Infofiche Juridische bescherming

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infofiche Juridische bescherming"

Transcriptie

1 Infofiche Juridische bescherming Als ondernemer kunt u op verschillende domeinen met rechtsonzekerheid geconfronteerd worden. Ofwel moet u zich verdedigen omdat u bepaalde aansprakelijkheden ten laste worden gelegd. Ofwel lijdt u zelf schade n.a.v. een fout van een derde of contractant en wilt u uw rechten doen gelden. Dit kan u zowel in uw onderneming als in uw privésfeer overkomen. In deze infofiche krijgt u een overzicht van de diverse rechtsgebieden die verzekerd of verzekerbaar zijn. Rechtsbijstand Ondernemers Onze speciaal voor Fedipro-leden samengestelde formule ondernemer op maat kan de volgende modules bevatten aan een forfaitaire prijs. Module 1: Onderneming Schade aan werktuigen, werken en voorraden Een derde beschadigt bij graafwerken een elektriciteitskabel. Uw bedrijf ligt de hele dag plat. De voorraden in uw koelruimtes worden ongeschikt voor verkoop. Gebouwschade Bij infrastructuurwerken wordt uw lichtreclame beschadigd. Toevallige schade bij uitvoering contract Verdediging tegen de eis van een derde uitbating/machinebreuk De transporteur die bij u goederen moet ophalen, rijdt tegen de sectionale poort van uw magazijn. Deze poort moet volledig vervangen worden. Bij de montage van een nieuwe machine wordt een waterleiding beschadigd. Uw hele voorraad wordt ongeschikt voor verkoop. U brengt onvrijwillig schade toe aan een derde. Hij dagvaardt u. Uw BA-verzekeraar verleent geen tussenkomst. Uw BA-verzekeraar weigert een schade omdat uw activiteit niet verzekerd zou zijn. U gaf nochtans de correcte NACE-code op. Conflict met brandverzekeraar De expert van uw brandverzekeraar past na brand ten onrechte een sleetpercentage toe bij het vergoeden van het meubilair. U heeft een waterleidingbreuk. Uw brandverzekeraar vergoedt u niet. Hij wrijft u een gebrekkig onderhoud aan. Door een kortsluiting is er brand in uw kantoor. Uw brandverzekeraar weigert vergoeding voor uw computer omdat hij meent dat deze nog kan hersteld worden. productaansprakelijkheid U wordt door uw klant gedagvaard. Uw verzekeraar product-aansprakelijkheid weigert tussenkomst. Tegensprekelijke plaatsbeschrijving Een naburig bedrijf plant afbraakwerken. U vreest voor schade aan uw bedrijfsgebouw. U laat een plaatsbeschrijving opmaken waaruit blijkt dat uw gebouw geen barsten of vochtproblemen heeft. Later zal dit document u toelaten om het oorzakelijk verband tussen de afbraakwerken en schade vlot aan te tonen. Opzoekingskosten U meent een waterlek in uw bedrijfskeuken te hebben. Nadien blijkt het om opstijgend vocht te gaan. Uw brandverzekeraar weigert de opzoekingskosten te betalen. 1 A partner in

2 Module 2: Ondernemer Lichamelijke schade bij professionele activiteit Lichamelijke schade meewerkende gezinsleden Er overkomt u een ongeval op de werf Uw meewerkende partner raakt gekwetst tijdens het werk Vervolging voor een strafgerecht Een klant raakt gewond op uw bedrijf. U wordt vervolgd voor onvrijwillige slagen en verwondingen. Tuchtprocedure U oefent een vrij beroep uit en moet voor de tuchtraad verschijnen. gewaarborgd inkomen Lichamelijke schade werknemer door schuld van een derde Bedrijfsschade na lichamelijke schade van een werknemer Conflict met een erkende beroepsorganisatie Op het moment dat u bij een klant aanbelt, wordt u gebeten door de hond des huizes. Uw verzekeraar gewaarborgd inkomen betwist de duur en de percentages van uw werkonbekwaamheid. Een van uw werknemers steekt van op de werf de baan over om materiaal uit zijn bedrijfswagen te halen. Hij wordt aangereden. U werknemer loopt in zijn privéleven een letsel op door de fout van een derde. Hij is een maand arbeidsongeschikt. Als werkgever moet u zijn loon doorbetalen. Omwille van uw kritische houding wenst de vereniging u als lid uit te sluiten. Module 3: Concurrenten Oneerlijke handelspraktijken door een derde Misbruik gedeponeerde merknaam door een derde Misbruik handelsnaam door een derde Een concurrent pakt systematisch personeel van u af om klanten in te pikken. Een concurrent stelt in een folder uw product als minderwaardig voor. Een concurrent geeft zijn nieuw product een quasi identieke naam als uw gelijkaardig product, met verwarring tot gevolg. Een concurrent neemt simpelweg dezelfde handelsbenaming. Module 4: Overheid Conflict over milieu- of uitbatingsvergunning De milieu-inspectie wenst uw vergunning in te trekken op vraag van uw buur. Nochtans respecteert u alle regels. Conflict over directe belasting De belastinginspectie weigert de inbreng van een aantal kostennota s. Uw bezwaarschrift wordt verworpen. U krijgt een ongunstige belastingsaanslag. Uw bezwaarschrift wordt niet beantwoord. Conflict over onteigening De overheid wenst een deel van uw eigendom te onteigenen. U wil dit aanvechten. U gaat niet akkoord met de grootte van de onteigeningsvergoeding. Conflict over ruimtelijke ordening/ stedenbouw Conflict over taksen en heffingen van lokale overheden De overheid wil het gewestplan wijzigen waardoor uw gebouw niet meer in een industriegebied staat. U wil zich richten tot de Raad van State. De gemeente heft bijkomende opcentiemen. U gaat niet akkoord. Module 5: Eigenaar of huurder Conflict met verhuurder van bedrijfsruimte Conflict met verkoper van bedrijfsruimte Conflict met koper van bedrijfsruimte Na het beëindigen van de huur stelt de verhuurder dat er huurschade is. U beschikt over een volledige plaatsbeschrijving waaruit blijkt dat deze schade bij aanvang al aanwezig was. De verkoper komt zijn verbintenissen niet na. U werd opgelicht. De koper komt de koopovereenkomst niet na. Burenhinder Een naburig bedrijf baat een spuitcabine uit zonder vergunning. Door de pollutie loopt ook uw verkoopsvoorraad schade op. Conflict over kadastraal inkomen Het kadastraal inkomen van uw bedrijfspand wordt verhoogd. U kan daar niet mee akkoord gaan. Conflict met vereniging van mede-eigenaars Conflict bij renovatie en herstelling van bedrijfsruimte De andere mede-eigenaren willen via een reglementswijziging uw verdere uitbating onmogelijk maken. U laat uw bedrijfsruimte vernieuwen. Het schilderwerk laat te wensen over. 2

3 Module 6: Werknemers Arbeidsconflict met werknemer U ontslaat een werknemer. Hij gaat niet akkoord met de opzeggingsvergoeding. Een werknemer respecteert de opzegtermijn niet. Uw bediende weigert de verkeersboete die hij opliep met zijn bedrijfswagen terug te betalen. Dit is nochtans zo voorzien in het arbeidsreglement. Conflict met werknemer na arbeidsongeval Een werknemer raakt tijdens het werk gewond. Volgens hem heeft u de veiligheidsvoorschriften niet nageleefd. Conflict met arbeidsinspectie Volgens een werknemer worden zijn overuren niet correct vergoed. Hij kaart dit aan bij de inspectie. arbeidsongevallen Conflict met Rijksfonds sociale zekerheid (RSZ) De aangerekende premie stemt niet overeen met deze van de offerte De RSZ aanziet bepaalde kosten als verdoken loon. De administratie eist alsnog de rechten op samen met een fikse boete. De volgende modules kunnen pas na individuele screening en mits bijpremie worden bijverzekerd. Module 7: Leveranciers Conflict met leverancier van een dienst Conflict met leverancier van gebruiksgoederen Uw externe onderhoudsploeg levert onvolledig werk. U maakt uitdrukkelijk voorbehoud. De maatschappij reageert niet, maar factureert u wel. Uw leverancier respecteert de leveringstermijn niet. Uw klant annuleert zijn bestelling. Uw leverancier weigert uw commerciële schade te vergoeden. Conflict met kredietinstelling Uw bank komt terug op haar beslissing en weigert u het toegezegde krediet. Conflict met verhuurder van een werktuig Het verhuurde werktuig is gebrekkig en werkt niet naar behoren. De verhuurder weigert het werktuig te vervangen. Module 8: Klanten Conflict over productaansprakelijkheid Conflict over de kwaliteit van geleverd product of dienst U wordt door uw klant gedagvaard omdat het geleverd product gebrekkig is en schade veroorzaakte. U meent dat het gebrek te wijten is aan een verkeerd gebruik. Uw verzekeraar productaansprakelijkheid verleent geen tussenkomst. Een klant beklaagt zich over de kwaliteit van de door u gemaakte goederen. U meent dat de klacht onterecht is. 3

4 Rechtsbijstand Privé Het pakket voor de ondernemer kan worden uitgebreid met de formule privéleven op maat, die ook weer uit diverse zeer uitgebreide formules aan een forfaitaire prijs bestaat: Module 1: Gezin en gezondheid Lichamelijke schade Uw kind gaat op kamp. Door een gebrek aan toezicht wordt uw kind gekwetst. U loopt een voedselvergiftiging op na een gezellig etentje op restaurant. U wordt gebeten door een loslopende hond. Burgerlijke partijstelling in strafzaken De tegenpartij betwist zijn aansprakelijkheid en komt niet met vergoeding over de brug. Het openbaar ministerie gaat over tot dagvaarding. U ontvangt een uitnodiging tot burgelijke partijstelling. Conflict met (para)medicus Tijdens een operatie in het hospitaal laat de chirurg een prop watten in uw buikholte achter. De thuisverpleger dient u een verkeerde injectiedosis toe. U wordt opgenomen op de dienst spoedgevallen. De ernst van uw toestand wordt verkeerd ingeschat waardoor er complicaties optreden. Conflict met hospitalisatieverzekeraar De hospitalisatieverzekeraar weigert kosten terug te betalen. Vervolging voor een strafgerecht U organiseert een barbecue. Een gast loopt brandwonden op. U wordt vervolgd voor onvrijwillige slagen en verwondingen. De schoorsteen van uw woning valt door een storm naar beneden en raakt een voorbijganger. U wordt vervolgd voor onvrijwillige slagen en verwondingen. Tuchtprocedure sport In het heetst van de strijd gaat u als amateursporter over de schreef. U moet voor de tuchtcommissie verschijnen. Privacy en portretrecht Uw foto wordt zonder toestemming gebruikt in een advertentie. Men heeft uw persoonlijke gegevens doorgegeven zonder uw toestemming. De overtreder wordt door het parket vervolgd. Conflict met ziekenfonds en ziekteverzekering Uw ziekenfonds weigert een tussenkomst, waarop u als aangeslotene nochtans recht heeft. Conflict met administratieve overheid U liet uw woning deskundig isoleren. De overheid weigert ten onrechte de aanmoedigingspremie te betalen. Bijwonen assisenproces Een gezinslid werd vermoord. De dader dient te verschijnen voor een assisenjury. U wil het proces bijwonen, maar lijdt daardoor inkomstenverlies. Opsporingskosten verloren kinderen Uw kind wordt gekidnapt. Wij betalen de arts of therapeut voor de medische en psychologische begeleiding van uzelf en van het teruggevonden kind. Wij komen ook tussen in de kosten en erelonen van een advocaat voor juridische bijstand tijdens het gerechtelijk onderzoek. Module 2: Werk en inkomen Lichamelijke schade bij professionele activiteit Disciplinaire verdediging ambtenaar en statutair personeel Conflict met arbeidsongevallenverzekeraar bij arbeidswegongeval U raakt gekneld in een machine op uw werk omdat uw collega een foute handeling stelt. U raakt gekwetst. Een klant aan het loket is ontevreden en koelt zijn woede op u uit. U wordt gewond. Men beticht u als ambtenaar van een beroepsfout. U dient voor een tuchtraad te verschijnen. U rijdt van het werk naar huis en raakt betrokken in een verkeersongeval. De arbeidsongevallenverzekeraar van uw werkgever weigert u te vergoeden omdat u niet de kortste weg naar huis nam. 4

5 Module 3: Bezit en vermogen Schade aan gezinswoning of 2de verblijf Een afgewaaide dakpan van uw buurman berokkent schade aan uw woning. De gemeente vernieuwt de rioleringen en berokkent schade aan uw oprit en tuin. Uw buurman veroorzaakt tijdens afbraakwerken schade aan uw 2de verblijf aan de kust. Schade inboedel en bezittingen Een bezoeker beschadigt een schilderij in uw woning. Schade door schuld van verhuurder of hotelhouder Toevallige schade bij uitvoering contract Tijdens een verblijf in een hotel beschadigt het kamermeisje uw fotoapparaat. U haalt een schilder in huis om uw woning in een nieuw kleurtje te zetten. Bij een onhandigheid met een ladder sneuvelt uw Chinese vaas. Schade door oplichting en bedrog Men stuurt u een spookfactuur. U betaalt maar beseft later dat u werd opgelicht en legt klacht neer. De daders worden gevonden en vervolgd. Verdediging tegen eis van een derde U verbouwt. Uw buur beweert hierdoor scheuren in zijn woning te hebben. Conflict met brandverzekeraar U heeft waterschade. Uw brandverzekeraar verleent geen tussenkomst. Uw brandverzekeraar past ten onrechte een sleetpercentage toe. Uw brandverzekeraar doet u een te laag voorstel van schadevergoeding. U wil een tegenexpert aanstellen. U heeft brandschade. Uw brandverzekeraar weigert tussen te komen voor een nieuwe vloerbekleding omdat hij meent dat de huidige nog gereinigd kan worden. Conflict met bepaalde verzekeraars Uw verzekeraar BA privéleven/paard/jacht weigert tussenkomst. Er is discussie met de verzekeraar uitvaart over de omvang van de betaling. U annuleert een reis. De verzekeraar reisannulatie betwist te moeten tussenkomen. Burenhinder Uw buur start met de uitbating van een danscafé. Uw nachtrust wordt ernstig verstoord. Tegensprekelijke plaatsbeschrijving Uw buurman plant afbraakwerken. U vreest voor schade aan uw woning. U laat een plaatsbeschrijving opmaken waaruit blijkt dat uw woning geen barsten of vochtproblemen heeft. Later zal dit document u toelaten om het oorzakelijk verband tussen de afbraakwerken en de schade aan uw woning vlot aan te tonen. Opzoekingskosten U meent een waterlek in uw keuken te hebben. Nadien blijkt het om opstijgend vocht te gaan. Uw brandverzekeraar weigert de opzoekingskosten te betalen. Module 4: Consument Conflict met reisorganisator of reisagent Uw vakantiehotel is overboekt. De reisorganisator stelt u een minderwaardig alternatief voor. Conflict met leverancier diensten U ligt in de clinch met uw GSM-operator Conflict bij kopen of huren van een consumptiegoed Conflict met de verzekeraar gewaarborgd inkomen Uw nieuwe flatscreen is directie. De fabrikant weigert het toestel onder garantie te herstellen. Uw verzekeraar gewaarborgd inkomen schat uw invaliditeit veel te laag in. Module 5: Woning Conflict met verhuurder gezinswoning of 2de verblijf Conflict met koper/verkoper gezinswoning of 2de verblijf Burenconflict over afpaling, afsluiting en muurgemeenheid Na de beëindiging van de huur houdt uw verhuurder de waarborg in wegens vermeende huurschade. Nadat u een compromis tekende, verkoopt de verkoper de woonst alsnog aan een derde die meer biedt. De gemene muur is aan herstelling toe. Uw buurman weigert zijn deel te betalen. Uw buurman respecteert de perceelgrens niet. Conflict over kadastraal inkomen Na een kleine verbouwing verdubbelt de administratie uw kadastraal inkomen. U wil dit aanvechten. Conflict bij renovatie en herstelling gezinswoning of 2de verblijf Naar aanleiding van een zware regenval heeft u belangrijke schade aan uw woning en inboedel omdat de aannemer die uw dak vernieuwt het onvoldoende heeft afgeschermd. 5

6 Module 6: Inkomen Conflict over pensioen en kinderbijslag Conflict over arbeidsbemiddeling of werkloosheid Conflict over sociale uitkeringen, invaliden, weduwen, wezen, etc. Andere conflicten met arbeidsongevallenverzekeraar Uw pensioen werd verkeerd berekend. De RVA schorst uw uitkering. Nochtans spaart u zich geen moeite om een passende job te vinden. Een uitkering of tegemoetkoming, door u aangevraagd, wordt ten onrechte geweigerd. De arbeidsongevallenverzekeraar discussieert over de blijvende arbeidsongeschiktheid na een ongeval op de werkvloer. Conflict met werkgever U meent onterecht ontslagen te zijn. Uw werkgever vermindert eenzijdig uw loon of extralegale voordelen. Uw werkgever vervangt uw bedrijfswagen door een auto van een beduidend lagere (prijs) klasse Conflict met Fonds Sluiting Ondernemingen Conflict met Fonds voor de beroepsziekten Een uitkering vanwege het Fonds blijft uit. U diende nochtans tijdig alle vereiste documenten in. Een raadsdokter van het Fonds weigert ten onrechte om uw aandoening te herkennen. Module 7: Extra waarborgen Conflict over vermogensbeheer (aandelen en obligaties) Conflict over schenkingen en erfenissen Uw bankier verkocht u een product met een hoog risico. De beloofde kapitaalbescherming blijkt niet te bestaan. U wenst een testament aan te vechten. U wordt in uw erfdeel benadeeld door een eerdere schenking aan een verwant. Fiscale conflicten Uw controleur verwerpt een aantal beroepsuitgaven, die u nochtans kan rechtvaardigen. Conflict over stedenbouw, ruimtelijke ordening en onteigening De bestendige deputatie verwerpt uw bouwplannen. U wil dit aanvechten voor de Raad van State. Conflict met levensverzekeraar De verzekeraar keert onvoldoende uit. Conflict met school en over studietoelagen U bent het niet eens met het oriëntatie-attest dat uw kind van de school meekreeg. Echtscheiding U en uw partner wensen met onderlinge toestemming te scheiden. Conflict over bezoekrecht Uw ex weigert uw kind mee te geven in weerwil van het door de rechter toegekende bezoekrecht. U wenst een bemiddelaar in familiezaken. Conflict over voogdij minderjarige kinderen U raakt het met uw ex niet eens over de schoolkeuze. U wenst een bemiddelaar in familiezaken. Conflict met notaris Na een openbare verkoop wordt uw hoger bod door de notaris niet gehonoreerd. 6 Meer info? Wenst u de kostprijs te kennen of wenst u een polis juridische bescherming af te sluiten? Vul het aansluitingsformulier in of contacteer ons via voor meer informatie. Vanbreda Risk & Benefits Plantin en Moretuslei Antwerpen Tel

CONCRETE VOORBEELDEN PARTICULIER

CONCRETE VOORBEELDEN PARTICULIER NUT VAN RECHTSBIJSTAND VERKEER EN VERVOER All-risk motorvoertuigen Alles wat niet is uitgesloten, is gedekt All-risk verkeersdeelnemer Alles wat niet is uitgesloten, is gedekt Contractueel conflict met

Nadere informatie

VOORBEELDEN NUT RECHTSBIJSTAND BEDRIJF

VOORBEELDEN NUT RECHTSBIJSTAND BEDRIJF VOORBEELDEN NUT RECHTSBIJSTAND BEDRIJF RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN CAR PLUS: Alles wat niet is uitgesloten, is gedekt Strafrechtelijke verdediging 100.000 U moet voor de politierechter verschijnen wegens

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN PRIVÉLEVEN OP MAAT

BIJZONDERE VOORWAARDEN PRIVÉLEVEN OP MAAT BIJZONDERE VOORWAARDEN PRIVÉLEVEN OP MAAT De verzekerden: 1. U als verzekeringsnemer en alle personen die met u in gezinsverband op het polisblad vermelde adres samenwonen. als deze niet meer inwonen.

Nadere informatie

VOORBEELDEN NUT RECHTSBIJSTAND PARTICULIER

VOORBEELDEN NUT RECHTSBIJSTAND PARTICULIER VOORBEELDEN NUT RECHTSBIJSTAND PARTICULIER RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN EN VERKEERSDEELNEMER CAR PLUS: Alles wat niet is uitgesloten, is gedekt Strafrechtelijke verdediging 100.000 U moet wegens overdreven

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONDERNEMER OP MAAT

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONDERNEMER OP MAAT BIJZONDERE VOORWAARDEN ONDERNEMER OP MAAT De verzekerden: 1. U als verzekeringsnemer of als zaakvoerder. 2. Uw wettelijke en statutaire vertegenwoordigers in de uitvoering van hun mandaat, als natuurlijke

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN PRIVÉLEVEN OP MAAT

BIJZONDERE VOORWAARDEN PRIVÉLEVEN OP MAAT BIJZONDERE VOORWAARDEN PRIVÉLEVEN OP MAAT De verzekerden: 1. U als verzekeringsnemer en alle personen die met u in gezinsverband samenwonen op het adres vermeld op het polisblad. 2. Uw kinderen die om

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN PRIVÉLEVEN OP MAAT

BIJZONDERE VOORWAARDEN PRIVÉLEVEN OP MAAT BIJZONDERE VOORWAARDEN PRIVÉLEVEN OP MAAT De verzekerden: 1. U als verzekeringsnemer en alle personen die met u in gezinsverband op het polisblad vermelde adres samenwonen. 2. Uw kinderen die om studie,

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN PRIVÉLEVEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN PRIVÉLEVEN BIJZONDERE VOORWAARDEN PRIVÉLEVEN De verzekerden: 1. U als verzekeringsnemer en alle personen die met u in gezinsverband op het polisblad vermelde adres samenwonen. 2. Uw kinderen die om studie, arbeids

Nadere informatie

KBC BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN

KBC BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN KBC BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN Een bedrijf dat nooit te maken krijgt met een ongeval, we komen het niet snel tegen. En toch, vroeg of laat gebeurt het ook bij u. Een werknemer die tijdens het

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONDERNEMER OP MAAT ALL-RISK

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONDERNEMER OP MAAT ALL-RISK BIJZONDERE VOORWAARDEN ONDERNEMER OP MAAT ALL-RISK De verzekerden: 1. U als verzekeringsnemer of als zaakvoerder. 2. Uw wettelijke en statutaire vertegenwoordigers in de uitvoering van hun mandaat, als

Nadere informatie

Module Basis (dekkingsoverzicht)

Module Basis (dekkingsoverzicht) Module Basis (dekkingsoverzicht) Schade en letsel in het verkeer Over schade en persoonlijk letsel die zijn ontstaan in het verkeer (weg-, lucht-, spoor- en waterverkeer). Ook de bestuurder en de inzittenden

Nadere informatie

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven.

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. KBC-GEZINSPOLIS De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. Alle gezinnen. Wat is een gezin? KBC-Verzekeringen aanvaardt elke manier van samenleven in hetzelfde

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. voor particulieren

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. voor particulieren Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunt u geen rechten ontlenen. Wilt u precies weten

Nadere informatie

B.A. Privé-Leven Brochure

B.A. Privé-Leven Brochure B.A. Privé-Leven Brochure AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN PRIVÉLEVEN OP MAAT

BIJZONDERE VOORWAARDEN PRIVÉLEVEN OP MAAT BIJZONDERE VOORWAARDEN PRIVÉLEVEN OP MAAT De verzekerden: 1. U als verzekeringsnemer en alle personen die met u in gezinsverband samenwonen op het adres vermeld op het polisblad. 2. Uw kinderen die om

Nadere informatie

Aangifte van ongeval KLEEF HIER GELE KLEVER. Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds. Type: GR A INT. I Identificatiegegevens van het slachtoffer

Aangifte van ongeval KLEEF HIER GELE KLEVER. Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds. Type: GR A INT. I Identificatiegegevens van het slachtoffer Aangifte van ongeval CHRISTELIJKE MUTUALITEIT Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds dossiernummer: Type: GR A INT I Identificatiegegevens van het slachtoffer 1. Naam en voornaam... Straat... nummer/bus...

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

Woonpakket Plus Opstalverzekering

Woonpakket Plus Opstalverzekering Opstalverzekering Unigarant een goede keus. Voordelen opstalverzekering U bent all risk verzekerd Garantie tegen onderverzekering Standaard geen eigen risico Glas standaard verzekerd Opstalverzekering

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

Privéleven op maat Productfiche

Privéleven op maat Productfiche Rechtsbijstandverzekering Privéleven op maat Productfiche Doelpubliek: Behoefte: De polis is enkel bestemd voor particulieren die hun woonplaats in België hebben. De polis is geschikt voor alleenstaanden,

Nadere informatie

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN De Polis Handel en diensten beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn beroepsleven. De verzekering is bestemd voor kleinhandelszaken. Verzekeringen Wat kan

Nadere informatie

In tegenstelling tot wat er in de bijzondere polisvoorwaarden beschreven staat, geldt alleen het volgende.

In tegenstelling tot wat er in de bijzondere polisvoorwaarden beschreven staat, geldt alleen het volgende. Clausule 2967 Clausule DAS Voor Iedereen In tegenstelling tot wat er in de bijzondere polisvoorwaarden beschreven staat, geldt alleen het volgende. Per rubriek kunt u lezen wie er verzekerd is. Iedereen

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR LEDEN VAN DVN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR LEDEN VAN DVN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOOR LEDEN VAN DVN Het kan gebeuren dat u een beroep moet doen op juridische hulp. Dat kost over het algemeen veel tijd, energie en geld. Met de rechtsbijstandverzekering via

Nadere informatie

Wonen Bij oplevering van uw koopwoning blijkt er een diepe scheur in de muur van de woonkamer te zitten.

Wonen Bij oplevering van uw koopwoning blijkt er een diepe scheur in de muur van de woonkamer te zitten. DAS voor iedereen Omdat we vandaag de dag conflicten juridisch oplossen. DAS vecht voor je recht Vroeger losten we confl icten vrij eenvoudig op. Tegenwoordig eindigt u met een conflict al gauw voor de

Nadere informatie

DAS Rechtsbijstandverzekering. Sterk staan als u het nodig hebt. Voor particulieren

DAS Rechtsbijstandverzekering. Sterk staan als u het nodig hebt. Voor particulieren DAS Rechtsbijstandverzekering Sterk staan als u het nodig hebt Voor particulieren Rechtsbijstandverzekering van DAS Wat is een rechtsbijstandverzekering? En waarom heb ik die nodig? Van kleine huis-tuin-en-keukenvragen

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN PRIVÉLEVEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN PRIVÉLEVEN BIJZONDERE VOORWAARDEN PRIVÉLEVEN De verzekerden: 1. U als verzekeringsnemer en alle personen die met u in gezinsverband samenwonen op het adres vermeld op het polisblad. 2. Uw kinderen die om studie-,

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. particulieren

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. particulieren Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek artikel 1382

Burgerlijk Wetboek artikel 1382 11. VERZEKERINGEN ------------------------ Burgerlijk Wetboek artikel 1382 «Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan,

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. voor particulieren

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. voor particulieren Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunt u geen rechten ontlenen. Wilt u precies weten

Nadere informatie

TARIEF GEZINSPOLIS. Doelgroep. Commerciële troeven. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand. Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012

TARIEF GEZINSPOLIS. Doelgroep. Commerciële troeven. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand. Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012 TARIEF GEZINSPOLIS Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012 Doelgroep Iedereen die in gezinsverband samenwoont of alleenstaande is. Formules: Gezin Alleenstaande 55+ (indien ze met max. 2 samenwonen) Optie: Onthaalgezin

Nadere informatie

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt De keukenkastjes hangen nu wel recht Familie Smit uit Venlo Onze nieuwe keuken was door de keukenleverancier niet goed gemonteerd. Op onze verzoeken

Nadere informatie

Module Basis (dekkingsoverzicht)

Module Basis (dekkingsoverzicht) Module Basis (dekkingsoverzicht) Schade en letsel in het verkeer Over schade en persoonlijk letsel die zijn ontstaan in het verkeer (weg-, lucht-, spoor- en waterverkeer). Ook de bestuurder en de inzittenden

Nadere informatie

LAR Rechtsbijstand. Wij halen uw gelijk.

LAR Rechtsbijstand. Wij halen uw gelijk. LAR Rechtsbijstand Wij halen uw gelijk. LAR. Wij halen uw gelijk. LAR is een onafhankelijke en gespecialiseerde verzekeraar in Rechtsbijstand. Als toonaangevende speler garanderen we u een optimale dienstverlening

Nadere informatie

Omdat we vandaag de dag geschillen juridisch oplossen

Omdat we vandaag de dag geschillen juridisch oplossen DAS voor iedereen DAS voor iedereen Omdat we vandaag de dag geschillen juridisch oplossen DAS vecht voor uw recht Tegenwoordig eindigt u met een geschil al gauw voor de rechter. Met een rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen

Nadere informatie

Gezin. London Verzekeringen voor u en uw dierbaren

Gezin. London Verzekeringen voor u en uw dierbaren Gezin London Verzekeringen voor u en uw dierbaren Verzekeringen voor u en uw dierbaren U en uw gezin willen comfortabel en onbezorgd genieten van het leven. Maar er kan altijd iets gebeuren dat het geluk

Nadere informatie

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA) rd e k e z r e v d Goe w jeugdhuis at van jou Polissen op ma Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONDERNEMER OP MAAT

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONDERNEMER OP MAAT BIJZONDERE VOORWAARDEN ONDERNEMER OP MAAT De verzekerden: 1. U als verzekeringsnemer of als zaakvoerder. 2. Uw wettelijke en statutaire vertegenwoordigers in de uitvoering van hun mandaat, als natuurlijke

Nadere informatie

Koor- en dirigentendag. Studiedag 17/09/2011

Koor- en dirigentendag. Studiedag 17/09/2011 Koor- en dirigentendag Studiedag 17/09/2011 -- 1. Vanbreda Risk & Benefits 2. Koor 3. Mensen 4. Middelen 5. Vermogen 6. Contact 1. Vanbreda Risk & Benefits Grootste onafhankelijke verzekeringsmakelaar

Nadere informatie

Deel 1: Algemene inlichtingen (In te vullen door het slachtoffer)

Deel 1: Algemene inlichtingen (In te vullen door het slachtoffer) Aangifte verwondingen en andere materiële schade Producent Toedracht / omstandigheden :... :... :... :... :...... Dit is een belangrijk document! Het is in uw belang dit document correct in te vullen en

Nadere informatie

Omdat we vandaag de dag geschillen juridisch oplossen

Omdat we vandaag de dag geschillen juridisch oplossen DAS voor iedereen DAS voor iedereen Omdat we vandaag de dag geschillen juridisch oplossen DAS vecht voor uw recht Tegenwoordig eindigt u met een geschil al gauw voor de rechter. Met een rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie

D.A.S. Uw redder in nood

D.A.S. Uw redder in nood D.A.S. Uw redder in nood Waarom rechtsbijstand? DE MEEST GESTELDE VRAGEN 1. Wat doet u als : uw voertuig door een ernstig verkeersongeval totaal verlies is of u zware lichamelijke letsels oploopt? U verwacht

Nadere informatie

KBC Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen

KBC Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen KBC Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen Een bedrijf dat nooit te maken krijgt met een ongeval, we komen het niet snel tegen. Een werknemer die tijdens het werk valt, en daardoor een maand thuis zit.

Nadere informatie

23/12/15. Doelstelling. Inleidende oefening: groepsgesprek. Casus Jan. Belangrijke personen in mijn reintegratietraject

23/12/15. Doelstelling. Inleidende oefening: groepsgesprek. Casus Jan. Belangrijke personen in mijn reintegratietraject Medefinanciering door Doelstelling Kennis verhogen omtrent wie allemaal betrokken is/kan zijn bij een re-integratie-traject Meer duidelijkheid m.b.t. rol en taken van deze personen Je kan dit vertalen

Nadere informatie

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis Goed verzekerd Polissen op maat van jouw jeugdhuis Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële

Nadere informatie

Elektriekers en verzekeringen

Elektriekers en verzekeringen Wel Elektriekers en verzekeringen Federale Verzekering enkele belangrijke cijfers (2012) - Balanstotaal (geconsolideerd) 2,57 miljard - Technische reserves 2,19 miljard - Totale incasso 368,47 miljoen

Nadere informatie

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor als het ú overkomt De keukenkastjes hangen nu wel recht Familie Smit uit Venlo Onze nieuwe keuken was door de keukenleverancier niet goed gemonteerd. Op onze verzoeken

Nadere informatie

het overlijden moet worden gemeld en bankzaken

het overlijden moet worden gemeld en bankzaken 5Instanties waaraan het overlijden moet worden gemeld en bankzaken Erfgenamen, legatarissen of begiftigden die tot de nalatenschap komen en een netto-erfdeel verkrijgen, moeten op de waarde van dat netto-erfdeel

Nadere informatie

Ondernemer op maat Productfiche

Ondernemer op maat Productfiche Rechtsbijstandverzekering Ondernemer op maat Productfiche Doelpubliek: Behoefte: De polis is enkel bestemd voor ondernemingen of zelfstandigen die hun woonplaats of maatschappelijke zetel in België hebben.

Nadere informatie

G O E D V E R Z E K E R D?!?

G O E D V E R Z E K E R D?!? G O E D V E R Z E K E R D?!? GOED VERZEKERD?!? Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële risico hoog

Nadere informatie

U de rust, wij de rest. www.b-cover.be

U de rust, wij de rest. www.b-cover.be U de rust, wij de rest www.b-cover.be Introductie B-Cover is als masterbroker gespecialiseerd in het verzekeren van kantoor- en appartementsgebouwen. Ondersteund door enkele vooraanstaande Belgische verzekeraars,

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 5.02.2003 De Huisarts VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 5.02.2003 De Huisarts VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN AMMA VERZEKERINGEN 5.02.2003 De Huisarts VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVE-LEVEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor

Nadere informatie

voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand Incasso Juridisch advies jouw recht

voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand Incasso Juridisch advies jouw recht voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand Incasso Juridisch advies jouw recht Zodra we één voet buiten de deur zetten, zijn we verkeersdeelnemers. En in het verkeer zit een ongeluk in een klein hoekje. De

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

Verschillen Rechtsbijstand. Voorwaardenmodel VP RB 2014-01 / Voorwaardenmodel VP RB-UG 2012-01 Informatie voor de adviseur

Verschillen Rechtsbijstand. Voorwaardenmodel VP RB 2014-01 / Voorwaardenmodel VP RB-UG 2012-01 Informatie voor de adviseur Verschillen Rechtsbijstand Voorwaardenmodel VP RB 2014-01 / Voorwaardenmodel VP RB-UG 2012-01 Informatie voor de adviseur Rechtsbijstand Het vernieuwde Voordeelpakket Voorwaardenmodel VP RB 2014-01 Voorwaardenmodel

Nadere informatie

Verzekeringen. Koor&Stem vzw. Organisatie voor vocale muziek

Verzekeringen. Koor&Stem vzw. Organisatie voor vocale muziek Verzekeringen Koor&Stem vzw Zirkstraat 36 2000 Antwerpen Telefoon: 03 237 96 43 Fax: 03 248 16 05 E-mail: info@koorenstem.be Website: www.koorenstem.be Verzekeringsdossier 1/5 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

In tegenstelling tot wat er in de bijzondere polisvoorwaarden beschreven staat, geldt alleen het volgende.

In tegenstelling tot wat er in de bijzondere polisvoorwaarden beschreven staat, geldt alleen het volgende. Clausule 2966 Clausule DAS 55+ In tegenstelling tot wat er in de bijzondere polisvoorwaarden beschreven staat, geldt alleen het volgende. Per rubriek kunt u lezen wie er verzekerd is. Iedereen die gebruik

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (LEX-RV-55-161) Rechtsbijstand Werk en Inkomen Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Werk en Inkomen 3 1 Wie is de verzekerde

Nadere informatie

Adema verzekeringspakket voor de ZZP-er

Adema verzekeringspakket voor de ZZP-er Verzekeringen bankieren belastingzaken hypotheken Adema verzekeringspakket voor de ZZP-er Het Adema verzekeringspakket voor de ZZP-er Gefeliciteerd met uw start als ZZP-er! Als zelfstandige heeft u alle

Nadere informatie

Productfiche Motorfiets

Productfiche Motorfiets MOTORFIETS Januari 2015 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Burgerrechtelijke

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Apotheek

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Apotheek Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Apotheek Modulis, voor een globale visie en een eenvoudiger beheer van uw verzekeringen! Goede raad geven en magistrale bereidingen maken behoort tot uw beroep. En u

Nadere informatie

ARAG ProRechtCombinatie

ARAG ProRechtCombinatie Rechtsbijstand ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt Als ondernemer bent u van alle markten thuis. Om uw onderneming goed te laten draaien is dat ook van groot

Nadere informatie

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid C A R P O O L I N G Wettelijke omschrijving Inhoud Voordelen Verzekeringen Stimuli van de overheid Wettelijke omschrijving Definitie Carpooling : minstens twee werknemers een zelfde voertuig delen om een

Nadere informatie

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN Met het oog op uw schadevergoeding, zijn ALLE documenten betreffende uw schade belangrijk.

Nadere informatie

DAS rechtsbijstand. verzekering voor verenigingen

DAS rechtsbijstand. verzekering voor verenigingen DAS rechtsbijstand verzekering voor verenigingen Wie zorgt voor het recht van uw vereniging? Als het aan u ligt, raakt uw vereniging niet in een juridisch conflict betrokken. Maar helaas ligt het niet

Nadere informatie

De juiste waarborgen voor uw persoonlijke situatie. Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)

De juiste waarborgen voor uw persoonlijke situatie. Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) De juiste waarborgen voor uw persoonlijke situatie Het is niet altijd makkelijk om te beslissen welke waarborgen u nodig hebt om uw voertuig en uzelf goed te verzekeren. Deze wegwijzer kan u daarbij helpen:

Nadere informatie

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven*

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven* ACTIE GEZIN tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* Onderschrijf

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea 1 Inhoud Als u er zelf niet uitkomt 3 Daarom kiest u voor onze Rechtsbijstandverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen Brochure

Gewaarborgd Inkomen Brochure Gewaarborgd Inkomen Brochure AMMA Verzekeringen o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd.

Opgelet! Onder meer schade aan het verzekerde voertuig of de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen, is niet verzekerd. FIDEA MOTORFIETS - Fidea Motorfiets Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch fout. En dan

Nadere informatie

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor hulp bij juridische conflicten

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor hulp bij juridische conflicten De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor hulp bij juridische conflicten Sta juridisch sterk met de Univé Rechtsbijstandverzekering In het dagelijkse leven kan iedereen te maken krijgen met juridische conflicten.

Nadere informatie

B.A. Privé-Leven Brochure

B.A. Privé-Leven Brochure B.A. Privé-Leven Brochure AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden.

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. R I Z I V T O E L A G E Wat is dat, een RIZIV-toelage?

Nadere informatie

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN - Fidea Lichte Vrachtwagen Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch

Nadere informatie

Wettelijke subrogatie en het cumulverbod in vogelvlucht Marie-Emilie Baekelandt Juridische dienst VAPH

Wettelijke subrogatie en het cumulverbod in vogelvlucht Marie-Emilie Baekelandt Juridische dienst VAPH Wettelijke subrogatie en het cumulverbod in vogelvlucht Marie-Emilie Baekelandt Juridische dienst VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Inhoud Begrippen (rechtsgrond): wettelijke subrogatie;

Nadere informatie

Juridische hulp voor verkeersdeelnemers

Juridische hulp voor verkeersdeelnemers Juridische hulp voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand van DAS Sterk staan als u het nodig heeft Zodra u één voet buiten de deur zet, bent u verkeersdeelnemer. En zeker in het verkeer zit een ongeluk in

Nadere informatie

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Plotseling is het zover... U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval. Deze brochure wil u wegwijs

Nadere informatie

Waarom rechtsbijstand? Waarom extra aandacht geven aan de inhoud van uw contracten? Enkele voorbeelden

Waarom rechtsbijstand? Waarom extra aandacht geven aan de inhoud van uw contracten? Enkele voorbeelden Waarborg Waarom? Waarom extra aandacht geven aan de inhoud van uw contracten? Enkele voorbeelden Wat in het algemeen voor u en uw gezin kan doen. Beschrijving Waarborg grens mogelijk tot 125.000 EUR Extra

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID OP DE WERKVLOER: PREVENTIEADVISEURS EN MILIEUCOÖRDINATOREN

AANSPRAKELIJKHEID OP DE WERKVLOER: PREVENTIEADVISEURS EN MILIEUCOÖRDINATOREN AANSPRAKELIJKHEID OP DE WERKVLOER: PREVENTIEADVISEURS EN MILIEUCOÖRDINATOREN PREVENTIEADVISEURS EN MILIEUCOÖRDINATOREN 1 CASE 1 Een PA stelt vast dat er wordt gewerkt zonder het dragen van de PBM s (bv.

Nadere informatie

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten HR INSURANCE Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten voor leden van VJV Een uitgebreide dekking tegen een aantrekkelijk tarief zodat u zich op financieel vlak geen zorgen

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering Basis

Rechtsbijstandverzekering Basis Rechtsbijstandverzekering Basis Uw rechten & plichten Nummer: LEX-RV-01-141 Rechtsbijstandverzekering Basis Wat wilt u weten? over uw Rechtsbijstandverzekering Basis Klik op de vraag om naar het antwoord

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... www.arces.be

RECHTSBIJSTAND. Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... www.arces.be RECHTSBIJSTAND Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... Uniek? Jazeker, want wij garanderen u de beste voorwaarden die de markt te bieden heeft. Elders betere voorwaarden gezien? Laat het ons

Nadere informatie

Verzekeringen voor leden van het Register Belastingadviseurs

Verzekeringen voor leden van het Register Belastingadviseurs Verzekeringen voor leden van het Register Belastingadviseurs Als RB-lid profiteert u van vele voordelen bij Kröller U wilt graag het beste resultaat voor uw klanten, nu en in de toekomst. Maar terwijl

Nadere informatie

Juridische hulp voor verkeersdeelnemers

Juridische hulp voor verkeersdeelnemers Juridische hulp voor verkeersdeelnemers Rechtsbijstand van DAS Sterk staan als u het nodig heeft Zodra u één voet buiten de deur zet, bent u verkeersdeelnemer. En in het verkeer zit een ongeluk in een

Nadere informatie

Herstelling, opnieuw witten en schilderen blijken nodig. Maar de eigenaar van het aanpalende gebouw vertikt het om schadevergoeding te betalen.

Herstelling, opnieuw witten en schilderen blijken nodig. Maar de eigenaar van het aanpalende gebouw vertikt het om schadevergoeding te betalen. Burgerlijk verhaal 1 Omdat de leiding van de centrale verwarming in het gebouw naast de woning van onze verzekerde, de heer R. is gesprongen, zit hij met een vochtige beschadigde muur. Herstelling, opnieuw

Nadere informatie

Voorwaarden. Rechtsbijstandverzekering Werk en inkomen. Uw rechten & plichten. Nummer: LEX-RV-52-141

Voorwaarden. Rechtsbijstandverzekering Werk en inkomen. Uw rechten & plichten. Nummer: LEX-RV-52-141 Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Werk en inkomen Uw rechten & plichten Nummer: LEX-RV-52-141 Wat wilt u weten? over uw Rechtsbijstandverzekering Werk en inkomen Klik op de vraag om naar het antwoord

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Rechtsbijstandsverzekering. Om uw rechten te vrijwaren en te doen gelden

Rechtsbijstandsverzekering. Om uw rechten te vrijwaren en te doen gelden Om uw rechten te vrijwaren en te doen gelden Beeldt u zich eens in Een hond heeft u gebeten De meubels die werden geleverd, komen niet overeen met uw bestelling... Uw loodgieter heeft een herstelling slecht

Nadere informatie

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor hulp bij juridische conflicten

Univé Rechtsbijstand. De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor hulp bij juridische conflicten De Univé Rechtsbijstandverzekering Voor hulp bij juridische conflicten Sta juridisch sterk met de Univé Rechtsbijstandverzekering In het dagelijkse leven kan iedereen te maken krijgen met juridische conflicten.

Nadere informatie

Juridische hulp voor 55-plussers

Juridische hulp voor 55-plussers Juridische hulp voor 55-plussers Rechtsbijstand van DAS Sterk staan als u het nodig heeft U bent gestopt met werken en geniet volop van het leven. U zit dan ook niet te wachten op een geschil, waarin u

Nadere informatie

De Letselschade InfoKit. Letselschade opgelopen? Weet snel waar je aan toe bent met de antwoorden op meer dan 50 FAQʼs.

De Letselschade InfoKit. Letselschade opgelopen? Weet snel waar je aan toe bent met de antwoorden op meer dan 50 FAQʼs. De Letselschade InfoKit Letselschade opgelopen? Weet snel waar je aan toe bent met de antwoorden op meer dan 50 FAQʼs. 1 Algemeen 1. Ik heb letsel opgelopen. Wat moet ik doen? 2. Bij een aanrijding ben

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid)

Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de collectieve

Nadere informatie

BedrijvenTotaalPakket

BedrijvenTotaalPakket BedrijvenTotaalPakket Het BedrijvenTotaalPakket is met 14 dekkingen de onmisbare pakketpolis voor elke ondernemer. De verzekeringen sluiten naadloos op elkaar aan en bevatten hierdoor geen dubbele dekkingen.

Nadere informatie

OHRA Autoverzekering

OHRA Autoverzekering OHRA Autoverzekering Auto. Verzekering. OHRA. Inhoud OHRA Autoverzekering 4 Waarom de OHRA Autoverzekering? 5 Drie basisdekkingen 6 Uitbreiden met extra dekkingen 7 Wanneer bent u niet verzekerd? 10 Uw

Nadere informatie

Rechtsbijstand. voor leden NVZD JURIDISCHE HELPDESK & RECHTSBIJSTANDVERZEKERING

Rechtsbijstand. voor leden NVZD JURIDISCHE HELPDESK & RECHTSBIJSTANDVERZEKERING Rechtsbijstand voor leden NVZD JURIDISCHE HELPDESK & RECHTSBIJSTANDVERZEKERING Als bestuurder van een zorginstelling kunt u in de situatie terechtkomen dat er vraagstukken spelen rondom uw beloning of

Nadere informatie

D.A.S. biedt nu rechtsbijstand voor allen, bij alle conflicten.

D.A.S. biedt nu rechtsbijstand voor allen, bij alle conflicten. U HEEFT RECHTEN D.A.S. verded D.A.S. biedt nu rechtsbijstand voor allen, bij alle conflicten. U heeft rechten... maar vaak maakt u er geen gebruik van, uit vrees voor proceskosten en beslommeringen, of

Nadere informatie

Zeker Plus pakket voor Vereniging van Eigenaren

Zeker Plus pakket voor Vereniging van Eigenaren Univé Zeker Plus pakket Univé Zeker Plus pakket Samenwerken en elkaar helpen. Dat is waar Univé voor staat Elkaar helpen. Ook als het even wat minder gaat. Dat is waar Univé voor staat. Univé is namelijk

Nadere informatie