In dit nummer o.a : R.K. Geloofsgemeenschap De Goede Herder Zuideinde CM Landsmeer. Jaargang 40 - nummer 6-16 augustus 2015.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In dit nummer o.a : R.K. Geloofsgemeenschap De Goede Herder Zuideinde 34-1121 CM Landsmeer. Jaargang 40 - nummer 6-16 augustus 2015."

Transcriptie

1 R.K. Geloofsgemeenschap De Goede Herder Zuideinde CM Landsmeer Fonds Gezinsbijdragen: IBAN: NL23 RABO IBAN: NL19 INGB Jaargang 40 - nummer 6-16 augustus 2015 In dit nummer o.a : Mensen Voorzitter Marcelo Saläo Rocha Telefoon: Parochie Maria, Moeder van God Rechtestraat 162A BH - De Rijp - telefoon Secretaris Anja Vendel Telefoon: Pagina 3 - Van de Redactie Pagina 4 - Vieringen Pagina 9 - Verschijnen De Scheper De ark van Noach Pagina 10 - De bedevaartreis naar Rome Pagina 13 - Mijmeringen Pagina 14 - Lokale Omroep Landsmeer Een kerk die geeft...leeft!! Pagina 15 - In Memoriam Pagina 16 - Vast voor in de agenda Uit het Hofnieuws Pagina 17 - Uitvaart van Agaath Polhuis Pagina 18 - Wijzer Landsmeer Pagina 19 - Meeleven Pagina 20 - Gedachten in woorden Pagina 21 - Missio Wereldmissiemaand De mensen, ze hebben van alles n huis en n dorp en n stad En koffie, kroketten en broodjes n goudvis, n hond of n kat n pak en n jurk en n hoedje Er pruttelt n pan op het gas n biefstukje, patat en n toetje n lekkere stoel en n glas n spaarpot, n bank of n knippie n brommerd, n auto, n fiets Maar as de mensen de mensen niet hadden Geloof me, dan hadden ze niets. Vice-voorzitter Mechteld Nota Telefoon: Team De Goede Herder Ide van der Wijk Telefoon: Ria van der Haar Telefoon: Penningmeester Vacant Leden: Nico de Wit, Henk van Breemen, Marja van Dam en Theo Conijn Peter de Koning Telefoon: Henk van Breemen Telefoon: Pastoor: Marcelo Saläo Rocha Rechtestraat BH De Rijp - telefoon: mobiel Diaken: Jack Noe Gerard den Brabanderhof WE Hoorn Telefoon:

2 Van de redactie p deze pagina de bevindingen van de redacteur met daarbij aanvullende O informatie. In dit nummer zal weer breed aandacht worden besteed aan het ons omringende gebeuren. Het gaat niet alleen om wat er in de Schaapskooi wel of niet gebeurt. De wereld is toch iets groter. De meesten van u zijn weer terug gekeerd van vakantie. De scholen gaan weer beginnen. Ik hoop dat u van een geslaagde vakantie heeft genoten en weer uitgerust aan een nieuw seizoen kan beginnen. Ook het kerkelijk leven gaat weer beginnen, het Goede Herderkoor begint woensdag 19 augustus weer met repeteren en het eerste optreden is op zondag 23 augustus. In dit seizoen kunnen we ook een nieuwe organist verwelkomen. Dhr. Harry Huijkman uit Zaandam. Hij zal het huidige organistenteam gaan versterken. Karel Blok zal de nieuwe organist begeleiden en wegwijs maken in de Schaapskooi. Dhr. Huijkman zal vooral ingezet worden bij de communievieringen. Op het moment dat ik dit aan het papier toevertrouw staat diaken Jack Noë aan de vooravond van een moeilijke periode i.v.m. zijn behandeling van zijn ziekte. We bidden voor Jack dat hij voorspoedig mag herstellen. Jack is zeer positief ingesteld en gaat vol vertrouwen zijn behandeling tegemoet. Ook zal hij zoveel als mogelijk gewoon binnen de parochie blijven functioneren. Op woensdagochtend 19 augustus zal ook de klusgroep weer starten. Om uur staat de koffie weer klaar en kunnen de nieuwe plannen worden besproken. Graag tot dan, en u weet het, wij zijn gek op iets bij de koffie en alleen een praatje maken mag ook. Uw redacteur, Henk van Breemen Bobelkamp JV Landsmeer Telefoon: Vieringen Zondag 16 augustus, 20e zondag door het jaar oor ons die zondags naar de kerk komen kan het bijwonen van de viering V verwateren tot een goede gewoonte of een traditie. Daarom moeten wij ons nu en dan eens de vraag durven stellen; wat betekent de viering voor mijn dagelijks leven als gelovige mens? Tot de menigte die van de broden en de vissen gegeten had begint Jezus over zichzelf te spreken. Want Hij zelf is het levende brood. Het brood dat Hij zal geven is zijn vlees ten bate van het leven der wereld. Als wij eten van dit brood zullen wij leven in eeuwigheid. Lezingen van de zondag: Spreuken 9, 1-6 Ps 34 Efesiërs 5, Johannes 6, uur - Communieviering Voorganger: Diaken Jack Noë Organist: Karel Blok Lectrice: Ria van der Haar Bloemen: Gerda van Breemen Koffie: Margret en Telly Koster: Ide van der Wijk Zondag 23 augustus, 21e zondag door het jaar ls wij het evangelie ernstig nemen ergert ons wel eens de leer van Jezus. A Zijn woordlezingen van de zondag kan uitdagend zijn en het maakt ons soms onrustig. Wilt ook gij soms weggaan. Zegt Hij vandaag tot de leerlingen. Het volk had zijn tekens niet begrepen en nam aanstoot aan zijn rauwe taal. Wilt ook gij soms weggaan? Want in het Brood dat Gij zelf zijt vinden wij de kracht te leven voor elkaar en hier geeft Gij ons de moed het risico te nemen en onszelf te verliezen om voor anderen open deur te zijn, een stuk brood en een weg naar U. De Scheper - augustus

