Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen"

Transcriptie

1 Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen L. DHAENE I. Inleiding Een accountant en/of een belastingconsulent kan zich, met het oog op een gezamenlijke uitoefening van professionele activiteiten, verenigen met andere personen, al dan niet lid van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten 1. Indien deze samenwerking gebeurt in het kader van een vennootschap, dan moeten de leden van het Instituut ervoor zorgen dat deze vennootschap door het Instituut erkend wordt 2. Samengevat kan men stellen dat er drie soorten vennootschappen erkend kunnen worden door het Instituut : de «professionele» vennootschap naar Belgisch recht 3 ; de vennootschap, opgericht binnen een vennootschappengroep of een beroepsgroepering 4 ; de vennootschap opgericht naar buitenlands recht 5. Aan de erkenning van deze vennootschappen worden echter bepaalde voorwaarden gekoppeld, waaronder voorwaarden betreffende het aandeelhouderschap en bestuur 6. Op 6 oktober 2003 heeft de Raad van het Instituut een beslissing genomen betreffende de hoedanigheid van de leden van het Instituut die bestuurder of zaakvoerder zijn in burgerlijke professionele vennootschappen en in vennootschappen, opgericht binnen een vennootschappengroep of een beroepsgroepering. Deze bijdrage strekt ertoe een overzicht te bieden van zowel de wettelijke principes als de beslissingen van de Raad van het Instituut met betrekking tot de erkenningsvoorwaarden betreffende aandeelhouderschap en bestuur van deze twee soorten erkende vennootschappen 7. II. De professionele vennootschap A. Inleiding Met «professionele vennootschap» worden in deze bijdrage de volgende vennootschappen bedoeld : de vennootschappen opgericht tussen leden van het Instituut die dezelfde hoedanigheid bezitten 8 ; de vennootschappen opgericht tussen leden van het Instituut met verschillende hoedanigheden 9 ; de vennootschappen opgericht tussen leden van het Instituut en buitenlandse confraters die een gelijkwaardige hoedanigheid bezitten 10.

2 B. Aandeelhouderschap 1. Algemeen De vennoten van een professionele vennootschap dienen (1) lid te zijn van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten of (2) in het buitenland een hoedanigheid te bezitten die als gelijkwaardig 11 met die van accountant of belastingconsulent in België wordt erkend 12. De meerderheid van de aandelen (en de meerderheid van de stemrechten) moet echter in handen zijn van personen die lid zijn van het Instituut 13. Buitenlandse confraters die een gelijkwaardige hoedanigheid bezitten kunnen slechts een minderheid van de aandelen bezitten 14. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen vennoot zijn van een professionele vennootschap Vennootschappen die enkel een erkenning vragen als accountant Overeenkomstig de algemene regel moeten, ook in vennootschappen die enkel een erkenning vragen als accountant, alle vennoten lid van het Instituut zijn of in het buitenland een hoedanigheid bezitten die als gelijkwaardig wordt erkend in België 16. Indien de vennootschap slechts een erkenning als accountant vraagt, moeten de vennoten leden van het Instituut de hoedanigheid van accountant bezitten 17. De meerderheid van de aandelen moet in handen zijn van leden van het Instituut 18. Deze hebben, gelet op het voorgaande, de hoedanigheid van accountant 19. Er is geen bezwaar tegen het feit dat de vennoten-accountants in persoonlijke naam tevens de hoedanigheid van belastingconsulent bezitten : in dit geval mogen zij in eigen naam tevens de titel van belastingconsulent voeren. De vennootschap zelf mag echter slechts de titel van belastingconsulent voeren indien zij als vennootschap tevens erkend is als belastingconsulent. Minstens één van de vennoten-accountants moet ingeschreven zijn op de deellijst van de externe accountants 20. De andere vennoten-accountants mogen ingeschreven zijn op de lijst van de accountants 21. Overeenkomstig de algemene regel kunnen buitenlandse confraters die een gelijkwaardige hoedanigheid bezitten een minderheid van de aandelen bezitten 22. In vennootschappen die enkel een erkenning vragen als accountant, moeten deze vennoten-buitenlandse confraters, een hoedanigheid bezitten die als gelijkwaardig wordt erkend als accountant Vennootschappen die slechts een erkenning vragen als belastingconsulent Overeenkomstig de algemene regel moeten, ook in vennootschappen die enkel een erkenning vragen als belastingconsulent, alle vennoten lid zijn van het Instituut of in het buitenland een hoedanigheid bezitten die als gelijkwaardig wordt erkend in België 24.

3 Indien de vennootschap slechts een erkenning als belastingconsulent vraagt, dienen de vennoten-leden van het Instituut de hoedanigheid van belastingconsulent te bezitten 25. De meerderheid van de aandelen dient in handen te zijn van leden van het Instituut 26. Deze hebben, gelet op het voorgaande, de hoedanigheid van belastingconsulent 27. Ook in dit geval is er geen bezwaar tegen het feit dat de vennoten-belastingconsulenten in persoonlijke naam ook de hoedanigheid van accountant bezitten : zij mogen in dit geval in eigen naam de titel van accountant voeren en, indien zij ingeschreven zijn op de deellijst van de externe accountants, tevens de activiteiten voorbehouden aan de externe accountants vervullen. De vennootschap zelf mag echter slechts de titel van accountant voeren en de activiteiten voorbehouden aan de externe accountant vervullen indien zij als vennootschap tevens werd erkend als accountant. Minstens één van de vennoten moet ingeschreven zijn op de deellijst van de externe belastingconsulenten 28. De andere vennoten-belastingconsulenten mogen ingeschreven zijn op de lijst van de belastingconsulenten 29. Overeenkomstig de algemene regel kunnen buitenlandse confraters die een gelijkwaardige hoedanigheid bezitten een minderheid van de aandelen bezitten 30. In vennootschappen die enkel een erkenning vragen als belastingconsulent, moeten deze vennoten-buitenlandse confraters een hoedanigheid bezitten die als gelijkwaardig wordt erkend als belastingconsulent Vennootschappen die een erkenning vragen als accountant én belastingconsulent Ook in vennootschappen die een erkenning vragen als accountant én belastingconsulent moeten alle vennoten leden zijn van het Instituut of in het buitenland een hoedanigheid bezitten die in België als gelijkwaardig wordt erkend 32. In dit geval is de hoedanigheid van de vennoten-leden van het Instituut (accountant of belastingconsulent) niet relevant. Bovendien kunnen beide hoedanigheden in hoofde van één enkele persoon vervuld worden : zo kan een éénpersoonsbvba erkend worden als accountant én belastingconsulent. De meerderheid van de aandelen dient in handen te zijn van deze leden van het Instituut 33. De vennootschap dient wel onder haar vennoten minstens één persoon te tellen die ingeschreven is op de deellijst van de externe accountants én minstens één persoon die ingeschreven is op de deellijst van de externe belastingconsulenten 34. Ook hier kunnen beide hoedanigheden in hoofde van één persoon vervuld worden. 35 Overeenkomstig de algemene regel kunnen buitenlandse confraters die in België een gelijkwaardige hoedanigheid bezitten een minderheid van de aandelen bezitten 36. Deze buitenlandse confraters moeten een hoedanigheid bezitten die in België als gelijkwaardig wordt erkend met de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent 37.

4 C. Bestuur 1. Algemeen De zaakvoerders en bestuurders van professionele vennootschappen moeten natuurlijke personen zijn 38. Vennootschappen kunnen, zelfs al werden zij erkend als lid van het Instituut, geen bestuurder zijn in andere professionele vennootschappen. De meerderheid van de bestuurders moet lid zijn van het Instituut 39. Leden van het Instituut die bestuurder zijn van een professionele vennootschap dienen ingeschreven te zijn op de deellijst van de externe leden 40. Volgens de Raad van het Instituut moet artikel 6, 1, 6 van het K.B. van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten samen worden gelezen met artikel 6, 1, 5 van hetzelfde K.B. krachtens hetwelk de minderheid van de bestuurders of zaakvoerders in het buitenland enkel een hoedanigheid kan bezitten die als gelijkwaardig met die van accountant of belastingconsulent in België wordt erkend Vennootschappen die enkel een erkenning vragen als accountant Overeenkomstig de algemene regel moet de meerderheid van de zaakvoerders en bestuurders van professionele vennootschappen lid zijn van het Instituut 42. In een vennootschap die enkel een erkenning vraagt als accountant dienen deze bestuurders-leden van het Instituut de hoedanigheid van accountant te bezitten 43. Er is vanzelfsprekend geen bezwaar tegen het feit dat de betreffende accountants tevens in persoonlijke naam de hoedanigheid van belastingconsulent zouden bezitten. Accountants die zaakvoerder of bestuurder zijn in een vennootschap die erkend werd als accountantsvennootschap dienen ingeschreven te zijn op de deellijst van de externe accountants 44. Buitenlandse confraters die in België een gelijkwaardige hoedanigheid bezitten, mogen een minderheid van de bestuursmandaten waarnemen. Deze buitenlandse confraters dienen een hoedanigheid te bezitten die in België als gelijkwaardig wordt erkend met de hoedanigheid van accountant Vennootschappen die enkel een erkenning vragen als belastingconsulent Overeenkomstig de algemene regel moet de meerderheid van de zaakvoerders en bestuurders van professionele vennootschappen lid zijn van het Instituut 46. In een vennootschap die enkel een erkenning vraagt als belastingconsulent dienen deze bestuurders leden van het Instituut de hoedanigheid van belastingconsulent te bezitten 47. Er is vanzelfsprekend geen bezwaar tegen het feit dat de betreffende belastingconsulenten tevens in persoonlijke naam de hoedanigheid van accountant zouden bezitten. Belastingconsulenten die bestuurder zijn in een vennootschap die erkend werd als belastingconsulentenvennootschap dienen ingeschreven te zijn op de deellijst van de externe belastingconsulenten 48. Buitenlandse confraters die een gelijkwaardige hoedanigheid bezitten als belastingconsulent mogen een minderheid aan bestuursmandaten waarnemen 49.

5 4. Vennootschappen die een erkenning vragen als accountant én belastingconsulent Overeenkomstig de algemene regel moet, ook in een vennootschap die een erkenning vraagt als accountant én als belastingconsulent de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders lid zijn van het Instituut 50. In dit geval is de hoedanigheid accountant of belastingconsulent niet relevant 51. Bovendien kan het gaan om één persoon die de twee hoedanigheden in zich verenigt. Accountants en/of belastingconsulenten die bestuurder zijn in een vennootschap die erkend werd als vennootschap van accountants en belastingconsulenten moeten ingeschreven zijn op de deellijst van de externe accountants en/of belastingconsulenten 52. Buitenlandse confraters die in België een gelijkwaardige hoedanigheid bezitten als accountant of belastingconsulent mogen een minderheid aan bestuursmandaten waarnemen. III. Vennootschap opgericht binnen een vennootschappengroep of een beroepsgroepering of door één of meer ondernemingen A. Algemeen Het Instituut kan de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent verlenen aan een vennootschap die is opgericht binnen een vennootschappengroep of een beroepsgroepering of door één of meer ondernemingen 53. Het maatschappelijk doel van dergelijke vennootschappen is afwijkend van dat van gewone professionele vennootschappen : een dergelijke vennootschap kan immers geen accountancy-activiteiten 54 verrichten voor derden, maar enkel voor de ondernemingen van de groep, voor de ondernemingen aangesloten bij de beroepsgroepering of voor haar vennoten. Het is daarentegen wel toegestaan dat een dergelijke vennootschap fiscale activiteiten 55 verricht ten aanzien van derden 56. Dergelijke vennootschappen zijn, naast voorwaarden qua aandeelhouderschap en bestuur, onder meer onderworpen aan voorwaarden betreffende de vorm van de vennootschap 57 en de wijze waarop de werkzaamheden van de accountant en/of de belastingconsulent uitgeoefend dienen te worden 58. In het kader van deze bijdrage worden enkel de voorwaarden qua aandeelhouderschap en bestuur behandeld 59. B. Aandeelhouderschap De aandelen, alsook de meerderheid der stemrechten waarover de vennoten beschikken, dienen in het bezit te zijn van accountants en/of belastingconsulenten, leden van het Instituut of van vennootschappen van de groep of van een beroepsgroepering 60.

6 C. Bestuur Net zoals bij gewone professionele vennootschappen dienen de bestuurders of zaakvoerders van een dergelijke vennootschap natuurlijke personen te zijn 61. De meerderheid onder hen moet lid zijn van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten 62. Deze meerderheid dient tevens ingeschreven te zijn op de deellijst van de externe accountants en/of de belastingconsulenten 63. In tegenstelling tot bij de gewone professionele vennootschap kan ook de «interne» accountant en/of belastingconsulent een bestuursmandaat waarnemen in een dergelijke vennootschap 64. De bestuurders of zaakvoerders die niet persoonlijk lid zijn van het Instituut of niet ingeschreven zijn op de deellijst van de externe accountants en/of belastingconsulenten mogen echter op geen enkele wijze interveniëren in de uitoefening van de functie van accountant of belastingconsulent 65. IV. Besluit Overeenkomstig de artikelen 20, 1 en 21 van de wet van 22 april 1999 wordt de hoedanigheid van lid van het Instituut toegekend aan elke burgerlijke professionele vennootschap met rechtspersoonlijkheid die aan bepaalde voorwaarden voldoet 66. Met het oog op de erkenning wordt vanzelfsprekend eveneens het aandeelhouderschap en het bestuur van de te erkennen vennootschap nagegaan. Een professionele vennootschap moet echter eveneens tijdens haar bestaan tegemoet komen aan de erkenningsvoorwaarden 67, waaronder deze van aandeelhouderschap en bestuur. De intrekking van de hoedanigheid van de vennootschap van accountants en/of belastingconsulenten naar aanleiding van de schending van de erkenningsvoorwaarden 68 is evenwel niet mogelijk. Wel kan de vennootschap (en eventueel haar bestuurders/zaakvoerders-leden van het Instituut) in voorkomend geval deontologisch worden beteugeld wegens de schending van de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid die aan het beroep ten grondslag liggen 69, 70.

7 Noten 1 Artikelen 41 en 42 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. 2 Artikel 20 van het K.B. van 1 maart 1998 tot vaststelling van het reglement van plichtenleer der accountants. 3 Zie infra voor wat in deze bijdrage onder «professionele» vennootschap wordt verstaan. 4 Artikelen 42 en 21 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. 5 Artikelen 20, 3 en 21, tweede lid van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. 6 Voor een volledig overzicht van de erkenningsvoorwaarden : zie R. VAN BOVEN, «De bevoegdheden voor de oprichting van een professionele vennootschap» in De oprichting van vennootschappen en de opstartfase van ondernemingen, Brugge, Die Keure, 2003, De vennootschappen, opgericht naar buitenlands recht, die in het buitenland een hoedanigheid hebben die als gelijkwaardig wordt erkend met die van accountant en/of belastingconsulent, en die al dan niet gevestigd zijn in België worden in het kader van deze bijdrage niet behandeld. 8 Artikelen 41, 1, 2 en 20, 1 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. 9 Artikel 42 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. 10 Artikelen 41, 1, 2 en 20, 1 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. 11 Voor een definitie van een gelijkwaardige hoedanigheid : zie artikel 11 van het K.B. van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten vennootschap in l.c., 419, nr

8 Beslissing van de Raad d.d.13 maart vennootschap» in l.c., 419, nr. 24. Beslissing van de Raad van 13 maart Beslissing van de Raad d.d. 6 oktober vennootschap» in l.c., 423, nr. 33. Beslissing van de Raad d.d. 6 oktober Beslissing van de Raad d.d. 6 oktober Beslissing van de Raad d.d. 6 oktober Artikel 21 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. De activiteiten vermeld in het artikel 34 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. De activiteiten vermeld in het artikel 38 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. Artikel 21 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. Artikel 7, 1, 2 van het K.B. van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten : zij moet opgericht zijn in de vorm van een vennootschap naar Belgisch recht met afzonderlijke rechtspersoonlijkheid.

9 Artikel 21 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beropeen en artikel 7, 1, 6 van het K.B. van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten : de activiteiten dienen, zo zij in België plaatsvinden, uitgeoefend te worden door of onder de effectieve leiding van een natuurlijk persoon/lid van het IAB. Deze is met betrekking tot deze activiteiten persoonlijk gebonden door de beroepstucht van het Instituut. Voor een overzicht van de erkenningsvoorwaarden van een dergelijke vennootschap : zie R. VAN BOVEN, «De bevoegdheden voor de oprichting van een professionele vennootschap» in l.c., , nrs Artikel 7, 1, 4 van het K.B. van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Artikel 7, 1, 5 van het K.B. van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Artikel 7, 1, 5 van het K.B. van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Beslissing van de Raad van het I.A.B. d.d. 6 oktober Beslissing van de Raad van het I.A.B. d.d. 6 oktober Artikel 7, 1, 6 van het K.B. van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten; beslissing van de Raad van het I.A.B. d.d. 6 oktober Voor een overzicht van de erkenningsprocedures van beide soorten vennootschappen : zie R. VAN BOVEN, «De bevoegdheden voor de oprichting van een professionele vennootschap» in l.c., , nrs en 429, nr. 50. vennootschap» in l.c., 426, nr. 44. Artikel 22 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen voorziet deze mogelijkheid enkel ten aanzien van accountants en/of belastingconsulenten natuurlijke personen. Artikel 4, 2 van de wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht. vennootschap» in l.c., 426, nr. 44.

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie Nummer 4 16 29 februari 2004 IAB-Info Inhoud 16e jaargang Beroep c Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen Deze bijdrage strekt ertoe een overzicht te bieden van zowel de

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Bron : Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.)

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.) INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.) Instituut opgericht bij wetten van 21 februari 1985 en van 22 april 1999 Belgisch Staatsblad van 28 februari 1985 en 11 mei 1999 Zetel:

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

KLUWER ACCOUNTANCY ACTUALITEIT NR. 1 WEKEN 1 EN 2 3

KLUWER ACCOUNTANCY ACTUALITEIT NR. 1 WEKEN 1 EN 2 3 KLUWER ACCOUNTANCY ACTUALITEIT NR. 1 WEKEN 1 EN 2 3 Professionele vennootschappen van erkende boekhouders (-fiscalisten), accountants en belastingconsulenten Versoepeling aandeelhouders- en bestuursstructuur

Nadere informatie

BEKWAAMHEIDSEXAMEN MONDELING GEDEELTE

BEKWAAMHEIDSEXAMEN MONDELING GEDEELTE BEKWAAMHEIDSEXAMEN MONDELING GEDEELTE Doel Het mondeling gedeelte van het bekwaamheidsexamen (hierna mondeling gedeelte) is erop gericht de maturiteit van de kandidaat te testen, met het oog op een correcte

Nadere informatie

b. De vertegenwoordiger-natuurlijke persoon... 20 c. De andere aangestelden... 27 d. Het bestuur... 27

b. De vertegenwoordiger-natuurlijke persoon... 20 c. De andere aangestelden... 27 d. Het bestuur... 27 INHOUD Voorwoord: De uitoefening van een vrij en gereglementeerd cijferberoep door een rechtspersoon (wet van 18 januari 2010) door Sabine Laruelle, Minister van KMO s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid.......................................

Nadere informatie

Wijziging in de wet van 22 april 1999 belangrijk voor leden Tom Kloeck (Juridische Dienst)

Wijziging in de wet van 22 april 1999 belangrijk voor leden Tom Kloeck (Juridische Dienst) Wijziging in de wet van 22 april 1999 belangrijk voor leden Tom Kloeck (Juridische Dienst) Audio = kanaal 10 Overzicht - 1. Beroepskwalificaties - - 2. Hervorming stage - - 3. Kwaliteitstoetsing - - 4.

Nadere informatie

* * * Gezien de stukken van het door de Raad samengestelde en aan de Tuchtcommissie toegezonden dossiers; * * *

* * * Gezien de stukken van het door de Raad samengestelde en aan de Tuchtcommissie toegezonden dossiers; * * * 0288/05/N Tuchtcommissie definitieve beslissing Laattijdige neerlegging van de jaarrekening van de revisorenvennootschap; feitelijk bestuursmandaat; verstrekken van foutieve informatie aan de Stagecommissie

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

0377/08/N Tuchtcommissie van 3 februari 2009 (definitieve beslissing)

0377/08/N Tuchtcommissie van 3 februari 2009 (definitieve beslissing) 0377/08/N Tuchtcommissie van 3 februari 2009 (definitieve beslissing) A.I. Inbreuken op de wetgeving en reglementering bij de aanvaarding van de opdracht. (art. 64 ter, 1 der gecoördineerde wetten op de

Nadere informatie

Dit voorontwerp van wet is door het BIBF meegedeeld aan de Minister van Middenstand en heeft tot doel het voeren

Dit voorontwerp van wet is door het BIBF meegedeeld aan de Minister van Middenstand en heeft tot doel het voeren HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 6e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/277.64.11 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be Advies van 28

Nadere informatie

De uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon

De uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon De uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon I. INLEIDING Artikel 46 van de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige

Nadere informatie

Commissie "Code en Vooruitzichten"

Commissie Code en Vooruitzichten Commissie Doc: a056003 Tijdschrift: 56 p. 26 Datum: 18/01/1992 Origine: NR Thema's: Code van geneeskundige plichtenleer (Interpretatie van de-) Vennootschappen tussen artsen en met niet-artsen Commissie

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen

Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen (Belgisch Staatsblad, 11 mei 1999, 2 de editie)

Nadere informatie

Samenwerken in een vennootschap. Frank Haemers, Juridische dienst BIBF

Samenwerken in een vennootschap. Frank Haemers, Juridische dienst BIBF Samenwerken in een vennootschap Frank Haemers, Juridische dienst BIBF SYNERGIE, 1+1 = 3 Waarom is 1+1 = 3 bij samenwerken? Kennisuitbreiding : 2 weten meer dan 1 Schaalvergroting: delen van kosten, maar

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

Samenwerking en deontologie

Samenwerking en deontologie Samenwerking en deontologie Met welke deontologische regels rekening houden in een associatie? In deze reader bekijken we de vereisten en beperkingen die vanuit de deontologische codes van de meeste vrije

Nadere informatie

ADVIES (1) 2015/02 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN

ADVIES (1) 2015/02 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN De Voorzitter ADVIES (1) 2015/02 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN Correspondent sg@ibr-ire.be Onze referte EV/VY/vs/sdb Uw referte Datum 02 maart 2015 Geachte Confrater, Betreft:

Nadere informatie

I. DE AANVRAGER. Voornaam :. . Nationaal nummer :.. Tel :... E-mail : Bankrekening : nr...

I. DE AANVRAGER. Voornaam :. . Nationaal nummer :.. Tel :... E-mail : Bankrekening : nr... Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN, GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE OMZET OF DE INKOMSTEN DIE HEM IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE SITUATIE

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders

Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders Peter VERSCHELDEN Accountant Moore Stephens Verschelden, Accountants en Belastingconsulenten Bedrijfsrevisor Moore Stephens Verschelden, Bedrijfsrevisoren

Nadere informatie

Organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar

Organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar Organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding Afzonderlijke

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/183 BERAADSLAGING NR. 08/066 VAN 4 NOVEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 1 maart 1998 tot vaststelling van het reglement van plichtenleer der accountants

Koninklijk besluit van 1 maart 1998 tot vaststelling van het reglement van plichtenleer der accountants Koninklijk besluit van 1 maart 1998 tot vaststelling van het reglement van plichtenleer der accountants Bron : Koninklijk besluit van 1 maart 1998 tot vaststelling van het reglement van plichtenleer der

Nadere informatie

bijlage XIII A. Inleiding

bijlage XIII A. Inleiding HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III 5 e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel.02/206.48.71 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be Advies van 24 juni

Nadere informatie

KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen

KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

De uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon

De uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon De uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon I. INLEIDING Artikel 46 van de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige

Nadere informatie

Beslissing van de Tuchtcommissie Nederlandstalige Kamer (art. 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van het IBR)

Beslissing van de Tuchtcommissie Nederlandstalige Kamer (art. 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van het IBR) Beslissing van de Tuchtcommissie Nederlandstalige Kamer (art. 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van het IBR) Openbare terechtzitting van 14 maart 2013 In de zaak 424/11/( )/N De Raad

Nadere informatie

Inlichtingenformulier

Inlichtingenformulier Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN, GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE OMZET OF VAN ZIJN INKOMSTEN DIE HEM IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE

Nadere informatie

Versoepeling aandeelhouders- en bestuursstructuur voor professionele. vennootschappen van erkende boekhouders (-fiscalisten) I N H O U D

Versoepeling aandeelhouders- en bestuursstructuur voor professionele. vennootschappen van erkende boekhouders (-fiscalisten) I N H O U D Versoepeling aandeelhouders- en bestuursstructuur voor professionele vennootschappen van erkende boekhouders (-fiscalisten) Recent verschenen, op intitiatief en onder impuls van de voogdijminister van

Nadere informatie

22 APRIL 1999. - Wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

22 APRIL 1999. - Wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. 22 APRIL 1999. - Wet betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERKLARING 31 december 2013

TRANSPARANTIEVERKLARING 31 december 2013 TRANSPARANTIEVERKLARING 31 december 2013 1. ALGEMENE INFORMATIE VGD Bedrijfsrevisoren is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel en

Nadere informatie

E-loket Handleiding E-LOKET HANDLEIDING

E-loket Handleiding E-LOKET HANDLEIDING 177 E-LOKET HANDLEIDING Christoph Di Piazza IT-dienst IAB 178 1 INLEIDING 179 2 VOOR WIE IS HET E-LOKET BESTEMD? 179 3 INLOGGEN 180 A. WAAR? 180 -- Via de homepage van de website 180 -- Via de pagina leden

Nadere informatie

EEN geslaagd PROjECT!

EEN geslaagd PROjECT! A & D Boekhoudkantoor, Klapstraat 58, 1790 Teralfene Tel 0473.821367 www.infoboekhouden.be DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: Uw PARTNER VOOR EEN geslaagd PROjECT! Een brochure van het Beroepsinstituut van

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen - 2008 - Inhoud Belangrijke opmerking! 1. Welke

Nadere informatie

De accountant en de belastingconsulent als onafhankelijke of externe bestuurder

De accountant en de belastingconsulent als onafhankelijke of externe bestuurder De accountant en de belastingconsulent als onafhankelijke of externe bestuurder Rutger Van Boven Directieadviseur IAB De externe accountant en de externe belastingconsulent zijn, gelet op hun professionele

Nadere informatie

HOOFDSTUK I Algemeen. Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet.

HOOFDSTUK I Algemeen. Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Decreet tot instelling van een Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen en tot vaststelling van de algemene regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen HOOFDSTUK I Algemeen

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap Ondernemingsvormen De eenmanszaak De eenmanszaak is een ondernemingsvorm waarbij de onderneming wordt opgericht door een natuurlijk persoon (oprichter). De éénmanszaak wordt ook wel 'onderneming natuurlijk

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST 1. 1. Vul drie exemplaren van de stageovereenkomst volledig in en onderteken ze allen.

STAGEOVEREENKOMST 1. 1. Vul drie exemplaren van de stageovereenkomst volledig in en onderteken ze allen. B.I.V. - stageovereenkomst 2015-2 - Pagina 1/6 Luxemburgstraat 16 B 1000 BRUSSEL Tel. : 02/505.38.50 Fax : 02/503.42.23 www.biv.be STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES: 1. Vul drie exemplaren van

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie Waterloola Kantoren : Regentsch Tel. : 02 Fax : 02 / COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 30 / 97 van 5 november

Nadere informatie

Boek I, titel 2 van het Wetboek van economisch recht Hoofdstuk 5. Definities eigen aan boek XIV:

Boek I, titel 2 van het Wetboek van economisch recht Hoofdstuk 5. Definities eigen aan boek XIV: Vrij beroep 1/ België Wet van 15 mei 2014 houdende invoeging van Boek XIV "Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep" in het Wetboek van economisch recht

Nadere informatie

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011

FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling FSMA_2011_01 dd. 27 april 2011 Mededeling inzake de wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen Toepassingsveld:

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/8 De boekhoudkundige verwerking van de inbreng in eigendom in een Belgische burgerlijke maatschap die niet de rechtsvorm heeft aangenomen van een handelsvennootschap

Nadere informatie

STEMMEN PER CORRESPONDENTIE. Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 29 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats:

STEMMEN PER CORRESPONDENTIE. Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 29 april 2015. Naam en voornaam: Woonplaats: STEMMEN PER CORRESPONDENTIE Document over te maken aan Home Invest Belgium NV ten laatste op 29 april 2015. De ondergetekende : Natuurlijke persoon Naam en voornaam: Woonplaats: OF Rechtspersoon Maatschappelijke

Nadere informatie

ISLGEMEEN 3EHEERSCOMITE VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN

ISLGEMEEN 3EHEERSCOMITE VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN - wanneer ISLGEMEEN 3EHEERSCOMITE VOOR HET SOCIAAL STATUUT DER ZELFSTANDIGEN Opgericht bij de wet war, 30december 1992 Brussel, 31 oktober 2016 Advies nr. 2016114 Uitgebracht op verzoek van de minister

Nadere informatie

De evolutie van de economische beroepen. Intentieverklaring met betrekking tot de voorstellen aan de Regering

De evolutie van de economische beroepen. Intentieverklaring met betrekking tot de voorstellen aan de Regering De evolutie van de economische beroepen Intentieverklaring met betrekking tot de voorstellen aan de Regering 1. Oe principes 1.1. De organisatie en de werking van de economische beroepen moeten een federale

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERKLARING 31 december 2014

TRANSPARANTIEVERKLARING 31 december 2014 TRANSPARANTIEVERKLARING 31 december 2014 1. ALGEMENE INFORMATIE VGD Bedrijfsrevisoren is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel en

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader DEEL 1 Algemene beginselen 41 HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader De term vennootschapsboekhouden omhelst twee bestanddelen: vennootschappen en boekhouden. Beide hebben een

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 14 MEI

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

IV. TEKSTEN BETREFFENDE HET IAB

IV. TEKSTEN BETREFFENDE HET IAB IV. TEKSTEN BETREFFENDE HET IAB IV. Teksten betreffende het IAB Wet 22 april 1999 - Beroepstucht (Art. 3) Wet 22 april 1999 Accountants en belastingconsulenten, beroepstucht............... 54 K.B. 1 maart

Nadere informatie

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Mei en september 2006 Conform artikel 11 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2017 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

Artikel 1 van het nieuwe Verdrag Personen op wie het Verdrag van toepassing is

Artikel 1 van het nieuwe Verdrag Personen op wie het Verdrag van toepassing is Artikel 1 van het nieuwe Verdrag Personen op wie het Verdrag van toepassing is Art. 1. Dit Verdrag is van toepassing op personen die inwoner zijn van een of van beide verdragsluitende Staten. 2 larcier

Nadere informatie

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016

OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 OPROEPING JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN QRF COMM.VA OP 17 MEI 2016 Geachte Aandeelhouder, Betreft : Gewone algemene vergadering van 17 mei 2016 om 14 uur De Statutaire Zaakvoerder heeft het genoegen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 2009/7 - De boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende fusies Advies van 15 juli 2009 Trefwoorden Belastingvrije reserves Fiscale aspecten Fusies

Nadere informatie

Hij doet de Regering de adviezen en aanbevelingen geworden die door de Hoge Raad zijn aangenomen.

Hij doet de Regering de adviezen en aanbevelingen geworden die door de Hoge Raad zijn aangenomen. [Koninklijk besluit van 23 juni 1994 tot uitvoering, wat de Hoge Raad voor de economische beroepen betreft, van artikel 54 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen]

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV

JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV JAARREKENING 2012 ROM-D CAPITAL BV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D CAPITAL BV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

EXTERNE LEIDRAAD VOOR DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 62 VAN DE BANKWET

EXTERNE LEIDRAAD VOOR DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 62 VAN DE BANKWET 1/5 EXTERNE LEIDRAAD VOOR DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 62 VAN DE BANKWET SOORTEN CUMULBEPERKINGEN STRUCTUUR ARTIKEL 62 De wettelijke cumulbeperkingen, zoals geformuleerd in artikel 62 van de wet van 25 april

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 MEI 2013 C.11.0762.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0762.N BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS (BIV), met zetel te 1000 Brussel, Luxemburgstraat 16 B, eiser, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten 10/2017 DE BEROEPSACTIVITEITEN DE 2 BEROEPSPERSPECTIEVEN Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 29 / 95 van 27 oktober 1995 ------------------------------------------- O. ref. : 10 / A / 95 / 029 BETREFT : Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving VR 2016 1612 DOC.1426/3 RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 59.621/3 van 20 juli 2016 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenningsvoorwaarden voor organisatoren van

Nadere informatie

Instituut van de Bedrijfsrevisoren Institut des Réviseurs d'entreprises

Instituut van de Bedrijfsrevisoren Institut des Réviseurs d'entreprises Koninklijk Instituut - Institut,oyal MEDEDELING (I) 2012/01 VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN De Voorzitter Correspondent sg@ibr-ire.be Onze referte Uw referte Datum 0 4-01- 2012 Geachte confrater,

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Bestuurder zijn is niet vrijblijvend.

Bestuurder zijn is niet vrijblijvend. Bestuurder zijn is niet vrijblijvend. Ook in België wordt de verantwoordelijkheid van bestuurders met de dag belangrijker. Nieuwe wetgeving en procedures verplichten bestuurders om meer dan ooit bewust

Nadere informatie

MEDEDELING (1) 2016/01 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN

MEDEDELING (1) 2016/01 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN De Voorzitter MEDEDELING (1) 2016/01 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN Correspondent Onze referte Uw referte Datum reg@ibr-ire.be CDH/LP/mr 25/03/2016 Geachte Confrater, Betreft: De

Nadere informatie

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Legal insight, inside Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Het beroep van bedrijfsjurist is relatief jong. De wet die dit beroep erkende en het Instituut voor bedrijfsjuristen

Nadere informatie

1 Opdracht 3. 2 Voorgenomen verrichting 4. 3 Weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders 6.

1 Opdracht 3. 2 Voorgenomen verrichting 4. 3 Weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders 6. Verslag van de Commissaris met betrekking tot de uitgifte van warrants Opties Barco 03 Personeel België 2010 en Opties Barco 03 Personeel Buitenland 2010 met opheffing van voorkeurrecht overeenkomstig

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van 1 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

1. Voor de onderneming:

1. Voor de onderneming: Aanvraag tot vergunning onderneming voor camerasystemen versie december 2017 Toepassing van de Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid - Koninklijk besluit van 12 november

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/15 Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten. Advies van 7 september

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/15 Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten. Advies van 7 september COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/15 Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten Advies van 7 september 2016 1 I. Algemeen 1. In onderhavig advies wordt de boekhoudkundige verwerking

Nadere informatie

TOETREDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP LVAB

TOETREDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP LVAB Naam: Voornaam: TOETREDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP LVAB Maatschappelijke zetel en secretariaat: Kasteel Ter Poorten Diepenbekerweg 65 B-3500 Hasselt [tel] (0)11 30 13 50 [fax] (0)11 22 99 70 info@lvab.be

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. In dit besluit

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 1. Inleiding Dit verslag bevat de informatie zoals bepaald in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangepast

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel)

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0403.227.515 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering van KBC Groep NV die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap

Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap Argenta Spaarbank nv Dienst Personenbeheer Belgiëlei 49-53, 2018 ANTWERPEN FSMA 27316 RPR Antwerpen btw BE 0404.453.574 Kenmerk: PBUBOA

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem-Antwerpen Ondernemingsnummer 0458.623.918 FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/XX Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten. Ontwerpadvies van 4 mei 2016

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2016/XX Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten. Ontwerpadvies van 4 mei 2016 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2016/XX Vergoedingen aan bestuurders en werkende vennoten Ontwerpadvies van 4 mei 2016 I. Algemeen 1. In onderhavig advies wordt de boekhoudkundige verwerking

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 13 MEI

Nadere informatie

Bestuursmandaten en de functie van vaste vertegenwoordiger in commerciële vennootschappen: standpunt van het IAB

Bestuursmandaten en de functie van vaste vertegenwoordiger in commerciële vennootschappen: standpunt van het IAB Bestuursmandaten en de functie van vaste vertegenwoordiger in commerciële vennootschappen: standpunt van het IAB Sandrine Ghilain Kikki Vandriessche Juridische dienst IAB De Wet van 22 april 1999 betreffende

Nadere informatie