de Schalmei DEZE MAAND IN DE SCHALMEI: Pasen/april 2015 Uitgave van en voor de r.k. parochiegemeenschap Onze Lieve Vrouw Visitatie te 't Zand N.H.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de Schalmei DEZE MAAND IN DE SCHALMEI: Pasen/april 2015 Uitgave van en voor de r.k. parochiegemeenschap Onze Lieve Vrouw Visitatie te 't Zand N.H."

Transcriptie

1 Pasen/april 2015

2 2 Schalmei Wonder In de stilte van het voorjaar heb ik het wonder wel eens ontmoet Als het witte bloesems sneeuwde in het gras En ik heb het laten sneeuwen Laten sneeuwen op mijn hoed In de stilte van het voorjaar Dat je zachtjes schreien doet In de volte van de zomer Zag ik ook het wonder staan In de veldboeketten en het gouden koren En in de nachten vol met sterren En een dichterlijke maan Kon ik het lieve liedje van het wonder horen De een noemt het wonder De ander het lot Wie weet hoe het heet mag het zeggen De een zegt het is wonder De ander zegt God Maar d'r is niemand die het uit weet te leggen Toch zijn er soms van die momenten Dan zie je veel meer dan je ziet Dan zie je het wonder van lente Of het nou God is of niet Dan voel je van binnen het wonder Dat meer is dan de bloei van een boom Dat is toch heel bijzonder Ook al heeft het iets van een droom (Toon Hermans)

3 Pasen/april 2015 DEZE MAAND IN DE SCHALMEI: de Schalmei Uitgave van en voor de r.k. parochiegemeenschap Onze Lieve Vrouw Visitatie te 't Zand N.H. bladzijde Van de diaken 4 Nieuws uit de Parochiezaal 6 Redactionele stukken 7 Parochieagenda 20 Kleurrijke feesten 30 Kleurrijk samenleven 32 Contactgegevens 36 Kinderpagina e jaargang nr. 4 Pasen/april 2012 De Schalmei wordt 3x per jaar bij U thuisbezorgd: het kerst-, het paas- en het septembernummer. De andere maanden ligt de Schalmei tijdig achterin de kerk. Oplage: 825 ex. Redaktie-adres: Kanaalkade AD 't Zand tel Inleveren kopie voor het maartummer: uiterlijk vrijdag 10 april 2015

4 4 Schalmei VAN DE DIAKEN Beste parochianen, gisteren was ik nog even in de tuin aan het werk. Een aantal planten, die ik in de schuur had gezet konden naar buiten en de clematis moest nog gesnoeid worden. En aan de clematis zag ik al weer groene knopjes zitten. Heel klein nog maar, maar het begin is er. De Lentetuin in Breezand, die zijn deuren weer kon openen. En mijn vrouw, die heel enthousiast vertelde dat ze de eerste lammetjes had gezien. En elk jaar blijft het weer bijzonder, als je de natuur weer op ziet komen. Jong fris groen uit oude takken. Ook in een periode waarin we uitzien naar Pasen; het feest waarbij we de verrijzenis van Christus herdenken. De weg naar Pasen is een weg van veertig dagen. Deze veertig dagen verwijzen naar de veertig dagen die Jezus in de woestijn doorbracht om zich te bezinnen op zijn levensopdracht. Ook voor ons kan deze periode er een van bezinning op onze levensopdracht als christen zijn. En ik denk, dat onze belangrijkste opdracht is, om goed met elkaar om te gaan. Die opdracht geldt altijd, maar krijgt in de veertigdagentijd nóg meer nadruk. We richten ons dan bewust op groepen mensen die duidelijk behoefte aan hulp hebben. In onze parochies staat de Vastenaktie, ook dit jaar, weer in het teken van het project van Mariëtte Berbee voor een kraamkliniek in Oeganda. Onlangs zag ik een foto van haar in de krant. Ze had een Oegandees kindje in haar arm. Ze straalde helemaal. In het Noordhollands Dagblad werd aandacht geschonken aan ons regionale vastenproject. Een prachtig initiatief. En natuurlijk hoeven we niet allemaal van zulke projecten te organiseren. Het goed doen kan ook in onze eigen omgeving gebeuren. Voor iemand even een boodschap doen die ziek is.

5 Pasen/april 2015 Of even een kaartje in de bus doen, bij iemand die net uit het ziekenhuis ontslagen is. Maar bezinning op je opdracht als christen, vraagt meer dan iets voor een ander doen of een project financieel te steunen. Het vraagt ook om inkeer in jezelf. Hoe leef ik? Wat kan ik, in mijn situatie, voor anderen betekenen? Jezus liet zich bij alles wat Hij deed leiden door de Geest van God. De veertigdagentijd is bij uitstek een geschikte tijd om dat ook te doen: vragen om leiding door Gods Geest op onze weg door het leven. Ik wens U een bezinningsvolle periode toe. Henk Schrader, diaken.

6 6 Schalmei NIEUWS UIT DE PAROCHIEZAAL Keinsmerweg 3, 1756 AE 't Zand De parochiezaaladministratie is geopend: dinsdag uur en uur telefoon: website: (Buiten de openingstijden -alleen voor spoed-: dhr. J.P. Schipper mevr. A.M.W. Dekker-van Hees mevr. G. Dignum-Mooy) **************************************************** Informatie Wilt U een zieke laten aflezen tijdens de vieringen in de kerk? Meldt dit even aan de administratie van de Parochiezaal. Wilt U de communie thuis ontvangen op de eerste vrijdag van de maand? Meldt U dan even aan bij de Parochiezaal. Voor communie thuis in Callantsoog: tel Financiën Opbrengst collectes van de afgelopen weken: datum totaal alle collectes Collecte Zandstee Januari 45,20 Collecte Zandstee Februari 48,95 Collecte Kerk Februari 654,53 Dank u voor uw bijdrage.

7 Pasen/april 2015 En mee het veld in! 11 Augustus 2014 kwam ik op voor de specialistenopleiding aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Vanaf november loop ik als aalmoezenier rond op Marine Kazerne Erfprins in Den Helder. De datum van je opkomst: bij defensie weet elke militair de datum van zijn of haar opkomst, die datum heeft een bepaalde waarde, het is het beginpunt van een nieuw leven. Op maandag 11 augustus begon ik met 20 anderen aan de korte officiersopleiding die speciaal is ingericht voor specialisten: mensen die als arts, tandarts, geestelijk verzorger e.d. in het leger aan de slag willen gaan. 10 Weken duurde onze opleiding, 10 weken bikkelen: exercitieles, lange afstanden lopen (marsen), sporten, schietles, militaire-ehbo-les, drie keer op bivak gaan en heel veel verschillende vakken gedoceerd krijgen in de collegezaal: militair recht, leiderschap, ethiek, etc. In een korte tijd krijg je het gevoel een militair te zijn*, weet je hoe te gedragen in de militaire organisatie, word je samen een hechte groep. Slapen op kamers met zes personen, samen eten, samen sporten, samen studeren, samen afzien. Op meerdere momenten tijdens de opleiding probeert het kader, de militairen die de leiding hebben over onze groep (ons peloton), de groep en de individuele groepsleden over grenzen te trekken. Het is een waardevolle ervaring die wij opdoen: dat wanneer je denkt ik kan niet meer, je nog een hele tijd verder kunt. En als je echt niet meer kunt, zijn er de anderen die helpen. Tijdens ons eindbivak moesten we op zondagavond met onze volle bepakking gaan lopen: helm op, zware 60 liter tas op de rug en per groep van 10 personen moesten we 2 brancards en een landmijn meenemen. We hadden nog niet gegeten. Om uur gingen we van start met de kaart van het gebied (Zuid-Limburg) in de hand, lopend van punt naar punt. Rond uur kregen we eindelijk te eten, we waren toen al behoorlijk kapot. Iemand in de groep raakte bewusteloos van de vermoeidheid en de honger. We hoopten op een ritje met de truck van Oud-Valkenburg terug naar ons bivakterrein net buiten

8 8 Schalmei de wijk Amby van Maastricht, maar nee hoor, we mochten nog terug lopen en zelfs een tijd iemand van de groep op een brancard dragen Uur kwamen we uitgeput en dodelijk vermoeid op het bivakterrein aan: dit zullen we niet snel vergeten Intussen zijn we ruim drie maanden verder en loop ik als aalmoezenier rond op Marine kazerne Erfprins in Den Helder. Wat doe je zoal? Is een vraag die mij vaak gesteld wordt. Oplopen (hier en daar een praatje maken), gesprekken voeren met matrozen in opleiding en andere collega s, lessen voorbereiden en verzorgen, deelnemen aan het SMO (Sociaal Medisch Overleg), het bezinningsmoment verzorgen tijdens het introbivak en meegaan het veld in! Dat laatste is voor mij wel de kers op de taart. Als aalmoezenier aanwezig zijn tijdens het introbivak, meegaan tijdens de grote mars of meegaan tijdens de Volharding (het eindbivak van de matrozen in de Eerste Militaire Vorming): voor mij is dat het bijzondere van ons werk: dáár zijn waar de militairen zijn. Als ze afzien en kapot gaan tijdens de Volharding, dan loop ik met ze mee. Terwijl veel van mijn groepsgenoten van de specialistenopleiding hun werk nu vooral achter een bureau doen, gaan wij als geestelijk verzorgers gewoon mee het veld in, gaan wij mee aan boord, delen we echt het gewone leven van de militairen. Dit jaar ga ik ook varen, waarschijnlijk aan boord van het fregat Zr. Ms. De Ruyter. Het varen zal weer een nieuwe dimensie geven aan het werk als aalmoezenier. Ook al ben ik zelf nog maar net begonnen, toch heb ik al heel wat bijzondere en waardevolle gesprekken en momenten meegemaakt. Al heel wat (jonge) militairen hebben hun levensverhaal met mij gedeeld. En ik deel mijn verhaal met hen en vertel daarbij wat geloven in God voor mij betekent. Verschillende mensen hebben mij gevraagd of ik het meer kerkelijke werk niet mis. Voor mij is dit werk echter een kwestie van roeping. Al

9 Pasen/april 2015 jaren praten en dromen we er als kerkgemeenschap over, om er meer naar buiten te treden, een missionaire kerk te zijn. Ik ervaar nu concreet, dat ik die missionaire kerk ben. Terugkijkend moet ik eerlijk toegeven, dat ik aan het begin van mijn pastorale werk, in 2003 als pastoraal werker in Heerhugowaard, wel eens dacht, dat ik de kerk moest redden; een beetje zoals Franciscus die eerst dacht dat hij het kerkje van San Damiano moest herstellen. Later ontdekt Franciscus, dat hij dit mag loslaten en eropuit mag trekken met de blijde boodschap. En zo is het ook met mij. Diaken Frank Kamp Frank Kamp werkte vanaf 2003 als pastoraal werker in de parochie van de H. Dionysius in Heerhugowaard, vanaf 2009 als diaken en vanaf 2013 als diaken in de parochies van regio De Noordkop (m.n. in t Zand, Anna Paulowna en Breezand). * Aalmoezeniers (en dat geldt voor alle geestelijk verzorgers bij defensie) zijn geen militairen, maar gemilitariseerde burgers. Wij mogen dus ook geen wapens meer dragen na de opleiding en staan ook buiten de hiërarchische lijn van het leger. Wij zijn als geestelijke verzorging een vrijplaats voor de militairen.

10 10 Schalmei Kruisweg voor klein en groot In de week van Pasen zal er op goede vrijdag 3 april s middags om 3 uur de kruisweg zijn. Er zal een gang langs de 14 staties gemaakt worden waarbij het verhaal van Jezus lijden en sterven zal worden verteld. De kinderen worden hierbij nauw betrokken en krijgen zelfs een speciale taak toebedeeld. Ook de kinderen die op 24 mei hun eerst H Communie doen zullen aanwezig zijn. Zij gaan een kruisje maken met kinderverdriet wat ze aan het einde van de viering bij het grote kruis buiten neer mogen zetten. Iedereen, klein en groot is van harte welkom. ACTIE VOEDSELBANK Ook in 2015 heeft de PCI gemeend een aktie voor de voedselbank te houden. Deze zal op zaterdag 4 april plaatsvinden. En we zijn heel blij dat Age en Carla wederom hun medewerking hebben verleend. Vanaf 9 uur zijn we aanwezig in de Spar om uw levensmiddelen in ontvangst te nemen. We hopen weer op een mooi resultaat!! PCI t Zand

11 Pasen/april e H Communie 24 mei, 1 e pinksterdag wordt dit jaar voor 14 jongens en meiden een dag, anders dan andere. Jade Bakker Iris Berbee Jayden van den Berg Troy lamas Stan Schilder Elise Borgman Jolijn de Wit Manu Klaver Sil Kooyman Janna Kooyman Kai Tamis Luke Pennings Tessa Hertogh en Sonne Bakker doen dan hun 1 e H Communie. Vanaf november zijn we al bezig met de voorbereiding tijdens kindernevendiensten in de kerk en werklessen in school. Dat het een prachtige onvergetelijke dag voor ze mag worden!! werkgroep 1 e H Communie

12 12 Schalmei BEDEVAARTEN NAAR BEAURAING in 2015 Beauraing is een kleine stad met ongeveer inwoners en ligt aan de rand van de Belgische Ardennen. Het is een plaats waar Maria van 29 november 1932 tot 3 januari 1933 drie en dertig maal is verschenen aan vijf eenvoudige kinderen. Drie kinderen van de fam. Voisin en twee kinderen van de fam. Degeimbre. Maria heeft toen aan hen gevraagd om veel te bidden, om een kapel te bouwen en dat men hier ter bedevaart zal komen. Maria wordt hier vereerd als de Moeder met het Gouden Hart. Door zijn ligging en eenvoud is Beauraing uitermate geschikt om als christenen enkele dagen samen met elkaar tot bezinning te komen. We leven in een wereld, waarin we dagelijks overspoeld en meegetrokken worden in een stroom van schokkende beelden en onthutsende berichten. Als gelovige christenen vinden we maar moeilijk de tijd, rust en stilte, die nodig zijn voor inkeer in ons zelf, voor contact met God en voor gebed. Onze meerdaagse bedevaarten maken stilte, rust en bezinning mogelijk.. Op deze wijze proberen we samen met u gehoor te geven aan de oproep van Maria DAT MEN TER BEDEVAART KOME. Ook in 2015 organiseert het Nederlands Beauraing Comitë pro Maria Bisdom Haarlem Amsterdam weer twee bedevaarten en een bedevaart met Extra Zorg naar Beauraing in België.

13 Pasen/april 2015 De data van de Bedevaarten in 2015 zijn : Dinsdag 2 juni t/m vrijdag 5 juni Vrijdag 21 aug. t/m maandag 24 augustus Tevens is er van dinsdag 2 t/m vrijdag 5 juni een Extra Zorgbedevaart, speciaal bestemd voor degenen, die moeilijk ter been zijn en/of extra hulp nodig hebben. Voor hen rijden touringcars met liftvoorziening. Deze Extra Zorgbedevaart staat onder leiding van een priester, een arts, verpleegkundigen en brancardiers. Vrijwilligers, die verpleegtaken of verzorgingstaken of huishoudelijke taken op zich willen nemen zijn welkom. Informatie hierover kunt u inwinnen bij onderstaand adres. Mocht u aan de oproep van Maria gehoor willen geven of wilt u meer informatie, neem dan contact op met: Bedevaarten en Extra Zorgbedevaart: R.M. de Lange - Vlaar van Santenlaan BV Heerhugowaard tel: mobiel:

14 14 Schalmei Aan alle leden van de RK kerkgemeenschap t Zand en Callantsoog. Graag wil ik u op de hoogte brengen van een verandering. Na ruim 8 jaar werkzaam te zijn geweest voor uitvaartvereniging Zijpe, heb ik besloten mijn samenwerking met deze vereniging te beëindigen. Door veranderingen in het beleid van deze vereniging, zitten het bestuur en ik niet meer op één lijn, en zie ik mij genoodzaakt mijn activiteiten voor deze vereniging neer te leggen. Echter mijn werkzaamheden als uitvaartverzorgster zal ik blijven voortzetten! U kunt een beroep op mij blijven doen voor het verzorgen van de uitvaart als een dierbare is overleden. U bent ten alle tijden vrij uw eigen uitvaartonderneming te kiezen! Ook als u elders verzekerd bent! Een lidmaatschap bij de vereniging verplicht u tot niets! Op financieel gebied heeft het géén consequenties voor u als mij inschakelt, de tarieven zijn gelijk, zowel voor leden als niet- leden van de uitvaartvereniging. Uitgebreide informatie hierover kunt u lezen op mijn website: Voor velen van u een bekend en vertrouwd gezicht in uw dorp, ik sta al vele jaren garant voor een uitvaart tot in de puntjes verzorgd, betrokken, betaalbaar en met aandacht voor uw persoonlijke wensen. Uiteraard hoop ik u onder deze omstandigheden niet op korte termijn tegen te komen, maar als de situatie zich voordoet dat u in de verdrietige omstandigheden verkeert dat een naaste is overleden, kunt u mij altijd bereiken op onderstaand telefoonnummer. Mocht u vragen hebben, kunt u uiteraard altijd contact met mij opnemen. Sandra Burger Korte Bosweg 41, 1756 CA t Zand Telefoon:

15 Pasen/april 2015 Website vernieuwd. Sommige mensen hebben misschien gemerkt dat de website van onze parochie enige weken niet bereikbaar was. Ik wil graag even uitleggen wat de reden hiervan was. Onze website was ondergebracht bij een hosting provider die het nodig vond om het pakket voor het onderhoud van de website te wijzigen. Hierdoor was het moeilijker om allerlei wijzigingen aan te brengen. Bovendien was het niet meer mogelijk om de Schalmei online in te zien of te downloaden. Dit laatste probleem zou op langere termijn pas opgelost kunnen worden. Dit was reden om op zoek te gaan een andere hosting provider. In de proefperiode is de nieuwe website (gedeeltelijk) gebouwd, maar bij de overgang van de ene provider naar de andere is de domeinnaam in quarantaine komen te staan. Hierdoor was deze niet meer bereikbaar. Er is en tussenoplossing gevonden door een andere domeinnaam aan te nemen, waardoor onze site bereikbaar was onder Op dit moment zijn alle problemen opgelost. De vernieuwde website is bereikbaar onder beide domeinnamen. U kunt dus en gebruiken om toegang te krijgen tot de website. De nieuwe website ziet er professioneler uit en het is veel gemakkelijker om wijzigingen aan te brengen. De website is echter nog niet compleet. De komende tijd zal er regelmatig nieuwe informatie op de site worden gezet. Op de nieuwe site zijn tevens veranderingen aangebracht in verband met de vorming van de Personele Unie Trinitas. Jos Beers.

16 16 Schalmei Vormselgroep Vrijdag 21 november en 12 december kwamen de vormelingen en de gastouders voor de eerste keer samen bijeen. De gastouders waren op een eerder belegde avond als wegwijs gemaakt in de eerste twee hoofdstukken. Dit geeft hen houvast om de stof op een goede manier aan de vormelingen over te brengen. Voordat ze met hun deelgroep aan de slag gingen, konden alle kinderen eerst op een speelse manier kennis met elkaar maken. Tenslotte zijn het kinderen uit t Zand, Anna Paulowna en Breezand die elkaar niet allemaal kennen. Het is de bedoeling van de coördinatoren om elke bijeenkomst te starten met een kennismakingsspel om zodoende het groepsgevoel te vergroten. Het eerste hoofdstuk had als titel Op weg en gaf inzicht in de sacramenten. Waarom heet Zondag Zondag? Waar komt de huidige priesterkleding vandaan? Wat denk je dat bij het woord vormen hoort? Hoofdstuk 2 draagt de titel Water: op zoek naar je bron. Er werd een smaaktest gehouden; waar hou jij nu van? Met een link natuurlijk naar ons geloof, ons geloof geeft smaak aan ons leven. Kan jij bij Jezus rust vinden? was een van de onderliggende vragen. Ook werd er verwezen naar hun eigen doopsel. De avond begon en eindigde met een gebed. Henk Schrader en Anita Captein zijn de diaken en catechiste, die de kinderen en de werkgroep terzijde staan. De derde en vierde avond van het vormselproject liggen inmiddels ook weer achter ons. Alle 34 kinderen, die zich voorbereiden op het Heilig Vormsel, waren voor deze bijeenkomsten te gast op de St. Jozefschool in t Zand. Het thema van de derde vormselavond was: Wind; wat zet jou in beweging? Dus, wat kan jou beroeren? Waarvoor kom je je bed uit, voor wie loop jij een stapje harder? Wind brengt de zaak ook in beweging. Het scheppingsverhaal laat zien hoe de mens pas gaat leven nadat God adem geeft. Kortom, het was weer genoeg stof om over na te denken.

17 Pasen/april 2015 De vierde avond stond in het teken van het thema: Vuur; in welk licht zie jij jezelf? Licht is nodig om te kunnen zien en om te onderscheiden. Dat geldt zowel letterlijk (richt je kaars/lampje op iets om het te kunnen zien) als figuurlijk (een onderwerp van alle kanten belichten). Dit hoofdstuk wil de kinderen stimuleren om te spelen met licht. Ze bekeken optische illusies, hebben gesproken over personen die een lichtend voorbeeld voor hen zijn en nagedacht over wijze (goede) en onwijze (verkeerde) vragen. De volgende bijeenkomst voor de kinderen is op 13 februari. De laatste 2 bijeenkomsten zijn in maart/april en vinden plaats in de Spoorbuurtschool te Anna Paulowna. Werkgroep Heilig Vormsel

18 18 Schalmei Lourdes De Lourdesreizen voor 2015 zijn bekend. De reis die vanuit t Zand en omstreken wordt georganiseerd, is van 18 tot 23 september. Wilt U ook een keer naar Lourdes, dan kunt U zonder verplichtingen informatie krijgen bij Trudy Deutekom. Lourdes de plek van Betekenis vol Ontmoeten! U mag mij bellen op het tel OOGSTDANKDAG VIERING, 3 mei a.s. Op 3 mei a.s. zal in Breezand de gezamenlijk Oogstdankdagviering worden gehouden. Voorganger in deze viering zal zijn: diaken/vlootaalmoezenier Jules Post. Diaken Post neemt dit jaar afscheid en de oogstdankdagviering zal één van zijn laatste missen in onze regio zijn. Ten tijde van het oogstdankdagweekend (die dit jaar hopelijk weer samen valt met de Bloemendagen van Anna Paulowna) zal er in de kerk van Breezand ook een expositie zijn van schilderijen, waarop bloemen het onderwerp zijn. U wordt van hart uitgenodigd voor deze viering

19 Pasen/april 2015 VIERING IN ONZE EIGEN KERK, 3 mei a.s. Door een communicatiefoutje staat er in het weekend van 2-3 mei echter ook nog een viering in onze kerk in t Zand gepland. Deze viering is tevens ter gelegenheid van het huwelijks-jubileum van het echtpaar Vlaar-Brouwer. Na deze viering zal er koffie worden geschonken, want om uur is ter gelegenheid van dat heugelijke huwelijksjubileum ook nog een concert. Dit wordt gegeven door het gemengd koor AMERILLI, uit Schagen. U bent door de familie Vlaar-Brouwer van harte uitgenodigd om zowel bij de viering als het concert aanwezig te zijn. LET OP - - PARKEREN OP 3 MEI - - IVM WIELERRONDE Het weekend van 2-3 mei zijn er verschillende activiteiten in ons dorp. Buiten genoemde kerkdienst en het concert, is zondag ook de wandeltocht van Bloeiend Zijpe EN de traditionele Wielerronde van t Zand!! De wielerwedstrijd begint al om uur!!!!!!!!!!!!!! Dus als u naar onze kerk komt en getuige wilt zijn van het concert: Parkeer dan uw auto BUITEN het parcours, want anders komt u niet meer weg. U wordt geadviseerd om uw auto bijvoorbeeld aan de Oude Rijksweg te parkeren en dan lopend de vlotbrug over te komen. Vanaf uiterlijk uur zal het parcours echt afgezet zijn en kunt u niet meer over de kruising Keinsmerweg-Kanaalkade en de kruising Keinsmerweg-Korte Bosweg/Irenestraat rijden. De laatste wedstrijd begint om 15:30 uur. Dus dan moet u wel een hele tijd wachten Zie ook het nieuws op onze eigen site voor t Zand:

20 20 Schalmei PAROCHIE-AGENDA Week van 28 maart t/m 3 april 2015 WEEKEINDE: DE GOEDE WEEK PALMZONDAG VAN HET LIJDEN VAN DE HEER zondag 29 maart 2015 't Zand Palmpasen-gezinsviering woord- en communieviering voorganger: diaken H. Schrader lector: Theo Kooijman misdienaars: Danique en Randy koor: kinderkoor Er is kindernevendienst donderdag 2 april 2015 Witte Donderdag Zandstee Eucharistieviering voorganger: Pastoor Ivan Garcia Ferman t Zand Eucharistieviering voorganger: Pastoor J. van Diepen lector: Roos van der Klaauw misdienaars: Truc en Sofie koor: gemengd koor 't Zand kerkcorvee groep 1 Parochiezaal zaalcorvee groep 3 vrijdag 3 april 2015 t Zand Kruiswegstatie Voorgangers: Theo Kooijman en Joke van Geebergen misdienaars: Cindy en Julia Koster: Trudy Deutekom

21 Pasen/april 2015 t Zand Viering rond Goede Vrijdag Kruisverering Eucharistieviering voorganger: kapelaan S. Olgrzymek lector: Gert Jan Slijkerman misdienaars: Priska en Desi Koor: Cantica Nova koster: Trudy Deutekom GEBEDSINTENTIES zondag 29 maart 2015 't Zand: Leon van der Poel, Piet en Anny Bleijendaal-Luykx en Karien, Wim Ekkebus van wie wij gedenken dat hij één jaar geleden is overleden, Jans Apeldoorn-Keyzer van wie wij gedenken dat zij één jaar geleden is overleden, Ronny Sneekes. Vieringen dit weekeinde in de regio: Woensdag 1 april Oliewijding St. Bavo in Haarlem Donderdag 2 april 2015 WITTE DONDERDAG Buscollecte "Vastenactie" Kerk Voorganger Koor Organist Bijzonderheden Ten Anker Garcia Samenzang De Visser Petrus en Paulus Garcia Cantemus Domino De Visser voetwassing Anna Paulowna Olgrzymek Caeciliakoor Samen met Breezand Den Burg Granneman Dameskoor Geen viering: Breezand, Julianadorp Wit Vrijdag 3 april 2015 GOEDE VRIJDAG LIJDEN EN STERVEN VAN DE HEER Buscollecte "Vastenactie" Rood Kerk Voorganger Koor Organist Bijzonderheden Petrus en Paulus Garcia Samenzang V.d. Veen kruisweg Breezand Parochianen kruisweg Anna Paulowna Parochianen Zimra Mosk kruisweg + kinderen Den Burg Parochianen Gospeltrain kruisweg De Cocksdorp Parochianen Cocksdorp kruisweg Ten Anker Olgrzymek Samenzang V.d. Veen kruisweg Willibrord Parochianen Willibrordkoor Bakker kruisverering Den Burg Granneman Herenkoor kruisverering Petrus en Paulus Garcia Samenzang V.d. Veen kruisverering Samenvaartkerk Captein/ds. oec.dienst

22 22 Schalmei PAROCHIE-AGENDA Week van 4 april t/m 10 april 2015 WEEKEINDE: PAASZATERDAG/STILLE ZATERDAG zaterdag 4 april 2015 t Zand Broodjes zegenen voor de Poolse mensen 't Zand Echaristieviering Paaswake voorganger: Pastoor I. Garcia Ferman lector: Breggit Smit misdienaars: Sijm en Danique koor: Gemengd Koor koster: Gré Beers en Ton Heemskerk zondag 5 april 2015 Eerste Paasdag 't Zand Echaristieviering voorganger: Kapelaan S. Olgrzymek lector: Bea Konijn misdienaars: Björn en Nancy koor: Ritmisch Koor koster: Trudy Deutekom eucharistieviering in de Poolse taal voorganger: pastoor D.K. Obiedzinski maandag 6 april 2015 Tweede Paasdag t Zand Regio Viering voorganger: Pastoor I. Garcia Ferman lector: Mary de Wit misdienaars: Truc en Randy koor: Cantica Nova koster: Gré Beers donderdag 9 april 2015 Zandstee Viering rond woord en tafel voorganger: Breggit Smit Parochiezaal zaalcorvee groep 4

23 Pasen/april 2015 GEBEDSINTENTIES zaterdag 4 april 2015 't Zand: Overleden ouders Koks-Riemerts, overleden ouders Niek en Bets Klaver-Velzeboer, Kees Droogh, Wim Ekkebus, Overleden familie André en Lies Hertogh-Way, overleden familie Sneekes-Volkers, Arie en Riet Deuterom-Huijberts, Cees Pancras, Adrianus Noot en Hendrika Noot-Vader, Pastor Ben van Sante, overleden ouders Groot-Schilder, Thea van Aanholt, overleden ouders Groot-Stuijt, Leon van der Poel, overleden ouders Deutekom Strooper, Dirk en Maria Seijts-Bakker, overleden ouders Theodorus Zuurbier en Aafra Zuurbier de Groot, Jacobus en Margaretha Kooijman de Wit en Ellen. Zaterdag 4 april 2015 PAASZATERDAG / STILLE ZATERDAG Heilige Paasnacht van zaterdag op zondag Buscollecte "Vastenactie" Hoogfeest Kerk Voorganger Koor Organist Bijzonderheden Ten Anker Garcia Samenzang De Visser Breezand Olgrzymek Encore! Willibrord Van Diepen Willibrordkoor Bakker Den Burg Granneman/Schrader Anna Paulowna Olgrzymek Rhythm Voice Petrus en Paulus Garcia PP-koor V.d. Veen Doopsel Zondag 5 april 2015 VERRIJZENIS VAN DE HEER Paaszondag Buscollecte "Vastenactie" Hoogfeest 1 Kerk Voorganger Koor Organist Bijzonderheden Oudeschild Granneman/Schrader Oudeschild Petrus en Paulus Van Diepen PP-koor De Visser Willibrord Parochianen Samenzang Anna Paulowna Garcia PP-koor Breezand Captein Dameskoor De Cocksdorp Parochianen De Cocksdorp Den Burg Granneman/Schrader Dameskoor Maandag 6 april 2015 TWEEDE PAASDAG Buscollecte "Vastenactie" Kerk Voorganger Koor Organist Bijzonderheden 't Zand Garcia Cantica Nova De Visser Regioviering Geen viering: Den Helder, Breezand, Anna Paulowna en Texel

24 24 Schalmei PAROCHIE-AGENDA Week van 11 t/m 17 april 2015 WEEKEINDE: 2 E ZONDAG VAN PASEN zaterdag 11 april 2015 't Zand Eucharistieviering voorganger: Pastoor I. Garcia Ferman lector: Jos Beers misdienaars: Cindy en Julia m.m.v. Joke van Geebergen en Annelies Komen koster: John Vink Er is kindernevendienst voor de kinderen van de Eerste Heilige Communie donderdag 16 april 2015 Zandstee Viering rond woord en tafel voorganger: Diaken Henk Schrader 't Zand kerkcorvee groep 2 Parochiezaal zaalcorvee groep 5

25 Pasen/april 2015 GEBEDSINTENTIES zaterdag 11 april 2015 't Zand: Steef de Wit Vieringen dit weekeinde in de regio: april e ZONDAG VAN PASEN / BELOKEN PASEN Zondag van de goddelijke Barmhartigheid 2 Kerk Voorganger Koor Organist Bijzonderheden Ten Anker Schrader Samenzang De Visser Anna Paulowna Schrader Klein Koor Petrus en Paulus Garcia/Post PP-koor V.d. Veen Afscheid Vlootaalmoezenier Jules Post / koffie Willibrord Captein Samenzang De Wit Breezand Schrader KoorBisNis Den Burg Olgrzymek Eerste Heilige Communie

26 26 Schalmei PAROCHIE-AGENDA Week van 18 t/m 24 april 2015 WEEKEINDE: 3 E ZONDAG VAN PASEN zondag 19 april 2015 't Zand Woord en Communieviering voorganger: Jos Beers lector: Annemarie Schilder misdienaars: Priska en Sofie koor: Ritmisch koor koster: Ton Heemskerk donderdag 23 april 2015 Zandstee eucharistieviering in de Poolse taal voorganger: pastoor D.K. Obiedzinski Viering rond woord en tafel voorganger: Jos Beers 't Zand Parochiezaal zaalcorvee groep 6

27 Pasen/april 2015 GEBEDSINTENTIES zondag 19 april 2015 't Zand: Ronny Sneekes, Arie en Riet Deutekom- Huijberts, Cees Pancras, Piet Dekker. Vieringen dit weekeinde in de regio: april e ZONDAG VAN PASEN 3 Kerk Voorganger Koor Organist Bijzonderheden Ten Anker Garcia Samenzang De Visser Breezand Parochianen Encore! Oosterend Schrader Oosterend Petrus en Paulus Van Diepen?? Cantemus Domino De Visser Willibrord Garcia Young Sound Eef & Jan Eerste Heilige Communie Anna Paulowna Parochianen Caeciliakoor Den Burg Schrader Herenkoor

28 28 Schalmei PAROCHIE-AGENDA Week van 25 april t/m 1 mei 2015 WEEKEINDE: 4 E ZONDAG VAN PASEN zaterdag 25 april 2015 't Zand Eucharistieviering voorganger: Pastoor I. Garcia Ferman lector: Gert Jan Slijkerman misdienaars: Sijm en Desi koor: Cantica Nova koster: Trudy Deutekom donderdag 30 april 2015 Zandstee Viering rond woord en tafel voorganger: Bea Konijn 't Zand kerkcorvee groep 3 Parochiezaal zaalcorvee groep 7

29 Pasen/april 2015 GEBEDSINTENTIES zaterdag 25 april 2015 t Zand: Overleden familie Sneekes-Mosch, overleden familie van Diepen-Poland, Maria Vu Thi Man en Yné Pham Thi Men, Maria en Anton, Jozef en Rosa, Kees Droogh, Overleden ouders Niek Klaver en Bets Klaver Velzeboer. Vieringen dit weekeinde in de regio: april e ZONDAG VAN PASEN ZONDAG v.d. GOEDE HERDER/Roepingen zondag 4 Kerk Voorganger Koor Organist Bijzonderheden Ten Anker Schrader Samenzang De Visser t Zand Garcia Cantica Nova De Visser Anna Paulowna Olgrzymek Zimra Petrus en Paulus Olgrzymek PP-koor V.d. Veen Latijnse viering Willibrord Schrader Willibrordkoor Bakker koffie Den Burg Priester/diaken Gospeltrain koffie Breezand Garcia Breezangertjes Eerste Heilige Communie Collecte: Voor de priesteropleiding desbetreffende diocees

oktober 2015 - Rozenkransmaand

oktober 2015 - Rozenkransmaand oktober 2015 - Rozenkransmaand 2 Oktober Rozenkransmaand De maand oktober wordt van oudsher ook wel de Rozenkransmaand genoemd. In deze maand is er bijzondere devotie tot de H. Maagd Maria, de moeder van

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

Mariamaand - mei 2015

Mariamaand - mei 2015 201 Mariamaand - mei 2015 2 Een gebed tot Maria dat Heilige Franciscus van Assisi zelf heeft gemaakt, de begroeting van de heilige Maagd Maria: Wees gegroet, heilige Vrouwe, hoogheilige koningin, Moeder

Nadere informatie

de Schalmei DEZE MAAND IN DE SCHALMEI: Van de diaken Nieuws uit de parochiezaal Redactionele stukken Parochieagenda Kinderpagina Contactgegevens

de Schalmei DEZE MAAND IN DE SCHALMEI: Van de diaken Nieuws uit de parochiezaal Redactionele stukken Parochieagenda Kinderpagina Contactgegevens Februari 2016 2 3 DEZE MAAND IN DE SCHALMEI: bladzijde de Schalmei Uitgave van en voor de r.k. parochiegemeenschap Onze Lieve Vrouw Visitatie te 't Zand N.H. 30e jaargang nr. 2 februari 2016 Van de diaken

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

juli - augustus

juli - augustus 201 juli - augustus 2015 2 Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid In de Naam van de Vader... (Kruisteken) Begin: Credo, Onze Vader Wees gegroet Op de grote kralen: Eeuwige Vader, ik offer U op het

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal?

Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wat is de betekenis van urbi et orbi? Door wie is Jezus verraden? Wat vieren we op Pasen? Wanneer herdenken we het laatste avondmaal? Wanneer herdenken we de kruisiging en dood van Jezus? Welke liturgische

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

de Schalmei DEZE MAAND IN DE SCHALMEI: Uitgave van en voor de r.k. parochiegemeenschap Onze Lieve Vrouw Visitatie te 't Zand N.H.

de Schalmei DEZE MAAND IN DE SCHALMEI: Uitgave van en voor de r.k. parochiegemeenschap Onze Lieve Vrouw Visitatie te 't Zand N.H. september 2015 2 3 DEZE MAAND IN DE SCHALMEI: de Schalmei Uitgave van en voor de r.k. parochiegemeenschap Onze Lieve Vrouw Visitatie te 't Zand N.H. bladzijde Van de Diaken 4 Nieuws uit de parochiezaal

Nadere informatie

Inleiding Christendom

Inleiding Christendom Wie zijn de grondleggers van het christendom? Jezus zei: Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren

Nadere informatie

maandag 14 april 2014 dinsdag 15 april 2014 woensdag 16 april 2014 Witte Donderdag 17 april 2014 Avondgebed 19.30 uur Ds. S. Janse

maandag 14 april 2014 dinsdag 15 april 2014 woensdag 16 april 2014 Witte Donderdag 17 april 2014 Avondgebed 19.30 uur Ds. S. Janse Sionbrief voor de Stille Week en Pasen NIEUWSBRIEF VAN DE GEREFORMEERDE SIONKERK AMEIDE JAARGANG 3 nr.15a 9-4-2014 Diensten in de Stille Week In de Stille Week, de week voor Pasen, is er op maandag, dinsdag

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016 NIEUWS UIT EIGEN GEMEENSCHAP Parochie-avond op 25 april om 20.00 uur in De Mantel De afgelopen maanden hebben we veel ondernomen. We hebben voor het eerst draaiboeken gemaakt voor de weken rond Pasen en

Nadere informatie

week 16-2014 Aan al onze abonnees van harte EEN ZALIG PAASFEEST! DE STEEN IS WEGGEROLD

week 16-2014 Aan al onze abonnees van harte EEN ZALIG PAASFEEST! DE STEEN IS WEGGEROLD week 16-2014 Aan al onze abonnees van harte EEN ZALIG PAASFEEST! DE STEEN IS WEGGEROLD De ochtend is nog pril, de zon gaat op in pastelkleuren als Maria van Magdala doet wat haar hart haar ingeeft: de

Nadere informatie

eertigdagentijd en Pasen

eertigdagentijd en Pasen Naam: eertigdagentijd en Pasen V Datum: 1. Veertigdagentijd Vink twee goede antwoorden aan. De veertigdagentijd is een soort woestijntijd, omdat er veel woestijnen zijn in de landen van het Zuiden (en

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden?

at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden? Naam: Datum: at maakt mij gelukkig? Wie wil ik worden? W Evaluatie 1. Jezus heeft een droom van een wereld In de Bergrede noemt Jezus een aantal mensen op die bouwen aan het Rijk van God. Geef drie voorbeelden

Nadere informatie

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd ProJOP jeugdwerk VPKB 40 Days stilstaan in de 40 dagentijd Hey! Voor je ligt 40 Days. De veertigdagentijd is de periode waarin we uitkijken naar Pasen, het feest van Jezus opstanding. Onderweg lezen we

Nadere informatie

Parochie nodig. Pagina 1

Parochie nodig. Pagina 1 Parochie nodig Katholiek worden Wanneer u als volwassene er over nadenkt om katholiek te worden willen wij u daar graag bij begeleiden. Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden dan kunt u contact

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het Christendom Naam: Het Christendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

VIERENDE GEMEENSCHAP...

VIERENDE GEMEENSCHAP... ... IN EEN BIDDENDE EN VIERENDE GEMEENSCHAP... KEN JIJ DE EN? 7 is al eeuwenlang een heilig getal. De zevende dag bijvoorbeeld is een rustdag. Zo zijn er ook zeven sacramenten, zeven belangrijke momenten

Nadere informatie

Deze keer maar liefst 4 preken in een. Veel leesplezier!

Deze keer maar liefst 4 preken in een. Veel leesplezier! Deze keer maar liefst 4 preken in een. Veel leesplezier! Preek op de Witte Donderdag jaar C - 2016 Welkom beste mensen bij deze heilige mis op Witte donderdag. Beste mensen Vanavond op de witte donderdag

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

eertigdagentijd en Pasen

eertigdagentijd en Pasen Naam: eertigdagentijd en Pasen V 1. Veertigdagentijd Datum: Vink twee goede antwoorden aan. De veertigdagentijd is een soort woestijntijd, omdat er veel woestijnen zijn in de landen van het Zuiden (en

Nadere informatie

Parochie Breda Centrum

Parochie Breda Centrum HIJ IS OPGESTAAN VOOR ONS Mei 2017 Parochie Breda Centrum Dinsdag 2 mei 11.00 Antoniuskathedraal: 3e dinsdag Antoniusnoveen ZATERDAG 6 mei ZATERDAG-ZONDAG 6 / 7 mei VIERDE ZONDAG VAN PASEN - ROEPINGENZONDAG

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

LITURGISCHE VIERINGEN

LITURGISCHE VIERINGEN Federatie Sint-Kruis Week 25 dd 24-06-2015 LITURGISCHE VIERINGEN UIT DE LITURGISCHE KALENDER Zondag 28 juni: Dertiende zondag door het jaar: Opwekking van het dochtertje van Jaïrus (Mc. 5, 21-43). Zondag

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

DE KERKELIJKE UITVAART

DE KERKELIJKE UITVAART DE KERKELIJKE UITVAART Parochie H. Johannes de Doper Deze brochure over de kerkelijke uitvaart is een uitgave van de parochie H. Johannes de Doper. Jaar van uitgave: 2016 2 Gestorven voor deze wereld Sterven

Nadere informatie

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64

Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Jullie pastoor vd Weide Activiteiten kalender RK kerk Singel 64 Datum Activiteit Aanvang Bijzonderheden 3 November Allerzielen 11:00 uur De liturgische kleur is paars. De paaskaars brandt. Er is een Eucharistieviering.

Nadere informatie

NIEUWS UIT REGIO DE NOORDKOP

NIEUWS UIT REGIO DE NOORDKOP NIEUWS UIT REGIO DE NOORDKOP Regio breed? Omarm het! Ziekenzalving Een keer per jaar houden wij een eucharistieviering in de Keyzershof te Anna Paulowna waarin de mensen het H. Oliesel kunnen ontvangen.

Nadere informatie

Preek 8 mei 2016 met Hemelvaart afbeeldingen

Preek 8 mei 2016 met Hemelvaart afbeeldingen Lieve gemeente, Afgelopen donderdag was het Hemelvaartsdag. Een feest waar we ons als vrijzinnigen niet zo heel veel bij voor kunnen stellen. Wat moeten we van dit verhaal nog geloven en wat heeft het

Nadere informatie

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Voorganger: Ds. M.N. Ariesen-Holwerda Organist: Kees Nottrot Pianist: Peter Wagenaar Afkondigingen Zingen van een psalm 122: 1 en

Nadere informatie

Kinderviering. In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs

Kinderviering. In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs In samenwerking met Vera Vastesaeger Coördinator Pastoraal op School, Basisonderwijs Intredelied: Ga je mee Ga je mee? Zeg niet nee, maar sta op en doe mee. Zet je voetstappen in die van mij. Volg het

Nadere informatie

RK PAROCHIE DE GRAANKORREL 2015-2016

RK PAROCHIE DE GRAANKORREL 2015-2016 RK PAROCHIE DE GRAANKORREL 2015-2016 Jeany Bourne-Wijngaarde Marcia Reboe Adele Langkemper 06 48 61 71 62 Afwezigheid melden Kerkcentrum: De Drie Stromenkerk Renswoudestraat 75, 1106 BJ Amsterdam -2- Beste

Nadere informatie

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is:

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Een symbool is iets wat je helpt herinneren of je in

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn

Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn Uitvaartviering in de Emmaüsparochie in Uithoorn informatie voorafgaand aan het gesprek over de uitvaart Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Mt 28,6 Inleiding Het is belangrijk

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Aan alle jongeren in België

Aan alle jongeren in België Aan alle jongeren in België Beste jongeren, De paus roept regelmatig elke twee of drie jaar bisschoppen van de hele wereld bijeen, om samen na te denken over belangrijke thema s uit het leven van de Kerk

Nadere informatie

Oasemoment "Eucharistie vieren" Emmaüsparochie - donderdag 23 januari 2014

Oasemoment Eucharistie vieren Emmaüsparochie - donderdag 23 januari 2014 Oasemoment "Eucharistie vieren" Emmaüsparochie - donderdag 23 januari 2014 (Centraal staat een verlaagd altaar; op het altaar liggen alleen de scherven van een bloempot) Bijbeltekst en inleiding We lezen

Nadere informatie

Nr. 54: 23 maart 2013 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings

Nr. 54: 23 maart 2013 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings Nr. 54: 23 maart 2013 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings Spoor ❶ Het begin Stille Week De week die morgen (zondag) begint, noemen we wel de Stille Week. Het is

Nadere informatie

Dienst Geestelijke Verzorging

Dienst Geestelijke Verzorging Dienst Geestelijke Verzorging Patiënt en dan? U bent in het ziekenhuis opgenomen en er komt veel op u af. Deze situatie kan veel vragen oproepen en geestelijk behoorlijk zwaar zijn. Als u behoefte hebt

Nadere informatie

Samen met Jezus op weg

Samen met Jezus op weg Samen met Jezus op weg KERK & WERELD Korte Schipstraat 16 2800 Mechelen Tekst: Myrjam De Keyser 1. De laatste keer samen Jezus en zijn leerlingen willen graag het paasfeest vieren. Daarvoor zijn ze naar

Nadere informatie

LIEFDE. liefde is... alles begrijpen van elkaar zonder iets te zeggen. liefde is... alle ruzietjes weer snel bijleggen.

LIEFDE. liefde is... alles begrijpen van elkaar zonder iets te zeggen. liefde is... alle ruzietjes weer snel bijleggen. Maart 2017 2 LIEFDE liefde is... alles begrijpen van elkaar zonder iets te zeggen. liefde is... alle ruzietjes weer snel bijleggen. liefde is... naar elkaar luisteren en elkaar vertrouwen, maar het allerbelangrijkste

Nadere informatie

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen.

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen. Ellen en Patrick Nooit meer je stem, nooit meer je lach, Alles gaat terug, naar die éne dag. De pijn vanbinnen, het doet zo n zeer, Ze zeggen dat het mindert, maar wanneer... Intredelied: M n oma is gestorven

Nadere informatie

Jezus geeft zijn leven voor de mensen

Jezus geeft zijn leven voor de mensen Eerste Communieproject 38 Jezus geeft zijn leven voor de mensen Niet iedereen gelooft in Jezus In les 5 hebben we gezien dat Jezus vertelt over de Vader. God houdt van de mensen. Hij vergeeft je zonden.

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST

ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST ZO MOOI WAS ONS KERST-STERREN-FEEST Ondanks het barre winterweer hebben we op 20 december jl. een bijzonder en heel fijn kerstfeest gevierd. De H.J. Smitband speelde de sterren van de hemel en het Geuzenborgkoor

Nadere informatie

Plechtigheden Goede Week en Pasen

Plechtigheden Goede Week en Pasen Plechtigheden Goede Week en Pasen 1 april Palmzondag 10.00 uur Hoogmis Jezus wordt feestelijk onthaald in Jeruzalem. Wij vieren de Eucharistie met palmwijding en processie en nodigen jong en oud hierbij

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Het sacrament van. De eucharistie. Sacramenten

Het sacrament van. De eucharistie. Sacramenten Het sacrament van De eucharistie Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Welke ster imponeert ons?

Welke ster imponeert ons? Welke ster imponeert ons? Kerstspecial 2016 Parochie St. Barnabas & Parochie H. Bartholomeus Haastrecht Schoonhoven Algemene informatie Pastoor J.E.M. van der Mee 0182-382455 vandermee@kerkmail.nl St.

Nadere informatie

Jezus blijft altijd bij ons

Jezus blijft altijd bij ons Eerste Communieproject 46 Jezus blijft altijd bij ons Jezus staat op uit het graf Jezus is dood. In les 7 heb je gezien dat Jezus wordt vermoord. De vrienden van Jezus zijn bedroefd. Ze leggen Hem in een

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

Liturgie avondgebed in de Stille Week in de Michaëlskerk. Aanvang uur dinsdag 11 april Sterk en dapper

Liturgie avondgebed in de Stille Week in de Michaëlskerk. Aanvang uur dinsdag 11 april Sterk en dapper Liturgie avondgebed in de Stille Week in de Michaëlskerk Voorbereid door gemeenteleden Aanvang 19.30 uur dinsdag 11 april 2017 Sterk en dapper Sterk en dapper is jezelf, anderen en situaties accepteren.

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Vandaag is rood. Pinksteren 2014 Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Dat mooie rood was ooit voor mij Een kleur van passie

Nadere informatie

Werkbladen basisonderwijs. Naam leerling:

Werkbladen basisonderwijs. Naam leerling: Werkbladen basisonderwijs Naam leerling: Inhoud: Uitleg werkbladen Deze werkbladen horen bij de film Jerusalem. Een film die gaat over Jeruzalem, een van de oudste steden ter wereld. Ontdek waarom Jeruzalem

Nadere informatie

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Openingslied: ZJ 713: God is de Herder. Begroeting P. Wij mogen ons gedragen weten door God, behoeder van alle leven,

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. ZATERDAG-ZONDAG 1 / 2 april VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

NIEUWSBRIEF. ZATERDAG-ZONDAG 1 / 2 april VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD VAN KRUIS NAAR OPSTANDING April 2017 Parochie Breda Centrum ZATERDAG 1 april ZATERDAG-ZONDAG 1 / 2 april VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 17.00 Begijnhof: samenzang ZONDAG 2 april 10.30 Antoniuskathedraal:

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

Eucharistie vieren. Dankzegging

Eucharistie vieren. Dankzegging Eucharistie Eucharistie vieren viering van de eucharistie is in de Kerk van levensbelang. Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) noemt de viering van het EDe sacrament van de eucharistie bron en hoogtepunt

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

Paasviering 2014. Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding.

Paasviering 2014. Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding. Welkom Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding. Gebed (groep 6) Lieve God, we zijn hier bij elkaar gekomen om Pasen te vieren het feest van de opstanding

Nadere informatie

Op 5 december is het Sinterklaasfeest. Hoe wordt dat gevierd? Van welke god wordt de verjaardag gevierd op Ganesj-Chaturti?

Op 5 december is het Sinterklaasfeest. Hoe wordt dat gevierd? Van welke god wordt de verjaardag gevierd op Ganesj-Chaturti? Feestentriviant voorkant vragenkaarten Op 5 december is het Sinterklaasfeest. Hoe wordt dat gevierd? Van welke god wordt de verjaardag gevierd op Ganesj-Chaturti? Hoe heet het feest ter ere van koning

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Afgelopen maandag hebben we met de deelnemers van de kring Eigentijds Bijbellezen Paasverhalen gelezen. Vier verhalen van de opstanding, verteld door

Nadere informatie

Vogelenzang OLV Tenhemelopneming. Heemstede BAVO. Heemstede OLV Hemelvaart Zaterdag 6 februari. Bennebroek Jozef. Datum. Jaar C

Vogelenzang OLV Tenhemelopneming. Heemstede BAVO. Heemstede OLV Hemelvaart Zaterdag 6 februari. Bennebroek Jozef. Datum. Jaar C Zaterdag 6 februari Zondag 7 februari W & C viering Eucharistieviering Eucharistieviering Eucharistieviering 5e zondag door het jaar Pastor Dekker Pastor Quadvlieg en Pastor Geels Senioren Diaken v. Peperstraten

Nadere informatie

Maria, de moeder van Jezus

Maria, de moeder van Jezus Maria, de moeder van Jezus Kerstoverdenking Rotary 2014 1. Maria in de kerkgeschiedenis 2. Maria in de Bijbel 3. Boodschap 1. Wees gegroet Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie

Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie 1 van 8 26-1-2016 11:59 Enquête 2016 Thomas a Kempisparochie In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over uw ervaringen met de Thomas a Kempisparochie. Ons doel is beter in beeld te krijgen waar

Nadere informatie

Sassenheim, september 2014. Beste jongere,

Sassenheim, september 2014. Beste jongere, Sassenheim, september 2014 Beste jongere, Als je gedoopt bent en in groep 8 of de brugklas zit, wordt je nu uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende stap in je leven, de voorbereiding op het sacrament

Nadere informatie

Parochie Sint Christoffel

Parochie Sint Christoffel Parochie Sint Christoffel Het sacrament van de Eucharistie (1 e communie) St. Paulus Bekering St. Joseph RK Open Hof H. Maria Koningin St. Caecilia H. Jozef Inhoud Inhoudsopgave pag.: 2 Voorwoord pag.:

Nadere informatie

PAASQUIZ. met antwoorden en enkele gedachten

PAASQUIZ. met antwoorden en enkele gedachten PAASQUIZ met antwoorden en enkele gedachten 1. Waar ligt de oorsprong van Pasen? 0 Bij de Joodse Pesach 0 Bij de Islam 0 Bij de Pesach van de moslims 0 Bij de eerste eieren die in de lente gelegd werden

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT

GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-JACOBUS LICHTERVELDE GELOOFSGEMEENSCHAP SINT-HENRICUS TORHOUT Voorwoord Vooreerst willen we jou een goeie dag wensen, jij die nu deze folder leest. Een goeie dag vanwege jullie

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

Thema: Een uitnodiging!

Thema: Een uitnodiging! Orde van dienst Protestantse gemeente te Wormerveer Zondag 8 oktober 2017 Thema: Een uitnodiging! Deze dienst is voorbereid samen met de werkgroep erediensten met en voor mensen met een beperking Voorganger:

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk!

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk! Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs Thema: delen maakt je rijk! Voorganger : Tina Kerssies Organist : Fokke v d Woude Welkom en mededelingen Aansteken van de liturgiekaars

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het jodendom Naam: Het jodendom Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden op www.geloofik.nl.

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Ik hoop voor u dat u ooit eens flink verliefd bent geweest. Niet zo n beetje van: die of die vind ik best aardig. Misschien wordt dat nog wel eens wat

Nadere informatie

Samen zingen. Zwaai, zwaai, zwaai, met jonge groene takken. Zing, nu nader komt op een ezel nooit bereden Hij die doet wat moet gedaan.

Samen zingen. Zwaai, zwaai, zwaai, met jonge groene takken. Zing, nu nader komt op een ezel nooit bereden Hij die doet wat moet gedaan. Samen zingen Zwaai, zwaai, zwaai, met jonge groene takken. Zing, nu nader komt op een ezel nooit bereden Hij die doet wat moet gedaan. Aansteken paaskaars Om te beginnen, goede God geeft U op aarde licht;

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2014 Ds. W.E. den Hertogschool Kling klokjes klingelingeling, kling klokjes kling. Laat de boodschap horen: Jezus is geboren, Voor die blijde klanken, willen wij God danken. Kling klokjes klingelingeling,

Nadere informatie

Liturgische bloemschikkingen Pasen Eerste Paasdag. Stille Zaterdag, Paaswake. Zondag 27 maart U zij de glorie, opgestane Heer.

Liturgische bloemschikkingen Pasen Eerste Paasdag. Stille Zaterdag, Paaswake. Zondag 27 maart U zij de glorie, opgestane Heer. Liturgische bloemschikkingen Pasen 2016 Eerste Paasdag Zondag 27 maart 2016 U zij de glorie, opgestane Heer. Wij hebben geprobeerd een schikking te maken waar in "beweging" zichtbaar wordt. De treurwilgtakjes

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Voorganger: Organist: m.m.v. ds. Nita van der Horst-Kattenberg Marco 't Hart leiding van de kinderkerk -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie