de Schalmei DEZE MAAND IN DE SCHALMEI: Pasen/april 2015 Uitgave van en voor de r.k. parochiegemeenschap Onze Lieve Vrouw Visitatie te 't Zand N.H.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de Schalmei DEZE MAAND IN DE SCHALMEI: Pasen/april 2015 Uitgave van en voor de r.k. parochiegemeenschap Onze Lieve Vrouw Visitatie te 't Zand N.H."

Transcriptie

1 Pasen/april 2015

2 2 Schalmei Wonder In de stilte van het voorjaar heb ik het wonder wel eens ontmoet Als het witte bloesems sneeuwde in het gras En ik heb het laten sneeuwen Laten sneeuwen op mijn hoed In de stilte van het voorjaar Dat je zachtjes schreien doet In de volte van de zomer Zag ik ook het wonder staan In de veldboeketten en het gouden koren En in de nachten vol met sterren En een dichterlijke maan Kon ik het lieve liedje van het wonder horen De een noemt het wonder De ander het lot Wie weet hoe het heet mag het zeggen De een zegt het is wonder De ander zegt God Maar d'r is niemand die het uit weet te leggen Toch zijn er soms van die momenten Dan zie je veel meer dan je ziet Dan zie je het wonder van lente Of het nou God is of niet Dan voel je van binnen het wonder Dat meer is dan de bloei van een boom Dat is toch heel bijzonder Ook al heeft het iets van een droom (Toon Hermans)

3 Pasen/april 2015 DEZE MAAND IN DE SCHALMEI: de Schalmei Uitgave van en voor de r.k. parochiegemeenschap Onze Lieve Vrouw Visitatie te 't Zand N.H. bladzijde Van de diaken 4 Nieuws uit de Parochiezaal 6 Redactionele stukken 7 Parochieagenda 20 Kleurrijke feesten 30 Kleurrijk samenleven 32 Contactgegevens 36 Kinderpagina e jaargang nr. 4 Pasen/april 2012 De Schalmei wordt 3x per jaar bij U thuisbezorgd: het kerst-, het paas- en het septembernummer. De andere maanden ligt de Schalmei tijdig achterin de kerk. Oplage: 825 ex. Redaktie-adres: Kanaalkade AD 't Zand tel Inleveren kopie voor het maartummer: uiterlijk vrijdag 10 april 2015

4 4 Schalmei VAN DE DIAKEN Beste parochianen, gisteren was ik nog even in de tuin aan het werk. Een aantal planten, die ik in de schuur had gezet konden naar buiten en de clematis moest nog gesnoeid worden. En aan de clematis zag ik al weer groene knopjes zitten. Heel klein nog maar, maar het begin is er. De Lentetuin in Breezand, die zijn deuren weer kon openen. En mijn vrouw, die heel enthousiast vertelde dat ze de eerste lammetjes had gezien. En elk jaar blijft het weer bijzonder, als je de natuur weer op ziet komen. Jong fris groen uit oude takken. Ook in een periode waarin we uitzien naar Pasen; het feest waarbij we de verrijzenis van Christus herdenken. De weg naar Pasen is een weg van veertig dagen. Deze veertig dagen verwijzen naar de veertig dagen die Jezus in de woestijn doorbracht om zich te bezinnen op zijn levensopdracht. Ook voor ons kan deze periode er een van bezinning op onze levensopdracht als christen zijn. En ik denk, dat onze belangrijkste opdracht is, om goed met elkaar om te gaan. Die opdracht geldt altijd, maar krijgt in de veertigdagentijd nóg meer nadruk. We richten ons dan bewust op groepen mensen die duidelijk behoefte aan hulp hebben. In onze parochies staat de Vastenaktie, ook dit jaar, weer in het teken van het project van Mariëtte Berbee voor een kraamkliniek in Oeganda. Onlangs zag ik een foto van haar in de krant. Ze had een Oegandees kindje in haar arm. Ze straalde helemaal. In het Noordhollands Dagblad werd aandacht geschonken aan ons regionale vastenproject. Een prachtig initiatief. En natuurlijk hoeven we niet allemaal van zulke projecten te organiseren. Het goed doen kan ook in onze eigen omgeving gebeuren. Voor iemand even een boodschap doen die ziek is.

5 Pasen/april 2015 Of even een kaartje in de bus doen, bij iemand die net uit het ziekenhuis ontslagen is. Maar bezinning op je opdracht als christen, vraagt meer dan iets voor een ander doen of een project financieel te steunen. Het vraagt ook om inkeer in jezelf. Hoe leef ik? Wat kan ik, in mijn situatie, voor anderen betekenen? Jezus liet zich bij alles wat Hij deed leiden door de Geest van God. De veertigdagentijd is bij uitstek een geschikte tijd om dat ook te doen: vragen om leiding door Gods Geest op onze weg door het leven. Ik wens U een bezinningsvolle periode toe. Henk Schrader, diaken.

6 6 Schalmei NIEUWS UIT DE PAROCHIEZAAL Keinsmerweg 3, 1756 AE 't Zand De parochiezaaladministratie is geopend: dinsdag uur en uur telefoon: website: (Buiten de openingstijden -alleen voor spoed-: dhr. J.P. Schipper mevr. A.M.W. Dekker-van Hees mevr. G. Dignum-Mooy) **************************************************** Informatie Wilt U een zieke laten aflezen tijdens de vieringen in de kerk? Meldt dit even aan de administratie van de Parochiezaal. Wilt U de communie thuis ontvangen op de eerste vrijdag van de maand? Meldt U dan even aan bij de Parochiezaal. Voor communie thuis in Callantsoog: tel Financiën Opbrengst collectes van de afgelopen weken: datum totaal alle collectes Collecte Zandstee Januari 45,20 Collecte Zandstee Februari 48,95 Collecte Kerk Februari 654,53 Dank u voor uw bijdrage.

7 Pasen/april 2015 En mee het veld in! 11 Augustus 2014 kwam ik op voor de specialistenopleiding aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Vanaf november loop ik als aalmoezenier rond op Marine Kazerne Erfprins in Den Helder. De datum van je opkomst: bij defensie weet elke militair de datum van zijn of haar opkomst, die datum heeft een bepaalde waarde, het is het beginpunt van een nieuw leven. Op maandag 11 augustus begon ik met 20 anderen aan de korte officiersopleiding die speciaal is ingericht voor specialisten: mensen die als arts, tandarts, geestelijk verzorger e.d. in het leger aan de slag willen gaan. 10 Weken duurde onze opleiding, 10 weken bikkelen: exercitieles, lange afstanden lopen (marsen), sporten, schietles, militaire-ehbo-les, drie keer op bivak gaan en heel veel verschillende vakken gedoceerd krijgen in de collegezaal: militair recht, leiderschap, ethiek, etc. In een korte tijd krijg je het gevoel een militair te zijn*, weet je hoe te gedragen in de militaire organisatie, word je samen een hechte groep. Slapen op kamers met zes personen, samen eten, samen sporten, samen studeren, samen afzien. Op meerdere momenten tijdens de opleiding probeert het kader, de militairen die de leiding hebben over onze groep (ons peloton), de groep en de individuele groepsleden over grenzen te trekken. Het is een waardevolle ervaring die wij opdoen: dat wanneer je denkt ik kan niet meer, je nog een hele tijd verder kunt. En als je echt niet meer kunt, zijn er de anderen die helpen. Tijdens ons eindbivak moesten we op zondagavond met onze volle bepakking gaan lopen: helm op, zware 60 liter tas op de rug en per groep van 10 personen moesten we 2 brancards en een landmijn meenemen. We hadden nog niet gegeten. Om uur gingen we van start met de kaart van het gebied (Zuid-Limburg) in de hand, lopend van punt naar punt. Rond uur kregen we eindelijk te eten, we waren toen al behoorlijk kapot. Iemand in de groep raakte bewusteloos van de vermoeidheid en de honger. We hoopten op een ritje met de truck van Oud-Valkenburg terug naar ons bivakterrein net buiten

8 8 Schalmei de wijk Amby van Maastricht, maar nee hoor, we mochten nog terug lopen en zelfs een tijd iemand van de groep op een brancard dragen Uur kwamen we uitgeput en dodelijk vermoeid op het bivakterrein aan: dit zullen we niet snel vergeten Intussen zijn we ruim drie maanden verder en loop ik als aalmoezenier rond op Marine kazerne Erfprins in Den Helder. Wat doe je zoal? Is een vraag die mij vaak gesteld wordt. Oplopen (hier en daar een praatje maken), gesprekken voeren met matrozen in opleiding en andere collega s, lessen voorbereiden en verzorgen, deelnemen aan het SMO (Sociaal Medisch Overleg), het bezinningsmoment verzorgen tijdens het introbivak en meegaan het veld in! Dat laatste is voor mij wel de kers op de taart. Als aalmoezenier aanwezig zijn tijdens het introbivak, meegaan tijdens de grote mars of meegaan tijdens de Volharding (het eindbivak van de matrozen in de Eerste Militaire Vorming): voor mij is dat het bijzondere van ons werk: dáár zijn waar de militairen zijn. Als ze afzien en kapot gaan tijdens de Volharding, dan loop ik met ze mee. Terwijl veel van mijn groepsgenoten van de specialistenopleiding hun werk nu vooral achter een bureau doen, gaan wij als geestelijk verzorgers gewoon mee het veld in, gaan wij mee aan boord, delen we echt het gewone leven van de militairen. Dit jaar ga ik ook varen, waarschijnlijk aan boord van het fregat Zr. Ms. De Ruyter. Het varen zal weer een nieuwe dimensie geven aan het werk als aalmoezenier. Ook al ben ik zelf nog maar net begonnen, toch heb ik al heel wat bijzondere en waardevolle gesprekken en momenten meegemaakt. Al heel wat (jonge) militairen hebben hun levensverhaal met mij gedeeld. En ik deel mijn verhaal met hen en vertel daarbij wat geloven in God voor mij betekent. Verschillende mensen hebben mij gevraagd of ik het meer kerkelijke werk niet mis. Voor mij is dit werk echter een kwestie van roeping. Al

9 Pasen/april 2015 jaren praten en dromen we er als kerkgemeenschap over, om er meer naar buiten te treden, een missionaire kerk te zijn. Ik ervaar nu concreet, dat ik die missionaire kerk ben. Terugkijkend moet ik eerlijk toegeven, dat ik aan het begin van mijn pastorale werk, in 2003 als pastoraal werker in Heerhugowaard, wel eens dacht, dat ik de kerk moest redden; een beetje zoals Franciscus die eerst dacht dat hij het kerkje van San Damiano moest herstellen. Later ontdekt Franciscus, dat hij dit mag loslaten en eropuit mag trekken met de blijde boodschap. En zo is het ook met mij. Diaken Frank Kamp Frank Kamp werkte vanaf 2003 als pastoraal werker in de parochie van de H. Dionysius in Heerhugowaard, vanaf 2009 als diaken en vanaf 2013 als diaken in de parochies van regio De Noordkop (m.n. in t Zand, Anna Paulowna en Breezand). * Aalmoezeniers (en dat geldt voor alle geestelijk verzorgers bij defensie) zijn geen militairen, maar gemilitariseerde burgers. Wij mogen dus ook geen wapens meer dragen na de opleiding en staan ook buiten de hiërarchische lijn van het leger. Wij zijn als geestelijke verzorging een vrijplaats voor de militairen.

10 10 Schalmei Kruisweg voor klein en groot In de week van Pasen zal er op goede vrijdag 3 april s middags om 3 uur de kruisweg zijn. Er zal een gang langs de 14 staties gemaakt worden waarbij het verhaal van Jezus lijden en sterven zal worden verteld. De kinderen worden hierbij nauw betrokken en krijgen zelfs een speciale taak toebedeeld. Ook de kinderen die op 24 mei hun eerst H Communie doen zullen aanwezig zijn. Zij gaan een kruisje maken met kinderverdriet wat ze aan het einde van de viering bij het grote kruis buiten neer mogen zetten. Iedereen, klein en groot is van harte welkom. ACTIE VOEDSELBANK Ook in 2015 heeft de PCI gemeend een aktie voor de voedselbank te houden. Deze zal op zaterdag 4 april plaatsvinden. En we zijn heel blij dat Age en Carla wederom hun medewerking hebben verleend. Vanaf 9 uur zijn we aanwezig in de Spar om uw levensmiddelen in ontvangst te nemen. We hopen weer op een mooi resultaat!! PCI t Zand

11 Pasen/april e H Communie 24 mei, 1 e pinksterdag wordt dit jaar voor 14 jongens en meiden een dag, anders dan andere. Jade Bakker Iris Berbee Jayden van den Berg Troy lamas Stan Schilder Elise Borgman Jolijn de Wit Manu Klaver Sil Kooyman Janna Kooyman Kai Tamis Luke Pennings Tessa Hertogh en Sonne Bakker doen dan hun 1 e H Communie. Vanaf november zijn we al bezig met de voorbereiding tijdens kindernevendiensten in de kerk en werklessen in school. Dat het een prachtige onvergetelijke dag voor ze mag worden!! werkgroep 1 e H Communie

12 12 Schalmei BEDEVAARTEN NAAR BEAURAING in 2015 Beauraing is een kleine stad met ongeveer inwoners en ligt aan de rand van de Belgische Ardennen. Het is een plaats waar Maria van 29 november 1932 tot 3 januari 1933 drie en dertig maal is verschenen aan vijf eenvoudige kinderen. Drie kinderen van de fam. Voisin en twee kinderen van de fam. Degeimbre. Maria heeft toen aan hen gevraagd om veel te bidden, om een kapel te bouwen en dat men hier ter bedevaart zal komen. Maria wordt hier vereerd als de Moeder met het Gouden Hart. Door zijn ligging en eenvoud is Beauraing uitermate geschikt om als christenen enkele dagen samen met elkaar tot bezinning te komen. We leven in een wereld, waarin we dagelijks overspoeld en meegetrokken worden in een stroom van schokkende beelden en onthutsende berichten. Als gelovige christenen vinden we maar moeilijk de tijd, rust en stilte, die nodig zijn voor inkeer in ons zelf, voor contact met God en voor gebed. Onze meerdaagse bedevaarten maken stilte, rust en bezinning mogelijk.. Op deze wijze proberen we samen met u gehoor te geven aan de oproep van Maria DAT MEN TER BEDEVAART KOME. Ook in 2015 organiseert het Nederlands Beauraing Comitë pro Maria Bisdom Haarlem Amsterdam weer twee bedevaarten en een bedevaart met Extra Zorg naar Beauraing in België.

13 Pasen/april 2015 De data van de Bedevaarten in 2015 zijn : Dinsdag 2 juni t/m vrijdag 5 juni Vrijdag 21 aug. t/m maandag 24 augustus Tevens is er van dinsdag 2 t/m vrijdag 5 juni een Extra Zorgbedevaart, speciaal bestemd voor degenen, die moeilijk ter been zijn en/of extra hulp nodig hebben. Voor hen rijden touringcars met liftvoorziening. Deze Extra Zorgbedevaart staat onder leiding van een priester, een arts, verpleegkundigen en brancardiers. Vrijwilligers, die verpleegtaken of verzorgingstaken of huishoudelijke taken op zich willen nemen zijn welkom. Informatie hierover kunt u inwinnen bij onderstaand adres. Mocht u aan de oproep van Maria gehoor willen geven of wilt u meer informatie, neem dan contact op met: Bedevaarten en Extra Zorgbedevaart: R.M. de Lange - Vlaar van Santenlaan BV Heerhugowaard tel: mobiel:

14 14 Schalmei Aan alle leden van de RK kerkgemeenschap t Zand en Callantsoog. Graag wil ik u op de hoogte brengen van een verandering. Na ruim 8 jaar werkzaam te zijn geweest voor uitvaartvereniging Zijpe, heb ik besloten mijn samenwerking met deze vereniging te beëindigen. Door veranderingen in het beleid van deze vereniging, zitten het bestuur en ik niet meer op één lijn, en zie ik mij genoodzaakt mijn activiteiten voor deze vereniging neer te leggen. Echter mijn werkzaamheden als uitvaartverzorgster zal ik blijven voortzetten! U kunt een beroep op mij blijven doen voor het verzorgen van de uitvaart als een dierbare is overleden. U bent ten alle tijden vrij uw eigen uitvaartonderneming te kiezen! Ook als u elders verzekerd bent! Een lidmaatschap bij de vereniging verplicht u tot niets! Op financieel gebied heeft het géén consequenties voor u als mij inschakelt, de tarieven zijn gelijk, zowel voor leden als niet- leden van de uitvaartvereniging. Uitgebreide informatie hierover kunt u lezen op mijn website: Voor velen van u een bekend en vertrouwd gezicht in uw dorp, ik sta al vele jaren garant voor een uitvaart tot in de puntjes verzorgd, betrokken, betaalbaar en met aandacht voor uw persoonlijke wensen. Uiteraard hoop ik u onder deze omstandigheden niet op korte termijn tegen te komen, maar als de situatie zich voordoet dat u in de verdrietige omstandigheden verkeert dat een naaste is overleden, kunt u mij altijd bereiken op onderstaand telefoonnummer. Mocht u vragen hebben, kunt u uiteraard altijd contact met mij opnemen. Sandra Burger Korte Bosweg 41, 1756 CA t Zand Telefoon:

15 Pasen/april 2015 Website vernieuwd. Sommige mensen hebben misschien gemerkt dat de website van onze parochie enige weken niet bereikbaar was. Ik wil graag even uitleggen wat de reden hiervan was. Onze website was ondergebracht bij een hosting provider die het nodig vond om het pakket voor het onderhoud van de website te wijzigen. Hierdoor was het moeilijker om allerlei wijzigingen aan te brengen. Bovendien was het niet meer mogelijk om de Schalmei online in te zien of te downloaden. Dit laatste probleem zou op langere termijn pas opgelost kunnen worden. Dit was reden om op zoek te gaan een andere hosting provider. In de proefperiode is de nieuwe website (gedeeltelijk) gebouwd, maar bij de overgang van de ene provider naar de andere is de domeinnaam in quarantaine komen te staan. Hierdoor was deze niet meer bereikbaar. Er is en tussenoplossing gevonden door een andere domeinnaam aan te nemen, waardoor onze site bereikbaar was onder Op dit moment zijn alle problemen opgelost. De vernieuwde website is bereikbaar onder beide domeinnamen. U kunt dus en gebruiken om toegang te krijgen tot de website. De nieuwe website ziet er professioneler uit en het is veel gemakkelijker om wijzigingen aan te brengen. De website is echter nog niet compleet. De komende tijd zal er regelmatig nieuwe informatie op de site worden gezet. Op de nieuwe site zijn tevens veranderingen aangebracht in verband met de vorming van de Personele Unie Trinitas. Jos Beers.

