Rinkpen maandelijkse oktober - november - december P Antwerpen X

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rinkpen 4 2010 3 maandelijkse oktober - november - december P 708817 2030 Antwerpen X"

Transcriptie

1 Rinkpen maandelijkse oktober - november - december P Antwerpen X

2 titel Wishing you a happy holiday season 3

3 Antwerp International Gol & Country Club Rinkven St. Jobsteenweg 120 B-2970 s Gravenwezel Secretary: Caddyhouse: Bar/restaurant: Proshop: Fax: President: Jan Goddaert Honorary President: Raymond Kilian Vice-President: Philippe Verschuere Club Secretary: Paul De Meester Captain: Robert Lipschütz Ladies Captain: Carine Vyevano Senior Captain: Jan Ooms Junior Captain: Margo Habets Vaste medewerkers Isabelle Ickx Ghislaine Ceyssens Erna Van Hees Liesbeth Cooymans Fotograie: Roger de Smedt Productie & publiciteit Hugo Croes Verantwoordelijk uitgever Luc Vermeulen / RG-prepress Druk Drukkerij Graa NV Herentalsebaan Wommelgem In dit nummer Werkten mee aan dit nummer: Jan Goddaert Robert Lipschütz Paul De Meester Dames werkgroep Mike Davis Yves Claes Jan Ooms Mimi Margo Habets Eline en Lauranne Jill Cortvrindt en Anthony Bellens Manon De Roey Daniëlle Dierckx Sluitingsdatum volgend nummer: 15 maart 2011 woordje van de voorzitter... 5 van de captain... 6 van de clubsecretary... 8 dames werkgroep van de terreincommissie interview met rans hendrickx van het secretariaat wist u dat memorabilia van het sportsecretariaat senioren interview met ivan nyssen Openingsuren caddyhouse en balie gesloten op 24 december vana uur en 25 december gesloten op 31 december vana uur en 1 januari van 1 november tot 28 ebruari van tot uur van 1 maart tot 31 maart van tot uur 4 rinkven bridge juniors jeugdstage op crossmoor jaarprijzen jeugd rinkven manon in de usa tiger woods golstage in abu dhabi lijstjes Cover- en landschapoto s van Roger De Smedt WIJ ZETTEN UW VERMOGEN AAN HET WERK. VERMOGENSBEHEER VERMOGENSSTRUCTURERING Sinds 1990 bouwt CapitalatWork met succes aan de waarde van de beleggingsporteeuilles voor haar klanten. Onze businessocus is volledig gewijd aan actie vermogensbeheer en vermogensstructurering. Daarbij zijn helderheid, veiligheid en eenvoud de undamenten van ons vermogensbeheer. Dankzij onze speciieke beleggingsilosoie en consistente waarderingsmethodologie hebben wij uitzonderlijk mooie rendementen behaald. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Sur naar o neem contact met ons op via o via Antwerp - Breda - Brussels - Geneva - Ghent - Luxembourg

4 Centrauto Deurne Malle Echt rijplezier Een aantal zaken zijn minder positie: de lagere deelname aan de weekendwedstrijden (wisten jullie dat maar de helt van onze leden deelneemt aan wedstrijden!) de lage aanwezigheid op de prijsuitreikingen (en het rommelige gedoe met kledij etiquette) het dagelijks management van onze club: door het gebrek aan degelijke ondersteunende structuren en het te snel weggaan van de sport manager, hebben onze club secretary Paul De Meester en onze haltijdse sportmanager Yves Claes in zeer ondankbare omstandigheden moeten werken het gebrek aan voldoende inanciële middelen om een nieuw clubhuis te bouwen Beste Rinkvenners, 2010 is weer voorbij gevlogen, met zijn goede en minder goede dagen. Het spreekt voor zich dat we in 2011 de goede punten willen bestendigen (voor de interclub competitie zeker een serieuze uitdaging), en de minder goede punten willen aanpakken en verbeteren. Centrauto Deurne Herentalsebaan Deurne Tel Centrauto Malle Antwerpsesteenweg Oostmalle Tel CENTRAUTO. STEEDS EEN EERSTEKLAS SERVICE. Door de continue groei van onze bedrijsactiviteiten en om u een eersteklas service te kunnen bieden, openen wij eind december onze nieuwe concessie te Wijnegem. Een vooruitstrevende concessie met de allernieuwste technieken geïntegreerd in een ecologisch totaalconcept. Ondertussen verwelkomen wij u graag in onze bestaande concessies in Deurne en Malle. BEZOEK OOK ONZE WEBSITE Milieu-inormatie (KB 19/03/04): Wat het leven binnen onze club betret kunnen we terugblikken op een geslaagd jaar, en dit op gebied van: onze sportieve resultaten onze jeugdwerking de aanzet tot het verbeteren van ons clubbestuur (corporate governance) de goedkeuring voor de aanpassing van ons golterrein met Hawtree een gezonde inanciële toestand de uiteindelijke awerking (oe!) van de technische ruimte en de conciërgewoning een goed gevulde ixture list voor alle geledingen van onze club de organisatie van de Challenge Tour een goed bespeelbaar terrein, ondanks de zeer wisselvallige klimaatomstandigheden en wat de niet-golactiviteiten betret: een pakkend concert-on-the green en een spetterend ledeneest 7 Prettige eestdagen en het allerbeste voor 2011! Jan Goddaert

5 van de captain Het sportcomité is volop bezig met de ixturelist, wij zoeken nog sponsors voor de weekendwedstrijden. Sponsors kunnen bedrijven zijn maar dit mogen ook leden zijn, die individueel o in groep een weekendwedstrijd organiseren. Contacteer hiervoor onze sportverantwoordelijke Yves Claes. Beste Rinkvenleden, Wij kunnen als Rinkvenners trots zijn over het agelopen seizoen. Een derde landstitel in drie jaar voor Heren I, er zijn weinig golclubs die dit kunnen zeggen, historisch. De vierde titel in vij jaar voor Heren III, dit is ook uniek. Heren II, Dames II Vicekampioen van België en Dames Senioren II voor de 2de maal achtereen Vice- Kampioen van België. Het sportcomité wenst u allen een prettig kersteest en een voorspoedig, sportie en gezond Robert Lipschütz Captain De individuele resultaten zijn uitstekend geweest voor vele leden. We mogen ook trots zijn op onze organisatie van de Telenet Trophy-wedstrijd. Ik dank alle Rinkvenners voor hun medewerking en enorme inzet. Wij hebben dit jaar voor onze jeugdwerking twee speciale labels gehaald Eagle en Birdie. Dit is het bewijs van onze uitstekende jeugdwerking o.l.v. onze jeugdcaptain Margo Habets. De nieuwe Engel & Völkers shops te Brasschaat en Schilde zijn open! Wenst u te kopen, te verkopen o een vrijblijvende schatting? Kom zeker eens langs in onze nieuwe kantoren Het sportcomité is volop bezig met het Beleidsplan , we zullen klaar zijn tegen eind januari. De Raad van Bestuur heet op unaniem advies van het sportcomité Luc Raymaekers aangesteld als Vice-Captain, met de bedoeling dat Luk eind oktober 2011 het captainship van mij overneemt. Bredabaan Brasschaat Turnhoutsebaan Schilde

6 van de club secretary De ixture list van de Wintercompetition is weer goed gevuld en biedt de Rinkvenners de mogelijkheid om ook in de wintermaanden de zondagen op een sportieve en ontspannende manier in te vullen in de hun vertrouwde omgeving. Langs deze weg dan ook a word o thanks to Sarah Bryant en tevens dank aan de vele sponsors die deze competitie ondersteunen. Verder zijn de voorbereidingen voor het komende golseizoen volop aan gang. De opmaak van de ixture list 2011 is al ver gevorderd. De eerste beleidsplannen voor 2011 van de diverse comités werden op 27 november ll. goedgekeurd door de raad van bestuur. Conorm de richtlijnen van het Corporate Governance is het nu de taak van het management en de medewerkers om deze plannen en aanbevelingen in praktijk om te zetten. Zoals al eerder gemeld ontbreekt nog de juist agestemde organisatie om een eiciënt management mogelijk te maken. Het nieuwe personeelplan, dat in de voorbije maanden door het management was opgemaakt werd door het personeel & remuneratie comité besproken. Op 4 november werd het op de raad van bestuur besproken en goedgekeurd en wordt nu met de implementatie gestart. Onze clubstructuur met een raad van bestuur van 9 leden en 6 comités met een 25-tal leden vereist de nodige aandacht en sturing om een eiciënt operationeel beleid en snelheid van uitvoering van beslissingen te garanderen. In samenwerking met een gespecialiseerde externe partner (Corgo) wordt dan ook gezocht naar een vereenvoudigd en vooral werkbaar Corporate Governance model. Uit een studie van de KU Leuven, die op een conerentie van de Gol Management Association Belgium (GMAB) werd toegelicht blijkt dat ook bij de golsport, die nog 10 steeds in de lit zit, de participatie aan sport meer en meer evolueert naar een individuele beleving en dit ten koste van de traditionele sportbeleving in clubverband. In deze context is het ontwikkelen van nieuwe producten en lexibele ormules aangepast aan de gewijzigde behoeten van de sportbeoeenaars een belangrijke uitdaging voor de toekomst. Uiteraard is en blijt het streven naar een optimale kwaliteit en service, waardoor Rinkven zich als club dient te blijven onderscheiden van andere clubs, de belangrijkste doelstelling. Een goede organisatiestructuur en dito samenstelling van het personeelbestand is hiervan een belangrijk onderdeel. Bij Rinkven is de werving van nieuwe leden voor 2011 al ver gevorderd. Hierbij wordt gestreed naar een selectieve uitbreiding van het ledenbestand tot spelende leden > 12 jaar en waarbij ondermeer een meer actieve rol van de peter & meter wordt verwacht. Verder worden ormules onderzocht om de diverse mogelijkheden tot sponsoring uit te breiden en beter op elkaar a te stemmen. Het verbeteren van de visibiliteit en het geven van een optimale return aan onze sponsors staan hierbij centraal. Tevens wordt de nodige aandacht gegeven aan goede communicatie. Het verder uitwerken en het meer toegankelijker maken van onze website en het verbeteren van de communicatietools (waaronder de teleooncentrale) zullen worden doorgevoerd. De voorbereiding met betrekking tot de geplande rerouting van onze golbanen is volop aan gang. De awerking van de administratieve rompslomp m.b.t. het milieu e.a. is zeer tijdrovend en complex. Verder werden onze golbanen door een gespecialiseerde irma digitaal in kaart gebracht. De geplande wijzigingen zullen binnenkort kunnen bekeken worden op onze website. Dit alles zal tevens een belangrijke bijdrage leveren tot de reeds genoemde kwalitatieve doelstellingen. In awachting van de oplevering van de nieuwe en gerenoveerde gebouwen op 22 december e.k. hebben onze greenkeepers ondertussen hun tijdelijk asieloord verlaten en hun intrek genomen in de gerenoveerde boerderij. Op basis van de geleverde prestaties en de vele klussen die ze zel hebben uitgevoerd is dit een welverdiende beloning. Verder zal de ondertussen volledig ingerichte werkplaats zonder meer bijdragen tot een verbeterd onderhoud van de werktuigen en de kwaliteit van onze courses en inrastructuur. Aanvang 2011 zal het conciërge echtpaar de woning betrekken wat tevens een meerwaarde zal zijn voor het toezicht en de ondersteuning van diverse operationele activiteiten. Last but not least zullen weldra ook de nieuwe polyvalente- en sanitaire ruimten voor de leden in gebruik kunnen genomen worden. Intussen is de Sint ook weer langs geweest bij Rinkven. Vooral dank zij de inspanningen van Erna Van Hees, de Sint en zijn zwarte Piet hebben onze kleintjes weer kunnen proeven van de goede seer en al het lekkers dat de Sint voor hen had meegebracht. De Sint heet dit jaar ook de volwassenen niet vergeten. Voor alle leden > 27 jaar heet hij dan ook een verzekeringspolis, waarbij onder bepaalde voorwaarden het lidgeld zal worden terugbetaald in de periodes van speelongeschiktheid, in hun (gol)schoentje gelegd. Overzicht verzekeringspolis hieronder in kader Verzekering Lidgelden (Jaarpolis Gol No Play ) Zoals reeds vermeld in het artikel van de Club Secretary hierbij een samenvatting van de voorwaarden en dekkingen van de verzekering. Waarborg: terugbetaling van het jaarlijks lidgeld inclusie de bijdrage aan ederatie, omgerekend per week (jaarlidgeld + bijdrage ederatie / 52) en vermenigvuldigd met het aantal weken dat het de verzekerde, om een door in de polis gedekte reden, onmogelijk is om de golsport uit te oeenen. De eerste week is de week waarin het schadegeval plaatsvond, ongeacht op welke dag van deze week. De laatste week is de week waarin de verzekerde opnieuw de golsport kan beoeenen, ongeacht op welke dag van deze week. Golseizoen: 1 april 31 maart. Voor 2011 zal de dekking reeds ingaan vana 1 januari Verzekerden: Full members (spelende leden) > 27 jaar op voorwaarde van tijdige betaling van het lidgeld en andere bijdragen. Type verzekering: Compulsory i.e. te onderschrijven voor alle hierboven genoemde leden die aan de voorwaarden hebben voldaan. Verzekerde schadegevallen (op basis van het voorleggen van een attest): Zware ziekte (inclusie voora bestaande o chronische ziekte indien er volgens de behandelende arts geen enkele tegenindicatie bestond voor het aanvangen van het golseizoen op het ogenblik van de inschrijving o jaarlijkse hernieuwing van het lidmaatschap; Lichamelijk ongeval waardoor de verzekerde in de onmogelijkheid verkeert om gol te spelen; Onvrijwillige werkloosheid bij gehele o gedeeltelijke bedrijssluiting, gedeeltelijke bedrijssluiting o collectie ontslag op voorwaarde dat de verzekerde werkloos werd nadat de verzekering is ingegaan; Opzegging van de arbeidsovereenkomst van onbeperkte duur van de verzekerde, door de werkgever wegens dwingende economische redenen; Stoornissen en gebeurlijke verwikkelingen tijdens zwangerschap waardoor de verzekerde in de onmogelijkheid verkeert om gol te spelen; Overlijden. Vrijstelling: Uitgezonderd in geval van overlijden: 4 weken te rekenen vana de week van het schadegeval. De vrijstelling wordt niet toegepast indien de totale duur dat de verzekerde in de onmogelijkheid verkeert om te golen 4 opeenvolgende weken overschrijdt. Awikkeling & Administratie: Rechtstreekse aangite bij de makelaar. De premie & taksen zullen door Rinkven worden gedragen voor leden die aan de genoemde voorwaarden hebben voldaan. Verdere ino volgt samen met de deinitieve actuur.

7 dames werkgroep vannacht wil ik niet gestoord worden Waarom dames nooit hun bal zo ver zullen slaan als heren maar hoe de kloo kleiner kan worden (o kort verslag van de lezing gegeven door de Dameswerkgroep van de VVG) Gol is ontwikkeld door mannen voor mannen. Pas na een hele tijd verwierven vrouwen het recht om ook op een golbaan te komen. De sport veranderde echter niet en blee aangepast aan de mannelijke morologie. Brede en sterke schouders en een veel groter elleboogbeen maken dat mannen veel krachtiger door de bal kunnen en veel grotere astanden bereiken. In 1990 was de gemiddelde handicap van een Amerikaanse mannelijke amateur 16,2. Die van een vrouw 29. De handicaps evolueerden op gelijke wijze met 15.2 voor de Amerikaanse heren en 28 voor de dames een maand geleden. Het verschil in handicap is echter veel kleiner tussen de mannelijke en vrouwelijke proessionele spelers. Vrouwelijke amateurs kunnen dus beter! Om goed te golen heb je stabiliteit, souplesse, kracht en conditie nodig. Daar kan makkelijk op getraind worden, ook buiten de golbaan en de pratice. En in de winter. Stabiliteit is uiterst belangrijk en kan verkregen worden door bv. op één been te staan bij het tandenpoetsen o op de tippen van je voeten te blijven staan bij het koken. Over het algemeen zijn vrouwen soepeler dan mannen en kunnen zo het gebrek aan kracht compenseren. Maar ze moeten soepel blijven en alle lichaamsdelen moeten goed los zijn, van nek tot lage rug, van schouder tot heupen. Dit kan door veel beweging, door yoga en zeker door een goede opwarming voor het golen! (Slik geen pijnstillers: owel komt alles los en ebt de pijn weg, owel is het erg en moet je je eerst verzorgen!) Kracht is bij dames van nature uit minder groot maar 12 kan uiteraard verbeterd worden o.a. door de schuine buikspieren te verstevigen. (Dit versterkt ook de lage rug die tijdens de impact en bij de uitzwaai te lijden heet). And last but not least, een goede conditie is onontbeerlijk om regelmatig te worden in onze golprestaties. Boodschappen te voet doen o met de iets, itnessen, lopen, werken een dipje tijdens het golen tegen (zeker ook een concentratiedipje). Beste dames, voor wat hoort wat. Kleine inspanningen kunnen de gemiddelde dameshandicap sterk verbeteren! De evolutie van onze gemiddelde handicap zal volgend jaar bekend worden gemaakt. Veel golplezier op en buiten de baan! Metasae BVBA Boomsesteenweg Wilrijk Tel: Fax: inbrekers buitenhouden 13

8 van de terreincommissie Terwijl wij langzaam van herst naar winter glijden, wordt de dagdagelijkse druk op onze greenkeepers ploeg een beetje minder. Maar dat wil niet zeggen dat er in de winter minder wordt gedaan. Integendeel, bij voorbeeld, van drie maal wekelijkse airway maaien schakelen wij over (na een korte maar heel intensieve periode van bladeren opruimen) naar een zeer drukke periode van winterwerken. De winter geet de mogelijkheid om op broodnodige structurele verbeteringen te werken waarvoor er in de zomermaanden geen tijd bestaat. Buiten de normale werken zoals rough opkuisen, grachten kuisen, vogelkers bestrijden, natte plekken droog maken enz., staan op de agenda voor de winter de volgende belangrijke themas : - de luchtbeweging rond de verschillende greens en tees verbeteren, - verdere uitvoering van het Bosbeheerplan, - voorgreens van CC15 & CC16 verbeteren, - bunkers meer conorm maken met gelijkvormige zanddiepte, - verdere verbetering van de approach green en omgeving, - het plaatsen van een betere staaldraadomheining achter de driving range samen met bewakingscameras. Onze greenkeepers alsook onze agronomy adviseurs zijn het er allemaal over eens dat de belangrijkste preventieve maatregel om ziektes te bestrijden op kort gemaaid gras (greens & tees) is door de lucht te laten spelen over de oppervlaktes. Sommige van onze greens zijn over de jaren ingesloten geworden en moeten meer open zijn voor de windspeling. Door struiken en laaghangende takken te verwijderen in lijn met de normale windrichting, gaan wij een gezondere omgeving scheppen voor de greens. 14 Mike Davis Het Bosbeheerplan van onze milieuadviseur Grontmij (ex E-Connection) moet verder uitgewerkt worden. Dit moeilijke werk betret het wegnemen van pijnbomen waar die te veel concurrentie geven aan de inheemse boomsoorten zoals onze beuken en eiken. Er komt bij dat sommige mast-boosdoeners problemen geven tot de goede ontwikkeling van het parcours, zoals rond de green van OC17 waar ze niet alleen de grond kapot maken maar ook te veel schaduw geven. De voorgreens van CC15 & CC16 zijn door een slechte ondergrond veel te zacht. Een goed geraakte bal vanop lange astand die op de voorgreen botst, blijt bijna altijd hangen, wat eigenlijk niet air is. De oplossing is de graszoden op te nemen en de grond eronder om te spitten met zand en alzo het doorsijpelen te verbeteren. Hetzelde proces dus zoals op OC10 een jaar geleden. Onze bunkers zijn dikwijls een probleem. In de nieuwe bunkers is er te veel zand terwijl in sommige oude bunkers te weinig zand ligt. Door de out bij de aanleg van de nieuwe bunkers zijn de bodemlagen totaal oneven wat maakt dat de zanddiepte ook heel variabel is. Wij hopen voor het einde van de winter alle nieuwe bunkers in orde te kunnen brengen zodanig dat de zanddiepte in alle bunkers op de parcours aanvaardbaar en constant zal zijn. De omgeving van de approach green wordt verbeterd door masten en struiken te verwijderen zodanig dat de green en trouwens het hele gebied rondom voordeel zal halen uit meer lucht en licht. Een nieuwe omheining wordt geplaatst achter de driving range dit om de veiligheid van de wandelaars te verhogen en het verlies aan practice ballen te verminderen. Om vandalisme te ontmoedigen gaan wij ook bewakingscameras plaatsen op plaatsen waar er momenteel dikwijls schade wordt veroorzaakt. Veel werk dus aan de winkel voor onze ploeg. Wij vragen jullie geduld te hebben als deze werken jullie spel a en toe zullen bemoeilijken, maar hopelijk gaan wij er allemaal baat van hebben vana het begin van het volgende seizoen. Jullie hebben al gezien dat er nieuwe borden op het parcours zijn verschenen. Op verschillende plaatsen willen wij zo het nemen van sluipwegen verbieden uit veiligheid o om gevoelige plekken gras te beschermen. Er zijn altijd goede redenen voor het plaatsen van zulke borden alsook voor de witte lijnen rond de greens. Het is zeer belangrijk op zekere kwetsbare plaatsen verkeer van golers te vermijden. Te veel verkeer op die plekken veroorzaakt het samendrukken van de graszoden, en verharding, wat uiteindelijk leidt tot het verdwijnen van het gras. Wij moeten dus aan alle leden vragen om de witte lijnen te respecteren wanneer ze geplaatst zijn (dwz buiten het groeiseizoen), en ook uitsluitend de voorziene paden tussen de holes te gebruiken. Wij wensen jullie een aangename en gezellige winter met veel spelgenot. De conciërgewoning 15 en de technische ruimte naderen hun voltooiing

9 interview met rans hendrickx mcls Op een zonnige oktobermiddag ontmoet ik Frans in de bekende brasserie Docks Caé aan de Jordaenskaai te Antwerpen. Een ideale plek voor een lunchgesprek. Management Consulting Listbroking Services, dat is de betekenis van MCLS. Hugo: Kan je de activiteiten van je irma kort schetsen? Frans: Het gaat uiteraard over reclame, en dan moet ik even in de geschiedenis van dat medium duiken. Reclame bestaat ruim 120 jaar en brak vooral door tijdens de industriële revolutie. Hierdoor kwam er een enorme keuze van diverse producten op de markt. De eerste reclame verscheen in gedrukte vorm, te beginnen met tijdschriten en wat later de kranten. Dan volgde de radio en vana 1941 in de USA ook de televisie. Het werd maar een echt massamedia-gegeven na de oorlog, dat verder evolueerde naar de toestanden die we vandaag kennen. Wij zijn geen reclamebureau in de vorm van ontwerpen, maar wel marketing gericht. Wij passen interactieve techieken toe zoals mailing, e- mail, telemarketing en internet reclame. Het doel hiervan is de juiste klanten te vinden voor uw bedrij. Het opsporen van juiste doelgroepen van mensen die zeker in aanmerking komen voor uw producten. We werken voor grote namen zoals Reader s Digest, Yves Rocher en Testaankoop. Ook uitgeverijen, caritatieve instellingen, de toerisme sector, energiebedrijven en inanciële instellingen behoren tot onze klanten. Targetreclame, vandaar de pijlen in onze advertentie hiernaast, en doelgerichte projecten. Wie er meer over wil te weten komen kan onze website bezoeken: Hugo Croes Hugo: Een ander target in je leven is het golspel. Hoe lang ben je daar al mee bezig, o mag ik al spreken van een lichte verslaving? Frans: Daar gaat het wel naartoe, maar ik vrees dat iedereen die met dit spel in aanraking komt dat wel kan begrijpen. Ik ben een jaar o 16 geleden begonnen aan mijn golleven. Hugo: Hoe kwam je er mee in contact? Frans: Ik werd uitgenodigd in Marbella en daar kan je niet naast de golbanen kijken. Daar werd ik el aangetrokken door de seer rond het golgebeuren en ben ik in eerste instantie lid geworden in Brasschaat. De volgende stap werd gezet door de aankoop van een mooie time sharing in Marbella. Zo werd ik nog meer gebeten door de golmicrobe en Marbella. Het goede weer en een ruime keuze uit golterreinen. We kochten nadien een appartement omdat we meer naar Marbella wilden gaan voor langere periodes, wat we nu ook regelmatig doen. By the way: de time sharing heb ik nog steeds en staat te koop. Mocht iemand daar belangstelling voor hebben, mag men mij hierover contacteren. Hugo: Dat is weer targetreclame Frans! Frans: Juist, het zal beroepsmisvorming zijn, maar het is zeker iets voor liehebbers die van de combinatie gol en mooi weer houden en die maar voor een beperkte periode willen o kunnen gaan. Ondertussen verschijnen er twee borden met een mooie roggevleugel op tael. Klassiek geserveerd met botersaus en kappertjes en vergezeld van een smaakvolle aardappelpuree. De lekkere verse vis heet een perecte cuisson om het op zijn Peter Goossens te zeggen. Een klassevolle, ris geserveerde, Pinot Noir uit Nieuw- Zeeland, die je hier per glas kan krijgen, maakt de lunch helemaal top. Hugo: Hoelang ben je al lid van onze club en vanwaar de keuze voor Rinkven? Frans: Dat moet een jaar o 7 zijn. We dachten eerst dat je al een goede handicap moest hebben alvorens op Rinkven te kunnen toetreden. We zijn wel naar een paar andere clubs gaan kijken rond Antwerpen, maar mijn vrouw en ik voelden ons meteen aangetrokken door Rinkven. Het is natuurlijk een voorrecht als je op 2 keer 18 holes kan spelen. Ondertussen zijn we goed ingeburgerd en hebben we er veel aangename mensen leren kennen. We hebben al meerdere stages meegedaan met onze pro s en dat schept een band tussen de deelnemers. Ik kan het aan iedereen aanraden, zeker als je nieuw bent op de club. Het is heilzaam voor je golspel en je bouwt er sociale contacten mee op. Hugo: Je kan vrij goed putten heb ik al opgemerkt als we samen spelen. Heb je daar speciaal op geoeend? Frans: Dat gaat eigenlijk vanzel, ik zal het maar mijn sterk punt noemen, in mijn hcp-categorie wel te verstaan. Mijn korte shots vallen ook nog wel mee. Je gaat mij nu vragen wat er niet zo goed werkt... Hugo: Juist! Frans: Mijn aslagen zijn te kort op een lang terrein zoals Rinkven. Ik weet dat je nu gaat zeggen dat de topspelers het niet lang vinden, maar voor een doorsnee goler is het wel lang. Dat zeggen veel van mijn medespelers. Ik spreek nu ook in hun naam. Hugo: Ik hoor ook mensen die zeggen dat ze hun HCP beter aankunnen op kortere terreinen, genre Keerbergen. Frans: Dat is zeker zo en dat mis ik op Rinkven, meer technische holes waar ook een gemiddelde golspeler makkelijk een par kan maken. Ik bedoel in astand, niet in moeilijkheidsgraad. Een korte hole, maar goed verdedigd door bunkers o water. Hugo: Dat is er al op de Old Course 15 & 16. Frans: Misschien wel, maar dat is enkel op die speciieke 9 holes. Ik pleit voor 4 zulke holes op elk van de parcours. Hugo: Als lid van de terreincommissie kan ik je al zeggen dat we daar mee bezig zijn. In het vernieuwde ontwerp van architect Hawtree zitten er een paar kortere par 3 s, waar de techniciteit zal primeren op de lengte van het shot. Beter nog, er wordt bekeken om een groter verschil tussen de ront en de back tees te realiseren, wat nu, zoals op de eerste 9 van de Old Course, niet altijd het geval is. Frans: Dat zullen veel spelers waaronder ikzel graag horen. Ondertussen serveert men het dessert, net als het hoodgerecht een brasserie klassieker. De dame blanche, wel in kinderijsje ormaat, maar met slagroom. Hugo: Nog eens even terug naar Marbella. Welke parcours die je zel graag speelt kan je aanraden? Frans: Cortecin, richting Estepona is de home o the Wold Matchplay Championship, dat zou ik zeker spelen, en uiteraard zijn er de klassiekers zoals Los Naranjos, Aloha, en Marbella Gol. Ook Marbella Benahavis is een échte aanrader

10 Hugo: Welk is het parcours, Rinkven buiten beschouwing gelaten, waar je in België graag speelt? Frans: De linksbaan van Oostende! Daar heb ik steeds van genoten; de holes zijn heel awisselend en de baan is telkens anders te spelen naargelang de windkracht. Hugo: Je volgt de goltour op TV via satelliet, zowel thuis als in Marbella. Frans: Ik zie graag naar het internationaal golgebeuren op TV. Het is zeer interessant om die topspelers aan het werk te zien. Je leert er altijd wel iets van bij, niet alleen van de spelkwaliteiten van de golers, maar zeker van de tips van de BBC commentatoren. Het zet je vooral aan om zel te gaan spelen. Na zo n Open wil ik zel de golbaan op. Een ijne koie van Màsalto met een reepje zwarte chocolade, sluit de lunch waardig a en betekent meteen het einde van ons gesprek. U zoekt nieuwe klanten in de Benelux? MCLS helpt u doelgericht prospecten! selectieve verspreiding van gedrukte media online lead generatie gerichte telemarketing klantenwerving via automatische teleoon systemen ( gesprekken per uur) multi channel trajecten internet adverteren (banners, AdWords, SEO, SEA) data quality - onderhoud van uw database Hi Marius, Congratulations on your top 20 this year on the Challenge Tour and even more congratulations or making it on the European Tour 2011!! Keep up doing the good work and all the best or next season. Voor meer inormatie: Contacteer Frans Hendrickx (CEO) via Filip Goovaerts PGA - Rinkven G.C. Voor wie het niet meer gevolgd heet, onze Europese Juniors Kampioen en Rinkven erelid Marius Thorp speelt op de European Tour voor het seizoen 2011 dankzij een 16de plaats op de Challenge Tour (waarvan één editie deze zomer op onze club plaatsvond) De 20 eersten gaan door naar de European Tour. Zie ook op: 18 MCLS n.v. Henri Dunantlaan 13V B-2900 SCHOTEN T.: F.:

11 van het secretariaat isabelle ickx We lopen tegen het einde van 2010 als deze laatste Rinkpen van het jaar in de bus valt. De wintercompetitie is al volop bezig en alle jaarwinnaars zijn gekend. Op het gebied van de Interclubs zitten we weer op koers, met de verdiende overwinningen van HI en HIII, en een inaleplaats van Heren II. Maar alle dames en herenploegen zitten van weleer terug in eerste categorie. Dat belood voor 2011 met hopelijk enkele overwinningen op het agenda. In mei mochten we de topper van ormaat noteren met de organisatie van de Telenet Trophy, een internationaal tornooi, welke alleen maar tot een succesormule kon uitgroeien dankzij de inzet van de talloze vrijwilligers. Verder was er het voorbije jaar een managementwissel met het vertrek van Jan Renaer en de komst van Paul De Meester. Maar ook met het seervolle ledeneest, de talrijke wedstrijden en nog zoveel meer, was 2010 een ijn goljaar. Hopelijk brengt 2011 voor iedereen ook weer wat wils. De traditionele wedstrijd voor de medewerkers, de Pers-Am dit jaar omgedoopt tot de Med-Am op 4 oktober, was weer een schot in de roos. Dankzij de hulp van Martine Van Weyenbergh en Erna Stockmans, die deze wedstrijd in samenwerking met Wim Van den Muysenbergh hebben georganiseerd, ging iedereen na een gevulde prijsuitreiking, gevolgd door een lekker etentje naar huis. Grote winnaar van dit evenement werd de ploeg van Wim Van den Muysenbergh, Erna Stockmans, Martine Van Weyenbergh en Philippe De Winter met 83 punten. De tweede plaats was voor de ploeg van Jan Joossens, Mike Davis, Fed Moens en Luc Raymaekers. Op de individuele lijst van medewerkers mocht dit jaar Steven Van Thillo met 44 punten zich tot winnaar van de medewerkers kronen. Said Djibet werd mooi verdiend tweedes met 41 punten. Zoals al gezegd een antastische dag voor alle deelnemers met een vol clubhuis na de wedstrijd. 20 Twee weken later werd dan ook het golseizoen oicieel agesloten met de prijs van het Sportcomité. Op deze traditioneel lange prijsuitreiking werden alle kampioenen van het voorbije jaar gehuldigd. We zetten ze hier nog eens even op een rijtje: Clubkampioenschap Challenge Benoit 2010 Heren 1. Stean Boschmans; 2. Diederik Van Doorselaer; Dames 1. Manon De Roey 2. Martine De Naeghel Clubkampioen Junioren 2010 Girls: 1. Lauranne Coppens 2. Eline Habets Boys 1. Diederik Van Doorselaer 2. Thomas Van Laeken Miniemen Boys 1. Shawn Aerts 2. Alexander Willekens Clubkampioenschap Foursome Stean Boschmans - Jack Boeckx Clubkampioenschap Matchplay 2010 Dames Brut Martine De Naeghel Dames Net Winnaar: Liesbeth Cooymans Runner-up: Alexa Van Houdt-Bookelmann Heren Brut Winnaar : Diederik Van Doorselaer Runner-up : Carl D Heer Welkom na aspraak: Antwerpsesteenweg Lier T

Rinkpen 2 2010. 3 maandelijks April - mei - juni P 708817 2030 Antwerpen X

Rinkpen 2 2010. 3 maandelijks April - mei - juni P 708817 2030 Antwerpen X Rinkpen 2 2010 3 maandelijks April - mei - juni P 708817 2030 Antwerpen X Met de 31-jarige Lee Slattery uit het Engelse Southport hadden we op onze Tour Course een knappe winnaar van de Telenet Trophy.

Nadere informatie

Rinkpen 4 2011 3 maandelijkse oktober - november - december P 708817 2030 Antwerpen X

Rinkpen 4 2011 3 maandelijkse oktober - november - december P 708817 2030 Antwerpen X Rinkpen 4 2011 3 maandelijkse oktober - november - december P 708817 2030 Antwerpen X Sterk in lijm, PU-schuim en voegkitten Ons clubhuis krijgt volgend jaar een grondige renovatie. De raad van bestuur

Nadere informatie

Rinkpen 2 2011 3 maandelijkse april - mei - juni P 708817 2030 Antwerpen X

Rinkpen 2 2011 3 maandelijkse april - mei - juni P 708817 2030 Antwerpen X Rinkpen 2 2011 3 maandelijkse april - mei - juni P 708817 2030 Antwerpen X Sterk in lijm, PU-schuim en voegkitten Plant 2, Turnhout - België Kitten PU-schuimen Lijmen Auto- en Vochtweringsproducten Czosnów

Nadere informatie

Jaargang 26 nummer 4 - september 2012

Jaargang 26 nummer 4 - september 2012 Jaargang 26 nummer 4 - september 2012 * 18 Holes Golfbaan * Par-3 Baan * Business Club * Golf Academy * Restaurant Veldzijde * Feesten en partijen Breng een nieuw lid aan voor de grote baan en ontvang:

Nadere informatie

De Heihoef. Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club

De Heihoef. Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club De Heihoef Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club Jaargang 22 nr 125 december 2009 DE HEIHOEF JAARGANG 22 NR 125 DECEMBER 2009 1 DE VOORZITTER Wat gaat de tijd snel! Mijn eerste termijn als voorzitter

Nadere informatie

Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club

Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club Jaargang 19 nr 107 december 2006 TILBURG - BREDA - OOSTERHOUT EINDHOVEN - s-hertogenbosch Le rendez-vous de la Mode MANNEN DE HEIHOEF JAARGANG 19 NR 107 DECEMBER

Nadere informatie

Birdie. Bob Dickhout schittert door afwezigheid. NIEUW! Perpetuele lening voor elke participant. Sander Visser t Hooft geridderd

Birdie. Bob Dickhout schittert door afwezigheid. NIEUW! Perpetuele lening voor elke participant. Sander Visser t Hooft geridderd Birdie. Magazine van de Amsterdamse Golf Club / Strak en Trefzeker Bob Dickhout schittert door afwezigheid Sander Visser t Hooft geridderd NIEUW! Perpetuele lening voor elke participant 28e jaargang /

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Hoenshuis PMS 362 - PMS 420 CLUBBLAD HOENSHUIS. Mei-Juni 2013 Jaargang 25

Hoenshuis PMS 362 - PMS 420 CLUBBLAD HOENSHUIS. Mei-Juni 2013 Jaargang 25 Hoenshuis Golf & Country Club PMS 362 - PMS 420 CLUBBLAD HOENSHUIS Mei-Juni 2013 Jaargang 25 Sync. Grafimedia is uw leverancier voor alle soorten grafische producten Banners Bewegwijzering Bierviltjes

Nadere informatie

Rijnmond Open was één groot feest. GolfDrieDaagse in beeld / Bon Bon is druk bezig Clubkampioenschap in zinderende hitte

Rijnmond Open was één groot feest. GolfDrieDaagse in beeld / Bon Bon is druk bezig Clubkampioenschap in zinderende hitte Verschijnt 4 keer per jaar 21e jaargang / sept. 2010 no. 3 Op de Hoogte is een gezamenlijke en periodieke uitgave van Golfclub De Hooge Bergsche en Exploitatiemaatschappij De Rotte Bergen bv GolfDrieDaagse

Nadere informatie

Programma Golfdriedaagse Is traditionele clubwaarde onderscheidend? Organisatie Rijnmond Open in volle gang Een ochtendwandeling over De Rottebergen

Programma Golfdriedaagse Is traditionele clubwaarde onderscheidend? Organisatie Rijnmond Open in volle gang Een ochtendwandeling over De Rottebergen Verschijnt 4 keer per jaar 21e jaargang / juni 2010 no. 2 Op de Hoogte is een gezamenlijke en periodieke uitgave van Golfclub De Hooge Bergsche en Exploitatiemaatschappij De Rotte Bergen bv Programma Golfdriedaagse

Nadere informatie

Officieel Orgaan Belgische Korfbalbond. DE KORF 2014 nr. 4. Verantwoordelijke Uitgever: Danielle Ruts, Mechelsesteenweg 45, 2540 Hove

Officieel Orgaan Belgische Korfbalbond. DE KORF 2014 nr. 4. Verantwoordelijke Uitgever: Danielle Ruts, Mechelsesteenweg 45, 2540 Hove Officieel Orgaan Belgische Korfbalbond DE KORF 2014 nr. 4 Verantwoordelijke Uitgever: Danielle Ruts, Mechelsesteenweg 45, 2540 Hove Redactie: José Dyckmans, Ludo Wils Eindredactie: Guy Debucquoy (guy.debucquoy@telenet.be)

Nadere informatie

Maatwerk in het credit management

Maatwerk in het credit management DEZE EDITIE: Ook Berkeley & Lawrence neemt dit jaar deel aan CreditExpo! 2 Workshop Proces- 3 en Executierecht ICC- en IS-leergangen 3 afgestudeerd Smit & Honig Research: 3 Zorg goed voor uzelf! Per Saldo

Nadere informatie

Golfkuur. Combi Lid Maatschap Alliantie. Trots! De golfmarkt is fors in beweging. Yoran over zijn NK. Golfclub de Kurenpolder

Golfkuur. Combi Lid Maatschap Alliantie. Trots! De golfmarkt is fors in beweging. Yoran over zijn NK. Golfclub de Kurenpolder Golfkuur Golfclub de Kurenpolder Jaargang 23 zomereditie 2014 Combi Lid Maatschap Alliantie De golfmarkt is fors in beweging Trots! Yoran over zijn NK EEN STERKE COMBINATIE VAN GEDEGEN SPECIALISTEN Ondernemingsrecht

Nadere informatie

Jaargang 27 nummer 5 - december 2013

Jaargang 27 nummer 5 - december 2013 Jaargang 27 nummer 5 - december 2013 * 18 Holes Golfbaan * Par-3 Baan * Business Club * Golf Academy * Restaurant Veldzijde * Feesten en partijen Breng een nieuw lid aan voor de grote baan en ontvang:

Nadere informatie

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581 Algemeen 1 Colofon Verenigingsorgaan van Koninklijke Watersportvereniging De Kaag, opgericht 14 oktober 1910. Postadres: Postbus 3, 2360 AA Warmond. Havenkantoor/secretariaat Kaagstraat 1, 2361 KM Warmond

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Magazine VOL ONMISBARE INFORMATIE IN DEZE EDITIE

Magazine VOL ONMISBARE INFORMATIE IN DEZE EDITIE VOL ONMISBARE INFORMATIE Magazine FEBRUARI 2008 IN DEZE EDITIE 4 Startkabaal 10 Verslag Social Event 2007 12 Spreekuur op het water 17 Free Publicity tips 20 Interviews met sponsoren agazine Uitgever Contact

Nadere informatie

SPIETH WINT DE MASTERS HIJ IS IN ALLES GOED WEDSTRIJD- ANALYSES: LUITEN MIST DE CUT SAXTON RULES NGF COMPETITIE DUTCH GOLF PUTTEN

SPIETH WINT DE MASTERS HIJ IS IN ALLES GOED WEDSTRIJD- ANALYSES: LUITEN MIST DE CUT SAXTON RULES NGF COMPETITIE DUTCH GOLF PUTTEN W E E K L Y 05 1 5 / 0 4-2 1 / 0 4 2 0 1 5 WEDSTRIJD- ANALYSES: EINDELIJK NUTTIGE CIJFERS DANKZIJ HET NIEUWE METEN SPIETH WINT DE MASTERS HIJ IS IN ALLES GOED LUITEN MIST DE CUT EN BAALT VAN Z N SLECHTE

Nadere informatie

Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF

Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF NUMMER 2 DECEMBER 2008 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF Zoetermeer place to be voor ondernemende starters Gemeente zet hoog in op duurzaamheid Missie geslaagd rond viering 1000-jarig bestaan MET DE

Nadere informatie

Magazine. vol onmisbare informatie. 4 Startkabaal 10 Verslag Social Event 2008 12 Bedrijfsfilosofie 15 Nieuwe klanten werven 23 Optrekken en stilstaan

Magazine. vol onmisbare informatie. 4 Startkabaal 10 Verslag Social Event 2008 12 Bedrijfsfilosofie 15 Nieuwe klanten werven 23 Optrekken en stilstaan vol onmisbare informatie Magazine NOVEMBER 2008 In deze editie 4 Startkabaal 10 Verslag Social Event 2008 12 Bedrijfsfilosofie 15 Nieuwe klanten werven 23 Optrekken en stilstaan Magazine Colofon Uitgever

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

BevoSignaal. BEVO 1 terug op haar stekkie»04. Altijd super gezellig»13. Multi Functionele Accommodatie»16. Op jeugdkamp met Karel Kleur»29

BevoSignaal. BEVO 1 terug op haar stekkie»04. Altijd super gezellig»13. Multi Functionele Accommodatie»16. Op jeugdkamp met Karel Kleur»29 Het clubblad van vv BEVO / Nummer 01 / September 2013 BevoSignaal BEVO 1 terug op haar stekkie»04 Altijd super gezellig»13 Multi Functionele Accommodatie»16 Op jeugdkamp met Karel Kleur»29 Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

soms ook een grotere invloed op klanten. Het is dus belangrijk dat je altijd in gesprek komt met mensen.

soms ook een grotere invloed op klanten. Het is dus belangrijk dat je altijd in gesprek komt met mensen. Netwerken is niet alleen kaartjes scoren door Flore de Vries Naast netwerkbijeenkomsten, borrels en lunches moet er anno 2009 óók online genetwerkt worden. Dus Twitteren, Hyven en LinkedInnen we ons helemaal

Nadere informatie

HARDENBERG. Peter Snijders, nieuwe ambassadeur van HHC. COURANT Seizoen 2011/2012

HARDENBERG. Peter Snijders, nieuwe ambassadeur van HHC. COURANT Seizoen 2011/2012 Omdat de hele vereniging een steentje bijdroeg is HHC klaar voor de toekomst. Najaarskampioenen! 4 10 HHC HARDENBERG COURANT Seizoen 2011/2012 Peter Snijders, nieuwe ambassadeur van HHC Bert Meulman, 10

Nadere informatie

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet JAARGANG 6 NUMMER 4 DECEMBER 2010 M A G A Z I N E Een historisch moment Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet Ik ben gek op geld Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde

Nadere informatie

Nieuws. jaargang 7 nr 6 juli 2013 Informatief Magazine Nieuws is een uitgave van De Twentse Zorgcentra

Nieuws. jaargang 7 nr 6 juli 2013 Informatief Magazine Nieuws is een uitgave van De Twentse Zorgcentra Nieuws jaargang 7 nr 6 juli 2013 Informatief Magazine Nieuws is een uitgave van De Twentse Zorgcentra VB Raad van Bestuur De werkelijkheid te maken met forse overschrijdingen en er moet soms hard worden

Nadere informatie

'Jonge ambtenaren moeten één front gaan vormen.' VacatureMatch! De GemeenteBanen Krant van Nederland. tot uw dienst. kandidaat belicht.

'Jonge ambtenaren moeten één front gaan vormen.' VacatureMatch! De GemeenteBanen Krant van Nederland. tot uw dienst. kandidaat belicht. VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 11 - april 2008 kandidaat belicht Mijn naam is Marlen Wirjo en ik ben 29 jaar. Ik ben geboren in

Nadere informatie

GolfMarkt. Het zakelijke speelveld van golf. Interviews. En verder Communicatie: de website Fairwaystrokes Golfers love Birdies Committed to Green

GolfMarkt. Het zakelijke speelveld van golf. Interviews. En verder Communicatie: de website Fairwaystrokes Golfers love Birdies Committed to Green #3 september 2013 GolfMarkt statistieken, trends & ontwikkelingen Het zakelijke speelveld van golf Wie ben je, wat wil je, wat kun je? Wie is de golfer? Golf Sport Business Model Financiële strategie Zakelijk

Nadere informatie

olfbongerd 20 Jaar Golfvereniging De Batouwe Wedstrijdkalender 2010 Gary Davidson nieuwe head-pro Jaargang 19 I nummer 1 I MaaRT 2010

olfbongerd 20 Jaar Golfvereniging De Batouwe Wedstrijdkalender 2010 Gary Davidson nieuwe head-pro Jaargang 19 I nummer 1 I MaaRT 2010 e olfbongerd Clubblad van golfvereniging De Batouwe Jaargang 19 I nummer 1 I MaaRT 2010 Gary Davidson nieuwe head-pro Wedstrijdkalender 2010 20 Jaar Golfvereniging De Batouwe INNOVATIEVE GLASCONCEPTEN

Nadere informatie