Alcoholslotprogramma. Informatie over het

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alcoholslotprogramma. Informatie over het"

Transcriptie

1 Informatie over het Alcoholslotprogramma Het CBR heeft een alcoholslotprogramma aan u opgelegd. Met deze maatregel kunt u mobiel blijven en leert u tegelijkertijd alcohol en verkeer te scheiden. Het alcoholslot zorgt er daarbij voor dat u niet onder invloed van alcohol aan het verkeer kunt deelnemen. 1

2 In deze brochure leest u wat het alcoholslotprogramma inhoudt en wat de spelregels zijn. Zo kunt u lezen wat uw rechten en plichten zijn. Ook vindt u informatie over een eventuele samenloop met de strafrechtelijke afhandeling van uw overtreding waar alcohol in het spel is geweest en de recidiveregeling. Niet deelnemen: Heeft u nog vragen over de vorderings of over het opgelegde alcoholslotprogramma? Dan kunt u ons bellen op telefoonnummer Houd uw dossiernummer bij de hand. U kunt uw vragen ook schriftelijk aan ons stellen door te schrijven naar: CBR, divisie Rijgeschiktheid, Postbus 3012, 2280 GA Rijswijk. Vermeld hierbij altijd het dossiernummer dat in het besluit staat. Wij wijzen u er op dat er sprake kan zijn van een samenloop met het strafrecht. Als de strafrechter een onvoorwaardelijke ontzegging aan u heeft opgelegd, kunt u pas deelnemen aan het alcoholslotprogramma als deze ontzegging is beëindigd. Zorg in dit geval voor tijdige betaling van de eerste factuur van het CBR voor het opleggen van het alcoholslotprogramma. Kosten voor deelname aan het alcoholslotprogramma hoeft u pas te voldoen wanneer u daadwerkelijk kunt en wilt gaan deelnemen. Zie kosten alcoholslotprogramma op pag. 9 Bezwaar maken U kunt bezwaar maken tegen het besluit tot ongeldigverklaring van uw rijbewijs en het opleggen van het alcoholslotprogramma. Hoe u dat doet, leest u in de kennisgeving bij dat besluit. Let wel: het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Uw rijbewijs blijft ongeldig. De behandeling van een bezwaarschrift kan op basis van de Algemene wet bestuursrecht maximaal tot 12 weken na het bestreden besluit duren. Daarna kan het nog met zes weken verdaagd worden. Het is aan u of u het alcoholslotprogramma opstart in de bezwaar-periode. Ook als u het alcoholslot al heeft ingebouwd en u maakt bezwaar, dan bepaalt u zelf of u het alcoholslot ingebouwd laat. De kosten voor het uit- en eventueel later weer inbouwen van het alcoholslot zijn immers voor uw rekening. 2

3 Niet deelnemen: 1. Het alcoholslotprogramma: Algemeen Het alcoholslotprogramma maakt onderdeel uit van de vorderings. De vorderings is een verkeersveiligheidsmaatregel. Het CBR voert deze uit namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Met deze vorderings worden bepalingen uit verschillende wetten en regelingen uitgevoerd.* Het doel van het alcoholslotprogramma is om van u een verkeersveiliger bestuurder te maken. Jaarlijks vallen er vele doden en gewonden in het verkeer als gevolg van ongevallen waarbij alcohol in het spel was. Educatieve maatregelen, zoals het alcoholslotprogramma, kunnen een bijdrage leveren aan het omlaag brengen van het aantal slachtoffers. Het deelnametraject: een overzicht Naar aanleiding van uw overtreding(en) waarbij alcohol in het spel was, is het vermoeden ontstaan dat u niet voldoet aan de geschiktheideisen die worden gesteld aan u als rijbewijshouder. U heeft een besluit van het CBR ontvangen waarin uw rijbewijs ongeldig is verklaard (of ongeldig bleef) en waarin aan u een alcoholslotprogramma is opgelegd. Als u meewerkt aan het alcoholslotprogramma krijgt u als u aan alle voorwaarden voldoet de beschikking over een rijbewijs B of BE met code 103 rijden met een alcoholslot **. Overige categorieën die u wellicht had, zijn gedurende het alcoholslotprogramma niet geldig (met uitzondering van de categorie AM). Dit betekent dat u alleen door het succesvol volgen van het alcoholslotprogramma op korte termijn weer in het bezit kunt komen van uw reguliere rijbewijs (zonder code 103). * Het gaat hier om de Wegenverkeerswet 1994 (artikel a), de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid, de Regeling eisen geschiktheid 2000 en het Reglement Rijbewijzen. De inhoud van deze wetgeving kunt u lezen op de website ** Alleen rijden in een motorrijtuig waarin een alcoholslot als bedoeld in artikel 132e, eerste lid, van de Wegen verkeerswet 1994 is ingebouwd en waarvan het kenteken is gekoppeld aan de naam van de rijbewijshouder. 3

4 Niet deelnemen: Wanneer u ervoor kiest niet deel te nemen aan het alcoholslotprogramma, dan kunt u gedurende vijf jaar na het besluit tot ongeldigverklaring van uw rijbewijs en de oplegging van het alcoholslotprogramma, niet in het bezit komen van een geldig rijbewijs. Wel kunt u een rijbewijs aanvragen voor de categorie AM (bromfiets). Het alcoholslotprogramma duurt tenminste twee jaar en start op de dag waarop u een nieuw rijbewijs B of BE met code 103 heeft verkregen. De twee jaar is onderverdeeld in vier periodes van zes maanden. Per periode ontvangt u een factuur van het CBR die u binnen 30 dagen moet betalen. Tijdens elke periode gelden spelregels (meer hierover in hoofdstuk 2). Als u op een goede en constructieve manier deelneemt aan het programma en voldoet aan alle voorwaarden en spelregels, dan kunt u na twee jaar weer in het bezit komen van een regulier rijbewijs (zonder code 103). Dat rijbewijs is dan ook weer geldig voor de andere categorieën waarvoor u eerder een rijbewijs had en die niet zijn verlopen tijdens het alcoholslotprogramma. Het alcoholslotprogramma kent ook spelregels. Als blijkt dat u in de vierde termijn van het alcoholslotprogramma een foutieve starttest heeft, kan het CBR een verlenging van het alcoholslotprogramma van zes maanden opleggen. Als tijdens een verlenging blijkt dat u zich weer niet aan de spelregels heeft gehouden, kan het alcoholslotprogramma telkens met zes maanden verlengd worden. Ook kan een besluit worden genomen tot ongeldigverklaring van uw rijbewijs B of BE met code 103 rijden met een alcoholslot. U kunt dan alleen weer in het bezit van een nieuw rijbewijs komen als u binnen vijf jaar na het primaire besluit tot ongeldig verklaring van uw rijbewijs opnieuw deelneemt aan het alcoholslotprogramma of nadat de vijf jaar verstreken zijn, door het indienen van een Eigen verklaring bij het CBR. Zie pag 14. 4

5 Niet deelnemen: Wat is een alcoholslot? Het alcoholslot is een startonderbreker die ingebouwd wordt in de auto van een auto mobilist aan wie het alcoholslotprogramma is opgelegd. De bestuurder moet voor het starten blazen (starttest). Het slot meet vervolgens de hoeveelheid alcohol in de adem. Het alcoholslot zorgt dat de auto niet start als de bestuurder te veel alcohol heeft gedronken. Is de geblazen hoeveelheid alcohol onder de vastgestelde ondergrenswaarde van 0,2 (88 ug/l), dan kan de auto worden gestart. Dit betekent dat een bestuurder alleen nuchter of met een zeer kleine hoeveelheid alcohol de auto kan starten. Is het alcoholpromillage hoger dan de vastgestelde ondergrenswaarde, zal de auto niet starten. Na de start vraagt het apparaat op een aantal willekeurige momenten tijdens de rit om een herhaling van de blaastest (hertest). Voor de spelregels die hiervoor gelden, verwijzen wij naar hoofdstuk 2. Deelnemen: de eerste stappen Als u ervoor kiest om aan het alcoholslotprogramma mee te werken, dan moet u om een rijbewijs voor de categorie B of BE met de code 103 te verkrijgen eerst een aantal zaken regelen: 1. U betaalt het eerste termijnbedrag voor de uitvoering van het alcoholslotprogramma; 2. U meldt zich aan voor het motivatieprogramma. U bent verplicht dit motivatieprogramma te volgen en af te ronden binnen de eerste zes maanden nadat aan u het rijbewijs categorie B of BE met code 103 is afgegeven; 3. Als u van het CBR de betalingsbevestiging hebt ontvangen van de eerste termijn, laat u een alcoholslot inbouwen in uw auto; 4. U levert uw oude ongeldig verklaarde rijbewijs bij het CBR in. Let op: Als de strafrechter een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid aan u heeft opgelegd, kunt u pas deelnemen aan het alcoholslotprogramma als deze ontzegging is beëindigd. Hoe kom ik aan een alcoholslot? U moet hiervoor zelf contact opnemen met een leverancier. Informatie over de erkende leveranciers treft u aan in de begeleidende brief bij het besluit tot ongeldigverklaring van uw rijbewijs en het opleggen van het alcoholslotprogramma. De kosten voor het leasen van het alcoholslot en de met het alcoholslot samenhangende werkzaamheden 5

6 (zoals het inbouwen, uitlezen, testen, kalibreren, onderhoud en uitbouwen) betaalt u rechtstreeks aan de leverancier. Niet deelnemen: In welke motorrijtuigen kan een alcoholslot worden ingebouwd? Een alcoholslot kan alleen worden ingebouwd in motorrijtuigen van de categorie B met een Nederlands kenteken. Het wordt aan u overgelaten in welk motorrijtuig van de categorie B u het alcoholslot laat inbouwen. Dat betekent dat u het alcoholslot ook kunt laten inbouwen in een motorrijtuig waarvan het kenteken op naam staat van een derde (bijvoorbeeld een leasemaatschappij, uw partner of een bedrijfsauto). Het is aan u om dit te regelen met de kentekenhouder. Of, in voorkomende gevallen, met de werkgever. Kan een alcoholslot door meerdere bestuurders worden gebruikt? Ja, maar het slot staat op naam van de deelnemer aan het alcoholslotprogramma. U mag natuurlijk wel uw auto aan iemand anders meegeven, maar deze persoon moet dan ook blazen en de uitkomsten worden gezien als uw data. Als deze persoon gedronken heeft worden deze data u aangerekend. Wees dus voorzichtig met het laten rijden van anderen in uw auto( s). Kunnen meerdere alcoholsloten in één motorrijtuig worden ingebouwd? Nee. Per motorrijtuig kan er slechts één alcoholslot worden ingebouwd. Kan ik meerdere auto s met een alcoholslot hebben? Ja, u kunt in verschillende auto s een aan u gekoppeld alcoholslot laten inbouwen. U moet dan echter wel met alle auto s waarbij een alcoholslot is ingebouwd naar uitleesstations. Wat is het motivatieprogramma? Het motivatieprogramma bestaat uit drie dagdelen met een mogelijke tussenperiode van een aantal weken. Tijdens het programma leert u onder meer wat de invloed is van alcohol op uw rijvaardigheid en de grote risico s die zijn verbonden aan het rijden onder invloed. Ook wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen die inzichtelijk maakt of er wellicht bij u een probleem met alcohol is. De beantwoording van deze vragenlijst en de uitkomst ervan, blijft strikt voorbehouden aan u. Niemand anders krijgt inzage in de uitkomst. De vragenlijst is er louter op gericht om u te helpen de juiste stappen te nemen in het volbrengen van het alcoholslotprogramma in een zo kort mogelijke periode. 6

7 Tijdens het motivatieprogramma ontvangt u ook nuttige informatie over het gebruik van het alcoholslot. Niet deelnemen: Op mijn ongeldigverklaarde rijbewijs stonden ook andere rijbewijscategorieën. Wat gebeurt daar mee? U mag alleen rijden in motorrijtuigen van de categorie B (personenauto) of BE (personenauto met aanhanger) die zijn voorzien van een alcoholslot en op motorrijtuigen van de categorie AM (bromfiets). Als u in het bezit was van andere rijbewijscategorieën, dan mag u gedurende het alcoholslotprogramma niet in deze motorrijtuigen rijden. Deze overige categorieën blijven wel in het rijbewijzenregister geregistreerd. Nadat u het alcoholslotprogramma op goede wijze heeft afgerond, kunt u het rijbewijs met code 103 inleveren en een gewoon rijbewijs aanvragen dat geldig is voor alle categorieën die u oorspronkelijk in uw bezit had. Natuurlijk is dan wel van belang dat u op dat moment voldoet aan alle geschiktheidseisen die aan de betreffende rijbewijscategorieën zijn verbonden. Deze geschiktheidseisen staan vermeld in de Regeling eisen geschiktheid De inhoud van deze regeling kunt u nalezen op www. overheid.nl. De geldigheid van mijn rijbewijs verloopt tijdens mijn deelname aan het alcoholslotprogramma Het kan gebeuren dat u vanwege uw leeftijd of medische rijgeschiktheid een rijbewijs met code 103 krijgt dat korter geldig is dan de duur van het alcoholslotprogramma. U kunt in deze gevallen contact opnemen met onze klantenservice op telefoonnummer voor meer informatie. Houdt u er rekening mee dat u alleen kunt deelnemen aan het programma als u in het bezit bent van een geldig rijbewijs. 7

8 Kan ik rijexamen doen voor een andere categorie op mijn rijbewijs tijdens het alcoholslotprogramma? Nee, tijdens deelname aan het alcoholslotprogramma kunt u geen lessen nemen en theorie- of praktijkexamen doen voor een andere categorie. De reden hiervoor is dat u alleen geschikt bent bevonden als bestuurder van een motorrijtuig categorie B of BE met code 103 rijden met een alcoholslot. Niet deelnemen: Hoe lang duurt het alcoholslotprogramma? De standaardperiode van het alcoholslotprogramma is twee jaar. Deze termijn begint op de dag waarop u een nieuw rijbewijs met code 103 rijden met een alcoholslot heeft verkregen. Aan het eind van het alcoholslotprogramma vindt er een evaluatie plaats van de wijze waarop u heeft deelgenomen aan het alcoholslotprogramma. Voor het afronden van het alcoholslotprogramma is het van belang dat er in de laatste zes maanden bij geen enkele starttest een ademalcoholgehalte is geconstateerd hoger dan 0,2 (88 ug/l). Als aan deze voorwaarde is voldaan, kunt u een regulier rijbewijs aanvragen (zonder code 103). Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot het voeren van een afrondingsgesprek. Tijdens dit gesprek kunt u uw ervaringen met het rijden met een alcoholslot delen met een CBR-medewerker. Het CBR besluit tot verlenging van het alcoholslotprogramma als uit de evaluatie blijkt dat in de laatste zes maanden, of tijdens de verlenging van het alcoholslot programma tenminste één blaaspoging, niet zijnde een hertest, is geregistreerd hoger dan 0,2 (88 ug/l). Het alcoholslotprogramma kan iedere keer voor een periode van zes maanden worden verlengd. Ook kan de duur van het alcoholslotprogramma nooit korter zijn dan twee jaar. 8

9 Niet deelnemen: Kosten alcoholslotprogramma De kosten van het alcoholslotprogramma komen voor uw rekening. Ze zijn opgedeeld in kosten die u betaalt aan het CBR en overige kosten. a) De kosten die u aan het CBR betaalt, worden onderverdeeld in twee soorten: - Kosten van het opleggen van het alcoholslotprogramma. De kosten van het opleggen van het alcoholslotprogramma moeten altijd worden voldaan. Dit zijn namelijk de kosten voor het werk dat het CBR verricht om u het besluit tot ongeldigverklaring van uw rijbewijs en oplegging alcoholslotprogramma op te leggen. Deze kosten moeten binnen vijf weken na dagtekening van het besluit door het CBR zijn ontvangen. Als u deze kosten niet of niet tijdig betaalt, dan wordt een incassobureau ingeschakeld. De extra kosten die aan deze incasso zijn verbonden komen voor uw rekening. - Kosten van de uitvoering van het alcoholslotprogramma. De kosten van de uitvoering van het alcoholslotprogramma tijdens de reguliere periode van twee jaar betaalt u aan het CBR in vier termijnen. De kosten voor de eerste termijn zijn hoger dan die voor de overige termijnen. Dat komt omdat in de eerste termijn ook de kosten voor het motivatieprogramma en het afrondingsgesprek zijn opgenomen. Het eerste termijnbedrag moet binnen vijf weken na dag tekening van het besluit door het CBR zijn ontvangen. Voor de overige bedragen ontvangt u iedere vijfde maand van de betreffende periode een factuur. De factuurbedragen moeten binnen dertig dagen door het CBR zijn ontvangen. Indien u de eerste termijnbetaling van de uitvoeringskosten niet binnen de gestelde termijn voldoet, kunt u niet deelnemen aan het alcoholslotprogramma. Wel kunt u binnen vijf jaar op elk gewenst moment alsnog aan het alcoholslotprogramma beginnen. U moet dit dan schriftelijk aan ons laten weten, zodat wij u een nieuwe factuur kunnen sturen. De kosten worden jaarlijks geïndexeerd, wij verwijzen u voor de meest recente tarieven naar de website b) Overige kosten: Het gaat hierbij om de kosten rond het alcoholslot zelf, zoals: - in- en uitbouwen alcoholslot; 9

10 Niet deelnemen: - lease alcoholslot; - uitlezen alcoholslot bij uitleesstation; - aanschaf rijbewijs B of BE met code 103; voor het tarief verwijzen wij u naar uw gemeente. Deze kosten betaalt u zelf direct aan de betreffende leverancier. Het alcoholslotprogramma in het buitenland Indien u woonachtig bent in het buitenland kunt u niet deelnemen aan het alcoholslotprogramma. U kunt wel naar het buitenland rijden met een alcoholslot. voor rijden met een alcoholslot in het buitenland zijn hetzelfde als bij rijden in Nederland. Het is belangrijk dat deelnemers aan het Alcoholslotprogramma bij het plannen van bezoeken aan het buitenland rekening houden met geplande uitleesmomenten. Deze kunnen niet verplaatst worden. In sommige situaties krijgt een deelnemer een vervroegde terugroep voor een extra uitlezing. De deelnemer moet zich dan binnen 14 dagen melden bij een erkende inbouwlocatie in Nederland. Er zijn geen erkende servicecentra in het buitenland. Na deze 14 dagen zal de auto blokkeren. In de volgende situaties moet er binnen 14 dagen een extra uitlezing plaatsvinden: - Als u een hertest niet of niet tijdig uitvoert; - Als u bij een hertest hoger blaast dan 0,2 ; - ls er minder dan 10% geheugen opslag over is; - Als het alcoholslot na de laatste uitlezing minimaal drie spanningsonderbrekingen registreert; - Als het alcoholslot onregelmatig heden of technische mankementen constateert. 2. Tijdens het volgen van het alcoholslotprogramma moet u het alcoholslot periodiek laten uitlezen bij een servicecentrum. Wanneer moet u naar het servicecentrum toe? Het CBR informeert u per brief wanneer u voor een reguliere uitlezing naar het servicecentrum moet. Wanneer het alcoholslot zelf een melding geeft dat u het moet laten 10

11 uitlezen betreft het een extra uitlezing. De kosten van een extra uitlezing zijn voor uw eigen rekening. Niet deelnemen: Na ontvangst van uw uitleesdata beoordeelt het CBR de starttesten en de hertesten afzonderlijk van elkaar. Beoordeling starttesten: Tijdens de eerste periode van zes maanden Bij aanvang van het alcoholslotprogramma bepaalt het CBR dat de periodieke uitlezing van het alcoholslot uiterlijk om de 46 dagen moet plaatsvinden. ten aanzien van de starttesten: Tijdens de tweede en volgende periodes van zes maanden Ook na de eerste periode van zes maanden moet u het alcoholslot in principe iedere 46 dagen laten uitlezen. Als u zich echter houdt aan de onderstaande spelregels kunt u erzelf voor zorgen dat u het alcoholslot minder vaak namelijk uiterlijk om de 92 dagen hoeft te laten uitlezen. Deze spelregels zijn als volgt: - bij de laatste uitlezing in de eerste periode van zes maanden van het alcohol slot pro gramma is gebleken dat er bij de initiële test (starttest) maximaal driemaal een blaaspoging is geregistreerd hoger dan 0,2 (88 ug/l). - bij een uitlezing in de tweede periode van zes maanden is gebleken dat er bij de initiële test (starttest) maximaal tweemaal een blaaspoging is geregistreerd hoger dan 0,2 (88 ug/l). - bij een uitlezing in de derde periode van zes maanden is gebleken dat er bij de initiële test (starttest) maximaal eenmaal een blaaspoging is geregistreerd hoger dan 0,2 (88 ug/l). 11

12 - bij een uitlezing in de vierde periode van zes maanden, dan wel bij een uitlezing tijdens een verlenging, is geen blaaspoging geregistreerd hoger dan 0,2 (88 ug/l). Niet deelnemen: Als bij de uitleesperiode van 92 dagen blijkt dat u niet aan de hierboven genoemde eisen voldoet, wordt de uitleesperiode weer vastgesteld op 46 dagen. Beoordeling hertesten: Ten aanzien van de hertesten wijzen wij u erop dat u tijdens het alcoholslotprogramma maximaal drie foutieve hertesten mag hebben. Indien er meer dan drie foutieve hertesten zijn vastgelegd, wordt het alcoholslotprogramma stopgezet en uw rijbewijs ongeldig verklaard. Het resultaat van de uitleesdata wordt door het CBR aan u bekend gemaakt. Extra uitlezingen In aanvulling op de periodieke uitlezingen moet u het apparaat ook laten uitlezen: - Als u de hertest niet of niet tijdig uitvoert; - Als u bij een hertest hoger blaast dan 0,2 ; - Als er minder dan 10% geheugenopslag over is; - Als het alcoholslot na de laatste uitlezing minimaal drie spanningsonderbrekingen registreert; - Als het alcoholslot onregelmatigheden of technische mankementen constateert. Let op: uitlezen van het alcoholslot kan alleen op werkdagen en niet in het weekend. Verhinderingen Tijdens het volgen van het alcoholslotprogramma kunnen zich op drie momenten verhinderingen voordoen: 1. Inbouw van het alcoholslot 2. Het volgen van het motivatieprogramma 3. Het periodiek laten uitlezen van het alcoholslot bij het servicecentrum Ad.1. Inbouw van het alcoholslot U moet zelf aanwezig zijn bij de inbouw van het alcoholslot in uw auto. U kunt hiervoor dus niet een derde inschakelen. 12

13 Niet deelnemen: Ad.2. Het volgen van het motivatieprogramma U bent wettelijk verplicht om binnen zes maanden na het verkrijgen van het rijbewijs met code 103 te starten met het motivatieprogramma en dit ook binnen die periode af te ronden. U bent verplicht om mee te werken aan de binnen het motivatieprogramma vastgestelde bijeenkomsten of begeleidingsafspraken. Wij benadrukken dat uitstel van deze bijeenkomsten alleen mogelijk is in situaties die buiten uw schuld ontstaan en die u niet kunt veranderen of voorkomen. In dit soort situaties moet u bewijs aanleveren. Bij verhindering wegens ziekte moet u in alle gevallen medisch inhoudelijk bewijs overleggen. Zaken die bijvoorbeeld met werk te maken hebben worden niet als een geldige reden aangemerkt. Reeds geboekte vakanties en dergelijke moet u tijdig kenbaar maken, voorzien van bewijs. Zodra de bijeenkomsten zijn gepland en hierover bericht is verzonden, kan geen rekening meer worden gehouden met uw afspraken. Indien u niet bent verschenen bij een cursusdag, ontvangt u van Trafieq een brief waarin gevraagd wordt wat de reden is van uw afwezigheid. Trafieq is het trainingsbureau dat het motivatie programma verzorgt. Ad.3. Uitlezen van het alcoholslot U bent wettelijk verplicht het alcoholslot tijdig te laten uitlezen bij een servicecentrum. Als u zelf niet in staat bent om het alcoholslot tijdig te laten uitlezen -bijvoorbeeld wegens ziekte, (langdurig) verblijf in het buitenland of detentie- moet u hiervoor een derde inschakelen. Het blijft altijd uw eigen verantwoordelijkheid dat het alcoholslot tijdig wordt uitgelezen. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Starttest Voorafgaand aan iedere rit moet u een starttest uitvoeren. Het slot meet dan de hoeveelheid alcohol in de adem. Als de blaastest niet goed wordt uitgevoerd of als het alcoholslot een te hoog alcoholpromillage meet, dan geeft het slot een melding dat het een minuut later nog een keer kan worden geprobeerd. Iedere starttest die wordt afgenomen wordt geregistreerd, ook als deze kort op elkaar volgen. Bij meerdere foutieve starttesten heeft dat tot gevolg dat er een extra uitlezing van het alcoholslot moet plaatsvinden. 13

14 Hertest Als u een hertest moet doen, dan geeft het alcoholslot een signaal af. U hebt 12 minuten de tijd om de hertest uit te voeren. Het stoppen of uitschakelen van de auto heft een verzoek niet op. Wees hier alert op. Als u een verzoek om een hertest negeert of de hertest niet tijdig uitvoert dan zal het alcoholslot dit registreren en een extra uitlezing activeren. Voer de test alleen tijdens het rijden uit als de verkeerssituatie dit toe laat. Zoekt u anders een plek waar u veilig kunt stoppen om te blazen. Niet deelnemen: Let op met het consumeren van etenswaren en drinken voor en tijdens het rijden. Dit kan effect hebben op de blaasresultaten. hierover, zie het handboek van de leverancier. 3. Tijdens het alcoholslotprogramma geldt een aantal verplichtingen voor u als deelnemer. Houdt u zich niet aan deze spelregels, dan wordt dit aangemerkt als het niet meewerken aan het opgelegde alcoholslotprogramma en zal het CBR het rijbewijs met code 103 rijden met een alcoholslot ongeldig verklaren. Binnen vijf jaar na de ongeldigverklaring kunt u alleen een nieuw rijbewijs aanvragen op voorwaarde dat u alsnog deelneemt aan het alcoholslotprogramma. Deze voorwaarde geldt niet voor het verkrijgen van een rijbewijs voor de categorie AM (bromfiets). U kunt desgewenst direct een rijbewijs voor de categorie AM aanvragen bij de gemeente. Na die vijf jaar is het aan het CBR om te beoordelen of het alcoholslotprogramma voor u een voorwaarde is voor het opnieuw verkrijgen van een rijbewijs. In de hieronder staande gevallen verleent u onvoldoende medewerking aan het alcoholslotprogramma: - als u de kosten die aan het alcoholslotprogramma zijn verbonden niet op tijd betaalt; - als u niet binnen de gestelde termijn meewerkt aan de periodieke uitlezing van de gegevens uit het alcoholslot; - als u niet binnen de gestelde termijn meewerkt aan de vastgestelde bijeenkomsten in het kader van het alcoholslotprogramma zonder dat daarvoor een geldige reden van 14

15 Niet deelnemen: verhindering is opgegeven (dit is ter beoordeling van het CBR); - u demonstratief niet aan de bijeenkomst deelneemt; - u zich tijdens de bijeenkomst agressief gedraagt; - u tijdens de bijeenkomsten op andere wijze het groepsproces verstoort; - u tijdens het alcoholslotprogramma een motorrijtuig bestuurt waarvoor een rijbewijsplicht geldt (met uitzondering van een bromfiets): a. dat niet is voorzien van een alcoholslot dat is gekoppeld aan uw naam en het kenteken van uw auto. b. waarin een alcoholslot is ingebouwd waarvan door de politie geconstateerd wordt dat dit niet functioneert. c. waarin een alcoholslot is ingebouwd, maar waarvan het kenteken niet in het kader van het alcoholslotprogramma aan de bestuurder is gekoppeld. d. waarbij door de politie een proces-verbaal is opgemaakt waaruit op basis van hun constatering of op basis van een bekentenis van de bestuurder of getuigenverklaring(en) blijkt dat een ander dan de bestuurder heeft geblazen in het alcoholslot. e. er bij u tijdens het alcoholslotprogramma bij een staandehouding door de politie een adem- en of bloedalcoholgehalte is geconstateerd dat hoger is dan 0,2. f. als u tijdens het alcoholslotprogramma bij een staandehouding door de politie heeft geweigerd om uw medewerking te verlenen aan een adem- of bloedalcoholonderzoek. g. er tijdens het alcoholslotprogramma een rijontzegging van kracht is geworden. - uw rijbewijs van rechtswege ongeldig is geworden. - als er een aantekening op uw rijbewijs is gemaakt, omdat u eerst moet aantonen dat u beschikt over de rijvaardigheid en de lichamelijke en geestelijke geschiktheid die is vereist voor het besturen van een motorrijtuig; - tijdens het alcoholslotprogramma 15

16 Niet deelnemen: vier of meer foutieve hertesten zijn geregistreerd, hetzij wegens het niet uitvoeren van één of meer hertesten, hetzij omdat door het alcoholslot bij één of meer hertesten een ademalcoholgehalte is gemeten hoger dan 0,2 ; - u de meting van het alcoholslot heeft omzeild; - als er tijdens het alcoholslotprogramma een uitbouw van het alcoholslot heeft plaats-gevonden zonder dat een ander alcoholslot is ingebouwd; - als er tijdens de duur van het alcoholslotprogramma is geconstateerd dat: a. de bij de installatie aangebrachte verzegeling van de behuizing van het alcoholslot of van de bedrading van het alcoholslot is verbroken. b. een overbrugging is aangebracht waardoor het alcoholslot geheel of gedeeltelijk buiten werking is gesteld. c. de software van het alcoholslot zodanig is aangepast of omzeild dat het motorrijtuig kan worden gestart zonder het afleggen van een initieel ademmonster. d. er kan worden gereden zonder dat periodiek een hertest moet worden afgelegd. e. als er tijdens het alcoholslotprogramma is gebleken dat voor de tweede keer bedrading is onderbroken of beschadigd, de behuizing van het alcoholslot is beschadigd. f. ongeautoriseerd een andere handset is geïnstalleerd of onregelmatigheden zijn geconstateerd bij de aansluitpunten tussen de vaste eenheid en de handset of de aansluitpunten tussen de vaste eenheid en de uitleesapplicatie. 4. Niet deelnemen: Als u niet wilt deelnemen aan het alcoholslotprogramma moet u met twee zaken rekening houden: a) De kosten voor het opleggen van het alcoholslotprogramma moet u toch betalen Ook als u besluit niet deel te nemen aan het alcoholslot programma dient u de kosten voor het opleggen van het alcoholslotprogramma zelf te betalen. Deze kosten moeten binnen vijf weken na dagtekening van het besluit door het CBR zijn ontvangen. Als u deze kosten niet tijdig betaalt, worden deze bij u geïncasseerd door een incassobureau. De extra kosten die aan deze incasso zijn verbonden komen voor uw rekening. Voor informatie over de tarieven kunt u terecht op 16

17 Niet deelnemen: b) U mag geen motorvoertuig besturen waarvoor een rijbewijsplicht geldt (met uitzondering van het rijbewijs AM) Uw huidige rijbewijs is ongeldig verklaard door het CBR. Het CBR heeft een aantekening in het rijbewijzenregister geplaatst, waaruit blijkt dat u alleen een nieuw rijbewijs kunt aanvragen als u alsnog deelneemt aan het alcoholslotprogramma. Na vijf jaar is het aan het CBR om te beoordelen of het alcoholslotprogramma voor u een voorwaarde is voor het opnieuw verkrijgen van een rijbewijs. Het alcoholslotprogramma geldt niet voor het rijbewijs van de categorie AM. U kunt een nieuw rijbewijs voor de categorie AM aanvragen zonder deel te nemen aan het alcoholslotprogramma. 5. met een strafrechtelijke Het opleggen van het alcoholslotprogramma is een bestuursrechtelijke maatregel. Deze maatregel is bedoeld om de verkeersveiligheid te bevorderen. Naast het opleggen van het alcoholslotprogramma kan voor dezelfde overtreding ook een strafrechtelijke worden gestart. De bestuursrechtelijke maatregel staat los van de strafrechtelijke afhandeling van uw overtreding(en) waarbij alcohol in het spel is. Toch kan er op bepaalde momenten sprake zijn van samenloop tussen beide s. In de strafrechtelijke kunnen straffen worden opgelegd die van invloed zijn op het alcoholslotprogramma. Het gaat dan om het opleggen van een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid en het rijbewijs wordt van rechtswege ongeldig. Onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid Optie 1. U neemt nog niet deel aan het alcoholslotprogramma. De strafrechter heeft u een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid opgelegd. U kunt niet aan het alcoholslotprogramma deelnemen als de strafrechter een onvoor waardelijke ontzegging aan u heeft opgelegd. U kunt pas deelnemen aan het alcoholslotprogramma als deze ontzegging is beëindigd. 17

18 Niet deelnemen: Optie 2. Tijdens uw deelname aan het alcoholslotprogramma wordt er door de strafrechter een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid aan u opgelegd. Als er gedurende het volgen van het alcoholslotprogramma een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid aan u wordt opgelegd, mag u niet meer aan het programma deelnemen. Het aan u afgegeven rijbewijs voor de categorie B of BE met codering 103 rijden met een alcoholslot wordt dan direct ongeldig verklaard. Na afloop van de strafrechtelijke ontzegging moet u geheel opnieuw aan het alcoholslotprogramma deelnemen. Dit betekent dat u de totale uitvoeringskosten en de totale kosten in verband met de inbouw/onderhoud/uitleeskosten van het alcoholslot opnieuw moet betalen. De opleggingskosten hoeven niet opnieuw betaald te worden. Daarnaast moet u opnieuw deelnemen aan het alcoholslotprogramma én de standaard periode van twee jaar voor het alcoholslot vangt opnieuw aan. Er vindt dus geen aftrek plaats van eerder betaalde kosten en/of de tijdsduur dat er reeds met een alcoholslot is gereden. N.B. Als u verwacht dat er een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid aan u zal worden opgelegd, moet u zelf een inschatting maken of het zinvol is om reeds aan het alcoholprogramma deel te nemen. Wij kunnen u geen informatie verstrekken ten aanzien van het verloop van de strafrechtelijke en/of eventuele te verwachten straffen. Voor vragen hierover moet u zich richten tot het Openbaar Ministerie. Van rechtswege ongeldigverklaring van het rijbewijs (puntenrijbewijs) Sinds 1 juni 2011 is de recidiveregeling ingevoerd. Dit houdt in dat wanneer iemand binnen vijf jaar twee keer door de strafrechter wordt veroordeeld voor het rijden onder invloed van alcohol, deze persoon het rijbewijs kwijt is en niet meer mag rijden. Het rijbewijs wordt dan van rechtswege ongeldig. Bij de tweede overtreding moet het promillage hoger dan 1,3 zijn. U moet in dit geval opnieuw rijexamen doen om weer een rijbewijs te verkrijgen. Optie 1. U hebt wel een alcoholslotprogramma opgelegd gekregen, maar u neemt nog niet deel aan het alcoholslotprogramma. In het kader van de strafrechtelijke wordt uw rijbewijs van rechtswege ongeldig. 18

19 Niet deelnemen: U kunt in het bezit komen van een nieuw rijbewijs door opnieuw theorie- en praktijkexamen af te leggen. Als u naast rijbewijscategorie B (en AM) ook nog in het bezit was van andere rijbewijscategorieën, dan heeft u twee keuzes: a) Er wordt theorie- en praktijk examen gedaan voor de zwaarste categorie waarvoor het oorspronkelijke rijbewijs geldig was. In dit geval zullen wij uw theorie- en praktijkexamen beoordelen en vastleggen of u geslaagd bent. Deze gegevens worden vervolgens opgeslagen in het rijbewijzenregister. U kunt daarna deze gegevens gebruiken om een nieuw rijbewijs B of BE met code 103 rijden met een alcoholslot aan te vragen, inclusief categorie AM. Alle andere categorieën waarvoor u geslaagd bent, kunnen op dat moment nog niet worden toegevoegd op uw rijbewijs, omdat u vanwege het alcoholslotprogramma alleen geschikt bent bevonden voor het besturen van een personenauto. Pas als u het alcoholslotprogramma met goed gevolg heeft afgelegd, kunt u uw rijbewijs B of BE met code 103 inleveren en een rijbewijs zonder deze beperking aanvragen. Dit rijbewijs zal dan worden afgegeven voor alle categorieën waarvoor u succesvol examen heeft afgelegd. b) Het theorie- en praktijkexamen wordt beperkt tot alleen categorie B of BE. In dit geval zullen wij uw theorie- en praktijkexamen voor categorie B of BE beoordelen en vastleggen of u geslaagd bent. Deze gegevens worden vervolgens opgeslagen in het rijbewijzenregister. U kunt daarna deze gegevens gebruiken om een nieuw rijbewijs B of BE met code 103 rijden met een alcoholslot aan te vragen, inclusief categorie AM. Pas nadat u met goed gevolg het alcoholslotprogramma heeft afgelegd, kunt u een rijbewijs zonder deze beperking aanvragen. Wilt u dan weer beschikken over een rijbewijs met meer categorieën dan alleen B of BE en AM, dan zult u voor die extra categorieën alsnog een succesvol examen moeten afleggen. 19

20 Niet deelnemen: Optie 2. Tijdens uw deelname aan het alcoholslotprogramma wordt uw rijbewijs in het kader van de strafrechtelijke van rechtswege ongeldig. Als uw rijbewijs tijdens het volgen van het alcohol slotprogramma van rechtswege ongeldig wordt, mag u niet meer aan het programma deelnemen. Het aan u afgegeven rijbewijs voor de categorie B of BE met code 103 rijden met een alcoholslot wordt dan direct ongeldig. U kunt weer opnieuw in het bezit komen van een rijbewijs voor de categorie B of BE met code 103 door opnieuw theorie- en praktijk examen af te leggen bij het CBR. Als u naast rijbewijscategorie B of BE (en AM) ook nog in het bezit was van andere rijbewijscategorieën, moet u de keuze maken zoals deze bij optie 1 is weergegeven. Houd u er rekening mee dat bij een nieuwe afgifte van een rijbewijs voor de categorie B of BE met code 103 u opnieuw begint aan het alcoholslotprogramma. Dit betekent dat u de totale uitvoeringskosten en de totale kosten in verband met de inbouw/onderhoud/uitleeskosten van het alcoholslot opnieuw moet betalen. De opleggingskosten hoeven niet opnieuw betaald te worden. Daarnaast moet u opnieuw deelnemen aan het alcoholslotprogramma én de standaardperiode voor het alcoholslot zal opnieuw aanvangen. Er vindt dus geen aftrek plaats van eerder betaalde kosten en/of de tijdsduur dat er reeds met een alcoholslot is gereden. N.B. Als u verwacht dat uw rijbewijs van rechtswege ongeldig wordt, moet u zelf een inschatting maken of het zinvol is om reeds aan het alcoholprogramma deel te nemen. Wij kunnen u geen informatie verstrekken ten aanzien van het verloop van de strafrechtelijke en/of eventuele te verwachten straffen. Voor vragen hierover moet u zich richten tot het Openbaar Ministerie. : Wilt u meer weten, neem dan contact op met onze Klantenservice telefoon Deze folder is een uitgave van het CBR. Hoewel de inhoud met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen aan deze folder geen rechten worden ontleend. rijgesd

Onderzoek naar de rijvaardigheid

Onderzoek naar de rijvaardigheid naar de rijvaardigheid en plichten in de vorderingsprocedure U hebt op een risicovolle manier aan het verkeer deelgenomen. Dit heeft de politie aan ons gemeld. Het CBR vermoedt daarom dat u onvoldoende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 454 Besluit van 7 oktober 2011, houdende tijdelijke regels ten behoeve van een experiment met begeleid rijden, en een enkele wijziging van technische

Nadere informatie

Autoverzekering M 03.2.30 D INLEIDING AUTOVERZEKERING

Autoverzekering M 03.2.30 D INLEIDING AUTOVERZEKERING POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering Arnhem MODEL M 03.2.30 D INLEIDING AUTOVERZEKERING Voor u ziet u de polisvoorwaarden van de Autoverzekering. Deze polisvoorwaarden bestaan

Nadere informatie

Voorwaarden Woongarant Autoverzekering Prominent 0115

Voorwaarden Woongarant Autoverzekering Prominent 0115 Voorwaarden Woongarant Autoverzekering Prominent 0115 Wat vindt u waar? Algemene voorwaarden Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? p. 4 Artikel 2: Waarop is uw verzekering

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. polisvoorwaarden MV 03.2.30 A 1

Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. polisvoorwaarden MV 03.2.30 A 1 DELTA LLOYD SCHADEVERZEKERING N.V. POLISVOORWAARDEN AUTOVERZEKERING (Model MV 03.2.30 A) Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. polisvoorwaarden MV 03.2.30 A 1 INLEIDING AUTOVERZEKERING Voor u ziet u de polisvoorwaarden

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4. Artikel 2: Waarop is uw verzekering gebaseerd? p.

Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4. Artikel 2: Waarop is uw verzekering gebaseerd? p. Voorwaarden Woongarant Autoverzekering 0115 Wat vindt u waar? Algemene voorwaarden Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4 Artikel 2: Waarop is uw verzekering

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

MODEL MV 03.2.30 A INHOUD

MODEL MV 03.2.30 A INHOUD POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. Amsterdam MODEL MV 03.2.30 A INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering?

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model M 03.2.30 F INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOVERZEKERING Waar is deze verzekering voor? 2 Voor wie is deze verzekering?

Nadere informatie

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder 29-01-2003 pagina 1 van 21 Inhoud Inleiding 3 1. Aanvragen van een.nl-domeinnaam 4 1.1 Verschil tussen een.nl-domeinnaam

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Autoverzekering

Polisvoorwaarden Autoverzekering Polisvoorwaarden Autoverzekering Inhoudsopgave Model AUT1402 Algemene voorwaarden Autoverzekering Artikel 1 Waar is deze verzekering voor? 2 Artikel 2 Voor wie is deze verzekering? 2 Artikel 3 Waar bent

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure?

Nadere informatie

WitGeld Autoverzekering, via Nationale-Nederlanden schadeverz. NV Polisvoorwaarden versie 1.1.2 INHOUD

WitGeld Autoverzekering, via Nationale-Nederlanden schadeverz. NV Polisvoorwaarden versie 1.1.2 INHOUD WitGeld Autoverzekering, via Nationale-Nederlanden schadeverz. NV Polisvoorwaarden versie 1.1.2 INHOUD Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden Internet. Autoverzekering

Voorwaarden Internet. Autoverzekering Voorwaarden Internet Autoverzekering Autoverzekering fbto.nl Inhoud Contact P.4 Introductie voorwaarden FBTO Internet Autoverzekering P.5 Algemene voorwaarden FBTO Internet Autoverzekering P.8 Productvoorwaarden

Nadere informatie

Inleiding Inhoud Bijlagen

Inleiding Inhoud Bijlagen Inleiding Het ziekteverzuimpercentage is een graadmeter voor de gezondheid van de organisatie. is nooit volledig te voorkomen, iedereen is immers wel eens ziek. Een hoog ziekteverzuimpercentage zegt echter

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te herkrijgen? Deze vraag

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Voorwaarden. Autoverzekering

Voorwaarden. Autoverzekering Voorwaarden Autoverzekering Autoverzekering fbto.nl Inhoudsopgave Contact P.4 Introductie voorwaarden FBTO autoverzekering P.5 Algemene voorwaarden FBTO autoverzekering P.8 Productvoorwaarden FBTO autoverzekering

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2013

Auto en fiscus in 2013 VNA-brochure Auto en fiscus, versie 9 januari 2013 Auto en fiscus in 2013 EXCLUSIEF VOOR VNA-LEDEN Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief

Interpolis ZorgActief Interpolis ZorgActief Voorwaarden, aanspaken en vergoedingen 2014 (model 95049) Vragen en opvragen informatie Hebt u vragen of wilt u documenten aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op. Telefonisch

Nadere informatie

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie.

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie. Inhoud Algemeen Deze informatiemap ontvangen alle klanten van de gemeenten waarvoor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond de gemeentelijke uitkerings- en re-integratieregelingen uitvoert:

Nadere informatie