Alcoholslotprogramma. Informatie over het

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alcoholslotprogramma. Informatie over het"

Transcriptie

1 Informatie over het Alcoholslotprogramma Het CBR heeft een alcoholslotprogramma aan u opgelegd. Met deze maatregel kunt u mobiel blijven en leert u tegelijkertijd alcohol en verkeer te scheiden. Het alcoholslot zorgt er daarbij voor dat u niet onder invloed van alcohol aan het verkeer kunt deelnemen. 1

2 In deze brochure leest u wat het alcoholslotprogramma inhoudt en wat de spelregels zijn. Zo kunt u lezen wat uw rechten en plichten zijn. Ook vindt u informatie over een eventuele samenloop met de strafrechtelijke afhandeling van uw overtreding waar alcohol in het spel is geweest en de recidiveregeling. Niet deelnemen: Heeft u nog vragen over de vorderings of over het opgelegde alcoholslotprogramma? Dan kunt u ons bellen op telefoonnummer Houd uw dossiernummer bij de hand. U kunt uw vragen ook schriftelijk aan ons stellen door te schrijven naar: CBR, divisie Rijgeschiktheid, Postbus 3012, 2280 GA Rijswijk. Vermeld hierbij altijd het dossiernummer dat in het besluit staat. Wij wijzen u er op dat er sprake kan zijn van een samenloop met het strafrecht. Als de strafrechter een onvoorwaardelijke ontzegging aan u heeft opgelegd, kunt u pas deelnemen aan het alcoholslotprogramma als deze ontzegging is beëindigd. Zorg in dit geval voor tijdige betaling van de eerste factuur van het CBR voor het opleggen van het alcoholslotprogramma. Kosten voor deelname aan het alcoholslotprogramma hoeft u pas te voldoen wanneer u daadwerkelijk kunt en wilt gaan deelnemen. Zie kosten alcoholslotprogramma op pag. 9 Bezwaar maken U kunt bezwaar maken tegen het besluit tot ongeldigverklaring van uw rijbewijs en het opleggen van het alcoholslotprogramma. Hoe u dat doet, leest u in de kennisgeving bij dat besluit. Let wel: het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Uw rijbewijs blijft ongeldig. De behandeling van een bezwaarschrift kan op basis van de Algemene wet bestuursrecht maximaal tot 12 weken na het bestreden besluit duren. Daarna kan het nog met zes weken verdaagd worden. Het is aan u of u het alcoholslotprogramma opstart in de bezwaar-periode. Ook als u het alcoholslot al heeft ingebouwd en u maakt bezwaar, dan bepaalt u zelf of u het alcoholslot ingebouwd laat. De kosten voor het uit- en eventueel later weer inbouwen van het alcoholslot zijn immers voor uw rekening. 2

3 Niet deelnemen: 1. Het alcoholslotprogramma: Algemeen Het alcoholslotprogramma maakt onderdeel uit van de vorderings. De vorderings is een verkeersveiligheidsmaatregel. Het CBR voert deze uit namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Met deze vorderings worden bepalingen uit verschillende wetten en regelingen uitgevoerd.* Het doel van het alcoholslotprogramma is om van u een verkeersveiliger bestuurder te maken. Jaarlijks vallen er vele doden en gewonden in het verkeer als gevolg van ongevallen waarbij alcohol in het spel was. Educatieve maatregelen, zoals het alcoholslotprogramma, kunnen een bijdrage leveren aan het omlaag brengen van het aantal slachtoffers. Het deelnametraject: een overzicht Naar aanleiding van uw overtreding(en) waarbij alcohol in het spel was, is het vermoeden ontstaan dat u niet voldoet aan de geschiktheideisen die worden gesteld aan u als rijbewijshouder. U heeft een besluit van het CBR ontvangen waarin uw rijbewijs ongeldig is verklaard (of ongeldig bleef) en waarin aan u een alcoholslotprogramma is opgelegd. Als u meewerkt aan het alcoholslotprogramma krijgt u als u aan alle voorwaarden voldoet de beschikking over een rijbewijs B of BE met code 103 rijden met een alcoholslot **. Overige categorieën die u wellicht had, zijn gedurende het alcoholslotprogramma niet geldig (met uitzondering van de categorie AM). Dit betekent dat u alleen door het succesvol volgen van het alcoholslotprogramma op korte termijn weer in het bezit kunt komen van uw reguliere rijbewijs (zonder code 103). * Het gaat hier om de Wegenverkeerswet 1994 (artikel a), de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid, de Regeling eisen geschiktheid 2000 en het Reglement Rijbewijzen. De inhoud van deze wetgeving kunt u lezen op de website ** Alleen rijden in een motorrijtuig waarin een alcoholslot als bedoeld in artikel 132e, eerste lid, van de Wegen verkeerswet 1994 is ingebouwd en waarvan het kenteken is gekoppeld aan de naam van de rijbewijshouder. 3

4 Niet deelnemen: Wanneer u ervoor kiest niet deel te nemen aan het alcoholslotprogramma, dan kunt u gedurende vijf jaar na het besluit tot ongeldigverklaring van uw rijbewijs en de oplegging van het alcoholslotprogramma, niet in het bezit komen van een geldig rijbewijs. Wel kunt u een rijbewijs aanvragen voor de categorie AM (bromfiets). Het alcoholslotprogramma duurt tenminste twee jaar en start op de dag waarop u een nieuw rijbewijs B of BE met code 103 heeft verkregen. De twee jaar is onderverdeeld in vier periodes van zes maanden. Per periode ontvangt u een factuur van het CBR die u binnen 30 dagen moet betalen. Tijdens elke periode gelden spelregels (meer hierover in hoofdstuk 2). Als u op een goede en constructieve manier deelneemt aan het programma en voldoet aan alle voorwaarden en spelregels, dan kunt u na twee jaar weer in het bezit komen van een regulier rijbewijs (zonder code 103). Dat rijbewijs is dan ook weer geldig voor de andere categorieën waarvoor u eerder een rijbewijs had en die niet zijn verlopen tijdens het alcoholslotprogramma. Het alcoholslotprogramma kent ook spelregels. Als blijkt dat u in de vierde termijn van het alcoholslotprogramma een foutieve starttest heeft, kan het CBR een verlenging van het alcoholslotprogramma van zes maanden opleggen. Als tijdens een verlenging blijkt dat u zich weer niet aan de spelregels heeft gehouden, kan het alcoholslotprogramma telkens met zes maanden verlengd worden. Ook kan een besluit worden genomen tot ongeldigverklaring van uw rijbewijs B of BE met code 103 rijden met een alcoholslot. U kunt dan alleen weer in het bezit van een nieuw rijbewijs komen als u binnen vijf jaar na het primaire besluit tot ongeldig verklaring van uw rijbewijs opnieuw deelneemt aan het alcoholslotprogramma of nadat de vijf jaar verstreken zijn, door het indienen van een Eigen verklaring bij het CBR. Zie pag 14. 4

5 Niet deelnemen: Wat is een alcoholslot? Het alcoholslot is een startonderbreker die ingebouwd wordt in de auto van een auto mobilist aan wie het alcoholslotprogramma is opgelegd. De bestuurder moet voor het starten blazen (starttest). Het slot meet vervolgens de hoeveelheid alcohol in de adem. Het alcoholslot zorgt dat de auto niet start als de bestuurder te veel alcohol heeft gedronken. Is de geblazen hoeveelheid alcohol onder de vastgestelde ondergrenswaarde van 0,2 (88 ug/l), dan kan de auto worden gestart. Dit betekent dat een bestuurder alleen nuchter of met een zeer kleine hoeveelheid alcohol de auto kan starten. Is het alcoholpromillage hoger dan de vastgestelde ondergrenswaarde, zal de auto niet starten. Na de start vraagt het apparaat op een aantal willekeurige momenten tijdens de rit om een herhaling van de blaastest (hertest). Voor de spelregels die hiervoor gelden, verwijzen wij naar hoofdstuk 2. Deelnemen: de eerste stappen Als u ervoor kiest om aan het alcoholslotprogramma mee te werken, dan moet u om een rijbewijs voor de categorie B of BE met de code 103 te verkrijgen eerst een aantal zaken regelen: 1. U betaalt het eerste termijnbedrag voor de uitvoering van het alcoholslotprogramma; 2. U meldt zich aan voor het motivatieprogramma. U bent verplicht dit motivatieprogramma te volgen en af te ronden binnen de eerste zes maanden nadat aan u het rijbewijs categorie B of BE met code 103 is afgegeven; 3. Als u van het CBR de betalingsbevestiging hebt ontvangen van de eerste termijn, laat u een alcoholslot inbouwen in uw auto; 4. U levert uw oude ongeldig verklaarde rijbewijs bij het CBR in. Let op: Als de strafrechter een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid aan u heeft opgelegd, kunt u pas deelnemen aan het alcoholslotprogramma als deze ontzegging is beëindigd. Hoe kom ik aan een alcoholslot? U moet hiervoor zelf contact opnemen met een leverancier. Informatie over de erkende leveranciers treft u aan in de begeleidende brief bij het besluit tot ongeldigverklaring van uw rijbewijs en het opleggen van het alcoholslotprogramma. De kosten voor het leasen van het alcoholslot en de met het alcoholslot samenhangende werkzaamheden 5

6 (zoals het inbouwen, uitlezen, testen, kalibreren, onderhoud en uitbouwen) betaalt u rechtstreeks aan de leverancier. Niet deelnemen: In welke motorrijtuigen kan een alcoholslot worden ingebouwd? Een alcoholslot kan alleen worden ingebouwd in motorrijtuigen van de categorie B met een Nederlands kenteken. Het wordt aan u overgelaten in welk motorrijtuig van de categorie B u het alcoholslot laat inbouwen. Dat betekent dat u het alcoholslot ook kunt laten inbouwen in een motorrijtuig waarvan het kenteken op naam staat van een derde (bijvoorbeeld een leasemaatschappij, uw partner of een bedrijfsauto). Het is aan u om dit te regelen met de kentekenhouder. Of, in voorkomende gevallen, met de werkgever. Kan een alcoholslot door meerdere bestuurders worden gebruikt? Ja, maar het slot staat op naam van de deelnemer aan het alcoholslotprogramma. U mag natuurlijk wel uw auto aan iemand anders meegeven, maar deze persoon moet dan ook blazen en de uitkomsten worden gezien als uw data. Als deze persoon gedronken heeft worden deze data u aangerekend. Wees dus voorzichtig met het laten rijden van anderen in uw auto( s). Kunnen meerdere alcoholsloten in één motorrijtuig worden ingebouwd? Nee. Per motorrijtuig kan er slechts één alcoholslot worden ingebouwd. Kan ik meerdere auto s met een alcoholslot hebben? Ja, u kunt in verschillende auto s een aan u gekoppeld alcoholslot laten inbouwen. U moet dan echter wel met alle auto s waarbij een alcoholslot is ingebouwd naar uitleesstations. Wat is het motivatieprogramma? Het motivatieprogramma bestaat uit drie dagdelen met een mogelijke tussenperiode van een aantal weken. Tijdens het programma leert u onder meer wat de invloed is van alcohol op uw rijvaardigheid en de grote risico s die zijn verbonden aan het rijden onder invloed. Ook wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen die inzichtelijk maakt of er wellicht bij u een probleem met alcohol is. De beantwoording van deze vragenlijst en de uitkomst ervan, blijft strikt voorbehouden aan u. Niemand anders krijgt inzage in de uitkomst. De vragenlijst is er louter op gericht om u te helpen de juiste stappen te nemen in het volbrengen van het alcoholslotprogramma in een zo kort mogelijke periode. 6

7 Tijdens het motivatieprogramma ontvangt u ook nuttige informatie over het gebruik van het alcoholslot. Niet deelnemen: Op mijn ongeldigverklaarde rijbewijs stonden ook andere rijbewijscategorieën. Wat gebeurt daar mee? U mag alleen rijden in motorrijtuigen van de categorie B (personenauto) of BE (personenauto met aanhanger) die zijn voorzien van een alcoholslot en op motorrijtuigen van de categorie AM (bromfiets). Als u in het bezit was van andere rijbewijscategorieën, dan mag u gedurende het alcoholslotprogramma niet in deze motorrijtuigen rijden. Deze overige categorieën blijven wel in het rijbewijzenregister geregistreerd. Nadat u het alcoholslotprogramma op goede wijze heeft afgerond, kunt u het rijbewijs met code 103 inleveren en een gewoon rijbewijs aanvragen dat geldig is voor alle categorieën die u oorspronkelijk in uw bezit had. Natuurlijk is dan wel van belang dat u op dat moment voldoet aan alle geschiktheidseisen die aan de betreffende rijbewijscategorieën zijn verbonden. Deze geschiktheidseisen staan vermeld in de Regeling eisen geschiktheid De inhoud van deze regeling kunt u nalezen op www. overheid.nl. De geldigheid van mijn rijbewijs verloopt tijdens mijn deelname aan het alcoholslotprogramma Het kan gebeuren dat u vanwege uw leeftijd of medische rijgeschiktheid een rijbewijs met code 103 krijgt dat korter geldig is dan de duur van het alcoholslotprogramma. U kunt in deze gevallen contact opnemen met onze klantenservice op telefoonnummer voor meer informatie. Houdt u er rekening mee dat u alleen kunt deelnemen aan het programma als u in het bezit bent van een geldig rijbewijs. 7

8 Kan ik rijexamen doen voor een andere categorie op mijn rijbewijs tijdens het alcoholslotprogramma? Nee, tijdens deelname aan het alcoholslotprogramma kunt u geen lessen nemen en theorie- of praktijkexamen doen voor een andere categorie. De reden hiervoor is dat u alleen geschikt bent bevonden als bestuurder van een motorrijtuig categorie B of BE met code 103 rijden met een alcoholslot. Niet deelnemen: Hoe lang duurt het alcoholslotprogramma? De standaardperiode van het alcoholslotprogramma is twee jaar. Deze termijn begint op de dag waarop u een nieuw rijbewijs met code 103 rijden met een alcoholslot heeft verkregen. Aan het eind van het alcoholslotprogramma vindt er een evaluatie plaats van de wijze waarop u heeft deelgenomen aan het alcoholslotprogramma. Voor het afronden van het alcoholslotprogramma is het van belang dat er in de laatste zes maanden bij geen enkele starttest een ademalcoholgehalte is geconstateerd hoger dan 0,2 (88 ug/l). Als aan deze voorwaarde is voldaan, kunt u een regulier rijbewijs aanvragen (zonder code 103). Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot het voeren van een afrondingsgesprek. Tijdens dit gesprek kunt u uw ervaringen met het rijden met een alcoholslot delen met een CBR-medewerker. Het CBR besluit tot verlenging van het alcoholslotprogramma als uit de evaluatie blijkt dat in de laatste zes maanden, of tijdens de verlenging van het alcoholslot programma tenminste één blaaspoging, niet zijnde een hertest, is geregistreerd hoger dan 0,2 (88 ug/l). Het alcoholslotprogramma kan iedere keer voor een periode van zes maanden worden verlengd. Ook kan de duur van het alcoholslotprogramma nooit korter zijn dan twee jaar. 8

9 Niet deelnemen: Kosten alcoholslotprogramma De kosten van het alcoholslotprogramma komen voor uw rekening. Ze zijn opgedeeld in kosten die u betaalt aan het CBR en overige kosten. a) De kosten die u aan het CBR betaalt, worden onderverdeeld in twee soorten: - Kosten van het opleggen van het alcoholslotprogramma. De kosten van het opleggen van het alcoholslotprogramma moeten altijd worden voldaan. Dit zijn namelijk de kosten voor het werk dat het CBR verricht om u het besluit tot ongeldigverklaring van uw rijbewijs en oplegging alcoholslotprogramma op te leggen. Deze kosten moeten binnen vijf weken na dagtekening van het besluit door het CBR zijn ontvangen. Als u deze kosten niet of niet tijdig betaalt, dan wordt een incassobureau ingeschakeld. De extra kosten die aan deze incasso zijn verbonden komen voor uw rekening. - Kosten van de uitvoering van het alcoholslotprogramma. De kosten van de uitvoering van het alcoholslotprogramma tijdens de reguliere periode van twee jaar betaalt u aan het CBR in vier termijnen. De kosten voor de eerste termijn zijn hoger dan die voor de overige termijnen. Dat komt omdat in de eerste termijn ook de kosten voor het motivatieprogramma en het afrondingsgesprek zijn opgenomen. Het eerste termijnbedrag moet binnen vijf weken na dag tekening van het besluit door het CBR zijn ontvangen. Voor de overige bedragen ontvangt u iedere vijfde maand van de betreffende periode een factuur. De factuurbedragen moeten binnen dertig dagen door het CBR zijn ontvangen. Indien u de eerste termijnbetaling van de uitvoeringskosten niet binnen de gestelde termijn voldoet, kunt u niet deelnemen aan het alcoholslotprogramma. Wel kunt u binnen vijf jaar op elk gewenst moment alsnog aan het alcoholslotprogramma beginnen. U moet dit dan schriftelijk aan ons laten weten, zodat wij u een nieuwe factuur kunnen sturen. De kosten worden jaarlijks geïndexeerd, wij verwijzen u voor de meest recente tarieven naar de website b) Overige kosten: Het gaat hierbij om de kosten rond het alcoholslot zelf, zoals: - in- en uitbouwen alcoholslot; 9

