IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie"

Transcriptie

1 Nummer februari 2004 IAB-Info Inhoud 16e jaargang Beroep c Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen Deze bijdrage strekt ertoe een overzicht te bieden van zowel de wettelijke principes als de beslissingen van de Raad van het Instituut met betrekking tot de erkenningsvoorwaarden betreffende aandeelhouderschap en bestuur van burgerlijke professionele vennootschappen en van vennootschappen opgericht binnen een vennootschappengroep of een beroepsgroepering.deze bijdrage strekt ertoe een overzicht te bieden van zowel de wettelijke principes als de beslissingen van de Raad van het Instituut met betrekking tot de erkenningsvoorwaarden betreffende aandeelhouderschap en bestuur van burgerlijke professionele vennootschappen en van vennootschappen opgericht binnen een vennootschappengroep of een beroepsgroepering. Economie Aangekondigde wijzigingen voor zelfstandigen : wanneer, hoe en hoeveel... De resultaten die de zelfstandigen uit de brand hebben gesleept tijdens de Ministerraad van 16 en 17 januari 2004, kunnen ten opzichte van het uit de jaren vijftig daterende socialezekerheidsstelsel als een ware revolutie worden beschouwd. De verbeteringen betreffen zowel de pensioenen als de gezondheidszorg en de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en zijn het gevolg van de voorstellen uitgebracht op de door de Minister van Middenstand voorgezeten Ronde Tafel der Zelfstandigen : maatregelen die het statuut der zelfstandigen moeten opwaarderen en meer jongeren ertoe aanzetten om met minder vrees dan vroeger zelf voor het ondernemerschap te kiezen. Een kort overzicht gestoffeerd met enige cijfers...

2 Beroep Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen L. DHAENE I. Inleiding Een accountant en/of een belastingconsulent kan zich, met het oog op een gezamenlijke uitoefening van professionele activiteiten, verenigen met andere personen, al dan niet lid van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten 1. Indien deze samenwerking gebeurt in het kader van een vennootschap, dan moeten de leden van het Instituut ervoor zorgen dat deze vennootschap door het Instituut erkend wordt 2. Samengevat kan men stellen dat er drie soorten vennootschappen erkend kunnen worden door het Instituut : de «professionele» vennootschap naar Belgisch recht 3 ; de vennootschap, opgericht binnen een vennootschappengroep of een beroepsgroepering 4 ; de vennootschap opgericht naar buitenlands recht 5. Aan de erkenning van deze vennootschappen worden echter bepaalde voorwaarden gekoppeld, waaronder voorwaarden betreffende het aandeelhouderschap en bestuur 6. Op 6 oktober 2003 heeft de Raad van het Instituut een beslissing genomen betreffende de hoedanigheid van de leden van het Instituut die bestuurder of zaakvoerder zijn in burgerlijke professionele vennootschappen en in vennootschappen, opgericht binnen een vennootschappengroep of een beroepsgroepering. Deze bijdrage strekt ertoe een overzicht te bieden van zowel de wettelijke principes als de beslissingen van de Raad van het Instituut met betrekking tot de erkenningsvoorwaarden betreffende aandeelhouderschap en bestuur van deze twee soorten erkende vennootschappen 7. II. De professionele vennootschap A. Inleiding Met «professionele vennootschap» worden in deze bijdrage de volgende vennootschappen bedoeld : de vennootschappen opgericht tussen leden van het Instituut die dezelfde hoedanigheid bezitten 8 ; de vennootschappen opgericht tussen leden van het Instituut met verschillende hoedanigheden 9 ; de vennootschappen opgericht tussen leden van het Instituut en buitenlandse confraters die een gelijkwaardige hoedanigheid bezitten 10. B. Aandeelhouderschap 1. Algemeen

3 De vennoten van een professionele vennootschap dienen (1) lid te zijn van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten of (2) in het buitenland een hoedanigheid te bezitten die als gelijkwaardig 11 met die van accountant of belastingconsulent in België wordt erkend 12. De meerderheid van de aandelen (en de meerderheid van de stemrechten) moet echter in handen zijn van personen die lid zijn van het Instituut 13. Buitenlandse confraters die een gelijkwaardige hoedanigheid bezitten kunnen slechts een minderheid van de aandelen bezitten 14. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen vennoot zijn van een professionele vennootschap Vennootschappen die enkel een erkenning vragen als accountant Overeenkomstig de algemene regel moeten, ook in vennootschappen die enkel een erkenning vragen als accountant, alle vennoten lid van het Instituut zijn of in het buitenland een hoedanigheid bezitten die als gelijkwaardig wordt erkend in België 16. Indien de vennootschap slechts een erkenning als accountant vraagt, moeten de vennoten leden van het Instituut de hoedanigheid van accountant bezitten 17. De meerderheid van de aandelen moet in handen zijn van leden van het Instituut 18. Deze hebben, gelet op het voorgaande, de hoedanigheid van accountant 19. Er is geen bezwaar tegen het feit dat de vennoten-accountants in persoonlijke naam tevens de hoedanigheid van belastingconsulent bezitten : in dit geval mogen zij in eigen naam tevens de titel van belastingconsulent voeren. De vennootschap zelf mag echter slechts de titel van belastingconsulent voeren indien zij als vennootschap tevens erkend is als belastingconsulent. Minstens één van de vennoten-accountants moet ingeschreven zijn op de deellijst van de externe accountants 20. De andere vennoten-accountants mogen ingeschreven zijn op de lijst van de accountants 21. Overeenkomstig de algemene regel kunnen buitenlandse confraters die een gelijkwaardige hoedanigheid bezitten een minderheid van de aandelen bezitten 22. In vennootschappen die enkel een erkenning vragen als accountant, moeten deze vennoten-buitenlandse confraters, een hoedanigheid bezitten die als gelijkwaardig wordt erkend als accountant Vennootschappen die slechts een erkenning vragen als belastingconsulent Overeenkomstig de algemene regel moeten, ook in vennootschappen die enkel een erkenning vragen als belastingconsulent, alle vennoten lid zijn van het Instituut of in het buitenland een hoedanigheid bezitten die als gelijkwaardig wordt erkend in België 24. Indien de vennootschap slechts een erkenning als belastingconsulent vraagt, dienen de vennotenleden van het Instituut de hoedanigheid van belastingconsulent te bezitten 25. De meerderheid van de aandelen dient in handen te zijn van leden van het Instituut 26. Deze hebben, gelet op het voorgaande, de hoedanigheid van belastingconsulent 27. Ook in dit geval is er geen bezwaar tegen het feit dat de vennoten-belastingconsulenten in persoonlijke naam ook de hoedanigheid van accountant bezitten : zij mogen in dit geval in eigen naam de titel van accountant voeren en, indien zij ingeschreven zijn op de deellijst van de externe accountants, tevens de activiteiten voorbehouden aan de externe accountants vervullen. De vennootschap zelf mag echter slechts de titel van accountant voeren en de activiteiten voorbehouden aan de externe accountant vervullen indien zij als vennootschap tevens werd erkend als accountant.

4 Minstens één van de vennoten moet ingeschreven zijn op de deellijst van de externe belastingconsulenten 28. De andere vennoten-belastingconsulenten mogen ingeschreven zijn op de lijst van de belastingconsulenten 29. Overeenkomstig de algemene regel kunnen buitenlandse confraters die een gelijkwaardige hoedanigheid bezitten een minderheid van de aandelen bezitten 30. In vennootschappen die enkel een erkenning vragen als belastingconsulent, moeten deze vennoten-buitenlandse confraters een hoedanigheid bezitten die als gelijkwaardig wordt erkend als belastingconsulent Vennootschappen die een erkenning vragen als accountant én belastingconsulent Ook in vennootschappen die een erkenning vragen als accountant én belastingconsulent moeten alle vennoten leden zijn van het Instituut of in het buitenland een hoedanigheid bezitten die in België als gelijkwaardig wordt erkend 32. In dit geval is de hoedanigheid van de vennoten-leden van het Instituut (accountant of belastingconsulent) niet relevant. Bovendien kunnen beide hoedanigheden in hoofde van één enkele persoon vervuld worden : zo kan een éénpersoonsbvba erkend worden als accountant én belastingconsulent. De meerderheid van de aandelen dient in handen te zijn van deze leden van het Instituut 33. De vennootschap dient wel onder haar vennoten minstens één persoon te tellen die ingeschreven is op de deellijst van de externe accountants én minstens één persoon die ingeschreven is op de deellijst van de externe belastingconsulenten 34. Ook hier kunnen beide hoedanigheden in hoofde van één persoon vervuld worden. 35 Overeenkomstig de algemene regel kunnen buitenlandse confraters die in België een gelijkwaardige hoedanigheid bezitten een minderheid van de aandelen bezitten 36. Deze buitenlandse confraters moeten een hoedanigheid bezitten die in België als gelijkwaardig wordt erkend met de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent 37. C. Bestuur 1. Algemeen De zaakvoerders en bestuurders van professionele vennootschappen moeten natuurlijke personen zijn 38. Vennootschappen kunnen, zelfs al werden zij erkend als lid van het Instituut, geen bestuurder zijn in andere professionele vennootschappen. De meerderheid van de bestuurders moet lid zijn van het Instituut 39. Leden van het Instituut die bestuurder zijn van een professionele vennootschap dienen ingeschreven te zijn op de deellijst van de externe leden 40. Volgens de Raad van het Instituut moet artikel 6, 1, 6 van het K.B. van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten samen worden gelezen met artikel 6, 1, 5 van hetzelfde K.B. krachtens hetwelk de minderheid van de bestuurders of zaakvoerders in het buitenland enkel een hoedanigheid kan bezitten die als gelijkwaardig met die van accountant of belastingconsulent in België wordt erkend Vennootschappen die enkel een erkenning vragen als accountant

5 Overeenkomstig de algemene regel moet de meerderheid van de zaakvoerders en bestuurders van professionele vennootschappen lid zijn van het Instituut 42. In een vennootschap die enkel een erkenning vraagt als accountant dienen deze bestuurders-leden van het Instituut de hoedanigheid van accountant te bezitten 43. Er is vanzelfsprekend geen bezwaar tegen het feit dat de betreffende accountants tevens in persoonlijke naam de hoedanigheid van belastingconsulent zouden bezitten. Accountants die zaakvoerder of bestuurder zijn in een vennootschap die erkend werd als accountantsvennootschap dienen ingeschreven te zijn op de deellijst van de externe accountants 44. Buitenlandse confraters die in België een gelijkwaardige hoedanigheid bezitten, mogen een minderheid van de bestuursmandaten waarnemen. Deze buitenlandse confraters dienen een hoedanigheid te bezitten die in België als gelijkwaardig wordt erkend met de hoedanigheid van accountant Vennootschappen die enkel een erkenning vragen als belastingconsulent Overeenkomstig de algemene regel moet de meerderheid van de zaakvoerders en bestuurders van professionele vennootschappen lid zijn van het Instituut 46. In een vennootschap die enkel een erkenning vraagt als belastingconsulent dienen deze bestuurders leden van het Instituut de hoedanigheid van belastingconsulent te bezitten 47. Er is vanzelfsprekend geen bezwaar tegen het feit dat de betreffende belastingconsulenten tevens in persoonlijke naam de hoedanigheid van accountant zouden bezitten. Belastingconsulenten die bestuurder zijn in een vennootschap die erkend werd als belastingconsulentenvennootschap dienen ingeschreven te zijn op de deellijst van de externe belastingconsulenten 48. Buitenlandse confraters die een gelijkwaardige hoedanigheid bezitten als belastingconsulent mogen een minderheid aan bestuursmandaten waarnemen Vennootschappen die een erkenning vragen als accountant én belastingconsulent Overeenkomstig de algemene regel moet, ook in een vennootschap die een erkenning vraagt als accountant én als belastingconsulent de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders lid zijn van het Instituut 50. In dit geval is de hoedanigheid accountant of belastingconsulent niet relevant 51. Bovendien kan het gaan om één persoon die de twee hoedanigheden in zich verenigt. Accountants en/of belastingconsulenten die bestuurder zijn in een vennootschap die erkend werd als vennootschap van accountants en belastingconsulenten moeten ingeschreven zijn op de deellijst van de externe accountants en/of belastingconsulenten 52. Buitenlandse confraters die in België een gelijkwaardige hoedanigheid bezitten als accountant of belastingconsulent mogen een minderheid aan bestuursmandaten waarnemen. III. Vennootschap opgericht binnen een vennootschappengroep of een beroepsgroepering of door één of meer ondernemingen A. Algemeen Het Instituut kan de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent verlenen aan een vennootschap die is opgericht binnen een vennootschappengroep of een beroepsgroepering of door één of meer ondernemingen 53. Het maatschappelijk doel van dergelijke vennootschappen is afwijkend van dat van gewone professionele vennootschappen : een dergelijke vennootschap kan immers geen accountancy-

6 activiteiten 54 verrichten voor derden, maar enkel voor de ondernemingen van de groep, voor de ondernemingen aangesloten bij de beroepsgroepering of voor haar vennoten. Het is daarentegen wel toegestaan dat een dergelijke vennootschap fiscale activiteiten 55 verricht ten aanzien van derden 56. Dergelijke vennootschappen zijn, naast voorwaarden qua aandeelhouderschap en bestuur, onder meer onderworpen aan voorwaarden betreffende de vorm van de vennootschap 57 en de wijze waarop de werkzaamheden van de accountant en/of de belastingconsulent uitgeoefend dienen te worden 58. In het kader van deze bijdrage worden enkel de voorwaarden qua aandeelhouderschap en bestuur behandeld 59. B. Aandeelhouderschap De aandelen, alsook de meerderheid der stemrechten waarover de vennoten beschikken, dienen in het bezit te zijn van accountants en/of belastingconsulenten, leden van het Instituut of van vennootschappen van de groep of van een beroepsgroepering 60. C. Bestuur Net zoals bij gewone professionele vennootschappen dienen de bestuurders of zaakvoerders van een dergelijke vennootschap natuurlijke personen te zijn 61. De meerderheid onder hen moet lid zijn van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten 62. Deze meerderheid dient tevens ingeschreven te zijn op de deellijst van de externe accountants en/of de belastingconsulenten 63. In tegenstelling tot bij de gewone professionele vennootschap kan ook de «interne» accountant en/of belastingconsulent een bestuursmandaat waarnemen in een dergelijke vennootschap 64. De bestuurders of zaakvoerders die niet persoonlijk lid zijn van het Instituut of niet ingeschreven zijn op de deellijst van de externe accountants en/of belastingconsulenten mogen echter op geen enkele wijze interveniëren in de uitoefening van de functie van accountant of belastingconsulent 65. IV. Besluit Overeenkomstig de artikelen 20, 1 en 21 van de wet van 22 april 1999 wordt de hoedanigheid van lid van het Instituut toegekend aan elke burgerlijke professionele vennootschap met rechtspersoonlijkheid die aan bepaalde voorwaarden voldoet 66. Met het oog op de erkenning wordt vanzelfsprekend eveneens het aandeelhouderschap en het bestuur van de te erkennen vennootschap nagegaan. Een professionele vennootschap moet echter eveneens tijdens haar bestaan tegemoet komen aan de erkenningsvoorwaarden 67, waaronder deze van aandeelhouderschap en bestuur. De intrekking van de hoedanigheid van de vennootschap van accountants en/of belastingconsulenten naar aanleiding van de schending van de erkenningsvoorwaarden 68 is evenwel niet mogelijk. Wel kan de vennootschap (en eventueel haar bestuurders/zaakvoerders-leden van het Instituut) in voorkomend geval deontologisch worden beteugeld wegens de schending van de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid die aan het beroep ten grondslag liggen 69, 70.

7 Noten Artikelen 41 en 42 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. Artikel 20 van het K.B. van 1 maart 1998 tot vaststelling van het reglement van plichtenleer der accountants. Zie infra voor wat in deze bijdrage onder «professionele» vennootschap wordt verstaan. Artikelen 42 en 21 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. Artikelen 20, 3 en 21, tweede lid van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. Voor een volledig overzicht van de erkenningsvoorwaarden : zie R. VAN BOVEN, «De bevoegdheden voor de oprichting van een professionele vennootschap» in De oprichting van vennootschappen en de opstartfase van ondernemingen, Brugge, Die Keure, 2003, De vennootschappen, opgericht naar buitenlands recht, die in het buitenland een hoedanigheid hebben die als gelijkwaardig wordt erkend met die van accountant en/of belastingconsulent, en die al dan niet gevestigd zijn in België worden in het kader van deze bijdrage niet behandeld. Artikelen 41, 1, 2 en 20, 1 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. Artikel 42 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. Artikelen 41, 1, 2 en 20, 1 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. Voor een definitie van een gelijkwaardige hoedanigheid : zie artikel 11 van het K.B. van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en Artikel 6, 1, 4 van het K.B. van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en R. VAN BOVEN, «De bevoegdheden voor de oprichting van een professionele vennootschap in l.c., 419, nr. 22. Artikel 6, 1, 4 van het K.B. van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en Artikel 6, 1, 4 van het K.B. van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en

8 Artikel 6, 1, 4 van het K.B. van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en Beslissing van de Raad d.d.13 maart R. VAN BOVEN, «De bevoegdheden voor de oprichting van een professionele vennootschap» in l.c., 419, nr. 24. Artikel 6, 1, 4 van het K.B. van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en Beslissing van de Raad van 13 maart Artikel 6, 1, 6 van het K.B. van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en Artikel 6, 1, 6 van het K.B. van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en Beslissing van de Raad d.d. 6 oktober R. VAN BOVEN, «De bevoegdheden voor de oprichting van een professionele vennootschap» in l.c., 423, nr. 33. Artikel 6, 1, 6 van het K.B. van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en Beslissing van de Raad d.d. 6 oktober Artikel 6, 1, 6 van het K.B. van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en Beslissing van de Raad d.d. 6 oktober Artikel 6, 1, 6 van het K.B. van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en Beslissing van de Raad d.d. 6 oktober Artikel 21 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. De activiteiten vermeld in het artikel 34 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. De activiteiten vermeld in het artikel 38 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. Artikel 21 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. Artikel 7, 1, 2 van het K.B. van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten : zij moet opgericht zijn in de vorm van een vennootschap naar Belgisch recht met afzonderlijke rechtspersoonlijkheid. Artikel 21 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beropeen en artikel 7, 1, 6 van het K.B. van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten : de activiteiten dienen, zo zij in België plaatsvinden, uitgeoefend

9 te worden door of onder de effectieve leiding van een natuurlijk persoon/lid van het IAB. Deze is met betrekking tot deze activiteiten persoonlijk gebonden door de beroepstucht van het Instituut. Voor een overzicht van de erkenningsvoorwaarden van een dergelijke vennootschap : zie R. VAN BOVEN, «De bevoegdheden voor de oprichting van een professionele vennootschap» in l.c., , nrs Artikel 7, 1, 4 van het K.B. van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en Artikel 7, 1, 5 van het K.B. van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en Artikel 7, 1, 5 van het K.B. van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en Beslissing van de Raad van het I.A.B. d.d. 6 oktober Beslissing van de Raad van het I.A.B. d.d. 6 oktober Artikel 7, 1, 6 van het K.B. van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten; beslissing van de Raad van het I.A.B. d.d. 6 oktober Voor een overzicht van de erkenningsprocedures van beide soorten vennootschappen : zie R. VAN BOVEN, «De bevoegdheden voor de oprichting van een professionele vennootschap» in l.c., , nrs en 429, nr. 50. R. VAN BOVEN, «De bevoegdheden voor de oprichting van een professionele vennootschap» in l.c., 426, nr. 44. Artikel 22 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen voorziet deze mogelijkheid enkel ten aanzien van accountants en/of belastingconsulenten natuurlijke personen. Artikel 4, 2 van de wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht. 70 R. VAN BOVEN, «De bevoegdheden voor de oprichting van een professionele vennootschap» in l.c., 426, nr. 44.

10 Economie Aangekondigde wijzigingen voor zelfstandigen : wanneer, hoe en hoeveel... De resultaten die de zelfstandigen uit de brand hebben gesleept tijdens de Ministerraad van 16 en 17 januari 2004, kunnen ten opzichte van het uit de jaren vijftig daterende socialezekerheidsstelsel als een ware revolutie worden beschouwd. De verbeteringen betreffen zowel de pensioenen als de gezondheidszorg en de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en zijn het gevolg van de voorstellen uitgebracht op de door de Minister van Middenstand voorgezeten Ronde Tafel der Zelfstandigen : maatregelen die het statuut der zelfstandigen moeten opwaarderen en meer jongeren ertoe aanzetten om met minder vrees dan vroeger zelf voor het ondernemerschap te kiezen. Een kort overzicht gestoffeerd met enige cijfers Minimumpensioenen : verhogingen tegen 2007 De wijzigingen voor een alleenstaande gepensioneerde zelfstandige : Momenteel Vanaf september 2004 In 2005* In 2006* In 2007* H 629,76 per maand H 659,70 per H 689,70 per H 719,76 per H 749,76 per De wijzigingen voor een gezin van gepensioneerde zelfstandigen : Momenteel Vanaf september 2004 In 2005* In 2006* In 2007* H 839,56 per maand H 869,56 per H 899,56 per H 929,56 per H 959,56 per * bedragen voor sommige categorieën vanaf 2005 aangepast aan de welvaart ** gemiddelde bedragen

11

12 Verschil tussen de minimumpensioenen van zelfstandigen en de minimumpensioenen van loontrekkers tegen Globaal systeem van het verplicht pensioen Vanaf 1 juli 2006 zal voor alle zelfstandigen een verplicht individueel kapitalisatiestelsel worden ingevoerd waardoor iedere zelfstandige de kans krijgt een persoonlijk pensioen te vormen dat interessanter is dan het huidige stelsel. Iedere zelfstandige zal bijgevolg moeten bijdragen ten belope van 1 % van zijn beroepsinkomsten (het basisbedrag is datgene waarop de wettelijke bijdragen worden berekend). Bijkomend voordeel : deze bijdragen zullen fiscaal aftrekbaar zijn. In de praktijk zullen deze bijdragen, tezamen met de sociale bijdragen, door de sociale verzekeringskas van de zelfstandige worden geïnd en vervolgens aan een pensioeninstelling worden overgedragen. Op deze wijze zal de zelfstandige zich een kapitaal kunnen vormen dat op de wettelijke pensioenleeftijd in een (vervangende) rente zal worden omgezet. 3. Integratie van de «kleine risico s» in de verplichte verzekering Momenteel verlenen de door de zelfstandigen in het kader van hun verplichte verzekering gestorte sociale bijdragen hun geen enkel recht op terugbetaling van de kleine risico s. De zelfstandigen (en de gepensioneerde zelfstandigen) kunnen zich wel individueel verzekeren in het kader van de vrije verzekering voor «kleine risico s» van de ziekenfondsen, wat 80 % van de zelfstandigen ook doet. Vanaf juli 2006 zullen de kleine risico s (gedekt tegen 100 %) in de verplichte verzekering worden opgenomen. Het voorstel omvat eveneens de maximumfactuur (MAF) en het voorkeurtarief voor WIGW s. 4. Arbeidsongeschiktheid/Invaliditeit Momenteel zijn de aan de zelfstandigen betaalde uitkeringen bij primaire ongeschiktheid of invaliditeit forfaitaire bedragen. Ze zijn veel lager dan de uitkeringen die de werknemers genieten (van 20 tot 96 %). Vanaf 1 januari 2006 zal de basisuitkering gelijk zijn aan de minimumuitkering waarop een werknemer recht heeft. (501/NB I.A.B.) 2004 Alle rechten voorbehouden. Noch deze publicatie, noch gedeelten ervan mogen worden gereproduceerd of opgeslagen in een retrieval systeem, en evenmin worden overgedragen in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch, mechanisch of door middel van fotokopieën, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De auteurs, de redactie en de uitgever streven naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie waarvoor ze echter niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Verantwoordelijke uitgever: J. De Leenheer, IAB, Livornostraat 41, 1050 Brussel (tel. (02) , IAB-publicatie, in samenwerking met Kluwer uitgevers, Ragheno Business Park, Motstraat 30, 2800 Mechelen.

Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders

Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders Peter VERSCHELDEN Accountant Moore Stephens Verschelden, Accountants en Belastingconsulenten Bedrijfsrevisor Moore Stephens Verschelden, Bedrijfsrevisoren

Nadere informatie

KLUWER ACCOUNTANCY ACTUALITEIT NR. 1 WEKEN 1 EN 2 3

KLUWER ACCOUNTANCY ACTUALITEIT NR. 1 WEKEN 1 EN 2 3 KLUWER ACCOUNTANCY ACTUALITEIT NR. 1 WEKEN 1 EN 2 3 Professionele vennootschappen van erkende boekhouders (-fiscalisten), accountants en belastingconsulenten Versoepeling aandeelhouders- en bestuursstructuur

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering?

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Sedert enkele jaren hebben zelfstandigen de mogelijkheid om via hun sociaal verzekeringsfonds een aanvullend pensioen op te bouwen, het zogenaamde

Nadere informatie

I. DE AANVRAGER. Voornaam :. . Nationaal nummer :.. Tel :... E-mail : Bankrekening : nr...

I. DE AANVRAGER. Voornaam :. . Nationaal nummer :.. Tel :... E-mail : Bankrekening : nr... Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN, GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE OMZET OF DE INKOMSTEN DIE HEM IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE SITUATIE

Nadere informatie

Inlichtingenformulier

Inlichtingenformulier Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN, GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE OMZET OF VAN ZIJN INKOMSTEN DIE HEM IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE

Nadere informatie

Hij doet de Regering de adviezen en aanbevelingen geworden die door de Hoge Raad zijn aangenomen.

Hij doet de Regering de adviezen en aanbevelingen geworden die door de Hoge Raad zijn aangenomen. [Koninklijk besluit van 23 juni 1994 tot uitvoering, wat de Hoge Raad voor de economische beroepen betreft, van artikel 54 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen]

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

De individuele pensioentoezegging

De individuele pensioentoezegging CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De individuele pensioentoezegging info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN INDIVIDUELE

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Dit voorontwerp van wet is door het BIBF meegedeeld aan de Minister van Middenstand en heeft tot doel het voeren

Dit voorontwerp van wet is door het BIBF meegedeeld aan de Minister van Middenstand en heeft tot doel het voeren HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 6e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/277.64.11 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be Advies van 28

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

Samenwerking en deontologie

Samenwerking en deontologie Samenwerking en deontologie Met welke deontologische regels rekening houden in een associatie? In deze reader bekijken we de vereisten en beperkingen die vanuit de deontologische codes van de meeste vrije

Nadere informatie

b. De vertegenwoordiger-natuurlijke persoon... 20 c. De andere aangestelden... 27 d. Het bestuur... 27

b. De vertegenwoordiger-natuurlijke persoon... 20 c. De andere aangestelden... 27 d. Het bestuur... 27 INHOUD Voorwoord: De uitoefening van een vrij en gereglementeerd cijferberoep door een rechtspersoon (wet van 18 januari 2010) door Sabine Laruelle, Minister van KMO s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid.......................................

Nadere informatie

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Pensioenfonds info@claeysengels.be www.claeysengels.be Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) www.iuslaboris.com

Nadere informatie

De bedrijfsleidersverzekering is een levensverzekering gesloten door een onderneming in haar eigen voordeel, op het hoofd van een bedrijfsleider.

De bedrijfsleidersverzekering is een levensverzekering gesloten door een onderneming in haar eigen voordeel, op het hoofd van een bedrijfsleider. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be DE BEDRIJFSLEIDERSVERZEKERING www.iuslaboris.com De bedrijfsleidersverzekering is een levensverzekering

Nadere informatie

PB-Volwaardig statuut zelfstandige ondernemer (2004-02-02)

PB-Volwaardig statuut zelfstandige ondernemer (2004-02-02) PB-Volwaardig statuut zelfstandige ondernemer (2004-02-02) Naar een volwaardig statuut voor de zelfstandige ondernemer. 2 februari 2004 1. de zelfstandige ondernemer vandaag Volgens de meest recente cijfers

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen

FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen NOTA OVER HET NIEUW STATUUT VOOR MEEWERKENDE ECHTGENOTEN Vanaf 1 juli 2005 zijn alle meewerkende echtgenoten verplicht onderworpen aan het volledig sociaal statuut

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 MEI 2007

KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 MEI 2007 KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 MEI 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers (B.S.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/XX Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten. Ontwerpadvies van 4 mei 2016

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/XX Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten. Ontwerpadvies van 4 mei 2016 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/XX Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten Ontwerpadvies van 4 mei 2016 I. Algemeen 1. In onderhavig advies wordt de boekhoudkundige verwerking

Nadere informatie

Sociaal statuut van bedrijfsleiders

Sociaal statuut van bedrijfsleiders Sociaal statuut van bedrijfsleiders Sara SABLON Substituut-arbeidsauditeur arbeidsrechtbank van Brussel Sociale Praktijkstudies nr. 9050 Verantwoordelijke uitgever : Hans Suijkerbuijk 2009 Wolters Kluwer

Nadere informatie

0377/08/N Tuchtcommissie van 3 februari 2009 (definitieve beslissing)

0377/08/N Tuchtcommissie van 3 februari 2009 (definitieve beslissing) 0377/08/N Tuchtcommissie van 3 februari 2009 (definitieve beslissing) A.I. Inbreuken op de wetgeving en reglementering bij de aanvaarding van de opdracht. (art. 64 ter, 1 der gecoördineerde wetten op de

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

ADVIES (1) 2015/02 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN

ADVIES (1) 2015/02 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN De Voorzitter ADVIES (1) 2015/02 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN Correspondent sg@ibr-ire.be Onze referte EV/VY/vs/sdb Uw referte Datum 02 maart 2015 Geachte Confrater, Betreft:

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

Samenwerken in een vennootschap. Frank Haemers, Juridische dienst BIBF

Samenwerken in een vennootschap. Frank Haemers, Juridische dienst BIBF Samenwerken in een vennootschap Frank Haemers, Juridische dienst BIBF SYNERGIE, 1+1 = 3 Waarom is 1+1 = 3 bij samenwerken? Kennisuitbreiding : 2 weten meer dan 1 Schaalvergroting: delen van kosten, maar

Nadere informatie

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM):

AAN TE VULLEN IN HOOFDLETTERS. Naam en voornaam:, Woonplaats: E-mail: Telefoonnummer (GSM): 1 BEFIMMO FORMULIER BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN UITTREDING VASTGESTELD IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 77 VAN DE WET VAN 12 MEI 2014 BETREFFENDE DE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAPPEN Dit

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna het Comité); 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 Betreft: aanvraag van de cvba Brussels Network Operations om toegang te bekomen tot de informatiegegevens van het

Nadere informatie

Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent

Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent Dit wetboek is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 6 april 2012. Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk # 2012 Wolters Kluwer Belgium

Nadere informatie

!f0.lgemeen ~EHEERSCÇ:OMITE

!f0.lgemeen ~EHEERSCÇ:OMITE !f0.lgemeen ~EHEERSCÇ:OMITE VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN Opgericht bij de wet van 30 december 1992 Jan Jacobsplein, 6 1 000 Brussel Tei.:025464340 Fax :02 546 21 53 ABC ADVIES 2010/04 Brussel,

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: RPR 0458.430.512 (Brussel)

Nadere informatie

Grenzen jaar 2015 versie 01/06/2015 1

Grenzen jaar 2015 versie 01/06/2015 1 Grenzen jaar 2015 versie 01/06/2015 1 Loongrenzen Aard grens Datum Bedrag RSZ-grens werknemers Loonplafond Riziv 01/01/2015 41.059,92 EUR Loonplafond Riziv 01/04/2015 41.573,16 EUR Maximumpensioen 80 %-grens

Nadere informatie

Aandelenopties en warrants

Aandelenopties en warrants CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be www.claeysengels.be Aandelenopties en warrants www.iuslaboris.com Deze wijze van winstdeelneming

Nadere informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976)

WET VAN 29 MAART 1976. betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen. (B.S. 6 mei 1976) WET VAN 29 MAART 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen (B.S. 6 mei 1976) Gewijzigd door: - de wet van 17 maart 1993 (B.S. 22 april 1993) ; - de wet van 6 april 1995 (B.S. 26 juli 1995) ;

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen Inhoud 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen 1. Wie is zelfstandig? Zelfstandigen -natuurlijke personen (handelaars

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/162 BERAADSLAGING NR. 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/029 BERAADSLAGING NR. 15/011 VAN 3 MAART 2015 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen - 2008 - Inhoud Belangrijke opmerking! 1. Welke

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 13 MEI

Nadere informatie

STEMMEN PER CORRESPONDENTIE. Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 29 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats:

STEMMEN PER CORRESPONDENTIE. Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 29 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats: STEMMEN PER CORRESPONDENTIE Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 29 april 2015. De ondergetekende : Natuurlijke persoon Naam en voornaam: Woonplaats: OF Rechtspersoon Maatschappelijke

Nadere informatie

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis)

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis) Nr. tussenpersoon: Naam en voornaam:... Tel.: gsm: e-mail:... Ondernemingsloket FORMALIS:... Agentschap van Groep S te:... Andere:... verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot

Nadere informatie

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Legal insight, inside Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Het beroep van bedrijfsjurist is relatief jong. De wet die dit beroep erkende en het Instituut voor bedrijfsjuristen

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 29 / 95 van 27 oktober 1995 ------------------------------------------- O. ref. : 10 / A / 95 / 029 BETREFT : Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/8 De boekhoudkundige verwerking van de inbreng in eigendom in een Belgische burgerlijke maatschap die niet de rechtsvorm heeft aangenomen van een handelsvennootschap

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 352 24 139 Regels met betrekking tot naar buitenlands recht opgerichte, rechtspersoonlijkheid bezittende kapitaalvennootschappen die hun werkzaamheid

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/183 BERAADSLAGING NR. 08/066 VAN 4 NOVEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

EEN geslaagd PROjECT!

EEN geslaagd PROjECT! A & D Boekhoudkantoor, Klapstraat 58, 1790 Teralfene Tel 0473.821367 www.infoboekhouden.be DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: Uw PARTNER VOOR EEN geslaagd PROjECT! Een brochure van het Beroepsinstituut van

Nadere informatie

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 13 MEI 2014 Deze nota werd opgesteld in toepassing

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

E-loket Handleiding E-LOKET HANDLEIDING

E-loket Handleiding E-LOKET HANDLEIDING 177 E-LOKET HANDLEIDING Christoph Di Piazza IT-dienst IAB 178 1 INLEIDING 179 2 VOOR WIE IS HET E-LOKET BESTEMD? 179 3 INLOGGEN 180 A. WAAR? 180 -- Via de homepage van de website 180 -- Via de pagina leden

Nadere informatie

College NV en BV; Aandelen

College NV en BV; Aandelen College NV en BV; Aandelen Mr. K. Frielink Universiteit van de Nederlandse Antillen Dinsdag 23 februari 2010 van 19.00-20.30 uur NV en BV - inleiding 1. De NV is een RP met een of meer op naam of aan toonder

Nadere informatie

VOLMACHT. Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 29 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats:

VOLMACHT. Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 29 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats: VOLMACHT Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 29 april 2015. De ondergetekende : Natuurlijke persoon Naam en voornaam: Woonplaats: Rechtspersoon Maatschappelijke benaming en

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

Rolnummer 5633. Arrest nr. 26/2014 van 6 februari 2014 A R R E S T

Rolnummer 5633. Arrest nr. 26/2014 van 6 februari 2014 A R R E S T Rolnummer 5633 Arrest nr. 26/2014 van 6 februari 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 4 van het koninklijk besluit van 18 november 1996 «houdende invoering van een sociale

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVORMEN, FUSIES EN SPLITSINGEN IN DE SOCIAL PROFIT

SAMENWERKINGSVORMEN, FUSIES EN SPLITSINGEN IN DE SOCIAL PROFIT SAMENWERKINGSVORMEN, FUSIES EN SPLITSINGEN IN DE SOCIAL PROFIT SAMENWERKINGSVORMEN, FUSIES EN SPLITSINGEN IN DE SOCIAL PROFIT Stefaan TUYTTEN Senior consultant social profit SBB Accountants & Adviseurs

Nadere informatie

Rolnummer 5726. Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T

Rolnummer 5726. Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T Rolnummer 5726 Arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd

Nadere informatie

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse.

SCSZ/04/85. Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van 24 mei 2004; Gelet op het verslag van de heer Michel Parisse. SCSZ/04/85 BERAADSLAGING NR 04/024 VAN 6 JULI 2004 M.B.T. DE MEDEDELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN DE SOCIALEVERZEKERINGSFONDSEN VOOR ZELFSTANDIGEN,

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V., een naamloze

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ----------------

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen op

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 1 maart 1998 tot vaststelling van het reglement van plichtenleer der accountants

Koninklijk besluit van 1 maart 1998 tot vaststelling van het reglement van plichtenleer der accountants Koninklijk besluit van 1 maart 1998 tot vaststelling van het reglement van plichtenleer der accountants Bron : Koninklijk besluit van 1 maart 1998 tot vaststelling van het reglement van plichtenleer der

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon : E-mail: Tel.: Fax: Frank VERDUYN Call Center

Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon : E-mail: Tel.: Fax: Frank VERDUYN Call Center vda Brussel Burgemeesters Provinciegouverneurs Instellingen en Bevolking Bevolking Arrondissementscommissarissen Uw brief van Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage: III.21/721.40.067/358/06 model-document Contactpersoon

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

nationale arbeidsraad

nationale arbeidsraad nationale arbeidsraad A D V I E S Nr. 1.349 ------------------------------ Zitting van dinsdag 15 mei 2001 Onderwerping aan de sociale zekerheid, van de personen die vervoer van personen verrichten x x

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918

Ondernemingsnummer 0458.623.918 (RPR Antwerpen) BTW: BE 0458.623.918 Naamloze Vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht of openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem Ondernemingsnummer 0458.623.918

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep STATUUT VAN ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF BIJBEROEP Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Rechten... Statuut Zelfstandige

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen

Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen (Belgisch Staatsblad, 11 mei 1999, 2 de editie)

Nadere informatie

Nationaal nummer :. Hoofdverblijfplaats in België : Straat :.Nr. :. Bus :.. Tel :..Fax :. E-mail : Rekeningnummer : nr...op naam van :.

Nationaal nummer :. Hoofdverblijfplaats in België : Straat :.Nr. :. Bus :.. Tel :..Fax :. E-mail : Rekeningnummer : nr...op naam van :. 1 BIJLAGE Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN Artikel 2bis, tweede lid, eerste twee streepjes van het KB van 18 november 1996 I. DE AANVRAGER Naam

Nadere informatie

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen.

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen. PC 216 NOTARIAAT AANVULLEND PENSIOEN DER NOTARISBEDIENDEN Woord Vooraf In het verleden (vóór 1987) bestond er voor de notarisbedienden een aanvullend pensioen volgens een repartitiesysteem, verspreid over

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap Ondernemingsvormen De eenmanszaak De eenmanszaak is een ondernemingsvorm waarbij de onderneming wordt opgericht door een natuurlijk persoon (oprichter). De éénmanszaak wordt ook wel 'onderneming natuurlijk

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Ren part Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's-gravenhage, Nassaulaan

Nadere informatie

Voorstel van besluit: goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur. Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag 2014-2015.

Voorstel van besluit: goedkeuring van de verslagen van de Raad van Bestuur. Voorstel van besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag 2014-2015. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg 196 1500 Halle BTW-BE0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Gewone Algemene

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN

KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN Rapportering corporate governance Brussel, 18 november 1999 Mevrouw, Mijnheer, De Commissie voor het Bank en Financiewezen en

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 20 januari 2003 betreffende het programma, de voorwaarden en de examenjury voor het praktisch bekwaamheidsexamen van de erkende boekhouders en erkende boekhouders-fiscalisten Bron

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?...

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?... Inhoudstafel Deel 1 - Inkoop van eigen aandelen 1. Inleiding... 1 2. Wat is een verkrijging van eigen aandelen?... 2 2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen

Nadere informatie

Aandelenopties. In dit geval wordt de optie geacht, uit fiscaal oogpunt aan hem te zijn toegekend bij het verstrijken van de termijn van 60 dagen.

Aandelenopties. In dit geval wordt de optie geacht, uit fiscaal oogpunt aan hem te zijn toegekend bij het verstrijken van de termijn van 60 dagen. 1 H Aandelenopties Definiëring Een aandelenoptie kunnen we omschrijven als het recht om tegen een bepaalde prijs en binnen een bepaalde termijn een bepaald aantal aandelen of winstbewijzen van een vennootschap

Nadere informatie

Bedrijfsleider: een beroep dat sociaal en fiscaal streng wordt aangepakt!

Bedrijfsleider: een beroep dat sociaal en fiscaal streng wordt aangepakt! Bedrijfsleider: een beroep dat sociaal en fiscaal streng wordt aangepakt! Charles-Éric CLESSE Eerste substituut-arbeidsauditeur te Charleroi Jean-François DIZIER Advocaat bij de balie te Charleroi Redactioneel

Nadere informatie

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park)

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) NV BVBA CVBA ESV Notariële akte vereist voor oprichting? Ja Ja

Nadere informatie

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 Deze Gids is opgesteld met als doel om bepaalde nieuwe bepalingen toe te lichten die van toepassing zijn op de volgende gewone algemene

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. In dit besluit

Nadere informatie

CIRCULAIRE. AOIF nr. 24/2009. Brussel, 9 mei 2009

CIRCULAIRE. AOIF nr. 24/2009. Brussel, 9 mei 2009 CIRCULAIRE AOIF nr. 24/2009 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie Van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Centrale diensten Directie I/5A Ci.RH.241/598.219 ONDERWERP : Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk. Datumregistratie ontvangst aanvraagformulier...

FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk. Datumregistratie ontvangst aanvraagformulier... WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk Vak

Nadere informatie

Werken in. Duitsland. Wonen in België. Uw toestand op fiscaal vlak in België

Werken in. Duitsland. Wonen in België. Uw toestand op fiscaal vlak in België Werken in Duitsland Wonen in België Deze brochure geeft informatie over de wijzigingen die de aanvullende Overeenkomst van 5/11/2002 bij de Belgisch- Duitse Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting

Nadere informatie

Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend)

Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend) Praktische nota bij artikel 618 Wetboek van vennootschappen (interimdividend) Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft met de norm van 10 november 2009 de internationale controlestandaarden (International

Nadere informatie

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 Rekening 068-2113620-17 BIJZO NDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - 14 mei 2008 - O pgesteld

Nadere informatie