen waar men voor onbeperkte tijd over kan beschikken. Ze raken dus nooit op. Deze energiebronnen zijn minder belastend voor het milieu. Voorbeelden van duurzame energiebronnen zijn: wind, zon, water en biomassa. b Voordeel: niet / minder schadelijk voor het milieu. Nadeel: duur. 12 B, D, C, A Pulsar 1-2 havo-vwo uitwerkingen nask 2006 Wolters-Noordhoff bv 1

2 13 a Elektriciteit maken met zwarte steenkool is vervuilend ( zwart ) voor het milieu. Elektriciteit maken met vallend of snelstromend water is heel schoon ( wit ). b In Nederland zijn weinig hoogteverschillen, waardoor het water niet zo hard kan vallen/stromen. c Het vallende water valt op een schoepenrad. Dit schoepenrad gaat draaien. Aan de as van het schoepenrad zit een dynamo. 14 a Chemische energie b Deze energie wordt in een (extern) apparaat omgezet in andere energiesoorten, zoals licht, warmte, beweging, etc. 15 Je moet de plus van de ene batterij verbinden met de min van de andere. Anders werken ze elkaar tegen en gebeurt er niets. 16 De hogere spanning zorgt ervoor dat de elektronen meer energie kunnen overdragen. 17 In een kacheltje moet veel meer energie omgezet worden: daar zullen per seconde veel meer elektronen door moeten stromen V 19 Schrikdraad geeft hele kleine elektrische pulsjes af van 4000 V. Deze spanning is goed voelbaar, maar doordat de pulsjes slechts heel kort duren is het niet schadelijk. Er stromen namelijk maar weinig elektronen door de spieren heen. 20 Er wordt maar een heel kort pulsje gegeven: er stromen maar heel weinig elektronen door de koe. Er wordt dus maar weinig energie afgegeven ook al heeft elke elektron wel veel energie. 5.1 Test jezelf 1 spanningsbron volt penlight 1,5 stopcontact 230 autoaccu 12 knoopcel verschilt, paar volt 2 volt volt 4 In warmte en licht. 5 SCHOEP 6 a Eigen antwoord. b Eigen antwoord. Pulsar 1-2 havo-vwo uitwerkingen nask 2006 Wolters-Noordhoff bv 2

3 7 a Elk elektron heeft evenveel energie meegekregen en geeft deze volledig af. Het maakt niet uit of dit een bouwlamp of nachtlampje is. b De bouwlamp moet veel meer energie afgeven: daar stromen per seconde dus veel meer elektronen doorheen dan bij het nachtlampje. Pulsar 1-2 havo-vwo uitwerkingen nask 2006 Wolters-Noordhoff bv 3

4 5.2 Energiegebruik 2 Eigen antwoord. 3 De lamp zet iedere seconde 100 J energie om. 4 Als de mp3-speler in een jaar veel vaker en langer aanstaat dan de stofzuiger, zal de mp3-speler ook meer energie gebruikt hebben. 5 a Omcirkel de V rood en de 500W groen. b tijd = 5 min = 5 x 60 = 300 s Dus het energiegebruik = vermogen x tijd = 500 W x 300 s = J. c In bewegingsenergie en warmte. 6 t = 2 h = 2 x 60 x 60 = 7200 s. Dus het energiegebruik = vermogen x tijd = 2500 W x 7200 s = J. 7 Vermogen in natuurkunde is de hoeveelheid energie die per seconde wordt omgezet. In het dagelijks leven is vermogen het (totale) kapitaal dat iemand bezit J in 10 s is 3000 J in 1 s, dus 3000 W (= 3 kw) 9 P = 2500 W = 2,5 kw t = 2 h energiegebruik = vermogen x tijd = 2,5 kw x 2 h = 5 kwh Dit getal is veel kleiner en dus makkelijker te gebruiken dan 18 miljoen kwh = 1000 W x 1 h = 1000 J/s x 3600 s = J 11 Eigen antwoord. 12 a E = P t b E = 25 W x 10 s = 250 J 125 J = P x 12 s Dus P = 125 J / 12 s = 10,4 W 450 J = 175 W x t Dus t = 450 J / 175 W = 2,57 s 13 De led knippert (of het wieltje draait) x 0,13 = 0,52 15 t = 3 x 365 = 1095 h P = 25 W = 0,025 kw E = P t = 0,025 kw x 1095 h = 27,375 kwh De prijs is dan 27,375 * 0,13 = 3,56 Pulsar 1-2 havo-vwo uitwerkingen nask 2006 Wolters-Noordhoff bv 4

5 16 De vraag naar energie neemt erg toe. Er komen steeds meer volkeren met ook een hoge welvaart (China) die ook veel energie willen gebruiken (wasmachine, airco etc.). De beschikbare brandstoffen worden steeds schaarser, dus kostbaarder. 17 a Een spaarlamp geeft dezelfde hoeveelheid licht als een gewone gloeilamp, maar gebruikt veel minder elektrische energie. b Er komt naar verhouding veel minder warmte vrij. 18 a E = P t = 2 kw x 1,5 h = 3 kwh b Prijs = 3 x 0,13 = 0,39 c E = P t 3 kwh = 0,06 kw x t t = 3 kwh / 0,06 h = 50 h 19 a t = 6 x 60 x 60 = s E = P t = 60 W x s = J b E = P t = 0,060 kw x 6 h = 0,36 kwh 20 Groene stroom belast het milieu minder. 21 Het hout komt uit bomen die de koolstofdioxide uit de lucht halen. 22 Eigen antwoord. 5.2 Test jezelf 1 a De wasmachine werkt op 230 V en verbruikt dan 2500 J elektrische energie per seconde. b t = 1,5 x 60 x 60 = 5400 s E = P t = 2500 W x 5400 s = J 2 a 11 joule per seconde b 60 joule per seconde c Beide lampen branden even fel en zenden dus evenveel licht uit. Toch zet de gloeilamp per seconde in totaal meer energie om dan de spaarlamp. De gloeilamp zal dus het warmst worden. 3 a 33 joule per seconde b t = 8 x 60 x 60 = s E = P t = 33 W x s = J c P = 33 W = 0,033 kw E = P t = 0,033 kw x 8 h = 0,264 kwh d 0,264 x 0,13 = 0,03 e Ja, want op de hele lange termijn gaat het wel meetellen: 3 eurocent in 8 uur = 9 eurocent per dag = 32,85 per jaar. Pulsar 1-2 havo-vwo uitwerkingen nask 2006 Wolters-Noordhoff bv 5

6 5.3 Stroomkring 2 Alle onderdelen van de kring zijn geleidend met elkaar verbonden, waardoor de stroom van de pluspool van de batterij naar de minpool van de batterij kan stromen. 3 In het lampje is het gloeidraadje gebroken, waardoor er geen gesloten stroomkring meer is. 4 Voorbeelden van goede antwoorden zijn: lampje licht en warmte elektrische kachel warmte boormachine beweging stofzuiger beweging strijkijzer warmte koelkast warmte aan de achterkant (en lage temperatuur binnen) radio geluid 5 a Elektronen, met energie. b Voor de elektronen die hun energie kwijt zijn. Zonder afvoerdraad zou er geen gesloten stroomkring zijn en zou er geen stroom kunnen lopen. Het lampje zou dan niet kunnen branden. 6 Het frame van de fiets dient als de afvoerdraad. 7 Een schema is overzichtelijker en hangt niet af van de soort lampjes, batterij, enzovoort. 8 spanningsbron schakelaar open snoertje schakelaar dicht lampje 9 a De andere lampjes hebben een eigen stroomkring en blijven dus branden. b Nee, alle lampjes hebben een eigen stroomkring. c Middelste: alles gaat uit omdat de stroomkring verbroken wordt. Rechter: alles gaat uit omdat beide stroomkringen verbroken worden. Pulsar 1-2 havo-vwo uitwerkingen nask 2006 Wolters-Noordhoff bv 6

7 10 Bij de linkerschakeling krijgt elke lampje een eigen kring. In deze schakeling brandt iedere lamp dus op z n felst. Hier zal de batterij dus het eerste leeg zijn. 11 Roest is een isolator en laat de stroom niet door: de stroomkring is verbroken, er loopt geen stroom. De draad is zelf een geleider. 12 Voorbeelden van goede antwoorden zijn: geleider isolator ijzer plastic koper porselein aluminium aardewerk koolstof glas goud zuiver water 13 De draden zijn geleiders en moeten hier dus groen getekend worden. De schijven zijn isolatoren en moeten hier dus rood getekend worden. 14 a De schakelaar zorgt er voor dat de stroomkring wordt gesloten. b 15 Geleiders zijn: ijzeren puntenslijper, schaar. 16 Parallel Serie Pulsar 1-2 havo-vwo uitwerkingen nask 2006 Wolters-Noordhoff bv 7

8 17 a schak. 1 schak. 2 schak. 3 lampje 1 lampje 2 lampje 3 lampje 4 Open Open Open Uit Uit Uit Uit Open Open Dicht Uit Uit Uit Uit Open Dicht Open Uit Uit Uit Uit Open Dicht Dicht Uit Uit Uit Uit Dicht Open Open Uit Uit Uit Uit Dicht Open Dicht Aan Uit Aan Aan Dicht Dicht Open Aan Aan Uit Uit Dicht Dicht Dicht Aan Aan Aan Aan b weg 2 weg 1 c Lampje 1, want daar gaat alle stroom door. d De lampjes 3 en 4, want daar gaat dezelfde stroom door. e De lampjes 3 en 4, want de stroom kiest liever de makkelijkere weg door lampje a 9 V / 2 = 4,5 V b 9 V 19 a 9 V 6 V = 3 V b Vermogen van 3 watt, dus 3 joule per seconde c Totale vermogen is 3 W + 1,5 W = 4,5 W, dus iedere seconde verlaat 4,5 joule de batterij. d t = 10 x 60 = 600 s E = P t = 4,5 W x 600 s = 2700 J e t = 10 / 60 = 0,167 h P = 4,5 W = 0,0045 kw E = P t = 0,0045 kw x 0,167 h = 0,00075 kwh 20 a Beide op 3 V. b Nee, want het sterkste lampje krijgt te weinig spanning. Pulsar 1-2 havo-vwo uitwerkingen nask 2006 Wolters-Noordhoff bv 8

9 21 a wel b c Test jezelf 1 a De afvoerdraad ontbreekt, er is dus geen gesloten stroomkring. b Eigen antwoord. c 2 a b Dezelfde spanning als het lichtnet: 230 V. c Vermogen = 2 x 60 W = 120 W = 0,120 kw E = P t = 0,120 kw x 8 h = 0,96 kwh Pulsar 1-2 havo-vwo uitwerkingen nask 2006 Wolters-Noordhoff bv 9

10 3 a kleur de binnenkant rood en de buitenkant groen. b De geleider is gemaakt van koper. De isolator is gemaakt van plastic. 4 a Alleen lampje 2: de overige lampjes zitten allemaal in een andere stroomkring. b Nu gaan alle lampjes uit: er is geen enkele gesloten stroomkring meer. Pulsar 1-2 havo-vwo uitwerkingen nask 2006 Wolters-Noordhoff bv 10

11 5.4 Stroomsterkte 2 a Een computer is in staat om grote hoeveelheden gegevens snel en systematisch te verwerken. Net zoals hersenen. b Een camera kan beelden vastleggen m.b.v. een lens en een lichtgevoelige plaat. Net zoals bij een oog. c Eigen antwoord. 3 4 De hoeveelheid water die per seconde door de leiding stroomt. 5 a 1,5 ma b 60 ma 6 ampère 7 a 3 joule per seconde b P = U x I 3 W = 6 V x I dus I = 3 W / 6 V = 0,5 A 8 a 230 V b 600 J c P = U x I 600 W = 230 x I dus I = 600 W / 230 V = 2,6 A 9 a b De elektronen komen slechts één energiegebruiker tegen. c 1 A + 1 A = 2 A Pulsar 1-2 havo-vwo uitwerkingen nask 2006 Wolters-Noordhoff bv 11

12 10 a b De elektronen komen twee energieverbruikers tegen. c 1 A 11 a De lampjes P en Q zijn verschillend. De spanning is bij beide lampjes hetzelfde (want het is een parallel schakeling), maar de stroomsterkte is wel verschillend. Het vermogen van beide lampjes is dus verschillend. b 0,34 + 0,22 = 0,56 A c I 4 = 0,22 A I 5 = 0,22 A I 6 = 0,56 A 12 Bij kortsluiting kan de stroom rechtstreeks van de plus naar de min stromen, zonder dat het een apparaat, en dus weerstand, tegenkomt. De stroom heeft dus een hele makkelijke weg gevonden en wordt niet/nauwelijks afgeremd. De stroomsterkte kan dus erg groot worden. 13 In situatie B en C zal er kortsluiting ontstaan. 14 De zekeringen slaan door als er totaal meer dan 16 A stroom loopt. 15 Maximaal vermogen bij 16 A en 230 V = 16 X230 = 3680 W. Er kunnen dus maximaal 3680 / 100 = 36 lampen van 100 W worden aangesloten. 16 a totale vermogen = = 3600 W P = U x I 3600 W = 230 V x I dus I = 3600 W / 230 V = 15,7 A b 15,7 A ligt onder de 16 A. De zekering brand nog net niet door. 17 Zekering, randaarde, aardlekschakelaar. 18 gevaarlijke situatie Je raakt met je vinger een ongeïsoleerde stroomdraad aan. Je sluit drie kacheltjes aan op het stopcontact. De stroomdraad van de wasmachine verliest de isolatie. Je stopt de twee uiteinden van één stroomdraad in het stopcontact. veiligheidsvoorziening Aardlekschakelaar Zekering Randaarde en aardlekschakelaar Zekering Pulsar 1-2 havo-vwo uitwerkingen nask 2006 Wolters-Noordhoff bv 12

13 5.4 Test jezelf 1 cv-installatie elektriciteit waarom dit onderdeel vergelijkbaar is als bij de cv-installatie Kachel Spanningsbron Geeft energie aan de lading/water Buizen Stroomdraden Geleidt de lading/water Radiatoren Apparaten Hier wordt de energie afgegeven. 2 a Het vermogen is 80 watt. b P = U x I 80 W = 12 V x I dus I = 80 W / 12 V = 6,7 A c t = 10 x 60 = 600 s E = P t = 80 W x 600 s = J (of 0,013 kwh) 3 a Het bovenste lampje: krijgt alle spanning voor zichzelf alleen. b 3, twee lampjes houden de stroom het meeste tegen. c 1 en 4 d Er is maar één lampje dat de stroom moet overwinnen. Twee lampjes remmen de stroom twee keer sterker af. e Nee, de spanning per lampje blijft hetzelfde. Pulsar 1-2 havo-vwo uitwerkingen nask 2006 Wolters-Noordhoff bv 13

14 5.5 Weerstand 2 A goed B fout C fout D goed E goed F goed 3 Elektronen kunnen erg makkelijk door de koperdraad heen bewegen. 4 Voorbeelden van goede antwoorden zijn: glas porselein, plastic, hout. 5 Voorbeelden van goede antwoorden zijn: goud, zilver, koper, ijzer. 6 grootheid afkorting eenheid afkorting spanning U volt V stroomsterkte I ampère A vermogen P watt W energie E kilowattuur kwh weerstand R ohm Ω 7 a b spanning 6 V 2,5 x 6 = 15 V stroomsterkte 0,4 A 1 A weerstand 1 Ω 15Ω spanning 1 V 15 V (zie a) stroomsterkte 1 A 1 A 8 15 = 6/0,4 Ja, dat klopt! 9 weerstand = spanning / stroomsterkte 100 = spanning / 0,5 dus spanning = 0,5 x 100 = 50 V 10 a P = U x I 60 W = 230 V x I dus I = 60 W / 230 V = 0,26 A b weerstand = spanning / stroomsterkte = 230 V / 0,26 A = 882 Ω 11 a 25 Joule per seconde b P = U x I 25 W = 230 V x I dus I = 25 W / 230 V = 0,11 A c weerstand = spanning / stroomsterkte = 230 V / 0,11 A = 2116 Ω Pulsar 1-2 havo-vwo uitwerkingen nask 2006 Wolters-Noordhoff bv 14

15 12 a 10 Ω b 10 % c Plus of min 10 % dus tussen de 9 Ω en 11 Ω d weerstand = spanning / stroomsterkte 10 Ω = 6 V / I dus I = 6 V / 10 Ω = 0,6 A 13 Afwijking is 2 % dus rechts is rood. De waarde is 100 Ω, dus van links naar rechts: bruin, zwart, bruin: 14 Bij een serieschakeling zal de lamp juist aangaan in het licht en uit in het donker. 15 De invertor maakt van geen spanning wel spanning en omgekeerd. 5.5 Test jezelf 1 a De binnenkant mag niet ergens tegen aankomen want dan kun je een schok krijgen of kortsluiting of er lekt stroom weg. b De draad moet de stroom geleiden en koper is een goede geleider. c De elektronen bewegen alleen in een geleider, dus in koper. 2 P = U x I 12 W = U x 1 A dus U = 12 W / 1 A = 12 V 3 a P = U x I 120 W = 230 V x I dus I = 120 W / 230 V = 0,52 A b weerstand = spanning / stroomsterkte R = 230 V / 0,52 A = 441 Ω 4 a b parallel c parallel d Ja, de weerstand wordt tweemaal zo groot want de stroomsterkte wordt tweemaal zo klein. Pulsar 1-2 havo-vwo uitwerkingen nask 2006 Wolters-Noordhoff bv 15

16 Verdieping Spanning en sensatie 1 Dan zou de binnenstad direct zonder stroom zitten 2 a De elektriciteit wordt speciaal voor de kermis gemaakt. Hiervoor gebruiken ze extra transformatoren. b Met behulp van een viertal extra transformatoren, die aangesloten zijn op een hoogspanningsnet. 3 a Genoemde eenheden zijn: volt, ampère, kw, dagen, kwh, kilowattuur, dag b Spanning, energie, vermogen, stroomsterkte, tijd. 4 Een periode van 10 dagen wordt vergeleken met het huishouden van één dag. In tien dagen heeft een huishouden 3 x 10 = 30 kwh nodig. De kermis heeft dan kwh verbruikt. Dit komt dus overeen met / 30 = 2333 huishoudens. 5 totale vermogen = 2000 x 60 W = W = 120 kw t = 19:00 tot 23:00 = 4 h E = P x t = 120 kw x 4 h = 480 kwh 6 De zinnen die kloppen zijn: Een transformator kan een grote spanning omzetten in een lage spanning. Een adapter van je mobiele telefoon is een soort transformator. Een transformator heeft net als een elektromagneet windingen. 7 a Eigen antwoord. b Een transformator bestaat uit twee spoelen. De spoel met de meeste windingen levert de grootste spanning. c aantal windingen in de linker spoel spanning linker spoel (V) aantal windingen in de rechter spoel , , ,6 8 a De woorden staan verkeerd. Van links naar rechts zou dit moeten zijn: elektriciteitscentrale, hoogspanningskabels, verdeelstation, transformatorhuisje, woning. b De gevaarlijke situatie is de persoon die met een vlieger speelt, in de buurt van de hoogspanningskabels. 9 Op deze manier verlies je tijdens het transport minder elektrische energie. 10 Hoogspanning is erg gevaarlijk. spanning rechter spoel (V) Pulsar 1-2 havo-vwo uitwerkingen nask 2006 Wolters-Noordhoff bv 16

17 11 Eigen antwoord. 12 a Sneeuw kan elektriciteit geleiden. Wanneer de sneeuw een verbinding zou weten te maken tussen de hoogspanningskabels en de mast, dan zou dat levensgevaarlijke situaties kunnen opleveren. Tevens zou de kabel kunnen breken, door de grote hoeveelheid sneeuw die er op ligt b De kabel waarmee ze de leiding schoonmaken is gemaakt van een isolerend materiaal. 13 B Pulsar 1-2 havo-vwo uitwerkingen nask 2006 Wolters-Noordhoff bv 17

NASK1 SAMENVATTING ELEKTRICITEIT. Wanneer loopt er stroom? Schakelingen

NASK1 SAMENVATTING ELEKTRICITEIT. Wanneer loopt er stroom? Schakelingen NASK1 SAMENVATTING ELEKTRICITEIT Wanneer loopt er stroom? Elektrische apparaten werken alleen als er een stroom door loopt. Om de stroom te laten lopen is er altijd een spanningsbron nodig. Dat kan een

Nadere informatie

Elektriciteit (deel 2)

Elektriciteit (deel 2) Elektriciteit (deel 2) 1 Elektrische lading 2 Eenvoudige stroomkring 3 Stroomsterkte en spanning 4 Serie- en parallelschakeling 5 Stroomsterkte en spanning meten 6 Weerstand, wet van Ohm 7 Energie en vermogen

Nadere informatie

Elektriciteit (deel 1)

Elektriciteit (deel 1) Elektriciteit (deel 1) 1 Spanningsbronnen 2 Batterijen in serie en parallel 3 Stroomkring 4 Spanning, stroomsterkte, watercircuit 5 Lampjes in serie en parallel 6 Elektriciteit thuis 7 Vermogen van elektrische

Nadere informatie

Theorie: Energieomzettingen (Herhaling klas 2)

Theorie: Energieomzettingen (Herhaling klas 2) les omschrijving 12 Theorie: Halfgeleiders Opgaven: halfgeleiders 13 Theorie: Energiekosten Opgaven: Energiekosten 14 Bespreken opgaven huiswerk Opgaven afmaken Opgaven afmaken 15 Practicumtoets (telt

Nadere informatie

Energie : elektriciteit : stroomkringen

Energie : elektriciteit : stroomkringen Energie : elektriciteit : stroomkringen De netspanning is uitgevallen! Pas dan merk je wat elektriciteit voor ons betekent. Geen licht, geen computer, geen playstation, het eten op het elektrisch fornuis

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Stroom, spanning, weerstand

Hoofdstuk 7 Stroom, spanning, weerstand Hoofdstuk 7 Stroom, spanning, weerstand 7.1 De wet van Ohm Je kent de begrippen spanning, stroomsterkte en weerstand. Aan de hand van een simpele schakeling halen we die kennis weer op. Elektrische spanning

Nadere informatie

Elektriciteit en Automatisering in huis

Elektriciteit en Automatisering in huis Elektriciteit en Automatisering in huis KLAS 4 HAVO ELEKTRICITEIT EN AUTOMATISERING IN HUIS Over deze lessenserie Deze module behandelt elektriciteit en automatisering in huis. Bij de elektriciteitsleer

Nadere informatie

Gebruik van Elektriciteit. Domotica Huis van de Toekomst KLAS 4 HAVO

Gebruik van Elektriciteit. Domotica Huis van de Toekomst KLAS 4 HAVO Gebruik van Elektriciteit Domotica Huis van de Toekomst KLAS 4 HAVO 1 DOMOTICA Over deze lessenserie Deze module behandelt elektriciteit en automatisering in huis. We richten ons daarbij ook op het huis

Nadere informatie

Woord vooraf. toekomstopwielen.be. Opdrachten. Evaluatie

Woord vooraf. toekomstopwielen.be. Opdrachten. Evaluatie Elektriciteit Woord vooraf Techniek is een prachtig huis met vele kamers. U, als leerkracht technologische opvoeding, bent uitstekend geplaatst om jongeren met een technische knobbel door dat huis te leiden.

Nadere informatie

Opgave 1 Er zijn twee soorten lading namelijk positieve en negatieve lading.

Opgave 1 Er zijn twee soorten lading namelijk positieve en negatieve lading. itwerkingen Opgave Er zijn twee soorten lading namelijk positieve en negatieve lading. Opgave 2 Een geleider kan de elektrische stroom goed geleiden. Metalen, zout water, grafiet. c. Een isolator kan de

Nadere informatie

Elektrische energie. energie01 (1 min, 47 sec)

Elektrische energie. energie01 (1 min, 47 sec) Elektrische energie In huishoudens is elektrische energie de meest gebruikte vorm van energie. In Nederland zijn bijna alle huizen aangesloten op het netwerk van elektriciteitskabels. Achter elk stopcontact

Nadere informatie

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp Elektronica 1 Spanningsbronnen 2 Weerstanden en diodes in de elektronica 3 Spanningsdeler, potentiaal, opamp 4 Stroomsterkte en lading; condensator 5 Het op- en ontladen van een condensator 6 De 555 timer

Nadere informatie

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie.

Een elektrische schakeling is tot op zekere hoogte te vergelijken met een verwarmingsinstallatie. Inhoud Basisgrootheden... 2 Verwarmingsinstallatie... 3 Elektrische schakelingen... 4 Definities van basisgrootheden... 6 Fysische achtergrond bij deze grootheden... 6 Opgave: Geladen bollen... 7 De wet

Nadere informatie

Elektriciteit en Automatisering in huis

Elektriciteit en Automatisering in huis Elektriciteit en Automatisering in huis KLAS 4 VWO ELEKTRICITEIT EN AUTOMATISERING IN HUIS Over deze lessenserie Deze module behandelt elektriciteit en automatisering in huis. Bij de elektriciteitsleer

Nadere informatie

Blad 1. Voor het simulatiespel: 100 gele kaartjes (de energiepunten) 2 A6 met lampsymbool 1 A6 met batterijsymbool. Tijd Totaal 60 minuten.

Blad 1. Voor het simulatiespel: 100 gele kaartjes (de energiepunten) 2 A6 met lampsymbool 1 A6 met batterijsymbool. Tijd Totaal 60 minuten. Les in het kort De leerlingen onderzoeken op welke manieren je twee of meer lampjes op één batterij kunt aansluiten (parallel of serie) en welk effect dat heeft op de felheid van de lampjes. Ze gaan uitproberen

Nadere informatie

Reader. Science. Thema Energie. Prijs 2,85. Science 1 energie

Reader. Science. Thema Energie. Prijs 2,85. Science 1 energie Reader Science Thema Energie Prijs 2,85 Science 1 energie Beweging en energie Zowel de levende als de niet levende natuur zijn constant in beweging. Alles blijft veranderen. Dit veranderen heeft alles

Nadere informatie

Elektriciteit thuis. Extra informatie Elektriciteit, Elektriciteit thuis, www.roelhendriks.eu

Elektriciteit thuis. Extra informatie Elektriciteit, Elektriciteit thuis, www.roelhendriks.eu Elektriciteit thuis Nuldraad, fasedraad In de elektriciteitskabel die je huis binnenkomt, bevinden zich twee draden: de fasedraad en de nuldraad. Zie de onderstaande figuur. De spanning tussen deze draden

Nadere informatie

MAGNETISME. 1 Magneten 2 Magnetische veldlijnen 3 Elektromagneten 4 Inductiespanning 5 Inductiestroom 6 Transformatoren

MAGNETISME. 1 Magneten 2 Magnetische veldlijnen 3 Elektromagneten 4 Inductiespanning 5 Inductiestroom 6 Transformatoren MAGNETISME 1 Magneten 2 Magnetische veldlijnen 3 Elektromagneten 4 Inductiespanning 5 Inductiestroom 6 Transformatoren 1 Magneten Magneten Magneten hebben de eigenschap dat ze drie stoffen kunnen aantrekken,

Nadere informatie

Op zoek. naar de stroombron. Educatief pakket elektriciteit - 1 e graad secundair onderwijs

Op zoek. naar de stroombron. Educatief pakket elektriciteit - 1 e graad secundair onderwijs Educatief pakket elektriciteit - 1 e graad secundair onderwijs Op zoek 8 opdrachten om elektriciteit helder te brengen tijdens het vak Technologische opvoeding naar de stroombron Inhoud: 1. Inleiding p.3

Nadere informatie

3.4.3 Plaatsing van de meters in een stroomkring

3.4.3 Plaatsing van de meters in een stroomkring 1 De stroom- of ampèremeter De ampèremeter is een meetinstrument om elektrische stroom te meten. De sterkte van een elektrische stroom wordt uitgedrukt in ampère, vandaar de naam ampèremeter. Voorstelling

Nadere informatie

NL 1. Eco Power Energie uit regeneratieve

NL 1. Eco Power Energie uit regeneratieve AnleitungÖko..QXD 08.08.2006 13:00 Uhr Seite 26 1. Eco Power Energie uit regeneratieve energiebronnen Wij allemaal hebben dag in, dag uit enorme hoeveelheden energie nodig. Laten we daarom eens een heel

Nadere informatie

hoofdstuk 1 Elektriciteit.

hoofdstuk 1 Elektriciteit. spanning 2007-2008 hoofdstuk 1 Elektriciteit. 1.1 Lading. Veel toestellen op het laboratorium werken met elektriciteit. De werking van deze toestellen berust op van elektrische lading die stroomt. We kennen

Nadere informatie

R Verklaar alle antwoorden zo goed mogelijk

R Verklaar alle antwoorden zo goed mogelijk PROEFWERK TECHNOLOGIE VWO MODULE 6 ELECTRICITEIT VRIJDAG 19 maart 2010 R Verklaar alle antwoorden zo goed mogelijk 2P 2P 2P Opgave 1 Tup en Joep willen allebei in bed lezen. Ze hebben allebei een fietslampje.

Nadere informatie

www.praktischtechniek.nl

www.praktischtechniek.nl D. Bekijk nu de andere zaklampen. Vul de tabel in. Werken alle zaklampen? Ja / nee Omdat: Welke zaklamp schijnt het langst? Techniekkit: Noord Nederland Domein: Energie omzetting Competentie: Ontwerpen

Nadere informatie

Concept en realisatie: Link Inc, www.linkinc.be. Illustraties: Sam De Buysscher en Anne Manteleers Vormgeving: Zeppo, www.zeppo.be

Concept en realisatie: Link Inc, www.linkinc.be. Illustraties: Sam De Buysscher en Anne Manteleers Vormgeving: Zeppo, www.zeppo.be Vonk gidst kinderen van 10 tot 14 jaar door de wondere wereld van elektriciteit. Via www.elektroclub.be kunnen jonge gasten zich aanmelden om Vonk aan te vragen. Concept en realisatie: Link Inc, www.linkinc.be

Nadere informatie

Inhoud 114950 Elektriciteitskwesties 2

Inhoud 114950 Elektriciteitskwesties 2 Pagina 1 Inhoud 114950 Elektriciteitskwesties 2 Werkblad 1 - schakelsymbolen 3 Werkblad 2 - Geleiders 6 Werkblad 3 - Weerstanden 8 Werkblad 4 - Serie en parallel 10 Werkblad 5 - Stroom meten 12 Werkblad

Nadere informatie

hoofdstuk 1 Elektriciteit.

hoofdstuk 1 Elektriciteit. hoofdstuk 1 Elektriciteit. 1.1 Lading. Veel toestellen op het laboratorium werken met elektriciteit. De werking van deze toestellen berust op elektrische lading die stroomt. We kennen twee soorten lading:

Nadere informatie

t~ Technische Universi teit Eindhoven Faculteit der Technische Natuurkunde

t~ Technische Universi teit Eindhoven Faculteit der Technische Natuurkunde t~ Technische Universi teit Eindhoven Faculteit der Technische Natuurkunde Natuurkunde voor iedereen Deel1 Elektriciteit in en om het huis NATUURKUNDE VOOR IEDEREEN ELEKTRICITEIT IN EN OM HET HUIS Bestemd

Nadere informatie

steenkolen De elektriciteitscentrale Elektriciteit op basis van

steenkolen De elektriciteitscentrale Elektriciteit op basis van GROENE STROOM/fiche 1 De elektriciteitscentrale Dat is een fabriek waar elektriciteit wordt geproduceerd. (Van elektriciteit wordt ook gezegd dat ze wordt opgewekt.) De centrale bestaat uit verschillende

Nadere informatie