10 Niet deelnemen: - lease alcoholslot; - uitlezen alcoholslot bij uitleesstation; - aanschaf rijbewijs B of BE met code 103; voor het tarief verwijzen wij u naar uw gemeente. Deze kosten betaalt u zelf direct aan de betreffende leverancier. Het alcoholslotprogramma in het buitenland Indien u woonachtig bent in het buitenland kunt u niet deelnemen aan het alcoholslotprogramma. U kunt wel naar het buitenland rijden met een alcoholslot. voor rijden met een alcoholslot in het buitenland zijn hetzelfde als bij rijden in Nederland. Het is belangrijk dat deelnemers aan het Alcoholslotprogramma bij het plannen van bezoeken aan het buitenland rekening houden met geplande uitleesmomenten. Deze kunnen niet verplaatst worden. In sommige situaties krijgt een deelnemer een vervroegde terugroep voor een extra uitlezing. De deelnemer moet zich dan binnen 14 dagen melden bij een erkende inbouwlocatie in Nederland. Er zijn geen erkende servicecentra in het buitenland. Na deze 14 dagen zal de auto blokkeren. In de volgende situaties moet er binnen 14 dagen een extra uitlezing plaatsvinden: - Als u een hertest niet of niet tijdig uitvoert; - Als u bij een hertest hoger blaast dan 0,2 ; - ls er minder dan 10% geheugen opslag over is; - Als het alcoholslot na de laatste uitlezing minimaal drie spanningsonderbrekingen registreert; - Als het alcoholslot onregelmatig heden of technische mankementen constateert. 2. Tijdens het volgen van het alcoholslotprogramma moet u het alcoholslot periodiek laten uitlezen bij een servicecentrum. Wanneer moet u naar het servicecentrum toe? Het CBR informeert u per brief wanneer u voor een reguliere uitlezing naar het servicecentrum moet. Wanneer het alcoholslot zelf een melding geeft dat u het moet laten 10

11 uitlezen betreft het een extra uitlezing. De kosten van een extra uitlezing zijn voor uw eigen rekening. Niet deelnemen: Na ontvangst van uw uitleesdata beoordeelt het CBR de starttesten en de hertesten afzonderlijk van elkaar. Beoordeling starttesten: Tijdens de eerste periode van zes maanden Bij aanvang van het alcoholslotprogramma bepaalt het CBR dat de periodieke uitlezing van het alcoholslot uiterlijk om de 46 dagen moet plaatsvinden. ten aanzien van de starttesten: Tijdens de tweede en volgende periodes van zes maanden Ook na de eerste periode van zes maanden moet u het alcoholslot in principe iedere 46 dagen laten uitlezen. Als u zich echter houdt aan de onderstaande spelregels kunt u erzelf voor zorgen dat u het alcoholslot minder vaak namelijk uiterlijk om de 92 dagen hoeft te laten uitlezen. Deze spelregels zijn als volgt: - bij de laatste uitlezing in de eerste periode van zes maanden van het alcohol slot pro gramma is gebleken dat er bij de initiële test (starttest) maximaal driemaal een blaaspoging is geregistreerd hoger dan 0,2 (88 ug/l). - bij een uitlezing in de tweede periode van zes maanden is gebleken dat er bij de initiële test (starttest) maximaal tweemaal een blaaspoging is geregistreerd hoger dan 0,2 (88 ug/l). - bij een uitlezing in de derde periode van zes maanden is gebleken dat er bij de initiële test (starttest) maximaal eenmaal een blaaspoging is geregistreerd hoger dan 0,2 (88 ug/l). 11

12 - bij een uitlezing in de vierde periode van zes maanden, dan wel bij een uitlezing tijdens een verlenging, is geen blaaspoging geregistreerd hoger dan 0,2 (88 ug/l). Niet deelnemen: Als bij de uitleesperiode van 92 dagen blijkt dat u niet aan de hierboven genoemde eisen voldoet, wordt de uitleesperiode weer vastgesteld op 46 dagen. Beoordeling hertesten: Ten aanzien van de hertesten wijzen wij u erop dat u tijdens het alcoholslotprogramma maximaal drie foutieve hertesten mag hebben. Indien er meer dan drie foutieve hertesten zijn vastgelegd, wordt het alcoholslotprogramma stopgezet en uw rijbewijs ongeldig verklaard. Het resultaat van de uitleesdata wordt door het CBR aan u bekend gemaakt. Extra uitlezingen In aanvulling op de periodieke uitlezingen moet u het apparaat ook laten uitlezen: - Als u de hertest niet of niet tijdig uitvoert; - Als u bij een hertest hoger blaast dan 0,2 ; - Als er minder dan 10% geheugenopslag over is; - Als het alcoholslot na de laatste uitlezing minimaal drie spanningsonderbrekingen registreert; - Als het alcoholslot onregelmatigheden of technische mankementen constateert. Let op: uitlezen van het alcoholslot kan alleen op werkdagen en niet in het weekend. Verhinderingen Tijdens het volgen van het alcoholslotprogramma kunnen zich op drie momenten verhinderingen voordoen: 1. Inbouw van het alcoholslot 2. Het volgen van het motivatieprogramma 3. Het periodiek laten uitlezen van het alcoholslot bij het servicecentrum Ad.1. Inbouw van het alcoholslot U moet zelf aanwezig zijn bij de inbouw van het alcoholslot in uw auto. U kunt hiervoor dus niet een derde inschakelen. 12

13 Niet deelnemen: Ad.2. Het volgen van het motivatieprogramma U bent wettelijk verplicht om binnen zes maanden na het verkrijgen van het rijbewijs met code 103 te starten met het motivatieprogramma en dit ook binnen die periode af te ronden. U bent verplicht om mee te werken aan de binnen het motivatieprogramma vastgestelde bijeenkomsten of begeleidingsafspraken. Wij benadrukken dat uitstel van deze bijeenkomsten alleen mogelijk is in situaties die buiten uw schuld ontstaan en die u niet kunt veranderen of voorkomen. In dit soort situaties moet u bewijs aanleveren. Bij verhindering wegens ziekte moet u in alle gevallen medisch inhoudelijk bewijs overleggen. Zaken die bijvoorbeeld met werk te maken hebben worden niet als een geldige reden aangemerkt. Reeds geboekte vakanties en dergelijke moet u tijdig kenbaar maken, voorzien van bewijs. Zodra de bijeenkomsten zijn gepland en hierover bericht is verzonden, kan geen rekening meer worden gehouden met uw afspraken. Indien u niet bent verschenen bij een cursusdag, ontvangt u van Trafieq een brief waarin gevraagd wordt wat de reden is van uw afwezigheid. Trafieq is het trainingsbureau dat het motivatie programma verzorgt. Ad.3. Uitlezen van het alcoholslot U bent wettelijk verplicht het alcoholslot tijdig te laten uitlezen bij een servicecentrum. Als u zelf niet in staat bent om het alcoholslot tijdig te laten uitlezen -bijvoorbeeld wegens ziekte, (langdurig) verblijf in het buitenland of detentie- moet u hiervoor een derde inschakelen. Het blijft altijd uw eigen verantwoordelijkheid dat het alcoholslot tijdig wordt uitgelezen. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Starttest Voorafgaand aan iedere rit moet u een starttest uitvoeren. Het slot meet dan de hoeveelheid alcohol in de adem. Als de blaastest niet goed wordt uitgevoerd of als het alcoholslot een te hoog alcoholpromillage meet, dan geeft het slot een melding dat het een minuut later nog een keer kan worden geprobeerd. Iedere starttest die wordt afgenomen wordt geregistreerd, ook als deze kort op elkaar volgen. Bij meerdere foutieve starttesten heeft dat tot gevolg dat er een extra uitlezing van het alcoholslot moet plaatsvinden. 13