16 16 Schalmei Vormselgroep Vrijdag 21 november en 12 december kwamen de vormelingen en de gastouders voor de eerste keer samen bijeen. De gastouders waren op een eerder belegde avond als wegwijs gemaakt in de eerste twee hoofdstukken. Dit geeft hen houvast om de stof op een goede manier aan de vormelingen over te brengen. Voordat ze met hun deelgroep aan de slag gingen, konden alle kinderen eerst op een speelse manier kennis met elkaar maken. Tenslotte zijn het kinderen uit t Zand, Anna Paulowna en Breezand die elkaar niet allemaal kennen. Het is de bedoeling van de coördinatoren om elke bijeenkomst te starten met een kennismakingsspel om zodoende het groepsgevoel te vergroten. Het eerste hoofdstuk had als titel Op weg en gaf inzicht in de sacramenten. Waarom heet Zondag Zondag? Waar komt de huidige priesterkleding vandaan? Wat denk je dat bij het woord vormen hoort? Hoofdstuk 2 draagt de titel Water: op zoek naar je bron. Er werd een smaaktest gehouden; waar hou jij nu van? Met een link natuurlijk naar ons geloof, ons geloof geeft smaak aan ons leven. Kan jij bij Jezus rust vinden? was een van de onderliggende vragen. Ook werd er verwezen naar hun eigen doopsel. De avond begon en eindigde met een gebed. Henk Schrader en Anita Captein zijn de diaken en catechiste, die de kinderen en de werkgroep terzijde staan. De derde en vierde avond van het vormselproject liggen inmiddels ook weer achter ons. Alle 34 kinderen, die zich voorbereiden op het Heilig Vormsel, waren voor deze bijeenkomsten te gast op de St. Jozefschool in t Zand. Het thema van de derde vormselavond was: Wind; wat zet jou in beweging? Dus, wat kan jou beroeren? Waarvoor kom je je bed uit, voor wie loop jij een stapje harder? Wind brengt de zaak ook in beweging. Het scheppingsverhaal laat zien hoe de mens pas gaat leven nadat God adem geeft. Kortom, het was weer genoeg stof om over na te denken.

17 Pasen/april 2015 De vierde avond stond in het teken van het thema: Vuur; in welk licht zie jij jezelf? Licht is nodig om te kunnen zien en om te onderscheiden. Dat geldt zowel letterlijk (richt je kaars/lampje op iets om het te kunnen zien) als figuurlijk (een onderwerp van alle kanten belichten). Dit hoofdstuk wil de kinderen stimuleren om te spelen met licht. Ze bekeken optische illusies, hebben gesproken over personen die een lichtend voorbeeld voor hen zijn en nagedacht over wijze (goede) en onwijze (verkeerde) vragen. De volgende bijeenkomst voor de kinderen is op 13 februari. De laatste 2 bijeenkomsten zijn in maart/april en vinden plaats in de Spoorbuurtschool te Anna Paulowna. Werkgroep Heilig Vormsel

18 18 Schalmei Lourdes De Lourdesreizen voor 2015 zijn bekend. De reis die vanuit t Zand en omstreken wordt georganiseerd, is van 18 tot 23 september. Wilt U ook een keer naar Lourdes, dan kunt U zonder verplichtingen informatie krijgen bij Trudy Deutekom. Lourdes de plek van Betekenis vol Ontmoeten! U mag mij bellen op het tel OOGSTDANKDAG VIERING, 3 mei a.s. Op 3 mei a.s. zal in Breezand de gezamenlijk Oogstdankdagviering worden gehouden. Voorganger in deze viering zal zijn: diaken/vlootaalmoezenier Jules Post. Diaken Post neemt dit jaar afscheid en de oogstdankdagviering zal één van zijn laatste missen in onze regio zijn. Ten tijde van het oogstdankdagweekend (die dit jaar hopelijk weer samen valt met de Bloemendagen van Anna Paulowna) zal er in de kerk van Breezand ook een expositie zijn van schilderijen, waarop bloemen het onderwerp zijn. U wordt van hart uitgenodigd voor deze viering

19 Pasen/april 2015 VIERING IN ONZE EIGEN KERK, 3 mei a.s. Door een communicatiefoutje staat er in het weekend van 2-3 mei echter ook nog een viering in onze kerk in t Zand gepland. Deze viering is tevens ter gelegenheid van het huwelijks-jubileum van het echtpaar Vlaar-Brouwer. Na deze viering zal er koffie worden geschonken, want om uur is ter gelegenheid van dat heugelijke huwelijksjubileum ook nog een concert. Dit wordt gegeven door het gemengd koor AMERILLI, uit Schagen. U bent door de familie Vlaar-Brouwer van harte uitgenodigd om zowel bij de viering als het concert aanwezig te zijn. LET OP - - PARKEREN OP 3 MEI - - IVM WIELERRONDE Het weekend van 2-3 mei zijn er verschillende activiteiten in ons dorp. Buiten genoemde kerkdienst en het concert, is zondag ook de wandeltocht van Bloeiend Zijpe EN de traditionele Wielerronde van t Zand!! De wielerwedstrijd begint al om uur!!!!!!!!!!!!!! Dus als u naar onze kerk komt en getuige wilt zijn van het concert: Parkeer dan uw auto BUITEN het parcours, want anders komt u niet meer weg. U wordt geadviseerd om uw auto bijvoorbeeld aan de Oude Rijksweg te parkeren en dan lopend de vlotbrug over te komen. Vanaf uiterlijk uur zal het parcours echt afgezet zijn en kunt u niet meer over de kruising Keinsmerweg-Kanaalkade en de kruising Keinsmerweg-Korte Bosweg/Irenestraat rijden. De laatste wedstrijd begint om 15:30 uur. Dus dan moet u wel een hele tijd wachten Zie ook het nieuws op onze eigen site voor t Zand:

20 20 Schalmei PAROCHIE-AGENDA Week van 28 maart t/m 3 april 2015 WEEKEINDE: DE GOEDE WEEK PALMZONDAG VAN HET LIJDEN VAN DE HEER zondag 29 maart 2015 't Zand Palmpasen-gezinsviering woord- en communieviering voorganger: diaken H. Schrader lector: Theo Kooijman misdienaars: Danique en Randy koor: kinderkoor Er is kindernevendienst donderdag 2 april 2015 Witte Donderdag Zandstee Eucharistieviering voorganger: Pastoor Ivan Garcia Ferman t Zand Eucharistieviering voorganger: Pastoor J. van Diepen lector: Roos van der Klaauw misdienaars: Truc en Sofie koor: gemengd koor 't Zand kerkcorvee groep 1 Parochiezaal zaalcorvee groep 3 vrijdag 3 april 2015 t Zand Kruiswegstatie Voorgangers: Theo Kooijman en Joke van Geebergen misdienaars: Cindy en Julia Koster: Trudy Deutekom

21 Pasen/april 2015 t Zand Viering rond Goede Vrijdag Kruisverering Eucharistieviering voorganger: kapelaan S. Olgrzymek lector: Gert Jan Slijkerman misdienaars: Priska en Desi Koor: Cantica Nova koster: Trudy Deutekom GEBEDSINTENTIES zondag 29 maart 2015 't Zand: Leon van der Poel, Piet en Anny Bleijendaal-Luykx en Karien, Wim Ekkebus van wie wij gedenken dat hij één jaar geleden is overleden, Jans Apeldoorn-Keyzer van wie wij gedenken dat zij één jaar geleden is overleden, Ronny Sneekes. Vieringen dit weekeinde in de regio: Woensdag 1 april Oliewijding St. Bavo in Haarlem Donderdag 2 april 2015 WITTE DONDERDAG Buscollecte "Vastenactie" Kerk Voorganger Koor Organist Bijzonderheden Ten Anker Garcia Samenzang De Visser Petrus en Paulus Garcia Cantemus Domino De Visser voetwassing Anna Paulowna Olgrzymek Caeciliakoor Samen met Breezand Den Burg Granneman Dameskoor Geen viering: Breezand, Julianadorp Wit Vrijdag 3 april 2015 GOEDE VRIJDAG LIJDEN EN STERVEN VAN DE HEER Buscollecte "Vastenactie" Rood Kerk Voorganger Koor Organist Bijzonderheden Petrus en Paulus Garcia Samenzang V.d. Veen kruisweg Breezand Parochianen kruisweg Anna Paulowna Parochianen Zimra Mosk kruisweg + kinderen Den Burg Parochianen Gospeltrain kruisweg De Cocksdorp Parochianen Cocksdorp kruisweg Ten Anker Olgrzymek Samenzang V.d. Veen kruisweg Willibrord Parochianen Willibrordkoor Bakker kruisverering Den Burg Granneman Herenkoor kruisverering Petrus en Paulus Garcia Samenzang V.d. Veen kruisverering Samenvaartkerk Captein/ds. oec.dienst

22 22 Schalmei PAROCHIE-AGENDA Week van 4 april t/m 10 april 2015 WEEKEINDE: PAASZATERDAG/STILLE ZATERDAG zaterdag 4 april 2015 t Zand Broodjes zegenen voor de Poolse mensen 't Zand Echaristieviering Paaswake voorganger: Pastoor I. Garcia Ferman lector: Breggit Smit misdienaars: Sijm en Danique koor: Gemengd Koor koster: Gré Beers en Ton Heemskerk zondag 5 april 2015 Eerste Paasdag 't Zand Echaristieviering voorganger: Kapelaan S. Olgrzymek lector: Bea Konijn misdienaars: Björn en Nancy koor: Ritmisch Koor koster: Trudy Deutekom eucharistieviering in de Poolse taal voorganger: pastoor D.K. Obiedzinski maandag 6 april 2015 Tweede Paasdag t Zand Regio Viering voorganger: Pastoor I. Garcia Ferman lector: Mary de Wit misdienaars: Truc en Randy koor: Cantica Nova koster: Gré Beers donderdag 9 april 2015 Zandstee Viering rond woord en tafel voorganger: Breggit Smit Parochiezaal zaalcorvee groep 4

23 Pasen/april 2015 GEBEDSINTENTIES zaterdag 4 april 2015 't Zand: Overleden ouders Koks-Riemerts, overleden ouders Niek en Bets Klaver-Velzeboer, Kees Droogh, Wim Ekkebus, Overleden familie André en Lies Hertogh-Way, overleden familie Sneekes-Volkers, Arie en Riet Deuterom-Huijberts, Cees Pancras, Adrianus Noot en Hendrika Noot-Vader, Pastor Ben van Sante, overleden ouders Groot-Schilder, Thea van Aanholt, overleden ouders Groot-Stuijt, Leon van der Poel, overleden ouders Deutekom Strooper, Dirk en Maria Seijts-Bakker, overleden ouders Theodorus Zuurbier en Aafra Zuurbier de Groot, Jacobus en Margaretha Kooijman de Wit en Ellen. Zaterdag 4 april 2015 PAASZATERDAG / STILLE ZATERDAG Heilige Paasnacht van zaterdag op zondag Buscollecte "Vastenactie" Hoogfeest Kerk Voorganger Koor Organist Bijzonderheden Ten Anker Garcia Samenzang De Visser Breezand Olgrzymek Encore! Willibrord Van Diepen Willibrordkoor Bakker Den Burg Granneman/Schrader Anna Paulowna Olgrzymek Rhythm Voice Petrus en Paulus Garcia PP-koor V.d. Veen Doopsel Zondag 5 april 2015 VERRIJZENIS VAN DE HEER Paaszondag Buscollecte "Vastenactie" Hoogfeest 1 Kerk Voorganger Koor Organist Bijzonderheden Oudeschild Granneman/Schrader Oudeschild Petrus en Paulus Van Diepen PP-koor De Visser Willibrord Parochianen Samenzang Anna Paulowna Garcia PP-koor Breezand Captein Dameskoor De Cocksdorp Parochianen De Cocksdorp Den Burg Granneman/Schrader Dameskoor Maandag 6 april 2015 TWEEDE PAASDAG Buscollecte "Vastenactie" Kerk Voorganger Koor Organist Bijzonderheden 't Zand Garcia Cantica Nova De Visser Regioviering Geen viering: Den Helder, Breezand, Anna Paulowna en Texel

24 24 Schalmei PAROCHIE-AGENDA Week van 11 t/m 17 april 2015 WEEKEINDE: 2 E ZONDAG VAN PASEN zaterdag 11 april 2015 't Zand Eucharistieviering voorganger: Pastoor I. Garcia Ferman lector: Jos Beers misdienaars: Cindy en Julia m.m.v. Joke van Geebergen en Annelies Komen koster: John Vink Er is kindernevendienst voor de kinderen van de Eerste Heilige Communie donderdag 16 april 2015 Zandstee Viering rond woord en tafel voorganger: Diaken Henk Schrader 't Zand kerkcorvee groep 2 Parochiezaal zaalcorvee groep 5

25 Pasen/april 2015 GEBEDSINTENTIES zaterdag 11 april 2015 't Zand: Steef de Wit Vieringen dit weekeinde in de regio: april e ZONDAG VAN PASEN / BELOKEN PASEN Zondag van de goddelijke Barmhartigheid 2 Kerk Voorganger Koor Organist Bijzonderheden Ten Anker Schrader Samenzang De Visser Anna Paulowna Schrader Klein Koor Petrus en Paulus Garcia/Post PP-koor V.d. Veen Afscheid Vlootaalmoezenier Jules Post / koffie Willibrord Captein Samenzang De Wit Breezand Schrader KoorBisNis Den Burg Olgrzymek Eerste Heilige Communie

26 26 Schalmei PAROCHIE-AGENDA Week van 18 t/m 24 april 2015 WEEKEINDE: 3 E ZONDAG VAN PASEN zondag 19 april 2015 't Zand Woord en Communieviering voorganger: Jos Beers lector: Annemarie Schilder misdienaars: Priska en Sofie koor: Ritmisch koor koster: Ton Heemskerk donderdag 23 april 2015 Zandstee eucharistieviering in de Poolse taal voorganger: pastoor D.K. Obiedzinski Viering rond woord en tafel voorganger: Jos Beers 't Zand Parochiezaal zaalcorvee groep 6

27 Pasen/april 2015 GEBEDSINTENTIES zondag 19 april 2015 't Zand: Ronny Sneekes, Arie en Riet Deutekom- Huijberts, Cees Pancras, Piet Dekker. Vieringen dit weekeinde in de regio: april e ZONDAG VAN PASEN 3 Kerk Voorganger Koor Organist Bijzonderheden Ten Anker Garcia Samenzang De Visser Breezand Parochianen Encore! Oosterend Schrader Oosterend Petrus en Paulus Van Diepen?? Cantemus Domino De Visser Willibrord Garcia Young Sound Eef & Jan Eerste Heilige Communie Anna Paulowna Parochianen Caeciliakoor Den Burg Schrader Herenkoor

28 28 Schalmei PAROCHIE-AGENDA Week van 25 april t/m 1 mei 2015 WEEKEINDE: 4 E ZONDAG VAN PASEN zaterdag 25 april 2015 't Zand Eucharistieviering voorganger: Pastoor I. Garcia Ferman lector: Gert Jan Slijkerman misdienaars: Sijm en Desi koor: Cantica Nova koster: Trudy Deutekom donderdag 30 april 2015 Zandstee Viering rond woord en tafel voorganger: Bea Konijn 't Zand kerkcorvee groep 3 Parochiezaal zaalcorvee groep 7

29 Pasen/april 2015 GEBEDSINTENTIES zaterdag 25 april 2015 t Zand: Overleden familie Sneekes-Mosch, overleden familie van Diepen-Poland, Maria Vu Thi Man en Yné Pham Thi Men, Maria en Anton, Jozef en Rosa, Kees Droogh, Overleden ouders Niek Klaver en Bets Klaver Velzeboer. Vieringen dit weekeinde in de regio: april e ZONDAG VAN PASEN ZONDAG v.d. GOEDE HERDER/Roepingen zondag 4 Kerk Voorganger Koor Organist Bijzonderheden Ten Anker Schrader Samenzang De Visser t Zand Garcia Cantica Nova De Visser Anna Paulowna Olgrzymek Zimra Petrus en Paulus Olgrzymek PP-koor V.d. Veen Latijnse viering Willibrord Schrader Willibrordkoor Bakker koffie Den Burg Priester/diaken Gospeltrain koffie Breezand Garcia Breezangertjes Eerste Heilige Communie Collecte: Voor de priesteropleiding desbetreffende diocees

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés Nieuws uit de Parochie Sint Agnes / Santa Inés Jaargang 43, nummer 1 voor de maanden augustus-oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord van de Redactie...3 Woord van de Parochievicaris...4 Vanuit het bestuur...7

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3

Jaargang 64. Nummer 2 Pasen 2014. In dit nummer Gedicht 2 Hoofdartikel: Pasen 2014 3 Jaargang 64 Nummer 2 Pasen 2014 Colofon Redactie adres: H.W. Romeijn-van Berkel h.w.vanberkel@zadkine.nl H.H. Petrus en Paulus, Het Paradijs Rotterdam Pastoor drs. J. de Rie, Delft, Tel:06-22424422 jderie@mac.com

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Magazine van de kerken in Edam en Volendam Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Jaargang

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 6 30 mei - 4 juli 2015 De Augustinus Juni 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de Bestuurstafel Het parochiebestuur van de

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Altijd Pinksteren! Pastor Ingrid van der Aart Als ik dit schrijf denk ik terug aan gisteren, 15 mei, toen we in de Benedictus

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar Met open armen WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens Handleiding eerste leerjaar Inhoud Inleiding..................................................................................................

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG JANUARI 2011 NR. 167 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster

Wie ben ik? Ingrid van der Aart, pastoraal werkster PASTORALE Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 13 - nummer 7 september 2013 Wie ben ik? Het is een zonnige zondagmiddag als ik in de Martinuskerk in Voorburg het volgende jonge stel ontvang

Nadere informatie

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,..., zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Johannes 17 : 11

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,..., zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Johannes 17 : 11 Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. Port betaald Port Payé Pays-Bas Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,..., zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Johannes 17 : 11 Symbool en thema

Nadere informatie

Pasen. Vastenaktie 2011. Pasen. Goede Week

Pasen. Vastenaktie 2011. Pasen. Goede Week JAARGANG 29/2010-2011 MAANDELIJKSE UITGAVE VAN DE ST. JOZEFKERK TE LEUSDEN NR 7 SECRETARIAAT ST. JOZEFKERK Diana Mol en Olga Reimus, Hamersveldseweg 51, 3833 GL Leusden, tel. 4941261 (voor uitvaarten buiten

Nadere informatie

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking.

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS De medewerkers van bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS Uitgave: Uitvaartverzorging Jan van Dijk en zn Vormgeving en lay-out:

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

Pinksteren Kiezen om mee te doen

Pinksteren Kiezen om mee te doen woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie

van het Bisdom Haarlem - Amsterdam Mei 2009 SamenKerk precair goed pagina 4 Vrouw wie ben je? pagina 12 De dorstigen laven

van het Bisdom Haarlem - Amsterdam Mei 2009 SamenKerk precair goed pagina 4 Vrouw wie ben je? pagina 12 De dorstigen laven Mei 2009 4 Uitgave van het Bisdom Haarlem - Amsterdam SamenKerk WATER IS EEN precair goed pagina 4 EENHEID IN VERSCHEIDENHEID: Vrouw wie ben je? pagina 12 De dorstigen laven Inhoud: Van de redactie 3 Water

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG SEPTEMBER 2010 NR. 165 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 27

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 27 INHOUD INSTAP p. 2 KUNDIG p. 3 BIJ HET JAAR p. 5: Mijn Heer en mijn God: met Tomas op weg naar geloven. OP VERHAAL KOMEN p. 7: Pinksteren. Adem Mijn Geest! ZIN-VOL p. 10 ER LEEFT WAT p. 12 DOOR-ADEMEN

Nadere informatie

In dit nummer onder meer:

In dit nummer onder meer: Jaargang 39 nr. 9 oktober 2013 In dit nummer onder meer: Waar is God? Giften-wensen De zegen van Jaap Voor de toekomst van Open Hof Oosterhuis in Open Hof Israël Palestina avond Rozenkransmaand Pastoralia

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie