Voortgangsverslag AMobe

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortgangsverslag AMobe"

Transcriptie

1 Voortgangsverslag AMobe Mei Oktober 2003 Stijn Bernaer Patrick De Causmaecker Joris Maervoet Greet Vanden Berghe

2 1. Managementverslag Eind september 2003 trad Robonetics, met Filip Verhaeghe als contactpersoon, toe tot de gebruikerscommissie van het project. Dhr. Filip Verhaeghe is contactpersoon. Robonetics is een pionier op het vlak van Multi-Agent System (MAS) ontwikkelomgevingen. Het verstrekt rendabele en intelligente componenten en systemen maar ook tools die toelaten op een eenvoudige manier intelligentie te creëren in software en hardware. Agenten voorzien embedded devices van een verhoogd bewustzijn van hun omgeving. Robonetics richt zich met toepassingen zowel op de zakelijke als op de academische wereld. De nieuwe adressenlijst is verkrijgbaar op de vergadering van 13 oktober. Tijdens een bezoek aan KaHo Sint-Lieven heeft Stefaan Vernieuwe van het Wit-Gele Kruis kennisgemaakt met het project. Hij heeft zijn plannen voor een toepassing met mobiele toestellen uitgelegd. Stijn Bernaer is op 1 september gestart als nieuwe medewerker in het project. Hij heeft zich de eerste weken ingewerkt in het onderwerp en werkt nu al mee aan de proefontwikkelingen. De resultaten van het project worden wekelijks voorgesteld aan de andere leden van de onderzoeksgroep IT van KaHo Sint-Lieven. Alle leden van de gebruikerscommissie blijven (via s en de website) op de hoogte van de voortgang van het project. Ten gevolge van een interne reorganisatie heeft de project -website een nieuwe URL: Alle documenten vermeld in voorgaande verslagen zijn mee verplaatst naar dit nieuwe adres Prestatietabel De tabel op p2 bevat een overzicht van de geleverde prestaties voor de periode van 12 mei 2003 tot 5 oktober WP12 Inwerking tweede medewerker (zie 2.1.). WP4 Agentenmodellering voor het framework voor Tele Atlas en IDEWE. Eerste fase implementatie van het framework. Tests van agenten over een GPRS-link. Eerste fase implementatie agentenopstelling voor minimale trafiek. WP5 Agentenmodellering voor de toepassing bij T&I. Tests van agenten over een GPRS-link. WP10 Bijwonen van The Microsoft.NET Summer School 2003 (bij U2U in Brussel), bijhouden van nieuwe evoluties wat betreft GPRS, agenten en Java. 1

3 werkpakket uitvoerder gepresteerde weken Ten laste v.h. project WP12 Inwerkperiode tweede S. Bernaer 3 3 medewerker J. Maervoet 1,5 1,5 p.m. WP4 Eerste proefontwikkeling J. Maervoet S. Bernaer 2 2 WP5 Tweede proefontwikkeling J. Maervoet 2 2 WP10 Bijhouden technologische J. Maervoet 2,5 2,5 evolutie P. De Causmaecker 1 1 G. Vanden Berghe 1 1 WP11 Management G. Vanden Berghe 4 4 Totaal periode Leverbaarheden Overzicht van de literatuur die de voorbije periode werd doorgenomen. (http://ingenieur.kahosl.be/projecten/amobe/details/lit2003_2.html) Praktische informatie: licenties van agentenplatformen (als antwoord op de vraag van dhr. Viaene tijdens de laatste gebruikerscommissie i.v.m. de cost per seat - en de praktische aspecten van het integreren van een LEAP of Grasshopper applicatie. (http://ingenieur.kahosl.be/projecten/amobe/details/integratie.html) Cijfers van praktische metingen van netwerktrafiek bij `remote agentplatform transactions. (http://ingenieur.kahosl.be/projecten/amobe/details/trafiekcijfers.doc) Agentenmodellering van het framework voor Tele Atlas en IDEWE. Agentenmodellering voor de toepassing bij T&I. 2. Technisch verslag 2.1. Inwerkperiode tweede medewerker (WP12) De inwerking van Stijn Bernaer in de projectmaterie is al ver gevorderd. Volgende onderwerpen zijn doorgenomen: Studie van Java, UML en softwarepatronen. Studie van de karakteristieken van GPRS en de evolutie van de mobiele datacommunicatie. Kennismaking met de principes van J2ME en Personal Java. 2

4 Studie van agenten, agententoepassingen en agentenplatformen (vooral JADE). Doornemen van de resultaten die op de voorbije vergadering van de gebruikerscommissie gepresenteerd werden. Beknopte technische kennisneming van de cases bij Tele Atlas, IDEWE en T&I Agentenmodellering (WP4/5) Zowel het agentenframework voor Tele Atlas en IDEWE als de agentenopstelling voor de toepassing voor T&I zijn gemodelleerd. In tegenstelling tot wat we aanvankelijk dachten, zijn er heel wat gelijkenissen tussen beide agentendiagrammen. Het is nog steeds denkbaar dat ook de toepassing voor T&I van hetzelfde agentenframework gebruik maakt. De agenten zijn onderverdeeld in categorieën (cf. het Retsina-model): informatie-agenten, taakagenten en interface-agenten. Uit de modellering blijkt dat voor een agent-georiënteerde toepassing bepaalde beslissingen in het software-ontwerp later kunnen genomen worden dan voor een klassieke objectgeoriënteerde toepassing Agenten over een GPRS-link (WP4/5) De aangekochte GPRS-module (Sierra Wireless AirCard 750) functioneert volgens onze gegevens ook op de PenPC s van Tele Atlas. We hebben al uitgetest hoe JADE agents kunnen communiceren over de wireless link. Een eerste probleem vormt het aanspreken van een poort op een server die zich in een LAN bevindt. De LAN in KaHo Sint-Lieven blokkeert de meeste poorten en het mobiele toestel maakt deel uit van het netwerk van de mobiele operator. (Als alternatief kan een organisatie een VPN installeren.) Voorlopig hebben we dit probleem kunnen omzeilen door een secure tunnel over SSH aan te leggen via een host in het LAN -netwerk die zowel een intern als een extern IP-adres heeft. Bovendien is de trafiek tussen het GPRS toestel en de host op die manier beveiligd. Binnenkort zullen we testen uitvoeren met een server die zich tussen de router en de firewall bevindt en die dan enkele toegankelijke poorten krijgt toegekend. Een tweede belangrijke bevinding heeft te maken met de hoeveelheid data die de agenten(platformen) over de GPRS-link uitwisselen. Aangezien GPRS per data-eenheid wordt afgerekend, is het van groot belang de trafiek zo laag mogelijk te houden. Een JADE-agent op een mobiel toestel kan communiceren met agenten op de server vanuit een split container, een remote container of een remote platform. Praktische metingen (zie 1.2) hebben uitgewezen dat de split container mode duidelijk de beste resultaten oplevert. Bovendien creëert deze mode geen at random gekozen bijkomende poorten op de server, zodat de principes van `port forwarding, gebruikt in het hierboven beschreven eerste probleem, functioneren. Waarschijnlijk is het mogelijk de overhead van de trafiek in de split container mode nog 3

5 verder te reduceren. Heikki Helin stelt in zijn PhD-thesis Supporting Nomadic Agent-based Applications in the FIPA Agent Architecture (zie 1.2, literatuur), agentencommunicatie voor in een gelaagd model. De auteur suggereert om in het kader van FIPA-compliance in elke laag afzonderlijk de overhead zo klein mogelijk te maken. Een snellere manier om tot een absoluut minimale trafiek te komen zou een opstelling van 2 vertaalagenten kunnen zijn die buiten het agentenplatform (én de FIPA-compliance) over sockets communiceren. In het project zijn we al gestart met de implementatie van enkele tests. Er wordt nog gezocht naar een manier om transparantie t.o.v. agentenplatformen met de normale communicatiekanalen te voorzien. Indien we de GPRS-connectie niet als een transparante connectie zouden beschouwen (m.a.w. de programmeur moet zelf de connectie creëren en verbreken), verkrijgen we extra functionaliteit die in de huidige technologische situatie nog steeds nauw samenhangt met GPRS; namelijk SMS en voice calls. De software die bij de kaart geleverd is reikt echter (nog) geen API aan om niet-transparante toepassinge n te ontwikkelen. Anderzijds leidt een transparante connectie uiteraard tot veel minder problemen met veranderende communicatietechnologie of het gebruik van meerdere technologieën Planning voor de komende periode - Verdere implementatie van het framework voor Tele Atlas en IDEWE. De nadruk zal liggen op persistentie en op het uitwerken van verschillende noodscenario s. Functionaliteit voor het minimaliseren van de trafiek over het draadloze kanaal moet ook worden voorzien. - Implementatie van de toepassing-specifieke gedeelten voor Tele Atlas en IDEWE. (Eventueel kunnen ook toepassingen voor andere leden aan bod komen.) - Eventuele herziening van de modellering van de toepassing voor T&I. - Studie van databanken voor mobiele toestellen. - Start implementatie vo or T&I. - Aankoop van een PDA uitgerust met GPRS card. - Op dit ogenblik is er geen enkele belemmering om de planning voorgesteld in de projectbeschrijving te re aliseren. 3. Valorisatieverslag 3.1. Technologieverspreiding naar een breder publiek - Via houden we alle leden van de gebruikerscommissie op de hoogte van recente realisaties. - De project website verschaft informatie voor alle geïnteresseerden in het project. Specifieke informatie die enkel voor de gebruikerscommissie bestemd is, is beveiligd. 4

6 - Van maandag 18 tot en met vrijdag 22 augustus 2003 heeft Joris deelgenomen aan The Microsoft.NET Summer School 2003 bij U2U te Brussel. (Een verslag is terug te vinden op URL - Op 22 oktober 2003 nemen we deel aan de DARTS2003, een jaarlijks symposium voor onderzoek en technologie, georganiseerd door DSP Valley. In het voorlopige programma geeft AMobe een presentatie om 11u15 in de Multi-Agent Systems sessie, waarin ook Robonetics geprogrammeerd is. Onze presentatie geeft een inleiding over agents en een stand van zaken van het onderzoek. Op de AMobe-stand is er ook doorlopend een agentendemo over GPRS Technologieverspreiding naar het onderwijs Joris en Greet waren tijdens het afgelopen academiejaar promotor van enkele eindwerken die verband houden met het project: - Wireless Logistics in IT & Automation (bij Siemens Huizingen door Mattieu Steyt en Dirk Van Welden) - Programmeerbare GSM Toestellen (intern eindwerk door Wouter Cornelis). Ook gedurende dit academiejaar volgen Stijn, Joris, Patrick en Greet relevante eindwerken van de laatstejaarsstudenten industrieel ingenieur: - een J2ME toepassing bij de Politie van Gent (door Lodewyck Vander Stichele) - een agententoepassing bij Robonetics (door Philippe De Neve) - Losgekoppelde, Intelligente Kassa- en Stockbeheersystemen (.NET Compact Framework, bij U2U door Stijn Guillemyn) - Meeting Scheduling Agents (op mobiele toestellen, intern eindwerk door Jonas Christiaens en Silvano Castellano) - Datacollectie op een Mobiel Platform (vergelijking J2ME en.net Compact Framework, bij De Clercq Engineering door Henk Roggeman en Geert De Doncker). 4. Verwachtingen van de vierde vergadering van de gebruikerscommissie We hopen de reacties te vernemen op de genericiteit (en haalbaarheid) van het framework voor Tele Atlas en IDEWE. Ook alle opmerkingen over het framework zelf zijn interessant. We willen tijdens de vergadering ook discussiëren over de toepasbaarheid van het framework voor de T&I case. We willen vernemen in welke mate de gebruikers geïnteresseerd zijn in de praktische (GPRS) netwerkaspecten (zoals het aanspreken van poorten), het aanbod van GPRS operatoren in België, databases op mobiele toestellen en security (op welk niveau?). Is het interessant als we ons toeleggen op een minimale netwerktrafiek voor agenten? 5

7 Stefaan Vernieuwe van het Wit-Gele Kruis bereidt momenteel een mobiele applicatie voor de werknemers voor. Hij vraagt zich af in hoeverre we hem daarbij kunnen helpen. Hij zal tijdens de vergadering een voorstel voorleggen. 6

béå=âêáíáëåüé=~å~äóëé=î~å=~öéåííéåüåçäçöáé=~äë= çåçéêëíéìåáåö=îççê=äçöáëíáéâé=åéíïéêâéå

béå=âêáíáëåüé=~å~äóëé=î~å=~öéåííéåüåçäçöáé=~äë= çåçéêëíéìåáåö=îççê=äçöáëíáéâé=åéíïéêâéå béå=âêáíáëåüé=~å~äóëé=î~å=~öéåííéåüåçäçöáé=~äë= çåçéêëíéìåáåö=îççê=äçöáëíáéâé=åéíïéêâéå j~êáç=^boqp éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=déêêáí=g^kppbkp ÅçJéêçãçíçê=W mêçñk=çêk=hçéå=s^kellc báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç=

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

Software Project Management Plan

Software Project Management Plan Software Project Management Plan PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage

Nadere informatie

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected!

Final Report. Team 3. José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist. Project: Get Connected! Final Report Team 3 José Boon Justin Oud Wouter Bohlken Vincent Voordenberg Nils Duymaer van Twist Final report OWWW- app Groep 3 Page. 1 of 137 Versiebeheer Ver. Status Datum Auteur(s) Wijzigingen 1.0

Nadere informatie

Onderzoek naar toepassing van Agent Technologie binnen Reaal Verzekeringen

Onderzoek naar toepassing van Agent Technologie binnen Reaal Verzekeringen Onderzoek naar toepassing van Agent Technologie binnen Reaal Verzekeringen Alex Bongers alex.bongers@phil.uu.nl 11 oktober 2004 Software Agents Voorwoord Deze afstudeerscriptie vormt de afsluiting van

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Re-engineering Legacy in een veranderende software-architectuur

Re-engineering Legacy in een veranderende software-architectuur Re-engineering Legacy in een veranderende software-architectuur Universiteit van Amsterdam Master Software Engineering Masterproject Marinus Geuze Afstudeerdocent: Drs. H. Dekkers Stagebegeleider: ing.

Nadere informatie

Android Professioneel Gebruiken

Android Professioneel Gebruiken Android Professioneel Gebruiken Praktische Gids Dit document is toegespitst op een praktische implementatie van Android toestellen in een bedrijfsomgeving. Juni 2014 Ulrik Van Schepdael Mobco bvba Voorwoord

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Business case. Online contact centers

Business case. Online contact centers Business case Online contact centers 1 Versie Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De verschillende alternatieven... 3 2.1 Optie 1: inhouse contactcenter... 3 2.2 Optie 2: facilitair contactcenter... 4 2.3 Online

Nadere informatie

Universiteit Gent Faculteit Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep Informatietechnologie (INTEC) Voorzitter : Prof. Dr. Ir. P. Lagasse

Universiteit Gent Faculteit Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep Informatietechnologie (INTEC) Voorzitter : Prof. Dr. Ir. P. Lagasse Universiteit Gent Faculteit Toegepaste Wetenschappen Vakgroep Informatietechnologie (INTEC) Voorzitter : Prof. Dr. Ir. P. Lagasse Dimensionering van ATM/IP netwerken op basis van trafiekgegevens door Adelbert

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

INFORMATIE MODELLERING IN AUTOMATISERING

INFORMATIE MODELLERING IN AUTOMATISERING EINDVERSLAG IMA TETRA PROJECT INFORMATIE MODELLERING IN AUTOMATISERING Release: Final Laatste wijziging: 28/02/2014 Vorige versies: 6/12/2013 Document gecreëerd Algemene gegevens... 1 Indicatoren... 2

Nadere informatie

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite?

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Sociale media in conferentie applicaties Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Project aangeboden door Elias Callens voor het behalen van de graad van Bachelor in de New

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Microsoft.NET Framework 3.0

Microsoft.NET Framework 3.0 Academiejaar 2006 2007 Departement Toegepaste Ingenieurswetenschappen Schoonmeersstraat 52-9000 Gent Microsoft.NET Framework 3.0 Eindwerk voorgedragen tot het behalen van het diploma van INDUSTRIEEL INGENIEUR

Nadere informatie

I.1.2.1.2 8 NL "Men dient rekening te houden met het feit dat de huidige antivirusclient McAfee is"

I.1.2.1.2 8 NL Men dient rekening te houden met het feit dat de huidige antivirusclient McAfee is I 5 NL Hoeveel IP adressen zijn in gebruik binnen MIN FIN? 90000, telefonie inbegrepen I.1.1 6 NL Welke maintenance windows zijn er voorzien voor de migratie? Het maintenance window voor de verschillende

Nadere informatie

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1 BIJZONDER BESTEK: ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR «VEILIGHEIDSPLATFORM FIREWALL EN ANTIVIRUS WORKSTATIONS SERVERS» VOOR REKENING VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN III.1.1 Inleiding Beheer van het

Nadere informatie

Grondige performantiestudie van JAVA en.net technologieën voor gedistribueerd software-ontwerp

Grondige performantiestudie van JAVA en.net technologieën voor gedistribueerd software-ontwerp Faculteit Toegepaste Wetenschappen Vakgroep Informatietechnologie Voorzitter: Prof. Dr. Ir. P. Lagasse Grondige performantiestudie van JAVA en.net technologieën voor gedistribueerd software-ontwerp door

Nadere informatie

Web ontwikkeling en OpenVPN oplossing voor Mobile Marketing nodes

Web ontwikkeling en OpenVPN oplossing voor Mobile Marketing nodes Web ontwikkeling en OpenVPN oplossing voor Mobile Marketing nodes Project aangeboden door Steph Decavele voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar

Nadere informatie

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard

B03: Functioneel ontwerp. Omgevingsloket online. Dashboard B03: Functioneel ontwerp Omgevingsloket online Dashboard Juli 2014 Versie 2.10 Definitief Pagina 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit document 3 1.3 Scope en uitgangspunten

Nadere informatie

NiVo networks architects 2007 Mobiel Werken www.nivo.nl 1/72

NiVo networks architects 2007 Mobiel Werken www.nivo.nl 1/72 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een dataverwerkend systeem of uitgezonden in enige vorm door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Het belang van e-commerce en m-commerce als internationalisatiestrategie voor Vlaamse modebedrijven

Het belang van e-commerce en m-commerce als internationalisatiestrategie voor Vlaamse modebedrijven FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Het belang van e-commerce en m-commerce als internationalisatiestrategie voor Vlaamse modebedrijven Kwalitatief onderzoek Said Chakri 0467182 Masterproef aangeboden

Nadere informatie

Vergelijkende Analyse van Open Source Business Process Management - Applicaties

Vergelijkende Analyse van Open Source Business Process Management - Applicaties UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 Vergelijkende Analyse van Open Source Business Process Management - Applicaties Masterproef voorgedragen tot het bekomen van

Nadere informatie

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem Technische Universiteit Delft TI3800 Bachelorproject Mobiel Notificatie Systeem Eindverslag Auteurs: Edwin van den Houdt ManWai Shing Begeleiders: Cor-Paul Bezemer (TU Delft) Eugène Pattikawa (Exact) Peter

Nadere informatie

Realtime Resource Management met BI 2.0

Realtime Resource Management met BI 2.0 Faculteit Ingenieurswetenschappen Realtime Resource Management met BI 2.0 door Project Manager: Olivier Rosseel & Dries Staelens Lead Architect: Ben Abelshausen Research Manager: Brahim Al Farasi & Pieter

Nadere informatie

SPF Finances FOD Financiën

SPF Finances FOD Financiën SPF Finances FOD Financiën Programma Risicobeheer, Bijstand, Controle en Invordering Voorstudie ondersteuning voor de verwezenlijking van een oplossing inzake datawarehouse, datamining en risicoanalyse

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

GEFASEERDE INVOERING UNIFIED COMMUNICATIONS

GEFASEERDE INVOERING UNIFIED COMMUNICATIONS GEFASEERDE INVOERING UNIFIED COMMUNICATIONS versie 1.0, 15 april 2010 SURFNET BV, R ADBOUDKWARTIER 273, POSTBUS 19035, 3501 DA U TRECHT T +31 302 305 305, F +31 302 305 329, WWW.SURFNET. NL INHOUD 1. Inleiding...3

Nadere informatie