WORDEN BEGIN OVER MVO EN JE HEBT EIGENLIJK ALTIJD EEN LEUK GESPREK JAN RIJKEN RA OVER HET VERDUURZAMEN VAN DE BEDRIJFSVOERING ACCOUNTANT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WORDEN BEGIN OVER MVO EN JE HEBT EIGENLIJK ALTIJD EEN LEUK GESPREK JAN RIJKEN RA OVER HET VERDUURZAMEN VAN DE BEDRIJFSVOERING ACCOUNTANT"

Transcriptie

1 ACCOUNTANT OKT WORDEN studentenmagazine over accountants BEGIN OVER MVO EN JE HEBT EIGENLIJK ALTIJD EEN LEUK GESPREK JAN RIJKEN RA OVER HET VERDUURZAMEN VAN DE BEDRIJFSVOERING Prof. dr. Leen Paape Nyenrode kijkt vooruit Amstelkwartier: geen NoordZuidlijndebacle 20 jaar in de toekomst Test je kennis van belastingen

2 Als er één ding is dat altijd hetzelfde blijft, dan is het wel dat alles verandert. Soms is dat jammer. Heb je eindelijk kleren gevonden die je echt goed staan, zijn ze alweer uit de mode. Accountant Worden is een uitgave van de NBA, de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. NBA, Postbus 7984, 1008 AD Amsterdam Redactie NBA: Judith Lieverse ARA: Mike Demelinne, Audrey van Reijswoud Art direction: Ted Frank, Marco Arkema Copy: Frank van Venrooij Fotografie: Rogier Maaskant Accountant Worden kwam tot stand naar een idee van ARA M/V en NBA. Oktober Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Maar de meeste veranderingen verrijken ons leven alleen maar. Wie had bijvoorbeeld vijf jaar geleden kunnen denken dat we zoveel plezier zouden hebben van apps? In dit nummer hebben we de beste apps op een rijtje gezet. We vroegen Leen Paape, dean van Nyenrode, Mediation komt je hele leven van pas 8 naar de veranderingen in de accountancy opleiding. We stapten door een zwart gat voor een fictieve reis naar het accountancykantoor van de toekomst. En we interviewden enkele accountants die verder kijken dan de cijfers. Ook zonder glazen bol durf ik te voorspellen dat je veel plezier zult beleven aan dit nummer van Accountant Worden! Groetjes, Judith P.S. Vond jij ook dat onze website wel eens aan een update toe was? Dan word je op je wenken bediend, want hij is helemaal vernieuwd. Check dus snel het vernieuwde accountantworden.nl Musthave apps 13 Achter elke beslisser staat een accountant 18 Netwerken, het is net werken 20 Komt die erfenis bij de juiste mensen terecht? Kijk, als ik hier een dubbeltje heb Als je sommige ondernemers bezig ziet, krijg je medelijden met hun accountants. Dat geldt zeker in de sketch van Jiskefet Oplossing kennistest pag. 34: 1b, 2a, 3b, 4c, 5,c, 6b, 7b, 8b, 9a, 10a. Vier antwoorden goed of minder: eerste belastingkennisschaal. Meer dan vier goed: tweede belastingkennisschaal. Meer dan acht goed: de hoogste belastingkennisschaal.

3 Jeroen van Straten is adjunct directeur van het projectmanage mentbureau van de gemeente, waar zo n 200 mensen werken aan diverse projecten in de hoofd stad. Tijdelijk is hij projectmanager voor het Amstelkwartier, een groot nieuwbouwproject in Amsterdam. GEEN NOORD-ZUIDLIJNDEBACLE VOOR PROJECT AMSTELKWARTIER De bedragen die omgaan bij grote bouwprojecten zijn astronomisch. Foute inschattingen kunnen kapitalen kosten. Zo viel de Amsterdamse Noord-Zuidlijn bijna twee miljard duurder uit. Projectmanager Jeroen van Straten vertelt hoe de gemeente zo n debacle wil voorkomen bij het nieuwbouwproject Amstelkwartier. Wat is het Amstelkwartier? hier aan woningbouw te doen. De voorzieningen moeten komen, zoals Het is een gebied aan de Amstel wijk zal Amsterdam Zuid en de Water scholen en een winkelcentrum. rivier, een kwartiertje fietsen van graafsmeer verbinden. In totaal Op dit moment zitten er overigens het centrum van de stad én van het moeten er zo n vier à vijfduizend bedrijven. Veel bedrijven blijven groene hart. Kortom, een gebied woningen komen, goed voor meer zitten, maar een deel wordt uitge met een aantrekkelijke ligging. Zo n dan inwoners. Een flink kocht voordat de grond ontwikkeld zeven jaar geleden is besloten om project. Dat betekent ook dat er kan worden. Dennis van Eeden begon als openbaar accountant en werkt nu alweer jaren bij ACAM, de auditdienst van de gemeente Amsterdam. Zijn expertise als accountant werd ingezet bij een zogenaamde dwarskijksessie voor het project Amstelkwartier. 3

4 variatie in aanzicht veilig jachthaven 3 lagen + dakterras Is het Amstelkwartier al in aanbouw? 4 sp verkopende partijen en moeten een Wat is een dwarskijksessie? inschatting maken van de hoeveel Dit komt voort uit de problemen met heid grond die we kunnen verkopen. de Noord Zuidlijn. Zoals bekend viel Het is daarbij heel belangrijk om de bouw daarvan veel duurder uit dan flexibel te zijn. Op dit moment is de van tevoren gepland was. Om zulke markt vrij slecht. Het heeft dan geen financiële missers in de toekomst zin om grond te ontwikkelen die ver te voorkomen, heeft burgemeester volgens braak blijft liggen. Van der Laan 10 lessen uit de Noord Zuidlijn opgesteld. Een van de tips uit dit document is organiseer tegen Een gedeelte. De eerste fase, Wanneer hebben jullie een accountant in de arm genomen? woningen, is in 2011 in aanbouw Tijdens de voorbereiding voor de dwarskijksessie; je nodigt onafhan genomen. Over de tweede fase van tweede fase. Netwerkbedrijf Alliander, kelijke professionals uit om een paar ongeveer 700 woningen wordt de verkopende partij, wilde graag uur lang hun mening te geven over binnenkort beslist. Het besluit over weten wanneer de grond voor de twee een project. Om kritische vragen te de derde fase zal pas rond 2020 de fase ontwikkeld zou worden. We stellen, de zaken anders te bekijken. worden genomen. In totaal zal het moeten daarvoor acht hectare grond Zo hoop je group think te voorkomen. zo n twintig jaar duren voordat het aankopen en een flink bedrag betalen Het Amstelkwartier is een van de hele project gereed is. om de grond te saneren er zitten eerste projecten waar zo n dwars nu vervuilende bedrijven. Maar is dit kijksessie is ingezet. spraak. Dat is het doel van een Waarom wordt het project in fases gebouwd? het goede moment? Moeten we dat risico nemen? Tijdens een zogenaam Wie doet er mee aan zo n sessie? Wij verkopen geen woningen, maar de dwarskijksessie hielp de accountant We begonnen met een lange lijst grond. We zijn dus afhankelijk van de ons dat risico in te schatten. personen en hebben die na overleg

5 veel licht jaren 30-stijl hoge ramen peelweide waterrijk vanuit verschillende vakgebieden Ben je tevreden over de inbreng van Dennis? Hoe gaat het nu verder met het Amstelkwartier? met voldoende politieke ervaring. Heel tevreden. Wij gingen ervan uit De eerste fase is volop in ontwikke Mensen die een zekere expertstatus dat we direct een besluit moesten ling. De oplevering staat gepland hebben binnen de gemeente. Een nemen. Hij wees vooral op de alter voor Het plan voor de tweede van die mensen was accountant natieven. Wat gebeurt er als je uitstelt? fase moet nog worden goedgekeurd Dennis van Eeden van ACAM. Wat gebeurt er als je simpelweg geen door de gemeenteraad. We bereiden besluit neemt? Deze scenario s waren nu de bodemsanering voor. We be Wat verwachtte je van Dennis? wel genoemd, maar veel te summier ginnen pas met de verdere ontwikke Als accountant is hij methodisch beschreven. Dit was heel belangrijk, ling van de tweede fase als de eerste sterker dan wij. Ik hoopte dat hij zou echt een blinde vlek bij ons. Daar fase bijna klaar is. We willen tenslotte kijken naar de onderbouwing van het hebben we daarna dan ook veel meer ook niet onze eigen concurrent zijn. plan. Zijn alle stappen goed doorlopen? aandacht aan besteed. teruggebracht. We zochten mensen Dennis van Eeden, al bijna zijn hele Is het risicomanagement in orde? carrière bezig met de financiën niets over het hoofd gezien? Wat heeft die sessie nu eigenlijk opgeleverd? Het plan voor een gebiedsontwikke Het concrete resultaat is een eind persoon voor de dwarskijksessie. ling hangt aan elkaar van aannames. verslag dat naar het college van Over de huizenprijzen, de snelheid burgemeester en wethouders wordt van verkoop, enzovoorts. Vanuit gestuurd. Het college hecht er veel onze ervaring met vastgoed doen waarde aan dat we zo n sessie Wat is het verschil tussen ACAM en een gewoon accountantskantoor? we soms dingen op ervaring of hebben georganiseerd. We kregen Aan de accountants die hier werken, op intuïtie, maar kun je bepaalde complimenten voor de uitstekende merk je geen verschil. Veel van mijn aannames wel doen? voorbereiding. collega s komen bij de big four van Klopt de businesscase, hebben we van overheden, was de aangewezen 5

6 daan en net als bij andere kantoren politieke ambitie. Maar zulke dingen zie je dan koopt? Je weet dat de grond stapt iemand weleens over naar een je in het bedrijfsleven natuurlijk ook. vervuild is, maar hoe vuil is het precies? openbaar accountantskantoor. Onze De accountant controleert en adviseert, Kun je nog claims krijgen? Heb je een klanten zijn natuurlijk wel anders. hij is niet de beslisser. Over werk hebben realistisch idee wat het kost om het Wij werken voor de verschillende we overigens niet te klagen. De ge schoon te maken? Hoe zit de finan Amsterdamse gemeentelijke diensten meente Amsterdam heeft de nodige cieringsconstructie in elkaar? en stadsdelen. We controleren de diensten, stadsdelen en deelnemingen. jaarrekeningen, bij elkaar goed voor Daar zitten grote organisaties tussen. zo n vijf miljard euro, en voeren audits In totaal werken er zo n mensen Is dit een leuke klus voor een accountant? uit naar behoefte. Een verschil met bij de gemeente. Ja. Het is erg leuk om samen te Als accountant is hij methodisch sterker dan wij. Hij kan kijken naar de onderbouwing van het plan werken met andere deskundigen. Hoe ging de dwarskijksessie voor het Amstelkwartier in haar werk? Het meest opvallende was wel Nadat ik was uitgenodigd, kreeg ik project erbij betrokken werd. een enorme stapel documenten Als controlerend accountant ben je toegestuurd over het project. Een toch vaak aan het terugkijken. Het is collega en ik hebben dat los van elkaar ook erg fijn dat je mening ertoe gelezen en daarna hebben we onze doet. Het voelt goed dat je iets toe dat ik zo vroeg in het begin van het aantekeningen vergeleken. We focus kunt voegen door aan de voorkant een openbaar accountantskantoor is ten ons op de betrouwbaarheid. mee te denken. daarnaast dat we niet winstgedreven Welke deskundigen zijn ingehuurd? zijn. Een zekere maatschappelijke Heeft het projectteam zelf wel vol betrokkenheid is dan ook wel mee doende deskundigheid in huis? Welke genomen als je hier werkt. Je levert verplichtingen ga je aan en met wie? een bijdrage aan projecten met een Heb je alle financiële consequenties maatschappelijk doel, dat moet je goed voor ogen? Tijdens de sessie leuk vinden. Mijn eerste klus hier was zelf gaat het er dan om dat je zo veel de verzelfstandiging van het Stedelijk mogelijk kritische vragen stelt. Daarna Museum. Ik vond het erg mooi om kreeg ik natuurlijk het verslag te zien daar deel van uit te mogen maken. van de sessie. Ben je als overheidsaccountant niet erg afhankelijk van de politieke waan van de dag? Wat viel je vooral op in het plan dat er lag? Dat speelt soms wel een rol. Het komt gingen over de grond voor de tweede wel voor dat financieel realisme bij fase. Die moest namelijk nog gekocht een project in tegenspraak is met de worden. Maar is het wel duidelijk wat De belangrijkste vragen de ik had, De core business van ACAM is het controleren van de jaarrekeningen van de Amsterdamse organisaties, in opdracht van de gemeenteraad. ACAM beschikt over veel kennis over Amsterdam en projecten in een stedelijke context. Op grond hiervan verzorgt ACAM onder meer IT-audits (het beoordelen van informatievoorziening en ICT-systemen) en Operational Audits (beoordelen programma s, projecten en processen). 6

7 Corné Rossen opleiding avans hbo accountancy, avans+ postbachelor, bezig met de praktijkopleiding aa kantoor zilverpark leeftijd 25 jaar functie partner woonplaats vlijmen hobby wielrennen, lekker eten en drinken OP DE R LADDE R STARTE EER MIDCAR Er klopt niets van het beeld van saaie mannen in pak EER TOPCAR Waarom heb je gekozen voor accountanty? Ik wilde Wat zou je aan jezelf willen verbeteren? Ik zou vroeger altijd bedrijfsleider worden in de detailhandel. graag secuurder willen werken. Mijn sterke punten Daarom ben ik economie gaan studeren. Toen ik stage zijn mijn inzicht in complexe problemen, mijn drive liep bij een groot accountantskantoor kwam ik erachter om problemen op te lossen en mijn communicatie dat er niets klopt van het beeld van saaie mannen in vermogen. Maar iets preciezer in de details zou soms pak. Ik ben verliefd geworden op dit vak. Begin dit jaar fijn zijn. ben ik partner geworden van een klein kantoor in Den Wat zou je aan het vak willen veranderen? Het vak Bosch. Mijn compagnon is mijn oude werkgever. ís aan het veranderen! Maar de mogelijkheden die Waarom kies je voor de AA-richting? Als AA accoun de digitalisering biedt, worden nog te weinig benut. tant heb je direct contact met ondernemers, van een Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan real time belasting schilder tot een directeur van een miljoenenbedrijf. staten. Daarmee kan een bedrijf op elk moment zien Met je adviezen kun je echt iets betekenen voor hun hoeveel belasting het bedrijf volgend jaar moet betalen. bedrijf. Je kijkt niet alleen naar de cijfers, maar ook naar de mensen. Vergeleken met de RA richting ben je heel breed bezig. Wat vond je het vervelendste onderdeel van je studie? En het leukste? De overall toets op het einde van het hbo was het vervelendst. Dat is een enorm lange dag, je bent van negen tot half vijf bezig met een casus. Het is erg moeilijk om je hier goed op voor te bereiden. Ik moest dan ook een herkansing doen. Het leukst vond ik de lessen Strategisch Management en Belastingrecht tijdens de postbachelor. Ik kon regelmatig voorbeelden geven uit mijn eigen bedrijf. 32 Samen met de docent loste je die dan op. Zo had ik De gemiddelde leeftijd waarop accountants zich laten inschrijven in het register is bijna 32. De gemiddelde accountant is 46,5 jaar. ook weer een klant geholpen. 7

8 De man van haar leven bleek ook een accountant te zijn en nu hebben zij samen (met nog vijf medewerkers) een accountantskantoor. Zolang je allebei je eigen klanten hebt, gaat dat prima. We overleggen over het bedrijf maar bemoeien ons niet in detail met elkaars klanten. Omdat we allebei hetzelfde doen, hebben we veel begrip voor elkaar als een van ons moet overwerken of s avonds naar een klant moet. Meer dan accountancy ijsberg en het werkelijke probleem Het accountancyberoep verandert zit dieper. Het is de kunst om dat en Arletta was ervan overtuigd boven water te krijgen. dat accountancykennis alleen niet pas komen. Bij het opvoeden van genoeg is om klanten optimaal De emotie eruit van dienst te zijn. Daarom bleef Arletta s kennis van mediation netwerk. Eigenlijk heb je er je hele ze studeren. Eerst een studie Fis komt haar regelmatig goed van leven iets aan. caal Recht en daarna een studie pas in haar werk. Een klant van Mediation. In mijn werk kom ik me, een lid van een kerkgemeen Wat is mediation? regelmatig conflicten tegen. schap, vertelde me dat zijn kerk Mediation is een vorm van conflict Bijvoorbeeld over de waardering een huis had geërfd. De declaratie bemiddeling die ingezet kan van een bedrijf, een pensioen na van de notaris was echter nogal worden bij elk meningsverschil, van een scheiding of over de verdeling hoog. Of ik niet kon bemiddelen. zakelijk conflict tot burenruzie. van een erfenis. Ik besloot om Mijn kennis van mediation hielp Mediators helpen mensen om tot mediation te gaan studeren om me om die onderhandelingen op een oplossing te komen, zonder wat extra achtergrond te hebben de juiste manier te voeren. dat de rechter eraan te pas komt. in zulke gevallen. Het was niet Je weet hoe je kunt reageren en Dat scheelt tijd en geld en de uit direct mijn bedoeling om media wanneer bepaalde reacties wel of komst wordt door beide partijen tions te doen. Toch word ik daar niet werken. Eigenlijk is het vooral geaccepteerd. nu regelmatig voor gevraagd. Ik een reeks technieken om de emo Mediators als Arletta zijn aange doe zo n vijf echte mediations per tie uit een gesprek te halen, zodat sloten bij het Nederlands Mediation jaar: bemiddelingen waarbij je het je alleen de ratio overhoudt. Instituut, hebben een gedegen hele traject doorloopt van media tionovereenkomst, verslagen tot Nuttige technieken vaststellingsovereenkomst. Het is altijd belangrijk om meer te Topje van de ijsberg 8 In mijn werk kom ik regelmatig conflicten tegen je kinderen, in je relatie, je sociale opleiding gevolgd en moeten hun kennis en vaardigheden perma nent bijhouden. kunnen betekenen voor je klanten dan alleen het samenstellen of Een mediation kan over van alles controleren van de jaarrekening. gaan, ook over een hond die te Zeker in de huidige crisis. Daarmee hard blaft of zijn behoefte doet in bedoel ik overigens niet dat de tuin van de buurman. Je moet accountants massaal mediators er altijd rekening mee houden dat zouden moeten worden, dat is mensen een conflict aan de opper nergens voor nodig. Ik denk wel vlakte benoemen. Die hond is dat de technieken die je als medi meestal slechts het topje van de ator beheerst voor iedereen van

9 Mediationtechnieken komen je hele leven van pas Arletta de Bis-Hulleman begon in 1985 bij een groot accountantskantoor en voerde daar vooral controlewerkzaamheden uit. Al snel merkte ze dat dit niet echt iets voor haar was. Bij grote kantoren is alles gescheiden, de fiscale expertise, samenstel, controle en advies. Ik vond dat jammer, want ik wilde graag alle takken van sport beoefenen. Daarom begon ze in 1993 voor zichzelf. 9

10 Begin over mvo en je hebt eigenlijk altijd een leuk gesprek Jan Rijken begon begin jaren 90, na zijn studie Bedrijfseconomie en het vervullen van zijn dienstplicht, bij een middelgroot accountantskantoor. Hij werkte daar voornamelijk in de controlepraktijk en volgde ondertussen de opleiding tot registeraccountant. Het kantoor fuseerde met Deloitte en in 1998 kreeg Jan Rijken zijn accountantstitel. Een jaar later stapte hij over naar een kleiner kantoor en richtte zich helemaal op het mkb. 10

11 Ik had bij Deloitte jaren in de non-profithoek gewerkt en wilde daar niet in blijven hangen. Het leukste aan het mkb is de variatie. De ene keer krijg je een kleine vraag, de andere keer wordt je advies gevraagd bij het maken van ingewikkelde strategische keuzes. Een vertrouwensband Van de gerealiseerde besparingen Het werk voor mkb bedrijven beviel tot het aandeel duurzame energie Jan Rijken uitstekend. Als mkb in het stroomverbruik. Als accoun accountant bouw je ook echt een tant kun je dus echt je waarde vertrouwensband op met je rela bewijzen. ties, meestal de directe beslissers. Mvo is een breed gebied waar je als accountant veel in kwijt kan Steeds belangrijker Ten Hoopen, het kantoor waar Jan Duurzaam ondernemen zal de ko Rijken aan verbonden is, geeft het mende jaren alleen maar belang goede voorbeeld. We hebben dit Na een aantal jaren wilde hij zijn rijker worden. Alle overheden en jaar een uitgebreid maatschappe kennis verbreden. Ik vroeg me af grote bedrijven zijn ermee bezig. lijke jaarverslag gemaakt. Ik was hoe ik me als accountant nu echt Het wordt steeds meer een license een van de mensen die hiervoor kon onderscheiden. Toen heb ik me to operate, een voorwaarde om verantwoordelijk was. Verder is ons verdiept in maatschappelijk ver überhaupt zaken met elkaar te pand in Bussum in 2011 verkozen antwoord ondernemen. Mvo is een kunnen doen. Steeds vaker vragen tot het meest duurzame bedrijfs breed gebied waar je als accoun bedrijven naar rapportages, cijfers gebouw van Nederland. We hebben tant veel van je expertise in kwijt over de duurzaamheid van hun onder meer windmolens en zonne kan. En het spreekt ondernemers toeleveranciers. Zij willen weten cellen. Het gebouw voorziet in zijn aan. Als je over dit onderwerp wat er in de keten gebeurt zodat eigen warmte en koeling en het begint, heb je eigenlijk alleen maar ze niet door consumenten worden afvalwater wordt op natuurlijke leuke gesprekken. aangesproken op het foute gedrag wijze gezuiverd en hergebruikt. En van een toeleverancier. Sommige ik persoonlijk? Ik ben niet bepaald Dat geeft veel voldoening. Meer dan cijfers Containerbegrip bedrijven gaan daar heel ver in. Een een geitenwollensokkentype en Bij mvo denken veel mensen aan klant van ons levert bijvoorbeeld eet nog steeds graag een stukje het milieu. Ten onrechte volgens aan een multinational. Die stuurt vlees. Maar ik ben de laatste jaren Jan Rijken. Mvo is een container geregeld mensen langs bij al hun wel bewuster geworden. Ik zet begrip, daar valt van alles onder. leveranciers voor een mvo audit. m n computer uit als ik hem niet Het gaat om het verduurzamen van Dan wordt alles onder de loep gebruik, neem wat vaker de fiets, de bedrijfsvoering. Dat betekent genomen, van de veiligheidsmaat ik koop shirts van verantwoord onder meer eerlijk zaken doen, regelen voor het personeel tot katoen en overweeg zonnecellen goed omgaan met mens en milieu het afvalbeleid. In zo n geval wil je op het dak van mijn huis. en je bewust zijn van de andere alles goed geregeld hebben. spelers in jouw productieketen. Hierbij gaat het om verantwoording De daad bij het woord nemen, verantwoording afleggen Je kunt natuurlijk de mond vol heb en anderen aanspreken op hun ben van duurzaam ondernemen, verantwoordelijkheid. Daarom maar je moet ook zelf de daad bij wordt er steeds meer vastgelegd. het woord voegen. Meeuwsen 11

12 Anouk Vijverberg leeftijd 25 jaar woonplaats den haag kantoor pwc, amsterdam, functie associate 2 leaseauto ja, een ford fiësta opleiding rijksuniversiteit van groningen, accounting & controlling, bezig met praktijkopleiding ra hobby s ballet, jazzballet, tennis, reizen OP DE R LADDE R STARTE EER MIDCAR Ik moet leren om wat vaker nee te zeggen EER TOPCAR Waarom heb je voor de RA-titel gekozen? Ik heb daar mee naar huis te nemen. Helemaal niet erg, maar het eigenlijk nooit over getwijfeld. Toen ik Accountancy moet geen gewoonte worden. ging studeren, had ik al het idee dat ik ooit bij grote Wat zou je aan het vak willen veranderen? Waar multinationals wilde werken. Ik weet niet precies schijnlijk is het niet zo snel te veranderen, maar als ik waarom, misschien wel vanwege de grote namen, het kon toveren, zou ik het werk gelijkmatiger over het fancy wereldje. Tijdens de opleiding werd overigens jaar verspreiden. Nu komen we in januari vaak mensen ook weinig gesproken over de AA richting. tekort en hebben we in juli weinig te doen. Wat was het leukst aan de studie? Accountancy is Hoe belangrijk is een goed salaris voor jou? Als een kleinschalige studie, niet zo massaal als Bedrijfs accountant verdien je niet slecht, maar je moet dit economie, wat ik daarvoor studeerde. Dat vond ik erg vak niet kiezen vanwege het geld. Kies het vanwege fijn. Studenten, docenten en de studievereniging gingen de persoonlijke verrijking. In je eerste paar jaar in heel close met elkaar om. Het secretariaat kende de Accountancy leer je zo ontzettend veel! En omdat iedereen bij naam. Daardoor was het niet alleen gezel je bij veel bedrijven over de vloer komt, leer je veel liger, maar waren de colleges ook veel intensiever. verschillende sectoren kennen. Ik zie mezelf nog wel Wat vond je het minst leuk? Veel docenten werkten ooit financieel directeur worden bij een bedrijf. Dan is ook bij een kantoor en waren er alleen op vrijdag. het handig dat je weet bij wat voor soort bedrijf je tot Daardoor zaten we elke vrijdag van negen tot vijf in de je recht komt. banken. Wel jammer omdat donderdagavond echt een stapavond is. Ik vond het ook erg jammer dat ik niet een deel van de studie in het buitenland kon doen. Dat kon wel met veel andere studies, maar helaas was Accountancy daarvoor te veel op Nederland gericht. Wat zou je nog aan jezelf willen verbeteren? Qua vaktechniek kan ik nog heel veel leren, bijvoorbeeld op het gebied van externe verslaglegging. Ik zou nog wel tien keer beter willen worden! En ik moet leren om wat vaker nee te zeggen. Steeds vaker moet ik mensen aansturen. Dat brengt best veel werkdruk met zich mee en dan heb je toch de neiging om werk 12 Beroemde bijna-accountants Weet jij wat thrillerschrijver John Grisham, Mick Jagger, Jörgen Raymann en Janet Jackson met elkaar gemeen hebben? Voordat zij beroemd werden, volgden zij een accountancyopleiding.

13 Musthave apps Adobe Reader PDF bestanden kom je overal tegen. Je wilt ze dan ook kunnen openen op je smartphone of tablet. Voor Android apparaten is er al een tijdje een app beschikbaar, maar nu eindelijk ook voor iphone en ipad. Moneybook Hiermee maak je eenvoudig een overzicht van je in en uitgaven. Zo zie je direct hoeveel je nog kunt uitgeven en of je nog wel uit eten kan. Je krijgt niet alleen een goed beeld van hoeveel geld je uit geeft, maar ook waarop je geld zou kunnen besparen. Barcodescanner Met deze app kun je simpel prijzen vergelijken en barcodes scannen van mil joenen producten. Doorzoek de site van Prijsvergelijk.nl door een voudig en snel een barcode van een product te scannen of zelf een zoekopdracht in te voeren. C.O.M.A. App Tijd is geld. Te lang vergaderen kan dus aardig in de papieren lopen. Deze Cost Of Meeting App (C.O.M.A) berekent hoeveel geld er wordt verspild tij dens meetings. Zijn de kos ten erg hoog, dan verschijnt de mededeling Tijd om je projectmanager te ontslaan. Week Calendar Niet tevre den over de kalenderfunctie op je iphone of ipad? Deze app biedt je onder meer een makkelijk weekoverzicht en handige bediening. Afspraken verslepen, alarmen, werken met kleuren, syncen met andere kalenders, herha lingen, het kan allemaal. Print n Share Meer dan 2 pagina s tekst lezen op je iphone is niet te doen. Maar hoe print je een document vanaf je telefoon? Met deze app is dat een fluitje van een cent. Er zijn heel wat apps om te printen, maar voor de ipodtouch, iphone en ipad is dit de beste. 13

14 14

15 WE MOETEN VERDER KIJKEN DAN VANDAAG Prof. dr. Leen Paape heeft een indrukwekkende hoeveelheid titels achter zijn naam staan: RA, RO en CIA. Als Dean Degree Programs & Research van Nyenrode coördineert hij alle diplomaprogramma s van Nyenrode. Daarnaast geeft hij regelmatig zijn mening over het beroep. We spraken hem over de veranderingen in het vak en de manier waarop een opleiding als Nyenrode daarmee omgaat. Je hoort regelmatig dat het accountantsberoep zo aan het veranderen is, klopt dat? Tegelijkertijd is er steeds meer behoefte aan accoun Natuurlijk zijn er veranderingen aan de gang. Maar Als je boodschappen doet bij de supermarkt, wil je die stellen nog niet zoveel voor. Ik denk wel dat er er zeker van zijn dat je geen vervuilende producten grotere veranderingen nodig zijn. Ten eerste omdat koopt. Je wilt ervan uit kunnen gaan dat die duur de maatschappij daarom vraagt. Het beeld bestaat zaamheidsclaim op een vleesverpakking ook echt dat accountants medeschuldig waren aan de crisis. waargemaakt wordt. Als je een verzekering afsluit, Dat ze hebben liggen slapen terwijl de wereld wil je weten of je misschien een woekerpolis hebt in brand stond of in ieder geval hun rug niet recht afgesloten. Bij al deze vragen kan een accountant hebben gehouden. een belangrijke rol hebben. tants die niet alleen naar de cijfers kijken, maar naar het bedrijfsfunctioneren in de volle breedte. 15

16 WE HEBBEN ACCOUNTANTS NODIG DIE NIET ALLEEN MAAR NAAR DE CIJFERS KIJKEN we als beroepsgroep onze waarde bewijzen. Dat betekent wel dat we verder moeten kijken dan vandaag. Als we blijven hangen bij de cijfers, dan komt onherroepelijk ooit de vraag of die accountant eigenlijk wel nodig is. Dan zullen andere partijen de kaas van ons brood eten. Een bedrijf als Graydon is goed bezig. Zij bieden niet alleen financiële ratio s aan, maar ook reviews die verder gaan dan de cijfers. Zoals ervaringen van leveranciers en klanten. Een soort Tripadvisor voor financiële en bedrijfsmatige Denkt u dan aan mvo? vragen dus. Accountants zouden veel bij kunnen dragen aan zulke vragen. Bijvoorbeeld door te contro Het gaat om het hele bedrijfsproces, mvo is daar leren of de informatie wel op de juiste wijze tot stand een onderdeel van. Het onderwerp wordt wel steeds is gekomen en niet is gemanipuleerd. belangrijker. Op dit moment brengen bedrijven vaak we steeds vaker dat deze verslagen samengevoegd Hoe zit het met de nieuwe generatie accountants, veranderen de opleidingen genoeg? worden tot één geïntegreerd rapport. Nog niet voldoende. Op Nyenrode hebben we in de Toch is er nog een groot verschil tussen de twee opleiding nu meer aandacht voor zaken als ethiek rapportages. Een mooi voorbeeld is het jaarverslag en communicatie. We noemen dat de opleiding tot van DSM. Achter in dat jaarverslag zie je twee accoun robuuste accountant. Voor ons is de grote vraag of tantsverklaringen. De accountant die het financiële de eindtermen van de opleiding niet flexibeler moeten gedeelte controleerde, vertelt hierin dat hij de cijfers zijn. De normen waar de accountantsopleiding nu en rekenmethoden heeft gecontroleerd, welke aan moet voldoen, staan namelijk in beton gegoten. methodes er zijn gebruikt, enzovoorts. De accountant We mogen er wel meer inhoud in stoppen, maar voor het niet financiële gedeelte zegt eigenlijk: de opleiding duurt nu al zeven jaar in totaal. Het is Ik heb alles gelezen en gezien dat er voor alle bewe niet bepaald aantrekkelijk om daar meer dan tien ringen bronnen zijn. Daar blijft het bij. Er zitten jaar van te maken. Wat we wel kunnen doen, is binnen lichtjaren tussen de diepte, de lading en het gewicht de huidige lesinhoud handen en voeten proberen te van deze twee verklaringen. geven aan de nieuwe vereisten. Uiteindelijk vraagt twee jaarverslagen uit. Een normaal financieel jaar verslag en een mvo jaarverslag. De laatste tijd zien Het lijkt veel moeite te kosten om te veranderen. Waarom is dat? het beroep ook om een andere accountancystudent, een robuuste, kritische vakman. Misschien vrezen accountantskantoren dat klanten niet willen betalen voor een bredere dienstverlening. Daarnaast vereisen zulke veranderingen dat de ac countant een grotere rol opeist en dat brengt risico s met zich mee. Door alle negatieve publiciteit van de laatste jaren zijn kantoren wat schuw geworden. Ook is het vak nogal conservatief ingesteld. We zijn te reactief. Dat is erg jammer, want de kwaliteit is over het algemeen hoog. Pas als we goed uit kunnen leggen hoe we onze kennis in kunnen zetten, kunnen 16 Prof. dr. Leen Paape heeft een indrukwekkende hoeveelheid titels achter zijn naam staan: RA, RO en CIA (Register Operational auditor en Certified Internal Auditor). Als Dean Degree Programs & Research van Nyenrode coördineert hij alle diplomaprogramma s van Nyenrode.

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT ACCOUNTANT WORDEN 2014-2015 magazine over accountancy DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS RA AnneMartine deelt een dag

Nadere informatie

WORDEN. ACCoUntAnt. studenten magazine over accountants. los de case op en win een itunes-bon t.w.v. 50,-

WORDEN. ACCoUntAnt. studenten magazine over accountants. los de case op en win een itunes-bon t.w.v. 50,- ACCoUntAnt WORDEN okt 2011-11 studenten magazine over accountants NED ons werk is vergelijkbaar met dat van rechercheurs Hoe ziet de administratie van de brutaalste omroep eruit? Beleggen in europese parkeergarages

Nadere informatie

ZINE. Vader en dochter: aan tafel met twee accountants STEFAN GROOTHUIS DE STRAAT VAN... MAGAZINE OVER AA-ACCOUNTANTS

ZINE. Vader en dochter: aan tafel met twee accountants STEFAN GROOTHUIS DE STRAAT VAN... MAGAZINE OVER AA-ACCOUNTANTS MAGAZINE OVER AA-ACCOUNTANTS ZINE NUMMER 10 - MAART 2011 STEFAN GROOTHUIS De financiële kant van topschaatsen 10 Leuk bootje. Maar hebt u er een Vader en dochter: aan tafel met twee accountants DE STRAAT

Nadere informatie

ZINE WIN. Als AA-Accountant ben je een soort huisarts voor ondernemers. 4 dagen als. De spotlight op je ambities gericht

ZINE WIN. Als AA-Accountant ben je een soort huisarts voor ondernemers. 4 dagen als. De spotlight op je ambities gericht MAGAZINE OVER AA-ACCOUNTANTS ZINE nummer 07 - oktober 2009 AA Worden De spotlight op je ambities gericht Room Eleven Onze accountant speelt ook in een band Staatssecretaris de Jager Juist nu creatief zijn

Nadere informatie

rozengeur Het is niet emotie en maneschijn allemaal Denken enthousiasme CrowdfundIng Is hot slim vestigen starten Is hard werken oplossingen in andere

rozengeur Het is niet emotie en maneschijn allemaal Denken enthousiasme CrowdfundIng Is hot slim vestigen starten Is hard werken oplossingen in andere InspIratIemagazIne voor ondernemend Breda 2014 15 creëer enthousiasme op basis van emotie CrowdfundIng Is hot Denken in andere oplossingen slim vestigen Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn starten

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

StartersMagazine. Geloof in je idee en wees vastberaden. Quirijn Bolle van Marqt: Praktische informatie voor nieuwe ondernemers 2013/2014

StartersMagazine. Geloof in je idee en wees vastberaden. Quirijn Bolle van Marqt: Praktische informatie voor nieuwe ondernemers 2013/2014 StartersMagazine Praktische informatie voor nieuwe ondernemers 2013/2014 in 10 stappen naar je eigen bedrijf Quirijn Bolle van Marqt: Geloof in je idee en wees vastberaden Van crowdfunding tot business

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

Verdubbel Jouw Coachingsbedrijf in één Jaar

Verdubbel Jouw Coachingsbedrijf in één Jaar Verdubbel Jouw Coachingsbedrijf in één Jaar In 10 stappen Online Zichtbaar, Meer Omzet en Vrijheid door Erno Hannink Verdubbel je coachingsbedrijf in één jaar/hannink 2 Verdubbel jouw coachingsbedrijf

Nadere informatie

De Mindset van Ondernemen

De Mindset van Ondernemen De Mindset van Ondernemen Artikelen: 1. Waarom je ondernemer wilt zijn 2 2. Ondernemershemel (geschreven door Zlata Brouwer) 7 3. De ondernemer: een bijzondere diersoort 9 4. Waarom kleine bedrijven de

Nadere informatie

stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren

stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren stralend ondernemen Succestips voor (startende) ondernemers Drs. Martijn van Buren inleiding inleiding voorwoord Dit boek gaat over ondernemen. Ik heb altijd de goede gewoonte gehad om na te denken waarom

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

WIN. Ga naar theletter.nl en vind het lek ZINE. 4 dagen als DE LAMA S ACCOUNTANT BIJ DE RECHERCHE THE LETTER MAGAZINE OVER AA-ACCOUNTANTS

WIN. Ga naar theletter.nl en vind het lek ZINE. 4 dagen als DE LAMA S ACCOUNTANT BIJ DE RECHERCHE THE LETTER MAGAZINE OVER AA-ACCOUNTANTS MAGAZINE OVER AA-ACCOUNTANTS ZINE nummer 05 - september 2008 DE LAMA S We houden ons zo min mogelijk bezig met financiën ACCOUNTANT BIJ DE RECHERCHE Op jacht naar de miljoenen van een drugsbende THE LETTER

Nadere informatie

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit.

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit. ovpn it de gemeente Pijnacker-Nootdorp september 2011 nummer 24 nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 6 Van Haagen geeft antwoord 10 Geslaagde Ledendag 14 Samenwerking met

Nadere informatie

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet

Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde. Een historisch moment. Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet JAARGANG 6 NUMMER 4 DECEMBER 2010 M A G A Z I N E Een historisch moment Werken aan vindbaarheid en profilering op het internet Ik ben gek op geld Imago versterken door zichtbaar maken van toegevoegde waarde

Nadere informatie

soms ook een grotere invloed op klanten. Het is dus belangrijk dat je altijd in gesprek komt met mensen.

soms ook een grotere invloed op klanten. Het is dus belangrijk dat je altijd in gesprek komt met mensen. Netwerken is niet alleen kaartjes scoren door Flore de Vries Naast netwerkbijeenkomsten, borrels en lunches moet er anno 2009 óók online genetwerkt worden. Dus Twitteren, Hyven en LinkedInnen we ons helemaal

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen Connect Het relatiemagazine van Fydee Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen handelswijzen Ronald van broekhoven is dit goed voor mijn cliënt, voor mijn personeel en voor

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

GEHEIMEN van SUCCES PHIL H. KLEINGELD

GEHEIMEN van SUCCES PHIL H. KLEINGELD Wilt u uw zakelijke succes vergroten? Lees dan dit boek! Voor geen enkele ondernemer is de weg naar succes gelijk. Succes hebben is van teveel verschillende factoren afhankelijk zoals de in dit boek geprofileerde

Nadere informatie

Woonfonds KOM BINNEN GRATIS EN VERGAAP JE AAN DIT PRACHTIGE RIJKSMONUMENT WOONBEURS KAARTEN

Woonfonds KOM BINNEN GRATIS EN VERGAAP JE AAN DIT PRACHTIGE RIJKSMONUMENT WOONBEURS KAARTEN ZO WOONT U IN 2035: 5 TRENDS 13 TIPS VOOR EEN DUURZAAM LEVEN DE 7 BELANGRIJKSTE ANTWOORDEN OP RENTEVRAGEN NAJAAR 2014 Woonfonds Bijzondere mensen Vertrouwde hypotheken ONDERDEEL VAN ACHMEA GRATIS KAARTEN

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Adriaan Harthoorn In mijn leven zijn wonderen gebeurd

Adriaan Harthoorn In mijn leven zijn wonderen gebeurd Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, decmber 2014 39 Adriaan Harthoorn In mijn leven zijn wonderen gebeurd Marc Peeters Klanten knuffelen voor succes Albert van

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

werk & carrière Op weg naar je droombaan Leuk werk moet je zelf creëren Goed idee? Wacht niet te lang Wees gepast brutaal

werk & carrière Op weg naar je droombaan Leuk werk moet je zelf creëren Goed idee? Wacht niet te lang Wees gepast brutaal werk & carrière Een uitgave van LOI Hogeschool over arbeidsmarkt en carrièrekansen jaargang 4 2012 8 Op weg naar je droombaan Leuk werk moet je zelf creëren Filmmaker/presentatrice Fidan Ekiz Goed idee?

Nadere informatie

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, juli 2014 37 Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ DEC Liemers

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie