De Heer is onze reisgenoot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Heer is onze reisgenoot"

Transcriptie

1 Parochieblad voor de Oud-Katholieken en vrienden van de parochie in Haarlem e.o. Pasen 2005 De Heer is onze reisgenoot De Heer is onze reisgenoot, Hij die ons zijn gezelschap bood en sprekend over kruis en graf geduldig tekst en uitleg gaf. Zo valt een lange weg ons licht, de schrift opent een vergezicht en brengt verdwaalden dicht bij huis, verloren zonen komen thuis. Terwijl Hij met hen aanzat nam Hij het brood, sprak de zegen uit, brak het en reikte het hun toe Lukas 24:30 De avond daalt, blijf bij ons Heer! Hij zet zich aan de tafel neer en breekt het brood en schenkt de wijn, die gast, het moet de gastheer zijn! Wij keren naar Jeruzalem, ons brandend hart verneemt zijn stem, Hij deelt met ons het daaglijks brood, de Heer is onze reisgenoot. Jaap Zijlstra Emmaüs Heer, Gij ziet hoe wij ontsteld zijn, vragend aan elkaar: Zijn de dingen die gemeld zijn werkelijk waar? Wat houdt ons de nacht verborgen? Wat is U geschied? Toen wij zochten in de morgen, vonden wij niet. Deed begoocheling ons menen: De aarde heeft gebeefd En een engel, ons verschenen, zegt dat Gij leeft? Deed herinnering de vrouwen horen met het oor, Wat hun ogen wilden schouwen: Gij gaat ons voor? De Emmaüsgangers, Rembrandt Heer, 't is ons zo vreemd te moede. Kom nu tot ons in, keer het alles ons ten goede, Toon ons de zin! Neen, wij laten, nu het avondt, U niet van ons gaan. Wees een gast aan onze tafel, Zit bij ons aan! Breek het brood, opdat wij eten wat uw hand ons geeft. o wij zien U! O wij weten, Heer, dat Gij leeft. Muus Jacobse

2 2 Aan U, Schepper van Leven, dragen wij op dit licht, dat wij van U ontvangen. Laat het zijn als een blijvend schijnsel, ook als het feest ten einde lijkt, en onze weg de nacht in gaat. Laat het zijn als een teken, weerschijn van het Licht dat geen ondergang kent. En laat zo de vreugde van Pasen ons vergezellen al onze dagen, door Christus, opgestaan tot Leven. Voltooid óverleden tijd. De Emmaüsgangers. Kléopas en z'n metgezel. Of was het een metgezellin? Weten wij veel... Even plotseling als Lucas ze in 't evangelie laat opkomen, laat hij ze ook weer afgaan. Door de zijdeur. Niets, maar dan ook niets, is verder nog van ze bekend. Kunnen we nou troost putten uit dat verhaal? Ja. Dat kunnen we. Het is een warm menselijk verhaal. Het kan betrekking hebben op ieder van ons. Want, hoe zijn wij mensen, als onze hooggespannen verwachtingen niet in vervulling gaan. Dan gaan we gebukt onder teleurstelling. Soms zelfs onder wantrouwen. Je hebt 'n vriend, of 'n vriendin. Je denkt er alles mee te kunnen delen. En dan - plotseling - blijkt die ander er niet voor jou te zijn. Je hebt 'n God. 'n God, die blijft verlossen. Die blijft werken aan de uiteindelijke verwerkelijking van z'n heilsplan. Dat wordt je heel de bijbel door voorgehouden. Dóór Jezus geloof je in die God. En als je die God dan nodig hebt zwijgt hij in alle talen. Wat doe je als je teleurgesteld bent in mensen. Als je teleurgesteld bent in God? Je trekt van ze weg. Weg van Jeruzalem. Weg van de stad van de shalom. Weg van de plaats waar 't allemaal begonnen is. Weg naar Emmaüs. Niet eens 'n dorp. 'n Romeins legerkamp. Je geeft je gewonnen. Je steekt de witte vlag uit. Je hoopte dat Jezus in Israël het koninkrijk zou herstellen. En nu... Nu sluit je je aan bij de vijand. Bij de bezettende macht. Je trekt weg van de plaats waar je sprak met je vriend. Je vriendin. God. Je vlucht. Hoe verder hoe beter. Je hoopt je verdriet te vergeten als Jeruzalem, de plaats waar 't allemaal begon, uit 't gezicht verdwenen is. Onderweg - aan jezelf overgelaten - zul je met jezelf overleggen hoe 't toch allemaal zo ver kon komen. Begrijpen zul je 't niet. Omdat je je blijft blind staren op je onvervulde verwachtingen. Dan kan 't gebeuren, dat je iemand tegenkomt. Iemand die met je meeloopt. Ook al is 't de verkeerde kant op. In 't verhaal van Lucas is 't Jezus zelf, die met de twee ontgoochelde discipelen meeloopt. Ze herkennen 'm niet. Zó druk zijn ze bezig met hun teleurstelling. En zo herken ook jij misschien je metgezel niet. Niet als vriend. Niet als vriendin. Niet als God. Maar je vraagt die metgezel, die er blijk van geeft te kunnen luisteren, wèl bij je te blijven. Niet weg te gaan als de avond valt. Want je bent bang in 't donker. Bang voor je gedachten. Dan blijft die metgezel. Deelt lief en leed met je. Dat blijven, dat gebaar van solidariteit, kan je de ogen openen. Je weer zicht geven op toekomst. Dan sta je op. Je keert terug naar de plaats waar het allemaal begon. Naar de stad. Naar Jeruzalem. Naar 't leven. Want alleen 'n ànder kan je kortzichtigheid van dat moment doorbreken. Alleen 'n ànder kan je doen opstaan. 'n Ander, die met je meeloopt op je levensweg. Al dan niet toevallig. Door de ontmoeting met de ànder hoef je niet meer bang te zijn voor 't donker. Voor de nacht van je eigen eenzaamheid. Voor je voortdurend rondcirkelende gedachten. En, terug in Jeruzalem, de plaats waar 't allemaal begon, terug bij jezelf, bij je vriend, bij je vriendin, bij God, ga je ànderen vertellen hoe jij van dood tot leven kwam. En - wie weet - zul jij, op jouw beurt, in anderen 't leven terugbrengen. 't Verhaal van Lucas. 't Verhaal van de Emmaüsgangers. 't Is geen voltooid óverleden tijd. 't Is hier. 't Is nu. Jo van Engelsdorp Gastelaars

3 In de Oud-Katholiek van februari lezen we dat onze Groningse parochie in haar streven onze kerk ook in Friesland bekendheid te geven en om het voor daar wonende parochianen wat gemakkelijker bereikbaar te maken zullen in het "kerkje van Geert Mak in Jorwerd" enkele vieringen worden gehouden. Ik was daar in december en had enkele bijzondere ervaringen. Hier volgt mijn verhaal. Hoe God verdween uit Jorwerd "Op zaterdagochtend 25 augustus 1951, om zeven minuten over vijf, stortte de toren van Jorwerd met donderend geraas ineen. Zomaar uit zichzelf, na negen honderd jaar sneeuw, zon, regen en wind, gewoon uit pure torenmoeheid." Geert Mak woonde enige tijd in Jorwerd en beschrijft dit voorval in zijn boek, hoe God verdween uit Jorwerd, en over de stille revolutie van 1945 tot 1995, de jaren waarin alles anders werd, het verhaal van de boeren die langzaam ten onder gingen met als gevolg: er hoefde minder gebeden te worden voor mooi weer, de kleine winkeliers die verdwenen, en de handwerkslieden, allen werden zij het slachtoffer van de "Moderne Tijd." Er kwam import"die niet meer groette." Ik besloot naar Jorwerd te gaan, dag vrij reizen met lectuur bij mij. Aangekomen in Leeuwarden, overstappen richting Stavoren, dan eerste halte, Mantgum, uitstappen. Ik vroeg de conducteur, hoe kom ik in Jorwerd? "Geen flauw idee, er rijdt een "belbus", maar niet op zaterdag" en het was zaterdag. Een moeder met twee meisjes, gelijkenis als drie druppels water, zaten voor mij, zij draaide haar hoofd naar mij toe "Gaat u naar Jorwerd?" U kunt met ons mee rijden, wij gaan Sinterklaas vieren bij mijn zusje, die komt ons afhalen, we komen langs Jorwerd." Het was een erg mistige dag, en zo reden wij met het zusje aan het stuur, de vierde druppel water, richting Jorwerd. Aangekomen liep ik eerst aan de rand van het dorp. Ik zag een leuke verbouwde boerderij, keek in een gezellige kamer, een hele wand met boeken. Vervolgens een grote stal met wel honderd koeien, een waakhond kwam niet boos, maar kwispelend naar mij toe. Toen sloeg de kerk klok twaalf uur en begon ook te luiden. Ik dacht, vast een begrafenis. Ik liep terug naar het kerkplein en zag op zeker honderd meter afstand een man recht op mij afkomen. Hij liep langzaam en kwam steeds dichterbij totdat hij vlak voor mij stond, een heel aardig uitziende veertiger. "Heeft u mij geroepen" was zijn vraag. Ik was absoluut stom verbaasd, wat een bijzondere confrontatie met een onbekende op het verder geheel verlaten kerksplein. 3 "Nee ik heb het boek van Geert Mak gelezen en wilde Jorwerd zien. Ik heb juist de klok horen slaan en daarna werd de klok geluid." Ja antwoordde hij, "ik heb de klok geluid, dat doen wij iedere dag om twaalf uur "Ik vertelde dat ik een leuk huis had gezien en wat mij was opgevallen, de hele wand met boeken. "O ja, viel u dat op, daar woon ik. Wilt u de kerk zien, ik heb de sleutel." We liepen over de schilderachtige begraafplaats naar de kerkdeur die met een grote sleutel geopend werd. Prachtig oud kerkje, mooie koorbanken, ik pakte het touw waarmee de klok juist was geluid even vast. Er was een uitgebreide verzameling foto's van de ingestorte toren die met financiele steun van alle dorpsbewoners, gelovigen en niet gelovigen, en natuurlijk zeggen ze daar, met Gods hulp, weer was opgebouwd. We spraken nog wat over de kerkdiensten, een dominee voor drie gemeenten. Tenslotte nam ik afscheid van deze boeiende inwoner van Jorwerd, dankte hem heel hartelijk. De opeenvolgende gebeurtenissen van deze dag hadden mij zeer getroffen en ik verkeerde in een soort trance door zoveel "toevalligheden", ik zweefde op een wolk in een gelukzalige stemming. Aan de overkant van het kerksplein lag een leuk winkeltje, waarin ook een klein museumpje was ondergebracht, oude timmermans werktuigen. Een aardige jonge vrouw liet mij zien hoe vroeger een karrenwiel werd gemaakt. Ik kocht wat kleine spulletjes die zij zelf had gemaakt. Zij vroeg mij waar ik naar toe moest en ik antwoordde naar het station. "Maar dan breng ik u weg hoor,het is een klein uur lopen." Ik zei dat ik nog even door het dorp wilde lopen "Als u dan maar terug komt als u uitgekeken bent!" Ik bedankte haar heel vriendelijk en zei dat ze toch beter op haar winkel kon passen, ik wilde best een uurtje lopen, ik had zoveel om over na te denken. Met twee stokken en een rugzak liep ik in de mist, een waterig zonnetje, op de smalle betonweg, zwaaiend naar de voorbij rijdende voertuigen, naar het station van Mantgum. Wat een heerlijke dag, het voelde alsof God de hele dag met mij meeliep. Zoveel warmte, zoveel vrede, je

4 naasten. Ik wist het absoluut zeker "God is niet uit Jorwerd verdwenen" Wie schetst mijn verbazing: twee weken later op de TV.: Geert Mak met Paul Rosenmöller wandelen door Jorwerd. Ik zie weer die leuke gezellige boerenwoningen. Ze gaan over het kerkhof met dezelfde sleutel het kerkje binnen! En daar hangt weer het touw waar de klok mee geluid wordt en ook Paul pakt dat touw even beet. Ik moest veel nadenken Allemaal "toevalligheden?" Richard Colombijn. 4 De traditie wordt voortgezet! Sportieve en gezellige oud-katholieken kunnen zich weer opgeven voor het OK volleybaltoernooi. Dit vindt plaats op tweede Paasdag, maandag 28 maart Deze keer is dat in Amersfoort. Voor de liefhebbers eindigen wij met een gezamenlijke maaltijd, ook voor de enthousiaste toeschouwers. Het toernooi wordt gehouden in sporthal Schuilenburg, Leonorehof 3, 3816 ST Amersfoort. We beginnen om en eindigen om Daarna is in de kantine de gezellige maaltijd. Oefenen mag natuurlijk, maar het gaat ook om het plezier en het zien van oude bekenden. Nog niet alles helemaal duidelijk? Ga dan naar het kerkbestuur of bel, mail of zoek Lisette de Haart, of Stoppen of doorgaan Stoppen kun je het beste doen op je hoogtepunt. De vraag is echter wanneer ben je op je hoogtepunt: geven anderen je een hint of het geen tijd wordt om te stoppen, voel je zelf dat je je beste jaren hebt gehad, of vind je het niet leuk meer...- kortom vragen die een rol spelen bij je overweging- stop ik met zingen in het koor of ga ik nog een tijdje door. Het zijn de omstandigheden die zelf voor een antwoord gezorgd hebben. Gebrek aan energie, vermoeidheid, lusteloosheid en bij tijd en wijle een beklemmende druk op de borstkas. Allemaal klachten die een bezoek aan de cardioloog niet bepaald overbodig maakten. Na een fietsproef bleek dat de zuurstof toevoer naar het hart niet optimaal was. Verder onderzoek zal uit moeten wijzen wat de oorzaak is en wat er aangedaan moet worden. Reden voor mij genoeg om te besluiten na Pasen te stoppen. Uit ervaring weet ik dat voldoende potentiëel zangtalent in onze parochie aanwezig is. lnmiddels heeft Henk Schutte zich al gemeld en heeft zich ook al goed laten horen en dat geeft mij weer een gerust gevoel te weten dat anderen mijn taak,waar ik zoveel jaar met plezier aan gewerkt heb, van me overnemen. U hoort nog van mij, Hans Luiting Uit het kerkbestuur Afscheid Betty van Houte-Maas Het kerkbestuur dankt allen die hebben meegewerkt aan de avondwake en de uitvaartdienst van Betty van Houte-Maas. Een bijzondere parochiaan die iedereen, die ooit in de kerk in Haarlem is geweest als de gastvrouw kent en op wie je kon rekenen. Zij was er de laatste jaren altijd als eerste, zo rond kwart voor negen en dacht dan aan de elektriciteitsrekening, want het licht in de donkere gemeentezaal, waar zij zat te wachten op haar liftboy, ging dan nog niet aan. We zullen haar heel erg missen en haar nog lang gedenken in onze gebeden. Paaswake Zoals u waarschijnlijk al bij de mededelingen in de viering hebt gelezen is dit jaar de Paaswake een uur later gepland. Dit heeft te maken met het feit dat pastoor Schoorl eerst in Aalsmeer in de Paaswake voorgaat. Een andere reden is het parkeerbeleid van de gemeente, want sinds een paar maanden mag er pas zonder vergunning in de omgeving van de kerk geparkeerd worden na uur. Koffiegeld Het laatste jaar zijn de bijdragen voor de koffie zover teruggelopen dat we een dringend beroep op u moeten doen. Zeker nu onze Betty, die de bijdragen altijd op allerlei manieren stimuleerde, niet meer onder ons is willen we het onder uw aandacht brengen. U kunt uw bijdrage in het daarvoor bestemde koffiepotje doen, maar het is ook mogelijk om geld hiervoor te storten op een speciaal daarvoor bestemde girorekening. Gironummer t.n.v. M.B. Maas te Haarlem. Geluidsinstallatie Zondag 6 maart werd de nieuwe versterker voor de geluidsinstallatie voor het eerst gebruikt. Bij deze versterker is het mogelijk om een cassettedeck aan te sluiten om de viering op te nemen voor een zieke of aan huis gebonden parochiaan of gastlid. Velen hebben hun cassettedeck naar zolder verhuisd, omdat ze nu zelf cd's of dvd's branden. Weet u misschien iemand die ons aan een cassettedeck met auto reverse kan helpen? Onze gemeente kan met zo'n apparaat mensen, die niet meer naar onze vieringen kunnen komen, laten meeleven. Marijke Nijman.

5 Uit de oude doos Nu er weer een nieuw vrouwenkoor in onze parochie actief is wil ik deze dames er op wijzen dat zij zich moeten houden aan de regels die voor koorleden zijn opgesteld. In het archief bevindt zich een handgeschreven boekwerkje met als titel: Regulen voor het choor van St. Anne tot Haarlem. De inleiding is als volgt: Indien het een algemeene regel is voor de christenen, naer t voorschrift van Paulus, alles wat zij doen 't zij in woorden of in werken te doen in den naeme van onze Heere Jesus Christus dankende Godt den Vader door Hem, zoo is het buijten twijffel dat deze regel bijzonder plaets heeft en verbind, wanneer men zulk een zaek verrigt die daer toe alleen geschikt is, om den Vader door Jesus Christus te leven en te danken. Nu dat Zang in Gods huis daer toe alleen geschikt is, om den Vader door Jesus Christus te loven en te danken, is wederom een onweederspreekelijke waerheid; vervolgens is het een voornaeme pligt der Zangers en Zangeressen deeze bedieninge en pligt zoo waer te neemen, dat met 'er daed God den Vader daer door gelooft en gedankt werde door Jesus Christus onzen Heere. Ik zal niet alle achttien regels hier behandelen maar een paar voorbeelden wil ik jullie niet onthouden. Regel 2: Niemand zal voortaen tot zanger of zangeressen aengenomen werden, ten zij hij een bequaeme stem hebbe, en de zang en chartabel verstae, immers tamelijker wijze, 't welk aen 't oordeel van den Pastoor of voorzanger zal moeten gelaeten worden. Regel 5: Zullen de zangers en zangeressen gehouden zijn te compareeren zoo dikmaels als 'er een zingende Misse of vesperen of lof geschied. Regel 6: Allen die niet compareeren, zullen gehouden zijn, te betaelen de boeten van een stuijver, en die te laat komen, dat is voormiddags na 't slaen van de klok, waer mede de dienst begint, en namiddags of 's avonds, na 't voorzang: Deus in adjutorium of Benedictie, een halve stuijver: ten zij iemand, door wettige reeden belet, uijtzondering van deze regel verzorgt en verkreegen hebbe. Regel 8: Zoo haest nu een ieder der Zangers en Zangeressen op het choor komen zal, zal hij genoodzaekt zijn, zijn boek gekreegen hebbende, terstond zijn eijgen plaets te neemen, en niet op eens anders plaets gaen zitten, ook zonder met iemand, buijten noodzaekelijkheid te spreeken. Regel 10: Bij afweezen van de voorzanger, zal diegeenen die bequaem is, in vreeden en liefde de zang zonder vertoeven opheffen. Regel 14: Terwijl het volk, de Godsdienst gedaen zijnde, uijt gaet, diende men iets te zingen of te speelen en niet seffens en bot op te houden. Regel 18: De penningen van de boeten en 't verbeurde geld zullen of uijtgedeelt, of tot noodzaekelijkheden van 't choor besteed werden, naer eisch van zaeken en bij meerderheid van stemmen. Aldus gestelt en goedgekeurt door de zangers en zangeressen, den 29 januari Ondertekend door Pastoor Joannes Trees en alle twaalf koorleden. Ik hoop dat de nieuwe koorleden zich dit hebben gerealiseerd voordat ze begonnen in het koor. Bij deze wens ik de dames toch veel zangplezier! Michael 5 Vrouwenzang Enkele stemmen uit de kerk der vierde eeuw. De kerk stond niet altijd positief tegenover de vrouwenzang. Er zijn gelukkig gunstige uitzonderingen geweest, Efraïm de Syriër (vierde eeuw) bijvoorbeeld. Als de traditie waar is, had hij koren van jongens en van meisjes, die zijn hymnen zongen. In een van zijn Paashymnen heet het: Jonge mannen (weven) hun Alleluja's jongens hun psalmen en meisjes hun hymnen (in de kroon van de Heer.) Isidorus (gest. 435), abt van een klooster in Egypte, daarentegen schreef heel zuur: De apostelen van de Heer stonden vrouwen wijselijk toe om psalmen te zingen in de kerken, omdat zij een einde wilden maken aan hun gekwebbel. Isidorus meende echter dat de tijd was aangebroken om vrouwen het zingen te verbieden, want vrouwenstemmen misbruikten de zoetheid van de melodie om hartstocht op te wekken. Blijkbaar zongen de vrouwen tòch in de eredienst, maar volgens Isidorus behandelden zij 'de goddelijke hymnen als liederen van het theater'. Cyrillus, bisschop van Jeruzalem (ca ) wist tegen genoemde kwaal een probaat middel: De jonge vrouwen moeten de psalmen zó reciteren, dat ze wel hun lippen bewegen, maar dat anderen niets horen, want... "ik sta niet toe dat een vrouw spreekt in de gemeente", 1 Kor. 14:34. Ook Hiëronymus ( ) beriep zich op dezelfde bijbeltekst. Vrouwen moeten volgens hem zingen in hun kamers, ver weg van het gezelschap van mannen en de samengekomen gemeente... Gelukkig was Ambrosius ( ) er ook nog! Bij zijn uitleg van de Psalmen schreef hij: De apostel vermaant de vrouwen om stil te zijn in de kerk; zij doen er echter goed aan om wel in te stemmen met de psalm! Dat is goed voor alle leeftijden en passend voor beide geslachten. Ambrosius legde uit dat oude

6 mannen door het psalmzingen hun stijfheid te boven komen en dat bij melancholici de blijdschap van de psalm in hun hart weerklinkt! En wat de jonge vrouwen betreft: zij verliezen hun vrouwelijke ingetogenheid niet als zij psalmen zingen, en als jonge meisjes hun hymnen zingen tot God met zoete en soepele stem, bewaren zij heus wel het decorum. A. G. Soeting lnmiddels hebben de vrouwen goed van zich laten horen, en wat de kerkvaders in het verleden wel of niet gezegd hebben geldt zeker niet voor onze parochie. Het is wel te hopen dat van een "gelegenheidskoor" op dit moment, er uiteindelijk een "fulltimekoor" uit voort zal komen. Niets is immers, naast een goede preek, zo belangrijk voor een goede liturgische verzorging als een koor dat de diensten op een professionele manier ondersteunt. lk zou willen zeggen: Vooral doorgaan! Hans Luiting Met Pasen dan zijn de zaden rijp, met Pasen ontkiemt het graan, maar Jezus verliet zijn koninkrijk om weer naar de hemel te gaan. De bloemen die stuiven het zaad in de wind, de winden verstuiven het voort. De Geest die het leven op aarde bemint verspreidde het vruchtbare Woord. Met Pinksteren is de eerste oogst, de oogst van het eerste graan. Wij heffen ons hart naar de Heer omhoog en dat heeft de Geest gedaan. Willem Barnard 6 In Memoriam Elizabeth van Houte - Maas Betty 4 mei februari 2005 Zondag 30 januari, Maria Lichtmis, was ze nog in de kerk: het vertrouwde beeld van vele jaren. Betty als deurwachter; ze deelde boeken uit en maakte nieuwkomers wegwijs. Alleen, de Iaatste maanden stond ze niet meer bij de boekentafel, maar ze zat op de achterste bank en lette op of Jan Willem en Sander hun werk goed deden: ze had haar taak aan hen overgedragen. De dag nà Maria Lichtmis werd Betty getroffen door een hersenbloeding, ze kon niet meer praten en was halfzijdig verlamd. Met haar ogen gaf ze blijk dat ze haar geliefden nog herkende. Op 10 februari is ze vredig ingeslapen. Op 13 februari 1960 trad Betty officiëel toe tot onze kerk. 45 jaar is ze intens betrokken geweest bij het leven van onze parochie. Vele jaren was ze assistente in de oogartsenpraktijk van Richard Colombijn. Ook dààr heeft ze zich volledig ingezet. ln haar werkzame jaren bestond haar leven uit kerk en werk. Vorig jaar mei is haar 90ste verjaardag in de kerk uitbundig gevierd. ln de preek van pastoor Bosma en in de toespraak van Richard Colombijn werd toen uitvoerig stilgestaan bij haar leven. Ze heeft die dag genoten van alle vriendschap en warmte die ze mocht ondervinden. Op 10 februari is er een einde gekomen aan haar aardse bestaan; we zullen haar missen! Velen hebben bij de avondwake en/of bij de uitvaartdienst afscheid van haar genomen. Dochter Erna en kleindochter José spraken liefdevolle woorden ten afscheid. Richard, die zoveel jaren met haar samengewerkt had, haalde dierbare herinneringen en anecdotes op. Betty was erg koningsgezind en daarom werd bij het uitdragen van de kist - o.a. getooid met 90 oranje rozen -, het 2de couplet van ons volkslied gezongen. Op de begraafplaats aan de Herfstlaan in Heemstede volgde een kleine stoet de baar. Het was erg koud en het sneeuwde licht. Omdat Betty bij bijzondere gelegenheden in de kerk altijd kaartjes met "gereserveerd" op de voorste banken legde, had Erna bij haar toespraak ook een kaartje "gereserveerd" op de kist gelegd. We vertrouwen erop dat "in het huis met de vele woningen" ook voor Betty een plaatsje gereserveerd zal zijn. Tineke Tol

7 Lieve Moeder, In mijn beleving werd je eigenlijk helemaal niet ouder en moesten anderen me er wel eens aan herinneren dat dat toch echt wel het geval was. Je moeder blijft altijd dezelfde en gaat niet dood, die blijft gewoon. Maar ineens blijkt dat toch anders en ben ik nu geen "kind" meer. Ik zal je gaan missen, ik mis je nu al. De telefoontjes die steevast begonnen met "Dag kind", de berichtjes op het antwoordapparaat "Dag kind, met je moeder, ik heb niets hoor, ik bel zomaar even". Ons dagelijks contact, je belangstelling en betrokkenheid bij mijn doen en laten. In de alledaagse dingen was ik altijd met je bezig, hier een boodschapje, daar een puzzelboekje, ik dacht eigenlijk altijd voor twee, waar ik je mee kon verrassen of nog iets lekkers voorje meenemen. En wat was je trots op je kleinkinderen. Soms ging het je wel een beetje boven de pet, wie nu toch ook alweer wat en waar deed. En dat veranderde ook nog al eens. Dan vroeg je me, wil je het nog een keertje zeggen dan schrijf ik het nu even op, want je wilde wel met ze kunnen pronken. En dat heb je dan ook uitgebreid gedaan. Jouw leven was niet altijd even makkelijk en samen hebben we het ook niet altijd even makkelijk gehad. Ons contact is dan ook niet altijd even soepel verlopen, maar dertien jaar geleden kwam er een herkansing, je werd ziek en het leek even dat je het niet zou redden. Die laatste dertien jaar hebben we toch een hoop in kunnen halen. Je werd een dagje ouder en had wat meer zorg nodig en dat deed ik graag. Het was ook niet moeilijk om die zorgtaak op me te nemen, je was altijd overal heel dankbaar voor en tevreden mee. Iedereen die het horen wilde vertelde je hoe fijn het toch was dat ik zoveel voor je deed. Ik vond deze week in je huisje een briefje met de vijf dingen waar je het meest dankbaar voor was: lieve zorgzame dochter, telefoon naast bed, de deurbel met licht, de geluidsversterker van de TV, warm water. Hoe simpel kan het leven zijn. Ik vond ook wel twintig kaartjes met erop "gereserveerd". Hier heb ik er een, ik zal hem aan je geven. Je had je eigen gereserveerde plekje in de kerk, die zo belangrijk voor je was. Ik ben er van overtuigd dat er nu daarboven ook een plaatsje voor je is gereserveerd. Ik begrijp goed dat de kerk hier je tweede thuis was, ook ik heb nu weer ervaren dat het is als een warme deken, één grote familie. Je stond graag in de belangstelling. Toen we je negentigste verjaardag vierden hier in de kerk, straalde je en dat ben je blijven doen tot nu toe. En ik denk dat je nu zachtjes ligt te stralen dat je bent op de plek waar je zo graag was met alle mensen om je heen die belangrijk voor je waren. Je had niet veel wensen, maar toch wel dat de klanken van het volkslied zouden klinken bij jouw uitvaartsdienst. Hier sta je dan, met oranje rozen, negentig om precies te zijn. Nu straal je zeker. Je verdient het, zeker weten.. Het "dag kind" zal nog lang in mijn hoofd blijven hangen, net als het "eet je wel goed en ga je op tijd naar bed". Dag lieve moeder, bedankt. Erna van Houte Wij willen langs deze weg iedereen heel hartelijk bedanken voor de overweldigende belangstelling en betrokkenheid die wij ondervonden hebben gedurende het korte ziekbed en het overlijden van Betty van Houte. Dit klinkt wellicht als een standaard bedankzin, maar dat is het geenszins! Het was voor ons hartverwarmend te ervaren dat de kerkgemeenschap niet alleen belangrijk is geweest voor haar maar dat zij ook belangrijk is geweest voor de kerk. Ook de warme steun en begeleiding die ons persoonlijk ten deel is gevallen tijdens het regelen van de uitvaart en gedurende de uitvaartdienst zelf, hebben wij als zeer betrokken en als een "warme deken" ervaren. We hebben ons gedurende korte tijd opgenomen gevoeld in de kerk en zeker niet als buitenstaanders. Erna van Houte en kinderen 7 Lieve Oma, Nog maar twee weken geleden zat u op de verjaardag van Melvin aan uw wijntje en nu zijn we hier. Het zal raar zijn straks op verjaardagen zonder u: geen "stiekeme" wijntjes meer, geen gebreide sokken uit de Blinkert meer die we zogenaamd zelf moeten betalen, geen taxibusje meer dat komt voorrijden waar u bij het uitstappen steevast toch wel even vraagt of de handtas ook meegekomen is uit de auto. Zo zullen er een heleboel dingen niet meer zijn, maar wel de herinneringen aan een bijzondere oma. Ik geloof niet dat wij u kunnen omschrijven als een oma uit een boekje. Uit mijn jeugd kan ik me aantal dingen goed her-inneringen: scrabbelen op oudejaarsavond, kadootjes die op een verjaardag uit de kelderkast van mijn ouders kwamen en bij u in de hand werden gegeven voordat wij ze kregen, maar de duidelijkste her-inneringen liggen toch wel in en rondom de praktijk van de oogartsen. Naast de kerk was dat toch wel een van de meest belangrijke dingen in uw leven. Zo kan ik me bijvoorbeeld herinneringen dat ik regelmatig op de fiets naar de Schotersingel ging en dan bij u in het assistentenkamertje mocht zitten en soms zelfs weleens mocht helpen met kleine administratieve kiusjes, maar ik moest altijd beloven dat ik de namen van de patienten niet zou lezen, want u had wel beroepsgeheim! Als dank kreeg ik dan altijd een dropje uit de altijd volle pot. Op hoogtij dagen mochten we soms zelfs weleens in de praktijk zelf rondkijken en in de behandelstoel zitten maar vooral nergens aankomen uiteraard. U kwam altijd trouw op verjaardagen van de klein en achterkleinkinderen, gelukkig zijn dat er niet zo heel veel maar toch een hele prestatie als je 90 jaar bent. Er was wel een maar: verjaardag vieren op een zondag? Prima maar dan wel vanaf een uur of één zodat u eerst gewoon op uw gemak naar de kerk kon gaan. U was een heel bijzondere oma, die vooral zichzelf gebleven is met een behoorlijke dosis humor, betrokken bij onze Ievens en met moderne opvattingen. Ook al waren het niet altijd uw eigen opvattingen, uw respecteerde wel onze keuzes en opvattingen. Oma Bedankt! José Bernard-van der Zwan

8 8 Een belangrijk schakeltje. Stem in de Stad Cursus over de islam maandag 4 april 2005 Abraham, stamvader van jodendom, christendom en islam. Drie korte inleidingen over Abraham door: Kees Meijer (jodendom), mw Wil Verhoef (christendom) en dhr Mucahit Altin (islam). maandag 11 april Wat vinden moslims van Isa (Jezus) Twee inleidingen: Oemar Dilmohammed en Goos Blok maandag 18 april De vrouw in de Islam Twee inleidingen: Demet Akpinar en Antje van der Hoek Plaats van de cursus: Stem in de Stad, grote zaal, Nieuwe Groenmarkt 10 te Haarlem Aanvang: uur Toegang: gratis. Uw deelname s.v.p. opgeven via post of Zoals de meeste van jullie wel zullen weten had Betty van Houte een piepklein, gezellig huisje aan de Blinkertlaan in Haarlem. Ik ben blij dat ik daar een paar keer op bezoek ben geweest. Betty kon heel levendig vertellen. Het leek alsof één gevoel bij haar overheerste, dat was de dankbaarheid voor haar leven. Ze heeft een belangrijk deel van haar leven gegeven aan de oogartsenpraktijk van Richard Colombijn. Zij deed de administratieve- en financiële zaken. Ze was trots op het feit dat ze al het vertrouwen kreeg van de oogartsen en dat ze dat vertrouwen ook waar kon maken. Betty was daar een onmisbare schakel, een rots in de branding. Veel verhalen die Betty vertelde, speelden zich af op de oogartsenpraktijk. Eén verhaal van Betty raakte me speciaal. Dat verhaal wil ik voor jullie kort navertellen. Voordat de patiënten bij de oogarts langs gingen, kwamen ze bij Betty voor de administratieve zaken. Er kwam eens een mevrouw bij haar langs met een kleurloos gezicht waar geen emoties op waren te lezen. Toen de vrouw haar naam en adres had genoemd, ging er een grote schok door Betty heen omdat ze wist dat er op dat adres enige tijd geleden een kind was gestorven. De mevrouw zag de schok die door Betty heen ging en ze begon te huilen en ze kon niet meer ophouden. Betty heeft de vrouw getroost. Later werd ze opgebeld door de man van die vrouw die vroeg of Betty zijn vrouw aan het huilen had gemaakt. Betty begon zich te verontschuldigen maar de man was juist dolblij met het hele gebeuren. Sinds het overlijden van hun kind had zijn vrouw geen traan gelaten. Ze was steeds meer verstild en ze zakte meer en meer weg. De huisarts was heel bezorgd. Nu was haar gevoel weer gaan stromen, en durfde ze het verdriet in zichzelf toe te laten. Haar situatie verbeterde sterk. De man bedankte Betty hartelijk en Betty voelde zich erg gelukkig. Met stralende ogen zei Betty tegen mij dat ze in dit verhaal een klein schakeltje in het grote geheel was geweest en dat hier sprake was van genade. Ze had immers niet bewust een schok door haar lichaam laten gaan. Maar het was precies wat die vrouw op dat ogenblik nodig had. Hier was sprake van een wijsheid die boven ons uit stijgt, aldus Betty. Henk Schutte Novadag 8 maart in Haarlem Dinsdag 8 maart werd de NOVA-dag van de Bond van Oud-Katholieke Vrouwen te Haarlem gehouden. Op het programma stond dat pastoor Matthijs Ploeger zou vertellen over zijn ervaringen en kennis van de Anglicaanse kerk, maar 's morgens vroeg ging bij koster Michael Maas de telefoon met de mededeling dat pastoor Ploeger plotseling met zijn zieke baby naar het ziekenhuis moest. Door de inventiviteit van Michael werd het toch een geslaagde morgen. Hij ging direct op zoek naar een aantal prachtig geborduurde liturgische gewaden van de parochie Haarlem, zoals een albe, een diakenkleed, een koormantel en kazuifels uit de 17e en 18e eeuw, waar we allen met bewondering naar hebben gekeken. Tot slot werd een kistje geopend, dat in het bezit is van de Bisschop van Haarlem, met daarin een paarse schoudermantel, paarse handschoenen en een paar lange paarse kousen. We denken niet dat de bisschop het ons kwalijk zal nemen dat we een kijkje in zijn garderobe hebben genomen, want hij zal deze kledingstukken nooit gaan dragen, zeker de handschoenen niet, want die zijn veel te klein en de lange kousen zijn al lang uit de 'bisschoppelijke' mode. Vervolgens hebben we met elkaar gesproken over onze ervaringen met de Anglicaanse Kerk. Marianne Tanke, lid van de Willibrord Society, die de samenwerking tussen Anglicanen en Oud-Katholieken wil bevorderen, hield een korte inleiding waarna verschillende vrouwen aan het woord kwamen, die geregeld met de anglicaanse gemeenten in contact komen of wel eens anglicaanse vieringen bijwonen. Bovendien is Helen Boer, die deze dag organiseerde (de moeder van onze oud-parochiaan Madeleine), van huis uit anglicaans, waardoor zij ook het een en ander kon toelichten. Wat door veel vrouwen vooral gewaardeerd wordt, zijn de prachtige anglicaanse gezangen. Het middagprogramma kon gewoon zoals gepland doorgaan. Men kon een keuze maken tussen een bezoek aan verschillende Haarlemse Hofjes of naar het Teylersmuseum gaan waar een deel van de collectie van Boudewijn Büch werd tentoongesteld. Het werd een geslaagde dag waarbij onze Bond weer twee nieuwe leden kon inschrijven. Marijke Nijman

9 9 Veel mensen gaan tegenwoordig niet zomaar op vakantie. Ze gaan op relireis, doen een pelgrimstocht of maken een spirituele trip. Het aanbod is groot. Zo ging onze parochiaan Max Flietstra in 2000 naar Santiago de Compostela. Vele maanden van training en voorbereiding zijn hier aan vooraf gegaan. Uiteindelijk kon de reis starten op 29 april In dit nummer de vierde aflevering. 9 mei 2000 Om half zes sta ik op. Er zijn al de nodige mensen wakker, die zitten in het dagverblijf van de refugio. Ze zijn bezig hun voeten te prepareren. Wat ik allemaal zie, houd je niet voor mogelijk. Sommige hebben al hun tenen en beide hielen in de pleisters. Ik kom er genadig vanaf, tot nu toe: slechts twee kleine blaartjes. Ik vertrek om tien over zes. Als ik vijftien minuten onderweg ben, in het ochtendgloren, begint het te stortregenen. Ik trek gauw mijn jack uit mijn rugzak, terwijl ik al drijfnat ben. Na twintig minuten houdt het op met regenen, en vervolg ik moeizaam mijn weg naar Nájera, waar ik om 08:45 u. aankom. Alle bars zijn al dicht. Ik koop bij de mercado, die wel open is, wat broodjes en eet ze op aan de Nájerilla-rivier, gezeten op een bankje. Daarna ga ik op weg naar Azofra, vijf-en-een-halve kilometer verderop. Na een stukje klimwerk loop ik tussen allerlei wijnvelden. De zon begint te schijnen en ik heb het zwaar. Om half twaalf loop ik Azofra binnen. Ik weet dat bij de kerk de refugio is. Het dorp lijkt uitgestorven. Als ik de kerk nader, zie ik twee vrouwen, die, als ik ze nader, hele verhalen in het Spaans beginnen. Ik lach maar wat vriendelijk, maar begrijp er niets van. Ik maak ze duidelijk dat ik een slaapplaats zoek voor de nacht, in de refugio. Eén van de vrouwen neemt mij bij de hand, en we gaan de trap op naar de kerk. Ik ben doodmoe, als we boven zijn, maar daar is, pal naast de kerk, de refugio. Ik plof neer in het dagverblijf, waar een Engelse vrouw, met drie kinderen, een jongen van zes, en twee meisjes van zeven en acht, aan het spelen is. Zij heet Krista en loopt met haar drie kinderen de Camino. Ze zijn al twee weken onderweg, en zijn gestart in Pamplona. Ze vertelt dat het niet uitmaakt hoe lang ze erover doen naar Santiago de Compostela - maar ze wil haar kinderen een ervaring geven van een eenvoudig leven in de natuur. Ik denk bij mezelf: "Heel mooi, maar moeten die kinderen ook niet weer eens naar school?" Ik ga m'n bed installeren en besluit eerst maar even koffie te gaan drinken in de dorpskroeg. En wie denk je dat ik daar aantref? Jawel, de whisky-boys, David en Tony. We vliegen elkaar om de hals, en David zegt: "Wat is de wereld toch klein", waarop ik zeg: "Niet de wereld wordt kleiner, maar je reet wordt steeds groter". Ze hebben overnacht in Nájera en zijn niet verder gekomen dan vijf-en-eenhalve kilometer. David heeft een spierblessure in zijn lies, en kan niet verder. Een Portugese pelgrim, die voor arts studeert, adviseert hem over wat hij moet doen. 's Middags begeven we ons allen te ruste, want het is erg heet. Om vijf uur bezoek ik de kerk, waar een meisje uit Zwitserland zingt. Als het afgelopen is, steek ik, net als overal waar ik kom, wat kaarsjes op. Daarna ga ik met de whisky-boys in de lokale kroeg het zoveelste pelgrimsmenu eten, voor duizend peseta's, om daarna heerlijk te gaan slapen. 10 mei 2000 Ik ben om vijf uur wakker, en neem m'n gemak ervan, tot zes uur. Daarna vertrek ik. De route gaat vijf á zes kilometer langs de hoofdweg, de N120. Erg gevaarlijk. Ik voel me op dit stuk niet op m'n gemak, met al het snel razende vrachtverkeer. Ik sla regelmatig een kruisje als het goed blijft gaan, wanneer weer zo'n grote jongen mij passeert. Om kwart over negen kom ik aan in Santo Domingo de la Calzada. Het is maar vijftien kilometer wat ik heb afgelegd, maar ik besluit hier te blijven. De hele stad is versierd. Het is kennelijk een feestdag. De refugio gaat om elf uur open, maar ik kan mijn rugzak binnen in het kantoor neerzetten. Ik ga de stad in voor het ontbijt en ontmoet in één van de kleine straatjes een jonge vrouw. Ze is pelgrim. Men herkent ze meteen. Ze komt uit Martinique en ze heet Tatre, en ze is beeldschoon. Ledencafé Oikocredit Op zaterdag 9 april 2005 vindt van uur een ledencafé plaats in Haalem, in 'Stem in de Stad', Nieuwe Groenmarkt 10. Leden van Oikocredit en verdere belangstellenden worden hiervoor uitgenodigd. In informele sfeer zal actuele informatie gegeven worden over Oikocredit, de oecumenische ontwikkelingscoöperatie. Deze geeft al bijna 30 jaar kredieten en microkredieten aan arme ondernemers in de Derde Wereld. De videofilm 'Krediet komt van credo: ik geloof in je' over een microkrediet-instelling in India geeft een kleurrijk beeld van de mensen die met de kredieten werken, en er hun levensomstandigheden mee verbeteren. Er is gelegenheid hierover van gedachten te wisselen. Belangstellenden zijn van harte welkom. Om huishoudelijke redenen is aanmelding voor 19 maart 2005 gewenst bij: Reina Feijth-Beugeling, tel.: ; Fiete Smit-Maan, tel.: Maak microkrediet mogelijk! Prinses Maxima is benoemd in een adviesorgaan van de VN voor het Jaar van het Microkrediet Microkrediet is dus belangrijk. Dat vinden de VN en dat vindt het Koninklijk Huis. Is microkrediet ook belangrijk? Met kredieten, leningen, kunnen arme mensen in de Derde Wereld geholpen worden om zichzelf uit de

10 10 armoede te bevrijden. De kerken van de Wereldraad hebben dit 30 jaar geleden al gezien. Zij richtten toen Oikocredit op, dat sindsdien aan armen kredieten en microkredieten versterkt, die terugbetaald worden. Inmiddels is in brede kringen van ontwikkelingswerkers doorgedrongen, dat de ondernemingslustige armen met deze kredieten inderdaad geholpen worden een duurzaam bedrijf te starten. Het woord microkrediet is niet van de lucht: ook een aantal banken probeert hiervoor kapitaal aan te trekken. Wilt U ook wel een arme ondernemer, koopman, marktvrouw of thuiswerker aan een microkrediet helpen? Dat kan met bedragen vanaf 200,- euro via het Oikocredit Nederland Fonds. Daarnaast kunt U lid worden van Oikocredit-Nederland voor 20 euro. U ondersteunt dan Oikocredit en ontvangt het kwartaalblad Andersom. Andersom informeert U over Oikocredit Nederland, over microkredietverlening in de Derde Wereld en over de mensen, die met de kredieten werken. Voor meer informatie: Oikocredit-Nederland, Postbus 19120, 3501 DC Utrecht; tel.: ; Reina Feijth- Beugeling, tel.: Fiete Smit-Maan, tel.: We besluiten samen op zoek te gaan naar een gelegenheid om te ontbijten. Tijdens het ontbijt vertelt ze mij in het kort haar levensgeschiedenis. Gaandeweg het gesprek geef ik haar wat kleine adviezen op basis van de lessen die ik uit het leven heb getrokken. Na een uur vertrekt ze, want ze wil vandaag nog naar Belorado, 21.7 km. Bij het afscheid krijg ik twee dikke zoenen van haar, en ik zie al die kerels in de bar jaloers naar mij kijken. Ik rook nog rustig een sigaret, en geniet nog wat na van deze ontmoeting. Als ik mijn ontbijt wil afrekenen, blijkt deze schone engel uit Martinique dit voor mij te hebben betaald. Ik ben ontroerd. Niet vanwege het geld, maar vanwege het enorm lieve gebaar. Om elf uur installeer ik mijzelf in de refugio, terwijl de whisky-boys ook binnenkomen. David gaat vandaag nieuwe schoenen kopen, omdat zijn huidige schoeisel niet voldoet. Hij vraagt of ik met hem meega, want twee weten meer dan één. In het gastenboek van de refugio vind ik twee berichten die voor mij bestemd zijn: één van de Braziliaanse jongen Rains, die ik al eerder ontmoette, en een berichtje van de Engelse Samantha. Ze wensen mij veel succes en laten weten dat alles goed is. De Camino is fantastisch. Het lijkt wel of het Koninkrijk van onze Lieve Heer hier pas echt vaste grond onder de voeten heeft gekregen. Ik geniet met volle teugen. 's Avonds hebben de Brazilianen gekookt, en eten we met z'n allen, voor 300 peseta's per persoon, met heel veel wijn. 11 mei 2000 Om vijf uur wakker, vertrek ik om kwart voor zes in alle rust. Er hangt een dikke mist, en ik heb dan ook moeite mijn weg te vinden. Om acht uur trekt de mist op, en begint het te waaien en te regenen. Na een uur houdt dit ook op, en is het prima weer. Om half elf kom ik aan in Belorado. Ik breng de hele middag door op het terras aan het dorpsplein, samen met de whisky-boys. De nieuwe schoenen van David voldoen redelijk. Zijn voeten zien er vreselijk uit: één blaar, al blaar. De refugio is één grote zwijnenstal. 's Avonds eten we daar met alle pelgrims gezamenlijk warme melksoep, om daarna weer onder de wol te kruipen. 12 mei 2000 Om 06:45 u. op pad. 23 km voor de boeg, en ik ben nog steeds in buitengewoon goede doen. Sommige pelgrims nemen vandaag de bus, omdat ze aan het eind van hun Latijn zijn. Als ik dat moest doen, dan was het niet richting Santiago de Compostela, maar naar huis. Ik vind, als je op de Camino komt, kom je om te lopen. Na 11 km neem ik een rust van 15 minuten, in Villafranca Montes de Oca. Ik neem een broodje en een kop koffie. Het is in de zaak een vreselijke, smerige kolerezooi. Om kwart over negen ga ik voor de laatste twaalf kilometer van vandaag. Het pad is één grote modderpoel, en ik zie eruit als een beest. De zon staat hoog aan de hemel, en het gaat steil omhoog. Zo zal het twaalf kilometer lang gaan, tot aan San Juan de Ortega. Als ik om half twaalf aankom, ben ik één grote dikke modderbal. Gedurende de laatste vier kilometer probeerde een mede-pelgrim mij in te halen, wat hem niet is gelukt. Ik heb daar erg veel lol over. Ik trek alles uit wat ik aanheb. Na de douche schone kleren aan. De hele rotzooi in de was, en ik ben weer klaar voor de rest van de dag. De whisky-boys zijn intussen ook weer aangekomen. Ze zien er vreselijk uit. David's nieuwe schoenen kunnen zo in de vuilnisbak, ze zijn al kapot. Hij gaat het weer proberen op z'n oude schoenen. Ze nodigen mij uit voor de lunch, erg aardig. De boys bulken van het geld. Niet dat ze het over de balk gooien, maar ze zijn rijkelijk gevuld. Ik koop een fles wijn, dat kan deze armoedzaaier nog wel trekken. Uiteindelijk worden David en ik erg dronken, in de hete middagzon. Tony ziet het met lede ogen aan, en een groepje Brazilianen heeft intussen ook al flink de hoogte. Ik laat 'Zuster Immacolata' nog maar eens even klinken, en dan beginnen er allerlei liederen gezongen te worden, waaronder 'I will wait for you'. De beide Amerikaanse dames, uit San Francisco, doen er ook nog een schepje bovenop, met 'If you're going to San Francisco'. Ik ga om half negen helemaal uitgeput naar bed. wordt vervolgd

11 Kinderpagina Luister, kijk, Jezus leeft. Een wonderlijke dag is dat geworden - die eerste dag van de nieuwe week. Verslagen en bedroefd za- ten vrienden en leerlingen van Jezus bij elkaar. Was het nu afgelopen met Gods nieuwe koninkrijk? Moesten ze maar weer teruggaan naar hun boten, hun boerderij, hun belastingkantoor? Terug naar hun leven van vóór Jezus en vergeten hoe hij ver- telde dat God van de mensen houdt? Is dat nu voorbij; als een mooie 11 beloofde verlosser was. Maar weet je dan niet dat de priesters hem gevangen genomen hebben? Dat hij gedood is?' En ze vertellen ook de van de vrouwen, die beweerden dat engelen hadden gezegd dat hij leefde. En van het lege graf. En dat ze nu niet meer weten wat ze ervan denken moeten. Toen zei die man: 'Maar weten jullie dan niet 'wat de profeten vroeger gezegd hebben? Geloof je dan niet wat er in de heilige boeken over de verlosser geschreven is? Dat hij moest lijden.' En die reiziger vertelt ze, net als Jezus deed, over hoe het is met God en met de mensen. En nu begrijpen ze het beter, de droevige dingen die met Jezus gebeurden omdat hij deed wat God wil. Maar ook hoe hij zei dat het altijd toch doorgaat, het koninkrijk. Als ze in hun dorp aankomen, nodigen ze de reiziger bij zich te eten. En als hij aan tafel het brood neemt en de zegen zegt, dan zien ze het. Die man is Jezus. Als hij het brood breekt en deelt, herkennen zij hem. Die reiziger, die met hen praat en eet, is Jezus, hun heer. En hij leeft! Miep Dirkzwager droom die toch niet echt is? Is alles mislukt? Heeft Jezus verloren? Arme Jezus: geslagen, uitgelachen en vermoord... En dan komen de vrouwen met hun verhaal. Dat het graf leeg is. Dat engelen hun vertelden dat Jezus is opgestaan. Dat hij leeft. Maar ze geloven het niet. Och, vrouwen; het verdriet heeft hen van de wijs gebracht; ze kletsen maar wat. Toch gaan ze kijken en zien het lege graf. Maar waar is Jezus dan? Het is allemaal zo vreemd. Wat moeten ze nou? Bij elkaar blijven zitten en wachten - wachten op ze weten zelf niet wat? Op de avond van die dag gaan twee van de leerlingen naar hun huis in een dorp in de omgeving van Jeruzalem. Onderweg praten ze met elkaar over alles wat er gebeurd is. Was het maar anders gelopen. Had Jezus zich maar verdedigd. Hadden ze maar voor hem gevochten. Hadden ze hem maar kunnen helpen. Dan ontmoeten ze een man die met hen oploopt en zegt: 'Waar hebben jullie het toch zo druk over?' Verbluft blijven ze staan. 'Waar hebben we het over? Ben jij dan de enige in heel Jeruzalem die niet weet wat er de laatste dagen allemaal gebeurd is? Waar zouden we het over hebben? Over Jezus natuurlijk, een profeet, een man van God. We hoopten dat hij de Paaslied Nu graf en steen getuigen, dat Hij is opgestaan moet elke knie zich buigen en alle harten juigen: het nieuwe Rijk breekt aan. Hoor hoe de vogels zingen boven het open graf, als eens in den beginne, toen God aan alle dingen leven en adem gaf. Nu is de dood gestorven, de duisternis gezwicht. God houdt zich niet verborgen, Hij brengt op deze morgen het leven aan het licht. Anton Lam

12 Agenda MAART ma 21 mrt uur Oliewijding do 24 mrt uur Viering Witte Donderdag vr 25 mrt uur Church of England, Good Friday Devotion uur Viering Goede Vrijdag za 26 mrt uur Paaswake zo 27 mrt uur Viering van Pasen (Let op: zomertijd!) uur Church of England, Easter Sung Eucharist 12 Adressen Oud-Katholieke Kerk van de H.H. Anna en Maria Kinderhuissingel AV Haarlem www. kerkpleinhaarlem.nl APRIL zo 3 apr uur Eucharistieviering, Tweede zondag van Pasen, Quasimodo geniti uur Church of England, Sung Eucharist zo 10 apr uur Eucharistieviering, Derde zondag van Pasen, Jubilate uur Church of England, Holy Communion with hymns wo 13 apr uur Bijbelgroep zo 17 apr uur Eucharistieviering, Vierde zondag van Pasen, Misericordia Domini uur Church of England, Morning Prayer and Holy Communion zo 24 apr uur Eucharistieviering, Vijfde zondag van Pasen, Cantate uur Church of England, Reflection and said Eucharist in the Church hall wo 27 apr uur Bijbelgroep MEI zo 1 mei uur Eucharistieviering, Zesde zondag van Pasen, Vocem jucuditatis uur Church of England, Sung Eucharist do 5 mei uur Eucharistieviering, Hemelvaart van de Heer zo 8 mei uur Eucharistieviering, Zevende zondag van Pasen, Exaudi uur Church of England,Holy Communion with hymns wo 11 mei uur Bijbelgroep za 14 mei uur Eucharistieviering, Pinksteren zo 15 mei Oecumenische Pinksterviering in de Grote of St. Bavokerk aan de Grote Markt i.s.m. de Raad van Kerken Haarlem. Geen dienst in onze kerk! uur Church of England, Whitsun Sung Eucharist Pasen Uw trouw staat om mij heen gelijk een muur waarin geen bres te slaan valt Uw liefde loopt onafgebroken wacht Zo zal ik in U meer dan overwinnaar wezen In U die vandaag voorgoed de dood ontkracht Breng aan t Paaslam christenschare offers van uw lof en dank. De redactie wenst u een zalig Pasen. Deservitor Pastoor N. Schoorl Van Hasseltlaan 9, 1222 PC Hilversum tel: Kerkbestuur Secretariaat: Mw. M.L. Nijman-Smits H.M. Dijklaan TT Badhoevedorp tel: Penningmeester: Dhr. F. Westenberg Haringvliet XB Hoofddorp tel: Lid: Mw. H. Meerveld-de Haart Wemmingen RL Nieuw-Vennep tel: Lid: Dhr. F.C. van Westrenen Coltermanstraat 9 zw 2013 BA Haarlem tel: Betaling giften en vaste bijdragen Postgiro t.n.v. Giften en Bijdragen Oud-Katholieke parochie H.H. Anna en Maria Franz Leharlaan GS Heemstede Kosterij Michaël Maas Pijntorenstraat BM Haarlem tel: Bijdragen voor de koffiekas op girorekening Redactie 'de Schakel' Dhr. J. Luiting Dompvloedslaan NG Overveen tel:

Jezus blijft altijd bij ons

Jezus blijft altijd bij ons Eerste Communieproject 46 Jezus blijft altijd bij ons Jezus staat op uit het graf Jezus is dood. In les 7 heb je gezien dat Jezus wordt vermoord. De vrienden van Jezus zijn bedroefd. Ze leggen Hem in een

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Jezus geeft zijn leven voor de mensen

Jezus geeft zijn leven voor de mensen Eerste Communieproject 38 Jezus geeft zijn leven voor de mensen Niet iedereen gelooft in Jezus In les 5 hebben we gezien dat Jezus vertelt over de Vader. God houdt van de mensen. Hij vergeeft je zonden.

Nadere informatie

Muziek WILHELMINAKERK ZONDAG 3 APRIL 2016 OM TE BEGINNEN EERSTE ZONDAG NA PASEN. Welkom en mededelingen. Muziek Allen gaan staan

Muziek WILHELMINAKERK ZONDAG 3 APRIL 2016 OM TE BEGINNEN EERSTE ZONDAG NA PASEN. Welkom en mededelingen. Muziek Allen gaan staan WILHELMINAKERK ZONDAG 3 APRIL 2016 EERSTE ZONDAG NA PASEN OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Allen gaan staan Groet: Genade zij u en vrede van God, onze Vader van Christus, onze Heer Amen Bemoediging:

Nadere informatie

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela Orde van dienst voor de gemeentezondag Thema: (Toekomst)-dromen -2- welkom en mededelingen intocht: lied 81 : 1, 2 en 4 zondag 3 april 2016 om 9.30 uur Laat de harpen slaan, klinken de trompetten. Vier

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Marcus 14,1-11 Maak Jezus blij met jouw liefde

Marcus 14,1-11 Maak Jezus blij met jouw liefde Marcus 14,1-11 Maak Jezus blij met jouw liefde Aangepaste dienst met medewerking van de Bliid Boadskip Sjongers uit Berlikum Liturgie Voorzang Gez 132 Dank u voor deze nieuwe morgen Stil gebed Votum Zegengroet

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk!

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk! Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs Thema: delen maakt je rijk! Voorganger : Tina Kerssies Organist : Fokke v d Woude Welkom en mededelingen Aansteken van de liturgiekaars

Nadere informatie

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette.

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette. Welkom Lieve vrienden, bekenden, nieuwe gezichten, Welkom in deze Zwanenhofviering. In onze Tijd van leven heeft ieder van u ervoor gekozen op deze zondagmorgen hier te komen. Met alles wat ons leven ons

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen.

Refrein: Als het regent in jouw hart en je kunt alleen maar huilen, kom dan bij me, hou me vast, in mijn armen mag je schuilen. Ellen en Patrick Nooit meer je stem, nooit meer je lach, Alles gaat terug, naar die éne dag. De pijn vanbinnen, het doet zo n zeer, Ze zeggen dat het mindert, maar wanneer... Intredelied: M n oma is gestorven

Nadere informatie

Zet je voet maar op het water!

Zet je voet maar op het water! Zet je voet maar op het water! Gezinsdienst Zondag 1 mei 2016 Locatie: Voorganger: Organist: Medewerking: Oosterkerk Ds. Koning Jurjan Lipke Combo Joy 4 All Voor de dienst zingen we: Jezus roept alle kleine

Nadere informatie

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal De mensen van voorbij Zij worden niet vergeten De mensen

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus ChristusGemeente van onze Heer Jezus Christus!

Gemeente van onze Heer Jezus ChristusGemeente van onze Heer Jezus Christus! Gemeente van onze Heer Jezus ChristusGemeente van onze Heer Jezus Christus! Jongens en meisjes! Hebben jullie vanmorgen de kerkklok gehoord? Ja, vanmorgen hoorden we ook een klok luiden in de kerk. Maar

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

PROTESTANTSE - GEMEENTE - HUISSEN PAASMORGEN

PROTESTANTSE - GEMEENTE - HUISSEN PAASMORGEN PROTESTANTSE - GEMEENTE - HUISSEN PAASMORGEN Voorganger : Ds. Matthijs Glastra Welkom Zingen: Lied 634 - we gaan staan 1.U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, U zij alle eer! Alle mens'lijk

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Lucas 24: Geloof jij het?!

Lucas 24: Geloof jij het?! Lucas 24:13-35 - Geloof jij het?! Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Samen met Jezus op weg

Samen met Jezus op weg Samen met Jezus op weg KERK & WERELD Korte Schipstraat 16 2800 Mechelen Tekst: Myrjam De Keyser 1. De laatste keer samen Jezus en zijn leerlingen willen graag het paasfeest vieren. Daarvoor zijn ze naar

Nadere informatie

Liefde is vrij van zichzelf, om te leven voor de ander.

Liefde is vrij van zichzelf, om te leven voor de ander. Liefde is vrij van zichzelf, om te leven voor de ander. HHKalender DEF_2 ct.indd 1 Romantiek in een liefdesbrief 01-06-15 21:37 ROMANTIEK in een liefdesbrief Schrijf een liefdesbrief aan je geliefde. Verwerk

Nadere informatie

Les 13: Geboorte van Jezus.

Les 13: Geboorte van Jezus. Les 13: Geboorte van Jezus. kun je lezen in lukas 1 en 2 Wees gegroet, Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Maria kijkt op van waar ze mee bezig is. Er staat iemand in de deuropening van het huis

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Voor de dienst: "Laat Het Zien" van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23

Voor de dienst: Laat Het Zien van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23 Voor de dienst: "Laat Het Zien" van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23 1 Een psalm van David. De HEER is mijn herder, het

Nadere informatie

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen Liturgie Emmen, 13 september 2015 (buitendienst) Thema: samen onderweg (startzondag) 1. Votum 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen 3. Zingen: Sela: breng

Nadere informatie

Lieve mensen, gemeente van de Opgestane Heer

Lieve mensen, gemeente van de Opgestane Heer Overdenking zondag 27 maart 2016, 1 e Paasdag, in de Terskflierkerk Lezing Lucas 24:13-33 Door Ds. A.J.Wouda Lieve mensen, gemeente van de Opgestane Heer Hebben jullie de Passion gezien, donderdag? Is

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Deel. je leven. Startzondag Protestantse Gemeente Mariëngaarde. 18 september 2016

Deel. je leven. Startzondag Protestantse Gemeente Mariëngaarde. 18 september 2016 Deel je leven Startzondag Protestantse Gemeente Mariëngaarde 8 september 06 Voorgangers: Johan Helfferich en ds. Jeannette van den Boogaard Muziek: Hallumer Fanfare o.l.v. Annemarieke Bos Voor de dienst

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december 2016 Kerstverhaal Heel lang geleden was er een jonge vrouw, Maria. Zij woonde in het dorpje Nazareth. Maria was een heel gewone vrouw, net zo gewoon

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Voorganger: Organist: m.m.v. ds. Nita van der Horst-Kattenberg Marco 't Hart leiding van de kinderkerk -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7)

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Liturgie aangepaste dienst Baflo, 28-09-14 om 14.30 uur Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Welkom en mededelingen a. Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen b. Opw. 88 Een rivier vol

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Orde van de dienst van van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Deze dienst is voorbereid en wordt uitgevoerd door leden van de werkgroep

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

Liederen voor zondag 1 oktober 2017

Liederen voor zondag 1 oktober 2017 Liederen voor zondag oktober 07 HEMELHOOG 399 / Opwekking 67 Samen in de naam van Jezus Heffen wij een loflied aan Want de geest spreekt alle talen En doet ons elkaar verstaan Samen bidden, samen zoeken

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij!

Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! Liturgie Emmen, 16 november 2014 /aangepaste dienst Thema: Ruth hoort er helemaal bij! 1. Votum: Opwekking 640 (eenmaal) 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus.

Nadere informatie

eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn

eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 6 blz. 1 Door welke poort moet je gaan

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Opwekking 346: Opwekking 167:

Opwekking 346: Opwekking 167: Opwekking 346: Maak ons tot een stralend licht een stralend licht Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Laat het schijnen door ons heen. Maak ons tot een woord van hoop een levend woord dat U verlossing

Nadere informatie

Jonggezinnedienst 24 sept uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman

Jonggezinnedienst 24 sept uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman Jonggezinnedienst 24 sept 2017 10.00 uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman Welkom en afkondigingen: Zingen: Heb je al een kaartje voor de koninklijk trein

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Cadeautjes Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Opwekking 32 Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Wees

Nadere informatie

Kinderliedboekje Inhoudsopgave

Kinderliedboekje Inhoudsopgave Kinderliedboekje Inhoudsopgave Jezus is de goede herder...2 Hoor de vogels zingen weer...2 Dank U voor deze nieuwe morgen...3 Jezus is geboren...4 Zit je deur nog op slot...4 Dank U voor uw liefde Heer...4

Nadere informatie

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 Provided by Fanart Central. http://www.fanart-central.net/stories/user/fightgirl91/21803/rijm Chapter 1 - rijm 2 1 - rijm Gepaard

Nadere informatie

Dit is een download bij het artikel Omdat je het kunt uit JOP COACH magazine, nr

Dit is een download bij het artikel Omdat je het kunt uit JOP COACH magazine, nr Honger! (voor jonge kinderen) Drie kinderen lopen naar school. Opeens zien ze een heel rare man in oude kleren. Hij vraagt om een beetje geld voor eten. Natuurlijk schrikken de kinderen en denken ze aan

Nadere informatie

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom!

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom! In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter Van harte welkom! Welkom en gebed Weet Je Dat De Lente Komt Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit De

Nadere informatie

De Bijbel Open 2013 22 (08-06)

De Bijbel Open 2013 22 (08-06) 1 De Bijbel Open 2013 22 (08-06) Vanmorgen bespreken we een vraag van een luisteraar over de geschiedenis van de Emmausgangers uit Lukas 24. Het gaat om wat twee volgelingen van Jezus meemaakten, toen

Nadere informatie

Welkom in deze dienst

Welkom in deze dienst Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth Schriftlezing: Johannes 11 vers 33 t/m 46 Samen zijn wij hier gekomen Psalm 100 vers 1 en 2 Rozelaarkoor Lied 165 vers 1 en 2 (Op Toonhoogte) Nu gaan

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Johannes 20:16 - Jezus leeft, en hij kent mij!

Johannes 20:16 - Jezus leeft, en hij kent mij! Johannes 20:16 - Jezus leeft, en hij kent mij! Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan Gelezen: Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004 Pasen is opstaan Gemeente, Het woord, het werkwoord dat bij Pasen hoort is: opstaan. Daarbij horen de afgeleide zelfstandige naamwoorden:

Nadere informatie

Rivka voelt tranen in haar ogen. Vader aait over haar wang. Hij zegt: Veel plezier, prinsesje. Vergeet je nooit wie je bent? Dan draait vader zich

Rivka voelt tranen in haar ogen. Vader aait over haar wang. Hij zegt: Veel plezier, prinsesje. Vergeet je nooit wie je bent? Dan draait vader zich 1942-1943 1 Rivka! Het is tijd om te gaan!, roept vader. Rivka is blij. Ze gaat logeren. Ze weet niet bij wie. En ze weet ook niet hoe lang. Maar ze heeft er wel zin in. Vader heeft gezegd: Je gaat in

Nadere informatie

KINDEREN VAN HET LICHT

KINDEREN VAN HET LICHT KINDEREN VAN HET LICHT Verteller: Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden, dat er herders in het veld waren, die de wacht hielden over hun schapen. Zij stonden net wat met elkaar te praten,

Nadere informatie

DE WONDEREN VAN JEZUS

DE WONDEREN VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE WONDEREN VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Liederen voor zondag 5 oktober 2014

Liederen voor zondag 5 oktober 2014 Liederen voor zondag 5 oktober 204 Lied 224 God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt maakt Hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe

Nadere informatie

HEMELS HUWELIJK KALENDER 52 X WIJ TIJD VOOR ELKAAR. Willem en Marian de Vink

HEMELS HUWELIJK KALENDER 52 X WIJ TIJD VOOR ELKAAR. Willem en Marian de Vink HEMELS HUWELIJK KALENDER 52 X WIJ SAMEN TIJD VOOR ELKAAR Willem en Marian de Vink Liefde is vrij van zichzelf, om te leven voor de ander. Romantiek in een liefdesbrief ROMANTIEK in een liefdesbrief Schrijf

Nadere informatie

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Vandaag is rood. Pinksteren 2014 Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Dat mooie rood was ooit voor mij Een kleur van passie

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING 27 maart 2016 (1 ste Paasdienst) Lucas 23:56-24:12 De opstanding van Jezus Thema: Liefde is vertel het maar Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com Welkom door

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

Protestantse gemeente Michaëlkerk Leersum

Protestantse gemeente Michaëlkerk Leersum Protestantse gemeente Michaëlkerk Leersum zondag 16 april 2017 Eerste Paasdag we nemen onze kerk opnieuw in gebruik 1 voorganger: begeleiding: lector: m.m.v. ds. Pieter Goedendorp Frank Firet Ina Wolff

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19 Velen hebben moeite met de tekenen en wonderen die in de Bijbel staan beschreven, ook met de opstanding van Christus uit de doden en met zijn hemelvaart. Maar als we daarmee moeite hebben, dan kunnen we

Nadere informatie