In dit nummer o.a : R.K. Geloofsgemeenschap De Goede Herder Zuideinde CM Landsmeer. Jaargang 40 - nummer 6-16 augustus 2015.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In dit nummer o.a : R.K. Geloofsgemeenschap De Goede Herder Zuideinde 34-1121 CM Landsmeer. Jaargang 40 - nummer 6-16 augustus 2015."

Transcriptie

1 R.K. Geloofsgemeenschap De Goede Herder Zuideinde CM Landsmeer Fonds Gezinsbijdragen: IBAN: NL23 RABO IBAN: NL19 INGB Jaargang 40 - nummer 6-16 augustus 2015 In dit nummer o.a : Mensen Voorzitter Marcelo Saläo Rocha Telefoon: Parochie Maria, Moeder van God Rechtestraat 162A BH - De Rijp - telefoon Secretaris Anja Vendel Telefoon: Pagina 3 - Van de Redactie Pagina 4 - Vieringen Pagina 9 - Verschijnen De Scheper De ark van Noach Pagina 10 - De bedevaartreis naar Rome Pagina 13 - Mijmeringen Pagina 14 - Lokale Omroep Landsmeer Een kerk die geeft...leeft!! Pagina 15 - In Memoriam Pagina 16 - Vast voor in de agenda Uit het Hofnieuws Pagina 17 - Uitvaart van Agaath Polhuis Pagina 18 - Wijzer Landsmeer Pagina 19 - Meeleven Pagina 20 - Gedachten in woorden Pagina 21 - Missio Wereldmissiemaand De mensen, ze hebben van alles n huis en n dorp en n stad En koffie, kroketten en broodjes n goudvis, n hond of n kat n pak en n jurk en n hoedje Er pruttelt n pan op het gas n biefstukje, patat en n toetje n lekkere stoel en n glas n spaarpot, n bank of n knippie n brommerd, n auto, n fiets Maar as de mensen de mensen niet hadden Geloof me, dan hadden ze niets. Vice-voorzitter Mechteld Nota Telefoon: Team De Goede Herder Ide van der Wijk Telefoon: Ria van der Haar Telefoon: Penningmeester Vacant Leden: Nico de Wit, Henk van Breemen, Marja van Dam en Theo Conijn Peter de Koning Telefoon: Henk van Breemen Telefoon: Pastoor: Marcelo Saläo Rocha Rechtestraat BH De Rijp - telefoon: mobiel Diaken: Jack Noe Gerard den Brabanderhof WE Hoorn Telefoon:

2 Van de redactie p deze pagina de bevindingen van de redacteur met daarbij aanvullende O informatie. In dit nummer zal weer breed aandacht worden besteed aan het ons omringende gebeuren. Het gaat niet alleen om wat er in de Schaapskooi wel of niet gebeurt. De wereld is toch iets groter. De meesten van u zijn weer terug gekeerd van vakantie. De scholen gaan weer beginnen. Ik hoop dat u van een geslaagde vakantie heeft genoten en weer uitgerust aan een nieuw seizoen kan beginnen. Ook het kerkelijk leven gaat weer beginnen, het Goede Herderkoor begint woensdag 19 augustus weer met repeteren en het eerste optreden is op zondag 23 augustus. In dit seizoen kunnen we ook een nieuwe organist verwelkomen. Dhr. Harry Huijkman uit Zaandam. Hij zal het huidige organistenteam gaan versterken. Karel Blok zal de nieuwe organist begeleiden en wegwijs maken in de Schaapskooi. Dhr. Huijkman zal vooral ingezet worden bij de communievieringen. Op het moment dat ik dit aan het papier toevertrouw staat diaken Jack Noë aan de vooravond van een moeilijke periode i.v.m. zijn behandeling van zijn ziekte. We bidden voor Jack dat hij voorspoedig mag herstellen. Jack is zeer positief ingesteld en gaat vol vertrouwen zijn behandeling tegemoet. Ook zal hij zoveel als mogelijk gewoon binnen de parochie blijven functioneren. Op woensdagochtend 19 augustus zal ook de klusgroep weer starten. Om uur staat de koffie weer klaar en kunnen de nieuwe plannen worden besproken. Graag tot dan, en u weet het, wij zijn gek op iets bij de koffie en alleen een praatje maken mag ook. Uw redacteur, Henk van Breemen Bobelkamp JV Landsmeer Telefoon: Vieringen Zondag 16 augustus, 20e zondag door het jaar oor ons die zondags naar de kerk komen kan het bijwonen van de viering V verwateren tot een goede gewoonte of een traditie. Daarom moeten wij ons nu en dan eens de vraag durven stellen; wat betekent de viering voor mijn dagelijks leven als gelovige mens? Tot de menigte die van de broden en de vissen gegeten had begint Jezus over zichzelf te spreken. Want Hij zelf is het levende brood. Het brood dat Hij zal geven is zijn vlees ten bate van het leven der wereld. Als wij eten van dit brood zullen wij leven in eeuwigheid. Lezingen van de zondag: Spreuken 9, 1-6 Ps 34 Efesiërs 5, Johannes 6, uur - Communieviering Voorganger: Diaken Jack Noë Organist: Karel Blok Lectrice: Ria van der Haar Bloemen: Gerda van Breemen Koffie: Margret en Telly Koster: Ide van der Wijk Zondag 23 augustus, 21e zondag door het jaar ls wij het evangelie ernstig nemen ergert ons wel eens de leer van Jezus. A Zijn woordlezingen van de zondag kan uitdagend zijn en het maakt ons soms onrustig. Wilt ook gij soms weggaan. Zegt Hij vandaag tot de leerlingen. Het volk had zijn tekens niet begrepen en nam aanstoot aan zijn rauwe taal. Wilt ook gij soms weggaan? Want in het Brood dat Gij zelf zijt vinden wij de kracht te leven voor elkaar en hier geeft Gij ons de moed het risico te nemen en onszelf te verliezen om voor anderen open deur te zijn, een stuk brood en een weg naar U. De Scheper - augustus

3 Lezingen van de zondag: Jozua 24,1-2a,15-17,18b Ps 34 Efesiers 5, Johannes 6, uur - Eucharistieviering m.m.v. Het Goede Herderkoor o.l.v. Kees Posthuma Voorganger: Pastoor Anton Hoedemaker Organist: Kees Posthuma Lectrice: Ria van Baal Koffie: Marianne en Cor Bloemen: Telly van Dijkum - Verbij Koster: Ide van der Wijk Zondag 30 augustus, 22e zondag door het jaar ls wij met onze auto een politieauto voorbijrijden doen wij vlug een kort A gewetensonderzoek: naar de snelheid of de verlichting van onze wagen. Want wij voelen ons meer veilig wanneer wij in orde zijn met de vele grote en kleine voorschriften die ons leven regelen. Zeer gemakkelijk gaan wij ons verschansen in de burcht van onze rechten en plichten. Gewoonten, tradities of gebruiken zijn soms van meer belang dan de levende mens naast ons. Christen-zijn of christen-worden eist van ons niet alleen aandacht voor rechten en plichten maar dat wij onszelf overtreffen in liefde. Lezingen van de zondag: Deuteronomium 4, 1-2,6-8 Ps 15 Jakobus 1, 17-18,21b Marcus 7, 1-8,14-15, uur - Eucharistieviering Voorganger: Pater Luis Weel Organist: Karel Blok Lectrice: Elly de Vries Bloemen: Ali Bakker Koffie: Diny en Ria Koster: Ben Brugge uur - Oecumenische viering van Schrift en Tafel in het verzorgingshuis De Keern Voorganger: Ide van der Wijk. Ook belangstellenden zijn welkom. Zondag 6 september, 23e zondag door het jaar r zijn geen slechtere doven dan zij die niet willen horen. Er kan van alles E rondom ons gebeuren zonder dat het ons raakt, en zonder dat wij Gods nabijheid proeven in de dingen en in de mensen. Wij zijn wel eens als de Farizeeën, mensen die doof zijn voor Gods nabijheid. Staan wij genoeg open voor het woord Gods dat ons een boodschap van bevrijding brengt? Aan ons de keuze: wij kunnen doof blijven voor God ofwel getuigen van de grote dingen die Hij iedere dag aan ons doet. Lezingen van de zondag: Jesaja 35,4-7a Ps 146 Jakobus 2, 1-5 Marcus 7, uur - Eucharistieviering m.m.v. Het Goede Herderkoor o.l.v. Kees Posthuma Voorgangers: Ide van der Wijk en Wim de Koning Organist: Kees Posthuma Koffie: Plonie en Ali Bloemen: Anneke Wilders Zondag 13 september, 24e zondag door het jaar - Ziekenzondag emand van dichterbij leren kennen, stilaan doordringen tot de diepere kern I van die andere mens, brengt ons wel eens tot verrassende dingen. De kloof tussen twee mensen kan onoverbrugbaar lijken of de afgrond kan nog dieper en breder worden. Vandaag leren wij Christus kennen als de Mensenzoon die veel zou moeten lijden. Juist daardoor kan Hij ons dichterbij komen, op voorwaarde dat ook wij bereid zijn zijn volgelingen te worden en ons kruis op te nemen. In Hem hebben wij de zekerheid het volle leven te vinden. De Scheper - augustus

4 Lezingen van de zondag: Jesaja a Ps 116 Jakobus 2, Marcus 8, uur - Communieviering Voorganger: Diaken Jack Noë Organist: Karel Blok Lectrice: Ria van der Haar Bloemen: Isabel Toren Koster: Ide van der Wijk Zondag 20 september, 25e zondag door het jaar Start Vredesweek ltijd zijn er krachten in de wereld die strijden tegen het goede. Er zijn A mensen die niet verdragen dat er edelmoedigheid, vrede en liefde is. De Farizeeën legden Jezus het zwijgen op; de Inquisitie liet heilige mensen verbranden; M.L. King kreeg een kogel door zijn hoofd; en dat gaat maar door. Dit is echter niet het laatste woord. Het laatste woord heeft niet het geweld maar de liefde, die doden opwekt. Dat hebben wij bij Jezus gezien. Om dit aan elkaar te vertellen komen we zondags bijeen, en om ons te spiegelen aan Hem, die dienaar van allen wilde zijn. Lezingen van de zondag: Wijsheid 2, 2,12,17-20 Ps 54 Jakobus 3, 16-4,3 Marcus 9, uur - Eucharistieviering m.m.v. Het Goede Herderkoor Voorganger: Pater Gerard Noom Organist: Karel Blok Lectrice: Ria van Baal Koffie: Margret en Telly Bloemen: Plonie van der Wijk Koster: Ben Brugge Maandag 21 september uur - Oecumenische kerkavond in De Keern M.m.v. Christelijk Gemengdkoor Credo o.l.v. J. Groenendaal Zondag 27 september 26e zondag door het jaar Einde Vredesweek pontaan, zonder het zelf te weten, zijn wij geneigd de wereld te bekijken S door onze bril, collega s, makker sof vrienden te meten naar onze maat: opzij te zetten wat ons niet ligt, voorbij te gaan aan wie niet denken zoals wij. Wij zijn toch zo zeker van onszelf! Wij zijn zoals de leerlingen van Jezus, die, vol ijver en edelmoedigheid, alleen aan zichzelf het brevet van apostel willen geven. Enkel vanuit hun groep was iets goed te verwachten, zo dachten zij althans, Jezus zet hen op hun plaats. De Geest kan ook werken langs mensen buiten onze enge kring. Lezingen van de zondag: Numeri 11, Ps 19 Jakobus 5, 1-6 Marcus 9, 38-43,45, uur Oecumenische viering in de Vermaning in het kader van de Vredesweek Voorganger: Ide van der Wijk Bronnen teksten vieringen: Missaal van de Benedictijnen van de St Andriesabdij en de Norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo. Na afloop van iedere viering is er gelegenheid om samen een kop koffie te drinken De Scheper - augustus

5 Verschijnen De Scheper H et eerst volgende nummer van De Scheper, zal verschijnen rond zondag 27 september Kopy gaarne inleveren voor 13 september De ark van Noach Geloofsgenoten, Nogal wat mensen zijn deze maand en wellicht ook nog de volgende maand op vakantie. Sommige mensen die met het vliegtuig op vakantie gaan, klagen er over dat men zo weinig bagage mag meenemen. Voor hen is 20 kg bijvoorbeeld niet echt veel. In het evangelie vinden ze in Jezus niet echt een medestander om meer bagagevolume te mogen vragen. Jezus zendt zijn leerlingen uit en gebiedt hen niets anders mee te nemen dan een stok. Natuurlijk, ik weet ook wel, die leerlingen gaan niet op vakantie, ze worden gezonden om te getuigen van de Blijde Boodschap. Om die Blijde Boodschap te verkondigen heb je blijkbaar niet veel nodig. Volgens Jezus moet het aan ons te zien zijn dat we durven vertrouwen op anderen en de Andere. Eigenlijk is dat zeer logisch. Als we enkel op eigen kunnen durven vertrouwen, als we alles zelf onder controle willen hebben, waar past God dan nog in ons leven? We moeten ons dus afvragen hoe mensen vandaag in onze woorden en in ons gedrag kunnen afleiden dat we godgelovig zijn? Durven wij op belangrijke momenten in ons leven, ook in crisismomenten dus, vertrouwen op God? Geloven is uiteraard de grondvoorwaarde om de Blijde Boodschap te verkondigen. Ook wij worden de wereld ingezonden om de Blijde Boodschap te verkondigen. Allemaal goed en wel, maar misschien vraag je je wel af wie daar nu zit op te wachten. Dat we goede dingen doen voor mensen, dat we proberen mensen op te vangen en meer van dat fraais, daar heeft niemand een probleem mee. Maar als we vertellen dat we dat doen vanuit ons geloof zien sommigen onze goede werken als een lokmiddel, zieltjeswinnerij. We moeten er uiteraard voor opletten dat onze geloofsverkondiging nooit zieltjes winnen als doel heeft. We willen geen mensen voor ons winnen, neen, we willen dat de mensen winnen want we geloven dat die Blijde Boodschap die Jezus ons bracht mensen ten diepste gelukkig kan maken. We willen andere mensen in die vreugde en vrede laten delen, niet meer, niet minder. We willen hen laten delen, maar verplichten nooit. We helpen mensen omdat we geloven dat God ook in die mens gelooft en Hij onze handen en voeten wil gebruiken om dat te doen, niet om die andere voor ons te winnen. Met die bemerkingen in gedachten zijn we, denk ik, klaar om te verkondigen. Ga dan maar. ATTENTIE Donderdag 24 september in gesprek met mgr. J. Hendriks-hulpbisschop. Onderwerp Nostra aetate, 50 jaar betekenis en actualiteit in de relatie met onze oudste broeders en zusters de Joden. Plaats de Nicolaaskerk te Purmerend, aanvang uur. Jack N M Noë De Bedevaartreis naar Rome e Bedevaartreis naar D Rome. Wat had ik mij hiervan voorgesteld, een reis met veel kerk bezoek, wat echt wel klopte. Ook een reis met nostalgie Al die diensten met hoogwaardigheids bekleders, en prachtige liturgische muziek. Wat een genot. Ik was weer helemaal kind. Toch had ik mij van de audiëntie bij de Paus wel iets anders voorgesteld. Je ziet soms wel beelden van zo n audiëntie, dan krijgen ze een hand en soms zelfs een knuffel. Alles wat ik te zien kreeg was een wit keppeltje, die ver van mij vandaan, met hoge snelheid langs reed. Ondanks dat ik, zoals de meeste deden, boven op een stoel stond te wiebelen. Niks hand of knuffel, maar ja er waren ook heel veel mensen. Mijn groep was ik al op het St. Pietersplein kwijt, maar ik sloot mij al snel aan tussen de stoet met rood wit blauwe sjaaltjes. Dat gaf een vertrouwd gevoel. Binnen liep ik zo ver mogelijk naar voren, en zo zat ik op de 7de rij en De Scheper - augustus

6 kon de hele dienst goed volgen. En Bisschop Punt maakte het gemis bij de audiëntie weer helemaal goed. Toen ze bij de afloop van de mis weer langs kwamen, liep hij uitbundig te zwaaien, wat ik met m n Iphone vastlegde, maar helaas, die is later uit mijn rugzak gestolen. Dus weg leuke foto, van Mgr. Punt. Bij het Regina-Coeli gebed van de Paus, was de beloofde vertaling in het oortje niet te horen, de Paus sprak vanuit het raam, maar was op de grote schermen goed te volgen, en zo begreep ik toch enigszins de strekking van het gebed. Later probeerde ik toch mijn groep weer te vinden, maar al snel dacht ik zonde van de tijd en ging zelf maar aan de wandel. Het eerste wat ik zag was een hoge stenen trap, toen ik boven kwam bleek daar de Friese kerk te zijn, waar mijn groep net was vertrokken. De man die hun verteld had over de geschiedenis, was zo vriendelijk naast mij te komen zitten om het hele verhaal nog eens te vertellen. Later heb ik de hop on hop off bus gepakt en hier en daar uit en ingestapt. De metro en de weg naar huis wist ik gelukkig en ik was net op tijd bij het hotel voor het diner. Ik had wel het gevoel dat we toch wel erg veel liepen. Ik ga niet alle kerken beschrijven, die we gezien hebben, maar wat zijn ze mooi. 4 Mei was de dodenherdenking. Een beetje laat kwam ik binnen, er stond een priester vlak bij de ingang, die zei:,, Ik heb 20 plaatsen voorin vrij, komt U maar mee. Er was een engeltje bij mij, want de hele kerk was al stampvol. Ik kon alles natuurlijk prachtig volgen. Ook de rede van Prins Jaime de Bourbon. Na de dienst stonden Mgr. Punt en Mgr. Hendriks de hulpbisschop en de Prins en nog een paar mensen netjes op een rij, dat was mijn kans om ze netjes op de foto te zetten, ik drukte af en precies op dat zelfde moment, ging het licht uit, toen het weer aanging stonden ze niet meer zo maar liep de Prins wel naar het meisje naast mij gaf haar een hand en toen mij ook. Geen hand van de Paus, maar wel van de prins. Later kon ik nog een foto maken dat hij weg liep met een kind onder zijn arm en zijn vrouw er achteraan. Met Marcello had ik nog een klein verschil van mening. Hij vond dat je alleen als een priester je jouw zonden vergaf, zoals bij de biecht, ze ook echt vergeven waren. Ik was van mening dat als we oprecht spijt hebben en God om vergeving bidden, ze ook vergeven worden. We konden niet tot overeenstemming komen. Toch ben ik niet gaan biechten, want ik denk, dat mijn laatste biecht met 13 jaar was. Dan zou het nu zeker een week in beslag nemen, en zoveel tijd was er niet. Op de dag van vertrek was het ongewis of we konden vliegen. Er was brand op het vliegveld geweest en niemand wist iets. Later hoorden we, dat alles gewoon doorging en dus stapten we op de bus naar het vliegveld, nou dat liep even anders. En uiteindelijk vlogen we om 5 uur in de nacht. Het was wel een avontuur met slapende mensen op de grond, waarbij ik natuurlijk de groep weer eens kwijt raakte en Pieter opeens als een reddende engel voor mij stond :,,Oh Pieter wat ben ik blij jou te zien,,! Riep ik uit. Heeft het mijn geloof verdiept? Dat weet ik niet, maar ik weet wel dat het mij dichter bij de bisschop en de hulpbisschop heeft gebracht, misschien ook meer begrip voor de moeilijke taken van de kerk. Het was een prachtige en onvergetelijke Bedevaartsreis. Isabel Toren De Scheper - augustus

7 Mijmeringen erwijl ik dit schrijf is Plonie aan het koffers pakken en staan wij bijna T klaar om een twee en een halve week vacantie te gaan houden. We gaan al een paar jaar naar Belgie naar het stadje Hamont. Uiteraard bezoek ik daar ook de kerk. Veel verschil is er niet met onze gemeenschap. Ook daar veel ouderen in de kerk en zit lang niet vol. Vlakbij dit stadje is ook het grote klooster de Achelse Kluis. Een groot kloostercomplex waar ze heerlijk bier brouwen. Daarbij een grote winkel met veel boeken. Als ik dan zo groot complex zie denk ik altijd aan de mensen die kiezen voor het leven als kloosterling. Een kloosterlinge kiest natuurlijk niet, maar wordt geroepen. Nu zal het wel door mijn protestantse afkomst zijn, maar ik vraag mij af; wat is het nut van de kloosters en hun bewoners geweest voor onze maatschappij. Nu zijn er congregaties die nut hebben zoals de kloosterlingen die werkzaam waren of zijn in het onderwijs en/of verpleging. In het kader van het radioprogramma Kerkebreed heb ik het afgelopen seizoen enkele kloosters bezocht en een interviews gehad met bewoners, maar niemand kan mij uitleggen waarom? Ja het antwoord wat je vaak hoort is: bidden om de wereld en haar bewoners, of je leven in dienst stellen van God. Maar doen wij dat eigenlijk niet allemaal. Kijk er zijn ook priesters, bijvoorbeeld Pater Hoedemaker, die zich ten dienste stellen van een geloofsgemeenschap. Van de week was ik in het kloostermuseum in het Groningse Aduard. In de geschiedenis één groot complex die een oppervlakte had ter grote van het hele dorp. Een klooster waar een paar honderd monniken zaten. Dat was in de tijd voor de reformatie. Wat ik daar tegenkwam was eigenlijk een klooster waar monniken die geroepen werden achter grote dikke muren werden opgesloten. Het klooster was zelfvoorzienend. Dat betekende dat van de 250 monniken die in het klooster leefden er 50 waren die apart stonden van de rest en ook meer privileges hadden. Zij hadden de macht. De andere 200 moesten op het land werken en/of stenen, z.g. kloostermoppen, bakken in de steenoven. Op mijn vraag wat het nut was van dit klooster kon ook de rondleidster mij ook niet vertellen. Zij had er niet zo over nagedacht. Ik hoop er nog altijd een antwoord te krijgen. Ide "Kerkebreed, de stem van de Landsmeerse Kerken in de samenleving I edere zaterdagavond en zondagmorgen kunt u via de LOL luisteren naar het programma Kerkebreed. Hét programma over kerk en samenleving. Ieder weekend zijn de drie gezamenlijke kerken te beluisteren op de L.O.L. met een informatief karakter. Daarvoor staan een aantal medewerkers klaar om dit programma te verwezenlijken. Kerkebreed is een programma van de gezamenlijke kerken van Landsmeer en is op FM in de ether en op FM op de kabel te beluisteren op zaterdagavond van uur en wordt herhaald op zondagmorgen van 8.00 uur tot 9.00 uur en van 9.00 uur tot uur. Ook is Kerkebreed te beluisteren via de webradio op de site De volgende uitzendingen worden gepresenteerd door: augustus - Ide 5-6 september - Gerda en Henk september - Ide september - Nelleke Heeft u wensen of een verzoek, went u zich dan tot één van de presentatoren of presentatrices. Een kerk die leeft...geeft!!!! ndanks het mooie weer doe ik een beroep op u. Controleer even of u wel O bijdraagt en of uw bijdrage al heeft betaald of dat het bedrag herzien moet worden? Laten zien dat wij de komende jaren ook financieel onafhankelijk kunnen blijven functioneren. En u weet het geld gestort op onze eigen rekening blijft in Landsmeer. Daarom blijft de leus een Kerk die geeft..leeft. De Scheper - augustus

8 Gironummer Fonds Gezinsbijdragen: IBAN: NL23 RABO IBAN: NL19 INGB Vast voor in de agenda Belangrijke data voor het seizoen 2015/2016 In Memoriam p woensdag 1 juli j.l. hebben wij afscheid O genomen van Agaath Polhuis van t Ent. Na een korte maar hevige ziekte periode overleed zij op donderdagmorgen 25 juni. Agaath geboren in Wormer ontmoette Ton Polhuis, samen trouwden zij in Ton was protestants en Agaath katholiek hierdoor werd hun huwelijkviering een oecumensche dienst. Een hele gebeurtenis in die tijd die niet zonder problemen verliep. Door hun achtergrond gingen zij afwisselend naar de protestantse kerk en de katholieke kerk. Zij gingen wonen in Purmerland en behoorden toen aan de parochie van Ilpendam. Acht Jaar geleden kwamen zij voor het eerst in de Schaapskooi, waar zij zich meteen thuis voelden. De laatste jaren gingen niet altijd over rozen. Agaath was een trouw bezoeker van ziekenhuis e.d. Totdat zij op maandag 22 juni het slechte nieuws kreeg dat zij ongeneeslijk ziek was. Op woensdag 1 juli hebben wij met een mooie viering, zoals zij dat wilde, afscheid genomen. Wij wensen Ton, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe om die grote verlies te verwerken. Dinsdag 13 oktober - Parochieavond Zaterdag 7 november - Kledingactie t.b.v. Mensen in Nood Zondag 29 november - Dienst m.m.v Ars Musica Zaterdag 19 december - Levende Kerststal 2016 Zondag 3 januari - Nieuwjaarsborrel Woensdag 16 februari - Filmavond Zaterdag 30 april - Gemeenschapsreisje Uit het Hofnieuws I n het Hofnieuws, het kerkblad van de Parochie HH Martelaren van Gorcum uit Amsterdam, vond ik onderstaand artikel. Zeker de moeite van het lezen waard. Toos Verhaar Jaakke 75 jaar Jan en Toos waren heel lang trouwe kerkgangers. Vanuit Amsterdam Oost kwamen zij met hun twee zonen Hans en Jeroen iedere zondag naar hier. Jan werd hulpkoster bij rouw en trouw, Toos zong in het koor, Jeroen werd echte koster. Een drama voor het gezin was de dood van hun eerste kleinkind en het autoongeluk, dat Jeroen in een rolstoel deed belanden. Toos was een sterke vrouw. Zij waakte over haar gezin. Hoe was zij Jeroen tot steun. Zo n 15 jaar geleden verhuisden Jan en Toos naar Landsmeer. Daar werd Toos de spil van de parochiegemeenschap. Zij zong in het koor, verzorgde de bloemen, maar werd ook lid van de liturgiegroep en het parochiebestuur. Toos was geïnspireerd door de goede paus Johannes 23ste. De ramen van de Kerk moeten naar buiten opengaan. Want zo kan het Licht van Christus verder reiken dan alleen de kerkruimte. Zo wordt dit Licht werkelijk het Licht der wereld. De Scheper - augustus

9 Toen het zo leuke kerkje De Schaapskooi met sluiting bedreigd werd, stond Toos op de barricaden. De parochie trad uit de regio van Amsterdam-Noord en sloot zich aan bij Purmerend. In Ton Hoedemaker kreeg zij een pastor, die samen kerk zijn uitdroeg en stimuleerde. Toen een nieuwe pastor benoemd werd, een diaken, sprak Toos hem toe. Zij heette hem van harte welkom, maar vertelde hem wel dat de wereldkerk haar dierbaar was, maar dat in de Schaapskooi ook eigen keuzes gemaakt werden en dat willen we wel graag zo houden. Toos werd ziek. Zij vocht voor haar leven. Lang hield ze de moed erin. De strijd was niet te winnen. De parochie van de Goede Herder mist haar. Wij misten haar al. (N.E.) Uitvaart van Agaath Polhuis - van 't Ent op 1 juli 2015 ieve familieleden, vrienden en vriendinnen, kennissen en L mede-christenen, Op woensdag 1 juli j.1. hebben wij in de Schaapskooi te Landsmeer op een grandioze manier afscheid genomen van Agaath. Zoals Pastoor Hoedemaker memoreerde heb ik met Agaath 47 jaar een fantastisch huwelijk gehad. En met zo'n volle kerk met mensen van diverse pluimage was het voor mij emotioneel heel zwaar. Wat er aan de hand is, is een heel verhaal maar ik hou het kort. In 1968 trouwden wij oecumenisch in de Ned. Hervormde kerk te Wormer onder leiding van Ds. Gerard Toornvliet (bij de ouderen bekent als de radio-predikant uit Bloemendaal) en Pater van Eys uit Zaandam. Het geheel werd muzikaal omlijst door het R.K.koor van de Maria Magdalena Kerk aldaar. Nou oecumenischer kan het niet. Resultaat: het was een groot feest. Mijn Schoonvader - als raskatholiek - kwam lachend en gelukkig de Ned. Hervormde kerk uitlopen. Een groter cadeau - naast zijn dochter natuurlijk - kon hij mij niet geven. In die 47 jaar bewogen wij ons in de Parochie en de Ned. Hervormde Gemeente waar Purmerland toe behoorde. En ja, het was soms moeilijk en werden nu niet met open armen ontvangen. Na die ervaringen waren wij nu niet de fanatieke kerkgangers. Maar wij versaagden niet. Agaath werkte mee in het leger van de Zonnebloem, collecteerde voor diverse Stichtingen om het welzijn van de medemens te bevorderen en niet te vergeten de Stichting ACPO in Purmerend die zich toelegt op de arbeidstherapie van invaliden alsmede een stukje gezelligheid. Na een jaar waarin Agaath wonderwel genas van een dubbele herseninfarct - zijn wij beiden liefdevol ontvangen in het Kruispunt (Prot. Kerk Ned.) en de Schaapskooi (R.K.). Dus toen ik woensdag 1 juli de kerk betrad en zoveel mensen bijeen zag (Protestanten, Rooms-katholieken en anders denkenden), gingen mijn gedachten terug naar En toen Pastoor Hoedemaker u uitnodigde aan de communie/avondmaal deel te nemen - wat velen van u ook daadwerkelijk deden - dacht ik: "Agaath, het is in 1968 niet voor niets geweest, het is volbracht meid. Op jouw uitvaart hebben de christenen samen het avondmaal herdacht". U allen hebben door uw aanwezigheid mij en mijn kinderen een prachtig cadeau gegeven waarvoor wij met heel ons hart dank zeggen. Ook voor de vele kaarten met geweldige teksten die wij mochten ontvangen willen wij u hartelijke danken. Met hartelijke groet, Ton Polhuis en de kinderen Wijzer Landsmeer W ijzer Landsmeer organiseert culturele activiteiten en is een open club voor alle 50-plussers. Programma najaar 2015 Vrijdag 25 september "Siwa en Farafra" ( dia's ) Twee oases in Egypte onderling vergeleken. door Frank v.d. Berge Vrijdag 9 oktober "De Waterlandse Zeedijk in Amsterdam" (digitaal) door de heer Hans Olthof Vrijdag 23 oktober "Politiewerk in Amsterdam" door de heer Joep de Groot (oud politieman) Vrijdag 6 november "Joden in Amsterdam" (digitaal.) door mevrouw Jeanette Loeb De Scheper - augustus

10 Vrijdag 20 november "Marokko: Atlasgebergte en Marrakech" (digitaal) door mevrouw Gea Zuiderent Vrijdag 4 december "Salvador Dali (surrealistisch kunstenaar) en Catalonië " (digitaal) door de heer Henk Butink Plaats: Zorgcentrum De Keern Tijd: Van 14.00uur tot 16.00uur Entree: 2.25 incl. consumptie Begeleidingscommissie: D.Pragt telefoon Coördinator: E.Tielemans, Diensten Centrum Landsmeer, telefoon ook voor eventueel (rolstoel) vervoer. Programmaboekjes met uitgebreide beschrijving verkrijgbaar in dienstencentrum en bibliotheek. Meeleven G eheel onverwachts hebben we in de maand juli afscheid moeten nemen van Agaath Polhuis. Tussen ziek worden en overlijden zat slechts één week. Ton veel sterkte namens de ziekengroep. We kregen bericht van een ongelukkige valpartij met grote gevolgen n.l. een gebroken been en een gebroken middenvoetsbeentje. Het betreft Hennie Goderie. Zij moet drie maanden in het Eduard Douwes Dekkerhuis revalideren. Wij wensen haar een goede genezing en veel sterkte. Haar adres is Schoenerstraat 11, 1034 XZ Amsterdam, kamer 161. Ad Cornelissen is ook gevallen en komt tegenwoordig met een rollator naar de Schaapskooi. Ouder worden valt soms niet mee. Ondanks dat wij een gezonde gemeenschap zijn heeft het ouder worden haar eigen problemen. Ook in de afgelopen tijd is de gemiddelde leeftijd weer gestegen met een aantal verjaardagen. Allemaal van harte gefeliciteerd. Jack Noë begint in augustus aan een moeilijke tijd, hij ondergaat een operatie en chemokuren. We wensen alle zieken heel veel sterkte toe, en vragen u hun in uw gebeden te gedenken. Natuurlijk zijn er geloofsgenoten die niet genoemd willen worden en/of eenzamen. Als men toch een bezoekje wenst te ontvangen laat het ons dan weten. Dat geldt uiteraard voor iedere zieke en eenzame in onze gemeenschap. Zondags na de viering zijn we zeker aanspreekbaar. Ook zijn we telefonisch bereikbaar en wel op de onderstaande telefoonnummers en adressen: An Wilders Margret Bekebrede Plonie van der Wijk Namens de contactgroep: Plonie van der Wijk en Margret Bekebrede Gedachten in woorden door: Ria Goedhart e zomer ligt is alweer bijna achter ons. Met wisselend weer, zon en regen. D Als ik dit schrijf, is de zomerstorm met omgerukte bomen net langsgekomen. Er liggen takken in de bermen die nog opgeruimd moeten worden. De regen klettert op de straten en het lijkt wel herfst. Wat zal ons het meest bijblijven van deze zomer, de zonnige of de natte dagen? In ons persoonlijk leven zijn er ook periodes van zon en regen, van geluk en verdriet. Lange tijd kan alles zijn gangetje gaan, maar vroeg of laat overkomen je dingen die je gemoedsrust verstoren, die je emoties hoog doen oplaaien of juist platslaan. Het landschap van de ziel kent vlaktes, pieken en dalen. Toon Hermans heeft in zijn boekje Liggen in het gras een prachtig stuk geschreven over een periode in zijn leven dat hij, zoals men dat noemt, ingestort was. Hij noemt het Het dal, en ik citeer hieruit een paar passages, omdat ik het verhaal zo troostrijk vind. Met dank aan Toon Hermans. *** Het leven zelf schildert in ons innerlijk een landschap en de voorstelling wordt niet door onszelf bepaald. Wuivend groene bomen in een stralende zon of lege takken tegen een futloze hemel. Rivieren die blij en vitaal door het groene land lopen of meren die stil en verdroomd in de vallende avond liggen. Bergen, hoog en krachtig, breed en protserig bijna, of dalen waar het stil is en waar de De Scheper - augustus

11 eenzaamheid woont, afgesloten en onherbergzaam, waar trouwens geen herberg meer open is en zelfs de kleinste rivier stilstaat, verlamd, verstard, ontkracht. Ze zeggen dan dat je vermoeid bent, dat je rusten moet, dat je te hard gewerkt hebt er zo Ook krijg je pillen en drankjes. Eigenlijk allemaal eigenwijs verzet tegen wat doodgewoon komen moet. Maar dat verzet zit nu eenmaal in de mens, dat verzet zou je eigenlijk angst kunnen noemen. Het verzet tegen de natuurlijke levensloop. Het verzet tegen het ritme in de natuur. In jouw natuur. Het leven is gewoon zo en heeft mij door het dal doen gaan. Nergens ben ik zo dankbaar voor als voor die tijd. Ik voelde mij herboren toen het over was. Na zoveel jaar durf ik te zeggen: Ik heb in die tijd iets van het Goddelijke gevonden in de dingen. Ik heb in die tijd iets gevoeld van het mysterie, in de dingen waar ik voorheen geen acht op sloeg, althans niet in die mate. Het speelde nog niet op mij in. Nu weet ik dat er een mysterieuze samenhang, een wonderlijk ritme is tussen bergen en dalen en dat dat ritme door Hem wordt bepaald. Ik merkte niet dat ik op weg was naar het dal. Regelrecht. En toen heeft het dal mij opgenomen. En mensen zeiden dat ik er zo vermoeid uitzag en dat mijn ogen zo verdrietig stonden en vroegen mij waarom ik niet meer naar het voetballen ging, en ik heb ze laten praten en ik hoorde wat ze zeiden, maar ik voelde dat er meer was dan praten en raad geven, en dat verdriet zo grenzeloos vruchtbaar kan zijn. Dat is leven in U in mij in ons allemaal. Het leven schildert landschappen in ons en het zijn de sombere ombers van gisteren die het cadmium-oranje van vandaag zo doen stralen. De bomen voor mijn raam lijken groener dan ooit tevoren. De zon is feller, warmer, liever en ik hou nog meer van de mensen dan ik deed. Ik leef! *** MISSIO Wereldmissiemaand 2015 Geef hoop aan de christenen in Pakistan Het aantal katholieken in Pakistan bedraagt 1,15 miljoen. Hoewel een respectabel aantal, vormen katholieken een minderheid in het islamitische land. De katholieke Kerk draagt met haar onderwijs en gezondheidszorg bij aan de ontwikkeling van Pakistan, waar veel armoede heerst, het analfabetisme hoog is en veel mensen geen enkele toegang tot onderwijs en gezondheidszorg hebben. Blasfemiewet In Pakistan geldt de sharia, de islamitische wet. Een belangrijke rol speelt de blasfemiewet die in 1986 ingevoerd werd. Op godslastering en beledigende opmerkingen over de profeet Mohammed staan geld- en gevangenisstraffen en in het ergste geval de doodstraf. Alle minderheden in Pakistan lijden onder deze wet, niet alleen christenen. Een groot probleem is dat de blasfemiewet vaak misbruikt wordt om ordinaire burenruzies uit te vechten. Positie van vrouwen en meisjes Hoewel vrouwen en mannen volgens de Pakistaanse wet officieel gelijke rechten hebben, komt daar in de praktijk weinig van terecht. Er is veel geweld tegen vrouwen, zoals verbrandingen en verkrachtingen. De oude stammentradities, die nog veel invloed hebben, staan vrouwen geen actieve rol in de samenleving toe. Help mee en geef hoop aan de christenen in Pakistan MISSIO/Pauselijke Missiewerken steunt de parochies en religieuzen in Pakistan bij hun pastorale werk, onder meer op het gebied van vrouwenrechten, de interreligieuze dialoog, vredeswerk. Helpt u mee? Geef dan in de collecte op Missiezondag 18 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB , t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag. Voor meer informatie: ereldmissiemaand (oktober) besteedt dit jaar aandacht aan de katholieke W Kerk in Pakistan. In dit islamitische land hebben minderheidsgroepen, onder wie de christenen, het zwaar: armoede, analfabetisme, religieus geweld en terroristische aanslagen. Katholieken in een islamitisch land De Scheper - augustus

12 Regionale diaconale inloop Wees welkom!!!!!!! Iedere dinsdagochtend regionale diaconale inloop van tot uur in de Nicolaaskerk, op de Kaasmarkt 15 te Purmerend. Telefoon: Koffie, thee en wij staan voor u klaar. Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u wat melden, neemt u dan contact met ons op. Telefoon: Ook via de kunt u ons bereiken: Uitvaartverzorging De Vries een warm en waardig afscheid Noordeinde 117-C 1121 AJ Landsmeer E. de Vries - Jonk M.G. de Vries N. de Vries-Plaatje Westerstraat MN Amsterdam Telefoon: Mobiel: Dag en nacht bereikbaar Landsmeer - Amsterdam - Zaanstreek - Purmerend - Waterland - Oostzaan e.o.

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 6, nummer 8 oktober 2014 Geloofd zijt Gij, mijn Heer, met al uw schepselen, vooral heer broeder zon, die de dag is, en door wie Gij

Nadere informatie

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés

Nieuws. uit de Parochie. Sint Agnes / Santa Inés Nieuws uit de Parochie Sint Agnes / Santa Inés Jaargang 43, nummer 1 voor de maanden augustus-oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord van de Redactie...3 Woord van de Parochievicaris...4 Vanuit het bestuur...7

Nadere informatie

www.emmaus-apeldoorn.nl

www.emmaus-apeldoorn.nl vrijdag 10 oktober 2014 44e jaargang, nummer informatieblad voor katholiek apeldoorn 02 (driewekennummer) volgende uitgave vrijdag 31 oktober 2014 www.emmaus-apeldoorn.nl kerk pagina 4 huis pagina 5 stad

Nadere informatie

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen:

Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: CATHARINAPAROCHIE Jaargang 1 kersteditie Onze parochie bestaat uit de parochiekernen: St. Jan de Doper (basiliek) H. Marcoen H. Johannes de Doper H. Antonius van Padua Verrijzenis H. Maria H. Cornelius

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Magazine van de kerken in Edam en Volendam Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Jaargang

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar

Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Jaargang 1 - no. 6 30 mei - 4 juli 2015 De Augustinus Juni 2015 Parochieblad van de parochie H. Augustinus Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar Van de Bestuurstafel Het parochiebestuur van de

Nadere informatie

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 KERKBLAD van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede Redactie: Wim Assink G. Foulkesweg 259, 6703 DK Wageningen Tel. (0317) 84 34 54 Gerben Rietman

Nadere informatie

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST

Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST Lifeline Magazine 20e jaargang, nummer 4 december - januari - februari 2014-2015 RICHTING DE TOEKOMST 4 Kerstvakantie 7 Allemaal overstappen 10 Dus, wat is je echte werk 12 Het hart van de piloot kennen

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer!

Kortom en met dank aan al die mensen die kopij hebben aangeleverd ook deze keer weer een boeiend nummer! 23e jaargang nr.7 12 oktober 2014 informatieblad van de OVG VAN DE REDACTIE In deze clip weer veel informatie. Over de komende vieringen maar ook over de gemeenschapsmiddag die volgende maand wordt gehouden.

Nadere informatie

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2

Sint Martinus. Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder. Jaargang 38 Herfst #2 Sint Martinus Parochieblad van de Oud-Katholieke Kerk voor Groningen, Friesland, Drenthe en de Noordoostpolder Jaargang 38 Herfst #2 In dit nummer Voorwoord... 3 Let op: verhuizing Friesland... 3 In Memoriam:

Nadere informatie

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE

presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE 32 e JAARGANG SEPTEMBER 2010 NR. 165 presenteerblad VAN HET RECTORAAT ST. THOMAS VAN AQUINO TE ZWOLLE Verschijnt 5 keer per jaar en wordt bij de kerkdeur uitgereikt 2 presenteerblad INHOUD Van de stuurgroep

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen hoop magazine is een uitgave van hour of power nederland en verschijnt zes keer per jaar nummer 70 - november 2014 losse verkoopprijs 2,95 via hourofpower.nl/winkel gratis uitgave voor donateurs i n d

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 33 NUMMER 5 MEI 2014 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

2013-03-20. Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1. Dag allemaal,

2013-03-20. Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1. Dag allemaal, 2013-03-20 Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1 Dag allemaal, Kippen en gebroken ramen Mijn broertje en zijn vrienden waren niet veel ouder dan 10 jaar, toen het gebeurde. Ze waren op de boerderij

Nadere informatie

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Altijd Pinksteren! Pastor Ingrid van der Aart Als ik dit schrijf denk ik terug aan gisteren, 15 mei, toen we in de Benedictus

Nadere informatie

Pinksteren Kiezen om mee te doen

Pinksteren Kiezen om mee te doen woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL 38 e jaargang nummer 3 We zijn alweer toe aan het derde nummer van de lopende jaargang. Wat gaat 2015

Nadere informatie

Kerstmis weer volop gevierd

Kerstmis weer volop gevierd Rondom de Kerk in en om Leiden December 2012 - Jaargang 8 - no. 3 In dit nummer l Catechese in het voorjaar 2 l Kerstbonnenactie 6 l Oproep tot getuigen 18 l Twitteren met God, deel 1 32 Kerstmis weer

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie