Lokaal klimaatbeleid. Algemeen. Ook als lokaal bestuur?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lokaal klimaatbeleid. Algemeen. Ook als lokaal bestuur?"

Transcriptie

1 Algemeen Lokaal klimaatbeleid Regiovergadering 12 en 14 maart 2013 Mitigatie = maatregelen nemen om klimaatverandering te beperken bv. energieverbruik minderen, meer hernieuwbare energie opwekken, minder autoverkeer Adaptatie = aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering bv. erosiebestrijdingsmaatregelen, bufferbekkens, aangepaste teelten, waterdoorlaatbare verharding Ook als lokaal bestuur? Burgemeestersconvenant Wellicht doet de gemeente al veel, maar niet gebundeld of binnen een bepaalde visie Klimaat is interessant als koepelthema, heel wat initiatieven en acties kunnen hieronder ingepast worden Covenant of Mayors Werken aan Mitigatie Dit is een initiatief van de Europese Commissie, géén subsidies voorzien Steden/gemeenten die het convenant ondertekenen, nemen een formele beslissing om tegen 2020 CO 2 uitstoot te reduceren met minstens 20%. Burgemeestersconvenant, waarom? profilering als toekomstgerichte voorloper-gemeente, (in Vlaanderen, België, ook Europees); duidelijke beleidskeuze die alle mandatarissen en ambtenaren engageert voor een gericht, langlopend beleid gemeenschappelijke focus in de vele grote en kleine duurzaamheidsacties; niet van nul af aan beginnen want de gemeente doet vaak al veel; gezamenlijke vlag die, mits doordachte participatieve aanpak, de lokale krachten enthousiasmeert en bundelt (bedrijven, middenveld, bevolking ); Burgemeestersconvenant, waarom? in de toekomst zal een energieplan en/of CO 2 -emissieinventaris zeer waarschijnlijk een vereiste worden om in aanmerking te komen voor bepaalde EU-subsidies, terugverdieneffecten uit doordachte energie-acties; objectivering van lokaal energie- en klimaatbeleid, op basis van cijfers meewerken om de klimaatverandering te temperen en een duurzame toekomst te bieden anticiperen op Europese verplichtingen die de komende jaren op het lokaal bestuur afkomen: minder CO 2 -uitstoot, meer hernieuwbare energie, meer energie-efficiëntie en verplicht energieneutrale gebouwen voor de overheid vanaf

2 Burgemeestersconvenant, stappen STAP 1: Ondertekening van het Burgemeestersconvenant, stad voorziet personeel en middelen STAP 2: Opmaak nulmeting + indiening Actieplan voor Duurzame Energie (SEAP) STAP 3: Iedere 2 jaar rapporteren over Actieplan + iedere 4 jaar update nulmeting Stap 2 Binnen één jaar na toetreding een CO 2 -reductiedoelstelling voor eigen grondgebied vastleggen die verder gaat dan de Europese (20%); opstellen van een nulmeting: een nulmeting brengt voor het referentiejaar en het grondgebied van de gemeente de uitstoot van broeikasgassen (CO 2 of ruimer) in kaart; uitwerken van een Actieplan Duurzame Energie: welke maatregelen zal een gemeente nemen om die uitstoot met meer dan 20% terug te dringen; CO 2 -reductiedoelstelling Minderen met bepaald % t.o.v. referentiejaar Energieneutraal = evenveel energie opwekken als verbruiken (er wordt niet gekeken naar uitstoot van broeikasgassen). CO 2 neutraal = uitstoot aan CO 2 is gelijk aan opname aan CO 2 door natuur en bodem Klimaatneutraal gaat over alle broeikasgassen, dus CO 2, CH 4 en N 2 O. Nulmeting een nulmeting brengt voor het referentiejaar en het grondgebied van de gemeente de uitstoot van broeikasgassen (CO 2 of ruimer) in kaart. Een hele opdracht voor de gemeenten + kostelijk: LNE heeft opdracht uitgeschreven aan VITO om tool uit te werken voor de gemeenten Nulmeting: studie VITO Studie VITO Stap 1: gestart in februari 2013; klaar tegen eind maart Stap 2: keuze voor 2012 als basisjaar. Gemeente moet zelf gegevens voor gemeentelijke gebouwen, vloot en openbare verlichting in tool opnemen. Timing: klaar tegen eind 2013 Tool wordt zo opgesteld dat hij makkelijk uitbreidbaar is naar de toekomst. LNE wil hier verder op inzetten. 2

3 Energie Actie Plan Opvolging SEAP (Sustainable Energy Action Plan) Zit ook in studie VITO: ondersteuning opmaak SEAP s Ook bij studie VITO: aanzet tot systeem monitoring Stand van zaken 63 Belgische gemeenten hebben de Covenant of Mayors reeds ondertekend, hierbij zijn alle 44 Limburgse gemeenten. West-Vlaamse gemeenten Stad Oostende: CoM reeds ondertekend Stad Roeselare: CoM reeds ondertekend Bestuursakkoord Kortrijk: Klimaatneutrale stad Stad Brugge: start in 2013 met opmaak klimaatplan, ondertekening CoM eens meer duidelijkheid over tool van LNE Stad Koksijde: bezig met opmaak van een plan EnergieK2020 : het gemeentebestuur wil vooroplopen in energiebewuste initiatieven en beoogt in 1ste instantie een vermindering van de eigen CO 2 - emissie met 20% Interesse bij enkele andere gemeenten Provinciale ambitie Ook op provinciaal niveau moet nog: Een ambitie geformuleerd worden Andere actoren betrokken worden Intern afstemming gezocht worden met provinciale diensten Een nulmeting en SEAP opgemaakt worden (eventueel ook via studie VITO) Ondersteuning gemeenten Ook Provincie West-Vlaanderen wil samen met de wvi en Leiedal de gemeenten ondersteunen bij het ondertekenen van het CoM en/of het opstellen van een klimaatplan (SEAP of andere) Voor Leiedalgemeenten is er al goede basis, dus mogelijk verschillend aanbod 3

4 Ondersteuning gemeenten Beroep doen op BBL: nulmeting, workshops (afh. studie VITO), wegwijs procedures, ondersteuning opmaak klimaatplan, helpdesk Bijdrage per gemeente: à euro Nog goed te keuren door deputatie Het burgemeestersconvenant: Is een operationeel kader voor een pro-actief lokaal energie- en klimaatbeleid Overstijgt samenwerkingsovereenkomst en het werkgebied van één ambtenaar Een lokaal energie- en klimaatbeleid? Waarom zou dit dan wel nodig zijn? Dubbele insteek: o De gemeente pakt problemen aan die zich op gemeentelijk niveau stellen. Zij is ook bevoegd voor diensten die dicht bij de burgers (moeten) staan. o De gemeentelijke bevoegdheden zijn erg ruim en omvatten alles wat te maken heeft met het "gemeentelijk belang", met andere woorden met de collectieve noden van de inwoners. Streven naar kwalitatieve woon- en leefomgeving, welvaart, jobs Inspelen op maatschappelijke uitdagingen: energietransitie, o.a. geworteld in klimaatverandering, uitputting grondstoffen, geopolitiek (willens nillens) organisatie (gemeentediensten) Gemeentelijke gebouwen Afval Mobiliteit Aankoop goederen /diensten Openbare verlichting Hernieuwbare energie voorbeeldfunctie lokale openbare organisaties (scholen, OCMW, rusthuizen ) Gemeentelijke gebouwen Afval Mobiliteit Aankoop goederen /diensten Openbare verlichting Hernieuwbare energie voorbeeldfunctie beleidsmaker (naar burgers, bedrijven, verenigingen ) Sensibiliseren, informeren, draagvlak creëren, betrokkenheid Dienstverlening rond energiebesparing, hernieuwbare energie, energie-armoede Lokaal sociaal beleid Integratie hernieuwbare energie en energie-efficiëntie in ruimtelijk beleid (o.a. ontwikkeling woongebieden en bedrijventerreinen) Woningkwaliteitsbeleid, huisvesting, woonbeleid Mobiliteit Burgemeestersconvenant Een energiegemeente of klimaatgemeente worden? Lokale acties formuleren actieplan: actiegericht en minder planningsgericht CO2 verminderen in stad / gemeente CO2-inventaris Onderliggend doel: creëren van vast en geschoold werk dat niet onderhevig is aan delocalisatie; gezonder milieu en kwaliteit van het leven; versterkt economisch concurrentievermogen en grotere energieonafhankelijkheid. 4

5 Anzegem Avelgem Deerlijk Harelbeke Kortrijk Kuurne Lendelede Menen Spiere-Helkijn Waregem Wervik Wevelgem Zwevegem ACTIES ACTIEPLAN de gemeente (gemeentediensten) organisatie lokale openbare organisaties beleidsmaker de gemeente partners (scholen, OCMW, rusthuizen, Eandis/Infrax, Imog, Leiedal, POM, Energiesnoeiers, Provincie, SVK s, Welzijnsconsortium, SHM s ) partners samenleving samenleving (burgers, bedrijven, verenigingen, scholen ) SAMENWERKING: Gemeentelijk Intergemeentelijk/regionaal Operationele omkadering Beleidsomkadering Inhoudelijke omkadering ACTIEPLAN ACTIEPLAN: waar beginnen? de gemeente organisatie lokale openbare organisaties beleidsmaker Beleidsomkadering Stop energie in de beheers- en beleidscyclus (BBC) Een burgemeester met een missie (Covenant of Mayors) Zet jezelf in het zonnetje partners samenleving Operationele omkadering Belast een gemeentelijk regieteam (intern gemeentelijk) Sla bruggen tussen gemeente, (regio)partners en samenleving Werk complementair en maak afspraken Operationele omkadering Beleidsomkadering Inhoudelijke omkadering Een lichtend voorbeeld Openbare gebouwen, openbare verlichting Investeer, verdien, herinvesteer, verdien, herinvesteer Icoonproject, vlaggenschepen Kortrijk, Harelbeke, Waregem, Wevelgem, Kuurne komen naar de startlijn CO2-barometer + regionale energiestrategie (vb. scenario s, doelstellingen ) + Leiedal coördinator in burgemeestersconvenant CO₂-emissies per gemeente en per sector, 2009 (ton)

6 Doelen intergemeentelijke aanpak Gemeente + regionaal (?) Gemeente/ Gemeentelijk + regionaal 1. Efficiëntie en schaalvoordeel in opmaak + rapportage 2. Leren van elkaar, kennisopbouw bij planning en actie 3. Elkaar aansteken (en tegelijk steunen) 4. Intergemeentelijke acties (+financiering) 5. Gezamenlijke houding naar (regio)actoren 1 of 2 snelheden (vb. voortrekkers + stagairs)? Contact Hoe dit aanpakken? Is er interesse in het burgemeestersconvenant? o Ja, onze gemeente wil er voor gaan o Hier moet het bestuur nog warmer voor lopen o Nee, aan zo n dingen doen we niet mee Is er interesse in een regionale aanpak? Hangt af van de varianten van samenwerking? o Wat wil de gemeente zelf doen? o Wat wordt intergemeentelijk gedaan? o Wat kan Leiedal en PWVl (via BBL) doen? Provincie West-Vlaanderen Dienst Minawa Doenja Lefebure Marie De Winter T T Voorstel: ontwerp voor streekaanpak uitwerken + bespreken met trekkers in regio Contact Leiedal Dominiek Vandewiele T Wvi Ann Tack T

burgemeestersconvenant Regionaal duurzame energie Actieplan 2020 oktober 2014, definitieve versie

burgemeestersconvenant Regionaal duurzame energie Actieplan 2020 oktober 2014, definitieve versie burgemeestersconvenant Regionaal duurzame energie Actieplan 2020 oktober 2014, definitieve versie Colofon Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal President Kennedypark 10 - BE-8500 Kortrijk

Nadere informatie

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan...

INHOUD. VI TERTIAIRE SECTOR EN INDUSTRIE... 22 1 Inleiding... 22 2 Actuele toestand... 22 3 Doelstelling... 22 4 Parameters... 23 5 Actieplan... VORSELAAR Inhoud INHOUD I INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 II SITUATIE EN UITDAGINGEN... 7 1 Situatie (Nulmeting)... 7 2 Uitdagingen...

Nadere informatie

Dominiek Vandewiele, Intercommunale Leiedal

Dominiek Vandewiele, Intercommunale Leiedal 2 COLOFON Dit cahier bevat een voorstel voor een regionale energiestrategie voor Zuid- West-Vlaanderen: Zuid-West-Vlaanderen energieneutraal in 2050. Het biedt een denkkader over hoe Zuid-West-Vlaanderen

Nadere informatie

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Februari 2015 INHOUD A. INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 B. SITUATIE EN UITDAGINGEN...

Nadere informatie

De kracht van je gemeente V. THEMA KLIMAAT EN ENERGIE

De kracht van je gemeente V. THEMA KLIMAAT EN ENERGIE V. THEMA KLIMAAT EN ENERGIE Het klimaat verandert. Willen we de klimaatopwarming beperkten tot 2 C en een onomkeerbare klimaatverandering vermijden, dan moet onze CO2 uitstoot drastisch dalen. Hiervoor

Nadere informatie

In naam van het ganse bestuur

In naam van het ganse bestuur VOORWOORD Steden zijn verantwoordelijk voor 80 procent van het energieverbruik en de CO 2 -uitstoot. Initiatief van steden is dus cruciaal, want niet alleen vinden we er de oorzaken maar ook heel wat oplossingen.

Nadere informatie

ENERGIE-ARMOEDE: MAXIMAAL 10% VAN HET INKOMEN VOOR ENERGIE

ENERGIE-ARMOEDE: MAXIMAAL 10% VAN HET INKOMEN VOOR ENERGIE 105 9 GEEN ENERGIE-ARMOEDE: MAXIMAAL 10% VAN HET INKOMEN VOOR ENERGIE Energie-armoede ontstaat als de energiekost een te grote hap neemt uit het gezinsbudget, het houdt dus verband met het inkomen, de

Nadere informatie

Gemeentelijk klimaatactieplan

Gemeentelijk klimaatactieplan Gemeentelijk klimaatactieplan sustainable energy action plan voor de Covenant of Mayors 1 COLOFON SAMENSTELLING Bond Beter Leefmilieu, provincie Limburg en de gemeente Overpelt Dit gemeentelijk klimaatactieplan

Nadere informatie

Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen. Kortrijk, 18 april 2013. BND Kortrijk vzw Energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen

Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen. Kortrijk, 18 april 2013. BND Kortrijk vzw Energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen BND Kortrijk vzw Energiesnoeiers Zuid-West-Vlaanderen Damastweversstraat 1 8500 Kortrijk - tel. 056 28 27 76 Contact: valerie.vanhoutte@bndkortrijk.be www.bndkortrijk.be Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen

Nadere informatie

PERSDOSSIER Evenement van 22 januari 2015 GEMEENTEN VAN DE EUROMETROPOOL, WELK ENERGIEBELEID VOOR MORGEN?

PERSDOSSIER Evenement van 22 januari 2015 GEMEENTEN VAN DE EUROMETROPOOL, WELK ENERGIEBELEID VOOR MORGEN? PERSDOSSIER Evenement van 22 januari 2015 GEMEENTEN VAN DE EUROMETROPOOL, WELK ENERGIEBELEID VOOR MORGEN? De Eurometropool : een energieneutrale regio tegen 2050 De partners van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai

Nadere informatie

Slim klimaatbeleid gaat uit van samenhang, samenwerking en samenleving:

Slim klimaatbeleid gaat uit van samenhang, samenwerking en samenleving: Samen Werken aan Duurzame Energie 2014-2018 Slim klimaatbeleid van deze tijd Slim klimaatbeleid van deze tijd Over anderhalve maand vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Daarna zullen de collegeprogramma

Nadere informatie

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant

Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant (ingeleverd door Matty op 21 12 2012) Actieplan Netwerk Burgemeestersconvenant National Covenant Action Plan Inleiding In 2007 nam een aantal lokale overheden het initiatief om een meer ambitieuze doelstelling

Nadere informatie

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 11 januari 2013 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit 2 Witboek 2013 2018 (ontwerp 11-01-2013)

Nadere informatie

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het partnerforum van 3 december 2013 Ontwerpdocument, versie november 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

jaar verslag 2014 Ontwerp Jaarverslag goed te keuren op Algemene Vergadering mei 2015

jaar verslag 2014 Ontwerp Jaarverslag goed te keuren op Algemene Vergadering mei 2015 jaar verslag 2014 Ontwerp Jaarverslag goed te keuren op Algemene Vergadering mei 2015 jaar verslag 2014 4 jaarverslag 2014 5 Beste lezer, 2014 verzekerde met succes de continuïteit van streekgerichte

Nadere informatie

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1)

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) S a m e n grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Samen grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Voorwoord In West-Europa neemt de vergrijzing toe.

Nadere informatie

Achtergronddocument bij de studie Ondersteuning Burgemeestersconvenant

Achtergronddocument bij de studie Ondersteuning Burgemeestersconvenant Verspreiding: Beperkt Eindrapport Achtergronddocument bij de studie Ondersteuning Burgemeestersconvenant Erika Meynaerts Studie uitgevoerd in opdracht van: LNE 2013/TEM/R/121 November 2013 Alle rechten,

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Energiejacht 2014-2015

Energiejacht 2014-2015 Energiejacht 2014-2015 Campagneplan en samenwerkingsvoorstel aan provincies en gemeenten 1. Situering Slechts één vijfde van de Vlaamse gezinnen weet exact hoe hoog hun verbruik is. Toch zijn de mensen

Nadere informatie

'Energiek op weg naar een beter klimaat'

'Energiek op weg naar een beter klimaat' 'Energiek op weg naar een beter klimaat' Regionaal klimaatprogramma 2007-2011 MARN regio 1. 2. Duurzaamheid 5. 3. 4. Nu uu 31 mei 2007 Colofon Opdrachtgever : MARN Project : Regionaal Klimaatprogramma

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1 Gelders Energieakkoord maart 2015 Verbreden, verdiepen en versterken Definitieve tekst1 Dit Gelders Energieakkoord is geschreven door Thijs de la Court (Klimaatverbond Nederland), met ondersteuning van

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp -

Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp - Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp - 1. Inleiding p.02 2. Bestuur, democratie en participatie p.02 3. Ruimte p.03 4 Mobiliteit p.05 5. Natuur & Milieu p.06 6. Energie p.08 7. Economie p.09 8. Sociaal

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Energieplan Nijmegen 2015-2045. Projectplan

Energieplan Nijmegen 2015-2045. Projectplan Energieplan Nijmegen 2015-2045 Projectplan Energieplan Nijmegen 2015-2045 Van Opdrachtgever : Michiel Hustinx Aan gevraagd/beoogd projectleider : Simone Ploumen/Maarten van Ginkel/Fons Claessen Bestuurlijk

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 15 januari 2013 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 2 Beleidstekst 2013 2018 (ontwerp

Nadere informatie

Advies voor CO 2 -reductiemaatregelen in de Stadsregio Rotterdam Substantiële CO 2 -emissiereductie door haalbare en kosteneffectieve maatregelen

Advies voor CO 2 -reductiemaatregelen in de Stadsregio Rotterdam Substantiële CO 2 -emissiereductie door haalbare en kosteneffectieve maatregelen CE Delft CE Delft Oplossingen voor Oplossingen milieu, economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 2 150

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie