Alcoholslotprogramma. Informatie over het

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alcoholslotprogramma. Informatie over het"

Transcriptie

1 Informatie over het Alcoholslotprogramma De divisie Rijgeschiktheid van het CBR heeft een alcoholslotprogramma aan u opgelegd. Met deze maatregel kunt u mobiel blijven en leert u tegelijkertijd alcohol en verkeer te scheiden. Het alcoholslot zorgt er daarbij voor dat u niet onder invloed van alcohol aan het verkeer kunt deelnemen. 1

2 Niet deelnemen: In deze brochure leest u wat het alcoholslotprogramma inhoudt en wat de spelregels zijn. Zo kunt u lezen wat uw rechten en plichten zijn. Ook vindt u informatie over een eventuele samenloop met de strafrechtelijke afhandeling van uw overtreding waar alcohol in het spel is geweest en de recidiveregeling. Heeft u nog vragen over de vorderings of over het opgelegde alcoholslotprogramma? Dan kunt u ons bellen op telefoonnummer Houd uw dossiernummer bij de hand. U kunt uw vragen ook schriftelijk aan ons stellen door te schrijven naar: CBR, divisie Rijgeschiktheid, Postbus 3012, 2280 GA Rijswijk. Vermeld hierbij altijd het dossiernummer dat in het besluit staat. Wij wijzen u er op dat er sprake kan zijn van een samenloop met het strafrecht. Als de strafrechter een onvoorwaardelijke ontzegging aan u heeft opgelegd, kunt u pas deelnemen aan het alcoholslotprogramma als deze ontzegging is beëindigd. Zorg in dit geval voor tijdige betaling van de eerste factuur van het CBR voor het opleggen van het alcoholslotprogramma. Kosten voor deelname aan het alcoholslotprogramma hoeft u pas te voldoen wanneer u daadwerkelijk kunt en wilt gaan deelnemen. Bezwaar maken U kunt bezwaar maken tegen het besluit tot ongeldigverklaring van uw rijbewijs en het opleggen van het alcoholslotprogramma. Hoe u dat doet, leest u in de kennisgeving bij dat besluit. Let wel: het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Uw rijbewijs blijft ongeldig. De behandeling van een bezwaarschrift kan op basis van de Algemene wet bestuursrecht maximaal tot 12 weken na het bestreden besluit duren. Daarna kan het nog met zes weken verdaagd worden. Het is aan u of u het alcoholslotprogramma opstart in de bezwaar periode. Ook als u het alcoholslot al heeft ingebouwd en u maakt bezwaar, dan bepaalt u zelf of u het alcoholslot ingebouwd laat. De kosten voor het uit- en eventueel later weer inbouwen van het alcoholslot zijn immers voor uw rekening. 2

3 Niet deelnemen: 1. Het alcoholslotprogramma: Algemeen Het alcoholslotprogramma maakt onderdeel uit van de vorderings. De vorderings is een verkeersveiligheidsmaatregel. De divisie Rijgeschiktheid van het CBR voert deze uit namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Met deze vorderings worden bepalingen uit verschillende wetten en regelingen uitgevoerd.* Het doel van het alcoholslotprogramma is om van u een verkeersveiliger bestuurder te maken. Jaarlijks vallen er vele doden en gewonden in het verkeer als gevolg van ongevallen waarbij alcohol in het spel was. Maatregelen, zoals het alcoholslotprogramma, kunnen een bijdrage leveren aan het omlaag brengen van het aantal slachtoffers. Het deelnametraject: een overzicht Naar aanleiding van uw overtreding(en) waarbij alcohol in het spel was, is het vermoeden ontstaan dat u niet voldoet aan de geschiktheidseisen die worden gesteld aan u als rijbewijshouder. U heeft een besluit van het CBR ontvangen waarin uw rijbewijs ongeldig is verklaard (of ongeldig bleef) en waarin aan u een alcoholslotprogramma is opgelegd. Dit betekent dat u alleen door het succesvol volgen van het alcoholslotprogramma op korte termijn weer in het bezit kunt komen van een rijbewijs. Als u meewerkt aan het alcoholslotprogramma krijgt u als u aan alle voorwaarden voldoet de beschikking over een rijbewijs B met code 103 rijden met een alcoholslot **. Overige categorieën die u wellicht had, zijn gedurende het alcoholslotprogramma niet geldig (met uitzondering van de categorie AM). * Het gaat hier om de Wegenverkeerswet 1994 (artikel a), de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid, de Regeling eisen geschiktheid 2000 en het Reglement Rijbewijzen. De inhoud van deze wetgeving kunt u lezen op de website ** Alleen rijden in een motorrijtuig waarin een alcoholslot als bedoeld in artikel 132e, eerste lid, van de Wegen verkeerswet 1994 is ingebouwd en waarvan het kenteken is gekoppeld aan de naam van de rijbewijshouder. 3

4 Niet deelnemen: Wanneer u ervoor kiest niet deel te nemen aan het alcoholslotprogramma, dan kunt u gedurende vijf jaar na het besluit tot ongeldigverklaring van uw rijbewijs en de oplegging van het alcoholslotprogramma, niet in het bezit komen van een geldig rijbewijs. Wel kunt u een rijbewijs aanvragen voor de categorie AM (bromfiets). Het alcoholslotprogramma duurt tenminste twee jaar en start op de dag waarop u een nieuw rijbewijs B met code 103 heeft verkregen. De twee jaar is onderverdeeld in vier periodes van zes maanden. Per periode ontvangt u een factuur van het CBR die u binnen 30 dagen moet betalen. Tijdens elke periode gelden spelregels. Als u op een goede en constructieve manier deelneemt aan het programma en voldoet aan alle voorwaarden en spelregels, dan kunt u na twee jaar weer in het bezit komen van een regulier rijbewijs (zonder code 103). Dat rijbewijs is dan ook weer geldig voor de andere categorieën waarvoor u eerder een rijbewijs had en die niet zijn verlopen tijdens het alcoholslotprogramma. Als tijdens het alcoholslotprogramma blijkt dat u zich niet aan de voorwaarden houdt, wordt een besluit genomen tot ongeldigverklaring van uw rijbewijs B met code 103 rijden met een alcoholslot. U kunt dan alleen weer in het bezit van een nieuw rijbewijs komen als u binnen vijf jaar na dat besluit alsnog deelneemt aan het alcoholslotprogramma of nadat de vijf jaar verstreken zijn, door het indienen van een Eigen verklaring bij het CBR. Het alcoholslotprogramma kent ook spelregels. Als u zich daar niet aan houdt dan kan het CBR een verlenging van het alcoholslotprogramma van zes maanden opleggen. Als tijdens een verlenging blijkt dat u zich weer niet aan de spelregels kunt houden, kan het alcoholslotprogramma telkens met zes maanden verlengd worden. 4

5 Niet deelnemen: Wat is een alcoholslot? Het alcoholslot is een startonderbreker die ingebouwd wordt in de auto van een automobilist aan wie het alcoholslotprogramma is opgelegd. De bestuurder moet voor het starten blazen (starttest). Het slot meet vervolgens de hoeveelheid alcohol in de adem. Het alcoholslot zorgt dat de auto niet start als de bestuurder te veel alcohol heeft gedronken. Is de geblazen hoeveelheid alcohol onder de vastgestelde ondergrenswaarde van 0,2 (88 ug/l), dan kan de auto worden gestart. Dit betekent dat een bestuurder alleen nuchter of met een zeer kleine hoeveelheid alcohol de auto kan starten. Is het alcoholpromillage hoger dan de vastgestelde ondergrenswaarde, zal de auto niet starten. Na de start vraagt het apparaat op een aantal willekeurige momenten tijdens de rit om een herhaling van de blaastest. Hiervoor gelden spelregels. Deelnemen: de eerste stappen Als u ervoor kiest om aan het alcoholslotprogramma mee te werken, dan moet u om een rijbewijs voor de categorie B met de code 103 te verkrijgen eerst een aantal zaken regelen: 1. U betaalt het eerste termijnbedrag van de uitvoering van het alcoholslotprogramma op tijd; 2. U meldt zich aan voor het motivatieprogramma. U bent verplicht dit motivatieprogramma te volgen en af te ronden binnen de eerste zes maanden nadat aan u het rijbewijs categorie B met code 103 is afgegeven; 3. Als u van het CBR de betalingsbevestiging hebt ontvangen van de eerste termijn, laat u een alcoholslot inbouwen in uw auto; 4. U levert uw oude ongeldig verklaarde rijbewijs bij het CBR in. Let op: Als de strafrechter een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid aan u heeft opgelegd, kunt u pas deelnemen aan het alcoholslotprogramma als deze ontzegging is beëindigd. Hoe kom ik aan een alcoholslot? U moet hiervoor zelf contact opnemen met een leverancier. Informatie over de erkende leveranciers treft u aan in de begeleidende brief bij het besluit tot ongeldigverklaring van uw rijbewijs en het opleggen van het alcoholslotprogramma. De kosten voor het leasen van het alcoholslot en de met het alcoholslot samenhangende werkzaamheden 5

6 Niet deelnemen: (zoals het inbouwen, uitlezen, testen, kalibreren, onderhoud en uitbouwen) moet u rechtstreeks betalen aan de leverancier. Waar laat ik het inbouwen? Voor het inbouwen van het slot kunt u terecht bij één van de erkende servicecentra die verbonden zijn aan de erkende leveranciers. Een overzicht van de erkende servicecentra kunt u opvragen bij de leverancier van het alcoholslot. Bij het inbouwen van het slot moet u persoonlijk aanwezig zijn. Wanneer laat ik het slot inbouwen? Met het inbouwen van het slot wacht u tot u van het CBR een bevestigingsbrief hebt gekregen van uw eerste betaling. Als de strafrechter aan u een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid heeft opgelegd, kunt u pas deelnemen aan het alcoholslotprogramma als deze ontzegging is beëindigd. In welke motorrijtuigen kan een alcoholslot worden ingebouwd? Een alcoholslot kan alleen worden ingebouwd in motorrijtuigen van de categorie B. Het wordt aan u overgelaten in welk motorrijtuig van de categorie B u het alcoholslot laat inbouwen. Het voertuig moet wel in Nederland geregistreerd staan, dus een Nederlands kenteken hebben. Dat betekent dat u het alcoholslot ook kunt laten inbouwen in een motorrijtuig waarvan het kenteken op naam staat van een derde (bijvoorbeeld een leasemaatschappij, uw partner of een bedrijfsauto). Het is aan u om dit te regelen met de kentekenhouder. Of, in voorkomende gevallen, met de werkgever. Kan een alcoholslot door meerdere bestuurders worden gebruikt? Ja, maar het slot staat op naam van de deelnemer aan het alcoholslotprogramma. U mag natuurlijk wel uw auto aan iemand anders meegeven, maar deze 6

7 Niet deelnemen: persoon moet dan ook blazen en de uitkomsten worden gezien als uw data. Als deze persoon gedronken heeft worden deze data u aangerekend. Wees dus voorzichtig met het laten rijden van anderen in uw auto( s). Kunnen meerdere alcoholsloten in één motorrijtuig worden ingebouwd? Nee. Per motorrijtuig kan er slechts één alcoholslot worden ingebouwd. Kan ik meerdere auto s met een alcoholslot hebben? Ja, u kunt in verschillende auto s een aan u gekoppeld alcoholslot laten inbouwen. U moet dan echter wel met al deze alcoholsloten naar uitleesstations. Wat is het motivatieprogramma? Het motivatieprogramma bestaat uit drie dagdelen met een mogelijke tussenperiode van een aantal weken. Tijdens het programma leert u onder meer wat de invloed is van alcohol op uw rijvaardigheid en de grote risico s die zijn verbonden aan het rijden onder invloed. Ook wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen die inzichtelijk maakt of er wellicht bij u een probleem met alcohol is. De beantwoording van deze vragenlijst en de uitkomst ervan, blijft strikt voorbehouden aan u. Niemand anders krijgt inzage in de uitkomst. De vragenlijst is er louter op gericht om u te helpen de juiste stappen te nemen in het zo snel mogelijk volbrengen van het alcoholslotprogramma. Op mijn ongeldigverklaarde rijbewijs stonden ook andere rijbewijscategorieën. Wat gebeurt daar mee? U mag alleen rijden in motorrijtuigen van de categorie B (personenauto) die zijn voorzien van een alcoholslot en op motorrijtuigen van de categorie AM (bromfiets). Als u in het bezit was van andere rijbewijscategorieën, dan mag u gedurende het alcoholslotprogramma niet in deze motorrijtuigen rijden. Deze overige categorieën blijven wel in het rijbewijzenregister geregistreerd. Nadat u het alcoholslotprogramma op goede wijze heeft afgerond, kunt u het rijbewijs met code 103 inleveren en een gewoon rijbewijs aanvragen dat geldig is voor alle categorieën waarvan u oorspronkelijk in het bezit was. Natuurlijk is dan wel van belang dat u op dat moment voldoet aan alle geschiktheidseisen die aan de betreffende rijbewijscategorieën zijn verbonden. Deze geschiktheidseisen staan vermeld in de Regeling eisen geschiktheid

8 Niet deelnemen: De geldigheid van mijn rijbewijs verloopt tijdens mijn deelname aan het alcoholslotprogramma Het kan gebeuren dat u vanwege uw leeftijd of medische rijgeschiktheid een rijbewijs met code 103 krijgt die korter geldig is dan de duur van het alcoholslotprogramma. U kunt in deze gevallen contact opnemen met onze Klantenservice op telefoonnummer voor meer informatie. Kan ik rijexamen doen voor een andere categorie op mijn rijbewijs tijdens het alcoholslotprogramma? Nee, tijdens deelname aan het alcoholslotprogramma kunt u geen lessen nemen en theorie- of praktijkexamen doen voor een andere categorie. De reden hiervoor is dat u alleen geschikt bent bevonden als bestuurder van een motorrijtuig categorie B met code 103 rijden met een alcoholslot. Hoe lang duurt het alcoholslotprogramma? De standaardperiode van het alcoholslotprogramma is twee jaar. Deze termijn begint op de dag waarop u een nieuw rijbewijs B met code 103 rijden met een alcoholslot heeft verkregen. Uiterlijk vier weken voor de afloop van het alcoholslotprogramma vindt er een evaluatie plaats van de wijze waarop u heeft deelgenomen aan het alcoholslotprogramma. Voor het afronden van het alcoholslotprogramma is het van belang dat er in de laatste zes maanden bij geen enkele starttest een ademalcoholgehalte is geconstateerd hoger dan 0,2 (88 ug/l). Als aan deze voorwaarde is voldaan, kunt u een regulier rijbewijs aanvragen (zonder code 103). Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot het voeren van een afrondingsgesprek. 8

9 Niet deelnemen: Tijdens dit gesprek kunt u uw ervaring en met het rijden met een alcoholslot delen met een CBR-medewerker. Het CBR besluit tot verlenging van het alcoholslotprogramma als uit de evaluatie blijkt dat in de laatste zes maanden, of tijdens de verlenging van het alcoholslotprogramma tenminste één starttest is geregistreerd hoger dan 0,2 (88 ug/l). Het alcoholslotprogramma kan iedere keer voor een periode van zes maanden worden verlengd. Ook kan de duur van het alcoholslotprogramma nooit korter zijn dan twee jaar. Kosten alcoholslotprogramma De kosten van het alcoholslotprogramma komen voor uw rekening. Ze zijn opgedeeld in kosten die u betaalt aan het CBR en overige kosten. a) De kosten die u aan het CBR betaalt, worden onderverdeeld in twee soorten: - Kosten van het opleggen van het alcoholslotprogramma. De kosten van het opleggen van het alcoholslotprogramma moeten altijd worden voldaan. Dit zijn namelijk de kosten voor het werk dat het CBR heeft verricht om u het besluit op te leggen tot ongeldigverklaring van uw rijbewijs en voor de oplegging van het alcoholslot programma. Deze kosten moeten binnen vijf weken na dagtekening van het besluit door het CBR zijn ontvangen. Als u deze kosten niet of niet tijdig betaalt, dan wordt een incassobureau ingeschakeld. De extra kosten die aan deze incasso zijn verbonden komen voor uw rekening. - Kosten van de uitvoering van het alcoholslotprogramma. De kosten van de uitvoering van het alcoholslotprogramma tijdens de reguliere periode van twee jaar betaalt u aan het CBR in vier termijnen. De kosten voor de eerste termijn zijn hoger dan die voor de overige termijnen. Dat komt, omdat in de kosten van de eerste termijn ook de kosten voor het motivatieprogramma en het afrondingsgesprek zijn opgenomen. Het eerste termijnbedrag moet binnen vijf weken na dagtekening van het besluit door het CBR zijn ontvangen. Voor de overige bedragen ontvangt u iedere vijfde maand van de betreffende periode een factuur. De factuurbedragen moeten binnen dertig dagen door het CBR zijn ontvangen. 9

10 Niet deelnemen: Indien u de eerste termijnbetaling van de uitvoeringskosten niet binnen de gestelde termijn voldoet, kunt u niet deelnemen aan het alcoholslotprogramma. Wel kunt u binnen vijf jaar op elk gewenst moment alsnog aan het alcoholslotprogramma beginnen. U moet dit dan schriftelijk aan ons laten weten, zodat wij u een nieuwe factuur kunnen sturen. De kosten worden jaarlijks geïndexeerd. De meest recente tarieven vindt u op de website b) Overige kosten: Het gaat hierbij om de kosten rond het alcoholslot zelf, zoals: - aanschaf rijbewijs B met code 103; - lease alcoholslot; - in- en uitbouwen van het alcoholslot bij een servicecentrum; - uitlezen van het alcoholslot bij een servicecentrum. Deze kosten betaalt u zelf direct aan de betreffende leverancier. Het alcoholslotprogramma in het buitenland voor rijden met een alcoholslot in het buitenland zijn hetzelfde als bij rijden in Nederland. Het is belangrijk dat deelnemers aan het Alcoholslotprogramma bij het plannen van bezoeken aan het buitenland rekening houden met geplande uitleesmomenten. Deze kunnen niet verplaatst worden. In onderstaande situaties krijgt een deelnemer een vervroegde terugroep voor een extra uitlezing. De deelnemer moet zich dan binnen 5 dagen melden bij een erkende inbouwlocatie in Nederland. Er zijn geen erkende servicecentra in het buitenland. Na deze 5 dagen zal de auto blokkeren. In de volgende situaties moet er binnen vijf dagen een extra uitlezing plaatsvinden: - Als het alcoholslot onregelmatigheden of technische mankementen constateert; - Als het alcoholslot na de laatste uitlezing minimaal drie spanningsonderbrekingen registreert; - Als de starttest niet wordt uitgevoerd; - Als de hertest niet of niet tijdig wordt uitgevoerd; - Als bij een hertest hoger is geblazen dan 0,2. - Als er minder dan 10% geheugenopslag over is. 10

11 Niet deelnemen: 2. Tijdens het volgen van het alcoholslotprogramma moet u het alcoholslot periodiek laten uitlezen bij een servicecentrum. Wanneer moet u naar het servicecentrum toe? Tijdens de eerste periode van zes maanden Bij aanvang van het alcoholslotprogramma bepaalt het CBR dat de periodieke uitlezing van het alcoholslot uiterlijk om de 46 dagen moet plaatsvinden. Tijdens de tweede en volgende periodes van zes maanden Ook na de eerste periode van zes maanden moet u het alcoholslot in principe om de 46 dagen laten uitlezen. Als u zich echter houdt aan de onderstaande spelregels kunt u er zelf voor zorgen dat u het alcoholslot minder vaak namelijk uiterlijk om de 92 dagen hoeft te laten uitlezen. Deze spelregels zijn als volgt: - bij de laatste uitlezing in de eerste periode van zes maanden van het alcoholslotprogramma is gebleken dat er bij de starttest maximaal driemaal een blaas poging is geregistreerd hoger dan 0,2 (88 ug/l). - bij een uitlezing in de tweede periode van zes maanden is gebleken dat er bij de starttest maximaal tweemaal een blaaspoging is geregistreerd hoger dan 0,2 (88 ug/l). - bij een uitlezing in de derde periode van zes maanden is gebleken dat er bij de starttest maximaal eenmaal een blaaspoging is geregistreerd hoger dan 0,2 (88 ug/l). - bij een uitlezing in de vierde periode van zes maanden, dan wel bij de laatste uitlezing tijdens een verlenging, is geen blaaspoging geregistreerd hoger dan 0,2 (88 ug/l). Als bij de uitleesperiode van 92 dagen blijkt dat u niet aan de hierboven genoemde eisen voldoet, wordt de uitleesperiode weer vastgesteld op 46 dagen. De uitleesdata worden door het CBR aan u bekend gemaakt. Extra uitlezingen In aanvulling op de periodieke uitlezingen moet u het apparaat ook laten uitlezen als: - er minder dan 10% van de geheugencapaciteit voor de opslag van gegevens resteert; 11

12 Niet deelnemen: - het alcoholslot bij zelfdiagnose constateert dat er onregelmatigheden of technische mankementen zijn; - het alcoholslot na de laatste uitlezing tenminste driemaal een spanningsonderbreking heeft geregistreerd; - de bestuurder niet voldaan heeft aan het verzoek om een hertest af te leggen; - een hertest is afgelegd, maar uit het bij de hertest afgegeven ademmonster blijkt dat het gemeten ademalcoholgehalte hoger is dan 0,2. Verhinderingen Tijdens het volgen van het alcoholslotprogramma kunnen zich op drie momenten verhinderingen voordoen: 1. Tijdens de inbouw van het alcoholslot 2. Tijdens het volgen van het motivatieprogramma 3. Bij het periodiek laten uitlezen van het alcoholslot bij het servicecentrum Ad.1. Inbouw van het alcoholslot U moet zelf aanwezig zijn bij de inbouw van het alcoholslot in uw auto. U kunt hiervoor dus niet een derde inschakelen. Ad.2. Het volgen van het motivatieprogramma U bent wettelijk verplicht om binnen zes maanden na het verkrijgen van het rijbewijs B met code 103 te starten met het motivatieprogramma en dit ook binnen die periode af te ronden. U bent verplicht om mee te werken aan de binnen het motivatieprogramma vastgestelde bijeenkomsten of begeleidingsafspraken. Wij benadrukken dat uitstel van deze bijeenkomsten alleen mogelijk is in 12

13 Niet deelnemen: situaties die buiten uw schuld ontstaan en die u niet kunt veranderen of voorkomen. In dit soort situaties moet u bewijs aanleveren. Bij verhindering wegens ziekte moet u in alle gevallen medisch inhoudelijk bewijs overleggen. Zaken die bijvoorbeeld met werk te maken hebben worden niet als een geldige reden aangemerkt. Reeds geboekte vakanties en dergelijke moet u tijdig kenbaar maken, voorzien van bewijs. Zodra de bijeenkomsten zijn gepland en hierover bericht is verzonden, kan geen rekening meer worden gehouden met uw afspraken. Ad.3. Uitlezen van het alcoholslot U bent wettelijk verplicht het alcoholslot tijdig te laten uitlezen bij een servicecentrum. Als u zelf niet in staat bent om het alcoholslot tijdig te laten uitlezen -bijvoorbeeld wegens ziekte, (langdurig) verblijf in het buitenland of detentie- moet u hiervoor een derde inschakelen. Het blijft altijd uw eigen verantwoordelijkheid dat het alcoholslot tijdig wordt uitgelezen. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. 13

14 Niet deelnemen: 3. Tijdens het alcoholslotprogramma geldt een aantal verplichtingen voor u als deelnemer. Houdt u zich niet aan deze spelregels, dan wordt dit aangemerkt als het niet meewerken aan het opgelegde alcoholslotprogramma en zal het CBR het rijbewijs met code 103 rijden met een alcoholslot ongeldig verklaren. Binnen vijf jaar na de ongeldigverklaring kunt u alleen een nieuw rijbewijs aanvragen op voorwaarde dat u alsnog deelneemt aan het alcoholslotprogramma. Deze voorwaarde geldt niet voor het verkrijgen van een rijbewijs voor de categorie AM (bromfiets). U kunt desgewenst direct een rijbewijs voor de categorie AM aanvragen bij de gemeente. Na die vijf jaar is het aan het CBR om te beoordelen of het alcoholslotprogramma voor u een voorwaarde zou moeten zijn voor het opnieuw verkrijgen van een rijbewijs. In de hieronder staande gevallen verleent u onvoldoende medewerking aan het alcoholslotprogramma: - als u de kosten die aan het alcoholslotprogramma zijn verbonden niet op tijd betaalt; - als u niet binnen de gestelde termijn meewerkt aan de periodieke uitlezing van de gegevens uit het alcoholslot; - als u niet binnen de gestelde termijn meewerkt aan de vastgestelde bijeenkomsten in het kader van het alcoholslotprogramma zonder dat daarvoor een geldige reden van verhindering is opgegeven (dit is ter beoordeling van het CBR); - als u demonstratief niet aan de bijeenkomst deelneemt; - als u zich tijdens de bijeenkomst agressief gedraagt; - als u tijdens de bijeenkomsten op andere wijze het groepsproces verstoort; - als u tijdens het alcoholslotprogramma een motorrijtuig bestuurt waarvoor een rijbewijsplicht geldt (met uitzondering van een bromfiets): a) dat niet is voorzien van een alcoholslot dat is gekoppeld aan uw naam en het kenteken van uw auto. b) waarin een alcoholslot is ingebouwd waarvan door de politie geconstateerd wordt dat dit niet functioneert. c) waarin een alcoholslot is ingebouwd, maar waarvan het kenteken niet in het kader van het alcoholslotprogramma aan de bestuurder is gekoppeld. 14

15 Niet deelnemen: d) waarbij door de politie een proces-verbaal is opgemaakt waaruit op basis van hun constatering of op basis van een bekentenis van de bestuurder of getuigenverklaring(en) blijkt dat een ander dan de bestuurder heeft geblazen in het alcoholslot. - als er bij u tijdens het alcoholslotprogramma bij een staandehouding door de politie een adem- en of bloedalcoholgehalte is geconstateerd dat hoger is dan 0,2 ; - als u tijdens het alcoholslotprogramma bij een staandehouding door de politie heeft geweigerd om uw medewerking te verlenen aan een adem- of bloedalcoholonderzoek; - als er tijdens het alcoholslotprogramma een rijontzegging van kracht is geworden; - als uw rijbewijs van rechtswege ongeldig is geworden; - als er een aantekening op uw rijbewijs is gemaakt, omdat u eerst moet aantonen dat u beschikt over de rijvaardigheid en de lichamelijke en geestelijke geschiktheid die is vereist voor het besturen van een motorrijtuig; - als er tijdens het alcoholslotprogramma vier of meer foutieve hertesten zijn geregistreerd, hetzij wegens het niet uitvoeren van één of meer hertesten, hetzij omdat door het alcoholslot bij één of meer hertesten een ademalcoholgehalte is gemeten hoger dan 0,2 ; - als u de meting van het alcoholslot heeft omzeild; - als er tijdens het alcoholslotprogramma een uitbouw van het alcoholslot heeft plaats gevonden zonder dat een ander alcoholslot is ingebouwd; - als er tijdens de duur van het alcoholslotprogramma is geconstateerd dat: a) de bij de installatie aangebrachte verzegeling van de behuizing van het alcoholslot of van de bedrading van het alcoholslot is verbroken. b) een overbrugging is aangebracht waardoor het alcoholslot geheel of gedeeltelijk buiten werking is gesteld. c) de software van het alcoholslot zodanig is aangepast of omzeild dat het motorrijtuig kan worden gestart zonder het afleggen van een initieel ademmonster. d) er kan worden gereden zonder dat periodiek een hertest moet worden afgelegd. - als er tijdens het alcoholslotprogramma is gebleken dat voor de tweede keer bedrading is onderbroken of beschadigd, de behuizing van het alcoholslot is beschadigd, onge autoriseerd een andere handset is geïnstalleerd of onregelmatigheden zijn geconstateerd bij de aansluitpunten tussen de vaste eenheid en de handset of de aansluitpunten tussen de vaste eenheid en de uitleesapplicatie. 15

16 Niet deelnemen: 4. Niet deelnemen: Als u niet wilt deelnemen aan het alcoholslotprogramma moet u met twee zaken rekening houden: a) De kosten voor het opleggen van het alcoholslotprogramma moet u toch betalen Ook als u besluit niet deel te nemen aan het alcoholslotprogramma dient u de kosten voor het opleggen van het alcoholslotprogramma zelf te betalen. Deze kosten moeten binnen vijf weken na dagtekening van het besluit door het CBR zijn ontvangen. Als u deze kosten niet tijdig betaalt, worden deze bij u geïncasseerd door een incasso bureau. Voor informatie over de tarieven kunt u terecht op b) U mag geen motorvoertuig besturen waarvoor een rijbewijsplicht geldt (met uitzondering van het rijbewijs AM) Uw huidige rijbewijs is ongeldig verklaard door het CBR. Het CBR heeft een aantekening in het rijbewijzenregister geplaatst, waaruit blijkt dat u alleen een nieuw rijbewijs kunt aanvragen als u alsnog deelneemt aan het alcoholslotprogramma. Na vijf jaar is het aan het CBR om te beoordelen of het alcoholslotprogramma voor u een voorwaarde zou moeten zijn voor het opnieuw verkrijgen van een rijbewijs. Het alcoholslotprogramma geldt niet voor het rijbewijs van de categorie AM. U kunt een nieuw rijbewijs voor de categorie AM aanvragen zonder deel te nemen aan het alcoholslotprogramma. 16

17 Niet deelnemen: 5. met een strafrechtelijke Het opleggen van het alcoholslotprogramma is een bestuursrechtelijke maatregel. Deze maatregel is bedoeld om de verkeersveiligheid te bevorderen. Naast het opleggen van het alcoholslotprogramma kan voor dezelfde overtreding ook een strafrechtelijke worden gestart. De bestuursrechtelijke maatregel staat los van de strafrechtelijke afhandeling van uw overtreding(en) waarbij alcohol in het spel is. Toch kan er op bepaalde momenten sprake kan zijn van samenloop tussen beide s. Daarom adviseren wij u de informatie hierover in hoofdstuk 3 goed te lezen. In de strafrechtelijke kunnen straffen worden opgelegd die van invloed zijn op het alcoholslotprogramma. Het gaat dan om het opleggen van een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid en het rijbewijs wordt van rechtswege ongeldig. Onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid Optie 1. U neemt nog niet deel aan het alcoholslotprogramma. De strafrechter heeft u een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid opgelegd. U kunt niet aan het alcoholslotprogramma deelnemen als de strafrechter een onvoorwaardelijke ontzegging aan u heeft opgelegd. U kunt pas deelnemen aan het alcoholslotprogramma als deze ontzegging is beëindigd. Optie 2. Tijdens uw deelname aan het alcoholslotprogramma wordt er door de strafrechter een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid aan u opgelegd. Als er gedurende het volgen van het alcoholslotprogramma een onvoorwaardelijke ontzegging van 17

18 Niet deelnemen: de rijbevoegdheid aan u wordt opgelegd, mag u niet meer aan het programma deelnemen. Het aan u afgegeven rijbewijs voor de categorie B met codering 103 rijden met een alcoholslot wordt dan direct ongeldig verklaard. Na afloop van de strafrechtelijke ontzegging moet u weer geheel opnieuw aan het alcoholslotprogramma deelnemen. Dit betekent dat u de totale uitvoeringskosten en de totale kosten in verband met de inbouw/onderhoud/uitleeskosten van het alcoholslot opnieuw moet betalen. De opleggingskosten hoeven niet opnieuw betaald te worden. Daarnaast moet u opnieuw deelnemen aan het alcoholslotprogramma én de standaardperiode van twee jaar voor het alcoholslot zal opnieuw aanvangen. Er vindt dus geen aftrek plaats van eerder betaalde kosten en/of de tijdsduur dat er reeds met een alcoholslot is gereden. N.B. Als u verwacht dat er een onvoorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid aan u zal worden opgelegd, moet u zelf een inschatting maken of het zinvol is om reeds aan het alcoholslotprogramma deel te nemen. Wij kunnen u geen informatie verstrekken ten aanzien van het verloop van de strafrechtelijke en/of eventuele te verwachten straffen. Voor vragen hierover moet u zich richten tot het Openbaar Ministerie. Van rechtswege ongeldigverklaring van het rijbewijs (puntenrijbewijs) Sinds 1 juni 2011 is de recidiveregeling ingevoerd. Dit houdt in dat wanneer iemand binnen vijf jaar twee keer door de strafrechter wordt veroordeeld voor het rijden onder invloed van alcohol, deze persoon het rijbewijs kwijt is en niet meer mag rijden. Het rijbewijs wordt dan van rechtswege ongeldig. Bij de tweede overtreding moet het promillage hoger dan 1,3 zijn. U moet in dit geval opnieuw rijexamen doen om weer opnieuw een rijbewijs te verkrijgen. Optie 1. U hebt wel een alcoholslotprogramma opgelegd gekregen, maar u neemt nog niet deel aan het alcoholslotprogramma. In het kader van de strafrechtelijke wordt uw rijbewijs van rechtswege ongeldig. U kunt in het bezit komen van een nieuw rijbewijs door opnieuw theorie- en praktijkexamen af te leggen. Als u naast rijbewijscategorie B (en AM) ook nog in het bezit was van andere rijbewijscategorieën, dan heeft u twee keuzes: 18

19 Niet deelnemen: a) Er wordt theorie- en praktijkexamen gedaan voor de zwaarste categorie waarvoor het oorspronkelijke rijbewijs geldig was. In dit geval zullen wij uw theorie- en praktijkexamen beoordelen en vastleggen of u geslaagd bent. Deze gegevens worden vervolgens opgeslagen in het rijbewijzenregister. U kunt daarna deze gegevens gebruiken om een nieuw rijbewijs B met code 103 rijden met een alcoholslot aan te vragen, inclusief categorie AM. Alle andere categorieën waarvoor u geslaagd bent, kunnen op dat moment nog niet worden toegevoegd op uw rijbewijs, omdat u vanwege het alcoholslotprogramma alleen geschikt bent bevonden voor het besturen van een personenauto. Pas als u het alcoholslot programma met goed gevolg heeft afgelegd, kunt u uw rijbewijs B met code 103 inleveren en een rijbewijs zonder deze beperking aanvragen. Dit rijbewijs zal dan worden afgegeven voor alle categorieën waarvoor u succesvol examen heeft afgelegd. b) Het theorie- en praktijkexamen wordt beperkt tot alleen categorie B. In dit geval zullen wij uw theorie- en praktijkexamen voor categorie B beoordelen en vastleggen of u geslaagd bent. Deze gegevens worden vervolgens opgeslagen in het rijbewijzenregister. U kunt daarna deze gegevens gebruiken om een nieuw rijbewijs B met code 103 rijden met een alcoholslot aan te vragen, inclusief categorie AM. Pas nadat u met goed gevolg het alcoholslotprogramma heeft afgelegd, kunt u een rijbewijs zonder deze beperking aanvragen. Wilt u dan weer beschikken over een rijbewijs met meer categorieën dan alleen B en AM, dan zult u voor die extra categorieën alsnog een succesvol examen moeten afleggen. Optie 2. Tijdens uw deelname aan het alcoholslotprogramma wordt uw rijbewijs in het kader van de strafrechtelijke van rechtswege ongeldig. Als uw rijbewijs tijdens het volgen van het alcoholslotprogramma van 19

20 Niet deelnemen: rechtswege ongeldig wordt verklaard, mag u niet meer aan het programma deelnemen. Het aan u afgegeven rijbewijs voor de categorie B met code 103 rijden met een alcoholslot wordt dan direct ongeldig. U kunt weer opnieuw in het bezit komen van een rijbewijs voor de categorie B met code 103 door opnieuw theorie- en praktijkexamen af te leggen bij het CBR. Als u naast rijbewijscategorie B (en AM) ook nog in het bezit was van andere rijbewijscategorieën, moet u de keuze maken zoals deze bij optie 1 is weergegeven. Houd u er rekening mee dat bij een nieuwe afgifte van een rijbewijs voor de categorie B met code 103 u opnieuw begint aan het alcoholslotprogramma. Dit betekent dat u de totale uitvoeringskosten en de totale kosten in verband met de inbouw/onderhoud/ uitleeskosten van het alcoholslot opnieuw moet betalen. De opleggingskosten hoeven niet opnieuw betaald te worden. Daarnaast moet u opnieuw deelnemen aan het alcoholslotprogramma én de standaardperiode voor het alcoholslot zal opnieuw aanvangen. Er vindt dus geen aftrek plaats van eerder betaalde kosten en/of de tijdsduur dat er reeds met een alcoholslot is gereden. N.B. Als u verwacht dat uw rijbewijs van rechtswege ongeldig wordt, moet u zelf een inschatting maken of het zinvol is om reeds aan het alcoholprogramma deel te nemen. Wij kunnen u geen informatie verstrekken ten aanzien van het verloop van de strafrechtelijke en/of eventuele te verwachten straffen. Voor vragen hierover moet u zich richten tot het Openbaar Ministerie. Voor meer informatie: Divisie Rijgeschiktheid Postbus GA Rijswijk Tel rijgesd

Informatie over het Alcoholslotprogramma

Informatie over het Alcoholslotprogramma Informatie over het Alcoholslotprogramma De divisie Rijgeschiktheid van het CBR heeft een alcoholslotprogramma aan u opgelegd. Met deze maatregel kunt u mobiel blijven en leert u tegelijkertijd alcohol

Nadere informatie

Alcoholslotprogramma. Informatie over het

Alcoholslotprogramma. Informatie over het Informatie over het Alcoholslotprogramma Het CBR heeft een alcoholslotprogramma aan u opgelegd. Met deze maatregel kunt u mobiel blijven en leert u tegelijkertijd alcohol en verkeer te scheiden. Het alcoholslot

Nadere informatie

Alcoholslotprogramma. Informatie over het

Alcoholslotprogramma. Informatie over het Informatie over het Alcoholslotprogramma Het CBR heeft een alcoholslotprogramma aan u opgelegd. Met deze maatregel kunt u mobiel blijven en leert u tegelijkertijd alcohol en verkeer te scheiden. Het alcoholslot

Nadere informatie

Onderzoek naar de rijvaardigheid

Onderzoek naar de rijvaardigheid naar de rijvaardigheid en plichten in de vorderingsprocedure U hebt op een risicovolle manier aan het verkeer deelgenomen. Dit heeft de politie aan ons gemeld. Het CBR vermoedt daarom dat u onvoldoende

Nadere informatie

Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA)

Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA) Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA) U bent aangehouden omdat u reed onder invloed van alcohol. Het kan ook zijn dat u hebt geweigerd mee te werken aan een bloed- of adem onderzoek. Mogelijk bent

Nadere informatie

Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (LEMA)

Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (LEMA) Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (LEMA) U bent aangehouden omdat u reed onder invloed van alcohol. Om ervoor te zorgen dat u niet nog eens deelneemt aan het wegverkeer onder invloed van alcohol

Nadere informatie

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen te Rijswijk gegrond.

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen te Rijswijk gegrond. Rapport Over de handelwijze van het CBR in een situatie waarin de beperkte geldigheid van een rijbewijs vervalt kort nadat een alcoholslotprogramma is opgelegd Oordeel Op basis van het onderzoek vindt

Nadere informatie

BESLUIT OM EEN EDUCATIEVE MAATREGEL ALCOHOL EN VERKEER (EMA) OP TE LEGGEN

BESLUIT OM EEN EDUCATIEVE MAATREGEL ALCOHOL EN VERKEER (EMA) OP TE LEGGEN Datum 1 mei 2014 Nummer 0000000000 Onderwerp Vorderingsprocedure volgens de artikelen 130-134a Wegenverkeerswet 1994 BESLUIT OM EEN EDUCATIEVE MAATREGEL ALCOHOL EN VERKEER (EMA) OP TE LEGGEN De heer ,

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Reglement rijbewijzen wordt als volgt gewijzigd:

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Reglement rijbewijzen wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de aanpassing van de vorderingsprocedure en de invoering van het alcoholslotprogramma Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 777 Besluit van 8 november 2010 tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de aanpassing van de vorderingsprocedure en de invoering

Nadere informatie

AANTEKENEN. 24 augustus 2012

AANTEKENEN. 24 augustus 2012 AANTEKENEN Divisíe Rijgeschihheid Sir!íinston Churchilllaqn 297 Postbus 3orz zzso CA Rijswijk ZH Tel ogoo ozro www-cbr.nl Dossiernuntmer 24 augustus 2012 Onderwerp: onderzoek geschiktheid Geachte hee U

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Aanwijzing (doen) besturen tijdens ontzegging e.d. (art.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Aanwijzing (doen) besturen tijdens ontzegging e.d. (art. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9414 31 mei 2011 Aanwijzing (doen) besturen tijdens ontzegging e.d. (art. 9 WVW 1994) Categorie: Opsporing, vervolging

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Wijziging Wegenverkeerswet in verband met het alcoholslotprogramma

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Wijziging Wegenverkeerswet in verband met het alcoholslotprogramma POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20015 8 november 2011 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 31 oktober 2011, nr. IENM/BSK-IENM/BSK-2011/145875,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 433 Wet van 24 oktober 2008 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 896 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de aanpassing van de vorderingsprocedure en de invoering van het alcoholslotprogramma

Nadere informatie

NR. U J Rua -*rrr. KOPIE ww^.'^jt^r ' VERW,

NR. U J Rua -*rrr. KOPIE ww^.'^jt^r ' VERW, Ministerie van Verkeer en Waterstaat > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA DEN HAAG GRIFFIE EERSTE KAMER NR. U654 7 J

Nadere informatie

Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1

Gehoord de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1 Aan de Minister van Justitie, Dr. E.M.H. Hirsch Ballin d.t.v. mr. J. Bindradan Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG datum 3 juli 2008 contactpersoon R.C. Hartendorp doorkiesnummer 070-361 9788 faxnummer 070-361

Nadere informatie

In artikel 28 vervalt onderdeel e en wordt onderdeel f verletterd tot onderdeel e.

In artikel 28 vervalt onderdeel e en wordt onderdeel f verletterd tot onderdeel e. Besluit van tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de vervanging van het papieren militaire bewijs van rijvaardigheid door een registratie, en enkele andere wijzigingen Op de voordracht

Nadere informatie

1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel)

1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel) 1. WETTEN 9 1.1 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (uittreksel) Hoofdstuk I Begripsbepalingen Artikel 1 [Definities] 1 In deze wet wordt verstaan onder: Onze Minister: Onze

Nadere informatie

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Inhoud Aanleiding en doel van de derde rijbewijsrichtlijn Regelgeving Veranderingen in de rijbewijscategorieën Bijzonderheden Aanleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 324 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een puntenstelsel rijbewijzen Nr. 13 VOORSTEL VAN WET ZOALS HET LUIDT

Nadere informatie

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Inhoud Aanleiding en doel van de derde rijbewijsrichtlijn Regelgeving Veranderingen in de rijbewijscategorieën Bijzonderheden Aanleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 896 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de aanpassing van de vorderingsprocedure en de invoering van het alcoholslotprogramma

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs BE

Nieuwe regels voor het rijbewijs BE Nieuwe regels voor het rijbewijs BE Voor bestuurders van een personenauto met een oplegger of middenasaanhangwagen met een gewicht van meer dan 3500 kg Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor het besturen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2013:3697

ECLI:NL:RBMNE:2013:3697 ECLI:NL:RBMNE:2013:3697 Instantie Datum uitspraak 09-09-2013 Datum publicatie 12-09-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland AWB-13_3923 Bestuursrecht

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs B. Voor bestuurders van een personenauto

Nieuwe regels voor het rijbewijs B. Voor bestuurders van een personenauto Nieuwe regels voor het rijbewijs B Voor bestuurders van een personenauto Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor het besturen van een personenauto? Dan moet u rekening houden met nieuwe regels. Deze

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 830 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Reglement rijbewijzen wordt als volgt gewijzigd: Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Reglement rijbewijzen wordt als volgt gewijzigd: Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd: Besluit van houdende wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de invoering van een recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten en een enkele wijziging van technische aard Op de voordracht

Nadere informatie

Het alcoholslotprogramma

Het alcoholslotprogramma Masterscriptie Het alcoholslotprogramma Blazen in bestuur of straf? Anka Kartal/Knol #10007628 publiekrecht: strafrecht aantal EC: 12 begeleider: dr. mr. A. van Verseveld juli 2015 Voorwoord Deze scriptie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 259 Wet van 4 juni 2010 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de aanpassing van de Vorderingsprocedure en de invoering van

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid

Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid Aanvragen Vrijstelling Vakbekwaamheid Versie: 1.0 (definitief) Datum: 5 december 2012 Inhoud 1. Proces tot 19 januari 2013... 3 2. Proces na 19 januari 2013... 3 3. Omvang doelgroep / aantallen aanvragen...

Nadere informatie

Examen doen voor de brommobiel

Examen doen voor de brommobiel Examen doen voor de brommobiel Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Voor het rijbewijs voor de brommobiel moet u slagen voor een theorie- en een praktijkexamen. Deze examens zijn ingevoerd

Nadere informatie

Met een handicap veilig achter het stuur

Met een handicap veilig achter het stuur Met een handicap veilig achter het stuur Een rijbewijs betekent mobiliteit en vooral zelfstandigheid. Maar wat als u afhankelijk bent van een rolstoel? Of een arm of been niet goed kunt gebruiken? Kunt

Nadere informatie

Examen doen voor de brommobiel

Examen doen voor de brommobiel Examen doen voor de brommobiel Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Voor het rijbewijs voor de brommobiel moet u slagen voor een theorie- en een praktijkexamen. Deze examens zijn ingevoerd

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden 2toDrive (begeleid rijden) Algemeen Wat is 2toDrive? 2toDrive is een experiment waarbij een 17-jarige onder begeleiding van een coach rijervaring opdoet. Jongeren en beginnende

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs D. Voor bestuurders van een bus voor meer dan 8 personen

Nieuwe regels voor het rijbewijs D. Voor bestuurders van een bus voor meer dan 8 personen Nieuwe regels voor het rijbewijs D Voor bestuurders van een bus voor meer dan 8 personen Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor het besturen van een bus voor meer dan 8 personen? Of beschikt u al over

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2012:BW3309

ECLI:NL:RBHAA:2012:BW3309 ECLI:NL:RBHAA:2012:BW3309 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 19-04-2012 Datum publicatie 19-04-2012 Zaaknummer 12/1349 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Voorlopige

Nadere informatie

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar (zie Achtergrond, onder 1. en 2.).

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar (zie Achtergrond, onder 1. en 2.). Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Dienst Wegverkeer (verder ook: RDW) hem na een periode van meer dan zeven jaar heeft aangesproken op het feit dat hij niet over een geldige APK voor zijn

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Reglement rijbewijzen wordt als volgt gewijzigd: Artikel 1, onderdeel i, vervalt.

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Reglement rijbewijzen wordt als volgt gewijzigd: Artikel 1, onderdeel i, vervalt. Besluit van Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van, nr. IenM/BSK-, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken; Gelet op de artikelen 111, eerste lid, onderdeel b, en 118,

Nadere informatie

tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de doorberekening van de kosten van het onderzoek in het kader van de vorderingsprocedure

tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de doorberekening van de kosten van het onderzoek in het kader van de vorderingsprocedure Besluit van O N T W E R P tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de doorberekening van de kosten van het onderzoek in het kader van de vorderingsprocedure Op de voordracht van Onze

Nadere informatie

CBR en rijgeschiktheid

CBR en rijgeschiktheid CBR en rijgeschiktheid Helmut van der Smitte Deskundige Praktische Rijgeschiktheid Breda, 5 februari 2015 Onderwerpen 1. Het CBR kerntaken 2. Rijgeschiktheid mobiliteit: wet- en regelgeving en praktische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 830 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn

Nadere informatie

Tussenuitspraak met toepassing van artikel 8:51d van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op het hoger beroep van:

Tussenuitspraak met toepassing van artikel 8:51d van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op het hoger beroep van: ECLI:NL:RVS:2017:966 Instantie Raad van State Datum uitspraak 12-04-2017 Datum publicatie 12-04-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201604352/1/A1 Bestuursrecht Tussenuitspraak

Nadere informatie

B In 3.2.1.2. wordt in de aanhef "de categorie B" vervangen door: de categorieën B en T.

B In 3.2.1.2. wordt in de aanhef de categorie B vervangen door: de categorieën B en T. Concept Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van..., nr. PM, tot wijziging van enkele ministeriële regelingen in verband met de invoering van de rijbewijsplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs C. Voor bestuurders van een vrachtauto

Nieuwe regels voor het rijbewijs C. Voor bestuurders van een vrachtauto Nieuwe regels voor het rijbewijs C Voor bestuurders van een vrachtauto Wilt u binnenkort uw rijbewijs gaan halen voor het besturen van een vrachtauto? Of beschikt u al over een rijbewijs C? Dan moet u

Nadere informatie

Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn

Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn Q&A s derde Europese rijbewijsrichtlijn Waarom is er een nieuwe Europese rijbewijs richtlijn opgesteld? De huidige (tweede) Europese rijbewijsrichtlijn is in de afgelopen jaren vaak aangepast. Daarom is

Nadere informatie

4. Het CBR wees het verzoek om een betalingsregeling op 6 juni 2008 af. Het CBR stelde:

4. Het CBR wees het verzoek om een betalingsregeling op 6 juni 2008 af. Het CBR stelde: Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (verder: CBR) zijn verzoek om een betalingsregeling te treffen heeft afgewezen en daarvoor geen motivering heeft

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 239 24 112 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (wijziging van de regelingen van de invordering en inhouding van rijbewijzen en de bijkomende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 392 Besluit van 14 oktober 2015 tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met enkele wijzigingen van technische aard betreffende

Nadere informatie

Onder vernummering van het negende lid van artikel 5 tot tiende lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

Onder vernummering van het negende lid van artikel 5 tot tiende lid wordt een lid ingevoegd, luidende: Versie Internetconsultatie februari 2017 Besluit van tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden, en een enkele andere wijziging Op de voordracht

Nadere informatie

het rijbewijs en de rij-examens. De meeste veranderingen

het rijbewijs en de rij-examens. De meeste veranderingen c Met ingang van 1 juni 1996 veranderen er regels rondom het rijbewijs en de rij-examens. De meeste veranderingen hebben te maken met het halen van een rijbewijs. Nieuw is bijvoorbeeld dat per voertuigcategorie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 324 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een puntenstelsel rijbewijzen Nr. 2 VOORSTEL VN WET Wij eatrix, bij

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2013:CA2422

ECLI:NL:RBMNE:2013:CA2422 ECLI:NL:RBMNE:2013:CA2422 Instantie Datum uitspraak 05-06-2013 Datum publicatie 07-06-2013 Zaaknummer UTR 12/3563 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijschool Simon Timmermans.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijschool Simon Timmermans. ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijschool Simon Timmermans. per 1 januari 2013. Voor u ligt de algemene voorwaarden Rijschool Simon Timmermans. Deze zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan

Nadere informatie

INFOTEKST RIJVERBOD EN HERSTELPROEVEN

INFOTEKST RIJVERBOD EN HERSTELPROEVEN INFOTEKST RIJVERBOD EN HERSTELPROEVEN Indien de rechtbank u veroordeelt tot een rijverbod, wil dat zeggen dat u gedurende een bepaalde periode niet zal mogen rijden met (bepaalde) motorvoertuigen. Rijdt

Nadere informatie

f)verheid.ni Wegenverkeerswet BWBR wetten.nl - Regeling pagina 1 van 1

f)verheid.ni Wegenverkeerswet BWBR wetten.nl - Regeling pagina 1 van 1 De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden f)verheid.ni Artikel 170 1 Tot de bevoegdheid van burgemeester en wethouders tot oplegging van een last onder bestuursdwang als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Evaluatie alcoholslotprogramma

Evaluatie alcoholslotprogramma Evaluatie alcoholslotprogramma Hoofdrapport (fase 3) Datum 19 november 2014 Status Definitief Evaluatie alcoholslotprogramma Hoofdrapport (fase 3) 19 november 2014 Inhoud Samenvatting en conclusie 6

Nadere informatie

Aanvulling voor Het Theorieboek Personenauto 28 e DRUK

Aanvulling voor Het Theorieboek Personenauto 28 e DRUK Aanvulling voor Het Theorieboek Personenauto 28 e DRUK Door wijzigingen in de wet en de Europese regelgeving zijn er enkele verkeersregels veranderd. Toevoegen op pagina 25 De algemene norm Het is een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rijschool Voordelig Sonja

Algemene voorwaarden Rijschool Voordelig Sonja Algemene voorwaarden Rijschool Voordelig Sonja Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Verplichtingen van de rijschool Verplichtingen van de leerling Betaling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22858 22 december 2011 Beleidsregels OM Bijlage 2 bij de AANWIJZING INBESLAGNEMING (artikel 94 WvSv), registratienummer

Nadere informatie

videosurveillance minder doden en gewonden

videosurveillance minder doden en gewonden videosurveillance Een groep automobilisten en motorrijders rijdt véél te hard op de Nederlandse wegen. Daar blijft het vaak niet bij. Ze maken zich vaak ook schuldig aan bumperkleven, agressief rijden,

Nadere informatie

Examen doen voor de brommobiel

Examen doen voor de brommobiel Examen doen voor de brommobiel Informatie over het theorie- en het praktijkexamen Vanaf 1 maart 2010 moet u voor het halen van rijbewijs voor de brommobiel een theorie- en een praktijkexamen afleggen.

Nadere informatie

Evaluatie alcoholslotprogramma

Evaluatie alcoholslotprogramma Evaluatie alcoholslotprogramma Tussentijdse resultaten en aanbevelingen Hoofdrapport Datum 28 mei 2013 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat

Nadere informatie

2) Ik heb geen rijbewijs en ik wil graag met de tractor rijden. Wat moet ik doen?

2) Ik heb geen rijbewijs en ik wil graag met de tractor rijden. Wat moet ik doen? December, 2014 Vraag en antwoord Deze vragen en antwoorden geven de nodige uitleg over de invoering van het T-rijbewijs. De afkorting LBT staat voor land- en bosbouwtrekker en MMBS is een afkorting voor

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Reglement rijbewijzen wordt als volgt gewijzigd:

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: ARTIKEL I. Het Reglement rijbewijzen wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de aanpassing van beslistermijnen naar aanleiding van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen en een enkele andere wijziging

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2017 2018 34 693 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van begeleid rijden A GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 26 september

Nadere informatie

Straffen horen in het strafrecht thuis

Straffen horen in het strafrecht thuis 675 Focus Straffen horen in het strafrecht thuis ASP una via Nico de Vries, Annemiek van Spanje en Bert Kabel 1 Wie als bestuurder betrapt wordt met een te hoog alcoholpromillage kan sinds eind 2011 verplicht

Nadere informatie

motorrijtuigcategorie: categorie van motorrijtuigen vastgesteld op grond van artikel 118 van de Wegenverkeerswet 1994.

motorrijtuigcategorie: categorie van motorrijtuigen vastgesteld op grond van artikel 118 van de Wegenverkeerswet 1994. Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs en enkele verbeteringen) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut!

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 477 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een bromfietsrijbewijs Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Straffen horen in het strafrecht thuis

Straffen horen in het strafrecht thuis 675 Focus Straffen horen in het strafrecht thuis ASP una via Nico de Vries, Annemiek van Spanje en Bert Kabel 1 Wie als bestuurder betrapt wordt met een te hoog alcoholpromillage kan sinds eind 2011 verplicht

Nadere informatie

Gemoedsbezwaarden in het verkeer. handleiding voor de aanvraag van een vrijstelling wegens gemoedsbezwaren

Gemoedsbezwaarden in het verkeer. handleiding voor de aanvraag van een vrijstelling wegens gemoedsbezwaren Gemoedsbezwaarden in het verkeer handleiding voor de aanvraag van een vrijstelling wegens gemoedsbezwaren Wat schrijft de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen voor? Wie in het verkeer met een

Nadere informatie

houdende wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de invoering van twee nieuwe educatieve maatregelen

houdende wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de invoering van twee nieuwe educatieve maatregelen Besluit van houdende wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de invoering van twee nieuwe educatieve maatregelen Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van, nr. HDJZ/,

Nadere informatie

Revalidatie Autorijden

Revalidatie Autorijden Revalidatie Autorijden Inleiding Deze informatie is bestemd voor revalidanten (en familie) die meer willen weten over het zelf weer gaan autorijden na ziekte of handicap. Meer informatie kunt u lezen in

Nadere informatie

Vraag en antwoord T-rijwijs

Vraag en antwoord T-rijwijs Vraag en antwoord T-rijwijs Deze vragen en antwoorden geven de nodige uitleg over de invoering van het T-rijbewijs. De afkorting LBT staat voor land- en bosbouwtrekker en MMBS is een afkorting voor motorrijtuig

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE LESOVEREENKOMST VAN JOHN S RIJOPLEIDING

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE LESOVEREENKOMST VAN JOHN S RIJOPLEIDING ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE LESOVEREENKOMST VAN JOHN S RIJOPLEIDING Algemeen Gedurende een rijles is de leerling leerling en om die reden juridisch niet de bestuurder van het voertuig. Dit betekent

Nadere informatie

1.1 Wegenverkeerswet 1994 (uittreksel)

1.1 Wegenverkeerswet 1994 (uittreksel) 1. RIJVAARDIGHEID 9 1.1 Wegenverkeerswet 1994 (uittreksel) Wet van 21 april 1994, houdende vervanging van de Wegenverkeerswet, Stb. 1994, 475, zoals laatstelijk gewijzigd op 19 juni 2013, Stb. 2013, 333

Nadere informatie

Het besturen van een voertuig na een TIA of beroerte

Het besturen van een voertuig na een TIA of beroerte Het besturen van een voertuig na een TIA of beroerte Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Neurologie februari 2012 pavo 0594 Inleiding U heeft een TIA of een beroerte gehad. Waarschijnlijk wilt u weer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 693 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van begeleid rijden Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2015:622. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Eerste aanleg: ECLI:NL:RBMNE:2013:7401, Overig

ECLI:NL:RVS:2015:622. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Eerste aanleg: ECLI:NL:RBMNE:2013:7401, Overig ECLI:NL:RVS:2015:622 Instantie Raad van State Datum uitspraak 04-03-2015 Datum publicatie 04-03-2015 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201400944/1/A1 Eerste

Nadere informatie

Evaluatie alcoholslotprogramma

Evaluatie alcoholslotprogramma Evaluatie alcoholslotprogramma Tussentijdse resultaten en aanbevelingen Bijlagenrapport Datum 28 mei 2013 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Autorijden na een TIA of beroerte

Autorijden na een TIA of beroerte Autorijden na een TIA of beroerte U heeft recentelijk een TIA of een beroerte gehad. Dit heeft gevolgen voor uw bevoegdheid om een auto, motor, vrachtwagen of bus te besturen. U mag tijdelijk geen auto

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/242

Rapport. Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/242 Rapport Datum: 13 juli 2006 Rapportnummer: 2006/242 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, regio Zuid te Eindhoven hem niet heeft geïnformeerd over het positieve

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2013:7401

ECLI:NL:RBMNE:2013:7401 ECLI:NL:RBMNE:2013:7401 Instantie Datum uitspraak 20-12-2013 Datum publicatie 27-01-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Midden-Nederland AWB-13_2776

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34923 22 juni 2017 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 21 juni 2017, nr. IENM/BSK-2017/143103,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 010 011 3 830 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn

Nadere informatie

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over het CBR te Rijswijk gegrond.

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over het CBR te Rijswijk gegrond. Rapport Een onderzoek naar de handelwijze van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) in verband met het aanhouden van een beslissing over het opleggen van een maatregel. Oordeel Op basis van

Nadere informatie

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Nieuwe regels voor het rijbewijs. Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Nieuwe regels voor het rijbewijs Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor een of meerdere categorieën? Of beschikt u al over een

Nadere informatie

Op de vragen van het lid Slob over de procedures en kosten bij verlenging van rijbewijzen, kan ik u als volgt antwoorden.

Op de vragen van het lid Slob over de procedures en kosten bij verlenging van rijbewijzen, kan ik u als volgt antwoorden. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 65362 2 december 2016 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 28 november 2016, nr. IENM/BSK-2016/268661,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 112 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (wijziging van de regelingen van de invordering en inhouding van rijbewijzen en de bijkomende straf

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 322 Wet van 28 juni 2006 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een bromfietsrijbewijs Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Datum 23 mei 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het besluit om het alcoholslot op te heffen

Datum 23 mei 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het besluit om het alcoholslot op te heffen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Infrastructuur en Milieu Plesmanweg 1-6 2597 JG Den

Nadere informatie

Juli 2015. Vraag en antwoord

Juli 2015. Vraag en antwoord Juli 2015 Vraag en antwoord Deze vragen en antwoorden geven de nodige uitleg over de invoering van het T-rijbewijs. De afkorting LBT staat voor land- en bosbouwtrekker en MMBS is een afkorting voor motorrijtuig

Nadere informatie

Autorijden. na een ziekte of met een handicap

Autorijden. na een ziekte of met een handicap Autorijden na een ziekte of met een handicap Deze folder is bestemd voor revalidanten (en hun familie) die meer willen weten over het zelf weer gaan autorijden na een ziekte of met een handicap. Is mijn

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens een rijverbod.

STAATSCOURANT. Nr Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens een rijverbod. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4432 19 februari 2015 Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens een

Nadere informatie

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden Concept ten behoeve van internetconsultatie juni 2016 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van het begeleid rijden Allen, die deze zullen zien of horen lezen,

Nadere informatie