Energie- en klimaatdag voor lokale besturen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energie- en klimaatdag voor lokale besturen"

Transcriptie

1 Energie- en klimaatdag voor lokale besturen LEUVEN 7 mei 2015 Energie Mobiliteit Water Wonen Duurzaam KLIMAAT NEUTRAAL

2 Energie- & klimaatdag voor lokale besturen LEUVEN 7 mei 2015 Meer dan één op twee Vlaamse steden en gemeenten hebben het Europese Burgemeestersconvenant ondertekend. Hoe dan ook is er een bijzondere lokale dynamiek rond energie en klimaat aan de gang. Niet voor niets. Want de uitdaging is groot en urgent. Fossiele energie werd wat goedkoper, maar blijft dat zo? Blijven we jaarlijks miljarden euro transfers doen naar Poetin, de Arabische sjeiks en dito figuren, in plaats van te investeren in eigen streek? Tegelijk tekent de klimaatverandering zich almaar concreter af. Ook de Europese Unie jaagt aan tot duurzamer beleid: verminderen van CO 2 -uitstoot, meer hernieuwbare energie, meer energie-efficiëntie, verplicht energieneutrale gebouwen voor de overheid vanaf 2019, En ook aanpassen aan de klimaatverandering wordt volop nodig, in het bijzonder door een innovatief lokaal waterbeleid. De Energie- en Klimaatdag voor Lokale Besturen is het vervolg van VVSG s twee vroegere, druk bijgewoonde Energiedagen. Deze dag wil de besturen andermaal prikkelen en goesting geven om nog beter werk te maken van een toekomstgericht energieen klimaatbeleid, daaronder ook prominent het waterbeleid en de mobiliteit. Met presentaties die de actuele ontwikkelingen vertalen naar de lokale bestuurspraktijk, met concrete voorbeelden van wat in voortrekkersgemeenten al gerealiseerd is. De Energie- en Klimaatdag is zeker ook bedoeld voor technische ambtenaren. Maar hij richt zich bewust ook tot mandatarissen, beleidsmakers en tot iedereen die op lokaal niveau betrokken is bij energie, klimaat, mobiliteit, water, ook bijvoorbeeld de maatregelen voor sociale doelgroepen vanuit OCMW s en in LAC s. Tot op de Energie- en Klimaatdag! praktisch waar en wanneer donderdag 7 mei 2015, van 9.00 tot 17 uur Sportoase, Philipssite 6, 3001 Leuven deelnameprijs 95 euro voor VVSG-leden 125 euro voor andere overheden en socio-culturele organisaties 155 euro voor privé-organisaties inschrijven Schrijf in langs of via bijgevoegd inschrijvingsformulier. Inschrijven is mogelijk tot en met donderdag 30 april betaling U betaalt na ontvangst van factuur. annuleren Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met donderdag 30 april De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt. Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega. info inhoudelijk Alex Verhoeven, VVSG-stafmedewerker duurzaamheid , info praktisch Nils Callens, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen

3 programma 9.00 Onthaal met koffie. Naast de parallelle sessies is er doorlopend een infobeurs Welkomstwoord door Mohamed Ridouani, schepen te Leuven, en door Tie Roefs, gedeputeerde Parallelle sessies S 33 Werkbezoek 90 sociale appartementen krijgen energie uit de riool S 1 App & Web Markt S 2 Het aanbod van Eandis bij het Burgemeestersconvenant S 3 Coöperatie verwarmt school met streekeigen houtsnoeisel S 4 In Kopenhagen, wereldwijd de eerste klimaatbestendig gemaakte wijk S 5 Lokale entiteiten en OCMW s in gesprek met minister Turtelboom S 6 Parkeerbeleid en wijkinrichting helpt CO 2 verminderen Wissel Parallelle sessies S 7 App & Web Markt S 8 Energie aanpak eigen gebouwen: zelf doen? Energie-prestatiecontract? S 9 Kyoto in het Pajottenland: plattelandsstreek pakt het energiek aan S 10 Europa nodigt gemeenten uit tot klimaatadaptatie met Mayors Adapt S 11 Energiebesparende maatregelen bij kansengroepen S 12 Slimme mobiliteitsschakels: fietsstraten en trage wegen Wissel Lunch Infobeurs Parallelle sessies S 13 Het zoveelste project, of echte transitie? S 14 Hoe uw stad of gemeente klimaatbestendig maken? Case Antwerpen S 15 Naar een integrale lokale en regionale aanpak: Warmer Wonen S 16 Meer mogelijkheden met elektrische fietsen Wissel Lunch Infobeurs Parallelle sessies S 17 Water opvangen in groenzones aan de bron? Of bufferen afwaarts in riool of waterloop? S 18 Energie winnen uit waterstromen S 19 Autodelen stimuleren of zelf doen S 20 Samen de watertoetskaart interpreteren S 36 Gemeenten in de bres voor een klimaatneutrale provincie Wissel Parallelle sessies S 34 Werkbezoek Leuven op de fiets (tot 16.00uur) S 35 Werkbezoek Van collectieve warmtevoorzieningen naar een geïntegreerd warmtenet in de Vaartkom (tot 16.00uur) S 21 De burger overtuigen : voorbij de klassieke werkwijzen S 22 Infrax aanbod rond energie-dienstverlening en warmtenetten S 23 Vooruit met renovatie in oude verkavelingen en verdichting in kernen S 24 Meerlaagse waterveiligheid: naar duurzame vermindering van overstromingsrisico s S 25 OCMW s en onbetaalde waterfacturen S 26 Slimme en schone stedelijke distributie: van kansloos naar kansrijk Wissel Parallelle sessies S 27 De openbare verlichting doven en LED-verlichting S 28 Van projectidee naar Europese subsidie, hoe pak ik het aan? S 29 Visionair Thomas Rau over duurzaam bouwen en circulaire economie S 30 Slimme buffering en infiltratie in de publieke ruimte en op privéterrein S 31 Elektrische laadpalen plaatsen met visie Einde sessies Receptie infobeurs Einde

4 uur, behalve sessie 33, deze sessie loopt tot uur S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 App & Web Markt Allerhande Apps of interactieve webapplicaties kunnen lokale besturen en hun burgers helpen naar een duurzamer energiehuishouding, een duurzamer mobiliteit Proef op onze App & Web Markt van een breed palet ervan, met telkens een begeleider die uitlegt waartoe het dient, wat u ermee kan doen, hoe het werkt, wat het lokaal bestuur eraan heeft, enz. Een omstandig overzicht vindt u op energieklimaatdag.be. Het aanbod van Eandis bij het Burgemeestersconvenant Meer dan één op twee Vlaamse steden en gemeenten hebben het Burgemeestersconvenant ondertekend. Hoe kan Eandis u helpen bij het verder uitvoeren van uw engagementen onder het Burgemeestersconvenant? Walter Van den Bossche, CEO Eandis Organisatie Eandis Coöperatie verwarmt school met streekeigen houtsnoeisel De gemeente Bocholt kiest voor energie uit eigen streek. Meer dan 75 km houtkanten in eigendom en een omlooptijd van 10 jaar garanderen jaarlijks een opbrengst ruim voldoende voor verwarming van een scholencampus. Lokale landbouwers oogsten en snipperen het hout. De school verwarmt zich goedkoper dan vroeger. Een lokale coöperatie leidt alles in goede banen gecombineerd met een brede informatiecampagne. Hans Jochems, Projectmedewerker, Regionaal Landschap Lage Kempen vzw In Kopenhagen, wereldwijd de eerste klimaatbestendig gemaakte wijk Kopenhagen kreeg in korte tijd enkele zware stormen over zich. De stadsraad besliste daarop de stad intensief om te vormen om extremere weerpatronen, zowel wateroverlast als hitte, beter op te vangen. Dat leidt ook tot verhoogde leefbaarheid van de stad en verbeterde gezondheid van de inwoners. De omvorming van de wijk St.-Kjeld s is hiervan hét voorbeeld, gerealiseerd door integrale samenwerking tussen verschillende stadsdepartementen. De projectleider komt ons dit wereldwijd relevante voorbeeld toelichten. Stefan Werner, projectleider, stad Kopenhagen Lokale entiteiten en OCMW s in gesprek met minister Turtelboom Hoe zorgen we dat kwetsbare groepen niet uit de boot vallen als het om energiebesparing gaat? Goedkope leningen voor energiebesparende maatregelen, minimale levering aardgas, energiescans en premies voor dakisolatie... ziedaar enkele concrete instrumenten van het Vlaamse energiearmoedebeleid. In een gesprek met OCMW s en lokale entiteiten licht de Vlaamse minister van Energie haar beleid voor kwetsbare groepen verder toe. Annemie Turtelboom, Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie. Parkeerbeleid en wijkinrichting helpt CO 2 verminderen Minder auto s of minder autogebruik betekent minder CO 2 -uitstoot. Hoe kan de gemeente dat bevorderen door een goed parkeerbeleid of door het duurzaam inrichten van een woonwijk? De stad Gent vertelt ons hoe zij aan de hand van haar parkeerplan streeft naar duurzame mobiliteit en verklapt u de innovatieve concepten ervan. De stad Sint-Niklaas illustreert hoe zij in de duurzame Clement-wijk aanstuurt op minder autogebruik. Heleen Van Eenoo, Adjunct van de Directie, Mobiliteitsbedrijf stad Gent Bart Van Lokeren, Planoloog, Dienst ruimtelijke planning stad Sint-Niklaas S 33 Werkbezoek 90 sociale appartementen krijgen energie uit de riool Warmte uit rioolwater halen, dat doen ze in Leuven. Een warmtewisselaar in de riool levert energie aan negentig appartementen van de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal. Neem de unieke gelegenheid te baat om dit innovatieve project onder deskundige begeleiding te bezoeken. Maximum 20 deelnemers. Peter De Smet, Clean Energy Invest Wendy Francken, directeur, Vlario

5 uur S 7 S 8 S 9 App & Web Markt Allerhande Apps of interactieve webapplicaties kunnen lokale besturen en hun burgers helpen naar een duurzamer energiehuishouding, een duurzamer mobiliteit Proef op onze App & Web Markt van een breed palet ervan, met telkens een begeleider die uitlegt waartoe het dient, wat u ermee kan doen, hoe het werkt, wat het lokaal bestuur eraan heeft, enz. Een omstandig overzicht vindt u op energieklimaatdag.be. Energie aanpak eigen gebouwen: zelf doen? Energie-prestatiecontract? Wat kan een lokaal bestuur zelf doen om de energiefactuur van zijn gebouwen te verminderen? Welke concrete voorbeelden illustreren dit? In welke gevallen zijn onderhouds- en energie-prestatiecontracten (OEPC s) te overwegen? En wat zijn voorlopig de belangrijkste bevindingen van de provincie Vlaams-Brabant na jamsessies met diverse gemeenten over het potentieel van (O) EPC s? Inge Goessens, Senior Projectleider Energie Efficiëntie, Vlaams Energiebedrijf Barbara De Kezel, Dienst Energiebegeleiding, Provincie Vlaams-Brabant. Kyoto in het Pajottenland: plattelandsstreek pakt het energiek aan Krijg inzicht in de vele acties en de bottom-up streekdynamiek die Kyoto in het Pajottenland teweegbrengt. Het project werkt rond info over windenergie en over biomassa voor gemeenten, ze organiseren groepsaankopen met 15 gemeentebesturen en woonwinkels voor gezinnen, werken aan gezamenlijke energiebesparingen in schoolgebouwen en hebben een Kyotomobiel die gezinnen in oudere wijken individueel begeleidt. U hoort ook hoe REScoop (federatie burgercoöperaties voor hernieuwbare energie) lokale mensen bijstaat met gespecialiseerde kennis om initiatieven als Kyoto in het Pajottenland ook potentieel te geven in andere streken van Vlaanderen. Bruno Moens, coördinator Kyoto in het Pajottenland en Zennevallei Dirk Knapen, REScoop S 10 Europa nodigt gemeenten uit tot klimaatadaptatie met Mayors Adapt Klimaatverandering komt er hoe dan ook, met extremer weer. Hoe integreren Gent, Leuven en Zwijndrecht die komende veranderingen in hun werking en ruimtelijke ontwikkeling? Hoe verhogen ze hiermee de leefbaarheid? Hoe ondersteunt Europa de gemeenten hierin met het programma Mayors Adapt? Aard Van der Donckt, schepen, gemeente Zwijndrecht Daan Van Tassel, ir. architect, ruimtelijk planner, afdeling ruimtelijk en duurzaamheidsbeleid, stad Leuven Maaike Breughelmans, milieudienst stad Gent Valerie Philippaerts, ir. architect, afdelingshoofd studiedienst weg- en waterbeheer, stad Leuven S 11 S 12 Energiebesparende maatregelen bij kansengroepen Een energiezuiniger woning of koelkast, kan het ook voor mensen met een laag inkomen? Lokale praktijkvoorbeelden tonen hoe kleine ingrepen voor de doelgroep van de meest kwetsbaren een verschil kunnen maken in de energiefactuur. Beerse creëerde in samenwerking met Samenlevingsopbouw een rollend fonds voor energiebesparende toestellen, Oostende zorgt voor ingrepen aan de woning. Viviane Cornelissen, beleidsmedewerker armoede en maatschappelijke integratie OCMW Beerse, i.s.m. Samenlevingsopbouw Bart Van Camp, directeur Autonoom Gemeentebedrijf Energiebesparing Oostende (EOS) Slimme mobiliteitsschakels: fietsstraten en trage wegen Slimme mobiliteitsschakels zijn shortcuts voor fietsers en voetgangers die de doorsteekbaarheid van stads- en dorpscentra verhogen, zodat men minder geneigd is om de auto te nemen. Zij heffen barrières op, b.v. een publieke doorgang door een kantorencomplex of winkelcentrum. U krijgt enkele leerrijke praktijkvoorbeelden geserveerd van zo n trage wegen. Ook fietsstraten zijn slimme schakels. Welke zijn tot nog toe de praktijkervaringen en bevindingen van steden en gemeenten die fietsstraten instelden?

6 uur S 13 Het zoveelste project, of echte transitie? Hebben de projecten of initiatieven die uw bestuur plant of aan het uitvoeren is, potentieel om echt transitie of systeemverandering te bewerkstelligen? Welke vragen kunnen u helpen hier antwoord op te krijgen? Het referentiekader stedelijke transitie biedt hulp. Aan de hand van uw vragen en van praktijkcases brengen we verheldering. Sessie met beperkt aantal deelnemers. Yves De Weerdt, onderzoekscoördinator VITO - Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek S 14 Hoe uw stad of gemeente klimaatbestendig maken? Case Antwerpen Waarom tekende Antwerpen het Europese Mayors Adapt? Wat beweegt de stad tot een klimaatadaptatie-strategie en hoe past ze die toe? Welke (rand-)stedelijke kenmerken beïnvloeden kllimaateffecten als wateroverlast, droogte en hitte? hoe erop anticiperen? Wat vertellen hittestudies over het hitte-eilandeffect, de hittegevoeligheid van wijken, de impact van droogte op stedelijk groen? Iris Gommers, coördinator duurzame stad, Antwerpen; Koen Couderé, Technum; Koen De Ridder, VITO Organisatie: Technum en VITO S 15 S 16 Naar een integrale lokale en regionale aanpak: Warmer Wonen Alleen lokaal en regionaal krijgt een integrale aanpak van renovatie tastbaar gestalte. Synergie van energie én woningkwaliteit, de meest kwetsbare burger intensief begeleiden, samenwerken met vele actoren. Met Warmer Wonen biedt Zuid-West-Vlaanderen hierover een inspirerend verhaal! Dominiek Vandewiele, stafmedewerker energie en Bram Lattré, stedenbouwkundig ontwerper, Leiedal Meer mogelijkheden met elektrische fietsen Hoe nog meer mensen op de (elektrische) fiets krijgen? Hoe elektrisch fietsen aanmoedigen en beginnende e-fietsers veilig de baan op krijgen? Wat met diverse leeftijdsgroepen? Welke rol voor de gemeente? Sarah Martens en Ine Bosmans, projectmedewerkers Mobiel uur S 17 Water opvangen in groenzones aan de bron? Of bufferen afwaarts in riool of waterloop? Waar bufferen we overtollig water het best om overstromingsrisico s te minderen? stroomafwaarts in de waterloop of riool? of beter in groenzones stroomopwaarts? De case van afwatering in Turnhout geeft u hierin inzicht. Patrick Willems, hoogleraar stedelijke hydrologie en rivierkunde, KU Leuven S 18 Energie winnen uit waterstromen Innovatieve projecten in Gent en Leuven die warmte halen uit rioolwater en uit drinkwaterprocessen, voor verwarming van wijken en sociale appartementen. Luc Keustermans, De Watergroep; Peter De Smet, afgevaardigd bestuurder Clean Energy Invest Wendy Francken, directeur Vlario S 19 Autodelen stimuleren of zelf doen De gemeente kan autodelen op veel wijzen bevorderen: particulier delen stimuleren, gemeentelijk wagenpark ter beschikking stellen, Cambio-deelwagens voor eigen verplaatsingen, deelauto-parkeerplaatsen in verkavelingsvoorschriften. Concrete voorbeelden. Carl Hanssens, schepen stad Sint-Niklaas; Katty Michielsen, duurzaamheidsambtenaar gemeente Schoten; Lies Helsloot, Facility Management stad Gent; Tim Asperges, Adviseur mobiliteit, stad Leuven S 20 Samen de watertoetskaart interpreteren Met concrete cases bespreken we hoe als vergunningverlener projectaanvragen in overstromingsgevoelige gebieden te interpreteren en beoordelen, met behulp van watertoets.be Bram Vogels, voorzitter van de CIW Werkgroep watertoets; Wim Verhaegen, VMM S 36 Gemeenten in de bres voor een klimaatneutrale provincie Vlaams-Brabant is op weg naar klimaatneutraliteit. Gemeenten zijn een onmisbare schakel. Hoe als gemeenten en provincie hieraan samenwerken met het Burgemeestersconvenant als kader? Kom mee nadenken, inspiratie opdoen en inspireren. Organisatie: provincie Vlaams-Brabant >>>

7 uur behalve S 34 en S 35, deze sessies lopen tot uur S 21 De burger overtuigen : voorbij de klassieke werkwijzen Hoe zetten we gezinnen aan tot energie-besparende investeringen, tot duurzamer vervoerskeuzes? Lukt dat wel genoeg met onze klassieke informatie- en sensibilisatie-acties en premies allerhande? Fran Bambust toont ons een andere kijk op gedragsverandering. Fran Bambust, Imagineer & Ovum S 22 Infrax aanbod rond energie-dienstverlening en warmtenetten Warmtenetten zijn één van de mogelijkheden om onze energievoorziening duurzamer te maken. Net zo goed als de ondersteuning van gemeenten bij energie-efficiëntie. In de vele gemeentelijke gebouwen kunnen nog heel wat energiekosten bespaard worden. Maar hoe pakt Infrax dat aan met zijn ESCO-diensten? Frank Vanbrabant, CEO Infrax Organisatie: Infrax S 23 Vooruit met renovatie in oude verkavelingen en verdichting in kernen Vlaanderen is bezaaid met oude verkavelingen met grote eengezinswoningen. Hoe geraken die gerenoveerd tot hedendaagse energiestandaarden? Vorselaar zag dit als onderdeel van een breder verhaal van verdichting en van het stellen van duurzame criteria in een RUP, een weg die speciaal aan particulieren kansen moet bieden voor betaalbaar wonen in de vertrouwde gemeente. Beluister het verhaal uit eerste hand. Leen Mermans, Coördinator - Stedenbouwkundige, Vorselaar Sara Van Rooy, schepen ruimtelijke ordening te Vorselaar S 24 Meerlaagse waterveiligheid: naar duurzame vermindering van overstromingsrisico s Toenemende verharding en extremer weer zullen overstromingsrisico s vergroten. Hoe kunnen we via meerlaagse waterveiligheid tot een duurzame vermindering van het risico komen door in te zetten op meerdere pijlers en sectoren? Verder laten we u kennismaken met de portaalsite voor overstromingen waterinfo.be, die alle waterkwantiteitsdata van de verschillende waterbeheerders ontsluit. Via de achterliggende voorspellingssystemen waarschuwt men tijdig voor nakend onheil, zodat gemeenten proactief kunnen handelen. U kan uw vragen voorleggen over de interpretatie en de mogelijkheden van waterinfo.be. Sven Verbeke, Afdeling Operationeel Waterbeheer VMM, co-voorzitter van de CIW-werkgroep waterkwantiteit Joost Dewelde, VMM Organisatie: CIW (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid) S 25 OCMW s en onbetaalde waterfacturen Almaar meer mensen hebben moeite om de waterfactuur te betalen. De OCMW s stuiten rechtstreeks op deze problematiek via de lokale adviescommissies water waar ze samen met klant en watermaatschappij oplossingen zoeken. Hoofddoel hierbij: vermijden dat mensen afgesloten worden van water. Maar de LAC-werking rond water loopt niet overal even efficiënt of constructief. We zoeken samen met de verschillende actoren naar succesfactoren voor een goede werking van de lokale adviescommissies (LAC s). S 26 Slimme en schone stedelijke distributie: van kansloos naar kansrijk De afgelopen decennia waren er vele initiatieven om stedelijke goederendistributie efficiënter te laten verlopen en steden leefbaar te houden. Wat zijn de geleerde lessen? Hoe bereik we de perfect fit tussen slimme stadslogistieke concepten, schone technologie en robuust overheidsbeleid? Walther Ploos van Amstel is hierover dé specialist bij uitstek, en voert bovendien een inspirerend discours, doorspekt met praktijkvoorbeelden Walther Ploos van Amstel, Lector Citylogistiek, Hogeschool van Amsterdam

8 S 34 Werkbezoek Leuven op de fiets (tot 16.00uur) Op de fiets trekken we door Leuven via het fietsroutenetwerk. We proeven van stadsvernieuwingsprojecten zoals de Werkhuizensite, de Vaartkom, de Hertogensite en de plaats daarin van fietsmobiliteit. We krijgen zicht op het fietsparkeeraanbod, de fietsstraten en toekomstige fietsprojecten zoals de bouw van een fietsbrug naar het stationsplein. Maximum 30 deelnemers. Tim Asperges, adviseur mobiliteit, stad Leuven S 35 Werkbezoek Van collectieve warmtevoorzieningen naar een geïntegreerd warmtenet in de Vaartkom (tot 16.00uur) Een gloednieuwe studie naar warmtenetten-potentieel in Leuven toont o.a. voor de Vaartkom een hoog potentieel: er is geconcentreerde warmtevraag (woningen, kantoren ) én er is restwarmte van AB Inbev en/of biogas van afvalverwerker Ecowerf. De stad licht dit beknopt toe. En huisvestingsmaatschappij Dijledal schetst haar mogelijke rol en ambitie hierin. We bezoeken de Vaartkom en de WKK-installatie in het wooncomplex Sint-Maartensdal. Maximum 20 deelnemers. Daan Van Tassel, afdeling ruimtelijk en duurzaamheidsbeleid, stad Leuven Erik Thora, directeur sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal Alle extra informatie over het aanbod en digitaal inschrijven kan via

9 uur S 27 De openbare verlichting doven en LED-verlichting Heuvelland was bij ons weten de eerste gemeente die het licht uitdeed op haar volledige wegennet. En ook het uitgestrekte Ieper dooft de straatverlichting op de wegen, uitgezonderd op de strooiroutes. Wat zijn hun bevindingen, de reacties van de bevolking, de financiële besparing? En welke algemene aandachtspunten zijn er qua juridische aansprakelijkheid, sociale veiligheid, verkeersveiligheid? Daarnaast horen we over de praktijkervaringen van Aalst met LED in de openbare verlichting. Hein Lapauw, duurzaamheidsambtenaar Ieper Margo Swerts, expert mobiliteit, West-Vlaamse Intercommunale (WVI) Steven Ghysens, directeur cluster Facility, stad Aalst Sven Linthout, industrieel ingenieur, stad Aalst S 28 Van projectidee naar Europese subsidie, hoe pak ik het aan? Welke Europese subsidie-oproepen zijn interessant? Hoe stel je een consortium samen rond een bepaald thema of project? Hoe schrijf je een goede kandidatuur? Waarop dien je te letten voor en bij de uitvoering van het project? Een zo interactief mogelijke workshop, beperkt tot 25 deelnemers. Han Vandevyvere, project manager - senior onderzoeker, VITO S 29 Visionair Thomas Rau over duurzaam bouwen en circulaire economie Thomas Rau is ondernemer, architect, innovator, inspirator en visionair. Hij laat zich leiden door wat er in de toekomst nodig is en niet door wat op dit moment haalbaar is. Rau levert al jaren een grote bijdrage aan de discussie over duurzaamheid, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in de architectuur en aan de vraag hoe te handelen in het licht van de grondstoffenschaarste. En hij voegt de daad bij het woord, met tal van realisaties op het gebied van CO 2 -neutraal, energieneutraal, energiepositief bouwen en circulaire architectuur. Thomas Rau werd uitgeroepen tot Architect van het Jaar 2013 en ontving van vakblad De Architect de ARC13 Oeuvre Award voor zijn inzet in de afgelopen 20 jaar om duurzame architectuur in de volle breedte te promoten én te realiseren. Thomas Rau, architect en innovator, architectenbureau RAU S 30 Slimme buffering en infiltratie in de publieke ruimte en op privé-terrein Verhardingen nemen almaar toe en regenbuien worden steeds intenser. Resultaat: overstromingen. Om dit te milderen moeten we regenwater vasthouden en de afvoer vertragen. U krijgt concrete voorbeelden van slimme buffering en infiltratie in de publieke ruimte, alsook een overzicht van mogelijke infiltratietechnieken geïllustreerd met voorbeelden op privéterrein. Ivo Verlaeckt, afdelingshoofd Netbeheer Riolering, Infrax Julie Alboort, Consulent Waterbewust bouwen, Vlaamse Architectenorganisatie NAV S 31 Elektrische laadpalen plaatsen met visie Her en der zijn in Vlaanderen elektrische laadpalen geplaatst. Was het allemaal even doordacht b.v. qua locatie? En hoe proberen we de komende jaren met meer visie en doeltreffendheid een lokaal laadpalen-beleid uit te zetten? We laten een stad aan het woord, alsook Evora, het Vlaams Platform Publiek Laden. Daarnaast geeft een lokaal bestuur met ervaring met eigen elektrische voertuigen zijn belangrijkste praktijkbevindingen en aandachtspunten.

10 inschrijvingsformulier Energie- en klimaatdag voor lokale besturen te bezorgen tot en met donderdag 30 april 2015 aan vereniging van vlaamse steden en gemeenten vzw ondernemingsnummer t.a.v. nils callens paviljoenstraat Brussel fax schrijf bij voorkeur digitaal in via gebruik één formulier per persoon. gebruik drukletters. deelnemer naam en voornaam functie bestuur tel ik neem deel aan de energie- en klimaatdag voor lokale besturen * op donderdag 7 mei 2015 in leuven Parallelle sessies tot uur! behalve werkbezoek tot uur! S 33 Werkbezoek 90 sociale appartementen krijgen energie uit de riool S 1 App & Web Markt S 2 Het aanbod van Eandis bij het Burgemeestersconvenant S 3 Coöperatie verwarmt school met streekeigen houtsnoeisel S 4 In Kopenhagen, wereldwijd de eerste klimaatbestendig gemaakte wijk S 5 Lokale entiteiten en OCMW s in gesprek met minister Turtelboom S 6 Parkeerbeleid en wijkinrichting helpt CO 2 verminderen Parallelle sessies tot uur S 7 App & Web Markt S 8 Energie aanpak eigen gebouwen: zelf doen? energie-prestatiecontract? S 9 Kyoto in het Pajottenland: plattelandsstreek pakt het energiek aan S 10 Europa nodigt gemeenten uit tot klimaatadaptatie met Mayors Adapt S 11 Energiebesparende maatregelen bij kansengroepen S 12 Slimme mobiliteitsschakels: fietsstraten en trage wegen Parallelle sessies tot uur S 13 Het zoveelste project, of echte transitie? S 14 Hoe uw stad of gemeente klimaatbestendig maken? Case Antwerpen S 15 Naar een integrale lokale en regionale aanpak: Warmer Wonen S 16 Meer mogelijkheden met elektrische fietsen Parallelle sessies tot uur S 17 Water opvangen in groenzones aan de bron? Of bufferen afwaarts in riool of waterloop? S 18 Energie winnen uit waterstromen S 19 Autodelen stimuleren of zelf doen S 20 Samen de watertoetskaart interpreteren S 36 Gemeenten in de bres voor een klimaatneutrale provincie Parallelle sessies tot uur! behalve werkbezoeken tot uur! S 34 Werkbezoek Leuven op de fiets S 35 Werkbezoek Van collectieve warmtevoorzieningen naar een geïntegreerd warmtenet... S 21 De burger overtuigen : voorbij de klassieke werkwijzen S 22 Infrax aanbod rond energie-dienstverlening en warmtenetten S 23 Vooruit met renovatie in oude verkavelingen en verdichting in kernen S 24 Meerlaagse waterveiligheid: naar duurzame vermindering van overstromingsrisico s S 25 OCMW s en onbetaalde waterfacturen S 26 Slimme en schone stedelijke distributie: van kansloos naar kansrijk Parallelle sessies tot uur S 27 De openbare verlichting doven en LED-verlichting S 28 Van projectidee naar Europese subsidie, hoe pak ik het aan? S 29 Visionair Thomas Rau over duurzaam bouwen en circulaire economie S 30 Slimme buffering en infiltratie in de publieke ruimte en op privé-terrein S 31 Elektrische laadpalen plaatsen met visie * aankruisen wat past. mijn bestuur, de gemeente/ocmw betaalt de deelnameprijs. ik zal persoonlijk de deelnameprijs betalen. gelieve hiervoor een factuur te sturen naar: datum en handtekening kosteloos annuleren kan tot en met donderdag 30 april de volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt. Uw gegevens worden opgenomen in een bestand voor administratieve doeleinden en voor communicatie over VVSG vzw - activiteiten en worden niet doorgegeven aan derden. Overeenkomstig de wet op de privacy van 8/12/92 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u het recht op inzage en verbetering van de over u bewaarde gegevens.

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan...

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan... VORSELAAR Inhoud INHOUD I INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 II SITUATIE EN UITDAGINGEN... 7 1 Situatie (Nulmeting)... 7 2 Uitdagingen...

Nadere informatie

De kracht van je gemeente V. THEMA KLIMAAT EN ENERGIE

De kracht van je gemeente V. THEMA KLIMAAT EN ENERGIE V. THEMA KLIMAAT EN ENERGIE Het klimaat verandert. Willen we de klimaatopwarming beperkten tot 2 C en een onomkeerbare klimaatverandering vermijden, dan moet onze CO2 uitstoot drastisch dalen. Hiervoor

Nadere informatie

Ploegbaas en leidinggevende in de kijker

Ploegbaas en leidinggevende in de kijker Ploegbaas en leidinggevende in de kijker Gent dinsdag 4 juni 2013 Voor wie Het event richt zich tot ploegbazen, opzichters, voormannen, werkleiders, facility-verantwoordelijken,... die de leidinggevende

Nadere informatie

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Februari 2015 INHOUD A. INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 B. SITUATIE EN UITDAGINGEN...

Nadere informatie

Samen. maken we leuven nog beter! Missie Zero Emissie. Kijk snel wat jíj kan doen!

Samen. maken we leuven nog beter! Missie Zero Emissie. Kijk snel wat jíj kan doen! Samen maken we leuven nog beter! Missie Zero Emissie Kijk snel wat jíj kan doen! Beste Leuvenaar, Wist je dat jouw stad in 2011 een enorme uitdaging aanging? Tegen 2030 wil Leuven helemaal klimaatneutraal

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

Opleidingstrajecten voor ploegbazen 2013-2014

Opleidingstrajecten voor ploegbazen 2013-2014 Opleidingstrajecten voor ploegbazen 2013-2014 Voor wie Deze opleidingen richten zich tot ploegbazen, opzichters, voormannen, werkleiders, facility-verantwoordelijken, die zich verder willen ontwikkelen

Nadere informatie

Dominiek Vandewiele, Intercommunale Leiedal

Dominiek Vandewiele, Intercommunale Leiedal 2 COLOFON Dit cahier bevat een voorstel voor een regionale energiestrategie voor Zuid- West-Vlaanderen: Zuid-West-Vlaanderen energieneutraal in 2050. Het biedt een denkkader over hoe Zuid-West-Vlaanderen

Nadere informatie

5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer

5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer 5 jaar Fonds Duurzaam Materialenen Energiebeheer INHOUD Wat is het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer? 3 Vijf jaar: een terugblik 5 Het Fonds in de praktijk: voorbeeldprojecten 12 Iedereen eco

Nadere informatie

'Energiek op weg naar een beter klimaat'

'Energiek op weg naar een beter klimaat' 'Energiek op weg naar een beter klimaat' Regionaal klimaatprogramma 2007-2011 MARN regio 1. 2. Duurzaamheid 5. 3. 4. Nu uu 31 mei 2007 Colofon Opdrachtgever : MARN Project : Regionaal Klimaatprogramma

Nadere informatie

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 1 KARTELPROGRAMMA sp.a Groen Zomergem Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Zomergem Dit programma is een uitnodiging. Een oproep aan alle inwoners van Zomergem, om mee

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Consultatiedocument maart 2015 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe DOEN Magazine over duurzaam ondernemen in Drenthe Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe Hooghalen Duurzaam: lokale bedrijven en bewoners bundelen krachten Laat u inspireren door zon 7 juli 2012

Nadere informatie

Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp -

Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp - Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp - 1. Inleiding p.02 2. Bestuur, democratie en participatie p.02 3. Ruimte p.03 4 Mobiliteit p.05 5. Natuur & Milieu p.06 6. Energie p.08 7. Economie p.09 8. Sociaal

Nadere informatie

De verandering begint in Herne!

De verandering begint in Herne! De verandering begint in Herne! De vijf N-VA-krachtlijnen zijn de fundamenten waarop ook ons programma gebouwd is. Ze vormen de rode draad die doorheen alle lokale N-VA-programma s loopt en die ook van

Nadere informatie

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het partnerforum van 3 december 2013 Ontwerpdocument, versie november 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

Milieurapport 2012 1 Milieurapport 2012

Milieurapport 2012 1 Milieurapport 2012 Milieurapport 2012 Milieurapport 2012 1 Milieurapport 2012 Inhoud Woord vooraf 3 Milieubeleidsverklaring 5 Gebruik van ENERGIE optimaliseren 7 Respect voor de ONDERGROND 39 Ingrijpen op OVERLAST 43 Verantwoord

Nadere informatie

Gemeenten en verenigingen. zorgen samen voor het klimaat

Gemeenten en verenigingen. zorgen samen voor het klimaat Gemeenten en verenigingen CO zorgen samen voor het klimaat coole 2 projecten e d u u r z a a m m e t s t i j l Deze publicatie is een uitgave van Tandem. Tandem is het steunpunt voor lokale besturen en

Nadere informatie

2 Duurzaam Amsterdam

2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam 2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam Agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad 3 Inhoudsopgave Vooraf 7 I Ambitie en richting

Nadere informatie

2 Duurzaam Amsterdam

2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam 2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam Agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad 3 Inhoudsopgave Vooraf 7 I Ambitie en richting

Nadere informatie

2011, jaargang 11. People Planet Profit

2011, jaargang 11. People Planet Profit Performance oktober 2011, jaargang 11 People Planet Profit Performance & Duurzaamheid 06 08 12 16 28 Inhoud Colofon 06 Bert Lavrijsen, directeur/eigenaar van Laco 08 Clinton Climate Initiative 12 Rob Moelker,

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015

Uitvoeringsprogramma 2015 Programma Utrechtse Energie! 1. Inleiding - Waar staan we? - De focus in 2015 2. Bewoners 3. Bedrijven/instellingen 4. Maatschappelijke organisaties 5. Duurzaam energiesysteem: stimuleren zonne-energie

Nadere informatie

Twee jaar werken aan Rationeel Energiegebruik in Gent 2008-2009

Twee jaar werken aan Rationeel Energiegebruik in Gent 2008-2009 Twee jaar werken aan Rationeel Energiegebruik in Gent 2008-2009 4 Martine De Regge Voorzitter vzw REGent Voorwoord Minder energie verbruiken is niet alleen goed voor het milieu maar vooral voor de portemonnee.

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2019

Beleidsplan 2014-2019 VOORWOORD Een plan voor de toekomst Beste inwoner, De toekomst voorbereiden. Dit is wat het gemeentebestuur van Rotselaar de komende jaren zal doen. Rotselaar is een jonge, dynamische gemeente in volle

Nadere informatie

Onze initiatieven voor 2014. Jaarplan

Onze initiatieven voor 2014. Jaarplan Onze initiatieven voor 2014 Jaarplan 2 Alliander Jaarplan 2014 Voorwoord inhoudsopgave > De energievoorziening van morgen Als netwerkbedrijf hebben wij een belangrijke maatschappelijke taak. Wij zorgen

Nadere informatie