14 Hertest Als u een hertest moet doen, dan geeft het alcoholslot een signaal af. U hebt 12 minuten de tijd om de hertest uit te voeren. Het stoppen of uitschakelen van de auto heft een verzoek niet op. Wees hier alert op. Als u een verzoek om een hertest negeert of de hertest niet tijdig uitvoert dan zal het alcoholslot dit registreren en een extra uitlezing activeren. Voer de test alleen tijdens het rijden uit als de verkeerssituatie dit toe laat. Zoekt u anders een plek waar u veilig kunt stoppen om te blazen. Niet deelnemen: Let op met het consumeren van etenswaren en drinken voor en tijdens het rijden. Dit kan effect hebben op de blaasresultaten. hierover, zie het handboek van de leverancier. 3. Tijdens het alcoholslotprogramma geldt een aantal verplichtingen voor u als deelnemer. Houdt u zich niet aan deze spelregels, dan wordt dit aangemerkt als het niet meewerken aan het opgelegde alcoholslotprogramma en zal het CBR het rijbewijs met code 103 rijden met een alcoholslot ongeldig verklaren. Binnen vijf jaar na de ongeldigverklaring kunt u alleen een nieuw rijbewijs aanvragen op voorwaarde dat u alsnog deelneemt aan het alcoholslotprogramma. Deze voorwaarde geldt niet voor het verkrijgen van een rijbewijs voor de categorie AM (bromfiets). U kunt desgewenst direct een rijbewijs voor de categorie AM aanvragen bij de gemeente. Na die vijf jaar is het aan het CBR om te beoordelen of het alcoholslotprogramma voor u een voorwaarde is voor het opnieuw verkrijgen van een rijbewijs. In de hieronder staande gevallen verleent u onvoldoende medewerking aan het alcoholslotprogramma: - als u de kosten die aan het alcoholslotprogramma zijn verbonden niet op tijd betaalt; - als u niet binnen de gestelde termijn meewerkt aan de periodieke uitlezing van de gegevens uit het alcoholslot; - als u niet binnen de gestelde termijn meewerkt aan de vastgestelde bijeenkomsten in het kader van het alcoholslotprogramma zonder dat daarvoor een geldige reden van 14

15 Niet deelnemen: verhindering is opgegeven (dit is ter beoordeling van het CBR); - u demonstratief niet aan de bijeenkomst deelneemt; - u zich tijdens de bijeenkomst agressief gedraagt; - u tijdens de bijeenkomsten op andere wijze het groepsproces verstoort; - u tijdens het alcoholslotprogramma een motorrijtuig bestuurt waarvoor een rijbewijsplicht geldt (met uitzondering van een bromfiets): a. dat niet is voorzien van een alcoholslot dat is gekoppeld aan uw naam en het kenteken van uw auto. b. waarin een alcoholslot is ingebouwd waarvan door de politie geconstateerd wordt dat dit niet functioneert. c. waarin een alcoholslot is ingebouwd, maar waarvan het kenteken niet in het kader van het alcoholslotprogramma aan de bestuurder is gekoppeld. d. waarbij door de politie een proces-verbaal is opgemaakt waaruit op basis van hun constatering of op basis van een bekentenis van de bestuurder of getuigenverklaring(en) blijkt dat een ander dan de bestuurder heeft geblazen in het alcoholslot. e. er bij u tijdens het alcoholslotprogramma bij een staandehouding door de politie een adem- en of bloedalcoholgehalte is geconstateerd dat hoger is dan 0,2. f. als u tijdens het alcoholslotprogramma bij een staandehouding door de politie heeft geweigerd om uw medewerking te verlenen aan een adem- of bloedalcoholonderzoek. g. er tijdens het alcoholslotprogramma een rijontzegging van kracht is geworden. - uw rijbewijs van rechtswege ongeldig is geworden. - als er een aantekening op uw rijbewijs is gemaakt, omdat u eerst moet aantonen dat u beschikt over de rijvaardigheid en de lichamelijke en geestelijke geschiktheid die is vereist voor het besturen van een motorrijtuig; - tijdens het alcoholslotprogramma 15

16 Niet deelnemen: vier of meer foutieve hertesten zijn geregistreerd, hetzij wegens het niet uitvoeren van één of meer hertesten, hetzij omdat door het alcoholslot bij één of meer hertesten een ademalcoholgehalte is gemeten hoger dan 0,2 ; - u de meting van het alcoholslot heeft omzeild; - als er tijdens het alcoholslotprogramma een uitbouw van het alcoholslot heeft plaats-gevonden zonder dat een ander alcoholslot is ingebouwd; - als er tijdens de duur van het alcoholslotprogramma is geconstateerd dat: a. de bij de installatie aangebrachte verzegeling van de behuizing van het alcoholslot of van de bedrading van het alcoholslot is verbroken. b. een overbrugging is aangebracht waardoor het alcoholslot geheel of gedeeltelijk buiten werking is gesteld. c. de software van het alcoholslot zodanig is aangepast of omzeild dat het motorrijtuig kan worden gestart zonder het afleggen van een initieel ademmonster. d. er kan worden gereden zonder dat periodiek een hertest moet worden afgelegd. e. als er tijdens het alcoholslotprogramma is gebleken dat voor de tweede keer bedrading is onderbroken of beschadigd, de behuizing van het alcoholslot is beschadigd. f. ongeautoriseerd een andere handset is geïnstalleerd of onregelmatigheden zijn geconstateerd bij de aansluitpunten tussen de vaste eenheid en de handset of de aansluitpunten tussen de vaste eenheid en de uitleesapplicatie. 4. Niet deelnemen: Als u niet wilt deelnemen aan het alcoholslotprogramma moet u met twee zaken rekening houden: a) De kosten voor het opleggen van het alcoholslotprogramma moet u toch betalen Ook als u besluit niet deel te nemen aan het alcoholslot programma dient u de kosten voor het opleggen van het alcoholslotprogramma zelf te betalen. Deze kosten moeten binnen vijf weken na dagtekening van het besluit door het CBR zijn ontvangen. Als u deze kosten niet tijdig betaalt, worden deze bij u geïncasseerd door een incassobureau. De extra kosten die aan deze incasso zijn verbonden komen voor uw rekening. Voor informatie over de tarieven kunt u terecht op 16

17 Niet deelnemen: b) U mag geen motorvoertuig besturen waarvoor een rijbewijsplicht geldt (met uitzondering van het rijbewijs AM) Uw huidige rijbewijs is ongeldig verklaard door het CBR. Het CBR heeft een aantekening in het rijbewijzenregister geplaatst, waaruit blijkt dat u alleen een nieuw rijbewijs kunt aanvragen als u alsnog deelneemt aan het alcoholslotprogramma. Na vijf jaar is het aan het CBR om te beoordelen of het alcoholslotprogramma voor u een voorwaarde is voor het opnieuw verkrijgen van een rijbewijs. Het alcoholslotprogramma geldt niet voor het rijbewijs van de categorie AM. U kunt een nieuw rijbewijs voor de categorie AM aanvragen zonder deel te nemen aan het alcoholslotprogramma. 5. met een strafrechtelijke Het opleggen van het alcoholslotprogramma is een bestuursrechtelijke maatregel. Deze maatregel is bedoeld om de verkeersveiligheid te bevorderen. Naast het opleggen van het alcoholslotprogramma kan voor dezelfde overtreding ook een strafrechtelijke worden gestart. De bestuursrechtelijke maatregel staat los van de strafrechtelijke afhandeling van uw overtreding(en) waarbij alcohol in het spel is. Toch kan er op bepaalde momenten sprake zijn van samenloop tussen beide s. In de strafrechtelijke kunnen straffen worden opgelegd die van invloed zijn op het alcoholslotprogramma. Het gaat dan om het opleggen van een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid en het rijbewijs wordt van rechtswege ongeldig. Onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid Optie 1. U neemt nog niet deel aan het alcoholslotprogramma. De strafrechter heeft u een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid opgelegd. U kunt niet aan het alcoholslotprogramma deelnemen als de strafrechter een onvoor waardelijke ontzegging aan u heeft opgelegd. U kunt pas deelnemen aan het alcoholslotprogramma als deze ontzegging is beëindigd. 17

18 Niet deelnemen: Optie 2. Tijdens uw deelname aan het alcoholslotprogramma wordt er door de strafrechter een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid aan u opgelegd. Als er gedurende het volgen van het alcoholslotprogramma een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid aan u wordt opgelegd, mag u niet meer aan het programma deelnemen. Het aan u afgegeven rijbewijs voor de categorie B of BE met codering 103 rijden met een alcoholslot wordt dan direct ongeldig verklaard. Na afloop van de strafrechtelijke ontzegging moet u geheel opnieuw aan het alcoholslotprogramma deelnemen. Dit betekent dat u de totale uitvoeringskosten en de totale kosten in verband met de inbouw/onderhoud/uitleeskosten van het alcoholslot opnieuw moet betalen. De opleggingskosten hoeven niet opnieuw betaald te worden. Daarnaast moet u opnieuw deelnemen aan het alcoholslotprogramma én de standaard periode van twee jaar voor het alcoholslot vangt opnieuw aan. Er vindt dus geen aftrek plaats van eerder betaalde kosten en/of de tijdsduur dat er reeds met een alcoholslot is gereden. N.B. Als u verwacht dat er een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid aan u zal worden opgelegd, moet u zelf een inschatting maken of het zinvol is om reeds aan het alcoholprogramma deel te nemen. Wij kunnen u geen informatie verstrekken ten aanzien van het verloop van de strafrechtelijke en/of eventuele te verwachten straffen. Voor vragen hierover moet u zich richten tot het Openbaar Ministerie. Van rechtswege ongeldigverklaring van het rijbewijs (puntenrijbewijs) Sinds 1 juni 2011 is de recidiveregeling ingevoerd. Dit houdt in dat wanneer iemand binnen vijf jaar twee keer door de strafrechter wordt veroordeeld voor het rijden onder invloed van alcohol, deze persoon het rijbewijs kwijt is en niet meer mag rijden. Het rijbewijs wordt dan van rechtswege ongeldig. Bij de tweede overtreding moet het promillage hoger dan 1,3 zijn. U moet in dit geval opnieuw rijexamen doen om weer een rijbewijs te verkrijgen. Optie 1. U hebt wel een alcoholslotprogramma opgelegd gekregen, maar u neemt nog niet deel aan het alcoholslotprogramma. In het kader van de strafrechtelijke wordt uw rijbewijs van rechtswege ongeldig. 18

19 Niet deelnemen: U kunt in het bezit komen van een nieuw rijbewijs door opnieuw theorie- en praktijkexamen af te leggen. Als u naast rijbewijscategorie B (en AM) ook nog in het bezit was van andere rijbewijscategorieën, dan heeft u twee keuzes: a) Er wordt theorie- en praktijk examen gedaan voor de zwaarste categorie waarvoor het oorspronkelijke rijbewijs geldig was. In dit geval zullen wij uw theorie- en praktijkexamen beoordelen en vastleggen of u geslaagd bent. Deze gegevens worden vervolgens opgeslagen in het rijbewijzenregister. U kunt daarna deze gegevens gebruiken om een nieuw rijbewijs B of BE met code 103 rijden met een alcoholslot aan te vragen, inclusief categorie AM. Alle andere categorieën waarvoor u geslaagd bent, kunnen op dat moment nog niet worden toegevoegd op uw rijbewijs, omdat u vanwege het alcoholslotprogramma alleen geschikt bent bevonden voor het besturen van een personenauto. Pas als u het alcoholslotprogramma met goed gevolg heeft afgelegd, kunt u uw rijbewijs B of BE met code 103 inleveren en een rijbewijs zonder deze beperking aanvragen. Dit rijbewijs zal dan worden afgegeven voor alle categorieën waarvoor u succesvol examen heeft afgelegd. b) Het theorie- en praktijkexamen wordt beperkt tot alleen categorie B of BE. In dit geval zullen wij uw theorie- en praktijkexamen voor categorie B of BE beoordelen en vastleggen of u geslaagd bent. Deze gegevens worden vervolgens opgeslagen in het rijbewijzenregister. U kunt daarna deze gegevens gebruiken om een nieuw rijbewijs B of BE met code 103 rijden met een alcoholslot aan te vragen, inclusief categorie AM. Pas nadat u met goed gevolg het alcoholslotprogramma heeft afgelegd, kunt u een rijbewijs zonder deze beperking aanvragen. Wilt u dan weer beschikken over een rijbewijs met meer categorieën dan alleen B of BE en AM, dan zult u voor die extra categorieën alsnog een succesvol examen moeten afleggen. 19

20 Niet deelnemen: Optie 2. Tijdens uw deelname aan het alcoholslotprogramma wordt uw rijbewijs in het kader van de strafrechtelijke van rechtswege ongeldig. Als uw rijbewijs tijdens het volgen van het alcohol slotprogramma van rechtswege ongeldig wordt, mag u niet meer aan het programma deelnemen. Het aan u afgegeven rijbewijs voor de categorie B of BE met code 103 rijden met een alcoholslot wordt dan direct ongeldig. U kunt weer opnieuw in het bezit komen van een rijbewijs voor de categorie B of BE met code 103 door opnieuw theorie- en praktijk examen af te leggen bij het CBR. Als u naast rijbewijscategorie B of BE (en AM) ook nog in het bezit was van andere rijbewijscategorieën, moet u de keuze maken zoals deze bij optie 1 is weergegeven. Houd u er rekening mee dat bij een nieuwe afgifte van een rijbewijs voor de categorie B of BE met code 103 u opnieuw begint aan het alcoholslotprogramma. Dit betekent dat u de totale uitvoeringskosten en de totale kosten in verband met de inbouw/onderhoud/uitleeskosten van het alcoholslot opnieuw moet betalen. De opleggingskosten hoeven niet opnieuw betaald te worden. Daarnaast moet u opnieuw deelnemen aan het alcoholslotprogramma én de standaardperiode voor het alcoholslot zal opnieuw aanvangen. Er vindt dus geen aftrek plaats van eerder betaalde kosten en/of de tijdsduur dat er reeds met een alcoholslot is gereden. N.B. Als u verwacht dat uw rijbewijs van rechtswege ongeldig wordt, moet u zelf een inschatting maken of het zinvol is om reeds aan het alcoholprogramma deel te nemen. Wij kunnen u geen informatie verstrekken ten aanzien van het verloop van de strafrechtelijke en/of eventuele te verwachten straffen. Voor vragen hierover moet u zich richten tot het Openbaar Ministerie. : Wilt u meer weten, neem dan contact op met onze Klantenservice telefoon Deze folder is een uitgave van het CBR. Hoewel de inhoud met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen aan deze folder geen rechten worden ontleend. rijgesd

Alcoholslotprogramma. Informatie over het

Alcoholslotprogramma. Informatie over het Informatie over het Alcoholslotprogramma De divisie Rijgeschiktheid van het CBR heeft een alcoholslotprogramma aan u opgelegd. Met deze maatregel kunt u mobiel blijven en leert u tegelijkertijd alcohol

Nadere informatie

Informatie over het Alcoholslotprogramma

Informatie over het Alcoholslotprogramma Informatie over het Alcoholslotprogramma De divisie Rijgeschiktheid van het CBR heeft een alcoholslotprogramma aan u opgelegd. Met deze maatregel kunt u mobiel blijven en leert u tegelijkertijd alcohol

Nadere informatie

Alcoholslotprogramma. Informatie over het

Alcoholslotprogramma. Informatie over het Informatie over het Alcoholslotprogramma Het CBR heeft een alcoholslotprogramma aan u opgelegd. Met deze maatregel kunt u mobiel blijven en leert u tegelijkertijd alcohol en verkeer te scheiden. Het alcoholslot

Nadere informatie

Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA)

Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA) Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA) U bent aangehouden omdat u reed onder invloed van alcohol. Het kan ook zijn dat u hebt geweigerd mee te werken aan een bloed- of adem onderzoek. Mogelijk bent

Nadere informatie

Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (LEMA)

Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (LEMA) Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (LEMA) U bent aangehouden omdat u reed onder invloed van alcohol. Om ervoor te zorgen dat u niet nog eens deelneemt aan het wegverkeer onder invloed van alcohol

Nadere informatie

Onderzoek naar de rijvaardigheid

Onderzoek naar de rijvaardigheid naar de rijvaardigheid en plichten in de vorderingsprocedure U hebt op een risicovolle manier aan het verkeer deelgenomen. Dit heeft de politie aan ons gemeld. Het CBR vermoedt daarom dat u onvoldoende

Nadere informatie

BESLUIT OM EEN EDUCATIEVE MAATREGEL ALCOHOL EN VERKEER (EMA) OP TE LEGGEN

BESLUIT OM EEN EDUCATIEVE MAATREGEL ALCOHOL EN VERKEER (EMA) OP TE LEGGEN Datum 1 mei 2014 Nummer 0000000000 Onderwerp Vorderingsprocedure volgens de artikelen 130-134a Wegenverkeerswet 1994 BESLUIT OM EEN EDUCATIEVE MAATREGEL ALCOHOL EN VERKEER (EMA) OP TE LEGGEN De heer ,

Nadere informatie

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen te Rijswijk gegrond.

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen te Rijswijk gegrond. Rapport Over de handelwijze van het CBR in een situatie waarin de beperkte geldigheid van een rijbewijs vervalt kort nadat een alcoholslotprogramma is opgelegd Oordeel Op basis van het onderzoek vindt

Nadere informatie

AANTEKENEN. 24 augustus 2012

AANTEKENEN. 24 augustus 2012 AANTEKENEN Divisíe Rijgeschihheid Sir!íinston Churchilllaqn 297 Postbus 3orz zzso CA Rijswijk ZH Tel ogoo ozro www-cbr.nl Dossiernuntmer 24 augustus 2012 Onderwerp: onderzoek geschiktheid Geachte hee U

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Wijziging Wegenverkeerswet in verband met het alcoholslotprogramma

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Wijziging Wegenverkeerswet in verband met het alcoholslotprogramma POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Reglement rijbewijzen wordt als volgt gewijzigd:

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Reglement rijbewijzen wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de aanpassing van de vorderingsprocedure en de invoering van het alcoholslotprogramma Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 777 Besluit van 8 november 2010 tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de aanpassing van de vorderingsprocedure en de invoering

Nadere informatie

Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1

Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1 Aan de Minister van Justitie, Dr. E.M.H. Hirsch Ballin d.t.v. mr. J. Bindradan Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG datum 3 juli 2008 contactpersoon R.C. Hartendorp doorkiesnummer 070-361 9788 faxnummer 070-361

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Aanwijzing (doen) besturen tijdens ontzegging e.d. (art.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Aanwijzing (doen) besturen tijdens ontzegging e.d. (art. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9414 31 mei 2011 Aanwijzing (doen) besturen tijdens ontzegging e.d. (art. 9 WVW 1994) Categorie: Opsporing, vervolging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 896 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de aanpassing van de vorderingsprocedure en de invoering van het alcoholslotprogramma

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 433 Wet van 24 oktober 2008 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

Nadere informatie

In artikel 28 vervalt onderdeel e en wordt onderdeel f verletterd tot onderdeel e.

In artikel 28 vervalt onderdeel e en wordt onderdeel f verletterd tot onderdeel e. Besluit van tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de vervanging van het papieren militaire bewijs van rijvaardigheid door een registratie, en enkele andere wijzigingen Op de voordracht

Nadere informatie

Examen doen voor de brommobiel

Examen doen voor de brommobiel Examen doen voor de brommobiel Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Voor het rijbewijs voor de brommobiel moet u slagen voor een theorie- en een praktijkexamen. Deze examens zijn ingevoerd

Nadere informatie

1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel)

1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel) 1. WETTEN 9 1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel) Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artikel 1 [Definities] 1 In deze wet wordt verstaan onder: Onze Minister: Onze

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 896 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de aanpassing van de vorderingsprocedure en de invoering van het alcoholslotprogramma

Nadere informatie

Examen doen voor de brommobiel

Examen doen voor de brommobiel Examen doen voor de brommobiel Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Voor het rijbewijs voor de brommobiel moet u slagen voor een theorie- en een praktijkexamen. Deze examens zijn ingevoerd

Nadere informatie

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Inhoud Aanleiding en doel van de derde rijbewijsrichtlijn Regelgeving Veranderingen in de rijbewijscategorieën Bijzonderheden Aanleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 324 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een puntenstelsel rijbewijzen Nr. 13 VOORSTEL VAN WET ZOALS HET LUIDT

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 830 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs BE

Nieuwe regels voor het rijbewijs BE Nieuwe regels voor het rijbewijs BE Voor bestuurders van een personenauto met een oplegger of middenasaanhangwagen met een gewicht van meer dan 3500 kg Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor het besturen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

NR. U J Rua -*rrr. KOPIE ww^.'^jt^r ' VERW,

NR. U J Rua -*rrr. KOPIE ww^.'^jt^r ' VERW, Ministerie van Verkeer en Waterstaat > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA DEN HAAG GRIFFIE EERSTE KAMER NR. U654 7 J

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs B. Voor bestuurders van een personenauto

Nieuwe regels voor het rijbewijs B. Voor bestuurders van een personenauto Nieuwe regels voor het rijbewijs B Voor bestuurders van een personenauto Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor het besturen van een personenauto? Dan moet u rekening houden met nieuwe regels. Deze

Nadere informatie

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Inhoud Aanleiding en doel van de derde rijbewijsrichtlijn Regelgeving Veranderingen in de rijbewijscategorieën Bijzonderheden Aanleiding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2013:3697

ECLI:NL:RBMNE:2013:3697 ECLI:NL:RBMNE:2013:3697 Instantie Datum uitspraak 09-09-2013 Datum publicatie 12-09-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland AWB-13_3923 Bestuursrecht

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Reglement rijbewijzen wordt als volgt gewijzigd: Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Reglement rijbewijzen wordt als volgt gewijzigd: Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd: Besluit van houdende wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de invoering van een recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten en een enkele wijziging van technische aard Op de voordracht

Nadere informatie

Met een handicap veilig achter het stuur

Met een handicap veilig achter het stuur Met een handicap veilig achter het stuur Een rijbewijs betekent mobiliteit en vooral zelfstandigheid. Maar wat als u afhankelijk bent van een rolstoel? Of een arm of been niet goed kunt gebruiken? Kunt

Nadere informatie

Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid

Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid Versie: 1.0 (definitief) Datum: 5 december 2012 Inhoud 1. Proces tot 19 januari 2013... 3 2. Proces na 19 januari 2013... 3 3. Omvang doelgroep / aantallen aanvragen...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20015 8 november 2011 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 31 oktober 2011, nr. IENM/BSK-IENM/BSK-2011/145875,

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs D. Voor bestuurders van een bus voor meer dan 8 personen

Nieuwe regels voor het rijbewijs D. Voor bestuurders van een bus voor meer dan 8 personen Nieuwe regels voor het rijbewijs D Voor bestuurders van een bus voor meer dan 8 personen Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor het besturen van een bus voor meer dan 8 personen? Of beschikt u al over

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden 2toDrive (begeleid rijden) Algemeen Wat is 2toDrive? 2toDrive is een experiment waarbij een 17-jarige onder begeleiding van een coach rijervaring opdoet. Jongeren en beginnende

Nadere informatie

Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn

Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn Waarom is er een nieuwe Europese rijbewijs richtlijn opgesteld? De huidige (tweede) Europese rijbewijsrichtlijn is in de afgelopen jaren vaak aangepast. Daarom is

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs C. Voor bestuurders van een vrachtauto

Nieuwe regels voor het rijbewijs C. Voor bestuurders van een vrachtauto Nieuwe regels voor het rijbewijs C Voor bestuurders van een vrachtauto Wilt u binnenkort uw rijbewijs gaan halen voor het besturen van een vrachtauto? Of beschikt u al over een rijbewijs C? Dan moet u

Nadere informatie

tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de doorberekening van de kosten van het onderzoek in het kader van de vorderingsprocedure

tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de doorberekening van de kosten van het onderzoek in het kader van de vorderingsprocedure Besluit van O N T W E R P tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de doorberekening van de kosten van het onderzoek in het kader van de vorderingsprocedure Op de voordracht van Onze

Nadere informatie

2) Ik heb geen rijbewijs en ik wil graag met de tractor rijden. Wat moet ik doen?

2) Ik heb geen rijbewijs en ik wil graag met de tractor rijden. Wat moet ik doen? December, 2014 Vraag en antwoord Deze vragen en antwoorden geven de nodige uitleg over de invoering van het T-rijbewijs. De afkorting LBT staat voor land- en bosbouwtrekker en MMBS is een afkorting voor

Nadere informatie

Het alcoholslotprogramma

Het alcoholslotprogramma Masterscriptie Het alcoholslotprogramma Blazen in bestuur of straf? Anka Kartal/Knol #10007628 publiekrecht: strafrecht aantal EC: 12 begeleider: dr. mr. A. van Verseveld juli 2015 Voorwoord Deze scriptie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 239 24 112 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (wijziging van de regelingen van de invordering en inhouding van rijbewijzen en de bijkomende

Nadere informatie

B In 3.2.1.2. wordt in de aanhef "de categorie B" vervangen door: de categorieën B en T.

B In 3.2.1.2. wordt in de aanhef de categorie B vervangen door: de categorieën B en T. Concept Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van..., nr. PM, tot wijziging van enkele ministeriële regelingen in verband met de invoering van de rijbewijsplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 830 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn

Nadere informatie

Vier keer gezakt... dan een onderzoek rijvaardigheid

Vier keer gezakt... dan een onderzoek rijvaardigheid Vier keer gezakt... dan een onderzoek rijvaardigheid Niet iedereen slaagt in één keer voor het rijexamen. Sterker nog, ruim de helft van de kandidaten heeft één of meer herkansingen nodig om het examen

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Reglement rijbewijzen wordt als volgt gewijzigd:

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Reglement rijbewijzen wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de aanpassing van beslistermijnen naar aanleiding van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen en een enkele andere wijziging

Nadere informatie

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar (zie Achtergrond, onder 1. en 2.).

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar (zie Achtergrond, onder 1. en 2.). Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Dienst Wegverkeer (verder ook: RDW) hem na een periode van meer dan zeven jaar heeft aangesproken op het feit dat hij niet over een geldige APK voor zijn

Nadere informatie

CBR en rijgeschiktheid

CBR en rijgeschiktheid CBR en rijgeschiktheid Helmut van der Smitte Deskundige Praktische Rijgeschiktheid Breda, 5 februari 2015 Onderwerpen 1. Het CBR kerntaken 2. Rijgeschiktheid mobiliteit: wet- en regelgeving en praktische

Nadere informatie

4. Het CBR wees het verzoek om een betalingsregeling op 6 juni 2008 af. Het CBR stelde:

4. Het CBR wees het verzoek om een betalingsregeling op 6 juni 2008 af. Het CBR stelde: Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (verder: CBR) zijn verzoek om een betalingsregeling te treffen heeft afgewezen en daarvoor geen motivering heeft

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Nieuwe regels voor het rijbewijs Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor een of meerdere categorieën? Of beschikt u al over een

Nadere informatie

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over het CBR te Rijswijk gegrond.

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over het CBR te Rijswijk gegrond. Rapport Een onderzoek naar de handelwijze van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) in verband met het aanhouden van een beslissing over het opleggen van een maatregel. Oordeel Op basis van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 324 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een puntenstelsel rijbewijzen Nr. 2 VOORSTEL VN WET Wij eatrix, bij

Nadere informatie

Vraag en antwoord T-rijwijs

Vraag en antwoord T-rijwijs Vraag en antwoord T-rijwijs Deze vragen en antwoorden geven de nodige uitleg over de invoering van het T-rijbewijs. De afkorting LBT staat voor land- en bosbouwtrekker en MMBS is een afkorting voor motorrijtuig

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) te Rijswijk. Datum: 31 december 2013

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) te Rijswijk. Datum: 31 december 2013 Rapport Rapport betreffende een klacht over het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) te Rijswijk. Datum: 31 december 2013 Rapportnummer: 2013/219 2 Wat is er gebeurd? De heer G. heeft een alcoholslot

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2013:CA2422

ECLI:NL:RBMNE:2013:CA2422 ECLI:NL:RBMNE:2013:CA2422 Instantie Datum uitspraak 05-06-2013 Datum publicatie 07-06-2013 Zaaknummer UTR 12/3563 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland

Nadere informatie

INFOTEKST RIJVERBOD EN HERSTELPROEVEN

INFOTEKST RIJVERBOD EN HERSTELPROEVEN INFOTEKST RIJVERBOD EN HERSTELPROEVEN Indien de rechtbank u veroordeelt tot een rijverbod, wil dat zeggen dat u gedurende een bepaalde periode niet zal mogen rijden met (bepaalde) motorvoertuigen. Rijdt

Nadere informatie

Examen doen voor de brommobiel

Examen doen voor de brommobiel Examen doen voor de brommobiel Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Vanaf 1 maart 2010 moet u voor het halen van rijbewijs voor de brommobiel een theorie- en een praktijkexamen afleggen.

Nadere informatie

Op de vragen van het lid Slob over de procedures en kosten bij verlenging van rijbewijzen, kan ik u als volgt antwoorden.

Op de vragen van het lid Slob over de procedures en kosten bij verlenging van rijbewijzen, kan ik u als volgt antwoorden. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Nieuwe regels voor het rijbewijs Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor een of meerdere categorieën? Of beschikt u al over een

Nadere informatie

Vraag en antwoord. Algemeen

Vraag en antwoord. Algemeen T-rijbewijs Rijd je wel eens op een trekker of motorrijtuig met beperkte snelheid? Let dan op: in Nederland is per 1 juli 2015 het trekkerrijbewijs ingevoerd. Vanaf dan moet iedere bestuurder van een landbouwof

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 259 Wet van 4 juni 2010 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de aanpassing van de Vorderingsprocedure en de invoering van

Nadere informatie

Evaluatie alcoholslotprogramma

Evaluatie alcoholslotprogramma Evaluatie alcoholslotprogramma Hoofdrapport (fase 3) Datum 19 november 2014 Status Definitief Evaluatie alcoholslotprogramma Hoofdrapport (fase 3) 19 november 2014 Inhoud Samenvatting en conclusie 6

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2012:BW3309

ECLI:NL:RBHAA:2012:BW3309 ECLI:NL:RBHAA:2012:BW3309 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 19-04-2012 Datum publicatie 19-04-2012 Zaaknummer 12/1349 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Voorlopige

Nadere informatie

Juli 2015. Vraag en antwoord

Juli 2015. Vraag en antwoord Juli 2015 Vraag en antwoord Deze vragen en antwoorden geven de nodige uitleg over de invoering van het T-rijbewijs. De afkorting LBT staat voor land- en bosbouwtrekker en MMBS is een afkorting voor motorrijtuig

Nadere informatie

Examen doen voor het bromfietsrijbewijs. Informatie over het theorie- en het praktijkexamen

Examen doen voor het bromfietsrijbewijs. Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Examen doen voor het bromfietsrijbewijs Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Voor het bromfietsrijbewijs moet u theorie-examen en praktijkexamen doen. test of u beschikt over voldoende verkeersinzicht

Nadere informatie

Evaluatie alcoholslotprogramma

Evaluatie alcoholslotprogramma Evaluatie alcoholslotprogramma Tussentijdse resultaten en aanbevelingen Hoofdrapport Datum 28 mei 2013 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Onder vernummering van het negende lid van artikel 5 tot tiende lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

Onder vernummering van het negende lid van artikel 5 tot tiende lid wordt een lid ingevoegd, luidende: Versie Internetconsultatie februari 2017 Besluit van tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden, en een enkele andere wijziging Op de voordracht

Nadere informatie

het rijbewijs en de rij-examens. De meeste veranderingen

het rijbewijs en de rij-examens. De meeste veranderingen c Met ingang van 1 juni 1996 veranderen er regels rondom het rijbewijs en de rij-examens. De meeste veranderingen hebben te maken met het halen van een rijbewijs. Nieuw is bijvoorbeeld dat per voertuigcategorie

Nadere informatie

Ontheffing autogordel

Ontheffing autogordel Ontheffing autogordel U wilt voor het dragen van een autogordel. Het CBR beoordeelt deze aanvragen altijd kritisch. Dit doen we omdat het veiliger is om een autogordel te dragen. Daarom raden we altijd

Nadere informatie

Tussenuitspraak met toepassing van artikel 8:51d van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op het hoger beroep van:

Tussenuitspraak met toepassing van artikel 8:51d van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op het hoger beroep van: ECLI:NL:RVS:2017:966 Instantie Raad van State Datum uitspraak 12-04-2017 Datum publicatie 12-04-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201604352/1/A1 Bestuursrecht Tussenuitspraak

Nadere informatie

f)verheid.ni Wegenverkeerswet BWBR wetten.nl - Regeling pagina 1 van 1

f)verheid.ni Wegenverkeerswet BWBR wetten.nl - Regeling pagina 1 van 1 De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden f)verheid.ni Artikel 170 1 Tot de bevoegdheid van burgemeester en wethouders tot oplegging van een last onder bestuursdwang als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/242

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/242 Rapport Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/242 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, regio Zuid te Eindhoven hem niet heeft geïnformeerd over het positieve

Nadere informatie

Examen doen voor de brommobiel

Examen doen voor de brommobiel Examen doen voor de brommobiel Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Vanaf 1 maart 2010 moet u voor het halen van het rijbewijs voor de brommobiel een theorie- en een praktijkexamen afleggen.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 112 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (wijziging van de regelingen van de invordering en inhouding van rijbewijzen en de bijkomende straf

Nadere informatie

Ontheffing autogordel medische gronden

Ontheffing autogordel medische gronden Aanvraagformulier: Ontheffing autogordel medische gronden Verzoek om ontheffing van de draagplicht autogordel op medische gronden. Indien u ontheffing vraagt in verband met medische redenen moet u, gelet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rijschool Voordelig Sonja

Algemene voorwaarden Rijschool Voordelig Sonja Algemene voorwaarden Rijschool Voordelig Sonja Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Verplichtingen van de rijschool Verplichtingen van de leerling Betaling

Nadere informatie

videosurveillance minder doden en gewonden

videosurveillance minder doden en gewonden videosurveillance Een groep automobilisten en motorrijders rijdt véél te hard op de Nederlandse wegen. Daar blijft het vaak niet bij. Ze maken zich vaak ook schuldig aan bumperkleven, agressief rijden,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34923 22 juni 2017 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 21 juni 2017, nr. IENM/BSK-2017/143103,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 477 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een bromfietsrijbewijs Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Gemoedsbezwaarden in het verkeer. handleiding voor de aanvraag van een vrijstelling wegens gemoedsbezwaren

Gemoedsbezwaarden in het verkeer. handleiding voor de aanvraag van een vrijstelling wegens gemoedsbezwaren Gemoedsbezwaarden in het verkeer handleiding voor de aanvraag van een vrijstelling wegens gemoedsbezwaren Wat schrijft de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen voor? Wie in het verkeer met een

Nadere informatie

Evaluatie alcoholslotprogramma

Evaluatie alcoholslotprogramma Evaluatie alcoholslotprogramma Tussentijdse resultaten en aanbevelingen Bijlagenrapport Datum 28 mei 2013 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Tellerstanden 2014 1

Tellerstanden 2014 1 Tellerstanden 2014 1 2 RDW NAP - Tellerstanden Inhoud Nieuwe wetgeving Welke oordelen geeft de RDW aan tellerstanden? Wat zijn de verplichte registratiemomenten? Waar voer ik een tellerstand in? Welke

Nadere informatie

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens.

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens. EXAMENREGLEMENT Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Beroepscommissie een door het Bestuur benoemde commissie, bestaande uit drie ter zake deskundige onafhankelijke leden,

Nadere informatie

Inhoud presentatie. Procedure CBR. Kerntaken CBR. Diabetes mellitus en het rijbewijs. Eigen Verklaring

Inhoud presentatie. Procedure CBR. Kerntaken CBR. Diabetes mellitus en het rijbewijs. Eigen Verklaring Inhoud presentatie Diabetes mellitus en het rijbewijs Kerntaken CBR Procedure aanvraag rijbewijs Vorderingsprocedure Regeling eisen geschiktheid 2000 in het bijzonder art 5.2 DM Rol diabetesverpleegkundige

Nadere informatie

Het besturen van een voertuig na een TIA of beroerte

Het besturen van een voertuig na een TIA of beroerte Het besturen van een voertuig na een TIA of beroerte Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Neurologie februari 2012 pavo 0594 Inleiding U heeft een TIA of een beroerte gehad. Waarschijnlijk wilt u weer

Nadere informatie

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden Concept ten behoeve van internetconsultatie juni 2016 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden Allen, die deze zullen zien of horen lezen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijschool Simon Timmermans.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijschool Simon Timmermans. ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijschool Simon Timmermans. per 1 januari 2013. Voor u ligt de algemene voorwaarden Rijschool Simon Timmermans. Deze zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan

Nadere informatie

Evaluatie Recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten. Managementsamenvatting

Evaluatie Recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten. Managementsamenvatting Evaluatie Recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten Managementsamenvatting Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl Opdrachtgever:

Nadere informatie

Rijvaardigheid met of na een hersentumor

Rijvaardigheid met of na een hersentumor Rijvaardigheid met of na een hersentumor Inleiding Een aandoening aan de hersenen kan gevolgen hebben voor uw rijvaardigheid. Deze folder is bestemd voor patiënten die een hersentumor hebben (gehad) en

Nadere informatie

Autorijden. na een ziekte of met een handicap

Autorijden. na een ziekte of met een handicap Autorijden na een ziekte of met een handicap Deze folder is bestemd voor revalidanten (en hun familie) die meer willen weten over het zelf weer gaan autorijden na een ziekte of met een handicap. Is mijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 324 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een puntenstelsel rijbewijzen Nr. 17 WIJZIGINGEN VOORGESTELD DOOR

Nadere informatie

Theorie Lesmateriaal (boeken) 22,50 Theorie examen CBR 40,- Online theoriecursus

Theorie Lesmateriaal (boeken) 22,50 Theorie examen CBR 40,- Online theoriecursus Bromfiets opleidingen Bromfiets opleidingen Prijzen Theorie Lesmateriaal (boeken) 22,50 Theorie examen CBR 40,- Online theorie cursus 35,- Praktijk Rijles (per uur) 44,- Rijles (per 1½ uur) 66,- Praktijk

Nadere informatie

Het rijbewijs voor motor en motorscooter. Het rijbewijs voor motor en motorscooter maart 2011 1

Het rijbewijs voor motor en motorscooter. Het rijbewijs voor motor en motorscooter maart 2011 1 Het rijbewijs voor motor en motorscooter Motorrijden is populair bij jong en oud. Als motorrijder bent u wel kwetsbaar. Daarom heeft Europa een strenge wetgeving voor het motorrijbewijs. Wat u moet doen

Nadere informatie

Vragen omtrent de nieuwe reglementering

Vragen omtrent de nieuwe reglementering Vragen omtrent de nieuwe reglementering Overgangsbepalingen motorrijbewijs A beperkt wordt gelijkgesteld aan categorie A2 1. Ik ben in het bezit van een rijbewijs A beperkt. Mag ik ook na 30/04/2013 voertuigen

Nadere informatie

Revalidatie Autorijden

Revalidatie Autorijden Revalidatie Autorijden Inleiding Deze informatie is bestemd voor revalidanten (en familie) die meer willen weten over het zelf weer gaan autorijden na ziekte of handicap. Meer informatie kunt u lezen in

Nadere informatie

Aanhangswagens en caravans trekken

Aanhangswagens en caravans trekken Aanhangswagens en caravans trekken Welk rijbewijs u nodig hebt om een aanhanger of een zware combinatie te trekken is niet altijd duidelijk. Deze folder zet de regels (bevoegdheden) van de rijbewijzen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 457 Besluit van 9 oktober 2014 tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de vervanging van het papieren militaire bewijs van

Nadere informatie

Preadvies van de Adviescommissie Strafrecht (ACS) naar aanleiding van. het voorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1993 in verband met

Preadvies van de Adviescommissie Strafrecht (ACS) naar aanleiding van. het voorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1993 in verband met Preadvies van de Adviescommissie Strafrecht (ACS) naar aanleiding van het voorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1993 in verband met enkele aanpassingen in het alcoholslotprogramma Inleiding Sinds

Nadere informatie