Jaarthema 2015: Deel je vreugde!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarthema 2015: Deel je vreugde!"

Transcriptie

1 Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Maria was de eerste om haar vreugde te delen! Na de ontmoeting met de engel Gabriël, toen Maria haar Ja-woord gaf, is ze met spoed zegt Lucas, naar haar nicht Elisabeth gelopen. Over bergen en door dalen wou ze haar vreugde delen met iemand die wist wat ze bedoelde. Immers, ook Elisabeth was door de Heer geraakt! Maria was beter wat voorzichtiger geweest in haar gezegende toestand! Maar wie door God geraakt is, kan niet blijven stilzitten. Die moet zijn vreugde delen! En eens Maria haar nicht ontmoet, krijgt Elisabeth het ook! Ook Elisabeth begint te dansen en te jubelen! Meer nog, zelfs de kinderen in hun schoot bewegen! Dat is zo typisch aan mensen die nieuw leven en toekomst hebben ervaren van Godswege! In haar voetspoor In haar voetspoor hebben ontelbaar velen diezelfde vreugdevolle ervaring willen delen. Ook bij ons in Oostakker-Lourdes. Vanaf het prille begin deden er verhalen de ronde over de genade van Onze-Lieve-Vrouw, verleend aan deze grot. In 1875 publiceerde de toenmalige onderpastoor van Oostakker -E.H. Emiel Scheerlinckeen boek met de titel: Het Vlaamsche Lourdes of de vereering der Onbevlekte Maagd Maria aan de rots van Oostakker. In het laatste deel van zijn boek beschreef hij liefst negentien genezingen aan de grot, met de meest opmerkelijke die van Pieter De Rudder op 7 april In 2015 is het 140 geleden dat Pieter vóór de grot genezing en toekomst ondervond! We zullen dit gedenken in de hoogmis om 10.00uur op Beloken Pasen (zondag 12 april). Over de genezing van Rosa Petiet kon in bovenvermeld boek niets geschreven worden want die vond plaats op 16 juli Rosa Petiet werd geboren op 3 september 1878 te Brussel. Als kind kreeg ze mazelen maar door een verwikkeling werd haar zicht aangetast en Rosa werd langzaam aan volledig blind. In 1897 stelden de geneesheren vast dat de oogzenuw vernietigd was en genezing dus onmogelijk. Dokter Wibo, een befaamd arts, getuigde: Er is geen kans op beterschap dus Rosa hoopt nu op Onze-Lieve-Vrouw te Lourdes. Er werd haar aangeraden om acht maal naar Oostakker te gaan en er te bidden. Op 16 juli 1906 ging Rosa voor de zesde keer op tocht. Tijdens het lof kreeg ze hevige pijn en ze zei: Ik zie licht branden! Niemand schonk er aandacht aan maar Rosa getuigde dat ze, net vóór de zegen met het Allerheiligste, de verlichte krans rond de gekroonde Lieve-Vrouw kon waarnemen. Een pater die op de hoogte was, gaf Rosa de raad haar ogen te wassen met het water van de grot. Ze deed dit en toen zei ze opnieuw: Ik zie! Ik zie! Dokter Wibo die Rosa onderzocht, verklaarde: Beide ogen zijn weer normaal, volkomen beweeglijk en ze zitten weer op de goede plaats in de oogholte. Rosa trad in het klooster, bleef haar zicht behouden en overleed op 8 oktober De genezing van Rosa Petiet gebeurde op 16 juli 1906, de verjaardag van de laatste verschijning van O.L.Vrouw aan Bernadette te Lourdes (16 april 1858). Dat was tevens de dag van Maria s vaarwel aan Bernadette. De genezing van Pieter De Rudder gebeurde op 7 april 1875, de verjaardag van de 17 (voorlaatste) verschijning van O.L.Vrouw aan Bernadette (7 april 1858). Toen gebeurde in Lourdes het wonder met de kaars. Hoe uitzonderlijk deze gebeurtenissen ook zijn, het zijn niet de enige genaden die Maria schenkt in Oostakker. Wat gebeurde bij Rosa en Pieter is wonderbaarlijk maar de wonderen 1

2 op geestelijk en emotioneel vlak zijn minstens even belangrijk. De vele duizenden dankplaatjes rond de grot van Oostakker zijn evenveel stille getuigen van de genade die mensen hier ontvingen. De sterkte en de kracht die mensen hier dagelijks krijgen bij de grot en in de basiliek zijn groot en veelvuldig. Ik heb al vaak mogen ervaren dat hier nog elke dag wonderen gebeuren. Mensen die hun moeilijke of pijnlijke situatie beter kunnen dragen, met meer moed en vertrouwen. Geloofstocht in de binnentuin en een nieuwe brochure De geloofstocht in onze binnentuin zal dit jaar precies vanuit het gegeven van gedeelde vreugde opgebouwd worden. Het zal een uitnodiging zijn om de kracht en de genade van een bedevaart onder ogen te brengen en om zelf de vreugde te delen! Vanaf 1 mei tot einde oktober zal de geloofstocht vrij toegankelijk zijn tussen 09.00uur en 18.00uur. Groepen kunnen vragen naar een begeleide tocht. Ruim op voorhand afspreken is aangewezen! We bereiden ook een nieuwe brochure voor over het wonder en de genade van Oostakker- Lourdes. Deze brochure zal verkrijgbaar zijn vanaf 1 mei. Op de vooravond van de meimaand zal onze bisschop voorgaan om 20.00uur in een plechtige eucharistie in de basiliek. Daarna is er een kaarsenprocessie naar de grot voorzien. Op het Hoogfeest van Pinksteren vieren we in de hoogmis om 10.00uur de eerste steenlegging van de basiliek (22 mei 1875). We hebben niet stilgezeten Tijdens de voorbije maanden hebben we het mooie Mariabeeld in de basiliek laten restaureren. Dit beeld, in Franse eik, gebeiteld door Robert Froq- werd in 1888 in de basiliek geplaatst en was dringend aan een opsmukbeurt toe. Met engelengeduld is het beeld opgekuist en hersteld zodat Maria opnieuw straalt zoals voorheen! Ook de grote offerblok achteraan in de basiliek is volledig hersteld. Er werden ook nieuwe relieken in geplaatst. U kunt op de hoogte blijven van onze activiteiten via of mailen naar (tel 09/ ) Wees ervan overtuigd dat u, zoals voorheen, heel welkom bent! U zal niet alleen zijn! 2

3 EUCHARISTIEVIERING: Wat verlang je? OPENINGSRITUS Openingslied: Z.J. 560 (den Besten Merhtens) Jezus die langs het water liep en Simon en Andreas riep, om zo maar zonder praten hun netten te verlaten, Hij komt misschien vandaag voorbij en roept ook ons, roept jou of mij, om alles op te geven en trouw Hem na te leven. Jezus die langs de straten kwam en tollenaars terzijde nam; k Wil in uw woning wezen voor nu en voor na dezen - Hij komt misschien vandaag voorbij, en neemt ook jou terzij of mij en vraagt ons Hem te geven de rijkdom van ons leven. Christus die door de wereld gaat, verheft zijn stem niet op de straat. Hij spreekt ons hart aan, heden, en wenkt ons met zich mede. En lokt ook nog zoveel ons aan, tot wie zouden wij anders gaan? Hij heeft en zal ons geven alles, het eeuwig leven. 3

4 Openingswoord: Onze bedevaart naar deze plek is een teken van wat ons ganse leven is: op tocht zijn. Ongekende wegen, bekende paden. Tochtgenoten en soms eenzaamheid. Ja, zo is het leven: één grote pelgrimstocht. Telkens worden we als gedoopten opgeroepen, uitgenodigd om op zoek te gaan, om nieuwe, ongekende en onvermoede wegen in hun leven te bewandelen. Vandaag op onze bedevaart klinkt een oproep en een uitnodiging. Aan leerlingen die vragen: Jezus, waar houdt Gij U op? antwoordt Hij: Kom mee om het te zien. Het wordt niet zomaar een vluchtige aangename kennismaking, maar het wordt een ontmoeting met blijvende, onuitwisbare gevolgen in hun leven. De vreugde van de ontmoeting tussen mensen die elkaar begrijpen en aanvoelen geeft ons leven kleur. Ook Bernadette leefde van die vreugde telkens zij hier aan de grot Maria ontmoette. Ook Maria kende de vreugde van de ontmoeting toen zij met spoed Elisabeth, haar nicht, opzocht. Vrienden, vandaag worden we door Jezus opgeroepen en uitgedaagd om te leven! Gebed om vergeving In een wereld die meer getuigt van Godsverlatenheid dan van zijn aanwezigheid, bidden wij om ontferming met de woorden van de heilige Franciscus van Assisi: God, die woont in ontoegankelijk licht verdrijf de duisternis uit mijn hart. Geef mij een eerlijk geloof, een sterk vertrouwen en een consequente liefde. Geef mij dat fijne zintuig waardoor ik onderscheiden kan wat Gij ten diepste van mij verlangt. Zang: Kyriale 36 Openingsgebed: God, onze Vader, in uw grenzeloze goedheid hebt Gij ons geroepen en elk van ons een taak gegeven. Geef ons een hart dat luistert naar wat Gij ons duidelijk wil maken. Leer ons zien waar Gij U ophoudt in deze wereld. Schenk ons de vreugde U te ontmoeten in gebed en sacramenten. Wijs ons de plaats waar Gij woont opdat wij bij U blijven voor tijd en eeuwigheid. Amen. 4

5 DIENST VAN HET WOORD Eerste lezing: I Sam. 3,3b De oude Eli helpt de jonge Samuël om Gods stem te onderkennen. Tussenzang: Z.J. 559 (Oosterhuis Huijbers) De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen. Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. Zo komt Hij steeds met stille overmacht, en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit, heeft in zijn handen onze naam geschreven. De Heer wil ons bewonen als zijn huis, plant als een boom in ons zijn eigen leven, wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid; en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven. Gij geeft het uw beminden in de slaap, Gij zaait uw naam in onze diepste dromen. Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt, zoals de regen neerdaalt in de bomen, zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, zo zult Gij uw beminden overkomen. Evangelie: Joh. 1,35-42 De volgende dag was Johannes daar weer; twee van zijn leerlingen waren bij hem. Hij richtte zijn blik op Jezus, die daar langskwam, en zei: Daar is het lam van God. De twee leerlingen gaven gehoor aan zijn woord en volgden Jezus. Jezus keerde zich om, zag dat ze Hem volgden en sprak hen aan: Zoeken jullie iets? Ze zeiden: Rabbi (dat betekent: meester), waar houdt U uw verblijf? Hij antwoordde: Kom mee en je zult het zien. Ze gingen mee, en zagen waar Hij zijn verblijf hield. En ze verbleven die dag bij Hem. Het was ongeveer het tiende uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van die twee die naar Johannes hadden geluisterd en Jezus waren gevolgd. De eerste die hij ging opzoeken was zijn broer Simon. We hebben de Messias gevonden! zei hij. (Messias betekent: gezalfde.) Daarop bracht hij hem bij Jezus. Jezus richtte zijn blik op hem en zei: Jij bent Simon, de zoon van Johannes; voortaan zul je Kefas heten. (Dat betekent: rots). Tot zover de woorden uit het Evangelie. 5

6 Voorbeden: Acclamatie: refrein Z.J. 526 Al wat er nodig is Jezus vraagt in het Evangelie aan zijn leerlingen: Wat verlangt gij?. Omdat wij weten dat Hij bezorgd is om ons, durven we aan Hem onze gebeden en dromen voorleggen. Bidden wij voor allen die verantwoordelijkheid dragen binnen de christelijke kerkgemeenschappen: dat ze nooit uit het oog verliezen dat het Jezus van Nazareth, de Gezalfde is die hen samenbindt en wilt zien groeien in wederzijds respect en vreugdevolle ontmoetingen. Laten we bidden. Bidden wij voor onze jonge mensen en opgroeiende kinderen bij wie de vlam van het geloof vaak op een laag pitje staat: dat wij, volwassenen, hen net als Johannes dichter bij Jezus durven brengen. Laten we bidden. Bidden wij, in het Jaar van het Godgewijde leven, voor allen, die Jezus achterna, hun leven hebben gegeven voor de verkondiging van het Evangelie en het welzijn van de zwakste schaapjes. Laten we bidden. Maken we het stil, diep in ons hart en rondom ons en bidden we voor al onze verlangens die we hebben meegebracht op onze bedevaart. Moge de Heer ons leren de verlangens en de intenties van de ganse bedevaartgroep te dragen. Zoals Maria vroeg aan Bernadette om naar de grot in processie te komen, durven we geloven in de kracht van het samen bidden. Laten we bidden. God, Herder van ons leven, aan U vertrouwen wij ons toe. Gij waakt over ons, niets zal ons ontbreken. Blijf ons nabij. Wij geloven dat wij in uw handen veilig geborgen zijn. Amen. 6

7 DIENST VAN DE TAFEL De collecte helpt ons de basiliek en het domein verder te onderhouden. Dank voor uw bijdrage! Offerandelied Z.J. 728 (den Besten Weemaes) Gij zijt de wijnstok van het leven, in duizend ranken uitgebreid. Het leven, ons in U gegeven, draagt goede vruchten op zijn tijd. Gij zijt het brood van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid. Gij zijt genoeg om van te leven voor iedereen en voor altijd. Gij zijt het licht van God gegeven, een zon die nog haar stralen spreidt wanneer het nacht wordt in ons leven, wanneer het nacht wordt in de tijd. Gij zijt tot herder ons gegeven, wij zijn de schapen die Gij weidt. Waar Gij ons leidt is t goed te leven, Heer die ons voorgaat door de tijd. O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid de weg, de waarheid en het leven Gij zijt de zin van alle tijd. Gebed over de gaven: God van vrede, laat overal waar mensen het leven delen met elkaar, eensgezindheid en vrede groeien. Laat waar wij elkaar in de vreugde van het Evangelie ontmoeten, voor elkaar brood breken. Laat liefde en verbondenheid ontstaan. En maak ons, verzameld rond uw tafel met brood en wijn, één in liefde en vrede, in uw Naam. We vragen het U door Jezus, uw Zoon, die met U en de heilige Geest leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen. 7

8 Prefatie en Eucharistisch gebed De Heer zij met u. En met uw geest. Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Hij is onze dankbaarheid waardig. God, onze Heer en Vader, wij zijn hier bijeen om U te danken, te loven en te prijzen. Bij U begint het leven en de liefde; alles wat wij hebben, hebt Gij ons geschonken. Gij kent ons, Gij houdt van ons. Gij zijt de schepper, Gij zijt het begin en het einde van alles. Uw Zoon is mens geworden. Hij heeft ons geleerd wie Gij zijt. Samen met Jezus Christus en met elkaar zijn wij hier om tot U te bidden. Wij danken U voor heel de aarde: voor de bergen en de bomen, voor de zon en de zee, voor alles wat er groeit en bloeit; voor het leven en de liefde, voor de mensen hier en overal. Alle mensen zijn op weg naar U, naar uw geluk en vrede voor altijd. Daarom bidden wij samen: Heilig, heilig, heilig Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Altijd zijt Gij met ons op weg en dichter dan wij durven dromen, zijt Gij bij ons wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren met brood en beker. Zoals eens op de weg naar Emmaüs ontsluit Hij nu voor ons de Schrift en wij herkennen Hem bij het breken van het brood. Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest dit brood en deze wijn zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed. 8

9 Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd brood en sprak tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen terwijl Hij zei: Neem en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak: Neem deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond; dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. Oneindige goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan, en tot nieuw leven opgewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer en erken erin uw eigen Zoon die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten opdat voor alle zoekers de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij. Barmhartige Vader, schenk ons de geest van liefde die in Jezus was zodat de Kerk, bemoedigd en gesterkt, opbloeit tot nieuw leven. Bevestig de band van eenheid tussen allen die tot gemeenschap geroepen en begenadigd zijn, rondom de paus en onze bisschop. Maak uw Kerk te midden van een verdeelde wereld tot een instrument dat geloofwaardig en volhardend de eenheid en de vrede dient. Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters N.N. die in de vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van de verrijzenis. En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop: overvloedig leven in uw heerlijkheid. Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods, met uw apostelen en martelaren, en al de anderen die U genegen zijn, dankbaar uw Naam aanbidden en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer. 9

10 Door Hem en met Hem en in Hem zal Uw Naam geprezen zijn, Heer, onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in de eeuwigheid. Amen. Onze Vader Lam Gods Communielied Z.J. 548 (Konings Schollaert) Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn ééngeboren Zoon heeft gezonden, opdat wij allen zouden leven en nooit verloren gaan. Laat ons elkaar beminnen, want inderdaad de Liefde is uit God; wie liefheeft, is uit God geboren, wie liefheeft kent de Heer, want Hij is Liefde. Hierin bestaat de Liefde: niet dat wij God het eerst hebben bemind, maar wèl, dat Hij zijn Liefde deelde: zijn Zoon zond om de wereld te verzoenen. Alwie belijdt dat Jezus de ééngeboren Zoon is van God: in hem is Godes Geest aanwezig; komt, laten wij geloven in de Liefde. Als iemand durfde zeggen: God heb ik lief, maar neen, mijn broeder niet! Hij zou Gods groot gebod miskennen: wie God bemint, beminne ook zijn broeder. Slotgebed: Goede Vader, Gij hebt ons geroepen om uw leerlingen te zijn, te blijven en te worden, om in onze handelingen uw Woord te laten weerklinken. Sterk ons in het vertrouwen dat wij dit ook kunnen en help ons zo vrede en eenheid tussen mensen te bewaren en te bewerkstelligen. Wij vragen het U, nu wij in eenheid met U en met elkaar het Brood van de liefde hebben gedeeld, de Wijn van het Verbond geproefd, door Christus Jezus, onze Heer. Amen. 10

11 WEGZENDING We waren hier te gast bij Christus en zijn moeder. Mochten we nu, gesterkt door de wijn van geloof en vertrouwen, zelf teken worden van Gods liefde voor elke mens. Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, bid voor ons. Heilige Bernadette Soubirous, bid voor ons. Zegene u de Almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest. Ga nu heen in de vredevolle genegenheid van de Heer. Wij danken God! Slotlied Z.J. 748 (Schollaert) Mijn hart zingt voor de Heer: Magnificat! Mijn God is mij genadig, mijn vreugde overdadig; en ieder prijst mij zalig: Magnificat! Mijn hart zingt voor de Heer: Magnificat! Welwillend zag mijn Redder naar zijn geringe dienares, voltrok aan mij zijn wonder. Heilig is zijn Naam. Hij is de trouwe Helper van wie voor Hem gevoelig is, maar wie hooghartig leven wijst Hij van zich af. Die machtig is zal vallen, die nietig is komt op de troon, die hongert wordt verzadigd, rijken stuurt Hij heen. Zijn volk was Hij indachtig, vol deernis jegens Israël, getrouw aan zijn gelofte. Eeuwig duurt zijn heil. 11

12 EUCHARISTIEVIERING: God is op zoek naar ons! OPENINGSRITUS Intredelied Welkom en duiding van de viering 12

13 Gebed om ontferming Wij willen ons hart gastvrij en schuldenvrij maken voor deze ontmoeting en daarom bidden we: Heer, Gij zijt naar blinde mensen toegestapt en uw liefdevolle ogen braken hun ogen open. Wij zijn vaak blind voor de noden van onze medemens. Daarom: Heer, ontferm U over ons. Christus, ook naar lamme mensen zijt Gij gegaan. Gij pakte hen liefdevol bij de hand en ze konden weer lopen. Onze handen en voeten lijken vaak verlamd wanneer het erop aankomt naar anderen toe te gaan. Daarom: Christus, ontferm U over ons. Heer, tegen mensen die zich uitgestoten voelden hebt Gij gezegd: 'God houdt van jou'. Vol vreugde zongen ze het uit. Wij vinden vaak geen woorden om van uw aanwezigheid te getuigen, geen woorden om anderen te bemoedigen. Daarom: Heer, ontferm U over ons. Moge de almachtige God ons genadig zijn, niet langer omzien naar onze zonden, maar ons vergeven en geleiden tot het eeuwig leven. Openingsgebed Heer, onze God, wij mogen te gast zijn in uw huis. Hier hopen wij tot rust te komen zodat wij kunnen luisteren naar wat Gij ons te zeggen hebt. Hier hopen wij de taal te leren spreken die uw Zoon gesproken heeft en ons heeft voorgeleefd.amen. 13

14 DIENST VAN HET WOORD Eerste lezing: Gen. 18, 1-14 De Heer verscheen opnieuw aan Abraham, bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit naar hen toe. Hij boog diep en zei: Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal wat water voor u laten halen zodat u uw voeten kunt wassen, maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk. Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen voordat u verdergaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen? Zij antwoordden: Wij nemen uw uitnodiging graag aan. Abraham haastte zich naar de tent naar Sara. Vlug, zei hij, drie schepsel fijn meel! Maak deeg en bak brood. Daarna snelde hij naar de kudde, zocht een mooi kalf uit dat er mals uitzag en gaf dat aan een knecht, die het onmiddellijk klaarmaakte. Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette alles aan zijn gasten voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom. Waar is Sara, uw vrouw? vroegen zij hem. Daar, in de tent, antwoordde hij. Toen zei een van hen: Ik kom over precies een jaar bij u terug en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben. Sara, die in de ingang van de tent stond, achter de man, hoorde dat. Nu waren Abraham en zij op hoge leeftijd gekomen en de jaren dat een vrouw vruchtbaar is, lagen al ver achter haar. Daarom lachte ze in zichzelf. Zou de liefde voor mij dan nog weggelegd zijn? Dacht ze. Ik ben immers verwelkt en ook mijn man is al oud. Toen vroeg de Heer aan Abraham: Waarom lacht Sara, waarom vraagt ze zich af of ze op haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan brengen? Is ook maar iets voor de Heer onmogelijk? Op de vastgestelde tijd, over precies een jaar, kom ik bij je terug en dan heeft Sara een zoon. Tot zover deze eerste lezing. 14

15 Tussenzang Z.J. 559 (Oosterhuis Huijbers) De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen. Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. Zo komt Hij steeds met stille overmacht, en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit, heeft in zijn handen onze naam geschreven. De Heer wil ons bewonen als zijn huis, plant als een boom in ons zijn eigen leven, wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid; en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven. Gij geeft het uw beminden in de slaap, Gij zaait uw naam in onze diepste dromen. Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt, zoals de regen neerdaalt in de bomen, zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, zo zult Gij uw beminden overkomen. Evangelie: Lc. 19, 1-10 Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam. Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig. Jezus zei tegen hem: Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Tot zover de woorden van het Evangelie. Homilie 15

16 Voorbeden Laten we dankbaar en schroomvol bidden tot God, die ene die ons geschapen heeft en in zijn liefde bewaren wil: Laten we voor Gods aanschijn de mensen noemen die om welke reden dan ook afkomst of voorgeschiedenis, huidskleur of voorkomen niet welkom zijn in het huis van ons eigen leven, in de woning van de samenleving. Dat we blijvend beseffen dat ze bij God op de eerste rij staan. Laten we bidden. Laten we met de verrezen Heer in ons midden, bidden en smeken dat Hij niet aarzelt om zijn kerkgemeenschap te bezoeken met mensen wier woorden zalven en genezen, met mensen wier daden getuigen van zijn barmhartigheid en oneindige menslievendheid. Dat ook wij niet langer de kat uit de boom kijken. Laten we bidden. Laten we bidden om de kracht van Gods Geest wanneer we zelf overvallen worden door een gevoel van machteloosheid en broosheid om ons gebrek aan oprecht geloof, om de muren die we tegenover medemensen hebben opgetrokken. Dat we mogen voelen dat de Heer niets verafschuwt van wat Hij zelf heeft geschapen. Laten we bidden. Voor de zieken hier aanwezig, voor de zieken thuis en voor alle langdurig zieken: dat het ziek-zijn hen niet vereenzaamt noch afsluit van medemensen, dat er altijd mensen zijn, geroepen door God, om zijn liefde voor mensen zichtbaar te maken. Laten we bidden. Barmhartige God, kom ons te hulp, geef ons geloof in uw bevrijdende barmhartigheid zoals Gij die getoond hebt in Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen. De collecte helpt ons de basiliek en het domein verder te onderhouden. Dank voor uw bijdrage! 16

17 DIENST VAN DE TAFEL Offerandelied Z.J. 545 (Lambrechts Schollaert) Gebed over de gaven Wij willen samen vieren de daden van de Heer wij willen samen zitten rond de tafel van de Heer. Door de vlakten van het leven hebt Gij, Heer, uw volk geleid, om dat volk een land te geven, door uw goedheid voorbereid. Op de velden deed Gij groeien tarwe voor uw godd lijk brood druivenranken liet Gij bloeien voor het bloed dat Gij vergoot. Met de handen vol verlangen komen wij U tegemoet om het leven te ontvangen in de gave van uw bloed. Door dit goddelijk gebeuren vinden wij ons diepste zijn, levensbron om op te beuren alwie trekt door de woestijn. Heer, onze God, wij danken U dat Gij ons uitnodigt aan uw tafel. Wij bieden U dit brood en deze wijn aan. Neem ze aan en maak ons deelgenoot van uw barmhartigheid, zoals Gij die zichtbaar maakte in Jezus Christus, uw Zoon en onze Broeder. Amen 17

18 Prefatie en Eucharistisch gebed De Heer zij met u. En met uw geest. Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Hij is onze dankbaarheid waardig. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en overal door Christus onze Heer. Wij danken U, Heer onze God, om alles wat Gij voor ons zijt: Schepper en Bevrijder, Herder van mensen, Licht en Leven. Wij danken U omdat Gij liefde zijt, die onze lotgenoot wil zijn, die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt, die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt. Wij blijven vertrouwen op U, ook als uw aangezicht niet wordt gezien, uw stem niet wordt gehoord en Gij machteloos schijnt om ons te helpen. Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed, in leven en sterven, bidden wij: Heilig, heilig, heilig Ja, God, Gij zijt heilig en Gij zijt goed voor ons en alle mensen. Wij danken U vooral voor Jezus Christus, uw Zoon. Hij kwam in de wereld, omdat de mensen U verlaten hadden en vreemden waren voor elkaar. Hij heeft onze ogen en onze oren geopend en ons gezegd wie wij zijn: broers en zusters van elkaar, kinderen van U, onze Vader. Op dit ogenblik brengt Hij ons samen rond deze éne tafel om te doen wat Hij heeft voorgedaan. Goede Vader, heilig deze gaven, brood en wijn, zodat zij lichaam en bloed worden van Jezus Christus, uw Zoon. 18

19 Want op de avond voordat Hij zijn leven voor ons gaf, was Hij met zijn vrienden voor het laatst aan tafel. Hij nam brood, dankte U, brak het, gaf het hun en zei: Neemt en eet hiervan, gij allen want dit is mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt. Zo nam Hij ook de beker met wijn, Hij dankte U, gaf hem aan zijn leerlingen en zei: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond; dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Daarna zei Hij tot hen: Blijft dit doen om Mij te gedenken. Daarom zijn wij hier samen, Vader, en denken blij en dankbaar aan wat Jezus deed voor ons geluk. Zijn offer heeft Hij aan de kerk gegeven: zo vieren wij zijn dood en zijn verrijzenis. Heilige Vader in de hemel, wij bidden U: neem ons op in uw liefde, samen met Jezus, uw beminde Zoon. Hij is voor ons gestorven maar Gij hebt Hem nieuw leven gegeven. Hij leeft nu bij U en toch is Hij ook dicht bij ons. Op het einde van de tijd zal Hij als onze Heer verschijnen. Als uw Rijk gekomen is, zijn pijn en tranen, honger en verdriet voorbij. Vader, Gij hebt ons uitgenodigd om hier aan deze tafel te eten van het brood, het Lichaam van Christus, onze Heer; zo maakt Gij ons blij door de heilige Geest. Wij bidden U: maak ons door dit brood ook sterk, en geef dat wij meer en meer gaan doen wat Gij van ons verwacht. Denk, Heer, aan onze paus, aan onze bisschop Luc en aan alle andere bisschoppen. Help iedereen die leerling van uw Zoon wil zijn, laat hen vrede en vreugde brengen aan alle mensen. God, onze Vader, breng ons allen eenmaal thuis bij U en bij Christus, uw Zoon, samen met Maria, zijn Moeder, en met alle heiligen. Dan zullen wij met Jezus Christus voor altijd gelukkig zijn. Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer, onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Onze Vader Verrijkt met Jezus uw Zoon, wiens woorden voor ons levensbrood zijn, wiens daden voor ons voorbeeld en bron van vreugde zijn, willen wij bidden tot Hem die zich aandient als Vader voor ons en alle mensen: 19

20 Vredeswens Heer Jezus, zoals Gij in de ontmoeting met mensen uw liefde en respect toonde, zo vraagt Gij ook aan ons om liefdevol met elkaar om te gaan. Wees ons nabij als wij moeizaam proberen vrede en eenheid waar te maken. Maak ons open voor elkaar, vriendelijk en hartelijk. Help ons uw vrede uit te dragen. Lam Gods Communielied Z.J. 715 (Adeleyd Grypdonck) Gij komt tot ons, gans onverwacht, in alle mooie dingen, in bloemen, in de zonnepracht, in t lied wat wij nu zingen, in t brood dat op de tafel staat, in t hart dat blij en dankbaar slaat, in duizend, duizend dingen. Gij komt tot ons in t morgenuur, in dauw van nieuwe dingen, in t kind dat lacht, in licht en vuur, in t lied wat wij U zingen, in t woord dat Gij nu tot ons spreekt, in t brood dat Gij hier met ons breekt, in duizend, duizend dingen. Gij komt tot ons in heel de dag, in arbeid aan de dingen, in zorg en vreugde, pijn en lach, in t lied dat wij dan zingen, in liefde ook van man en vrouw, in vriendschap, vrede en in trouw, in duizend, duizend dingen. Gij komt tot ons als t avond is, in t sterven van de dingen, in t afscheid dat het laatste is, in t lied wat wij niet zingen. Op t woord dat Gij spreekt hopen wij; uw liefde is ons toch nabij in duizend, duizend dingen. 20

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

30 oktober 2016 Vijfde zondag van de missiemaand 31 e zondag doorheen het jaar C. Liturgische suggesties

30 oktober 2016 Vijfde zondag van de missiemaand 31 e zondag doorheen het jaar C. Liturgische suggesties 30 oktober 2016 31 e zondag doorheen het jaar C Intredelied ZJ 540 Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig Verwelkoming en kruisteken L. Wij staan hier als leerlingen van Jezus. Ook op deze laatste zondag

Nadere informatie

Mogen allen één zijn!

Mogen allen één zijn! Dekenaat Herzele Houtem Zevende zondag van Pasen C-jaar 11 en 12 mei 2013 Mogen allen één zijn! Intredelied (ZJ 503, 1 +2): Zingt een nieuw lied voor de Heer Zingt een nieuw lied voor de Heer, alle landen.

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

Heer, geef ons meer geloof

Heer, geef ons meer geloof PAROCHIE HERZELE HOUTEM 27 ste zondag door het jaar C 1 en 2 oktober 2016 Heer, geef ons meer geloof Intredelied: Gij, dienaars aan de Heer gewijd (ZJ 529, 1+2) Gij, dienaars aan de Heer gewijd, zegent

Nadere informatie

DEKENAAT HERZELE HOUTEM Zestiende zondag door het jaar A 19 & 20 juli 2014

DEKENAAT HERZELE HOUTEM Zestiende zondag door het jaar A 19 & 20 juli 2014 DEKENAAT HERZELE HOUTEM Zestiende zondag door het jaar A 19 & 20 juli 2014 Intredelied: Een zaaier ging uit (ZJ 593 1+2) Een zaaier ging uit om te zaaien, hij zaaide zo wijd als de wind, zo wijd als de

Nadere informatie

Eucharistieviering 4e zondag van Pasen Zaterdag 25 april 2015 St. Johannes de Doper Wijk bij Duurstede

Eucharistieviering 4e zondag van Pasen Zaterdag 25 april 2015 St. Johannes de Doper Wijk bij Duurstede Eucharistieviering 4e zondag van Pasen Zaterdag 25 april 2015 St. Johannes de Doper Wijk bij Duurstede Openingsriten Intredelied: Nr. 368 Begroeting Schuldbelijdenis: Ik belijd voor de almachtige God,

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes

Zondag 12 april 2015 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: de heer G.A. Slabbekoorn uit Goes LITURGISCHE WERKGROEP VOOR AANGEPASTE GEZINSDIENSTEN Corr. Adr.: Mevr. J. Pelle - Tel. 0115-694737 e-mail: japelle@zeelandnet.nl Dhr. A. Scheele - Tel. 0115-563188 e-mail: ascheele@hetnet.nl THEMA: Zondag

Nadere informatie

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Intredelied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God. Begroeting P. In de naam van de Vader, de Zoon en de

Nadere informatie

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming

Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Eucharistieviering van 15 augustus 2013 Maria Tenhemelopneming Openingslied: ZJ 501: Magnificat, strofen 1 en 2. Begroeting en inleiding P. Op het feest van de ten hemelopneming van Maria, Jezus moeder,

Nadere informatie

Openingslied. Begroeting. Welkomstwoord. Schuldbelijdenis. Bij binnenkomst bruidspaar. A. Amen. A. Heer, ontferm U over ons.

Openingslied. Begroeting. Welkomstwoord. Schuldbelijdenis. Bij binnenkomst bruidspaar. A. Amen. A. Heer, ontferm U over ons. 2 Openingslied Bij binnenkomst bruidspaar Begroeting P. In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Welkomstwoord Schuldbelijdenis P. Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren

Nadere informatie

tv-mis 18 december de zondag van de advent

tv-mis 18 december de zondag van de advent onze-lieve-vrouw van goede bijstand kreta, kritsa, panagía kerá, fresco ca. 1400 tv-mis 18 december 2016 4de zondag van de advent 16 1 zending en zegen slotlied een nieuw marialied t. m. steehouder m.de

Nadere informatie

Eucharistieviering van 7 september ste zondag door het jaar (A)

Eucharistieviering van 7 september ste zondag door het jaar (A) Eucharistieviering van 7 september 2014 23ste zondag door het jaar (A) Openingslied: ZJ 527: Bekleedt u met de nieuwe mens. Begroeting en inleiding P. De genade van God, de liefde van zijn Zoon, Jezus

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

DIENST VAN DE VOORBEREIDING Eredienst in de Morgensterkerk 15 juli 2012 Dienst van Schrift en Tafel Muziek bij binnenkomst DIENST VAN DE VOORBEREIDING Welkom door de ouderling Stilte (gemeente gaat staan) Bemoediging en drempelgebed

Nadere informatie

HUWELIJKSMIS. (datum)

HUWELIJKSMIS. (datum) HUWELIJKSMIS... & (datum) Openingszang (of instrumentale muziek) Welkomstwoord Openingsgebed (door bruidspaar zelf te kiezen, bijvoorbeeld: ) Heer God, zegen met goedheid. en., zodat hun jawoord hen gelukkig

Nadere informatie

Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons

Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons Middernachtmis van 24 december 2013 In dit kind is God met ons Om 11.45 u. zingt het koor kerstliederen. Openingslied: Puer Natus. Begroeting en inleiding Welkom in deze vreugdevolle nacht, van de kou

Nadere informatie

Eucharistieviering van 8 juni 2014 Pinksteren

Eucharistieviering van 8 juni 2014 Pinksteren Eucharistieviering van 8 juni 2014 Pinksteren Afscheidsviering van Z.E.H. Deken Johan De Baere Processie met Pinkstericoon doorheen de kerk, voor Pinkstericoon zevenarmige kandelaar. Intredelied: ZJ 409:

Nadere informatie

13 september uur Jannes M - preek van R Vreugdenhil

13 september uur Jannes M - preek van R Vreugdenhil 13 september 2015 10.00 uur Jannes M - preek van R Vreugdenhil belijdenis van afhankelijkheid zegengroet zingen GK psalm 84:1,2 zingen LvdK 328:1 / LB 314:1 schuldbelijdenis zingen Lvdk 328:2 / LB 314:2

Nadere informatie

Liturgie voor Witte donderdag 2 april 2015

Liturgie voor Witte donderdag 2 april 2015 Liturgie voor Witte donderdag 2 april 2015 Voorbereiding Orgelspel Stilte Orgelspel Welkom en Drempelgebed Zingen: Lied 67, 1 en 3 3 De aarde heeft de vrucht gegeven, die door de hemel werd verwekt, en

Nadere informatie

Orde van Dienst voor de Oecumenische Viering op de zondag van de eenheid 19 januari 2014

Orde van Dienst voor de Oecumenische Viering op de zondag van de eenheid 19 januari 2014 Orde van Dienst voor de Oecumenische Viering op de zondag van de eenheid 19 januari 2014 orgel: Ina Terpstra cantorij Protestantse Gemeente o.l.v Coby Moens voorgangers: pastor Henny Slot, lector Gurie

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C)

Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C) Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C) Intredelied: ZJ nr. 540: Heer, onze Heer, hoe zijt gij aanwezig, strofe 1, 2 en 3. Begroeting P. Welkom zusters en broeders,

Nadere informatie

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Openingslied: ZJ 713: God is de Herder. Begroeting P. Wij mogen ons gedragen weten door God, behoeder van alle leven,

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Uitvaart Eucharistische gebeden A) Eucharistisch gebed IIC Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons worden

Nadere informatie

Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal

Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal Na Lied of Klein Gloria verloopt de dienst als volgt: Apostolische geloofsbelijdenis (gezongen, of gelezen en beantwoord met een lied) Nodiging De Heer

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Doopsel in een zondagse eucharistieviering

Doopsel in een zondagse eucharistieviering Doopsel in een zondagse eucharistieviering 1. OPENING VAN DE DIENST Intredeprocessie en intredelied Openingswoord met een bijzondere begroeting van de dopeling en zijn / haar familie. Ook de naamgeving

Nadere informatie

Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd

Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd Eucharistieviering van 17 maart 2013 Vijfde zondag van de veertigdagentijd Nieuwe kansen geven Openingslied: ZJ 576: Bouwen aan een wereld van rechtvaardigheid. Tijdens het intredelied en de intredeprocessie

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

(Jongerenviering) OPENINGSLIED te kiezen uit het groene boekje

(Jongerenviering) OPENINGSLIED te kiezen uit het groene boekje IK KOM NAAR JE TOE BINNENKOMEN OP INSTRUMENTALE MUZIEK OPENINGSLIED te kiezen uit het groene boekje VERWELKOMING DOOR DE PRIESTER EN KRUISTEKEN VERWELKOMING DOOR DE KINDEREN: KIND 1: ONS HARTJE KLOPT TOCH

Nadere informatie

Gebedsmoment. Openingslied. Openingsgebed

Gebedsmoment. Openingslied. Openingsgebed Gebedsmoment Ondanks alles goed proberen zijn, goed proberen doen is een teken van Gods liefde. Doorheen het licht dat andere mensen voor ons betekenen en het licht dat wij voor andere mensen zijn, kunnen

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

Eucharistieviering van 22 december 2013 Vierde zondag van advent

Eucharistieviering van 22 december 2013 Vierde zondag van advent Eucharistieviering van 22 december 2013 Vierde zondag van advent Openingslied: ZJ 115: De nacht loopt ten einde. Begroeting P. Welkom in deze vierde adventsviering. We zijn samengekomen om kracht en bemoediging,

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Wij zingen voor de dienst: Lied 412: 1 en 3

Wij zingen voor de dienst: Lied 412: 1 en 3 Wij zingen voor de dienst: Lied 412: 1 en 3 Wij zingen als intochtslied: Psalm 98: 1 Stil gebed, bemoediging en groet Wij zingen: Psalm 98: 2 Kyriëgebed Wij zingen: Lied 158a: 1 Gebed 1 e Schriftlezing

Nadere informatie

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis)

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Intredelied: nr. 530: Zo vriendelijk en veilig als het licht, strofen 1, 2 en 3. Begroeting en openingswoord P. Broeders en

Nadere informatie

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Bemoediging en drempelgebed Orgelspel Aansteken van de kaarsen Lichtlied Het engelenlied-3 Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Moment van stilte Bemoediging en drempelgebed V onze hulp is in

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Liturgie ochtenddienst NGK Langerak, 11 september Welkom Openingsgebed Openingslied Opwekking 518 Heer, U bent altijd bij mij

Liturgie ochtenddienst NGK Langerak, 11 september Welkom Openingsgebed Openingslied Opwekking 518 Heer, U bent altijd bij mij Welkom Openingsgebed Openingslied Opwekking 518 Heer, U bent altijd bij mij Heer, U doorgrondt en kent mij; mijn zitten en mijn staan en U kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan. De woorden van

Nadere informatie

Keuzeteksten. Voor de maaltijd zie Dienstboek een proeve, deel I blz. 1136v.

Keuzeteksten. Voor de maaltijd zie Dienstboek een proeve, deel I blz. 1136v. Keuzeteksten Voor de maaltijd zie Dienstboek een proeve, deel I blz. 1136v. opening 1. Allen zien ernaar uit dat u brood geeft, op de juiste tijd. Geeft u het, dan doen zij zich te goed, opent zich uw

Nadere informatie

Kom, klim uit je boom, want vandaag wil Ik bij jou te gast zijn

Kom, klim uit je boom, want vandaag wil Ik bij jou te gast zijn Kom, klim uit je boom, want vandaag wil Ik bij jou te gast zijn Biechtviering naar de ontmoeting van Jezus met de tollenaar Zacheüs (Lc. 19, 1 10) Woord vooraf In het licht van het tweede pastoraal jaar

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 september

Zondagmorgen 6 september 12 e zondag van de zomer, kleur wit, viering HA Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. André de Jager Ouderling van dienst: Gerard de Haan Kosters: Dick en Marry de Jong Geluid studio: Alfred den

Nadere informatie

MORGENGEBED. in de morgen van de achtste dag. Volheid der dagen. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela 1 januari Welkom

MORGENGEBED. in de morgen van de achtste dag. Volheid der dagen. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela 1 januari Welkom MORGENGEBED Welkom -2- in de morgen van de achtste dag Volheid der dagen Openingswoorden Wij zijn hier bijeengekomen op de vroege ochtend in dit nieuwe jaar om God te bidden om licht en wijsheid, om vuur

Nadere informatie

TENT VOL TALENT JAARTHEMAVIERING

TENT VOL TALENT JAARTHEMAVIERING TENT VOL TALENT JAARTHEMAVIERING 2014 2015 WELKOM Iemand: Welkom in deze viering waarin wij met elkaar gaan luisteren naar woorden. Woorden die ons aanzetten tot nadenken over onszelf, wat wij kunnen en

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

Nu gingen hun de ogen open. Lc. 24, 31 EMMAÜSVIERING. Sint Anna Aalst

Nu gingen hun de ogen open. Lc. 24, 31 EMMAÜSVIERING. Sint Anna Aalst Nu gingen hun de ogen open Lc. 24, 31 EMMAÜSVIERING Sint Anna Aalst I. WOORDDIENST INTREDELIED Wie wil leven, moet zich geven Wie wil leven moet zich geven, moet het wagen op weg te gaan met zijn vragen,

Nadere informatie

Orden van dienst voor de viering. van het Heilig Avondmaal. in de Hoeksteen

Orden van dienst voor de viering. van het Heilig Avondmaal. in de Hoeksteen Orden van dienst voor de viering van het Heilig Avondmaal in de Hoeksteen In dit boekje staan een aantal orden van dienst die gebruikt kunnen worden bij de viering van het Heilig Avondmaal in wijkgemeente

Nadere informatie

Dankviering schooljaar 2013-2014 donderdag 26 juni 2014

Dankviering schooljaar 2013-2014 donderdag 26 juni 2014 Dankviering schooljaar 2013-2014 donderdag 26 juni 2014 OPENING N DE DIENST Intredelied Laten wij danken Kruisteken en welkom lsof het gisteren was, maakten we in deze kerk samen plannen om een goed schooljaar

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie

Intredelied: Openingswoord:

Intredelied: Openingswoord: Misformulier: Maria, Moeder van God en Koningin van de hemel (=Beauraingviering) Op 29 november 1932 verscheen Onze Lieve Vrouw voor de eerste maal aan vijf kinderen te Beauraing. Zij maakte zich bekend

Nadere informatie

Thema: Toekomstmaaltijd - Gods goedheid proeven

Thema: Toekomstmaaltijd - Gods goedheid proeven Zondag 28 september 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Toekomstmaaltijd - Gods goedheid proeven Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van Jezus. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist:

Nadere informatie

ONTSTEKEN VAN DE KAARSEN ROND DE BAAR (Niet verplicht) door

ONTSTEKEN VAN DE KAARSEN ROND DE BAAR (Niet verplicht) door bij het binnendragen van de overledene Requiem Aeternam (of ander lied) Requiem aeternam dona eis, Domine: et lux perpetua luceat eis. Te decet hymnus, Deus, in Sion, et tibi reddetur votum in Jerusalem:

Nadere informatie

EUCHARISTIEVIERING GOUDEN JUBILEUM OKRA 27 APRIL 2010

EUCHARISTIEVIERING GOUDEN JUBILEUM OKRA 27 APRIL 2010 TREFPUNT WATOU EUCHARISTIEVIERING GOUDEN JUBILEUM OKRA 27 APRIL 2010 Orgelspel Verwelkoming: Hartelijk welkom allemaal. Okra Watou bestaat dit jaar 50 jaar. Vandaag willen we dit gouden jubileum samen

Nadere informatie

Eucharistieviering voor het begin van het schooljaar dinnsdag om 9.00 u. in de Sint-Martinuskerk

Eucharistieviering voor het begin van het schooljaar dinnsdag om 9.00 u. in de Sint-Martinuskerk Eucharistieviering voor het begin van het schooljaar 2014-2015 dinnsdag 09-09-2013 om 9.00 u. in de Sint-Martinuskerk Deze schoolviering wil de vreugde van het begin van het schooljaar in de kijker plaatsen.

Nadere informatie

Oecumenische viering. 22 januari H. Lucaskerk, Hoogstraat Vlaardingen

Oecumenische viering. 22 januari H. Lucaskerk, Hoogstraat Vlaardingen Oecumenische viering 22 januari 2017 H. Lucaskerk, Hoogstraat Vlaardingen Voorgangers : Pastoor Ch. Duynstee Dominee G. Fröberg Koor : Cantorij Bethelkerk o.l.v. Ed Saarloos Organist : Guus Korpershoek

Nadere informatie

Voorbeeldviering Een eenzame uitvaart?

Voorbeeldviering Een eenzame uitvaart? Voorbeeldviering Een eenzame uitvaart? Processie met kist of urne Begroeting en welkom Welkom aan iedereen die hier samen is om afscheid te nemen van N.N.. Het doet ons plezier, dat jullie allemaal naar

Nadere informatie

Datum Voorganger Kerkgebouw 14 juni 2015, uur ds. Rein den Hertog Maranathakerk

Datum Voorganger Kerkgebouw 14 juni 2015, uur ds. Rein den Hertog Maranathakerk Maranathakerk Liturgie 14 juni 2015 middag RdH Verdiepingsdienst Datum Voorganger Kerkgebouw 14 juni 2015, 16.30 uur ds. Rein den Hertog Maranathakerk Muzikale begeleiding: Tehilla Bijzonderheden: Heilig

Nadere informatie

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk Witte Donderdag 24 maart 2016 19 uur in de Protestantse Zionskerk DEEL 1: DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel: variaties op Mijn ziel, aanvaard uw luister (Crüger) Welkom en mededelingen door de ouderling

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Orde van dienst voor 11 december 2016

Orde van dienst voor 11 december 2016 Orde van dienst voor 11 december 2016 3 e zondag in de Advent Belijdenis en doop van Veronica Loos-Zieltjens Oosterlichtkerk Huizen Welkom door de ouderling van dienst Lied 439: 1-3 1. Verwacht de komst

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

19 FEBRUARI 2006, 7e zondag door het jaar, B

19 FEBRUARI 2006, 7e zondag door het jaar, B NAAMOPGAVE: GROEIEN 19 FEBRUARI 2006, 7e zondag door het jaar, B Intredelied: Kijk eens om je heen Verwelkoming: Welkom in deze viering, heel speciaal aan jullie, vormelingen. Vandaag gaan jullie het zeggen,

Nadere informatie

Orde van dienst zondagavond 8 maart 2015 Vragen rond de Doop

Orde van dienst zondagavond 8 maart 2015 Vragen rond de Doop Orde van dienst zondagavond 8 maart 2015 Vragen rond de Doop Voorganger : Ds. Jaap Hansum Organist : Dhr. Rein van Leeuwen Welkom en mededelingen Zingen: Zingende gezegend 228:1,2,3 Geloofd zij God, Hij

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Zondag van de Drie-Eenheid 31 mei 2015 voorganger: ds. H.J.Elzenga ouderling: J.J. de Greef organist : L. Vilmane-Fioreze koster: M.Slomp

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST Zondag 8 november 2015, 9.30 uur. Kerkelijk Centrum Het Anker. Viering Heilig Avondmaal. Voorganger: Ds. J.A.

ORDE VAN DIENST Zondag 8 november 2015, 9.30 uur. Kerkelijk Centrum Het Anker. Viering Heilig Avondmaal. Voorganger: Ds. J.A. ORDE VAN DIENST Zondag 8 november 2015, 9.30 uur. Kerkelijk Centrum Het Anker. Viering Heilig Avondmaal Voorganger: Ds. J.A. Antonides De Paaskaars brandt Lied voor de dienst: 577 geheel Welkom, afkondigingen.

Nadere informatie

U bent welkom - opwekking 573. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer.

U bent welkom - opwekking 573. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. 15 november 2015 U bent welkom - opwekking 573 We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En

Nadere informatie

Toetertoe wil je vriend zijn!

Toetertoe wil je vriend zijn! Gezinsvieringen 1 Toetertoe wil je vriend zijn! 2 Dag allemaal, Samen eucharistie vieren is Jezus dankbaar herdenken. Jezus was er vooral voor die mensen die aan de rand van de maatschappij leefden, en

Nadere informatie

Gods liefde is voor iedereen gelijk

Gods liefde is voor iedereen gelijk Gods liefde is voor iedereen gelijk Eucharistie-gezinsviering 13 mei 2012 Parochie Paus Johannes XXIII Kerk van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming Werkhoven Voorganger: pastor Hans Eppink Openingslied

Nadere informatie

eerste zondag van Epifanie

eerste zondag van Epifanie Zondag 10 januari eerste zondag van Epifanie Voorganger: ds. Beatrice Jongkind Organist: dhr. Hans Aantjes Welkom door de ambtsdrager van dienst Intochtslied: Psalm 100 Bemoediging en Groet (staande) V:

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

Als de Samaritaanse : Woordviering bij het jaarthema

Als de Samaritaanse : Woordviering bij het jaarthema Als de Samaritaanse : Woordviering bij het jaarthema Openingswoord en kruisteken (allen staan op) Welkom in deze viering. Vandaag wil God tot ons komen in de Woorden van de Schrift. Hij wil tot ons spreken

Nadere informatie

Orde van dienst Laren 8 mei 2016, Moederdag

Orde van dienst Laren 8 mei 2016, Moederdag Orde van dienst Laren 8 mei 2016, Moederdag Met medewerking van Deo Gratias Voorganger : ds. Jaap Jonk Orgelspel: Stefan Potman De Voorbereiding Orgelspel Woord van welkom Moment van stilte Aansteken van

Nadere informatie

Gebeden voor jongeren

Gebeden voor jongeren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebeden voor jongeren... 2 Gebed van het licht... 2 Mijn leven tot een licht... 2 Gebed voor sterke benen... 2 Dankgebed... 3 Gebed van Franciscus... 3 Dankgebed als je

Nadere informatie

ds. Carol van Wieren, Utrecht Co Molenaar en Annemarie de Groot OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan

ds. Carol van Wieren, Utrecht Co Molenaar en Annemarie de Groot OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan WILHELMINAKERK SOEST 15 februari 2015 Zesde zondag na Epifanie Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Carol van Wieren, Utrecht Co Molenaar en Annemarie de Groot Gerda Masselink Terry Hamberg OM

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

Ziekenzalving: Ik zal u rust en verlichting schenken

Ziekenzalving: Ik zal u rust en verlichting schenken Ziekenzalving: Ik zal u rust en verlichting schenken Intredelied: Gedenken wij dankbaar de daden des Heren Begroeting: In de naam van de Vader de Zoon en de Heilige Geest. Van harte welkom in deze viering.

Nadere informatie

Drempelgebed (gemeente gaat staan) Aanvangslied: psalm 138:1,2 Bemoediging en groet (Gemeente gaat zitten) Kyriegebed Gloria: gezang 164

Drempelgebed (gemeente gaat staan) Aanvangslied: psalm 138:1,2 Bemoediging en groet (Gemeente gaat zitten) Kyriegebed Gloria: gezang 164 Liturgie voor de morgendienst op: 10-2-2013 Bijzonderheden: Avondmaal (lopend) Voorbereiding: Drempelgebed (gemeente gaat staan) Aanvangslied: psalm 138:1,2 Bemoediging en groet (Gemeente gaat zitten)

Nadere informatie

Het sacrament van de ziekenzalving.

Het sacrament van de ziekenzalving. Het sacrament van de ziekenzalving. Vooraf rustige muziek. 1. Kruisteken en vredeswens door pater Gerard. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen Vrede zij u allen en allen die u lief

Nadere informatie

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt 15/10/2008 BEGROETING (door de priester) Sofie : Welkom, lieve Vital. Maandenlang hebben we naar jou komst uitgekeken. Vol verwachting, vol hoop en zeker vol liefde. Iedere

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou!

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou! DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI 2016 Oecumenische viering in Het Schip Thema: Het woord is aan jou! Voorgangster: Pastor Evelien Reeuwijk m.m.v. Bel Canto o.l.v. Mirjam Bastiaanse orgel: Cor van Kooten

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur

ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur ORDE VAN DIENST voor de viering op Zondag 5 juli 2015 in de Dorpskerk aanvang: 10.00 uur ~ 3 e Zondag van de Zomer ~ Voorganger Ouderling van dienst Diaken Lector Organist Kinderkring Crèche : Drs. Jan

Nadere informatie

Orde van dienst voor Witte Donderdag

Orde van dienst voor Witte Donderdag Orde van dienst voor Witte Donderdag Vredevorstkerk, 24 maart 2016 Aanvang: 14.30 uur Voorganger: drs. Greet Bijl Organist: Aad Zandbergen Ouderling: Dieke Fekkes Sikma Diaken: Mariëtte Lubbers Geluid:

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Jezus maakt. familieviering Dionysiusparochie Heerhugowaard 16 mei 2010 OPENINGSRITUS

Jezus maakt. familieviering Dionysiusparochie Heerhugowaard 16 mei 2010 OPENINGSRITUS OENINGSRITUS Jezus maakt openingslied: Rood en groen Rood en groen, geel en blauw, oranje erbij. En ook nog paars en toen. lle kleuren tegelijk en licht werd het toen! lle kleuren vertellen de Naam van

Nadere informatie

Eucharistieviering voor het begin van het schooljaar 2015-2016. woensdag 09-09-2015 om 9.00 u. in de Sint-Martinuskerk

Eucharistieviering voor het begin van het schooljaar 2015-2016. woensdag 09-09-2015 om 9.00 u. in de Sint-Martinuskerk Eucharistieviering voor het begin van het schooljaar 2015-2016 woensdag 09-09-2015 om 9.00 u. in de Sint-Martinuskerk De poort staat open, het schooljaar begint. Deze schoolviering wil de vreugde van het

Nadere informatie

Orde van de doopdienst. op zondag 20 december 2015. in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Jarno Godlieb. gedoopt wordt

Orde van de doopdienst. op zondag 20 december 2015. in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Jarno Godlieb. gedoopt wordt Orde van de doopdienst op zondag 20 december 2015 in de Hervormde kerk te Sellingen waarin Jarno Godlieb gedoopt wordt Voorganger : Ds. J.W. Baan. Organist : Mevrouw M. Withaar-Boomsma. Medewerking : Kinderen

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Openbaringen 3 vers 14 t/m 22 Gezang 253 vers 1 (Bundel 1938) Psalm 67 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Berijming) Psalm

Nadere informatie

Stilteviering zondag 17 augustus Geloofsgemeenschap H. Theresia Borne. Over de grens

Stilteviering zondag 17 augustus Geloofsgemeenschap H. Theresia Borne. Over de grens Stilteviering zondag 17 augustus 2014 Geloofsgemeenschap H. Theresia Borne Over de grens Opening Hartelijk welkom allemaal. Wij zijn hier, op deze plaats bij elkaar gekomen om te luisteren, stil te zijn

Nadere informatie