3 Lezingen van de zondag: Jozua 24,1-2a,15-17,18b Ps 34 Efesiers 5, Johannes 6, uur - Eucharistieviering m.m.v. Het Goede Herderkoor o.l.v. Kees Posthuma Voorganger: Pastoor Anton Hoedemaker Organist: Kees Posthuma Lectrice: Ria van Baal Koffie: Marianne en Cor Bloemen: Telly van Dijkum - Verbij Koster: Ide van der Wijk Zondag 30 augustus, 22e zondag door het jaar ls wij met onze auto een politieauto voorbijrijden doen wij vlug een kort A gewetensonderzoek: naar de snelheid of de verlichting van onze wagen. Want wij voelen ons meer veilig wanneer wij in orde zijn met de vele grote en kleine voorschriften die ons leven regelen. Zeer gemakkelijk gaan wij ons verschansen in de burcht van onze rechten en plichten. Gewoonten, tradities of gebruiken zijn soms van meer belang dan de levende mens naast ons. Christen-zijn of christen-worden eist van ons niet alleen aandacht voor rechten en plichten maar dat wij onszelf overtreffen in liefde. Lezingen van de zondag: Deuteronomium 4, 1-2,6-8 Ps 15 Jakobus 1, 17-18,21b Marcus 7, 1-8,14-15, uur - Eucharistieviering Voorganger: Pater Luis Weel Organist: Karel Blok Lectrice: Elly de Vries Bloemen: Ali Bakker Koffie: Diny en Ria Koster: Ben Brugge uur - Oecumenische viering van Schrift en Tafel in het verzorgingshuis De Keern Voorganger: Ide van der Wijk. Ook belangstellenden zijn welkom. Zondag 6 september, 23e zondag door het jaar r zijn geen slechtere doven dan zij die niet willen horen. Er kan van alles E rondom ons gebeuren zonder dat het ons raakt, en zonder dat wij Gods nabijheid proeven in de dingen en in de mensen. Wij zijn wel eens als de Farizeeën, mensen die doof zijn voor Gods nabijheid. Staan wij genoeg open voor het woord Gods dat ons een boodschap van bevrijding brengt? Aan ons de keuze: wij kunnen doof blijven voor God ofwel getuigen van de grote dingen die Hij iedere dag aan ons doet. Lezingen van de zondag: Jesaja 35,4-7a Ps 146 Jakobus 2, 1-5 Marcus 7, uur - Eucharistieviering m.m.v. Het Goede Herderkoor o.l.v. Kees Posthuma Voorgangers: Ide van der Wijk en Wim de Koning Organist: Kees Posthuma Koffie: Plonie en Ali Bloemen: Anneke Wilders Zondag 13 september, 24e zondag door het jaar - Ziekenzondag emand van dichterbij leren kennen, stilaan doordringen tot de diepere kern I van die andere mens, brengt ons wel eens tot verrassende dingen. De kloof tussen twee mensen kan onoverbrugbaar lijken of de afgrond kan nog dieper en breder worden. Vandaag leren wij Christus kennen als de Mensenzoon die veel zou moeten lijden. Juist daardoor kan Hij ons dichterbij komen, op voorwaarde dat ook wij bereid zijn zijn volgelingen te worden en ons kruis op te nemen. In Hem hebben wij de zekerheid het volle leven te vinden. De Scheper - augustus

4 Lezingen van de zondag: Jesaja a Ps 116 Jakobus 2, Marcus 8, uur - Communieviering Voorganger: Diaken Jack Noë Organist: Karel Blok Lectrice: Ria van der Haar Bloemen: Isabel Toren Koster: Ide van der Wijk Zondag 20 september, 25e zondag door het jaar Start Vredesweek ltijd zijn er krachten in de wereld die strijden tegen het goede. Er zijn A mensen die niet verdragen dat er edelmoedigheid, vrede en liefde is. De Farizeeën legden Jezus het zwijgen op; de Inquisitie liet heilige mensen verbranden; M.L. King kreeg een kogel door zijn hoofd; en dat gaat maar door. Dit is echter niet het laatste woord. Het laatste woord heeft niet het geweld maar de liefde, die doden opwekt. Dat hebben wij bij Jezus gezien. Om dit aan elkaar te vertellen komen we zondags bijeen, en om ons te spiegelen aan Hem, die dienaar van allen wilde zijn. Lezingen van de zondag: Wijsheid 2, 2,12,17-20 Ps 54 Jakobus 3, 16-4,3 Marcus 9, uur - Eucharistieviering m.m.v. Het Goede Herderkoor Voorganger: Pater Gerard Noom Organist: Karel Blok Lectrice: Ria van Baal Koffie: Margret en Telly Bloemen: Plonie van der Wijk Koster: Ben Brugge Maandag 21 september uur - Oecumenische kerkavond in De Keern M.m.v. Christelijk Gemengdkoor Credo o.l.v. J. Groenendaal Zondag 27 september 26e zondag door het jaar Einde Vredesweek pontaan, zonder het zelf te weten, zijn wij geneigd de wereld te bekijken S door onze bril, collega s, makker sof vrienden te meten naar onze maat: opzij te zetten wat ons niet ligt, voorbij te gaan aan wie niet denken zoals wij. Wij zijn toch zo zeker van onszelf! Wij zijn zoals de leerlingen van Jezus, die, vol ijver en edelmoedigheid, alleen aan zichzelf het brevet van apostel willen geven. Enkel vanuit hun groep was iets goed te verwachten, zo dachten zij althans, Jezus zet hen op hun plaats. De Geest kan ook werken langs mensen buiten onze enge kring. Lezingen van de zondag: Numeri 11, Ps 19 Jakobus 5, 1-6 Marcus 9, 38-43,45, uur Oecumenische viering in de Vermaning in het kader van de Vredesweek Voorganger: Ide van der Wijk Bronnen teksten vieringen: Missaal van de Benedictijnen van de St Andriesabdij en de Norbertijnen van de abdijen Averbode, Postel en Tongerlo. Na afloop van iedere viering is er gelegenheid om samen een kop koffie te drinken De Scheper - augustus

5 Verschijnen De Scheper H et eerst volgende nummer van De Scheper, zal verschijnen rond zondag 27 september Kopy gaarne inleveren voor 13 september De ark van Noach Geloofsgenoten, Nogal wat mensen zijn deze maand en wellicht ook nog de volgende maand op vakantie. Sommige mensen die met het vliegtuig op vakantie gaan, klagen er over dat men zo weinig bagage mag meenemen. Voor hen is 20 kg bijvoorbeeld niet echt veel. In het evangelie vinden ze in Jezus niet echt een medestander om meer bagagevolume te mogen vragen. Jezus zendt zijn leerlingen uit en gebiedt hen niets anders mee te nemen dan een stok. Natuurlijk, ik weet ook wel, die leerlingen gaan niet op vakantie, ze worden gezonden om te getuigen van de Blijde Boodschap. Om die Blijde Boodschap te verkondigen heb je blijkbaar niet veel nodig. Volgens Jezus moet het aan ons te zien zijn dat we durven vertrouwen op anderen en de Andere. Eigenlijk is dat zeer logisch. Als we enkel op eigen kunnen durven vertrouwen, als we alles zelf onder controle willen hebben, waar past God dan nog in ons leven? We moeten ons dus afvragen hoe mensen vandaag in onze woorden en in ons gedrag kunnen afleiden dat we godgelovig zijn? Durven wij op belangrijke momenten in ons leven, ook in crisismomenten dus, vertrouwen op God? Geloven is uiteraard de grondvoorwaarde om de Blijde Boodschap te verkondigen. Ook wij worden de wereld ingezonden om de Blijde Boodschap te verkondigen. Allemaal goed en wel, maar misschien vraag je je wel af wie daar nu zit op te wachten. Dat we goede dingen doen voor mensen, dat we proberen mensen op te vangen en meer van dat fraais, daar heeft niemand een probleem mee. Maar als we vertellen dat we dat doen vanuit ons geloof zien sommigen onze goede werken als een lokmiddel, zieltjeswinnerij. We moeten er uiteraard voor opletten dat onze geloofsverkondiging nooit zieltjes winnen als doel heeft. We willen geen mensen voor ons winnen, neen, we willen dat de mensen winnen want we geloven dat die Blijde Boodschap die Jezus ons bracht mensen ten diepste gelukkig kan maken. We willen andere mensen in die vreugde en vrede laten delen, niet meer, niet minder. We willen hen laten delen, maar verplichten nooit. We helpen mensen omdat we geloven dat God ook in die mens gelooft en Hij onze handen en voeten wil gebruiken om dat te doen, niet om die andere voor ons te winnen. Met die bemerkingen in gedachten zijn we, denk ik, klaar om te verkondigen. Ga dan maar. ATTENTIE Donderdag 24 september in gesprek met mgr. J. Hendriks-hulpbisschop. Onderwerp Nostra aetate, 50 jaar betekenis en actualiteit in de relatie met onze oudste broeders en zusters de Joden. Plaats de Nicolaaskerk te Purmerend, aanvang uur. Jack N M Noë De Bedevaartreis naar Rome e Bedevaartreis naar D Rome. Wat had ik mij hiervan voorgesteld, een reis met veel kerk bezoek, wat echt wel klopte. Ook een reis met nostalgie Al die diensten met hoogwaardigheids bekleders, en prachtige liturgische muziek. Wat een genot. Ik was weer helemaal kind. Toch had ik mij van de audiëntie bij de Paus wel iets anders voorgesteld. Je ziet soms wel beelden van zo n audiëntie, dan krijgen ze een hand en soms zelfs een knuffel. Alles wat ik te zien kreeg was een wit keppeltje, die ver van mij vandaan, met hoge snelheid langs reed. Ondanks dat ik, zoals de meeste deden, boven op een stoel stond te wiebelen. Niks hand of knuffel, maar ja er waren ook heel veel mensen. Mijn groep was ik al op het St. Pietersplein kwijt, maar ik sloot mij al snel aan tussen de stoet met rood wit blauwe sjaaltjes. Dat gaf een vertrouwd gevoel. Binnen liep ik zo ver mogelijk naar voren, en zo zat ik op de 7de rij en De Scheper - augustus

6 kon de hele dienst goed volgen. En Bisschop Punt maakte het gemis bij de audiëntie weer helemaal goed. Toen ze bij de afloop van de mis weer langs kwamen, liep hij uitbundig te zwaaien, wat ik met m n Iphone vastlegde, maar helaas, die is later uit mijn rugzak gestolen. Dus weg leuke foto, van Mgr. Punt. Bij het Regina-Coeli gebed van de Paus, was de beloofde vertaling in het oortje niet te horen, de Paus sprak vanuit het raam, maar was op de grote schermen goed te volgen, en zo begreep ik toch enigszins de strekking van het gebed. Later probeerde ik toch mijn groep weer te vinden, maar al snel dacht ik zonde van de tijd en ging zelf maar aan de wandel. Het eerste wat ik zag was een hoge stenen trap, toen ik boven kwam bleek daar de Friese kerk te zijn, waar mijn groep net was vertrokken. De man die hun verteld had over de geschiedenis, was zo vriendelijk naast mij te komen zitten om het hele verhaal nog eens te vertellen. Later heb ik de hop on hop off bus gepakt en hier en daar uit en ingestapt. De metro en de weg naar huis wist ik gelukkig en ik was net op tijd bij het hotel voor het diner. Ik had wel het gevoel dat we toch wel erg veel liepen. Ik ga niet alle kerken beschrijven, die we gezien hebben, maar wat zijn ze mooi. 4 Mei was de dodenherdenking. Een beetje laat kwam ik binnen, er stond een priester vlak bij de ingang, die zei:,, Ik heb 20 plaatsen voorin vrij, komt U maar mee. Er was een engeltje bij mij, want de hele kerk was al stampvol. Ik kon alles natuurlijk prachtig volgen. Ook de rede van Prins Jaime de Bourbon. Na de dienst stonden Mgr. Punt en Mgr. Hendriks de hulpbisschop en de Prins en nog een paar mensen netjes op een rij, dat was mijn kans om ze netjes op de foto te zetten, ik drukte af en precies op dat zelfde moment, ging het licht uit, toen het weer aanging stonden ze niet meer zo maar liep de Prins wel naar het meisje naast mij gaf haar een hand en toen mij ook. Geen hand van de Paus, maar wel van de prins. Later kon ik nog een foto maken dat hij weg liep met een kind onder zijn arm en zijn vrouw er achteraan. Met Marcello had ik nog een klein verschil van mening. Hij vond dat je alleen als een priester je jouw zonden vergaf, zoals bij de biecht, ze ook echt vergeven waren. Ik was van mening dat als we oprecht spijt hebben en God om vergeving bidden, ze ook vergeven worden. We konden niet tot overeenstemming komen. Toch ben ik niet gaan biechten, want ik denk, dat mijn laatste biecht met 13 jaar was. Dan zou het nu zeker een week in beslag nemen, en zoveel tijd was er niet. Op de dag van vertrek was het ongewis of we konden vliegen. Er was brand op het vliegveld geweest en niemand wist iets. Later hoorden we, dat alles gewoon doorging en dus stapten we op de bus naar het vliegveld, nou dat liep even anders. En uiteindelijk vlogen we om 5 uur in de nacht. Het was wel een avontuur met slapende mensen op de grond, waarbij ik natuurlijk de groep weer eens kwijt raakte en Pieter opeens als een reddende engel voor mij stond :,,Oh Pieter wat ben ik blij jou te zien,,! Riep ik uit. Heeft het mijn geloof verdiept? Dat weet ik niet, maar ik weet wel dat het mij dichter bij de bisschop en de hulpbisschop heeft gebracht, misschien ook meer begrip voor de moeilijke taken van de kerk. Het was een prachtige en onvergetelijke Bedevaartsreis. Isabel Toren De Scheper - augustus

7 Mijmeringen erwijl ik dit schrijf is Plonie aan het koffers pakken en staan wij bijna T klaar om een twee en een halve week vacantie te gaan houden. We gaan al een paar jaar naar Belgie naar het stadje Hamont. Uiteraard bezoek ik daar ook de kerk. Veel verschil is er niet met onze gemeenschap. Ook daar veel ouderen in de kerk en zit lang niet vol. Vlakbij dit stadje is ook het grote klooster de Achelse Kluis. Een groot kloostercomplex waar ze heerlijk bier brouwen. Daarbij een grote winkel met veel boeken. Als ik dan zo groot complex zie denk ik altijd aan de mensen die kiezen voor het leven als kloosterling. Een kloosterlinge kiest natuurlijk niet, maar wordt geroepen. Nu zal het wel door mijn protestantse afkomst zijn, maar ik vraag mij af; wat is het nut van de kloosters en hun bewoners geweest voor onze maatschappij. Nu zijn er congregaties die nut hebben zoals de kloosterlingen die werkzaam waren of zijn in het onderwijs en/of verpleging. In het kader van het radioprogramma Kerkebreed heb ik het afgelopen seizoen enkele kloosters bezocht en een interviews gehad met bewoners, maar niemand kan mij uitleggen waarom? Ja het antwoord wat je vaak hoort is: bidden om de wereld en haar bewoners, of je leven in dienst stellen van God. Maar doen wij dat eigenlijk niet allemaal. Kijk er zijn ook priesters, bijvoorbeeld Pater Hoedemaker, die zich ten dienste stellen van een geloofsgemeenschap. Van de week was ik in het kloostermuseum in het Groningse Aduard. In de geschiedenis één groot complex die een oppervlakte had ter grote van het hele dorp. Een klooster waar een paar honderd monniken zaten. Dat was in de tijd voor de reformatie. Wat ik daar tegenkwam was eigenlijk een klooster waar monniken die geroepen werden achter grote dikke muren werden opgesloten. Het klooster was zelfvoorzienend. Dat betekende dat van de 250 monniken die in het klooster leefden er 50 waren die apart stonden van de rest en ook meer privileges hadden. Zij hadden de macht. De andere 200 moesten op het land werken en/of stenen, z.g. kloostermoppen, bakken in de steenoven. Op mijn vraag wat het nut was van dit klooster kon ook de rondleidster mij ook niet vertellen. Zij had er niet zo over nagedacht. Ik hoop er nog altijd een antwoord te krijgen. Ide "Kerkebreed, de stem van de Landsmeerse Kerken in de samenleving I edere zaterdagavond en zondagmorgen kunt u via de LOL luisteren naar het programma Kerkebreed. Hét programma over kerk en samenleving. Ieder weekend zijn de drie gezamenlijke kerken te beluisteren op de L.O.L. met een informatief karakter. Daarvoor staan een aantal medewerkers klaar om dit programma te verwezenlijken. Kerkebreed is een programma van de gezamenlijke kerken van Landsmeer en is op FM in de ether en op FM op de kabel te beluisteren op zaterdagavond van uur en wordt herhaald op zondagmorgen van 8.00 uur tot 9.00 uur en van 9.00 uur tot uur. Ook is Kerkebreed te beluisteren via de webradio op de site De volgende uitzendingen worden gepresenteerd door: augustus - Ide 5-6 september - Gerda en Henk september - Ide september - Nelleke Heeft u wensen of een verzoek, went u zich dan tot één van de presentatoren of presentatrices. Een kerk die leeft...geeft!!!! ndanks het mooie weer doe ik een beroep op u. Controleer even of u wel O bijdraagt en of uw bijdrage al heeft betaald of dat het bedrag herzien moet worden? Laten zien dat wij de komende jaren ook financieel onafhankelijk kunnen blijven functioneren. En u weet het geld gestort op onze eigen rekening blijft in Landsmeer. Daarom blijft de leus een Kerk die geeft..leeft. De Scheper - augustus

8 Gironummer Fonds Gezinsbijdragen: IBAN: NL23 RABO IBAN: NL19 INGB Vast voor in de agenda Belangrijke data voor het seizoen 2015/2016 In Memoriam p woensdag 1 juli j.l. hebben wij afscheid O genomen van Agaath Polhuis van t Ent. Na een korte maar hevige ziekte periode overleed zij op donderdagmorgen 25 juni. Agaath geboren in Wormer ontmoette Ton Polhuis, samen trouwden zij in Ton was protestants en Agaath katholiek hierdoor werd hun huwelijkviering een oecumensche dienst. Een hele gebeurtenis in die tijd die niet zonder problemen verliep. Door hun achtergrond gingen zij afwisselend naar de protestantse kerk en de katholieke kerk. Zij gingen wonen in Purmerland en behoorden toen aan de parochie van Ilpendam. Acht Jaar geleden kwamen zij voor het eerst in de Schaapskooi, waar zij zich meteen thuis voelden. De laatste jaren gingen niet altijd over rozen. Agaath was een trouw bezoeker van ziekenhuis e.d. Totdat zij op maandag 22 juni het slechte nieuws kreeg dat zij ongeneeslijk ziek was. Op woensdag 1 juli hebben wij met een mooie viering, zoals zij dat wilde, afscheid genomen. Wij wensen Ton, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe om die grote verlies te verwerken. Dinsdag 13 oktober - Parochieavond Zaterdag 7 november - Kledingactie t.b.v. Mensen in Nood Zondag 29 november - Dienst m.m.v Ars Musica Zaterdag 19 december - Levende Kerststal 2016 Zondag 3 januari - Nieuwjaarsborrel Woensdag 16 februari - Filmavond Zaterdag 30 april - Gemeenschapsreisje Uit het Hofnieuws I n het Hofnieuws, het kerkblad van de Parochie HH Martelaren van Gorcum uit Amsterdam, vond ik onderstaand artikel. Zeker de moeite van het lezen waard. Toos Verhaar Jaakke 75 jaar Jan en Toos waren heel lang trouwe kerkgangers. Vanuit Amsterdam Oost kwamen zij met hun twee zonen Hans en Jeroen iedere zondag naar hier. Jan werd hulpkoster bij rouw en trouw, Toos zong in het koor, Jeroen werd echte koster. Een drama voor het gezin was de dood van hun eerste kleinkind en het autoongeluk, dat Jeroen in een rolstoel deed belanden. Toos was een sterke vrouw. Zij waakte over haar gezin. Hoe was zij Jeroen tot steun. Zo n 15 jaar geleden verhuisden Jan en Toos naar Landsmeer. Daar werd Toos de spil van de parochiegemeenschap. Zij zong in het koor, verzorgde de bloemen, maar werd ook lid van de liturgiegroep en het parochiebestuur. Toos was geïnspireerd door de goede paus Johannes 23ste. De ramen van de Kerk moeten naar buiten opengaan. Want zo kan het Licht van Christus verder reiken dan alleen de kerkruimte. Zo wordt dit Licht werkelijk het Licht der wereld. De Scheper - augustus

9 Toen het zo leuke kerkje De Schaapskooi met sluiting bedreigd werd, stond Toos op de barricaden. De parochie trad uit de regio van Amsterdam-Noord en sloot zich aan bij Purmerend. In Ton Hoedemaker kreeg zij een pastor, die samen kerk zijn uitdroeg en stimuleerde. Toen een nieuwe pastor benoemd werd, een diaken, sprak Toos hem toe. Zij heette hem van harte welkom, maar vertelde hem wel dat de wereldkerk haar dierbaar was, maar dat in de Schaapskooi ook eigen keuzes gemaakt werden en dat willen we wel graag zo houden. Toos werd ziek. Zij vocht voor haar leven. Lang hield ze de moed erin. De strijd was niet te winnen. De parochie van de Goede Herder mist haar. Wij misten haar al. (N.E.) Uitvaart van Agaath Polhuis - van 't Ent op 1 juli 2015 ieve familieleden, vrienden en vriendinnen, kennissen en L mede-christenen, Op woensdag 1 juli j.1. hebben wij in de Schaapskooi te Landsmeer op een grandioze manier afscheid genomen van Agaath. Zoals Pastoor Hoedemaker memoreerde heb ik met Agaath 47 jaar een fantastisch huwelijk gehad. En met zo'n volle kerk met mensen van diverse pluimage was het voor mij emotioneel heel zwaar. Wat er aan de hand is, is een heel verhaal maar ik hou het kort. In 1968 trouwden wij oecumenisch in de Ned. Hervormde kerk te Wormer onder leiding van Ds. Gerard Toornvliet (bij de ouderen bekent als de radio-predikant uit Bloemendaal) en Pater van Eys uit Zaandam. Het geheel werd muzikaal omlijst door het R.K.koor van de Maria Magdalena Kerk aldaar. Nou oecumenischer kan het niet. Resultaat: het was een groot feest. Mijn Schoonvader - als raskatholiek - kwam lachend en gelukkig de Ned. Hervormde kerk uitlopen. Een groter cadeau - naast zijn dochter natuurlijk - kon hij mij niet geven. In die 47 jaar bewogen wij ons in de Parochie en de Ned. Hervormde Gemeente waar Purmerland toe behoorde. En ja, het was soms moeilijk en werden nu niet met open armen ontvangen. Na die ervaringen waren wij nu niet de fanatieke kerkgangers. Maar wij versaagden niet. Agaath werkte mee in het leger van de Zonnebloem, collecteerde voor diverse Stichtingen om het welzijn van de medemens te bevorderen en niet te vergeten de Stichting ACPO in Purmerend die zich toelegt op de arbeidstherapie van invaliden alsmede een stukje gezelligheid. Na een jaar waarin Agaath wonderwel genas van een dubbele herseninfarct - zijn wij beiden liefdevol ontvangen in het Kruispunt (Prot. Kerk Ned.) en de Schaapskooi (R.K.). Dus toen ik woensdag 1 juli de kerk betrad en zoveel mensen bijeen zag (Protestanten, Rooms-katholieken en anders denkenden), gingen mijn gedachten terug naar En toen Pastoor Hoedemaker u uitnodigde aan de communie/avondmaal deel te nemen - wat velen van u ook daadwerkelijk deden - dacht ik: "Agaath, het is in 1968 niet voor niets geweest, het is volbracht meid. Op jouw uitvaart hebben de christenen samen het avondmaal herdacht". U allen hebben door uw aanwezigheid mij en mijn kinderen een prachtig cadeau gegeven waarvoor wij met heel ons hart dank zeggen. Ook voor de vele kaarten met geweldige teksten die wij mochten ontvangen willen wij u hartelijke danken. Met hartelijke groet, Ton Polhuis en de kinderen Wijzer Landsmeer W ijzer Landsmeer organiseert culturele activiteiten en is een open club voor alle 50-plussers. Programma najaar 2015 Vrijdag 25 september "Siwa en Farafra" ( dia's ) Twee oases in Egypte onderling vergeleken. door Frank v.d. Berge Vrijdag 9 oktober "De Waterlandse Zeedijk in Amsterdam" (digitaal) door de heer Hans Olthof Vrijdag 23 oktober "Politiewerk in Amsterdam" door de heer Joep de Groot (oud politieman) Vrijdag 6 november "Joden in Amsterdam" (digitaal.) door mevrouw Jeanette Loeb De Scheper - augustus

10 Vrijdag 20 november "Marokko: Atlasgebergte en Marrakech" (digitaal) door mevrouw Gea Zuiderent Vrijdag 4 december "Salvador Dali (surrealistisch kunstenaar) en Catalonië " (digitaal) door de heer Henk Butink Plaats: Zorgcentrum De Keern Tijd: Van 14.00uur tot 16.00uur Entree: 2.25 incl. consumptie Begeleidingscommissie: D.Pragt telefoon Coördinator: E.Tielemans, Diensten Centrum Landsmeer, telefoon ook voor eventueel (rolstoel) vervoer. Programmaboekjes met uitgebreide beschrijving verkrijgbaar in dienstencentrum en bibliotheek. Meeleven G eheel onverwachts hebben we in de maand juli afscheid moeten nemen van Agaath Polhuis. Tussen ziek worden en overlijden zat slechts één week. Ton veel sterkte namens de ziekengroep. We kregen bericht van een ongelukkige valpartij met grote gevolgen n.l. een gebroken been en een gebroken middenvoetsbeentje. Het betreft Hennie Goderie. Zij moet drie maanden in het Eduard Douwes Dekkerhuis revalideren. Wij wensen haar een goede genezing en veel sterkte. Haar adres is Schoenerstraat 11, 1034 XZ Amsterdam, kamer 161. Ad Cornelissen is ook gevallen en komt tegenwoordig met een rollator naar de Schaapskooi. Ouder worden valt soms niet mee. Ondanks dat wij een gezonde gemeenschap zijn heeft het ouder worden haar eigen problemen. Ook in de afgelopen tijd is de gemiddelde leeftijd weer gestegen met een aantal verjaardagen. Allemaal van harte gefeliciteerd. Jack Noë begint in augustus aan een moeilijke tijd, hij ondergaat een operatie en chemokuren. We wensen alle zieken heel veel sterkte toe, en vragen u hun in uw gebeden te gedenken. Natuurlijk zijn er geloofsgenoten die niet genoemd willen worden en/of eenzamen. Als men toch een bezoekje wenst te ontvangen laat het ons dan weten. Dat geldt uiteraard voor iedere zieke en eenzame in onze gemeenschap. Zondags na de viering zijn we zeker aanspreekbaar. Ook zijn we telefonisch bereikbaar en wel op de onderstaande telefoonnummers en adressen: An Wilders Margret Bekebrede Plonie van der Wijk Namens de contactgroep: Plonie van der Wijk en Margret Bekebrede Gedachten in woorden door: Ria Goedhart e zomer ligt is alweer bijna achter ons. Met wisselend weer, zon en regen. D Als ik dit schrijf, is de zomerstorm met omgerukte bomen net langsgekomen. Er liggen takken in de bermen die nog opgeruimd moeten worden. De regen klettert op de straten en het lijkt wel herfst. Wat zal ons het meest bijblijven van deze zomer, de zonnige of de natte dagen? In ons persoonlijk leven zijn er ook periodes van zon en regen, van geluk en verdriet. Lange tijd kan alles zijn gangetje gaan, maar vroeg of laat overkomen je dingen die je gemoedsrust verstoren, die je emoties hoog doen oplaaien of juist platslaan. Het landschap van de ziel kent vlaktes, pieken en dalen. Toon Hermans heeft in zijn boekje Liggen in het gras een prachtig stuk geschreven over een periode in zijn leven dat hij, zoals men dat noemt, ingestort was. Hij noemt het Het dal, en ik citeer hieruit een paar passages, omdat ik het verhaal zo troostrijk vind. Met dank aan Toon Hermans. *** Het leven zelf schildert in ons innerlijk een landschap en de voorstelling wordt niet door onszelf bepaald. Wuivend groene bomen in een stralende zon of lege takken tegen een futloze hemel. Rivieren die blij en vitaal door het groene land lopen of meren die stil en verdroomd in de vallende avond liggen. Bergen, hoog en krachtig, breed en protserig bijna, of dalen waar het stil is en waar de De Scheper - augustus

11 eenzaamheid woont, afgesloten en onherbergzaam, waar trouwens geen herberg meer open is en zelfs de kleinste rivier stilstaat, verlamd, verstard, ontkracht. Ze zeggen dan dat je vermoeid bent, dat je rusten moet, dat je te hard gewerkt hebt er zo Ook krijg je pillen en drankjes. Eigenlijk allemaal eigenwijs verzet tegen wat doodgewoon komen moet. Maar dat verzet zit nu eenmaal in de mens, dat verzet zou je eigenlijk angst kunnen noemen. Het verzet tegen de natuurlijke levensloop. Het verzet tegen het ritme in de natuur. In jouw natuur. Het leven is gewoon zo en heeft mij door het dal doen gaan. Nergens ben ik zo dankbaar voor als voor die tijd. Ik voelde mij herboren toen het over was. Na zoveel jaar durf ik te zeggen: Ik heb in die tijd iets van het Goddelijke gevonden in de dingen. Ik heb in die tijd iets gevoeld van het mysterie, in de dingen waar ik voorheen geen acht op sloeg, althans niet in die mate. Het speelde nog niet op mij in. Nu weet ik dat er een mysterieuze samenhang, een wonderlijk ritme is tussen bergen en dalen en dat dat ritme door Hem wordt bepaald. Ik merkte niet dat ik op weg was naar het dal. Regelrecht. En toen heeft het dal mij opgenomen. En mensen zeiden dat ik er zo vermoeid uitzag en dat mijn ogen zo verdrietig stonden en vroegen mij waarom ik niet meer naar het voetballen ging, en ik heb ze laten praten en ik hoorde wat ze zeiden, maar ik voelde dat er meer was dan praten en raad geven, en dat verdriet zo grenzeloos vruchtbaar kan zijn. Dat is leven in U in mij in ons allemaal. Het leven schildert landschappen in ons en het zijn de sombere ombers van gisteren die het cadmium-oranje van vandaag zo doen stralen. De bomen voor mijn raam lijken groener dan ooit tevoren. De zon is feller, warmer, liever en ik hou nog meer van de mensen dan ik deed. Ik leef! *** MISSIO Wereldmissiemaand 2015 Geef hoop aan de christenen in Pakistan Het aantal katholieken in Pakistan bedraagt 1,15 miljoen. Hoewel een respectabel aantal, vormen katholieken een minderheid in het islamitische land. De katholieke Kerk draagt met haar onderwijs en gezondheidszorg bij aan de ontwikkeling van Pakistan, waar veel armoede heerst, het analfabetisme hoog is en veel mensen geen enkele toegang tot onderwijs en gezondheidszorg hebben. Blasfemiewet In Pakistan geldt de sharia, de islamitische wet. Een belangrijke rol speelt de blasfemiewet die in 1986 ingevoerd werd. Op godslastering en beledigende opmerkingen over de profeet Mohammed staan geld- en gevangenisstraffen en in het ergste geval de doodstraf. Alle minderheden in Pakistan lijden onder deze wet, niet alleen christenen. Een groot probleem is dat de blasfemiewet vaak misbruikt wordt om ordinaire burenruzies uit te vechten. Positie van vrouwen en meisjes Hoewel vrouwen en mannen volgens de Pakistaanse wet officieel gelijke rechten hebben, komt daar in de praktijk weinig van terecht. Er is veel geweld tegen vrouwen, zoals verbrandingen en verkrachtingen. De oude stammentradities, die nog veel invloed hebben, staan vrouwen geen actieve rol in de samenleving toe. Help mee en geef hoop aan de christenen in Pakistan MISSIO/Pauselijke Missiewerken steunt de parochies en religieuzen in Pakistan bij hun pastorale werk, onder meer op het gebied van vrouwenrechten, de interreligieuze dialoog, vredeswerk. Helpt u mee? Geef dan in de collecte op Missiezondag 18 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB , t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag. Voor meer informatie: ereldmissiemaand (oktober) besteedt dit jaar aandacht aan de katholieke W Kerk in Pakistan. In dit islamitische land hebben minderheidsgroepen, onder wie de christenen, het zwaar: armoede, analfabetisme, religieus geweld en terroristische aanslagen. Katholieken in een islamitisch land De Scheper - augustus

12 Regionale diaconale inloop Wees welkom!!!!!!! Iedere dinsdagochtend regionale diaconale inloop van tot uur in de Nicolaaskerk, op de Kaasmarkt 15 te Purmerend. Telefoon: Koffie, thee en wij staan voor u klaar. Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u wat melden, neemt u dan contact met ons op. Telefoon: Ook via de kunt u ons bereiken: Uitvaartverzorging De Vries een warm en waardig afscheid Noordeinde 117-C 1121 AJ Landsmeer E. de Vries - Jonk M.G. de Vries N. de Vries-Plaatje Westerstraat MN Amsterdam Telefoon: Mobiel: Dag en nacht bereikbaar Landsmeer - Amsterdam - Zaanstreek - Purmerend - Waterland - Oostzaan e.o.

In dit nummer o.a : R.K. Geloofsgemeenschap De Goede Herder Zuideinde 34-1121 CM Landsmeer. www.deschaapskooilandsmeer.nl www.regiopolderland.

In dit nummer o.a : R.K. Geloofsgemeenschap De Goede Herder Zuideinde 34-1121 CM Landsmeer. www.deschaapskooilandsmeer.nl www.regiopolderland. R.K. Geloofsgemeenschap De Goede Herder Zuideinde 34-1121 CM Landsmeer www.deschaapskooilandsmeer.nl www.regiopolderland.nl Fonds Gezinsbijdragen: IBAN: NL23 RABO 0 334450985 IBAN: NL19 INGB 000 2706075

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016

Weekbrief Maartenskoerier 24 april 1 mei 2016 NIEUWS UIT EIGEN GEMEENSCHAP Parochie-avond op 25 april om 20.00 uur in De Mantel De afgelopen maanden hebben we veel ondernomen. We hebben voor het eerst draaiboeken gemaakt voor de weken rond Pasen en

Nadere informatie

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig.

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. zondag 1 januari NIEUWJAARSDAG God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Psalm 67:2 God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Wees bij ons en bescherm ons. Dan zal iedereen zien dat u

Nadere informatie

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov.

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov. Het Manteltje No 10, 2015, 41 e jaargang. E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl Bankrekening nummer Geloofsgemeenschap St. Henricus: NL84INGB0003002792. Agenda ontmoetingsruimte, wo. 28 okt t/m wo.

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

R.K. Geloofsgemeenschap De Goede Herder Zuideinde 34-1121 CM Landsmeer. Jaargang 40 - nummer 9-13 december - 2015 - Advent - Kerstmis

R.K. Geloofsgemeenschap De Goede Herder Zuideinde 34-1121 CM Landsmeer. Jaargang 40 - nummer 9-13 december - 2015 - Advent - Kerstmis R.K. Geloofsgemeenschap De Goede Herder Zuideinde 34-1121 CM Landsmeer www.deschaapskooilandsmeer.nl www.regiopolderland.nl Fonds Gezinsbijdragen: IBAN: NL23 RABO 0 334450985 IBAN: NL19 INGB 000 2706075

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

In dit nummer o.a : Jaargang 41 - nummer 5-3 juli - 2016 Vakantie. R.K. Geloofsgemeenschap De Goede Herder Zuideinde 34-1121 CM Landsmeer

In dit nummer o.a : Jaargang 41 - nummer 5-3 juli - 2016 Vakantie. R.K. Geloofsgemeenschap De Goede Herder Zuideinde 34-1121 CM Landsmeer R.K. Geloofsgemeenschap De Goede Herder Zuideinde 34-1121 CM Landsmeer www.deschaapskooilandsmeer.nl www.regiopolderland.nl Fonds Gezinsbijdragen: IBAN: NL23 RABO 0 334450985 IBAN: NL19 INGB 000 2706075

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C)

Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C) Eucharistieviering van 3 november 2013 Eenendertigste zondag door het jaar (C) Intredelied: ZJ nr. 540: Heer, onze Heer, hoe zijt gij aanwezig, strofe 1, 2 en 3. Begroeting P. Welkom zusters en broeders,

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Heb ik Jezus nodig??

Heb ik Jezus nodig?? Heb ik Jezus nodig?? Een eerlijke vraag. Ton de Ruiter Een helder antwoord via zes korte vragen. Korte inleiding naar de eerste vraag. Volgens de Bijbel verkondigde Jezus iets bijzonders: goed nieuws!

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7)

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Liturgie aangepaste dienst Baflo, 28-09-14 om 14.30 uur Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Welkom en mededelingen a. Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen b. Opw. 88 Een rivier vol

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Voorganger: Ds. M.N. Ariesen-Holwerda Organist: Kees Nottrot Pianist: Peter Wagenaar Afkondigingen Zingen van een psalm 122: 1 en

Nadere informatie

WELKOM. Zondag 5 juli Voorganger : Ds. Pieter van Winden Muzikale leiding : Willem Blonk Met medewerking van: Open Hof Cantorij

WELKOM. Zondag 5 juli Voorganger : Ds. Pieter van Winden Muzikale leiding : Willem Blonk Met medewerking van: Open Hof Cantorij WELKOM Zondag 5 juli 2015 Voorganger : Ds. Pieter van Winden Muzikale leiding : Willem Blonk Met medewerking van: Open Hof Cantorij Laudato si - Een bewerking van het Zonnelied van Franciscus van Assisi

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o.

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 8 e zondag van de zomer 9 augustus 2015 een Griekse, een vrouw uit Syro-Fenicië voorganger: ouderling: diaken: organist : koster: ds. Bob Wijnbergen Gert Stam

Nadere informatie

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017 School Gezinsdienst Prinses Julianakerk Scheveningen Zondag 5 februari 2017 Thema: Heb je naaste lief! Voorganger: Arjo van der Steen Organist: Frans van Riessen Het verloop van de dienst Welkom Zingen:

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst)

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst) Welkom in de Menorah Voorganger : ds. A.H. Boschma Ouderling van dienst : mw. F. Hovius Organist : dhr. H. Dorsman Lectrice : mw. N. Feenstra Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

Paasviering. Sing-in 2017

Paasviering. Sing-in 2017 Paasviering Sing-in 2017 Welkom en gebed Psalm 100:1 Juich, aarde, juich alom den HEER; Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; Komt, nadert voor Zijn aangezicht; Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. Wij

Nadere informatie

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren. Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds weer herhaald wordt. Zo is er ook een gebed

Nadere informatie

Zondag 14 Februari 2016 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: De heer J. Bimmel uit Middelburg

Zondag 14 Februari 2016 is er om 15 uur een aangepaste gezinsdienst in de Opstandingskerk te Terneuzen. Voorganger: De heer J. Bimmel uit Middelburg LITURGISCHE WERKGROEP VOOR AANGEPASTE GEZINSDIENSTEN Corr. Adr.: Mevr. J. Pelle - Tel. 0115-694737 e-mail: japelle@zeelandnet.nl Dhr. A. Scheele - Tel. 0115-563188 e-mail: ascheele@hetnet.nl THEMA: Zondag

Nadere informatie

DE HERE JEZUS GAAT IN ONS LEVEN DOOR ZIJN GEEST.

DE HERE JEZUS GAAT IN ONS LEVEN DOOR ZIJN GEEST. Zondag 12 / gehouden op 9-12-2007 / p.1 DE HERE JEZUS GAAT IN ONS LEVEN DOOR ZIJN GEEST. Liturgie: (middagdienst) Votum & groet Zi: Ps. 89:1.2 Gebed Schriftlezing: Gal. 2:15-21 Zi: Gez. 91 (GKB) Preek:

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

De stap tussen u en de genezing

De stap tussen u en de genezing De stap tussen u en de genezing profeet T.B. Joshua Introductie Er is een stap tussen u en het herstel, de genezing, de zegen en redding. Die stap is geloof in Christus. Jezus staat aan de ene kant en

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 18 mei 2014, themadienst Grenzen Over Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = = = = =

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Haaksbergen Buurse i.o. 5 juni 2016, 2 e na Trinitatis

Protestantse gemeente te Haaksbergen Buurse i.o. 5 juni 2016, 2 e na Trinitatis Protestantse gemeente te Haaksbergen Buurse i.o. 5 juni 2016, 2 e na Trinitatis Mozes Jezus Thema: Wijs Hem niet af! In de dienst vieren we ook het Heilig Avondmaal. Voorganger: ds. Gonda Elzenga 1 ste

Nadere informatie

Het sacrament van de ziekenzalving.

Het sacrament van de ziekenzalving. Het sacrament van de ziekenzalving. Vooraf rustige muziek. 1. Kruisteken en vredeswens door pater Gerard. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen Vrede zij u allen en allen die u lief

Nadere informatie

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013 Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Parochietour 2013 NOVEENGEBED PAROCHIETOUR 2013 Beste meebidder! Het gebed is van onschatbare waarde. Waarom bidden we dan zo weinig? Dat is een vraag

Nadere informatie

Geloven in Jezus Christus

Geloven in Jezus Christus Geloven in Jezus Christus Zoon van God Jezus krijgt God een menselijk gezicht. Immanuel wordt Hij genoemd: God met ons. Het is de naam die Hij bij zijn geboorte krijgt. ZIn Daar begint zijn bijzondere

Nadere informatie

Zet je voet maar op het water!

Zet je voet maar op het water! Zet je voet maar op het water! Gezinsdienst Zondag 1 mei 2016 Locatie: Voorganger: Organist: Medewerking: Oosterkerk Ds. Koning Jurjan Lipke Combo Joy 4 All Voor de dienst zingen we: Jezus roept alle kleine

Nadere informatie

Goede buren, eerlijk delen

Goede buren, eerlijk delen Kerk- en schooldienst Goede buren, eerlijk delen Zondag 15 november 2015 Dominee:. Simon de Kam Pianist: Timo vd Heuvel M.m.v. kinderen van de Kon. Julianaschool Pianospel Welkom en mededelingen (door

Nadere informatie

Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C)

Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C) Eucharistieviering van 30 juni 2013 Dertiende zondag door het jaar (C) Openingslied: koor. Begroeting Pr.: Welkom broeders en zusters, die de stap hebt gezet naar deze wekelijkse eucharistieviering, een

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Opw. 616 Gez. 434: 1, 2, 5 Ps51: 5 El 458 Opw. 411 Gez. 182: 1, 2, 6 Gez. 44: 1, 2, 3 Genesis 29: 1-35 Mededelingen Voorganger : ds. Arie Reitsema Schriftlezing: Jan Leo de Hoop Voorbede

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 22 maart 2015

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 22 maart 2015 Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 22 maart 2015 voorganger: organist: ds Jessa van der Vaart Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel Johann Sebastian Bach, Fantasie en fuga in C. luiden

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard

Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard Orde van dienst voor zondag 19 april 2015, 3 e zondag van Pasen - schoolkerkdienst Ik zie het wel Met medewerking van de Regenboogschool en ouders en kinderen van de Heideparkschool Kerk: Brugkerk, Kroonplein

Nadere informatie

In deze dienst wordt de doop bediend aan Fleur Elisabeth Josefien -Fleur- (van Bennekom)

In deze dienst wordt de doop bediend aan Fleur Elisabeth Josefien -Fleur- (van Bennekom) Orde voor de tweede zondag van Epifanie 22 januari 2017 in de Emmaüskerk te Middelharnis 10.00 uur Voorganger: Ds. Leen Jan Lingen Organist: Dhr. Peter Jordaan Soliste: Sanne Jordaan Thema: Levend water

Nadere informatie

Liturgie voor Goede Vrijdag. ~ vrijdag 25 maart 2016 ~

Liturgie voor Goede Vrijdag. ~ vrijdag 25 maart 2016 ~ Liturgie voor Goede Vrijdag ~ vrijdag 25 maart 2016 ~ Kijk naar het Lam Voorganger: ds. Inge Eckhardt-Groeneveld Organist: Wim Veerman M.m.v. Het Projectkoor en diverse lectoren Stilte Net als gisteren

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou!

DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI Oecumenische viering in Het Schip. Thema: Het woord is aan jou! DIENST VAN DE EENHEID 17 JANUARI 2016 Oecumenische viering in Het Schip Thema: Het woord is aan jou! Voorgangster: Pastor Evelien Reeuwijk m.m.v. Bel Canto o.l.v. Mirjam Bastiaanse orgel: Cor van Kooten

Nadere informatie

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Intredelied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God. Begroeting P. In de naam van de Vader, de Zoon en de

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder. Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28. Gemeente van Christus Jezus, onze Heer,

Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder. Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28. Gemeente van Christus Jezus, onze Heer, Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28 Gemeente van Christus Jezus, onze Heer, "Nu even niet", was ooit de reclameslogan van een landelijk bekend

Nadere informatie

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2015 Ds. W.E. den Hertogschool Lichtjes, lichtjes overal Kerstfeest is het nu Jezus is geboren Zeggen zij aan U Groep 1/2 Welkom Kim & Jake Openingsgebed Gebed door groep 6 (1) Lieve Here God,

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : ds. Freek L. Bakker, Voorschoten : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

Jezus blijft altijd bij ons

Jezus blijft altijd bij ons Eerste Communieproject 46 Jezus blijft altijd bij ons Jezus staat op uit het graf Jezus is dood. In les 7 heb je gezien dat Jezus wordt vermoord. De vrienden van Jezus zijn bedroefd. Ze leggen Hem in een

Nadere informatie

Eucharistieviering. m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort. Vijfde zondag van Pasen. 24 april 2016

Eucharistieviering. m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort. Vijfde zondag van Pasen. 24 april 2016 Eucharistieviering m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort Vijfde zondag van Pasen 24 april 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Uitnodiging tot de communie Jezus Christus zelf

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010

tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010 tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010 Welkom en inleiding 1 Goede mensen, van harte welkom in deze gebedsviering naar aanleiding van het feest van Allerheiligen en Allerzielen.

Nadere informatie

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt

Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt Gedroomd Gedragen Geboren Gedoopt 15/10/2008 BEGROETING (door de priester) Sofie : Welkom, lieve Vital. Maandenlang hebben we naar jou komst uitgekeken. Vol verwachting, vol hoop en zeker vol liefde. Iedere

Nadere informatie

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag

Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Eucharistieviering van 11 mei 2014 Vierde Paaszondag - 51ste werelddag - roepingenzondag Openingslied: ZJ 713: God is de Herder. Begroeting P. Wij mogen ons gedragen weten door God, behoeder van alle leven,

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Protestantse gemeente Biddinghuizen

Protestantse gemeente Biddinghuizen Protestantse gemeente Biddinghuizen Zondag 16 november 2014 Thema: Meedoen met Jezus Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van de Heer Voorganger: ds. Beatrice L. Jongkind Organist: dhr. Cor van Kooten

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk!

Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs. Thema: delen maakt je rijk! Liturgie voor de kerkdienst op 6 november 2016 met de bewoners van OlmenEs Thema: delen maakt je rijk! Voorganger : Tina Kerssies Organist : Fokke v d Woude Welkom en mededelingen Aansteken van de liturgiekaars

Nadere informatie

Belijdenis en doop van volwassenen Orde II

Belijdenis en doop van volwassenen Orde II Belijdenis en doop van volwassenen Orde II Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 20 februari 2011 thema: adem voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser cantorij o.l.v. Leenke de Lege Orde van de dienst . orgelspel:. luiden van de klokken.

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 5 e zondag na Epifanie 9 februari 2014 Dienst van Schrift en Tafel Jullie zijn het zout der aarde Matteüs 5:13 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob

Nadere informatie

Wij zingen voor de dienst: Lied 412: 1 en 3

Wij zingen voor de dienst: Lied 412: 1 en 3 Wij zingen voor de dienst: Lied 412: 1 en 3 Wij zingen als intochtslied: Psalm 98: 1 Stil gebed, bemoediging en groet Wij zingen: Psalm 98: 2 Kyriëgebed Wij zingen: Lied 158a: 1 Gebed 1 e Schriftlezing

Nadere informatie

Doop van kinderen Orde II

Doop van kinderen Orde II Doop van kinderen Orde II Indien mogelijk verzamelen allen zich rond de doopvont De doopvont is of wordt nu gevuld met water onderwijzing Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf; wij

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

LITURGIE. openluchtdienst 28 juni uur. thema: Jij en die ander

LITURGIE. openluchtdienst 28 juni uur. thema: Jij en die ander LITURGIE openluchtdienst 28 juni 2015 15.00 uur thema: Jij en die ander voorganger: Durk Muurling muziek: Harry, Wilma, Debbie, Bendja, Rianne, Wim Woord van welkom We zingen staande: opwekking 539 Kom

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

Het kerkgebouw Huis van God

Het kerkgebouw Huis van God Het kerkgebouw Huis van God Tekenwaarde TTemidden van vele andere gebouwen die worden gebruikt voor bewoning en bedrijvigheid is een kerk de ruimte voor de ontmoeting met God. Kerken staan meestal op een

Nadere informatie

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Voorganger Organist : Ds. E. Bijl : Jaap Dekker Welkom Afkondigingen door ouderling Janie van Everdingen t Jong Voor

Nadere informatie

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds herhaald wordt. Zo is er ook een gebed met herhaling:

Nadere informatie

Samenvattingen Geloof ABC

Samenvattingen Geloof ABC Samenvattingen Geloof ABC Info 1ABC: Wat is geloof? Het gaat in dit project om de belangrijkste wereldgodsdiensten: jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme. Deze godsdiensten geven antwoorden

Nadere informatie