Infofiche Juridische bescherming

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infofiche Juridische bescherming"

Transcriptie

1 Infofiche Juridische bescherming Als ondernemer kunt u op verschillende domeinen met rechtsonzekerheid geconfronteerd worden. Ofwel moet u zich verdedigen omdat u bepaalde aansprakelijkheden ten laste worden gelegd. Ofwel lijdt u zelf schade n.a.v. een fout van een derde of contractant en wilt u uw rechten doen gelden. Dit kan u zowel in uw onderneming als in uw privésfeer overkomen. In deze infofiche krijgt u een overzicht van de diverse rechtsgebieden die verzekerd of verzekerbaar zijn. Rechtsbijstand Ondernemers Onze speciaal voor Fedipro-leden samengestelde formule ondernemer op maat kan de volgende modules bevatten aan een forfaitaire prijs. Module 1: Onderneming Schade aan werktuigen, werken en voorraden Een derde beschadigt bij graafwerken een elektriciteitskabel. Uw bedrijf ligt de hele dag plat. De voorraden in uw koelruimtes worden ongeschikt voor verkoop. Gebouwschade Bij infrastructuurwerken wordt uw lichtreclame beschadigd. Toevallige schade bij uitvoering contract Verdediging tegen de eis van een derde uitbating/machinebreuk De transporteur die bij u goederen moet ophalen, rijdt tegen de sectionale poort van uw magazijn. Deze poort moet volledig vervangen worden. Bij de montage van een nieuwe machine wordt een waterleiding beschadigd. Uw hele voorraad wordt ongeschikt voor verkoop. U brengt onvrijwillig schade toe aan een derde. Hij dagvaardt u. Uw BA-verzekeraar verleent geen tussenkomst. Uw BA-verzekeraar weigert een schade omdat uw activiteit niet verzekerd zou zijn. U gaf nochtans de correcte NACE-code op. Conflict met brandverzekeraar De expert van uw brandverzekeraar past na brand ten onrechte een sleetpercentage toe bij het vergoeden van het meubilair. U heeft een waterleidingbreuk. Uw brandverzekeraar vergoedt u niet. Hij wrijft u een gebrekkig onderhoud aan. Door een kortsluiting is er brand in uw kantoor. Uw brandverzekeraar weigert vergoeding voor uw computer omdat hij meent dat deze nog kan hersteld worden. productaansprakelijkheid U wordt door uw klant gedagvaard. Uw verzekeraar product-aansprakelijkheid weigert tussenkomst. Tegensprekelijke plaatsbeschrijving Een naburig bedrijf plant afbraakwerken. U vreest voor schade aan uw bedrijfsgebouw. U laat een plaatsbeschrijving opmaken waaruit blijkt dat uw gebouw geen barsten of vochtproblemen heeft. Later zal dit document u toelaten om het oorzakelijk verband tussen de afbraakwerken en schade vlot aan te tonen. Opzoekingskosten U meent een waterlek in uw bedrijfskeuken te hebben. Nadien blijkt het om opstijgend vocht te gaan. Uw brandverzekeraar weigert de opzoekingskosten te betalen. 1 A partner in

2 Module 2: Ondernemer Lichamelijke schade bij professionele activiteit Lichamelijke schade meewerkende gezinsleden Er overkomt u een ongeval op de werf Uw meewerkende partner raakt gekwetst tijdens het werk Vervolging voor een strafgerecht Een klant raakt gewond op uw bedrijf. U wordt vervolgd voor onvrijwillige slagen en verwondingen. Tuchtprocedure U oefent een vrij beroep uit en moet voor de tuchtraad verschijnen. gewaarborgd inkomen Lichamelijke schade werknemer door schuld van een derde Bedrijfsschade na lichamelijke schade van een werknemer Conflict met een erkende beroepsorganisatie Op het moment dat u bij een klant aanbelt, wordt u gebeten door de hond des huizes. Uw verzekeraar gewaarborgd inkomen betwist de duur en de percentages van uw werkonbekwaamheid. Een van uw werknemers steekt van op de werf de baan over om materiaal uit zijn bedrijfswagen te halen. Hij wordt aangereden. U werknemer loopt in zijn privéleven een letsel op door de fout van een derde. Hij is een maand arbeidsongeschikt. Als werkgever moet u zijn loon doorbetalen. Omwille van uw kritische houding wenst de vereniging u als lid uit te sluiten. Module 3: Concurrenten Oneerlijke handelspraktijken door een derde Misbruik gedeponeerde merknaam door een derde Misbruik handelsnaam door een derde Een concurrent pakt systematisch personeel van u af om klanten in te pikken. Een concurrent stelt in een folder uw product als minderwaardig voor. Een concurrent geeft zijn nieuw product een quasi identieke naam als uw gelijkaardig product, met verwarring tot gevolg. Een concurrent neemt simpelweg dezelfde handelsbenaming. Module 4: Overheid Conflict over milieu- of uitbatingsvergunning De milieu-inspectie wenst uw vergunning in te trekken op vraag van uw buur. Nochtans respecteert u alle regels. Conflict over directe belasting De belastinginspectie weigert de inbreng van een aantal kostennota s. Uw bezwaarschrift wordt verworpen. U krijgt een ongunstige belastingsaanslag. Uw bezwaarschrift wordt niet beantwoord. Conflict over onteigening De overheid wenst een deel van uw eigendom te onteigenen. U wil dit aanvechten. U gaat niet akkoord met de grootte van de onteigeningsvergoeding. Conflict over ruimtelijke ordening/ stedenbouw Conflict over taksen en heffingen van lokale overheden De overheid wil het gewestplan wijzigen waardoor uw gebouw niet meer in een industriegebied staat. U wil zich richten tot de Raad van State. De gemeente heft bijkomende opcentiemen. U gaat niet akkoord. Module 5: Eigenaar of huurder Conflict met verhuurder van bedrijfsruimte Conflict met verkoper van bedrijfsruimte Conflict met koper van bedrijfsruimte Na het beëindigen van de huur stelt de verhuurder dat er huurschade is. U beschikt over een volledige plaatsbeschrijving waaruit blijkt dat deze schade bij aanvang al aanwezig was. De verkoper komt zijn verbintenissen niet na. U werd opgelicht. De koper komt de koopovereenkomst niet na. Burenhinder Een naburig bedrijf baat een spuitcabine uit zonder vergunning. Door de pollutie loopt ook uw verkoopsvoorraad schade op. Conflict over kadastraal inkomen Het kadastraal inkomen van uw bedrijfspand wordt verhoogd. U kan daar niet mee akkoord gaan. Conflict met vereniging van mede-eigenaars Conflict bij renovatie en herstelling van bedrijfsruimte De andere mede-eigenaren willen via een reglementswijziging uw verdere uitbating onmogelijk maken. U laat uw bedrijfsruimte vernieuwen. Het schilderwerk laat te wensen over. 2

3 Module 6: Werknemers Arbeidsconflict met werknemer U ontslaat een werknemer. Hij gaat niet akkoord met de opzeggingsvergoeding. Een werknemer respecteert de opzegtermijn niet. Uw bediende weigert de verkeersboete die hij opliep met zijn bedrijfswagen terug te betalen. Dit is nochtans zo voorzien in het arbeidsreglement. Conflict met werknemer na arbeidsongeval Een werknemer raakt tijdens het werk gewond. Volgens hem heeft u de veiligheidsvoorschriften niet nageleefd. Conflict met arbeidsinspectie Volgens een werknemer worden zijn overuren niet correct vergoed. Hij kaart dit aan bij de inspectie. arbeidsongevallen Conflict met Rijksfonds sociale zekerheid (RSZ) De aangerekende premie stemt niet overeen met deze van de offerte De RSZ aanziet bepaalde kosten als verdoken loon. De administratie eist alsnog de rechten op samen met een fikse boete. De volgende modules kunnen pas na individuele screening en mits bijpremie worden bijverzekerd. Module 7: Leveranciers Conflict met leverancier van een dienst Conflict met leverancier van gebruiksgoederen Uw externe onderhoudsploeg levert onvolledig werk. U maakt uitdrukkelijk voorbehoud. De maatschappij reageert niet, maar factureert u wel. Uw leverancier respecteert de leveringstermijn niet. Uw klant annuleert zijn bestelling. Uw leverancier weigert uw commerciële schade te vergoeden. Conflict met kredietinstelling Uw bank komt terug op haar beslissing en weigert u het toegezegde krediet. Conflict met verhuurder van een werktuig Het verhuurde werktuig is gebrekkig en werkt niet naar behoren. De verhuurder weigert het werktuig te vervangen. Module 8: Klanten Conflict over productaansprakelijkheid Conflict over de kwaliteit van geleverd product of dienst U wordt door uw klant gedagvaard omdat het geleverd product gebrekkig is en schade veroorzaakte. U meent dat het gebrek te wijten is aan een verkeerd gebruik. Uw verzekeraar productaansprakelijkheid verleent geen tussenkomst. Een klant beklaagt zich over de kwaliteit van de door u gemaakte goederen. U meent dat de klacht onterecht is. 3

4 Rechtsbijstand Privé Het pakket voor de ondernemer kan worden uitgebreid met de formule privéleven op maat, die ook weer uit diverse zeer uitgebreide formules aan een forfaitaire prijs bestaat: Module 1: Gezin en gezondheid Lichamelijke schade Uw kind gaat op kamp. Door een gebrek aan toezicht wordt uw kind gekwetst. U loopt een voedselvergiftiging op na een gezellig etentje op restaurant. U wordt gebeten door een loslopende hond. Burgerlijke partijstelling in strafzaken De tegenpartij betwist zijn aansprakelijkheid en komt niet met vergoeding over de brug. Het openbaar ministerie gaat over tot dagvaarding. U ontvangt een uitnodiging tot burgelijke partijstelling. Conflict met (para)medicus Tijdens een operatie in het hospitaal laat de chirurg een prop watten in uw buikholte achter. De thuisverpleger dient u een verkeerde injectiedosis toe. U wordt opgenomen op de dienst spoedgevallen. De ernst van uw toestand wordt verkeerd ingeschat waardoor er complicaties optreden. Conflict met hospitalisatieverzekeraar De hospitalisatieverzekeraar weigert kosten terug te betalen. Vervolging voor een strafgerecht U organiseert een barbecue. Een gast loopt brandwonden op. U wordt vervolgd voor onvrijwillige slagen en verwondingen. De schoorsteen van uw woning valt door een storm naar beneden en raakt een voorbijganger. U wordt vervolgd voor onvrijwillige slagen en verwondingen. Tuchtprocedure sport In het heetst van de strijd gaat u als amateursporter over de schreef. U moet voor de tuchtcommissie verschijnen. Privacy en portretrecht Uw foto wordt zonder toestemming gebruikt in een advertentie. Men heeft uw persoonlijke gegevens doorgegeven zonder uw toestemming. De overtreder wordt door het parket vervolgd. Conflict met ziekenfonds en ziekteverzekering Uw ziekenfonds weigert een tussenkomst, waarop u als aangeslotene nochtans recht heeft. Conflict met administratieve overheid U liet uw woning deskundig isoleren. De overheid weigert ten onrechte de aanmoedigingspremie te betalen. Bijwonen assisenproces Een gezinslid werd vermoord. De dader dient te verschijnen voor een assisenjury. U wil het proces bijwonen, maar lijdt daardoor inkomstenverlies. Opsporingskosten verloren kinderen Uw kind wordt gekidnapt. Wij betalen de arts of therapeut voor de medische en psychologische begeleiding van uzelf en van het teruggevonden kind. Wij komen ook tussen in de kosten en erelonen van een advocaat voor juridische bijstand tijdens het gerechtelijk onderzoek. Module 2: Werk en inkomen Lichamelijke schade bij professionele activiteit Disciplinaire verdediging ambtenaar en statutair personeel Conflict met arbeidsongevallenverzekeraar bij arbeidswegongeval U raakt gekneld in een machine op uw werk omdat uw collega een foute handeling stelt. U raakt gekwetst. Een klant aan het loket is ontevreden en koelt zijn woede op u uit. U wordt gewond. Men beticht u als ambtenaar van een beroepsfout. U dient voor een tuchtraad te verschijnen. U rijdt van het werk naar huis en raakt betrokken in een verkeersongeval. De arbeidsongevallenverzekeraar van uw werkgever weigert u te vergoeden omdat u niet de kortste weg naar huis nam. 4

5 Module 3: Bezit en vermogen Schade aan gezinswoning of 2de verblijf Een afgewaaide dakpan van uw buurman berokkent schade aan uw woning. De gemeente vernieuwt de rioleringen en berokkent schade aan uw oprit en tuin. Uw buurman veroorzaakt tijdens afbraakwerken schade aan uw 2de verblijf aan de kust. Schade inboedel en bezittingen Een bezoeker beschadigt een schilderij in uw woning. Schade door schuld van verhuurder of hotelhouder Toevallige schade bij uitvoering contract Tijdens een verblijf in een hotel beschadigt het kamermeisje uw fotoapparaat. U haalt een schilder in huis om uw woning in een nieuw kleurtje te zetten. Bij een onhandigheid met een ladder sneuvelt uw Chinese vaas. Schade door oplichting en bedrog Men stuurt u een spookfactuur. U betaalt maar beseft later dat u werd opgelicht en legt klacht neer. De daders worden gevonden en vervolgd. Verdediging tegen eis van een derde U verbouwt. Uw buur beweert hierdoor scheuren in zijn woning te hebben. Conflict met brandverzekeraar U heeft waterschade. Uw brandverzekeraar verleent geen tussenkomst. Uw brandverzekeraar past ten onrechte een sleetpercentage toe. Uw brandverzekeraar doet u een te laag voorstel van schadevergoeding. U wil een tegenexpert aanstellen. U heeft brandschade. Uw brandverzekeraar weigert tussen te komen voor een nieuwe vloerbekleding omdat hij meent dat de huidige nog gereinigd kan worden. Conflict met bepaalde verzekeraars Uw verzekeraar BA privéleven/paard/jacht weigert tussenkomst. Er is discussie met de verzekeraar uitvaart over de omvang van de betaling. U annuleert een reis. De verzekeraar reisannulatie betwist te moeten tussenkomen. Burenhinder Uw buur start met de uitbating van een danscafé. Uw nachtrust wordt ernstig verstoord. Tegensprekelijke plaatsbeschrijving Uw buurman plant afbraakwerken. U vreest voor schade aan uw woning. U laat een plaatsbeschrijving opmaken waaruit blijkt dat uw woning geen barsten of vochtproblemen heeft. Later zal dit document u toelaten om het oorzakelijk verband tussen de afbraakwerken en de schade aan uw woning vlot aan te tonen. Opzoekingskosten U meent een waterlek in uw keuken te hebben. Nadien blijkt het om opstijgend vocht te gaan. Uw brandverzekeraar weigert de opzoekingskosten te betalen. Module 4: Consument Conflict met reisorganisator of reisagent Uw vakantiehotel is overboekt. De reisorganisator stelt u een minderwaardig alternatief voor. Conflict met leverancier diensten U ligt in de clinch met uw GSM-operator Conflict bij kopen of huren van een consumptiegoed Conflict met de verzekeraar gewaarborgd inkomen Uw nieuwe flatscreen is directie. De fabrikant weigert het toestel onder garantie te herstellen. Uw verzekeraar gewaarborgd inkomen schat uw invaliditeit veel te laag in. Module 5: Woning Conflict met verhuurder gezinswoning of 2de verblijf Conflict met koper/verkoper gezinswoning of 2de verblijf Burenconflict over afpaling, afsluiting en muurgemeenheid Na de beëindiging van de huur houdt uw verhuurder de waarborg in wegens vermeende huurschade. Nadat u een compromis tekende, verkoopt de verkoper de woonst alsnog aan een derde die meer biedt. De gemene muur is aan herstelling toe. Uw buurman weigert zijn deel te betalen. Uw buurman respecteert de perceelgrens niet. Conflict over kadastraal inkomen Na een kleine verbouwing verdubbelt de administratie uw kadastraal inkomen. U wil dit aanvechten. Conflict bij renovatie en herstelling gezinswoning of 2de verblijf Naar aanleiding van een zware regenval heeft u belangrijke schade aan uw woning en inboedel omdat de aannemer die uw dak vernieuwt het onvoldoende heeft afgeschermd. 5

6 Module 6: Inkomen Conflict over pensioen en kinderbijslag Conflict over arbeidsbemiddeling of werkloosheid Conflict over sociale uitkeringen, invaliden, weduwen, wezen, etc. Andere conflicten met arbeidsongevallenverzekeraar Uw pensioen werd verkeerd berekend. De RVA schorst uw uitkering. Nochtans spaart u zich geen moeite om een passende job te vinden. Een uitkering of tegemoetkoming, door u aangevraagd, wordt ten onrechte geweigerd. De arbeidsongevallenverzekeraar discussieert over de blijvende arbeidsongeschiktheid na een ongeval op de werkvloer. Conflict met werkgever U meent onterecht ontslagen te zijn. Uw werkgever vermindert eenzijdig uw loon of extralegale voordelen. Uw werkgever vervangt uw bedrijfswagen door een auto van een beduidend lagere (prijs) klasse Conflict met Fonds Sluiting Ondernemingen Conflict met Fonds voor de beroepsziekten Een uitkering vanwege het Fonds blijft uit. U diende nochtans tijdig alle vereiste documenten in. Een raadsdokter van het Fonds weigert ten onrechte om uw aandoening te herkennen. Module 7: Extra waarborgen Conflict over vermogensbeheer (aandelen en obligaties) Conflict over schenkingen en erfenissen Uw bankier verkocht u een product met een hoog risico. De beloofde kapitaalbescherming blijkt niet te bestaan. U wenst een testament aan te vechten. U wordt in uw erfdeel benadeeld door een eerdere schenking aan een verwant. Fiscale conflicten Uw controleur verwerpt een aantal beroepsuitgaven, die u nochtans kan rechtvaardigen. Conflict over stedenbouw, ruimtelijke ordening en onteigening De bestendige deputatie verwerpt uw bouwplannen. U wil dit aanvechten voor de Raad van State. Conflict met levensverzekeraar De verzekeraar keert onvoldoende uit. Conflict met school en over studietoelagen U bent het niet eens met het oriëntatie-attest dat uw kind van de school meekreeg. Echtscheiding U en uw partner wensen met onderlinge toestemming te scheiden. Conflict over bezoekrecht Uw ex weigert uw kind mee te geven in weerwil van het door de rechter toegekende bezoekrecht. U wenst een bemiddelaar in familiezaken. Conflict over voogdij minderjarige kinderen U raakt het met uw ex niet eens over de schoolkeuze. U wenst een bemiddelaar in familiezaken. Conflict met notaris Na een openbare verkoop wordt uw hoger bod door de notaris niet gehonoreerd. 6 Meer info? Wenst u de kostprijs te kennen of wenst u een polis juridische bescherming af te sluiten? Vul het aansluitingsformulier in of contacteer ons via voor meer informatie. Vanbreda Risk & Benefits Plantin en Moretuslei Antwerpen Tel

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Checklist. Verzekeringen voor Verenigingen en Vzw s

Checklist. Verzekeringen voor Verenigingen en Vzw s Checklist Verzekeringen voor Verenigingen en Vzw s Inhoudstafel p. 4 Algemeen 4 Welke stappen dient u te ondernemen om er zeker van te zijn dat uw vereniging voldoende is verzekerd? 5 Breng de risico s

Nadere informatie

Rechtsbijstandsverzekering. Om uw rechten te vrijwaren en te doen gelden

Rechtsbijstandsverzekering. Om uw rechten te vrijwaren en te doen gelden Om uw rechten te vrijwaren en te doen gelden Beeldt u zich eens in Een hond heeft u gebeten De meubels die werden geleverd, komen niet overeen met uw bestelling... Uw loodgieter heeft een herstelling slecht

Nadere informatie

In België zijn slechts enkele

In België zijn slechts enkele GOED VERZEKERD UW LEVEN LANG DOSSIER VERZEKERINGEN Reportage: Johan Steenackers Illustraties: Serge Baeken In België zijn slechts enkele verzekeringen wettelijk verplicht. Dat is in de eerste plaats het

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden nr. 3008

Bijzondere Voorwaarden nr. 3008 Aegon Rechtsbijstandverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3008 U heeft bij ons een rechtsbijstandverzekering afgesloten. Deze verzekering helpt u als u te maken krijgt met een juridisch conflict dat u

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Rechtsbijstand

Voorwaarden verzekering Rechtsbijstand Voorwaarden verzekering Rechtsbijstand VP RB 2014-01 1/18 Inhoud Wat moet u doen als u een juridisch conflict hebt? 2 1 Wie zijn verzekerd? 2 2 Waar bent u verzekerd? 2 3 Waarvoor bent u verzekerd? 2 Juridische

Nadere informatie

START PLUS. Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener. Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet...

START PLUS. Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener. Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet... START PLUS Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet... 1400965NL.indd 1 22/05/14 13:46 V E R Z E K E R I N G B E R O E P S A A Wie is AMMA? AMMA

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN BVW-RBP(1013) In noodsituaties kunt u ARAG 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen Telefoonnummer (033) 434 23 50 Deze bijzondere voorwaarden vormen

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN BVW-RBP(0115) In noodsituaties kunt u ARAG 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen Telefoonnummer (033) 4 342 342 Deze bijzondere voorwaarden vormen

Nadere informatie

Rechtsbijstand Particulier

Rechtsbijstand Particulier Hoeksche Waard Totaalpakket Rechtsbijstand Particulier Aanvullende voorwaarden Hoeksche Waard Assuradeuren Versie 1.0 - U wordt ontslagen. Zomaar. Van de een op de andere dag. - Uw nieuwe badkamer is geïnstalleerd.

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Aegon Rechtsbijstandverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 3020 S 42503 b mei 2014 Inhoudsopgave pagina 1. Algemeen 4 1.1 Wie zijn verzekerd? 4 1.2 Als uzelf 4 1.3 Als uzelf en uw partner 4 1.4 Als uzelf

Nadere informatie

POTJE BREKEN, POTJE BETALEN DE VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVÉLEVEN

POTJE BREKEN, POTJE BETALEN DE VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVÉLEVEN POTJE BREKEN, POTJE BETALEN DE VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVÉLEVEN EEN FAMILIALE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOORKOMT HEEL WAT NARIGHEDEN In uw privéleven bent u aansprakelijk

Nadere informatie

Devlamynck Luc Verzekeringsmakelaar Voorzitter technische commissie brand Federatie van Verzekeringsmakelaars Docent verzekeringen Brokers Training,

Devlamynck Luc Verzekeringsmakelaar Voorzitter technische commissie brand Federatie van Verzekeringsmakelaars Docent verzekeringen Brokers Training, Devlamynck Luc Verzekeringsmakelaar Voorzitter technische commissie brand Federatie van Verzekeringsmakelaars Docent verzekeringen Brokers Training, Cepom, Insert, Syntra info www.dvl.be Editie 2006-2007

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VOOR PARTICULIEREN BVW-RBP(0109b) In noodsituaties kunt u ARAG 24 uur per dag, 7 dagen per week bellen Telefoonnummer (033) 434 23 50 Deze bijzondere voorwaarden vormen

Nadere informatie

KBC-Gezinspolis. Doelgroep. Wat kunt u verzekeren? Dit moet u zeker weten!

KBC-Gezinspolis. Doelgroep. Wat kunt u verzekeren? Dit moet u zeker weten! KBC-Gezinspolis Hoe voorzichtig u ook bent, u kunt altijd de pech hebben dat u schade veroorzaakt aan een ander. Of iemand anders kan u schade berokkenen, die u uiteraard vergoed wilt krijgen. Er zijn

Nadere informatie

Bachelorproef. Onderzoek bij jongeren naar hun kennis van verzekeringen

Bachelorproef. Onderzoek bij jongeren naar hun kennis van verzekeringen Campus Aalst Arbeidstraat 14 BE-9300 Aalst T +32 53 73 07 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo Bachelorproef Onderzoek bij jongeren naar hun kennis van verzekeringen Opleiding Bedrijfsmanagement Student:

Nadere informatie

goede redenen om voor Familis te kiezen FAMILIS Heel eenvoudig goed verzekerd

goede redenen om voor Familis te kiezen FAMILIS Heel eenvoudig goed verzekerd 8 goede redenen om voor Familis te kiezen FAMILIS Heel eenvoudig goed verzekerd 8 goede redenen om voor Familis te kiezen 1 2 3 4 5 6 7 8 Uw makelaar is uw kracht! 3 Altijd goed verzekerd! 3 Alles op één

Nadere informatie

HVC. Informatiebrochure SWEET SIXTEEN. Tel. 015/ 31 73 78 Fax 015/ 32 12 36 Website www.hvcassur.be cdv 66906

HVC. Informatiebrochure SWEET SIXTEEN. Tel. 015/ 31 73 78 Fax 015/ 32 12 36 Website www.hvcassur.be cdv 66906 HVC Informatiebrochure SWEET SIXTEEN Verzekeringskantoor hvc assur bvba Oude Baan 2 2550 WAARLOOS-KONTICH Tel. 015/ 31 73 78 Fax 015/ 32 12 36 Website www.hvcassur.be cdv 66906 Minderjarig Meerderjarig:

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering (Vaste premie variant) M 03.2.34 C

Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering (Vaste premie variant) M 03.2.34 C Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering (Vaste premie variant) M 03.2.34 C Voorwaarden Delta Lloyd Xclusief Autoverzekering (Vaste premie variant) Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering.

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN PROMINENT AUTOVERZEKERING

POLISVOORWAARDEN PROMINENT AUTOVERZEKERING POLISVOORWAARDEN PROMINENT AUTOVERZEKERING MV 03.5.05.F Polisvoorwaarden Prominent Autoverzekering 1 MV 03.5.05 F 1114 Voorwaarden Delta Lloyd Prominent Autoverzekering 2 Voorwaarden Delta Prominent Lloyd

Nadere informatie

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering algemene voorwaarden bij uw autoverzekering In verstaanbare taal. Dat is echt HEMA. Dit zijn de Algemene Voorwaarden bij uw HEMA Autoverzekering. Er zijn ook Bijzondere Voorwaarden HEMA Autoverzekering.

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt juli 2015

Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt juli 2015 Voorwaarden ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt juli 2015 2 Voorwaarden ARAG Voorwaarden ProRechtCombinatie ARAG ProRechtPolis Zakelijke Particulier Markt juli 2015 Altijd juridische hulp, verzekerd

Nadere informatie

TWEEDE TOETS- DECEMBER 2009

TWEEDE TOETS- DECEMBER 2009 TWEEDE TOETS- DECEMBER 2009 1. De juridische betekenis van bezit is de volgende betekenis: a) Men oefent juridische macht maar geen feitelijke macht uit over een zaak b) Men oefent feitelijke macht uit

Nadere informatie

verzekeringen en FinanCiele producten

verzekeringen en FinanCiele producten verzekeringen voor uw gezin VERZEKERINGEN EN FINANCIELE PRODUCTEN 30.00.003/10 01/14 VERZEKERINGEN VOOR UW GEZIN Oplossingen op maat van uw verwachtingen Om het welzijn van uw gezin te waarborgen, sluit

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering (uitvoering DAS) Inhoud

Rechtsbijstandverzekering (uitvoering DAS) Inhoud Polismantel 9002 Rechtsbijstandverzekering (uitvoering DAS) Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Deze polisvoorwaarden 2 1.2 Wie bedoelen wij met verzekerden? 2 1.3 Wat bedoelen wij met rechtsbijstand?

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekerd met Advies Rechtsbijstandverzekering - Particulier Inhoud

Voorwaarden Verzekerd met Advies Rechtsbijstandverzekering - Particulier Inhoud Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Deze polisvoorwaarden 2 1.2 Wie bedoelen wij met verzekerden? 2 1.3 Wat bedoelen wij met rechtsbijstand? 2 Artikel 2 Risico-omschrijving 2.1 Privépersoon 3 2.2

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG FlexPolis Particulier juli 2015

Voorwaarden ARAG FlexPolis Particulier juli 2015 Voorwaarden ARAG FlexPolis Particulier juli 2015 2 Voorwaarden ARAG FlexPolis Particulier juli 2015 Altijd juridische hulp, verzekerd of niet U heeft een Rechtsbijstandverzekering bij ons afgesloten: de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FAMILIEVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN FAMILIEVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN FAMILIEVERZEKERING Referte: FAM.006 201109 FAM.006-V1 OPTIMCO NV - Boomsesteenweg 75-2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel 03.297.51.20 - Fax 03.295.96.33 - info@optimco.be - www.optimco.be

Nadere informatie

Informatie over uw Rechtsbijstandverzekering. Particulieren. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Rechtsbijstandverzekering. Particulieren. Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren Als onderdeel van het ZekerheidsPakket Particulieren pagina Leeswijzer, Uw verzekering in het kort 3 Polisvoorwaarden Rechtsbijstand verzekering

Nadere informatie